Här har vi samlat ihop information som kan vara till hjälp om du ska göra affärer med Ryssland.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Här har vi samlat ihop information som kan vara till hjälp om du ska göra affärer med Ryssland."

Transkript

1 1. Allmän information Ryssland erbjuder idag unika investerings- och handelsmöjligheter. Hur du än väljer att arbeta i Ryssland, behöver du ha tillgång till trovärdig information. Du måste veta vad det finns för krav och regler när du vill starta företag, hur lokala regeringsbestämmelser fungerar. Ha kännedom om skattelagstiftning, bokförings- och redovisningsregler. Det är ändå bara en liten del av all den information som krävs för att driva effektiva affärer i Ryssland. ELC AB kan hjälpa dig med kvalificerad rådgivning och erbjuder professionellt juridiskt stöd. Här har vi samlat ihop information som kan vara till hjälp om du ska göra affärer med Ryssland. 2. Öppna representationskontor Representationskontor/bolag av en utländsk firma i Ryssland Enligt den gällande lagstiftningen och Reglerna för registrering och affärsaktiviteter av utländska firmors representationskontor, utländska banker eller organisationer i Sovjetunionen Beslut No fattad under Sovjetuniunens Kabinetmöte (med ändringar) (härefter "Reglerna") får utländska firmor registrera representationskontor i Ryssland efter ackreditering hos behöriga myndigheter (Federala departement, Justitiedepartementets statliga registreringskammare, Rysslands handelskammare, beroende på typen av affärsverksamheten som den utländska firman driver). Utländska firmor får registrera filialer av sina representationskontor i olika regioner i Ryssland, men de betraktas inte som självständiga juridiska personer. Representationskontoret och filialerna är underavdelningar av den utländska firman. De betraktas som icke-residenta enheter när det gäller valutaregleringen. För att driva en legal verksamhet på Ryska Federationens territorium, måste ett representationskontor/bolag gå igenom en procedur som kallas för ackreditering. Det finns vissa fördelar med ett ackrediterat representationskontor/bolag, bl a: Arbeta direkt med tullmyndigheter. Åtnjuta undantag från mervärdeskatt när man hyr kontorslokaler eller bostäder: ackrediterade representationskontor av utländska firmor betalar inte mervärdeskatten på hyran. Registrera bilar direkt i representationskontors/bolags namn.

2 Visumtillstånd för utlänningar som kommer till Ryssland. Bara ackrediterade representationskontor/bolag får delta i offerter och privatisering i vissa regioner av Ryska Federationen. Mer flexibilitet i kapitalöverföring till och från Ryssland när man har ett representationskontor/bolag jämfört med ett dotterföretag registrerat i Ryssland etc. En utländsk firma eller organisation får registrera en filial i Ryska Federationen. Registreringsproceduren för ett representationskontor och etablerade filialer är nästan densamma, dock finns mindre skillnader i vissa förpliktelser. Ett representationskontor får ackreditering för tre år (med förlängningsmöjligheten), en filial får ackreditering för fem år. Filialer kan behöva söka vissa licenser (till exempel förlagsverksamhet). 3. Starta företag i Ryssland Det finns flera företagsformer enligt den ryska lagstiftningen (se info nedan).valet av företagsform beror på dina syften, ekonomi och position på marknaden. För att registrera en ny juridisk person måste en sökande lämna in vissa dokument i överensstämmelse med den gällande lagstiftningen. För utländska investerare är det särskilt viktigt att de nödvändiga dokumenten är översatta till ryska och är vidimerade med apostille i ursprungslandet. Vi rekomenderar att du anlitar en juristfirma som stödjer dig i registreringsproceduren. Man kan öppna följande typer av bolag på Ryska Federationens territorium: Företag med begränsat ansvar Aktiebolag Egenföretagare Företag med begränsat ansvar ( OOO ) Ett företag med begränsat ansvar (här efter OOO ) är en juridisk person i Ryssland, där aktiekapitalet består av flera delägares kapital. OOO delägarnas ansvarar för företagets skulder och aktiviteter motsvarande deras andel av aktiekapitalet. Enligt den ryska lagstiftningen kan ett företags kapital bestå av pengar, värdepapper, andra privata saker och rättigheter som kan få en monetär värdering. Värdet av icke-monetära insatser fastställs vanligtvis genom att alla delägares godkänner värderingen. Antalet aktieägare i ett företag med begränsat ansvar får ej överstiga 50 personer. Ett "OOO kan grundas av privata personer (ryska medborgare eller utlänningar) och juridiska personer, men ett OOO kan inte bestå av en enda enhet som bara består av en person. Om det blir mer än 50 deltagare, ska

3 företaget omregistreras som ett börsnoterat aktiebolag ( OAO ) inom ett år, annars likvideras det enligt Artikel 61 och Artikel 88 av Ryska Federationens civilrätt. Företag med begränsat ansvar ska ha ett aktiekapitalet som uppgår till minst 100 minimilöner (ungefär USD 300). Aktiebolag ( AO ) Aktiebolag ( AO ) är en juridisk person i Ryssland där aktiekapitalet består av ett visst antal aktier och aktieägare har begränsat ansvar. Ett AO kan driva varje typ av affärsverksamhet angivna i bolagsordningen om denna verksamhet inte är förbjuden enligt den Ryska lagstiftningen. Det finns olika typer av aktiebolag: OAO (ett publikt aktiebolag) är en juridisk person där grundarna får sälja sina aktier utan andra partners godkännande. Bolagets aktier säljs publikt. Antalet aktieägare är obegränsat. I ett publikt aktiebolag ska aktiekapitalet uppgå till minst minimilöner (ungefär USD 3 000). ZAO (ett slutet aktiebolag) är ett bolag där aktierna enbart får fördelas mellan grundarna eller på förhand definierade personer. Antalet aktieägare för denna typ av aktiebolag får ej överstiga 50 personer. Om antalet aktieägare överstiger 50 personer, måste företaget omregistreras som ett börsnoterat aktiebolag ( OAO ) inom ett år. Ett slutet bolag får inte sälja sina aktier publikt och aktieägarna har en prioritetsrätt att köpa aktier som säljs av andra aktieägarna i samma bolag. I ett slutet bolag ska aktiekapitalet uppgå till minst 100 minimilöner. Egenföretagare (ИП) Ett företag med begränsat ansvar och ett privat slutet aktiebolag kan etableras av en privat person (rysk eller utländsk) eller av en juridisk person. En egenföretagares grundläggande dokument är stadgarna. Det finns inget bolagsstyrelse. Alla beslut fattas av egenföretagaren. Respektive krav att kalla in allmänt sammanträde med mera, gäller inte för egenföretagare. Företaget styrs enligt egenföretagarens skriftliga beslut. Om grundaren samtidigt är direktör för samma företag, styrs företaget med hjälp av utfärdade order. Samtidigt är ett sådant företag en självständig juridisk person och dess tillgångar är juridiskt avskilda från grundarens tillgångar. 4. Statliga tillstånd

4 När ett företag har registrerat ett representationskontor eller en filial på Ryska Federationens territorium och fått ackrediteringen, ska det registreras hos följande myndigheter enligt den ryska lagstiftningen: 1.Skattemyndigheten (för en INN - Skattebetalarens ID-nummer) 2.Regeringstillgångar (för pension, sjukförsäkring, socialförsäkring) 3.Det statliga statistikväsendet. 5. Det ryska skattesystemet Det ryska skattesystemet förändrades mycket under reformen som genomfördes år Tanken bakom reformen var att förenkla betalningsklassifikationen. Analysen nedan ger en översikt över de viktigaste skatterna i Ryssland. Rysslands inkomstskatt för en individ En individ måste betala skatt både för sin inkomst som anställd och som egenföretagare. Skatten betalas för inkomst i Ryssland och utomlands, av en individ som motsvarar Rysslands permanent bosatt status definition. En utländsk medborgare anställd i Ryssland betalar skatt enbart för den inkomsten som han får i Ryssland. För att betraktas som en rysk invånare måste den minimala vistelseperioden i Ryssland uppgå till 183 dagar under ett kalenderår (taxeringsår). Arbetsgivaren måste räkna av skatt och sjukförsäkring för varje avlönad personal, varje månad. En egenföretagare måste betala förskott på inkomstskattent, den räknas ut och nedsätts när man lämnar in årsredovisningen. Om det är ett nytt företag, räknas förskottsbetalningen ut enligt grundarens uppskattning. Förskottsbetalningen sker åtminstone 3 gånger per år. Rysslands bolagsskatt Skatten för företagets vinster består av två delar: - Statlig skatt 6.5%. - Regional skatt 17.5% (med en möjlighet att få en stimulansnedsättning till 4%) Den maximala inkomstskatten är 24%. Små och mellanstora företag och individer som motsvarar vissa kriterier får välja ett alternativt

5 skattesystem det förenklade skattesystemet. Vissa kriterier: - antalet anställda ej överstiger 100 personer; - totalomsättningen ej överstiger 11 miljoner rubel (ungefär EUR ) Det förenklade skattesystemet ersätter inkomstskatt, personlig skatt, moms och förmögenhetsskatt. Skattesatsen är 6% av inkomsten (av totalomsättningen) eller 15% av skillnaden mellan inkomster och utgifter. Moms Skatten som är enkel i sitt koncept och komplicerad i praktiken. Moms fungerar enligt den Europeiska förebilden. Följande är momsbelagt: försäljning och införsel av varor (tjänster, arbete) i Ryssland, införsel av varor (tjänster, arbete) i privata sammanhang, om dessa varor (tjänster, arbete) inte är inkomstskattbefriade, etc. Import av varor till Ryska Federationens tullområde är också momsbelagd. Summan som betalas i skatt vid import kalkyleras på basis av varukostnaden plus tullskatt, tullavgifter, och eventuella acciser. Den vanliga skattesatsen för moms är 18%. Vissa varor och tjänster (vissa läkemedel, livsmedelsprodukter, varor för barn etc) får en reducerad skattesats på 10%. Det finns också en 0% skattesats som gäller för export i flesta fall och för en del specifika leveranser (försäljning till diplomatiska representationer etc). Socialskatt (arbetsgivaravgift) Denna avgift räknas ut på basis av löneutgifter och betalas av arbetsgivare till regeringstillgångar (pensionskassan etc.). Den vanliga skattesatsen idag är 35.6%. Beskattning för utländska juridiska personer För utländska företag som inte har representationskontor i Ryssland och inte uppskattas som permanent närvarande är alla inkomster i Ryska Federationen skattbelagda med 20% skatt vid betalningskällan, sedan När det finns ett extra avtal, till exempel ett dubbel-beskattnings avtal, ska inkomsterna beskattas bara i landet som företaget hör till ursprungligen, det utländska företaget kan få ett preliminär befrielse i Ryssland. Om skatten redan har betalats, kan företaget få den återförd från budgeten (Paragraf 312 av Ryska Federationens skattebalk). Företag som driver kommersiella affärer i Ryssland genom ett representationskontor som anses permanent etablerade skattemässigt får samma skattesats som ryska företag, vilket är -24%. Undantag: - inkomster i form av utdelningar - inkomster i form av räntor på statliga och kommunala värdepapper som är 15% skattebelagda

6 6. Registrering av utländsk personal Detta avsnitt klargör situationen med affärsvisum och arbetstillstånd för utlänningar som vill vara legalt anställda i Ryssland. Vi tittar närmare på tre alternativ här: 1) Vanliga affärsvisum; 2) Anställning vid ett representationskontor; 3) Anställning vid ett ryskt företag. Alt. 1 Vanliga affärsvisum: För utlänningar som kommer till Ryssland på en affärsresa. Det är vanligast att utländska affärsmän får ett affärsvisum för att komma in på Ryska Federationens territorium. Enligt den ryska lagstiftningen måste utländska medborgare som åker till Ryssland för att besöka ryska företag eller representationskontor eller filialer av utländska företag få affärsvisum. Det finns olika typer av affärsvisum: 1 månad 1 inresa, 3 månader 1 inresa, 1 månad 2 inresor, 3 månader 2 inresor, 6 månader multipla inresor och 1 års affärsvisum med multipla inresor. Vanliga affärsvisum är ett legalt sätt för utländska medborgare att åka på affärsresor till Ryssland utan att vara fast anställd på ett företag i Ryssland. Det ger samtidigt en möjlighet att vistas i Ryssland för en längre tidsperiod, medan turistvisum utfärdas för en maximal period av bara 1 månad. Alt. 2 Anställning vid ett representationskontor: För utländska medborgare som är anställda på utländska företags representationskontor eller filialer i Ryssland. Här beskriver vi hur man bjuder in en utländsk medborgare att arbeta på ett representationskontor i Ryssland på ett juridiskt korrekt sätt. Den ryska migrationsrätten förevisar en komplicerad procedur för legalisering av utländska medborgare i Ryssland. För att legalt arbeta på ett representationskontor eller filial måste en utländsk medborgare få (I) Ackrediteringskort Anställd på Utländsk Representationskontor, " visa (II) Arbetstillstånd Alt. 3 Anställning vid ett ryskt företag: För utländsk medborgare som är anställd av en rysk juridisk person. Nedanstående gäller när en

7 utländsk medborgare har för avsikt att arbeta lång tid på ett ryskt företag. Anställning av utländska medborgare på ett representationskontor sker på ett annat sätt än anställning av utländska medborgare på filial. För att vistas och arbeta legalt i Ryssland måste varje utländsk anställd få ett arbetsvisum, som utfärdas enbart på grundval av ett arbetstillstånd. Arbetstillståndet utfärdas först när företaget har fått ett anställningstillstånd. 7. Licensiering Licensiering är en metod av allmän övervakning av affärsverksamheten. Fastän listan över typer av affärsverksamhet som kräver en licens förkortades nyligen, behöver man fortfarande få en licens från motsvarande myndigheter för att driva vissa typer av verksamhet, till exempel: Bankväsen Bokföringsrevision Flygväsen (produktion, lagning) Militära technologier Verksamheten i samband med byggnation Farmaceutisk, medicinsk och veterinär verksamhet Transport Turism Försäkring Investeringskapital (inklusive kapitalförvaltning) med mera. En licens ska gälla för åtminstone 5 år. 8. Hyra lokaler När du registrerar ett representationskontor eller en filial, eller öppnar en restaurang, ett nöjescentrum, en klinik eller en affär, behöver du ha en lokal. Ibland bestämmer placeringen hela verksamhetens framgång. Det kan vara rätt stressande att hyra eller köpa en lokal i Ryssland, det är viktigt att vara säker på att du är i rätta händer. Vi rekommenderar definitivt att samarbeta med professionell fastighetsmäklare som har erfarenhet och bra rykte på marknaden. Vi erbjuder våra kunder information om fastighetsmäklare att lita på. Det är mycket viktigt att nämna att även om du hittar en professionell fastighetsmäklare ska din lagrådgivare eller

8 konsultbolag skydda dina intresse utförligt i ett avtal, särskilt när det gäller avtalshävning. 9. Skydda dina intressen (garanterad betalning) Du vill göra entre på en ny marknad och vill minimera dina risker. Hur kan du skydda dig? Här kommer några råd. Först och främst är det viktigt att du arbetar med en affärskontakt du känner förtroende för. Det kan hjälpa att samla in information om företaget som du ska samarbeta med. Informationen från de statliga registren är numera tillgängliga för allmänheten. Du kan beställa den nödvändiga informationen hos registreringsverket för ett rimligt pris (runt 1500 rubel). Bland uppgifterna som du kommer att behöva är juridiska personens officiella namn, organisationsstruktur, besöksadress och postadress (det brukar vara två olika adresser), informationen om grundarna, namn och skattebetalarens ID-nummer för människor som agerar i juridiska personens namn utan en fullmakt. Den ryska lagstiftningen reglerar flera betalningsmetoder, så du bör göra dig bekant med dem och välja den som passar dig bäst. När man samarbetar med ett ryskt företag är det bäst att förklara betalningsvillkor utförligt i avtalet och att komma överens om att betalningen ska ske stegvis med en förutsatt förbetalning. Det viktigaste är att förklara parternas obligationer i fall att betalningen inte sker i rätt tid. Kreditbrev är den bästa möjliga betalningsmetoden vid export. Jämfört med andra betalningsmetoder ger kreditbrev både försäljare och inköpare starka garantier. Det utfärdas vanligen av större banker och innehåller ett löfte att inköparen betalar försäljaren (förmånstagaren) vid mottagande av varor om vissa villkor inskrivna i kreditbrevet inte har uppfyllts. 10. Öppna bankkonto För att öppna bankkonto i rubel eller annan valuta i banker som finns på Ryska Federationens territorium gäller Rysslands Centralbanks Instruktion No. 93-1, Proceduren för att öppna och använda rubelkonto för icke-boende på auktoriserade banker från Utländska juridiska personer får öppna bankkonto i utländsk valuta i Ryssland utan licens från Rysslands Centralbank.

9 Utländska juridiska personer får öppna tre olika typer av rubelkonto i Ryssland: ett omsättningskonto (T-konto), ett kapitalkonto (I-konto) och ett special konto (C-konto) utan några begränsningar. T-konto - använder man för export och import transaktioner och för upprätthållande av representationskontorets eller filialens verksamhet. Man använder det här kontot för att betala obligatoriska skatter, socialförsäkringen och andra utgifter i samband med kontorets eller filialens verksamhet. I-konto - använder man för diverse investeringsaktiviteter bland annat för inköp eller försäljning av tillgångar som involverar utländska investeringar. C-konto - använder man för att investera i Rysslands statspapper. Varje kontotyp får enbart användas enligt den av Ryska Federationens centralbank upprättade proceduren och har vissa begränsningar. Det finns många välkända och respektabla banker som har öppnat sina representationer i Ryssland, NORDEA och HANSABANK bland annat, så du kan välja banken du trivs att arbeta med. Vi föreslår att du använder ett elektroniskt system Bank-Klient, som låter kunden arbeta med banken utan att lämna sitt kontor. De kan överföra betalningar och andra order till IMB för clearing och ta emot elektroniska kontoutdrag för IMB konto samt information om kontoställning etc. 11. Anställa personal Relationer mellan arbetsgivare och arbetstagare i Ryssland regleras enligt Arbetsrätten (2003) och Ryska Federationens federala lagar. Den ryska arbetsrätten skyddar arbetsgivares och arbetstagares intressen. Det har blivit allt svårare att hitta rätt personer till sitt företag. Det finns många rekryteringsbolag i Ryssland som erbjuder sina tjänster när det gäller att anställa personal och många av de internationella bolagen finns här. Vi föreslår att ni väljer ett bolag som har bra rykte och är specialiserat inom just det område ni söker personal för. Priset bestäms oftast utifrån hur många gånger rekryteringsföretaget hittar lämplig kandidat inom en viss tidsperiod. Vi ger våra kunder en lista över rekryteringsbolag med gott rykte.

10 12. Egendomsrätt Utländska företag och ryska företag som har utländska aktieägare kan ha mark som sin egendom. Innan Lagen om fast egendom började gälla fick sådana företag endast inneha mark provisoriskt. År 2002 antog Statliga Duman en ny egendomslag om mark. Enligt artikel 3 i samma lag får utländska medborgare såväl som juridiska personer, där mer än 50% ägs av utländska juridiska personer inneha mark, i andel som gemensam egendom för mark eller som arrende. Hyreskontraktet får slutas för 49 år maximalt. Vi hoppas att du finner informationen värdefull och önskar Dig framgång med dina affärer i Ryssland. Ekaterina Komarova, Jur. kand. För mer information kontakta ELC AB.

11

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Att göra när du startar aktiebolag

Att göra när du startar aktiebolag Att göra när du startar aktiebolag Förbered inför registrering av aktiebolaget Du kan starta ett aktiebolag ensam eller tillsammans med en eller flera andra personer. Även företag och föreningar kan starta

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 VAD ÄR ETT BOLAG? En (i) sammanslutning av fysiska personer med ett (ii) gemensamt syfte Det gemensamma syftet bestäms i avtal Bolaget kan vara juridisk person med

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform Att välja företagsform Ett kortseminarium för den som står i begrepp att starta eget Presenterat av Stockholms NyföretagarCentrum och Aktiebolagstjänst 1 Leif Malmborg leif@ab.se www.ab.se 2 Aktiebolagstjänsts

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.)

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Erbjudande Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare erbjudande, registrering

Läs mer

Information från Skatteverket. Oslo Simone Johansson

Information från Skatteverket. Oslo Simone Johansson Information från Skatteverket Oslo 2017-10-25 Simone Johansson Tänk på, det är 4 olika regelverk Folkbokföring Inkomstskatt Sociala avgifter Moms Den anställde Svensk eller norsk arbetsgivare? Företaget/

Läs mer

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga till avsnitt 6.13 Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Innehållsförteckning Bilaga

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-13 Mirja Hjelmberg Lotta Abrahamsson Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning.

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-11 Mirja Hjelmberg Mikael Westin Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning. Agenda

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010.

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Aktuellt Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Arbetsgivaravgifterna 2011 Arbetsgivaravgifter betalas med 31,42 % på summan av kontant lön, skattepliktigförmåner och skattepliktig

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut 1 (5) Checklista Starta Bolag Steg 1. Du har en idé Den här checklistan är tänkt att hjälpa dig som har en affärsidé och vill starta ett företag eller redan bedriver någon verksamhet under till exempel

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Entreprenörsskatt Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Konfidentiellt Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar 3 2 Skuldebrev 4 3 5 4 Kontrolluppgifter

Läs mer

ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH/ELLER STARKÖL

ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH/ELLER STARKÖL Insändes till Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen, kansli 374 81 Karlshamn Telefon 0454-81100 E-post kommunkansli@karlshamn.se 1(6) ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER,

Läs mer

Hässleholms Hantverks- & Industriförening

Hässleholms Hantverks- & Industriförening Hässleholms Hantverks- & Industriförening Information om De nya 3:12-reglerna Jerker Thorvaldsson www.hantverkarna.nu 1990 års reform Arbetsinkomster beskattas mellan 32 % upp till 57 % Kapitalinkomster

Läs mer

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt investeringssparkonto förenklad värdepappersskatt från årsskiftet Investeringssparkonto, ISK, är en ny kontoform för investerare som är tillgänglig

Läs mer

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014 Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014 1 Framgångsrikt placerande i mer än 109 år Livränteanstalten Hereditas grundades 4.6.1905 baserat på näringstillstånd beviljat av Kejserliga Senaten.

Läs mer

C 326/266 Europeiska unionens officiella tidning 26.10.2012. PROTOKOLL (nr 7) OM EUROPEISKA UNIONENS IMMUNITET OCH PRIVILEGIER

C 326/266 Europeiska unionens officiella tidning 26.10.2012. PROTOKOLL (nr 7) OM EUROPEISKA UNIONENS IMMUNITET OCH PRIVILEGIER C 326/266 Europeiska unionens officiella tidning 26.10.2012 PROTOKOLL (nr 7) OM EUROPEISKA UNIONENS IMMUNITET OCH PRIVILEGIER DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA, SOM BEAKTAR att, i enlighet med artikel

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om uppskov med beskattningen vid andelsbyten; SFS 1998:1601 Utkom från trycket den 18 december 1998 utfärdad den 10 december 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2008:1044 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Enligt riksdagens

Läs mer

BESTÄLLNING LAGERBOLAG AKTIEBOLAG. Beställare. Kontaktperson: Telefon: E-post: Namnförslag 1: Namnförslag 2: Bolagets verksamhet: Bolagets säte:

BESTÄLLNING LAGERBOLAG AKTIEBOLAG. Beställare. Kontaktperson: Telefon: E-post: Namnförslag 1: Namnförslag 2: Bolagets verksamhet: Bolagets säte: BESTÄLLNING LAGERBOLAG AKTIEBOLAG Beställare Kontaktperson: Telefon: E-post: Namnförslag 1: Namnförslag 2: Bolagets verksamhet: Bolagets säte: Bolagets adress Telefon: Räkenskapsår: 30/4 30/6 31/8 31/12

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 15 februari 2012

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 15 februari 2012 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 15 februari 2012 Bokföring och redovisning behövs för Att kunna sköta betalning av skatter och avgifter enligt lag Att få kontroll på hur företaget

Läs mer

Företagsetablering i Tyskland - Introduktion

Företagsetablering i Tyskland - Introduktion Företagsetablering i Tyskland - Introduktion Den här guiden är tänkt att användas utav svenska företag eller svenska privatpersoner som en introduktion till de viktigaste rättsliga aspekterna som är av

Läs mer

Program. Den digitala världen Internationellt Arbetsgivare Aktuellt På gång

Program. Den digitala världen Internationellt Arbetsgivare Aktuellt På gång All-dag hösten 2017 Program Den digitala världen Internationellt Arbetsgivare Aktuellt På gång Den digitala världen Arbetsgivardeklaration på individnivå Redovisningen införs i två steg: 1 juli 2018 ska

Läs mer

Http://mora.se/overformyndare

Http://mora.se/overformyndare Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Du ska lämna in din årsräkning och redogörelse till överförmyndaren senast den 1 mars. Sluträkning och redogörelse ska vara inlämnad

Läs mer

Uppsamling Flervalsdugga: Skrivsal: Laduvikssalen/Värtasalen Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: Läs detta först!

Uppsamling Flervalsdugga: Skrivsal: Laduvikssalen/Värtasalen Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: Läs detta först! Uppsamling Flervalsdugga: 2013-10-08 Skrivsal: Laduvikssalen/Värtasalen Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: 09.00-11.00 Läs detta först! Flervalsduggan innehåller 10 frågor. Kontrollera att du fått

Läs mer

Intygande skatterättslig hemvist - företag

Intygande skatterättslig hemvist - företag Vänligen ta del av instruktionerna på sida 4 innan du fyller i denna blankett Information om Vänligen fyll i nedanstående fält med hänsyn till kontohavaren. kontohavare Företagets namn Organisationsnummer/Kundnummer

Läs mer

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Aktiebolag / publikt aktiebolag

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Aktiebolag / publikt aktiebolag Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Aktiebolag / publikt aktiebolag 1 FIRMA DATUM FÖR AVTAL OM BOLAGSBILDNING AKTIEKAPITAL OCH AKTIER Aktiekapitalets belopp Antal aktier Aktiens nominella belopp

Läs mer

Incitamentsprogram 2016/2019

Incitamentsprogram 2016/2019 Incitamentsprogram 2016/2019 Bilaga 1 Skatteinformation Danmark Då konvertibeln köps till ett marknadsvärde sker ingen beskattning, vare sig vid köpet, utnyttjandet/konverteringen eller återbetalningen,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om beskattningen vid fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser; SFS 1998:1603 Utkom från trycket den 18 december 1998 utfärdad den 10 december 1998. Enligt riksdagens

Läs mer

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Om Kyllenius Kyllenius ger er Effektiv ekonomi Kyllenius hanterar allt som rör företags ekonomi. Vi hjälper våra kunder med allt

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385); SFS 2000:32 Utkom från trycket den 22 februari 2000 utfärdad den 10 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Landet där företaget har sitt säte eller är registrerat

Landet där företaget har sitt säte eller är registrerat företagskunder enligt FTC och CRS Läs instruktionerna på sidan 4 innan du fyller i blanketten. VSNITT 1: Uppgifter om kontohavare Företagets namn Organisationsnummer/kundnummer Namn på uppdragstagande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2014:539 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

Läs mer

J U R I D I S K A A V D E L N I N G E N KÖPEPROCESSEN I ITALIEN

J U R I D I S K A A V D E L N I N G E N KÖPEPROCESSEN I ITALIEN J U R I D I S K A A V D E L N I N G E N KÖPEPROCESSENI ITALIEN Ett säkert köp i ett etablerat land Attköpaenfastighetutomlandsärettstortstegatt ta.detfinnsmycketmanmåstetänkapåinnanköpet, frånstabilitetenilandettillkvalitetenpåinvesteringensamttillförlitlighetenavbyggherren.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta; SFS 2004:1140 Utkom från trycket den 10 december 2004 utfärdad den 2 december 2004. Enligt riksdagens

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

8 Utgifter som inte får dras av

8 Utgifter som inte får dras av Utgifter som inte får dras av, Avsnitt 8 115 8 Utgifter som inte får dras av 9 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 105 113. SOU 1997:2, del II s.78 85 Sammanfattning I 9 kap. IL finns bestämmelser om utgifter

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, juridisk person Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig firmatecknare.

Läs mer

Information inför att lämna årsredovisning för 2015

Information inför att lämna årsredovisning för 2015 Information inför att lämna årsredovisning för 2015 Dagens träff Instruktion till års och sluträkning Genomgång av: Redogörelse Årsräkning Arvode Årsräkning med bokföring Fika Info från Hallands godmans

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen) den 7 september 2004*

DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen) den 7 september 2004* DOM AV DEN 7.9.2004 - MÅL C-319/02 DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen) den 7 september 2004* I mål C-319/02, angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, som framställts av Korkein hallinto-oikeus

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2011:1046 Utkom från trycket den 18 oktober 2011 utfärdad den 6 oktober 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

Aktiestrukturen beskrivs närmare i Bolagets vid varje tidpunkt gällande bolagsordning. Tilläggsuppgifter finns på webbplatsen www.nordea.com.

Aktiestrukturen beskrivs närmare i Bolagets vid varje tidpunkt gällande bolagsordning. Tilläggsuppgifter finns på webbplatsen www.nordea.com. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR NORDEA BANK AB:S (PUBL) AKTIEDEPÅBEVIS 1. Allmänt Nordea Bank AB (publ) (nedan Bolaget ) har utsett Nordea Bank Finland Abp (nedan Emittent ) till emittent av bolagets aktiedepåbevis

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH STARKÖL

ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH STARKÖL 1(6) ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH STARKÖL Insändes till Sölvesborgs kommun Kommunkansliet, alkoholhandläggaren 294 80 Sölvesborg Telefon 0454-810 43

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 26 Sammanfattning Förord Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

Förordning (1998:318) om tillämpning av ett avtal mellan Sverige och Ryssland om ömsesidigt bistånd vid bekämpning av vissa fiskala brott

Förordning (1998:318) om tillämpning av ett avtal mellan Sverige och Ryssland om ömsesidigt bistånd vid bekämpning av vissa fiskala brott Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Förordning (1998:318) om tillämpning av ett avtal mellan Sverige och Ryssland om ömsesidigt bistånd vid bekämpning av vissa fiskala brott 1 [9381] Det

Läs mer

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt, Avsnitt 13 1 13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL Övergångsbestämmelser 13.1 Inledning Bestämmelser om redovisning och

Läs mer

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner:

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner: Bilaga 1 Riktlinjer om villkor för erkännande av status som godkänd ekonomisk aktör (AEO) och det förfarande som ska tillämpas i fråga om multinationella och stora företag 1. Rättsligt meddelande I dessa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Att göra när du startar aktiebolag

Att göra när du startar aktiebolag Att göra när du startar aktiebolag Ta reda på om du har rätt till starta eget-bidrag Om du är inskriven hos Arbetsförmedlingen kan du under vissa förutsättningar ha rätt till ekonomiskt stöd när du startar

Läs mer

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. Av CHRISTER NILSSON Aktiebolag är en bolagsform som kan vara ett lämpligt val för den näringsverksamhet som

Läs mer

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ulrika Rosqvist-Lindahl,

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2000:73 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

Hur fungerar det? FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13

Hur fungerar det? FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO ska tillhandahållas Kunden innan avtal om Investeringssparkonto undertecknas. Vad är ett Investeringssparkonto?

Läs mer

Sara Karlsson Mars 2015

Sara Karlsson Mars 2015 Sara Karlsson Mars 2015 Regler för arbetstillstånd Vem får arbeta i Sverige? Svenska medborgare. Medborgare från Danmark, Norge, Finland, Island. EES-medborgare och medborgare i Schweiz samt deras familjemedlemmar.

Läs mer

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR)

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) 1. Likvida tillgångar 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om tillgångar för övervakning

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 4 i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning, i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Läs mer

Pensionera dig utomlands. vi ger dig råd att förverkliga drömmen

Pensionera dig utomlands. vi ger dig råd att förverkliga drömmen Pensionera dig utomlands vi ger dig råd att förverkliga drömmen 1 2 Många svenskar drömmer om att tillbringa delar av året utomlands. Ett land där klimatet är behagligt och pensionen räcker längre är de

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2008:12 Utkom från trycket den 22 januari 2008 utfärdad den 10 januari 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

KOMPANJONSAVTAL. Inledning

KOMPANJONSAVTAL. Inledning Inledning KOMPANJONSAVTAL Ofta ägs och drivs företag av två eller flera personer tillsammans och det är då viktigt att upprätta ett gemensamt kompanjonsavtal som reglerar samarbetet. Kompanjonsavtal är

Läs mer

Översyn av personliga transaktionskonton i SUS inför det EU-gemensamma utsläppshandelsregistret

Översyn av personliga transaktionskonton i SUS inför det EU-gemensamma utsläppshandelsregistret 2011-11-08 1 (6) Tillväxtavdelningen Översyn av personliga transaktionskonton i SUS inför det EU-gemensamma utsläppshandelsregistret Från och med 1 januari 2012 kommer SUS ersättas av ett gemensamt utsläppsrättsregister

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om investeringssparkonto; SFS 2011:1268 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs följande. Innehåll 1 Denna

Läs mer

Ökad rörlighet över gränserna

Ökad rörlighet över gränserna Ökad rörlighet över gränserna Hur blir det med arbetsgivaravgifter och skatter? Pia Blank Thörnroos, 2015 Att anlita utländska arbetskraft för arbete i Sverige Om arbetet har utförts i Sverige av en fysisk

Läs mer

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 150/2003 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, 2 lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift och 5 lagen om storleken av den försäkrades

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2005:344 Utkom från trycket den 31 maj 2005 utfärdad den 19 maj 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Begreppet beneficial owner från ett svenskt perspektiv David Kleist. Översikt. Kortfattat om begreppets funktion. Ägare. Förvaltare.

Begreppet beneficial owner från ett svenskt perspektiv David Kleist. Översikt. Kortfattat om begreppets funktion. Ägare. Förvaltare. Begreppet beneficial owner från ett svenskt perspektiv David Kleist Skatteforskningsdagen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet den 13 mars 2014 Översikt Bakgrund till användningen av begreppet beneficial

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

Skatteverket Anette Jaldell

Skatteverket Anette Jaldell Skatteverket Anette Jaldell Deklarera Enskild Näringsverksamhet 1 Förenklat årsbokslut NE-blanketten 2 Enskild firma Ansvarar själv för företagets skulder Ska registreras hos Skatteverket (även hos Bolagsverket

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2011 KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Läs mer

Fusion / delning Bilaga till blankett Y4 Aktiebolag / publikt aktiebolag

Fusion / delning Bilaga till blankett Y4 Aktiebolag / publikt aktiebolag FIRMA (ifylls alltid) Övertagande bolag vid fusion / Ursprungligt bolag / Bolag som bildas vid kombinationsfusion Bolagets namn Företags- och organisationsnummer Överlåtande bolag / Övertagande bolag vid

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument; SFS 2006:454 Utkom från trycket den 7 juni 2006 utfärdad den 24 maj 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 1998:347 Utkom från trycket den 12 juni 1998 utfärdad den 4 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier Punkt 18: Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier A. Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram Programmet

Läs mer

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor. Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till ändring av bolagsordningen (bilaga 1 till kallelsen) Ändringarna avser paragraferna 4 och 15 (ny) enligt följande (ändringar i kursiverad

Läs mer

Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/02080/S1 Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen Maj 2017 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se Leif Malmborg Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se 1 Leif Malmborg Rådgivare Nyföretagarcentrum Personlig rådgivning, vanligtvis måndagskvällar ojämna veckor Allmän rådgivning Val av företagsform Ekonomi

Läs mer

URA 34 BEDÖMNING AV DEN EKONOMISKA INNEBÖRDEN AV TRANSAKTIONER SOM INNEFATTAR ETT LEASINGAVTAL

URA 34 BEDÖMNING AV DEN EKONOMISKA INNEBÖRDEN AV TRANSAKTIONER SOM INNEFATTAR ETT LEASINGAVTAL UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 34 BEDÖMNING AV DEN EKONOMISKA INNEBÖRDEN AV TRANSAKTIONER SOM INNEFATTAR ETT LEASINGAVTAL Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter får

Läs mer

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige RÄTTSINFORMATION - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige DIN RÄTT SOM EU-MEDBORGARE ATT VISTAS HÄR Allmän information om uppehållsrätten Du har som EU-medborgare rätt att vistas i

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg RYSSLAND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt; SFS 2008:1350 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Årsräkning, redogörelse och arvode

Årsräkning, redogörelse och arvode Redovisning av ekonomi Årsräkning, redogörelse och arvode Varje år ska du redovisa huvudmannens ekonomi och ditt uppdrag i en årsräkning och en redogörelse. Dessa lämnar du in till överförmyndaren före

Läs mer

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande:

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande: EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 21.12.2001 C(2001)4748 Ärende: Statligt stöd nr N 649/00 Finland Undantag från skatt vid köp av fast egendom Herr Minister, Jag har äran att informera Er att kommissionen

Läs mer

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Leif Malmborg Aktiebolagstjänst presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Hur får du använda aktiekapitalet Fördelar/nackdelar; enskild firma - handelsbolag - aktiebolag Formalia

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital 23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 423 41-44, 48, 52 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:489, 778 Andelsbyten SFS 1998:1601 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 478, 698

Läs mer

ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10 skollagen

ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10 skollagen 1 Ansökan med bilagor skickas till: Härjedalens kommun Bildning, fritid och kultur Medborgarhuset 842 80 Sveg ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10

Läs mer