Oskar Broberg Didrik Wachenfeldt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Oskar Broberg Didrik Wachenfeldt"

Transkript

1 pll. tadachma av slv päglat ud kug tchs V av Sy ca f.. Vkt: 15,78 gam. Stlk: 33 mm damt. ska Bbg Ddk Wachfldt J dlmsbak

2 PDU xt ska Bbg Ddk Wachfldt Bld ch fmgvg éalst Fölagt, Fédéc at Pduct J dlmsbak kmsk fög Vasagata 14 Bx Skövd l: Hmsda: Pduktssätt: ttbk kpplad tll J mddlmsbak hmsda. Äv utskft av pappskp fö studbuk m föga ch bbltk. Pduktsdatum: SB-: J dlmsbak k. Fö. 2

3 α β χ δ ε HÅLLSFÖCG ~ Uppgåg ch fall ~... 7 ~ Jdbukts utvcklg ~ ~ vadaas ch slavaas btydls fö km ~ ~ ljökskvs ~... 9 ~ sttls m km atulg ch atulg affäsvksamht ~ aptl 2: DLDS UP ~ akad ch städ väx fam ~ ~ Skåväsdt ~ ~ Faslla stumt ~ ~ ykas ptst ~ ~ upas skga fösv ~ ~ aka m km ud mdltd ~ ~ hmas av qu ch tak m dt ätta pst ~ φ γ η ι ϕ κ λ µ ν ο FÖD... 5 aptl 1: S GLD aptl 3: LS ~ atalstatas famväxt ~ ~ Upptäckt av ya väld ch skapadt av ya slavkm ~ ~ Smådust ch fölagssystm ~ ~ aka m km ud mkatlsm ~ ~ Dt mätbaa samhällt ~ ~ dam Smth ch ktk av mkatlsm ~ aptl 4: DUSSHÄLL ~ Jdbuksfm, tatll hadl ch ubasg ~ ~ y g ch tkk, ya gasatsfm ~ ~ ya faslla stumt, fögslv ch dmkatsk utvcklg ~ ~ ljöpblm ~ ~ aka m km dustsamhällt: ~ ~ D scala fmata w, ax ch gls ~ ~ aptalsms fösvaa ax Wb ~ ~ atalkm sm xakt ch bjktv vtskap Staly Jvs ~ ~ km ch scala btd hst Vbl ~ ~ D skapad föstöls Jsph Schumpt ~ ~ Bladkm md statlga stödåtgäd Jh ayad ys ~ ~ BP ch tllväxttäkadt ~ π θ ρ σ τυ ϖ ω ξ ψ ζ

4 α βχ δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ νο aptl 5: FS- CH JÄSSHÄLL ~ Stat ch ägslv ks ~ ~ Stuktumvadlg ch glbalsg ~ ~ Glbala utmaga d ya väldsdg ~ ~ aka m km fmats- ch tjästsamhällt ~ ~ tk av dt mda pjktt ~ ~ Glbalsg ~ ~ ylbalsm ~ ~ Scal km ch ktk av dt kaptalstska systmt ~ ~ Fmstsk km ~ ~ ljökm ch klgsk km ~ ~ km ~ FD Jdbukssamhällt B. dustsamhällt C. fmats- ch tjästsamhällt Gåvkm SUDGSFÅG LUFÖCG π θ ρ BLDFÖCG C σ τ υ ϖ ωξ ψ ζ 4

5 α βχ FÖD Dt böjad sm dé m utställg, sda fudad v på bk ch tll sst bslöt v ss fö att dt fck bl skft sm klt kud spdas dgtal fm. V vll skva lättläst ch stmulad txt m kmska dé gm hst ch blysa d md kta käfulla ctat av km ch ada täka. Fkus skull lgga på att få fam mågfald åskt sm samtdgt lyft fam typska tds få lka hstska pk. v paktska ch utymmsskäl ha famställg kctats på d västlädska kmska utvcklg. Dtta ka gvtvs fågasättas vå glbalsad väld ch atulg ftsättg på dtta matal v att bdda pspktvt tll att kluda m av utmupska pspktv på km. Samtdgt ä dt ckså vå fövssg att d vädga sm v lyft fam ha åtkmmt måga lka kultu ch tdpukt, fast ud ågt lka skpad. Fö att göa ctat ma bgplga ch sätta dm stt hstska sammahag lds vaj kaptl md kt kmsk-hstsk övskt. Syftt md da ä fämst att blda bakgud tll ctat ch dt sm sägs dm t att g hltäckad hstskvg. bsva att hl dl fmat m blda, sm t fck plats txt, fs bldfötckg. xtmatalt ha fämst tagts fam sm tt studmatal fö mdlmma J dlmsbak, fö att avädas på atlla ch lkala kus allmät flkbldad syft. Dtta hda atulgtvs t att matalt ka avädas av ada aktö ch ada sammahag, baa dt famgå tydlgt va matalt kmm få. Vå föhppg ä att dt ska kua läsas av såväl ugdma sm vuxa, km sm ck-km. Vå utgågspukt ä att km t baa hadla m pga, bkfög ch ataläkskap. km bö t hll bgäsas tll att vaa xptkuskap föbhållt åga få utvalda. vätm, km bö d flsta måd av mäsklg aktvtt ch v ä alla md ch fma d km ch dt samhäll v lv. ch fö att kua göa dt ka dt vaa ba att söka spat hst. m v lyckas stmula läsaa tll vda taka kg km ch samhäll så kä v ss öjda. ska Bbg, kmhstk vd Hadlshögskla Götbg Ddk Wachfldt, småfötaga ch skbt, Jäa δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ ν ο π θ ρ σ τ υ ϖ ωξ V ha båda vat vksamma J dlmsbaks styls ch dlta baks bldgsvksamht. 5 ψ ζ

6 aptl 1: S GLD 6

7 α βχ Uppgåg ch fall Gklad had atks kask mst dyamska km. Vd sda av fca utvcklad gka sjöfat ch hadl öv hla dlhavt, Svata havt, llaöst ch upa ud åtusdt fö stus. D bldad kl ut dlhavt ch Svata havt, fämst på Scl ch Sydtal. Jdfm, pltsk dmkatsg ch päglg av hmska myt va vktga stg utvcklg. st ham byggds Pus utafö t på d ttska halvö. D ttska böda spcalsad sg på v- ch lvdlg fö xpt. vkstäd t gjds kamk ch mtallfömål fö xpt, äv m vksamhta föblv småskalga. D vas md bldmtv på, sm ftväld buda sm kstfömål, aväds sm mballag fö lka xptpdukt v, lja, hug, salt fsk md ma. Gm bldadt av tt mltät fösvassamabt md stadsstat ut mkg sg skapad t tt stakt fösva mt såväl psa sm Spata, äkval blad d gkska stadsstata. Gm föbudstäkta ch gm slv få d ga guva kud stak fltta byggas upp ch vapsmdja fck sta bställga. t va på 400-talt t läg självfösöjad på lvsmdl uta mptad myckt, famfö allt spamål få utladt. Dägm uppstd tt hadlsudsktt sm baa kud kmpsas gm d hmska slvutvg ch päglg av dachma. Fla kg md Spata ch md psa gjd hadl ch d ödvädga lvsmdlsmpt säk. Fattgdm ch ökad klyft mlla våaa skapad scal ch måga utvadad. Få högkjuktu mtt av 400-talt f.. tll å 315 f.. had ts bflkg halvats. δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ νο π θ ρ Jdbukts utvcklg Dt ttska jdbukt utvcklads ft jdfm på 590-talt f.. Bödas skuldböd mskads ch d jdägad adls makt kgskas. Spata lvd stgds kva gshjältaa jax ch klls spla bäd. Svatfgug dkat på gksk lkuka få ca f.. Bld 4 m ttka ut t km småjdbuk att dma. D självägad bd blv ågt av symbl fö d fhtsälskad ttska gk bd av ada, självfösöjad, f mdbga md östätt stats agläght. σ τυ ϖ ωξ Dt va ud d klassska td på 400-talt sm jdbukt km att spcalsas ch ffktvsas på allva. dlgsmaka utvdgads ch täda satts md växlbuk. d småskalga jdbuk ld fthad av mskad avkastg 7 ψ ζ

8 ch had svåt att klaa sg kgstd ch fattgdm bdd ut sg. åga va skuldsatta ch tvgads sälja sa gåda tll stgdsäga vas flytad på ytt ökad. Böd flyttad tll städa ll mgad. åga tg vävg sm lgsldat. st dl av åkmak växt g ch fövadlads tll btsmak. hjält blad havsguda ch gud. D tsk hjält hsus mgv av havsgudaa us ch Psd ch havsguda Ds ch mftt. Dtalj av ödfgug dk på kamk. Ca f.. Bld 5 vadaas ch slavaas btydls fö km Ud hadls blmstgstd på 400- ch 300-tal fas avacad km md bakväs, vaubös ch blagsbldga. Hadl, bakvksamht ch vkstäd skötts huvudsak av vada ch fö dtta slava. D btaktads md dlåtht av ts fa mdbga. D had t fullstädga mdbglga ättght, kud t utöva pltskt flytad ll äga fast gdm. Dämt had d ättslgt skydd, btalad låg skatt ch kud sklda fall avaca tll mdbgaskap. Sm bak had d st btydls ftsm fla gkska städ had sa ga mytsystm. Baka tg mt kudas spaad ch skött das btalga. d tt slags kdtvbv va dt möjlgt att btala hs bak ch lyfta pga hs aa, på aa t ch aa valuta. Slava fas alla atks km få Babyl tll makt. a fck dm fämst gm övga, sm kgsfåga. Famlj sm t klaad sa skuld kud ckså säljas fö att g fdgsägaa btalt. Gm slavaa fck d mdbga sm had åd tllgåg tll bllg abtskaft. 8

9 ψ ζ ϖ ωξ σ τυ π θ ρ µ ν ο κ λ γ η ι ϕ α βχ ka famlj t kud ha tt fmttal slava stt hushåll, m tt ttal va ma valgt. Slavaa aväds t baa hushållsabtt uta hyds ckså ut. m ägslvt aväds måga slava ch äv d fftlga skt, tll xmpl sm pls. hl dl slava ådd gda pst m hadl ch admstat mda ada lvd st msä, xmplvs abtaa slvguva Lau. a ka säga att slavaa utgjd mt atks km. Hakls ch d tjuvaktga kpa. Dtalj av svatfgug dk på kamk. Ca f.. Bld 6 δ ε φ ljökskvs atumljö ttka km på skt att påvkas av d ökad xplatg. Vd mtt av 400- talt f.. va d tska stats ladmåd tll st dl avskgat. Åtväxt föhdads av d btad gtta ch av d städga ftfåga på vd. På gud av s fösva bgs jd, sm avsatts fm av slam lägs kusta. D ldd ckså sts hämd. Dtalj av ödfgug dk på kamk. Ca f.. Bld 7 tll att måga käll tkad ut. Dtta ldd s tu tll mskad avkastg jdbukt ch tll ksk bst på tä ch ada skgspdukt. 9 D gkska öväld. ata. Bld 8

10 ψ ζ σ τ υ µ νο α βχ SLS ULG CH ULG FFÄSVSH δ ε φ γ η ι ϕ κ λ π θ ρ Dt fs få txt bvaad sm bhadla hu ma såg på km atks Gklad. Flsf Plat ch mltä Xf famhöll abtsdlgs ch spcalsgs btydls ch dämd övgåg få självhushållg tll m kmmsll km. Hs Plats lv sttls ( f..) f v d mst utfölga flkta. D ä huvudsak samlad has vk Pltk, sm ha datats tll 320- talt, alltså slutt av has lv. Då va ts klassska sthtstd da föb. Dt fa mpt had ckupats av makda. sttls, sm själv had makdskt uspug, had td vat läa tll d ckupad kugs s, d sdma bömd häföa lxad d st. d lxads övg av Ps upplvd Gklad sda y blmstgstd ch hllstsk kultu km att spdas vda mkg. sttls lvd kva md dal få svu td. böja av Pltk sklda sttls stat sm atulg övdad hlht. sttls Bld 9 Stat bstå av städ, bya ch - sm msta ht - hushållt. Ha ftsätt md att fösvaa slavt ftsm stat atulgt stt måst bstå av häskad ch udlydad. D sm ä mst bgåvad md tllkt bö stya ch d sm ä ma bgåvad md kppslg styka måst lyda d föstämda. Sda kmm ha på själva hushållg ch gö åtskllad mlla atulg ch atulg affäsvksamht. sttls blys dtta gm att göa hstsk xpsé öv utvcklg få atuahushållg fam tll tatll hadl. dtta sammahag sklj ha ckså på vaas buksväd ch bytsväd. ϖ ωξ tt slag av fövävad ä alltså atulg dl av hushållg ftsm dt atg måst fas ll hushållg måst s tll att dt fs tt föåd av d tg sm ä ödvädga fö lvsupphållt ch gaglga fö stat ll hushållts samfällght. Sa kdm tycks bstå av dssa tg. D mägd av såda gdm sm ä tlläcklg fö tt gtt lv ä t bgäsad. bgyls va mäska jäga, fska, mad md ma ch skaffad allt d bhövd u atu. Sda uppstd tt övsktt sm kud bytas ch bytshadl av va utvcklads. D täckt lla mäsklga bhv. Däav skaffad ma sg vad sttls kalla sa kdm, sm ckså va bgäsad. Vaa had tt buksväd fö dm sm aväd dm. ä d bytts mt ada va uppstd tt bytsväd, sm t had ågt md fukt att 10

11 α βχ göa. takt md att hadl ökad ch blv tatll föds myt, sm lgt flsf tllkm fö att udlätta hadl. Dämd uppstd d atulga fm av affäsvksamht vas mål t läg ä att tllfdställa atulga bhv uta mättlga jutga ch bgä ft bgäsad kdm fm av pga. ställt fö att hämta kdmaa få atu hämta ma dm u få ada mäsk gm att bdva ck. Da fm av affäsvksamht kallas dt följad ctatt fö dtaljhadl. ada övsättga stå dt kmatsm, vlkt ha kmmt att bl tt väl avät ch vädladdat bgpp. ä u mytt had föts tll följd av d ödvädga bytshadl, uppstd d ada fm av affäsvksamht, ämlg dtaljhadl. D va kask föst hlt kmplcad, m blv sa m utstudad, ä ma gm faht fck m utvcklad kuskap m vafå ch md vlka mtd ma skapa stöst vst. Dt ä däfö sm affäsvksamht mst tycks öa sg m pga ch dss uppgft att utöa vafå ma få mägd pga; d skapa ämlg kdm ch pga. ch kdm dfa ma fta sm just mägd pga, ftsm affäsvksamht ch dtaljhadl gå ut på dtta. å ada sda vka dt blad sm m pga baa ä skäp, ch dast kvt md ll ch tt tll s atu, ftsm d t ä väda ågtg ch avädbaa tll ödvädghtsatkla m dss aväda byt ut dm, ch ftsm d sm ä k på myt ädå fta ä uta böd fö dag. ch ädå ä dt absut md kdm sm ma ka ha klgt av fast ma dö av svält, alldls sm d bätta saga m (kug) das, att på gud av has gga öska fövadlads allt, sm svads hm, tll guld. δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ ν ο π θ ρ lxad d st. tadachma av slv få tdg hllstsk td, ca f.. alltså få d td då sttls lvd. Vkt: 16,73 gam. Stlk: 31 mm damt. tadachma = fya dachm. Bld 10 pll. tadachma av slv. Päglad ud kug tchs V av Sy ca f.. Vkt: 15,78 gam. Stlk: 33 mm damt. Bld 11 Zus. tadachma av slv. Päglad ud kug tchs V av Sy ca f.. Vkt: 16,73 gam. Stlk: 31 mm damt. Bld 12 σ τ υ Pga ä fö sttls baa tt mdl fö att fökla bytspcss. tt bygga upp vst ch ta äta fö utlåg av kaptal ä lgt sttls hlt fökastlgt ch atulgt. Ha flkta ckså öv dé m tt ättvst ps ä ha säg att d sm hadla ska ha lka myckt båd fö ch ft affä. Ha ä ckså pstv tll pvat ägad. 11 ϖ ωξ ψ ζ

12 α βχ δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ νο Dtaljhadl /.../ kladas md ätta, ty dss tllgåga kmm t av atu uta få ada. Däfö avsky ma md all ätt ck ftsm dss vst kmm av pgaa själva ch t av dt sm pgaa ättads fö. ytt uppfas ju fö bytshadls skull m avkastg fööka mytt självt. Däav fck d ckså stt am, ty avkmma ä lk sa föälda ch avkastg ä myt sm föds av myt. Däfö ä da fm av kmmsll vksamht d mst atuvdga. sttls ktska ställg tll affäsvksamht ch uppbyggadt av vst s ut sm ptst mt has samtd ch tt åtkytad tll d fa gkas dal ud d klassska td. Has ställg tll slavt ä fämmad fö dags mäsk m föstålg m ma täk på slavts btydls fö d atka km. tt ktsa dt skull ha vat ugfä sm att ktsa avädg av mask ch fssla bäsl vå td åtmst fö tt pa dc sda a ma böjad dskuta ljks på allva. vad säg sttls tll ss dag? G ha ss vag, att t låta km bl fö abstakt ch tappa ktakt md vklght? Samtlga ctat ä hämtad u Bk 1 sttls bk Pltk. sttls Bld 13 π θ ρ σ τ υ ϖ ωξ ψ ζ 12

13 ψ ζ ϖ ω ξ τ υ ρ σ π θ µ νο ϕ κλ γ η ι δ ε φ α βχ 13

14 aptl 2: DLDS UP 14

15 dtta kaptl bhadlas dla av upas kmska hsta få cka , alltså d pd sm kmmt att kallas mdltd. V bgäsa famställg tll att tala m utvcklg m hadls- ch fasväs. Dt ä huvudsak dtta fält sm bös d taka ch ctat sm pstas läg fam kaptlt. t allmät ka sägas att mdltds fösta 500 å dmas av huvudsak pglös km, uppbyggd av lkala kmska ht. dssa lkala ht ådd tt utvcklat systm av bdföhållad ch födlg av abtsuppgft, dt så kallad fdalsystmt. tpp fas väldslga ll kyklga dgtä. D föstämda va fusta, sm skött fösva av d lkala dmä samt såld sa tjäst tll kug. Ud dm fas adatspktv lvga böd sm skött latabtt. Btalga skdd mst fm av jdbukspdukt. takt md att utmak ch dlga dla av upa bflkads uppstd ma självstädg bdklass, sm va m självägad ch själv kud bstämma dlgs ktg. akad ch städ väx fam t a k a m k m u d dlädska dspåk. ljmålg på täpaå av d dlädsk kstä Pt Bugl d äld, Bld h s t

16 t a k a m k m U övskttt av jdbukspdukt växt lkala makad fam da ud tdg mdltd. akada åtkm på bstämda plats ch bstämda td av åt, ftast aslutg tll lgösa fst ch fadt av lka hlg. fthad uppstd gala makad ch på 1200-talt km d tatlla makada av d mst käda låg Champag, dst m Pas. På 1400-talt blv Bügg tt ytt vktgt tatllt hadlsctum ch sa ud 1500-talt twp. talaa utvcklad hadl på dlhavt gm llaöst ch t, spcllt sda kståg had ökat ktakta åt dtta håll. Vdg ch Gua blv vktga hamstäd. Hadl kg Östsjö ch dsjö dmads av Hasa, tt föbud fämst mlla dtyska städ sm Hambug ch Lübck, m dä ckså xmplvs Vsby ch Bg gck. Fustaa uppmutad mässa ftsm d ökad kmms gav skatt- - hystäkt. Fusta lka g tävlad md vaada: Ly tävlad md ch Gèv, Flad tävlad md Bügg ch så vda. g makadsplatsa växt ya städ upp, vd sda av d sm da fas sda atk. öpmä bldad sa ga stadsdla vd sda av hatvkaa. u d h s t Fam- ch baksda. Slvda få al d sts td ytt fut på dlsö-bjökö. Stlk: 19,7 mm damt. Vkt: 1,9 g. Bld 17 16

17 D lågväga köpmä, famfö allt få tal, gudad flal tll xmpl Ld ch Pas. Vd sda m hadl blv d vktga pgutlåa tll fusta ch kuga, sm utbyt gav hadlspvlg ch skattlättad. öpmä växlad ckså valut ch då valuta ftast va lkala fas dt tt stt bhv av da vksamht. öpmä fa sg klämda mlla statsmäs bskattg ch kykas malska påbud ch föbud. Das vst bskattads ch lgt kyka skull d hlst t göa åg stö vst. öpmä km u lka samhällsskkt ch hadlad md alla. D köpt upp jdbukspdukt av böda, hatvkspdukt städa, dstbuad ch såld, gjd vst ch köpt lyxatkla sm sålds tll fust- ch kugahus. Äv kyka va bd av hadl. Lyxatklaa km fämst få läda kg östa dlhavt Lvat sm d ckså kallads samt Östafka ch t, fämst d, Ps ch a. Däfå köpts vax, tplåta, asfalt, lfb, kydd, pafym, läkmdl, fägäm, lm, tåd, sck, sdtyg, alu ch ädlsta. Dt msta va pdukt sm lätt kud faktas låga stäck. Få Sydtal ch Scl xptads spamål ch v ch få km mst txtl, lvsmdl, skgs- ch guvpdukt. dl av dtta sålds vda tll Lvat. Sll km tll stösta dl få d Skåska kustvatt. Fsk saltads av tyska köpmä ch sålds sda vda västut tll dläda ch glad ch södut va tll xmpl Champag. Slv hämtads fämst få guv ysklad ch Böhm. llt ftsm tygtllvkg atalsads gm uppfga sm spck ch vävstla, kud tllvkg dustalsas vlkt skdd föst Flad ch sa d dtalska städa. t a k a m k m u d Bga btala statsskatt tll ätmästa. ästt av H. Schäufl. Bld h s t

18 t a k a m k m u d h s t talska köpmä köpt flamlädskt tyg m skaffad sg sa ättght tll ullxpt få glad ch gjd sda själva tyg ch yllkläd, sm sålds öv hla upa. Va sm tdga mptats få t, sm papp, böjad tllvkas upa. talska pdukt sm bmull, fägäm, tpsk fukt, sd ch sck, böjad dlas Sydupa. lu sm va vktg gds vd tygfägg böjad bytas på 1460-talt utafö m. Ptugsa utfskad Västafka på 1400-talt, hämtad guld ch slava ch byggd upp sta sckplatag på ada, Sa mé ch ap Vd-öaa. Skåväsdt typsk fötls ud mdltd va skåväsdt. Dtta va d lka yksguppas tssgasat ch sådaa had futs da makt ch d åtuppstd tlgtvs ud 1000-talt. m skåa satt ma upp kvalttsm fö vksamht ch gl fö lälgsutbldg sm skydd mt kkus utfå. a had ckså stödvksamht fö sa mdlmmas famlj, ä ps blv sjuka ll km på bståd. D lgösa mal gmsyad lvt, vlkt skapad fötd ch gmskap md ada d tt btydad scalt kaptal. Samtdgt ba skåväsdt bms mt fla vat. Så fösökt tll xmpl faska kpst, sm skv av dkumt fö had, läg att mtabta föadt av bktyckakst tksk ymdght på 1400-talt, sm km att vluta fmatsspdg. Faslla stumt takt md att makada växt ökad bhvt av atlla btalgsmdl. uga ch fusta ltad ft atlla mtd att dva skatt ä gm sättg atua. ytslag växt fam aslutg tll makada ch dt fas måga av dm mlla h ch L da på 900-talt. På 1200-talt tducads slv ch guldmyt. öpmä skött taspt ch växlg av myt. På makada fas dt ckså köpmä, sm föd bk öv köp- ch fösäljg mlla kuda, stämd av ch glad btalg da pga föst ä makadssäsg va öv. ftsm myt va tuga ch paktska att hata föds systm md pappsväxla. D va lätta att taspta ch kud växlas på ada plats. D kggck dssutm kykas föbud mt ck. ya låfm, så kallad kdtvbv, dök ckså upp. Växad affäsvksamht öv låga avståd ch sta vstga gjd dt vktgt md skspdg ch övblck. D tdga blag va fta av pjktkaaktä ch tdsbgäsad. tt atal ps gck samma, satsad ch lvads utdlg ft lösamma affä. mkg å 1300 skapads d fösta dubbla bkfög md uppdlg på sultatkt, balasg dbt ch kdt sm ktllmtd. Da bkfög gav övblck m va ckså m tdskävad. Läg fam skapads ckså sjöfösäkgaa Gua, vlkt möjlggjd skfyllda ch lågväga taspt öv hav. Fmpcts-avtalt, sm va tt slags hadlsblag, föds på 1460-talt ch gdkäds 1515 av katlska kyka ch btaktads dämd t sm ck. 18

19 På låmakad fmalsads vksamht föst mt slutt av mdltd. Pblmt va kykas föbud mt att tjäa pga på pga. Fö affäsdka sm gjd sta vstga ch fö fusta ch kuga sm satsad stt på mltä uppustg va dtta tt pblm. Dt lösts fämst gm att judaa, sm t mfattads av kykas påbud, skött låvksamht. Dtta va ckså ödvädgt ftsm juda få ch md 1100-talt föbjöds att pduca va. Spcllt ktfstga lå skötts av juda ut m upa tlls d födvs få glad mkg 1290 ch få Fakk böja av 1300-talt. D fttädds av köpmä få tal ch Sydfakk. Dssa httad sm gl sätt att kggå ätföbudt gm att kalla äta fö gåva gm att skva tt hög blpp ä vad sm btalats ut ll gm att sätta tdga åtbtalgsdatum ä dt faktska fö att kua bgäa så kallat skadståd. Sydupa ftsatt judaa s vksamht m d höga låkstada skapad akt. På 1400-talt statad kyklga stft Spa ätfa bak md gdm sm säkht. g av facskad gudad ck vstdvad patlåsttut ch fck påvs tllståd att ta fm pcts äta. Syftt va att kuffa uda judaa vlkt t lyckads ftsm dssa va skcklga på att da säkht. Systmt md patbak spd sg tll Flad mt åhudadts slut ch sy på äta luckads upp. Städa gagad sg vksamht ch dl bak blv sta. t d Pasc, gudad Sa 1472, fs kva dag statlg äg. D ä dag tals fjäd stösta bak. ykas ptst Städas styls fösökt ud smdltd att föa vss psktll på baslvsmdl ch föd ckså föbud mt xpt av spamål ud kstd. Ud högkjuktu på 1200-talt växt fötag stlk ch föklad tllvkgspcss fö txtl mdföd sjukad ps. St bflkgsökg ud samma td ldd tll ökad lvsmdlsps, samtdgt sm gd tllgåg på abtskaft ldd tll sjukad lö. Da utvcklg gyad jdäga ch köpmä, m va gatv fö böd ch latabta. Da tds böts ft d kaftga bflkgsmskg sm km kölvattt på pstpdma på 1300-talt. btskaft blv m sällsyt ch fttaktad. På kdtmakad vaad ätkstada kaftgt bd på va upa ma tg låt. Dt ä mt da bakgud ma bö föstå kykas häftga akt. lga ad sg fö psutvcklg på va. ftsm d flsta makada va små ch lkala va utbudt gl bgäsat. D mägd av ksumt-gasat ch statlga vk sm dag bvaka kkus ch psbldg fas t. Vad sm fas va tt ättvsmdvtad sm byggd på tadtlla sd ch buk samt lgösa m. 19 t a k a m k m u d h s t

20 t a k a m k m u d h s t ll bld hö ckså tt mfattad tullväs. Vaj stad had sa tulla. D lågväga köpma sm st tll lads ll på hav ch fld ha passa måga tulla på s väg vlkt födyad has pdukt. Bst på htlga mytsystm gjd ckså stt tll. Dt va gyll td fö vstgvad växlgsvksamht, ftsm dt va svåt fö utmståd att bdöma m växla va cka ll t. upas skga fösv Hä ska ckså sägas ågt m hu mljö föädads ud mdltd. Äu på 1000-talt täckts upa av sta skga. på baa tvåhuda å fam tll å 1300 fösva sta dla av skgaa få Syd- ch Västupa. uga ch fusta bvaad md skgspat fö s vlddjusjakt m övgt va avskgg massv. a öjd ch svdjad fö att skapa dlgsch btsmak. a hämtad bäsl fö hushåll ch smådust, famfö allt mtallhatg. Skppsbyggt kävd myckt tmm. ll slut måst tä mptas få blad aat Skadav. UD DLD öpmä ch pgväxla had g hög status mdltds upa. Das yk btaktads famfö allt av kykas mä sm lka smutsgt sm fägas, lgkkts ch d psttuads. Däfö had kmämt hll g plats på städas läsät. Pga sågs mst sm tt ödvädgt t ch skull t mssbukas. Ädå ha v stt hu mfattad hadl va ch hu myckt d km att utvcklas. D flklga sdvaätt satt sm gl g gäs fö vstdvad hadl ch pghatg. lgt d mska ätt, sm lvd kva Sydupa, va md ät tllåta. ykas admstatö va t hll så gäkad. lga, dämt, agav stäga t. D stödd sg på Bbl ch äld kyklga laga så kallad kask ätt. såväl Gamla sm ya stamtt fs fla vs sm dls föspåka tt lv klht uta stö matll kdm ch dls föbjud ck: m du låa ut pga tll ladsma, tll ödldad mtt flk, skall du t göa sm cka ch käva äta av hm. Gamla stamtt, da sbk, kaptl 22, vs 25 ch skall ha tack fö att låa åt dm sm t ka btala tllbaka? ckså syda låa åt syda fö att få samma blpp tllbaka. j, älska a fd, gö gtt ch g lå uta att hppas få g. Då skall lö bl st, ch skall bl d Högsts sö, ty ha ä själv gd mt d tacksamma ch da. ya stamtt, Lukasvaglt, kaptl 6, vsa ll äta, alltså t baa ckäta, va få böja dödssyd. Dtta bfästs vd kykmött ca å 325. Å 806 slg al d st fast, att båd kykas 20

21 mä ch lkmä skull följa dkt. Dämd fck d äv väldslg tllämpg. D mdltda tlga sklastka hämtad äv agumt få atk flsf, fämst sttls, sm mad att äta std mt atuätt ftsm d föutsatt att pga kud fööka sg. Vd fla kykmöt föds stkt ch mdgvad alltftsm hadl växt ch samhälls-km blv allt m kmplcad: da Latakclt 1139 föklaad att ck va syd; Påv lxad födömd tckgsäta 1180; Fjäd Latakclt slg fast 1215 att dast juda kud hävsa tll d mska ätt; Påv Ggus X dömd ut sjölå sm ck 1236 ftsm sättg va fastställd på föhad. Samtdgt mldads ktk mt ckt. hadböck fö bktfäd mäks ud 1100-talt tygdpuktsföskjutg få själva ckt tll avskt md dtsamma. m avskt va gd kud bstaffg mldas. Skäsld föds sm y vstlst lvt ft död ch hä fck cka möjlght att as ch dämd hppas på famtd paadst ställt fö hlvtt. D ökad låhatg böjad göa dt möjlgt att täka ba m sättg fö dt t admstatva abtt ch kmpsat fö döjsmål md btalg, utblv vst ch låfölust. yka bfa sg svå stuat mlla å a sda ökad utslagg samhällt ch å ada sda d ökad hadl. Utslagg skapad scal då abtslösa latabta dgs tll städa sm tgga. yadlga öls, xmplvs katha ch tggada, utmaad kykas ställg. Dt talads allt m m ätt ps ch ättvsa lö på 1200-talt. hmas av qu ch tak m dt ätta pst ctal gstalt blad sklastka va d talsk dmkamuk hmas av qu (ca ). Ha byggd måga av sa smag på d kaska ätt, m ckså på sttls flsf sm had åtupptäckts gm avskft sm spdts gm aabväld tll läsäta upa. Hs sttls fs, sm v tdga stt, födömadt av ck, taka m tt ätt ps m ckså fösva av dt pvata ägadt. hmas av qu sklj ckså på atuätt ch sdvaätt (jus atual ch jus gtum). km häfös huvudsak tll d sa katg. Dt ä ättspaxs sm skapats av mäsk. dt fösta av d båda ctat sm v ska psta födöm hmas ckt ch spcllt fm av ät på pglå. Ctatt ä hämtat u kmmta tll dt sjud buddt, Du skall ck stjäla, Guds bud. ll stöld äka hmas ä åg ta gdm få åg aa, ä abtsgva t btala ut lö tll s aställd, ä affäsmä fuska md mått ch vkt ll ä vädshusväd häll vatt vt. Så kmm hmas fam tll ckt ch pgutlåg. Hä sklj hmas på ägad ch avädg. akgåg ä ågt kyptsk m syftt ä klat. Pga ä fämst tt btalgsmdl sm byt äga ä dt lämas bt. a ska t kua ftsätta att hävda ägadätt ch ta btalt fö avädg utlåg - av pga. 21 t a k a m k m u d h s t

22 t a k a m k du ka möjlgtvs säga: Vafö ka jag t hya ut pga på samma sätt sm häst ll tt hus? a måst säga, att flt lgg dt sm säljs fö pga. ä dt gäll tt hus, fs dt två sak att sklja på, ämlg fömålt ch avädg. ch dt ä sak att äga hust ch aa att aväda dt. Däfö ka jag sälja avädg av hust säsklt uta att sälja hust självt. Så föhåll dt sg md alla dylka sak. däav följ, att m dt fs ågt sm dast xsta dä att dt ka avädas ch avädg mdfö att dt skgas så ka t dt bhadlas på samma sätt sm hust. pga aväd v gm att g bt dm ch mat gm att äta d. ch m du då sälj avädg av dssa yttght sälj du dm två gåg u kmmta tll dt sjud buddt, Du skall ck stjäla, puscula tlgca, (på svska: Föklaga öv d ksta t, 1990) Sa stt sta vk Summa thlga ha hmas vss må mdfat s ställg tll sättga sambad md pglå. Gudställg ä kla: att bgäa xta sättg fm av pga sambad md lå ä dtsamma sm ck. Dt ä dämt tllått fö låtaga att g fvllga gåv ll gtjäst, sm t avtalats på föhad ch hlst t ka mätas pga. m u d h s t Dt ä ckså tllått fö lågva att bl kmpsad fö vtulla fölust sambad md låt, m dssa ka täckas av vst sm låtaga gjt på låaffä. ä lågva dlta fasg av pjkt sm dvs av affäsmä ch hatvka ställ sg sak ckså ågt aluda: D sm låa ut pga övläma ägätt tll låtaga md tllhöad sk ch kavt att göa fullstädg åtbtalg. Däav följ att lågva t ha ätt att bgäa ågtg xta. D sm å ada sda aföt sa pga åt köpma ll hatvka tt slags patskap övläma t ägadätt. Dämd ta ha själv sk sambad md att köpma hadla ch hatvka abta. Lågva ha däfö ätt att b m s dl av vst tt pjkt ppt tll stt dltagad. hmas av qu Bld 19 22

23 Summa hlga äga hmas dls tt avstt åt vauhadl, dls tt åt kdt s va. ä dt gäll vauhadl ta ha dls upp psfåga, m dt ä ätt att ta ut vst, ch dls m säljas asva ch skyldght att dvsa bst hs vaa. V mäk hä hu hmas båd fösök fösvaa säljas ch köpas ättght: ps sm bjud åg aa att köpa vaa ka utsätta d fö faa ll fölust gm att bjuda hm ågt sm ä tasgt d fall dt ö sg m pdukt sm ka saka fölust ll faa. Fölust ka uppstå ä hadlsvaa skull ha fått tt läg ps på gud av flt m t fått pst tlläcklgt säkt; ch faa ka upptäda ä flt på vaa gö d svå ll skadlg att aväda, t.x. ä åg sälj lam häst ställt fö gd spga, häst sm amla mkull ställt fö stabl häst, ll möglg ch t..m. gftg mat ställt fö mat av ba kvaltt. m t sådaa fl ä uppbaa ch sälja t vsa på dm, ä fösäljg bdäglg ch tllåt ch sälja ä tvug att sätta skada. Dä å ada sda bsta ä uppbaa, sm ä häst baa ha tt öga, ll dä ada ps kask ka aväda vaa äv m köpa t kud dt ch dä sälja dssutm gö kkt dsättg av pst, ä ha t tvug att dvsa bsta. Ud sådaa mstädght ha sälja ätt att s tll sa ga tss ch hålla tyst m bsta ftsm köpa ka fstas att pssa d pst ma ä vad sm ä mtvat md tak på vaas bst. hmas s t hadl ch vst sm sydga ch fökastlga sg. Dt ä syftt dt kmm a på ch vad vst aväds tll: Hadl btaktad slad ha ågt skamlgt öv sg så läg d t syfta tll att täcka ktga ch ödvädga bhv. Ädå stå vst, sm ä hadls syft, utafö tak på ågt ätt ll ödvädgt, stå utafö tak på ågt lastbat ll sm ä mt dygd. Däfö fs dt gt sm hda att vst uddas vksamht sm ä ödvädg ll tll ch md ktg. Dt ä på dtta sätt sm hadl bl fösvaba. Dtta ka xmplfas md ma sm skapa blygsamma hadlsvst fö att täcka stt hushåll ll sm hjälp tll d fattga. ll tll ch md fö d sm sköt s affäsvksamht allmähts tss, fö att fösäka att ladt t föbuka ödvädga föåd ch sm gö vst fö att täcka stt abt ch t fö vsts g skull. Ctat ä hämtad u Summa hlga, avstt 2a2a, fåga 77 ch 78. galt skvs (glsk övsättg - w Yk 1975) talsk guld fl få Fls. Fam- ch baksda. Päglad ud pd Stlk 19 mm damt. Vkt: 3,53 gam Bld t a k a m k m u d h s t

24 t a k a m k ä ä då tt ps ätt? J, ä båd köpa ch sälja tjäa lka myckt. Gudpcp ä att g ska sk sg på d ads bkstad. hu ska ma då kua avgöa dtta. Dt famgå att hmas s mplbldg ch tvåg sm tt pblm. Ha ftlys tt allmät mdöm (cmmus astmat) sm av vå tds uttlka ha stts dls sm att dt bhövds bd mdla affäsuppgölsa ch dls att makada kkusutsatts ma fö att mtvka mpl ch gdtycklg pssättg. Slutlg föspåkad hmas tt pvat ägad, tts att dt va föga utbtt ud has td. Stödt fö dt fas t att hämta atuätt Gud had gvt s skapls tll hla mäsklght m fö att stmula d sklds gagmag va dt bättgat att tllåta pvat ägad, föutsatt att dt skötts md föståd ch fö dt allmäa bästa, t fö gstska syft. m u d h s t Lvt ä sm plgmsfäd, uta säkht. Däfö ä dt bäst att t ta md ägdla ch pga på sa. Så åd D gda sdas bk få 1400-talt J. Lgat. Bld 21 24

25 aptl 3: LS 25

26 slutt av 1700-talt mytad d fask pltk ch vlutä abau bgppt systèm mcatl vlkt ckså tgs upp av d glsk atalkm dam Smth vd samma td. Das ktk väd sg mt äa t huda å av kmsk vksamht. Pd ha vssa gmsamma dag sm v hä ska psta ktht. atalstatas famväxt slutt av mdltd tädd upska mak fam md ambt att blda stö pltska ht. Dssa måst fösvaas mt ada mak ch mt aak få lkala fusta. g va dt ståd mdlt fö att bhålla atll styka ch ht ch d kmska famstg va tll st dl bpdukt av kamp mlla stata. gfög va kstsam ch myckt fatas lads d på att skaffa pga gm lka skatt, tulla, lå ch pludga av sttut ch ya väldsdla. al V av Spa satt stt k kkus vd fla tllfäll fö att bl av md skuld tll talska ch tyska bak. d va dt Gustav Vasa sm std fö htsstävada böja av talt. Ha hämtad myckt av stt kaptal gm pludg av katlska kykas kdma. U D H S Pgväxla ch has fu. ljmålg på täpaå av Qut assys Bld 23 26

27 d bldadt av atalstat kud ma skapa ht ch skydd mt mväld. D ht kud bstå utvcklg av gda taspt- ch kmmukatsmöjlght, htlg valuta, vkt ch mått, htlg hadlsätt ch st abtsstyka. ullhd tgs bt fö att skapa ölg makad. atalstat skull vaa självfösöjad på baslvsmdl, ha stak hä ch fltta, ba hama ch hadlsfltta. Stat skull dssutm ha tt föåd av tatll valuta fm av guld ch slv. U D akaty öv mytfösämg på tal. ästt. Bld 24 Upptäckt av ya väld ch skapadt av ya slavkm Sjöfaa utfskad ya ktt ch spcllt btydlsfullt fö hadl blv utfskadt av mka. Spaj ch ptugs utva guld ch slv sta mägd sm skppads öv tll upa. Platag fö sck ch bmullsdlg tablads. ll guvdft ch dlg aväds mägd av hmska slava. ä dssa mskat kaftgt atal, på gud av mäsklg bhadlg ch sjukdma sm följd klsatöas spå, böjad ma att hämta slava få fka. Spas klala kdma spds sda vda öv d ada läda upa, gm att dssa läd ökad s hadl md Spa. 27 H S

28 D ya väld va alltså källa tll båd väldga atusus ch fttaktad ädlmtall. åga ya göd ch pdukt övföds få d ya tll d gamla väld, däblad kaka, majs, ptats ch tmat. upéa, å s sda, föd md sg kst att dla baa, vt, s, sck, kaff ch bmull. a föd ckså md sg ya husdju: ötkatu, hästa, gtt ch gsa, sm va käda d ya väld. d klsatöa följd ckså ya sjukdma; gula fb, malaa ch smttkpp. Dssa had tdga vat käda d ya väld ch däfö slg d kaftgt mt uspugsbflkgaa. Få mka föds syfls tll upa ch s. U D H S akaty öv hamabta på tal. ästt. Bld 25 Smådust ch fölagssystm Så kallad kdtvsdl. tdgsdl utfädad av Palmstuchska bak å Bld 26 da slutt på mdltd växt dust fam, tll xmpl tygdust Flad. öpmä vstad dls masspdukt smådust städa, m ckså hmdust ut på ladsbygd. ftsm latbukt llaupa va ma säsgsbtat ä d söda dlaa lämpad sg hushåll ba fö tllfällg pdukt av hatvkspdukt. d sa låga mkstad kud hmdusta kkua md d skåbuda hatvkaa städa. D stö dusta aställd ma utbldad abtskaft ch fta kv vlkt skapad abtaklass sm ckså std utafö skåväsdt. Dämd uppstd stö dyamk på makad, sm t futs ud mdltd. Uppdlg köpmä ch pduct, dä d föstämda tllhadahåll kaptal, åva ch blad ckså vktyg tll pduct ch sda ta had m ch sälj d fädga pdukta, kallas allmät fö fölagssystm. Dt ba flxbl ch dctalsad pdukt md låga lkal- ch admstatskstad. td va kstadsffktv ch passad fö d växad tatlla makada upa. Dt passad ba m vssa basch ch fö pdukt sm t kävd så sta spcalkuskap ll vstga utustg. Dssa föädga utgjd vss må föstadt tll dustsamhällts famväxt. 28

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Hässleholm kommuns Sorteringsguide

Hässleholm kommuns Sorteringsguide Häh ku Stggud Hu tt ä dtt vtyck? D 13 ugut 2015 täffd Ovht dy. Då hd v på ått åd föbukt åpdukt v kgk u fö 2015. Rt v åt vd v öv jd tgåg. Svg gg på td pt ä dt gä dt kgk ftvtyckt väd. Sku v v gö Svg hd v

Läs mer

Reflektion och transmission

Reflektion och transmission RfTas / Ljud byggad oh samhäll / VTAF0 Rflko oh asmsso Tdga ha bhadla ågubdg homoga md ua a gå äma å ad som sk ögåg få mdum ll aa ll ad som sk d äda. Da ska äma gå å hä. V ka ll ml äka oss såg a sål som

Läs mer

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 45 Orderkvatteter kabasystem grupp av materalstyrgsmetoder karakterseras av att behov av materal som uppstår hos e förbrukade ehet mer eller mdre

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde Skydd dcksv A bo och vk vyddsoåd R v ä vå vkgs ullgåg V äo k vså d s, v kl oss u v Vyddsoåd fs ydd vå dcksv D g oss llgåg ll dcksv v god kvl också fd E vyddsoåd bä oåd ä vspä ll bjud vss M ll vksh so ugö

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER REKOMMENDATI ONFÖRDI GSOM ARBETAR MEDPROCHMARKNADSFÖRI NGI BLOGGAR& SOCI ALAMEDI ER Sv gesannons ö A tmat adennapub kat onäs kyddadavupphovs ät t s agena f o m avkop nge annat upphovs ät t s gtf ö f ogandek

Läs mer

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater Nvåmätg Betg Cemet Guv Pappe & Cellula Afalt Gu Kem Plat Läkemedel Lvmedel Avlpp & Vatte Vätk Pulve Sluy Flg Gaulate Nvåmätg fö pcedut Nvåktll fö: Övefylladkydd Batchktll Pduktmätg Lagektll Säkehetlam

Läs mer

Har du sett till att du:

Har du sett till att du: jua b r t t u a lr r l a r r a å l g P rä t r g u s p u m h a c tt val? t bo s F Rock w S Du har tt stort asvar! Som fastghtsägar m hyra gästr llr campg trägår är u otrolgt vktg aktör! Självklart för att

Läs mer

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig?

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig? E N R A P P O R T F R Å N L S U O K TO B E R 2 0 0 9 a n n A ä N a t i n A v bl F oto: P E TT E R C O H E N llt a s g i Om Sv a politik fä ung L S U S V E R I G E S U N G D O M S O R G A N I S AT I O N

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

En tillflykt & räddning

En tillflykt & räddning v dg m, v & väd #1 vå 16 Ny d g! 4 v v f E fyk & äddg J Sv m muk & Gud mä = vd V d u bgpp ävmäk Täv ch v! D ädg ökd I d hd hå du v - h y dg få Hukv p m båd ch må v, p m f ä hä vå v ch ku häd m ä på gåg

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

Välkommen in i konfirmandens egen bibel!

Välkommen in i konfirmandens egen bibel! L Välkoe kofrades ege bbel! Upptäck Bbel tllsaas ed kofrade! Lbrs ya kofradutgåva av Bbel har två huvudpersoer: Jesus so är Bbels kära och stjära och de uga äska so ärar sg Bbel och tro. Ordet kofrad äs

Läs mer

SNS 22 januari 2014. Catharina Lagerstam S N S. j a n u a r i

SNS 22 januari 2014. Catharina Lagerstam S N S. j a n u a r i K ås: Klväg A, 3 tockholm Mobl: 73-9 9 9 cth.lgstm@gml.com Cth Lgstm Cth Lgstm, vå, All ghts sv 9 s Ekoomsk / st boföstå It: Rovsgstkk Jsk övväg ttpkt Cth Lgstm, vå, All ghts sv ttpkt Rvsos fl? V som skll

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd?

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd? Min cykl Sidan Innhåll 4 På väg hm Ands och Osca ha båttom hm. Osca måst lämna matvaona han vait och handlat innan han och Ands kan cykla till täningn. 5 Cyklhjälm Dt ä viktigt att använda cyklhjälm nä

Läs mer

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar Aktulla utbildiga jamaj 007 Dataföig Kompts ä tt av Svigs ldad utbildigsbolag fö komptsutvcklig iom I Kus misutbildiga Kofs Itutbildiga Fukostmöt tifiiga Wokshops Nytt å, ya satsiga sid Nya, stö och fäscha

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK. Statistik för lärare, 5 poäng

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK. Statistik för lärare, 5 poäng UMEÅ UNIVERSITET Isttutoe för matematsk statstk Statstk för lärare, MSTA38 Lef Nlsso TENTAMEN 04--6 TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Statstk för lärare, 5 poäg Skrvtd: 9.00-15.00 Tllåta hjälpmedel: Utdelad

Läs mer

Ångestrapporten 2013. Om kvinnors erfarenheter som patienter och anhöriga

Ångestrapporten 2013. Om kvinnors erfarenheter som patienter och anhöriga Ågestappote 2013 Om kvios efaehete som patiete och ahöiga 1 Måga eve sitt iv med ågest Måga fe kvio ä mä dabbas ågo gåg i ivet av e ågestsjukdom. Nämae 1 800 kvio ha i de hä udesökige svaat på vad de ha

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Du lilla Jesusbarn. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ w. œ œ œ œ œ œ œ. . œ œ œ œ œ œ ? 4. œ œ. j œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ. œ. œ J. œ œ œ. q = 74

Du lilla Jesusbarn. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ w. œ œ œ œ œ œ œ. . œ œ œ œ œ œ ? 4. œ œ. j œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ. œ. œ J. œ œ œ. q = 74 2 ulafton Sönd e ul Trettondedag ul Famlegudstänst uds storhet esus som förebld q = /F con ped op Tllt Hopp Fred Barn u llla esusbarn Sälvklart ag sunger från hederlgt köpta noter Musk: Stefan ämtbäck

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia Dmö fhög Lygå, g mmu Ivg v m ch 2011-02-15 S D Ig Ab h bä v BTH Bygg AB, Ag Bg. Ug h ufö v R M, T L. Fgh bö ch v övg 2011-02-08. Vg h m fygb. Aäggg bå v f fgh m mmg å 26 257 vm. BTH Bygg föväv fgh v Fägmé

Läs mer

p Följ Kraft Där, Strå

p Följ Kraft Där, Strå Sånger söndg e domsöndg 0 Söndgsmorgon J.Hydn/J.O.Wlln Söndgsmorgon Musk v J.Hy. Svsk text v J.O.Wlln. Öpp r! Hel An skl bn skl nä kors ms d r m, ljud! bön, ljud? känn m vs, n rym m Se L Hur An m tds t

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva.

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva. Målättig: dll E plig tä tä kvi bö fku på tt lä ut följd: Kvi k it v ädd fö tug vikt, Få kvi tt i tt d k b ut vtt kppvikt å läg d ä fit, D k it bt fölit ig på våg fö tt utväd i ftg, D bö lägg tö fku på

Läs mer

Något om beskrivande statistik

Något om beskrivande statistik Något om beskrvade statstk. Iledg I de flesta sammahag krävs fakta som uderlag för att komma tll rmlga slutsatser eller fatta vettga beslut. Exempelvs ka det på ett företag ha uppstått dskussoer om att

Läs mer

Recept och inspiration

Recept och inspiration Rcpt ch ispirati Allrum da sapar ya, g möjlightr. Vi sm utvclar Allrum älsar it bara st sm smaar mr. Vi gillar mat i alla dss frmr där ritigt bra st a få lyfta sma. Så du blir särt it förvåad övr att smari

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Delårsrapport 2014-08-31

Delårsrapport 2014-08-31 TRELLEBORGS KOMMUN Srvlcriämndn 2014-09-22 Dlårsrapprt 2014-08-31 Sammanfattning Nämndsttal (tkr) Dlår 140831 Årsbudgt 2014 Prgns 2014 Avvikls Vrksamhtns intäktr 260 267 386 016 385 016-1 000 Vrksamhtns

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Rotation kring fix axel, cirkelrörelse. Rotation kring fix axel. Stel kropps rotation kring fix axel: kinetisk energi

Rotation kring fix axel, cirkelrörelse. Rotation kring fix axel. Stel kropps rotation kring fix axel: kinetisk energi 05--07 otato x axl otato x axl clöls T z H z Töhtsmomt : m z Stl opps otato x axl Stl opps otato x axl: ts axl : ( ) 0 T m m m v v ω v 0 ω m v v ω ω T v a ( ) m Töhtsmomt : m m 3 4 Stl opps otato x axl:

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar 1(5) & nt s MLJösÄKRtNG INNENALLER MILJöPOLICY ch ARBETSMILJöPOLIGY K:\Malla MILJOPOLICY 2(5) # nt s Denna miljöplicy gälle Elcente. Syfte Elcente ska följa aktuell miljölagstiftning, egle, kav ch nme

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

ministerbaler samt är ej s ä l l a n m e d p å slott e t i de mer p r i v a t a hofcirklarna. H e n n e s

ministerbaler samt är ej s ä l l a n m e d p å slott e t i de mer p r i v a t a hofcirklarna. H e n n e s N:R 4 ( 9 4 3 ) TORSDAGEN DEN 6 J A N U A R I 905 mstbal samt ä j s ä l l a m p å slott t m p v a t a hofcklaa. H s fa, fh Hugo Hamlto, stå kugah u s t ä a som ps o l g v ä tll O s k a I. D t ä fö stt

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

r r r r Innehållsförteckning Mål att sträva mot - Ur kursplanerna i matematik Namn: Datum: Klass:

r r r r Innehållsförteckning Mål att sträva mot - Ur kursplanerna i matematik Namn: Datum: Klass: Innehållsföteckning 2 Innehåll 3 Mina matematiska minnen 4 Kosod - Lodätt - Vågätt 5 Chiffe med bokstäve 6 Lika med 8 Fomel 1 10 Konsumea mea? 12 Potense 14 Omketsen 16 Lista ut mönstet 18 Vilken fom ä

Läs mer

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa 18.11.213 d p I p www.phj-d.f/ep d p p 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, Skddkj 6, Hgf d dk äd h k g v g d å kk k, å d vd på yäg ch d ffg k. D dk d ch dk ög h väck väd. Sdg ä d dk k ädå fö k föädgyck

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

om X har följande sannolikhetsfunktion λ λ . Då gäller a) väntevärdet E(X) = λ b) variansen σ = λ och därmed c) standardavvikelsen σ = λ

om X har följande sannolikhetsfunktion λ λ . Då gäller a) väntevärdet E(X) = λ b) variansen σ = λ och därmed c) standardavvikelsen σ = λ Arm Hallovc: ETRA ÖVNINGAR ossofördlg OISSONFÖRDELNING ossofördlg aväds oftast för att bsrva atalt hädlsr som träffar obrod av varadra udr tt gvt tdstrvall E ossofördlad stoasts varabl a ata av fölad värd,,,

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären.

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären. PEAK IT & Offc h d hjälp öv 2 500 po ä g kä. Bmg Rkyg Fömdlg V bjud fög m och kodffkv bmg-, fömdlg- och kyglög om IT, Ekoom och Admo. , mjukv uu vckl g Bmg och pojk Hok Vå äg Vå floof ld g PEA K Föm dl

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Program. sept. Skylift. marknad. foodtruck. trollkarlen. Dannyman. hinderbana. Kulturhuset. konstsalong. www.hostfesten.se. Vallentuna Centrum

Program. sept. Skylift. marknad. foodtruck. trollkarlen. Dannyman. hinderbana. Kulturhuset. konstsalong. www.hostfesten.se. Vallentuna Centrum >>> REPORTAGE PROGRAMMET AKTIVITETER TÄVLINGAR ERBJUDANDEN HÖTTIP f ö H m u C a u Va a h Lä 7 6! www.hf. pgamm Pgam W c A Vaua Cum F vä a: P a & C käa aa m J uh & J uh öagk 10-16 a k T ma & y a D a p g

Läs mer

Ekosteg. En simulering om energi och klimat

Ekosteg. En simulering om energi och klimat Ekostg En simulring om nrgi och klimat E K O S T E G n s i m u l r i n g o m n rg i o c h k l i m a t 2 / 7 Dsign Maurits Vallntin Johansson Pr Wttrstrand Txtr och matrial Maurits Vallntin Johansson Alxandr

Läs mer

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND d t m f s e g e v S l! m e s k V dem k 2 V sml Sveges kdemke 3 Dett ä Sco Sco, Sveges kdemkes centlognston, bestå v 22 självständg fckföbund och ykesföbund. Tllsmmns ä v öve 650 000 kdemke som ä studente,

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 3

Finansiell ekonomi Föreläsning 3 Fiasiell ekoomi Föeläsig 3 Specifika tillgåga ätebäade - aktie Hu bestäms Avkastig? Utbud och eftefåga S = I Vad påveka utbud och eftefåga på spaade medel (spaade och låade) Kapitalets fövätade avkastig

Läs mer

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i L L L L V Hm l är blek VSpel man n är HårgaLåt L L L mar nat t, n g matt, L Text: Carl Peter Wckström Sats: Robert Sund (.2) L L # Ljus L nans vat t sg be satt L # Hm l är blek Spel man L n L är V mar

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Korrelationens betydelse vid GUM-analyser

Korrelationens betydelse vid GUM-analyser Korrelatoes betydelse vd GUM-aalyser Hela koceptet GUM geomsyras av atagadet att gåede mätgar är okorrelerade. Gude betoar och för sg att ev. korrelato spelar, me ger te mycket vägledg för hur ma då ska

Läs mer

JOHAN NORDLING. Wettergren & Kerber. Direktör Dan. Broström 3$: N:R 14 (1265). 24:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN LÖSNUMMERPRIS: 12 ÖRE.

JOHAN NORDLING. Wettergren & Kerber. Direktör Dan. Broström 3$: N:R 14 (1265). 24:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN LÖSNUMMERPRIS: 12 ÖRE. N:R 4 (65). 4:D ÅRG. VNIG UPPGN ÖSNUMMRPRIS: ÖR. SÖNDGN 9 PRI 9. HUFVUDRDKTÖR OCH NSV. UTGFVR: JOHN NORDING. BITR. RDKTÖR: RNST HÖGMN. RD.-SKRTRR: IN WÄGNR. 3$: Wttg & Kb Dktö D. Btöm Pt väldtäd. F R S

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Häng och sväng Hur gör man en mobil?

Häng och sväng Hur gör man en mobil? 30 Enkla maskin 31 Enkla maskin Häng och sväng Hu gö man n mobil? Häng och sväng Ovanligt snygg mobil, om jag få säga dt själv. Du bhöv: någa kmtvättsgalga tunt snö avbitatång sak att hänga i mobiln som

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 b e a h d g e a c g e f b d d c b f h d h b a h e c f d g b a c a d f

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

människor påverkas av hur du röstar!

människor påverkas av hur du röstar! E hv j so vs v h ös! V Eo 7 j V fö g och EU! M 4-7 j v EUs 27. D v 375 jo bog EU so h chs v och ös Eo. A f bs s Eo s vg v. Ih v, sh v bs s, bsjög, fcg gh, jöv och ovv. D b g x fgo EU och Eo och bs o v

Läs mer

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ.

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ. Sälvklrt g sunger från herlgt köpt noter S ul På lndsväg % 1 På lnds väg n mot kväl l n ly ser ö ver Hpply sngng 1 På lnds väg n mot st n 2 St kväl l 3 Stnn ly ser n kommer ö ver stl t Trd: Puerto Rco

Läs mer

Ämne: Svenska åk 5 Läromedel: ZickZack Skrivrummet åk 5 Beräknad tidsåtgång: 160 minuter per vecka

Ämne: Svenska åk 5 Läromedel: ZickZack Skrivrummet åk 5 Beräknad tidsåtgång: 160 minuter per vecka Pdgogisk plig: Skiv gum, bä, bskiv, fökl, isu och åbä x, åk 5 u v i s Å k l s I k B ä ö F b m gu A äs T E G 1 B Äm: Svsk åk 5 Läoml: ZickZck Skivumm åk 5 Bäkd idsågåg: 160 miu p vck LGR 11, l 1 Skols vägud

Läs mer

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 a b c d e f g h i j k 1 aska tomhet 1 2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 10 stygg lid 10 11 atle snigel 11 12

Läs mer

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter FÖRELÄSNING 3: Aaloga o Digitala filtr. Kausalitt. Stabilitt. Aaloga filtr Idala filtr Buttrworthfiltr (kursivt här, kommr it på tta, m gaska bra för förståls) Kausalitt t och Stabilitt t Digitala filtr

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Miljö Malmö stad, Gatukontot, maj 2003 Tafiksäka skolan ä famtagt av Upab i Malmö på uppdag av och i samabt md Malmö stad, Gatukontot. Txt: Run Andbg Illustation: Las Gylldoff Miljö Sidan Innhåll 4 Miljö

Läs mer

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barnkör dskantkör och nstrument Församlngsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barn Text: Eyvnd Skee Sv. text: Chrstna Lövestam Musk: Johan Varen Ugland 1. Processon med

Läs mer

I projektet kombinerades en kartworkshop

I projektet kombinerades en kartworkshop SUBURBS - D Fuu Chll CHALMERS Uvy f Tchly 0 197 Elb Bl, A Pu, Ccl R & S Sv D uv lpl ä k bä D kull v pv fll lpl v uf å pk å k by v p D ö h fö by Hkull, ä by å ll p vå k bl fö D ä ckå vå håll lk l ll wkhp,

Läs mer

TENTAMEN I MATEMATIK MED MATEMATISK STATISTIK HF1004 TEN

TENTAMEN I MATEMATIK MED MATEMATISK STATISTIK HF1004 TEN TENTAMEN I MATEMATIK MED MATEMATISK STATISTIK HF004 TEN 0-0-7 Hjälpmedel: Fomelsamlig med tabelle i statistik oc äkedosa Fullstädiga lösiga efodas till samtliga uppgifte. Lösigaa skall vaa väl motiveade

Läs mer

Uppskatta lagerhållningssärkostnader

Uppskatta lagerhållningssärkostnader B 13 Uppskatta lagrhållningssärkstnadr Md lagrhållningssärkstnadr ass alla d kstnadr sm hängr samman md ch ppstår gnm att artiklar hålls i lagr. Dt är fråga m rsaksbtingad kstnadr ch därmd särkstnadr,

Läs mer

ZA5888. Flash Eurobarometer 372 (Women in Developing Countries) Country Questionnaire Sweden

ZA5888. Flash Eurobarometer 372 (Women in Developing Countries) Country Questionnaire Sweden ZA888 Flash Euobaomt 7 (Womn in Dvloping Countis) County Qustionnai Swdn FL 7 Womn in dvloping countis - SE D Hu gammal ä du? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna Euopés åsikt om situationn

Läs mer

Kap Kemisk Termodynamik

Kap Kemisk Termodynamik Kap. 7+8. Kemsk emdynamk 7.1 Fösta huvudsatsen emdynamk: Vämets öelse, läan m enegns fme ch mvandlnga Eneg: Sthet sm medfö fömåga att utätta abete Abete (w): w F dx elle dw F dx (Pcess sm lede tll öelse

Läs mer

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 64 Orderkvatteter vd begräsgar av atal order per år Olka så kallade partformgsmetoder aväds som uderlag för beslut rörade val av lämplg orderkvattet

Läs mer

Uppskatta ordersärkostnader för tillverkningsartiklar

Uppskatta ordersärkostnader för tillverkningsartiklar Handbk i matrialstyrning - Dl B Paramtrar ch ariablr B 12 Uppskatta rdrsärkstnadr för tillrkningsartiklar Md rdrsärkstnadr för tillrkningsartiklar ass alla d kstnadr sm tör dn dirkta ärdförädlingn är förknippad

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING LE2 INVESTERINGSKALKYLERING FÖRE UPPGIFTER... 2 2.1 BANKEN... 2 2.2 CONSTRUCTION AB... 2 2.3 X OCH Y... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 2.4 ETT INDUSTRIFÖRETAG... 3 2.5 HYRA ELLER LEASA... 3 2.6 AB PRISMA... 3

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10 18/10 19/10

Läs mer

skolidrott - stjärna på is Joshi Helgesson

skolidrott - stjärna på is Joshi Helgesson Numme 1 2013 Svesk skoldott Tdge fö d skol-if Josh Helgesso - stjäa på s Tllsammas bl skol-if stakae Famtde fokus Boås Nomea åets vuxestöd Oeteae jaga ya sega Sd 12 Uga lede uga y utbldg Sd 18 Spots locka

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

ρ. Farten fås genom integrering av (2):

ρ. Farten fås genom integrering av (2): LEDNINGAR TILL PROBLEM I KAPITEL 6 (4-76) LP 6.45 y t Ifö dt tulig kooditsystmt md koodit s = id tid t = då bil stt, och bskto t och ligt figu. s Bgylsillkot ä O x t = s = s = Accltio gs dt llmä uttyckt

Läs mer

Sammanfattning av STATIK

Sammanfattning av STATIK Sammanfattning av STATIK Pete Schmidt IEI-ekanik, LiTH Linköpings univesitet Kaft: En kafts vekan på en kpp bestäms av kaftens stlek, iktning ch angeppspunkt P. Kaftens iktning ch angeppspunkt definiea

Läs mer

Skogsnöten 2009. Namn. Skola. 80 p. Kommun. 19 p

Skogsnöten 2009. Namn. Skola. 80 p. Kommun. 19 p Skgsnöten 009 Namn Skla Kmmun Päng sammanlagt 80 p. Aspen kan me än väl kallas fö en nyckelat i mskgana, då ett stt antal ate ä beende av asp unde lika stadie i dess utveckling. Aspen ä tvåbyggae, dvs.

Läs mer

Flyktingfrågan regional samordning. Ana Norlén, PKN 2015-12-11

Flyktingfrågan regional samordning. Ana Norlén, PKN 2015-12-11 Flyktingfågan ginal amdning Ana Nlén, PKN 2015-12-11 En myckt antängd ituatin Lägbild Dt finn int n mall Excllfil yft få n gmnam bild ch kunna tnd inm lika mådn, nkl ifyllnad Rappting fån/till MSB natinll

Läs mer

RCTC. Drift & underhåll. Innehåll. Drift & Underhåll DU. Övervakningssystem MRB3 Centralenhet RCTC

RCTC. Drift & underhåll. Innehåll. Drift & Underhåll DU. Övervakningssystem MRB3 Centralenhet RCTC Övevaknngssystem MRB3 Ctalhet RCTC RCTC Dft & undehåll 2015-10-28 Pogamveson 1.25 Innehåll Sda Geellt 2 Steg steg -nstuktone dftsätta system: 2-4 Steg 1: Adessea modulena 2 Steg 2: Ut kel systemkonfguaton

Läs mer

z 0 0 a f LAPLACETRANSFORMEN Antag något xt dt Följaktligen existerar Fö 6, 7 & 8 - Laplacetransformanalys 1 (enl. grunddef.

z 0 0 a f LAPLACETRANSFORMEN Antag något xt dt Följaktligen existerar Fö 6, 7 & 8 - Laplacetransformanalys 1 (enl. grunddef. Atag Fö 6, 7 & 8 - Laplacetasfomaalys LAPLACETRANSFORMEN R a S z T a f xt f 0 0 xt dt a f l q xt Låt ~x t xt e t, dä, såda att z ~x a f x t dt ågot z 0 0 Fölaktlge exstea x t (el. guddef.) Copyght Lasse

Läs mer

istriktsbladet info@spfstockholm.se www.spfseniorerna.se/stockholmsdistriktet telefon 08-720 77 30

istriktsbladet info@spfstockholm.se www.spfseniorerna.se/stockholmsdistriktet telefon 08-720 77 30 D gtaa ttadt N 7 pucad 25 augut 2015 f@pftchm. www.pfa./tchmdttt tf 08-720 77 30 Väma t höt 2015 Hä mm dt föta dgtaa dttadt fö höttm. Av adat famgå att höt ä fu av a atvtt; at få päad t ma ch a futäutdga.

Läs mer

001 Tekniska byråns information. Värmefrån ventiler. Inom alla områden av såväl nyprojektering som ombyggnad och drift av redan byggda hus riktas inom

001 Tekniska byråns information. Värmefrån ventiler. Inom alla områden av såväl nyprojektering som ombyggnad och drift av redan byggda hus riktas inom pe" `sfk K ".` _. :...... -.Y BS 00 Byggnadssyelsen Teknska byåns nfomaon 979-04 Vämefån venle VÄRMEAVGVNNG CENTRALER M M FRÅN OSOLERADE VENTLER UNDER- nom alla omåden av såväl nypojekeng som ombyggnad

Läs mer