Oskar Broberg Didrik Wachenfeldt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Oskar Broberg Didrik Wachenfeldt"

Transkript

1 pll. tadachma av slv päglat ud kug tchs V av Sy ca f.. Vkt: 15,78 gam. Stlk: 33 mm damt. ska Bbg Ddk Wachfldt J dlmsbak

2 PDU xt ska Bbg Ddk Wachfldt Bld ch fmgvg éalst Fölagt, Fédéc at Pduct J dlmsbak kmsk fög Vasagata 14 Bx Skövd l: Hmsda: Pduktssätt: ttbk kpplad tll J mddlmsbak hmsda. Äv utskft av pappskp fö studbuk m föga ch bbltk. Pduktsdatum: SB-: J dlmsbak k. Fö. 2

3 α β χ δ ε HÅLLSFÖCG ~ Uppgåg ch fall ~... 7 ~ Jdbukts utvcklg ~ ~ vadaas ch slavaas btydls fö km ~ ~ ljökskvs ~... 9 ~ sttls m km atulg ch atulg affäsvksamht ~ aptl 2: DLDS UP ~ akad ch städ väx fam ~ ~ Skåväsdt ~ ~ Faslla stumt ~ ~ ykas ptst ~ ~ upas skga fösv ~ ~ aka m km ud mdltd ~ ~ hmas av qu ch tak m dt ätta pst ~ φ γ η ι ϕ κ λ µ ν ο FÖD... 5 aptl 1: S GLD aptl 3: LS ~ atalstatas famväxt ~ ~ Upptäckt av ya väld ch skapadt av ya slavkm ~ ~ Smådust ch fölagssystm ~ ~ aka m km ud mkatlsm ~ ~ Dt mätbaa samhällt ~ ~ dam Smth ch ktk av mkatlsm ~ aptl 4: DUSSHÄLL ~ Jdbuksfm, tatll hadl ch ubasg ~ ~ y g ch tkk, ya gasatsfm ~ ~ ya faslla stumt, fögslv ch dmkatsk utvcklg ~ ~ ljöpblm ~ ~ aka m km dustsamhällt: ~ ~ D scala fmata w, ax ch gls ~ ~ aptalsms fösvaa ax Wb ~ ~ atalkm sm xakt ch bjktv vtskap Staly Jvs ~ ~ km ch scala btd hst Vbl ~ ~ D skapad föstöls Jsph Schumpt ~ ~ Bladkm md statlga stödåtgäd Jh ayad ys ~ ~ BP ch tllväxttäkadt ~ π θ ρ σ τυ ϖ ω ξ ψ ζ

4 α βχ δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ νο aptl 5: FS- CH JÄSSHÄLL ~ Stat ch ägslv ks ~ ~ Stuktumvadlg ch glbalsg ~ ~ Glbala utmaga d ya väldsdg ~ ~ aka m km fmats- ch tjästsamhällt ~ ~ tk av dt mda pjktt ~ ~ Glbalsg ~ ~ ylbalsm ~ ~ Scal km ch ktk av dt kaptalstska systmt ~ ~ Fmstsk km ~ ~ ljökm ch klgsk km ~ ~ km ~ FD Jdbukssamhällt B. dustsamhällt C. fmats- ch tjästsamhällt Gåvkm SUDGSFÅG LUFÖCG π θ ρ BLDFÖCG C σ τ υ ϖ ωξ ψ ζ 4

5 α βχ FÖD Dt böjad sm dé m utställg, sda fudad v på bk ch tll sst bslöt v ss fö att dt fck bl skft sm klt kud spdas dgtal fm. V vll skva lättläst ch stmulad txt m kmska dé gm hst ch blysa d md kta käfulla ctat av km ch ada täka. Fkus skull lgga på att få fam mågfald åskt sm samtdgt lyft fam typska tds få lka hstska pk. v paktska ch utymmsskäl ha famställg kctats på d västlädska kmska utvcklg. Dtta ka gvtvs fågasättas vå glbalsad väld ch atulg ftsättg på dtta matal v att bdda pspktvt tll att kluda m av utmupska pspktv på km. Samtdgt ä dt ckså vå fövssg att d vädga sm v lyft fam ha åtkmmt måga lka kultu ch tdpukt, fast ud ågt lka skpad. Fö att göa ctat ma bgplga ch sätta dm stt hstska sammahag lds vaj kaptl md kt kmsk-hstsk övskt. Syftt md da ä fämst att blda bakgud tll ctat ch dt sm sägs dm t att g hltäckad hstskvg. bsva att hl dl fmat m blda, sm t fck plats txt, fs bldfötckg. xtmatalt ha fämst tagts fam sm tt studmatal fö mdlmma J dlmsbak, fö att avädas på atlla ch lkala kus allmät flkbldad syft. Dtta hda atulgtvs t att matalt ka avädas av ada aktö ch ada sammahag, baa dt famgå tydlgt va matalt kmm få. Vå föhppg ä att dt ska kua läsas av såväl ugdma sm vuxa, km sm ck-km. Vå utgågspukt ä att km t baa hadla m pga, bkfög ch ataläkskap. km bö t hll bgäsas tll att vaa xptkuskap föbhållt åga få utvalda. vätm, km bö d flsta måd av mäsklg aktvtt ch v ä alla md ch fma d km ch dt samhäll v lv. ch fö att kua göa dt ka dt vaa ba att söka spat hst. m v lyckas stmula läsaa tll vda taka kg km ch samhäll så kä v ss öjda. ska Bbg, kmhstk vd Hadlshögskla Götbg Ddk Wachfldt, småfötaga ch skbt, Jäa δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ ν ο π θ ρ σ τ υ ϖ ωξ V ha båda vat vksamma J dlmsbaks styls ch dlta baks bldgsvksamht. 5 ψ ζ

6 aptl 1: S GLD 6

7 α βχ Uppgåg ch fall Gklad had atks kask mst dyamska km. Vd sda av fca utvcklad gka sjöfat ch hadl öv hla dlhavt, Svata havt, llaöst ch upa ud åtusdt fö stus. D bldad kl ut dlhavt ch Svata havt, fämst på Scl ch Sydtal. Jdfm, pltsk dmkatsg ch päglg av hmska myt va vktga stg utvcklg. st ham byggds Pus utafö t på d ttska halvö. D ttska böda spcalsad sg på v- ch lvdlg fö xpt. vkstäd t gjds kamk ch mtallfömål fö xpt, äv m vksamhta föblv småskalga. D vas md bldmtv på, sm ftväld buda sm kstfömål, aväds sm mballag fö lka xptpdukt v, lja, hug, salt fsk md ma. Gm bldadt av tt mltät fösvassamabt md stadsstat ut mkg sg skapad t tt stakt fösva mt såväl psa sm Spata, äkval blad d gkska stadsstata. Gm föbudstäkta ch gm slv få d ga guva kud stak fltta byggas upp ch vapsmdja fck sta bställga. t va på 400-talt t läg självfösöjad på lvsmdl uta mptad myckt, famfö allt spamål få utladt. Dägm uppstd tt hadlsudsktt sm baa kud kmpsas gm d hmska slvutvg ch päglg av dachma. Fla kg md Spata ch md psa gjd hadl ch d ödvädga lvsmdlsmpt säk. Fattgdm ch ökad klyft mlla våaa skapad scal ch måga utvadad. Få högkjuktu mtt av 400-talt f.. tll å 315 f.. had ts bflkg halvats. δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ νο π θ ρ Jdbukts utvcklg Dt ttska jdbukt utvcklads ft jdfm på 590-talt f.. Bödas skuldböd mskads ch d jdägad adls makt kgskas. Spata lvd stgds kva gshjältaa jax ch klls spla bäd. Svatfgug dkat på gksk lkuka få ca f.. Bld 4 m ttka ut t km småjdbuk att dma. D självägad bd blv ågt av symbl fö d fhtsälskad ttska gk bd av ada, självfösöjad, f mdbga md östätt stats agläght. σ τυ ϖ ωξ Dt va ud d klassska td på 400-talt sm jdbukt km att spcalsas ch ffktvsas på allva. dlgsmaka utvdgads ch täda satts md växlbuk. d småskalga jdbuk ld fthad av mskad avkastg 7 ψ ζ

8 ch had svåt att klaa sg kgstd ch fattgdm bdd ut sg. åga va skuldsatta ch tvgads sälja sa gåda tll stgdsäga vas flytad på ytt ökad. Böd flyttad tll städa ll mgad. åga tg vävg sm lgsldat. st dl av åkmak växt g ch fövadlads tll btsmak. hjält blad havsguda ch gud. D tsk hjält hsus mgv av havsgudaa us ch Psd ch havsguda Ds ch mftt. Dtalj av ödfgug dk på kamk. Ca f.. Bld 5 vadaas ch slavaas btydls fö km Ud hadls blmstgstd på 400- ch 300-tal fas avacad km md bakväs, vaubös ch blagsbldga. Hadl, bakvksamht ch vkstäd skötts huvudsak av vada ch fö dtta slava. D btaktads md dlåtht av ts fa mdbga. D had t fullstädga mdbglga ättght, kud t utöva pltskt flytad ll äga fast gdm. Dämt had d ättslgt skydd, btalad låg skatt ch kud sklda fall avaca tll mdbgaskap. Sm bak had d st btydls ftsm fla gkska städ had sa ga mytsystm. Baka tg mt kudas spaad ch skött das btalga. d tt slags kdtvbv va dt möjlgt att btala hs bak ch lyfta pga hs aa, på aa t ch aa valuta. Slava fas alla atks km få Babyl tll makt. a fck dm fämst gm övga, sm kgsfåga. Famlj sm t klaad sa skuld kud ckså säljas fö att g fdgsägaa btalt. Gm slavaa fck d mdbga sm had åd tllgåg tll bllg abtskaft. 8

9 ψ ζ ϖ ωξ σ τυ π θ ρ µ ν ο κ λ γ η ι ϕ α βχ ka famlj t kud ha tt fmttal slava stt hushåll, m tt ttal va ma valgt. Slavaa aväds t baa hushållsabtt uta hyds ckså ut. m ägslvt aväds måga slava ch äv d fftlga skt, tll xmpl sm pls. hl dl slava ådd gda pst m hadl ch admstat mda ada lvd st msä, xmplvs abtaa slvguva Lau. a ka säga att slavaa utgjd mt atks km. Hakls ch d tjuvaktga kpa. Dtalj av svatfgug dk på kamk. Ca f.. Bld 6 δ ε φ ljökskvs atumljö ttka km på skt att påvkas av d ökad xplatg. Vd mtt av 400- talt f.. va d tska stats ladmåd tll st dl avskgat. Åtväxt föhdads av d btad gtta ch av d städga ftfåga på vd. På gud av s fösva bgs jd, sm avsatts fm av slam lägs kusta. D ldd ckså sts hämd. Dtalj av ödfgug dk på kamk. Ca f.. Bld 7 tll att måga käll tkad ut. Dtta ldd s tu tll mskad avkastg jdbukt ch tll ksk bst på tä ch ada skgspdukt. 9 D gkska öväld. ata. Bld 8

10 ψ ζ σ τ υ µ νο α βχ SLS ULG CH ULG FFÄSVSH δ ε φ γ η ι ϕ κ λ π θ ρ Dt fs få txt bvaad sm bhadla hu ma såg på km atks Gklad. Flsf Plat ch mltä Xf famhöll abtsdlgs ch spcalsgs btydls ch dämd övgåg få självhushållg tll m kmmsll km. Hs Plats lv sttls ( f..) f v d mst utfölga flkta. D ä huvudsak samlad has vk Pltk, sm ha datats tll 320- talt, alltså slutt av has lv. Då va ts klassska sthtstd da föb. Dt fa mpt had ckupats av makda. sttls, sm själv had makdskt uspug, had td vat läa tll d ckupad kugs s, d sdma bömd häföa lxad d st. d lxads övg av Ps upplvd Gklad sda y blmstgstd ch hllstsk kultu km att spdas vda mkg. sttls lvd kva md dal få svu td. böja av Pltk sklda sttls stat sm atulg övdad hlht. sttls Bld 9 Stat bstå av städ, bya ch - sm msta ht - hushållt. Ha ftsätt md att fösvaa slavt ftsm stat atulgt stt måst bstå av häskad ch udlydad. D sm ä mst bgåvad md tllkt bö stya ch d sm ä ma bgåvad md kppslg styka måst lyda d föstämda. Sda kmm ha på själva hushållg ch gö åtskllad mlla atulg ch atulg affäsvksamht. sttls blys dtta gm att göa hstsk xpsé öv utvcklg få atuahushållg fam tll tatll hadl. dtta sammahag sklj ha ckså på vaas buksväd ch bytsväd. ϖ ωξ tt slag av fövävad ä alltså atulg dl av hushållg ftsm dt atg måst fas ll hushållg måst s tll att dt fs tt föåd av d tg sm ä ödvädga fö lvsupphållt ch gaglga fö stat ll hushållts samfällght. Sa kdm tycks bstå av dssa tg. D mägd av såda gdm sm ä tlläcklg fö tt gtt lv ä t bgäsad. bgyls va mäska jäga, fska, mad md ma ch skaffad allt d bhövd u atu. Sda uppstd tt övsktt sm kud bytas ch bytshadl av va utvcklads. D täckt lla mäsklga bhv. Däav skaffad ma sg vad sttls kalla sa kdm, sm ckså va bgäsad. Vaa had tt buksväd fö dm sm aväd dm. ä d bytts mt ada va uppstd tt bytsväd, sm t had ågt md fukt att 10

11 α βχ göa. takt md att hadl ökad ch blv tatll föds myt, sm lgt flsf tllkm fö att udlätta hadl. Dämd uppstd d atulga fm av affäsvksamht vas mål t läg ä att tllfdställa atulga bhv uta mättlga jutga ch bgä ft bgäsad kdm fm av pga. ställt fö att hämta kdmaa få atu hämta ma dm u få ada mäsk gm att bdva ck. Da fm av affäsvksamht kallas dt följad ctatt fö dtaljhadl. ada övsättga stå dt kmatsm, vlkt ha kmmt att bl tt väl avät ch vädladdat bgpp. ä u mytt had föts tll följd av d ödvädga bytshadl, uppstd d ada fm av affäsvksamht, ämlg dtaljhadl. D va kask föst hlt kmplcad, m blv sa m utstudad, ä ma gm faht fck m utvcklad kuskap m vafå ch md vlka mtd ma skapa stöst vst. Dt ä däfö sm affäsvksamht mst tycks öa sg m pga ch dss uppgft att utöa vafå ma få mägd pga; d skapa ämlg kdm ch pga. ch kdm dfa ma fta sm just mägd pga, ftsm affäsvksamht ch dtaljhadl gå ut på dtta. å ada sda vka dt blad sm m pga baa ä skäp, ch dast kvt md ll ch tt tll s atu, ftsm d t ä väda ågtg ch avädbaa tll ödvädghtsatkla m dss aväda byt ut dm, ch ftsm d sm ä k på myt ädå fta ä uta böd fö dag. ch ädå ä dt absut md kdm sm ma ka ha klgt av fast ma dö av svält, alldls sm d bätta saga m (kug) das, att på gud av has gga öska fövadlads allt, sm svads hm, tll guld. δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ ν ο π θ ρ lxad d st. tadachma av slv få tdg hllstsk td, ca f.. alltså få d td då sttls lvd. Vkt: 16,73 gam. Stlk: 31 mm damt. tadachma = fya dachm. Bld 10 pll. tadachma av slv. Päglad ud kug tchs V av Sy ca f.. Vkt: 15,78 gam. Stlk: 33 mm damt. Bld 11 Zus. tadachma av slv. Päglad ud kug tchs V av Sy ca f.. Vkt: 16,73 gam. Stlk: 31 mm damt. Bld 12 σ τ υ Pga ä fö sttls baa tt mdl fö att fökla bytspcss. tt bygga upp vst ch ta äta fö utlåg av kaptal ä lgt sttls hlt fökastlgt ch atulgt. Ha flkta ckså öv dé m tt ättvst ps ä ha säg att d sm hadla ska ha lka myckt båd fö ch ft affä. Ha ä ckså pstv tll pvat ägad. 11 ϖ ωξ ψ ζ

12 α βχ δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ νο Dtaljhadl /.../ kladas md ätta, ty dss tllgåga kmm t av atu uta få ada. Däfö avsky ma md all ätt ck ftsm dss vst kmm av pgaa själva ch t av dt sm pgaa ättads fö. ytt uppfas ju fö bytshadls skull m avkastg fööka mytt självt. Däav fck d ckså stt am, ty avkmma ä lk sa föälda ch avkastg ä myt sm föds av myt. Däfö ä da fm av kmmsll vksamht d mst atuvdga. sttls ktska ställg tll affäsvksamht ch uppbyggadt av vst s ut sm ptst mt has samtd ch tt åtkytad tll d fa gkas dal ud d klassska td. Has ställg tll slavt ä fämmad fö dags mäsk m föstålg m ma täk på slavts btydls fö d atka km. tt ktsa dt skull ha vat ugfä sm att ktsa avädg av mask ch fssla bäsl vå td åtmst fö tt pa dc sda a ma böjad dskuta ljks på allva. vad säg sttls tll ss dag? G ha ss vag, att t låta km bl fö abstakt ch tappa ktakt md vklght? Samtlga ctat ä hämtad u Bk 1 sttls bk Pltk. sttls Bld 13 π θ ρ σ τ υ ϖ ωξ ψ ζ 12

13 ψ ζ ϖ ω ξ τ υ ρ σ π θ µ νο ϕ κλ γ η ι δ ε φ α βχ 13

14 aptl 2: DLDS UP 14

15 dtta kaptl bhadlas dla av upas kmska hsta få cka , alltså d pd sm kmmt att kallas mdltd. V bgäsa famställg tll att tala m utvcklg m hadls- ch fasväs. Dt ä huvudsak dtta fält sm bös d taka ch ctat sm pstas läg fam kaptlt. t allmät ka sägas att mdltds fösta 500 å dmas av huvudsak pglös km, uppbyggd av lkala kmska ht. dssa lkala ht ådd tt utvcklat systm av bdföhållad ch födlg av abtsuppgft, dt så kallad fdalsystmt. tpp fas väldslga ll kyklga dgtä. D föstämda va fusta, sm skött fösva av d lkala dmä samt såld sa tjäst tll kug. Ud dm fas adatspktv lvga böd sm skött latabtt. Btalga skdd mst fm av jdbukspdukt. takt md att utmak ch dlga dla av upa bflkads uppstd ma självstädg bdklass, sm va m självägad ch själv kud bstämma dlgs ktg. akad ch städ väx fam t a k a m k m u d dlädska dspåk. ljmålg på täpaå av d dlädsk kstä Pt Bugl d äld, Bld h s t

16 t a k a m k m U övskttt av jdbukspdukt växt lkala makad fam da ud tdg mdltd. akada åtkm på bstämda plats ch bstämda td av åt, ftast aslutg tll lgösa fst ch fadt av lka hlg. fthad uppstd gala makad ch på 1200-talt km d tatlla makada av d mst käda låg Champag, dst m Pas. På 1400-talt blv Bügg tt ytt vktgt tatllt hadlsctum ch sa ud 1500-talt twp. talaa utvcklad hadl på dlhavt gm llaöst ch t, spcllt sda kståg had ökat ktakta åt dtta håll. Vdg ch Gua blv vktga hamstäd. Hadl kg Östsjö ch dsjö dmads av Hasa, tt föbud fämst mlla dtyska städ sm Hambug ch Lübck, m dä ckså xmplvs Vsby ch Bg gck. Fustaa uppmutad mässa ftsm d ökad kmms gav skatt- - hystäkt. Fusta lka g tävlad md vaada: Ly tävlad md ch Gèv, Flad tävlad md Bügg ch så vda. g makadsplatsa växt ya städ upp, vd sda av d sm da fas sda atk. öpmä bldad sa ga stadsdla vd sda av hatvkaa. u d h s t Fam- ch baksda. Slvda få al d sts td ytt fut på dlsö-bjökö. Stlk: 19,7 mm damt. Vkt: 1,9 g. Bld 17 16

17 D lågväga köpmä, famfö allt få tal, gudad flal tll xmpl Ld ch Pas. Vd sda m hadl blv d vktga pgutlåa tll fusta ch kuga, sm utbyt gav hadlspvlg ch skattlättad. öpmä växlad ckså valut ch då valuta ftast va lkala fas dt tt stt bhv av da vksamht. öpmä fa sg klämda mlla statsmäs bskattg ch kykas malska påbud ch föbud. Das vst bskattads ch lgt kyka skull d hlst t göa åg stö vst. öpmä km u lka samhällsskkt ch hadlad md alla. D köpt upp jdbukspdukt av böda, hatvkspdukt städa, dstbuad ch såld, gjd vst ch köpt lyxatkla sm sålds tll fust- ch kugahus. Äv kyka va bd av hadl. Lyxatklaa km fämst få läda kg östa dlhavt Lvat sm d ckså kallads samt Östafka ch t, fämst d, Ps ch a. Däfå köpts vax, tplåta, asfalt, lfb, kydd, pafym, läkmdl, fägäm, lm, tåd, sck, sdtyg, alu ch ädlsta. Dt msta va pdukt sm lätt kud faktas låga stäck. Få Sydtal ch Scl xptads spamål ch v ch få km mst txtl, lvsmdl, skgs- ch guvpdukt. dl av dtta sålds vda tll Lvat. Sll km tll stösta dl få d Skåska kustvatt. Fsk saltads av tyska köpmä ch sålds sda vda västut tll dläda ch glad ch södut va tll xmpl Champag. Slv hämtads fämst få guv ysklad ch Böhm. llt ftsm tygtllvkg atalsads gm uppfga sm spck ch vävstla, kud tllvkg dustalsas vlkt skdd föst Flad ch sa d dtalska städa. t a k a m k m u d Bga btala statsskatt tll ätmästa. ästt av H. Schäufl. Bld h s t

18 t a k a m k m u d h s t talska köpmä köpt flamlädskt tyg m skaffad sg sa ättght tll ullxpt få glad ch gjd sda själva tyg ch yllkläd, sm sålds öv hla upa. Va sm tdga mptats få t, sm papp, böjad tllvkas upa. talska pdukt sm bmull, fägäm, tpsk fukt, sd ch sck, böjad dlas Sydupa. lu sm va vktg gds vd tygfägg böjad bytas på 1460-talt utafö m. Ptugsa utfskad Västafka på 1400-talt, hämtad guld ch slava ch byggd upp sta sckplatag på ada, Sa mé ch ap Vd-öaa. Skåväsdt typsk fötls ud mdltd va skåväsdt. Dtta va d lka yksguppas tssgasat ch sådaa had futs da makt ch d åtuppstd tlgtvs ud 1000-talt. m skåa satt ma upp kvalttsm fö vksamht ch gl fö lälgsutbldg sm skydd mt kkus utfå. a had ckså stödvksamht fö sa mdlmmas famlj, ä ps blv sjuka ll km på bståd. D lgösa mal gmsyad lvt, vlkt skapad fötd ch gmskap md ada d tt btydad scalt kaptal. Samtdgt ba skåväsdt bms mt fla vat. Så fösökt tll xmpl faska kpst, sm skv av dkumt fö had, läg att mtabta föadt av bktyckakst tksk ymdght på 1400-talt, sm km att vluta fmatsspdg. Faslla stumt takt md att makada växt ökad bhvt av atlla btalgsmdl. uga ch fusta ltad ft atlla mtd att dva skatt ä gm sättg atua. ytslag växt fam aslutg tll makada ch dt fas måga av dm mlla h ch L da på 900-talt. På 1200-talt tducads slv ch guldmyt. öpmä skött taspt ch växlg av myt. På makada fas dt ckså köpmä, sm föd bk öv köp- ch fösäljg mlla kuda, stämd av ch glad btalg da pga föst ä makadssäsg va öv. ftsm myt va tuga ch paktska att hata föds systm md pappsväxla. D va lätta att taspta ch kud växlas på ada plats. D kggck dssutm kykas föbud mt ck. ya låfm, så kallad kdtvbv, dök ckså upp. Växad affäsvksamht öv låga avståd ch sta vstga gjd dt vktgt md skspdg ch övblck. D tdga blag va fta av pjktkaaktä ch tdsbgäsad. tt atal ps gck samma, satsad ch lvads utdlg ft lösamma affä. mkg å 1300 skapads d fösta dubbla bkfög md uppdlg på sultatkt, balasg dbt ch kdt sm ktllmtd. Da bkfög gav övblck m va ckså m tdskävad. Läg fam skapads ckså sjöfösäkgaa Gua, vlkt möjlggjd skfyllda ch lågväga taspt öv hav. Fmpcts-avtalt, sm va tt slags hadlsblag, föds på 1460-talt ch gdkäds 1515 av katlska kyka ch btaktads dämd t sm ck. 18

19 På låmakad fmalsads vksamht föst mt slutt av mdltd. Pblmt va kykas föbud mt att tjäa pga på pga. Fö affäsdka sm gjd sta vstga ch fö fusta ch kuga sm satsad stt på mltä uppustg va dtta tt pblm. Dt lösts fämst gm att judaa, sm t mfattads av kykas påbud, skött låvksamht. Dtta va ckså ödvädgt ftsm juda få ch md 1100-talt föbjöds att pduca va. Spcllt ktfstga lå skötts av juda ut m upa tlls d födvs få glad mkg 1290 ch få Fakk böja av 1300-talt. D fttädds av köpmä få tal ch Sydfakk. Dssa httad sm gl sätt att kggå ätföbudt gm att kalla äta fö gåva gm att skva tt hög blpp ä vad sm btalats ut ll gm att sätta tdga åtbtalgsdatum ä dt faktska fö att kua bgäa så kallat skadståd. Sydupa ftsatt judaa s vksamht m d höga låkstada skapad akt. På 1400-talt statad kyklga stft Spa ätfa bak md gdm sm säkht. g av facskad gudad ck vstdvad patlåsttut ch fck påvs tllståd att ta fm pcts äta. Syftt va att kuffa uda judaa vlkt t lyckads ftsm dssa va skcklga på att da säkht. Systmt md patbak spd sg tll Flad mt åhudadts slut ch sy på äta luckads upp. Städa gagad sg vksamht ch dl bak blv sta. t d Pasc, gudad Sa 1472, fs kva dag statlg äg. D ä dag tals fjäd stösta bak. ykas ptst Städas styls fösökt ud smdltd att föa vss psktll på baslvsmdl ch föd ckså föbud mt xpt av spamål ud kstd. Ud högkjuktu på 1200-talt växt fötag stlk ch föklad tllvkgspcss fö txtl mdföd sjukad ps. St bflkgsökg ud samma td ldd tll ökad lvsmdlsps, samtdgt sm gd tllgåg på abtskaft ldd tll sjukad lö. Da utvcklg gyad jdäga ch köpmä, m va gatv fö böd ch latabta. Da tds böts ft d kaftga bflkgsmskg sm km kölvattt på pstpdma på 1300-talt. btskaft blv m sällsyt ch fttaktad. På kdtmakad vaad ätkstada kaftgt bd på va upa ma tg låt. Dt ä mt da bakgud ma bö föstå kykas häftga akt. lga ad sg fö psutvcklg på va. ftsm d flsta makada va små ch lkala va utbudt gl bgäsat. D mägd av ksumt-gasat ch statlga vk sm dag bvaka kkus ch psbldg fas t. Vad sm fas va tt ättvsmdvtad sm byggd på tadtlla sd ch buk samt lgösa m. 19 t a k a m k m u d h s t

20 t a k a m k m u d h s t ll bld hö ckså tt mfattad tullväs. Vaj stad had sa tulla. D lågväga köpma sm st tll lads ll på hav ch fld ha passa måga tulla på s väg vlkt födyad has pdukt. Bst på htlga mytsystm gjd ckså stt tll. Dt va gyll td fö vstgvad växlgsvksamht, ftsm dt va svåt fö utmståd att bdöma m växla va cka ll t. upas skga fösv Hä ska ckså sägas ågt m hu mljö föädads ud mdltd. Äu på 1000-talt täckts upa av sta skga. på baa tvåhuda å fam tll å 1300 fösva sta dla av skgaa få Syd- ch Västupa. uga ch fusta bvaad md skgspat fö s vlddjusjakt m övgt va avskgg massv. a öjd ch svdjad fö att skapa dlgsch btsmak. a hämtad bäsl fö hushåll ch smådust, famfö allt mtallhatg. Skppsbyggt kävd myckt tmm. ll slut måst tä mptas få blad aat Skadav. UD DLD öpmä ch pgväxla had g hög status mdltds upa. Das yk btaktads famfö allt av kykas mä sm lka smutsgt sm fägas, lgkkts ch d psttuads. Däfö had kmämt hll g plats på städas läsät. Pga sågs mst sm tt ödvädgt t ch skull t mssbukas. Ädå ha v stt hu mfattad hadl va ch hu myckt d km att utvcklas. D flklga sdvaätt satt sm gl g gäs fö vstdvad hadl ch pghatg. lgt d mska ätt, sm lvd kva Sydupa, va md ät tllåta. ykas admstatö va t hll så gäkad. lga, dämt, agav stäga t. D stödd sg på Bbl ch äld kyklga laga så kallad kask ätt. såväl Gamla sm ya stamtt fs fla vs sm dls föspåka tt lv klht uta stö matll kdm ch dls föbjud ck: m du låa ut pga tll ladsma, tll ödldad mtt flk, skall du t göa sm cka ch käva äta av hm. Gamla stamtt, da sbk, kaptl 22, vs 25 ch skall ha tack fö att låa åt dm sm t ka btala tllbaka? ckså syda låa åt syda fö att få samma blpp tllbaka. j, älska a fd, gö gtt ch g lå uta att hppas få g. Då skall lö bl st, ch skall bl d Högsts sö, ty ha ä själv gd mt d tacksamma ch da. ya stamtt, Lukasvaglt, kaptl 6, vsa ll äta, alltså t baa ckäta, va få böja dödssyd. Dtta bfästs vd kykmött ca å 325. Å 806 slg al d st fast, att båd kykas 20

21 mä ch lkmä skull följa dkt. Dämd fck d äv väldslg tllämpg. D mdltda tlga sklastka hämtad äv agumt få atk flsf, fämst sttls, sm mad att äta std mt atuätt ftsm d föutsatt att pga kud fööka sg. Vd fla kykmöt föds stkt ch mdgvad alltftsm hadl växt ch samhälls-km blv allt m kmplcad: da Latakclt 1139 föklaad att ck va syd; Påv lxad födömd tckgsäta 1180; Fjäd Latakclt slg fast 1215 att dast juda kud hävsa tll d mska ätt; Påv Ggus X dömd ut sjölå sm ck 1236 ftsm sättg va fastställd på föhad. Samtdgt mldads ktk mt ckt. hadböck fö bktfäd mäks ud 1100-talt tygdpuktsföskjutg få själva ckt tll avskt md dtsamma. m avskt va gd kud bstaffg mldas. Skäsld föds sm y vstlst lvt ft död ch hä fck cka möjlght att as ch dämd hppas på famtd paadst ställt fö hlvtt. D ökad låhatg böjad göa dt möjlgt att täka ba m sättg fö dt t admstatva abtt ch kmpsat fö döjsmål md btalg, utblv vst ch låfölust. yka bfa sg svå stuat mlla å a sda ökad utslagg samhällt ch å ada sda d ökad hadl. Utslagg skapad scal då abtslösa latabta dgs tll städa sm tgga. yadlga öls, xmplvs katha ch tggada, utmaad kykas ställg. Dt talads allt m m ätt ps ch ättvsa lö på 1200-talt. hmas av qu ch tak m dt ätta pst ctal gstalt blad sklastka va d talsk dmkamuk hmas av qu (ca ). Ha byggd måga av sa smag på d kaska ätt, m ckså på sttls flsf sm had åtupptäckts gm avskft sm spdts gm aabväld tll läsäta upa. Hs sttls fs, sm v tdga stt, födömadt av ck, taka m tt ätt ps m ckså fösva av dt pvata ägadt. hmas av qu sklj ckså på atuätt ch sdvaätt (jus atual ch jus gtum). km häfös huvudsak tll d sa katg. Dt ä ättspaxs sm skapats av mäsk. dt fösta av d båda ctat sm v ska psta födöm hmas ckt ch spcllt fm av ät på pglå. Ctatt ä hämtat u kmmta tll dt sjud buddt, Du skall ck stjäla, Guds bud. ll stöld äka hmas ä åg ta gdm få åg aa, ä abtsgva t btala ut lö tll s aställd, ä affäsmä fuska md mått ch vkt ll ä vädshusväd häll vatt vt. Så kmm hmas fam tll ckt ch pgutlåg. Hä sklj hmas på ägad ch avädg. akgåg ä ågt kyptsk m syftt ä klat. Pga ä fämst tt btalgsmdl sm byt äga ä dt lämas bt. a ska t kua ftsätta att hävda ägadätt ch ta btalt fö avädg utlåg - av pga. 21 t a k a m k m u d h s t

22 t a k a m k du ka möjlgtvs säga: Vafö ka jag t hya ut pga på samma sätt sm häst ll tt hus? a måst säga, att flt lgg dt sm säljs fö pga. ä dt gäll tt hus, fs dt två sak att sklja på, ämlg fömålt ch avädg. ch dt ä sak att äga hust ch aa att aväda dt. Däfö ka jag sälja avädg av hust säsklt uta att sälja hust självt. Så föhåll dt sg md alla dylka sak. däav följ, att m dt fs ågt sm dast xsta dä att dt ka avädas ch avädg mdfö att dt skgas så ka t dt bhadlas på samma sätt sm hust. pga aväd v gm att g bt dm ch mat gm att äta d. ch m du då sälj avädg av dssa yttght sälj du dm två gåg u kmmta tll dt sjud buddt, Du skall ck stjäla, puscula tlgca, (på svska: Föklaga öv d ksta t, 1990) Sa stt sta vk Summa thlga ha hmas vss må mdfat s ställg tll sättga sambad md pglå. Gudställg ä kla: att bgäa xta sättg fm av pga sambad md lå ä dtsamma sm ck. Dt ä dämt tllått fö låtaga att g fvllga gåv ll gtjäst, sm t avtalats på föhad ch hlst t ka mätas pga. m u d h s t Dt ä ckså tllått fö lågva att bl kmpsad fö vtulla fölust sambad md låt, m dssa ka täckas av vst sm låtaga gjt på låaffä. ä lågva dlta fasg av pjkt sm dvs av affäsmä ch hatvka ställ sg sak ckså ågt aluda: D sm låa ut pga övläma ägätt tll låtaga md tllhöad sk ch kavt att göa fullstädg åtbtalg. Däav följ att lågva t ha ätt att bgäa ågtg xta. D sm å ada sda aföt sa pga åt köpma ll hatvka tt slags patskap övläma t ägadätt. Dämd ta ha själv sk sambad md att köpma hadla ch hatvka abta. Lågva ha däfö ätt att b m s dl av vst tt pjkt ppt tll stt dltagad. hmas av qu Bld 19 22

23 Summa hlga äga hmas dls tt avstt åt vauhadl, dls tt åt kdt s va. ä dt gäll vauhadl ta ha dls upp psfåga, m dt ä ätt att ta ut vst, ch dls m säljas asva ch skyldght att dvsa bst hs vaa. V mäk hä hu hmas båd fösök fösvaa säljas ch köpas ättght: ps sm bjud åg aa att köpa vaa ka utsätta d fö faa ll fölust gm att bjuda hm ågt sm ä tasgt d fall dt ö sg m pdukt sm ka saka fölust ll faa. Fölust ka uppstå ä hadlsvaa skull ha fått tt läg ps på gud av flt m t fått pst tlläcklgt säkt; ch faa ka upptäda ä flt på vaa gö d svå ll skadlg att aväda, t.x. ä åg sälj lam häst ställt fö gd spga, häst sm amla mkull ställt fö stabl häst, ll möglg ch t..m. gftg mat ställt fö mat av ba kvaltt. m t sådaa fl ä uppbaa ch sälja t vsa på dm, ä fösäljg bdäglg ch tllåt ch sälja ä tvug att sätta skada. Dä å ada sda bsta ä uppbaa, sm ä häst baa ha tt öga, ll dä ada ps kask ka aväda vaa äv m köpa t kud dt ch dä sälja dssutm gö kkt dsättg av pst, ä ha t tvug att dvsa bsta. Ud sådaa mstädght ha sälja ätt att s tll sa ga tss ch hålla tyst m bsta ftsm köpa ka fstas att pssa d pst ma ä vad sm ä mtvat md tak på vaas bst. hmas s t hadl ch vst sm sydga ch fökastlga sg. Dt ä syftt dt kmm a på ch vad vst aväds tll: Hadl btaktad slad ha ågt skamlgt öv sg så läg d t syfta tll att täcka ktga ch ödvädga bhv. Ädå stå vst, sm ä hadls syft, utafö tak på ågt ätt ll ödvädgt, stå utafö tak på ågt lastbat ll sm ä mt dygd. Däfö fs dt gt sm hda att vst uddas vksamht sm ä ödvädg ll tll ch md ktg. Dt ä på dtta sätt sm hadl bl fösvaba. Dtta ka xmplfas md ma sm skapa blygsamma hadlsvst fö att täcka stt hushåll ll sm hjälp tll d fattga. ll tll ch md fö d sm sköt s affäsvksamht allmähts tss, fö att fösäka att ladt t föbuka ödvädga föåd ch sm gö vst fö att täcka stt abt ch t fö vsts g skull. Ctat ä hämtad u Summa hlga, avstt 2a2a, fåga 77 ch 78. galt skvs (glsk övsättg - w Yk 1975) talsk guld fl få Fls. Fam- ch baksda. Päglad ud pd Stlk 19 mm damt. Vkt: 3,53 gam Bld t a k a m k m u d h s t

24 t a k a m k ä ä då tt ps ätt? J, ä båd köpa ch sälja tjäa lka myckt. Gudpcp ä att g ska sk sg på d ads bkstad. hu ska ma då kua avgöa dtta. Dt famgå att hmas s mplbldg ch tvåg sm tt pblm. Ha ftlys tt allmät mdöm (cmmus astmat) sm av vå tds uttlka ha stts dls sm att dt bhövds bd mdla affäsuppgölsa ch dls att makada kkusutsatts ma fö att mtvka mpl ch gdtycklg pssättg. Slutlg föspåkad hmas tt pvat ägad, tts att dt va föga utbtt ud has td. Stödt fö dt fas t att hämta atuätt Gud had gvt s skapls tll hla mäsklght m fö att stmula d sklds gagmag va dt bättgat att tllåta pvat ägad, föutsatt att dt skötts md föståd ch fö dt allmäa bästa, t fö gstska syft. m u d h s t Lvt ä sm plgmsfäd, uta säkht. Däfö ä dt bäst att t ta md ägdla ch pga på sa. Så åd D gda sdas bk få 1400-talt J. Lgat. Bld 21 24

25 aptl 3: LS 25

26 slutt av 1700-talt mytad d fask pltk ch vlutä abau bgppt systèm mcatl vlkt ckså tgs upp av d glsk atalkm dam Smth vd samma td. Das ktk väd sg mt äa t huda å av kmsk vksamht. Pd ha vssa gmsamma dag sm v hä ska psta ktht. atalstatas famväxt slutt av mdltd tädd upska mak fam md ambt att blda stö pltska ht. Dssa måst fösvaas mt ada mak ch mt aak få lkala fusta. g va dt ståd mdlt fö att bhålla atll styka ch ht ch d kmska famstg va tll st dl bpdukt av kamp mlla stata. gfög va kstsam ch myckt fatas lads d på att skaffa pga gm lka skatt, tulla, lå ch pludga av sttut ch ya väldsdla. al V av Spa satt stt k kkus vd fla tllfäll fö att bl av md skuld tll talska ch tyska bak. d va dt Gustav Vasa sm std fö htsstävada böja av talt. Ha hämtad myckt av stt kaptal gm pludg av katlska kykas kdma. U D H S Pgväxla ch has fu. ljmålg på täpaå av Qut assys Bld 23 26

27 d bldadt av atalstat kud ma skapa ht ch skydd mt mväld. D ht kud bstå utvcklg av gda taspt- ch kmmukatsmöjlght, htlg valuta, vkt ch mått, htlg hadlsätt ch st abtsstyka. ullhd tgs bt fö att skapa ölg makad. atalstat skull vaa självfösöjad på baslvsmdl, ha stak hä ch fltta, ba hama ch hadlsfltta. Stat skull dssutm ha tt föåd av tatll valuta fm av guld ch slv. U D akaty öv mytfösämg på tal. ästt. Bld 24 Upptäckt av ya väld ch skapadt av ya slavkm Sjöfaa utfskad ya ktt ch spcllt btydlsfullt fö hadl blv utfskadt av mka. Spaj ch ptugs utva guld ch slv sta mägd sm skppads öv tll upa. Platag fö sck ch bmullsdlg tablads. ll guvdft ch dlg aväds mägd av hmska slava. ä dssa mskat kaftgt atal, på gud av mäsklg bhadlg ch sjukdma sm följd klsatöas spå, böjad ma att hämta slava få fka. Spas klala kdma spds sda vda öv d ada läda upa, gm att dssa läd ökad s hadl md Spa. 27 H S

28 D ya väld va alltså källa tll båd väldga atusus ch fttaktad ädlmtall. åga ya göd ch pdukt övföds få d ya tll d gamla väld, däblad kaka, majs, ptats ch tmat. upéa, å s sda, föd md sg kst att dla baa, vt, s, sck, kaff ch bmull. a föd ckså md sg ya husdju: ötkatu, hästa, gtt ch gsa, sm va käda d ya väld. d klsatöa följd ckså ya sjukdma; gula fb, malaa ch smttkpp. Dssa had tdga vat käda d ya väld ch däfö slg d kaftgt mt uspugsbflkgaa. Få mka föds syfls tll upa ch s. U D H S akaty öv hamabta på tal. ästt. Bld 25 Smådust ch fölagssystm Så kallad kdtvsdl. tdgsdl utfädad av Palmstuchska bak å Bld 26 da slutt på mdltd växt dust fam, tll xmpl tygdust Flad. öpmä vstad dls masspdukt smådust städa, m ckså hmdust ut på ladsbygd. ftsm latbukt llaupa va ma säsgsbtat ä d söda dlaa lämpad sg hushåll ba fö tllfällg pdukt av hatvkspdukt. d sa låga mkstad kud hmdusta kkua md d skåbuda hatvkaa städa. D stö dusta aställd ma utbldad abtskaft ch fta kv vlkt skapad abtaklass sm ckså std utafö skåväsdt. Dämd uppstd stö dyamk på makad, sm t futs ud mdltd. Uppdlg köpmä ch pduct, dä d föstämda tllhadahåll kaptal, åva ch blad ckså vktyg tll pduct ch sda ta had m ch sälj d fädga pdukta, kallas allmät fö fölagssystm. Dt ba flxbl ch dctalsad pdukt md låga lkal- ch admstatskstad. td va kstadsffktv ch passad fö d växad tatlla makada upa. Dt passad ba m vssa basch ch fö pdukt sm t kävd så sta spcalkuskap ll vstga utustg. Dssa föädga utgjd vss må föstadt tll dustsamhällts famväxt. 28

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Reflektion och transmission

Reflektion och transmission RfTas / Ljud byggad oh samhäll / VTAF0 Rflko oh asmsso Tdga ha bhadla ågubdg homoga md ua a gå äma å ad som sk ögåg få mdum ll aa ll ad som sk d äda. Da ska äma gå å hä. V ka ll ml äka oss såg a sål som

Läs mer

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 45 Orderkvatteter kabasystem grupp av materalstyrgsmetoder karakterseras av att behov av materal som uppstår hos e förbrukade ehet mer eller mdre

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER REKOMMENDATI ONFÖRDI GSOM ARBETAR MEDPROCHMARKNADSFÖRI NGI BLOGGAR& SOCI ALAMEDI ER Sv gesannons ö A tmat adennapub kat onäs kyddadavupphovs ät t s agena f o m avkop nge annat upphovs ät t s gtf ö f ogandek

Läs mer

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater Nvåmätg Betg Cemet Guv Pappe & Cellula Afalt Gu Kem Plat Läkemedel Lvmedel Avlpp & Vatte Vätk Pulve Sluy Flg Gaulate Nvåmätg fö pcedut Nvåktll fö: Övefylladkydd Batchktll Pduktmätg Lagektll Säkehetlam

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Har du sett till att du:

Har du sett till att du: jua b r t t u a lr r l a r r a å l g P rä t r g u s p u m h a c tt val? t bo s F Rock w S Du har tt stort asvar! Som fastghtsägar m hyra gästr llr campg trägår är u otrolgt vktg aktör! Självklart för att

Läs mer

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig?

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig? E N R A P P O R T F R Å N L S U O K TO B E R 2 0 0 9 a n n A ä N a t i n A v bl F oto: P E TT E R C O H E N llt a s g i Om Sv a politik fä ung L S U S V E R I G E S U N G D O M S O R G A N I S AT I O N

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar Aktulla utbildiga jamaj 007 Dataföig Kompts ä tt av Svigs ldad utbildigsbolag fö komptsutvcklig iom I Kus misutbildiga Kofs Itutbildiga Fukostmöt tifiiga Wokshops Nytt å, ya satsiga sid Nya, stö och fäscha

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar 1(5) & nt s MLJösÄKRtNG INNENALLER MILJöPOLICY ch ARBETSMILJöPOLIGY K:\Malla MILJOPOLICY 2(5) # nt s Denna miljöplicy gälle Elcente. Syfte Elcente ska följa aktuell miljölagstiftning, egle, kav ch nme

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND d t m f s e g e v S l! m e s k V dem k 2 V sml Sveges kdemke 3 Dett ä Sco Sco, Sveges kdemkes centlognston, bestå v 22 självständg fckföbund och ykesföbund. Tllsmmns ä v öve 650 000 kdemke som ä studente,

Läs mer

Häng och sväng Hur gör man en mobil?

Häng och sväng Hur gör man en mobil? 30 Enkla maskin 31 Enkla maskin Häng och sväng Hu gö man n mobil? Häng och sväng Ovanligt snygg mobil, om jag få säga dt själv. Du bhöv: någa kmtvättsgalga tunt snö avbitatång sak att hänga i mobiln som

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter FÖRELÄSNING 3: Aaloga o Digitala filtr. Kausalitt. Stabilitt. Aaloga filtr Idala filtr Buttrworthfiltr (kursivt här, kommr it på tta, m gaska bra för förståls) Kausalitt t och Stabilitt t Digitala filtr

Läs mer

Uppskatta lagerhållningssärkostnader

Uppskatta lagerhållningssärkostnader B 13 Uppskatta lagrhållningssärkstnadr Md lagrhållningssärkstnadr ass alla d kstnadr sm hängr samman md ch ppstår gnm att artiklar hålls i lagr. Dt är fråga m rsaksbtingad kstnadr ch därmd särkstnadr,

Läs mer

JOHAN NORDLING. Wettergren & Kerber. Direktör Dan. Broström 3$: N:R 14 (1265). 24:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN LÖSNUMMERPRIS: 12 ÖRE.

JOHAN NORDLING. Wettergren & Kerber. Direktör Dan. Broström 3$: N:R 14 (1265). 24:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN LÖSNUMMERPRIS: 12 ÖRE. N:R 4 (65). 4:D ÅRG. VNIG UPPGN ÖSNUMMRPRIS: ÖR. SÖNDGN 9 PRI 9. HUFVUDRDKTÖR OCH NSV. UTGFVR: JOHN NORDING. BITR. RDKTÖR: RNST HÖGMN. RD.-SKRTRR: IN WÄGNR. 3$: Wttg & Kb Dktö D. Btöm Pt väldtäd. F R S

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING LE2 INVESTERINGSKALKYLERING FÖRE UPPGIFTER... 2 2.1 BANKEN... 2 2.2 CONSTRUCTION AB... 2 2.3 X OCH Y... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 2.4 ETT INDUSTRIFÖRETAG... 3 2.5 HYRA ELLER LEASA... 3 2.6 AB PRISMA... 3

Läs mer

skolidrott - stjärna på is Joshi Helgesson

skolidrott - stjärna på is Joshi Helgesson Numme 1 2013 Svesk skoldott Tdge fö d skol-if Josh Helgesso - stjäa på s Tllsammas bl skol-if stakae Famtde fokus Boås Nomea åets vuxestöd Oeteae jaga ya sega Sd 12 Uga lede uga y utbldg Sd 18 Spots locka

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00 (4) B Ingenjörsmetodk för IT och ME, HT 004 Omtentamen Måndagen den :e aug, 00, kl. 9:00-4:00 Namn: Personnummer: Skrv tydlgt! Skrv namn och personnummer på alla nlämnade papper! Ma ett tal per papper.

Läs mer

Lärorika projekt om integration i arbetslivet

Lärorika projekt om integration i arbetslivet Läoka pojk om gao ablv : u j b E pojk. ao g m a F o M. 7 0-20 7 9 9 1 l l o m aa v Å m ö b o k p k. ha v c k o g och? a a ä p I! k ä k o b Efah 81-817 27 5 0 å p a Rg A 0581-817 27 27 0581-817 0581-817

Läs mer

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 64 Orderkvatteter vd begräsgar av atal order per år Olka så kallade partformgsmetoder aväds som uderlag för beslut rörade val av lämplg orderkvattet

Läs mer

istriktsbladet info@spfstockholm.se www.spfseniorerna.se/stockholmsdistriktet telefon 08-720 77 30

istriktsbladet info@spfstockholm.se www.spfseniorerna.se/stockholmsdistriktet telefon 08-720 77 30 D gtaa ttadt N 7 pucad 25 augut 2015 f@pftchm. www.pfa./tchmdttt tf 08-720 77 30 Väma t höt 2015 Hä mm dt föta dgtaa dttadt fö höttm. Av adat famgå att höt ä fu av a atvtt; at få päad t ma ch a futäutdga.

Läs mer

Kommentarer till övningen om Jespers glasögon

Kommentarer till övningen om Jespers glasögon r t v ö E m f m o st o ö s a s r p s J 14 omm a 20 r t a m as stud Lärarh ajb M t add Evmatrat kommr md färda struktor t vra. Övara är avsdda att få vra att ära s om och rfktra kr ämt koomsk utsattht om

Läs mer

Sammanfattning av STATIK

Sammanfattning av STATIK Sammanfattning av STATIK Pete Schmidt IEI-ekanik, LiTH Linköpings univesitet Kaft: En kafts vekan på en kpp bestäms av kaftens stlek, iktning ch angeppspunkt P. Kaftens iktning ch angeppspunkt definiea

Läs mer

Tillämpning av Trafikverkets grafiska profil på Don t drink & drive

Tillämpning av Trafikverkets grafiska profil på Don t drink & drive Tllämpg av Trafkverkets grafska profl på Do t drk & drve Utvalda delar och bestämmelser ur Trafkverkets grafska maual, som stöd vd framtagg av Do t drk & drve-materal. Följade pukter ska ses som rekommedatoer

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende 0048 Hu ka kvalificead ådgivig tillämpa i tadvåde PhD, leg. tadhygieit, Högkola Dalaa och Folktadvåde Uppala bjo@du.e Någa begepp Patietceteat Beteede Beteedeföädig Mikig av det om ä oökat Tilläga ig ett

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Enmijetet www.enmift.se/enmijetet Smhällsenmi fö ung Enmift h utveclt dett slmteil sm ett mlement till undevisningen i smhällsuns. Syftet ä tt ge eleven en öveginde föståelse fö hu smhällsenmin funge.

Läs mer

Öppet hus 27 november 29 januari 2016/2017. Passion för lärande

Öppet hus 27 november 29 januari 2016/2017. Passion för lärande Öpp hus 27 ovmb 29 jauai 2016/2017 Passio fö läad Vå visio Passio fö läad Vi vill vaa plas dä lv och läa våga. E plas dä glädj, kaivi och uvcklig ä våa ldsjäo. E plas dä spk och fasciaio fö idivid sy vå

Läs mer

Vi firar 50 år EN VD MED FILTERFEBER NY SERIE FILTERSKOLAN DE VANLIGA BOVARNA I LUFTEN. CAMFIL Clean Air Solutions NR 1, 2013

Vi firar 50 år EN VD MED FILTERFEBER NY SERIE FILTERSKOLAN DE VANLIGA BOVARNA I LUFTEN. CAMFIL Clean Air Solutions NR 1, 2013 NR 1, 2013 V f 50 å EN VD MED FILTERFEBER NY SERIE FILTERSKOLAN DE VANLIGA BOVARNA I LUFTEN Cmfs gud, Göst Ls. CAMFIL C A Suts Ld A Béd UTSTÄLLNINGAR 2013 Ju 3 7 ASME Tub Exp, S At, TX, USA 4 6 PwG Eup,

Läs mer

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P T H G I N MID IS R A P IN M CLAR EN P1 på o b O. P ök ö S D o gupp o u T c v xklu, G floof f u c v pågå ollu k o l. Ell b u bll poqu" fö up k på? öv " ckckg LU N D. TE X T: ER IC FL ER A. AR EN M ED cl

Läs mer

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn Eic Sandstöm Diekt telefon 044-781 46 29 E-post:eic.sandstom@fuuboda.se 2003-10-20 Till Folkbildningsådet Sammanfattande edovisning av ådslag/konfeens om Folkbildningens famsyn 1. Fakta om seminaiet/ådslaget

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden D n n a t m a t i d n i n g p o d u c a s a v M d i a V a l u Vå/somma 2010 Hälsoinsats som funga Konstn att välja ätt mdabta sofia bax n h-chf i tidn Goda xmpl Famgångsika & fiska fötag Lönsam komptnsutvckling

Läs mer

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning Kid Lärctrum Ktkt www.kidlrctrum.s lrctrum@kid.s Bsök ss på Klmrväg 18 i Kis tl: 0494-191 73/190 00 Prgrmifrmti Tkikcllg Allhmr 2014-2015 Tkisk utbildig, för frmtid ställig Skl Tkikcllg Allhmr är lit skl

Läs mer

Utnyttja dina affärsmöjligheter hitta Sveriges underleverantörer

Utnyttja dina affärsmöjligheter hitta Sveriges underleverantörer Utyttj d ffäsmöjlght htt Svgs udlvtö Våt yhtsbv g dg yttlg kl d mkdsfög Dt utkomm vj osdg Att sp td åt vå läs bd tll ffktv olg omvälds- mkdsbvkg ä våt uppdg Smtdgt k v bjud lvtö möjlght täffsäkht å s målgupp

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13.

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13. HÖGSKOLAN I BORÅS Texthögoa Oe Homudd TENTAMEN TE 12 VÄVERITEKNIK, 4,5 högoepoäg, Ladood TVT10A Datum: 2012.11.09. Td: 09.00 13.00 Hjäpmede: Räare, färgpeor, upp, ja, petå, tejp Aayad och formead Ata dor:

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:01: N har vktga utvecklngsområden men v skckar tllbaka er rapport för att v önskar

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Ta ett nytt grepp om verksamheten

Ta ett nytt grepp om verksamheten s- IT ä f f A tem, sys knik & Te Ta ett nytt gepp om veksamheten Vå övetygelse ä att alla föetag kan bli me lönsamma, me effektiva och me välmående genom att ha ätt veksamhetsstöd. Poclient AB gundades

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Tentamen i El- och vågrörelselära, 2014 08 28

Tentamen i El- och vågrörelselära, 2014 08 28 Tentamen i El- och vågöelseläa, 04 08 8. Beäknastolekochiktningpådetelektiskafältetipunkten(x,y) = (4,4)cm som osakas av laddningana q = Q i oigo, q = Q i punkten (x,y) = (0,4) cm och q = Q i (x,y) = (0,

Läs mer

Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar

Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar Handbk i matrialstyrning - Dl B Paramtrar ch ariablr B 11 Uppskatta rdrsärkstnadr för inköpsartiklar Md rdrsärkstnadr för inköpsartiklar ass alla d kstnadr sm är förknippad md att gnmföra n anskaffningsprcss,

Läs mer

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165 Utdrag ur protokoll fört vd sammanträde med kommunstyrelsen Falkenberg 2011-06-07 171 Medborgarförslag om elektronsk nformatonsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

17-21 JUNI 2012 Nuntorps Naturbruksgymnasium

17-21 JUNI 2012 Nuntorps Naturbruksgymnasium Ävty Skoj Disco Spx Oitig Såp-k Späig Gädj Utmig Täig Ävty Skoj D ig Gädj Utmig Täig Ävty Skoj Disco Spx Oitig Såp-k Späig Gädj G Skoj Disco Spx Täig Ävty Skoj Disco Utmig Täig Ävty Skoj Disco Spx Oitig

Läs mer

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364 Snabbgude Kaba elolegc programmerngsenhet 1364 Innehåll Informaton Förpacknngsnnehåll 3 Textförklarng 3 Ansvar 3 Skydd av systemdata 3 Frmware 3 Programmera Starta och Stänga av 4 Mnneskort 4 Exportera

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

TRANSPORT. 3:an. Låt dom inte fortsätta slita isär vårt land. För solidaritet och en gemensam välfärd den14 september!

TRANSPORT. 3:an. Låt dom inte fortsätta slita isär vårt land. För solidaritet och en gemensam välfärd den14 september! TRANSPORT 3:a Mdlmstidig för Svska Trasportarbtarförbudt avdlig 3 Nr 3 2014 Låt dom it fortsätta slita isär vårt lad För solidaritt och gmsam välfärd d14 sptmbr! Ordförad har ordt sid 2 Mötskalllsr sid

Läs mer

HELA DETTA MAGASIN ÄR EN ANNONS FÖR VOI-PROJEKTET I ULRICEHAMN DIREKT FRÅN HJÄRTAT OM MEDMÄNSKLIGHET OCH GLÄDJE I KENYA

HELA DETTA MAGASIN ÄR EN ANNONS FÖR VOI-PROJEKTET I ULRICEHAMN DIREKT FRÅN HJÄRTAT OM MEDMÄNSKLIGHET OCH GLÄDJE I KENYA HA DTTA MAGASI Ä AS FÖ VI-PJKTT I UICHAM MAGASI DIKT FÅ HJÄTAT M MDMÄSKIGHT CH GÄDJ I KYA Btic h vit md i Voi-pojktt i 10 å. u sikt ho på tt bli läk Btic Wlghw v b 7 å ä hs mmm dog. u ä ho 18 å och h vit

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg g E o E E o g Vi öskr r tt trvligt Spwymöt i Norrköpig hlg Su Björk, Support Your Tm o g E o E E o g Vi kämpr ihop! o Välk till prsttio s pssr i på ll Spwyförigr i hl Svrig m mottot VI KÄMPAR IHOP m st

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Cykln Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Min cykl Sidan

Läs mer

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V {FORMATOF TrR BRF MAJROPARKE]V ÅngTs FoRSTA MEDDELAYDE 9 l. TT STYREL.ST'TT 999-03-05.', :.. r.:;..a Årsstämman999 Tden går nu så fort att v redan är framme årsstämmotder. Årsstämman är beslutad att äga

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö Sda 1 eryll Joakm Carlsson eryll Tävlngsförslag av Johan Johansson & Joakm Carlsson Modernserng av mneralutställnngen vd SN - ett steg mot bättre lärandemljö Luleå teknska unverstet Sda 2 eryll Joakm Carlsson

Läs mer

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012 Energi Kemi ch bikemi för K, Kf ch Bt 2012 Föreläsning 2.5 Kemiska reaktiner Meddelande 1. Justerat labschema Lv5-7. Berör K6, Bt6, Bt2, Kf3 2. Mittmötet. Rättning av inlämningsuppgifter. Knstruktiv kritik

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm.

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm. Ccg på Kgg CAROLA TRÄFFAR ARTISTERNA Vly ö VIVA ANTON & SOFIA THE SEAN MAGPIE Jul Blg ÅRETS LÅTAR Ikväll äll d! V få lyf pkl fö fö gåg? 3 2013 Vly pduc v jullv på Kggl flkögkl. V bvk kl ålg ldfvl. Vly

Läs mer

ÅMK NYTT. Medlemsblad för Årsta MotorbåtKlubb. Ta Förarintyg

ÅMK NYTT. Medlemsblad för Årsta MotorbåtKlubb. Ta Förarintyg Nummer /2012 ÅMK NYTT Medlemsblad Årsta MotorbåtKlubb läs om nya mljöregler båtbesktnng VTS-regler Pub-kvällar om parkerngsproblem v efterlyser ledare ungdomsverksamhet kunnga hantverkare Ta Förarntyg

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan Fnspångs kommuns skolkuratorer 2014-08-22 Handlngsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck skolan Framtagen utfrån Länsstyrelsens publkatoner Om våld hederns namn & Våga göra skllnad För mer nformaton

Läs mer

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv NU-SJUKVÅRDEN EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Ganskning u ett ledningspespektiv Ganskning genomföd på uppdag av Västa Götalandsegionens evisoe Vilhelm

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT Älska du som vi att äta och bjuda på hemlagat men få inte alltid tiden att äcka till? Gö livet enklae genom att blanda ihop våa ekologiska åvaumixa. Inga konseveingsmedel

Läs mer

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-09 16:38: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.det

Läs mer

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-03 09:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-01-23 11:26: Bra jobbat, förskolan Kalven! Det är nsprerande att läsa er rapport och se hur

Läs mer

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E (8 FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E ALGERA Rgl Adgdskvtio ( + = + + ( = + (kvdigsgl ( + ( = (kojugtgl ( + = + + + ( = + + = ( + ( + = ( ( + + Ekvtio + p+ q = ött p p p = + q o = dä + = p

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Björnligans förskola 28 maj 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Björnligans förskola 28 maj 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Björnlgans förskola 28 maj 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-05-28 15:18: N har jättefna blder som avspeglar er verksamhet väl och n har genomfört

Läs mer

SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLIGT - PA DET STADIUM., SOM PROJEKTET F N BEFINNER SIG.

SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLIGT - PA DET STADIUM., SOM PROJEKTET F N BEFINNER SIG. ' ~ REDERNÄRNGENS SYN PA SCANDNAVAN LNK CGDTEBORGS HAltNDAG 26/9-85) ATT 6E REDERNÄRNGENS SYN PA SCANDNAVAN LNK ÄR NTE BARA. SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLGT - PA DET STADUM., SOM PROJEKTET F N BEFNNER SG. DE

Läs mer