Micke. Isabella spelar golf i skolan. Tre bönor startar socialt företag. gillar att meka med cyklar Sid 10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Micke. Isabella spelar golf i skolan. Tre bönor startar socialt företag. gillar att meka med cyklar Sid 10"

Transkript

1 Haninge idag Micke gillar att meka med cyklar Sid 10 Isabella spelar golf i skolan Sid 6 Tre bönor startar socialt företag Sid 16 En informationstidning från Haninge kommun nummer 6/2010

2 Utbildning + idrott + Haninge = sant! I skrivande stund håller vi på med de sista förberedelserna inför gymnasiemässan på Stockholmsmässan där Fredrika Bremergymnasierna medverkar. Samtidigt har fem av gymnasiets idrottsutbildningar blivit certifierade och nationellt godkända. Det är fotboll, boxning, innebandy, golf och orientering. Och fler kommer det att bli. Handbolls- och basketutbildningarna är på tur och sen tidigare har vi karateutbildningen som tar in elever från hela Sverige. Det här skapar möjligheter för eleverna att kunna studera och träna på elitnivå redan i gymnasiet. Haninge är ju också den kommunen som startade Sport Campus Sweden där elitidrottare kan kombinera träning med studier på högskolenivå. Det är inte så konstigt att vi kan nominera fram duktiga idrottare, tränare, ledare med flera till Haninge kommuns egen idrottsgala. I januari (nästa år) är det tredje året som idrottsgalan genomförs och det är ett utmärkt sätt att uppmärksamma allt det stora arbete som sker i våra föreningar året runt. Det är också ett sätt att skapa samhörighet och knyter ihop de aktiviteter som finns ute i kommundelarna i ett gemensamt arrangemang. Läs mer om idrottsutbildningarna och idrottsgalan i detta nummer. Trevlig läsning! Margaretha Picano, informationschef i Haninge kommun Innehåll nr 6/ Det var oss ni röstade på! Möt Martina, Peter, Ebbe, Marie och Raymond som berättar om sina politiska hjärtefrågor. 6 Sportakademiker satsar hårt i Haninge Golftalangen Isabella Deilert, 16, från Tyresö har valt att plugga vid Haninge idrottsakademier. Här är lätt att kombinera träning med studier. 10 Hunddagis, cykelverkstad, show... På Haninge Dagliga verksamhet finns många jobb att välja på. 12 Bland mossbusar, bävrar och torvtäkter Följ med hembygdsforskaren Olle Flodby på guidning genom Slätmossens naturpark. 16 Tre bönor i Handen Annika, Marie och Sabina är först ut med att starta ett socialt företag i Haninge pasta- och salladscaféet Bönorna i Handen. 18 Kul profilera kulturfrågor Det gäller att ställa rätt frågor och väcka nyfikenhet hos besökarna, säger Åsa Mårtensson, konstintendent vid Konsthallen i Haninge kulturhus. Haninge idag ges ut av Haninge kommun Ansvarig utgivare: Margaretha Picano , Redaktör: Ingrid Hulthage, , Haninge idag produceras i samarbete med Mosebacke Media Bert Ola Gustavsson och Magnus Kristenson Grafisk form: Gabriel Uggla AB , gabrieluggla.se Formgivare och illustratör: Louise Uggla Omslagsfoto: Micke Andersson i cykelverkstaden. Fotograf: Åsa Liffner. Tryckeri: AB Danagårds Grafiska Distributör: S-post Upplaga: cirka Om tidningen uteblir kontakta Bosse Wallsten God jul och gott nytt år! Testa brandvarnaren och glöm inte att släcka ljusen. Bildarkivet.se/Mikael Svensson 2 Haninge idag

3 Unga flickor röker mer än vuxna Stockholmsenkäten är en undersökning som genomförs vartannat år bland elever i skolår 9 och årskurs 2 på gymnasiet. Genom enkäterna får man bland annat veta mer om ungdomarnas situation och deras drogvanor. Fortfarande röker unga flickor mer än vuxna. I Haninge röker procent av flickor i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet dagligen eller ibland. Det finns också en trend att allt fler flickor börjar röka men också att pojkar i årskurs 9 gör det. Vet du som förälder hur din tonårings tobaksvanor ser ut? Prata med din tonåring. Tonåringar vill att vuxna sätter tydliga gränser. Läs mer under Social omsorg på haninge.se Alkohol Det är stora skillnader i tonåringars alkoholvanor. 60 procent av eleverna i skolår 9 och 80 procent i år 2 på gymnasiet uppger att de dricker alkohol. Av dem storkonsumerar mer än 20 procent av eleverna i skolår 9 och cirka 40 procent i gymnasiet. Narkotika De flesta ungdomar säger nej till knark och har tackat nej när de har haft möjlighet att pröva. Det vanligaste sättet att skaffa narkotika på är att man blivit bjuden av kamrater. Drygt % av eleverna i skolår 9 har någon gång provat narkotika. I gymnasiet är siffran 18 22%. Skatten sänks med 30 öre Haninge sänker kommunalskatten med 30 öre. Skattenivån blir i och med detta nästa år 19,78 kronor. Beslutet om att sänka skatten kommer formellt att tas av kommunfullmäktige i december. Prognosen i delårsbokslutet pekar på ett resultat på 186 miljoner. Detta resultat beror bland annat på lägre räntekostnader och högre skatteintäkter Om man ser till lägsta kommunalskatten bland kommunerna i Stockholms län har Solna förstaplatsen med en kommunalskatt på 17,12 kronor, Södertälje och Botkyrka har den högsta på 20,13 kronor. Haninge kommer i och med skattesänkningen att hamna på plats 16. För en medelinkomsttagare i Haninge innebär skattesänkningen 750 kronor mer i plånboken per år. Fler åtgärder för friska sjöar i Tyresån Insatserna för att förbättra miljön i Tyresåns sjöar har medfört en halvering av fosforhalten i sjösystemet. Men problem med bland annat övergödning kvarstår. För god status krävs fler åtgärder. Tyresåns vattenvårdsförbund har därför tagit fram ett åtgärdsprogram för de närmaste fem åren. I programmet föreslås drygt hundra åtgärder för att minska övergödningen, öka den biologiska mångfalden och förbättra för det rörliga friluftslivet. I Haninge handlar det bland annat om att rena dagvatten som kommer från stora vägar Dags att nominera till Haninges miljöpris Priset ska gå till person/organisation/företag som vidtagit åtgärder som förbättrar någon av de prioriterade miljöområdena i Haninge kommuns miljöprogram: - Energi och transporter - Vatten och avlopp - Avfall Priset delas ut en gång per år av ordföranden i miljönämnden vid ett sammanträde i kommunfullmäktige. Ansökan görs till: Haninge kommun, Miljönämnden HANINGE Märk kuvertet med miljöpris 2010 Senaste ansökningsdag är den 31 mars 2011 Läs mer om priset på haninge.se Använd stearinljus när du vill lysa upp i mörkret. Stearinljus är det mest miljövänliga ljuset då det tillverkas av förnybara råvaror paraffinljus tillverkas av icke förnybar olja. och tätorter, men också att ansluta avlopp i gamla sommarstugeområden till det kommunala avloppsnätet. Som privatperson kan du också bidra till friskare sjöar genom att välja att tvätta bilen i gör-det-själv-anläggning eller i en automatisk biltvätt och att gödsla varsamt. Du bör också undvika bekämpningsmedel i trädgården. Tyresåns sjösystem har omkring trettio sjöar, stora och små, från skogsbygd till tätort. I systemet ingår bland andra sjöarna Drevviken, Ramsjön, Lycksjön och Övre och Nedre Rudasjön. Personer, organisationer eller företag som har bidragit med någon eller några av följande kriterier kan nomineras: - Innovativa lösningar som visar hållbara förbättringar av miljön i Haninge kommun - Strategier och praktiska lösningar som ökar allmänhetens medvetande, kunskap och engagemang om hur man kan bidra till att förbättra av miljön - Minimerat avfallets uppkomst och ökat återanvändning av material - Bidragit till effektivare och alternativa energikällors användning vid uppvärmning av fastigheter, energieffektivisering - Arbetat med att minska koldioxidutsläpp från transporter - Hållbara miljölösningar inom vatten och avloppshantering Gröna tips till jul och nyår Bildarkivet.se/Thomas Adolfsén Vill du äta grönt i jul & nyår? Passa på att delta i Naturskyddsföreningens kampanj Gröna Gaffeln ät vegetariskt en dag i veckan. Ge ditt löfte på kampanjsidan på Facebook! Idén bakom kampanjen är enkel: att få oss att hoppa över kötträtterna och istället äta vegetariskt minst en dag i veckan. En liten förändring i vardagen kan göra stor skillnad för miljön och klimatet. På naturskyddsföreningens hemsida snf.se hittar du tio goda gröna rätter. Gå med i Gröna gaffeln och prova gärna någon av rätterna på din vegetariska dag. Under vinjetten Smarta Haninge på haninge.se hittar du fler gröna smarta tips. Haninge idag

4 Fem i koalition skrev under politisk plattform Ett långsiktigt hållbart Haninge. Så lyder titeln på den politiska plattform som ledarna för de partier som nu bildat koalition undertecknat: Moderaterna, Folkpartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Dessa punkter är enligt ledarna för de olika partierna de allra viktigaste: För att kunna satsa långsiktigt är det viktigt att ha ordning på kommunens ekonomi och att alla Haningebor bidrar. Genom Haningeandan skapas förutsättningar för delaktighet, personligt ansvar och utveckling. Vi kommer att hävda och utveckla arbetslinjen Det ska vara tryggt, trivsamt och attraktivt att bo i Haninge, vilket höjer statusen att bo i kommunen. Vi vill att Haninge ska växa och utvecklas. Det behöver därför byggas bostäder av varierande storlekar för alla åldrar och för livets olika skeden. Haninge kommer att satsa på en långsiktigt ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Satsningar på miljö innebär bland annat mer skydd av natur, energieffektivt byggande och renare vatten. Företagens insatser för energieffektivisering och allmänhetens intresse och agerande är mycket viktigt för att Haninge verkligen skall bli en Uthållig kommun. Vi vill också utveckla välfärden genom att ge alla möjlighet att välja och ta ansvar för hur man ska leva sitt liv. Satsningar på skola är av betydande vikt för att ingen ska lämnas efter och inte heller ska någon hindras i sin utveckling. Samtidigt vill vi erbjuda stöd och hjälp åt utsatta grupper. En utbyggd medborgardialog är viktig för att skapa bättre kvalitet i det kommunen gör, ökad delaktighet och samhörighetskänsla motverkar också misstroende och utanförskap. Därför ska vi tillsammans göra Haninge bättre. Läs hela den politiska plattformen på haninge.se Nyvalt presidum Vid kommunfullmäktiges sammanträde 15 november utsågs det nya presidiet. Marietta de Pourbaix-Lundin (M) valdes till kommunfullmäktiges ordförande, Kjell Larsson (M) till 1:e vice ordförande och Staffan Holmberg (S) till 2:e vice ordförande. Haninge idag publicerar Haninge idag kommer i nästa nummer (nr 1, 2011) att presentera ledamöterna i Haninge kommuns kommunstyrelse. Haninge idag kommer också att presentera ledamöter i övriga styrelser och nämnder. 4 Haninge idag

5 Här är vi Martina, Peter, Ebbe, Marie och Raymond Det var oss ni röstade på! Haninge idag har bjudit in de fem som nu sitter vid det politiska rodret i Haninge att berätta om sig själva och sina hjärtefrågor. Gruppledarna för de fem partier som Haningeborna röstat fram och som nu bildat koalitionsledningen presenterar sig här: Martina Mossberg, Moderaterna Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande. Martina är 45 år och bor i Vendelsö med sin man och sina två barn. På fritiden älskar hon att vistas i naturen, gärna på hästryggen. Under förra mandatperioden var Martina ordförande i grund- och förskolenämnden. Jag kommer att arbeta för att fler företag ska starta och etablera sig i Haninge och att vi ska utveckla arbetslinjen. En ny näringslivspolicy ska tas fram i samarbete med näringslivet i kommunen. Vi vill också skapa en Haningeanda. Vi ska på alla sätt verka för att människor kommer i egen försörjning. Självklart så fortsätter arbetet med att Haninge ska bli Sveriges bästa skolkommun. Slutligen så vill jag lyfta upp trygghetsfrågorna. Vi behöver en övergripande handlingsplan för att skapa ett tryggare Haninge. Peter Olevik Dunder, Folkpartiet Peter är 30 år, bor i Handen sedan fem år. Anställd som sjöofficer med hemmahamn på Berga och Muskö. Arbetat heltid i Haningepolitiken i tre år, kommunalråd sedan våren Fortsätter i den nya kommunledningen att ansvara för kommunens investeringar och lokalförsörjning samt skärgårdsfrågor. Fritidsintressena är främst Norden, natur, historia, samhällsfrågor, litteratur, film och teater. Jag brinner för frihet, rättvisa och effektivitet. Ämnesmässigt är det bland annat infrastruktur, skola och ungas möjligheter, samt progressiv och hållbar utveckling som jag går igång på. Med andra ord en samhällsbyggare med starkt solidaritets- och frihetspatos. En annan hjärtefråga är god ordning i den kommunala ekonomin. Utan det kan ingenting utvecklas. Ebbe Pettersson, Miljöpartiet Ebbe är 45 år och bor i Handen sedan 10 år tillbaka med sin familj. Han har alltid varit föreningsmänniska och har länge engagerat sig inom scoutrörelsen. Vid 30-årsåldern började han studerade ekonomi och miljö då miljöfrågorna blev mer och mer viktiga för honom. På fritiden försöker han hinna med övriga familjen eller trädgårdsarbete, naturen. Han gillar att ha en aktiv ledighet så som friluftsliv, scoutaktiviteter, skidåkning. Han försöker leva som han lär. Jämställdhet och mångfald är frågor som ligger nära hjärtat, och där finns det fortfarande mycket kvar att göra. Att det finns bra gymnasieutbildning för att komma ut i arbete är viktigt för alla, men även som vuxen kanske man vill skola om sig, vidareutbilda sig eller få en nystart in i det svenska samhället. Då ska det också finnas goda möjligheter till det. Som miljöpartist är ju förstås naturskydd, miljö och klimatfrågorna de viktigaste frågorna för ett långsiktigt hållbart samhälle. För att nå ett hållbart samhälle måste vi tänka om och göra aktiva val i vardagslivet och försöka konsumera mindre. Marie Litholm, Kristdemokraterna Marie är 44 år och bor med sin familj i Vendelsömalm. Hon har en yrkesbakgrund inom handel, kontor och skola. Är tjänstledig utbildningssekreterare, för att kunna ägna sig åt den politiska ledningen av Haninge kommun. På fritiden spelar hon gärna golf, läser eller pysslar i trädgården. Marie säger att hon engagerade sig för en politik med sunt förnuft, som bryr sig om och som tar ansvar för det gemensamma bästa. Barn-, familj- och folkhälsofrågor ligger mig varmt om hjärtat. Jag ser familjen som den viktigaste byggstenen för ett fungerande samhälle. Därför är ett utvecklat föräldrastöd viktigt. Jag är också engagerad i rehabiliteringsfrågor för snabbare återkomst i arbete. Ett utvecklande näringslivsklimat och växande företagande är viktigt för fler arbetstillfällen i kommunen. Människor måste få chansen att växa och ta eget ansvar. Raymond Svensson, Centerpartiet Raymond är 56 år, och har två utflugna barn, bor i Vendelsömalm och har sommarstuga i Årsta havsbad. Har jobbat på Studieförbundet Vuxenskolan med EU- och nordiskt samarbete. Gillar skog och natur, fiske och fjällvandring. Är en trägen lobbyist för folkbildning. Jag tycker att marknaden och politiken har för mycket att säga till om och medborgarna alldeles för lite. Jag kommer därför att engagera mig djupt i att utveckla medborgarnas delaktighet i Haninges utveckling. Dessutom är jag övertygad om att alla kan arbeta 100 procent av sin förmåga. Sociala företag är viktiga verktyg i en sådan utveckling. Haninge idag

6 Sportakademiker satsar hårt i Haninge Haninge idrottsakademier har gott om framtidslöften i åtta olika sporter. Ett av dem är golfaren Isabella Deilert, 16, från grannkommunen Tyresö. Uppsala eller Skåne var några alternativ när det var dags att välja gymnasium. Men Haninge har lika bra resurser och då kunde jag bo kvar hemma, säger hon. Isabella är bara ett av de många löften som lockas av idrottsakademierna på Fredrika Bremergymnasierna i Haninge. Simon Birging, idrottslärare och hälsopedagog är nyanställd samordnare för akademierna. Det här är ett drömjobb. Haninge har fina resurser i Torvalla, här finns mycket som inte ens Stockholm kan erbjuda. Simon Birgings uppgift är att utveckla akademierna och att hjälpa till i de teoretiska kursmomenten om det behövs. Hårt pressat schema Bland annat ska jag se till att lärare och tränare håller en bra kommunikation. Eleverna får inte komma i kläm mellan olika krav, säger han. Och samordning behövs för de hårt satsande eleverna på akademierna. Den vanliga läsningen och idrotten måste båda få plats på ett hårt pressat schema. Isabella Deilert har vunnit två Junior-SM och ett EM för amatörer under årets säsong där hon haft stora framgångar. Hon deltog också som enda svensk i Europalaget i prestigefyllda Junior Ryder Cup i Skottland. Men det innebar 54 procents frånvaro i början av terminen. Min tränare håller kontakt med lärarna så de vet vad frånvaron beror på. Och nu har jag tagit tag i skolarbetet och läst in allt som fattats, säger Isabella som normalt ägnar ett par timmar åt golf varje vardag, på helgerna blir det mer. Men jag gillar många sorters idrott och håller också på med dans och yoga så att träningen inte blir för ensidig. Det gäller att fokusera om man ska hinna med skolarbetet, så mycket tid att umgås med kompisar har jag inte. Locka till oss elit När de nya eleverna kommer till akademierna skannas de ordentligt av medicinsk expertis, berättar Simon Birging. Det gäller att fastställa svagheter och utvecklingsmöjligheter för varje enskild individ och se var var och en står inför kommande säsong. Sedan följer vi upp. Det är viktigt att vi kan visa på bredd i utbildningen och locka till oss de elitsatsande eleverna. Inför nästa år gäller delvis nya förutsättningar för akademierna på grund av gymnasiereformen 2011 (se ruta härintill). Att vi har ett riksidrottsgymnasium och fem nationellt godkända idrottsutbildningar plus alla Torvallas tillgångar gör att vi ligger bra till i den hårda konkurrensen kommunerna emellan. I Haninge finns också en unik möjlighet att kombinera hela studiegången med en elitidrottssatsning. Samarbetet med Sport Campus Sweden innebär att vi har en röd tråd för de ungdomar som vill sikta mot eliten ända från högstadiet upp till avslutade högskolestudier. Och Isabella, vilken golftour satsar hon på att vinna? Jag tänker gå ut skolan som golfamatör. Jag ska klara studierna här först, sedan får vi se om jag blir proffs, säger hon. Isabella Deilert, lovande golftalang, och Simon Birging, samordnare, brinner för Haninges idrottsakademier som har sitt centrum i Torvalla. Bild: Magnus Kristenson. Text: Bert Ola Gustavsson 6 Haninge idag

7 Riksidrottsutbildning Nya villkor för idrottsakademierna vid Fredrika Bremergymnasierna Unik karateutbildning Fredrika Bremergymnasiernas idrottsakademier får från och med nästa år nya villkor som beror på den omfattande svenska gymnasiereformen GY2011. Till exempel har utbildningar möjlighet att certifieras. Karateakademin i Haninge har en specialställning. Det är den enda utbildningen i sitt slag i Sverige som är Godkänd riksrekryterad idrottsutbildning (RIG) med 12 platser. Det här betyder också att gymnasieelever från hela landet kan söka till Karateakademien. nationellt godkänd nationellt godkänd nationellt godkänd En nyhet är att särskilt duktiga idrottsgymnasier kan certifieras och godkännas av respektive specialidrottsförbund. Exempelvis har Svenska innebandyförbundet certifierat 20 av 57 innebandyutbildningar i landet med så kallade NIU-certifikat (Nationellt godkända idrottsutbildningar). Innebandyakademin i Haninge var en av utbildningarna som passerade nålsögat och fick godkänt. Också fotbolls, golf-, boxnings- och orienteringsakademierna är nu NIU-certifierade av respektive specialförbund. Hit kan eleverna söka från hela Stockholmsregionen. Idag läser gymnasieeleverna på akademierna 300 eller 500 specialpoäng i sina respektive idrotter av den totala utbildningen på cirka gymnasiepoäng i respektive program. Med NIU kommer siffran i framtiden att öka till mellan 400 och 700 poäng i specialidrott. Till det kommer en omfattande fritidsaktivitet på kvällar och helger. nationellt godkänd Bilder: Fredrik Hjerling Elitidrotten en kvalitetsstämpel Elitidrottssatsningen innebär en kvalitetsstämpel för Fredrika Bremergymnasierna och ställer också högre krav på både elever, tränare och lärare. Allt från elevboende till service kring träningar, schematekniska lösningar och stöd i skolarbetet. Vår styrka är att vi kan kombinera våra fem olika elitidrottsinriktningar med ett mycket stort antal studieprogram. Detta innebär att vi måste anpassa schemat till träningar och tävlingar, säger Gunilla Rylander Melin som är rektor på Fredrika Bremerskolan och ansvarig för elitidrottssatsningarna i gymnasieskolan. Fler idrottssatsningar är på gång. Handboll och basket är de kommande disciplinerna vi satsar på att få nationellt godkända och vi kommer också att rikta in oss på konståkning och simning. Plugga och idrotta? Sport Campus Sweden gör det möjligt! Läs mer på sportcampussweden.se Haninge idag

8 Hallå där, Ulrika Fridh Bjärhall, biträdande rektor/studievägledare på Heurika, Fredrika Bremergymnasierna. Vad ska eleverna tänka på inför gymnasievalet i vår? Det är viktigt att skaffa mycket information och att utgå från vad som känns bra för en själv och kanske inte lyssna för mycket på kompisar eller någon annans åsikter. Vad är viktigast? Det kanske viktigaste är att besöka skolan där man har tänkt sig att gå och att skapa sig en egen uppfattning om man kan trivas där. Hur går undervisningen till? Är det mycket lärarledda lektioner eller arbetar man mycket på egen hand vad passar just dig? När kan man komma till de kommunala gymnasieskolorna i Haninge? Nyttiga länkar: haninge.se/gymnasieprogram Hitta rätt i gymnasievalet Senast den 24 februari 2011 ska alla niondeklassare ha gjort sitt gymnasieval. Det finns nu 18 nationella gymnasieprogram att välja på varav sex är högskoleförberedande. De tolv övriga är yrkesprogram. Därutöver finns det speciella introduktionsprogram som ersätter de tidigare individuella programmen. Det blir öppet hus onsdag 8 december och torsdag 9 februari Ta gärna med föräldrarna. På vissa program finns det också möjlighet att komma till gymnasiet och att skugga en elev under en dag för att se hur det är där. Det finns också möjlighet att välja skola i andra Stockholmskommuner? Ja, men tänk på att lång resväg kan bli jobbig. Provåk och se efter hur förbindelserna funkar och tänk på om du orkar med att åka under flera år. Kan man byta program om man ångrar sig? Det kan bli krångligt. Därför är det viktigt att skaffa så mycket information som möjligt så att valet blir rätt från början. Foto: Fredrika Hjerling. Stipendier drivfjäder för miljöperspektiv Två stipendier för bästa examens- och projektarbete med anknytning till klimatfrågan har nu instiftats. Ett stipendium delas ut på högskolan och ett på gymnasiet. Stipendierna är ett led i kommunens klimatstrategi. Syftet är att göra elever och studenter mer medvetna om klimatfrågan. Stipendierna ska fungera som en drivfjäder för de studerande att hitta ett miljöperspektiv på de ämnesområden de är intresserade av. Ett stipendium på kronor delas ut för bästa projektarbete på gymnasienivå. Prissumman för bästa examensarbete/cuppsats på högskolenivå är kronor. Stipendierna delas ut under hösten Som ekokommun är det viktigt att vi tänker och agerar för en bättre miljö i allt vi gör. De båda stipendierna är ett bra sätt att engagera elever och studenter i klimat- och miljöarbetet, säger miljöstrateg Jeanette Ragnar. Skolvalet 2010 Om landets skolelever får bestämma så blir Sverigedemokraterna landets fjärde största parti. Riksgenomsnittet i skolvalet för SD var 13 procent, en siffra som Haninge kommun hamnar mycket nära med 13,2 procent. Däremot varierar röstandelarna starkt i olika skolor i kommunen. I Dalarö skola fick SD inte enda röst medan de i Riksäpplet fick över 26 procent. Piratpartiet skulle också ha tagit sig in i riksdagen om skoleleverna fått bestämma. PP fick 4,5 procent i snitt i riket, i Haninge kommun gick det ännu bättre med hela 7,3 procent till Piratpartiet. Av de etablerade partierna klarade sig Kristdemokraterna sämst i skolvalet med ett rikssnitt på 2,9 procent. I Haninge fick partiet bara en dryg procent av rösterna. Cirka elever hade rösträtt i skolvalet och 76 procent deltog. I Haninge var valdeltagandet lägre 70 procent. De fyra samhällsfrågor som unga sätter högst enligt en undersökning av Ungdomsstyrelsen är skola, arbete, sjukvård och miljö. Mer detaljer: Klicka på Skolvalsloggan och gå vidare till siffrorna för varje enskild skola. 8 Haninge idag

9 Haninge slår vakt om Sverigefinnarnas språk Haninge kommun är sedan årsskiftet ett så kallat förvaltningsområde för finska. Hur har det gått med att slå vakt om Sverigefinnarnas minoritetsspråk? Klickar du exempelvis på Social omsorg högst upp i menyn på haninge.se kommer du att hitta sidor översatta just till finska. Bildarkivet.se/Björn Svensson Flervåningshus målat med rymdfärg Haninge Bostäder har målat ett flervåningshus på Nynäsvägen med så kallad rymdfärg. Eller med ett annat namn: termoskyddsfärg. Produkten utlovar upp till 30 procents energibesparing. Hemligheten ligger i de många miljarder ihåliga keramikkulor som finns i färgen. Fördelarna med denna färg: - Drar ut fukt, låter underlaget andas. - Vid för hög luftfuktighet sluter sig färgen som en regnrock kring huset - Reflekterar solljus vilket gör huset svalare under sommaren - Ytan är antistatisk, avvisar damm och smuts - Högre brandskydd - Miljöanpassad och mer hållbar än vanlig målarfärg Varför kallas den då rymdfärg? Färgen togs fram av amerikanska NASA för cirka 20 år sedan, som ett led i att göra rymdfärjor mer effektiva. Grannsamverkan fungerar! Grannsamverkan är ett samarbete mellan polis och allmänhet för att minska brottsligheten och öka tryggheten för de boende. Statistik visar att inbrotten blir färre när fler engagerar sig i att hålla koll på okända bilar och personer i kvarteret. Det är väldigt lite jobb för att öka tryggheten och säkerheten i ett område, säger Mona Hartonen, ombud för Grannsamverkan i Tungelsta. I mitt fall handlar det om 2,5 timmar var sjätte vecka. Det är både effektivt och trevligt, man lär känna sina grannar och håller koll på varandras hus. Folksam sponsrar bilen vi använder och Haninge kommun står för bensinen. Vill du få mer information om Grannsamverkan? Läs mer på polisen.se eller Du som vill informera dig om frågor inom just Social omsorg på webben kan nu hitta denna information på finska. Klicka på den finskan flaggan till höger på sidan. Haninge kommun har idag en god beredskap för att ge muntliga svar och lämna skriftliga översättningar av beslut på finska. Socialförvaltningen har också sedan tidigare utarbetade rutiner för att snabbt översätta dokument. Minoritetsspråkslagstiftningen har därför inte inneburit någon större omställning för förvaltningarna. För att underlätta och öka tillgängligheten har kommunen inrättat ett särskilt telefonnummer (en röstbrevlåda på finska). Genom att tala in sitt namn, telefonnummer och vad ärendet gäller ska man förvänta sig att bli kontaktad av rätt person. Socialförvaltningen har också utarbetat en strategi för att ännu bättre möta lagstiftarens krav och intentioner. Under 2010 inriktade förvaltningen sig på tre områden: 1. Utarbeta tydlig verksamhetsinformation på finska på haninge.se 2. Kartlägga personalens kunskaper i finska. 3. Kartlägga efterfrågan av medborgarnas intresse att använda finska i kontakt med förvaltningen. Under 2011 kommer förvaltningen att rikta in sitt arbete främst utifrån medborgarnas intresse av att använda finska (som visats utifrån kartläggningen). Förvaltningen kommer också att samarbeta med finska nätverket. I nästa nummer av Haninge idag kommer vi att berätta om hur någon av de övriga förvaltningarna arbetar med minoritetsspråket finska. Sveriges nya språklag började gälla den 1 januari i år. Lagen innebär att vi ska skydda och stödja utvecklingen av Sveriges minoriteter och minoritetsspråk. I Sverige finns fem minoriteter... sverigefinnar, tornedalingar, samer, judar och romer... och fem minoritetsspråk finska, meänkieli (tornedalsfinska), samiska, jiddisch och romani chib. haninge.se/suomeksi Dags att välja skola! Nu är det snart dags för skolval till förskoleklass och åk 6. Alla föräldrar med barn som höstterminen 2011 ska börja i förskoleklass eller skolår 6 måste göra ett aktivt skolval. Skolvalsperioden för år 2011 varar från och med den 20 januari till och med den 10 februari. Skolvalet sker via en e-tjänst. Information om reglerna som gäller för skolvalet finns tillgänglig på haninge.se Du hittar denna information om du klickar på Barn & utbildning högst uppe i menyn. Information kommer också att sändas ut per post i januari innan valperioden börjar. Och du som ska välja gymnasium Fredrika Bremergymnasierna vill gärna träffa dig för att berätta vad de har att erbjuda. Bekanta dig med skolan på något av skolans öppna hus. Öppet hus Onsdag 8 december klockan och onsdag 9 februari klockan Haninge idag

10 Ett jobb hela dagen? Fråga: Hur ser sysselsättningen ut för funktionshindrade personer som inte står till arbetsmarknadens förfogande? Svar: I Haninge kommun finns Daglig verksamhet för funktionshindrade personer. Här finns hela 26 olika enheter med många olika arbetsuppgifter att välja på. Fem av enheterna finns i det nya Aktivitetshuset på Söderbymalmsvägen 2 i Handen. Här jobbar man med allt från pack och montering till sömnad, pappersverkstad, inne-/utearbeten och en egen tidningsredaktion. Just nu arbetar 192 personer de vi kalllar brukare i kommunens Dagliga verksamhet, berättar Lisa Holm som är sektionschef för verksamheten. Den som behöver stöd och hjälp enligt LSS, Lagen om stöd och service, har möjlighet att söka till den Dagliga verksamheten via kommunens LSS-handläggare. Brukarna har oftast aktivitetsersättning från Försäkringskassan eller sjukbidrag. Till det kommer en fickpeng (habiliteringsersättning) på cirka fem kronor i timmen från kommunen. Jobb som utförs åt företag och organisationer erbjuds till marknadsmässiga prisnivåer. Vissa av våra brukare stannar i Daglig verksamhet hela livet, andra kan gå vidare till vanliga jobb. I snitt handlar det om några personer som slussas vidare årligen. Många jobb I Haninge har den Dagliga verksamheten byggts ut ordentligt under senare år på grund av att brukarantalet ökat. I Konstverkstan på Anläggarvägen 13 träffar vi Marie Mårtensson, Sara Bergman och Jane Qvarnström som syr julgrytlappar, lapptäcken och broderade kuddar som säljs som julklappar på enheten Café Passagen. Inte långt från Aktivitetshuset finns också cykelverkstad/biltvätt och snickeri. Båda verksamheterna drivs som sociala kooperativ. Brukarna är delaktiga i ekonomin och verksamhetens innehåll. Syftet är att stärka delaktighet, medbestämmande och eget ansvar. Vi får överblivna cyklar från bostadsbolagen. Sedan reparerar vi dem, målar och säljer dem, berättar Micke Andersson som tycker att det är ett kul jobb att meka med cyklar. Det är viktigt att vi är flexibla så att brukarna får möjlighet att pröva olika former av jobb och hitta något som passar dem. Vissa jobbar delade veckor med olika uppgifter på olika ställen, berättar Lisa Holm. Det är jätteroligt att se hur våra brukare växer med stöd av sina arbetshandledare. Idag gör de viktiga, riktiga jobb och får betalt för det, de behöver inte som förr gå med mössan i hand för att få arbeta gratis. Allt från hunddagis I de 26 olika enheterna finns allt från hunddagis till köks- och parkarbete samt fastighetsskötsel. En del av verksamheterna är integrerade ute hos företag och organisationer. Vi utför legojobb som att plocka ihop sjukvårdsmaterial eller montera el-material. En av våra enheter är Praktik och utveckling där man har möjlighet att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden på praktik i något företag och gå vidare till lönebidragsanställning. Det är jätteroligt att se hur våra brukare växer med stöd av sina arbetshandledare. Idag gör de viktiga, riktiga jobb och får betalt för det, de behöver inte som förr gå med mössan i hand för att få arbeta gratis. Lisa Holm, sektionschef för dagligverksamheten, visar några av de produkter som finns i butiken på Hantverkarvägen. Lapptäcken, gosedjur, pappersarbeten, marmelader och inläggningar är bara en liten del av sortimentet. 10 Haninge idag

11 Marie Mårtensson och Sara Bergman visar sina julgrytlappar och broderade kuddar från dagligverksamhetens Konstverkstad för Lisa Holm, sektionschef. Jane Qvarnström med ett av sina fina lapptäcken. I snickeriet på Hantverkarvägen 23 tillverkar fem man ljusstakar, spel, mobilställ och mycket annat. Ulf Lindblad visar en av produkterna. Jörgen Betzholz ingår i kooperativet som lagar cyklar och bilar liksom Micke Andersson gillar han att reparera grejer. Sabina, Emma, Ida, Lisa och Juanna tränar på sin julshow. Alla tjejerna finns inom dagligverksamhetens avdelning för show, dans & teater. Text: Bert Ola Gustavsson. Bild: Magnus Kristenson Haninge idag

12 Bland mossbusar, bävrar och torvtäkter När julbordet är avätet vad passar väl bättre än en promenad? Följ med Handenkännaren Olle Flodby en sväng genom Slätmossens naturpark. Text: Bert Ola Gustavsson Bild: Magnus Kristenson Olle Flodby, hembygdsforskare, promenerar gärna i Slätmossens naturpark. Vill du veta mer om Handens historia kan du låna hans bok Handen från vägskäl till kommuncentrum på biblioteket. Hur energismart är du? Testa gärna dina kunskaper om hur du gör för att använda energin så smart som möjligt. I tidigare nummer har vi låtit läsarna klura på dessa frågor om energi. Här är också de rätta svaren (se under frågorna). Men kryssa först i de svar du tror är rätt, innan du kikar i facit. Och grattis till Mikael Gustafsson på Idunvägen i Handen som vunnit biobiljetter och en lågenergilampa för att han svarat rätt på alla frågorna. Fråga 1 Om du byter ut en glödlampa mot en lågenergilampa så sparar du (under lampans livslängd): 1 50 kr X 100 kr kr Fråga 5 Hur vädrar jag mest energieffektivt? 1 Med fönstret på glänt dygnet runt. X Jag byter ytterdörren mot ett draperi. 2 Med tvärdrag genom bostaden en kort stund. Fråga 2 Ett sätt att minska energiförbrukningen hemma är: 1 Sänk volymen på TVn. X Behåll ytterkläderna på. 2 Damma bakom kylen och frysen. Fråga 6 Fråga 3 Kan du sänka temperaturen inomhus med en grad så minskar du din energiförbrukning. Hur mycket? 1 1% X 5% 2 20% När dina elapparater står på stand-by, så drar de ström. I Sverige drar alla apparater som står i viloläge tillsammans cirka 0,6 TWh per år, vilket motsvarar förbrukningen av hushållsel i villor X villor villor Fråga 7 Fråga 4 Du ska bjuda en kompis på te. Hur kokar du det mest energieffektivt? 1 I vattenkokaren. X I kastrull med lock. 2 I mikrovågsugnen. Hur mycket minskar energiförbrukningen om du lägger locket på kastrullen? 1 30 % X 50 % 2 70 % Fråga 1: (2) 200 kronor. Fråga 2: (2) Damma bakom kylen och frysen. Fråga 3: (x) 5 %. Fråga 4: (1) I vattenkokaren. Fråga 5: (2) Med tvärdrag genom bostaden en kort stund. Fråga 6: (2) villor. Fråga 7: (2) 70 %. 12 Haninge idag

13 Under de bägge världskrigen stängdes sjövägarna till Sverige och stenkol och koks blev en bristvara. Ångtågstrafiken på Nynäsbanan hotades och ersättningsbränsle behövdes. Då kom den svenska torven till heders en av torvtäkterna var Slätmossen mitt i Handen. En smalspårig, flyttbar järnväg anlades för att det nya bränslet skulle kunna forslas fram till stationen. Torvbrytningen pågick åren och Då fylldes mossen av folk som kom utifrån för att jobba. Mossbusarna som de kallades av traktens folk fick slita för att ta upp torven. Med en skarp spade skar man torvblocken som sedan skulle torka så att de blev möjliga att elda. En av dem som jobbade med torvbrytning här i sin ungdom var författaren Ivar Lo-Johansson. Idag finns här tydliga diken kvar i mossen och det är inte svårt att gissa var den smalspåriga, endast 60 centimeter breda Decauvillebanan drogs fram, berättar Olle Flodby, tidigare skoldirektör i Handen, som skrivit ett tiotal böcker om hembygden. Änder & bävrar Idag lägrar sig lugnet över Slätmossens naturpark. Frånsett flocken av änder som snabbt samlar ihop sig och pockar på brödsmulor, vill säga. Naturparken har snart tio år på nacken. Den har också en tydlig uppgift anläggningen renar dagvatten från stora delar av centrala Haninge. Varje år rinner 300 miljoner liter dagvatten genom de anlagda dammarna där tunga partiklar, kväve, fosfor och annat rensas bort på ett helt naturligt sätt genom vattnets rörelser. Genom riktad gallring och planteringar har den naturliga utvecklingen mot ökad biologisk mångfald skyndats på. Här finns häll- och myrmark, promenadvänlig björkskog, äng och otillgängliga områden där djuren kan hitta gömslen. Titta här, det här har bävrarna gjort, säger Olle Flodby och pekar. Färska sår i stammarna visar att bävrarna är aktiva nattetid. Lite längre fram ligger rejäla aspar som djuren har gnagt sig igenom. Slätmossen är verkligen värd en promenad under alla årstider! Parkering: Vid Vallavägen 135 finns en liten parkering märkt Besökande Slätmossens naturpark. Slätmossen är en utmärkt utgångspunkt för både längre och kortare promenader. Sörmlandsleden stryker förbi området, liksom en åtta kilometer lång Hälsans stig. Mer information hittar du på kommunens hemsida. Bävrarna trivs på Slätmossen och fäller träd nattetid. Ibland får kommunens folk rycka ut och kapa ner halvt genomgnagda jätteaspar som riskerar att falla över promenadvägarna. Överförmyndare flyttar till Haninge Från och med 1 januari 2011 samordnas överförmyndarverksamheten för de fem kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö i en gemensam organisation. Det nya namnet är Södertörns överförmyndarnämnd. Haninge kommun blir värd för verksamheten som lokaliseras till Haninge kommunhus, Rudsjöterrassen 2 i Handen. Den gemensamma organisationen är tänkt att ge flera fördelar: Bättre förutsättningar att leva upp till föräldrabalkens intentioner Bredare samlad kompetens möjligheter till spetskompetens Lättare att rekrytera och behålla personal Minskad sårbarhet Effektivare ledningsorganisation Förbättrade möjligheter till rekrytering och utbildning av ställföreträdare På grund av flytten har enheten begränsade öppettider 3 7 januari. Vid akuta frågor kan enheten nås på telefon alla vardagar mellan klockan och Besök bokas in efter överenskommelse. Telefon: Telefontid: måndagar samt tisdagar onsdagar samt fredagar Faxnummer: e-post: Haninge idag

14 Från kaos till samarbete Tonårstiden i Haninge blev jobbig både för Angelika Langen och för mamma Maria. Nu har de tillsammans skrivit en bok som rapporterar från ett utdraget tonårskrig som slutligen ledde till fred och försoning. Vi vill dela med oss av erfarenheter och ge andra familjer kraft att ta tag i problem som för stunden kan kännas oöverstigliga, säger de. Snacka om kaos! heter boken som berättar om en slitsam tonårstid med missbruk, stölder, rymningar och skolbråk. Egentligen började det redan i mellanstadiet med en ny och stökig skola och skilsmässa. Under tonåren förvärrades problemen gradvis. Efter fem års kaos kom vändpunkten bland annat genom hjälp från Hannamottagningen i Haninge. Idag har mor och dotter för länge sedan slutit fred. Det som har hänt har hänt och kan inte göras ogjort. Det har vi accepterat. Nu kan vi sätta punkt och vill ge andra kraft att börja prata om tonårsstrulet och visa att det är okej att söka hjälp! Haninge idag ställde fem frågor till Angelika och Maria. Här intill hittar du deras svar. Läs mer på bloggen 1. Hur började det? Det började med en ny skola, nya vänner och ny miljö. 2. Vad var värst under tiden tonårskriget pågick? Det värsta var att jag ville göra så mycket, men föräldrarna la sig alltid i. Jag tyckte att jag kunde bestämma själv vad som var rätt och fel. Nu efteråt inser jag att jag kunde bete mig otroligt puckat, men då tyckte jag bara att jag var ball. Allt var kul tills mina föräldrar kom på mig. När de visste vad man gjort fick man alltid skämmas lite. Eftersom föräldrarna la sig i så ville man göra precis tvärtemot vad de sa. Trots att människor ville mig väl så hände det att jag var taskig och gjorde människor illa. Det är nog inte så lätt att vara förälder. Man kan inte ändra på någon som själv inte vill, är man för mycket på så blir det bara tvärtom. Fast samtidigt så måste man visa att man finns där för dem som mår dåligt, men inte tvinga på dem något. 3. Vad betydde det att Hanna-mottagningen kom in i konflikten? Då tyckte jag att Hanna-mottagningen var sjukt jobbiga! Jag ville bara komma därifrån, jag tyckte att de la sig i mitt liv som de inte hade med att göra. Men när jag tänker efter idag så är det en väldigt bra sak att de finns, för att hjälpa ungdomar. 4. Hur vände det? Det vände efter Hanna-mottagningen, och att jag var tvungen att ta tag i skolan för att komma någon vart. Jag insåg att jag var tvungen att skärpa till mig, att börja hitta mig själv. Något annat som betydde mycket för mig var kyrkans tjejgrupp. Den leddes av en jätteball tant som verkligen brydde sig om oss. Vi pratade mycket och gjorde roliga saker tillsammans. 5. Ditt bästa råd för att undvika tonårsstrul? Mitt bästa råd är att man ska försöka vara ärlig mot varandra och inte vara allt för hård, man måste kunna kompromissa. Och föräldrar måste hålla det de säger så barnet inte tappar respekten för dem. 14 Haninge idag

15 1. Hur började det? När Angelika började sexan splittrades klassen och hon började i Söderbymalmsskolan. Den nya klassen var allmänt stökig någon chans att studera fanns inte. Lärarna gjorde allt de kunde för att få bukt med problemen, men lyckades inte. Angelika kunde göra som hon ville. Hon skolkade, experimenterade med droger och alkohol, snattade eller drev runt med kompisar. Det tog lång tid innan jag och Angelikas pappa på allvar förstod vad som hände. Angelika gick lydigt iväg till skolan varje morgon och låtsades sedan som om hon hade varit där hela dagen. I samma veva skilde jag mig från Angelikas pappa. Skilsmässan var odramatisk, men med två hem och olika regler lyckades hon verkligen spela ut sina föräldrar mot varandra. 2. Vad var värst under tiden tonårskriget pågick? Det var hemskt med alla konflikter hemma jag kände mig misslyckad som mor, ledsen, stressad och maktlös. Vad vi än gjorde så fortsatte hjulet snurra. Droger, fester, rymningar, stölder, skolk, bråk Jag bestämde mig snart för att söka professionell hjälp. Från början ville vi inte berätta att vi hade problem i familjen, det kändes för skämmigt, man ska ju vara glad, stark och ha det bra. Steget var stort att börja prata om problemen med andra föräldrar, skolan och myndigheterna, men när vi väl gjorde det upptäckte vi att vi inte var ensamma och det var ingen som dömde oss. 3. Vad betydde det att Hanna-mottagningen kom in i konflikten? Genom kommunen fick vi samtal hos familjerådgivningen. Dessutom hade vi en så kallad nätverksträff där vår familj, vänner och lärare möttes för att hitta en väg framåt. Hanna-mottagningen kom in i bilden när Angelika provat droger. Det var jag som kontaktade dem. Angelika hatade mig en lång tid efteråt då hon under en period tvingades till provtagning och samtal. Men från mitt perspektiv var Hanna-mottagningen ett bra stöd. Framför allt för att andra vuxna markerade att det inte var okej med droger och alkohol. Och det blev lättare att agera när vi fick svart på vitt att Angelika hade testat. 4. Hur vände det? Informationsutbyte och samarbete med skola, andra föräldrar och kommunen hjälpte! Samtal med professionella gav oss idéer kring hur vi kunde komma vidare. Vi reste också mycket och såg till att göra roliga saker tillsammans. Då är det enklare att prata. Jag träffade en ny man och tillsammans med min exman hittade vi ett bra samarbete. Vi sade samstämmigt Nej till droger! både i ord och i handling. Det är viktigt att vuxna sätter ner foten tillsammans. 5. Ditt bästa råd för att undvika tonårsstrul? Kommunicera, kommunicera, kommunicera! Lyssna och visa intresse och försök att förstå varandra! Försök hitta kanaler, platser & möjligheter att prata med varandra om stort och smått, sorg- och glädjeämnen. Som förälder, kom ihåg att ta hand om dig själv då är det lättare att hjälpa din tonåring! Kom överens om några få, men viktiga regler om vad som gäller hos er! Ta hellre hjälp en gång för mycket än en gång för lite! Behåll humorn och se guldkornen i barnen! Text: Bert Ola Gustavsson Bild: Magnus Kristenson Hanna-mottagningen i Haninge finns för dig som har frågor eller oro om ungas alkohol och drogvanor. haninge.se/social omsorg Föräldraskolan: Lektion 2 Skolfrågor & hemmets läroplan Det handlar om din attityd: Det är lätt att tro att din tonåring är gammal nog att klara skolfrågor på egen hand och att skolan huvudsakligen är din tonårings ansvar, inte ditt. Men som förälder kan du göra en stor skillnad! Hemmets läroplan det vill säga din attityd till och dina tankar om skolan, är långt mer betydelsefull för hur din tonåring klarar sig i skolan än det som sker i skolan. Sitt ner tillsammans: När ni ska tala om ämnen som rör skolan är det viktigt att ni anstränger er tillsammans. Om du själv sitter inne med alla idéer och inte tar in vad din tonåring tycker, är det inte troligt att han eller hon bryr sig särskilt mycket om det som bestäms. Gör en plan. Istället för att prata för mycket, förmana eller tjata, se till att samtalet leder till en konkret plan som kan genomföras. En konkret plan innehåller specifika steg som är tydliga och din tonåring måste vara helt och hållet delaktig i upprättandet av planen. Glöm inte att stämma av ordentligt hur det gått vid en avtalad tid längre fram! Vill du gå på föräldracirkel i vår? Vårens cirklar hittar du på haninge.se där de publiceras löpande. Tid: 2/2, 9/2, 16/2, 23/2 samt booster (valfri återträff) 23/3 Plats: S:t Eskils kyrka i Handen Anmälan: Gå in på haninge.se och klicka in på drogförebyggande Gruppledare: Elisabet Hillbratt, Svenska kyrkan och Inger Dahlberg, Haninge kommun. Haninge idag

16 näringsliv Tre bönor i Handen först ut med socialt företag Första dagen då jag stod vid kassaapparaten så blev väl högst 20 procent rätt, säger Sabina och Marie inflikar skämtsamt att det är nog först nu efter att de lärt sig kassaapparaten som affärerna går ihop. I Annikas ögon speglas stänk av ett leende. Marie, Annika och Sabina tre bönor är först ut med att starta ett socialt företag i Haninge. På Runstensvägen 22 B i Handen mitt emot gamla kommunalhuset och Runstensskolan ligger det nyöppnade pasta- och salladscaféet Bönorna i Handen. Det har bara varit öppet ett par veckor då Haninge idag tittar in för att träffa de tre bönorna. En gemytlig atmosfär strömmar emot gästerna då de kliver in genom dörren. För här har det donats och pysslats in i minsta detalj. Här hänger menyer inglasade i guldramar, sockerkaksrecept prydligt nedtecknade på den vitkalkade väggen bakom kyldisken. På borden står levande ljus och blomkrukor eller andra blomsteruppsättningar. Gamla prylar på loppis I stort sett allt som finns här är gamla prylar som återanvänts och restaurerats. En hel del har vi hittat på loppis och annat har vi fått till skänks, säger Sabina som också berättar att de själva målat om alla stolar och bord. Ja, Sabina är målarmästaren, förklarar de andra. Men det är inte bara möblerna de målat om. De har också hjälpts åt med att renovera själva caféet. Målat väggar och lagt nya golv. Det vi lagt pengarna på är kyldisken som vi ville ha helt ny och fräsch och så en espressomaskin med ett kvalitetsmärke, förklarar Annika. Marie är i de andras ögon inredningsarkitekten. Det ombonade, hemtrevliga är alltså i mångt och mycket hennes verk. Ljus genom skira gardiner Tanken är att gästerna ska slippa stressen då de vistas här, förklarar hon. Till exempel ska det varma ljuset i lokalen, bland annat med dagsljus som sipprar in genom skira gardiner och stearinljusen på borden, göra att de som slår sig ner här kan varva ner. Bönorna i Handen är det första sociala företaget i Haninge. De som driver företaget är Marie Tiger och Annika Sahmaoui. På sikt kanske också Sabina Lindholm som arbetstränar här. I Sverige finns cirka 200 sociala företag. Ett socialt företag innebär att företaget ger de som arbetar där en möjlig väg in på arbetsmarknaden. Personer som är i behov av rehabilitering/ individuellt anpassade förhållanden har möjlighet att arbeta här. Exempelvis kan de som tidigare länge varit sjukskrivna eller arbetslösa arbeta på ett socialt företag. Sysselsättningen är anpassad till deras behov. Alla arbetar fullt ut efter sin egen förmåga, i sin egen takt. En del av lönekostnaden bekostas med lönebidrag. Klimatsmarta affärer Haninge kommun är engagerad i det riksomfattande projektet Trästad 2012 som syftar till att få igång nya tankar kring exploatering och samhällsutveckling. Ett sätt är att bygga mer i trä och att locka företag som har tydlig miljöprofil att etablera sig i kommunen. Haninge kommun vill uppmuntra näringslivet till att välja miljövänliga material när det gäller att bygga ut och bygga om. Här kan förstås också kommunen själv påverka mycket vilket också är ambitionen i projekteringen av nya företagsområden, som till exempel Albyberg. Andra frågor är att öka kunskapen kring hur man ställer om till förnybara bränslen, som t ex biogas, vindkraft och solceller. Haninge fyller 40 år! En härlig doft av pasta med Karl Johan-svamp sprider sig i köket. Intill kastrullerna: Marie och kökschefen Annika. Vid projektering av nya företagsområden såsom Albyberg är ambitionen att i nära samarbete med näringslivet satsa klimatsmart. Haninge kommun fyller 40 år nästa år och vill fira det med medborgare och näringsliv inte minst på Näringslivets dag den 15 april. Läs mer om detta på haninge.se (information läggs ut löpande under året). Bildarkivet.se/Ove Nilsson Illustration: Gugge Norinder 16 Haninge idag

17 näringsliv Stress, just stressen är något som dessa tre bönor vill mota undan. Alla tre har varit långtidssjukskrivna, helt eller delvis, och det man tampats med är just stressen i arbetslivet. Och denna gemensamma nämnare har märkligt nog fört dem alla tre samman. Vi träffades på Väddö folkhögskola där vi gått en kurs i kvinnligt socialt företagande. Läraren och mentorn är och var Bosse Blideman bland annat medförfattare till en bok om socialt företagande. På ett bönskal Ursprungligen var det Marie och Annika som ingick i samma grupp. Sabina var med i en annan som tänkt sig starta ett secondhandföretag. Fast Sabinas grupp splittrades. Plötsligt uppenbarade sig en annan möjlighet och som på ett kanske inte bananskal men på ett bönskal kom hon att hamna i den grupp som skulle starta ett café. Alla tre som startat företaget bor i Handen. Så namnet var givet: Bönorna i Handen. Boka in 2011 års frukostmöten Plocka fram almanackan och boka in 2011 års frukostmöten. Du som är Haningeföretagare kommer att få en digital inbjudan med uppgift om tema och vem som är värd för frukostmötet i din e-postbrevlåda. Frukostmötena arrangeras på fredagar kl följande datum: 11 februari 10 juni 9 september 28 oktober 9 december Det var i våras som de kom över lokalen på Runstenvägen och i ett halvår har de rustat upp den mot att hyresvärden efterskänkt hyran. Under tiden har de fått ett lönebidrag och själva lånat en slant för att ro runt det hela. Bönorna i Handen är en ekonomisk förening och förklarar Marie, Annika och Sabina de pengar som investeras ger inte avkastning i form av vinst. De ska i huvudsak återinvesteras i själva verksamheten gå till löner och kanske också till att anställa fler. Eller till att köpa något som behövs: kaffekvarn, pasta- eller ny espressomaskin. Inte nybakade i branschen Marie, Annika och Sabina är knappast nybakade inom cafébranschen. Tvärtom har de alla en gedigen bakgrund fast inom lite skilda områden. Bönornas kökschef Annika har tidigare drivit eget café. Likaså har Sabina varit med och drivit ett ideellt café i Hälsingland. Marie i sin tur har sålt italienska delikatesser. Just nu arbetstränar också Björn här som tycker att det är jättekul. Ingen av de fyra arbetar på heltid men alla till hundra procent av sin egen förmåga. Och man ser alltid till att vara åtminstone två som arbetar parallellt. Det känns otroligt bra att vi kunnat skapa detta företag. Och att vi genom att göra det kan sträcka ut en hand också åt andra som vill ut i arbetslivet, säger Marie och Annika och Sabina instämmer. Text och bild: Ingrid Hulthage Aktuella upphandlingar Vilka upphandlingar är på gång? Gå in på haninge.se, klicka på knappen Näringsliv och därefter Upphandling i menyn till vänster. Innan du klickar vidare passa på att ta del av de nyheter som finns på kommunens webbplats med tema Näringsliv. Du kommer direkt till sidan om Upphandling om du skriver haninge.se/ upphandling. Du är också välkommen att kontakta kommunens t f upphandlingschef Björn Collin, De flesta sociala företag drivs i form av en ekonomisk förening, är ideella eller drivs som stiftelser eller aktiebolag. De betalar moms, arbetsgivaravgifter och vinstskatt precis som andra företag. Målet är att integrera människor i arbetslivet. Vill du starta eget inom socialt företagande? Läs mer på haninge.se/naringsliv. Klicka på Starta sociala företag under menyn Länkar, till höger nertill (eller surfa in på companion.se). Läs också mer på sofisam.se Strax intill dörren står ett litet bord med en skrivmaskin och ett fotografi på författarinnan Moa Martinsson. Moa var min gammelfarmor, berättar Annika. Författarinnan är en av de första som kom att skildra arbetarkvinnornas hårda liv. Hon gifte sig med Harry Martinsson I slutet av sitt liv bodde hon i Sorunda i Nynäshamns kommun. Haninge klättrar i företagsrankningen I rapporten Årets företagarkommun, som publiceras av Företagarna och UC, tar Haninge ett stort kliv från plats 106 till plats 24, vilket innebär att Haninge nu tillhör toppskiktet bland Sveriges 290 kommuner. Undersökningen bygger bland annat på företagens omsättning, resultat och kreditvärdighet. Vill du veta mer om vad som händer inom näringslivet i Haninge? Läs mer på haninge.se Näringlivets dag fredag15 april Du anmäler dig till frukostmötet på haninge.se/naringsliv Nystart för NyföretagarCentrum Hösten medförde en nystart för NyföretagarCentrum. Till nyheterna hör företagsrådgivning med introduktionsmöte och personlig rådgivning via hemsidan. Likaså en affärsskola med Starta eget-utbildning och mentorprogram. Haninge idag

18 Långsiktiga relationer med publiken och inställningen att utgå från besökarens upplevelse är några av hörnstenarna i Åsa Mårtenssons konstsyn. Åsa Mårtensson Ålder: 46 år Yrke: Konstintendent Bor: Lägenhet i Årsta Familj: Två vuxna barn Favoritförfattare: Sara Stridsberg Fritid: Gym, utställningar, vänner, resor 18 Haninge idag

19 Åsa om konst & konstupplevelse Text: Bert Ola Gustavsson. Bild: Magnus Kristenson Sjutton år gammal kom Åsa Mårtensson till Västerhaninge folkhögskola. Där väcktes hennes kulturintresse och hon blev aktiv i teaterföreningen Ormen. Nu är hon tillbaka som konstintendent med ansvar för Haninge konsthall. Åsa Mårtensson har gjort en lång resa via Skottland, Uppsala och Gävle mellan sina nedslag i Haninge. Hon är dalkulla, uppväxt i Falun, och kommer närmast från en liknande tjänst vid Gävle konstcentrum. Jobbet som konstintendent innebär att hon har ansvaret för kommunikation och presentation för konstpubliken i Haninge. I sin bok Konst och pedagogik berättar Åsa Mårtensson om sin syn på konstpedagogisk verksamhet: Det är besökarens upplevelse av konsten som ska styra samtalet. Om man lyssnar aktivt är det alltid slående hur konsten gör sina egna avtryck på betraktaren. Det gäller att ta tillvara på avtrycken och ställa frågor utifrån besökarens reaktioner. Att förmedla konst blir problematiskt det förutsätter att det bara är pedagogen själv som äger kunskapen. Jag vill att vi ska mötas på lika villkor inför konsten. Om man ställer rätt frågor väcker det nyfikenhet och en vilja hos besökarna att undersöka på egen hand. Långsiktig relation Jodå, man får prata i Konsthallen och behöver inte alls stå stum inför verken som visas. Speciellt om man kommer från någon av förskolorna som återkommande är på besök. Jag vill bygga långsiktiga relationer med besökarna både barn och vuxna så att människor kommer tillbaka år efter år. Det är viktigt att man känner mig och känner sig hemma. Grupperna får inte vara för stora. Inriktningen i Konsthallen är svensk och nordisk samtidskonst. Det är viktigt att vi även i förorten kan visa aktuell konst på ett professionellt sätt, tycker Åsa Mårtensson. Som konstintendent jobbar hon också med den offentliga konsten i kommunen. I parkleken i Jordbro invigs i vår ett konstverk som växt fram på plats. Alla fjärdeklassare i området har bidragit med var sin berättelse om hur de kom till Jordbro. Kultur & demokrati Alla barn har också fått välja ett föremål; ett gosedjur, ett smyckeskrin eller något annat som symboliserar just deras resa hit till Haninge. Med hjälp av två konstnärer skapas konstverket ett träd i rostfritt stål som innehåller 120 olika föremål. Invigningen blir på Valborg. Just nu samarbetar vi med Stadsbyggnadsförvaltningen inom kommunen när det gäller den offentliga konsten. Avsikten är också att fördjupa medborgardialogen med kommuninnevånarna. Jag har en stark tro på att konst och kultur har en viktig plats i demokratin och i samhällsförändringen. Och det vore kul om Haninge i framtiden kunde profilera sig mer i kulturfrågor. Här finns ju hela världen i ett koncentrat, det skulle vi kunna utgå ifrån, säger Åsa Mårtensson Jag vill att vi ska mötas på lika villkor inför konsten. Om man ställer rätt frågor väcker det nyfikenhet och en vilja hos besökarna att undersöka på egen hand. Isolerad en utställning om och ur palestiniernas vardag är en av årets utställningar i Haninge konsthall. Här är Åsa Mårtensson vid ett videokonstverk av Lina Selander. Haninge idag

20 Du missar väl inte Haninge idrottsgala 2011? Nu är det dags att nominera ledare och aktiva inom idrotten! Sista datum för nominering är den 31 december Vill du anmäla dig som gäst på galan så kostar kuvertavgiften 150 kr/person. Anmälan senast den 19 december Nominering och anmälan till galan görs via haninge.se Följande utmärkelser ska delas ut under kvällen: Årets idrottare med funktionsnedsättning Årets idrottare (manliga & kvinnliga) Årets unga idrottare Årets idrottsledare (manliga och kvinnliga) Årets unga idrottsledare Årets lag Årets legendariska ledare Sportcampus Swedens främsta idrottare i Haninge Fredrika Bremers främsta idrottsakademielev Föreningscertifieringen Utmärkt förening Tyresta genom kameralinsen naturfotovandring Lördag 11 december Naturfotografen Magnus Lindbom leder vandringen där fotograferingen står i fokus: bildkomposition, ljus, motiv och hur du skapar uttrycksfulla bilder i Tyrestas spännande natur. Ta med matsäck och egen digitalkamera. Inga förkunskaper krävs. Samling: naturum. Föranmälan: Kostnad: 250 kr. Läs mer om Tyresta nationalpark på tyresta.se Bildarkivet.seMikael Svensson Julkonsert Haningekören & husband Lördag 11 december Munter julkonsert med Haningekören och husband. Sånger som Rudolf med röda mulen, Owe Thörnqvists Diverse julboogies och även vackra visor som Gläns över sjö och strand med flera. Entré: Vuxna: 50 kr, barn: 20 kr. Biljetterna säljs från vid entrén. (Teatern) Luciakonsert Haninge musikskola Söndagen 12 december Kulturhuset fylls med vackra körklanger. Två av musikskolans körer, den ena från Dalarö skola och den andra från Syskonstugan, Tungelsta skola, bildar tillsammans ett långt Luciatåg. Inte mindre än ett 60-tal tärnor, stjärngossar och pepparkaksgubbar med två Lucior i spetsen, alla i åldrarna 7 9 år, träder då in. Fri entré. Luciafirande Haninge sångklasser Måndag 13 december Luciatåg och firande med Haninge sångklasser år 4 7 under ledning av Åsa Möckle-Gowéeli. Fri entré. Julkonsert Brandbergsskolans orkesterklasser Onsdag 15 december Brandbergsskolans skolår 6 och 7 spelar kända och mindre kända jullåtar. Fri entré. JulCaprice AQuire, Birger och Fria röster Lördag 18 december och och söndag 19 december och JulCaprice med körerna AcQuire, Birger och Fria röster. De traditionella julsångerna och lite bus framförs av tre av Haninges många körer, ackompanjerade av liten orkester. Allt under ledning av Anders Klint. Biljetter à 100 kr kan förbokas på eller köpas i entrén. Haningesalongen Lördag 11 december 16 januari 2011 Passa på att se verk av konstnärer och amatörer med anknytning till kommunen. Verken visas i kulturhusets konsthall. Urvalet görs av en jury med representanter för Österhaninge konstförening, Haninge folkets hus, Kultur & Fritid samt Konstnärernas riksorganisation (KRO). Bland konstverken utses Juryns val och ett stipendium om kronor delas ut till konstnären bakom detta verk. För mer information om biljettbokning och program se haninge.se/kultur Skolmuseet i Svartbäcken Söndag 12 december kl Skolmuseet i Svartbäcken har åter öppnat för säsongen. Olle Flodby guidar i vår äldsta skolbyggnad med tidsenligt inredd skolsal och lärarbostad 12 december kl Visst är det festligt med fyrverkerier men stör inte i onödan exempelvis dagarna före nyårsafton. Höga oväntade ljud kan oroa människor i omgivningen och skrämmer många djur. Julmarknad i Tungelsta trädgårdspark Lördag 11 december Växhuset är fullt med julkransar och annat hantverk. Kaffe med dopp serveras i torkladan och trädgårdsmuseet är öppet. Läs mer på folkochtradgard.se På flera orter i Haninge krävs det tillstånd för att använda fyrverkerier. Läs mer på haninge.se Bildarkivet.se/Ove Nilsson

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården.

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården. Haninge idag Tema: Dina pengar Hit går dina skattekronor Sid 4 15 TUBA instrument för framtidstro Sid 20 Gun och Ewa trivs tillsammans Läs om Malmgården Sid 11 En informationstidning från Haninge kommun

Läs mer

Valet är ditt Sid 6. Anders Jansson på Björkö vittjar sina nät Sid 16. Nu invigs två nya naturreservat Sid 10. Unga skapar för unga på Lakeside Sid 13

Valet är ditt Sid 6. Anders Jansson på Björkö vittjar sina nät Sid 16. Nu invigs två nya naturreservat Sid 10. Unga skapar för unga på Lakeside Sid 13 Haninge idag Valet är ditt Sid 6 Anders Jansson på Björkö vittjar sina nät Sid 16 Nu invigs två nya naturreservat Sid 10 Unga skapar för unga på Lakeside Sid 13 En informationstidning från Haninge kommun

Läs mer

idag 5 år! Solängen Sid 14 Haninge kulturhus, Klimatförändringar Hur påverkas Haninge? Möt odlarna på Legendariske M A Numminen till Haninge

idag 5 år! Solängen Sid 14 Haninge kulturhus, Klimatförändringar Hur påverkas Haninge? Möt odlarna på Legendariske M A Numminen till Haninge idag Haninge Haninge kulturhus, 5 år! Sid 3 Möt odlarna på Solängen Sid 14 Klimatförändringar Hur påverkas Haninge? Sid 12 Legendariske M A Numminen till Haninge Haninge idag 5-2007 En informationstidning

Läs mer

Grattis Ariel. Boka in Näringslivets dag. Frisk fläkt bland äldre. Möt Manne fast inte som clown. 90 år i år. 25 oktober.

Grattis Ariel. Boka in Näringslivets dag. Frisk fläkt bland äldre. Möt Manne fast inte som clown. 90 år i år. 25 oktober. Haninge idag Frisk fläkt bland äldre Peter Airlend, 18 Sid 10 Boka in Näringslivets dag 25 oktober Sid 16 Grattis Ariel 90 år i år Sid 12 Möt Manne fast inte som clown Sid 3 Haninge idag 4-2007 En informationstidning

Läs mer

RING. Fototävling för renare vatten. Återanvändning gör dubbel nytta. Viktigt att satsa på ungas fritid. boende 400 bostäder planeras i Visättra

RING. Fototävling för renare vatten. Återanvändning gör dubbel nytta. Viktigt att satsa på ungas fritid. boende 400 bostäder planeras i Visättra Nr 2 2013 Tidningen för oss i HuddinGE boende 400 bostäder planeras i Visättra VATTEN Fototävling för renare vatten Avfall Återanvändning gör dubbel nytta POLITIK Viktigt att satsa på ungas fritid RING

Läs mer

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR Studenten Tidnigen för dig som tar studenten 2010. Producerad av medieprogrammet, Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan KOLL PÅ STUDENTSTÄDER Vi jämför några populära ställen UTLANDSSTUDIER Så är det att

Läs mer

Botkyrka 4.2010. pejl på. Klimatfamiljer vill inspirera flera. Följ med till. Bättre service när kommunen inför fler e-tjänster

Botkyrka 4.2010. pejl på. Klimatfamiljer vill inspirera flera. Följ med till. Bättre service när kommunen inför fler e-tjänster pejl på Botkyrka 4.2010 Följ med till Riksten Klimatfamiljer vill inspirera flera Bättre service när kommunen inför fler e-tjänster En tidning från Botkyrka kommun om Alby, Fittja, Hallunda-Norsborg, Tullinge,

Läs mer

Årets företagare 2009 Maritha och Rainer Paus vid Bagarstugan. Snabbare bygglov i Haninge Sid 13. Företag utbildar yrkesproffs Sid 8.

Årets företagare 2009 Maritha och Rainer Paus vid Bagarstugan. Snabbare bygglov i Haninge Sid 13. Företag utbildar yrkesproffs Sid 8. Haninge idag Tema: Näringsliv Sid 5 15 Snabbare bygglov i Haninge Sid 13 Företag utbildar yrkesproffs Sid 8 Årets företagare 2009 Maritha och Rainer Paus vid Bagarstugan Sid 10 En informationstidning från

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

idag BRANDBERGEN TAR KLIVET IN I FRAMTIDEN FEM LASTBILAR BLIR EN SERIEFIGUR SKA STOPPA BOKEN KLAPPAR PÅ DÖRR N Barnpyssel: Vilken fågel blir 100+?

idag BRANDBERGEN TAR KLIVET IN I FRAMTIDEN FEM LASTBILAR BLIR EN SERIEFIGUR SKA STOPPA BOKEN KLAPPAR PÅ DÖRR N Barnpyssel: Vilken fågel blir 100+? Haninge idag en tidning från din kommun nr 1 2015 BRANDBERGEN TAR KLIVET IN I FRAMTIDEN FEM LASTBILAR BLIR EN SERIEFIGUR SKA STOPPA matsvinnet BOKEN KLAPPAR PÅ DÖRR N + Barnpyssel: Vilken fågel blir 100+?

Läs mer

Husesyn hos Bodil Sid 10

Husesyn hos Bodil Sid 10 Haninge idag Tema: Klimatsmarta val Sid 6 13 Husesyn hos Bodil Sid 10 Svamparnas konung trivs i Haninge Sid 18 Ratta grönt Sid 8 En informationstidning från Haninge kommun nummer 4/2009 Haninge idag 4-2009

Läs mer

Haninge idag Tema: Sopor Fem filurer hittar rätt väg Kalle & kompisar Sid 10 bygger sin skola Sid 14 På tandem med elskrot Sid 6

Haninge idag Tema: Sopor Fem filurer hittar rätt väg Kalle & kompisar Sid 10 bygger sin skola Sid 14 På tandem med elskrot Sid 6 Haninge idag Tema: Sopor Fem filurer hittar rätt väg Glödlampor, porslin och kuvert Sid 10 Kalle & kompisar bygger sin skola Sid 14 På tandem med elskrot Sid 6 En informationstidning från Haninge kommun

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

ÅRET SOM GICK Huddinge tog flera steg framåt. NATUR Diamanter kan skapa nya jobb. Massor. på gång hela sommaren. Ja till tidningen NEJ TILL REKLAM

ÅRET SOM GICK Huddinge tog flera steg framåt. NATUR Diamanter kan skapa nya jobb. Massor. på gång hela sommaren. Ja till tidningen NEJ TILL REKLAM Nr 3 2014 Tidningen för oss i HuddinGE NATUR Diamanter kan skapa nya jobb ÅRET SOM GICK Huddinge tog flera steg framåt Massor på gång hela sommaren Ja till tidningen NEJ TILL REKLAM DEKAL MED TIDNINGEN

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

vaxholm Bästa minnet 2012 Liv, lust och lärande Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholmsbarn fick energi på teatern

vaxholm Bästa minnet 2012 Liv, lust och lärande Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholmsbarn fick energi på teatern information från vaxholms stad nr 4 2012 vaxholm Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholms skolpoliser hjältar i vardagen Vaxholmsbarn fick energi på teatern Projekt Campus Vaxholm Liv, lust och

Läs mer

NOTAN FÖR AVHOPPEN. elevråden:»satsa på forskning« UNGDOMSKRAFT SOCIOEKONOMISK BERÄKNING KLIENTUTBILDNING

NOTAN FÖR AVHOPPEN. elevråden:»satsa på forskning« UNGDOMSKRAFT SOCIOEKONOMISK BERÄKNING KLIENTUTBILDNING En produkt från Temagruppen Unga i arbetslivet, finansierad av Europeiska socialfonden. GYMNASIESKOLAN & AVHOPPEN NUMMER 3 2014 Skolavhoppen kostar samhället stora summor varje år. Med tidigare insatser

Läs mer

Socialt företagande en bransch i tillväxt

Socialt företagande en bransch i tillväxt Socialt företagande en bransch i tillväxt Nutek Stockholm 2008 Infonr 038-2008 ISSN 1102-2574 Text: Bitte Lundborg och Eva Johansson Textredigering: Bitte Lundborg Foto: Bitte Lundborg, Ida Frid, Emilio

Läs mer

NR 62. November 2010. Efter valet

NR 62. November 2010. Efter valet - BLADET NR 62 November 2010 Efter valet 2 -BLADET - BLADET BLADET NR 62 November 2010 Efter valet Från Angered till riksdagen Höstterminen på FiA har naturligtvis präglats av valet. De båda allmänna kurserna

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

VAXHOLM. Julafton varje dag. Viktigt i. Skolan synliggör arbetslivet. Lärande för hållbar utveckling. Vaxholmsbor minns sin PRAO

VAXHOLM. Julafton varje dag. Viktigt i. Skolan synliggör arbetslivet. Lärande för hållbar utveckling. Vaxholmsbor minns sin PRAO Viktigt i INFORMATION FRÅN VAXHOLMS STAD NR 4 2014 VAXHOLM Skolan synliggör arbetslivet Lärande för hållbar utveckling Vaxholmsbor minns sin PRAO Julafton varje dag i Vaxholms återbruksaffär Så ser verkligheten

Läs mer

matlag för klimaträttvisa

matlag för klimaträttvisa matlag för klimaträttvisa världenskurs 2 inledning det blir alltmer uppenbart att vi människor utsätter jorden för så allvarliga påfrestningar att det hotar kommande generationers livsmöjligheter. Klimatförändringarna

Läs mer

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011 1 (1) Underlagsrapport till Tio år med aktivitetsersättning en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga 1 Augur

Läs mer

Tillsammans är vi starka Möt stadsdelsmammorna i Planteringen Sid 18 19

Tillsammans är vi starka Möt stadsdelsmammorna i Planteringen Sid 18 19 var stad 2015 HELSINGBORG VÄXER PÅ ALLA VIS SID 4 7 DET KOMMER ATT BLI VÄRSTA CIRKUSEN HUNDAR GÖR SUCCÉ PÅ LSS-BOENDE SID 14 15 VI HAR TAGIT AVSTAMP I VÅRA EGNA MISSTAG EX-HULIGANER FÅR STÖD AV VISIONSFONDEN

Läs mer

MALIN BERGHAGEN BESÖKER KLARAGÅRDEN SID. 3-5

MALIN BERGHAGEN BESÖKER KLARAGÅRDEN SID. 3-5 STOCKHOLMS STADSMISSION NOVEMBER 2012 PG 90 03 51-8 WWW.STADSMISSIONEN.SE MALIN BERGHAGEN BESÖKER KLARAGÅRDEN SID. 3-5 PETERS VÄG TILLBAKA EFTER 30 ÅR I HEMLÖSHET SID. 8-9 OMBUD TILLGODOSER BASBEHOV OCH

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat Nr 1 2013 Tidningen för oss i HuddinGE Förskola 25 barn fick inte plats earth hour Dags att släcka lamporna MOE ger 110 procent kultur Från fredagsmys till läsgodis POLITIK Ny fart ökar tryggheten Lex

Läs mer

tänkt sig underbart och det är TIPS OM ATT FLYTTA HEMIFRÅN Reportage Unga får egna ombud

tänkt sig underbart och det är TIPS OM ATT FLYTTA HEMIFRÅN Reportage Unga får egna ombud kraft För dig med barn med funktionshinder 39 KR inkl moms NR 1 2007 Feb 2007 Reportage Unga får egna ombud Anna Eklund Tarantino, sopransångerska: Det blir aldrig som man tänkt sig och det är underbart

Läs mer

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 attention medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 TEMA attention ung 23-åriga Victor: "När jag fotar kan jag vara mig själv" 25-åriga Jennifer: "Att vara hockeytränare är det roligaste jag

Läs mer