Tema: Trädgård. Grattis Tungelsta trädgårdsstad 100 år! Sid Blomsterkungen Jaan Tiits. Sid 8 9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tema: Trädgård. Grattis Tungelsta trädgårdsstad 100 år! Sid 10 11. Blomsterkungen Jaan Tiits. Sid 8 9"

Transkript

1 Haninge idag Tema: Trädgård Blomsterkungen Jaan Tiits Sid 8 9 Erik Wijnbladh Han ser Nåttarö med cyklopöga Sid 6 7 Grattis Tungelsta trädgårdsstad 100 år! Sid En informationstidning från Haninge kommun nummer 4/ 2008 Haninge idag

2 Våra värdefulla trädgårdar! Och då menar jag inte bara våra täppor hemma utanför husknuten. Nej jag tänker på de stora trädgårdarna, naturreservaten, som vi har förmånen att ha i vår kommun. I Haninge finns det så många som 15 naturreservat, två av dem, Nåttarö och Ålö-Rånö, är alldeles färska sen tre månader tillbaka. Ett viktigt syfte med de nya reservaten är att bevara och utveckla skärgårdsområden som har stor betydelse för friluftslivet, skriver länsstyrelsen i sitt beslut och det känns bra att veta att våra barn och barnbarn också har möjlighet att njuta av dessa värdefulla naturområden. Läs mer om Nåttarö på sidan 6 och 7. På Haninges hemsida haninge.se hittar du information om alla naturreservaten. Du vet väl att Haninge också är en ekokommun och medlem i nätverket Hållbar utveckling i samarbete med Energimyndigheten. De olika nätverken handlar i stora drag om att vi ska tänka långsiktigt och hushålla med våra begränsade naturresurser samtidigt som vi arbetar med miljöfrågor på alla områden. Sedan förra året tar Haninge fram tolv nyckeltal för att mäta om utvecklingen går åt rätt håll. Ambitionen är att förbättra oss för varje år. Vi kommer att presentera några av dessa nyckeltal i kommande tidningar, med start i detta nummer, sidan 4 och 5, och med konkreta tips på vad kommunen kan göra och vad du som medborgare kan göra för att förbättra vår miljö i Haninge. På sid 11 får du tips till din egen trädgård. Trevlig läsning! Haninge idag ges ut av Haninge kommun Ansvarig utgivare: Margaretha Picano, Redaktör: Ingrid Hulthage, Haninge idag produceras i samarbete med Mosebacke Media Magnus Kristenson Bert Ola Gustavsson , Grafisk form: Gabriel Uggla AB, , Formgivare och illustratör: Louise Uggla Omslagsfoto: Jaan Tiits, trädgårdsmästare i Tungelsta Fotograf: August Eriksson Tryckeri: AB Danagårds Grafiska Distributör: S-post Om tidningen uteblir kontakta Bosse Wallsten, , Upplaga: Cirka Innehåll nr 4/ Grön utmaning I en serie i Haninge idag presenteras våra gröna nyckeltal. I detta nummer kan du läsa om skyddad natur. 5 Tjädrarnas skog I Hanveden stormtrivs tjädrarna i skog som Haninge kommun nu vill göra till naturreservat. 6 Med cyklopöga på Nåttarö Med cyklopöga finns mycket att upptäcka runt Nåttarö ett av våra nya naturreservat. 8 Blomsterkungen i Tungelsta Möt Jaan Tiits andra generationen trädgårdsmästare i Stav. 10 Grattis Tungelsta trädgårdsstad! I år fyller Tungelsta trädgårdsstad 100 år. Det firas med ett eget Folk- och trädgårdsmuseum. 16 Tom på Huvudskär Tom Granström är tillsynsman på Huvudskär sedan 35 år. Följ med på en tur med hans arbetsbåt. 19 Näringslivets dag Boka in Näringslivets dag torsdag 16 oktober. Tävla om bästa rollup. 20 Kartans dag Tisdagen den 30 september firar vi Kartans dag i Haninge kommunhus. Tävling Hur många höstblommor hittar du? Denna korgblommiga ört som du ser illustrerad här nertill bär namn efter en känd naturforskare på 1600-talet. Han upptäckte lymfkärlssystemet och skrev om detta i en avhandling som orsakade hätsk strid. A: Vad heter denna höstblomma? B: Hur många hittar du i tidningen? Skicka in rätt svar till Haninge kommun, Haninge idag, Haninge. Ett pris väntar tre av dem som lyckats skicka in rätt svar på frågorna. Märk brevet/vykortet med Höstblomma. I förra numret av Haninge idag utlyste vi en grodtävling. Det gällde att hitta hur många tecknade grodprinsar som smugit sig in på sidorna. Rätt svar är sju grodor. Tre rätta svar har dragits och de som vunnit får var sitt grodpris som består av två biobiljetter. Grattis till Ingrid L i Vendelsö, Carin A i Handen och Ella V i Älvsjö! Så här ser höstblomman ut, men just denna höstblomma ingår inte i tävlingen. 2 Haninge idag

3 Vad tycker du Haninge kommun tar nu ytterligare ett steg för att förbättra verksamheten, genom att ta reda på vad de som bor i Haninge tycker. Medborgarnas synpunkter ska visa vad som behöver förbättras. om parkerna i Haninge? om cykelvägarna i Haninge? om ditt barns skola i Haninge? om dina föräldrars boende i Haninge? Tala om för oss vad du tycker, i stort och smått, säger Elin Sjöberg, som arbetar med synpunktshanteringen i Haninge kommun. När du talar om för oss hur du uppfattar vårt arbete ger du oss möjligheter till förbättringar som vi annars kunde ha missat. Ansvarig personal får ta del av din synpunkt så att vi kan förbättra och höja vår kvalitet. Dygnet runt Medborgarna i Haninge tycker att det är viktigt att det är lätt att lämna synpunkter och klagomål. Därför finns ett forum där du kan lämna dina synpunkter dygnet runt. På haninge.se/synpunkt kan du alltid skriva beröm, förslag och klagomål. Elin menar att större och mindre problem uppstår i alla verksamheter. Ingen dömer oss efter vilka problem som uppstår utan efter hur vi löser dem. Haninge kommuns ambition är att utan dröjsmål lösa alla problem som uppstår och ständigt arbeta med förbättringar. När vi nu tar nästa steg mot högre kvalitet kommer vi att föra statistik över synpunkter och förbättringar. Genom att redovisa vad medborgarna tycker och vilka förbättringar vi gör vill vi uppmärksamma de frågor som medborgarna tycker är viktiga. För många känns det obekvämt och svårt att föra fram klagomål och synpunkter. Vi vill att det ska vara tydligt för alla att vi uppskattar det engagemang som de visar när de ger oss synpunkter. Du kan se vilka förbättringar som kommunen genomför tack vare inkomna synpunkter på haninge.se/synpunkt. VAD TYCKER DU? haninge.se/synpunkt Fritidsmässa 23 september kl Ett samlat aktivitetsutbud i Jordbromalmsskolan för barn och ungdomar upp till 18 år. Också föräldrar är välkomna. Det kommer att visas många olika fritidssysselsättningar för barn och ungdomar i Jordbro, men även från övriga Haninge. Det går att anmäla sig till en ny aktivitet direkt på plats. Prova-på-erbjudanden finns hos de flesta aktörerna som gästar mässan. Start i höst Familjeverkstan föräldrastudiecirkel Hur länge ska barnen få vara ute på kvällarna? Hur blir kommunikationen positiv? Och vilka strider ska man välja? Det här är frågor som tas upp i studiecirkeln Familjeverkstan. Vid nio tillfällen samlas en grupp föräldrar i en närbelägen skola. Materialet riktar sig till alla föräldrar med barn i åldern 3 12 år, inte bara till föräldrar som upplever att de har problem. Vill du delta i en föräldracirkel? Kontakta Carina Wiström Bergstock, socialförvaltningen i Haninge kommun, carina Du kan också kontakta ABF; , eller Vuxenskolan, Haninge idag

4 Miljöfrågor högst upp på agendan i ekokommunen Haninge Haninge antar den gröna utmaningen! Gör du? Jeanette Flodqvist Haninge är sedan 2007 en av Sveriges 71 ekokommuner. I Haninge har miljöfrågorna hamnat överst på agendan och det är jättekul, säger Jeanette Flodqvist, kommunens miljöstrateg. Att vara ekokommun innebär att vi som kommun skrivit under på att låta Naturliga stegets fyra systemvillkor genomsyra alla våra beslut. Det innebär att vi ska tänka långsiktigt och hushålla med våra begränsade naturliga resurser samtidigt som vi systematiskt arbetar med miljöfrågor på alla områden. Ekokommunnätverket är inte ett certifieringsorgan eller en elitförening där bara de bästa får vara med. Alla som delar nätverkets principer får delta utifrån sina egna förutsättningar. En styrka med nätverket är att det förenklar utbytet av erfarenheter mellan kommuner. Hållbart Haninge Att vi nu är ekokommun gör att varje politiker och tjänsteman i Haninge måste tänka igenom varje beslut som fattas och se till att riktningen är den rätta mot ett hållbart Haninge. Eftersom Haninge antagit den gröna utmaningen, är det också viktigt att veta hur vi ligger till på miljöområdet. Tolv nyckeltal Hur gör man då för att kunna mäta detta? Jo, kommunen har sedan 2007 låtit ta fram tolv nyckeltal. Tanken med nyckeltalen är att vi årligen ska kunna mäta om utvecklingen går åt rätt håll. Vår ambition är att förbättra oss för varje år. Genom att ta fram dessa nyckeltal mäter vi oss samtidigt med resten av Sveriges ekokommuner och får en indikation på hur vi ligger till i hela Sverige, säger Jeanette Flodqvist och fotsätter: Vi är redan i dag bäst i Sverige på antal resor med kollektivtrafik, men kan förbättra oss på många andra områden, t ex förpackningsinsamling och även de ekologiska inköp som Haninge kommun gör. Vissa nyckeltal gäller för hela kommunen som geografiskt område och andra är specifika för kommunens egen förvaltning. Skyddad natur I Haninge idag kommer vi att presentera några av dessa nyckeltal i kommande nummer och vi gör också nedslag i verkligheten. I detta nummer presenterar vi nyckeltalet Skyddad natur och på sid 6 7 kan du läsa om Nåttarö som i våras blev Haninge kommuns 15:e naturreservat. Fixa tillsammans Om vi vill få en bättre miljö i Haninge så måste vi alla vara delaktiga i arbetet, vi behöver hjälpas åt. Det är inget som politiker, tjänstemän, organisationer eller medborgare kan fixa på egen hand. Haninge idag vill med den här serien ge dig som läsare en inblick i vad kommunen gör och vill göra, och då det gäller nyckeltal som du som medborgare kan påverka vill vi också ge dig konkreta tips på vad du kan göra. Med din hjälp förbättrar vi miljön och därmed nyckeltalen till nästa år. Antar du utmaningen att bidra till ett grönare Haninge? Vill du veta mer om vad det innebär att vara en ekokommun? Mer information hittar du på haninge.se/ekokommun och på sekom.nu Sveriges ekokommuner är en ideell förening för kommuner som tillsammans arbetar med strategiska frågor för hållbar utveckling. Syftet är att främja utvecklingen mot ett mer kretsloppsanpassat samhälle byggt på en ekologisk grundsyn. Det naturliga stegets fyra systemvillkor som ska genomsyra alla kommunala beslut är: 1. Ta inte ur jordskorpan i för hög takt 2. Undvik onaturliga ämnen 3. Naturen får inte undanträngas 4. Rättvis fördelning av jordens resurser De tolv nyckeltalen gäller 1) koldioxidutsläpp, 2) kollektivtrafikresor, 3) ekologisk odling, 4) miljöcertifierat skogsbruk, 5) skyddad natur, 6) hushållens källsortering, 7) hushållsavfall, 8) tungmetaller i avloppsslam, 9) förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler, 10A) transportenergi för tjänsteresor med bil, 10B) koldioxidutsläpp för tjänsteresor med bil, 11) kommunens inköp av ekologiska livsmedel och 12) miljöcertifierade skolor/förskolor. Nyckeltal 5. Skyddad natur: Enligt 2007 års nyckeltal var 11 procent av Haninges natur skyddad bl a inom naturreservat. Av själva landytan var 17 procent skyddad och motsvarande siffra för den del som täcks av vatten var 10 procent. I ekokommunerna låg fjolårets nyckeltal i genomsnitt på 3 procent. I och med att Ålö, Rånö och Nåttarö blivit naturreservat har andelen skyddad natur i år ökat till 16 procent. Vill du göra en utflykt till ett naturreservat? Ekolog och invånare ger dig tips. Läs på haninge.se/haningeidag Uthållig kommun Haninge kommun är också med i nätverket Uthållig kommun i samarbete med Energimyndigheten. Uthållig kommun går ut på att kommunen, de lokala företagen och högskolan genom gemensamma projekt strävar mot att göra Haninge mer hållbart. Det kan exempelvis handla om energibesparingar på kontoret. 4 Haninge idag

5 Efter Ålö, Rånö och Nåttarö Tjädrarnas skog kan bli nästa naturreservat Skrudad i svart, brun och blågrönskimrande fjäderdräkt spelar tjäderhanen i skogens mörka sal. I Hanveden trivs han i skog som Haninge kommun nu vill göra till naturreservat. Tjädertuppen är tillsammans med ankaret en symbol för Haninge. Tuppen på kommunvapnet står för skogen och ankaret för havet. Själva namnet Hanveden har historiska anor som härrör, tror man, från orden han (tupp) och ved (skog). Och inte bara tjädern stormtrivs här utan också orre, järpe, bäver och älg och fladdermöss av olika slag. Första i Haninges historia Idag finns det 15 naturreservat i Haninge och det är länsstyrelsen som bildat dessa. Och egentligen rör det sig nu om två naturreservat som Haninge kommun avser att bilda i Hanveden: ett vid Tornberget, invid Stockholms läns högsta punkt, och västerut som sträcker sig över cirka 500 hektar, ett vid Rudans friluftsområde med en yta om cirka 200 hektar. Dessa naturreservat skulle bli de första naturreservaten som Haninge kommun själv bildar, säger kommunekolog Erik Wijnbladh. Skiftande natur I Hanveden finns över 100 år gamla tallar, t ex i Rudans friluftsområde, och i området strax intill Tornberget till stora delar orörd skog, säger Erik Wijnbladh som hänförd målar upp en bild av skiftande natur och varierande topografi. Ett urskogsliknande spricklandskap, klippbranter, små våtmarker och sumpmarker. En lustgård för ovanliga småkryp, växter och mikromiljöer. Här ryms en stor variationsrikedom och sällsynta arter, men också så kallade nyckelarter som spelar en viktig roll för andra arter i ekosystemet. De gamla träden är ett kärt hem för livsmiljöer av olika slag. Medan ett 100 år gammalt träd kan hysa ett tiotal insektsarter kan ett 300-årigt kanske ha ett hundratal, förklarar Erik Wijnbladh som framhåller att Haningeborna har tur som har denna skog så nära inpå på många håll inåt landet har skog som den i Hanveden inte lyckats undkomma skogsmaskinernas framfart. Höga naturvärden Syftet med att skydda Hanveden är dels att slå vakt om själva naturen de höga naturvärdena, men också att skydda friluftsområdena. Också för framtida Haningebor ska det vara möjligt att orientera, jogga, bada och göra utflykter i dessa marker. I höst kommer Haninge kommun att låta kartlägga naturvärdena i de aktuella områdena i Hanveden, zonvis. En plan för skötsel och restriktioner ska tas fram. Tidigast våren 2009, men troligast inte förrän året därpå, kan de två nya naturreservaten i Hanveden komma att invigas, spår Erik Wijnbladh. Text: Ingrid Hulthage Bildarkivet/ Gert Olsson Haninge idag

6 Havsrufse, krulltrassel och ishavstofs Med cyklopöga finns mycket att upptäcka runt Nåttarö Sandstarr, trift och marviol. Längs stränderna på Nåttarö växer en rad ovanliga växter men den som tar på sig cyklopögat har också möjlighet att se det fantastiska landskapet runt om ön. I Östersjön breder de döda bottnarna ut sig. Det här sker främst på platser där inte friskt syrerikt vatten kan strömma till. Övergödningen gör att alger och andra växter och olika växtplankton växer till i stor mängd. När de sedan dör faller de ner på botten. Då de förmultnar förbrukas syre och livet på havsbotten kvävs då syret tagit slut. På grundare vatten, såsom i vikarna runt Nåttarö, har vågorna med friskt vatten lätt att nå. Det här skapar en god miljö för livet i havet. Under ytan i Östersjön heter en skrift med tips och fakta för unga havsforskare. Hur fixar man en håv? Eller hur gör man en havskikare? Här beskrivs hur man kan spana på fisk, alger/vattenväxter, räkor, musslor och andra djur. Skriften du kan beställa av naturvårdsverket, surfa in på naturvardsverket.se 6 Haninge idag

7 Det här är spektakulärt. Bland det häftigaste jag sett i Stockholms skärgård, slår kommunekolog Erik Wijnbladh fast efter att ha spanat under vattenytan vid den grönskimrande Dämbviken, på Nåttarö, en god stund. Det var i våras som Nåttarö, Ålö och Rånö blev naturreservat inte bara själva öarna utan också det marina landskapet. Bottnarna runt ön består av sand- och klippbottnar. Och bottenfaunan med frodiga blåstångsbestånd och ålgräsängar skvallrar om en kärnfrisk miljö. Det är ett småkuperat landskap som syns under ytan, berättar Erik. Den varierande topografin gör det möjligt för många olika arter att trivas här, arter med i den oinvigdes öron märkligt klingade namn: allt från havsrufse, rödblad, krans- och skäggalg, krulltrassel till fintrådiga brunalger, axslinga och ishavstofs. Värdefulla miljöer På Nåttarö finns vikar som ligger mer i lä och andra mer utsatta för vågorna, de som vetter ut mot öppna Östersjön på den östra sidan. På båda sidor finns värdefulla miljöer med klassifikationen högt naturvärde (enligt länsstyrelsen i Stockholms läns rapport 2008:03, Marin naturinventering av Nåttarö). Det är just dessa miljöer Erik nu vill inventera. Erik drar en 50 meter lång lina från en klipphäll och med hjälp av GPS får han fram koordinaterna. Med snorkel, cyklop och en skrivtavla ger han sig sedan ut för att notera vegetationen längs måttbandet. Han konstaterar något lyriskt att det han sett under ytan överträffar det han förväntat sig. Viktigt för Östersjön Här finns olika typer av vegetation ålgräs, kransalger och blåstång allesammans viktiga för livet i Östersjön. Det han sett ur sitt cyklopögeperspektiv är olika slag av musslor blåmusslor och Östersjömusslor, men också fiskar av olika slag bl a flundra. Men även tobis, mindre havsnål och sjustrålig smörbult. Det har även konstaterats att öring och rödlistad piggvar gärna väljer dessa vatten. Den fantastiska faunan runt Nåttarö är nämligen populär såväl som barnkammare och skafferi för fisk, snäckor, kräftdjur och andra smådjur. Plask- och snorkelled Givetvis vore det en upplevelse för besökarna att hitta till de fantastiska miljöerna, att få möjlighet att uppleva det som finns under ytan. Erik har därför präntat högt upp på sin önskelista en plask- och snorkelled, just vid denna vik. Det ska vara en led för barn och äldre. Både på grunt och lite djupare vatten. Skyltar skulle placeras ut med meters mellanrum. Här ska man kunna läsa om arterna och biotoperna livet i samhällena på botten. Och naturligtvis, är Erik övertygad om, är detta något som fascinerar, inte bara de som hör till släktet ekologer. Men när skulle detta kunna bli verklighet? Haninges kommunekolog Erik Wijnbladh. Här i Dämbviken skulle plask- och snorkelleden gå. Tills nästa sommar, hoppas jag, men lova kan jag inte. Inget är spikat än. Text: Ingrid Hulthage Bild: Erik Wijnbladh Haninge idag

8 Tema: TRÄDGÅRD Jaan Tiits är trädgårdsmästare i andra generationen i Stav. Ett inspirerande jobb med väldigt mycket positiv respons, säger han. Text: Bert Ola Gustavsson Bild: Magnus Kristenson 8 Haninge idag

9 Tema: TRÄDGÅRD Sommartider blommar Södertörn upp. Men bakom all prakten ligger hårt jobb och lång planering. Haninge idag har pratat både med trädgårdsmästarna som driver upp alla sköna blommor och parkarbetarna som sköter om dem. Vi tar också en titt på Tungelstas hundraåriga historia som trädgårdsstad. Stav är plantskola för Stockholmstrakten På Tiits Trädgård i Stav växer varje år bortåt en halv miljon plantor som inte bara förskönar Haninge kommun sommartid. Här skjuter också Botkyrkas, Nynäshamns, Huddinges och centrala Stockholms sommarblommor upp ur jorden. Jaan Tiits är trädgårdsmästare i andra generationen och han har specialiserat sig på att driva upp sommarblommor till kommuner, kyrkogårdar och bostadsbolag. Haninge kommun tillhör dem som bara köper in blomstren. Men vi planterar och sköter också om blommorna åt de kunder som vill det, berättar han. Medan flera av trädgårdsmästarna i Tungelsta har börjat sälja blommor direkt till privatpersoner så har Tiits gått åt andra hållet och blivit ett fullserviceföretag. Totalservice Vi planerar de offentliga blomsterarrangemangen i samarbete med kunderna, driver upp sticklingar, sätter ut dem, sköter om och vattnar blommorna och städar bort dem till hösten när de blommat ut. Företaget har fyra heltidsanställda men Med 17 år i branschen har Lena Ragnarsson trädgårdskunnandet i ryggmärgen. på sommaren fyller säsongsanställda på för att sköta om cirka 500 planteringar runt om i Storstockholm. Ett par av dem finns i Humlegården och utanför Naturhistoriska museet. Senast i januari vill Jaan Tiits veta upplägget hur sommaren ska se ut. Även trädgårdsdesign följer färg- och formtrender som det övriga modet. Haninge har sommaren 2008 gått i lila/ orange, Stockholm i gul/orange medan Huddinge varit mer blå/lila. Nu svänger det mot rosa färgklickar från stora, fluffiga växter. Och klatschiga färger i rött och gult kommer nog tillbaka nästa år, tror Jaan. Energisnålt Nu i höst går Tiits Trädgård över till ytjordvärme som ska ta hand om 70 procent av värmebehovet i växthusen. Jaan Tiits räknar med att oljeförbrukningen ska sjunka från 80 kubikmeter om året till 14. Det känns bra för miljöns skull. Problemet med växthusen är att minsta sol ger så mycket energi men vi kan inte lagra den. I framtiden hoppas jag på ett sånt system, idag måste vi hela tiden vädra bort överskottsvärmen. På tal om miljön skyddas plantorna så gott som helt av ett biologiskt system. Blir bladlössen för många så plockas lusmumsande steklar fram. Och nu när sommarblommorna snart blommat ut och de sista plantorna hämtats hem till komposten börjar en ny hektisk säsong. Då avlöser bland annat julstjärnor och amaryllis sommarblomstren i växthusen i Stav. För semestern i trädgårdsnäringen, den infaller först efter julafton. Haninge idag

10 Tema: TRÄDGÅRD I höst firas 100 år av odling I år fyller trädgårdsstaden Tungelsta jämnt. Hundraårsminnet firas med öppnandet av ett eget Folk- och trädgårdsmuseum lördag den 6 september. Text: Bert Ola Gustavsson Bild: Magnus Kristenson År 1908 kom Ros-Anders, Gustav Andersson, till Tungelsta med smittande gröna fingrar och år senare stod trädgårdsstaden på sin grönaste topp med över 90 olika handelsträdgårdar som odlade blommor, frukt och grönsaker till torghandeln i Stockholm. Idag finns nio av dem kvar. Den här hundraåriga epoken ska vi föreviga i ett litet museum som också kommer att få andra lokala inslag från Tungelstatrakten, berättar Jan Sandh, ordförande och en av eldsjälarna i föreningen Folk & trädgård. Museet kommer att inrymmas i övervåningen på torkladan i Tungelsta trädgårdspark. Här kommer att i bild och text berättas om hur det gick till då den nyanlagda Nynäsbanan och tillgången på mark blev starten till trädgårdsnäringen i Tungelsta. Aktiebolaget Hem på landet köpte upp storgårdar utanför Stockholm, styckade upp dem och sålde till småbrukare. En bakomliggande orsak var att man ville stoppa upp den accelererande utvandringen till Amerika som Vad har en torklada och trädgårdsnäringen gemensamt egentligen? Jo, Tungelstaborna odlade inte bara blommor och grönt, de tvättade också åt storstadsborna. Torkladan i Tungelsta trädgårdspark stod klar 2006 och bygget tog många tusen gratistimmar för medlemmarna i Föreningen Folk och trädgård, berättar ordförande Jan Sandh. Idag är ladan en viktig inkomst för föreningen som mötes- och festplats. Det är övervåningen som nu blir landets andra trädgårdsmuseum. När förra seklet var ungt 1925 var en lastbil mycket att skryta med. Normalt körde bilarna blommor, frukt och grönt in till Stockholm, men här har trädgårdsmästarns morföräldrar tagit plats på det nya flaket i finkläderna. hotade att tömma Sverige på arbetskraft. Snart började glashusen växa tätt, tätt på orten. Detta trots att varken jordmån eller klimatzon är den bästa. Här i Tungelsta är det gammal sjöbotten, hemma har jag ren blålera. Därför fungerar det bäst med växthus, berättar Jan Sandh, som själv är trädgårdsmästare, numera bara på deltid. Fyra månader om året, med start i mars odlar han krukväxter. Övrig tid jobbar han bland annat som snickare. Oljekris Efterkrigstiden då trädgårdsnäringen gick som allra bäst avlöstes av ett tillväxtstarkt 1950-tal. Då lämnade många näringen för bättre betalt arbete i industrin. Senare på 1970-talet kom den första energikrisen. Grönsaksodlingen försvann snart och blommorna tog över helt. Men på 1980-talet var oljan billig igen och framtidstron stark bland trädgårdsmästarna, berättar Jan Sandh som själv kom till trakten vid den här tiden och startade eget. Vi sålde till de stora dagligvarukedjorna och till en början funkade allt bra. Men med tiden blev det allt svårare att få kompensation för ökande kostnader. När odlingen gick in i ett nytt sekel fanns plötsligt en ny konkurrent om marken byggföretagen som sökte mark för nya villatomter. Samtidigt var ett generationsskifte på gång och många trädgårdsmästare fann för gott att sälja eftersom det inte alltid fanns en generation som var villig att ta över. Samma sak hände för övrigt i Hässelby på 1970-talet, berättar Jan Sandh. Av de över 100 växthusen som fanns i Hässelby trädgårdsstad finns nu inte ett enda kvar. Så illa har det inte gått i Tungelsta även om det är gott om ryggbrutna och fönsterlösa växthus i bygden. 10 Haninge idag

11 Tema: TRÄDGÅRD Jan Sandh visar växthuset vid parken som föreningsmedlemmarna byggt av äldre husdelar som tagits till vara. Här finns också en gammal ångpanna, en liten såmaskin och en jordfräs från 1940-talet. Framtid För de handelsträdgårdar som fortfarande är verksamma i Tungelsta stavas överlevnaden specialisering, hemförsäljning och nya idéer vad gäller bland annat uppvärmning. Under odlingssäsongen på fyra månader förbrukar jag nu ungefär en kubikmeter olja. Tidigare, då jag odlade året runt, gick det åt 260 kubik. Det är naturligtvis omöjligt med dagens oljepris, säger Jan Sandh. Han är övertygad om att trädgårdsnäringen överlever i Tungelsta och att det kommer att finnas kvar växthus även i fortsättningen av det nya seklet. För den som vill veta hur det var i trädgårdsstaden under 1900-talet är det bara att besöka Folk- och trädgårdsmuseet som nu skapas med helt ideella krafter. Vi är 200 medlemmar och en aktiv styrelse. Då kan man göra mycket, säger Jan Sandh. Tungelsta 100 år Lördag 6 september, kl i växthuset och torkladan i Tungelsta trädgårdspark firas 100 år av trädgårdsnäring med invigning av Folk- och trädgårdsmuseet. Blomsterförsäljning utanför växthuset, kafé i torkladans nedervåning. Fler aktiviteter i parken. Scilla, snödroppar vintergäck Dags att tänka på våren Snart är hösten här. Städa trädgården med måtta. Mindre mängder löv på gräsmattan kan klippas sönder med gräsklipparen. Kratta gärna in löv i rabatterna. Vänta med att klippa ner perenner och gräs till våren. De gamla växtdelarna skyddar dem under vintern. Många perenner och gräs har även vackra vinterståndare. Bildarkivet/ Birger Lallo Studera din och andras trädgårdar under hela året. Är det någonting som saknas eller kan göras bättre i din trädgård? Kanske en himmelsblå matta av vårstjärna, tidigt på våren. Andra smålökar som sprider sig villigt är scilla, snödroppar och vintergäck. Lökarna mår bra av att hinna rota sig innan kylan kommer. Det kanske saknas några senblommande växter i din trädgård? Syrenbuddlejans lila blomsterkolvar drar åt sig mängder av fjärilar mot slutet av sommaren. Tåliga perenner som blommar en bra bit in på hösten är kärleksört, stormhatt och silverax. För att få en lättskött trädgård ska man arbeta med naturen, inte mot. Ett sätt är att plantera marktäckare. I naturen finns ingen öppen jord. Ska man täcka marken behövs det många plantor och växter är dyrt. Köp några stycken och dela vartefter. Flocknäva, ormöga och hasselört hör till mina favoriter. September är en bra tid att dela perenner. Petra Lindvall, stadsträdgårdsmästare Haninge idag

12 Tema: TRÄDGÅRD Stina klär Handen i blomsterskrud Text: Bert Ola Gustavsson Bild: Magnus Kristenson Haninge idag: Stina, du ansvarar för Handens alla sommarblommor och finrabatter. När börjar säsongen på allvar? Stina Österberg-Huttunen: Den första juni när risken för nattfrost är minimal. Då blir det hektiska dagar. I år var det torrt samtidigt som vi hade massor av plantering. Vid midsommartid är allt klart. Haninge idag: Vad är det du planterat i år? Stina: Oj, en massa olika saker. Allt från emblemet ute vid motorvägen till rundeln nere vid polisen. Dessutom placerar vi ut ett 20-tal blomsterfat och mycket mer. Haninge idag: Men ditt hjärta klappar särskilt för Brageparken? Stina: Ja, sommarblommor är kul, men Brageparken är något särskilt det är faktiskt Handens enda blomsterpark. Här finns bara perenner och blomsterlökar och det är bara jag som sköter dem. Det gäller att kunna skilja knopparna från ogräset. En del av rhododendronbuskarna här i parken har jag planterat själv. Den känns faktiskt som min egen park. Fast på sommaren har jag förstås hjälp av säsongsjobbare, annars skulle jag inte hinna med. Och gräset det sköter arbetslaget. Haninge idag: Hur länge har du jobbat som parkarbetare? Stina: I 22 år och jobbet blir bara roligare och roligare. Vi får utbildning och så åker vi på inspirationsresor så man kan hitta nya idéer att ta med sig hem. Haninge idag: Vad är det bästa i jobbet? Stina: Det är ett väldigt fritt jobb med eget ansvar. Och så får man så mycket uppskattning! Många stannar och berömmer mig för att det blir så fint när de går förbi. Då blir man ännu mer motiverad. Haninge idag: Har du haft någon semester i år? Stina: Fjorton dagar. Det är svårt att vara borta längre när allting måste skötas om. Min kollega Kjell Petrin i Västerhaninge och jag hjälps åt, både med planteringen och att sköta varandras områden när den andre är ledig. Haninge idag: Vad gör du vintertid då? Stina: Klipper träd och buskar. Förr om åren körde jag traktor, men nu skottar jag trappor eller reparerar olika saker istället. Det finns alltid att göra. Parkavdelningen i Haninge består av 15 personer samt ytterligare 15 i arbetsmarknadsåtgärder. Sommartid finns fem extra parkarbetare samt fem handledare till ett 80-tal skolungdomar. Parkavdelningen sköter all detaljplanelagd parkmark cirka 650 hektar. Det handlar oftast om skogspartier och grönremsor mellan bostadsområden. Dessutom mark vid kommunens fastigheter; skolor, förskolor och äldreboenden. Bland kommunens parker kan förutom Brageparken nämnas Tungelsta trädgårdspark, Åbyparken, Höglundaparken, Slätmossens naturpark och Eskilsparken. Parkavdelningens budget är på drygt 18 miljoner kronor och av dessa används knappt till sommarblommor och lökar. Stina Österberg-Huttunen trivs när rhododendronbuskarna blommar. En del av dem har hon själv planterat under sina 22 år som parkarbetare i Haninge. 12 Haninge idag

13 Träffpunkter mötesplatser för seniorer Är du 65+? Vill du komma i kontakt med andra seniorer? Välkommen till någon av de tre träffpunkterna i kommunen. Träffpunkten är tänkt som en naturlig mötesplats för äldre i närområdet. På sikt strävar kommunen efter att etablera en träffpunkt i varje kommundel. I dagsläget finns träffpunkter som håller öppet på vardagar kl på: Tallhöjden i Handen, Runstensvägen 13, Parkvillan i Västerhaninge, Ringvägen 2B, Djurgårdsplan i Vendelsö, Vendelsö skolväg 124, Arbetet med planering, förberedelser, aktiviteter, programinnehåll och bemanning ska kunna ske i samverkan och samråd med lokal föreningsverksamhet, frivilligkrafter och besökare. Vad har träffpunkterna att erbjuda? Här finns möjligheter till social gemenskap. Kanske vill du ta en kopp kaffe och Anna Gustavsson vid entrén till Tallhöjdens träffpunkt. prata bort en stund. Kanske har du något att fråga hörselinstruktören, som ibland besöker träffpunkterna. Eller så kanske du är nyfiken på vad Väntjänsten sysslar med; kan någon följa med dig som stöd till doktorn eller varför inte ge smakråd när kläder ska köpas? Någon/några kanske har ett målar-/ konstintresse och vill arrangera en konstutställning. Lunch finns till försäljning på träffpunkterna i Handen och Västerhaninge. Vendelsö träffpunkt förbereder att ordna måltider i gemenskap. På varje träffpunkt finns försäljning av kaffe, te, smörgåsar och kakor till humant pris. Programblad med månadens aktiviteter kommer att finnas på varje träffpunkt och på Haninges hemsida haninge.se/aldre Nationella anhörigdagen 6 oktober År 2005 utlystes den 6 oktober som den Nationella anhörigdagen. Sedan dess har det arrangerats olika aktiviteter runt om i Sverige med temat anhörigstöd. Dagen är för de anhöriga, men syftet är även att synliggöra begreppet anhörigvårdare. Vad är en anhörigvårdare? Att vara en anhörigvårdare innebär att man på något sätt ger vård och stöd till någon närstående som på grund av sjukdom, ålder eller ett funktionshinder inte klarar sig på egen hand. Stödet varierar, allt från tillsyn till dusch och påklädning eller till stor omvårdnad. Vad händer i Haninge? I år har Haninge kommuns äldreomsorgsnämnd fastställt att vi ska uppmärksamma denna dag och detta i samarbete med föreningar och organisationer som har verksamheter som vänder sig till anhörigvårdare. Aktiviteter kommer att arrangeras på kommunens träffpunkter för seniorer måndagen den 6 oktober. Vi kommer att bjuda på kaffe och musikunderhållning. Föreningar och organisationer är inbjudna att delta och det kommer att finnas stationer där respektive förening presenterar sina aktiviteter och stödverksamheter. Personal från äldreomsorgsförvaltningen kommer också finnas på plats för att informera och samtala om det stöd kommunen kan erbjuda anhörigvårdarna. Mer information kommer att finnas på Haninge kommuns hemsida: haninge.se, i träffpunkternas programblad och i lokaltidningen Mitt i Haninge. Kontakt: Karin Florén, anhörigkonsulent, Haninge idag

14 Trygghet och arbetsro i klassrummet ny handlingsplan visar vägen Trygghet och arbetsro och nolltolerans mot mobbning. En ny handlingsplan för Haninges förskolor och skolor ska visa vägen till detta mål. Den nya handlingsplanen bygger på en fördjupad studie kring barn och elevers arbetsro. Där barn, elever, föräldrar och skolpersonal från förskola, grundskola och gymnasium har intervjuats. Om barnen i förskolorna ska kunna känna trygghet och eleverna koncentrera sig på sitt skolarbete är grundförutsättningen att det råder arbetsro i klassrummen. Men hur ska då detta gå till? I handlingsplanen finns olika mål uppsatta och den ger också vägledning. T ex ska varje förskola och skola ha en likabehandlingsplan Bildarkivet/ T Andersson som anpassas efter verksamhetens behov. Syftet med planen är att säkerställa alla barns och elevers lika rättigheter. Planen ska också visa hur man kan förebygga kränkande behandling. Nuläget analyseras Med stöd av likabehandlingsplanen gör förskolan/skolan en analys av nuläget. Utifrån denna analys tar man sedan fram konkreta åtgärder. Varje enhet ska dokumentera arbetet med trygghet, arbetsro och arbetet för att stoppa mobbning. Det ska klart framgå vem som ansvarar för vad, både vid förebyggande arbete och vid akuta situationer. Lagar och regler Handlingsplanen informerar om vilka lagar och regler som gäller på skol-, kommun- och riksnivå. Frågor som tas upp är bl a otillåten frånvaro, drogmissbruk, vad som gäller då olika föremål ska tas om hand (t e x mobiltelefoner och knivar), hur man ska tillrättavisa elever som uppträder olämpligt eller gör sig skyldiga till olika slag av förseelser och vad nödvärnsrätt innebär. Här kan man också läsa om när det är lämpligt att polisanmäla och när anmälningsplikt gäller. Handlingsplanen skickas ut till alla förskolor och skolor såväl kommunala som fristående. Handlingsplanen och rapporten om arbetsro hittar du på haninge.se Handlingsplanen och likabehandlingsplanen ska årligen ska följas upp, utvärderas och vid behov revideras. Analysverktyget är förvaltningens årliga skolplaneenkät som skickas ut till alla elever från årskurs tre till gymnasiet, men också till föräldrar med barn i förskoleverksamheten och till skolpersonal. Svarsfrekvensen för enkäten är hög och den är därför ett bra hjälpmedel. Vårdnadsbidrag infört kr per barn Från och med den 1 september kan du som förälder i Haninge kommun ansöka om vårdnadsbidrag. Bidraget på kronor per barn är skattefritt och betalas ut en gång i månaden. Du kan söka om ditt barn fyllt ett men inte tre år. Barnet ska vara folkbokfört i Haninge kommun och får inte ha plats i kommunal förskoleverksamhet. Bidraget är inte pensionsgrundande, men det kan kombineras med förvärvsarbete. Blankett för ansökan kan du hämta på kommunens hemsida eller i kommunhusets reception. Skicka blanketten till barn- och utbildningsförvaltningen senast den 1:a i månaden före första bidragsmånaden. Vill du veta mer om vårdnadsbidraget och vilka regler som gäller? Läs mer på haninge.se/barn & utbildning. 14 Haninge idag

15 Sport Campus Sweden höjer ribban Text och bild: Magnus Börjesson Illustration: Louise Uggla Sport Campus Sweden före detta Haninge idrottscampus öppnar nu portarna ut mot Europa på vid gavel. Campuset växer, vidgar vyerna och sätter upp ännu högre mål. Just nu finns 60 elitidrottare från 12 olika specialidrottsförbund, som studerar på 6 olika lärosäten. Tre av dessa lärosäten är partner i Sport Campus Sweden. Det är Kungliga tekniska högskolan, Karolinska institutet och Södertörns högskola. Fler högskolor, kommuner och idrottsförbund knackar på dörren och vill vara med i föreningen. Willy Berggren projektledare för Sport Campus Sweden. Ledande idrottscampus Willy Berggren, som är föreningens projektledare menar att om man vill möta de önskemål som finns hos idrottarna och campusets partner, så går det inte att begränsa sig till att vara en lokal förening. Vi siktar på att bli ett av Europas ledande idrottscampus inom några år. Nu planerar vi för gemensamma lokaler där tränare, ledare och idrottsmedicinare kan arbeta tillsammans. Han berättar att idrottsförbunden och högskolorna bidrar till att följa målsättningen att bilda en tränarakademi med landets främsta inom sitt område. Inom 2 3 år ska varje idrott ha sitt tränar-/ledarteam på plats. De flesta slutar Vad innebär det för en idrottare att få en plats på Sport Campus Sweden? Det viktigaste är att hela tiden utgå ifrån idrottarens behov, säger Willy. Att träna hårt för att nå långt inom en idrott och samtidigt studera för att ha något att falla tillbaka på efter sin aktiva idrottskarriär det är inte lätt. Det är en av anledningarna till att de flesta idrottare slutar med sin idrott när de är i års åldern. Statistiken visar att av idrottande åringar finns endast en kvar vid 23 års ålder. Därför vill vi ge våra idrottare stöd kring sina studier, bostadssituation och även med det rent idrottsliga. Bostad Hjälpa till att ordna ett bra boende och ekonomisk planering. Studier Ge stöd med studieplanering, både tidsplanering och studieval. Verksamhetsplanering Stötta med bland annat ett idrottsmedicinskt team, bra träningsanläggningar, träningsläger i Spanien (Granada), Italien, (Formia) och Irland (Limerick). Sport Campus Sweden har även påbörjat diskussioner kring samarbete med det internationella nätverket EAS (the European Athlete as Student) där över 20 länder är involverade. Det är ett nätverk som syftar till att förbättra möjligheterna för elitidrottare i Europa att få en utbildning som passar. Faktainformation: Här kan du läsa mer om föreningen, vilka idrottare som deltar och hur man ansöker. Den officiella hemsidan för the European Athlete as Student (EAS). Haninge idag

16 Tom håller koll på Huvudskär sedan 35 år Tillsynsmännen är ett begrepp i skärgården. En av dem som varit med längst är Tom Granström från Ornö som hittar bland ytterskären som i sin egen ficka. I 35 år har han hållit koll på Huvudskärsarkipelagen längst ute i Haninges havsband. En solig sommarsöndag liftar Haninge idag med Tom och arbetsbåten Huvudskär från Ornö de sju distansminuterna ut till ögruppen i havsbandet. Huvudskärsarkipelagen består av ett par hundra öar och kobbar. Tom styr med van hand utan sjökort. Redan som grabb jagade han ejder och alfågel bland grynnorna. Nu har Ornöpojken fyllt 63 och i midsomras kunde han ta sig en extra sillbit eftersom han då fyllde 35 år jämt i rollen som tillsynsman för Skärgårdsstiftelsen. När vi lägger till vid den största av öarna, Ålandsskär, hinner Tom Granström knappt hoppa i land förrän folk kommer fram och vill prata. Idag finns inte längre några bofasta kvar här i ytterskärgården. Tullarna har lämnat sitt hus till vandrarhemsverksamhet och lotshuset hyrs ut till sommargäster. Men ön rymmer också sjöbodar och privata stugor som är bebodda sommartid. Utanför en träffar vi Viveca Brattström. Hennes låga 1700-talsstuga är bara 17 kvadrat och 16 Haninge idag

17 otroligt charmig i solgasset. Viveca lyfter ned en teckning från väggen. Den är signerad August Strindberg 1873 och visst föreställer den stugan. Sjöräddning Vid lotsutkiken på öns topp blåser det lite mer, men vädret är inte så här förlåtande året runt, många båtar har blivit vrak vid Huvudskär. Tom berättar den sorglustiga historien om containerfartyget Feeder Chief, en fyratusentonnare med tyskt befäl och turkisk besättning, som grundstötte på rent fotbollsintresse Med en tysk-turkisk fotbollslandskamp i rutan bar det sig inte bättre än att båten körde rakt upp på land på udden därborta, säger Tom och pekar. Efter några timmars strandhugg är det dags att återvända. Vi äntrar arbetsbåten och beger oss hemåt. På Hanstensfjärden mot Ornö blåser det upp och Huvudskär studsar på vågorna. Är det tio sekundmeter? Snarare sju, säger Tom. Hur mycket ska det blåsa för att han ska hålla sig iland? Nja, det är inget alternativ om man som Tom, förutom deltidsjobbet som tillsynsman också varit på räddningskryssaren Grängesberg i 18 år. Ett av de skarpaste minnena var när han och två kamrater dagen före Lucia 1982 räddade robotbåten Mjölner som slitit sig under bogsering vid Landsort. Det blåste 27 sekundmeter och Tom och hans kamrater fick efteråt medalj och en belöning på femtio tusen riksdaler var. I eftermiddag väntar mer oglamoröst jobb. Timmer och massaved från Nåttarö ska bogseras på pråm till Alsnäset vid Muskö. Hur länge stannar han som tillsynsman? Jag får nog suga på den frågan ett tag, för lusten att gå till sjöss igen finns kvar, säger Tom Granström. Text: Bert Ola Gustavsson Bild: Magnus Kristenson Tom Granström har 35 år som tillsynsman för Huvudskär. Han har också hunnit köra 400 sjuktransporter och rädda många seglare i sjönöd under tiden som sjöräddare. Det har blivit mer pli på folk vad gäller städning och eldning sedan jag började 1970-talet, tycker han. Haninge idag

18 Lennart, Lina och Per-Olof årets kulturstipendiater Här presenterar vi årets kulturstipendiater i Haninge kommun. Stipendiet på totalt kronor delades ut på Haningedagen lördagen den 23 augusti. Lina Lindblom. Lina Lindblom, ungdomsstipendium. Lina har målet inställt på att försöka bli filmregissör. Hon har växt upp i Vendelsö och gått Molkoms folkhögskola där hon studerat film och video. Det resulterade i ett slutprojekt 2007, en 15 minuter lång film som heter Klasskampen. Den finns att se på glimz.net. Klasskamp är en liten ordlek, den handlar om en kamp i en skolklass, men också om en social kamp i samhället. Lina har främst en kvinnlig förebild i regissören Sally Potter, och då filmen Orlando. En annan förebild är Roy Andersson. Per-Olof Ekvall, meritstipendium. Per-Olof Ekvall är en vital man i 80-årsåldern med karriär inom film och teater. Bland annat deltog han i Ingemar Bergmans uppsättningar på Dramaten under talet. Det var också på Dramaten han fick sin skådespelarutbildning. Under cirka tio års tid genomförde Per- Olof ett antal uppskattade novellhörnor i Haninge kommun. Det kom att bli drygt 200 sådana uppläsningar. Idag kan du lyssna på honom på Litterärt kafé på kulturhuset. Favoritförfattare: Stig Slas Claesson, och Bli kontaktperson! Per-Olof Ekvall. då gärna ett stycke som heter Slipsen. Per-Olof Ekvall har även fått ett stipendium av Riksteatern. Lennart Abrahamsson, arbetsstipendium Lennart är grundare av Jordbro United Dans & Show som bildades Upprinnelsen var när Lennart och hans dotter Lina var ute och gick i Jordbro en underbar sommarkväll. På håll såg de ett stort gäng ungdomar som höll på med destruktiva handlingar. Lina och Lennart gick hem och pratade igenom vad de sett. Eftersom Lina sedan barnsben dansat, på Lasse Kühlers dansskola i Stockholm, kom de på att de kunde överföra de erfarenheterna till andra, allt för att aktivera dem till något mer konstruktivt. De fick tillgång till en cirka 75 m 2 stor (liten!) lokal, av en välvillig och positiv centrumägare. Inbjudan gick ut i området, och man hoppades på kanske 15 stycken intresserade... det kom 70 stycken. Idag består Jordbro United Dans & Show av cirka ungdomar i åldrarna 5 16 år. Lina är idag lärare på Lasse Kühlers dansskola, och har bland mycket annat medverkat i Melodifestivalen. Text och bild: Ola Elgebrandt Läs mer om kulturstipendiet på haninge.se Lennart Abrahamsson. Om 20 år får de breven de skrivit till sig själva Om 20 år får de 24 eleverna i klass 3A de brev som de skrivit till sig själva. Då har de fyllt 30, idag är de 10 år och de flesta var 9 år då de skrev breven i våras. Breven ligger nu tryggt förvarade i Haningearkivet och kommer att skickas ut år Vad kommer det att stå att läsa i breven som postas om två årtionden? Jo, i breven har barnen skrivit om sig själva och sina framtidsdrömmar. De har ritat teckningar och gjort berättelser. Jag tycker att det här är en jätterolig idé. Tänk att få ett brev från sig själv, att få veta vad man tyckte om sig själv som nioåring, säger Hannelie Hillertorp kommunens arkivarie. Det var bibliotekarien Lena Horn på Dalarö skola som först (för två år sedan) kom på idén att tillsammans med barnen skriva brev adresserade till sig själva och som de kommer att få som vuxna. Breven är igenklistrade och skrivna på kuverten står barnens namn och personnummer för att det lätt ska gå att hitta dem i folkbokföringen då det är dags att skicka iväg dem. Klass 3A i Ribbybergsskolan med läraren Marianne Olsson som också har skrivit ett brev till sig själv. I våras besökte de arkivet för att få se var i arkivet deras brev låg och att de var oöppnade och i gott förvar. I bakgrunden Hannelie Hilltorp Haninge kommuns arkivarie. Att vara kontaktperson är ett uppdrag som innebär att man är en stödkompis och medmänniska till någon som t ex har ett funktionshinder. Uppdraget går ut på att ge stöd i sociala kontakter och för fritidsaktiviteter. Hur ofta man träffas ser lite olika ut men det vanligaste är en gång i veckan, alternativt två gånger i månaden. Detta är en insats enligt socialtjänstlagen. För uppdraget får du en viss ekonomisk ersättning i form av ett arvode och en omkostnadsersättning för de utgifter du får. Du får även stöd i uppdraget vid behov. Vill du veta mer? Kontakta Gunilla Olsson, Handikappomsorgen, Haninge idag

19 näringsliv Plocka fram almanackan boka in Näringslivets dag OKTOBER Du som är Haningeföretagare passa på att presentera ditt företag och att nätverka på Näringslivets dag torsdag den 16 oktober i Haninge kommunhus i Handen. Lyssna också på Christel Wiman, vd för Stockholms Hamnar. Christel har bl a varit ordförande för Baltic Ports Organisation under perioden , vd för Sweden Hotels och förhandlingsdirektör för Posten Sverige. Christel Wiman kommer att presentera Stockholms Hamnars verksamhet och dess framtida utveckling. Som en av världens ledande passagerarhamnar och den absolut största i Östersjöregionen utsågs Stockholms Hamnar till en av de sju ledande miljöhamnarna i världen. Både Haninge och Nynäshamn berörs mycket av den framtida utvecklingen av Stockholms Hamnar. Ta också tillfället i akt att presentera ditt företag på Näringslivets dag. Och du nu har du möjlighet att vara med i tävlingen om bästa företagsrollup. Vem vet kanske är det just ditt företag som får ta emot pris för bästa och mest tilltalande rollup!. Vill du veta mer? Mer detaljerad information samt program för dagen skickas inom kort både via digitalt nyhetsbrev och i tryckt form till alla företag. Inbjudan kommer även att finnas på haninge.se/naringsliv. TORSDAG Näringslivets dag arrangeras i år torsdagen den 16 oktober i Haninge kommunhus, Rudsjöterrassen 2, Handen. Här får du möjlighet att presentera ditt eget företag, men också att träffa andra företagare. Du anmäler dig via den inbjudan som du får via e-post/i brevlådan. Boka in frukostmöten! Du som är Haningeföretagare plocka fram almanackan för 2008 och boka in höstens frukostmöten. Frukostmötena är alltid på fredagar kl Särskilda inbjudningar med uppgift om tema och vem som är värd för frukostmötet samt hur du anmäler dig skickas ut under året. 5 september 5 december Hjärtligt välkomna! Dalarö dykpark Under hösten kommer kommunen att delta i ett projekt som leds av Statens maritima museer där visionen är att till år 2015 få Östersjöns unika skeppsvrak med på världsarvskartan. En del i detta projekt är att kunna skapa Dalarö dykpark med besökscentrum, museum, dykningar, konferens etc. Vill du veta mer? Kontakta Erik Josephson, turismsamordnare, , Var med och tävla om bästa rollup Näringslivets dag 16 oktober Låt dig inspireras av nya idéer, lyssna på intressanta föreläsningar. Kom och nätverka, träffa andra företagare. Presentera ditt företag och delta i en tävling om bästa rollup. Gratulera Årets nyföretagare under en trevlig middag med spännande underhållning. Senada Custovic, t f näringslivschef, inbjuder Haningeföretagarna till Näringslivets dag. Aktuella upphandlingar haninge.se Vilka upphandlingar är på gång? Gå in på haninge.se, klicka på knappen Näringsliv och därefter Upphandling i menyn till vänster. Eller gå in direkt på haninge.se/naringsliv/ upphandling. Du kan också kontakta kommunens upphandlingschef Monica Jonsson, Haninge idag

20 Höst på Fjärdlång Vandrarhemmet på Fjärdlång har öppet t o m 19 oktober. Priser från 125:-/person och natt. Vill du veta mer? Ring eller e-posta till Skolmuseet Skolmuseet i Svartbäcken har öppet följande söndagar kl : 21 september, 19 oktober, 16 november och 14 december. Guidning kl Nyinvigda Visit skärgården Visit skärgården är skärgårdens egen resebyrå som har öppet året om. Till resebyrån finns idag 130 medlemsföretag knutna. Bl a krogar, hotell- och konferensanläggningar, vandrarhem, butiker, rederier, upplevelse-, event- och charterföretag samt turistbyråer. Centrum för verksamheten är det nyrenoverade glashuset på Strandvägen i Stockholm, med två pontoner för hämtning och lämning av passagerare och tillfällig tilläggning. Det viljelösa projektet Lördag 6 september kl En undersökning av aktivitet och passivitet genom måleri av Karolina Holmlund. Utställningen invigs kl i närvaro av konstnären. Fantasylitteratur Torsdag 25 september kl Haninge kulturhus får besök av Niklas Krog en av Sveriges främsta fantasyförfattare. Bröderna Lejonhjärta väckte hans kärlek till fantasy och sedan dess har han skrivit ett tiotal fantasyböcker. Man on tour & Andy Candy Onsdag 8 oktober kl En komisk dialog om identitet och kvinnliga och manliga roller med Teater Tropos. Ken Akter vill tydliggöra mannens roll i samhället. Efter hand visar det sig dock att mansrollen är mer svårdefinierad än Ken tänkt sig. I rollen som Ken Akter ser vi Lina Petersén. Efter paus pratar Andy Candy från RFSL:s transarbetsgrupp om transpersoners situation i Sverige. Läs mer om program och biljettbokning på haninge.se/kulturhuset. Tisdagen den 30 september är du välkommen till Kartans dag i kommunhuset, med en rad aktiviteter. Utställningen Kartans år kan du besöka måndag till fredag den 29 september 3 oktober. Kartutställningen lyfter fram kartans nytta i samhället med exempel från olika typer av kartor. Utvecklingen av kartan från talet till idag visas över ett område i Tungelsta. Du kommer att kunna beställa ortofoto (skalriktiga flygbilder) över din fastighet till rabatterat pris. Du har också möjlighet att vinna pris genom att kryssa i rätt svar i en tipstolva. Svampen i skogen Kartans dag i Haninge Tisdag 30 september Svamputställning Lördag och söndag 6 7, och september, kl Plats: Nationalparkernas hus, Tyresta nationalpark. På Kartans dag kommer utställningen att vara bemannad med personal från lantmäterienheten på stadsbyggnadsförvaltningen. I parken blir det aktiviteter, kl samt kl Stadsbyggnadsförvaltningen visar sina mätinstrument och Haninge SOK arrangerar en liten orientering. På eftermiddagen och kvällen kan du lyssna till ett antal föreläsningar i kommunhusets hörsal. Mer information om föreläsningar och program hittar du på haninge.se En detaljerad karta med utflyktsmål och sevärdheter markerade finns att köpa i kommunhuset. tyresta Svampvandring Söndag 14 september, kl Kostnad: 60 kr. Läs mer på tyresta.se Till Kartans dag kommer Haninge kommun att ge ut cykelkartan. En karta med lämpliga cykelvägar och utflyktstips. Finns att köpa i kommunhuset. Med anledning av Kartans år arrangerar Haninge SOK ett extra Naturpass och även ett Cykelpass på nya cykelkartan under oktober månad.

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården.

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården. Haninge idag Tema: Dina pengar Hit går dina skattekronor Sid 4 15 TUBA instrument för framtidstro Sid 20 Gun och Ewa trivs tillsammans Läs om Malmgården Sid 11 En informationstidning från Haninge kommun

Läs mer

Grattis Ariel. Boka in Näringslivets dag. Frisk fläkt bland äldre. Möt Manne fast inte som clown. 90 år i år. 25 oktober.

Grattis Ariel. Boka in Näringslivets dag. Frisk fläkt bland äldre. Möt Manne fast inte som clown. 90 år i år. 25 oktober. Haninge idag Frisk fläkt bland äldre Peter Airlend, 18 Sid 10 Boka in Näringslivets dag 25 oktober Sid 16 Grattis Ariel 90 år i år Sid 12 Möt Manne fast inte som clown Sid 3 Haninge idag 4-2007 En informationstidning

Läs mer

Valet är ditt Sid 6. Anders Jansson på Björkö vittjar sina nät Sid 16. Nu invigs två nya naturreservat Sid 10. Unga skapar för unga på Lakeside Sid 13

Valet är ditt Sid 6. Anders Jansson på Björkö vittjar sina nät Sid 16. Nu invigs två nya naturreservat Sid 10. Unga skapar för unga på Lakeside Sid 13 Haninge idag Valet är ditt Sid 6 Anders Jansson på Björkö vittjar sina nät Sid 16 Nu invigs två nya naturreservat Sid 10 Unga skapar för unga på Lakeside Sid 13 En informationstidning från Haninge kommun

Läs mer

Husesyn hos Bodil Sid 10

Husesyn hos Bodil Sid 10 Haninge idag Tema: Klimatsmarta val Sid 6 13 Husesyn hos Bodil Sid 10 Svamparnas konung trivs i Haninge Sid 18 Ratta grönt Sid 8 En informationstidning från Haninge kommun nummer 4/2009 Haninge idag 4-2009

Läs mer

HANINGE. Emma V Larsson VILDA WILMA? Tema Hälsa TRÄNA KULLOR SID 12 ÄR DU EN ALLVARLIGA ALI? En tidning från din kommun Nummer 1-2012idag

HANINGE. Emma V Larsson VILDA WILMA? Tema Hälsa TRÄNA KULLOR SID 12 ÄR DU EN ALLVARLIGA ALI? En tidning från din kommun Nummer 1-2012idag HANINGE En tidning från din kommun Nummer 1-2012idag Tema Hälsa TRÄNA FÖR KROPP & HJÄRNA SID 8 OM ZORNS FRODIGA KULLOR SID 12 ÄR DU EN VILDA WILMA? ALLVARLIGA ALI? ELLER LUGNA LEYLA? SID 28 Sträck på benen

Läs mer

Årets företagare 2009 Maritha och Rainer Paus vid Bagarstugan. Snabbare bygglov i Haninge Sid 13. Företag utbildar yrkesproffs Sid 8.

Årets företagare 2009 Maritha och Rainer Paus vid Bagarstugan. Snabbare bygglov i Haninge Sid 13. Företag utbildar yrkesproffs Sid 8. Haninge idag Tema: Näringsliv Sid 5 15 Snabbare bygglov i Haninge Sid 13 Företag utbildar yrkesproffs Sid 8 Årets företagare 2009 Maritha och Rainer Paus vid Bagarstugan Sid 10 En informationstidning från

Läs mer

Haninge idag Tema: Sopor Fem filurer hittar rätt väg Kalle & kompisar Sid 10 bygger sin skola Sid 14 På tandem med elskrot Sid 6

Haninge idag Tema: Sopor Fem filurer hittar rätt väg Kalle & kompisar Sid 10 bygger sin skola Sid 14 På tandem med elskrot Sid 6 Haninge idag Tema: Sopor Fem filurer hittar rätt väg Glödlampor, porslin och kuvert Sid 10 Kalle & kompisar bygger sin skola Sid 14 På tandem med elskrot Sid 6 En informationstidning från Haninge kommun

Läs mer

idag 5 år! Solängen Sid 14 Haninge kulturhus, Klimatförändringar Hur påverkas Haninge? Möt odlarna på Legendariske M A Numminen till Haninge

idag 5 år! Solängen Sid 14 Haninge kulturhus, Klimatförändringar Hur påverkas Haninge? Möt odlarna på Legendariske M A Numminen till Haninge idag Haninge Haninge kulturhus, 5 år! Sid 3 Möt odlarna på Solängen Sid 14 Klimatförändringar Hur påverkas Haninge? Sid 12 Legendariske M A Numminen till Haninge Haninge idag 5-2007 En informationstidning

Läs mer

vaxholm Bästa minnet 2012 Liv, lust och lärande Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholmsbarn fick energi på teatern

vaxholm Bästa minnet 2012 Liv, lust och lärande Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholmsbarn fick energi på teatern information från vaxholms stad nr 4 2012 vaxholm Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholms skolpoliser hjältar i vardagen Vaxholmsbarn fick energi på teatern Projekt Campus Vaxholm Liv, lust och

Läs mer

VAXHOLM. Vaxholms Kulturnatt. Arbetsgivare i Vaxholm. 4 oktober. Viktigt i. Ung på Rindö Närkontakt med turister

VAXHOLM. Vaxholms Kulturnatt. Arbetsgivare i Vaxholm. 4 oktober. Viktigt i. Ung på Rindö Närkontakt med turister Viktigt i INFORMATION FRÅN VAXHOLMS STAD NR 3 2013 NR 3 2013 VAXHOLM Arbetsgivare i Vaxholm Lärcenter på Skarpö: fullbelagt året om Vaxholms Systembolag: bäst på service i nordost Vaxholms Kulturnatt 4

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

Arrangöra! - Om engagemang, arrangemang och hur du lyckas som arrangör.

Arrangöra! - Om engagemang, arrangemang och hur du lyckas som arrangör. Arrangöra! - Om engagemang, arrangemang och hur du lyckas som arrangör. Redaktör: Pernilla Alexandersson. Referensgrupp: Herman Geijer, Sara Bergsmark och Charlotta Nordblom Nellgård. Illustration och

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Ny skollag i år Skolreformen som pågår innebär

Ny skollag i år Skolreformen som pågår innebär Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Många lyckade evenemang under lovet! Läs mer om turistsommaren på sidan 9. Ny skollag i år Skolreformen som pågår innebär

Läs mer

fritidsgården i Svappavaara

fritidsgården i Svappavaara INFORMATION FRÅN KIRUNA KOMMUN TILL ALLA KOMMUNINVÅNARE NR 1 2015 Föreningsträff i Vittangi Ett lyft för matematiken Nya tomter på Lombolo Dags att söka sommarjobb! Skoterförare och andra: STÄNG GRINDARNA!

Läs mer

idag BRANDBERGEN TAR KLIVET IN I FRAMTIDEN FEM LASTBILAR BLIR EN SERIEFIGUR SKA STOPPA BOKEN KLAPPAR PÅ DÖRR N Barnpyssel: Vilken fågel blir 100+?

idag BRANDBERGEN TAR KLIVET IN I FRAMTIDEN FEM LASTBILAR BLIR EN SERIEFIGUR SKA STOPPA BOKEN KLAPPAR PÅ DÖRR N Barnpyssel: Vilken fågel blir 100+? Haninge idag en tidning från din kommun nr 1 2015 BRANDBERGEN TAR KLIVET IN I FRAMTIDEN FEM LASTBILAR BLIR EN SERIEFIGUR SKA STOPPA matsvinnet BOKEN KLAPPAR PÅ DÖRR N + Barnpyssel: Vilken fågel blir 100+?

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Hjärtat. glada hudik. här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun. finns i Hudiksvall. Guide Så fungerar demokratin HUDIKSVALL

Hjärtat. glada hudik. här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun. finns i Hudiksvall. Guide Så fungerar demokratin HUDIKSVALL glada hudik HUDIKSVALL här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun Sociala medier Hon följs av 35 000 på Instagram Hudiksvalls recept Nytänkande hjärta & vatten. Hjärtat finns i Hudiksvall Guide Så fungerar

Läs mer

FLOTTSBRO Vinterparadis nära dig!

FLOTTSBRO Vinterparadis nära dig! Vårt #1 Huddinge2015 Tidningen för oss i HuddinGE DIALOG Tyck till om cykelplanen natur Nya entréer till naturen KULTUR Teatern som diggar folkmusik FLOTTSBRO Vinterparadis nära dig! PÅ GÅNG MASSOR ATT

Läs mer

Pitekvarten. För alla medarbetare på Piteå kommun. Mångfald på agendan ett Piteå för alla. Piteås parker lockar internationella praktikanter

Pitekvarten. För alla medarbetare på Piteå kommun. Mångfald på agendan ett Piteå för alla. Piteås parker lockar internationella praktikanter Pitekvarten PITEÅ KOMMUNS PERSONALTIDNING NR 3 2013 För alla medarbetare på Piteå kommun Mångfald på agendan ett Piteå för alla SIDAN 4 Piteås parker lockar internationella praktikanter SIDAN 12 Bryt tystnaden.

Läs mer

ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN. Bra liv och nära till allt

ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN. Bra liv och nära till allt ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN Bra liv och nära till allt 2 ETT ÖREBRO FÖR ALLA! Krönika Gör din röst hörd! "Vem ska man

Läs mer

Tanum. Besök mässan Det goda livet. TEMA: Kultur och fritid. Tanums Tillväxtråd. Information från Tanums kommun Nummer 30 Juni 2010

Tanum. Besök mässan Det goda livet. TEMA: Kultur och fritid. Tanums Tillväxtråd. Information från Tanums kommun Nummer 30 Juni 2010 Tanum Information från Tanums kommun Nummer 30 Juni 2010 4 12 19 TEMA: Kultur och fritid Besök mässan Det goda livet Tanums Tillväxtråd INNEHÅLL TEMA: Kultur och fritid Nyheter för föreningarna... 4 Tonerna

Läs mer

Hej! Garaget ditt var.dags.rum på Lönngatan 30. följ oss mellan utgivningarna facebook.com/si.tidningen

Hej! Garaget ditt var.dags.rum på Lönngatan 30. följ oss mellan utgivningarna facebook.com/si.tidningen hela detta omslag är en ANNONS i södra innerstadens stadsdelstidning Hej! följ oss mellan utgivningarna facebook.com/si.tidningen Vårt vardagsrum är 580 kvadratmeter stort. Det innehåller 3 601 böcker,

Läs mer

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 30 Nr 3 oktober 2012 Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra och fler intressanta artiklar Vill du göra något

Läs mer

april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1

april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1 Nr 1 april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 FIXARTJÄNSTEN HJÄLPER TILL... 3 UKM-FESTIVAL

Läs mer

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR Studenten Tidnigen för dig som tar studenten 2010. Producerad av medieprogrammet, Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan KOLL PÅ STUDENTSTÄDER Vi jämför några populära ställen UTLANDSSTUDIER Så är det att

Läs mer

Läs om: NR 2 (4) Matlust. Strandskydd. Kvartalets medarbetare. Kommunala badplatser. Sommaren på slottet. ...och mycket mer!

Läs om: NR 2 (4) Matlust. Strandskydd. Kvartalets medarbetare. Kommunala badplatser. Sommaren på slottet. ...och mycket mer! Vingåker för dig NR 2 (4) 2014 Samhällsinformation från Vingåkers kommun till dig som är bosatt i Vingåker och till dig som är företagare i Vingåker - en uppdatering av allt det goda som vi gör i kommunen.

Läs mer

Botkyrka 4.2010. pejl på. Klimatfamiljer vill inspirera flera. Följ med till. Bättre service när kommunen inför fler e-tjänster

Botkyrka 4.2010. pejl på. Klimatfamiljer vill inspirera flera. Följ med till. Bättre service när kommunen inför fler e-tjänster pejl på Botkyrka 4.2010 Följ med till Riksten Klimatfamiljer vill inspirera flera Bättre service när kommunen inför fler e-tjänster En tidning från Botkyrka kommun om Alby, Fittja, Hallunda-Norsborg, Tullinge,

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

SKÖRDETID. Stångmärket TEMA. ANNIE OCH BANDI En speciell kärlekshistoria. Slow Food, ö-slakteri och gourmetmat. Tuffa villkor förr och nu

SKÖRDETID. Stångmärket TEMA. ANNIE OCH BANDI En speciell kärlekshistoria. Slow Food, ö-slakteri och gourmetmat. Tuffa villkor förr och nu Stångmärket #4 / 2011 PRIS 25 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE ANNIE OCH BANDI En speciell kärlekshistoria Ät närodlat och i säsong Slow Food, ö-slakteri och gourmetmat FISKARBÖNDER I SKÄRGÅRDEN Tuffa villkor

Läs mer