Din manual NOKIA C110

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual NOKIA C110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824166"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA C110. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: det inte i närheten av bränsle och kemikalier. Stäng av nära sprängarbeten Använd inte nätverkskortet för trådlöst LAN när sprängarbetet pågår. Följ restriktioner, regler och bestämmelser. Använd med förnuft Använd bara enheten under normala förhållanden. Använd behörig servicepersonal Utrustningen får endast repareras av behörig servicepersonal. Tillbehör Använd bara godkända tillbehör. Anslut inte inkompatibla produkter. Vattenskydd Nätverkskortet för trådlöst LAN är INTE vattenbeständigt. Garantin för nätverkskortet för trådlöst LAN gäller inte om det skadas av någon vätska. Säkerhetskopiera Kom ihåg att säkerhetskopiera all viktig information. Ansluta till andra enheter Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsanvisningarna i användarhandboken för enheten. Anslut inte inkompatibla produkter. KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Copyright Nokia Mobile Phones Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan skriftlig tillåtelse från Nokia är förbjuden. Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varumärken eller varunamn som tillhör sina respektive ägare. Includes MD5 algorithm software from RSA Security. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande. Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarig för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan. Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, pålitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande. Tillgång till särskilda produkter kan variera. Kontakta din närmaste Nokia-återförsäljare. Innehåll Introduktion 6 Trådlöst LAN Säkerhet Antenner.. 9 Komma igång 11 Installation Grundinställningar Ansluta till ett nätverk 14 Ta ut kortet ur kortplatsen.. 17 Avinstallera Nokia C110/C111...

3 . 17 Nokia C110/C111-funktioner 19 Övervakningsfönstret Hanteringsfönster Profiler Status Allmänna inställningar Diagnostik Uppdatera Administratör SIM-tjänster Säkerhetsalternativ Felsökning WEP-säkerhet.. 40 Smartkort...

4 Installation Nätverk Trådlöst LAN Resurser.. 53 Maskinvara Smartkort Kortspecifikationer 55 Fysiska specifikationer Radiospecifikationer.. 55 Viktig säkerhetsinformation Skötsel och underhåll Ordlista Index Viktig information FCC Declaration of Conformity Statement Introduktion Nokia C110 och Nokia C111 - nätverkskort för trådlöst LAN är PC-kort av typen "extended type II", med en dataöverföringshastighet på upp till 11 Mbit/sek i ett trådlöst lokalt nätverk (LAN). I det kompakta Nokia C110nätverkskortet finns två interna antenner. Nokia C111 har interna antenner och två externa antennkontakter. Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Överensstämmer med standarden IEEE b. Kan användas med datahastigheterna 1, 2, 5,5 och 11 Mbit/sek. Använder frekvensen 2,4 GHz med radiotekniken DSSS (frekvensspridning med direktsekvens). Kan användas med operativsystemen Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows 2000 och Windows NT 4.0. Information om

5 andra operativsystem som kan användas finns på Nokias webbplats com. Med Nokias nätverkskort för trådlöst LAN kan du upprätta trådlösa anslutningar mellan kompatibla bärbara datorer, handdatorer, stationära datorer och andra enheter som har en PC-kortplats av typ II eller III till ett kabelanslutet LAN via en anslutningspunkt. Istället för kablar används radiovågor för överföring av data. Med Nokia C110/C111 kan du göra följande: Skapa ett infrastrukturnätverk där trådlösa stationer kan kommunicera med andra trådlösa eller kabelanslutna stationer via en anslutningsenhet. Få trådlös åtkomst till företagsdatabaser, Internet, e-post och andra nätverksresurser. Skapa ett ad hoc-nätverk där trådlösa stationer kan kommunicera med och föra över data direkt till varandra.

6 Ingen anslutningsenhet behövs, och så länge alla stationer är inom varandras räckvidd kan du t.ex. dela och utbyta filer. Nokia C110/C111 levereras med en inbyggd smartkortläsare. Viktig information, t.ex. säkerhetsnycklar och personliga nätverksprofiler som underlättar användning av olika nätverk, kan lagras på ett smartkort. 6 Trådlöst LAN De nätverkskort för trådlösa LAN som beskrivs i det här dokumentet är godkända för användning i trådlösa lokala nätverk. Med nätverkskortet för trådlöst LAN kan du använda dataöverföringsfunktionerna i ett trådlöst LAN för att t.ex. kunna skicka och ta emot data, använda Internet och upprätta anslutningar till andra datorer. Du kan upprätta dataanslutningar på de flesta platser där nätverkskortet för trådlöst LAN fungerar. Du bör dock flytta nätverkskortet till en plats där du får så bra nätverkssignal som möjligt. En stark signal ger effektiv dataöverföring. Följande faktorer kan försämra trådlösa anslutningar: Brus Elektronisk apparatur och utrustning kan orsaka radiostörningar. I områden där många nätverkskort för trådlöst LAN används kan andra nätverkskort för trådlöst LAN försämra den trådlösa anslutningen. Roaming (överflyttning) När du använder nätverkskort för trådlöst LAN och förflyttar dig från ett täckningsområde till ett annat, minskar kanalens signalstyrka. Nätverket kan då flytta över användaren till ett täckningsområde och en frekvens där signalen är starkare. På grund av varierande nätverksbelastning kan överflyttning (roaming) mellan täckningsområden och frekvenser också inträffa när användaren inte förflyttar sig. Elektrostatisk urladdning Urladdning av statisk elektricitet från ett finger eller en ledare kan göra att elektroniska enheter inte fungerar som de ska. Urladdningen kan medföra att programvaran inte fungerar stabilt. Nätverksanslutningar kan bli otillförlitliga, data kan skadas och överföringen kan avbrytas. I det här fallet avslutar du eventuell anslutning, stänger av nätverkskortet för trådlöst LAN och tar ut det ur PC-kortplatsen. Sätt sedan in nätverkskortet för trådlöst LAN i PC-kortplatsen igen och gör ett nytt försök. Dödpunkter och bortfall Dödpunkter är områden där det inte går att ta emot radiosignaler. Bortfall uppstår när nätverkskortsanvändaren passerar genom ett område där radiosignalen är blockerad eller försvagad av geografiska hinder eller byggnader. Försvagad signal Stora avstånd och hinder kan skapa fasförskjutna reflekterade signaler som ger upphov till försämrad signalstyrka. 7 Låg signalstyrka På grund av avstånd eller hinder kan en radiosignal från en anslutningsenhet vara för svag eller för instabil för att en tillförlitlig trådlös kommunikation ska kunna skapas. För att så god kommunikation som möjligt ska åstadkommas bör du tänka på följande faktorer: Dataanslutningar fungerar bäst när nätverkskortet för trådlöst LAN inte flyttas. Placera inte nätverkskortet för trådlöst LAN på metallytor. Viktigt! Varning! Använd inte nätverkskortet för trådl&or alla andra radiosändare gäller att du inte bör vidröra antennen i onödan när nätverkskortet är aktivt. Kontakt med antennen påverkar överföringskvaliteten och kan medföra att nätverkskortet förbrukar mer energi än annars. Obs! Kontrollera att antennen är riktad mot anslutningsenheten och placerad i ett öppet utrymme. Täck inte över antennen. På Nokia C111 finns två antennkontakter för anslutning av externa antenner, vilket ger ett större täckningsområde. Nokia C111 kan användas med upp till två externa antenner samtidigt. Använd bara de medföljande antennerna eller en godkänd extern antenn. Antenner som inte är godkända, ändringar och tillägg kan skada nätverkskortet för trådlöst LAN och bryta mot reglerna för radiosändare. 9 Om bara en extern antenn används får du bästa prestanda om du ansluter antennen till den högra antennkontakten på nätverkskortet. Höger antennkontakt Figur 1 - Nokia C111 Varning! Använd endast tillbehör som är godkända av tillverkaren av nätverkskortet för trådlöst LAN för användning med det aktuella kortet. Om någon annan typ av tillbehör används kan garantin för kortet sluta gälla och det kan orsaka fara. Varning! När du drar ut strömsladden till en extern antenn måste du hålla och dra i kontakten, inte i själva sladden. Obs! Information om godkända tillbehör kan du få av din återförsäljare. Varning! För att uppfylla FCC:s krav för exponering av radiosignaler av en mobil sändare, måste det vara ett avstånd om minst 20 cm mellan antennen och samtliga personer under överföringen. 10 Komma igång Du måste ange ett antal olika nätverksinställningar innan du kan få åtkomst och börja använda ett trådlöst LAN med Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Om trådlösa stationer ska kommunicera med varandra i ett trådlöst LAN måste de dela vissa inställningar. Du kan använda de flesta standardinställningarna, eller använda ett automatiskt alternativ om det finns, om du inte har fått andra instruktioner av systemadministratören. Obs! När du har ändrat särskilda inställningar uppmanas du att starta om datorn. De nya inställningarna verkställs inte förrän efter omstart. Olika inställningar krävs för olika trådlösa LAN. Alla nödvändiga inställningar konfigureras när du skapar en nätverksprofil. En profil är en uppsättning inställningar som behövs för anslutning till ett trådlöst LAN. Med Nokia C110/C111 behöver du inte hålla alla inställningarna i minnet eller konfigurera dem varje gång du använder ditt nätverkskort för trådlöst LAN.

7 Du kan enkelt växla mellan olika nätverk, t. ex. mellan huvudkontoret och ett filialkontor, genom att välja rätt profil. Du kan ändra inställningarna genom att redigera profilerna. Mer information finns i "Profiler" på sidan 21. Tre profiler med fördefinierade inställningar skapas automatiskt när programvaran installeras. Med profilerna Snabb infrastruktur och Snabbt ad hoc får du snabb och enkel åtkomst till ett trådlöst LAN. Du behöver inte konfigurera några nätverksinställningar. Profilen Snabb infrastruktur används för åtkomst till allmänna anslutningsplatser eller till företagets nätverk. Profilen Snabbt ad hoc används för att upprätta ett nätverk där trådlösa stationer kommunicerar direkt med varandra utan anslutningsenheter. När du aktiverar någon av de här profilerna visas en lista med tillgängliga nätverk där du kan välja det nätverk som ger bäst signalstyrka och datahastighet. Den tredje fördefinierade profilen, Kabelanslutet LAN, innehåller de ursprungliga nätverksinställningar som behövs för åtkomst till det kabelanslutna lokala nätverket. Mer information finns i "Använda standardprofiler" på sidan 16. Installation Instruktioner för installation av Nokia C110/C111 finns i den separata Installationshandboken på cd-romskivan. 11 Grundinställningar Nedan visas den minimiuppsättning parametrar som måste konfigureras: Obs! Alla trådlösa stationer inom ett trådlöst LAN måste ha samma grundinställningar om stationerna ska kunna kommunicera med varandra. Land Du måste alltid konfigurera den nationella inställningen för det land där du för tillfället använder nätverkskortet för trådlöst LAN. Det kan vara olagligt att använda Nokia C110/C111 - nätverkskort för trådlöst LAN i ett land som inte finns med i listan eller med felaktiga nationella inställningar. Du kan konfigurera landsinställningen på sidan Allmänna inställningar. Användningsläge Med Nokia C110/C111 kan olika typer av kommunikation användas i ett trådlöst LAN. Det finns två olika användningslägen: infrastruktur och ad hoc. Infrastruktur I infrastrukturläget kan två typer av kommunikation användas: Trådlösa stationer kan kommunicera med varandra via en anslutningsenhet. Trådlösa stationer kan kommunicera med en kabelansluten LAN-station via en anslutningsenhet. Figur 2 - Infrastruktur-nätverk 12 Fördelen med det här läget är att du har mer kontroll över nätverksanslutningarna eftersom de går genom en anslutningsenhet. En trådlös station kan använda alla tjänster som finns tillgängliga för det vanliga kabelanslutna nätverket om en anslutningsenhet används. Ad hoc I ad hoc-läge kan trådlösa stationer kommunicera direkt med varandra utan att någon anslutningsenhet behövs. Sätt bara in nätverkskorten för trådlöst LAN i stationerna och gör nödvändig konfiguration. Sedan kan kommunikationen påbörjas. Ad hoc-nätverk är lätta att skapa, men kommunikationen är begränsad till stationer som ligger inom räckvidden. Figur 3 - Ad hocnätverk Välj önskat användningsläge när du skapar en ny profil med Profilguiden. Om du vill byta användningsläge senare går du till sidan Profiler och väljer Redigera. Nätverksnamn Nätverksnamnet är namnet på det trådlösa LAN som kortet kan anslutas till. Vanligtvis har systemadministratören programmerat det på en anslutningsenhet. Fråga systemadministratören efter nätverksnamnet. Du kan spara flera nätverksnamn för varje profil. Om du anger fler än ett nätverksnamn måste namnen avgränsas med t.ex. semikolon. Huvudkontor;Kontor4. Inom ett nätverk kan det finnas subnätverk som alla har olika namn, till exempel Kontor_wlan1, Kontor_wlan2, Kontor_wlan3 osv. En och samma profil kan användas för att ansluta nätverkskortet för trådlöst LAN till alla subnätverk. Nätverksnamnet kan innehålla ett specialtecken, ett jokertecken *, som kan användas som platshållare för en eller flera bokstäver eller siffror. Med hjälp av jokertecknet kan du ange Kontor_wlan* som nätverksnamn, och nätverkskortet för trådlöst LAN kan då anslutas till vilket som helst av de nätverk vars namn börjar med Office_wlan. I ad hoc-läge kan användaren själv namnge nätverket. 13 Obs! Nätverksnamnet kan innehålla högst 32 alfanumeriska tecken. Som standard är nätverksnamnet skiftlägeskänsligt, dvs. skiljer på stora och små bokstäver. Om du vill ändra den här egenskapen går du till sidan Allmänna inställningar och väljer fliken Avancerat. Sedan avmarkerar du kryssrutan Skiftlägeskänsliga nätverksnamn. Om du vill byta nätverksnamn senare går du till sidan Profiler och väljer Redigera. Kanal Nokia C110/C111 använder frekvensbandet 2,4 GHz. Du måste ange en radiofrekvenskanal där nätverkskortet för trådlöst LAN används. Vilka kanaler som finns tillgängliga varierar mellan olika länder. En del länder har bara ett visst begränsat antal kanaler som kan användas. Du kan välja alternativet Automatiskt kanalval när du skapar en ny profil med hjälp av Profilguiden. Då tilldelas du automatiskt en tillgänglig kanal och behöver inte ange någon. Om du vill kan du dock ange en kanal manuellt. I så fall kontrollerar du att nätverkskortet för trådlöst LAN använder samma kanal som anslutningsenheten. Om du vill byta kanalinställning senare går du till sidan Profiler och väljer Redigera. Ansluta till ett nätverk Med Nokia C110/C111 - nätverkskort för trådlöst LAN ansluts datorn automatiskt till den anslutningsenhet och det nätverk som ger bäst kommunikationskvalitet. Om du flyttar datorn till en annan plats i nätverket utanför anslutningsenhetens räckvidd, ansluts datorn automatiskt av roaming-funktionen till en annan anslutningsenhet som tillhör samma nätverk. Så länge du är inom räckviddsområdet för anslutningsenheter som tillhör samma nätverk, förblir datorn ansluten till det nätverket.

8 Så snart du har installerat programvaran för Nokia C110/C111 kan du ansluta till ett trådlöst LAN. Instruktioner för installation av Nokia C110/ C111 finns i Installationshandboken på cd-romskivan Sätt in nätverkskortet för trådlöst LAN i datorns PC-kortplats. Se Figur 4. Figur 4 - Insättning av kortet Varning! Observera att nätverkskortet för trådlöst LAN inte sätts in helt och hållet i kortplatsen samt att det finns ett mellanrum mellan datorns sida och den del av nätverkskortet som sticker ut. Använd inte våld när du trycker in kortet! 2 Slå på datorn. 3 Om du använder ett smartkort anger du PIN-koden och klickar sedan på OK. Obs! Om dialogrutan där PIN-koden efterfrågas visas före inloggningsdialogrutan, anger du PIN-koden först. 4 Starta programmet genom att högerklicka på ikonen Nokia C110/C111 i aktivitetsfältet. En snabbmeny öppnas. Välj Hanteringsfönstret eller Profiler. 5 Sidan Profiler öppnas. Under Profilval väljer du den profil du vill använda med det aktuella trådlösa nätverket. Välj Använd. Du kanske behöver starta om datorn. Om du tänker ansluta till ett nytt nätverk kanske du måste skapa en ny profil eller ändra en befintlig profil. Se "Skapa nya profiler" på sidan 22 eller "Redigera profiler" på sidan 24. Obs! Om du använder Windows 2000 eller Windows NT 4.0 och vill ansluta till ett trådlöst LAN när du loggar in på en domän, sätter du in nätverkskortet för trådlöst LAN i kortplatsen och slår på datorn, och väntar sedan tills Nokia C110/C111-ikonen visas i nedre högra hörnet av skärmen. Sedan kan du ange användarnamn och lösenord. Skapa och använda ett ad hoc-nätverk I ett ad hoc-nätverk kan trådlösa stationer kommunicera direkt med varandra utan att någon anslutningsenhet behövs. Stationerna kan t.ex. ha delade mappar. En användare skapar ad hoc-nätverket och sedan kan de andra ansluta sig till det. 15 Du kan använda ett lösenord för att skydda nätverket mot obehöriga användare. Endast stationer som har rätt lösenord kan anslutas till nätverket. Så här startar du ett ad hoc-nätverk: 1 På sidan Profiler väljer du profilen Snabbt ad hoc och klickar på Använd. 2 Ange ett namn för ad hoc-nätverket. Du kan också ange ett lösenord för nätverket. Klicka på Start. 3 Välj lämplig datahastighet: 2 eller 11 Mbit/sek. Observera att samma överföringshastighet måste användas på alla stationer i ad hocnätverket. Klicka på OK. Så här ansluter du till ett ad hoc-nätverk: 1 På sidan Profiler väljer du profilen Snabbt ad hoc och klickar på Använd. 2 Välj det nätverk du vill använda och klicka på Anslut. Om ett lösenord används i nätverket anger du lösenordet och klickar på OK. 3 Välj lämplig datahastighet: 2 eller 11 Mbit/sek. Observera att samma överföringshastighet måste användas på alla stationer i ad hoc-nätverket. Klicka på OK. Obs! När du väljer en profil för arbete i ad hoc-nätverk uppmanas du att starta om datorn om nätverksinställningarna behöver ändras. Starta om datorn. Sedan kan du antingen starta ett nätverk eller välja det nätverk du vill ansluta till. Tips! Skapa en egen profil för ad hoc-nätverk med hjälp av Profilguiden om du använder ad hoc-läget ofta. Det gör att du inte behöver starta ett nytt nätverk varje gång, och du får också snabbare åtkomst till nätverket. Mer information finns i "Skapa nya profiler" på sidan 22. Använda standardprofiler Vid installationen skapas tre standardprofiler: Snabb infrastruktur, Snabbt ad hoc och Kabelanslutet LAN. Med de här profilerna kan du snabbt och enkelt upprätta en nätverksanslutning. Du får en lista med tillgängliga nätverk och kan ansluta till ett utan att behöva ändra nätverksinställningarna manuellt. Profilen Kabelanslutet LAN innehåller de ursprungliga nätverksinställningar som behövs för åtkomst till det kabelanslutna lokala nätverket. Observera att profilerna inte kan redigeras, raderas eller exporteras. Profilen Kabelanslutet LAN kan dock uppdateras så att den stämmer överens med de aktuella inställningarna för det kabelanslutna nätverket. 1 På sidan Profiler väljer du lämplig standardprofil och klickar sedan på Använd. Om nätverksinställningarna behöver ändras, visas ett meddelande där du ombeds att starta om datorn. Starta då om datorn. 2 En dialogruta öppnas med en lista över tillgängliga nätverk. Välj önskat nätverk och klicka på OK. Nätverkskortet för trådlöst LAN ansluts till nätverket. 16 Ta ut kortet ur kortplatsen Du bör alltid stänga av nätverkskortet för trådlöst LAN innan du tar ut det ur datorns PC-kortplats. Varning! I Windows NT 4. 0 bör du stänga av datorn innan du tar ut nätverkskortet för trådlöst LAN ur kortplatsen. Så här stänger du av kortet: 1 Klicka på Start. Välj Inställningar och Kontrollpanelen. Dubbelklicka på ikonen PC Card (PCMCIA) så att dialogrutan Egenskaper för PC Card (PCMCIA) öppnas. 2 Välj Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN i listan och klicka på Stoppa. 3 Ta ut nätverkskortet för trådlöst LAN när ett meddelande visas om att du kan göra det. 4 Välj OK så att dialogrutan Egenskaper för PC Card (PCMCIA) stängs. Tips! Ett snabbare sätt att stoppa nätverkskortet för trådlöst LAN är att klicka på ikonen PC-kort i aktivitetsfältet och välja Stoppa Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Ta inte ut nätverkskortet förrän du får ett meddelande om att du kan göra det. Varning! Programmet avslutas inte om du stänger övervakningsfönstret eller hanteringsfönstret. Du måste stoppa nätverkskortet för trådlöst LAN för att kunna avsluta programmet. Varning! I Windows 98 stoppas alla PC-kort när ett nytt PC-kort sätts in i datorn.

9 Om du sätter in ett annat PC-kort i datorn måste du först stoppa Nokia C110/C111-kortet och ta ut det ur PC-kortplatsen. Avinstallera Nokia C110/C111 Varning! Innan du börjar avinstallera Nokia C110/C111 måste du stoppa nätverkskortet för trådlöst LAN och ta ut det ur datorns PCkortplats. Mer information finns i avsnittet "Ta ut kortet ur kortplatsen". Obs! Nätverksprofilerna förblir oförändrade även om du avinstallerar programvaran för Nokia C110/C111 och sedan installerar om den. Windows 95, 98, Me, Välj Start, Program och Nokia C110. Klicka på Avinstallera Nokia C En dialogruta visas där du ombeds bekräfta avinstallationen av programmet. Klicka på OK. 3 Avinstallationen påbörjas. En meddelanderuta visas när avinstallationen är klar. Klicka på Slutför. 17 Windows NT Välj Start, Program och Nokia C110. Klicka på Avinstallera Nokia C En dialogruta visas där du ombeds bekräfta att du vill avinstallera programmet. Klicka på OK. I dialogrutan Nätverk väljer du Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN och klickar på Ta bort. Klicka på Stäng så att dialogrutan Nätverk stängs. Du blir tillfrågad om du vill starta om datorn. Välj Nej. I dialogrutan Avinstallera nätverksdrivrutin väljer du OK. Avinstallationen påbörjas. En meddelanderuta visas när avinstallationen är klar. Klicka på Slutför. 18 Nokia C110/C111-funktioner Övervakningsfönstret Användargränssnittet i Nokia C110/C111 innehåller två typer av fönster: Övervakningsfönstret och hanteringsfönstret. I övervakningsfönstret visas statusinformation om nätverksanslutningen. När du använder Nokia C110/C111 kan du snabbt kontrollera övervakningsfönstret för att t.ex. se om du fortfarande är inom täckningsområdet eller att nätverkskortet fortfarande är anslutet till aktuellt trådlöst LAN. Bläddringsknapp Figur 5 - Övervakningsfönster När du sätter in Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN i datorn, visas en Nokia C110/C111-ikon i aktivitetsfältet. Du öppnar övervakningsfönstret genom att dubbelklicka på ikonen. I övervakningsfönstret visas den aktuella profilens namn och information om nätverksanslutningen. Följande meddelanden visas i övervakningsfönstret beroende på anslutningens status: ANSLUTEN Nätverkskortet för trådlöst LAN är anslutet till nätverket. Det gick inte att upprätta en anslutning. Kontrollera att du befinner dig inom täckningsområdet och att alla inställningar är korrekta. En nätverksanslutning har upprättats men den är dålig. Något kanske hindrar anslutningen (t.ex. en betongvägg). Den trådlösa stationen kan också ha flyttats för långt från anslutningspunkten, eller också har den flyttats för långt från de andra stationerna när ad hocläge används. EJ ANSLUTEN DÅLIG ANSLUTNING 19 ANSLUTEN MED SÄKERHET INGET KORT WEP-nycklar används för att göra dataöverföringar säkra. Nätverkskortet för trådlöst LAN är inte isatt eller så är det isatt på fel sätt. Du är ansluten till tjänster som du prenumererar på från en nätverksoperatör eller tjänsteleverantör. ANSLUTEN TILL SIM-TJÄNSTER Nokia C110/C111-ikonen som finns i aktivitetsfältet ändras och visar den aktuella anslutningsstatusen. I övervakningsfönstret visas också en signalstyrkeindikator och en dataflödesindikator. Signalstyrkeindikatorn visar kvalitet och styrka på radiosignalen mellan ett nätverkskort för trådlöst LAN och en anslutningsenhet på nuvarande plats. Kom ihåg att radiosignalens styrka påverkas av avstånd och mellanliggande hinder, och att datorn måste vara inom anslutningsenhetens täckningsområde, eller (i ad hoc-läge) inom andra stationers räckvidd (se "Trådlöst LAN" på sidan 7). Dataflödesindikatorn visar den relativa hastighet varmed data överförs. Med bläddringsknappen (se Figur 5 på sidan 19) öppnar Hanteringsfönstret och senast besökta sida. 20 Hanteringsfönster Figur 6 Hanteringsfönster I hanteringsfönstret kan du konfigurera olika inställningar för nätverkskortet för trådlöst LAN och få mer ingående information om anslutningens status. Du får åtkomst till det genom att klicka på bläddringsknappen i övervakningsfönstret (se Figur 5 på sidan 19) eller genom att högerklicka på Nokia C110/C111-ikonen i aktivitetsfältet och välja Hanteringsfönster på den meny som visas. I hanteringsfönstret kan följande sidor finnas: Profiler, Status, Alllmänna inställningar, Diagnostik, Uppdatera, Administratör och SIM-tjänster. Sidan Administratör används av systemadministratörer. Sidantalet kan variera beroende på vilken sida som valdes under installationen. Du går till de olika sidorna genom att klicka på motsvarande ikon i ikonfältet till vänster. Profiler För att Nokia C110/C111 ska fungera i trådlösa lokala nätverk måste vissa inställningar konfigureras för varje nätverk. Om du t.ex. använder nätverkskortet i det lokala nätverket på ditt kontor behöver du andra inställningar än om du använder det lokala nätverket på en flygplats när du 21 reser. På sidan Profiler kan du konfigurera nödvändiga inställningar och skapa nätverksprofiler för specifika trådlösa nätverksmiljöer. En profil är en grupp inställningar för trådlösa LAN och Windows-nätverk som du behöver för att kunna få tillgång till trådlösa nätverk. Profilerna möjliggör enkel överföring från ett nätverk till ett annat utan att du behöver hålla alla olika inställningar i minnet. På sidan Profiler kan du även ändra befintliga profiler och skapa nya profiler. Profilerna lagras på en hårddisk eller ett smartkort. Välja profiler Du måste välja en nätverksprofil som lämpar sig för det trådlösa LAN som du ska använda ditt nätverkskort i.

10 När du sätter in nätverkskortet för trådlöst LAN i datorn väljer kortet den profil som användes senast som standardprofil. Om du vill använda en annan profil kan du antingen välja den i profillistan eller skapa en ny profil. I området Profilval visas en lista där du kan välja en profil som har alla inställningar som behövs för ett visst trådlöst LAN. Om du tidigare har anslutit till ett nätverk kan du välja profilen för det nätverket och sedan klicka på Använd. Den aktiva profilen är markerad med en grön bock. Om en profil har valts men ännu inte aktiverats, visas en ram runt den. Om profilen är lagrad på ett smartkort visas en liten smartkortssymbol vid profilen. Namnet på den aktiva profilen visas i området Användningsinformation. Se Figur 6, sidan 21. Obs! När du väljer en annan profil kan du få ett meddelande om att datorn bör startas om. Obs! Du kanske behöver ändra proxyinställningarna när du byter profil. Skapa nya profiler Genom att skapa olika profiler för olika trådlösa LAN kan du enkelt växla mellan de olika nätverken utan att behöva hålla reda på alla olika nätverksinställningar. 1 Du skapar en ny profil genom att klicka på Ny. Profilguiden öppnas. Med hjälp av guiden skapar du en ny profil steg för steg. Om du vill fortsätta klickar du på Nästa. Obs! För de flesta inställningar kan standardvärdena användas, eftersom standardinställningarna oftast räcker till för att ge anslutningar med god kvalitet. Ibland kan dock standardinställningarna behöva ändras. 2 Ange ett namn för den nya profilen. Du kan ange ett namn som innehåller högst 30 alfanumeriska tecken. I textfältet kan du ange information som underlättar för dig att identifiera de olika profilerna. Informationen får innehålla högst 108 tecken. Klicka på Nästa. 22 Tips! När du skapar nya profiler bör du använda namn som är så beskrivande som möjligt. Det gör att du snabbt kan välja rätt bland de olika profilerna. I textfältet kan du även ange en mer utförlig beskrivning av profilen, t.ex. namn och adress på den plats där det trådlösa nätverket finns. 3 Välj ett av de två användningslägena: I användningsläget infrastruktur kan trådlösa stationer kommunicera med varandra och med kabelanslutna LAN-stationer via en anslutningsenhet. I ad hoc-läge kan trådlösa stationer direkt skicka data till och ta emot data från varandra. Ingen anslutningsenhet behövs. Mer information finns i "Användningsläge" på sidan 12. Klicka på Nästa. 4 Ange det nätverksnamn som systemadministratören har definierat, eller välj ett nätverksnamn i listan. I ad hoc-läge kan användaren själv namnge det trådlösa nätverket. Nätverksnamnet kan innehålla högst 32 alfanumeriska tecken. Som standard är nätverksnamnet skiftlägeskänsligt, dvs. skiljer på stora och små bokstäver. Om du vill ändra den här egenskapen går du till sidan Allmänna inställningar och väljer fliken Avancerat. Sedan avmarkerar du kryssrutan Skiftlägeskänsliga nätverksnamn. Välj en kanal för trådlös kommunikation. Om du väljer Automatiskt kanalval tilldelas du automatiskt en tillgänglig kanal och du behöver inte ange någon. Om du vill kan du dock ange en kanal manuellt. I så fall kontrollerar du att nätverkskortet för trådlöst LAN använder samma kanal som anslutningsenheten. Klicka på Nästa. 5 Markera kryssrutan Skaffa en IP-adress från en DHCP-server om du vill att DHCP-servern automatiskt ska tilldela en IP-adress till nätverkskortet för trådlöst LAN. Kontrollera att det finns en DHCP-server i nätverket. Du kan också manuellt ange och konfigurera IP-adress, subnätmask, standard-gateway och avancerade TCP/IPinställningar. Rätt värden kan du få från systemadministratören. Obs! Kontrollera att kryssrutan Hantera TCP/IP-egenskaper tillsammans med profiler är markerad på sidan Allmänna inställningar, fliken Avancerat. Om kryssrutan är avmarkerad hanteras TCP/IP-inställningarna av nätverksinställningar som kan konfigureras på Kontrollpanelen. Om du vill att datorn ska loggas in på en viss domän, markerar du Logga in på domän. Du måste ha ett användarnamn och ett lösenord för domänen. Obs! Kontrollera att kryssrutan Hantera domäninställningar tillsammans med profiler är markerad (sidan Allmänna inställningar, fliken Avancerat). Om kryssrutan är avmarkerad hanteras inloggningsinställningarna av nätverksinställningar som kan konfigureras på Kontrollpanelen. 23 I textfältet Arbetsgrupp anger du namnet på en arbetsgrupp om du vill att datorn ska bli medlem i en sådan grupp. Klicka på Nästa. Obs! I Windows 95/98/Me måste du alltid ange en arbetsgrupp. 6 Dialogrutan Profilen har skapats visas när den nya profilen är klar. Klicka på Slutför. Obs! När du har skapat en ny profil och vill använda den för första gången, kan du uppmanas att starta om datorn. Ta bort profiler Du kan ta bort en profil från profillistan. Markera en profil i listan och klicka på Ta bort. De standardprofiler som skapades automatiskt vid installationen (Snabb infrastruktur, Snabbt ad hoc, och Kabelanslutet LAN) kan inte tas bort. Profiler som har lagrats på ett smartkort kan endast tas bort av systemadministratören på sidan Administratör. Redigera profiler Du kanske vill redigera en befintlig profil eller skapa en ny profil med liknande inställningar som i en gammal profil. 1 På sidan Profiler markerar du en profil i listan och klickar på Redigera. 2 Gör de ändringar som behövs och klicka sedan på OK. Om du vill skapa en helt ny profil, klickar du på Spara som och ger den ändrade profilen ett nytt namn. Obs! I dialogrutan Redigera profil finns olika flikar (Allmänt, Inloggning, Säkerhet, TCP/IP, Avancerat). Från vissa av flikarna kan du öppna ytterligare dialogrutor. På varje flik kan du ändra nuvarande inställningar, men ändringarna träder inte i kraft förrän du klickar på OK eller Spara som i huvuddialogrutan Redigera profil.

11 Följande profiltyper kan inte redigeras: Snabb infrastruktur och Snabbt ad hoc. Profilen Kabelanslutet LAN kan endast uppdateras så att den överensstämmer med de aktuella inställningarna för kabelanslutet LAN. Profiler som har lagrats på smartkort. Profiler som är skrivskyddade. Se "Skrivskydda profil" på sidan 26. För de flesta inställningar kan standardvärdena användas, eftersom standardinställningarna oftast räcker till för att ge anslutningar med god 24 kvalitet. Ibland kan dock standardinställningarna behöva ändras. På fliken Allmänt kan du redigera följande egenskaper: BESKRIVNING Du kan ange mer utförlig information om profilen, t.ex. namn på eller adress till den plats där det trådlösa nätverket finns. I textfältet anger du information som kan underlätta identifiering av olika profiler. Det finns två olika användningslägen: I användningsläget infrastruktur kan trådlösa stationer kommunicera med varandra och med kabelanslutna LANstationer via en anslutningsenhet. I ad hoc-läge kan trådlösa stationer direkt skicka data till och ta emot data från varandra. Ingen anslutningsenhet behövs. Mer information finns i "Användningsläge" på sidan 12. Namnet på det trådlösa lokala nätverket som det har definierats av systemadministratören. I ad hocläge kan användaren själv namnge det trådlösa nätverket. Nätverksnamnet får innehålla högst 32 tecken. Den radiofrekvenskanal som används vid trådlös kommunikation. Du kan välja Automatiskt kanalval eller ange kanal manuellt. ANVÄNDNINGSLÄGE NÄTVERKSNAMN KANAL På fliken Inloggning kan du redigera följande egenskaper: LOGGA IN PÅ DOMÄN Om du väljer det här alternativet loggar nätverkskortet för trådlöst LAN automatiskt in på angiven domän. Du måste ha ett användarnamn och ett lösenord för domänen. Obs! Kontrollera att kryssrutan Hantera domäninställningar tillsammans med profiler är markerad (sidan Allmänna inställningar, fliken Avancerat). Om kryssrutan är avmarkerad hanteras inloggningsinställningarna av nätverksinställningar som kan konfigureras på Kontrollpanelen. ARBETSGRUPP Ange namnet på en arbetsgrupp om du vill att datorn ska bli medlem i gruppen. Obs! I Windows 95/98/Me måste du alltid ange en arbetsgrupp. På fliken Säkerhet hanterar du de delade WEP-nycklar som används för säker radiokommunikation. Om du vill ha en mer detaljerad beskrivning av 25 WEP och hur du skapar och hanterar olika WEP-nycklar, se "WEPsäkerhet" på sidan 40. ANVÄND WEPSÄKERHET I WEP används nycklar för att skydda den information som överförs i ett trådlöst LAN. Om kryssrutan är avmarkerad skyddas inte kommunikationen mot obehörig åtkomst. Personliga WEP-nycklar används för verifiering av användare i ett trådlöst lokalt nätverk. Om du vill skapa en personlig WEP-nyckel går du till sidan Allmänna inställningar och väljer fliken Personliga nycklar. Mer information finns i "Skapa och redigera personliga nycklar" på sidan 42. ANVÄND EN PERSONLIG WEPNYCKEL Nätverks- och radioinställningar kan redigeras på flikarnatcp/ip och Avancerat: SKAFFA EN IPADRESS FRÅN EN DHCP-SERVER En IP-adress för nätverkskortet för trådlöst LAN kan hämtas automatiskt från en DHCPserver. Kontrollera att det finns en DHCP-server i nätverket. Om det behövs kan du också manuellt ange och konfigurera IP-adress, subnätmask, standardgateway och avancerade TCP/IP-inställningar. Obs! Kontrollera att kryssrutan Hantera TCP/ IP-egenskaper tillsammans med profiler är markerad på sidan Allmänna inställningar, fliken Avancerat. Om kryssrutan är avmarkerad hanteras TCP/IP-inställningarna av nätverksinställningar som kan konfigureras på Kontrollpanelen. AUTOMATISK KONFIGURATION Det finns en rad avancerade radioinställningar (DTIM-intervall, tröskelvärde för fragmentering, lyssningsintervall, RTS-tröskelvärde osv.) som konfigureras automatiskt. Om det behövs kan du ange de här värdena manuellt. Varning! Ändra inte inställningarna manuellt om du inte är säker på hur de påverkar systemets prestanda. Systemet kan få kraftigt försämrade prestanda om du inte använder de automatiska inställningarna. SKRIVSKYDDA PROFIL Du kan skrivskydda en profil så att den inte kan ändras. Du kan fortfarande importera och exportera filen, men den kan inte ändras. 26 Obs! Du kan behöva starta om datorn för att de nya inställningarna ska träda i kraft. Importera och exportera profiler På sidan Profiler klickar du på Importera och väljer den källa du vill importera filen från. Du kan importera profiler från en mapp. Systemadministratören kan importera profiler från ett smartkort. Du kan också exportera profiler till en mapp. Klicka på Exportera och välj den mapp som profilen ska sparas i. De standardprofiler som skapades automatiskt vid installationen (Snabb infrastruktur, Snabbt ad hoc, och Kabelanslutet LAN) kan inte tas bort. Status På sidan Status finns aktuell statusinformation om Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN och det nätverk du använder. Allmänt (flik) Följande egenskaper visas på fliken Allmänt i området Användningsinformation: PROFIL ANSLUTNING Namnet på den profil som används Aktuell status för trådlöst LAN visas. Ansluten anger att koret är anslutet till nätverket. Ej ansluten anger att kortet inte är anslutet till nätverket. Ansluten med säkerhet anger att systemet använder WEP-nycklar. Inget kort anger att inget nätverkskort för trådlöst LAN har satts i datorns PC cardkortplats. Dålig anslutning anger att något kanske hindrar anslutningen (t.ex. en betongvägg). Den trådlösa stationen kan också ha flyttats för långt från anslutningspunkten, eller också har den flyttats för långt från de andra stationerna när ad hocläge används. Verifieringen misslyckades anger att du kanske har använt fel WEP-nyckel eller att du inte har behörighet till nätverket.

12 27 ANVÄNDNINGSLÄGE Aktuell typ av nätverkskommunikation. I användningsläget infrastruktur kan trådlösa stationer kommunicera med varandra och med kabelanslutna LAN-stationer via en anslutningsenhet. I ad hoc-läge kan trådlösa stationer direkt skicka data till och ta emot data från varandra. Ingen anslutningsenhet behövs. Namnet på det nätverk som nätverkskortet för trådlöst LAN är anslutet till. Namnet på den anslutningsenhet som nätverkskortet för trådlöst LAN är anslutet till. En bläddringsknapp visas i användargränssnittet om sidan Administratör har installerats eller om systemadministratören har valt att installera knappen. Klicka på knappen om du vill konfigurera Nokia A032 - anslutningsenhet för trådlöst LAN i webbläsarens standardgränssnitt. där nätverkskortet för trådlöst LAN fungerar. Den hastighet som data överförs med. Möjliga hastigheter är 1, 2, 5,5 och 11 Mbit/s. Unik maskinvaruadress till nätverkskortet för trådlöst LAN. NÄTVERKSNAMN ANSLUTNINGSENHET KANAL DATAHASTIGHET MAC-ADRESS I området Statistik visas anslutningens aktuella status grafiskt. SIGNALSTYRKA Anger kvaliteten på radioanslutningen mellan datorn och anslutningsenheten, eller i ad hocläge, mellan två datorer. Anger den relativa dataöverföringshastigheten i nätverket. DATAFLÖDE Smartkort (flik) I området Smartkortsinformation visas information om det smartkort som används av nätverkskortet för trådlöst LAN: smartkortets namn och status, när data senast lagrades och av vem samt en beskrivning av smartkortet (om en sådan har angivits). Om du vill låsa smartkortet tillfälligt för att förhindra åtkomst, klickar du på Lås smartkort. De profiler som används från smartkortet visas inte i listan med tillgängliga profiler på sidan Profiler. När du vill tillåta 28 smartkortsåtkomst igen klickar du på Lås upp smartkort, anger din PIN-kod och klickar på OK. Du kan ställa in din trådlösa station så att du tillfrågas om PIN-koden till smartkortet varje gång som nätverkskortet för trådlöst LAN är insatt tillsammans med smartkortet. Om du vill aktivera denna inställning klickar du på Aktivera förfrågan om PIN-kod. Du kan också inaktivera förfrågan om PIN-kod. Obs! Vissa smartkort tillåter inte att förfrågan om PIN-kod inaktiveras. Smartkortet har en PIN-kod av standardtyp, till exempel Du bör ändra den till en egen PIN-kod av säkerhetsskäl. Du ändrar PIN-koden genom att klicka på Ändra PIN-kod och ange en ny kod. PIN-koden kan innehålla mellan fyra och åtta siffror. Skriv koden igen och klicka på OK. Förvara koden på ett säkert ställe. Om du anger fel PIN-kod tre gånger i rad spärras smartkortet och kan inte användas. Om du vill ändra en avaktiverad PINkod behöver du ha en PUKkod (PIN unblocking key). PUK-koden är unik för varje smartkort och kan inte ändras. PUK-koden för Nokias smartkort finns i förpackningen som kortet levererades i. Anslutningsenheter/Stationer (flik) I infrastrukturläget visas området Anslutningsenheter i täckningsområdet där du kan se vilka anslutningsenheter som finns inom intervallet och är tillgängliga. När du använder nätverkskort för trådlöst LAN och förflyttar dig från ett täckningsområde till ett annat, minskar kanalens signalstyrka. Nätverket kan då flytta över användaren till ett täckningsområde och en frekvens där signalen är starkare. I ad hoc-läget visas namnen på de övriga datorer som är anslutna till ad hocnätverket i området Trådlösa stationer i ad hoc-nätverket. Observera att det endast är namnen på de datorer som har Nokia C110/C111 - nätverkskort för trådlöst LAN som visas. Om du dubbelklickar på namnen får du tillgång till de mappar som är delade. Historik (flik) Här kan du övervaka nätverksanslutningens status. Följande händelser kan rapporteras: Kortet har återställts - Kortet kan ha förlorat nätverksanslutningen pga. ett tillfälligt maskin- eller programfel, men det har startat om själv. Kortet hittades - Systemet lokaliserade kortet. Kortet hittades inte - Systemet kunde inte lokalisera kortet. Nätverket startades - Ett ad hoc-nätverk har upprättats. Nätverket kunde inte startas - Ett ad hoc-nätverk kunde inte upprättas. 29 Nätverk som används - Nätverkskortet för trådlöst LAN har anslutits till nätverket och kan börja användas. Nätverket kan vara antingen ad hoc eller infrastruktur. Nätverket kunde inte användas - Det gick inte att ansluta till nätverket. Nätverket har lämnats - Nätverkskortet för trådlöst LAN har lämnat det nätverk som användes tidigare. Allmänna inställningar På sidan Allmänna inställningar kan du ange egenskaper som gäller för alla profiler. De här inställningarna påverkas inte även om du byter och börjar använda en annan profil. Allmänt (flik) Landsinställning Du måste alltid konfigurera rätt landsinställningar för det land där du befinner dig och använder ditt nätverkskort för trådlöst LAN. Välj rätt land i listan med länder och klicka sedan på Använd. Varning! Använd endast den landsinställning som gäller för det område där du använder din Nokia C110/C111 för tillfället! Om du använder nätverkskortet för trådlöst LAN i något land som inte finns angivet, eller om du använder en felaktig landsinställning, kan användningen vara olaglig. Nokia C110/C111 fungerar i det licensfria frekvensbandet 2,4 2,4835 GHz, men det kan finnas lokala restriktioner för användning av radioutrustning. Urvalet av tillgängliga kanaler varierar därför beroende på vilket land nätverkskortet för trådlöst LAN används i. Energisparläge Eftersom ett nätverkskort för trådlöst LAN inte har någon direkt kabelanslutning använder det elström från den dator det är anslutet till.

13 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Nokia C110/C111 är utrustat med en energisparfunktion som gör att du kan styra datorns energiförbrukning. Du kan förlänga batteriets livslängd när så behövs. Om du markerar kryssrutan Aktivera energisparläge, används nätverkskortet i fullenergiläge endast vid överföring av data (sändning eller mottagning). Nätverkskortet aktiveras från energisparläget med jämna mellanrum för att kontrollera om det finns data vid anslutningsenheten, och om det finns utgående data aktiveras nätverkskortet omedelbart. Obs! Kommunikationshastigheten minskar när energisparläge används. 30 Obs! Energisparläget kanske inte kan användas tillsammans med anslutningsenheter som inte är Wi-FiTM-godkända (WiFi = Wireless Fidelity). Använd inte energisparläge med sådana anslutningsenheter. Övervakningsfönstret Som standard visas övervakningsfönstret mitt på datorskärmen. Om du flyttar övervakningsfönstret till en annan position på skärmen och vill att det ska visas där även nästa gång du öppnar det, markerar du kryssrutan Kom ihåg position för övervakningsfönstret. Nästa gång du öppnar övervakningsfönstret ligger det på den position du hade flyttat det till. Välj Visa alltid övervakningsfönstret överst om du vill att övervakningsfönstret ska vara synligt även när du har andra program öppna. När du sätter in Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN i datorn, visas en liten ikon i aktivitetsfältet. Om du högerklickar på ikonen visas en meny. Från menyn får du tillgång till övervakningsfönstret eller hanteringsfönstret. Om du vill att övervakningsfönstret ska öppnas automatiskt varje gång du sätter in kortet, kan du välja Öppna övervakningsfönstret automatiskt. Om du väljer Visa alltid ikon i aktivitetsfältet visas den lilla Nokia C110/C111-ikonen i aktivitetsfältet även om kortet inte är insatt. För att ändringarna ska träda i kraft måste du klicka på Använd. Om du har gjort ändringar i inställningarna men vill återställa de tidigare inställningarna, klickar du på Återställ. Personliga nycklar (flik) Personliga WEP-nycklar används för verifiering av användaren i ett nätverk. De personliga nycklarna skapas vanligtvis av systemadministratören, som kan lagra dem på smartkort och distribuera till användarna. Personliga nycklar kan också sparas i en fil. Eftersom de personliga nycklarna inte är nätverksspecifika kan de inte sparas tillsammans med profiler. De sparas oberoende av profilerna. Personliga nycklar kan endast användas i infrastrukturläget. I ad hocnätverk används endast delade nycklar. Mer information finns i "WEPsäkerhet" på sidan 40. Det finns två typer av personliga nycklar. Skillnaden mellan dem är att olika typer av information används för att identifiera användaren. ANVÄNDARSPECIFIK STATIONSSPECIFIK Här används ett ID som användaren själv kan skapa. Här identifieras användaren med MAC-adressen för nätverkskortet för trådlöst LAN. 31 Så här skapar du en ny personlig nyckel: 1 Välj Ny. Ange ett namn för den personliga nyckeln. I textrutan kan du också lägga till en beskrivning av nyckeln, t.ex. namnet på det nätverk där nyckeln används. 2 Välj den typ av nyckel som du vill skapa, användarspecifik eller stationsspecifik. Om du väljer en stationsspecifik nyckel identifieras användaren med hjälp av MAC-adressen för nätverkskortet för trådlöst LAN. Om du väljer en användarspecifik nyckel kan du själv välja ID. Du bör se till att samma personliga nyckel konfigureras till anslutningsenheten. Om inkompatibla nycklar används på anslutningsenheten och nätverkskortet för trådlöst LAN, kan inte enheterna kommunicera. 3 Välj lämplig längd på nyckeln. De nyckellängder som kan användas är 40, 56, 64, 104 och 128 bitar. Kom ihåg att ju fler bitar en nyckel innehåller, desto högre är säkerhetsnivån. Klicka på Generera. Den personliga nyckeln genereras av systemet. 4 Klicka på OK för att spara WEP-nyckeln och stänga dialogrutan. På liknande sätt kan du redigera befintliga nycklar. Du kan också ta bort nycklar som inte behövs längre. Istället för att själv skapa en personlig nyckel kan du från en mapp importera en nyckel som har skapats av en systemadministratör. Du kan exportera personliga nycklar och spara dem i mappar. Systemadministratören kan lagra personliga nycklar på smartkort. Tips! Du kan ange och redigera WEP-nyckeln i textformat. Klicka på Som text och skriv sedan in texten. Välj OK, så konverteras texten till hexadecimalformat. Du kan kopiera och klistra in texten genom att använda tangentkombinationerna Ctrl+C respektive Ctrl+V. Observera att du inte kan välja en personlig WEP-nyckel på fliken Personlig nyckel. Om du vill välja en personlig nyckel som ska användas med en särskild profil, gör du så här: 1 Gå till sidan Profiler, välj den profil som ska ändras, klicka på Redigera och gå till fliken Säkerhet. 2 Välj Använd WEP-säkerhet och välj sedan Använd en personlig WEPnyckel. Klicka på Välj. 3 En lista med personliga WEP-nycklar visas. Välj en personlig nyckel i listan och klicka på OK. 4 Klicka på OK så att dialogrutan Redigera profil stängs. Avancerat (flik) När du skapar profiler ombeds du att ange huruvida DHCP-servern ska tilldela en IP-adress till nätverkskortet för trådlöst LAN, och om du vill att datorn ska loggas in på en domän. Som standard hanteras de här inställningarna automatiskt enligt definitionen i varje profil. 32 Om kryssrutan Hantera TCP/IP-egenskaper tillsammans med profiler är avmarkerad, aktiveras profilerna utan TCP/IP-inställningar. Du kan ändra inställningarna manuellt i Kontrollpanelen. Profilerna aktiveras utan domäninställningar om kryssrutan Hantera domäninställningar tillsammans med profiler är avmarkerad. Du kan ändra inställningarna manuellt i Kontrollpanelen. Obs! Båda de här kryssrutorma måste vara markerade om du vill att profilerna ska kunna logga in på en domän eller tilldela IP-adresser.

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Användarhandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Användarhandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Användarhandbok Personlig säkerhet Läs de här riktlinjerna. Det kan vara farligt och olagligt att bryta mot reglerna. Mer utförlig information finns i den

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Användarhandbok. Upplaga 2

Användarhandbok. Upplaga 2 Användarhandbok Upplaga 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten DTE-1 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:1999/5/EC. Det finns

Läs mer

Talknappstjänsten 1.5

Talknappstjänsten 1.5 Talknappstjänsten 1.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Anslutningshanterare Användarhandbok

Anslutningshanterare Användarhandbok Anslutningshanterare Användarhandbok Utgåva 1.0 SV 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nokia Original Accessories-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1 Installations-handbok för PC Suite SV 9356495 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta

Läs mer

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt-

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1 Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok 9238687 Utgåva 1 Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten direkt.

Läs mer

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ARCHOS 604 WIFI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

Din manual NOKIA TME-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828552

Din manual NOKIA TME-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828552 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA TME-3. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA TME-3 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Din manual HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du hittar svar på alla dina frågor i HP COMPAQ DX7300

Läs mer

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter Manual Huawei B260a Startboxen innehåller följande utrustning Modem Nätverkskabel Strömadapter 2 3 Modem Huawei B260a Betydelsen av modemets lampor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Anslutning för extern antenn

Läs mer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N76 är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammen som levereras med enheten kan ha skapats av och ägas av personer eller företag som inte är dotterbolag till Nokia eller till

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Installationshandbok. PC Suite. SV 9354097 Issue 2

Installationshandbok. PC Suite. SV 9354097 Issue 2 Installationshandbok för PC Suite Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) SV 9354097

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i

SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Med ensamrätt. Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. SÅ HÄR INSTALLERAR DU PC SUITE...2 4. KOMMA IGÅNG...2

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3 Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok 9354812 Upplaga 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LPS-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Din manual XEROX COLORQUBE 9300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4276648

Din manual XEROX COLORQUBE 9300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4276648 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX COLORQUBE 9300. Du hittar svar på alla dina frågor i XEROX COLORQUBE 9300 instruktionsbok

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Din manual NOKIA 6630 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822860

Din manual NOKIA 6630 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822860 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6630. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual NOKIA BH-601

Din manual NOKIA BH-601 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA BH-601. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA BH-601 instruktionsbok (information,

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Utskrift online 4.0. Utgåva 1

Utskrift online 4.0. Utgåva 1 Utskrift online 4.0 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex trådlösa LAN cardbus-adapter 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor.

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

Nokia Streamer. 9238048 Ausgabe 2

Nokia Streamer. 9238048 Ausgabe 2 Nokia Streamer 9238048 Ausgabe 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna SU-22, SU-24 och SU-25 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:1999/5/EG.

Läs mer

KOMMA IGÅNG MED AREFF MYLOGIN

KOMMA IGÅNG MED AREFF MYLOGIN 1 (5) KOMMA IGÅNG MED AREFF MYLOGIN 1. INTRODUKTION Det här dokumentet innehåller instruktioner för grundinställningarna i programvaran MyLogin Utility för användning av Areff - MyLogin. 2. KONFIGURERA

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool Bruksanvisning Brother Meter Read Tool SWE Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt. Innehållet i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Programvaran

Läs mer

Connection Manager Användarhandbok

Connection Manager Användarhandbok Connection Manager Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Innehåll Om anslutningshanteraren 3 Komma igång 3 Öppna anslutningshanteraren 3 Visa nuvarande anslutningsstatus 3 Internetanslutning 3 Ansluta till Internet

Läs mer

LW052 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Wireless LAN PCI Card 54 Mbps CD-ROM med programvara, drivrutin, manual och Panda Antivirus programvara

LW052 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Wireless LAN PCI Card 54 Mbps CD-ROM med programvara, drivrutin, manual och Panda Antivirus programvara Svensk version LW052 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Med denna Wireless LAN Adapter kan du säkert, enkelt

Läs mer

LC Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps

LC Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps LC500070 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps Inledning Tack för att du har valt Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Med det här PC-kortet kan du snabbt och enkelt skapa ett trådlöst nätverk. PCkortet uppfyller

Läs mer

1. Använd en webbläsare för att logga in på Unified Communication Systeminställningar.

1. Använd en webbläsare för att logga in på Unified Communication Systeminställningar. Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara boken i närheten av maskinen för att snabbt kunna komma åt den. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

Tack för att du har valt den här routern med XR-teknologi.

Tack för att du har valt den här routern med XR-teknologi. B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 0 2 1 F Ö R P A C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O N E R 4 T I L L Ä M P N I N G 4 M A S K I N V A R U I N S TA L L AT

Läs mer

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Upplaga 1 SV 9311294 Säkerhetsinformation VATTENTÄTHET Kameran är

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Musikställ MD-1 9235760 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten MD-1 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Alt. 1. OM DU ANSLUTER EN DATOR 1. Anslut den medföljande

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-sv Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt

Läs mer

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till kabel-tv-nätet a) Med kabel-tv-modem Motorola Surfboard b) Med kabel-tv-modem Scientific Atlanta 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3.

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB http://sv.yourpdfguides.com/dref/2817573

Din manual F-SECURE PSB http://sv.yourpdfguides.com/dref/2817573 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE PSB instruktionsbok (information,

Läs mer

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem.

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. GIVETVIS SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. INTERNET EN SJÄLVKLARHET Internet är en standard i våra lägenheter, precis som vatten, el och värme.

Läs mer

Windows 10 systemverktyg

Windows 10 systemverktyg Windows 10 systemverktyg Version 2017 / www.utb.marber.se Sida 1 Innehållsförteckning 1 Systemverktyg... 3 1.1 Energialternativ... 3 1.2 Avinstallera program... 3 1.3 Skapa en återställningspunkt... 5

Läs mer

Specifikationer Sweex Trådlöst LAN USB 2.0 Adapter 140 Nitro XM (LW143)

Specifikationer Sweex Trådlöst LAN USB 2.0 Adapter 140 Nitro XM (LW143) LW141 Sweex Wireless LAN PC Card 140 Nitro XM LW142 Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM LW143 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adaptor 140 Nitro XM Inledning Tack till ditt köp av denna Sweex-produkt. Denna

Läs mer

Fjärranslutning. Fjärranslutning med telefonmodem i W95 och W98:

Fjärranslutning. Fjärranslutning med telefonmodem i W95 och W98: Fjarranslutning_ipt.doc 2001-06-08 Sidan 1 av 1 Fjärranslutning Om man vill kommunicera med en IMSE WebMaster som är ansluten till ett telefonmodem eller GSM-modem så måste man etablera en fjärranslutning

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual NOKIA RX-4 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828653

Din manual NOKIA RX-4 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828653 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA RX-4. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA RX-4 instruktionsbok (information,

Läs mer

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 9234594 Upplaga 2 Nokia, Nokia Connecting People och Pop-Port är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter

Läs mer

Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch

Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch 70 80 60 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 40 20 30 Manual 2 Installation Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch Bankgirot

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

Anslutnings guide (för D-SLR-kameror) Sv

Anslutnings guide (för D-SLR-kameror) Sv SB7J01(1B)/ 6MB4121B-01 Anslutnings guide (för D-SLR-kameror) Sv Innehållsförteckning Introduktion...2 Gränssnittet...2 Problem med att ansluta?...2 Mer om SnapBridge...2 Vad du behöver...3 Vad du kan

Läs mer

router n. filer och en Inter net- uppkoppling över flera datorer.

router n. filer och en Inter net- uppkoppling över flera datorer. B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 1 3 1 F Ö R P A C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V Ä N D N I N G 4 M A S I N V A R U I N S TA L L AT I O

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma

Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma Av Martin Appel Tips och skolor Använd samma internetuppkoppling och nå dina filer överallt. Med ett hemmanätverk kan du som har flera datorer utnyttja kraften maximalt.

Läs mer

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB Innehållsförteckning: Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 Kalender, E-post & Kontakter... 3 GW-Sync konfiguration...

Läs mer

Installationshandbok

Installationshandbok Installationshandbok för Observit RSS Version 5.1 Observera Manualen används vid nyinstallation. Medföljande Axis kamerapaket innehåller ett produktblad som skall användas. Vid frågor kontakta support,

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt.

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt. MPEGproblemlösning Den här sektionen är till för kardiologianvändare som granskar MPEGobjekt. Läs avsnitten nedan om du behöver hjälp med att lösa problem som uppstått vid visning av MPEGobjekt. MPEGkomponenter

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (23) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CPS 500 b) Aktiv utrustning DRG 58x-serien c) Aktiv utrustning DRG 48x och DRG 46x-serien d) Aktiv utrustning DRG Ease e) Aktiv

Läs mer

Användarhandbok AE6000. Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband

Användarhandbok AE6000. Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband Användarhandbok AE6000 Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband a Innehåll Produktöversikt Funktioner 1 Installation Installation 2 Trådlös nätverkskonfiguration Wi-Fi Protected Setup 3 Verktyg för

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

snabbmanual för installation av Bredband 60

snabbmanual för installation av Bredband 60 snabbmanual för installation av Bredband 60 Startboxen innehåller följande utrustning Modem Splitter Strömadapter Telefonikabel RJ 11 (små kontakter) Nätverkskabel Rak RJ 45 (stora kontakter) Testplugg

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Benga s IT-hörna. Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma

Benga s IT-hörna. Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma Av Martin Appel Använd samma internetuppkoppling och nå dina filer överallt. Med ett hemmanätverk kan du som har flera datorer utnyttja kraften maximalt. Nätverk.

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen i USA. Innehållet i denna publikation får inte reproduceras i någon

Läs mer