Tele2 Selfcare Snabbguide

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tele2 Selfcare Snabbguide"

Transkript

1 Tele2 Selfcare Snabbguide 1

2 Innehåll Introduktion... 3 Inloggning och installation... 3 Översikt... 4 Mitt konto... 5 Min profil...5 Företagsprofil...5 E-postnotifiering...5 Välj ordergodkännare...6 Användare... 7 Visa användare...7 Skapa användare...8 Grupper... 9 Visa och hantera grupper...10 Skapa gruppkategori och grupper...10 Hantera flera grupper och gruppkategorier Lägga till i en grupp Lägga till ett kundnummer eller abonnemang i en grupp...12 Lägga till flera kundnummer eller abonnemang till grupper...13 Kundnummer...14 Abonnemang...15 Förbindelser...16 Fakturor...17 Order, ändringar eller ärenden...18 Skapa order...18 Attestering av order...19 Visa order Skapa ändring...21 Visa ändringar...21 Skapa ärende Visa ärenden Felanmälningar Skapa felanmälan Visa felanmälningar Genvägar Skapa genväg Visa genvägar Övriga funktioner

3 Introduktion Välkommen till Tele2 Business Selfcare! Selfcare är ett användarvänligt verktyg för att enkelt och effektivt hantera och få en överblick över företagets mobila, fasta och datarelaterade tjänster. Detta kan du använda Selfcare till: Hantera ditt avtal för alla Tele2-tjänster, för överblick och kontroll. Visa fakturor och få tydliga rapporter på kostnader och hur tjänsterna används. Lägga order snabbt och enkelt och följa upp orderstatus direkt. Aktivera och inaktivera befintliga abonnemang och tilläggstjänster. Rapportera fel, följa upp störningar och få support online. Denna snabbguide är tänkt att visa dig grunderna i Selfcare. Det finns även en detaljerad användarhandbok som du kan ladda ner direkt från Selfcare. Dessutom finns det hjälptexter på de flesta skärmsidorna i Selfcare. Och du, glöm inte att kolla på instruktionsfilmerna som du kommer åt från översiktssidan i Selfcare. Slutligen kan vi mot en avgift erbjuda utbildning på distans eller på plats. Vill du veta mer, besök någon av våra butiker, tele2.se/foretag eller ring direkt på Inloggning och installation Du loggar in i Selfcare via din egen webbläsare: Ingen installation krävs. Inloggningsuppgifter får du från din kontakt på Tele2 Business eller från din lokala huvudadministratör. Huvudadministratören kan själv enkelt skapa och hantera flera Selfcare-administratörer med olika rättigheter. Huvudadministratören kan även skapa attestbehöriga som måste godkänna alla beställningar innan de skickas till Tele2. 3

4 Översikt När du loggat in i Selfcare visas en sammanfattning av all information du har tillgång till i Selfcare. Här visas också aktiviteter och information som du behöver uppmärksamma, till exempel obetalda fakturor eller statusmeddelanden från Tele2. Översikten kan användas för att klicka dig vidare till all specifik information som du har åtkomst till via huvudmenyn Visa. All blå text är länkar till underliggande information. 4

5 Mitt konto Min profil Välj Mitt konto > Min profil på huvudmenyn för att öppna din personliga profilinformation, med behörigheter och inställningar. Informationen här läggs in när du läggs upp som användare och loggar in för första gången, men din personliga information och inloggningsuppgifter kan ändras. Klicka på Redigera för att ändra. Fliken Behörigheter visar de behörigheter du har i Selfcare, dvs om du har läs-/ skrivrättigheter till olika slags information. Du kan inte själv ändra dina egna behörigheter, och för att ändra behörigheter för andra användare krävs behörigheten Hantera användare. Du kan dock aldrig ändra en behörighet som du inte själv har. Som standard baseras behörigheterna på den roll du blivit tilldelad. Bara huvud-administratören, som är Superuser har från början behörigheten Hantera användare. Företagsprofil Välj Mitt konto > Företagsprofil på huvudmenyn för att ange om e-postnotifiering ska användas samt för att lägga till ordergodkännare, det vill säga personer som ska godkänna (attestera) varje order som skapas i Selfcare. E-postnotifiering Välj E-postnotifiering Ja för att skicka e-post varje gång status ändras på en order, ändring eller ärende. Det vill säga varje gång status ändras från initiering till avslut på order, ändring eller ärende så skickas e-post till den som skapat ordern/ändringen/ärendet, samt till den kontaktperson som finns angiven. 5

6 Leveransadress Ange företagets ordinarie leveransadress som ska användas vid leverans av beställda mobilprodukter. Välj ordergodkännare Det är endast superusers som kan lägga till och ändra ordergodkännare. När det finns en eller flera ordergodkännare i listan och en order skapas kommer ett e-postmeddelande skickas till den första personen i listan för respektive typ av order. Denna person måste då godkänna ett utkast av ordern, som därefter skickas vidare till nästa person i listan. Om det inte finns fler namn på listan skickas ordern till Tele2 som en godkänd order för behandling. Klicka på Lägg till för att lägga till personer som ska godkänna (attestera) varje order innan den skickas till Tele2. Personen måste finnas upplagd som Selfcareanvändare inom ditt företag, samt ha behörighet att få godkänna. En kedja med upp till fem personer kan skapas för godkännande av varje order inom Mobiltelefoni, Fast telefoni och Datanät. Klicka på Ändra efter ett befintligt namn för att byta personen på den positionen i listan mot en annan ordergodkännare. Klicka på Ta bort efter det sista namnet i listan för att ta bort den personen. Du kan alltså bara ta bort namn nedifrån och upp. 6

7 Användare Från början finns oftast bara en användare i Selfcare, en så kallad Superuser som är organisationens huvudadministratör och kontaktperson mot Tele2 Business. Ibland kan Tele2 Business hjälpa till att lägga upp fler användare, men det måste finnas minst en Superuser, en roll som har alla behörigheter och som därmed har tillgång till alla funktioner i Selfcare och kan administrera alla andra användare i din organisation. Alla användare tilldelas en roll, som anger vilka olika behörigheter användaren har i Selfcare. En användare med rollen Superuser, eller andra användare med behörighet Hantera användare, kan lägga till nya användare och ändra deras profiler, lägga till eller ta bort åtkomst till abonnemang och kundnummer, eller ta bort användare. Du kan inte ta bort dig själv eller den sista Superusern i organisationen. Visa användare Menyn Visa > Visa användare listar alla användare i din organisation, med kontaktuppgifter och roll. Här kan du lägga till och hantera befintliga användare. SAKNAS 7

8 Skapa användare 1. Skapa en ny användare genom att klicka på Skapa ny användare på sidan Användarhantering som visas ovan, eller gå via huvudmenyn Skapa > Skapa användare. 2. Ange namn och e-postadress. Stjärnan (*) anger att det är obligatoriskt. Kontaktnummer, det vill säga användarens telefonnummer, är inte obligatoriskt. 3. Ange roll. Vilka roller du kan ange beror på din egen roll. Om du själv är Superuser kan du skapa användare med alla roller. Klicka på frågetecknet för en beskrivning av respektive roll. Egendefinierad innebär att användaren har behörigheter som avviker från de fördefinierade rollerna. 4. Klicka på Nästa för att gå vidare och definiera behörigheter och vilka kundnummer/abonnemang som den nya användaren ska ha tillgång till. 8

9 5. Ändra eventuellt behörigheter efter behov. Om du ändrar någon behörighet utifrån en befintlig roll så kommer användarens roll anges som Egendefinierad. 6. Välj vilka kundnummer/abonnemang i organisationen som användaren ska ha åtkomst till, alla, vissa eller inga alls. Detta kan ändras senare på sidan Tilldela objekt, genom att välja åtgärd: Ändra åtkomst. 7. Klicka på Skapa användare för att gå vidare. Då skickas e-post till den nya användaren med inloggningsinformation för att slutföra registreringen. Grupper Gruppfunktionen i Selfcare gör det lättare att hålla ordning på din organisations kundnummer och abonnemang. Du kan skapa en struktur med gruppkategorier och grupper utifrån ditt företags behov, till exempel efter affärsenheter, avdelningar eller kostnadsställen. För att hantera grupper måste det finnas gruppkategorier som grupperna hör till. Sedan kan du lägga till kundnummer och abonnemang till grupperna. När företagets kundnummer och abonnemang har tilldelats grupper kan du filtrera efter dem och du kan skapa rapporter baserat på grupperna. Du kan till exempel ha en gruppkategori som heter Avdelning med ingående gruppnamn Försäljning, Marknad och Support. Dessa grupper tilldelas olika kundnummer och abonnemang baserat på avdelningarna där de olika abonnenterna arbetar. Du kan sedan även skapa en gruppkategori baserat på geografisk tillhörighet och till exempel lägga in grupper och abonnemang som hör till ett visst kontor. Ett kundnummer eller abonnemang kan höra till flera grupper om dessa hör till olika kategorier. Du kan skapa upp till 10 gruppkategorier och upp till 50 grupper. 9

10 Visa och hantera grupper Översiktssidan visar dina befintliga grupper, i formatet Kategori:Grupp, till exempel Avdelning:Ekonomi. Klicka på länken Visa alla grupper för att hantera dina befintliga grupper och gruppkategorier, och skapa nya. Du kan också använda menyn Visa > Hantera grupper för att lista alla grupper och gruppkategorier i din organisation. Här kan du lägga till eller ta bort grupper och gruppkategorier, ändra namn eller beskrivning, samt koppla eller ta bort abonnemang eller kundnummer till grupperna. Skapa gruppkategori och grupper Exempel: 1. Gå till sidan Hantera gruppkategorier, via huvudmenyn Skapa > Skapa grupp. 2. Klicka på länken Skapa ny kategori, längst ned på sidan. Obs! Om det redan finns tio gruppkategorier (maximalt antal), visas inte länken. En popupruta Skapa gruppkategori visas. 3. Ange namn på kategorin, i exemplet ovan Kostnadsställe, och eventuellt en beskrivning, samt bekräfta genom att klicka på Skapa ny kategori. 4. Välj fliken Hantera grupper, för att visa alla grupper. 5. Välj den kategori som du vill skapa en ny grupp i, till exempel Kostnadsställe. 6. Klicka på länken Skapa ny grupp, längst ned på sidan. Obs! Du måste välja en kategori, annars visas inte länken. 10

11 7. Ange namn på gruppen, i exemplet på föregående sida 2010, respektive 2020, och eventuellt en beskrivning, samt bekräfta genom att klicka på Skapa. 8. Fortsätt att lägga till de grupper du behöver. I exemplet är två grupper skapade. Hantera flera grupper och gruppkategorier Om du har behov av många olika grupper så finns det en funktion för att enkelt skapa grupper och gruppkategorier i en färdig struktur genom att först skapa en Excel-fil med alla namn på grupper och gruppkategorier som du sedan enkelt laddar upp i Selfcare. Klicka på Hantera flera från sidan Hantera grupper (Huvudmenyn: Visa > Hantera grupper). Se hjälptext på undersidan, eller se användarhandboken för mer information. Lägga till i en grupp När du har skapat minst en kategori och en grupp kan du lägga till kundnummer och abonnemang i gruppen. Kundnummer och abonnemang hör till grupper under definierade tidsperioder och kan bara höra till en grupp per kategori i taget. I exemplet på föregående sida kan ett kundnummer (eller ett abonnemang) inte höra till både 2010 och 2020 under en given tidsperiod eftersom de grupperna hör till samma gruppkategori, i detta fall kategorin Kostnadsställe. Det går dock att lägga till kundnummer och abonnemang i flera grupper om de tillhör olika kategorier. Du kan till exempel skapa en ny kategori som heter Lokalkontor för att sedan skapa grupper och lägga till abonnemang som hör till ett visst kontor inom företaget. Då kan samma abonnemang tillhöra en annan grupp som hör till kategorin Kostnadsställe. Om en abonnent byter grupp så kan du ange tidpunkt (månad) för bytet, som därigenom sker automatiskt vid den angivna tidpunkten. 11

12 1. Välj Skapa > Lägg till i grupp från huvudmenyn. Då visas följande sida. Lägga till ett kundnummer eller abonnemang i en grupp 1. Från fliken Sök kundnummer eller Sök abonnemang välj vilket kundnummer respektive abonnemang du vill lägga till i gruppen och klicka sedan på Visa och redigera grupper. Då visas följande: 12

13 2. Lägg till kundnumret eller abonnemanget till en grupp genom att klicka på länken Lägg till grupp. För att du ska kunna lägga till en grupp måste gruppen först ha skapats. 3. Välj vilken gruppkategori och grupp du vill lägga till. 4. Välj startdatum (ÅÅÅÅ-MM) för gruppen. Startdatum kan vara när som helst inom ett år från nu, eller det datum då du öppnade kundnumret (standard). Genom att välja ett framtida datum så aktiveras gruppen automatiskt från det datumet. 5. Välj slutdatum om gruppen ska inaktiveras automatiskt en viss månad. Om du inte anger något slutdatum blir gruppen aktiv från startdatum och tillsvidare. Om de datum du väljer överlappar ett datum för en befintlig grupp i samma kategori, kommer systemet meddela att det inte kan lägga till en ny grupp. 6. Klicka på Lägg till grupp för att slutföra grupptilldelningen. Den valda gruppen visas då under Aktiva grupper. 7. Klicka på Gå tillbaka till söksidan för att lägga till fler kundnummer eller abonnemang till en grupp. Lägga till flera kundnummer eller abonnemang till grupper För att lägga till många kundnummer och abonnemang samtidigt till olika grupper så finns det en funktion för att först skapa en Excel-fil med kundnummer och abonnemang som du sedan enkelt laddar upp i Selfcare. Klicka på Hantera flera från sidan Lägg till i grupp (Huvudmenyn: Skapa > Lägg till i grupp). Se hjälptext på undersidan, eller se användarhandboken, för mer information. 13

14 Kundnummer När du väljer Visa > Visa kundnummer från huvudmenyn, eller väljer Visa alla kundnummer från översiktsvyn, visas alla kundnummer i din organisation som du har åtkomst till. Du kan utföra åtgärder på ett eller flera kundnummer samtidigt, eller visa detaljerna för specifika kundnummer. Klicka på knappen Visa för att visa detaljer på valt kundnummer, det vill säga abonnemang, tilläggstjänster, fakturor, order, felanmälningar etc. Se hjälptext på undersidan, eller se användarhandboken för mer information. Använd listrutan Välj åtgärd för att utföra en åtgärd på ett specifikt kundnummer. Du kan även markera flera kundnummer och välja en åtgärd i listan som dyker upp längst ned på skärmen. Varje åtgärd beskrivs i hjälptexten på respektive undersida, samt i användarhandboken. Använd Filter för att lista kundnummer av en specifik typ. Du kan även filtrera efter specifikt kundnummer eller kundnummernamn (oftast företagets namn). Använd Grupper för att filtrera efter grupp. Du kan välja flera grupper samtidigt genom att markera Filtrera aktuella resultat när du valt en grupp. Använd sökfältet för att söka efter kundnummer-id eller företagsnamn. Ange en söksträng med valfritt antal tecken och klicka på Sök. Välj Aktiv eller Inaktiv för att enbart lista aktiva respektive inaktiva kundnummer. Resultattabellen uppdateras automatiskt när du väljer ett filter och innehåller då endast kundnummer som matchar ditt filter. Du kan även sortera listan genom att klicka på den kolumnrubrik du vill sortera efter. Klicka på Exportera till Excel för att öppna eller spara listan i Excelformat (CSVfil). Om listan filtrerats visas endast det filtrerade resultatet i Excel. 14

15 Abonnemang När du väljer Visa > Visa abonnemang på huvudmenyn, eller väljer Visa alla abonnemang från översiktsvyn, visas alla abonnemang i din organisation som du har åtkomst till. Du kan utföra åtgärder på ett eller flera abonnemang samtidigt, eller visa detaljerna för specifika abonnemang. Klicka på Visa för att visa detaljer på valt abonnemang, det vill säga tilläggstjänster, fakturor, felanmälningar, order, ändringar och ärenden. Se hjälptext på undersidan, eller se användarhandboken för mer information. Använd listrutan Välj åtgärd för att utföra en åtgärd på ett specifikt abonnemang. Du kan även markera flera abonnemang och välja en åtgärd i listan som dyker upp längst ned på skärmen. Varje åtgärd beskrivs i hjälptexten på respektive undersida, samt i användarhandboken. Använd Filter för att lista abonnemang av en specifik typ. Du kan även filtrera efter specifikt kundnummer eller prisplan. Använd Grupper för att filtrera efter grupp. Du kan välja flera grupper samtidigt genom att markera Filtrera aktuella resultat när du valt en grupp. Använd sökfältet för att söka efter abonnemangs-id eller företagsnamn. Ange en söksträng med valfritt antal tecken och klicka på Sök. Välj Aktiv eller Inaktiv för att enbart lista aktiva respektive inaktiva abonnemang. Resultattabellen uppdateras automatiskt när du väljer ett filter och innehåller då endast abonnemang som matchar ditt filter. Du kan även sortera listan genom att klicka på den kolumnrubrik du vill sortera efter. Klicka på Exportera till Excel för att öppna eller spara listan i Excelformat (CSV-fil). Om listan filtrerats visas endast det filtrerade resultatet i Excel. 15

16 Förbindelser När du väljer Visa > Visa förbindelser på huvudmenyn, eller väljer Visa alla förbindelser från översiktsvyn, visas alla data- och telenätsförbindelser i din organisation som du har åtkomst till. Du kan utföra åtgärder på en eller flera för-bindelser samtidigt, eller visa detaljerna för specifika förbindelser. Klicka på Visa för att visa detaljer på vald förbindelse, det vill säga tilläggstjänster, felanmälningar, order, ändringar och ärenden, samt kontaktpersoner. Se hjälptext på undersidan, eller se användarhandboken för mer information. Använd listrutan Välj åtgärd för att utföra en åtgärd på en specifik förbindelse. Du kan även markera flera förbindelser och välja en åtgärd i listan som dyker upp längst ned på skärmen. Varje åtgärd beskrivs i hjälptexten på respektive undersida, samt i användarhandboken. Använd Filter för att filtrera efter specifika förbindelser. Du kan filtrera på stad, typ av tjänst och kapacitet på tjänsten. När resultattabellen uppdaterats innehåller den endast förbindelser som matchar ditt filter. Du kan även sortera listan genom att klicka på den kolumnrubrik du vill sortera efter. Klicka på Exportera till Excel för att öppna eller spara listan i Excelformat (CSV-fil). Om listan filtrerats visas endast det filtrerade resultatet i Excel. 16

17 Fakturor När du väljer Visa > Visa fakturor på huvudmenyn, eller väljer Visa alla fakturor från översiktsvyn, visas alla fakturor som du har åtkomst till. Du kan utföra åtgärder på en eller flera fakturor samtidigt, eller visa detaljerna för specifika fakturor. Klicka på Visa eller på fakturanumret för att visa en översikt på vald faktura. Från översikten kan du hämta en kopia på fakturan och visa ett diagram med statistik på fakturabelopp för den senaste 12-månadersperioden. Du kan även klicka dig vidare för att se detaljerade samtalsavgifter och trafikinformation på specifika abonnemang. Se hjälptexter eller användarhandboken för mer information. Använd listrutan Välj åtgärd för att utföra en åtgärd på en specifik faktura. Du kan även markera flera fakturor och välja en åtgärd i listan som dyker upp längst ned på skärmen. Du kan skapa en ändring eller ett ärende samt, om du väljer en specifik faktura, så kan du ladda ned en kopia på fakturan som PDF. Varje åtgärd beskrivs i hjälptexten på respektive undersida. Använd Filter och/eller Status, Period, Grupper för att söka efter specifika fakturor. Använd sökfältet för att söka efter fakturanr eller fakturanamn. Ange en söksträng med valfritt antal tecken och klicka på Sök. När resultattabellen uppdaterats innehåller den endast fakturor som matchar ditt filter. Du kan även sortera listan genom att klicka på den kolumnrubrik du vill sortera efter. Klicka på Exportera till Excel för att öppna eller spara listan i Excelformat (CSV-fil). Om listan filtrerats visas endast det filtrerade resultatet i Excel. 17

18 Order, ändringar eller ärenden Order, ändringar och ärenden är olika typer av förfrågningar som hanteras på liknande sätt i Selfcare. Order kan vara avrop från ramavtalet med Tele2, till exempel en beställning av ett nytt abonnemang till en ny medarbetare. Det kan också vara en inköpsorder eller offert på något som inte ingår i ramavtalet. Ändringar är förfrågningar som hör till befintliga kundnummer, abonnemang och tjänster, till exempel ändring av prisplan eller beställning av en tilläggstjänst på ett befintligt abonnemang. Ärenden är frågor eller begäran om support riktade till kundtjänsten för Tele2 Business. Om du däremot vill anmäla något som inte fungerar så ska du istället skapa en felanmälan. Du behöver behörighet för att skapa order/ändringar/ärenden, men alla användare i din organisation kan visa order/ändringar/ärenden som lagts in i Selfcare. Observera att du endast kan följa upp order, ändringar och ärenden som lagts in i Selfcare i din organisation. Om du till exempel ringer in en order via telefon går det inte att följa den i Selfcare. Skapa order Du kan skapa två typer av order: order och offert. Med order menar vi en inköpsorder eller avrop från ditt ramavtal som kan hanteras av Tele2 direkt efter att den skickats och eventuellt godkänts internt hos er. Med offert menar vi en beställningsförfrågan på något som inte ingår i ramavtalet. En offert skickas till Tele2 på samma sätt som en order, efter att eventuellt först ha godkänts internt, men den hanteras sedan manuellt utanför Selfcare. Vi kallar båda varianterna kort och gott order, utom där hanteringen skiljer sig åt. 1. Klicka på Skapa > Skapa order från huvudmenyn eller klicka på +Skapa intill rubriken Order på översiktssidan. Du kan även skapa order från andra sidor genom att välja åtgärd Skapa order. Beroende på vilken sida du skapar ordern från kan vissa fält redan vara ifyllda, och vissa fält går inte att ändra. Obligatoriska fält är markerade med en stjärna (*). 2. Välj först Produkt, mobiltelefoni, fast telefoni eller datanät. 3. Välj sedan Tjänst som du vill beställa. Nu ändras formuläret något beroende på vilken information som behöver fyllas i för den tjänst du valt. 18

19 4. Fyll i övriga fält. För information om hur man fyller i formuläret för den specifika tjänsten, se texten under Beställningsinstruktioner i själva formuläret. Obs! Ange alltid korrekt ramavtalsnummer och eventuell prisplan. 5. Kontrollera dina kontaktuppgifter och välj hur du vill bli kontaktad. Lägg eventuellt till ytterligare en kontaktperson. Obs! För vissa tjänster kan du behöva ha en dialog med Tele2 Business för att ordern ska bli komplett. De kontaktar dig vid behov. Fråga gärna om du är osäker på något. 6. Klicka på Skicka in order när allt är ifyllt. För att spara ordern utan att skicka den, klicka på Spara som utkast. Attestering av order När det finns en eller flera ordergodkännare i listan på sidan Mitt konto > Företagsprofil kommer ett e-postmeddelande skickas till den första personen i listan för respektive typ av order. Denna person måste då godkänna ett utkast av ordern, som därefter skickas vidare till nästa person i listan. När det inte finns fler namn på listan skickas ordern till Tele2 som en godkänd order för behandling. Du kan följa ordern från menyn Visa order, enligt nedan. När någon ändring görs i din order, efter att den skickats vidare, skickas ett e-postmeddelande om detta till dig, och till eventuella ytterligare kontaktpersoner i orderformuläret (om du valt att få e-postnotifiering på sidan Mitt konto > Företagsprofil). 19

20 Visa order När du väljer Visa > Visa order på huvudmenyn, eller väljer Visa alla order från översiktsvyn, visas alla order och offerter i din organisation som du har åtkomst till. Klicka på Visa eller på Order ID i tabellen för att visa en kopia på orderformuläret. Använd Filter för att söka efter order eller offerter med en viss status. Använd Datumperiod för att filtrera ut order/offerter inom vissa datum. Välj Visa öppna för att bara visa pågående order. Eller välj Visa historik för att istället visa alla avslutade order. När resultattabellen uppdaterats innehåller den endast order som matchar ditt filter. Du kan även sortera listan genom att klicka på den kolumnrubrik du vill sortera efter. 20

21 Skapa ändring Skapa en ändring för att skicka en förfrågan om ändring av befintliga kundnummer, abonnemang och tjänster i din organisation som du har åtkomst till. Till exempel upp- eller nedgradering av abonnemang, eller ändring av en tilläggstjänst på ett befintligt abonnemang. Du kan även göra en del generella ändringar härifrån, till exempel ändring av adresser, kontaktpersoner, faktureringsdetaljer med mera. 1. Klicka på Skapa > Skapa ändring från huvudmenyn eller klicka på +Skapa intill rubriken Ändringar på översiktssidan. Du kan även skapa ändringar från andra sidor genom att välja åtgärd Skapa ändring. Beroende på vilken sida du skapar ändringen från kan vissa fält redan vara ifyllda, och vissa fält går inte att ändra. Obligatoriska fält är markerade med en stjärna (*). 2. Välj först Produkt, mobiltelefoni, fast telefoni eller datanät. 3. Välj sedan Tjänst som du vill ändra. Nu ändras formuläret något beroende på vilken information som behöver fyllas i för den tjänst du valt. 4. Fyll i övriga fält. För information om hur man fyller i formuläret för den specifika tjänsten, se texten under Beställningsinstruktioner i själva formuläret. Obs! Ange alltid korrekt ramavtalsnummer och eventuell prisplan. 5. Kontrollera dina kontaktuppgifter och välj hur du vill bli kontaktad. Lägg eventuellt till ytterligare en kontaktperson. Obs! För vissa tjänster kan du behöva ha en dialog med Tele2 Business för att informationen ska bli komplett. De kontaktar dig vid behov. Fråga gärna om du är osäker på något. 6. Klicka på Skicka in ändring när allt är ifyllt. För att spara ändringen utan att skicka den, klicka på Spara som utkast. Du kan följa ändringen från menyn Visa ändringar, enligt nedan. När någon ändring görs i din ändringsbegäran, efter att den skickats vidare, skickas ett e-postmeddelande om detta till dig, och till eventuella ytterligare kontaktpersoner i formuläret (om du valt att få e-postnotifiering på sidan Mitt konto > Företagsprofil). Visa ändringar När du väljer Visa > Visa ändringar på huvudmenyn, eller väljer Visa alla Ändringar från översiktsvyn, visas alla ändringsorder i din organisation som du har åtkomst till. Klicka på Visa eller på Order ID i tabellen för att visa en kopia på ändringsformuläret. Använd Filter för att söka efter ändringsorder med en viss status. Använd Datumperiod för att filtrera ändringsorder inom vissa datum. Välj Visa öppna för att bara visa pågående ändringar. Eller välj Visa historik för att istället visa alla avslutade ändringar. När resultattabellen uppdaterats innehåller den endast ändringsorder som matchar ditt filter. Du kan även sortera listan genom att klicka på den kolumnrubrik du vill sortera efter. 21

22 Skapa ärende Skapa ett ärende för att ställa en fråga eller begära support angående befintliga kundnummer, abonnemang och tjänster i din organisation som du har åtkomst till. 1. Klicka på Skapa > Skapa ärende från huvudmenyn eller klicka på +Skapa intill rubriken Ärenden på översiktssidan. Du kan även skapa ärenden från andra sidor genom att välja åtgärd Skapa ärende. Beroende på vilken sida du skapar ärendet från kan vissa fält redan vara ifyllda, och vissa fält går inte att ändra. Obligatoriska fält är markerade med en stjärna (*). 2. Välj först Produkt, mobiltelefoni, fast telefoni eller datanät. 3. Välj sedan Tjänst som du vill skapa ett ärende för. 4. Fyll i övriga fält. Se till att ditt ärende framgår tydligt. För vissa ärenden kan du behöva ha en dialog med Tele2 Business. De kontaktar dig vid behov. Obs! Ange alltid korrekt ramavtalsnummer och eventuell prisplan. 5. Kontrollera dina kontaktuppgifter och välj hur du vill bli kontaktad. Lägg eventuellt till ytterligare en kontaktperson. 6. Klicka på Skicka in ärende när allt är ifyllt. För att spara ändringen utan att skicka den, klicka på Spara som utkast. Du kan följa ändringen från menyn Visa ärenden, enligt nedan. När Tele2 Business gör någon ändring i ditt ärende skickas ett e-postmeddelande om detta till dig, och till eventuella ytterligare kontaktpersoner i ärendeformuläret (om du valt att få e-post-notifiering på sidan Mitt konto > Företagsprofil). Visa ärenden När du väljer Visa > Visa ärenden på huvudmenyn, eller väljer Visa alla Ärenden från översiktsvyn, visas alla ärenden i din organisation som du har åtkomst till. Klicka på Visa eller på Order ID i tabellen för att visa en kopia på ärendeformuläret. Använd Filter för att söka efter ärenden med en viss status. Använd Datumperiod för att filtrera ut ärenden inom vissa datum. Välj Visa öppna för att bara visa pågående ärenden. Eller välj Visa historik för att istället visa alla avslutade ärenden. När resultattabellen uppdaterats innehåller den endast ärenden som matchar ditt filter. Du kan även sortera listan genom att klicka på den kolumnrubrik du vill sortera efter. 22

23 Felanmälningar Felanmälningar används för att rapportera tekniska problem som innebär att du inte kan använda eller har problem med något av de abonnemang, förbindelser eller utrustning som ingår i ert avtal med Tele2 Business. När du skapat en felanmälan via Selfcare skickas den till teknisk support för Tele2 Business för att utredas och lösas. Du kommer att få ett meddelande om kundservice behöver komma i kontakt med dig om en felanmälan du har rapporterat i Selfcare, samt när ärendet avslutas. Obs! Du kan alltid kontakta kundservice direkt via telefon om du har akuta problem med en Tele2-tjänst. Då kan kundservice direkt ställa de frågor som behövs för att utreda problemet och eventuellt koppla dig till en tekniker för hjälp med felsökning och åtgärder. Felanmälningar du gör via telefon kommer dock inte att synas i Selfcare. Notera att du måste ha behörigheten Skapa felanmälan för att kunna skapa eller visa felanmälningar. 23

24 Skapa felanmälan 1. Klicka på Skapa > Skapa felanmälan från huvudmenyn eller klicka på +Skapa intill rubriken Felanmälningar på översiktssidan. Du kan även skapa en felanmälan från sidor som visar det abonnemang eller den förbindelse du vill felanmäla. 2. Välj först Produkt. Eftersom felanmälningar som gäller mobiltelefoni, fast telefoni och datanät skiljer sig åt delas alla inrapporterade felanmälningar in utifrån produkttyp. 24

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-03-02 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010

Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010 Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010 Innehållsförteckning 1 Kontaktvägar och adresser...3 2 Introduktion...4 2.1 Vad är Medgivande via hemsida...4 2.2 Om manualen och ytterligare hjälptexter...4

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Visma Proceedo. Att göra ett inköp Manual. Version 1.2. Version 1.2 / 131206 1

Visma Proceedo. Att göra ett inköp Manual. Version 1.2. Version 1.2 / 131206 1 Visma Proceedo Att göra ett inköp Manual Version 1.2 Version 1.2 / 131206 1 Innehållsförteckning 1) STARTSIDAN... 3 2) INFORMATION OM AVTAL... 5 3) SÖKA FRAM ARTIKLAR... 7 3.1 Avancerad sökning samt jämföra

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-10-09 Innehållsförteckning Inledning...3 Funktioner...4 Logga in NYTT!...4 Medlemsregister-fliken...5 Utländsk person...5 Prova på person...6 Göra

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Aktiviteter. Version 9 2014-07-28

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Aktiviteter. Version 9 2014-07-28 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Aktiviteter Version 9 2014-07-28 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning 2. Huvudflik Mina sidor s.4 Lägg till

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28 Doxcentral 6 Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v.. 0-0-8 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och

Läs mer

Versionsdokumentation november 2008

Versionsdokumentation november 2008 Versionsdokumentation november 2008 Innehållsförteckning Allmän information... 3 Kom-igång guider... 3 Hjälpavsnitt... 3 Informationstexter... 3 Bokföring och fakturering... 4 Periodisering av kundfaktura...

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Medlem & Organisation

Medlem & Organisation STUDIEMATERIAL IT-KUNSKAPER I HJÖRDIS Medlem & Organisation EXCEL 2013 Grunder Äntligen är PRO:s nya medlemssystem redo för sjösättning. PRO har alltid haft ambitionen att ligga i framkant såväl när det

Läs mer

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000 1 (29) Innehåll Engångskod via kodkort... 4 Engångskod via SMS... 6 Inloggning med hjälp av SITHS-kort... 7 Förenklad inloggning... 8 Inkommande... 9 Filtrering under Inkommande... 9 Sökfunktionalitet

Läs mer

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt Senaste revisionsdatum: 2014-06-30 evry.com Användarhandledning Webbtjänsten Schakt Innehållsförteckning 1 Inledning 4 1.1 Webbtjänsten Schakt 4 1.2 Detta material 4 1.3 Definitioner 4 1.3.1 Roller 4 1.3.2

Läs mer

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår E-beställningar Raindanceportalen version 2013 vår Manualen innehåller steg för steg hur du gör en beställning, inlevererar en beställning och hur fakturorna matchas mot order. Ekonomiavdelningen 2014-01-29

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

1. Home... 4 1.1 Order... 4 1.1.1 Skapa inköpsorder... 13 1.1.2 Inköpsordrar... 13 1.1.3 Fakturor... 13 1.1.4 Returer... 14 1.2 Produkter... 15 1.2.

1. Home... 4 1.1 Order... 4 1.1.1 Skapa inköpsorder... 13 1.1.2 Inköpsordrar... 13 1.1.3 Fakturor... 13 1.1.4 Returer... 14 1.2 Produkter... 15 1.2. MANUAL 1. Home......................................................................... 4 1.1 Order..................................................................... 4 1.1.1 Skapa inköpsorder.......................................................

Läs mer

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska FaktaNet live v2 Manual Version: 080919 1 Språk: Svenska Inloggning Antingen via byggfakta.se eller faktanetlive.com, i dagsläget fungerar bara byggfakta profiler. Inte First Index m.fl. varianter. Menyn

Läs mer

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik Survey&Report Version 4.1.188 Manual Artologik Survey&Report Survey&Report är

Läs mer

1. ANVÄNDARGRÄNSSNITT...1

1. ANVÄNDARGRÄNSSNITT...1 1. ANVÄNDARGRÄNSSNITT...1 1.1 EXEMPELFÖRETAG...1 1.2 STARTSIDA/HEM...1 1.3 OM FÖRETAGET...2 1.4 KONTAKTA OSS...2 1.5 KÖPVILLKOR...3 1.6 VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR...4 1.7 LOGGA IN...4 1.8 SKAPA KONTO...5

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Uppdaterad 2012-04-18 Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Manual - Symfoni - Vårdgivare

Manual - Symfoni - Vårdgivare Sidan 1 av 64 1. Symfoni för vårdgivare................................................................................. 2 1.1 Fakturering - Vårdgivare...........................................................................

Läs mer