INTERN OCH EXTERN KOMMUNIKATION - LÄROBOK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTERN OCH EXTERN KOMMUNIKATION - LÄROBOK"

Transkript

1 TEXT OCH KOMMUNIKATION Någon gång mellan och år före vår tidräkning började människan att rista i lera, måla bilder på väggar och snida i ben. För ungefär fem tusen år sedan använde sumererna i mellanöstern ikoner i sin kommunikation. Egypterna skrev samtidigt hieroglyfer på papyrus och i Kina och japan vidareutvecklade man bildskrivtecken till att bli förenklade skrivtecken. För tre tusen år sedan utvecklades symboler för talat ljud och därmed det skriftspråk som vi idag använder. Så länge har vi alltså utvecklat konsten att kommunicera med tecken och bokstäver. HUR SER EN BRA TEXT UT? En bra text ska vara lätt för läsaren att ta till sig och bra typografi ska man helst inte märka, bara läsa utan att haka upp sig. Enhetlighet är ett nyckelord i typografi. Blanda inte för många olika typsnitt, storlekar och stilar. En bra regel är att inte använda fler än två typsnitt en till texten och en till rubriker. Typografi har en viktig funktion i informationsdesign. Det är typografin som ska förklara, förtydliga och betona det viktigaste i ett budskap. Informationstext ska den först och främst förmedla information så bra som möjligt vara lättläst. Det är också viktigt att den text som finns är lätt att förstå för den utvalda målgruppen. En bra text ska också fylla sin avsikt: informera, roa eller engagera. Exakt hur en bra text ska se ut beror på många olika saker, de viktigaste frågorna att besvara är dock: Vad vill du säga? Vem ska läsa texten? Vad är textens syfte? THELIN LÄROMEDEL & MEG MARNON

2 Tips för informationstext Använd tydliga rubriker som säger något om innehållet. Skriv kort och enkelt och använd svenska skrivregler. Skriv sakligt men personligt. Disponera texten logiskt och ta med det viktigaste först. Ta bara med sådant som är viktigt för sammanhanget. Korrekturläs texten. Textens innehålla ska avspegla textens typografi. Använd högst fyra storlekar: huvudrubrik, underrubriker, brödtext och kanske fotnoter. Använd inte versaler i löpande text i onödan. RADLÄNGD Är en rad för lång blir det svårt för ögat att hitta till nästa rads början. Blicken tvingas söka sig fram, vilket försvårar läsningen på bekostnad av koncentration och förståelse. Tänk dig att morgontidningarna skulle sakna spalter. Efter en stunds tidningsläsning börjar du förmodligen känna dig som åskådare på en tennismatch huvudet vrids till höger och till vänster i ett försök att hänga med i nyhetsflödet. Vanligtvis ska en rad inte ha fler än 65 tecken. När det gäller presentationsmaterial i A4 format kan det vara bra att hålla sig till textrader om cm. Ett enkelt sätt att få kortare rader är att dela upp sidan i spalter. RADAVSTÅND Blir avståndet mellan raderna för litet försvåras läsningen. Långa rader kräver större radavstånd. Radavståndet bör vara procent i förhållande till teckenstorleken. En tumregel är att radavståndet ska förhålla sig till teckenstorleken i förhållandet 9/12 eller 10/13 (läses 10 på 13) alltså att avståndet är tre punkter i förhållandet mellan teckenstorlek och radavstånd (grad och kägel). 148 THELIN LÄROMEDEL & MEG MARNON 2012

3 TECKENSTORLEK Lämplig teckenstorlek (grad) för löpande text (brödtext) avsedd att läsas av vuxna med normal syn rekommenderas punkter. Ju äldre man blir desto mer svårläst blir liten grad. Text avsedd för barn bör ha större teckenstorlek Tidningar och tidskrifter sätts ofta med en grad på 8 eller 9. TEXTJUSTERING Det är vanligt att vänsterjustera text i till exempel brev och enkla ensidiga dokument. Man får då en jämn vänsterkant och en ojämn högerkant och alla ord får samma mellanrum. Marginalljusterad text är vanligt i böcker och broschyrer, medan högerjusterad och centrerad test inte bör användas i brödtext. ATT BETONA ORD Vissa ord och uttryck behöver ibland sticka ut från övrig text. Om du överdriver är risken stor att effekten snarare stör läsrytmen än den framhäver texten. Att byta teckenfärg eller att stryka under text ger lätt ett amatörmässigt intryck. Eftersom understruken text många gånger används för att betona länkar på webben, så är det även av det skälet en mindre lämplig metod att använda i löpande text. I de flesta fall är fetstil eller kursiv stil alldeles lagom. Vill du markera ett helt stycke, kanske ett citat eller liknande, kan du välja att använda ett avvikande teckensnitt. KAPITÄLER ÄR ETT ANNAT SÄTT ATT BETONA enstaka ord och fraser. VERSALER DÄREMOT BÖR UNDVIKAS eftersom det kan uppfattas som skrikigt. Versaler skiljer sig från kapitäler genom att vara lika stora, medan kapitäler är stora bokstäver (versaler) med samma höjd som små bokstäver (gemener). Slutligen kan nämnas att man ibland framhäver text genom att spärra texten, det vill säga öka utrymmet mellan bokstäverna. THELIN LÄROMEDEL & MEG MARNON

4 FRAMHÄVA STYCKEN Man kan framhäva textstycken på ungefär samma sätt som att betona ord och meningar: att byta teckensnitt, använda kursiv eller fet text. Man kan också rama in texten eller markera den genom att göra bottenfärgen avvikande: Man kan framhäva textstycken på ungefär samma sätt som att betona ord och meningar: tt byta teckensnitt, använda kursiv eller fet text. Man kan också rama in texten eller markera den med att göra bottenfärgen avvikande. Man kan framhäva textstycken på ungefär samma sätt som att betona ord och meningar: Att byta teckensnitt, använda kursiv eller fet text. Man kan också rama in texten eller markera den med att göra bottenfärgen avvikande. Man kan framhäva textstycken på ungefär samma sätt som att betona ord och meningar: Att byta teckensnitt, använda kursiv eller fet text. Man kan också rama in texten eller markera den med att göra bottenfärgen avvikande. Man kan framhäva textstycken på ungefär samma sätt som att betona ord och meningar: Att byta teckensnitt, använda kursiv eller fet text. Man kan också rama in texten eller markera den med att göra bottenfärgen avvikande. UTSMYCKAD TYPOGRAFI Även om man ska vara försiktigt med att använda utsmyckad typografi, kan det ibland vara berättigat att använda för att betona eller markera någonting speciellt: 150 THELIN LÄROMEDEL & MEG MARNON 2012

5 Läsbarheten påverkas av följande: Typsnitt och storlek på typsnittet. Radlängd och justering. Dekorationer: till exempel understruken eller skuggad text. Undvik detta som regel. Sidans layout (se sidan 172 om layout). Håll en stilren design och undvik blingbling. TECKENSNITT FÖR LÄNGRE TEXTER När det gäller tryckt material finns en allmän regel om att rubriker gärna kan vara av typen sanserif alltså utan fötter men att lästexten (brödtexten) alltid ska ha det. För text som ska visas digitalt gäller andra regler. Oftast blir text lättläst på datorskärmen om den inte har seriffer/fötter. Man använder alltså ofta antikva till löptext och sanserif till rubriker. De små fötterna gör att blicken lätt kan haka tag i bokstaven under läsningens gång och föra ögat vidare in i texten. Människor har använt sådan text sedan medeltiden. I längre texter bör man använda teckensnitt som är behagliga för ögat. ÄLDRE TYPSNITT MED SERIFFER Century Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent hendrerit, mauris id feugiat molestie, dolor justo consectetur metus, ut pellentesque magna nisi a mauris. Garamond Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent hendrerit, mauris id feugiat molestie, dolor justo consectetur metus, ut pellentesque magna nisi a mauris. THELIN LÄROMEDEL & MEG MARNON

6 NYARE TYPSNITT MED SERIFFER Times New Roman Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent hendrerit, mauris id feugiat molestie, dolor justo consectetur metus, ut pellentesque magna nisi a mauris. Century Schoolbook Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent hendrerit, mauris id feugiat molestie, dolor justo consectetur metus, ut pellentesque magna nisi a mauris. Bodini Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent hendrerit, mauris id feugiat molestie, dolor justo consectetur metus, ut pellentesque magna nisi a mauris. Bembo Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent hendre rit, mauris id feugiat molestie, dolor justo consectetur metus, ut pel lentesque magna nisi a mauris. TECKENSNITT UTAN SERIFFER Arial Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent hendrerit, mauris id feugiat molestie, dolor justo consectetur metus, ut pellentesque magna nisi a mauris. Franklin Gothic Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent hendrerit, mauris id feugiat molestie, dolor justo consectetur metus, ut pellentesque magna nisi a mauris. Calibri Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent hendrerit, mauris id feugiat molestie, dolor justo consectetur metus, ut pellentesque magna nisi a mauris. 152 THELIN LÄROMEDEL & MEG MARNON 2012

7 TYPOGRAFI FÖR WEBBEN Utgångspunkten när man väljer typsnitt för alla typer av texter måste alltid vara att texten ska vara lätt att läsa. Det innebär också att det finns olika regler för information avsedd att läsas datorn, och för tryckt material. Typsnitt som är lättlästa och snygga i tryck eller på utskrifter passar ibland inte för att visas på en datorskärm och vice versa. Verdana är ett enkelt typsnitt som skapar en lättläst text. Verdana lämpar sig särskilt väl till text på knappar. Tahoma liknar Verdana men är lite tätare, vilket gör att det tar mindre plats. Det kan vara bra i de fall då utrymmet är begränsat, till exempel för knappar och rubriker. Andra typsnitt som är värda att testa när det gäller rubriker och knapptexter är Arial, Gill Sans och Helvetica. För brödtext har Microsoft tagit fram typsnittet Georgia. Georgia har fötter och lämpar sig att använda där man i tryck text kanske skulle ha använt Times New Roman eller liknande. RUBRIKER SKA TALA Rubrikerna ska tydligt tala om vad texten handlar om så att läsaren kastas in i handlingen. Använd formatmallarna för webbsidan och lägg in så många sökord som möjligt. När det gäller text som ska läsas på en datorskärm bör du i första hand tänka på följande: Texten måste vara lätt att läsa och förstås av så många som möjligt. Textraderna bör inte vara för långa helst inte över 65 tecken. Innehållet bör vara strukturerat, lättöversiktligt och logiskt uppbyggd. Allting i texten ska ha med ämnet att göra och budskapet måste vara tydligt. THELIN LÄROMEDEL & MEG MARNON

8 TIPS OM ATT LÄSA KORREKTUR Ordet korrektur kommer från latinets correctum, som betyder rättning. Du bör ta för vana att noga kontrollera att texten är i bra skick. Det finns ingen anledning att låta användaren haka upp sig på skrivfel och stavfel, när det faktisk inte tar särskilt lång tid att rätta till dem. NÅGRA RIKTLINJER NÄR DU KONTROLLERAR TEXT Läs långsamt så upptäcker du fler felskrivningar. Gå igenom all text många gånger. Glöm inte att kolla rubrikerna. Läs gärna som du gjorde när du började lära dig att läsa högt eller genom att följa texten med en linjal eller ett finger. Rätta stavning, grammatik och eventuella tankefel. Sök på dubbla mellanslag. I Word klickar du på Ctrl + B, slår in två mellanslag i fältet Sök efter, klicka på Ersätt, slår in ett mellanslag i fältet Ersätt med. Sök på dubbla punkter på samma sätt som med dubbla mellanslag. Kontrollera om det saknas mellanslag: Till exempel mellan siffra och procenttecken eller långa tal. Använd hårda mellanslag i de här fallen så att talet inte delas upp på olika rader vid radbrytning. Kortkommandot för hårt mellanslag i Word är Skift + Ctrl + mellanslag. 154 THELIN LÄROMEDEL & MEG MARNON 2012

9 BRA SPRÅKHJÄLPMEDEL Språkrådet: TT:s skrivråd Myndigheters skrivregler: Rikstermbanken - Sveriges nationella termbank: Läsbarhetsräknare - Sammanfattning TEXT OCH KOMMUNIKATION En bra text ska vara lätt för läsaren att ta till sig. Enhelighet är ett nyckelord i typografi. Man använder ofta antikva till löptext och sanserif till rubriker i tryckt material. Oftast blir text lättläst på datorskärmen om den inte har seriffer/fötter. Blanda inte för många olika typsnitt, storlekar och stilar. En bra regel är att inte använda fler än två typsnitt en till texten och en till rubriker. Anpassa typografi och stil till målgruppen. Vanligtvis ska en rad inte ha fler än 65 tecken. När det gäller presentationsmaterial i A4 format kan det vara bra att hålla sig vid textrader på cm. Undvik som regel att dekorera text. Håll en stilren design undvik blingbling. Statistik och faktarutor kan framhävas med avskiljande bakgrundsfärg och/eller ram. THELIN LÄROMEDEL & MEG MARNON

10 (Plats för anteckningar) 156 THELIN LÄROMEDEL & MEG MARNON 2012

11 KOMMUNIKATION OCH BILD ATT TOLKA BILDER Människan har, vad man vet i dag, kommunicerat med varandra i år. För ungefär fem tusen år sedan började sumererna i mellanöstern att använda ikoner. Detta var en del av början att till utveckla ett skriftspråk. Forskning visar att kommunikation med visuella inslag är mycket mer effektiv än kommunikation utan. Att kunna tolka bilder och förstå deras betydelse och sammanhang är en viktig del i att förstå visuell kommunikation. SEMIOTIK OCH BILDANALYS Man gör bildanalys för att kunna genomskåda bilder och bilders budskap och för att kunna välja ut rätt bilder till ett kommunikationsprojekt. Det finns flera sätt att göra en bildanalys. De förslag som presenteras här är en kombination av beprövade metoder. Bildanalys har sin grund i semiotiken där man studerar TECKEN och BETYDELSE (se sidan 31 ). Det handlar om att man läser en bild på två olika nivåer: dels den PLASTISKA NIVÅN som är hur bilden är komponerad och färg och form, dels det IKONISKA SKIKTET som är hur man tolkar en bild. I ett semiotiskt perspektiv delar man också in bilder i KONSTRUKT- ION (som foto eller illustration), FUNKTION (som ett reportagefoto eller en reklamaffisch) och SPRIDNING (som annonser eller affischer). THELIN LÄROMEDEL & MEG MARNON

12 DU TITTAR MED ÖGONEN, MEN SER MED HJÄRNAN Våra sinnen styrs inte bara av vem man är själv, utan också av årtusenden av nedärvda erfarenheter. Ett exempel på detta är att nästan alla människor känner ett intuitivt obehag när vi ser något som kan vara farligt för oss som ormar eller insekter. Förenklat kan man beskriva hur vi visuellt uppfattar omvärlden i tre steg: Steg 1 vi tittar med ögonen på de fysiska egenskaperna hos något som storlek, ljus, färg, linjer och djup. Steg 2 hjärnan uppfattar, tolkar och ger mening åt synintrycken och jämför med tidigare kunskaper. Steg 3 Hjärnan för samman 1 och 2 till en helhetsbild. DENOTATION OCH KONNOTATION I avsnittet om semiotik kunde du se att orden DENOTATION och KONOTATION som ungefär betyder abstrakt och verkligt. Man brukar använda termerna för att dela upp bildanalysen på följande sätt: Denotation Vad föreställer bilden? Hur är den uppbyggd? Form? Färg? Vinkel? Var fastnar blicken? Konnotation Vad gör bilden intressant? Vilka associationer och tankar ger bilden upphov till? Vad säger bilden på ett kulturellt plan? Vad associerar bilden till på det privata planet? Vilka värderingar lägger vi in i bilden? 158 THELIN LÄROMEDEL & MEG MARNON 2012

13 SYMBOLSPRÅK Fördelen med att kommunicera med symbolspråk är att symboler kan överbrygga språkgränser och kan förstås av människor med kognitiva svårigheter. En ikon eller ett pictogram liknar det som det ska avbilda, medan ideogram uttrycker abstrakta idéer. Du behöver till exempel inte veta vad toalett heter på ett främmande språk på en internationell flygplats eller järnvägsstation för att hitta dit. Du letar efter piktogram-symbolen. Du vet också att en överkorsad cigarett betyder "rökning förbjuden". Idag finns det flera tusen standardiserade pictogram. Exempel på pictogram: det här får inte göra på en strand på Kanarieöarna THELIN LÄROMEDEL & MEG MARNON

14 GESTALTLAGARNA Hjärnan vill organisera vad vi ser med ögonen, sluta ofullständiga former och bestämma i vilket fack föremål, företeelser, människor och annat hör hemma. I bilden/texten ovan finns det egentligen två stycken i:n, men hjärnan tolkar ordet, associerar vad det betyder och läser det rätt. Du ser också en bild på en familj trots att det inte alls är en bild av en familj. Detta är hjärnans också sätt att lära in mening i det den ser, och tolka det mot äldre erfarenheter. I början av 1900-talet utformades en inriktning inom psykologin kallad GESTALTPSYKOLOGI. Man menar att människans sinnen har en tendens att vilja forma enskilda delar till större enheter, och att relationerna mellan olika element har större betydelse för hur man uppfattar olika gestalter än elementen själva. Gestaltlagarna beskriver alltså hur relationerna mellan olika element och figurers placering och färger bestämmer hur hjärnan uppfattar helheten. Hjärnan som informationsbehandlare Att känna till gestaltlagarna gör att man bättre kan förstå hur man sätter samman text och bild så att det blir lättare för människohjärnan att få ordning på informationen. Hjärnan är en informationsbehandlare som vill sortera och skapa ordning och reda. Lagen om närhet (proximity) Texter och bilder som är grupperade i närheten av varandra uppfattas av hjärnan som att de hör ihop. I bilden nedan vill inte hjärnan uppfatta att alla svarta fyrkanter hör ihop, utan enbart de som är placerade i närheten av varandra: 160 THELIN LÄROMEDEL & MEG MARNON 2012

15 Om du tänker dig att de grå rutorna på följande bild är foton på en hemsida eller ett informationsblad, så märker du att i den vänstra bilden vill du läsa bilderna från vänster till höger, medan i den högra figuren vill du läsa bilderna uppifrån och ner. Detta är ett exempel på hur du kan utnyttja lagen om närhet för att styra hur läsaren rör sig genom en bild eller en sida: Laken om likhet (similarity) Objekt som liknar varandra uppfattas som att de tillhör en grupp. I detta exempel vill hjärnan gruppera ihop de rosa sniglarna till en enhet. Man kan på detta sätt använda sig av färger eller former för att få betraktaren att gruppera ihop olika element på en sida eller i en bild. THELIN LÄROMEDEL & MEG MARNON

16 Lagen om tillslutning (closure) Hjärnan vill sluta öppna objekt. I exemplen nedanför kommer hjärna att se figurerna som en fullbordad cirkel, respektive en zebra. Hjärnan vill tolka 2D-biler bilder till 3D och det som inte syns fylls i av hjärnan. Lagen om kontinuitet (continuity) Hjärnan tenderar att vilja fylla i delar som den uppfattar som saknade. Korset nedanför uppfattas hellre som uppbyggt av två linjer än av fyra linjer. 162 THELIN LÄROMEDEL & MEG MARNON 2012

17 Lagen om kontinuitet säger att ögat vill följa enklaste vägen. Som i detta exempel: Lagen om symmetri (symmetry) Vi tenderar att tolka komplexa scener på ett sätt som förenklar dem. Vi filtrerar helst enkel bort onödiga intryck. Till exempel ser vi formen till vänster som två överlappande rektanglar, inte som figuren bilden till höger. Lagen om figur-grund (figure-ground) Två olika förgrundsfärger får betraktaren att uppfatta två olika saker i en och samma bild. Den rosa bilden nedan är ett klassiskt exempel på detta. Hjärna vill uppfatta bilden både som en bägare och som två profiler. THELIN LÄROMEDEL & MEG MARNON

18 Lagen om figur-grund visar att en del objekt kan dominera synfältet så att vissa objekt inta en ledande roll medan andra drar sig tillbaka till bakgrunden. Hjärnan vill inte uppfatta att bilden har två skilda former utan enbart fokusera på antingen den ena eller det andra. Man kan utnyttja detta i till exempel logtyper. I logotypen för det företaget Fedex på föregående sida kan du se att mellan bokstäverna E och X syns en liten pil riktad i ögats riktning, höger, vilken kan vara lämpligt för ett företag som säljer transporttjänster. FÄRG OCH KOMMUNIKATION Färg är en viktig förmedlare av information och för att skapa stämningar. Färger styrs ofta av vad som är modernt för tillfället. Färg tolkas också mycket olika av olika individer i olika kulturer. Färg betyder också olika saker därför att man helt enkelt har bestämt sig för det. Man kan som ett exempel ta ljussignaler, där rött betyder stopp och grönt betyder gå eller kör. Vissa färger signalerar fara för både djur och människor eftersom de kan vara giftiga - till exempel intensivt gula och röda färger. I figuren intill ser du att den gula texten uppfattas olika beroende på hur mörk bakgrunden är. VARMA OCH KALLA FÄRGER Färger har en psykologisk påverkan på oss människor och kan väcka känslor och stämningar. Rent allmänt anses att röda och gula färger är varma eller kanske till och med aggressiva och förknippas med eld. Blå och gröna färger är mer kyliga. Grönt har används mycket i väntrum och på sjukhus eftersom det anses vara en lugnande färg. I västerlandet är rött en färg som ibland förknippas med kärlek, medan man i vissa afrikanska kulturer kan förknippar samma färg med död. En del färger anses också passa bättre ihop än andra, men även här spelar personlig smak och mode en stor roll. 164 THELIN LÄROMEDEL & MEG MARNON 2012

19 FÄRGERS ASSOCIATIONER Vitt Gult Orange Brunt Grönt Rosa Rött Lila Blått Grått Svart Symboliserar giftemål, oskuld och renhet i västerlandet medan det symboliserar död i många österländska kulturer. Den mest intensiva färgen för ögat. Vanlig varningsfärg och hinduernas heliga färg. Halloween och höst. Jord, pålitlighet, kartonger och papper. Naturen, lugn, avundsjuka, vanlig färg i sjukhus. Hello Kitty, småflickor, romantik. Kärlek, blod, fara, jul. Kungligheter, välstånd mystik, lyx. Lugn, kyla, vatten, melankoli, tillit, säkerhet, exklusivitet. Den färg som är mest behaglig för ögat att se på. Tråkighet, betong, futurism. En färg som i västerlandet både symboliserar död och sorg, men på samma gång elegans och välstånd. Symboliserar ofta makt, rockmusik, sorg, depression, sex, mystik, elegans. FÄRG OCH FUNKTION En aspekt som man kanske inte så ofta tänker på är att färger inte bara tjänar till att skapa intresse och ett snyggt utseende på en produkt, det utan kan vara ett hinder. Starka röda och blå färger passar till exempel inte ihop. Vissa färger och färgkombinationer kan skapa trötthet i ögonen. THELIN LÄROMEDEL & MEG MARNON

20 FÄRGBLINDHET Något som man ska tänka på när man arbetar med färg är att omkring 10 % av alla män är färgblinda. Generellt sett handlar det om svårighet eller oförmåga att skilja mellan röda och gröna färger. Av det skälet bör viktig information inte anges enbart med färger, utan kombineras med symboler och ibland också text. Om du till exempel använder en grön och en röd knapp (eller annan symbol), där du menar gå och stopp, bör du också skriva detta med text eller använda andra symboler för att det inte ska uppstå missförstånd. Samma färg ser olika mot olika bakgrund BILDER I LAYOUT Det finns i huvudsak olika sorters bilder i kommunikationssammanhang: STÄMNINGSBILDER som vill väcka nyfikenhet och känslor och INFORMATIONSBILDER som är realistsiska faktaillustrationer. Man kanske skulle kunna lägga till att det finns en tredje kategori bilder som inte passar in i någon av kategorierna men som ofta används för att lätta upp texten. Huvudregeln är att välja bilder som är relevanta. Mindre relevanta bilder bör inte ta upp lika mycket utrymme som de mer relevanta. 166 THELIN LÄROMEDEL & MEG MARNON 2012

21 PLACERING AV BILDER Placera viktiga bilder i övre delen av en sida eller ett uppslag det är troligen är där som läsaren först kommer att titta. Markera också riktning i bilden åt det håll du vill att läsningen av informationen ska gå. Använd gärna oväntade bilder till exempel ett oväntat motiv eller beskär en bild på ett djärvt sätt. Ta bort det som är oviktigt i en bild genom att beskära och redigera eller låt bilderna flöda över marginalerna. THELIN LÄROMEDEL & MEG MARNON

22 TIPS FÖR ATT HITTA BILDER Du kan söka efter bilder med Creative Commons-rättigheter här: search.creativecommons.org Många organisationer och företag har bilder som får användas med särskilda villkor man hittar dem på respektive webbplats under namn som pressrum, nyhetsrum och liknande. Exempel på bildbyråer: När du köper en bild av en bildbyrå eller en fotograf köper du bara rätten att använda den i ett bestämt sammanhang. Man får inte ändra i bilden utan att upphovsmannens tillstånd, och upphovsmannens namn ska alltid sättas ut i samband med publicering. 168 THELIN LÄROMEDEL & MEG MARNON 2012

23 Sammanfattning KOMMUNIKATION OCH BILD Visuellt uppfattar vi omvärlden i tre steg: vi tittar med ögonen, hjärnan uppfattar tolkar och ger mening och hjärnan för samman 1 och 2 till en helhetsbild. Man kan dela in bildanalys i två delar: Vad är det vi ser (denotation) Vad föreställer bilden? Hur är den uppbyggd? Form? Färg? Vinkel? Var fastnar blicken? Vad är det vi upplever (konnotation)? Vad gör bilden intressant? Vilka associationer och tankar ger bilden upphov till? Vad säger bilden på ett kulturellt plan? Vad associerar bilden till på det privata planet? Vilka värderingar lägger vi in i bilden? Hjärnan vill organisera det vi ser med ögonen och bestämma i vilket fack någonting hör hemma. GESTALTLAGARNA beskriver hur relationerna mellan olika element och figurers placering och färger bestämmer hur hjärnan uppfattar helheten. Färger har en psykologisk påverkan på oss människor och kan väcka känslor och stämningar. Färger styrs ofta av vad som är modernt för tillfället. Det finns i huvudsak olika sorters bilder i informationssammanhang: STÄMNINGSBILDER som vill väcka nyfikenhet och känslor och INFORMATIONSBILDER som är realistiska faktaillustrationer. Huvudregeln är att välja bilder som är relevanta. Mindre relevanta bilder bör inte ta upp lika mycket utrymme som de mer relevanta. THELIN LÄROMEDEL & MEG MARNON

24 (Plats för anteckningar) 170 THELIN LÄROMEDEL & MEG MARNON 2012

25 INFORMATIONSMATERIAL Kommunikationsarbete handlar till stor del om att utforma informationsmaterial - både i tryckt form och i digital. Det finns inga allmängiltiga regler för vad som är fult eller vacker, men det finns regler om hur man underlättar för användaren att ta till sig ett visuellt budskap. Kommunikation ska vara kommunikation på användarens villkor. Vad fungerar och vad fungerar inte? Den som producerar eller beställer informationsmaterial behöver anpassa materialet efter målgrupp, sammanhang och syfte. Brist på genomtänkt utformning kan leda till att användaren uppfattar meddelandet på ett helt annat sätt än vad som ursprungligen var planerat. ATT PLANERA INFORMATIONSMATERIAL När du sätter dig ner för att göra eller planera informationsmaterial finns kanske risken att du fastnar i planeringsstadiet. Du letar efter lämpliga teckensnitt för rubriker och brödtext och funderar på vilka bilder du ska lägga in. Ett bra råd är att du så snabbt som möjligt skriver ned det du vill ha sagt. När du väl vet vad din presentation ska handla om, kommer mycket att ge sig av sig självt. Arbetsgången och principerna för att skapa ett informationsblad är i stort sett samma som för informationsblad, flygblad, produktinformation eller vad det kan handla om. THELIN LÄROMEDEL & MEG MARNON

26 ARBETSGÅNG FÖR NFORMATIONSMATERIAL 1. Planera informationsarbetet 2. Research och informationsarbete 3. Skriva manus 4. Layoutskisser 5. Välja bilder 6. Satta samman materialet 7. Korrekturläsning 8. Distribution PROGRAM FÖR LAYOUT Det finns en rad olika program för att skapa och planera informationsmaterial. Ledande ordbehandlingsprogram som Microsoft Word, kan idag behandla bilder och layout ganska bra. För mer kvalificerad design krävs däremot ett layoutprogram som till exempel InDesign. ATT GÖRA LAYOUT Att ordna bilder, rubriker, text och annat över en viss yta kallas för LAYOUT. Man gör layout för att skapa struktur och balans i innehållet och för att guida in läsaren i informationen. Huvudbudskapen med bra layout bör vara: 1. Det ska vara enkelt att uppfatta innehållet i informationen. 2. Det ska vara attraktivt för öga och hjärna att titta på. Helheten bestämmer hur betraktaren ser på en bild och var blicken kommer att falla först på en webbsida eller ett uppslag i en tidskrift och liknande. Det gäller att fånga uppmärksamheten formgivningen och leda in betraktade i informationen. 172 THELIN LÄROMEDEL & MEG MARNON 2012

Grafisk design För synskadade och lite om dyslexi

Grafisk design För synskadade och lite om dyslexi Grafisk design För synskadade och lite om dyslexi Färgblind Tritanopi/tritanomali, blått Protanopi/protanomali, röd Deuteranopi/deuteranomali, grönt Röd-grön vanligast Gul-blå ovanlig Mycket ovanligt,

Läs mer

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola grafisk manual Glimåkra folkhögskola Den grafiska manualen är överenskomna regler inom Glimåkra folkhögskola som anger hur vi bör kommunicera internt och externt. Manualen anger råd och riktlinjer för

Läs mer

Gör släktboken enhetlig - använd formatmallar

Gör släktboken enhetlig - använd formatmallar Gör släktboken enhetlig - 25 använd formatmallar I en lättläst bok märks inte typografin - om den märks stör den! För att på ett enkelt sätt ge din bok enhetlig layout och typografi bör du använda formatmallar.

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2003. Vers 20101001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2003. Vers 20101001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2003 Vers 20101001 Innehållsförteckning Startåtgärdsfönster... 3 Anpassa antalet ikoner... 3 Lägga till ett nytt verktygsfält... 4 Återställ till normalläge... 4

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN Logotype och symbol Färger Pantone 485 C 100% svart 70% svart 50% svart 40% svart Pantone 485 C 100% svart 70% svart 70% svart 50% svart 100% svart 40% svart

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2013 Vers. 20131001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 5 Kortkommandon

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2007 Vers. 20101001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 4 Kortkommandon

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

Vi möts dagligen av en

Vi möts dagligen av en Text som fler kan läsa tips om typografi och layout Vi möts dagligen av en mängd tidningar, tidskrifter, broschyrer, affischer och andra trycksaker. De flesta kan lätt läsa informationen i dem. Men det

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

Anpassning av Windows 7 och Word 2010

Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Det finns en hel del små förändringar man kan göra för att det ska bli lättare att navigera i datorn, läsa och skriva. Med kortare rader, tydligt typsnitt större avstånd

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015 Grafisk profil 2014/2015 Förord Vi inom S.M.A.R.T UF arbetar för avstigmatiseringen kring psykisk ohälsa genom olika projekt. Talespersonen som agerar som en del av ansiktet utåt är Emin Agga. Han jobbar

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

Riktlinjer. för användning av kommunvapnet samt skriv- och layoutråd. Antagen av kommunstyrelsen den 4/10 2005.

Riktlinjer. för användning av kommunvapnet samt skriv- och layoutråd. Antagen av kommunstyrelsen den 4/10 2005. Riktlinjer för användning av kommunvapnet samt skriv- och Antagen av kommunstyrelsen den 4/10 2005. Innehållsförteckning Varför behövs det här dokumentet? Sidan 3 Övergripande riktlinjer Sidan 3 Logotypen

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice?

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice? Lathund för textdokument (Writer) och lite presentation (Impress). 1. Ladda hem OpenOffice på www.openoffice.org. 2. Öppna OpenOffice och välj textdokument (Writer). 3. Välj ett lämpligt teckensnitt genom

Läs mer

övningarna 25 februari kl. 15.30 Enkel dokumenthantering I Ordbehandling och kalkyl (med ex Word och Excel eller liknande program p kontorspaket).

övningarna 25 februari kl. 15.30 Enkel dokumenthantering I Ordbehandling och kalkyl (med ex Word och Excel eller liknande program p kontorspaket). IT-Caf Café - Vårprogram 2013 Här är r närmaste n övningarna Månd 25 februari kl. 15.30 Enkel dokumenthantering I Ordbehandling och kalkyl (med ex Word och Excel eller liknande program p i kontorspaket).

Läs mer

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer för och lokala NyföretagarCentrum Framtagna av i samarbete med s Kvalitetsråd 1 Logotype Logotype s logotype består av

Läs mer

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll Programfönster och arbetsyta Skriva och redigera text - OnePRO IT, Bengt Nordström - 1 - www.onepro.se 1.1 - Programfönster och Arbetsyta Programfamiljen i Microsoft

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord

En bild säger mer än tusen ord Identitet 2 3 En bild säger mer än tusen ord Ideon Science Park är inte bara en organisation och ett geografiskt område. Det är också ett starkt varumärke som skapar positiva bilder i många människors

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

Lär dig WORD. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig WORD. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig WORD Lars Ericson datorkunskap.com WORD Programmet Microsoft Word används till ordbehandling och att tillverka enklare dokument med texter och bilder. När du öppnar upp Word kan det se ut ungefär

Läs mer

Grafisk Profil. Innehåll: logotyp. teckensnitt/fonter. bilder

Grafisk Profil. Innehåll: logotyp. teckensnitt/fonter. bilder Grafisk Profil Innehåll: logotyp teckensnitt/fonter bilder logotyp KOMMUNVAPEN 1-FÄRG Vilhelminas kommunvapen ska i första hand användas i den information som hanteras av kommunanställda och där budskapet

Läs mer

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen OM VÅR GRAFISKA PROFIL Grafisk Profil för Vägen ut! kooperativen En gemensam grafisk profil för Vägen ut! kooperativen är viktig för att ge ett enhetligt

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Grundläggande grafisk profilmanual för SKR. Georgia Pro Black italic. Georgia Bold italic. Typografi. Rubriker. Georgia Pro light italic 16 pkt

Grundläggande grafisk profilmanual för SKR. Georgia Pro Black italic. Georgia Bold italic. Typografi. Rubriker. Georgia Pro light italic 16 pkt Grundläggande grafisk profilmanual för SKR Typografi Vi använder Calibri och georgia. Dessa typsnitt finns förinstallerade på de flesta datorer och därmed kan både tryck, web och word-dokument hålla samma

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Innehållsförteckning Den grafiska profilen 3 Varumärket 4 Färger 5 Logotype 6 Typsnitt 8 Bilder 10 Digitala plattformar 11 Kontorsmaterial 13 Profilprodukter

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet.

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet. kortkommando Kortkommandon Koppla kortkommandon till menykommandon eller andra element Du kan koppla ett kortkommando till ett kommando, ett makro, ett teckensnitt, en autotextpost, en formatmall eller

Läs mer

Handledning och checklista för klarspråk

Handledning och checklista för klarspråk Handledning och checklista för klarspråk i Brottsofferjouren 2015-02-24 Innehåll Vad är klarspråk?... 2 Varför ska vi skriva klarspråk?... 2 Hur du kan använda checklistan... 2 Innan du börjar skriva...

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar!

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar! Grafisk manual 2007 JUJUTSU Riktigt bra självförsvar! Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping Andrea Drljaca, Viktor Larsson och Jesper Jarl Grafisk manual 2007-06-08 INNEHÅLL GRAFISK MANUAL...4

Läs mer

logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående.

logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående. logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående. På vit yta skall om möjligt den tvåfärgade logotypen användas. Skall logotypen plaseras där man har endast är tillgång till en färg, skall

Läs mer

Grafisk profil för Ottenby Åkeri

Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil framtagen för Ottenby Åkeri utav designbyrån ADDinnovation 2006 Inledning Grafisk profil Den största vinsten med en enhetlig grafisk profil är att företagets

Läs mer

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Den interna Kommunikationen skall ge kunskap om vad som sker inom och utom ridklubben, den skall också skapa motivation och delaktighet

Läs mer

Guide till Mynewsdesk Hosted Newsroom - Kom igång och spegla ditt pressrum!

Guide till Mynewsdesk Hosted Newsroom - Kom igång och spegla ditt pressrum! Guide till Mynewsdesk Hosted Newsroom - Kom igång och spegla ditt pressrum! Hur du implementerar ditt Hosted Newsroom I den här guiden kan du läsa hur du skapar ert Hosted Newsroom ert pressrum på er egna

Läs mer

ÖVNINGSUPPGIFTER TILL PHOTOSHOP ELEMENTS 10. http://www.skolportalen.se/laromedel/kategori/adobe/

ÖVNINGSUPPGIFTER TILL PHOTOSHOP ELEMENTS 10. http://www.skolportalen.se/laromedel/kategori/adobe/ ÖVNINGSUPPGIFTER TILL PHOTOSHOP ELEMENTS 10 http://www.skolportalen.se/laromedel/kategori/adobe/ Vi tar gärna emot kommentarer och tips. Det går bra att e-posta till förlaget: info@thelindata.se, eller

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

Förbered och planera bildmanuset

Förbered och planera bildmanuset Del av Kapitel 4: Förbered och planera bildmanuset I detta kapitel kommer du att: Omvandla ditt manus till ett bildmanus Lägga till bildmanusguider Planera för de bilder som ska visas på skärmen Skriva

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER DETTA DOKUMENT ÄR ETT KOMPLEMENT TILL NYFÖRETAGARCENTRUM SVERIGES GRAFISKA PROFIL. I DEN GRAFISKA PROFILEN SPECIFICERAS

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

Word 2003. bengt hedlund

Word 2003. bengt hedlund Word 2003 bengt hedlund Det här dokumentet är tänkt underlätta för Dig när Du arbetar med Word. I kursen Datagrund, när Du skriver en rapport i någon annan kurs, eller i varje sammanhang när Du vill använda

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

Grafisk profilhandbok

Grafisk profilhandbok Den bild vi förmedlar av oss själva är betydelsefull idag kanske mer än någonsin tidigare. Antagen av Kommunstyrelsen 122/2013 tillsammans med kommunikationsstrategi 2013 2014. Grafisk profilhandbok Av

Läs mer

ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...

ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR... MED MICROSOFT WORD 1 ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR... 2 Marginaler... 2 Sidnumrering... 2 Radavstånd... 3 VISNINGSLÄGEN... 3 SPARA DOKUMENT...

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

Mallar 7 Malldokument 7 E-postmall 7 Visitkortsmall 7. Texter 9 Några enkla regler 9

Mallar 7 Malldokument 7 E-postmall 7 Visitkortsmall 7. Texter 9 Några enkla regler 9 Grafisk profil 2013 Nära i Kinda 3 Värdegrund 3 Tänk efter före 3 Grafiska element 4 Logotype 4 Typsnitt 5 Kindas färger 5 Kindas båge 6 Kindas komplementfält till bågen 6 Mallar 7 Malldokument 7 E-postmall

Läs mer

Vi skapar möjligheter för unga människor

Vi skapar möjligheter för unga människor RIKTLINJER FÖR GRAFISK PRODUKTION Ett stöd för de -verksamheter som vill arbeta med egna presentationer, t.ex. foldrar, skyltar, annonser, bildspel och storformat samt anvisningar för beställning av dörrskyltar,

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

FÖRETAGETS GRAFISKA PROFIL

FÖRETAGETS GRAFISKA PROFIL FÖRETAGETS GRAFISKA PROFIL och Microsoft Office 1 Innehållsförteckning Förord... 2 Företagets grafiska profil... 2 Färger... 2 Fonter (teckensnitt)... 2 Var börjar man? - PowerPoint... 2 Börja med att

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Om din presentation:

Om din presentation: Om din presentation: Bilderna ska vara stöd, ersätter ej muntlig presentation. Högst en bild per minut. Välj raka typsnitt som är standardinstallerade i alla datorer. Luftiga marginaler som här och undvik

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK Grafisk manual Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

för att göra informationen tillgänglig Den här checklistan är ett verktyg då du och dina kollegor ska se över er kommunikation och information.

för att göra informationen tillgänglig Den här checklistan är ett verktyg då du och dina kollegor ska se över er kommunikation och information. Checklista för att göra informationen tillgänglig När du kommunicerar och tar fram information finns det mycket du kan göra för att alla ska kunna ta del av dina budskap. För att informationen ska vara

Läs mer

EN LITEN MANUAL FÖR YA:S WEBBSKRIBENTER

EN LITEN MANUAL FÖR YA:S WEBBSKRIBENTER EN LITEN MANUAL FÖR YA:S WEBBSKRIBENTER Framför dig ligger en manual för YA:s webbskribenter. Tanken med manualen är att den ska hjälpa dig att skriva bra webbtexter, enligt vissa allmänna principer. Den

Läs mer

G R A F I S K M A N U A L

G R A F I S K M A N U A L GRAFISK MANUAL 2008 03 01 VARFÖR EN GRAFISK MANUAL? Viktigast för en verksamhet är männi skorna inom organi sa - tionen och vad de gemensamt kan erbjuda sina upp drags - givare. Men även den grafiska formgivningen

Läs mer

PowerPoint. Kapitel 1. Vasen

PowerPoint. Kapitel 1. Vasen Kapitel 1 PowerPoint PowerPoint används vanligen till att göra presentationer som antingen skall visas på dator eller som overhead. I det här exemplet visas hur programmet kan användas av elever för att

Läs mer

Bloggmanual Hälsa & Fitness.

Bloggmanual Hälsa & Fitness. Bloggmanual Hälsa & Fitness. Innehållsförteckning 1. Nytt Inlägg... 3 1.1 Verktygsrad... 3 1.2 Förhandsgranska och Publicera... 4 1.3 Kategorier... 4 1.4 Etiketter... 5 1.5 Ange Utvald bild... 5 1.6 Skrivar

Läs mer

Välkommen till Flyerskola!

Välkommen till Flyerskola! Välkommen till Flyerskola! Flyerskola Var började det hela Tryckmetoder Teckensnitt Upplösning av bilder Vanligaste filformaten Program Underlätta arbetet för redaktören Att tänka på vid skapandet av en

Läs mer

Ikon Menyalternativ Funktion och beskrivning Sök och ersätt text i arbetsfältet. Ramformatering

Ikon Menyalternativ Funktion och beskrivning Sök och ersätt text i arbetsfältet. Ramformatering Innehåll Redigeringsverktyget... 3 Hantera bilder... 5 Infoga pdf-fil... 5 Lägg till mall... 6 Infoga YouTube-klipp... 6 Infoga länk... 7 Infoga tabell... 8 Kodupprensning... 10 CSS-klass... 10 Egna anteckningar:...

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

Om din presentation:

Om din presentation: Om din presentation: Bilderna ska vara stöd, ersätter ej muntlig presentation. Högst en bild per minut. Välj raka typsnitt som är standardinstallerade i alla datorer. Luftiga marginaler som här och undvik

Läs mer

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 POWERPOINT... 2 KOMMA IGÅNG MED POWERPOINT... 3 SKAPA EN PRESENTATION... 4 INFOGA... 5 Kopiera kalkylbladsceller från Microsoft Excel till en presentation...5 Dela information mellan

Läs mer

Några typografiska regler

Några typografiska regler Anders Lundquist 2008 Några typografiska regler Med typografi är det som med städning. Man tänker inte på att det är städat, men är det ostädat så får man genast ett dåligt intryck. En text med god typografi

Läs mer

52 Att göra bra diagram i Excel

52 Att göra bra diagram i Excel Att göra bra diagram i Excel Excel är det verktyg som de flesta använder för att göra diagram. Kapitlet kommer att ge vägledning till hur man gör bra diagram med hjälp av denna programvara. Verktyg för

Läs mer

ÖVNINGAR TILL POWERPOINT KAPITEL 1.

ÖVNINGAR TILL POWERPOINT KAPITEL 1. ÖVNINGAR TILL POWERPOINT KAPITEL 1. 1. Skapa en presentation i PowerPoint med två bilder enligt nedan. Byt ut texten med mot dina egna uppgifter. ÖVNINGAR TILL POWERPOINT KAPITEL 2. 1. Vilka visningslägen

Läs mer

Tentamen på kursen Informationsdesign, 7,5 hp

Tentamen på kursen Informationsdesign, 7,5 hp Högskolan i Borås Sektionen för Informatik Malin Nilsson Tentamen Tentamen på kursen Informationsdesign, 7,5 hp Tentamenstid: 2015-01-09, kl. 09.00-13.00 Ladokkod: NID021 Hjälpmedel: Ritverktyg, t ex färgkritor,

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Övning 1 Söka information

Övning 1 Söka information Övning 1 Söka information Ett antal personer i ditt företag kommer att åka på konferens i tre dagar för att diskutera företagets framtid. Av erfarenhet vet man att det är effektivast att resa bort till

Läs mer

Kommunikation och presentation

Kommunikation och presentation Kommunikation och presentation MFM310 2010-09-16 Eva Larsson FoUU-enheten primärvården i Fyrbodal Om din presentation: Bilderna ska vara stöd, ersätter ej muntlig presentation. Högst en bild per minut.

Läs mer

Regler för publicering på www.vimmerby.se

Regler för publicering på www.vimmerby.se Regler för publicering på www.vimmerby.se Antagen av kommunstyrelsen 2006-04-04 100 VIMMERBY KOMMUN 1. Kommunledningskontoret Kanslienheten LHR Regler för publicering på www.vimmerby.se 1. Inledning Internet

Läs mer

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV Rev. Aug 2006 INLEDNING Följande formalia gäller inlämningsuppgifter och riktar sig till studenter och lärare vid Akademin för

Läs mer

PM FÖR GRAFISK PROFIL THS KEMISEKTIONEN

PM FÖR GRAFISK PROFIL THS KEMISEKTIONEN PM FÖR GRAFISK PROFIL THS KEMISEKTIONEN Skapad av Emma Fogelström 2012 Sid 2(7) Innehåll 1 Formalia... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 3 1.4 Historik... 3 2 Bakgrund... 4 3 Emblem...

Läs mer

Grafsk Profl. Stilmanual för Astronomisk Ungdoms kommunikation

Grafsk Profl. Stilmanual för Astronomisk Ungdoms kommunikation Grafsk Profl Stilmanual för Astronomisk Ungdoms kommunikation Inledning Varför grafsk profl? Identifkation För att alla ska uppfatta att det är Astronomisk ungdom som står bakom ett meddelande måste vi

Läs mer

Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet. Ung Pirat

Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet. Ung Pirat Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet Ung Pirat Varför behövs en grafisk profil? En grafisk profil har man för att en organisation enkelt ska kännas igen. Här sammanställs olika riktlinjer för

Läs mer

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och sförteckning MS Office Word 2010 Precis som med målning och tapetsering blir jobbet med rapportskrivning både bra och roligt om man gjort

Läs mer

EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL

EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL 1 Innehåll Grafisk profil 2 Uppdrag och kärnvärde 3 Tilltal och tonläge 3 Bildspråk 4 Logotypen 5 Ortnamnsmontering 6 Verksamhetslogotyper 6 Vinjetter 7 Typsnitt 8 Färgpalett

Läs mer

Å L Ä N D S K A S E G E L S Ä L L S K A P E T

Å L Ä N D S K A S E G E L S Ä L L S K A P E T GRAFISK PROFILMANUAL för ÅLÄNDSKA SEGELSÄLLSKAPET r.f. I N N E H Å L L 2. Innehåll 3. Logotyp färger 4. Logotyp gråskala 5-6. Variationer på logon 7. Användning av logon mot olika bakgrundsfärger 8. Segelkontur

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17 EQUMENIA 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Logotyp Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s. 4 FÄRGER Färgschema s. 8

Läs mer

ReKo Bildanalysen steg för steg

ReKo Bildanalysen steg för steg ReKo Bildanalysen steg för steg Denotation (bildbeskrivning) - Vad är det som skildras? - Vad ser vi i bilden: människor, saker, miljöer etc.? - Hur ser de/det ut? - Hur är bilden tagen: färg, ljus, bildvinkel,

Läs mer