Vattenskaderisker i våtrum 4 5. Golvbrunn och vattenlås 6. Rör i våtrummet 7. Vattensystemet Disk- och tvättmaskin 12. Varmvattenberedare 13

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vattenskaderisker i våtrum 4 5. Golvbrunn och vattenlås 6. Rör i våtrummet 7. Vattensystemet 10 11. Disk- och tvättmaskin 12. Varmvattenberedare 13"

Transkript

1 Säkert boende

2 Innehåll Vattenskaderisker i våtrum 4 5 Golvbrunn och vattenlås 6 Rör i våtrummet 7 Vattensystemet Disk- och tvättmaskin 12 Varmvattenberedare 13 Undvika vattenskador 14 Elsystemet 16 Brandskydd Eldstäder 20 Säsongsförvaring och brandfarliga vätskor 21 Inbrottsskydd Skydda din egendom 27 Dokumentera hemmet 29 Fritidshuset Skydd mot olycksfall 32 Är det säkert på taket? Naturskador Brand- och vattenskador påverkar miljön 40 Produktmärkning 41 Nyttiga kontakter 42

3 Underhåll och rätt beteende Många skador orsakas direkt eller indirekt av oss själva genom bristande skötsel eller underhåll. Om vi regelbundet ser om vårt hus minskar risken för skador väsentligt. I det här häftet har vi samlat goda råd och praktiska tips som kan hjälpa dig att undvika skador och bidra till ett säkert boende. För mer kunskaper om hur du kan undvika brand- och vattenskador hänvisar vi till våra broschyrer BRASA och VASKA. Länsförsäkringar består av 24 självständiga länsförsäkringsbolag som erbjuder kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuds djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

4 Vattenskaderisker i våtrum Håltagning i kakelvägg. Igensatt ventilation. Borrhål för infästning. Otäta infästningar. Otäta rörgenomföringar. Hylla i duschplats. Fönster vid dusch eller badutrymme. Dåligt tätskikt. Kakel/klinker på träbjälklag och träreglar. Gamla rörinstallationer. Otäta rörgenomföringar i golv. Otäta genomföringar och infästningar i golv. Dolda rör och infästningar. Otätheter vid golvbrunn. Rörelser i träbjälklag. Fogsläpp? Spräckta plattor? Dåligt tätskikt? Otäta skruvhål? Otäta rörgenomföringar? Infästningar och genomföringar? Plastmattor som släpper? Dålig anslutning mot golvbrunn? Lös klämring? Rostangrepp i golvfbrunn av gjutjärn? 4

5 Exempel på bra lösningar i badrum God ventilation. Duschstång fästad på blandaren. Elansluten handdukstork. Limmade rörklammer. Vid dusch eller badkar får tätskiktet bara brytas av blandarens vattenrör genom vägg samt golvbrunn. Välj blandare och duschanordning som ger så få hål som möjligt i väggen. Använd gärna lim. Luftintag i dörrens underkant. Synligt placerade rörledningar Golvbrunn placerad så att rensning samt byte till duschkabin underlättas. Badkar med halvfront eller utan front. Det är viktigt hur väggarnas och golvets tätskikt utförs, hur golvbrunn monteras och hur den ansluts till golvets tätskikt samt hur rörgenomföringar anordnas. Anlita hantverkare som är branschgodkända av GVK, Golvbranschens Våtrumskontroll, för arbeten med plastmattor som tätskikt. BKR, Byggkeramikrådet för våtrum med keramik. VVS-företagen för Säker vatteninstallation. MVK, Måleribranschens Våtrumskontroll, för målning i våtrum. Använd endast branschgodkända material. Begär alltid skriftliga skötselråd. Golvbrunn ska vara anpassad till golvets tätskikt. Den ska vara lätt att inspektera och rensa. Hela golvet ska luta mot golvbrunnen. Rörgenomföringar måste vara vattentäta samt brandisolerade om de bryter en brandcell. Plastmatta på vägg kan monteras liggande för att minimera antalet skarvar. Delen upp till tak fylls med en liggande remsa. 5

6 Golvbrunn och vattenlås Golvbrunnar i bad- och duschrum ska rengöras och kontrolleras minst två gånger per år. Det är lätt att rensa brunnen själv. Är brunnen placerad under badkaret måste du ta bort badkarets front. Kakelklädda badkarsfronter kan ha ett frontgaller som måste lossas innan du kommer åt brunnen. Ta sedan loss golvbrunnens sil, vissa modeller är fastskruvade. Rengör noga så att brunnen blir ren från slam och håravfall. Kontrollera att eventuell golvmatta sitter ordentligt mot golvbrunnen. Dra i klämringen och kontrollera att den sitter fast. Om mattan runt brunnen lossnat från underlaget finns det risk att vatten läckt in under mattan. Knacka så hör du om den har lossnat. Rensa vattenlåset Vattenlås till diskbänk och tvättställ bör rengöras regelbundet. Ställ en hink under och lossa vattenlåset. Kärvar kopplingarna kan du lossa försiktigt med en polygriptång. Kontrollera att alla packningar och tätningar finns kvar. Rengör och spola ur vattenlåset och ta bort hår som fastnat i tvättställets bottenventil. När vattenlåset monterats ihop kontrollerar du att det är tätt genom att spola vatten. Eventuellt kan det vara nödvändigt att linda en bit gängtejp för att få gängförbanden helt täta. Lossa badkarsfronten. Kontrollera klämringen. Knacka och lyssna efter bomljud. Ta fram hjälpmedel. Ta bort hår och tvålrester. Använd gärna en virknål. 6

7 Rör i våtrummet Befintliga rörgenomföringar Kontrollera att rörgenomföringar och skruvhål är täta, särskilt bakom badkar och i duschutrymmen. Lossa lösa skruvar och fyll hål och eventuella pluggar med våtrumssilikon. Äldre rörgenomföringar utan tätning kan du täta med tätningsmassa kring rören. Lossa eventuella täckbrickor och täta med våtrumssilikon. Rörgenomföringar utan täckbrickor kan du täta med tätningsmedel av akrylat i lösningsmedel, avsett för våtrum. Radiatorrör genom golv Äldre ventiler och termostater till radiatorer är ofta otäta och bör bytas ut. Täck rörgenomföringarna med förtillverkade rörstosar som leder ut läckagevatten på golvet så att det lättare kan upptäckas. Nya rörgenomföringar i vägg Inom våtzon 1 får det bara finnas rörgenomföringar för rören till duschblandaren. Se bild på sidan 14. Genomföringarna tätas bäst med en väggbricka med packning som skruvas fast mot väggen och tätar mot ytskiktet. I kakelväggar kompletteras tätningen mot väggens tätskikt. Det kan till exempel göras med en speciell tätbricka som tätas mot tätskiktet, innan kaklet monteras. Nya rörgenomföringar i golv I golvet får det bara finnas rörgenomföringar för avlopp och golvbrunn. Kontrollera att alla genomföringar är täta. Var särskilt noga med rörgenomföringar som kan bli utsatta för vatten. Golv med plastmatta tätas med förtillverkade rörstosar som finns för de flesta rördimensioner. Lägg rikligt med tätningsmassa runt rören mot plastmatta. Huvar Rörstosar Metallrör placeras synligt. Rör-i-rör placeras dolt. Alla vatteninstallationer i våtrum ska utföras enligt branschreglerna för Säker Vatteninstallation. 7

8 Checklista badrum Generellt Ja Nej Är badrummet byggt enligt gällande branschregler? I så fall, finns detta dokumenterat? Golvbrunn Ja Nej Har golvet fall mot golvbrunnen? Är golvbrunnen lätt åtkomlig för rensning? Är golvbrunnen godkänd i system med tätskiktet? Tätar klämringen ordentligt mot tätskikt/plastmatta? Ytskikt av kakel/klinker Ja Nej Är samtliga fogar hela och rena? Är alla plattor hela? Sitter plattorna fast utan bomljud? Vet du om det finns ett godkänt tätskikt under plattorna? Ytskikt av plastmatta Ja Nej Är alla skarvar hela och täta? Sitter golvmattan fast utan bomljud? Installationer Ja Nej Är alla rör synligt förlagda? Är alla rörgenomföringar i golv och väggar täta? Är alla rörgenomföringar i golv och väggar torra? Är alla infästningar i väggar och golv tätade? 8

9 Ventilation Ja Nej Är badrumsdörren försedd med luftintag i underkant? Finns frånluftsventil i överkant vägg eller i tak? Är frånluftsventil rensad senaste halvåret? Finns fläktstyrd frånluft? Fönster Ja Nej Finns fönster i badrummet? Är fönstret placerat inom 1 meter från dusch/badkar? Är fönstrets karm och båge av trä? Har du fått många nej-svar? Kontakta oss om du behöver du hjälp med att prioritera dina åtgärder. För de åtgärder du inte kan göra själv rekommenderar vi att du använder en branschgodkänd hantverkare för dina renoveringar. 9

10 Vattensystemet Enkla men viktiga tips Se till att vattensystemets huvudkran är lätt åtkomlig och att alla i familjen vet var den finns. Stäng av vattnet Stäng alltid av huvudkranen när huset lämnas tomt i mer än 24 timmar. När du sätter på vattnet igen bör det ske varsamt för att undvika tryckstötar i vattenledningssystemet. Vattenmätaren är en täthetsvakt Med vattenmätaren kan du regelbundet kontrollera att rörinstallationerna är täta. Om mätarens visare rör sig trots att alla kranar är stängda, kan det finnas ett vattenläckage. Huvudavstängning Vattenfelsbrytare För att minska risken för vattenskador bör en vattenfelsbrytare monteras på inkommande vattenledning. Vid minsta vattenläckage stängs då vattentillförseln och larmet går. I god tid före vintern Väggvattenutkastare utgör en vattenskaderisk. Ta alltid bort vattenslangen och alla tillhörande kopplingar på hösten. Äldre typer av väggvattenutkastare bör bytas till en fryssäker, självdränerande konstruktion. Vattenfelsbrytare på inkommande vattenledning. 10

11 Vattensäkra installationer i kök I diskbänksskåpet ska du enkelt kunna inspektera rörinstallationerna och lätt upptäcka läckage. Undvik skåp där installationerna döljs av en skärm. Under diskbänk, diskmaskin, kyl och frys ska golvbeläggningen vara vattentät. Det finns idag enkla system för att göra golvet vattentätt. Kontrollera regelbundet installationernas täthet. Fast installerad utrustning, till exempel ismaskin, ska förses med skydd mot oavsiktlig utströmning av vatten. Installera tryckslagsdämpare Ett ganska vanligt problem är så kallade tryckslag i vattenledningen. Det låter som en kraftig smäll och ger vibrationer i vattenledningen. Tryckslag uppstår när exempelvis en kran stängs snabbt eller när diskeller tvättmaskin stänger vattentillförseln efter påfyllning. Tryckslag kan skada kopplingar och ledningar samt ge otäta fogar. Mjukstängande blandare bör användas för att undvika tryckslag i tappvattensystemet. Vid problem med tryckslag kan en tryckslagsdämpare monteras på tilloppsvattnet. Tänk på miljön spara vatten Du kan spara mycket vatten genom att minska vattenläckage i blandare och toalettstolar genom att täta kranar eller att byta ut installationerna. Räkna med en vattenbesparing på cirka 20 procent om installationerna tätas. Nya wc-stolar kan minska vattenförbrukningen med ytterligare procent. Skåp utan botten ger bäst funktion. Tät golvbeläggning och löstagbar skåpsockel. Avstängningsventil Fuktsensor Ismaskin ska anslutas till en fast tappvattenledning med automatisk avstängningsventil. Många droppar små... Anslutning till ismaskin. Tryckslagsdämpare ska sitta nära tappstället. Helst vid en rörböj. 11 En droppande kran kan förbruka upp till 10 m 3 vatten på ett år. En wc-stol ännu mer.

12 Disk- och tvättmaskin Installation av disk- och tvättmaskin samt el- och vattenanslutning ska utföras av en fackman. Avstängningskran för diskmaskin. Högt förankrad avloppsslang. Kontrollera regelbundet att alla vatten- och avloppsanslutningar är täta. Enklast är att känna efter med handen. Stäng av vattnet när maskinerna inte används så slits slangarna mindre och risken för vattenskador minskar. Slangarna har begränsad livslängd och bör bytas efter 5 7 år. Regler 1. Lättåtkomlig avstängningsventil Diskmaskinens vattenanslutning ska kopplas till en avstängningskran ovanpå diskbänken. Tvättmaskinen ska kopplas till vattenledningen via en lättmanövrerad avstängningskran. 2. Typgodkänd vattenslang En ny maskin ansluts med den slang som levereras med maskinen. Saknas slang eller har slangen dålig kvalitet, ska den bytas till en typgodkänd slang. 3. Diskmaskinens avloppsslang ska fästas i skåpets överkant Detta minskar risken för att avloppsvatten sugs in i diskmaskinen. Sitter slangen inte fast kan det orsaka skakningar som tillsammans med vattentrycket kan skada kopplingar och skarvar på vattenlåset. 4. Vattentätt underlag Disk- och tvättmaskin ska stå på vattentätt underlag så att läckagevatten snabbt kan upptäckas. En läckande diskmaskin utan vattentätt underlag kan förstöra ett helt köksgolv innan det syns. Tvättmaskin placeras i rum med golvbrunn. Placeras tvättmaskinen i till exempel köket bör köket ha golvbrunn. Typgodkända slangar. Tät golvbeläggning. Saknar blandaren avstängning för diskmaskin bör den bytas! Vattentät skåpinklädnad för eftermontering. Vattentätt underlägg. Använd vattenanslutna maskiner bara när du är hemma. Stäng vattentillförseln när de inte används. 12

13 Varmvattenberedare Välj efter vattenkvalitet Kalkhaltigt hårt vatten kan ge utfällningar på beredarens varma ytor. Är vattnet inte avkalkat bör du undvika beredare med värmepatron i vattenbehållaren. Patronen kan snabbt bli täckt av utfällningar så att den överhettas och går sönder. Välj istället en beredare med värmesköldar. Surt vatten och vatten med hög salthalt, exempelvis bräckt vatten, kan angripa koppar. Undvik i sådana fall varmvattenberedare med kopparfoder. Vatten med hög salthalt kan orsaka punktfrätning på varmvattenberedare av rostfritt stål. Är du osäker på vattenkvaliteten bör du alltid göra en vattenanalys. Spilledning till avloppet Varmvattenberedare läcker lite vatten genom säkerhetsventilen. Det måste därför finnas en spillvattenledning från ventilen till ett golvavlopp. Vattensäker uppställning Varmvattenberedare ska stå på vattentätt underlag med golvbrunn, då det kan börja läcka på grund av till exempel rostangrepp. Kontrollera och eventuellt komplettera med ett vattentätt underlägg. Värmepatron Spillvattenledning Surt vatten Kalkhaltigt vatten Rost? Kontrollera anoden Emaljerade varmvattenberedare har en så kallad offeranod som ska hindra rostangrepp på kärlet. Kontrollera anoden minst vartannat år. Säkerhetsventil Prova säkerhetsventilens funktion minst två gånger per år för att förvissa dig om att den inte kärvar eller läcker. Vattentätt underlag Kontrollera varmvattenberedarens anod. Byt den innan den löses upp, annars finns risk för rostangrepp. Varmvattenberedarens säkerhetsventil och anod ska bytas av fackman. 13

14 Målet är att undvika vattenskador Hälsa och innemiljö Tränger fukt in i byggnadens konstruktion är risken stor för mikrobiell tillväxt. Det kan medföra att konstruktionen försvagas eller bryts ned och att det utvecklas giftiga mögelsvampar och skadliga bakterier. Det är oklart hur farligt detta är, men många ämnen som bildas vid en fuktskada är skadliga för hälsan. Vissa människor upplever besvär när de utsätts för dessa ämnen. Det finns därför regler om att exempelvis byggskivor i våtutrymmen ska tåla fukt och hur vattentäta skikt ska vara utformade. Aktuella branschregler bestämmer hur infästningar och genomföringar ska utföras inom våtrummets olika våtzoner. VÅTZON 2 VÅTZON 1 1,0 m Hela golvet är VÅTZON 1 VÅTZON 1 VÅTZON 2 1,0 m Lagar och regler Det finns en mängd lagar och regler som styr byggandet. En del regler är lagkrav. Andra regler bör du följa för att få ersättning från ditt försäkringsbolag vid en eventuell skada. Fackmässigt utförande Fackmässigt utförande innebär att arbetet ska utföras enligt Boverkets byggregler, gällande branschregler samt monteringsanvisningar för samtliga material. Följs inte detta riskerar du att få minskad ersättning vid vattenskada, eller i sämsta fall utebliven skadeersättning. Det tar 2 minuter för duschvatten att fylla fog och fästmassa i en kakelvägg. Det tar 6 månader för fogen att torka ut! 14

15 Checklista vatten Allmänt Ja Nej Vet alla i familjen var huvudavstängningskranen finns? Är golvbrunnar och vattenlås rensade senaste halvåret? Finns fryssäker väggvattenutkastare till trädgårdsslangen? Är koppling och trädgårdsslang bortmonterade inför vintern? Har diskbänksskåpet vattentät botten? Egen brunn: Finns vattenanalys? Varmvattenberedare Ja Nej Är spillvattenledningen kopplad till golvbrunn? Är beredaren vattentätt uppställd? Emaljerad beredare: Är anoden bytt de senaste fem åren? Värmesystem Ja Nej Är radiatorrören tätade vid golvgenomföringar? Vitvaror Ja Nej Är installationen utförd av en fackman? Är diskmakin, kyl och frys placerade på vattentätt underlag? Finns lätt åtkomlig avstängningsventil? Är slangar och anslutningar till vatten och avlopp täta? Är slangar och rör typgodkända och rätt klamrade? Har du fått många nej-svar? Kontakta oss om du behöver du hjälp med att prioritera dina åtgärder. För de åtgärder du inte kan göra själv rekommenderar vi att du använder en branschgodkänd hantverkare för dina renoveringar. 15

16 Elsystemet Som husägare är du ansvarig för husets elanläggning och att den underhålls. Anlita behörig elektriker El är farligt. Därför har moderna elinstallationer inbyggda säkerhetssystem, bland annat säkringar, skyddsjordning, jordfelsbrytare och åskskydd. Jordfelsbrytare ger extra säkerhet Säkringar är inte tillräckligt snabba. Därför kräver Elsäkerhetsföreskriften att jordfelsbrytare installeras vid ny- och ombyggnad som komplement till säkringarna och som skyddsjordning på eluttag i elfarlig miljö. Eluttag utomhus som saknar jordfelsbrytare ska kompletteras med en portabel brytare. Jordfelsbrytare ska provas minst en gång per år. Åskskydd Elinstallation, datorer och annan hemelektronik bör skyddas med åskskydd som är fast installerat vid mätarskåp eller vid första elcentralen. Samordna åskskyddet tillsammans med teleskyddet. Äldre elledningar Hus byggda före 1960 har troligtvis elinstallationer där ledarna har gummiisolering. Gummit hårdnar, blir sprött och spricker. Det kan orsaka en ljusbåge som är cirka o C och i värsta fall brand. Kontakta en behörig elektriker för åtgärder. Utanpåliggande elledningar får inte byggas in. Däremot får du måla eller tapetsera över dem. Varje år dör 5 10 människor till följd av elolyckor. 30 ma Jordfelsbrytaren bryter strömtillförseln omedelbart om strömmen tar fel väg. Saknar du elektrisk behörighet får du bara byta säkringar, lysrör och glödlampor. Inbyggd halogenlampa ska monteras med värmeskydd. OBS! Diffusionsspärren får inte punkteras! Ersätt skarvsladdar med fast installation så får du ökad brandsäkerhet. Säkerhetssymboler 16

17 Checklista elsäkerhet Elsystemet Ja Nej Har en behörig elektriker kontrollerat husets elanläggning? Vet du om elledningarna är gummi- eller plastklädda? Har du själv gjort några förändringar i elsystemet under den tid du har bott i bostaden? Är bostaden utrustad med jordfelsbrytare? Om Ja: Testar du jordfelsbrytaren regelbundet? Är bostaden utrustad med åskskydd? Finns trasiga eller lösa vägguttag och/eller strömbrytare? Vet alla i familjen var säkringsskåpet är placerat? Är säkringsskåpet övertäckt eller blockerat? Vet alla i familjen hur man snabbt bryter strömtillförseln i bostaden? Kan du minska antalet skarvsladdar? Brukar tv, stereo med mera, stå i stand by-läge? Är inbyggda spotlights monterade med värmeskydd? Har du fått många nej-svar? Kontakta oss om du behöver du hjälp med att prioritera dina åtgärder. För de åtgärder du inte kan göra själv rekommenderar vi att du använder en branschgodkänd hantverkare för dina renoveringar. 17

18 Brandskydd Brand inomhus kan på några minuter övertända bostaden och tragedin kan vara ett faktum. En grundåtgärd mot brand är att eldstäder och rökkanaler är sotade och godkända för sitt ändamål. Läs om husägarens ansvar på Spisvakt En spisvakt ger dig extra säkerhet mot spisbränder, glömda plattor. Brandvarnare Brandvarnaren både ser och känner av en brand och varnar direkt. Det finns även sammankopplingsbara brandvarnare. Optisk brandvarnare måste placeras i taket för att fungera tillfredsställande. Bostäder ska ha minst en brandvarnare per våningsplan och m 2 golvyta. Placera brandvarnaren i taket utanför sovrum eller i hallen. Rum med mycket elektronisk utrustning ska ha egen brandvarnare. Spisvakten larmar och bryter strömmen. Välj optisk brandvarnare. För bästa säkerhet bör du byta brandvarnare vart 10:e år. Brandsläckare Du ska ha tillgång till minst en handbrandsläckare i bostaden. Minst en på varje våningsplan. Vi rekommenderar en pulversläckare på 6 kg som släcker bränder i de flesta material. Släckutrustningen ska vara lätt att komma åt och alla i familjen ska veta hur den används. Brandfilt En brandfilt ska vara minst 120 x 180 cm. Det är ett enkelt och effektivt skydd mot mindre bränder. Utrymningsstege Se till att ha en fast monterad, enkelt utfällbar stege för snabb och säker utrymning från övervåning. PULVER BRANDFILT Brandfilt är ett bra släckhjälpmedel. En utfällbar räddningsstege är alltid till hands. 18

19 20 MIN 40 MIN 60 MIN STRYK NORMAL EXTRA TORRT SYNTET EXTRA NORMAL STRYK A STRYK B STRYK TORRT BOMULL TORKTUMLARE Vanliga brandorsaker Barns lek med eld. Låt barnen träna att tända och släcka ljus på rätt sätt så att de får respekt för eld, utan att bli skrämda. Levande ljus. Använd obrännbara ljusstakar och självsläckande ljusmanschetter. Den som tänder ansvarar också för att ljusen släcks. Ha aldrig flera värmeljus på samma fat. Brand i olja och fett. Kväv branden, stäng av köksfläkten, ta bort kärlet från spisen. Släck aldrig med vatten. Tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare. Använd maskinerna bara när du är hemma och är vaken. Se också till att torktumlarens luddfilter alltid är rent. Hushållsapparater. Anslut till en timer eller dra ur strömsladden när de inte används. Kyl och frys. Dammsug bakom en gång per år. Fastbränsleeldning. Fastbränsleanläggning ska vara brandskyddskontrollerad. Läs om riskerna i vår broschyr BRASA. Varje förändring av eldstäder och rökkanaler ska anmälas till kommunen. Elda alltid med torr ved. Aska. Förvara aska i plåtkärl med tättslutande lock. Ställ kärlet på obrännbart underlag, långt ifrån brännbart material. Om brand uppstår Rädda. Varna. Släck. Larma 112. Förvara tändstickor utom räckhåll för barn. Släck levande ljus när rummet lämnas utan tillsyn. Ta kärlet från plattan. Kväv branden med lock eller brandfilt. Rengör torktumlarens luddfilter. Överbelasta inte vägguttagen. Ta bort mobilladdare och sladdar som inte används. Plåtkärl. Tätt lock. Obrännbart underlag. 19

20 Eldstäder Vedkamin, öppen spis, pelletskamin och kakelugn kräver bygganmälan och ska bara användas för att ge tillskottsvärme till den ordinarie uppvärmningen. Eldstaden är till för att värma det boutrymme där den är placerad. En eldstad ska inte eldas för mycket och för länge. Normalt ska man bara elda 2 4 kg ved per gång. Större brasor av typen tokeldning riskerar att hela huset eldas upp istället för att värmas upp. Det är viktigt att läsa och följa tillverkarens anvisningar. Eldstadens placering Följ alltid tillverkarens anvisningar för skorsten, säkerhetsavstånd, underlag med mera. Skorstensfejarmästaren beslutar om godkännande av anläggningen utifrån tillverkarens anvisningar. Spisinsatser Innan du installerar en insats i öppna spisen måste du göra en bygganmälan och låta en behörig skorstensfejartekniker besiktiga och godkänna att skorstenen är dimensionerad för insatsens värmebelastning. Det kan finnas risk att trämaterial i takkonstruktionen torkar så att det kan självantända redan vid temperaturer runt +100 C. Elda i insatsen enligt tillverkarens anvisningar för att undvika onödig brandrisk. Eldstadsplanet ska utföras av brandhärdigt material, exempelvis klinkers, plåt eller cementbaserade skivor. Det ska skydda golvet mot antändning om glöd eller brinnande ved hamnar utanför eldstaden. Skorstenslösa eldstäder Det finns även kaminer som eldas med gel eller bioetanol som varken ryker, sotar eller luktar. Kaminerna kräver ingen skorsten men ska vara certifierade för att få användas. OBS! Alla eldstäder ska brandskyddskontrolleras och sotas. Följ alltid tillverkarens anvisningar. Spisinsatser kan vara en brandrisk. Tillluften måste vara dimensionerad för insatsens värmeeffekt. 20

21 Säsongsförvaring och brandfarliga vätskor Säsongsförvaring av bil, husvagn, båt, motorcykel, gräsklippare, gasolgrill med mera, gör att man ofta måste förvara bränsle, gasol och batterier i hemmet. Koppla ur batterier och var uppmärksam på hur mycket brandfarliga vätskor och gasol du enligt lag får förvara i hemmet. Läs mer på Batterier Har du ett friskt och fulladdat batteri bör du koppla bort batterikablarna och förvara batteriet kallt. Då klarar sig det till nästa säsong utan underhållsladdning. Motor- och kupévärmare Kontrollera att anslutningskabel, uttag och stickpropp är hela. Se till att locket till kontakten på bilen stänger och håller tätt när sladden tas bort. Kläm inte kupévärmarens kabel i bilfönster eller bildörr. Skadas kabeln kan bilen bli strömförande. Använd jordad kabel och se till att kupévärmaren står fritt. Motorvärmare ger skonsammare kallstarter, mindre bränsleförbrukning och minskade utsläpp. Använd timer för effektiv funktion: 15 C och kallare cirka 1,5 timma innan avfärd. 15 till 0 C cirka 1 timme innan avfärd. 0 till +10 C cirka 20 minuter innan avfärd. Det finns regler för vad man får förvara i hemmet i form av brandfarliga vätskor och gasol. Se för information om vad som gäller. Kall förvaring förlänger livslängden, varm förvaring förkortar den. 21

22 Checklista brandskydd Brandskyddsutrustning Ja Nej Finns fungerande brandvarnare på varje våningsplan? Finns utrymningsstege lätt åtkomlig på övervåningen? Finns brandfilt lätt åtkomlig i bostaden? Finns brandsläckare på alla våningsplan? Vet alla i familjen var släckutrustningen finns? Kan alla i familjen hantera släckutrustningen? Köksapparater Ja Nej Finns timer på hushållsapparaterna? Är kyl och frys rengjorda från damm senaste året? Eldstad Ja Nej Är alla eldstäder och rökkanaler brandskyddskontrollerade och sotade? Används eldstaden enligt tillverkarens anvisning? Används askhink av metall och med tättslutande lock? Finns gnistgaller för öppen spis/braskamin? Övrigt Ja Nej Förvaras tändare och tändstickor utom räckhåll för barn? Förvaras gasol och reservdunkar brandsäkert? Är batterier urkopplade under säsongsförvaring? Är anslutningar till motor- och kupévärmare i bra skick? Har du fått många nej-svar? Kontakta oss om du behöver du hjälp med att prioritera dina åtgärder. För de åtgärder du inte kan göra själv rekommenderar vi att du använder en branschgodkänd hantverkare för dina renoveringar. 22

23 Inbrottsskydd Lås Lås som är godkända av Stöldskyddsföreningen ökar skyddet mot inbrott. Tjuven väljer hellre ett hus med enklare lås. Entrédörrar Tvåfunktionslås ger både hemmabekväm och bortasäker låsning. Hemmabekväm låsning innebär att dörren kan låsas eller öppnas inifrån med hjälp av vred. Bortasäker låsning innebär att vredet spärras så att låset bara kan öppnas med nyckel. Extralås Många entrédörrar har cylinderlås med enbart hemmabekväm låsning. De kan kompletteras med ett extralås för att få bortasäker låsning. Knapp för bortasäkring Säkerhetsslutbleck Vred Terrassdörrar Flertalet villainbrott sker genom terrassdörrar. Det beror ofta på att spanjolettlåset ger ett dåligt inbrottsskydd. Bristfälliga handtagslås med sprint eller spärr samt olämpliga låskolvar och slutbleck gör det enkelt att bryta sig in. Genom att byta den gamla spanjoletten till en säkerhetsspanjolett med låsbart handtag och säkerhetsslutbleck ökar inbrottsskyddet avsevärt. En annan åtgärd är att behålla den gamla spanjoletten och komplettera med ett låsbart handtag eller ett utanpåliggande terrassdörrlås. Då kan dörren inte öppnas genom att krossa rutan och sticka in handen. Terrassdörrar kan också förstärkas genom att montera en plåt i dörrens underdel. Säkerhetsspanjolett som låser i både över- och undekant. Låsbart handtag Hävarmskantregel Anlita alltid en auktoriserad låssmed vid inköp och montering av lås. 23

24 Säkerhetsdörr och gallergrind Många äldre ytterdörrar består av tunna träskivor som är limmade på en träram med lite fyllning mellan. Det tar bara ett ögonblick att bryta upp, skära sig igenom eller att sparka sönder en sådan dörrkonstruktion. Oavsett hur många eller hur bra lås du har. En säkerhetsdörr i motståndsklass 3 (MK3), enligt den nya inbrottsstandarden SS-ENV 1627, ger däremot ett bra skydd mot inbrott. Ett alternativ är att behålla den gamla ytterdörren och montera en gallergrind innanför. Karm Dörr Fönstergaller och fönsterlås Fönster som ligger insynsskyddade är ofta begärliga för en tjuv. Det är framförallt lågt placerade fönster, till exempel källarfönster, som är lätta att forcera. Monterar du fönstergaller gör du det betydligt svårare för en inkräktare att ta sig in. Gallren ska helst sitta på insidan och vara väl fastsatta i vägg och fönsterkarm. Förstärk fönstrets vanliga lås med extra fönsterlås. De är lätta att montera och ger ökad trygghet. Karm Dörrblad Stålstift Bakkantsbeslag Stiftning Ett aldrig så bra lås blir inte komplett förrän du också monterat ett säkerhetsslutbleck i dörrkarmen och bakkantssäkring på dörrens gångjärnssida. Fönstergaller Fönsterlås 24

25 Grannsamverkan mot brott Grannsamverkan grundar sig på samarbete mellan boende, polis och försäkringsbolag. Polisen svarar för igångsättning, utbildning och uppföljning. Redan efter en kort tid brukar antalet inbrott minska och i många fall upphör de helt. Deltagande i Grannsamverkan är kostnadsfritt. Inbrottslarm Larm är ett komplement till andra förebyggande åtgärder. Genom larm kan grannar, väktare, polis med flera snabbt få vetskap om ett inbrott och vidta åtgärder. Många inbrottslarm kan även kompletteras med rökdetektorer. Lokallarm, inbrottsvarnare Lokallarm är skrämsel- och uppmärksamhetslarm som påkallar allmän uppmärksamhet. För effektivare åtgärder vid larm kan det vara en fördel om larmet kan kopplas till din mobiltelefon eller till någon närstående. Centrallarm Centrallarm är alltid uppkopplat till larmcentral. Larmet kan kompletteras med rökdetektorer, vattenvarnare, vattenfelsbrytare och kamera för ökat skydd och trygghet. Anlita en av Stöldskyddsföreningen listad anläggarfirma vid köp och installation av larmutrustning. Larmen ska vara testade och certifierade av Svensk Brand och Säkerhetscertifiering (SBSC). Minimikrav för deltagande i Grannsamverkan Förteckna, dokumentera och märk stöldbegärlig egendom. Meddela grannarna om du ska vara borta längre än en vecka. Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt. Var allmänt vaksam. Kontakta polisen och kontaktpersonen när du ser något som är fel. Larmcentral Polis Väktare 25

26 Checklista inbrott Larm Ja Nej Är bostaden utrustad med godkänt larm? Finns ytterbelysning med rörelsedetektor? Dörrar Ja Nej Är bostaden utrustad med säkerhetsdörr? Har ytterdörrar och altandörrar godkända lås? Är ytterdörren försedd med tvåfunktionslås? Är ytterdörrar och altandörrar stiftade i bakkant? Har ytterdörrar och altandörrar godkänt brytskydd? Fönster Ja Nej Har samtliga fönster godkända fönsterlås? Finns fönstergaller på lågt placerade fönster? Har du fått många nej-svar? Kontakta oss om du behöver du hjälp med att prioritera dina åtgärder. För de åtgärder du inte kan göra själv rekommenderar vi att du använder en branschgodkänd hantverkare för dina renoveringar. 26

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande.

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Våra viktigaste råd för att undvika vattenskador. 1 Varje år inträffar 100 000 vattenskador i Sverige till en kostnad

Läs mer

Vattenskadesäkert byggande VASKA-villa

Vattenskadesäkert byggande VASKA-villa Vattenskadesäkert byggande VASKA-villa Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp.

Läs mer

Bygg bort vattenskadorna i er fastighet.

Bygg bort vattenskadorna i er fastighet. Bygg bort vattenskadorna i er fastighet. En vägledning när ni renoverar er fastighet. 1 Varje år inträffar 100 000 vattenskador i Sverige till en kostnad på över fem miljarder kronor. Många skador skulle

Läs mer

Hemsäkerhetsboken. Öka säkerheten för din familj i hemmet

Hemsäkerhetsboken. Öka säkerheten för din familj i hemmet Hemsäkerhetsboken Öka säkerheten för din familj i hemmet Varför ska jag se över säkerheten i mitt hem? Att ens hem är fullt av faror för barnen och familjen, att tjuvar kan göra inbrott närhelst på dygnet,

Läs mer

med våtrums- renovering STAM- BYTE

med våtrums- renovering STAM- BYTE med våtrums- renovering STAM- BYTE Förord Med denna idéhandbok vill vi ge praktiska tips om stambyte, renovering och ombyggnad av våtrum. Vi vänder oss i första hand till fastighetsägare och förvaltare,

Läs mer

Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet. Många har

Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet. Många har Förord Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet. Många har hört ordet eller sett skyltar med grannsamverkan i något bostadsområde. Det betyder att de som bor eller verkar

Läs mer

Hur du förebygger skador i din fastighet

Hur du förebygger skador i din fastighet Hur du förebygger skador i din fastighet Det är ett stort ansvar att vara fastighetsägare och äger du en bostadsrättslägenhet har du också ett större ansvar än om du är hyresgäst. Du måste på egen bekostnad

Läs mer

Obs! Cykel- moped och motorcykelstölder. Skydda din moped/motorcykel. Skydda din cykel

Obs! Cykel- moped och motorcykelstölder. Skydda din moped/motorcykel. Skydda din cykel Cykel- moped och motorcykelstölder Skydda din cykel Skydda din moped/motorcykel Cykelstölder är det mest frekventa stöldbrottet. Vad kan du själv göra för att undvika stölder? Lås in cykeln när du inte

Läs mer

UNDER FÅGEL FENIX VINGAR

UNDER FÅGEL FENIX VINGAR UNDER FÅGEL FENIX VINGAR Brandkontoret firar i år att det är 260 år sedan ett antal kloka fastighetsägare i Stockholm gick samman för att solidariskt hjälpa varandra att ersätta skador vid brand. Brandkontoret

Läs mer

Bo Tips! En praktisk handbok med tips och idéer för Dig som bor i hyreslägenhet.

Bo Tips! En praktisk handbok med tips och idéer för Dig som bor i hyreslägenhet. Bo Tips! En praktisk handbok med tips och idéer för Dig som bor i hyreslägenhet. BoTips! Under denna rubrik finner Du praktisk information som kan hjälpa Dig i Din lägenhet. Konsten att hänga tavlor Var

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 Oktober 2007 1 Innehållsförteckning 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 2. Praktisk information - Elektricitet - Flyttstädning -

Läs mer

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på Värt att veta SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.wallfast.com Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port. INNEHÅLL

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

Drift & Skötselinstruktioner Volym 1 Upplaga 3 december 2006

Drift & Skötselinstruktioner Volym 1 Upplaga 3 december 2006 Drift & Skötselinstruktioner Volym 1 Upplaga 3 december 2006 Brf Matrosen Kontakt: info@matrosen.se Felanmälan:felanmalan@matrosen.se 2 Drift & Skötselinstruktioner 1. Inledning sid 3 2. Värme och ventilation

Läs mer

Folksams katalog för säkerhet och skydd. Gäller till 31 december 2007

Folksams katalog för säkerhet och skydd. Gäller till 31 december 2007 Folksams katalog för säkerhet och skydd Gäller till 31 december 2007 Folksams huvuduppgift är naturligtvis att sköta försäkringar och att reglera skador. Men den dagliga verksamheten ger oss också stor

Läs mer

Utan tillfälle inget brott. Hur du på ett effektivt och framgångsrikt sätt förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem

Utan tillfälle inget brott. Hur du på ett effektivt och framgångsrikt sätt förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem Utan tillfälle inget brott Hur du på ett effektivt och framgångsrikt sätt förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem Utgivare Polismyndigheten Produktion Polismyndigheten i Stockholms län, 2012

Läs mer

Det går att bygga vattenskadesäkert!

Det går att bygga vattenskadesäkert! VASKA-projektet har bevisen Det går att bygga vattenskadesäkert! Med VASKA-projektet får det anses bevisat att det med enkla medel och känd teknik går att bygga vattenskadesäkert. Resultatet har blivit

Läs mer

Gör hemmet tryggare OLYCKSFALLSRISKER, FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER OCH FÖRSTA HJÄLPEN - RÅD OCH TIPS

Gör hemmet tryggare OLYCKSFALLSRISKER, FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER OCH FÖRSTA HJÄLPEN - RÅD OCH TIPS Gör hemmet tryggare OLYCKSFALLSRISKER, FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER OCH FÖRSTA HJÄLPEN - RÅD OCH TIPS ÄR DITT HEM SÄKERT? En mans hus är hans borg, och hans hem är hans säkraste tillflykt sa den engelske juristen

Läs mer

Utan tillfälle inget brott. Hur du förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem på ett effektivt och framgångsrikt sätt

Utan tillfälle inget brott. Hur du förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem på ett effektivt och framgångsrikt sätt Utan tillfälle inget brott Hur du förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem på ett effektivt och framgångsrikt sätt Rutinaktivitetsteorin För att ett brott ska begås krävs att det finns en motiverad

Läs mer

Känn dig trygg i vått och torrt

Känn dig trygg i vått och torrt Känn dig trygg i vått och torrt Buildings denna broschyr ger dig råd om hur du kan förebygga vattenskador i ditt hem. Ett samarbete alla vinner på Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC, och If har sedan många

Läs mer

Innehållsförteckning. Bil. 1. Adresslista 2. Godsbeskrivning 3. Principskiss villasäkerhet 4. Låsdetaljer nomenklatur

Innehållsförteckning. Bil. 1. Adresslista 2. Godsbeskrivning 3. Principskiss villasäkerhet 4. Låsdetaljer nomenklatur Utan tillfälle - inget brott 0 Innehållsförteckning Inledning Håll tjuven borta!.....2 Grannsamverkan..3 Yttre miljö....4 Gör det själv. 4 Mekaniska skyddsåtgärder...5 Fönster fönsterdörr....5 Dörrar...7

Läs mer

VAR BEREDD! Tillsammans för ett tryggare och säkrare norra Bohuslän STRÖMSTADS KOMMUN

VAR BEREDD! Tillsammans för ett tryggare och säkrare norra Bohuslän STRÖMSTADS KOMMUN VAR BEREDD! Tillsammans för ett tryggare och säkrare norra Bohuslän STRÖMSTADS KOMMUN INNEHÅLL Lagar för din säkerhet................................................. 4 Krisutrustning i bostaden..............................................

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet NORRKÖPINGS KOMMUN Sveriges minst olycksdrabbade! Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska antalet olyckor i samhället allt från

Läs mer

Innehåll. Organisation 5. Uppstart av Grannsamverkan 6. Skyltar och dekaler 12. Köp av säkerhetsprodukter 22. Cykel-, moped och motorcykelstölder 27

Innehåll. Organisation 5. Uppstart av Grannsamverkan 6. Skyltar och dekaler 12. Köp av säkerhetsprodukter 22. Cykel-, moped och motorcykelstölder 27 Innehåll Historik 3 Allmänt 4 Organisation 5 Uppstart av Grannsamverkan 6 Minimikrav för Grannsamverkan 7-8 Löpande arbete i Grannsamverkan 9-10 Trycksaker 11 Skyltar och dekaler 12 Mekaniska och elektroniska

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus BRANDSÄKERHET I FLERBOSTADSHUS 1 Brandsäkerhet något att ta på allvar Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder.

Läs mer

BRF HÖJDENA NÄR?, VAR? & HUR?

BRF HÖJDENA NÄR?, VAR? & HUR? BRF HÖJDENA NÄR?, VAR? & HUR? Med denna skrift vill vi göra Dig uppmärksam på Dina rättigheter och skyldigheter, som medlem i Brf Höjdena. Här nämns också lite om styrelsens ansvar och befogenheter. Mycket

Läs mer

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador.

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador. Att tänka efter före En handbok om att förebygga skador. Inbrott Att kunna känna sig trygg i sina lokaler är en självklarhet. Det finns mycket du kan göra för att förebygga inbrott. Med till exempel ett

Läs mer

Brottsofferstödjande och brottsförebyggande information

Brottsofferstödjande och brottsförebyggande information Brottsofferstödjande och brottsförebyggande information HAR DU FRÅGOR OM INNEHÅLLET? KONTAKTA Stefan Hellberg Polisområde Älvsborg/stab Polismyndigheten i Västra Götaland Box 344 503 11 Borås o33-488226

Läs mer

Gör ditt hem riskfritt.

Gör ditt hem riskfritt. Gör ditt hem riskfritt. Tips och råd om hur du förebygger vattenskador, inbrott och bränder hemma. Färre skador ger dig lägre premier. SBC arbetar aktivt för att ta fram attraktiva försäkringslösningar

Läs mer