Prevention och sexuell hälsa. Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prevention och sexuell hälsa. Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet"

Transkript

1 Prevention och sexuell hälsa Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet

2 Smittade i Sverige och utomlands Information om smittland saknas Smittad utomlands Smittad i Sverige

3 Preventionsgrupper Ungdomar och unga vuxna år Män som har sex med män (MSM) Personer med injektionsmissbruk (IVM) Personer med utländsk bakgrund Personer som köper och säljer sex Utlandsresenärer Gravida kvinnor (prevention av mor-barnsmitta) Hivsmittade och deras anhöriga

4 Ungdomar och unga vuxna år Män som har sex med män (MSM) Personer med utländsk bakgrund Hivsmittade och deras anhöriga Ungdomar och unga vuxna år Män som har sex med män (MSM) Personer med utländsk bakgrund Personer med injektionsmissbruk (IVM) Hivsmittade och deras anhöriga

5 Övergripande strategi för framgång Att åtgärderna, när så är möjligt, ska vila på vetenskap och genomföras systematiskt och metodiskt. Att åtgärderna kan ske i flera samhällssektorer samtidigt. Att alla aktörer samverkar.

6 Översikter internationell forskning 2007 publicerades evidensbaserat metodstöd som fortsatt är aktuella

7 Nationell klamydiahandlingsplan för ungdomar och unga vuxna (15-29 år) Handlingsplan mot klamydia Gäller Fokus ungdomar och unga vuxna Framtagen i bred samverkan

8 Orsaker till utvecklingen av klamydiaepidemin? Kärngrupp med många partner (sexuella nätverk) 10 % av unga står för 40 % av klamydiafallen Kondomanvändningen har inte ökat tillräckligt. Endast 50% bland unga använder kondom med ny/tillfällig partner (UngKAB09). Hiv inte i fokus Klamydiainfektion odramatisk Berusningsdrickandet har ökat?

9

10 Post- och webb-enkät som skickades ut 2009 (16 28 år) Drygt svar inte representativt men ger en bild av unga och unga vuxnas syn på kunskap, attityd och sexuella handlingar.

11 UngKAB visade att oskyddat sex är relaterat till unga som: - är högkonsumenter av alkohol, cannabis eller andra droger, - hade sin sexuella debut i tidig ålder, - tvingats ha sex mot sin vilja, - haft en STI under det gångna året, - haft flera tillfälliga partner senaste året, - haft oskyddat sex vid senaste samlaget med en ny / tillfällig partner

12 Vad kan vi göra? Personer som har tagit sexuella risker har mer erfarenhet av hälsofrämjande och förebyggande arbete jämfört med andra. Det vill säga de har varit på UM och andra mottagningar. Så hur ska vi hitta dem? Identifiera dem som löper störst risk genom att ställa de rätta frågorna (en guide). Endast egen motivation kan ändra beteende!

13 Sju webbsända seminarier med fokus hiv/sti-prevention bland ungdomar och unga vuxna år 18 /1 Hiv och hepatit på institution 1/2 Vem riskeras att smittas av klamydia? En modell för klamydiaprevention 15/2 Alkohol, unga och sexuellt risktagande 14/3 Sex- och samlevnadsundervisning i nya läroplanen 11/4 UngKAB09 Kunskap, attityder och sexuella handlingar bland unga 25/4 Att arbeta med Motiverande samtal (MI) inom arbetsområdet sexualitet och hälsa 23/5 Hänger en positiv attityd till kondom ihop med faktisk kondomanvändning? Läs mer på

14

15

16 Hur kan nationella informationsinsatser stödja det preventiva arbetet? Kondom är frihet

17 Personer med utländsk bakgrund

18 Ett samverkansprojekt jan juni 2014 Förbättrad struktur och samordning kring hälsoundersökningar av asylsökande Syfte: Att öka genomförandegraden av hälsoundersökningar bland asylsökande

19 Personer med injektionsmissbruk

20 Hepatit C är en stor utmaningen anmälda fall Minst via injektionsmissbruk Åldersfördelning bland hepatit C fall anmälda 1992, 2002 samt Stor andel kan vara dolda Hög förekomst inom riskgruppen Unga särskilt utsatta

21 Personer med injektionsmissbruk - sammanfattning I risk för smitta I risk för sexuell smitta

22 Män som har sex med Män Samlat in KAB-data genom webbenkäter x flera och 2008 i samarbete med Malmö Högskola. EMIS Nu pågående datainsamling med randomiserat urval av män på QX Qruiser; Sveriges största internet mötesplats för hbtpersoner

23 Prioriterade insatser Skapa regionala forum för samråd och kunskapsutbyte och bättre synkronisering av frivilligorganisationernas och landstingens insatser riktade till MSM. Stöd till forskning om hiv- och STI-preventiva behov och utveckling av interventionsmetoder för att nå MSM som har högre riskutsatthet eller riskbeteende, t.ex.: äventyrliga MSM med många sexpartner, droganvändning etc immigranter resenärer unga MSM män som säljer eller köper sex transpersoner inom MSM-gruppen

24 Ursprungsland för inhemskt smittade MSM Total Inhemsk smittade MSM Födda i Sverige Födda utomlands 0

25 Antal fall Ursprungsland alla MSM (oavsett smittland) Född i Sverige Född utomlands

26 FEMP den november Norra Latin, Stockholm Ansvarig: Staffan Hallin https://www.femp2011.eu

27 RU om SRHR

28 Utmaningar för framtiden Mer kunskap om Hivpositiva och livskvalitet Att fortsatt begränsa spridningen av hiv och övriga STI samt att begränsa konsekvenserna av dessa infektioner för samhället och för den enskilde

29 Tack!

Ronny Heikki Tikkanen Jonna Abelsson Margareta Forsberg

Ronny Heikki Tikkanen Jonna Abelsson Margareta Forsberg UngKAB09 Kunskap, attityder och sexuella handlingar bland unga Ronny Heikki Tikkanen Jonna Abelsson Margareta Forsberg Skriftserien 2011:1 UngKAB09 Ronny Heikki Tikkanen Jonna Abelsson Margareta Forsberg

Läs mer

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0 SÖKA PENGAR 4 4.1 1.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 4.1 Folkhälsopolitik sid 4 4.2 Var söker vi pengar? sid 6 4.3 Mall: Riktlinjer och direktiv för ansökan sid 8 4.4 Vad är lätt att få pengar för

Läs mer

Hiv i Sverige. Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011

Hiv i Sverige. Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Hiv i Sverige Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Hiv i Sverige Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Bindningar och jäv För Smittskyddsinstitutets (SMI)

Läs mer

RFSL Kronoberg utvärdering av hiv/sti-arbete

RFSL Kronoberg utvärdering av hiv/sti-arbete FoU Kronoberg FoU-skrift 2010:6 RFSL Kronoberg utvärdering av hiv/sti-arbete Eva Karin Karlsson SAMMANFATTNING Det lever idag ca 5 000 personer med hiv i Sverige och av dessa bor drygt 60 personer i Kronobergslän.

Läs mer

När alla barn är välkomna. Nordisk konferens om prevention av oönskade graviditeter och om sexuell och reproduktiv hälsa.

När alla barn är välkomna. Nordisk konferens om prevention av oönskade graviditeter och om sexuell och reproduktiv hälsa. När alla barn är välkomna Nordisk konferens om prevention av oönskade graviditeter och om sexuell och reproduktiv hälsa. Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder,

Läs mer

Samtal om sexualitet. STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet förebyggande insatser och behov

Samtal om sexualitet. STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet förebyggande insatser och behov Samtal om sexualitet STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet förebyggande insatser och behov Samtal om sexualitet STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet förebyggande

Läs mer

Framtid 2.0 Ungdomsmottagningarnas konferens Luftkastellet, Malmö 27-29 maj 2009

Framtid 2.0 Ungdomsmottagningarnas konferens Luftkastellet, Malmö 27-29 maj 2009 Framtid 2.0 Ungdomsmottagningarnas konferens Luftkastellet, Malmö 27-29 maj 2009 Onsdag 27 maj Invigning Regionrådet Henrik Hammar, Region Skåne, invigde konferensen med ett kort anförande. Framtiden är

Läs mer

Hiv på institution. - Ett projekt med syfte att öka kunskapen om och minska spridningen av blodsmittor. Projektrapport 2009.

Hiv på institution. - Ett projekt med syfte att öka kunskapen om och minska spridningen av blodsmittor. Projektrapport 2009. Hiv på institution - Ett projekt med syfte att öka kunskapen om och minska spridningen av blodsmittor. Projektrapport 2009 Torkel Richert Bengt Svensson Innehåll Inledning...3 Bakgrund......3 Tidigare

Läs mer

Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet

Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli i Uddevalla Gör det Jämt! 2 Innehåll Innehåll... 2 Allmänt... 2 Ansvariga chefer... 2 Arbetsgrupp... 2

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Sida och Socialstyrelsen HIV AIDS

Hela denna bilaga är en annons från Sida och Socialstyrelsen HIV AIDS Alltid positivt med kondomer, om du frågar Olle Man kan ju aldrig veta andras sexuella status, säger Olle Waller, sexualupplysare och tv-kändis. SID 8 HIV AIDS HITTILLS HAR 15 MILJONER BARN FÖRLORAT MINST

Läs mer

Ungdomars kunskaper om hiv

Ungdomars kunskaper om hiv Ungdomars kunskaper om hiv Kartläggningsprojekt på utvalda gymnasieskolor i Skåne 2010 Rapport från Noaks Ark Skåne 2 Sammanfattning Under 2010 bedrev Noaks Ark Skåne ett informationsprojekt i samarbete

Läs mer

Handlingsplan Sex. & Hälsa 03-02-24 11.43 Sida 1 Magdalena Lindelöw HD: JOBB:SEXUALITET OCH HÄLSA: HANDLINGSPLAN FÖR.

Handlingsplan Sex. & Hälsa 03-02-24 11.43 Sida 1 Magdalena Lindelöw HD: JOBB:SEXUALITET OCH HÄLSA: HANDLINGSPLAN FÖR. Handlingsplan Sex. & Hälsa 03-02-24 11.43 Sida 1 Magdalena Lindelöw HD: JOBB:SEXUALITET OCH HÄLSA: & HÄLSA HANDLINGSPLAN FÖR 2002 SEXUALITET Folkhälsoenheten Handlingsplan Sex. & Hälsa 03-02-24 11.43 Sida

Läs mer

Det är hårt att leva la dolce vita

Det är hårt att leva la dolce vita Det är hårt att leva la dolce vita en enkätundersökning om alkohol, narkotika och sexuellt riskbeteende i en grupp HBT personer i Stockholm Ylva Nork, Jonas Raninen och Håkan Leifman RAPPORT NR 45 Rapportens

Läs mer

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Det här är en kortfattad introduktion i hivfrågor för dig som arbetar med utvecklingssamarbete i en organisation. Med den vill Forum Syd uppmuntra dig

Läs mer

"Vi ringer om det är nåt" bemötande och vård av hbtq-personer på testningsmottagningar i Örebro, Göteborg och Malmö

Vi ringer om det är nåt bemötande och vård av hbtq-personer på testningsmottagningar i Örebro, Göteborg och Malmö "Vi ringer om det är nåt" bemötande och vård av hbtq-personer på testningsmottagningar i Örebro, Göteborg och Malmö 1 RFSL, 2014 Författare: Carolina Orre Formgivning: Melina Grundel Materialet är framtaget

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK Verksamhetsberättelse 2013 INNEHÅLL FÖRORD...3 Insatser för att öka kunskapen och medvetenheten om hiv 7 Insatser för att bidra till tidig diagnosticering av hiv.11 Påverkansarbete

Läs mer

Haåll. Hiv. paå. Agendan! Förslag på åtgärder för en bättre hivrespons. Rapport från aktörsmöte 24 november 2011. Håall Hiv pa Agendan!

Haåll. Hiv. paå. Agendan! Förslag på åtgärder för en bättre hivrespons. Rapport från aktörsmöte 24 november 2011. Håall Hiv pa Agendan! Haåll Hiv 12 paå Agendan! Förslag på åtgärder för en bättre hivrespons Rapport från aktörsmöte 24 november 2011 1 FÖRORD I nitiativet Håll Hiv på Agendan! startades för att fylla ett behov av att samverka

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:60

Regeringens proposition 2005/06:60 Regeringens proposition 2005/06:60 Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar Prop. 2005/06:60 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 december

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

Ungdomsstyrelsens Rikskonferens 1-2 december 2009

Ungdomsstyrelsens Rikskonferens 1-2 december 2009 Ungdomsstyrelsens Rikskonferens 1-2 december 2009 Laura Andreea Bolos I denna rapport har jag försökt ge en sammanfattning av de två dagar som jag har spenderat i Stockholm på Ungdomsstyrelsens Rikskonferens.

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 2 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 Denna överenskommelse är Landskrona stads och lokalpolisområde

Läs mer

Nyamko Sabuni (Integrations- och jämställdhetsdepartementet)

Nyamko Sabuni (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) Regeringens skrivelse 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Skr. 2007/08:39 Regeringen överlämnar denna skrivelse

Läs mer

Socialt program för att minska prostitution 2006-07-01 2010-06-30

Socialt program för att minska prostitution 2006-07-01 2010-06-30 Beslut: SotN:05-12-13 KF : 06-06-12 Socialt program för att minska prostitution 2006-07-01 2010-06-30 SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN, SWEDENBORGSGATAN 20, 106 64 STOCKHOLM TELEFON: 08 508 25 000 FAX: 08 508

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETS BERÄTTELSE INNEHÅLLSFÖRTECKNING RFSU MALMÖ KOMPETENSCENTER SEXUALITET (KCS)... 3 Bakgrund sexualiteten som metod... 3 Vår verksamhet... 3 Anställda... 4 Ekonomi... 4 Nätverks- och arbetsmöten...

Läs mer

U N G D O M S S T Y R E L S E N S

U N G D O M S S T Y R E L S E N S UNGDOMSSTYRELSENS UNGDOMSSTYRELSEN 2012-02-22 1 (83) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt... 5 1.1 Sammanfattning av verksamheten... 5 1.2 Ekonomisk översikt... 6 2 Samlad resultatredovisning...

Läs mer

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län.

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län. Sammanfattning År 2014 ses en minskning av antalet rapporterade med hiv i Stockholms län. Smitta mellan män som har sex med män (MSM) fortsätter att dominera den inhemska spridningen i länet, men även

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer