Monterings- och underhållsanvisningar. Komplettstation Logasol KS 0105 R KS 0110 R KS 0120 R KS 0210 R KS 0220 R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monterings- och underhållsanvisningar. Komplettstation Logasol KS 0105 R KS 0110 R KS 0120 R KS 0210 R KS 0220 R"

Transkript

1 Monterings- och underhållsanvisningar Komplettstation Logasol KS 0105 R KS 0110 R KS 0120 R KS 0210 R KS 0220 R

2 Viktiga allmänna användningsanvisningar Använd den solvärmeanläggningen endast enligt bestämmelserna och under beaktande av monterings- och underhållsanvisningen. Låt endast auktoriserade fackmän utföra underhåll och reparation. Kör den tekniska anläggningen endast i de kombinationer inklusive tillbehör och reservdelar som anges i monterings- och underhållsanvisningen. Använd andra kombinationer, tillbehör och förslitningsdelar endast när dessa uttryckligen är avsedda för den planerade användningen och inte påverkar effektfaktorer och säkerhetskrav. Tekniska ändringar förbehålls! Illustrationer, funktionssteg och tekniska data kan avvika något p g a ständiga vidareutvecklingar. 2

3 1 Säkerhetsanvisningar Föreskrifter/riktlinjer Användning enligt bestämmelser Ansvar 4 2 Urval och leveransomfång Urval Leveransomfång Komplettstation Logasol KS01 R Komplettstation Logasol KS 02 R 5 3 Montering samlingsledningar Allmänt för rörledningar Förbindelse av rör Samlingsledningar Utluftning av samlingsledningar Isolering samlingsledningar Användning av Twin-Tube dubbelrör 8 4 Montering komplettstation Montering säkerhetsanordning Väggmontering Anslutning av expansionskärl Anslutning komplettstation Rörledningar och avloppsrör Montering av givare Spolning av rörledningar Montering av FE-kran Anslutning av varmvattenberedare Spolning 13 5 Driftsättning Tryckprov av rörledningar med vatten Ersättning av vatten med solarvätska Tömma rörledningar Rengöring utluftare Anpassa förtryck expansionskärl Fylla anläggningen med solarvätska Kontrollera utluftaren Bestämma tryck i anläggningen Kontrollera och ställa in genomflödesmängd Genomföra solarvätskeprov 20 6 Inställning av reglering Logamatic KR Betjäningsfunktioner Extra inställningsmöjligheter på baksidan av regleringen Logamatic KR Tekniska data 29 8 Anvisningar till användare Stäng inte av anläggningen Anläggningsdrift under semester 30 Driftssättnings- och underhållsprotokoll 31 3

4 1 Säkerhetsanvisningar Läs noga genom anvisningarna innan montering. - Montering och 1:a driftsättning av komplettstation måste genomföras av ett fackföretag. - Bekanta er med alla delar och handboken innan arbetet påbörjas. 1.1 Föreskrifter/riktlinjer Följ de gällande föreskrifterna för att förhindra olycksfall, lagar och regler för montering, installation och drift av termiska solaranläggningar. Tekniska regler för installation av termisk solaranläggning. Anslutning av termisk solaranläggning: - DIN 4753, del 1: Vattenuppvärmning och varmvattenanläggning för dricks- och bruksvatten. - DIN 4757, del 1: Solaranläggning med vatten eller glykol/vattenblandning som värmebärare, fordran säkerhetsteknisk ufförande. 1.2 Användning enligt bestämmelser Alla här beskrivna komplettstationer är avsedda för drift av solaranläggning med propylenglykol-vattenblandning (solarvätska). Användning med någon annan vätska är inte tillåtet. 1.3 Ansvar Försiktigt! Förändra inget på elektriska byggdelar, konstruktion eller hydrauliska komponenter! Då påverkas funktionssäkerheten på anläggningen negativt. Med detta underlag förbehåller vi oss all upphovsrätt. Felaktig användning, speciellt kopiering och överlåtelse till tredje person tillåts ej. Denna monteringsanvisning ska överlämnas till kunden. Installatören ska informera kunden om användning och skötsel av anläggningen. Installation och vattenvärmarens konstruktion: - DIN : Värmeanläggningar och centrala varmvattenanläggningar. - DIN : Gas-, vatten- och avloppsinstallationer i byggnader. - DIN : Isoleringsarbeten på tekniska anläggningar. - AVB WasV: Förordning över allmän skötsel av vattenförsörjning. Elektriska anslutningar: VDE 0100: Uppbyggnad av elektriska resurser, jordning, skyddsledare, potentialutjämningsledning. VDE 0701: Igångsättning, ändringar och test av utrustning. VDE 0185: Allmänt för uppbyggnad av blixtskydd. VDE 0190: Huvudpotentialutjämningsledare för elektriska anläggningar. VDE 0855: Installation av antennanläggning (ska användas genomtänkt). 4

5 2 Urval komplettstation och leveransomfång 2.1 Urval Denna anvisning beskriver montering och driftsättning av solaranläggningens (komplettstationen) byggserie Logasol KS i följande utförande: Logasol KS 0105 R för en användare (VVB) och upp till fem paneler Logasol KS 0110 R för en användare (VVB) och upp till tio paneler Logasol KS 0120 R för en användare (VVB) och upp till 20 paneler Logasol KS 0120 R för två användare (VVB) och upp till 10 paneler Logasol KS 0220 R för två användare (VVB) och upp till 20 paneler. Komplettstationen får endast driftsättas med paneler ur serien SKS och SKN. 2.2 Leveransomfång Komplettstation Logasol KS 01 R 1 Komplettstation 1 Säkerhetssats bestående av: Säkerhetsventil Rp ½ (3 bar) Manometer G ¼ (10 bar) FE-kran R ½ G ¾ för MAG-anslutning 1 Avloppslang med slangklämma 1 Givarledning-förbindningssats 1 Tub med värmeledande massa 2 Temperaturgivare (panelgivare, VVB-givare förmonterad) 1 Fastsättnings-set (3 st pluggar, 3 st skruvar) 1 Vägghållare öppen 1 Avståndshållare undre 1 Monterings- och betjäningsanvisning Bild 1 Komplettstation Logasol KS 01 R (för en användare (VVB)) Teckenförklaring: Pos 1: Temperatur-differensreglering Pos 2: Upphängning Pos 3: Kulkran (rött grepp) med termometer (framledn) Pos 4: Klämringsskruvkoppling Pos 5: Kulkran (blått grepp) med termometer (returledn) Pos 6: Säkerhetsventil Pos 7: Manometer Pos 8: Anslutning för MAG (expansionskärl) Pos 9: FE-kran Pos 10: Avloppsslang med slangklämma Pos 11: Tyngdkraftsbroms Pos 12: Cirkulationspump Pos 13: Flödesbegränsare med spärrkran 5

6 2.2.2 Komplettstation Logasol KS 02 R 1 Komplettstation 1 Säkerhets-set bestående av: Säkerhetsventil Rp ½ (3 bar) Manometer G ¼ (10 bar) FE-kran R ½ G ¾ för MAG-anslutning 1 Avloppsslang med slangklämma 1 Givarledning-förbindnings-set 1 Tub med värmeledande massa 3 Temperaturgivare (panelgivare, 2 VVB-givare-förmonterad) 2 Fastsättnings-set (3 st pluggar, 3 st skruvar) 1 Vägghållare, övre 2 Avståndshållare, undre 1 Monterings- och betjäningsanvisning Teckenförklaring: Pos 1: Flödesbegränsare med spärrkran Pos 2: Täckdel (isolering) Pos 3: Cirkulationspump (inställbar) Pos 4: Tyngdkraftsbroms Pos 5: Kulkran (blått grepp) med termometer (returledn.) Pos 6: Upphängning Pos 7: Kulkran (rött grepp) med termometer (framledn.) Pos 8: Klämringsskruvkoppling Pos 9: Kåpa G 1 Pos 10: Säkerhetsventil Pos 11: Manometer Pos 12: Anslutning för MAG (expansionskärl) Pos 13: FE-kran Pos 14: Avgasslang med slangklämma Pos 15: Temperatur-differansreglering Bild 2 Komplettstation Logasol KS 02 (för två användare (VVB)) 6

7 3 Montering samlingsledningar 3.1 Allmänt för rörledningar Panelerna (bild 3, pos 1), komplettstation (bild 3, pos 2) och solarvarmvattenberedare (bild 3, pos 3) förbinds med samlingsledningar av kopparrör med varandra. Höjddifferensen mellan rörledningssystemets (panelens) högsta punkt och komplettstationen får inte överskrida 15 m (se avsnitt Förtryck anpassas till expansionskärl sidan 16). För förlängningsledningen till panelgivaren (bild 3, pos 4) längs med samlingsledningen till komplettstationen. Varning! Plastledningar (t ex PE-rör) är inte lämpliga för solaranläggningar Förbindelse av rör Bild 3 Rörledning för solaranläggning Förbindelse av kopparrör till solaranläggning får endast lödas med hårdmetallödning. Som alternativ till lödning kan klämringsförskruvningar eller pressanordningar använda som dessa är glykol- och temperaturbeständiga (>120 C). Vi rekommenderar, att bestämma samlingsledningarna ur nedanstående tabell. Vid många tilläggsmotstånd (knärör, armaturer etc.) bör rörledning med större diameter väljas. Antal paneler till 5 till 10 till 15 till 20 Enkla ledningslängder till 6 m till 15 m till 20 m till 25 m Twin-tube 2 x Ø 15 mm Ø 18 mm Ø 22 mm (DN12) (DN 15) (DN20) Ø 18 mm Ø 22 mm Ø 28 mm Ø 28 mm (DN15) (DN20) (DN25) (DN25) Ø 22 mm Ø 28 mm Ø 28 mm Ø 28 mm (DN20) (DN25) (DN25) (DN25) Ø 28 mm Ø 28 mm Ø 28 mm Ø 35 mm (DN25) (DN25) (DN25) (DN32) Dimensionering av rörledningar 7

8 3.2 Samlingsledningar Utluftning av samlingsledningar Dra ledningar med stigning till utluftaren (bild 4, pos 1). Vid varje riktningsändring från nedan måste en tilläggsluftkärl med utluftare användas (använd metall-utluftare; med temperaturbeständighet på minst 120 C) Isolering samlingsledningar - UV- och högtemperaturbeständigt (>120 C) material ska användas för tätning utomhus. - Högtemperaturbeständigt (>120 C) material ska användas för tätning inomhus. Märk fram- och returledningar i bägge ändar för att undvika förväxling. Bild 4 Utluftarens position Användning av Twin-Tube dubbelrör Twin-Tube dubbelrör är förberedd med integrerad givarledning (bild 5, pos 1) såväl som en högtemperaturbeständig och UV-resistent skyddskåpa. För att skilja på fram- och returledning är märkning redan gjord i förväg (bild 5, pos 2). Varning! Akta när Twin-Tube dubbelrören läggs så att rören inte knäcks. Böjradien måste minst uppgå till 100 mm. För montering av Twin-Tube dubbelrör rekommenderas insatstwin-tube-anslutningsset för SKN respektive SKS paneler. Dessa innehåller alla nödvändiga förskruvningar, för att genomföra alla förbindningar mellan komplettstation och paneler respektive paneler och varmvattenberedare Logalux (SL, PL eller SM). Bild 5 Twin-Tube dubbelrör 8

9 4 Montering komplettstation Kontrollera att leveransen är komplett och oskadd med hjälp av följesedeln. VARNING! Defekta delar får inte användas. - Kontrollera innan montering villkor och föreskrifter för byggnaden. - Komplettstationen ska monteras i omedelbar närhet av varmvattenberedaren, p g a att den förmonterade temperaturgivaren är lättare att ansluta då. Vid montering av expansionskärl är det en fördel att montera komplettstationen till höger bredvid varmvattenberedaren. - För strömförsörjningen krävs ett jordat uttag bredvid komplettstationen. Denna får inte vara frånslagbar över värmeströmbrytaren! - Den elektriska anslutningen ska utföras av en fackman. Följ de lokala föreskrifterna. Komplettstation KS01 R är färdigkopplad för användaren. Till komplettstation KS02 R för två användare måste extra nätkabel till den andra cirkulationspumpen över ett uttag kopplas samman med regulator KR VARNING! Luftningsöppningarna i isolering uppe och nere får inte tillslutas. Bild 6 Demontering främre isolering 4.1 Montering säkerhetsanordning Ta bort kåpan (med främre isolering) från komplettstationen. För detta måste de båda plastskruvarna lossas (bild 6, pos 1 och 2). Ta av täckdelen (framledningsrör under regleringen, se bild 2, pos 2, sidan 6). Ta rörgruppen ur bakre isoleringen. Montera säkerhetsanordningen med tätning (21x30x2) på returledningen (bild 7, pos 1). Lägg tillbaka rörgruppen i den bakre isoleringen. Sätt tillbaka täckdelen. Bild 7 Montering säkerhetsanordning 9

10 4.2 Väggmontering Vi rekommenderar en monteringshöjd på 1,6 1,7 m för vägghållaren. Om komplettstationen monteras till höger bredvid VVB, ska ett avstånd på 0,3 0,6 m mellan komplettstationen och VVB hållas p g a att VVBgivaren behöver det. Om komplettstationen monteras till vänster bredvid VVB, så måste hänsyn tas till plats för expansionskärlet som beräknas. Positionen för borrhålen för vägghållaren uppe och avståndshållaren nere märks ut enligt avståndsmåtten. Avståndet mellan vägghållaren och avståndshållaren varierar för en användarstation (bild 8) och beror på typ av komplettstation: Komplettstation Logasol KS 0105 R Logasol KS 0110 R Avstånd A [mm] 380 Bild 8 Avstånd en användarstation Logasol KS 0120 R 430 Avstånd en användarstation Borra hål som motsvarar mallen (Ø 10 mm). Sätt i pluggar. Fäst med skruvar vägghållaren uppe och avståndshållaren nere. För två användarstationer måste en vägghållare uppe och två avståndshållare nere monteras med angivna avstånd (bild 9). Komplettstationen med bakre isolering hängs upp i vägghållaren. Vid två användarstationer ska den elektriska förbindelsen mellan cirkulationspump och reglering kopplas i förberett uttag (jämför bild 2, sid 6) Bild 9 Avstånd två användarstationer 10

11 4.3 Anslutning expansionskärl Ett expansionskärl (bild 10, pos 4) kan ombesörjas av en Buderus-filial (tillbehör). Information om storlek på expansionskärlen finns i katalogen Värmeteknik och i planeringsunderlaget för Solvärmeanläggning. Anslutningen av expansionskärlet måste gå via säkerhetsgruppen i returledningen i komplettstationen (bild 10, pos 1). Montera expansionskärlet med avsett fästmaterial. Skruva av locket G¾ (bild 10, pos 2) på expansionkärlets anslutning till säkerhetsgruppen. Förbindelsen mellan expansionskärlet och komplettstationen kan följas av en från Buderus erhållet expansions-anslutnings-set (AAS/Solar). Rörförbindelsen mellan expansionskärlet och säkerhetsgruppen sker därmed över den bifogade flexslangen. AAS/Solar kan användas för expansionskärl storlek l. Större expansionskärl måste anslutas till säkerhetsgruppen med anpassade inbyggda rör. Bild 10 Montering expansionskärl 4.4 Anslutning komplettstation Rörledningar och avloppsrör Rörledningarna till panelen och varmvattenberedaren ansluts till klämringsskruvarna (bild 11, pos 1-4). Vrid kopplingarna för att säkra dem. Avlopprörets säkerhetsventil ska senare mynna ut i den tömda behållaren för solarvätska (bild 11, pos 6) och säkras med en slangklämma (bild 11, pos 5). Genom övertryck blir den urblåsta solarvätskan uppfångad och kan fyllas tillbaka. Bild 11 Anslutning komplettstation Logasol KS 01 R 11

12 4.4.2 Montering av givare Placera panelgivaren i avsedd öppning och säkra den från att falla ur med skruvförbindning (bild 12, pos 1). Noggrannare information finns i monteringsanvisningarna för paneler. Panelgivaren måste anslutas till komplettstationen med en dubbelledad förlängningsledning (2 x 0,75 mm 2). För att förbinda panelgivaren med förlängningen används den bilagda givarledningsförbindaren med den för utomhusanvändning avsedda gråa dosan (bild 12, pos 2) och klämlist. För att skydda komplettstationen mot överspänning (blixtnedslag) rekommenderas, att på den gråa dosan - från Buderus tillhandahållen tillsats använda överspänningsskydd SP 1. Förbindelsen med komplettstationen måste monteras via en svart dosa (bild 12, pos 3) och klämlist Givaren för temperaturmätstället i varmvattenberedaren är kopplad i komplettstationen på fabriken. Bild 12 Montering av givare Placera givaren (bild 12, pos 4) för temperaturmätning i varmvattenberedaren i avsett mätställe (använd värmeledande pasta). Noggrannare information finns i bilagda monteringsanvisning till varmvattenberedaren. Givaren är polaritetssäker. Så om en förlängningssladd behövs till givarledningen, behöver den inte ha en bestämd polaritet. 12

13 4.5 Spolning av rörledningar Innan solaranläggningen fylls på med solarvätska måste rörledningssystemet spolas genom med vatten för att få bort eventuella föroreningar Montering av FE-kran Montera i returledningen på anläggningens lägsta punkt en anordning för att fylla på respektive tömma solaranläggningen (T-stycke med FE-kran bild 13, pos 1) Anslutning varmvattenberedare Utförligare monteringsanvisningar och data finns i den bilagda bruksanvisningen för beredare. Bild 13 FE-kranens placering Spolning Vid kompletterande installation av rörledningar måste ledningssystemet spolas genom. Ta av kåpan på komplettstationen (med främre isolering). Härför måste bägge plastskruvarna lossas (bild 14, pos 1 och 2). VARNING! Tyngdkraftsbroms- (ar), genomflödesbegränsare såväl som andra spärranordningar måste vara öppna. Bild 14 Station för en användare För att öppna tyngdkraftsbromsen, måste skåran i ställskruven (bild 15, pos 1) ställas i lodrät ställning. För att öppna genomflödesbegränsaren, måste skåran i ställskruven (bild 15, pos 3) ställas i lodrät ställning. Till FE-kranen i säkerhetsgruppen (bild 15, pos 2) ska en slang anslutas, som är förbunden med vattenledningen. Bild 15 Station för en användare med spärranordning 13

14 Stäng den högra kulkranen (returledning blått grepp) medan den vänstra kulkranen (framledning rött grepp) förblir öppen. Öppna FE-kranen i säkerhetsgruppen (bild 15, pos 2) såväl som FE-kranen på returledningen till värmeväxlaren (bild 13, pos 1), se sidan 13. På bild 16 är kulkranen avbildad i öppet tillstånd. Bild 16 Kulkran med integrerad termometer Spola vänstra delsystemet med ledningsvatten (bild 17). Kontrollera att systemtrycket inte överskrids vid spolning. Bild 17 Spolning vänstra delsystemet Öppna högra kulkranen. Stäng vänstra kulkranen. Spola högra delsystemet med ledningsvatten (bild 18). Kontrollera att systemtrycket inte överskrids. Efter avslutad spolning: Stäng vattenflödet. Stäng FE-kranarna på säkerhetsgruppen och värmeväxlarens returledning. Öppna den vänstra kulkranen. Bild 18 Spolning högra delsystemet 14

15 5 Driftsättning 5.1 Tryckprov av rörledning med vatten Öppna utluftaren Vrid spärrskruven på utluftaren (bild 19, pos 1) med minst två varv så att luften kan strömma ut. Testa hydrauliska anslutningar Fyll anläggningen med ledningsvatten via FE-kranen i värmeväxlarens returledning (bild 19, pos 2). Vid påfyllning se till att tyngdkraftsbromsen (bild 20, pos 1), genomflödesbegränsaren (bild 20, pos 4), kulkran med integrerad termometer (bild 20, pos 2 och 3) såväl som andra spärranordningar är öppna. Genomför tryckprov. Uppmärksamma då alla komponenters tillåtna tryck. Kontrollera anläggningens täthet. Bild 19 Tryckprov - rörledningar 5.2 Ersättning av vatten med solarvätska Tömma rörledningar Efter tryckprovet ska vattnet helt tappas ur via FE-kranen. VARNING! Då måste ovillkorligen tyngdkraftsbromsen, genomflödesbegränsaren, kulkranen med integrerad termometer (bild 20, pos 1, pos 4, pos 2 och 3) såväl som andra spärranordningar vara öppna. En fullständig tömning av rörledningarna ska utföras I annat fall kan det vara en risk vid fyllning av anläggningen med solarvätska, att den kommer att förtunnas. I dessa fall förminskas frostskyddet. Bild 20 Öppna spärranordningar 15

16 5.2.2 Rengöring utluftare Vrid av den automatiske utluftaren (bild 21, pos 6) och rengör den. Föroreningar har eventuellt proppat igen utluftningsventilen. Sätt tillbaka rengjorda delar. Skruva tillbaka den automatiske utluftaren. Bild 21 Automatisk utluftare Anpassa förtryck expansionskärl Membranexpansionskärlets förtryck (MAG) blir anpassat till anläggningens statiska tryck (1 meters höjdskillnad kräver 0,1 bar). Minsta inställning för tryck är dock 1,0 bar. Ställ in förtrycket vid obelastat kärl (utan flödestryck), till den maximala effektiva volymen som finns till förfogande. Är det statiska trycket större än expansionskärlets förtryck, måste förtrycket höjas till samma. Den statiska höjden ska vara max 15 m. Blir den statiska höjden på 15 m överskriden, måste solarkretsen skyddas med ett högre tryck (testa alla komponenters tillåtna tryck). Förklaring: Pos 1: Pos 2. Pos 3: Pos 4: Pos 5: Pos 6: Spärrskruv Avspärrningssats Framledning (från panel) Returledning (till komplettstation) Utluftningskärl Automatisk utluftare Vid statisk höjd över 15 m såväl villkor för anläggningen, som t ex varmvattenberedarens temperatur över 60 C, rekommenderas att bygga in ytterligare en tyngdkraftsbroms (tillbehörsutrustning). 16

17 5.2.4 Fylla anläggningen med solarvätska Logasol paneler får i kombination med komplettstation Logasol KS endast användas med solarvätska L. VARNING! Vid hantering av solarvätska rekommenderas att skyddshandskar och skyddsglasögon används. Solarvätskan kan tvättas av med tvål och vatten från huden. Om man trots skyddsglasögon får solarvätska i ögonen, spola ögonen grundligt även under ögonlocken. Solarvätskan är inte korrosiv. Den är biologiskt nedbrytarbar. Solarvätskan är färdig för användning. Mixen består av 50% vatten och 50% propylenglykol. Solarvätskan L garanterar en säker drift vid temperaturer från - 32 till +140 C. Den skyddar mot frostskador och ger en hög avdunstningssäkerhet. Anläggningen fylls med solarvätska L med hjälp av en pump via FE-kranen på värmeväxlarens returledning (bild 22, pos 1). Som tillsats kan en elektrisk pump, handpump eller borrmaskinssats användas, som minst har ett tryck på 2 bar. Vid påfyllning se till att tyngdkraftbromsen, genomflödesbegränsaren och kulkranen med integrerad termometer såväl som andra spärranordningar är öppna (bild 22, sidan 15). VARNING! Vid följande påfyllning av anläggningen måste tyngdkraftbromsen åter vara stängd, för att undvika värmeförlust (se avsnitt Genomflödesmängd kontrollera och ställa in, sidan 19). Bild 22 Påfyllning med solarvätska L 17

18 5.2.5 Kontrollera utluftaren Lufta ur anläggningen. Spärrskruven måste vara lossad minst två varv för detta (bild 21, pos 1, sid 16). Kontrollera att anläggningen är luftfri genom att starta och stoppa cirkulationspumpen manuellt. Vid en användarestation ska också driftsknappen (bild 23, pos 1) flertal gången skiftats mellan positionerna På [I] och Av [0]. Under kopplingsförloppet ska manometervisaren (svart visare) på säkerhetsgruppen kontrolleras. För två användarestationer ska driften för komplettstation KR 0205 ställas in enligt flödesdiagrammet (bild 33, sid 27). Den manuella på-/avfunktionen för cirkulationspumpen genomförs via undermeny 03 manuellt (Handbetrieb). Bild 23 Logamatic KR 0105 Visar manometerns svarte visare (bild 24, pos 1) trycksvängningar vid på- och avstängning, så är anläggningen inte luftfri och måste vidare utluftas. Genom solarvätskans viskositet blir luften i denna vätska starkare bunden än i vatten. Därför får utluftaren först efter ventilationsprocessens avslutning (med cirkulationspump i flera timmars drift) åter stängas. Bild 24 Säkerhetsgrupp med manometer 18

19 5.2.6 Bestämma tryck i anläggningen Anläggningstrycket ska mätas i kallt tillstånd (20 C). Vid driftsättning måste anläggningstrycket ligga 0,5 bar över det statiska trycket (1 meter höjddifferens kräver 01 bar). Men det ska dock vara minst 1,5 bar och högst 2 bar. Vid felaktigt tryck pumpa tillbaka solarvätska L. Efter avslutad ventilationsprocess måste ovillkorligen spärrskruvarna på utluftaren åter stängas (bild 25, pos 1). Endast vid stängd utluftare går avdunstad solarvätska som tryckutjämnare i panelen via expansionskärlet. Tillsatspump används för efterfyllning. Ledningsvatten ska då vara avtappat Kontrollera och ställa in genomflödesmängd Genomflödet ska ställas in i kallt tillstånd (20 C). Inställning bestäms över cirkulationspumpens reglering. Stäng tyngdkraftsbromsen! Skruvskåran (bild 26, pos 1) vrids mot höger och ställs i vågrät position. Bild 25 Automatisk utluftare Genomflödesbegränsare öppnas. Skruvskåran ska ställas i lodrät ställning (bild 26, pos 2). Driftsknappen (bild 23, pos 1) ska ställas i position [I] På, sidan 18. Beroende på antalet installerade paneler ska den erforderliga genomflödesmängden hämtas från tabellen: Översikt genomflödesmängd (sidan 20). Kontrollera genomflödesmängden genom genomflödesbegränsarens synglas (bild 26, pos 3). Cirkulationpumpens stegknapp ställs in, så att med minsta möjliga stegval den erforderliga genomflödesmängden uppnås eller överskrids (bild 26, pos 4). Efter avslutade inställningar ställs driftsknappen i position Auto. Bild 26 Inställning genomflödesmängd 19

20 I bild 26 är en komplettstation visad. Åtgärderna är lämpliga att genomföra för två komplettstationer Komplettstation KR 0205 inställning är framställt i flödesdiagram (bild 33, sidan 27). Den manuella på-/avknappen på cirkulationspumpen finns i undermenyn 03 manuell (Handbetrieb). Uppnås inte de förinställda genomflödesmängderna vid cirkulationpumpens högsta varvtalssteg, måste kompletterande rörförlängningar och dimensioneringar testas (se avsnitt 3.2 Samlingsledningar, sidan 8). Översikt - genomflödesmängd Genomföra solarvätskeprov Efter en timmes drift ta ett prov på ca 100 ml solarvätska ur FE-kranen och häll på den bilagda flaskan (bild 27). Flaskan med provet (och fullständiga avsändareuppgifter) skickas till Milton Sverige AB. Analysen för förstagångsanvändare är kostnadsfri. En sådan undersökning för göras med ca två års intervall. Resultatet meddelas användaren. VARNING! Använd inte livsmedelsflaskor. För att kontrollera koncentrationen av frostskyddsmedlet rekommenderar vi att använda en koncentrationsmätare. Det gängse utförandet för Kfz-kylvätskemätare är inte lämpligt till detta. En lämplig apparat är (glyckomat) som kan beställas hos Buderus-Niederlassung. Bild 27 Prov på solarvätska 20

21 6 Inställning av reglering 6.1 Logamatic KR 0105 Komplettstation typ KS 0105R, KS 0110 R och KS 0120 R kan betjäna en varmvattenberedare och regleras av panel Logamatic KR Betjäningsfunktioner För cirkulationspumpen kan driftstillstånd och inkoppling - temperaturdifferens mellan VVB och solpanel ställas in. Cirkulationspumpen blir genom regleringen driftstillståndsberoende varvtalsreglerat, om den inställda temperaturdifferensen i möjligaste mån hålles konstant. Cirkulationspumpen blir vid paneltemperatur över 120 C urkopplad (fabriksinställning: 120 C). Följande funktioner finns på framsidan av panelen (bild 28 och 29, pos 1-8): 1. LED 0 Röd Cirkulationspumpen är ur drift, då inte tillräckligt temperaturdifferens föreligger. Vid givarfel blinkar dessa LED-lampor. 2. LED I Grön Cirkulationspumpen är i drift. 3. LED II Grön Överskrider temperaturen på varmvattenberedarens givare det inställda värdet (VVB-maxtemperatur T max ) stängs en kontakt, så att en kylkrets kan aktiveras. Härigenom kan värmen från solarvarmvattenberedaren genom cirkulationspumpen föras ut till kylkretsenledningen (t ex pannan). I dessa fall måste cirkulations- Bild 28 Logamatic KR 0105 pumpen anslutas till klämma 9 och 12 (bild 30, pos 1 och 2). 21

22 Förs värmen bort som beskrivits lyser LED II grön. Kyl av den anslutna varmvattenberedaren med den inställda VVB-maxtemperaturen vid 2 K, och koppla ur kylfunktionen igen. 4. LED Gul Den inställda temperaturen T max i varmvattenberedaren överskreds. 5. Begränsning VVB-maxtemperatur VVBK-maxtemperatur T max kan ställas in här. Då värderna förändras visas de på temperaturvisaren. 90 C är fabriksinställt. Då den inställda VVB-maxtemperaturen överskrids kopplas cirkulationspumpen i komplettstationen ur. VARNING! Skydd mot skållning. Vid VVB-temperaturer över 60 C måste en varmvattenblandare byggas in bakom varmvattenanslutningen (option erhålls). 6. Driftstillståndsomkopplare Omkopplaren står normalt på Auto. Solaranläggningen drivs automatiskt. Vid omkoppling till 0 blir cirkulationspumpen för laddning av VVB urkopplad. Erhålls också ur drift vid uppnådd inkopplingsdrift. Vid omkoppling till I blir cirkulationspumpen för laddning av VVB urkopplad. Den blir också genom att underskrida inkopplingsdriften ur drift. (Drift: paneltemperatur < 120 C). Bild 29 Logamatic KR Väljaromkopplare för temperatur- och driftstidsvisning Med denna omkopplare kan den önskade givaren väljas såväl som visa cirkulationpumpens driftstimmar. S1 Panelgivarens temperatur S2 S3 Nedre VVB-givares temperatur Senaste driftstidstimmar och anslutande konstant övre VVB-givares temperatur (option erhålls). 22

23 till S3: Driftstimmar visning Ställs väljaren på S3 visas de senaste antalet driftstimmar för cirkulationspumpen. Timmarna som visas fortlöpande är följande Framställningssätt: H1 + 2-ställigt värde (100000er er sifferposition) H2 + 2-ställigt värde (1000er + 100er sifferposition) H3 + 2-ställigt värde (10er + 1er sifferposition) Avslutningsvis visas den permanenta temperaturen för S3 (FSX) in C, såvida en andra övre VVB-givare är ansluten. 8. Textvisning Visning av temperatur respektive driftstimmar. Avläsningsexempel för driftstimmar Extra inställningsmöjligheter på manöverpanelens baksida Dra ur nätkontakten innan manöverpanelen öppnas! Lossa skruvarna och ta av främre isoleringen. Lossa manöverpanelens skruvar och dra av chassit från sockeln. På baksidan kan följande värden ställas in: 1. Inkopplare-temperaturdifferens T mellan solpanel och VVB (bild 30, pos 1). Inkopplaren-temperaturdifferens är fabriksinställd på 8 K. 2. Urval givartyp (bild 30, pos 2). Valet av givare är fabriksinställt på NTC. Vid användning av den medlevererade givaren ska den på fabriken förinställda behållas. Urkopplare-temperaturdifferens Över inkopplare-temperaturdifferens är urkopplaretemperaturdifferens automatiskt fastlagd. Blir inkopplaretemperaturdifferens under cirkulationpumpens autodrift underskriden med mer än hälften och panelen har minskat cirkulationpumpens varvtal till minsta värde, då kopplar manöverpanelen ur cirkulationspumpen. Bild 30 Logamatic KR baksida 23

24 6.2 Logamatic KR 0205 Komplettstationen KS 0210 R och KS 0220 R är konstruerade för att försörja två varmvattenberedare och styrs av den integrerade manöverpanelen Logamatic KR Komplettstationen förfogar över två cirkulationspumpar som kan styra två valfria varmvattenberedare. Styrning av två grupper solpaneler är inte möjligt. En av de båda varmvattenberedarna prioriteras. Denna varmvattenberedare laddas först om solpanelens effekt tillåter det. Räcker inte solpanelens effekt till att ladda mer än den prioriterade varmvattenberedaren eller om det förinställda värdet T max uppnås, så kopplar manöverpanelen ur den ej prioriterade varmvattenberedaren. Varje 15:e minut blir laddningen av den ej prioriterade varmvattenberedaren avbruten, för att testa om solpanelens temperatur har tillåtit en laddning av den prioriterade varmvattenberedaren. Cirkulationspumpen är beroende på manöverpanelens driftstillstånd trevarvsreglering, om den förinställda temperaturdifferensen ska i möjligaste mån hållas konstant. Cirkulationspumpen kopplas ur om solpanelens temperatur överskrider 120 C (fabriksinställning 120 C). Bild 31 Logamatic KR baksida Bild 32 visar framsidans olika beståndsdelar: 1 = LED maxtemperatur T1 max, VVB 1 2 = LED maxtemperatur T2 max,vvb 2 3 = LED cirkulationspump 1 för laddning av VVB 1. 4 = LED cirkulationspump 2 för laddning av VVB 2. 5 = LED cirkulationspump 3 för att föra bort överskottsvärme 6 = Enkla manöverknappar för plus- minus och enter. 7 = Textdisplay (visning av text) Bild 32 Logamatic KR

Monteringsinstruktioner. Stickkontaktstyrning SR 3 - Solar-Temperaturdifferensreglering

Monteringsinstruktioner. Stickkontaktstyrning SR 3 - Solar-Temperaturdifferensreglering Monteringsinstruktioner Stickkontaktstyrning SR 3 - Solar-Temperaturdifferensreglering Apparaten motsvarar de grundläggande kraven såväl som de europeiska riktlinjerna. Överensbestämmelsen bevisar detta.

Läs mer

Monteringsanvisningar. Anslutnings-set Twin Tube DN 20

Monteringsanvisningar. Anslutnings-set Twin Tube DN 20 Monteringsanvisningar Anslutnings-set Twin Tube DN 20 1 Leveransomfång.....3 2 Montering.....4 2.1 Twin Tube DN 20 monteras vid panelen med skruvanslutningar.....5 2.2 Twin Tube DN 20 monteras vid panelen

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning

Monterings- och underhållsanvisning Monterings- och underhållsanvisning Logamatic R2101 Version 1.00 2007-02-22 JMA Vi förbehåller oss rätten till ändringar till följd av tekniska förbättringar 1 1 Med manöverpanel säker drift 1.1 Denna

Läs mer

Skötselanvisning. Solaranläggning med stickkontaktsstyrning

Skötselanvisning. Solaranläggning med stickkontaktsstyrning Skötselanvisning Solaranläggning med stickkontaktsstyrning SR 3 Till denna anvisning Apparaten motsvarar de grundläggande kraven såväl som de europeiska riktlinjerna. Överensbestämmelsen bevisar detta.

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SF300

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SF300 Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SF300 1 1 Generellt 3 1.1 Leveransinnehåll 3 1.2 Uppställning 3 2 Transport 4 3 Dimensioner och anslutningar 5 4 Montering och idrifttagning

Läs mer

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING TERMOMAT Solvärmeautomatik TM 5 G5 2005.09 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Termomat 5 är en elektronisk differenstemperaturregulator avsedd för styrning av cirkulationspump i solvärmeanläggningar. Den har

Läs mer

Serviceanvisning. Funktionsmodul SM10 Solarmodul för EMS. För installatören. Vänligen läs noggrant igenom innan idrifttagning eller servicearbeten.

Serviceanvisning. Funktionsmodul SM10 Solarmodul för EMS. För installatören. Vänligen läs noggrant igenom innan idrifttagning eller servicearbeten. Serviceanvisning Funktionsmodul SM10 Solarmodul för EMS För installatören Vänligen läs noggrant igenom innan idrifttagning eller servicearbeten. 7 747 006 125 12/2006 SE Innehållsförteckning 1 Säkerhet........................................

Läs mer

PromoSol 130/4. Electrotec Energy. Upphovsrättsskyddad Sida 1

PromoSol 130/4. Electrotec Energy. Upphovsrättsskyddad Sida 1 PromoSol 130/4 Sida 1 Innehåll 1 Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Produkt beskrivning... 3 3 Mått... 4 4 Teknisk specifikation... 4 5 Solkretspump, Grundfos Solar 20 65 130... 5 6 Montering...

Läs mer

Monteringsanvisning och Bruksanvisning

Monteringsanvisning och Bruksanvisning 6304 5461 03/2000 SE Till användaren Monteringsanvisning och Bruksanvisning Panndriftsmodul ZM 427 för manöverpanel Logamatic 4212 Var vänlig läs texten före montering och manövrering Förord Viktiga allmänna

Läs mer

Logasol SKN 3.0. Monteringsinstruktioner. Solfångare Logasol SKN 3.0 Monterat på platt tak

Logasol SKN 3.0. Monteringsinstruktioner. Solfångare Logasol SKN 3.0 Monterat på platt tak Monteringsinstruktioner Solfångare Logasol SKN 3.0 Monterat på platt tak 1 Viktiga allmänna användningsanvisningar Montera den tekniska utrustningen enligt överensstämmelse med hänsyn till monteringsanvisningarna.

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Solstyrning RC-SolEx ARITERM Solstyrning RC-SolEx Innehållsförteckning Viktiga funktioner...2 Produktinformation...3 Tekniska data...4 Huvudmeny...5 Meny temperaturer...6

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Aquasol Reglercentral 01D

Aquasol Reglercentral 01D Aquasol Reglercentral 01D FÖR AUT. VÄXLANDE VISNING AV T1 OCH T2 1. TRYCK OCH HÅLL 2. TRYCK / SLÄPP GULA LYSDIODER BLINKAR OCH LÄGET ÄR AKTIVERAT TRYCK DISPL C IGEN FÖR STEGAD VISNING FÖR INSTÄLLNINGSLÄGEN

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

TERMOMAT 1 LADDNINGSAUTOMATIK FÖR DUBBELPANNA - ACKUMULATORTANK

TERMOMAT 1 LADDNINGSAUTOMATIK FÖR DUBBELPANNA - ACKUMULATORTANK TERMOMAT 1 LADDNINGSAUTOMATIK FÖR DUBBELPANNA - ACKUMULATORTANK MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FÖR ART.NR 8001, 8011, 8012, 8014 och 8015 TERMOMAT 1 är en elektronisk laddningsautomatik avsedd för ackumulatoranläggningar

Läs mer

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F Användar-manual Styrenhet SM-SS-F 1 Innehållsförteckning 1 Teknisk Data... 3 2 Elektriskt kopplingsschema... 4 3 Användande av styrenhet... 5 3.1 Första sidan... 5 3.2 Meny sida... 6 3.2.1 Temp Query (Temperatur

Läs mer

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning WILO-Fluidcontrol / - EK S Monterings- och skötselanvisning 2 049 542 / 0407 1 Allmänt...3 1.1 Användningsändamål...3 1.2 Uppgifter om produkten...3 2 Anslutnings- och kapacitetsdata...3 3 Säkerhet...3

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19 Utgåva 2012-06-19 Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP Anläggning:. Datum:. 2012-06-19 OBS! Denna anvisning utgör komplement till tillverkarens anvisning. Om dessa står i strid med varandra har

Läs mer

Therme Varmvattenberedare. Monteringsanvisning

Therme Varmvattenberedare. Monteringsanvisning Therme Varmvattenberedare Monteringsanvisning A B C D 18 Ø 55 mm 17 20 19 22 22 21 6 2 Therme Varmvattenberedare Innehållsförteckning Använda symboler... 3 Monteringsanvisning Vattenförsörjning... 4 Placering...

Läs mer

Solfångarstyrning SWP140

Solfångarstyrning SWP140 Solfångarstyrning SWP140 Innehåll. Solfångarstyrningen består av ett antal komponenter. 1 st Styrning kapslad i ljusblå/vit låda 1 st Givarkabel för solpanel, längd ca 12 meter. Gul anslutningskontakt.

Läs mer

Installationsanvisning. Diskmaskiner

Installationsanvisning. Diskmaskiner Installationsanvisning Diskmaskiner MONTERING AV TRÄLUCKA - FULLINTEGRERAD OBS! Träluckan får ej täcka fläktutblåset 2 FÖLJANDE MEDFÖLJER MASKINEN 4 st distansbrickor plast (C) 4 st skruv 4,2 x 38 mm (F)

Läs mer

ThermOmatic ERA K. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Garantivillkor att denna instruktion LÄSES NOGGRANT FÖRE INSTALLATION!

ThermOmatic ERA K. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Garantivillkor att denna instruktion LÄSES NOGGRANT FÖRE INSTALLATION! ThermOmatic ERA K Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9 Garantivillkor att denna instruktion LÄSES NOGGRANT FÖRE INSTALLATION! ERA eftersträvar att hålla inställd temperatur på framledningsgivaren.

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Montering och installation av solfångare

Montering och installation av solfångare Montering och installation av solfångare 2007-07-01 Innehåll www.trebema.se 1. Allmänna monteringsråd... 2 2. Montering och uppsättning av solfångarna... 4 3. Driftsättning av solfångarna... 5 4. Service

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral K Styr & K Styr RA Utförande K Styr och K Styr RA är en komplett enhet för utetemperaturstyrd värmereglering och är anpassad till Ks shuntprogram (gäller ej K Minishunt M60) enligt följande. K Styr används

Läs mer

MONTERINGS- och INSTALLATIONSANVISNING

MONTERINGS- och INSTALLATIONSANVISNING MONTERINGS- och INSTALLATIONSANVISNING Ariterm Prisma solfångare för utanpåliggande takmontering ARITERM PRISMA SOLFÅNGARE Innehållsförteckning Symbolförklaringar...3 Produktbeskrivning...4 Varningar...5

Läs mer

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470 Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 61/2 Shuntmodul för VRC 470 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om den här bruksanvisningen... 3 1.1 Övrig gällande

Läs mer

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning THERMOMATIC EC HOME Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning OBS! Denna manual är i första hand för installation och manövrering av den trådlösa rumsgivaren för Thermomatic EC Home. Övriga

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Installationsguide WT-T 300 WT-T 500

Installationsguide WT-T 300 WT-T 500 Installationsguide WT-T 300 WT-T 500 Danfoss A/S (Dept./Init.), 2014-05 VIILC107 1 Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU400-SU1000

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU400-SU1000 Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU400-SU1000 1 1 Generellt 3 1.1 Leveransinnehåll 3 1.2 Uppställning 3 2 Dimensioner och anslutningar 4 3 Montering 5 3.1 Installation 5 3.2

Läs mer

MÄRKSPÄNNING JORDFELSBRYTARE AVLUFTARE MAX ARBETSTRYCK 400 V 3-fas 40/0,03 A Automatisk 2,5 bar

MÄRKSPÄNNING JORDFELSBRYTARE AVLUFTARE MAX ARBETSTRYCK 400 V 3-fas 40/0,03 A Automatisk 2,5 bar Elpanna 6 och 9 kw FÖRDELAR Komplett monterad vid leverans Utomhuskompenserad framledningstemperatur Två effektsteg Liten och kompakt LED-display för enkel avläsning och inställning FAKTA ARTIKELNR ELEMENTEFFEKT

Läs mer

TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR. Plannja pumpenhet med TEKNISK INFORMATION. integrerad styrning

TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR. Plannja pumpenhet med TEKNISK INFORMATION. integrerad styrning TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR Plannja pumpenhet med TEKNISK INFORMATION integrerad styrning JANUARI 2015 Huvudsaklig information om produkten Originaltillverkare Relaterad

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel 02 2007 142 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... Rörinstallation... 4 Expansionskärl Säkerhetsventil

Läs mer

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X)

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) www.kruff.se info@kruff.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) Generella data. *Mått front 75 x 33 mm, djup 59mm *Mätområde NTC 40,0 till 105,0 C PTC 50,0 till 150,0 C *Spänning 230 VAC

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning JS D24-12VF 12VF Varmvattenberedare SW Exergon art:13-0950 Installations & Bruksanvisning Pin:0063BT7591 1 Bruksanvisning & installation Starta VV-beredaren. VV-beredaren startar automatiskt när varm-vattenkranen

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Drivenhet 8000 ARITERM Drivenhet 8000 Innehållsförteckning Viktig information... 2 Tekniska data... 3 Åtdragningsmoment för kopplingar...3 Material... 3 Montering...

Läs mer

Trädgårdsuttag med markspett

Trädgårdsuttag med markspett SE Bruksanvisning GS 2 DE GS 4 DE VIKTIGT: Läs och spara denna bruksanvisning. Beakta och åtfölj säkerhetshänvisningarna. Innehållsförteckning Sida 1 Inledning... 53 2 Leveransomfång... 53 3 Ändamålsenlig

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK242

EVCO instrumentbeskrivning EVK242 EVCO instrumentbeskrivning EVK242 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230Vac eller 12-24Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *Två relä, 16A/250VAC och 8A/250VAC *Mätområde

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1 INSTRUKTION ANA-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 05-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i branschen

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel 02 2007 143 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... 3 Installation... 3 Rörinstallation... 4 Expansionskärl

Läs mer

(Manual.TH SOL 801.Hybrid.

(Manual.TH SOL 801.Hybrid. 1 (Manual.TH SOL 801.Hybrid. 1.Innehåll: genomgång av komponenter.packlista se sida 5. 2.Montering av kollektor (takmodul)&tank. 3.Styrenhet montering inkoppling. 4.praktiska tips&råd. 5.skötsel underhåll.

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral HeatAcc AB Tele: 0923 64 00 92 info@heatacc.com Kyrkvägen 1 Fax: 0923 64 00 93 www.heatacc.com 950 40 TÖRE Mobil: 070 381 62 93

Läs mer

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Klar att använda efter tre steg: 1. Sätt i batterierna 2. Ställ in datum och tid 3. Montera enheten Klar! Kontrollera vid uppackningen att: Förpackningen

Läs mer

Bruksanvisning säkerhetsventiler

Bruksanvisning säkerhetsventiler Typ 851 Säkerhetsventil i vinkelutförande. Ett bra val! Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar samt att rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls bruksanvisning

Läs mer

Laddningsregulator 25A MPPT med display

Laddningsregulator 25A MPPT med display Laddningsregulator 25A MPPT med display 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Anvisning 1 Inledning Dessa två modeller av MPPT laddningsregulatorer med display är gjorda för optimalt utnyttjande av solelektricitet

Läs mer

Poolstyrning PremiumLine X15

Poolstyrning PremiumLine X15 Poolstyrning PremiumLine X15 13847-00.1I Handledning Art. nr: 13847 Utgåva 1.0 Innehåll Innehåll 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsföreskrift 3 1.2 Symbolförklaring 3 2 Vad ingår

Läs mer

Rostfri Hydrofor. med luftautomatik. Funktionsbeskrivning

Rostfri Hydrofor. med luftautomatik. Funktionsbeskrivning Rostfri Hydrofor med luftautomatik Funktionsbeskrivning Dokumentet går igenom med text och illustrationer de olika delarna som är monterade på Hydroforen och går igenom deras funktioner. 1 Överblick Rostfri

Läs mer

Installationsanvisning. deviheat 550 08095218 01.02

Installationsanvisning. deviheat 550 08095218 01.02 GB SE Installationsanvisning Instruction deviheat 550 08095218 01.02 Ž Innehållsförteckning Installation av deviheat 550 4 Aktivering av deviheat 550 13 Ändring av grundinställning 15 Fabriksinställningar

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ AF med automatik 168. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

253000 Fläktutrustning Installation/underhåll

253000 Fläktutrustning Installation/underhåll 253000 Fläktutrustning Installation/underhåll Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT Bruksanvisning Innehåll KONTROLLERA...3 KARTONGENS INNEHÅLL...3 KONSTRUKTION...3 SÄKERHET...3 TRANSPORTSÄKRING...4 MONTERING...4 ANVÄNDNING...6 TÖMNING...7 UNDERHÅLL...7 FELSÖKNING...8

Läs mer

IPX slutna expansionssystem

IPX slutna expansionssystem rett sortiment - 00 liter -- -,0 bar -0 - +99 C CE Användningsområde expansionskräl är avsedda för slutna värme och kylsystem. Ett membran (på - 00 litersmodellerna) och en gummibälg (på 00-000 litermodellerna)

Läs mer

Värmeväxlarpaket TMix E

Värmeväxlarpaket TMix E Fördelar Färdigbyggd vid leverans. Kan kopplas direkt mot golvvärmeeller industrifördelare. Möjliggör frostskydd av markvärmeanläggningar och golvvärmeutrymmen utomhus, t.ex. uterum Värmeväxlarpaketet

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK412N7VXS Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 Vac *2 reläer 1 x 16A / 250Vac 1 x 8A / 250Vac Växlande Växlande *Visartavla med 3 siffror, höjd 13,2

Läs mer

ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation

ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation VI.7A.B.07 2002.02 ECL COMFORT ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation VI.7A.B.07 2002.02 ECL COMFORT Innehållsförteckning Sida Instruktion Före

Läs mer

Elpanna 6 och 9 kw. Thermotech golvvärmesystem FAKTA

Elpanna 6 och 9 kw. Thermotech golvvärmesystem FAKTA Elpanna 6 och 9 kw Fördelar Komplett monterad vid leverans Utomhuskompenserad framledningstemperatur Två effektsteg Liten och kompakt LED-display för enkel avläsning och inställning FAKTA Artikelnr elementeffekt

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion DI-BA55D000-0407-S Drift- och skötselinstruktion ERHARD - backventil Med hävarm och motvikt Sida 1 av 11 Innehållsförteckning Denna driftinstruktion gäller tillsammans med DI-BA01D001 1 Produkt- och funktionsbeskrivning

Läs mer

Manual SP 116 & SR 961.

Manual SP 116 & SR 961. Manual SP 116 & SR 961. Solstation/Drivenhet SP116 Leverantör:TH Solvärme Sverige Tossene Berg 16 45598 Dingle INNEHÅLL Ⅰ Allmän information.. 1 Ⅱ Produktbeskrivning.. 2 Ⅲ Funktion beskrivning. 5 Ⅳ Felmeddelande

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL Läs monteringsanvisningen noga innan installation. Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Monteringsanvisning www.epecon.se Huvudkontor

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

INSTRUKTION EUROTEC OMVÄND OSMOS FÖR DEMINERALISERING AV VATTEN SERIE L4-1-UP VÄGGMONTERAD-MED MEMBRANHYDROFOR FIGURFÖRTECKNING...

INSTRUKTION EUROTEC OMVÄND OSMOS FÖR DEMINERALISERING AV VATTEN SERIE L4-1-UP VÄGGMONTERAD-MED MEMBRANHYDROFOR FIGURFÖRTECKNING... VATTENRENING INSTRUKTION EUROTEC OMVÄND OSMOS FÖR DEMINERALISERING AV VATTEN SERIE L4-1-UP VÄGGMONTERAD-MED MEMBRANHYDROFOR FIGURFÖRTECKNING... 2 KRAV PÅ INSTALLATIONSFÖRHÅLLANDEN... 3 KRAV PÅ FÖRBEHANDLING...

Läs mer

För att försäkra sig om att separatorn fungerar optimalt, måste den rengöras då och då. Garanti gäller ej för skador som beror på föroreningar.

För att försäkra sig om att separatorn fungerar optimalt, måste den rengöras då och då. Garanti gäller ej för skador som beror på föroreningar. Användarhandbok: Oljeseparator, type 5411 Säkerhetsföreskrifter: Oljeavskiljaren måste anslutas till ett korrekt installerat eluttag med jordad kontakt. Särskild uppmärksamhet skall fästas vid installation

Läs mer

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Northern Nature Energy 1 02/2009 Innehåll Allmänt om solvärmeanläggningar 3 Allmänna råd 6 Placering 7 Dimensionering 7 Montering på tak

Läs mer

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta Barblandare METOS HBH650 CE MG4117106 Bruksanvisning 07.08.2015 Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man

Läs mer

Drift och underhåll Pelletspannan Mini Q

Drift och underhåll Pelletspannan Mini Q Drift och underhåll Pelletspannan Mini Q Godkännande enligt EN303-5 INSTRUKTIONSBOK FÖR EcoTec MiniQ MED MAXEFFEKT 20/25 kw TEKNISKA FAKTA 300 D C H 370 345 290 80 E B A 100 Pannans effekt [kw] Parametrar

Läs mer

FlowSol B / B HE *11205269* Handbok för behörig installatör. Installation Hantering Idrifttagning

FlowSol B / B HE *11205269* Handbok för behörig installatör. Installation Hantering Idrifttagning FlowSol B / B HE Handbok för behörig installatör Installation Hantering Idrifttagning *11069* 11069 Tack för att du köpt denna RESOL-enhet. Läs handboken noggrant, så att du kan utnyttja den här enhetens

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version)

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Baserat på: programvarudokumentation (alg000228423.doc) ebm-papst AB Äggelundavägen 2 Florettgatan 29B Backabergögatan 8 Bodavägen 73 175 62 JÄRFÄLLA

Läs mer

Tillverkardeklaration

Tillverkardeklaration Tillverkardeklaration ENT 7 Kapacitiv Nivåvakt Härmed försäkras att ovanstående produkt helt överenstämmer med kraven i följande harmoniserade Europeiska standarder. EN50081-1 : Elektromagnetisk kompabilitet

Läs mer

SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN

SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN Innehållsförteckning 1. Generella anvisningar 2 2. Symbolbeteckningar 2 3. Styrskåpet 2 4. El-anslutning 2 5. Användning av frekvensomriktarens knappsats 2 6. Frekvensomriktarens

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

something new in the air E4T643

something new in the air E4T643 something new in the air E4T643 E4T643 4.1 Smart Touch elektronisk panel med modulering vid fasta hastigheter Den här kontrollen reglerar rumstemperaturen, helt utan externa givare, i fyra fläkthastigheter

Läs mer

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730 Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning Neutraliseringsenhet utan tömningspump art.nr 009730 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om dokumentationen...3 1.1 Förvaring

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

GARDENA Elektronisk Hydrostat

GARDENA Elektronisk Hydrostat GARDENA Elektronisk Hydrostat Välkommen till GARDENA trädgård... Läs omsorgsfullt igenom bruksanvisningen och följ dess anvisningar. Gör dig med hjälp av bruksanvisningen väl förtrogen med den elektroniska

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

5.2 Påfyllning av vattentankarna

5.2 Påfyllning av vattentankarna Hypotermienhet 3T Användning 5.2 Påfyllning av vattentankarna De tre tankarna för patientkretsloppet och kardioplegikretsloppet (kallt/varmt) fylls på gemensamt via påfyllnadsstutsen 3. Var noga med handhygien

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer

Motorventil Installation och underhåll

Motorventil Installation och underhåll 192011 Motorventil Installation och underhåll Denna manual är avsedd för Ventiler med serienummer som börjar med 19-. Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT

Läs mer

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2 2.2 Användning 2.2 Utloppsenhet BLS-2 Utloppsenhet BLS-2 är den enhet som reglerar färgnivån i färglådan. Utloppsenheterna har ingen behörighet till varandra utan varje enhet lever sitt eget liv. 1 2.2.1

Läs mer

Manual för Sunrain Sol 1002.

Manual för Sunrain Sol 1002. 10-10-08 10-10-27 A 10-10-22 Percy Eriksson 1 av 20 Manual för Sunrain Sol 1002. Kund: Levererad av: TH Solar Sverige. Tossene Berg 16. 455 98 Dingle Support-tel: 0523-91139 vardag 0800-1700. Internet:

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer