Gustaf Adolfs gård Sandgärde. Västra Tunhems kyrka i slutet av 1800-talet. Den högsta gravstenen till höger är Gustaf Adolfs och Majottes.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gustaf Adolfs gård Sandgärde. Västra Tunhems kyrka i slutet av 1800-talet. Den högsta gravstenen till höger är Gustaf Adolfs och Majottes."

Transkript

1 - 1 - Tabell 1 Gustaf Adolf Montén. Häradshövding. Född i Ljungby (N). Död i Vänersborg (P). Föddes i Ljungby i Halland, där fadern var kyrkoherde. Han föddes i Tvååker, där morfadern var prost. Gustaf Adolf var äldst av fyra bröder. Vid sju års ålder blev han moderslös och vid sjutton faderslös. Alla fyra bröderna gick studievägen. Tog juridiska examen i Lund i juni 1824 och blef auskultant i Göta hovrätt i juli s. å. Har därefter tidtals förestått dels Årstads, Faurås och Himble häraders, dels Fjäre och Wiske häraders domsagor i Halland. Från den 1 maj 1829 förvaltat domareämbetet i denna södra domsaga. Utnämndes till ordinarie domare härstädes genom kongl. fullmakt den 18 April Gift den 28 sept med Maria Charlotta Ehrengranat. född 1816, dotter af chefen för Westgöta-Dals regemente Axel Wilhelm Ehrengranat och Sofia Charlotta Krull. G A tog sin juridiska examen i Lund 1824, praktiserade som biträde vid häradsrätter, tilldelades av Kungl Maj:t häradshövdings namn, "en sällsynt utmärkelse". Blev häradshövding i Nordals, Sundals och Vedbo härader i Dalsland Erhöll Kungl Maj:t medgivande att vara bosatt utanför domsagans område och köpte Sandgärde med Härveden jämte del i Hålabo kvarn vid foten av Hunneberg av häradsskrivare Rydings arvingar Sonsonen Fritz skriver att Gustaf Adolf var en framstående jurist. Vid ett tillfälle räddade han en förmögenhet åt en änka men vägrade ta betalt för arbetet. Hon skänkte då sin avlidne makes sigillring med initialbokstäverna G A M. Hans namn var G A Montgomery. Ringen har gått i arv till Göran Montén. Man kan anta att han hade studieskulder och måste betala andras skulder i egenskap av borgensman och var vid viss tidpunkt nära konkurs. Å andra sidan hade han som häradshövding en inkomst på ca kr och lyckades reda upp ekonomin. På Sandgärde växte barnen upp och undervisades av informatorer samt vistades ett par år vid läroverket i Vänersborg. Gustaf Adolf var vice ordförande i Norra Älvsborgs läns hushållningssällskap Till växten lär han ha varit rätt liten men var vig och kunde slå volter. Före middagen ställde han sig i sällskap med sina biträden på logen och tröskade med slaga för att få motion. Det rådde ett livligt sällskapsliv i trakten och G A var en utmärkt middagstalare i den glada stil, som framlockade den ena skrattsalvan efter den andra. Enligt tidens sed bar han peruk, sedan han fullständigt förlorat sitt hår i samband med nervfeber. Hans efterlämnade förmögenhet uppgick till kr såldes Sandgärde till överste Nils Ericson, kanal- och järnvägsbyggaren, som byggde Trollhätte kanal och Gustaf Adolf flyttade till Björkås. Huset finns kvar 2007.

2 - 2 - Gustaf Adolfs gård Sandgärde. Västra Tunhems kyrka i slutet av 1800-talet. Den högsta gravstenen till höger är Gustaf Adolfs och Majottes.

3 - 3 - Majotte och Gustaf Adolf från målningar i sin ungdom. Gift i Västra Tunhem med Majotte Marie Charlotte Ehrengranat. Född i Vänersborg (P) [Släktdatabanken]. Döpt i Vänersborg (P) [Vänersborgs kyrkböcker]. Död i Lunden, Gärdhem (P) [Släktdatabanken]. Begravd i Lunden, Gärdhem (P). Dödsorsak: Ålderdomssvaghet. Gift sig då hon var 28 år gammal i Västra Tunhem (P) (Släktdatabanken) i Beateberg vid Vänersborg (Fritz M). Död av ålderssvaghet 82 år gammal i Lunden, Gärdhem (P) (Släktdatabanken). Växte enligt sonsonen Fritz upp på majorsbostället Rangtorp i Kållands Råda (R) samt på överstelöjtnantsbostället Forstena där hennes bröllop stod Forstena är kronoegendom i V Tunhem och där föddes Lennart Torstensson. Majotte gick inte i skola, men undervisades i hemmet av fadern, möjligen även av guvernant. Hon var mycket beläst, kunnig och intelligent och ägde förmåga att organisera och leda. På Sandgärde, där hon bodde med maken häradshövding G A Montén, var hon utan tvivel en charmerande värdinna. Hushållet var stort med sex barn jämte häradshövdingens biträden och en informator, men tjänstefolket var också talrikt. Hade även en fosterdotter Ulla sedermera gift Kullberg. Levnadsstandarden var hög. När hon blev änka 1875, ärvde hon kr efter mannen, varjämte hon uppbar änkepension med 150 kr per år. När sonen Henning köpte Lunden 1878, fick han överta kapitalet på kr, mot att Majotte under sitt återstående liv skulle ha allt fritt på Lunden. Hon hade tre rum i en flygelbyggnad och intog sina måltider i huvudbyggnaden tillsammans med Hennings familj. Vid slakt och bak hjälpte hon till och tog då gärna befälet. När

4 - 4 - hennes sonsöner fyllt fem år började hon undervisa dem. Hon lärde dem läsa, skriva och räkna. De fick plugga katekes, biblisk och svensk historia. Ferier var det endast mellan julafton och nyårsdagen. Långa tider tillbragte en eller två av sonsönerna nätterna i hennes våning. Fritz skriver att de trivdes hos henne. Hon hade litteratur och planschverk och kunde berätta om gångna tider, då inga järnvägar fanns. Mot slutet låg hon till sängs, och maten bars till flygeln. Far: Axel Wilhelm Ehrengranat. Överste, Riddare. Född 1786 i Hallkved, Funbo, Uppsala län. Död i Sandgärde. Mor: Charlotta Sofia Krull. Född i Vänersborg (P). Död Begravd i Västra Tunhem. Barn: Sophie-Louise Sofia Lovisa Montén. Född i Sandgärde, Västra Tunhem. Död i Stockholm. Se tabell 2. Axel Fredrik Montén. Född i Sandgärde, Västra Tunhem. Död i Sandgärde, Västra Tunhem. Henning Wilhelm Montén. Possessionat. Född i Sandgärde, Västra Tunhem. Död i Stora Järpetorp, Västra Tunhem. Dödsorsak: Lunginflammation. Se tabell 9. Gösta Gustaf Anders Montén. Järnvägsdirektör. Född i Sandgärde, Västra Tunhem. Död i Borås. Se tabell 24. Richard Axel Montén. Språklärare, Ingeniör. Född i Sandgärde, Västra Tunhem. Död i Malmö. Se tabell 26. Fritz Adolf Montén. Född i Sandgärde, Västra Tunhem. Död i Sandgärde, Västra Tunhem. Fritz Rudolf Montén. Bergsingenjör. Född i Sandgärde, Västra Tunhem. Död i NORGE Holt Tvedestrand. Martina Charlotta Gustafsdotter Montén. Född i Sandgärde, Västra Tunhem. Död i Kalmar. Se tabell 27.

5 - 5 - Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Sophie-Louise Sofia Lovisa Montén. Född i Sandgärde, Västra Tunhem. Död i Stockholm. Begravd i Norra begravningsplatsen, Stockholm. Tvillingsyster till Axel-Fredrik som dog samma år han föddes. Enligt dopboken döpt till Sofia Lovisa. Bor 1890 i Smedby, Husby församling, Hedemora Ett kolorerat foto av Sophie-Louise och Marie-Louise från sekelskiftet ungefär.

6 - 6 - Gift i Västra Tunhem (P) med Karl Axel Frithiof Sundelin. Teol Dr, Kyrkoherde, Hovpredikant. Född i Vilhelmina (AC). Död i Dala-Husby. Begravd i Norra begravningsplatsen, Stockholm. Student i Uppsala, Fil kand 1868, Fil dr Doktorsavhandlingen skrev han om "Lessings förhållande till fransmännen i fråga om uppfattningen av Aristoteles lära om tragedien". Se även bild av doktorsavhandlingen. Teol kand 1868, Prästvigd 1880, Lektor vid Nya Elementar i Stockholm 1884, Kyrkoherde i Dala-Husby 1884, e.o. Kungl Hovpredikant 1887 Var informator på Sandgärde. Var vid giftermålet adjunkt på Nya Elementarläroverket i Stockholm. Kontraktsprost i Dala-Husby, Dalarna Carl var som ung lovande botanist och brevväxlade med vetenskapsmän i Stockholm och Uppsala. Efter studentexamen i Uppsala universitetsstudie i samma stad. Han var dock tvungen att avbryta studierna för att tjäna som informator, mest i förmögna hem, som inte alltid var så frikostiga med maten. "Oförmodat lyckades mig att få tag på en tämligen förmånlig plats (som informator) hos häradshövdingen Montén". Det var Några år senare gifte han sig med dottern i huset - Marie-Louise disputerade Karl (se bild av doktorsavhandling). Karl var sedan höstterminen 1868 lärare vid Nya Elementarskolan i Stockholm först som sdjunkt, sedan lektor i kristendom och grekiska, på våren 1869 promoverades han och 1870 gifte han sig tillträdde han kyrkoherdebefattningen i Dala-Husby i Västerår stift. Han ansågs som en av stiftets mest framstående poräster under sin tid. Annons hittad i Svensk Läraretidning fr 1896: "Vikarie vid mindre folkskolan i Silfhytteå, nedanskrifna församling, sökes för hela läsåret Lön 337 kr. utom bostad och vedbrand. Litet barnantal. Hugad sökande anmäle sig senast den 30 januari hos Karl Sundelin. Skolrådets ordförande. Adr. Dala-Husby."

7 - 7 - Familjen samlad. Från vänster: Karls pappa Uno, Karl, Marie Louise på trappan, Karls mamma Carin Grönlund samt hustrun Sophie Louise. Karl Sundelins doktoravhandling: "Lessings förhållande till fransmännen i fråga om uppfattningen av Aristoteles lära om tragedien"

8 - 8 - Doktorsavhandlingen förärades svärföräldrarna: Till Häradshövdingen i Nordals, Sundals och Walbo härader, Riddaren av Nordstjerneorden Herr Gustaf Adolf Montén och dess fru Marie Charlotte Ehrengranat med tacksamhet och tillgifvenhet av Författaren. Far: Uno August Sundelin. Kyrkoherde. Född i Arjeplog. Död i Stensele. Mor: Catharina Lovisa Carin Grönlund. Född i Lycksele. Död i Nora prästgård. Barn: Marie-Louise Sundelin. Pianopedagog. Född i Jakob (AB). Död i Stockholm. Se tabell 3. Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2) Marie-Louise Sundelin. Pianopedagog. Född i Jakob (AB). Död i

9 - 9 - Stockholm. Gudfar Knut Hernmark (foto finns). Marie-Louise var en mycket omtyckt person. Hennes familj på pappans sida från den om stora prästsläkten Sundelin medförde en sträng och religiös uppfostran. Mammans familj Montén hade också höga krav på utbildning. Med denna miljö växte Marie-Louise upp. Hon hade många vänner, var mycket musikalisk och spelade piano mycket bra. Hon gifte sig med sin kusin Torsten Montén. Hans pappa Gösta och Marie-Louises mamma Sophie-Louise var syskon. De flyttade till Stockholm och sedermera Lidingö. De fick sju barn - eller som hon sade till sin blivande svärdotter Brita Lybeck, gift med yngste sonen Nils, "jag var inte ur mammaklänningen på tolv år". När maken dog (1920) bodde hon kvar med barnen i huset på Lidingö. Tack vare pension, inackorderingar och att spela piano på stumfilmsvisningar på Stockholms biografer lyckades hon bo kvar i huset fram till Då flyttade hon till Strängnäs med de yngsta barnen. Hon flyttade snart tillbaka till Stockholm och bodde i olika lägenheter. Bodde 1960-talet i Stockholm på en av Hirsch grundad stiftelse för peuvres honteux på Igeldammsgatan där hon bodde under många år. På äldre dar fick hon Parkinsson och flyttade till Stockholms sjukhem nära Fridhemsplan. Där avled hon sedermera.

10 Far far spark, mor bevakar, sönerna sparkar!

11 Torsten Montén 1912 Gift i Gustaf Adolfs kyrkan, Stockholm med Gustaf Torsten Montén. Fil Dr, Försäkringsdirektör. Född i Oskarshamn (H). Död i Herserud, Lidingö (AB) [RM]. Dödsorsak: Sarkom. Begravd i Lidingö. När fadern Gösta dog 1880 placerades Torsten hos sin farbror Henning på Lunden. Torsten kom in på läroverket i Vänersborg, där modern höll hushåll för honom och ett par tre andra skolpojkar, bl a kusinerna Göran och Fritz läsåren Torsten tog studenten i Vänersborg 1894 med höga betyg och fortsatte till Uppsala universitet där han studerade naturvetenskapliga ämnen, företrädesvis matematik och promoverades till doktor Jämsides med studierna hade han förordnande som lärare och var även anställd vid livförsäkringsbolaget Trygg i Stockholm och ägnade sig där åt försäkringstekniska uppgifter med matematiken som bas. Vårterminen 1899 var han vikarierande lektor i Vänersborg i matematik och fysik, då hans fyra år yngre kusin Göran tog studenten. Hos livförsäkringsanstalten Trygg i Stockholm var han anställd och lade ned ett betydande arbete i utvecklingen av detta företag. Rikt rustad med kunskaper och erfarenheter trädde han 1911 i spetsen för det då nybildade Svenska lifränteförsäkringsbolaget Framtiden, senare kallat livförsäkringsbolaget Framtiden. Där är han vd till sin död. Torsten byggde upp en helt ny modell för premieberäkning som möjliggjorde för människor med vanliga inkomster att skaffa livförsäkringar genom att betala små summor varje månad. Detta var en modell som meförde stora framgångar för Framtiden. Familjen flyttade i maj 1905 in på Katarina Bangata 11 på söder, flyttar 1 oktober 1906 till Prästgårdsgatan 16 för att sedan den 30 juni 1908 flytta till Lidingö. Vid Torstens begravning i Lidingö kyrka framfördes de anhörigas tack av kusinen Fritz Montén från Malmö.

12 Torsten Montén, vd för Framtiden, första livförsäkringsbolaget med månatliga premier. Torsten och Marie-Louise uppställda för fofografen - men vem gör vad till höger? Kapten Montén

13 Torsten. Lit de parade Torstens gravsten på Lidingö kyrkogård. Graven skänkt av försäkringsbolaget Framtiden. Vigsel i Gustaf Adolfs kyrkan, Stockholm med middag efteråt på hotell Phenix. Far: Gösta Gustaf Anders Montén. Järnvägsdirektör. Född i Sandgärde, Västra Tunhem. Död i Borås. Begravd i Västra Tunhems kbfd (P). Mor: Emma Charlotta Litzell (f Andersson). Född i Varola (R). Döpt Död i Vetlanda (F). Barn: Karl Gunnar Torstensson Montén. Posttjänsteman i USA. Född i Hedvig Eleonora (AB). Död beräknat i USA [Brev från hustrun Leona]. Dödsorsak: Lungcancer. Se tabell 4. Gustaf Harald Torstensson Montén. Född i Hedvig Eleonora (AB). Död i Port Said, EGYPTEN [Dödsannons]. Dödsorsak: Infektion. Rolf Tryggve Torstensson Montén. Pianostämmare, Massör. Född i Hedvig Eleonora (AB). Död 1943 i Stockholm. Torsten Sune Torstensson Montén. Banktjänsteman. Född i Maria Magdalena (AB). Död i Stockholm. Se tabell 5. Nils Ivar Torstensson Montén. Försäkringsdirektör. Född i Lidingö (AB). Död i Stockholm. Se tabell 6. Maj Carola Louise Torstensdotter Montén. Född i Lidingö (AB). Död i Södertälje (AB). Se tabell 7. Eva Marie Charlotte Torstensdotter Montén. Pianopedagog. Född i Lidingö (AB). Död i Stockholm. Se tabell 8.

14 Tabell 4 (generation 3) (Från Tabell 3) Karl Gunnar Torstensson Montén. Posttjänsteman i USA. Född i Hedvig Eleonora (AB). Död beräknat i USA [Brev från hustrun Leona]. Dödsorsak: Lungcancer. Begravd i Golden Gate National Cemetary, San Bruno, Kalifornien, USA [Brev från hustrun Leona]. Flyttade 1923 till USA 21 år gammal. Han tjänstgjorde i USAs armé Han bodde under denna tid i New York. Gifte sig med Leona Tait 1927 i Denver. Leonas far var irländare och järnvägsman. Bodde från 1929 i Denver, flyttade till Pittsburg 1947 och slutligen till Stockton, Kalifornien De fick en dotter Jeanette Louise som gifte sig med bankdir Dick Atwood. Gunnar i USAs armé.

15 Gift i Denver, Colorado, USA med Leona Tait. Far: Sereno R. Tait. Mor: Pearl R. Tait (f.? ). Jeanette Louise Montén. Barn:

16 Tabell 5 (generation 3) (Från Tabell 3) Torsten Sune Torstensson Montén. Banktjänsteman. Född i Maria Magdalena (AB). Död i Stockholm. Begravd i Skogskyrkogården Stockholm. Tog studenten och fick plats i Skandinaviska Enskilda Banken. Sommarställe på Öland. Seglade mycket under yngre år och ofta med sin bror Nils. Sunes ena ben amputerades enligt Fritz Monténs släktbok under förlovningstiden p g a sarkom. Skilde sig, fick förtidspension Vistades tidvis på sjukhus. Sune, Gunnar och Nils utanför huset på Lidingö, Ringvägen 56. Teckning av mamma Marie-Louise ritad av Sune.

17 Gift 1:o med Ingrid Eriksson. Lärare. Född i Mörsil (Z) [SDB]. Död i Sandby (H) [SDB]. Lärare i Färjestaden Barn: Karin Montén. Fil dr Universitetslektor. Född i Kungsholm eller Ulrika Eleonora (AB). Barbro Montén. Fil mag Studierektor. Född i Bromma (AB). Anders Montén. Adjunkt. Född i Bromma (AB). Död i Hammenhög (L). Anna Montén. Fil mag, Adjunkt. Född Gift 2:o med Märtha Anna Elisabet Rundkvist. Född i Urshult (G).

18 Tabell 6 (generation 3) (Från Tabell 3) Nils Ivar Torstensson Montén. Försäkringsdirektör. Född i Lidingö (AB). Död i Stockholm. Föddes på Lidingö, flyttade i unga år till Strängnäs med modern efter faderns död. Började arbeta efter studier och värnplikt i försäkringsbolaget Framtiden, det bolag som fadern varit vd för. Nils var bara 12 år när fadern dog. Arbetade där i större delen av sitt liv tills bolaget såldes till Trygg Hansa på 1960-talet. Känd som en mycket underhållande och ömsint person. Aktiv sångare och frimurare. Ordförande under många år i 1908-års män. Var entusiastisk seglare och ägare till den stora segelbåten Athene fram till 1951då istället sommarställe köptes i Bohuslän. Varje helg då det inte var seglingssäsong, ägnades åt svampplockning, skidor, skridskor eller annan frisksportsaktivitet.

19 Nils konfirmeras. Lidingö kyrka. Gift i Stockholm med Brita Solvind Lybeck. Född i Jönköpings Västra. Död i Stockholm. Efter uppväxten i Jönköping och Göteborg flyttade familjen till Stockholm där pappa Gunnar anställts. De bodde i Augustendahl utanför Stockholm och kördes till och från skola och fester med privatchaufför (i elbil!!). Otaliga är de inbjudningar från alla kalas hon blev bjuden på i Stockholm. Föräldrarna skilde sig emellertid när Brita var 20 år vilket påverkade henne och syskonen. Arbetade på Försäkringsbolaget Trygg. Försäkringsbolagen hade en villa på Värmdö kallad Saltsjögården där Brita ofta var under helgerna. Där träffade hon Nils, sin blivande make. Många av de vänner de sedan hade för livet träffade de här. Briita var glad och vänlig. Arbetade när barnen växt upp under flera år på Sparbanken och även på det nybildade Afro Art som hade som idé att sälja hantverksföremål från Afrika för att hjälp till ekonomiskt. Hon var mycket intresserad av konsthistoria. Far: Gunnar Fredrik Lybeck. Civilingenjör, Skulptör. Född i Domkyrkoförs I Gbg (O). Död i Resteröd (O) [Sv DB 2003]. Begravd i Resteröd (O). Mor: Hulda Margareta Nilsson. Född i Sibbhultsgården, Hjärsås (L) [SDB]. Död i Katarina (AB) [SDB]. Begravd i Resteröd (O). Barn: Gunilla Margareta Nilsdotter Montén. Försäkringstjänsteman. Född i Sankt Göran (AB). Christer Torsten Nilsson Montén. Född i Oscar (AB). Riccard Jörgen Nilsson Montén. Verkställande direktör. Född i Stockholm.

20 Tabell 7 (generation 3) (Från Tabell 3) Maj Carola Louise Torstensdotter Montén. Född i Lidingö (AB). Död i Södertälje (AB). Blind. Mycketv trevlig och omtänksam. Arbetade mycket för De blindas förening. Duktig pianist. Gift två gånger. Först med Thor. Maj och Thor bodde i Lessebo. Maj flyttade till Södertälje där hon senare gifte sig om sig med Johannes. Majs och Thors bröllop: Brita Lybeck g m Nils Montén som sitter framför, Eva Montén g m Benndorf till höger, Ingrid Eriksson g m Sune Montén till höger. Nedre raden: Nils Montén, Maj Montén gift med Thos Söderkvist till höger samt mamma Marie-Louise Montén.

21 Gift 1:o 1937 med Thor Valdemar Söderkvist. Född Bild: Övre rad fr v: Brita Montén f Lybeck, Eva Benndorf f Montén, Gunnar Benndorf, Ingrid Montèn f Eriksson, Sune Montén, Nedre raden: Nils Montén, Maj Montén, Thor Söderkvist, Marie-Louise Montén Gift 2:o med Johannes Laurentius Larsson. Bokbindare. Född Död

22 Tabell 8 (generation 3) (Från Tabell 3) Eva Marie Charlotte Torstensdotter Montén. Pianopedagog. Född i Lidingö (AB). Död i Stockholm. Bröllopsfoto: Fr v övre raden:henriette de la Berg, Nils Montén, Morgan de la Berg, Brita Montén, Curt Wetterström, Barbro Berg, Kerstin Maekel Ellboj, Åke Regnander Nedre raden: Teddy Berg, Eva Ekecrantz, Eva Montén, Gunnar Benndorf, Ellie (?) Marker, Carl Smith

23 Gift 1:o med Nils Gunnar Rutger Benndorf. Försäljningschef. Född i Stockholm. Död i Stockholm. Dödsorsak: Polio. Realexamen vid Vasa Real i Stockholm och studerade sedan i England och Belgien. Vid sin död försäljningschef hos Handelsaktiebolaget Ultramare. Barn: Peter Torsten Wetterström. Fil kand Utbildningschef. Född i Stockholm. Gift 2:o med Sten Hampus Gustafsson Wetterström. Civilingenjör. Född i Hedvig Eleonora (AB). Död i Oscar (AB). Sten adopterade båda sönerna. Barn: Carl Mikael Wetterström. Arkitekt Konstnär. Född Tabell 9 (generation 1) (Från Tabell 1) Henning Wilhelm Montén. Possessionat. Född i Sandgärde, Västra Tunhem. Död i Stora Järpetorp, Västra Tunhem. Dödsorsak: Lunginflammation. Begravd i Västra Tunhem (P). Godsägare till Lunden. Född i Sandgärde, Västra Tunhem (P) (Släktdatabanken). Död i lunginflammation 73 år gammal i Stora Järpetorp, Västra Tunhem (P) (dödsannons+släktdatabanken ). Begravd i Västra Tunhem (P). Gift när han var 33 och hon nästan 23 år i Lovö Av Fritz Monténs släktbok framgår att Henning växte upp i ett hem med stor tjänstepersonal. De juridiska biträden, som hans far häradshövdingen sysselsatte, bodde i huset. Henning och hans

24 bröder undervisades i hemmet av informatorer, av vilka den ene avlöste den andre. Slutligen insattes Henning och bröderna Gösta och Axel i Vänersborgs läroverk höstterminen 1859, varest de tillbragte tre läsår, Henning i de tre första gymnasieringarna med icke i den fjärde. Därefter praktiserade han lantbruk, genomgick en enklare lantbruksskola - Skeppsholmen vid Tidans inlopp i sjön Jogen - och blev inspektor på gårdar i Värmland och Bohuslän. Han var omtyckt av arbetarna och knöt varaktiga vänskapsband med sina principaler. Av dessa voro en dansk och en norrman. Henning hade språköra och en utmärkt förmåga att imitera. Han kunde tala norska, danska och tre svenska landskapsdialekter, hade lätt att uttrycka sig, var mycket beläst, hade ett sällsynt gott minne och kunde utantill stora delar av sin tids poesi: Tegnér, Geijer, Runeberg, Wadman, von Braun o.s.v. Som han även var i hög grad humoristisk, spred han glädje och munterhet omkring sig, detta såväl i familjekretsen som bland sitt arbetsfolk och vid middagsbjudningar. I sitt yrke stod han efter sin tids begrepp högre än de flesta. Sedan han på sina inspektorslöner sparat ihop ett ringa belopp, blev han arrendator på fideikommisset Onsjö vid Göta älvs västra sida mellan Vänersborg och Trollhättan. Ägaren, friherre Erik Haij, ville emellertid att hans son Wollrath samtidigt skulle av Henning lära sig jordbruk, och genomdrev, att Henning och Wollrath skulle vara kompanjoner. Wolrath uträttade intet. Henning skötte det hela, men fick nöja sig med halva nettovinsten. Detta var under högkonkunjturen efter fransk-tyska kriget , då alla priser oavbrutet steg. Så blev år 1878 Lundens gård i Gärdhems församling till salu. Henning var förlovad med Sophie Kuylenstjerna. Båda tillsammans torde ha ägt 12 eller möjligen kr, men gården kostade kr. Hennings morbröder (Ehrengranat) uppmanade honom att köpa och erbjöd sig att låna honom pengar. Köpet kom till och samma år bröllopet. Henning var nu godsägare. Egentligen var det två gårdar Lunden och Kätene. Den sistnämnda, en liten bondgård, såldes omedelbart, troligen för omkring kr, så att Lunden stod i ungefär kr. Det gällde att producera havre för export till England. Av arealen omkring 250 ha var hälften ljunghedar och kala vågräta berg, en fjärdedel åker och en fjärdedel ekskog. Henning röjde bort ekskogen och förvandlade marken till god åkerjord, planterade eller sådde tall på ljunghedarna, byggde en ny lada för havreskördarna och började rasförädling i kostallet. Men alla priser sjönk, och det fanns ingen möjlighet att förränta lånen. Det blev morbröderna, som fick ta förlusten. Efter åtskilliga år fann de lämpligt att övertaga äganderätten, varefter Henning fick sköta gården utan lön men med allt fritt för sig och sin med åren rätt talrika familj. Han var ej längre godsägare, men det rådde ett mycket gott förhållande mellan honom och hans morbröder. Morbror Albrecht ägde och bebodde Lilleskog, morbror Rudolf Önafors, och på båda ställena var Henning och hans familj alltid välkomna. Skötte sitt arbete med kraft och fart. Alltid var han färdig före klockan fem på morgonen, gav sina order, övervakade arbetet, högg in själv om det behövdes, lärde upp såväl sina egna som andras pojkar att hålla verktyg, redskap eller tömmar på det mest effektiva sättet och var avgudad av sitt folk. År 1899 beslöt Hennings morbröder att sälja Lunden på auktion. Högsta budet blev kr, men detta accepterade icke ägarna. Efter en tid ändrade de mening, men då sa Henning att om de skulle sälja gården för kr så kunde de lika gärna sälja till honom. Så skedde. Hela köpesumman var intecknad skuld, så några kontanter för gården behövde ej erläggas, men inventarierna gick på auktion och blev dyra. Henning var åter godsägare Hans äldste son Göran som samma år tog studenten i Vänersborg, övertog gården 1908 efter att de sålt de åkrar som Henning brutit upp ur ekskog, till ett pris av 400 kr/ha, varjämte några hektar backar och betesmark fick följa med gratis. Henning övertog nu kronoarrendet Hjärpetorp i dalen mellan Halle- och Hunneberg. Det var mager, sandig mark och något dyjord, födde två-tre hästar och cirka 15 kor. Det gav ingen nettovinst, men arrendet var icke så stort som hyresvärdet för bostaden på 5 rum och kök efter stadspris. Henning och hans maka hade ärvt efter hans morbröder och hennes faster så pass mycket, att deras ekonomi var trygg. Henning njöt av att själv gå i ladugården och sköta sina nötkreatur. En tjur råkade bräcka ett par av hans revben. Sin rörlighet och spänstighet bibehöll han. Att gå till fots en mil till Vänersborg var för honom intet. Han gjorde det ännu 12 dagar före sin död. Han hade varit i Skåne i mars 1918 hos sin dotter Karin och hennes man Jan Nordén. Därvid hade han fått åka på öppen vagn till Nordéns föräldrahem, Ingelstorp, beläget 10 km från Vrams Gunnarstorp, efter hästar och sent på kvällen tillbaka. Efter återkomsten till Hjärpetorp kände han sig icke sjuk, var uppe som vanligt och gick in till staden och besökte Kasen, där sonen Fritz tillfälligt vistades på påskaftonen den 30 mars. Han klagade över att han frös, fast han hade tillräckligt mycket på sig och det var

25 varmt och soligt. Dagen därpå fick han gå till sängs i feber och lunginflammation. Han dog den 10 april Titulerades landsfiskal i Martinas dödsnotis 1890 och lantbrukare i Knuts Sonen Lars har beskrivet den gamla herrgårdsbyggnaden på Lunden som revs Den torde av gamla tidningar som fanns under tapeterna ha varit omkring 200 år gammal. Den var rymlig, magnifik med sin frontespis och såg romantisk ut i sin vita färg, vare sig på sommaren, då dess framsida belystes av morgonsolen med lagom skugga från kastanjen och lönnen för att bringa svalka, eller på vintern i månskensbelysning och de stora träden klädda i rimfrost och marken snöbeklädd. Ingången med pardörr av gråbrun färg ledde in i en rymlig förstuga, som delade sig i tre armar, varav en rakt fram ledande till salongen med en bänk och hängare för ytterkläder på högra sidan. På vänstra sidan var vägg mot trappuppgången till övervåningen behängd med brandsprutor i koppar. Förstugans högra arm ledde till matsalsdörren. På dess vänstra sida var skafferiet och på höger ett fönster åt gården. Förstugans vänstra arm ledde till köket. På högra sida var vedskrubben och på den vänstra ett fönster år gården. Förstugans dörrar stängdes på kvällen med en bastant tvärbom. Köket var stort och inrymde främst en stor spis med mur och i vinkel däremot bakugn, en mängd hyllor för grytor och andra köksutensilier, ett diskbord, ett matbord, en träsoffa, en vedlår och en vattentunna samt ännu ett bord nära spisen. Vid matbordet var en bänk samt stolar. Innanför köket i byggnadens sydöstra hörn låg kökskammaren med matbord intill österfönstret med utsikt åt stora lönnen på gårdsplanen. Åt söder var ock ett fönster. I rummet fanns vidare en säng, ett annat bord vid sydfönster, skänk för servis. Från kökskammaren ledde en dörr till Mor Sophies rum i sydvästra hörnet med stoppad soffa, stolar och blomsterbord samt ett sydfönster. Vidare låg vardagsrummet utmed västra långsidan med skrivbord och stolar, en säng och stoppad soffa samt Mors byrå med spegel och diverse prydnader. Vidare utmed husets långsida med två fönster åt väster låg salongen, som väl var omkring 8x10 m och med dörr åt förstugan. Mellan de två fönstren stod en väggspegel som gick upp till taket med bord i mahogny, varpå stod två urnor samt i mitten en särdeles prydlig klocka, där ovanpå en ryttare och på vardera sidan en hjort, allt förgyllt och det hela skyddat av en glaskupa. Vidare fanns i salongen ett linneskåp i ek, ett piano, ovanför pianot en tavla, föreställande en gammal skäggig man i björnskinnsmössa och bister uppsyn, ägnad att injaga skräck varför hustes barn ibland var rädda att på vintern i mörkret passera. Vidare fanns en lång soffa, i mitten ett runt matsalsbord med en ljuskrona däröver. Vidare ett spelbord, två små sexkantiga bord, ett vid vardera fönstret, vid ena väggen ett divanbord med stoppad soffa, ett par rottingstolar, belagda med prydliga vävnader, en länsstol, notställ vid pianot och stol. Salongsmöbeln gick i röd färg men i vardagslag användes överdrag av bomull. Kakelugnen, av vitt porslin med en pojkfigur i mitten var mycket prydlig och eldades på julen med antracit, varvid den även fick värma gästrummet, som var nästa rum på husets långsida där husets fyra söner logerade på ferierna. Här fanns en chiffonier, ett bord vid västerfönstret, stolar, soffa och sängar med nätbotten. Dessutom fanns en grön porslinskakelugn med krans av grevliga kronor upptill - gården hade en gång ägts av Stenbockska släkten. Nästa rum i fil på hustes långsida, utgörande nordvästra hörnet, var handkammaren med trälårar för hushållsmjöl, hyllor för andra matvaror, på vintern kålhuvuden i taket samt vid jultid bryggtunnor för julölet, som bryggdes på gården. Fönstret åt norr var kritat och luften var även på sommaren alltid sval. Intill handkammaren låg en liten korridor som ledde till matsalsdörren och till höger "stora garderoben" där familjens kläder förvarades. Matsalen, som alltså hade en dörr till nämnda korridor samt en till förstugan hade även en dörr till ett större avlångt förvaringsrum med långa hyllor med lerkrus, porslin m.m. I matsalen, med ett norrfönster med en lång rymlig soffa framför samt två österfönster med blomsterbord framför, hade i mitten ett runt matsalsbord med stolar, ett mindre spelbord samt vid väggen åt skafferiet ett kryddskåp med diverse kakor och specerier, som togs hem från Vänersborg en gång i månaden. Kakelugnen var vitlimmad och dess nisch, liksom två urnor på kryddskåpet, pryddes sommartid med friskt löv, som ytterligare förhöjde behaget av den svala, angenäma atmosfär, som alltid rådde då matsalen användes under de varma sommarmånaderna. Där var även, liksom i alla rum på nedre botten, högt i tak. Ehuru Lars M färdats vida omkring och intagit måltider på många olika lokaler har han aldrig sett någon som kan jämföras med Lundens matsal, vare sig på morgonen så solstrålarna spelade in mellan fönstrens blommor, eller på eftermiddagen med rummets härliga svalka. Från förstugans ena hörn ledde en svängd trappa, med dörr till

I:2 m Helena Sofia Johanna Cederstråhle. Född 1799 i Ekedal i Hyringe sn (R). (Barn Proband, Far II:3, Mor II:4) Gift med föregående ana.

I:2 m Helena Sofia Johanna Cederstråhle. Född 1799 i Ekedal i Hyringe sn (R). (Barn Proband, Far II:3, Mor II:4) Gift med föregående ana. - 1 - Proband Claes Samuel Zacharias Kuylenstierna. Läkare. Född 1822 i Stockholm. Död 1898 i Uppsala. Student i Uppsala 1840. med kand 1846, med lic 1848, med dr 1849.Tjänstgjorde vid garnisonssjukhuset

Läs mer

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson Hildur Elisabeth Nilsson föddes i nr. 2 Gamla Köpstad i Träslövs församling fredagen den 30 april 1909. Hon var det näst yngsta av 6 syskon. Fyra bröder och två systrar. En av bröderna, Oskar Gottfrid

Läs mer

Åke Gösta Fredricsson ( )

Åke Gösta Fredricsson ( ) Åke Gösta Fredricsson (1877-1950) Åke Gösta Fredricsson Åke Gösta Fredricsson föddes 1877 på Grillby gård och dog i Enköping 1950, 73 år gammal. Åkes far hette Gottfrid Fredricssons och var Jan Fredrics

Läs mer

Kockumsslingan. Rosengårds herrgård. Svedin Karström

Kockumsslingan. Rosengårds herrgård. Svedin Karström Kockumsslingan Rosengårds herrgård Svedin Karström Första gången platsen kallas Rosengård är 1811 då en man som hette Svedin Karström köpte marken. Det fanns en gård som tillhörde marken och låg sidan

Läs mer

Tabell 1 Montén (f Larsson).

Tabell 1 Montén (f Larsson). - 1 - Tabell 1 Utdrag ur inskrivningsböckerna från Strängnäs Gymnasium 17771 och 1772 där Anders Axling eller Andreas som han kallades skrivs in som Montén första gången. Anders Montén (f Larsson). Fil

Läs mer

Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla

Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla Tabell 1 Johan Wilhelm Ekedahl (4:588). Handlande. Född 13 feb 1828 i Ekelsjö, Bringetofta (F). Döpt 15 feb 1828. Flyttade 1842 från Ekelsjö, Bringetofta (F) till Malmbäck

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell)

Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell) Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell) Gerda föddes den 1 september 1882 i Östra Kannebäck. Hon var tredje dottern i familjen. Hennes föräldrar var sjökaptenen

Läs mer

S0_264 Mä rtä Johänsson g Lo fgren

S0_264 Mä rtä Johänsson g Lo fgren Märta Viola föddes tisdagen den 11 maj 1909 som tredje barn till Augusta och Carl Sigfrid. De båda äldre barnen var tvillingar, och de föddes före äktenskapet. Båda dog efter tre dagar. Hon växte således

Läs mer

Titta själv och tyck till! Ewa

Titta själv och tyck till! Ewa För jämförelsens skull har jag gjort två olika layoutförslag. Här kommer det andra. Det är en bok i liggande A4. (Det andra förslaget, som du kanske redan har sett, är i stående A5). Den här layouten gör

Läs mer

Stora Halängen och Konrad och Arne Beurling

Stora Halängen och Konrad och Arne Beurling Stora Halängen och Konrad och Arne Beurling Egna minnen och uppgifter från internet och berättelser. Sammanställt av Håkan Hultman Våren 2010 Mangårdsbyggnaden på Stora Halängen 1906 Byggd på 1870-talet

Läs mer

KILINGE 1:3. Kilinge efter nybyggnaden

KILINGE 1:3. Kilinge efter nybyggnaden KILINGE 1:3 Kilinge efter nybyggnaden 1908-1910. Hit kom Anders Olsson, född 1795 i Boberg och hustrun Johanna Nilsdotter, född 1799 i Restad, från Boberg 1824. De fick 2 barn Maja Lena född 1822 och Olof

Läs mer

Selma Fingal, torparhustru och tvätterska

Selma Fingal, torparhustru och tvätterska Selma Fingal, torparhustru och tvätterska I Glimtar från 2005 finns en artikel som bygger på en intervju med Selma Fingal som gjordes på Hagagården 1982 av Elsie Lindholm och Ulla Nygren Selma som barn,

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Sida 1. Tabell 1

Sida 1. Tabell 1 2011-04-15 Sida 1 Tabell 1 Jonas Anders Kjellberg. Född 1788. Död 1877 i Tådene (R). Gift med Amalia Tranchell. Född 1804. Död 1888 i Tådene (R). Jonas Henrik Reinhold "John" Kjellberg. Född 1823 i Göteborg.

Läs mer

S1_007 Nils Gustav Petersson 1/12

S1_007 Nils Gustav Petersson 1/12 S1_007 Nils Gustav Petersson 1/12 Gustav Petersson Gustav föddes 1864-03-01 som fjärde barnet av åtta på gården Börje Börsgård, Nygård i Träslövs församling. De två äldsta syskonen dog dock inom en vecka

Läs mer

Christian Wilhelm Emil Flors Brevsigill

Christian Wilhelm Emil Flors Brevsigill 18 april 2013 Lasse Ericssons Släkt Sida 1 Christian Wilhelm Emil Flor. Brukspatron på Haddebo Bruk från 1857 till 22 se tember 1879. Christian Wilhelm Emil Flors Brevsigill Född 7 augusti 1829 i Kiel.

Läs mer

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt.

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. kontakt: forskargruppen@telia.com www.håtuna-håbo-tibble.se TORPET KURN, FICK SENARE NAMNET KARLSLUND Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. Inger Löfstedt

Läs mer

Emilie Secher 1891-1976

Emilie Secher 1891-1976 Emilie Secher 1891-1976 Foto från omkring 1946 Skolhemmets mångåriga föreståndarinna Emilie Secher var född på Hovgården i Hovs församling i Östergötland den 25 oktober 1891. Båda hennes föräldrar var

Läs mer

Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08

Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08 Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08 Svea Linnéa Kraft 1909 1953 Johanna Charlotta Lundell 1876 1931 Johanna Nylin 1839-1920 Johan Frans Lundell 1840-1924 Anna Stina Hollsten 1807 1843 Anders Jansson

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Sida 1. Tabell 1

Sida 1. Tabell 1 2013-09-30 Sida 1 Philip Oterdahl. Handlande. Död 1753. Tabell 1 Gift med Johanna Christina Böker. Ägare Särö säteri. Död 1786. Anders Philipson Oterdahl. Grosshandlare. Född 1726 i Domkyrkoförs I Gbg

Läs mer

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga.

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. Ängstugan nr 512 Rotegårdar var Bro, Långudden, Oppeby och Jursta i Ludgo 1678-1705 Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. 1700 Mantalslängden uppger soldat

Läs mer

Erik Martin Douhan

Erik Martin Douhan Erik Martin 1866-05-21 1918-09-05 Brita Cajsa Andersdotter 1827-1833 Jan 1813-1876 Maria Kristina Hermansson 1861-1924 Erik Martin 1866-1918 Nils Herman 1885-1965 Maria Katarina 1889-1918 Erik Johan 1890-1961

Läs mer

Olga Olsson står det på den lilla stenplattan som ligger nedsänkti gräsmattan bland de andra fattiggravarna.

Olga Olsson står det på den lilla stenplattan som ligger nedsänkti gräsmattan bland de andra fattiggravarna. Olga Linnéa Olsson Yrke: hushållerska Gravplats 2084 140, Landskrona kyrkogård, Gravkvarter 84 Född: 1 augusti 1906 Död: 13 november 1935 Begravning och gravsättning: 17 nov. 1935 som ligger nedsänkt i

Läs mer

Prästen Swen Schöldberg och familjen Upmark

Prästen Swen Schöldberg och familjen Upmark Prästen Swen Schöldberg och familjen Upmark Prästen, senare prosten, Swen Schöldberg var född 1764 på Schöldby, Torpa fs, Västmanlands Län, han avled 1834 i Västerhaninge och ligger begravd på Västerhaninge

Läs mer

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts Släktforskning Anna Lisas föräldrar, syskon och deras ättlingar Fadern Göras Anders Gustaf Andersson Födelsebok 1833 Grangärde Anders Gustaf f: 18/12 döpt: 19/12 Föräldrar: Faddrar: Anders Olsson och hustru

Läs mer

Träna svenska A och B. Häfte 9 Familj och släkt

Träna svenska A och B. Häfte 9 Familj och släkt Träna svenska A och B Häfte 9 Familj och släkt Lina Bertil Malin Karl Alfred Familjen Alms släkt Anna Familj Johan Pia Elins föräldrar Beata syskon kusiner Elin Albin Maria Familj Martin syskon syskon

Läs mer

Mor till 14 barn, varav 12 uppnådde vuxen ålder 4 flickor och 10 pojkar. I tidig ålder dog Bengt (3 maj maj 1889) Uno ( )

Mor till 14 barn, varav 12 uppnådde vuxen ålder 4 flickor och 10 pojkar. I tidig ålder dog Bengt (3 maj maj 1889) Uno ( ) Mor Anna född Söderbom 1866 1919 JJB:s första fru Mor till 14 barn, varav 12 uppnådde vuxen ålder 4 flickor och 10 pojkar I tidig ålder dog Bengt (3 maj 1889-23 maj 1889) Uno (1905 1907) Anna Söderbom

Läs mer

4 Krämarstan på Myra under etableringsfasen och några år framåt:

4 Krämarstan på Myra under etableringsfasen och några år framåt: 4 Krämarstan på Myra under etableringsfasen och några år framåt: framåt Johan Eriksson Thor (f. 1848-05-12) 12) och hans hustru Maria Nilsdotter (f. 1852-11-15) 15)från Filipstad köpte den 10 juni 1901

Läs mer

Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26

Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26 Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26 Elsa Elvira Kraft 1908 1985 Svea Linnea Kraft 1909 1953 Elis Georg Kraft 1915 1980 Carl Georg Kraft 1881 1922 Johanna Charlotta Kraft 1856 Jan (Johan) Erik Kraft 1825

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

Från vaggan till graven. Vi följer en person under 1800-talet

Från vaggan till graven. Vi följer en person under 1800-talet Ola Lönnqvist Från vaggan till graven Vi följer en person under 1800-talet Följ noga alla källor och sidor och se till att du förstår hur och var jag hittat informationen som jag skrivit av. På några ställen

Läs mer

Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16

Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16 Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16 David Rickard Arne Sjöstedt 1916 2006 Eugenia Josefina Liljeberg 1876 1938 Ulrika Josefina Söderström 1850-1889 Per Johan Liljeberg 1844-1921 Margreta Carlsdotter

Läs mer

Om hur jag kom till Kvarsebo. En sommarbo s berättelse genom tre generationer.

Om hur jag kom till Kvarsebo. En sommarbo s berättelse genom tre generationer. Om hur jag kom till Kvarsebo. En sommarbo s berättelse genom tre generationer. Året är 1916 Min mormor Gunhild Persson (1885-1975) och min morfar Karl Persson (1880-1940), bild enligt nedan, kommer för

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Anor till Släkten Pontén.

Anor till Släkten Pontén. Anor till Släkten Pontén. Bron vid Tolg. Den ombyggda brogården i bakgrunden. Bilden tagen 1947 av Ruben Pontén Petrus och Rebecca Ponténs förste son: Johan Pontén 1776-1857. Född i Dänningelanda. Studerade

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

NIVÅER A1-A2. 1. Gunnar söker jobb. ett IT- företag kommer din fru? Från Italien jag röka? Nej, tyvärr det är förbjudet!

NIVÅER A1-A2. 1. Gunnar söker jobb. ett IT- företag kommer din fru? Från Italien jag röka? Nej, tyvärr det är förbjudet! NIVÅER A1-A2 1. Välj rätt alternativ 1. Gunnar söker jobb. ett IT- företag. A. i B. på C. till D. om 2. -. kommer din fru? Från Italien. A. Vart B. Var C. Varifrån D. Vad 3. Vad kör du bil? En Volvo. A.

Läs mer

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör.

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA J A Lundins farfars släkt i Holmestad Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. 82 Brännebrona... 1 Anor till Nils* Magnusson Lundin... 2

Läs mer

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN LÄSFÖRSTÅELSE STORA SÄCKAR väckarklocka (sida 3, rad 1), alarm när man måste vakna brevbärare (sida 3, rad 9), den som delar ut post sorterar (sida 4, rad 7), lägger på rätt

Läs mer

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Gunnar Tonnquists släkt 4 Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Tabell Johan Alfred Sjöberg (fk Tånnqvist). Soldat, lantbrukare. Född 20 jun 859 i Kårabo, Tånnö (F). Död 6 dec 947 i

Läs mer

S_0739 CARL ADRIAN. Arl Lars Samuel föddes i Ullstorps prästgård den 11 november 1868. Denna linda lindades Carls då han föddes

S_0739 CARL ADRIAN. Arl Lars Samuel föddes i Ullstorps prästgård den 11 november 1868. Denna linda lindades Carls då han föddes C Arl Lars Samuel föddes i Ullstorps prästgård den 11 november 1868 Denna linda lindades Carls då han föddes Till höger om trappan står Carl i sin studentmössa 1890 utanför Ullstorps prästgård, där han

Läs mer

J A Lundins morfars släkt

J A Lundins morfars släkt 84 RALLATORP J A Lundins morfars släkt Skylten utanför Rallatorps gård i Forshem 84 RALLATORP... 1 Anor till Stina Johansdotter... 2 Olof Göransson... 3 Johannes Olofsson... 3 Lars Olofsson... 4 Rallatorp

Läs mer

STORA SOLÖ. 1 mantal frälse.

STORA SOLÖ. 1 mantal frälse. 1 STORA SOLÖ. 1 mantal frälse. NIKOLAI SOCKEN. 1734 1911. En gård från 1734-1833 GÅRD 1 och GÅRD 2 Från 1833 1940. ½ mantal vardera. 2 S:t Solö. 1734 1753. 1734 Pehr???-son h. Maria s. Pähr Pehrsson h

Läs mer

Till vänster: Bagare Fritz Bergkvist framför lusthuset, ca Foto: Karl Pettersson. Text: Mariann Odelhall och Klas Påhle

Till vänster: Bagare Fritz Bergkvist framför lusthuset, ca Foto: Karl Pettersson. Text: Mariann Odelhall och Klas Påhle Till vänster: Bagare Fritz Bergkvist framför lusthuset, ca 1915. Foto: Karl Pettersson. Text: Mariann Odelhall och Klas Påhle betydligt större bostadsyta. Trähuset hyrdes ut när familjen inte hade användning

Läs mer

Bröderna Ericsson och kanalbygget

Bröderna Ericsson och kanalbygget Bröderna Ericsson och kanalbygget (Hittat i ett tidningsurklipp från 1957) För alla svenskar är namnen John och Nils Ericsson välbekanta. Alla vet, att John Ericsson var en stor uppfinnare, och att det

Läs mer

Kulturslinga i Vimmerby stad

Kulturslinga i Vimmerby stad Kulturslinga i Vimmerby stad 19 18 17 16 14 15 15 15 20 21 22 23 24 25 26 27 1 13 2 3 10 12 11 1. Stadshuset Invigt 1976 Lyftet, skulptur av Henry Gustafsson 1984 2. Båtsmansbacken Äldre bebyggelse med

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Det nya hemmet ETT RUM OCH KÖK

Det nya hemmet ETT RUM OCH KÖK ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN Hans Peterson ORDLISTA avlopp (s 3, rad 7) som vatten rinner ut i, i badrum och kök kommit till världen (s 3, rad 13) var född värnplikt (s 5, rad 4) militärtjänst kakelugn (s

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Bilder Trombäljen. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Trombäljen. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Trombäljen Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Trombäljen, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Huset i Hagen f.d. "Rotostugan",

Läs mer

Lillstugan från Erikslund, flyttades hit Foto Stefan Jansson.

Lillstugan från Erikslund, flyttades hit Foto Stefan Jansson. Småbruket Erikslund En av stugorna på Tingshustomten i Västerhaninge kallas Erikslund. Den flyttades hit från den lilla gården uppe i Tyrestaskogen av entusiastiska medlemmar och står nu intill stugan

Läs mer

Lingmyren i Skarvtjärn. Här föddes Jenny och hennes syster Gunhild. Bilden tagen i nutid.

Lingmyren i Skarvtjärn. Här föddes Jenny och hennes syster Gunhild. Bilden tagen i nutid. Lingmyren i Skarvtjärn. Här föddes Jenny och hennes syster Gunhild. Bilden tagen i nutid. Jennys barndom Jenny föddes på en gård som heter Lingmyren i Skarvtjärn, Harmångers socken en 16 juli 1901.Tre

Läs mer

Fiskarebo. Lundholmen

Fiskarebo. Lundholmen Fiskarebo Lundholmen Sida 52 Backstuga under Lundholmen. Nu tillhör marken Sunnerby Ågård. Sista inv. Johan August Karlsson, f. 1861 i Moheda, och hustrun Eva Nilsdotter, f. 1868 i Blädinge. De flyttade

Läs mer

Platser. Gävleborgs län, Ljusdal

Platser. Gävleborgs län, Ljusdal Platser Gävleborgs län, Ljusdal Sten Elis Abraham Olsson 1896-01-01 Husförhör, Anna Viktoria Lindgren 1) Anna Elisabet Olsson 1902-05-07 Födelse 2) Står i kyrkboken som oäkta eftersom föräldrarna gifte

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3 Tabell 1 Ander Gustaf Malmström. Född 11.7.1819 Sibbo, Pigby, Petas. Bonde. Död 25.8.1890 Sibbo, Box, Storbengts. Bonde på Petas, och från 1852 på Storbengts, som tydligen inköpts för hans räkning. Anders

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Åldrande Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 167 Åldrande Människor lever länge i

Läs mer

(Nils) Govart Stark en berättelse om ett människoöde

(Nils) Govart Stark en berättelse om ett människoöde 12.1.1. (Nils) Govart Stark en berättelse om ett människoöde Känslor. Det mesta handlar om känslor. Det som berör. Jag kan verifiera något på en sorts vetenskaplig grund och argumentera utifrån detta.

Läs mer

Sammanställt av: Gunnar Ekman, Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Sammanställt av: Gunnar Ekman, Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Gabriel Pierrou. Mästersmed på Tolvfors. Född beräknat 1777. Död drunknad 1809-08-20 i Valbo (X). Gift 1799-10-20 i Tolvfors

Läs mer

Kapitel 4. Från Damsängen till Stadshusbron

Kapitel 4. Från Damsängen till Stadshusbron Kapitel 4 Från Damsängen till Stadshusbron Damsängen. Här promenerade man förbi torpet Dämsängen när man gick stora eller lilla jorden runt. Östanåbron, Så här såg den gamla bron ut som gick över till

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

Malltavlor och lite annat smått och gott. Mallresning är en gammal tradition för att ära brudparet

Malltavlor och lite annat smått och gott. Mallresning är en gammal tradition för att ära brudparet Malltavlor och lite annat smått och gott. Mallresning är en gammal tradition för att ära brudparet 1883 Margareta Maggi Lind s farmors föräldrars Bröllopstavla 1914 Adolf Eriksson Lima och Anna Jonsdotter

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Tillträdde Rosengren Carl Magnus Östergötlands län, S:t Kars 1795-02-0 Död: --- Gustaf IV Adolf Holstein Gottorpska ätten 1792-03-29 1809-03-13 Olsdotter Anna Malmöhus

Läs mer

GULLBERGSONÄTTLINGAR Pehr Olof Gullbergson Catharina Magdalena Montelius David Robert Gullbergson Anna Erica Brolinson Sophia Gullbergson Johan

GULLBERGSONÄTTLINGAR Pehr Olof Gullbergson Catharina Magdalena Montelius David Robert Gullbergson Anna Erica Brolinson Sophia Gullbergson Johan GULLBERGSONÄTTLINGAR Pehr Olof Gullbergson född 18/10 döpt 19/10 1780 Vallby död 18/9 begravd 26/9 1864 Lillkyrka, häradsbokhållare, orgelbyggare gift 1805 med Catharina Magdalena Montelius född 24/8 döpt

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

Ättlingar Christoffer Polhem

Ättlingar Christoffer Polhem Ättlingar Christoffer Polhem Christoffer Polhem. Född 1661-12-18 Nystuga,Tingstäde,Gotland 1). Död 1751-08-30 Stockholm 1). Familj med Maria Polhem f. Hoffman (Född 1671-08-24 Bremen 1). Död 1735-10-14

Läs mer

Anders Herman och Klara Josefina Alm

Anders Herman och Klara Josefina Alm Sid 1 av 5 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 84 i inventeringen. Torpets namn: Torp på Bro ägor Tillhört gården: Bro. Torpets art: Backstuga. Siste brukare av torpet: Före detta grenadjären Anders

Läs mer

CEDERSCHIÖLD. häst) och hans 2:a hustru Katarina Poppelman (halvsyster till Gunnars mf fm mf mm Margareta Samuelsdotter). Se även stamtabell.

CEDERSCHIÖLD. häst) och hans 2:a hustru Katarina Poppelman (halvsyster till Gunnars mf fm mf mm Margareta Samuelsdotter). Se även stamtabell. Sönerna till borgmästaren i Gävle Peter Hansson Hellsing kallade sig Gavelius. Sonsonen Petrus Gavelius (1625-1697) var assessor vid Göta hovrätt och adlades Cederschiöld. Den nu fortlevande grenen härstammar

Läs mer

Skvalbäcken. Träskomakare Jonas Gustav Svensson

Skvalbäcken. Träskomakare Jonas Gustav Svensson Skvalbäcken Från början hette stället Sven Håkanstorpet, men genom först delning och sedan sammanslagning blev det Skvalbäcken 1:28. Skvalbäcken ligger inom södra Slätaflys marker. Vägen mellan Skärgöl

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Bilder och minnesfragment Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Detta album består av mammas efterlämnade bilder, brev och andra sparade minnen som jag och syskonen tog hand om efter hennes död. Lelle,

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Arneson Anders Tillträdde Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Andersdotter Maria Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Olsson

Läs mer

Joana startar eget ORDFÖRSTÅELSE TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR CARITA ANDERSSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Joana startar eget ORDFÖRSTÅELSE TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR CARITA ANDERSSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CARITA ANDERSSON ORDFÖRSTÅELSE privata hem (s 6, rad 1), hemma hos familjer, inte företag sällan (s 6, rad 3), nästan aldrig, inte ofta envis (s 7, rad 7), ger inte upp uppdrag

Läs mer

Vem vävde och sydde vikingarnas kläder? Hur gjorde vikingarna garn? Hur var pojkar och män klädda på vikingatiden? Vad hade männen på

Vem vävde och sydde vikingarnas kläder? Hur gjorde vikingarna garn? Hur var pojkar och män klädda på vikingatiden? Vad hade männen på Vikingarnas kläder Vem vävde och sydde vikingarnas kläder? Hur gjorde vikingarna garn? Hur var pojkar och män klädda på vikingatiden? Vad hade männen på huvudet när de inte krigade? Vad hade männen på

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson John Axel Emanuel Gustafsson Disponent Född 1899-12-10 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 1) Bosatt 1900 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 2) Bosatt 1917-11-21

Läs mer

Klipp ur GP torsdag 17 oktober 2008

Klipp ur GP torsdag 17 oktober 2008 Klipp ur GP torsdag 17 oktober 2008 Uppdaterad: 2008-10-16 15:20 Bild: Lars Alexi Villa Solfrid står och förfaller Guldgrävardottern Elin Sundbergs gamla hus på Tjörn förfaller. Nu vill stiftelsen som

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

Svenska från början 3

Svenska från början 3 Svenska från början 3 1 Fyll i rätt ord Höger patienten studenten hämta vann hjälp CV Viktigt 1. Här kan du få att sluta röka. 2. Bilar ska köra på sida i Sverige. 3. Det är att ha ett körkort. 4. Läkaren

Läs mer

Personblad V:9:Mb Zacharias ENRIQUE PANTOJA SCHMIDT

Personblad V:9:Mb Zacharias ENRIQUE PANTOJA SCHMIDT Personblad V:9:Mb Zacharias ENRIQUE PANTOJA SCHMIDT Född den 5 november 1934 i Temuco, Chile. Son till banktjänsteman Felix Pantoja och hans hustru Emma, född Schmidt. Köpman. Sjöman. Arbete i Hamburg,

Läs mer

Vimpelås. Torp 324. Foto från 2001

Vimpelås. Torp 324. Foto från 2001 Vimpelås. Torp 324 Foto från 2001 Anders Bengtsson född den 11/9 1843 i Hägnen och hans hustru Christina Olausdotter född 23/10 1845 på Stensgård i Kärrsgärde, båda i Sätila socken. Paret gifter sig år

Läs mer

= Josefina Vilhelmina Jansdotter f Korsbro Gottröra (AB) d Oxhalsö Blidö (AB) g Ljusterö (AB)

= Josefina Vilhelmina Jansdotter f Korsbro Gottröra (AB) d Oxhalsö Blidö (AB) g Ljusterö (AB) 1:1 Utskrivet med Holger8 2015-07-03 August Skog f. 1841-02-17 Söderöra d. 1910-03-01 Båtsman No 20 (Familj 1) = Josefina Vilhelmina Jansdotter f. 1844-06-25 Korsbro Gottröra (AB) d. 1928-04-30 g. 1865-10-22

Läs mer

pär lagerkvist 1891-1974

pär lagerkvist 1891-1974 pär lagerkvist 1891-1974 BIOGRAFI Föddes i Domprostgården i Växjö 23 maj 1891 Pappa Anders Lagerkvist var bangårdsförman och bodde i en en-rumslägenhet i huset. 1876 gifte han sig med Hanna Magnusson från

Läs mer

Torpvandring. Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten. Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00. Utsikt från Backstugan Ånstorp

Torpvandring. Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten. Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00. Utsikt från Backstugan Ånstorp Torpvandring Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00 Utsikt från Backstugan Ånstorp Lerbäcks hembygdsförening Torpinventeringskommittén Bertil Engdahl

Läs mer

MIN MORS ANOR. Jennie med mor, far och syskon i trädgården i Hurva 12

MIN MORS ANOR. Jennie med mor, far och syskon i trädgården i Hurva 12 MIN MORS ANOR Probanden är min mor, Jennie Andersson, född i Hunneberga den 31 jan 1913 som mellanbarn till lantbrukare Johannes Olsson och hans hustru Ingrid. Jennie fyllde alltså nyligen 91 år och bor

Läs mer

Brannudden torp nr 51

Brannudden torp nr 51 Brannudden torp nr 51 Torp under Hammarby 1821-1825 Drang Pehr Grail Maja Cajsa Ersdotter Peter Pehrsson f 1795.07 05 ikila f 1796.04.21 ibettna f 1801.07.18 i Bjorkvik drunkn i Bysjon 11/11924 standigt

Läs mer

Trollhättan juli 2016 Annika Hjortkap

Trollhättan juli 2016 Annika Hjortkap Framsidan på ett av Ida Mellgrens mest uppmärksammade standar, vilket beställdes av logen Starkodder. Foto: Dan Lauvall, Innovatum Science Center. Trollhättan juli 2016 Annika Hjortkap Från Innovatums

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

Olerums Frälsehemman 1/6 mantal Sammanlagt minst 273 År i släktens ägo

Olerums Frälsehemman 1/6 mantal Sammanlagt minst 273 År i släktens ägo 1 Olerums Frälsehemman 1/6 mantal Sammanlagt minst 273 År i släktens ägo Släktforskningen har inte kommit längre bak i tiden uppgifter saknas. Lars Eriksson Bonde i Olerum 1.sta generationen Bonde 1736-1800

Läs mer

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 1 2 3 4 5 6 1. Åke Johansson Rök 2. Eivor Karlsson Rök 3. Ulla Kall Stora Krokek 4. Gösta Kall Stora Krokek 5. Siv Karlsson Getingaryd 6. Yngve Karlsson Getingaryd

Läs mer

Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015

Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015 Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015 Må nu icke Talmannen och hans Karlar ångra sitt beslut att Eder dubba till Skogskarlar. Bevisa för Karlarna att de fattat rätt beslut genom att under kommande årsrunda

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik

6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik 6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik Området på nordvästra delen av Hamburgö heter egentligen Nordgård men går numera under namnet Ögården. Det är ett område med odlings- och betesmark med stengärdsgårdar.

Läs mer

Enkel dramatisering Lilla Thérèse av Jesusbarnet Festdag 1 oktober

Enkel dramatisering Lilla Thérèse av Jesusbarnet Festdag 1 oktober Enkel dramatisering Lilla Thérèse av Jesusbarnet Festdag 1 oktober Bakgrund Den 1 oktober firar kyrkan S:ta Teresa av Jesusbarnet, även kallad Thérese av Lisieux, jungfru och kyrkolärare. I dagens samling

Läs mer