hämtas avfallet spola ned Affisch miljönärer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hämtas avfallet spola ned Affisch miljönärer"

Transkript

1 Miljöalmanacka 2015 D Vilka dagar hämtas avfallet? D Vart tar avfallet vägen? D Vad får man spola ned i avloppet? D Affisch på mittuppslaget D Guide och tips för miljönärer HÄMTNINGSDAGAR ÖPPETTIDER Kommuner i samverkan Malung-Sälen, Mora, Orsa och Älvdalen

2 Gott Nytt År 2015 Hållbar utveckling är numera ett honnörsbegrepp. Vi vill dels för vår egen skull, men framför allt för framtida generationer se till att jordens resurser används förnuftigt. Trots vissa halstarriga förnekare vad gäller klimat- och miljöfrågor finns en stadigt ökande insikt om det ohållbara i att leva som om vi hade tre jordklot. Politiken, och politiker, på alla nivåer har ett stort ansvar för en god och framsynt miljö- och klimatpolitik. Men jag vill även betona det personliga ansvaret. Det är lätt att tänka; Vad rör det här mig, i Dalarna, i vårt rena och välfungerande Sverige. Det är ju de stora, folkrika länderna som måste ändra inriktning. Men miljön berör oss alla, och vi kan alla göra en insats. Genom att bidra till allt bättre avfallssortering, energieffektivisering, materialåtervinning och medvetande kan alla dra sitt strå till stacken. På den kommunala nivån i vårt område sker mycket av det konkreta miljöarbetet inom vatten-, avlopps och avfallsverksamheten av de kommunägda bolagen Nodava och Vamas. Dessa bolag arbetar med att förse oss med rent dricksvatten, vårt utan jämförelse viktigaste livsmedel. Avloppsreningen utvecklas ständigt med effekt på både närmiljö men också över nationsgränsen, ju renare Dalälven rinner ut ur Dalarna desto bättre är framtidsutsikterna för Östersjön. Avfallshanteringen har också stora utvecklingsmöjligheter. Vi vill både minska den totala avfallsmängden och ta hand om avfallet på ett förnuftigt sätt. Här finns mycket att arbeta med vad gäller sortering, transporter och återvinning. Våra bolags verksamheter är inte kioskvältande, det förväntas att allt ska fungera. Rubrikerna kommer när något inte fungerar, och ibland vid taxejusteringar. Insatser från Vamas och Nodava är också helt nödvändiga i olika planeringsprocesser i våra kommuner. Den viktiga kommunala infrastruktur som dessa bolag ansvarar för är en förutsättning för både samhälls- och näringslivsutveckling. Jag avslutar med att konstatera att Nodava och Vamas nu och i framtiden är oerhört viktiga verktyg för hållbar utveckling i våra kommuner, och att bolagens anställda oavsett yrkestitel gör en bra insats för miljön. Gott nytt miljöår 2015, Kurt Podgorski Kommunalråd i Malung-Sälens kommun Malung-Sälens Kommun Årets bildtema / Lokalproducerat Omslagsbild / Växande snöklot på Malungs Finnmark, fotograf Håkan Olsén Grafisk form / Spira Studio AB Tryck / Sörmlands Grafiska 2

3 Årets nyheter Fler återvinningsstationer till Sälen Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB kommer sätta ut ytterligare 6 st återvinningsstationer runtom på fjället. Se mer info sidan 43 & 32. Nya hämtningsområden för avfall i Älvdalen Hämtningsschemat är nu utökat till 14 traktområden. Se sidan 41. Orsa återvinningscentral rustas upp Ombyggnaden startade hösten 2014 och anläggningen beräknas stå klar i sin helhet under våren 2015, då den invigs. Därefter kommer du även ha möjlighet att lämna in sådant som kan återanvändas till återbruk. Se mer på sidan 43. Lättare lämna smått el-avfall till återvinning i Orsa och Älvdalen Nodava har på prov ställt ut EL:IN i flera matbutiker på två orter, där man kan lämna lampor, batterier och blandad småelektronik. Se mer på sidan 33. Affisch på mittuppslaget Vart tar avfallet vägen? Se hur lampor, batterier och farligt avfall återvinns! Hur lever man miljövänligt hemma? Se enkla tips från husfolket! Riv ut och spara! Förebyggande återanvändning materialåtervinning energiåtervinning deponering Dags att kliva högst upp på avfallstrappan! MATERIALÅTERVINNING AV AVFALL är viktigt, men ännu större vinst för miljö och plånbok är det avfall som aldrig uppstår. Det är därför dags att vi kliver högre upp i avfallshierarkin till de två översta stegen i avfallstrappan Återanvändning och Förebyggande. Hur kan vi bli bättre på samutnyttjande, reparation och återanvändning? Med flera tips här i almanackan hoppas vi kunna inspirera dig att ta ytterligare ett steg upp i avfallstrappan. Bli miljönärvänlig - rik på att laga, låna och återanvända! Flera guider på ett ställe Städjan, Idre - nu även till returbutiker och Foto: nyttiga Lars-Erik miljötips! Lindhamn Sorteringsguiden hjälper dig inte bara att källsortera rätt och hitta till närmaste förpackningsinsamling eller återvinningscentral i Dalarna. Nu finns även länets returbutiker med på kartan och dessutom kan du ta del av enkla tips för att minska avfallet och din miljöpåverkan. Konstnär: Angelica Barat Valdes För våra vattendrags skull, spelar det faktiskt roll vad Du spolar ner! Reningsverken i Sverige tar emot 7000 ton onödigt skräp varje år, dessutom hamnar stora mängder kemikalier i avloppet, vilket skadar vår miljö och vårt vatten. I Dalarna spolar vi årligen ned 500 ton skräp. Vi måste bli bättre på att ta hand om vårt avlopp och vatten. Med tipsen som finns på varje månadsuppslag i denna almanacka vill vi få så många som möjligt att tänka till kring egna vanor och förändra sitt beteende. Vi skapar vår egen miljö! Den är värd en liten extra ansträngning Denna skolsajt vänder sig främst till lärare och elever i årskurs 4 6. TRYCKSAK Tryckt på miljövänligt papper. Sorteringsguiden till din telefon! Surfa in på eller scanna vår QR-kod. Följ med grodan Svea på hennes äventyr i vattenverket, avloppsreningsverket och hemma hos vattenhjälten. 3

4 Januari 2015 Foto: Håkan Olsén Utkanten av Mora bjuder på en bitande kall vinterdag och levande lokala hästkrafter.

5 V Hanna Hannele ÅVC Helgstängt 12 Frideborg Fridolf 19 Henrik 26 Onsdag Fredag Lördag Söndag Trettondedagsafton Bodil Boel 30 6 Kasper Melker Baltsar Trettondedag jul ÅVC Helgstängt 13 Knut Tjugondedag jul 20 Fabian Sebastian 27 Göte Göta Förintelsens minnesdag 31 Nyårsafton ÅVC Helgstängt 7 August Augusta 14 Felix Felicia 21 Agnes Agneta 28 Karl Karla Konungens namnsdag 1 Nyårsdagen ÅVC Helgstängt 8 Erland 15 Laura Lorentz 22 Vincent Viktor 29 Diana 2 Svea 9 Gunnar Gunder 16 Hjalmar Helmer 23 Frej Freja Gunilla Gunhild 3 Alfred Alfrida 10 Sigurd Sigbritt 17 Anton Tony 24 Erika Ivar Joar 4 Rut Sönd. e. nyår 11 Jan Jannike 1 e. trett.d. 18 Hilda Hildur 2 e. trett.d e. trett.d. 1 Paul Pål Januari 2015 Vi slänger 500 ton skräp i toaletterna i Dalarna på ett år. Med en sophink i badrummet hjälper du till att minska tonvis med skräp som orsakar stopp i våra rör och pumpar och försvårar reningen av avloppsvattnet. Låt örontops, tvättlappar, våtservetter, bindor, kondomer och annat skräp bli värdefull fjärrvärme istället för ett miljöproblem. Visste du att? D Nodava och Vamas tar emot 81 ton avfall per dygn, tänk om det inte gick att återvinna! D Glas och metall kan återvinnas hur många gånger som helst! Vi tar hand om 81 ton avfall per dygn! D Öresundsbron är delvis konstruerad av återvunnen metall och betongen innehåller glaspulver från återvunnet glas! Hur behandlas vårt avfall? Sorteringsrutinerna utökades i våra kommuner år Vad har hänt sedan dess? Andelen avfall som idag materialåtervinns har ökat bl.a. genom matutsorteringen, samtidigt som andelen som förbränns minskat med ca 7-8 %. Men den totala viktmängden avfall som idag energiutvinns har inte förändrats nämnvärt, eftersom avfallsmängderna samtidigt ökat under åren. Idag slänger vi ca 500 kg avfall per person och år. Andelen som inte kan återvinnas går också i positiv riktning, eftersom vi idag kan återvinna allt fler saker, som t.ex. gips, som tidigare deponerades. Så här ser fördelningen ut idag -> 42% Materialåtervinning Förpackningar, tidningar, matavfall, trädgårdsavfall, el-avfall, farligt avfall, däck, gips, wellpapp, olja och grovplast. 3 % Ej återvinningsbart 55 % Energiutvinning 1 Avfall som 2 3 förbränns i 4Mora sopvärmeverk. Den totala energivinsten är större vid materialåtervinning än energiutvinning, eftersom det går åt betydligt mindre energi att tillverka varor av återvunnet material än nytt. 5

6 Februari 2015 Foto: Julius Aspman Vårt eget Sälenfjäll bjuder här på lokalproducerat snödjup och känsla av att vara vid en större alp.

7 V 5 6 Onsdag Fredag Lördag Söndag 26 2 Kyndelsmässo- dagen 27 3 Disa Hjördis 28 4 Ansgar Anselm 29 5 Agata Agda 30 6 Dorotea Doris Samernas nationaldag 31 7 Rikard Dick 1 Septuagesima 8 Berta Bert Max Maximilian Kyndelsmässodagen Februari 2015 Kemikalier: Ett osynligt gift Lösningsmedel och färg (även vattenbaserade) innehåller ämnen som är svåra att bryta ner i avloppsreningsverken och som följer med det renade vattnet ut i våra lokala vattendrag. 7 9 Fanny Franciska 10 Iris 11 Yngve Inge 12 Evelina Evy 13 Agne Ove 14 Valentin Alla hjärtans dag 15 Sigfrid Fastlagssöndagen Lämna in alla färgrester på en miljöstation och tvätta inte penslar i vasken Julia Julius 17 Alexandra Sandra Fettisdagen 18 Frida Fritiof Askonsdagen 19 Gabriella Ella 20 Vivianne 21 Hilding 22 1 i fastan Pia Vintertips! Smutsiga kärl ökar risken för att kompostpåsar fryser fast! 1. Förslut påsen väl och låt gärna påsen kallna innan du lägger det i kärlet, då varma fuktiga påsar lätt fastnar. 23 Torsten Torun Mattias Sigvard Torgny Lage Maria Mats Sivert Torkel 2. Ruska kärlet innan tömning eller peta loss dem försiktigt med t.ex. ett kvastskaft. 9 Det som göms i snö kommer fram i tö Avfall med producentansvar får både hushåll och företag lämna kostnadsfritt till återvinning. Konstigt nog är det oftast just sådant avfall som dumpas i naturen. Se vad som gäller hushåll respektive företag på sidan 34. Plastdunkar, metalltunnor, vitvaror, bilbatterier och däck omfattas av producentansvar och får därför lämnas gratis till återvinning. Hitta till återbruk och avfallsminimera Vår sorteringsguide guidar dig nu även till alla länets returbutiker och ger enkla tips om hur du minskar avfallet och din miljöpåverkan. Sorteringsguiden se även mobilversion på sidan 3. Om blöta påsar frusit fast, låt dem ligga kvar i kärlet till nästa tömning. Fullt kärl? Kontakta kundservice, se baksidan. Fler tips hittar du på nodava.se och vamas.se 7

8 Mars 2015 Foto: Peter Ahlbin, Ahlbins foto & reklam Sälen En paus med god våffla under snöaktivteter, erbjuds på många ställen bl.a. hos Ylva mitt i Gustavsbacken på Lindvallen. Receptet är gammalt och som sig bör jättehemligt!

9 V Onsdag Fredag Lördag Söndag 2 Ernst Erna 24 3 Gunborg Gunvor 25 4 Adrian Adriana 26 5 Tora Tove Ebba Ebbe 7 Camilla 1 Albin Elvira 2 i fastan 8 Siv 3 i fastan Internationella kvinnodagen Mars 2015 Rent vatten, tyvärr ingen självklarhet! Näst efter luften vi andas är vatten det mest livsnödvändiga vi har, ändå är det sällan vi tänker på vår egen inverkan på vattnets kretslopp Torbjörn Torleif 10 Edla Ada 11 Edvin Egon 12 Viktoria Kronprinsessans namnsdag 13 Greger 14 Matilda Maud 15 Kristoffer Christel Midfastosöndagen Den 22 mars är det Världsvattendagen en dag då vi bör tänka till kring egna vanor och beteenden. Hedra ditt kranvatten! Herbert Gilbert 23 Gerda Gerd 30 Holger 17 Gertrud 24 Gabriel Rafael 18 Edvard Edmund 25 Marie bebådelsedag Våffeldagen 19 Josef Josefina 26 Emanuel 20 Joakim Kim Vårdagjämningen 27 Rudolf Ralf Ester Holmfrid Släck för en ljusare framtid! 21 Bengt 28 Malkom Morgan Earth Hour kl. 20:30 21:30 EARTH HOUR Lördag 28 mars kl Kennet Kent Jungfru Marie bebådelsedag Världsvattendagen 29 Joanas Jens Palmsöndagen Sommartid börjar Att släcka lamporna under Earth Hour är en politisk symbolhandling till makthavarna om att ta klimatförändringarna på allvar. Men Earth Hour handlar om mer än att släcka ljuset en timme. Att själv byta ut dina ljuskällor mot mer energisnål belysning tjänar du på i längden. Tips! Läs mer på och ladda ner Energimyndighetens populära app Lampguiden. 5 Recept på enkla frasvåfflor Ca 10 laggar 100 g smör eller margarin 2½ dl vatten 2 dl mjölk 3½ dl vetemjöl Smält fett och låt svalna. Blanda allt utom fettet till en jämn smet. Tillsätt sedan fettet. Grädda våfflorna vackert gyllenbruna (i smörat järn). Servera med vispad grädde eller vaniljglass och bär eller sylt. Med lokalproducerade råvaror blir dina våfflor dubbelt så goda för både gom och själ. 9

10 April 2015 Foto: Kola Productions Second hand-kläder passar även två glada påskkärringar på besök i Oljonsbyn, Orsa

11 V Onsdag Fredag Lördag Söndag 30 6 Vilhelm William Annandag påsk 31 7 Irma Irmelin Harald Gudmund Hervor Ingemund 8 Nadja Tanja Romernas nationaldag 9 Otto Ottilia 10 Ferdinand Nanna 4 Skärtorsdagen Långfredagen Påskafton ÅVC Helgstängt Ingvar Ingvor Marianne Marlene ÅVC Helgstängt 11 Ulf Ylva 5 Irene Irja Påskdagen 12 Liv 2 i påsktiden April 2015 Tvätta bilen miljösmart! En blytung anledning till att undvika garageuppfarten eller gatan för biltvätt, är för att det lossnar oljerester, tungmetaller och asfaltspartiklar som följer med i dagvattnet och vidare till närmsta vattendrag, utan chans att passera rening. ÅVC Helgstängt Artur Douglas 14 Tiburtius 15 Olivia Oliver 16 Patrik Patricia 17 Elias Elis 18 Valdemar Volmar 19 Olaus Ola 3 i påsktiden Amalia Amelie 21 Anneli Annika 22 Allan Glenn 23 Georg Göran 24 Vega 25 Markus 26 Teresia Terese 4 i påsktiden Besök en biltvätt eller gör-det-självhall med oljeavskiljare. Om du ändå tvättar bilen hemma...ställ den på gräs eller grus och använd bara vanligt diskmedel eller miljömärkta bilvårdsprodukter! Engelbrekt 28 Ture Tyra 29 Tyko 30 Mariana Konungens födelsedag Valborgsmässoafton 1 Dags att kolla hemkomposten När vårsolen värmer och komposten sätter fart igen, så vaknar även flugorna. Undvik fluglarver i komposten, genom att hålla ytan torr med strö. 2 ÅVC-dagen 3 Lördag den 25 april har vi Öppet Hus på Återvinningscentralerna. Passa på att rensa i garage och förråd och kom till oss! Välkomna! Se annonser i de lokala annonsbladen. Vart tar avfallet vägen? Hur återvinns egentligen avfall? Går det att återvinna alla delar i t.ex. batterier och lampor och hur behandlas kemikalier och farligt avfall? Sker återvinningen i Sverige eller utomlands? Svaren hittar du på affischen i mitten av denna miljöalmanacka. Riv ut och spara! Kundservice tel Kundservice tel

12 Maj 2015 Foto: Julius Aspman Lokalproducerad fiskmiddag inom räckhåll en vacker vårkväll på Jäsen, norr om Orsa.

13 V Onsdag Fredag Lördag Söndag 27 4 Monika Mona Inkomstdeklaration 28 5 Gotthard Erhard Marit Rita 7 Carina Carita Första maj 8 Valborg ÅVC Helgstängt Åke 2 Filip Filippa 9 Reidar Reidun Europadagen 3 John Jane 5 i påsktiden 10 Esbjörn Styrbjörn Bönsöndagen Maj 2015 Förbered för slamtömning! För att slamtömning enkelt ska kunna ske, vänligen rensa växtlighet kring brunnen, kolla så att bultarna till brunnslocket inte rostat fast och plocka bort saker som står på locken Märta Märit 12 Charlotta Lotta 13 Linnea Linn 14 Halvard Halvar Kristi himmelsfärds dag 15 Sofia Sonja 16 Ronald Ronny 17 Rebecka Ruben Sönd. före pingst. Norges nationaldag Slamavskiljare med WC ska tömmas minst en gång per år. Med enbart bad, disk och tvättvatten minst vartannat år. Slutna tankar minst var tredje år. Miljökontoren kan besluta om dispenser Erik 25 Urban Annandag pingst 19 Maj Majken 26 Vilhelmina Vilma 20 Karolina Carola 27 Beda Blenda ÅVC Helgstängt 21 Konstantin Conny 28 Ingeborg Borghild 22 Hemming Henning 29 Yvonne Jeanette 23 Desideria Desirée Pingstafton 30 Vera Veronika 24 Ivan Vanja Pingstdagen Nationalparkernas dag 31 Petronella Pernilla Hel. trefaldighets dag. Mors dag Hjälp sopbilen komma fram! Nedhängande och utstickande grenar repar sopbilen och gör det svårt att komma fram. Yviga häckar gör det svårt för föraren att ha överblick. Så hjälp oss genom att hålla växtligheten i trim! Kundservice tel Stöd till solceller Det finns ett statligt stöd under perioden för installation av solceller. Stödet riktas till alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Har du frågor kan du vända dig till kommunens energioch klimatrådgivare eller länsstyrelsen. Se kontaktuppgifter här till höger eller läs mer på Energi- och klimatrådgivning Allmänheten samt små och medelstora företag kan få opartisk, kostnadsfri och teknikneutral rådgivning från oss. Vi förmedlar lokalt och regionalt anpassad kunskap om energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan. Välkomna med dina frågor om energianvändning i bostäder, hushållsel, verksamhetsel, transporter och statliga bidrag. Malung-Sälen Mora Orsa Älvdalen Kundservice tel

14 Juni 2015 Foto: Kola Productions Lokalproducerade och målade träskor finns bl a i Nusnäs och Oxberg.

15 Endast burkar och flaskor! OBS! Pantflaskor lämnas i butik. Glödlampor är elavfall. Återvinn såväl hård- som mjukplast. De läggs löst i samma behållare och separeras i mekanisk eftersortering. drivs med sladd eller batteri. T ex lågenergilampor, lysrör, klockor, telefoner, laddare, leksaker, hårblås. av batterier kan lämnas på återvinningscentralen. Småbatterier kan även lämnas i batteriholkar. inte är en förpackning. T ex kastruller, verktyg, cyklar, takrännor, stuprör, gräsklippare. Matrester, äggskal och mindre ben läggs i hushållsavfall samlas i en valfri papperspåse som sedan slängs i det bruna påse och läggs i det grå kärlet. kärlet. Blanda gärna med hushållspapper eller lägg en tidningssida i botten om det T ex kuvert, all plast som inte är en blir för blött. förpackning, dammsugarpåsar, blöjor, och CD-skivor. Sorterat avfall Endast burkar och flaskor! OBS! Dricksglas, spegelglas, fönster, porslin och keramik är deponi. Återvinn såväl kartong som påsar. Skölj ur, platta till och vik ihop förpackningen! ningsmedel, lack, lim, oljerester, asbest, kemikalier, sprayburkar, kvicksilverhaltiga material. Förslut behållaren väl och märk den med innehållet eller skriv okänt om du inte vet. Blanda inte olika avfall. tecknas av sitt vågskikt. Små mängder kan lämnas på återvinningsstationen. terbart t ex löv, gräs och ris från flisbart t ex kvistar och grövre ris. Töm ur trädgårdsavfallet ur sopsäckarna tack! Skölj ur förpackningen. Är det en tub så töm ut så mycket det går och låt sedan korken sitta kvar. Även böcker med mjuk pärm och kollegieblock med spiralrygg. OBS! inga kuvert och post-it lappar brännas eller återvinnas. T ex porslin, keramik, drickglas, speglar, säkringar, proppar, lerkrukor, kattsand. Endast skrymmande avfall, ej vanliga hushållssopor. T ex möbler, större leksaker, madrasser, skidor m.m. nerat och obehandlat trä var för sig. T ex virke, trämöbler, pallar, slipers m.m. V Onsdag Fredag Lördag Söndag Gun Gunnel 8 Eivor Majvor 15 Margit Margot 2 Rutger Roger 9 Börje Birger 16 Axel Axelina 3 Ingemar Gudmar 10 Svante Boris 17 Torborg Torvald 4 Solbritt Solveig 11 Bertil Berthold 5 Världsmiljödagen 12 Eskil 6 Gustav Gösta Nationaldagen ÅVC Helgstängt 13 Aina Aino 18 Björn 20 Linda Bjarne 19 Germund Görel 1 Ramadan Midsommarafton Midsommardagen Bo 7 Robert Robin 1 e. tref. 14 Håkan Hakon 2 e. tref. 21 Alf Alvar Johannes Döparens dag Sommarsolståndet Juni 2015 Samla upp matfettet Matolja och fett hör till när man lagar mat. Men skölj inte ner fettet med diskvattnet när du är färdig, det korkar igen och orsakar stopp igen avloppsrören. Torka ur stekpannan med ett papper innan du diskar den. Papperet med fett kan komposteras. Större mängder fett kan du lämna till återvinning på Nodavas återvinningscentraler. ÅVC Helgstängt ÅVC Helgstängt Paulina Paula 23 Adolf Alice 24 Johannes Döparens dag 25 David Salomon 26 Rakel Lea 27 Selma Fingal 28 Leo 4 e. tref. 29 Peter Petra 30 Elof Leif I Dalarna sorterar vi alla sopor innan de slängs, så att de kan återvinnas på bästa sätt. Så här sorterar vi vårt avfall Fråga din hyresvärd var du ska lämna ditt sorterade hushållsavfall under din vistelse här. Hämtas av sopbilen hushållsavfall hushållsavfall Therefore we can recycle it in a good way. Here in the municipalities of Dalarna we sort all garbage before we throw it away. Lämnas till återvinningsstationen Informationsmaterial Ta del av våra affischer, foldrar, skyltar och tips om dricksvatten, avlopp och sortering av avfall. Dessutom finns källsorteringsinformation på flera språk. Kontakta kundservice eller hämta det digitalt på våra hemsidor nodava.se och vamas.se. Ask your landlord where to put your sorted garbage during your stay. Ofärgade glasförpackningar Plastförpackningar Hier in den Gemeinden der Provinz Dalarna sortieren wir den Müll bevor wir ihn wegwerfen. Auf diesem Weg können wir ihn gut wiederverwerten. Fragen Sie Ihren Hausbesitzer / Gastwirt wo Sie den sortierten Müll während Ihres Aufenthaltes hinstellen können. Elavfall Allt som Batterier Alla typer Färgade glasförpackningar Pappersförpackningar Metallförpackningar Lämnas till återvinningscentralen Farligt avfall Färgrester, lös- Wellpapp känne- Tidningar och trycksaker Deponi Allt som inte kan Grovavfall Gips Även med tapetrester eller målarfärg. Metallskrot All metall som Träavfall Sortera impreg- Trädgårdsavfall Separera kompos- Så här ska du sortera ditt hushållsavfall This is how you sort out your domestic waste So sortieren Sie Ihren Haushaltsabfall INGEN VILL JU VARA EN SOPA Vi svenskar har över 15 miljoner mobiltelefoner som ligger oanvända. Många är det inte ens fel på. Telefonen innehåller ett stort antal ämnen som är skadliga för naturen och människors hälsa. Lämna mobilen till återvinning eller ge den till en kompis, så tar vi tillvara på våra resurser istället för dumpa dem. Fler tips för att minska elektronikavfallet hittar du på 15

16 Juli 2015 Foto: Kola Productions Lokal växtkraft låter solrosen sprida glädje i många trädgårdar, här i Vattnäs, Mora.

17 V Onsdag Fredag Lördag Söndag 6 Esaias Jessika 13 Joel Judit 30 7 Klas 14 Folke Kronprinsessans födelsedag 1 Aron Mirjam 8 Kjell 15 Ragnhild Ragnvald 2 Rosa Rosita 9 Jörgen Örjan 16 Reinhold Reine 3 Aurora 10 André Andrea 17 Bruno 4 Ulrika Ulla 11 Eleonora Ellinor 18 Fredrik Fritz 5 Laila Ritva Apostladagen 12 Herman Hermine 6 e. tref. 19 Sara Kristi förklarings dag Lagom är bäst Juli 2015 Tvättmedel är starka kemikalier. Hur du doserar rätt står på förpackningen. Nordväst om Siljan har vi mestadels mjukt vatten. Undantagen är Orsa och Finngruvan i Mora som har medelhårt. Läs mer på nodava.se och vamas.se. Mjukt vatten, kräver mindre tvättmedel, tvätten blir lika ren ändå! Du behöver inte heller något avhärdningsmedel i diskmaskinen Margareta Greta 21 Johanna 22 Magdalena Madeleine 23 Emma 24 Kristina Kerstin 25 Jakob 26 Jesper Jasmine 8 e. tref. Sommartips! Problem med flugor eller att kärlet luktar? Marta 28 Botvid 29 Olof Algot Helena Seved Elin Bytt hellre än Nytt Allt fler önskar lämna det man inte längre behöver till återanvändning, hellre än att tvingas slänga det. Mora Återbruk har ökat mängden mottaget material med 70 % det senaste året, sedan man flyttade inlämningen till den nya återvinningscentralen i Mora. Nationella undersökningar visar emellertid att andelen som gärna lämnar till återbruk är långt större än andelen som normalt besöker och handlar begagnat. Det måste vi bli bättre på, så passa på att titta in hos någon av alla våra returbutiker i sommar, se sidan Placera det bruna kärlet svalt i skuggan mellan tömningarna. 2. Ett rent kärl luktar mindre. Skölj ur och rengör kärlet, vid behov. Spola även under bottenplattan inuti kompostkärlet. 3. Förslut påsarna väl! 4. Slå gärna in illaluktande matrester. Skaldjursrester, t.ex. bör först sköljas i kallt vatten och sedan lindas in i extra tidningspapper innan det läggs i påsen. Är det långt till nästa kärltömning är ett alternativ att förvara dem i frysen. 17

18 Foto: Anna Pedersen Hägg På Mattlaberg i Tiomilaskogen, på Malungs finnmark erbjuds fåglar och insekter betydelsefullt lokalt boende. Augusti 2015

19 V Onsdag Fredag Lördag Söndag 3 Tage 28 4 Arne Arnold 29 5 Ulrik Alrik 30 6 Alfons Inez 31 7 Dennis Denise 1 Per 8 Silvia Sylvia Drottningens namnsdag 2 Karin Kajsa 9 e. tref. 9 Roland 10 e. tref. Augusti 2015 Det spelar roll vad du spolar ned Om gamla mediciner spolas ner i avloppet tillför du giftiga substanser som kan gå rakt ut i sjöar och vattendrag utan att fångas upp av våra reningsverk Lars 11 Susanna 12 Klara 13 Kaj 14 Uno 15 Stella Estelle e. tref. Brynolf Verner Valter 24 Bartolomeus 18 Ellen Lena 25 Lovisa Louise 19 Magnus Måns 20 Bernhard Bernt 21 Jon Jonna 22 Henrietta Henrika 26 Östen Rolf Fatima Hans Raoul Leila Hampus 23 Signe Signhild 12 e. tref. 13 e. tref. Albert Albertina Lämna alla läkemedel till närmaste apotek Apoteken samlar in överblivna läkemedel och destruerar dem på ett säkert sätt. Använd gärna Apotekets returpåse eller en annan genomskinlig påse så att apotekspersonalen lätt kan se innehållet. När du lämnar in läkemedel behöver du inte ta någon kölapp. Lämna påsen till någon av våra medarbetare Arvid Vidar Cocktail mot fruktflugor Under rötmånaden när det är varmt och fuktigt trivs fruktflugorna i köket. Var noga med att kasta fruktavfall i slutna papperspåsar och håll frukterna i skålen fria från övermogen, ruttnande frukt. Om olyckan ändå är framme, häll upp i ett glas (gärna konjakskupa): 2 msk vinäger 1 msk sirap några droppar diskmedel (utan ammoniak) Ställ cocktailen lättillgänglig för flugorna. Musta dina äpplen Låt inte alla äpplen gå förlorade om du har mycket, prova att musta dem istället. Flera lokala musterier annonserar ut sina tjänster under hösten i lokalbladen och kan erbjuda både råmust och pastöriserad must. Det kan också tappas i fina pappersdunkar, som kan bli en trevlig gåva. 19

20 September 2015 Foto: Julius Aspman Sommarens och hösten lokala skörd av grönsaker och svamp kommer till sin rätt på finnmarken i Orsa.

21 Vart tar avfallet vägen? Batterier vart tar de vägen? Kemikalier vart tar de vägen? Alla batterier laddningsbara-, knappcells-, bilbatterier med flera ska lämnas till ÅVC för återvinning. Bilbatterier kan i vissa fall även lämnas tillbaka till handlaren. Batterier innehåller många kemiska ämnen som behöver omhändertas på ett säkert sätt. De kan vara skadliga för både människor och miljö om de kommer ut på fel plats. Bättre att återvinna så mycket som går! Alla kemikalier målarfärg, lösningsmedel, oljor med flera ska lämnas till ÅVC. De får absolut inte hällas ner i avloppet då de kan göra skada när de följer med vattnet ut i vattendragen. Eftersom många kemikalier är farliga att andas in, få i ögonen eller på huden, så är det viktigt att du försluter förpackningen väl och att det tydligt framgår vad den innehåller. Några exempel på återvinning av batterier: BLY finns i bilbatterier En förbränningsprocess av blybatterier sker hos Boliden, Rönnskärsverken i Skellefteå. Batterierna smälts ned, blyet separeras genom destillation och blir ny råvara. Syran omhändertas och kan återanvändas. Materialåtervinning 85 90% varav Bly 65 90%, Syra 5 15%. Energiåtervinning 10 15%. NICKELMETALLHYDRID laddningsbara stavbatterier Batterierna krossas och smälts ned av Norilsk Nickelplant. Materialen separeras genom destillation och blir ny råvara. Kemikalierna identifieras och hälls i större kärl. Materialåtervinning 90 98% varav Nickel 35 50%, Järn 30 45%, Kobolt 2 5%, Övriga metaller 2 15%. Energiåtervinning 2 10%. KVICKSILVER knappcellsbatterier i t ex klockor Går igenom en förbränningsprocess hos NQR (Nordische Quecksilber Rückgewinnung GmbH) i Lübeck. Batterierna smälts ned, materialen separeras genom destillation och blir ny råvara eller slutförvaras. Materialåtervinning 20 40%. Energiåtervinning 60 80%. Kvicksilver slutförvaras. Organiskt avfall, till exempel bekämpningsmedel förbränns i en speciell anläggning. Röken renas. Jord förorenat av till exempel bensin och diesel saneras med hjälp av bakterier i ett slutet system. Syror och alkaliska kemikalier neutraliseras genom våtkemisk rening, där tungmetaller silas bort.

22 RIV UR OCH SPARA! ga huset! Vi har en skräpkorg på toaletten Vi vet att föremål som spolas ner ställer till problem i pumpar och reningsverk, så vi slänger dem i soppåsen istället. Det gäller till exempel: D tops, tandtråd D hygienartiklar som bindor, trosskydd D bomullstussar med nagellack D annat papper än toalettpapper D kondomer, plåster och plast från förpackningar D kattsand, snören, gem och liknande D cigarettfimpar och aska. Renovera eller byt dina fönster Du kan renovera dina befintliga fönster med ett energiglas på fönstrets glasyta. Det är mindre omfattande än ett fönsterbyte och ger ett förbättrat inomhusklimat. Vi har sänkt inomhustemperaturen en grad Utan att det blivit mindre komfortabelt gav det fem procents energibesparing. Vi har också kontrollerat så att värmesystemet är rätt injusterat. En VVS-installatör kan hjälpa dig om du själv inte vet hur värmesystemet fungerar. Miljömärkt Du kan göra stor insats genom att använda produkter utan miljögifter. Kolla efter miljömärkning på produkterna du köper, och använd så naturliga ämnen som möjligt. Tvätta smart Vi använder doseringsmåtten som står på tvättförpackningen och undviker sköljmedel. Plaggen blir ju inte renare för att man överdoserar! Och så kör vi fyllda maskiner så ofta det går.

23 Vi nyttjar solen! Solenergi är hållbart och gratis. Solvärme från en solfångare ger oss varmvatten. Solel utvinns ur en solcell och är ett miljövänligt sätt att tillverka sin egen el. Täta och isolera Tilläggsisolering gör huset varmare på vintern och svalare på sommaren. Restfest sparar maten och resten blir jord En buffé av sparade rester dukas upp på bordet. Pytt-i-panna är också ett sätt att ta vara på maten. Varorna håller ofta mycket längre än bäst före-datumet. Men matens resa tar ju inte slut bara för att man slänger den. Den återvinns och blir jord! Vi lever avloppsvänligt och spolar inte ner vad som helst D Läkemedel påverkar djur och natur, så inga gamla mediciner spolas ner! De lämnas till apoteket istället. D Flytande kemikalier, även vattenlösliga, kan göra skada både i reningsverket och i vattendraget. Återvinningscentralen tar emot vårt farliga avfall. D Vi behöver hjälpas åt att hålla vattendragen rena! Kan man återvinna matfett? När rinnande matfett kommer ner i de kalla avloppsledningarna stelnar det och kan orsaka stopp. Vi torkar ur stekpannan med papper och slänger det som matavfall. Överbliven matolja samlas upp i en burk och lämnas till Nodavas ÅVC:er. Den behandlas och återvinns till nya produkter som tvålar och stearinljus. Vart material för sig Vi sorterar alla förpackningar av papper, glas, metall och plast så kan de gå till återvinning och bli nya saker. Miljövänli Tips från husfolket:

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

SEPTEMBER. Tema En säker skolväg Aktivitet Måla, rita, skriv Vinn Reflex, julkalender, dator, pengar till klasskassan OKTOBER

SEPTEMBER. Tema En säker skolväg Aktivitet Måla, rita, skriv Vinn Reflex, julkalender, dator, pengar till klasskassan OKTOBER BESÖK GÄRNA VÅR HEMSIDA WWW.TRAFIKKALENDERN.SE Inbjudan I höst fyller Skolbarnens Trafikkalender 20 år och det ska vi fira med ett födelsedagskalas som pågår under hela läsåret. firar 20-årsjubileum Varje

Läs mer

MÅS Persson. Mötesplats

MÅS Persson. Mötesplats 2010 Mötesplats MÅS Persson Jag skapar mina egna hus och världar med humor och allvar. Det blir ibland små öar som man kan ta sig till med båt, andra gånger blir det urbana landskap med vridna och lurande

Läs mer

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall orebro.se Matavfall Det här sorterar du ut, lägger i matavfallspåsen och sedan i det bruna kärlet som finns i anslutning till fastigheten

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Innehåller snabb kylskåpsguide! 7 enkla tips på hur du kan hjälpa miljön

Innehåller snabb kylskåpsguide! 7 enkla tips på hur du kan hjälpa miljön Innehåller snabb kylskåpsguide! 7 enkla tips på hur du kan hjälpa miljön Stora resultat börjar med små steg i ditt hem Följ med på en kort tur genom ett helt vanligt hem. Efter besöket kommer du att kunna

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL...

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... SORTERINGSGUIDE 1 INNEHÅLL INLEDNING INLEDNING... 3 BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... 11 METALLFÖRPACKNINGAR...

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN Vad är avfall? Allt blir förr eller senare avfall. Lagen beskriver avfall som varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN OFTA FELSORTERAT AVFALL Bildäck Stekpannor/Grytor Parasoll Skurskaft Sopborstar Skyfflar Cyklar Barnvagn Brassestolar/Solstolar/Baden-baden Gräsklippare

Läs mer

Åter- vinnings- guide

Åter- vinnings- guide Åter- vinnings- guide Det finns många anledningar till att sortera sitt avfall. Huvudargumentet är naturligtvis miljön. Genom återvinning ser vi till att inga farliga ämnen kommer ut i naturen. Dessutom

Läs mer

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips Ren information om avfall och miljö till dig som bor i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. 2015 Samhällsinformation från Gästrike återvinnare NYHET! Nu skickar vi SMS till dig Brunt

Läs mer

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063.

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. F arligt avfall Vad är farligt avfall? Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. Farligt avfall bör alltid hanteras med stor noggrannhet och försiktighet

Läs mer

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel Sorteringstips Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel 0243-730 60. Återvinningstationerna ansvaras

Läs mer

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV FÖR BOENDE I FLERFAMILJSHUS, BRUNA PÅSEN LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. MATAVFALLET BLIR BIOGAS OCH NÄRING Närmare 40 procent av vårt hushålls avfall

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen?? Här anges de vanligaste avfallsslagen, hur de ska sorteras och vad som händer efter att du har sorterat ut de olika avfallsslagen. Avfall markerat med en röd ruta är farligt avfall.

Läs mer

Återvinning. för hushållen

Återvinning. för hushållen Återvinning för hushållen Återvinningscentral På återvinningscentralerna, ÅVC, kan hushållen lämna in sitt grov- och trädgårdsavfall samt farliga avfall kostnadsfritt. Denna service ingår i renhållningsavgiften.

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Företag Medverkande lokala företag och organisationer bidrar till att Trafikkalenderns

Företag Medverkande lokala företag och organisationer bidrar till att Trafikkalenderns erns NAR rar s engagemang för barnkerhet är betydelsefull. enderns frågeställningar t skapa en dialog mellan h barn. Trafikkalendern tänkt att fungera som öd när föräldrar behöver prata med sina barn om

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SORTERING AV AVFALL... 5 2 FARLIGT AVFALL... 5 2.1 Impregnerat trä... 6 2.2 Asbest...

Läs mer

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter Kretsloppsanpassad avfallshantering Livsmedelsverksamheter Bakgrund till skriften och allmänna bestämmelser Alla hushåll och verksamheter ska enligt renhållningsordningen sortera ut matavfall och brännbart

Läs mer

Bra att veta om dina nya kärl

Bra att veta om dina nya kärl Bra att veta om dina nya kärl Hej! Nu kommer snart dina nya kärl. I denna broschyr får du svar på dina frågor om när dina nya kärl kommer, när du ska börja använda dem, hur vi tömmer kärlen, hur du kan

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För boende i flerfamiljshus Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir till biogas och ny näring Närmare 40% av det som hamnar i soppåsen är

Läs mer

Information från Avfallsenheten i Ystad

Information från Avfallsenheten i Ystad Information från Avfallsenheten i Ystad Vi strävar tillsammans mot ett hållbart samhälle. Vårt mål är att tillgodose de behov vi har idag utan att äventyra våra kommande generationers behov. 97% av vårt

Läs mer

Det tar 450 år innan en plastflaska som hamnat i naturen har brutits ner. En återvunnen aluminiumburk spar energi som räcker till ett dygn vid datorn.

Det tar 450 år innan en plastflaska som hamnat i naturen har brutits ner. En återvunnen aluminiumburk spar energi som räcker till ett dygn vid datorn. Sorteringsguide MiljönyttaN: Genom att återvinna och på bästa sätt ta hand om vårt avfall kan vi spara naturens resurser. Om hela jordens befolkning skulle konsumera som vi gör i Sverige skulle vi behöva

Läs mer

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön Information till stugområden i Falkenbergs kommun - nu kan vi ta hand om ert matavfall Dina matrester - gott för miljön 1 Matrester blir till biogas Mycket av det avfall som hushållen slänger är matavfall

Läs mer

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall:

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall: Farligt avfall Farligt avfall är sådant avfall som innehåller farliga ämnen. Gemensamt för dem alla är att de innehåller kemiska ämnen som kan vara giftiga, cancerframkallande, fosterskadande eller allmänt

Läs mer

FARLIGT AVFALL ÄR LIKA ELAKT

FARLIGT AVFALL ÄR LIKA ELAKT FARLIGT AVFALL ÄR LIKA ELAKT SOM DET LÅTER. HOS OSS LÄMNAR DU DET HELT GRATIS. SKITDÅLIGT OM DET HÄR HAMNAR FEL. FARLIGT I DIN BOSTAD. Det finns en anledning till att elavfall och farligt avfall räknas

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För boende i flerfamiljshus, Gröna påsen Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir biogas och näring Närmare 40% av det som hamnar i soppåsen

Läs mer

Information till dig i Varberg

Information till dig i Varberg Information till dig i Varberg Avfall, vatten och avlopp Öppettider på återvinningscentraler 2015 Hämtning av dina hushållssopor AVFALL, VATTEN OCH AVLOPP I VARBERGS KOMMUN DITT FASTIGHETSNÄRA AVFALL Vi

Läs mer

Tack för mat och kaffe! Våga fråga. Varje droppe räknas. Information & inspiration. Hur ska jag dosera tvättmedel? DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS

Tack för mat och kaffe! Våga fråga. Varje droppe räknas. Information & inspiration. Hur ska jag dosera tvättmedel? DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Tack för mat och kaffe! DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS Information & inspiration FRÅN UPPSALA VATTEN OCH AVFALL AB NOV 2012 Våga fråga

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Tur & retur. Sorteringsguide Boda avfallsanläggning

Tur & retur. Sorteringsguide Boda avfallsanläggning Tur & retur Sorteringsguide Boda avfallsanläggning Det här packar du innerst Miljöstation Återvinningsstation Sista minuten? Packa smart! Det här packar du ytterst Så här sorterar du avfall som lämnas

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

Information från Avfallsenheten

Information från Avfallsenheten Bild: Sofia Güll Information från Avfallsenheten Matavfall i Ystad När får alla Ystads kommuns invånare möjligheten att sortera ut matavfall? Efterhand som vi byter ut våra fordon så utökas områdena där

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer

Hållbar konsumtion avgörande för vår gemensamma framtid

Hållbar konsumtion avgörande för vår gemensamma framtid Gott Nytt Hållbar konsumtion avgörande för vår gemensamma framtid MILJÖARBETET HAR VARIT FRAMGÅNGSRIKT inom många områden, men vi har fortfarande stora utmaningar att ta oss an. Det kommer att krävas en

Läs mer

Släng fett på rätt sätt! på hjul. Information & inspiration. Ge bort det du inte använder. En återvinningscentral

Släng fett på rätt sätt! på hjul. Information & inspiration. Ge bort det du inte använder. En återvinningscentral Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Information & inspiration FRÅN UPPSALA VATTEN OCH AVFALL AB MAJ 2015 Ge bort det du inte använder TIPS! Tvätta bilen Pussla ihop

Läs mer

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Grönt ljus för gröna påsen Tranås kommun inför nu ett delvis nytt sätt att hantera och insamla matrester. Mat som av någon anledning blir över

Läs mer

Framtidens sparform TIPS

Framtidens sparform TIPS Framtidens sparform Bli Miljönär-vänlig! Genom att hyra, låna, laga och reparera kan du spara pengar och samtidigt bidra till att förebygga avfall. Allt du konsumerar blir ett avfall, förr eller senare.

Läs mer

Almanacka 2012 Bilder ur nordens natur

Almanacka 2012 Bilder ur nordens natur Almanacka 2012 Bilder ur nordens natur Susanne Fridolfsson, Enhetsansvarig Sandbacka Grafiska AB susanne@sandbackagrafiska.se 026-24 80 00 Vi gör det enkelt för dig. Gör det enkelt för dig vänd dig till

Läs mer

Helping you make a difference.

Helping you make a difference. ALMANACKA 2013 Helping you make a difference Vi ger stora löften. Och vi håller dem. Hur? Jo, genom våra städsystem förstås, men framförallt med den expertis och erfarenhet vi samlat på oss genom åren.

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer

Våga fråga TIPS. Allas vatten, allas ansvar. Information & inspiration. som gör skillnad. Vårda vattnet VAR SKA JAG SLÄNGA FALLFRUKT?

Våga fråga TIPS. Allas vatten, allas ansvar. Information & inspiration. som gör skillnad. Vårda vattnet VAR SKA JAG SLÄNGA FALLFRUKT? Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Information & inspiration FRÅN UPPSALA VATTEN OCH AVFALL AB OKT 2014 Allas vatten, allas ansvar Våga fråga VAR SKA JAG SLÄNGA

Läs mer

Information från Ystads kommun

Information från Ystads kommun Här hittar du information om hur sophanteringen ser ut och fungerar i Ystads kommun Tveka inte! Öppna broschyren och låt dig inspireras och informeras Hälsningar/Avfallsenheten Information från Ystads

Läs mer

Avfallstjänster för företag

Avfallstjänster för företag Avfallstjänster för företag Vår dröm en fossilbränslefri stad Resan mot en fossilbränslefri stad har pågått under många år. Redan 1959 infördes fjärrvärmen och sedan dess har beslut fattats och tjänster

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen för åk 4-9 ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Avfallsguiden. Hushåll Strömsunds kommun. Rätt hantering gör hushållsavfallet användbart på nytt.

Avfallsguiden. Hushåll Strömsunds kommun. Rätt hantering gör hushållsavfallet användbart på nytt. Avfallsguiden Hushåll Strömsunds kommun Rätt hantering gör hushållsavfallet användbart på nytt. Varför källsortera? När du källsorterar bidrar du till kretsloppet. Varje år samlas stora mängder avfall

Läs mer

Nej. Tonerkassetter. Tips och råd. - Tonerkassetter - Bläckpatroner. - Toner och bläck i flaskor

Nej. Tonerkassetter. Tips och råd. - Tonerkassetter - Bläckpatroner. - Toner och bläck i flaskor - Tonerkassetter - Bläckpatroner - Toner och bläck i flaskor Tonerkassetter Tonerkassetter/bläckpatroner du lämnar in återanvänds. De rengörs och vissa delar byts ut. Därefter återfylls de med tonerpulver/-bläck

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, en

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

till källsortering av matavfall så bidrar du till en bättre miljö!

till källsortering av matavfall så bidrar du till en bättre miljö! till källsortering av matavfall så bidrar du till en bättre miljö! Ett hållbart samhälle bygger på att allt avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem så även i Lysekil Lysekils

Läs mer

HÄMTNINGSDAGAR ÖPPETTIDER. Miljöalmanacka 2014

HÄMTNINGSDAGAR ÖPPETTIDER. Miljöalmanacka 2014 ÖPPETTIDER HÄMTNINGSDAGAR Miljöalmanacka 2014 H Nya öppettider på återvinningscentralerna H Nya hämtrutiner i Älvdalen H Mitt vatten är Ditt vatten H När kommer sopbilen? H Glöm Watt tänk Lumen H Sorteringsaffisch

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Alla experiment. Mälaren. En sammanställning av samtliga experiment. 1. Gör ett eget slutet kretslopp. Visste du att...

Alla experiment. Mälaren. En sammanställning av samtliga experiment. 1. Gör ett eget slutet kretslopp. Visste du att... Alla experiment En sammanställning av samtliga experiment. Mälaren 1. Gör ett eget slutet kretslopp Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. Vatten avges från växterna och stiger

Läs mer

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP VATTNETS KRETSLOPP 1. GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP SYFTE & BAKGRUND: Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. DU HÄR BEHÖVER DU: Glasburk med lock Små stenar eller lecakulor

Läs mer

Den roliga delen, det är att lära sig sopsortera rätt!! En konst som tar högst 4 minuter om dagen efter lite träning.

Den roliga delen, det är att lära sig sopsortera rätt!! En konst som tar högst 4 minuter om dagen efter lite träning. BRF Hängboken 2011-10-06 Soprummets är en av de viktigaste funktionerna för de boende men också ett klassiskt ämne för diskussion och irritation. Hur det än informerats och beslutats kommer det alltid

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen består

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP VATTNETS KRETSLOPP 1. GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP SYFTE & BAKGRUND: Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. DU HÄR BEHÖVER DU: Glasburk med lock Små stenar eller lecakulor

Läs mer

Vita påsar. Brännbart avfall som ej går att återvinna.

Vita påsar. Brännbart avfall som ej går att återvinna. Miljömarkören Hushållsavfall I första hand ska hushållsavfall och andra restprodukter lämnas för återvinning. Tidningar samt förpackningar av glas, papper, wellpapp, metall och plast ska lämnas i avsedda

Läs mer

Hälsa, miljö och trafik är ständigt aktuella ämnen med många beröringspunkter. Kunskaper inom dem ger verktyg att påverka vår gemensamma framtid.

Hälsa, miljö och trafik är ständigt aktuella ämnen med många beröringspunkter. Kunskaper inom dem ger verktyg att påverka vår gemensamma framtid. NAR öretag edverkande kala företag ch organisa- oner bidrar till tt Trafikkalen- erns material r gratis. Sam- digt hjälper e till att sprida formation om arns utsatthet trafiken bland na anställda. nder

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

Värbyängens Miljöpolicy

Värbyängens Miljöpolicy Värbyängens Miljöpolicy Det här gäller för Dig som bor på Värbyängen! Våra egna Miljöhus Så tar du hand om - ditt hushållsavfall - din källsortering Så sköter du och jag vårt område! Höst- och vårstädning

Läs mer

Brännbackens Återvinningscentral. Så här lämnar du ditt avfall

Brännbackens Återvinningscentral. Så här lämnar du ditt avfall Brännbackens Återvinningscentral Så här lämnar du ditt avfall Välkommen till Brännbackens återvinningscentral Här kan boende i Österåker kostnadsfritt lämna sitt grovavfall, el-avfall, farliga avfall,

Läs mer

Tävla och vinn! Låt dina saker komma till nytta. Så blir varje droppe ren. Information & inspiration. Följ med på studiebesök

Tävla och vinn! Låt dina saker komma till nytta. Så blir varje droppe ren. Information & inspiration. Följ med på studiebesök Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Information & inspiration FRÅN UPPSALA VATTEN OCH AVFALL AB OKTOBER 2013 Så blir varje droppe ren Följ med på studiebesök Tävla

Läs mer

Vår dröm. Sorteringsguide. Så här tar vi hand om ditt avfall i kretsloppsstaden Borås. Svart och vit påse. Snabbguide

Vår dröm. Sorteringsguide. Så här tar vi hand om ditt avfall i kretsloppsstaden Borås. Svart och vit påse. Snabbguide Snabbguide Återvinningscentral Återvinningsstation Svart och vit påse Vår dröm Sorteringsguide Så här tar vi hand om ditt avfall i kretsloppsstaden Borås Vår dröm en fossilbränslefri stad Vi har en dröm.

Läs mer

Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall

Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall Matavfallsåtervinning Rester, rens och skal är inte värdelöst skräp! Det innehåller näring och energi som vi kan ta tillvara.

Läs mer

Sommarbroschyr 2015. Hämtningsveckor. 12 hämtningar, jämna veckor. Månad Vecka

Sommarbroschyr 2015. Hämtningsveckor. 12 hämtningar, jämna veckor. Månad Vecka till dig med sommarabonnemang för renhållning Sommarbroschyr 2015 Hämtningsveckor 12 hämtningar, jämna veckor Månad Vecka Maj 18 20 Juni 22 24 26 Juli 28 30 Augusti 32 34 September 36 38 Oktober 40 Markerade

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

stockholm.se/avfall För boende i flerfamiljshus, Gröna påsen Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

stockholm.se/avfall För boende i flerfamiljshus, Gröna påsen Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. stockholm.se/avfall För boende i flerfamiljshus, Gröna påsen Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir till biogas och ny näring Närmare 40

Läs mer

Gäller 2012-01-01 2013-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun

Gäller 2012-01-01 2013-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 1 Gäller 2012-01-01 2013-01-01 Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 2 Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, trekammarbrunn,

Läs mer

Gott nytt År. Miljöalmanacka 2011

Gott nytt År. Miljöalmanacka 2011 Miljöalmanacka 2011 Gott nytt År Mat är en stor del av livet, både till vardag och till fest. Själv gillar jag både att äta gott och laga god mat. Att stöka runt i köket bland puttrande grytor och fräsande

Läs mer

Återvinningscentraler

Återvinningscentraler Återvinningscentraler Avfall en resurs I Mölndal har vi kommit en bra bit på väg att ta tillvara de resurser som avfall innebär. Men vi behöver bli ännu bättre! Om du sorterar ditt avfall kan vi återanvända,

Läs mer

Avfallsguide 2011. för villor och småhus i Staffanstorps kommun

Avfallsguide 2011. för villor och småhus i Staffanstorps kommun Avfallsguide 2011 för villor och småhus i Staffanstorps kommun Ny avfallsentreprenör Från 1 februari 2011 hämtar SITA ditt avfall på uppdrag av Staffanstorps kommun. Genom SITAs samarbete med ett 50-tal

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester som blivit kvar

Läs mer

MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus

MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus Varför samlar vi in matavfall? I maj 2012 antog regeringen ett nytt nationellt mål som innebär att 50 procent av matavfallet ska sorteras ut och behandlas biologiskt

Läs mer

sophämtning & vatten och avlopp

sophämtning & vatten och avlopp Layout: Johanna Westling Kessai, Sundbybergs stad Information till småhusägare om sophämtning & vatten och avlopp från Sundbybergs stad avfall Sophämtningsavgifter 2014 Villaägare betalar en fast avgift

Läs mer

Mars. April. Februari. Januari. Kasper, Melker, Baltsar. 10 S Sigurd, Sigbritt 8. Neutral Bud. Malkolm, Morgan. September. Oktober. December.

Mars. April. Februari. Januari. Kasper, Melker, Baltsar. 10 S Sigurd, Sigbritt 8. Neutral Bud. Malkolm, Morgan. September. Oktober. December. verige Inplastor Nyårsdagen ax, aximilian Albin, Elvira Harald, Hervor örsta maj Gun, Gunnel vea Kyndelsmässodagen Ernst, Erna Gudmund, Ingemund Rutger, Roger Alfred, Alfrida Disa, Hjördis Gunborg, Gunvor

Läs mer

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Lämna ditt matavfall till oss Sverige har som mål att samla in 35 procent av matavfallet och behandla det biologiskt. Nacka kommun

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt Pumpstation Allmänt om tryckavlopp Tryckavlopp är en teknik för att pumpa avloppsvattnet från fastigheten till Norrköping Vatten och Avfalls ledningsnät.

Läs mer

Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall

Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall Matavfallsåtervinning Rester, rens och skal är inte värdelöst skräp! Det innehåller näring och energi som vi kan ta tillvara.

Läs mer

Ditt ansvar som fastighetsägare

Ditt ansvar som fastighetsägare Ditt ansvar som fastighetsägare Väg och trottoar 7 meter Gångbanor Fastighetsägaren ska hålla rent på alla gångytor i omedelbar närhet till fastigheten. Det gäller dygnet runt, året om. Gångbanor, trappor

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer