Vattenskaderisker i våtrum 4 5. Golvbrunn och vattenlås 6. Rör i våtrummet 7. Vattensystemet Disk- och tvättmaskin 12. Varmvattenberedare 13

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vattenskaderisker i våtrum 4 5. Golvbrunn och vattenlås 6. Rör i våtrummet 7. Vattensystemet 10 11. Disk- och tvättmaskin 12. Varmvattenberedare 13"

Transkript

1 Säkert boende

2 Innehåll Vattenskaderisker i våtrum 4 5 Golvbrunn och vattenlås 6 Rör i våtrummet 7 Vattensystemet Disk- och tvättmaskin 12 Varmvattenberedare 13 Undvika vattenskador 14 Elsystemet 16 Brandskydd Eldstäder 20 Säsongsförvaring och brandfarliga vätskor 21 Inbrottsskydd Skydda din egendom 27 Dokumentera hemmet 29 Fritidshuset Skydd mot olycksfall 32 Är det säkert på taket? Naturskador Brand- och vattenskador påverkar miljön 40 Produktmärkning 41 Nyttiga kontakter 42

3 Underhåll och rätt beteende Många skador orsakas direkt eller indirekt av oss själva genom bristande skötsel eller underhåll. Om vi regelbundet ser om vårt hus minskar risken för skador väsentligt. I det här häftet har vi samlat goda råd och praktiska tips som kan hjälpa dig att undvika skador och bidra till ett säkert boende. För mer kunskaper om hur du kan undvika brand- och vattenskador hänvisar vi till våra broschyrer BRASA och VASKA. Länsförsäkringar består av 24 självständiga länsförsäkringsbolag som erbjuder kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuds djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

4 Vattenskaderisker i våtrum Håltagning i kakelvägg. Igensatt ventilation. Borrhål för infästning. Otäta infästningar. Otäta rörgenomföringar. Hylla i duschplats. Fönster vid dusch eller badutrymme. Dåligt tätskikt. Kakel/klinker på träbjälklag och träreglar. Gamla rörinstallationer. Otäta rörgenomföringar i golv. Otäta genomföringar och infästningar i golv. Dolda rör och infästningar. Otätheter vid golvbrunn. Rörelser i träbjälklag. Fogsläpp? Spräckta plattor? Dåligt tätskikt? Otäta skruvhål? Otäta rörgenomföringar? Infästningar och genomföringar? Plastmattor som släpper? Dålig anslutning mot golvbrunn? Lös klämring? Rostangrepp i golvfbrunn av gjutjärn? 4

5 Exempel på bra lösningar i badrum God ventilation. Duschstång fästad på blandaren. Elansluten handdukstork. Limmade rörklammer. Vid dusch eller badkar får tätskiktet bara brytas av blandarens vattenrör genom vägg samt golvbrunn. Välj blandare och duschanordning som ger så få hål som möjligt i väggen. Använd gärna lim. Luftintag i dörrens underkant. Synligt placerade rörledningar Golvbrunn placerad så att rensning samt byte till duschkabin underlättas. Badkar med halvfront eller utan front. Det är viktigt hur väggarnas och golvets tätskikt utförs, hur golvbrunn monteras och hur den ansluts till golvets tätskikt samt hur rörgenomföringar anordnas. Anlita hantverkare som är branschgodkända av GVK, Golvbranschens Våtrumskontroll, för arbeten med plastmattor som tätskikt. BKR, Byggkeramikrådet för våtrum med keramik. VVS-företagen för Säker vatteninstallation. MVK, Måleribranschens Våtrumskontroll, för målning i våtrum. Använd endast branschgodkända material. Begär alltid skriftliga skötselråd. Golvbrunn ska vara anpassad till golvets tätskikt. Den ska vara lätt att inspektera och rensa. Hela golvet ska luta mot golvbrunnen. Rörgenomföringar måste vara vattentäta samt brandisolerade om de bryter en brandcell. Plastmatta på vägg kan monteras liggande för att minimera antalet skarvar. Delen upp till tak fylls med en liggande remsa. 5

6 Golvbrunn och vattenlås Golvbrunnar i bad- och duschrum ska rengöras och kontrolleras minst två gånger per år. Det är lätt att rensa brunnen själv. Är brunnen placerad under badkaret måste du ta bort badkarets front. Kakelklädda badkarsfronter kan ha ett frontgaller som måste lossas innan du kommer åt brunnen. Ta sedan loss golvbrunnens sil, vissa modeller är fastskruvade. Rengör noga så att brunnen blir ren från slam och håravfall. Kontrollera att eventuell golvmatta sitter ordentligt mot golvbrunnen. Dra i klämringen och kontrollera att den sitter fast. Om mattan runt brunnen lossnat från underlaget finns det risk att vatten läckt in under mattan. Knacka så hör du om den har lossnat. Rensa vattenlåset Vattenlås till diskbänk och tvättställ bör rengöras regelbundet. Ställ en hink under och lossa vattenlåset. Kärvar kopplingarna kan du lossa försiktigt med en polygriptång. Kontrollera att alla packningar och tätningar finns kvar. Rengör och spola ur vattenlåset och ta bort hår som fastnat i tvättställets bottenventil. När vattenlåset monterats ihop kontrollerar du att det är tätt genom att spola vatten. Eventuellt kan det vara nödvändigt att linda en bit gängtejp för att få gängförbanden helt täta. Lossa badkarsfronten. Kontrollera klämringen. Knacka och lyssna efter bomljud. Ta fram hjälpmedel. Ta bort hår och tvålrester. Använd gärna en virknål. 6

7 Rör i våtrummet Befintliga rörgenomföringar Kontrollera att rörgenomföringar och skruvhål är täta, särskilt bakom badkar och i duschutrymmen. Lossa lösa skruvar och fyll hål och eventuella pluggar med våtrumssilikon. Äldre rörgenomföringar utan tätning kan du täta med tätningsmassa kring rören. Lossa eventuella täckbrickor och täta med våtrumssilikon. Rörgenomföringar utan täckbrickor kan du täta med tätningsmedel av akrylat i lösningsmedel, avsett för våtrum. Radiatorrör genom golv Äldre ventiler och termostater till radiatorer är ofta otäta och bör bytas ut. Täck rörgenomföringarna med förtillverkade rörstosar som leder ut läckagevatten på golvet så att det lättare kan upptäckas. Nya rörgenomföringar i vägg Inom våtzon 1 får det bara finnas rörgenomföringar för rören till duschblandaren. Se bild på sidan 14. Genomföringarna tätas bäst med en väggbricka med packning som skruvas fast mot väggen och tätar mot ytskiktet. I kakelväggar kompletteras tätningen mot väggens tätskikt. Det kan till exempel göras med en speciell tätbricka som tätas mot tätskiktet, innan kaklet monteras. Nya rörgenomföringar i golv I golvet får det bara finnas rörgenomföringar för avlopp och golvbrunn. Kontrollera att alla genomföringar är täta. Var särskilt noga med rörgenomföringar som kan bli utsatta för vatten. Golv med plastmatta tätas med förtillverkade rörstosar som finns för de flesta rördimensioner. Lägg rikligt med tätningsmassa runt rören mot plastmatta. Huvar Rörstosar Metallrör placeras synligt. Rör-i-rör placeras dolt. Alla vatteninstallationer i våtrum ska utföras enligt branschreglerna för Säker Vatteninstallation. 7

8 Checklista badrum Generellt Ja Nej Är badrummet byggt enligt gällande branschregler? I så fall, finns detta dokumenterat? Golvbrunn Ja Nej Har golvet fall mot golvbrunnen? Är golvbrunnen lätt åtkomlig för rensning? Är golvbrunnen godkänd i system med tätskiktet? Tätar klämringen ordentligt mot tätskikt/plastmatta? Ytskikt av kakel/klinker Ja Nej Är samtliga fogar hela och rena? Är alla plattor hela? Sitter plattorna fast utan bomljud? Vet du om det finns ett godkänt tätskikt under plattorna? Ytskikt av plastmatta Ja Nej Är alla skarvar hela och täta? Sitter golvmattan fast utan bomljud? Installationer Ja Nej Är alla rör synligt förlagda? Är alla rörgenomföringar i golv och väggar täta? Är alla rörgenomföringar i golv och väggar torra? Är alla infästningar i väggar och golv tätade? 8

9 Ventilation Ja Nej Är badrumsdörren försedd med luftintag i underkant? Finns frånluftsventil i överkant vägg eller i tak? Är frånluftsventil rensad senaste halvåret? Finns fläktstyrd frånluft? Fönster Ja Nej Finns fönster i badrummet? Är fönstret placerat inom 1 meter från dusch/badkar? Är fönstrets karm och båge av trä? Har du fått många nej-svar? Kontakta oss om du behöver du hjälp med att prioritera dina åtgärder. För de åtgärder du inte kan göra själv rekommenderar vi att du använder en branschgodkänd hantverkare för dina renoveringar. 9

10 Vattensystemet Enkla men viktiga tips Se till att vattensystemets huvudkran är lätt åtkomlig och att alla i familjen vet var den finns. Stäng av vattnet Stäng alltid av huvudkranen när huset lämnas tomt i mer än 24 timmar. När du sätter på vattnet igen bör det ske varsamt för att undvika tryckstötar i vattenledningssystemet. Vattenmätaren är en täthetsvakt Med vattenmätaren kan du regelbundet kontrollera att rörinstallationerna är täta. Om mätarens visare rör sig trots att alla kranar är stängda, kan det finnas ett vattenläckage. Huvudavstängning Vattenfelsbrytare För att minska risken för vattenskador bör en vattenfelsbrytare monteras på inkommande vattenledning. Vid minsta vattenläckage stängs då vattentillförseln och larmet går. I god tid före vintern Väggvattenutkastare utgör en vattenskaderisk. Ta alltid bort vattenslangen och alla tillhörande kopplingar på hösten. Äldre typer av väggvattenutkastare bör bytas till en fryssäker, självdränerande konstruktion. Vattenfelsbrytare på inkommande vattenledning. 10

11 Vattensäkra installationer i kök I diskbänksskåpet ska du enkelt kunna inspektera rörinstallationerna och lätt upptäcka läckage. Undvik skåp där installationerna döljs av en skärm. Under diskbänk, diskmaskin, kyl och frys ska golvbeläggningen vara vattentät. Det finns idag enkla system för att göra golvet vattentätt. Kontrollera regelbundet installationernas täthet. Fast installerad utrustning, till exempel ismaskin, ska förses med skydd mot oavsiktlig utströmning av vatten. Installera tryckslagsdämpare Ett ganska vanligt problem är så kallade tryckslag i vattenledningen. Det låter som en kraftig smäll och ger vibrationer i vattenledningen. Tryckslag uppstår när exempelvis en kran stängs snabbt eller när diskeller tvättmaskin stänger vattentillförseln efter påfyllning. Tryckslag kan skada kopplingar och ledningar samt ge otäta fogar. Mjukstängande blandare bör användas för att undvika tryckslag i tappvattensystemet. Vid problem med tryckslag kan en tryckslagsdämpare monteras på tilloppsvattnet. Tänk på miljön spara vatten Du kan spara mycket vatten genom att minska vattenläckage i blandare och toalettstolar genom att täta kranar eller att byta ut installationerna. Räkna med en vattenbesparing på cirka 20 procent om installationerna tätas. Nya wc-stolar kan minska vattenförbrukningen med ytterligare procent. Skåp utan botten ger bäst funktion. Tät golvbeläggning och löstagbar skåpsockel. Avstängningsventil Fuktsensor Ismaskin ska anslutas till en fast tappvattenledning med automatisk avstängningsventil. Många droppar små... Anslutning till ismaskin. Tryckslagsdämpare ska sitta nära tappstället. Helst vid en rörböj. 11 En droppande kran kan förbruka upp till 10 m 3 vatten på ett år. En wc-stol ännu mer.

12 Disk- och tvättmaskin Installation av disk- och tvättmaskin samt el- och vattenanslutning ska utföras av en fackman. Avstängningskran för diskmaskin. Högt förankrad avloppsslang. Kontrollera regelbundet att alla vatten- och avloppsanslutningar är täta. Enklast är att känna efter med handen. Stäng av vattnet när maskinerna inte används så slits slangarna mindre och risken för vattenskador minskar. Slangarna har begränsad livslängd och bör bytas efter 5 7 år. Regler 1. Lättåtkomlig avstängningsventil Diskmaskinens vattenanslutning ska kopplas till en avstängningskran ovanpå diskbänken. Tvättmaskinen ska kopplas till vattenledningen via en lättmanövrerad avstängningskran. 2. Typgodkänd vattenslang En ny maskin ansluts med den slang som levereras med maskinen. Saknas slang eller har slangen dålig kvalitet, ska den bytas till en typgodkänd slang. 3. Diskmaskinens avloppsslang ska fästas i skåpets överkant Detta minskar risken för att avloppsvatten sugs in i diskmaskinen. Sitter slangen inte fast kan det orsaka skakningar som tillsammans med vattentrycket kan skada kopplingar och skarvar på vattenlåset. 4. Vattentätt underlag Disk- och tvättmaskin ska stå på vattentätt underlag så att läckagevatten snabbt kan upptäckas. En läckande diskmaskin utan vattentätt underlag kan förstöra ett helt köksgolv innan det syns. Tvättmaskin placeras i rum med golvbrunn. Placeras tvättmaskinen i till exempel köket bör köket ha golvbrunn. Typgodkända slangar. Tät golvbeläggning. Saknar blandaren avstängning för diskmaskin bör den bytas! Vattentät skåpinklädnad för eftermontering. Vattentätt underlägg. Använd vattenanslutna maskiner bara när du är hemma. Stäng vattentillförseln när de inte används. 12

13 Varmvattenberedare Välj efter vattenkvalitet Kalkhaltigt hårt vatten kan ge utfällningar på beredarens varma ytor. Är vattnet inte avkalkat bör du undvika beredare med värmepatron i vattenbehållaren. Patronen kan snabbt bli täckt av utfällningar så att den överhettas och går sönder. Välj istället en beredare med värmesköldar. Surt vatten och vatten med hög salthalt, exempelvis bräckt vatten, kan angripa koppar. Undvik i sådana fall varmvattenberedare med kopparfoder. Vatten med hög salthalt kan orsaka punktfrätning på varmvattenberedare av rostfritt stål. Är du osäker på vattenkvaliteten bör du alltid göra en vattenanalys. Spilledning till avloppet Varmvattenberedare läcker lite vatten genom säkerhetsventilen. Det måste därför finnas en spillvattenledning från ventilen till ett golvavlopp. Vattensäker uppställning Varmvattenberedare ska stå på vattentätt underlag med golvbrunn, då det kan börja läcka på grund av till exempel rostangrepp. Kontrollera och eventuellt komplettera med ett vattentätt underlägg. Värmepatron Spillvattenledning Surt vatten Kalkhaltigt vatten Rost? Kontrollera anoden Emaljerade varmvattenberedare har en så kallad offeranod som ska hindra rostangrepp på kärlet. Kontrollera anoden minst vartannat år. Säkerhetsventil Prova säkerhetsventilens funktion minst två gånger per år för att förvissa dig om att den inte kärvar eller läcker. Vattentätt underlag Kontrollera varmvattenberedarens anod. Byt den innan den löses upp, annars finns risk för rostangrepp. Varmvattenberedarens säkerhetsventil och anod ska bytas av fackman. 13

14 Målet är att undvika vattenskador Hälsa och innemiljö Tränger fukt in i byggnadens konstruktion är risken stor för mikrobiell tillväxt. Det kan medföra att konstruktionen försvagas eller bryts ned och att det utvecklas giftiga mögelsvampar och skadliga bakterier. Det är oklart hur farligt detta är, men många ämnen som bildas vid en fuktskada är skadliga för hälsan. Vissa människor upplever besvär när de utsätts för dessa ämnen. Det finns därför regler om att exempelvis byggskivor i våtutrymmen ska tåla fukt och hur vattentäta skikt ska vara utformade. Aktuella branschregler bestämmer hur infästningar och genomföringar ska utföras inom våtrummets olika våtzoner. VÅTZON 2 VÅTZON 1 1,0 m Hela golvet är VÅTZON 1 VÅTZON 1 VÅTZON 2 1,0 m Lagar och regler Det finns en mängd lagar och regler som styr byggandet. En del regler är lagkrav. Andra regler bör du följa för att få ersättning från ditt försäkringsbolag vid en eventuell skada. Fackmässigt utförande Fackmässigt utförande innebär att arbetet ska utföras enligt Boverkets byggregler, gällande branschregler samt monteringsanvisningar för samtliga material. Följs inte detta riskerar du att få minskad ersättning vid vattenskada, eller i sämsta fall utebliven skadeersättning. Det tar 2 minuter för duschvatten att fylla fog och fästmassa i en kakelvägg. Det tar 6 månader för fogen att torka ut! 14

15 Checklista vatten Allmänt Ja Nej Vet alla i familjen var huvudavstängningskranen finns? Är golvbrunnar och vattenlås rensade senaste halvåret? Finns fryssäker väggvattenutkastare till trädgårdsslangen? Är koppling och trädgårdsslang bortmonterade inför vintern? Har diskbänksskåpet vattentät botten? Egen brunn: Finns vattenanalys? Varmvattenberedare Ja Nej Är spillvattenledningen kopplad till golvbrunn? Är beredaren vattentätt uppställd? Emaljerad beredare: Är anoden bytt de senaste fem åren? Värmesystem Ja Nej Är radiatorrören tätade vid golvgenomföringar? Vitvaror Ja Nej Är installationen utförd av en fackman? Är diskmakin, kyl och frys placerade på vattentätt underlag? Finns lätt åtkomlig avstängningsventil? Är slangar och anslutningar till vatten och avlopp täta? Är slangar och rör typgodkända och rätt klamrade? Har du fått många nej-svar? Kontakta oss om du behöver du hjälp med att prioritera dina åtgärder. För de åtgärder du inte kan göra själv rekommenderar vi att du använder en branschgodkänd hantverkare för dina renoveringar. 15

16 Elsystemet Som husägare är du ansvarig för husets elanläggning och att den underhålls. Anlita behörig elektriker El är farligt. Därför har moderna elinstallationer inbyggda säkerhetssystem, bland annat säkringar, skyddsjordning, jordfelsbrytare och åskskydd. Jordfelsbrytare ger extra säkerhet Säkringar är inte tillräckligt snabba. Därför kräver Elsäkerhetsföreskriften att jordfelsbrytare installeras vid ny- och ombyggnad som komplement till säkringarna och som skyddsjordning på eluttag i elfarlig miljö. Eluttag utomhus som saknar jordfelsbrytare ska kompletteras med en portabel brytare. Jordfelsbrytare ska provas minst en gång per år. Åskskydd Elinstallation, datorer och annan hemelektronik bör skyddas med åskskydd som är fast installerat vid mätarskåp eller vid första elcentralen. Samordna åskskyddet tillsammans med teleskyddet. Äldre elledningar Hus byggda före 1960 har troligtvis elinstallationer där ledarna har gummiisolering. Gummit hårdnar, blir sprött och spricker. Det kan orsaka en ljusbåge som är cirka o C och i värsta fall brand. Kontakta en behörig elektriker för åtgärder. Utanpåliggande elledningar får inte byggas in. Däremot får du måla eller tapetsera över dem. Varje år dör 5 10 människor till följd av elolyckor. 30 ma Jordfelsbrytaren bryter strömtillförseln omedelbart om strömmen tar fel väg. Saknar du elektrisk behörighet får du bara byta säkringar, lysrör och glödlampor. Inbyggd halogenlampa ska monteras med värmeskydd. OBS! Diffusionsspärren får inte punkteras! Ersätt skarvsladdar med fast installation så får du ökad brandsäkerhet. Säkerhetssymboler 16

17 Checklista elsäkerhet Elsystemet Ja Nej Har en behörig elektriker kontrollerat husets elanläggning? Vet du om elledningarna är gummi- eller plastklädda? Har du själv gjort några förändringar i elsystemet under den tid du har bott i bostaden? Är bostaden utrustad med jordfelsbrytare? Om Ja: Testar du jordfelsbrytaren regelbundet? Är bostaden utrustad med åskskydd? Finns trasiga eller lösa vägguttag och/eller strömbrytare? Vet alla i familjen var säkringsskåpet är placerat? Är säkringsskåpet övertäckt eller blockerat? Vet alla i familjen hur man snabbt bryter strömtillförseln i bostaden? Kan du minska antalet skarvsladdar? Brukar tv, stereo med mera, stå i stand by-läge? Är inbyggda spotlights monterade med värmeskydd? Har du fått många nej-svar? Kontakta oss om du behöver du hjälp med att prioritera dina åtgärder. För de åtgärder du inte kan göra själv rekommenderar vi att du använder en branschgodkänd hantverkare för dina renoveringar. 17

18 Brandskydd Brand inomhus kan på några minuter övertända bostaden och tragedin kan vara ett faktum. En grundåtgärd mot brand är att eldstäder och rökkanaler är sotade och godkända för sitt ändamål. Läs om husägarens ansvar på Spisvakt En spisvakt ger dig extra säkerhet mot spisbränder, glömda plattor. Brandvarnare Brandvarnaren både ser och känner av en brand och varnar direkt. Det finns även sammankopplingsbara brandvarnare. Optisk brandvarnare måste placeras i taket för att fungera tillfredsställande. Bostäder ska ha minst en brandvarnare per våningsplan och m 2 golvyta. Placera brandvarnaren i taket utanför sovrum eller i hallen. Rum med mycket elektronisk utrustning ska ha egen brandvarnare. Spisvakten larmar och bryter strömmen. Välj optisk brandvarnare. För bästa säkerhet bör du byta brandvarnare vart 10:e år. Brandsläckare Du ska ha tillgång till minst en handbrandsläckare i bostaden. Minst en på varje våningsplan. Vi rekommenderar en pulversläckare på 6 kg som släcker bränder i de flesta material. Släckutrustningen ska vara lätt att komma åt och alla i familjen ska veta hur den används. Brandfilt En brandfilt ska vara minst 120 x 180 cm. Det är ett enkelt och effektivt skydd mot mindre bränder. Utrymningsstege Se till att ha en fast monterad, enkelt utfällbar stege för snabb och säker utrymning från övervåning. PULVER BRANDFILT Brandfilt är ett bra släckhjälpmedel. En utfällbar räddningsstege är alltid till hands. 18

19 20 MIN 40 MIN 60 MIN STRYK NORMAL EXTRA TORRT SYNTET EXTRA NORMAL STRYK A STRYK B STRYK TORRT BOMULL TORKTUMLARE Vanliga brandorsaker Barns lek med eld. Låt barnen träna att tända och släcka ljus på rätt sätt så att de får respekt för eld, utan att bli skrämda. Levande ljus. Använd obrännbara ljusstakar och självsläckande ljusmanschetter. Den som tänder ansvarar också för att ljusen släcks. Ha aldrig flera värmeljus på samma fat. Brand i olja och fett. Kväv branden, stäng av köksfläkten, ta bort kärlet från spisen. Släck aldrig med vatten. Tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare. Använd maskinerna bara när du är hemma och är vaken. Se också till att torktumlarens luddfilter alltid är rent. Hushållsapparater. Anslut till en timer eller dra ur strömsladden när de inte används. Kyl och frys. Dammsug bakom en gång per år. Fastbränsleeldning. Fastbränsleanläggning ska vara brandskyddskontrollerad. Läs om riskerna i vår broschyr BRASA. Varje förändring av eldstäder och rökkanaler ska anmälas till kommunen. Elda alltid med torr ved. Aska. Förvara aska i plåtkärl med tättslutande lock. Ställ kärlet på obrännbart underlag, långt ifrån brännbart material. Om brand uppstår Rädda. Varna. Släck. Larma 112. Förvara tändstickor utom räckhåll för barn. Släck levande ljus när rummet lämnas utan tillsyn. Ta kärlet från plattan. Kväv branden med lock eller brandfilt. Rengör torktumlarens luddfilter. Överbelasta inte vägguttagen. Ta bort mobilladdare och sladdar som inte används. Plåtkärl. Tätt lock. Obrännbart underlag. 19

20 Eldstäder Vedkamin, öppen spis, pelletskamin och kakelugn kräver bygganmälan och ska bara användas för att ge tillskottsvärme till den ordinarie uppvärmningen. Eldstaden är till för att värma det boutrymme där den är placerad. En eldstad ska inte eldas för mycket och för länge. Normalt ska man bara elda 2 4 kg ved per gång. Större brasor av typen tokeldning riskerar att hela huset eldas upp istället för att värmas upp. Det är viktigt att läsa och följa tillverkarens anvisningar. Eldstadens placering Följ alltid tillverkarens anvisningar för skorsten, säkerhetsavstånd, underlag med mera. Skorstensfejarmästaren beslutar om godkännande av anläggningen utifrån tillverkarens anvisningar. Spisinsatser Innan du installerar en insats i öppna spisen måste du göra en bygganmälan och låta en behörig skorstensfejartekniker besiktiga och godkänna att skorstenen är dimensionerad för insatsens värmebelastning. Det kan finnas risk att trämaterial i takkonstruktionen torkar så att det kan självantända redan vid temperaturer runt +100 C. Elda i insatsen enligt tillverkarens anvisningar för att undvika onödig brandrisk. Eldstadsplanet ska utföras av brandhärdigt material, exempelvis klinkers, plåt eller cementbaserade skivor. Det ska skydda golvet mot antändning om glöd eller brinnande ved hamnar utanför eldstaden. Skorstenslösa eldstäder Det finns även kaminer som eldas med gel eller bioetanol som varken ryker, sotar eller luktar. Kaminerna kräver ingen skorsten men ska vara certifierade för att få användas. OBS! Alla eldstäder ska brandskyddskontrolleras och sotas. Följ alltid tillverkarens anvisningar. Spisinsatser kan vara en brandrisk. Tillluften måste vara dimensionerad för insatsens värmeeffekt. 20

21 Säsongsförvaring och brandfarliga vätskor Säsongsförvaring av bil, husvagn, båt, motorcykel, gräsklippare, gasolgrill med mera, gör att man ofta måste förvara bränsle, gasol och batterier i hemmet. Koppla ur batterier och var uppmärksam på hur mycket brandfarliga vätskor och gasol du enligt lag får förvara i hemmet. Läs mer på Batterier Har du ett friskt och fulladdat batteri bör du koppla bort batterikablarna och förvara batteriet kallt. Då klarar sig det till nästa säsong utan underhållsladdning. Motor- och kupévärmare Kontrollera att anslutningskabel, uttag och stickpropp är hela. Se till att locket till kontakten på bilen stänger och håller tätt när sladden tas bort. Kläm inte kupévärmarens kabel i bilfönster eller bildörr. Skadas kabeln kan bilen bli strömförande. Använd jordad kabel och se till att kupévärmaren står fritt. Motorvärmare ger skonsammare kallstarter, mindre bränsleförbrukning och minskade utsläpp. Använd timer för effektiv funktion: 15 C och kallare cirka 1,5 timma innan avfärd. 15 till 0 C cirka 1 timme innan avfärd. 0 till +10 C cirka 20 minuter innan avfärd. Det finns regler för vad man får förvara i hemmet i form av brandfarliga vätskor och gasol. Se för information om vad som gäller. Kall förvaring förlänger livslängden, varm förvaring förkortar den. 21

22 Checklista brandskydd Brandskyddsutrustning Ja Nej Finns fungerande brandvarnare på varje våningsplan? Finns utrymningsstege lätt åtkomlig på övervåningen? Finns brandfilt lätt åtkomlig i bostaden? Finns brandsläckare på alla våningsplan? Vet alla i familjen var släckutrustningen finns? Kan alla i familjen hantera släckutrustningen? Köksapparater Ja Nej Finns timer på hushållsapparaterna? Är kyl och frys rengjorda från damm senaste året? Eldstad Ja Nej Är alla eldstäder och rökkanaler brandskyddskontrollerade och sotade? Används eldstaden enligt tillverkarens anvisning? Används askhink av metall och med tättslutande lock? Finns gnistgaller för öppen spis/braskamin? Övrigt Ja Nej Förvaras tändare och tändstickor utom räckhåll för barn? Förvaras gasol och reservdunkar brandsäkert? Är batterier urkopplade under säsongsförvaring? Är anslutningar till motor- och kupévärmare i bra skick? Har du fått många nej-svar? Kontakta oss om du behöver du hjälp med att prioritera dina åtgärder. För de åtgärder du inte kan göra själv rekommenderar vi att du använder en branschgodkänd hantverkare för dina renoveringar. 22

23 Inbrottsskydd Lås Lås som är godkända av Stöldskyddsföreningen ökar skyddet mot inbrott. Tjuven väljer hellre ett hus med enklare lås. Entrédörrar Tvåfunktionslås ger både hemmabekväm och bortasäker låsning. Hemmabekväm låsning innebär att dörren kan låsas eller öppnas inifrån med hjälp av vred. Bortasäker låsning innebär att vredet spärras så att låset bara kan öppnas med nyckel. Extralås Många entrédörrar har cylinderlås med enbart hemmabekväm låsning. De kan kompletteras med ett extralås för att få bortasäker låsning. Knapp för bortasäkring Säkerhetsslutbleck Vred Terrassdörrar Flertalet villainbrott sker genom terrassdörrar. Det beror ofta på att spanjolettlåset ger ett dåligt inbrottsskydd. Bristfälliga handtagslås med sprint eller spärr samt olämpliga låskolvar och slutbleck gör det enkelt att bryta sig in. Genom att byta den gamla spanjoletten till en säkerhetsspanjolett med låsbart handtag och säkerhetsslutbleck ökar inbrottsskyddet avsevärt. En annan åtgärd är att behålla den gamla spanjoletten och komplettera med ett låsbart handtag eller ett utanpåliggande terrassdörrlås. Då kan dörren inte öppnas genom att krossa rutan och sticka in handen. Terrassdörrar kan också förstärkas genom att montera en plåt i dörrens underdel. Säkerhetsspanjolett som låser i både över- och undekant. Låsbart handtag Hävarmskantregel Anlita alltid en auktoriserad låssmed vid inköp och montering av lås. 23

24 Säkerhetsdörr och gallergrind Många äldre ytterdörrar består av tunna träskivor som är limmade på en träram med lite fyllning mellan. Det tar bara ett ögonblick att bryta upp, skära sig igenom eller att sparka sönder en sådan dörrkonstruktion. Oavsett hur många eller hur bra lås du har. En säkerhetsdörr i motståndsklass 3 (MK3), enligt den nya inbrottsstandarden SS-ENV 1627, ger däremot ett bra skydd mot inbrott. Ett alternativ är att behålla den gamla ytterdörren och montera en gallergrind innanför. Karm Dörr Fönstergaller och fönsterlås Fönster som ligger insynsskyddade är ofta begärliga för en tjuv. Det är framförallt lågt placerade fönster, till exempel källarfönster, som är lätta att forcera. Monterar du fönstergaller gör du det betydligt svårare för en inkräktare att ta sig in. Gallren ska helst sitta på insidan och vara väl fastsatta i vägg och fönsterkarm. Förstärk fönstrets vanliga lås med extra fönsterlås. De är lätta att montera och ger ökad trygghet. Karm Dörrblad Stålstift Bakkantsbeslag Stiftning Ett aldrig så bra lås blir inte komplett förrän du också monterat ett säkerhetsslutbleck i dörrkarmen och bakkantssäkring på dörrens gångjärnssida. Fönstergaller Fönsterlås 24

25 Grannsamverkan mot brott Grannsamverkan grundar sig på samarbete mellan boende, polis och försäkringsbolag. Polisen svarar för igångsättning, utbildning och uppföljning. Redan efter en kort tid brukar antalet inbrott minska och i många fall upphör de helt. Deltagande i Grannsamverkan är kostnadsfritt. Inbrottslarm Larm är ett komplement till andra förebyggande åtgärder. Genom larm kan grannar, väktare, polis med flera snabbt få vetskap om ett inbrott och vidta åtgärder. Många inbrottslarm kan även kompletteras med rökdetektorer. Lokallarm, inbrottsvarnare Lokallarm är skrämsel- och uppmärksamhetslarm som påkallar allmän uppmärksamhet. För effektivare åtgärder vid larm kan det vara en fördel om larmet kan kopplas till din mobiltelefon eller till någon närstående. Centrallarm Centrallarm är alltid uppkopplat till larmcentral. Larmet kan kompletteras med rökdetektorer, vattenvarnare, vattenfelsbrytare och kamera för ökat skydd och trygghet. Anlita en av Stöldskyddsföreningen listad anläggarfirma vid köp och installation av larmutrustning. Larmen ska vara testade och certifierade av Svensk Brand och Säkerhetscertifiering (SBSC). Minimikrav för deltagande i Grannsamverkan Förteckna, dokumentera och märk stöldbegärlig egendom. Meddela grannarna om du ska vara borta längre än en vecka. Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt. Var allmänt vaksam. Kontakta polisen och kontaktpersonen när du ser något som är fel. Larmcentral Polis Väktare 25

26 Checklista inbrott Larm Ja Nej Är bostaden utrustad med godkänt larm? Finns ytterbelysning med rörelsedetektor? Dörrar Ja Nej Är bostaden utrustad med säkerhetsdörr? Har ytterdörrar och altandörrar godkända lås? Är ytterdörren försedd med tvåfunktionslås? Är ytterdörrar och altandörrar stiftade i bakkant? Har ytterdörrar och altandörrar godkänt brytskydd? Fönster Ja Nej Har samtliga fönster godkända fönsterlås? Finns fönstergaller på lågt placerade fönster? Har du fått många nej-svar? Kontakta oss om du behöver du hjälp med att prioritera dina åtgärder. För de åtgärder du inte kan göra själv rekommenderar vi att du använder en branschgodkänd hantverkare för dina renoveringar. 26

Känn dig trygg i vått och torrt

Känn dig trygg i vått och torrt Känn dig trygg i vått och torrt Buildings denna broschyr ger dig råd om hur du kan förebygga vattenskador i ditt hem. Ett samarbete alla vinner på Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC, och If har sedan många

Läs mer

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador.

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador. Att tänka efter före En handbok om att förebygga skador. Inbrott Att kunna känna sig trygg i sina lokaler är en självklarhet. Det finns mycket du kan göra för att förebygga inbrott. Med till exempel ett

Läs mer

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar Vattenskadesäkert byggande VASKA Vattenskaderisker Råd och anvisningar Här inträffar skadorna! Tvättstuga 7% Annat utrymme 29% Kök 23% Toalett 4% Bad/Dusch 37% Se över villans ledningssystem, tätskikt

Läs mer

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Trygg i bostaden Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Det här är en brottsförebyggande broschyr mot bostadsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott

Läs mer

Hur du förebygger skador i din fastighet

Hur du förebygger skador i din fastighet Hur du förebygger skador i din fastighet Det är ett stort ansvar att vara fastighetsägare och äger du en bostadsrättslägenhet har du också ett större ansvar än om du är hyresgäst. Du måste på egen bekostnad

Läs mer

@ctiveline. Hur effektivt är ditt skydd mot oförutsedda skadehändelser som brand, vatten och inbrottsskador? En produkt från :

@ctiveline. Hur effektivt är ditt skydd mot oförutsedda skadehändelser som brand, vatten och inbrottsskador? En produkt från : Hur effektivt är ditt skydd mot oförutsedda skadehändelser som brand, vatten och inbrottsskador? En produkt från : Hur effektivt är ditt skydd mot olika skadehändelser? Den här broschyren handlar om skadehändelser

Läs mer

Gör ditt hem riskfritt.

Gör ditt hem riskfritt. Gör ditt hem riskfritt. Tips och råd om hur du förebygger vattenskador, inbrott och bränder hemma. Färre skador ger dig lägre premier. SBC arbetar aktivt för att ta fram attraktiva försäkringslösningar

Läs mer

En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar

En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar Utnyttja det mervärde som ett medlemskap i Fastighetsägarna ger! SNABB NÄRA ENKEL TRYGG Egenkontroll i samarbete med Med Er egen insats kan en egenkontroll

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Hemförsäkring. Vara behjälplig vid storskada. Trygghet för Bostadsrättsföreningen 20 40% saknar hemförsäkring Trygghet för den boende

Hemförsäkring. Vara behjälplig vid storskada. Trygghet för Bostadsrättsföreningen 20 40% saknar hemförsäkring Trygghet för den boende Information angående Hemförsäkring samt Bostadsrättsförsäkring- Skadeförebyggande Denna information hade försäkringsmäklarna Kent Nilsson och Robert Carlsson, Willis på Boende informationen den 3 december

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Gör det svårt för tjuven

Gör det svårt för tjuven Gör det svårt för tjuven Den här foldern fungerar som villkor för dig som har en försäkring med särskilda krav på lås och larm. Samtidigt innehåller den värdefulla råd och tips om hur du bäst skyddar ditt

Läs mer

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador 110 000 badrumsbesiktningar visar Ett av fyra badrum riskerar fuktskador ANTICIMEX RAPPORT OM BADRUM I VILLOR JANUARI 2011 Ett av fyra villabadrum riskerar fuktskador Gamla plastmattor, otäta skruvhål,

Läs mer

Information från Elsäkerhetsverket

Information från Elsäkerhetsverket 1 Information från Elsäkerhetsverket Har du en elapparat som beter sig underligt? Om något i en apparat glappar, om den låter konstigt, luktar bränt eller får proppar (säkringar) och överhettningsskydd

Läs mer

Kakel i bad på rätt sätt!

Kakel i bad på rätt sätt! Kakelbroschyr-28jan10 10-02-09 07.29 Sida 1 Kakelbroschyr-28jan10 10-02-09 07.29 Sida 2 Kakelbranschen informerar Kakel i bad på rätt sätt! Är det dags för kakel och klinker i våtrummet? Renovering eller

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Elsäkerhet. Lagstiftning och information

Elsäkerhet. Lagstiftning och information Elsäkerhet v2 Det bedrivs ett ganska omfattande arbete i Sverige för att få ner antalet olycksfall och dödsfall som beror på el. Från att ha varit ca 20 dödsfall per år för 10 år sedan, är det nere i hälften

Läs mer

Svensk Försäkrings svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012

Svensk Försäkrings svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012 Svensk Försäkrings svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012 Svar mailas till stina.jonfjard@boverket.se Datum 2012-10-15 Remisslämnare Svenska Försäkring genom Karl-Eric Larsson Organisation Kontaktperson

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

UNDERHÅLLSANVISNINGAR mm

UNDERHÅLLSANVISNINGAR mm UNDERHÅLLSANVISNINGAR mm FÖR HYRESGÄSTER Några ord om att vårda din lägenhet. Som hyresgäst är du skyldig att vårda och sköta din lägenhet. Det finns ett antal saker som du måste tänka på och fortlöpande

Läs mer

När du fått en skada på din bostadsrätt

När du fått en skada på din bostadsrätt När du fått en skada på din bostadsrätt Sidan 2 Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar i samband med skadan du drabbats av i din bostadsrätt. Med den här broschyren hoppas vi kunna ge dig svar

Läs mer

Att tänka på när du flyttar ut

Att tänka på när du flyttar ut Att tänka på när du flyttar ut Kreation.se 15-0191 Vi hoppas att du trivts med att vara hyresgäst hos oss på Växjöbostäder. Inför din avflyttning är det några saker du bör tänka på. För att göra det hela

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker

Läs mer

Undvik besvär och kostsamma vattenskador. Slanggenomföring Vitvaruunderlägg Diskbänksinsats Golvskydd Tätning Larm

Undvik besvär och kostsamma vattenskador. Slanggenomföring Vitvaruunderlägg Diskbänksinsats Golvskydd Tätning Larm Undvik besvär och kostsamma vattenskador. Slanggenomföring Vitvaruunderlägg Diskbänksinsats Golvskydd Tätning Larm Golvskydd Monteras direkt på golvet under köksinredningen. Skyddet gör att läckaget under

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

Akutmanual för S:ta Annas bostadsrättsförening

Akutmanual för S:ta Annas bostadsrättsförening 1 2011-11-20 Akutmanual för S:ta Annas bostadsrättsförening Styrelsen vill med denna manual öka beredskapen för akuta situationer i huset. Här finns information om: - Viktiga frågor som berör alla bostadsrättsinnehavare

Läs mer

DIN SIDA. Så minskar du risken TEMA VATTENSKADOR. Kryssa och vinn 2 000 kr. Björns vattentäta. Vattenfelsbrytaren håller torrt

DIN SIDA. Så minskar du risken TEMA VATTENSKADOR. Kryssa och vinn 2 000 kr. Björns vattentäta. Vattenfelsbrytaren håller torrt DIN SIDA Länsförsäkringar Västerbottens kundtidning Hösten 2011 TEMA VATTENSKADOR Så minskar du risken Kryssa och vinn 2 000 kr Björns vattentäta tips Vattenfelsbrytaren håller torrt På din sida i vått

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

Vattensäkert kök. Upptäck läckan i tid! Spar pengar och besvär! Diskbänksinsats Vitvaruunderlägg Golvskydd Tätning

Vattensäkert kök. Upptäck läckan i tid! Spar pengar och besvär! Diskbänksinsats Vitvaruunderlägg Golvskydd Tätning Vattensäkert kök Upptäck läckan i tid! Spar pengar och besvär! Diskbänksinsats Vitvaruunderlägg Golvskydd Tätning Tätskikt som samlar upp och leder fram smygläckage. Minimerar risken för fukt-, mögel-

Läs mer

Diskbänksinsats Tätning Larm Golvskydd Vitvaruunderlägg

Diskbänksinsats Tätning Larm Golvskydd Vitvaruunderlägg Undvik besvär och kostsamma vattenskador! Diskbänksinsats Tätning Larm Golvskydd Vitvaruunderlägg Läckage i kök Genom skåpet under diskbänken passerar installationerna för varm-, kallvatten och avlopp.

Läs mer

Vattenskaderisker i lågenergihus

Vattenskaderisker i lågenergihus Vattenskaderisker i lågenergihus Rolf Kling, Teknisk chef, VVS-Företagen, rolf.kling@vvsföretagen.se Ivo Martinac, Professor, KTH-Installations- och Energiteknik, im@kth.se Nordiskt Vattenskadeseminarium

Läs mer

Brandsäker camping. Tips och råd till dig som campinggäst

Brandsäker camping. Tips och råd till dig som campinggäst Brandsäker camping Tips och råd till dig som campinggäst Minska risken för brand Husvagnar, husbilar och tält brinner snabbt ofta är branden över på några minuter. Som campinggäst måste du hjälpa till

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 mars 2015/pelj Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 Innehåll Väggar i Lägenhet... 1 Golv... 1 Innertak i lägenhet... 2 Dörrar... 2 Fönster, fönsterdörr och

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 5>kaff* brandvarnare. o

Läs mer

UPPTÄCK! LARMA! UTRYM!

UPPTÄCK! LARMA! UTRYM! UPPTÄCK! LARMA! UTRYM! Vad du inom äldreomsorgen kan göra för att förhindra bränder hos äldre Äldre drabbas oftare av brand i hemmet Risken för att det börjar brinna hemma ökar i takt med åldern på grund

Läs mer

Vad händer nu? Din bostadsrättsförsäkring gäller för. Som bostadsrättsinnehavare är du underhållsskyldig

Vad händer nu? Din bostadsrättsförsäkring gäller för. Som bostadsrättsinnehavare är du underhållsskyldig emotive När du fått headline en skada på Brochure din descriptor bostadsrätt 2 Skada bostadsrätt Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar i samband med skadan du drabbats av i din bostadsrätt. Med

Läs mer

Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar.

Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar. Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar. Tolkning av underhållsansvaret enligt Riksbyggens normalstadgar. Underhållsansvaret har förändrats i vissa avseenden jämfört med 2004 års

Läs mer

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL INSTALLATIONSGUIDE för montering av Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL Carat Opal 2000SL Emaljerad varmvattenberedare Carat Opal 2000SL passar för Fritidshuset Villan Det mindre boendet Carat Opal 2000SL

Läs mer

Så skyddar du ditt hem mot brand och räddar liv

Så skyddar du ditt hem mot brand och räddar liv 1 Så skyddar du ditt hem mot brand och räddar liv Länsförsäkringar består av 23 självständiga länsförsäkringsbolag som erbjuder kunderna en helhet av bankoch försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring

Läs mer

bra att veta om el så blir du en säker elanvändare

bra att veta om el så blir du en säker elanvändare bra att veta om el så blir du en säker elanvändare Så här produceras elen Öresundskraft producerar både el och värme. Elen förs i elledningar ut till användarna i industrier, hyreshus och villor. Värmen

Läs mer

Tak Ventilerat, dvs med vind

Tak Ventilerat, dvs med vind Ventilerat, dvs med vind Missfärgning, mögel, på yttertakspanelen 1 (av 2!) Igensatt vindsventilation, ofta i kombination med otillräcklig bostadsventilation Skadan syns relativt jämnt spridd över utrymmet.

Läs mer

Umgås och trivs framför brasan

Umgås och trivs framför brasan Umgås och trivs framför brasan Några tips och råd om hur du eldar säkert hemma Sedan urminnes tider har brasan varit en samlingspunkt i våra bostäder. Där lagades maten och det var runt spisen man samlades

Läs mer

Människor i samverkan

Människor i samverkan Människor i samverkan Din trygghet börjar hos dig och ingen annanstans. Den skapas i din närmiljö med dina närmaste, dina grannar och arbetskamrater. Verklig trygghet är att kunna leva tryggt i hemmet,

Läs mer

Skapa ökad brandsäkerhet i hemmet. Var rädd om dina vänner och anhöriga!

Skapa ökad brandsäkerhet i hemmet. Var rädd om dina vänner och anhöriga! Skapa ökad brandsäkerhet i hemmet. Var rädd om dina vänner och anhöriga! 1 Innehåll När du känner till riskerna är det lättare att göra något åt dem...3 Inte kunna upptäcka eller agera vid brand...4 Glömma

Läs mer

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott!

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott! Ett tryggt Halland att leva och bo i Att förebygga inbrott! Under 2010 anmäldes omkring 20 000 bostadsinbrott i Sverige, ca 700 av dem skedde i Halland. Inbrott i bostaden står för en procent av alla anmälda

Läs mer

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Elda med hänsyn I dagens samhällen bor vi tätt intill varandra och har ofta små tomter. Eldas det i braskaminer eller pannor i tätbebyggda

Läs mer

Till dig som flyttar

Till dig som flyttar Till dig som flyttar Inför flytten Lite goda råd till dig som flyttar. Det är mycket att tänka på när man skall flytta från sin lägenhet. För att underlätta för dig har vi sammanställt en kom-ihåg-lista

Läs mer

~ lida LcsD~-\o--t"Z/ r.

~ lida LcsD~-\o--tZ/ r. ~ lida LcsD~-\o--t"Z/ r. II&.>l.'LIDI Richardson Ing-byrå Rörstrandsgatan 62, 113 33 Stockholm, Telefon 070-4177622, Fax 08-34 46 Il Postgiro: 782159-8 Bank~iro:5805-5534 Org.nr: 4i1~lIiiIm~, E-post: Innehar

Läs mer

Allmänna energispartips för hushåll

Allmänna energispartips för hushåll Allmänna energispartips för hushåll I ett hushåll fördelas energiförbrukningen ungefär enligt bilden nedan. Nedan följer ett antal tips på hur man kan spara på den energin. I de flesta fall har det att

Läs mer

Underhåll och reparation av din bostad

Underhåll och reparation av din bostad Underhåll och reparation av din bostad EN GUIDE TILL HUR ANSVARSFÖRDELNINGEN SER UT Vem har underhållsansvaret? Bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre. Underhållsansvaret regleras

Läs mer

Läcker design Vattentäta konstruktioner

Läcker design Vattentäta konstruktioner Läcker design Vattentäta konstruktioner Inspiration och information om golvbrunnar med väggnära placering Har du idéerna har vi tekniken Det har börjat hända saker med golvbrunnarna i våra våtrum. Från

Läs mer

Faktablad: Brandsäkerhet 2007-01-15. Brandsäkerhet. Inläsningsuppgift inför instruktörsfortbildning våren 2007

Faktablad: Brandsäkerhet 2007-01-15. Brandsäkerhet. Inläsningsuppgift inför instruktörsfortbildning våren 2007 Brandsäkerhet Inläsningsuppgift inför instruktörsfortbildning våren 2007 CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET / Henrik Lindquist 1 (7) Brandorsaker År 2002 ryckte räddningstjänsten i Sverige ut på 5610 bränder i bostäder.

Läs mer

Är din fastighet säker

Är din fastighet säker Är din fastighet säker Visste du att din villa, sommarstuga, affärsfastighet eller bostadsrättslägenhet också har en elanläggning? Det är innehavaren som ansvarar för att elen i fastigheten är säker och

Läs mer

Att tänka på när du skall. flytta

Att tänka på när du skall. flytta Att tänka på när du skall flytta Bra att veta när du ska flytta ut Tips på vägen för att underlätta flytten Börja flyttstäda redan veckan innan, avfrosta kyl/frys, städa golvbrunnar, putsa fönster, damma

Läs mer

Minska risken för vattenskador vid ombyggnad av flerfamiljshus Kvalitetssäkra!

Minska risken för vattenskador vid ombyggnad av flerfamiljshus Kvalitetssäkra! Minska risken för vattenskador vid ombyggnad av flerfamiljshus Kvalitetssäkra! Eva Sikander eva.sikander@sp.se www.sp.se Syfte 1,4 miljoner lägenheter och 600 000 småhus har våtrum och rörinstallationer

Läs mer

Öppning/Stängning. Elektromekanisk låsning. Slagdörrsautomatik/Skjutdörrsautomatik

Öppning/Stängning. Elektromekanisk låsning. Slagdörrsautomatik/Skjutdörrsautomatik På följande sida vill vi berätta vad du bör tänka på när det gäller säkerhet i olika utrymmen i bostadsfastigheter. Dagens moderna lås och säkerhetsteknik skiljer sig avsevärt från den gamla utrustningen

Läs mer

För kunder i Länsförsäkringar. För hemmet 2014

För kunder i Länsförsäkringar. För hemmet 2014 För kunder i Länsförsäkringar För hemmet 2014 Behörspaket ASSA Entré D12. Paketet innhåller: Cylinder d1212 med 5 st nycklar Cylinderbehör 3212 Handtag 1956 epok Vredskylt 4356 2 st förlängningsdelar Borr

Läs mer

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter?

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? 1 Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? Underhållsskyldighet enligt 32 i bostadsrättsföreningens stadgar. Innebörden av bostadsrättshavarens skyldighet att

Läs mer

KÖPA OCH INSTALLERA ELDSTAD

KÖPA OCH INSTALLERA ELDSTAD KÖPA OCH INSTALLERA ELDSTAD Viktig information till dig som funderar på att köpa och installera en eldstad. WWW.KIL.SE/ELDSTAD INSTALLATION AV ELDSTAD Boverkets byggregler kapitel 5 handlar om brandskydd.

Läs mer

Brf Safiren 11, oktober 2004

Brf Safiren 11, oktober 2004 Brf Safiren 11, oktober 2004 Policy för hur ansvar och kostnader för reparationer och underhåll fördelas mellan bostadsrättsföreningens medlemmar och bostadsrättsföreningen. Inledning Huvudregeln är att

Läs mer

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv Att foga och täta Handledning för dig som gör det själv När ska man foga och täta? Fogmassan fyller ut hålrum i en konstruktion där det finns risk för rörelser mellan olika byggnadsmaterial, till exempel

Läs mer

OBS! LÄS NEDANSTÅENDE NOGA!!!

OBS! LÄS NEDANSTÅENDE NOGA!!! Sida 1 av 5 Upplysningar rörande utflyttningsstädning och frånträde av lägenheter OBS! LÄS NEDANSTÅENDE NOGA!!! På följande sidor finns ett städprotokoll som vi följer utan undantag när vi besiktigar en

Läs mer

Förfrågningsunderlag hus ver. 2

Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Måtten är inte hugna i sten utan kan ändras om det gör bygget billigare. Likaså om motsvarande byggmaterial finns med samma egenskaper så kan det räknas på, eller alternativ

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Stambyte och nytt badrum

Stambyte och nytt badrum Stambyte och nytt badrum 1 2 Vad händer vid stambytet? I huset du bor i eller är på väg att flytta till så börjar rörstammar och vattenledningar bli gamla. De har slitits under årens lopp och måste nu

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

Köket. Väggar Dammas eller torkas med fuktig trasa. Golv Dammsug och våttorka. Kom ihåg att torka av golvlisterna.

Köket. Väggar Dammas eller torkas med fuktig trasa. Golv Dammsug och våttorka. Kom ihåg att torka av golvlisterna. Flyttstäda Köket I köket är det många saker att tänka på inför flyttstädningen. Du behöver till exempel rengöra filtret i fläkten, galler, dörrkarmar och plåtar. Om du följer vår checklista får du med

Läs mer

Lägenhet x.x.x Adress ELVIRIA, SPANIEN

Lägenhet x.x.x Adress ELVIRIA, SPANIEN Lägenhet x.x.x Adress ELVIRIA, SPANIEN Marbella 4 juni 2014 Pia Engman Besiktningsman godkänd av SBR Energiexpert certifierad av Sitac Uppdragsgivare: NN Objekt: Lägenhet x.x.x, Adress, Elviria, Spanien

Läs mer

LEKTION 1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR

LEKTION 1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR LEKTION 1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att kopiera och

Läs mer

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT2012:1 Gäller från 2012-08-01

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT2012:1 Gäller från 2012-08-01 BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG Gäller från 2012-08-01 Särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2012-08-01 Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till och ändringar av allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

Rapport. Basmätning - Aktiv mot brand MSB 2014-09

Rapport. Basmätning - Aktiv mot brand MSB 2014-09 Rapport Basmätning - Aktiv mot brand MSB 14-9 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 3 7 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad webbpanel. Undersökningsperiod

Läs mer

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland Att förebygga inbrott Bostadsinbrott är ett prioriterat brottsområde Inbrott i bostaden står för en mindre del av alla anmälda brott i Sverige. Men det är

Läs mer

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland Att förebygga inbrott Bostadsinbrott är ett prioriterat brottsområde Inbrott i bostaden står för en mindre del av alla anmälda brott i Sverige. Men det är

Läs mer

HSB Brf Björken, Märsta

HSB Brf Björken, Märsta RAPPORT 1 (8) HSB Brf Björken, Märsta Policydokument för att spara renoverade våtrum vid kommande stambyte Stockholm ÅF-INFRASTRUKTUR AB Projektledning Lars Sandberg POLICYDOKUMENT 2 (8) Krav för att spara

Läs mer

Till dig som ska skaffa ved- eller pelletskamin

Till dig som ska skaffa ved- eller pelletskamin Till dig som ska skaffa ved- eller pelletskamin En kamin som eldas med ved eller annat biobränsle är ett klimatsmart komplement till din befintliga värmekälla. Den kan också vara ett mysigt inslag i innemiljön.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Tre Björnar. Tolkning av fördelningen av underhållsskyldighet enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen

Bostadsrättsföreningen Tre Björnar. Tolkning av fördelningen av underhållsskyldighet enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen Bostadsrättsföreningen Tre Björnar Tolkning av fördelningen av underhållsskyldighet enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen Bostadsrättsföreningen Tre Björnar Revision 1.2 Revisionshistoria Revision

Läs mer

Brandvarnare. Jonisk eller optisk? Placering Test & skötsel. EL & VVS - för din säkerhet

Brandvarnare. Jonisk eller optisk? Placering Test & skötsel. EL & VVS - för din säkerhet Brandvarnare EL Jonisk eller optisk? Placering Test & skötsel EL & VVS - för din säkerhet Jonisk eller optisk brandvarnare? En jonisk brandvarnare reagerar på den osynliga rök som framkallas av öppna lågor.

Läs mer

Centralenhet med GSM. Larmbricka

Centralenhet med GSM. Larmbricka Trygghet i alla hem Centralenhet med GSM Centralenheten är hjärtat av ditt larmsystem. Den har koll på alla komponenter och kommunicerar trådlöst med både komponenterna och larmcentralen. Håll koll på

Läs mer

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara.

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Utrymningsväg Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Det ej finns lösa belamrande föremål som blockerar utrymningsvägen t ex möbler, skåp eller annan utrustning.

Läs mer

Öppen eld. När skall det vara klart? Vad behöver göras? Behövs hjälp? Vem ansvarar för att det blir gjort?

Öppen eld. När skall det vara klart? Vad behöver göras? Behövs hjälp? Vem ansvarar för att det blir gjort? CHECKLISTA BRAND ORGANISATION (BBR 5:12, BFS 1995:17, 1993:57) BBR, AFS, SÄIF, SBF - REKOMMENDATIONER Finns brandskyddsdokumentation? Finns drift- och underhållsinstruktioner anpassade till den egna verksamheten?

Läs mer

PURUS LINE, TILE INSERT

PURUS LINE, TILE INSERT DESIGNBRUNNAR PURUS LINE, TILE INSERT DITT PERSONLIGA VAL Man ska trivas i badrummet. Platsen där man både startar och avslutar dagen. Purus designbrunnar är exempel på hur kreativitet och utveckling kan

Läs mer

Var rädd om dina nära och kära. elinstallationer är färskvara!

Var rädd om dina nära och kära. elinstallationer är färskvara! Var rädd om dina nära och kära elinstallationer är färskvara! Dolda elfel kan visa sig vara livsfarliga Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. Ju fler år som går, desto större risk att

Läs mer

Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14. Underhåll och reparationer

Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14. Underhåll och reparationer 2010-05-20 Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14 Underhåll och reparationer Brf Oliven 13-14, Oxelösund sida 1 av 5 1. Balkong Ingen målning, håltagning, påförande av material

Läs mer

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande.

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Våra viktigaste råd för att undvika vattenskador. 1 Varje år inträffar 100 000 vattenskador i Sverige till en kostnad

Läs mer

Vem svarar för underhållet?

Vem svarar för underhållet? Vem svarar för underhållet? Information till bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Åsunden. Denna information ger bostadsrättshavare vägledning om vem som svarar för underhållet inom olika områden

Läs mer

KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta

KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta Problemet Det finns en synlig skada på ytan, t ex mörkare fläck, rinnmärken, saltutfällningar mm. Alternativt att ytskiktet

Läs mer

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4 Idunavägen 4 Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Uddevalla Storlek 145 m2 Område Gatuadress Idunavägen 4 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Rymlig bostad på centralt läge! Fint och rymligt hus

Läs mer

Vattenskadesäkert byggande VASKA-bostad

Vattenskadesäkert byggande VASKA-bostad Vattenskadesäkert byggande VASKA-bostad Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp.

Läs mer

Kontrollera själv ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 2

Kontrollera själv ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 2 Kontrollera själv ditt inbrottsskydd Skyddsklass 2 2 3 Kontrollera själv att ditt företag uppfyller skyddskraven vid inbrott För att du ska få full ersättning vid ett inbrott måste inbrottsskyddskraven

Läs mer

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om?

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om? Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Då kanske du undrar om du själv måste laga det eller om föreningen kan stå för kostnaderna? Börja med att titta i den bifogade listan vem som ansvarar

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

Särskilda villkor för inbrottsskydd skyddsklass 1

Särskilda villkor för inbrottsskydd skyddsklass 1 Särskilda villkor för inbrottsskydd skyddsklass 1 GL 551:1 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoren gäller from 2015-01-01 Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6

Läs mer

Bostadsinbrott. Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott. www.polisen.

Bostadsinbrott. Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott. www.polisen. Bostadsinbrott Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott www.polisen.se/uppsala 114 14 På spår efter gärningsmannen Inbrott i bostaden är något som många

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brandskyddspolicy. 2. Beskrivning av brandskydd. 3. Information kring brandskyddsregler

Innehållsförteckning. 1. Brandskyddspolicy. 2. Beskrivning av brandskydd. 3. Information kring brandskyddsregler Innehållsförteckning 1. spolicy 2. Beskrivning av brandskydd 3. Information kring brandskyddsregler 4. Kontroll och underhåll av brandskydd 5. Checklista 6. Ansvarsfördelning 7. Byggnads-, brandskydds-

Läs mer