Vår varumärkesplattform & grafiska manual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vår varumärkesplattform & grafiska manual"

Transkript

1 Vår varumärkesplattform & grafiska manual vår gemensamma vision IKT för ett hållbart och bättre liv för alla. är en grupp av världsledande forskningsinstitut inom IKT (Informations- och kommunikationsteknik). Vårt uppdrag är att i samverkan med industri och offentlig sektor omsätta forsknings resultat till innovativa produkter och tjänster. Vi är ca 400 medarbetare och vi finns på tolv orter i Sverige. I gruppen ingår Acreo, Interactive Institute, SICS och Viktoria. Tillsammans bildar vi gruppen. We are Acreo Interactive Institute SICS Viktoria version 2.0 augusti 2015

2 1 Varumärkesplattform 2 Namnstrategi 3 Varumärkeslöfte 4 VÅR GRAFISKA PROFIL 5 VÅRA LogotypER 5.1 Hur får man använda logotyperna? 5.2 Logotypens fria yta 5.3 Logotypens storlek 5.4 Placering av logotyp 5.5 Bakgrund 5.6 Fel användning av logotyp och symbol Logotyper i samverkansprojekt, se Co-branding med RISE 6.1 Riktlinjer 6.2 Print 6.3 Digitalt 6.4 Roll-up, vepor & posters 7 Typografi 7.1 Primära typsnitt print & digitala 7.2 Sekundära typsnitt print & digitala 7.3 Typsnitt & färger 8 Färger Print & digitalt 8.1 Pantone Pantone U/Pantone C 8.2 CMYK Fyra färger, print 8.3 RGB Tre färger, digitalt 9 Papper 10 Bilder 10.1 Bildmanér 10.2 Miljöbilder 10.3 Personbilder 11 Grafiska element 11.1 Våra grafiska element 11.2 Symbolbibliotek 11.3 Illustrationer & grafik 12 Designsystem 12.1 Brevpapper, kuvert & korrespondenskort 12.2 Rapporter 12.3 Roll-ups & affischer 12.4 Skyltar 12.5 Broschyrer 12.6 Pitchbroschyr & produktblad 12.7 Digitala presentationer 12.8 Logotyper i samverkansprojekt 12.9 Web Digital signatur 13 Sociala medier Tips! Om du skickar denna fil via mail, glöm inte att zippa filen så blir den mindre att skicka. Om du har frågor, kontakta kommunikationsansvarig på ditt bolag.

3 1 Varumärkesplattform Allt vi gör påverkar bilden av varumärket Ett varumärke kan beskrivas som alla intressenters associationer till varumärkets namn och symbol. Såväl positiva som negativa associationer. Om vi vill påverka dessa associationer, måste vi vara medvetna om vad som skapar dem. Allt vi säger och allt vi gör i relation till våra intressenter påverkar bilden av vårt varumärke. Vi kan i grova drag dela upp detta i två delar. Dels i vår kommunikation som utgör en form av Varumärkeslöfte, dels i vad vi gör (vårt erbjudande, beteende och struktur) som skall spegla vårt Varumärkeslöfte. Det vi gör kan vi se som en leverans på vårt löfte, Brand delivery. Uppfattning hos målgrupp (kund) Struktur Beteende Erbjudande Kommunikation Brand delivery Varumärkeslöfte Ett varumärke varumärkesplattform ett starkt varumärke Ska vi lyckas i vår ambition att bygga ett starkt varumärke, måste vi vara uppmärksamma på att vårt löfte och vår leverans är i balans med varandra. En styrka men samtidigt en utmaning är att alla medarbetare och företrädare för varumärket är med och påverkar uppfattningen av varumärket på något sätt. Vi behöver därför några gemensamma riktlinjer för att bli effektiva. Om vi inte agerar i samklang kommer vi att försvaga vårt varumärke. För vårt gemensamma varumärke Swedish ICT har vi en gemensam plattform, vilken vi arbetar utifrån i all vår kommunikation när vi bygger vårt gemensamma varumärke. Varumärkesplattformen består av Vision, Mission, Kärnvärden, Identitet, Löfte och Positionering. De ingående delarna kan modifieras något för respektive bolag, men knyter alltid tillbaka till den gemensamma plattformen för vårt gemensamma varumärke. 1 varumärkesplattform

4 Vår gemensamma Vision IKT för ett hållbart och bättre liv för alla ICT for a sustainable and better life for everyone Mission Vår roll är att verka för hållbar tillväxt i Sverige Forskningsresultat skall omvandlas till innovationer som bidrar till ökad konkurrenskraft och förnyelse i näringsliv och samhälle samt förbättrad livskvalitet. vår gemensamma vision IKT för ett hållbart och bättre liv för alla. Ambition Vi är drivande och erkända för att Sverige och svensk industri har en världsledande position inom utvecklingen och användningen av IKT. Våra kärnvärden Våra grundläggande drivkrafter i allt vi gör:» Expertis med integritet» Utmanar gränser» Ansvarstagande Hygienfaktorer (Detta förväntas och särskiljer oss inte):» Kundorienterade» Professionella» Samarbetsförmåga Vår personlighet/image Det är utifrån vårt beteende och utseende som våra medmänniskor i första hand kan se och dra sina slutsatser från vilka vi är. Detta brukar vi kalla för vår personlighet eller image. Våra bakomliggande kärnvärden speglas i vår personlighet.» Nyfikna» Kreativa» Inspirerande» Orädda» Leveransförmåga Verkstad (Saker blir gjorda)» Drivande (Initiativkraft) Expertis med integritet PERSONLIGHET/ IDENTITET Nyfikna Kreativa Inspirerande Orädda Verkstad Drivande Utmanar gränser Ansvarstagande Visionen är framtagen av :s VD-grupp. Missionen är :s uppdrag från ägaren RISE. Ambition är formulerad i :s affärsplan. Kärnvärden och personlighet är byggstenar som togs fram i ett gemensamt arbete mellan bolagen inom, med hjälp av konsultbyrån Brandflight varumärkesplattform

5 2 Namnstrategi Våra namn är uppbyggda med ett bolagsnamn och ett gemensamt gruppnamn, precis som ett för- och efternamn. Det är bolagen som bildar gruppen med det gemensamma gruppnamnet. Juridiskt namn på koncernens moderbolag är:» Research AB Bolagens juridiska namn är:» Acreo AB» Interactive Institute AB» Viktoria AB» SICS AB Dotterbolag till SICS är:» SICS East AB» SICS Västerås AB» SICS North AB Lokal tillhörighet och dotterbolagsnamn kommuniceras endast i namn, adress och löptext. Ej i egna logotyper. Gruppens namn är Bolagen bildar gruppen. Det är genom vårt familjenamn/gruppnamn Swedish ICT som vi visar på vår tillhörighet och sprider kännedom om gruppen en grupp av forskningsinstitut inom ICT, i världsklass. Det är genom att använda gruppnamnet som vi stärker varandra och oss själva. Därför är det viktigt att använda hela namnet både i skrift och i tal. Undantag: Vid längre löptext används hela namnet (bolag + ) i början av texten för att sedan övergå till att bara använda bolagets förnamn, t.ex. SICS övergår till SICS, Acreo till Acreo o.s.v. Det är bolagen som bildar gruppen med det gemensamma gruppnamnet. Vår gemensamma uppgift är att förenkla för mottagaren och därmed stärka kännedomen om instituten. Därför är det de fyra bolagen och den gemensamma gruppen som primärt kommuniceras. Inga förkortningar Utmaningen för forskningsinstituten är att bli mer kända. Det är genom konsekvent och repetitiv användning som vi skapar en synlighet och medvetenhet. Därför är det inte tillåtet att använda några förkortningar. Förkortningar i sig kräver nämligen en egen förklaring och det blir för svårt för mottagaren att hantera flera olika namn som var och en behöver sin egen förklaring. Möts ni av någon som inte känner till ert namn eller vårt gemensamma gruppnamn, ta tillfället i akt och berätta vilka vi är och vad vi gör som är så bra! Lokal tillhörighet och dotterbolagsnamn kommuniceras endast i namn, adress och löptext. Ej i egna logotyper. 2 namnsstrategi

6 3 Varumärkeslöfte All kommunikation skall stödja affärsplanen och syfta till att stärka varumärket. Målet för kommunikationen av det gemensamma varumärket är ökad kännedom, ökad relevans och ökad styrka för instituten inom gruppen. Kommunikationen ska syfta till att stärka institutens roll och position genom ökad:» Kännedom om HELA GRUPPEN, det breda och djupa erbjudandet (styrka)» Förståelse för HUR man kan arbeta med instituten (relevans/erbjudande)» Förståelse för VARFÖR man ska arbeta med instituten (relevans/värdet) vårt gemensamma varumärkeslöfte Enabler of innovation Den grafiska profilen ska spegla våra kärnvärden och vår identitet och bygger på våra identitetsbärande byggstenar: våra respektive bolags logotyper, vårt typsnitt Klavika, våra starka och tydliga färger och våra medarbetare. logotyp grafisk profil varumärke Logotypen är kärnan i det visuella uttrycket. Den grafiska profilen består av logotypen som i kombination med typsnitt, färger, bilder och grafiska element är grundstenarna i den grafiska profilen. Varumärket är hur företaget kommunicerar på alla platt formar: både digitalt (på webben, i mail m.m.), print (visitkort, broschyrer, roll-ups m.m.), och hur man blir bemött personligen, men även hur organisationen, lokaler, inredning etc. uppfattas kortfattat vilka signaler man sänder ut. Vår grafiska profil ligger till grund för vår grafiska kommunikation. 3 varmärkeslöfte

7 4 VÅR GRAFISKA PROFIL Med en gemensam grafisk profil förstärker vi varumärket, gruppidentiteten och synligheten. Genom att arbeta konsekvent med profilens byggstenar skapar vi tydlighet, ökad synlighet och på sikt även ökad kännedom. När vi är tydliga och konsekventa både internt och externt uppfattas vi också som professionella. Vår grafiska profil bygger på våra identitetsbärande byggstenar: våra respektive bolags logotyper, vårt typsnitt Klavika, våra starka och tydliga färger (som ofta används i våra färgplattor) och våra medarbetare. Att konsekvent jobba med den grafiska profilen skapar vi även värde för oss själva såsom:» Den möjliggör en effektiv och tydlig produktion» Den underlättar för oss att nå ut med vårt budskap» Den gör det enklare att vara konsekvent» Den gör att vi vet hur vi ser ut när vi beställer från våra leverantörer och/eller när vi samarbetar med andra våra identitetsbärande byggstenar logotyp typsnitt starka färger våra medarbetare färgplattor I denna grafiska manual, går vi igenom de olika byggstenarna, för att visa hur vi jobbar med våra olika delar och visar hur allt hänger ihop. Riktlinjerna avser alla våra bolag. 4 vår grafiska profil

8 5 våra Logotyper Våra logotyper är våra främsta visuella kännetecken. Genom att vi använder dem konsekvent och enligt våra riktlinjer, kommunicerar vi tydligt gentemot våra kunder/uppdragsgivare, intressenter, leverantörer och samarbets partners nationellt och internationellt. Det resulterar i att vårt varumärke stärks och att vi uppfattas som tydliga och professionella. Våra logotyper ska alltid finnas med. Våra logotyper är unika och ska alltid användas i sin helhet. De får inte beskäras eller förändras, utan ska alltid användas proportionerligt. Vår gemensamma logotyp för ligger till grund för samtliga bolags logotyper. Alla bolags logotyper har samma utformning, med namnet till höger om koncernlogotypen. Riktlinjer för våra logotyper avser alla våra bolag. Vår gemensamma uppgift är att förenkla för mottagaren och därmed stärka kännedomen om instituten. Därför är det de fyra bolagen och den gemensamma gruppen som primärt kommuniceras. Lokal tillhörighet och dotterbolagsnamn kommuniceras endast i namn, adress och löptext. Ej i egna logotyper. 5 våra lgogotyper

9 5.1 Hur får man använda logotyperna? Logotyperna finns i två versioner, i röd och vit samt svart och vit (båda positiva = texten i vitt mot den röda bakgrunden, respektive vit text mot svart bakgrund). Den röda och vita versionen ska användas i så stor utsträckning som möjligt. Den svarta och vita får endast användas vid svartvit/gråskalig produktion De svartvita logotyperna används endast i svartvit produktion. Våra respektive bolags logotyper där den röda och vita alltid används i första hand. 3. Vår gemensamma logotyp där samtliga bolag är representerade. Logotyperna har alla samma yttre mått (förutom logotypen för ). Logotyperna får aldrig ändras utan måste alltid användas proportionerligt. Den röda och vita logotypen ska alltid användas i första hand. Om man är flera -bolag i ett projekt är våra riktlinjer följande: 1. Använd bolagslogotyp + bolagslogotyp (t.ex. logotyp för Viktoria + logotyp för SICS ) 2. Använd vår gemensamma logotyp (logotypen för ) 3. Använd vår gemensamma logotyp där samtliga bolag är representerade. Om det är samarbeten tillsammans med andra där vi är huvudpart, ska deras logotyper läggas till vänster om vår. Se även avsnitt 12.8 Logotyper i samverkansprojekt. 5 våra lgogotyper

10 1/3 av y y 5.2 Logotypens fria yta Logotypen omges alltid av en fri yta en s.k. frizon. Det betyder att den alltid måste ha en fri yta till annan grafik, text, bild eller andra logotyper. Syftet med detta är att vår logotyp ska vara en tydlig avsändare och att den inte ska bli en del av andra designelement. 1/3 av x x 1/3 av x Såhär placerar vi vår logotyp tillsammans med en annan logotyp. Mellanrummet ska vara minst 1/3 av logotypens röda fälts bredd. Om du är osäker på något beträffande användning av logotypen, kontakta kommunikationsansvarig på ditt bolag. x 1/3 av x Såhär placerar vi vår logotyp tillsammans med en annan logotyp vertikalt. Mellanrummet ska minst vara 1/3 av logotypens röda fälts höjd. y 1/3 av y 5.3 Logotypens storlek Logotypen är utformad så den kan användas i olika storlekar från placering på en penna till en flagga. Storleken bör inte understiga 21,5 mm bredd (gäller ) eller 43 mm bredd (gäller Acreo, Interactive Institute Swedish ICT, SICS samt Viktoria Swedish ICT). I så fall bör det vara ett skäligt undantag, t.ex. att logotypen ska placeras på penna eller liknande. Minimum 21,5 mm Minimum 43 mm Gäller Acreo Interactive Institute SICS Viktoria För att skapa tydlighet använder vi minimiavstånd för placering av flera logotyper eller objekt som hamnar i närheten av vår(a) logotyp(er). 5 våra lgogotyper

11 ICT for a sustainable and better life for everyone 5.4 Placering av logotyp Logotypen ska, i så stor utsträckning det går, alltid placeras i övre vänstra hörnet eller nedre högra hörnet. När vi placerar logotypen i övre vänstra hörnet gäller det främst i brev, rapporter, produktblad, broschyrer m.m. Vi placerar den längst ner till höger (se exempel nedan) i våra digitala presentationer (se även avsnitt 12. Designsystem). Genom konsekvent placering och användning uppfattas vi som en tydlig och professionell avsändare. we are swedish ICT acreo swedish ICT, Interactive Institute swedish ICT, sics swedish ICT, viktoria swedish ICT read our story at 2014.swedishict.se interactive institute swedish ict ab Kungsgatan 56 House D se Norrköping org Nr part of rise Future media distribution an innovation agenda For digital media distribution I print, placerar vi logotypen i övre vänstra hörnet. Om det är samarbeten tillsammans med andra eller co-branding, ska deras logotyper läggas till vänster om vår. Se även avsnitt 12.8 Logotyper i samverkansprojekt Vi arbetar alltid med våra identitetsbärande byggstenar: logotyp (i övre vänstra hörnet eller nedre högra hörnet), typsnitt (Klavika), våra starka färger, våra färgplattor och våra medarbetare som är kärnan i vår verksamhet. För flera produkter finns mallar att tillgå. Kontakta kommunikationsansvarige på ditt bolag. I våra digitala presentationer placerar vi logotypen längst ner till höger. 5 våra lgogotyper

12 5.5 Bakgrund Logotypen ska placeras på en bakgrund som ger bäst kontrast. Vi vill undvika att placera på för brokiga bakgrunder, det blir svårt för mottagaren att se vem avsändaren är. Vi rekom menderar att placera den helst på en vit (eller ljus) bakgrund. FUTURE USER EXPERIENCES CO-CREATED INNOVATION FOR SUSTAINABLE GROWTH WE ARE INTERACTIVE INSTITUTE SWEDISH ICT WE ARE ACREO SWEDISH ICT READ OUR STORIES AT READ OUR STORIES AT at För bästa tänkbara resultat är den ultimata bakgrunden vit. Om en bakgrund måste användas, välj om möjligt en så neutral bakgrund som möjligt. 5 våra lgogotyper

13 5.6 Fel användning av logotyp Här kan du se några exempel på hur logotypen inte får användas. KOM-I-HÅG! Undvik att lägga logotypen mot en färgad bakgrund, då den inte kommer till sin rätt. Det ultimata är att använda en vit bakgrund. Interactive Institute SICS Undvik att lägga logotypen mot grön, blå, lila och grå bakgrund, då det skapar vibrationer för ögat (det blir svårt att urskilja information för personer med nedsatt syn samt färgblinda). 5 våra lgogotyper

14 swedish ICT is a non-profit-distributing research organization at the Contact us and let us challenge you in your forefront of ICT research and innovation. It is co-owned by the swedish next research and innovation project. Government through rise, and by swedish industry. located in 12 cities in sweden, we employ some 400 researchers. we offer the public sector and private industries: ICT expertise, pre-studies, research and Innovation projects, advanced testing environments and hq: Isafjordsgatan 22 / kistagången 16, elevator b, 6th floor our comprehensive network. box 1151, kista Printed Electronics Fiber Optics Nanoelectronics Broadband Technology Sensor Systems User-oriented Services & products Networked Systems, Technologies & services Cloud & Big Data Analytics Efficiency & Optimization Software & Systems engineering Digitalization Strategy Sustainable Business Cooperative Systems Electromobility Sustainable Transport User Experience & User Behavior Interaction Design & Visualization Participatory & Open Innovation Sound, Service & Sustainable Design Technology Enhanced Learning Gamification 99 % 100 % co-branding med Rise Vi ägs till 60 % av staten genom RISE, Research Institutes of Sweden. För att visa på vår tillhörighet till RISE har vi några riktlinjer för co-branding att följa. Detta gäller när vi eller leverantör producerar nytt material. 6.1 Riktlinjer» Vi använder Part of RISE-logotypen (bild 1).» RISE-logotypen ska vara till höjden 99 % av våra bolags logotyper, för att upplevas lika stora (bild 2).» RISE-logotypen placeras oftast i nedre högra hörnet (bild 3, 4 och 5).» Om någon av våra bolags logotyper är placerad i nedre högra hörnet (som t.ex. i en digital presentation eller på baksidan av en trycksak), placeras RISE-logotypen till vänster om vår logotyp (bild 3 och 4). 6.2 Print» När vår trycksak har fram- och baksida placeras RISE-logotypen tillsammans med vår logotyp på baksidan. Vi, som är den huvudsakliga avsändaren, ska vara ensamma på framsidan. Detta för att vi vill vara tydliga med vem som är huvudavsändare (bild 3).» Vid ensidigt material placeras RISElogotypen i nedre högra hörnet (bild 5).» I vårt kontorsmaterial (visitkort, brevpapper, korrespondenskort), placeras Part of Rise (skrivs i versaler) i text i nedre högra hörnet (bild 6). 4. we are experts at ICT and digitalization 3. acreo swedish ICT sics swedish ICT Interactive Institute swedish ICT viktoria swedish ICT Presentation första sidan I digitala presentationer RISE-logotyp finns på första och sista sidan i presentationen. 4. Baksida we are swedish ICT Framsida Presentation sista sidan På roll-up, vepor och posters placeras RISE-logotypen som på övriga trycksaker. ICT for a sustainable and better life for everyone acreo swedish ICT, Interactive Institute swedish ICT, sics swedish ICT, viktoria swedish ICT read our story at 2014.swedishict.se SHARE YOUR RIDE CAn SmARt technology InCREASE the USE Of bike HElmEtS? meet the COnnECtED bicycle HElmEt that PROvIDES the RIDER with IntERACtIvE features. Support for training Security function Integration with the bike itself PARtnER the Swedish Transport Administration 5. På trycksaker (fler än en sida) placeras RISE-logotypen på baksidan. 6.3 Digitalt» RISE-logotypen placeras på första och sista bild enligt riktlinjerna ovan.» Standardpresentationen ska innehålla en ägarbild (se bild 4). 6.4 Roll-up, vepor & posters ict research RISE-logotypen ab placeras i nedre högra hörnet (se bild 5). Vid utfallande bild läggs RISElogotypen ovanpå bilden enligt RISE egna 6 Kista grafiska profil (se även exempel avsnittet wedishict.se 12.3 Roll-uper). swedish ict research ab part of rise På brevpapper och korrespondenskort skrivs PART OF RISE i VERSALER, med placering längst ner till höger. part Of RiSE swedish ict research ab Box 1151 SE Kista Skyltar berörs inte av riktlinjer för co-branding. med RISE. ORG NR part Of RiSE 6 co-branding med rise

15 7 Typografi Genom att vi använder våra identitetsbärande typsnitt på rätt sätt, stärker vi vår grafiska profil. Då behöver vi också några riktlinjer. Klavika är vårt mest identitetsbärande typsnitt, och är ett licenstypsnitt. Vi använder det i all extern kommunikation (digitalt) och i print (tryck). Vi använder Klavikan i både rubrik och som brödtext, men vid längre texter använder vi Times New Roman (print) och Arial (digitalt). För att få tillgång till vårt identitetsbärande typsnitt, kontakta kommunikationsansvarige i ditt bolag. 7.1 Primära typsnitt abc abc Konsekvent användning av våra typsnitt hjälper oss stärka vår profil. Vi använder Klavikan i: + Print + Digitalt Vi använder Klavikan i: + Rubriker + Ingresser + Mindre brödtext, såsom på roll-up etc. Vi använder inte Klavikan: - När det är mycket brödtext, som t.ex. en rapport, broschyr eller liknande. Klavika Bold abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Klavika Medium abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Klavika Regular abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Print Klavika + Times New Roman Digitalt Klavika + Arial 7.2 Sekundära typsnitt Print Arial + Times New Roman Vi använder Times New Roman i: + Print Vi använder Times New Roman i: + Längre brödtexter, såsom broschyrer, rapporter etc. Vi använder inte Times New Roman: - Digitalt Times New Roman Bold abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Times New Roman Regular abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Digitalt Arial + Arial Klavika är ett licenstypsnitt och finns hos din kommunikationsansvarige. Använd få skärningar (=bold, italic, regular) och blanda inte för mycket. När det är stora textmängder såsom t.ex.rapporter, broschyrer m.m. används Klavika i rubriker och Times New Roman i brödtext. Det blir lättare för ögat att läsa stora textmängder med Times New Roman. Vi använder Arial i: + Digitalt Vi använder Arial i: + Rubriker + Ingresser + Brödtext Vi använder inte Arial I: - Print Arial Bold abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Arial Regular abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö typografi

16 huvudrubriker bör vara i svarta versaler 7.3 Typsnitt och färger Den primära färgen när vi skriver är alltid svart. Våra identitetsbärande färger som ger hög kontrast till bak grunden och som ingår i vår grafiska profil (se avsnitt 8. Färger Print & Digitalt) kan tillämpas i rubriker (röd, blå, lila). Det är dock viktigt att tänka på:» Att det ska ge hög kontrast för både digitalt och för print» Att mottagaren kan läsa» Att det är lämplig hierarki i färg/svart (alltså var vi lägger betoningen när vi läser. Se exempel bredvid ( Rubriker i färg vad ser jag först och vad är mest dominant?) rubriker håll dem korta rubriker i färg använd i så fall starka kontraster Om du väljer att använda färg, rekommenderar vi att endast använda en färg tillsammans med svart (en färg + svart)! Kortfattat: använd alltid svart i rubriker och övrig text, det blir alltid bra resultat! our expertise The strength of is that we are a group of specialized institutes offering specific expertise and solutions based on Information and Communication Technology (ICT). Access to key knowledge and key technology is essential to create renewal in industry and society. The institutes within conducts research and innovation in several of these key areas ranging from sensors and actuators, communication networks and data analytics to visualization, interaction design, service and business model innovation. ehälsa our Cross-boundary offering Digitalization will play an increasingly important part in the solutions to our common challenges in industry and society. Digitalization itself creates new business opportunities and will have a heavy impact on developing our future society. in order to strengthen and clarify our cross-boundary offering, addressing these opportunities and changes, we have established a number of focus areas. We call them Business and Innovation Areas. visualisering 4 Acreo Printed Electronics Fiber Optics Nanoelectronics Broadband Technology Sensor Systems Interactive Institute User Experience & User Behavior av stora datamängder Interaction Design & Visualization Participatory & Open Innovation Sound, Service & Sustainable Design Maker Culture & Technology Enhanced Learning Gamification SICS User-oriented Services & Products Networked Systems Technologies & Services Cloud & Big Data Analytics Efficiency & Optimization Software & stora datamängder måste kunna visualiseras på ett effektivt sätt så att användare snabbt kan dra nytta av informationen, samt få en överblick och söka i detaljer. Interactive Institute fokuserar på användarinteraktion och visualisering. Ett exempel är Det Virtuella Visualiseringsbordet, en teknisk platt - form för interaktion och visualisering av stora datamängder. Applikationen är ett unikt och nytt medicinskt visualiseringsverktyg som tillåter människor att utforska insidan av människokroppen. Med hjälp av ett intuitivt multitouch-gränssnitt kan flera användare samtidigt interagera med komplexa volymdatabaser från CT-scanners och MRI-kameror. tekniken som används i det virtuella obduktionsbordet används redan idag som komplement till konventionella obduktioner och har stor potential att revolutionera traditionell sjukvård inom många olika områden. Dessutom skapar det nya möjligheter i länder där obduktioner annars inte är accepterade på grund av kulturella skäl. Verktyget öppnar även upp för nya och effektiva utbildningsmetoder. bordet är framtaget i nära tvärvetenskapligt samarbete mellan Interactive Institute, Visualiseringscenter C, Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV) vid Linköpings Universitet och Norrköpings Science Park. för mer information KontaKt thomas rydell, Studio Director Visualisering, Interactive Institute tel , System Engineering Viktoria Digitalization Strategy Sustainable Business Cooperative Systems Electromobility Sustainable swedish ict är är en grupp av världsledande forskningsinstitut inom informations- och kommunikationsteknik (ikt ). vår roll är att driva och möjliggöra innovation genom att omsätta forskningsresultat till nya produkter, processer, metoder och tjänster. vi erbjuder både specifik expertis och gränsöverskridande lösningar baserat på ikt; från sensorer och aktuatorer, kommunikation och dataanalys till visualisering, interaktionsdesign och tjänsteutveckling. swedish ict är en non for profit organisation BIG och ägs till 60 procent DATA av svenska staten genom rise. koncernen har ca 400 medarbetare med verksamhet i eskilstuna, göteborg, hudiksvall, karlstad, kista, linköping, lund, norrköping, piteå, umeå, uppsala och västerås. Transport We offer the public sector and private industries: ICT and Innovation Expertise Pre-studies Research, Development and Innovation Projects Advanced Test and Demonstration Milieus Small Scale Production Our Comprehensive Network Seminars and Workshops att hitta KORRElaTIONER OCh samband Acreo Interactive Institute ehälsa ehealth URBAN LIFE SICS INTERNET AND TELECOM SECURITY SUSTAINABLE MOBILITY AUTOMATION AND INDUSTRIAL PROCESSES INTERNET OF SPORT Viktoria With our combination of research excellence and industry experience, we enable innovation by gathering different disciplines and actors to effectively work together and provide cross-functional solutions. internet and telecom, security and automation and industrial processes are core of our operation. ehealth, Urban Life, Sustainable Mobility and Internet of Sports are application areas were ICT undoubtedly is a key driver for innovation and areas we focus at together within. Mängden av information som produceras via smartphones, molntjänster, databaser, sensorer och medicinsk utrustning växer för varje dag. Efter noggrann analys kan dessa KontaKt informationsströmmar vara en värdefull källa till kunskap, per-olof sjöberg slutsatser och diagnoser. affärs- och innovationsområdeschef ehälsa swedish ict MeD Den omfattande AnvänDnInGen av smartphones, kan rörelsemönster analyseras och användas vid planering av nya vägar, järnvägar, elnät och tel kollektivtrafik Big data-analys kan även användas för att förutsäga spridning web av sjukdomar. I DeT framväxande området Big Data Analytics, samlas stora mängder data av olika slag in, lagras och analyseras för att upptäcka dolda mönster och okända samband. Denna information kan användas för att förbättra processer i samhället kontakt och i vården, samt ge konkurrensfördelar till företag. Det är därför SICS Swedish Per-Olof sjöberg ICT bedriver banbrytande forskningsprojekt kring Kraften i Big Data Analytics. affärs- och Innovationsområdeschef Under forskningsprocessen bildas ett tvärvetenskapligt nätverk av forskare och ehälsa swedish ICT svenska företag från olika segment som samverkar och attraherar nya aktörer i Big Data Analytics, vilket lägger grunden för framtida samarbeten. Tel ProjekTPArTners IDAG Ericsson, IBM, Volvo Technology, SKF, Spotify, TIBCO Spotfire, WeB Recorded Future, Gavagai, KTH, Stockholms Universitet, Chalmers, Luleå tekniska universitet, Högskolan i Halmstad, SICS Svenska institutet för datavetenskap och Viktoria. Read more a business-are Ett exempel där rubriken kan innehålla två färger (svart + röd). Tänk att svart alltid ger den bästa kontrasten mot den vita bakgrunden. kontakt Daniel Gillblad, PhD. Director Industrial Applications and Methods Laboratory, SICS Tel , 7 typografi

17 8 Färger print & digitalt Pantone 485 PRINT = PANTONE/ PMS Pantone 485 print c: 10 m: 100 y: 100 k: 0 digitalt r: 210 g: 20 b: 23 PRINT = CMYK DIGITALT = RGB För att förstärka vår identitet och vårt budskap, jobbar vi konsekvent med ett begränsat antal färger våra huvudfärger som skapar en tydlig kontrast mot vitt och markerar en känsla av kraft, tydlighet och stolthet. Färgerna representeras på olika sätt och vi jobbar med dem olika, beroende på när vi ska använda dem. Nedan förklarar vi kortfattat när och hur dessa ska användas: Pantone 485 print c: 10 m: 100 y: 100 k: 0 digitalt r: 210 g: 20 b: 23 pantone % pantone % 8.1 Pantone U / Pantone C En färg, print» Pantone är en färg och ingår i Pantone Matching System, PMS» Används främst när vi trycker våra visitkort, brevpapper etc.» Pantone anges ofta i U respektive C när man ska ta fram trycksaker (print).» U = Uncoated, Pantone-färgen ska tryckas på obestruket (Uncoated) papper» C = Coated, Pantone-färgen ska tryckas på bestruket (Coated) papper 8.2 CMYK Fyra färger, print» CMYK används när vi tar fram vårt tryckta material (print), s.k. fyrfärgstryck» CMYK består av fyra färger: C Cyan M Magenta Y Yellow K Key color (svart) 8.3 RGB Tre färger, digitalt» RGB används när vi ska ange färgernas värden då vi ska använda dem digitalt, såsom t.ex. på webben, i appar, digitala presenta tioner etc.» RGB består av tre färger R Röd G Grön B Blå Pantone är ett universiellt färgsystem, likaså CMYK och RGB. Fler färgsystem finns såsom NCS-system (till färg att måla på t.ex. väggar) och HEX (Hexadecimal), som används för att definieras i digitala lösningar som visas i webb-läsare. Färgerna kan användas i nyanser (se rutor till höger), men vi använder primärt våra klara, tydliga färger. Pantone 258 Pantone 3005 Pantone 355 Pantone 137 Pantone 108 print c: 55 m: 84 y: 0 k: 0 digitalt r: 140 g: 70 b: 150 print c: 100 m: 30 y: 0 k: 0 digitalt r: 0 g: 130 b: 200 print c: 84 m: 2 y: 95 k: 0 digitalt r: 0 g: 160 b: 67 print c: 0 m: 45 y: 100 k: 0 digitalt r: 245 g: 160 b: 0 print c: 0 m: 15 y: 100 k: 0 digitalt r: 255 g: 215 b: 0 pantone % pantone % pantone % pantone % pantone % pantone % pantone % pantone % pantone % pantone % 8 färger print & digitalt

18 9 ICT for a sustainable and better life for everyone papper Papper är en del av kommunikationen och därmed hur vi uppfattas. Vi har inga strikta riktlinjer, men däremot kan frågan dyka upp när man beställer tryck hos ett tryckeri: Vilket papper önskar ni? Vi brukar rekommendera att trycka på matt och något kraftigare papper (papper med högre gramvikt). Det bidrar till en kontinuitet i hur vi ser ut, samtidigt som det skapar ett professionellt intryck. Genom att välja ett papper med högre gramvikt, gör det också att bilder inte lyser igenom vid tryck. Tryckeriet som ni anlitar kan också rekommendera papper. Viktigt att tänka på är, om det är ett papper som inte finns hos dem, behöver de beställa hem, som kan ta några dagar innan tryckeriet har det och innan de kan trycka produkten. Exempel på produkter i print är våra företags presentationer. we are swedish ICT acreo swedish ICT, Interactive Institute swedish ICT, sics swedish ICT, viktoria swedish ICT strategic agenda InITIaTIves has initiated a number cross border collabora of programs to support tions with a challenge driven activates for approach and to formulat strategies for Sweden. e research and innovati Here are some of the strategic projects and on initatives we are coordina ting. smart home a real ITy read more at 2014.swedishict.se The idea of the smart home is not new, and there are a range of smart The problem is that they services on the market. are often based on incompa tible technology platform price point that is prohibit s, and sold at a ive for the average consum er. There is still work to make a true smart home, be done in order to in which everything works together seamlessly and new project, Sustainable cost efficiently. A Open Solutions for the Smart Home, will address the goal of making the these issues, with smart home a reality. ThE PROjECT brings TOGEThER 25 PARTNERS, includin g municipalities, housing and large businesses in order to create an open, associations and small universal technological as common business platform for services, models. It hasn t been as well difficult to recruit partners Claus Popp Larsen, project for this project, explaine manager at. d There is great interest effective solutions for the home, in both public in offering smart, costand commercial spheres. in six locations will be More than 100 apartme included in the project nts and a common smart home platform will be created. sweden InvesTs In ic Devices and systems are significant export products as well blers of industrial growth as enaand sustainable developm ent in Sweden. Electron devices and systems are found in just about ic everything, from coffee and cars to hydroelectric machines power and space stations. The innovation program to create growth for Sweden, aims and is led by a board with leading represen from both industry and tatives academia. nda ehälsa i hemmet with partners has devised an action plan for positioning Sweden the forefront of develop at ment and implementation of services and product support home care for s to the elderly and chronica lly ill. several ehäl 3 juni 2014 Game GAMING IS ONE Of ThE WOR download the agendas at tus/strategic-innovationagendas-areas growing industries. Sweden talent and established has a roster of both companies, with continue d growth in the emergen companies. Interactive ce of new Institute have now taken the first positioning gaming as step toward its own research and innovati on area, by establishing nal strategic agenda: Game. a natiowe have gathered actors, with the goal of creating term plan for harnessi ng our advantages within a long the area of gaming and Sweden s potential for strength competitiveness in the ening future. ld S fastest sweden is also at the forefront of research in the area of process industrial IT and automat ion. To enhance the competi tiveness of sweden the area was acknowledge 2013 as a strategic innovation area for the nation. sics swedish ICT västerås coordina tes the program piia, process and Industrial IT and automatics. future media distribu TIon the goal is to create Future an innovation media distr agenda For digital ibution media distributio n Futu an inno innovation program aimed renewal and a sustainab at ground-breaking le development in the area of media distribut intends to clarify the ion. The program challenges for Swedish industry in order to exploit tunities in the ongoing the opporglobal media revolutio n. coordina tes the work. agenda future sports and sports experie nces from the 28-sidig broschyr för. FUTURE USER EXPERIENCES CO-CREATED The digital revolution is gaining speed and becoming more complex. As this happens, information and communications technology (ICT) is increasingly playing the role of an unseen facilitator, enabling individuals and organizations to achieve their goals. Hurdles that once hindered human interaction, such as long distances, language differences and knowledge gaps, are fast being overcome. AS A RESULT, POWER IS SHIFTING INTO the hands of consumers and citizens, while traditional structures, companies and business models are all being challenged. It s an exciting era to live in and one in which the capacity to embrace change is crucial for anyone wanting to remain competitive. It s also an era when partnering with excellence and forward-thinking can make all the difference. INTERACTIVE INSTITUTE FOCUSES ON USER NEEDS and explores how ICT can serve as a facilitator for empowering people and improving their day-to-day lives. WE AIM TO TURN PRECONCEIVED IDEAS upside down. We aim to provoke. And through this process, we innovate. OUR CREATIVE PROCESSES OFTEN LEAD to prototypes. Embracing change, new ideas and innovations starts with a feeling of certainty. It s only when you finally touch the future and manipulate it that you ll fully understand and be able to honor the idea within your own organization or company. AMAZING USER EXPERIENCES are our thing. OUR PRIMARY GOAL IS the success of our partners. BUT DON T THINK THAT WE LL SOLVE all your problems. We ll present you challenges that you didn t even know you had. Success sometimes involves an unexpected detour. Let s explore it together! WE ARE INTERACTIVE INSTITUTE SWEDISH ICT READ OUR STORIES AT Anette Novak CEO Interactive Institute Contact us at 2 Produkten för, har en inlaga på 24 sidor med papper på 150 g och ett omslag (4 sidor) på 200 g. Produkten för Interactive Institute, har samma papper, 200 g, rakt igenom hela produkten. MEET TWO OF Read more about our cases at 2014.swedishict.se OUR RESEARCHERS CECILIA KATZEFF, RESEARCH DIRECTOR AT INTERACTIVE INSTITUTE SWEDISH ICT, ESKILSTUNA Cecilia Katzeff is research director at Interactive Institute, Eskilstuna. She is also an adjunct professor at KTH Royal Institute of Technology, where she conducts research at the Centre for Sustainable Communications. Katzeff s research focuses on the design and development of digital services in energy-userelated behavioral change. What is your highlight from 2014? The interdisciplinary project: Future Alley-Sustainable Lifestyles which analyses how sustainable practices and lifestyles can be achieved in retrofitted rental apartments. The results will serve as a guide for using smart grids in retrofitted residential areas. What is the biggest challenge in your research? Achieving true interdisciplinarity and also finding a balance between scientifically valid research results and value for stakeholders. As our research is usually ethnographic, there s constantly a fight against time. But, it s usually worth it because of the rich material it generates. JOHAN FAGERLÖNN, RESEARCH DIRECTOR AT INTERACTIVE INSTITUTE SWEDISH ICT, PITEÅ Johan Fagerlönn is a senior researcher at Interactive Institute in Piteå. His work focuses on using sound to improve user experiences. He has worked on collaborative projects within the automotive industry since What are your highlights from 2014? At the end of the year, we finalized the design of an interface for a future self-driving truck. This project with Scania and other partners had been running for about two years, and we were very happy with the results. I also became a father for the third time. That s hard to beat! What do you consider to be a future challenge within your research area? The automotive sector is undergoing a period of transformation involving increased automation, connectivity, and electrification. The aim is to increase the safety and efficiency of vehicles and add value for drivers and other stakeholders. At the end of the day, people need to see and understand the value of the new technology before they buy it. 3 8-sidig broschyr för Interactive Institute. 9 papper re me vatio a solid research and 19 IS WITHIN REACH met 3 juni 2014 Swedish game develop ers are among the best in the business, across platforms, competing all in a global industry that is expected to surpass 560 billion SEK in sales together With actors THE FUTURE hem agenda Whole ecosystem of sports we have started ration to define a national a collabostrategy to enable innovati on combining ICT and coordina tes the work. sports. 18 sa i trends indicate that We are moving from institutio focus on the individu nal care to a growing al caretaker at home. Sweden has a strategic pioneer solutions that opportunity to may be required througho ut the developed world, opportunity to build an and a unique industry for a much larger market than just Sweden. plan points out a number The action of areas and challenges to address if Sweden is its position, such as: to strengthen increased collaboration, education and training, standards, an open market investments, place, test beds and venues. areas, ehealth not only If we succeed to handle solves the future health these and social care needs also creates a new market in Sweden, but that fits the Swedish business profile very well. agenda smarter electron IC systems Smarter Electronic Systems, an extensive new strategi program for the develop c innovation ment of smart electron ic devices and systems was launched 2014 mobilizi ng industry, academia and public sectors to strengthen Sweden s competitiveness within hardware and key enabling technologies. Acreo Swedish ICT coordinates the program. electron Strate Innov gisk ation sage Strategisk Innovationsagenda read our story at 2014.swedishict.se Together with partners from industry, public sector, stakeholder organizations and academies, Swedis h ICT work to find solutio ns to our common challen and to take advantage ges of opportunities to strengt hen Sweden s competitivene the swedish innovati ss. on agency vinnova making The ehealth at home n agen dia da For distr digit al medi ibutio a distr ibuti n on

19 10 Bilder Bilder är en viktig del i vår kommunikation och ska förtydliga och förstärka det budskap vi vill få fram. Genom att kontinuerligt och konsekvent jobba med våra bilder blir vi tydliga i vår kommunikation. Som ett forskningsinstitut i framkant är det viktigt att vi jobbar med relevanta bilder till vår verksamhet. Varje bolag har bilder i egna bildbanker. Kontakta din kommunikationsansvarige på ditt bolag för mer information och tillgång till bildbankerna. Vi vill att våra bilder ska:» vara trovärdiga och inspirerande» visa vilka vi är» visa mångfalden bland våra medarbetare» kännas uppdaterade för att förstärka våra arbetsområden med det senaste inom forskningen» visa både teknik och applikation för att göra vår kommunikation mer lättillgänglig» målgruppsanpassas så att bilden förstärker syftet 10.1 Bildmanér Bildmanér är vilken känsla vi vill förmedla genom våra bilder. Våra tankar kring bildmanéret är att:» Bilder bör kännas autentiska» Bilder ska vara i färg» Personbilder bör vara frilagda för konsekvent användning» Bilder bör vara professionellt fotograferade» Bilder kan köpas 10 bilder

20 10.2 Miljöbilder Vi vill öka förståelsen för vår forskning och våra resultat. Vi använder därför bilder som sätter teknik och forskning i sitt sammanhang för att lättare förmedla vårt budskap. Om vi inte hittar rätt bild till sammanhanget, kan vi ibland köpa bilder från bildbyrå. Kontakta din kommunikationsansvarige på ditt bolag för tillgång till bildbankerna och likaså om du behöver köpa bilder Personbilder Det är människorna som är vår verksamhet. I vår kommunikation vill vi lyfta fram och stärka den betydelse som medarbetaren har. För att vi enkelt ska kunna jobba med våra bilder, underlättar det att bilderna är frilagda. Bilderna ska visa på mångfalden som finns inom vår verksamhet på. Lägg gärna till namn, titel och bolagstillhörighet när personbilderna används. Ovan: Stefan Lindberg, Sound Designer, Interactive Institute ; Maria Nilsson, Senior Researcher, Viktoria ; Simon Duquennoy, Senior Researcher, SICS T.v.: Qin Wang, PhD, Senior Scientist, Acreo 10 bilder

Service Innovations in Sweden Based

Service Innovations in Sweden Based VINNOVA Report/ Rapport VR 2009:32 Service Innovations in Sweden Based Industries Aiming for 30-60 % revenue increase Tjänsteinnovationer i Sverigebaserad tillverkningsindustri Med sikte på 30-60 % intäktsökning

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

Projektförslag MVK 2015

Projektförslag MVK 2015 Projektförslag MVK 2015 1. A Sequencer for Multimedia Control Data Ilias Bergström, MobileLife 2. Visualisering och interaktion med CAD- objekt på holografiska- och andra skärmar Annica Ivert, KTH 3. Friendbase

Läs mer

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start!

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start! Högt spel på kompetensmarknaden Mycket har skrivits om hur allt färre arbetstagare och allt fler i pension kommer att innebära väldiga belastningar på offentlig sektor, men mycket lite har skrivits om

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

Smartare, snabbare, konvergerande lösningar

Smartare, snabbare, konvergerande lösningar vinnova Information VI 2012:14 Smartare, snabbare, konvergerande lösningar Projektkatalog inom området IT och Data/Telekommunikation i programmet Framtidens kommunikation Titel: Smartare, snabbare, konvergerande

Läs mer

Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter

Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter 1988 2014 1979 1965 1997 1969 Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter 2011 1995 2009 Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter 1966 2025 Faktaruta

Läs mer

CATALOGUE/MAGAZINE 2015 INNEHÅLL/CONTENT:

CATALOGUE/MAGAZINE 2015 INNEHÅLL/CONTENT: CATALOGUE/MAGAZINE 2015 INNEHÅLL/CONTENT: A LITTLE MORE ROCK N ROLL IN EVERYDAY LIFE... 4 5 NOMONO...6 15 STORY : FREDRIK MATTSON........ 16 19 SIGLO.................... 20 25 STORY : 6 ARCHITECTS ABOUT

Läs mer

Grafisk profilmanual (REVIDERAD DEC. 2014)

Grafisk profilmanual (REVIDERAD DEC. 2014) Grafisk profilmanual (REVIDERAD DEC. 2014) Den grafiska profilmanualens uppgift East Swedens visuella identitet är framtagen för att visa att vi finns, vad vi erbjuder och vad vi står för. Den ska ge allmänheten

Läs mer

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett användarperspektiv

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett användarperspektiv Ambient Sweden Internetframsyn ur ett användarperspektiv KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

DagsVara 2013. I fokus: dags för de digitala intäkterna. Clarion Hotel Stockholm, 31 januari - 1 februari. www.wan-ifra.

DagsVara 2013. I fokus: dags för de digitala intäkterna. Clarion Hotel Stockholm, 31 januari - 1 februari. www.wan-ifra. Konferens & UTSTÄLLNING DagsVara 2013 Clarion Hotel Stockholm, 31 januari - 1 februari I fokus: dags för de digitala intäkterna Välkommen på mingel och middag 31 januari! Kl 17.45 samlas vi för ett kortare

Läs mer

en guide i fickformat från Media Evolution

en guide i fickformat från Media Evolution SPEL- IFIER- ING - om hur vi kan använda spelmekanik i saker som inte är ett spel en guide i fickformat från Media Evolution INGÅNG av Media Evolution Från datorspel till allt annat en här publikationen

Läs mer

Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet

Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet S T I F T E L S E N F Ö R S T R AT E G I S K F O R S K N I N G 1 Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet SSF-rapport nr 14 ISSN 1654-9872 ISBN 978-91-89206-55-7

Läs mer

Ambient Sweden. Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015

Ambient Sweden. Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015 Ambient Sweden Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper

Läs mer

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm Tidningar/broschyrer Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 12 Sid 13 Strömberg: ibit SL: SLdirekt Special SL: prenumerationsfolder SL: Konsten i tunnelbanan Nordic Financial

Läs mer

nordicinnovation page 11 English summary sida 5 Design: Tänk miljö redan från början sida 2 SME-Forum: Verdiskaping og vekst

nordicinnovation page 11 English summary sida 5 Design: Tänk miljö redan från början sida 2 SME-Forum: Verdiskaping og vekst nordicinnovation SME-Forum special Nr 3:2001 Årgang 4 page 11 English summary sida 2 SME-Forum: Verdiskaping og vekst sida 5 Design: Tänk miljö redan från början Nordikarapport: Verktyg för Intellektuellt

Läs mer

Art & Technology ECHNOLOGY

Art & Technology ECHNOLOGY f i n a l r e p o r t D e c e m b e r 2 0 1 4 Art & Technology RT& ECHNOLOGY A collaboration between free-thinking artists and the manufacturing industry Samarbetet mellan fritänkande konstnärer och tillverkningsindustrin

Läs mer

DRAFT. Utformning av ny grafisk identitet till Exportakademien

DRAFT. Utformning av ny grafisk identitet till Exportakademien Utformning av ny grafisk identitet till Exportakademien Ett arbete om att ta fram kärnvärden i ett företag och utformningen av en ny grafisk profil. Designing a new graphic identity for Swedish Export

Läs mer

När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola

När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola PURPLE w fb www.date-it.se fb.com/date.it date-it.se/app Schedule DatE-IT 2013 DatE-IT (7th november) 08:00 Mounting of the booths and breakfast

Läs mer

Bättre användarupplevelse med responsiv webbdesign En undersökande studie med fokus på relationerna mellan människa, responsiv webbdesign och teknik

Bättre användarupplevelse med responsiv webbdesign En undersökande studie med fokus på relationerna mellan människa, responsiv webbdesign och teknik !! Bättre användarupplevelse med responsiv webbdesign En undersökande studie med fokus på relationerna mellan människa, responsiv webbdesign och teknik Improved user experience with responsive web design

Läs mer

- om hur mediebranscherna kan dra nytta av ett nätverk av uppkopplade saker

- om hur mediebranscherna kan dra nytta av ett nätverk av uppkopplade saker INTER- NET OF THINGS - om hur mediebranscherna kan dra nytta av ett nätverk av uppkopplade saker en guide i fickformat från Media Evolution LEDARE av Media Evolution En möjlighet för mediebranscherna är

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

Delad kunskap, dubbel kunskap

Delad kunskap, dubbel kunskap Delad kunskap, dubbel kunskap 2 Innehåll Innehåll Jfokus 2008 Välkommen till Jfokus2008... 3 Open Space... 4 Personerna bakom Jfokus 2008... 5 Seminarier...6-19 Building a Service Oriented Architecture

Läs mer

bilagor till agendan

bilagor till agendan bilagor till agendan»nationell kraftsamling för Processindustriell Automation«Bilaga 1: Projektorganisation Bilaga 2: Översikt FUI-miljöer, kluster och initiativ Bilaga 3: Genomförda aktiviter och workshops

Läs mer

of Innovation and Technology

of Innovation and Technology Nr 4 December 2012 of Innovation and Technology Internationaliseringsprocesser i små och medelstora företag sid 3 Få gaseller har uthållig tillväxt ovanligt att snabbväxande små företag behåller sin höga

Läs mer

Gör Sverige i framtiden digital kompetens

Gör Sverige i framtiden digital kompetens Gör Sverige i framtiden digital kompetens SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

VR 2010:04. Halvtidsutvärdering. Mid-term evaluation of Test Site Sweden

VR 2010:04. Halvtidsutvärdering. Mid-term evaluation of Test Site Sweden VINNOVA Rapport VR 2010:04 Halvtidsutvärdering av TSS - Test Site Sweden Mid-term evaluation of Test Site Sweden Göran Melin, Tomas Åström, Tommy Jansson & Annelie Helmersdotter Eriksson Faugert & Co Utvärdering

Läs mer

IMIT seminarium. En överetablering av företag inom. i en förnyelse av branschen en studie av vad som formade och skapade den svenska IT-branschen

IMIT seminarium. En överetablering av företag inom. i en förnyelse av branschen en studie av vad som formade och skapade den svenska IT-branschen Forskningsinformation från Stiftelsen IMIT Institute for Management of Innovation and Technology #4 november 2008 IMIT seminarium sid 3 En överetablering av företag inom den dynamiska ITbranschen resulterade

Läs mer

En jämförelse av ansatserna SaSS-UV och UV-strid

En jämförelse av ansatserna SaSS-UV och UV-strid FOI-R--1568 SE Januari 2005 ISSN 1650-1942 Underlagsrapport Vahid Mojtahed, Göran Bergström, Mattias Karlsson En jämförelse av ansatserna SaSS-UV och UV-strid Systemteknik 172 90 Stockholm TOTALFÖRSVARETS

Läs mer

HR&LEADERSHIP:BRIEFING

HR&LEADERSHIP:BRIEFING InsightGUIDE SERIES HR&LEADERSHIP:BRIEFING AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM HR OCH LEDARSKAP NR#6 2014 AKTUELLA TRENDER & ANALYS INTERNATIONAL BRIEFING S. 4 SVENSKA FRAMGÅNGS- EXEMPEL S. 2 S. 12

Läs mer