Monterings- och underhållsanvisningar. Komplettstation Logasol KS 0105 R KS 0110 R KS 0120 R KS 0210 R KS 0220 R

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monterings- och underhållsanvisningar. Komplettstation Logasol KS 0105 R KS 0110 R KS 0120 R KS 0210 R KS 0220 R"

Transkript

1 Monterings- och underhållsanvisningar Komplettstation Logasol KS 0105 R KS 0110 R KS 0120 R KS 0210 R KS 0220 R

2 Viktiga allmänna användningsanvisningar Använd den solvärmeanläggningen endast enligt bestämmelserna och under beaktande av monterings- och underhållsanvisningen. Låt endast auktoriserade fackmän utföra underhåll och reparation. Kör den tekniska anläggningen endast i de kombinationer inklusive tillbehör och reservdelar som anges i monterings- och underhållsanvisningen. Använd andra kombinationer, tillbehör och förslitningsdelar endast när dessa uttryckligen är avsedda för den planerade användningen och inte påverkar effektfaktorer och säkerhetskrav. Tekniska ändringar förbehålls! Illustrationer, funktionssteg och tekniska data kan avvika något p g a ständiga vidareutvecklingar. 2

3 1 Säkerhetsanvisningar Föreskrifter/riktlinjer Användning enligt bestämmelser Ansvar 4 2 Urval och leveransomfång Urval Leveransomfång Komplettstation Logasol KS01 R Komplettstation Logasol KS 02 R 5 3 Montering samlingsledningar Allmänt för rörledningar Förbindelse av rör Samlingsledningar Utluftning av samlingsledningar Isolering samlingsledningar Användning av Twin-Tube dubbelrör 8 4 Montering komplettstation Montering säkerhetsanordning Väggmontering Anslutning av expansionskärl Anslutning komplettstation Rörledningar och avloppsrör Montering av givare Spolning av rörledningar Montering av FE-kran Anslutning av varmvattenberedare Spolning 13 5 Driftsättning Tryckprov av rörledningar med vatten Ersättning av vatten med solarvätska Tömma rörledningar Rengöring utluftare Anpassa förtryck expansionskärl Fylla anläggningen med solarvätska Kontrollera utluftaren Bestämma tryck i anläggningen Kontrollera och ställa in genomflödesmängd Genomföra solarvätskeprov 20 6 Inställning av reglering Logamatic KR Betjäningsfunktioner Extra inställningsmöjligheter på baksidan av regleringen Logamatic KR Tekniska data 29 8 Anvisningar till användare Stäng inte av anläggningen Anläggningsdrift under semester 30 Driftssättnings- och underhållsprotokoll 31 3

4 1 Säkerhetsanvisningar Läs noga genom anvisningarna innan montering. - Montering och 1:a driftsättning av komplettstation måste genomföras av ett fackföretag. - Bekanta er med alla delar och handboken innan arbetet påbörjas. 1.1 Föreskrifter/riktlinjer Följ de gällande föreskrifterna för att förhindra olycksfall, lagar och regler för montering, installation och drift av termiska solaranläggningar. Tekniska regler för installation av termisk solaranläggning. Anslutning av termisk solaranläggning: - DIN 4753, del 1: Vattenuppvärmning och varmvattenanläggning för dricks- och bruksvatten. - DIN 4757, del 1: Solaranläggning med vatten eller glykol/vattenblandning som värmebärare, fordran säkerhetsteknisk ufförande. 1.2 Användning enligt bestämmelser Alla här beskrivna komplettstationer är avsedda för drift av solaranläggning med propylenglykol-vattenblandning (solarvätska). Användning med någon annan vätska är inte tillåtet. 1.3 Ansvar Försiktigt! Förändra inget på elektriska byggdelar, konstruktion eller hydrauliska komponenter! Då påverkas funktionssäkerheten på anläggningen negativt. Med detta underlag förbehåller vi oss all upphovsrätt. Felaktig användning, speciellt kopiering och överlåtelse till tredje person tillåts ej. Denna monteringsanvisning ska överlämnas till kunden. Installatören ska informera kunden om användning och skötsel av anläggningen. Installation och vattenvärmarens konstruktion: - DIN : Värmeanläggningar och centrala varmvattenanläggningar. - DIN : Gas-, vatten- och avloppsinstallationer i byggnader. - DIN : Isoleringsarbeten på tekniska anläggningar. - AVB WasV: Förordning över allmän skötsel av vattenförsörjning. Elektriska anslutningar: VDE 0100: Uppbyggnad av elektriska resurser, jordning, skyddsledare, potentialutjämningsledning. VDE 0701: Igångsättning, ändringar och test av utrustning. VDE 0185: Allmänt för uppbyggnad av blixtskydd. VDE 0190: Huvudpotentialutjämningsledare för elektriska anläggningar. VDE 0855: Installation av antennanläggning (ska användas genomtänkt). 4

5 2 Urval komplettstation och leveransomfång 2.1 Urval Denna anvisning beskriver montering och driftsättning av solaranläggningens (komplettstationen) byggserie Logasol KS i följande utförande: Logasol KS 0105 R för en användare (VVB) och upp till fem paneler Logasol KS 0110 R för en användare (VVB) och upp till tio paneler Logasol KS 0120 R för en användare (VVB) och upp till 20 paneler Logasol KS 0120 R för två användare (VVB) och upp till 10 paneler Logasol KS 0220 R för två användare (VVB) och upp till 20 paneler. Komplettstationen får endast driftsättas med paneler ur serien SKS och SKN. 2.2 Leveransomfång Komplettstation Logasol KS 01 R 1 Komplettstation 1 Säkerhetssats bestående av: Säkerhetsventil Rp ½ (3 bar) Manometer G ¼ (10 bar) FE-kran R ½ G ¾ för MAG-anslutning 1 Avloppslang med slangklämma 1 Givarledning-förbindningssats 1 Tub med värmeledande massa 2 Temperaturgivare (panelgivare, VVB-givare förmonterad) 1 Fastsättnings-set (3 st pluggar, 3 st skruvar) 1 Vägghållare öppen 1 Avståndshållare undre 1 Monterings- och betjäningsanvisning Bild 1 Komplettstation Logasol KS 01 R (för en användare (VVB)) Teckenförklaring: Pos 1: Temperatur-differensreglering Pos 2: Upphängning Pos 3: Kulkran (rött grepp) med termometer (framledn) Pos 4: Klämringsskruvkoppling Pos 5: Kulkran (blått grepp) med termometer (returledn) Pos 6: Säkerhetsventil Pos 7: Manometer Pos 8: Anslutning för MAG (expansionskärl) Pos 9: FE-kran Pos 10: Avloppsslang med slangklämma Pos 11: Tyngdkraftsbroms Pos 12: Cirkulationspump Pos 13: Flödesbegränsare med spärrkran 5

6 2.2.2 Komplettstation Logasol KS 02 R 1 Komplettstation 1 Säkerhets-set bestående av: Säkerhetsventil Rp ½ (3 bar) Manometer G ¼ (10 bar) FE-kran R ½ G ¾ för MAG-anslutning 1 Avloppsslang med slangklämma 1 Givarledning-förbindnings-set 1 Tub med värmeledande massa 3 Temperaturgivare (panelgivare, 2 VVB-givare-förmonterad) 2 Fastsättnings-set (3 st pluggar, 3 st skruvar) 1 Vägghållare, övre 2 Avståndshållare, undre 1 Monterings- och betjäningsanvisning Teckenförklaring: Pos 1: Flödesbegränsare med spärrkran Pos 2: Täckdel (isolering) Pos 3: Cirkulationspump (inställbar) Pos 4: Tyngdkraftsbroms Pos 5: Kulkran (blått grepp) med termometer (returledn.) Pos 6: Upphängning Pos 7: Kulkran (rött grepp) med termometer (framledn.) Pos 8: Klämringsskruvkoppling Pos 9: Kåpa G 1 Pos 10: Säkerhetsventil Pos 11: Manometer Pos 12: Anslutning för MAG (expansionskärl) Pos 13: FE-kran Pos 14: Avgasslang med slangklämma Pos 15: Temperatur-differansreglering Bild 2 Komplettstation Logasol KS 02 (för två användare (VVB)) 6

7 3 Montering samlingsledningar 3.1 Allmänt för rörledningar Panelerna (bild 3, pos 1), komplettstation (bild 3, pos 2) och solarvarmvattenberedare (bild 3, pos 3) förbinds med samlingsledningar av kopparrör med varandra. Höjddifferensen mellan rörledningssystemets (panelens) högsta punkt och komplettstationen får inte överskrida 15 m (se avsnitt Förtryck anpassas till expansionskärl sidan 16). För förlängningsledningen till panelgivaren (bild 3, pos 4) längs med samlingsledningen till komplettstationen. Varning! Plastledningar (t ex PE-rör) är inte lämpliga för solaranläggningar Förbindelse av rör Bild 3 Rörledning för solaranläggning Förbindelse av kopparrör till solaranläggning får endast lödas med hårdmetallödning. Som alternativ till lödning kan klämringsförskruvningar eller pressanordningar använda som dessa är glykol- och temperaturbeständiga (>120 C). Vi rekommenderar, att bestämma samlingsledningarna ur nedanstående tabell. Vid många tilläggsmotstånd (knärör, armaturer etc.) bör rörledning med större diameter väljas. Antal paneler till 5 till 10 till 15 till 20 Enkla ledningslängder till 6 m till 15 m till 20 m till 25 m Twin-tube 2 x Ø 15 mm Ø 18 mm Ø 22 mm (DN12) (DN 15) (DN20) Ø 18 mm Ø 22 mm Ø 28 mm Ø 28 mm (DN15) (DN20) (DN25) (DN25) Ø 22 mm Ø 28 mm Ø 28 mm Ø 28 mm (DN20) (DN25) (DN25) (DN25) Ø 28 mm Ø 28 mm Ø 28 mm Ø 35 mm (DN25) (DN25) (DN25) (DN32) Dimensionering av rörledningar 7

8 3.2 Samlingsledningar Utluftning av samlingsledningar Dra ledningar med stigning till utluftaren (bild 4, pos 1). Vid varje riktningsändring från nedan måste en tilläggsluftkärl med utluftare användas (använd metall-utluftare; med temperaturbeständighet på minst 120 C) Isolering samlingsledningar - UV- och högtemperaturbeständigt (>120 C) material ska användas för tätning utomhus. - Högtemperaturbeständigt (>120 C) material ska användas för tätning inomhus. Märk fram- och returledningar i bägge ändar för att undvika förväxling. Bild 4 Utluftarens position Användning av Twin-Tube dubbelrör Twin-Tube dubbelrör är förberedd med integrerad givarledning (bild 5, pos 1) såväl som en högtemperaturbeständig och UV-resistent skyddskåpa. För att skilja på fram- och returledning är märkning redan gjord i förväg (bild 5, pos 2). Varning! Akta när Twin-Tube dubbelrören läggs så att rören inte knäcks. Böjradien måste minst uppgå till 100 mm. För montering av Twin-Tube dubbelrör rekommenderas insatstwin-tube-anslutningsset för SKN respektive SKS paneler. Dessa innehåller alla nödvändiga förskruvningar, för att genomföra alla förbindningar mellan komplettstation och paneler respektive paneler och varmvattenberedare Logalux (SL, PL eller SM). Bild 5 Twin-Tube dubbelrör 8

9 4 Montering komplettstation Kontrollera att leveransen är komplett och oskadd med hjälp av följesedeln. VARNING! Defekta delar får inte användas. - Kontrollera innan montering villkor och föreskrifter för byggnaden. - Komplettstationen ska monteras i omedelbar närhet av varmvattenberedaren, p g a att den förmonterade temperaturgivaren är lättare att ansluta då. Vid montering av expansionskärl är det en fördel att montera komplettstationen till höger bredvid varmvattenberedaren. - För strömförsörjningen krävs ett jordat uttag bredvid komplettstationen. Denna får inte vara frånslagbar över värmeströmbrytaren! - Den elektriska anslutningen ska utföras av en fackman. Följ de lokala föreskrifterna. Komplettstation KS01 R är färdigkopplad för användaren. Till komplettstation KS02 R för två användare måste extra nätkabel till den andra cirkulationspumpen över ett uttag kopplas samman med regulator KR VARNING! Luftningsöppningarna i isolering uppe och nere får inte tillslutas. Bild 6 Demontering främre isolering 4.1 Montering säkerhetsanordning Ta bort kåpan (med främre isolering) från komplettstationen. För detta måste de båda plastskruvarna lossas (bild 6, pos 1 och 2). Ta av täckdelen (framledningsrör under regleringen, se bild 2, pos 2, sidan 6). Ta rörgruppen ur bakre isoleringen. Montera säkerhetsanordningen med tätning (21x30x2) på returledningen (bild 7, pos 1). Lägg tillbaka rörgruppen i den bakre isoleringen. Sätt tillbaka täckdelen. Bild 7 Montering säkerhetsanordning 9

10 4.2 Väggmontering Vi rekommenderar en monteringshöjd på 1,6 1,7 m för vägghållaren. Om komplettstationen monteras till höger bredvid VVB, ska ett avstånd på 0,3 0,6 m mellan komplettstationen och VVB hållas p g a att VVBgivaren behöver det. Om komplettstationen monteras till vänster bredvid VVB, så måste hänsyn tas till plats för expansionskärlet som beräknas. Positionen för borrhålen för vägghållaren uppe och avståndshållaren nere märks ut enligt avståndsmåtten. Avståndet mellan vägghållaren och avståndshållaren varierar för en användarstation (bild 8) och beror på typ av komplettstation: Komplettstation Logasol KS 0105 R Logasol KS 0110 R Avstånd A [mm] 380 Bild 8 Avstånd en användarstation Logasol KS 0120 R 430 Avstånd en användarstation Borra hål som motsvarar mallen (Ø 10 mm). Sätt i pluggar. Fäst med skruvar vägghållaren uppe och avståndshållaren nere. För två användarstationer måste en vägghållare uppe och två avståndshållare nere monteras med angivna avstånd (bild 9). Komplettstationen med bakre isolering hängs upp i vägghållaren. Vid två användarstationer ska den elektriska förbindelsen mellan cirkulationspump och reglering kopplas i förberett uttag (jämför bild 2, sid 6) Bild 9 Avstånd två användarstationer 10

11 4.3 Anslutning expansionskärl Ett expansionskärl (bild 10, pos 4) kan ombesörjas av en Buderus-filial (tillbehör). Information om storlek på expansionskärlen finns i katalogen Värmeteknik och i planeringsunderlaget för Solvärmeanläggning. Anslutningen av expansionskärlet måste gå via säkerhetsgruppen i returledningen i komplettstationen (bild 10, pos 1). Montera expansionskärlet med avsett fästmaterial. Skruva av locket G¾ (bild 10, pos 2) på expansionkärlets anslutning till säkerhetsgruppen. Förbindelsen mellan expansionskärlet och komplettstationen kan följas av en från Buderus erhållet expansions-anslutnings-set (AAS/Solar). Rörförbindelsen mellan expansionskärlet och säkerhetsgruppen sker därmed över den bifogade flexslangen. AAS/Solar kan användas för expansionskärl storlek l. Större expansionskärl måste anslutas till säkerhetsgruppen med anpassade inbyggda rör. Bild 10 Montering expansionskärl 4.4 Anslutning komplettstation Rörledningar och avloppsrör Rörledningarna till panelen och varmvattenberedaren ansluts till klämringsskruvarna (bild 11, pos 1-4). Vrid kopplingarna för att säkra dem. Avlopprörets säkerhetsventil ska senare mynna ut i den tömda behållaren för solarvätska (bild 11, pos 6) och säkras med en slangklämma (bild 11, pos 5). Genom övertryck blir den urblåsta solarvätskan uppfångad och kan fyllas tillbaka. Bild 11 Anslutning komplettstation Logasol KS 01 R 11

12 4.4.2 Montering av givare Placera panelgivaren i avsedd öppning och säkra den från att falla ur med skruvförbindning (bild 12, pos 1). Noggrannare information finns i monteringsanvisningarna för paneler. Panelgivaren måste anslutas till komplettstationen med en dubbelledad förlängningsledning (2 x 0,75 mm 2). För att förbinda panelgivaren med förlängningen används den bilagda givarledningsförbindaren med den för utomhusanvändning avsedda gråa dosan (bild 12, pos 2) och klämlist. För att skydda komplettstationen mot överspänning (blixtnedslag) rekommenderas, att på den gråa dosan - från Buderus tillhandahållen tillsats använda överspänningsskydd SP 1. Förbindelsen med komplettstationen måste monteras via en svart dosa (bild 12, pos 3) och klämlist Givaren för temperaturmätstället i varmvattenberedaren är kopplad i komplettstationen på fabriken. Bild 12 Montering av givare Placera givaren (bild 12, pos 4) för temperaturmätning i varmvattenberedaren i avsett mätställe (använd värmeledande pasta). Noggrannare information finns i bilagda monteringsanvisning till varmvattenberedaren. Givaren är polaritetssäker. Så om en förlängningssladd behövs till givarledningen, behöver den inte ha en bestämd polaritet. 12

13 4.5 Spolning av rörledningar Innan solaranläggningen fylls på med solarvätska måste rörledningssystemet spolas genom med vatten för att få bort eventuella föroreningar Montering av FE-kran Montera i returledningen på anläggningens lägsta punkt en anordning för att fylla på respektive tömma solaranläggningen (T-stycke med FE-kran bild 13, pos 1) Anslutning varmvattenberedare Utförligare monteringsanvisningar och data finns i den bilagda bruksanvisningen för beredare. Bild 13 FE-kranens placering Spolning Vid kompletterande installation av rörledningar måste ledningssystemet spolas genom. Ta av kåpan på komplettstationen (med främre isolering). Härför måste bägge plastskruvarna lossas (bild 14, pos 1 och 2). VARNING! Tyngdkraftsbroms- (ar), genomflödesbegränsare såväl som andra spärranordningar måste vara öppna. Bild 14 Station för en användare För att öppna tyngdkraftsbromsen, måste skåran i ställskruven (bild 15, pos 1) ställas i lodrät ställning. För att öppna genomflödesbegränsaren, måste skåran i ställskruven (bild 15, pos 3) ställas i lodrät ställning. Till FE-kranen i säkerhetsgruppen (bild 15, pos 2) ska en slang anslutas, som är förbunden med vattenledningen. Bild 15 Station för en användare med spärranordning 13

14 Stäng den högra kulkranen (returledning blått grepp) medan den vänstra kulkranen (framledning rött grepp) förblir öppen. Öppna FE-kranen i säkerhetsgruppen (bild 15, pos 2) såväl som FE-kranen på returledningen till värmeväxlaren (bild 13, pos 1), se sidan 13. På bild 16 är kulkranen avbildad i öppet tillstånd. Bild 16 Kulkran med integrerad termometer Spola vänstra delsystemet med ledningsvatten (bild 17). Kontrollera att systemtrycket inte överskrids vid spolning. Bild 17 Spolning vänstra delsystemet Öppna högra kulkranen. Stäng vänstra kulkranen. Spola högra delsystemet med ledningsvatten (bild 18). Kontrollera att systemtrycket inte överskrids. Efter avslutad spolning: Stäng vattenflödet. Stäng FE-kranarna på säkerhetsgruppen och värmeväxlarens returledning. Öppna den vänstra kulkranen. Bild 18 Spolning högra delsystemet 14

15 5 Driftsättning 5.1 Tryckprov av rörledning med vatten Öppna utluftaren Vrid spärrskruven på utluftaren (bild 19, pos 1) med minst två varv så att luften kan strömma ut. Testa hydrauliska anslutningar Fyll anläggningen med ledningsvatten via FE-kranen i värmeväxlarens returledning (bild 19, pos 2). Vid påfyllning se till att tyngdkraftsbromsen (bild 20, pos 1), genomflödesbegränsaren (bild 20, pos 4), kulkran med integrerad termometer (bild 20, pos 2 och 3) såväl som andra spärranordningar är öppna. Genomför tryckprov. Uppmärksamma då alla komponenters tillåtna tryck. Kontrollera anläggningens täthet. Bild 19 Tryckprov - rörledningar 5.2 Ersättning av vatten med solarvätska Tömma rörledningar Efter tryckprovet ska vattnet helt tappas ur via FE-kranen. VARNING! Då måste ovillkorligen tyngdkraftsbromsen, genomflödesbegränsaren, kulkranen med integrerad termometer (bild 20, pos 1, pos 4, pos 2 och 3) såväl som andra spärranordningar vara öppna. En fullständig tömning av rörledningarna ska utföras I annat fall kan det vara en risk vid fyllning av anläggningen med solarvätska, att den kommer att förtunnas. I dessa fall förminskas frostskyddet. Bild 20 Öppna spärranordningar 15

16 5.2.2 Rengöring utluftare Vrid av den automatiske utluftaren (bild 21, pos 6) och rengör den. Föroreningar har eventuellt proppat igen utluftningsventilen. Sätt tillbaka rengjorda delar. Skruva tillbaka den automatiske utluftaren. Bild 21 Automatisk utluftare Anpassa förtryck expansionskärl Membranexpansionskärlets förtryck (MAG) blir anpassat till anläggningens statiska tryck (1 meters höjdskillnad kräver 0,1 bar). Minsta inställning för tryck är dock 1,0 bar. Ställ in förtrycket vid obelastat kärl (utan flödestryck), till den maximala effektiva volymen som finns till förfogande. Är det statiska trycket större än expansionskärlets förtryck, måste förtrycket höjas till samma. Den statiska höjden ska vara max 15 m. Blir den statiska höjden på 15 m överskriden, måste solarkretsen skyddas med ett högre tryck (testa alla komponenters tillåtna tryck). Förklaring: Pos 1: Pos 2. Pos 3: Pos 4: Pos 5: Pos 6: Spärrskruv Avspärrningssats Framledning (från panel) Returledning (till komplettstation) Utluftningskärl Automatisk utluftare Vid statisk höjd över 15 m såväl villkor för anläggningen, som t ex varmvattenberedarens temperatur över 60 C, rekommenderas att bygga in ytterligare en tyngdkraftsbroms (tillbehörsutrustning). 16

17 5.2.4 Fylla anläggningen med solarvätska Logasol paneler får i kombination med komplettstation Logasol KS endast användas med solarvätska L. VARNING! Vid hantering av solarvätska rekommenderas att skyddshandskar och skyddsglasögon används. Solarvätskan kan tvättas av med tvål och vatten från huden. Om man trots skyddsglasögon får solarvätska i ögonen, spola ögonen grundligt även under ögonlocken. Solarvätskan är inte korrosiv. Den är biologiskt nedbrytarbar. Solarvätskan är färdig för användning. Mixen består av 50% vatten och 50% propylenglykol. Solarvätskan L garanterar en säker drift vid temperaturer från - 32 till +140 C. Den skyddar mot frostskador och ger en hög avdunstningssäkerhet. Anläggningen fylls med solarvätska L med hjälp av en pump via FE-kranen på värmeväxlarens returledning (bild 22, pos 1). Som tillsats kan en elektrisk pump, handpump eller borrmaskinssats användas, som minst har ett tryck på 2 bar. Vid påfyllning se till att tyngdkraftbromsen, genomflödesbegränsaren och kulkranen med integrerad termometer såväl som andra spärranordningar är öppna (bild 22, sidan 15). VARNING! Vid följande påfyllning av anläggningen måste tyngdkraftbromsen åter vara stängd, för att undvika värmeförlust (se avsnitt Genomflödesmängd kontrollera och ställa in, sidan 19). Bild 22 Påfyllning med solarvätska L 17

18 5.2.5 Kontrollera utluftaren Lufta ur anläggningen. Spärrskruven måste vara lossad minst två varv för detta (bild 21, pos 1, sid 16). Kontrollera att anläggningen är luftfri genom att starta och stoppa cirkulationspumpen manuellt. Vid en användarestation ska också driftsknappen (bild 23, pos 1) flertal gången skiftats mellan positionerna På [I] och Av [0]. Under kopplingsförloppet ska manometervisaren (svart visare) på säkerhetsgruppen kontrolleras. För två användarestationer ska driften för komplettstation KR 0205 ställas in enligt flödesdiagrammet (bild 33, sid 27). Den manuella på-/avfunktionen för cirkulationspumpen genomförs via undermeny 03 manuellt (Handbetrieb). Bild 23 Logamatic KR 0105 Visar manometerns svarte visare (bild 24, pos 1) trycksvängningar vid på- och avstängning, så är anläggningen inte luftfri och måste vidare utluftas. Genom solarvätskans viskositet blir luften i denna vätska starkare bunden än i vatten. Därför får utluftaren först efter ventilationsprocessens avslutning (med cirkulationspump i flera timmars drift) åter stängas. Bild 24 Säkerhetsgrupp med manometer 18

19 5.2.6 Bestämma tryck i anläggningen Anläggningstrycket ska mätas i kallt tillstånd (20 C). Vid driftsättning måste anläggningstrycket ligga 0,5 bar över det statiska trycket (1 meter höjddifferens kräver 01 bar). Men det ska dock vara minst 1,5 bar och högst 2 bar. Vid felaktigt tryck pumpa tillbaka solarvätska L. Efter avslutad ventilationsprocess måste ovillkorligen spärrskruvarna på utluftaren åter stängas (bild 25, pos 1). Endast vid stängd utluftare går avdunstad solarvätska som tryckutjämnare i panelen via expansionskärlet. Tillsatspump används för efterfyllning. Ledningsvatten ska då vara avtappat Kontrollera och ställa in genomflödesmängd Genomflödet ska ställas in i kallt tillstånd (20 C). Inställning bestäms över cirkulationspumpens reglering. Stäng tyngdkraftsbromsen! Skruvskåran (bild 26, pos 1) vrids mot höger och ställs i vågrät position. Bild 25 Automatisk utluftare Genomflödesbegränsare öppnas. Skruvskåran ska ställas i lodrät ställning (bild 26, pos 2). Driftsknappen (bild 23, pos 1) ska ställas i position [I] På, sidan 18. Beroende på antalet installerade paneler ska den erforderliga genomflödesmängden hämtas från tabellen: Översikt genomflödesmängd (sidan 20). Kontrollera genomflödesmängden genom genomflödesbegränsarens synglas (bild 26, pos 3). Cirkulationpumpens stegknapp ställs in, så att med minsta möjliga stegval den erforderliga genomflödesmängden uppnås eller överskrids (bild 26, pos 4). Efter avslutade inställningar ställs driftsknappen i position Auto. Bild 26 Inställning genomflödesmängd 19

20 I bild 26 är en komplettstation visad. Åtgärderna är lämpliga att genomföra för två komplettstationer Komplettstation KR 0205 inställning är framställt i flödesdiagram (bild 33, sidan 27). Den manuella på-/avknappen på cirkulationspumpen finns i undermenyn 03 manuell (Handbetrieb). Uppnås inte de förinställda genomflödesmängderna vid cirkulationpumpens högsta varvtalssteg, måste kompletterande rörförlängningar och dimensioneringar testas (se avsnitt 3.2 Samlingsledningar, sidan 8). Översikt - genomflödesmängd Genomföra solarvätskeprov Efter en timmes drift ta ett prov på ca 100 ml solarvätska ur FE-kranen och häll på den bilagda flaskan (bild 27). Flaskan med provet (och fullständiga avsändareuppgifter) skickas till Milton Sverige AB. Analysen för förstagångsanvändare är kostnadsfri. En sådan undersökning för göras med ca två års intervall. Resultatet meddelas användaren. VARNING! Använd inte livsmedelsflaskor. För att kontrollera koncentrationen av frostskyddsmedlet rekommenderar vi att använda en koncentrationsmätare. Det gängse utförandet för Kfz-kylvätskemätare är inte lämpligt till detta. En lämplig apparat är (glyckomat) som kan beställas hos Buderus-Niederlassung. Bild 27 Prov på solarvätska 20

21 6 Inställning av reglering 6.1 Logamatic KR 0105 Komplettstation typ KS 0105R, KS 0110 R och KS 0120 R kan betjäna en varmvattenberedare och regleras av panel Logamatic KR Betjäningsfunktioner För cirkulationspumpen kan driftstillstånd och inkoppling - temperaturdifferens mellan VVB och solpanel ställas in. Cirkulationspumpen blir genom regleringen driftstillståndsberoende varvtalsreglerat, om den inställda temperaturdifferensen i möjligaste mån hålles konstant. Cirkulationspumpen blir vid paneltemperatur över 120 C urkopplad (fabriksinställning: 120 C). Följande funktioner finns på framsidan av panelen (bild 28 och 29, pos 1-8): 1. LED 0 Röd Cirkulationspumpen är ur drift, då inte tillräckligt temperaturdifferens föreligger. Vid givarfel blinkar dessa LED-lampor. 2. LED I Grön Cirkulationspumpen är i drift. 3. LED II Grön Överskrider temperaturen på varmvattenberedarens givare det inställda värdet (VVB-maxtemperatur T max ) stängs en kontakt, så att en kylkrets kan aktiveras. Härigenom kan värmen från solarvarmvattenberedaren genom cirkulationspumpen föras ut till kylkretsenledningen (t ex pannan). I dessa fall måste cirkulations- Bild 28 Logamatic KR 0105 pumpen anslutas till klämma 9 och 12 (bild 30, pos 1 och 2). 21

22 Förs värmen bort som beskrivits lyser LED II grön. Kyl av den anslutna varmvattenberedaren med den inställda VVB-maxtemperaturen vid 2 K, och koppla ur kylfunktionen igen. 4. LED Gul Den inställda temperaturen T max i varmvattenberedaren överskreds. 5. Begränsning VVB-maxtemperatur VVBK-maxtemperatur T max kan ställas in här. Då värderna förändras visas de på temperaturvisaren. 90 C är fabriksinställt. Då den inställda VVB-maxtemperaturen överskrids kopplas cirkulationspumpen i komplettstationen ur. VARNING! Skydd mot skållning. Vid VVB-temperaturer över 60 C måste en varmvattenblandare byggas in bakom varmvattenanslutningen (option erhålls). 6. Driftstillståndsomkopplare Omkopplaren står normalt på Auto. Solaranläggningen drivs automatiskt. Vid omkoppling till 0 blir cirkulationspumpen för laddning av VVB urkopplad. Erhålls också ur drift vid uppnådd inkopplingsdrift. Vid omkoppling till I blir cirkulationspumpen för laddning av VVB urkopplad. Den blir också genom att underskrida inkopplingsdriften ur drift. (Drift: paneltemperatur < 120 C). Bild 29 Logamatic KR Väljaromkopplare för temperatur- och driftstidsvisning Med denna omkopplare kan den önskade givaren väljas såväl som visa cirkulationpumpens driftstimmar. S1 Panelgivarens temperatur S2 S3 Nedre VVB-givares temperatur Senaste driftstidstimmar och anslutande konstant övre VVB-givares temperatur (option erhålls). 22

23 till S3: Driftstimmar visning Ställs väljaren på S3 visas de senaste antalet driftstimmar för cirkulationspumpen. Timmarna som visas fortlöpande är följande Framställningssätt: H1 + 2-ställigt värde (100000er er sifferposition) H2 + 2-ställigt värde (1000er + 100er sifferposition) H3 + 2-ställigt värde (10er + 1er sifferposition) Avslutningsvis visas den permanenta temperaturen för S3 (FSX) in C, såvida en andra övre VVB-givare är ansluten. 8. Textvisning Visning av temperatur respektive driftstimmar. Avläsningsexempel för driftstimmar Extra inställningsmöjligheter på manöverpanelens baksida Dra ur nätkontakten innan manöverpanelen öppnas! Lossa skruvarna och ta av främre isoleringen. Lossa manöverpanelens skruvar och dra av chassit från sockeln. På baksidan kan följande värden ställas in: 1. Inkopplare-temperaturdifferens T mellan solpanel och VVB (bild 30, pos 1). Inkopplaren-temperaturdifferens är fabriksinställd på 8 K. 2. Urval givartyp (bild 30, pos 2). Valet av givare är fabriksinställt på NTC. Vid användning av den medlevererade givaren ska den på fabriken förinställda behållas. Urkopplare-temperaturdifferens Över inkopplare-temperaturdifferens är urkopplaretemperaturdifferens automatiskt fastlagd. Blir inkopplaretemperaturdifferens under cirkulationpumpens autodrift underskriden med mer än hälften och panelen har minskat cirkulationpumpens varvtal till minsta värde, då kopplar manöverpanelen ur cirkulationspumpen. Bild 30 Logamatic KR baksida 23

24 6.2 Logamatic KR 0205 Komplettstationen KS 0210 R och KS 0220 R är konstruerade för att försörja två varmvattenberedare och styrs av den integrerade manöverpanelen Logamatic KR Komplettstationen förfogar över två cirkulationspumpar som kan styra två valfria varmvattenberedare. Styrning av två grupper solpaneler är inte möjligt. En av de båda varmvattenberedarna prioriteras. Denna varmvattenberedare laddas först om solpanelens effekt tillåter det. Räcker inte solpanelens effekt till att ladda mer än den prioriterade varmvattenberedaren eller om det förinställda värdet T max uppnås, så kopplar manöverpanelen ur den ej prioriterade varmvattenberedaren. Varje 15:e minut blir laddningen av den ej prioriterade varmvattenberedaren avbruten, för att testa om solpanelens temperatur har tillåtit en laddning av den prioriterade varmvattenberedaren. Cirkulationspumpen är beroende på manöverpanelens driftstillstånd trevarvsreglering, om den förinställda temperaturdifferensen ska i möjligaste mån hållas konstant. Cirkulationspumpen kopplas ur om solpanelens temperatur överskrider 120 C (fabriksinställning 120 C). Bild 31 Logamatic KR baksida Bild 32 visar framsidans olika beståndsdelar: 1 = LED maxtemperatur T1 max, VVB 1 2 = LED maxtemperatur T2 max,vvb 2 3 = LED cirkulationspump 1 för laddning av VVB 1. 4 = LED cirkulationspump 2 för laddning av VVB 2. 5 = LED cirkulationspump 3 för att föra bort överskottsvärme 6 = Enkla manöverknappar för plus- minus och enter. 7 = Textdisplay (visning av text) Bild 32 Logamatic KR

Installations- och driftsinstruktioner

Installations- och driftsinstruktioner Installations- och driftsinstruktioner Kondenserande gaspanna HR11 HR22 HR30 HR43 HR60 Var vänlig och läs igenom noga innan installation och service Version 1.00 20070427-JMA Vi förbehåller oss rätten

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU160-SU300

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU160-SU300 Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU160-SU300 1 1 Generellt 3 1.1 Till denna anvisning 3 1.2 Normer och riktlinjer 3 1.3 Verktyg, material och hjälpmedel 4 2 Säkerhet 5 2.1 Överensbestämmelse

Läs mer

Monterings och bruksanvisning. Logano Plus SB315

Monterings och bruksanvisning. Logano Plus SB315 Monterings och bruksanvisning Logano Plus SB315 Vänligen läs igenom noga innan inställning och service Version 1.01 20051015-JMA Vi förbehåller oss rätten till ändringar till följd av tekniska förbättringar

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning

Monterings- och underhållsanvisning Monterings- och underhållsanvisning Manöverpanel RC35 För fackmannen Läs igenom texten noga före idrifttagning och underhåll 7 747 006 344 12/2006 SE (EXP) Innehållsförteckning Innehållsförteckning IInnehållsförteckning

Läs mer

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual Installationsoch användarmanual Integrerad systemtank Styrsystem: CS500 6300i, 6500i, 8500i, 8750i Gratulerar till ditt val av ECOScience produkt Vi är övertygade om att ditt val kommer att uppfylla alla

Läs mer

speciellt viktigt för installatören att hela Varning!

speciellt viktigt för installatören att hela Varning! Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen. Så långt möjligt är beskrivningen gjord för att kunna följas steg

Läs mer

Skötselanvisning. 086U5666 Rev. 6 SV

Skötselanvisning. 086U5666 Rev. 6 SV Skötselanvisning Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U5666 Rev. 6 SV Om denna

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Viktig information... 2 Produktbeskrivning... 3 Placering av värmepumpen... 4 Uppställning och montering... 4 Rörinstallation...5-6 Fyllning

Läs mer

ecocraft exclusiv Anvisningar för installation och underhåll Anvisningar för installation och underhåll För installatörer VKK..

ecocraft exclusiv Anvisningar för installation och underhåll Anvisningar för installation och underhåll För installatörer VKK.. Anvisningar för installation och underhåll För installatörer Anvisningar för installation och underhåll ecocraft exclusiv VKK..6/ -E -HL SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -4859

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 09 751 270 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Skötselanvisning. Atec. 086L0127 Rev. 1 SV

Skötselanvisning. Atec. 086L0127 Rev. 1 SV Skötselanvisning Atec 086L0127 Rev. 1 SV Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till ändringar i detaljer och specifikationer utan föregående meddelande. 2010 Thermia Värme AB. Svenska språket används

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Användarhandledning Art. nr: 10714 Utgåva 1.0 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar och ge

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8164 WP. sv-se

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8164 WP. sv-se Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8164 WP sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar torktumlaren i bruk. På så vis undviker du olyckor och skador på torktumlaren. M.-Nr. 09

Läs mer

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736 IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480 Handledning för installatör och användare 9517736 Sept-00 1 IVT Industrier AB Box 387 641 23 Katrineholm Telefon 0150-771 00 Telefax 0150-153 05 E-mail:mailbox@ivt.se

Läs mer

Installations- och bruksanvisning för. med styrsystem ExoTrol

Installations- och bruksanvisning för. med styrsystem ExoTrol Installations- och bruksanvisning för med styrsystem ExoTrol ver 1.5 ver 0901-08 Inledning Denna manual är avsedd för värmepumparna ExoAir, Polaris och Exotic tillsammans med styrning Exotrol och ExoTank

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING Ariterm 300T ARITERM 300T Innehållsförteckning Ariterm 300T - allmänt... 2-3 Komponentplaceringar... 4-5 Inkoppling och anslutning...6 Driftsättning... 6-8 Hantering

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031900 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031900 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS SE 1107-1 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031900 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE K LE K LEK LEK $06 Innehållsförteckning Till Villaägaren Allmänt

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

NEXUS AQUA. Installations och användarmanual

NEXUS AQUA. Installations och användarmanual NEXUS AQUA Installations och användarmanual MANUAL Käre kund, Vi är glada att ni bestämde er för att köpa en Nexus Aqua. Vid mottagandet av varorna skall godset kontrolleras så att inga skador uppkommit

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 143. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 143. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 143 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr. 07 186 770

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Optimum G2. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du:

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Optimum G2. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: SKÖTSELANVISNING Diplomat Optimum G2 Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller För att justera rumstemperaturen: inled med att trycka Den

Läs mer

Villaelpanna ELOMIN III CU 200 - VB. och ELOMIN III UB

Villaelpanna ELOMIN III CU 200 - VB. och ELOMIN III UB Installation, drift och skötsel Villaelpanna ELOMIN III CU 200 - VB och ELOMIN III UB Arkelstorpsvägen 88, 291 94 KRISTIANSTAD Tel 044-22 63 20, Telefax 044-22 63 58 e-post info@varmebaronen.se www.varmebaronen.se

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1714

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1714 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1714 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1954 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3253 sv - NDS Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Bonus Air 10. Luft/vatten värmepump

Bonus Air 10. Luft/vatten värmepump Bonus Air 10 Luft/vatten värmepump Förord Gratulerar till din nya produkt från Baxi/HS Perifal AB! Du har gjort en klok investering och ska nu säkerställa att du får en bra installation för många års glädje,

Läs mer

Installationsanvisning DHP-S

Installationsanvisning DHP-S Installationsanvisning DHP-S VMGFB207 Om denna anvisning ej följs vid installation och service är Danfoss A/S åtagande enligt gällande garantibestämmelser ej bindande. Danfoss A/S förbehåller sig rätten

Läs mer