Det var en gång en man som såg ut som en groda.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det var en gång en man som såg ut som en groda."

Transkript

1 NEGATION vanliga perspektiv på negation: o propositionell logik (sanningsvärde) o subjektiv visshet o kommunikativ pragmatik propositionell logik o NEG(NEG-P) = P o om P är sant, så är inte-p inte sant (och tvärt om) o men jfr. Jag är lycklig. Jag är inte lycklig. Jag är olycklig. Jag är inte olycklig. o enl. logiken: Jag är lycklig = Jag är inte olycklig och Jag är inte lycklig = Jag är olycklig. o men snarare kontinuum, t.ex.: lycklig > inte olycklig > inte lycklig > olycklig o hur fungerar det med antonymer, t.ex. lång/kort och vinna/förlora? subjektiv visshet ( subjective certainty ) o presupposition > realis/negation > irrealis kommunikativ pragmatik o pragmatiska snarare än logiska presuppositioner är relevanta i normal kommunikation, ex: A: Har det hänt något nytt? B1: Jag är gravid! B2: Jag är inte gravid! Joe sa att han hade vunnit på lotteriet, men sedan fick jag veta att det inte var så. A: Jag hörde att du åker imorgon. B: Nej, det gör jag inte. Vem sa det? o den kan också vara knuten till generisk information, ex. Det var en gång en man som inte hade något huvud.? Det var en gång en man som hade ett huvud.? Det var en gång en man som inte såg ut som en groda. Det var en gång en man som såg ut som en groda. kognitiv status hos negation föränderlig kontra oföränderlig ( change vs. stasis ) o händelser är kognitivt mer framträdande än icke-händelser kodas i språkliga yttranden o negerade påståenden är mycket mer infrekventa än positiva (~90-95%) negativa händelser o exempel på samspelet mellan norm och icke-norm hos negation: (a) En man kom in på mitt kontor igår och sa (b) *En man kom inte in på mitt kontor igår och sa (c)? Ingen kom in på mitt kontor igår och sa alt. (b) är mest märklig, medan (c) är fullt möjlig (t.ex. kontrastivt) fast mindre frekvent än (a) o jmf.: (a) Mannen du mötte igår är kriminel. eller En man du mötte igår är kriminell. (b) Mannen du inte mötte igår är kriminell eller En man du inte mötte igår är kriminell. Det är rimligare att identifiera personen utefter händelser (a) än icke-händelser (b) (b) fungerar kontrastivt. antonympar av adjektiv o den positiva medlemmen är den omarkerade och den negativa är den markerade: omarkerad fråga: Hur lång är han? positivt svar: Mycket lång. negativt svar: Mycket kort. markerad fråga: Hur kort är han? *positivt svar: *Mycket lång. negativt svar: Mycket kort. o den positiva medlemmen är även den generiska termen för skalan (längd, bredd, höjd, etc.)

2 o i kognitiva termer: den positiva medlemmen är ganska konsekvent den perceptuellt mest framträdande: positiv negativ perceptuell domän generisk term stor liten visuell storlek lång kort längd hög låg höjd vid snäv vidd bred smal bredd tjock tunn/smal tjocklek ljus mörk nyans, ljusstryrka snabb, hastig långsam hastighet ljudlig tyst auditiv ljudstyrka vass, skarp slö, trubbig taktil skärpa tung lätt tyngd stark mild smak styrka Negation och social interaktion som talakt uttrycker negativa påståenden ett förnekande av lyssnarens förmodade åsikt känsligt för den sociala positionen hos deltagarna i ett samtal, t.ex. så tonas negationer ner om den man talar med har en högre social status i vissa samhällen uppfattas negativa yttranden som oförskämda, och div. strategier finns för att undvika detta (s. 377) MEN, i vissa fall, i kombination med andra irrealismarkörer, kan negationer fungera nedtonande, ex: o Do come in > Won t you come in please? o It would be better if > Wouldn t it be better if Räckvidd hos negation i naturliga språk, till skillnad från logiken, blir för det mesta endast en del av propositionen negerad den presuppositionerade delen faller utanför negationens räckvidd, t.ex. den presuppositionerade bisatsen är inte inom räckvidd för negationen, endast huvudsatsen negeras: (a) Hon såg mannen som stod i hörnan. (> Han stod i hörnan och hon såg honom) (b) Hon såg inte mannen som stod i hörnan. (> Han stod i hörnan men hon såg honom inte) den vanligaste varianten är verbfrasnegation subjektet är uteslutet från negation, ex: o Den franska kungen åt inte sin middag. o enl. logiken skulle två tolkningar vara möjliga: (a) subjektet exkluderat: det finns en fransk kung, och han åt inte sin middag (b) subjektet inkluderat: det finns ingen fransk kung och alltså kan han inte äta sin middag detta är dock en osannolik lingvistisk tolkning: bättre alternativ är: (a) Det finns ingen fransk kung. (b) Ingen fransk kung åt sin middag. modifikationer: verbfrasnegation + kontrastiv betoning fokuserad negation: (a) neutral VP-negation: John dödade inte geten. (> han dödade inte geten) (b) subjektsfokus: John dödade inte geten. (> någon annan dödade geten) (c) objektsfokus: John dödade inte geten. (> han dödade något, men inte geten) (d) verbfokus: John dödade inte geten. (> han gjorde något med geten, men dödade den inte) fokuserad negation kan också kombineras med kluvna satstyper: (e) subjektsfokus: Det var inte John som dödade geten. (> någon annan dödade geten) (f) objektsfokus: Det var inte geten (som) John dödade. (> han dödade något, men inte geten) negationsräckvidd och optionella konstituenter o optionella konstituenter tenderar att dra till sig negationsfokus och resten av satsen tolkas som presupposition: (a) Hon köpte inte boken åt hennes far. (> hon köpte (ev.) boken, men inte åt honom) (b) Hon sköt honom inte med pistolen. (> hon sköt honom (ev.), men inte med pistolen) (c) Hon kom inte på söndagen. (> hon kom (ev.), men inte på söndagen; jmf. Hon kom inte i söndags)

3 Markering av negation källor för negationsmarkörer/grammatikalisering av negation o negativa (modala) huvudverb t.ex. misslyckas, sakna, vägra, avtaga, undvika Han misslyckades (med) att komma > Han kom inte. Han undvek att komma > Han kom inte. Han vägrade att komma > Han kom inte. bemba: (a) uku-bula att undvika/sakna (b) n-a-bula uku-boomba jag undvek att arbeta (c) n-a-bulaa-boomba jag arbetade inte o negativa intensifierare franska: (a) S ne V (b) S ne V pas (c) S V pas negation (< modala huvudverb) och ordföljd (efter Greenberg) o V-initiala språk: prefix o V-finala språk: suffix o V-mediala språk: prefix en del språk använder ordföljden för att markera negationsräckvidden (jmf. kluvna konstruktioner) o bikol: da i naggadán anglalake ningkanding Mannen dödade inte en get NEG dödade man get da i anglalake naggadán ningkanding Mannen dödade inte en get da i angkanding ginadán kanglalake Mannen dödade inte en get o ryska: Ivan jevo ne ubil. Ivan dödade honom inte Jevo ubil ne Ivan. Ivan dödade honom inte Ivan ubil ne jevo. Ivan dödade inte honom vissa språk har olika negationsmarkörer o modern hebreiska: lo- överallt utom: al- i imperativ eyn i existensiella o ute: -wa valigast, men -na i perfekt -pʉ eller ga i avlägsen förfluten

4 emfatisk / NP-negation o de flesta språk har speciella negationer för subjekt, objekt, substantiviska predikativ och adverb kallade emfatisk negation eller NP-negation o dessa är typisk icke-refererande o t.ex.: (a) positiv/jakande The woman gave the book to the boy. (b) VP-negation The woman didn t give the book to the boy. (c) emfatisk subjektsnegation No woman gave the book to the boy. (d) emfatisk direkt objektsnegation The woman gave no book to the boy. (e) emfatisk indirekt objektsnegation The woman gave the book to no boy. (f) NP-predikativnegation She s no dummy. o också mer generiska negative pronomen: emfatisk subjektsnegation Nobody came. No one saw her. Nothing happened. etc.

5 huvud- kontra komplementsatser o NEG-transport: interaktionen mellan negation i huvudsatser och negation i komplementsatser o kontinuum: hög epistemisk visshet/deontisk styrka medel låg visshet/styrka hög och låg ger stor förändring mellan negation av huvudsats och negation av komplementsats medel ger liten förändring: (a) verb med hög epistemist visshet He claimed she didn t come. He didn t claim that she came. (b) verb med hög deontisk styrka She told him not to leave. She didn t tell him to leave. (c) medelverb I think (that) she didn t come. I don t think (that) she came. (d) verb med låg epistemisk visshet She hoped that he didn t come. She didn t hope that he came. (e) verb med låg deontisk styrka She wished that he hadn t come. She didn t wish that he had come. grad av inbäddning: syntaktisk, morfologisk och inherent/lexikal negation o adjektiv (a) syntaktisk negation I think she is not happy. (b) morfologiskt negativ I think she s unhappy. (c) inherent negativ I think she s sad. o styrka hos negation: syntaktisk negation (starkast) <-> inherent negation (svagast) huvudsatsnegation (starkast) <-> komplementsatsnegation (svagast)

6 negativ polaritet o vissa ord är knutna till antingen negerade eller icke negerade satser: (a) negativ Mary wasn t happy, and Jack wasn t happy either/*too. Jack hasn t left yet/*already. (b) positiv Mary was happy, and Jack was happy *either/too. Jack has *yet/already left. o detta gäller endast syntaktisk negation, jmf.: Mary was unhappy, and Jack was too/*either. Mary was sad, and Jack was too/*either.

Några skillnader mellan svenska och engelska

Några skillnader mellan svenska och engelska UPPSALA UNIVERSITET Grammatik för språkteknologer Institutionen för lingvistik och filologi Föreläsningsanteckningar Mats Dahllöf December 2011 Några skillnader mellan svenska och engelska 1 Inledning

Läs mer

SPETSSTÄLLDA LED OCH REMATISKA RELATIVER En korpusstudie av satsflätor med presenteringsomskrivning/existentialsats

SPETSSTÄLLDA LED OCH REMATISKA RELATIVER En korpusstudie av satsflätor med presenteringsomskrivning/existentialsats GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för svenska språket SPETSSTÄLLDA LED OCH REMATISKA RELATIVER En korpusstudie av satsflätor med presenteringsomskrivning/existentialsats Filippa Lindahl MAGISTERUPPSATS,

Läs mer

Sammandrag. Nyckelord: kvesitiv bisats, fa ordföljd, språkhandling

Sammandrag. Nyckelord: kvesitiv bisats, fa ordföljd, språkhandling GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för svenska språket KVESITIVA SATSER PÅ VIFT En undersökning av kvesitiva bisatser med fa ordföljd Andreas Widoff SPECIALARBETE, 15 poäng Svenska språket, fördjupningskurs

Läs mer

Talhandlingsteori. Talhandlingar. Performativa yttranden. Semantikens fyrkantigt logiska syn på språket

Talhandlingsteori. Talhandlingar. Performativa yttranden. Semantikens fyrkantigt logiska syn på språket Talhandlingsteori Talhandlingar (talakter) analyserades i filosofiska teorier under 1950- och 1960-talet av filosoferna Austin och Searle. Talhandlingsteori betonar att språket används till mycket mer

Läs mer

hos några filmer översatta till svenska.

hos några filmer översatta till svenska. Linköpings Universitet Institutionen för Språk och Kultur Svenska Språket 2, gr B En undersökning av språket i textremsorna hos några filmer översatta till svenska. Ulf Jämterud, 681224-6210 Handledare:

Läs mer

Språklig artighet i formella möten

Språklig artighet i formella möten UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för lingvistik C-uppsats ht06 Språklig artighet i formella möten En sociolingvistisk undersökning av artighetsstrategier i en formell miljö av Torbjörn Norrbom Handledare:

Läs mer

å sen så - en studie av barns konnektorer och informationsstruktur i berättelser. Handledare: Åke Viberg

å sen så - en studie av barns konnektorer och informationsstruktur i berättelser. Handledare: Åke Viberg UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för lingvistik och filologi Ämne: Lingvistik Eva-Karin Annemark C-uppsats VT-2004 å sen så - en studie av barns konnektorer och informationsstruktur i berättelser. Handledare:

Läs mer

Undervisning eller inte undervisning gör det någon skillnad?

Undervisning eller inte undervisning gör det någon skillnad? Gisela Håkansson Undervisning eller inte undervisning gör det någon skillnad? Inledning från elev till inlärare I den moderna kommunikativa språkundervisningen har eleven fått ett betydligt större eget

Läs mer

Man vet aldrig vad som kan hända eller vart man hamnar

Man vet aldrig vad som kan hända eller vart man hamnar VÄXJÖ UNIVERSITET G3-UPPSATS Institutionen för humaniora SS3003 vt 2009 Matilda Svensson Man vet aldrig vad som kan hända eller vart man hamnar En studie av tvåspråkiga gymnasieelevers syn på den egna

Läs mer

Hur går det till när barn lär sig färger?

Hur går det till när barn lär sig färger? Lunds Universitet Institutionen för lingvistik C Uppsats Allmän språkvetenskap VT 2003 Hur går det till när barn lär sig färger? En studie om hur barn lär sig kopplingen mellan färger och färgtermer Simone

Läs mer

Språket på väg. del ii. Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9. Reviderad upplaga enligt Lgr 11

Språket på väg. del ii. Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9. Reviderad upplaga enligt Lgr 11 Språket på väg del ii Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9 Reviderad upplaga enligt Lgr 11 Språket på väg del ii Ett kartläggningmaterial i svenska och

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET SPRÅKVETENSKAPLIGA ELEMENTA FÖR ORIENTALISTER

STOCKHOLMS UNIVERSITET SPRÅKVETENSKAPLIGA ELEMENTA FÖR ORIENTALISTER STOCKHOLMS UNIVERSITET SPRÅKVETENSKAPLIGA ELEMENTA FÖR ORIENTALISTER GRAMMATIK Institutionen för lingvistik 2010 Kompendiet är ursprungligen skrivet av Malin Ericson (1999) och har sin grund i material

Läs mer

Fråga: Ska du gå på bio eller teater? Svar: (På) teater.

Fråga: Ska du gå på bio eller teater? Svar: (På) teater. Sven Lange (Stockholm) EN TVÅÅRIG FLICKAS ÅTERANVÄNDNING AV LEXIKALA ELEMENT I VUXNAS UTSPEL När personer samtalar händer det inte sällan att de tar ord och uttryck från varandra och använder dem på nytt.

Läs mer

Svensk minigrammatik

Svensk minigrammatik Svensk minigrammatik För dig som vill repetera dina kunskaper i svensk grammatik Materialet är producerat av Mats Nyström.Det kan laddas hem på www.rlconsulting.se Materialet får ej saluföras. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Problemlösning. Problemlösningsprocessen

Problemlösning. Problemlösningsprocessen Problemlösning Vi ägnar oss åt problemlösning flera gånger per dag. Ibland är vi omedvetna om att vi gör det, andra gånger är vi starkt koncentrerade på att ta itu med ett problem. Att välja kaffesort,

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

En studie av flertydiga satser med en oklar räckviddsrelation

En studie av flertydiga satser med en oklar räckviddsrelation Många vågar inte eller Inte många vågar? En studie av flertydiga satser med en oklar räckviddsrelation Aleksina Puro Pro gradu-avhandling Hösten 2013 Nordiska språk Finska, finskugriska och nordiska institutionen

Läs mer

Hur du säljer till moderna kunder -hemligheterna som gör dig till en professionell säljare

Hur du säljer till moderna kunder -hemligheterna som gör dig till en professionell säljare Hur du säljer till moderna kunder -hemligheterna som gör dig till en professionell säljare av Mattias Hillestrand 2 Hur du säljer till moderna kunder Copyright 2013, Mattias Hillestrand Ansvarig utgivare:

Läs mer

Kommunikation mellan människor.

Kommunikation mellan människor. PULS Rune Olsson AB, Alvastra www.pulsro.se 1 Denna skrift är avsedd att användas som bakgrundsmaterial och sammanfattning vid träning. Kommunikation mellan människor. Vad är det? Då jag har frågat grupper

Läs mer

Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället.

Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället. Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället. Karlstadmodellen är en samling tankar kring språkets väsen och dess betydelse för individen och samhället. Karlstadmodellens

Läs mer

Men först skulle hon vila ut. Hon krängde av sig alla kläder som stank av svett och smuts, något som hon känt först när hon kom in i detta nystädade

Men först skulle hon vila ut. Hon krängde av sig alla kläder som stank av svett och smuts, något som hon känt först när hon kom in i detta nystädade Men först skulle hon vila ut. Hon krängde av sig alla kläder som stank av svett och smuts, något som hon känt först när hon kom in i detta nystädade och väldoftande rum. Förmodligen hade städpersonalen

Läs mer

Meddelanden från Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet. Kristina Svartholm SVENSKANS ARTIKELSYSTEM

Meddelanden från Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet. Kristina Svartholm SVENSKANS ARTIKELSYSTEM Denna digitala version är tillgängliggjord av Stockholms universitetsbibliotek efter avtal med upphovsmannen, eller i förekommande fall då upphovsrätten har upphört. Får användas i enlighet med gällande

Läs mer

En ny terminologi för svenskans prosodi 1

En ny terminologi för svenskans prosodi 1 Olle Kjellin En ny terminologi för svenskans prosodi 1 Beskrivningen av svenskans betoningssystem och accenter i den traditionella terminologin är ganska förvirrande för användare utanför den akademiska

Läs mer

MARY KAY MARKNADSPLAN!

MARY KAY MARKNADSPLAN! MARY KAY MARKNADSPLAN! Hur vi tianar våra pengar: (hur vi jobbar) Klasser Facialsl makeup Kundvård /Mer-köp Ledarskap 0-2999kr exkl.moms. = 30% 3000-4999kr -/l- = 40% 5000-& tlppåt -/l- = 50% Klass snitt

Läs mer

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen.

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Om ungdomars självkänsla Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Inledning Om ungdomars självkänsla är en film om att vara ung i dag. Det är en kort film drygt tio minuter lång som berör stora

Läs mer

Henrik Sundholm Mon culte de la raison

Henrik Sundholm Mon culte de la raison Henrik Sundholm Mon culte de la raison Samlad blogg år 2007 http://www.equil.net/ Introduktion Tänk er att ni har ett intresse som ni verkligen brinner för. Kanske har ni det och kanske har ni det inte,

Läs mer

OM DIREKTHET OCH ARTIGHET I SVENSKSPRÅKIGA SKYLTTEXTER. Tero Tuohimaa

OM DIREKTHET OCH ARTIGHET I SVENSKSPRÅKIGA SKYLTTEXTER. Tero Tuohimaa OM DIREKTHET OCH ARTIGHET I SVENSKSPRÅKIGA SKYLTTEXTER Tero Tuohimaa Pro gradu-avhandling i svenska språket Institutionen för språk Jyväskylä universitet Våren 2003 ABSTRAKT JYVÄSKYLÄ UNIVERSITET Humanistiska

Läs mer

NYTT LAND, NYTT LIV?

NYTT LAND, NYTT LIV? SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA ALFRED NOBELS ALLÉ 7 141 89 HUDDINGE NYTT LAND, NYTT LIV? En etnologisk studie av flyktingars berättelser om formandet av tillvaron i samband med migration Uppsats för fördjupningskurs

Läs mer

Ordbildning & morfologi. Morfem, allomorf. Morfologi. Olika typer av morfem. Grammatiska bundna morfem. Fria och bundna morfem

Ordbildning & morfologi. Morfem, allomorf. Morfologi. Olika typer av morfem. Grammatiska bundna morfem. Fria och bundna morfem Morfologi Ordbildning & morfologi Inom morfologin studeras ords olika form, dess inre struktur, hur ord bildas samt indelning i olika klasser Föreläsning (Bolander kapitel 4) Magnus Merkel 2011-09-13 1

Läs mer

Arbetsterapeuters erfarenhet av ett klientcentrerat arbetsätt med personer som har afasi: en kvalitativ intervjustudie

Arbetsterapeuters erfarenhet av ett klientcentrerat arbetsätt med personer som har afasi: en kvalitativ intervjustudie Örebro Universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Arbetsterapi C, Examensarbete 15 hp Höstterminen 2013 Arbetsterapeuters erfarenhet av ett klientcentrerat arbetsätt med personer som har

Läs mer