Bilageförteckning. Bilaga 1 Kravlista - SLU och SMHI:s krav på nytt forskningsfartyg. Bilaga 2 Kravlista - Externa intressenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilageförteckning. Bilaga 1 Kravlista - SLU och SMHI:s krav på nytt forskningsfartyg. Bilaga 2 Kravlista - Externa intressenter"

Transkript

1 Tillhör rapport RE A Bilageförteckning Bilaga 1 Kravlista - SLU och SMHI:s krav på nytt forskningsfartyg Bilaga 2 Kravlista - Externa intressenter Bilaga 3 Generalarrangemang nytt fartyg Bilaga 4 Outline description of a new 63 m Research vessel for SLU and SMHI Bilaga 5 Generalarrangemang KBV1 Bilaga 6 Jämförelse fisklaboratorium KBV 1 nybygge Bilaga 7 Bullermätningar på KBV1 saknas Bilaga 8 PM- möte om upphandling, Bilaga 9 Tidplan/kostnadslinjal fartygsanskaffning Bilaga 1 Nyttjandescenarier Bilaga 11 Visualisering nytt fartyg

2 Bilaga till rapport RE A Bilaga 1. Kravlista - SLU och SMHI:s krav på nytt forskningsfartyg (liggande A3)

3 Kravlista - SLU och SMHI:s krav på nytt forskningsfartyg (Fält utan kommentar betyder att krav skall kunna innehållas) Krav-ID Krav SLU och SMHI:s gemensamma krav Kommentar för tillämpning nytt fartyg Kommentar för tillämpning ombyggd KBV1 1 Operations-områden Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt samt Östersjön (inkl. Bottniska Viken) 1.1 Omgivande miljö Lufttemperatur -25 till +3 grader Vattentemperatur -2 till +22 grader Vind till 25 m/s Vågor till SS7 1.2 Ombordmiljö Normala/lagstadgade arbetsmiljöer ombord 2 Teknisk uthållighet 16 dygn OK, 95 NM 3 Fartprestanda Marschfart 12 knop OK, marshfart 12 knop, maxfart 16 knop 3.1 Operationsprofil Transitfart 1-12 kn - 65 % Trålning 3-4 kn - 2 % DP/manövrering - 15 % 4 Isklass 5 knop i 2 dm fast is Ursprungligt krav 8 knop sänkt till 5 knop. Bedömt OK. Fartyget har isklass 1A*, bryter 5 cm is i fyra knop. 5 Förläggning Skall kunna utspisa samt förlägga 13 forskare OK efter föreslagen ombyggnad. i enkelhytter. Alla skall ha god miljö vad gäller ljud luft samt ljus 6 Sjöegenskaper Fiske skall kunna ske i vindstyrkor upp till 21 Sjöegenskaper och operativ förmåga svår att förutsäga. Bedömt OK. Fartyget har bra manöverbarhet, bör vara m/s och SMHI signifikant våghöjd 6, Bättre detaljering av koncept behövs för att kunna möjligt att hantera trålen med fören mot vinden. provtagning upp till 25 m/s. Akustikdata skall bedöma förmågan. Viss risk att förmågan inte kan mötas kunna samlas in utan störning i 12kn upp till i de högre vindregistren finns. 8m/s. Akustikdata skall kunna samlas in utan störningar med 1 kn i 17m/s, och med 6 kn i 21m/s. 7 Manövrering Dynamisk positionering som ger möjlighet att ligga tillräckligt still för provtagning i väderförhållanden motsvarande 25 m/s vind 8 Djupgående -- 9 Ljud Skall följa ICES CRR No. 29. Dessutom skall fartyget vara dämpat i infraljudsområdet. (detta gäller främst propeller samt propelleraxel producerade lågfrekventa ljud) 1 Släpad utrustning Bom/kran för släpad akustikutrustning och undulerande CTD, rörelsekompenserad (MRU). Förutsätter fördelaktiga kurser mot vind och vågor. 25 m/s mot fartygssidan är ett svårt krav. Skall innehållas. Kommer att ställa hårda krav på konstruktion och byggnation. Bedömt OK för provtagning med fören mot vinden. Fartyget har DP (Klassbeteckning DYNPOS-AUT). Krav enligt ursprunglig spec: Hålla position inom en radie < 1m i vind Bft 7 ( m/s) och en knop ström. Alla riktningar. Vind, ström och vågor antas komma in från samma håll. Ljudmätningar genomförs ,18 Rapport klar OK efter ombyggnad. Arrangemanget behöver ses över i nästa fas i projektet. 1

4 Kravlista - SLU och SMHI:s krav på nytt forskningsfartyg Krav-ID Krav SLU och SMHI:s gemensamma krav Kommentar för tillämpning nytt fartyg Kommentar för tillämpning ombyggd KBV1 11 Däcksyta Ledig yta om minst 6*8 m, för havsbojar m.m. Tillräcklig för att hantera trålar. 12 Förvaring av x-trålar och trålbord Däcksyta om cirka 5 m2 för förvaring av trålutrustning 13 Manöverbrygga för fiske och Manöverbrygga släpad utrustning vänd akterut för fiskerioperationer och övervakning av släpsonder OK, ca 86 m2 ledig däcksyta med fisklaboratorium ombord. Bedömt OK, förutom 86 m2 enligt ovan kan tex sidodäck på BB-sida användas. Ledig yta finns också på aktra delen av "2 nd Deck". Operatörsplats ordnas på bryggan. Kameraövervakning behövs. Nya hytter skymmer sikten. 14 Trålövervaknings-system Sensorer och monitors på trålbrygga OK efter ombyggnad. 15 Akustikrum inkl. kontor för Akustikrummet expeditionsledare skall ha kontorsplats för 4 personer plats för upp till 12 datorer (eventuellt fler) samt ett sjökortsbord. Det är viktigt att akustikrummet ligger så nära rörelsecentrum som möjligt. Akustikrummet skall ha god utsikt över tråldäck. Det bör även ha fönster ut åt ena sidan. Förslag: Använd OPERATION CENTRE på 3rd deck. Rummet ligger ett däck under bryggan. Nya hytter skymmer sikten akterut. 16 Akustik-instrument EK6 18, 38, 7, 12, 2, 33 khz EK8 18, 38, 7, 12, 2, 33 khz Sonar Sx9 eller Sh9 Multibeamsonar MS7 Släpfisk för transducers ADCP 17 Vinschar Fiske: 2 x 2 ton, 2 m 24 mm vajer OK efter ombyggnad. OK efter ombyggnad. 2 st 2 ton tråltrummor Hydrografi: 1 vinsch för CTD (MRU-kompenserad för rullning) 1 vinsch/kran/a-båge för fisklarvstrålning/håv/övrig hydrografi 1 vinsch för släpad fisk (se Akustikinstrument) 18 Lyftkapacitet Däckskran 1,5 ton med kraftblock för att kunna spinna av och på trålar samt byta trålbord samt kraftigare kran/a-ram för att lyfta bojar upp mot 6-8 ton OK efter ombyggnad. 2

5 Kravlista - SLU och SMHI:s krav på nytt forskningsfartyg Krav-ID Krav SLU och SMHI:s gemensamma krav Kommentar för tillämpning nytt fartyg Kommentar för tillämpning ombyggd KBV1 19 Våtlaboratorium Provtagning (CTD-rosett) skall kunna ske från inbyggt våtlab (c:a 25 m 2 med 4 m takhöjd), med mekaniskt öppningsbar lucka i sidan av fartyget (som Aranda). Övrig hydrografiprovtagning samt håvning skall kunna ske från utfällbar plattform i relingen i direkt anslutning till våtlab. Lucka och plattform ska vara placerade med däcket 5 meter över havsytan. 2 Fisklaboratorium inkl. transport/ sorteringsband 21 Våtlaboratorium för Fisklarvs-undersökning Ca 6m 2 varav bänkyta 16m 2. Ca 9 m 2 i direkt anslutning till fisklab. 2 mikrosko-peringsplatser med diskbänkar för MIK arbete (planktonsortering) 22 Torrlaboratorium Ca 6 m2, fördelat på ett antal mindre lab, med dragskåp, vatten/avlopp och gasledningar. Möjlighet till kontrollera temperatur skall finnas. Havsvattenintag. Glasväggar mellan lab (uppsikt vid ensamarbete) Förslag: Använd "Multi Hose Store", yta ca 2 m2. Takhöjd ej 4 m utan ca 3,6 m. Ej lucka i sida, öppning akterut. Utfällbar plattform arrangeras från SB-sidodäck. Plattform ej 5 m över havsytan utan byggs upp til förslagsvis ca 3,5 m över havsytan. Yta för fisklaboratorium har ökat under konceptarbetet. Förslag: Mobilt fisklaboratorium på "maindeck". 2 st fiskutkast för anslutning till fisklaboratoriet behöver ordnas. Förslag: Använd del av "Diving Equip. Room", yta ca 17 m2. Ligger ej i direkt anslutning till det mobila fisklaboratoriet. "Deck Workshop", ca halva "Lower Cargo Hold" och "Upper Cargo Hold" finns tillgängliga. Även "Gymnasium" och "Engine Office" på "maindeck" kan anpassas. Svårt att skapa sammanhängande utrymme. 23 Minde lab för kemikalier Ca 4m2 med dragskåp Förslag: Använd del av "Diving Equip. Room", yta ca 17 (formalin) m2. 24 Frysrum för fisk Frysrum 7 m2, Kylrum ca 4 m2. Placeras förslagsvis i flyglarna till fisklaboratoriet. 25 Metadata Metadata såsom väder, vatten, fartygets MRU samt ljusdata skall kontinuerligt samlas in och lagras i databas. 26 Mätning under gång från sänkköl Sänkköl som möjliggör mätning med ADCP, Två sänkkölar planerade, för flexibilitet och kapacitet för ekolod etc. under gång. Måste ge möjlighet att framtida sensorer. serva/byta instrument när fartyget ligger i vattnet, samt placering av instrumenten så de inte stör varandra 27 Vattenintag Utrymme för ferrybox-system med direkt vattenintag. Möjlighet för uttagning av diskreta vattenprover under gång. Havsvattenintag i torrlab 28 Väderstation Väderdata skall kunna levereras ut direkt via internet. 29 Mörkläggning Fartyget ska kunna mörkläggas för att inte störa pelagisk fisk (gardiner, däcksbelysning etc.) Kommer att ses över och ordnas vid eventuell ombyggnad. Förslag: Schakt byggs i BB främre CARGO TANK och kommer upp i "Lower Cargo Hold". Kommer att ses över och ordnas vid eventuell ombyggnad. Kommer att ses över och ordnas vid eventuell ombyggnad. Mörkläggningsgardiner ordnas. 3

6 Kravlista - SLU och SMHI:s krav på nytt forskningsfartyg Krav-ID Krav SLU och SMHI:s gemensamma krav Kommentar för tillämpning nytt fartyg Kommentar för tillämpning ombyggd KBV1 3 Kontors-utrymmen Plats för minst 3 personer i separat kontor Förslag: Använd DAY ROOM 25 m2 på "1st deck". med plats för skrivare, datorer, bokhyllor och kontorsmaterial, samt möjlighet för möten (min. 2 m2) 31 Verkstads-utrymmen Plats för forskare att underhålla/reparera utrustning Förslag: Använd ER WORKSHOP 12 m2 och EL WORKSHOP 1 m2 på "tween deck" 32 Kommunikation Mycket god internet- och god Höga krav på QoS och downtime kan bli kostsamt i avtal Kommer att ses över och ordnas vid eventuell telefonförbindelse. Internt nätverk med åtkomst till navigationsdata samt väderdata. med leverantören av tjänsten. ombyggnad. Möjlighet att remote styra ekolod och datorer. Viss backup skall kunna skickas iland. Väldigt hög QoS. Mindre än,5% downtime (max ca 2 dygn per år) 33 Serverrum Kylt serverrum med med plats för fartygets egna servrar, forskningens servrar samt sonarer och astic. Dessutom skall det få plats med både en ekolods GPT ME 7 och en MS 7 34 Backup rum Rum för en server att göra backup till som skall ligga på ett annat ställe i fartyget. Rummet skall helst ha en helt annan riskbild i form av brand och översvämning. Kommer att ses över och ordnas vid eventuell ombyggnad. Kommer att ses över och ordnas vid eventuell ombyggnad. 35 Intern kommunikation Kameraövervakning i samtliga provtagningsutrymmen, monitorer i alla utrymmen inkl. hytter med information om position, ETA, väder 36 Lastning/lossning av prover, instrument etc. Dörr/lucka i anslutning till lab där pallar kan lyftas direkt in med kran 37 Förrådsutrymmen Stuvutrymmen i nära anslutning till torrlab/fisklab, cirka 4*5m 2 38 Gaser Gasförråd med plats för 6 st 5-literflaskor, gasledningar till torrlab 39 Containerplats -- 4 Miljökrav på fartyget Skall uppfylla alla lagkrav. Inget förrådsutrymme är för närvarande planerat i direkt anslutning till lab. Förrådsutrymmen finns i andra delar av fartyget. Kommer att ses över och ordnas vid eventuell ombyggnad. Kommer att ses över och ordnas vid eventuell ombyggnad. Kommer att ses över och ordnas vid eventuell ombyggnad. Placeras förslagsvis på "1st Deck" vid befintligt utrymme för gasflaskor. 4

7 Kravlista - SLU och SMHI:s krav på nytt forskningsfartyg DEL B: BÖR-krav Krav-ID Krav SLU och SMHI:s gemensamma krav Kommentar för tillämpning nytt fartyg Kommentar för tillämpning ombyggd KBV1 B1 Operations-områden Atlanten (Smutthavet) samt kustnära med litet djupgående Bör kunna innehållas. Större tankvolymer och proviantförråd måste planeras in om aktuellt. B2 Teknisk uthållighet 24 dygn OK, KBV 1 har krav på minst 3 dygn B3 Fartprestanda 16 knop 16 knop kan åstadkommas, men får stor inverkan på kostnad och utrymme. B4 Isklass B5 Förläggning Upp mot 23 personer, för t.ex. undervisning. De sista 1 platserna kan vara dubbelhytter Kravet innehålls genom att ca 1 hytter, normalt enmanshytter, förses med extrakoj. OK, KBV 1 har före ombyggnad en kapacitet för 44 personer. B6 Sjöegenskaper Bör klara våghöjd 7 för att klara Atlanten (Smutthavet) B8 Djupgående Max 5 meter OK för designdjupgående, ej OK vid fullast. Ddesign=5m, Dfull=6m B16 Akustik-instrument ME7 Skall kunna beredas plats och utrymme för. B17 Vinschar 3 m vajer eller mer för fiske i Smutthavet Skall kunna rymmas. Skall kunna rymmas. B21 Våtlaboratorium för Särskilt/fristående fisklarvslab Kommer förmodligen att kunna inkluderas. Skall kunna rymmas. Fisklarvs-undersökning B24 Frysrum för fisk System för infrysning av stora mängder fisk Kan förmodligen inkluderas. Får ges av senare, mer Skall kunna rymmas. detaljerad, design. B29 Mörkläggning Centraliserad mörkläggning Svårt att genomföra m.a.a. många, och olika typer, fönster och ventiler. Svårt att genomföra m.a.a. många, och olika typer, fönster och ventiler. B37 Förrådsutrymmen Ett stuvutrymme där man kan köra in 2 pallar med pallyftare, i anslutning till luckan för last/loss Inte planerat för i nuvarande arrangemang. Kan eventuellt rymmas när designen är mer utvecklad. Svårt att genomföra. B39 Containerplats Fästen för 1 st. 2 fots container, placerad för att underlätta på/avlyft, enkelt att koppla in el och vatten Kan inkluderas utan större åtgärd. 3 containerplatser ingår i grundåtagande. Skall kunna rymmas. 5

8 Bilaga till rapport RE A Bilaga 2. Kravlista Externa intressenter (liggande A3)

9 Sammanställning av externa intressenters krav på nytt forskning- och undersökningsfartyg Id Krav Rödmarkerade uppfylls ej av nytt forskningsfartyg Markeringar kommenteras efter tabell. SGU UmU SU-Utsjöområden, icke regelbunden och regelbunden verksamhet. GU Dessa krav avspeglar huvudsakligen GU:s krav för sitt forskningsfartyg som nu är under byggnation. Universitet med verksamhet i Polarområden DTU Aqua, Danmark HAV Utöver nedan samma som SU-Utsjö HAV är inte aktuell brukare för egen verksamhet men kommenterar för behov från verksamhet finsnsierad av HAV. 1 Operationsområden Bottniska viken, Östersjön Östersjön Kattegatt, Skagerak, Östersjön, Antarktis, Arktis, Polarhav Östersjön, Skagerrak, Nordsjön Nordsjön lång räckvidd (h, i) 2 Årstid Apr.-Nov. Året runt Året runt Året runt Juni-April Januari-December 3 Operationsdagar Omgivande miljö - God arbetsplattform upp till 2 <Bft 6, 14 m/s, Hs 3.5 m Ishav m/s. 5 Is - Isklass 1A, >5 cm Viss isbrytn.kapacitet. Isklass 1B,.6 m nyis Ishav, isklass PC5-PC6 (h) Nej 6 Storlek - Djupg. ca. 4 m, fart>1 kn, Längd<45 m Djupg.<4m (a) m Auktionsradie>2 nm, uthålligh.>7 dagar, bör L 46 x B 11 m 7 Antal forskare (j) Passagerare Önskvärt 25 st. (b) 9 Akterdäck Anpassat för provtagning och Föredrar arbetsyta midskepps. Stort, coring samt sätta ut landare Ja, för fiske mätningar. Andra lösningar acceptabla. 1 Kranar Kran för sedimentprovtagning. 6 m kran A-ram el. motsv >1 ton + kran hantera tung utr., hantera 12 m A-ram för trålning och sedim.provtagning. Ja, med möjlighet att använda släpfisk (towed body) provtagare/kolvlod, hantera utr. fr. aktern Lyfta tung utr. Evt. container. 11 Vinschar Vinsch för sedimentprovtagning. 4 m vajer, spel med mätning av vajerlängd. Med syntetisk lina 5 st. Alla heave kompenserande. Ja, för stora vattendjup Ja, för fiske, MIK-trålning och CTD 12 CTD och vattenhämtning Ja, CTD för ljudhastighet. Ja, bör ha CTD-rosett 4 m vajer Ja Ja Ja 13 ROV Ja, UV-kamera. Möjlighet till är fördel. Ja, kan förekomma i visa Ja Ja forskningssamarbeten. 14 Coring Ja, se övrigt. Ja, enligt 1. Piston coring Nej 15 Sedimentprovtagning 3-5 st per år. Vibrohammar- Van Veen huggare. Grovsållning 12 m kolvlod. Ja och kolvlod. sediment. 1 m kolvlod. (f) 16 Moonpool Fördel vid sedimentprovtagning. Fördel om finns Nej 17 Plattform 2 m, utfällbar i sida. 2 m, utfällbar i sida Ja, utkiksplattform (k) 18 Laboratorier Datalab med 4 arbetsstat. ITsäkerhet Minst 25 m2 Kem/Bio-lab Ett flertal olika Lab med rinnande sjövatten Ett flertal, inkl. renluftslab. Ja iom bottenkart. (kvalitet) 19 Våtlab Våtlab för sedimentarbete. Provtagningsrum 1 m2, saltvatten Sedimentprovtagning? m2 (container) Ja Ja Ja Ja 2 Torrlab Fördel om torrlab med fast sedimentröntgen och gammaspektrometer. (c) Minst 25 m2, Kem/Bio/Isotop-lab, UPS-enheter, sötvatten, tryckluft Ja Ja Ja 21 Containerplats Nej Ja, 2 x 2 ft. Ja, 1 och evt. 2-fots Ja, med el, data och vatten 1 tal Nej 22 Kyl- och frysrum Ja, skåp och rum. Ja Ja Ja Ja 23 Dynamisk positionering Ja, även kurshållning. Stor Ja Ja Ja, DP1 DP-1 nogrannhet position, +-2 m, vid lodprov. (d) 24 Bullerkrav Enligt arbetsmiljökrav. Silent-R och ICES crr 29 ICES crr Ekolod Se övrigt. Multibeam, Penetrerande sedim ekol. (e) 26 Side scan sonar Ja, Benthos SIS 1624 m 7 m vinsch och log samt Benthos SIS1624 från arbetsbåt. (f) Multibeam motsv. 24 (e), UVpos, ADCP, Sub-bottom profiler Ja Ja Möjlighet till skall finnas

10 Sammanställning av externa intressenters krav på nytt forskning- och undersökningsfartyg SGU Övrigt (*) 27.1 Arbetsbåt med arbetsdäck, kran och vinsch, för grunda vatten.(g) UmU SU-Utsjöområden, icke regelbunden och regelbunden verksamhet. Däcksbåt, 4 pers., 2 kn. Havsvattenintag. Delvis behov av större förmåga att bryta is. GU Universitet med verksamhet i Polarområden Generella synpunkter från HAV Högre isklass av vikt. CTD-lab med verkstad Stor flexibilitet är fördel 27.2 Seismik med 1 cui sleevegun. (f) 4 x 2 bädd hytter. Bogsering av mätutr. t.ex. sonar, seismiksändare med tillhörande streamer kanals linjehydofon m datalog. (F) 27.4 Applied Acoustics AA 2 boomer med en-kanals hydrofon för seismikmätning från arbetsbåt. (f) Fasta uttag för provtagningsmaster. Akustiklab Möjlighet till att ta containerbaserade lab/utrustning Arbetsdäck midskepps. Apparatrum för olika utr. Permanenta renluftrum. Bra kyl- och frysutrymmen Bästa miljöteknik map motorer. Termosalinograf, i komb. m Ferrybox. Dynamisk positionering Termostaterade försöksrum 27.5 Sedimentekolod 3.5/7kHz EDOWestern HiPac m datalog. (f) Krängningsdämpning fördel. Väderstation. Utrymme för provtagera och reservdelar viktigt Dragskåp/utsug i fasta laboratorier Sedimentekolod GeoAcoustics GeoPuls m datalog från arbetsbåt. Evt. Kongsberg TOPAS PS 12. (f) 27.7 Multibeamekolod Kongsberg EM 24, skrovmonterat. (e ) Koppling mellan CTD-dator och fartygets navigationssystem. Väderstation med kontinuerlig loggning Swathsonar GeoAcoustics GeoSwath m datalogg. (f) Brandslang med havsvatten på arbetsdäck, för djurplankton Tung gripskopa. (f) Ordnad mathållning för akademisk personal Lätt gripskopa. (f) Installerd inkubator för växtplanktonproduktion. (f) Installerad kylcentrifug för Gravitationslod. (f) mikrorör. (f) Boxcorer, 7 cm. (f) Installerad autoanalysator för närsalter. (f) Boxcorer, 3 cm. (f) Temperaturkontrollerat lab/container, +-.1 gr Ekmanhämtare (f) Vattenprovare(rosett) med ljusmätare och flourmeter. (f) Geminicorer (f) Kolvlod, 6 m. (f) Vibrohammarlod, 6 meter. (f) Bottenkartering/fotografering med sonarvinsch/kabel (7 m). (f) Dest.vattenanläggning i lab. Avlopp i lab för sediment. Formalinhantering. Uppsikt brygga-provtagning. Skeppsbåt 7m m. vinsch. Provtagning midskepps. Multicorer och boxcorer, upp till 8 kg. (f) Plats för 1-fotscontainer med kompressorer för seismikutrustning. Bra möjlighet för sedimentprovtagning med Multipel corer och för standardredskap. Bra hantering och förvaring av sedimentprover (spolning, sållning, lyft av prover) Fartyget bör utstråla lite buller i havet. ROV-hantering för bentiska undersökningar Fartyget bör kunna hantera tung, skrymmande, utrustning, t.ex. CPT Neptune 5, l 2.2, b 2.2, h 2.2 m, vikt 4.5 ton God kapacitet för elförsörjning av utrustning. Uppgifter hämtade från 'Utredning kring behov och effektivt nyttjande av forsknings- och undersökningsfartyg' (N212/4497/TE), Sjöfartsverket, , 'Behovsanalys av Sveriges fartygsresurser för forsknings- och undersäkningsverksamhet' Magnus Wikander, FKAB Marine Design, , RevD

11 Sammanställning av externa intressenters krav på nytt forskning- och undersökningsfartyg Kommentarer till hur nytt forskningsfartyg kan eller inte kan anpassas till övriga intressenters krav. (*) Angivande av SGU:s provutrustning gällde vid rapporteringstillfället. Dessa varierar. Av vikt är förmåga att hantera och installera olika typer av utrustning. (a) Nytt forskningsfartyg är större än det GU anger som maximalt acceptabla m.a.a hemmahamn (b) 25 st. passagerare enligt SU kan mötas med extra livflottar, men inte för mer permanent vistelse ombord. (c ) Fartyget kommer inte att permanent utrustas för SGU:s behov om sedimentröntgen och gammaspektrometer. (d) SGU:s krav på positionsnogrannhet kan mötas av nytt forskningsfartyg, men inte i väder med större vind och vågor. (e) Nytt forskningsfartg är planerat för multibeamekolod(ms7) men inte för bathymetri. Ytterligare transducers kan dock placeras i sänkköl. (f) Nytt forskningsfartyg är inte planerat att förses med utrustningen, men sådan kan förmodligen hanteras för uppgiften förutsatt att brukaren har dessa. (g) Arbetsbåt med kran och vinsch större än dem för nytt forskningsfartyg. Särskild båt kan dock tas med tillfälligt på däck. (h) Nytt forskningsfartyg hanterar ej polaris. Kan dock verka vid polarområdens gränser. (i) För den längre resan och längre tiden måste fartyget bunkras(mat och bränsle) under operationen. (j) GU har vid tillfällen behov av fler forskarförläggningsplatser än angivna 13 för nytt fartyg. (k) En väderskyddad utkiksplats, ofta högt ovan brygga

12 Bilaga till rapport RE A Bilaga 3. Generalarrangemang Nytt fartyg (Stående A3)

13

14 Bilaga till rapport RE A Bilaga 4. Outline description of a new 63 m Research vessel for SLU and SMHI (Skriven på engelska)

15 1 (23) Uppgjord (även faktaansv. om annan) Prepared (also subject resp. if other) Titel Title Dok Nr. Doc No Staffan Sjöling AA D Dokumentansvarig / Godkänd Document responsible / Approved Filnamn Filename Datum Date Rev STS Outline_63m_RV:SLU_SMHI_v Outline description of a new 63 m Research vessel for SLU and SMHI 1 Introduction This document describes the planned research vessel for SLU and SMHI. The document is a description of the intended use of the vessel and a presentation and interpretation of the requirements set by SLU and SMHI. The document is intended to be the system description of the vessel, the vessels operation and the tasks to be performed on board. The document is also intended to be a common platform between the buyer and a ship yard, or a designer, for further development of the vessel. Figures and data mentioned in the document are not set; they will be subject to further discussion and further development. The same is valid for systems and functions described. The document describes a number of items, systems, equipment and undertakings. Not all are described. Systems, equipment and undertakings not mentioned but essential for the vessels operation, are expected to be provided and will be fitted/conducted in a workmanlike manner on the final vessel. 2 Background A concept design of the new research vessel has been performed by SSPA. The purpose of this concept design has been to study how the customer s requirement can be met and what size and performance of the vessel can be expected. Another main task has been to estimate the cost of the new research vessel. The concept design has covered studies and estimations on a number of the different parts of a traditional ship design. Not all have been studied. This implies that figures and data probably will change during remaining design. The preliminary main particulars of the vessel are about: Length overall Length in waterline Breath overall Draught at design load Depth to main deck 63 m 63 m 15 m 4.7 m 8. m Service speed abt. 12 knots Cruising range abt. 4 nm Gross tonnage abt. 32 Ice class 1B Endurance 16 days Accommodations 13 crew 13 (23) scientists The vessel is planned, and will be fitted with equipment, for carrying out research and surveys primarily within the fisheries and environmental research areas. The scientific research tasks required by the buyer at AA D Outline_63m_RV SLU_SMHI

16 Sid. nr. Page No. 2 (23) this date are well defined. Except for carrying out research and surveys for SLU and SMHI the vessel will also be a flexible platform for for carrying out other research and survey tasks, for clients other than SLU and SMHI. This will be accomplished by large and flexible laboratories, available space on deck for carrying research containers and to some extent with flexible deck equipment. The majority of the equipment and laboratories mentioned in this document have been included due to the buyer s requirements; some are planned for adoptable research activities. The vessel will also provide for scientific equipment and survey methods not known today, but likely to come in the future. The vessel with its laboratories, deck spaces, stores and rooms will be designed with margins for future growth of space and weight. 3 General requirements 3.1 Speed The vessel will be able to do 12 knots as service speed with 85 % of maximum continuous power. The vessel will also be able to perform towing of bottom and pelagic trawls at 3-4 knots for longer period of times. The vessel should be capable of towing larger trawls than mentioned in 4.9, pelagic trawls at the speed of 6 knots. 3.2 Cruising range, endurance The cruising range of the vessel will be 4 nm. The vessel will be designed, with stores and bunkers, for an endurance of 16 days without replenishment or bunkering. 3.3 Operational profile The vessel will be operated in the Baltic Sea, Skagerrak, Kattegat and the Northern Sea. The vessel will be able to perform its intended tasks all year round. The vessel will be designed with the aim of a maximum need of docking, for maintenance and service, for a period of 21 days per 24 month period. The expected life time of the vessel is at least 3 years. SLU and SMHI: s intended use of the vessel will require the following operational profile: Transit speed 1-12 knots - 65 % of operational time Trawling 3-4 knots - 2 % of operational time Dynamic positioning/manoeuvring - 15 % of operational time The vessels energy consumption during normal operation will be given special attention. Propulsion machinery (diesel engines, generators and electric propulsion engines) will be selected in order to minimize fuel consumption during typical operation profile. The vessel will be capable of making 5 knots in.2 m of solid ice. This is equivalent to Swedish-Finnish ice class 1B. The vessel will be capable of breaking of heavier ice, up to.6 m, at lower speeds. Attention will be given to avoid ice accretion on decks where scientific work will be executed. 3.4 Underwater radiated noise The vessel shall fulfil ICES Report 29 requirements on maximum allowable underwater radiated noise. The requirements will be fulfilled at the speed of 11 knots and at 8 (TBD) knots. Special consideration has to be given to design of propeller, propeller arrangement, propulsion shaft arrangement, arrangement of propulsion motors, arrangements of generator sets etc. in order to comply with the ICES requirements. Special attention will be given to resilient mounting of generator sets and electric motors, flexible mounts of pumps, pipes, intakes, discharges, transformers and large rotating/vibrating components.

17 Sid. nr. Page No. 3 (23) The shipyard will be required to engage a noise expert, with experience of noise reduction on research vessels. The noise expert will instruct the shipyard in all phases during the design and construction of the vessel. Vibration and noise calculations will be utilized to minimize noise. The underwater radiated noise will be tested during SAT after completion of the vessel. The noise will be tested according to measurements procedures stated DNV, Rules for Ships Pt.6 Ch.24 or better (i.e. the proposed European URN measurement standard for shallow waters). Measurements will be made in the frequency interval of 1-45 Hz. Measurements will be made at the free running speed of 11 and 8 knots at a water depth larger than 1 m. 3.5 Sea keeping Special consideration will be given the vessel regarding sea keeping behaviour. In order to minimize ship motions and facilitate a good working environment for the scientific work the vessel will be equipped with a roll reduction system. The vessel is planned for a semi active roll reduction system, Hoppe or similar. The preliminary dimension of the roll reduction system is about 9-1 m3. Noise deriving from the roll reduction system will be minimized. Another purpose with the minimizing of the ship motions is to maximize the availability of the sampling of acoustic and oceanographic data. Operation of the CTD-carousel, with handling system, will be able to be made in wind speeds up to 25 m/s and wave heights up to Hs 5. m. Fishing will be able to be performed in wind speeds up to 21 m/s and wave heights up to Hs 4.5 m. Handling of the CTD-carousel will be made by a launch and recovery system, enabling water samples to be taken with a depth precision of +- 1 m. Sampling of acoustic data will be made with without distortion of data, blinding of transducers by air bubbles or exceeding sampling equipment s operational range, at speeds of 12 knots in winds of 8 m/s, 11 knots in 16 m/s and 6 knots in 21 m/s, waves at wind speeds typical for operating area. In order to obtain high quality in acoustic sampling, efforts to minimize bubble production and bubble sweep down along the underwater hull will be made. The hull shape, hull appendages and hull penetrations will be specially designed to avoid disturbance of hull/keel mounted sensors. The hull surface will be smooth and free of irregularities and all hull welds forward of the acoustic sampling equipment will be made smooth. 3.6 Manoeuvring and dynamic positioning The vessel will be fitted with dynamic positioning systems fulfilling the requirements of DNV DYNPOS-AUT, but without requirements on system redundancy. The vessel will be able to hold position, + - ca 3 m, in head and bow seas, in wind speeds up to 21 m/s. The vessel will be able to hold position, +- 1 m, in beam winds up to 15 m/s. The vessel will be able to berth and leave quay on its own, without assistance from tugs, in wind speeds up to 2 m/s. The vessel will be fitted with transverse tunnel thrusters fore and aft and with a retractable azimuth thruster in the fore. Force from main propeller and rudder may be taken into account for station keeping according to DYNPOS requirements. An acoustic underwater positioning and navigation unit might be required in order to meet dynamic positioning requirements. 3.7 General requirements Design and construction of the vessel shall be made by a well renowned European designer/yard with several earlier proven successful fish research vessel designs of ships that follows CRR 29.

18 Sid. nr. Page No. 4 (23) The vessel will be designed with a reserve for life time weight growth of ca TBD tons. When designing the arrangement of the vessel it shall be kept in mind that compartment and spaces shall provide for additional growth of scientific equipment and equipment handling. All systems and components on board the vessel will be of good marine quality. Systems and components will be chosen to fit their intended use and surrounding environment. Systems and components will be chosen with the aim of low need of maintenance. Systems and components will be chosen from suppliers where service and spare parts can be available in Sweden without delay. All design, workmanship, materiel and materials on the vessel shall be of highest European shipbuilding standard and well adapted to its purpose. 3.8 Statutory requirements, Classification rules, other standards The vessel will be operated with Swedish flag and comply with requirement for international voyages. The vessel will also comply with the rules and regulations of Transportstyrelsen, The Swedish Transportation Agency, STA. The vessels will be built under supervision of STA and the classification society. The vessel with all systems will be built according to DNV classification requirements with the notation: +1A1, SPS, E, Ice-B, DYNPOS-AUT, NAUT-AW, BWM-T, COMF-V(2)C(2), CLEAN DESIGN, Recyclable The buyer will be open for suggestions on alternative classification notations and rules of alternative classification societies. The following is an explanation to the class notation symbols: + - The vessel will be built under supervision of the classification society 1A1 - will be assigned to ships with hull, machinery, systems and equipment found to be in compliance with applicable rule requirements SPS - Ships carrying special personnel who are neither crew members nor passengers E- Instrumentation and automation installed to allow for unattended machinery space DYNPOS-AUT -Dynamic positioning system with an independent joystick system back-up and a position reference back-up. NAUT-AW -Requirements to bridge design, instrumentation, location of equipment and bridge procedures with extended requirements to bridge design and instrumentation BWM-T - Ballast water management system complying with the Ballast Water Convention, with ballast water treatment. COMF-V( )C( ) -Comfort class covering requirements for indoor climate and noise and vibration. CLEAN DESIGN -Requirements for controlling and limiting operational emissions and discharges with additional design requirements for protection against accidents. Recyclable -Inventory of Hazardous Materials addressing prohibited and restricted materials used, and quantifies and locates hazardous materials on board the ship. The vessel will be designed with an aim of low manning. Systems facilitating the crews work will be considered. The vessels shall be designed for unmanned machinery room. A crew of 13 has been aimed for in the planning stage of the vessel. The vessel will be built according to rules, regulations and other prescriptive standards from among others the following organizations and agencies: - IMO, International Maritime Organization - EC, the European parliament and the council of the European union

19 Sid. nr. Page No. 5 (23) - STA, Swedish Transport Agency - Sjöfartsverket, Swedish Maritime Administration - ISO, International Organization for Standardization - IEC, International Electrotechnical Commission - IACS, International Association of Classification Societies - ICES, The International Council for the Exploration of the Sea Rules and regulations of STA comprise most areas applicable for ships. These rules and regulations are to most extent based on international rules and regulations. Where the requirements differ to large extent from international requirements the ship yard will be made aware of this. Rules and regulations of Sjöfartsverket are ones not converted yet to STA rules. The vessel will especially be designed to follow the STA rule TSFS 214:12, this is the Swedish interpretation of IMO Res. MSC.266(84), Code of Safety for Special Purpose Ships, 28. The vessel will be built according to ISO 9 and ISO 14 standards. The Shipyard will be responsible for the vessels fulfilment of the rules and regulations. The Shipyard will be responsible for STA:s final acceptance of the vessel. The vessel will be designed to fulfil stability requirements of the SPS-code and according to the statutory requirements of STA. According to preliminary assumptions this will require a longitudinal subdivision into seven water tight compartments. The vessel will be designed with a double bottom. Compartments below tween deck will be enclosed by sliding water tight doors. Compartments on tween deck and above will be enclosed by hinged water tight doors. Stability during trawling and during crane operations will be specially considered according to suitable requirements. The vessel will be delivered with all the necessary certificates as required by STA, classification society and the buyer. 3.9 EMC/EMI In order to avoid reduced performance or disturbances of the vessels electronic apparatus all electric and electronic equipment has to be specially considered before installation. All electrical equipment, instruments, regulators, etc. should not be affected by induced current or radiation from other electrical or electronic equipment fitted onboard. Electric and electronic equipment that may cause conflicts has to be tested or has to be certified. Electric cables with emitting risk will be shielded and cables will be separated on cable trays/conduits according to their respective emitting class. Applicable standards for EMC and EMI will be: IEC6945, IEC/TR 62482, IEC Standard IEC 692 will apply to all electric installations on board. 3.1 Green ship The customer has strong demand on designing the ship with the aim of minimizing environmental impact. When alternative solutions, or choices of technology, are present the alternative with less impact on the environment will be chosen. The vessel will be equipped with power generating systems fully compliant with environmental regulations. The supplier will examine and present technologies leading to less discharge of pollution. The buyer will be given the choice of selecting alternative solutions. The vessel will be fitted with a ballast water treatment system. The ballast water system will be chemical free, based on UV and/or oxidation technology and comply with IMO and USCG limits. Waste heat recovery systems will be utilized where motivated.

20 Sid. nr. Page No. 6 (23) When moored, the vessel will be given the possibility of being completely powered from shore. The vessel will be fitted with an international electric shore connection. Means to lower energy when moored for longer periods, closing of ventilation and lowering of air temperature, will be provided. In order to minimize discharge of sewage the vessel will be fitted with a large black water tank. Sewage volumes will be minimized by use of a vacuum toilet system. A sewage treatment plant, like membrane bioreactor, will be fitted. The vessel will be fitted with a large garbage store forward of the provisions store. The store will be divided in two, one division chilled, one division with ambient temperature. Garbage will be able to be stored in different fractions. A garbage compressor will be fitted. For use on longer expeditions, the vessel will be fitted with an IMO-approved incinerator. The garbage store will also be used for storing garbage caught during trawling. Use of material and chemicals harmful to the environment will be minimized during construction of the vessel. Harmful materials and chemicals used when constructing will be documented as per statutory requirements. The vessel will be painted with a biocide-free anti-fouling paint according to international conventions Personnel on board, crew and scientists The vessel will be designed for accommodation of 13 scientists and, preliminarily, a crew of 13. The final size of the crew has not been decided upon yet. This will be made in consultation with the Swedish Transport Agency, when the design of the vessel has been further set. The preliminary distribution of the crew is: 1 Captain 2 Officers 1 Chief officer/engineer 1 1 st engineer 5 Able sea man 1 Chief cook 1 Mess man 1 System engineer/technician 13 Total A couple of the able seamen will be specialized in fishing. For some expeditions the number of seamen will be larger. Scientists and crew will be accommodated in single cabins with toilet. Messes, lounges and recreational spaces will be shared between crew and scientists. In the event of the need for extra accommodation 1 scientist cabins will be provided with 1 extra sleeping bunk of Pullman type. (23 scientist on board at most) Some expeditions will require more crew. During these operations double accommodation in cabins will be necessary for part of the crew. Living comfort and standard is of importance for the buyer. If the vessel is perceived as a good platform for scientific work and living standards on board are good, chartering the vessel to other scientific groups will be made easier for the owner. Scientists will be considered as special personnel according to the SPS-code. Special purpose personnel are persons who are not passengers or crew and are on board for the special work being carried out, the

21 Sid. nr. Page No. 7 (23) research activities. Special purpose personnel will be required to have passed a special training on the vessels safety system and handling of safety equipment, making them more familiar with the vessel compared to what a normal passenger would be. The vessel will be designed to carry TBD passengers without sleeping facilities, day passengers Ergonomics, work environment, standards The vessel will be designed with strict standards regarding work environment. Design of the entire vessel and specially working places for crew and scientists will be made in close cooperation with the buyer in order to avoid risks and physical strain during work. The work flow in the typical operation will be taken into consideration and the arrangement of the vessel adapted according to it. Working places will be designed for use by people of different height, weight and gender. Offices, laboratories, cabins and recreational spaces will be designed with the possibility to utilize day light, where applicable. Internal spaces will be designed with good illumination and in materials chosen by the buyer. 4 Research requirements 4.1 Research activities The vessel will be used by SLU and SMHI for environmental monitoring, marine research and scientific fishery surveys. The environmental monitoring carried out by SMHI aims to keep track of the hydrographic conditions in the seas around Sweden, and is carried out as part of the Swedish contribution to regional and international monitoring programmes. The main features monitored include eutrophication (excess nutrient load), oxygen conditions in the deep waters, algal blooms (including harmful algae), water exchange between the North Sea and the Baltic Sea, as well as long term changes in the hydrographic conditions (salinity, temperature, oxygen, nutrients, ph, alkalinity and others). For this purpose SMHI executes monthly surveys covering the Baltic proper, the Sound, the Kattegat and the Skagerrak, as well as an annual visit to the Bay of Bothnia. Water samples and algal samples are then collected throughout the whole water column using water samplers and plankton nets, and in addition probes are used to collect profiles of salinity and temperature. All data is stored by SMHI (as they are national data hosts for marine data), and are also reported internationally to ICES, HELCOM and OSPARCOM. The fish surveys carried out by the Swedish University of Agriculture (SLU) are part of the Swedish National Programme and aims to provide advice on fish resources. SLU conducts on a yearly basis the Swedish part of five internationally co-ordinated fish surveys in the North Sea and the Baltic. Biological data collected are fish catches and biomass, age of selected commercial species, maturity and recruitment. In addition data on water salinity, temperature and oxygen content are collected. Data are prepared at sea or at SLU, and analysed collectively in international working groups within the framework of our work in the International Council for the Exploration of the seas (ICES). All data is stored by SLU and yearly reported to ICES. Collection of fish and fisheries data are member states obligations according to the EU under the Common fisheries policy. The data collected are also used in the biological assessment of good environmental status according to the EU Marine Strategy framework directive. 4.2 General research requirements During design of the vessel all the arrangements for crew and scientist, and especially the laboratories will be designed in close cooperation with the buyer. Materials in the laboratory will be chosen as durable, easy to clean, sound dampening and in light colours. The ambient lighting in the laboratory will be good, suitable for scientific work. Windows at the ships side

22 Sid. nr. Page No. 8 (23) will be fitted where appropriate. The final layout of laboratories, equipment, placement, will be decided upon with the end users. To avoid contamination of samples take on the SB side of the vessel all discharges, from machinery, galley, fish lab, etc. will be made on the PS of the vessel. Fume hoods will be installed in the larvae lab, chemical lab and hydro lab. The fume hoods will be installed to handle formalin, chlorophyll and radioisotopes. Fume hoods and air handling units/discharge will be specially designed to handle these materials and to avoid contamination. Where constant discharge is required heat recovery from air outlet will be considered. Meta data collected from the ship sensors will be able to be continuously recorded and saved on a server. Meta data are, among others, weather data, water data, ship motion data. Meta data will be able to be observed and recorded at the work stations in all laboratories and at the scientific office. During fish surveys, at night, all exterior windows and portholes will be able to be covered. Covering of windows and portholes will be made with permanently fitted covers/blinds, bridge windows exempted. All exterior deck lights will be able to be switched off from one place. 4.3 Acoustic equipment The vessel will be fitted with the following acoustic sensors: Fish finding sonar SH9 (alt. SU9 *) Scientific echo sounder EK8 Scientific multi-beam sonar, MS7 ADCP 15kHz, RDI Ocean Surveyor There may be need for both fish finding sonar SH9 and SU9 The vessel will be prepared for being fitted with multi-beam echo sounder ME7 Scientific echo sounder EK8 will be fitted with transducers for 18, 38, 7, 12, 2 and 333 khz. A motion reference unit, (MRU) will be provided for compensation of sonar due to the vessels motion. The same MRU will also be utilized for the vessels DP- system. A synchronization unit will be fitted in order to avoid interference when running multi-beam sonar simultaneously with ADCP. Data information from the vessels navigating instruments and other sensors, like position, heading, motion, and sound velocity profile through the water column (from CTD) will be provided to sonar and echo sounders processors. Makers and models of equipment above are examples of equipment. Equipment from makers with similar capacity can be chosen. The performance and capacity of given equipment is the essential information. The sensors will be placed on two drop keels. One of the drop keels will be fitted primarily for sensors to be mounted in the future. For example; one position on the SB side drop keel shall be reserved for a second ADCP, size abt. 48 mm diam., for a 75 khz ADCP. A crane/arm will be fitted on the SB side forward of the superstructure, at ca 2 nd deck level. The crane will be used for towing a sonar fish, a towed body, fitted with sensors. Towing will be made with a winch fitted with 2 m data cable. The purpose of the sonar fish is to assess fish stock in the undisturbed waters on the side/below the vessel, when making speed. The towed body will be able to be launched and recovered from aft deck with the SB crane. This towed body has not been decided upon. The size and weight will be larger than for side scan sonar. The vessel will be fitted with fish catch sensor sonars. These are further described in Fishing.

23 Sid. nr. Page No. 9 (23) 4.4 Acoustic lab and computers An acoustic laboratory, at least 25 m2, will be arranged on SB side of the 2 nd deck. The acoustic laboratory will house all the acoustic monitoring work stations and processors. The laboratory will be arranged as an open, well lit, office like room. The acoustic laboratory will be arranged for eight work stations. Each work station will be fitted with 2 large work station screens, keyboards and ample space for writing work and documents. Work stations will be used long hours during operations and will be arranged with good working environment. The layout of the acoustic laboratory will be decided upon in later phases of the design work, in close collaboration with the buyer. The acoustic laboratory will be fitted with large office desks, for sea chart planning etc. The expedition leader will be stationed in the acoustic laboratory. For the convenience of the expedition leaders frequent communication/interaction with the master the stairs between 2 nd deck and bridge deck will be placed on the SB side, close to the entrance to the acoustic laboratory. Adjacent to the acoustic laboratory a server room will be arranged. The server room will house all scientific servers, processors and ships own servers. Computer units will be arranged in 19-inch rack units. Room for maintenance and cable rerouting will be provided. Entrance to the server room will be from the acoustic laboratory. The server room will be separately cooled. A window will be arranged in the bulkhead to the acoustic laboratory. Acoustic computer units will be placed allowing their front side to be observed from the acoustic laboratory. UPS-units will be fitted serving essential scientific equipment, number and size TBD. 4.5 Wet lab and CTD-garage A wet lab, or CTD-garage, with survey and sampling equipment will be arranged on the SB side of the vessel, abt #43-5. The wet lab will be fitted with a large port in the ship side. Sampling and measuring of sea water will be made with a water sampling rosettes equipped with a CTD. The water sampling rosette will have 24 pcs of 2.5 litre water samplings bottles with automatic release. The water sampling rosette will be operated from the CTD-garage with a winch and an L-type launch and recovery crane/arm. The CTD-winch will be a heave compensated winch and will have the capacity of 15 m wire with data-cable. CTD-measurements will be made with heave/heel compensation with the accuracy of +-1 m in the measuring depth position. The water sampling rosette will be launched through a port in the SB side of the vessel. The door will fold out/up. The lower part of the port, or a separate detachable barrier, will act as fall protection when the port is open. The port might be of a roll up type. The water sampling rosette will be able to be operated from the garage/hangar by one scientist. When operating the water sampling rosette sampling data will be displayed on large screens in the garage. The water samples from the sampling rosette will be emptied with the rosette secured/lashed on a raised platform on the deck of the wet lab. Holders for the water sampling bottles will be arranged on one of the bulkheads in the wet lab. A workbench with a sink will be fitted below the holders. The launch and recovery crane/arm will also handle sample taking with the hydrographic winch. A hydrographic winch will also be fitted in the wet lab. The hydrographic winch will be fitted with 15 m of 1 mm standard wire. The winch will be used for plankton and algae net sampling and other oceanographic surveys. The wet lab will be fitted with durable deck covering and with drains. The wet lab will also serve as an area for unloading and loading of provisions and equipment when in harbour. A small space for dressing and storing of work clothes will be arranged on the PS side of wet lab.

24 Sid. nr. Page No. 1 (23) 4.6 Dry laboratories A chemical lab will be arranged on the SB side at abt. # A dry lab will be arranged on the SB side at abt. # A hydro lab will be arranged on the SB side at abt. #5-58. The laboratories will be fitted with a large number of power outlets and LAN connectors. The dry laboratories will be fitted with work benches, shelves, drawers and cupboards for storage of equipment. Materials in the dry laboratories will be chosen as durable, easy to clean, sound dampening and in light colours. The ambient lighting in the laboratory will be good, suitable for scientific work. Windows at the ships side will be fitted where appropriate. The chemical lab be used for chemical isotope work and will be fitted with a fume hood. A fold out scientific platform will be fitted on the SB ship side, at ca #52. The platform will be used for working with hydrographic sampling equipment at a level of at least 5 m above the water level, free from ship side and in undisturbed waters. The platform will be stowed flush to the ship side when not in use. In lowered position the platform will provide a safe work platform with railing. Access to the platform will be via a weather tight door with a window from the forward hydrographic laboratory. Windows on bulkheads in the SB laboratories, #29-#58, will be fitted, for safety/checking purpose when only a few scientists are working. Permanent gas pipes will be drawn from the gas bottle store on aft deck to outlets in the dry laboratories. Gases will be CO 2 and helium. UPS-units will be fitted serving essential scientific equipment, number and size TBD. 4.7 Weather station and ferry box The vessel will be fitted with a weather station on the navigating bridge top. The weather station will be placed on a location with undisturbed wind and where accessible for service. The weather station will be SMHI-GFE. The ship yard will be responsible for the installation of the weather station. SMHI will specify details on connections for the weather station. Parameters like air temperature, air humidity, air pressure, wind speed and direction, visibility, sunshine duration and net solar radiation will continuously be measured. Measured data will be able to be fed to other scientific data systems and be logged in a separate data logger. The vessel will be fitted with a dedicated laboratory for a Ferry box above the tank top deck. The Ferry box will continuously take measurements from the sea. The sea water inlet will be at abt. 1/2 draught. Water inlet, outlet and other piping will be provided to the ferry box lab. The Ferry box itself is a SMHI-GFE. Small water samples will be taken at intervals. The water samples will be collected in two small cabinets, size about 1/2 of a standard refrigerator. The ferry box lab will be equipped with working desks, power outlets and LAN-connectors, a sink with drain and a tap for fresh water. Weather data collected with ferry box and weather station will be able to be linked directly to internet via the VSAT. 4.8 Offices A backup server room will be arranged on tween deck. The backup room will provide space for a TBD number of 19-inch rack mounted servers. The server room will be provided with chilled ventilation. 4.9 Fishing Fishing will be made with pelagic and bottom trawls. A smaller MIK net trawl, for catching fish larvae, will also be used.

25 Sid. nr. Page No. 11 (23) The trawls used on the vessel will be: Name Type Area Meshes circum. Mesh size (mm) TV3 Bottom trawl Östersjön /BITS /3/77 GOV Bottom trawl Västerhavet /IBTS /3/7 Fotö Floating/Pelagic trawl Östersjön /BIAS /3/85 Height/width/length (m) Two split drum trawl winches with the pulling capacity of 2 tons will be fitted in separate compartments on tween deck, at frame ca #1. The winches will have the capacity of 2 m 24 mm trawl wire. The trawling wire will be led over the stern through blocks in the trawl towers. Hauling speed of the winches will be adjustable. The winches will be fitted with spooling device, brake, safety release, meter- and tension measuring device. The two trawl winches will be monitored over the CCTV-system. An 8 ton A-frame will be fitted between the two trawl towers at the stern. Two cranes will be fitted on the trawl towers. For further detail on A-frame and cranes, see A 2 ton double net drum will be fitted at the aft end of 1 st deck. The net drums will be fitted with separate electric motors and brakes. The vessel will be fitted with two sets of trawl doors suitable for the different types of trawls. Trawl doors will be able to be rigged with the ships cranes and be able to be lashed and stowed at the sides of the trawling towers. Trawl doors will also be able to be temporarily stowed/lashed at the aft end of the trawl towers. Wear protection of the transom and other parts of the hull that may be exposed to wear from fishing gear will be fitted. A 1 ton Gilson winch will be fitted on 1 st deck. The Gilson winch will be fitted with 1 m synthetic rope. The Gilson winch will be used to empty the trawl in a deck mounted hopper over a fixed gallows. The fish catch will be led from the bottom of the hopper into the fish laboratory on a conveyor. The trawl will be monitored with trawl sonar sensors. The sensors will monitor trawl depth, width, net geometry etc. Monitoring of the trawl will be transmitted via acoustic link to the ship, with transducers placed on the drop keel or the rudder dome. A trawl station will be fitted at the aft of the bride. Trawling will be operated from this position. The station will be fitted with a chair and consoles with all equipment for manoeuvring and monitoring the fishing gear and scientific echo sounders. Trawl drums, A-frame and the trawl deck will be visible from sitting position at the trawl station. A local trawl handling station with possibility of operating winches and net drum will be fitted on trawl deck, on a central position with visibility over all fishing gear. A general purpose winch with 2 m of 1 mm wire will be fitted at the aft end of 1 st deck. The general purpose winch will among other be used for the MIK net trawl. The MIK net trawl, 2 meter diameter and ca 13 m length, will be launched over the stern via a block on the A-frame. The trawls will be stowed on the two net drums on main deck. Space and securing device for two trawl crates, L 3, B 2, H 2 m, will be provided on the port side of main deck. Additional storage of trawls, fishing gear and other equipment will be possible in the under deck store on tween deck. Access to the fish gear store from main deck will be provided through a hydraulically operated hatch. The opening between the railings on the transom will be able to be closed with a hydraulically operated gate or barrier. This will serve as a fall protection when the vessel is not operating trawls or other towed gear. A fisher man mess will be provided on aft deck for as weather protected space for the crew during fishing. Fishing gear will be of galvanized or stainless steel.

26 Sid. nr. Page No. 12 (23) 4.1 Fish lab and freezer A ca 8 m2 fish lab will be arranged on the PS of the main deck, ca # The fish catch will be led on a conveyor belt from the hopper on deck into the fish lab through a hatch/door in the aft bulkhead. The first station in the fish lab will be a 2 m 3 fish bin. The fish bin will be fitted with a scale capable of weighing the whole catch. The fish will be led from the bin to the second station, two sorting conveyor belts. Work room for four scientists, sorting the catch by size, will be arranged at each side of the ca 3.5 m long sorting belts. The sorted fish will be collected in trays in the space between the sorting belts. Racks for storing the sorting trays, will be arranged along the longitudinal bulkheads. The third station in the fish lab will be two work benches, one for fish species decision and leading of the scientific work in the laboratory, the other station for sorting of mixed species. The last station will be two work benches for measuring and weighing. Weighing scales will be arranged at each sorting belt, at the sorting station, at each measuring station and at the fish discharges. One long work bench, > 4 m, with sinks with fresh and sea water will be arranged at the PS of the fish lab. Two fish discharge chutes, one at the end of the sorting belts and one at the measuring station, will be arranged. The chutes will be fitted with closing appliances and can be combined under deck to a common discharge through the shell plating. The fish lab will be fitted with a small ice nugget machine, capacity ca.5 t/day. The fish lab will be arranged with good illumination, large windows and good sound dampening. Several power outlets, computer desks, LAN-outlets, work benches, water sinks, cupboard and drawers for equipment will be arranged. The whole fish lab will be arranged facilitating frequent cleaning, with fixed water hoses, pressure-wash and with large floor drains. Desks, storing racks and conveyor belts will be easy to clean. A 1 m2 fish larvae/wet lab will be arranged on the SB side of main deck, #24-#29. The fish larvae lab will be equipped with a working desk for two scientists, a fume hood, sinks with fresh and sea water. All windows in the fish larvae laboratory will be able to be covered with blinds when performing chlorophyll analyses. Fish will be able to be stored in one small cold store ca 4 m 2 and one freezer 6 m 2 on the tween deck. The cold store and freezer will be fitted with a number of racks adapted to the buyer s standard fish storing trays. The temperature of the cold store and freezer will be adjustable. A small elevator, for transport of fish in trays from main deck to tween deck will be arranged. A changing room for scientists working in the fish lab will be arranged adjacent to the fish lab. The changing room will be fitted with storing cabinets for fish lab clothes, drying racks and a wash basin Scientific deck equipment facilities The vessel will be equipped with an undulating remotely operated towed vehicle (ROTV), ScanFish Rocio (1.8 x.9 m, 75 kg) or similar, capable of carrying a CTD. The ROTV will be capable of measuring in the depth range of -4 m at ship speeds of 3-8 knots. The ROTV will be towed over the stern/a-frame by a winch with data cable. The aft deck will be provided with permanent deck mounted container securing devices, twist lock or similar, for four 2-foot containers and four 1-foot containers. As some research activity will be based in containers multiple outlets of sea water, fresh water, sewage, electricity and research LAN-net will be provided at containers position. A number of fixed bed plates for mounting of winches, adaptable foot print, on aft deck will be fitted. These will be intended for temporary scientific survey, to be decided upon during design of the vessel. The general purpose winch will be able to be used for different scientific purposes. Equipment like grabbers will be able to be handled over the vessels side with use of the SB deck crane.

27 Sid. nr. Page No. 13 (23) The SB aft deck crane and the A-frame will be used to handle buoys up to 8 tons from quay and from the water. Buoys and other equipment will be able to be stored and lashed on deck or in the store on tween deck. A number of fixed lashing points will be provided. 5 Ship systems 5.1 Hull 5.2 Hull structure The vessels hull will be constructed in steel of NV32 or better quality. Aluminium of marine grade may be considered for the superstructure above 2 nd deck. The vessel will designed to meet Swedish and Finnish requirements on ice operation in the Baltic region, ice class 1B. The ice performance will also allow for the vessel doing a continuous speed of 5 knots in.2 m of solid ice. If the ice requirements results in excessive increment of propulsion power, related to power for 12 knots service speed, the customer will consider lower power limits. The vessels structure will be designed taking vibration and radiated noise into special consideration. 5.3 Hull design The vessels hull will be designed with the priorities in the following order: 1. The hull will be designed in a way that it enables the vessel to fulfil the noise requirement. The shape the entire hull and especially the aft skeg will allow for efficient flow into the propellers. The hull will be free of irregularities and hull appendages like thruster openings will be designed to avoid turbulence as far as practical. 2. The hull will be designed to minimize air bubble sweep down. The shape of the stem, inclination of fore ship and bottom will provide for efficient avoidance of leading air bubbles to the ship mounted sensors. 3. The hull will be designed providing the best possible sea keeping performance. Large accelerations and large ship motions will be avoided in the seas expected during the vessels operation. The hull form will also provide for position holding and manoeuvring with the sampling equipment launched. 4. The vessels resistance will be kept at a low level. In order to avoid any turbulent flow into the vessels sensors hull appendages will be designed to minimize this. Tunnel thruster openings will be designed correct, retractable thruster will be fitted with a covering plate, Sea chests will be avoided in front of sensors, hull surface will be made smooth without any protruding weld beams etc. 5.4 Model tests Model tests will be performed prior to the construction of the vessel. The scope of model testing will be at least: Resistance tests, for two draughts and a number of speeds Resistance test with measurement of additional drag of drop keel(s) for one speed Streamline test for one draught, with the addition of air bubble sweep down by means of tests with ink or similar Wake field measurement for one draught Self-propulsion test with stock propeller Open water test with the final propeller design Cavitation test, with the final propeller design

28 Sid. nr. Page No. 14 (23) Maneuvering test and Dynamic positioning tests Sea keeping test, for a number of different wave spectra 5.5 Hull appendages Two drop keels will be fitted to house the transducers for sonar, echo sounders and the ADCP. The drop keels will be fitted in a trunk in the centre line. The drop keels will have a depth allowing the sensors mounted on the underside, to be lowered to a level below the keel, free from swept down bubbles and free from turbulent flow, preliminary estimated to be abt m below keel. Preliminary dimension of the drop keels is estimated to be ca 3 m chord and a width of ca.93 m. The drop keels will be designed with a suitable profile with good flow and low drag. Access to the drop keel trunk will be provided via a hatch/door from tween deck level. An air conditioned compartment for transceivers and power cabinets for the echo sounders and sonar will be arranged aft of the drop keel trunk at tween deck level. The drop keels will be mounted in a guide frame providing hoisting of the drop keels with a winch, up to a level making the underside of the keels accessible above the water level. Drop keels will be secured in both lowered and retracted position. The omnidirectional sonar (SH9) will be fitted in the vessels fore ship, ca #78. The sonar will be fitted in a water tight trunk. The sonars transceiver will be fitted close to the sonar at tween deck level. A hydraulically driven port will be fitted at the hull side in the CTD-garage. The door will be able to fold up with an open height of 4.5 meters. The breadth of the port will be the same as of the CTD-garage. A barrier will be able to be mounted as fall protection when working in the CTD-garage. The lower part of the port may also be utilized as fall protection. 5.6 Materials Stainless steel pipes will be fitted on pipe systems on deck exposed to sea water. The buyer will be consulted regarding choice of materials and colour schemes during construction of the vessel. 5.7 Painting, deck covering, marking, signs The vessel will be painted with a paint system from a well-recognized manufacturer. The paint manufacturer s recommendations on preparations of surfaces, types and layers of paint and paint film thicknesses will be followed. The trawl deck will be covered with durable wooden planks, thickness abt. 7 mm. Planks will be able to be replaced when worn out. Exterior and interior deck will be painted or covered in non-slip coatings. Laboratory decks will be covered with durable deck coverings. The coverings will facilitate easy and frequent cleaning. All laboratories will be fitted with floor drains. Decks in the fish laboratory and in the galley will be fitted with large drains that do not clog. The acoustic laboratory, server room and the navigating bridge will be fitted with raised floors for easy cable routing below. If necessary for noise reduction floating floors will be considered. The hull will be marked with draft marks and marks indicating sonar, thrusters and keels. Essential underwater equipment, intakes and discharges will be marked on deck. The vessel will be marked with name, port of registry, IMO-register number, freeboard and draught marks, operator s signs and a funnel mark. Warning signs, operational signs, orientation and safety signs will be placed according to applicable rules. Components, pipes and cables will be marked in a systematic way.

29 Sid. nr. Page No. 15 (23) The underwater hull, hull appendages and sea water carrying systems will be protected with cathode protection anodes. Careful placement of these will be made in order not to disturb the flow into the sensors. 5.8 Main propulsion system The aim for the concept vessel is to have a DC propulsion system. However AC motors can be considered if proven beneficial. A power distribution system has not been planned in the concept study. This will be designed in later phases of the design of the vessel. The vessel will be designed with a power generation and power distribution systems that best fits the intended operation and that leads to the best fuel economy with the aim of low maintenance. The type of distribution system, AC or DC, transforming and conversion of power will be selected fitting the intended use best. In the same way the number of generating sets and their respective capacity has not been decided upon. Preliminary estimates shows on a required propulsion power of about 16 kw and an additional 8 kw for the remaining power consumers. These figures will be subjected to review in later stages of design. The vessel will operate in Particularly Sensitive Sea Areas, PSSA:s, and in Emission Control Areas, ECA:s. Propulsion engines will be able to run on low sulphur marine gas oil, ultra-low sulphur marine gas oil and diesel oil Mk II. Propulsion engines should also be able to run on biodiesel. For all combustion engines installed on board, the IMO Tier III Emission Standards, including amendments of STA, will apply. A SCR will have to be fitted in order to comply with NOx requirements. Generating sets will be resiliently mounted on a heavy, rigid, common frame/raft. This frame will further be resiliently mounted to the vessels structure, double elastic suspension. Access to machinery and equipment for maintenance will be provided. All hot surfaces will be insulated in the engine rooms. Rotating machinery part will be fitted with protective covers. The exhaust system will be flexible suspended to the vessels steel structure. The exhaust system will be fitted with silencers and spark arrestors. 5.9 Exhaust emission reduction system A selective catalyst reduction (SCR) exhaust gas cleaning system will be installed if necessary to meet NOx requirement. The SCR system will use Urea as reducing agent. A ca 2 m 3 Urea tank will be arranged. A particulate oxidation catalyst (POC) exhaust cleaning system will be installed if necessary to meet requirements on particulate matter, PM. 5.1 Electrical propulsion engines The electric propulsion motor will be one fresh water cooled DC motor, alternatively two motors mounted in tandem. DC- motor is preliminary chosen due to low vibration and noise. A quiet and vibration free DCmotor, with skewed winding slots or similar, will be chosen. Resilient mounting of electric engine might be required in order to meet noise requirements. The electric motor will be able to rotate the propeller with adjustable shaft speed from full astern to full ahead. Preliminary top shaft speed is estimated to 185 rpm The electric motor will be supplied by rectifiers/inverters. Rectifiers will be placed in the propulsion engine compartment and will be cooled by fresh water. Electric propulsion motor/s powered with AC can be considered for the vessel. If the supplier can show on significant advantages (e.g. price or maintenance) and can prove that an AC-driven propulsion motor will meet ICES requirement on radiated noise, the buyer will consider this.

30 Sid. nr. Page No. 16 (23) 5.11 Propeller and propeller bearings The vessel will be propelled by one super silent fixed pitch propeller. The propeller will be designed with a balance of the noise requirement, speed requirement, operational profile with towing of trawls and dynamic positioning as parameters. The drag of a test trawl is estimated to be ca 5 ton in calm seas. The vessel will be designed to tow trawls with larger resistance, up to TBD ton. A five bladed fixed pitch propeller with a diameter of 3.3 metres has been used for the preliminary vessel concept. Service speed of 12 knots will be reached at abt. 14 rpm 5.12 Steering appendages, rudder tunnel- and retractable thruster The vessel will be fitted with a spade rudder with a flap. The size of the rudder and the design of the flap will enable the vessel to perform as per requirements in 3.6. The vessel will be fitted with electrically driven transverse tunnel thrusters fore and aft and an electrically driven retractable azimuth thruster in the fore. The retractable azimuth thruster will alone be capable of propelling the vessel at a speed of ca 5-6 knots. The retractable azimuth thruster will act as a backup propulsion system in case of failure on the main drive line. Thruster propellers will be designed for silent operation. Transverse tunnel thrusters will be placed as low as possible, minimizing the risk of the tunnel openings emerging above the water level in sea, and pumping air into the flow below the hull. Tunnel openings of transverse thrusters will be designed with special attention not causing turbulence in the inflow to the sensors. The retractable thruster will be covered with a cover/fairing plate when retracted Auxiliary ship systems An emergency generator will be fitted on 1 st deck. The emergency generator will be combined with an electric generator for harbour condition. The capacity of the generator will be chosen sufficient for emergency and normal harbour load, preliminary estimation 4 kw. Electrically driven deck equipment, like winches, windlass and port actuators etc., will be considered if maintenance, or noise, can be reduced. Separate hydraulic power packs, for deck equipment and cranes, or a common hydraulic power pack connecting a number of users via a common ring distribution system will be decided upon at design, taking maintenance needs into consideration. For the purpose of avoiding, as far as possible, contamination and other unintended influence of the Scientific Operations, overboard discharges such as discharges from drains, cooling systems, ballast system, fish lab etc., not be arranged on the starboard side of the ship. The vessel will be fitted with fixed fire detection and extinguishing systems. Water mist and/or inert gas will be used. Local fire protection and fire detection will be fitted at major engine, motors and systems Monitor and control systems An alarm, monitor and control system will be installed. The system will be capable of monitoring and controlling machinery and engines, all major systems and all auxiliary systems. The system will be able to monitor and control all water tight doors and monitor watertight hatches. The alarm, monitor and control system will be controlled from the navigating bridge and from the engine control room. Slave monitors, with alarm monitoring only, will be installed in chief engineers cabin and in the mess. Propulsion engines and electric engines will be operated via the monitoring and control system.

31 Sid. nr. Page No. 17 (23) Control of pumps and valves in the fuel oil-, ballast water-, fresh water and cooling water pipes will be made in the alarm, monitor and control system. The tanks will be equipped with a remote sounding system. Tank soundings will be read in the alarm, monitor and control system. Alarms for high level of bilge water will be installed in all water tight compartments. Separate monitor panels for the fire alarm system will be placed on the navigating bridge, the engine control room and on one central location on main deck Tanks and capacities The vessel will be arranged with tanks with the following capacities: Type of liquid Fuel oil 24 Drinking water 3 Grey water 8 Black water 8 Lubricating oil 5 Waste oil tank 5 Bilge water tank 5 Ballast tanks 22 Roll reduction tanks 1 Urea 2 Approx. tank capacity (m3) A drinking water generator, with UV-sterilizing, will be installed. The drinking water generator will have a capacity of ca 4.5 m 3 per day. The drinking water piping system will be designed with constant flow or similar to avoid bacteria build up. Tanks will be equipped with remote sounding devices. Tanks will also be equipped with manual sounding devices Cranage and lifting appliances A slewing knuckle boom crane will be fitted on the SB trawl tower. The capacity of the crane will be abt. 6 ton/1 m and 3 ton/14 m. The crane will be used for lifting the deck boat and heavy cargo/light containers. The crane will be able to be fitted with a power block for handling of trawls. One slewing foldable knuckle boom crane will be fitted on the PS trawl tower for handling of fish gear. The capacity of the crane will abt. 2 ton/6 m and 1 ton/1 m. One slewing foldable knuckle boom crane will be fitted on the 2 nd deck forward of the deck house for handling of cargo/supplies. The capacity of the crane will be abt. 1 ton/6 m and.5 ton/1 m. The crane will be fitted with winch with the capacity of 1 ton. All cranes will be chosen for operation at sea, equipped with both local and remote control.

32 Sid. nr. Page No. 18 (23) A hydraulically operated 8 ton SWL A-frame will be mounted at the transom. The A-frame will be able to be rotated + 45 deg. (reach ca m). Clear height between A-frame and deck will be at least 6 m. The A- frame will be fitted with sheaves and blocks for handling of fish gear and fishing and scientific equipment. A crane or arm for the towed fish will be fitted according to Heating- and ventilation systems A heat ventilation and air conditioning system (HVAC) on 1 st deck will provide the vessel with heat and fresh air. Heat and cooling media will be provided from boilers and a chilling plant in the main engine room. Cabins, offices and laboratori3es will be supplied with individually adjustable temperature and air exchange. Heat recovery from the vessels cooling water will be utilized if advantageous. Air intake to the HVAC will be placed with no risk of recirculating engine exhaust Galley and mess A galley will be fitted on the PS of main deck at ca # The galley will be fitted with range, frying table, ovens, freezers, refrigerators, dish washers etc. sufficient for preparing and serving meals for a total of 36 persons. The galley will be fitted as a practical galley, easy to manage by one chef. Cupboards, drawers working tables etc. will be made of durable, easy to clean, material. Provisions stores will be arranged forward of the galley on the vessels PS. A freezer of abt. 1 m 2, a dry provisions store of abt. 8 m 2 and a cold store of abt. 8 m 2 will be arranged. The provision stores will be fitted with shelves. A garbage store will be arranged according to 3.1. A mess room with the capacity of 24 seated persons will be arranged on the vessels PS abt. # The mess will be fitted with a buffet style serving, with food serving trolleys/cabinets and a central dish station Living quarters, recreational areas A day room/lounge will be fitted on 2 nd deck. The day room will be able to be divided in two smaller compartments. The day room will be fitted with sofas, sitting chairs, and tables and bookshelves. A small pantry with a serving desk and a cupboard for cutlery will be fitted in the day room. Television and music/video sets will be fitted in the day room. A sick bay will be arranged on main deck at ca # The sick bay will be fitted as an ordinary passenger/scientist cabin, with a bed and a shower/wc. The sick bay will however be fitted with more durable, easy to clean, materials and with better lighting. A cupboard for medical supplies will also be fitted in the room. A small gymnasium will be fitted on the SB-side of tween deck. The gymnasium will be fitted with two training bicycles, one treadmill and a home gym machine. Enforced ventilation in the gymnasium will be fitted. A sauna for 6 sitting people will be fitted on the SB side of tween deck. A changing room with clothing cabinets, 2 showers and a small relax section will be fitted adjacent to the sauna. On the PS of tween deck a laundry room and linen store will be fitted. The laundry room will be fitted with washing machines, tumble dryers, drying closet. The linen store will be fitted with a number of shelves for linen. An additional smaller laundry room intended for washing of work clothes will be arranged on SB side of main deck at ca # Navigation facilities The navigating bridge will house an E-shaped navigating station, an engine control station combined with communication station, and trawling control station at the aft.

33 Sid. nr. Page No. 19 (23) One manoeuvring/docking station will be placed at each bridge wing. The starboard side manoeuvring station will be fitted with an operator chair for longer periods of operation when handling of scientific equipment. The field of vision from the starboard side bridge wing station will be maximized for monitoring of operations from deck. The navigating bridge will be designed for efficient and safe navigation of the vessel. Each workstation will be fitted with the necessary equipment placed in a logical manner. The layout of the bridge will be decided upon in close cooperation with the end users. The stairs from 2 nd deck to bridge deck will be placed on the starboard side of the bridge, allowing the expedition leader, in the acoustic lab, easy access to the bridge. Working stations for ordinary office work will be fitted. A small pantry and a toilet will be arranged on the navigation bridge. The navigating bridge will be designed according to ISO-8468 Ships bridge Layout and Associated Equipment- Requirements and guidelines 5.21 Navigational equipment At least the following equipment will be fitted on the navigating bridge: One X-band radar with ARPA function One S-band radar with ARPA function An ECDIS sea chart system with AIS Auto pilot Dyn pos VDR LRIT BNWAS DGPS and DGPS compass Speed log Navigational echo sounder Bearing repeaters Gyro with a number of repeaters Sound reception system Fog horn 2 office workstations Navigational aids like binoculars, signal lamp, clocks, signal flags etc. will be delivered with the vessel. Wind and temperature sensors will be fitted Radio equipment The vessel will be fitted with radio equipment according to the rules and regulations. The following equipment will be provided: VHF radio(s) with DSC SART EPIRB GMDSS radio equipment for area A2 Navtex TETRA radio

34 Sid. nr. Page No. 2 (23) Cellular telephones A number of handheld VHF handsets A number of UHF handsets Each cabin will be fitted with a television set, LAN-connection for internet and the local ship LAN. An entertainment system (music, radio and video) will be provided in each cabin. The vessel will be fitted with satellite television reception Communication systems The vessel will be fitted with a public address system covering all of the ships interior and exterior spaces. Talk back systems will be fitted in all of the laboratories and in the ships common rooms. The vessel will be fitted with a satellite communication system (VSAT). The VSAT will be able to will be able to transceive telephone-, fax-, and data communication. The VSAT will have a capacity of TBD kbps and will have a complete coverage over the vessels area of operations. Backups of the collected acoustic data will be able to be sent over the VSAT to servers on land. Backups will be provided during time when communication cost is low and bandwidth is sufficient. A service agreement with a satellite communication provider will be arranged for on the completed vessel CCTV A CCTV-system will be installed on the vessel. The system will comprise abt. 2 cameras. The areas covered by the CCTV-system will be engine room, CTD-garage, laboratories, aft working deck, trawl winch rooms, forward mooring station, the gangway and the ship sides. Monitors for the CCTV-system will be installed at the conning station, at each bridge wing, in the engine control room, in fish lab and in the acoustic laboratory. Cameras covering the scientific work stations will be able to be monitored in the cabins. A camera connected to the CCTV-system will be mounted on one of the drop keels for monitoring of air bubbles below the hull Deck equipment The vessel will be equipped with two stockless anchors, windlass with warp ends and a capstan on the forecastle deck. The windlass will be able to be operated from the navigating bridge. The anchors will be recessed in the hull and the hawse pipes be provided with chain cleaning with sea water. Aft and forward mooring stations will be fitted with capstans, bollards and self-tension mooring winches. The vessel will be fitted with stores for mooring equipment, cargo handling equipment and other ship and scientific equipment. A gas bottle store for at least 6 5-litre gas bottles will be arranged on the PS of the aft deck. Gases carried will be CO 2, helium and acetylene. CO 2 and helium will be used in the hydrographic laboratory. Permanent piping, with outlets in the laboratory, in closed ducts with gas detection systems will be arranged. A gangway will be fitted on the SB side of 1 st deck. The gangway will be light weight, fitted on a turntable and capable of being stowed flush to the ship side. The gangway will be lifted by a boom or by the SB aft deck crane Ship boat The vessel will be equipped with a 6 m deck boat. The boat will be able to do 25 knots when carrying 4 persons. The deck boat will be used for transporting personnel, handling of scientific equipment and for access to shallow research waters.

35 Sid. nr. Page No. 21 (23) The boat will be launched from a heave compensated davit placed on the port side of 1 st deck. Deck crane can be an alternative for boat handling. Access to the deck boat, for loading and und unloading, will be provided Lifesaving appliances The vessel will be delivered with lifesaving appliances according to class and STA. Avoiding necessity of life boat will be strived for. The vessel will be fitted with lifesaving appliances for the intended number of crew and scientists. Temporarily fitted life rafts, when carrying passengers, will be accepted Miscellaneous equipment/fittings The vessel will be fitted with an intruder alarm. The intruder alarm will be connected to a mobile telephone SMS-switchboard. 6 Project commitment 6.1 Ship yard undertakings, design, calculations, model tests, classification, certification, STA, customer-support, design procedures During the design and construction of the vessel metric units and European standards will be used. The vessel will be delivered with spare parts covering one year s normal operation. To be further elaborated 6.2 Documentation, drawings, education All documentation, drawings, certificates, instructions, makers manuals, spare lists etc. will be delivered to buyer in both printed matter and in digital format. The ship yard will perform training for the buyers personnel. Training will be performed on board the completed vessel and on location in the Gothenburg region. Training will cover at least 7 full days for ca 15 students. To be further elaborated 6.3 Meetings To be elaborated 6.4 Design To be elaborated 6.5 FAT, HAT, SAT and delivery routines FAT, HAT and SAT procedures will be conducted as required by specification, classification society and STA. Protocols and records from FAT, HAT and SAT procedures will be delivered to the buyer. Testing and verification The completed vessel will be tested at sea. At least the following will be tested: Ship speed Manoeuvring and dynamic positioning Sea keeping Trawling at different speeds and with different trawls Handling of cranes and handling of scientific equipment,

36 Sid. nr. Page No. 22 (23) Inboard and underwater emitted noise To be elaborated Measuring procedures will be as per classification societies or IMO standard. 7 Comments on the preliminary concept This document describes a preliminary concept of the research vessel. During the work requirements have changed to some extent. Analyses and calculations of all areas and systems have not been able to be performed. Some parts and items have only been estimated or have roughly been set by comparisons to other vessels. During the work details and arrangements have come into new light, with the probable necessity of revising the arrangement. The weight of the vessel and its centre of gravity have not been calculated. No structural calculations have been performed. The vessels resistance has only been calculated on estimated data. The vessels stability and subdivision have only been roughly estimated. No calculations on electrical power requirements have been performed. These items have to be further determined in the following design phases. The preliminary hull has been formed with the vision/aim of low underwater radiated noise and low sweep down of air bubbles. The propulsion calculations however show on low power requirements. The hull lines might have to be altered made wider, in order to support the vessels stability. This can probably be made without large addition of propulsion power. Depending on the operational areas of the vessel and the ports to be visited the access arrangements, at the gangway, has to be revised. Due to ISPS-requirements access to the ship might have to be rearranged. 8 Acronyms and abbreviations The following is a compilation of acronyms and abbreviations used in this document. Abbreviation Denomination Swedish AC Alternating Current Växelström ADCP Acoustic doppler current profiler Akustisk doppler stöm mätare AIS Automatic identification system Automatiskt indentifikationssystem AP Aft perpendicular Akterlig perpendikel ARPA Automatic Radar Plotting Aid BNWAS Bridge navigational watch alarm system Larmsystem för vaktgående befäl på bryggan BOA Breath overall Bredd överallt CCTV Closed circuit Television Intern TV CL Centre line Centerlinje CTD Conductivity Temperature and Depth DC Direct Current Likström DGPS Differential Global Positioning System Differentierad GPS DNV Det Norske Veritas Det Norske Veritas DSC Digital Selective Calling EC European commission EU, Europeiska unionen ECDIS Electronic Chart Display and Information System Elektroniskt sjökorts- och informationssystem EMC Electro Magnetic Compability Elektromagnetisk kompabilitet

37 Sid. nr. Page No. 23 (23) EN European Norm Europanorm FAT Factory acceptance test Fabriksprov FP Forward perpendicular Förlig perpendikel GA General arrangement Generalarrangemang, Sammanställningsritning GFE Government furbished equipment Beställarens leverans GMDSS Global maritime distress and safety system Radiosystem för nödsignalering från fartyg HAT Harbour acceptance test Kajprov HVAC Heating, Ventilating, Air conditioning Värme, ventilation och Air condition IACS ICES IEC International Association of Classification Societies International Council for the Exploration of the Sea, International Electro technical Commission Internationell organisation för klassningssällskap IMO International Maritime Organization Internationella maritima organisationen ISO International Organization for Standardization Internationella standardiseringsorganisationen LOA Length overall Längd överallt LRIT Long-Range Identification and Tracking Långväga identifiering och spårning MIK Midwater Ring Net, small trawl MCR Maximum Continuous Rating Maximal kontinuerlig effekt MK Environmental Class Miljöklass PA Public Address Utropssystem POC particulate oxidation catalyst Partikel katalysator PS Portside Babord RPM Revolutions per minute Varv per minut SART Search and Rescue Transponder Radiosystem för nödräddning SAT Sea acceptance test Sjöprov SB Starboard, side of vessel Styrbord SCR Selective Catalyst Reduction Katalysator SJÖFS Rule from national Swedish Maritime administration Sjöfartsverkets författningssamling SLU Swedish University of Agricultural Sciences Sveriges lantbruksuniversitet SMHI STA TBD Swedish Meteorological and Hydrological Institute Swedish Transport Agency, National Maritime Authority Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Transportstyrelsen To be decided upon, later in the design phase. Att bestämma vid senare tillfälle TETRA Terrestrial trunked radio TSFS Rule from Swedish Transport Agency Transportstyrelsens författningssamling UREA Nitrogen-containing substance Kvävehaltig kemisk förening VDR Voyage Data Recorder Färdskrivare VHF Very high Frequency, Radio Högfrekvens, Radio

38 Bilaga till rapport RE A Bilaga 5. Generalarrangemang KBV1 (A1, skrivs ut i liggande A3)

39

40

41 Bilaga till rapport RE A Bilaga 6. Jämförelse fisklaboratorium KBV1 Nytt fartyg (Liggande A3)

42

43 Bilaga till rapport RE A Bilaga 7. Bullermätningar på KBV1 (infogas efter )

44 Källstyrka [db re 1 Pa 2 Report No.: RE A Author: Torbjörn Johansson MÄTNING OCH KRAVANALYS AV UTSTRÅLAT BULLER FRÅN KBV 1 Spektra (db re 1 Pa 2 + Kriterie AQUO DNV ICES Frekvens [Hz]

45 RAPPORT Kustbevakningen Box Karlskrona Datum: SSPA Rapport Nr.: RE A Projektledare: Torbjörn Johansson Referens: Pernilla Ståhle, Åke Dagnevik Författare: Torbjörn Johansson Mätning och kravanalys av utstrålat buller från KBV 1 SSPA Sweden AB SSPA Sweden AB Torbjörn Johansson Project Manager Ship Design Susanne Abrahamsson VD SSPA SWEDEN AB YOUR MARITIME SOLUTION PARTNER HUVUDKONTOR: Box Göteborg Sverige Tel: Fax: BESÖKSADRESS: Chalmers Tvärgata Göteborg Sverige REGIONKONTOR: Fiskargatan Stockholm Sverige Tel: Fax: INTERNET: ORG NR/VAT NO: SE

46 Sammanfattning SSPA erhöll i maj 214 uppdraget att mäta utstrålat buller i vattnet från Kustbevakningens fartyg KBV 1 samt att jämföra bullernivåerna med kravspecifikationen i ICES CRR 29. Mätningar utfördes i Gullmarn 17 och 18 juni 214. Mätningar och analys har genomförts enligt föreslagen internationell standard från det EU-finansierade forskningsprojektet AQUO. Dessa uppfyller också DNVs standard för mätning, analys och rapportering av utstrålat buller från fartyg. Spektra av utstrålat buller vid normal drift i 11 och 8 knop, uppskattade enligt AQUO och DNV standarder, samt ett urval av delresultaten presenteras i denna rapport. Spektra jämförs med kravspecifikationen och vi associerar bullerkällor och komponenter i bullerspektret baserat på kända källkaraktäristika. Resultaten visar att KBV 1 inte klarar kraven i ICES CRR 29. I 11 knops fart ligger nivåerna över kraven i alla frekvensband från 1 till 5 Hz. (Dessa frekvensband är tredjedels oktavband enligt AQUO och DNV standarder.) I nio frekvensband ligger nivåerna mer än 1 db över kraven. De utstrålade nivåerna i 8 knops fart är lägre, men inte tillräckligt låga för att uppfylla kraven. Här ligger nivåerna minst 1 db över kraven i fyra frekvensband. Association av komponenter i bullret med källor visade sig svårare än beräknat. Vibrationsmätningar ombord KBV 1 skulle väsentligt underlätta detta. Dessa mätningar kan göras relativt enkla med hjälp av en handhållen mätdatainsamlare. Sammantaget drar vi dock slutsatsen att det inte räcker att åtgärda eller byta ut ett delsystem eller en komponent för att få KBV 1 att klara ICES-kraven. Kavitationen måste minskas, vilket pekar på propellern och dysan. Den övre växeln måste ljuddämpas. Det finns också flera andra komponenter som måste åtgärdas. Vi skriver flera eftersom det rör sig om två olika kategorier av källor; en kategori av källor vars buller är oberoende av propellervarvtalet, t ex generatorer, pumpar och annan maskinell utrustning, och en kategori vars buller ger toner med frekvens proportionell mot propellervarvtalet. Den sistnämnda kategorin torde innefatta utrustning i eller i anslutning till systemet elmotor framdrivning. SSPA SWEDEN AB YOUR MARITIME SOLUTION PARTNER 2 (5) SSPA Rapport Nr: RE A

47 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Metod Mätplats Datainsamling Mätförfarande Analys och resultat Mätningar Aktiviteter Omgivning Kalibrering av utrustning Ljudutbredning Bakgrundsbuller Utstrålat buller Resultat Ljudutbredningsförluster Bakgrundsbuller Utstrålat buller kn kn Källstyrka i utstrålat buller Kravanalys kn Jämförelse med kravspecifikation Bullerkällor kn Jämförelse med kravspecifikation Bullerkällor Appendix Bakgrundsbuller Utstrålat buller Passage Passage SSPA SWEDEN AB YOUR MARITIME SOLUTION PARTNER 3 (5) SSPA Rapport Nr: RE A

48 6.2.6 Passage Passage Passage Passage Passage Passage Passage Passage Passage Passage Positionslogg från sändningen SSPA SWEDEN AB YOUR MARITIME SOLUTION PARTNER 4 (5) SSPA Rapport Nr: RE A

49 1 Inledning Detta uppdrag syftar till att utföra hydromekaniska mätningar för att uppskatta frekvensspektrum av utstrålat buller från KBV 1, omräknat till ett avstånd av 1 m, för jämförelse med maximala nivåer enligt kravspecifikation i ICES CRR-29. Bullret förväntas främst genereras av fartygets framdrivningssystem. Mätningarna sker enligt den i det EU-finansierade forskningsprojektet AQUO föreslagna mätstandarden för mätningar av utstrålat buller från fartyg. Denna är anpassad för mätningar på grunda vatten och för att ge resultat med låg osäkerhet. Standarden är baserad på och liknar ANSI-ASA S /Part1 & ISO/DPAS Den innehåller tre nivåer ( grades ) A för största noggrannhet, B för jämförelse med kravkurvor och C med låg noggrannhet. Dessa mätningar uppfyller minst grade B. Denna standard är noggrannare än DNV-standarden och mätningar enligt den uppfyller DNV-standarden tillfullo. Spektra av utstrålat buller i varje driftsförhållande, uppskattat enligt ovan, samt ett urval av delresultaten presenteras i denna rapport. Här ingår jämförelse med kravspecifikationen och kommentarer kring resultatet av denna jämförelse, association av bullerkällor och komponenter i bullerspektrat baserat på kända källkaraktäristika, samt kortfattad diskussion kring vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för att uppfylla kravspecifikationen. SSPA SWEDEN AB YOUR MARITIME SOLUTION PARTNER 5 (5) SSPA Rapport Nr: RE A

50 2 Metod 2.1 Mätplats Mätningarna genomfördes i Gullmarn, se nedan kartskiss. Fartygets passager sker i ett område med relativt platt botten och ett djup av minst 1 m. Som mätplattform användes SLU fartyg Hålabben. Kablar drogs från hydrofonerna till Hålabben, vilken trippelankrats för att ligga så stilla som möjligt. Avstånd mätplats - färjan: ca 4 km Bredd vid Torgestad (bredast): ca 2 km Avstånd mätplats - St Bornö: ca 3,5 km Mätplatsen Mätplattform Hydrofoner Mätsträcka Vägfärjan 1 km Figur 1. Skiss av mätområdet. 2.2 Datainsamling Tre hydrofoner placerades vid markören i ovanstående kartbild på ett djup av 16 m. Hydrofonernas position bestämdes mha Hålabbens DGPS vid utläggning och även vid upptagning. Positionen vid utläggning bestämdes till 58 2,165 N, 11 33,54 O. Vid upptagning lästes positionen av till 58 2,171 N, 11 33,52 O. Avståndet mellan dessa positioner är 22,5 m. För beräkningarna användes en punkt mitt emellan positionerna vid upptagning och utläggning. Denna hamnar vid 58 2,168 N, 11 33,53 O. Hydrofonerna monteras på en lina med flöte från ett bottenankare. Jämfört med montering från en ytboj ger detta mindre störningar från vågor, vilka kan vara signifikanta särskilt vid låga frekvenser (under 2 Hz). SSPA SWEDEN AB YOUR MARITIME SOLUTION PARTNER 6 (5) SSPA Rapport Nr: RE A

51 Tre hydrofoner placerades på olika djup. Detta ger ökad noggrannhet i bullerspektra efter medelvärdesbildning samt mindre känslighet för ogynnsam ljudutbredning (t ex skikt som dämpar utbredningen till vissa djup). Kablar drogs från hydrofonerna till den ankrade mätbåten. Data samlades in till PC med hjälp av National Instruments 24-bitars insamlingssystem och lagras tidsstämplat. Figur 2. Mätdatainsamling och analys ombord Hålabben Mätförfarande Vid mätning passerade fartyget på ett avstånd av ca 1 m från hydrofonerna. För varje driftsförhållande skedde tre babordspassager och tre styrbordspassager. Fartyget instruerades att hålla konstant fart, kurs och kondition från en punkt 8 m före passage av mätplatsen till en punkt 8 m efter denna passage. Detta enligt AQUO och DNV mätstandarder. Detta förfarande upprepades för två driftsförhållanden, normal drift 11 kn och normal drift 8 kn. SSPA använder fartygets rutt under mätningarna för att uppskatta och kompensera för avståndet till hydrofonerna. Egen DGPS-mottagare monterades ombord KBV 1 för att samla in nödvändiga data. SSPA SWEDEN AB YOUR MARITIME SOLUTION PARTNER 7 (5) SSPA Rapport Nr: RE A

52 Figur 3. Skiss av fartygets rörelsemönster under mätningarna Analys och resultat Med hjälp av fartygets loggade positionsdata beräknades avstånd och aspektvinkel samt riktning till hydrofonerna under varje tidpunkt i passagen. Med aspektvinkel menas vinkeln mellan en riktningsnormal till fartygets kurs och en linje från fartygets akustiska centrum till hydrofonerna. Beräkningarna antar att allt buller strålas ut från en och samma punkt. Detta är helt i enlighet med AQUO och DNV standarder. Denna punkt kallas det akustiska centret. Enligt AQUO mätstandard ska det akustiska centret antas befinna sig halvvägs mellan propellrar och motorer. Detta befanns dock inte lämpligt för KBV 1, då motorerna pga dubbelelastiskt uppställning inte bidrar så mycket till utstrålat buller och då växlarna i trustorerna är de dominanta bullerkällorna. Resultatet mer rättvisande om akustiska centret vid beräkningarna placeras där de dominanata bullerkällorna finns. Därför har vi här placerat detta i en punkt mitt emellan de både trustorerna. Enligt AQUO mätstandard klipptes datafönster av en längd som motsvarar fartygslängden ut kring aspektvinklar (tvärs), -45 (förut) och +45 (akterut) grader. Williamson Figur 4. Illustration av datafönster för analys av utstrålat buller. SSPA SWEDEN AB YOUR MARITIME SOLUTION PARTNER 8 (5) SSPA Rapport Nr: RE A

53 Medelspektrum av mottagna data i varje datafönster från varje passage beräknades med hjälp av Welchs metod. Dessa översattes till nivåer i tredjedels oktavband samt till smalbandsnivåer. Spektra korrigerades för bakgrundsbullers inverkan enligt AQUO och DNV mätstandard. Bakgrundsbullernivån uppskattades genom mätning i anslutning till bullermätningen. Ljudutbredning i vatten är svår att förutsäga med god noggrannhet eftersom den beror starkt på olika miljöparametrar såsom djup, salthalt, temperatur och bottnens beskaffenhet. Ibland antar man att dämpning varierar med avståndet R som 2log(R). Ljudutbredning på grunda vatten kan egentligen inte beskrivas så enkelt. Vi har enligt AQUO mätstandard mätt upp ljudutbredningsförlusterna från fyra olika punkter i fartygets passagerutt och kompenserar för dessa. Detta ger väsentligt förbättrad noggrannhet i resultaten jämfört med att använda en antagen ljudutbredningsförlust. Spektra av mottagna data korrigerades för de uppmätta ljudutbredningsförlusterna. Detta resulterade i spektra för utstrålat buller. Spektra för utstrålat buller medelvärdesbildades sedan över de tre hydrofonerna. Spektra medelvärdesbildades sedan över de sex repetitionerna av varje passage. Skillnaderna mellan styrbords- och babordspassager var små, varför de kunde slås ihop. Slutligen beräknades för varje driftsförhållande en envelop av utstrålade bullerspektra som det vid varje frekvenspunkt högsta värdet i de olika datafönstren (, 45, -45 grader). Resultatet blir ett spektra av utstrålat buller som jämförs med kravspecifikationen i ICES CNR- 29. Som komplettering beräknas även medelspektrum av utstrålat buller under hela passagen. Med hela passagen avses här 4 m före och efter passage tvärs hydrofonerna. Detta enligt DNV-standarden. SSPA SWEDEN AB YOUR MARITIME SOLUTION PARTNER 9 (5) SSPA Rapport Nr: RE A

54 3 Mätningar 3.1 Aktiviteter Tabell 1 ger en logg över aktiviteter under mätningarna. Mätningarna inleddes tisdagen 17 juni och avslutades på morgonen onsdagen 18 juni 214. Tabell 1. Aktiviteter under mätningarna. Tid Aktivitet 13 Start ilastning Hålabben 1415 Avfärd från Lysekil 15 Start utläggning och ankring 17 Utläggning och ankring färdig. 172 Test av mätutrustning 173 Inspelning av bakgrundsbuller 1815 Buller från vägfärjorna lägre än väntat. KBV 1 anropas och beger sig mot mätplatsen. 193 Ankomst KBV Mätpersonal ombord KBV 1. Detaljerad genomgång av mätschema och kringarrangemang. 245 Mätpersonal åter mätbåten. 21 Mätningar påbörjas Fel upptäcks: mätdatorns klocka saktar ner under inspelning av bullerdata. GPS-synkronisering hjälper ej. Åtgärd: synkronisera manuellt mot GPS inom 15 s före varje ny mätning Mätningar återupptas 13 Mätningar av utstrålat buller från KBV 1 klara 2 Ljudutbredningsmätningar 31 Ljudutbredningsmätningar klara 315 Bärgning av utrustning 43 Åter vid kaj i Lysekil. Urlastning. SSPA SWEDEN AB YOUR MARITIME SOLUTION PARTNER 1 (5) SSPA Rapport Nr: RE A

55 3.2 Omgivning Vädret var mycket gynnsamt under mätningarna. Vinden var svag, 2-3 m/s. Våghöjden var inledningsvis ca 1 dm. Den minskade gradvis under kvällen och natten. Ingen nederbörd föll. Figur 5. Foto från mätplatsen, ca kl 23. Salinitet, temperatur och ljudhastighet uppmättes mha en CTD-sond kl 162. Resultaten ses i Figur 6. De visar ett ytskikt med lägre salthalt och högre temperatur vilket sammantaget resulterar i högre ljudhastighet. Under detta skikt är variationerna i salthalt, temperatur och ljudhastighet små. SSPA SWEDEN AB YOUR MARITIME SOLUTION PARTNER 11 (5) SSPA Rapport Nr: RE A

56 Attenuation [db] Djup (m) Salinitet (psu) Temp (C) Ljudhastighet (m/s) Figur 6. Salthalt, temperatur och ljudhastighet vid mätplatsen. 3.3 Kalibrering av utrustning Hydrofoner är kalibrerade vid ackrediterat laboratorium i december 213 och omkalibrerade tillsammans med förlängda kablar och insamlingssystem i juni 214. Omkalibreringen skedde mha så kallad insert voltage calibration. Resultaten ges nedan Dev1 a i Dev1 a i1 Dev1 a i2 Hydrophone deviation from nominal Frequency [Hz] Figur 7. Dämpning i hydrofonkablar och kontakter, före mätning. Kanal dev1_ai samlar in data från hydrofon 1 (8 m), dev1_ai1 (1 m) och dev1_ai2 (6 m). SSPA SWEDEN AB YOUR MARITIME SOLUTION PARTNER 12 (5) SSPA Rapport Nr: RE A

57 Attenuation [db] Receive sensitivity [db re 1 V/ Pa] Figur 8. Känslighet hos de tre hydrofonerna som funktion av frekvens.numrering: 1 (8 m), 2 (1 m), och 3 (6 m). Dämpningen i kablarna mättes även efter utläggning, kl Resultatet visas i Figur 9. (Tyvärr spelades signal från hydrofonen på 8 m djup inte in). Vid jämförelse med Figur 7 noteras att resultaten stämmer väl överens, vilket tyder på att inget hänt med utrustningen under utläggningen Dev1 a i1 Dev1 a i2 Frequency [Hz] Hydrophone deviation from nominal Frequency [Hz] Figur 9. Dämpning i hydrofonkablar och kontakter, under mätning. 3.4 Ljudutbredning Tabell 2 ger en aktivitetslogg över mätningarna av ljudutbredning. Dessa utfördes genom att sända toner med en undervattenshögtalare från en liten båt. Denna hölls relativt stilla med hjälp av en elektrisk utombordsmotor, vilken var tyst jämfört med en bensinmotor. SSPA SWEDEN AB YOUR MARITIME SOLUTION PARTNER 13 (5) SSPA Rapport Nr: RE A

58 Tabell 2. Mätningar av ljudutbredningsförluster. Utspänningar till högtalare (V) Pos Start inspelning Slut inspelning Nominellt avstånd 1 khz 1 khz 6 Hz 3 Hz 12 Hz 6 Hz A m B m C m D m Bakgrundsbuller Mätningar av bakgrundsbuller utfördes både före och efter KBV 1s passager. Nedan ges an aktivitetslogg. Tabell 3. Inspelning av bakgrundsbuller. Nr Start inspelning Slut inspelning Anteckningar Färjorna vid kaj till 173. En färja börjar synas från mätplatsen kl bägge färjor syns färjorna möts färjan mot Finnsbo syns ej längre Färjorna avgick kl En färja syns vid Skår Bägge färjor syns Färjorna vid kaj till Färjorna vid kaj. Spänningsfall 149, använd ej slutet av filen Kort inspelning efter ljudutbredningsmätning. 3.6 Utstrålat buller Nedan ges en aktivitetslogg över mätningarna av utstrålat buller från KBV 1. Passagerna A och B används inte i analysen eftersom mätdatorn inte var synkroniserad med positionsmätsystemet ombord på KBV 1. Tabell 4. Inspelning av utstrålat buller - passager av KBV 1. Nr Start (TTMMSS) Slut (TTMMSS) Fart (kn) Sida Bryggpassage Anteckningar A * * 11 BB * Svall Färjan syns från SSPA SWEDEN AB YOUR MARITIME SOLUTION PARTNER 14 (5) SSPA Rapport Nr: RE A

59 B * * 11 SB * Färjan börjar synas Svall BB SB Svall BB Svall SB Svall BB Svall SB Svall BB Nästan inget svall SB Nästan inget svall BB 177 Nästan inget svall SB 3448 Nästan inget svall BB 529 Nästan inget svall SB 196 Nästan inget svall Nr KBV 1s passageavstånd, fart och kurs under mätningarna ges nedan. Tabell 5. Passageavstånd, fart och kurs under mätningar av utstrålat buller. Passageavstånd (m) Fart medel (kn) Fart standardavvikelse (kn) Kurs medel ( ) Kurs standardavvikelse ( ) SSPA SWEDEN AB YOUR MARITIME SOLUTION PARTNER 15 (5) SSPA Rapport Nr: RE A

60 SSPA SWEDEN AB YOUR MARITIME SOLUTION PARTNER 16 (5) SSPA Rapport Nr: RE A

61 4 Resultat 4.1 Ljudutbredningsförluster Nedan anges de avstånd vid vilka ljudutbredningsförluster uppmättes. Önskade avstånd var, enligt AQUO-standarden, 1, 15, 2 och 4 meter, givet ett passageavstånd av 1 m. Tabell 6. Avstånd vid vilka ljudutbredningsförluster uppmättes. Uppmätta avstånd under varje ton (medelvärde) Frekvens A B C D Nedan redovisas de ljudutbredningsförluster som beräknats. Först beräknades källstyrkan i varje ton. Härvid användes högtalarens kända karaktäristik, vilken uppmättes i oktober 213, och uppmätt spänning till högtalaren. Sedan beräknades styrkan i de mottagna tonerna. Här användes långa integrationstider för att åstadkomma ett noggrant resultat. Tabell 7. Uppmätta ljudutbredningsförluster. Ljudutbredningsförlust (db) vid olika positioner (medel av de tre hydrofonerna) Frekvens A B C D SSPA SWEDEN AB YOUR MARITIME SOLUTION PARTNER 17 (5) SSPA Rapport Nr: RE A

62 Bullernivå [db re 1 Pa 2 /Hz] 4.2 Bakgrundsbuller Bakgrundsbullret vid dessa mätningar dominerades av buller från vägfärjan Finnsbo-Skår. Bullernivån varierade med färjans aktiviteter och var tydligt lägre då den låg vid kaj eller var under gång men ej syntes från mätplatsen (se Appendix). Under KBV 1s passager följde vägfärjan sin normala tidtabell. Bakgrundsbullernivån kan därför förväntas ha varierat under mätningarna. Vi kompenserar mätdata genom att subtrahera spektrum av bakgrundsbullret enligt AQUO mätstandard. Vi använder här det starkaste uppmätta bakgrundsbullret (bägge vägfärjor under gång och synliga från mätplatsen). Smalbands- och tersbandsspektra av det valda bakgrundsbullret visas i Figur 1 och Figur 11. Som jämförelse visas också predikterade nivåer från en standardmodell för buller på djupt vatten (Zimmer, Passive Acoustic Monitoring of Cetaceans, Cambridge University Press 211). Här har antagits låg intensitet i fartygstrafiken i området och en vindhastighet av 1 kn. (Det finns inga vedertagna standardmodeller för buller på grunt vatten.) Som Figur 12 nedan visar är SNNR (signal-plus-brus-till-brusförhållandet) vid alla mätningar minst 6 db vid alla frekvenser från 5 Hz till 2 khz. Vi har här jämfört med det bakgrundsbuller som används i beräkningarna, dvs det starkaste bullret. ). Om bakgrundsbullret vid en mätning i själva verket är lägre så leder detta till en underskattning av bullret från KBV 1. Denna effekt är dock liten. Felet skulle uppgå till maximalt 1,8 db om inget bakgrundsbuller fanns och är i praktiken sannolikt mindre än 1 db Smalbandsspektrogram av bakgrundsbuller Frekvens [Hz] 8 m 1 m 6 m Modell Figur 1. Smalbandsspektrum av bakgrundsbuller från de tre hydrofonerna på olika djup samt från en modell för bakgrundsbuller i djuphaven. SSPA SWEDEN AB YOUR MARITIME SOLUTION PARTNER 18 (5) SSPA Rapport Nr: RE A

63 SNNR [db] Bullernivå [db re 1 Pa 2 /Hz] Tersbandsspektrogram av bakgrundsbuller Frekvens [Hz] 8 m 1 m 6 m Modell Figur 11. Tersbandsspektrum av bakgrundsbuller från de tre hydrofonerna på olika djup samt från en modell för bakgrundsbuller i djuphaven Frekvens [Hz] Figur 12. Signal-plus-brus-till-brusförhållande (SNNR) under KBV 1s passager. Blåa linjer motsvarar passager i 11 kn, röda motsvarar 8 kn. 4.3 Utstrålat buller kn Här visas spektra av utstrålat buller grafiskt. Resultaten tabuleras och jämförs med kravspecifikationen i ICES CRR 29 i kapitel 5. Spektra av utstrålat buller beräknades enligt beskrivning i kapitel 2. Här redovisas resultaten för passagerna i 11 kn. Figur 13 visar nivåer beräknade enligt AQUO-standarden, alltså maximum vid varje frekvens av nivåerna vid, - 45 och 45 grader. Figur 14 visar nivåer beräknade enligt DNV-standarden, dvs medelvärden av nivåer vid varje frekvens under hela passagen. Blå linjer är SSPA SWEDEN AB YOUR MARITIME SOLUTION PARTNER 19 (5) SSPA Rapport Nr: RE A

64 Källstyrka [db re 1 Pa 2 Källstyrka [db re 1 Pa 2 babordspassager, röda linjer styrbordspassager och svarta linjer medelvärden av alla passager. Repeterbarheten är god. Genomsnittlig standardavvikelse av mätdata från olika passager vid varje frekvens är 1,3 db i AQUO-spektra och,9 db i DNV-spektra. Direktivitetsenvelop (db re 1 Pa 2 + Medel Frekvens [Hz] Figur 13. Direktivitetsenvelopper vid passager i 11 kn, babord (blå) och styrbord (röd) samt medel av alla passager i 11 kn (svart). Passagemedel (db re 1 Pa 2 + Medel Frekvens [Hz] Figur 14. Passagemedelvärden för passager i 11 kn, babord (blå) och styrbord (röd) samt medel av alla passager i 11 kn (svart) kn Figur 15 visar nivåer i 8 kn beräknade enligt AQUO-standarden, alltså maximum vid varje frekvens av nivåerna vid, -45 och 45 grader. Figur 16 visar nivåer i 8 kn beräknade enligt DNV-standarden, dvs medelvärden av nivåer vid varje frekvens under hela passagen. Blå linjer är babordspassager, röda linjer styrbordspassager och svarta linjer medelvärden av alla passager. SSPA SWEDEN AB YOUR MARITIME SOLUTION PARTNER 2 (5) SSPA Rapport Nr: RE A

65 Källstyrka [db re 1 Pa 2 Källstyrka [db re 1 Pa 2 Repeterbarheten är god. Genomsnittlig standardavvikelse av mätdata från olika passager vid varje frekvens är 1,1 db i AQUO-spektra och,9 db i DNV-spektra. Direktivitetsenvelop (db re 1 Pa 2 + Medel Frekvens [Hz] Figur 15. Direktivitetsenvelopper vid passager i 8 kn, babord (blå) och styrbord (röd) samt medel av alla passager i 8 kn (svart). Passagemedel (db re 1 Pa 2 + Medel Frekvens [Hz] Figur 16. Passagemedelvärden för passager i 8 kn, babord (blå) och styrbord (röd) samt medel av alla passager i 8 kn (svart) Källstyrka i utstrålat buller Tabell 8 redovisar genomsnittlig källstyrka i, -45 och 45 graders aspektvinkel. Fartyg jämförs ofta baserat på källlstyrkan i det utstrålade bullret. Typiska värden för handelsfartyg är 18-2 db re 1 µpa vid 1m. Tabell 8. Genomsnittlig källstyrka (db re 1 µpa vid 1 m) i utstrålat buller från KBV 1. Nr Tvärs ( ) 45 förut 45 akterut SSPA SWEDEN AB YOUR MARITIME SOLUTION PARTNER 21 (5) SSPA Rapport Nr: RE A

66 SSPA SWEDEN AB YOUR MARITIME SOLUTION PARTNER 22 (5) SSPA Rapport Nr: RE A

67 5 Kravanalys Här jämförs beräknade spektra av utstrålat buller med kravspecifikationen i ICES CRR 29. Vi försöker även identifiera källorna till de toner som syns i bullerspektra. 5.1 Bullerkällor ombord KBV 1 De två generatorer som var i drift under mätningarna kördes i 15 rpm. Axelrotation i generatorerna kan ge upphov till en grundton av 15/6 = 25 Hz och övertoner. Elmotorernas varvtal vid passager i 11 kn var rpm. I 8 kn fart rpm (4 rpm under första två passagerna). Om denna rotation resulterar i buller som går ut i vattnet bör detta i 11 kn ha grundfrekvensen av 9,3-9,5 Hz. I 8 kn en grundfrekvens av 7,2-7,3 Hz (6,7 Hz under de första två passagerna). Reduktionstalet mellan elmotor och propeller är 1:4,86. Propellervarvtalet kan därför uppskattas till rpm i 11 kn och rpm (82 rpm) i 8 kn. Propellrarna har fyra blad varför förväntade bladfrekvenser blir ca 7,7 Hz i 11 kn och ca 5,9 Hz i 8 kn. Bladfrekvensen och dess övertoner är ofta starka i utstrålat buller. Varje elmotorer driver en horisontell axel. Denna växlas ned till en vertikal axel som går ned i trustern. I trustern sitter en växel till propelleraxeln. Kuggarnas ingrepp i växlarna kan förväntas generera toner vid kuggfrekvensen och dess övertoner. I den övre växeln har den horisontella axeln 26 kuggar. I 11 kn fart kan kuggfrekvensen uppskattas till Hz, medan den i 8 kn torde vara Hz. Den vertikala axeln har 31 kuggar i den övre växeln och 13 i den undre. I den undre växeln har propelleraxeln 53 kuggar. I 11 kn fart kan kuggfrekvensen uppskattas till Hz, medan den i 8 kn torde vara 78-8 Hz. Dessa är de källor som a priori torde generera största delen av det utstrålade bullret. Nedan resultat visar att många toner i bullret kan associeras till dessa källor. Det finns dock starka toner som inte tydligt kan kopplas till dessa källor. De kan komma från pumpar och annan maskinell utrustning. En vibrationsmätning ombord skulle kunna hjälpa till att identifiera var oidentifierade toner kommer ifrån. SSPA SWEDEN AB YOUR MARITIME SOLUTION PARTNER 23 (5) SSPA Rapport Nr: RE A

68 Källstyrka [db re 1 Pa ICES-kravkurvan International Council for the Exploration of the Sea publicerade 1995 en rapport som anger högsta tillåtna bullernivåer i tredjedels ovtavband för fiskeriforskningsfartyg ( Underwater noise of research vessels: review and recommendations, ICES Cooperative Research Report no. 29, 1995). De högsta tillåtna bullernivåerna är 135 1,66log 1 (f[hz]) från 1 Hz till 1 khz och log 1 (f [khz]) från 1 khz till 1 khz, där f är centerfrekvensen i varje frekvensband kn Jämförelse med kravspecifikation Figur 17 visar de medelvärden av bullerspektra i 11 kn som givits i kapitel 4 och ICES-kravkurvan. Som synes ligger nivåerna från KBV 1 vid samtliga frekvenser över kravkurvan. Spektra beräknade på olika sätt (AQUO och DNV) uppvisar stora likheter; AQUO-spektra ligger något över DNV vilket också var väntat eftersom de är maxima av tre delresultat medan DNV är ett medelvärde. Spektra (db re 1 Pa 2 + Kriterie AQUO DNV ICES Frekvens [Hz] Figur 17. Spektra av utstrålat buller jämförda med ICES CRR 29-kriteriet, 11 kn. Tabell 9 ger de beräknade bullernivåerna i 11 kn fart och jämför med ICESkraven. Frekvenser där både AQUO- och DNV-spektra är minst 1 db över ICESkravet har skuggats. SSPA SWEDEN AB YOUR MARITIME SOLUTION PARTNER 24 (5) SSPA Rapport Nr: RE A

69 Tabell 9. Utstrålat buller, medel av tersbandsnivåer för alla passager i 11 kn (db re 1 µpa 2 /Hz). Frekvens (Hz) ICES CRR 29 AQUO AQUO-ICES DNV DNV-ICES SSPA SWEDEN AB YOUR MARITIME SOLUTION PARTNER 25 (5) SSPA Rapport Nr: RE A

70 Källstyrka [db re 1 Pa 2 Källstyrka [db re 1 Pa Bullerkällor För analys av bullerkällor är det lämpligt att studera smalbandsspektra av det utstrålade bullret. Nedan ges sådana för den första passagen i 11 kn. Spektra av övriga passager ges i Appendix. Smalbandsspektrum, passage Tvärs ( ) 45 förut 45 akterut Frekvens [Hz] Figur 18. Typiskt smalbandsspektrum av utstrålat buller under en passage av KBV 1, 11 kn. Smalbandsspektrum, passage Tvärs ( ) 45 förut 45 akterut Frekvens [Hz] Figur 19. Typiskt smalbandsspektrum av utstrålat buller under en passage av KBV 1, 11 kn. Zoom 5-12 Hz. SSPA SWEDEN AB YOUR MARITIME SOLUTION PARTNER 26 (5) SSPA Rapport Nr: RE A

71 Källstyrka [db re 1 Pa 2 Smalbandsspektrum, passage Tvärs ( ) 45 förut 45 akterut Frekvens [Hz] Figur 2. Typiskt smalbandsspektrum av utstrålat buller under en passage av KBV 1, 11 kn. Zoom Hz. Figur 18 till Figur 2 visar att det finns ett flertal starka toner i det utstrålade bullret. Tabell 1 nedan redovisar de starkaste tonerna och associerar dem till troliga källor. Toner som även är starka även i 8 kn fart markeras med frekvens i fetstil. Tabell 1. Tonala komponenter i utstrålat buller från KBV 1, 11 kn. Frekvens (Hz) Amplitud (db re 1 µpa 2 /Hz) ±5dB Trolig källa 37,5 15 Oklart 5 15 Samma toner i 11 och 8 kn. Källan måste alltså vara något som är oberoende av propellervarvtal, dvs varken elmotor, växlar, axlar eller propeller och 75 Hz kan vara övertoner till generatorns rotationsfrekvens 25 Hz. Det finns en svag ton vid 25 Hz Oklart Övre växeln till propellrarna Överton till 243 Hz (övre växeln till propellrarna) Oklart Troligen relaterad till SSPA SWEDEN AB YOUR MARITIME SOLUTION PARTNER 27 (5) SSPA Rapport Nr: RE A

72 Källstyrka [db re 1 Pa 2 propellervarvtal (motsvarar 57 Hz i 8 kn) Troligen relaterad till propellervarvtal (motsvarar 58 Hz i 8 kn) Troligen relaterad till propellervarvtal (motsvarar 764 Hz i 8 kn) kn Jämförelse med kravspecifikation Figur 21 visar de bullerspektra i 8 kn som givits i kapitel 4 och ICES-kravkurvan. Som synes ligger nivåerna från KBV 1 vid många frekvenser över kravkurvan. Nivåerna är dock tydligt lägre än i 11 kn. Spektra (db re 1 Pa 2 + Kriterie AQUO DNV ICES Frekvens [Hz] Figur 21. Spektra av utstrålat buller jämförda med ICES CRR 29-kriteriet, 8 kn. Tabell 11 ger de beräknade bullernivåerna i 8 kn fart och jämför med ICESkraven. Frekvenser där både AQUO- och DNV-spektra är minst 1 db över ICESkravet har skuggats. SSPA SWEDEN AB YOUR MARITIME SOLUTION PARTNER 28 (5) SSPA Rapport Nr: RE A

73 Tabell 11. Utstrålat buller, medel av tersbandsnivåer för alla passager i 8 kn (db re 1 µpa 2 /Hz). Frekvens ICES CRR 29 AQUO AQUO-ICES DNV DNV-ICES SSPA SWEDEN AB YOUR MARITIME SOLUTION PARTNER 29 (5) SSPA Rapport Nr: RE A

74 Källstyrka [db re 1 Pa 2 Källstyrka [db re 1 Pa Bullerkällor Figurerna nedan ger smalbandsspektra för den första passagen i 8 kn. Spektra för övriga passager ges i Appendix. Smalbandsspektrum, passage Tvärs ( ) 45 förut 45 akterut Frekvens [Hz] Figur 22. Typiskt smalbandsspektrum av utstrålat buller under en passage av KBV 1, 8 kn. Smalbandsspektrum, passage Tvärs ( ) 45 förut 45 akterut Frekvens [Hz] Figur 23. Typiskt smalbandsspektrum av utstrålat buller under en passage av KBV 1, 8 kn. Zoom 5-12 Hz. SSPA SWEDEN AB YOUR MARITIME SOLUTION PARTNER 3 (5) SSPA Rapport Nr: RE A

75 Källstyrka [db re 1 Pa 2 Smalbandsspektrum, passage Tvärs ( ) 45 förut 45 akterut Frekvens [Hz] 1 Figur 24. Typiskt smalbandsspektrum av utstrålat buller under en passage av KBV 1, 8 kn. Zoom Hz. Figur 22 till Figur 24 visar att det finns ett flertal starka toner i det utstrålade bullret. Tabell 12 nedan redovisar de starkaste tonerna och associerar dem till troliga källor. Toner som även är starka även i 11 kn fart markeras med frekvens i fetstil. Tabell 12. Tonala komponenter i utstrålat buller från KBV 1, 8 kn. Frekvens (Hz) Amplitud (db re 1 µpa 2 /Hz) ±5dB Trolig källa Propeller (bladfrekvens) Propeller (överton av bladfrekvens) Propeller (överton av bladfrekvens) eller generatorerna (rotationsfrekvens) Samma toner i 11 och 8 kn. Källan måste alltså vara något som är oberoende av propellervarvtal, dvs varken elmotor, växlar, axlar eller propeller och 75 Hz kan vara övertoner till generatorernas rotationsfrekvens 25 Hz. Det finns en svag ton vid 25 Hz Överton till 87 Hz Övre växeln till propellrarna Överton till 87 Hz SSPA SWEDEN AB YOUR MARITIME SOLUTION PARTNER 31 (5) SSPA Rapport Nr: RE A

76 Överton till 187 Hz (övre växeln till propellrarna) Troligen relaterad till propellervarvtal (motsvarar 655 Hz i 11 kn). Källan kan ej identifieras Källan kan ej identifieras Möjlig överton till 187 Hz (övre växeln till propellrarna) Källan kan ej identifieras Troligen relaterad till propellervarvtal (motsvarar 823 Hz i 11 kn) Troligen relaterad till propellervarvtal (motsvarar 99 Hz i 11 kn) Sannolikt begynnande trycksidekavitation vid propellern 5.5 Slutsatser kravanalys Det utstrålade bullret från KBV 1 har ovan visats ligga över ICES-kraven i flera frekvensband. Detta beror delvis på de starka toner som redovisats ovan. Notera dock att även utan dessa toner hade KBV 1 misslyckats med att klara ICES-kraven. Nivåerna mellan tonerna ligger över ICES-kraven i stora delar av spektra i 11 kn. Vid 8 kn fart är nivåerna lägre och de ligger nära eller under ICES-kraven. Vi har ovan med försökt associera toner i det utstrålade bullret till olika källor. Denna association har byggt på kända karaktäristika hos källorna. Trots att vi lyckades identifiera många toner återstår många som oidentifierade. Vi kan i flera fall säga om källan är relaterad till propellervarvtal eller inte. Det är dock svårt att gå längre utan mätdata, dvs vibrationsmätningar från platser nära tänkbara källor. Dessa skulle kunna göras utan samtidig bullermätning förutsatt att fartyget körs på samma sätt som hon gjorde under dessa bullermätningar. Nivåerna mellan tonerna är betydligt högre i 11 kn än i 8 kn (Figur 18 och Figur 22) vid frekvenser över 2 Hz. Detta beror sannolikt på kavitation. Vid frekvenser över 1 khz ger kavitationen typiskt ett buller som beror på hastighet som 6 log 1 (v[kn]) och på frekvens som -2 log 1 (f) (Urick, Principles of Underwater Sound, 3rd Edition, Peninsula Pub., 1996). Det observerade SSPA SWEDEN AB YOUR MARITIME SOLUTION PARTNER 32 (5) SSPA Rapport Nr: RE A

77 frekvensberoendet stämmer relativt väl med -2log 1 (f). Prediktionen för hastighetsberoendet säger att nivåerna i 11 kn ska vara ca 8 db högre än i 8 kn. Vi observerar ca 1-11 db i genomsnitt vid frekvenser över 1 Hz. Sammantaget drar vi slutsatsen att det inte räcker att åtgärda eller byta ut ett delsystem eller en komponent för att få KBV 1 att klara ICES-kraven. Kavitationen måste minskas, vilket pekar på propellern och dysan. Den övre växeln måste ljuddämpas. Det finns också flera andra komponenter som måste åtgärdas. Vi skriver flera eftersom det rör sig om två olika kategorier av källor; en kategori av källor vars buller är oberoende av propellervarvtalet, t ex generatorer, pumpar och annan maskinel utrustning, och en kategori vars buller ger toner med frekvens proportionell mot propellervarvtalet. Den sistnämnda kategorin torde innefatta utrustning i eller i anslutning till systemet elmotor framdrivning. SSPA SWEDEN AB YOUR MARITIME SOLUTION PARTNER 33 (5) SSPA Rapport Nr: RE A

78 Bullernivå [db re 1 Pa 2 /Hz] 6 Appendix 6.1 Bakgrundsbuller Här redovisas spektra av bakgrundsbuller inspelat vid olika tidpunkter. Resultaten tyder på att bakgrundsbullret domineras av vägfärjan Finnsbo-Skår. Denna påverkar mest då den syns från mätplatsen, dvs då det finns en direkt akustisk utbredningsväg mellan färjan och hydrofonerna. Under natten är nivåerna lägre än under kvällen. Detta kan bero på att färjorna ligger för ankar och eventuellt har stängt av motorerna. Det kan också bero på att vinden mojnade under kvällen och att våghöjden minskade till nära noll Smalbandsspektrum av bakgrundsbuller, : Vid kaj 8 m 1 m 6 m Modell Frekvens [Hz] SSPA SWEDEN AB YOUR MARITIME SOLUTION PARTNER 34 (5) SSPA Rapport Nr: RE A

79 Bullernivå [db re 1 Pa 2 /Hz] Bullernivå [db re 1 Pa 2 /Hz] Smalbandsspektrum av bakgrundsbuller, : Under gång, syns ej från mätplatsen 11 8 m 1 1 m 6 m 9 Modell Frekvens [Hz] Smalbandsspektrum av bakgrundsbuller, : Under gång, syns från mätplatsen 11 8 m 1 1 m 6 m 9 Modell Frekvens [Hz] SSPA SWEDEN AB YOUR MARITIME SOLUTION PARTNER 35 (5) SSPA Rapport Nr: RE A

80 Bullernivå [db re 1 Pa 2 /Hz] Smalbandsspektrum av bakgrundsbuller, 35: Vid kaj 8 m 1 m 6 m Modell Frekvens [Hz] 6.2 Utstrålat buller Här redovisas spektrogram och spektra för bullerdata från varje passage. SSPA SWEDEN AB YOUR MARITIME SOLUTION PARTNER 36 (5) SSPA Rapport Nr: RE A

81 Källstyrka [db re 1 Pa 2 Källstyrka [db re 1 Pa Passage 1 Tersbandsspektrum, passage Tvärs ( ) 45 förut 45 akterut Frekvens [Hz] Smalbandsspektrum, passage 1. Tvärs ( ) 45 förut 45 akterut Frekvens [Hz] SSPA SWEDEN AB YOUR MARITIME SOLUTION PARTNER 37 (5) SSPA Rapport Nr: RE A

82 Källstyrka [db re 1 Pa 2 Källstyrka [db re 1 Pa Passage 2 Tersbandsspektrum, passage Tvärs ( ) 45 förut 45 akterut Frekvens [Hz] Smalbandsspektrum, passage 2. Tvärs ( ) 45 förut 45 akterut Frekvens [Hz] SSPA SWEDEN AB YOUR MARITIME SOLUTION PARTNER 38 (5) SSPA Rapport Nr: RE A

83 Källstyrka [db re 1 Pa 2 Källstyrka [db re 1 Pa Passage 3 Tersbandsspektrum, passage Tvärs ( ) 45 förut 45 akterut Frekvens [Hz] Smalbandsspektrum, passage 3. Tvärs ( ) 45 förut 45 akterut Frekvens [Hz] SSPA SWEDEN AB YOUR MARITIME SOLUTION PARTNER 39 (5) SSPA Rapport Nr: RE A

84 Källstyrka [db re 1 Pa 2 Källstyrka [db re 1 Pa Passage 4 Tersbandsspektrum, passage Tvärs ( ) 45 förut 45 akterut Frekvens [Hz] Smalbandsspektrum, passage 4. Tvärs ( ) 45 förut 45 akterut Frekvens [Hz] SSPA SWEDEN AB YOUR MARITIME SOLUTION PARTNER 4 (5) SSPA Rapport Nr: RE A

85 Källstyrka [db re 1 Pa 2 Källstyrka [db re 1 Pa Passage 5 Tersbandsspektrum, passage Tvärs ( ) 45 förut 45 akterut Frekvens [Hz] Smalbandsspektrum, passage 5. Tvärs ( ) 45 förut 45 akterut Frekvens [Hz] SSPA SWEDEN AB YOUR MARITIME SOLUTION PARTNER 41 (5) SSPA Rapport Nr: RE A

86 Källstyrka [db re 1 Pa 2 Källstyrka [db re 1 Pa Passage 6 Tersbandsspektrum, passage Tvärs ( ) 45 förut 45 akterut Frekvens [Hz] Smalbandsspektrum, passage 6. Tvärs ( ) 45 förut 45 akterut Frekvens [Hz] SSPA SWEDEN AB YOUR MARITIME SOLUTION PARTNER 42 (5) SSPA Rapport Nr: RE A

87 Källstyrka [db re 1 Pa 2 Källstyrka [db re 1 Pa Passage 7 Tersbandsspektrum, passage Tvärs ( ) 45 förut 45 akterut Frekvens [Hz] Smalbandsspektrum, passage 7. Tvärs ( ) 45 förut 45 akterut Frekvens [Hz] SSPA SWEDEN AB YOUR MARITIME SOLUTION PARTNER 43 (5) SSPA Rapport Nr: RE A

88 Källstyrka [db re 1 Pa 2 Källstyrka [db re 1 Pa Passage 8 Tersbandsspektrum, passage Tvärs ( ) 45 förut 45 akterut Frekvens [Hz] Smalbandsspektrum, passage 8. Tvärs ( ) 45 förut 45 akterut Frekvens [Hz] SSPA SWEDEN AB YOUR MARITIME SOLUTION PARTNER 44 (5) SSPA Rapport Nr: RE A

89 Källstyrka [db re 1 Pa 2 Källstyrka [db re 1 Pa Passage 9 Tersbandsspektrum, passage Tvärs ( ) 45 förut 45 akterut Frekvens [Hz] Smalbandsspektrum, passage 9. Tvärs ( ) 45 förut 45 akterut Frekvens [Hz] SSPA SWEDEN AB YOUR MARITIME SOLUTION PARTNER 45 (5) SSPA Rapport Nr: RE A

90 Källstyrka [db re 1 Pa 2 Källstyrka [db re 1 Pa Passage 1 Tersbandsspektrum, passage Tvärs ( ) 45 förut 45 akterut Frekvens [Hz] Smalbandsspektrum, passage 1. Tvärs ( ) 45 förut 45 akterut Frekvens [Hz] SSPA SWEDEN AB YOUR MARITIME SOLUTION PARTNER 46 (5) SSPA Rapport Nr: RE A

91 Källstyrka [db re 1 Pa 2 Källstyrka [db re 1 Pa Passage 11 Tersbandsspektrum, passage Tvärs ( ) 45 förut 45 akterut Frekvens [Hz] Smalbandsspektrum, passage 11. Tvärs ( ) 45 förut 45 akterut Frekvens [Hz] SSPA SWEDEN AB YOUR MARITIME SOLUTION PARTNER 47 (5) SSPA Rapport Nr: RE A

92 Källstyrka [db re 1 Pa 2 Källstyrka [db re 1 Pa Passage 12 Tersbandsspektrum, passage Tvärs ( ) 45 förut 45 akterut Frekvens [Hz] Smalbandsspektrum, passage 12. Tvärs ( ) 45 förut 45 akterut Frekvens [Hz] SSPA SWEDEN AB YOUR MARITIME SOLUTION PARTNER 48 (5) SSPA Rapport Nr: RE A

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Företagsnamn: Grundfos Skapad av: Magnus Johansson Tel: +46(0) Datum:

Företagsnamn: Grundfos Skapad av: Magnus Johansson Tel: +46(0) Datum: Position Antal Beskrivning 1 HYDRO MULTI-E CRIE5-1 Art.nr.: 9913311 OBS! Bilden på produkten kan avvika från aktuell produkt GRUNDFOS Hydro Multi-E booster sets are designed for the transfer and pressure

Läs mer

VÄRILLISIÄ KUVIA ALUKSISTA. ESL Shipping - Framtidens sjöfart

VÄRILLISIÄ KUVIA ALUKSISTA. ESL Shipping - Framtidens sjöfart VÄRILLISIÄ KUVIA ALUKSISTA. ESL Shipping - Framtidens sjöfart 1 Vi garanterar Pålitlig, säker och flexibel sjötransport oberoende av väder och isförhållanden med respekt för miljön 2 Ledande torrbulk rederi

Läs mer

CCTV eller dispens? Vad göra åt kravet på övervakning av området utanför cockpit från båda pilotstolarna?

CCTV eller dispens? Vad göra åt kravet på övervakning av området utanför cockpit från båda pilotstolarna? CCTV eller dispens? Vad göra åt kravet på övervakning av området utanför cockpit från båda pilotstolarna? 1 ICAO Annex 6 13.2.2 From 1 November 2003, all passenger-carrying aeroplanes of a maximum certificated

Läs mer

Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2006:36) om transport till sjöss av kondenserade gaser i bulk (IGC-koden) SJÖFS 2008:12

Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2006:36) om transport till sjöss av kondenserade gaser i bulk (IGC-koden) SJÖFS 2008:12 Föreskrifter och allmänna råd om ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2006:36) om transport till sjöss av kondenserade gaser i bulk (IGC-koden); SJÖFS 2008:12 Utkom från trycket den 11 juli 2008

Läs mer

Miljödata från sensorer och instrument på bojar och mätstationer

Miljödata från sensorer och instrument på bojar och mätstationer Miljödata från sensorer och instrument på bojar och mätstationer Ulf Båmstedt Umeå universitet, Umeå marina forskningscentrum och institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap samt Havsmiljöinstitutet

Läs mer

Klicka här för att ändra format på bakgrundsrubriken

Klicka här för att ändra format på bakgrundsrubriken On international oceanographic data exchange and management - Hans Dahlin, Director EuroGOOS present structures and development 1 Data Klicka här 1. för Real att ändra time format data på 2. Delayed mode

Läs mer

Introduktion ICAO-EASA.

Introduktion ICAO-EASA. Introduktion ICAO-EASA. SSP= State Safety Program ( krav på stater från ICAO) talar bl.a. om SPI. 1 Info om kommande SMS-krav för POA. Sverige har som medlemsland i ICAO åtagit sig att ta fram ett nationellt

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

DE TRE UTMANINGARNA..

DE TRE UTMANINGARNA.. DE TRE UTMANINGARNA.. SYSTEM MATERIAL PROCESSER PROTOTYP UTVECKLING SERIE UTVECKLINGSFASER NY LEVERANTÖR System Process AS9100 NadCap Geometri Legering In718/ Ti Rf/ Al Standard ISO9000 TID RESAN MOT MÅLET

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope. Rolf Arndt Cambrex Karlskoga

Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope. Rolf Arndt Cambrex Karlskoga Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope Rolf Arndt Cambrex Karlskoga Tunga metaller / Heavy metals Rolf Arndt -Quality Assurance Cambrex Karlskoga - Svenska Farmakopekommitten / Working Party

Läs mer

Presentation of the Inwido Group

Presentation of the Inwido Group Presentation of the Inwido Group Sven-Gunnar Schough, CEO February, 2007 Vision & Mission Letting in the light - the one-stop-shop for closing the building Being the preferred partner - as the number one

Läs mer

Ice Load Monitoring (ILM) Høvik 13 mars 2009 Morten Mejlænder-Larsen

Ice Load Monitoring (ILM) Høvik 13 mars 2009 Morten Mejlænder-Larsen Ice Load Monitoring (ILM) Høvik 13 mars 2009 Morten Mejlænder-Larsen Less ice, more challenges Version 02 April 2009 Slide 2 DNV focus: - the difference from world wide trade. What are the Technical and

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

7!34% 7!34% 50-51 7!34% 52-53,/7 54-55

7!34% 7!34% 50-51 7!34% 52-53,/7 54-55 50-5 5-53 54-55 waste oil is evacuated directly from the engine to the waste oil storage tank. Both personal contact with the waste oil and mobile units are avoided. tas spilloljan direkt från motorn till

Läs mer

ERS (Electrical Road System) Slide-in project within FFI program

ERS (Electrical Road System) Slide-in project within FFI program ERS (Electrical Road System) Slide-in project within FFI program FFI Fordonsstrategisk forskning och innovation What is slide-in? Slide-in, is a name that forsknings-, is used to innovations- explain,

Läs mer

Nya driftförutsättningar för Svensk kärnkraft. Kjell Ringdahl EON Kärnkraft Sverige AB

Nya driftförutsättningar för Svensk kärnkraft. Kjell Ringdahl EON Kärnkraft Sverige AB Nya driftförutsättningar för Svensk kärnkraft Kjell Ringdahl EON Kärnkraft Sverige AB Innehåll 1.Förändringar i det Svenska energisystemet 2.Nuvarande förutsättningar 3.Internationella studier/erfarenheter

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Gradientbaserad Optimering,

Gradientbaserad Optimering, Gradientbaserad Optimering, Produktfamiljer och Trinitas Hur att sätta upp ett optimeringsproblem? Vad är lämpliga designvariabler x? Tjockleksvariabler (sizing) Tvärsnittsarean hos stänger Längdmått hos

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

STANDARD. UTM Ingegerd Annergren UTMS Lina Orbéus. UTMD Anders Johansson UTMS Jan Sandberg

STANDARD. UTM Ingegerd Annergren UTMS Lina Orbéus. UTMD Anders Johansson UTMS Jan Sandberg 1(7) Distribution: Scania, Supplier Presskruvar med rundat huvud - Metrisk gänga med grov delning Innehåll Sida Orientering... 1 Ändringar från föregående utgåva... 1 1 Material och hållfasthet... 1 2

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se ARC 32 Tvättställsblandare/Basin Mixer inr.se SE Användning och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar er att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

This manual should be saved! EcoFlush Manual

This manual should be saved! EcoFlush Manual This manual should be saved! EcoFlush Manual ENGLISH Important! This manual should be saved by the owner! Read the whole manual before installation. The flush volumes are factory set at 2.5 / 0.3 liters.

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Joakim Nilsson Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 708 56 94 09 E-mail: joakim.nilsson@sbgport.com

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Arctic. Design by Rolf Fransson

Arctic. Design by Rolf Fransson Arctic Design by Rolf Fransson 2 Endless possibilities of combinations. Oändliga kombinationsmöjligheter. 3 4 5 If you are looking for a range of storage furniture which limits of combination is set by

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads SVENSK STANDARD SS-ISO 68-1 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 ISO-gängor för allmän användning Basprofil Del 1: Metriska ISO-gängor ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

E4 Sundsvall Sundsvallsbron

E4 Sundsvall Sundsvallsbron E4 Sundsvall Sundsvallsbron E4 Sundsvall LEVERANTÖRSDAG EN NY VÄG. 1000 2009 NYA MÖJLIGHETER One new road. 1000 new opportunities. Ove Malmberg, Assistant Project Manager 2 2014-10-10 Project E4 Sundsvall

Läs mer

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT Hastighetsvakt / Speed monitor Kellves hastighetsvakter används för att stoppa bandtransportören när dess hastighet sjunker under beräknade minimihastigheten. Kellve

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS Range Features PRODUCT OVERVIEW Lampfinish Lampform coated elliptical Färgtemperatur (K) 2000 CRI (Ra) 20 Dimbart Yes EAN-kod 5410288208435 Energiklass A+ Sockel/Bas Modell E40 SHP Watt (nominell) (W)

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Fortsatt Luftvärdighet

Fortsatt Luftvärdighet Fortsatt Luftvärdighet Luftvärdighetsuppgifterna Underhåll CAMO och Del-145 Vem ansvarar för vad Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten

Läs mer

EASA FTL (Flygarbetstid)

EASA FTL (Flygarbetstid) EASA FTL EASA FTL (Flygarbetstid) Ett urval av reglerna Christer Ullvetter Transportstyrelsen i Norrköping 1 Air taxi operation New definition Air taxi operation means, for the purpose of flight time and

Läs mer

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige 1 2006-11-14 kl.00:20 The Transformer fire at Ringhals During the night until Tuesday

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols.

Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols. Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols. ExcelLoad simulates the maximum forces that may appear during a transport no matter if the

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts SVENSK STANDARD SS-ISO 262 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Utvalda storlekar för skruvar och muttrar ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for

Läs mer

< THE SHELF SYSTEM FILLED WITH POSSIBILITIES. Design Anne Krook

< THE SHELF SYSTEM FILLED WITH POSSIBILITIES. Design Anne Krook Anne < THE SHELF SYSTEM FILLED WITH POSSIBILITIES Design Anne Krook beauty combination Anne är en hel serie hyllor vars grundidé bygger på en fyrkant som kan varieras i ett otal kombinationer. Frihängande

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration.

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration. School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS Business and Market I Course Code FE4001 Date of decision 2008-09-02 Decision-making Body Board: School of Management and Economics

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Country report: Sweden

Country report: Sweden Country report: Sweden Anneli Petersson, PhD. Swedish Gas Centre Sweden Statistics for 2006 1.2 TWh produced per year 223 plants 138 municipal sewage treatment plants 60 landfills 3 Industrial wastewater

Läs mer

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

SJÖFARTSSKYDD PORT SECURITY. Fredriksskans hamnanläggningar. Granuddens hamnanläggningar. Fredriksskans Port Facilities. Granudden Port Facilities.

SJÖFARTSSKYDD PORT SECURITY. Fredriksskans hamnanläggningar. Granuddens hamnanläggningar. Fredriksskans Port Facilities. Granudden Port Facilities. SJÖFARTSSKYDD hamnanläggningar. Granuddens hamnanläggningar. PORT SECURITY Port Facilities. Granudden Port Facilities. Information rörande skyddsrelaterad verksamhet inom & Granuddens hamnanläggningar.

Läs mer

Rev No. Magnetic gripper 3

Rev No. Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 1 Magnetic gripper 2 Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 4 Pneumatic switchable permanent magnet. A customized gripper designed to handle large objects in/out of press break/laser cutting

Läs mer

Parking garage, Gamletull. MDM-piles, pre-installation testing RÄTT FRÅN GRUNDEN!

Parking garage, Gamletull. MDM-piles, pre-installation testing RÄTT FRÅN GRUNDEN! Parking garage, Gamletull MDM-piles, pre-installation testing Gamletull, MDM-pålar 1 CPT tests Gamletull, MDM-pålar 2 CPT test results Cone resistance Undrained shear strength Gamletull, MDM-pålar 3 Interpretation

Läs mer

EXPEDITIONSRAPPORT FRÅN U/F ARGOS CRUISE REPORT FROM R/V ARGOS

EXPEDITIONSRAPPORT FRÅN U/F ARGOS CRUISE REPORT FROM R/V ARGOS Lars Andersson Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut Oceanografiska Laboratoriet 2005-12-05 Dnr: Mg 2005-265 EXPEDITIONSRAPPORT FRÅN U/F ARGOS CRUISE REPORT FROM R/V ARGOS Expeditionens varaktighet:

Läs mer

Your No. 1 Workout. MANUAL pro

Your No. 1 Workout. MANUAL pro Your No. 1 Workout MANUAL pro Innehåll/Contents Svenska Viktigt om säkerhet Specifikationer & delar Rekommenderade övningar 3 5 6-7 2 English Safety instructions Specifications & parts Recommended exercises

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Protected areas in Sweden - a Barents perspective

Protected areas in Sweden - a Barents perspective Protected areas in Sweden - a Barents perspective Olle Höjer Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-04-03 1 The fundamental framework for

Läs mer

GOLD SD 14-40. Med styrenhet/with control unit. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt/Fan. Fläkt/ Fan. Med filter/ With filter.

GOLD SD 14-40. Med styrenhet/with control unit. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt/Fan. Fläkt/ Fan. Med filter/ With filter. GOLD SD 4-40 Med styrenhet/with control unit Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något annorlunda ut, men principen är lika./

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN Instruction Manual Svenska, English Power Bank Model: PRBN Innehåll / Content Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 4 Delar... 5 Specifikationer... 6 Miljö / Lag och säkerhet / Förbehåll... 7 Content Safety

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Säkerhetsfunktioner rstå varandra? Finns behov av att avvika från normal säkerhetsfunktion s vissa betingelser under uppstart, ändringar i processen

Säkerhetsfunktioner rstå varandra? Finns behov av att avvika från normal säkerhetsfunktion s vissa betingelser under uppstart, ändringar i processen Säkerhetsfunktioner Hur förstf rstå varandra? Finns behov av att avvika från normal säkerhetsfunktion s under vissa betingelser under uppstart, ändringar i processen eller under drift? enligt 61511 Sida

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Why Steam Engine again??

Why Steam Engine again?? Småskalig ångteknik för värmeåtervinning inom Stålindustrin med modern ångmotor 1 Why Steam Engine again?? Rankine power cycles is more fuel flexible than any other power cycles but in the small scale

Läs mer

GOLD SD 50-80. Fläkt 2/ Fan 2. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt 2/ Fan 2. Med filter/ With filter Filter

GOLD SD 50-80. Fläkt 2/ Fan 2. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt 2/ Fan 2. Med filter/ With filter Filter SE/G.ELSD5080.0803 GOLD SD 50-80 Med styrenhet/with control unit Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något annorlunda ut,

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Arbetstillfällen 100 000.

Arbetstillfällen 100 000. 2 3 4 Arbetstillfällen 100 000. 5 6 7 Vissa anspråk ställs I de internationella direktiv och konventioner Sverige antingen är ålagt att följa eller frivilligt valt att följa. Här har jag listat några exempel

Läs mer

Genomförande av SSP och SMS i Sverige. Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet?

Genomförande av SSP och SMS i Sverige. Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet? Genomförande av SSP och SMS i Sverige Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet? Vi börjar med SSP State Safety Programme Varje ICAO-stat ska ha ett

Läs mer

CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating

CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating CompactAIR / CompactAIR CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating Typenschlüssel / Type Code Beteckning / Type code Compact AIR / CompactAIR

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Båtmiljörådet

Båtmiljörådet Båtmiljörådet 2011-05-25 2011-05-25 1 Agenda 1. Föregående protokoll 2. Slutredovisning av initiativet Ren botten utan gift med tilläggsuppdraget land och båt toaletter. Erik Noaksson, Jegrelius 3. Nya

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

R/T cert och taxning Jukka Salo Slfu

R/T cert och taxning Jukka Salo Slfu Jukka Salo Slfu 1 Tillämpning för taxning av luftfartyg för innehavare av Del-66 certifikat. Blir en Tillämpning Ges ut som MFL 2 CAT.GEN.MPA.125, NCO.GEN.115 Taxiing of aeroplanes An aeroplane shall only

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 12845:2015/AC:2016

SVENSK STANDARD SS-EN 12845:2015/AC:2016 SVENSK STANDARD SS-EN 12845:2015/AC:2016 Fastställd/Approved: 2016-01-25 Publicerad/Published: 2016-02-02 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 13.220.20 Brand och räddning Fasta släcksystem

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN SVENSK STANDARD SS-EN 60721-3-5 Fastställd Utgåva Sida Ansvarig kommitté 2001-12-19 1 1 (1+31) SEK TK 104 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited. Miljöklassificering Del

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Split- vs ventilationsaggregat

Split- vs ventilationsaggregat Split- vs ventilationsaggregat Split- vs ventilation units 2011-07-30 Gällande energibesparingspotential. Existing energy potential Innehåll/Contents 2 Inledning/Introduction... 3 Förutsättningar/Conditions...

Läs mer

Water management in Sweden

Water management in Sweden Water management in Sweden Niclas Bäckman, Principal Scientist and Coordinator Environmental monitoring and Analysis, County Administrative Board of Östergötland Different levels of water management in

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT 13060 Basic Cot One Instruction Manual Instruktion Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT Thank

Läs mer

Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification

Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification Stämpel/Etikett Security stamp/lable Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification Granskad av Reviewed by Göran

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Komponenter Removed Serviceable

Komponenter Removed Serviceable Komponenter Removed Serviceable Presentatör Jonas Gränge, Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Fartygs- och luftfartygsenheten Sektionen för Underhållsorganisationer 1 145.A.50(d): När en

Läs mer

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering Plain A262 För T16 (T5) lysrör Innehåll Ramparmatur: ändmodul En stängd gavel/ en öppen gavel Plint i båda ändarna Överkopplingssladd 1 rampgavel 1 lysrörsbytare Ramparmatur: mellanmodul Plint i en ände

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

Day 1: European Cooperation Day 2017

Day 1: European Cooperation Day 2017 Draft agenda for the Annual Event 2017 and European Cooperation Day 2017 Mariehamn, Åland 20-21.9.2017 Day 1: European Cooperation Day 2017 Open for the general public and projects Programme at Alandica

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Designmönster för sociala användningssituationer

Designmönster för sociala användningssituationer Designmönster för sociala användningssituationer Baserat på Interaction design patterns for computers in sociable use, kommande artikel i International Journal of Computer Applications in Technology, matar@ida.liu.se

Läs mer