Gustaf Adolfs gård Sandgärde. Västra Tunhems kyrka i slutet av 1800-talet. Den högsta gravstenen till höger är Gustaf Adolfs och Majottes.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gustaf Adolfs gård Sandgärde. Västra Tunhems kyrka i slutet av 1800-talet. Den högsta gravstenen till höger är Gustaf Adolfs och Majottes."

Transkript

1 - 1 - Tabell 1 Gustaf Adolf Montén. Häradshövding. Född i Ljungby (N). Död i Vänersborg (P). Föddes i Ljungby i Halland, där fadern var kyrkoherde. Han föddes i Tvååker, där morfadern var prost. Gustaf Adolf var äldst av fyra bröder. Vid sju års ålder blev han moderslös och vid sjutton faderslös. Alla fyra bröderna gick studievägen. Tog juridiska examen i Lund i juni 1824 och blef auskultant i Göta hovrätt i juli s. å. Har därefter tidtals förestått dels Årstads, Faurås och Himble häraders, dels Fjäre och Wiske häraders domsagor i Halland. Från den 1 maj 1829 förvaltat domareämbetet i denna södra domsaga. Utnämndes till ordinarie domare härstädes genom kongl. fullmakt den 18 April Gift den 28 sept med Maria Charlotta Ehrengranat. född 1816, dotter af chefen för Westgöta-Dals regemente Axel Wilhelm Ehrengranat och Sofia Charlotta Krull. G A tog sin juridiska examen i Lund 1824, praktiserade som biträde vid häradsrätter, tilldelades av Kungl Maj:t häradshövdings namn, "en sällsynt utmärkelse". Blev häradshövding i Nordals, Sundals och Vedbo härader i Dalsland Erhöll Kungl Maj:t medgivande att vara bosatt utanför domsagans område och köpte Sandgärde med Härveden jämte del i Hålabo kvarn vid foten av Hunneberg av häradsskrivare Rydings arvingar Sonsonen Fritz skriver att Gustaf Adolf var en framstående jurist. Vid ett tillfälle räddade han en förmögenhet åt en änka men vägrade ta betalt för arbetet. Hon skänkte då sin avlidne makes sigillring med initialbokstäverna G A M. Hans namn var G A Montgomery. Ringen har gått i arv till Göran Montén. Man kan anta att han hade studieskulder och måste betala andras skulder i egenskap av borgensman och var vid viss tidpunkt nära konkurs. Å andra sidan hade han som häradshövding en inkomst på ca kr och lyckades reda upp ekonomin. På Sandgärde växte barnen upp och undervisades av informatorer samt vistades ett par år vid läroverket i Vänersborg. Gustaf Adolf var vice ordförande i Norra Älvsborgs läns hushållningssällskap Till växten lär han ha varit rätt liten men var vig och kunde slå volter. Före middagen ställde han sig i sällskap med sina biträden på logen och tröskade med slaga för att få motion. Det rådde ett livligt sällskapsliv i trakten och G A var en utmärkt middagstalare i den glada stil, som framlockade den ena skrattsalvan efter den andra. Enligt tidens sed bar han peruk, sedan han fullständigt förlorat sitt hår i samband med nervfeber. Hans efterlämnade förmögenhet uppgick till kr såldes Sandgärde till överste Nils Ericson, kanal- och järnvägsbyggaren, som byggde Trollhätte kanal och Gustaf Adolf flyttade till Björkås. Huset finns kvar 2007.

2 - 2 - Gustaf Adolfs gård Sandgärde. Västra Tunhems kyrka i slutet av 1800-talet. Den högsta gravstenen till höger är Gustaf Adolfs och Majottes.

3 - 3 - Majotte och Gustaf Adolf från målningar i sin ungdom. Gift i Västra Tunhem med Majotte Marie Charlotte Ehrengranat. Född i Vänersborg (P) [Släktdatabanken]. Döpt i Vänersborg (P) [Vänersborgs kyrkböcker]. Död i Lunden, Gärdhem (P) [Släktdatabanken]. Begravd i Lunden, Gärdhem (P). Dödsorsak: Ålderdomssvaghet. Gift sig då hon var 28 år gammal i Västra Tunhem (P) (Släktdatabanken) i Beateberg vid Vänersborg (Fritz M). Död av ålderssvaghet 82 år gammal i Lunden, Gärdhem (P) (Släktdatabanken). Växte enligt sonsonen Fritz upp på majorsbostället Rangtorp i Kållands Råda (R) samt på överstelöjtnantsbostället Forstena där hennes bröllop stod Forstena är kronoegendom i V Tunhem och där föddes Lennart Torstensson. Majotte gick inte i skola, men undervisades i hemmet av fadern, möjligen även av guvernant. Hon var mycket beläst, kunnig och intelligent och ägde förmåga att organisera och leda. På Sandgärde, där hon bodde med maken häradshövding G A Montén, var hon utan tvivel en charmerande värdinna. Hushållet var stort med sex barn jämte häradshövdingens biträden och en informator, men tjänstefolket var också talrikt. Hade även en fosterdotter Ulla sedermera gift Kullberg. Levnadsstandarden var hög. När hon blev änka 1875, ärvde hon kr efter mannen, varjämte hon uppbar änkepension med 150 kr per år. När sonen Henning köpte Lunden 1878, fick han överta kapitalet på kr, mot att Majotte under sitt återstående liv skulle ha allt fritt på Lunden. Hon hade tre rum i en flygelbyggnad och intog sina måltider i huvudbyggnaden tillsammans med Hennings familj. Vid slakt och bak hjälpte hon till och tog då gärna befälet. När

4 - 4 - hennes sonsöner fyllt fem år började hon undervisa dem. Hon lärde dem läsa, skriva och räkna. De fick plugga katekes, biblisk och svensk historia. Ferier var det endast mellan julafton och nyårsdagen. Långa tider tillbragte en eller två av sonsönerna nätterna i hennes våning. Fritz skriver att de trivdes hos henne. Hon hade litteratur och planschverk och kunde berätta om gångna tider, då inga järnvägar fanns. Mot slutet låg hon till sängs, och maten bars till flygeln. Far: Axel Wilhelm Ehrengranat. Överste, Riddare. Född 1786 i Hallkved, Funbo, Uppsala län. Död i Sandgärde. Mor: Charlotta Sofia Krull. Född i Vänersborg (P). Död Begravd i Västra Tunhem. Barn: Sophie-Louise Sofia Lovisa Montén. Född i Sandgärde, Västra Tunhem. Död i Stockholm. Se tabell 2. Axel Fredrik Montén. Född i Sandgärde, Västra Tunhem. Död i Sandgärde, Västra Tunhem. Henning Wilhelm Montén. Possessionat. Född i Sandgärde, Västra Tunhem. Död i Stora Järpetorp, Västra Tunhem. Dödsorsak: Lunginflammation. Se tabell 9. Gösta Gustaf Anders Montén. Järnvägsdirektör. Född i Sandgärde, Västra Tunhem. Död i Borås. Se tabell 24. Richard Axel Montén. Språklärare, Ingeniör. Född i Sandgärde, Västra Tunhem. Död i Malmö. Se tabell 26. Fritz Adolf Montén. Född i Sandgärde, Västra Tunhem. Död i Sandgärde, Västra Tunhem. Fritz Rudolf Montén. Bergsingenjör. Född i Sandgärde, Västra Tunhem. Död i NORGE Holt Tvedestrand. Martina Charlotta Gustafsdotter Montén. Född i Sandgärde, Västra Tunhem. Död i Kalmar. Se tabell 27.

5 - 5 - Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Sophie-Louise Sofia Lovisa Montén. Född i Sandgärde, Västra Tunhem. Död i Stockholm. Begravd i Norra begravningsplatsen, Stockholm. Tvillingsyster till Axel-Fredrik som dog samma år han föddes. Enligt dopboken döpt till Sofia Lovisa. Bor 1890 i Smedby, Husby församling, Hedemora Ett kolorerat foto av Sophie-Louise och Marie-Louise från sekelskiftet ungefär.

6 - 6 - Gift i Västra Tunhem (P) med Karl Axel Frithiof Sundelin. Teol Dr, Kyrkoherde, Hovpredikant. Född i Vilhelmina (AC). Död i Dala-Husby. Begravd i Norra begravningsplatsen, Stockholm. Student i Uppsala, Fil kand 1868, Fil dr Doktorsavhandlingen skrev han om "Lessings förhållande till fransmännen i fråga om uppfattningen av Aristoteles lära om tragedien". Se även bild av doktorsavhandlingen. Teol kand 1868, Prästvigd 1880, Lektor vid Nya Elementar i Stockholm 1884, Kyrkoherde i Dala-Husby 1884, e.o. Kungl Hovpredikant 1887 Var informator på Sandgärde. Var vid giftermålet adjunkt på Nya Elementarläroverket i Stockholm. Kontraktsprost i Dala-Husby, Dalarna Carl var som ung lovande botanist och brevväxlade med vetenskapsmän i Stockholm och Uppsala. Efter studentexamen i Uppsala universitetsstudie i samma stad. Han var dock tvungen att avbryta studierna för att tjäna som informator, mest i förmögna hem, som inte alltid var så frikostiga med maten. "Oförmodat lyckades mig att få tag på en tämligen förmånlig plats (som informator) hos häradshövdingen Montén". Det var Några år senare gifte han sig med dottern i huset - Marie-Louise disputerade Karl (se bild av doktorsavhandling). Karl var sedan höstterminen 1868 lärare vid Nya Elementarskolan i Stockholm först som sdjunkt, sedan lektor i kristendom och grekiska, på våren 1869 promoverades han och 1870 gifte han sig tillträdde han kyrkoherdebefattningen i Dala-Husby i Västerår stift. Han ansågs som en av stiftets mest framstående poräster under sin tid. Annons hittad i Svensk Läraretidning fr 1896: "Vikarie vid mindre folkskolan i Silfhytteå, nedanskrifna församling, sökes för hela läsåret Lön 337 kr. utom bostad och vedbrand. Litet barnantal. Hugad sökande anmäle sig senast den 30 januari hos Karl Sundelin. Skolrådets ordförande. Adr. Dala-Husby."

7 - 7 - Familjen samlad. Från vänster: Karls pappa Uno, Karl, Marie Louise på trappan, Karls mamma Carin Grönlund samt hustrun Sophie Louise. Karl Sundelins doktoravhandling: "Lessings förhållande till fransmännen i fråga om uppfattningen av Aristoteles lära om tragedien"

8 - 8 - Doktorsavhandlingen förärades svärföräldrarna: Till Häradshövdingen i Nordals, Sundals och Walbo härader, Riddaren av Nordstjerneorden Herr Gustaf Adolf Montén och dess fru Marie Charlotte Ehrengranat med tacksamhet och tillgifvenhet av Författaren. Far: Uno August Sundelin. Kyrkoherde. Född i Arjeplog. Död i Stensele. Mor: Catharina Lovisa Carin Grönlund. Född i Lycksele. Död i Nora prästgård. Barn: Marie-Louise Sundelin. Pianopedagog. Född i Jakob (AB). Död i Stockholm. Se tabell 3. Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2) Marie-Louise Sundelin. Pianopedagog. Född i Jakob (AB). Död i

9 - 9 - Stockholm. Gudfar Knut Hernmark (foto finns). Marie-Louise var en mycket omtyckt person. Hennes familj på pappans sida från den om stora prästsläkten Sundelin medförde en sträng och religiös uppfostran. Mammans familj Montén hade också höga krav på utbildning. Med denna miljö växte Marie-Louise upp. Hon hade många vänner, var mycket musikalisk och spelade piano mycket bra. Hon gifte sig med sin kusin Torsten Montén. Hans pappa Gösta och Marie-Louises mamma Sophie-Louise var syskon. De flyttade till Stockholm och sedermera Lidingö. De fick sju barn - eller som hon sade till sin blivande svärdotter Brita Lybeck, gift med yngste sonen Nils, "jag var inte ur mammaklänningen på tolv år". När maken dog (1920) bodde hon kvar med barnen i huset på Lidingö. Tack vare pension, inackorderingar och att spela piano på stumfilmsvisningar på Stockholms biografer lyckades hon bo kvar i huset fram till Då flyttade hon till Strängnäs med de yngsta barnen. Hon flyttade snart tillbaka till Stockholm och bodde i olika lägenheter. Bodde 1960-talet i Stockholm på en av Hirsch grundad stiftelse för peuvres honteux på Igeldammsgatan där hon bodde under många år. På äldre dar fick hon Parkinsson och flyttade till Stockholms sjukhem nära Fridhemsplan. Där avled hon sedermera.

10 Far far spark, mor bevakar, sönerna sparkar!

11 Torsten Montén 1912 Gift i Gustaf Adolfs kyrkan, Stockholm med Gustaf Torsten Montén. Fil Dr, Försäkringsdirektör. Född i Oskarshamn (H). Död i Herserud, Lidingö (AB) [RM]. Dödsorsak: Sarkom. Begravd i Lidingö. När fadern Gösta dog 1880 placerades Torsten hos sin farbror Henning på Lunden. Torsten kom in på läroverket i Vänersborg, där modern höll hushåll för honom och ett par tre andra skolpojkar, bl a kusinerna Göran och Fritz läsåren Torsten tog studenten i Vänersborg 1894 med höga betyg och fortsatte till Uppsala universitet där han studerade naturvetenskapliga ämnen, företrädesvis matematik och promoverades till doktor Jämsides med studierna hade han förordnande som lärare och var även anställd vid livförsäkringsbolaget Trygg i Stockholm och ägnade sig där åt försäkringstekniska uppgifter med matematiken som bas. Vårterminen 1899 var han vikarierande lektor i Vänersborg i matematik och fysik, då hans fyra år yngre kusin Göran tog studenten. Hos livförsäkringsanstalten Trygg i Stockholm var han anställd och lade ned ett betydande arbete i utvecklingen av detta företag. Rikt rustad med kunskaper och erfarenheter trädde han 1911 i spetsen för det då nybildade Svenska lifränteförsäkringsbolaget Framtiden, senare kallat livförsäkringsbolaget Framtiden. Där är han vd till sin död. Torsten byggde upp en helt ny modell för premieberäkning som möjliggjorde för människor med vanliga inkomster att skaffa livförsäkringar genom att betala små summor varje månad. Detta var en modell som meförde stora framgångar för Framtiden. Familjen flyttade i maj 1905 in på Katarina Bangata 11 på söder, flyttar 1 oktober 1906 till Prästgårdsgatan 16 för att sedan den 30 juni 1908 flytta till Lidingö. Vid Torstens begravning i Lidingö kyrka framfördes de anhörigas tack av kusinen Fritz Montén från Malmö.

12 Torsten Montén, vd för Framtiden, första livförsäkringsbolaget med månatliga premier. Torsten och Marie-Louise uppställda för fofografen - men vem gör vad till höger? Kapten Montén

13 Torsten. Lit de parade Torstens gravsten på Lidingö kyrkogård. Graven skänkt av försäkringsbolaget Framtiden. Vigsel i Gustaf Adolfs kyrkan, Stockholm med middag efteråt på hotell Phenix. Far: Gösta Gustaf Anders Montén. Järnvägsdirektör. Född i Sandgärde, Västra Tunhem. Död i Borås. Begravd i Västra Tunhems kbfd (P). Mor: Emma Charlotta Litzell (f Andersson). Född i Varola (R). Döpt Död i Vetlanda (F). Barn: Karl Gunnar Torstensson Montén. Posttjänsteman i USA. Född i Hedvig Eleonora (AB). Död beräknat i USA [Brev från hustrun Leona]. Dödsorsak: Lungcancer. Se tabell 4. Gustaf Harald Torstensson Montén. Född i Hedvig Eleonora (AB). Död i Port Said, EGYPTEN [Dödsannons]. Dödsorsak: Infektion. Rolf Tryggve Torstensson Montén. Pianostämmare, Massör. Född i Hedvig Eleonora (AB). Död 1943 i Stockholm. Torsten Sune Torstensson Montén. Banktjänsteman. Född i Maria Magdalena (AB). Död i Stockholm. Se tabell 5. Nils Ivar Torstensson Montén. Försäkringsdirektör. Född i Lidingö (AB). Död i Stockholm. Se tabell 6. Maj Carola Louise Torstensdotter Montén. Född i Lidingö (AB). Död i Södertälje (AB). Se tabell 7. Eva Marie Charlotte Torstensdotter Montén. Pianopedagog. Född i Lidingö (AB). Död i Stockholm. Se tabell 8.

14 Tabell 4 (generation 3) (Från Tabell 3) Karl Gunnar Torstensson Montén. Posttjänsteman i USA. Född i Hedvig Eleonora (AB). Död beräknat i USA [Brev från hustrun Leona]. Dödsorsak: Lungcancer. Begravd i Golden Gate National Cemetary, San Bruno, Kalifornien, USA [Brev från hustrun Leona]. Flyttade 1923 till USA 21 år gammal. Han tjänstgjorde i USAs armé Han bodde under denna tid i New York. Gifte sig med Leona Tait 1927 i Denver. Leonas far var irländare och järnvägsman. Bodde från 1929 i Denver, flyttade till Pittsburg 1947 och slutligen till Stockton, Kalifornien De fick en dotter Jeanette Louise som gifte sig med bankdir Dick Atwood. Gunnar i USAs armé.

15 Gift i Denver, Colorado, USA med Leona Tait. Far: Sereno R. Tait. Mor: Pearl R. Tait (f.? ). Jeanette Louise Montén. Barn:

16 Tabell 5 (generation 3) (Från Tabell 3) Torsten Sune Torstensson Montén. Banktjänsteman. Född i Maria Magdalena (AB). Död i Stockholm. Begravd i Skogskyrkogården Stockholm. Tog studenten och fick plats i Skandinaviska Enskilda Banken. Sommarställe på Öland. Seglade mycket under yngre år och ofta med sin bror Nils. Sunes ena ben amputerades enligt Fritz Monténs släktbok under förlovningstiden p g a sarkom. Skilde sig, fick förtidspension Vistades tidvis på sjukhus. Sune, Gunnar och Nils utanför huset på Lidingö, Ringvägen 56. Teckning av mamma Marie-Louise ritad av Sune.

17 Gift 1:o med Ingrid Eriksson. Lärare. Född i Mörsil (Z) [SDB]. Död i Sandby (H) [SDB]. Lärare i Färjestaden Barn: Karin Montén. Fil dr Universitetslektor. Född i Kungsholm eller Ulrika Eleonora (AB). Barbro Montén. Fil mag Studierektor. Född i Bromma (AB). Anders Montén. Adjunkt. Född i Bromma (AB). Död i Hammenhög (L). Anna Montén. Fil mag, Adjunkt. Född Gift 2:o med Märtha Anna Elisabet Rundkvist. Född i Urshult (G).

18 Tabell 6 (generation 3) (Från Tabell 3) Nils Ivar Torstensson Montén. Försäkringsdirektör. Född i Lidingö (AB). Död i Stockholm. Föddes på Lidingö, flyttade i unga år till Strängnäs med modern efter faderns död. Började arbeta efter studier och värnplikt i försäkringsbolaget Framtiden, det bolag som fadern varit vd för. Nils var bara 12 år när fadern dog. Arbetade där i större delen av sitt liv tills bolaget såldes till Trygg Hansa på 1960-talet. Känd som en mycket underhållande och ömsint person. Aktiv sångare och frimurare. Ordförande under många år i 1908-års män. Var entusiastisk seglare och ägare till den stora segelbåten Athene fram till 1951då istället sommarställe köptes i Bohuslän. Varje helg då det inte var seglingssäsong, ägnades åt svampplockning, skidor, skridskor eller annan frisksportsaktivitet.

19 Nils konfirmeras. Lidingö kyrka. Gift i Stockholm med Brita Solvind Lybeck. Född i Jönköpings Västra. Död i Stockholm. Efter uppväxten i Jönköping och Göteborg flyttade familjen till Stockholm där pappa Gunnar anställts. De bodde i Augustendahl utanför Stockholm och kördes till och från skola och fester med privatchaufför (i elbil!!). Otaliga är de inbjudningar från alla kalas hon blev bjuden på i Stockholm. Föräldrarna skilde sig emellertid när Brita var 20 år vilket påverkade henne och syskonen. Arbetade på Försäkringsbolaget Trygg. Försäkringsbolagen hade en villa på Värmdö kallad Saltsjögården där Brita ofta var under helgerna. Där träffade hon Nils, sin blivande make. Många av de vänner de sedan hade för livet träffade de här. Briita var glad och vänlig. Arbetade när barnen växt upp under flera år på Sparbanken och även på det nybildade Afro Art som hade som idé att sälja hantverksföremål från Afrika för att hjälp till ekonomiskt. Hon var mycket intresserad av konsthistoria. Far: Gunnar Fredrik Lybeck. Civilingenjör, Skulptör. Född i Domkyrkoförs I Gbg (O). Död i Resteröd (O) [Sv DB 2003]. Begravd i Resteröd (O). Mor: Hulda Margareta Nilsson. Född i Sibbhultsgården, Hjärsås (L) [SDB]. Död i Katarina (AB) [SDB]. Begravd i Resteröd (O). Barn: Gunilla Margareta Nilsdotter Montén. Försäkringstjänsteman. Född i Sankt Göran (AB). Christer Torsten Nilsson Montén. Född i Oscar (AB). Riccard Jörgen Nilsson Montén. Verkställande direktör. Född i Stockholm.

20 Tabell 7 (generation 3) (Från Tabell 3) Maj Carola Louise Torstensdotter Montén. Född i Lidingö (AB). Död i Södertälje (AB). Blind. Mycketv trevlig och omtänksam. Arbetade mycket för De blindas förening. Duktig pianist. Gift två gånger. Först med Thor. Maj och Thor bodde i Lessebo. Maj flyttade till Södertälje där hon senare gifte sig om sig med Johannes. Majs och Thors bröllop: Brita Lybeck g m Nils Montén som sitter framför, Eva Montén g m Benndorf till höger, Ingrid Eriksson g m Sune Montén till höger. Nedre raden: Nils Montén, Maj Montén gift med Thos Söderkvist till höger samt mamma Marie-Louise Montén.

21 Gift 1:o 1937 med Thor Valdemar Söderkvist. Född Bild: Övre rad fr v: Brita Montén f Lybeck, Eva Benndorf f Montén, Gunnar Benndorf, Ingrid Montèn f Eriksson, Sune Montén, Nedre raden: Nils Montén, Maj Montén, Thor Söderkvist, Marie-Louise Montén Gift 2:o med Johannes Laurentius Larsson. Bokbindare. Född Död

22 Tabell 8 (generation 3) (Från Tabell 3) Eva Marie Charlotte Torstensdotter Montén. Pianopedagog. Född i Lidingö (AB). Död i Stockholm. Bröllopsfoto: Fr v övre raden:henriette de la Berg, Nils Montén, Morgan de la Berg, Brita Montén, Curt Wetterström, Barbro Berg, Kerstin Maekel Ellboj, Åke Regnander Nedre raden: Teddy Berg, Eva Ekecrantz, Eva Montén, Gunnar Benndorf, Ellie (?) Marker, Carl Smith

23 Gift 1:o med Nils Gunnar Rutger Benndorf. Försäljningschef. Född i Stockholm. Död i Stockholm. Dödsorsak: Polio. Realexamen vid Vasa Real i Stockholm och studerade sedan i England och Belgien. Vid sin död försäljningschef hos Handelsaktiebolaget Ultramare. Barn: Peter Torsten Wetterström. Fil kand Utbildningschef. Född i Stockholm. Gift 2:o med Sten Hampus Gustafsson Wetterström. Civilingenjör. Född i Hedvig Eleonora (AB). Död i Oscar (AB). Sten adopterade båda sönerna. Barn: Carl Mikael Wetterström. Arkitekt Konstnär. Född Tabell 9 (generation 1) (Från Tabell 1) Henning Wilhelm Montén. Possessionat. Född i Sandgärde, Västra Tunhem. Död i Stora Järpetorp, Västra Tunhem. Dödsorsak: Lunginflammation. Begravd i Västra Tunhem (P). Godsägare till Lunden. Född i Sandgärde, Västra Tunhem (P) (Släktdatabanken). Död i lunginflammation 73 år gammal i Stora Järpetorp, Västra Tunhem (P) (dödsannons+släktdatabanken ). Begravd i Västra Tunhem (P). Gift när han var 33 och hon nästan 23 år i Lovö Av Fritz Monténs släktbok framgår att Henning växte upp i ett hem med stor tjänstepersonal. De juridiska biträden, som hans far häradshövdingen sysselsatte, bodde i huset. Henning och hans

24 bröder undervisades i hemmet av informatorer, av vilka den ene avlöste den andre. Slutligen insattes Henning och bröderna Gösta och Axel i Vänersborgs läroverk höstterminen 1859, varest de tillbragte tre läsår, Henning i de tre första gymnasieringarna med icke i den fjärde. Därefter praktiserade han lantbruk, genomgick en enklare lantbruksskola - Skeppsholmen vid Tidans inlopp i sjön Jogen - och blev inspektor på gårdar i Värmland och Bohuslän. Han var omtyckt av arbetarna och knöt varaktiga vänskapsband med sina principaler. Av dessa voro en dansk och en norrman. Henning hade språköra och en utmärkt förmåga att imitera. Han kunde tala norska, danska och tre svenska landskapsdialekter, hade lätt att uttrycka sig, var mycket beläst, hade ett sällsynt gott minne och kunde utantill stora delar av sin tids poesi: Tegnér, Geijer, Runeberg, Wadman, von Braun o.s.v. Som han även var i hög grad humoristisk, spred han glädje och munterhet omkring sig, detta såväl i familjekretsen som bland sitt arbetsfolk och vid middagsbjudningar. I sitt yrke stod han efter sin tids begrepp högre än de flesta. Sedan han på sina inspektorslöner sparat ihop ett ringa belopp, blev han arrendator på fideikommisset Onsjö vid Göta älvs västra sida mellan Vänersborg och Trollhättan. Ägaren, friherre Erik Haij, ville emellertid att hans son Wollrath samtidigt skulle av Henning lära sig jordbruk, och genomdrev, att Henning och Wollrath skulle vara kompanjoner. Wolrath uträttade intet. Henning skötte det hela, men fick nöja sig med halva nettovinsten. Detta var under högkonkunjturen efter fransk-tyska kriget , då alla priser oavbrutet steg. Så blev år 1878 Lundens gård i Gärdhems församling till salu. Henning var förlovad med Sophie Kuylenstjerna. Båda tillsammans torde ha ägt 12 eller möjligen kr, men gården kostade kr. Hennings morbröder (Ehrengranat) uppmanade honom att köpa och erbjöd sig att låna honom pengar. Köpet kom till och samma år bröllopet. Henning var nu godsägare. Egentligen var det två gårdar Lunden och Kätene. Den sistnämnda, en liten bondgård, såldes omedelbart, troligen för omkring kr, så att Lunden stod i ungefär kr. Det gällde att producera havre för export till England. Av arealen omkring 250 ha var hälften ljunghedar och kala vågräta berg, en fjärdedel åker och en fjärdedel ekskog. Henning röjde bort ekskogen och förvandlade marken till god åkerjord, planterade eller sådde tall på ljunghedarna, byggde en ny lada för havreskördarna och började rasförädling i kostallet. Men alla priser sjönk, och det fanns ingen möjlighet att förränta lånen. Det blev morbröderna, som fick ta förlusten. Efter åtskilliga år fann de lämpligt att övertaga äganderätten, varefter Henning fick sköta gården utan lön men med allt fritt för sig och sin med åren rätt talrika familj. Han var ej längre godsägare, men det rådde ett mycket gott förhållande mellan honom och hans morbröder. Morbror Albrecht ägde och bebodde Lilleskog, morbror Rudolf Önafors, och på båda ställena var Henning och hans familj alltid välkomna. Skötte sitt arbete med kraft och fart. Alltid var han färdig före klockan fem på morgonen, gav sina order, övervakade arbetet, högg in själv om det behövdes, lärde upp såväl sina egna som andras pojkar att hålla verktyg, redskap eller tömmar på det mest effektiva sättet och var avgudad av sitt folk. År 1899 beslöt Hennings morbröder att sälja Lunden på auktion. Högsta budet blev kr, men detta accepterade icke ägarna. Efter en tid ändrade de mening, men då sa Henning att om de skulle sälja gården för kr så kunde de lika gärna sälja till honom. Så skedde. Hela köpesumman var intecknad skuld, så några kontanter för gården behövde ej erläggas, men inventarierna gick på auktion och blev dyra. Henning var åter godsägare Hans äldste son Göran som samma år tog studenten i Vänersborg, övertog gården 1908 efter att de sålt de åkrar som Henning brutit upp ur ekskog, till ett pris av 400 kr/ha, varjämte några hektar backar och betesmark fick följa med gratis. Henning övertog nu kronoarrendet Hjärpetorp i dalen mellan Halle- och Hunneberg. Det var mager, sandig mark och något dyjord, födde två-tre hästar och cirka 15 kor. Det gav ingen nettovinst, men arrendet var icke så stort som hyresvärdet för bostaden på 5 rum och kök efter stadspris. Henning och hans maka hade ärvt efter hans morbröder och hennes faster så pass mycket, att deras ekonomi var trygg. Henning njöt av att själv gå i ladugården och sköta sina nötkreatur. En tjur råkade bräcka ett par av hans revben. Sin rörlighet och spänstighet bibehöll han. Att gå till fots en mil till Vänersborg var för honom intet. Han gjorde det ännu 12 dagar före sin död. Han hade varit i Skåne i mars 1918 hos sin dotter Karin och hennes man Jan Nordén. Därvid hade han fått åka på öppen vagn till Nordéns föräldrahem, Ingelstorp, beläget 10 km från Vrams Gunnarstorp, efter hästar och sent på kvällen tillbaka. Efter återkomsten till Hjärpetorp kände han sig icke sjuk, var uppe som vanligt och gick in till staden och besökte Kasen, där sonen Fritz tillfälligt vistades på påskaftonen den 30 mars. Han klagade över att han frös, fast han hade tillräckligt mycket på sig och det var

25 varmt och soligt. Dagen därpå fick han gå till sängs i feber och lunginflammation. Han dog den 10 april Titulerades landsfiskal i Martinas dödsnotis 1890 och lantbrukare i Knuts Sonen Lars har beskrivet den gamla herrgårdsbyggnaden på Lunden som revs Den torde av gamla tidningar som fanns under tapeterna ha varit omkring 200 år gammal. Den var rymlig, magnifik med sin frontespis och såg romantisk ut i sin vita färg, vare sig på sommaren, då dess framsida belystes av morgonsolen med lagom skugga från kastanjen och lönnen för att bringa svalka, eller på vintern i månskensbelysning och de stora träden klädda i rimfrost och marken snöbeklädd. Ingången med pardörr av gråbrun färg ledde in i en rymlig förstuga, som delade sig i tre armar, varav en rakt fram ledande till salongen med en bänk och hängare för ytterkläder på högra sidan. På vänstra sidan var vägg mot trappuppgången till övervåningen behängd med brandsprutor i koppar. Förstugans högra arm ledde till matsalsdörren. På dess vänstra sida var skafferiet och på höger ett fönster åt gården. Förstugans vänstra arm ledde till köket. På högra sida var vedskrubben och på den vänstra ett fönster år gården. Förstugans dörrar stängdes på kvällen med en bastant tvärbom. Köket var stort och inrymde främst en stor spis med mur och i vinkel däremot bakugn, en mängd hyllor för grytor och andra köksutensilier, ett diskbord, ett matbord, en träsoffa, en vedlår och en vattentunna samt ännu ett bord nära spisen. Vid matbordet var en bänk samt stolar. Innanför köket i byggnadens sydöstra hörn låg kökskammaren med matbord intill österfönstret med utsikt åt stora lönnen på gårdsplanen. Åt söder var ock ett fönster. I rummet fanns vidare en säng, ett annat bord vid sydfönster, skänk för servis. Från kökskammaren ledde en dörr till Mor Sophies rum i sydvästra hörnet med stoppad soffa, stolar och blomsterbord samt ett sydfönster. Vidare låg vardagsrummet utmed västra långsidan med skrivbord och stolar, en säng och stoppad soffa samt Mors byrå med spegel och diverse prydnader. Vidare utmed husets långsida med två fönster åt väster låg salongen, som väl var omkring 8x10 m och med dörr åt förstugan. Mellan de två fönstren stod en väggspegel som gick upp till taket med bord i mahogny, varpå stod två urnor samt i mitten en särdeles prydlig klocka, där ovanpå en ryttare och på vardera sidan en hjort, allt förgyllt och det hela skyddat av en glaskupa. Vidare fanns i salongen ett linneskåp i ek, ett piano, ovanför pianot en tavla, föreställande en gammal skäggig man i björnskinnsmössa och bister uppsyn, ägnad att injaga skräck varför hustes barn ibland var rädda att på vintern i mörkret passera. Vidare fanns en lång soffa, i mitten ett runt matsalsbord med en ljuskrona däröver. Vidare ett spelbord, två små sexkantiga bord, ett vid vardera fönstret, vid ena väggen ett divanbord med stoppad soffa, ett par rottingstolar, belagda med prydliga vävnader, en länsstol, notställ vid pianot och stol. Salongsmöbeln gick i röd färg men i vardagslag användes överdrag av bomull. Kakelugnen, av vitt porslin med en pojkfigur i mitten var mycket prydlig och eldades på julen med antracit, varvid den även fick värma gästrummet, som var nästa rum på husets långsida där husets fyra söner logerade på ferierna. Här fanns en chiffonier, ett bord vid västerfönstret, stolar, soffa och sängar med nätbotten. Dessutom fanns en grön porslinskakelugn med krans av grevliga kronor upptill - gården hade en gång ägts av Stenbockska släkten. Nästa rum i fil på hustes långsida, utgörande nordvästra hörnet, var handkammaren med trälårar för hushållsmjöl, hyllor för andra matvaror, på vintern kålhuvuden i taket samt vid jultid bryggtunnor för julölet, som bryggdes på gården. Fönstret åt norr var kritat och luften var även på sommaren alltid sval. Intill handkammaren låg en liten korridor som ledde till matsalsdörren och till höger "stora garderoben" där familjens kläder förvarades. Matsalen, som alltså hade en dörr till nämnda korridor samt en till förstugan hade även en dörr till ett större avlångt förvaringsrum med långa hyllor med lerkrus, porslin m.m. I matsalen, med ett norrfönster med en lång rymlig soffa framför samt två österfönster med blomsterbord framför, hade i mitten ett runt matsalsbord med stolar, ett mindre spelbord samt vid väggen åt skafferiet ett kryddskåp med diverse kakor och specerier, som togs hem från Vänersborg en gång i månaden. Kakelugnen var vitlimmad och dess nisch, liksom två urnor på kryddskåpet, pryddes sommartid med friskt löv, som ytterligare förhöjde behaget av den svala, angenäma atmosfär, som alltid rådde då matsalen användes under de varma sommarmånaderna. Där var även, liksom i alla rum på nedre botten, högt i tak. Ehuru Lars M färdats vida omkring och intagit måltider på många olika lokaler har han aldrig sett någon som kan jämföras med Lundens matsal, vare sig på morgonen så solstrålarna spelade in mellan fönstrens blommor, eller på eftermiddagen med rummets härliga svalka. Från förstugans ena hörn ledde en svängd trappa, med dörr till

Mitt liv. S0_275 Ulla Lö fgren g Nilssön. Av och med Harriet Ulla-Britt Löfgren gift Nilsson

Mitt liv. S0_275 Ulla Lö fgren g Nilssön. Av och med Harriet Ulla-Britt Löfgren gift Nilsson Mitt liv Av och med Harriet Ulla-Britt Löfgren gift Nilsson Ordagrant avskrivet av brodern Lars efter Ullas anteckningar. Alla bilder är också inlagda av Lars. Anteckningarna sträcker sig fram t.o.m. 1996.

Läs mer

Charley Nilsson. Man har ju lite minnen Släktingar och annat folk genom två sekler. Man har ju lite minnen 1

Charley Nilsson. Man har ju lite minnen Släktingar och annat folk genom två sekler. Man har ju lite minnen 1 Charley Nilsson Man har ju lite minnen Släktingar och annat folk genom två sekler Man har ju lite minnen 1 Innehåll Prolog Kartskiss Från hjärtat av Skåne Översikt släkten Nilsson Gatehusfolk, åbor och

Läs mer

Historien om Arvid Wennersten. * 30 augusti 1844 23 september 1901

Historien om Arvid Wennersten. * 30 augusti 1844 23 september 1901 Historien om Arvid Wennersten * 30 augusti 1844 23 september 1901 Förord Arvid var min farfarsfar och det svarta fåret i vår släkt. Min pappa Gösta var road av sin släkt och han hade samlat på sig en hel

Läs mer

Om familjen Israelsson som 1927-69 ägde och drev Hässlingby gård i Österhaninge kyrkbygd samt om deras stora och ganska okända släkt.

Om familjen Israelsson som 1927-69 ägde och drev Hässlingby gård i Österhaninge kyrkbygd samt om deras stora och ganska okända släkt. Om familjen Israelsson som 1927-69 ägde och drev Hässlingby gård i Österhaninge kyrkbygd samt om deras stora och ganska okända släkt. Av Gustaf Israelsson Kyrkbygden med Hässlingby i förgrunden. Därefter

Läs mer

Vi kom som flyktingar till Sverige 1944

Vi kom som flyktingar till Sverige 1944 Vi kom som flyktingar till Sverige 1944 av Anu Frithiof Att berätta, framför allt att skriva självbiografiskt, är skapande sorg. Det är att försöka fasthålla värmen att gripa efter något som inte längre

Läs mer

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE Å R S S K R I F T 2 0 0 8. Sjuttiosjunde årgången

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE Å R S S K R I F T 2 0 0 8. Sjuttiosjunde årgången VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE Å R S S K R I F T 2 0 0 8 Sjuttiosjunde årgången Tryck: Mediatryck i Trollhättan 2008 Bokbinderi: Falköpings Bokbinderi Arne Andersson - världsstjärnan som Vänersborg inte får

Läs mer

Kullabladet nr 2/2011

Kullabladet nr 2/2011 Kullabladet nr 2/2011 Vår, Sommar och Höst Medlemstidning för föreningen Backstugans Vänner, Upphärad Kortet är taget i samband med Kerstins 50-årsdag 1984 Stående: Alfhild, Clara, Åke, Per-Axel, Elvy,

Läs mer

Förfäderna i Värend. En släktkrönika

Förfäderna i Värend. En släktkrönika Förfäderna i Värend En släktkrönika Rolf A Karlsson 2015 1 Midsommar 1893 i Hössjö Nilsagård efter mina farföräldra Anders och Mathildas bröllop. Anders i hög hatt längs fram och till vänster grannarna

Läs mer

F I Carl Oskar (Andersson) Karlsson, född 12 december 1869 i torpet Klippan, under godset Kleva i Björnlunda församling.

F I Carl Oskar (Andersson) Karlsson, född 12 december 1869 i torpet Klippan, under godset Kleva i Björnlunda församling. Lövnäsanor F I Carl Oskar (Andersson) Karlsson, född 12 december 1869 i torpet Klippan, under godset Kleva i Björnlunda församling. Utdrag ur 1869 års Födelsebok för Björnlunda moderförsamling i Daga härad,

Läs mer

Och så blir det jul igen!

Och så blir det jul igen! Och så blir det jul igen! Det blir det nog i alla fall när ni får den här kioskvältaren i brevlådan. Mårten har lyckats få till ett nummer som nog blir en milstolpe i släktbladets historia. Det har numret

Läs mer

Vi anar ugglor... GLAD SOMMAR! Lägesrapport bosses historiska hörna framtiden är brun! körigt & Körigt

Vi anar ugglor... GLAD SOMMAR! Lägesrapport bosses historiska hörna framtiden är brun! körigt & Körigt GLAD SOMMAR! SAMHÄLLSMAGASIN FÖR FOLKET RUNT VISKAN NUMMER 34 2008 juni ÅRGÅNG 9 Vi anar ugglor... 30:e helsjön runt Lägesrapport bosses historiska hörna framtiden är brun! dalsland 8:e Brasilienbrevet

Läs mer

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE Å R S S K R I F T 2 0 0 9

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE Å R S S K R I F T 2 0 0 9 VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE Å R S S K R I F T 2 0 0 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BENGT O. T. SJÖGREN Bertel Hallberg och hans forskargärning... 3 HASSE ANDERSEN Claes-Göran Anderssons orkesterminnen... 15 PETER

Läs mer

Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten 1960 1964.

Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten 1960 1964. Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten 1960 1964. Sammanställda av Anders Ring, Vislanda. Ur Smålandsposten N:o 1 Lördagen den 2 Januari 1960. Förlovade Gunnar Karlsson Svea Svensson Blädinge.

Läs mer

ARRESKOWS Släktbok. Den andra publicerades i Ätten Arreskow Utgiven 1962 av Heribert Areschoug. Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough

ARRESKOWS Släktbok. Den andra publicerades i Ätten Arreskow Utgiven 1962 av Heribert Areschoug. Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough ARRESKOWS Släktbok Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough Den första publicerades i Svenska Ättartal Tidskrift för slägtkunskap och slägtforskning samt slägtbok och slägtkalender för år 1894

Läs mer

Livet i Gammalsvenskby

Livet i Gammalsvenskby Livet i Gammalsvenskby Av Andreas Pettersson Annas Förord Jag hans son Nils Taknelid (f.d. Pettersson Annas) vill i detta dokument ge mig till tolk för vad min far, i en handskriven bok, berättar om sitt

Läs mer

De tre gossarna på Gåvetorp Tryggve Ragnar Arvid Aaby Ericsson

De tre gossarna på Gåvetorp Tryggve Ragnar Arvid Aaby Ericsson De tre gossarna på Gåvetorp Tryggve Ragnar Arvid Aaby Ericsson Kennedy Andersson Detta är berättelsen om de tre sönerna Tryggve, Ragnar och Arvid Aaby Ericsson på Gåvetorp och bygger på skriftliga och

Läs mer

!a:m,~;'iv4j. En viktig affär KUMLA KYRKA. V ÄLJ gardinerna SPARBANKERNAS FASTIGHETSBYRÅ. Julklappstips från KUMLA TELEFONKAT ALOG

!a:m,~;'iv4j. En viktig affär KUMLA KYRKA. V ÄLJ gardinerna SPARBANKERNAS FASTIGHETSBYRÅ. Julklappstips från KUMLA TELEFONKAT ALOG En viktig affär Står Ni i begrepp att sälja eller köpa fastighet kontakta SPARBANKERNAS FASTIGHETSBYRÅ Köpmangatan 11-13, Kumla - Tel. 019/75490 En annons i KUMLA TELEFONKAT ALOG säljer effektivt hela

Läs mer

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Innehåll sid. Ordförandebrev 3 Örkelljunga 4 Vandringsmannen 4 Grattis Johan 5 - Sten Svensson Släktforskning

Läs mer

Bo-E. Sjöberg. Förfäder i Småland

Bo-E. Sjöberg. Förfäder i Småland Bo-E. Sjöberg Förfäder i Småland 1 Bo-E. Sjöberg 2003 bo@sjoberg.com Omslagsfotografi Maria och Axel Sjöberg. Första upplagan Tryckt i Sverige KFSAB, Lund 2003 2 Förord Denna sammanställning har jag gjort

Läs mer

KLGF-bladet. Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening. Adress: Alva Lilja, Björkenäsvägen 41, 393 59 Kalmar. Detta nummer innehåller:

KLGF-bladet. Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening. Adress: Alva Lilja, Björkenäsvägen 41, 393 59 Kalmar. Detta nummer innehåller: KLGF-bladet Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening Adress: Alva Lilja, Björkenäsvägen 41, 393 59 Kalmar nr 56 Årgång 14, Augusti 2005 ISSN 1653-087X Ordförandens sida... 2 Höstens program...

Läs mer

Pikétröja/golftröja: 350:- Solbackaslipsen: 500:- Medalj: 300:- Solbacka pins: 60:- Solbacka pins: 150:- Solbackanål: 150:- Manschettknappar: 300:-

Pikétröja/golftröja: 350:- Solbackaslipsen: 500:- Medalj: 300:- Solbacka pins: 60:- Solbacka pins: 150:- Solbackanål: 150:- Manschettknappar: 300:- Solbacka Tidningen ges ut av Föreningen Solbackapojkarna. Årgång 2012 Solbackashopen Beställ direkt från Solbackashopen. Ring direkt till Ernst Nyberg tel. 0705-66 77 88 Eller direkt via nätet på www.solbackapojkarna.com

Läs mer

Innehåll. Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Nr 4 år 2008

Innehåll. Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Nr 4 år 2008 Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Nr 4 år 2008 Innehåll Fristadstorget i Eskilstuna tidigt 1910-tal. Fotograf okänd Föreningsinformation...2 Ordföranden har ordet...3 Textilier

Läs mer

Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare. Tema - Åstorp med omnejd

Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare. Tema - Åstorp med omnejd Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare årg. 16 december 2003 nr. 2 Tema - Åstorp med omnejd Ur innehållet: Åstorps gamla gästgivaregård, Skanne killa, O. D. Krook, Elsa Andersson,

Läs mer

KVARNIBBLE GÅRD Intervju med Staffan Tesch av Inger Löfstedt, Gun Björkman, Ragnar Samuelsson. Sammanställt av Inger Löfstedt

KVARNIBBLE GÅRD Intervju med Staffan Tesch av Inger Löfstedt, Gun Björkman, Ragnar Samuelsson. Sammanställt av Inger Löfstedt KVARNIBBLE GÅRD Intervju med Staffan Tesch av Inger Löfstedt, Gun Björkman, Ragnar Samuelsson Sammanställt av Inger Löfstedt Hembygdsforskning KVARNNIBBLE Staffan Tesch Intervju April /September 2007 Gun

Läs mer

Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten 1945 1949.

Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten 1945 1949. Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten 1945 1949. Sammanställda av Anders Ring, Ur Smålandsposten N:o 1 Onsdagen den 3 Januari 1945. Förlovade Gösta Sällberg Vivan Hulthén Födelsedag. 50 år fyller

Läs mer

THROUGH 2010. Välkomna till Ovesholm. Förvaltningsberättelsen. Årets stipendiatberättelser. Våra donatorer. Cora, Kristian och Astrid

THROUGH 2010. Välkomna till Ovesholm. Förvaltningsberättelsen. Årets stipendiatberättelser. Våra donatorer. Cora, Kristian och Astrid THROUGH 2010 Välkomna till Ovesholm Förvaltningsberättelsen Årets stipendiatberättelser Cora, Kristian och Astrid Våra donatorer Redaktör n har ordet Det drar ihop sig till stort släktmöte igen, denna

Läs mer

När den nya tiden kom till bygden intervjuer i Torhamns församling 1958

När den nya tiden kom till bygden intervjuer i Torhamns församling 1958 När den nya tiden kom till bygden intervjuer i Torhamns församling 1958 Vi har fått tillstånd att publicera intervjuer (LUF 73) gjorda 1958 av Folklivsarkivet i Lund, som är dokumentationscentral för folklig

Läs mer

ALLA ELEVER ÄR OLIKA John-Wiktor Holm

ALLA ELEVER ÄR OLIKA John-Wiktor Holm ALLA ELEVER ÄR OLIKA John-Wiktor Holm Jag heter John-Wiktor Holm, född den 27 juli 1931 i Stockholm. Min pappas yrke var kakelugnsmakare, men eftersom centralvärmen blev allmän i Stockholm från 1920-talet

Läs mer

En SMEDSLÄKT. Uppland Dalarna Gästrikland

En SMEDSLÄKT. Uppland Dalarna Gästrikland En SMEDSLÄKT Uppland Dalarna Gästrikland Lars-Erik Spathon. Stockholm 2011 Förord S läkterna Gustavsson och Lidström (Skräk) strålar samman i Avesta, då Reinhold Gustavsson från Skebo bruk, Roslagen gifter

Läs mer

December 2013. Aktstycket. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län

December 2013. Aktstycket. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län Aktstycket Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län 2 Aktstycket Aktstycket 3 Omslaget Tidningen Vi fyller 100 år Konsumentbladet Till detta nummer av Aktstycket har vi lånat omslagsbilden från tidningen

Läs mer