aktivitet och historia

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "aktivitet och historia"

Transkript

1 Vad vill Rättvisepartiet Socialisterna En presentation av program, aktivitet och historia

2 Innehåll FÖRORD sid 5 KAPITEL 1: MYCKET MER ÄN EN FINANSKRIS Den s k finanskrisen som startade 2008 var inte bara en kris för banker och aktiebörser utan skakade hela det kapitalistiska systemet i grundvalarna. sid 6 KAPITEL 2: REVOLUTIONERNA SOM FÄLLDE DIKTATORERNA Tunisiens diktator Ben Ali fick packa ihop bara efter 30 dagar, Hosni Mubarak stred mot revolutionen i Egypten i nästan tre veckor. sid 10 KAPITEL 3: SOCIALISM BEHÖVS FÖR ATT RÄDDA MILJÖN Redan med dagens teknik och resurser skulle klimatförändringarna kunna hejdas. Men så länge kapitalisterna får bestämma kommer samhällets resurser att fortsätta satsas på olja och vapen istället för på miljö. sid 14 KAPITEL 4: KASTA UT HÖGERREGERINGEN Hade det bara tagits initiativ till en proteströrelse mot attackerna på a-kassan och senare på sjukförsäkringsreglerna i början på 2010 eller till mer drag i avtalsrörelsen samma år hade valutgången kunnat bli en annan. sid 18 KAPITEL 5: DET MINDRE ONDA ÄR INTE TILLRÄCKLIGT RS varnade inför valet 2010 för illusionen att en röst på S, V och MP är en lösning. sid 22 KAPITEL 6: FÖR ETT NYTT SOCIALISTISKT ARBETARPARTI Rättvisepartiet Socialisterna vill vara en del av ett nytt socialistiskt arbetarparti. sid 24 KAPITEL 7: FÖR KÄMPANDE DEMOKRATISKA FACK- FÖRENINGAR Det politiska klimatet hade varit ett helt annat om arbetarklassen hade fackföreningar som tog strid för arbetarnas intressen. sid 28 2.

3 Innehåll KAPITEL 8: KROSSA RASISMEN Sverigedemokraternas intåg i riksdagen var ett kvalitativt nytt steg på den utförsbacke där staten och strömningar i samhället blivit mer och mer rasistiska under en längre tid. RS har ända sedan början av 1990-talet stått i fronten i kampen mot rasismen. sid 30 KAPITEL 9: KÖNSFÖRTRYCKET GÅR ATT AVSKAFFA En tydlig slutsats av 1900-talet är att kvinnoförtrycket inte har försvunnit för att kvinnor och män blivit lika inför lagen. sid 34 KAPITEL 10: UNGDOMAR OCH KAMPEN FÖR FRAMTIDEN Runt om i Europa har unga tvingats ut i masskamp mot arbetslöshet, försämrad anställningstrygghet och universitetsavgifter. sid 38 KAPITEL 11: STOPPA ALL FORM AV DISKRIMINERING - Upp till HBT-kamp - Värdig vård av gamla och sjuka, för rättvisa pensioner sid 42 KAPITEL 12: NEJ TILL KRIG OCH IMPERIALISM RS agerar mot krig, t ex i den landsomfattande rörelsen mot USA:s krig mot Irak, mot bombningarna av Gaza, inbördeskriget på Sri Lanka och anfallen mot Libyen. sid 46 KAPITEL 13: ALLT GROTESKARE KLYFTOR De 500 rikaste människorna i världen äger mer än de 416 miljoner fattigaste människorna tillsammans. sid 50 KAPITEL 14: DEMOKRATISK SOCIALISM Rättvisepartiet Socialisternas mål är ett demokratiskt socialistiskt samhälle. sid 54 KAPITEL 15: MARXISMEN: FÖR ANALYS OCH ORGANISERING Rättvisepartiet Socialisterna använder sig av marxismens metod, både för att förstå vad som händer och för att kunna formera program som kan användas i kampen. sid 58 KAPITEL 16: RS: ETT KÄMPANDE PARTI Alla medlemmar bidrar till kampen, både de som kan vara mycket aktiva och de som kan vara mindre aktiva. sid 64 3.

4 Förlaget Rättviseböcker Box Farsta Rättviseböcker är Rättvisepartiet Socialisternas bokförlag Vad vill Rättvisepartiet Socialisterna En presentation av program, aktiviteter och historia Författare: Elin Gauffin, vice ordförande i Rättvisepartiet Socialisterna Layout: Nils Kaza Tryck: Backtorps Grafiska, Solna 2011 ISBN

5 Förord Du som läser det här kanske funderar på att bli medlem i Rättvisepartiet Socialisterna. Materialet du håller i handen är en omfattande presentation av vad RS är för parti. Du behöver inte läsa all text innan du bestämmer dig för att gå med. Man kan t ex välja olika kapitel i den ordning man själv väljer. Man kan också variera läsningen med diskussioner med någon som redan är medlem. Ett annat sätt är att delta på något av våra möten och/eller aktiviteter och se vad du tycker. De två första kapitlen är mer dagsaktuella och till för att ge en blick över den krisartade utvecklingen för kapitalismen de senaste åren. Klimatkrisen har fördjupats medan politikerna står handlingsförlamade. Finanskrisen har avlösts av nya kriser för ekonomin. Folkens revolutioner i Nordafrika och Mellanöstern har blottat EU:s och USA:s samarbete med diktaturer och skrämt makthavare världen över. Varje kapitel är kryddat med exempel från några av RS alla kampanjer. Det är alltid viktigt att testa ett partis politiska program mot vad de står för när det kommer till kritan: d v s vad partiet gör. RS gör förstås mycket mer än vad som ryms i det här materialet, varje partiförening och distrikt driver de flesta frågor vilket du kan följa och delta i lokalt. Det finns två längre historiska kapitel mot slutet de ger en bild av det politiska arbete som gör Rättvisepartiet Socialisterna till det parti vi är idag. Det är texter man kan fortsätta läsa och diskutera även efter man blivit medlem. 1 april 2011 Förord 5.

6 Mycket mer än en finanskris Den s k finanskrisen som startade 2008 var inte bara en kris för banker och aktiebörser utan skakade hela det kapitalistiska systemet i grundvalarna. Socialister hade länge varnat för att just det här skulle hända. Den här krisen var den djupaste sedan 1930-talet. Kapitalismen skapar återkommande kriser, och har gjort det i två hundra år. Motsättningar byggs upp under de s k högkonjunkturerna till en nivå där det inte är hållbart längre och luftslottet brakar samman. Arbetslösa och fattiga får betala ett fruktansvärt pris. Sedan börjar fuskbygget om på nytt. Kapitalisternas utsugning av arbetar - klassen ökar tjänade Ericsson 235 procent mer per anställd än vad man gjorde i slutet av 1990-talet. Men vart tar alla vinster vägen? Inte främst till investeringar och långsiktig utveckling utan till aktieutdelning och spekulation fördelade de 20 största företagen i Sverige dubbelt så mycket till aktieutdelningar som till investeringar. Den moderna kapitalismen skapar bubbla efter bubbla. Pengar pumpas in i det som för dagen antas ge mest vinst på kortast tid. I boken Världens springnota om finans - krisen citerar författaren och ekonomen Stefan de Vylder superspekulanten George Soros: När jag ser att en bubbla börjar växa hoppar jag på den av det enkla skälet att det är så jag tjänar pengar. Det är fullständigt rationellt. Nyliberalismen under 30 år gjorde bubblan extrem. Som Karl Marx förklarade redan på talet är kapitalismen ett system av motsätt - ningar. Motsättningen mellan arbete och kapital betyder att kapitalägarnas vinstandel står i direkt motsättning till löntagarnas löneandel. Om ingen motoffensiv sker från fackföreningar eller organiserade arbetare pressas lönernas andel av ekonomin långsiktigt neråt. Nu är lönernas andel i Sverige på samma nivå som på 1940-talet. Lönernas krympande del av ekonomin får till följd att löntagarna inte kan köpa alla de varor som produceras och det blir för mycket varor på marknaden. Därför uppstår överproduktionskriser/överkapacitetskriser där en del av produktionen måste slås ut. Företag går i konkurs, fabriker läggs ned och många blir arbetslösa. Den offentliga sektorn, stat och kommuner, får ökade kostnader för arbetslösheten och minskade skatteinkomster, vilket leder till nedskärningar. Under 2009 föll världens BNP (världsekonomin) med 1,9 procent, vilket är ett historiskt stort fall, katastrofalt i förhållande till befolkningstillväxten. Sveriges ekonomi krympte med hela fem procent, precis som många andra utvecklade länder. Enligt ILO kastades 30 till 50 miljoner arbetare ut i arbetslöshet och 90 miljoner fler 6. Kapitel 1: Mycket mer än en finanskris

7 blev fattiga. Detta gjorde att för första gången i världshistorien överskred antalet svältande i världen en miljard människor. Allt medan festen på övre däck fortsatte; i många länder blev de rika till och med rikare under krisen. Världens regeringar ställde mangrant upp som kapitalismens räddare. Aldrig någonsin har så stora räddningspaket till förmån för banker och bolåneinstitut betalats ut; den ofattbara summan på 14 biljoner dollar ( dollar) som motsvarar en tredjedel av världens BNP, till banksubventioner och garantier av olika slag. Hade inte detta gjorts hade recessionen blivit en depression som på 1930-talet. Men livbojen till bankerna har bara givit upphov till en skuldkris för statsfinanserna. För vad som hände var att länder, stater, tog över bankernas dåliga lån varpå staterna drog på sig stora underskott. Vissa länder gick till och med i konkurs, som Island. Mest akut var det 2010 för Grekland. För att inte hela eurosamarbetet skulle haverera gick EU och Världsbanken in med ett nödlån och garantier till Grekland på miljarder kronor. Priset får betalas av gamla, unga och låginkomsttagare. EU och IMF vill - korade lånet med stora välfärdsnedskärningar som bland annat innebär höjd pensionsålder och lönesänkningar på minst 25 procent. Detta bromsade inte heller krisen för tvärtemot propagandan om att krisen skulle bero på något specifikt grekiskt visade sig Irland, Portugal, Spanien, England och Belgien ha liknande underskott. Irland blev det andra landet som tvingades ta nödlån från EU och IMF. Där motsvarar nedskärningarna en halvering av budgeten 2014 jämfört med 2007 års nivå, d v s hälften av välfärden ska bort. Totalt räknar Europafacket med att nedskärningspaketen runt om i Europa 2011 innebär att 4 miljoner jobb försvinner, något som i sig drar ner ekonomierna igen och ökar fattigdomen. Även där tillväxtsiffrorna under 2010 förbättrades, och sköt i höjden som i Sverige, är arbetslösheten fortfarande hög. Arbets - lösheten pressar ner det allmänna löneläget eftersom man tvingas att ta sämre jobb hellre än att gå arbetslös. De fasta jobben försvinner och osäkra jobb tillkommer, t ex genom bemanningsföretag och visstidsanställningar. I detta är enbart arbetsgivarna vinnare som får anställda som tvingas till ett högre arbetstempo och i mindre utsträckning vågar säga ifrån. Kapitalistiska kriser slår ut produktion som lägger grunden till en ökning av vad Karl Marx kallade det absoluta mervärdet, profiten/vinsten som kapitalägaren lägger beslag på. Som ett brev på posten rapporterades därför Extrem återhämtning i storföretagen (TT 21 mars 2011). Lönsamheten i storbolagen, som var hög redan innan, är nu mycket högre än före krisen. De 25 företag som fackförbundet Unionen granskat gjorde sig av med anställda under krisåret, men när det vänt uppåt har de inte återanställt i samma omfattning. Detta har gett en vinstmarginal på 14,1 procent i förhållande till försäljningen, 2006 och 2007 låg vinstmarginalen på 12 procent. Kapitel 1: Mycket mer än en finanskris 7.

8 Vad RS gör: När AB Volvo höll på att sparka tusentals anställda 2009 delade bolagsstämman samtidigt ut fyra miljarder till ägarna. IF Metalls representant Olle Ludwigsson höll tyst men stölden var inte oemotsagd. Vet Volvos bolagsstyrelse hur många Volvoarbetare som fyra miljarder räcker till? Enligt min beräkning räcker det till mer än årslöner. Är ni medvetna om att det drar ihop sig till storm mot det kapitalistiska bonus- och klipparsamhället? Med de orden krävde Arne Johansson, redaktör på Offensiv, som köpt fem aktier för att kunna representera ArbetarInitiativet inne på AB Volvos bolagsstämma, ett stopp för aktieutdelningen och chefernas bonussystem och att jobben skulle räddas (ArbetarInitiativet, där Rättvisepartiet Socialisterna ingick, ställde upp i EU-valet 2009). Utanför delade arbetare från fem av Volvo Tuves sex gruppstyrelser inom IF Metall ut flygblad för att uppmana ägarna att stoppa aktieutdelningen och dra tillbaka varslen. Tusen Volvoarbetare hade också skrivit på namnlistor för kraven. RS och ArbetarInitiativet protesterade också utanför Swedbanks bolagsstämmor den våren för att sätta strålkastarna på de ansvariga för krisen. Vi lade förstås mest resurser på att försöka få arbetare (de var framförallt metallarbetare som drabbades) och fackföreningar att verkligen ta strid mot uppsägningarna genom upprop och uppmaningar till strejker. Vi har också uppmärksammat fackföreningsrörelsens alleuropeiska protestdagar. 8. Under 2010 skedde generalstrejker i fyra europeiska länder, massdemonstrationer i många fler samt flera alleuropeiska protestdagar. CWI och RS ställde krav på att bankerna och kapitalisterna ska betala sin egen kris, att stater ska vägra betala kapitalisternas utlandsskulder, bankerna förstatligas och att IMF och EMU måste skrotas. För att ena kampen sa vi att massiva strejker och protester måste hållas i alla länder för att förbereda för en 24 timmars europeisk generalstrejk. Affisch för protestmöte i Göteborg 29 september Kapitel 1: Mycket mer än en finanskris

9 Swedbanks vakter försöker ta bort nyliberalismens gravsten. 9.

10 Revolutionerna som fällde diktator I början på februari 2011 hade revolutionerna i Nordafrika och Mellanöstern pågått i drygt en månad. Tunisiens diktator Ben Ali fick packa ihop bara efter 30 dagar, Hosni Mubarak stred mot revolutionen i Egypten i nästan tre veckor och Muammar Gaddafi har dödat tusentals libyer men möter hårt motstånd. Massprotester äger rum dagligen i Jemen, Sudan och Bahrain och kampen har haft spridningseffekter till så gott som alla länder i regionen, även Irak och Iran. Revolutionerna har inneburit ett ytterligare hårt slag mot USA:s redan vacklande herravälde. Det har blivit uppenbart för miljoner människor runt om i världen att ledarna i väst blundar för det mest blodiga förtryck bara de får göra affärer och nu står handfallna inför krisen för sin egen världsordning. USA:s utrikesminister Hillary Clinton förklarade i början av folkets resning att Mubaraks regim är stabil och söker sätt att möta det egyptiska folkets behov. USA gav varje år omkring 1,5 miljarder dollar (9,7 miljarder kronor) i stöd till Egypten/Mubarak, och landet är därmed efter Israel, Pakistan och Afghanistan det land som får mest ekonomiskt bistånd från USA. USA har många militärbaser i regionen. Svensk vapenexport har fyrdubblats sedan 2001 och är idag den näst största vapenexportören i världen, sett till befolkningens storlek. Sedan 1980 har Sveriges export av vapen till Tunisien uppgått till omkring 350 miljoner kronor. En liknande siffra gäller 10. vapenexporten till Egypten. Saudiarabien en av de mest brutala regimerna i världen är också en stor köpare av svenska vapen. Utöver vapenexporten garanteras hundratals miljarder kronor i exportstöd till affärer varav en betydande del går till diktaturer runt om i världen (DN 25 februari). Så sent som i slutet av 2010 försökte handelsministern och moderaten Ewa Björling som företrädde hela EU få Gaddafi att köpa ett svenskt rymdbaserat övervakningssystem för att stoppa flyktingar. Utrikesminister Carl Bildt vägrade kräva Gaddafis avgång och kom istället med uttalanden om att det handlar inte om att stödja den ena eller andra sidan. Banden mellan regimerna i Nordafrika och EU är många. Frankrikes utrikesminister fick till slut avgå efter att ha semestrat i tunisiska palats under revolutionen och erbjudit Ben Alis poliser understöd från den franska polisen för att kväsa folket. Italiens pre- Revolution i Tunisien... Kapitel 2: Revolutionerna som fällde diktatorerna

11 erna miärminister Silvio Berlusconi var nära vän med Gaddafi och det italienska oljebolaget ENI är det största i Libyen. Berlusconi för - klarade så sent som i februari 2011 att han inte ville störa Gaddafi under dödskjutningarna av folket med en fråga om vad som försiggick. Revolutionerna har visat att det är masskamp som är den starka kraften för förändringar. Det är när massorna tar saker i egna händer som berg välter. Detta är många gånger mer effektivt än diplomatiska förhandlingar, handel, bojkotter, militära angrepp, kritiskt stöd till religiösa och andra oppositioner taktiker som provats av liberaler och andra som är motståndare till eller inte vågar stå för socialistiska lösningar. I revolutionerna har arbetarklassen en avgörande roll. Det var när arbetarna mer aktivt klev in på den egyptiska revoltens scen den tredje veckan som avgörandet fälldes. Sedan flera år hade organiseringen pågått genom bildande av oberoende fackföreningar och vilda strejker, med nära band med den ungdomliga 6 april-rörelsen. RS betonar att kampen föder nya organ för demokrati. Under tre veckor belägrade hundratusentals, ibland över en miljon, människor Tahrir-torget i Kairo. Där rådde en demokratisk ordning styrd underifrån genom folkliga kommittéer för matlagning, vattenförsörjning, säkerhet, religionsfrihet o s v. Kampen handlar också om kvinnors rättigheter. I revolutionerna har kvinnorna stigit fram och ställt sig täten för protesterna,...och Egypten vilket representerar ett stort steg framåt. På många arbetsplatser hade arbetarna kastat ut cheferna och styrde själva. Samma underifrån-styre behövdes inom armén för att vinna över soldaterna på revolutionens sida och splittra bort den reaktionära arméledningen. En samordning av alla kommittéer över landet kunde utgöra början till ett nytt arbetarstyre. Revolutionerna i Tunisien och Egypten är inte fullbordade och det är tydligt att det inte räcker med att få bort en diktator. Stora delar av regimerna finns kvar och kamp pågår dagligen för att få ministrar och maktpersoner utbytta, även chefer på arbetsplatserna. Som socialister förklarar vi att de politiska och ekonomiska systemen är tätt sammanflätade. Ska en verklig förändring bli av, hierarkier krossas och människor komma ur fattigdomen så måste revolutionen gå vidare till det ekonomiska fältet och avskaffa kapitalismen. Kapitel 2: Revolutionerna som fällde diktatorerna 11.

12 Vad RS gör: Sergels torg i Stockholm Alla torg är Tahrir. Rättvisepartiet Socialisterna har tagit initiativ till en rad solidaritetsdemonstrationer, bland annat den 5 februari i Göteborg. Då samlades 500 på RS demonstration i solidaritet med Tunisien och Egypten. RS organiserade också solidaritetsprotester för kampen i Bahrain, Iran, Kurdistan, Syrien, Jemen och Libyen. Att RS tillhör en international, CWI, bestående av systerpartier i över 40 länder ökar våra möjligheter både att få information om arbetarkamp runt om i världen och att bidra. Olika CWI-medlemmar har rapporterat från Nordafrika under revolutionerna. Under Egyptenrevolutionen pekade RS och CWI på behovet av demokratiskt valda kommittéer på arbetsplatser och i bostads - områden för kampens fortsättning. Kommittéer behövdes även för vanliga poliser och soldater, för att rensa ut officerarna och hierarkin. Vi varnade för att ha förtroende för militärledare och sa nej till en ny konstitution som utarbetats och godkänts av militären. Osama Elaqouz från Svensk- Egyptiska föreningen i Göteborg. Solidaritet i Boden. 12. Kapitel 2: Revolutionerna som fällde diktatorerna

13 Tisdag den 1 februari 2011 demonstrerade miljontals i Egypten 13.

14 Socialism behövs för att rädda mil Klimatförändringar och miljöförstöring hotar hela världen. Två av tre ekosystem på jorden är redan skadade. Extrem torka, översvämningar och bränder skapar svält och miljoner flyktingar. Om inget görs kan den globala temperaturen öka med flera grader (jämfört med förindustriell nivå) och inte minst hota vattenförsörjningen för hälften av jordens befolkning. Kapitalismen utrotar arter i ett ständigt pågående världskrig. Nästan en fjärdedel av världens växtarter beräknas vara utrotningshotade. Sedan år 1970 har populationen av ryggradsdjur minskat med 30 procent. FN:s klimattoppmöte i Köpenhamn i december 2009 var ett katastrofalt misslyckande, inte ens ett avtal blev klart. Orsaken är att regeringarna i grunden representerar olika maktintressen baserade på industriers och megaföretags konkurrens med varandra. Därför är det omöjligt för dem att komma överens om en plan som räddar klimatet. Istället blev det upp till varje stat att sätta mål för minskningen av koldioxidutsläppen (som leder till uppvärmningen). Resultatet är en negativ spiral där ländernas regeringar lägger sig under varandra. Senast har Reinfeldts regering backat från att kräva hårdare satsningar från EU och säger att EU inte är redo att minska utsläppen med mer än 20 procent fram till år Enligt SMHI visar genomsnittstemperaturen under 00-talet på en 2-gradig ökning i Sverige jämfört med Företag och 14. transporter spyr ut koldioxid som om inget hade hänt. Vattenfall bygger 50 nya smutsiga kolkraftverk i Europa. I regeringens infrastrukturspaket ingår 80 miljarder kronor i investeringar på nya motorvägar/motorleder. Höghastighetståg och Norrbotniabanan däremot byggs inte. I och med avregleringen av kollektivtrafiken kan biljettpriserna komma att dubbleras. Enligt folkomröstningen 1980 skulle kärnkraften ha varit avvecklad vid det här laget, men det har regeringarna struntat i. Istället är Sverige världens per invånare kärnkraftstätaste land och högerregeringen öppnar för nysatsningar på kärnkraft. Kärnkraften är ingen förnyelsebar energikälla, då uranet tids nog kommer att ta slut. Katastrofen i Japan mars 2011 har påmint världen om hur farlig kärnkraften är, både vad gäller slutförvaringen och risken för härdsmälta. Även vid helt vanlig drift släpper ett kärnkraftverk ut radioaktiva ämnen i luften och haven. Japan visar också på hur kärnkraft i händerna på privata företag och regeringar som mörkar vid katastrofer leder till ännu större hälsorisker för befolkningen. Kapitalismen bär ansvaret: Kapitalismens jakt på vinster står i vägen för verkliga åtgärder. Istället för att minska utsläppen har storföretagen kunnat öka sina utsläpp genom handel med utsläppsrätter. Fiaskot med utsläppsrätter har totalt avslöjat s k marknadslösningar som lika absurda som ineffektiva. Redan med dagens teknik och resurser skulle klimatförändringarna kunna Kapitel 3: Socialism behövs för att rädda miljön

15 jön Klimatkrisen: kapitalismen ansvarig hejdas. Men så länge kapitalisterna får bestämma kommer samhällets resurser att fortsätta satsas på olja och vapen istället för på miljö. Vad som behövs är en global omställning till miljövänlig produktion i den stora majoritetens intresse. Transporterna står för de största utsläppen. Därför är gratis och utbyggd kollektivtrafik ett väsentligt krav. Dagens system driver på för en globalisering som innebär att varje del av en vara ska produceras där det är som absolut billigast och sedan färdas ibland flera varv kring jorden innan den når slutmålet. Lika slösaktigt är slit-och-slängproduktionen där varor inte produceras för att hålla så länge som möjligt utan för att snabbt förbrukas. Förstörelsen av ekosystem som t ex mangroveskogarna innebär förlust av kolsänkorna skogar och hav som binder kol. Den årliga förlusten av naturens naturliga förmåga att absorbera koldioxid motsvarar en till två gånger transportsektorns koldioxidutsläpp, enligt Naturskyddsföreningen. En annan klimatbov är köttproduktionen och storjordbruken som även de styrs efter maximerad vinst istället för hållbar produktion. RS kämpar för H Stoppa utsläppen. Avveckling av fossila bränslen massiva investeringar i vindkraft, sol- och jordvärme, på sikt vågkraft. Upp - rustning av elnäten. Nej till kärnkraft. Forsk - ning om ny teknik. Avskaffa energisubventioner för industri och flyg näring. Låt storföretagen betala inte konsumenterna. H Snabbtåg till låga priser mellan storstäder och längs Norrlandskusten. Kraftigt utbyggt nät av regionala tåg och lokal spårtrafik samt bussar, i offentlig regi och gratis. Snabbast möjliga omställning från fossilt bränsle till elhybrid- och elbilar genom skärpta utsläpps - krav och miljöbilspremie. H Samhällsplanering som minskar resandet. Klimatanpassa flerfamiljshusen på de boendes villkor. Arbeten, skolor, matbutiker och service i närmiljö. Klimatanpassning av vatten- och avlopp, sophantering, hushållsmaskiner m m. H Omedelbart förstatligande av hela energisektorn under demokratisk kontroll och styre. Arbetarkontroll för en bättre arbetsmiljö. H Omställning av jordbruket. Nej till matproduktion i form av industriella komplex och globala transporter. Ekologiskt jordbruk för djuren och miljöns bästa. H Planerad ekonomi för långsiktig hållbarhet. Offentligt ägda industrier och ett samhälle under arbetarkontroll och arbetarstyre kan ta vara på spillvärme och stoppa energi - slöseriet. Kapitel 3: Socialism behövs för att rädda miljön 15.

16 Vad RS gör: Socialistisk planering behövs RS-banderoll i Köpenhamn Köpenhamnstoppmötet 2009 var inte bara ett misslyckande där föddes en global massrörelse. De demonstranterna hade rätt med sin huvudparoll System Change not Climate Change (Systemförändring inte klimatförändring). RS och CWI deltog. Mattias Bernhardsson är invald i Haninge kommunfullmäktige för RS. Vi gick i en fredlig demonstration när vi plötsligt blev överfallna av poliser. Därefter följde timmar av kränkningar. Mattias blev en av talespersonerna för de 250 klimatdemonstranter som lyckades få de danska poliserna fällda för övergreppen vid FN-toppmötet i Köpenhamn 14 december Då inte världsledarna lyckades med något annat än ett fiasko i Köpenhamn faller ansvaret ännu tyngre på fackföreningar och folkrörelser att föra kampen underifrån. I kommuner och på arbetsplatser driver RS lokala miljökrav. 16. Miljöförstörningen och klimathotet är det kanske viktigaste argumentet för att fler behövs i bygget av ett socialistiskt alternativ. Kapitalismen hotar annars att dra ner mänskligheten i ett inferno av naturkatastrofer och misär. Fredliga demonstranter greps av polisen i Köpenhamn. Kapitel 3: Socialism behövs för att rädda miljön

17 Pingviner, en av hotade djurarter. 17.

18 Kasta ut högerregeringen 18. Att högerregeringen kunde bli omvald 2010 kom som en chock för många. Hur kunde en allians som öppet förklarat krig mot fackföreningsrörelsen och mot de svagaste i samhället och vars politik är bland den mest marknadsfundamentalistiska i världen vinna majoritet i riksdagen? Reinfeldt & Co gick omedelbart till verket efter valet Den historiska attacken på a-kassan syftade till en kraftig minskning av arbetslösas inkomster vilket i förlängningen sänker det generella löneläget. Samma effekt avsågs med de chockhöjda avgifterna till a-kassan, genom att det triggade fram en massutströmning av medlemmar ur fackföreningarna. Enbart 35 procent av arbetslösa får ut a- kassa 2011 och ännu färre blir det, resten kan inte nå upp till de höga kraven. Det här kallades jobbpolitik men under Reinfeldts första period minskade antalet sysselsatta med Ännu mer svidande orättvis är attacken på de sjuka. De allra flesta utförsäkrade tvingas leva på flera tusen kronor mindre per månad. Den oro som utförsäkringen orsakat, liksom det ifrågasättande sjuka utsatts för, har gjort många ännu sjukare. Alla har inte ens överlevt denna cyniska politik. Medan de som redan ligger har fått sparkar och slag har regeringen öst gåvor över de rika. Reinfeldt har sänkt sin egen inkomstskatt med kronor per år, sin fastighetsskatt med kronor per år och säkerligen även tjänat på den avskaffade förmögenhetsskatten och RUTbidraget. Högerregeringen har nu sänkt skatterna med tio gånger så mycket för den rikaste tiondelen som för den fattigaste. Samtidigt pågår en ständig utskänkning av gemensam egendom till privatpersoner. Förskolor och hemtjänst säljs för småsmulor till riskkapitalbolag, statliga bolag till privata monopol och hyresrätter omvandlas till bostadsrätter. Servicen förfaller: privatiseringen av apoteken ledde omedelbart till högre priser på medicin och de två senaste vintrarnas tågkaos beror främst på bristande underhåll till följd av avregleringarna. Varför sker allt detta? RS nöjer sig inte med att beskriva orättvisor. Vi ger förklaringar och organiserar kamp. Bakom de fyra regeringspartierna står de som har den ekonomiska makten, kapitalisterna. Under 25 år har kapitalets makt stärkts på löntagarnas och det offentligas bekostnad. Men banker och storföretag är långt ifrån mätta, de vill ha mer. Konkurrensen mellan företag och kapitalister i världen blir allt skarpare. Kapitalisterna kommer inte att nöja sig förrän Sverige har ett lika extremt klassamhälle som t ex USA. En orsak till att högerregeringen kunde väljas om var att skattesänkningarna i hög grad fungerade som rena röstköp. Men att ett sådant grepp kunde få någon effekt beror på den totala passiviteten från fackföreningarna och den s k oppositionen. Hade det bara tagits initiativ till en proteströrelse mot attackerna på a-kassan och senare på sjukförsäkringsreglerna i början på 2010 eller till mer drag i avtals - rörelsen samma år, hade valutgången Kapitel 4: Kasta ut högerregeringen

19 kunnat bli en annan. Eftersom facken och den s k rödgröna oppositionen inte har mobiliserat till något motstånd har högerpolitiken framstått som det enda alternativet. Den tillfälliga högervridningen i valet är inte grundmurad, stämningsläget kan snabbt förändras. Om man har lite perspektiv över åren ser man hur kampstämningar kommer och går, även i Sverige. Internationella händelser kan också spela in när en ny proteströrelse tar fart framöver. Arbetslösheten är inget nödvändigt ont. Exempelvis på 1980-talet hade Sverige ner mot en procents öppen arbetslöshet. Arbetslösheten beror heller inte på att folk inte vill ha jobb eller att det inte finns tillräckligt med arbetsuppgifter. RS stödjer sig på en uträkning som Vänsterpartiet gjorde som kom fram till att det skulle behövas nya jobb inom äldreomsorg, barnomsorg, vård och skola. V driver inte det kravet längre men det gör RS nya välfärdsjobb skulle behövas för att förbättra omsorgen, återställa den personaltät - het som gått förlorad och ge alla samma chans. Kanske lika många jobb skulle kunna skapas om de nödvändiga klimatomställningarna i ekonomin gjordes. Om dessutom sex timmars arbetsdag, med bibehållen lön, skulle införas så skulle arbetslösheten lätt utraderas. Därtill skulle folkhälsan förbättras genom att stressen på jobbet skulle minska och tiden för fritid öka. RS kämpar för Kapitel 4: Kasta ut högerregeringen H Arbete åt alla! nya offentliga välfärdsjobb inom vård, skola och omsorg. Massiv satsning på nya jobb genom en klimatomställning av transporter, bostäder och produktion. Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. H Förstatliga företag som sparkar anställda trots att de går med vinst. H Riv upp försämringarna i a-kassan, sjukförsäkringen och pensioner. Alla ska ha råd med avgifterna och kunna kvalificera sig. H Omedelbar höjning av a-kassan till 90 procent med sikte på inget inkomstbortfall vid arbetslöshet eller sjukdom. H Nej till privatiseringar. Riv upp de privatiseringar av statlig och kommunal egendom som varit. Återreglera marknader som kollektivtrafik, elmarknad, bostadsmarknad m m. H Nej till bostadsrättsombildningar. Bygg kommunala hyresrätter! Hyror och renoveringar på hyresgästernas villkor. Skrota den stora skattediskrimineringen av hyresrätter. Klimatanpassa miljonprogrammet. H Förstatliga banker och byggmonopol. För en kämpande hyresgästförening. H Sänkta avgifter inom omsorg och service. H Höj skatterna för de rika. 19.

20 Vad RS gör: Utlys politisk strejk 14 dec Rättvisepartiet Socialisternas krav LO stod som paralyserat när a-kasseattacken drogs igång. Först efter flera veckor av demonstrationer från vänsterorganisationer och syndikalister utlystes symboliska LO-demonstrationer i mitten av december RS lämnade över namnunderskrifter med kravet på en politisk strejk. En strejk hade kunnat slå tillbaka regeringens attacker. Fackklubbar och avdelningar så som Gruv-facken krävde också strejk. Men LO-toppen avböjde med argumentet regeringen har ju vunnit valet och att LO endast kan tänka sig en politisk strejk om demokratiska rättigheter eller styrkeförhållandena mellan arbete och kapital skulle hotas som om inte detta var fallet. Samma inställning hade S, V och MP. Rättvisepartiet Socialisterna har tillsammans med andra socialister och fackliga aktivister i nätverket Septemberalliansen 20. sedan 2007 ordnat årliga demonstrationer mot regeringen vid riksdagens öppnande på hösten. Mellan och upp mot demonstranter har deltagit. Varje år har vi appellerat till de stora fackföreningarna att sluta upp. Men inte ens när sjuka sparkas på har de samlat till protester. S, V och MP har lika starkt lyst med sin frånvaro i kampen. Lokalt kämpar vi dagligen mot högerpolitiken. Ett exempel är våra insatser mot ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt i bland annat nätverket Rädda Hyresrätten i Stockholm. Ett annat är kampanjen mot nedlägg - ningen av Husby vårdcentral som den 26 mars 2010 organiserade en protestdag med 500 deltagare, kallad Vredens dag från Tahrir till Husby mot utarmningen av förorterna. Kapitel 4: Kasta ut högerregeringen

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Nu kräver vi förändring 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Svenska kollektivavtal ska gälla på alla arbetsplatser i Sverige. Jorge Nunez, metallarbetare, Ludvika När politikerna

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Flykting- och klimatkriser orsakas av kapitalismen: Socialistisk politik är alternativet Organisera Kamp Socialism

Flykting- och klimatkriser orsakas av kapitalismen: Socialistisk politik är alternativet Organisera Kamp Socialism Flykting- och klimatkriser orsakas av kapitalismen: Socialistisk politik är alternativet Organisera Kamp Socialism www.socialisterna.org / www.socialistworld.net Världen hösten 2015 Debatt och politik

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende.

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende. Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Luleå 9 3 3 2 32 4 4 4 61 FPLuleå Rättvisepartiet Socialisterna (3), Landsbygdspartiet Oberoende

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Den här. Vi hoppas att. Har du frågor

Den här. Vi hoppas att. Har du frågor väl kom men Som medlem i Socialistiska Partiet är du en del av den socialistiska världsrörelsen Fjärde Internationalen och en viktig tillgång i kampen för en socialistisk framtid! Den här broschyren vänder

Läs mer

EN FRI KÄMPANDE FACKFÖRENING. SAC Syndikalisterna

EN FRI KÄMPANDE FACKFÖRENING. SAC Syndikalisterna EN FRI KÄMPANDE FACKFÖRENING SAC Syndikalisterna EN FRI KÄMPANDE FACKFÖRENING Under senare år har en drastisk ekonomisk omfördelning skett i samhället, från de sämst ställda till de som redan lever i

Läs mer

Välkommen till Socialistiska Partiet

Välkommen till Socialistiska Partiet Välkommen till Socialistiska Partiet Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om Socialistiska Partiet. Vi hoppas att den ger en grundläggande beskrivning av Socialistiska Partiets mål

Läs mer

BYGG KOMMUNISTEN UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS NR. 1 2011

BYGG KOMMUNISTEN UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS NR. 1 2011 BYGG KOMMUNISTEN UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS NR. 1 2011 BYGG KOMMUNISTEN Byggkommunisten utges av byggnadsarbetare som är medlemmar i Sveriges Kommunistiska Parti, där vi vill

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Gör ett annat Europa möjligt!

Gör ett annat Europa möjligt! Gör ett annat Europa möjligt! Åsa Westlund Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet Foto: Peter Berggren/Imagine De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Curt Berggren/Imagine Bättre

Läs mer

KLIMATET FÖRE VINSTEN Byt system, inte klimat. För en rättvis världsordning.

KLIMATET FÖRE VINSTEN Byt system, inte klimat. För en rättvis världsordning. KLIMATET FÖRE VINSTEN Byt system, inte klimat. För en rättvis världsordning. ENMÖTESCIRKEL FÖR KLUBBAR Det som brukar kallas för klimatförändringar är jordens varierande klimat över tid. Klimatet på jorden

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

Europeisk fascism som ideologi

Europeisk fascism som ideologi Ny ordning Mussolini talade om en totalitär regim : hela befolkningen omfattas av systemet, offentligt och privat liv styrdes, individens intressen underordnades staten/nationen Europeisk fascism som ideologi

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka.

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka. Historik Med Industrifacket Metall har de tongivande förbunden inom tillverkningsindustrin gått samman. Det nya förbundet har medlemmar från vitt skilda områden, alltifrån glasbruk och läkemedelstillverkning

Läs mer

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT.

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI 3 Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. 4 SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI Innehåll 1. Förord...5 2. Inledning...6 3. Bakgrund...7

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Arabiska Våren. Konsekvenserna

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Arabiska Våren. Konsekvenserna LINKÖPINGS UNIVERSITET Arabiska Våren Konsekvenserna Magnus Roback, Adam Palm Lamerstedt, Mariwan Nisstany, Gabriel Forsberg, Alexander Öström 12/19/2012 Konsekvenserna? Vi har valt att arbeta med frågan

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Kan välfärden räddas?

Kan välfärden räddas? Kan välfärden räddas? HAR VÄLFÄRDEN VERKLIGEN FÅTT MER? Källa: SKL, SCB, Egna beräkningar Källa: SKL, SCB, Egna beräkningar 140 miljarder sänkt skatt. Sen 2001 sänkt skatt ca 300 miljarder per år. Hur

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

TRYGGHET OCH VÄLFÄRD. Mot rasism och sexism Arbete och bostad åt alla Bekämpa högerpolitiken

TRYGGHET OCH VÄLFÄRD. Mot rasism och sexism Arbete och bostad åt alla Bekämpa högerpolitiken TRYGGHET OCH VÄLFÄRD Välfärd utan vinst Rusta upp förorten En bra skola för alla Mot rasism och sexism Arbete och bostad åt alla Bekämpa högerpolitiken PRIS 10 kr STÖDPRIS 20-50 kr VALMANIFEST 2014 2 INNEHÅLL

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet:

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: o Stor industriell expansion i slutet 1900talet. USA hade passerat både GB och Tyskland. Världskriget hade betytt ett enormt uppsving.

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige

Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige Valda till kommunfullmäktigelistan i Malmö 1. Hanna Thomé, 37 år, kommunalråd Vilka politiska frågor är du mest intresserad av?

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014 Resultat Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna Oktober Om undersökningen Undersökningens genomfördes i Demoskops slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa internetpanel, OnlinePanelen.

Läs mer

Ett år med Reinfeldt

Ett år med Reinfeldt Ett år med Reinfeldt Första pelaren: Arbetsmarknaden och partsrelationerna Politiken syftar till / leder till 1. Försvagning av fackföreningsrörelsen och rubbad maktbalans till kapitalets fördel 2. Etablering

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap Delprov A Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

Partier och intresseorganisationer

Partier och intresseorganisationer Frankrike Frankrikes nuvarande författning kallas för femte republiken och antogs vid en folkomröstning 28 december 1958 med 80 % majoritet. I och med femte republiken så stärktes presidentens makt avsevärt.

Läs mer

Brittis Benzlers tal 1 maj 2014.

Brittis Benzlers tal 1 maj 2014. Brittis Benzlers tal 1 maj 2014. 1a Maj, en dag att fira, men framförallt en dag att politiskt manifestera mot högerpolitik i Sverige och Europa. En dag att tydlig stå upp för våra värderingar om rättvisa,

Läs mer

HAR FRIHANDELS- OVÄNNERNA NÅGOT STÖD?

HAR FRIHANDELS- OVÄNNERNA NÅGOT STÖD? Rapport från Svensk Handel HAR FRIHANDELS- Johan Norberg Paula Werenfels Röttorp HAR FRIHANDELS- september 2000 SVENSK HANDEL 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 5 Positiva till frihandel 6 U-landsfrågan 7

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/)

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Lektion 33 SCIC 13/06/2014 TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning A. Olika skatter (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Före: Uttala de markerade

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Halmstad febr. 1982 Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Läkarförbundets agerande under det gångna året har mer än tidigare präglats av egoism, hyckleri och bristande samhällsansvar. Då jag inte kan stödja

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb.

Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 1(9) Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 75-dagars regel, A-kasse indragning från dag 76.

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Kompletterande handlingar

Kompletterande handlingar Kompletterande handlingar Innehåll Grön Ungdoms representant i Miljöpartiet i Stockholmsregionens valbrednings verksamhetsberättelse 3 Motion 1 DivesteraStockholmsregionen nu! 4 Årsbokslut 6 Representant

Läs mer

Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna!

Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna! Europaportalens särtryck av Feministiskt initiativs EU-valplattform 2014 i sin helhet. Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna! Det är dags att skapa ett öppet EU där mänskliga rättigheter,

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Argument för. Hur uppnår vi bäst säkerhet? Några av aktivisterna är straffade sedan tidigare. Gruppen har begått liknande brott tidigare

Argument för. Hur uppnår vi bäst säkerhet? Några av aktivisterna är straffade sedan tidigare. Gruppen har begått liknande brott tidigare Argumentkort Justitieutskottet ARGUMENT FÖR JA Argument för Ja Hur uppnår vi bäst säkerhet? Det viktigaste för säkerheten just nu är att organisationer som Grön Fred förs upp på terrorlistan. Då vet polisen

Läs mer

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen?

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? Bokslut Reinfeldt Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? 2 Sammanfattning Vi har granskat Sveriges utveckling under regeringen Reinfeldt. Vi har fokuserat på fyra avgörande områden där regeringen

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Drömsamhället svenska som andraspråk

Drömsamhället svenska som andraspråk Av-nummer: 10024 tv2sas Ideologiernas historia (svenska som andraspråk) 2 Programmanus Smärre avvikelser från texten kan förekomma i programmet. Emil Nikkah: Idag tänkte vi berätta historien om några av

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar

TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar Faktablad TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar TCOs rapport jämför åtta länders statliga arbetslöshetsförsäkringar i olika inkomstnivåer. Tabellen nedan visar vilken ersättning olika

Läs mer

Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm. Eva Pavoni. Vi tror på Ursvik. Foto: Fredrik Persson

Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm. Eva Pavoni. Vi tror på Ursvik. Foto: Fredrik Persson Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm Foto: Fredrik Persson Eva Pavoni Vi tror på Ursvik Ursvik är Sundbybergs modernaste stadsdel och många nya sundbybergare väljer Ursvik. I Ursvik är det nära till allt,

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet I Tyskland kom nazisterna och tog kommunisterna, men jag sa ingenting,

Läs mer

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Unga röster om facket Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Lars Wennberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Lars Ericson, Swedbank September 2009 Innehåll INNEHÅLL...

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Föreningen för Förändring

Föreningen för Förändring Föreningen för Förändring Vem är jag? Egentligen helt oväsentligt. Vad är FF? Den gemensamma nämnaren och, därmed hjärtefrågan, är åsikten att det svenska folkets inflytande över Sveriges styre måste ökas.

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

RÄTTVISEPARTIET SOCIALISTERNA Kandidater på arbetarlön

RÄTTVISEPARTIET SOCIALISTERNA Kandidater på arbetarlön RÄTTVISEPARTIET SOCIALISTERNA er på arbetarlön Arbete åt alla! Riv upp privatiseringarna! Rusta upp skola & omsorg! Kamp mot rasismen! Pris 10 kr Stödpris 20-50 kr VALMANIFEST 2010 HANINGE Våra viktigaste

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa:

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa: Dom sa: Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Men dom glömde pensionärerna! Detta är en affisch från Socialdemokraterna Med moderat politik skulle du ha tusen kronor

Läs mer

Lönesänkarpartiet moderaterna

Lönesänkarpartiet moderaterna Lönesänkarpartiet moderaterna En granskning av moderaternas politik för otrygga jobb -Byggnads agerande är en skamfläck för hela LO. Här har ett skolbygge upphandlats enligt alla konstens regler. Fredrik

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Ekonomi ( 4) Konsumera eller mindre november 2007 Sunt förnuft november 2008 Mer eller mindre juni 2009 Business as unusual augusti 2011

Ekonomi ( 4) Konsumera eller mindre november 2007 Sunt förnuft november 2008 Mer eller mindre juni 2009 Business as unusual augusti 2011 Ekonomi Under mina elva år som verksamhetsledare på Stiftelsen Ekocentrum i Göteborg skrev jag ett antal ledartexter till Ekocentrums månatliga nyhetsbrev som gick ut till cirka 7000 mottagare. Ledartexterna

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer