Oskar Broberg Didrik Wachenfeldt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Oskar Broberg Didrik Wachenfeldt"

Transkript

1 pll. tadachma av slv päglat ud kug tchs V av Sy ca f.. Vkt: 15,78 gam. Stlk: 33 mm damt. ska Bbg Ddk Wachfldt J dlmsbak

2 PDU xt ska Bbg Ddk Wachfldt Bld ch fmgvg éalst Fölagt, Fédéc at Pduct J dlmsbak kmsk fög Vasagata 14 Bx Skövd l: Hmsda: Pduktssätt: ttbk kpplad tll J mddlmsbak hmsda. Äv utskft av pappskp fö studbuk m föga ch bbltk. Pduktsdatum: SB-: J dlmsbak k. Fö. 2

3 α β χ δ ε HÅLLSFÖCG ~ Uppgåg ch fall ~... 7 ~ Jdbukts utvcklg ~ ~ vadaas ch slavaas btydls fö km ~ ~ ljökskvs ~... 9 ~ sttls m km atulg ch atulg affäsvksamht ~ aptl 2: DLDS UP ~ akad ch städ väx fam ~ ~ Skåväsdt ~ ~ Faslla stumt ~ ~ ykas ptst ~ ~ upas skga fösv ~ ~ aka m km ud mdltd ~ ~ hmas av qu ch tak m dt ätta pst ~ φ γ η ι ϕ κ λ µ ν ο FÖD... 5 aptl 1: S GLD aptl 3: LS ~ atalstatas famväxt ~ ~ Upptäckt av ya väld ch skapadt av ya slavkm ~ ~ Smådust ch fölagssystm ~ ~ aka m km ud mkatlsm ~ ~ Dt mätbaa samhällt ~ ~ dam Smth ch ktk av mkatlsm ~ aptl 4: DUSSHÄLL ~ Jdbuksfm, tatll hadl ch ubasg ~ ~ y g ch tkk, ya gasatsfm ~ ~ ya faslla stumt, fögslv ch dmkatsk utvcklg ~ ~ ljöpblm ~ ~ aka m km dustsamhällt: ~ ~ D scala fmata w, ax ch gls ~ ~ aptalsms fösvaa ax Wb ~ ~ atalkm sm xakt ch bjktv vtskap Staly Jvs ~ ~ km ch scala btd hst Vbl ~ ~ D skapad föstöls Jsph Schumpt ~ ~ Bladkm md statlga stödåtgäd Jh ayad ys ~ ~ BP ch tllväxttäkadt ~ π θ ρ σ τυ ϖ ω ξ ψ ζ

4 α βχ δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ νο aptl 5: FS- CH JÄSSHÄLL ~ Stat ch ägslv ks ~ ~ Stuktumvadlg ch glbalsg ~ ~ Glbala utmaga d ya väldsdg ~ ~ aka m km fmats- ch tjästsamhällt ~ ~ tk av dt mda pjktt ~ ~ Glbalsg ~ ~ ylbalsm ~ ~ Scal km ch ktk av dt kaptalstska systmt ~ ~ Fmstsk km ~ ~ ljökm ch klgsk km ~ ~ km ~ FD Jdbukssamhällt B. dustsamhällt C. fmats- ch tjästsamhällt Gåvkm SUDGSFÅG LUFÖCG π θ ρ BLDFÖCG C σ τ υ ϖ ωξ ψ ζ 4

5 α βχ FÖD Dt böjad sm dé m utställg, sda fudad v på bk ch tll sst bslöt v ss fö att dt fck bl skft sm klt kud spdas dgtal fm. V vll skva lättläst ch stmulad txt m kmska dé gm hst ch blysa d md kta käfulla ctat av km ch ada täka. Fkus skull lgga på att få fam mågfald åskt sm samtdgt lyft fam typska tds få lka hstska pk. v paktska ch utymmsskäl ha famställg kctats på d västlädska kmska utvcklg. Dtta ka gvtvs fågasättas vå glbalsad väld ch atulg ftsättg på dtta matal v att bdda pspktvt tll att kluda m av utmupska pspktv på km. Samtdgt ä dt ckså vå fövssg att d vädga sm v lyft fam ha åtkmmt måga lka kultu ch tdpukt, fast ud ågt lka skpad. Fö att göa ctat ma bgplga ch sätta dm stt hstska sammahag lds vaj kaptl md kt kmsk-hstsk övskt. Syftt md da ä fämst att blda bakgud tll ctat ch dt sm sägs dm t att g hltäckad hstskvg. bsva att hl dl fmat m blda, sm t fck plats txt, fs bldfötckg. xtmatalt ha fämst tagts fam sm tt studmatal fö mdlmma J dlmsbak, fö att avädas på atlla ch lkala kus allmät flkbldad syft. Dtta hda atulgtvs t att matalt ka avädas av ada aktö ch ada sammahag, baa dt famgå tydlgt va matalt kmm få. Vå föhppg ä att dt ska kua läsas av såväl ugdma sm vuxa, km sm ck-km. Vå utgågspukt ä att km t baa hadla m pga, bkfög ch ataläkskap. km bö t hll bgäsas tll att vaa xptkuskap föbhållt åga få utvalda. vätm, km bö d flsta måd av mäsklg aktvtt ch v ä alla md ch fma d km ch dt samhäll v lv. ch fö att kua göa dt ka dt vaa ba att söka spat hst. m v lyckas stmula läsaa tll vda taka kg km ch samhäll så kä v ss öjda. ska Bbg, kmhstk vd Hadlshögskla Götbg Ddk Wachfldt, småfötaga ch skbt, Jäa δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ ν ο π θ ρ σ τ υ ϖ ωξ V ha båda vat vksamma J dlmsbaks styls ch dlta baks bldgsvksamht. 5 ψ ζ

6 aptl 1: S GLD 6

7 α βχ Uppgåg ch fall Gklad had atks kask mst dyamska km. Vd sda av fca utvcklad gka sjöfat ch hadl öv hla dlhavt, Svata havt, llaöst ch upa ud åtusdt fö stus. D bldad kl ut dlhavt ch Svata havt, fämst på Scl ch Sydtal. Jdfm, pltsk dmkatsg ch päglg av hmska myt va vktga stg utvcklg. st ham byggds Pus utafö t på d ttska halvö. D ttska böda spcalsad sg på v- ch lvdlg fö xpt. vkstäd t gjds kamk ch mtallfömål fö xpt, äv m vksamhta föblv småskalga. D vas md bldmtv på, sm ftväld buda sm kstfömål, aväds sm mballag fö lka xptpdukt v, lja, hug, salt fsk md ma. Gm bldadt av tt mltät fösvassamabt md stadsstat ut mkg sg skapad t tt stakt fösva mt såväl psa sm Spata, äkval blad d gkska stadsstata. Gm föbudstäkta ch gm slv få d ga guva kud stak fltta byggas upp ch vapsmdja fck sta bställga. t va på 400-talt t läg självfösöjad på lvsmdl uta mptad myckt, famfö allt spamål få utladt. Dägm uppstd tt hadlsudsktt sm baa kud kmpsas gm d hmska slvutvg ch päglg av dachma. Fla kg md Spata ch md psa gjd hadl ch d ödvädga lvsmdlsmpt säk. Fattgdm ch ökad klyft mlla våaa skapad scal ch måga utvadad. Få högkjuktu mtt av 400-talt f.. tll å 315 f.. had ts bflkg halvats. δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ νο π θ ρ Jdbukts utvcklg Dt ttska jdbukt utvcklads ft jdfm på 590-talt f.. Bödas skuldböd mskads ch d jdägad adls makt kgskas. Spata lvd stgds kva gshjältaa jax ch klls spla bäd. Svatfgug dkat på gksk lkuka få ca f.. Bld 4 m ttka ut t km småjdbuk att dma. D självägad bd blv ågt av symbl fö d fhtsälskad ttska gk bd av ada, självfösöjad, f mdbga md östätt stats agläght. σ τυ ϖ ωξ Dt va ud d klassska td på 400-talt sm jdbukt km att spcalsas ch ffktvsas på allva. dlgsmaka utvdgads ch täda satts md växlbuk. d småskalga jdbuk ld fthad av mskad avkastg 7 ψ ζ

8 ch had svåt att klaa sg kgstd ch fattgdm bdd ut sg. åga va skuldsatta ch tvgads sälja sa gåda tll stgdsäga vas flytad på ytt ökad. Böd flyttad tll städa ll mgad. åga tg vävg sm lgsldat. st dl av åkmak växt g ch fövadlads tll btsmak. hjält blad havsguda ch gud. D tsk hjält hsus mgv av havsgudaa us ch Psd ch havsguda Ds ch mftt. Dtalj av ödfgug dk på kamk. Ca f.. Bld 5 vadaas ch slavaas btydls fö km Ud hadls blmstgstd på 400- ch 300-tal fas avacad km md bakväs, vaubös ch blagsbldga. Hadl, bakvksamht ch vkstäd skötts huvudsak av vada ch fö dtta slava. D btaktads md dlåtht av ts fa mdbga. D had t fullstädga mdbglga ättght, kud t utöva pltskt flytad ll äga fast gdm. Dämt had d ättslgt skydd, btalad låg skatt ch kud sklda fall avaca tll mdbgaskap. Sm bak had d st btydls ftsm fla gkska städ had sa ga mytsystm. Baka tg mt kudas spaad ch skött das btalga. d tt slags kdtvbv va dt möjlgt att btala hs bak ch lyfta pga hs aa, på aa t ch aa valuta. Slava fas alla atks km få Babyl tll makt. a fck dm fämst gm övga, sm kgsfåga. Famlj sm t klaad sa skuld kud ckså säljas fö att g fdgsägaa btalt. Gm slavaa fck d mdbga sm had åd tllgåg tll bllg abtskaft. 8

9 ψ ζ ϖ ωξ σ τυ π θ ρ µ ν ο κ λ γ η ι ϕ α βχ ka famlj t kud ha tt fmttal slava stt hushåll, m tt ttal va ma valgt. Slavaa aväds t baa hushållsabtt uta hyds ckså ut. m ägslvt aväds måga slava ch äv d fftlga skt, tll xmpl sm pls. hl dl slava ådd gda pst m hadl ch admstat mda ada lvd st msä, xmplvs abtaa slvguva Lau. a ka säga att slavaa utgjd mt atks km. Hakls ch d tjuvaktga kpa. Dtalj av svatfgug dk på kamk. Ca f.. Bld 6 δ ε φ ljökskvs atumljö ttka km på skt att påvkas av d ökad xplatg. Vd mtt av 400- talt f.. va d tska stats ladmåd tll st dl avskgat. Åtväxt föhdads av d btad gtta ch av d städga ftfåga på vd. På gud av s fösva bgs jd, sm avsatts fm av slam lägs kusta. D ldd ckså sts hämd. Dtalj av ödfgug dk på kamk. Ca f.. Bld 7 tll att måga käll tkad ut. Dtta ldd s tu tll mskad avkastg jdbukt ch tll ksk bst på tä ch ada skgspdukt. 9 D gkska öväld. ata. Bld 8

10 ψ ζ σ τ υ µ νο α βχ SLS ULG CH ULG FFÄSVSH δ ε φ γ η ι ϕ κ λ π θ ρ Dt fs få txt bvaad sm bhadla hu ma såg på km atks Gklad. Flsf Plat ch mltä Xf famhöll abtsdlgs ch spcalsgs btydls ch dämd övgåg få självhushållg tll m kmmsll km. Hs Plats lv sttls ( f..) f v d mst utfölga flkta. D ä huvudsak samlad has vk Pltk, sm ha datats tll 320- talt, alltså slutt av has lv. Då va ts klassska sthtstd da föb. Dt fa mpt had ckupats av makda. sttls, sm själv had makdskt uspug, had td vat läa tll d ckupad kugs s, d sdma bömd häföa lxad d st. d lxads övg av Ps upplvd Gklad sda y blmstgstd ch hllstsk kultu km att spdas vda mkg. sttls lvd kva md dal få svu td. böja av Pltk sklda sttls stat sm atulg övdad hlht. sttls Bld 9 Stat bstå av städ, bya ch - sm msta ht - hushållt. Ha ftsätt md att fösvaa slavt ftsm stat atulgt stt måst bstå av häskad ch udlydad. D sm ä mst bgåvad md tllkt bö stya ch d sm ä ma bgåvad md kppslg styka måst lyda d föstämda. Sda kmm ha på själva hushållg ch gö åtskllad mlla atulg ch atulg affäsvksamht. sttls blys dtta gm att göa hstsk xpsé öv utvcklg få atuahushållg fam tll tatll hadl. dtta sammahag sklj ha ckså på vaas buksväd ch bytsväd. ϖ ωξ tt slag av fövävad ä alltså atulg dl av hushållg ftsm dt atg måst fas ll hushållg måst s tll att dt fs tt föåd av d tg sm ä ödvädga fö lvsupphållt ch gaglga fö stat ll hushållts samfällght. Sa kdm tycks bstå av dssa tg. D mägd av såda gdm sm ä tlläcklg fö tt gtt lv ä t bgäsad. bgyls va mäska jäga, fska, mad md ma ch skaffad allt d bhövd u atu. Sda uppstd tt övsktt sm kud bytas ch bytshadl av va utvcklads. D täckt lla mäsklga bhv. Däav skaffad ma sg vad sttls kalla sa kdm, sm ckså va bgäsad. Vaa had tt buksväd fö dm sm aväd dm. ä d bytts mt ada va uppstd tt bytsväd, sm t had ågt md fukt att 10

11 α βχ göa. takt md att hadl ökad ch blv tatll föds myt, sm lgt flsf tllkm fö att udlätta hadl. Dämd uppstd d atulga fm av affäsvksamht vas mål t läg ä att tllfdställa atulga bhv uta mättlga jutga ch bgä ft bgäsad kdm fm av pga. ställt fö att hämta kdmaa få atu hämta ma dm u få ada mäsk gm att bdva ck. Da fm av affäsvksamht kallas dt följad ctatt fö dtaljhadl. ada övsättga stå dt kmatsm, vlkt ha kmmt att bl tt väl avät ch vädladdat bgpp. ä u mytt had föts tll följd av d ödvädga bytshadl, uppstd d ada fm av affäsvksamht, ämlg dtaljhadl. D va kask föst hlt kmplcad, m blv sa m utstudad, ä ma gm faht fck m utvcklad kuskap m vafå ch md vlka mtd ma skapa stöst vst. Dt ä däfö sm affäsvksamht mst tycks öa sg m pga ch dss uppgft att utöa vafå ma få mägd pga; d skapa ämlg kdm ch pga. ch kdm dfa ma fta sm just mägd pga, ftsm affäsvksamht ch dtaljhadl gå ut på dtta. å ada sda vka dt blad sm m pga baa ä skäp, ch dast kvt md ll ch tt tll s atu, ftsm d t ä väda ågtg ch avädbaa tll ödvädghtsatkla m dss aväda byt ut dm, ch ftsm d sm ä k på myt ädå fta ä uta böd fö dag. ch ädå ä dt absut md kdm sm ma ka ha klgt av fast ma dö av svält, alldls sm d bätta saga m (kug) das, att på gud av has gga öska fövadlads allt, sm svads hm, tll guld. δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ ν ο π θ ρ lxad d st. tadachma av slv få tdg hllstsk td, ca f.. alltså få d td då sttls lvd. Vkt: 16,73 gam. Stlk: 31 mm damt. tadachma = fya dachm. Bld 10 pll. tadachma av slv. Päglad ud kug tchs V av Sy ca f.. Vkt: 15,78 gam. Stlk: 33 mm damt. Bld 11 Zus. tadachma av slv. Päglad ud kug tchs V av Sy ca f.. Vkt: 16,73 gam. Stlk: 31 mm damt. Bld 12 σ τ υ Pga ä fö sttls baa tt mdl fö att fökla bytspcss. tt bygga upp vst ch ta äta fö utlåg av kaptal ä lgt sttls hlt fökastlgt ch atulgt. Ha flkta ckså öv dé m tt ättvst ps ä ha säg att d sm hadla ska ha lka myckt båd fö ch ft affä. Ha ä ckså pstv tll pvat ägad. 11 ϖ ωξ ψ ζ

12 α βχ δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ νο Dtaljhadl /.../ kladas md ätta, ty dss tllgåga kmm t av atu uta få ada. Däfö avsky ma md all ätt ck ftsm dss vst kmm av pgaa själva ch t av dt sm pgaa ättads fö. ytt uppfas ju fö bytshadls skull m avkastg fööka mytt självt. Däav fck d ckså stt am, ty avkmma ä lk sa föälda ch avkastg ä myt sm föds av myt. Däfö ä da fm av kmmsll vksamht d mst atuvdga. sttls ktska ställg tll affäsvksamht ch uppbyggadt av vst s ut sm ptst mt has samtd ch tt åtkytad tll d fa gkas dal ud d klassska td. Has ställg tll slavt ä fämmad fö dags mäsk m föstålg m ma täk på slavts btydls fö d atka km. tt ktsa dt skull ha vat ugfä sm att ktsa avädg av mask ch fssla bäsl vå td åtmst fö tt pa dc sda a ma böjad dskuta ljks på allva. vad säg sttls tll ss dag? G ha ss vag, att t låta km bl fö abstakt ch tappa ktakt md vklght? Samtlga ctat ä hämtad u Bk 1 sttls bk Pltk. sttls Bld 13 π θ ρ σ τ υ ϖ ωξ ψ ζ 12

13 ψ ζ ϖ ω ξ τ υ ρ σ π θ µ νο ϕ κλ γ η ι δ ε φ α βχ 13

14 aptl 2: DLDS UP 14

15 dtta kaptl bhadlas dla av upas kmska hsta få cka , alltså d pd sm kmmt att kallas mdltd. V bgäsa famställg tll att tala m utvcklg m hadls- ch fasväs. Dt ä huvudsak dtta fält sm bös d taka ch ctat sm pstas läg fam kaptlt. t allmät ka sägas att mdltds fösta 500 å dmas av huvudsak pglös km, uppbyggd av lkala kmska ht. dssa lkala ht ådd tt utvcklat systm av bdföhållad ch födlg av abtsuppgft, dt så kallad fdalsystmt. tpp fas väldslga ll kyklga dgtä. D föstämda va fusta, sm skött fösva av d lkala dmä samt såld sa tjäst tll kug. Ud dm fas adatspktv lvga böd sm skött latabtt. Btalga skdd mst fm av jdbukspdukt. takt md att utmak ch dlga dla av upa bflkads uppstd ma självstädg bdklass, sm va m självägad ch själv kud bstämma dlgs ktg. akad ch städ väx fam t a k a m k m u d dlädska dspåk. ljmålg på täpaå av d dlädsk kstä Pt Bugl d äld, Bld h s t

16 t a k a m k m U övskttt av jdbukspdukt växt lkala makad fam da ud tdg mdltd. akada åtkm på bstämda plats ch bstämda td av åt, ftast aslutg tll lgösa fst ch fadt av lka hlg. fthad uppstd gala makad ch på 1200-talt km d tatlla makada av d mst käda låg Champag, dst m Pas. På 1400-talt blv Bügg tt ytt vktgt tatllt hadlsctum ch sa ud 1500-talt twp. talaa utvcklad hadl på dlhavt gm llaöst ch t, spcllt sda kståg had ökat ktakta åt dtta håll. Vdg ch Gua blv vktga hamstäd. Hadl kg Östsjö ch dsjö dmads av Hasa, tt föbud fämst mlla dtyska städ sm Hambug ch Lübck, m dä ckså xmplvs Vsby ch Bg gck. Fustaa uppmutad mässa ftsm d ökad kmms gav skatt- - hystäkt. Fusta lka g tävlad md vaada: Ly tävlad md ch Gèv, Flad tävlad md Bügg ch så vda. g makadsplatsa växt ya städ upp, vd sda av d sm da fas sda atk. öpmä bldad sa ga stadsdla vd sda av hatvkaa. u d h s t Fam- ch baksda. Slvda få al d sts td ytt fut på dlsö-bjökö. Stlk: 19,7 mm damt. Vkt: 1,9 g. Bld 17 16

17 D lågväga köpmä, famfö allt få tal, gudad flal tll xmpl Ld ch Pas. Vd sda m hadl blv d vktga pgutlåa tll fusta ch kuga, sm utbyt gav hadlspvlg ch skattlättad. öpmä växlad ckså valut ch då valuta ftast va lkala fas dt tt stt bhv av da vksamht. öpmä fa sg klämda mlla statsmäs bskattg ch kykas malska påbud ch föbud. Das vst bskattads ch lgt kyka skull d hlst t göa åg stö vst. öpmä km u lka samhällsskkt ch hadlad md alla. D köpt upp jdbukspdukt av böda, hatvkspdukt städa, dstbuad ch såld, gjd vst ch köpt lyxatkla sm sålds tll fust- ch kugahus. Äv kyka va bd av hadl. Lyxatklaa km fämst få läda kg östa dlhavt Lvat sm d ckså kallads samt Östafka ch t, fämst d, Ps ch a. Däfå köpts vax, tplåta, asfalt, lfb, kydd, pafym, läkmdl, fägäm, lm, tåd, sck, sdtyg, alu ch ädlsta. Dt msta va pdukt sm lätt kud faktas låga stäck. Få Sydtal ch Scl xptads spamål ch v ch få km mst txtl, lvsmdl, skgs- ch guvpdukt. dl av dtta sålds vda tll Lvat. Sll km tll stösta dl få d Skåska kustvatt. Fsk saltads av tyska köpmä ch sålds sda vda västut tll dläda ch glad ch södut va tll xmpl Champag. Slv hämtads fämst få guv ysklad ch Böhm. llt ftsm tygtllvkg atalsads gm uppfga sm spck ch vävstla, kud tllvkg dustalsas vlkt skdd föst Flad ch sa d dtalska städa. t a k a m k m u d Bga btala statsskatt tll ätmästa. ästt av H. Schäufl. Bld h s t

18 t a k a m k m u d h s t talska köpmä köpt flamlädskt tyg m skaffad sg sa ättght tll ullxpt få glad ch gjd sda själva tyg ch yllkläd, sm sålds öv hla upa. Va sm tdga mptats få t, sm papp, böjad tllvkas upa. talska pdukt sm bmull, fägäm, tpsk fukt, sd ch sck, böjad dlas Sydupa. lu sm va vktg gds vd tygfägg böjad bytas på 1460-talt utafö m. Ptugsa utfskad Västafka på 1400-talt, hämtad guld ch slava ch byggd upp sta sckplatag på ada, Sa mé ch ap Vd-öaa. Skåväsdt typsk fötls ud mdltd va skåväsdt. Dtta va d lka yksguppas tssgasat ch sådaa had futs da makt ch d åtuppstd tlgtvs ud 1000-talt. m skåa satt ma upp kvalttsm fö vksamht ch gl fö lälgsutbldg sm skydd mt kkus utfå. a had ckså stödvksamht fö sa mdlmmas famlj, ä ps blv sjuka ll km på bståd. D lgösa mal gmsyad lvt, vlkt skapad fötd ch gmskap md ada d tt btydad scalt kaptal. Samtdgt ba skåväsdt bms mt fla vat. Så fösökt tll xmpl faska kpst, sm skv av dkumt fö had, läg att mtabta föadt av bktyckakst tksk ymdght på 1400-talt, sm km att vluta fmatsspdg. Faslla stumt takt md att makada växt ökad bhvt av atlla btalgsmdl. uga ch fusta ltad ft atlla mtd att dva skatt ä gm sättg atua. ytslag växt fam aslutg tll makada ch dt fas måga av dm mlla h ch L da på 900-talt. På 1200-talt tducads slv ch guldmyt. öpmä skött taspt ch växlg av myt. På makada fas dt ckså köpmä, sm föd bk öv köp- ch fösäljg mlla kuda, stämd av ch glad btalg da pga föst ä makadssäsg va öv. ftsm myt va tuga ch paktska att hata föds systm md pappsväxla. D va lätta att taspta ch kud växlas på ada plats. D kggck dssutm kykas föbud mt ck. ya låfm, så kallad kdtvbv, dök ckså upp. Växad affäsvksamht öv låga avståd ch sta vstga gjd dt vktgt md skspdg ch övblck. D tdga blag va fta av pjktkaaktä ch tdsbgäsad. tt atal ps gck samma, satsad ch lvads utdlg ft lösamma affä. mkg å 1300 skapads d fösta dubbla bkfög md uppdlg på sultatkt, balasg dbt ch kdt sm ktllmtd. Da bkfög gav övblck m va ckså m tdskävad. Läg fam skapads ckså sjöfösäkgaa Gua, vlkt möjlggjd skfyllda ch lågväga taspt öv hav. Fmpcts-avtalt, sm va tt slags hadlsblag, föds på 1460-talt ch gdkäds 1515 av katlska kyka ch btaktads dämd t sm ck. 18

19 På låmakad fmalsads vksamht föst mt slutt av mdltd. Pblmt va kykas föbud mt att tjäa pga på pga. Fö affäsdka sm gjd sta vstga ch fö fusta ch kuga sm satsad stt på mltä uppustg va dtta tt pblm. Dt lösts fämst gm att judaa, sm t mfattads av kykas påbud, skött låvksamht. Dtta va ckså ödvädgt ftsm juda få ch md 1100-talt föbjöds att pduca va. Spcllt ktfstga lå skötts av juda ut m upa tlls d födvs få glad mkg 1290 ch få Fakk böja av 1300-talt. D fttädds av köpmä få tal ch Sydfakk. Dssa httad sm gl sätt att kggå ätföbudt gm att kalla äta fö gåva gm att skva tt hög blpp ä vad sm btalats ut ll gm att sätta tdga åtbtalgsdatum ä dt faktska fö att kua bgäa så kallat skadståd. Sydupa ftsatt judaa s vksamht m d höga låkstada skapad akt. På 1400-talt statad kyklga stft Spa ätfa bak md gdm sm säkht. g av facskad gudad ck vstdvad patlåsttut ch fck påvs tllståd att ta fm pcts äta. Syftt va att kuffa uda judaa vlkt t lyckads ftsm dssa va skcklga på att da säkht. Systmt md patbak spd sg tll Flad mt åhudadts slut ch sy på äta luckads upp. Städa gagad sg vksamht ch dl bak blv sta. t d Pasc, gudad Sa 1472, fs kva dag statlg äg. D ä dag tals fjäd stösta bak. ykas ptst Städas styls fösökt ud smdltd att föa vss psktll på baslvsmdl ch föd ckså föbud mt xpt av spamål ud kstd. Ud högkjuktu på 1200-talt växt fötag stlk ch föklad tllvkgspcss fö txtl mdföd sjukad ps. St bflkgsökg ud samma td ldd tll ökad lvsmdlsps, samtdgt sm gd tllgåg på abtskaft ldd tll sjukad lö. Da utvcklg gyad jdäga ch köpmä, m va gatv fö böd ch latabta. Da tds böts ft d kaftga bflkgsmskg sm km kölvattt på pstpdma på 1300-talt. btskaft blv m sällsyt ch fttaktad. På kdtmakad vaad ätkstada kaftgt bd på va upa ma tg låt. Dt ä mt da bakgud ma bö föstå kykas häftga akt. lga ad sg fö psutvcklg på va. ftsm d flsta makada va små ch lkala va utbudt gl bgäsat. D mägd av ksumt-gasat ch statlga vk sm dag bvaka kkus ch psbldg fas t. Vad sm fas va tt ättvsmdvtad sm byggd på tadtlla sd ch buk samt lgösa m. 19 t a k a m k m u d h s t

20 t a k a m k m u d h s t ll bld hö ckså tt mfattad tullväs. Vaj stad had sa tulla. D lågväga köpma sm st tll lads ll på hav ch fld ha passa måga tulla på s väg vlkt födyad has pdukt. Bst på htlga mytsystm gjd ckså stt tll. Dt va gyll td fö vstgvad växlgsvksamht, ftsm dt va svåt fö utmståd att bdöma m växla va cka ll t. upas skga fösv Hä ska ckså sägas ågt m hu mljö föädads ud mdltd. Äu på 1000-talt täckts upa av sta skga. på baa tvåhuda å fam tll å 1300 fösva sta dla av skgaa få Syd- ch Västupa. uga ch fusta bvaad md skgspat fö s vlddjusjakt m övgt va avskgg massv. a öjd ch svdjad fö att skapa dlgsch btsmak. a hämtad bäsl fö hushåll ch smådust, famfö allt mtallhatg. Skppsbyggt kävd myckt tmm. ll slut måst tä mptas få blad aat Skadav. UD DLD öpmä ch pgväxla had g hög status mdltds upa. Das yk btaktads famfö allt av kykas mä sm lka smutsgt sm fägas, lgkkts ch d psttuads. Däfö had kmämt hll g plats på städas läsät. Pga sågs mst sm tt ödvädgt t ch skull t mssbukas. Ädå ha v stt hu mfattad hadl va ch hu myckt d km att utvcklas. D flklga sdvaätt satt sm gl g gäs fö vstdvad hadl ch pghatg. lgt d mska ätt, sm lvd kva Sydupa, va md ät tllåta. ykas admstatö va t hll så gäkad. lga, dämt, agav stäga t. D stödd sg på Bbl ch äld kyklga laga så kallad kask ätt. såväl Gamla sm ya stamtt fs fla vs sm dls föspåka tt lv klht uta stö matll kdm ch dls föbjud ck: m du låa ut pga tll ladsma, tll ödldad mtt flk, skall du t göa sm cka ch käva äta av hm. Gamla stamtt, da sbk, kaptl 22, vs 25 ch skall ha tack fö att låa åt dm sm t ka btala tllbaka? ckså syda låa åt syda fö att få samma blpp tllbaka. j, älska a fd, gö gtt ch g lå uta att hppas få g. Då skall lö bl st, ch skall bl d Högsts sö, ty ha ä själv gd mt d tacksamma ch da. ya stamtt, Lukasvaglt, kaptl 6, vsa ll äta, alltså t baa ckäta, va få böja dödssyd. Dtta bfästs vd kykmött ca å 325. Å 806 slg al d st fast, att båd kykas 20

21 mä ch lkmä skull följa dkt. Dämd fck d äv väldslg tllämpg. D mdltda tlga sklastka hämtad äv agumt få atk flsf, fämst sttls, sm mad att äta std mt atuätt ftsm d föutsatt att pga kud fööka sg. Vd fla kykmöt föds stkt ch mdgvad alltftsm hadl växt ch samhälls-km blv allt m kmplcad: da Latakclt 1139 föklaad att ck va syd; Påv lxad födömd tckgsäta 1180; Fjäd Latakclt slg fast 1215 att dast juda kud hävsa tll d mska ätt; Påv Ggus X dömd ut sjölå sm ck 1236 ftsm sättg va fastställd på föhad. Samtdgt mldads ktk mt ckt. hadböck fö bktfäd mäks ud 1100-talt tygdpuktsföskjutg få själva ckt tll avskt md dtsamma. m avskt va gd kud bstaffg mldas. Skäsld föds sm y vstlst lvt ft död ch hä fck cka möjlght att as ch dämd hppas på famtd paadst ställt fö hlvtt. D ökad låhatg böjad göa dt möjlgt att täka ba m sättg fö dt t admstatva abtt ch kmpsat fö döjsmål md btalg, utblv vst ch låfölust. yka bfa sg svå stuat mlla å a sda ökad utslagg samhällt ch å ada sda d ökad hadl. Utslagg skapad scal då abtslösa latabta dgs tll städa sm tgga. yadlga öls, xmplvs katha ch tggada, utmaad kykas ställg. Dt talads allt m m ätt ps ch ättvsa lö på 1200-talt. hmas av qu ch tak m dt ätta pst ctal gstalt blad sklastka va d talsk dmkamuk hmas av qu (ca ). Ha byggd måga av sa smag på d kaska ätt, m ckså på sttls flsf sm had åtupptäckts gm avskft sm spdts gm aabväld tll läsäta upa. Hs sttls fs, sm v tdga stt, födömadt av ck, taka m tt ätt ps m ckså fösva av dt pvata ägadt. hmas av qu sklj ckså på atuätt ch sdvaätt (jus atual ch jus gtum). km häfös huvudsak tll d sa katg. Dt ä ättspaxs sm skapats av mäsk. dt fösta av d båda ctat sm v ska psta födöm hmas ckt ch spcllt fm av ät på pglå. Ctatt ä hämtat u kmmta tll dt sjud buddt, Du skall ck stjäla, Guds bud. ll stöld äka hmas ä åg ta gdm få åg aa, ä abtsgva t btala ut lö tll s aställd, ä affäsmä fuska md mått ch vkt ll ä vädshusväd häll vatt vt. Så kmm hmas fam tll ckt ch pgutlåg. Hä sklj hmas på ägad ch avädg. akgåg ä ågt kyptsk m syftt ä klat. Pga ä fämst tt btalgsmdl sm byt äga ä dt lämas bt. a ska t kua ftsätta att hävda ägadätt ch ta btalt fö avädg utlåg - av pga. 21 t a k a m k m u d h s t

22 t a k a m k du ka möjlgtvs säga: Vafö ka jag t hya ut pga på samma sätt sm häst ll tt hus? a måst säga, att flt lgg dt sm säljs fö pga. ä dt gäll tt hus, fs dt två sak att sklja på, ämlg fömålt ch avädg. ch dt ä sak att äga hust ch aa att aväda dt. Däfö ka jag sälja avädg av hust säsklt uta att sälja hust självt. Så föhåll dt sg md alla dylka sak. däav följ, att m dt fs ågt sm dast xsta dä att dt ka avädas ch avädg mdfö att dt skgas så ka t dt bhadlas på samma sätt sm hust. pga aväd v gm att g bt dm ch mat gm att äta d. ch m du då sälj avädg av dssa yttght sälj du dm två gåg u kmmta tll dt sjud buddt, Du skall ck stjäla, puscula tlgca, (på svska: Föklaga öv d ksta t, 1990) Sa stt sta vk Summa thlga ha hmas vss må mdfat s ställg tll sättga sambad md pglå. Gudställg ä kla: att bgäa xta sättg fm av pga sambad md lå ä dtsamma sm ck. Dt ä dämt tllått fö låtaga att g fvllga gåv ll gtjäst, sm t avtalats på föhad ch hlst t ka mätas pga. m u d h s t Dt ä ckså tllått fö lågva att bl kmpsad fö vtulla fölust sambad md låt, m dssa ka täckas av vst sm låtaga gjt på låaffä. ä lågva dlta fasg av pjkt sm dvs av affäsmä ch hatvka ställ sg sak ckså ågt aluda: D sm låa ut pga övläma ägätt tll låtaga md tllhöad sk ch kavt att göa fullstädg åtbtalg. Däav följ att lågva t ha ätt att bgäa ågtg xta. D sm å ada sda aföt sa pga åt köpma ll hatvka tt slags patskap övläma t ägadätt. Dämd ta ha själv sk sambad md att köpma hadla ch hatvka abta. Lågva ha däfö ätt att b m s dl av vst tt pjkt ppt tll stt dltagad. hmas av qu Bld 19 22

23 Summa hlga äga hmas dls tt avstt åt vauhadl, dls tt åt kdt s va. ä dt gäll vauhadl ta ha dls upp psfåga, m dt ä ätt att ta ut vst, ch dls m säljas asva ch skyldght att dvsa bst hs vaa. V mäk hä hu hmas båd fösök fösvaa säljas ch köpas ättght: ps sm bjud åg aa att köpa vaa ka utsätta d fö faa ll fölust gm att bjuda hm ågt sm ä tasgt d fall dt ö sg m pdukt sm ka saka fölust ll faa. Fölust ka uppstå ä hadlsvaa skull ha fått tt läg ps på gud av flt m t fått pst tlläcklgt säkt; ch faa ka upptäda ä flt på vaa gö d svå ll skadlg att aväda, t.x. ä åg sälj lam häst ställt fö gd spga, häst sm amla mkull ställt fö stabl häst, ll möglg ch t..m. gftg mat ställt fö mat av ba kvaltt. m t sådaa fl ä uppbaa ch sälja t vsa på dm, ä fösäljg bdäglg ch tllåt ch sälja ä tvug att sätta skada. Dä å ada sda bsta ä uppbaa, sm ä häst baa ha tt öga, ll dä ada ps kask ka aväda vaa äv m köpa t kud dt ch dä sälja dssutm gö kkt dsättg av pst, ä ha t tvug att dvsa bsta. Ud sådaa mstädght ha sälja ätt att s tll sa ga tss ch hålla tyst m bsta ftsm köpa ka fstas att pssa d pst ma ä vad sm ä mtvat md tak på vaas bst. hmas s t hadl ch vst sm sydga ch fökastlga sg. Dt ä syftt dt kmm a på ch vad vst aväds tll: Hadl btaktad slad ha ågt skamlgt öv sg så läg d t syfta tll att täcka ktga ch ödvädga bhv. Ädå stå vst, sm ä hadls syft, utafö tak på ågt ätt ll ödvädgt, stå utafö tak på ågt lastbat ll sm ä mt dygd. Däfö fs dt gt sm hda att vst uddas vksamht sm ä ödvädg ll tll ch md ktg. Dt ä på dtta sätt sm hadl bl fösvaba. Dtta ka xmplfas md ma sm skapa blygsamma hadlsvst fö att täcka stt hushåll ll sm hjälp tll d fattga. ll tll ch md fö d sm sköt s affäsvksamht allmähts tss, fö att fösäka att ladt t föbuka ödvädga föåd ch sm gö vst fö att täcka stt abt ch t fö vsts g skull. Ctat ä hämtad u Summa hlga, avstt 2a2a, fåga 77 ch 78. galt skvs (glsk övsättg - w Yk 1975) talsk guld fl få Fls. Fam- ch baksda. Päglad ud pd Stlk 19 mm damt. Vkt: 3,53 gam Bld t a k a m k m u d h s t

24 t a k a m k ä ä då tt ps ätt? J, ä båd köpa ch sälja tjäa lka myckt. Gudpcp ä att g ska sk sg på d ads bkstad. hu ska ma då kua avgöa dtta. Dt famgå att hmas s mplbldg ch tvåg sm tt pblm. Ha ftlys tt allmät mdöm (cmmus astmat) sm av vå tds uttlka ha stts dls sm att dt bhövds bd mdla affäsuppgölsa ch dls att makada kkusutsatts ma fö att mtvka mpl ch gdtycklg pssättg. Slutlg föspåkad hmas tt pvat ägad, tts att dt va föga utbtt ud has td. Stödt fö dt fas t att hämta atuätt Gud had gvt s skapls tll hla mäsklght m fö att stmula d sklds gagmag va dt bättgat att tllåta pvat ägad, föutsatt att dt skötts md föståd ch fö dt allmäa bästa, t fö gstska syft. m u d h s t Lvt ä sm plgmsfäd, uta säkht. Däfö ä dt bäst att t ta md ägdla ch pga på sa. Så åd D gda sdas bk få 1400-talt J. Lgat. Bld 21 24

25 aptl 3: LS 25

26 slutt av 1700-talt mytad d fask pltk ch vlutä abau bgppt systèm mcatl vlkt ckså tgs upp av d glsk atalkm dam Smth vd samma td. Das ktk väd sg mt äa t huda å av kmsk vksamht. Pd ha vssa gmsamma dag sm v hä ska psta ktht. atalstatas famväxt slutt av mdltd tädd upska mak fam md ambt att blda stö pltska ht. Dssa måst fösvaas mt ada mak ch mt aak få lkala fusta. g va dt ståd mdlt fö att bhålla atll styka ch ht ch d kmska famstg va tll st dl bpdukt av kamp mlla stata. gfög va kstsam ch myckt fatas lads d på att skaffa pga gm lka skatt, tulla, lå ch pludga av sttut ch ya väldsdla. al V av Spa satt stt k kkus vd fla tllfäll fö att bl av md skuld tll talska ch tyska bak. d va dt Gustav Vasa sm std fö htsstävada böja av talt. Ha hämtad myckt av stt kaptal gm pludg av katlska kykas kdma. U D H S Pgväxla ch has fu. ljmålg på täpaå av Qut assys Bld 23 26

27 d bldadt av atalstat kud ma skapa ht ch skydd mt mväld. D ht kud bstå utvcklg av gda taspt- ch kmmukatsmöjlght, htlg valuta, vkt ch mått, htlg hadlsätt ch st abtsstyka. ullhd tgs bt fö att skapa ölg makad. atalstat skull vaa självfösöjad på baslvsmdl, ha stak hä ch fltta, ba hama ch hadlsfltta. Stat skull dssutm ha tt föåd av tatll valuta fm av guld ch slv. U D akaty öv mytfösämg på tal. ästt. Bld 24 Upptäckt av ya väld ch skapadt av ya slavkm Sjöfaa utfskad ya ktt ch spcllt btydlsfullt fö hadl blv utfskadt av mka. Spaj ch ptugs utva guld ch slv sta mägd sm skppads öv tll upa. Platag fö sck ch bmullsdlg tablads. ll guvdft ch dlg aväds mägd av hmska slava. ä dssa mskat kaftgt atal, på gud av mäsklg bhadlg ch sjukdma sm följd klsatöas spå, böjad ma att hämta slava få fka. Spas klala kdma spds sda vda öv d ada läda upa, gm att dssa läd ökad s hadl md Spa. 27 H S

28 D ya väld va alltså källa tll båd väldga atusus ch fttaktad ädlmtall. åga ya göd ch pdukt övföds få d ya tll d gamla väld, däblad kaka, majs, ptats ch tmat. upéa, å s sda, föd md sg kst att dla baa, vt, s, sck, kaff ch bmull. a föd ckså md sg ya husdju: ötkatu, hästa, gtt ch gsa, sm va käda d ya väld. d klsatöa följd ckså ya sjukdma; gula fb, malaa ch smttkpp. Dssa had tdga vat käda d ya väld ch däfö slg d kaftgt mt uspugsbflkgaa. Få mka föds syfls tll upa ch s. U D H S akaty öv hamabta på tal. ästt. Bld 25 Smådust ch fölagssystm Så kallad kdtvsdl. tdgsdl utfädad av Palmstuchska bak å Bld 26 da slutt på mdltd växt dust fam, tll xmpl tygdust Flad. öpmä vstad dls masspdukt smådust städa, m ckså hmdust ut på ladsbygd. ftsm latbukt llaupa va ma säsgsbtat ä d söda dlaa lämpad sg hushåll ba fö tllfällg pdukt av hatvkspdukt. d sa låga mkstad kud hmdusta kkua md d skåbuda hatvkaa städa. D stö dusta aställd ma utbldad abtskaft ch fta kv vlkt skapad abtaklass sm ckså std utafö skåväsdt. Dämd uppstd stö dyamk på makad, sm t futs ud mdltd. Uppdlg köpmä ch pduct, dä d föstämda tllhadahåll kaptal, åva ch blad ckså vktyg tll pduct ch sda ta had m ch sälj d fädga pdukta, kallas allmät fö fölagssystm. Dt ba flxbl ch dctalsad pdukt md låga lkal- ch admstatskstad. td va kstadsffktv ch passad fö d växad tatlla makada upa. Dt passad ba m vssa basch ch fö pdukt sm t kävd så sta spcalkuskap ll vstga utustg. Dssa föädga utgjd vss må föstadt tll dustsamhällts famväxt. 28

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar Aktulla utbildiga jamaj 007 Dataföig Kompts ä tt av Svigs ldad utbildigsbolag fö komptsutvcklig iom I Kus misutbildiga Kofs Itutbildiga Fukostmöt tifiiga Wokshops Nytt å, ya satsiga sid Nya, stö och fäscha

Läs mer

Vi firar 50 år EN VD MED FILTERFEBER NY SERIE FILTERSKOLAN DE VANLIGA BOVARNA I LUFTEN. CAMFIL Clean Air Solutions NR 1, 2013

Vi firar 50 år EN VD MED FILTERFEBER NY SERIE FILTERSKOLAN DE VANLIGA BOVARNA I LUFTEN. CAMFIL Clean Air Solutions NR 1, 2013 NR 1, 2013 V f 50 å EN VD MED FILTERFEBER NY SERIE FILTERSKOLAN DE VANLIGA BOVARNA I LUFTEN Cmfs gud, Göst Ls. CAMFIL C A Suts Ld A Béd UTSTÄLLNINGAR 2013 Ju 3 7 ASME Tub Exp, S At, TX, USA 4 6 PwG Eup,

Läs mer

Exklusiva kontor i Hovås snowberry Business suites. Sisjöns Floating. -33 kg. Bokning 031-68 20 50 www.klippa.nu

Exklusiva kontor i Hovås snowberry Business suites. Sisjöns Floating. -33 kg. Bokning 031-68 20 50 www.klippa.nu Nr 6-2012 - www.ppv.s Ur håt: Storm gott sjömaskap Ett hjdudrad party GSO vardagsrummt Exkusva kotor Hösts smktrdr Wrocaw Boktps... myckt mr V sökr dg som V v sökr gå r dg vkt! som v gå r vkt! V tstkör

Läs mer

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden D n n a t m a t i d n i n g p o d u c a s a v M d i a V a l u Vå/somma 2010 Hälsoinsats som funga Konstn att välja ätt mdabta sofia bax n h-chf i tidn Goda xmpl Famgångsika & fiska fötag Lönsam komptnsutvckling

Läs mer

Anneli öppnade för en ny produkt. Ökat intresse för internettjänster bland småföretagare

Anneli öppnade för en ny produkt. Ökat intresse för internettjänster bland småföretagare tidni f d sm vill fk di ftaga Nr 61 28 Annli öppnad f ny prukt Ökat ints f intnjänst b småftagar Skäm brt dina ku - sälj r! Wbbsh d SPCS-ppli G dina ku svic. Dygnt runt! I Nätbutik iår f funktin bl a Md

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Vekamhetbeättele 2013 Iehållföteckg Sd Ået om gått 3 Medlemutvecklg 5 Föbudet utvecklgabete 6 Utbldga 11 Bachfågo 14 Kollektvavtal 16 Abetmljö 23 Iteatoellt abete 24 Hotellevy 27 Föbudtyele, evoe och

Läs mer

Säker mat i din butik! Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004

Säker mat i din butik! Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004 Sä at i di buti! Dagligauhadl bachitlij fö gtllpga baat på HACCP ligt EG 852/2004 S Dagligauhadl jauai 2007 Ihållt i bachägldig ha tagit fa i abtgupp d ptat få dlaa i S Dagligauhadl: Pä Bygd Aica Ha-Bg

Läs mer

Postadress: Internet: Matematisk statistik Matematiska institutionen Stockholms universitet 106 91 Stockholm Sverige

Postadress: Internet: Matematisk statistik Matematiska institutionen Stockholms universitet 106 91 Stockholm Sverige ØÓ ÓÐÑ ÙÒ Ú Ö Ø Ø Å Ø Ñ Ø Ø Ø Ø ÐÖÒØ Ó Ð Ø ÓÒ Ö ÓÑ Ý ÑÓØ Ò Ø ÓÒ Ö ÖÐ ÚÖÒØÓÖ Ö Ø Òà ÖÐ ÓÒ Ü Ñ Ò Ö Ø ¾¼¼ Ƽ¾ ¾¹ ½ Postadess: Matemats statst Matematsa sttutoe Stocholms uvestet 06 9 Stocholm Svege Iteet:

Läs mer

Att synas och bli flera

Att synas och bli flera Att synas och bli fla En lathund i att maknadsföa Akadmikföningn och att kyta nya mdlmma Saco bstå av 23 självständiga fackföbund md dn gmnsamma nämnan att d oganisa akadmik. Att synas och bli fla Dt gå

Läs mer

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm.

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm. Ccg på Kgg CAROLA TRÄFFAR ARTISTERNA Vly ö VIVA ANTON & SOFIA THE SEAN MAGPIE Jul Blg ÅRETS LÅTAR Ikväll äll d! V få lyf pkl fö fö gåg? 3 2013 Vly pduc v jullv på Kggl flkögkl. V bvk kl ålg ldfvl. Vly

Läs mer

UTSTÄLLNINGAR. KOMMISSIONARER BYRÅ OCH EXPEDITION: UTGIFNINGSDAGAR: FRITHIOF HELLBERG PRENUMERATIONSPRIS PR ÅR:

UTSTÄLLNINGAR. KOMMISSIONARER BYRÅ OCH EXPEDITION: UTGIFNINGSDAGAR: FRITHIOF HELLBERG PRENUMERATIONSPRIS PR ÅR: :R 33 OSDG (608). PRUMROSPRS PR ÅR: DU - DUS MODD. MD R. 5: P- SCHR OCH HDRB. DUS MODD. U P. RDÖR UGFGSDGR: 5: > 3: OCH 26 PR UGFVR: FRHOF HBRG HVRJ O S D G OCH Ö R D G. > D 899. 2: OMMSSORR BYRÅ OCH XPDO:

Läs mer

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE kg & kf IFOMIO FÅ ÄLVDLS OCH SÄ-ID BSPIGSSKOG vå 15 8 MSIDO SKOG.. BY G Jk? SÅ KOMM DU IGÅG! Skgägkl LÄ DIG M OM GLLIG BIDG 2015 Älvl, Sä & I UFLYKSGUID ävl Bpgkg! FOOÄVLIG! på 25! SKJK! bk! LD SKOG &

Läs mer

Facit Praktisk Ordkunskap 3

Facit Praktisk Ordkunskap 3 Fci Pkisk Odkuskp 3 Föf Aik Byd och Ki Sjöbck Nm bä om dig s. 4 V du Nods Vdig = Sockholm Th Big Appl = Nw Yok Ägl = IFK Göbog s.5 3. gällpll, gällmås slvmj suskpll åkmås gipll, gioll dullpll vikigp dummjös

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1 PROGRAMTIDNING Spingpid 23 26 mj spingpids Spingpid 2013 1 EN AV SVERIGES BÄSTA KROGAR GÖR COMEBACK! Händ und sommn: NATTKLUBB onsdg, fdg o lödg Hjätligt välkommn in och pov VÅR NYA MENY fån och md på

Läs mer

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31 08. 23 apil 6 maj 2011. del av DektPess YH Hä kan du dela båt med gannen sidan 8 Vad hände e Ullas tädgåd online sidan 30 Vad hände Max bäst bakom gytona sidan 31 Fontänen toläggs fö sommafestival Kampspoten

Läs mer

Inkl 2 skruvar. Fästvinkel - Rostfritt stål - 35 x 25 mm 5063038. Balksko. - Varmförzinkad - 45 x 96 mm - Tjocklek: 2 mm 5119897

Inkl 2 skruvar. Fästvinkel - Rostfritt stål - 35 x 25 mm 5063038. Balksko. - Varmförzinkad - 45 x 96 mm - Tjocklek: 2 mm 5119897 Stot sotimt och komptt ådgivig fö ditt pojkt. Öv 130 bygg- & tädgådsmkd i Euop. Nu i Stockholm. Stot uvl v båd kuk- och pltskolväxt v hög kvlité. ÄNTLIGEN 3/5 NÄRA DIG. HORNBACH 50 lit/säck Föstäkt md

Läs mer

30 x 3o. och. Lars. och. och. och. och. Lars. och. Lars. och. och. Lars. och. i Lars Vilks tolkning. i Lars Vilks tolkning

30 x 3o. och. Lars. och. och. och. och. Lars. och. Lars. och. och. Lars. och. i Lars Vilks tolkning. i Lars Vilks tolkning , bl b spktu olk tkk. bl spä Lvk vk 0 L tt bl kvlt v lt. 3c Rco vll p o. S 00 0äll L fsk- st. 00 vlk 3o bl övsk l. ll vk lo? spä t vk ål, fk, vo. S ått s sy? ot spä. ll bj to ö. bo ått s.? pstt lä s å

Läs mer

Epilepsin behöver inte äta sig in i själen...

Epilepsin behöver inte äta sig in i själen... n 2 2009 ågång 39 utgivn v svnsk pilpsiföbundt Johnn Fossum: Epilpsin bhöv int ät sig in i själn... Epilpsikiugi undutnyttjt Pinc - ocklgnd om pilpsi Skydd intgittn vid stot nfll Ccili flytt - tck v hundn!

Läs mer

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n Ådv 2005 O O Fm å mmd 2005 2004 2003 2002 2001 Fkmäd 31/12 94 044 93 707 93 307 93 252 93 125 T k 32,89 32,89 32,29 32,29 32,29 - vv kmmu k 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kmmu Vkmh äk 874,8 831,3 774,6

Läs mer

RIVSTART A1+A2. Textbok Facit. Kapitel 3 2 B 1 64 2 78 3 5. 3 A 1 kvart över 2 kvart i 3 fem över

RIVSTART A1+A2. Textbok Facit. Kapitel 3 2 B 1 64 2 78 3 5. 3 A 1 kvart över 2 kvart i 3 fem över RIVSTART A+A Txtbok Facit Kapitl A+B buss banan tv tat ka t B Vnzula, spanska, (lit italinska. Umå, nglska, anska, svnska. Fankik, anska, (lit japanska, (lit yska svnska. Nya Zland, nglska, thailändska,

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

NU BLICKAR VI FRAMÅT

NU BLICKAR VI FRAMÅT ÅRSREDOVISNING 2012 NU BLICKAR VI FRAMÅT Att abeta med åsedovisning handla pe definition om blicka bakåt. Fö oganisation som The Pape Povince innebä det man påminns om hu mycket som hände unde ett å hu

Läs mer

Upprop! Öns egen bank. Kan Du tänka Dig kvarnen utan vingar? Ordföranden har ordet. Årbladet 2014 2014. Årbladet

Upprop! Öns egen bank. Kan Du tänka Dig kvarnen utan vingar? Ordföranden har ordet. Årbladet 2014 2014. Årbladet 1 Ordförand har ordet Upprop! När jag skrver detta är det mdvntermörker över Sverge. Regnet pskar mot rutan så som det har gjort nästan varje dag de saste veckorna. M vad gör det när man kan tänka tllbaka

Läs mer

Program Visning i boxarna kl. 15.00 Mässan öppnar kl. 15.00 Första utrop kl. 19.00

Program Visning i boxarna kl. 15.00 Mässan öppnar kl. 15.00 Första utrop kl. 19.00 Frdagn dn 29 maj, candc Infra Cty, Upplands äsby Program snng boxarna kl. 15.00 Mässan öppnar kl. 15.00 Första utrop kl. 19.00 Lvsändnng från auktonn på www.asvt.s AT:s Trottx AB olvalla Travbana 161 89

Läs mer

Proletären. Agitationsblad för Vestmanland. Oktober 1903. Utgiven av Tryckeriföreningen Nerike, Örebro 1903. 6 sidor.

Proletären. Agitationsblad för Vestmanland. Oktober 1903. Utgiven av Tryckeriföreningen Nerike, Örebro 1903. 6 sidor. Nkagatan 3 702 10 Örebr wwwarkvcentrumse Pretären Agtatnsbad för Vestmanand Oktber 1903 Utgven av Tryckerförenngen Nerke Örebr 1903 6 sdr nskannad av ArkvCentrum Örebr än 20120621 Oktber 1903 Oktber 1903

Läs mer

ÄR DITT FÖRETAG REPRESENTERAT?

ÄR DITT FÖRETAG REPRESENTERAT? EN PRODUKT FRÅN OFFICIELLT MEDIA FÖR Nyhetskanalen fö säkae affäe numme 6 2013 Säkehet fö Näingsliv & Samhälle OCH SäkehetsBanschen Ba med debatt om upphandlinga Åke Andesson, SNOS-odföande Den nya polis

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Variansberäkningar KPI

Variansberäkningar KPI STATISTISKA CENTRALBYRÅN Slutrapport (9) Varasberäkgar KPI Varasberäkgar KPI Iledg Grov varasskattg Detaljerade varasskattgar av tuga produktgrupper 5 Rätekostader 5 Charter 6 Böcker 8 Utrkesflyg 0 Iträdesbljetter

Läs mer

SPARA DESSA FÖRESKRIFTER

SPARA DESSA FÖRESKRIFTER NSTRUKSJONSB VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Nä du använd lktiska maskin ska du alltid vidta gundläggand säkhtsåtgäd, inklusiv följand: Läs alla anvisninga fö användning. FARA! Fö att minska iskn fö lktiska

Läs mer

MOTORBRANSCHEN FYLLD AV MÖJLIGHETER NR 1:2015 YRKES-VM KARRIÄR I KINA GOTT OM JOBB ENTREPRENÖR PÅ SKOLTID

MOTORBRANSCHEN FYLLD AV MÖJLIGHETER NR 1:2015 YRKES-VM KARRIÄR I KINA GOTT OM JOBB ENTREPRENÖR PÅ SKOLTID MOTOBNSCHEN FYLLD V MÖJLIGHETE N 1:2015 YKES-VM KIÄ I KIN GOTT OM JOBB Bp ENTEPENÖ PÅ SKOLTID 3.485 kr xkl. mom 2.788 kr Eplrlyft, flyttbr o l-tyrd rt.r 493723 NYHET! 30.0 kr xkl. mom 24.720 kr 15.5 kr

Läs mer