v grafisk profilmanual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "v. 1.1 2015 grafisk profilmanual"

Transkript

1 v grafisk profilmanual

2 Region Örebro län, 2015

3 Innehåll Innehåll Inledning 4 1 Logotyp 5 1 Logotyp, Symbol Logotyp, Familjevarumärke Logotyp, Versioner Logotyp, Fri yta Logotyp, Färger Logotyp, Bakgrunder och undantag Placering, Exempel Logotyp, Varumärkeshierarki 12 2 Färger Färger, Primärfärger Färger, Sekundärfärger 18 3 Dekorelement Dekorelement, Grunder Dekorelement, Varianter och placering 20 4 Typografi Typografi, Våra typsnitt Typografi, Våra typsnitt forts Typografi, Kompletterande typsnitt och undantag 23 5 Bildmanér, Exempel 24 6 Korrespondensmaterial, Exempel 26 7 Trycksaker Trycksaker, Flersidiga trycksaker Trycksaker, Ensidiga och tvåsidiga informationsblad Trycksaker, Personalinformation och nyhetsbrev Trycksaker, Informationsannonser Trycksaker, Rekryteringsannonser 35 8 Presentationsmaterial Presentationsmaterial, Roll-up och utställningsmaterial Presentationsmaterial, Powerpoint 38 9 Flaggor, Exempel Arbetskläder, Exempel Fordon, Exempel Skyltar, Exempel 44 3

4 Inledning Inledning I den här grafiska manualen beskrivs hur vi ska använda varumärket Region Örebro län. Genom att följa reglerna och riktlinjerna i manualen skapar vi en tydlighet kring vårt varumärke. Det stärker såväl det interna arbetet som relationen med länsinvånare och med samarbetspartners inom och utanför Örebro län. Den grafiska manualen är ett styrande dokument och ska ses som ett stöd för hur Region Örebro län ska kommuniceras och framställas grafiskt. Den grafiska profilen för Region Örebro län ska i bild och form gestalta vad organisationen vill utstråla och den är en viktig grund för vårt fortsatta varumärkesarbete. Genom en process, där både medarbetare och politiker medverkat, har tre ledord lyfts fram som ska prägla vårt budskap trygghet, närhet och framåtskridande. Det ska genomsyras i ord, bild och form. I vår symbol med en grön och en blå färg skapas en dynamisk enhet av trygghet och nytänkande. Symbolen signalerar också värdet av samarbete och omtanke mellan flera parter. Den grafiska manualen kompletteras med en mer praktisk guide, Grafisk manual Mått & detaljer, för varumärket Region Örebro län. Den innehåller konkreta riktlinjer och råd för det grafiska arbetet i vardagen samt tydliga mallar för det praktiska kommunikationsarbetet. Varumärket 1177 Vårdguiden Förutom varumärket Region Örebro län, finns ytterligare ett varumärke som ägs gemensamt av Sveriges landsting och regioner: 1177 Vårdguiden, sjukvårds- och hälsoupplysning på telefon och webb. För varumärket 1177 Vårdguiden finns en särskild grafisk profil med tillhörande regelverk. Tonalitet Tonaliteten i kommunikation handlar lika mycket om språket som om det visuella. Det är inte bara vad vi säger i ord och bild som påverkar mottagarens uppfattning om varumärket, utan även hur vi säger det; ord- och bildval och känslan som de förmedlar. De ledord som tagits fram i arbetet med den grafiska profilen för Region Örebro län trygghet, närhet och framåtskridande ska känneteckna tonaliteten, utstrålningen i kommunikationen. Uppdraget för Region Örebro län är att arbeta för en attraktiv region där människor vill leva och verka. En stor del av verksamheten handlar om hälsooch sjukvård och då är det viktigt med ett tonläge som ger en känsla av trygghet och närhet tänk även i näraliggande termer som varm, omtänksam, pålitlig, ansvarsfull, säker och tillgänglig. Region Örebro län ska även uppfattas som en organisation som är nytänkande och offensiv på alla områden. Ett positivt tonläge är ett sätt att förmedla framåtanda, positiv utveckling och energi för ett län som människor vill bo i, vill växa i, vill besöka och uppleva. 4

5 1. Logotyp 1 Logotyp Symbol Region Örebro län har ett blått och grönt Ö som koncernsymbol. Symbolen har sitt ursprung i Örebro läns landstings symbol det så kallade kram-ö:et. Genom de båda delarna blått och grönt symboliserar den två parter som möts, interagerar och samverkar. Färgerna är hämtade från de friska vårfärgerna i regionens natur. Den blå färgen står för trygghet och stabilitet. Den gröna står för energi, växtkraft och miljö och tillsammans kompletterar de varandra. Symbolen ska utstråla en positiv känsla av värme, nytänkande och öppenhet, både i våra verksamheter och i vår kommunikation med länsinvånare och andra. Symbolen bildar tillsammans med texten Region Örebro län vårt familjevarumärke. 5

6 1. Logotyp 1.1 Logotyp Familjevarumärke Region Örebro läns logotyp är vårt varumärkes viktigaste visuella symbol. Logotypen är den primära bäraren av vår identitet och de värden som vårt varumärke representerar. Vi använder den för att människor ska veta var och när de möter Region Örebro län och dess verksamheter. Logotypen är i många fall vårt enda ansikte utåt och därför är det viktigt att vi har strikta regler för när och hur den ska användas. Grundlogotypen är den tonade symbolen i blått och grönt i kombination med texten Region Örebro län på en rad. Den är alltid förstahandsvalet i all kommunikation. 6

7 1. Logotyp Enradig logotyp 1.2 Logotyp Versioner Tvåradig logotyp För att bevara vår logotyps tydlighet i olika situationer exempelvis beroende på tillgänglig yta finns tre godkända versioner av symbolen kombinerad med ordbilden Region Örebro län: Enradig rekommenderad Centrerad logotyp Tvåradig Centrerad 7

8 1. Logotyp På höjden är minsta avståndet på den fria zonen runt logotypen lika med storleken på pricken i symbolen. På längden är frizonen 1,5 ggr storleken på pricken. 1.3 Logotyp Fri yta För att logotypen ska framträda tydligt ska den ha en skyddad frizon runtom. Frizonens mått beräknas enligt anvisningar här intill och gäller även logotypens avstånd till exempelvis en trycksaks kanter. 8

9 1. Logotyp Färg tonad Kan användas på helsvart bakgrund och då används en version med vit text. Svartvit tonad Används när fyrfärg inte kan tryckas. Kan användas på helsvart bakgrund och då används en version med vit text. 1.4 Logotyp Färger Det finns versioner som ger möjlighet att använda logotypen på annan bakgrund än vit och när tryckteknik och färgbegränsningar inte tillåter vår huvudversion. Den tonade blå och gröna färgvarianten är den rekommenderade och ska användas överallt där det är möjligt. Svartvit Används när trycktekniken inte tillåter toningar. Kan användas på svart eller mörk bakgrund och då används den vita (negativa) varianten. PMS I undantagsfall, när den tonade färgvarianten inte kan nyttjas, används PMS-varianten av logotypen. Kan användas på helsvart bakgrund och då i en version med vit text. 9

10 1. Logotyp 1.5 Logotyp Bakgrunder och undantag Huvudlogotypen får endast användas på vit, ljus eller helsvart (då med vit text) bakgrund. I undantagsfall kan logotypen användas på färgad bakgrund eller fotobakgrund. Viktigt är då att kontrasten mellan bakgrund och logotyp är tillräcklig stor för att logotypen ska bli tydlig. Om bakgrunden är en färgad tonplatta ska den i första hand vara i tonerna av grönt eller blått för att hålla ihop med vårt varumärkes visuella identitet. 10

11 1. Logotyp I huvudsak placeras logotypen i övre vänstra hörnet. Undantagen är roll-up, annonser och framsida på flersidiga broschyrer. Då placeras logotypen i nedre högra hörnet. Om ingen av dessa placeringar är möjlig kan även en central placering i nederkanten förekomma. Tjänsteställe, handläggare Tjänsteställe, N Namnsson Namn Namnsson Stora gatan Storstad Datum Beteckning Sid 1 Ero offic te quas ra pliciat. Nus. Sed unto consersped ut ipic tem lam int, es seque con nusdam quas is sum et pe ma quia custotatet officiur minctaspicia dit quos non consent incipsunt arumquidunt alicitius de porepel ectati dolorepudae voloresciis es nulparc imagnimpe lab in cus sam conse volupicid ut mod quo blanienis derum nos endunt et quas apissita duciaestota alitata speritatem quae nestor mint hiliqua teturi volorerum quas audit aboratibus ute sediae voluptas aut erfernam etur sandus excearument quis aut dolut evere aliate est etur? Genis dolo doluptis con con resequost, qui untectur? Mi, qui vit, sediassequi il min essi cum velia apienist, quiasperat aut eostruptatur sum rem nonsendicat. Ut voluption nam eatio bea quias nem sitiusam, conse este venihil lupitam arunt experum et alitibu scienimin et maionsequi consequis dolorit es velis quo eum. alicitius de porepel ectati dolorepudae voloresciis es nulparc imagnimpe lab in cus sam conse volupicid ut mod quo blanienis derum nos endunt et quas apissita duciaestota alitata speritatem quae nestor mint hiliqua teturi volorerum quas audit aboratibus ute sediae voluptas aut erfernam etur sandus excearument quis aut dolut evere. Ero offic te quas Ucipsum facerum ipidus nobit, et optatio nsequi con prest aut idest il molo estinve rionsectus si consece archiciendus es dolupta tquunt. Ebis minumque pa inum fuga. Otatiatem andae is cupis doluptaerum quam remporest, evel maio cusam, tem nis apernat. Aque nonsequas derspit, eaquiatem doluptat. Natur, acest, ut peritas milligenia cum comni omnis earciditi beatibusdam fuga. Nequossinci occupis sinus. Evellandam facid quos rerorep udiciendi acia volupta tempos senimpo restrum endaes dus nus exceprorem iunt, imi, core quos et essent, iminvero derro eariandae quias eat ex expeles et am, cum alit alibust, qui veles etus, consecus. Berro vellabo. Occatur rem quid modiam idellabo. Udita cor millori orererio velit atis explaboria sed quasi debis ipiet optur adis estisquatio atis explaboria sed. Dus nus exceprorem iunt, imi, core quos et essent, iminvero derro eariandae quias eat ex expeles et am, cum alit alibust. Ipiet optur adis Unum fuga Postadress Region Örebro län Ledningskansliet Box 1613, Örebro E-post: Besöksadress Eklundavägen 2, Örebro Tel: Fax: Org. nr.: Placering Exempel Logotypen är vår viktigaste och tydligaste identitetsbärare. För att behålla tydligheten och ge snabb igenkänning av varumärket är det viktigt med konsekvent placering av logotypen i olika slag av tryckta enheter. Här är några exempel. Ecatur sit lit assinus im quate Latur, sed molorib erorrum Vid magnam et, officil itatem quia ipiet invendenia volori quas aris sit apicias modit, cullendition nimus. Ut ommos si utemolore iliae. Lectium aut alitat porerita. Sjukgymnast taspitas dolupti dolutem est qui ducia simi, quiscid ebitas autectur sam ra in ped quisin perenim incipitas de nim ut alitate regionorebrolan.se 11

12 1. Logotyp 1.7 Logotyp Varumärkeshierarki För att stärka regionorganisationens familjevarumärke och tydliggöra hur de olika verksamheterna förhåller sig till varandra har vi ett sammanhållet varumärkessystem, en varumärkeshierarki. Genom denna tar vi bättre vara på värdet i alla verksamheter inom organisationen där det gemensamma namnet Region Örebro län är grunden. Varumärkeshierarkin är ett levande dokument som kan behöva revideras i samklang med de beslut som fattas kring organisation och verksamhetsutveckling inom Region Örebro län. Varumärkeshierarkins huvudprinciper 1. Region Örebro län är familjevarumärket och ska alltid användas som huvudavsändare och huvudlogotyp för regionövergripande kommunikation. Region Örebro län är alltså avsändare vid regiongemensamma aktiviteter internt och/eller externt. 2. Målet och vår dagliga drivkraft är att underlätta för våra medborgare, våra samarbetspartners och andra aktörer i samhället. 3. Region Örebro läns vision, kärnvärden och löfte är den gemensamma grund som förenar organisationens alla värden och verksamheter. Region Örebro läns kommunikationsplattform utgör fundamentet för alla kommunikationsaktiviteter inom organisationen. 4. Familjevarumärket främjar sammanhållning och stärker helheten. Det medför ökad synlighet och skapar synergieffekter. Samtliga verksamheter bidrar till att ge Region Örebro län en positiv image. 5. Det finns ett antal undervarumärken, som mottagaren har en direkt relation till, men där familjevarumärket Region Örebro län agerar som en garant. Rollen som garant innebär att regionvarumärket kopplas till och stärker undervarumärkets budskap och erbjudande. Region Örebro län som garant kvalitetssäkrar och tillför trovärdighet. 6. De verksamheter som inte har ett undervarumärke kommuniceras istället via textmässiga identifikatorer, dvs de identifieras med sitt respektive namn skrivet i textform utan någon grafisk utformning/logotyp. Dessa placeras på webben, brev, e-post, visitkort, skyltar, löptext och andra kontaktytor i enlighet med den mer praktiska guiden, Grafisk manual Mått & detaljer. Denna kommer att omfatta principer för specifika tillämpningar, såsom skyltningsprinciper. Vid magnam et, officil itatem quia ipiet invendenia volori quas aris sit apicias modit, cullendition nimus. Ut ommos si utemolore iliae. Lectium aut alitat porerita. Sjukgymnast taspitas dolupti dolutem est qui ducia simi, quiscid ebitas autectur sam ra in ped quisin perenim incipitas de nim ut alitate regionorebrolan.se Familjevarumärke Region Örebro län är familjevarumärket och ska alltid användas som huvudavsändare för regionövergripande kommunikation. Familjevarumärket, huvudlogotypen, är avsändare vid alla regiongemensamma aktiviteter internt och externt. Familjevarumärket kan alltid användas, även om undervarumärke finns. När flera områden eller förvaltningar eller undervarumärken kommunicerar gemensamt används familjevarumärket Region Örebro län. Familjevarumärke ska användas som avsändare från/i: Ledningskansliet Regional utveckling Politiska forum, t ex regionstyrelse, nämnder och fullmäktige Webbplatser, intranät Andra exempel där familjevarumärket kan användas är: rekryteringsannonser, textilier, pressmeddelanden, mall för Powerpointpresentationer, korrespondensmaterial, profilprodukter etc. Visuell identitet Region Örebro läns grafiska profil Exempel på när familjevarumärket är avsändare. 12 Kommunikation Familjevarumärket kan kommuniceras separat eller som garant tillsammans med ett undervarumärke.

13 1. Logotyp Undervarumärke Det finns ett antal undervarumärken som mottagaren har en direkt relation till men där Region Örebro län agerar som en garant. Rollen som garant innebär att regionvarumärket kopplas till och stärker undervarumärkets budskap och erbjudande. På logotypen för undervarumärket lyfts verksamhetens namn fram på en rad under Region Örebro län. Undervarumärkena är uppdelade i tre olika kategorier utifrån hur stark kopplingen är till Region Örebro län. Kategori 1 Region Örebro läns namn och symbol är integrerad med undervarumärkets logotyp och ett enhetligt grafiskt uttryck används. Exempel på undervarumärken: Folktandvården och länets tre sjukhus. På intranätet framgår vilka undervarumärken som finns i Region Örebro län. Beslut om undervarumärken fattas av regiondirektören. Visuell identitet Region Örebro läns grafiska profil, med möjlighet till bildspråk utifrån verksamhetsområde och målgrupp. Kommunikation Kommunicerar i enlighet med familjevarumärkets kommunikationsplattform, men med anpassade budskap utifrån verksamhetsområde, erbjudande och målgrupp. 13

14 1. Logotyp Kategori 2 Region Örebro läns namn och symbol är placerad friställt från avsändaren och på ett ställe med låg exponeringsgrad. Denna lösning inbegriper även möjligheten till ett särpräglat grafiskt uttryck för att kunna nå ut tydligare och mer relevant gentemot specifika målgrupper, kanaler och/eller marknader. Exempel på avsändare i kategori 2 är Bergslagsleden. Kategori 3: Bolagsvarumärken För bolag helägda av Region Örebro län, används signaturen Ett bolag inom Region Örebro län med eller utan Region Örebro läns logotyp, placerad friställt från avsändaren och på ett ställe med låg exponeringsgrad. Visuell identitet Egen grafisk profil. Visuell identitet Helt eller delvis egen grafisk profil, men med koppling till Region Örebro län som garant. Kommunikation Egen kommunikationsplattform. Kommunikation Kommunicerar i enlighet med familjevarumärkets kommunikationsplattform, men med anpassade budskap utifrån verksamhetsområde, erbjudande och målgrupp Undervarumärke forts. Det finns ett antal undervarumärken som mottagaren har en direkt relation till men där Region Örebro län agerar som en garant. Rollen som garant innebär att regionvarumärket kopplas till och stärker undervarumärkets budskap och erbjudande. Undervarumärkena är uppdelade i tre olika kategorier utifrån hur stark kopplingen till Region Örebro län är. Här presenteras kategori 2 och 3. 14

15 1. Logotyp Verksamheter Verksamhetsområden som är en del av ett undervarumärke, exempelvis avdelningar, enheter, kliniker och så vidare, agerar inte med egna logotyper. Dessa kommuniceras istället via textmässiga identifikatorer. Det betyder att verksamheterna identifieras och kommunicerar med sitt respektive namn skrivet i textform utan någon grafisk utformning. Exempel på avsändare: Kliniker och avdelningar inom hälso- och sjukvården Kliniker inom Folktandvården Verksamheter inom regionservice och regional utveckling Sid 1 Sid 1 Tjänsteställe, handläggare Tjänsteställe, N Namnsson Datum Beteckning Tjänsteställe, handläggare Tjänsteställe, N Namnsson Datum Beteckning Visuell identitet Region Örebro läns grafiska profil. Kommunikation Kommunicerar i enlighet med familjevarumärkets kommunikationsplattform, men med anpassade budskap utifrån verksamhetsområde, erbjudande och målgrupp. Namn Namnsson Stora gatan Storstad Välkommen till ögonkliniken Ero offic te quas ra pliciat. Nus. Sed unto consersped ut ipic tem lam int, es seque con nusdam quas is sum et pe ma quia custotatet officiur minctaspicia dit quos non consent incipsunt arumquidunt alicitius de porepel ectati dolorepudae voloresciis es nulparc imagnimpe lab in cus sam conse volupicid ut mod quo blanienis derum nos endunt et quas apissita duciaestota alitata speritatem quae nestor mint hiliqua teturi volorerum quas audit aboratibus ute sediae voluptas aut erfernam etur sandus excearument quis aut dolut evere aliate est etur? Genis dolo doluptis con con resequost, qui untectur? Mi, qui vit, sediassequi il min essi cum velia apienist, quiasperat aut eostruptatur sum rem nonsendicat. Ut voluption nam eatio bea quias nem sitiusam, conse este venihil lupitam arunt experum et alitibu scienimin et maionsequi consequis dolorit es velis quo eum. alicitius de porepel ectati dolorepudae voloresciis es nulparc imagnimpe lab in cus sam conse volupicid ut mod quo blanienis derum nos endunt et quas apissita duciaestota alitata speritatem quae nestor mint hiliqua teturi volorerum quas audit aboratibus ute sediae voluptas aut erfernam etur sandus excearument quis aut dolut evere. 15 Ero offic te quas Ucipsum facerum ipidus nobit, et optatio nsequi con prest aut idest il molo estinve rionsectus si consece archiciendus es dolupta tquunt. Ebis minumque pa inum fuga. Otatiatem andae is cupis doluptaerum quam remporest, evel maio cusam, tem nis apernat. Aque nonsequas derspit, eaquiatem doluptat. Natur, acest, ut peritas milligenia cum comni omnis earciditi beatibusdam fuga. Nequossinci occupis sinus. Namn Namnsson Stora gatan Storstad Ero Örebroregionens offic te quas ra pliciat. innovationsarbete Nus. Sed unto consersped ut ipic tem lam int, es seque con nusdam quas is sum et pe ma quia custotatet officiur minctaspicia dit quos non consent incipsunt arumquidunt alicitius de porepel ectati dolorepudae voloresciis es nulparc imagnimpe lab in cus sam conse volupicid ut mod quo blanienis derum nos endunt et quas apissita duciaestota alitata speritatem quae nestor mint hiliqua teturi volorerum quas audit aboratibus ute sediae voluptas aut erfernam etur sandus excearument quis aut dolut evere aliate est etur? Genis dolo doluptis con con resequost, qui untectur? Mi, qui vit, sediassequi il min essi cum velia apienist, quiasperat aut eostruptatur sum rem nonsendicat. Ut voluption nam eatio bea quias nem sitiusam, conse este venihil lupitam arunt experum et alitibu scienimin et maionsequi consequis dolorit es velis quo eum. alicitius de porepel ectati dolorepudae voloresciis es nulparc imagnimpe lab in cus sam conse volupicid ut mod quo blanienis derum nos endunt et quas apissita duciaestota alitata speritatem quae nestor mint hiliqua teturi volorerum quas audit aboratibus ute sediae voluptas aut erfernam etur sandus excearument quis aut dolut evere. Ero offic te quas Ucipsum facerum ipidus nobit, et optatio nsequi con prest aut idest il molo estinve rionsectus si consece archiciendus es dolupta tquunt. Ebis minumque pa inum fuga. Otatiatem andae is cupis doluptaerum quam remporest, evel maio cusam, tem nis apernat. Aque nonsequas derspit, eaquiatem doluptat. Natur, acest, ut peritas milligenia cum comni omnis earciditi beatibusdam fuga. Nequossinci occupis sinus.

16 1. Logotyp Egna projekt, kampanjer & evenemang Inom Region Örebro län drivs olika projekt i egen regi. Likaså genomförs det kampanjer och evenemang såväl externt som internt. Grundprincipen är att följa Region Örebro läns grafiska profilmanual. Fokus bör läggas på att utforma relevanta och slagkraftiga kommunikativa budskap anpassade efter aktivitet och målgrupp, med regionens kommunikationsplattform som grund. Det kan finnas sammanhang då det finns behov av en viss differentiering av det grafiska uttrycket för relevans och matchning gentemot en målgrupp och för att nå större genomslagskraft. Nya logotyper ska inte skapas, men däremot kan ändamålsenliga signalelement vara aktuella Partnerskap, samarbeten & projekt tillsammans med andra Region Örebro län är ofta involverat i olika projekt, partnerskap och samarbeten. Vid partnerskap, samarbeten eller projekt med andra organisationer får det grafiska uttrycket för aktiviteten ifråga styras av en överenskommelse mellan de parter som är involverade. Vår huvudlogotyp, Region Örebro län, måste alltid hållas intakt och dess applicering ska följa de riktlinjer som formulerats i den grafiska profilmanualen. Nya logotyper ska undvikas i samband med projekt. Däremot kan ändamålsenliga signalelement vara aktuella. När Region Örebro län är del i ett externt projekt i form av finansiering, ska det alltid framgå att Region Örebro län är medfinansiär. Implementering av varumärkeshierarkin Vid konkreta frågor om tillämpning av regler kring varumärket, hänvisas till regionkansliets kommunikationsfunktion. Specifika ärenden hanteras av ett varumärkesråd som bereder frågor kring regionens varumärkesutveckling. Beslut om tillämpning av varumärkeshierarki fattas av regiondirektören. 16

17 2. Färger 2.1 Färger Primärfärger Färger har stor betydelse för en grafisk identitet och får därför inte förvanskas eller bytas ut. Varumärket Region Örebro län har två fastställda primära profilfärger som ger regionen ett eget och särskil jande visuellt färguttryck. Färgerna är hämtade från de friska vårfärgerna i regionens natur. Den blå färgen står för trygghet och stabilitet. Den gröna står för energi, växtkraft och miljö och tillsammans kompletterar de varandra. Färgerna ska användas enligt de olika beteckningar som finns här intill. Färgsystem CMYK: 100,13,1,2 RGB: 0,144,212 HEX: #0090D4 RAL: 5012 NCS: S 2050-R90B PMS: Process Blue CMYK används vid 4-färgstryck. RGB används till digitala applikationer som t ex Powerpoint. HEX används till digital publicering som t ex på webben. RAL är lackfärger som t ex används på metallytor. NCS är målarfärger som används t ex i arkitektur och design. PMS (Pantone Matching System) är färdigblandade tryckfärger som används när t ex inte 4-färgstryck är möjligt. Notera! Kontakta alltid tryckeriet du ska anlita och fråga i vilket färgsystem de vill ha materialet. CMYK: 46,0,90,0 RGB: 159,197,58 HEX: #9FC53A RAL: 6037 NCS: S 0575-G40Y PMS: 376 (på obestruket papper använder vi PMS 375) 17

18 2. Färger CMYK: 100,70,0,0 RGB: 0,79,158 HEX: #004F9E CMYK: 100,52,0,0 RGB: 0,103,178 HEX: #0067B2 CMYK: 60,8,0,1 RGB: 102,189,229 HEX: #66BDE5 CMYK: 30,4,0,0 RGB: 178,222,242 HEX: #B2DEF2 2.2 Färger Sekundärfärger Det är blått, grönt och vitt och förhållandet dem emel lan som i hög grad bidrar till det unika i det visuella uttrycket för Region Örebro län. CMYK: 97,2,98,12 RGB: 0,139,57 HEX: #008B39 CMYK: 68,0,100,0 RGB: 90,176,49 HEX: #5AB031 CMYK: 32,0,60,0 RGB: 185,216,123 HEX: #B9D87B CMYK: 16,0,30,0 RGB: 220,235,189 HEX: #DCEBBD Sekundärfärgerna kompletterar primärfärgerna och används när man behöver ett större urval av nyanser. Genom att konsekvent använda oss av den blå och gröna tonskalan så förstärker vi det visuella intrycket av varumärket. Tänk på att balansera färgerna med vita ytor för att skapa ett luftigt intryck. I en separat guide för praktisk användning av varumärket, Grafisk manual Mått & detaljer, finns utförligare regler för hur färgerna ska användas samt de accentfärger som finns att tillgå. CMYK: 0,0,0,100 RGB: 0,0,0 HEX: # CMYK: 0,0,0,80 RGB: 87,87,87 HEX: # CMYK: 0,0,0,60 RGB: 135,135,135 HEX: # CMYK: 0,0,0,40 RGB: 178,178,178 HEX: #B2B2B2 CMYK: 0,0,0,20 RGB: 218,218,218 HEX: #DADADA 18

19 3. Dekorelement 3.1 Dekorelement Grunder I en del sammanhang finns möjlighet och skäl att använda ett dekorelement för att variera och/eller förstärka igenkänning av varumärket. Formen på dekorelementet är inspirerad av logotypens välvande form och övergång mellan det blå och det gröna. Den symboliserar symbiosen mellan trygghet och utveckling som vatten och grönska i en dynamisk framåtskridande form. 19

20 3. Dekorelement 3.2 Dekorelement Varianter och placering Dekorelementet finns i många olika varianter dock alltid i blått, grönt, gråskala, svart eller vitt. Det får aldrig förekomma i andra färger eller varianter än de ursprungliga versioner som finns här. Förstavalet är alltid den tvåfärgade versionen. 20

21 7. Trycksaker 4.1 Typografi Våra typsnitt Typsnitten är en viktig del av vår grafiska profil. Vårt förstahandsval är Frutiger och Adobe Garamond. Frutiger är ett sans-seriftypsnitt av den schweiziska designern Adrian Frutiger. Det beställdes 1968 av den då nybyggda Charles de Gaulle International Airport i Roissy, Frankrike, som behövde ett nytt skyltsystem för anvisningsskyltar. Istället för att använda ett av hans tidigare designade typsnitt som t ex Univers valde Frutiger att designa ett nytt. Det nya typsnittet, som ursprungligen kallades Roissy, blev färdigt 1975 och installerades på flygplatsen samma år. Frutigers mål var att skapa ett sans-seriftypsnitt med förnuft och enkelhet taget från Univers men med de levande och proportionella aspekterna från Gill Sans. Bokstävernas proportioner anpassades till de behov som flygplatsen hade; ett modernt utseende och läsbarhet i olika vinklar, storlekar och avstånd. Frutiger är därmed ett öppet och lättläst typsnitt som förutom rubriker även fungerar bra i faktarutor, kortare bröd- och bildtexter, typografiska element, reklamartiklar, fordon och skyltar. Frutiger 45 Light Frutiger 55 Roman Frutiger 65 Bold Ingresser, annonstexter, faktarutor, kortare bröd- och bildtexter Rubriker, underrubriker, skyltar Rubriker, underrubriker Frutiger 45 Light 55 Roman 65 Bold 21

22 4. Typografi AGaramond 4.1 Typografi Våra typsnitt forts Adobe Garamond, eller AGaramond som det ibland heter, är inspirerat av typsnittet Garamond (med rötter ända tillbaka till 1500-talet) som hör till den antikva typkaraktären. Typsnittet är skapat år 1989 av Robert Slimbach och används ofta i böcker och andra trycksaker med mycket textintensiva sidor. Vi använder typsnittet främst i brödtext, med det fungerar också bra i bildtexter, ingresser och mellanrubriker. AGaramond Regular AGaramond Bold Brödtext, ingresser och bildtexter Mellanrubriker och markering i brödtext Regular Bold 22

23 4. Typografi Arial ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Arial Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Times New Roman ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Times New Roman Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Kompletterande typsnitt I PowerPointmallar och Wordmallar används av tekniska skäl alternativtypsnitten Arial (istället för Frutiger) och Times New Roman (istället för Adobe Garamond). 4.2 Typografi Kompletterande typsnitt och undantag Om våra två huvudtypsnitt saknas ersätts Frutiger med Arial och Adobe Garamond med Times New Roman. I texter på webben gäller andra typografiska förutsättningar än för tryckt material. För all löptext på webben används Verdana. I rubriker och navigering använder vi Arial. Om dessa typsnitt saknas ersätts Verdana med Geneva och Arial med Helvetica. Arial ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Arial Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Verdana ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö12345 Verdana ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö12345 Webb På webben används Arial i rubrik och underrubriker och navigering. Verdana används i brödtext och bildtext. 23

24 5 Bildmanér 5 Bildmanér Exempel Bilder är viktiga budbärare i vår kommunikation. En bild kan förmedla, förstärka och väcka känslor som kan vara svåra att få fram med enbart ord. Det är dock nödvändigt att vi alltid tänker igenom bildvalet noga; väljer rätt bild till rätt budskap. Region Örebro läns varumärke spänner över en rad skilda verksamhetsområden och det är viktigt att anpassa bilden till syfte och område. Mötet mellan människor är en viktig och central del i såväl regional utveckling som hälso- och sjukvård. Vi vill att regionen ska vara känd för hög kvalitet i alla kontakter; vi är lättillgängliga och erbjuder ett personligt bemötande i alla sammanhang. Sträva efter bilder som speglar detta; med människor i fokus och med öppenhet och värme i deras tankar. Trygghet och närhet är två av våra ledord låt det synas i bilden. 24

En tydlig identitet för en nytänkande hamn

En tydlig identitet för en nytänkande hamn Grafisk identitet Göteborgs Hamn Grafisk identitet Förord 2 En tydlig identitet för en nytänkande hamn Den här manualen är ett viktigt redskap för att bygga och vårda varumärket Göteborgs Hamn. Genom en

Läs mer

Sundbybergs stad Grafisk profil. v 1.0 2014-12-17

Sundbybergs stad Grafisk profil. v 1.0 2014-12-17 Grafisk profil v 1.0 2014-12-17 2 Innehåll Grafisk profil 4 Byggstenar 5 Vision och kärnvärden 6 Visionen 7 Kärnvärden 8 Profilfärger 9 Palett 10 Toningar 12 Färgkoder 13 Typografi 14 Text ska läsas 15

Läs mer

Grafisk manual. JAK MEDLEMSBANK 2.0 mars 2014

Grafisk manual. JAK MEDLEMSBANK 2.0 mars 2014 Grafisk manual JAK MEDLEMSBANK 2.0 mars 2014 1 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL VARFÖR BEHÖVER VI EN GRAFISK MANUAL? Varför behöver vi en grafisk manual? En organisations eller ett företags image är den

Läs mer

Täby kommun Grafisk profil 1.0

Täby kommun Grafisk profil 1.0 Täby kommun Grafisk profil 1.0 Täby kommun Grafisk profil 1.0 1 Innehåll Inledning................................................... 3 Om varumärket Täby......................................... 4 Historien

Läs mer

CHALMERS DESIGNMANUAL. Version 1.0 Januari 2014

CHALMERS DESIGNMANUAL. Version 1.0 Januari 2014 CHALMERS DESIGNMANUAL Version 1.0 Januari 2014 Sidhänvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 Introduktion Logotyp Avancez-märke Högerställd logotyp + Avancez-märke Centrerad logotyp + Avancez-märke

Läs mer

Den grafiska profilen är ett av våra verktyg. för att stärka varumärket Visit Karlskrona. Innehåll. Inledning... 03. Vår logotyp...

Den grafiska profilen är ett av våra verktyg. för att stärka varumärket Visit Karlskrona. Innehåll. Inledning... 03. Vår logotyp... Grafisk profil Innehåll Inledning... 03 Vår logotyp... 04 Logotypens färg... 06 Basfärger... 07 Komplementsfärger... 08 Den grafiska profilen är ett av våra verktyg för att stärka varumärket Visit Karlskrona.

Läs mer

VARUMÄRKET VÅR UTGÅNGSPUNKT

VARUMÄRKET VÅR UTGÅNGSPUNKT VERSION 1.2 VARUMÄRKET VÅR UTGÅNGSPUNKT En gemensam grafisk profil för Mittuniversitetet är viktig för att ge ett enhetligt uttryck i vår kommunikation med omvärlden. Genom att konsekvent arbeta utifrån

Läs mer

Nyköpings kommuns grafiska profil

Nyköpings kommuns grafiska profil Nyköpings kommuns grafiska profil Beslut i KS 2002-11-18 och KF 2002-12-10 Revision 1 i december 2007 Revision 2 i september 2010 Revison 3 i september 2013 Kommunikationspolicy, bilaga 1 Dnr KK13/167

Läs mer

Grafisk manual för Sveriges riksdag

Grafisk manual för Sveriges riksdag Grafisk manual för Sveriges riksdag 2 Grafisk manual för Sveriges riksdag Inledning Innehåll Inledning... 3 En tydlig avsändare...4 Tillgänglighet...5 Grundelement... 7 Riksdagens logotyp...8 Färg...14

Läs mer

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil Riktlinjer för FMV:s grafiska profil V e r s i o n 3.0 2 0 1 1 1 2 Innehåll Inledning 5 Pressmeddelande 26 Logotyp FMV:s logotyp 6 Logotypfärger 7 Logotyp med undertext eller devis 8 Logotyp svartvit 9

Läs mer

Grafisk manual. Centrum för lättläst LL-förlaget 8 SIDOR Lättläst-tjänsten. Version 2012:1

Grafisk manual. Centrum för lättläst LL-förlaget 8 SIDOR Lättläst-tjänsten. Version 2012:1 Grafisk manual Centrum för lättläst LLförlaget 8 SIDOR Lättlästtjänsten Version 2012:1 Sida 2 Innehållsförteckning Kapitel Sida 1.0 Inledning 3 1.1 Kort om oss 3 2.0 Logotyp 4 2.1 Primära varumärken 5

Läs mer

Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun

Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun Innehållsförteckning Härliga Härjedalen Inledning 3 Visuella identitetens verktygslåda 4 Platssymbol 5 Frizon 6 Minsta storlek 7 Färgversioner 8

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT GÖRA RÄTT 3 ARVSFONDEN

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Grafiska regler Kulturplan för grundskolan 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2010-05-20 Reviderad den: 2012-08-16 För revidering ansvarar:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR NBVs VISUELLA IDENTITET

RIKTLINJER FÖR NBVs VISUELLA IDENTITET RIKTLINJER FÖR NBVs VISUELLA IDENTITET Version 1.0 2014-03-26 2 / 36 ORDLISTA 3 LOGOTYPEN 4 TAGLINE 13 FÄRGER 15 TYPOGRAFI 16 FOTOGRAFI 22 GRAFISKT ELEMENT 24 EXEMPEL 25 CHECKLISTA 34 LEVERANTÖRER 35 KONTAKT

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Foto: Magnus Dahlin, Åre kommun Innehåll Om vår grafiska profil Logotyp Färger Typografi Grafiska element Kartor Bildspråk Wordmall Powerpointmall Mass-e-meddelandemallar Visitkort

Läs mer

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor.

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor. Rektor Beslut 2011-03-14 MDH1.6.1-137/11 Handläggare Sara Seltborg Uppdatering av grafisk profil för Mälardalens högskolah a Beslut Rektor beslutar attt fastställa uppdaterad grafisk profil för Mälardalens

Läs mer

Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting

Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting SLL-profilerad verksamhet 1. Vår logotyp... 6 1.1. Vår logotyp... 7 1.2. Symbol och namn... 8 1.3. Logotypvarianter... 9 1.4. Placering logotyp... 10 1.5.

Läs mer

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Jordbruksverket Grafisk manual Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Innehållsförteckning Förord Generaldirektören har ordet...3 Den grafiska manualen...4 Logotyp Vår

Läs mer

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Innehåll 2 Innehåll 3 Syfte Ansvar och kontakt 4 Kommunvapnet 5 Logotypen Grundlogotyp 6 Placering, frizon och storlek Logotyp

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL Ny grafisk profil godkänd av kommunfullmäktige 8 maj 2013, 59 ersätter tidigare bestämmelser om grafisk profil antagen av kommunstyrelsen den 26 april 2006, 99.

Läs mer

Grafisk manual. regler och riktlinjer

Grafisk manual. regler och riktlinjer Grafisk manual regler och riktlinjer Innehåll 1. Logotyp 2. Typsnitt 3. Profilfärger 4. Grafiskt koncept 5. Bilder 6. Text och tonalitet 7. Papper 8. Korrespondensmaterial 9. Trycksaker 10. Annonser 11.

Läs mer

Grafisk profil - riktlinjer för dig

Grafisk profil - riktlinjer för dig Grafisk profil - riktlinjer för dig 1. Därför har vi en grafisk profil 3 1.1 Ansvar 3 1.2 En manual för dig 3 2. Logotyp 4 2.1 Olika alternativ 4 2.2 Tillåtna logotyper 4 2.3 Otillåtna logotyper 5 2.4

Läs mer

Grafiska riktlinjer 2.0

Grafiska riktlinjer 2.0 Grafiska riktlinjer 2.0 INNEHÅLL Innehållsförteckning 2 Varför behövs grafiska riktlinjer? 3 STOCKHOLMSMÄSSAN SOM AVSÄNDARE LOGOTYP Logotyp 6 Frizon och minsta storlek 8 FÄRGER Primärfärger 10 Sekundärfärger

Läs mer

Grafisk manual för Hylte kommun

Grafisk manual för Hylte kommun Grafisk manual för Hylte kommun Reviderad 2014-06-02 Innehåll Varför behöver vi en grafisk profil?... 3 Logotypen... 4 Enskilda verksamheter... 6 Teckensnitt... 7 Färgerna... 8 Kommunvapnet... 9 Korrespondensmaterial...

Läs mer

Version 8 4 sep 2012. Grafisk manual

Version 8 4 sep 2012. Grafisk manual Version 8 4 sep 2012 Grafisk manual 2 Innehåll Inledning 3 Vårt varumärke 4 Vår grafiska identitet 8 Vår logotyp 9 Användning av vår logotyp 10 Projekt och bolag med egen logotyp 13 Färger 14 Typsnitt

Läs mer

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg INNEHÅLL Inledning 4 1.0 Logotyp 5 1.1 Vår logotyp 6 1.2 Storlekar och varianter 7 1.3 Färgsättning 8 1.4 Frizon 9 1.5 Placering 10 1.6 Symbolen som grafiskt element 11

Läs mer

Presentation av Skolidrottsförbundet i texter 28 Lång 28 Kortare 28 Kortast 28

Presentation av Skolidrottsförbundet i texter 28 Lång 28 Kortare 28 Kortast 28 Inledning 3 Varför en grafisk manual? 4 Vårt varumärke och vår strategi 6 Vårt budskap 8 Vårt namn och märke 9 Logotyp 9 Kvalitetsstämpeln 11 Logotyp vid samarrangemang 15 Färgbandet med aktiviteter 16

Läs mer