Monterings- och underhållsanvisningar. Komplettstation Logasol KS 0105 R KS 0110 R KS 0120 R KS 0210 R KS 0220 R

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monterings- och underhållsanvisningar. Komplettstation Logasol KS 0105 R KS 0110 R KS 0120 R KS 0210 R KS 0220 R"

Transkript

1 Monterings- och underhållsanvisningar Komplettstation Logasol KS 0105 R KS 0110 R KS 0120 R KS 0210 R KS 0220 R

2 Viktiga allmänna användningsanvisningar Använd den solvärmeanläggningen endast enligt bestämmelserna och under beaktande av monterings- och underhållsanvisningen. Låt endast auktoriserade fackmän utföra underhåll och reparation. Kör den tekniska anläggningen endast i de kombinationer inklusive tillbehör och reservdelar som anges i monterings- och underhållsanvisningen. Använd andra kombinationer, tillbehör och förslitningsdelar endast när dessa uttryckligen är avsedda för den planerade användningen och inte påverkar effektfaktorer och säkerhetskrav. Tekniska ändringar förbehålls! Illustrationer, funktionssteg och tekniska data kan avvika något p g a ständiga vidareutvecklingar. 2

3 1 Säkerhetsanvisningar Föreskrifter/riktlinjer Användning enligt bestämmelser Ansvar 4 2 Urval och leveransomfång Urval Leveransomfång Komplettstation Logasol KS01 R Komplettstation Logasol KS 02 R 5 3 Montering samlingsledningar Allmänt för rörledningar Förbindelse av rör Samlingsledningar Utluftning av samlingsledningar Isolering samlingsledningar Användning av Twin-Tube dubbelrör 8 4 Montering komplettstation Montering säkerhetsanordning Väggmontering Anslutning av expansionskärl Anslutning komplettstation Rörledningar och avloppsrör Montering av givare Spolning av rörledningar Montering av FE-kran Anslutning av varmvattenberedare Spolning 13 5 Driftsättning Tryckprov av rörledningar med vatten Ersättning av vatten med solarvätska Tömma rörledningar Rengöring utluftare Anpassa förtryck expansionskärl Fylla anläggningen med solarvätska Kontrollera utluftaren Bestämma tryck i anläggningen Kontrollera och ställa in genomflödesmängd Genomföra solarvätskeprov 20 6 Inställning av reglering Logamatic KR Betjäningsfunktioner Extra inställningsmöjligheter på baksidan av regleringen Logamatic KR Tekniska data 29 8 Anvisningar till användare Stäng inte av anläggningen Anläggningsdrift under semester 30 Driftssättnings- och underhållsprotokoll 31 3

4 1 Säkerhetsanvisningar Läs noga genom anvisningarna innan montering. - Montering och 1:a driftsättning av komplettstation måste genomföras av ett fackföretag. - Bekanta er med alla delar och handboken innan arbetet påbörjas. 1.1 Föreskrifter/riktlinjer Följ de gällande föreskrifterna för att förhindra olycksfall, lagar och regler för montering, installation och drift av termiska solaranläggningar. Tekniska regler för installation av termisk solaranläggning. Anslutning av termisk solaranläggning: - DIN 4753, del 1: Vattenuppvärmning och varmvattenanläggning för dricks- och bruksvatten. - DIN 4757, del 1: Solaranläggning med vatten eller glykol/vattenblandning som värmebärare, fordran säkerhetsteknisk ufförande. 1.2 Användning enligt bestämmelser Alla här beskrivna komplettstationer är avsedda för drift av solaranläggning med propylenglykol-vattenblandning (solarvätska). Användning med någon annan vätska är inte tillåtet. 1.3 Ansvar Försiktigt! Förändra inget på elektriska byggdelar, konstruktion eller hydrauliska komponenter! Då påverkas funktionssäkerheten på anläggningen negativt. Med detta underlag förbehåller vi oss all upphovsrätt. Felaktig användning, speciellt kopiering och överlåtelse till tredje person tillåts ej. Denna monteringsanvisning ska överlämnas till kunden. Installatören ska informera kunden om användning och skötsel av anläggningen. Installation och vattenvärmarens konstruktion: - DIN : Värmeanläggningar och centrala varmvattenanläggningar. - DIN : Gas-, vatten- och avloppsinstallationer i byggnader. - DIN : Isoleringsarbeten på tekniska anläggningar. - AVB WasV: Förordning över allmän skötsel av vattenförsörjning. Elektriska anslutningar: VDE 0100: Uppbyggnad av elektriska resurser, jordning, skyddsledare, potentialutjämningsledning. VDE 0701: Igångsättning, ändringar och test av utrustning. VDE 0185: Allmänt för uppbyggnad av blixtskydd. VDE 0190: Huvudpotentialutjämningsledare för elektriska anläggningar. VDE 0855: Installation av antennanläggning (ska användas genomtänkt). 4

5 2 Urval komplettstation och leveransomfång 2.1 Urval Denna anvisning beskriver montering och driftsättning av solaranläggningens (komplettstationen) byggserie Logasol KS i följande utförande: Logasol KS 0105 R för en användare (VVB) och upp till fem paneler Logasol KS 0110 R för en användare (VVB) och upp till tio paneler Logasol KS 0120 R för en användare (VVB) och upp till 20 paneler Logasol KS 0120 R för två användare (VVB) och upp till 10 paneler Logasol KS 0220 R för två användare (VVB) och upp till 20 paneler. Komplettstationen får endast driftsättas med paneler ur serien SKS och SKN. 2.2 Leveransomfång Komplettstation Logasol KS 01 R 1 Komplettstation 1 Säkerhetssats bestående av: Säkerhetsventil Rp ½ (3 bar) Manometer G ¼ (10 bar) FE-kran R ½ G ¾ för MAG-anslutning 1 Avloppslang med slangklämma 1 Givarledning-förbindningssats 1 Tub med värmeledande massa 2 Temperaturgivare (panelgivare, VVB-givare förmonterad) 1 Fastsättnings-set (3 st pluggar, 3 st skruvar) 1 Vägghållare öppen 1 Avståndshållare undre 1 Monterings- och betjäningsanvisning Bild 1 Komplettstation Logasol KS 01 R (för en användare (VVB)) Teckenförklaring: Pos 1: Temperatur-differensreglering Pos 2: Upphängning Pos 3: Kulkran (rött grepp) med termometer (framledn) Pos 4: Klämringsskruvkoppling Pos 5: Kulkran (blått grepp) med termometer (returledn) Pos 6: Säkerhetsventil Pos 7: Manometer Pos 8: Anslutning för MAG (expansionskärl) Pos 9: FE-kran Pos 10: Avloppsslang med slangklämma Pos 11: Tyngdkraftsbroms Pos 12: Cirkulationspump Pos 13: Flödesbegränsare med spärrkran 5

6 2.2.2 Komplettstation Logasol KS 02 R 1 Komplettstation 1 Säkerhets-set bestående av: Säkerhetsventil Rp ½ (3 bar) Manometer G ¼ (10 bar) FE-kran R ½ G ¾ för MAG-anslutning 1 Avloppsslang med slangklämma 1 Givarledning-förbindnings-set 1 Tub med värmeledande massa 3 Temperaturgivare (panelgivare, 2 VVB-givare-förmonterad) 2 Fastsättnings-set (3 st pluggar, 3 st skruvar) 1 Vägghållare, övre 2 Avståndshållare, undre 1 Monterings- och betjäningsanvisning Teckenförklaring: Pos 1: Flödesbegränsare med spärrkran Pos 2: Täckdel (isolering) Pos 3: Cirkulationspump (inställbar) Pos 4: Tyngdkraftsbroms Pos 5: Kulkran (blått grepp) med termometer (returledn.) Pos 6: Upphängning Pos 7: Kulkran (rött grepp) med termometer (framledn.) Pos 8: Klämringsskruvkoppling Pos 9: Kåpa G 1 Pos 10: Säkerhetsventil Pos 11: Manometer Pos 12: Anslutning för MAG (expansionskärl) Pos 13: FE-kran Pos 14: Avgasslang med slangklämma Pos 15: Temperatur-differansreglering Bild 2 Komplettstation Logasol KS 02 (för två användare (VVB)) 6

7 3 Montering samlingsledningar 3.1 Allmänt för rörledningar Panelerna (bild 3, pos 1), komplettstation (bild 3, pos 2) och solarvarmvattenberedare (bild 3, pos 3) förbinds med samlingsledningar av kopparrör med varandra. Höjddifferensen mellan rörledningssystemets (panelens) högsta punkt och komplettstationen får inte överskrida 15 m (se avsnitt Förtryck anpassas till expansionskärl sidan 16). För förlängningsledningen till panelgivaren (bild 3, pos 4) längs med samlingsledningen till komplettstationen. Varning! Plastledningar (t ex PE-rör) är inte lämpliga för solaranläggningar Förbindelse av rör Bild 3 Rörledning för solaranläggning Förbindelse av kopparrör till solaranläggning får endast lödas med hårdmetallödning. Som alternativ till lödning kan klämringsförskruvningar eller pressanordningar använda som dessa är glykol- och temperaturbeständiga (>120 C). Vi rekommenderar, att bestämma samlingsledningarna ur nedanstående tabell. Vid många tilläggsmotstånd (knärör, armaturer etc.) bör rörledning med större diameter väljas. Antal paneler till 5 till 10 till 15 till 20 Enkla ledningslängder till 6 m till 15 m till 20 m till 25 m Twin-tube 2 x Ø 15 mm Ø 18 mm Ø 22 mm (DN12) (DN 15) (DN20) Ø 18 mm Ø 22 mm Ø 28 mm Ø 28 mm (DN15) (DN20) (DN25) (DN25) Ø 22 mm Ø 28 mm Ø 28 mm Ø 28 mm (DN20) (DN25) (DN25) (DN25) Ø 28 mm Ø 28 mm Ø 28 mm Ø 35 mm (DN25) (DN25) (DN25) (DN32) Dimensionering av rörledningar 7

8 3.2 Samlingsledningar Utluftning av samlingsledningar Dra ledningar med stigning till utluftaren (bild 4, pos 1). Vid varje riktningsändring från nedan måste en tilläggsluftkärl med utluftare användas (använd metall-utluftare; med temperaturbeständighet på minst 120 C) Isolering samlingsledningar - UV- och högtemperaturbeständigt (>120 C) material ska användas för tätning utomhus. - Högtemperaturbeständigt (>120 C) material ska användas för tätning inomhus. Märk fram- och returledningar i bägge ändar för att undvika förväxling. Bild 4 Utluftarens position Användning av Twin-Tube dubbelrör Twin-Tube dubbelrör är förberedd med integrerad givarledning (bild 5, pos 1) såväl som en högtemperaturbeständig och UV-resistent skyddskåpa. För att skilja på fram- och returledning är märkning redan gjord i förväg (bild 5, pos 2). Varning! Akta när Twin-Tube dubbelrören läggs så att rören inte knäcks. Böjradien måste minst uppgå till 100 mm. För montering av Twin-Tube dubbelrör rekommenderas insatstwin-tube-anslutningsset för SKN respektive SKS paneler. Dessa innehåller alla nödvändiga förskruvningar, för att genomföra alla förbindningar mellan komplettstation och paneler respektive paneler och varmvattenberedare Logalux (SL, PL eller SM). Bild 5 Twin-Tube dubbelrör 8

9 4 Montering komplettstation Kontrollera att leveransen är komplett och oskadd med hjälp av följesedeln. VARNING! Defekta delar får inte användas. - Kontrollera innan montering villkor och föreskrifter för byggnaden. - Komplettstationen ska monteras i omedelbar närhet av varmvattenberedaren, p g a att den förmonterade temperaturgivaren är lättare att ansluta då. Vid montering av expansionskärl är det en fördel att montera komplettstationen till höger bredvid varmvattenberedaren. - För strömförsörjningen krävs ett jordat uttag bredvid komplettstationen. Denna får inte vara frånslagbar över värmeströmbrytaren! - Den elektriska anslutningen ska utföras av en fackman. Följ de lokala föreskrifterna. Komplettstation KS01 R är färdigkopplad för användaren. Till komplettstation KS02 R för två användare måste extra nätkabel till den andra cirkulationspumpen över ett uttag kopplas samman med regulator KR VARNING! Luftningsöppningarna i isolering uppe och nere får inte tillslutas. Bild 6 Demontering främre isolering 4.1 Montering säkerhetsanordning Ta bort kåpan (med främre isolering) från komplettstationen. För detta måste de båda plastskruvarna lossas (bild 6, pos 1 och 2). Ta av täckdelen (framledningsrör under regleringen, se bild 2, pos 2, sidan 6). Ta rörgruppen ur bakre isoleringen. Montera säkerhetsanordningen med tätning (21x30x2) på returledningen (bild 7, pos 1). Lägg tillbaka rörgruppen i den bakre isoleringen. Sätt tillbaka täckdelen. Bild 7 Montering säkerhetsanordning 9

10 4.2 Väggmontering Vi rekommenderar en monteringshöjd på 1,6 1,7 m för vägghållaren. Om komplettstationen monteras till höger bredvid VVB, ska ett avstånd på 0,3 0,6 m mellan komplettstationen och VVB hållas p g a att VVBgivaren behöver det. Om komplettstationen monteras till vänster bredvid VVB, så måste hänsyn tas till plats för expansionskärlet som beräknas. Positionen för borrhålen för vägghållaren uppe och avståndshållaren nere märks ut enligt avståndsmåtten. Avståndet mellan vägghållaren och avståndshållaren varierar för en användarstation (bild 8) och beror på typ av komplettstation: Komplettstation Logasol KS 0105 R Logasol KS 0110 R Avstånd A [mm] 380 Bild 8 Avstånd en användarstation Logasol KS 0120 R 430 Avstånd en användarstation Borra hål som motsvarar mallen (Ø 10 mm). Sätt i pluggar. Fäst med skruvar vägghållaren uppe och avståndshållaren nere. För två användarstationer måste en vägghållare uppe och två avståndshållare nere monteras med angivna avstånd (bild 9). Komplettstationen med bakre isolering hängs upp i vägghållaren. Vid två användarstationer ska den elektriska förbindelsen mellan cirkulationspump och reglering kopplas i förberett uttag (jämför bild 2, sid 6) Bild 9 Avstånd två användarstationer 10

11 4.3 Anslutning expansionskärl Ett expansionskärl (bild 10, pos 4) kan ombesörjas av en Buderus-filial (tillbehör). Information om storlek på expansionskärlen finns i katalogen Värmeteknik och i planeringsunderlaget för Solvärmeanläggning. Anslutningen av expansionskärlet måste gå via säkerhetsgruppen i returledningen i komplettstationen (bild 10, pos 1). Montera expansionskärlet med avsett fästmaterial. Skruva av locket G¾ (bild 10, pos 2) på expansionkärlets anslutning till säkerhetsgruppen. Förbindelsen mellan expansionskärlet och komplettstationen kan följas av en från Buderus erhållet expansions-anslutnings-set (AAS/Solar). Rörförbindelsen mellan expansionskärlet och säkerhetsgruppen sker därmed över den bifogade flexslangen. AAS/Solar kan användas för expansionskärl storlek l. Större expansionskärl måste anslutas till säkerhetsgruppen med anpassade inbyggda rör. Bild 10 Montering expansionskärl 4.4 Anslutning komplettstation Rörledningar och avloppsrör Rörledningarna till panelen och varmvattenberedaren ansluts till klämringsskruvarna (bild 11, pos 1-4). Vrid kopplingarna för att säkra dem. Avlopprörets säkerhetsventil ska senare mynna ut i den tömda behållaren för solarvätska (bild 11, pos 6) och säkras med en slangklämma (bild 11, pos 5). Genom övertryck blir den urblåsta solarvätskan uppfångad och kan fyllas tillbaka. Bild 11 Anslutning komplettstation Logasol KS 01 R 11

12 4.4.2 Montering av givare Placera panelgivaren i avsedd öppning och säkra den från att falla ur med skruvförbindning (bild 12, pos 1). Noggrannare information finns i monteringsanvisningarna för paneler. Panelgivaren måste anslutas till komplettstationen med en dubbelledad förlängningsledning (2 x 0,75 mm 2). För att förbinda panelgivaren med förlängningen används den bilagda givarledningsförbindaren med den för utomhusanvändning avsedda gråa dosan (bild 12, pos 2) och klämlist. För att skydda komplettstationen mot överspänning (blixtnedslag) rekommenderas, att på den gråa dosan - från Buderus tillhandahållen tillsats använda överspänningsskydd SP 1. Förbindelsen med komplettstationen måste monteras via en svart dosa (bild 12, pos 3) och klämlist Givaren för temperaturmätstället i varmvattenberedaren är kopplad i komplettstationen på fabriken. Bild 12 Montering av givare Placera givaren (bild 12, pos 4) för temperaturmätning i varmvattenberedaren i avsett mätställe (använd värmeledande pasta). Noggrannare information finns i bilagda monteringsanvisning till varmvattenberedaren. Givaren är polaritetssäker. Så om en förlängningssladd behövs till givarledningen, behöver den inte ha en bestämd polaritet. 12

13 4.5 Spolning av rörledningar Innan solaranläggningen fylls på med solarvätska måste rörledningssystemet spolas genom med vatten för att få bort eventuella föroreningar Montering av FE-kran Montera i returledningen på anläggningens lägsta punkt en anordning för att fylla på respektive tömma solaranläggningen (T-stycke med FE-kran bild 13, pos 1) Anslutning varmvattenberedare Utförligare monteringsanvisningar och data finns i den bilagda bruksanvisningen för beredare. Bild 13 FE-kranens placering Spolning Vid kompletterande installation av rörledningar måste ledningssystemet spolas genom. Ta av kåpan på komplettstationen (med främre isolering). Härför måste bägge plastskruvarna lossas (bild 14, pos 1 och 2). VARNING! Tyngdkraftsbroms- (ar), genomflödesbegränsare såväl som andra spärranordningar måste vara öppna. Bild 14 Station för en användare För att öppna tyngdkraftsbromsen, måste skåran i ställskruven (bild 15, pos 1) ställas i lodrät ställning. För att öppna genomflödesbegränsaren, måste skåran i ställskruven (bild 15, pos 3) ställas i lodrät ställning. Till FE-kranen i säkerhetsgruppen (bild 15, pos 2) ska en slang anslutas, som är förbunden med vattenledningen. Bild 15 Station för en användare med spärranordning 13

14 Stäng den högra kulkranen (returledning blått grepp) medan den vänstra kulkranen (framledning rött grepp) förblir öppen. Öppna FE-kranen i säkerhetsgruppen (bild 15, pos 2) såväl som FE-kranen på returledningen till värmeväxlaren (bild 13, pos 1), se sidan 13. På bild 16 är kulkranen avbildad i öppet tillstånd. Bild 16 Kulkran med integrerad termometer Spola vänstra delsystemet med ledningsvatten (bild 17). Kontrollera att systemtrycket inte överskrids vid spolning. Bild 17 Spolning vänstra delsystemet Öppna högra kulkranen. Stäng vänstra kulkranen. Spola högra delsystemet med ledningsvatten (bild 18). Kontrollera att systemtrycket inte överskrids. Efter avslutad spolning: Stäng vattenflödet. Stäng FE-kranarna på säkerhetsgruppen och värmeväxlarens returledning. Öppna den vänstra kulkranen. Bild 18 Spolning högra delsystemet 14

15 5 Driftsättning 5.1 Tryckprov av rörledning med vatten Öppna utluftaren Vrid spärrskruven på utluftaren (bild 19, pos 1) med minst två varv så att luften kan strömma ut. Testa hydrauliska anslutningar Fyll anläggningen med ledningsvatten via FE-kranen i värmeväxlarens returledning (bild 19, pos 2). Vid påfyllning se till att tyngdkraftsbromsen (bild 20, pos 1), genomflödesbegränsaren (bild 20, pos 4), kulkran med integrerad termometer (bild 20, pos 2 och 3) såväl som andra spärranordningar är öppna. Genomför tryckprov. Uppmärksamma då alla komponenters tillåtna tryck. Kontrollera anläggningens täthet. Bild 19 Tryckprov - rörledningar 5.2 Ersättning av vatten med solarvätska Tömma rörledningar Efter tryckprovet ska vattnet helt tappas ur via FE-kranen. VARNING! Då måste ovillkorligen tyngdkraftsbromsen, genomflödesbegränsaren, kulkranen med integrerad termometer (bild 20, pos 1, pos 4, pos 2 och 3) såväl som andra spärranordningar vara öppna. En fullständig tömning av rörledningarna ska utföras I annat fall kan det vara en risk vid fyllning av anläggningen med solarvätska, att den kommer att förtunnas. I dessa fall förminskas frostskyddet. Bild 20 Öppna spärranordningar 15

16 5.2.2 Rengöring utluftare Vrid av den automatiske utluftaren (bild 21, pos 6) och rengör den. Föroreningar har eventuellt proppat igen utluftningsventilen. Sätt tillbaka rengjorda delar. Skruva tillbaka den automatiske utluftaren. Bild 21 Automatisk utluftare Anpassa förtryck expansionskärl Membranexpansionskärlets förtryck (MAG) blir anpassat till anläggningens statiska tryck (1 meters höjdskillnad kräver 0,1 bar). Minsta inställning för tryck är dock 1,0 bar. Ställ in förtrycket vid obelastat kärl (utan flödestryck), till den maximala effektiva volymen som finns till förfogande. Är det statiska trycket större än expansionskärlets förtryck, måste förtrycket höjas till samma. Den statiska höjden ska vara max 15 m. Blir den statiska höjden på 15 m överskriden, måste solarkretsen skyddas med ett högre tryck (testa alla komponenters tillåtna tryck). Förklaring: Pos 1: Pos 2. Pos 3: Pos 4: Pos 5: Pos 6: Spärrskruv Avspärrningssats Framledning (från panel) Returledning (till komplettstation) Utluftningskärl Automatisk utluftare Vid statisk höjd över 15 m såväl villkor för anläggningen, som t ex varmvattenberedarens temperatur över 60 C, rekommenderas att bygga in ytterligare en tyngdkraftsbroms (tillbehörsutrustning). 16

17 5.2.4 Fylla anläggningen med solarvätska Logasol paneler får i kombination med komplettstation Logasol KS endast användas med solarvätska L. VARNING! Vid hantering av solarvätska rekommenderas att skyddshandskar och skyddsglasögon används. Solarvätskan kan tvättas av med tvål och vatten från huden. Om man trots skyddsglasögon får solarvätska i ögonen, spola ögonen grundligt även under ögonlocken. Solarvätskan är inte korrosiv. Den är biologiskt nedbrytarbar. Solarvätskan är färdig för användning. Mixen består av 50% vatten och 50% propylenglykol. Solarvätskan L garanterar en säker drift vid temperaturer från - 32 till +140 C. Den skyddar mot frostskador och ger en hög avdunstningssäkerhet. Anläggningen fylls med solarvätska L med hjälp av en pump via FE-kranen på värmeväxlarens returledning (bild 22, pos 1). Som tillsats kan en elektrisk pump, handpump eller borrmaskinssats användas, som minst har ett tryck på 2 bar. Vid påfyllning se till att tyngdkraftbromsen, genomflödesbegränsaren och kulkranen med integrerad termometer såväl som andra spärranordningar är öppna (bild 22, sidan 15). VARNING! Vid följande påfyllning av anläggningen måste tyngdkraftbromsen åter vara stängd, för att undvika värmeförlust (se avsnitt Genomflödesmängd kontrollera och ställa in, sidan 19). Bild 22 Påfyllning med solarvätska L 17

18 5.2.5 Kontrollera utluftaren Lufta ur anläggningen. Spärrskruven måste vara lossad minst två varv för detta (bild 21, pos 1, sid 16). Kontrollera att anläggningen är luftfri genom att starta och stoppa cirkulationspumpen manuellt. Vid en användarestation ska också driftsknappen (bild 23, pos 1) flertal gången skiftats mellan positionerna På [I] och Av [0]. Under kopplingsförloppet ska manometervisaren (svart visare) på säkerhetsgruppen kontrolleras. För två användarestationer ska driften för komplettstation KR 0205 ställas in enligt flödesdiagrammet (bild 33, sid 27). Den manuella på-/avfunktionen för cirkulationspumpen genomförs via undermeny 03 manuellt (Handbetrieb). Bild 23 Logamatic KR 0105 Visar manometerns svarte visare (bild 24, pos 1) trycksvängningar vid på- och avstängning, så är anläggningen inte luftfri och måste vidare utluftas. Genom solarvätskans viskositet blir luften i denna vätska starkare bunden än i vatten. Därför får utluftaren först efter ventilationsprocessens avslutning (med cirkulationspump i flera timmars drift) åter stängas. Bild 24 Säkerhetsgrupp med manometer 18

19 5.2.6 Bestämma tryck i anläggningen Anläggningstrycket ska mätas i kallt tillstånd (20 C). Vid driftsättning måste anläggningstrycket ligga 0,5 bar över det statiska trycket (1 meter höjddifferens kräver 01 bar). Men det ska dock vara minst 1,5 bar och högst 2 bar. Vid felaktigt tryck pumpa tillbaka solarvätska L. Efter avslutad ventilationsprocess måste ovillkorligen spärrskruvarna på utluftaren åter stängas (bild 25, pos 1). Endast vid stängd utluftare går avdunstad solarvätska som tryckutjämnare i panelen via expansionskärlet. Tillsatspump används för efterfyllning. Ledningsvatten ska då vara avtappat Kontrollera och ställa in genomflödesmängd Genomflödet ska ställas in i kallt tillstånd (20 C). Inställning bestäms över cirkulationspumpens reglering. Stäng tyngdkraftsbromsen! Skruvskåran (bild 26, pos 1) vrids mot höger och ställs i vågrät position. Bild 25 Automatisk utluftare Genomflödesbegränsare öppnas. Skruvskåran ska ställas i lodrät ställning (bild 26, pos 2). Driftsknappen (bild 23, pos 1) ska ställas i position [I] På, sidan 18. Beroende på antalet installerade paneler ska den erforderliga genomflödesmängden hämtas från tabellen: Översikt genomflödesmängd (sidan 20). Kontrollera genomflödesmängden genom genomflödesbegränsarens synglas (bild 26, pos 3). Cirkulationpumpens stegknapp ställs in, så att med minsta möjliga stegval den erforderliga genomflödesmängden uppnås eller överskrids (bild 26, pos 4). Efter avslutade inställningar ställs driftsknappen i position Auto. Bild 26 Inställning genomflödesmängd 19

20 I bild 26 är en komplettstation visad. Åtgärderna är lämpliga att genomföra för två komplettstationer Komplettstation KR 0205 inställning är framställt i flödesdiagram (bild 33, sidan 27). Den manuella på-/avknappen på cirkulationspumpen finns i undermenyn 03 manuell (Handbetrieb). Uppnås inte de förinställda genomflödesmängderna vid cirkulationpumpens högsta varvtalssteg, måste kompletterande rörförlängningar och dimensioneringar testas (se avsnitt 3.2 Samlingsledningar, sidan 8). Översikt - genomflödesmängd Genomföra solarvätskeprov Efter en timmes drift ta ett prov på ca 100 ml solarvätska ur FE-kranen och häll på den bilagda flaskan (bild 27). Flaskan med provet (och fullständiga avsändareuppgifter) skickas till Milton Sverige AB. Analysen för förstagångsanvändare är kostnadsfri. En sådan undersökning för göras med ca två års intervall. Resultatet meddelas användaren. VARNING! Använd inte livsmedelsflaskor. För att kontrollera koncentrationen av frostskyddsmedlet rekommenderar vi att använda en koncentrationsmätare. Det gängse utförandet för Kfz-kylvätskemätare är inte lämpligt till detta. En lämplig apparat är (glyckomat) som kan beställas hos Buderus-Niederlassung. Bild 27 Prov på solarvätska 20

21 6 Inställning av reglering 6.1 Logamatic KR 0105 Komplettstation typ KS 0105R, KS 0110 R och KS 0120 R kan betjäna en varmvattenberedare och regleras av panel Logamatic KR Betjäningsfunktioner För cirkulationspumpen kan driftstillstånd och inkoppling - temperaturdifferens mellan VVB och solpanel ställas in. Cirkulationspumpen blir genom regleringen driftstillståndsberoende varvtalsreglerat, om den inställda temperaturdifferensen i möjligaste mån hålles konstant. Cirkulationspumpen blir vid paneltemperatur över 120 C urkopplad (fabriksinställning: 120 C). Följande funktioner finns på framsidan av panelen (bild 28 och 29, pos 1-8): 1. LED 0 Röd Cirkulationspumpen är ur drift, då inte tillräckligt temperaturdifferens föreligger. Vid givarfel blinkar dessa LED-lampor. 2. LED I Grön Cirkulationspumpen är i drift. 3. LED II Grön Överskrider temperaturen på varmvattenberedarens givare det inställda värdet (VVB-maxtemperatur T max ) stängs en kontakt, så att en kylkrets kan aktiveras. Härigenom kan värmen från solarvarmvattenberedaren genom cirkulationspumpen föras ut till kylkretsenledningen (t ex pannan). I dessa fall måste cirkulations- Bild 28 Logamatic KR 0105 pumpen anslutas till klämma 9 och 12 (bild 30, pos 1 och 2). 21

22 Förs värmen bort som beskrivits lyser LED II grön. Kyl av den anslutna varmvattenberedaren med den inställda VVB-maxtemperaturen vid 2 K, och koppla ur kylfunktionen igen. 4. LED Gul Den inställda temperaturen T max i varmvattenberedaren överskreds. 5. Begränsning VVB-maxtemperatur VVBK-maxtemperatur T max kan ställas in här. Då värderna förändras visas de på temperaturvisaren. 90 C är fabriksinställt. Då den inställda VVB-maxtemperaturen överskrids kopplas cirkulationspumpen i komplettstationen ur. VARNING! Skydd mot skållning. Vid VVB-temperaturer över 60 C måste en varmvattenblandare byggas in bakom varmvattenanslutningen (option erhålls). 6. Driftstillståndsomkopplare Omkopplaren står normalt på Auto. Solaranläggningen drivs automatiskt. Vid omkoppling till 0 blir cirkulationspumpen för laddning av VVB urkopplad. Erhålls också ur drift vid uppnådd inkopplingsdrift. Vid omkoppling till I blir cirkulationspumpen för laddning av VVB urkopplad. Den blir också genom att underskrida inkopplingsdriften ur drift. (Drift: paneltemperatur < 120 C). Bild 29 Logamatic KR Väljaromkopplare för temperatur- och driftstidsvisning Med denna omkopplare kan den önskade givaren väljas såväl som visa cirkulationpumpens driftstimmar. S1 Panelgivarens temperatur S2 S3 Nedre VVB-givares temperatur Senaste driftstidstimmar och anslutande konstant övre VVB-givares temperatur (option erhålls). 22

23 till S3: Driftstimmar visning Ställs väljaren på S3 visas de senaste antalet driftstimmar för cirkulationspumpen. Timmarna som visas fortlöpande är följande Framställningssätt: H1 + 2-ställigt värde (100000er er sifferposition) H2 + 2-ställigt värde (1000er + 100er sifferposition) H3 + 2-ställigt värde (10er + 1er sifferposition) Avslutningsvis visas den permanenta temperaturen för S3 (FSX) in C, såvida en andra övre VVB-givare är ansluten. 8. Textvisning Visning av temperatur respektive driftstimmar. Avläsningsexempel för driftstimmar Extra inställningsmöjligheter på manöverpanelens baksida Dra ur nätkontakten innan manöverpanelen öppnas! Lossa skruvarna och ta av främre isoleringen. Lossa manöverpanelens skruvar och dra av chassit från sockeln. På baksidan kan följande värden ställas in: 1. Inkopplare-temperaturdifferens T mellan solpanel och VVB (bild 30, pos 1). Inkopplaren-temperaturdifferens är fabriksinställd på 8 K. 2. Urval givartyp (bild 30, pos 2). Valet av givare är fabriksinställt på NTC. Vid användning av den medlevererade givaren ska den på fabriken förinställda behållas. Urkopplare-temperaturdifferens Över inkopplare-temperaturdifferens är urkopplaretemperaturdifferens automatiskt fastlagd. Blir inkopplaretemperaturdifferens under cirkulationpumpens autodrift underskriden med mer än hälften och panelen har minskat cirkulationpumpens varvtal till minsta värde, då kopplar manöverpanelen ur cirkulationspumpen. Bild 30 Logamatic KR baksida 23

24 6.2 Logamatic KR 0205 Komplettstationen KS 0210 R och KS 0220 R är konstruerade för att försörja två varmvattenberedare och styrs av den integrerade manöverpanelen Logamatic KR Komplettstationen förfogar över två cirkulationspumpar som kan styra två valfria varmvattenberedare. Styrning av två grupper solpaneler är inte möjligt. En av de båda varmvattenberedarna prioriteras. Denna varmvattenberedare laddas först om solpanelens effekt tillåter det. Räcker inte solpanelens effekt till att ladda mer än den prioriterade varmvattenberedaren eller om det förinställda värdet T max uppnås, så kopplar manöverpanelen ur den ej prioriterade varmvattenberedaren. Varje 15:e minut blir laddningen av den ej prioriterade varmvattenberedaren avbruten, för att testa om solpanelens temperatur har tillåtit en laddning av den prioriterade varmvattenberedaren. Cirkulationspumpen är beroende på manöverpanelens driftstillstånd trevarvsreglering, om den förinställda temperaturdifferensen ska i möjligaste mån hållas konstant. Cirkulationspumpen kopplas ur om solpanelens temperatur överskrider 120 C (fabriksinställning 120 C). Bild 31 Logamatic KR baksida Bild 32 visar framsidans olika beståndsdelar: 1 = LED maxtemperatur T1 max, VVB 1 2 = LED maxtemperatur T2 max,vvb 2 3 = LED cirkulationspump 1 för laddning av VVB 1. 4 = LED cirkulationspump 2 för laddning av VVB 2. 5 = LED cirkulationspump 3 för att föra bort överskottsvärme 6 = Enkla manöverknappar för plus- minus och enter. 7 = Textdisplay (visning av text) Bild 32 Logamatic KR

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR. Plannja pumpenhet med TEKNISK INFORMATION. integrerad styrning

TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR. Plannja pumpenhet med TEKNISK INFORMATION. integrerad styrning TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR Plannja pumpenhet med TEKNISK INFORMATION integrerad styrning JANUARI 2015 Huvudsaklig information om produkten Originaltillverkare Relaterad

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730 Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning Neutraliseringsenhet utan tömningspump art.nr 009730 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om dokumentationen...3 1.1 Förvaring

Läs mer

MONTERINGS- och INSTALLATIONSANVISNING

MONTERINGS- och INSTALLATIONSANVISNING MONTERINGS- och INSTALLATIONSANVISNING Ariterm Prisma solfångare för utanpåliggande takmontering ARITERM PRISMA SOLFÅNGARE Innehållsförteckning Symbolförklaringar...3 Produktbeskrivning...4 Varningar...5

Läs mer

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1 INSTRUKTION ANA-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 05-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i branschen

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning JS D24-12VF 12VF Varmvattenberedare SW Exergon art:13-0950 Installations & Bruksanvisning Pin:0063BT7591 1 Bruksanvisning & installation Starta VV-beredaren. VV-beredaren startar automatiskt när varm-vattenkranen

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Manual VVC Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Sida 2 Innehåll Inledning... 3 Systemprincip... 3 Leveransomfattning... 3 För installatören... 4 Rörinstallation... 4 Elinstallation... 5

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ NF/DD med automatik. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ AF med automatik 168. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

Thermia varmvattenberedare

Thermia varmvattenberedare Thermia varmvattenberedare Thermia MK/MKR Installations- & skötselanvisning 9680-54095001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Produktbeskrivning.................... 2 2 Tekniska data........................

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Bruksanvisning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A utförande K WTC 25-A utförande K. Adress serviceföretag

Bruksanvisning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A utförande K WTC 25-A utförande K. Adress serviceföretag Weishaupt Svenska AB Enhagsvägen 10, Box 601, 187 26 Täby Te. 08-768 05 40, Telefax 08-768 05 63 Tel. Service 08-768 05 61 www.weishaupt.se Tryck-nr 83168042, dec. 2006 Rätten till ändringar förbehålles

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 GESTRA GESTRA Steam Systems BK 46 Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 1 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 7 Säkerhetsanvisningar... 7 Information om risker... 7 Kommentarer

Läs mer

Bruksanvisning. Logano Plus SB615

Bruksanvisning. Logano Plus SB615 Bruksanvisning Logano Plus SB615 Vänligen läs igenom noga innan inställning och service Version 1.01 20051015-JMA Vi förbehåller oss rätten till ändringar till följd av tekniska förbättringar 1 Produkten

Läs mer

Bruksanvisning GEMINI G

Bruksanvisning GEMINI G Bruksanvisning GEMINI G 061340-104 06.09.2011 Allmänna anvisningar För din egen säkerhet Dokumentation Innan du börjar arbeta med GEMINI G måste du ta del av den här bruksanvisningen och bekanta dig med

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU160-SU300

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU160-SU300 Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU160-SU300 1 1 Generellt 3 1.1 Till denna anvisning 3 1.2 Normer och riktlinjer 3 1.3 Verktyg, material och hjälpmedel 4 2 Säkerhet 5 2.1 Överensbestämmelse

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL Läs monteringsanvisningen noga innan installation. Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Monteringsanvisning www.epecon.se Huvudkontor

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet.

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. DET NATURLIGA VALET FÖR VARJE KONSUMENT Byte av proppsäkring Proppsäkringarna "propparna"

Läs mer

Installationsanvisning Rörkopplingsenhet TBXZ-3-42 GOLD SD 12-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 12-120/SILVER C CX 35-120

Installationsanvisning Rörkopplingsenhet TBXZ-3-42 GOLD SD 12-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 12-120/SILVER C CX 35-120 Installationsanvisning Rörkopplingsenhet TBXZ-3-42 GOLD SD 12-12/GOLD CX /12 SILVER C SD 12-12/SILVER C CX 35-12 1. Allmänt Rörkopplingsenheten används för att driva runt vatten-/ glykolblandning mellan

Läs mer

GESTRA Steam Systems AK 45. Svenska. Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil AK 45

GESTRA Steam Systems AK 45. Svenska. Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil AK 45 GESTRA Steam Systems SV Svenska Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil Innehåll Viktiga anvisningar Sidan Ändamålsenlig användning...4 Säkerhetsanvisning...4 Fara...4 Observera...4 DGRL (tryckkärlsdirektiv)...5

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

CO 2. Nödkylsystem. Säkerhet - Installation - Användning

CO 2. Nödkylsystem. Säkerhet - Installation - Användning CO 2 Nödkylsystem Säkerhet - Installation - Användning 820 9502 77 - ed0210 - 2- Säkerhet Koldioxid - CO 2 För er egen säkerhet skall rummet där frysen står vara utrustat med CO2-larm. Larmutrustning kan

Läs mer

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE Katalog Injusteringsventiler ESBE 00/00 SE ESBE Med fokus på styrdon ESBEs vridande styrdon (shuntventiler och ställdon) för reglering av värme och kyla i fastigheter. Vi erbjuder ett brett program och

Läs mer

PORTEO. Monteringsanvisning

PORTEO. Monteringsanvisning PORTEO Monteringsanvisning Innehåll i förpackningen 5 7 1 790 50 1 2 6 A 4 8 12 10 9 11 1 14 a) 1x 2x 2x 1x 1x b) 1x 2x 2x 2x a) 15 17 b) Använd medföljande verktyg för att justera vridpotentiometrar 1

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING AUTOMIX 10 AUTOMIX 10 (SE) 0508 MONTERINGS- OH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 10 är en avancerad, kompakt shuntautomatik för vattenburen värme i radiator- och golvärmeanläggningar. Installationen görs

Läs mer

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning SERVO-DRIVE Monteringsanvisning Översikt Handhavande av monteringsanvisningen Säkerhet Förutsättningar Avsett användningsområde Säkerhetsinstruktioner Ingrepp/ändringar och reservdelar Återvinning Standardskåp

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Klar att använda efter tre steg: 1. Sätt i batterierna 2. Ställ in datum och tid 3. Montera enheten Klar! Kontrollera vid uppackningen att: Förpackningen

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Monterings och bruksanvisning. Logano Plus SB315

Monterings och bruksanvisning. Logano Plus SB315 Monterings och bruksanvisning Logano Plus SB315 Vänligen läs igenom noga innan inställning och service Version 1.01 20051015-JMA Vi förbehåller oss rätten till ändringar till följd av tekniska förbättringar

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2 2.2 Användning 2.2 Utloppsenhet BLS-2 Utloppsenhet BLS-2 är den enhet som reglerar färgnivån i färglådan. Utloppsenheterna har ingen behörighet till varandra utan varje enhet lever sitt eget liv. 1 2.2.1

Läs mer

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning S-5096-1 Produktbeskrivning... 2 Tekniska data... 3 Montering och installation... Skötsel... 5 Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till ändringar

Läs mer

Användarmanual (ver. 1.31 Injektor Solutions)

Användarmanual (ver. 1.31 Injektor Solutions) KombiTemp HACCP För livsmedelsinspektioner Användarmanual (ver. 1.1 Injektor Solutions) KombiTemp HACCP är speciellt framtagen för dig som arbetar med egentillsyn av livsmedel. KombiTemp kombinerar det

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION Instruktion Före start Spara energi - spara pengar - förbättra komfort-temperaturen ECL Comfort regulatorn är utvecklad av Danfoss för automatisk

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk!

Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Katherm NK. Golvkanalvärme med naturlig konvektion Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/installation_manuals I77/0// SE I SAP-Nummer 7779 . Katherm NK

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Varför kräver vi fettavskiljare? Fett i avloppet ställer till med stora problem i ledningsnätet. I det kalla avloppsvattnet stelnar fettet och fastnar i avloppsledningarna.

Läs mer

1 / 8 125168/ 131022 SPISKÅPA TRINDA XM 2 / 8 125168/ 131022 S INSTALLATION 1 Spiskåpa TRINDA XM är avsedd för montering på vägg. Kåpan har motordrivet spjäll, halogenlampor och metalltrådsfilter. Installation,

Läs mer

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION...

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... VATTENRENING INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... 2 INSTALLATION MELLAN PUMP OCH HYDROFOR... 4 INSTALLATION

Läs mer

253000 Mobil Fläktutrustning Handbok

253000 Mobil Fläktutrustning Handbok 253000 Mobil Fläktutrustning Handbok Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna utrustning.

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Manual. Hydrauliskt Förspänningsverktyg DHS-2A. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 26 50. Telefax +46(0)480 44 00 10

Manual. Hydrauliskt Förspänningsverktyg DHS-2A. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 26 50. Telefax +46(0)480 44 00 10 Manual Hydrauliskt Förspänningsverktyg DHS-2A 130404_130404:1 393 56 KALMAR, Sweden Standardkomponenter Klämarm Klämningshuvud Klämarm Frigöringsposition Arbetsposition Greppverktyg Sänkskruv/Fixeringsskruv

Läs mer

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel!

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Bruksanvisning Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! VIKTIGT Läs denna bruksanvisning noggrant innan användning och spara den för

Läs mer

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren 1000 Rev. D Innehåll INLEDNING 4 SYSTEMÖVERSIKT 4 INSTALLATION 5 Installation av mätenheten 5 Installation av elektroniken 5 ANVÄNDNING 7 ALARM 7 BESKRIVNING AV

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Anläggningen, pannan, har följande huvuddelar Frånluftsfläkt som suger luft via kanaler i huset. Värmepump som tar

Läs mer

Sterilisator Melag 75

Sterilisator Melag 75 Bruksanvisning Sterilisator Melag 75 En avancerad hetluftssterilisator med inbyggd fläkt Bäste kund, Vi tackar för det förtroende som Du visat genom att köpa denna hetluftsterilisator. Under nära 50 år

Läs mer

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning Styrmodul för värmepump VWZ AI VWL X/2 A SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0 W Varning Detta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C

Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C RO 80 medföljande komponenter. Tappkran (Faucet). Tappkran (genomföringshål i diskbänk 12mm). Övre täckbricka (på diskbänken). Gummitätning under övre täckbrickan.

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet JEFF SE92NTC och Ni-1000 Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet INSTALLATION OCH ANSLUTNING Funktionell beskrivning Innehållsförteckning

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

Fettspruta med hävarm

Fettspruta med hävarm Fettspruta med hävarm 00 729 A402 S enligt DIN 1283-H-500 Industri Fettspruta ELITE K9 Industri Fettspruta 1 och 2 Standard Fettspruta S Användningsinstruktion Fettspruta med hävarm Innehåll 1. Allmänna

Läs mer

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Användning AVPL används på primärsidan på värmeväxlare i mindre anläggningar typ en- eller tvåfamiljshus. Regulatorn kan

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21 MicaFlex Flow 0.5 m/s ormal ormal Caution Alarm TEST ORMAL HIGH LOW FLOW FLOW FLOW RESET t s PGM ESC Keypad functions in programming mode Operator Monitor FHM catrone Montage och installationsanvisning

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V. Bruksanvisning 810777-01. S v e n s k a

Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V. Bruksanvisning 810777-01. S v e n s k a Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V S v e n s k a Bruksanvisning 810777-01 Innehåll Sidan Viktiga anvisningar Ändamålsenlig användning... 3 Säkerhetsanvisning... 3 Fara... 3 Observera... 3 Direktiv

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

Aqua Prismatic LCD / Comfort / Standard Elektrisk varmvattenberedare. Datum 131029, rev 1

Aqua Prismatic LCD / Comfort / Standard Elektrisk varmvattenberedare. Datum 131029, rev 1 Aqua Prismatic LCD / Comfort / Standard Elektrisk varmvattenberedare Datum 131029, rev 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LÄS NOGA IGENOM DENNA INSTRUKTION

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Systembeskrivning för det mellan stora värmebehovet HeatAcc - Temperaturuppdelat kombinationsvärmesystem.

Systembeskrivning för det mellan stora värmebehovet HeatAcc - Temperaturuppdelat kombinationsvärmesystem. Systembeskrivning för det mellan stora värmebehovet HeatAcc - Temperaturuppdelat kombinationsvärmesystem. Oktober, 2014 Allmänt Värmesystemlösningen, med internbenämningen Prästgårdslösningen, är anpassat

Läs mer

DE EN FR IT NL ES PT DK NO SE FI IS PL HU SK CZ SL HR SR RO

DE EN FR IT NL ES PT DK NO SE FI IS PL HU SK CZ SL HR SR RO Service Innehållsförteckning Innehållsförteckning Målgrupp...3 Symbolförklaring...3 Säkerhetsanvisningar...3 Kontakt...3 Uppbyggnad...4 Felåtgärd efter felbild...5 Serviceaktiviteter...6 Målgrupp Detta

Läs mer