Gustaf Adolfs gård Sandgärde. Västra Tunhems kyrka i slutet av 1800-talet. Den högsta gravstenen till höger är Gustaf Adolfs och Majottes.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gustaf Adolfs gård Sandgärde. Västra Tunhems kyrka i slutet av 1800-talet. Den högsta gravstenen till höger är Gustaf Adolfs och Majottes."

Transkript

1 - 1 - Tabell 1 Gustaf Adolf Montén. Häradshövding. Född i Ljungby (N). Död i Vänersborg (P). Föddes i Ljungby i Halland, där fadern var kyrkoherde. Han föddes i Tvååker, där morfadern var prost. Gustaf Adolf var äldst av fyra bröder. Vid sju års ålder blev han moderslös och vid sjutton faderslös. Alla fyra bröderna gick studievägen. Tog juridiska examen i Lund i juni 1824 och blef auskultant i Göta hovrätt i juli s. å. Har därefter tidtals förestått dels Årstads, Faurås och Himble häraders, dels Fjäre och Wiske häraders domsagor i Halland. Från den 1 maj 1829 förvaltat domareämbetet i denna södra domsaga. Utnämndes till ordinarie domare härstädes genom kongl. fullmakt den 18 April Gift den 28 sept med Maria Charlotta Ehrengranat. född 1816, dotter af chefen för Westgöta-Dals regemente Axel Wilhelm Ehrengranat och Sofia Charlotta Krull. G A tog sin juridiska examen i Lund 1824, praktiserade som biträde vid häradsrätter, tilldelades av Kungl Maj:t häradshövdings namn, "en sällsynt utmärkelse". Blev häradshövding i Nordals, Sundals och Vedbo härader i Dalsland Erhöll Kungl Maj:t medgivande att vara bosatt utanför domsagans område och köpte Sandgärde med Härveden jämte del i Hålabo kvarn vid foten av Hunneberg av häradsskrivare Rydings arvingar Sonsonen Fritz skriver att Gustaf Adolf var en framstående jurist. Vid ett tillfälle räddade han en förmögenhet åt en änka men vägrade ta betalt för arbetet. Hon skänkte då sin avlidne makes sigillring med initialbokstäverna G A M. Hans namn var G A Montgomery. Ringen har gått i arv till Göran Montén. Man kan anta att han hade studieskulder och måste betala andras skulder i egenskap av borgensman och var vid viss tidpunkt nära konkurs. Å andra sidan hade han som häradshövding en inkomst på ca kr och lyckades reda upp ekonomin. På Sandgärde växte barnen upp och undervisades av informatorer samt vistades ett par år vid läroverket i Vänersborg. Gustaf Adolf var vice ordförande i Norra Älvsborgs läns hushållningssällskap Till växten lär han ha varit rätt liten men var vig och kunde slå volter. Före middagen ställde han sig i sällskap med sina biträden på logen och tröskade med slaga för att få motion. Det rådde ett livligt sällskapsliv i trakten och G A var en utmärkt middagstalare i den glada stil, som framlockade den ena skrattsalvan efter den andra. Enligt tidens sed bar han peruk, sedan han fullständigt förlorat sitt hår i samband med nervfeber. Hans efterlämnade förmögenhet uppgick till kr såldes Sandgärde till överste Nils Ericson, kanal- och järnvägsbyggaren, som byggde Trollhätte kanal och Gustaf Adolf flyttade till Björkås. Huset finns kvar 2007.

2 - 2 - Gustaf Adolfs gård Sandgärde. Västra Tunhems kyrka i slutet av 1800-talet. Den högsta gravstenen till höger är Gustaf Adolfs och Majottes.

3 - 3 - Majotte och Gustaf Adolf från målningar i sin ungdom. Gift i Västra Tunhem med Majotte Marie Charlotte Ehrengranat. Född i Vänersborg (P) [Släktdatabanken]. Döpt i Vänersborg (P) [Vänersborgs kyrkböcker]. Död i Lunden, Gärdhem (P) [Släktdatabanken]. Begravd i Lunden, Gärdhem (P). Dödsorsak: Ålderdomssvaghet. Gift sig då hon var 28 år gammal i Västra Tunhem (P) (Släktdatabanken) i Beateberg vid Vänersborg (Fritz M). Död av ålderssvaghet 82 år gammal i Lunden, Gärdhem (P) (Släktdatabanken). Växte enligt sonsonen Fritz upp på majorsbostället Rangtorp i Kållands Råda (R) samt på överstelöjtnantsbostället Forstena där hennes bröllop stod Forstena är kronoegendom i V Tunhem och där föddes Lennart Torstensson. Majotte gick inte i skola, men undervisades i hemmet av fadern, möjligen även av guvernant. Hon var mycket beläst, kunnig och intelligent och ägde förmåga att organisera och leda. På Sandgärde, där hon bodde med maken häradshövding G A Montén, var hon utan tvivel en charmerande värdinna. Hushållet var stort med sex barn jämte häradshövdingens biträden och en informator, men tjänstefolket var också talrikt. Hade även en fosterdotter Ulla sedermera gift Kullberg. Levnadsstandarden var hög. När hon blev änka 1875, ärvde hon kr efter mannen, varjämte hon uppbar änkepension med 150 kr per år. När sonen Henning köpte Lunden 1878, fick han överta kapitalet på kr, mot att Majotte under sitt återstående liv skulle ha allt fritt på Lunden. Hon hade tre rum i en flygelbyggnad och intog sina måltider i huvudbyggnaden tillsammans med Hennings familj. Vid slakt och bak hjälpte hon till och tog då gärna befälet. När

4 - 4 - hennes sonsöner fyllt fem år började hon undervisa dem. Hon lärde dem läsa, skriva och räkna. De fick plugga katekes, biblisk och svensk historia. Ferier var det endast mellan julafton och nyårsdagen. Långa tider tillbragte en eller två av sonsönerna nätterna i hennes våning. Fritz skriver att de trivdes hos henne. Hon hade litteratur och planschverk och kunde berätta om gångna tider, då inga järnvägar fanns. Mot slutet låg hon till sängs, och maten bars till flygeln. Far: Axel Wilhelm Ehrengranat. Överste, Riddare. Född 1786 i Hallkved, Funbo, Uppsala län. Död i Sandgärde. Mor: Charlotta Sofia Krull. Född i Vänersborg (P). Död Begravd i Västra Tunhem. Barn: Sophie-Louise Sofia Lovisa Montén. Född i Sandgärde, Västra Tunhem. Död i Stockholm. Se tabell 2. Axel Fredrik Montén. Född i Sandgärde, Västra Tunhem. Död i Sandgärde, Västra Tunhem. Henning Wilhelm Montén. Possessionat. Född i Sandgärde, Västra Tunhem. Död i Stora Järpetorp, Västra Tunhem. Dödsorsak: Lunginflammation. Se tabell 9. Gösta Gustaf Anders Montén. Järnvägsdirektör. Född i Sandgärde, Västra Tunhem. Död i Borås. Se tabell 24. Richard Axel Montén. Språklärare, Ingeniör. Född i Sandgärde, Västra Tunhem. Död i Malmö. Se tabell 26. Fritz Adolf Montén. Född i Sandgärde, Västra Tunhem. Död i Sandgärde, Västra Tunhem. Fritz Rudolf Montén. Bergsingenjör. Född i Sandgärde, Västra Tunhem. Död i NORGE Holt Tvedestrand. Martina Charlotta Gustafsdotter Montén. Född i Sandgärde, Västra Tunhem. Död i Kalmar. Se tabell 27.

5 - 5 - Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Sophie-Louise Sofia Lovisa Montén. Född i Sandgärde, Västra Tunhem. Död i Stockholm. Begravd i Norra begravningsplatsen, Stockholm. Tvillingsyster till Axel-Fredrik som dog samma år han föddes. Enligt dopboken döpt till Sofia Lovisa. Bor 1890 i Smedby, Husby församling, Hedemora Ett kolorerat foto av Sophie-Louise och Marie-Louise från sekelskiftet ungefär.

6 - 6 - Gift i Västra Tunhem (P) med Karl Axel Frithiof Sundelin. Teol Dr, Kyrkoherde, Hovpredikant. Född i Vilhelmina (AC). Död i Dala-Husby. Begravd i Norra begravningsplatsen, Stockholm. Student i Uppsala, Fil kand 1868, Fil dr Doktorsavhandlingen skrev han om "Lessings förhållande till fransmännen i fråga om uppfattningen av Aristoteles lära om tragedien". Se även bild av doktorsavhandlingen. Teol kand 1868, Prästvigd 1880, Lektor vid Nya Elementar i Stockholm 1884, Kyrkoherde i Dala-Husby 1884, e.o. Kungl Hovpredikant 1887 Var informator på Sandgärde. Var vid giftermålet adjunkt på Nya Elementarläroverket i Stockholm. Kontraktsprost i Dala-Husby, Dalarna Carl var som ung lovande botanist och brevväxlade med vetenskapsmän i Stockholm och Uppsala. Efter studentexamen i Uppsala universitetsstudie i samma stad. Han var dock tvungen att avbryta studierna för att tjäna som informator, mest i förmögna hem, som inte alltid var så frikostiga med maten. "Oförmodat lyckades mig att få tag på en tämligen förmånlig plats (som informator) hos häradshövdingen Montén". Det var Några år senare gifte han sig med dottern i huset - Marie-Louise disputerade Karl (se bild av doktorsavhandling). Karl var sedan höstterminen 1868 lärare vid Nya Elementarskolan i Stockholm först som sdjunkt, sedan lektor i kristendom och grekiska, på våren 1869 promoverades han och 1870 gifte han sig tillträdde han kyrkoherdebefattningen i Dala-Husby i Västerår stift. Han ansågs som en av stiftets mest framstående poräster under sin tid. Annons hittad i Svensk Läraretidning fr 1896: "Vikarie vid mindre folkskolan i Silfhytteå, nedanskrifna församling, sökes för hela läsåret Lön 337 kr. utom bostad och vedbrand. Litet barnantal. Hugad sökande anmäle sig senast den 30 januari hos Karl Sundelin. Skolrådets ordförande. Adr. Dala-Husby."

7 - 7 - Familjen samlad. Från vänster: Karls pappa Uno, Karl, Marie Louise på trappan, Karls mamma Carin Grönlund samt hustrun Sophie Louise. Karl Sundelins doktoravhandling: "Lessings förhållande till fransmännen i fråga om uppfattningen av Aristoteles lära om tragedien"

8 - 8 - Doktorsavhandlingen förärades svärföräldrarna: Till Häradshövdingen i Nordals, Sundals och Walbo härader, Riddaren av Nordstjerneorden Herr Gustaf Adolf Montén och dess fru Marie Charlotte Ehrengranat med tacksamhet och tillgifvenhet av Författaren. Far: Uno August Sundelin. Kyrkoherde. Född i Arjeplog. Död i Stensele. Mor: Catharina Lovisa Carin Grönlund. Född i Lycksele. Död i Nora prästgård. Barn: Marie-Louise Sundelin. Pianopedagog. Född i Jakob (AB). Död i Stockholm. Se tabell 3. Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2) Marie-Louise Sundelin. Pianopedagog. Född i Jakob (AB). Död i

9 - 9 - Stockholm. Gudfar Knut Hernmark (foto finns). Marie-Louise var en mycket omtyckt person. Hennes familj på pappans sida från den om stora prästsläkten Sundelin medförde en sträng och religiös uppfostran. Mammans familj Montén hade också höga krav på utbildning. Med denna miljö växte Marie-Louise upp. Hon hade många vänner, var mycket musikalisk och spelade piano mycket bra. Hon gifte sig med sin kusin Torsten Montén. Hans pappa Gösta och Marie-Louises mamma Sophie-Louise var syskon. De flyttade till Stockholm och sedermera Lidingö. De fick sju barn - eller som hon sade till sin blivande svärdotter Brita Lybeck, gift med yngste sonen Nils, "jag var inte ur mammaklänningen på tolv år". När maken dog (1920) bodde hon kvar med barnen i huset på Lidingö. Tack vare pension, inackorderingar och att spela piano på stumfilmsvisningar på Stockholms biografer lyckades hon bo kvar i huset fram till Då flyttade hon till Strängnäs med de yngsta barnen. Hon flyttade snart tillbaka till Stockholm och bodde i olika lägenheter. Bodde 1960-talet i Stockholm på en av Hirsch grundad stiftelse för peuvres honteux på Igeldammsgatan där hon bodde under många år. På äldre dar fick hon Parkinsson och flyttade till Stockholms sjukhem nära Fridhemsplan. Där avled hon sedermera.

10 Far far spark, mor bevakar, sönerna sparkar!

11 Torsten Montén 1912 Gift i Gustaf Adolfs kyrkan, Stockholm med Gustaf Torsten Montén. Fil Dr, Försäkringsdirektör. Född i Oskarshamn (H). Död i Herserud, Lidingö (AB) [RM]. Dödsorsak: Sarkom. Begravd i Lidingö. När fadern Gösta dog 1880 placerades Torsten hos sin farbror Henning på Lunden. Torsten kom in på läroverket i Vänersborg, där modern höll hushåll för honom och ett par tre andra skolpojkar, bl a kusinerna Göran och Fritz läsåren Torsten tog studenten i Vänersborg 1894 med höga betyg och fortsatte till Uppsala universitet där han studerade naturvetenskapliga ämnen, företrädesvis matematik och promoverades till doktor Jämsides med studierna hade han förordnande som lärare och var även anställd vid livförsäkringsbolaget Trygg i Stockholm och ägnade sig där åt försäkringstekniska uppgifter med matematiken som bas. Vårterminen 1899 var han vikarierande lektor i Vänersborg i matematik och fysik, då hans fyra år yngre kusin Göran tog studenten. Hos livförsäkringsanstalten Trygg i Stockholm var han anställd och lade ned ett betydande arbete i utvecklingen av detta företag. Rikt rustad med kunskaper och erfarenheter trädde han 1911 i spetsen för det då nybildade Svenska lifränteförsäkringsbolaget Framtiden, senare kallat livförsäkringsbolaget Framtiden. Där är han vd till sin död. Torsten byggde upp en helt ny modell för premieberäkning som möjliggjorde för människor med vanliga inkomster att skaffa livförsäkringar genom att betala små summor varje månad. Detta var en modell som meförde stora framgångar för Framtiden. Familjen flyttade i maj 1905 in på Katarina Bangata 11 på söder, flyttar 1 oktober 1906 till Prästgårdsgatan 16 för att sedan den 30 juni 1908 flytta till Lidingö. Vid Torstens begravning i Lidingö kyrka framfördes de anhörigas tack av kusinen Fritz Montén från Malmö.

12 Torsten Montén, vd för Framtiden, första livförsäkringsbolaget med månatliga premier. Torsten och Marie-Louise uppställda för fofografen - men vem gör vad till höger? Kapten Montén

13 Torsten. Lit de parade Torstens gravsten på Lidingö kyrkogård. Graven skänkt av försäkringsbolaget Framtiden. Vigsel i Gustaf Adolfs kyrkan, Stockholm med middag efteråt på hotell Phenix. Far: Gösta Gustaf Anders Montén. Järnvägsdirektör. Född i Sandgärde, Västra Tunhem. Död i Borås. Begravd i Västra Tunhems kbfd (P). Mor: Emma Charlotta Litzell (f Andersson). Född i Varola (R). Döpt Död i Vetlanda (F). Barn: Karl Gunnar Torstensson Montén. Posttjänsteman i USA. Född i Hedvig Eleonora (AB). Död beräknat i USA [Brev från hustrun Leona]. Dödsorsak: Lungcancer. Se tabell 4. Gustaf Harald Torstensson Montén. Född i Hedvig Eleonora (AB). Död i Port Said, EGYPTEN [Dödsannons]. Dödsorsak: Infektion. Rolf Tryggve Torstensson Montén. Pianostämmare, Massör. Född i Hedvig Eleonora (AB). Död 1943 i Stockholm. Torsten Sune Torstensson Montén. Banktjänsteman. Född i Maria Magdalena (AB). Död i Stockholm. Se tabell 5. Nils Ivar Torstensson Montén. Försäkringsdirektör. Född i Lidingö (AB). Död i Stockholm. Se tabell 6. Maj Carola Louise Torstensdotter Montén. Född i Lidingö (AB). Död i Södertälje (AB). Se tabell 7. Eva Marie Charlotte Torstensdotter Montén. Pianopedagog. Född i Lidingö (AB). Död i Stockholm. Se tabell 8.

14 Tabell 4 (generation 3) (Från Tabell 3) Karl Gunnar Torstensson Montén. Posttjänsteman i USA. Född i Hedvig Eleonora (AB). Död beräknat i USA [Brev från hustrun Leona]. Dödsorsak: Lungcancer. Begravd i Golden Gate National Cemetary, San Bruno, Kalifornien, USA [Brev från hustrun Leona]. Flyttade 1923 till USA 21 år gammal. Han tjänstgjorde i USAs armé Han bodde under denna tid i New York. Gifte sig med Leona Tait 1927 i Denver. Leonas far var irländare och järnvägsman. Bodde från 1929 i Denver, flyttade till Pittsburg 1947 och slutligen till Stockton, Kalifornien De fick en dotter Jeanette Louise som gifte sig med bankdir Dick Atwood. Gunnar i USAs armé.

15 Gift i Denver, Colorado, USA med Leona Tait. Far: Sereno R. Tait. Mor: Pearl R. Tait (f.? ). Jeanette Louise Montén. Barn:

16 Tabell 5 (generation 3) (Från Tabell 3) Torsten Sune Torstensson Montén. Banktjänsteman. Född i Maria Magdalena (AB). Död i Stockholm. Begravd i Skogskyrkogården Stockholm. Tog studenten och fick plats i Skandinaviska Enskilda Banken. Sommarställe på Öland. Seglade mycket under yngre år och ofta med sin bror Nils. Sunes ena ben amputerades enligt Fritz Monténs släktbok under förlovningstiden p g a sarkom. Skilde sig, fick förtidspension Vistades tidvis på sjukhus. Sune, Gunnar och Nils utanför huset på Lidingö, Ringvägen 56. Teckning av mamma Marie-Louise ritad av Sune.

17 Gift 1:o med Ingrid Eriksson. Lärare. Född i Mörsil (Z) [SDB]. Död i Sandby (H) [SDB]. Lärare i Färjestaden Barn: Karin Montén. Fil dr Universitetslektor. Född i Kungsholm eller Ulrika Eleonora (AB). Barbro Montén. Fil mag Studierektor. Född i Bromma (AB). Anders Montén. Adjunkt. Född i Bromma (AB). Död i Hammenhög (L). Anna Montén. Fil mag, Adjunkt. Född Gift 2:o med Märtha Anna Elisabet Rundkvist. Född i Urshult (G).

18 Tabell 6 (generation 3) (Från Tabell 3) Nils Ivar Torstensson Montén. Försäkringsdirektör. Född i Lidingö (AB). Död i Stockholm. Föddes på Lidingö, flyttade i unga år till Strängnäs med modern efter faderns död. Började arbeta efter studier och värnplikt i försäkringsbolaget Framtiden, det bolag som fadern varit vd för. Nils var bara 12 år när fadern dog. Arbetade där i större delen av sitt liv tills bolaget såldes till Trygg Hansa på 1960-talet. Känd som en mycket underhållande och ömsint person. Aktiv sångare och frimurare. Ordförande under många år i 1908-års män. Var entusiastisk seglare och ägare till den stora segelbåten Athene fram till 1951då istället sommarställe köptes i Bohuslän. Varje helg då det inte var seglingssäsong, ägnades åt svampplockning, skidor, skridskor eller annan frisksportsaktivitet.

19 Nils konfirmeras. Lidingö kyrka. Gift i Stockholm med Brita Solvind Lybeck. Född i Jönköpings Västra. Död i Stockholm. Efter uppväxten i Jönköping och Göteborg flyttade familjen till Stockholm där pappa Gunnar anställts. De bodde i Augustendahl utanför Stockholm och kördes till och från skola och fester med privatchaufför (i elbil!!). Otaliga är de inbjudningar från alla kalas hon blev bjuden på i Stockholm. Föräldrarna skilde sig emellertid när Brita var 20 år vilket påverkade henne och syskonen. Arbetade på Försäkringsbolaget Trygg. Försäkringsbolagen hade en villa på Värmdö kallad Saltsjögården där Brita ofta var under helgerna. Där träffade hon Nils, sin blivande make. Många av de vänner de sedan hade för livet träffade de här. Briita var glad och vänlig. Arbetade när barnen växt upp under flera år på Sparbanken och även på det nybildade Afro Art som hade som idé att sälja hantverksföremål från Afrika för att hjälp till ekonomiskt. Hon var mycket intresserad av konsthistoria. Far: Gunnar Fredrik Lybeck. Civilingenjör, Skulptör. Född i Domkyrkoförs I Gbg (O). Död i Resteröd (O) [Sv DB 2003]. Begravd i Resteröd (O). Mor: Hulda Margareta Nilsson. Född i Sibbhultsgården, Hjärsås (L) [SDB]. Död i Katarina (AB) [SDB]. Begravd i Resteröd (O). Barn: Gunilla Margareta Nilsdotter Montén. Försäkringstjänsteman. Född i Sankt Göran (AB). Christer Torsten Nilsson Montén. Född i Oscar (AB). Riccard Jörgen Nilsson Montén. Verkställande direktör. Född i Stockholm.

20 Tabell 7 (generation 3) (Från Tabell 3) Maj Carola Louise Torstensdotter Montén. Född i Lidingö (AB). Död i Södertälje (AB). Blind. Mycketv trevlig och omtänksam. Arbetade mycket för De blindas förening. Duktig pianist. Gift två gånger. Först med Thor. Maj och Thor bodde i Lessebo. Maj flyttade till Södertälje där hon senare gifte sig om sig med Johannes. Majs och Thors bröllop: Brita Lybeck g m Nils Montén som sitter framför, Eva Montén g m Benndorf till höger, Ingrid Eriksson g m Sune Montén till höger. Nedre raden: Nils Montén, Maj Montén gift med Thos Söderkvist till höger samt mamma Marie-Louise Montén.

21 Gift 1:o 1937 med Thor Valdemar Söderkvist. Född Bild: Övre rad fr v: Brita Montén f Lybeck, Eva Benndorf f Montén, Gunnar Benndorf, Ingrid Montèn f Eriksson, Sune Montén, Nedre raden: Nils Montén, Maj Montén, Thor Söderkvist, Marie-Louise Montén Gift 2:o med Johannes Laurentius Larsson. Bokbindare. Född Död

22 Tabell 8 (generation 3) (Från Tabell 3) Eva Marie Charlotte Torstensdotter Montén. Pianopedagog. Född i Lidingö (AB). Död i Stockholm. Bröllopsfoto: Fr v övre raden:henriette de la Berg, Nils Montén, Morgan de la Berg, Brita Montén, Curt Wetterström, Barbro Berg, Kerstin Maekel Ellboj, Åke Regnander Nedre raden: Teddy Berg, Eva Ekecrantz, Eva Montén, Gunnar Benndorf, Ellie (?) Marker, Carl Smith

23 Gift 1:o med Nils Gunnar Rutger Benndorf. Försäljningschef. Född i Stockholm. Död i Stockholm. Dödsorsak: Polio. Realexamen vid Vasa Real i Stockholm och studerade sedan i England och Belgien. Vid sin död försäljningschef hos Handelsaktiebolaget Ultramare. Barn: Peter Torsten Wetterström. Fil kand Utbildningschef. Född i Stockholm. Gift 2:o med Sten Hampus Gustafsson Wetterström. Civilingenjör. Född i Hedvig Eleonora (AB). Död i Oscar (AB). Sten adopterade båda sönerna. Barn: Carl Mikael Wetterström. Arkitekt Konstnär. Född Tabell 9 (generation 1) (Från Tabell 1) Henning Wilhelm Montén. Possessionat. Född i Sandgärde, Västra Tunhem. Död i Stora Järpetorp, Västra Tunhem. Dödsorsak: Lunginflammation. Begravd i Västra Tunhem (P). Godsägare till Lunden. Född i Sandgärde, Västra Tunhem (P) (Släktdatabanken). Död i lunginflammation 73 år gammal i Stora Järpetorp, Västra Tunhem (P) (dödsannons+släktdatabanken ). Begravd i Västra Tunhem (P). Gift när han var 33 och hon nästan 23 år i Lovö Av Fritz Monténs släktbok framgår att Henning växte upp i ett hem med stor tjänstepersonal. De juridiska biträden, som hans far häradshövdingen sysselsatte, bodde i huset. Henning och hans

24 bröder undervisades i hemmet av informatorer, av vilka den ene avlöste den andre. Slutligen insattes Henning och bröderna Gösta och Axel i Vänersborgs läroverk höstterminen 1859, varest de tillbragte tre läsår, Henning i de tre första gymnasieringarna med icke i den fjärde. Därefter praktiserade han lantbruk, genomgick en enklare lantbruksskola - Skeppsholmen vid Tidans inlopp i sjön Jogen - och blev inspektor på gårdar i Värmland och Bohuslän. Han var omtyckt av arbetarna och knöt varaktiga vänskapsband med sina principaler. Av dessa voro en dansk och en norrman. Henning hade språköra och en utmärkt förmåga att imitera. Han kunde tala norska, danska och tre svenska landskapsdialekter, hade lätt att uttrycka sig, var mycket beläst, hade ett sällsynt gott minne och kunde utantill stora delar av sin tids poesi: Tegnér, Geijer, Runeberg, Wadman, von Braun o.s.v. Som han även var i hög grad humoristisk, spred han glädje och munterhet omkring sig, detta såväl i familjekretsen som bland sitt arbetsfolk och vid middagsbjudningar. I sitt yrke stod han efter sin tids begrepp högre än de flesta. Sedan han på sina inspektorslöner sparat ihop ett ringa belopp, blev han arrendator på fideikommisset Onsjö vid Göta älvs västra sida mellan Vänersborg och Trollhättan. Ägaren, friherre Erik Haij, ville emellertid att hans son Wollrath samtidigt skulle av Henning lära sig jordbruk, och genomdrev, att Henning och Wollrath skulle vara kompanjoner. Wolrath uträttade intet. Henning skötte det hela, men fick nöja sig med halva nettovinsten. Detta var under högkonkunjturen efter fransk-tyska kriget , då alla priser oavbrutet steg. Så blev år 1878 Lundens gård i Gärdhems församling till salu. Henning var förlovad med Sophie Kuylenstjerna. Båda tillsammans torde ha ägt 12 eller möjligen kr, men gården kostade kr. Hennings morbröder (Ehrengranat) uppmanade honom att köpa och erbjöd sig att låna honom pengar. Köpet kom till och samma år bröllopet. Henning var nu godsägare. Egentligen var det två gårdar Lunden och Kätene. Den sistnämnda, en liten bondgård, såldes omedelbart, troligen för omkring kr, så att Lunden stod i ungefär kr. Det gällde att producera havre för export till England. Av arealen omkring 250 ha var hälften ljunghedar och kala vågräta berg, en fjärdedel åker och en fjärdedel ekskog. Henning röjde bort ekskogen och förvandlade marken till god åkerjord, planterade eller sådde tall på ljunghedarna, byggde en ny lada för havreskördarna och började rasförädling i kostallet. Men alla priser sjönk, och det fanns ingen möjlighet att förränta lånen. Det blev morbröderna, som fick ta förlusten. Efter åtskilliga år fann de lämpligt att övertaga äganderätten, varefter Henning fick sköta gården utan lön men med allt fritt för sig och sin med åren rätt talrika familj. Han var ej längre godsägare, men det rådde ett mycket gott förhållande mellan honom och hans morbröder. Morbror Albrecht ägde och bebodde Lilleskog, morbror Rudolf Önafors, och på båda ställena var Henning och hans familj alltid välkomna. Skötte sitt arbete med kraft och fart. Alltid var han färdig före klockan fem på morgonen, gav sina order, övervakade arbetet, högg in själv om det behövdes, lärde upp såväl sina egna som andras pojkar att hålla verktyg, redskap eller tömmar på det mest effektiva sättet och var avgudad av sitt folk. År 1899 beslöt Hennings morbröder att sälja Lunden på auktion. Högsta budet blev kr, men detta accepterade icke ägarna. Efter en tid ändrade de mening, men då sa Henning att om de skulle sälja gården för kr så kunde de lika gärna sälja till honom. Så skedde. Hela köpesumman var intecknad skuld, så några kontanter för gården behövde ej erläggas, men inventarierna gick på auktion och blev dyra. Henning var åter godsägare Hans äldste son Göran som samma år tog studenten i Vänersborg, övertog gården 1908 efter att de sålt de åkrar som Henning brutit upp ur ekskog, till ett pris av 400 kr/ha, varjämte några hektar backar och betesmark fick följa med gratis. Henning övertog nu kronoarrendet Hjärpetorp i dalen mellan Halle- och Hunneberg. Det var mager, sandig mark och något dyjord, födde två-tre hästar och cirka 15 kor. Det gav ingen nettovinst, men arrendet var icke så stort som hyresvärdet för bostaden på 5 rum och kök efter stadspris. Henning och hans maka hade ärvt efter hans morbröder och hennes faster så pass mycket, att deras ekonomi var trygg. Henning njöt av att själv gå i ladugården och sköta sina nötkreatur. En tjur råkade bräcka ett par av hans revben. Sin rörlighet och spänstighet bibehöll han. Att gå till fots en mil till Vänersborg var för honom intet. Han gjorde det ännu 12 dagar före sin död. Han hade varit i Skåne i mars 1918 hos sin dotter Karin och hennes man Jan Nordén. Därvid hade han fått åka på öppen vagn till Nordéns föräldrahem, Ingelstorp, beläget 10 km från Vrams Gunnarstorp, efter hästar och sent på kvällen tillbaka. Efter återkomsten till Hjärpetorp kände han sig icke sjuk, var uppe som vanligt och gick in till staden och besökte Kasen, där sonen Fritz tillfälligt vistades på påskaftonen den 30 mars. Han klagade över att han frös, fast han hade tillräckligt mycket på sig och det var

25 varmt och soligt. Dagen därpå fick han gå till sängs i feber och lunginflammation. Han dog den 10 april Titulerades landsfiskal i Martinas dödsnotis 1890 och lantbrukare i Knuts Sonen Lars har beskrivet den gamla herrgårdsbyggnaden på Lunden som revs Den torde av gamla tidningar som fanns under tapeterna ha varit omkring 200 år gammal. Den var rymlig, magnifik med sin frontespis och såg romantisk ut i sin vita färg, vare sig på sommaren, då dess framsida belystes av morgonsolen med lagom skugga från kastanjen och lönnen för att bringa svalka, eller på vintern i månskensbelysning och de stora träden klädda i rimfrost och marken snöbeklädd. Ingången med pardörr av gråbrun färg ledde in i en rymlig förstuga, som delade sig i tre armar, varav en rakt fram ledande till salongen med en bänk och hängare för ytterkläder på högra sidan. På vänstra sidan var vägg mot trappuppgången till övervåningen behängd med brandsprutor i koppar. Förstugans högra arm ledde till matsalsdörren. På dess vänstra sida var skafferiet och på höger ett fönster åt gården. Förstugans vänstra arm ledde till köket. På högra sida var vedskrubben och på den vänstra ett fönster år gården. Förstugans dörrar stängdes på kvällen med en bastant tvärbom. Köket var stort och inrymde främst en stor spis med mur och i vinkel däremot bakugn, en mängd hyllor för grytor och andra köksutensilier, ett diskbord, ett matbord, en träsoffa, en vedlår och en vattentunna samt ännu ett bord nära spisen. Vid matbordet var en bänk samt stolar. Innanför köket i byggnadens sydöstra hörn låg kökskammaren med matbord intill österfönstret med utsikt åt stora lönnen på gårdsplanen. Åt söder var ock ett fönster. I rummet fanns vidare en säng, ett annat bord vid sydfönster, skänk för servis. Från kökskammaren ledde en dörr till Mor Sophies rum i sydvästra hörnet med stoppad soffa, stolar och blomsterbord samt ett sydfönster. Vidare låg vardagsrummet utmed västra långsidan med skrivbord och stolar, en säng och stoppad soffa samt Mors byrå med spegel och diverse prydnader. Vidare utmed husets långsida med två fönster åt väster låg salongen, som väl var omkring 8x10 m och med dörr åt förstugan. Mellan de två fönstren stod en väggspegel som gick upp till taket med bord i mahogny, varpå stod två urnor samt i mitten en särdeles prydlig klocka, där ovanpå en ryttare och på vardera sidan en hjort, allt förgyllt och det hela skyddat av en glaskupa. Vidare fanns i salongen ett linneskåp i ek, ett piano, ovanför pianot en tavla, föreställande en gammal skäggig man i björnskinnsmössa och bister uppsyn, ägnad att injaga skräck varför hustes barn ibland var rädda att på vintern i mörkret passera. Vidare fanns en lång soffa, i mitten ett runt matsalsbord med en ljuskrona däröver. Vidare ett spelbord, två små sexkantiga bord, ett vid vardera fönstret, vid ena väggen ett divanbord med stoppad soffa, ett par rottingstolar, belagda med prydliga vävnader, en länsstol, notställ vid pianot och stol. Salongsmöbeln gick i röd färg men i vardagslag användes överdrag av bomull. Kakelugnen, av vitt porslin med en pojkfigur i mitten var mycket prydlig och eldades på julen med antracit, varvid den även fick värma gästrummet, som var nästa rum på husets långsida där husets fyra söner logerade på ferierna. Här fanns en chiffonier, ett bord vid västerfönstret, stolar, soffa och sängar med nätbotten. Dessutom fanns en grön porslinskakelugn med krans av grevliga kronor upptill - gården hade en gång ägts av Stenbockska släkten. Nästa rum i fil på hustes långsida, utgörande nordvästra hörnet, var handkammaren med trälårar för hushållsmjöl, hyllor för andra matvaror, på vintern kålhuvuden i taket samt vid jultid bryggtunnor för julölet, som bryggdes på gården. Fönstret åt norr var kritat och luften var även på sommaren alltid sval. Intill handkammaren låg en liten korridor som ledde till matsalsdörren och till höger "stora garderoben" där familjens kläder förvarades. Matsalen, som alltså hade en dörr till nämnda korridor samt en till förstugan hade även en dörr till ett större avlångt förvaringsrum med långa hyllor med lerkrus, porslin m.m. I matsalen, med ett norrfönster med en lång rymlig soffa framför samt två österfönster med blomsterbord framför, hade i mitten ett runt matsalsbord med stolar, ett mindre spelbord samt vid väggen åt skafferiet ett kryddskåp med diverse kakor och specerier, som togs hem från Vänersborg en gång i månaden. Kakelugnen var vitlimmad och dess nisch, liksom två urnor på kryddskåpet, pryddes sommartid med friskt löv, som ytterligare förhöjde behaget av den svala, angenäma atmosfär, som alltid rådde då matsalen användes under de varma sommarmånaderna. Där var även, liksom i alla rum på nedre botten, högt i tak. Ehuru Lars M färdats vida omkring och intagit måltider på många olika lokaler har han aldrig sett någon som kan jämföras med Lundens matsal, vare sig på morgonen så solstrålarna spelade in mellan fönstrens blommor, eller på eftermiddagen med rummets härliga svalka. Från förstugans ena hörn ledde en svängd trappa, med dörr till

Tabell 1 Montén (f Larsson).

Tabell 1 Montén (f Larsson). - 1 - Tabell 1 Utdrag ur inskrivningsböckerna från Strängnäs Gymnasium 17771 och 1772 där Anders Axling eller Andreas som han kallades skrivs in som Montén första gången. Anders Montén (f Larsson). Fil

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Skissboken - osignerad - sändes till Upplands-Bro Kulturnämnd på 70-talet från någon person i Värmland därför att ett flertal bilder kunde relateras

Läs mer

Kapitel 4. Från Damsängen till Stadshusbron

Kapitel 4. Från Damsängen till Stadshusbron Kapitel 4 Från Damsängen till Stadshusbron Damsängen. Här promenerade man förbi torpet Dämsängen när man gick stora eller lilla jorden runt. Östanåbron, Så här såg den gamla bron ut som gick över till

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 1 Eugen Axel Bjernekull(258). Ingeniör, Direktör Höganäs senast Stockholm. Född 1888-05-07 i Björnekulla(L). Död 1967-09-18 i Oscar (AB). Begravd i Enskede (AB). Beslut meddelat den 19 juni 1915:

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Äldreboende, en själslig dödsdom

Äldreboende, en själslig dödsdom Källa: www.knut98.com När resurserna minskar krävs fantasi, inlevelse och prioritering. Hela syftet med äldrevård måste vara att skapa möjligheter till meningsfullt liv. Allt kan bli fel om vi glömmer

Läs mer

Viktor Klingberg: boende 1856-1947

Viktor Klingberg: boende 1856-1947 Viktor : boende 1856-1947 Viktor föddes 14/9 1856 på Tidaholms bruk (Västergötland) som son till Erland Theodor (1821-1914) och Sophie, född Baalack (1832-1925), som hade sammanlagt 9 barn, varav Viktor

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Bilder och minnesfragment Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Detta album består av mammas efterlämnade bilder, brev och andra sparade minnen som jag och syskonen tog hand om efter hennes död. Lelle,

Läs mer

historien om jaktvillans resa nedför berget

historien om jaktvillans resa nedför berget historien om jaktvillans resa nedför berget Det var en gång... Runt förra sekelskiftet var jakt och friluftsliv mycket populärt bland överklassen. På den tiden var Åre en kurort. Högsäsong var sommartid

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården.

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Text till ljudarbetet Du och jag och alla andra Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Anette ljuger för Kaj. Stina och Lisa är grannar. De har så mycket

Läs mer

Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv.

Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv. 2014-10-07 Historik Handlingarna omfattar åren 1846-2007 Claes-Elis Ljung född 18 september 1900 och död 22 februari 1974 framgångsrik

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Inga Frida Olivia Grönlund. Skollärarinna. Född 1896-03-28 i Kall (Z). Död 1967-07-24 i Åsmon, Ådals-Liden (Y). (Far I:1, Mor

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Åldrande Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 167 Åldrande Människor lever länge i

Läs mer

Studiebrev 13. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen. Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is.

Studiebrev 13. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen. Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is Studiebrev 13 Uppgift 1 I det här sista Studiebrevet vill jag att du kommer med lite

Läs mer

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16.

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16. M e d l e m s i n f o r m a t i o n Föreningen för SUS kvinnoprojekt i Bangladesh www.susisverige.se susisverige@gmail.com Rapport från styrelsen Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26

Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26 Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26 Adolf Fritiof Bernhard Carlsson 1911-1997 Edeborg Adina Carla Margareta 1895-1976 Märta Adelia Florence Concordia 1891-1985 Etly Augusta Erika Kornelia 1899-1940

Läs mer

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008 Det finns restaurang, café och espressobar i museet. Det finns plats för att sitta och äta matsäck på plan 1. Dit kommer man genom ingången som ligger mot vattnet. 30 personer får plats. Det går inte att

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Bild 1 1. I vilken stad började historien om Titanic, Olympic och Britannic? 2. Vem var Lord James Pirrie? 3. Vad var Harland & Wolff? 4. Vad

Läs mer

Pampig villa i original

Pampig villa i original Pampig villa i original Strax söder om Malmö ligger området Bellevue. På en av gatorna står en charmig 20-tals villa. Här har Per och Cecilia Bertland bott sedan augusti 2006 men huset köpte de redan i

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804

Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804 Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804 A 1 Brita Iffarsdotter * ca 1635, framräknat, i Skärkind Far: Iffar Börgesson (* ca 1587, + 11/1 1663, Backa, Skärkind, begr 18/1 1663) Ryttare,

Läs mer

VILLA SADELTAK AREA: 160m² SOVRUM: 4

VILLA SADELTAK AREA: 160m² SOVRUM: 4 ALLRUM PLA 2 Exteriör perspektiv VILLA SADELTAK AREA: 160m² RUM: 4 WC TT TV Jag kommer hem med matkassarna och ser mig omkring i området där vi bor. Här finns både nya och gamla byggnader. Vi ville att

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 165 Pensioner Pension är pengar du får när du

Läs mer

9. September 2014 Fristad

9. September 2014 Fristad 9. September 2014 Fristad Nu är September månad slut. Det har hänt massor på Fristad. Östgötadagarna, salen är stänkmålad. Skåpet så gott som klart och framförallt har vi börjat med kuskrummet. Kuskrummet

Läs mer

Göteborg den 1 april 1990. Bäste Albert!

Göteborg den 1 april 1990. Bäste Albert! Göteborg den 1 april 1990 Bäste Albert! Hjärtligt tack för Ditt välskrivna och lättlästa brev. Nu får Du papper Dej tillsända som inte är så välskrivna. Men jag hoppas Du kan förstå dem åndå. Jag har så

Läs mer

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Hans Andersson Pernilla Mårtensdotter Född 1736 född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Begr 25/11 1791 i Reng (55 år) Död 10/2

Läs mer

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning.

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ju djupare man dyker in i ärendet mellan Ellös Buss och Stenungssunds kommun finnar man hur öppet vänskapskorruptionen tar sig när risken

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

SLÄKTEN KUNGBERG. Kongeberga 1 på 1/4 mantal frälse (Frälsegård/Lillegård).

SLÄKTEN KUNGBERG. Kongeberga 1 på 1/4 mantal frälse (Frälsegård/Lillegård). SLÄKTEN KUNGBERG Släkten Kungberg härstammar från Kungberga by i Runtuna socken i Södermanlands län. Släktnamnet antogs den 14 juni 1776 av den minderåriga volontären Lars Ericsson, född den 4 juni 1763

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Viktor Klingbergs skulder

Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingberg var född 1856. Han studerade i Uppsala från 1877 och avlade medicine kandidatexamen 1885, och hade sedan flera korta förordnanden som läkare på olika platser;

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin.

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin. Facit Extra! 1 s. 5 penna 3. papper 4. lexikon 5. dator 6. stol 7. elev 8. suddgummi 9. block 10. klocka 11. bord 1 bok s. 6 en penna 3. ett suddgummi 4. ett papper 5. en dator 6. en stol 7. ett block

Läs mer

Inredningsmåleri i Vimmerby

Inredningsmåleri i Vimmerby Inredningsmåleri i Vimmerby Som så många andra städer har Vimmerby under seklernas lopp härjats av eldsvådor. Gammal träbebyggelse brann ner, ny byggdes upp. När den välborne stadsbon återigen fått tak

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping

Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping Vandra runt med hjälp av kartan och svara på kluriga frågor om förr i tiden. Starta vid Kapellplan, längst upp på Tunnbindaregatan. Kartan och

Läs mer

Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05

Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05 Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05 Med alla 11 Lunkare samlade strax efter kl 12 avtågade vi från Södra och med en ny Lunkare, Kerstin, i vår grupp. Efter Swedenborgsgatan styrdes

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Ny traktor eller nytt kök? Att forska om lanthushållens modernisering under 1900-talet

Ny traktor eller nytt kök? Att forska om lanthushållens modernisering under 1900-talet Ny traktor eller nytt kök? Att forska om lanthushållens modernisering under 1900-talet Av Anette Torgnysdotter Sundblad, Hemse Jag har växt upp med min farmors och andra släktingars berättelser om hur

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

SKOLHUSET Skolsalarna förvandlades till ett ljust hem för en stor familj. Inspirationen till inredningen kom från Marocko. Och det vackra, gotländska

SKOLHUSET Skolsalarna förvandlades till ett ljust hem för en stor familj. Inspirationen till inredningen kom från Marocko. Och det vackra, gotländska Sida 60 SKOLHUSET Skolsalarna förvandlades till ett ljust hem för en stor familj. Inspirationen till inredningen kom från Marocko. Och det vackra, gotländska stenlandskapet. T E X T O C H F OTO A N N A

Läs mer

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze Vem vinkar i Alice navel av Joakim Hertze c 2006 Joakim Hertze. Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell-Inga bearbetningar 3.0 Unported licens. För att se en kopia

Läs mer

Elever vid Kista folkhögskola berättar om. Min första tid i. Sverige

Elever vid Kista folkhögskola berättar om. Min första tid i. Sverige Elever vid Kista folkhögskola berättar om Min första tid i Sverige Baarlin berättar om första tiden i Sverige Jag heter Baarlin. Jag kom till Sverige i juli 2005. Jag åkte till Finland. Jag satt i arrest

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Hem långmossen. Boningshuset och ena flygeln med synlig timmerstomme. Verandan har fått nytt plåttak och dubbeldörrarna nya speglar.

Hem långmossen. Boningshuset och ena flygeln med synlig timmerstomme. Verandan har fått nytt plåttak och dubbeldörrarna nya speglar. Boningshuset och ena flygeln med synlig timmerstomme. Verandan har fått nytt plåttak och dubbeldörrarna nya speglar. 14 Paradiset vid vägs ände Ibland blir det inte som man tänkt sig. Varken Gunilla eller

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933.

Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933. Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933. Stig-Åke Wallin på 1960-talet. Skrivet av Sven-Erik Nyberg 2013-07-29. seonyberg@gmail.com 1 Stig-Åke Wallin var kanske den mest språkbegåvade

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Vecka 11/ Tema/ Sverige. Läsförståelse: ALFRED NOBEL

Vecka 11/ Tema/ Sverige. Läsförståelse: ALFRED NOBEL Vecka 11/ Tema/ Sverige Läsförståelse: ALFRED NOBEL Den 10 december varje år talar alla om Nobel. Då delar Sveriges kung ut Nobelpriset i fysik, kemi, medicin, litteratur och ekonomi. På kvällen äter 1200

Läs mer

Ett hus med utsikt över ångbåtar

Ett hus med utsikt över ångbåtar Sköna RUM Ett hus med utsikt över ångbåtar Drömhuset blev deras Egentligen skulle de fortfarande bo i sin nybyggda villa några kilometer bort. Om inte 1800-talshuset de sneglat på i över 15 år plötsligt

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

Elementary A1 SZ1. 1. Vad har Anna för yrke? 2. Hur många barn har Anna och Peter? 3. Vad gör Linda efter middagen? 4. Arbetar Peter också i helgen?

Elementary A1 SZ1. 1. Vad har Anna för yrke? 2. Hur många barn har Anna och Peter? 3. Vad gör Linda efter middagen? 4. Arbetar Peter också i helgen? WYNIK TESTU REKOMENDACJA Podpis lektora Podpis słuchacza Elementary A1 SZ1 Övning 1: Läs texten och sedan svara på fragorna. Använd hela satser. Anna Svensson är 30 år. Hon arbetar som läkare på ett sjukhus.

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

Hörmanus till elevboken (sfi D)

Hörmanus till elevboken (sfi D) 1 Nyheter Lyssna på nyheterna. Vilka påståenden stämmer med nyheterna. Det blir fyra bokstäver över. 1 Elever som byter gymnasieskola eller program får räkna med att de ibland måste studera fyra till fem

Läs mer

Välkomna till Börje-Brunnby UPPSALA AKADEMIFÖRVALTNING

Välkomna till Börje-Brunnby UPPSALA AKADEMIFÖRVALTNING UPPSALA AKADEMIFÖRVALTNING Uppsala Akademiförvaltning förvaltar till Uppsala Universitet anknutna stiftelser och deras förmögenhet, som består av likvida medel, värdepapper, fastigheter m.m. Förvaltningsuppdraget

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

ENA- projekt År 2, Fria Emilia HUSET

ENA- projekt År 2, Fria Emilia HUSET ENA- projekt År 2, Fria Emilia HUSET Hemuppdrag Efter jullovet kommer vi att jobba med ett tema som vi kallar Huset. Det kommer att pågå under hela vårterminen. Det första hemuppdraget kring detta kommer

Läs mer

04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4. bilder från Slussen

04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4. bilder från Slussen 04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4 bilder från Slussen Det var vid Slussen jag började fotografera samtal med Gunnar Smoliansky den 27 januari 2005 04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 5 Fotografier: Gunnar

Läs mer

UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA

UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA Stiftelsen Villa Ensi erbjuder en trygg boendeform i en av de vackraste delarna av Helsingfors. Villa Ensi vid Havsgatan i Eira är ett trivsamt och mångsidigt servicehus, med

Läs mer

NILS-PETTER OCH KRISTINA

NILS-PETTER OCH KRISTINA NILS-PETTER OCH KRISTINA Det har funnits vissa människor som man aldrig kan glömma. Det är de som under sin livstid satte så djupa spår i sanden efter sig som inga vindar kunnat blåsa igen. Ibland frågar

Läs mer

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor?

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor? Denna lektion är hämtad ur Ord och lästräning av Lena Sundberg Holmberg och Kristina Asker. Ord och lästräning består av fyra häften som övar och repeterar ord tematiskt inför det nationella provet i sfi.

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Vi levererar material och arbete med hög kvalitet inom fönster, bilglas, solskydd och inramning. Vi håller vad vi lovar!

Vi levererar material och arbete med hög kvalitet inom fönster, bilglas, solskydd och inramning. Vi håller vad vi lovar! Vi levererar material och arbete med hög kvalitet inom fönster, bilglas, solskydd och inramning. Vi håller vad vi lovar! Med själen i väggarna Många av alla de som idag kliver in i Pers Ram & Glas ser

Läs mer

Bild 3. Ihre kvarn c:a 1900

Bild 3. Ihre kvarn c:a 1900 Årsvis summering av Eriks liv ============================== 1902 John Erik föds 13/1 och döps 5/3. Dopet förrättas i Österåkers kyrka av komministern E.J. Östman. Faddrar var inspektor Lars Gottfrid Östman

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

uppvärmt cityläge Anna och Olof bytte ett vitt, nybyggt hem i Göteborg mot ombonat 1800-tal i Stockholms city.

uppvärmt cityläge Anna och Olof bytte ett vitt, nybyggt hem i Göteborg mot ombonat 1800-tal i Stockholms city. De beigegrå väggarna värmer upp och håller samman inredningen. Soffan är från Mio och kuddarna från Day home. På hyllan bakom står lampor och skalbaggefat från John Derian decoupage/k & co. Ljusstake,

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Fonder med social inriktning

Fonder med social inriktning Fonder med social inriktning * Stiftelsen Sociala samfonden i Kristianstads kommun Utdelning till behövande eller till organisationer för verksamhet bland behövande i Kristianstads kommun. För att kunna

Läs mer

Kardía. fåglar en sol. ett berg en gungställning. ett träd. en bro. gräs. en å. Substantiv. Hanna Hägerland

Kardía. fåglar en sol. ett berg en gungställning. ett träd. en bro. gräs. en å. Substantiv. Hanna Hägerland Kardía fåglar en sol ett berg en gungställning ett träd en bro gräs en å Substantiv Hanna Hägerland Innehåll Vad är substantiv? 2 Substantivens ordlista 3 Ringa in substantiv 4 Substantiv i bestämd form

Läs mer

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Havstornsudd 1964 Foto Alf Nordström Namnet på torpet som ligger otillgängligt till, om man vill ta sig dit landvägen, har stavats på olika

Läs mer