hämtas avfallet spola ned Affisch miljönärer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hämtas avfallet spola ned Affisch miljönärer"

Transkript

1 Miljöalmanacka 2015 D Vilka dagar hämtas avfallet? D Vart tar avfallet vägen? D Vad får man spola ned i avloppet? D Affisch på mittuppslaget D Guide och tips för miljönärer HÄMTNINGSDAGAR ÖPPETTIDER Kommuner i samverkan Malung-Sälen, Mora, Orsa och Älvdalen

2 Gott Nytt År 2015 Hållbar utveckling är numera ett honnörsbegrepp. Vi vill dels för vår egen skull, men framför allt för framtida generationer se till att jordens resurser används förnuftigt. Trots vissa halstarriga förnekare vad gäller klimat- och miljöfrågor finns en stadigt ökande insikt om det ohållbara i att leva som om vi hade tre jordklot. Politiken, och politiker, på alla nivåer har ett stort ansvar för en god och framsynt miljö- och klimatpolitik. Men jag vill även betona det personliga ansvaret. Det är lätt att tänka; Vad rör det här mig, i Dalarna, i vårt rena och välfungerande Sverige. Det är ju de stora, folkrika länderna som måste ändra inriktning. Men miljön berör oss alla, och vi kan alla göra en insats. Genom att bidra till allt bättre avfallssortering, energieffektivisering, materialåtervinning och medvetande kan alla dra sitt strå till stacken. På den kommunala nivån i vårt område sker mycket av det konkreta miljöarbetet inom vatten-, avlopps och avfallsverksamheten av de kommunägda bolagen Nodava och Vamas. Dessa bolag arbetar med att förse oss med rent dricksvatten, vårt utan jämförelse viktigaste livsmedel. Avloppsreningen utvecklas ständigt med effekt på både närmiljö men också över nationsgränsen, ju renare Dalälven rinner ut ur Dalarna desto bättre är framtidsutsikterna för Östersjön. Avfallshanteringen har också stora utvecklingsmöjligheter. Vi vill både minska den totala avfallsmängden och ta hand om avfallet på ett förnuftigt sätt. Här finns mycket att arbeta med vad gäller sortering, transporter och återvinning. Våra bolags verksamheter är inte kioskvältande, det förväntas att allt ska fungera. Rubrikerna kommer när något inte fungerar, och ibland vid taxejusteringar. Insatser från Vamas och Nodava är också helt nödvändiga i olika planeringsprocesser i våra kommuner. Den viktiga kommunala infrastruktur som dessa bolag ansvarar för är en förutsättning för både samhälls- och näringslivsutveckling. Jag avslutar med att konstatera att Nodava och Vamas nu och i framtiden är oerhört viktiga verktyg för hållbar utveckling i våra kommuner, och att bolagens anställda oavsett yrkestitel gör en bra insats för miljön. Gott nytt miljöår 2015, Kurt Podgorski Kommunalråd i Malung-Sälens kommun Malung-Sälens Kommun Årets bildtema / Lokalproducerat Omslagsbild / Växande snöklot på Malungs Finnmark, fotograf Håkan Olsén Grafisk form / Spira Studio AB Tryck / Sörmlands Grafiska 2

3 Årets nyheter Fler återvinningsstationer till Sälen Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB kommer sätta ut ytterligare 6 st återvinningsstationer runtom på fjället. Se mer info sidan 43 & 32. Nya hämtningsområden för avfall i Älvdalen Hämtningsschemat är nu utökat till 14 traktområden. Se sidan 41. Orsa återvinningscentral rustas upp Ombyggnaden startade hösten 2014 och anläggningen beräknas stå klar i sin helhet under våren 2015, då den invigs. Därefter kommer du även ha möjlighet att lämna in sådant som kan återanvändas till återbruk. Se mer på sidan 43. Lättare lämna smått el-avfall till återvinning i Orsa och Älvdalen Nodava har på prov ställt ut EL:IN i flera matbutiker på två orter, där man kan lämna lampor, batterier och blandad småelektronik. Se mer på sidan 33. Affisch på mittuppslaget Vart tar avfallet vägen? Se hur lampor, batterier och farligt avfall återvinns! Hur lever man miljövänligt hemma? Se enkla tips från husfolket! Riv ut och spara! Förebyggande återanvändning materialåtervinning energiåtervinning deponering Dags att kliva högst upp på avfallstrappan! MATERIALÅTERVINNING AV AVFALL är viktigt, men ännu större vinst för miljö och plånbok är det avfall som aldrig uppstår. Det är därför dags att vi kliver högre upp i avfallshierarkin till de två översta stegen i avfallstrappan Återanvändning och Förebyggande. Hur kan vi bli bättre på samutnyttjande, reparation och återanvändning? Med flera tips här i almanackan hoppas vi kunna inspirera dig att ta ytterligare ett steg upp i avfallstrappan. Bli miljönärvänlig - rik på att laga, låna och återanvända! Flera guider på ett ställe Städjan, Idre - nu även till returbutiker och Foto: nyttiga Lars-Erik miljötips! Lindhamn Sorteringsguiden hjälper dig inte bara att källsortera rätt och hitta till närmaste förpackningsinsamling eller återvinningscentral i Dalarna. Nu finns även länets returbutiker med på kartan och dessutom kan du ta del av enkla tips för att minska avfallet och din miljöpåverkan. Konstnär: Angelica Barat Valdes För våra vattendrags skull, spelar det faktiskt roll vad Du spolar ner! Reningsverken i Sverige tar emot 7000 ton onödigt skräp varje år, dessutom hamnar stora mängder kemikalier i avloppet, vilket skadar vår miljö och vårt vatten. I Dalarna spolar vi årligen ned 500 ton skräp. Vi måste bli bättre på att ta hand om vårt avlopp och vatten. Med tipsen som finns på varje månadsuppslag i denna almanacka vill vi få så många som möjligt att tänka till kring egna vanor och förändra sitt beteende. Vi skapar vår egen miljö! Den är värd en liten extra ansträngning Denna skolsajt vänder sig främst till lärare och elever i årskurs 4 6. TRYCKSAK Tryckt på miljövänligt papper. Sorteringsguiden till din telefon! Surfa in på eller scanna vår QR-kod. Följ med grodan Svea på hennes äventyr i vattenverket, avloppsreningsverket och hemma hos vattenhjälten. 3

4 Januari 2015 Foto: Håkan Olsén Utkanten av Mora bjuder på en bitande kall vinterdag och levande lokala hästkrafter.

5 V Hanna Hannele ÅVC Helgstängt 12 Frideborg Fridolf 19 Henrik 26 Onsdag Fredag Lördag Söndag Trettondedagsafton Bodil Boel 30 6 Kasper Melker Baltsar Trettondedag jul ÅVC Helgstängt 13 Knut Tjugondedag jul 20 Fabian Sebastian 27 Göte Göta Förintelsens minnesdag 31 Nyårsafton ÅVC Helgstängt 7 August Augusta 14 Felix Felicia 21 Agnes Agneta 28 Karl Karla Konungens namnsdag 1 Nyårsdagen ÅVC Helgstängt 8 Erland 15 Laura Lorentz 22 Vincent Viktor 29 Diana 2 Svea 9 Gunnar Gunder 16 Hjalmar Helmer 23 Frej Freja Gunilla Gunhild 3 Alfred Alfrida 10 Sigurd Sigbritt 17 Anton Tony 24 Erika Ivar Joar 4 Rut Sönd. e. nyår 11 Jan Jannike 1 e. trett.d. 18 Hilda Hildur 2 e. trett.d e. trett.d. 1 Paul Pål Januari 2015 Vi slänger 500 ton skräp i toaletterna i Dalarna på ett år. Med en sophink i badrummet hjälper du till att minska tonvis med skräp som orsakar stopp i våra rör och pumpar och försvårar reningen av avloppsvattnet. Låt örontops, tvättlappar, våtservetter, bindor, kondomer och annat skräp bli värdefull fjärrvärme istället för ett miljöproblem. Visste du att? D Nodava och Vamas tar emot 81 ton avfall per dygn, tänk om det inte gick att återvinna! D Glas och metall kan återvinnas hur många gånger som helst! Vi tar hand om 81 ton avfall per dygn! D Öresundsbron är delvis konstruerad av återvunnen metall och betongen innehåller glaspulver från återvunnet glas! Hur behandlas vårt avfall? Sorteringsrutinerna utökades i våra kommuner år Vad har hänt sedan dess? Andelen avfall som idag materialåtervinns har ökat bl.a. genom matutsorteringen, samtidigt som andelen som förbränns minskat med ca 7-8 %. Men den totala viktmängden avfall som idag energiutvinns har inte förändrats nämnvärt, eftersom avfallsmängderna samtidigt ökat under åren. Idag slänger vi ca 500 kg avfall per person och år. Andelen som inte kan återvinnas går också i positiv riktning, eftersom vi idag kan återvinna allt fler saker, som t.ex. gips, som tidigare deponerades. Så här ser fördelningen ut idag -> 42% Materialåtervinning Förpackningar, tidningar, matavfall, trädgårdsavfall, el-avfall, farligt avfall, däck, gips, wellpapp, olja och grovplast. 3 % Ej återvinningsbart 55 % Energiutvinning 1 Avfall som 2 3 förbränns i 4Mora sopvärmeverk. Den totala energivinsten är större vid materialåtervinning än energiutvinning, eftersom det går åt betydligt mindre energi att tillverka varor av återvunnet material än nytt. 5

6 Februari 2015 Foto: Julius Aspman Vårt eget Sälenfjäll bjuder här på lokalproducerat snödjup och känsla av att vara vid en större alp.

7 V 5 6 Onsdag Fredag Lördag Söndag 26 2 Kyndelsmässo- dagen 27 3 Disa Hjördis 28 4 Ansgar Anselm 29 5 Agata Agda 30 6 Dorotea Doris Samernas nationaldag 31 7 Rikard Dick 1 Septuagesima 8 Berta Bert Max Maximilian Kyndelsmässodagen Februari 2015 Kemikalier: Ett osynligt gift Lösningsmedel och färg (även vattenbaserade) innehåller ämnen som är svåra att bryta ner i avloppsreningsverken och som följer med det renade vattnet ut i våra lokala vattendrag. 7 9 Fanny Franciska 10 Iris 11 Yngve Inge 12 Evelina Evy 13 Agne Ove 14 Valentin Alla hjärtans dag 15 Sigfrid Fastlagssöndagen Lämna in alla färgrester på en miljöstation och tvätta inte penslar i vasken Julia Julius 17 Alexandra Sandra Fettisdagen 18 Frida Fritiof Askonsdagen 19 Gabriella Ella 20 Vivianne 21 Hilding 22 1 i fastan Pia Vintertips! Smutsiga kärl ökar risken för att kompostpåsar fryser fast! 1. Förslut påsen väl och låt gärna påsen kallna innan du lägger det i kärlet, då varma fuktiga påsar lätt fastnar. 23 Torsten Torun Mattias Sigvard Torgny Lage Maria Mats Sivert Torkel 2. Ruska kärlet innan tömning eller peta loss dem försiktigt med t.ex. ett kvastskaft. 9 Det som göms i snö kommer fram i tö Avfall med producentansvar får både hushåll och företag lämna kostnadsfritt till återvinning. Konstigt nog är det oftast just sådant avfall som dumpas i naturen. Se vad som gäller hushåll respektive företag på sidan 34. Plastdunkar, metalltunnor, vitvaror, bilbatterier och däck omfattas av producentansvar och får därför lämnas gratis till återvinning. Hitta till återbruk och avfallsminimera Vår sorteringsguide guidar dig nu även till alla länets returbutiker och ger enkla tips om hur du minskar avfallet och din miljöpåverkan. Sorteringsguiden se även mobilversion på sidan 3. Om blöta påsar frusit fast, låt dem ligga kvar i kärlet till nästa tömning. Fullt kärl? Kontakta kundservice, se baksidan. Fler tips hittar du på nodava.se och vamas.se 7

8 Mars 2015 Foto: Peter Ahlbin, Ahlbins foto & reklam Sälen En paus med god våffla under snöaktivteter, erbjuds på många ställen bl.a. hos Ylva mitt i Gustavsbacken på Lindvallen. Receptet är gammalt och som sig bör jättehemligt!

9 V Onsdag Fredag Lördag Söndag 2 Ernst Erna 24 3 Gunborg Gunvor 25 4 Adrian Adriana 26 5 Tora Tove Ebba Ebbe 7 Camilla 1 Albin Elvira 2 i fastan 8 Siv 3 i fastan Internationella kvinnodagen Mars 2015 Rent vatten, tyvärr ingen självklarhet! Näst efter luften vi andas är vatten det mest livsnödvändiga vi har, ändå är det sällan vi tänker på vår egen inverkan på vattnets kretslopp Torbjörn Torleif 10 Edla Ada 11 Edvin Egon 12 Viktoria Kronprinsessans namnsdag 13 Greger 14 Matilda Maud 15 Kristoffer Christel Midfastosöndagen Den 22 mars är det Världsvattendagen en dag då vi bör tänka till kring egna vanor och beteenden. Hedra ditt kranvatten! Herbert Gilbert 23 Gerda Gerd 30 Holger 17 Gertrud 24 Gabriel Rafael 18 Edvard Edmund 25 Marie bebådelsedag Våffeldagen 19 Josef Josefina 26 Emanuel 20 Joakim Kim Vårdagjämningen 27 Rudolf Ralf Ester Holmfrid Släck för en ljusare framtid! 21 Bengt 28 Malkom Morgan Earth Hour kl. 20:30 21:30 EARTH HOUR Lördag 28 mars kl Kennet Kent Jungfru Marie bebådelsedag Världsvattendagen 29 Joanas Jens Palmsöndagen Sommartid börjar Att släcka lamporna under Earth Hour är en politisk symbolhandling till makthavarna om att ta klimatförändringarna på allvar. Men Earth Hour handlar om mer än att släcka ljuset en timme. Att själv byta ut dina ljuskällor mot mer energisnål belysning tjänar du på i längden. Tips! Läs mer på och ladda ner Energimyndighetens populära app Lampguiden. 5 Recept på enkla frasvåfflor Ca 10 laggar 100 g smör eller margarin 2½ dl vatten 2 dl mjölk 3½ dl vetemjöl Smält fett och låt svalna. Blanda allt utom fettet till en jämn smet. Tillsätt sedan fettet. Grädda våfflorna vackert gyllenbruna (i smörat järn). Servera med vispad grädde eller vaniljglass och bär eller sylt. Med lokalproducerade råvaror blir dina våfflor dubbelt så goda för både gom och själ. 9

10 April 2015 Foto: Kola Productions Second hand-kläder passar även två glada påskkärringar på besök i Oljonsbyn, Orsa

11 V Onsdag Fredag Lördag Söndag 30 6 Vilhelm William Annandag påsk 31 7 Irma Irmelin Harald Gudmund Hervor Ingemund 8 Nadja Tanja Romernas nationaldag 9 Otto Ottilia 10 Ferdinand Nanna 4 Skärtorsdagen Långfredagen Påskafton ÅVC Helgstängt Ingvar Ingvor Marianne Marlene ÅVC Helgstängt 11 Ulf Ylva 5 Irene Irja Påskdagen 12 Liv 2 i påsktiden April 2015 Tvätta bilen miljösmart! En blytung anledning till att undvika garageuppfarten eller gatan för biltvätt, är för att det lossnar oljerester, tungmetaller och asfaltspartiklar som följer med i dagvattnet och vidare till närmsta vattendrag, utan chans att passera rening. ÅVC Helgstängt Artur Douglas 14 Tiburtius 15 Olivia Oliver 16 Patrik Patricia 17 Elias Elis 18 Valdemar Volmar 19 Olaus Ola 3 i påsktiden Amalia Amelie 21 Anneli Annika 22 Allan Glenn 23 Georg Göran 24 Vega 25 Markus 26 Teresia Terese 4 i påsktiden Besök en biltvätt eller gör-det-självhall med oljeavskiljare. Om du ändå tvättar bilen hemma...ställ den på gräs eller grus och använd bara vanligt diskmedel eller miljömärkta bilvårdsprodukter! Engelbrekt 28 Ture Tyra 29 Tyko 30 Mariana Konungens födelsedag Valborgsmässoafton 1 Dags att kolla hemkomposten När vårsolen värmer och komposten sätter fart igen, så vaknar även flugorna. Undvik fluglarver i komposten, genom att hålla ytan torr med strö. 2 ÅVC-dagen 3 Lördag den 25 april har vi Öppet Hus på Återvinningscentralerna. Passa på att rensa i garage och förråd och kom till oss! Välkomna! Se annonser i de lokala annonsbladen. Vart tar avfallet vägen? Hur återvinns egentligen avfall? Går det att återvinna alla delar i t.ex. batterier och lampor och hur behandlas kemikalier och farligt avfall? Sker återvinningen i Sverige eller utomlands? Svaren hittar du på affischen i mitten av denna miljöalmanacka. Riv ut och spara! Kundservice tel Kundservice tel

12 Maj 2015 Foto: Julius Aspman Lokalproducerad fiskmiddag inom räckhåll en vacker vårkväll på Jäsen, norr om Orsa.

13 V Onsdag Fredag Lördag Söndag 27 4 Monika Mona Inkomstdeklaration 28 5 Gotthard Erhard Marit Rita 7 Carina Carita Första maj 8 Valborg ÅVC Helgstängt Åke 2 Filip Filippa 9 Reidar Reidun Europadagen 3 John Jane 5 i påsktiden 10 Esbjörn Styrbjörn Bönsöndagen Maj 2015 Förbered för slamtömning! För att slamtömning enkelt ska kunna ske, vänligen rensa växtlighet kring brunnen, kolla så att bultarna till brunnslocket inte rostat fast och plocka bort saker som står på locken Märta Märit 12 Charlotta Lotta 13 Linnea Linn 14 Halvard Halvar Kristi himmelsfärds dag 15 Sofia Sonja 16 Ronald Ronny 17 Rebecka Ruben Sönd. före pingst. Norges nationaldag Slamavskiljare med WC ska tömmas minst en gång per år. Med enbart bad, disk och tvättvatten minst vartannat år. Slutna tankar minst var tredje år. Miljökontoren kan besluta om dispenser Erik 25 Urban Annandag pingst 19 Maj Majken 26 Vilhelmina Vilma 20 Karolina Carola 27 Beda Blenda ÅVC Helgstängt 21 Konstantin Conny 28 Ingeborg Borghild 22 Hemming Henning 29 Yvonne Jeanette 23 Desideria Desirée Pingstafton 30 Vera Veronika 24 Ivan Vanja Pingstdagen Nationalparkernas dag 31 Petronella Pernilla Hel. trefaldighets dag. Mors dag Hjälp sopbilen komma fram! Nedhängande och utstickande grenar repar sopbilen och gör det svårt att komma fram. Yviga häckar gör det svårt för föraren att ha överblick. Så hjälp oss genom att hålla växtligheten i trim! Kundservice tel Stöd till solceller Det finns ett statligt stöd under perioden för installation av solceller. Stödet riktas till alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Har du frågor kan du vända dig till kommunens energioch klimatrådgivare eller länsstyrelsen. Se kontaktuppgifter här till höger eller läs mer på Energi- och klimatrådgivning Allmänheten samt små och medelstora företag kan få opartisk, kostnadsfri och teknikneutral rådgivning från oss. Vi förmedlar lokalt och regionalt anpassad kunskap om energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan. Välkomna med dina frågor om energianvändning i bostäder, hushållsel, verksamhetsel, transporter och statliga bidrag. Malung-Sälen Mora Orsa Älvdalen Kundservice tel

14 Juni 2015 Foto: Kola Productions Lokalproducerade och målade träskor finns bl a i Nusnäs och Oxberg.

15 Endast burkar och flaskor! OBS! Pantflaskor lämnas i butik. Glödlampor är elavfall. Återvinn såväl hård- som mjukplast. De läggs löst i samma behållare och separeras i mekanisk eftersortering. drivs med sladd eller batteri. T ex lågenergilampor, lysrör, klockor, telefoner, laddare, leksaker, hårblås. av batterier kan lämnas på återvinningscentralen. Småbatterier kan även lämnas i batteriholkar. inte är en förpackning. T ex kastruller, verktyg, cyklar, takrännor, stuprör, gräsklippare. Matrester, äggskal och mindre ben läggs i hushållsavfall samlas i en valfri papperspåse som sedan slängs i det bruna påse och läggs i det grå kärlet. kärlet. Blanda gärna med hushållspapper eller lägg en tidningssida i botten om det T ex kuvert, all plast som inte är en blir för blött. förpackning, dammsugarpåsar, blöjor, och CD-skivor. Sorterat avfall Endast burkar och flaskor! OBS! Dricksglas, spegelglas, fönster, porslin och keramik är deponi. Återvinn såväl kartong som påsar. Skölj ur, platta till och vik ihop förpackningen! ningsmedel, lack, lim, oljerester, asbest, kemikalier, sprayburkar, kvicksilverhaltiga material. Förslut behållaren väl och märk den med innehållet eller skriv okänt om du inte vet. Blanda inte olika avfall. tecknas av sitt vågskikt. Små mängder kan lämnas på återvinningsstationen. terbart t ex löv, gräs och ris från flisbart t ex kvistar och grövre ris. Töm ur trädgårdsavfallet ur sopsäckarna tack! Skölj ur förpackningen. Är det en tub så töm ut så mycket det går och låt sedan korken sitta kvar. Även böcker med mjuk pärm och kollegieblock med spiralrygg. OBS! inga kuvert och post-it lappar brännas eller återvinnas. T ex porslin, keramik, drickglas, speglar, säkringar, proppar, lerkrukor, kattsand. Endast skrymmande avfall, ej vanliga hushållssopor. T ex möbler, större leksaker, madrasser, skidor m.m. nerat och obehandlat trä var för sig. T ex virke, trämöbler, pallar, slipers m.m. V Onsdag Fredag Lördag Söndag Gun Gunnel 8 Eivor Majvor 15 Margit Margot 2 Rutger Roger 9 Börje Birger 16 Axel Axelina 3 Ingemar Gudmar 10 Svante Boris 17 Torborg Torvald 4 Solbritt Solveig 11 Bertil Berthold 5 Världsmiljödagen 12 Eskil 6 Gustav Gösta Nationaldagen ÅVC Helgstängt 13 Aina Aino 18 Björn 20 Linda Bjarne 19 Germund Görel 1 Ramadan Midsommarafton Midsommardagen Bo 7 Robert Robin 1 e. tref. 14 Håkan Hakon 2 e. tref. 21 Alf Alvar Johannes Döparens dag Sommarsolståndet Juni 2015 Samla upp matfettet Matolja och fett hör till när man lagar mat. Men skölj inte ner fettet med diskvattnet när du är färdig, det korkar igen och orsakar stopp igen avloppsrören. Torka ur stekpannan med ett papper innan du diskar den. Papperet med fett kan komposteras. Större mängder fett kan du lämna till återvinning på Nodavas återvinningscentraler. ÅVC Helgstängt ÅVC Helgstängt Paulina Paula 23 Adolf Alice 24 Johannes Döparens dag 25 David Salomon 26 Rakel Lea 27 Selma Fingal 28 Leo 4 e. tref. 29 Peter Petra 30 Elof Leif I Dalarna sorterar vi alla sopor innan de slängs, så att de kan återvinnas på bästa sätt. Så här sorterar vi vårt avfall Fråga din hyresvärd var du ska lämna ditt sorterade hushållsavfall under din vistelse här. Hämtas av sopbilen hushållsavfall hushållsavfall Therefore we can recycle it in a good way. Here in the municipalities of Dalarna we sort all garbage before we throw it away. Lämnas till återvinningsstationen Informationsmaterial Ta del av våra affischer, foldrar, skyltar och tips om dricksvatten, avlopp och sortering av avfall. Dessutom finns källsorteringsinformation på flera språk. Kontakta kundservice eller hämta det digitalt på våra hemsidor nodava.se och vamas.se. Ask your landlord where to put your sorted garbage during your stay. Ofärgade glasförpackningar Plastförpackningar Hier in den Gemeinden der Provinz Dalarna sortieren wir den Müll bevor wir ihn wegwerfen. Auf diesem Weg können wir ihn gut wiederverwerten. Fragen Sie Ihren Hausbesitzer / Gastwirt wo Sie den sortierten Müll während Ihres Aufenthaltes hinstellen können. Elavfall Allt som Batterier Alla typer Färgade glasförpackningar Pappersförpackningar Metallförpackningar Lämnas till återvinningscentralen Farligt avfall Färgrester, lös- Wellpapp känne- Tidningar och trycksaker Deponi Allt som inte kan Grovavfall Gips Även med tapetrester eller målarfärg. Metallskrot All metall som Träavfall Sortera impreg- Trädgårdsavfall Separera kompos- Så här ska du sortera ditt hushållsavfall This is how you sort out your domestic waste So sortieren Sie Ihren Haushaltsabfall INGEN VILL JU VARA EN SOPA Vi svenskar har över 15 miljoner mobiltelefoner som ligger oanvända. Många är det inte ens fel på. Telefonen innehåller ett stort antal ämnen som är skadliga för naturen och människors hälsa. Lämna mobilen till återvinning eller ge den till en kompis, så tar vi tillvara på våra resurser istället för dumpa dem. Fler tips för att minska elektronikavfallet hittar du på 15

16 Juli 2015 Foto: Kola Productions Lokal växtkraft låter solrosen sprida glädje i många trädgårdar, här i Vattnäs, Mora.

17 V Onsdag Fredag Lördag Söndag 6 Esaias Jessika 13 Joel Judit 30 7 Klas 14 Folke Kronprinsessans födelsedag 1 Aron Mirjam 8 Kjell 15 Ragnhild Ragnvald 2 Rosa Rosita 9 Jörgen Örjan 16 Reinhold Reine 3 Aurora 10 André Andrea 17 Bruno 4 Ulrika Ulla 11 Eleonora Ellinor 18 Fredrik Fritz 5 Laila Ritva Apostladagen 12 Herman Hermine 6 e. tref. 19 Sara Kristi förklarings dag Lagom är bäst Juli 2015 Tvättmedel är starka kemikalier. Hur du doserar rätt står på förpackningen. Nordväst om Siljan har vi mestadels mjukt vatten. Undantagen är Orsa och Finngruvan i Mora som har medelhårt. Läs mer på nodava.se och vamas.se. Mjukt vatten, kräver mindre tvättmedel, tvätten blir lika ren ändå! Du behöver inte heller något avhärdningsmedel i diskmaskinen Margareta Greta 21 Johanna 22 Magdalena Madeleine 23 Emma 24 Kristina Kerstin 25 Jakob 26 Jesper Jasmine 8 e. tref. Sommartips! Problem med flugor eller att kärlet luktar? Marta 28 Botvid 29 Olof Algot Helena Seved Elin Bytt hellre än Nytt Allt fler önskar lämna det man inte längre behöver till återanvändning, hellre än att tvingas slänga det. Mora Återbruk har ökat mängden mottaget material med 70 % det senaste året, sedan man flyttade inlämningen till den nya återvinningscentralen i Mora. Nationella undersökningar visar emellertid att andelen som gärna lämnar till återbruk är långt större än andelen som normalt besöker och handlar begagnat. Det måste vi bli bättre på, så passa på att titta in hos någon av alla våra returbutiker i sommar, se sidan Placera det bruna kärlet svalt i skuggan mellan tömningarna. 2. Ett rent kärl luktar mindre. Skölj ur och rengör kärlet, vid behov. Spola även under bottenplattan inuti kompostkärlet. 3. Förslut påsarna väl! 4. Slå gärna in illaluktande matrester. Skaldjursrester, t.ex. bör först sköljas i kallt vatten och sedan lindas in i extra tidningspapper innan det läggs i påsen. Är det långt till nästa kärltömning är ett alternativ att förvara dem i frysen. 17

18 Foto: Anna Pedersen Hägg På Mattlaberg i Tiomilaskogen, på Malungs finnmark erbjuds fåglar och insekter betydelsefullt lokalt boende. Augusti 2015

19 V Onsdag Fredag Lördag Söndag 3 Tage 28 4 Arne Arnold 29 5 Ulrik Alrik 30 6 Alfons Inez 31 7 Dennis Denise 1 Per 8 Silvia Sylvia Drottningens namnsdag 2 Karin Kajsa 9 e. tref. 9 Roland 10 e. tref. Augusti 2015 Det spelar roll vad du spolar ned Om gamla mediciner spolas ner i avloppet tillför du giftiga substanser som kan gå rakt ut i sjöar och vattendrag utan att fångas upp av våra reningsverk Lars 11 Susanna 12 Klara 13 Kaj 14 Uno 15 Stella Estelle e. tref. Brynolf Verner Valter 24 Bartolomeus 18 Ellen Lena 25 Lovisa Louise 19 Magnus Måns 20 Bernhard Bernt 21 Jon Jonna 22 Henrietta Henrika 26 Östen Rolf Fatima Hans Raoul Leila Hampus 23 Signe Signhild 12 e. tref. 13 e. tref. Albert Albertina Lämna alla läkemedel till närmaste apotek Apoteken samlar in överblivna läkemedel och destruerar dem på ett säkert sätt. Använd gärna Apotekets returpåse eller en annan genomskinlig påse så att apotekspersonalen lätt kan se innehållet. När du lämnar in läkemedel behöver du inte ta någon kölapp. Lämna påsen till någon av våra medarbetare Arvid Vidar Cocktail mot fruktflugor Under rötmånaden när det är varmt och fuktigt trivs fruktflugorna i köket. Var noga med att kasta fruktavfall i slutna papperspåsar och håll frukterna i skålen fria från övermogen, ruttnande frukt. Om olyckan ändå är framme, häll upp i ett glas (gärna konjakskupa): 2 msk vinäger 1 msk sirap några droppar diskmedel (utan ammoniak) Ställ cocktailen lättillgänglig för flugorna. Musta dina äpplen Låt inte alla äpplen gå förlorade om du har mycket, prova att musta dem istället. Flera lokala musterier annonserar ut sina tjänster under hösten i lokalbladen och kan erbjuda både råmust och pastöriserad must. Det kan också tappas i fina pappersdunkar, som kan bli en trevlig gåva. 19

20 September 2015 Foto: Julius Aspman Sommarens och hösten lokala skörd av grönsaker och svamp kommer till sin rätt på finnmarken i Orsa.

21 Vart tar avfallet vägen? Batterier vart tar de vägen? Kemikalier vart tar de vägen? Alla batterier laddningsbara-, knappcells-, bilbatterier med flera ska lämnas till ÅVC för återvinning. Bilbatterier kan i vissa fall även lämnas tillbaka till handlaren. Batterier innehåller många kemiska ämnen som behöver omhändertas på ett säkert sätt. De kan vara skadliga för både människor och miljö om de kommer ut på fel plats. Bättre att återvinna så mycket som går! Alla kemikalier målarfärg, lösningsmedel, oljor med flera ska lämnas till ÅVC. De får absolut inte hällas ner i avloppet då de kan göra skada när de följer med vattnet ut i vattendragen. Eftersom många kemikalier är farliga att andas in, få i ögonen eller på huden, så är det viktigt att du försluter förpackningen väl och att det tydligt framgår vad den innehåller. Några exempel på återvinning av batterier: BLY finns i bilbatterier En förbränningsprocess av blybatterier sker hos Boliden, Rönnskärsverken i Skellefteå. Batterierna smälts ned, blyet separeras genom destillation och blir ny råvara. Syran omhändertas och kan återanvändas. Materialåtervinning 85 90% varav Bly 65 90%, Syra 5 15%. Energiåtervinning 10 15%. NICKELMETALLHYDRID laddningsbara stavbatterier Batterierna krossas och smälts ned av Norilsk Nickelplant. Materialen separeras genom destillation och blir ny råvara. Kemikalierna identifieras och hälls i större kärl. Materialåtervinning 90 98% varav Nickel 35 50%, Järn 30 45%, Kobolt 2 5%, Övriga metaller 2 15%. Energiåtervinning 2 10%. KVICKSILVER knappcellsbatterier i t ex klockor Går igenom en förbränningsprocess hos NQR (Nordische Quecksilber Rückgewinnung GmbH) i Lübeck. Batterierna smälts ned, materialen separeras genom destillation och blir ny råvara eller slutförvaras. Materialåtervinning 20 40%. Energiåtervinning 60 80%. Kvicksilver slutförvaras. Organiskt avfall, till exempel bekämpningsmedel förbränns i en speciell anläggning. Röken renas. Jord förorenat av till exempel bensin och diesel saneras med hjälp av bakterier i ett slutet system. Syror och alkaliska kemikalier neutraliseras genom våtkemisk rening, där tungmetaller silas bort.

22 RIV UR OCH SPARA! ga huset! Vi har en skräpkorg på toaletten Vi vet att föremål som spolas ner ställer till problem i pumpar och reningsverk, så vi slänger dem i soppåsen istället. Det gäller till exempel: D tops, tandtråd D hygienartiklar som bindor, trosskydd D bomullstussar med nagellack D annat papper än toalettpapper D kondomer, plåster och plast från förpackningar D kattsand, snören, gem och liknande D cigarettfimpar och aska. Renovera eller byt dina fönster Du kan renovera dina befintliga fönster med ett energiglas på fönstrets glasyta. Det är mindre omfattande än ett fönsterbyte och ger ett förbättrat inomhusklimat. Vi har sänkt inomhustemperaturen en grad Utan att det blivit mindre komfortabelt gav det fem procents energibesparing. Vi har också kontrollerat så att värmesystemet är rätt injusterat. En VVS-installatör kan hjälpa dig om du själv inte vet hur värmesystemet fungerar. Miljömärkt Du kan göra stor insats genom att använda produkter utan miljögifter. Kolla efter miljömärkning på produkterna du köper, och använd så naturliga ämnen som möjligt. Tvätta smart Vi använder doseringsmåtten som står på tvättförpackningen och undviker sköljmedel. Plaggen blir ju inte renare för att man överdoserar! Och så kör vi fyllda maskiner så ofta det går.

23 Vi nyttjar solen! Solenergi är hållbart och gratis. Solvärme från en solfångare ger oss varmvatten. Solel utvinns ur en solcell och är ett miljövänligt sätt att tillverka sin egen el. Täta och isolera Tilläggsisolering gör huset varmare på vintern och svalare på sommaren. Restfest sparar maten och resten blir jord En buffé av sparade rester dukas upp på bordet. Pytt-i-panna är också ett sätt att ta vara på maten. Varorna håller ofta mycket längre än bäst före-datumet. Men matens resa tar ju inte slut bara för att man slänger den. Den återvinns och blir jord! Vi lever avloppsvänligt och spolar inte ner vad som helst D Läkemedel påverkar djur och natur, så inga gamla mediciner spolas ner! De lämnas till apoteket istället. D Flytande kemikalier, även vattenlösliga, kan göra skada både i reningsverket och i vattendraget. Återvinningscentralen tar emot vårt farliga avfall. D Vi behöver hjälpas åt att hålla vattendragen rena! Kan man återvinna matfett? När rinnande matfett kommer ner i de kalla avloppsledningarna stelnar det och kan orsaka stopp. Vi torkar ur stekpannan med papper och slänger det som matavfall. Överbliven matolja samlas upp i en burk och lämnas till Nodavas ÅVC:er. Den behandlas och återvinns till nya produkter som tvålar och stearinljus. Vart material för sig Vi sorterar alla förpackningar av papper, glas, metall och plast så kan de gå till återvinning och bli nya saker. Miljövänli Tips från husfolket:

Miljöalmanacka. Kommuner i samverkan Malung-Sälen, Mora, Orsa och Älvdalen HÄMTNINGSDAGAR ÖPPETTIDER

Miljöalmanacka. Kommuner i samverkan Malung-Sälen, Mora, Orsa och Älvdalen HÄMTNINGSDAGAR ÖPPETTIDER Miljöalmanacka 2013 Kommuner i samverkan Malung-Sälen, Mora, Orsa och Älvdalen HÄMTNINGSDAGAR ÖPPETTIDER Gott Nytt År 2013 Jag har fått vara med om något som varit oerhört lärorikt och som jag önskar att

Läs mer

Miljöalmanacka. Solenergi möter vattenkraft. Sjön Dovern. Fotograf: Lennart Persson.

Miljöalmanacka. Solenergi möter vattenkraft. Sjön Dovern. Fotograf: Lennart Persson. Miljöalmanacka 2014 Solenergi möter vattenkraft. Sjön Dovern. Fotograf: Lennart Persson. Kundtjänst Norrköpingsvägen 32 kundtjanst@finspangstekniskaverk.se 0122-851 80 måndag fredag 8 12, 13 15 Välkommen

Läs mer

Ett grönt år med Eskilstuna Energi och Miljö

Ett grönt år med Eskilstuna Energi och Miljö Almanacka 2014 Ett grönt år med Eskilstuna Energi och Miljö Information, öppettider, tips och svar på vanliga frågor om återvinning, el, värme, stadsnät, vatten och avlopp. Eskilstuna Energi och Miljö

Läs mer

ENERGI & MILJÖKALENDER 2014

ENERGI & MILJÖKALENDER 2014 ENERGI & MILJÖKALENDER 2014 Varsågod! Här kommer årets Energi & Miljökalender! Kalendern är en almanacka som ges ut av oss på Ulricehamns Energi. Den delas ut i december till alla hushåll i kommunen. Almanackan

Läs mer

Hela året med Eskilstuna Energi och Miljö

Hela året med Eskilstuna Energi och Miljö Almanacka 2013 Hela året med Eskilstuna Energi och Miljö Information, öppettider, tips och svar på vanliga frågor om återvinning, el, värme, stadsnät, vatten och avlopp. + =? 100 meter på ett bananskal

Läs mer

TEMA: Härryda kommuns miljökalender. När mormor var ung. kalender_09.indd 1 08-11-12 09.38.50

TEMA: Härryda kommuns miljökalender. När mormor var ung. kalender_09.indd 1 08-11-12 09.38.50 2009 Härryda kommuns miljökalender TEMA: När mormor var ung kalender_09.indd 1 08-11-12 09.38.50 Innan kylskåpet fanns användes is för att kyla varor. På Västra Nedsjön bedrevs isupptagning i stor skala.

Läs mer

Gott nytt År. Miljöalmanacka 2011

Gott nytt År. Miljöalmanacka 2011 Miljöalmanacka 2011 Gott nytt År Mat är en stor del av livet, både till vardag och till fest. Själv gillar jag både att äta gott och laga god mat. Att stöka runt i köket bland puttrande grytor och fräsande

Läs mer

Almanacka. Sidan. Dina personliga uppgifter Grupp för trädgårdsavfall Din kupong för Klimatsmart Schema 2015 för landsbygdshämtning

Almanacka. Sidan. Dina personliga uppgifter Grupp för trädgårdsavfall Din kupong för Klimatsmart Schema 2015 för landsbygdshämtning Sidan Almanacka 2015 Dina personliga uppgifter Grupp för trädgårdsavfall Din kupong för Klimatsmart Schema 2015 för landsbygdshämtning 47 Own the stage foto av Erica Karlsson EN NY KALENDER för Nässjö

Läs mer

Almanacka 2014. med information från Värmdö kommun. Samhällsinformation

Almanacka 2014. med information från Värmdö kommun. Samhällsinformation Samhällsinformation Almanacka 2014 med information från Värmdö kommun Skogsbovägen 9 11 134 81 Gustavsberg Telefon 08-570 470 00 Fax: 08-570 483 05 varmdo.kommun@varmdo.se Till alla hushåll i Värmdö kommun

Läs mer

Hälsa, miljö och trafik är ständigt aktuella ämnen med många beröringspunkter. Kunskaper inom dem ger verktyg att påverka vår gemensamma framtid.

Hälsa, miljö och trafik är ständigt aktuella ämnen med många beröringspunkter. Kunskaper inom dem ger verktyg att påverka vår gemensamma framtid. NAR öretag edverkande kala företag ch organisa- oner bidrar till tt Trafikkalen- erns material r gratis. Sam- digt hjälper e till att sprida formation om arns utsatthet trafiken bland na anställda. nder

Läs mer

Vänersborgs kommuns Miljöalmanacka 2015

Vänersborgs kommuns Miljöalmanacka 2015 Vänersborgs kommuns Miljöalmanacka 2015 Vänersborgs kommun attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Vi har en ny vision! En myllrande process där invånare, företagare, föreningsmänniskor, politiker

Läs mer

D E T TR Ä D EN GER ALMANACKA 2015

D E T TR Ä D EN GER ALMANACKA 2015 D E T TR Ä D EN GER ALMANACKA 2015 SÅ GÖR ETT TRÄD NYTTA Löv från träden gödslar jorden och gör att den håller sig fuktig. Träd ger foder till djuren. Träd tar upp koldioxid från luften. Vissa träd har

Läs mer

Bi-lagan. extra- Läsårskalender september juli. Nationellt resurscentrum för

Bi-lagan. extra- Läsårskalender september juli. Nationellt resurscentrum för extra- Bi-lagan Nationellt resurscentrum för INSPIRATION OCH INFORMATION FÖR LÄRARE I FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH SKOLANS TIDIGA ÅR SEPTEMBER 2005 Läsårskalender september juli med idé-uppslag om bl.a: fåglar

Läs mer

MILJÖKALENDER. Emmaboda kommun. med viktig kommunal information. tema: Yrken inom Emmaboda kommunkoncern

MILJÖKALENDER. Emmaboda kommun. med viktig kommunal information. tema: Yrken inom Emmaboda kommunkoncern MILJÖKALENDER Emmaboda kommun med viktig kommunal information 2015 tema: Yrken inom Emmaboda kommunkoncern 1 tema: Yrken inom Emmaboda kommunkoncern. JOBB SOM GÖR SKILLNAD Genom satsningen Sveriges Viktigaste

Läs mer

...mer tid över KALENDRAR 2015

...mer tid över KALENDRAR 2015 ...mer tid över KALENDRAR Kalenderkollektion Efter att ha tillverkat kalendrar i över år, känner vi oss nu redo att lansera vår första digitala kalender: Planado en ny spännande kalenderapplikation som

Läs mer

Kommunkalender. Samhällsinformation, Taxor, Avgifter, Öppettider, Läsårstider, Telefonnummer, Evenemang mm.

Kommunkalender. Samhällsinformation, Taxor, Avgifter, Öppettider, Läsårstider, Telefonnummer, Evenemang mm. 204 Kommunkalender Samhällsinformation, axor, Avgifter, Öppettider, Läsårstider, elefonnummer, Evenemang mm. Nytt år, nya möjligheter. Åren går fort, så även 203 som var ett innehållsrikt år. I janauri

Läs mer

Miljökalender 2014. Gott nytt år!

Miljökalender 2014. Gott nytt år! Miljökalender 2014 Gott nytt år! Du håller just nu i Miljökalendern för 2014. I denna kalender får du information om avfallshantering, källsortering, hämtningsrutiner, viktigare kontaktuppgifter m.m. Vatten-,

Läs mer

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 Återvinningscentralernas öppettider sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare VIVAB ansvarar för att du

Läs mer

Mars. April. Februari. Januari. Kasper, Melker, Baltsar. 10 S Sigurd, Sigbritt 8. Neutral Bud. Malkolm, Morgan. September. Oktober. December.

Mars. April. Februari. Januari. Kasper, Melker, Baltsar. 10 S Sigurd, Sigbritt 8. Neutral Bud. Malkolm, Morgan. September. Oktober. December. verige Inplastor Nyårsdagen ax, aximilian Albin, Elvira Harald, Hervor örsta maj Gun, Gunnel vea Kyndelsmässodagen Ernst, Erna Gudmund, Ingemund Rutger, Roger Alfred, Alfrida Disa, Hjördis Gunborg, Gunvor

Läs mer

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Soptips För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Skinnskatteberg 2015 1 Hjälp till att minska avfallet Vad är Soptips? Soptips delas ut av

Läs mer

Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera

Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera Texter Norrköpings kommun, tekniska kontoret Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Layout Rüsen Yildiz Camilla Neve

Läs mer

Sorterings guide. Sorteringsguide för dig som bor i Alingsås kommun. med uppslagsdel A-Ö

Sorterings guide. Sorteringsguide för dig som bor i Alingsås kommun. med uppslagsdel A-Ö Sorteringsguide för dig som bor i Alingsås kommun Detta är en webbanpassad källsorteringsguide för hushållsavfall. Guiden riktar sig till alla hushåll i Alingsås kommun. Sorterings guide FÖR HUSHÅLLSAVFALL

Läs mer

Sopsorteringsguide. Sortera rätt, miljösmart och enkelt

Sopsorteringsguide. Sortera rätt, miljösmart och enkelt Sopsorteringsguide Sortera rätt, miljösmart och enkelt 1 Innehållsförteckning Sigtuna kommun, renhållning 3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 3 Allmän information 3 Almanacka Förpacknings- och Tidningsinsamlingen,

Läs mer

KÄLLSORTERING Vad, Var, Hur, Varför och Vad händer sen?

KÄLLSORTERING Vad, Var, Hur, Varför och Vad händer sen? KÄLLSORTERING Vad, Var, Hur, Varför och Vad händer sen? Källsortering ENKLARE ATT SORTERA DINA SOPOR Ställ dig denna fråga: Är det här en förpackning? JA Då hör den hemma i något av förpackningsinsamlingens

Läs mer

JANUARI. Action of the Day Nordens Ark

JANUARI. Action of the Day Nordens Ark En av de största utmaningarna vi alla står inför är den globala uppvärmningen. Något som kan komma att ge allvarliga globala konsekvenser för både människa och natur. Av denna anledning deltar Nordens

Läs mer

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009 Avfall,vatten och avlopp Guide 2009 Allmän information om avfall Överallt där människor bor eller arbetar bildas avfall. Den här broschyren riktar sig främst till våra kommuninvånare som bor i småhus,

Läs mer

Avfall, vatten och avlopp

Avfall, vatten och avlopp Avfall, vatten och avlopp Guide 2013 Foto: Bildarkivet/ Lars Owesson Innehåll Miljövänlig kommun... 3 Vattnet i din kommun... 4 VA-taxan... 5 Goda råd för användning av ditt avloppsledningsnät... 6 Slamtömning...

Läs mer

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall.

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall. Dricksvatten Miljö SLAMTÖMNING Friskt vatten Miljö Hållbar utveckling Sophämtning Återvinning spillvatten vlopp sortera avfall Sortera avfa avlopp Framtid Hej Ö-viksbo! Jag heter Gerth Mattebo och är vd

Läs mer

Kliv in i kretsloppet

Kliv in i kretsloppet Kliv in i kretsloppet I dag lever vi mitt i ett väloljat återvinningsmaskineri. Och vi är alla lika viktiga kuggar. Varje gång du eller jag lämnar en glasflaska till återvinning snurrar kretsloppet ett

Läs mer

i soppåsen! allt hör inte hemma Vi producerar massor av sopor men Så blir den konstnärliga utsmyckningen på Nya Raketskolan

i soppåsen! allt hör inte hemma Vi producerar massor av sopor men Så blir den konstnärliga utsmyckningen på Nya Raketskolan Information från Kiruna kommun till alla kommuninvånare nr 1 2012 Nu renoverar vi Simhallsbadet Skolan satsar på teknik och naturvetenskap Kirunabostäder energisparar Så blir den konstnärliga utsmyckningen

Läs mer