Ytterligare information: PRS telefonväxel (09) Utställningsassistent Kastehelmi Nikkanen, kastehelmi.nikkanen(at)prh.fi.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ytterligare information: PRS telefonväxel (09) 6939 500 Utställningsassistent Kastehelmi Nikkanen, kastehelmi.nikkanen(at)prh.fi."

Transkript

1 Den 21 oktober 2008 har det gått 175 år sedan Alfred Nobel föddes. I Patent- och registerstyrelsen öppnas en miniutställning som presenterar de dramatiska stegen genom vilka dynamiten uppfanns och hur den fattige Stockholmspojken blev Europas rikaste vagabond, vars testamente gjorde namnet Nobel odödligt. Utställningen är öppen fram till den 23 oktober 2009 mån-fre kl i Patent- och registerstyrelsens kundservice på adressen Arkadiagatan 6, Helsingfors. Utställningstexten är skriven av PRS utställningsassistent Kastehelmi Nikkanen och den grundar sig på de artiklar som har publicerats på Nobelstiftelsen webbplats samt på finska patenten 77 och 95. Översättning Heli Lucenius PRS. Ytterligare information: PRS telefonväxel (09) Utställningsassistent Kastehelmi Nikkanen, kastehelmi.nikkanen(at)prh.fi. Dynamit eller Nobels krut Familjen Nobel från Stockholm var en välbärgad och ansedd familj. Fadern Immanuel var ingenjör och en framgångsrik byggnadsentreprenör, modern Andriette, född Ahlsell, härstammade från en välbärgad släkt. Paret hade två små söner. Den äldre sonen Robert var tre år gammal och Ludvig först ett år gammal då familjens lycka vände och motgångarna började. Deras hus förstördes i en eldsvåda. Byggnaden som fadern hade uppfört på entreprenad måste delvis byggas på nytt eftersom grunden till byggnaden gav vika. En bro rasade och några pråmar som transporterade byggmaterial sjönk. Immanuel Nobel gick i konkurs och familjen måste leva under ganska knappa förhållanden. I dessa otursdagar föddes familjen Nobels tredje son. Födelsedagen var den 21 oktober år 1833 och i dopet fick pojken namnet Alfred Bernhard. Början av livet såg inte lovande ut, men nu 175 år senare vet vi att pojken skulle bli en begåvad vetenskapsman, uppfinnare och affärsgeni, och till följd av dessa en stenrik industrialist vars arv och testamente gjorde namnet Nobel världsberömt. Förutom ingenjör var fadern Immanuel Nobel också uppfinnare. Han hade en ganska låg utbildning men han var oändligt intresserad av teknik och utvecklade ständigt både praktiska och teoretiska lösningar till olika slags problem. I sitt arbete hade han bekantat sig med sprängning, det nödvändiga hjälpmedlet för byggnadsverksamheten. Då byggnadsverksamheten blev svårare efter konkursen, hade Immanuel börjat utveckla krigiska sprängämnen. Svartkrutet var det enda sprängämnet som användes då, och uppfinningarna inom området riktade sig till tillämpningar för användningen av det. Immanuel Nobel konstruerade bl.a. en landmina och ett tändsystem till den. Han försökte få de svenska militärmyndigheterna att bli intresserade av hans uppfinningar, men förgäves. Då Alfred var fem år gammal flyttade Immanuel via Finland till Ryssland för att söka marknader för sina produkter. Familjen stannade i Stockholm och mor Andriette öppnade en liten mjölk- och grönsakshandel med hjälp av vilken hon kunde skaffa ett knapert levebröd för sina söner. Det berättas att ibland under knappa tider bidrog pojkarna till familjens ekonomi genom att sälja tändstickor på Stockholms gator. 1

2 Immanuel Nobels explosiva uppfinningar gjorde ett starkt intryck på kejsar Nikolaj. I S:t Petersburg grundade Immanuel en verkstad som tillverkade krigsmateriel. Av de artiklar som verkstaden tillverkade blev de av Immanuel konstruerade sjöminorna särskilt framgångsrika. Med hjälp av penningsumman som han fick av kejsaren utvidgade han sitt företag. Verkstaden började växa till en fabrik, produktsortimentet blev större och beställningarna var garanterade. Immanuel Nobel var igen en framgångsrik man och han kunde låta eftersända sin familj och utrusta ett bekvämt hem åt dem. Alfred var nio år gammal och hans äldre bröder Robert och Ludvig var redan tonåringar, då de hösten 1842 flyttade hem till far i Ryssland. Följande år föddes familjens fjärde son, lille Emil. I S:t Petersburg fick bröderna privatundervisning hemma. De lärde sig både humanistiska och naturvetenskapliga ämnen under ledning av utmärkta lärare. I matematik, fysik och kemi undervisades de av två professorer som båda hade kemi som specialområde. Detta hade säkert inverkan på Alfreds senare yrkesval och kanske även på testamentet. Dessutom lärde pojkarna sig ryska, tyska, franska och engelska och bekantade sig med filosofi och litteratur. Alfred blev passionerat intresserad av litteraturen, särskilt av den engelska romantiken och alldeles särskilt av Shelley och Byron. Han visade fallenhet för den litterära branschen, vilket fick fadern Immanuel att oroa sig. Syftet var att pojkarna skulle börja arbeta vid sin fars sida. Namnet på den mekaniska verkstaden som Immanuel Nobel hade grundat hade ändrats att lyda Fondéries et Atéliers Mécaniques Nobel & Fils (Gjuteri och Mekanisk Verkstad Nobel & Söner). Familjens söner arbetade där i varierande uppgifter och fick på så sätt mångsidig undervisning i såväl teknik som affärsverksamhet och det såg ut som om både Robert och Ludvig skulle bli skickliga inom dessa områden, och varför inte också Alfred, men han skrev ju dikter. Immanuel beslöt att Alfred måste avstå från litterära fantasterier. Pojken var intresserad av kemi, särskilt av de praktiska experimenten i anslutning till den, till och med så mycket att han under resten av sitt liv alltid hade ett laboratorium någonstans, om inte någon annanstans så i köket. Alfred hade också erhållit teoriundervisning av de ledande experterna inom området. Fadern beslöt att sända pojken ut i världen för att komplettera sina studier och samtidigt söka produktidéer för familjens affärsföretag. Alfred reste till Paris för att gå i lära hos en kemist och Paris blev då hans favorit bland världens städer, under de senare åren också hans hemstad. Året var Tidens mest betydande kemist och lärare i ämnet professor Théophile-Jules Pelouze hade i Paris grundat ett privat undervisningslaboratorium. Den andra av de nämnda kemiprofessorerna som gav privatundervisning åt bröderna Nobel i naturvetenskaper var Nikolai N. Zinin. Tidigare hade han varit T.J. Pelouzes elev och via honom fick Alfred tillfälle att studera under ledning av denne storman inom kemi. I Pelouzes laboratorium bekantade sig Alfred med Ascanio Sobrero. Den italienske Sobrero var kemist, Pelouzes elev och professor vid Turins universitet. År 1847 hade han för världen presenterat sin uppfinning som han till en början kallade för pyroglycerin, senare började ämnet kallas nitroglycerin. Ascanio Sobrero hade i sina laboratorieprov blandat salpeter- och svavelsyra med glycerin som är en söt, oljig vätska. På så sätt råkade han utveckla ett nytt sprängämne som var mycket starkare än krut. Sobrero var rädd för sin skapelse, och inte utan orsak. Hans ansikte skadades nämligen svårt då ett provrör exploderade. I sina artiklar varnade han sina kolleger upprepade gånger för att undvika detta farliga ämne, vars märkliga egenskaper gjorde det okontrollerbart. Han ansåg att nitroglycerinet aldrig kommer att ha någon praktisk betydelse. 2

3 Efter sina år i Paris begav sig den språkkunnige och utbildade Alfred ut i världen. Han besökte Italien, Tyskland och Nordamerika och studerade teknikens senaste resultat. Att resa världen runt blev sedermera hans livsstil då han skötte sina talrika fabriker och affärer i de olika länderna. Hans vän under de senare åren i Paris, författaren Victor Hugo, kallade honom Europas rikaste vagabond. Ryssland förberedde sig för Krimkriget, som år 1853 bröt ut mellan Ryssland och Osmanska riket samt dess allierade Storbritannien och Frankrike. Nobel & Söner tillverkade Immanuels berömda sjöminor och andra krigsmateriel i allt snabbare takt, och även Alfred återvände till arbetet i företaget då kriget bröt ut. Fadern Immanuel hade tillsammans med sina äldre söner skött om förberedelserna för kriget genom att minera omgivningen av fästningarna Sveaborg och Kronstadt vid Finska viken samt genom att med minor skära av sjövägen till Finska vikens innersta del. Så hände det då att även om med trehundra skepp till vårt fädernes land, kom den engelska flottan med mord och med brand, såsom sägs i den välkända finska sången om det åländska kriget (Oolannin sota), ockuperades dessa fästningar inte och inte heller S:t Petersburg. Det år då kriget bröt ut beviljades Immanuel Nobel en för en utlänning sällsynt utmärkelse. Han presenterades vid hovet och han fick ta emot en kejserlig guldmedalj. Kejsar Nikolaj I dog, Alexander II kom till makten och Krimkriget tog slut. Efterfrågan på krigsmateriel rasade och Nobel & Söner hamnade i svår knipa. Fabriken hade då, år 1856, över 1000 arbetare och lagren var fulla av tillverkningsmaterial, men beställningarna tog slut. Immanuel Nobel måste än en gång göra konkurs. Nedslagen flyttade han med sin hustru och sin yngste son, den 13-årige Emil, till Sverige och lämnade företagets ärenden i S:t Petersburg för att utredas av de äldre sönerna. Alfred fördjupade sig i nitroglycerin. Dess explosionskraft var enorm jämfört med krutet. Det skulle ha framgång inom gruv- och byggnadsbranschen, som enligt Alfreds affärsinstinkt var i kraftig tillväxt. Medan de äldre bröderna kämpade med företagets dåvarande problem, skred Alfred till verket för att framställa tillräckligt mycket nitroglycerin för sina experiment och försökte hitta ett medel för att tämja detta ostabila ämne. Han redogjorde stegen i sina experiment i brevet till fadern Immanuel till Stockholm, och Immanuel Nobel som inte kunde nedslås för en lång tid blev också hänförd av att experimentera med nitroglycerin. Hans sikte var bara inte på byggnadsverksamheten utan på de kära minorna. Nitroglycerin är ett flytande, högexplosivt ämne men det är ändå svårt att få det att explodera. Ämnet kan förbrännas i elden utan att det exploderar. Å andra sidan producerar nitreringsprocessen, då salpetersyra tillsätts i glyceringet, så mycket värme att ämnet till följd av det kan explodera. En kraftig stöt får ämnet att explodera men möjligtvis bara vid slagstället, å andra sidan kan värmeutvecklingen av slaget utvidga explosionen. Denna tröga vätska kan också plötsligt explodera utan någon tydlig orsak. Alfred Nobel experimenterade i S:t Petersburg. Han förbättrade nitreringsförfarandet och lärde sig behärska processen för framställning av nitroglycerin. Men hur kunde ämnet fås att explodera under kontrollerade former. Alfred kom på att i nitroglycerinet blanda svartkrut som vid tändningen exploderade och utvidgade exploderingen även i den tröga vätskan. Med hjälp av brodern Robert testade han sin uppfinning på isen i Neva utanför staden. Då blandningsförhållanden av krut och nitroglycerin började vara riktiga, och ämnet verkade bli en säljbar produkt, blev också affärsmansbrodern Ludvig intresserad av det. Immanuel Nobel hade grundat ett laboratorium i Heleneborg i Stockholm. Där arbetade han med hängivenhet med blandningen av nitroglycerin och krut och trodde till och med att han själv 3

4 hade uppfunnit förfarandet. Detta orsakade en skarp brevväxling mellan dessa två Nobel tills fadern förstod att jämfört med Alfred var han en amatör som kemist. År 1863 flyttade Alfred från S:t Petersburg till Stockholm. Han började studera i Heleneborgs laboratorium som samtidigt byggdes ut till en fabrik på grund av den stora efterfrågan på nitroglycerin. I oktober samma år beviljades honom ett patent i Sverige på en sprängämnesuppfinning - det var hans första patent. Han var då trettio år gammal. Då Alfred Nobel 33 år senare dog hade han beviljats sammanlagt 355 patent på olika håll i världen på många slags uppfinningar. Lillebror Emil arbetade i Heleneborgs laboratorium som Alfreds hjälp. Han var bara en tjugo årig yngling, men hade redan litet erfarenhet av arbetet som kemist och var hängivet intresserad av det. Bröderna lyckades förbättra förfarandet för framställning av nitroglycerin så att ämnet på en och samma gång kunde framställas i stora satser, och våren 1864 gjorde Alfred en betydelsefull uppfinning, en knallhatt med vilken nitroglycerin kan fås att explodera med hjälp av detonationsimpulsen. På dessa förbättringar för framställning och användning av nitroglycerin beviljades patent i Sverige sommaren 1864, och samma höst lämnade den i Helsingfors bosatta Robert Nobel i egenskap av ombud för sin bror Alfred in till Kejserliga Senaten för Finland en patentansökan på dessa förbättringar. På hösten fanns Emil inte längre. Den 3 september 1864 skakade en kraftig explosion Stockholm. Emil Nobel och en ung ingenjör som just hade anställts som hjälp befann sig i laboratoriet för att framställa nitroglycerin, då en av ämnets farliga egenskaper kom lös. I nitreringsprocessen stiger temperaturen av vätskan, varför man måste vara noggrann med kylningen. Tydligen hade nu en stor sats nitroglycerin blivit uppvärmt över den kritiska gränsen, 180 C. Den exploderande oljan visade sin styrka, dödade fem människor och förstörde laboratoriet. Immanuel Nobel lamslogs. En månad efter den upprörande olyckan, som hade krävt hans sons liv, drabbades han av ett slaganfall. Alfred däremot gav inte upp. Framställningen och hanteringen av nitroglycerin i Stockholm förbjöds till följd av explosionen. Å andra sidan hade händelsen bringat effekten av det nya sprängämnet till allmän kännedom. Även om det var farligt, var det mindre farligt än krut, och dess styrka var mångfaldigt jämfört med krutet. Särskilt i gruvorna och tunnelbyggen hade det nya sprängämnet den fördelen att det inte rykte. Alfred Nobel grundade ett flytande laboratorium och en fabrik på en pråm som bogserades i Mälaren från en ankarplats till annan. Framställningen av nitroglycerin fortsatte, det såldes under namnet sprängolja och efterfrågan var livlig. Samma höst grundades i Stockholm Nitroglycerin Aktiebolaget. Utöver Alfred och Immanuel Nobel var också två affärsmän från Stockholm aktieägare i bolaget. Alfred Nobel hade nu grundat sitt första företag. Hans väg till storföretagare hade börjat. Våren 1865 kunde företaget flytta sin verksamhet från en vandrande pråm upp på torra land. Platsen var Vinterviken, som låg inne i viken, skyddat av höjder vid Mälaren nära Stockholm. Fabriken inledde sin verksamhet i enkla skjul och delvis utomhus, vilket var praktiskt eftersom explosioner inträffade nu och då och byggnaderna måste ofta renoveras och förnyas. I och med Alfred Nobels knallhattsuppfinningar hade sprängningen av nitroglycerin blivit ett ganska tryggt arbete, men det var fortfarande farligt att framställa, förvara och speciellt transportera denna odisciplinerade vätska. År 1865 hade Alfred Nobel grundat en sprängoljefabrik utöver Sverige också i Norge och Tyskland. Följande år var det Nordamerikas tur, dit reste Nobel förutom att försvara sina hotade patenträttigheter också för att starta företagsverksamhet. Samtidigt som The United States Blasting 4

5 Oil Company grundades bortom Atlanten, skedde en svår explosion i fabriken i Krümmel, Tyskland. Till följd av explosionen stötte Nobels produkter återigen på rädsla och motstånd. Någonting måste göras. Den oberäkneliga vätskan måste bringas under kontroll. Lösningen skulle vara den fasta formen av ämnet. Nobel inledde ett systematiskt uppfinnararbete. Hjälpen kom i form av en pytteliten organism med kiselskal. Fabriken i Tyskland befann sig i Krümmel, skyddad av höjder och sanddyner vid Elbe. Platsen påminde om Vinterviken i Sverige. Föregående år hade Alfred Nobel satt sitt bo där, och nu byggde han på en flotte, som hade ankrats i Elbe, ett laboratorium, där han började genomföra prov som syftade på att lösa problemet med sprängämnet. Han lät nitroglycerin absorberas i olika porösa ämnen som t.ex. papper, pappersmassa, trälump, tegelmjöl, kol, torr lera, gipsstänger och lerstänger. Alla dessa nämns i en patentansökan som han lämnade in i Finland år 1867, men framför allt nämns kiselgur i ansökan. Kiselgur är en jordart som har bildats genom avlagring av kiselhaltiga skal. Dynerna kring fabriken i Krümmel hade bildats av en ren, pulverformig kiselgur. I sina prov märkte Alfred Nobel att detta fina porösa material och oljigt nitroglycerin som hade absorberats i det. bildar en fast, lydig massa som är lätt att utforma. Så hände det att det charmfulla pulvret tämde den vilda, explosiva vätskan. I sin patentansökan beskriver Alfred Nobel denna sprängmassa enligt följande: Uppfinningen innesluter i sig den största hittills kända i praktiken användbara sprängkraft med fördelen af att vara så litet farligt, att det aldrig genom våda kan gifva anledning till olyckor, och dels stora kraft sålunda ligger likasom förborgad, att användas endast efter behof och önskan. I sin ansökan meddelar han också att han kallar ämnet Dynamit eller Nobels krut. Nobel fick ett patent på sin uppfinning i Sverige år 1867 och i Finland i början av följande år. Nobel formade sprängmassan som kallades dynamit till stavar. Formen är fördelaktig för hantering, förvaring och transport och den passar i hål som bildas i berget genom borrning. Sprängoljan hade förvarats i flaskor och hällts i borrhålet, istället kunde man nu placera en lämpligt stor sprängämnesstav som exploderade med säkerhet först efter att det hade tänts med stubintråd och knall. Med massan kunde man också ladda bergklyftor, vilket inte var möjligt med nitroglycerin. Det var en tid då tekniken utvecklade sig med långa kliv. Handeln och trafiken blev livligare på global nivå. Det byggdes vägar och järnvägar, tunnlar, bror, hamnar, gruvor och fabriker. Inom bergsprängningen tog man i bruk en tryckborr vars skärande del var en diamantkrona. Ett sprängämne som var tryggt att användas behövdes, och det däremot ökade kapaciteten i byggnadsoch gruvindustrin. Efterfrågan på dynamit ökade explosionsartat. År 1868 tilldelade Kungliga Svenska Vetenskapsakademien Alfred och Immanuel Nobel Letterstedtska priset som de båda värderade högt. Jacob Letterstedt, ursprungligen Lallerstedt, var en svensk bondeson som i unga år begav sig ut i världen via England till Kapstaden. Med sina affärer hade han från noll skapat en stor egendom, han utnämndes till Sverige-Norges generalkonsul och han blev medlem i Kungliga Svenska Vetenskapsakademien. Just före sin död år 1862 uppgjorde han ett testamente, i vilket han lämnade till Kungliga Vetenskapsakademien betydande tillgångar, vars räntor enligt hans bestämmelse årligen skulle tilldelas antingen för utmärkta originalarbeten inom konstens, litteraturens eller vetenskapens områden eller för viktiga upptäckter av praktiskt värde för mänskligheten. 5

6 Mannen med tusen järn i elden hade behövt hjälp vid skötseln av sina talrika ärenden. En av medhjälparna var grevinnan Bertha Kinsky som år 1876 kom från Wien till Paris för att arbeta som sekreterare och hushållerska hos Alfred Nobel. Grevinnans vistelse i Paris blev ganska kort. Hon återvände till Wien för att gifta sig med en österrikisk baron von Suttner, men vänskapen mellan Bertha och Alfred bestod. De korresponderade och Nobel följde noggrant verksamheten av den internationella fredsrörelsen rörelsen vars ledargestalt i slutet av århundradet blev baronessan Bertha von Suttner. Alfred Nobel dog år 1896 vid 63 års ålder i San Remo, Italien. Under sitt liv hade han grundat nästan 90 företag i över 20 länder, bland annat världens första holdingbolag, The Nobel Dynamite Trust Company. Grunden till sin affärsverksamhet, med vilken han hade samlat ihop en av världens mest betydande egendomar, utgjorde hans patenterade uppfinningar. Dessutom hade delägarskapet i de äldre brödernas blomstrande företagsimperium inom oljebranschen i Kaukasus ökat hans förmögenhet. I november 1895 uppgjorde Alfred Nobel ett testamente på den svensk-norska klubben i Paris. (...) Öfver hela min återstående realiserbara förmögenhet förfogas på följande sätt: kapitalet, af utredningsmännen realiserade till säkra värdepapper, skall utgöra en fond, hvars ränta årligen utdelas som prisbelöning åt dem, som under det förlupne året hafva gjort menskligheten den största nytta. Räntan delas i fem lika delar som tillfalla: en del den som inom fysikens område har gjort den vigtigaste upptäckt eller uppfinning; en del den som har gjort den vigtigaste kemiska upptäck eller förbättring; en del den som har gjort den vigtigaste upptäckt inom fysiologins eller medicinens domän; en del den som inom litteraturen har producerat det utmärktaste i idealisk rigtning; och en del åt den som har verkat mest eller best för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående arméer samt bildande och spridande af fredskongresser. (...) Det är min uttryckliga vilja att vid prisutdelningarna intet anseende fästes vid någon slags nationalitetstillhörighet sålunda att den värdigaste erhåller priset, antingen han är Skandinav eller ej. 6

Entreprenörer till mänsklighetens största nytta FRÅN IDÉ TILL HANDLING ELEVHÄFTE

Entreprenörer till mänsklighetens största nytta FRÅN IDÉ TILL HANDLING ELEVHÄFTE Entreprenörer till mänsklighetens största nytta FRÅN IDÉ TILL HANDLING ELEVHÄFTE Innehåll Entreprenörer till mänsklighetens största nytta 3 Vilken idé förverkligade entreprenören? 5 Entreprenören Alfred

Läs mer

Kunskapssökning Jacob Carlén Dagfolkhögskolan i Trollhättan

Kunskapssökning Jacob Carlén Dagfolkhögskolan i Trollhättan Kunskapssökning Jacob Carlén Dagfolkhögskolan i Trollhättan 1 Våren 1996 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Alfred Nobel 3 Konkurs och fattigdom 5 Nitroglycerin 6 Knallhatten 7 Ny

Läs mer

Vecka 11/ Tema/ Sverige. Läsförståelse: ALFRED NOBEL

Vecka 11/ Tema/ Sverige. Läsförståelse: ALFRED NOBEL Vecka 11/ Tema/ Sverige Läsförståelse: ALFRED NOBEL Den 10 december varje år talar alla om Nobel. Då delar Sveriges kung ut Nobelpriset i fysik, kemi, medicin, litteratur och ekonomi. På kvällen äter 1200

Läs mer

Vad skulle du vilja uppfinna?

Vad skulle du vilja uppfinna? Vad skulle du vilja uppfinna? Bakgrund Alfred Nobel var en mångsidig man. Han var kemist och uppfinnare, skrev pjäser och dikter, drev företag och öppnade fabriker. Han kunde flera språk och var ofta på

Läs mer

Mitt bland alla tusen ord. förskoleprogram på Nobelmuseet om böcker och fantasi

Mitt bland alla tusen ord. förskoleprogram på Nobelmuseet om böcker och fantasi förskoleprogram på Nobelmuseet om böcker och fantasi Innehållsförteckning Praktisk information s. 3 Förslag på förarbete s. 5 Upplägg av museibesök med program med museipedagog i 50 minuter s. 8 Förslag

Läs mer

1864. Patentnummer 668. Metod för sprängning med nitroglycerin. (Ej fullföljd ansökan).

1864. Patentnummer 668. Metod för sprängning med nitroglycerin. (Ej fullföljd ansökan). Förteckning över Alfred Nobels patent Svenska patent 1863. Patentnummer 1261. Sätt att bereda krut. 1864. Patentnummer 668. Metod för sprängning med nitroglycerin. (Ej fullföljd ansökan). 1864. Patentnummer

Läs mer

Alexander Graham Bell

Alexander Graham Bell Alexander Graham Bell Alexander Graham Bell föddes den 3 mars, 1847 i Skottland. Han dog den 2 augusti 1922 i Kanada och var en Kanadaskotsk uppfinnare och dövlärare. Han var son till Alexander Melville

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Idéer och uppfinningar för grundsärskolan

Idéer och uppfinningar för grundsärskolan Idéer och uppfinningar för grundsärskolan ETT SKOLPROGRAM FÖR GRUNDSÄRSKOLANS ÅRSKURS 1 9 SOM LÄSER ÄMNEN EFTERARBETSMATERIAL Det här materialet kompletterar lärarhandledning till Nobelmuseets skolprogram

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

Innehåll. Allmänt om det pedagogiska materialet. Del II: Den nya industriella världen. Historien speglar samtiden. Del III: Imperialismens tid

Innehåll. Allmänt om det pedagogiska materialet. Del II: Den nya industriella världen. Historien speglar samtiden. Del III: Imperialismens tid Innehåll Allmänt om det pedagogiska materialet Tankar om differentiering 6 Bilder och differentiering 6 Motivera dina elever! 6 Text som differentierar 6 Funktionella arbetssätt 6 Begåvade och snabba elever

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

Elektriska signaler finns i våra kroppar.

Elektriska signaler finns i våra kroppar. Ellärans grunder Elektriska signaler finns i våra kroppar. Från örat till hjärnan när vi hör Från ögonen till hjärnan när vi ser När vi tänker och gör saker sänds elektriska signaler från hjärnan till

Läs mer

Från fabriken Fosfaten till en världsomfattande koncern med jordens vattenresurser i fokus

Från fabriken Fosfaten till en världsomfattande koncern med jordens vattenresurser i fokus Del 1: Fosfaten Från fabriken Fosfaten till en världsomfattande koncern med jordens vattenresurser i fokus Vårt stora behov av rent vatten och växtnäring Allt liv på jorden är beroende av rent vatten.

Läs mer

Försäkringslösningar. i världsklass

Försäkringslösningar. i världsklass Försäkringslösningar i världsklass Du står aldrig ensam! Livet förändras hela tiden. Vi studerar, bosätter oss, reser, gör affärer... Livet är en ständigt föränderlig blandning av framgångar och svårigheter,

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Idéer och uppfinningar för grundsärskolan ETT SKOLPROGRAM FÖR GRUNDSÄRSKOLANS ÅRSKURS 1 9 SOM LÄSER ÄMNEN

Idéer och uppfinningar för grundsärskolan ETT SKOLPROGRAM FÖR GRUNDSÄRSKOLANS ÅRSKURS 1 9 SOM LÄSER ÄMNEN Idéer och uppfinningar för grundsärskolan ETT SKOLPROGRAM FÖR GRUNDSÄRSKOLANS ÅRSKURS 1 9 SOM LÄSER ÄMNEN Det här är en lärarhandledning till Nobelmuseets skolprogram Idéer och uppfinningar för grundsärskolan.

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan

I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan Presentation i seminar, Nordiska Universitets Administratörs- amarbetet (NUAS),

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

NYHETER I TEKNIKKLUBBEN LUSTEN

NYHETER I TEKNIKKLUBBEN LUSTEN NYHETER I TEKNIKKLUBBEN LUSTEN Solcellsbilar Våra bilar spyr ut smutsiga avgaser. Strömmen hemma i vägguttaget kommer delvis från smutsig kolkraft och vi slänger mycket som skulle kunna återanvändas. Många

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Kemi. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov C. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Kemi. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov C. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Kemi elprov Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. etta prov återanvänds t.o.m.

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Så söker du tillstånd för tillverkning av sprängämne med laddtruck

Så söker du tillstånd för tillverkning av sprängämne med laddtruck 1 (12) Så söker du tillstånd för tillverkning av sprängämne med laddtruck En information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Uppdaterad september 2010 Myndigheten för samhällsskydd och

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

Ryssland vägrade dra sig tillbaka över gränsen, och den 28 mars 1854 kom krigsdeklarationen från Frankrike och Storbritannien.

Ryssland vägrade dra sig tillbaka över gränsen, och den 28 mars 1854 kom krigsdeklarationen från Frankrike och Storbritannien. Fred som provokation Det var vid Krimkrigets slut som Åland demilitariserades. För att förstå demilitariseringens tillkomst måste vi titta på utvecklingen under Krimkriget. I juli 1853 ockuperade Ryssland

Läs mer

FRÅN DYNAMIT TILL SKYPE

FRÅN DYNAMIT TILL SKYPE FRÅN DYNAMIT TILL SKYPE en liten guide till forskarnationen Sverige Turn for an english version. Oh, Abba! Vad är Sverige egentligen mest känt för utomlands? Vad får vi för respons när vi är på semester

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PH4_plus 1 *1409901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Denna familjeutredningsblankett är avsedd för dig som är vårdnadshavare i barnets hemland för ett ogift, under 18-årigt

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

Om pasteller Historik

Om pasteller Historik Om pasteller Historik Pastellkritor tillverkades redan på 1500-talet, men pastellmåleri blev riktigt stort under 1700-talet. Den venetianska kvinnliga konstnären Rosalba Carriera (1674-1757) blev omåttligt

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin.

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin. Facit Extra! 1 s. 5 penna 3. papper 4. lexikon 5. dator 6. stol 7. elev 8. suddgummi 9. block 10. klocka 11. bord 1 bok s. 6 en penna 3. ett suddgummi 4. ett papper 5. en dator 6. en stol 7. ett block

Läs mer

skulle någon annan lära ut deras familjesystem och folk skulle tro att de inte kunde lära ut sin teknik själva.

skulle någon annan lära ut deras familjesystem och folk skulle tro att de inte kunde lära ut sin teknik själva. Choy Gars ursprung Det existerar alltid flera legender, historier och versioner när det gäller historia och det är svårt att utgöra vad som är sant och vad som inte är det, inget kan någonsin sägas vara

Läs mer

1642 uppfann Blaise Pascal världens första mekaniska räknemaskin. Den kunde både addera och subtrahera. Den kan ses som en föregångare till datorn.

1642 uppfann Blaise Pascal världens första mekaniska räknemaskin. Den kunde både addera och subtrahera. Den kan ses som en föregångare till datorn. Datorns utveckling 1642 uppfann Blaise Pascal världens första mekaniska räknemaskin. Den kunde både addera och subtrahera. Den kan ses som en föregångare till datorn. Tre decennier senare konstruerade

Läs mer

Vi i Femman 2012 Kvartsfinal 1

Vi i Femman 2012 Kvartsfinal 1 Vi i Femman 2012 Kvartsfinal 1 Snabbfrågor Lag Lag 1. Vilken manlig fotbollsspelare blev utsedd av Fifa till bästa fotbollsspelare 2011? Efternamnet räcker som svar. Svar: Messi, Lionel Messi (Kommentar:

Läs mer

Hur man gör en laboration

Hur man gör en laboration Hur man gör en laboration Förberedelser Börja med att läsa igenom alla instruktioner noggrant först. Kontrollera så att ni verkligen har förstått vad det är ni ska göra. Plocka ihop det material som behövs

Läs mer

NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET. Jesper Norda

NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET. Jesper Norda 2001 NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET Jesper Norda Hyr filmen Breakdown (Kurt Russel, Kathleen Quinlan m fl, regi: Jonathan Mostow, 1997). I det tysta och stilla partiet, när Amy har lämnat Jeff

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett nytt imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014 KANSKE ÄR DET ALLT DU BEHÖVER VETA E. LOCKHART

Läs mer

Elevmaterial BIT IHOP NU! SIDAN 1. Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.) Kapitel 1 och 2 1. Hur många skott ska Robin skjuta?

Elevmaterial BIT IHOP NU! SIDAN 1. Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.) Kapitel 1 och 2 1. Hur många skott ska Robin skjuta? BIT IHOP NU! SIDAN 1 Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.) Kapitel 1 och 2 1. Hur många skott ska Robin skjuta? 2. Hur ofta brukar Robin följa med till skjutbanan? 3. Vilken dag

Läs mer

Leonardo da Vinci och människokroppen

Leonardo da Vinci och människokroppen Leonardo da Vinci och människokroppen När vi läser om renässansen, är det självklart att studera Leonardo da Vinci eftersom han behärskade så många områden och kom att prägla mycket av det som vi referar

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer Bioteknik och patent Skydda dina idéer Bioteknik och patent Med bioteknik menas tekniska tillämpningar av kunskap om biologiska processer, till exempel i mikroorganismer, växter eller djur. Bioteknik har

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Explosiva ämnen och blandningar

Explosiva ämnen och blandningar Explosiva ämnen och blandningar... 1 Några begrepp... 1 Vad är explosiva ämnen och blandningar?... 2 Sprängämne... 3 Dynamit... 3 Bulksprängämne... 5 Tändämne... 8 Drivämne... 9 Svartkrut... 9 Röksvagt

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Promenade des Anglais 139

Promenade des Anglais 139 Kenneth Danielsen Promenade des Anglais 139 Hl5TORIEN OM VlLLA HllOVILA, DE55 PIM5KA ÄGARE OCH INVÅNARE ti SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FINLAND HELSINGFORS 2011 Innehåll FÖRORD 9 INTRODUKTION 11 Dell

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING

VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING Premiär måndagen den 14 oktober klockan 16.00 - Höstens nya must- see serie VIOLETTA Violetta är en smart och levnadsglad tjej. Hon har en fantastisk sångröst som hon ärvt

Läs mer

Anslag från Sight First

Anslag från Sight First Anslag från Sight First Sedan början av 1990 talet har Sight First anslag delats ut till ett värde av 211 miljoner US dollar. Nu börjar pengarna ta slut, därav insamlingskampanjen Sight First II. Ett exempel,

Läs mer

Smaker och upplevelser av exklusivt, ekologiskt ursprung från Kretas böljande, vackra landskap

Smaker och upplevelser av exklusivt, ekologiskt ursprung från Kretas böljande, vackra landskap Smaker och upplevelser av exklusivt, ekologiskt ursprung från Kretas böljande, vackra landskap Samtliga produkter från är omsorgsfullt utvalda efter personliga möten med Kretas producenter. Vi har valt

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter.

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter. ÖN Kapitel 1 Jag heter sir Lincon och jag är en uppfinnare och en kapten. Jag är 42år gammal och jag föddes 1895 i Sverige. Jag har uppfunnit flygplanet, luftskeppet och robotfågeln. Mitt fartyg heter

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Alla dina fördelar hos IWAKI

Alla dina fördelar hos IWAKI Extremt driftsäker Magnetkoppling absolut tät Inga kostnader för axeltätningar Torrkörningssäker 100% kemisk resistens Miljövänlig Alla dina fördelar hos IWAKI Mr. Fujinakas geniala ide På 60 talet utvecklade

Läs mer

Frankrike 1780-talet KRIS

Frankrike 1780-talet KRIS Frankrike 1780-talet Kolonialhandel Upplysningen, Paris centrum Franska modespråk i Europa Frankrike 1780-talet Folkrikast i Europa Absoluta furstemakten KRIS Frankrike Politiska orsaker- L ancien regime

Läs mer

Februari 2013. anvisningen nr 20. Museet arbetsdagar med mera

Februari 2013. anvisningen nr 20. Museet arbetsdagar med mera Februari 2013 www.akershembygd.se anvisningen nr 20 Museet arbetsdagar med mera Vid utvärderingsmöte med museets värdar kom många förslag om förändringar, stora som små, upp. Det beslutades även att ha

Läs mer

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar TUMBA BRUK anlägga börja bygga något anonym som inte talar om sitt namn ark ett blad av papper balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex.

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola Projektmaterial IT-KOMMUNIKATION - HANDIKAPPAR DET? Molkoms folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net MOLKOMS

Läs mer

Sprit i tankarna? Hur är det egentligen kan man köra tvåtaktaren på E85? Classic Motor har testat! Text & foto: Jim Lundberg

Sprit i tankarna? Hur är det egentligen kan man köra tvåtaktaren på E85? Classic Motor har testat! Text & foto: Jim Lundberg Sprit i tankarna? Hur är det egentligen kan man köra tvåtaktaren på E85? Classic Motor har testat! Text & foto: Jim Lundberg Fler och fler bensinmackar säljer nu E85. Detta bränsle består i huvudsak av

Läs mer

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Sju mål för framtiden Ta en titt på våra mål för framtiden. Vi har utarbetat våra strategiska mål för perioden 2012 2015 tillsammans med de bästa experterna inom området

Läs mer

Kapitel 4. Från Damsängen till Stadshusbron

Kapitel 4. Från Damsängen till Stadshusbron Kapitel 4 Från Damsängen till Stadshusbron Damsängen. Här promenerade man förbi torpet Dämsängen när man gick stora eller lilla jorden runt. Östanåbron, Så här såg den gamla bron ut som gick över till

Läs mer

181 kvinnor i Sverige dödats av sina män, pojkvänner och ex-män sedan år 2000. 153 då 181 nu

181 kvinnor i Sverige dödats av sina män, pojkvänner och ex-män sedan år 2000. 153 då 181 nu Publicerad: 2011-03-08 181 kvinnor i Sverige dödats av sina män, pojkvänner och ex-män sedan år 2000 153 då 181 nu För två år sedan var de 153. Förra året 168. Vi lovade att fortsätta räkna och berätta

Läs mer

Den nya anläggningen på Raus plantering, Kopparverket

Den nya anläggningen på Raus plantering, Kopparverket Del 2: Kopparverket Den nya anläggningen på Raus plantering, Kopparverket På 1890-talet var den tillgängliga marken på fabriksområdet kring gödselfabriken Fosfaten, som låg i södra Helsingborgs centrum,

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsinnovation. Namn på förslaget: Årets miljövänliga ogräsjägare Journalnummer: 2007-2265 Namn

Läs mer

Får vi störa en liten stund med viktig information?

Får vi störa en liten stund med viktig information? CREATING PROGRESS Får vi störa en liten stund med viktig information? Information om verksamheten vid Scana Steel Björneborg AB, om säkerhetsarbetet, risker och hur allmänheten ska agera i händelse av

Läs mer

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord!

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Läxförhör facit Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Språkens släktskap 1. Varför splittrades indoeuropeiskan i flera språk? Ett

Läs mer

Redaktionskommittén för Jean Sibelius samlade verk

Redaktionskommittén för Jean Sibelius samlade verk Redaktionskommittén för Jean Sibelius samlade verk 22.3.1999 Verksamheten 1998 Allmänt om projektet Det gångna året var det första år då projektets verksamhet hade stabiliserats och omfattade alla arbetsskeden

Läs mer

Av: Sven & Andrew 9E

Av: Sven & Andrew 9E Av: Sven & Andrew 9E Telefonens utveckling Antonio Meucci Antonio Meucci uppfann omkring 1849 telefonen, som han kunde ha mellan sovrummet och kontoret eftersom att han fru inte kunde röra sig. Den presenterades

Läs mer

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 5/2014: 12 mars. Danmark i Skåne. 33 deltagare. 8 km.

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 5/2014: 12 mars. Danmark i Skåne. 33 deltagare. 8 km. Danmark i Skåne heter en bok som jag köpte för längesen på loppis för 10 kr. Författare är Palle Lauring. Den är på danska och väldigt trevligt skriven. Författaren gör en resa i Skåne och berättar historier

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Introduktionskurs år 7 NO/Kemi

Introduktionskurs år 7 NO/Kemi Introduktionskurs år 7 NO/Kemi Namn: Klass: 1 De naturvetenskapliga ämnena Alla de naturvetenskapliga ämnena, kemi, fysik och biologi, har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin

Läs mer

The true story of Stored Force. by O. Tedenstig 2007. Abstrakt

The true story of Stored Force. by O. Tedenstig 2007. Abstrakt The true story of Stored Force by O. Tedenstig 2007 Abstrakt Stored Force är ett begrepp som myntades på FACIT i samband med marknadsföring och reklam för de populära kontors- och industriskrivarna 4540-44.

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25 Kronologi: Det andra Världskriget 1939 40 Tyskland invaderar Polen den 1.9. Storbritannien och Frankrike förklarar Tyskland krig 3.9. Sovjetunionen rycker in i Polen några veckor senare, efter att Polen

Läs mer

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631.

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Källor och historisk metod A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Den 20 maj ansatte vi Magdeburg på allvar,

Läs mer

Innehåll. Karta. DEL 1: Barndomen. DEL 2: Krigsåren

Innehåll. Karta. DEL 1: Barndomen. DEL 2: Krigsåren Innehåll Karta 11 DEL 1: Barndomen DEL 2: Krigsåren 52 DEL 3: Efter befrielsen 152 Förord Hösten 2004 började jag på Max initiativ intervjua honom om hans upplevelser som barn och tonåring under Förintelsen.

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

NAZISMENS KVINNOSYN "ETT FRUNTIMMER SOM BLANDAR SIG I POLITISKA SAKER ÄR EN STYGGELSE" - A. HITLER

NAZISMENS KVINNOSYN ETT FRUNTIMMER SOM BLANDAR SIG I POLITISKA SAKER ÄR EN STYGGELSE - A. HITLER NAZISMENS KVINNOSYN "ETT FRUNTIMMER SOM BLANDAR SIG I POLITISKA SAKER ÄR EN STYGGELSE" - A. HITLER NAZISTERNA VILLE HA EN EXTREM RENODLING AV KÖNSROLLERNA, DÄR SAMHÄLLET, SLAGFÄLTET OCH VÄRLDEN =MANNEN

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter www.kolster.fi IPR-tjänster sedan 1874 Kolster Oy Ab är ett expertföretag med fokus på immaterialrättigheter (IPR, Intellectual Property Rights). Vår uppgift

Läs mer

Carl von Linné. Lyssna efter långt a-ljud, [a:] Linné som ung, staty av Carl Eldh i Linnéträdgården. Foto: Hans Odöö.

Carl von Linné. Lyssna efter långt a-ljud, [a:] Linné som ung, staty av Carl Eldh i Linnéträdgården. Foto: Hans Odöö. Carl von Linné Lyssna efter långt a-ljud, [a:] Linné som ung, staty av Carl Eldh i Linnéträdgården. Foto: Hans Odöö. Barnet Linné Carl Linnaeus föddes i Råshult, Småland, den 13 maj 1707 (23 maj enligt

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

1. 17 Juli 2000. - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören.

1. 17 Juli 2000. - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören. 1. 17 Juli 2000 - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören. HP var det namn han haft de senaste åtta åren som han tillbringat på den slutna avdelningen på Kumla. HP hette egentligen

Läs mer

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2014. John O Keefe. May Britt Moser och Edvard I. Moser

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2014. John O Keefe. May Britt Moser och Edvard I. Moser PRESSMEDDELANDE 2014 10 06 Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2014 skall utdelas med ena hälften till John O Keefe och den andra

Läs mer

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Yrkesstuderande

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Yrkesstuderande VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER Yrkesstuderande Identifiera dina kunskaper när du söker jobb Dagens arbetsliv behöver nyfikna, uthålliga och produktiva anställda. Kunskaper

Läs mer

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket Med immaterialrätt i bagaget så lyckas du i internationella affärer Vid World Intellectual

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA UPPGIFTER

NATURVETENSKAPLIGA UPPGIFTER NATURVETENSKAPLIGA UPPGIFTER SEMMELWEIS DAGBOK TEXT 1 Juli 1846. Nästa vecka får jag en befattning som Herr Doktor vid förlossningsklinikens första avdelning på Wiens allmänna sjukhus. Jag förfärades då

Läs mer

Viktiga begrepp. Stödmaterial: viktiga begrepp Sovjetunionen

Viktiga begrepp. Stödmaterial: viktiga begrepp Sovjetunionen Viktiga begrepp Denna ordlista kan användas på tre olika sätt: Inför filmen kan du som lärare ta upp orden så att eleverna känner igen dem när de tittar på filmen. Efter att ni sett filmen kan eleverna

Läs mer