Det är ett faktum att det är få kvinnor som

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det är ett faktum att det är få kvinnor som"

Transkript

1 1

2 Alla vinner på ett mer jämställt näringsliv Vi såg att andelen kvinnor som driver företag i kommunen var alldeles för få. Vi bestämde oss för att göra något åt det. Då upptäckte vi att kvinnor och män inte har samma förutsättningar att driva företag. Vi blev varse att nuvarande stödformer vid finansiering inte gynnar kvinnor. Tack vare medel från Länsstyrelsen och Tillväxtverket har vi kunnat stärka kvinnornas företagsutveckling. I dag drivs 30 procent av företagen i Jokkmokks kommun av kvinnor. Nu siktar vi på 50 procent. Det är ett faktum att det är få kvinnor som driver företag och att kvinnor inte heller har samma möjligheter som män att vidareutveckla och stärka sina företag. Det här är inte bra. Hela kommunen förlorar på det, inte minst går vi miste om arbetstillfällen som är nödvändiga för att bredda näringslivet. Därför valde vi att stötta och stimulera företagssamma kvinnor i Jokkmokks kommun. Länsstyrelsen och Tillväxtverket har finansierat insatser riktade till kvinnor i Jokkmokks kommun mellan åren Tack var det har Strukturum kunnat arbeta med punktinsatser för att utveckla kvinnor som driver företag eller är i färd med att starta. Vi har bland annat erbjudit nulägesanalyser och individuellt anpassade insatser 2008: Främjande av kvinnors företagande i Jokkmokks kommun. 2009: Kvinnors företagande i Jokkmokk. 2010: Affärs- & innovationutveckling i Jokkmokk och Älvsbyn : Kvinnors företagande i Jokkmokk lönsamt och hållbart. 2013: Kvinnors företagande i Jokkmokk. Projekten har finansierats av: Länsstyrelsen i Norrbotten, Tillväxtverket, Vattenfall Inlandskraft AB och Strukturum 2 samt utveckling inom områden som sälj, marknadsföring och internationalisering. Kvinnorna har fått kunskap, verktyg och tekniker för att verka mer jämställt och stärka sin konkurrenskraft och lönsamhet. De långsiktiga åtgärderna har gett goda resultat. Andelen kvinnor som driver företag har ökat. Kvinnors företagande i kommunen ligger idag högst i landet med 11,8 % av befolkningen (riket 7,3 %). Det finns fortfarande skillnader mellan mäns och kvinnors förutsättningar för entreprenörskap. Omvärldens attityder behöver förändras när det gäller att starta, äga och driva företag. Därför ska vi jobba vidare på det inslagna spåret. En av nycklarna för långsiktig tillväxt och diversifiering av näringslivet i Jokkmokk är att både kvinnor och män kan bidra till företagsutvecklingen på lika villkor. Strukturum har därför sökt och blivit beviljad medel via Länsstyrelsen för en utvecklingsinsats som ska bidra till att företagsamma kvinnor och män ökar sin samverkan och blir mer jämställda. Vi är övertygade om att det också leder till ökade kontaktytor och möjligheter till affärer oavsett bransch. I ett sådant framtidsscenario finns bara vinnare.

3 Det räcker inte med att bara män driver företag. Strukturum har arbetat strategiskt för att främja kvinnors företagande ända sedan Kvinnors företag måste få ta plats, det viktigt för näringslivsutvecklingen i Jokkmokk. Det räcker inte med att bara män driver företag, säger Annika Almqvist, vd Strukturum. Enligt henne har det ständiga nötandet med riktade insatser till kvinnor fått effekt. Satsningarna har gett resultat. 30 procent kvinnor som driver företag är bra, men det borde vara 50 procent. Knepigare att bli företagare för kvinnor Det har blivit tydligt under arbetets gång att det inte är lika lätt för kvinnor att starta företag som det är för män. Förklaringarna är flera. Kvinnor arbetar sällan inom branscher som naturligt kan knoppa av i nya företag. De branscher som kvinnor väljer har inte lika hög status och villkoren är inte heller rättvisa, vilket också uppmärksammats av Länsstyrelsen och andra finansiärer. Stödsystemen är utformade för branscher med höga investeringskostnader. Det är betydligt lättare att få stöd till det som skramlar, är dyrt och luktar diesel om man vill hårdra det, konstaterar Annika Almqvist, som ser kvinnors företagande som en framtidsfråga. Kvinnor utvecklar nya näringar som vi tidigare inte haft, företag som genererar pengar till skola, vård och omsorg så att Jokkmokk kan fortsätta att vara en bra kommun att leva och bo i. Utvecklingen sker inte på bekostnad av männen Eftersom det funnits riktade pengar till kvinnors företagande har det i praktiken inneburit att Strukturum haft mer utrymme inom ordinarie verksamhet att jobba med branscher som drivs av män. Däremot verkar företagande män ha en högre tröskel innan de signalerar att de behöver hjälp eller utvecklingsinsatser. Nu satsar Strukturum på att öka jämställdheten mellan näringslivets kvinnor och män. Vi ser att kvinnor och män har mycket att vinna på att lära känna varandra och se samverkansmöjligheter. Det kan bara bli win-win, säger Annika Almqvist. Företag i Jokkmokks kommun AB 201 Enskilda firmor 547 HB/KB 31 Ek för 16 Summa 795 företag Företrädare män 563 kvinnor 223 Delat/okänt 9 Kvinnors företagande Andel kvinnor som ansvarar för ett företag Jokkmokks kommun 11,8 % Norrbotten, genomsnitt 5,7 % Riket, genomsnitt 7,3 %... i Norrbotten finns en kommun som sticker upp och utgör ett undantag: Jokkmokk.... andelen kvinnliga vd:ar i Jokkmokk är 28 procent, en av de högsta i landet. Siffran för Norrbottens län är 16 procent, lika med rikssiffran. Ur artikel i Norrbottenskuriren Hur viktiga är företagen? Aktiebolag ca 190 AB ca 700 anställda ca kr löner 22,95 % kommunalskatt ~ kr i skatteintäkter Tillkommer alla enskilda firmor, ek för, HB, KB 3

4 Projektet har ökat mitt samarbete med företagare både i Jokkmokk och nationellt. Jag har fått kunskaper om företagande och min marknadsföring har lyft. Jag är mer säker i mina säljaktiviteter. Som kvinnlig enskild företagare behöver man både ökat nätverk och ökade kunskaper för att stärka både sig själv och sitt företag. Eva Gunnare, Essense of Lapland Energin har ökat med 100 procent. Anställning kan bli aktuell. Tillgång till flera kloka människor att prata med och få goda råd är guld för en ensamföretagare som jag. Kan vara både stort och smått. Bara en sådan sak som luncherna då vi i projektet träffats över en bit mat. Mycket klokt blev ventilerat där. Bra att vi fortsätter luncha även efter projektet. Åsa Tuolja, Jokkmokks Hundsport Uppföljning av nulägesanalys hjälpte mig att prissätta och värdera olika typer av arbetstid. Utbildning är en av de viktigaste investeringarna i min bransch. Lunchträffarna har varit jättetrevliga och studieresan var kanonbra! Bara genom att träffa andra företagare lär man sig olika saker som man senare kan ha nytta av i någon form. Susanne Fällman, Redovisningstjänst i Jokkmokk Nätverk får fart på affärerna Trots att nätverkande inte varit någon uttalat mål har just det blivit projektets framgångsfaktor. Ibland behöver det mest framgångsrika inte vara så komplicerat, säger projektledaren Ing-Mari Grahn. Merparten av de kvinnor som driver företag är soloföretagare. Tillvaron kan bli ensam och många upplever att den input de får är alldeles för liten. De gemensamma träffarna, erfarenhets- och idéutbytet samt möjligheterna till samarbete är därför guld. De upplever att de har fått både stöd, inspiration och väldigt mycket energi bara genom att träffa varandra under utbildningsinsatser och studiebesök. En konkret nätverksaktivitet som lever vidare efter Studieresan till grannkommune Birgitta Forsman, Storforsen Shop. En kort studieresa till grannkommunen kan vara alldeles tillräcklig för att få ny inspiration och inte minst knyta nya värdefulla kontakter. I oktober åkte ett gäng kvinnor från Jokkmokk till Älvsbyns kommuns utkant för att träffa företagsamma kvinnor i vitt skilda branscher. I Vistträsk mötte de trippelföretagaren Sara Bohlin som driver Bohlins 4

5 Eva Gunnare, Lotta Mellows, Ing-Mari Grahn och Karin Nordström. projektet är gemensam lunch en gång i månaden. Redan nu har antalet företag som gärna lunchar ihop ökat och dessutom är båda könen representerade. Det är så enkelt att plussa på lunchen med en timmes extra möte för att diskutera konkreta samarbeten när det redan finns ett etablerat nätverk, konstaterar Ing-Mari Grahn. n vidgade vyer och kontaktnät bygg, stuguthyrningsföretaget Norrskensudden och den flitigt besökta sajten Älvsbyn just nu. De besökte också naturguideföretaget På land och vatten med egen konferensanläggning och fiskodling, fick en grundlig guidning av Hotel Storforsen av hotellchefen Lotta Berglund, som själv börjat sin hotellkarriär om byggstädare, samt gjorde ett besök hos Birgitta Forsmans åretruntöppna Storforsen Shop. Hon har samlat Älvsbyns 75 privata hantverkare plus ett femtontal hantverksföretag och driver nu en webbutik som är på väg ut på den amerikanska marknaden. Studieresan blev en skattkista av handfasta råd, exempel på dyrköpta erfarenheter samt en rejäl dos vågade framtidsvisioner som kvinnorna generöst delade med sig av. En lyckad tripp till grannkommunen. Ekonomiutbildningen har varit bra för oss för att öka lönsamheten. Nu förstår hela ledningen hur det funkar med avskrivningar och finansieringar etc. Vi har fått bättre ordning och tänker på inköp på ett annat sätt. Jag har inte haft tid att delta så ofta men jag önskar att jag kunnat vara med på allt, då det verkar ha varit nyttiga och inspirerande ämnen och kursledare. Helena Hedlund, Lapplands Last Kurserna har varit lärorika. Jag har insett hur viktigt det är med nätverk och att lära känna andra företagare. Vi är redan två som arbetar i verksamheten och målet är att kunna anställa ett par till. Nätverkandet, studieresor och annat har gett möjligheter att visa upp sig. Jag känner mig inte längre ensam utan har stöd från de andra i projektet. Det betyder mer än pengar. Tack för allt stöd. Lotta Mellows, IC Lapland Projektet har varit bra. Utbildningen i varumärkesbyggnad och kommunikation har lett till mer underbyggda beslut. Jag har blivit bättre på webbförsäljning och marknadsföring. När man är ensam behöver man träffa andra för att utvecklas. Nätverkande, kurser och företagsbesök ger energi så att man orkar jobba vidare. Karin Nordström, Jokkmokksbär 5

6 Jokkmokk på slutkonferens i Luleå I början av oktober 2014 anordnade det regionala projektet Främja kvinnors företagande en avslutningskonferens i Luleå under parollen Lyft näringslivet. Strukturum var inbjuden att hålla ett miniseminarium om Kvinnors företagande i Jokkmokk, som blev mycket uppskattat. Dryga hundratalet deltagare från Norrbotten och Västerbotten var på plats för att både inspireras och förfäras. Jenny Idebro från Tillväxtverket serverade en besk sanning: under perioden Värdefullt att kvinnor stannar och startar företag... Kvinnor startar mer småskaligt och är mer försiktiga att ta lån än män, konstaterar företagsrådgivaren Lars Lundmark, Cembra Företagsanalys. Lars Lundmark möter många företag av båda kön i Jokkmokk och upplever en påtaglig förändring de senaste åren. Det har blivit otroligt mycket mer kvinnor som driver företag och det är jättekul. De startar ofta tjänstekoncept inom områden som yrkesmässigt är kvinnodominerade, exempelvis med koppling Projektledare Ing-Mari Grahn gick 1,4 miljarder kronor av Tillväxtverkets och länsstyrelsernas medel till män, medan kvinnor fick nöja sig med 116 miljoner. Kvinnorna fick alltså bara 8 % av kakan. Trots att de totalt sett driver en fjärdedel av Sveriges företag. Camilla Wagner, journalist och researchchef på Veckans Affärer, kunde berätta att tillväxten i Sverige skulle öka med 27 procent om kvinnor ges samma villkor och möjligheter som män. Då förstår ni hur viktigt kvinnors företagande är. Kvinnor är den nya oljan, säger Camilla Wagner. till vård och träning, säger Lars Lundmark. Det är oerhört värdefullt att kvinnor stannar och startar företag i inlandet. Det är ofta inga stora företag men varje arbetstillfälle i inlandet är oerhört viktigt. Många yngre väljer att starta inom kreativa näringar, som musik och hantverk. Det stärker kommunen och varumärket Jokkmokk. Camilla Wagner, Veckans Affärer. Lars Lundmark. 6

7 Det är ett viktigt arbete som pågått i Jokkmokk. Med öronmärkta pengar för att stärka och kompetensutveckla kvinnor samt synliggöra deras företag har attityden till kvinnors företagande i Norrbotten blivit mer positiv. I dag startar kvinnor 28 procent av de nya företagen i länet avsatte regeringen medel för att främja kvinnors företagande. Länsstyrelsen plussade på med regionala projektmedel eftersom vi också tycker att det är jätteviktigt att stärka företag som drivs av kvinnor, säger Monica Lejon på Länsstyrelsen i Norrbotten. Strukturum har tagit nya grepp Målet har varit och är att kvinnor som driver företag på deltid ska kunna gå upp till heltid, att omsättning och lönsamhet ska öka och att de på sikt ska kunna anställa. Även hobbyföretag ska ges möjligheter att utvecklas. Strukturum har varit med ända från början och har haft mycket bra och långsiktiga projekt som utgått från företagens behov. Det är ett viktigt arbete som pågått i Jokkmokk. Vi har kunnat se att projekten haft bra effekt och att det har blivit fler kvinnor som driver företag. Fördelen med pilotprojekt är att man kan ta lite nya grepp och det tycker jag att Strukturum har gjort, säger Monica Lejon Attityden till kvinnors företagande har förändrats Kvinnors företagande har ökat i hela Norrbotten. En del i arbetet har varit att synliggöra kvinnors företagande och lyfta fram förebilder, bland annat via ambassadörsnätverket för kvinnors företagande. Inte minst skolelever har fått upptäcka att en företagare inte nödvändigtvis är en man. Sedan 2008 har attityden till kvinnors företagande blivit mer positiv och intresset ökat för de företag som kvinnor driver. I dag är det kvinnor som startar 28 procent av de nya företagen i Monica Lejon. Norrbotten. Många har blivit mer nyfikna på branscher som domineras av kvinnor och velat veta mer om exempelvis kreativa och kulturella näringar, säger Monica Lejon. Offentliga medel på likvärdiga vilkor Som statens förlängda arm och som regional utvecklingsaktör är det nu Länsstyrelsens tur att kompetensutveckla det offentliga företagsfrämjande systemet. Finansiering med offentliga medel till företag och projekt måste bli mer jämställt. Både kvinnor och män måste kunna ta del av offentliga medel på likvärdiga villkor. Vi ska integrera det vi lärt oss sedan Vi har sett många innovativa satsningar inom projekten som vi kan dra nytta av för att utveckla det ordinarie systemet. Bland annat vill vi testa en ny form av konsultcheck för kompetensutveckling och tjänsteföretag, som är den typ av företag som utvecklas mest just nu, säger Monica Lejon. 7

8 Undersökningar visar att jämställda företag har 41 procent bättre avkastning på eget kapital och 56 procent bättre rörelseresultat. Om frihandelsavtalet mellan EU och USA går i lås räknar man med 0,5 procent tillväxt inom EU. Om Sverige skulle bli jämställt det vill säga om kvinnor skulle ges samma villkor och möjligheter som män skulle BNP i Sverige öka med 27 procent. Kvinnor är den nya oljan, hävdade Camilla Wagner, journalist och researchchef på Veckans Affärer med jämställdhet som bevakningsområde, vid Länsstyrelsens regionala slutkonferens för Främja kvinnors företagande i Luleå oktober Finns det någon som tackar nej till 27 procents tillväxt i Sverige? Suveränt projekt, jag har fått ut mycket av de aktiviteter och insatser som KFJ erbjudit. Jag har sett nya möjligheter med mitt företag och vågat göra förändringar. Trevligt att lära känna varandra bättre i gruppen. Jag är övertygad om att detta leder till ett bättre företagsklimat, fler samarbeten och mer affärer. Sandra Cerboni, Vicino Jag är mycket nöjd med projektet. Det går knappast att vara tillräckligt tacksam över allt som en sådan här utvecklingsinsats tillför. Det är både osynliga små saker och konkreta större saker. Tack vare projektet har jag verkligen ansträngt mig för att utveckla mitt företag eftersom jag under tiden har haft möjlighet att få feedback och hjälp. Viveqa Nilsson, Lappland Decor & Dezign Projektet har gjort det möjligt för mig att utvecklas. Jag har fått en väldigt bra grund och tack vare det kunnat starta om mitt företag. Jag har fått stöd, hjälp och rådgivning för bland annat ny hemsida och marknadsföringsmaterial. Jag har också fått mer samarbete med andra företag. Hade inte detta projekt funnits hade jag inte varit där jag är i dag! Är fantastiskt tacksam för projektet. Lisa Eklund, Kroppens Frihet 8

Främja Kvinnors företagande. Projektrapport 2007 2010

Främja Kvinnors företagande. Projektrapport 2007 2010 Främja Kvinnors företagande Projektrapport 2007 2010 Fler framgångsrika företag! Kvinnors företagande bidrar till ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Statistik från Tillväxtverket visar att företag

Läs mer

LYFT NÄRINGSLIVET! Kvinnors företagande främjar det regionala tillväxtarbetet

LYFT NÄRINGSLIVET! Kvinnors företagande främjar det regionala tillväxtarbetet Programmet Främja kvinnors företagandes avslutningskonferens 2-3 oktober 2014 Clarion Sense i Luleå LYFT NÄRINGSLIVET! Kvinnors företagande främjar det regionala tillväxtarbetet Expansiva Norrbotten I

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Anteckningar från Lyft näringslivet för ett jämställt näringsliv i Dalarna den 28 augusti i Falun.

Anteckningar från Lyft näringslivet för ett jämställt näringsliv i Dalarna den 28 augusti i Falun. Anteckningar från Lyft näringslivet för ett jämställt näringsliv i Dalarna den 28 augusti i Falun. - Kvinnor är den nya oljan. Om vi fick till ett frihandelsavtal mellan EU och USA, skulle det ge 0,5 %

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Elisabeth Holm Monika Jönsson Region Dalarna 2013 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Mål... 3 Utmaningar.... 3 Delmål och aktiviteter... 4 1. Inledning... 6 2. Uppdrag

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

Gör idéer till verklighet

Gör idéer till verklighet INSPIRATIONSBROSCHYR TILL KVINNOR SOM VILL STARTA FÖRETAG Gör idéer till verklighet ik, investera i invandrarkvinnor Och så kom den dagen jag hoppades aldrig skulle komma. Dagen som innebär att de resurser

Läs mer

Främja Kvinnors Företagande i Kramfors kommun 2008-2014

Främja Kvinnors Företagande i Kramfors kommun 2008-2014 Främja Kvinnors Företagande i Kramfors kommun 2008-2014 Svenskt näringsliv mår bra när fler företag drivs och utvecklas av kvinnor. Främja Kvinnors Företagande bidrar till det. Projektrapport av Ingalill

Läs mer

Region Hallands förstudie inom ramen för att främja kvinnors företagande

Region Hallands förstudie inom ramen för att främja kvinnors företagande Region Hallands förstudie inom ramen för att främja kvinnors företagande juni 2012 Jämställdhetsintegrering av det företagsfrämjande systemet i Halland Förstudie inom ramen för Främja kvinnors företagande

Läs mer

MED DINA ÖGON september 2013

MED DINA ÖGON september 2013 MED DINA ÖGON september 2013 Om Moderatkvinnorna 4 Företagande ger många fördelar 5 Råd till andra 7 Svårigheter och hinder 8 Förslag som underlättar 17 F:\HD2010\Moderatkvinnorna\2013\rapporter_pdf\Med

Läs mer

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Innehåll: 3. Inledning 4. Introduktion till programmet 5. Intervju med Mona Jakobsson 6. Bakgrund till KompetensTrappan 7. Intervju

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Jag ser en ny gnista. Jag ser en personlig utveckling hos deltagarna och jag ser hur det sprids bland personalen. Utbildningen har gett oss energi och kunskap.

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten April 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Bakgrundsfrågor 4 3. Beskrivning

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Kvinnorna på ön - som startar, äger, driver och utvecklar företag

Kvinnorna på ön - som startar, äger, driver och utvecklar företag Kvinnorna på ön - som startar, äger, driver och utvecklar företag Rapport nr 2010:10 En jämställdhetsfokuserad uppföljning av programmet Främja kvinnors företagande på Gotland 2007-2009 kvinnorna på ön

Läs mer

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export - Fokus import och export - Mentor fokus import och export Innehåll Mentorskapsprogram med fokus på import och export 3 Utveckla ditt företag med en mentor 4 Varför mentorskap 5 Almi tipsar inför import

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Kvinnors entreprenörskap på landsbygden

Kvinnors entreprenörskap på landsbygden Kvinnors entreprenörskap på landsbygden Himlarand en högskolekurs för företagare Förkortningar HSSL Riksorganisationen Hela Sverige skall leva NRC Nationellt ResursCentrum för Kvinnor i Sverige (numera

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

kvinnors företagande Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden ger tillväxt Serbian Swedish Business Forum Norge annorlunda landet

kvinnors företagande Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden ger tillväxt Serbian Swedish Business Forum Norge annorlunda landet handelskammarens exportmagasin NR 1 2015 Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden Oslo Chamber of Commerce Norge annorlunda landet Tysk-Svenska Handelskammaren så lyckas du med utstationeringen

Läs mer

Från tratt till pipeline

Från tratt till pipeline Från tratt till pipeline Utvärdering av projektet Nordanstig Utveckling, Nordanstigs kommun Maria Andersson FoU-Centrum Söderhamn 1 Innehållsförteckning: I INLEDNING Att vända trenden 2 Bakgrund 3c Projektets

Läs mer

Förstudie Samiskt Resurscentrum. Pia Huuva, Erika Unnes & Ellacarin Blind Maj-november 2011

Förstudie Samiskt Resurscentrum. Pia Huuva, Erika Unnes & Ellacarin Blind Maj-november 2011 Förstudie Samiskt Resurscentrum Pia Huuva, Erika Unnes & Ellacarin Blind Maj-november 2011 Slutrapport Innehåll Inledning 3 Syfte med förstudien 4 Bakgrund/problemanalys 4 Resultat 6 Samiska kvinnor berättar

Läs mer