Art.nr / Beckers Färg, Stockholm, Tel , NYCKEL. för målningsbeskrivningar. AMA Hus 08 kodbeteckningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Art.nr 039929 / 2009. Beckers Färg, 120 86 Stockholm, Tel. 08-775 61 00, www.beckers.se NYCKEL. för målningsbeskrivningar. AMA Hus 08 kodbeteckningar"

Transkript

1 Art.nr / 2009 Beckers Färg, Stockholm, Tel , NYCKEL för målningsbeskrivningar enl. AMA Hus 08 kodbeteckningar

2 MÅLERISERVICE Beckers Yrkesfärger finns dessutom på ett 60-tal platser över hela landet. Ring oss, så får du uppgift om närmaste Beckers Måleriservice. Du kan också hitta din närmaste Beckersleverantör på Där finner du också information som Färgfakta, Miljödeklarationer, Säkerhetsdatablad etc. OBJEKTSUPPORT Är du beskrivare, arkitekt, beställare etc. och har frågor eller önskemål kring beskrivningar och färgsättningar? Kontakta vår Objektsupport på eller BRANSCHGARANTI Vill du veta mer om Funktionsgarantier? Kontakta Branschgaranti, , STOCKHOLM Beckers Yrkesbutik City Saltmätargatan 9, Stockholm Tel , Fax Beckers Yrkesbutik Länna Nyckelvägen 1, Skogås Tel Fax YRKESBUTIKER Beckers Yrkesbutik Ulvsunda Johannesfredsvägen 10-12, Bromma Tel Fax Beckers Yrkesbutik Västberga Vretensborgsvägen 23, Hägersten Tel , Fax Göteborg Beckers Yrkesbutik City Bergslagsgatan 4, Göteborg Tel Fax Beckers Yrkesbutik Högsbo Victor Hasselblads Gata 2, V.Frölunda Tel Fax Malmö Beckers Yrkesbutik Bulltofta Flygplansgatan 12, Malmö Tel Fax

3 Målningsbehandlingar, utdrag från AMA Hus 98 LCS Byggplatsmålning, kodbeteckningar Målningsbehandlingar betecknas med sjusiffrig nummerbeteckning för nymålning och med åttasiffrig nummerbeteckning för ommålning. Exempel: LCS. 211 NYMÅLNING Underlag Målningsmaterial Förbehandlingar Underbehandlingar Färdigbehandlingar 1 Puts, stålglättad betongyta, gips/stuckatur 2 Betong mot skivform, betong element, lättbetongelement, tunnfogsblock 3 Betong mot brädform eller luckform 1 Tapet mm 1 Rengöringsgrad 1 2 Kalkfärg, cementfärg, silikatfärg, slamfärg od. 3 Sandspackelfärg (grängning) 4 Murverk utom tunnfogsblock 4 Limfärg emulsionsfärg 4 9 Fri 5 Skivor 5 Lackfärg mm 6 Trä 6 Latexfärg, latexlackfärg 7 Metall 7 Klarlack, olja, bets, lasyrfärg 8 Radiatorer, rör 8 Specialfärg 9 Fri 9 Fri 0 Ingen förbehandling Rengöringsgrad 2 3 Rengöringsgrad 3 ommålning Underlag Tidigare målningsbehandlade ytor ytstruktur och ytbeklädnadsmaterial Redovisas med följande beteckning efter behandlingsserien: 91 Befintlig tapet Ytstruktur Ytbeklädnadsmaterial Befintlig kalkfärg, cementfärg, silikatfärg, slamfärg Befintlig sandspackelgrängning Befintlig limfärg, emulsionsfärg Befintlig lackfärg Befintlig latexfärg, latexlackfärg Befintlig klarlack, olja, bets, lasyrfärg S = Stöppling SL = Slätmålning SP = Sprutmålning T = Tapet TT = Textiltapet PP = Pappersburen plast VP = Vävburen plast FP = Fiberburen plast 98 Fri 99 Fri glansbeteckningar exempel S Högblank Min 90 Underlag Befintlig latexfärg, latexlackfärg 96 Blank Målningsmaterial Latexfärg 6 Halvblank Halvmatt Matt Helmatt w6 10 Max 5 Förbehandling Rengöring till fast underlag (med fast underlag för 2 ommålning) samt tvättning och uppskrapning. Underhandling I- och påspackning 5 Färdigbehandling 2 ggr strykning 10 Stöppling S -3-

4 Förbehandlingar För rengöringsgraderna gäller att samtliga rester av tvätt- och rengöringsmedel samt rester av klister och lim skall avlägsnas. Vid ommålning skall underbehandling föregås av rengöring enligt Förbehandlingar. rengöringsgrad 1 rengöringsgrad 2 rengöringsgrad 3 Typ av yta Förbehandling Förbehandling Förbehandling Yta målad med pigmenterad eller opigmenterad lack, latex eller därmed jämförbart färgmaterial. Borttagning av målningsmaterial, uppskrapning samt avslipning. På rengjord yta får endast förekomma grundfärg o d som trängt in i ytan. Rengöring till fast underlag (med fast underlag avses fullt betryggande underlag för ommålning) samt tvättning och uppskrapning. Tvättning för ommålning, slipning (för industrilackerade ytor utförs mattslipning). Golv, målad betong eller omålad betong med yta som inte är maskinslipad. Borttagning av alla färgskikt och/eller borttagning av slamskikt och svaga ytskikt av cementpasta skall utföras med mekanisk bearbetning alternativt lättblästring till fast underlag och dammsugning. Golv, målad betong eller målat trä. Avfettning/tvättning, slipning, uppskrapning, borttagning av all lös färg till fast underlag och dammsugning. Tvättning, avslipning, uppskrapning, dammsugning. Yta målad med lim-, kalk- och emulsionsfärger samt övriga löst bundna färger. Borttagning av målningsmaterial samt uppskrapning. På rengjord yta får endast förekomma grundfärg o d som trängt in i ytan. Rengöring till fast underlag (med fast underlag avses fullt betryggande underlag för ommålning) samt och uppskrapning. Uppskrapning och borstning. Yta målad med limfärger. Nedtvättning av limfärg. Tapetserad yta. Borttagning av all tapet och makulatur, uppskrapning samt avslipning, även på foder, taklister, sockellister od. Färg och spackelmassa under tapet och makulatur behöver inte tas bort om de har god vidhäftning mot underlaget. Uppskrapning av löst sittande tapet vid foder, lister socklar och vinklar. Tapetserad yta med spaltbar tapet. Bortrivning av ytskiktet på spaltbara tapeter samt uppskrapning av löst sittande tapet (även vid foder, lister, socklar och vinklar). Radiatorer och oisolerade rör, målade. * Borttagning av alla färgskikt. Noggrann skrapning/borstning/slipning av rostskador till förbehandlingsgrad St 3 enligt SS-EN ISO :2007. Avfettning. Tvättning för ommålning. Alternativt avfettning samt blästring av hela ytan till Sa 21/2 enligt SS-EN ISO :2007. Radiatorer och rör, nya omålade. ** Borttagning av alla lösa färgskikt. Noggrann skrapning/borstning/slipning av rostskador till förbehandlingsgrad St 2 enligt SS-EN ISO :2007.Avfettning. Tvättning för ommålning. Tvättning för ommålning, slipning. Borstning till förbehandlingsgrad Sa 21/2 enligt SS-EN ISO :2007. Metallyta, målad. * ** Uppskrapning av smärre rostskador och stålborstning, tvättning för ommålning. Metallyta, omålad. Avfettning, noggrann skrapnin, borstning, slipning av hela ytan till St 3 enligt SS-EN ISO :2007. Avfettning. Alternativt avfettning samt blästring av hela ytan till Sa 21/2 enligt SS-EN ISO :2007. St 2 enligt SS-EN ISO :2007. Metallyta, rostskyddsgrundad (VG-färg ed). Metallyta, metalliserad. * ** Tvättning för målning. Avfettning. -4-

5 Underbehandlingar 00 Ingen underbehandling 44 Oljning 01 Kridering 45 Grundning 02 Inklistring, makulering 46 Oljning och grundning 03 Kittning eller gipslagning (avser inte falskittning för glasning) 47 Grundning eller oljning samt kittning (avser inte falskittning för glasning) 04 Ispackling 48 Grundning, ispackling 05 I- och påspackling 49 Grundning, i- och påspackling 06 Skarvspackling 50 Grundning, bredspackling 07 I- och skarvspackling 51 Grundning, ispackling, bredspackling 08 I- och påspackling, 2 ggr skarvspackling 52 Grundning, 2 ggr bredspackling 09 2 ggr skarvspackling 53 Pågrundning 10 Bredspackling 54 Pågrundning, kittning eller gipslagning (avser inte falskittning för glasning) 11 Ispackling, bredspackling 55 Pågrundning, ispackling 12 Skarvspackling, bredspackling 56 Pågrundning, i- och påspackling 13 I- och skarvspackling, bredspackling 57 Fri 14 Fri 58 Fri 15 2 ggr bredspackling Fria 16 Ispackling, 2 ggr bredspackling 65 Lasering 17 Skarvspackling, 2 ggr bredspackling 66 Betsning 18 I- och skarvspackling, 2 ggr bredspackling 67 Kittning, lasering 19 I- och påspackling, 2 ggr skarvspackling, bredspackling 68 Oljning, kittning, lasering (avser inte falskittning för glasning) 20 3 ggr bredspackling 69 Fri 21 Ispackling, 3 ggr bredspackling 70 Fri 22 Skarvspackling, 3 ggr bredspackling Fria 23 I- och skarvspackling, 3 ggr bredspackling 73 Spänning av väv, inklistring, makulering 24 Spackling spik- och skruvhål 25 2 ggr spackling spik- och skruvhål 26 Spackling spik- och skruvhål, skarvspackling 27 Spackling spik- och skruvhål, 2 ggr skarvspackling 28 2 ggr spackling spik- och skruvhål, 2 ggr skarvspackling 29 Spackling spik- och skruvhål, iläggning remsa 1 30 Iläggning remsa 1, skarvspackling 31 Iläggning remsa 1, 2 ggr skarvspackling 32 Spackling spik- och skruvhål, iläggning remsa 1, skarvspackling 33 Spackling spik- och skruvhål, iläggning remsa 1, 2 ggr skarvspackling 34 2 ggr spackling spik- och skruvhål, iläggning remsa 1, skarvspackling 35 2 ggr spackling spik- och skruvhål, iläggning remsa 1, 2 ggr skarvspackling 36 Skarvspackling, iläggning remsa 2, skarvspackling 37 Spackling spik- & skruvhål, skarvspackling, iläggning remsa 2, skarvspackling 38 Spackling spik- och skruvhål, skarvspackling, iläggning remsa2, 2 ggr skarvspackling 39 Spackling spik- och skruvhål, skarvspackling, iläggning remsa2, 2 ggr skarvspackling 40 2 ggr spackling spik- och skruvhål, skarvspackling iläggning remsa2, 2 ggr skarvspackling 41 Spackling spik- och skruvhål, skarvspackling, bredspackling 42 Spackling spik- och skruvhål, iläggning remsa 1, bredspackling 43 Spackling spik- och skruvhål, iläggning remsa1, skarvspackling, bredspackling 74 Spänning av väv, inklistring, makulering, limning Fria 78 Nedslipning och utspackling av skarvar och kanter 79 Utspackling eller nedslipning av skarvar och kanter 80 Utspackling eller nedslipning av skarvar och kanter, bredspackling Utspackling eller nedslipning av skarvar och kanter, 81 2 ggr bredspackling Utspackling eller nedslipning av skarvar och kanter, grundning, bredspackling Utspackling eller nedslipning av skarvar och kanter, grundning, 2 ggr bredspackling 84 Fri Fria 91 Påbättring med rostskyddsgrundfärg 92 Strykning med rostskyddsgrundfärg till en tjocklek av minst 40 µm torrt skikt 93 Strykning med rostskyddsgrundfärg till en tjocklek av minst 60µm torrt skikt 94 Strykning med rostskyddsgrundfärg till en tjocklek av minst 80 µm torrt skikt 95 Strykning med rostskyddsgrundfärg till en tjocklek av minst 100 µm torrt skikt Fria ANMÄRKNINg 1 Remsa skall läggas i spackelfärg. 2 Remsa skall läggas i spackelfärg eller klister. -5-

6 Färdigbehandlingar 00 Ingen färdigbehandling 01 Tvättning för gott 02 Uppsättning 03 Kantlimning, uppsättning 04 Limning, uppsättning 05 Grundning, uppsättning 06 Strykning, uppsättning 07 Grängning 08 Strykning 09 Påbättring, strykning 10 2 ggr strykning 11 Påbättring, 2 ggr strykning 12 Grundning, 2 ggr strykning 13 3 ggr strykning 14 Strykning, ispackling (finspackling), påbättring, strykning 15 Strykning, ispackling (finspackling), 2 ggr strykning 16 Strykning, bredspackling (finbredspackling), 2 ggr strykning Vattenslipning, strykning, bredspackling (finbredspackling), 17 2 ggr strykning 18 Vävklistring, strykning 19 Vävklistring, 2 ggr strykning 20 Vävklistring, grundning, 2 ggr strykning 21 Vävklistring, bredspackling, 2 ggr strykning 42 Lasering 43 2 ggr lasering 44 Fri 45 Fri 46 Fri 47 Fri 48 Fri 49 Fri 50 Fri Fria Fria Strykning med rostskyddstäckfärg till en tjocklek av minst 40 μm torrt skikt Strykning med rostskyddstäckfärg till en tjocklek av minst 60 μm torrt skikt Strykning med rostskyddstäckfärg till en tjocklek av minst 80 μm torrt skikt Strykning med rostskyddstäckfärg till en tjocklek av minst 100 μm torrt skikt Strykning med rostskyddstäckfärg till en tjocklek av minst 120 μm torrt skikt 22 Limning, vävklistring, strykning 23 Limning, vävklistring, 2 ggr strykning 24 Limning, vävklistring, grundning, 2 ggr strykning 25 Grundning, vävklistring, 2 ggr strykning 26 Grundning, vävklistring, 3 ggr strykning Fria 32 Fri 33 Fri 34 Fri 35 Fri 36 Fri 37 Strykning hel yta, strykning synlig yta 38 Strykning hel yta, 2 ggr strykning synlig yta 39 Strykning synlig yta 40 Påbättring, strykning synlig yta 41 2 ggr strykning synlig yta -6-

7 VÅTRUMSSYSTEM BECKERS MÅLNINGSSYSTEM FÖR VÅTRUM Enligt Måleribranschens standard för våtrum System klass VA, vattenavvisande (utan armeringsväv) 1) 1 x Beckers Våtrumsgrund 2 x Beckers Våtrumstäck 2) 1 x Beckers Våtrumsgrund 2 x Scotte GT-20 System Klass VT, vattentät 1) Tasso väv G 100 V limmad i Beckers Våtrumsgrund 1 x Beckers Våtrumsgrund 2 x Beckers Våtrumstäck 2) Tasso väv G 135 V limmad i Beckers Våtrumsgrund 1 x Beckers Våtrumsgrund 2 x Beckers Våtrumstäck MATERIAL SOM INGÅR I BECKERS MÅLNINGSSYSTEM FÖR VÅTRUM spackel Breplasta LW är ett fingraderat, våtstarkt spackel för gips, betong, puts mm. Det innehåller mögelhämmande medel och är blåtonat enligt HusAMA 98. färg Beckers Våtrumsgrund är ett kombinerat vävlim och grundfärg. Har en extremt god vattenbeständighet och vidhäftning. Är blåtonad, innehåller mögelhämmande medel, vattenburen och miljöanpassad. fogmassa för tak- och väggvinklar Målarfog är en akrylatbaserad fogmassa i patron för utjämning i tak- och väggvinklar före målningsbehandling. För gips, betong, puts, kakel, glas, PVC, trä, sten mm. Kan övermålas efter ca 1 timme. Innehåller mögelhämmande medel, är blåtonad och tål fogrörelser på ca 20 %. armeringsväv Tasso G 100 V (finare vävmönster) och Tasso G 135 V (grövre vävmönster) är speciellt impregnerad väv för våtrum. Använd ingen annan vävtyp för våtrum! Beckers Våtrumstäck är en halvblank täckfärg för slutstrykningar i önskad kulör. Innehåller mögelhämmande medel, är vattenburen och miljöanpassad. Ger en mycket vattenavvisande yta som är porfri, smutsavvisande och slagtålig. Som alternativ vid VA-ytor kan Scotte GT-20 väljas. För närmare upplysningar om våtrumsmålning se Utförandeanvisningar våtrum och datablad för respektive produkt. -7-

8 SKÖTSELRÅD VÅTRUM FÖR VÅTRUM MÅLADE MED BECKERS VÅTRUMSSYSTEM Beckers Våtrumssystem ger en mycket vattenbeständig, slagtålig och smutsavvisande yta. Varje komponent i systemet innehåller mögelförhindrande medel. Ett våtrum kräver litet extra omsorg och regelbunden rengöring för att det skall behålla sitt fina utseende länge. Första tiden efter nymålningen bör man handskas försiktigt med ytorna. Ytan skall torka minst en vecka innan den utsätts för vattenbegjutning. Kontrollera att tätningar kring genomföringar och håltagningar är intakta. Täta nya skruvhål och håltagningar omgående. Se till att ventilationen är tillfredsställande och fungerar som avsetts. Ta för vana att efter duschning föra bort vatten från golvet med gummiskrapa. Dra ej för duschdraperi. Ställ dörren på glänt. På så sätt kan luftfuktigheten hållas nere och möjligheterna för mögeltillväxt begränsas. Väggarna måste med jämna mellanrum rengöras från kalkavlagringar, tvålrester och dylikt, speciellt viktigt är detta vid utsatta ställen som duschplats, vid och under badkar och tvättställ. Använd kalkavlösande rengöringsmedel, t ex Kalkosan och mjuk borste. Skölj med rent vatten och torka ytan. Normal rengöring görs med vanliga syntetiska tvättmedel. Rengöringsmedel och redskap med slipande effekt skadar ytan och skall inte användas. Använd inte heller sprit (t ex T-Röd) eller starka lösningsmedel (t ex thinner), då dessa löser upp färgen. Ta som regel att tvätta nerifrån och upp, skölj med rent vatten och torka ytan. Beckers Alg & Mögeltvätt som har en blekande effekt och kan vara ett effektivt fläckborttagningsmedel, även för mögelfläckar. SKÖTSELRÅD GOLV FÖR GOLV BEHANDLADE MED FÄRGER FRÅN BECKERS Betonggolv målade med EPX-V, Golvfärg Plus eller Starka Golv: Dammsugning (eventuellt sopning av målad yta). Tvättning med varmt vatten och allrengöringsmedel. Tvätta golvet med trasa eller mopp, använd skurborste på smutsiga ytor. OBS! Tänk på halkrisken med vatten på dessa blanka och hårda ytor. Golv målade med Golvfärgalkyd eller Golvfärg V: Dammsugning (eventuellt sopning av målad yta). Tvättning med varmt vatten samt allrengöringsmedel. Tvätta golvet med trasa eller mopp. OBS! Starkare lösningsmedel kan lösa upp och förstöra ytan. Betonggolv behandlade med Beckers Betongolja eller Scotte Microplast behandlingens benämning dammbindning: Golvytorna rengöres med en lätt avtvättning med varmt vatten (ej hett) samt allrengöringsmedel. Skölj ytorna om inte smutsen upplösts vid avtvättning. På golvytor där dammbindningen är bortsliten komplettera med ny behandling. -8-

9 SKÖTSELRÅD KLARLACKADE GOLV FÖR GOLV BEHANDLADE MED LACK OCH OLJA FRÅN BECKERS Trägolv behandlade med klarlack: Dammsug golvet eller torka med en fuktig trasa. Använd handljummet vatten och allrengöringsmedel. Tvättning skall göras med fuktig trasa, inget överflödigt vattenanvändande, torrtorka med trasa. OBS! För mycket vatten kan skada trägolvet. Trägolv behandlade med olja: Dammsug golvet. Våttorka med handljummet vatten tillsatt med såpa eller ett allrengöringsmedel. Golvytor som fått s k gångbanor, dvs ställen där golvoljan slitits bort, gör en ny inoljning med spädd Beckers Golvolja. SKÖTSELRÅD SNICKERIER FÖR INREDNINGAR SÅSOM DÖRRPOSTER, LUCKOR M.M För rengöring av målade ytor användes syntetiska tvättmedel som inte innehåller lösningsmedel. Tvätta först ytorna med vatten med rengöringsmedel tillsatt (följ blandningsrekommendationen). Skölj därefter ytorna med svamp och handljummet vatten. Ett tips: Börja tvätta ytorna nedifrån. Ammoniak och ammoniakångor kan missfärga målade ytor. Använd istället allrengöringsmedel. Inredning som är överlackerad: Använd allrengöringsmedel. Använd aldrig sprit eller starka organiska lösningsmedel. Tvätta alltid nedifrån och upp. Skölj ordentligt med vatten samt ventilera ut den fuktiga luften. Obs! Ej för hög temperatur på vattnet. Inredning som är laserad eller betsad: För rengöring använd endast fuktad rengöringsduk. Kraftigare rengöring kräver att ytan är överlackerad. -9-

10 SKÖTSELRÅD LASERADE VÄGGAR FÖR VÄGGAR laserade med Decor Vägglasyr Lasyrens goda egenskaper uppnås först efter 4-5 veckor med normal rumsvärme och fukt. Under härdningstiden undvik att smutsa ned ytorna. För att få en fullgod tvättbarhet på ytorna bör dessa överlackeras med Decor Klarlack. Ytor som inte är överlackerade: När lasyren är genomhärdad kan väggarna våttorkas med en fuktig trasa utan rengöringsmedel. Använd endast handljummet vatten för att inte mjuka upp den laserade ytan. Överlackerade, vägglaserade ytor: När lasyren skyddats med klarlack användes vatten och allrengöringsmedel. Använd aldrig sprit eller organiska lösningsmedel. Torka ytorna med rent vatten samt ventilera. Använd endast handljummet vatten för att inte mjuka upp den laserade ytan. Tvätta alltid nedifrån och upp för att undvika tvättmedelsränder på den smutsade ytan. OBS! På fläckar som inte går bort med syntetiska tvättmedel prova med lacknafta. Rengöringsmedel med tillsats av ammoniaklösning kan missfärga de målade ytorna. FUNKTIONSGARANTIER Måleriet i samarbete med Beckers kan erbjuda upp till 15 års garanti på arbete och material. Detta utan finstilta undantag eller för kunden svårtolkade avtal. Detta beror på ett för byggbranschen unikt samarbete mellan entreprenör och färgleverantör. Garantin är så utformad att beställaren oavsett om måleriföretaget finns kvar eller ej kommer att få fel och brister i utförande och material åtgärdat. BranschGaranti kan också med samma samarbetspartner erbjuda underhållsavtal som bygger på garanti och även förlängning av garantitiderna. Underhållsavtal sparar pengar för fastighetsägare och bibehåller fastighetens värde. Tag kontakt med Beckers för mer information eller gå in på: eller ring BranschGaranti bygger på specialutbildade målare och höga krav på noggrannhet i utförande och materialval. Måleriföretag som utför målningsarbeten med BranschGaranti förbinder sig att alltid ha specialutbildad personal. -10-

SPACKEL & FOG FÖR VÄGGAR, TAK, SNICKERIER & METALL INOMHUS

SPACKEL & FOG FÖR VÄGGAR, TAK, SNICKERIER & METALL INOMHUS SPACKEL & FOG FÖR VÄGGAR, TAK, SNICKERIER & METALL INOMHUS Beckers Spackel och Fog Det här är en liten skrift som innehåller det mesta du behöver veta om spackel och fog, oavsett om du är yrkesmålare eller

Läs mer

BYGGNADSMÅLERIMED FÖRORD

BYGGNADSMÅLERIMED FÖRORD BYGGNADSMÅLERIMED FÖRORD Traditionella fårger som linoljefärg, slamfärg och kalkfärg har använts i århundraden. Ännu på 1950-talet hörde de till de vanligaste färgerna vid såväl nymålning som ommålning.

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv 00- juli 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras

Läs mer

Måla och vårda utan lösningsmedel. På alla underlag ute och inne

Måla och vårda utan lösningsmedel. På alla underlag ute och inne Måla och vårda utan lösningsmedel På alla underlag ute och inne Inspirerande referenser Holkham Estate, Norfolk, England. Charlotte Berlins Museum, Ystad. Fönsterhantverkare Malin Allbäck Andersson. Sentry

Läs mer

Måla rätt inomhus VÄGGAR & TAK

Måla rätt inomhus VÄGGAR & TAK Måla rätt inomhus VÄGGAR & TAK Förord Med ny färg på väggarna kan du förändra hela upplevelsen av ett rum. Därför är det ett spännande och mycket roligt projekt du har framför dig när du ska måla ditt

Läs mer

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker KAKLA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker 1 Några tips och råd innan du börjar kakla Ska du sätta kakel i köket? Funderar du på att lägga ett värmegolv? Eller ska du

Läs mer

PERs BRANSCHREGLER FÖR VATTENTÄTA KERAMISKA VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR I VÅTUTRYMMEN

PERs BRANSCHREGLER FÖR VATTENTÄTA KERAMISKA VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR I VÅTUTRYMMEN 99:1 Ersätter 96:1 PERs BRANSCHREGLER FÖR VATTENTÄTA KERAMISKA VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR I VÅTUTRYMMEN Reglerna är framtagna av den byggkeramiska branschen genom Byggkeramikrådet och uppfyller

Läs mer

Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar. För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt

Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar. För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt Rev 2013.02.04 1 Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar

Läs mer

Laga och spackla ute och inne

Laga och spackla ute och inne Laga och spackla ute och inne Handledning för dig som gör det själv Den här arbetsbeskrivningen har vi tagit fram för att underlätta för dig som ska laga och spackla ute och inne. Det kan till eempel vara

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR KÄHRS TRÄGOLV 1 2014-05 SE LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31

Läs mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer 0 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer Nu finns Sopro i din iphone också! Sopro är en av de ledande tillverkarna av byggkemiskt material med produkter som täcker de flesta områden, situationer och miljöer.

Läs mer

Hjälp vid PUTSNING. Bruksanvisning

Hjälp vid PUTSNING. Bruksanvisning Hjälp vid PUTSNING Bruksanvisning Allmänt En grundregel vid all putsning är att det starkaste skiktet hamnar innerst och svagare skiktet hamnar längre ut. På detta sätt blir det bäst samverkan mellan skikten

Läs mer

Montering av keramik. Ett smart val för dig med höga krav

Montering av keramik. Ett smart val för dig med höga krav Montering av keramik Ett smart val för dig med höga krav Casco En bit bortom lagom Bara att du håller i den här broschyren visar att du tänker kvalitet. Du nöjer dig helt enkelt inte med lagom. Under

Läs mer

Information och vägledning. - för produkter från Omni Trafikmiljö

Information och vägledning. - för produkter från Omni Trafikmiljö Information och vägledning - för produkter från Innehåll: Aluminium, ett miljövänligt framtidsmaterial 3 Ytbehandling 3 Förbehandling vid lackering 3 Pulverlackering 4 Decoral 4 Ytförstärkning av betongplatta

Läs mer

skötsel och funktioner BAD

skötsel och funktioner BAD skötsel och funktioner BAD BAD 1 bad 2 BAD Vardagsglädje på plats hos dig! Grattis till att du valt Ballingslövs bad till ditt hem. Vi vet att du kommer använda ditt badrum dagligen, därför är det viktigt

Läs mer

BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. BBV 10:1 ersätter BBV 07:1

BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets

Läs mer

3.1. UNDERGOLV. Med flytande massiva trägolv avses bygelläggning.

3.1. UNDERGOLV. Med flytande massiva trägolv avses bygelläggning. 3.1. UNDERGOLV 1. GENERELLA KRAV PÅ UNDERGOLV Vid läggning skall material, underlag och arbetsställe vara uppvärmda till minst 18ºC Den relativa luftfuktigheten i lokalen skall vara mellan 30-60 % Underlaget

Läs mer

Plana underlag Gjutning och spackling med PlaneMix

Plana underlag Gjutning och spackling med PlaneMix Plana underlag Gjutning och spackling med PlaneMix SE Inledning Kvalitet i flera solida skikt Alfix har sedan 1963 tillverkat produkter för uppsättning, läggning, fogning och vård av keramiska plattor.

Läs mer

Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler

Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler 1 Innehållsförteckning Produktion Magnus Holgersson, Tove Henningsson Tryck Strömbergs Folkpool AB - Vi reserverar oss för tryckfel 5 Inledning 6 Snabbguide

Läs mer

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING ENTRÈ DE LUXE SKJUTDÖRR MED HEL GOLVSKENA VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING ENTRÈ DE LUXE SKJUTDÖRR MED HEL GOLVSKENA VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN ENTRÈ DE LUXE SKJUTDÖRR MED HEL GOLVSKENA VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. 1. Läs igenom hela anvisningen innan monteringen påbörjas. 2. Kontrollera

Läs mer

Så här sköter du spa, kar och tunna

Så här sköter du spa, kar och tunna Så här sköter du spa, kar och tunna Innehåll sid Ett rent nöje...3 Kort om spa, bubbelbadkar och badtunnor...4 Viktigt att veta om varmt badvatten...6 Mekanisk rengöring...7 Kemisk rengöring med Nitor

Läs mer

Välkommen som hyresgäst

Välkommen som hyresgäst Välkommen som hyresgäst Råd & tips från Fastighetsägarna Reviderad maj 2012 2 Innehåll Välkommen! 4 När du ska flytta in 4 Vilka regler har en hyresvärd och en hyresgäst att rätta sig efter? 6 Om något

Läs mer

:mm o k]z ^g drkdz : mm o k]z ^ g d rkdz : :m mm o m o kk] ] Z ^ Z ^ g d g d r rkkd d Z Z : : m m m o m o k k ] ] Z ^ Z ^ g d g d r r k k d d Z Z

:mm o k]z ^g drkdz : mm o k]z ^ g d rkdz : :m mm o m o kk] ] Z ^ Z ^ g d g d r rkkd d Z Z : : m m m o m o k k ] ] Z ^ Z ^ g d g d r r k k d d Z Z Att vårda en kyrka Redaktör Elisabeth Svalin Denna bok är tryckt med bidrag från Kyrkofondens medel för kyrkoantikvarisk ersättning. Tredje tryckningen. 2004 Riksantikvarieämbetet, Svenska kyrkan och Verbum

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos Ikano Bostad. Kontakta oss gärna om du undrar över något. Våra telefonnummer och adresser finns anslagna i din trappuppgång.

Läs mer

Dags att se över. Lek och friytor. I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 2006-05

Dags att se över. Lek och friytor. I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 2006-05 Dags att se över Lek och friytor I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 2006-05 Nya standard Från och med 1 januari 1999 har vi en ny standard för lekredskap. Standarden är mycket omfattande och kräver

Läs mer

Montage- & Skötselanvisning

Montage- & Skötselanvisning Montage- & Skötselanvisning Tisa Konstruktion HB Utgåva 1.2009SF Kära kund Tisa Konstruktion vill erbjuda våra kunder kvalitativa och funktionella produkter med en tidlös design. Vi, på Tisa Konstruktion,

Läs mer

Spa, Badtunna och Bubbelbad

Spa, Badtunna och Bubbelbad Spa, Badtunna och Bubbelbad Skötselguide LACOFORM Bada säkert. Bada skönt. Information om och priser på alla Lacoform-produkter hittar du i produktguiden eller på www.chemoform.se Varning: Att blanda olika

Läs mer

09R:03. Dags att se över din lekplats. En handledning för bra underhåll och säkerhet i enlighet med Svensk och Europeisk Standard EN 1176.

09R:03. Dags att se över din lekplats. En handledning för bra underhåll och säkerhet i enlighet med Svensk och Europeisk Standard EN 1176. 09R:03 Dags att se över din lekplats. En handledning för bra underhåll och säkerhet i enlighet med Svensk och Europeisk Standard EN 1176. STANDARD gemensam för alla Från och med 1999 gäller en ny standard

Läs mer

Undergolv och golvvärme

Undergolv och golvvärme Undergolv Kährs trägolv 1 2008-10 SE Undergolv och golvvärme AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel: 0481-460 00 I Fax: 0481-178 31 info@kahrs.se I www.kahrs.se Undergolv Kährs trägolv 2 INNEHÅLL Generella

Läs mer

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Vi har fått det betydligt varmare i vårt hus under vinterhalvåret och svalare på sommaren. En nöjd tilläggsisolerare Deltagare projekt för tilläggsisolering

Läs mer