Långsiktig industriell utvecklare av publika företag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Långsiktig industriell utvecklare av publika företag"

Transkript

1 Långsiktig industriell utvecklare av publika företag Bokslutsrapport 2008 Industrivärden den 12 februari 2009 AN_Pres_KV409 Nr 1

2 Industrivärden i korthet Våra styrkor Vår portfölj Blue-chip portfölj God utväxling av inflytande Långsiktigt aktivt ägande Omfattnade strukturkapital Innehav Marknads-, Portfölj Andel av värde, Mdkr andel, % röster, % Handelsbanken 8, ,6 Sandvik 6, ,5 SCA 4, ,8 Ericsson 4, ,3 SSAB 3, ,2 Volvo 3,1 9 8,5 Skanska 2,3 7 26,7 Indutrade 1,0 3 36,9 Munters 0,4 1 14,6 Höganäs 0, Övrigt 0,1 <1 Totalt 34,7 Per den 31 december 2008 God och konkurrenskraftig långsiktig avkastning till begränsad risk AN_Pres_KV409 Nr 2

3 Utvecklingen 2008 i korthet Substansvärdet 23,9 Mdkr eller 62 kr/aktie en minskning med 30,9 Mdkr eller 56% under året Totalavkastningen var -47% för A-aktien 8 procentenheter sämre än avkastningsindex Nettoskulden var 10,8 Mdkr en minskning med 0,2 Mdkr under året Ett tufft år men fortsatt långsiktigt god avkastning AN_Pres_KV409 Nr 3

4 2008 i sammandrag Aktieportföljen 9 feb 31 dec 31 dec börsvärde, Mkr Transaktioner förvärv, Mkr avyttringar, Mkr netto, Mkr Belåning nettoskuld, Mkr förändring nettoskuld skuldsättningsgrad 29,1% 31,1% 16,6% Aktieportföljen Nettoskuld Substansvärde 9 feb Kr per aktie 31 dec dec Substansvärde substans, Mkr substansvärdeutveckling* 8% 55% -3% avkastningsindex 4% 39% -3% Rabatt A-aktien Rabatt C-aktien Rabatt A/C 21% 30% 24% 7% 19% 11% 20% 26% 22% Aktiens totalavkastning A-aktien -5% -47% -14% avkastningsindex -4% 39% -3% * Substansvärdeförändring per Industrivärdenaktie med beaktande av återlagd utdelning. AN_Pres_KV409 Nr 4

5 AN_Pres_KV409 Nr 5 Substansvärdeutvecklingen dec-98 dec-99 dec-00 dec-01 dec-02 dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 mar-08 jun-08 sep-08 okt-08 Mdkr Aktieportföljen Nettoskuld Substansvärde dec-99 dec-00 dec-01 dec-02 dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 mar-08 jun-08 sep-08 dec-08 feb-09 Kr/aktie

6 Omplaceringar i portföljen Förvärv: 4,6 Mdkr Förvärv: 8,8 Mdkr Förvärv: 3,2 Mdkr varav Volvo A: 1,8 Mdkr varav Volvo A: SSAB A: 4,2 Mdkr 2,5 Mdkr varav Volvo A: Tandberg Television: 1,8 Mdkr 0,7 Mdkr Försäljningar: 4,3 Mdkr Försäljningar: 2,1 Mdkr Försäljningar: 2,1 Mdkr varav Ericsson B Handelsbanken A Skanska B SSAB A Volvo B 1,5 Mdkr varav Tandberg Television 0,7 Mdkr AN_Pres_KV409 Nr 6

7 Uppbyggnad av ägarposition i Volvo Stark position med god global närvaro Innovativ kundanpassad produktutveckling Stor potential genom globaliseringens ökade behov av transporter och infrastruktur Unik kompetens inom dieselmotorer möjliggör synergier och utveckling Industrivärdens innehav Aktier: 70 milj. A-aktier Marknadsvärde: 3,1 Mdkr Röstandel: 8,5% Kapitalandel: 3,3% AN_Pres_KV409 Nr 7

8 Volvo passar vår portföljprofil väl Affärsmodeller som kan tillämpas på flera marknader Orientering mot nischer med god lönsamhet God förmåga att generera kassaflöde Stor potential till värdeökning genom aktivt ägande AN_Pres_KV409 Nr 8

9 En portfölj med branschledande företag Ledande metallpulvertillverkare 1% : 0,2 Mdkr (2004) Världsledande aktör inom fuktreglering 1% : 0,4 Mdkr (2002) Ledande spelare inom komplexa byggprojekt 7% : 2 Mdkr (1987) Ledande tillverkare av tunga lastbilar 9% : 3 Mdkr (2007) Framgångsrik universalbank med internationell tillväxt från en nordisk bas 23% : 8 Mdkr (1963) Teknikhandelsbolag verksamt i främst norra Europa 3% : 1 Mdkr (1989) Världsledande tillverkare av specialstål 10% : 4 Mdkr (1994) Världens största leverantör av mobiltelesystem 13% : 4 Mdkr (1944) Ledande högteknologiskt företag inom materialteknik 19% : 7 Mdkr (1997) Globalt konsumentproduktoch förpackningsföretag 14% : 5 Mdkr (1950) Portföljandel och värde den 31 dec (Innehav sedan). AN_Pres_KV409 Nr 9

10 Aktieportföljen den 9 februari 2008 Värdefördelning Andel av port- Kapitalandel Röstandel Aktie Antal Mkr Kr/aktie följvärdet, % i bolaget, % i bolaget, % Sandvik ,5 11,5 Handelsbanken A Handelsbanken B ,4 10,6 Ericsson A ,3 13,3 SCA A SCA B SSAB A SSAB B ,0 29, ,3 21,2 Volvo A ,3 8,5 Skanska A Skanska B ,2 26,7 Indutrade ,9 36,9 Munters ,6 14,6 Höganäs B ,1 8,1 Hemtex ,6 12,6 Totalt AN_Pres_KV409 Nr 10

11 Ökad skuldsättningsgrad på grund av fallande börsvärden Mdkr Q1:07 Q2:07 Q3:07 Q4:07 Q1:08 Q2:08 Q3:08 Q4:08 Feb:09 Portföljvärde 70,6 76,7 77,9 65,8 59,3 52,2 44,4 37,7 xx,x Skuld 4,8 6,6 10,8 11,1 10,8 10,4 10,6 10,8 xx,x Skuldsättningsgrad, % 6,8 8,6 13,9 16,8 18,3 19,8 23,8 31,1 xx,x AN_Pres_KV409 Nr 11

12 Bundna lån till förmånliga villkor ger god förutsägbarhet Bundna banklån om 10,8 Mdkr Genomsnittlig bindningstid om 4,6 år Genomsnittlig ränta om 4,7% Inga villkor beroende av extern rating Erhållna utdelningar och inlösenprogram 2008 ger ett likviditetsöverskott om ca 0,5 Mdkr efter avdrag för lämnad utdelning och ränte-/förvaltningskostnad AN_Pres_KV409 Nr 12

13 AN_Pres_KV409 Nr 13 Skuldsättningen -1,0 1,0 3,0 5,0 7,0 9,0 11,0 13,0 15,0 30-jun sep dec mar jun sep dec mar jun sep dec mar jun sep dec mar jun sep dec mar jun sep dec sep dec mar jun sep dec feb-09 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Räntebärande nettolåneskuld (Mdkr) Nettoskuldsättningsgrad 10,9 Mdkr 29,1%

14 God långsiktig värdeutveckling Årlig genomsnittlig överavkastningen på 2 procentenheter / år de senaste tio åren Totalavkastning (Index) Industrivärdenaktien (c) SIX AB Avkastningsindex (SIXRX) Per xx feb 2009 AN_Pres_KV409 Nr 14

15 Industrivärden online Reuterskod Bloombergskod Datastream kod INDUa.ST INDUA SS W :IU Box 5403, SE Stockholm, Sweden Pressrelease direkt: / IR / Fråga / Info... / Latest News / Subscribe AN_Pres_KV409 Nr 15

Långsiktig industriell utvecklare av publika företag

Långsiktig industriell utvecklare av publika företag Långsiktig industriell utvecklare av publika företag Delårsbokslut KV2:2009 Industrivärden den 4 augusti 2009 AN_Pres_KV209 Nr 1 Affärsidé, mål och strategi Affärsidé Industrivärden skall skapa aktieägarvärde

Läs mer

Långsiktig industriell utvecklare av publika företag

Långsiktig industriell utvecklare av publika företag Långsiktig industriell utvecklare av publika företag Delårsrapport, januari - mars Industrivärden den 5 maj 2008 AN_Pres_KV108 Nr 1 Affärsidé, mål och strategi Affärsidé Industrivärden skall skapa aktieägarvärde

Läs mer

Ledande nordiskt industriförvaltningsbolag Första kvartalet 2013 Industrivärden den 5 april 2013

Ledande nordiskt industriförvaltningsbolag Första kvartalet 2013 Industrivärden den 5 april 2013 Ledande nordiskt industriförvaltningsbolag Första kvartalet 2013 Industrivärden den 5 april 2013 KV1_2013_sv 1 Erfaren långsiktig industriell utvecklare Mål: Strategi: Resultat: Hög tillväxt av substansvärdet,

Läs mer

Långsiktig industriell utvecklare av publika företag Helåret 2011 Industrivärden den 8 feb 2012

Långsiktig industriell utvecklare av publika företag Helåret 2011 Industrivärden den 8 feb 2012 Långsiktig industriell utvecklare av publika företag Helåret 2011 Industrivärden den 8 feb 2012 KV411_sve Nr 1 Långsiktig industriell utvecklare av publika företag Ericsson Volvo SSAB Sandvik Skanska SCA

Läs mer

Långsiktig industriell utvecklare av publika företag Första nio månaderna 2012 Industrivärden den 5 oktober 2012

Långsiktig industriell utvecklare av publika företag Första nio månaderna 2012 Industrivärden den 5 oktober 2012 Långsiktig industriell utvecklare av publika företag Första nio månaderna 2012 Industrivärden den 5 oktober 2012 KV312_sve Nr 1 Långsiktig industriell utvecklare av publika företag Ericsson Volvo SSAB

Läs mer

Industrivärdenaktiens totalavkastning bättre än index

Industrivärdenaktiens totalavkastning bättre än index Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 1998 Industrivärdenaktiens totalavkastning bättre än index Börsportföljens värdeökning under första halvåret blev 25 procent (generalindex 25 procent). Till och med den

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1999

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1999 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1999 Börsportföljens värdeökning under de första nio månaderna blev 27 procent (generalindex 18 procent). Till och med den 1 november ökade börsportföljens värde

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Substansvärdet ökade med 7.626 mkr (20 kr/aktie) eller 13 procent och uppgick till 66.137 mkr (171 kr/aktie) den 30 april 2007 Den 31 mars 2007 var substansvärdet 65.144

Läs mer

Informationen är sådan som AB Industrivärden (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med

Informationen är sådan som AB Industrivärden (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med Informationen är sådan som AB Industrivärden (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande

Läs mer

Långsiktig industriell utvecklare av publika företag Aktiespararna Falun 16 mars 2011

Långsiktig industriell utvecklare av publika företag Aktiespararna Falun 16 mars 2011 Långsiktig industriell utvecklare av publika företag Aktiespararna Falun 16 mars 2011 SS_AsparFalun_110316 Nr 1 Juni -07 Kreditkris och en volatil marknad Mars -11 Jan -09 SS_AsparFalun_110316 Nr 2 Att

Läs mer

❶ Aktieinnehavet i PLM avyttrades för 1,2 miljarder kronor med en realisationsvinst på 712 Mkr.

❶ Aktieinnehavet i PLM avyttrades för 1,2 miljarder kronor med en realisationsvinst på 712 Mkr. Bokslutsrapport 1998 ❶ Börsportföljens värdeökning under 1998 blev 5 procent (generalindex 10 procent). Sedan årets början t o m den 24 februari 1999 ökade börsportföljen med 5 procent (generalindex 5

Läs mer

Styrelsen föreslår en utdelning om 9,00 (7,00) kronor per aktie, en ökning med 29 procent. Vidare föreslås en aktiedelning (s k split) 2:1.

Styrelsen föreslår en utdelning om 9,00 (7,00) kronor per aktie, en ökning med 29 procent. Vidare föreslås en aktiedelning (s k split) 2:1. Bokslutsrapport 2006 Den 13 februari 2007 uppgick Industrivärdens substansvärde till 62.092 mkr, en ökning med 3.581 mkr under 2007. Den 31 december 2006 var substansvärdet 58.511 (48.252) mkr, en ökning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2009

Delårsrapport 1 januari 30 september 2009 Informationen är sådan som AB Industrivärden (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000 Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000 Börsportföljens värde ökade med 7 procent under de första nio månaderna, medan generalindex var oförändrat. Till och med den 27 oktober ökade börsportföljens

Läs mer

Sedan december 2002 har 11 procent av aktierna i fuktregleringsföretaget Munters förvärvats för 490 mkr.

Sedan december 2002 har 11 procent av aktierna i fuktregleringsföretaget Munters förvärvats för 490 mkr. Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2003 Under årets fyra första månader var Industrivärdenaktiens totalavkastning 7 procent jämfört med likaså 7 procent för avkastningsindex. Den senaste tioårsperioden

Läs mer

Styrelsen föreslår en utdelning med 7,00 (6,00) kronor per aktie, en ökning med 17 procent.

Styrelsen föreslår en utdelning med 7,00 (6,00) kronor per aktie, en ökning med 17 procent. Bokslutsrapport 2005 Den 14 februari 2006 uppgick Industrivärdens substansvärde till 50.596 mkr, en ökning med 2.344 mkr under 2006. Den 31 december 2005 var substansvärdet 48.252 (36.563) mkr, en ökning

Läs mer

Global Reports LLC. Industrivärden.

Global Reports LLC. Industrivärden. Informationen är sådan som AB Industrivärden (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande

Läs mer

Bokslutsrapport. 1 januari 31 december 2010

Bokslutsrapport. 1 januari 31 december 2010 Bokslutsrapport 1 januari 31 december 2010 Den 31 december uppgick substansvärdet till 149 Kr per aktie, en ökning under året med 37% inklusive återinvesterad utdelning Aktieportföljens värde ökade under

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Börsportföljen Värde per 30 april 2001: 45.331 mkr Värdeförändring från årets början: -17%, generalindex -10% Värde per 31 mars 2001: 40.826 mkr Värde per 31 december

Läs mer

Bokslutskommuniké 1998

Bokslutskommuniké 1998 Bokslutskommuniké 1998 ❶ Styrelsen föreslår att utdelningen höjs med 20 procent till 4:50 kronor. Härigenom blir den genomsnittliga utdelningstillväxten 15 procent per år under den senaste femårsperioden.

Läs mer

Delårsrapport 9M:2016

Delårsrapport 9M:2016 Delårsrapport 9M:2016 1 januari 30 september 2016 Totalavkastningen uppgick under de första nio månaderna 2016 till 11 % för A-aktien och 13 % för C-aktien, jämfört med 6 % för totalavkastningsindex (SIXRX).

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2000

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2000 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2000 Börsportföljens värde ökade med 14 procent under första halvåret, jämfört med 6 procent för generalindex. Till och med den 14 augusti steg börsportföljens värde med

Läs mer

Detta tillägg ska läsas tillsammans med Grundprospektet och Tillägg 2007:1 2007:2 och 2008:1 2008:2.

Detta tillägg ska läsas tillsammans med Grundprospektet och Tillägg 2007:1 2007:2 och 2008:1 2008:2. Finansinspektionens diarienummer 07-5578-413 Tillägg 2008:3 till AB Industrivärdens (publ) Grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 8 augusti 2007 samt offentliggjordes

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 3M:2017

DELÅRSRAPPORT 3M:2017 DELÅRSRAPPORT 3M:2017 1 januari 31 mars 2017 Totalavkastningen uppgick under första kvartalet 2017 till 15 % för A-aktien och 14 % för C-aktien, jämfört med 6 % för totalavkastningsindex (SIXRX). Substansvärdet

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 8

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 8 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 8 industrivärden Långsiktig industriell utvecklare av nordiska börsbolag Innehåll Industrivärden i korthet 1 2008 i sammandrag 2 VD har ordet DeTTA är InduSTrIVärden 4

Läs mer

Värdeförändring: -4%, generalindex -12% Totalavkastning 1 : -2%, avkastningsindex -11% Förändring från årets början: -5% (+86%)

Värdeförändring: -4%, generalindex -12% Totalavkastning 1 : -2%, avkastningsindex -11% Förändring från årets början: -5% (+86%) Bokslutsrapport 2000 Börsportföljen Värde per 31 december: 54.961 (54.298) mkr Värdeförändring: -4%, generalindex -12% Totalavkastning 1 : -2%, avkastningsindex -11% Substansvärdet Per 31 december: 283

Läs mer

Delårsrapport 3M:2016

Delårsrapport 3M:2016 Delårsrapport 3M:2016 1 januari 31 mars 2016 Totalavkastningen uppgick under första kvartalet 2016 till -4 % för A-aktien och -5 % för C-aktien, jämfört med -3 % för totalavkastningsindex (SIXRX). Substansvärdet

Läs mer

årsredovisning 2009 industrivärden

årsredovisning 2009 industrivärden årsredovisning 2009 industrivärden Långsiktig industriell utvecklare av nordiska börsbolag Innehåll Industrivärden i korthet 1 2009 i sammandrag 2 VD har ordet Detta är Industrivärden 4 Mål och måluppfyllelse

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 31 mars 2012

Delårsrapport. 1 januari 31 mars 2012 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Substansvärdet uppgick till 124 Kr per aktie den 31 mars 2012, en ökning med 20% sedan årsskiftet. Aktieportföljens värde ökade med 7,5 Mdkr till 63,6 Mdkr, eller med

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2011

Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2011 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Substansvärdet uppgick den 30 juni till 135 Kr per aktie jämfört med 149 Kr per aktie vid årets början. Aktieportföljens värde uppgick den 30 juni till 67,9 Mdkr jämfört

Läs mer

Detta tillägg har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med 2 kap. 34 i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Detta tillägg har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med 2 kap. 34 i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Finansinspektionens diarienummer 11-4176 Tillägg 2011:1 till AB Industrivärdens (publ) Grundprospekt (dnr 11-2163-413), vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 14 mars 2011 samt offentliggjordes

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Industrivärden är ett av Nordens ledande industriförvaltningsbolag www.industrivarden.se Totalavkastningen uppgick under de första nio månaderna till 5% för A-aktien

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 9M:2017

DELÅRSRAPPORT 9M:2017 DELÅRSRAPPORT 9M:2017 1 januari 30 september 2017 Totalavkastningen uppgick under de nio första månaderna 2017 till 23 % för A-aktien och 25 % för C-aktien, jämfört med 12 % för Stockholmsbörsens totalavkastningsindex

Läs mer

Genomsnittlig årlig utveckling, % Utveckling, % Fem år, Tio år, 1 jan 30 apr dec 98 apr 04 dec 93 apr 04

Genomsnittlig årlig utveckling, % Utveckling, % Fem år, Tio år, 1 jan 30 apr dec 98 apr 04 dec 93 apr 04 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Den 30 april 2004 var Industrivärdens substansvärde 32.904 mkr, en ökning med 2.834 mkr sedan årsskiftet. Den 31 mars 2004 var substansvärdet 33.209 (22.917) mkr. Substansvärdet

Läs mer

Delårsrapport 6M:2016

Delårsrapport 6M:2016 Delårsrapport 6M:2016 1 januari 30 juni 2016 Totalavkastningen uppgick under första halvåret 2016 till -4 % för A-aktien och -3 % för C-aktien, jämfört med -4 % för totalavkastningsindex (SIXRX). Substansvärdet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 6M:2017

DELÅRSRAPPORT 6M:2017 DELÅRSRAPPORT 6M:2017 1 januari 30 juni 2017 Totalavkastningen uppgick under första halvåret 2017 till 22 % för såväl A-aktien som C-aktien, jämfört med 11 % för totalavkastningsindex (SIXRX). Substansvärdet

Läs mer

Styrelsen beslutade i slutet av april om börsintroduktion av dotterbolaget Indutrade under andra halvåret 2005.

Styrelsen beslutade i slutet av april om börsintroduktion av dotterbolaget Indutrade under andra halvåret 2005. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005 Den 29 april 2005 uppgick Industrivärdens substansvärde till 35.771 mkr jämfört med 36.563 mkr vid årsskiftet. Den 31 mars 2005 var substansvärdet 36.557 (33.209) mkr.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2009

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2009 Informationen är sådan som AB Industrivärden (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande

Läs mer

Bokslutsrapport januari 31 december 2016

Bokslutsrapport januari 31 december 2016 Bokslutsrapport 2016 1 januari 31 december 2016 Totalavkastningen uppgick under 2016 till 17 % för A-aktien och 21 % för C-aktien, jämfört med 10 % för totalavkastningsindex (SIXRX). Substansvärdet den

Läs mer

Industrivärden. Bokslutsrapport

Industrivärden. Bokslutsrapport Informationen är sådan som AB Industrivärden (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande

Läs mer

SUBSTANSVÄRDE. Kr/aktie. % årligen

SUBSTANSVÄRDE. Kr/aktie. % årligen Bokslutsrapport 1 januari 31 december 2014 Långsiktig investerare och aktiv ägare i internationellt verksamma nordiska kvalitetsbolag www.industrivarden.se > Totalavkastningen uppgick under året till 13%

Läs mer

Industrivärden. Bokslutsrapport

Industrivärden. Bokslutsrapport Informationen är sådan som AB Industrivärden (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande

Läs mer

årsredovisning 2007 industrivärden

årsredovisning 2007 industrivärden årsredovisning 2007 industrivärden Långsiktig industriell utvecklare av nordiska börsbolag Innehåll Industrivärden i korthet 1 2007 i sammandrag 2 VD har ordet Detta är Industrivärden 5 Mål och måluppfyllelse

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 Långsiktig kapitalförvaltare och aktiv ägare i internationellt verksamma nordiska kvalitetsbolag www.industrivarden.se Totalavkastningen uppgick under de första

Läs mer

industr i vä r den å rsr edov isning 2006

industr i vä r den å rsr edov isning 2006 industr i vä r den å rsr edov isning 2006 God värdeutveckling såväl 2006 som långsiktigt Innehåll Industrivärden i korthet 1 2006 i sammandrag 2 VD har ordet Detta är Industrivärden 5 Mål och måluppfyllelse

Läs mer

Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl

Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl Koncernens resultaträkning i sammandrag efter omklassificering jan-mar apr-jun jul-sep okt-dec jan-dec Nettoomsättning 3 019 3 308 2 923

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Aktien Totalavkastning 2002: -36%, avkastningsindex -36% Genomsnittlig totalavkastning under fem år: 2%/år, avkastningsindex -1%/år tio år: 17%/år, avkastningsindex 13%/år Substansvärdet

Läs mer

industrivärden årsredovisning

industrivärden årsredovisning industrivärden årsredovisning 2010 innehåll En översikt 2 Industrivärden i korthet 6 VD har ordet 6 2010 i sammandrag Värdeskapande aktivt ägande 9 Mål och måluppfyllelse 10 Affärsmodell 16 Aktivt ägande

Läs mer

Genomsnittlig årlig utveckling, % Utveckling, % Fem år, Tio år,

Genomsnittlig årlig utveckling, % Utveckling, % Fem år, Tio år, Bokslutsrapport 2003 Den 16 februari 2004 var Industrivärdens substansvärde 32.913 mkr, en ökning med 2.843 mkr sedan årsskiftet. Den 31 december 2003 var substansvärdet 30.070 (24.415) mkr, en ökning

Läs mer

Industrivärdenaktiens totalavkastning bättre än index

Industrivärdenaktiens totalavkastning bättre än index Delårsrapport 1 januari 31 mars 1999 Industrivärdenaktiens totalavkastning bättre än index ❶ Börsportföljens värde ökade med 4 procent under årets första tre månader, jämfört med 6 procent för generalindex.

Läs mer

Detta tillägg är en del av och ska läsas tillsammans med Grundprospektet daterat den 13 april 2015.

Detta tillägg är en del av och ska läsas tillsammans med Grundprospektet daterat den 13 april 2015. Finansinspektionens diarienummer: 15-10080 Stockholm 16 juli 2015 Tillägg 2015:1 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende AB Industrivärdens

Läs mer

Industrivärden Årsredovisning 2003

Industrivärden Årsredovisning 2003 Industrivärden Årsredovisning 2003 Innehåll 1 Året i sammandrag 2 VD har ordet 4 Industrivärden i korthet 5 Substansvärdet 6 Industrivärdenaktien 8 Ägarbilden 9 Aktivt ägande och professionell investeringsverksamhet

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 31 mars 2010

Delårsrapport. 1 januari 31 mars 2010 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Den 31 mars uppgick substansvärdet till 123 Kr per aktie, en ökning med 11% sedan årsskiftet. Aktieportföljens värde ökade med 4,4 Mdkr till 58,6 Mdkr, eller med 8%

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2012

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2012 Delårsrapport 1 januari 30 september 2012 Substansvärdet uppgick till 121 Kr per aktie den 30 september 2012, en ökning med 21% sedan årsskiftet inklusive återinvesterad utdelning. Aktieportföljens värde

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2007

Delårsrapport januari - mars 2007 Delårsrapport januari - mars 2007 Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 31 mars 2007 till 35,6 mdr kronor (575 kronor per aktie) jämfört med 33,1 mdr kronor (535 kronor per aktie) den 31 december

Läs mer

Bokslutsrapport 1 januari 31 december 2015

Bokslutsrapport 1 januari 31 december 2015 Bokslutsrapport 1 januari 31 december 2015 Långsiktig kapitalförvaltare och aktiv ägare i internationellt verksamma nordiska kvalitetsbolag www.industrivarden.se Totalavkastningen uppgick under året till

Läs mer

Långsiktig industriell utvecklare av publika företag Första kvartalet 2012 Industrivärden den 5 april 2012

Långsiktig industriell utvecklare av publika företag Första kvartalet 2012 Industrivärden den 5 april 2012 Långsiktig industriell utvecklare av publika företag Första kvartalet 2012 Industrivärden den 5 april 2012 KV112_sve Nr 1 Långsiktig industriell utvecklare av publika företag Ericsson Volvo SSAB Sandvik

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2012

Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2012 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Substansvärdet uppgick till 113 Kr per aktie den 30 juni 2012, en ökning med 13% sedan årsskiftet inklusive återinvesterad utdelning. Aktieportföljens värde ökade med

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari 30 juni Substansvärdet ökade med 8 procent Substansvärdet 17 procent bättre än index SUBSTANSVÄRDET 17 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Öresundkoncernens substansvärde ökade under det första

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Delårsrapport för januari mars 2015

Delårsrapport för januari mars 2015 Delårsrapport för januari mars 2015 Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 31 mars 2015 till 56,0 mdkr (451 kronor per aktie) jämfört med 49,4 mdkr (398 kronor per aktie) den 31 december 2014.

Läs mer

industrivärden årsredovisning 2005

industrivärden årsredovisning 2005 industrivärden årsredovisning 2005 Innehåll 1 2005 i sammandrag 2 VD har ordet Detta är Industrivärden 4 Industrivärden i korthet 5 Mål och måluppfyllelse 6 Substansvärdet 8 Industrivärdenaktien 11 Affärsmodell

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Industrivärden är ett av Nordens ledande industriförvaltningsbolag www.industrivarden.se Totalavkastningen uppgick under första halvåret till 12% för A-aktien och till

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2015

Delårsrapport för januari juni 2015 Delårsrapport för januari juni 2015 Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 30 juni 2015 till 52,5 mdkr (423 kronor per aktie) jämfört med 49,4 mdkr (398 kronor per aktie) den 31 december 2014.

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2006

Bokslutskommuniké för 2006 Bokslutskommuniké för 2006 Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 31 december 2006 till 33,1 mdr kronor (535 kronor per aktie) jämfört med 26,1 mdr kronor (421 kronor per aktie) vid förra årsskiftet.

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2006

Delårsrapport januari - september 2006 Delårsrapport januari - september 2006 Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 30 september 2006 till 29,3 mdr kronor (473 kronor per aktie) jämfört med 26,1 mdr kronor (421 kronor per aktie)

Läs mer

industrivärden årsredovisning

industrivärden årsredovisning industrivärden årsredovisning 2011 innehåll En översikt 2 Industrivärden i korthet 6 VD har ordet 7 2011 i sammandrag Värdeskapande aktivt ägande 9 Mål och måluppfyllelse 10 Affärsmodell 16 Aktivt ägande

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER DEN 31 MARS 2000

DELÅRSRAPPORT PER DEN 31 MARS 2000 DELÅRSRAPPORT PER DEN 31 MARS 2000 SAMMANDRAG Substansvärdet inklusive beräknat övervärde i Industrirörelsen uppgick den 31 mars 2000 till kr 284 (180) per aktie. Vid årets ingång var motsvarande siffra

Läs mer

Industrivärden Årsredovisning 2002

Industrivärden Årsredovisning 2002 Industrivärden Årsredovisning 2002 Innehåll 1 Året i sammandrag 2 VD har ordet 5 Industrivärden i korthet 6 Substansvärdet 7 Industrivärdenaktien 9 Ägarbilden 10 Aktivt ägande och professionell investeringsverksamhet

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2002

Delårsrapport. Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,4 MSEK (15,5) Substansvärdet den 30 juni var 270 kronor (288) Substansvärdet den 21 augusti

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER DEN 31 MARS 1999

DELÅRSRAPPORT PER DEN 31 MARS 1999 DELÅRSRAPPORT PER DEN 31 MARS 1999 SAMMANDRAG Substansvärdet inklusive beräknat övervärde i Industrirörelsen uppgick den 31 mars 1999 till kr 180 (141) per aktie. Vid årets ingång var motsvarande siffra

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 30 juni 2016 till 58,4 mdkr (471 kronor per aktie) jämfört med 55,9 mdkr (451 kronor per aktie) den 31 december 2015.

Läs mer

2004 i sammandrag MÅL UTFALL. Industrirörelsen. Aktieportföljen. Geveko-aktien. Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% Rörelsemarginal 8,5% Lönsamhet 22,4%

2004 i sammandrag MÅL UTFALL. Industrirörelsen. Aktieportföljen. Geveko-aktien. Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% Rörelsemarginal 8,5% Lönsamhet 22,4% 2004 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 8,5% Lönsamhet 22,4% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +11,0% AFGX +17,5% Geveko-aktien Total avkastning

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2015

Delårsrapport för januari september 2015 Delårsrapport för januari september 2015 Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 30 september 2015 till 52,0 mdkr (419 kronor per aktie) jämfört med 49,4 mdkr (398 kronor per aktie) den 31 december

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,3 MSEK (17,8) Substansvärdet 30 september 248 kronor Substansvärdet 8 november

Läs mer

0071_4076_ET_V_PW.tif. ÅrsrEdOvisning 2013. 0071_4239_ET_V_PW.tif

0071_4076_ET_V_PW.tif. ÅrsrEdOvisning 2013. 0071_4239_ET_V_PW.tif 0071_4076_ET_V_PW.tif 0071_4297_ET_V_PW.tif ÅrsrEdOvisning 2013 0071_4193_ET_V_PW.tif 0071_4239_ET_V_PW.tif Fotograf Emma Tüll 0071_4076_ET_V_PW.tif 0071_4193_ET_V_PW.tif 0071_4297_ET_V_PW.tif 0071_4239_ET_V_PW.tif

Läs mer

Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program.

Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 15-2503 Stockholm 20 februari 2015 Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende AB Industrivärdens

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2016

Delårsrapport för januari september 2016 Delårsrapport för januari september 2016 Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 30 september 2016 till 65,6 mdkr (529 kronor per aktie) jämfört med 55,9 mdkr (451 kronor per aktie) den 31 december

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2003

Delårsrapport januari - mars 2003 Delårsrapport januari - mars 2003 Resultatet efter full skatt uppgick till 409 Mkr (352), vilket motsvarar 6:59 kronor (5:67) per aktie. 2 Substansvärdet uppgick den 31 mars 2003 till 240 kronor per aktie

Läs mer

Investor. Aktiespararna Falun/Borlänge, 1 december 2009

Investor. Aktiespararna Falun/Borlänge, 1 december 2009 Investor Aktiespararna Falun/Borlänge, 1 december 2009 1856 André Oscar Wallenberg en entreprenör Recession 1870-talet... För att skydda sitt kapital engagerar sig banken i flera problemföretag SEB blir

Läs mer

Finansiella definitioner

Finansiella definitioner Finansiella definitioner Eniro presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Eniro anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation

Kapitalmarknadspresentation Kapitalmarknadspresentation BNP-tillväxt, real i % BNP-tillväxt Mycket stark återhämtning i Sverige Källa: SCB och Konjunkturinstitutet. Dec 2010. Inflation Högre elpriser och råvarupriser har bidragit

Läs mer

Delårsrapport januari september 2002

Delårsrapport januari september 2002 Delårsrapport januari september 2002 2 Resultatet efter full skatt uppgick till 504 Mkr (2 002), vilket motsvarar 8:11 kronor (31:57) per aktie. I resultatet för 2001 ingick extrautdelning från Holmen

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2010

Bokslutskommuniké för 2010 Bokslutskommuniké för 2010 Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 31 december 2010 till 37,2 mdr kronor (600 kronor per aktie) jämfört med 28,0 mdr kronor (452 kronor per aktie) vid förra årsskiftet.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1999

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1999 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1999 SAMMANDRAG Substansvärdet inklusive beräknat övervärde i Industrirörelsen uppgick den 30 september 1999 till kr 184 (124) per aktie. Vid årets ingång var motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2011

Bokslutskommuniké för 2011 Bokslutskommuniké för 2011 Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 31 december 2011 till 33,0 mdkr (267 kronor per aktie) jämfört med 37,2 mdkr (300 kronor per aktie) vid förra årsskiftet. Den

Läs mer

Förslag till kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag.

Förslag till kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag. Tjänsteskrivelse 1 (5) Kommunledningskontoret Marcus Wahlström 2017-03-01 Dnr KS 2017-223 Kommunstyrelsen LKPG1002, v2.1, 2016-03-07 Tekniska Verken, förvärv av aktier i Mjölby-Svartådalen Energi AB Förslag

Läs mer

1997 Året i sammandrag

1997 Året i sammandrag 1997 Året i sammandrag Börsportföljens värde per den 31 december var 28.682 (17.752) Mkr. Justerat för köp och försäljningar ökade portföljvärdet med 30 (36) procent från årets början. Generalindex steg

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 31 mars LATOUR

Delårsrapport. 1 januari 31 mars LATOUR Delårsrapport 2004 1 januari 31 mars LATOUR Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Koncernens resultat efter fi nansiella poster uppgick till 785 (-2) Mkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till 779

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2007

Delårsrapport januari - juni 2007 Delårsrapport januari - juni 2007 Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 30 juni 2007 till 36,3 mdr kronor (585 kronor per aktie) jämfört med 33,1 mdr kronor (535 kronor per aktie) den 31 december

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002

Bokslutskommuniké 2002 Bokslutskommuniké 2002 Substansvärdet minskade med 7 procent till 312 kronor per aktie 29 procent bättre än index Föreslagen utdelning om 20,00 (23,50) kronor per aktie 29 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Öresundkoncernens

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Finansinspektionens diarienummer: Stockholm 22 februari 2016

Finansinspektionens diarienummer: Stockholm 22 februari 2016 Finansinspektionens diarienummer: 16-2187 Stockholm 22 februari 2016 Tillägg 2015:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende AB Industrivärdens

Läs mer