Micke. Isabella spelar golf i skolan. Tre bönor startar socialt företag. gillar att meka med cyklar Sid 10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Micke. Isabella spelar golf i skolan. Tre bönor startar socialt företag. gillar att meka med cyklar Sid 10"

Transkript

1 Haninge idag Micke gillar att meka med cyklar Sid 10 Isabella spelar golf i skolan Sid 6 Tre bönor startar socialt företag Sid 16 En informationstidning från Haninge kommun nummer 6/2010

2 Utbildning + idrott + Haninge = sant! I skrivande stund håller vi på med de sista förberedelserna inför gymnasiemässan på Stockholmsmässan där Fredrika Bremergymnasierna medverkar. Samtidigt har fem av gymnasiets idrottsutbildningar blivit certifierade och nationellt godkända. Det är fotboll, boxning, innebandy, golf och orientering. Och fler kommer det att bli. Handbolls- och basketutbildningarna är på tur och sen tidigare har vi karateutbildningen som tar in elever från hela Sverige. Det här skapar möjligheter för eleverna att kunna studera och träna på elitnivå redan i gymnasiet. Haninge är ju också den kommunen som startade Sport Campus Sweden där elitidrottare kan kombinera träning med studier på högskolenivå. Det är inte så konstigt att vi kan nominera fram duktiga idrottare, tränare, ledare med flera till Haninge kommuns egen idrottsgala. I januari (nästa år) är det tredje året som idrottsgalan genomförs och det är ett utmärkt sätt att uppmärksamma allt det stora arbete som sker i våra föreningar året runt. Det är också ett sätt att skapa samhörighet och knyter ihop de aktiviteter som finns ute i kommundelarna i ett gemensamt arrangemang. Läs mer om idrottsutbildningarna och idrottsgalan i detta nummer. Trevlig läsning! Margaretha Picano, informationschef i Haninge kommun Innehåll nr 6/ Det var oss ni röstade på! Möt Martina, Peter, Ebbe, Marie och Raymond som berättar om sina politiska hjärtefrågor. 6 Sportakademiker satsar hårt i Haninge Golftalangen Isabella Deilert, 16, från Tyresö har valt att plugga vid Haninge idrottsakademier. Här är lätt att kombinera träning med studier. 10 Hunddagis, cykelverkstad, show... På Haninge Dagliga verksamhet finns många jobb att välja på. 12 Bland mossbusar, bävrar och torvtäkter Följ med hembygdsforskaren Olle Flodby på guidning genom Slätmossens naturpark. 16 Tre bönor i Handen Annika, Marie och Sabina är först ut med att starta ett socialt företag i Haninge pasta- och salladscaféet Bönorna i Handen. 18 Kul profilera kulturfrågor Det gäller att ställa rätt frågor och väcka nyfikenhet hos besökarna, säger Åsa Mårtensson, konstintendent vid Konsthallen i Haninge kulturhus. Haninge idag ges ut av Haninge kommun Ansvarig utgivare: Margaretha Picano , Redaktör: Ingrid Hulthage, , Haninge idag produceras i samarbete med Mosebacke Media Bert Ola Gustavsson och Magnus Kristenson Grafisk form: Gabriel Uggla AB , gabrieluggla.se Formgivare och illustratör: Louise Uggla Omslagsfoto: Micke Andersson i cykelverkstaden. Fotograf: Åsa Liffner. Tryckeri: AB Danagårds Grafiska Distributör: S-post Upplaga: cirka Om tidningen uteblir kontakta Bosse Wallsten God jul och gott nytt år! Testa brandvarnaren och glöm inte att släcka ljusen. Bildarkivet.se/Mikael Svensson 2 Haninge idag

3 Unga flickor röker mer än vuxna Stockholmsenkäten är en undersökning som genomförs vartannat år bland elever i skolår 9 och årskurs 2 på gymnasiet. Genom enkäterna får man bland annat veta mer om ungdomarnas situation och deras drogvanor. Fortfarande röker unga flickor mer än vuxna. I Haninge röker procent av flickor i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet dagligen eller ibland. Det finns också en trend att allt fler flickor börjar röka men också att pojkar i årskurs 9 gör det. Vet du som förälder hur din tonårings tobaksvanor ser ut? Prata med din tonåring. Tonåringar vill att vuxna sätter tydliga gränser. Läs mer under Social omsorg på haninge.se Alkohol Det är stora skillnader i tonåringars alkoholvanor. 60 procent av eleverna i skolår 9 och 80 procent i år 2 på gymnasiet uppger att de dricker alkohol. Av dem storkonsumerar mer än 20 procent av eleverna i skolår 9 och cirka 40 procent i gymnasiet. Narkotika De flesta ungdomar säger nej till knark och har tackat nej när de har haft möjlighet att pröva. Det vanligaste sättet att skaffa narkotika på är att man blivit bjuden av kamrater. Drygt % av eleverna i skolår 9 har någon gång provat narkotika. I gymnasiet är siffran 18 22%. Skatten sänks med 30 öre Haninge sänker kommunalskatten med 30 öre. Skattenivån blir i och med detta nästa år 19,78 kronor. Beslutet om att sänka skatten kommer formellt att tas av kommunfullmäktige i december. Prognosen i delårsbokslutet pekar på ett resultat på 186 miljoner. Detta resultat beror bland annat på lägre räntekostnader och högre skatteintäkter Om man ser till lägsta kommunalskatten bland kommunerna i Stockholms län har Solna förstaplatsen med en kommunalskatt på 17,12 kronor, Södertälje och Botkyrka har den högsta på 20,13 kronor. Haninge kommer i och med skattesänkningen att hamna på plats 16. För en medelinkomsttagare i Haninge innebär skattesänkningen 750 kronor mer i plånboken per år. Fler åtgärder för friska sjöar i Tyresån Insatserna för att förbättra miljön i Tyresåns sjöar har medfört en halvering av fosforhalten i sjösystemet. Men problem med bland annat övergödning kvarstår. För god status krävs fler åtgärder. Tyresåns vattenvårdsförbund har därför tagit fram ett åtgärdsprogram för de närmaste fem åren. I programmet föreslås drygt hundra åtgärder för att minska övergödningen, öka den biologiska mångfalden och förbättra för det rörliga friluftslivet. I Haninge handlar det bland annat om att rena dagvatten som kommer från stora vägar Dags att nominera till Haninges miljöpris Priset ska gå till person/organisation/företag som vidtagit åtgärder som förbättrar någon av de prioriterade miljöområdena i Haninge kommuns miljöprogram: - Energi och transporter - Vatten och avlopp - Avfall Priset delas ut en gång per år av ordföranden i miljönämnden vid ett sammanträde i kommunfullmäktige. Ansökan görs till: Haninge kommun, Miljönämnden HANINGE Märk kuvertet med miljöpris 2010 Senaste ansökningsdag är den 31 mars 2011 Läs mer om priset på haninge.se Använd stearinljus när du vill lysa upp i mörkret. Stearinljus är det mest miljövänliga ljuset då det tillverkas av förnybara råvaror paraffinljus tillverkas av icke förnybar olja. och tätorter, men också att ansluta avlopp i gamla sommarstugeområden till det kommunala avloppsnätet. Som privatperson kan du också bidra till friskare sjöar genom att välja att tvätta bilen i gör-det-själv-anläggning eller i en automatisk biltvätt och att gödsla varsamt. Du bör också undvika bekämpningsmedel i trädgården. Tyresåns sjösystem har omkring trettio sjöar, stora och små, från skogsbygd till tätort. I systemet ingår bland andra sjöarna Drevviken, Ramsjön, Lycksjön och Övre och Nedre Rudasjön. Personer, organisationer eller företag som har bidragit med någon eller några av följande kriterier kan nomineras: - Innovativa lösningar som visar hållbara förbättringar av miljön i Haninge kommun - Strategier och praktiska lösningar som ökar allmänhetens medvetande, kunskap och engagemang om hur man kan bidra till att förbättra av miljön - Minimerat avfallets uppkomst och ökat återanvändning av material - Bidragit till effektivare och alternativa energikällors användning vid uppvärmning av fastigheter, energieffektivisering - Arbetat med att minska koldioxidutsläpp från transporter - Hållbara miljölösningar inom vatten och avloppshantering Gröna tips till jul och nyår Bildarkivet.se/Thomas Adolfsén Vill du äta grönt i jul & nyår? Passa på att delta i Naturskyddsföreningens kampanj Gröna Gaffeln ät vegetariskt en dag i veckan. Ge ditt löfte på kampanjsidan på Facebook! Idén bakom kampanjen är enkel: att få oss att hoppa över kötträtterna och istället äta vegetariskt minst en dag i veckan. En liten förändring i vardagen kan göra stor skillnad för miljön och klimatet. På naturskyddsföreningens hemsida snf.se hittar du tio goda gröna rätter. Gå med i Gröna gaffeln och prova gärna någon av rätterna på din vegetariska dag. Under vinjetten Smarta Haninge på haninge.se hittar du fler gröna smarta tips. Haninge idag

4 Fem i koalition skrev under politisk plattform Ett långsiktigt hållbart Haninge. Så lyder titeln på den politiska plattform som ledarna för de partier som nu bildat koalition undertecknat: Moderaterna, Folkpartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Dessa punkter är enligt ledarna för de olika partierna de allra viktigaste: För att kunna satsa långsiktigt är det viktigt att ha ordning på kommunens ekonomi och att alla Haningebor bidrar. Genom Haningeandan skapas förutsättningar för delaktighet, personligt ansvar och utveckling. Vi kommer att hävda och utveckla arbetslinjen Det ska vara tryggt, trivsamt och attraktivt att bo i Haninge, vilket höjer statusen att bo i kommunen. Vi vill att Haninge ska växa och utvecklas. Det behöver därför byggas bostäder av varierande storlekar för alla åldrar och för livets olika skeden. Haninge kommer att satsa på en långsiktigt ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Satsningar på miljö innebär bland annat mer skydd av natur, energieffektivt byggande och renare vatten. Företagens insatser för energieffektivisering och allmänhetens intresse och agerande är mycket viktigt för att Haninge verkligen skall bli en Uthållig kommun. Vi vill också utveckla välfärden genom att ge alla möjlighet att välja och ta ansvar för hur man ska leva sitt liv. Satsningar på skola är av betydande vikt för att ingen ska lämnas efter och inte heller ska någon hindras i sin utveckling. Samtidigt vill vi erbjuda stöd och hjälp åt utsatta grupper. En utbyggd medborgardialog är viktig för att skapa bättre kvalitet i det kommunen gör, ökad delaktighet och samhörighetskänsla motverkar också misstroende och utanförskap. Därför ska vi tillsammans göra Haninge bättre. Läs hela den politiska plattformen på haninge.se Nyvalt presidum Vid kommunfullmäktiges sammanträde 15 november utsågs det nya presidiet. Marietta de Pourbaix-Lundin (M) valdes till kommunfullmäktiges ordförande, Kjell Larsson (M) till 1:e vice ordförande och Staffan Holmberg (S) till 2:e vice ordförande. Haninge idag publicerar Haninge idag kommer i nästa nummer (nr 1, 2011) att presentera ledamöterna i Haninge kommuns kommunstyrelse. Haninge idag kommer också att presentera ledamöter i övriga styrelser och nämnder. 4 Haninge idag

5 Här är vi Martina, Peter, Ebbe, Marie och Raymond Det var oss ni röstade på! Haninge idag har bjudit in de fem som nu sitter vid det politiska rodret i Haninge att berätta om sig själva och sina hjärtefrågor. Gruppledarna för de fem partier som Haningeborna röstat fram och som nu bildat koalitionsledningen presenterar sig här: Martina Mossberg, Moderaterna Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande. Martina är 45 år och bor i Vendelsö med sin man och sina två barn. På fritiden älskar hon att vistas i naturen, gärna på hästryggen. Under förra mandatperioden var Martina ordförande i grund- och förskolenämnden. Jag kommer att arbeta för att fler företag ska starta och etablera sig i Haninge och att vi ska utveckla arbetslinjen. En ny näringslivspolicy ska tas fram i samarbete med näringslivet i kommunen. Vi vill också skapa en Haningeanda. Vi ska på alla sätt verka för att människor kommer i egen försörjning. Självklart så fortsätter arbetet med att Haninge ska bli Sveriges bästa skolkommun. Slutligen så vill jag lyfta upp trygghetsfrågorna. Vi behöver en övergripande handlingsplan för att skapa ett tryggare Haninge. Peter Olevik Dunder, Folkpartiet Peter är 30 år, bor i Handen sedan fem år. Anställd som sjöofficer med hemmahamn på Berga och Muskö. Arbetat heltid i Haningepolitiken i tre år, kommunalråd sedan våren Fortsätter i den nya kommunledningen att ansvara för kommunens investeringar och lokalförsörjning samt skärgårdsfrågor. Fritidsintressena är främst Norden, natur, historia, samhällsfrågor, litteratur, film och teater. Jag brinner för frihet, rättvisa och effektivitet. Ämnesmässigt är det bland annat infrastruktur, skola och ungas möjligheter, samt progressiv och hållbar utveckling som jag går igång på. Med andra ord en samhällsbyggare med starkt solidaritets- och frihetspatos. En annan hjärtefråga är god ordning i den kommunala ekonomin. Utan det kan ingenting utvecklas. Ebbe Pettersson, Miljöpartiet Ebbe är 45 år och bor i Handen sedan 10 år tillbaka med sin familj. Han har alltid varit föreningsmänniska och har länge engagerat sig inom scoutrörelsen. Vid 30-årsåldern började han studerade ekonomi och miljö då miljöfrågorna blev mer och mer viktiga för honom. På fritiden försöker han hinna med övriga familjen eller trädgårdsarbete, naturen. Han gillar att ha en aktiv ledighet så som friluftsliv, scoutaktiviteter, skidåkning. Han försöker leva som han lär. Jämställdhet och mångfald är frågor som ligger nära hjärtat, och där finns det fortfarande mycket kvar att göra. Att det finns bra gymnasieutbildning för att komma ut i arbete är viktigt för alla, men även som vuxen kanske man vill skola om sig, vidareutbilda sig eller få en nystart in i det svenska samhället. Då ska det också finnas goda möjligheter till det. Som miljöpartist är ju förstås naturskydd, miljö och klimatfrågorna de viktigaste frågorna för ett långsiktigt hållbart samhälle. För att nå ett hållbart samhälle måste vi tänka om och göra aktiva val i vardagslivet och försöka konsumera mindre. Marie Litholm, Kristdemokraterna Marie är 44 år och bor med sin familj i Vendelsömalm. Hon har en yrkesbakgrund inom handel, kontor och skola. Är tjänstledig utbildningssekreterare, för att kunna ägna sig åt den politiska ledningen av Haninge kommun. På fritiden spelar hon gärna golf, läser eller pysslar i trädgården. Marie säger att hon engagerade sig för en politik med sunt förnuft, som bryr sig om och som tar ansvar för det gemensamma bästa. Barn-, familj- och folkhälsofrågor ligger mig varmt om hjärtat. Jag ser familjen som den viktigaste byggstenen för ett fungerande samhälle. Därför är ett utvecklat föräldrastöd viktigt. Jag är också engagerad i rehabiliteringsfrågor för snabbare återkomst i arbete. Ett utvecklande näringslivsklimat och växande företagande är viktigt för fler arbetstillfällen i kommunen. Människor måste få chansen att växa och ta eget ansvar. Raymond Svensson, Centerpartiet Raymond är 56 år, och har två utflugna barn, bor i Vendelsömalm och har sommarstuga i Årsta havsbad. Har jobbat på Studieförbundet Vuxenskolan med EU- och nordiskt samarbete. Gillar skog och natur, fiske och fjällvandring. Är en trägen lobbyist för folkbildning. Jag tycker att marknaden och politiken har för mycket att säga till om och medborgarna alldeles för lite. Jag kommer därför att engagera mig djupt i att utveckla medborgarnas delaktighet i Haninges utveckling. Dessutom är jag övertygad om att alla kan arbeta 100 procent av sin förmåga. Sociala företag är viktiga verktyg i en sådan utveckling. Haninge idag

6 Sportakademiker satsar hårt i Haninge Haninge idrottsakademier har gott om framtidslöften i åtta olika sporter. Ett av dem är golfaren Isabella Deilert, 16, från grannkommunen Tyresö. Uppsala eller Skåne var några alternativ när det var dags att välja gymnasium. Men Haninge har lika bra resurser och då kunde jag bo kvar hemma, säger hon. Isabella är bara ett av de många löften som lockas av idrottsakademierna på Fredrika Bremergymnasierna i Haninge. Simon Birging, idrottslärare och hälsopedagog är nyanställd samordnare för akademierna. Det här är ett drömjobb. Haninge har fina resurser i Torvalla, här finns mycket som inte ens Stockholm kan erbjuda. Simon Birgings uppgift är att utveckla akademierna och att hjälpa till i de teoretiska kursmomenten om det behövs. Hårt pressat schema Bland annat ska jag se till att lärare och tränare håller en bra kommunikation. Eleverna får inte komma i kläm mellan olika krav, säger han. Och samordning behövs för de hårt satsande eleverna på akademierna. Den vanliga läsningen och idrotten måste båda få plats på ett hårt pressat schema. Isabella Deilert har vunnit två Junior-SM och ett EM för amatörer under årets säsong där hon haft stora framgångar. Hon deltog också som enda svensk i Europalaget i prestigefyllda Junior Ryder Cup i Skottland. Men det innebar 54 procents frånvaro i början av terminen. Min tränare håller kontakt med lärarna så de vet vad frånvaron beror på. Och nu har jag tagit tag i skolarbetet och läst in allt som fattats, säger Isabella som normalt ägnar ett par timmar åt golf varje vardag, på helgerna blir det mer. Men jag gillar många sorters idrott och håller också på med dans och yoga så att träningen inte blir för ensidig. Det gäller att fokusera om man ska hinna med skolarbetet, så mycket tid att umgås med kompisar har jag inte. Locka till oss elit När de nya eleverna kommer till akademierna skannas de ordentligt av medicinsk expertis, berättar Simon Birging. Det gäller att fastställa svagheter och utvecklingsmöjligheter för varje enskild individ och se var var och en står inför kommande säsong. Sedan följer vi upp. Det är viktigt att vi kan visa på bredd i utbildningen och locka till oss de elitsatsande eleverna. Inför nästa år gäller delvis nya förutsättningar för akademierna på grund av gymnasiereformen 2011 (se ruta härintill). Att vi har ett riksidrottsgymnasium och fem nationellt godkända idrottsutbildningar plus alla Torvallas tillgångar gör att vi ligger bra till i den hårda konkurrensen kommunerna emellan. I Haninge finns också en unik möjlighet att kombinera hela studiegången med en elitidrottssatsning. Samarbetet med Sport Campus Sweden innebär att vi har en röd tråd för de ungdomar som vill sikta mot eliten ända från högstadiet upp till avslutade högskolestudier. Och Isabella, vilken golftour satsar hon på att vinna? Jag tänker gå ut skolan som golfamatör. Jag ska klara studierna här först, sedan får vi se om jag blir proffs, säger hon. Isabella Deilert, lovande golftalang, och Simon Birging, samordnare, brinner för Haninges idrottsakademier som har sitt centrum i Torvalla. Bild: Magnus Kristenson. Text: Bert Ola Gustavsson 6 Haninge idag

7 Riksidrottsutbildning Nya villkor för idrottsakademierna vid Fredrika Bremergymnasierna Unik karateutbildning Fredrika Bremergymnasiernas idrottsakademier får från och med nästa år nya villkor som beror på den omfattande svenska gymnasiereformen GY2011. Till exempel har utbildningar möjlighet att certifieras. Karateakademin i Haninge har en specialställning. Det är den enda utbildningen i sitt slag i Sverige som är Godkänd riksrekryterad idrottsutbildning (RIG) med 12 platser. Det här betyder också att gymnasieelever från hela landet kan söka till Karateakademien. nationellt godkänd nationellt godkänd nationellt godkänd En nyhet är att särskilt duktiga idrottsgymnasier kan certifieras och godkännas av respektive specialidrottsförbund. Exempelvis har Svenska innebandyförbundet certifierat 20 av 57 innebandyutbildningar i landet med så kallade NIU-certifikat (Nationellt godkända idrottsutbildningar). Innebandyakademin i Haninge var en av utbildningarna som passerade nålsögat och fick godkänt. Också fotbolls, golf-, boxnings- och orienteringsakademierna är nu NIU-certifierade av respektive specialförbund. Hit kan eleverna söka från hela Stockholmsregionen. Idag läser gymnasieeleverna på akademierna 300 eller 500 specialpoäng i sina respektive idrotter av den totala utbildningen på cirka gymnasiepoäng i respektive program. Med NIU kommer siffran i framtiden att öka till mellan 400 och 700 poäng i specialidrott. Till det kommer en omfattande fritidsaktivitet på kvällar och helger. nationellt godkänd Bilder: Fredrik Hjerling Elitidrotten en kvalitetsstämpel Elitidrottssatsningen innebär en kvalitetsstämpel för Fredrika Bremergymnasierna och ställer också högre krav på både elever, tränare och lärare. Allt från elevboende till service kring träningar, schematekniska lösningar och stöd i skolarbetet. Vår styrka är att vi kan kombinera våra fem olika elitidrottsinriktningar med ett mycket stort antal studieprogram. Detta innebär att vi måste anpassa schemat till träningar och tävlingar, säger Gunilla Rylander Melin som är rektor på Fredrika Bremerskolan och ansvarig för elitidrottssatsningarna i gymnasieskolan. Fler idrottssatsningar är på gång. Handboll och basket är de kommande disciplinerna vi satsar på att få nationellt godkända och vi kommer också att rikta in oss på konståkning och simning. Plugga och idrotta? Sport Campus Sweden gör det möjligt! Läs mer på sportcampussweden.se Haninge idag

8 Hallå där, Ulrika Fridh Bjärhall, biträdande rektor/studievägledare på Heurika, Fredrika Bremergymnasierna. Vad ska eleverna tänka på inför gymnasievalet i vår? Det är viktigt att skaffa mycket information och att utgå från vad som känns bra för en själv och kanske inte lyssna för mycket på kompisar eller någon annans åsikter. Vad är viktigast? Det kanske viktigaste är att besöka skolan där man har tänkt sig att gå och att skapa sig en egen uppfattning om man kan trivas där. Hur går undervisningen till? Är det mycket lärarledda lektioner eller arbetar man mycket på egen hand vad passar just dig? När kan man komma till de kommunala gymnasieskolorna i Haninge? Nyttiga länkar: haninge.se/gymnasieprogram Hitta rätt i gymnasievalet Senast den 24 februari 2011 ska alla niondeklassare ha gjort sitt gymnasieval. Det finns nu 18 nationella gymnasieprogram att välja på varav sex är högskoleförberedande. De tolv övriga är yrkesprogram. Därutöver finns det speciella introduktionsprogram som ersätter de tidigare individuella programmen. Det blir öppet hus onsdag 8 december och torsdag 9 februari Ta gärna med föräldrarna. På vissa program finns det också möjlighet att komma till gymnasiet och att skugga en elev under en dag för att se hur det är där. Det finns också möjlighet att välja skola i andra Stockholmskommuner? Ja, men tänk på att lång resväg kan bli jobbig. Provåk och se efter hur förbindelserna funkar och tänk på om du orkar med att åka under flera år. Kan man byta program om man ångrar sig? Det kan bli krångligt. Därför är det viktigt att skaffa så mycket information som möjligt så att valet blir rätt från början. Foto: Fredrika Hjerling. Stipendier drivfjäder för miljöperspektiv Två stipendier för bästa examens- och projektarbete med anknytning till klimatfrågan har nu instiftats. Ett stipendium delas ut på högskolan och ett på gymnasiet. Stipendierna är ett led i kommunens klimatstrategi. Syftet är att göra elever och studenter mer medvetna om klimatfrågan. Stipendierna ska fungera som en drivfjäder för de studerande att hitta ett miljöperspektiv på de ämnesområden de är intresserade av. Ett stipendium på kronor delas ut för bästa projektarbete på gymnasienivå. Prissumman för bästa examensarbete/cuppsats på högskolenivå är kronor. Stipendierna delas ut under hösten Som ekokommun är det viktigt att vi tänker och agerar för en bättre miljö i allt vi gör. De båda stipendierna är ett bra sätt att engagera elever och studenter i klimat- och miljöarbetet, säger miljöstrateg Jeanette Ragnar. Skolvalet 2010 Om landets skolelever får bestämma så blir Sverigedemokraterna landets fjärde största parti. Riksgenomsnittet i skolvalet för SD var 13 procent, en siffra som Haninge kommun hamnar mycket nära med 13,2 procent. Däremot varierar röstandelarna starkt i olika skolor i kommunen. I Dalarö skola fick SD inte enda röst medan de i Riksäpplet fick över 26 procent. Piratpartiet skulle också ha tagit sig in i riksdagen om skoleleverna fått bestämma. PP fick 4,5 procent i snitt i riket, i Haninge kommun gick det ännu bättre med hela 7,3 procent till Piratpartiet. Av de etablerade partierna klarade sig Kristdemokraterna sämst i skolvalet med ett rikssnitt på 2,9 procent. I Haninge fick partiet bara en dryg procent av rösterna. Cirka elever hade rösträtt i skolvalet och 76 procent deltog. I Haninge var valdeltagandet lägre 70 procent. De fyra samhällsfrågor som unga sätter högst enligt en undersökning av Ungdomsstyrelsen är skola, arbete, sjukvård och miljö. Mer detaljer: Klicka på Skolvalsloggan och gå vidare till siffrorna för varje enskild skola. 8 Haninge idag

9 Haninge slår vakt om Sverigefinnarnas språk Haninge kommun är sedan årsskiftet ett så kallat förvaltningsområde för finska. Hur har det gått med att slå vakt om Sverigefinnarnas minoritetsspråk? Klickar du exempelvis på Social omsorg högst upp i menyn på haninge.se kommer du att hitta sidor översatta just till finska. Bildarkivet.se/Björn Svensson Flervåningshus målat med rymdfärg Haninge Bostäder har målat ett flervåningshus på Nynäsvägen med så kallad rymdfärg. Eller med ett annat namn: termoskyddsfärg. Produkten utlovar upp till 30 procents energibesparing. Hemligheten ligger i de många miljarder ihåliga keramikkulor som finns i färgen. Fördelarna med denna färg: - Drar ut fukt, låter underlaget andas. - Vid för hög luftfuktighet sluter sig färgen som en regnrock kring huset - Reflekterar solljus vilket gör huset svalare under sommaren - Ytan är antistatisk, avvisar damm och smuts - Högre brandskydd - Miljöanpassad och mer hållbar än vanlig målarfärg Varför kallas den då rymdfärg? Färgen togs fram av amerikanska NASA för cirka 20 år sedan, som ett led i att göra rymdfärjor mer effektiva. Grannsamverkan fungerar! Grannsamverkan är ett samarbete mellan polis och allmänhet för att minska brottsligheten och öka tryggheten för de boende. Statistik visar att inbrotten blir färre när fler engagerar sig i att hålla koll på okända bilar och personer i kvarteret. Det är väldigt lite jobb för att öka tryggheten och säkerheten i ett område, säger Mona Hartonen, ombud för Grannsamverkan i Tungelsta. I mitt fall handlar det om 2,5 timmar var sjätte vecka. Det är både effektivt och trevligt, man lär känna sina grannar och håller koll på varandras hus. Folksam sponsrar bilen vi använder och Haninge kommun står för bensinen. Vill du få mer information om Grannsamverkan? Läs mer på polisen.se eller Du som vill informera dig om frågor inom just Social omsorg på webben kan nu hitta denna information på finska. Klicka på den finskan flaggan till höger på sidan. Haninge kommun har idag en god beredskap för att ge muntliga svar och lämna skriftliga översättningar av beslut på finska. Socialförvaltningen har också sedan tidigare utarbetade rutiner för att snabbt översätta dokument. Minoritetsspråkslagstiftningen har därför inte inneburit någon större omställning för förvaltningarna. För att underlätta och öka tillgängligheten har kommunen inrättat ett särskilt telefonnummer (en röstbrevlåda på finska). Genom att tala in sitt namn, telefonnummer och vad ärendet gäller ska man förvänta sig att bli kontaktad av rätt person. Socialförvaltningen har också utarbetat en strategi för att ännu bättre möta lagstiftarens krav och intentioner. Under 2010 inriktade förvaltningen sig på tre områden: 1. Utarbeta tydlig verksamhetsinformation på finska på haninge.se 2. Kartlägga personalens kunskaper i finska. 3. Kartlägga efterfrågan av medborgarnas intresse att använda finska i kontakt med förvaltningen. Under 2011 kommer förvaltningen att rikta in sitt arbete främst utifrån medborgarnas intresse av att använda finska (som visats utifrån kartläggningen). Förvaltningen kommer också att samarbeta med finska nätverket. I nästa nummer av Haninge idag kommer vi att berätta om hur någon av de övriga förvaltningarna arbetar med minoritetsspråket finska. Sveriges nya språklag började gälla den 1 januari i år. Lagen innebär att vi ska skydda och stödja utvecklingen av Sveriges minoriteter och minoritetsspråk. I Sverige finns fem minoriteter... sverigefinnar, tornedalingar, samer, judar och romer... och fem minoritetsspråk finska, meänkieli (tornedalsfinska), samiska, jiddisch och romani chib. haninge.se/suomeksi Dags att välja skola! Nu är det snart dags för skolval till förskoleklass och åk 6. Alla föräldrar med barn som höstterminen 2011 ska börja i förskoleklass eller skolår 6 måste göra ett aktivt skolval. Skolvalsperioden för år 2011 varar från och med den 20 januari till och med den 10 februari. Skolvalet sker via en e-tjänst. Information om reglerna som gäller för skolvalet finns tillgänglig på haninge.se Du hittar denna information om du klickar på Barn & utbildning högst uppe i menyn. Information kommer också att sändas ut per post i januari innan valperioden börjar. Och du som ska välja gymnasium Fredrika Bremergymnasierna vill gärna träffa dig för att berätta vad de har att erbjuda. Bekanta dig med skolan på något av skolans öppna hus. Öppet hus Onsdag 8 december klockan och onsdag 9 februari klockan Haninge idag

10 Ett jobb hela dagen? Fråga: Hur ser sysselsättningen ut för funktionshindrade personer som inte står till arbetsmarknadens förfogande? Svar: I Haninge kommun finns Daglig verksamhet för funktionshindrade personer. Här finns hela 26 olika enheter med många olika arbetsuppgifter att välja på. Fem av enheterna finns i det nya Aktivitetshuset på Söderbymalmsvägen 2 i Handen. Här jobbar man med allt från pack och montering till sömnad, pappersverkstad, inne-/utearbeten och en egen tidningsredaktion. Just nu arbetar 192 personer de vi kalllar brukare i kommunens Dagliga verksamhet, berättar Lisa Holm som är sektionschef för verksamheten. Den som behöver stöd och hjälp enligt LSS, Lagen om stöd och service, har möjlighet att söka till den Dagliga verksamheten via kommunens LSS-handläggare. Brukarna har oftast aktivitetsersättning från Försäkringskassan eller sjukbidrag. Till det kommer en fickpeng (habiliteringsersättning) på cirka fem kronor i timmen från kommunen. Jobb som utförs åt företag och organisationer erbjuds till marknadsmässiga prisnivåer. Vissa av våra brukare stannar i Daglig verksamhet hela livet, andra kan gå vidare till vanliga jobb. I snitt handlar det om några personer som slussas vidare årligen. Många jobb I Haninge har den Dagliga verksamheten byggts ut ordentligt under senare år på grund av att brukarantalet ökat. I Konstverkstan på Anläggarvägen 13 träffar vi Marie Mårtensson, Sara Bergman och Jane Qvarnström som syr julgrytlappar, lapptäcken och broderade kuddar som säljs som julklappar på enheten Café Passagen. Inte långt från Aktivitetshuset finns också cykelverkstad/biltvätt och snickeri. Båda verksamheterna drivs som sociala kooperativ. Brukarna är delaktiga i ekonomin och verksamhetens innehåll. Syftet är att stärka delaktighet, medbestämmande och eget ansvar. Vi får överblivna cyklar från bostadsbolagen. Sedan reparerar vi dem, målar och säljer dem, berättar Micke Andersson som tycker att det är ett kul jobb att meka med cyklar. Det är viktigt att vi är flexibla så att brukarna får möjlighet att pröva olika former av jobb och hitta något som passar dem. Vissa jobbar delade veckor med olika uppgifter på olika ställen, berättar Lisa Holm. Det är jätteroligt att se hur våra brukare växer med stöd av sina arbetshandledare. Idag gör de viktiga, riktiga jobb och får betalt för det, de behöver inte som förr gå med mössan i hand för att få arbeta gratis. Allt från hunddagis I de 26 olika enheterna finns allt från hunddagis till köks- och parkarbete samt fastighetsskötsel. En del av verksamheterna är integrerade ute hos företag och organisationer. Vi utför legojobb som att plocka ihop sjukvårdsmaterial eller montera el-material. En av våra enheter är Praktik och utveckling där man har möjlighet att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden på praktik i något företag och gå vidare till lönebidragsanställning. Det är jätteroligt att se hur våra brukare växer med stöd av sina arbetshandledare. Idag gör de viktiga, riktiga jobb och får betalt för det, de behöver inte som förr gå med mössan i hand för att få arbeta gratis. Lisa Holm, sektionschef för dagligverksamheten, visar några av de produkter som finns i butiken på Hantverkarvägen. Lapptäcken, gosedjur, pappersarbeten, marmelader och inläggningar är bara en liten del av sortimentet. 10 Haninge idag

11 Marie Mårtensson och Sara Bergman visar sina julgrytlappar och broderade kuddar från dagligverksamhetens Konstverkstad för Lisa Holm, sektionschef. Jane Qvarnström med ett av sina fina lapptäcken. I snickeriet på Hantverkarvägen 23 tillverkar fem man ljusstakar, spel, mobilställ och mycket annat. Ulf Lindblad visar en av produkterna. Jörgen Betzholz ingår i kooperativet som lagar cyklar och bilar liksom Micke Andersson gillar han att reparera grejer. Sabina, Emma, Ida, Lisa och Juanna tränar på sin julshow. Alla tjejerna finns inom dagligverksamhetens avdelning för show, dans & teater. Text: Bert Ola Gustavsson. Bild: Magnus Kristenson Haninge idag

12 Bland mossbusar, bävrar och torvtäkter När julbordet är avätet vad passar väl bättre än en promenad? Följ med Handenkännaren Olle Flodby en sväng genom Slätmossens naturpark. Text: Bert Ola Gustavsson Bild: Magnus Kristenson Olle Flodby, hembygdsforskare, promenerar gärna i Slätmossens naturpark. Vill du veta mer om Handens historia kan du låna hans bok Handen från vägskäl till kommuncentrum på biblioteket. Hur energismart är du? Testa gärna dina kunskaper om hur du gör för att använda energin så smart som möjligt. I tidigare nummer har vi låtit läsarna klura på dessa frågor om energi. Här är också de rätta svaren (se under frågorna). Men kryssa först i de svar du tror är rätt, innan du kikar i facit. Och grattis till Mikael Gustafsson på Idunvägen i Handen som vunnit biobiljetter och en lågenergilampa för att han svarat rätt på alla frågorna. Fråga 1 Om du byter ut en glödlampa mot en lågenergilampa så sparar du (under lampans livslängd): 1 50 kr X 100 kr kr Fråga 5 Hur vädrar jag mest energieffektivt? 1 Med fönstret på glänt dygnet runt. X Jag byter ytterdörren mot ett draperi. 2 Med tvärdrag genom bostaden en kort stund. Fråga 2 Ett sätt att minska energiförbrukningen hemma är: 1 Sänk volymen på TVn. X Behåll ytterkläderna på. 2 Damma bakom kylen och frysen. Fråga 6 Fråga 3 Kan du sänka temperaturen inomhus med en grad så minskar du din energiförbrukning. Hur mycket? 1 1% X 5% 2 20% När dina elapparater står på stand-by, så drar de ström. I Sverige drar alla apparater som står i viloläge tillsammans cirka 0,6 TWh per år, vilket motsvarar förbrukningen av hushållsel i villor X villor villor Fråga 7 Fråga 4 Du ska bjuda en kompis på te. Hur kokar du det mest energieffektivt? 1 I vattenkokaren. X I kastrull med lock. 2 I mikrovågsugnen. Hur mycket minskar energiförbrukningen om du lägger locket på kastrullen? 1 30 % X 50 % 2 70 % Fråga 1: (2) 200 kronor. Fråga 2: (2) Damma bakom kylen och frysen. Fråga 3: (x) 5 %. Fråga 4: (1) I vattenkokaren. Fråga 5: (2) Med tvärdrag genom bostaden en kort stund. Fråga 6: (2) villor. Fråga 7: (2) 70 %. 12 Haninge idag

13 Under de bägge världskrigen stängdes sjövägarna till Sverige och stenkol och koks blev en bristvara. Ångtågstrafiken på Nynäsbanan hotades och ersättningsbränsle behövdes. Då kom den svenska torven till heders en av torvtäkterna var Slätmossen mitt i Handen. En smalspårig, flyttbar järnväg anlades för att det nya bränslet skulle kunna forslas fram till stationen. Torvbrytningen pågick åren och Då fylldes mossen av folk som kom utifrån för att jobba. Mossbusarna som de kallades av traktens folk fick slita för att ta upp torven. Med en skarp spade skar man torvblocken som sedan skulle torka så att de blev möjliga att elda. En av dem som jobbade med torvbrytning här i sin ungdom var författaren Ivar Lo-Johansson. Idag finns här tydliga diken kvar i mossen och det är inte svårt att gissa var den smalspåriga, endast 60 centimeter breda Decauvillebanan drogs fram, berättar Olle Flodby, tidigare skoldirektör i Handen, som skrivit ett tiotal böcker om hembygden. Änder & bävrar Idag lägrar sig lugnet över Slätmossens naturpark. Frånsett flocken av änder som snabbt samlar ihop sig och pockar på brödsmulor, vill säga. Naturparken har snart tio år på nacken. Den har också en tydlig uppgift anläggningen renar dagvatten från stora delar av centrala Haninge. Varje år rinner 300 miljoner liter dagvatten genom de anlagda dammarna där tunga partiklar, kväve, fosfor och annat rensas bort på ett helt naturligt sätt genom vattnets rörelser. Genom riktad gallring och planteringar har den naturliga utvecklingen mot ökad biologisk mångfald skyndats på. Här finns häll- och myrmark, promenadvänlig björkskog, äng och otillgängliga områden där djuren kan hitta gömslen. Titta här, det här har bävrarna gjort, säger Olle Flodby och pekar. Färska sår i stammarna visar att bävrarna är aktiva nattetid. Lite längre fram ligger rejäla aspar som djuren har gnagt sig igenom. Slätmossen är verkligen värd en promenad under alla årstider! Parkering: Vid Vallavägen 135 finns en liten parkering märkt Besökande Slätmossens naturpark. Slätmossen är en utmärkt utgångspunkt för både längre och kortare promenader. Sörmlandsleden stryker förbi området, liksom en åtta kilometer lång Hälsans stig. Mer information hittar du på kommunens hemsida. Bävrarna trivs på Slätmossen och fäller träd nattetid. Ibland får kommunens folk rycka ut och kapa ner halvt genomgnagda jätteaspar som riskerar att falla över promenadvägarna. Överförmyndare flyttar till Haninge Från och med 1 januari 2011 samordnas överförmyndarverksamheten för de fem kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö i en gemensam organisation. Det nya namnet är Södertörns överförmyndarnämnd. Haninge kommun blir värd för verksamheten som lokaliseras till Haninge kommunhus, Rudsjöterrassen 2 i Handen. Den gemensamma organisationen är tänkt att ge flera fördelar: Bättre förutsättningar att leva upp till föräldrabalkens intentioner Bredare samlad kompetens möjligheter till spetskompetens Lättare att rekrytera och behålla personal Minskad sårbarhet Effektivare ledningsorganisation Förbättrade möjligheter till rekrytering och utbildning av ställföreträdare På grund av flytten har enheten begränsade öppettider 3 7 januari. Vid akuta frågor kan enheten nås på telefon alla vardagar mellan klockan och Besök bokas in efter överenskommelse. Telefon: Telefontid: måndagar samt tisdagar onsdagar samt fredagar Faxnummer: e-post: Haninge idag

14 Från kaos till samarbete Tonårstiden i Haninge blev jobbig både för Angelika Langen och för mamma Maria. Nu har de tillsammans skrivit en bok som rapporterar från ett utdraget tonårskrig som slutligen ledde till fred och försoning. Vi vill dela med oss av erfarenheter och ge andra familjer kraft att ta tag i problem som för stunden kan kännas oöverstigliga, säger de. Snacka om kaos! heter boken som berättar om en slitsam tonårstid med missbruk, stölder, rymningar och skolbråk. Egentligen började det redan i mellanstadiet med en ny och stökig skola och skilsmässa. Under tonåren förvärrades problemen gradvis. Efter fem års kaos kom vändpunkten bland annat genom hjälp från Hannamottagningen i Haninge. Idag har mor och dotter för länge sedan slutit fred. Det som har hänt har hänt och kan inte göras ogjort. Det har vi accepterat. Nu kan vi sätta punkt och vill ge andra kraft att börja prata om tonårsstrulet och visa att det är okej att söka hjälp! Haninge idag ställde fem frågor till Angelika och Maria. Här intill hittar du deras svar. Läs mer på bloggen 1. Hur började det? Det började med en ny skola, nya vänner och ny miljö. 2. Vad var värst under tiden tonårskriget pågick? Det värsta var att jag ville göra så mycket, men föräldrarna la sig alltid i. Jag tyckte att jag kunde bestämma själv vad som var rätt och fel. Nu efteråt inser jag att jag kunde bete mig otroligt puckat, men då tyckte jag bara att jag var ball. Allt var kul tills mina föräldrar kom på mig. När de visste vad man gjort fick man alltid skämmas lite. Eftersom föräldrarna la sig i så ville man göra precis tvärtemot vad de sa. Trots att människor ville mig väl så hände det att jag var taskig och gjorde människor illa. Det är nog inte så lätt att vara förälder. Man kan inte ändra på någon som själv inte vill, är man för mycket på så blir det bara tvärtom. Fast samtidigt så måste man visa att man finns där för dem som mår dåligt, men inte tvinga på dem något. 3. Vad betydde det att Hanna-mottagningen kom in i konflikten? Då tyckte jag att Hanna-mottagningen var sjukt jobbiga! Jag ville bara komma därifrån, jag tyckte att de la sig i mitt liv som de inte hade med att göra. Men när jag tänker efter idag så är det en väldigt bra sak att de finns, för att hjälpa ungdomar. 4. Hur vände det? Det vände efter Hanna-mottagningen, och att jag var tvungen att ta tag i skolan för att komma någon vart. Jag insåg att jag var tvungen att skärpa till mig, att börja hitta mig själv. Något annat som betydde mycket för mig var kyrkans tjejgrupp. Den leddes av en jätteball tant som verkligen brydde sig om oss. Vi pratade mycket och gjorde roliga saker tillsammans. 5. Ditt bästa råd för att undvika tonårsstrul? Mitt bästa råd är att man ska försöka vara ärlig mot varandra och inte vara allt för hård, man måste kunna kompromissa. Och föräldrar måste hålla det de säger så barnet inte tappar respekten för dem. 14 Haninge idag

15 1. Hur började det? När Angelika började sexan splittrades klassen och hon började i Söderbymalmsskolan. Den nya klassen var allmänt stökig någon chans att studera fanns inte. Lärarna gjorde allt de kunde för att få bukt med problemen, men lyckades inte. Angelika kunde göra som hon ville. Hon skolkade, experimenterade med droger och alkohol, snattade eller drev runt med kompisar. Det tog lång tid innan jag och Angelikas pappa på allvar förstod vad som hände. Angelika gick lydigt iväg till skolan varje morgon och låtsades sedan som om hon hade varit där hela dagen. I samma veva skilde jag mig från Angelikas pappa. Skilsmässan var odramatisk, men med två hem och olika regler lyckades hon verkligen spela ut sina föräldrar mot varandra. 2. Vad var värst under tiden tonårskriget pågick? Det var hemskt med alla konflikter hemma jag kände mig misslyckad som mor, ledsen, stressad och maktlös. Vad vi än gjorde så fortsatte hjulet snurra. Droger, fester, rymningar, stölder, skolk, bråk Jag bestämde mig snart för att söka professionell hjälp. Från början ville vi inte berätta att vi hade problem i familjen, det kändes för skämmigt, man ska ju vara glad, stark och ha det bra. Steget var stort att börja prata om problemen med andra föräldrar, skolan och myndigheterna, men när vi väl gjorde det upptäckte vi att vi inte var ensamma och det var ingen som dömde oss. 3. Vad betydde det att Hanna-mottagningen kom in i konflikten? Genom kommunen fick vi samtal hos familjerådgivningen. Dessutom hade vi en så kallad nätverksträff där vår familj, vänner och lärare möttes för att hitta en väg framåt. Hanna-mottagningen kom in i bilden när Angelika provat droger. Det var jag som kontaktade dem. Angelika hatade mig en lång tid efteråt då hon under en period tvingades till provtagning och samtal. Men från mitt perspektiv var Hanna-mottagningen ett bra stöd. Framför allt för att andra vuxna markerade att det inte var okej med droger och alkohol. Och det blev lättare att agera när vi fick svart på vitt att Angelika hade testat. 4. Hur vände det? Informationsutbyte och samarbete med skola, andra föräldrar och kommunen hjälpte! Samtal med professionella gav oss idéer kring hur vi kunde komma vidare. Vi reste också mycket och såg till att göra roliga saker tillsammans. Då är det enklare att prata. Jag träffade en ny man och tillsammans med min exman hittade vi ett bra samarbete. Vi sade samstämmigt Nej till droger! både i ord och i handling. Det är viktigt att vuxna sätter ner foten tillsammans. 5. Ditt bästa råd för att undvika tonårsstrul? Kommunicera, kommunicera, kommunicera! Lyssna och visa intresse och försök att förstå varandra! Försök hitta kanaler, platser & möjligheter att prata med varandra om stort och smått, sorg- och glädjeämnen. Som förälder, kom ihåg att ta hand om dig själv då är det lättare att hjälpa din tonåring! Kom överens om några få, men viktiga regler om vad som gäller hos er! Ta hellre hjälp en gång för mycket än en gång för lite! Behåll humorn och se guldkornen i barnen! Text: Bert Ola Gustavsson Bild: Magnus Kristenson Hanna-mottagningen i Haninge finns för dig som har frågor eller oro om ungas alkohol och drogvanor. haninge.se/social omsorg Föräldraskolan: Lektion 2 Skolfrågor & hemmets läroplan Det handlar om din attityd: Det är lätt att tro att din tonåring är gammal nog att klara skolfrågor på egen hand och att skolan huvudsakligen är din tonårings ansvar, inte ditt. Men som förälder kan du göra en stor skillnad! Hemmets läroplan det vill säga din attityd till och dina tankar om skolan, är långt mer betydelsefull för hur din tonåring klarar sig i skolan än det som sker i skolan. Sitt ner tillsammans: När ni ska tala om ämnen som rör skolan är det viktigt att ni anstränger er tillsammans. Om du själv sitter inne med alla idéer och inte tar in vad din tonåring tycker, är det inte troligt att han eller hon bryr sig särskilt mycket om det som bestäms. Gör en plan. Istället för att prata för mycket, förmana eller tjata, se till att samtalet leder till en konkret plan som kan genomföras. En konkret plan innehåller specifika steg som är tydliga och din tonåring måste vara helt och hållet delaktig i upprättandet av planen. Glöm inte att stämma av ordentligt hur det gått vid en avtalad tid längre fram! Vill du gå på föräldracirkel i vår? Vårens cirklar hittar du på haninge.se där de publiceras löpande. Tid: 2/2, 9/2, 16/2, 23/2 samt booster (valfri återträff) 23/3 Plats: S:t Eskils kyrka i Handen Anmälan: Gå in på haninge.se och klicka in på drogförebyggande Gruppledare: Elisabet Hillbratt, Svenska kyrkan och Inger Dahlberg, Haninge kommun. Haninge idag

16 näringsliv Tre bönor i Handen först ut med socialt företag Första dagen då jag stod vid kassaapparaten så blev väl högst 20 procent rätt, säger Sabina och Marie inflikar skämtsamt att det är nog först nu efter att de lärt sig kassaapparaten som affärerna går ihop. I Annikas ögon speglas stänk av ett leende. Marie, Annika och Sabina tre bönor är först ut med att starta ett socialt företag i Haninge. På Runstensvägen 22 B i Handen mitt emot gamla kommunalhuset och Runstensskolan ligger det nyöppnade pasta- och salladscaféet Bönorna i Handen. Det har bara varit öppet ett par veckor då Haninge idag tittar in för att träffa de tre bönorna. En gemytlig atmosfär strömmar emot gästerna då de kliver in genom dörren. För här har det donats och pysslats in i minsta detalj. Här hänger menyer inglasade i guldramar, sockerkaksrecept prydligt nedtecknade på den vitkalkade väggen bakom kyldisken. På borden står levande ljus och blomkrukor eller andra blomsteruppsättningar. Gamla prylar på loppis I stort sett allt som finns här är gamla prylar som återanvänts och restaurerats. En hel del har vi hittat på loppis och annat har vi fått till skänks, säger Sabina som också berättar att de själva målat om alla stolar och bord. Ja, Sabina är målarmästaren, förklarar de andra. Men det är inte bara möblerna de målat om. De har också hjälpts åt med att renovera själva caféet. Målat väggar och lagt nya golv. Det vi lagt pengarna på är kyldisken som vi ville ha helt ny och fräsch och så en espressomaskin med ett kvalitetsmärke, förklarar Annika. Marie är i de andras ögon inredningsarkitekten. Det ombonade, hemtrevliga är alltså i mångt och mycket hennes verk. Ljus genom skira gardiner Tanken är att gästerna ska slippa stressen då de vistas här, förklarar hon. Till exempel ska det varma ljuset i lokalen, bland annat med dagsljus som sipprar in genom skira gardiner och stearinljusen på borden, göra att de som slår sig ner här kan varva ner. Bönorna i Handen är det första sociala företaget i Haninge. De som driver företaget är Marie Tiger och Annika Sahmaoui. På sikt kanske också Sabina Lindholm som arbetstränar här. I Sverige finns cirka 200 sociala företag. Ett socialt företag innebär att företaget ger de som arbetar där en möjlig väg in på arbetsmarknaden. Personer som är i behov av rehabilitering/ individuellt anpassade förhållanden har möjlighet att arbeta här. Exempelvis kan de som tidigare länge varit sjukskrivna eller arbetslösa arbeta på ett socialt företag. Sysselsättningen är anpassad till deras behov. Alla arbetar fullt ut efter sin egen förmåga, i sin egen takt. En del av lönekostnaden bekostas med lönebidrag. Klimatsmarta affärer Haninge kommun är engagerad i det riksomfattande projektet Trästad 2012 som syftar till att få igång nya tankar kring exploatering och samhällsutveckling. Ett sätt är att bygga mer i trä och att locka företag som har tydlig miljöprofil att etablera sig i kommunen. Haninge kommun vill uppmuntra näringslivet till att välja miljövänliga material när det gäller att bygga ut och bygga om. Här kan förstås också kommunen själv påverka mycket vilket också är ambitionen i projekteringen av nya företagsområden, som till exempel Albyberg. Andra frågor är att öka kunskapen kring hur man ställer om till förnybara bränslen, som t ex biogas, vindkraft och solceller. Haninge fyller 40 år! En härlig doft av pasta med Karl Johan-svamp sprider sig i köket. Intill kastrullerna: Marie och kökschefen Annika. Vid projektering av nya företagsområden såsom Albyberg är ambitionen att i nära samarbete med näringslivet satsa klimatsmart. Haninge kommun fyller 40 år nästa år och vill fira det med medborgare och näringsliv inte minst på Näringslivets dag den 15 april. Läs mer om detta på haninge.se (information läggs ut löpande under året). Bildarkivet.se/Ove Nilsson Illustration: Gugge Norinder 16 Haninge idag

17 näringsliv Stress, just stressen är något som dessa tre bönor vill mota undan. Alla tre har varit långtidssjukskrivna, helt eller delvis, och det man tampats med är just stressen i arbetslivet. Och denna gemensamma nämnare har märkligt nog fört dem alla tre samman. Vi träffades på Väddö folkhögskola där vi gått en kurs i kvinnligt socialt företagande. Läraren och mentorn är och var Bosse Blideman bland annat medförfattare till en bok om socialt företagande. På ett bönskal Ursprungligen var det Marie och Annika som ingick i samma grupp. Sabina var med i en annan som tänkt sig starta ett secondhandföretag. Fast Sabinas grupp splittrades. Plötsligt uppenbarade sig en annan möjlighet och som på ett kanske inte bananskal men på ett bönskal kom hon att hamna i den grupp som skulle starta ett café. Alla tre som startat företaget bor i Handen. Så namnet var givet: Bönorna i Handen. Boka in 2011 års frukostmöten Plocka fram almanackan och boka in 2011 års frukostmöten. Du som är Haningeföretagare kommer att få en digital inbjudan med uppgift om tema och vem som är värd för frukostmötet i din e-postbrevlåda. Frukostmötena arrangeras på fredagar kl följande datum: 11 februari 10 juni 9 september 28 oktober 9 december Det var i våras som de kom över lokalen på Runstenvägen och i ett halvår har de rustat upp den mot att hyresvärden efterskänkt hyran. Under tiden har de fått ett lönebidrag och själva lånat en slant för att ro runt det hela. Bönorna i Handen är en ekonomisk förening och förklarar Marie, Annika och Sabina de pengar som investeras ger inte avkastning i form av vinst. De ska i huvudsak återinvesteras i själva verksamheten gå till löner och kanske också till att anställa fler. Eller till att köpa något som behövs: kaffekvarn, pasta- eller ny espressomaskin. Inte nybakade i branschen Marie, Annika och Sabina är knappast nybakade inom cafébranschen. Tvärtom har de alla en gedigen bakgrund fast inom lite skilda områden. Bönornas kökschef Annika har tidigare drivit eget café. Likaså har Sabina varit med och drivit ett ideellt café i Hälsingland. Marie i sin tur har sålt italienska delikatesser. Just nu arbetstränar också Björn här som tycker att det är jättekul. Ingen av de fyra arbetar på heltid men alla till hundra procent av sin egen förmåga. Och man ser alltid till att vara åtminstone två som arbetar parallellt. Det känns otroligt bra att vi kunnat skapa detta företag. Och att vi genom att göra det kan sträcka ut en hand också åt andra som vill ut i arbetslivet, säger Marie och Annika och Sabina instämmer. Text och bild: Ingrid Hulthage Aktuella upphandlingar Vilka upphandlingar är på gång? Gå in på haninge.se, klicka på knappen Näringsliv och därefter Upphandling i menyn till vänster. Innan du klickar vidare passa på att ta del av de nyheter som finns på kommunens webbplats med tema Näringsliv. Du kommer direkt till sidan om Upphandling om du skriver haninge.se/ upphandling. Du är också välkommen att kontakta kommunens t f upphandlingschef Björn Collin, De flesta sociala företag drivs i form av en ekonomisk förening, är ideella eller drivs som stiftelser eller aktiebolag. De betalar moms, arbetsgivaravgifter och vinstskatt precis som andra företag. Målet är att integrera människor i arbetslivet. Vill du starta eget inom socialt företagande? Läs mer på haninge.se/naringsliv. Klicka på Starta sociala företag under menyn Länkar, till höger nertill (eller surfa in på companion.se). Läs också mer på sofisam.se Strax intill dörren står ett litet bord med en skrivmaskin och ett fotografi på författarinnan Moa Martinsson. Moa var min gammelfarmor, berättar Annika. Författarinnan är en av de första som kom att skildra arbetarkvinnornas hårda liv. Hon gifte sig med Harry Martinsson I slutet av sitt liv bodde hon i Sorunda i Nynäshamns kommun. Haninge klättrar i företagsrankningen I rapporten Årets företagarkommun, som publiceras av Företagarna och UC, tar Haninge ett stort kliv från plats 106 till plats 24, vilket innebär att Haninge nu tillhör toppskiktet bland Sveriges 290 kommuner. Undersökningen bygger bland annat på företagens omsättning, resultat och kreditvärdighet. Vill du veta mer om vad som händer inom näringslivet i Haninge? Läs mer på haninge.se Näringlivets dag fredag15 april Du anmäler dig till frukostmötet på haninge.se/naringsliv Nystart för NyföretagarCentrum Hösten medförde en nystart för NyföretagarCentrum. Till nyheterna hör företagsrådgivning med introduktionsmöte och personlig rådgivning via hemsidan. Likaså en affärsskola med Starta eget-utbildning och mentorprogram. Haninge idag

18 Långsiktiga relationer med publiken och inställningen att utgå från besökarens upplevelse är några av hörnstenarna i Åsa Mårtenssons konstsyn. Åsa Mårtensson Ålder: 46 år Yrke: Konstintendent Bor: Lägenhet i Årsta Familj: Två vuxna barn Favoritförfattare: Sara Stridsberg Fritid: Gym, utställningar, vänner, resor 18 Haninge idag

19 Åsa om konst & konstupplevelse Text: Bert Ola Gustavsson. Bild: Magnus Kristenson Sjutton år gammal kom Åsa Mårtensson till Västerhaninge folkhögskola. Där väcktes hennes kulturintresse och hon blev aktiv i teaterföreningen Ormen. Nu är hon tillbaka som konstintendent med ansvar för Haninge konsthall. Åsa Mårtensson har gjort en lång resa via Skottland, Uppsala och Gävle mellan sina nedslag i Haninge. Hon är dalkulla, uppväxt i Falun, och kommer närmast från en liknande tjänst vid Gävle konstcentrum. Jobbet som konstintendent innebär att hon har ansvaret för kommunikation och presentation för konstpubliken i Haninge. I sin bok Konst och pedagogik berättar Åsa Mårtensson om sin syn på konstpedagogisk verksamhet: Det är besökarens upplevelse av konsten som ska styra samtalet. Om man lyssnar aktivt är det alltid slående hur konsten gör sina egna avtryck på betraktaren. Det gäller att ta tillvara på avtrycken och ställa frågor utifrån besökarens reaktioner. Att förmedla konst blir problematiskt det förutsätter att det bara är pedagogen själv som äger kunskapen. Jag vill att vi ska mötas på lika villkor inför konsten. Om man ställer rätt frågor väcker det nyfikenhet och en vilja hos besökarna att undersöka på egen hand. Långsiktig relation Jodå, man får prata i Konsthallen och behöver inte alls stå stum inför verken som visas. Speciellt om man kommer från någon av förskolorna som återkommande är på besök. Jag vill bygga långsiktiga relationer med besökarna både barn och vuxna så att människor kommer tillbaka år efter år. Det är viktigt att man känner mig och känner sig hemma. Grupperna får inte vara för stora. Inriktningen i Konsthallen är svensk och nordisk samtidskonst. Det är viktigt att vi även i förorten kan visa aktuell konst på ett professionellt sätt, tycker Åsa Mårtensson. Som konstintendent jobbar hon också med den offentliga konsten i kommunen. I parkleken i Jordbro invigs i vår ett konstverk som växt fram på plats. Alla fjärdeklassare i området har bidragit med var sin berättelse om hur de kom till Jordbro. Kultur & demokrati Alla barn har också fått välja ett föremål; ett gosedjur, ett smyckeskrin eller något annat som symboliserar just deras resa hit till Haninge. Med hjälp av två konstnärer skapas konstverket ett träd i rostfritt stål som innehåller 120 olika föremål. Invigningen blir på Valborg. Just nu samarbetar vi med Stadsbyggnadsförvaltningen inom kommunen när det gäller den offentliga konsten. Avsikten är också att fördjupa medborgardialogen med kommuninnevånarna. Jag har en stark tro på att konst och kultur har en viktig plats i demokratin och i samhällsförändringen. Och det vore kul om Haninge i framtiden kunde profilera sig mer i kulturfrågor. Här finns ju hela världen i ett koncentrat, det skulle vi kunna utgå ifrån, säger Åsa Mårtensson Jag vill att vi ska mötas på lika villkor inför konsten. Om man ställer rätt frågor väcker det nyfikenhet och en vilja hos besökarna att undersöka på egen hand. Isolerad en utställning om och ur palestiniernas vardag är en av årets utställningar i Haninge konsthall. Här är Åsa Mårtensson vid ett videokonstverk av Lina Selander. Haninge idag

20 Du missar väl inte Haninge idrottsgala 2011? Nu är det dags att nominera ledare och aktiva inom idrotten! Sista datum för nominering är den 31 december Vill du anmäla dig som gäst på galan så kostar kuvertavgiften 150 kr/person. Anmälan senast den 19 december Nominering och anmälan till galan görs via haninge.se Följande utmärkelser ska delas ut under kvällen: Årets idrottare med funktionsnedsättning Årets idrottare (manliga & kvinnliga) Årets unga idrottare Årets idrottsledare (manliga och kvinnliga) Årets unga idrottsledare Årets lag Årets legendariska ledare Sportcampus Swedens främsta idrottare i Haninge Fredrika Bremers främsta idrottsakademielev Föreningscertifieringen Utmärkt förening Tyresta genom kameralinsen naturfotovandring Lördag 11 december Naturfotografen Magnus Lindbom leder vandringen där fotograferingen står i fokus: bildkomposition, ljus, motiv och hur du skapar uttrycksfulla bilder i Tyrestas spännande natur. Ta med matsäck och egen digitalkamera. Inga förkunskaper krävs. Samling: naturum. Föranmälan: Kostnad: 250 kr. Läs mer om Tyresta nationalpark på tyresta.se Bildarkivet.seMikael Svensson Julkonsert Haningekören & husband Lördag 11 december Munter julkonsert med Haningekören och husband. Sånger som Rudolf med röda mulen, Owe Thörnqvists Diverse julboogies och även vackra visor som Gläns över sjö och strand med flera. Entré: Vuxna: 50 kr, barn: 20 kr. Biljetterna säljs från vid entrén. (Teatern) Luciakonsert Haninge musikskola Söndagen 12 december Kulturhuset fylls med vackra körklanger. Två av musikskolans körer, den ena från Dalarö skola och den andra från Syskonstugan, Tungelsta skola, bildar tillsammans ett långt Luciatåg. Inte mindre än ett 60-tal tärnor, stjärngossar och pepparkaksgubbar med två Lucior i spetsen, alla i åldrarna 7 9 år, träder då in. Fri entré. Luciafirande Haninge sångklasser Måndag 13 december Luciatåg och firande med Haninge sångklasser år 4 7 under ledning av Åsa Möckle-Gowéeli. Fri entré. Julkonsert Brandbergsskolans orkesterklasser Onsdag 15 december Brandbergsskolans skolår 6 och 7 spelar kända och mindre kända jullåtar. Fri entré. JulCaprice AQuire, Birger och Fria röster Lördag 18 december och och söndag 19 december och JulCaprice med körerna AcQuire, Birger och Fria röster. De traditionella julsångerna och lite bus framförs av tre av Haninges många körer, ackompanjerade av liten orkester. Allt under ledning av Anders Klint. Biljetter à 100 kr kan förbokas på eller köpas i entrén. Haningesalongen Lördag 11 december 16 januari 2011 Passa på att se verk av konstnärer och amatörer med anknytning till kommunen. Verken visas i kulturhusets konsthall. Urvalet görs av en jury med representanter för Österhaninge konstförening, Haninge folkets hus, Kultur & Fritid samt Konstnärernas riksorganisation (KRO). Bland konstverken utses Juryns val och ett stipendium om kronor delas ut till konstnären bakom detta verk. För mer information om biljettbokning och program se haninge.se/kultur Skolmuseet i Svartbäcken Söndag 12 december kl Skolmuseet i Svartbäcken har åter öppnat för säsongen. Olle Flodby guidar i vår äldsta skolbyggnad med tidsenligt inredd skolsal och lärarbostad 12 december kl Visst är det festligt med fyrverkerier men stör inte i onödan exempelvis dagarna före nyårsafton. Höga oväntade ljud kan oroa människor i omgivningen och skrämmer många djur. Julmarknad i Tungelsta trädgårdspark Lördag 11 december Växhuset är fullt med julkransar och annat hantverk. Kaffe med dopp serveras i torkladan och trädgårdsmuseet är öppet. Läs mer på folkochtradgard.se På flera orter i Haninge krävs det tillstånd för att använda fyrverkerier. Läs mer på haninge.se Bildarkivet.se/Ove Nilsson

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Textstöd till oh-bild 1 Myter

Textstöd till oh-bild 1 Myter Textstöd till oh-bild 1 Myter Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Mängder av undersökningar visar istället att du förmedlar till ditt barn att

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig Läs våra tips Vuxna kan lära sig mycket av oss. Vi tänker på ett annat sätt och vet grejer som de inte tänkt på. Det här är en tipsbok Du träffar många vuxna

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012 Illustrationer: Anders Worm Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012 Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-05-30 11:12:15: Ni har tagit er an tema Livsstil och hälsa från många olika håll och

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning.

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. 25 kommuner i Stockholmsregionen deltar i samarbetet, som samordnas av Kommunförbundet Stockholms län. Botkyrka Danderyd

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Barns och ung- domars hälsa i Kronobergs län

Barns och ung- domars hälsa i Kronobergs län Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Att börja med Har du någon gång haft hög feber, ont i magen eller huvudvärk? Såklart du har, det har nästan alla. Då vet du hur trist det är att missa den där

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Till dig som är tonårs förälder i Solna

Till dig som är tonårs förälder i Solna Till dig som är tonårs förälder i Solna Solna_original.indd 1 09-04-14 09.31.07 Din TONÅRING är viktig Solna bedriver sedan många år ett förebyggande arbete riktat till barn och ungdomar. Tillsammans med

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 1(18) Barn-ULF 2015-05-26 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 Innehåll: Barn 10-18 år... 2 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 2 Barns ekonomi och materiella resurser... 4 Barns fritid och

Läs mer

Grundkurs för dig som gillar att bli full

Grundkurs för dig som gillar att bli full Grundkurs för dig som gillar att bli full Det här har vi inte skrivit för att du ska sluta dricka alkohol. Vi vet att du, liksom många andra, har upplevt många roliga stunder tillsammans med alkohol. Du

Läs mer

POLITISK VISION FÖR JORDBRO

POLITISK VISION FÖR JORDBRO POLITISK VISION FÖR JORDBRO Beslutad av kommunfullmäktige 2011-06-13 Tämä tiedote on saatavana suomen kielellä Niniejsza informacja dostępna jest w języku polskim Bu bilgiler Türkçe dillerinde mevcuttur

Läs mer

EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR

EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKO D STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR HUR MAN FYLLER

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Björns föräldrar separerade när han var ett år. Efter det bodde han mest med sin mamma, men varannan helg hos sin pappa, med pappans fru och sin låtsassyster.

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6 gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 2 Maj 2011 Ät bra orka mera sidan 2 Erik gick ner i vikt sidan 3 Lättläst bok om dikter sidan 4 Cirkus i Berlin sidan 6 Lättläst

Läs mer

Nationell idrottsutbildning

Nationell idrottsutbildning Delegationsbeslut Handläggare: Gunilla Ericsson 2011-06-20 GN 2011.0225 Degerfors IF Nationell idrottsutbildning Sammanfattning Degerfors IF har inkommit med ett brev angående genomförande av nationell

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Miljö och folkhälsa.

Miljö och folkhälsa. Hållbarhet hos oss. Nyköpings kommun: jobbar för en ekonomi i balans en förutsättning för att kunna leverera god service även i framtiden är en av Sveriges främsta kommuner med 37 förskolor och skolor

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2014 Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: (N=547)

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Våra program GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många elever

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Svensk författningssamling Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk; SFS 2009:724 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 11 juni 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP

SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP Karolina Källoff karolina.kalloff@mah.se Studenthälsan DAGENS AGENDA Vad är prokrastinering och varför skjuter vi

Läs mer

Allmänna energispartips för hushåll

Allmänna energispartips för hushåll Allmänna energispartips för hushåll I ett hushåll fördelas energiförbrukningen ungefär enligt bilden nedan. Nedan följer ett antal tips på hur man kan spara på den energin. I de flesta fall har det att

Läs mer

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling?

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling? Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara lärling? Gymnasievalet För vissa är valet lätt, för andra är det svårare Men en sak är säker det finns något för alla. Valet

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

HÖGAKTUELLT. Nummer 3, läsåret 01/02 Bromma 020502. Utgivare av detta nummer är Skolan

HÖGAKTUELLT. Nummer 3, läsåret 01/02 Bromma 020502. Utgivare av detta nummer är Skolan HÖGAKTUELLT Nummer 3, läsåret 01/02 Bromma 020502 Utgivare av detta nummer är Skolan REKTOR FORTFARANDE SJUKSKRIVEN Gunnar Ygberg som har varit sjukskriven sedan slutet av januari kommer ej att återkomma

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Föräldrar är viktiga

Föräldrar är viktiga Föräldrar är viktiga Att bli tonåring Att utvecklas från barn till tonåring innebär stora förändringar kroppsligt och mentalt. Det gäller inte minst tonåringens attityder och beteenden. Tonåringar undersöker

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

i Täby tobak cannabis & alkohol

i Täby tobak cannabis & alkohol Elever i Täby SVARAR PÅ FRÅGOR om tobak cannabis & alkohol Foto: Anne Dillner Inte skulle väl mitt barn...? Troligtvis inte! Du har fått den här broschyren för att ditt barn bor eller går i skola i Täby.

Läs mer

ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR. tobak cannabis & alkohol

ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR. tobak cannabis & alkohol ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR OM tobak cannabis & alkohol Foto: Anne Dillner/Scandinav bildbyrå Inte skulle väl mitt barn...? Troligtvis inte! Du har fått den här broschyren för att ditt barn bor i Täby.

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla människor är olika. Vissa klarar sig helt själva. Människor med funktionshinder kan behöva hjälp för att kunna leva ett bra liv. Ordet funktionshinder

Läs mer

Drömmen som brast sidan 1 Lärarmaterial

Drömmen som brast sidan 1 Lärarmaterial Drömmen som brast sidan 1 Lärarmaterial Författare: Jørn Jensen Vad handlar boken om? Toves värld har rasat samman. Hon har just fått reda på att hennes pappa, som hon inte har kontakt med, är pedofil.

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Målplanering för hälsa Exempel 1:1

Målplanering för hälsa Exempel 1:1 Målplanering för hälsa Exempel 1:1 Jag har nu goda, regelbundna rutiner för sömn och känner mig utvilad. Sover dåligt, är ofta trött och irriterad, orkar inte med allt som tidigare (trädgård, städning,

Läs mer

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015 Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola Uppdaterad 2015 I denna skrift ges en kort information om nationella minoriteter och deras rättigheter i förskola, förskoleklass och skola. Syftet

Läs mer

UT-I-LIVET EN TRYGG VÄG MOT EGET BOENDE FÖR DIG MED HÖGFUNGERANDE AUTISM/ASPERGERS ELLER NÄRLIGGANDE FUNKTIONSNEDSÄTTNING

UT-I-LIVET EN TRYGG VÄG MOT EGET BOENDE FÖR DIG MED HÖGFUNGERANDE AUTISM/ASPERGERS ELLER NÄRLIGGANDE FUNKTIONSNEDSÄTTNING UT-I-LIVET EN TRYGG VÄG MOT EGET BOENDE FÖR DIG MED HÖGFUNGERANDE AUTISM/ASPERGERS ELLER NÄRLIGGANDE FUNKTIONSNEDSÄTTNING NÄR DU BÖRJAR FUNDERA PÅ ATT FLYTTA HEMIFRÅN. NÄR DET BEHÖVS EN TRYGG ÖVERGÅNG

Läs mer

En föräldramanual om läxläsning

En föräldramanual om läxläsning En föräldramanual om läxläsning Martin Karlberg Carola Alm Anja Åhman Carola Åstrand Institutionen för didaktik, Uppsala universitet Denna manual riktar sig till föräldrar som vill ha hjälp med att få

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

VI VALDE VADSBOGYMNASIET!

VI VALDE VADSBOGYMNASIET! VI VALDE VADSBOGYMNASIET! Mariestad 2 Hej! Just nu går du kanske och funderar på ditt gymnasieval. Ett val som är självklart för en del och inte lika självklart för andra. Vi vill att du med den här foldern

Läs mer

Efter två år, det vill säga 24 månader, kunde Sara äntligen köpa en begagnad moped för 5 400 kronor. 225 kronor i 24 månader blir ju 5400.

Efter två år, det vill säga 24 månader, kunde Sara äntligen köpa en begagnad moped för 5 400 kronor. 225 kronor i 24 månader blir ju 5400. Detta är det första häftet i delmomentet pengar Det kommer att bli prov på pengar sedan (se planering) Betygsmatrisens relevanta rader: 1-4 Våra pengar 1 Vad är pengar? Gör pengar oss lyckliga? Gör pengar

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013

Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013 Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013 2-årig cykel Undersökningen feb - mars 2013 Redovisa/dokumentera genomföra åtgärder nov dec 2014 Sammanställning av resultat april - maj 2013 Planera och förebereda,

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003 2 Tant Doris hund heter Loppan. Hon är en långhårig chihuahua, och inte större än en kanin. Mycket mindre än en del av mina gosehundar. Men hon är riktig! Vit och ljusbrun och alldeles levande. Jag går

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer