S A M H Ä L L S M A G A S I N F Ö R F O L K E T R U N T V I S K A N N U M M E R / 2 Å R G Å N G 7 P R I S : 1 0 K R

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S A M H Ä L L S M A G A S I N F Ö R F O L K E T R U N T V I S K A N N U M M E R 2 6 2 0 0 6 / 2 Å R G Å N G 7 P R I S : 1 0 K R"

Transkript

1 S A M H Ä L L S M A G A S I N F Ö R F O L K E T R U N T V I S K A N N U M M E R / 2 Å R G Å N G 7 P R I S : 1 0 K R REKLAM FÖR VEDDIGE SKÖNA MAJ VÄLKOMMEN SOL, VIND OCH VATTEN Skönt skvaller BREV FRÅN BRASILIEN 2 SNÖMÖGEL PÅ POTATISÅKER I STIPENDIUM

2 En riktig bank med hemmaplan i Veddige! Tel bokhylla 3-sits soffa 5990: :- matgrupp från :- sidan 2 ViSKA! 2006/1

3 D E T H Ä N D E R L I T E I V E D D I G E Kolla! Den har delat på sig! Om några veckor har vi fått en ny väg förbi Veddige. det händer lite i Veddige ViSKA! Magasinets redaktion har bett Vägverkets projektledare Christer Johansson att informera kort om vad som kommer att hända närmast i våra vägfrågor. Här ger han svar kort: Angående projekteringen väg 41 så har vi skjutit litet på tidplanen. De markägaresammanträden som preliminärt skulle hållits i maj/juni hålls nu troligen i september. Att vi skjuter på mötena beror bland annat på osäkerhet kring utformningen av Kapmansvägen/idrottsplatsen och kring frågan om hur den gamla soptippen skall hanteras. Vi har under april-maj varit ute och träffat några av de mest berörda markägarna längs den tänkta vägsträckningen. Är det någon ytterligare som har frågor eller funderingar så ta kontakt med oss på Vägverket. Annars träffar vi väl er på markägaremötena som är öppna möten för alla intresserade. Annons kommer att sättas in i bl.a. HN. När det gäller tidplanen för byggandet av vägen så är det fortfarande väldigt osäkert när vi kan komma igång men vi inriktar planering mot en byggstart under Det kan dock bli så att projektet delas upp i två etapper: delen förbi Veddige och delen vid Järlöv. Vilken av dessa delar som i så fall byggs först är osäkert. Det som kommer att hända närmast nu i sommar är att Riksantikvarieämbetet skall göra arkeologiska förundersökningar av några fornlämningar på sträckan. Detta är en fortsättning på den utredning som gjordes förra året. En rapport från den arkeologiska utredningen fi nns på nätet med följande adress: Angående ombyggnaden av Syllingevägen (väg 850) så kommer den snart att öppnas för trafi k (troligen i början av juli). Christer Johansson ViSKA! ViSKA! ges ut av VeddigeVisionen, och distribueras gratis till hushåll i Veddige. Lösnummer säljes på Statoil. Pris: 10 kr. Ansvarig utgivare: Michael Enberg. Distribution: Egen. Redaktion: Arne Eriksson , fax: Bo Emanuelsson , Hans Olsson , Michael Enberg , Sandor Olah , Adress: ViSKA! c/o O.L.S.A. Viskastigen 46, Veddige tel: , fax: , mobil: , Omslag: Reklam för Veddige. Foto: Sandor Olah Tryck: Geson, upplaga: 4000 ex. Papper: Svanenmärkt. NÄSTA NUMMER: 19 SEPTEMBER 2006 Manusstopp 4 september Alla inlägg är välkomna. DONATION: BG Inbetalas till VeddigeVisonens bankgirokonto. Betalningsmottagare: VeddigeVisionen TACK TILL: DEROME PIZZERIA EKLÖWS SUPERMARKET ELEKTRO EMANUEL ESON PAC AB HEMKÖP VEDDIGE J-O BYGG BOMILJÖ AB LISBETH HARALDSSON, MALMÖ LENA OCH HANS OLSSON MÖBELHÖRNET PEBE PRODUKTER AB STRÄNGBETONG TRIVAS VARBERG VARBERGS BOSTAD VARBERGS SPARBANK VARBERGSORTENS ELKRAFT EK.FÖR. VEDDIGE ÅKERI AB VISKADALENS FÖRSÄKRINGSBOLAG VÄXTBODEN VEDDIGE INNEHÅLL: DET HÄNDER LITE I VEDDIGE 3 REKLAM FÖR VEDDIGE 4 BOSSES HISTORISKA HÖRNA 7 SKÖNA MAJ VÄLKOMMEN 10 SOL, VIND OCH VATTEN 11 SKÖNT SKVALLER 12 GÄNGET I GRUSGROPEN #16 14 BREV FRÅN BRASILIEN 2 18 SNÖMÖGEL PÅ POTATISÅKER I STIPENDIUM 21 ViSKA! 2006/1 sidan 3

4 REKLAM FÖR VEDDIGE Text & Bilder: Sandor Olah omslagsbilden: här gör man reklam för Veddige Flickan har inte mycket med artikeln att göra. Hon med några hundra andra, råkade passera förbi vår station av en helt annan anledning. Det var uppehåll och jag tog ett kort hellre det än våra sura miner EFTER DET LYCKADE SAMMANTRÄDET med Varbergs Kommuns representanter den 28 februari blev vi* uppringda av Tomas Lindén, kommunutvecklare. Han och hans kollegor var imponerade av vårt engagemang för Veddige och presenterade snabbt sin idé om en uppföljning. Varbergs Kommun i samarbete med Sjuhärad planerade en reklamkampanj för bygderna med inriktning; göteborgsborna. Hans fråga gällde: vill vi vara med och skicka en representant? VALET FÖLL PÅ MIG med uteslutningsmetoden. NATURLIGTVIS visste vi väldigt lite om hur det hela ska fortlöpa och framförallt vad vi får ut av det. Undertecknad åkte till Borås på utbildning den 15 maj. Utbildningen ägde sidan 4 ViSKA! 2006/1 rum i reklambyrån Meckas lokaler. Mecka var anlitad av Sjuhärads kommuner för att göra en reklamkampanj för bygden kampanjen baserades på byråns tidigare liknande projekt som var beställd av Borås kommun. SYFTET i båda fallen att framhäva fördelarna med att bo på landet i vårt fall Veddige. Man raggar helt enkelt unga familjer som bor i Göteborgs centrum med barn upp till 6 år för att väcka intresse för våra trakter. REKLAMKAMPANJEN bestod av helsidesannonser i Göteborgs största tidningar, stora utomhusaffi scher, direkreklam till 2000 utvalda göteborgare (läs ovan) och slutligen en skattjakt i Slottsskogen med vinjetten: Vinn en tomt i Slottskogen. Med hjälp av en heldags poängpromenad lottades ut 5 tomter i Sjuhärad. Varberg (och Veddige) har inte ställt några tomter till förfogande för att vi inte har några DÄR STOD VI I ENVIST REGN den 21 maj i Slottskogen, Tomas Lindén, undertecknad och några andra kommunrepresentanter, gjorde reklam för kommunen och jag för Veddige. Vi fick svara på många nyfi kna frågor från göteborgare som trots det riktigt dåliga vädret representerades i stort antal tack för det. SÅ, SER DU EN VILSEN, frågvis göteborgare utanför din port, bjud gärna in och ta hand om honom. Han kan bli din nästa granne. Sandor Olah * vi som blev uppringda: Hans Olsson och Sandor Olah.

5 ViSKA! 2006/1 sidan 5

6 Bosses histo Mina berättelser bygger på uppgifter från historisk litteratur men också mycket från gamla tidningsartiklar och berättad muntlig tradition. Det är alltså inget vetenskapligt dokument. Jag hoppas komma sanningen så nära som möjligt. Om någon har bevis, för att jag har skrivit något som är felaktigt, är jag tacksam för påpekande, så att jag kan rätta dessa felaktigheter i kommande tidningar. Ring mig, Bo Emanuelsson (tel: ) om Du har något intressant att berätta. TILLBAKA TILL 1650-TALET. Mina historiska berättelser har tidigare mest handlat om Halland under dansk tid. I de tre sista tidningarna har jag berättat lite om Sveriges historia under och talet, för att vi skall förstå lite av det nya, som nu händer i vårt landskap. På 1650-talet börjar Veddige på allvar komma med i historien. Genom freden i Brömsebro 1645 blev vi svenskar. Jag har tidigare berättat en del om, hur det var att bli svensk. Vi skulle ju egentligen bara vara svenskar i 30 år, varför danska lagar i stort gällde under de första åren blev vi svenskar på riktigt. Bönderna hade det ganska bra i det nya landet. De lyckades förhandla bort utskrivningar till armén. Många av de danska adelsmännen sålde sina gårdar i Halland. En del stannade kvar och fick svenskt medborgarskap efter att ha avlagt trohetsed till drottning Kristina. Borgarna har vi inte talat så mycket om. De få borgare, som bodde i våra städer på den tiden, anpassade sig raskt till de nya förordningarna och de nya herrarna. Köpmän har alltid varit bra på att vända kappan efter vinden. Bäst var de i Halmstad, där man begärde att få verka efter svenska lagar. Detta belönades av Axel Oxenstierna med att Halmstad för en tid blev Hallands enda stad med stapelrättigheter. En stapelstad var en stad med rätt till handel med utlandet. Detta var inget, som gladde de bönder i Värö och Onsala, som också var skeppare och hade fartyg ute på havet. Efter en tid fick dock även Varberg bli stapelstad. Tidigare hade Varberg sidan 6 ViSKA! 2006/1 varit den största och mest betydande staden i Halland. Genom köpmännen i Halmstads anpassningsförmåga börjar denna stad ta över som den ledande staden i länet. PRÄSTERNA. Vid försvenskningen av Halland var prästerskapet en viktig faktor. Under de 30 förpantningsåren skulle dansk kyrkolag gälla i landskapet. Det visade sig snart bli en maktkamp mellan å ena sidan allmogen i församlingarna och den svenska staten, som försökte påverka tillsättandet av kyrkoherdar. När man tillsatte ny kyrkoherde, skulle de sökande till tjänsten ha utbildats i Sverige. Det var viktigt att få dem att predika på svenska. I orostider var kyrkoherden en viktig maktfaktor. De danska prästerna, som fanns här 1645, fick stanna kvar i sin församling. De beordrades predika på svenska, vilket förstås inte alltid efterlevdes. Nya präster skulle ha utbildats i Göteborg eller Uppsala. Det var först när hallänningarna började skicka sina söner till Göteborg för utbildning, som vi började få svenska präster. Försvenskningen tog därför ganska lång tid att utföra. När Skånska kriget bröt ut 1676 fanns det fortfarande gott om danskvänliga präster kvar i de halländska kyrkorna. Det gjordes några undantag från ovanstående relaterade regler, när präster tillsattes. Det kunde bero på olika anledningar. Man känner till två präster, som var födda i Danmark, men som efter 1645 fick prästtjänst i Halland. Den ene var Hans Fredriksson Hjort, som hade stort förtroende hos svenska myndigheter. Han var född i det danska Skåne, men fadern var hallänning. Hans farfar hade varit präst i Halmstad. Om den andre har Sven Larsson berättat i sin bok När hallänningarna blev svenskar. Denne präst hamnade så småningom i Veddiges historia, varför jag här berättar lite av hans levnadsöden. JÖRGEN LAURIDZEN FRISIUS. Söndagen den 13 juli 1652 var det stor dramatik i Breareds kyrka. Efter gudstjänsten gick prosten Jens Andersön från Veinge fram till altaret, vände sig mot församlingen och bad de sju utvalda sockenmännen att gå ut på kyrkbacken för rådslag, om vem som skulle bli församlingens nye kyrkoherde. Den tidigare prästen var död, och nu skulle en ny utses. Enligt Brömsebrofreden skulle dansk lag tillämpas. När en ny kyrkoherde skulle väljas, skulle församlingen utse sju av de äldste och mest aktade männen i socknen som sina förtroendemän. Dessa skulle tillsammans med prosten i häradet utse ny sockenpräst. Enligt dansk lag skulle den, som församlingen valde till kyrkoherde, examineras av biskopen, för att man skulle få garantier för att den valde var lämplig. Därefter skulle han tillsättas av lensmanden, en motsvarighet till den svenske landshövdingen. I Danmark var det alltså den världsliga makten, kungens representant, som formellt godkände tillsättningen. I Sverige var det biskopen. Brearedsborna fruktade nu, att det skulle bli en svensk tillsättning med biskopen som den bestämmande. Det fanns två kandidater. Den ene hette Håkan Jönsson. Man vet inte så mycket om honom och hans meriter, men han var tydligen välkänd i Breared. Den andre var Jörgen Lauridzen Frisius, som kanske var mer ökänd i församlingen. Han var dansk. Frisius hade varit kyrkoherde i en församling på Själland. Han hade blivit osams med myndigheterna, avsats och flytt till Sverige. Här hade han blivit lovad ett pastorat i någon av de erövrade provinserna. Frisius var i brearedsborna perspektiv en överlöpare och en förrädare, som man inte ville ha till kyrkoherde. När de sju denna söndag lämnade kyrkan för att rådgöra ute på kyrkbacken, inträffade något mycket ovanligt. Hela församlingen reste sig och ropade, att det redan var tillräckligt diskuterat. Håkan! Håkan! Det blir Håkan! Församlingen misstänkte, att de skulle förlora sin lagliga rätt att tillsätta kyrkoherde, vilket orsakade detta tumult, som senare togs upp i domstol. Man litade inte på prosten Jens, som tydligen var den, som kom dit med Frisius som kandidat.

7 B O S S E S H I S T O R I S K A H Ö R N A författare: Bo Emanuelsson riska hörna De sju förtroendevalda och ytterligare fyra utsedda män for till Halmstad för att träffa guvernören Caspar Otto Sperling, vilket inte lyckades. De gjorde en ny uppvaktning, men fick inte guvernörens stöd. De kallade då på eget bevåg Håkan Jönsson till prästtjänsten. Denne började dock bli rädd och tveksam, varför han drog tillbaka sin kandidatur. Han tyckte inte, att valet gått rätt till. Eventuellt hade han utsatts för påtryckningar från sina överordnade. Därmed var saken klar. Jörgen Lauridzen Frisius utnämndes till kyrkoherde i Breared, och församlingens val hade kringgåtts. Lokalsamhällets allmoge hade tagit upp kampen mot en central myndighets strävan att kringgå dess rätt. Prosten försökte som de nya herrarnas representant att göra församlingsbornas gamla och lagliga valrätt till ett meningslöst spel för gallerierna. Tillsättandet av präster var långt fram i tiden ett bekymmer. Karl XI undanröjde på 1680-talet de sista resterna av folkligt inflytande över prästtillsättningarna. Han tog själv över kontrollen. Pastoraten blev nu regala. Gällareds församling fi ck en av de första svenskfödde prästerna, Lars Halgerus, utmänd redan Hans porträtt fi nns nu i kyrkans sakristia. Ur boken: När hallänningarna blev svenskar av Sven Larsson. JÖRGEN FRISIUS I BREARED OCH VEDDIGE Jörgen Frisius stannade sjutton år i Breared. Förhållandet till församlingen var inte helt friktionsfritt. År 1666 fick biskopen medla i en tvist om prästtiondet. Brearedsborna anklagade sin kyrkoherde för att ha tagit ut för högt tionde. När de vägrade betala, hade han vid sju tillfällen dragit dem inför tinget. Biskopen vädjade till församlingen om förlikning, eftersom Frisius under sina sju år Warit fl ijtig och oförsumlig i sitt kall och Embete. Först sedan församlingen lovats ekonomisk gottgörelse, gick de med på en uppgörelse. År 1669 var Frisius åter ute i nytt blåsväder. Han blev av biskop Klingius avsatt från sin tjänst för att ha spritt irrläror. Det visade sig senare, att dessa anklagelser var falska. Han fick därför upprättelse, då Kungl. Maj: t tilldelade honom en kyrkoherdetjänst i Veddige. Någon svenskvän blev Jörgen Frisius aldrig. På den punkten kunde för- ViSKA! 2006/1 sidan 7

8 I Hallands allra sydligaste socken, Östra Karup, var Peder Hansen kyrkoherde då landskapet blev svenskt. I sockenkyrkan finns en målning där han och hans hustru knäböjer vid Kristi kors Han bär den karakteristiska runda pipkragen som tillhörde den danska prästdräkten. Ur boken: När hallänningarna blev svenskar av Sven Larsson. sidan 8 ViSKA! 2006/1 samlingsborna känna sig lugna. Tvärtom försvarade han de danska sedvänjorna vid gudstjänsten och använde givetvis sitt danska modersmål livet ut. Detta blev ytterst besvärande för honom under slutet av hans liv, då den strikta försvenskningspolitiken inte längre tolererade sådana avvikelser. År 1679 anklagades han för att ha använt danska ceremonier och dansk brudpredikan, då han vigde sin dotter med befallningsmannen Erik Memsen. Han skall också ha låtit sin andre svärson, kaplanen Olof Kjerrulf, predika på danska. Ärendet överlämnades till Domkapitlet i Göteborg, dit både Kjerrulf och Frisius kallades för att ta emot varningar. Frisius fick dock sitta kvar i Veddige prästgård fram till sin död Möjligen medverkade hans nyvunna släktskap med den svensklojale befallningsmannen till att man såg mellan fingrarna på den gamle danskprästens förvillerser. I Göteborgs Stifts Herdaminne kallar man Jörgen Lauridzen Frisius för Göran Larsson Friis. Denne efterträdde i Veddige kyrkoherde Michel Johannis Faurius, som avled Vid visitationen 1667 hade denne fått stort beröm, då han predikade ute på kyrkogården. Ungdomen hade infunnit sig i stor myckenhet och visat sig vara väl undervisade. Den ende, som besvärat sig över Faurius, var bonden A. Torsson i Bjurum. Han var arg för att Faurius hade vägrat ta hans hustru i kyrkio. Han hade dessutom kallat Torsson vid öknamn. JÖRGEN FRISIUS OCH FAMILJEN MEMSEN I ViSKA! Nr 9 och 10 har jag tidigare berättat om familjen Memsen. Här kommer ett litet sammandrag av detta. Addick Memsen var en holländare, som under det trettioåriga kriget anslöt sig till den svenska armén. Han följde i flera år med den av gikt plågade generalen, Lennart Torstensson. Enligt sägen var det den urstarke Memsen, som fick lyfta upp Torstensson på hästen. När Torstensson efter kriget blev guvernör över Värmland, Västergötland och Halland, följde Addick Memsen med honom. Torstensson beordrade Memsen att bygga den nya bron vid Ås kloster. Det blev nu Nyebro. Addick Memsen bodde under dessa år i Färjestaden, som Nyebro kallades. Han innehade också lönebostället Ambjörntorp i Värö. Bron lär ha varit färdig Det är samma år som Frisius blir avskedad i Breared. Denna församling låg i Simlångsdalen. Frisius blev kyrkoherde i Veddige antingen 1669

9 eller Carl XI:s fullmakt är daterad först den 15/ Det var Jörgen Frisius son Lars, som sammanvigde Jörgens dotter Anna med befallningsmannen Eric Memsen, en son till Addick Memsen. Vigseln utfördes med danska ceremonier i Veddige prästgård och med dansk brudpredikan. Dessutom hade man även låtit Jörgens måg, Olof Kjerrulf, predika på danska. Eric Memsen hade fått storhetsvansinne. Han försökte genom köp av gårdar förvandla Ambjörntorp till fideikommiss. Jörgen Frisius hade ställt upp med borgen, vilket senare kom att bli mycket olyckligt för den stackars prästen. Jörgen Frisius var gift med Regina Forman, som efter hans död 1688, kom att bli omgift med Andreas Gothenius, kyrkoherde i Veddige från Vi bygger broar ett bildreportage För ett år sen prydde den ViSKA! Magasinets omslag med sin kaotiska tillvaro. Nu är den återhämtat sig för allas trevnad. Det handlar om Järlövs-bron. Alla som bor andra sidan åa tackar för detta. Och vi tackar Lena Karlsson för bilderna. ÄVEN BRÅK I VEDDIGE. Efter det att Jörgen Frisius avlidit, utnämnde Carl XI Olof Borelius till kyrkoherde i Veddige år Här är dock församlingen i samarbete med biskopen i strid med kungen. De vill till kyrkoherde ha Andreas Jonae Gothenius. Främsta skälet var nog, att Gothenius lovat conservera Frisius änka, Regina Forman, som på grund av Erik Memsens affärer blivit utfattig. Det vill säga, att han lovat gifta sig med änkan och därigenom befriat församlingen för framtida understöd. Andreas Gothenius hade studerat i Uppsala. Han hade verkat som vice komminister hos sin far i Värö under 4 år. Biskopen och församlingen lyckades upphäva kungens beslut. Borelius fick flytta till Surteby. Andreas Gothenius blev kyrkoherde i Veddige Han avled den 31/ Hans hustru Regina Frisius avled långt tidigare. De hade dock fått en dotter Marta Gothenia, som gifte sig med näste kyrkoherde i Veddige, Andreas Liedberg, en borgarson från Varberg. Det hade även i Värö varit en stormig tid, när Andreas Gothenius far tillsattes. Fadern, som hette Jonas Bengtsson Gothenius och var svensk, hade motarbetats av Addick Memsen, som ville ha en dansk präst, vilket var något underligt, då Memsen var en lojal Sverigevän. När Regina Frisius, född Forman gifte sig med Andreas Gothenius, var det Jonas Bengtsson Gothenius, som var vigselförrättare. I nästa nummer av ViSKA! skall jag berätta lite om, hur Björkholm förvandlas till säteri. Vi skall också försöka sammanfatta Daniels Schlegels betydelse i Veddiges historia. Jag hoppas också få med lite om den nye kungen, Karl X Gustaf. ViSKA! 2006/1 sidan 9

10 S K Ö N A M A J V Ä L K O M M E N text & bild: Inger Eklöv Börje tackar Margreth med en bukett blommor Det sägs att Börje var i verkligt dåligt skick när han flyttade till Videbo, men nu är han lika blomstrande som den trädgård han skapat. Det är verkligen en fröjd att få sjunga här, och efteråt överräckte Börje en vacker blombukett till Margreth. Blandade blommor från Börjes Trädgård. Kan det bli bättre? Jag kan naturligtvis inte undgå att tänka tillbaka på Videbos barndom. Det var väl 1967 i april som jag och min pappa var på visning av det nya fina ålderdomshemmet. Vid den tiden arbetade jag på en långvårdsavdelning på Skene lasarett. 30 patienter på 8 rum i en korridor. På Videbo var det plats för 42 pensionärer i lika många rum i sex korridorer. Jag har alltid haft lätt för att irra bort mig, så jag bestämde mig för att Här skulle jag aldrig vilja jobba!. Sköna maj välkommen Veddige Kyrkokör skulle sjunga vårsånger i Prästens Trädgård efter familjegudstjänsten söndagen den 30 april. Lite varstans i byn blickade vi upp mot en mulen himmel och undrade Blir det sång eller blir det regn?. När jag passerade prästgården på väg till kyrkan såg jag att där var utställt stolar på gräset så kanske ändå. Men i kyrkan förstod jag att inte ens Eva vågade lita helt på Vår Herre när det gällde vädret. Vi framförde vårt program från kyrktrappan. Termometern visade på +8 grader och himlen höll tätt medan vi sjöng Vintern rasat, Våren kommer nu med fröjd, Sköna maj, All världen, nu sig gläder och för att hylla vår kung Karl XI Gustaf avslutade vi med Du gamla, Du fria. Det var ju hans 60-årsdag! Men, kanske skulle det passat bättre med Kungssången! Vi menade i alla fall väl och han får väl ändå aldrig ens veta att vi sjöng för honom. Efteråt bjöds vi på kaffe inne i kyrkan, med goda kakor. Dumlegömmor kallas dem och många av oss har också fått receptet. Mums! Förr i tiden sjöng vi vid elden på den gamla potatisåkern vid kyrkan, men nu finns där istället en fin kyrkogård, som kören förresten var med och invigde. Men under mina körår har jag ändå varit med om några såna evenemang. T ex när en pälsklädd Margreth dirigerade sin vinterklädda vårsjungande kör, som nästan hackade tänder. År 2000 däremot var det nästan för varmt med shorts och linne i den gradiga vårkvällen. En annan gång stod vi på ett lastbilssläp och hostade och nedanför oss kunde vi knappt skönja Margreth i röken från brasan när vårvindar friska låg på från det hållet. Så kom då Sköna maj även i år, och då fick vi verkligen skåda En vänlig grönskas rika dräkt! Första halvan av maj var det solsken varenda dag och allting slog ut och hjärtat sjöng och tog glada skutt. Den 4 maj begav kören sig till Videbo för att sjunga i Börjes Trädgård. En ljuvlig kväll, 17 grader och solsken. Vilken trädgård! Full av blommor och pensionärer. Bror Börjesson (kallad Börje) lägger hela sin själ och en väldig massa jobb här år efter år. Han har efter många år på Kanarieöarna bosatt sig på Videbo. En oerhört pigg 91-åring som kan allt om blommor och bjuder oss andra att njuta av det. Här finns allt! Påsk-pingst-och-andra-liljor, tulpaner förstås i olika modeller och färger. Börje visade mig en låda med strån det var lejongap, färdiga att skolas ut. Ett sånt pillegöra! Veddige K yrkokör ska sjunga vårsånger på Videbo Men! Året därpå sökte jag ändå en tjänst för jag skulle gifta mig i november och bosätta mig i Veddige. Den 1 augusti 1968 började jag arbeta på Videbo och en av mina nya arbetskamrater, Margaretha, följde med mig runt för att jag skulle få hälsa på dom boende. Då vi kom in till August tog jag i hand och hälsade, God dag, jag heter Inger och jag ska börja arbeta här.. Nämen sa August Ända ifrå Indien och hit för å sköta oss. Han hörde lite dåligt, men han blev ju ändå glad. Jag blev kvar på Videbo i 30 år! Då, när jag var ung, blev man kallad hoppjerka om man bytte jobb ofta. Nu för tiden tycker man snarare att dom som går på samma jobb i 3 år inte har några ambitioner Efter Videbo har jag nu hunnit med nästan 8 år på Kastanjen. I alla fall 7 tills jag blev sjuk i höstas. Någon hoppjerka är jag inte och där är bara 8 boende i varsitt rum i en korridor. Efter Videbos senaste ombyggnad irrar jag bort mig varje gång jag är där. Nu stundar sommarens soliga dagar, i år får jag hålla mig i skuggan eller klä mig i t-shirt och halsscarf eftersom jag nu får strålbehandling mot min bröstcancer. 33 behandlingar som väl är klara sista juni. Håret har börjat växa ut igen men det är fortfarande ett jobbigt kapitel. Det är bara att acceptera situationen och jag är långt ifrån ensam. sidan 10 ViSKA! 2006/1

11 S O L, V I N D O C H V AT T E N Det var en helt underbar konsert. Vi fyllde hela kyrkan. Folk kom utsocknes ifrån för att höra toner från Ted Gärdestad. Hjärtan fylldes med glädje och ögonen med tårar. Det tog slut för fort, vi hade gärna sjungit några låtar till. Söndagen den 4 juni avslutade Veddiges Kyrkokör sin termin med musikgudstjänst. Vi sjöng låtar från Ted Gärdestad och Kenneth Gärdestad tonsatta av Bernt Bengtsson. Marie Johansson sjöng Äntligen på väg ackompanjerad av basfiol och dragspel. Kenneth Gärdestad Kenneth Gärdestad pratade om Ted och sitt liv tillsammans med en oförglömlig värme. Tack alla ni musiker som har ställt upp och kompade vår sång, tack Margreth Börjesson för att du tar oss, amatörer till sådana höjder. Vi vill göra fler sådana! Jag lovar, jag ska vara med på alla övningar Marie Johansson du är underbar. Sol, vind och vatten text: Lena Karlsson och Sandor Olah Sol, vind och vatten och tårar när vi sjöng den melodin. ViSKA! 2006/1 sidan 11

12 SKÖ NT SK VALLER text &bild: Sandor Olah Alla har hört rykten. Ingen vet säkert. Är det sant att ett Rehab Center har öppnat i Veddige? Har PeBe sålts? Hur många blir nu arbetslösa? Vad händer i det gamla Cementgjuteriets lokaler? Och vem är det som nu äger Karlsson? Skö För att spränga osäkerheten har vi gjort ett reportage sight-seeing i vår by. Hans Olsson, som nu har lite mer tid än tidigare och jag, undertecknad åkte runt för att jaga på beslutsfattare på några av Veddiges företag, där vi visste att förändring har skett. Först hamnade vi på och seniorboende. Tilltalande område kan man säga. Bosse for iväg lika fort som han kom. Han ville inte ha kaffe för att som ha sa jag har så mycket att göra innan jag trillar av så jag hinner inte. Då var det här med PeBe. Bengt berättade att försäljningen var länge planerat. Ägarna, Bengt, Pelle och Håkan har länge bestämt att när tillfälle ges och företaget har vuxit sig stark nog så skulle de sälja. Och på den vägen är det att Gunnar Bark som startade bl a Autoliv, har köpt PeBe. Företaget kommer att fortsätta i samma anda som tidigare, men de kan utvecklas till en distributionscentrum för Gunnar Barks övriga företag som är bla a: Calix, Autoform och Klippan Safety. För Pelle, Håkan och Bengt känns denna grupp tryggt för PeBes framtid. Tack för kaffet. Nästa gång virvlade vi in till Veddiges nya När Mona-Lisa frågade henne om hon hade lust att dela lokal med henne svarade hon ja med glädje. Hon erbjuder klassiskt fotvård. Mona-Lisa behöver knappt någon presentation. Många kommer nog ihåg henne, hon hade frisörsalong i Veddige för arton år sedan. Nu flyttade hon hem igen från de Kungsäterska-skogarna och stormtrivs (det ser man på henne) tillsammans med sina klienter. Medan jag frågade ut Annika och Mona, lurade Elli in mig till sin salong och innan jag visste ordet av satt jag i en fåtölj med fötterna i en elektrisk fotbad, i vänsterhanden kaffe, i högern kaka. Fotbadet heter AquaDetox och med hjälp av salt vattenbad och lite elektricitet (prova inte det hemma för jessu namn!) dras ut slaggprodukter från kroppen. Beroende på hur man lever och mår, förändras vattnet under behandlingen. Mitt fotvatten blev till ett tjockt, mörkt gegga Akupressuren fick mig att slappna av så att jag hällde kaffet i min mobil. Jag ska nog tillbaks dit flera gånger när jag hinner. Jag rekommenderar faktiskt en heldag hos alla damerna efteråt känner man sig säkert tio år yngre (inget för tioåringar, men det fattar ni väl). Äntligen fick vi tag på Martin Söderberg ägare av Pebe Produkter AB. När vår bil stannade utanför PeBes lokaler passade vi på att beundra Doles nya bussar som stod vackert uppställda på parkeringsplatsen utanför. Det är underbart att se att alla dessa moderna bussar fi nns här hos Veddige Buss. En utveckling för företaget som man kan bara gratulera till. Under tiden vi dräglade över dessa skönheter kom Bengt Sjögren, VD för PeBe, ut för att hälsa och stilla sin nyfi kenhet. Han bjöd på kaffe och vi satte oss utanför entrén för att avnjuta fi kat i den härliga sommarvärmen. Vi hann knappt presentera vår idé när SSP (Sveriges Snabbaste Pensionär) for in, Bo Emanuelsson, med några kartor under armen. Han berättade glatt att han har nu kommit över de första ritningarna som kommunens planeringskontor börjat skissa, om området bakom den nya brandstationen. Där kan man se ritningar på gator, vägar, daghem Rehab Center. Som de kallas i folkmun. I före detta föreningsbankens lokaler trivs nu tillsammans Salong Mona-Lisa, damernas nya tillhål för frisyrmakeri, Annikas fotvård, för alla oss som inte längre når sina fötter, samt Ellis akupressur en lite mer flummig vård för hela kroppen-själen, inspirerad från bl a gamla kinesiska läkekonster. När Hans och jag tittar in första gång, har vi lite otur, vi hittar bara Elli på plats och vi vill ju så gärna prata med alla tre. Bestämmer oss för möte på torsdag, som jag senare höll på att glömma men lyckades komma i tid ändå. Det gjorde inte Elli och anledningen var att hon på väg till Veddige skaffade fi kabröd till journalisters ankomst till ära (åh, tänkte jag, de vet nog inte hur bråttom jag har). Annika Svensson är veddigebo sen länge men har haft sin fotvårdsmottagning i Varberg och där delade hon lokal med en annan. Idala Markprodukter nu stationerad i gamla Cementgjuteriets lokaler. Så vi åkte dit. Idala Markprodukter har funnits länge och de växer snabbt berättade Martin från att de ha varit 4 man för bara några år sedan är de nu 14 som sköter planering, distribution och stensättning främst åt privatpersoner. Fastighetens värde ökar dramatiskt med en vackert anlagd trädgård eller snygg stensättning utanför garaget. Därför satsar många j a sidan 12 ViSKA! 2006/1

13 nt skvaller och fler och fler på sten i stället för grus säger Martin. Han är ensam om att ha en produkt där han förenar granitens vackra yta och precision samt bra ekonomi för kunden. Vi tog en rundtur på gården, tittade på tillverkning och såg på efterbehandlingen. I den lilla fabriken kan han producera markstenar för en halv million kronor om dagen. Och bra att veta för oss veddigebor: vi behöver aldrig mer jaga billiga markstenar någon annanstans. Idala Markprodukter saluför allt i marksten och lite till. Från betongringar till grekisk dekorationssten fi nns här allt att köpa. Inspirationsbroschyr fi nns att hämta på kontoret. Från att öka fastighetens värde till att försäkra allt man har. Vår nästa stopp var hos Dina Försäkringar, före detta Sockenbolagen. Tomas Ström lokal ombud, efter 26 år i tjänst pensionerar sig och lämnar över försäkringsstafetten till den 46-årige Boris Johansson. Boris bor i Torpa med sin fru och tre barn och har jobbat tidigare på Länsförsäkringar. Han ska nu följa Tomas ett år i sitt arbete, träffa kunder, bekanta sig med lokala egenheter mm. Viskadalens Försäkringsbyrå har god ekonomi och det är Tomas stolt över. Inte minst för att vi är duktiga på att jaga hundralappar säger han, och tillägger men när vi hör brandbilen strax bakom husknuten rycka ut blir man lätt skakis då ser man millioner rulla iväg. Boris gillar cykling (likt Tomas) samt tennis med andra old boys. Boris, välkommen till Veddige. jag har så mycket att göra innan jag trillar av så jag hinner inte Statoil Standard Oil, Esso eller bara macken som så många kallar har också bytt ägare. Efter 26 år bakom disken lämnar nu Hans och Lena Olsson Statoil-macken till Lars och Lotta Thorén. De ska driva macken med sonen Jimmy och tidigare anställda. När vi hälsar på, kikar jag nyfiket på Hans reaktioner, men nej, jag ser inga tårar i hans ögon. Efter 26 års slit känns det mer än rätt att få göra någonting annat. Lars (kalla honom Lasse så blir det inte svårt från Hasse ) är 46 år (bästa årsmodellen), har jobbat som resande säljare ser nu med glädje fram emot att jobba i Veddige. Han har tidigare bott i Veddige så det är många han känner igen. Nu bor familjen i Tvååker. Lars, Lotta och Jimmy; välkomna till Veddige! Vad har då Lena och Hans att säga? Vi tackar alla kära vänner och trogna kunder för de gångna åren. Det har varit ett nöje att arbeta mitt i byn åt alla trevliga människor. Vi hoppas på att Lars med familj kommer att trivas här, de är redan väl mottagna av kunderna. Vi önskar dem allt gott! Jag lämnade Verktygsboden, VB-center, ullared2.se, tjock-svart-tejp-två.se, allas vår Karlsson sist i min besökslista. Delvis för att genom mitt samarbete med företaget vet jag en del själv utan att fråga. Jag nämnde till Benny Andersson, VD för Karlsson i Sverige AB att jag ska hämta inspiration från det PM som finns att läsa på hemsidan för att berätta för veddigeborna om Karlsson. Skriv nu bara gott om oss, Sandor löd uppmaningen. Hja, jag vet inte vad annat skulle jag kunna skriva om ett företag som har växt i exemplariskt takt från enmansföretag i Handelsföreningens källare, till varuhuskedja, med målsättning om tre-fyra nyetableringar om året? Från och med den 28 april 2006 blir Amplico Kapital störste ägare i Karlsson, en av Sveriges snabbast växande lågpriskedjor med varuhus på sju orter i Sverige. Genom en omstrukturering av Karlssons kapitalsituation stärks det egna kapitalet med 37 Mkr och kassan tillförs 43 Mkr står i pressmeddelanden. Affärsmodellen, den amerikanska modellen, är ovanlig i Sverige och bygger på ett koncept av partnerskap med leverantörerna där produkterna betalas när de säljs i butikerna. Därtill strävar Karlsson mot att varuhusens kostnader skall vara 100 procent rörliga. Karlsson är ett spännande företag som har en affärsmodell med betydande framtidspotential. Tack vare den kapitalförstärkning som vi medverkar i får företaget rejäla resurser att utveckla denna och förverkliga ambitionen att bli rikstäckande. Ledningen kommer att kunna koncentrera sig på den operativa driften och optimera kvalitet och kvantitet för att nå mål och plan, säger Mikael Olsson, Amplico Kapital. Det är bara att gratulera. Så får vi, föreningsmänniskor hoppas på att vi kan hälsa Karlsson åter som en av de största och starkaste sponsorerna av lokal föreningsliv säger Sandor Olah redaktör i ViSKA! magasinet. Härmed slutar vår resa genom framgångsrika veddigeföretag. Ingen nämnd ingen glömd. Synpunkter till Sandor Olah ViSKA! 2006/1 sidan 13

14 G Ä N G E T I G R U S G R O P E N # 16 författare: Bo Emanuelsson gänget i GRUSGROPEN Minnen från 1940-talet av Bo Emanuelsson. 16 Två kreaturshandlare Johan Emanuelsson och Johan Johansson. Slaktar-Johan och hans familj framför ett nybyggt Hättorp. sidan 14 ViSKA! 2006/1 BJÖRKHOLMSVÄGEN. Jag berättade i förra numret av Viska lite om det kvarter, som ligger mellan gatorna Viskastigen, Sandalsvägen, Nygatan och Björkholmsvägen. Vi skall hålla oss kvar i detta kvarter även i denna tidning. Björkholmsvägen väcker vissa minnen. Det var ju där, som jag och mina bröder växte upp. Vår far byggde villan 1931 och även det uthus, där han hade sin fi rma. Det är inte den gula eller orangefärgade byggnaden, som står där idag. Det var en enkel träbyggnad, i vilken det från väster inräknat inrymdes utedass, vedbod, lager för elmaterial och ett garage. Senare tillkom även ett fristående garage. Vårt hem låg norr om det kvarter, jag ovan nämnt. Björkholmsvägen hette inte så på den tiden. Det var en vanlig landsväg, som gick till Frillesås, varför gatan oftast kallades Frillesåsvägen. Det var länge en grusväg med små diken på vardera sidan. På sommaren rök det fruktansvärt vid denna väg. Vi hade vinbärsbuskar utmed gatan. Det gick bara att använda vinbären på den sidan, som inte låg mot vägen. Nuvarande vägen till Frillesås, Kullavägen vid Statoil, tillkom mycket senare. Vår gata var det stora ströget för människor, som kom från Kulla, Björkholm, Källsmossen och Frillesås. Här vandrade många lustiga typer förbi. Det var Räva-Frans på en trehjulig cykel, och det var Rälige-Petter, som bodde som inhyse hos Frans. Han var inte vacker att skåda. Vid ett slagsmål hade någon med kniv stuckit sönder hans ena öga, där det nu var ett hål, ur vilket det ständigt rann vätska. Ibland kom den dubbelvikta Ormakärringen. Hon gick med överkroppen böjd i 90 graders vinkel mot resten av kroppen. Det sades, att hon som barn blivit skrämd av en orm. Eller var det kanske hennes mor, som fått en skräckupplevelse, när hon var havande? Men där kom också andra människor. På söndagarna kom kyrkfolket. Då kom Herman i Planterhagen iförd lång svart rock. Han gick med riktiga sjumila kliv. Tio meter bakom honom småsprang hans hustru med små snabba steg. När något liktåg skulle passera, fick vi skaffa granris, som höggs sönder i små bitar och ströddes på vägen utanför vår infart. Det tror jag man gjorde även, om det var ganska okända personer, som skulle begravas. OLYCKOR PÅ BJÖRKHOLMSVÄGEN. Vi fick också uppleva en del små olyckor på Björkholmsvägen. De, som stannat i vårt minne, är väl kanske mest de, som var lite lustbetonade. Av någon anledning inträffade alltid dessa, när vår mor kommenderat ut mig och min bror Ove för att skaka mattor. Den första olyckan inträffade en kväll, när det var beckmörkt. PM:s gatubelysning höll inte idag erforderliga luxvärden för godkänd vägbelysning. En stolpe med en vanlig 100W glödlampa stod i hörnet vid Nygatan. Nästa stolpe var uppe vid Stalla-Johans. Mellan dessa ljuspunkter var det helt svart. Nu stod vi där under vår privata ytterlampa och skakade mattorna. Plötsligt hörde vi smattret från något motorfordon, som kom uppe vid Toréns. Vi kände snart igen ljudet. Det kom från en så kallad påhängsmotor. En cykel med påhängsmotor var ett billigare alternativ till de första mopederna. Då den ganska tunga motorn hängde på ena sidan av bakhjulet, fick man balansera tyngden genom att skjuta ut ändan åt andra sidan. Ljudet stegrades, då föraren hade klarat nittiograderskurvan vid Stalla-Johans. Vi anade, att det var Plåt-Nicklas, som kom. Han var en av de personer i vårt grannskap, som ägde ett sådant fordon. Han hette förstås något helt annat. Hans namn var Hilding Andersson. Han hade en gång kommit till Veddige och övertagit Johan Anderssons smedja, som låg nere i hörnet Viskastigen- Björkholmsvägen. Efter några år sålde Hilding sin smedja till Edvin Johansson från Istorp, som byggde om smedjan till reparationsverkstad för både cyklar och bilar. Hilding och hans familj flyttade till Varberg. Nu hade Hilding Andersson gjort comeback i Veddige, nu som plåtslagare. Hilding och hans bröder var oerhört skickliga hantverkare. Tyvärr gick en del av inkomsterna till ölkonsumtion. Plåt-Nicklas hade nu flyttat in hos Långe-Johan i Månsagårds gamla manbyggnad. Långe-Johan hjälpte folk med olika grävningsarbeten. Ibland arbetade

15 Linnebolagets brevpapper han på byggen. Han tackade inte heller nej till en flaska öl. Tydligen var det så denna kväll, att de båda kompisarna hade delat några bärs. De var inga storsupare men tålde inte så mycket. Hilding skulle sannolikt ut och leverera sina under dagen tillverkade rännor. Varför han gav sig ut med sin leverans i detta höstmörker är en gåta. Kanske behövde han få in pengar. Rännorna hade Hilding surrat fast i cykelns stång. Han hade hela leveransen mellan benen. Det var fortfarande vänstertrafik. Hilding började närma sig byggmästare Ivar Anderssons staket. Staketet bestod av en murad sockel och murade pelare, mellan vilka det hängde träkonstruktioner. Ove och jag stod där och skakade våra mattor. Kanske var det en fredagskväll. På fredagarna brukade vår mor städa huset. Plötsligt överröstades motorljudet av ett förfärligt plåtskrammel. Vi släppte mattorna och sprang ut för att se, vad det var, som hänt. Hilding hängde dubbelvikt över Ivar Anderssons staket. Han var omgiven av en lätt ölstank. I en kombination av promille och dålig belysning hade Hilding råkat köra ner i diket. Fordonet fortsatte en bra bit utefter staketet, innan det blev tvärstopp. Det hiskeliga oväsendet uppstod, när rännorna skrapade mot staketet. Man kunde inte längre kalla dem rännor. Stuprännorna var helt platta. Vi lyfte upp gubben och fick honom att återvända med sin leverans. I det skick denna nu var, hade den knappast inbringat några pengar. Kunden fick nog räkna med viss leveransförsening. Det var med ett litet leende på läpparna vi återvände till den ganska tråkiga mattskakningen. HÄTTORP OCH SLAKTAR-JOHAN. Alldeles nedanför vårt hem låg gården Hättorp i hörnet av nuvarande Nygatan och Björkholmsvägen. I förra numret berättade jag, att Alfred Johanssons broder, Johan Johansson, köpte ungefär halva Porsmahemmanet. Alfred och Johan var bröder till Herder Johansson i Ramstorp. Johan Johansson byggde nu upp en liten bondgård mitt i samhället. Det var inte så konstigt. När han köper marken 1913, finns det knappast något, som kan kallas samhälle. De, som byggde här, Plötsligt överröstades motorljudet av ett förfärligt plåtskrammel. Vi släppte mattorna och sprang ut för att se, vad det var, som hänt. Hilding hängde dubbelvikt över Ivar Anderssons staket. Han var omgiven av en lätt ölstank. I en kombination av promille och dålig belysning hade Hilding råkat köra ner i diket. kom ofta från bondgårdar. De anpassade sina uthus så, att de kunde ha en julgris och lite höns. Självhushållningens tid var inte helt förbi. Folk hade inte hunnit bli allergiska mot djur. Nu får man inte bygga ett bostadshus närmare en ponnyhäst än 250 m. Johan Johansson gick under namnet Slaktar-Johan. Han var bonde på en liten gård med ett par kor, några grisar och lite höns, men han var framför allt kreaturshandlare liksom min farfar Johan Emanuelsson. De gjorde nog en del affärer med varandra. Bland annat köpte min farfar vår tomt av Johan Johansson. Varför försvann Slaktar-Johan från Veddige? Troligen var även han liksom min farfar och många andra inblandad i det som skedde på fastigheten Ramslätt nedanför. Linne- Svensson, som arbetat på linneindustri i Kungsäter, hade nu flyttat hit. Han och hans stora familj bodde nu i fastigheten Karlsro i hörnet Nygatan-Sandalsvägen. Linne-Svensson och Alfred Johansson startade nu företaget Hallands Linneindustri-Bolag, Johansson & Co. Jag har deras brevpapper. De hade rikstelefon Veddige 15. På brevpappret stod också: Tillverkning och Försäljning af Linne- & Bomullsväfnader i Parti. Det verkar vid senare försäljningen av fastigheten, som om riksdagsmannen J.A. Johansson var en av delägarna. Denna rörelse växte snabbt, och det gick nog ganska bra, så länge man lyckades få tag i varor. Vid slutet av Första Världskriget ersattes produkterna av surrogat. Kragar och skjortbröst var av papper. Det tog några år, innan Europa hämtade sig efter detta förödande krig. När man kom fram emot 1922, började kuranta och billigare varor strömma in. Stora lager med dyra surrogatvaror blev värdelösa. Det drabbade inte bara Linnebolaget. Veddige Nya Handelsförening var nära konkurs. Flera mindre handlare fick kasta in handduken. Under uppbyggnadsperioden behövde Linnebolaget kapital. Kapital lånade man i banken mot säker personlig borgen. Det var nog många, som hade skrivit på en sådan borgensförbindelse. År 1922 började det knaka ordentligt i bolaget. Det ledde snart till konkurs. På den tiden var det en skam att behöva gå i konkurs. Ledningen i Linnebolaget kunde knappast hjälpa, att det gick åt skogen. De var inte ute efter att lura folk. Problemet var, att de mötte tider i den ekonomiska världen, som ingen tidigare upplevt. Det var inte bara affärsmän- ViSKA! 2006/1 sidan 15

16 Anders och Hedda Svensson med de nio barnen. nen, som råkade illa ut. De, som till höga priser med lånade pengar hade köpt bondgårdar, fick nu se sina värden dala. Det berättas, att Alfred Johansson var verkligt bekymrad för utvecklingen. Han gick till sin bror Herder och berättade, att han inte hade kunnat sova på flera nätter. Herder var nog en av förlorarna. Hans kommentar: Du har sövet länge nokk, blev knappast någon tröst i eländet. Från Veddige försvann nu Alfred Johansson, hans bror Johan Johanson och Anders Svensson, Linne-Svensson, liksom en del anställd personal. Min farfar var visst en av förlorarna. Han lyckades dock köpa ut Linnebolagets åttacylindriga personbil av fabrikatet Dixi, vilket förstås gladde min far, som hade körkort Nr 166 i Halland. Linnebolagets bil var nog en av de första i Veddige. Körkortet hade han fått efter en uppkörning i Veddige i augusti Kontrollanten satt på trappan till det hus, som senare skulle bli Ivar Nilséns affär. Min far körde förbi på vägen några gånger, och så var det hela klart. Alfred Johansson och hans familj flyttade redan 1922 till Skara. Senare slog de sig ner i Varberg, där dottern gifte sig med konsul Jobsson. De blev föräldrar till den kända simmerskan Kate Jobsson. År 1923 flyttar Ander Svensson till Borås med sin stora familj på 11 personer. Några år senare flyttar även Slaktar-Johan och hans familj till Borås. Han brukade dyka upp på torget i Borås, där han sidan 16 ViSKA! 2006/1 under Andra Världskriget saluförde ägg och höns. Jag hoppas, att jag senare kan återkomma till gården Hättorp och dess näste ägare. Fastigheten Ramslätt hade tydligen avstyckats och köpts av Linnebolaget. Den köps från Linnebolagets konkursbo den 8/ av mäklaren Erik Karlsson från Istorp. Denne köpte senare också Gerlachska huset i Varberg. Alfred Johansson och Anders Svensson tvingades också i personlig konkurs. Erik Karlsson köpte nästan allt inklusive Anders Svenssons fastighet Karlsro. Den 9/ säljer Erik Karlsson fastigheten Ramslätt till systrarna Sara, Tora och Tyra Mattsson. Det var också en fjärde syster, som hette Ebba Viktoria. Hon och Sara skrevs in i Veddige i början av 1925 som handlare från Lysekil i Bohuslän. Året därpå kom också systrarna Tora och Tyra från Lysekil. De hade nog tänkt att driva affären på Ramslätt, men nu hade konkurrensen hårdnat. Ivar Nilsén hade också startat upp sin affär. Sven Engberg hade tagit över rodret i Veddige Nya Handelsförening. Systrarna gick snart över till caférörelse. När man håller på med historia, måste man ha lite tur. Många hade nämnt namnet Linne-Svensson. Ingen visste något om honom. En dag satt jag och pratade med Jan Florén, VD på Elektro-Emanuel och min efterträdare. Han berättade, att han tillfälligt bodde i en sommarstuga på Årnäshalvön. Stugan hade varit ett torp i Kleva i Veddige. Hans far hade köpt den av Sven Engbergs svärmor en gång under Andra Världskriget, då det var förbjudet att använda nytt virke för att bygga fritidshus. Delägare i stugan var också några bröder Svensson, som förresten hade bott här i Veddige en tid. Det kan väl inte vara Linne-Svenssons söner, frågade jag? Janne svarade, att han skulle ringa Sven Svensson, som fortfarande var i livet och bodde i Fritsla. Jo då! Han var Linne-Svenssons son. Jag fick telefonnumret. Nästa dag satt Sven och hans hustru på vår altan och drack kaffe. Jag fick hela historien och ett antal kort samt Anders Svenssons pass, som han hade, när han reste till Danmark för inköp. Att syssla med historia är som att lägga puzzel. Man hittar en bit då och då. Jag hoppas kunna berätta mer om dessa dynamiska personer en annan gång i annan form. TILLBAKA TILL SANDAL. Förra gången skrev jag om några personer, som har bott i Sandal. Ju mer man skriver, ju mer får man veta. Efter förra VISKA-tidningens utgivning kom Stamrins-Bertil och berättade för mig, att han och hans familj en tid bodde i Sandal. Fadern, Johan Andersson, hade haft en arrendegård i Gunnestorp. När arrendet gick ut 1930, flyttade man in i Kaffe- Hannas hus i Sandal. Hanna var då död. Här föddes en lillebror Rune, som dock avled i en kombination av barnastma och tandslag den 5 mars Då hade familjen flyttat över gården

17 och bodde hos Låk-Anna. Familjen flyttade strax efter till en ny arrendegård i Stråvalla. Johan Andersson och hans familj fick lämna lägenheten i Kaffe-Hannas hus, då den behövdes av en annan invandrare. Karl Karlsson hade nu köpt Ramslätt, men han hade inte tillträde till sin lägenhet, innan hyresgästen kunde flytta till annan byggnad, varför familjen fick bo här en tid. NYA INNEVÅNARE I SANDAL. Vi flyttar oss framåt lite i tiden. År 1934 anlände Gunnar Vallentin Sandqvist med hustru och en dotter Siv till Sandal. Han flyttade in i Kaffe-Hannas hus. Familjen kom från Gustav Vasa församling i Stockholm. När vi blev bekanta med Sandqvist någon gång i början av 1940-talet, tyckte vi, att han var en medelålders man. Han var född 1907 och alltså bara lite över trettio år gammal. Han var gift med en dotter till Britta Lena på Rosenfred. Britta Lenes Johan var kyrkvaktmästare. Orgeltrampare Johan är en av de gubbar, man minns. Ju äldre bröderna Emanuelsson blev, ju svårare hade vår mor att få oss ur sängen på söndagsmorgonen, då vi skulle upp och gå till högmässan i kyrkan. Sena som vi ofta var, fick vi ta plats på läktaren. Behållningen av hela högmässan var att sitta och titta på Britta Lenes Johan, när han åkte upp och ner på tramporna till kyrkorgelns blåsbälg. Sandqvist hade visst arbetat i Stockholm som kypare och servitör. Folket i storstäderna hade det svårt under trettiotalet. Man hade inte råd att sitta på restaurang. Sandqvist hade troligen drabbats av arbetslösheten. I Veddige försökte han försörja sig som gårdfarihandlare. Han hade nog vissa försänkningar i Borås, där han köpte upp textilier, som han packade ner i en stor resväska. Med resväskan på cykelns pakethållare for Gunnar Sandqvist ut till bondgårdarna för at saluföra sina produkter. Det fi nns en historia om en sådan färd till Fageråkra. Sandqvist hade betat av ställena i Drared och Fageråkra och var nu på väg genom Telnebacka mot Kullagård. Vid Sväs-Johans fick ha se en hästskjuts framför sig. Hästen gick i sakta mak mitt i vägen. Vagnen var lastad med säckar, innehållande säd, som skulle malas i Kullagårds kvarn. På kuskbocken satt Karl i Ry i djup meditation. Plötsligt väcks han ur sina drömmar. Han hör någon vid sidan av vagnen, som skriker: Kan Du inte flytta Dig bondjävul, så man kan komma förbi? Så kunde man inte tilltala Karl Svensson i Ry. Nu blev det fart på Karl och på hästen och på Sandqvist. I vild fart rundade gårdfarihandlaren med sin stora väska eken vid Kullagård. Hästen var strax bakom, nosande honom i nacken. Med nöd och näppe hann den vilt cyklande Sandqvist runda Kullagårds magasinsbyggnad, där Karl i Ry fick börja inbromsningen för att kunna stanna vid kvarnen. PÅSKSMÄLLEN. Det var nu påskafton någon gång i början på 1940-talet. Det kan ha varit Att samla ris till påskbrasan var tradition men ganska jobbigt. Tråkigast var det, när vi inte lyckades få eld på det våta riset. Det roligaste med påskafton var förstås att skjuta av smällarna. Vi hade inte mycket pengar och inte många smällare. Det var ett antal 1-öres Ryska smällare, som small, när man slängde dem i asfalten. Sedan hade vi 5-öres och 10-öres, som fick tändas på en stubintråd. Några små raketer hade vi också inköpt. Och så fanns det Hoppetossor, som hoppade omkring, när man tände på dem. Anders Svenssons pass. Tillsammans blev det ett litet fyrverkeri. Det var inte alls i jämförelse med dagens stora fyrverkeripjäser. Den här kvällen var det dock lite extra. Skrothandlare Elmgren hade flyttat in i Sandstens hus i Sandal år Han hade en fosterson, som hette Helge Elmgren. Han kallades alltid Ferdinand av någon anledning. Jag tro, att det var han, som hade kommit över klenoden en 90-öres bomb. Vi var fulla av beundran, när vi stod och tittade på den rörformade projektilen. Vårt förråd av små smällare var nu slut. En dåre från Källsmossen hade kastat en smällare, som exploderade intill Röd-Rävens ena öga och lätt skadade detta. Röd-Räven var vårt namn på den rödhårige Sven Velander. Det skulle vara förenat med livsfara eller åtminstone ett kok stryk, att använda det namnet, när han var i närheten. Sven Velander var ofta ihop med Leverkorven, som hette Levi Jonsson. De var lite äldre än vi andra och ingav stor respekt. Vi stod där nu och betraktade den stora bomben. Vi ville inte bara höra en hög knall. Bomben måste orsaka någon skada också. Den måste användas på något ställe, där man kunde se stor sprängverkan. Det kom fram olika förslag. Till slut fällde någon det förlösande ordet. Bomben skulle placeras under Låk-Annas trätrappa. Vi hade hört talas om, att Låk-Anna var livsfarlig. En gång hade Arvid i Kregården och Lille-Karl varit där för att utföra någon sorts fuffens. Anna hade upptäckt dem på ett tidigt stadium och jagat dem över gården med en yxa i högsta hugg. Det var sådan spänning vi ville ha. Jag minns inte, vem den djärve var, som smög fram och försiktigt lyfte på trätrappan så pass mycket, att han lyckades peta in bomben. Troligen var det Ferdinand. Vi andra låg i sluttningen ner mot Sanderssons hus. Vi hade nu fått åskådare. Ingen gjorde något för att köra bort oss. Gunnar Sandqvist hade kommit ut på sin kökstrappa på andra sidan gården mitt emot Låk- Annas hus. Han var som vanligt välklädd. Han hade svarta byxor och svart väst, vit skjorta och slips men ingen kavaj. Han riktigt tjöt av glädje, när han anade, vad som nu skulle hända. Plötsligt kom Ferdinand springande mot oss. Några sekunder senare hördes en oerhörd smäll. Låk-Annas trappa var en halvmeter uppe i luften och vände, innan den lade sig tillrätta igen. Sandqvist applåderade våldsamt. Och sedan låg han dubbelvikt av skratt. Nu blev det fart på Låk-Anna. Vi blev något besvikna, när vi såg, att hon kom ut utan yxa i handen. Det tog inte många minuter, innan fjärdingsman Ivar Andersson var på plats. Hela högen stod där och fick som vanligt en kollektiv utskällning. Det var nämligen ingen som visste, vem det var, som tänt på denna bomb. Trappan rättades till. Den hade faktiskt klarat sig bra. För oss var påskfi randet slut. Vi hade dock fått ett minne för livet. Och kom inte och säg att mobbing är ett modernt påfund. Det har nog funnits i alla tider. ViSKA! 2006/1 sidan 17

18 B R E V F R Å N B R A S I L I E N 2 text och bild: Alva Ingegerd Salomonsson Hej! Här kommer ett nytt brev från vårt liv i Brasilien. Det är roligt att vara pensionär! För tre år sedan gick jag i pension trots att jag hade planerat att arbeta fl era år till. I dag är det ju så att man själv får bestämma när man ska gå i pension (mellan 61 år och 69 år). Jag var knappt 62 år när jag bestämde mig för att börja mitt nya liv. Och det har jag inte ångrat, trots att jag oroade mig för att jag skulle längta tillbaka till mitt arbete som lärare i matematik och NO. Men vi, min man Erik och jag, hade bestämt oss för att fl ytta till Brasilien, efter att ha varit här på en charterresa. Jag tänkte att någon gång måste man ju gå i pension och varför inte göra det när man fortfarande är frisk och dessutom har ett stort projekt på gång. För ett stort projekt är det att göra sig av med alla materiella tillgångar och fl ytta till en helt annan världsdel på andra sidan ekvatorn, lära sig ett nytt språk och kultur. Nu är vi här, har skaffat hus och kämpar med språket, som går bättre och bättre. Vi har lärt oss mycket t.ex. att här är vi inte anonyma. Det är en ny erfarenhet att alla runt omkring oss känner igen oss. Vi ser ju inte precis ut som brasilianare. Kulturen är en annan här än vad vi är vana vid. Utseendet betyder mycket. Minst en En annan sak som är typisk här, är att det är status att ha tandställning, även vuxna kvinnor. Det visar att man har råd att kosta på sig lite lyxig tandvård. Tandläkarbesök är billiga och bra här jämfört med Sverige. En vanlig lagning kostar hos en folktandläkare ungefär 150 svenska kronor. Det är klart att det fi nns dyrare privattandläkare med tjusiga brev från B gång i veckan är det normalt att man besöker en salong, vilket innebär att man får manikyr, pedikyr och skötsel av håret. Apropå håret så bör man som kvinna låta håret växa, annars tror de att man är homosexuell. Om man dessutom inte har hål i öronen så är de övertygade om att så är fallet. Nyfödda fl ickor får hål i öronen redan på BB. väntrum också och de kostar naturligtvis mer. I Sverige är det numera normalt att varje barn har ett eget rum. Här tränger flera generationer ihop sig i små hus med små rum och liten tomt. Det är praktiskt och ekonomiskt, den äldre generationen hjälper till med barnpassning och hemmets skötsel och man är sidan 18 ViSKA! 2006/1

19 Jag skickar tre bilder: alla tre är från ett besök hos en ung kvinna som har startat manikyr och pedikyr i hemmet. I huset bor Mormor, Morfar, man och hustru samt ett barn. Huset är ungefär 60 kvadratmeter stort. Den första bilden visar hur jag blir omskött, den andra hur kvinnan gladeligen ler och visar att hon har förhållandevis gott ställt. Det tredje fotot föreställer Mormor, Morfar och barnbarnet. Alla tre brukar sitta med på verandan och se på när mamman utför sitt arbete. Jag brukar få mig en pratstund. bör man som kvinna låta håret växa, annars tror de att man är homosexuell en sorts kamp- eller akrobatdans. Man ser ofta pojkar träna frivolter och liknande. Denna dans uppkom under slavtiden och användes av slavarna i kampen mot förtrycket. Man kan fråga sig vad vi gör hela dagarna. Ja, under turistsäsongen arbetar vi med framför allt skandinaviska turister. Denna håller på från november till i mitten på april. Bra- flera som delar på bostadskostnaden. Det är ju också så att här kan man vistas ute hela året. Eftersom biltrafiken är liten i de inhemska kvarte- januari. Vi har ju omvända årstider här eftersilianarnas industrisemester infaller under ren, så kan barnen leka på gatan. Stranden är som vi bor på andra sidan halvklotet. Andra också ett ställe att tillbringa sin fritid på. Här europeiska länder såsom Holland, Portugal, spelar man fotboll och tränar capoeira, som är Italien och Spanien har charterresor hit året rasilien 2 Ponta Negra. Tala om svensk företagsamhet! Våra uppgifter är dels att prata med turisterna på stranden och berätta om Viking Tour, dels att vara guide (Erik) på en del utflykter och att sälja turer på kontoret (jag). Vi har också ekonomiska intressen i företaget. Vi stortrivs runt, eftersom det är behagligt klimat hela tiden. Vi arbetar i ett företag som heter Viking Tour och som arrangerar utflykter. Det är en ung man, Anders Jakobsson från Uddevalla, som startade det år 2000, när den europeiska turismen just hade startat. Idag har Viking Tour störst utbud av utflykter här i med det, även om det ibland kan bli lite väl mycket arbete under högsäsongen. Men nu är vi lediga och när ni läser detta är vi i Sverige och hälsar på släkt och vänner. Kanske nästa brev kommer att handla om hur det är att som utlandssvensk komma tillbaka till fosterlandet. Alva Ingegerd Salomonsson ViSKA! 2006/1 sidan 19

20 S N Ö M Ö G E L PÅ P O TAT I S Å K E R text & bild: Michael Enberg rapport från Veddige BK: snömögel på potatisåker säsongen. Ett stort tack också till vaktmästarna som verkligen ställt upp för Veddige Bk. DEN STORA FRÅGAN för Veddige Bk annars är just planerna för planerna? Jo, som bekant skall trafi ken ledas förbi Veddige samhälle utmed Viskan, och för varje ny plan och karta som visats upp har vägen krupit närmare och närmare våra planer för att i senaste/sista? / planen fördärva både b- planen och grusplanen. NU ÄR JAG HELT KLART PART i målet men måste ändå fundera över varför man inte skulle kunna få plats med både väg och idrottsplats, det har man ju fått i alla tidigare planer? Det kan väl aldrig vara så att man av rädsla för kostnader vältrar över dessa på andra, och den som till slut står där med Svarte Petter är Veddige Bk? NEJ, SÅ ÄR DET NATURLIGTVIS INTE. Både Vägverk, länsstyrelse och kommunen vet vilken betydelse en idrottsförening har för ett sam- En lång vinter brukar vara fi na och bra planer som möjligt under HELA hälle och dess ungdomar. Det samlade värdet detsamma som en sen vår, men jag tror att alla fotbollsälskare håller med om att i år har det varit extra allt SOM GRÄDDE på moset lades dessutom ner slangar till en värmepump så att delar av A- planen mer såg ut som en potatisåker än en fotbollsplan. Snömögel gjorde dessutom att delar av gräsmattorna ser ut som rollistan till en Lars Norén pjäs. Vi har därför tvingats till omdisponeringar av planerna och det har understundom varit lite rörigt, men jag vill här och nu passa på att tacka all ledare och aktiva för att ni, som jag upplever det, har ställt upp utan att klaga. VÅR MÅLSÄTTNING är och har varit att ha så sidan 20 ViSKA! 2006/1 på ideella ledarinsatser inom fritidssektorn i Varbergs kommun är värd ca 65 miljoner kronor och motsvarar över 200 kommunala heltidstjänster. Med det i bagaget hoppas vi att vi skall lyckas komma till en lösning som alla kan acceptera, men det brådskar, snart skall den första av tre infarter till Veddige börja byggas, synd bara om det blir på bekostnad av en idrottsplats. I ÖVRIGT SÅ RULLAR DET PÅ hos den gamla damen. Bra insatser varvas med mindre lyckade, men det är precis som det skall vara, ingen kan vara på topp hela tiden. Det gäller bara att vara ödmjuk i framgången och revanchsugen i motgången, det är det som är idrott. LYCKA TILL MED MATCHER och träningar, känn er stolta över vad ni presterar och känn er stolta över att vara med i Veddige Bk. Michael Enberg

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska.

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. Första kapitlet I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. I detsamma hördes steg. Ingo vände sig om och fick se Roger komma gående mot hotellet i en sådan fart

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer!

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer! Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka Kungen kommer! Det gick ett rykte på stan, Rykten ska man ta med en stor nypa salt, men även om det var svårt att få bekräftelse på sanningen i ryktet, så kunde

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret.

Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret. Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret. Så var det då dags för vår första (och sista?) Vätternrunda. Vi hade ängsligt följt väderrapporterna i veckan och till sist var det bara att inse att

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar.

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar. böckerna om monsteragenten nelly rapp: Monster-akademin 2003 Frankensteinaren 2003 Varulvarna 2004 Trollkarlarna från Wittenberg 2005 Spökaffären 2006 De vita fruarna på Lovlunda slott 2007 Häxdoktorn

Läs mer

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003 2 Tant Doris hund heter Loppan. Hon är en långhårig chihuahua, och inte större än en kanin. Mycket mindre än en del av mina gosehundar. Men hon är riktig! Vit och ljusbrun och alldeles levande. Jag går

Läs mer

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter.

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter. ÖN Kapitel 1 Jag heter sir Lincon och jag är en uppfinnare och en kapten. Jag är 42år gammal och jag föddes 1895 i Sverige. Jag har uppfunnit flygplanet, luftskeppet och robotfågeln. Mitt fartyg heter

Läs mer

Jag kan vad jag har fått lära!

Jag kan vad jag har fått lära! Jag kan vad jag har fått lära! (Saga från Danmark) Det var en gång en man och kvinna som hade tre döttrar. Döttrarna var alla tre gifta med troll som bodde under marken. En dag tänkte mannen att han skulle

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE HOTELL GYLLENE KNORREN: DEN MYSTISKA GÄSTEN Text: Måns Gahrton och Johan Unenge 2008 Bild: Johan Unenge 2008 En originalproduktion från Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm Formgivning

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken.

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken. Flickorna de små 1. Flickorna de små uti ringen de gå, de tänka just som så, en vän jag kunde få, 2. och om du vill bli allra kärastes min så bjuder jag dig att i dansen 3. träda in. 4. För bomfaderalla,

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

Måndag 27 december. Publicerat med tillstånd Vingmuttern - min allra bästa vän Text Viveca Lärn Bild Eva Eriksson Rabén & Sjögren 2007

Måndag 27 december. Publicerat med tillstånd Vingmuttern - min allra bästa vän Text Viveca Lärn Bild Eva Eriksson Rabén & Sjögren 2007 Måndag 27 december Så fort jag vaknade i morse, tänkte jag: Jag är så glad. Så särskilt glad. Varför är jag så glad idag? Julaftonen var ju över för tusen år sen. Inte hade jag tappat några nya tänder.

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort.

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. 1 OM ATT VARA HUND Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. H ar du någon gång undrat över hur det är att vara en

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om författaren Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om boken Klara är elva år och har en kompis som heter Amanda. Det finns en dum kille som heter Tobias.

Läs mer

Burken Berta och flaskan Frans. - En saga om pant

Burken Berta och flaskan Frans. - En saga om pant Burken Berta och flaskan Frans - En saga om pant Fakta om burken 1 1 miljard dryckesburkar säljs varje år i Sverige och av dessa återvinns 90 %. Alla pantade aluminiumburkar kan bli till nya burkar, utan

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se 2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se Trollhättans Stad Tekniska Förvaltningen Renhållningen Tingvallavägen 36 461 32 Trollhättan

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

Rita och Krokodil IGELKOTTEN

Rita och Krokodil IGELKOTTEN Rita och Krokodil IGELKOTTEN af SIRI MELCHIOR ANDERS SPARRING JANNE VIERTH Version 20 April 2011 Director Siri Melchior Kontakt Producer Lennart Ström Auto Images AB Monbijougatan 17E SE-21153 Malmö E-post.

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze Vem vinkar i Alice navel av Joakim Hertze c 2006 Joakim Hertze. Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell-Inga bearbetningar 3.0 Unported licens. För att se en kopia

Läs mer

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011 En olydig valp Det var en varm dag fram på höstkanten. I en bil satt den lilla jack russell-valpen Puzzel. Hon var en terrier och rätt så envis av sig. När dörren öppnades slank hon snabbt ut. Tyst som

Läs mer

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.1 OCH Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.2 EXT. I SKOGEN/ÅN DAG SCEN 1 (10 år) - en söt liten flicka med en röd luva

Läs mer

Antonis & Pia. Dimitrios Solarides

Antonis & Pia. Dimitrios Solarides Antonis & Pia Dimitrios Solarides Antonis & Pia Copyright 2012, Dimitrios Solarides Ansvarig utgivare: Dimitrios Solarides Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-1143-5 Till min bror Akilles 4 Ett femtiotal

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

Hörmanus till elevboken (sfi D)

Hörmanus till elevboken (sfi D) 1 Nyheter Lyssna på nyheterna. Vilka påståenden stämmer med nyheterna. Det blir fyra bokstäver över. 1 Elever som byter gymnasieskola eller program får räkna med att de ibland måste studera fyra till fem

Läs mer

Övningsuppgifter på satsdelar (Merkurius)

Övningsuppgifter på satsdelar (Merkurius) Övningsuppgifter på satsdelar (Merkurius) 1. Ta ut predikat (p) och subjekt (s) i följande meningar. Tänk på att både predikatet och subjektet kan bestå av flera ord. a) Pojkarna cyklar på gatan. b) Den

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

25 Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Bild Kristina Digman Rabén & Sjögren 2006

25 Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Bild Kristina Digman Rabén & Sjögren 2006 Zackarina hade målat en tavla, med vattenfärger. Den hade inget namn, men den var stor och fin och lysande blå, med stänk och prickar i gult och rött, och nu ville hon sätta upp den på väggen. Jag måste

Läs mer

KEA FIRAR LIVET D et var en spänd stämning i skolan den där dagen när resgruppen skulle utses. De hade jobbat så länge med projektet, och nu skulle till slut resan bli av. Fyra elever i fyran och två lärare,

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012 Hjälp! Jag Linn gjorde illa hjälp! jag gjorde illa linn Text: Jo Salmson 2012 Bild: Veronica Isaksson 2012 Formgivare: Sandra Bergström Redaktör: Stina Zethraeus Repro: Allmedia Öresund AB, Malmö Typsnitt:

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor?

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor? Denna lektion är hämtad ur Ord och lästräning av Lena Sundberg Holmberg och Kristina Asker. Ord och lästräning består av fyra häften som övar och repeterar ord tematiskt inför det nationella provet i sfi.

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från Reslust Tulugaq tycker att det är tråkigt att öva bokstäverna på tavlan. De gör det så ofta. Varje dag faktiskt! Så han ser ut genom fönstret istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv

Läs mer

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Björns föräldrar separerade när han var ett år. Efter det bodde han mest med sin mamma, men varannan helg hos sin pappa, med pappans fru och sin låtsassyster.

Läs mer

Husar Skog - en originell personlighet i Mönsterås på 1900-talet

Husar Skog - en originell personlighet i Mönsterås på 1900-talet Husar Skog - en originell personlighet i Mönsterås på 1900-talet Jonny Nilsson 2013 Det är så här de flesta äldre Mönsteråsare minns husar Skog - i uniform och till häst på hembygdsföreningens årsfest.

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Sånghäfte. Svenska Barngruppen Düsseldorf 2006 / 2007

Sånghäfte. Svenska Barngruppen Düsseldorf 2006 / 2007 Sånghäfte Svenska Barngruppen Düsseldorf 2006 / 2007 1 Bussen Hjulen på bussen snurrar Runt runt runt Runt runt runt Runt runt runt Hjulen på bussen snurrar Runt runt runt Runt I hela staden. Dörrarna

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

HÄR KOMMER JAG! Max: Max såg på klockan. Halva NO-timmen hade gått tack vare besöket hos Syster, så nu slapp han läxförhöret också. Perfekt det med.

HÄR KOMMER JAG! Max: Max såg på klockan. Halva NO-timmen hade gått tack vare besöket hos Syster, så nu slapp han läxförhöret också. Perfekt det med. Max: Ibland är livet perfekt, som nu till exempel. Maxat! Maxade Max! gnolade han för sig själv. Nån gång skulle han göra en hel sång på det, tänkte han. Den skulle bli hans signatur. Maxade Max. Fast

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.2 2011 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 april Fagning i Allekvia änge med början kl.9.00 Röda Korset bjuder på lunch. * 30 april Vi firar

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET. Jesper Norda

NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET. Jesper Norda 2001 NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET Jesper Norda Hyr filmen Breakdown (Kurt Russel, Kathleen Quinlan m fl, regi: Jonathan Mostow, 1997). I det tysta och stilla partiet, när Amy har lämnat Jeff

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Utforskarna. ålder 4-5 år

Utforskarna. ålder 4-5 år Utforskarna ålder 4-5 år I våra mål satte vi upp att vi ville ha mer drama, konstruktion och berättelse. Detta gjorde att vi delade upp utforskarna i tre grupper med dessa områden som fokus. Barnen fick

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Du är den jag vill ha

Du är den jag vill ha Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Du är den jag vill ha Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livetenligtrosa.se du är den jag

Läs mer

Var inte rädd LÄSFÖRSTÅELSE BRITT ENGDAL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Var inte rädd LÄSFÖRSTÅELSE BRITT ENGDAL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN BRITT ENGDAL LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 1 sliten (sida 5, rad 10), väl använd, inte ny längre steg hörs (sida 6, rad 5), man hör att någon går växlar en hastig blick (sida 6, rad

Läs mer

Ledaren ------------------------------------------------------------------------------------------- Tummas hörna

Ledaren ------------------------------------------------------------------------------------------- Tummas hörna Ledaren Ja nu är lägret i sitt esse. Vi klarade av minior-invationen och nu har vi oxå, trots dålig mobil täckning, klarat av ytterligare ett SMS. Jag ser att de flesta scouterna verkar trivas och det

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer