EVOEL SMART halogenfria korrugerade elinstallationsrör 6 EVOEL SMART PRE-WIRED halogenfria korrugerade elinstallationsrör 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EVOEL SMART halogenfria korrugerade elinstallationsrör 6 EVOEL SMART PRE-WIRED halogenfria korrugerade elinstallationsrör 8"

Transkript

1 Elinstallationsrör och kabelskyddsrör av plast 2014

2 Innehåll

3 EVOEL SMART halogenfria korrugerade elinstallationsrör EVOEL SMART halogenfria korrugerade elinstallationsrör 6 EVOEL SMART PRE-WIRED halogenfria korrugerade elinstallationsrör 8 Elinstallationsrör för byggnader 10 EVOEL FL korrugerade elinstallationsrör med låg tryckhållfasthet 10 EVOEL FM korrugerade elinstallationsrör med medelhög tryckhållfasthet 11 EVOEL FL-0H-SMART halogenfria korrugerade elinstallationsrör med låg tryckhållfasthet 12 EVOEL FM-0H-SMART halogenfria korrugerade elinstallationsrör med medelhög tryckhållfasthet 13 EVOEL FMs-0H-SMART mantlade halogenfria korrugerade elinstallationsrör med medelhög tryckhållfasthet 14 EVOEL FHs-UV-0H-SMART halogenfria korrugerade elinstallationsrör som tål UV-strålning 15 EVOEL SL släta elinstallationsrör med låg tryckhållfasthet 16 EVOEL SM släta elinstallationsrör med medelhög tryckhållfasthet 17 EVOEL SL-0H halogenfria släta elinstallationsrör med låg tryckhållfasthet 18 EVOEL SM-0H halogenfria släta elinstallationsrör med medelhög tryckhållfasthet 19 EVOEL SH-UV släta elinstallationsrör som tål UV-strålning 20 Tillbehör 21 Kabelskyddsrör för placering i mark EVOCAB HARD dubbelväggiga korrugerade kabelrör i rörlängder 24 EVOCAB FLEX dubbelväggiga korrugerade kabelrör i rulle 25 Tillbehör 26 EVODUCT kabelrör för fiberoptik 27 Kammare för koppling av optiska kablar TC900/700/ EVOTEL kabelrör för telekablar 30 Tillbehör för telekabelrör 31 EVOCAB STING kabelrör för användning utan kabeldiken i mark 32 EVOCAB SPLIT kabelreparationsrör 33 EVOCAB SUPERHARD 1250N armerade dubbelväggiga kabelrör 34 Tillbehör 35 Referensinformation Klassificeringsnyckel för EVOEL elinstallationsrör enligt EN Egenskaper och användningsområden - elinstallationsrör för byggnader 37 Egenskaper och användningsområden - kabelskyddsrör i mark 38 Plasters kemiska motståndskraft 39

4 innovativa rörsystem för effektivare elinstallationer och kabelskydd EVOPIPES - tillhandahåller Europas mest välsorterade utbud av plaströr för elinstallationer och kabelskyddslösningar. EVOPIPES produkter är konstruerade för att ge säkra elektriska installationer, effektivare installationsarbete och våra kunder sänkta totalkostnader. EVOPIPES har produkterna för säkert kabelskydd och lång hållbarhet för varje konstruktionslösning. EVOPIPES SMART är en serie elinstallationsprodukter som gör byggnader säkrare vid bränder och installationsarbetet enklare och snabbare. 4

5 EVOPIPES tillhandahåller rörsystem för elinstallationer och kabelskydd, hantering av dagvatten, avlopp, dricksvatten och gas. EVOEL F och S elinstallationsrör av PVC. EVOEL SMART halogenfria elinstallationsrör med inre glidvänligt lager för enklare och snabbare eldragning och utvändig mantel för ökad säkerhet. EVOEL SMART PRE WIRED halogenfria elinstallationsrör med fabriksdragna ledningar för kraft eller telekommunikation. EVOCAB HARD och FLEX kabelrör för infrastrukturanläggningar. EVODUCT kabelrör för fiberoptik. EVOTEL kabelrör för telekommunikationskablar. EVOCAB SUPERHARD för högspänningskablar. EVOCAB STING specialutvecklade kabelrör lämpade för att borras på plats i mark, utan kabeldiken. EVOCAB SPLIT kabelreparationsrör. EVOPIPES tillhandahåller delar till alla system kopplingar, rörböjar, ändförslutningar, tätningsringar och åtkomstkammare upp till belastningsklass F900 - samt även varningstejp, skyddstejp och diverse märkningskomponenter. I samarbete med kunder utvecklar EVO- PIPES fortlöpande innovationer och produkter som förenklar och ökar produktiviteten vid installationsarbeten. Not: Beteckningarna SRN (Skydd, Rör, Normalt) och SRS (Skydd, Rör, Svårare Förhållanden), som förekommer i denna katalog, avser begrepp som definierats av Svensk Energi i sitt projekt Elbyggnadsrationalisering (EBR). 5

6 EVOEL SMART halogenfria korrugerade elinstallationsrör SMART är en produktserie halogenfria elinstallationsrör uppbyggda av flera lager. Två eller tre lager i kombination ger egenskaper som svarar mot mycket högt ställda krav. SMART elinstallationsrör tillverkas av ett halogenfritt specialmaterial. SmArT SMART elinstallationsrör har ett samextruderat inre lager av ett specialmaterial som ger mycket goda glidegenskaper i röret. Det inre lagret minskar friktionen avsevärt mellan elledning och rör så att elledningen kan dras längre sträckor genom röret. Eldragningen kan på så sätt göras effektivare, på kortare tid och till lägre arbetskostnad. Att tiden på anläggningsplatsen kortas kan också minska kringkostnaderna, t ex för transporter, inhyrd utrustning och administration. Arbetstid som krävs för att dra elledningarna på plats i rören 0 Standardrör PVC Elinstallationsrör SMART - 0H Rörsträcka (m) 6 r att dra i rören Standardrör PVC SMART - 0H

7 EVOEL SMART halogenfria korrugerade elinstallationsrör smart Den flexibla yttre manteln ger elinstallationsrören extra skydd när de placeras i betong eller i stark UV-strålning. SMART elinstallationsrör är halogenfria. Vid förbränning avger de nästan ingen rök. Därför används de i dåligt ventilerade utrymmen där många människor samlas och har begränsat antal nödutgångar, samt i utrymmen där känslig och värdefull utrustning behöver skyddas. SMART elinstallationsrör är gjorda för offentliga miljöer: skolor, daghem, sjukhus, hotell, teatrar, biografer, museer, idrottsplatser, arenor, varuhus, gallerior, flygplatser, järnvägsstationer och kontorshus. Halogenfria elinstallationsrör rekommenderas också i fastigheter med flera lägenheter. FAROR MED HALOGEN Halogenerna är fem icke-metalliska grundämnen i grupp 7 inom det periodiska systemet. Ordet halogen betyder skapa salt och de ämnen som innehåller halogener är salter. De fem halogenerna är fluor, klor, brom, jod och astat. Material som innehåller halogen avger väteklorid - en färglös och frätande gas - vid förbränning. I kontakt med vatten bildar den saltsyra, som är mycket skadlig i ögon, andningsvägar och andra inre organ. Väteklorid orsakar spasmer och kvävning vid inandning. Även byggnader påverkas. Armeringen i betong kan angripas så att konstruktionen tappar hållfasthet och förmåga att bära belastningen den byggts för. Rök från PVC fräter på mikrochips och det gör att också tele- och datasystem kan skadas. Brinnande PVC avger en mycket tjock rök som är svår att orientera sig i, vilket gör det svårt att hitta nödutgångarna. 7

8 EVOEL SMART PRE-WIRED halogenfria korrugerade elinstallationsrör SMART PRE-WIRED är fabriksdragna elinstallationsrör för el eller telekommunikation. Genom att elledningarna redan finns på plats i rören blir installationen mycket enklare och snabbare. Hela arbetsprocessen med eldragning på plats försvinner och de totala installationskostnaderna sjunker. SMART PRE-WIRED elinstallationsrör är halogenfria och därmed lämpliga för offentliga miljöer: skolor, daghem, sjukhus, hotell, teatrar, biografer, museer, idrottsplatser, arenor, varuhus, gallerior, flygplatser, järnvägsstationer och kontorshus. Halogenfria elinstallationsrör rekommenderas också i fastigheter med flera lägenheter SMART elinstallationsrör tillverkas i enlighet med följande standarder: EN ; EN ; EN ; , och EN Fördelar: Spar tid (arbetet med eldragning på plats försvinner) Sänker kostnader (färre arbetstimmar) Halogenfria material i rör och elledningar Rörens glidvänliga insida underlättar framtida kompletteringar Hög värmeavledningsförmåga ger högre kapacitet i elledningarna Tekniska specifikationer: Ledare: 3x1,5mm 2 ; 4x1,5mm 2 ; 3x2,5mm 2 ; 5x1,5mm 2 ; 5x2,5 mm 2, etc. Kablar : 3x1,5mm 2 ; 3x2,5mm 2 ; 5x1,5mm 2 ; 5x2,5 mm 2 ; telekommunikationskablar Enkel identifiering av ledare med färgkodning enligt europeisk standard Tål temperaturer i intervallet -25 C till +105 C Arbetstid som krävs för att dra elledningarna på plats i rören Tillgängliga rörstorlekar: Elinstallationsrör 16, SMART 20, 25, - 0H 32, 40, 50 mm Finns i rulle, 100 m och 50 m beroende på diameter * Kabel- och ledarspecifikationer lämnas vid förfrågan. ** Längderna m (beroende på rörets diameter) på trätrumma tillverkas på begäran. 0 Standardrör PVC Rörsträcka (m) Arbetstid som krävs för att dra elledningarna på plats i rören 0 Standardrör PVC SMART - 0H SMART PRE -WIRED Rörsträcka (m) 8

9 EVOEL SMART PRE-WIRED halogenfria korrugerade elinstallationsrör Typer av produkter EVOEL FL-0H-SMART PREWIRED Typ av rör Rek. användning Typ DN16 DN20 DN25 DN32 FL-0H-SMART - I vägghåligheter Ledare 2;3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5 3x4 7x2,5 huvudlager - Under puts 3x2,5 4x1,5 3x4 5x2,5 7x2,5 + lager m. glidyta - I innertak 4;5x1,5 5x1,5 5x2,5 4x2,5 7x1,5 Kablar 3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5 3x4 7x2,5 2x1,5 5x1,5 5x2,5 5x2,5 7x2,5 Kommunikation På begäran EVOEL FM-0H-SMART PREWIRED Typ av rör Rek. användning Typ DN16 DN20 DN25 DN32 FM-0H-SMART huvudlager + lager m. glidyta - Under puts - I golv - I torr betong - I lättklinkerbetong Ledare 2;3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5 3x4 7x2,5 3x2,5 4x1,5 3x4 5x2,5 7x2,5 4;5x1,5 5x1,5 5x2,5 4x2,5 7x1,5 Kablar 3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5 3x4 7x2,5 2x1,5 5x1,5 5x2,5 5x2,5 7x2,5 Kommunikation På begäran EVOEL FMs-0H-SMART PREWIRED Typ av rör Rek. användning Typ DN16 DN20 DN25 DN32 FMs-0H-SMART - I alla typer av betong Ledare 2;3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5 3x4 7x2,5 huvudlager 3x2,5 4x1,5 3x4 5x2,5 7x2,5 + lager m. glidyta 4;5x1,5 5x1,5 5x2,5 + mantel 4x2,5 7x1,5 Kablar 3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5 3x4 7x2,5 2x1,5 5x1,5 5x2,5 5x2,5 7x2,5 Kommunikation På begäran EVOEL FHs-UV-0H-SMART PREWIRED Typ av rör Rek. användning Typ DN16 DN20 DN25 DN32 FHs-UV-0H-SMART - Utomhus, i direkt UVstrålning Ledare 2;3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5 3x4 7x2,5 huvudlager 3x2,5 4x1,5 3x4 5x2,5 7x2,5 + lager m. glidyta 4;5x1,5 5x1,5 5x2,5 + mantel 4x2,5 7x1,5 Kablar 3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5 3x4 7x2,5 2x1,5 5x1,5 5x2,5 5x2,5 7x2,5 Kommunikation På begäran * Elinstallationsrör (DN16-DN50) med valfria kablar eller ledare (upp till 4 mm 2 ) tillverkas på begäran. * * Kabel- och ledarspecifikationer lämnas vid förfrågan. 9

10 Elinstallationsrör för byggnader EVOEL FL korrugerade elinstallationsrör med låg tryckhållfasthet Klassificering: Ett flexibelt elinstallationsrör av ljusgrå (RAL 7035) polyvinylklorid (PVC). Det tål små tryckpåkänningar och är mycket böjbart utan att tvärsnittsmåtten förändras. Fysikaliska egenskaper: Material: PVC-U, låg tryckhållfasthet, liten slagtålighet, klarar temperaturer från -5 C till +60 C, tillfälliga temperaturer upp till 70ºC, flambeständig, korrosionsbeständig. Användningsområde: Elinstallationsröret är idealiskt för enkla dolda elinstallationer, liksom för installationer i vägghåligheter, mellanväggar, innertak och puts. * Finns också med dragtråd för att underlätta eldragningen. Tryckhållfasthet: 320 N/5cm EN Klassificering: Kod Yttre Ø [mm ] Inre Ø [mm ] Rulle [m] På pall [m] Böjradie [mm] Färg: ljusgrå, utan dragtråd LTGY 02050LTGY 02550LTGY 03250LTGY 04025LTGY 05025LTGY 06325LTGY Färg: ljusgrå, med dragtråd LTGYS 02050LTGYS 02550LTGYS 03250LTGYS 04025LTGYS 05025LTGYS 06325LTGYS 10

11 Elinstallationsrör för byggnader EVOEL FM korrugerade elinstallationsrör med medelhög tryckhållfasthet Klassificering: Ett flexibelt elinstallationsrör av grå (RAL 1001) polyvinylklorid (PVC). Det tål medelstora tryckpåkänningar och är mycket böjbart utan att tvärsnittsmåtten förändras. Fysikaliska egenskaper: Material: PVC-U, medelhög tryckhållfasthet, medelstor slagtålighet, klarar temperaturer från -25 C till +60 C, tillfälliga temperaturer upp till 70 C, flambeständig, korrosionsbeständig. Användningsområde: Elinstallationsröret är idealiskt för synliga och dolda elinstallationer liksom för inbäddning i puts; kan också användas för installationer i torr betong. * Finns också med dragtråd för att underlätta eldragningen. Tryckhållfasthet: 750 N/5cm EN Klassificering: Kod Yttre Ø, [mm ] Inre Ø [mm ] Rulle [m] På pall [m] Böjradie [mm] Färg: grå, utan dragtråd GY 02050GY 02550GY 03250GY 04025GY 05025GY 06325GY Färg: grå, med dragtråd GYS 02050GYS 02550GYS 03250GYS 04025GYS 05025GYS 06325GYS 11

12 Elinstallationsrör för byggnader EVOEL FL-0H-SMART halogenfria korrugerade elinstallationsrör med låg tryckhållfasthet Klassificering: Ett flexibelt, halogenfritt elinstallationsrör, tillverkat av en ljusgrå (RAL 7035) specialplast, med ett orange glidvänligt inre lager. Elinstallationsröret klarar små tryckpåkänningar, är mycket temperaturtåligt ochmycket böjbart utan att tvärsnittsmåtten förändras. Insidans extremt glidvänliga ytstruktur gör det möjligt att förlänga eldragningssträckorna betydligt och därmed korta arbetstiden. Fysikaliska egenskaper: Material: specialplast, låg tryckhållfasthet, liten slagtålighet, klarar temperaturer från -25 C till +105 C, flambeständig, halogenfri, korrosionsbeständig. Användningsområde: Det halogenfria, temperaturtåliga materialet gör röret lämpligt för enkla dolda installationer liksom installationer i vägghåligheter, mellanväggar och innertak i offentliga miljöer: skolor, daghem, sjukhus, hotell, teatrar, biografer, museer, idrottsplatser, arenor, varuhus, gallerior, flygplatser, järnvägsstationer och kontorshus. * Finns också med dragtråd för att underlätta eldragningen. Tryckhållfasthet: 320 N/5cm EN EN EN Klassificering: Kod Yttre Ø, [mm ] 16,0 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0 Inre Ø, [mm ] 10,1 14,4 19,1 24,6 31,5 40,2 Rulle [m] På pall [m] Böjradie [mm] Färg: ljusgrå LTGY 02050LTGY 02550LTGY 03250LTGY 04025LTGY 05025LTGY 12

13 Elinstallationsrör för byggnader EVOEL FM-0H-SMART halogenfria korrugerade elinstallationsrör med medelhög tryckhållfasthet Klassificering: Ett flexibelt, armerat, halogenfritt elinstallationsrör, tillverkat av en grå (RAL 7037) specialplast, med ett orange glidvänligt inre lager. Elinstallationsröret klarar medelstarka tryckpåkänningar, är mycket temperaturtåligt och mycket böjbart utan att tvärsnittsmåtten förändras. Insidans extremt glidvänliga ytstruktur gör det möjligt att förlänga eldragningssträckorna betydligt och därmed korta arbetstiden. Fysikaliska egenskaper: Material: specialplast, medelhög tryckhållfasthet, medelstor slagtålighet, klarar temperaturer från - 25 C till +105 C, flambeständig, halogenfri, korrosionsbeständig. Användningsområde: Det halogenfria, temperaturtåliga materialet gör röret lämpligt för enkla dolda installationer liksom installationer i vägghåligheter, mellanväggar och innertak i offentliga miljöer: skolor, daghem, sjukhus, hotell, teatrar, biografer, museer, idrottsplatser, arenor, varuhus, gallerior, flygplatser, järnvägsstationer och kontorshus. * Finns också med dragtråd för att underlätta eldragningen. Tryckhållfasthet: 750 N/5cm EN EN EN Klassificering: Kod Yttre Ø, [mm ] 16,0 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0 Inre Ø, [mm ] 11,4 14,2 18,4 23,9 30,7 39,4 Rulle [m] På pall [m] Böjradie [mm] Färg: grå GY 02050GY 02550GY 03250GY 04025GY 05025GY 13

14 Elinstallationsrör för byggnader EVOEL FMs-0H-SMART mantlade halogenfria korrugerade elinstallationsrör med medelhög tryckhållfasthet Klassificering: Ett flexibelt, halogenfritt elinstallationsrör idealiskt för installationer i betong. Det är klätt med en mantel av ett plastiskt material, vilket ger röret medelstor slagtålighet och vattentät yta. Insidans extremt glidvänliga ytstruktur gör det möjligt att förlänga eldragningssträckorna betydligt och därmed korta arbetstiden. Rörets färg är ljusgrå (RAL 7035) med ett orange glidvänligt inre lager. Fysikaliska egenskaper: Material: specialplast, medelhög tryckhållfasthet, medelstor slagtålighet, klarar temperaturer från - 25 C till +105 C, flambeständig, halogenfri. Användningsområde: Rören rekommenderas särskilt för installationer i betong, kan användas för installationer i vägghåligheter, mellanväggar och innertak. Den här typen av rör är bästa alternativet för synliga och dolda installationer, installationer under mark, anslutning av utrustning och maskiner i skolor, daghem, sjukhus, hotell, teatrar, biografer, museer, idrottsplatser, arenor, varuhus, gallerior, flygplatser, järnvägsstationer och kontorshus. * Finns också med dragtråd för att underlätta eldragningen. Tryckhållfasthet: 750 N/5cm EN EN EN Klassificering: Kod Yttre Ø [mm ] 16,0 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0 Inre Ø [mm ] 11,4 14,2 18,4 23,9 30,7 39,4 Rulle [m] På pall [m] Böjradie [mm] Färg: ljusgrå LTGY LTGY LTGY LTGY LTGY LTGY 14

15 Elinstallationsrör för byggnader EVOEL FHs-UV-0H-SMART halogenfria korrugerade elinstallationsrör som tål UV-strålning Klassificering: Ett flexibelt, halogenfritt elinstallationsrör som är idealiskt för installationer utsatta för direkt solljus utomhus. Det är klätt med en mantel av ett plastiskt material som motstår UVstrålning. Röret har högsta graden av slagtålighet. Insidans extremt glidvänliga ytstruktur gör det möjligt att förlänga eldragningssträckorna betydligt och därmed korta arbetstiden. Rörets beklädnad är svart (RAL 9004) med ett orange glidvänligt inre lager. Fysikaliska egenskaper: Material: ett halogenfritt specialmaterial, hög tryckhållfasthet, stor slagtålighet, klarar temperaturer från - 25 C till +105 C, UV-tålig, flambeständig, korrosionsbeständig. Användningsområde: Dessa UV-tåliga rör rekommenderas särskilt för utomhusinstallationer, kan användas för installationer i vägghåligheter, mellanväggar och innertak i offentliga miljöer: skolor, daghem, sjukhus, hotell, teatrar, biografer, museer, idrottsplatser, arenor, varuhus, gallerior, flygplatser, järnvägsstationer och kontorshus. Rören motstår långvarig solbelysning. UVtålighet garanteras i 10 år. Särskilt lämpliga för skydd av fasadbelysningsledningar. Tryckhållfasthet: 1250 N/5cm EN EN EN Klassificering: Kod Yttre Ø [mm ] 16,0 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0 Inre Ø [mm ] 10,8 13,6 17,8 23,1 30,0 38,4 Rulle [m] På pall [m] Böjradie [mm] Färg: svart BK 02050BK 02550BK 03225BK 04025BK 05025BK 15

16 Elinstallationsrör för byggnader EVOEL SL släta elinstallationsrör med låg tryckhållfasthet Klassificering: Ett styvt elinstallationsrör av ljusgrå (RAL 7035) polyvinylklorid (PVC). Röret tillverkas i raka 3-meterslängder med en pågjuten muff som gör sammansättningen enkel och snabb. Röret har låg tryckhållfasthet. Fysikaliska egenskaper: Material: PVC-U, låg tryckhållfasthet, liten slagtålighet, klarar temperaturer från - 5 C till +60 C, tillfälliga temperaturer upp till +70 C, flambeständig, korrosionsbeständig. Användningsområde: Elinstallationsrören rekommenderas för enkla, synliga installationer. Tryckhållfasthet: 320 N/5cm EN Klassificering: Kod Yttre Ø, [mm ] 16,0 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0 63,0 Inre Ø, [mm ] 14,3 18,3 22,6 29,4 36,8 46,0 59,0 I bunt [m] På pall [m] Färg: ljusgrå LTGY LTGY LTGY LTGY LTGY LTGY LTGY 16

17 Elinstallationsrör för byggnader EVOEL SM släta elinstallationsrör med medelhög tryckhållfasthet Klassificering: Ett styvt extrastarkt elinstallationsrör av grå (RAL 1001) polyvinylklorid (PVC). Röret tillverkas i raka 3-meterslängder med en pågjuten muff som gör sammansättningen enkel och snabb. Röret har medelhög tryckhållfasthet. Fysikaliska egenskaper: Material: PVC-U, medelhög tryckhållfasthet, medelstor slagtålighet, klarar temperaturer från - 25 C till +60 C, tillfälliga temperaturer upp till +70 C, flambeständig, korrosionsbeständig. Användningsområde: Elinstallationsrören rekommenderas för säkra, synliga installationer i industribyggnader, samt för maskiner och i miljöer där luften innehåller aggressiva ämnen. Tryckhållfasthet: 750 N/5cm EN Klassificering: Kod Yttre Ø, [mm ] 16,0 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0 63,0 Inre Ø, [mm ] 13,4 17,2 21,6 28,4 36,0 46,0 59,0 I bunt [m] På pall [m] Färg: grå GY GY GY GY GY GY GY 17

18 Elinstallationsrör för byggnader EVOEL SL-0H halogenfria släta elinstallationsrör med låg tryckhållfasthet Klassificering: Ett styvt halogenfritt elinstallationsrör av ljusgrå (RAL 7035) plast. Röret tillverkas i raka 3-meterslängder med en pågjuten muff som gör sammansättningen enkel och snabb. Röret har låg tryckhållfasthet. Fysikaliska egenskaper: Material: specialplast, låg tryckhållfasthet, liten slagtålighet, klarar temperaturer från - 25 C till +105 C, flambeständig, halogenfri, korrosionsbeständig. Användningsområde: Elinstallationsrören rekommenderas för enkla, synliga installationer, särskilt där temperaturen är låg och i offentliga miljöer: skolor, daghem, sjukhus, hotell, teatrar, biografer, museer, idrottsplatser, arenor, varuhus, gallerior, flygplatser, järnvägsstationer och kontorshus. Tryckhållfasthet: 320 N/5cm EN EN EN Klassificering: Kod Yttre Ø, [mm ] 16,0 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0 63,0 Inre Ø, [mm ] 14,3 18,3 22,6 29,4 36,8 46,0 59,0 I bunt [m] På pall [m] Färg: ljusgrå LTGY LTGY LTGY LTGY LTGY LTGY LTGY 18

19 Elinstallationsrör för byggnader EVOEL SM-0H halogenfria släta elinstallationsrör med medelhög tryckhållfasthet Klassificering: Ett styvt halogenfritt elinstallationsrör av grå (RAL 1001) specialplast. Röret tillverkas i raka 3-meterslängder med en pågjuten muff som gör sammansättningen enkel och snabb. Röret har medelhög tryckhållfasthet. Fysikaliska egenskaper: Material: specialplast, medelhög tryckhållfasthet, medelstor slagtålighet, klarar temperaturer från - 25 C till +105 C, flambeständig, halogenfri, korrosionsbeständig. Användningsområde: Elinstallationsrören rekommenderas för säkra, synliga installationer i industribyggnader, samt för maskiner och i miljöer där luften innehåller aggressiva ämnen, särskilt där temperaturen är låg, och i offentliga miljöer: skolor, daghem, sjukhus, hotell, teatrar, biografer, museer, idrottsplatser, arenor, varuhus, gallerior, flygplatser, järnvägsstationer och kontorshus. Tryckhållfasthet: 750 N/5cm EN EN EN Klassificering: Kod Yttre Ø, [mm ] 16,0 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0 63,0 Inre Ø, [mm ] 13,0 16,8 21,5 28,0 35,5 45,2 57,8 I bunt [m] På pall [m] Färg: grå GY GY GY GY GY GY GY 19

20 Elinstallationsrör för byggnader EVOEL SH-UV släta elinstallationsrör som tål UV-strålning Klassificering: Ett styvt, armerat, UV-tåligt elinstallationsrör av ljusgrå (RAL 7035) modifierad PVC. Röret tillverkas i raka 3-meterslängder med en pågjuten muff som gör sammansättningen enkel och snabb. Röret har hög tryckhållfasthet. Fysikaliska egenskaper: Material: PVC-U, hög tryckhållfasthet, stor slagtålighet, klarar temperaturer från - 25 C till +60 C, korrosionsbeständig. Användningsområde: Elinstallationsrören är motståndskraftiga mot UV-strålning och rekommenderas särskilt för installation utomhus. De tål solljus i långa perioder. Rören är speciellt lämpliga som skydd för vertikala elledningar på fasader. UV-tålighet garanteras i 5 år. Tryckhållfasthet: 1250 N/5cm EN Klassificering: Kod Yttre Ø, [mm ] 16,0 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0 63,0 Inre Ø, [mm ] 12,8 16,4 20, ,2 43,2 55,2 I bunt [m] På pall [m] Färg: ljusgrå LTGY LTGY LTGY LTGY LTGY LTGY LTGY 20

21 Tillbehör Klämfäste HB Klämfäste av specialplast, avsett för alla typer av elinstallationsrör utom UV-tåliga. Typ Minsta beställning [st] Kod Klämfäste av specialplast, avsett för alla typer av UV-tåliga elinstallationsrör. Klämfäste UV Typ Minsta beställning [st] Kod Rörböj Rörböj av PVC, avsedd för elinstallationsrör av typ EVOEL, SL och SM. Typ Minsta beställning [st] Kod Rörböj HB Rörböj av specialplast, avsedd för elinstallationsrör av typ EVOEL SL-0H och SM-0H. Typ Minsta beställning [st] Kod Rörböj UV Rörböj av specialplast, avsedd för elinstallationsrör av typ EVOEL SH-UV. Typ Minsta beställning [st] Kod Koppling Koppling av PVC, avsedd för elinstallationsrör av typ EVOEL FL, FM, SL och SM. Typ Minsta beställning [st] Kod Koppling HB Koppling av specialplast, avsedd för alla typer av SMART halogenfria korrugerade elinstallationsrör. Typ Minsta beställning [st] Kod Koppling UV Koppling av specialplast, avsedd för alla typer av UV-tåliga korrugerade elinstallationsrör. Typ Minsta beställning [st] Kod Flexibel koppling (lång) Korrugerad koppling av PVC, avsedd för styva elinstallationsrör av typ EVOEL SL och EVOEL SM där hinder behöver rundas eller ovanliga böjar göras. Typ Minsta beställning [st] Längd [mm] Kod

22 Anteckningar 22

23 Kabelskyddsrör för placering i mark

24 Kabelskyddsrör för placering i mark EVOCAB HARD dubbelväggiga korrugerade kabelrör (Uppfyller Svensk Krafts EBR-rekommendation SRN) Detta halogenfria kabelrör är tillverkat av högdensitetspolyeten, PEHD,och finns i rörlängderna 3 och 6 m. Koppling medföljer som standard. Röret har korrugerad utsida och slät insida, vilket ger röret hög mekanisk hållfasthet och slagtålighet, vilket bibehålls fullt ut inom temperaturintevallet -25 C till +90 C. Standardfärger är röd (RAL 3020), gul (RAL 1023) eller svart (RAL 9005), andra färger finns på begäran. Användningsområde: HARD kabelrör tillverkas av ett styvt material och är konstruerade för att tåla jord och tyngden av fordon. Rören kan användas i mark för att skydda och isolera kablar och är särskilt lämpliga när hög tryckhållfasthet krävs, t ex under vägar och torg. Medföljande styva standardkoppling gör rören lätta att sätta ihop. Med tillval av tätningsringar blir fogarna vattentäta (<0,5 bar). Tryckhållfasthet: 750 N EN HARD kabelrör Kod Yttre Ø, [mm] Inre Ø, [mm] Böjradie [ m] 1,300 1,600 1,900 2,300 2,800 3,100 4, N, 6 m (med koppling) I bunt [st] I bunt [m] På lastbil [m] Färg 1: röd RD RD RD RD RD RD RD Färg 2: svart BK BK BK BK BK BK BK Färg 3: gul YL YL YL YL YL YL YL 750 N, 6 m (med koppling) I bunt [st] I bunt [m] På lastbil [m] Färg 1: röd RD RD RD RD RD RD RD750 Färg 2: svart BK BK BK BK BK BK BK750 Färg 3: gul YL YL YL YL YL YL YL750 24

25 Kabelskyddsrör för placering i mark EVOCAB FLEX dubbelväggiga korrugerade kabelrör (Uppfyller Svensk Krafts EBR-rekommendation SRN) Detta halogenfria kabelrör är tillverkat av polyeten, PE, och levereras i rullar med medföljande koppling som standard. Röret har korrugerad utsida och slät insida, vilket ger röret hög mekanisk hållfasthet och slagtålighet, vilket bibehålls fullt ut inom temperaturintervallet -25 C till +90 C. Standardfärger är röd (RAL 3020), gul (RAL 1023) eller svart (RAL 9005), andra färger finns på begäran. En tråd för att underlätta kabeldragningen medföljer FLEX kabelrör som standard, kan på begäran levereras utan. Medföljande styva standardkoppling gör rören lätta att sätta ihop. Med tillval av tätningsringar blir fogarna vattentäta (<0,5 bar). FLEX kabelrör Kod Yttre Ø [mm] Inre Ø [mm] Rulle [m] Böjdiameter [ m] 0,350 0,400 0,500 0,600 0,600 0,800 1,000 1,200 På lastbil [m] Färg 1: röd RD RD RD RD RD RD RD RD Färg 2: svart BK BK BK BK BK BK BK BK Färg 3: gul YL YL YL YL YL YL YL YL Tryckhållfasthet: 450 N EN

UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark

UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark 12 2010 75004 Uponor el och tele inledning Uponors kabelskyddsrörssystem av PVC och PE används i byggnader, ovan

Läs mer

ACO STAINLESS. Teknik och installation. Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör

ACO STAINLESS. Teknik och installation. Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör Teknik och installation Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör Innehållsförteckning Inledning... 3 Aco Teknik Rostfritt stål - struktur, ytbehandling och materialspecifikation... 4 Val av stålkvalitet

Läs mer

Teknisk instruktion. System för dagvatten- och avloppsrör av Krah

Teknisk instruktion. System för dagvatten- och avloppsrör av Krah Teknisk instruktion System för dagvatten- och avloppsrör av Krah Innehållsförteckning KRAH lättviktsrör 4 1. Tekniska parametrar 1.1. Specifi k vikt av rör 6 1.2. Flexibilitet 6 1.3. Slitstyrka 6 1.4.

Läs mer

ABS. Teknisk information 182. Rör & rördelar 193. Handventiler & armaturer 197 ABS. Material egenskaper 183 Limning av PVC, C-PVC och ABS 184

ABS. Teknisk information 182. Rör & rördelar 193. Handventiler & armaturer 197 ABS. Material egenskaper 183 Limning av PVC, C-PVC och ABS 184 Teknisk information 182 Material egenskaper 183 Limning av PVC, C-PVC och 184 SuperFLO 185 Systemöversikt 186 SuperCOOL Förisolerade rörsystem 188 SuperCOOL 190 Rör & rördelar 193 Rör 194 Rördelar 194

Läs mer

dblue Teknisk information

dblue Teknisk information 2014 dblue Teknisk information Innehållsförteckning Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 15 Sid 16 Sid 18 Sid 23 Sid 24 Sid 25 dblue systemets fördelar. dblue-rörens uppbyggnad

Läs mer

En produkt designad av

En produkt designad av TEKNISK HANDBOK En produkt designad av INNEHÅLL PRODUKTDEFINITION 01 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 02 KVALITETSNORMER 03 PRODUKTCERTIFIERING 04 HANTERING OCH FÖRVARING 05 MÅTTBESTÄLLD KAPNING: MONTERING OCH

Läs mer

FLOWTITE. Installationsanvisning för nedgrävda rör AWWA

FLOWTITE. Installationsanvisning för nedgrävda rör AWWA ! N O I T U L O S FLOWTITE Installationsanvisning för nedgrävda rör AWWA O L 7489379230 98479347597 234 39891547 216579233 546554894 789133454 981264732463 6783463 45692301 3479712556812 43478912578 8942231461

Läs mer

Asto LJUDDÄMPANDE AVLOPPSSYSTEM FÖR BYGGNADER. Mars 2014

Asto LJUDDÄMPANDE AVLOPPSSYSTEM FÖR BYGGNADER. Mars 2014 Mars 2014 LJUDDÄMPANDE AVLOPPSSYSTEM FÖR BYGGNADER Vi har produkter anpassade till Branschregler Säker Vatteninstallation. Solutions for Essentials Dubai, Turkiet, Ankara, Istanbul Innehållsförteckning

Läs mer

161 11 Bromma. Karlsbodavägen 2. Vxl: 08-583 595 00 Fax rec: 08-764 22 17

161 11 Bromma. Karlsbodavägen 2. Vxl: 08-583 595 00 Fax rec: 08-764 22 17 HUVUDKONTOR HUVUDKONTOR 2: Dahl Sverige AB Dahl Sverige AB Box 67 Box 11076 177 22 Järfälla 161 11 Bromma Bes.adress: Ulvsättravägen 1 Bes./lev.adress: Vxl: 08-583 595 00 Karlsbodavägen 2 Fax rec: 08-583

Läs mer

produktkatalog från Kojapo AB

produktkatalog från Kojapo AB produktkatalog från Kojapo AB Med fokus på Miljövänligare produktion Tillsammans kan vi bidra till att minska koldioxidutsläppen. Därför fördjupar vi samtalen med både kunder och leverantörer om hur metoder

Läs mer

Innehåll. Generell information 1.1.1-1/2. Generellt - Introduktion. 1. Generell information. 3. Normaltemperatur NT. 2.

Innehåll. Generell information 1.1.1-1/2. Generellt - Introduktion. 1. Generell information. 3. Normaltemperatur NT. 2. Innehåll Generell information 1.1.1-1/2 1. Generell information 1.1 Inledning 1.1.1 Logstor...1.1.2 Katalogens uppbyggnad...1.1.3 Produktprogram...1.1.4 1.2 Materialspecifikationer Mediarör...1.2.1 Isolering...1.2.2

Läs mer

- Sammanfattning. Stat. uppfodringshöjd. 12 timmars drifttid/dygn 16 timmars drifttid/dygn 20 timmars drifttid/dygn

- Sammanfattning. Stat. uppfodringshöjd. 12 timmars drifttid/dygn 16 timmars drifttid/dygn 20 timmars drifttid/dygn Rörnätsteknik Norrköpingsgruppen VM-9 YH Hallsberg juni 2012 1 Förord Vår grupp Norrköpingsgruppen är en grupp på fem personer som studerar Vatten- och miljöteknik vid yrkeshögskolan i Hallsberg. Detta

Läs mer

Personalens hälsa är för oss en av de absolut viktigaste frågorna. ARBETSSKYDD

Personalens hälsa är för oss en av de absolut viktigaste frågorna. ARBETSSKYDD 332 Personalens hälsa är för oss en av de absolut viktigaste frågorna. ARBETSSKYDD Skyddsutrustning från Ikaros garanterar komfort, funktion och säkerhet utöver det vanliga oavsett arbetsuppgift. Samtliga

Läs mer

NÄTBYGGBESKRIVNING. 3 Byggsätt för fiber-till-hemmet. Kompletterat med Fiber ända fram

NÄTBYGGBESKRIVNING. 3 Byggsätt för fiber-till-hemmet. Kompletterat med Fiber ända fram NÄTBYGGBESKRIVNING 3 Byggsätt för fiber-till-hemmet Kompletterat med Fiber ända fram Innehållsförteckning Vår erfarenhet ger dig hög kvalitet till låg kostnad... 1 Definitioner nätstruktur... 2 Styrande

Läs mer

Vilpe Vent Frånluftsventilation och takprodukter

Vilpe Vent Frånluftsventilation och takprodukter Vilpe Vent Frånluftsventilation och takprodukter Innehåll 03 Om Vilpe Vent 4 Tillämpningar 6 Material, design och färgalternativ 8 Vårt system 10 Takgenomföringar 12 Avloppsluftare 18 Ventilation av takkonstruktion

Läs mer

2013 / 2014. Katalog. Fylld med nyheter & inspiration! Swimmingpooler Tillbehör Allt för ett lyckat poolköp!

2013 / 2014. Katalog. Fylld med nyheter & inspiration! Swimmingpooler Tillbehör Allt för ett lyckat poolköp! Swimmingpooler av norrländskt stål sedan 1989 2013 / 2014 Katalog Fylld med nyheter & inspiration! Swimmingpooler Tillbehör Allt för ett lyckat poolköp! Innehållsförteckning Pool Pool från oss... 6 Svensktillverkat...

Läs mer

Kerapoxy Design GEV. Installation och fogning i simbassänger, rekommenderas i synnerhet för bassänger med spa- eller havsvatten.

Kerapoxy Design GEV. Installation och fogning i simbassänger, rekommenderas i synnerhet för bassänger med spa- eller havsvatten. I ENLIGHET MED EUROPEISK STANDARD I ENLIGHET MED EUROPEISK STANDARD EN 12004 REAKTIONSFÄSTMASSA FÖR KERAMISKA PLATTOR EN 13888 REAKTIONSFOGMASSA Kerapoxy Design EMICODE GEV EN 12004 Tvåkomponents dekorativt,

Läs mer

Fibernät. Del 1 Kompletta system för fiberoptiska nät

Fibernät. Del 1 Kompletta system för fiberoptiska nät Fibernät Del 1 Kompletta system för fiberoptiska nät 1 Melbye Skandinavia Sverige AB - Presentation - Kontaktinformation - Personal 2 Blåsfiber- & Mikrokabelsystem - Tuber - Blåsfiber - Blåsutrustning

Läs mer

3M Tejp och lim. Produktguide. Bästa. fäste med. rätt teknik

3M Tejp och lim. Produktguide. Bästa. fäste med. rätt teknik 3M Tejp och lim Produktguide Bästa fäste med rätt teknik Möjligheterna är obegränsade Läs och låt dig inspireras Goda råd och idéer Det är mycket lättare att uppnå perfekt resultat med tejp och lim om

Läs mer

RÖR 237 RÖRDELAR 243 INSTALLATIONSMATERIAL 281

RÖR 237 RÖRDELAR 243 INSTALLATIONSMATERIAL 281 TEKNISK INFORMATION 226 Material egenskaper 227 Muffsvetsning 229 Stumsvetsning 229 Trådsvetsning 230 Extrudersvetsning 230 Elektromuffsvetsning 231 Montageanvisning elavstick (med inbyggt skär) 233 Montageanvisning

Läs mer

FÖRLÄGGNING AV ROBUSTA NÄT

FÖRLÄGGNING AV ROBUSTA NÄT ROBUSTA NÄT Rekommendationer FÖRLÄGGNING AV ROBUSTA NÄT Kanalisation, kablar och kopplingsställen Utgåva 2, 2011-10-21 Innehåll 1 Inledning 4 1.1 Dokumentöversikt rekommendationer 4 1.2 Syftet med dokumentet

Läs mer

Högtryckshydraulik. 70 300 MPa. Steget före tack vare högklassig teknik, säkerhetsfokus och lyhördhet för kundernas behov

Högtryckshydraulik. 70 300 MPa. Steget före tack vare högklassig teknik, säkerhetsfokus och lyhördhet för kundernas behov Högtryckshydraulik 70 300 MPa Högtryckshydraulik Steget före tack vare högklassig teknik, säkerhetsfokus och lyhördhet för kundernas behov 2 Innehåll Innehåll Innehåll En marknadsledande ställning är mer

Läs mer

Vilken färg har systemet? I 50, 75 och 110 mm levereras Smartline i grå färg precis som Nordic. Smartline 40 mm levereras i såväl offwhite som krom.

Vilken färg har systemet? I 50, 75 och 110 mm levereras Smartline i grå färg precis som Nordic. Smartline 40 mm levereras i såväl offwhite som krom. 1(7) 2(7) När är allt jag behöver tillgängligt på mitt lokala grossistlager? Smartline introduceras under januari 2010. Systemet kommer därefter successivt att finnas tillgängligt hos de flesta grossister

Läs mer

HANDBOK FÖR INSTALLATION PÅ PLATS I-100 HANDBOK FÖR INSTALLATION

HANDBOK FÖR INSTALLATION PÅ PLATS I-100 HANDBOK FÖR INSTALLATION HANDBOK FÖR INSTALLATION PÅ PLATS I-100-SWE I-100 HANDBOK FÖR INSTALLATION PÅ PLATS För produkter av kolstål, rostfritt stål och aluminium i NPS och meter PACKNINGSINFORMATION RÖRBEREDNING INSTALLATION

Läs mer

Uponor Tryckrörssystem PE100

Uponor Tryckrörssystem PE100 Uponor Tryckrörssystem PE100 1 2013 33005 7.4 Uponor tryckrörssystem PE100 Uponor PE100 är ett tryckrörssystem som används för transport av tryckvatten, spillvatten och processmedier. Systemet tillverkas

Läs mer

Uponor Markavloppssystem

Uponor Markavloppssystem Mars 01 Tekniska Data Uponor Markavloppssystem PP 110-160 PVC 110-630 Innehåll sid Material och användningsbeskrivning 2-11 Uponor PP8 släta rör och rördelar PP 12-18 Uponor släta rör och rördelar PVC

Läs mer

Stilla. Ljuddämpande avloppssystem i PP. w.p. w w w.pipelife.se

Stilla. Ljuddämpande avloppssystem i PP. w.p. w w w.pipelife.se Stilla w w.p w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pip elife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se Ljuddämpande avloppssystem i PP Stilla ljuddämpande inomhusavlopp Pipelife Stilla är ett ljuddämpande

Läs mer

V ä r m e k a b l a r

V ä r m e k a b l a r V ä r m e k a b l a r Tel. 0451-661 00 / Fax. 0451-661 95 / marknad@backer.se / www.backer.se Värmekablar Innehållsförteckning Sida Självreglerande värmekablar Allmän teknisk information... 3 Plast TPE-O,

Läs mer

Källarens räddning mot fukt och mögel

Källarens räddning mot fukt och mögel Isola System ProTop Platon underlagstak Källarens räddning mot fukt och mögel Diffusionsöppet System Platon Fuktskydd underlagstak för med källarvägg klisterkant Torra och sunda hus System Platon Xtra

Läs mer

Pipelife Nordic. PP avloppssystem

Pipelife Nordic. PP avloppssystem Pipelife Nordic PP avloppssystem Pipelife Nordic PP avloppssystem Nordic PP-rör och rördelar uppfyller alla krav på avloppsrör i samtliga nordiska länder. Oavsett vilka avloppsinstallationer som skall

Läs mer