Exempel på resultat genom kraft

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Exempel på resultat genom kraft"

Transkript

1 Exempel på resultat genom kraft Nedan illustreras 56 valda affärsutvecklingsprojekt som totalt involverar 117 företag. I strävan efter att illustrera bredden i programmet, är inte de bästa projekten utvalda som exempel. 7inredare; har gått från att vara en ganska lös klubb till att bli ett bolag, med affärsplan, mål och handlingskraft med en klar ledningsstruktur. Gemensamma utvecklingsprojekt genomförs och gruppen har efter 18 månader med stöd från Nutek gått vidare med flera olika utvecklingsprojekt. Se Företag: Br. Perssons Specialsnickeri AB, Enwex AB, Smålandsinredningar AB, Östra Snickerifabriken AB ADC; utveckling av ett gemensamt handelsbolag inom pressgjuteri. Samgående genomförs mellan två av företagen. Se Företag: Gjuteribolaget i Bredaryd AB, Värnamo Pressgjuteri AB Jämställdhetsperspektiv; Har utvecklat ett nära samarbete som bla resulterat i en gemensam utställning (marknadsföringsinsats) under namnet Snövit vid Hem&Villa mässan. Företagen i nätverket fortsätter samarbetet efter projekttidens slut, bl.a. genom marknadsföring via gemensam hemsida Företag: Finrum Arkitekter, Francke Arkitektkontor, Inredningsarkitekter Sir Doris Josefsberg Zelwak, Kerstin Lundh Arkitektkontor, Kubik arkitekter. LIFT Jönköping; Två av företagen gör i dag affärer med varandra. En VD för ett av de deltagande företagen fick insikten att han jobbade på fel företag och bytte därför till ett konkurrerande bolag. En VD/ägare har anställt en extern VD. Samtliga företag har ökat sin omsättning eller förbättrat sin lönsamhet. Företag: AB Gjuteriteknik, Bygga i Värnamo AB, Ernol AB, Ferbe Formverktyg AB, J O Forsbergs Reservdelar AB, Levi Peterson AB, Specialplast Wensbo AB Farmartjänst varje deltagande företag har skrivit en omfattande affärsplan för de kommande 3-5 åren. Målsättningen med den utbildning som genomfördes var att lära deltagarna en metodik för att själva kunna styra sin framtid och inte att låta den bli en konsekvens av de förfrågningar om tjänster som kommer in. Ett av företagen har gått från ekonomisk förening till att bilda aktiebolag, se mer på Företag: Farmartjänst Mariestad, Habo Farmartjänst AB, Maskinringen Höglandet, Nässjö Farmartjänst, Vätterbygdens Farmartjänst HPU Falun; AB Rötmotaverken; har genomfört stora förändringar i sitt eget arbete efter att man har fått igång ett samarbete med forskare på högskolan om hur företagets vattenbaserade färgprodukter skall bli mer miljöanpassade. Dala Frakt & Logistik AB; har gjort avgörande förändringar av sitt arbetssätt. Kommunikationen mellan de 120 delägarna och VD har förbättrats avsevärt. QFDn man gjorde i projektet visade vad delägarna vill att organisationen skall ägna sig åt. Delägarnas vilja blir styrande i arbetet med en ny affärsplan. QFDn har indikerat var delägarna vill att man skall lägga resurser i organisationen. Green Hotel; har gjort stora förändringar i sitt arbetssätt. I dag gör företaget systematiska kundoch personalbehovsanalys. Ett praktiskt resultat av analyserna är att byggandet av en ny reception påbörjats. Mockfjärds Fönster AB; har gjort stora förändringar i sitt praktiska arbetssätt. Den metodik man lärt sig i projektet används i dag som en rutin i företaget. Regelbundna kundkvalitetsundersökning görs med hjälp av QFD. Företaget skickar också med en utvärdering med varje faktura för att

2 undersöka hur nöjd kunden är med jobbet man utfört. Röngårds åkeri; har gjort betydande resursbesparingar. Tidsbesparingar motsvarar ca kr per månad. Dieselavgasutsläpp har minskat med ca 10% och det har även skett en betydande minskning av pappersförbrukningen. Resultatet har uppnåtts då man genom kraftprojektet övergick till handdatorer för registrering av uppgifter i samband med avfallshantering. Green Peaks - Ekoturism Deltagarnas erbjudande har förädlats och paketerats. Under programmet har klarlagts vilka behov som kan generera affärsmöjligheter både på kort som lång sikt. Intressanta målgrupper har identifierats i Sverige och i Tyskland. Under programmets gång uppmärksammades en av deltagarna, Sätra Brunn med dess hälsokälla och Spa-anläggning i tysk TV under bästa sändningstid. Arbetet att nå ut till målgrupperna med det nya budskapet har påbörjats. Företag: Sätra Brunn Häslobrunn ek.för., Turistbyrån/Sala Silvergruva, Täby Gård, Upplevelselinje Bergslagen /Norbergs Kommun, Älgmark MalingsboKloten, Östra Halvöns Intresseförening Green Peaks - Energibesparing i fastigheter Energiinventerade företagens fastigheter och arbetade fram ett antal handlingsplaner för att sänka energiåtgången. Tillsammans med en deltagare kunde vi med hjälp av energistatistik och nyckeltal se att deras fastigheter förbrukade ca % för mycket energi, vilket motsvarade över en miljon kronor årligen! Arbete med att reducera förbrukningen har inletts. Företag: Bostjärnans Förvaltnings AB, Byggnadsfirman Lund AB, HSB Mälardalen, Ludvigssons Fastigheter, Mälardalens Eltjänst, TDR Svensson HB Fördel MPU EWAB Engineering AB; Produktutveckling/genomgång, har lett till att energiförbrukningen för ett EWAB-system kan reduceras med % under brukningstiden genom att stänga av obelastade drivmotorer hos systemet implementering på SAAB (Trollhättan) har detta medfört en uppskattad energibesparing på 17 % (106MWh) för systemet under en 10-årsperiod! HTC Sweden AB; Har utvecklat en ny revolutionerande slipmaskin som är radiostyrd. Maskinen skyddas bl a av ett flertal patent. Den nya maskinen fördubblar kapaciteten utan att öka arbetsbelastningen för operatören. L Bergquist Formprodukter AB; Genom förbättring av en produkt har, i det här fallet där kartongindustrin är slutanvändare, de kunnat minska den totala energianvändningen vid framställning av produkten. Svensk Kylindustri AB; Produktutveckling av absorbtionskylning genom att använda spillvärme för att kyla där sådant behov finns, dvs små absorptionskylaggregat, för att minska miljöpåverkan och spara energi. Småskalig energi i lantbruk Varje deltagande lantbruksföretag har erhållit möjligheter att utveckla egen produktion av småskalig energi, för att på sikt ha möjlighet till externa leveranser. För de deltagande lantbruksföretagen innebär detta en diversifiering/utveckling av den nuvarande verksamhet. Arbetet har fortsatt i projektet, diskussionen handlar just nu om att konvertera traktormotorer till drift med rapsolja (literpris på 3 4 kronor) Företag: Grinda Säteri AB, Kallsåby Lantbruk, Lind & Helgstrand KB, Maskinring Västmanland, Åkersnäs Gräv & Lantbruk AB, Ängeby i Köping AB IVL 2 Har utvecklat en unik och komplett systemlösning för marknaden. Projektet har dessutom tagit fram ett gemensamt marknadsföringsmaterial, genomfört en demonstration av systemlösning i Sverige, riktad mot en grupp (såväl myndigheter som kunder) från en av världens viktigare oljeregioner, Khanty-Mansiysk. De har skrivit en gemensam offert på systemlösning för ryskt oljebolag vilket dessutom resulterat i delbeställning av produkter. De har bjudits in till oljeriket, Khanty-Mansiysk, för studiebesök och deltagande i mässa. Erfarenheter från resan ligger nu till grund för planer på gemensam produktutveckling för uppfyllande av tidigare okända kundbehov.

3 Intresset hos den ryska oljeregionens oljeföretag ökat kraftigt för gruppens företag och önskemål finns nu om att man vill komma till Sverige för nya demonstrationer från EnSPARK-gruppen. Företag: Bohus Innovation AB, Faltech, Foilex, Nyman Consulting Sweden AB, ORC AB MarinkrAft Gruppen har genom ett nybildat bolag utvecklat en specialdesignad sportfiskebåt. Marknadsintroduktionen skedde vid EM i Gäddfiske (Västervik i september). Läs mer om Simax Fisher på Företag: Elteknik Konsult i Västervik AB, Marmec Firma, NCPlastteknik HB, QAssist Firma, Gaptec AB Produktframtagning På uppdrag av en stor kund har gruppen förbättrat en maskinkonstruktion som inneburit konstruktionsvinster på mer än 3MSEK. Gruppen har organiserat ett systemleverantörskap som varit konkurrenskraftigt gentemot flera kunder. Företag: Liljas Plast AB, Näfveqvarns Bruk AB, Stans & Press i Olofström AB, Wedholms Komponenter AB, Wedholms Teknik AB, VerktygsLarsson AB SSMG Samarbetet genom det gemensamma bolaget (SSMG) har stärkts. Några av företagen arbetar nu tillsammans mot gemensamma kunder och i samma lokaler. En gemensam produkt har tagits fram av tre av företagen. Gemensamt system för offert och kalkylrutiner framtaget och i bruk. Ett system för intern kommunikation inom nätverket intranät är utvecklat och taget i bruk. Läs mer på Företag: AQ Elsack AB, Bergströms Mekaniska AB, Eltech Electronics Nord AB, Oscar Strandberg Industri AB, Sanco Nibblingsspecialisten AB Verktygs-krAft Några av företagen bildade en gruppering MSG (Mould supply group) för att kunna ge kunderna ett bredare utbud med allt från konstruktion och prototyper till produktionsverktyg och service. Läs mer på Företag: Formverktyg i Nynäshamn AB, Modellteknik i Eskilstuna AB, Tmold AB Designkontor Olofström Abu AB; Produkt- och idédesign. Fiskerullar Aura Light International AB; Idédesign, uppslag till nya produkter med lysrör som utgångspunkt Marknadsträdet AB; Utveckling av konceptet Bennys Fotbollsgolf. Idé och produktutveckling Olofströms Näringslivs AB; Profilering av Future Garden. Nytt område för utveckling av näringsliv och företagsamhet i Olofström. Radius Sweden AB; Utveckling av en ny kapsling av sändare Rottne Industri AB; Ny design till frontpartiet av en av företagets skogsmaskiner, en skotare Design/Management Konga Mekaniska Verkstad AB; Produktframtagning, design av serveringsvagn, ny logga CAD/CAM Åhmans i Åhus AB (tillverkar hisskorgar/hissinredningar); CAD/CAM utveckling, IT-lösning för direktkommunikation. Sollefteå gruppen Fotfavoriten AB; Ombildade sitt företag till aktiebolag och började anställa personal under kraft. Expanderade från ensamföretagare till fyra anställda och öppnade även butik i nya större lokaler. Se Nipsoft: Utveckling av företaget som på två år har växt från 2 till 8 anställda. VDn Fredrik Larsson blev även utsedd till årets företagare i Sollefteå Industrigruppen Umeå

4 Protab; Företaget fick insikter under kraftarbetet vilket bl a resulterade i att de flyttade sin verksamhet från en lite by till en större ort för att bl a underlätta rekryteringen av kompetent personal. N-krAftnät norr Pelly Butiksinredningar; Genomfört logistikförändringar som medfört ett bättre flöde i lagret och på det sätte fått bort en del flaskhalsar, och även en ordentlig säkerhetsgenomgång av såväl data- som brandsäkerhet. N-krAftnät syd Hotel Continental; Har utvecklat sitt ledarskap och sin organisation och startat två nya bolag med anknytning till den egna verksamheten, hotellbokningsföretag och kundklubben. Activ Trafic; Karin har utvecklat både sin chefsroll och sin verksamhet så att hon nu, visserligen säljer sitt företag, men satsar och bygger upp ett nytt företag. N-krAftnät mitt Magneth Healths; Linda Nevrén har utvecklat sitt företag, anställt fler och även köpt in sig som partner i kedjan Prêt-a-porter. Infotool; Genom marknadsundersökning inom ramen för kraft, har de utvecklat ett nytt segment av sina produkter och anställt fler och skapat fler affärsmöjligheter. Norrgavel Norrgavel Lammhult; Ett delmål var att Norrgavel genom att utveckla relationerna med underleverantörerna skulle uppnå tillräcklig styrka för en utlandsetablering. Målet uppnåddes och en utlandsetableringen (Danmark) invigdes vid gruppens sista möte. Nässjö Inredningar Ett nytt varumärke, eller snarare ett begrepp, har skapats inom ramen för kraft. "Möbler från Malmbäck". Konceptet togs fram i samarbete med en annan kraftgrupp med reklamföretag. Företag: Malmbäcksverken, Wigells stolsfabrik Fiber & Cellulosagrupperna (2) Swedish Connection AB har utvecklat en ny produkt och webbtjänst klar för marknadsföring med namn Observit. Det är en smart övervakningskamera som rapporterar och skickar bilder via internet. Lagge Control AB har utvecklat en marknadsplan för bearbetning av nya internationella marknader. Man har dessutom lyckats få nya kunder i Polen genom de kontakter som man fick via kraftgruppen. Xlent Technology AB har utvecklat ett flertal prototyper och en särskild plan för att ta fram produkter. Sogeti AB har utvecklat och implementerat ett nytt koncept kallat Projektkontoret som vållat stor uppmärksamhet och intresse hos stora privata och offentliga köpare. Projektkontoret är ett internetbaserat verktyg för att leda och administrera olika typer av projekt. Man har redan flera köpare av produkten. SSG AB har utvecklat en webbaserad produktdatabas inklusive kringtjänster som redan resulterat i flera nya kunder och anställda. SCA färdigställde utvecklingen av sin nya inköpspolicy i vilken de avser köpa från färre underleverantörer men samtidigt säkerställa leveranser och kvalitet hos dessa genom att medverka till dessas företags utveckling. SRR-grupperna (2) En grupp av företag (Almi, FOI, Jämtteknik, Järven Health Care, Räddningsverket Sandö, och SEDAB) har under programmet utvecklat en gemensam produktidé vid namn Safety Kit. Målgruppen för produkten är större exporterande företag som skickar sin personal på utlandsuppdrag. De har ett stort behov av personlig säkerhet och skydd mot bränder, kriminalitet, jordbävningar, inbördeskrig, nuklär- och biologisk strålning samt andra faror som hotar

5 utlandskonceptet har rönt stor uppmärksammhet och man har startat ett EU-finansierat marknadsföringsprojekt som ska bidra till att produkten kan internationaliseras. Abulansakademin och Speed Drivers Academy har utvecklat en förarutbildning för utryckningsfordon. Wildland Fire International, Safe Simulation Centre, Ambulansakademin, Lore och Speed Drivers Academy håller på att utveckla en förarutbildningssimulator där yrkeschaufförer kan träna kvalificerade trafiksituationer. Produktionsutveckling Sjuhärad Mont Blanc; Under hösten beslutades att först lära ut och sedan utföra en värdeflödesanalys i skarpt läge. Analysen presenterades senare för företagets VD och för de amerikanska ägarna. Resultatet är att en av deltagarna i kraft-projektet fått uppgiften att genomföra lean produktion på företaget och ägnar sin huvuddelen av sin tid åt detta. Generationsskifte Mdh Erikstedts Kakel & Byggkeramik AB; Har under perioden överlåtit hela sin försäljningsorganisation åt sönerna i familjen som kommer att fortsätta verksamheten i delvis nya former. AB Hållsta Maskinstation; Har under programmets gång beslutat att sonen inte blir arvtagare till företaget utan att det kommer att överlåtas till extern intressent. Generationsskifte KTH Eletta Automation AB; Ett direkt resultat av projektet är att ett av företagen har köpt upp ett av de övriga. Eletta Automation AB har köpt Elrond Automation AB. Elrond Automation AB; Elrond Automation AB har dessutom två nya intressenter som var för sig är intresserade av att köpa det sammanslagna företaget. TMK Teknik; TMK Teknik har genomfört ett ägarskifte som innebär att sonen har övertagit företaget och gått in som VD. Rybergs Plast & Finmekanik AB; Har inlett ett samarbete med KTH om utveckling av en ny produkt för att på så sätt utvidga verksamheten med målet att bli mer attraktiv för en potentiell övertagare. Detta är delvis ett tryck från de befintliga kunderna som kräver en plan för den fortsatta verksamheten.

Slututvärdering av kraft Rapport 1:2005

Slututvärdering av kraft Rapport 1:2005 Slututvärdering av kraft Rapport 1:2005 2005-01-16 Per Odenrick, Annika Hall Inledning KrAft, ett av KK-stiftelsens expertkompetensprogram, är ett program för utveckling av små och medelstora företag.

Läs mer

Programrapport IUC Sverige AB - Det operativa innovationsnätverket

Programrapport IUC Sverige AB - Det operativa innovationsnätverket Programrapport IUC Sverige AB - Det operativa innovationsnätverket DEL 3 Uppföljningar och utvärderingar Innehållsförteckning Uppdraget... 3 DEL 3 - UPPFÖLJNINGAR OCH UTVÄRDERINGAR... 4 Testprojekt Institutsamverkansmetoden

Läs mer

Nipsoft AB. Fallbeskrivning. Case ID-007. Bakgrund

Nipsoft AB. Fallbeskrivning. Case ID-007. Bakgrund Nipsoft AB Case ID-007 Fallbeskrivning Bakgrund När Fredrik Larsson, grundare och ägare av datasystemföretaget Nipsoft AB med säte i Sollefteå, letade efter ett nytt jobb efter sin första anställning hos

Läs mer

Innehåll. Varsågod! En GPS i utvecklingsdjungeln 5 Utveckling i småföretag en lönsam modell 6

Innehåll. Varsågod! En GPS i utvecklingsdjungeln 5 Utveckling i småföretag en lönsam modell 6 Innehåll Varsågod! En GPS i utvecklingsdjungeln 5 Utveckling i småföretag en lönsam modell 6 Kompetensutveckling, reflektion, Affärsutveckling och tillväxt = kraft 9 kraftprogrammet 10 627 företag i 101

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström Entreprenörskap Starta eget med Drivhusets hjälp Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: Vt-2006 Lars Haglund

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 S V E R I G E Verksamhetsberättelse 2013 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Träffa årets finalister. Final i region Östra. 2014 Sverige. EY Assurance Tax Transactions Advisory. ey.com/se

Träffa årets finalister. Final i region Östra. 2014 Sverige. EY Assurance Tax Transactions Advisory. ey.com/se på jakt efter bättre lösningar skapar prenörer banbrytande företag. De omar visioner till framgångsrika företag Träffa årets finalister rverkligar sina drömmar. Med stark tsamhet, tro på sig själva och

Läs mer

KK-STIFTELSEN: UTVÄRDERING AV HÖG-PROJEKTEN AVSLUTADE 2010 1. Utvärdering av HÖG-projekten avslutade 2010

KK-STIFTELSEN: UTVÄRDERING AV HÖG-PROJEKTEN AVSLUTADE 2010 1. Utvärdering av HÖG-projekten avslutade 2010 KK-STIFTELSEN: UTVÄRDERING AV HÖG-PROJEKTEN AVSLUTADE 2010 1 Utvärdering av HÖG-projekten avslutade 2010 KK-STIFTELSEN: UTVÄRDERING AV HÖG-PROJEKTEN AVSLUTADE 2010 2 Om KK-stiftelsen KK-stiftelsens uppdrag

Läs mer

Kompetensutveckling viktigt för företag i tillväxt!

Kompetensutveckling viktigt för företag i tillväxt! Kompetensutveckling viktigt för företag i tillväxt! Projektets utvärdering visar att över hälften av företagen redan under projekttiden ökat sin kundkrets och omsättning. Hela 27% av företagen har också

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

SVART PÅ VITT OM IUC-NÄTVERKET.

SVART PÅ VITT OM IUC-NÄTVERKET. SVART PÅ VITT OM IUC-NÄTVERKET. Intervjuer och uttalanden: Per Eriksson, Vinnova Wanja Lundby-Wedin, ordförande LO Roger Gerdin, Skogs- och Träfacket Stig Andersson, kommunalråd Finspång Björn Rosengren,

Läs mer

EXPORTKOMPETENS SKÅNE. Stärk konkurrenskraften och öka exporten

EXPORTKOMPETENS SKÅNE. Stärk konkurrenskraften och öka exporten EXPORTKOMPETENS SKÅNE Stärk konkurrenskraften och öka exporten Skånska företag borde kunna exportera betydligt mer. Det skulle vara bra för företagen, arbetsmarknaden och hela den skånska ekonomin. Detta

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

GRÖNA. affärer. Insikt. Miljö är business. gav nya utsikter SÅ HÄR BYGGER DU NÄTVERK SOM GER RESULTAT

GRÖNA. affärer. Insikt. Miljö är business. gav nya utsikter SÅ HÄR BYGGER DU NÄTVERK SOM GER RESULTAT GRÖNA affärer Insikt gav nya utsikter En berättelse om halländska företags satsning på mer trovärdigt varumärke med miljö i fokus. Miljö är business SÅ HÄR BYGGER DU NÄTVERK SOM GER RESULTAT Projektet

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

Lönsamma affärer i Östersjöregionen

Lönsamma affärer i Östersjöregionen Lönsamma affärer i Östersjöregionen Rapport från Nuteks konferens 4 april 2006 Infonr 092-2006 117 86 Stockholm Besöksadress: Liljeholmsvägen 32 www.nutek.se Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

VilstaGruppen fyller 25 år

VilstaGruppen fyller 25 år »För att nå framgång krävs alltid eldsjälar som håller ihop det hela. Det har VilstaGruppen och det fungerer alldeles utmärkt.«anders Billing, VilstaGruppens förste ordförande VilstaGruppen fyller 25 år

Läs mer

kraftgrupper 2005-03-07

kraftgrupper 2005-03-07 kraftgrupper 2005-03-07 Nedanstående lista över pågående och genomförda kraftgrupper uppdateras löpande på hemsidan (www.kraftprov.nu). För dig som vill ta kontakt med någon av kraftgruppernas handledare

Läs mer

Innovationscheckar 2013 utvärdering av genomfört uppdrag

Innovationscheckar 2013 utvärdering av genomfört uppdrag Innovationscheckar 2013 utvärdering av genomfört uppdrag Bakgrund - genomfört av IUC Sverige AB 23 september 2014 IUC Sverige AB har under 2013, uppdelat i två uppdrag, verkat som nationell distributör

Läs mer

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia Sara Thorgren Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Entreprenörskap LULEÅ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FÖRORD Föreliggande rapport

Läs mer

Manufakturenheten = SAPA Komponenter AB

Manufakturenheten = SAPA Komponenter AB En dörr in INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 4 2006 Manufakturenheten = SAPA Komponenter AB Den 1 september blir Sapa Profilers bearbetningsverksamhet ett eget bolag under namnet Sapa

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 7: Bonus: En färdig affärsplan för ett eventföretag att utgå ifrån Holger Wästlund 1 Denna affärsplan är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08

Läs mer

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 CD På CD-skivan finns kompletta metodredovisningar inklusive bilagor från de 24 projekt som i sammandrag

Läs mer

Bilaga 1 Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Bilaga 1 Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft Bilaga 1 Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft 1 Vårt dnr: 2014-03221 Ert dnr: N2013/5699/FIN N2013/5656/KLS (delvis) mfl. Redovisning av

Läs mer

1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Genomförande... 3

1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Genomförande... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Genomförande... 3 Företaget Samhall AB 4.1 Samhalls vision... 4 4.2 Verksamhetsidén... 4 4.3 Samhalls mål... 4 4.4 Samhalls roll i samhället... 5 4.5 Affärsområden... 6

Läs mer

Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014

Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014 Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014 Lista på insatser i Blekinge t o m 141115 Mod Passion

Läs mer

Movexum regional företagsinkubator Gävleborg

Movexum regional företagsinkubator Gävleborg Fördjupad projektbeskrivning Movexum regional företagsinkubator Gävleborg Fas 2 2011-07-01 -- 2013-12-31 Bilaga till ansökan om regionala projektmedel hos Region Gävleborg 2011-2013 Innehåll 1. Sammanfattande

Läs mer

Infonr 021-2007. Att främja kvinnors företagande

Infonr 021-2007. Att främja kvinnors företagande Infonr 021-2007 Att främja kvinnors företagande Programförslag 2007 2009 Att främja kvinnors företagande Programförslag 2007 2009 Infonr 021-2007 NUTEK Produktion: Ordförrådet AB Stockholm 2007 Infonr

Läs mer