GRAFISK PROFIL. HÖGSKOLECENTRUM BOHUSLÄN, Version 1.2. Högskolecentrum Bohuslän

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRAFISK PROFIL. HÖGSKOLECENTRUM BOHUSLÄN, Version 1.2. Högskolecentrum Bohuslän"

Transkript

1 GRAFISK PROFIL HÖGSKOLECENTRUM BOHUSLÄN, Version 1.2

2 INNEHÅLL HÖG KVALITET OCH STARK IDENTITET 2 LOGOTYP Uppbyggnad, Internationell, Frizon, Med slogan och adress 4 FÄRGER Färgblandningar 10 TYPOGRAFI Typsnitt, Vårt namn i skrift, Grafiska element, Bilder och Filformat för bilder 12 KORRESPONDENSMATERIAL Brevpapper, Pressmeddelande, kallelse, Protokoll, Beslut, Korrespondenskort, Kuvert, visitkort, Konferansmapp, block, Produkt & Försättsblad, Examensbevis, Powerpoint och OH 18 TRYCKSAKER Utbildningskatalog, Utställningsmaterial, Annonser, Skyltar och Flaggor 28 WEBBPUBLICERING 35 RÖRLIGT MEDIA 38 PPROFILTRYCK 41 ORDLISTA 43 Bra marknadsföring handlar inte bara om att synas ofta. Det handlar minst lika mycket om hur man gör det. Vi kan vinna mycket på att vara mer konsekventa, mer målgruppsfokuserade och med stolthet våga sticka ut hakan lite mer. CHECKLISTA 45

3 HÖG KVALITET OCH STARK IDENTITET Grafisk profil för En grafisk profil är en stor del av en organisations ansikte utåt. är en investering av stort mått. Detta innebär att vi har ögonen på oss och måste handla konsekvent och professionellt. På det vilar vår trovärdighet och pålitlighet. Vi har dessutom en tämligen stor informationsuppgift som innebär att vi ofta syns och hörs i olika sammanhang. Med den här manualens hjälp kan vi vara tydliga och tala med en och samma röst hela tiden. Om vi konsekvent använder logotypen på det sätt som visas i manualen förmedlar vi en tydlig och enhetlig identitet, där varje enskild insats bidrar till att förstärka vår gemensamma profil på ett värdefullt sätt. Det är vi gemensamt som bestämmer vilken genomslagskraft vi får i vår kommunikation till omvärlden. Grundtanken är att om vi blir mer attraktiva för blivande studenter blir vi även attraktivare för våra andra målgrupper. Den här grafiska profilen kommer fortlöpande att utvecklas och kompletteras. Det är omöjligt att täcka in alla upptänkliga situationer, trots att vi försökt få med det mesta. Har du frågor kring tolkningen av den grafiska profilen och hur de olika elementen kan användas, är du välkommen att vända dig till oss. Uddevalla, juli 2008 Jenny Johansson Tfn: E-post: Hemsida: 3

4 LOGOTYP UPPBYGGNAD INTERNATIONELL FRIZON

5 LOGOTYP UPPBYGGNAD En logotyp är en viktig del av en skolas visuella identitet. Den måste vara tydlig, ge ett sympatiskt intryck och konsekvent användas som märke och avsändare. s logotyp har formgivits av reklambyrån MID i Uddevalla. Logotypen består av en symbol i form av ocean/hav, himmel/horisont, pärla/mussla och horisont. Symbolen skall associera möjligheter, väcka nya tankar och skapa förväntan och värdefullhet. En blå ocean är en outnyttjad marknad där man skapar ny efterfrågan och möjligheter till en mycket lönsam tillväxt. Vissa blåa oceaner har byggts upp utanför de existerande branschgränserna med de flesta har omskapats från röda oceaner genom att branchgränserna förändras. I de blåa oceanerna har konkurrens ingen betydelse därför att spelets regler ännu inte är fastlagda (utdrag ur Blue Ocean strategy av Kim W.chan och Manborgne Renee) Symbolen och ordbilden bildar en enhet som alltid ska se likadan ut. De två delarna får inte flyttas eller storleksförändras i förhållande till varandra. Logotypen kan användas i 4-färg, 2-färg, svart eller vitt, beroende på bottenfärg. Generellt ska logotypen användas i färg eller svart på ljusa bakgrunder och vitt på mörka bakgrunder. Logotypen finns dessutom på engelska. Låt bredd- och höjdproportionerna på den yta där logotypen ska placeras bestämma om du använder den stående eller liggande varianten. Ingen av dem är mer rätt än den andra. Digitala original finns för alla våra logotyper. Teckensnittet i logotypen heter Trajan Pro Bold i storlek 42,3 p. Det är framtaget av formgivaren Carol Twombly för Adobe Systems Trajan är ett elegant typsnitt som är anpassat för bildskärm/skyltning och är välanpassat för text i böcker, tidningar, och posters. 5

6 GRUNDLOGOTYP Logotypen skall i största möjliga utsträckning användas i blått och orange, på vit botten. Detta för att skapa igenkänning för alla, både med färg, form och kontrastpåverkan. Grundlogotypen placeras aldrig på mörk botten. Logotyp med vit text för användning på marinblå eller mörk bakgrund. INVERTERAD LOGOTYP I andra hand, exempelvis på kläder och fordon, kan den inverterade varianten användas på en bakgrund. Den inverterade logotypen bör aldrig placeras på ljus bakgrund. ENFÄRSLOGOTYP I undantagsfall, då färglogotyp av någon anledning ej är möjlig, exempelvis vid enfärgstryck på papp, på plagg eller vid gravyr kan enfärgslogotypen användas. MINSTA TILLÅTNA STORLEK är 25 mm bredd för stående logotyp och 35 mm för liggande logotyp.

7 LOGOTYP INTERNATIONELL Vår engelska logotyp används i internationella sammanhang. s officiella namn på engelska är CENTRE OF HIGHER EDUCATION IN BOHUSLÄN. I officiella engelskspråkiga dokument och trycksaker ska logotypen innehålla texten Centre of higher education in, som ersätter det svenska, med samma typsnitt och grafiska utformning. Centre of higher education in bohuslän Centre of higher education in bohuslän 7

8 LOGOTYP FRIZON För att logotypen alltid skall framträda klart och tydligt bestäms en frizon inom vilken andra symboler, logotyper, textparter eller liknande, ej får finnas. Frizonen får aldrig vara mindre än vad som beskrivs i figuren nedan. Ofta behövs en större frizon för att logotypen skall framträda tydligt. Vi användandet av den vänsterställda versionen av logotypen ska en placering i övre vänstra hörnet av ett dokument eftersträvas. Den centrerade versionen skall placeras centrerat. Vid formgivning av profilmaterial, såsom kläder, flaggor, skyltar och presentartiklar får logotypen placering anpassas efter material och design. Regeln är dock alltid att mottagaren ska kunna identifiera avsändaren. x x x x ORANGE PMS 1375 CMYK RGB MÖRKBLÅ PMS 288 CMYK RGB CENTRERAD LOGOTYP Det måste alltid finnas en frizon runt logotypen som skiljer den från grafiska element som bilder, texter och rubriker. x x x x VÄNSTERSTÄLLD LOGOTYP Logotypen ska användas som en bild. Andra färger än i originallogotypen får ej användas. Den får inte beskäras eller förvrängas. Använd helst inte logotypen i färg mot mörk bakgrund eller mörka foton.

9 LOGOTYP MED SLOGAN OCH ADRESS Exempel på logotyp med slogan. Används inte till centrerad logotyp. - En plats för initiativ, engagemang och entreprenörskap Exempel på logotyp med avsändaradress. Används inte till centrerad logotyp. Östergatan 18, Uddevalla. Tfn: E-post: Webb: Exempel på logotyp med slogan och avsändaradress. Används inte till centrerad logotyp. - En plats för initiativ, engagemang och entreprenörskap Östergatan 18, Uddevalla. Tfn: E-post: Webb: 9

10 FÄRGER FÄRGBLANDNINGAR

11 FÄRGER FÄRGBLANDNINGAR ETT ORANGE OCH BLÅTT HÖGSKOLECENTRUM HCB ska snabbt kunna identifieras både till färg och form. En del varumärken använder en färg som ett sätt att bli igenkänd. Blå är Bankernas färg, lila är Löfbergs lila, gult tänker man på telefonkatalogen. För att förstärka vår profil har vi också ett antal sekundära profilfärger till vårt förfogande. Genom att använda dessa färger konsekvent från gång till gång kan vi förstärka vår profil. Varje färg är vald för att kunna passa till övriga. Där finns en möjlighet att sticka ut. HCB ska konsekvent använda orange/blå färg som identitetsbärare. Grundregeln är därför: Alltid orange och blått där det är möjligt. ORANGE PMS 1375 CMYK RGB HEX #f6a906 MÖRKBLÅ PMS 288 CMYK RGB HEX # Till varje färg finns färgnummer för fyrfärgstryck (CMYK), skärm (RGB) och html (HEX). Svart CMYK RGB HEX # Mörkgrå CMYK RGB HEX # Grå CMYK RGB HEX # 9c9d9f Ljusgrå CMYK RGB HEX # cfd0d2 Röd CMYK RGB HEX #bb2344 Orangeröd CMYK RGB HEX #d95418 Orange CMYK RGB HEX #f5a707 Orange ljus CMYK RGB HEX #eed932 Grön CMYK RGB HEX #6a9743 Mossgrön CMYK RGB HEX #1b7770 Aqua CMYK RGB HEX #21a4d0 Mellanblå CMYK RGB HEX #1a80bd Mörkblå(HCB) CMYK RGB HEX #

12 TYPOGRAFI TYPSNITT VÅRT NAMN I SKRIFT GRAFISKA ELEMENT BILDER FILFORMAT FÖR BILDER

13 TYPOGRAFI TYPSNITT Typografin har flera viktiga uppgifter. Dels ska den göra textytan tilltalande och vilsam för ögat, dels göra texten lättläst och begriplig. Typografi som tar hänsyn till textinnehållet med hjälp av logiska indrag och underrubriker gör att budskapet går fram mycket tydligare, särskilt i långa brödtexter. PUBLIKA TRYCKSAKER Vi använder typsnittet Myriad i våra publika trycksaker. Den finns ritad i en mängd olika vikter (tjocklekar) vilket gör den lätt och intressant att arbeta med. Vi uppmuntrar till att i titlar, rubriker och underrubriker skapa kontraster och kombinera tunt och tjockt, stort och litet. Denna brödtext är satt med Myriad Roman och Bold. (InDesign innehåller teckensnitt från olika OpenType-familjer, inklusive Adobe Garamond Pro, Adobe Caslon Pro, Trajan Pro, Caflisch Script Pro, Myriad Pro, Lithos och Adobe Jenson Pro. OpenType-teckensnitt installeras automatiskt när du installerar InDesign eller Creative Suite. ) INTERNT MATERIAL / WEBB / POWERPOINT Eftersom HCB producerar en hel del material på en mängd olika ställen har vi tagit fram en alternativ typsnittsuppsättning för internt material (utbildningskatalog, kursblad, brev och fax), webb och PowerPoint. Då använder vi typsnittet Arial i andra hand Georgia, som till skillnad från Myriad finns förinstallerat på alla datorer. Georgia är speciellt utvecklat (av Microsoft och Matthew Carter) för att även fungera som skärmtypsnitt. Det har öppnare och aningen bredare bokstavsformer vilket gör det tydligt i skärmupplösning. När vi för webben gör banners, flashanimationer, gif-rubriker eller knappar använder vi däremot Myriad. A A Myriad Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ Myriad Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ Myriad Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ Arial Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ Arial Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ Arial bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ A Georgia Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ Georgia Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ Georgia Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ Georgia Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 13

14 TYPOGRAFI VÅRT NAMN I SKRIFT När vi skriver s namn i löptext eller rubriker skriver vi det versalt som HÖGSKOLECENTRUM BOHUSLÄN (rubriker) eller versalgement som (löptext). Vi använder alltid versalt H på högskolecentrum och förkortar vårt namn till HCB i externt material. SKRIVET NAMN KONTRA LOGOTYP Vi kan få väldigt fina ordbilder av när vi sätter det i vårt rubriktypsnitt Trajan Pro. Det kan och ska vi göra men det är viktigt att göra åtskillnad mellan logotypen och det skrivna namnet i rubriker och löptexter. satt i Myriad är inte (och ersätter inte) vår logotyp som består av vår symbol och vårt namn. HÖGSKOLECENTRUMS NAMN MED ALTERNATIVA TECKEN Som vi berört tidigare innehåller Myriad en stor samling alternativa tecken och ligaturer. Det är fritt fram att använda dessa i rubrik- och titelsammanhang och även då vi skriver vårt namn i dessa sammanhang. Vad som är viktigt är att vi är konsekventa med vilka alternativa tecken vi använder och vilken lutning vi använder. GENERELLA SKRIVREGLER Nytt stycke ska markeras med helfyrkantsindrag vilket uppnås genom att ge första raden ett indrag motsvarande radavstånd.. I specialfall vid små textmängder som t ex annonser kan nytt stycke markeras med blankrad. - Förkortning av ska vara HCB - Använd kursiv stil (italic) då någon text skall markeras, undvik understrykningar. - Använd riktiga citattecken och se upp så att det inte blir tumtecken. Rekommendationer - Använd ett korrekt talstreck även kallat pratminus eller tankestreck. På PC hittar man tecknet genom att hålla ner Alt medan man slår sifferkombinationen 0150, ellr genom att infoga specialtecken.

15 TYPOGRAFI GRAFISKA ELEMENT Uppgiften för ett grafiskt element är att skapa igenkänning och tillhörighet. Vi har vår orange och mörkblå färg som det starkaste verktyget för igenkänning. Nyttja det konsekvent! PÄRLAN Pärlan har en rund cirkel i sitt grundutförande och har en gradient (övertoning) i grått och blått. Låt kringliggande grafik och förekomsten av rubriker och titlar mm styra vilken version som används. OCEANEN Vattnet är vårat tema och kan anta många olika former. Vilket skall med fördel utnyttjas i bild på webb, media och tryckta material. HORISONTEN/BÅGEN Vi har också vår horisont som identifiering. Eftersom formen är så stark och dominerande kan det vara en bra idé att begränsa användandet till framsidor på trycksaker, affischer och annonser. Den bör vara med, men inte som återkommande layout på varje sida. Då finns det stor risk att formen överröstar innehållet. 15

16 TYPOGRAFI BILDER När vi arbetar med bilder och fotografier finns det ett par ledord som kan förenkla både beställningar och redigerande. s bilder ska utmärkas av att de är särskiljande och lockande. Varje enskild bild behöver inte vara särskiljande och lockande, den behöver heller inte vara representativ för hela skolan. Men HCB:s kommunikation som helhet bör vara det. Det här stycket innehåller riktlinjer och exempelbilder inom tre kategorier samt en fjärde kategori med exempel på saker vi försöker undvika. Exempelbilder ägs inte av högskolan utan har plockats från olika sajter/bildbyråer. Ett par bra exempel är: bildhuset. se, istockphoto.com, sxc.hu och gettyimages.se. Kostnaden för bilder från dessa agenturer styrs oftast av storlek på bild, upplaga och media samt hur länge bilden/trycksaken ska vara i bruk. SÄRSKILJANDE MOTIV Med särskiljande menar vi bilder på platser, byggnader och miljöer som bara finns hos oss. Det kan även vara symboler för utbildningar som är unika för. LOCKANDE När vi väljer bilder eller arrangerar en fotografering ska vi välja miljöer, motiv, accessoarer och människor som är visuellt tilltalande och lockande. Studentlivets gemenskap är också nåt som lockar och därför visar vi hellre människor i grupp än ensamma. BILDSPRÅK En organisations bilder är en del av dess kommunikation och måste därför behandlas på samma sätt som övriga delar av den grafiska profilen. Bilder förmedlar både information och känslor och kan komplettera och förstärka budskap. Därför är det viktigt att det som förmedlas med bilderna i våra presentationer stämmer överens med s profil. Relevans är en viktig grund för att en bild ska användas. Inom HCB finns en mängd uppdrag och kompetenser som kan användas för att spegla det som är specifikt för vår verksamhet, det vill säga utbildning och entreprenörskap. Värden som ska förmedlas genom HCBs bilder är kunskap och kompetens, kvalitet och flexibilitet. Människan ska porträtteras ur ett mångfaldsperspektiv utifrån etnicitet, kön och ålder. Egen bildbank finns att tillgå med användbara bilder för verksamheten. Du hittar den på N:\DATA\HCB\BILDBANK SE UPP BILDER ATT UNDVIKA! För att locka studenter till HCB är det viktigt att använda attraktivt bildmaterial både i trycksaker och på webb. Bilder som bör undvikas är röriga bilder, illa beskurna, oinspirerande, onaturligt poserande, dåligt ljussatta, motiv med ryggar mot kameran, melerade studiobakgrunder och allmänt amatörmässiga fotografier.

17 TYPOGRAFI FILFORMAT FÖR BILDER Eftersom HCB syns i en mängd olika media stöter vi också på en mängd olika bildformat som är mer eller mindre lämpade för olika användningsområden. Man skiljer i digitala bilder på pixelgrafik och vektorgrafik där pixelgrafiken är uppbyggd med pixlar och vektorgrafiken är uppbyggd av punkter med linjer som förbinder dessa. Här är en kort beskrivning av de vanligaste formaten. TIFF - Tagged Image File Format, är ett filformat för pixelgrafik. Tiff hanterar streck-, gråskale- och färgbilder i både RGB och CMYK och kan alltså användas i trycksaksproduktion. Ger något mindre bildfiler än eps och finns med en icke-förstörande bildkomprimering (LZW) som man med fördel kan använda för att spara plats på hårddisken. Det vanligaste programmet för hantering av pixelgrafik är Adobe Photoshop. EPS - Står för Encapsulated PostScript och är ett filformat som kan innehålla både vektor- och pixelgrafik. Vektoriserade eps-filer är generellt väldigt små i bytestorlek och lämpar sig extra bra för illustrationer, logotyper och pictogramliknande grafik. De har också fördelen att de (till skillnad från pixelgrafik) kan förstoras oändligt utan någon kvalitetsförsämring. De vanligaste programmen för hantering av eps-filer med vektorgrafik är Adobe Illustrator och Macromedia Freehand. Det vanligaste programmet för hantering av eps-filer med pixelgrafik är Adobe Photoshop. PSD - Psd är Photoshops eget filformat där bilden lagras okomprimerad och osammanslagen, dvs samtliga lager och bilddelar kvarstår för sig och kan ändras. Psd kan innehålla både vektor- och pixelgrafik. In-Design är idag det enda layoutprogrammet som kan montera dessa filer. Öppnas annars i Photoshop för att sparas om i passande bildformat för trycksaksproduktion (tiff eller eps). JPEG - Jpeg står för Joint Photographic Experts Group och är det vanligaste förekommande bildformatet för pixelgrafik på internet men används även i andra sammanhang. Jpeg är ett komprimeringsformat som på bekostnad av kvaliteten, gör bildernas filstorlek mycket liten. Kan sparas i både RGB och CMYK men om bilden ska användas på internet måste den vara sparad i RGB. Filstorleken bestäms genom graden av komprimering. Ju bättre kvalitet desto större fil och vice versa. Jpeg-formatet är extra tacksamt för fotografiska bilder eller bilder med många olika färgnyanser. Eftersom jpeg är en bildförstörande, degraderande komprimering ska man aldrig redigera och spara en jpeg flera gånger. Behåll alltid ett original av bilden i ett okomprimerat format som tiff, psd eller eps. GIF - Gif står för Graphics Interchange Format och är ett annat vanligt förekommande bildformat för pixelgrafik på internet. Ett filformat som endast kan innehålla 256 färger (8 bitar). Denna typ av komprimering lämpar sig bra för bilder med platta färgytor, exempelvis rubriker, illustrationer och logotyper. Gif-bilder kan till skillnad från jpeg vara transparanta och låta html-dokumentets bakgrund lysa igenom. Filstorleken kan varieras genom att man bestämmer hur många färger bilden ska få använda. Ju färre färger desto mindre fil. Färger som inte finns med i den slutliga paletten kan skapas genom att blanda två befintliga (diffusions-gitter eller ditrering). Orange skapas på så sätt genom att rita upp röda prickar mot en gul bakgrund. RAW - Raw eller råformat är ett digitalt negativ, dvs en okomprimerad och obehandlad pixelversion av ett fotografi. Kameror med stöd för råformat sparar inställningar om vitbalans, färgmättnad, kontrast och skärpa separat från själva bildinformationen. Detta gör det möjligt att ändra dessa i efterhand. Råformaten skiljer sig beroende på vilken kamera du har, och kan kräva speciell mjukvara för att man ska kunna arbeta med det. Adobe Photoshop kan från version CS2 öppna och redigera rawformat. Råformaten är väldigt höga i kvalitet och därför även stora i bytestorlek. 17

18 KORRESPONDESMATERIAL BREVPAPPER / PRESSMEDDELANDE KORRESPONDENSKORT / KUVERT / VISITKORT KALLELSE / PROTOKOLL / BESLUT KONFERANSMAPP & BLOCK PRODUKT- & FÖRSÄTTSBLAD EXAMENSBEVIS POWERPOINT & OH

19 KORRESPONDENSMATERIAL BREVPAPPER / PRESSMEDDELANDE Allt vårt basmaterial visitkort, korrespondenskort, brevpapper, och kuvert etc, är utformat för att skapa en enhetlig profil. Vårt brevpapper finns dels förtryckt med logotypen i färg med tillhörande mall i wordformat och dels som färdig mall i word med logotypen svart/grå. Brevpapper Vid kortare brev kan Myriad/Arial användas som typsnitt både som rubrik(bold) och brödtext (normal). Vid längre skrivelser bör man byta brödtexttypsnittet till Adobe Garamond. För att få en lättläst text ska radlängderna hållas inom tecken (mellanslag inräknat), längre rader gör det svårt för läsaren att hitta rätt ny rad vid radbyte. Hur lättläst en text är beror även till stor del på typsnittets storlek i relation till radavståndet, en text blir inte lättläst ju större grad man använder. I våra skrifter bör storleken på brödtexten ligga mellan 9/11 (9 punkters text och 11 punkters radavstånd) och 11/12. Words förinställda 12/14 är alldeles för stort. För att enklast följa de ovanstående typografiska reglerna bör man använda de färdiga dokumentmallar med tillhörande typografimallar som du hittar under, Start -> Skapa nytt office-dokument -> Fliken hcb. Inga utomståendes organisationers logotyper får förekomma på vårt brevpapper. Arial Bold 11 Arial Regular 10pt Rubrik: Iquat wisci blamet Brödtext: Quamcommy nibh exero commy nos adiam iriure tem vulla conullan ut nisl utatio con euguer sim velit elent alit incil ut lum zzrillut nulput lortie dio consectet lam dolortin ut vel do od del do consent aliscipit lore dolore magnim iure dunt wis dipis elenisi bla faccum digniam do duissim quis aliquat. Ut la feugait eugiatio consecte velit dolum vent aut do con velit ilisse feu feugait nis nulla consed ea faccumsan ex ex esto od tet veraesed tationu llandreet nullaor tionulla con heniscipisit nonsequat velit aliscip ercil utatue velisi. Tue dolore tis dipis alit luptatis nim am, quisi. Loreetu ercilis atet nos ad tat del illa consecte molore magniatet nit atue dit do dignisl essi. Lesed doluptat dolessis deliquat, vel ut nosto odolore vero dit ercip ex eu facillandre consed tie tinci tatisim zzrilla consectet wissequ ationsequat. Magna feuipsu sciliqui tat ulla feu faci er ad dunt in elit wis num vel dolessisi. Nim vullaoreet wis nit aliqui exerostisi. Cum quamconse vel ex ex etum aliquisi blam, con velent iustrud eleniam consequi eugait vel do odolent augait autem volore duis deliquisit er autate dolore dolor sed min velent ut nulpute et iustie commy nullam, vent vel et veliquate tat ad elenissi. Med vänlig hälsning, Namn Efternamn Arial Bold 10 pt Arial Regular 8 pt Ι Östergatan 18, Uddevalla Ι Tfn:

20 Förtryckt brevpapper Namn Efternamn Information och marknadsföring Tfn: Intressant rubrik PRESSMEDDELANDE Ι Östergatan 18, Uddevalla Ι Tfn: Ι Östergatan 18, Uddevalla Ι Tfn: Vid kontakt med press och media ska mallen för pressmeddelande enligt figur användas.

21 KORRESPONDENSMATERIAL KORRESPONDENSKORT / KUVERT / VISITKORT Nedan ser du exempel på korrespondenskort, kuvert och visitkort. För visitkorten finns valet att ha dem enkelsidiga på svenska eller dubbelsidiga med en svensk och en engelsk sida. Våra korrespondenskort är inte personaliserade och innehåller följande uppgifter: Besöksadress, postadress, telefonnummer, webbadress och e-post. Visitkorten innehåller följande uppgifter: Namn, titel, besöksadress, postadress, telefonnummer, webbadress och personlig e-post. Vill man ha med faktureringsinformation finns detta som tillval. Format: liggandes A6 papper: 220 grams vitt obestruket (t ex scandia 2000, Aggrippina offset, Multifine mfl.) Våra kuvert finns i formaten C4 och C5 Kuvert framsida baksida Ι Östergatan 18, Uddevalla Ι Tfn: Ι Ι 21

22 Avstånd överkant 5 mm Vänstermarginal 5 mm Logotype 25 mm bred Korrespondenskort Myriad Bold 16 pt Centrerad Avstånd högerkant 3 mm Avstånd överkant 11 mm Vänstermarginal 7 mm Logotype 34 mm bred Myriad Roman 6 pt Avstånd från underkant 3 mm Vänstermarginal 13,5 mm Ι Östergatan 18, Uddevalla Ι Tfn: Ι Ι Myriad Bold 8 pt Myriad Regular 6 pt JENNY JOHANSSON PRODUCER CONTACT Centre of Higher Education in Östergatan Uddevalla P: +46 (0) E: W: På våra visitkort ställs individen i centrum genom att namnet sätts med störst grad. Logotypen placeras centrerat och webbadressen längst ner på sidan. Format: 50x90 mm Papper: 240 grams vitt obestruket (t ex scandia 2000, Agrippina offsett m.fl) Visitkort JENNY JOHANSSON PRODUCER CONTACT Centre of Higher Education in Östergatan Uddevalla P: +46 (0) E: W: JENNY JOHANSSON PRODUCER Avstånd från underkant 7,5 mm CONTACT Centre of Higher Education in Östergatan Uddevalla P: +46 (0) E: W: Korrespondenskort A5

23 KORRESPONDENSMATERIAL KALLELSE / PROTOKOLL / BESLUT Kallelse Till ledamöterna i Entreprenörsarenan Te minis nostrud tie ecte conse ming ercil dolenim dionullam nim dolortie del diamet nim alisi. Wisim veliquissi tat la facinis am qui blan hent lummy non Protokoll Sammanträdesdatum Nr /07 Protokoll från Fakultetsnämnden Närvarande Jenny Johansson Liselott Schäfer John-John Ernstsson Övriga närvarande Anders Brunberg Bernt Andersson Beslut Datum År Nr /07 Beslutsinstans Rektor Beslut fattat av Beslutet expediterat Rektor Anders Brunberg Enligt uppdrag Föredragande Bosse Lennernäs Föredragande Ewa Johansson Beslut delges för åtgärd HCB-Grafisk profil Jenny Johansson Frånvarande Jonas Pålsson Övriga närvarande Anders Johanss Magnus Carlsson Beslut delges för kännedom Skyddsombud De fackliga organisationerna Dnr Cum ilissim iuscipis nonumsandre et ullam ipsustie tem ip ero ea feugiat, con vendit iure con henim zzrit eliquamet lutem dio odit lorem veros doloreet, quissed et lor iurerosto conse modo od te con velit, conse dolorem il utatie vendrer si tat dolore modolor atis nim zzriustio do del do ex exer ing ecte molorem vercipit, sed ting ea facipis eum ex er incinci tat eugait niat. Uptat. Kallelse - Östergatan 18, Uddevalla - Tfn: Ut ilisim quisi. Lum venibh ent dolortis ad molor alit nim ip eu feu facil iustin eugiam nismolore ea feugait non essed mod ex ent irit luptate con henit veliscilis el eniametuero commodip endrem iriustie dolor sisi. Ut luptat alit, suscilis nulputatie eniat nostis digna faci ecte conum dunt wis dolor acil utat irit lore velit prat am am ea feum quametue feugiat ecte magna adipsum vel ulpute consequat. To dunt utpat am in ea consent vulput am, quat. Ut ipisisi. Protokoll - Östergatan 18, Uddevalla - Tfn: Protokoll - Östergatan 18, Uddevalla - Tfn: Beslut 23

24 KORRESPONDENSMATERIAL KONFERANSMAPP & BLOCK För att ge besökare och gäster ett enhetligt och professionelt intryck ska vårt konferansmaterial följa den grafiska profilen A4 Konferensblock 10 blad per block Papper: Dito 100 gr

25 KORRESPONDENSMATERIAL PRODUKT - & FÖRSÄTTSBLAD För att marknadsföra våra kurser och program både natonellt och internationellt finns möjligheten att snabbt få fakta om kursen/programmet på ett produktblad. Strukturen på informationen ska följa wordmallen fr produktblad som finns att ladda ner på nätet. Dokumentet skrivs sedan ut på förtryckta blad. För övriga uppsatser, rapporter och studentarbeten finns också en wordmall att ladda ner ifrån Format: stående A4 papper: 140 grams vitt obestruket (t ex scandia 2000, Agrippina offset, multifine mfl) Utbildningsblad FRISTÅENDE KURS - En plats för initiativ, engagemang & entreprenörskap HANDELSRÄTT, 15 hp Behöver du skaffa dig översiktliga kunskaper om rättsreglernas funktion och juridiska systematik? Behöver du kännedom om samhällets olika medel som tillämpas för att reglera relationerna mellan enskilda personer, företag och myndigheter, kännedom om företagets plats i rättsordningen samt kunskaper i rättsregler av särskild betydelse för näringsverksamhet? Då är detta kursen för dig. mm FÖRKUNSKAPER: Grundläggande behörighet START: Höstterminen 2007, v v STUDIETAKT: Halvfart, eftermiddagar UTBILDNINGSFORM: Lärcentrabaserad UTBILDNINGSANORDNARE: Högskolan i Kalmar (mer info ORT: Uddevalla, ANMÄLAN: Görs på där också blankett kan beställas. Anmälningsblankett kan även beställas på ANMKOD: HK UPPLYSNINGAR: Högskolan i Kalmar, Handelshögkolan BBS: Vägledningscentrum, Uddevalla: MER INFORMATION, Östergatan 18, Uddevalla Tfn: , E-post: Hemsida: 25

26 KORRESPONDENSMATERIAL EXAMENSBEVIS Vid högtidliga tillfällen används den centrerade logotypen. Här till höger visas examensbeviset som har information både på svenska och engelska. Som äkthetsbevis förses examensbeviset med Högskolans vitprägling på angiven plats. Texten sätts genomgående i Myriad. Papper: Sweden bond (arkivbeständigt) EXAMENSBEVIS/DEGREE CERTIFICATE Arvid Modig namn/name personnummer har avlagt: born of may, 1975 has been awarded the degree of ROBOTTEKNIK MASTER S PROGRAMME IN ROBOTICS Härmed uppfylls även fordringar för högskoleingenjörsexamen This student has also fulfilled the requirements for the Degree of Bachhelor of Robotics HUVUDÄMNE: ROBOTSYSTEM MAJOR SUBJECT: ROBOTIC SYSTEMS INRIKTNING: ROBOT MODELLERING SPECIALISATION: ROBOT MODELLING HÖGSKOLECENTRUM BOHUSLÄN DEN 15 JUNI 2007/ CENTRE OF HIGHER EDUCATION IN BOHUSLÄN JUNE Anders Brunberg REKTOR/ VICE-CHANCELLOR Plats för bohusläns vitprägling A4 Intyg Sommarkursen 2007 och 2008.

27 KORRESPONDENSMATERIAL POWERPOINT & OH Powerpoint och OH används både för större presentationer och som arbetsunderlag. Det är viktigt att tänka på att en bild för skärmvisning inte alltid blir bra som utskrift på OH-papper. Powerpoint är ett presentationsredskap med många möjligheter och är att föredra vid extern kommunikation. Rubrikerna ska vara vänsterställda eller centrerade. Det ska dock vara konsekvent på alla sidor. Den övriga texten ska vara vänsterställd. Högskolecntrum s logotyp, 40 mm placeras i övre vänstra eller högra hörnet. Det är viktigt att respektera logotypens frizon. Om en annan symbol ska vara med, ska den placeras i nedre vänstra hörnet. Mängden information per sida bör inte vara för stor och inte heller i för liten grad. Färgerna som används ska vara HCB s huvudfärg eller komplementfärgerna. Typsnittet är Arial. Rekommenderade storlekar för bildspel: Rubrik, 40 pt Underrubrik, 25 pt Brödtext, 15 pt Powerpoint-mall (Powerpoint_HCB_2007) Powerpoint-mall (Powerpoint_HCB_Wave) Rubrik Underrubrik Brödtext 27

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor.

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor. Rektor Beslut 2011-03-14 MDH1.6.1-137/11 Handläggare Sara Seltborg Uppdatering av grafisk profil för Mälardalens högskolah a Beslut Rektor beslutar attt fastställa uppdaterad grafisk profil för Mälardalens

Läs mer

tranemo kommun grafisk manual

tranemo kommun grafisk manual tranemo kommun grafisk manual innehåll 1 Introduktion 1:1 Ett ansikte, en röst 1:2 Kommunvapnet en del av vår historia 2 Grundregler 2:1 Tranemo kommuns logotyp 2:2 Användning av logotypen 2:3 logotypens

Läs mer

Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting

Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting SLL-profilerad verksamhet 1. Vår logotyp... 6 1.1. Vår logotyp... 7 1.2. Symbol och namn... 8 1.3. Logotypvarianter... 9 1.4. Placering logotyp... 10 1.5.

Läs mer

TRYCKSAKSPRODUKTION. Målgrupp

TRYCKSAKSPRODUKTION. Målgrupp TRYCKSAKSPRODUKTION Det finns olika typer av trycksaker och det finns olika metoder som används för att trycka dessa. Exempel på trycksaker är broschyrer, kataloger, tidningar och foldrar. En broschyr

Läs mer

Grafisk manual. regler och riktlinjer

Grafisk manual. regler och riktlinjer Grafisk manual regler och riktlinjer Innehåll 1. Logotyp 2. Typsnitt 3. Profilfärger 4. Grafiskt koncept 5. Bilder 6. Text och tonalitet 7. Papper 8. Korrespondensmaterial 9. Trycksaker 10. Annonser 11.

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Allmän version SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation

GRAFISK MANUAL. Allmän version SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation GRAFISK MANUAL Allmän version SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation Vi har skapat en tydlig grafisk profil för SKOOPI. Tanken är att denna profil ska hålla i många år och dessutom vara

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Teknisk version SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation

GRAFISK MANUAL. Teknisk version SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation GRAFISK MANUAL Teknisk version SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation Vi har skapat en tydlig grafisk profil för SKOOPI. Tanken är att denna profil ska hålla i många år och dessutom

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Grafiska regler Kulturplan för grundskolan 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2010-05-20 Reviderad den: 2012-08-16 För revidering ansvarar:

Läs mer

IMs Grafiska riktlinjer

IMs Grafiska riktlinjer IMs Grafiska riktlinjer När bilden av IM blir tydligare syns vi bättre De grafiska riktlinjerna är till för alla som i något sammanhang kommunicerar visuellt, i såväl tryckt som digital form, med IM som

Läs mer

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll: 2 En stark profil en tydlig identitet En grafisk profil är en betydande del av organisationens ansikte utåt. Jönköpings kommun med sina förvaltningar och verksamheter ska upplevas som något väsentligt

Läs mer

Presentation av Skolidrottsförbundet i texter 28 Lång 28 Kortare 28 Kortast 28

Presentation av Skolidrottsförbundet i texter 28 Lång 28 Kortare 28 Kortast 28 Inledning 3 Varför en grafisk manual? 4 Vårt varumärke och vår strategi 6 Vårt budskap 8 Vårt namn och märke 9 Logotyp 9 Kvalitetsstämpeln 11 Logotyp vid samarrangemang 15 Färgbandet med aktiviteter 16

Läs mer

Innehåll. Innehåll. Grafisk profil

Innehåll. Innehåll. Grafisk profil Policydokument 1 Grafisk profil Innehåll Innehåll 1.0 Varför en grafisk profil? (s 3) 2.0 Kommunvapen (s 4) 3.0 Vision 2025 (s 6) 4.0 Logotyp och färger (s 8) 4.1 Logotyp (s 9) 4.2 Frizon (s 10) 4.3 Förvaltningarnas

Läs mer

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun GRAFISK PROFIL för Vadstena kommun Den grafiska profilen är fastställd av Vadstena Kommuns kommunfullmäktige 16 mars 2011. Producerad av: Sofia Boij, informatör Vadstena Kommun Framsidesbild: Lars Forsstedt/bildarkivet.se

Läs mer

GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA

GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA MALMÖ HÖGSKOLA Malmö högskola inrättades 1998 och är landets åttonde största lärosäte för akademisk grundutbildning. Högskolan gavs redan från

Läs mer

Uppdaterad i augusti 2010. Grafisk manual för Länsförsäkringar

Uppdaterad i augusti 2010. Grafisk manual för Länsförsäkringar Uppdaterad i augusti 2010 Grafisk manual för Länsförsäkringar Till dig som är med och bygger varumärket Länsförsäkringar Lika viktigt som det är att vi utvecklar och anpassar våra tjänster och produkter

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil Riktlinjer för FMV:s grafiska profil V e r s i o n 3.0 2 0 1 1 1 2 Innehåll Inledning 5 Pressmeddelande 26 Logotyp FMV:s logotyp 6 Logotypfärger 7 Logotyp med undertext eller devis 8 Logotyp svartvit 9

Läs mer

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Jordbruksverket Grafisk manual Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Innehållsförteckning Förord Generaldirektören har ordet...3 Den grafiska manualen...4 Logotyp Vår

Läs mer

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08).

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). Grafisk profil Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). IDA är kommunens intranät. Externa konsulter har inte tillträde till IDA utan hänvisas till Info. Förvaltningen

Läs mer

Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0

Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0 Söderberg & Partners Grafisk manual v3.0 Innehållsförteckning Introduktion Typografi Bildspråk Profilmaterial Appendix 1 Vårt varumärke 3 Logotyp Utföranden 4 Färger 4 Minsta storlek 4 Frizon 4 Användning

Läs mer

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion Grafisk manual Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke introduktion 1 2 Pangea design 2008 Innehållsförteckning Introduktion...5 Varumärket ett stöd att nå

Läs mer

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL Ny grafisk profil godkänd av kommunfullmäktige 8 maj 2013, 59 ersätter tidigare bestämmelser om grafisk profil antagen av kommunstyrelsen den 26 april 2006, 99.

Läs mer

profilbas Bravidas grafiska identitet

profilbas Bravidas grafiska identitet profilbas Bravidas grafiska identitet 1. HANDBOK FÖR VARUMÄRKET BRAVIDA Bravida är Skandinaviens största installations- och serviceföretag med medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Det är ingen slump

Läs mer

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Manual för Trafikverkets webbtjänster Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Titel: Manual för Trafikverkets webbtjänster Utgivningsdatum: 2013-02 Utgivare: Trafikverket Den senaste versionen av Manual

Läs mer

senaste rev 2014-01-27 Grafisk manual

senaste rev 2014-01-27 Grafisk manual senaste rev 2014-01-27 Grafisk manual Innehåll Inledning sid 3 Vision Väsby stad 2014 sid 4 Logotypen sid 6 Komplementfärger sid 8 Typografi sid 9 Bildspråk sid 10 Tonläge sid 13 Papper sid 13 Varumärket

Läs mer

GUIDE TILL DEN GRAFISKA PRODUKTIONSPROCESSEN

GUIDE TILL DEN GRAFISKA PRODUKTIONSPROCESSEN GUIDE TILL DEN GRAFISKA PRODUKTIONSPROCESSEN Att producera trycksaker är en komplicerad process, som kräver god förståelse av det grafiska språket. Den här lilla grafiska guiden avser att underlätta kommunikationen

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual

SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual Mot bättre vetande Somliga vet. Andra tror. Vetande bygger på verkliga, väl underbyggda fakta. Tro bygger på en betydligt skakigare grund antaganden, fördomar, andrahandsuppgifter,

Läs mer

Försvarsmaktens gemensamma identitet. direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild

Försvarsmaktens gemensamma identitet. direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild Försvarsmaktens gemensamma identitet direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild Grafisk profil 2013 En profil. En Försvarsmakt. Att ha en tydlig grafisk profil är viktigt för alla

Läs mer

Grafisk manual för Karlskoga kommun

Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt

Läs mer

Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad 2009--01-12

Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad 2009--01-12 Ronneby kommuns grafiska profil Uppdaterad 2009--01-12 Innehåll Varför grafisk profil?...3 Tydlig avsändare, enhetlig form, hög kvalitet...3 Förenkla...3 De kommunala bolagen...3 Webb...3 Bilden av Ronneby...4

Läs mer