v grafisk profilmanual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "v. 1.1 2015 grafisk profilmanual"

Transkript

1 v grafisk profilmanual

2 Region Örebro län, 2015

3 Innehåll Innehåll Inledning 4 1 Logotyp 5 1 Logotyp, Symbol Logotyp, Familjevarumärke Logotyp, Versioner Logotyp, Fri yta Logotyp, Färger Logotyp, Bakgrunder och undantag Placering, Exempel Logotyp, Varumärkeshierarki 12 2 Färger Färger, Primärfärger Färger, Sekundärfärger 18 3 Dekorelement Dekorelement, Grunder Dekorelement, Varianter och placering 20 4 Typografi Typografi, Våra typsnitt Typografi, Våra typsnitt forts Typografi, Kompletterande typsnitt och undantag 23 5 Bildmanér, Exempel 24 6 Korrespondensmaterial, Exempel 26 7 Trycksaker Trycksaker, Flersidiga trycksaker Trycksaker, Ensidiga och tvåsidiga informationsblad Trycksaker, Personalinformation och nyhetsbrev Trycksaker, Informationsannonser Trycksaker, Rekryteringsannonser 35 8 Presentationsmaterial Presentationsmaterial, Roll-up och utställningsmaterial Presentationsmaterial, Powerpoint 38 9 Flaggor, Exempel Arbetskläder, Exempel Fordon, Exempel Skyltar, Exempel 44 3

4 Inledning Inledning I den här grafiska manualen beskrivs hur vi ska använda varumärket Region Örebro län. Genom att följa reglerna och riktlinjerna i manualen skapar vi en tydlighet kring vårt varumärke. Det stärker såväl det interna arbetet som relationen med länsinvånare och med samarbetspartners inom och utanför Örebro län. Den grafiska manualen är ett styrande dokument och ska ses som ett stöd för hur Region Örebro län ska kommuniceras och framställas grafiskt. Den grafiska profilen för Region Örebro län ska i bild och form gestalta vad organisationen vill utstråla och den är en viktig grund för vårt fortsatta varumärkesarbete. Genom en process, där både medarbetare och politiker medverkat, har tre ledord lyfts fram som ska prägla vårt budskap trygghet, närhet och framåtskridande. Det ska genomsyras i ord, bild och form. I vår symbol med en grön och en blå färg skapas en dynamisk enhet av trygghet och nytänkande. Symbolen signalerar också värdet av samarbete och omtanke mellan flera parter. Den grafiska manualen kompletteras med en mer praktisk guide, Grafisk manual Mått & detaljer, för varumärket Region Örebro län. Den innehåller konkreta riktlinjer och råd för det grafiska arbetet i vardagen samt tydliga mallar för det praktiska kommunikationsarbetet. Varumärket 1177 Vårdguiden Förutom varumärket Region Örebro län, finns ytterligare ett varumärke som ägs gemensamt av Sveriges landsting och regioner: 1177 Vårdguiden, sjukvårds- och hälsoupplysning på telefon och webb. För varumärket 1177 Vårdguiden finns en särskild grafisk profil med tillhörande regelverk. Tonalitet Tonaliteten i kommunikation handlar lika mycket om språket som om det visuella. Det är inte bara vad vi säger i ord och bild som påverkar mottagarens uppfattning om varumärket, utan även hur vi säger det; ord- och bildval och känslan som de förmedlar. De ledord som tagits fram i arbetet med den grafiska profilen för Region Örebro län trygghet, närhet och framåtskridande ska känneteckna tonaliteten, utstrålningen i kommunikationen. Uppdraget för Region Örebro län är att arbeta för en attraktiv region där människor vill leva och verka. En stor del av verksamheten handlar om hälsooch sjukvård och då är det viktigt med ett tonläge som ger en känsla av trygghet och närhet tänk även i näraliggande termer som varm, omtänksam, pålitlig, ansvarsfull, säker och tillgänglig. Region Örebro län ska även uppfattas som en organisation som är nytänkande och offensiv på alla områden. Ett positivt tonläge är ett sätt att förmedla framåtanda, positiv utveckling och energi för ett län som människor vill bo i, vill växa i, vill besöka och uppleva. 4

5 1. Logotyp 1 Logotyp Symbol Region Örebro län har ett blått och grönt Ö som koncernsymbol. Symbolen har sitt ursprung i Örebro läns landstings symbol det så kallade kram-ö:et. Genom de båda delarna blått och grönt symboliserar den två parter som möts, interagerar och samverkar. Färgerna är hämtade från de friska vårfärgerna i regionens natur. Den blå färgen står för trygghet och stabilitet. Den gröna står för energi, växtkraft och miljö och tillsammans kompletterar de varandra. Symbolen ska utstråla en positiv känsla av värme, nytänkande och öppenhet, både i våra verksamheter och i vår kommunikation med länsinvånare och andra. Symbolen bildar tillsammans med texten Region Örebro län vårt familjevarumärke. 5

6 1. Logotyp 1.1 Logotyp Familjevarumärke Region Örebro läns logotyp är vårt varumärkes viktigaste visuella symbol. Logotypen är den primära bäraren av vår identitet och de värden som vårt varumärke representerar. Vi använder den för att människor ska veta var och när de möter Region Örebro län och dess verksamheter. Logotypen är i många fall vårt enda ansikte utåt och därför är det viktigt att vi har strikta regler för när och hur den ska användas. Grundlogotypen är den tonade symbolen i blått och grönt i kombination med texten Region Örebro län på en rad. Den är alltid förstahandsvalet i all kommunikation. 6

7 1. Logotyp Enradig logotyp 1.2 Logotyp Versioner Tvåradig logotyp För att bevara vår logotyps tydlighet i olika situationer exempelvis beroende på tillgänglig yta finns tre godkända versioner av symbolen kombinerad med ordbilden Region Örebro län: Enradig rekommenderad Centrerad logotyp Tvåradig Centrerad 7

8 1. Logotyp På höjden är minsta avståndet på den fria zonen runt logotypen lika med storleken på pricken i symbolen. På längden är frizonen 1,5 ggr storleken på pricken. 1.3 Logotyp Fri yta För att logotypen ska framträda tydligt ska den ha en skyddad frizon runtom. Frizonens mått beräknas enligt anvisningar här intill och gäller även logotypens avstånd till exempelvis en trycksaks kanter. 8

9 1. Logotyp Färg tonad Kan användas på helsvart bakgrund och då används en version med vit text. Svartvit tonad Används när fyrfärg inte kan tryckas. Kan användas på helsvart bakgrund och då används en version med vit text. 1.4 Logotyp Färger Det finns versioner som ger möjlighet att använda logotypen på annan bakgrund än vit och när tryckteknik och färgbegränsningar inte tillåter vår huvudversion. Den tonade blå och gröna färgvarianten är den rekommenderade och ska användas överallt där det är möjligt. Svartvit Används när trycktekniken inte tillåter toningar. Kan användas på svart eller mörk bakgrund och då används den vita (negativa) varianten. PMS I undantagsfall, när den tonade färgvarianten inte kan nyttjas, används PMS-varianten av logotypen. Kan användas på helsvart bakgrund och då i en version med vit text. 9

10 1. Logotyp 1.5 Logotyp Bakgrunder och undantag Huvudlogotypen får endast användas på vit, ljus eller helsvart (då med vit text) bakgrund. I undantagsfall kan logotypen användas på färgad bakgrund eller fotobakgrund. Viktigt är då att kontrasten mellan bakgrund och logotyp är tillräcklig stor för att logotypen ska bli tydlig. Om bakgrunden är en färgad tonplatta ska den i första hand vara i tonerna av grönt eller blått för att hålla ihop med vårt varumärkes visuella identitet. 10

11 1. Logotyp I huvudsak placeras logotypen i övre vänstra hörnet. Undantagen är roll-up, annonser och framsida på flersidiga broschyrer. Då placeras logotypen i nedre högra hörnet. Om ingen av dessa placeringar är möjlig kan även en central placering i nederkanten förekomma. Tjänsteställe, handläggare Tjänsteställe, N Namnsson Namn Namnsson Stora gatan Storstad Datum Beteckning Sid 1 Ero offic te quas ra pliciat. Nus. Sed unto consersped ut ipic tem lam int, es seque con nusdam quas is sum et pe ma quia custotatet officiur minctaspicia dit quos non consent incipsunt arumquidunt alicitius de porepel ectati dolorepudae voloresciis es nulparc imagnimpe lab in cus sam conse volupicid ut mod quo blanienis derum nos endunt et quas apissita duciaestota alitata speritatem quae nestor mint hiliqua teturi volorerum quas audit aboratibus ute sediae voluptas aut erfernam etur sandus excearument quis aut dolut evere aliate est etur? Genis dolo doluptis con con resequost, qui untectur? Mi, qui vit, sediassequi il min essi cum velia apienist, quiasperat aut eostruptatur sum rem nonsendicat. Ut voluption nam eatio bea quias nem sitiusam, conse este venihil lupitam arunt experum et alitibu scienimin et maionsequi consequis dolorit es velis quo eum. alicitius de porepel ectati dolorepudae voloresciis es nulparc imagnimpe lab in cus sam conse volupicid ut mod quo blanienis derum nos endunt et quas apissita duciaestota alitata speritatem quae nestor mint hiliqua teturi volorerum quas audit aboratibus ute sediae voluptas aut erfernam etur sandus excearument quis aut dolut evere. Ero offic te quas Ucipsum facerum ipidus nobit, et optatio nsequi con prest aut idest il molo estinve rionsectus si consece archiciendus es dolupta tquunt. Ebis minumque pa inum fuga. Otatiatem andae is cupis doluptaerum quam remporest, evel maio cusam, tem nis apernat. Aque nonsequas derspit, eaquiatem doluptat. Natur, acest, ut peritas milligenia cum comni omnis earciditi beatibusdam fuga. Nequossinci occupis sinus. Evellandam facid quos rerorep udiciendi acia volupta tempos senimpo restrum endaes dus nus exceprorem iunt, imi, core quos et essent, iminvero derro eariandae quias eat ex expeles et am, cum alit alibust, qui veles etus, consecus. Berro vellabo. Occatur rem quid modiam idellabo. Udita cor millori orererio velit atis explaboria sed quasi debis ipiet optur adis estisquatio atis explaboria sed. Dus nus exceprorem iunt, imi, core quos et essent, iminvero derro eariandae quias eat ex expeles et am, cum alit alibust. Ipiet optur adis Unum fuga Postadress Region Örebro län Ledningskansliet Box 1613, Örebro E-post: Besöksadress Eklundavägen 2, Örebro Tel: Fax: Org. nr.: Placering Exempel Logotypen är vår viktigaste och tydligaste identitetsbärare. För att behålla tydligheten och ge snabb igenkänning av varumärket är det viktigt med konsekvent placering av logotypen i olika slag av tryckta enheter. Här är några exempel. Ecatur sit lit assinus im quate Latur, sed molorib erorrum Vid magnam et, officil itatem quia ipiet invendenia volori quas aris sit apicias modit, cullendition nimus. Ut ommos si utemolore iliae. Lectium aut alitat porerita. Sjukgymnast taspitas dolupti dolutem est qui ducia simi, quiscid ebitas autectur sam ra in ped quisin perenim incipitas de nim ut alitate regionorebrolan.se 11

12 1. Logotyp 1.7 Logotyp Varumärkeshierarki För att stärka regionorganisationens familjevarumärke och tydliggöra hur de olika verksamheterna förhåller sig till varandra har vi ett sammanhållet varumärkessystem, en varumärkeshierarki. Genom denna tar vi bättre vara på värdet i alla verksamheter inom organisationen där det gemensamma namnet Region Örebro län är grunden. Varumärkeshierarkin är ett levande dokument som kan behöva revideras i samklang med de beslut som fattas kring organisation och verksamhetsutveckling inom Region Örebro län. Varumärkeshierarkins huvudprinciper 1. Region Örebro län är familjevarumärket och ska alltid användas som huvudavsändare och huvudlogotyp för regionövergripande kommunikation. Region Örebro län är alltså avsändare vid regiongemensamma aktiviteter internt och/eller externt. 2. Målet och vår dagliga drivkraft är att underlätta för våra medborgare, våra samarbetspartners och andra aktörer i samhället. 3. Region Örebro läns vision, kärnvärden och löfte är den gemensamma grund som förenar organisationens alla värden och verksamheter. Region Örebro läns kommunikationsplattform utgör fundamentet för alla kommunikationsaktiviteter inom organisationen. 4. Familjevarumärket främjar sammanhållning och stärker helheten. Det medför ökad synlighet och skapar synergieffekter. Samtliga verksamheter bidrar till att ge Region Örebro län en positiv image. 5. Det finns ett antal undervarumärken, som mottagaren har en direkt relation till, men där familjevarumärket Region Örebro län agerar som en garant. Rollen som garant innebär att regionvarumärket kopplas till och stärker undervarumärkets budskap och erbjudande. Region Örebro län som garant kvalitetssäkrar och tillför trovärdighet. 6. De verksamheter som inte har ett undervarumärke kommuniceras istället via textmässiga identifikatorer, dvs de identifieras med sitt respektive namn skrivet i textform utan någon grafisk utformning/logotyp. Dessa placeras på webben, brev, e-post, visitkort, skyltar, löptext och andra kontaktytor i enlighet med den mer praktiska guiden, Grafisk manual Mått & detaljer. Denna kommer att omfatta principer för specifika tillämpningar, såsom skyltningsprinciper. Vid magnam et, officil itatem quia ipiet invendenia volori quas aris sit apicias modit, cullendition nimus. Ut ommos si utemolore iliae. Lectium aut alitat porerita. Sjukgymnast taspitas dolupti dolutem est qui ducia simi, quiscid ebitas autectur sam ra in ped quisin perenim incipitas de nim ut alitate regionorebrolan.se Familjevarumärke Region Örebro län är familjevarumärket och ska alltid användas som huvudavsändare för regionövergripande kommunikation. Familjevarumärket, huvudlogotypen, är avsändare vid alla regiongemensamma aktiviteter internt och externt. Familjevarumärket kan alltid användas, även om undervarumärke finns. När flera områden eller förvaltningar eller undervarumärken kommunicerar gemensamt används familjevarumärket Region Örebro län. Familjevarumärke ska användas som avsändare från/i: Ledningskansliet Regional utveckling Politiska forum, t ex regionstyrelse, nämnder och fullmäktige Webbplatser, intranät Andra exempel där familjevarumärket kan användas är: rekryteringsannonser, textilier, pressmeddelanden, mall för Powerpointpresentationer, korrespondensmaterial, profilprodukter etc. Visuell identitet Region Örebro läns grafiska profil Exempel på när familjevarumärket är avsändare. 12 Kommunikation Familjevarumärket kan kommuniceras separat eller som garant tillsammans med ett undervarumärke.

13 1. Logotyp Undervarumärke Det finns ett antal undervarumärken som mottagaren har en direkt relation till men där Region Örebro län agerar som en garant. Rollen som garant innebär att regionvarumärket kopplas till och stärker undervarumärkets budskap och erbjudande. På logotypen för undervarumärket lyfts verksamhetens namn fram på en rad under Region Örebro län. Undervarumärkena är uppdelade i tre olika kategorier utifrån hur stark kopplingen är till Region Örebro län. Kategori 1 Region Örebro läns namn och symbol är integrerad med undervarumärkets logotyp och ett enhetligt grafiskt uttryck används. Exempel på undervarumärken: Folktandvården och länets tre sjukhus. På intranätet framgår vilka undervarumärken som finns i Region Örebro län. Beslut om undervarumärken fattas av regiondirektören. Visuell identitet Region Örebro läns grafiska profil, med möjlighet till bildspråk utifrån verksamhetsområde och målgrupp. Kommunikation Kommunicerar i enlighet med familjevarumärkets kommunikationsplattform, men med anpassade budskap utifrån verksamhetsområde, erbjudande och målgrupp. 13

14 1. Logotyp Kategori 2 Region Örebro läns namn och symbol är placerad friställt från avsändaren och på ett ställe med låg exponeringsgrad. Denna lösning inbegriper även möjligheten till ett särpräglat grafiskt uttryck för att kunna nå ut tydligare och mer relevant gentemot specifika målgrupper, kanaler och/eller marknader. Exempel på avsändare i kategori 2 är Bergslagsleden. Kategori 3: Bolagsvarumärken För bolag helägda av Region Örebro län, används signaturen Ett bolag inom Region Örebro län med eller utan Region Örebro läns logotyp, placerad friställt från avsändaren och på ett ställe med låg exponeringsgrad. Visuell identitet Egen grafisk profil. Visuell identitet Helt eller delvis egen grafisk profil, men med koppling till Region Örebro län som garant. Kommunikation Egen kommunikationsplattform. Kommunikation Kommunicerar i enlighet med familjevarumärkets kommunikationsplattform, men med anpassade budskap utifrån verksamhetsområde, erbjudande och målgrupp Undervarumärke forts. Det finns ett antal undervarumärken som mottagaren har en direkt relation till men där Region Örebro län agerar som en garant. Rollen som garant innebär att regionvarumärket kopplas till och stärker undervarumärkets budskap och erbjudande. Undervarumärkena är uppdelade i tre olika kategorier utifrån hur stark kopplingen till Region Örebro län är. Här presenteras kategori 2 och 3. 14

15 1. Logotyp Verksamheter Verksamhetsområden som är en del av ett undervarumärke, exempelvis avdelningar, enheter, kliniker och så vidare, agerar inte med egna logotyper. Dessa kommuniceras istället via textmässiga identifikatorer. Det betyder att verksamheterna identifieras och kommunicerar med sitt respektive namn skrivet i textform utan någon grafisk utformning. Exempel på avsändare: Kliniker och avdelningar inom hälso- och sjukvården Kliniker inom Folktandvården Verksamheter inom regionservice och regional utveckling Sid 1 Sid 1 Tjänsteställe, handläggare Tjänsteställe, N Namnsson Datum Beteckning Tjänsteställe, handläggare Tjänsteställe, N Namnsson Datum Beteckning Visuell identitet Region Örebro läns grafiska profil. Kommunikation Kommunicerar i enlighet med familjevarumärkets kommunikationsplattform, men med anpassade budskap utifrån verksamhetsområde, erbjudande och målgrupp. Namn Namnsson Stora gatan Storstad Välkommen till ögonkliniken Ero offic te quas ra pliciat. Nus. Sed unto consersped ut ipic tem lam int, es seque con nusdam quas is sum et pe ma quia custotatet officiur minctaspicia dit quos non consent incipsunt arumquidunt alicitius de porepel ectati dolorepudae voloresciis es nulparc imagnimpe lab in cus sam conse volupicid ut mod quo blanienis derum nos endunt et quas apissita duciaestota alitata speritatem quae nestor mint hiliqua teturi volorerum quas audit aboratibus ute sediae voluptas aut erfernam etur sandus excearument quis aut dolut evere aliate est etur? Genis dolo doluptis con con resequost, qui untectur? Mi, qui vit, sediassequi il min essi cum velia apienist, quiasperat aut eostruptatur sum rem nonsendicat. Ut voluption nam eatio bea quias nem sitiusam, conse este venihil lupitam arunt experum et alitibu scienimin et maionsequi consequis dolorit es velis quo eum. alicitius de porepel ectati dolorepudae voloresciis es nulparc imagnimpe lab in cus sam conse volupicid ut mod quo blanienis derum nos endunt et quas apissita duciaestota alitata speritatem quae nestor mint hiliqua teturi volorerum quas audit aboratibus ute sediae voluptas aut erfernam etur sandus excearument quis aut dolut evere. 15 Ero offic te quas Ucipsum facerum ipidus nobit, et optatio nsequi con prest aut idest il molo estinve rionsectus si consece archiciendus es dolupta tquunt. Ebis minumque pa inum fuga. Otatiatem andae is cupis doluptaerum quam remporest, evel maio cusam, tem nis apernat. Aque nonsequas derspit, eaquiatem doluptat. Natur, acest, ut peritas milligenia cum comni omnis earciditi beatibusdam fuga. Nequossinci occupis sinus. Namn Namnsson Stora gatan Storstad Ero Örebroregionens offic te quas ra pliciat. innovationsarbete Nus. Sed unto consersped ut ipic tem lam int, es seque con nusdam quas is sum et pe ma quia custotatet officiur minctaspicia dit quos non consent incipsunt arumquidunt alicitius de porepel ectati dolorepudae voloresciis es nulparc imagnimpe lab in cus sam conse volupicid ut mod quo blanienis derum nos endunt et quas apissita duciaestota alitata speritatem quae nestor mint hiliqua teturi volorerum quas audit aboratibus ute sediae voluptas aut erfernam etur sandus excearument quis aut dolut evere aliate est etur? Genis dolo doluptis con con resequost, qui untectur? Mi, qui vit, sediassequi il min essi cum velia apienist, quiasperat aut eostruptatur sum rem nonsendicat. Ut voluption nam eatio bea quias nem sitiusam, conse este venihil lupitam arunt experum et alitibu scienimin et maionsequi consequis dolorit es velis quo eum. alicitius de porepel ectati dolorepudae voloresciis es nulparc imagnimpe lab in cus sam conse volupicid ut mod quo blanienis derum nos endunt et quas apissita duciaestota alitata speritatem quae nestor mint hiliqua teturi volorerum quas audit aboratibus ute sediae voluptas aut erfernam etur sandus excearument quis aut dolut evere. Ero offic te quas Ucipsum facerum ipidus nobit, et optatio nsequi con prest aut idest il molo estinve rionsectus si consece archiciendus es dolupta tquunt. Ebis minumque pa inum fuga. Otatiatem andae is cupis doluptaerum quam remporest, evel maio cusam, tem nis apernat. Aque nonsequas derspit, eaquiatem doluptat. Natur, acest, ut peritas milligenia cum comni omnis earciditi beatibusdam fuga. Nequossinci occupis sinus.

16 1. Logotyp Egna projekt, kampanjer & evenemang Inom Region Örebro län drivs olika projekt i egen regi. Likaså genomförs det kampanjer och evenemang såväl externt som internt. Grundprincipen är att följa Region Örebro läns grafiska profilmanual. Fokus bör läggas på att utforma relevanta och slagkraftiga kommunikativa budskap anpassade efter aktivitet och målgrupp, med regionens kommunikationsplattform som grund. Det kan finnas sammanhang då det finns behov av en viss differentiering av det grafiska uttrycket för relevans och matchning gentemot en målgrupp och för att nå större genomslagskraft. Nya logotyper ska inte skapas, men däremot kan ändamålsenliga signalelement vara aktuella Partnerskap, samarbeten & projekt tillsammans med andra Region Örebro län är ofta involverat i olika projekt, partnerskap och samarbeten. Vid partnerskap, samarbeten eller projekt med andra organisationer får det grafiska uttrycket för aktiviteten ifråga styras av en överenskommelse mellan de parter som är involverade. Vår huvudlogotyp, Region Örebro län, måste alltid hållas intakt och dess applicering ska följa de riktlinjer som formulerats i den grafiska profilmanualen. Nya logotyper ska undvikas i samband med projekt. Däremot kan ändamålsenliga signalelement vara aktuella. När Region Örebro län är del i ett externt projekt i form av finansiering, ska det alltid framgå att Region Örebro län är medfinansiär. Implementering av varumärkeshierarkin Vid konkreta frågor om tillämpning av regler kring varumärket, hänvisas till regionkansliets kommunikationsfunktion. Specifika ärenden hanteras av ett varumärkesråd som bereder frågor kring regionens varumärkesutveckling. Beslut om tillämpning av varumärkeshierarki fattas av regiondirektören. 16

17 2. Färger 2.1 Färger Primärfärger Färger har stor betydelse för en grafisk identitet och får därför inte förvanskas eller bytas ut. Varumärket Region Örebro län har två fastställda primära profilfärger som ger regionen ett eget och särskil jande visuellt färguttryck. Färgerna är hämtade från de friska vårfärgerna i regionens natur. Den blå färgen står för trygghet och stabilitet. Den gröna står för energi, växtkraft och miljö och tillsammans kompletterar de varandra. Färgerna ska användas enligt de olika beteckningar som finns här intill. Färgsystem CMYK: 100,13,1,2 RGB: 0,144,212 HEX: #0090D4 RAL: 5012 NCS: S 2050-R90B PMS: Process Blue CMYK används vid 4-färgstryck. RGB används till digitala applikationer som t ex Powerpoint. HEX används till digital publicering som t ex på webben. RAL är lackfärger som t ex används på metallytor. NCS är målarfärger som används t ex i arkitektur och design. PMS (Pantone Matching System) är färdigblandade tryckfärger som används när t ex inte 4-färgstryck är möjligt. Notera! Kontakta alltid tryckeriet du ska anlita och fråga i vilket färgsystem de vill ha materialet. CMYK: 46,0,90,0 RGB: 159,197,58 HEX: #9FC53A RAL: 6037 NCS: S 0575-G40Y PMS: 376 (på obestruket papper använder vi PMS 375) 17

18 2. Färger CMYK: 100,70,0,0 RGB: 0,79,158 HEX: #004F9E CMYK: 100,52,0,0 RGB: 0,103,178 HEX: #0067B2 CMYK: 60,8,0,1 RGB: 102,189,229 HEX: #66BDE5 CMYK: 30,4,0,0 RGB: 178,222,242 HEX: #B2DEF2 2.2 Färger Sekundärfärger Det är blått, grönt och vitt och förhållandet dem emel lan som i hög grad bidrar till det unika i det visuella uttrycket för Region Örebro län. CMYK: 97,2,98,12 RGB: 0,139,57 HEX: #008B39 CMYK: 68,0,100,0 RGB: 90,176,49 HEX: #5AB031 CMYK: 32,0,60,0 RGB: 185,216,123 HEX: #B9D87B CMYK: 16,0,30,0 RGB: 220,235,189 HEX: #DCEBBD Sekundärfärgerna kompletterar primärfärgerna och används när man behöver ett större urval av nyanser. Genom att konsekvent använda oss av den blå och gröna tonskalan så förstärker vi det visuella intrycket av varumärket. Tänk på att balansera färgerna med vita ytor för att skapa ett luftigt intryck. I en separat guide för praktisk användning av varumärket, Grafisk manual Mått & detaljer, finns utförligare regler för hur färgerna ska användas samt de accentfärger som finns att tillgå. CMYK: 0,0,0,100 RGB: 0,0,0 HEX: # CMYK: 0,0,0,80 RGB: 87,87,87 HEX: # CMYK: 0,0,0,60 RGB: 135,135,135 HEX: # CMYK: 0,0,0,40 RGB: 178,178,178 HEX: #B2B2B2 CMYK: 0,0,0,20 RGB: 218,218,218 HEX: #DADADA 18

19 3. Dekorelement 3.1 Dekorelement Grunder I en del sammanhang finns möjlighet och skäl att använda ett dekorelement för att variera och/eller förstärka igenkänning av varumärket. Formen på dekorelementet är inspirerad av logotypens välvande form och övergång mellan det blå och det gröna. Den symboliserar symbiosen mellan trygghet och utveckling som vatten och grönska i en dynamisk framåtskridande form. 19

20 3. Dekorelement 3.2 Dekorelement Varianter och placering Dekorelementet finns i många olika varianter dock alltid i blått, grönt, gråskala, svart eller vitt. Det får aldrig förekomma i andra färger eller varianter än de ursprungliga versioner som finns här. Förstavalet är alltid den tvåfärgade versionen. 20

21 7. Trycksaker 4.1 Typografi Våra typsnitt Typsnitten är en viktig del av vår grafiska profil. Vårt förstahandsval är Frutiger och Adobe Garamond. Frutiger är ett sans-seriftypsnitt av den schweiziska designern Adrian Frutiger. Det beställdes 1968 av den då nybyggda Charles de Gaulle International Airport i Roissy, Frankrike, som behövde ett nytt skyltsystem för anvisningsskyltar. Istället för att använda ett av hans tidigare designade typsnitt som t ex Univers valde Frutiger att designa ett nytt. Det nya typsnittet, som ursprungligen kallades Roissy, blev färdigt 1975 och installerades på flygplatsen samma år. Frutigers mål var att skapa ett sans-seriftypsnitt med förnuft och enkelhet taget från Univers men med de levande och proportionella aspekterna från Gill Sans. Bokstävernas proportioner anpassades till de behov som flygplatsen hade; ett modernt utseende och läsbarhet i olika vinklar, storlekar och avstånd. Frutiger är därmed ett öppet och lättläst typsnitt som förutom rubriker även fungerar bra i faktarutor, kortare bröd- och bildtexter, typografiska element, reklamartiklar, fordon och skyltar. Frutiger 45 Light Frutiger 55 Roman Frutiger 65 Bold Ingresser, annonstexter, faktarutor, kortare bröd- och bildtexter Rubriker, underrubriker, skyltar Rubriker, underrubriker Frutiger 45 Light 55 Roman 65 Bold 21

22 4. Typografi AGaramond 4.1 Typografi Våra typsnitt forts Adobe Garamond, eller AGaramond som det ibland heter, är inspirerat av typsnittet Garamond (med rötter ända tillbaka till 1500-talet) som hör till den antikva typkaraktären. Typsnittet är skapat år 1989 av Robert Slimbach och används ofta i böcker och andra trycksaker med mycket textintensiva sidor. Vi använder typsnittet främst i brödtext, med det fungerar också bra i bildtexter, ingresser och mellanrubriker. AGaramond Regular AGaramond Bold Brödtext, ingresser och bildtexter Mellanrubriker och markering i brödtext Regular Bold 22

23 4. Typografi Arial ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Arial Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Times New Roman ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Times New Roman Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Kompletterande typsnitt I PowerPointmallar och Wordmallar används av tekniska skäl alternativtypsnitten Arial (istället för Frutiger) och Times New Roman (istället för Adobe Garamond). 4.2 Typografi Kompletterande typsnitt och undantag Om våra två huvudtypsnitt saknas ersätts Frutiger med Arial och Adobe Garamond med Times New Roman. I texter på webben gäller andra typografiska förutsättningar än för tryckt material. För all löptext på webben används Verdana. I rubriker och navigering använder vi Arial. Om dessa typsnitt saknas ersätts Verdana med Geneva och Arial med Helvetica. Arial ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Arial Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Verdana ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö12345 Verdana ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö12345 Webb På webben används Arial i rubrik och underrubriker och navigering. Verdana används i brödtext och bildtext. 23

24 5 Bildmanér 5 Bildmanér Exempel Bilder är viktiga budbärare i vår kommunikation. En bild kan förmedla, förstärka och väcka känslor som kan vara svåra att få fram med enbart ord. Det är dock nödvändigt att vi alltid tänker igenom bildvalet noga; väljer rätt bild till rätt budskap. Region Örebro läns varumärke spänner över en rad skilda verksamhetsområden och det är viktigt att anpassa bilden till syfte och område. Mötet mellan människor är en viktig och central del i såväl regional utveckling som hälso- och sjukvård. Vi vill att regionen ska vara känd för hög kvalitet i alla kontakter; vi är lättillgängliga och erbjuder ett personligt bemötande i alla sammanhang. Sträva efter bilder som speglar detta; med människor i fokus och med öppenhet och värme i deras tankar. Trygghet och närhet är två av våra ledord låt det synas i bilden. 24

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

Grafisk profil. Grafisk profilguide. Version 1.1

Grafisk profil. Grafisk profilguide. Version 1.1 Grafisk profil Grafisk profilguide Version 1.1 Logotyp Vår logotyp Logotypen består av en ordbild (Energimarknadsinspektionen, Swedish Energy Markets Inspectorate) och en symbol. Symbolen består av förkortningen

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17 EQUMENIA 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Logotyp Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s. 4 FÄRGER Färgschema s. 8

Läs mer

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman BAKGRUND Otydlig profilering Svårt att ta del av information Dålig koll på

Läs mer

Symbolen ska alltid användas i färg om det är möjligt. Den ska inte vara mindre än 20 mm eftersom den då blir svårläst och otydlig.

Symbolen ska alltid användas i färg om det är möjligt. Den ska inte vara mindre än 20 mm eftersom den då blir svårläst och otydlig. Grafiska riktlinjer Låna dig rik Låna dig rik är en symbol för det varumärkesarbete som biblioteken i Kalmar, Kronobergs och Blekinge län påbörjade 2010. Därför ska symbolen endast användas i samband med

Läs mer

Färdplan Flen. Bredband byggs ut. Engagerar

Färdplan Flen. Bredband byggs ut. Engagerar Sök Med hjärtat på rätt ställe kan alla göra skillnad Kontakt På gång dolores rubrik el ea vendaest atissit maxim que nos es SE ALLA EVENEMANG PUBLICERA / TIPSA OM EVENEMANG Twitter Facebook Instagram

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Grafisk manual. LPM potatis 1.0 2014

Grafisk manual. LPM potatis 1.0 2014 Grafisk manual LPM potatis 1.0 2014 Innehåll OM VÅR GRAFISKA MANUAL 3 MAN BLIR GLAD AV POTATIS 4 LOGOTYP Huvudlogotyper 5 Logotypfärger 6 Logotypversioner 7 Logotyp på bakgrunder 8 TYPSNITT Externt typsnitt

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Enkel guide till snygg trycksak

Enkel guide till snygg trycksak Enkel guide till snygg trycksak Planera din kommunikation Säg det viktigaste först Mindre är mer ta bort allt som inte fyller en funktion: färger, illustrationer, rutor, linjer och så vidare Genom att

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

3. Kontorstryck och powerpoint. Tillämpningar utifrån grundelementen i visuella identiteten.

3. Kontorstryck och powerpoint. Tillämpningar utifrån grundelementen i visuella identiteten. 3. Kontorstryck och powerpoint Tillämpningar utifrån grundelementen i visuella identiteten. Brevpapper, kuvert, visitkort, korrespondenskort, anslag, kallelser, protokoll, programblad, inbjudningar, faxmeddelanden,

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/1018 GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Kommunikationsenheten, Gemensamma

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 3 Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Typografi Kommunikationsteckensnitt 12 Office och digital media 13 Färger

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIAKYRKAN 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIAKYRKAN 2013 2013 09 17 EQUMENIAKYRKAN 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Huvudlogotyp & alternativ Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s.

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Version 1.0; juni 2014

GRAFISK MANUAL. Version 1.0; juni 2014 GRAFISK MANUAL Version 1.0; juni 2014 INNEHÅLL Gemensamt skapar vi Fyrisgårdens identitet 3 Logotypen 4 Logo typen gör inte så här 6 Färger 7 Färg och typsnitt i praktiken 8 Typo grafi 10 Papper 13 Appendix:

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... Grafisk manual 1.0 Index Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 Friyta och MinimIstorlek... 5 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... 7 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Läs mer

Grafisk profil. Version 1.0

Grafisk profil. Version 1.0 Grafisk profil Version 1.0 Vår Grafiska Profil Vår grafiska profil skall fungera som ett styrdokument för att underlätta att vi håller en enhetlig och igenkännande kommunikationsbas. Det grafiska materialet

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Beslut: Rektor 2012-11-19 Revidering: - Dnr: DUC 2012/1645/10 Gäller fr. o m: 2012-11-19 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Innehållsförteckning Den grafiska profilen 3 Varumärket 4 Färger 5 Logotype 6 Typsnitt 8 Bilder 10 Digitala plattformar 11 Kontorsmaterial 13 Profilprodukter

Läs mer

GRAFISK PROFIL. Svenska Kroppskultur Förbundet

GRAFISK PROFIL. Svenska Kroppskultur Förbundet GRAFISK PROFIL Svenska Kroppskultur Förbundet Ett myckt starkt varumärke Ett starkt varumärke som Svenska Kroppskultur förbundet utgör en ovärderlig plattform i relationen med tävlande, föreningar, kunder,

Läs mer

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION PRESENTATION LOGOTYP / PAYOFF LOGOTYPEN Logotypen består av City i Samverkan och payoffen Utvecklar Stockholm City. Typsnittet/formen som används till texten City i Samverkan är detsamma som tidigare.

Läs mer

Grafisk manual för Hylte kommun

Grafisk manual för Hylte kommun Grafisk manual för Hylte kommun Reviderad 2014-06-02 Innehåll Varför behöver vi en grafisk profil?... 3 Logotypen... 4 Enskilda verksamheter... 6 Teckensnitt... 7 Färgerna... 8 Kommunvapnet... 9 Korrespondensmaterial...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt. GRAFISK MANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande regler Logotyp Logotyp alternativ Färger Typsnitt Dekor och papper Visitkort Brevpapper Brevpapper internt Korrespondenskort Kuvert Sida 3 Sida 4 Sida 5

Läs mer

Region Östergötlands symbol och logotyp

Region Östergötlands symbol och logotyp BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Ulrika Ohlson 2014-10-13 LiÖ 2014-1155 Landstingsstyrelsen Region Östergötlands symbol och logotyp Den 1 januari 2015 bildas Region Östergötland. Landstinget i Östergötland

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

Grafisk manual Version 1.0 maj 2011

Grafisk manual Version 1.0 maj 2011 Grafisk manual Version 1.0 maj 2011 WESTRA WERMLAND GRAFISK MANUAL 2 Westra Wermlands Sparbank har ett syfte: Vi ska skapa långsiktig ekonomisk trygghet och tillväxt för våra kunder, samt bidra till att

Läs mer

Riktlinjer för Halmstads kommuns grafiska profil

Riktlinjer för Halmstads kommuns grafiska profil Riktlinjer för Halmstads kommuns grafiska profil 1 Bakgrund Vår grafiska profil är ett av flera hjälpmedel för att stärka varumärket Halmstad. Den skapar en enhetlig och professionell bild av Halmstads

Läs mer

ESTHETICA HUDVÅRDSSALONG GRAFISK MANUAL

ESTHETICA HUDVÅRDSSALONG GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Innehållsförteckning Inledning s.3 Grafisk historik s.4 Rätten till vår logotyp s.5 Vår logotyp s.6 Våra färger s.7 Våra typsnitt s.8 Så får du använda vår logotyp s.9 Så får du inte använda

Läs mer

GRAFISK MANUAL SVEROK - GRAFISK MANUAL, VERSION 1.0 2012

GRAFISK MANUAL SVEROK - GRAFISK MANUAL, VERSION 1.0 2012 GRAFISK MANUAL SVEROK - GRAFISK MANUAL, VERSION 1.0 2012 FÖRSTA FRÅGAN. VARFÖR EN GRAFISK MANUAL? Allt börjar med inget. Och det är ju det som är kul, att man egentligen kan skapa vad som helst när det

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Grafisk profil för Ottenby Åkeri

Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil framtagen för Ottenby Åkeri utav designbyrån ADDinnovation 2006 Inledning Grafisk profil Den största vinsten med en enhetlig grafisk profil är att företagets

Läs mer

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld.

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. INNEHÅLL 1 En världsledande region inom Elkraftteknik 2 HVV:s kärnvärden och identitet 3 Logotyp 4 Profilfärger 5 Typografi 6 Layout 7 Avsändare

Läs mer

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER Grafisk manual Falun Borlänge-regionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp 4 Färger 6 Typsnitt 7 Bilder och budskap 8 Ordval 9 Profilmaterial 10 Avslutningsvis 11 2 Falun Borlänge-regionen Falun Borlänge-regionen

Läs mer

INNEHÅLL. Inledning/bakgrund 5 Logotype 6 Användande av logotype 7 Frizon 8 Färger 9 Placering 9

INNEHÅLL. Inledning/bakgrund 5 Logotype 6 Användande av logotype 7 Frizon 8 Färger 9 Placering 9 GRAFISK MANUAL INNEHÅLL Inledning/bakgrund 5 Logotype 6 Användande av logotype 7 Frizon 8 Färger 9 Placering 9 Typografi 10 Annonser 11 Bilder 12 Powerpoints 13 Brevpapper och visitkort 14 Profilkläder

Läs mer

INNEHÅLL INLEDNING 3. LogotypEN 4 Varianter, placering, frizon, tagline. Rubrik, brödtext. Färgpalett, gradient

INNEHÅLL INLEDNING 3. LogotypEN 4 Varianter, placering, frizon, tagline. Rubrik, brödtext. Färgpalett, gradient GRAFISK IDENT ITET INNEHÅLL INLEDNING 3 LogotypEN 4 Varianter, placering, frizon, tagline Typografi 9 Rubrik, brödtext Färger 11 Färgpalett, gradient GRAFISK ELEMENt 14 L:et, bruten rubrik, flygplansritning

Läs mer

Grafisk manual för Borlänge Bandy

Grafisk manual för Borlänge Bandy Grafisk manual för Borlänge Bandy Innehållsförteckning 2 Inledning 3 5 Logotyp 6 Färger 7 9 Typografi 10 Bildspråk 11 Dekorelement 12 Företagsprodukter 13-15 Korrespondensmaterial Inledning Om Borlänge

Läs mer

Textilgruppen. Grafisk profil

Textilgruppen. Grafisk profil Textilgruppen Grafisk profil En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska denna grafiska manual ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare i ditt företag

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER 2011 Rädda Barnens Ungdomsförbund Grafisk form: Rabash webb- och designbyrå Välkommen 03. Rädda Barnens Ungdomsförbund bildades i Sverige år 2003. Som namnet avslöjar

Läs mer

GRAFISK GUIDE ÅSTORPS KOMMUN ÅSTORP GRAFISK GUIDE 2012.5.3

GRAFISK GUIDE ÅSTORPS KOMMUN ÅSTORP GRAFISK GUIDE 2012.5.3 GRAFISK GUIDE ÅSTORPS KOMMUN ÅSTORP GRAFISK GUIDE 2012.5.3 INNEHÅLL Inledning Varför en grafi sk guide? 4 Vår logotyp - riktlinjer 5 Vår logotyp - frizon 6 Vår logotyp - förvaltningar 7 Typsnitt 8 Färger

Läs mer

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar!

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar! Grafisk manual 2007 JUJUTSU Riktigt bra självförsvar! Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping Andrea Drljaca, Viktor Larsson och Jesper Jarl Grafisk manual 2007-06-08 INNEHÅLL GRAFISK MANUAL...4

Läs mer

Grafisk Profilmanual HÖGBO BRUK

Grafisk Profilmanual HÖGBO BRUK Grafisk Profilmanual HÖGBO BRUK Innehåll Om Högbo Bruk... 3 Logotyp... 4 Frizon... 5 Minimiformat... 5 Pay-off... 5 Otillåten användning av logotyp...6 Typsnitt för tryck...7 Brukstypsnitt... 8 Färger...9

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR GRAFISKA RIKTLINJER INNEHÅLL 1 PROFILERING 2 LOGOTYPE 3 TYPOGRAFI 4 KORRESPONDENSMATERIAL 1PROFILERING PROFILERING ANVÄNDNING. Denna manual ska fungera som riktlinje för hur vi löpande arbetar med vår

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER 1

GRAFISKA RIKTLINJER 1 GRAFISKA RIKTLINJER 1 ETT PARTITUR FÖR ÖGAT Det går kanske inte att jämföra grafiska riktlinjer med ett partitur. Men lite fritt tolkat kan man säga att en grafisk manual innehåller alla element som behövs

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Grafisk profil Förord Hudiksvalls kommunvapen har gamla anor. De tre bockarna, som troligen härstammar från landskapsvapnet hälsingebocken, har använts sedan 1582. Vapnet

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Grafisk manual Innehåll 2 Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Det är viktigt hur omvärlden uppfattar oss. 3

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen Tanken bakom manualen En språngbräda för Norsjö... Vi har tagit fram den grafiska manualen för att stärka vår identitet och ge Norsjö Kommun en tydlig profil gentemot våra medarbetare, kommunmedborgare,

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

Svenska klätterförbundets styrelse och kansli Mars 2012

Svenska klätterförbundets styrelse och kansli Mars 2012 Grafisk manual Inledning I denna manual sammanfattas Svenska klätterförbundets visuella identitet. Den visuella identiteten är en viktig del av vår kommunikation, den är ett verktyg för att profilera

Läs mer

Grafisk manual för Karlshamns kommun

Grafisk manual för Karlshamns kommun Grafisk manual för Karlshamns kommun Grafisk manual Enhetlighet och enkelhet Det krävs en viss ordning för att kunna sprida en tydlig och enhetlig bild av Karlshamn. En profilmanual sparar tid och pengar.

Läs mer

Grafisk manual. www.alteco.se

Grafisk manual. www.alteco.se Grafisk manual Inledning Alteco har sedan starten 1994 kommit att bli ett etablerat och välrenommerat konsultföretag i elbranschen. Ett företags utveckling sker alltid i samspel med omvärlden. I tider

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Hjälpreda för grafisk produktion

GRAFISK MANUAL. Hjälpreda för grafisk produktion GRAFISK MANUAL Hjälpreda för grafisk produktion Förord Under verksamhetsåret 2008/2009 togs en ny logotyp och grafisk profil fram av PR-Utskottets Jonas Karlsson och Janne Poikulainen. Bakgrunden till

Läs mer

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E Vår grafiska profil En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare och finansiärer att identifiera

Läs mer

Grafisk manual Version 1.0

Grafisk manual Version 1.0 Grafisk manual 2 0 / Innehåll 1 / Introduktion 1.1 / Syfte 2 / Grafisk manual 2.1 / Logotyp 2.1.1 Logotypens sammansättning 2.1.2 Storlekar & friyta 2.1.3 Användning 2.1.4 Strapline 2.1.5 Operatörslogotyper

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

Innehåll: Inledning 3. BESTÅNDSDELAR sid 4-9 Logotyp 4-5 Dekorelement - Krokoms DNA 6 Payoff 7 Färger 8 Typografi 9

Innehåll: Inledning 3. BESTÅNDSDELAR sid 4-9 Logotyp 4-5 Dekorelement - Krokoms DNA 6 Payoff 7 Färger 8 Typografi 9 grafisk profil Innehåll: Inledning 3 BESTÅNDSDELAR sid 4-9 Logotyp 4-5 Dekorelement - Krokoms DNA 6 Payoff 7 Färger 8 Typografi 9 EXTERN PROFIL sid 10 21 Profilannonser 11-12 Platsannonser 13 Informationsannonser

Läs mer

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015 Grafisk profil 2014/2015 Förord Vi inom S.M.A.R.T UF arbetar för avstigmatiseringen kring psykisk ohälsa genom olika projekt. Talespersonen som agerar som en del av ansiktet utåt är Emin Agga. Han jobbar

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK Grafisk manual Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna

Läs mer

ab kristianstadsbyggen grafisk manual

ab kristianstadsbyggen grafisk manual a kristianstadsyggen grafisk manual några inledande ord logotype ABK är synligt i många sammanhang, från informationsladen i trapphuset till vårt månadslad och annonser i lokaltidningen. Vi har egna fordon,

Läs mer

grafisk profil riktlinjer

grafisk profil riktlinjer grafisk profil riktlinjer Grafisk profil Riktlinjer för sammanhållet visuellt uttryck. Grafisk manual Instruktioner och tillämpningar för den grafiska profilen. Innehållsförteckning Inledning Varför en

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet.

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. Identitet Logotypen LO-TCO BISTÅNDSNÄMND bildar tillsammans med kartbilden

Läs mer

Grafisk profilhandbok

Grafisk profilhandbok Den bild vi förmedlar av oss själva är betydelsefull idag kanske mer än någonsin tidigare. Antagen av Kommunstyrelsen 122/2013 tillsammans med kommunikationsstrategi 2013 2014. Grafisk profilhandbok Av

Läs mer

Grafiska regler för Lekebergs kommun

Grafiska regler för Lekebergs kommun Grafiska regler för Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-05-13 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: 13KS210 Policy Program Plan Riktlinje >Regler Regler 2 (18)

Läs mer

2004-03-23 Grafisk profil

2004-03-23 Grafisk profil 2004-03-23 Grafisk profil 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 LOGOTYPENS UTSEENDE... 4 LOGOTYPEFÄRGER... 7 PLACERING AV LOGOTYPEN... 8 KOMMUNVAPNETS HISTORIK... 8 VÅGEN VÅRT GRAFISKA ELEMENT... 9 TYPSNITT...

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

Grafiskt program. Fastställt av styrelsen 2012-04-21. Reviderat av styrelsen 2012-11-10

Grafiskt program. Fastställt av styrelsen 2012-04-21. Reviderat av styrelsen 2012-11-10 Grafiskt program Fastställt av styrelsen 2012-04-21 Reviderat av styrelsen 2012-11-10 Innehåll 1. Vår logotyp 2. Färg 3. Papper 4. Typsnitt 5. Kontorstryck 6. Dekaler, profilprodukter, presentreklam, standar

Läs mer

Tidaholms-Guiden ökar!

Tidaholms-Guiden ökar! 21 NFORMON K NYHEER UGVNNGCHEM PRER idaholms-guiden ökar! +43% under de senaste fem åren eller +132% under de senaste tio åren Nyheter 2014: idaholms-tipset Fastighet & bostad nför valet Baktips idaholms-guiden

Läs mer

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8 P R O F I L M A N U A L INNEHÅLL Vår grafiska identitet............... 3 Logotyper..................... 4 Färger........................ 5 Typografi...................... 6 Profilmaterial...................

Läs mer

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer för och lokala NyföretagarCentrum Framtagna av i samarbete med s Kvalitetsråd 1 Logotype Logotype s logotype består av

Läs mer

Grafisk manual. Färger, typografi och layoutregler

Grafisk manual. Färger, typografi och layoutregler Grafisk manual Färger, typografi och layoutregler Uppdaterad: december 2013 Grunderna Folkpartiet liberalernas grafiska profil består av fyra huvudsakliga byggstenar: en orange knapp med logotypen profiltypsnitten

Läs mer

GRAFISK MANUAL 15-03-01

GRAFISK MANUAL 15-03-01 GRAFISK MANUAL 15-03-01 Grafisk manual för Sveden Trä Denna manual visar hur logotyp, typsnitt och profilfärger ska användas för att stärka varumärkets grafiska och visuella identitet. Här hittar du exempel

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL DEN VISUELLA IDENTITETEN KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL Logon och det grafiska utseendet förmedlar Kimitoöns kommuns värderingar: öppenhet, aktivitet och förnyelse. Det nya grafiska utseendet är fräscht och

Läs mer

Grafisk manual. JAK MEDLEMSBANK 2.0 mars 2014

Grafisk manual. JAK MEDLEMSBANK 2.0 mars 2014 Grafisk manual JAK MEDLEMSBANK 2.0 mars 2014 1 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL VARFÖR BEHÖVER VI EN GRAFISK MANUAL? Varför behöver vi en grafisk manual? En organisations eller ett företags image är den

Läs mer

Hej och välkommen. Det här är Bostaden.

Hej och välkommen. Det här är Bostaden. Hej och välkommen. Det här är Bostaden. Profilhandbok. V.1.1 Innehåll 1. Logotyp 2. Färger 3. Typografi 4. Bilder 5. Kontorsmaterial 6. Digitala mallar 7. Trycksaker 8. Miljöfokus 9. Kläder 10. Presentreklam

Läs mer

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

www.sef.se Förord/Introduktion Grundelement Grafisk manual Tillämpningar

www.sef.se Förord/Introduktion Grundelement Grafisk manual Tillämpningar Sid 1/16 Pangea design AB er med tillägg Grafisk manual Det är vi som är Elektrikerna och denna manual är vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vår identitet. Sid 2/16

Läs mer