KOMMUNIKATIONS RAPPORT 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNIKATIONS RAPPORT 2012"

Transkript

1 15 January /6 KOMMUNIKATIONS RAPPORT 2012 Det nordiska köket skall skapa och inspirera till matglädje, smak och mångfald både nationellt och internationellt (Vision, NNM II ramprogram) ALLMÄNT Ny nordisk Mat II är ett kommunikationsprogram under Nordiska ministerrådet, vars främsta syfte är att kommunicera det nordiska köksmanifestet genom olika projektverksamheter till allmänhet och specifika målgrupper. Kommunikere hvad Ny Nordisk Mad indebærer og formidle kendskab og kundskab om det nye nordiske køkken til professionelle og forbrugere. De generella målsättningarna för kommunikationen fastställdes i enlighet med NNM II s ramprogram och kommunikationsstrategi ( ). Målet er at gennemføre en række kampagner, som hver i sær inspirerer til at sætte yderligere gang i innovative tiltag i de berørte sektorer i de nordiske lande. Derudover er det målet, at anvende Ny Nordisk Mad konceptet i branding sammenhænge. Aktiva projekt under 2012 var; Barn och mat i norden; Mat till många (offentlig måltid); Ny nordisk vardagsmat; Nordic Food Diplomacy (inkl. Mat som gastronomisk region); Mat och kreativa näringar; Tång & sjögräs; Mat och kultur. Av dessa projekt är Nordic Food Diplomacy samt Mat och kreativa näringar delfinansierade av KreaNord, vilket innebär ett delat kommunikationsansvar. Kommunikationsplanen innefattande kommunikationsaktiviteter, mål och uppföljning, låg som grund för kommunikationen Särskilda kommunikativa åtgärder, såsom NNM konferens 2012, riktades till Norge i och med landets ordförandeskap i Nordiska ministerrådet. Under året koordinerades arbetet av en informatör tillsammans med programkoordinator och med stöd av två frilansjournalister samt en översättare. NNM kommunicerar i främst på skandinaviska (svenska och danska), delvis på engelska (Nordic Food Diplomacy - projektet) samt sporadiskt på finska. Under hösten inleddes inom NNM II planeringen av ett förstärkt kommunikationssamarbete med nationella mataktörer för KOMMUNIKATIONSKANALER Den primära kommunikationskanalen är NNM II s webbplats, Nyhetsförmedlingen kompletteras med ett månatligt elektroniskt nyhetsbrev innefattande både NNM II s nyheter och övriga relevanta nyheter från Norden. Sekundära kanaler är blogg (egen samt gästande bloggare), Facebook, Twitter. Stödande funktioner har Youtube (video) samt adressregister (utskick). Webbplatsen står för den formella och mer djupgående informationen om NNM, medan man i de olika sociala medierna har en mer

2 15 January /6 informell attityd samt kan leverera nyheter i snabb ordning till en allt bredare publik. Se bilaga 1, nyhetsflödesschema MÅLGRUPPER NNM II kommunicerar på programnivå till allmänhet, beslutsfattare, media samt till projektledare, organisationer och övriga aktörer inom mat och matupplevelser i Norden. Det ökade intresset för NNM internationellt har bidragit till ett ökat behov av kommunikation på engelska om nordisk matdiplomati. För de enskilda projekten definieras särskilda målgrupper som komplettering till programnivå. AKTIVITETER INTERN KOMMUNIKATION Under 2012 utvecklades och spetsades rutinerna för den interna kommunikationen mellan informatör, programkoordinator, journalister, projektledare. En åtgärd var att hålla månatliga telefon/skypemöten för planering av nyhetsbrevets innehåll samt information om aktuella aktiviteter inom projekten. Vidare ordnades två workshopar (18.1 i Skanör & 19.8 i Malmö) för projektledare och kommunikatörer för planering av verksamhet 2012 samt fortbildning inom användning av sociala medier. Projektledare jämte kommunikatörer inbjöds även att delta i arbets- och styrgruppens möten. Samtidigt effektiverades kommunikationen med Nordiska ministerrådets kommunikations- och publiceringsavdelning och med KreaNord. PROJEKTKOMMUNIKATION Under 2012 förstärktes projektkommunikationen gentemot samarbetsparter och målgrupper genom att för projekten Nordic Food Diplomacy samt Mat och kreativa näringar utarbeta kommunikationsplaner samt resursera för kommunikativ rådgivning. Nyhetsförmedlingen om samtliga NNM II projekt förverkligades främst genom webbnyheter, pressmeddelanden, blogginlägg samt statusuppdateringar i sociala medier. Vid NNM II s konferens 2012 kommunicerades resultat från projekten; Barn och mat i norden; Mat till många; Ny nordisk vardagsmat. Inom Mat och kultur-projektet ordnades aktiviteter vid den nordiska kulturfestivalen TING i Helsingfors (Nordiska rådets 64.session). GRAFISK MANUAL, INFORMATIONSMATERIAL, BILDBANK Under 2012 utarbetades en grafisk manual för NNM II i syfte att förenhetliga informationsmaterialets och

3 15 January /6 webbplatsens design. Manualen fungerar som kommunikativt verktyg för projektledarna. Manualen innehåller riktlinjer för användning av NNM s logotyper (även NMR s logo), färger och färgkombinationer, powerpoint-botten och brevmall. Nytt informationsmaterial såsom roll up piloterades vid den åländska NNM referensgruppens evenemang i april och användes vid NNM konferensen i november. Nordic Food Diplomacy-projektet har som en del av dess branding uppdrag utarbetat en internationell grafisk profil samt presentationsmaterial. NNM II etablerade samarbete till grafiker som bistår vid designuppdrag. Åtgärden gällande översättningen av den svenska NNM broschyren (2011) till engelska förverkligades inte I fråga om bildmaterial från NNM evenemang utnyttjas i främsta hand Fb-sidan som bildarkiv vid sidan om ett internt Flickr-konto. Enstaka köp av bilder har förekommit inom projektens kommunikation. Under 2012 etablerades även en rutin i att videodokumentera centrala pilotstudier och evenemang på program- och projektnivå för att visas via NNM s Yuotube-konto. WEBBPLATS, nynordiskmad.org Under 2012 lades fokus på att integrera sociala medier till webbplatsen nynordiskmad.org. Vidare optimerades ett kontinuerligt nyhetsflöde i form av ett nytt flödesschema. I arbetsprocessen engagerades som teknisk support en arbetande TV-journalist/student vid Media Management-programmet vid Arcada yrkeshögskola i Helsingfors. Webbplatsen står för den statiska informationen om NNM men har även några dynamiska element såsom nyheter, nyhetsbrev, bloggar, projektinfo, kontakt. Under våren utvecklades och förankrades en kalenderfunktion på startsidan i samtliga tre språkversioner. Under hösten integrerades och publicerades Nordic Food Diplomacy-projektets nya webbplats, nfd.nynordiskmad.org, för en såväl nationell, nordisk som internationell publik. Aktiviteterna på webbplatsen följdes via Google Alert och teknisk support vid utveckling erbjöds av Moc Systems. Webbuppdateringar sköts internt av NNM II. Besökarantalet har ökat från ca 3000 besökare per månad (2011) till ca 5000 besökare per månad (2012). NYHETSBREV Under 2012 förnyades nyhetsbrevets innehåll med att innefatta bl.a. en uppföljning av projekten från NNM I-perioden. Vidare presenterades vid sidan om centrala NNM nyheter, en nationell matnyhet per respektive land. Det elektroniska nyhetsbrevet publiceras månatligen på danska och engelska på NNM s webbplats samt i form av elektroniskt utskick via ett prenumerationsregister. Under hösten inleddes uppdateringen av uppgifterna i prenumerationsregistret. Vidare förbereddes förnyelse av design enligt den nya grafiska profilen. Projektledarna involverades i planeringen av nyhetsbrevens innehåll under Nyhetsbrevets

4 15 January /6 totala antal prenumeranter är ca 980. PRESSMEDDELANDE Under 2012 fortsatte utskicken av pressmeddelanden för att kommunicera centrala resultat och aktiviteter inom projekten. Pressutskicken förmedlades via NNM II s adressregister som omfattar bl.a. nordiska matjournalister och mediehus. Under året uppdaterades pressregistret med internationella kontakter. Pressmeddelandena översattes till flera nordiska språk samt engelska för att skrida över nyhetströskeln. Vidare uppmärksammades dessa i Nordiska ministerrådets veckovisa nyhetsbrev. Det totala antalet pressmeddelanden var 10 och dessa har publicerats på webbplatsen. Aktiviteten gentemot media har ofta resulterat i nordiska och internationella förfrågningar om intervjuer med projektledare, köksmästare eller andra aktörer inom NNM II. Nyheter samt pressmeddelanden följdes upp genom Meltwater (tjänst i samarbete med Nordiska ministerrådets kommunikationsavdelning). Under våren uppdaterades sökordslistan samt olika språkversioner lades till för att matcha projektens aktiviteter och nyckelord. Det finnsbehov av elektronisk nordisk medieuppföljning och detta diskuteras med lämpliga tjänsteleverantören vid början av SOCIALA MEDIER BLOGG, blogspot.com/nynordiskmat NNM II bloggens ursprungliga syfte vid starten 2011 var att engagera nyckelpersoner såsom projektledare samt medlemmar av styr- och arbetsgrupp till personliga, lättsamma reflektioner över aktuella frågor som anknyter till det nordiska köksmanifestet. Under 2012 upprätthölls aktiviteten på bloggen genom 2-3 inlägg månatligen både på skandinaviska och engelska. Blogginläggen koordinerades internt genom fastställda ansvarsveckor. Därtill inbjöds sporadiskt gästande aktörer att blogga genom eget namn och frågeställning som anknöt till NNM II s värdegrund. Blogginläggen speglas till webbplatsens startsida samt på fb-sidan med illustrering. Besöksstatistik följdes genom blogspot.com-tjänsten, se file:///users/betlincommunications/desktop/nnm_kom2012_2013/blogger:%20ny%20nordisk%20mad%20 -%20Alle%20indlæg.webarchive. Totalt publicerades 35 inlägg på bloggen (jmf 2011 totalt 37 inlägg). Parallellt med programmets blogg, har NNM II bjudit in etablerade matbloggare i Norden att gästa webbplatsen. De externa aktörerna bloggar i egen regi eller yrkesroll som relaterar till NNM s tematik Under 2012 utökades antalet bloggare med två nya matbloggare och det totala antalet uppgår till 9 st. FACEBOOK, facebook.com/nynordiskmat

5 15 January /6 Under 2012 etablerades fb-sidan som den primära kanalen i de sociala medierna. Informatören tillsammans med projektledarna fann en lämplig nyhetsrytm där NNM II s nyheter, projektnyheter varvas med nationella matnyheter. Nyhetsflödet på webbplatsen speglas till fb-sidan. Vidare utnyttjas fb-sidan som en bildbank av såväl programmet som dess projektledare. Genom fb-aktiviteten har verksamheten inom NNM II blivit mer tillgänglig och transparent för en brokig publik som stadigt ökar i antal. Fb-sidan uppdateras med 2-5 inlägg veckovis. På fb-sidan förs även en dialog med gillare och andra intressenter för NNM II. Projektledarna har därtill i några fall skapat egna grupper eller egen fb-sida för projekten som länkar till programmets fb-sida. NNM II fb-sida återkopplar även till samarbetsparters fb-sidor. Besöksstatistiken visar en positiv trend sedan starten 2011 (jmf. 390 gillare som ökat till 884 under 2012). Fb-sidorna besöks i medeltal av besökare veckovis, för en inblick i besöksstatistik se (allmän), (gillare, geografisk spridning). Under 2012 aktiverades NNM II s twitterkonto som öppnats inför NNM konferensen Aktiviteterna koncentrerades kring kommunikation av aktuell info om pågående pilotprojekt med särskild målgrupp. De valda aktiviteterna var bl.a. internationella spelmässan i San Fransisco samt filmfestivalen i Cannes. Under hösten gick NNM II in för att följa samt retweeta samarbetsparter och relevanta mataktörer med twitterkonto. Twitterkontot har ca 130 följare och NNM II följer ca 73 aktörer på twitter. Under 2012 hade NNM 70 tweets. VIDEO, yuotube.com/nynordiskmat I och med integreringen av sociala medier öppnades möjligheten till videodokumentation av aktiviteter i större utsträckning. Kommunikatörerna och projektledarna har erhållit fortbildning i användning av ny teknik samt i videodokumentation. Teknisk support samt riktlinjer för dokumentation & kommunikation i flertal kanaler erbjöds av Media Management-programmet vid Arcada yrkeshögskola i Helsingfors. Videos har dokumenterats i samarbete med lokala yrkesfotografer eller mediastudenter. Totalt har det producerats ca 20 videor som har publicerats på NNM II s Youtube- kanal. Följande steg är att optimera visningarna av videos för en bred publik. Vidare kommer skandinaviska videos att textas till engelska för att stöda optimeringen. BUDGET DKK

6 15 January /6 Bilaga 1. Nyhetsflödesschema 2012

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Pågående & genomförda aktiviteter i NNM II

Pågående & genomförda aktiviteter i NNM II Pågående & genomförda aktiviteter i NNM II www.nynordiskmad.org NNM II på dataspelsmässan i San Fransisco i mars 2012. NNM II på filmfestivalen i Cannes i maj 2012. Visionen för Ny Nordisk Mat II är att

Läs mer

Kommunikations- och marknadsföringsplan 2013

Kommunikations- och marknadsföringsplan 2013 Kommunikations- och marknadsföringsplan 2013 Avdelningen för kompetensförsörjning Dokumenttyp Plan Dokumentnamn Kommunikationsoch marknadsföringsplan Fastställd/upprättad 2013-01-18 Beslutsinstans Nämnden

Läs mer

Nationellt kansli Stockholm. Verksamhetsberättelse 2013

Nationellt kansli Stockholm. Verksamhetsberättelse 2013 Nationellt kansli Stockholm Verksamhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Fakta sid 3 Styrgruppens berättelse sid 3 Organisation och arbetssätt sid 3 Beskrivning av verksamheten 2013 sid 4 Kommunikation,

Läs mer

Landsbygdsnätverkets kommunikationsplan 2015-2016. Fastställd av styrgruppen 25 maj

Landsbygdsnätverkets kommunikationsplan 2015-2016. Fastställd av styrgruppen 25 maj Landsbygdsnätverkets kommunikationsplan 2015-2016 Fastställd av styrgruppen 25 maj 1 Sammanfattning Vilka som kommunicerar och vad som kommuniceras Under 2015-2016 ska de personer i Landsbygdsnätverket

Läs mer

Att stärka CSC skolans kommunikation med varumärket i fokus

Att stärka CSC skolans kommunikation med varumärket i fokus Att stärka CSC skolans kommunikation med varumärket i fokus Maria Malmqvist December 2012 Att stärka CSC skolans kommunikation med varumärket i fokus Bakgrund KTH antog 2011 en ny övergripande kommunikationsstrategi.

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN SUNET

KOMMUNIKATIONSPLAN SUNET 2012-09-24 KOMMUNIKATIONSPLAN SUNET Beställare: SUNET, gm. Hans Wallberg/Börje Josefsson Kommunikatör: Maria Vårenius Mottagare: SUNET:s styrelse Version nr: Prel. 4.0 Revisionshistorik Datum Version nr

Läs mer

Pågående & avslutade aktiviteter i NNM II

Pågående & avslutade aktiviteter i NNM II Pågående & avslutade aktiviteter i NNM II www.nynordiskmad.org Tre nordiska länder på prispallen i Bocuse d Or 2011, i Lyon. lefotographe.com Visionen för Ny Nordisk Mat II är att det nordiska köket skall

Läs mer

Strategi för Det Nordiska Virtuella Mathuset

Strategi för Det Nordiska Virtuella Mathuset Strategi för Det Nordiska Virtuella Mathuset Leif Lendrup 1 Sammanfattning Föreliggande rapport redovisar förslag till strategi beträffande Det Nordiska Virtuella Mathuset, DNVM, en portal och verksamhet

Läs mer

STADENS EXTERNA KOMMUNIKATION

STADENS EXTERNA KOMMUNIKATION STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 9 September 2009 DNR 420-140/09 Revisionsrapport STADENS EXTERNA KOMMUNIKATION Stadens kommunikationspolicy är känd på ledningsnivå och efterlevs i stort inom

Läs mer

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren.

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. MÅLBESKRIVNING Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. Sammanfattning Kommunikation är ett medel för att nå uppsatta mål.

Läs mer

Kommunikationsutbildning

Kommunikationsutbildning Kommunikationsutbildning Program för dagen 09.45-10.15 Kort introduktion av medverkande VinnVäxt-initiativ Vi går laget runt med en kort presentation av vilket initiativ ni kommer från, din roll i organisationen

Läs mer

ÖRESUNDSKONST Ett digitalt kalendarium över Skånes bild- och formutbud

ÖRESUNDSKONST Ett digitalt kalendarium över Skånes bild- och formutbud ÖRESUNDSKONST Ett digitalt kalendarium över Skånes bild- och formutbud Rapport över uppdraget Tillgängliggöra Öresundsregionens bild- och formutbud Konstfrämjandet Skåne Anna Lönnquist 2012-01-16 Innehåll

Läs mer

Kommunikation i Sverige R A P P O R T S V E R I G E P R O G R A M M E T 2 0 12

Kommunikation i Sverige R A P P O R T S V E R I G E P R O G R A M M E T 2 0 12 Kommunikation i Sverige R A P P O R T S V E R I G E P R O G R A M M E T 2 0 12 2012 P A G E 1 of (22) D A T E 2013-05-02 Ankin Ljungman A U T H O R Innehåll Innehåll 1 Bakgrund och sammanfattning 2 Målgrupp

Läs mer

Hur få alla med Pensionärsförbundets IT projekt 2010 2015

Hur få alla med Pensionärsförbundets IT projekt 2010 2015 Hur få alla med Pensionärsförbundets IT projekt 2010 2015 Svenska pensionärsförbundet IT för Seniorer Slutrapport 1.1.2010-31.5.2015 8.7.2015 Mona Lehtonen Svenska pensionärsförbundet Pb 129, 00101 Helsingfors

Läs mer

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring Kommunikationspolicy Eskilstuna Marknadsföring Kommunikation är allt vi gör, från hur vi svarar i telefon till vilka kanaler vi väljer. Personliga möten, trycksaker, PR-arbete och snabba sociala medier

Läs mer

TV4-Gruppens intranät 22 april 2015

TV4-Gruppens intranät 22 april 2015 TV4-Gruppens intranät 22 april 2015 Snabbfakta Bolag: TV4-Gruppen (TV4 AB) Antal anställda: ca 500 samt ca 200 konsulter. HQ Stockholm samt 25 lokala kontor. Intranätsansvariga: Lena Hildeberg, internkommunikationschef,

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE UPPDATERAD JULI 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1...Varumärkespolicy Avsnitt 2...Kommunikationspolicy Avsnitt 3...Kommunikationsstrategi Avsnitt 4...Medieanvisningar Avsnitt

Läs mer

Street food är den viktigaste mattrenden sedan ekologiskt

Street food är den viktigaste mattrenden sedan ekologiskt RAPPORT FRÅN NORDISK STREET FOOD KONFERENS I MALMÖ DEN 5-6 FEBRUARI 2013 Street food är den viktigaste mattrenden sedan ekologiskt RICHARD JOHNSON, FÖRFATTARE TILL BOKEN STREET FOOD REVOLUTIONEN BAKGRUND

Läs mer

Så här kommunicerar vi via sociala medier i Enköpings kommun riktlinjer för tjänstemän

Så här kommunicerar vi via sociala medier i Enköpings kommun riktlinjer för tjänstemän Så här kommunicerar vi via sociala medier i Enköpings kommun riktlinjer för tjänstemän 1 (11) Innehållsförteckning Inledning... 2 Roller och ansvar... 2 Före start: Avtal och förteckning... 2 Språk och

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Policy för användning av sociala medier i tjänsten

Policy för användning av sociala medier i tjänsten Policy för användning av Sociala medier i tjänsten 1(9) Policy för användning av sociala medier i tjänsten Beslutad av kyrkokansliets informationschef 2011-01-13 Innehållsförteckning Bakgrund / inledning...2

Läs mer

Kommunikationsplan 2015 för naturvetenskapliga fakulteten

Kommunikationsplan 2015 för naturvetenskapliga fakulteten 2015-02-11 STYR 2015/10 Kansli N Dragana Trivic Kommunikationsansvarig Kommunikationsplan 2015 för naturvetenskapliga fakulteten Postadress Box 118, 221 00 Lund Besöksadress Astronomihuset, Sölvegatan

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy 2015-04-30 1 (4) Kommunikationspolicy Syftet med en kommunikationspolicy Denna kommunikationspolicy, som är ett kommunövergripande styrdokument som gäller för alla medarbetare, ska ligga till grund för

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Smålands Turism AB Smålands Turism AB ägs fr o m 2015 av Region Jönköpings län (50%) och Jönköpings läns tretton kommuner (50%). Ägarnas uppdrag till Smålands

Läs mer

Årsberättelse 2011. Webbredaktör Larry Kärkkäinen www.folkhogskolor.fi. Administrativ koordinator Albert Einarsson www.vox.no

Årsberättelse 2011. Webbredaktör Larry Kärkkäinen www.folkhogskolor.fi. Administrativ koordinator Albert Einarsson www.vox.no Årsberättelse 2011 Huvudkoordinator Antra Carlsen www.vox.no Administrativ koordinator Albert Einarsson www.vox.no Webbredaktör Larry Kärkkäinen www.folkhogskolor.fi Grönland Birgit Gedionsen www.suliplus.gl

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE

FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE : 2 (9) 3 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH SYFTE... 4 2 METOD... 4 3 RESULTAT... 4 3.1 STYRDOKUMENT OCH RUTINER FÖR

Läs mer