Ytterligare information: PRS telefonväxel (09) Utställningsassistent Kastehelmi Nikkanen, kastehelmi.nikkanen(at)prh.fi.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ytterligare information: PRS telefonväxel (09) 6939 500 Utställningsassistent Kastehelmi Nikkanen, kastehelmi.nikkanen(at)prh.fi."

Transkript

1 Den 21 oktober 2008 har det gått 175 år sedan Alfred Nobel föddes. I Patent- och registerstyrelsen öppnas en miniutställning som presenterar de dramatiska stegen genom vilka dynamiten uppfanns och hur den fattige Stockholmspojken blev Europas rikaste vagabond, vars testamente gjorde namnet Nobel odödligt. Utställningen är öppen fram till den 23 oktober 2009 mån-fre kl i Patent- och registerstyrelsens kundservice på adressen Arkadiagatan 6, Helsingfors. Utställningstexten är skriven av PRS utställningsassistent Kastehelmi Nikkanen och den grundar sig på de artiklar som har publicerats på Nobelstiftelsen webbplats samt på finska patenten 77 och 95. Översättning Heli Lucenius PRS. Ytterligare information: PRS telefonväxel (09) Utställningsassistent Kastehelmi Nikkanen, kastehelmi.nikkanen(at)prh.fi. Dynamit eller Nobels krut Familjen Nobel från Stockholm var en välbärgad och ansedd familj. Fadern Immanuel var ingenjör och en framgångsrik byggnadsentreprenör, modern Andriette, född Ahlsell, härstammade från en välbärgad släkt. Paret hade två små söner. Den äldre sonen Robert var tre år gammal och Ludvig först ett år gammal då familjens lycka vände och motgångarna började. Deras hus förstördes i en eldsvåda. Byggnaden som fadern hade uppfört på entreprenad måste delvis byggas på nytt eftersom grunden till byggnaden gav vika. En bro rasade och några pråmar som transporterade byggmaterial sjönk. Immanuel Nobel gick i konkurs och familjen måste leva under ganska knappa förhållanden. I dessa otursdagar föddes familjen Nobels tredje son. Födelsedagen var den 21 oktober år 1833 och i dopet fick pojken namnet Alfred Bernhard. Början av livet såg inte lovande ut, men nu 175 år senare vet vi att pojken skulle bli en begåvad vetenskapsman, uppfinnare och affärsgeni, och till följd av dessa en stenrik industrialist vars arv och testamente gjorde namnet Nobel världsberömt. Förutom ingenjör var fadern Immanuel Nobel också uppfinnare. Han hade en ganska låg utbildning men han var oändligt intresserad av teknik och utvecklade ständigt både praktiska och teoretiska lösningar till olika slags problem. I sitt arbete hade han bekantat sig med sprängning, det nödvändiga hjälpmedlet för byggnadsverksamheten. Då byggnadsverksamheten blev svårare efter konkursen, hade Immanuel börjat utveckla krigiska sprängämnen. Svartkrutet var det enda sprängämnet som användes då, och uppfinningarna inom området riktade sig till tillämpningar för användningen av det. Immanuel Nobel konstruerade bl.a. en landmina och ett tändsystem till den. Han försökte få de svenska militärmyndigheterna att bli intresserade av hans uppfinningar, men förgäves. Då Alfred var fem år gammal flyttade Immanuel via Finland till Ryssland för att söka marknader för sina produkter. Familjen stannade i Stockholm och mor Andriette öppnade en liten mjölk- och grönsakshandel med hjälp av vilken hon kunde skaffa ett knapert levebröd för sina söner. Det berättas att ibland under knappa tider bidrog pojkarna till familjens ekonomi genom att sälja tändstickor på Stockholms gator. 1

2 Immanuel Nobels explosiva uppfinningar gjorde ett starkt intryck på kejsar Nikolaj. I S:t Petersburg grundade Immanuel en verkstad som tillverkade krigsmateriel. Av de artiklar som verkstaden tillverkade blev de av Immanuel konstruerade sjöminorna särskilt framgångsrika. Med hjälp av penningsumman som han fick av kejsaren utvidgade han sitt företag. Verkstaden började växa till en fabrik, produktsortimentet blev större och beställningarna var garanterade. Immanuel Nobel var igen en framgångsrik man och han kunde låta eftersända sin familj och utrusta ett bekvämt hem åt dem. Alfred var nio år gammal och hans äldre bröder Robert och Ludvig var redan tonåringar, då de hösten 1842 flyttade hem till far i Ryssland. Följande år föddes familjens fjärde son, lille Emil. I S:t Petersburg fick bröderna privatundervisning hemma. De lärde sig både humanistiska och naturvetenskapliga ämnen under ledning av utmärkta lärare. I matematik, fysik och kemi undervisades de av två professorer som båda hade kemi som specialområde. Detta hade säkert inverkan på Alfreds senare yrkesval och kanske även på testamentet. Dessutom lärde pojkarna sig ryska, tyska, franska och engelska och bekantade sig med filosofi och litteratur. Alfred blev passionerat intresserad av litteraturen, särskilt av den engelska romantiken och alldeles särskilt av Shelley och Byron. Han visade fallenhet för den litterära branschen, vilket fick fadern Immanuel att oroa sig. Syftet var att pojkarna skulle börja arbeta vid sin fars sida. Namnet på den mekaniska verkstaden som Immanuel Nobel hade grundat hade ändrats att lyda Fondéries et Atéliers Mécaniques Nobel & Fils (Gjuteri och Mekanisk Verkstad Nobel & Söner). Familjens söner arbetade där i varierande uppgifter och fick på så sätt mångsidig undervisning i såväl teknik som affärsverksamhet och det såg ut som om både Robert och Ludvig skulle bli skickliga inom dessa områden, och varför inte också Alfred, men han skrev ju dikter. Immanuel beslöt att Alfred måste avstå från litterära fantasterier. Pojken var intresserad av kemi, särskilt av de praktiska experimenten i anslutning till den, till och med så mycket att han under resten av sitt liv alltid hade ett laboratorium någonstans, om inte någon annanstans så i köket. Alfred hade också erhållit teoriundervisning av de ledande experterna inom området. Fadern beslöt att sända pojken ut i världen för att komplettera sina studier och samtidigt söka produktidéer för familjens affärsföretag. Alfred reste till Paris för att gå i lära hos en kemist och Paris blev då hans favorit bland världens städer, under de senare åren också hans hemstad. Året var Tidens mest betydande kemist och lärare i ämnet professor Théophile-Jules Pelouze hade i Paris grundat ett privat undervisningslaboratorium. Den andra av de nämnda kemiprofessorerna som gav privatundervisning åt bröderna Nobel i naturvetenskaper var Nikolai N. Zinin. Tidigare hade han varit T.J. Pelouzes elev och via honom fick Alfred tillfälle att studera under ledning av denne storman inom kemi. I Pelouzes laboratorium bekantade sig Alfred med Ascanio Sobrero. Den italienske Sobrero var kemist, Pelouzes elev och professor vid Turins universitet. År 1847 hade han för världen presenterat sin uppfinning som han till en början kallade för pyroglycerin, senare började ämnet kallas nitroglycerin. Ascanio Sobrero hade i sina laboratorieprov blandat salpeter- och svavelsyra med glycerin som är en söt, oljig vätska. På så sätt råkade han utveckla ett nytt sprängämne som var mycket starkare än krut. Sobrero var rädd för sin skapelse, och inte utan orsak. Hans ansikte skadades nämligen svårt då ett provrör exploderade. I sina artiklar varnade han sina kolleger upprepade gånger för att undvika detta farliga ämne, vars märkliga egenskaper gjorde det okontrollerbart. Han ansåg att nitroglycerinet aldrig kommer att ha någon praktisk betydelse. 2

3 Efter sina år i Paris begav sig den språkkunnige och utbildade Alfred ut i världen. Han besökte Italien, Tyskland och Nordamerika och studerade teknikens senaste resultat. Att resa världen runt blev sedermera hans livsstil då han skötte sina talrika fabriker och affärer i de olika länderna. Hans vän under de senare åren i Paris, författaren Victor Hugo, kallade honom Europas rikaste vagabond. Ryssland förberedde sig för Krimkriget, som år 1853 bröt ut mellan Ryssland och Osmanska riket samt dess allierade Storbritannien och Frankrike. Nobel & Söner tillverkade Immanuels berömda sjöminor och andra krigsmateriel i allt snabbare takt, och även Alfred återvände till arbetet i företaget då kriget bröt ut. Fadern Immanuel hade tillsammans med sina äldre söner skött om förberedelserna för kriget genom att minera omgivningen av fästningarna Sveaborg och Kronstadt vid Finska viken samt genom att med minor skära av sjövägen till Finska vikens innersta del. Så hände det då att även om med trehundra skepp till vårt fädernes land, kom den engelska flottan med mord och med brand, såsom sägs i den välkända finska sången om det åländska kriget (Oolannin sota), ockuperades dessa fästningar inte och inte heller S:t Petersburg. Det år då kriget bröt ut beviljades Immanuel Nobel en för en utlänning sällsynt utmärkelse. Han presenterades vid hovet och han fick ta emot en kejserlig guldmedalj. Kejsar Nikolaj I dog, Alexander II kom till makten och Krimkriget tog slut. Efterfrågan på krigsmateriel rasade och Nobel & Söner hamnade i svår knipa. Fabriken hade då, år 1856, över 1000 arbetare och lagren var fulla av tillverkningsmaterial, men beställningarna tog slut. Immanuel Nobel måste än en gång göra konkurs. Nedslagen flyttade han med sin hustru och sin yngste son, den 13-årige Emil, till Sverige och lämnade företagets ärenden i S:t Petersburg för att utredas av de äldre sönerna. Alfred fördjupade sig i nitroglycerin. Dess explosionskraft var enorm jämfört med krutet. Det skulle ha framgång inom gruv- och byggnadsbranschen, som enligt Alfreds affärsinstinkt var i kraftig tillväxt. Medan de äldre bröderna kämpade med företagets dåvarande problem, skred Alfred till verket för att framställa tillräckligt mycket nitroglycerin för sina experiment och försökte hitta ett medel för att tämja detta ostabila ämne. Han redogjorde stegen i sina experiment i brevet till fadern Immanuel till Stockholm, och Immanuel Nobel som inte kunde nedslås för en lång tid blev också hänförd av att experimentera med nitroglycerin. Hans sikte var bara inte på byggnadsverksamheten utan på de kära minorna. Nitroglycerin är ett flytande, högexplosivt ämne men det är ändå svårt att få det att explodera. Ämnet kan förbrännas i elden utan att det exploderar. Å andra sidan producerar nitreringsprocessen, då salpetersyra tillsätts i glyceringet, så mycket värme att ämnet till följd av det kan explodera. En kraftig stöt får ämnet att explodera men möjligtvis bara vid slagstället, å andra sidan kan värmeutvecklingen av slaget utvidga explosionen. Denna tröga vätska kan också plötsligt explodera utan någon tydlig orsak. Alfred Nobel experimenterade i S:t Petersburg. Han förbättrade nitreringsförfarandet och lärde sig behärska processen för framställning av nitroglycerin. Men hur kunde ämnet fås att explodera under kontrollerade former. Alfred kom på att i nitroglycerinet blanda svartkrut som vid tändningen exploderade och utvidgade exploderingen även i den tröga vätskan. Med hjälp av brodern Robert testade han sin uppfinning på isen i Neva utanför staden. Då blandningsförhållanden av krut och nitroglycerin började vara riktiga, och ämnet verkade bli en säljbar produkt, blev också affärsmansbrodern Ludvig intresserad av det. Immanuel Nobel hade grundat ett laboratorium i Heleneborg i Stockholm. Där arbetade han med hängivenhet med blandningen av nitroglycerin och krut och trodde till och med att han själv 3

4 hade uppfunnit förfarandet. Detta orsakade en skarp brevväxling mellan dessa två Nobel tills fadern förstod att jämfört med Alfred var han en amatör som kemist. År 1863 flyttade Alfred från S:t Petersburg till Stockholm. Han började studera i Heleneborgs laboratorium som samtidigt byggdes ut till en fabrik på grund av den stora efterfrågan på nitroglycerin. I oktober samma år beviljades honom ett patent i Sverige på en sprängämnesuppfinning - det var hans första patent. Han var då trettio år gammal. Då Alfred Nobel 33 år senare dog hade han beviljats sammanlagt 355 patent på olika håll i världen på många slags uppfinningar. Lillebror Emil arbetade i Heleneborgs laboratorium som Alfreds hjälp. Han var bara en tjugo årig yngling, men hade redan litet erfarenhet av arbetet som kemist och var hängivet intresserad av det. Bröderna lyckades förbättra förfarandet för framställning av nitroglycerin så att ämnet på en och samma gång kunde framställas i stora satser, och våren 1864 gjorde Alfred en betydelsefull uppfinning, en knallhatt med vilken nitroglycerin kan fås att explodera med hjälp av detonationsimpulsen. På dessa förbättringar för framställning och användning av nitroglycerin beviljades patent i Sverige sommaren 1864, och samma höst lämnade den i Helsingfors bosatta Robert Nobel i egenskap av ombud för sin bror Alfred in till Kejserliga Senaten för Finland en patentansökan på dessa förbättringar. På hösten fanns Emil inte längre. Den 3 september 1864 skakade en kraftig explosion Stockholm. Emil Nobel och en ung ingenjör som just hade anställts som hjälp befann sig i laboratoriet för att framställa nitroglycerin, då en av ämnets farliga egenskaper kom lös. I nitreringsprocessen stiger temperaturen av vätskan, varför man måste vara noggrann med kylningen. Tydligen hade nu en stor sats nitroglycerin blivit uppvärmt över den kritiska gränsen, 180 C. Den exploderande oljan visade sin styrka, dödade fem människor och förstörde laboratoriet. Immanuel Nobel lamslogs. En månad efter den upprörande olyckan, som hade krävt hans sons liv, drabbades han av ett slaganfall. Alfred däremot gav inte upp. Framställningen och hanteringen av nitroglycerin i Stockholm förbjöds till följd av explosionen. Å andra sidan hade händelsen bringat effekten av det nya sprängämnet till allmän kännedom. Även om det var farligt, var det mindre farligt än krut, och dess styrka var mångfaldigt jämfört med krutet. Särskilt i gruvorna och tunnelbyggen hade det nya sprängämnet den fördelen att det inte rykte. Alfred Nobel grundade ett flytande laboratorium och en fabrik på en pråm som bogserades i Mälaren från en ankarplats till annan. Framställningen av nitroglycerin fortsatte, det såldes under namnet sprängolja och efterfrågan var livlig. Samma höst grundades i Stockholm Nitroglycerin Aktiebolaget. Utöver Alfred och Immanuel Nobel var också två affärsmän från Stockholm aktieägare i bolaget. Alfred Nobel hade nu grundat sitt första företag. Hans väg till storföretagare hade börjat. Våren 1865 kunde företaget flytta sin verksamhet från en vandrande pråm upp på torra land. Platsen var Vinterviken, som låg inne i viken, skyddat av höjder vid Mälaren nära Stockholm. Fabriken inledde sin verksamhet i enkla skjul och delvis utomhus, vilket var praktiskt eftersom explosioner inträffade nu och då och byggnaderna måste ofta renoveras och förnyas. I och med Alfred Nobels knallhattsuppfinningar hade sprängningen av nitroglycerin blivit ett ganska tryggt arbete, men det var fortfarande farligt att framställa, förvara och speciellt transportera denna odisciplinerade vätska. År 1865 hade Alfred Nobel grundat en sprängoljefabrik utöver Sverige också i Norge och Tyskland. Följande år var det Nordamerikas tur, dit reste Nobel förutom att försvara sina hotade patenträttigheter också för att starta företagsverksamhet. Samtidigt som The United States Blasting 4

5 Oil Company grundades bortom Atlanten, skedde en svår explosion i fabriken i Krümmel, Tyskland. Till följd av explosionen stötte Nobels produkter återigen på rädsla och motstånd. Någonting måste göras. Den oberäkneliga vätskan måste bringas under kontroll. Lösningen skulle vara den fasta formen av ämnet. Nobel inledde ett systematiskt uppfinnararbete. Hjälpen kom i form av en pytteliten organism med kiselskal. Fabriken i Tyskland befann sig i Krümmel, skyddad av höjder och sanddyner vid Elbe. Platsen påminde om Vinterviken i Sverige. Föregående år hade Alfred Nobel satt sitt bo där, och nu byggde han på en flotte, som hade ankrats i Elbe, ett laboratorium, där han började genomföra prov som syftade på att lösa problemet med sprängämnet. Han lät nitroglycerin absorberas i olika porösa ämnen som t.ex. papper, pappersmassa, trälump, tegelmjöl, kol, torr lera, gipsstänger och lerstänger. Alla dessa nämns i en patentansökan som han lämnade in i Finland år 1867, men framför allt nämns kiselgur i ansökan. Kiselgur är en jordart som har bildats genom avlagring av kiselhaltiga skal. Dynerna kring fabriken i Krümmel hade bildats av en ren, pulverformig kiselgur. I sina prov märkte Alfred Nobel att detta fina porösa material och oljigt nitroglycerin som hade absorberats i det. bildar en fast, lydig massa som är lätt att utforma. Så hände det att det charmfulla pulvret tämde den vilda, explosiva vätskan. I sin patentansökan beskriver Alfred Nobel denna sprängmassa enligt följande: Uppfinningen innesluter i sig den största hittills kända i praktiken användbara sprängkraft med fördelen af att vara så litet farligt, att det aldrig genom våda kan gifva anledning till olyckor, och dels stora kraft sålunda ligger likasom förborgad, att användas endast efter behof och önskan. I sin ansökan meddelar han också att han kallar ämnet Dynamit eller Nobels krut. Nobel fick ett patent på sin uppfinning i Sverige år 1867 och i Finland i början av följande år. Nobel formade sprängmassan som kallades dynamit till stavar. Formen är fördelaktig för hantering, förvaring och transport och den passar i hål som bildas i berget genom borrning. Sprängoljan hade förvarats i flaskor och hällts i borrhålet, istället kunde man nu placera en lämpligt stor sprängämnesstav som exploderade med säkerhet först efter att det hade tänts med stubintråd och knall. Med massan kunde man också ladda bergklyftor, vilket inte var möjligt med nitroglycerin. Det var en tid då tekniken utvecklade sig med långa kliv. Handeln och trafiken blev livligare på global nivå. Det byggdes vägar och järnvägar, tunnlar, bror, hamnar, gruvor och fabriker. Inom bergsprängningen tog man i bruk en tryckborr vars skärande del var en diamantkrona. Ett sprängämne som var tryggt att användas behövdes, och det däremot ökade kapaciteten i byggnadsoch gruvindustrin. Efterfrågan på dynamit ökade explosionsartat. År 1868 tilldelade Kungliga Svenska Vetenskapsakademien Alfred och Immanuel Nobel Letterstedtska priset som de båda värderade högt. Jacob Letterstedt, ursprungligen Lallerstedt, var en svensk bondeson som i unga år begav sig ut i världen via England till Kapstaden. Med sina affärer hade han från noll skapat en stor egendom, han utnämndes till Sverige-Norges generalkonsul och han blev medlem i Kungliga Svenska Vetenskapsakademien. Just före sin död år 1862 uppgjorde han ett testamente, i vilket han lämnade till Kungliga Vetenskapsakademien betydande tillgångar, vars räntor enligt hans bestämmelse årligen skulle tilldelas antingen för utmärkta originalarbeten inom konstens, litteraturens eller vetenskapens områden eller för viktiga upptäckter av praktiskt värde för mänskligheten. 5

6 Mannen med tusen järn i elden hade behövt hjälp vid skötseln av sina talrika ärenden. En av medhjälparna var grevinnan Bertha Kinsky som år 1876 kom från Wien till Paris för att arbeta som sekreterare och hushållerska hos Alfred Nobel. Grevinnans vistelse i Paris blev ganska kort. Hon återvände till Wien för att gifta sig med en österrikisk baron von Suttner, men vänskapen mellan Bertha och Alfred bestod. De korresponderade och Nobel följde noggrant verksamheten av den internationella fredsrörelsen rörelsen vars ledargestalt i slutet av århundradet blev baronessan Bertha von Suttner. Alfred Nobel dog år 1896 vid 63 års ålder i San Remo, Italien. Under sitt liv hade han grundat nästan 90 företag i över 20 länder, bland annat världens första holdingbolag, The Nobel Dynamite Trust Company. Grunden till sin affärsverksamhet, med vilken han hade samlat ihop en av världens mest betydande egendomar, utgjorde hans patenterade uppfinningar. Dessutom hade delägarskapet i de äldre brödernas blomstrande företagsimperium inom oljebranschen i Kaukasus ökat hans förmögenhet. I november 1895 uppgjorde Alfred Nobel ett testamente på den svensk-norska klubben i Paris. (...) Öfver hela min återstående realiserbara förmögenhet förfogas på följande sätt: kapitalet, af utredningsmännen realiserade till säkra värdepapper, skall utgöra en fond, hvars ränta årligen utdelas som prisbelöning åt dem, som under det förlupne året hafva gjort menskligheten den största nytta. Räntan delas i fem lika delar som tillfalla: en del den som inom fysikens område har gjort den vigtigaste upptäckt eller uppfinning; en del den som har gjort den vigtigaste kemiska upptäck eller förbättring; en del den som har gjort den vigtigaste upptäckt inom fysiologins eller medicinens domän; en del den som inom litteraturen har producerat det utmärktaste i idealisk rigtning; och en del åt den som har verkat mest eller best för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående arméer samt bildande och spridande af fredskongresser. (...) Det är min uttryckliga vilja att vid prisutdelningarna intet anseende fästes vid någon slags nationalitetstillhörighet sålunda att den värdigaste erhåller priset, antingen han är Skandinav eller ej. 6

Entreprenörer till mänsklighetens största nytta FRÅN IDÉ TILL HANDLING ELEVHÄFTE

Entreprenörer till mänsklighetens största nytta FRÅN IDÉ TILL HANDLING ELEVHÄFTE Entreprenörer till mänsklighetens största nytta FRÅN IDÉ TILL HANDLING ELEVHÄFTE Innehåll Entreprenörer till mänsklighetens största nytta 3 Vilken idé förverkligade entreprenören? 5 Entreprenören Alfred

Läs mer

Nobelpris i fysik. Fysik i framkant, KTH 29 november 2013 P. Carlson

Nobelpris i fysik. Fysik i framkant, KTH 29 november 2013 P. Carlson Nobelpris i fysik Fysik i framkant, KTH 29 november 2013 P. Carlson Nobelpris i fysik Menu Alfred Nobel Fakta och FAQ s Några priser Hur få priset? Slutord Alfred Nobel Född 1833 i Stockholm Uppfann dynamit

Läs mer

Kunskapssökning Jacob Carlén Dagfolkhögskolan i Trollhättan

Kunskapssökning Jacob Carlén Dagfolkhögskolan i Trollhättan Kunskapssökning Jacob Carlén Dagfolkhögskolan i Trollhättan 1 Våren 1996 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Alfred Nobel 3 Konkurs och fattigdom 5 Nitroglycerin 6 Knallhatten 7 Ny

Läs mer

Alfred Nobel den olycklige uppfinnaren

Alfred Nobel den olycklige uppfinnaren Alfred Nobel den olycklige uppfinnaren funderingsfrågor, skapa ditt eget Nobelpris Ämne: Svenska, SVA, SFI, Samhällskunskap, Naturkunskap Årskurs: 6-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion,

Läs mer

Alfred Nobel den olycklige uppfinnaren funderingsfrågor, skapa ditt eget Nobelpris

Alfred Nobel den olycklige uppfinnaren funderingsfrågor, skapa ditt eget Nobelpris en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Alfred Nobel den olycklige uppfinnaren funderingsfrågor, skapa ditt eget Nobelpris Ämne: Svenska, SVA, SFI, Samhällskunskap, Naturkunskap

Läs mer

Vad uppfann Alfred Nobel?

Vad uppfann Alfred Nobel? Uppfinnaren Alfred Nobel Vad uppfann Alfred Nobel? 1. Dynamit x. Krut 2. Nitroglycerin Laboratorieutrustning från Alfred Nobels laboratorium En idé kan förändra! TIPSPROMENAD 1 Testamentet Nobelpriset

Läs mer

Vad skulle du vilja uppfinna?

Vad skulle du vilja uppfinna? Vad skulle du vilja uppfinna? Bakgrund Alfred Nobel var en mångsidig man. Han var kemist och uppfinnare, skrev pjäser och dikter, drev företag och öppnade fabriker. Han kunde flera språk och var ofta på

Läs mer

Nobelpristagare 2015

Nobelpristagare 2015 Nobelpristagare 2015 Alfred Nobel - en mångsidig man Alfred Nobel (1833-1896) är känd över hela världen som uppfinnaren av dynamiten och skaparen av Nobelpriset. Men han var även en affärsman som i en

Läs mer

BESKRIVNING AV NOBELVÄSKANS HEMLIGHET. Med utgångspunkt i Alfred Nobel och hans arbete vill vi få eleverna att få lust att testa sida idéer.

BESKRIVNING AV NOBELVÄSKANS HEMLIGHET. Med utgångspunkt i Alfred Nobel och hans arbete vill vi få eleverna att få lust att testa sida idéer. BESKRIVNING AV NOBELVÄSKANS HEMLIGHET Med utgångspunkt i Alfred Nobel och hans arbete vill vi få eleverna att få lust att testa sida idéer. Utanför klassrummet...1 Tågstationen...1 Laboratoriet...2 Utanför

Läs mer

Mitt bland alla tusen ord. förskoleprogram på Nobelmuseet om böcker och fantasi

Mitt bland alla tusen ord. förskoleprogram på Nobelmuseet om böcker och fantasi förskoleprogram på Nobelmuseet om böcker och fantasi Innehållsförteckning Praktisk information s. 3 Förslag på förarbete s. 5 Upplägg av museibesök med program med museipedagog i 50 minuter s. 8 Förslag

Läs mer

Nobelpriset i kemi Lars Lövgren

Nobelpriset i kemi Lars Lövgren Nobelpriset i kemi Lars Lövgren Pappa Immanuel var skeppsbyggare, arkitekt, uppfinnare och industriman. Flyttade 1842 med familjen till St. Petersburg. Efter konkurs flyttade Immanuel och sönerna Alfred

Läs mer

Vecka 11/ Tema/ Sverige. Läsförståelse: ALFRED NOBEL

Vecka 11/ Tema/ Sverige. Läsförståelse: ALFRED NOBEL Vecka 11/ Tema/ Sverige Läsförståelse: ALFRED NOBEL Den 10 december varje år talar alla om Nobel. Då delar Sveriges kung ut Nobelpriset i fysik, kemi, medicin, litteratur och ekonomi. På kvällen äter 1200

Läs mer

1864. Patentnummer 668. Metod för sprängning med nitroglycerin. (Ej fullföljd ansökan).

1864. Patentnummer 668. Metod för sprängning med nitroglycerin. (Ej fullföljd ansökan). Förteckning över Alfred Nobels patent Svenska patent 1863. Patentnummer 1261. Sätt att bereda krut. 1864. Patentnummer 668. Metod för sprängning med nitroglycerin. (Ej fullföljd ansökan). 1864. Patentnummer

Läs mer

Boken om Teknik. Boken om Teknik är en grundbok i Teknik för åk 4-6. Provlektion: Nobeldagen

Boken om Teknik. Boken om Teknik är en grundbok i Teknik för åk 4-6. Provlektion: Nobeldagen Boken om Teknik Boken om Teknik är en grundbok i Teknik för åk 4-6. Provlektion: Nobeldagen Följande provlektion är ett utdrag ur Boken om Teknik och tillhörande Arbetsbok och Lärarbok. Texterna och uppgifterna

Läs mer

Bröderna Ericsson och kanalbygget

Bröderna Ericsson och kanalbygget Bröderna Ericsson och kanalbygget (Hittat i ett tidningsurklipp från 1957) För alla svenskar är namnen John och Nils Ericsson välbekanta. Alla vet, att John Ericsson var en stor uppfinnare, och att det

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Alexander Graham Bell

Alexander Graham Bell Alexander Graham Bell Alexander Graham Bell föddes den 3 mars, 1847 i Skottland. Han dog den 2 augusti 1922 i Kanada och var en Kanadaskotsk uppfinnare och dövlärare. Han var son till Alexander Melville

Läs mer

Idéer och uppfinningar för grundsärskolan

Idéer och uppfinningar för grundsärskolan Idéer och uppfinningar för grundsärskolan ETT SKOLPROGRAM FÖR GRUNDSÄRSKOLANS ÅRSKURS 1 9 SOM LÄSER ÄMNEN EFTERARBETSMATERIAL Det här materialet kompletterar lärarhandledning till Nobelmuseets skolprogram

Läs mer

Stormaktstiden fakta

Stormaktstiden fakta Stormaktstiden fakta 1611-1718 Stormaktstiden varade i ca 100 år. Sverige var stort och hade en miljon invånare. Som levde i ett stånd samhälle. Under denna tid skaffade Sverige sig mycket makt och erövrade

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina Förlåt mig mamma! D et finns bara en människa här på jorden som älskar mig och det är min mamma. Jag är en svår och besvärlig person som jag ofta är fruktansvärt trött på, en människa jag tycker riktigt

Läs mer

Sprängämnen. Sina Mozayyan 9.F. Sprängämne - Sina Mozayyan 1

Sprängämnen. Sina Mozayyan 9.F. Sprängämne - Sina Mozayyan 1 Sprängämnen Sina Mozayyan 9.F 1 Innehållförteckning 1. Förord 3 2. Sprängämne 4 2.1 Historia 4 2.2 Krut 4 2.3 Svart krut 5 2.4 Bomullskrut 6 2.5 Dynamit 7 2.6 Spränggelatin 7 2.7 Pentyl 7 3. Nitroglycerin

Läs mer

Spöket i Sala Silvergruva

Spöket i Sala Silvergruva Spöket i Sala Silvergruva Hej! Jag har hört att du jobbar som smådeckare och jag skulle behöva hjälp av dig. Det är bäst att du får höra vad jag behöver hjälp med. I Sala finns Sala Silvergruva, den har

Läs mer

Första världskriget

Första världskriget Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 s.194 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om

Läs mer

Första världskriget 1914-1918

Första världskriget 1914-1918 Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om kolonierna.

Läs mer

Instuderingsfrågor i historia åk 7

Instuderingsfrågor i historia åk 7 Instuderingsfrågor i historia åk 7 Läroboken s. 32-37 1. Vad innebär nationalismen? 2. Vem enade det tyska riket år 1871? 3. Vad kallades denna man? 4. Varför hade han fått detta smeknamn? 5. Mot vilka

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Boken om Teknik 1 3. Elevens första grundbok i teknik. Boken om Teknik 1 3, sidorna samt 61. Utdrag ur kommande lärarbok.

Boken om Teknik 1 3. Elevens första grundbok i teknik. Boken om Teknik 1 3, sidorna samt 61. Utdrag ur kommande lärarbok. Boken om Teknik 1 3 Elevens första grundbok i teknik PROVLEKTION: Nobeldagen, uppfinnare! Följande provlektion är ett utdrag ur Boken om Teknik 1 3, elevens första teknikbok. Du får också en förhandsvisning

Läs mer

Explosiva restprodukter och avfall

Explosiva restprodukter och avfall Explosiva restprodukter och avfall... 1 Vad är explosiva restprodukter och avfall?... 1 Några exempel... 1 Vems är ansvaret?... 2 Explosiva restprodukter på återvinningscentraler?... 3 Explosiva restprodukter

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund

Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund 60 år (1948-2008) Förord Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund instiftades av Direktör Petrus

Läs mer

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson Hildur Elisabeth Nilsson föddes i nr. 2 Gamla Köpstad i Träslövs församling fredagen den 30 april 1909. Hon var det näst yngsta av 6 syskon. Fyra bröder och två systrar. En av bröderna, Oskar Gottfrid

Läs mer

Kristendomen. Inför provet

Kristendomen. Inför provet Kristendomen Inför provet Kristendomen Allt började med Jesus. Från Jesus första lärjungar spreds läran. Kristna tror på en Gud. Kristna tror att Jesus vad Guds son. Gud kan visa sig på tre olika sätt:

Läs mer

Nationalismen Nationalism Italien

Nationalismen Nationalism Italien 1914-1918 Nationalismen Efter franska revolutionen växte en stark känsla fram för det egna landet nationalkänsla När Frankrike och Napoleon besegrade många länder i Europa ville medborgarna se sina länder

Läs mer

Nationalismen Nationalism Italien

Nationalismen Nationalism Italien 1914-1918 Nationalismen Efter franska revolutionen växte en stark känsla fram för det egna landet nationalkänsla När Frankrike och Napoleon besegrade många länder i Europa ville medborgarna se sina länder

Läs mer

Atomer, molekyler, grundämnen. och kemiska föreningar. Att separera ämnen. Ämnen kan förändras. Kemins grunder

Atomer, molekyler, grundämnen. och kemiska föreningar. Att separera ämnen. Ämnen kan förändras. Kemins grunder KEMINS GRUNDER -----{ 2 Keminsgrunder 1 J----- IAAeAåll-Kemi förr och nu sid.4 Atomer, molekyler, grundämnen och kemiska föreningar Ämnens egenskaper sid. 10 sid. 14 Rena ämnen och blandningar Att separera

Läs mer

Militären glömde knallskott Slarvet kostade en nioåring ena handen!

Militären glömde knallskott Slarvet kostade en nioåring ena handen! GT 1981-11-28 GP 1981-11-28 Militären glömde knallskott Slarvet kostade en nioåring ena handen! Av Jan Bertoft GÖTEBORG (GT) Det livsfarliga knallskottet hade på något sätt kommit bort från militärområdet.

Läs mer

FRANSKA REVOLUTIONEN 14 JULI Frihet, jämlikhet, broderskap

FRANSKA REVOLUTIONEN 14 JULI Frihet, jämlikhet, broderskap FRANSKA REVOLUTIONEN 14 JULI 1789 Frihet, jämlikhet, broderskap Vad är historia? Vad är historia? Frågan är svår att definiera då svaren är många. Det som man säkert kan säga är att historia handlar om

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Dåtidsnovellen 2012. 8. Var är kattungen? Olga Lozovskaia

Dåtidsnovellen 2012. 8. Var är kattungen? Olga Lozovskaia Dåtidsnovellen 2012 8. Var är kattungen? Olga Lozovskaia På torget vid järnvägsstationen var det mycket folk. Om en kvart måste ett tåg från Stockholm komma och om en halvtimme ett annat från den andra

Läs mer

3 mars 1900: Under en middag hos familjen Söderberg tar Knut Agathon Wallenberg upp idén att grunda en skola för högre utbildning av köpmän.

3 mars 1900: Under en middag hos familjen Söderberg tar Knut Agathon Wallenberg upp idén att grunda en skola för högre utbildning av köpmän. 3 mars 1900: Under en middag hos familjen Söderberg tar Knut Agathon Wallenberg upp idén att grunda en skola för högre utbildning av köpmän. 28 augusti 2003: Den 20 000:e studenten stiger in genom Handelshögskolans

Läs mer

Alan Turing Har du någonsin undrat vem det var som uppfann datorn? Har du någonsin undrat vem det var som gav England oddsen på att vinna det andra

Alan Turing Har du någonsin undrat vem det var som uppfann datorn? Har du någonsin undrat vem det var som gav England oddsen på att vinna det andra Alan Turing Har du någonsin undrat vem det var som uppfann datorn? Har du någonsin undrat vem det var som gav England oddsen på att vinna det andra världskriget? Han hette Alan Turing. Den 12 juni, 1912

Läs mer

Den fantastiska resan genom litteraturhistorien (i Europa) Del 3 Romantiken Realismen Modernismen

Den fantastiska resan genom litteraturhistorien (i Europa) Del 3 Romantiken Realismen Modernismen Den fantastiska resan genom litteraturhistorien (i Europa) Del 3 Romantiken Realismen Modernismen romantiken Ca 1770 till 1840 Psykologi och känslor Känslor i fokus!!! Kulturen dyrkas diktare hyllas! Mitt

Läs mer

Kemi. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov C. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Kemi. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov C. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Kemi elprov Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. etta prov återanvänds t.o.m.

Läs mer

DEN TYSK / RYSKA PAKTEN

DEN TYSK / RYSKA PAKTEN DEN TYSK / RYSKA PAKTEN o Flera var rädda för kommunismen som härskade i Sovjetunionen. o Kanske kunde den stora tyska armén vara ett bra försvar mot Sovjetunionen? o Ett avtal eller snarare en pakt mellan

Läs mer

Axel och Hilda Heino

Axel och Hilda Heino Axel och Hilda Heino En berättelse om Axel och Hilda Året 1916 begav sig, Axel Fredrick Heinonen, 24 år och Hilda Marie Nilsson Alapää, 25 år, till Amerika. De lämnade sina familjer i norra Sverige, Männikkö

Läs mer

Försäkringslösningar. i världsklass

Försäkringslösningar. i världsklass Försäkringslösningar i världsklass Du står aldrig ensam! Livet förändras hela tiden. Vi studerar, bosätter oss, reser, gör affärer... Livet är en ständigt föränderlig blandning av framgångar och svårigheter,

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Min gode far under sin forskning för en renare, mänskligare värld och människor.

Min gode far under sin forskning för en renare, mänskligare värld och människor. En av min gode fader, konstruktören och tusenkonstnären Tibor Keménys uppfinningar, var ett nytt elektriskt strömkretssystem som ovan. Man började tala om den globala klimatförändringen framförallt i Kalifornien

Läs mer

Från fabriken Fosfaten till en världsomfattande koncern med jordens vattenresurser i fokus

Från fabriken Fosfaten till en världsomfattande koncern med jordens vattenresurser i fokus Del 1: Fosfaten Från fabriken Fosfaten till en världsomfattande koncern med jordens vattenresurser i fokus Vårt stora behov av rent vatten och växtnäring Allt liv på jorden är beroende av rent vatten.

Läs mer

Tunadalskyrkan Mos 3:1-15, Matt 28:16-20 Jag har sett och hört

Tunadalskyrkan Mos 3:1-15, Matt 28:16-20 Jag har sett och hört Tunadalskyrkan 160522 2 Mos 3:1-15, Matt 28:16-20 Jag har sett och hört Ibland när man läser böcker eller ser på filmer så möts man av olika berättelser som till en början inte verkar ha något att göra

Läs mer

Frågor och instuderingsuppgifter till Vikingatiden

Frågor och instuderingsuppgifter till Vikingatiden Läs s 6 9 i din Historiebok! 1) Nämn tre olika varor som vikingarna sålde i andra länder. 2) Nämn fyra olika varor som vikingarna köpte i andra länder. 3) Vad hette den viktigaste handelsplatsen i Sverige

Läs mer

Försättsblad. Radion HT 2012 Anthony Hässelborg

Försättsblad. Radion HT 2012 Anthony Hässelborg Försättsblad Radion HT 2012 Anthony Hässelborg Innehållsförteckning Mål/syfte... 3 Metod... 3 Genomförande... 3 Krigstider och i strid... 6 Dagens samhälle... 6 Diskussion... 8 Källförteckning... 8 Mål/syfte

Läs mer

Planering historia talet. VT:2015 åk 6. Namn:

Planering historia talet. VT:2015 åk 6. Namn: Planering historia 1800-talet VT:2015 åk 6 Namn: Planering historia VT 2015 Under de kommande veckorna kommer vi ha genomgångar, filmvisning och eget arbete. Under veckan ska man på lektionerna arbeta

Läs mer

Nobels. Fredspristagare

Nobels. Fredspristagare Södertörns högskola 2007-12-20 Lärarutbildningen HT - 07 Examensarbete 15 p Nobels Fredspristagare Synliga eller bortglömda i läroböcker? Av: Madeleine Eldelöv Handledare: Ragnar Björk Abstract A lot has

Läs mer

200 år av fred i sverige. En resa i fredens fotspår. en turistresa från interaktiv historia

200 år av fred i sverige. En resa i fredens fotspår. en turistresa från interaktiv historia 200 år av fred i sverige En resa i fredens fotspår en turistresa från interaktiv historia så går resan 08.00 Samling Umeå. 08.15 Avfärd till Hörnefors. Under färden berättar vår guide om dagen och bakgrunden

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

Globala veckans tipspromenad 2014 Helig fred - tro som fredsskapare

Globala veckans tipspromenad 2014 Helig fred - tro som fredsskapare Globala veckans tipspromenad 2014 Helig fred - tro som fredsskapare Frågorna i denna tipspromenad är gjorda på temat för Kyrkornas globala vecka 2014: Helig fred - tro som fredsskapare Frågorna har varierande

Läs mer

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland DITT AGERANDE KAN VARA AVGÖRANDE Vi inom räddningstjänsten jobbar för att alla ska ha det så tryggt och säkert som möjligt. I din vardag

Läs mer

Vid sekelskiftet 1900 hade Tyskland Europas största befolkning och var även ett ledande industriland med stora naturresurser. Dock hade Tyskland inte

Vid sekelskiftet 1900 hade Tyskland Europas största befolkning och var även ett ledande industriland med stora naturresurser. Dock hade Tyskland inte Vid sekelskiftet 1900 hade Tyskland Europas största befolkning och var även ett ledande industriland med stora naturresurser. Dock hade Tyskland inte speciellt många kolonier jämfört med andra länder i

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

1. Ingångspsalm. 2. Inledning. Inledande välsignelse. Inledningsord. 3. Psaltarpsalm. Antifon

1. Ingångspsalm. 2. Inledning. Inledande välsignelse. Inledningsord. 3. Psaltarpsalm. Antifon En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning. 2. Inledning 1. Ingångspsalm T.ex. 466, 467, 470 eller 485. Psalmen kan ersättas av annan musik. Inledande välsignelse Den inledande

Läs mer

December Tema Nobel och kemins historia

December Tema Nobel och kemins historia December Tema Nobel och kemins historia KEMIFORSKNING Vita pulver I december är det dags för vetenskapen och Sverige att hamna i rampljuset igen. Ytterligare en kemisk upptäckt blir uppmärksammad och visar

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Elektriska signaler finns i våra kroppar.

Elektriska signaler finns i våra kroppar. Ellärans grunder Elektriska signaler finns i våra kroppar. Från örat till hjärnan när vi hör Från ögonen till hjärnan när vi ser När vi tänker och gör saker sänds elektriska signaler från hjärnan till

Läs mer

FACIT TILL FINALEN GRUNDBOK

FACIT TILL FINALEN GRUNDBOK FACIT TILL FINALEN GRUNDBOK Kommentar: Ett sätt att avgöra om ett påstående bygger på naturvetenskap är att tänka efter om påståendet i första hand säger vad någon enskild person tycker. I så fall bygger

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

REPETITION AV NÅGRA KEMISKA BEGREPP

REPETITION AV NÅGRA KEMISKA BEGREPP KEMI RUNT OMKRING OSS Man skulle kunna säga att kemi handlar om ämnen och hur ämnena kan förändras. Kemi finns runt omkring oss hela tiden. När din mage smälter maten är det kemi, när din pappa bakar sockerkaka

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Industriella revolutionen. började i Storbritannien under 1700-talet

Industriella revolutionen. började i Storbritannien under 1700-talet Industriella revolutionen började i Storbritannien under 1700-talet Det agrara samhället Före industrialiseringen så arbetade så gott som alla inom jordbruket Var och en ägde en liten bit av varje jordsort,

Läs mer

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7 Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2 De kristna förföljs...2 Kristendomen blir mäktig...3 Vem ska bestämma?...3 Den apostoliska trosbekännelsen...3 Kristendomen kommer till Sverige...5 Sverige

Läs mer

Den nya tiden GRUNDBOKEN sid. 4-7

Den nya tiden GRUNDBOKEN sid. 4-7 Den nya tiden GRUNDBOKEN sid. 4-7 1. Omkring år 1500 skedde stora förändringar i människornas liv. Därför har historikerna bestämt att det är omkring år 1500 som Den nya tiden börjar. Berätta kort vilka

Läs mer

Vårtal vid Agunnaryds hembygdsgård 2010

Vårtal vid Agunnaryds hembygdsgård 2010 Vårtal vid Agunnaryds hembygdsgård 2010 Kära Agunnarydsbor och besökande gäster! Jag ska berätta för er om Inget. Ja, hon hette inte Inget utan Ingrid Kajsa. Men hon kallades alltid Inget på Kjöpet. Hon

Läs mer

Innehåll. Allmänt om det pedagogiska materialet. Del II: Den nya industriella världen. Historien speglar samtiden. Del III: Imperialismens tid

Innehåll. Allmänt om det pedagogiska materialet. Del II: Den nya industriella världen. Historien speglar samtiden. Del III: Imperialismens tid Innehåll Allmänt om det pedagogiska materialet Tankar om differentiering 6 Bilder och differentiering 6 Motivera dina elever! 6 Text som differentierar 6 Funktionella arbetssätt 6 Begåvade och snabba elever

Läs mer

FACIT Instuderingsfrågor första världskriget

FACIT Instuderingsfrågor första världskriget FACIT Instuderingsfrågor första världskriget 1. Vad innebar imperialismen? Imperialism = politiskt och militärt ta makten över främmande områden I slutet av 1800-talet tävlade stormakterna i Europa om

Läs mer

mista livet. När du har planerat, funderat, vänt och vridit på alla stenar är du fortfarande sugen på att klättra upp för Mount Everest?

mista livet. När du har planerat, funderat, vänt och vridit på alla stenar är du fortfarande sugen på att klättra upp för Mount Everest? Efter att jag hållit något av mina föredrag om respekt, inställning och bemötande, kommer ofta någon eller några åhörare fram till mig. De vill berätta om sina mål, drömmar och visioner. En gång berättade

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Nationalekonomi på högskolan består av: Mikroekonomi producenter och konsumenter Makroekonomi hela landet Internationell ekonomi handel mellan länder Varför

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

Renässansen Antiken återupptäcks

Renässansen Antiken återupptäcks Renässansen Antiken återupptäcks Norditalienska stadsstater Städer i norra Italien var självstyrande, t.ex. Venedig och Florens. Handel med Kina och Indien gjorde dem rika. Köpmän n och hantverkare blir

Läs mer

pär lagerkvist 1891-1974

pär lagerkvist 1891-1974 pär lagerkvist 1891-1974 BIOGRAFI Föddes i Domprostgården i Växjö 23 maj 1891 Pappa Anders Lagerkvist var bangårdsförman och bodde i en en-rumslägenhet i huset. 1876 gifte han sig med Hanna Magnusson från

Läs mer

Yasin El Guennouni NV3A, Tensta Gymnasium

Yasin El Guennouni NV3A, Tensta Gymnasium 1 Yasin El Guennouni NV3A, Tensta Gymnasium Innehållsförteckning Bakgrund 2 Syfte 2 Material/Metod 2 Resultat 3 Diskussion 14 Slutsats 15 2 Bakgrund Årskurs 6 elever kommer snart att ställas inför ett

Läs mer

Berlinmuren Frågeställning: Vad är Berlinmuren? Orsaker? (Varför byggde man Berlinmuren?) Konsekvenser? Berlinmurens avskaffande.

Berlinmuren Frågeställning: Vad är Berlinmuren? Orsaker? (Varför byggde man Berlinmuren?) Konsekvenser? Berlinmurens avskaffande. Frågeställning: Vad är Berlinmuren? Orsaker? (Varför byggde man Berlinmuren?) Konsekvenser? Berlinmurens avskaffande. Ämne: Historia Arbetssätt: Läsa in mig på ämnet, både genom böcker(om det går) och

Läs mer

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning Franska revolutionen Franska revolutionen En sammanfattning en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt Kungen, Ludvig XVI, hade all makt Den som var kung kunde kalla

Läs mer

Illustrerad vetenskap. ett temaarbete i Hårkdalen F-5 v.4-9 2011

Illustrerad vetenskap. ett temaarbete i Hårkdalen F-5 v.4-9 2011 Illustrerad vetenskap ett temaarbete i Hårkdalen F-5 v.4-9 2011 Illustrerad vetenskap ett temaarbete i Hårkdalen F-5 v.4-9 2011 Mål att arbeta mot för åk 1-3: Svenska: Uppnåendemål för åk3 Beträffande

Läs mer

Ett epokgörande år. Ett avbrott i karriären

Ett epokgörande år. Ett avbrott i karriären Ett epokgörande år År 1914 är Oscar med och bildar Kungsörs segelsällskap, KSS. Sällskapet bestämmer sig året därpå för att låta bygga sin första lottbåt, och Oscar har snart en beställning på en skärgårdskryssare

Läs mer

För lite eller för mycket olja?

För lite eller för mycket olja? För lite eller för mycket olja? De fossila bränslena är till stor del boven i dramat om växthuseffekten och hotet mot vårt klimat. Vi har under några hundra år släppt ut kol (CO 2 ) som det tagit naturen

Läs mer

NYHETER I TEKNIKKLUBBEN LUSTEN

NYHETER I TEKNIKKLUBBEN LUSTEN NYHETER I TEKNIKKLUBBEN LUSTEN Solcellsbilar Våra bilar spyr ut smutsiga avgaser. Strömmen hemma i vägguttaget kommer delvis från smutsig kolkraft och vi slänger mycket som skulle kunna återanvändas. Många

Läs mer

Enkel dramatisering. Den heliga Birgitta. Festdag 7 oktober

Enkel dramatisering. Den heliga Birgitta. Festdag 7 oktober 1 Enkel dramatisering Den heliga Birgitta Festdag 7 oktober Bakgrund Birgitta var en av medeltidens mest kända personligheter. Hon föddes 1303 i Uppland som dotter till en mäktig lagman. Redan som barn

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 8 Fredag 12 mars 2010. utvecklingschef i Piteå kommun. Vind-snurror ger tusen nya jobb i Piteå

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 8 Fredag 12 mars 2010. utvecklingschef i Piteå kommun. Vind-snurror ger tusen nya jobb i Piteå LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 8 Fredag 12 mars 2010 NORRBOTTEN Vind-snurror ger tusen nya jobb i Piteå Regeringen har sagt ja till att bygga 1 100 vind-kraftverk i Piteå kommun. -Det är ett av världens största

Läs mer

Enkel dramatisering Lilla Thérèse av Jesusbarnet Festdag 1 oktober

Enkel dramatisering Lilla Thérèse av Jesusbarnet Festdag 1 oktober Enkel dramatisering Lilla Thérèse av Jesusbarnet Festdag 1 oktober Bakgrund Den 1 oktober firar kyrkan S:ta Teresa av Jesusbarnet, även kallad Thérese av Lisieux, jungfru och kyrkolärare. I dagens samling

Läs mer

Foto omslag: Fredrik Hjerling Foto baksida: Eva Simonson Tryckår: 2011 Tryckeri: Haninge kommuntryckeri

Foto omslag: Fredrik Hjerling Foto baksida: Eva Simonson Tryckår: 2011 Tryckeri: Haninge kommuntryckeri LITIUM I HANINGE Foto omslag: Fredrik Hjerling Foto baksida: Eva Simonson Tryckår: 2011 Tryckeri: Haninge kommuntryckeri L I T I U M Ett grundämne Ett 90-tal grundämnen förekommer naturligt på jorden.

Läs mer

Historia. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Historia. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Historia Delprov A Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

En film om kvinnor som tar plats i en manlig värld.

En film om kvinnor som tar plats i en manlig värld. En film om kvinnor som tar plats i en manlig värld. Nio Nepalesiska kvinnor får chansen att utbilda sig i ett yrke, som hittills helt och hållet har varit förbehållet män. Kvinnor från hela världen ställer

Läs mer

Franska revolutionen. en sammanfattning

Franska revolutionen. en sammanfattning Franska revolutionen en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt. Kungen (Ludvig XVI) hade all makt. Han kunde kalla in ståndsriksdagen, men hade inte gjort det på 175

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna. I den här essän kommer jag att undersöka och jämföra skillnader och likheter i orsakerna till den amerikanska

Läs mer

Avgör om varje person är flykting eller invandrare. Sortera upp korten i två högar, på baksidan står sedan svaret.

Avgör om varje person är flykting eller invandrare. Sortera upp korten i två högar, på baksidan står sedan svaret. Lådövning Flykting eller invandrare, taget från UNHCR:s Mot alla odds -spel Antal deltagare: 1-5 Tid:10 min Avgör om varje person är flykting eller invandrare. Sortera upp korten i två högar, på baksidan

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer