RIKSDAGENS ÅRSBOK 2013/14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKSDAGENS ÅRSBOK 2013/14"

Transkript

1 RIKSDAGENS ÅRSBOK 2013/14

2

3 RIKSDAGENS ÅRSBOK 2013/14

4 RIKSDAGENS ÅRSBOK 2013/14 Redaktion: Riksdagsförvaltningens informationsenhet Text: Riksdagsförvaltningen svarar för texten där inget annat anges Utskottskanslierna har granskat riksdagsbesluten i korthet Omslagsfoto: Melker Dahlstrand Grafisk form och produktion: Riksdagsförvaltningens informationsenhet Tryck: Riksdagens interntryckeri ISSN: ISBN:

5 Förord Riksdagens årsbok ger en tillbakablick på riksdagsåret som gått. Det första avsnittet, Riksdagspartiernas arbetsår, är i år ett bildgalleri. Där möter vi riksdagsledamöter från de åtta riksdagspartierna i arbete i riksdagen och vid möten med väljarna på gator och torg. I avsnittet Debatter och Öppna utfrågningar listas ämnen som debatterades i kammaren under 2013/14. Varje år tar riksdagen emot många utländska delegationer. Riksdagsledamöter reser dessutom till världens alla hörn inom ramen för arbetet i utskotten. I Glimtar ur talmannens dagbok ges en inblick i det internationella utbytet. I avsnittet Riksdagens internationella arbete listas några huvudfrågor för de sex parlamentariska församlingar som riksdagen samverkar med. EU är i dag en del av riksdagsledamöternas vardag. Läs om EU-frågorna i riksdagen och om hur vissa lagförslag från EU prövas. Besluten i riksdagen bör grundas på bästa möjliga kunskapsunderlag. I avsnittet Besluten vilar på forskning presenteras en forskningsöversikt från trafikutskottet om framtidens flyg. Mer än halva årsboken upptas av Beslut i korthet, alltså alla beslut som riksdagen fattade under riksmötet 2013/14 i kortform. I avsnittet Hitta bland besluten listas sökord med hänvisningar till beslut i frågan. Året som gått har varit händelserikt. Med tanke på att det har varit både Europaparlamentsval och riksdagsval har politiken varit extra mycket i fokus. När jag själv tänker tillbaka minns jag framför allt uppmärksammandet av Sveriges 200 år långa fred, något vi ska vara stolta över och värna om. Att träffa engagerade ungdomar är alltid lika trevligt och Ungdomens riksdag blev en dag med livfulla och energiska debatter. Självklart är riksdagen öppen för allmänheten året runt. Du kan följa debatterna direkt i kammaren eller på webbplatsen eller följa med på en guidad visning. Stockholm i september 2014 Per Westerberg, riksdagens talman FOTO: MELKER DAHLSTRAND

6 Förkortningar C FP KD M MP S SD V AU CU FiU FöU JuU KU KrU MJU NU SkU SfU SoU TU UbU UU UFöU EUN Centerpartiet Folkpartiet liberalerna Kristdemokraterna Moderata samlingspartiet Miljöpartiet de gröna Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Vänsterpartiet arbetsmarknadsutskottet civilutskottet finansutskottet försvarsutskottet justitieutskottet konstitutionsutskottet kulturutskottet miljö- och jordbruksutskottet näringsutskottet skatteutskottet socialförsäkringsutskottet socialutskottet trafikutskottet utbildningsutskottet utrikesutskottet sammansatta utrikes- och försvarsutskottet EU-nämnden EES EG ER ESV EU JO KOM NR OSSE RB RFR RJ RRS RS SOU URF Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Europeiska gemenskapen Europarådet Ekonomistyrningsverket Europeiska unionen Justitieombudsmännen (Riksdagens ombudsmän) Dokument från EU-kommissionen Nordiska rådet Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Riksbanken Rapporter från riksdagen Riksbankens Jubileumsfond Riksrevisionens styrelse Riksdagsstyrelsen Statens offentliga utredningar Utredningar från Riksdagsförvaltningen

7 Innehåll Perspektiv på året som gått Riksdagspartiernas arbetsår...8 Glimtar ur talmannens dagbok...28 Arbetet i riksdagen Beslut i riksdagsstyrelsen...36 Statens budget...38 EU-frågorna i riksdagen...40 Riksdagens internationella arbete...42 Besluten vilar på forskning...45 Siffror om val...48 Debatter och beslut Debatter...58 Öppna utfrågningar...60 Siffror om kammarens arbete...64 Beslut i korthet...66 Hitta bland besluten...179

8 September Oktober November December Februari Januari Mars April Maj Juni Juli Augusti

9 Perspektiv på året som gått INNEHÅLL Riksdagspartiernas arbetsår...8 Glimtar ur talmannens dagbok...28

10 FOTO: INGEMAR EDFALK

11 riksdagens årsbok 2013/14 Riksdagspartiernas arbetsår 9 Riksdagspartiernas arbetsår Under mandatperioden har det funnits åtta partier i riksdagen. Varje parti är organiserat i en partigrupp. Där diskuterar riksdagsledamöterna viktiga frågor innan de fattar beslut. Ledamöterna i en partigrupp samarbetar nära med partikamraterna utanför riksdagen. Varje parti företräds av en partiledare, Miljöpartiet av två språkrör. Partigruppen har en stark ställning Partigruppernas arbete är inte reglerat i lag. Det är det egna partiets bestämmelser och praxis som styr arbetet. I praktiken är likheterna stora mellan partigruppernas sätt att arbeta. Arbetet i partigruppen påverkas mycket av om partiet ingår i regeringen eller finns bland oppositionspartierna. Riksdagsarbetet påverkas i sin tur mycket av om partierna i regeringen har majoritet i riksdagen eller inte. Organisation och arbetsformer Partigrupperna leds av en styrelse eller ett förtroenderåd. Miljöpartiet har en samordningsgrupp. Gruppledarna ansvarar för det löpande arbetet i partigrupperna. Riksdagsledamöterna i partigrupperna är organiserade i utskott och kommittéer. Där utformas bland annat oppositionens motioner och ställningstaganden till regeringens propositioner. De 15 utskotten ansvarar för olika ämnesområden. Varje utskott består av 17 riksdagsledamöter. Partigruppen träffas ungefär en gång i veckan. Då diskuterar ledamöterna hur politiken ska utformas och hur de ska agera i utskotten och i kammaren, ledamöternas sammanträdessal. Mötena i partigruppen är slutna. Det ställs höga krav på att ledamöterna ska vara tillgängliga. När de inte är i riksdagen arbetar de ofta hemma i sin valkrets, är på resande fot eller arbetar internationellt. Åtta partier i riksdagen Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna har under perioden ingått i en borgerlig fyrpartiregering, Alliansen, med moderatledaren Fredrik Reinfeldt som statsminister. Övriga partier har varit oppositionspartier. Partier i riksdagen Allianspartierna I avsnittet Siffror om val finns uppgifter om det senaste valet Antal mandat/ ledamöter Moderaterna (M) 107 Folkpartiet liberalerna (FP) 24 Centerpartiet (C) 23 Kristdemokraterna (KD) 19 Oppositionspartierna 173 Socialdemokraterna (S) 112 Miljöpartiet de gröna (MP) 25 Sverigedemokraterna (SD) 20 Vänsterpartiet (V) Totalt 349

12 10 Riksdagspartiernas arbetsår riksdagens årsbok 2013/14 Centerpartiet Centerpartiet (C) är ett av allianspartierna och representerades av 23 riksdagsledamöter 2013/14. Partiledare sedan 2011 är Annie Lööf. FOTO: PONTUS LUNDAHL/TT Närodlad politik var ett av budskapen i det valmanifest som partiledare Annie Lööf presenterade i augusti 2014 i Stockholm.

13 riksdagens årsbok 2013/14 Riksdagspartiernas arbetsår 11 FOTO: JANERIK HENRIKSSON / TT Almedalsveckans sista dag var Centerpartiets dag. På plats i Visby i juli 2014, från vänster, landsbygdsminister Eskil Erlandsson, miljöminister Lena Ek, partiledare Anni Lööf, gruppledaren i riksdagen Anders W Jonsson samt it- och energiminister Anna-Karin Hatt. FOTO: MELKER DAHLSTRAND Omvärlden och Europa var ett tema i den allmänpolitiska debatten i oktober Centerprtiets Kerstin Lundgren fanns bland debattörerna. Partiledare: Annie Lööf (2011 ) Gruppledare: Anders W Jonsson Kanslichef: Malin Nordstrand Medlemmar: (dec 2013) Riksdagsledamöter: 23 Anställda i riksdagen: 26 E-post: Webbplats:

14 12 Riksdagspartiernas arbetsår riksdagens årsbok 2013/14 Folkpartiet Folkpartiet (FP) är ett av allianspartierna och representerades av 24 riksdagsledamöter 2013/14. Partiledare sedan 2007 är Jan Björklund. FOTO: FREDRIK SANDBERG / TT Förstatliga skolan en viktig fråga i valet. Partiledare Jan Björklund presenterar Folkpartiets valmanifest på en pressträff i riksdagen, augusti 2014.

15 riksdagens årsbok 2013/14 Riksdagspartiernas arbetsår 13 FOTO: ANNIKA AF KLERCKER / TT Festivalen Stockholm Pride 2014 avslutades med en stor parad. Bland de många deltagarna fanns, från vänster, folkpartisterna Barbro Westerholm, Birgitta Ohlsson, Maria Arnholm, Jan Björklund, Anna Starbrink och Lotta Edholm. FOTO: YVONNE ÅSELL / TT Folkpartiets ledamot i försvarsutskottet Allan Widman på plats i Almedalen i Visby, juli Partiledare: Jan Björklund (2007 ) Gruppledare: Johan Pehrson Kanslichef: Margareta Bosved Medlemmar: Riksdagsledamöter: 24 Anställda i riksdagen: 22 E-post: Webbplats:

16 14 Riksdagspartiernas arbetsår riksdagens årsbok 2013/14 Kristdemokraterna Kristdemokraterna (KD) är ett av allianspartierna och representerades av 19 riksdagsledamöter 2013/14. Partiledare sedan 2004 är Göran Hägglund. FOTO: JANERIK HENRIKSSON / TT. Partiledare Göran Hägglund för familjens talan i valdebatten i juni 2014.

17 riksdagens årsbok 2013/14 Riksdagspartiernas arbetsår 15 FOTO: HENRIK MONTGOMERY / TT. Kristdemokrater på plats i Almedalen i Visby, juli Från vänster barn- och äldreminister Maria Larsson, kommunalrådet Ebba Busch Thor och längst till höger Stefan Attefall, civil- och bostadsminister. FOTO: MELKER DAHLSTRAND. Dags för partiledardebatten i riksdagens kammare i oktober Göran Hägglund på väg att inta sin plats. Partiledare: Göran Hägglund (2004 ) Gruppledare: Emma Henriksson Kanslichef: Robert Lisborg Medlemmar: Riksdagsledamöter: 19 Anställda i riksdagen: 24 E-post: Webbplats:

18 16 Riksdagspartiernas arbetsår riksdagens årsbok 2013/14 Miljöpartiet Miljöpartiet (MP) var ett av oppositionspartierna och representerades av 25 riksdagsledamöter 2013/14. Språkrör sedan 2011 är Åsa Romson och Gustaf Fridolin. FOTO: PONTUS LUNDAHL / TT Miljöpartiets valaffischer presenterades vid en pressträff i riksdagen i augusti Levande affischpelare är, från vänster, Per Bolund, ekonomiskpolitisk talesperson, samt språkrören Åsa Romson och Gustav Fridolin.

19 riksdagens årsbok 2013/14 Riksdagspartiernas arbetsår 17 FOTO: MAJA SUSLIN / TT Isabella Lövin och Maria Wetterstrand vid en pressträff i Stockholm inför valet Att sätta stopp för statliga Vattenfalls planer på fler kolgruvor i Tyskland är ett viktigt mål om MP kommer i regeringsställning. FOTO: HENRIK MONTGOMERY / TT Miljöpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Per Bolund följer budgetdebatten om utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna inför riksdagens beslut i november Språkrör: Åsa Romson och Gustav Fridolin (2011 ) Gruppledare: Gunvor G Ericson och Mehmet Kaplan Kanslichef: Per Ängquist Medlemmar: cirka Riksdagsledamöter: 25 Anställda i riksdagen: 29 Webbplats:

20 18 Riksdagspartiernas arbetsår riksdagens årsbok 2013/14 Moderaterna Moderaterna (M) är ett av allianspartierna och representerades av 107 riksdagsledamöter 2013/14. Partiledare sedan 2003 är Fredrik Reinfeldt. FOTO: ADAM IHSE Statsminister Fredrik Reinfeldt talar inför förtroendevalda på Moderaternas årliga Sverigemöte i Göteborg, april 2014.

21 riksdagens årsbok 2013/14 Riksdagspartiernas arbetsår 19 FOTO: MELKER DAHLSTRAND I slutet av juni avtackades 82 ledamöter som beslutat att lämna sitt uppdrag till hösten. Bland dessa fanns Moderaternas Cristina Husmark Pehrsson, Anton Abele och Björn Samuelsson som här minglar tillsammans med Saila Quicklund utanför kammaren. FOTO: HENRIK MONTGOMERY / TT Justitieminister Beatrice Ask bjuder besökare i Moderaternas husvagn på våfflor under Almedalsveckan i Visby, juli Här med arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson. Partiledare: Fredrik Reinfeldt (2003 ) Gruppledare: Anna Kinberg Batra Kanslichef: Hans Birger Ekström Medlemmar: cirka Riksdagsledamöter: 107 Anställda i riksdagen: cirka 108 E-post: Webbplats:

22 20 Riksdagspartiernas arbetsår riksdagens årsbok 2013/14 Socialdemokraterna Socialdemokraterna (S) var ett av oppositionspartierna och representerades av 112 riksdagsledamöter 2013/14. Partiledare sedan 2011 är Stefan Löfven. FOTO: HENRIK MONTGOMERY / TT Presskonferens på Socialdemokraternas högkvarter i Stockholm i augusti Partiledaren Stefan Löfven med Margot Wallström som gör comeback i partipolitiken.

23 riksdagens årsbok 2013/14 Riksdagspartiernas arbetsår 21 FOTO: JANERIK HENRIKSSON / TT På första bänk i väntan på att partiledaren ska tala i Almedalen i Visby, juni Från vänster Mikael Damberg, Magdalena Andersson och partisekreterare Carin Jämtin samt veteranerna Lisbeth Palme och Ingvar Carlsson. FOTO: MELKER DAHLSTRAND Partiledardebatt inför valet till Europaparlamentet i maj Socialdemokraternas gruppledare Mikael Damberg företräder partiledare Stefan Löfven. Partiledare: Stefan Löfven (2011 ) Gruppledare: Mikael Damberg Kanslichef: Hans Dahlgren Medlemmar: drygt Riksdagsledamöter: 112 Anställda i riksdagen: ca 100 E-post: Webbplats:

24 22 Riksdagspartiernas arbetsår riksdagens årsbok 2013/14 Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna (SD) var ett av oppositionspartierna och representerades av 20 riksdagsledamöter 2013/14. Partiledare sedan 2005 är Jimmie Åkesson. FOTO: HENRIK MONTGOMERY / TT Partiledare Jimmie Åkesson presenterar partiets huvudbudskap i juni 2014.

25 riksdagens årsbok 2013/14 Riksdagspartiernas arbetsår 23 FOTO: HENRIK MONTGOMERY / TT Sverigedemokrater på första bänk i väntan på partiledarens tal i Almedalen i Visby, juli Från vänster riksdagsledamöterna Thoralf Alfsson, David Lång och Tony Wiklander. FOTO: MELKER DAHLSTRAND Partiledardebatt i kammaren i oktober Sverigedemokraternas Carina Herrstedt, närmast kameran, och Julia Kronlid är på plats. Partiledare: Jimmie Åkesson (2005 ) Gruppledare: Björn Söder Kanslichef: Helén Spaak Medlemmar: ca Riksdagsledamöter: 20 Anställda i riksdagen: 21 E-post: Webbplats:

26 24 Riksdagspartiernas arbetsår riksdagens årsbok 2013/14 Vänsterpartiet Vänsterpartiet (V) är ett av oppositionspartierna och representerades av 19 riksdagsledamöter 2013/14. Partiledare sedan 2012 är Jonas Sjöstedt. FOTO: JANERIK HENRIKSSON / TT Budskapet Inte till salu finjusteras inför partiledare Jonas Sjöstedts tal i Almedalen i Visby, juli 2014.

27 riksdagens årsbok 2013/14 Riksdagspartiernas arbetsår 25 FOTO: MELKER DAHLSTRAND Partiledardebatt i riksdagen inför valet till Europaparlamentet, i början av maj Partiledaren Jonas Sjöstedt möter pressen i kammarfoajén i pausen. FOTO: HENRIK MONTGOMERY / TT Vänsterpartister bänkade i Almedalen i Visby, juli Från vänster Rossana Dinamarca, Ulla Andersson och Ida Legnemark. Partiledare: Jonas Sjöstedt (2012 ) Gruppledare: Hans Linde Kanslichef: Irja Lindroth Medlemmar: (mars 2014) Riksdagsledamöter: 19 Anställda i riksdagen: 31 E-post: Webbplats:

28 Ekonomiskt stöd till riksdagspartierna Partiernas riksorganisationer får statligt stöd för sin allmänna verksamhet. Det statliga stödet baseras på antalet mandat i riksdagsvalet. Bidraget fördelas enligt fasta regler. Det görs ingen offentlig kontroll av hur bidraget används. Riksdagspartierna får också ekonomiskt stöd av riksdagen för sitt arbete där. Stödet ges i form av basstöd, stöd till politiska sekreterare åt riksdagens ledamöter och stöd till utrikes resor. Dessutom får partikanslierna i riksdagen ett indirekt stöd i form av fria lokaler och teknisk utrustning i Riksdagshuset. Partierna i tabellen nedan är ordnade efter antalet mandat. Den som söker utförligare uppgifter hänvisas till Partistöd 2014 tusental kronor S M MP FP C SD KD V Summa Allmän verksamhet Partistöd Kanslistöd Arbetet i riksdagen Basstöd Politiska sekreterare Utrikes resor Mandat från valet Avser bidragsåret Totalbeloppen för varje parti påverkas av riksdagsvalet, och räknas om efter det att valresultatet är fastställt.

29 FOTO: INGEMAR EDFALK Riksdagsledamöternas arvoden Ledamöterna är inte anställda i riksdagen utan är valda för en bestämd tid. Därför kallas deras betalning ar vode i stället för lön. Riksdagens arvodesnämnd bestämmer beloppet. Ledamöternas årsarvode Årsarvode kronor Beslut om månadsarvode fattas vanligen i november. Exempelvis för årsarvodet 2014 har de 12 månadsbeloppen nov december 2013 och januari oktober 2014 adderats. Källa: Riksdagsförvaltningen. Sök ledamöter på På riksdagens webbplats kan man söka ledamöter genom att utgå från namn, parti, hemort eller valkrets. När ledamöterna valdes in, vilka ledamöter som har ersättare och vilka som avgått kan man också få veta, liksom vilka motioner och interpellationer som en ledamot eller ett parti har stått bakom.

30 28 Glimtar ur talmannens dagbok riksdagens årsbok 2013/14 Glimtar ur talmannens dagbok Talmannen är riksdagens främsta företrädare och leder arbetet i kammaren. Talmannen är också värd vid evenemang i riksdagen, deltar i ceremonier runt om i landet och leder delegationer vid utlandsresor. Talmannen leder riksdagens arbete och ansvarar för hur det planeras och sköts. Dessutom är talmannen riksdagens främsta representant i såväl nationella som internationella sammanhang. De tre vice talmännen medverkar i detta arbete. Talman är den högsta post en person kan väljas till i Sverige, i rang efter kungen och före statsministern. Riksdagens talman leder många delegationsresor utomlands varje riksmöte. Talmannen tar också emot statschefer, ministrar och företrädare för internationella organisationer. Grupper av ledamöter från olika länder besöker talmannen varje år. Nedan ges ett axplock av talman Per Westerbergs resor och möten under riksmötet 2013/14. Per Westerberg har varit riksdagens talman september Riksmötet öppnar Alla ledamöter och gäster samlas i kammaren. På talmannens begäran öppnar kungen riksmötet 2013/14. 2 oktober Portugals president besöker talmannen President Anibal Cavaco Silva besöker riksdagen för ett möte med talman Per Westerberg och riksdagens ledamöter. Under mötet diskuteras bland annat EU-samarbetet, handel och bilaterala relationer mellan Sverige och Portugal. Under besöket träffar presidenten även statsminister Fredrik Reinfeldt, handelsminister Ewa Björling och representanter för näringslivet. 29 oktober Nordens talmän diskuterar framtidsfrågor Talman Per Westerberg deltar i Nordiska rådets 65:e session i Oslo. De nordiska parlamentens talmän har samlats för att diskutera Visioner för det framtida nordiska samarbetet. Fokus är inriktat på hur Norden möter dagens ungdom och om den nordiska modellen kommer att vara stabil och hållbar i framtiden. 7 november Turkiets premiärminister besöker riksdagen Talmannen tar emot Turkiets premiärminister Recep Tayyip Erdoğan. Premiärministern med delegation är inbjudna till ett möte i riksdagen med representanter från samtliga riksdagspartier. 25 november UN Women ordnar seminarium i riksdagen Med anledning av FN:s internationella dag för att avskaffa våld mot kvinnor håller organisationen UN Women ett seminarium i riksdagen. Temat är

31 riksdagens årsbok 2013/14 Glimtar ur talmannens dagbok 29 FOTO: MELKER DAHLSTRAND Talman Per Westerberg inleder FN-konferensen i riksdagen om att förebygga mäns våld mot kvinnor. Här i samspråk med Margareta Winberg, tidigare S-ledamot. Vad krävs för att rättsväsendet ska förebygga mäns våld mot kvinnor? I sitt inledningstal gör talmannen en tillbakablick till års riksdag. Då motionerades om att våldsutsatta hustrur skulle få rätt att flytta från sina makar på den tiden måste makar bo tillsammans. Det blev ingen lagändring då, men frågan kom upp igen. År 1860 kom en förordning om skilsmässa. Året därpå kom en förordning om misshandel som för första gången kriminaliserade allt våld inom äktenskapet. Detta var historiskt, säger talmannen. 3 december Ryska talmannen på besök Ryska federationsrådets talman Valentina Matvijenko med delegation besöker riksdagen. På programmet står också en audiens med kung Carl XVI Gustaf och ett möte med utrikesminister Carl Bildt. 11 december Minnesceremoni för Nelson Mandela En minnesgudstjänst till Nelson Mandelas minne hålls i Storkyrkan i Stockholm. Talman Per Westerberg håller ett anförande. 12 december Seminarium med Nobels fredspristagare Ahmet Üzümcü År 2013 gick Nobels fredspris till Ahmet Üzümcü, generaldirektör för OPWC, organisationen för förbud mot kemiska vapen. Vid hans besök i riksdagen hålls ett seminarium. Talmannen inleder och hälsar deltagarna välkomna. 18 december Talmannen och statsministern uppvaktar drottningen Talman Per Westerberg och statsminister Fredrik Reinfeldt deltar i en mottagning på Kungliga slottet för att uppvakta drottning Silvia på 70-årsdagen. Drottningen fyller år den 23 december. 22 december Manifestation mot rasism I Stockholmsförorten Kärrtorp samlas runt personer för att gemensamt manifestera mot rasism. Talman Per Westerberg närvarar och uttalar sig med anledning av det politiska våldet. Vi får aldrig vika oss för våldet som politiskt argument eller metod att strypa mötes- och yttrandefriheten. Våldet utgör ytterst ett hot både mot demokratin och vårt öppna fria toleranta samhälle med människors lika värde, säger talmannen.

32 30 Glimtar ur talmannens dagbok 15 januari Mottagning för diplomater Talmannen bjuder in till den årliga mottagningen för diplomatiska kåren i Sverige. Där träffar ambassadörer och chargé d affaires ledamöter och representanter från Riksdagsförvaltningen. Syftet med mottagningen är att fördjupa riksdagens kontakter och utbyten med andra länder och deras parlariksdagens årsbok 2013/14 FOTO: MELKER DAHLSTRAND OCH RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN Andre vice talman Ulf Holm välkomnar besökare på den årliga diplomatmiddagen i riksdagen. Talman Per Westerberg styrker prinsessan Madeleines dotters identitet med sin underskrift. Ungdomens riksdag där 349 gymnasieungdomar agerar ledamöter för en dag januari 200-årsminnet av freden i Kiel hedras Riksdagen uppmärksammar 200-årsminnet av freden i Kiel med en ceremoni i kammaren. Freden stiftades mellan Sverige och Storbritannien å ena sidan och Danmark å den andra. Talman Per Westerberg håller ett anförande och Nacka Musikklasser står för musiken. Sverige är kanske det land i världen som har haft den längsta sammanhängande fredsperioden. Detta är något vi kan vara mycket stolta över, säger talmannen i sitt anförande. ment. Talmannen håller ett tal där han informerar om riksdagens arbete. 17 januari Riga som kulturhuvudstad invigs Den lettiska huvudstaden Riga blir Europas kulturhuvudstad 2014, tillsammans med Umeå. Talmannen deltar i invigningen av kulturhuvudstaden Riga. 31 januari Gymnasielever intar riksdagen Under dagen intas riksdagen av 349 gymnasieelever. De kommer från Vilhelmina i norr till Malmö i söder och deltar i Ungdomens riksdag som äger rum för åttonde gången. Som talman är detta för mig en högtidlig och viktig dag. Det är ju på er, Sveriges unga, som vår framtida demokrati vilar, säger talman Per Westerberg i sitt inledningstal i kammaren. 4 7 februari 250-årsminnet av avtal med Marocko Talman Per Westberg med delegation besöker marockanska representantkammaren och talman Karim Ghellab. Per Westberg överlämnar en kopia av det första avtalet mellan Marocko och Sverige som slöts 1763, för 250 år sedan. Avtalet rör fred, handel och navigation och lämnas för att markera slutet på jubileumsåret Flera mö-

33 riksdagens årsbok 2013/14 Glimtar ur talmannens dagbok 31 ten hålls under resan kring frågor som demokratisk utveckling, mänskliga rättigheter, EU-samarbete och parlamentariskt samarbete. 26 februari Prinsessan Madeleines nyfödda dotter bevittnas Prinsessan Madeleines dotter föds i New York. Två amerikanska läkare intygar den nyföddas identitet inför kungen. Några dagar senare undertecknas på Kungliga slottet en vittnesbekräftelse av talman Per Westerberg, statsminister Fredrik Reinfeldt (M), riksmarskalk Svante Lindqvist och överhovmästarinnan Alice Trolle- Wachtmeister. 12 mars Talmannen inleder Latinamerikadagen Latinamerikadagen är temat vid ett seminarium i riksdagen. Det arrangeras där för femte gången. Talmannen inleder seminariet. Årets tema är förbindelserna mellan Sverige och Latinamerika. 18 mars Moldaviens talman på besök Moldaviens talman Igor Corman besöker riksdagen tillsammans med representanter för det liberala partiet och det demokratiska partiet. Under besöket träffar delegationen talman Per Situationen i Ukraina är en av de frågor som diskuteras när EU-ländernas talmän träffas i Litauen. Westerberg, förste vice talman Susanne Eberstein, ledamöter från de olika riksdagspartierna samt utrikesutskottet. Ett möte med utrikesminister Carl Bildt ingår också i programmet. 4 april Talmannen träffar Europaparlamentets talman Inför talmanskonferensen för EU-länder som hålls i Vilnius den 6 8 april gör talman Per Westerberg ett informellt besök vid Europaparlamentet i Bryssel. Riksdagens talman besöker bland annat Europaparlamentets talman Martin Schulz. 8 april Talmanskonferens i Vilnius Europeiska unionens talmän samlas i Litauens huvudstad Vilnius till årets talmanskonferens. Konferensen fokuserar på situationen i Ukraina, Östliga partnerskapet och relationerna mellan EU:s parlament. En deklaration antas för att uppmärksamma romernas intressen på den internationella Romadagen. 11 april 45 år av diplomatiska förbindelser med Vietnam Vietnams vice premiärminister Vu Van Ninh med delegation besöker Sverige. FOTO: OLGA POSAŠKOVA, LITAUISKA PARLAMENTET SEIMAS

34 32 Glimtar ur talmannens dagbok 23 april Talmannen inleder FN-konferens Talman Per Westerberg inledningstalar under en internationell parlamentarisk FN-konferens om befolkningsfrågor i riksdagen. Parlamentariker, ministrar och representanter för civilsamhället från ett hundratal länder deltar. Konferensen är den sjätte i sitt slag och syftet är att följa upp det handlingsriksdagens årsbok 2013/14 FOTO: KRISTIAN POHL, REGERINGSKANSLIET FN-konferens i befolkningsfrågor i riksdagen med deltagare från hundratalet länder. Syftet med besöket är att uppmärksamma 45 år av diplomatiska förbindelser mellan Sverige och Vietnam med fokus på bland annat ekonomi. Under besöket i Sverige träffar den vietnamesiska delegationen även representanter för regeringen. program om befolkningsfrågor som antogs i Kairo Där slås fast att kvinnor har rätt till god mödrahälsovård, sexualupplysning, preventivmedel, jämställdhet och säker abort, där det är lagligt. Sveriges riksdag, Riksdagens tvärpolitiska grupp för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och Utrikesdepartementet är arrangörer för konferensen. 29 april Nyblivna belgiska kungaparet på besök Det belgiska kungaparet, kung Philippe och drottning Mathilde, besöker Sveriges riksdag med anledning av kung Philippes trontillträde Kungaparet tas emot på Riksplan av riksdagens talman Per Westerberg och riksdagsdirektör Kathrin Flossing. Därefter följer ett möte med talmanspresidiet. 15 maj Norska grundlagen fyller 200 år Talman Per Westerberg deltar i firandet av att det var 200 år sedan den norska grundlagen antogs. Folkvilja och kompromissvilja som bottnar i en konstruktiv pragmatism har varit och är grundbultar i vår fredliga demokratiska utveckling. Men viktigt är att komma ihåg att det är ett ständigt pågående arbete att utveckla demokratin, säger talmannen i sitt anförande maj Delegation besöker Pakistan och Indien Talmannen besöker Indien och Pakistan tillsammans med en delegation. Syftet med besöket är att främja demokratisk utveckling, parlamentariskt samarbete och handelsförbindelser. I Pakistan står frågor kring mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter, ekonomisk utveckling samt hur länderna kan utveckla sitt parlamentariska utbyte på agendan. Den svenska delegationen träffar även medlemmar av den kvinnliga parlamentarikergruppen, den svenskpakistanska vänskapsföreningen och representanter för det civila samhället.

35 riksdagens årsbok 2013/14 Glimtar ur talmannens dagbok 33 På programmet i Indien stod möten med Walshe Patil, talman för Indiens nationalförsamling, och handelsinriktade möten. 27 maj Estlands nyvalde talman på besök Talman Per Westerberg tar emot Estlands nyvalde talman Eiki Nestor med delegation. Talman Eiki Nestor träffar också partiledare Stefan Löfven (S) och finansutskottet samt har en audiens på Kungliga slottet. 6 juni Flaggceremoni för nya medborgare På nationaldagen är talman Per Westerberg värd för en flaggceremoni för nyblivna svenska medborgare på Riksplan, utanför Östra riksdagshuset. Den följs av en guidad tur i Riksdagshuset och talmannen tar emot i kammaren. Personligt inbjudna till ceremonin var de som under förra året blivit svenska medborgare och var skrivna i Sundbyberg, Nacka, Danderyd, Vaxholm, Tyresö, Upplands Väsby, Norrtälje, Södertälje och Nykvarn. Min övertygelse är att den starkaste utvecklingskraften skapas i samhällen med mångfald i idéer, kunskap, kulturer och bakgrund, säger talmannen i sitt anförande. 7 juni 200 års fred i Norden firas Under 200 år har det varit fred i Norden. En ceremoni för att fira detta hålls vid Bohus fästning i Kungälv, norr om Göteborg, och talmannen deltar. 12 juni Israels talman på besök Per Westerberg tar emot Israels talman Yuli-Yoel Edelstein. Ett möte hålls i riksdagen där även ledamöter deltar. Arbetskraftsinvandring, entreprenörskap, miljöfrågor och ökade parlamentariska förbindelser står på dagordningen. Talman Edelstein träffar också förste vice talman Susanne Eberstein, utrikesutskottet, arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M) samt får audiens i Kungliga slottet. 17 juni Rumäniens talman på besök Per Westerberg tar emot Rumäniens talman Valeriu Zgonea. Under besöket träffar talman Zgonea även migrationsminister Tobias Billström (M), Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven samt representanter från socialförsäkringsutskottet, utrikesutskottet och EU-nämnden. 10 juli Ceremoni för Raoul Wallenberg i USA Raoul Wallenberg hedras med amerikanska kongressens guldmedalj. Ceremonin hålls i Washington D.C. med medlemmar i Raoul Wallenbergs familj, talman Per Westerberg och utrikesminister Carl Bildt (M). Under besöket träffar Per Westerberg även representanthusets talman John Boehner och demokraternas minoritetsledare Nancy Pelosi augusti Nordisk-baltiskt talmansmöte i Litauen Det årliga mötet mellan de nordiska och baltiska talmännen hölls i Palanga i Litauen. På dagordningen stod bland annat EU-frågor och ekonomiska frågor. Även krisen i Krim i Ukraina diskuterades. Flaggan hissas på den årliga ceremonin för nyblivna svenska medborgare på nationaldagen. FOTO: MELKER DAHLSTRAND

RikSDAgens årsbok 2012/13

RikSDAgens årsbok 2012/13 RikSDAgens årsbok 2012/13 RikSDAgens Årsbok 2012/13 Årsboken kan beställas kostnadsfritt via riksdagens webbplats www.riksdagen.se eller från Riksdagens tryckeriexpedition 100 12 Stockholm E-post: ordermottagningen@riksdagen.se

Läs mer

Välkommen till riksdagen

Välkommen till riksdagen Sveriges riksdag 2 Sveriges riksdag Välkommen till riksdagen Öppenhet och tillgänglighet är viktiga inslag i den svenska demokratin och i riksdagens arbete. På riksdagens webbplats www.riksdagen.se kan

Läs mer

Riksdagens årsbok 2010/11

Riksdagens årsbok 2010/11 Riksdagens årsbok 2010/11 Riksdagens Årsbok 2010/11 Årsboken kan beställas kostnadsfritt via riksdagens webbplats www.riksdagen.se eller från Riksdagens tryckeriexpedition 100 12 Stockholm E-post: ordermottagningen@riksdagen.se

Läs mer

RIKSDAGENS ÅRSBOK 2009/10

RIKSDAGENS ÅRSBOK 2009/10 RIKSDAGENS ÅRSBOK 2009/10 RIKSDAGENS ÅRSBOK 2009/10 Årsboken kan beställas kostnadsfritt via riksdagens webbplats www.riksdagen.se eller från Riksdagens tryckeriexpedition 100 12 Stockholm E-post: ordermottagningen@riksdagen.se

Läs mer

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen Riksdagen en kort vägledning Studiematerial från riksdagen 2 Riksdagen en kort vägledning Folket bestämmer Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras.

Läs mer

Riksdagens snabbprotokoll 2014/15:116

Riksdagens snabbprotokoll 2014/15:116 Riksdagens snabbprotokoll Måndagen den Kl. 09.00 00.52 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1 Justering av protokoll Protokollet för den 28 maj justerades. 2 Avsägelse Andre vice talmannen

Läs mer

Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen...

Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen... V I S Val I Sikte Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen... 4 Utvärdering - reflektion... 4 Del 1 Yttrandefrihet...

Läs mer

Subsidiaritet ett tomt löfte

Subsidiaritet ett tomt löfte Forum för EU-debatt Anne-Marie Pålsson Subsidiaritet ett tomt löfte Rapport nr 1 EU:s SUBSIDIARITETSPRINCIP ETT TOMT LÖFTE Av Anne-Marie Pålsson Docent, Nationalekonomiska Institutionen, Lunds Universitet

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

FN behöver ett starkare svenskt

FN behöver ett starkare svenskt FN behöver ett starkare svenskt EN IDÉSKRIFT FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET I N N E H Å L L Förord 3 Nya utmaningar för FN 4 Sveriges roll i FN 6 Fred, säkerhet och nedrustning 8 Utveckling och fattigdomsbekämpning

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2012 1. Inledning 4 2. Arbete med EU:s och Sveriges utvecklingspolitik 4 2.1 Samstämmighet 4 2.2 EU:s och Sveriges

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Sammansatta justitie- och socialutskottets betänkande 2007/08:JuSoU1 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Sammanfattning

Läs mer

Mer eller mindre demokrati? [1] Mer eller mindre. demokrati?

Mer eller mindre demokrati? [1] Mer eller mindre. demokrati? Mer eller mindre demokrati? [1] Mer eller mindre demokrati? [2] Mer eller mindre demokrati? Mer eller mindre demokrati? [GÖSTA TORSTENSSON] Mer eller mindre demokrati? [3] Mer eller mindre demokrati? Författare:

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd? BISTÅND 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?. Vi står bakom enprocentsmålet, men vi tycker att ett utbetalningsmål om 1 procent av BNP är en trubbig lösning.

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef

årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef s v e r I g e s r I k s b a n k Inledning Förvaltningsberättelse Balans-och resultaträkning

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete FöRFATTARE mats erikson GRAFISK FoRM lena öierstedt PRojEKTLEdNING laila naraghi och keth thapper TRycK modintryckoffset,

Läs mer

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Upplysningar om innehållet:

Läs mer

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25 E-post: order@sns.se

Läs mer

Konventionen om barnets rättigheter

Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter UD INFO Januari 2006 Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter Ny, reviderad

Läs mer

Nya verktyg för föräldrar

Nya verktyg för föräldrar Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg (redaktör) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg

Läs mer

Politik för global utveckling

Politik för global utveckling 2014:1 Politik för global utveckling Regeringens gemensamma ansvar? MISSIV DATUM DIARIENR 2014-01-21 2013/170-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-06-27 UF2013/38842/UD/USTYR Regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Värna demokratin mot våldsbejakande extremism 2015:6 Värna demokratin mot våldsbejakande extremism Utvärdering av en handlingsplan MISSIV DATUM DIARIENR 2015-03-12 2014/156-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-04 Ju2014/5325/D Regeringen Kulturdepartementet

Läs mer