Tentamen, delkurs Projektstyrning Webbutvecklare SU13, Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tentamen, delkurs Projektstyrning Webbutvecklare SU13, Malmö"

Transkript

1 Sida 1/14 Tentamen Projektstyrning, Webbutvecklare, WU13, Malmö Tentamen, delkurs Projektstyrning Webbutvecklare SU13, Malmö Plats: Plushögskolan Malmö Tid: fredag 29 november 2013, kl Tillåtna hjälpmedel: Papper, penna, suddgummi. Ej tillåtna hjälpmedel: Datorer, telefoner, böcker, anteckningar, kompendier etc. Max poäng: 60 poäng Del 1, slutna svar: 30 poäng Del 2, öppna svar: 30 poäng. Obs! Öppen fråga 2 måste besvaras för chans till VG. Examinator: Thomas Frank, Nodebite AB

2 Sida 2/14 Tentamen Projektstyrning, Webbutvecklare, WU13, Malmö Del 1, slutna svar Instruktioner: Läs igenom frågorna på följande sidor och välj svarsalternativ. FYLL I DITT NAMN (!) och kryssa i dina svar på denna sida. (Mer än ett ikryssat svar per fråga ger 0 poäng på frågan.) Lämna endast in denna sida för del 1. Namn: Fråga 1-15 (1 poäng per rätt svar) Fråga (1 poäng per rätt svar) 1 a b c d 16 a b c d 2 a b c d 17 a b c d 3 a b c d 18 a b c d 4 a b c d 19 a b c d 5 a b c d 20 a b c d 6 a b c d 21 a b c d 7 a b c d 22 a b c d 8 a b c d 23 a b c d 9 a b c d 24 a b c d 10 a b c d 25 a b c d 11 a b c d 26 a b c d 12 a b c d 27 a b c d 13 a b c d 28 a b c d 14 a b c d 29 a b c d 15 a b c d 30 a b c d

3 Sida 3/14 Tentamen Projektstyrning, Webbutvecklare, WU13, Malmö Fråga 3: Business as usual (26 poäng totalt) Fråga 1 En rad i det agila manifestet lyder, " framför att följa en Du skriver en applikation som ska kunna hantera data om olika företag. plan". Välj Varje det företag alternativ har ett som namn, bäst ett börjar organisationsnummer, denna mening. en eller flera ägare (personer och/eller andra företag), samt noll till flera A. Kommunicera ofta anställda. B. Kompletteringskrav a) Hur löser du detta objektorienterat? Vilken/vilka klasser skapar C. du? Fråga Vilka kunden egenskaper och/eller metoder har klassen/klasserna? D. Ange Anpassning även typ till för förändring egenskaper och metoder! (6p) Fråga 2 b) Löser du problemet med arv eller komposition? Eller bådadera? Förklara och motivera! Visa att du förstår dessa två begrepp och kan ändra prioriteringen för poster i skillnaden mellan dem. backloggen när som helst. (3p) A. Product Owner, Sprint c) B. Skissa/rita Team, Product upp ett grafiskt gränssnitt där man kan mata in C. personer Product Owner, och företag, Product samt lägga till och ta bort ägare och anställda. Ange gärna vilken typer av komponenter du vill D. använda Scrum Master, dig av. Kan Sprint du inte namnen så beskriv hur de fungerar ( fäller ner en lista etc.) (6p) Fråga 3 d) Ge exempel på en JSON-datastruktur utgör en sprint backlog som skulle och uppskattas fungera för ofta att i poäng. lagra datan mellan körningar. (4p) A. Stories e) B. Vilken User Cases tillvägagångssätt använder du för att spara datan mellan C. körningar. Features (2p) D. Tasks f) Skriv C#-kod eller pseudokod som gör att man om företag äger företag kan se ägandeskapet i flera led. (4 poäng + 1 extrapoäng för helt korrekt C#-kod).

4 Sida 4/14 Tentamen Projektstyrning, Webbutvecklare, WU13, Malmö Fråga 4 En klassificering som används för utvecklingsmetodik som bygger på iterativ och inkrementell utveckling, där krav och lösningar utvecklas genom samarbete mellan självorganiserande och tvärfunktionella team är: A. iterativ utveckling B. discovery utveckling C. Scrum D. agil utveckling Fråga 5 En rad i det agila manifestet lyder, " framför kontraktsförhandling". Välj vilket alternativ som bäst börjar meningen. A. Fast pris B. Nöjd kund C. Tillgång och efterfrågan D. Kundsamarbete Fråga 6 En rad i det agila manifestet lyder, " och framför processer och verktyg ". Välj vilket alternativ som bäst kompletterar uttalandet. A. Kunder, Individer B. Människor, Relationer C. Kunder, Anställda D. Individer, Interaktioner

5 Sida 5/14 Tentamen Projektstyrning, Webbutvecklare, WU13, Malmö Fråga 7 Vilken av följande aktiviteter kommer som sista steg inom ett Scrum-flöde? A. Sprintrecension B. Daily standup C. Sprint retrospective D. Sprintplanering Fråga 8 Välj vilket av följande påståenden som är sant. A. Den maximala längden för en sprint bör inte vara så lång att risknivån är oacceptabel för produktägaren. B. Den maximala längden för en sprint bör inte vara så lång att att andra affärshändelser blir svåra att synkronisera med utvecklingsarbetet. C. Den maximala längden för en sprint bör inte vara så lång att man inte mellan varje sprint hinner reagera på förändring inom verksamheten. D. Allt ovanstående. Fråga 9 Välj vilket av följande påståenden som är det mest korrekta. A. Problem bör diskuteras mellan de berörda teammedlemmarna under daily standup. B. Problem bör tas upp i slutet av daily standup. C. Problem bör noteras under daily standup, men diskuteras "offline" (dvs. ej under mötet). D. Problem bör tas upp i början av daily standup.

6 Sida 6/14 Tentamen Projektstyrning, Webbutvecklare, WU13, Malmö Fråga 10 Välj vilket alternativ som är det mest korrekta utifrån det agila manifestet? A. Snabb utveckling är viktigare än fungerande programvara. B. Omfattande dokumentation är ett tecken på väl fungerande mjukvara. C. Omfattande dokumentation är viktigare än fungerande programvara. D. Fungerande programvara är viktigare än omfattande dokumentation. Fråga 11 Välj vilket alternativ som är det mest korrekta utifrån det agila manifestet? A. Kontraktsförhandling är viktigare än ett fast pris. B. Kontraktsförhandling är viktigare än kundsamarbete. C. Kundsamarbete istället för kontraktsförhandling. D. Kundsamarbete är viktigare än kontraktsförhandling. Fråga 12 Välj vilket alternativ som bäst börjar meningen: handlar om att reagera på förändring. A. Change management B. Planering C. Kundnytta D. Agil metodik

7 Sida 7/14 Tentamen Projektstyrning, Webbutvecklare, WU13, Malmö Fråga 13 Välj vilket alternativ som bäst kompletterar meningen: Om tänker på en ny funktion under sprinten, kan han/hon lägga till den i -backloggen. A. Product Owner, Product B. Product Owner, Sprint C. Teamet, Product D. Scrum Master, Sprint Fråga 14 Scrumteamet har kommit fram till tydliga sprint-mål med produktägaren. Vem bestämmer hur teamet ska uppnå målen? A. Produktägaren och scrumteamet bestämmer hur teamet ska uppnå målen. B. Produktägaren bestämmer hur teamet ska uppnå målen. C. Scrum Master bestämmer hur teamet ska uppnå målen. D. Scrumteamet bestämmer själva hur de ska uppnå målen. Fråga 15 Termen "agil utveckling" introducerades år: A B C D. 2001

8 Sida 8/14 Tentamen Projektstyrning, Webbutvecklare, WU13, Malmö Fråga 16 Under vilka omständigheter får produktbackloggen omprioriteras? A. Scrum Master ska omprioritera den i början av en ny sprint. B. Scrum Master ska omprioritera den i slutet av en sprint. C. Teamet bör omprioritera produktbackloggen först i slutet av en sprint. D. Produktägaren bör omprioritera produktbackloggen löpande när ny information dyker upp. Fråga 17 Vad är en idealisk storlek (antal deltagare) för ett Scrum-team? A. 12 B. 15 C. 7 D. 10 Fråga 18 Vad är den maximala tid som scrumteamet ska tillbringa med daily standup? A. 30 minuter B. 1 timme C. 45 minuter D. 15 minuter.

9 Sida 9/14 Tentamen Projektstyrning, Webbutvecklare, WU13, Malmö Fråga 19 Vad är det huvudsakliga målet med daily standup? A. Att diskutera arbetsdetaljer med varandra, eftersom mötet är obligatoriskt för alla medlemmar i teamet. B. Att informera varandra om vad varje medlem har avslutat, ska påbörja, samt om någon har kört fast under arbetet. C. Att informera produktägaren om vad varje medlem har avslutat, ska påbörja, samt om någon har kört fast under arbetet. D. Att informera Scrum Master om vad varje medlem har avslutat, ska påbörja, samt om någon har kört fast under arbetet. Fråga 20 Vad ska ett scrumteam göra med de delar från produktbackloggen de väljer att ha med i sprinten? A. Be Scrum Master att undersöka dessa delar och bestämma vem som ska göra vad. B. Produktägaren bestämmer vem i teamet som är bäst lämpad att göra vad. C. Teamet ska inte göra någonting. I Scrum använder man sig inte av listor och förteckningar över saker som ska göras. D. Teamet ska bryta varje del från produktbackloggen i uppgifter/tasks och uppskatta dessa utifrån hur mycket tid/kraft de kommer att ta i anspråk. Fråga 21 Vilket av följande är en aktivitet inom ramen för Scrum? A. Scrum-planering B. Daily standup C. Scrum-recension D. Daglig planering.

10 Sida 10/14 Tentamen Projektstyrning, Webbutvecklare, WU13, Malmö Fråga 22 Vilket av följande är en artefakt/ett arbetsredskap i samband med Scrum? A. Sprint backlog B. Effort diagram C. Produktspecifikationer D. Produktägarlista Fråga 23 Vilken av följande är en giltig teammedlem inom Scrum? A. Nätverksansvarig B. Systemarkitekt C. Kvalitetstestare D. Alla yrkesroller ovan Fråga 24 Vilket av följande är inte en princip i det agila manifestet? A. Att hålla sig till planen trots förändrade omständigheter. B. Projekt är byggda kring motiverade individer som man bör lita på. C. Fungerande programvara levereras ofta (veckor snarare än månader). D. Ansikte till ansikte-konversation är den bästa formen av kommunikation.

11 Sida 11/14 Tentamen Projektstyrning, Webbutvecklare, WU13, Malmö Fråga 25 Vilket av följande är inte en princip inom det agila manifestet? A. Välkomna förändrade krav, men bara i början av utvecklingen. B. Fungerande programvara är det viktigaste måttet på framsteg. C. Fungerande programvara levereras ofta (veckor snarare än månader). D. Kundtillfredställelse genom snabb leverans av fungerande programvara. Fråga 26 Vilket av följande är inte produktägarens ansvar? A. Att underhålla produktbackloggen och uppdatera den med aktuell information. B. Att arbeta med intressenter inom organistionen för att bestämma och specificera produktegenskaper. C. Tilldela uppgifter till teammedlemmar. D. Prioritera produktbackloggen. Fråga 27 Vilket av följande är inte en Scrum-artefakt (begrepp/arbetsredskap inom Scrum)? A. sprint backlog B. burndown chart C. Gantt-schema D. produktbacklog

12 Sida 12/14 Tentamen Projektstyrning, Webbutvecklare, WU13, Malmö Fråga 28 Vilket av följande är inte en Scrum-artefakt (begrepp/arbetsredskap inom Scrum)? A. sprint backlog B. Storycard C. Burndown chart D. produktbacklog. Fråga 29 Vilket av följande är inte en aktivitet inom Scrum-cykeln? A. Sprint retrospektiv B. Daily standup C. Veckovis inspektion D. Sprintplanering Fråga 30 Vilket av följande påstående förklarar bäst vad begreppet "sprint" innebär inom Scrum? A. En sprint är ett specifikt antal dagar ett team har på sig att testa och lösa eventuella problem innan produktlansering/skeppad produkt. B. En sprint är en överenskommen tid under vilken teammedlemmarna kan välja enskilda delar från produktenbackloggen att arbeta med. Om arbetet blir klart innan sprinten avslutas, tar man in fler delar från produktbackloggen i sprinten. C. En sprint är ett specifikt antal dagar ett team har på för att i ett långsiktigt hållbart tempo hinna klart det arbete man har bestämt ska ingå i sprinten. D. En sprint är ett specifikt antal dagar ett team har på sig att arbeta så hårt man kan för att hinna slutföra det arbete man har bestämt ska ingå i sprinten.

13 Sida 13/14 Tentamen Projektstyrning, Webbutvecklare, WU13, Malmö Del 2, öppna svar Instruktioner: Läs igenom frågorna på följande sidor och svara på dem på separata skrivpapper. Obs! Märk varje pappersark noga med: Ditt namn Xxx Yyy Frågans nummer Projektstyrningstenta, öppen fråga X Markera även tydligt var svar på olika delfrågor börjar! När du är klar med samtliga öppna frågor (eller inte hinner skriva mer) sidnumrerar du dina skrivna sidor enligt sida X av Y. Detta minimerar risken att något du har skrivit förväxlas eller tappas bort! Fråga 1: Agil Metodik & Scrum (16 poäng totalt) a) Beskriv med egna ord anledningen till att agil metodik behövs och varför den började användas. (2 poäng) b) Återge de fyra hörnstenarna/huvudprinciperna i det agila manifestet. Anknyt varje huvudprincip till ett verklighetsnära exempel. (1 poäng per hörnsten + 1 poäng per anknytande exempel) c) Inom Scrum finns tre olika tydligt definierade roller. Vilka är dessa? Beskriv dem (arbetsuppgifter och ansvarsområden)? (1 poäng per roll + 1 poäng per beskrivning)

14 Sida 14/14 Tentamen Projektstyrning, Webbutvecklare, WU13, Malmö Fråga 2: Mitt i karriären (14 poäng totalt, behöver besvaras för VG) Du har lämnat Webbutvecklarutbildningen långt bakom dig och har nu den snofsiga titeln Digital Development Manager på ett företag med fokus på utbildning och underhållning för yngre barn. Bl.a. sysslar företaget med edutainment (lärande under lek) för yngre barn via webbapplikationer. Ni är 100 anställda på företaget, varav 15 utvecklare som du leder. Utvecklingsavdelningen ansvarar för utveckling av företagets webb i sin helhet (ca 50% av tiden går åt till detta), men också egen utveckling av edutainmentprodukter (övriga 50% av er tid). Ni lider ofta av förseningar i förhållande till deadline, samt att konkurrenterna springer om er i teknik och hur snabbt de får ut sina edutainmentprodukter och vidareutvecklar sin webb. Det klagas på att utvecklingen är ineffektiv och inte stämmer med vad marknadsoch säljavdelning efterfrågar. I ditt tycke är det inte utvecklarna det är fel på, utan hur ni jobbar (långa möten med marknadsavdelningen som inte leder någonstans, halvår på att sätta kravspecifikationer för nya produkter, önskemål om att du schemalägger varje utvecklares arbetsuppgifter i detalj och redovisar uppåt, idé- och manusförfattare som tas in för sent och sällan träffar utvecklingsteamet.) VD kallar dig till ett ledningsgruppsmöte med marknadschef, IT-chef, personalchef och övriga avdelningschefer (serietidningsavdeling och brädspelsavdelning). Du vill nu försöka rädda utvecklingsavdelningen (som VD vill outsourca till Indien, varvid din framtida roll blir enbart beställare/koordinator). Du tror på att agil metodik, med Scrum, förankrad på ledningsgruppsnivå är svaret på hur ni kan få ruljans på er utveckling. Du har bara 10 minuter på dig att hålla ett anförande för ledningsgruppen och få dem sålda på idéen. Skriv ett utkast till ditt anförande. Tänk på att du måste bemöta argument om bristande tids-, kostnads- och kvalitetskontroll i dagens verksamhet, samt förklara vad agilt och Scrum betyder och kan innebära för er på ett superenkelt, icke-tekniskt och förtroendeingivande sätt.

Agil mjukvaruutveckling. 1DV404, Jesper Andersson

Agil mjukvaruutveckling. 1DV404, Jesper Andersson Agil mjukvaruutveckling 1DV404, Jesper Andersson Agilt? Innehållet i alla mjukvaruutvecklingsprocesser! Roller! Aktiviteter! Artefakter Processmodeller Många smaker Unified Process Kanban SCRUM normativ

Läs mer

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1 " Scrum Scrum en beskrivning a description 1" 1 Scrums principer Värderingar från Agile Manifesto Scrum är mest känt av de agila arbetssätten. Agile Manifesto utgör en gemensam bas för att arbeta agilt

Läs mer

SCRUM. på fem minuter

SCRUM. på fem minuter SCRUM på fem minuter DET TALAS MYCKET OM SCRUM OCH LÄTTRÖRLIGA METODER JUST NU STÄLL DIG FÖLJANDE FRÅGOR A simple framework for managing complex projects Traditionella metoder fokuserar på att hålla planen,

Läs mer

BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM

BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM NORDSCRUM BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM NORDSCRUM BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning... 3 SCRUM... 3 Bakgrund... 3 Faser... 3 Ramverket... 3 Nordscrum... 4 StudentProjekt...

Läs mer

SCRUM som utvecklingsmetod

SCRUM som utvecklingsmetod SCRUM som utvecklingsmetod Så fungerar det i verkligheten Kandidatuppsats inom Data- och Systemvetenskap (15hp) Författare: Handledare: Martin Levin Torsten Palm Uppsala: januari 2011 1 Sammanfattning

Läs mer

Scrumguiden. Den definitiva guiden till Scrum: Spelets regler. Juli 2013. Utvecklad och underhållen av Ken Schwaber och Jeff Sutherland

Scrumguiden. Den definitiva guiden till Scrum: Spelets regler. Juli 2013. Utvecklad och underhållen av Ken Schwaber och Jeff Sutherland Scrumguiden Den definitiva guiden till Scrum: Spelets regler Juli 2013 Utvecklad och underhållen av Ken Schwaber och Jeff Sutherland Innehåll Syftet med Scrumguiden... 3 Definitionen av Scrum... 3 Teorin

Läs mer

Scrum. på fem minuter

Scrum. på fem minuter Scrum på fem minuter DET TALAS MYCKET OM SCRUM OCH LÄTTRÖRLIGA METODER JUST NU STÄLL DIG FÖLJANDE FRÅGOR A simple method for the management of complex projects... Äldre metoder fokuserar på att hålla planen,

Läs mer

Introduktion till lättrörlig produktutveckling med Lean och Scrum

Introduktion till lättrörlig produktutveckling med Lean och Scrum Introduktion till lättrörlig produktutveckling med Lean och Scrum Mikael Lundgren Introduktion Lean och Agile är populära begrepp idag, då många verksamheter inspireras av Toyotas framgångar och effektiva

Läs mer

SCRUM vs. XP en jämförelse mellan två lättviktsmetodiker

SCRUM vs. XP en jämförelse mellan två lättviktsmetodiker SCRUM vs. XP en jämförelse mellan två lättviktsmetodiker Phut Tran D01, Lund Tekniska Högskola d01pt@efd.lth.se 21 februari 2006 Innehållsförteckning ABSTRACT... 3 1 INLEDNING... 4 2 VAD ÄR EN LÄTTVIKTSMETODIK?

Läs mer

Historik och bakgrund

Historik och bakgrund Under förra decenniet förnyade ett antal Agila metoder systemutvecklingen. Ofta beskrivs dessa som ett helt nytt sätt att tänka och arbeta i projekt. I själva verket är det en samling principer som visat

Läs mer

Den agila utvecklingen

Den agila utvecklingen Den agila utvecklingen En jämförelse mellan teori och praktik Agile Development A Comparison between Theory and Practice JENNIE HÄGGLUND JOHANNA FRE MARIA KARLSSON Examensarbete/Kandidatuppsats i Informatik

Läs mer

Traditionell projektledning och Scrum

Traditionell projektledning och Scrum Institutionen för informatik Jämförelse av roller inom olika projekt: Traditionell projektledning och Scrum Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i informatik Framlagd: juni 2009 Författare: Johan

Läs mer

2010-12-27 SCRUM. Vattenfallsmodellen. Analys. Design. Kod. Test. Rational Unified Process Agile. Kallas också linjär sekventiell modell.

2010-12-27 SCRUM. Vattenfallsmodellen. Analys. Design. Kod. Test. Rational Unified Process Agile. Kallas också linjär sekventiell modell. Vattenfallsmodellen SCRUM Analys Kallas också linjär sekventiell modell Introduktion Design Kod Test Rational Unified Process Agile DSDM Adaptive Software Development Crystal Feature-Driven Development

Läs mer

SCRUM & sprint-retrospektiv

SCRUM & sprint-retrospektiv - användandet av sprint-retrospektiv, dess utformning och relevans för kontinuerlig förbättring. Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK01 i informatik Framlagd: Juni, 2011 Författare: Christian Andersson

Läs mer

HANTERING AV PROBLEM I

HANTERING AV PROBLEM I HANTERING AV PROBLEM I AGIL SYSTEMUTVECKLING EN FALLSTUDIE AV CGI Kandidatuppsats i Informatik Mike Pihel Christian Bartelius 2013KANI:02 Svensk titel: Hantering av problem i agil systemutveckling en fallstudie

Läs mer

En studie i agil projektledning på en content byrå problem och möjligheter

En studie i agil projektledning på en content byrå problem och möjligheter En studie i agil projektledning på en content byrå problem och möjligheter A study in agile project management at a content agency problems and possibilities Matilda Johansson Me1501 Examensarbete för

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

EXAMENSARBETE. Varför misslyckas organisationer med agil metodtillämpning vid systemutvecklingsprojekt? Marcus Tinnsten

EXAMENSARBETE. Varför misslyckas organisationer med agil metodtillämpning vid systemutvecklingsprojekt? Marcus Tinnsten EXAMENSARBETE Varför misslyckas organisationer med agil metodtillämpning vid systemutvecklingsprojekt? Marcus Tinnsten Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA

PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA din snabbguide till Lean, Agile, Scrum och XP tomas björkholm & hans brattberg nu också med kanban PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA din snabbguide till Lean, Agile, Scrum och XP

Läs mer

EXAMENSARBETE. Agila systemutvecklingsmetoder vid systemförvaltning. Sweida SouarIssa Paula Stenlund. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap

EXAMENSARBETE. Agila systemutvecklingsmetoder vid systemförvaltning. Sweida SouarIssa Paula Stenlund. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap EXAMENSARBETE Agila systemutvecklingsmetoder vid systemförvaltning Sweida SouarIssa Paula Stenlund Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

Läs mer

God användbarhet med Scrum

God användbarhet med Scrum En studie av ISO 9241-anpassad systemutveckling Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Juni, 2009 Författare: Handledare: Claus Persson Examinator: Eric Wallin Lars Fernebro Titel:

Läs mer

Den agila verktygslådan. Spelutvecklaren Dice måste arbeta agilt. Ivar Jacobson om vår största utmaning. Ger insikt i tid

Den agila verktygslådan. Spelutvecklaren Dice måste arbeta agilt. Ivar Jacobson om vår största utmaning. Ger insikt i tid Ett magasin från Combitech AB Ger insikt i tid Tema: Den agila verktygslådan Nr 2 juni 2009 Den agila verktygslådan Spelutvecklaren Dice måste arbeta agilt Ivar Jacobson om vår största utmaning Tema: Den

Läs mer

Agila metoder en kartläggning av teori och praktik

Agila metoder en kartläggning av teori och praktik Agila metoder en kartläggning av teori och praktik Anna Georgsson 16 augusti 2010 Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp Handledare: Jürgen Börstler Examinator: Jonny Pettersson UMEÅ UNIVERSITET INSTITUTIONEN

Läs mer

Öka dina chanser att lyckas med Scrum Ett ramverk för inkrementellt införande av Scrum i en organisation

Öka dina chanser att lyckas med Scrum Ett ramverk för inkrementellt införande av Scrum i en organisation Magisteruppsats i Informatik Thesis work/master thesis in Informatics REPORT NO. 2008:007 ISSN: 1651-4769 Department of Applied Information Technology or Department of Computer Science Öka dina chanser

Läs mer

Upplevda problem med projektstyrningsmetoden Scrum i systemutvecklingsprojekt - 2012-05-29. Akademin industri och samhälle

Upplevda problem med projektstyrningsmetoden Scrum i systemutvecklingsprojekt - 2012-05-29. Akademin industri och samhälle Upplevda problem med projektstyrningsmetoden Scrum i systemutvecklingsprojekt - En studie av Scrums - relaterade problem hos IT- företag i Borlängeregion Christilinda Göstasson 2012-05-29 Akademin industri

Läs mer

CPlanner. Kursplaneringsprototyp med Design Science och Scrum. Tobias Eklund & Joakim Spehar

CPlanner. Kursplaneringsprototyp med Design Science och Scrum. Tobias Eklund & Joakim Spehar Uppsala Universitet Inst. för informationsvetenskap/data- och systemvetenskap CPlanner Kursplaneringsprototyp med Design Science och Scrum Tobias Eklund & Joakim Spehar Kurs: Examensarbete Nivå: C Termin:

Läs mer

Lean och Agile En jämförelse inom IT och produktion

Lean och Agile En jämförelse inom IT och produktion Lean och Agile En jämförelse inom IT och produktion DANIEL LYNGMAN MARTIN TALLS MG101X Examensarbete inom Maskinteknik MG103X Examensarbete inom Design och Produktframtagning Stockholm, Sverige 2010 Lean

Läs mer

Agil programutveckling

Agil programutveckling Agil programutveckling Pontus Evertsson D00, Lunds Tekniska Högskola d00pe@efd.lth.se Anna Jennerheim D00, Lunds Tekniska Högskola d00aj@efd.lth.se 2003-05-15 1 1. Inledning 3 2. Extreme Programming (XP)

Läs mer

Agila systemutvecklingsmetoders inverkan på kundrelationer

Agila systemutvecklingsmetoders inverkan på kundrelationer < Agila systemutvecklingsmetoders inverkan på kundrelationer Case Esmi Annika Paajanen Institutionen för marknadsföring Svenska handelshögskolan Helsingfors 2014 SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN Institution: Marknadsföring

Läs mer