RIKSDAGENS ÅRSBOK 2013/14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKSDAGENS ÅRSBOK 2013/14"

Transkript

1 RIKSDAGENS ÅRSBOK 2013/14

2

3 RIKSDAGENS ÅRSBOK 2013/14

4 RIKSDAGENS ÅRSBOK 2013/14 Redaktion: Riksdagsförvaltningens informationsenhet Text: Riksdagsförvaltningen svarar för texten där inget annat anges Utskottskanslierna har granskat riksdagsbesluten i korthet Omslagsfoto: Melker Dahlstrand Grafisk form och produktion: Riksdagsförvaltningens informationsenhet Tryck: Riksdagens interntryckeri ISSN: ISBN:

5 Förord Riksdagens årsbok ger en tillbakablick på riksdagsåret som gått. Det första avsnittet, Riksdagspartiernas arbetsår, är i år ett bildgalleri. Där möter vi riksdagsledamöter från de åtta riksdagspartierna i arbete i riksdagen och vid möten med väljarna på gator och torg. I avsnittet Debatter och Öppna utfrågningar listas ämnen som debatterades i kammaren under 2013/14. Varje år tar riksdagen emot många utländska delegationer. Riksdagsledamöter reser dessutom till världens alla hörn inom ramen för arbetet i utskotten. I Glimtar ur talmannens dagbok ges en inblick i det internationella utbytet. I avsnittet Riksdagens internationella arbete listas några huvudfrågor för de sex parlamentariska församlingar som riksdagen samverkar med. EU är i dag en del av riksdagsledamöternas vardag. Läs om EU-frågorna i riksdagen och om hur vissa lagförslag från EU prövas. Besluten i riksdagen bör grundas på bästa möjliga kunskapsunderlag. I avsnittet Besluten vilar på forskning presenteras en forskningsöversikt från trafikutskottet om framtidens flyg. Mer än halva årsboken upptas av Beslut i korthet, alltså alla beslut som riksdagen fattade under riksmötet 2013/14 i kortform. I avsnittet Hitta bland besluten listas sökord med hänvisningar till beslut i frågan. Året som gått har varit händelserikt. Med tanke på att det har varit både Europaparlamentsval och riksdagsval har politiken varit extra mycket i fokus. När jag själv tänker tillbaka minns jag framför allt uppmärksammandet av Sveriges 200 år långa fred, något vi ska vara stolta över och värna om. Att träffa engagerade ungdomar är alltid lika trevligt och Ungdomens riksdag blev en dag med livfulla och energiska debatter. Självklart är riksdagen öppen för allmänheten året runt. Du kan följa debatterna direkt i kammaren eller på webbplatsen eller följa med på en guidad visning. Stockholm i september 2014 Per Westerberg, riksdagens talman FOTO: MELKER DAHLSTRAND

6 Förkortningar C FP KD M MP S SD V AU CU FiU FöU JuU KU KrU MJU NU SkU SfU SoU TU UbU UU UFöU EUN Centerpartiet Folkpartiet liberalerna Kristdemokraterna Moderata samlingspartiet Miljöpartiet de gröna Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Vänsterpartiet arbetsmarknadsutskottet civilutskottet finansutskottet försvarsutskottet justitieutskottet konstitutionsutskottet kulturutskottet miljö- och jordbruksutskottet näringsutskottet skatteutskottet socialförsäkringsutskottet socialutskottet trafikutskottet utbildningsutskottet utrikesutskottet sammansatta utrikes- och försvarsutskottet EU-nämnden EES EG ER ESV EU JO KOM NR OSSE RB RFR RJ RRS RS SOU URF Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Europeiska gemenskapen Europarådet Ekonomistyrningsverket Europeiska unionen Justitieombudsmännen (Riksdagens ombudsmän) Dokument från EU-kommissionen Nordiska rådet Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Riksbanken Rapporter från riksdagen Riksbankens Jubileumsfond Riksrevisionens styrelse Riksdagsstyrelsen Statens offentliga utredningar Utredningar från Riksdagsförvaltningen

7 Innehåll Perspektiv på året som gått Riksdagspartiernas arbetsår...8 Glimtar ur talmannens dagbok...28 Arbetet i riksdagen Beslut i riksdagsstyrelsen...36 Statens budget...38 EU-frågorna i riksdagen...40 Riksdagens internationella arbete...42 Besluten vilar på forskning...45 Siffror om val...48 Debatter och beslut Debatter...58 Öppna utfrågningar...60 Siffror om kammarens arbete...64 Beslut i korthet...66 Hitta bland besluten...179

8 September Oktober November December Februari Januari Mars April Maj Juni Juli Augusti

9 Perspektiv på året som gått INNEHÅLL Riksdagspartiernas arbetsår...8 Glimtar ur talmannens dagbok...28

10 FOTO: INGEMAR EDFALK

11 riksdagens årsbok 2013/14 Riksdagspartiernas arbetsår 9 Riksdagspartiernas arbetsår Under mandatperioden har det funnits åtta partier i riksdagen. Varje parti är organiserat i en partigrupp. Där diskuterar riksdagsledamöterna viktiga frågor innan de fattar beslut. Ledamöterna i en partigrupp samarbetar nära med partikamraterna utanför riksdagen. Varje parti företräds av en partiledare, Miljöpartiet av två språkrör. Partigruppen har en stark ställning Partigruppernas arbete är inte reglerat i lag. Det är det egna partiets bestämmelser och praxis som styr arbetet. I praktiken är likheterna stora mellan partigruppernas sätt att arbeta. Arbetet i partigruppen påverkas mycket av om partiet ingår i regeringen eller finns bland oppositionspartierna. Riksdagsarbetet påverkas i sin tur mycket av om partierna i regeringen har majoritet i riksdagen eller inte. Organisation och arbetsformer Partigrupperna leds av en styrelse eller ett förtroenderåd. Miljöpartiet har en samordningsgrupp. Gruppledarna ansvarar för det löpande arbetet i partigrupperna. Riksdagsledamöterna i partigrupperna är organiserade i utskott och kommittéer. Där utformas bland annat oppositionens motioner och ställningstaganden till regeringens propositioner. De 15 utskotten ansvarar för olika ämnesområden. Varje utskott består av 17 riksdagsledamöter. Partigruppen träffas ungefär en gång i veckan. Då diskuterar ledamöterna hur politiken ska utformas och hur de ska agera i utskotten och i kammaren, ledamöternas sammanträdessal. Mötena i partigruppen är slutna. Det ställs höga krav på att ledamöterna ska vara tillgängliga. När de inte är i riksdagen arbetar de ofta hemma i sin valkrets, är på resande fot eller arbetar internationellt. Åtta partier i riksdagen Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna har under perioden ingått i en borgerlig fyrpartiregering, Alliansen, med moderatledaren Fredrik Reinfeldt som statsminister. Övriga partier har varit oppositionspartier. Partier i riksdagen Allianspartierna I avsnittet Siffror om val finns uppgifter om det senaste valet Antal mandat/ ledamöter Moderaterna (M) 107 Folkpartiet liberalerna (FP) 24 Centerpartiet (C) 23 Kristdemokraterna (KD) 19 Oppositionspartierna 173 Socialdemokraterna (S) 112 Miljöpartiet de gröna (MP) 25 Sverigedemokraterna (SD) 20 Vänsterpartiet (V) Totalt 349

12 10 Riksdagspartiernas arbetsår riksdagens årsbok 2013/14 Centerpartiet Centerpartiet (C) är ett av allianspartierna och representerades av 23 riksdagsledamöter 2013/14. Partiledare sedan 2011 är Annie Lööf. FOTO: PONTUS LUNDAHL/TT Närodlad politik var ett av budskapen i det valmanifest som partiledare Annie Lööf presenterade i augusti 2014 i Stockholm.

13 riksdagens årsbok 2013/14 Riksdagspartiernas arbetsår 11 FOTO: JANERIK HENRIKSSON / TT Almedalsveckans sista dag var Centerpartiets dag. På plats i Visby i juli 2014, från vänster, landsbygdsminister Eskil Erlandsson, miljöminister Lena Ek, partiledare Anni Lööf, gruppledaren i riksdagen Anders W Jonsson samt it- och energiminister Anna-Karin Hatt. FOTO: MELKER DAHLSTRAND Omvärlden och Europa var ett tema i den allmänpolitiska debatten i oktober Centerprtiets Kerstin Lundgren fanns bland debattörerna. Partiledare: Annie Lööf (2011 ) Gruppledare: Anders W Jonsson Kanslichef: Malin Nordstrand Medlemmar: (dec 2013) Riksdagsledamöter: 23 Anställda i riksdagen: 26 E-post: Webbplats:

14 12 Riksdagspartiernas arbetsår riksdagens årsbok 2013/14 Folkpartiet Folkpartiet (FP) är ett av allianspartierna och representerades av 24 riksdagsledamöter 2013/14. Partiledare sedan 2007 är Jan Björklund. FOTO: FREDRIK SANDBERG / TT Förstatliga skolan en viktig fråga i valet. Partiledare Jan Björklund presenterar Folkpartiets valmanifest på en pressträff i riksdagen, augusti 2014.

15 riksdagens årsbok 2013/14 Riksdagspartiernas arbetsår 13 FOTO: ANNIKA AF KLERCKER / TT Festivalen Stockholm Pride 2014 avslutades med en stor parad. Bland de många deltagarna fanns, från vänster, folkpartisterna Barbro Westerholm, Birgitta Ohlsson, Maria Arnholm, Jan Björklund, Anna Starbrink och Lotta Edholm. FOTO: YVONNE ÅSELL / TT Folkpartiets ledamot i försvarsutskottet Allan Widman på plats i Almedalen i Visby, juli Partiledare: Jan Björklund (2007 ) Gruppledare: Johan Pehrson Kanslichef: Margareta Bosved Medlemmar: Riksdagsledamöter: 24 Anställda i riksdagen: 22 E-post: Webbplats:

16 14 Riksdagspartiernas arbetsår riksdagens årsbok 2013/14 Kristdemokraterna Kristdemokraterna (KD) är ett av allianspartierna och representerades av 19 riksdagsledamöter 2013/14. Partiledare sedan 2004 är Göran Hägglund. FOTO: JANERIK HENRIKSSON / TT. Partiledare Göran Hägglund för familjens talan i valdebatten i juni 2014.

17 riksdagens årsbok 2013/14 Riksdagspartiernas arbetsår 15 FOTO: HENRIK MONTGOMERY / TT. Kristdemokrater på plats i Almedalen i Visby, juli Från vänster barn- och äldreminister Maria Larsson, kommunalrådet Ebba Busch Thor och längst till höger Stefan Attefall, civil- och bostadsminister. FOTO: MELKER DAHLSTRAND. Dags för partiledardebatten i riksdagens kammare i oktober Göran Hägglund på väg att inta sin plats. Partiledare: Göran Hägglund (2004 ) Gruppledare: Emma Henriksson Kanslichef: Robert Lisborg Medlemmar: Riksdagsledamöter: 19 Anställda i riksdagen: 24 E-post: Webbplats:

18 16 Riksdagspartiernas arbetsår riksdagens årsbok 2013/14 Miljöpartiet Miljöpartiet (MP) var ett av oppositionspartierna och representerades av 25 riksdagsledamöter 2013/14. Språkrör sedan 2011 är Åsa Romson och Gustaf Fridolin. FOTO: PONTUS LUNDAHL / TT Miljöpartiets valaffischer presenterades vid en pressträff i riksdagen i augusti Levande affischpelare är, från vänster, Per Bolund, ekonomiskpolitisk talesperson, samt språkrören Åsa Romson och Gustav Fridolin.

19 riksdagens årsbok 2013/14 Riksdagspartiernas arbetsår 17 FOTO: MAJA SUSLIN / TT Isabella Lövin och Maria Wetterstrand vid en pressträff i Stockholm inför valet Att sätta stopp för statliga Vattenfalls planer på fler kolgruvor i Tyskland är ett viktigt mål om MP kommer i regeringsställning. FOTO: HENRIK MONTGOMERY / TT Miljöpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Per Bolund följer budgetdebatten om utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna inför riksdagens beslut i november Språkrör: Åsa Romson och Gustav Fridolin (2011 ) Gruppledare: Gunvor G Ericson och Mehmet Kaplan Kanslichef: Per Ängquist Medlemmar: cirka Riksdagsledamöter: 25 Anställda i riksdagen: 29 Webbplats:

20 18 Riksdagspartiernas arbetsår riksdagens årsbok 2013/14 Moderaterna Moderaterna (M) är ett av allianspartierna och representerades av 107 riksdagsledamöter 2013/14. Partiledare sedan 2003 är Fredrik Reinfeldt. FOTO: ADAM IHSE Statsminister Fredrik Reinfeldt talar inför förtroendevalda på Moderaternas årliga Sverigemöte i Göteborg, april 2014.

21 riksdagens årsbok 2013/14 Riksdagspartiernas arbetsår 19 FOTO: MELKER DAHLSTRAND I slutet av juni avtackades 82 ledamöter som beslutat att lämna sitt uppdrag till hösten. Bland dessa fanns Moderaternas Cristina Husmark Pehrsson, Anton Abele och Björn Samuelsson som här minglar tillsammans med Saila Quicklund utanför kammaren. FOTO: HENRIK MONTGOMERY / TT Justitieminister Beatrice Ask bjuder besökare i Moderaternas husvagn på våfflor under Almedalsveckan i Visby, juli Här med arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson. Partiledare: Fredrik Reinfeldt (2003 ) Gruppledare: Anna Kinberg Batra Kanslichef: Hans Birger Ekström Medlemmar: cirka Riksdagsledamöter: 107 Anställda i riksdagen: cirka 108 E-post: Webbplats:

22 20 Riksdagspartiernas arbetsår riksdagens årsbok 2013/14 Socialdemokraterna Socialdemokraterna (S) var ett av oppositionspartierna och representerades av 112 riksdagsledamöter 2013/14. Partiledare sedan 2011 är Stefan Löfven. FOTO: HENRIK MONTGOMERY / TT Presskonferens på Socialdemokraternas högkvarter i Stockholm i augusti Partiledaren Stefan Löfven med Margot Wallström som gör comeback i partipolitiken.

23 riksdagens årsbok 2013/14 Riksdagspartiernas arbetsår 21 FOTO: JANERIK HENRIKSSON / TT På första bänk i väntan på att partiledaren ska tala i Almedalen i Visby, juni Från vänster Mikael Damberg, Magdalena Andersson och partisekreterare Carin Jämtin samt veteranerna Lisbeth Palme och Ingvar Carlsson. FOTO: MELKER DAHLSTRAND Partiledardebatt inför valet till Europaparlamentet i maj Socialdemokraternas gruppledare Mikael Damberg företräder partiledare Stefan Löfven. Partiledare: Stefan Löfven (2011 ) Gruppledare: Mikael Damberg Kanslichef: Hans Dahlgren Medlemmar: drygt Riksdagsledamöter: 112 Anställda i riksdagen: ca 100 E-post: Webbplats:

24 22 Riksdagspartiernas arbetsår riksdagens årsbok 2013/14 Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna (SD) var ett av oppositionspartierna och representerades av 20 riksdagsledamöter 2013/14. Partiledare sedan 2005 är Jimmie Åkesson. FOTO: HENRIK MONTGOMERY / TT Partiledare Jimmie Åkesson presenterar partiets huvudbudskap i juni 2014.

25 riksdagens årsbok 2013/14 Riksdagspartiernas arbetsår 23 FOTO: HENRIK MONTGOMERY / TT Sverigedemokrater på första bänk i väntan på partiledarens tal i Almedalen i Visby, juli Från vänster riksdagsledamöterna Thoralf Alfsson, David Lång och Tony Wiklander. FOTO: MELKER DAHLSTRAND Partiledardebatt i kammaren i oktober Sverigedemokraternas Carina Herrstedt, närmast kameran, och Julia Kronlid är på plats. Partiledare: Jimmie Åkesson (2005 ) Gruppledare: Björn Söder Kanslichef: Helén Spaak Medlemmar: ca Riksdagsledamöter: 20 Anställda i riksdagen: 21 E-post: Webbplats:

26 24 Riksdagspartiernas arbetsår riksdagens årsbok 2013/14 Vänsterpartiet Vänsterpartiet (V) är ett av oppositionspartierna och representerades av 19 riksdagsledamöter 2013/14. Partiledare sedan 2012 är Jonas Sjöstedt. FOTO: JANERIK HENRIKSSON / TT Budskapet Inte till salu finjusteras inför partiledare Jonas Sjöstedts tal i Almedalen i Visby, juli 2014.

27 riksdagens årsbok 2013/14 Riksdagspartiernas arbetsår 25 FOTO: MELKER DAHLSTRAND Partiledardebatt i riksdagen inför valet till Europaparlamentet, i början av maj Partiledaren Jonas Sjöstedt möter pressen i kammarfoajén i pausen. FOTO: HENRIK MONTGOMERY / TT Vänsterpartister bänkade i Almedalen i Visby, juli Från vänster Rossana Dinamarca, Ulla Andersson och Ida Legnemark. Partiledare: Jonas Sjöstedt (2012 ) Gruppledare: Hans Linde Kanslichef: Irja Lindroth Medlemmar: (mars 2014) Riksdagsledamöter: 19 Anställda i riksdagen: 31 E-post: Webbplats:

28 Ekonomiskt stöd till riksdagspartierna Partiernas riksorganisationer får statligt stöd för sin allmänna verksamhet. Det statliga stödet baseras på antalet mandat i riksdagsvalet. Bidraget fördelas enligt fasta regler. Det görs ingen offentlig kontroll av hur bidraget används. Riksdagspartierna får också ekonomiskt stöd av riksdagen för sitt arbete där. Stödet ges i form av basstöd, stöd till politiska sekreterare åt riksdagens ledamöter och stöd till utrikes resor. Dessutom får partikanslierna i riksdagen ett indirekt stöd i form av fria lokaler och teknisk utrustning i Riksdagshuset. Partierna i tabellen nedan är ordnade efter antalet mandat. Den som söker utförligare uppgifter hänvisas till Partistöd 2014 tusental kronor S M MP FP C SD KD V Summa Allmän verksamhet Partistöd Kanslistöd Arbetet i riksdagen Basstöd Politiska sekreterare Utrikes resor Mandat från valet Avser bidragsåret Totalbeloppen för varje parti påverkas av riksdagsvalet, och räknas om efter det att valresultatet är fastställt.

29 FOTO: INGEMAR EDFALK Riksdagsledamöternas arvoden Ledamöterna är inte anställda i riksdagen utan är valda för en bestämd tid. Därför kallas deras betalning ar vode i stället för lön. Riksdagens arvodesnämnd bestämmer beloppet. Ledamöternas årsarvode Årsarvode kronor Beslut om månadsarvode fattas vanligen i november. Exempelvis för årsarvodet 2014 har de 12 månadsbeloppen nov december 2013 och januari oktober 2014 adderats. Källa: Riksdagsförvaltningen. Sök ledamöter på På riksdagens webbplats kan man söka ledamöter genom att utgå från namn, parti, hemort eller valkrets. När ledamöterna valdes in, vilka ledamöter som har ersättare och vilka som avgått kan man också få veta, liksom vilka motioner och interpellationer som en ledamot eller ett parti har stått bakom.

30 28 Glimtar ur talmannens dagbok riksdagens årsbok 2013/14 Glimtar ur talmannens dagbok Talmannen är riksdagens främsta företrädare och leder arbetet i kammaren. Talmannen är också värd vid evenemang i riksdagen, deltar i ceremonier runt om i landet och leder delegationer vid utlandsresor. Talmannen leder riksdagens arbete och ansvarar för hur det planeras och sköts. Dessutom är talmannen riksdagens främsta representant i såväl nationella som internationella sammanhang. De tre vice talmännen medverkar i detta arbete. Talman är den högsta post en person kan väljas till i Sverige, i rang efter kungen och före statsministern. Riksdagens talman leder många delegationsresor utomlands varje riksmöte. Talmannen tar också emot statschefer, ministrar och företrädare för internationella organisationer. Grupper av ledamöter från olika länder besöker talmannen varje år. Nedan ges ett axplock av talman Per Westerbergs resor och möten under riksmötet 2013/14. Per Westerberg har varit riksdagens talman september Riksmötet öppnar Alla ledamöter och gäster samlas i kammaren. På talmannens begäran öppnar kungen riksmötet 2013/14. 2 oktober Portugals president besöker talmannen President Anibal Cavaco Silva besöker riksdagen för ett möte med talman Per Westerberg och riksdagens ledamöter. Under mötet diskuteras bland annat EU-samarbetet, handel och bilaterala relationer mellan Sverige och Portugal. Under besöket träffar presidenten även statsminister Fredrik Reinfeldt, handelsminister Ewa Björling och representanter för näringslivet. 29 oktober Nordens talmän diskuterar framtidsfrågor Talman Per Westerberg deltar i Nordiska rådets 65:e session i Oslo. De nordiska parlamentens talmän har samlats för att diskutera Visioner för det framtida nordiska samarbetet. Fokus är inriktat på hur Norden möter dagens ungdom och om den nordiska modellen kommer att vara stabil och hållbar i framtiden. 7 november Turkiets premiärminister besöker riksdagen Talmannen tar emot Turkiets premiärminister Recep Tayyip Erdoğan. Premiärministern med delegation är inbjudna till ett möte i riksdagen med representanter från samtliga riksdagspartier. 25 november UN Women ordnar seminarium i riksdagen Med anledning av FN:s internationella dag för att avskaffa våld mot kvinnor håller organisationen UN Women ett seminarium i riksdagen. Temat är

31 riksdagens årsbok 2013/14 Glimtar ur talmannens dagbok 29 FOTO: MELKER DAHLSTRAND Talman Per Westerberg inleder FN-konferensen i riksdagen om att förebygga mäns våld mot kvinnor. Här i samspråk med Margareta Winberg, tidigare S-ledamot. Vad krävs för att rättsväsendet ska förebygga mäns våld mot kvinnor? I sitt inledningstal gör talmannen en tillbakablick till års riksdag. Då motionerades om att våldsutsatta hustrur skulle få rätt att flytta från sina makar på den tiden måste makar bo tillsammans. Det blev ingen lagändring då, men frågan kom upp igen. År 1860 kom en förordning om skilsmässa. Året därpå kom en förordning om misshandel som för första gången kriminaliserade allt våld inom äktenskapet. Detta var historiskt, säger talmannen. 3 december Ryska talmannen på besök Ryska federationsrådets talman Valentina Matvijenko med delegation besöker riksdagen. På programmet står också en audiens med kung Carl XVI Gustaf och ett möte med utrikesminister Carl Bildt. 11 december Minnesceremoni för Nelson Mandela En minnesgudstjänst till Nelson Mandelas minne hålls i Storkyrkan i Stockholm. Talman Per Westerberg håller ett anförande. 12 december Seminarium med Nobels fredspristagare Ahmet Üzümcü År 2013 gick Nobels fredspris till Ahmet Üzümcü, generaldirektör för OPWC, organisationen för förbud mot kemiska vapen. Vid hans besök i riksdagen hålls ett seminarium. Talmannen inleder och hälsar deltagarna välkomna. 18 december Talmannen och statsministern uppvaktar drottningen Talman Per Westerberg och statsminister Fredrik Reinfeldt deltar i en mottagning på Kungliga slottet för att uppvakta drottning Silvia på 70-årsdagen. Drottningen fyller år den 23 december. 22 december Manifestation mot rasism I Stockholmsförorten Kärrtorp samlas runt personer för att gemensamt manifestera mot rasism. Talman Per Westerberg närvarar och uttalar sig med anledning av det politiska våldet. Vi får aldrig vika oss för våldet som politiskt argument eller metod att strypa mötes- och yttrandefriheten. Våldet utgör ytterst ett hot både mot demokratin och vårt öppna fria toleranta samhälle med människors lika värde, säger talmannen.

32 30 Glimtar ur talmannens dagbok 15 januari Mottagning för diplomater Talmannen bjuder in till den årliga mottagningen för diplomatiska kåren i Sverige. Där träffar ambassadörer och chargé d affaires ledamöter och representanter från Riksdagsförvaltningen. Syftet med mottagningen är att fördjupa riksdagens kontakter och utbyten med andra länder och deras parlariksdagens årsbok 2013/14 FOTO: MELKER DAHLSTRAND OCH RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN Andre vice talman Ulf Holm välkomnar besökare på den årliga diplomatmiddagen i riksdagen. Talman Per Westerberg styrker prinsessan Madeleines dotters identitet med sin underskrift. Ungdomens riksdag där 349 gymnasieungdomar agerar ledamöter för en dag januari 200-årsminnet av freden i Kiel hedras Riksdagen uppmärksammar 200-årsminnet av freden i Kiel med en ceremoni i kammaren. Freden stiftades mellan Sverige och Storbritannien å ena sidan och Danmark å den andra. Talman Per Westerberg håller ett anförande och Nacka Musikklasser står för musiken. Sverige är kanske det land i världen som har haft den längsta sammanhängande fredsperioden. Detta är något vi kan vara mycket stolta över, säger talmannen i sitt anförande. ment. Talmannen håller ett tal där han informerar om riksdagens arbete. 17 januari Riga som kulturhuvudstad invigs Den lettiska huvudstaden Riga blir Europas kulturhuvudstad 2014, tillsammans med Umeå. Talmannen deltar i invigningen av kulturhuvudstaden Riga. 31 januari Gymnasielever intar riksdagen Under dagen intas riksdagen av 349 gymnasieelever. De kommer från Vilhelmina i norr till Malmö i söder och deltar i Ungdomens riksdag som äger rum för åttonde gången. Som talman är detta för mig en högtidlig och viktig dag. Det är ju på er, Sveriges unga, som vår framtida demokrati vilar, säger talman Per Westerberg i sitt inledningstal i kammaren. 4 7 februari 250-årsminnet av avtal med Marocko Talman Per Westberg med delegation besöker marockanska representantkammaren och talman Karim Ghellab. Per Westberg överlämnar en kopia av det första avtalet mellan Marocko och Sverige som slöts 1763, för 250 år sedan. Avtalet rör fred, handel och navigation och lämnas för att markera slutet på jubileumsåret Flera mö-

33 riksdagens årsbok 2013/14 Glimtar ur talmannens dagbok 31 ten hålls under resan kring frågor som demokratisk utveckling, mänskliga rättigheter, EU-samarbete och parlamentariskt samarbete. 26 februari Prinsessan Madeleines nyfödda dotter bevittnas Prinsessan Madeleines dotter föds i New York. Två amerikanska läkare intygar den nyföddas identitet inför kungen. Några dagar senare undertecknas på Kungliga slottet en vittnesbekräftelse av talman Per Westerberg, statsminister Fredrik Reinfeldt (M), riksmarskalk Svante Lindqvist och överhovmästarinnan Alice Trolle- Wachtmeister. 12 mars Talmannen inleder Latinamerikadagen Latinamerikadagen är temat vid ett seminarium i riksdagen. Det arrangeras där för femte gången. Talmannen inleder seminariet. Årets tema är förbindelserna mellan Sverige och Latinamerika. 18 mars Moldaviens talman på besök Moldaviens talman Igor Corman besöker riksdagen tillsammans med representanter för det liberala partiet och det demokratiska partiet. Under besöket träffar delegationen talman Per Situationen i Ukraina är en av de frågor som diskuteras när EU-ländernas talmän träffas i Litauen. Westerberg, förste vice talman Susanne Eberstein, ledamöter från de olika riksdagspartierna samt utrikesutskottet. Ett möte med utrikesminister Carl Bildt ingår också i programmet. 4 april Talmannen träffar Europaparlamentets talman Inför talmanskonferensen för EU-länder som hålls i Vilnius den 6 8 april gör talman Per Westerberg ett informellt besök vid Europaparlamentet i Bryssel. Riksdagens talman besöker bland annat Europaparlamentets talman Martin Schulz. 8 april Talmanskonferens i Vilnius Europeiska unionens talmän samlas i Litauens huvudstad Vilnius till årets talmanskonferens. Konferensen fokuserar på situationen i Ukraina, Östliga partnerskapet och relationerna mellan EU:s parlament. En deklaration antas för att uppmärksamma romernas intressen på den internationella Romadagen. 11 april 45 år av diplomatiska förbindelser med Vietnam Vietnams vice premiärminister Vu Van Ninh med delegation besöker Sverige. FOTO: OLGA POSAŠKOVA, LITAUISKA PARLAMENTET SEIMAS

34 32 Glimtar ur talmannens dagbok 23 april Talmannen inleder FN-konferens Talman Per Westerberg inledningstalar under en internationell parlamentarisk FN-konferens om befolkningsfrågor i riksdagen. Parlamentariker, ministrar och representanter för civilsamhället från ett hundratal länder deltar. Konferensen är den sjätte i sitt slag och syftet är att följa upp det handlingsriksdagens årsbok 2013/14 FOTO: KRISTIAN POHL, REGERINGSKANSLIET FN-konferens i befolkningsfrågor i riksdagen med deltagare från hundratalet länder. Syftet med besöket är att uppmärksamma 45 år av diplomatiska förbindelser mellan Sverige och Vietnam med fokus på bland annat ekonomi. Under besöket i Sverige träffar den vietnamesiska delegationen även representanter för regeringen. program om befolkningsfrågor som antogs i Kairo Där slås fast att kvinnor har rätt till god mödrahälsovård, sexualupplysning, preventivmedel, jämställdhet och säker abort, där det är lagligt. Sveriges riksdag, Riksdagens tvärpolitiska grupp för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och Utrikesdepartementet är arrangörer för konferensen. 29 april Nyblivna belgiska kungaparet på besök Det belgiska kungaparet, kung Philippe och drottning Mathilde, besöker Sveriges riksdag med anledning av kung Philippes trontillträde Kungaparet tas emot på Riksplan av riksdagens talman Per Westerberg och riksdagsdirektör Kathrin Flossing. Därefter följer ett möte med talmanspresidiet. 15 maj Norska grundlagen fyller 200 år Talman Per Westerberg deltar i firandet av att det var 200 år sedan den norska grundlagen antogs. Folkvilja och kompromissvilja som bottnar i en konstruktiv pragmatism har varit och är grundbultar i vår fredliga demokratiska utveckling. Men viktigt är att komma ihåg att det är ett ständigt pågående arbete att utveckla demokratin, säger talmannen i sitt anförande maj Delegation besöker Pakistan och Indien Talmannen besöker Indien och Pakistan tillsammans med en delegation. Syftet med besöket är att främja demokratisk utveckling, parlamentariskt samarbete och handelsförbindelser. I Pakistan står frågor kring mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter, ekonomisk utveckling samt hur länderna kan utveckla sitt parlamentariska utbyte på agendan. Den svenska delegationen träffar även medlemmar av den kvinnliga parlamentarikergruppen, den svenskpakistanska vänskapsföreningen och representanter för det civila samhället.

35 riksdagens årsbok 2013/14 Glimtar ur talmannens dagbok 33 På programmet i Indien stod möten med Walshe Patil, talman för Indiens nationalförsamling, och handelsinriktade möten. 27 maj Estlands nyvalde talman på besök Talman Per Westerberg tar emot Estlands nyvalde talman Eiki Nestor med delegation. Talman Eiki Nestor träffar också partiledare Stefan Löfven (S) och finansutskottet samt har en audiens på Kungliga slottet. 6 juni Flaggceremoni för nya medborgare På nationaldagen är talman Per Westerberg värd för en flaggceremoni för nyblivna svenska medborgare på Riksplan, utanför Östra riksdagshuset. Den följs av en guidad tur i Riksdagshuset och talmannen tar emot i kammaren. Personligt inbjudna till ceremonin var de som under förra året blivit svenska medborgare och var skrivna i Sundbyberg, Nacka, Danderyd, Vaxholm, Tyresö, Upplands Väsby, Norrtälje, Södertälje och Nykvarn. Min övertygelse är att den starkaste utvecklingskraften skapas i samhällen med mångfald i idéer, kunskap, kulturer och bakgrund, säger talmannen i sitt anförande. 7 juni 200 års fred i Norden firas Under 200 år har det varit fred i Norden. En ceremoni för att fira detta hålls vid Bohus fästning i Kungälv, norr om Göteborg, och talmannen deltar. 12 juni Israels talman på besök Per Westerberg tar emot Israels talman Yuli-Yoel Edelstein. Ett möte hålls i riksdagen där även ledamöter deltar. Arbetskraftsinvandring, entreprenörskap, miljöfrågor och ökade parlamentariska förbindelser står på dagordningen. Talman Edelstein träffar också förste vice talman Susanne Eberstein, utrikesutskottet, arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M) samt får audiens i Kungliga slottet. 17 juni Rumäniens talman på besök Per Westerberg tar emot Rumäniens talman Valeriu Zgonea. Under besöket träffar talman Zgonea även migrationsminister Tobias Billström (M), Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven samt representanter från socialförsäkringsutskottet, utrikesutskottet och EU-nämnden. 10 juli Ceremoni för Raoul Wallenberg i USA Raoul Wallenberg hedras med amerikanska kongressens guldmedalj. Ceremonin hålls i Washington D.C. med medlemmar i Raoul Wallenbergs familj, talman Per Westerberg och utrikesminister Carl Bildt (M). Under besöket träffar Per Westerberg även representanthusets talman John Boehner och demokraternas minoritetsledare Nancy Pelosi augusti Nordisk-baltiskt talmansmöte i Litauen Det årliga mötet mellan de nordiska och baltiska talmännen hölls i Palanga i Litauen. På dagordningen stod bland annat EU-frågor och ekonomiska frågor. Även krisen i Krim i Ukraina diskuterades. Flaggan hissas på den årliga ceremonin för nyblivna svenska medborgare på nationaldagen. FOTO: MELKER DAHLSTRAND

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Webbplats www.riksdagen.se Postadress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm Besöksadresser Allmänhetens entré, Riksgatan 3 Riksdagsbiblioteket,

Läs mer

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Lättläst: innehållet och språket är anpassat för att ge lite lättare texter till dem som behöver det. Sveriges riksdag Webbplats www.riksdagen.se Postadress Sveriges

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i riksdagsordningen; SFS 2009:1332 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 26 november 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om riksdagsordningen

Läs mer

Riksdagen en kort vägledning

Riksdagen en kort vägledning Riksdagen en kort vägledning September 2007 Folket bestämmer Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras. Alla kan inte vara med och bestämma om allting.

Läs mer

Från val till val. Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen?

Från val till val. Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen? Från val till val Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen? Fyra allmänna val i Sverige Riksdag + landsting + kommun (Vart fjärde år) Eu (Vart femte år) Sverige har 20 platser i Europaparlamentet

Läs mer

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska 2 Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Webbplats www.riksdagen.se Postadress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm Besöksadresser

Läs mer

RikSDAgens årsbok 2013/14

RikSDAgens årsbok 2013/14 RikSDAgens årsbok 2013/14 RIKSDAGENS ÅRSBOK 2013/14 RIKSDAGENS ÅRSBOK 2013/14 Redaktion: Riksdagsförvaltningens informationsenhet Text: Riksdagsförvaltningen svarar för texten där inget annat anges Utskottskanslierna

Läs mer

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska 2 Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Webbplats www.riksdagen.se Postadress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm Besöksadresser

Läs mer

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen Riksdagen en kort vägledning Studiematerial från riksdagen 2 Riksdagen en kort vägledning Folket bestämmer Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras.

Läs mer

Riksdagen. en kort vägledning

Riksdagen. en kort vägledning Riksdagen en kort vägledning 2 Riksdagen en kort vägledning Folket bestämmer Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras. Alla kan inte vara med och

Läs mer

Ärendeplan för kammaren (preliminär) 22 oktober 31 december 2014

Ärendeplan för kammaren (preliminär) 22 oktober 31 december 2014 Ärendeplan för kammaren (preliminär) 22 oktober 31 december 2014 Onsdag 19 november 9.00 Votering kl. 16.00 Tillgänglig tid: 14 tim. 0 min. Beräknad tid: 1 tim. 10 min. KU3 Några ändringar på tryck- och

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Faktamaterial till bilderna om Arbetet i Kammare och utskott

Faktamaterial till bilderna om Arbetet i Kammare och utskott Arbetet i kammare och utskott Bild 1. Faktamaterial till bilderna om Arbetet i Kammare och utskott Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som

Läs mer

Öppet hus i riksdagen Program. Välkommen! Lördag 14 mars kl. 12 16

Öppet hus i riksdagen Program. Välkommen! Lördag 14 mars kl. 12 16 Öppet hus i riksdagen Program Välkommen! Lördag 14 mars kl. 12 16 2 Öppet Hus i riksdagen Aktiviteter på bestämda klockslag Kl. 12.20 Miniriksdag för barn (se sid. 7) Kl. 13.00 Föreläsning: Riksdagen och

Läs mer

En guide till Sveriges riksdag

En guide till Sveriges riksdag En guide till Sveriges riksdag Riksdagshuset på Helgeandsholmen mitt i Stockholm är centrum för den svenska demokratin. Här beslutas om lagar och om statsbudgeten. Följ med på en rundtur i Riksdagshuset!

Läs mer

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Bilderna på omslaget finns också inne i broschyren. Där kan du läsa vad de föreställer. Sveriges riksdag på lättläst svenska Innehåll Sveriges riksdag och demokratin...3

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Väljarkontraktet Karin Nelsson

Väljarkontraktet Karin Nelsson Väljarkontraktet 2014-06-29 Karin Nelsson Mätning om partisympati? Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets relation till sitt parti med avseende på olika parametrar. Undersökningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i riksdagsordningen; SFS 1998:734 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om riksdagsordningen

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2013

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2013 Väljaropinion i samarbete med Metro Moderaternas lägsta stöd Kampen om tredje platsen i svensk politik är viktig, inte minst för MP och SD men också för vilken regering vi kommer att ha 2014. Miljöpartiet

Läs mer

Utskottens uppföljning och utvärdering. en grundlagsreglerad uppgift

Utskottens uppföljning och utvärdering. en grundlagsreglerad uppgift Utskottens uppföljning och utvärdering en grundlagsreglerad uppgift Utskottens uppföljning och utvärdering en grundlagsreglerad uppgift 3 Utskottens uppföljning och utvärdering en grundlagsreglerad uppgift

Läs mer

Riksdagens protokoll 2011/12:53. Tisdagen den 20 december. Protokoll. Kl /12:53. 1 Statsbudget för 2012

Riksdagens protokoll 2011/12:53. Tisdagen den 20 december. Protokoll. Kl /12:53. 1 Statsbudget för 2012 Riksdagens protokoll 2011/12:53 Tisdagen den Kl. 13.20 13.33 Protokoll 2011/12:53 1 Statsbudget för 2012 Statsbudget för 2012 Föredrogs finansutskottets betänkande 2011/12:FiU10 Statsbudget för 2012. Kammaren

Läs mer

EU på 10 minuter 2010

EU på 10 minuter 2010 EU på 10 minuter 2010 1 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro April Löfven går hem, men inte Lööf Socialdemokraterna kan andas ut opinionen går åt deras håll igen. Dock ska man minnas att nu, så här i halvtid i en mandatperiod,

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i riksdagsordningen; SFS 2012:393 Utkom från trycket den 15 juni 2012 utfärdad den 7 juni 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 kap. 15, 3 kap. 2,

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

Utskottens arbete med forsknings- och framtidsfrågor. för beslutsunderlag av hög kvalitet

Utskottens arbete med forsknings- och framtidsfrågor. för beslutsunderlag av hög kvalitet Utskottens arbete med forsknings- och framtidsfrågor för beslutsunderlag av hög kvalitet Utskottens arbete med forsknings- och framtidsfrågor 3 Utskottens arbete med forsknings- och framtidsfrågor för

Läs mer

Arbetet i kammare och utskott. Studiematerial från riksdagen

Arbetet i kammare och utskott. Studiematerial från riksdagen Arbetet i kammare och utskott Studiematerial från riksdagen 2 Arbetet i kammare och utskott Riksdagens uppgifter Riksdagen ska representera människorna i Sverige. Riksdagen fattar beslut om lagar, oftast

Läs mer

Det politiska läget Juni 2016

Det politiska läget Juni 2016 Det politiska läget Juni 2016 Sverige är på fel väg Tycker du att Sverige idag är på rätt eller fel väg? * Frågan har tidigare också ställts i följande form: Rent allmänt, tycker du att utvecklingen i

Läs mer

År Antal evenemang Antal unika deltagare Antal unika arrangörer

År Antal evenemang Antal unika deltagare Antal unika arrangörer Almedalsveckan Statistik 2015 5 juli 2015 Statistik Almedalsveckan 2015 År Antal evenemang Antal unika deltagare Antal unika arrangörer 2015 3465 35000 1645 2014 3513 35 000 1459 2013 2285 20 000 1229

Läs mer

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar in även på det parti som gör bäst jobb. Fredrik

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro. September 2015

Väljaropinion i samarbete med Metro. September 2015 Väljaropinion i samarbete med Metro September Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Om undersökningen o Metod o Bakgrundsvariabler 3. Resultat 4. Slutsatser och rekommendationer 5. Att läsa rapporten

Läs mer

Så styrs Sverige. 8 a och c

Så styrs Sverige. 8 a och c Så styrs Sverige 8 a och c Demokrati - Diktatur Demokrati Allmän och lika rösträtt Maktdelning Fria val Parlamentarism Offentlighetsprincip Åsikts-, yttrande- och religionsfrihet Tryckfrihet Rätt att resa

Läs mer

Instuderingsfrågor till Tema demokrati

Instuderingsfrågor till Tema demokrati Instuderingsfrågor till Tema demokrati 1. Vilka skapar den svenska demokratin? (s.1) Medborgarna i Sverige 2. Hur många ledamöter beslutar åt medborgarna i riksdagen? (s.2) 349 ledamöter 3. Varför finns

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Socialdemokraternas tullar på trogna Det är den lägsta noteringen någonsin för Socialdemokraterna. De har tappat var sjätte väljare på en månad maken till

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Riksdagens protokoll 1994/95:39. Fredagen den 9 december. Protokoll 1994/95:39. Kl Hänvisning av ärenden till utskott

Riksdagens protokoll 1994/95:39. Fredagen den 9 december. Protokoll 1994/95:39. Kl Hänvisning av ärenden till utskott Riksdagens protokoll 1994/95:39 Fredagen den Protokoll 1994/95:39 Kl. 14.00 14.04 1 Hänvisning av ärenden till utskott Föredrogs och hänvisades Propositioner 1994/95:45 till lagutskottet 1994/95:115 till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i riksdagsordningen; SFS 2009:176 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 12 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om riksdagsordningen

Läs mer

Riksdagen i samhället. Studiematerial från riksdagen

Riksdagen i samhället. Studiematerial från riksdagen Riksdagen i samhället Studiematerial från riksdagen 2 3 Riksdagens uppgifter Vad är politik? Riksdagen är Sveriges folkvalda parlament. Här arbetar 349 politiker från åtta olika partier med ett spännande

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Januari 2013

Väljaropinion i samarbete med Metro Januari 2013 Väljaropinion i samarbete med Metro Januari 2013 Sverige är på väg åt fel håll För första gången menar fler att Sverige är på väg åt fel håll än de som menar att landet är på rätt väg. Detta samtidigt

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro Juni Statsman och förtroende För första gången är det fler som vill ta en öl, eller motsvarande, med Stefan Löfven än Fredrik Reinfeldt. Det är förstås ingen viktig

Läs mer

Karin Nelsson. Svenska folkets förtroende för partiledarna och språkrören

Karin Nelsson. Svenska folkets förtroende för partiledarna och språkrören 2014-08-26 Karin Nelsson Svenska folkets förtroende för partiledarna och språkrören Mätning om politiska åsikter Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets förtroende för de olika

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro. Augusti 2015

Väljaropinion i samarbete med Metro. Augusti 2015 Väljaropinion i samarbete med Metro Augusti Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Om undersökningen o Metod o Bakgrundsvariabler 3. Resultat 4. Slutsatser och rekommendationer 5. Att läsa rapporten

Läs mer

Lärarbarometern. Eftervalsenkät

Lärarbarometern. Eftervalsenkät Lärarbarometern Eftervalsenkät 18 september 2014 Lärarbarometern som drivs av Lektion.se har genomfört en undersökning om vad lärare tycker ska ske med utbildningspolitiken efter valet. Enkäten har skickats

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar

Läs mer

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014 Resultat Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna Oktober Om undersökningen Undersökningens genomfördes i Demoskops slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa internetpanel, OnlinePanelen.

Läs mer

Är det partiledarna som avgör valet?

Är det partiledarna som avgör valet? Är det partiledarna som avgör valet? 2013-07-02 Väljarnas drivkrafter 2 En av de mest seglivade myterna inom väljarforskningen är föreställningarna om stora och växande effekter av partiledare. Moderna

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Moderat dominans I skuggan av S-krisen så dominerar Moderaterna decembermätningen med 34,3 procent. Socialdemokraterna sjunker något till 24,1 procent,

Läs mer

Materialet framtaget i Projekt Mitt val.

Materialet framtaget i Projekt Mitt val. För mer demokrati 2 Materialet framtaget i Projekt Mitt val. Ett projekt i samverkan med FUB och Riks-Klippan med stöd från Allmänna Arvsfonden och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Projektledare:

Läs mer

Väljarkontraktet. 2014-06-29 Karin Nelsson

Väljarkontraktet. 2014-06-29 Karin Nelsson Väljarkontraktet 2014-06-29 Karin Nelsson Mätning om partisympati? Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets relation till sitt parti med avseende på olika parametrar. Undersökningen

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro. September 2016

Väljaropinion i samarbete med Metro. September 2016 Väljaropinion i samarbete med Metro tember Hur skulle du rösta om det vore riksdagsval i dag? Jämförelse med augusti 25, 23,0% 23,6% 23, 22,9% 24, 10% 0% 7,1% 8,0% 6, 6, 4,9% 3,9% 4,0% 2,9% % 3, 3,1% %

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer

Riksdagens protokoll 2009/10:8. Onsdagen den 30 september. Protokoll. Kl /10:8. 1 Justering av protokoll

Riksdagens protokoll 2009/10:8. Onsdagen den 30 september. Protokoll. Kl /10:8. 1 Justering av protokoll Riksdagens protokoll 2009/10:8 Onsdagen den Kl. 09.00 09.03 Protokoll 2009/10:8 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 24 september. 2 Val av ledamöter i Nordiska rådets svenska delegation

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR16 Trafikutskottet. Framtidens flyg

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR16 Trafikutskottet. Framtidens flyg Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR16 Trafikutskottet Framtidens flyg Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR16 3 Förord Trafikutskottets arbetsgrupp för forskningsfrågor har låtit ta fram en studie om

Läs mer

Riksdagens protokoll 2012/13:50. Måndagen den 14 januari. Protokoll. Kl. 15.00 15.02 2012/13:50. 1 Justering av protokoll

Riksdagens protokoll 2012/13:50. Måndagen den 14 januari. Protokoll. Kl. 15.00 15.02 2012/13:50. 1 Justering av protokoll Riksdagens protokoll 2012/13:50 Måndagen den Kl. 15.00 15.02 Protokoll 2012/13:50 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 17, 18, 19 och 20 december. 2 Meddelande om partiledardebatt Talmannen

Läs mer

Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse Konstitutionsutskottets yttrande 2009/10:KU1y Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse Till finansutskottet Finansutskottet har den 24 september 2009 beslutat bereda övriga utskott tillfälle att avge yttrande

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla om kvaliteten på badvattnet

Läs mer

Välkommen till riksdagen

Välkommen till riksdagen Sveriges riksdag 2 Sveriges riksdag Välkommen till riksdagen Öppenhet och tillgänglighet är viktiga inslag i den svenska demokratin och i riksdagens arbete. På riksdagens webbplats www.riksdagen.se kan

Läs mer

Utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse Konstitutionsutskottets yttrande 2016/17:KU1y Utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 22 september 2016 att ge övriga utskott tillfälle att senast

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Europeisk skyddsorder

Europeisk skyddsorder Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU4 Europeisk skyddsorder Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om europeisk skyddsorder (prop. 2014/15:139) med två

Läs mer

Välkommen till riksdagen

Välkommen till riksdagen Sveriges riksdag 2 Sveriges riksdag Välkommen till riksdagen Öppenhet och tillgänglighet är viktiga inslag i den svenska demokratin och i riksdagens arbete. På riksdagens webbplats www.riksdagen.se kan

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro. December 2016

Väljaropinion i samarbete med Metro. December 2016 Väljaropinion i samarbete med Metro ember Hur skulle du rösta om det vore riksdagsval i dag? Jämförelse med november 24, 24, 24, 19,0% 22, 21, 10% 0% 8, 7, 7, 8,0% 4,9% 5,9% 4, 3, 3, 3, 2, 2, 1,1% M C

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro September 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro September 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro September 2011 Ekonomi viktigast Den ekonomiska situationen i världen har gjort att folket rankar ekonomi som den viktigaste politiska frågan just nu. Tidigare har arbetslöshet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013

ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 Omslag: Melker Dahlstrand Form och produktion: b-e-r-g.se Tryck: Riksdagens interntryckeri, mars 2014 ISBN: 978-91-86673-44-4 ISSN: 2001-8541 All offentlig

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro ember Vem kan man lita på? SD ökar i alla opinionsinstituts mätningar, men hamnar på olika nivåer. Vilket inte alls är konstigt, det beror på vilken metod som används.

Läs mer

Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål

Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål Utrikesutskottets yttrande 2008/09:UU3y Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål Till justitieutskottet Justitieutskottet har den 28 oktober 2008 (prot. 2007/08:6 7) beslutat

Läs mer

NUTIDSTEST JANUARI 2012

NUTIDSTEST JANUARI 2012 NUTIDSTEST JANUARI 2012 Block 1 Fråga 1 Den 21 januari var det tio år sedan det mest uppmärksammade hedersmordet i Sverige begicks. Vad hette flickan som mördades? 1 Fadime Sahindal x Abbas Rezai 2 Pela

Läs mer

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - -

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 459 Offentligt - - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Statsministerns presentation av ordförandeskapsprioriteringarna i riksdagen den 23 juni Herr/Fru talman,

Läs mer

FLERPARTIMOTION MOTION TILL RIKSDAGEN: 2014/15:M AV ANNA KINBERG BATRA M.FL. (M,C,FP,KD) MED ANLEDNING AV PROP. 2014/15:99

FLERPARTIMOTION MOTION TILL RIKSDAGEN: 2014/15:M AV ANNA KINBERG BATRA M.FL. (M,C,FP,KD) MED ANLEDNING AV PROP. 2014/15:99 FLERPARTIMOTION MOTION TILL RIKSDAGEN: 2014/15:M AV ANNA KINBERG BATRA M.FL. (M,C,FP,KD) MED ANLEDNING AV PROP. 2014/15:99 Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:M av Anna Kinberg Batra m.fl. (M,

Läs mer

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET 4.8.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 229/1 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPAPARLAMENTET Arbetsordning för Konferensen mellan de parlamentariska

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Civilutskottets betänkande 2013/14:CU5 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens förslag i proposition 2012/13: 178 En tydligare

Läs mer

Innehåll. EU:s historia - varför bildades EU? Förhindra krig Genom att skapa ett ömsesidigt ekonomiskt och politiskt beroende

Innehåll. EU:s historia - varför bildades EU? Förhindra krig Genom att skapa ett ömsesidigt ekonomiskt och politiskt beroende Innehåll EU:s historia - varför bildades EU? Förhindra krig Genom att skapa ett ömsesidigt ekonomiskt och politiskt beroende 1 Från kol och stål till en inre marknad EEG (Romfördraget) Euratom 1958 Gemensam

Läs mer

Europaparlamentsvalet

Europaparlamentsvalet Europaparlamentsvalet 25.5.2014 Valarrangemangen Parlaments verksamhet och uppgifter Valdeltagande 1 Europaparlamentsvalet Ordnas vart femte år Parlamentet är unionens enda beslutsorgan vars uppsättning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om stöd till partigrupperna för riksdagsledamöternas arbete i riksdagen; SFS 2016:1109 Utkom från trycket den 6 december 2016 utfärdad den 24 november 2016. Enligt riksdagens

Läs mer

PRAKTIKRAPPORT. Presentation av praktikplatsen

PRAKTIKRAPPORT. Presentation av praktikplatsen Yrkesförberedande praktik, 30 hp Masterprogrammet i statsvetenskap (HT08) Statsvetenskapliga institutionen Stockholms universitet PRAKTIKRAPPORT Arbetsplats: Omfattning: Handledare: Adress: Sveriges riksdag

Läs mer

Opinionsundersökningar i samhällsdebatten!

Opinionsundersökningar i samhällsdebatten! Det poli)ska läget Opinionsundersökningar i samhällsdebatten! Ebba Busch Thor vann debatten! n= 558! 11 okt 2015!! Ebba Busch Thor (KD)! 19%! Jan Björklund (FP)! Jimmie Åkesson (SD)! 15%! 16%! Anna Kinberg

Läs mer

Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever. Juli 2012

Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever. Juli 2012 ! Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever Juli 2012 Vad tycker väljarna? Varje månad frågar vi de som deltar i någon av YouGovs undersökningar vad de

Läs mer

Lärarhandledning till Demokrativerkstaden

Lärarhandledning till Demokrativerkstaden Lärarhandledning till Demokrativerkstaden 2 Lärarhandledning Demokrativerkstaden Om lärarhandledningen I lärarhandledningens första del finns det tips, förslag och information om hur du kan förbereda eleverna

Läs mer

Begäran om skrivelse från regeringen inför EU:s vårtoppmöte

Begäran om skrivelse från regeringen inför EU:s vårtoppmöte Finansutskottets betänkande 2010/11:FiU45 Begäran om skrivelse från regeringen inför EU:s vårtoppmöte Sammanfattning I betänkandet föreslås att riksdagen ska besluta om att inför EU:s toppmöte den 24 25

Läs mer

Sverige i EU. Svenska representanter i EU

Sverige i EU. Svenska representanter i EU ! EU-upplysningen Snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad innebär det att Sverige är med i EU? Hur arbetar regeringen och riksdagen med EUfrågor? Varför har inte Sverige euro? Sverige i EU

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN

2014 ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2014 ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN Bilden på omslaget är tagen i Sammanbindningsbanan i Östra riksdagshuset. Foto: Melker Dahlstrand Form och produktion: Riksdagsförvaltningen Tryck: Riksdagens

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Maj 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro Maj 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro Maj 2011 Arbetslösheten Moderaternas rysare För första gången har Socialdemokraterna högre förtroende än Moderaterna i den för folket viktigaste frågan nämligen arbetslösheten.

Läs mer

Välkommen till riksdagen

Välkommen till riksdagen Sveriges riksdag 2 Sveriges riksdag Välkommen till riksdagen Öppenhet och tillgänglighet är viktiga inslag i den svenska demokratin och i riksdagens arbete. På riksdagens webbplats www.riksdagen.se kan

Läs mer

Riksdagens protokoll 1998/99:65. Tisdagen den 9 mars. Protokoll 1998/99:65. Kl Justering av protokoll

Riksdagens protokoll 1998/99:65. Tisdagen den 9 mars. Protokoll 1998/99:65. Kl Justering av protokoll Riksdagens protokoll 1998/99:65 Tisdagen den Protokoll 1998/99:65 Kl. 14.00 14.02 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 1, 2 och 3 mars. 2 Meddelande om frågestund Talmannen meddelade

Läs mer

Valberedningens förslag till partistyrelse

Valberedningens förslag till partistyrelse Valberedningens förslag till partistyrelse Partiordförande Jimmie Åkesson Ort: Sölvesborg Ålder: 32 år Motivering: Jimmie har gjort ett fantastiskt arbete som partiets ordförande i drygt sex år, han har

Läs mer

Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige

Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige Socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU3 Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2004/05:168 Återsändande av

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Årsredovisning FÖR Riksdagsförvaltningen 2012

Årsredovisning FÖR Riksdagsförvaltningen 2012 Årsredovisning FÖR Riksdagsförvaltningen 2012 Omslag: Melker Dahlstrand Form och produktion: b-e-r-g.se Tryck: Östertälje tryckeri, Stockholm 2013 Upplaga: 1 000 ex. Årsredovisning för Riksdagsförvaltningen

Läs mer

SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet 2014

SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet 2014 SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet Sveriges Televisions vallokalsundersökning bygger på enkätsvar från väljare vid vallokaler och förtida röstningslokaler. Resultaten är ovägda. Valu är SVT:s återkommande

Läs mer

Riksdagsvalet 2014 Tittande på TV och på webben

Riksdagsvalet 2014 Tittande på TV och på webben 19:55-2:9 2:1-2:24 2:25-2:39 2:4-2:54 2:55-21:9 21:1-21:24 21:25-21:39 21:4-21:54 21:55-22:9 22:1-22:24 22:25-22:39 22:4-22:54 22:55-23:9 23:1-23:24 23:25-23:39 23:4-23:54 23:55-:9 :1-:24 :25-:39 :4-:54

Läs mer

För ett socialdemokratiskt Europa

För ett socialdemokratiskt Europa För ett socialdemokratiskt Europa Foto: Imagine/Peter Berggren Jan Andersson Ledamot för Socialdemokraterna i Europaparlamentet De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Imagine/Jerry Bergman

Läs mer

Datum Politisk organisation i Region Skåne för mandatperioden

Datum Politisk organisation i Region Skåne för mandatperioden Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2014-11-11 1 (2) 183 Politisk organisation i Region Skåne för mandatperioden 2015-2018 Diarienummer 1402446 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Läs mer