Här har vi samlat ihop information som kan vara till hjälp om du ska göra affärer med Ryssland.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Här har vi samlat ihop information som kan vara till hjälp om du ska göra affärer med Ryssland."

Transkript

1 1. Allmän information Ryssland erbjuder idag unika investerings- och handelsmöjligheter. Hur du än väljer att arbeta i Ryssland, behöver du ha tillgång till trovärdig information. Du måste veta vad det finns för krav och regler när du vill starta företag, hur lokala regeringsbestämmelser fungerar. Ha kännedom om skattelagstiftning, bokförings- och redovisningsregler. Det är ändå bara en liten del av all den information som krävs för att driva effektiva affärer i Ryssland. ELC AB kan hjälpa dig med kvalificerad rådgivning och erbjuder professionellt juridiskt stöd. Här har vi samlat ihop information som kan vara till hjälp om du ska göra affärer med Ryssland. 2. Öppna representationskontor Representationskontor/bolag av en utländsk firma i Ryssland Enligt den gällande lagstiftningen och Reglerna för registrering och affärsaktiviteter av utländska firmors representationskontor, utländska banker eller organisationer i Sovjetunionen Beslut No fattad under Sovjetuniunens Kabinetmöte (med ändringar) (härefter "Reglerna") får utländska firmor registrera representationskontor i Ryssland efter ackreditering hos behöriga myndigheter (Federala departement, Justitiedepartementets statliga registreringskammare, Rysslands handelskammare, beroende på typen av affärsverksamheten som den utländska firman driver). Utländska firmor får registrera filialer av sina representationskontor i olika regioner i Ryssland, men de betraktas inte som självständiga juridiska personer. Representationskontoret och filialerna är underavdelningar av den utländska firman. De betraktas som icke-residenta enheter när det gäller valutaregleringen. För att driva en legal verksamhet på Ryska Federationens territorium, måste ett representationskontor/bolag gå igenom en procedur som kallas för ackreditering. Det finns vissa fördelar med ett ackrediterat representationskontor/bolag, bl a: Arbeta direkt med tullmyndigheter. Åtnjuta undantag från mervärdeskatt när man hyr kontorslokaler eller bostäder: ackrediterade representationskontor av utländska firmor betalar inte mervärdeskatten på hyran. Registrera bilar direkt i representationskontors/bolags namn.

2 Visumtillstånd för utlänningar som kommer till Ryssland. Bara ackrediterade representationskontor/bolag får delta i offerter och privatisering i vissa regioner av Ryska Federationen. Mer flexibilitet i kapitalöverföring till och från Ryssland när man har ett representationskontor/bolag jämfört med ett dotterföretag registrerat i Ryssland etc. En utländsk firma eller organisation får registrera en filial i Ryska Federationen. Registreringsproceduren för ett representationskontor och etablerade filialer är nästan densamma, dock finns mindre skillnader i vissa förpliktelser. Ett representationskontor får ackreditering för tre år (med förlängningsmöjligheten), en filial får ackreditering för fem år. Filialer kan behöva söka vissa licenser (till exempel förlagsverksamhet). 3. Starta företag i Ryssland Det finns flera företagsformer enligt den ryska lagstiftningen (se info nedan).valet av företagsform beror på dina syften, ekonomi och position på marknaden. För att registrera en ny juridisk person måste en sökande lämna in vissa dokument i överensstämmelse med den gällande lagstiftningen. För utländska investerare är det särskilt viktigt att de nödvändiga dokumenten är översatta till ryska och är vidimerade med apostille i ursprungslandet. Vi rekomenderar att du anlitar en juristfirma som stödjer dig i registreringsproceduren. Man kan öppna följande typer av bolag på Ryska Federationens territorium: Företag med begränsat ansvar Aktiebolag Egenföretagare Företag med begränsat ansvar ( OOO ) Ett företag med begränsat ansvar (här efter OOO ) är en juridisk person i Ryssland, där aktiekapitalet består av flera delägares kapital. OOO delägarnas ansvarar för företagets skulder och aktiviteter motsvarande deras andel av aktiekapitalet. Enligt den ryska lagstiftningen kan ett företags kapital bestå av pengar, värdepapper, andra privata saker och rättigheter som kan få en monetär värdering. Värdet av icke-monetära insatser fastställs vanligtvis genom att alla delägares godkänner värderingen. Antalet aktieägare i ett företag med begränsat ansvar får ej överstiga 50 personer. Ett "OOO kan grundas av privata personer (ryska medborgare eller utlänningar) och juridiska personer, men ett OOO kan inte bestå av en enda enhet som bara består av en person. Om det blir mer än 50 deltagare, ska

3 företaget omregistreras som ett börsnoterat aktiebolag ( OAO ) inom ett år, annars likvideras det enligt Artikel 61 och Artikel 88 av Ryska Federationens civilrätt. Företag med begränsat ansvar ska ha ett aktiekapitalet som uppgår till minst 100 minimilöner (ungefär USD 300). Aktiebolag ( AO ) Aktiebolag ( AO ) är en juridisk person i Ryssland där aktiekapitalet består av ett visst antal aktier och aktieägare har begränsat ansvar. Ett AO kan driva varje typ av affärsverksamhet angivna i bolagsordningen om denna verksamhet inte är förbjuden enligt den Ryska lagstiftningen. Det finns olika typer av aktiebolag: OAO (ett publikt aktiebolag) är en juridisk person där grundarna får sälja sina aktier utan andra partners godkännande. Bolagets aktier säljs publikt. Antalet aktieägare är obegränsat. I ett publikt aktiebolag ska aktiekapitalet uppgå till minst minimilöner (ungefär USD 3 000). ZAO (ett slutet aktiebolag) är ett bolag där aktierna enbart får fördelas mellan grundarna eller på förhand definierade personer. Antalet aktieägare för denna typ av aktiebolag får ej överstiga 50 personer. Om antalet aktieägare överstiger 50 personer, måste företaget omregistreras som ett börsnoterat aktiebolag ( OAO ) inom ett år. Ett slutet bolag får inte sälja sina aktier publikt och aktieägarna har en prioritetsrätt att köpa aktier som säljs av andra aktieägarna i samma bolag. I ett slutet bolag ska aktiekapitalet uppgå till minst 100 minimilöner. Egenföretagare (ИП) Ett företag med begränsat ansvar och ett privat slutet aktiebolag kan etableras av en privat person (rysk eller utländsk) eller av en juridisk person. En egenföretagares grundläggande dokument är stadgarna. Det finns inget bolagsstyrelse. Alla beslut fattas av egenföretagaren. Respektive krav att kalla in allmänt sammanträde med mera, gäller inte för egenföretagare. Företaget styrs enligt egenföretagarens skriftliga beslut. Om grundaren samtidigt är direktör för samma företag, styrs företaget med hjälp av utfärdade order. Samtidigt är ett sådant företag en självständig juridisk person och dess tillgångar är juridiskt avskilda från grundarens tillgångar. 4. Statliga tillstånd

4 När ett företag har registrerat ett representationskontor eller en filial på Ryska Federationens territorium och fått ackrediteringen, ska det registreras hos följande myndigheter enligt den ryska lagstiftningen: 1.Skattemyndigheten (för en INN - Skattebetalarens ID-nummer) 2.Regeringstillgångar (för pension, sjukförsäkring, socialförsäkring) 3.Det statliga statistikväsendet. 5. Det ryska skattesystemet Det ryska skattesystemet förändrades mycket under reformen som genomfördes år Tanken bakom reformen var att förenkla betalningsklassifikationen. Analysen nedan ger en översikt över de viktigaste skatterna i Ryssland. Rysslands inkomstskatt för en individ En individ måste betala skatt både för sin inkomst som anställd och som egenföretagare. Skatten betalas för inkomst i Ryssland och utomlands, av en individ som motsvarar Rysslands permanent bosatt status definition. En utländsk medborgare anställd i Ryssland betalar skatt enbart för den inkomsten som han får i Ryssland. För att betraktas som en rysk invånare måste den minimala vistelseperioden i Ryssland uppgå till 183 dagar under ett kalenderår (taxeringsår). Arbetsgivaren måste räkna av skatt och sjukförsäkring för varje avlönad personal, varje månad. En egenföretagare måste betala förskott på inkomstskattent, den räknas ut och nedsätts när man lämnar in årsredovisningen. Om det är ett nytt företag, räknas förskottsbetalningen ut enligt grundarens uppskattning. Förskottsbetalningen sker åtminstone 3 gånger per år. Rysslands bolagsskatt Skatten för företagets vinster består av två delar: - Statlig skatt 6.5%. - Regional skatt 17.5% (med en möjlighet att få en stimulansnedsättning till 4%) Den maximala inkomstskatten är 24%. Små och mellanstora företag och individer som motsvarar vissa kriterier får välja ett alternativt

5 skattesystem det förenklade skattesystemet. Vissa kriterier: - antalet anställda ej överstiger 100 personer; - totalomsättningen ej överstiger 11 miljoner rubel (ungefär EUR ) Det förenklade skattesystemet ersätter inkomstskatt, personlig skatt, moms och förmögenhetsskatt. Skattesatsen är 6% av inkomsten (av totalomsättningen) eller 15% av skillnaden mellan inkomster och utgifter. Moms Skatten som är enkel i sitt koncept och komplicerad i praktiken. Moms fungerar enligt den Europeiska förebilden. Följande är momsbelagt: försäljning och införsel av varor (tjänster, arbete) i Ryssland, införsel av varor (tjänster, arbete) i privata sammanhang, om dessa varor (tjänster, arbete) inte är inkomstskattbefriade, etc. Import av varor till Ryska Federationens tullområde är också momsbelagd. Summan som betalas i skatt vid import kalkyleras på basis av varukostnaden plus tullskatt, tullavgifter, och eventuella acciser. Den vanliga skattesatsen för moms är 18%. Vissa varor och tjänster (vissa läkemedel, livsmedelsprodukter, varor för barn etc) får en reducerad skattesats på 10%. Det finns också en 0% skattesats som gäller för export i flesta fall och för en del specifika leveranser (försäljning till diplomatiska representationer etc). Socialskatt (arbetsgivaravgift) Denna avgift räknas ut på basis av löneutgifter och betalas av arbetsgivare till regeringstillgångar (pensionskassan etc.). Den vanliga skattesatsen idag är 35.6%. Beskattning för utländska juridiska personer För utländska företag som inte har representationskontor i Ryssland och inte uppskattas som permanent närvarande är alla inkomster i Ryska Federationen skattbelagda med 20% skatt vid betalningskällan, sedan När det finns ett extra avtal, till exempel ett dubbel-beskattnings avtal, ska inkomsterna beskattas bara i landet som företaget hör till ursprungligen, det utländska företaget kan få ett preliminär befrielse i Ryssland. Om skatten redan har betalats, kan företaget få den återförd från budgeten (Paragraf 312 av Ryska Federationens skattebalk). Företag som driver kommersiella affärer i Ryssland genom ett representationskontor som anses permanent etablerade skattemässigt får samma skattesats som ryska företag, vilket är -24%. Undantag: - inkomster i form av utdelningar - inkomster i form av räntor på statliga och kommunala värdepapper som är 15% skattebelagda

6 6. Registrering av utländsk personal Detta avsnitt klargör situationen med affärsvisum och arbetstillstånd för utlänningar som vill vara legalt anställda i Ryssland. Vi tittar närmare på tre alternativ här: 1) Vanliga affärsvisum; 2) Anställning vid ett representationskontor; 3) Anställning vid ett ryskt företag. Alt. 1 Vanliga affärsvisum: För utlänningar som kommer till Ryssland på en affärsresa. Det är vanligast att utländska affärsmän får ett affärsvisum för att komma in på Ryska Federationens territorium. Enligt den ryska lagstiftningen måste utländska medborgare som åker till Ryssland för att besöka ryska företag eller representationskontor eller filialer av utländska företag få affärsvisum. Det finns olika typer av affärsvisum: 1 månad 1 inresa, 3 månader 1 inresa, 1 månad 2 inresor, 3 månader 2 inresor, 6 månader multipla inresor och 1 års affärsvisum med multipla inresor. Vanliga affärsvisum är ett legalt sätt för utländska medborgare att åka på affärsresor till Ryssland utan att vara fast anställd på ett företag i Ryssland. Det ger samtidigt en möjlighet att vistas i Ryssland för en längre tidsperiod, medan turistvisum utfärdas för en maximal period av bara 1 månad. Alt. 2 Anställning vid ett representationskontor: För utländska medborgare som är anställda på utländska företags representationskontor eller filialer i Ryssland. Här beskriver vi hur man bjuder in en utländsk medborgare att arbeta på ett representationskontor i Ryssland på ett juridiskt korrekt sätt. Den ryska migrationsrätten förevisar en komplicerad procedur för legalisering av utländska medborgare i Ryssland. För att legalt arbeta på ett representationskontor eller filial måste en utländsk medborgare få (I) Ackrediteringskort Anställd på Utländsk Representationskontor, " visa (II) Arbetstillstånd Alt. 3 Anställning vid ett ryskt företag: För utländsk medborgare som är anställd av en rysk juridisk person. Nedanstående gäller när en

7 utländsk medborgare har för avsikt att arbeta lång tid på ett ryskt företag. Anställning av utländska medborgare på ett representationskontor sker på ett annat sätt än anställning av utländska medborgare på filial. För att vistas och arbeta legalt i Ryssland måste varje utländsk anställd få ett arbetsvisum, som utfärdas enbart på grundval av ett arbetstillstånd. Arbetstillståndet utfärdas först när företaget har fått ett anställningstillstånd. 7. Licensiering Licensiering är en metod av allmän övervakning av affärsverksamheten. Fastän listan över typer av affärsverksamhet som kräver en licens förkortades nyligen, behöver man fortfarande få en licens från motsvarande myndigheter för att driva vissa typer av verksamhet, till exempel: Bankväsen Bokföringsrevision Flygväsen (produktion, lagning) Militära technologier Verksamheten i samband med byggnation Farmaceutisk, medicinsk och veterinär verksamhet Transport Turism Försäkring Investeringskapital (inklusive kapitalförvaltning) med mera. En licens ska gälla för åtminstone 5 år. 8. Hyra lokaler När du registrerar ett representationskontor eller en filial, eller öppnar en restaurang, ett nöjescentrum, en klinik eller en affär, behöver du ha en lokal. Ibland bestämmer placeringen hela verksamhetens framgång. Det kan vara rätt stressande att hyra eller köpa en lokal i Ryssland, det är viktigt att vara säker på att du är i rätta händer. Vi rekommenderar definitivt att samarbeta med professionell fastighetsmäklare som har erfarenhet och bra rykte på marknaden. Vi erbjuder våra kunder information om fastighetsmäklare att lita på. Det är mycket viktigt att nämna att även om du hittar en professionell fastighetsmäklare ska din lagrådgivare eller

8 konsultbolag skydda dina intresse utförligt i ett avtal, särskilt när det gäller avtalshävning. 9. Skydda dina intressen (garanterad betalning) Du vill göra entre på en ny marknad och vill minimera dina risker. Hur kan du skydda dig? Här kommer några råd. Först och främst är det viktigt att du arbetar med en affärskontakt du känner förtroende för. Det kan hjälpa att samla in information om företaget som du ska samarbeta med. Informationen från de statliga registren är numera tillgängliga för allmänheten. Du kan beställa den nödvändiga informationen hos registreringsverket för ett rimligt pris (runt 1500 rubel). Bland uppgifterna som du kommer att behöva är juridiska personens officiella namn, organisationsstruktur, besöksadress och postadress (det brukar vara två olika adresser), informationen om grundarna, namn och skattebetalarens ID-nummer för människor som agerar i juridiska personens namn utan en fullmakt. Den ryska lagstiftningen reglerar flera betalningsmetoder, så du bör göra dig bekant med dem och välja den som passar dig bäst. När man samarbetar med ett ryskt företag är det bäst att förklara betalningsvillkor utförligt i avtalet och att komma överens om att betalningen ska ske stegvis med en förutsatt förbetalning. Det viktigaste är att förklara parternas obligationer i fall att betalningen inte sker i rätt tid. Kreditbrev är den bästa möjliga betalningsmetoden vid export. Jämfört med andra betalningsmetoder ger kreditbrev både försäljare och inköpare starka garantier. Det utfärdas vanligen av större banker och innehåller ett löfte att inköparen betalar försäljaren (förmånstagaren) vid mottagande av varor om vissa villkor inskrivna i kreditbrevet inte har uppfyllts. 10. Öppna bankkonto För att öppna bankkonto i rubel eller annan valuta i banker som finns på Ryska Federationens territorium gäller Rysslands Centralbanks Instruktion No. 93-1, Proceduren för att öppna och använda rubelkonto för icke-boende på auktoriserade banker från Utländska juridiska personer får öppna bankkonto i utländsk valuta i Ryssland utan licens från Rysslands Centralbank.

9 Utländska juridiska personer får öppna tre olika typer av rubelkonto i Ryssland: ett omsättningskonto (T-konto), ett kapitalkonto (I-konto) och ett special konto (C-konto) utan några begränsningar. T-konto - använder man för export och import transaktioner och för upprätthållande av representationskontorets eller filialens verksamhet. Man använder det här kontot för att betala obligatoriska skatter, socialförsäkringen och andra utgifter i samband med kontorets eller filialens verksamhet. I-konto - använder man för diverse investeringsaktiviteter bland annat för inköp eller försäljning av tillgångar som involverar utländska investeringar. C-konto - använder man för att investera i Rysslands statspapper. Varje kontotyp får enbart användas enligt den av Ryska Federationens centralbank upprättade proceduren och har vissa begränsningar. Det finns många välkända och respektabla banker som har öppnat sina representationer i Ryssland, NORDEA och HANSABANK bland annat, så du kan välja banken du trivs att arbeta med. Vi föreslår att du använder ett elektroniskt system Bank-Klient, som låter kunden arbeta med banken utan att lämna sitt kontor. De kan överföra betalningar och andra order till IMB för clearing och ta emot elektroniska kontoutdrag för IMB konto samt information om kontoställning etc. 11. Anställa personal Relationer mellan arbetsgivare och arbetstagare i Ryssland regleras enligt Arbetsrätten (2003) och Ryska Federationens federala lagar. Den ryska arbetsrätten skyddar arbetsgivares och arbetstagares intressen. Det har blivit allt svårare att hitta rätt personer till sitt företag. Det finns många rekryteringsbolag i Ryssland som erbjuder sina tjänster när det gäller att anställa personal och många av de internationella bolagen finns här. Vi föreslår att ni väljer ett bolag som har bra rykte och är specialiserat inom just det område ni söker personal för. Priset bestäms oftast utifrån hur många gånger rekryteringsföretaget hittar lämplig kandidat inom en viss tidsperiod. Vi ger våra kunder en lista över rekryteringsbolag med gott rykte.

10 12. Egendomsrätt Utländska företag och ryska företag som har utländska aktieägare kan ha mark som sin egendom. Innan Lagen om fast egendom började gälla fick sådana företag endast inneha mark provisoriskt. År 2002 antog Statliga Duman en ny egendomslag om mark. Enligt artikel 3 i samma lag får utländska medborgare såväl som juridiska personer, där mer än 50% ägs av utländska juridiska personer inneha mark, i andel som gemensam egendom för mark eller som arrende. Hyreskontraktet får slutas för 49 år maximalt. Vi hoppas att du finner informationen värdefull och önskar Dig framgång med dina affärer i Ryssland. Ekaterina Komarova, Jur. kand. För mer information kontakta ELC AB.

11

.. ATT STARTA AFFARER I UKRAINA

.. ATT STARTA AFFARER I UKRAINA .. ATT STARTA AFFARER I UKRAINA www.frishberg.com 1 Innehåll En praktisk vägledning till Affärer i Ukraina Förhandlingar eller mutor? Det är frågan! Att använda lokala experter Vanliga bolagsformer Registrering

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

åkeriföretag När planerna nu börjar ta fastare form är det dags: 6. Att söka en kunnig revisor eller redovisningsbyrå,

åkeriföretag När planerna nu börjar ta fastare form är det dags: 6. Att söka en kunnig revisor eller redovisningsbyrå, Att starta åkeriföretag 6 Inledningsvis bör du ställa dig själv följande frågor: 1. Har jag tillräcklig kunskap om den lagstiftning som gäller på transport området och för företagande i allmänhet? (Viktiga

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Guide: SPARA PENGAR I FÖRETAGET ELLER PRIVAT? SMARTA PROGRAM SOM FÖRENKLAR DITT FÖRETAGANDE. IT-nyheter NR 9

Guide: SPARA PENGAR I FÖRETAGET ELLER PRIVAT? SMARTA PROGRAM SOM FÖRENKLAR DITT FÖRETAGANDE. IT-nyheter NR 9 ARTIKLAR: Spara i företaget eller privat? s.4 Krönikan: Positivt med sänkt moms! s.3 Ny metod att ta betalt med kort s.7 Ekonomifakta & Skattekalender s.12 NR 9 IT-nyheter SMARTA PROGRAM SOM FÖRENKLAR

Läs mer

ACNs RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR ACNP&P-SE-2.0. Gäller från den 1 mars 2015 Sidan 1

ACNs RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR ACNP&P-SE-2.0. Gäller från den 1 mars 2015 Sidan 1 ACNs RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR Sidan 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 5 ARTIKEL I - DEFINITIONER... 6 ARTIKEL II - STARTA OCH UNDERHÅLLA DITT DISTRIBUTÖRSSKAP... 8 II.1. Din relation med ACN...

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna

Starta företag Information från myndigheterna Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2013:2 Fundera Starta Driva Utveckla Avveckla Starta företag Lättläst 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2011 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får du veta det viktigaste. Texten är skriven på lättläst svenska

Läs mer

Att flytta till Sverige

Att flytta till Sverige Kommerskollegium 2013:8 Att flytta till Sverige hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad

Läs mer

Det handlar om etik. Borealis etikpolicy

Det handlar om etik. Borealis etikpolicy Det handlar om etik Borealis etikpolicy 2 Det handlar om etik Introduktion Genom att upprätthålla våra värderingar säkerställer vi att Borealis etikpolicy inte bara är ord på papper, utan en inställning

Läs mer

SEB:s aktiesparprogram 2008

SEB:s aktiesparprogram 2008 SEB:s aktiesparprogram 2008 SEB:s aktiesparprogram 2008: Du månadssparar upp till fem procent av din bruttolön under ett år. Beloppet dras från din nettolön och används till att köpa aktier i SEB. Ansökan

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Investeringssparkonto ÖPPNINGSHANDLINGAR BAS Välkommen till Garantum Fondkommission AB Varmt välkommen som kund hos Garantum Fondkommission AB. Vi är glada över att du valt att öppna ett investeringssparkonto

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Privattandläkarna. Driva tandvårdsföretag

Privattandläkarna. Driva tandvårdsföretag Privattandläkarna Driva tandvårdsföretag Om broschyren I broschyren har vi samlat översiktlig information samt praktiska tips om vad man bör tänka på när man startar, driver eller avslutar en tandvårdsverksamhet.

Läs mer

PARVUS ESTONIA. Parvus Group World Trade Center Jõe 9-11, 101 51 Tallinn info@parvus.ee +460855921531

PARVUS ESTONIA. Parvus Group World Trade Center Jõe 9-11, 101 51 Tallinn info@parvus.ee +460855921531 PARVUS ESTONIA Hur går det till att köpa / bilda Estland AB Våra kompletta Estniskt Aktiebolag överlämnas av PARVUS Gruppens svensktalande personal på plats i Tallinn. Dom tar hand om allt med myndighetskontakter

Läs mer

HUR MAN STARTAR VERKSAMHET I ESTLAND. Foto: Sven Soome

HUR MAN STARTAR VERKSAMHET I ESTLAND. Foto: Sven Soome HUR MAN STARTAR VERKSAMHET I ESTLAND Foto: Sven Soome HUR MAN STARTAR VERKSAMHET I ESTLAND Om denna guide Den här guiden är tänkt att användas av företag som en introduktion till de viktigaste rättsliga

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram

Skattenyheter. Visma Skatteprogram Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll Dela upp aktiebolagen inom familjen...... 2 Ändringar i beräkning av löneunderlag och kapitalunderlag från 2012...

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

Företagsetablering i Tyskland

Företagsetablering i Tyskland , JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Paulina Fenson Företagsetablering i Tyskland Examensarbete 20 poäng Michael Bogdan Internationell bolagsrätt VT 07 Innehåll FÖRORD 1 FÖRKORTNINGAR 2 1 INLEDNING

Läs mer