REMISS FÖR THORAXKIRURGISK ÅTGÄRD SAHLGRENSKA Senast reviderad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REMISS FÖR THORAXKIRURGISK ÅTGÄRD SAHLGRENSKA Senast reviderad 2011-07-14"

Transkript

1 REMISS FÖR THORAXKIRURGISK ÅTGÄRD SAHLGRENSKA Senast reviderad ALLMÄNNA UPPGIFTER 1 REMISS FRÅN Sahlgrenska Östra Borås Skövde NÄL Varberg Mölndal Kungälv Alingsås Annat sjukhus Datum Remitterande läkare telnr: PERSONNUMMER: NAMN: Adress: Postnr : Hemtel : Mobiltel: Tolkbehov: Nej Ja, vilket språk: Patienten samtycker till att följande uppgifter lämnas till Thoraxklin. SU/Sahlgrenska Ja - vårdgarantin Det innebär att om Sahlgrenska inte kan erbjuda operationstid inom garantitiden 3 mån, kommer patienten att få en tid hos annan vårdgivare. Nej - vårdgarantin Det innebär att patienten står kvar på sjukhusets väntelista och erbjuds en tid så snart som möjligt, väntetiden högst sex månader. Observera att from krävs att patienter som skall presenteras för hjärtklaffsoperation skall ha genomgått tandläkarundersökning inom de senaste 12 månaderna och vid behov vara tandsanerade innan patienten presenteras på konferens. 1/6

2 PATID: 2 UTREDNINGSINDIKATION ANAMNES: Aktuell hjärtinfarkt Stabil angina Instabil angina Dyspné Aortavitium Mitralvitium Tricuspidalvitium Kongenitalt vitium Endokardit Aortaaneurysm Aortadissektion Infarkt VSD Infarkt mitralinsuff Komplikation PCI-/angio Förmaksflimmer Annan_ Diagnos ICD ICD ICD Längd Vikt BMI HB Krea Hjärtenzymer: CKMB TNT TNI Hepatit C Neg Pos HbsAg Neg Pos HIV Taget, meddela svar vid konferens Har patienten någon gång de senaste 10 åren, vårdats på sjukhus eller behandlats polikliniskt utomlands? Ja Nej Om Ja, kontrollodlas patienten enligt gällande regler av inremitterande klinik. MRSA Neg Pos Ingår i studie/r: 2/6

3 PATID: RISKPROBLEM 3 HJÄRTA 4 KÄRL + ÖVRIGA ORGAN 5 ÖVRIGA MED. RISKER Utan anmärkning Utan anmärkning Utan anmärkning Her. för hjärt-kärlsjd Hypertoni Aldrig rökt Tidigare hjärtoperation Claudiocatio Tidigare rökare Kardiogen chock Carotisstenos Rökare Ej kompenserad svikt Op. perifer kärlsjukdom Kostbeh.diabetes Hjärtsvikt som behandlas Har haft TIA Tabl. beh diabetes Lungödem Har haft stroke Insulinbeh. diabetes Respiratorbehandling Tidigare lungemobli Diabeteskompl. påvisats Malign arytmi Tidigare perif. emboli Kostbeh. hyperlipidemi HLR Tidigare haft trombos Tablettbeh. hyperlipidemi Preoperativ IABP Tidigare magblödning Malnutrition Tidigare förmaksflimmer- Blödningsbenägenhet Hög alkoholkonsumtion Anamnes:_ Njursvikt, Krea < 200 Nedsatt tandstatus Njursvikt, Krea > 200 Varning; t ex allergi Dialysberoende Övrigt Leversjukdom Malign sjukdom Blodsmitta Övrigt_ Övrigt_ 6 LUNGSJUKDOMAR 7 HJÄRTINFARKT 8 TID. HJÄRTOPERATION 9 NYHA Utan anmärkning Ej haft hjärtinfarkt Ej tidigare hjärtop I Lindrig obstr lungsjd Non-STEMI ACB II Beh.kräv obstr lungsjd STEMI PCI III Svår obstruktiv lungsjd Flera infarkter Mek. Aortaprotes IIIA Restriktiv lungsjd Biol. Aortaprotes IIIB Opererad för lungsjd Mek. Mitralprotes IV Annan lungsjd_ Biol. Mitralprotes Mitralplastik 10 ANGINAKLASS Tricuspidalplastik Symptomfri Datum senaste infarkt VSD I ASD II Datum för tid. Hjärtop Annan hjärtop IIIA _ IIIB Pacemaker IV 11 MEDICINER 12 VARICER 13 RTG PULM 14 VILO-EKG Inga mediciner Utan anmärkning Normal bild Normalt Diuretika Varicer hö ben Hjärtförstoring Förmaksflimmer Digitalis Varicer vä ben Inkompensation Förmaksfladder ACE-hämmare Op varicer hö ben Emfysem Vä-grenblock Betablockerare Op varicer vä ben Paremkymförändringar Hö-grenblock Ca-antagonist Tid graft från hö ben Anmärkning AV-block II ASA Tid graft från vä ben AV-block III Nitro Tid radialisgraft Patologisk Q-våg Nitroinfusion Anmärkning Sannolik isch ST-sänk Heparininfusion Icke ischem ST-sänk Antiarytmika datum: Pacemaker-EKG Bronkdilaterande ST-höjning Steroider Anmärkning Lipidsänkare Antikoagulantia ange preparat Annan 3/6

4 PATID: ARBETSPROV Datum: 15 EKG-REAKTION 16 LOKALISATION 17 AVBROTT 18 HJÄRTSCINT Ej undersökt Anteriort Trötthet Ej undersökt Normalt Lateralt Bentrötthet Normalt ST-sänkning Inferiort Bröstsmärta Infarktbild ant Tilltagande VES Septalt Dyspné Infarktbild lat ST-höjning Blodtrycksfall Infarktbild inf Maxbel. W Hjärtfrekv Bltr.fall mmhg Pat. bltr.stegr Arytmi Infarktbildsept Ischemi Ischemi lat Ischemi inf Ischemi sept Anmärkning EKOKARDIOGRAFI Datum: Ej undersökt Normala fynd Dyskinesi Aneurysm vä kamm Hypertrof vä kammare Nedsatt diast funktion Anmärkning AREA GRADIENT LÄCKAGE /4 KLAFFRING (mm) Ao Mi Tri EF % Vä förmak cm² Vä kam. Diast cm Ao asc PA-tryck 4/6

5 PATID: KORONARANGIOGRAFI Datum: Ej undersökt Dåliga mottagarkärl PCI utförd vid angio Normal bild VK-aneurysm Anmärkning Nyckel A = Artärgraft V = Vengraft Ö = Öppet ES = Ej signifikant stenos (<50 %) S = Signifikant stenos (50 69 %) M = Mycket tät stenos (70 99 %) O = Ocklusion 19 PLATS FÖR ANGIO Sahlgrenska NÄL KSS Borås Halmstad Annan_ SEGMENT NR STENOS KOLL.FYLLD SEGMENT EF % MI /4 Dominans: Normal (PDA från höger) Extrem hö vä 20 MULTISLICE CT Datum: 21 MR-ANGIO Datum: Ej undersökt Normalt Anmärkning Ej undersökt Normalt Anmärkning Bifogas: 22 Kopior på utförda preoperativa undersökningar (Rtg pulm, cor.angio, ucg etc) 23 Epikriskopia eller motsvarande 24 Vid reop tidigare operationsberättelse 25 Kopia tandläkarutlåtande (vid klaffoperation) 5/6

6 PATID: BESLUT Särskilda överväganden: Står patienten på Plavix, Efient, Waran el dylikt? NEJ JA 1utsättes före op? JA NEJ 2utsättes före op? JA NEJ 3utsättes före op? JA NEJ Kompletterande undersökning Av inremitterande klinik: Hos oss: Föreslagen operation: PRIORITET SVÅRIGHETSGRAD SORT.DIAGNOS P 5 (3 mån) 1 Coronarsjukdom P 4 (1 mån) 2 Aortastenos P 3 (ca 1 v) 3 Aortainsufficiens P 2 (48 tim) Mitralstenos P 1 (24 tim) Mitralinsufficiens Akut VK-aneurysm Reoperation ev Forskning Arytmi Endokardit Studie: VSD Aneurysm Dissektion Övrig hjärtoperation Pat kallas: från hemmet inneliggande Datum_ Beslutande kirurg 5/ /6

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010 KARDIOLOGI HJÄRTINFARKT Differentialdiagnos vid bröstsmärtor... 2 Akuta koronara syndrom (akut kranskärlssjukdom)...3 Akut ST-höjningsinfarkt...10 Akut högerkammarinfarkt...14

Läs mer

Vårdriktlinjer vid kranskärlssjukdom Gäller för distriktsläkare i Primärvården Örebro läns landsting

Vårdriktlinjer vid kranskärlssjukdom Gäller för distriktsläkare i Primärvården Örebro läns landsting Vårdriktlinjer vid kranskärlssjukdom Gäller för distriktsläkare i Primärvården Örebro läns landsting Etiologi och epidemiologi 2 Riskfaktorer 2 Primärprevention 2 Sekundärprevention 3 Stabil icke invalidiserande

Läs mer

Akuta Hjärtan. Riktlinjer vid behandling av akuta hjärtan vid Kalix sjukhus intensivvårds avdelning VERSION 1 2012-12-19

Akuta Hjärtan. Riktlinjer vid behandling av akuta hjärtan vid Kalix sjukhus intensivvårds avdelning VERSION 1 2012-12-19 Akuta Hjärtan Riktlinjer vid behandling av akuta hjärtan vid Kalix sjukhus intensivvårds avdelning VERSION 1 2012-12-19 Ansvarig för innehåll Överläkare Anestesi/Ambulans Dr. Einar Lantz och Medicinöverläkare

Läs mer

Akut kranskärlssjukdom

Akut kranskärlssjukdom Akut kranskärlssjukdom - primärt omhändertagande Jonas Oldgren Överläkare, universitetslektor Kardiologklin och Inst f med vet Akademiska sjukhuset Uppsala Akut kranskärlssjukdom Instabil angina Icke-ST-höjningsinfarkt

Läs mer

Vårdprogram för vuxna med hjärtsvikt

Vårdprogram för vuxna med hjärtsvikt 2005-02-11 Vårdprogram för vuxna med hjärtsvikt Sahlgrenska Universitetssjukhuset Medicin och Kardiologi Vårdprogrammet om hjärtsvikt har utarbetats på uppdrag av specialitetsgrupperna i Medicin och Kardiologi

Läs mer

Frågelåda RDK 26.-27. mars 2009

Frågelåda RDK 26.-27. mars 2009 Frågelåda RDK 26.-27. mars 2009 Gunnar Henriksson Olafr Steinum Fråga 1 När man använder koden S22.5 Instabil bröstkorg orsakad av trauma på en patient med flera revbensfrakturer skall man då också använda

Läs mer

Vårdprogram för. Venös tromboembolism. Antikoagulantiabehandling hos vuxna. Venös tromboembolism och graviditet

Vårdprogram för. Venös tromboembolism. Antikoagulantiabehandling hos vuxna. Venös tromboembolism och graviditet Vårdprogram för Venös tromboembolism Antikoagulantiabehandling hos vuxna Venös tromboembolism och graviditet 2011 1 Introduktion Vårdprogrammet Venös tromboembolism och Antikoagulantiabehandling för Sahlgrenska,

Läs mer

Introduktion till Hjärtcase. Karin Hermansson Hjärtsjuksköterska/Klinisk Adjunkt Lunds universitet 2012 VT

Introduktion till Hjärtcase. Karin Hermansson Hjärtsjuksköterska/Klinisk Adjunkt Lunds universitet 2012 VT Introduktion till Hjärtcase Karin Hermansson Hjärtsjuksköterska/Klinisk Adjunkt Lunds universitet 2012 VT Hjärtats coronarartärer Huvudstam Circumflexa Höger coronarartär LAD Hjärtats anatomi Riskfaktorer

Läs mer

Skriftlig tentamen, MEQ, 3 junii 2011

Skriftlig tentamen, MEQ, 3 junii 2011 Fall 1 Peter född 83, röker 10 cigaretter/dag och arbetar som ekonom. Peter anger sig vara tidigare väsentligen frisk. Han söker med några veckors anamnes på tilltagande trötthet, hjärtklappning, värmekänsla

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 NEUROLOGI CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR 2 166B Stroke 2 167B Hjärninfarkt ischemisk stroke 2 168B Stroke - malign expansiv infarkt i a cerebri media 7 169B Stroke

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov RÄTTNINGSMALL TILL AT-PROV DEN 25 FEBRUARI 2011 INSTRUKTION Vid rättning kan flera svar vara rätt, än de som finns upptagna i rättningsmallen.

Läs mer

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa?

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Sida 1/10 Hälsodeklaration barn Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Du kan försäkra en kommande sjukdom eller olyckshändelse, men inte sjukdomar som redan finns idag. Varför behövs en

Läs mer

Vårdprogram för TIA och Stroke Skaraborgs Sjukhus 2011

Vårdprogram för TIA och Stroke Skaraborgs Sjukhus 2011 Vårdprogram för TIA och Stroke Skaraborgs Sjukhus 2011 Kompendiet har utarbetats gemensamt av läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logoped, kurator, dietist och övrig personal på strokeenheterna

Läs mer

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Information till dig som har en sjukdom i hjärtats kranskärl. Reviderad version mars 2001 A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning

Läs mer

kärlsjukdom Levnadsvanor.

kärlsjukdom Levnadsvanor. Kapitel Primärprevention av hjärtoch kärlsjukdom Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Detta avsnitt handlar om förebyggande av framförallt aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom t.ex.

Läs mer

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa?

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Sid 1 av 10 Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Du kan försäkra en kommande sjukdom eller olyckshändelse, men inte sjukdomar som redan finns idag. Varför behövs en hälsodeklaration? Din

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsprogram. Hälsa Sjukvård Tandvård. Rapport nr 2 2006. Hjärt- och kärlsjukdomar. Hypertoni, Kranskärlssjukdom och Hjärtsvikt

Hälso- och sjukvårdsprogram. Hälsa Sjukvård Tandvård. Rapport nr 2 2006. Hjärt- och kärlsjukdomar. Hypertoni, Kranskärlssjukdom och Hjärtsvikt Hälsa Sjukvård Tandvård H J Ä R T- O C H K Ä R L S J U K D O M A R Hälso- och sjukvårdsprogram Rapport nr 2 2006 Hjärt- och kärlsjukdomar Hypertoni, Kranskärlssjukdom och Hjärtsvikt 45 H Ä L S O - O C

Läs mer

Behandlingsriktlinjer

Behandlingsriktlinjer INNEHÅLL Behandlingsriktlinjer Ambulanssjukvården Regionala Ambulansgruppen 2003 1 INNEHÅLL 1. ANDNING 1 1.1 AKUT ASTMA - Vuxna (>12 år eller > 35 kg kroppsvikt) 2 1.2 HÖGA ANDNINGSHINDER/HANDLINGSPLAN

Läs mer

Hjärtsjukvård - Akuta koronara syndrom

Hjärtsjukvård - Akuta koronara syndrom Hjärtsjukvård - Akuta koronara syndrom Lokalt vårdprogram för personal i hälso- och sjukvården inom vårdsamverkan ReKo sjuhärads område Sidan av Innehållsförteckning Kontaktuppgifter för vårdprogrammet...

Läs mer

Hjärtsvikt. En skrift om försämrad pumpfunktion

Hjärtsvikt. En skrift om försämrad pumpfunktion Hjärtsvikt En skrift om försämrad pumpfunktion Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare gåvor från

Läs mer

Hjärtsvikt. En temaskrift om försämrad pumpfunktion

Hjärtsvikt. En temaskrift om försämrad pumpfunktion Hjärtsvikt En temaskrift om försämrad pumpfunktion Denna temaskrift är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärt- och lungsjukdomar. Den är möjlig tack vare testamenten och

Läs mer

Skriv ditt tentamensnummer här.. MEQ fråga 1

Skriv ditt tentamensnummer här.. MEQ fråga 1 Sidan 1 MEQ fråga 1 Anvisning: Frågan är uppdelad på ett sidor där sid. 1 innehåller det avslutande svaret men ingen fråga. Fortsättningen på sid. 2, osv bygger på uppgifter givna på föregående sidor och

Läs mer

Ischemisk hjärtsjukdom. Hjärtat i blickpunkten kardiologi i vardagen den 18 september 2014 Dagens Medicin. Epidemiologi

Ischemisk hjärtsjukdom. Hjärtat i blickpunkten kardiologi i vardagen den 18 september 2014 Dagens Medicin. Epidemiologi Ischemisk hjärtsjukdom Hjärtat i blickpunkten kardiologi i vardagen den 18 september 2014 Dagens Medicin Stefan Lind Biträdande överläkare Karolinska Universitetssjukhuset Epidemiologi Ca 3 400 000 människor

Läs mer

Behandlingsriktlinjer

Behandlingsriktlinjer Behandlingsriktlinjer Detta exemplar tillhör:... Arbetsnummer:... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANDNING 1.1 AKUT ASTMA 1.2 HÖGA ANDNINGSHINDER 1.3 EPIGLOTTIT och TRACHEIT 1.4 ALLERGI / ANAFYLAKTISK REAKTION

Läs mer

A Medicin 2 B Pediatrik 12 C Obstetrik & Gynekologi 19 D Psykiatri 24 E Kirurgi 29

A Medicin 2 B Pediatrik 12 C Obstetrik & Gynekologi 19 D Psykiatri 24 E Kirurgi 29 1 INNEHÅLL Tema sid A Medicin 2 B Pediatrik 12 C Obstetrik & Gynekologi 19 D Psykiatri 24 E Kirurgi 29 Svar A Medicin 36 B Pediatrik 40 C Obstetrik & Gynekologi 43 D Psykiatri 46 E Kirurgi 49 2 MEDICIN

Läs mer

Hjärtrytmrubbningar. En skrift om flimmer, fladder och andra rubbningar

Hjärtrytmrubbningar. En skrift om flimmer, fladder och andra rubbningar Hjärtrytmrubbningar En skrift om flimmer, fladder och andra rubbningar Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta

Läs mer

VÅRDPROGRAM. Venös tromboembolism. Antikoagulantiabehandling. Venös tromboembolism och graviditet

VÅRDPROGRAM. Venös tromboembolism. Antikoagulantiabehandling. Venös tromboembolism och graviditet VÅRDPROGRAM Venös tromboembolism Antikoagulantiabehandling hos vuxna Venös tromboembolism och graviditet 2014 1 Introduktion Vårdprogrammet Venös tromboembolism och Antikoagulantiabehandling för Sahlgrenska,

Läs mer

För Akademiska sjukhuset Överläkare Anders Hägg och docent Johan Sundström, akutsjukvården. Adjunkt Elisabeth Marklund, kardiologkliniken.

För Akademiska sjukhuset Överläkare Anders Hägg och docent Johan Sundström, akutsjukvården. Adjunkt Elisabeth Marklund, kardiologkliniken. Hypertoni Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan akutsjukvården och kardiologkliniken vid Akademiska sjukhuset och Primärvården Ansvariga och kontaktpersoner För Akademiska sjukhuset Överläkare Anders

Läs mer

Vad är förmaksflimmer?

Vad är förmaksflimmer? Vad är förmaksflimmer? Hjärtat rusar så snabbt att du knappt kan andas. Hela bröstkorgen fladdrar. Känner du igen dig? Hur fungerar hjärtat? Hjärtat är beläget mitt i bröstkorgen och är uppbyggt av muskelvävnad.

Läs mer