Det är mycket att tänka på när man ska starta företag. Här ger vi dig 11 viktiga steg att bocka av innan ni lyfter!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det är mycket att tänka på när man ska starta företag. Här ger vi dig 11 viktiga steg att bocka av innan ni lyfter!"

Transkript

1

2 INNEHÅLL 3 LEDARE Generalsekreterare Anna Carendi delar med sig av klokheter. 4 HISTORIA Häng med på en resa genom historien. Kooperativets resa närmare bestämt. Från begynnelsen för nästan 170 år sedan ända fram till idag. 5 OM KOOPERATIV Kooperativ är faktiskt ingen företagsform rent tekniskt. Bläddra hit så reder vi ut begreppen. 6 ATT STARTA FÖRETAG Det är mycket att tänka på när man ska starta företag. Här ger vi dig 11 viktiga steg att bocka av innan ni lyfter! 7 FÖRETAG BERÄTTAR Det finns många framgångsrika kooperativ. Vi har snackat med några och sammanställt allt på sidan 7! 8 REPORTAGE Låt oss presentera: Andra Lång kooperativet med många idéer och fokus en oslagbar kombination! 9 ATT DRIVA Okej, företaget har börjat snurra. Hur kommer vi vidare nu? Ett tips är att läsa sidan VERKSTYGSLÅDA Checklistor kan man aldrig få för många av! Här har vi samlat en kvartett ovärderliga varianter. 12 KOOPERATIVTESTEt Gör kooperativtestet! Här hittar du rätt företagsform för ditt företag Ansvarig utgivare: Ingrid Bexell Hultén, Coompanion Form & produktion: Frida Hagman Copy: Hothouse Studios Illustratör: Tove Larris Fotografer: Patrik Hagborg, Stina Olsson, Malin Robertson Harén Framtagen i februari Nytryck, juni Tryckt med rent samvete Vi är stolta över att den här trycksaken är Svanenmärkt. Det innebär att tryckeriet har bytt ut kemikalier som är farliga och sett över sin egen energianvändning och avfallshantering. Dessutom har vi valt ett papper med låg miljöbelastning, som inte är hämtad från skyddsvärda skogar. Vi hoppas att detta uppskattas av dig också! 2

3 COOMPANION blekinge Tel: blekinge.coompanion.se COOMPANION dalarna Tel: dalarna.coompanion.se COOMPANION fyrbodal Tel: fyrbodal.coompanion.se COOMPANION gotland Tel: gotland.coompanion.se COOMPANION gävleborg Tel: gavleborg.coompanion.se COOMPANION göteborg Tel: gbg.coompanion.se COOMPANION halland Tel: halland.coompanion.se COOMPANION jämtland Tel: jamtland.coompanion.se COOMPANION jönköping Tel: jonkoping.coompanion.se COOMPANION Kalmar län Tel: kalmar.coompanion.se COOMPANION kronoberg Tel: kronoberg.coompanion.se COOMPANION NORD Norrbotten: Västerbotten nord.coompanion.se COOMPANION Roslagen & Norrort Tel: roslagen.coompanion.se COOMPANION sjuhärad Tel: sjuharad.coompanion.se COOMPANION skaraborg Tel: skaraborg.coompanion.se COOMPANION skåne Tel: skane.coompanion.se COOMPANION stockholm Tel: stockholm.coompanion.se COOMPANION sörmland Tel: sormland.coompanion.se COOMPANION Uppsala Tel: uppsala.coompanion.se VÄRMLANDSKOOPERATIVEN Tel: varmland.coop COOMPANION VÄSTERNORRLAND Tel: vasternorrland. coompanion.se COOMPANION VÄSTMANLAND Tel: vastmanland.coompanion.se COOMPANION örebro Tel: orebro.coompanion.se COOMPANION ÖSTERGÖTLAND Tel: ostergotland.coompanion.se Coompanion gör företagare av fler Visst går du liksom jag och bär på idéer och drömmar om vad du skulle vilja arbeta med? Att starta eget och att göra det tillsammans med andra engagerade människor, som delar dina idéer, kan göra att du faktiskt tar steget. Vem vill inte förverkliga sina idéer tillsammans med andra? Är ni flera kan ni stöta och blöta era tankar med varandra, ni har tillsammans ett större nätverk och därmed fler kontakter. Ni är flera som delar på risker och arbete och kan fira tillsammans när det går bra. Det är både smartare och roligare att starta företag tillsammans. Det är i grunden en kooperativ värdering. Kooperation är ingen företagsform, välj den form som passar er bäst. Det är ert sätt att arbeta som kommer att göra skillnad på lång sikt. Utveckla arbetssättet mot delaktighet i beslutsfattandet och att ni alla får ta mycket ansvar för resultatet. Det är också ni som tillsammans bestämmer hur den vinst ni så småningom får ska användas. Att redan från början planera för att Att fler bryr sig om företaget och helheten har visat sig vara en framgångsfaktor. TIPS FRÅN COACHEN Rådgivning Våra rådgivare är erfarna och vet precis vad ni har framför er. Ta rådgivning tidigt i er process, så försäkrar ni er om att ni lägger energin på rätt saker. I rätt ordning. Dela upp arbetsuppgifterna Alla har vi olika saker vi är bäst på. Enas tidigt om er organisation, både vad gäller ledning och ansvarsområden. Målsättningar Att sätta gemensamma mål är oerhört viktigt. Men nästan lika viktigt är att få förståelse för vilka egna mål som alla har med att engagera sig i samarbetet. Någorlunda samsyn här är en av framgångsnycklarna i långa loppet. LEDARE göra vinst är viktigt. Då kan ni utveckla era idéer, överleva längre och växa om ni vill. Att flera i företaget bryr sig om företaget och helheten har visat sig vara en framgångsfaktor. Kooperativa företag världen över håller bättre än andra företag, även i lågkonjunkturer. Vi på Coompanion hjälper dig som entreprenör som vill starta företag tillsammans med andra. Med minst ett kontor i varje län i landet finns vi alltid inom räckhåll. Våra rådgivare ser fram emot att få coacha er i uppstart och utveckling av vad som kan bli ett framgångsrikt företag. Vid uppstart är vår rådgivning avgiftsfri. Alla era frågor är viktiga för oss. Vi ser fram emot att stödja er som tillsammansföretagare! Kristina Herngren generalsekreterare Coompanion Sverige Varför finns ni? Enas om vad som är anledningen till att ert företag behövs, er reason for being. Skriv ner det på ett papper och sammanfatta även i en affärsidé som alla kan ställa sig bakom. Kompanjonavtal Det är lätt att tänka att ni aldrig kommer att bli osams eller få svårt att komma överens. Men om det skulle gå snett, är ett kompanjonavtal mycket viktigt att ha. Se till att ha ett signerat kompanjonavtal redan från start. Se till att även visionerna och företagets huvudsyfte blir synliga i avtalet, då blir det en bra utgångspunkt när eventuella nya medarbetare behövs i företaget. 3

4 Bruksarbetare i rochdale, England, startar egen butik med tydliga samarbetsregler. 10 år senare fanns nära kooperativ i STOrbritannien! Första svenska KOOperATiva företaget STArTAS i Örsundsbro i Uppland, på initiativ AV Landshövding VON Kraeme. Den första lantmannaföreningen bildas. Den Internationella KooperATiva Alliansen (IKA) bildas. HSB bildas. Lantmännens Mjölkförsäljningsförening u p a grundas. (blev senare Arla) 41 kooperativa föreningar bildar KooperATiva Förbundet. Begreppet EKONOmisk förening skrivs in i SVENSK LAGSTiftning. Två försäkringsbolag slås ihop och bildar FOLKSAm. BiläGArnas inköpscentral, som senare blir OK, bildas. Riksbyggen formas av flera FACKFörbund, bland annat ByGGNADS, för att skapa jobb och billiga bra lägenheter. KF:s provkök introducerar Vår kokbok. KooperATiva värderingar och principer revideras. Rådgivning kring uppstart AV KOOperATiv, det som senare blir Coompanion, växer fram över hela landet. Många föräldra- KOOperATiva förskolor bildas under perioden. De första frysboxföreningarna STArTAS. STOCKHOLms Estetiska Gymnasium inrättas det ägs och styrs AV lärare och elever tillsammans. Offerdalsvind i Jämtland samlar ihop 17,7 miljoner på en månad och bygger vindkraftverket Offelia. Nuteks entreprenörskapsbarometer visar ATT 72% av de mellan år, som vill starta företag, vill göra det tillsammans med andra. InflyTTNing i BiG, höghuset som inte skulle gå att bygga. Synen på KOOperATiv hyresrätt och boende i gemenskap revolutioneras KooperATiv är HETASTE sättet att driva företag. Nya entreprenörer vill SAmarbeta, ta socialt ANSVAr, vara delaktiga och få lön för sin KOmpetens. FN deklarerar detta som Internationella KOOperATiva året. Elinor OSTrom får Nobelpriset! DELAKTighet i regelsättning, är bästa sättet att utveckla & ta hand om gemen- SAmma resurser. KooperATivet som gör magasinet Camino får STOra Trendpriset. 4

5 Kooperation I GRUNDEN Vad är kooperativ Ordet kooperation kommer från latin och betyder ungefär att samverka. Och det är just samverkan som är grundstenen i alla kooperativ. Kooperation i världen En miljard i världen är kooperatörer! 10% av Europas ekonomi är kooperativa företag. Spanska Mondragon-kooperativen där anställda fördelade på 256 kooperativa företag är Spaniens mest framgångsrika region. Intresseorganisationen Internationella Kooperativa Alliansen har en rolig webadress: OM KOOPERATIV Kooperation i Sverige Ekonomisk förening är den typiska företagsformen för kooperativ. Under 2013 var ekonomisk förening den enda företagsform där nystarterna ökade jämfört med året före. Idag finns det fler än företag som drivs med den företagsformen i Sverige. Kooperativ är på frammarsch! FÖR GEMENSAM NYTTA Internationella Kooperativa Alliansen beskriver kooperativ så här: En kooperativ förening är en fristående och frivillig sammanslutning av personer som samverkar för att tillgodose gemensamma ekonomiska, sociala och kulturella behov, genom ett samägt och demokratiskt styrt företag. Ett kooperativ kombinerar demokrati med affärsutveckling och socialt ansvarstagande. Att varje medlem har en röst oavsett hur mycket kapital den har gått in med, är unikt för kooperativa företag. KOOPERATIVA värderingarna Kooperativ bygger på värderingarna självhjälp, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Medlemmar i kooperativa föreningar tror på etiska värden som hederlighet, öppenhet, socialt ansvar och omsorg om andra. KOOPERATIVA principer Internationella Kooperativa Alliansen antog principer för det kooperativa företagandet De är: > Frivilligt och öppet medlemskap > Demokratisk medlemskontroll > Medlemmarnas ekonomiska deltagande > Självständighet och oberoende > Lärande organisationer > Samarbete mellan kooperativ > Samhällsansvar 2012 Internationella KOOPERATIVA året Genom det internationella kooperativa året ville FN uppmärksamma den kooperativa affärsmodellens bidrag till hållbar ekonomisk utveckling, förmåga att möta samhälleliga utmaningar och för dess motståndskraft vid ekonomiska nedgångar. Kooperativa företagsformer Det finns ingen företagsform i Sverige som heter kooperativ. Kooperativ bygger istället på möjligheterna till inflytande och kan uppnås i flera företagsformer. Vanligast är dock ekonomisk förening därför att den är konstruerad på ett sätt som passar när man vill driva verksamheten demokratiskt. Antal ägare Ansvar för företagets skulder Krav på revisor Krav på insats Beslut ENSKILD FIRMA HANDELS- BOLAG Bland annat är det lätt att både utöka och minska medlemsantalet. Aktiebolag förekommer också och även den nya formen aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning som man kan använda när man vill säkerställa att vinsten huvudsakligen återinvesteras i verksamheten. AKTIE- BOLAG EKONOMISK FÖRENING 1 Minst två En eller flera Minst tre Ja, personligen Nej Nej Ideell förening då? Ja, personligen. (Även ansvarig för varandras skulder.) Nej Nej Kan en ideell förening drivas som ett kooperativ? Svaret är ja. Men för att få bilda en ideell förening måste ändamålet med verksamheten vara just ideellt. Det vill säga att man arbetar för något som inte har något vinstsyfte (idrottsföreningar drivs nästan uteslutande som ideella föreningar). Även i dessa fall kan det vara så att man har anställda och att det bedrivs en ekonomisk verksamhet (till exempel på hjälporganisationer) men är ändå en ideell förening. Men om syftet är att man ska kunna ha sin anställning och försörjning i verksamheten, är ideell förening inte en lämplig form. Nej Ja, godkänd eller auktoriserad (vid omsättningen mer än 3 miljoner eller minst tre anställda) Minst kr Röstantal avgörs i proportion till aktieägandet Nej Ja, men behöver inte vara godkänd eller auktorisead. Ja, men beloppet bestäms av medlemmarna En medlem en röst 5

6 ATT STARTA FÖRETAG 1 AFFÄRSIDÉ Vilken är er reason for being? Sammanställ vad som gör er och er produkt eller tjänst behövda på marknaden. Koka ner det till en kort och lättförstådd affärsidé. Målgrupp Utifrån affärsidén vilka är då er målgrupp? Vilken ålder, intressen, inkomst, var bor de, hur bor de? Svara på så många frågor om målgruppen som möjligt och hitta på många fler än exemplen här. Startelvan 11 steg för er som ska starta företag Att starta företag är ett stort steg och ofta förenat med skräckblandad förtjusning. Men vi kan intyga, det är inspirerande, spännande och utmanande att våga satsa på eget! För att få med sig de allra viktigaste bitarna i uppstarten har vi här samlat ihop en startelva av saker som ni bör tänka på. Det handlar om allt från vad ni planerar att erbjuda era kunder, vilka som faktiskt ingår i er målgrupp, hur marknaden ser ut i den bransch ni beger er in i och hur ni formerar er egen laguppställning. Det handlar också om att budgetera, såväl intäkter som utgifter. Beroende på vad ni tänker er att göra affärer på så kan en företagsstart kosta mer eller mindre pengar. Att vara medveten om hur mycket pengar det handlar om skapar goda förutsättningar för att ta kloka beslut redan från dag ett. Vilken företagsform passar er tänkta verksamhet bäst? En fråga värd att fundera på. Likaså är företagsnamnet en nöt att knäcka. Både Bolagsverket och Patent- och registreringsverket är instanser som godkänner och skyddar ett varumärke. Sist men inte minst så är det oerhört viktigt att sätta upp gemensamma mål för företaget. När alla är överens om i vilken riktning ni strävar kommer arbetet att bli både enklare och effektivare. Och fantastiskt kul! 4 Omvärldsanalys Ta reda på hur marknaden ser ut. Vilka andra agerar på den? Hur ser konkurrenternas erbjudande ut? Hur hittar kunderna till er och era konkurrenter? Behövs det tillstånd eller rättigheter för att kunna börja sälja? Ta reda på så mycket som möjligt om den bransch ni ska verka i. Organisation Planera organisationen. Vilka uppgifter finns det i företaget och vem gör vad? Gör en plan för uppstarten. Vad måste bli gjort och när? Fördela arbete och ansvar. Budget Prissätt era tjänster/produkter. Uppskatta era intäkter och utgifter. Gör en budget för såväl starten som den vardagliga driften av företaget. Behövs det kanske finansiering för att komma igång? 6 FÖRETAGSFORM Välj företagsform! Den vanligaste företagsformen bland kooperativ är ekonomisk förening. Men aktiebolag, (finns också en form av aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning), handelsbolag eller ideell förening kan vara andra alternativ. Registrera Anta stadgar och registrera företaget hos Bolagsverket. Det kan göras på verksamt.se. Det kan också vara klokt att skydda företagsnamnet hos PRV så snart Bolagsverket godkänt registreringen. Det gör ni på prv.se. 9 Anmäl Idéutveckla När bolaget är registrerat Tydliggör hur er affärsidé måste ni även anmäla verksamheten för skatt och moms affärsplan. Hur avancerad ska fungera och gör en hos Skatteverket. Gå in på affärsplanen måste vara beror på hur ni ska skatteverket.se och fyll i en använda den. Söker ni ansökan, eller ladda hem en finansiering eller annat blankett och fyll i på gammalt externt engagemang, kan hederligt sätt och posta. detta vara avgörande. 11 Målsättning En gemensam målsättning är A och O. Om alla vet i vilken riktning ni är på väg och alla är Lansera överens om vilka mål som gäller Med allt på plats återstår bara att för verksamheten, då är förutsättningarna goda. Sätt mål både lägga i högsta växeln och köra! Låt på kort och lång sikt! alla få veta att ni finns, vad ni erbjuder och hur fantastiskt det är! 6

7 STARKARE TILLSAMMANS Not Quite är en företagssamverkan mellan konstnärer som skapat ett attraktivt besöksmål i ett nedlagt bruk.»tack vare Not Quite kunde jag ta steget att starta eget. Förutom arbetskamrater och gemensam marknadsföring slapp jag investera så mycket. Jag kunde starta med bara kamera och dator. Vi har en full studioutrustning som alla som har kunskap att hantera får använda. Jag skulle också, om jag lärde mig maskinparken i snickeriet eller smedjan, få använda dessa, men jag nöjer mig med att jobba med blixtar och kameror«, säger Malin Robertson Harén. FÖRETAGSSAMVERKAN Samarbeten kan sätta fart på affärerna Som nystartat företag, eller etablerat för den delen, är samarbeten med andra företagare många gånger en framgångsfaktor. Att dela lokaler, marknadsföra sig och ta hem affärer tillsammans eller agera under ett gemensamt namn allt är exempel på företagssamverkan. Det är ett smart sätt att utvecklas som litet företag. För att lyckas är jämbördighet och inflytande viktigt precis som i kooperativt företagande. Att bilda en organisation t ex en ekonomisk förening där de enskilda företagen blir medlemmar är en början. Att börja i det lilla och växla upp samarbetet allteftersom, är ett annat tips. Vilka företag skulle kunna bli era partners? ATT STARTA FÖRETAG Kom ihåg kompanjonavtalet! Oavsett om det går bra eller mindre bra så är ett kompanjonavtal mycket viktigt. Det är en trygghet för alla medlemmar. I kompanjonavtalet regleras exempelvis hur lön betalas ut, vilka förmåner och ersättningar som finns, hur beslut fattas och vad som händer om någon lämnar företaget. Ni kan även avtala om arbetsfördelning, arbetstider och hur nya delägare ska kunna ansluta sig. Det är viktigt att kompanjonavtalet är utformat utifrån era unika förutsättningar. Kopiera inte någon annans avtal, men använd gärna en förlaga att utgå ifrån. Coompanion har ett diskussionsunderlag som också fungerar utmärkt som utgångspunkt i skrivandet av ett kompanjonavtal. Det är ett bra underlag inför rådgivning hos oss, eller eventuellt av en jurist. På sidan elva i denna broschyr kan du se vilka punkter som kan ingå i ett kompanjonavtal. Varför inte börja prata utifrån dem redan idag! 70% av unga (18 30 år) som vill starta företag, vill helst göra det tillsammans med någon eller några andra. 40% är kvinnor i styrelserna i de 22 största svenska kooperativen. I börsnoterade bolag är 24 % av ledamöterna kvinnor. GEEKTOWN Priserna har haglat över Luleås mest kreativa kommunikationsbyrå, Geektown.»Kooperativa värderingar är viktiga för oss. Det handlar bland annat om lika värde, solidaritet, självhjälp och personligt ansvar. Det är värderingar som också stärker vår vision och förtydligar vad vi vill åstadkomma. Att alla har inflytande får individen att blomma ut och ger självförtroende inte minst när kreativitet är viktigt för affärerna.«/veronica Fröja gynekolog- och BARNMORSKEMOTTAGNING Fröja driver sju mottagningar i fyra kommuner i Västsverige.»Våra vinster går tillbaka till verksamheten. Vi har satsat på kompetensutveckling och därför har kan vi stoltsera med att vi har de högst utbildade barnmorskorna på ultraljudsdiagnostik. Vår personal trivs. De slutar bara när de blir pensionärer«, säger verksamhetschefen Christina Andersson. 7

8 ATT DRIVA FÖRETAG 2Lång/Improverket Frida vill inte bromsa. Hon vill springa fort när hon får en idé. Tillsammans med fyra andra kreativa människor driver hon 2Lång ny kvartersscen i Göteborg. Vi är bra på att göra. TEXT: Maria Wettergren FOTO: Stina Olsson I november 2013 berikades Göteborg med en ny mötesplats, en scen med fokus på bland annat improvisationsteater. Vägen har inte varit rak, men med starkt driv kommer man långt. Vi är en väldigt lyckosam kvintett, säger Frida enkelt när jag ber henne beskriva hur samarbetet fungerar. Fem personer tillräckligt många för att kunna dela ansvar på ett bra sätt, tillräckligt få för att få samarbetet att flyta. De trivs skarpt att jobba tillsammans. Så kände de också varann sedan innan, och hade flera års erfarenhet av att driva eget. På frågan vad deras samverkan i 2Lång består i svarar Frida: Allt. Vi har olika tempo allihop, men det får vara så. Vi försöker bejaka varandra, säger Frida. Alla beslut fattas gemensamt, de har möten en gång i veckan. Grundinställningen är att vara tillåtande och positiva till idéer som kommer upp. De gör egna produktioner, events, håller kurser och driver kafé. FAKTA om 2Lång kvartersscen med egna och inhyrda produktioner kurser i IMPROVISATIONSTEATER externa events och föredrag kafé/mötesplats Det hela började med att både Improverket och Pekkaris kök fann sig stå utan lokal. Skulle de lägga ner? Plötsligt dök det upp en ledig lokal på Andra Långgatan, och de bestämde sig för att sjösätta 2Lång tillsammans. Genom folkfinansiering, eller crowdfunding, har de fått in kronor och kunnat rusta upp lokalerna. Vad är roligast med att jobba i samverkan? Att det funkat så bra mellan oss. Och vi gjorde en vinst redan första året. Vilken hjälp har ni haft av COOMPANION? De hjälpte oss med bankgaranti, för att få kontraktet på lokalen. Jag tipsar alla om Coompanion! Kommer någon in här med en massa blanketter från Skatteverket säger jag»strunta i dom där pappren, ta hjälp!«hur ser ditt jobb ut? Jag är skådis, kursledare, har externa uppdrag på konferenser, kundmöten, fixar hemsidan, anställer folk, jag är konstnärlig ledare för Improverket, jobbar med administration, diskar och städar här. Vad är den största vinsten med att arbeta såhär? Vi får bestämma själva, man är fri. Det är kort mellan idé och»göra«, det har vi alla längtat efter. Det är knappt ett arbete, det är en livsstil. 8

9 Företaget är sjösatt vad händer nu? Ett företag är lite som en levande organism. Det rör sig alltid i någon riktning. Och är det inte framåt är risken stor att det är i motsatt riktning. För att skapa bra förutsättningar för framgång har vi lite tips som blir olja i maskineriet. Ordning och reda Se till att hitta rutiner för att betala skatt och fakturor i tid. Styrelsemedlemmar i såväl aktiebolag som ekonomiska föreningar kan bli personligt ansvariga om detta missas. Ha ett bra redovisningssystem och försäkringar för både verksamhet och anställda. Anslut gärna företaget till en arbetsgivarorganisation. Det ger trygghet i arbetsgivarrollen och innebär att ni har kollektivavtal. En bra organisation är KFO. FÖRSTA utmaningen runt hörnet Det är normalt att samarbetet någon gång i början går in i en mindre kris (som när förälskelse möter vardagen). Med förberedelse kommer ni stärkta ur denna fas. Försök alltid att lösa konflikter tidigt, innan de växer sig för stora. Samarbetssvårigheter börjar ofta i liten skala och som missuppfattningar. Var uppmärksam och agera direkt. FÖRSÄLjning är nummer ett Lägg tidigt fokus på att hitta de första kunderna. Be gärna om att få använda de första kunderna som referenser. Det skapar trovärdighet hos nya kunder. Sätt upp mål för försäljningen, se till att bli kända i grannskapet, i er bransch eller hos en relevant målgrupp. Skaffa en kompass Mejsla fram några värdeord för företaget.inte sällan går dessa att finna i era drivkrafter kring varför ni startade. Det kan handla om erbjudandet, problemlösning internt, miljöprofil, kundbemötande. En sådan kompass hjälper er i beslutsfattande och gör er också tydliga hos kunden. BYGG lagkänslan Bygg in trevligheter, till exempel födelsedagsfirande och gemensamma frukostar, i verksamheten. Odla en kultur där man vågar berätta om sina misstag för att alla ska lära av dem och fira när ni når uppsatta mål. Så skapar ni en arbetsplats där människor utvecklas och trivs. När ska man kontakta COOMPANION? När ni är minst två personer med en gemensam idé är ni både kvalificerade och varmt välkomna att få rådgivning hos Coompanion. Helst ska ni också ha tankar på att bli fler än två som äger företaget i framtiden. ATT DRIVA FÖRETAG Vad frågar man på en rådgivning? Coompanion kan vara ditt bollplank hela vägen! Vad är det för typ av företag ni vill skapa? Ska framtida anställda kunna bli delägare? Hur ska beslut tas och hur ska ni organisera det löpande arbetet? Tillsammans med en rådgivare hittar ni svaren. Rådgivarens frågor bidrar också till att ni vässar er affärsidé och ni får praktisk hjälp med avtal, registreringar och stadgar. Vi kan även ge råd kring finansiering och tips om aktörer som hjälper till med kapital. Råd om offentliga upphandlingar, hyresavtal, arbetsrätt och liknande, det får du också coachning i när det behövs. Det vi inte kan hjälpa er med kan vi säkert hitta svaret på i vårt omfattande nätverk. Kan vi få hjälp även om vi redan startat? Coompanion hjälper framförallt till i nystarten, men i vissa fall har vi möjlighet att ge rådgivning till befintliga verksamheter. Det handlar framförallt om ett befintligt kooperativ ska utveckla en ny ekonomisk verksamhet. Prata med ert närmaste Coompanionkontor eller testa vår onlinerådgivning. Ni kan också nå oss via såväl telefon som e-post. Online-rådgivning På såväl Facebook som Twitter och Coompanions egen hemsida kan du ställa frågor direkt till våra rådgivare. Välkommen närhelst du undrar något! facebook.com/startaegetihop 9

10 Generationen som älskar att dela FÖLJ # TION GENERA N TIO PERA KOO ER PÅ TWITT 10 Den kooperativa företagsformen ökar mest bland nystartade företag. Generation Kooperation är entreprenörer vill förverkliga goda idéer tillsammans med vänner, som bryr sig om andra och älskar att dela. Följ i olika sociala medier och dela gärna med dig av dina egna erfarenheter under #generationkooperation. Välkommen in! EN FÖR ALLA! Cashing! fri som fågeln! Bjud in era vänner och bestäm vilka regler som gäller! Mångfald berikar. Bra att ha strategier för att inte stänga ute på grund av till exempel kön, tro eller etnicitet. För att starta kooperativ ska ni vara minst tre. Varje medlems röst är värd lika mycket. Är du ensam? Lugn, andra letar också kompanjoner! Surfa in på kompanjoner.se Vad vill ni göra med vinsten? Dela ut mellan er, återinvestera, förkorta arbetsdagen, öka antalet semesterdagar ni bestämmer! Så vad väntar du på, ut och tjäna stålar! En delägare i ett kooperativ kallas medlem och företaget styrs av medlemmarna. Avtal med till exempel hyresvärd och bank är bra men avtala inte bort ert handlingsutrymme! AHA! TILLSAMMANS! HEJA HÅLLBARHET! Dela dela dela! Ett kooperativ kan liknas vid crowdfunding, där många går ihop och hjälps åt för att nå målet. Nyfikenhet är bra för affärerna! Kompetens växer ju mer den delas. Tre hjärnor tänker bättre än en. Samarbete är win-win. Det skapar billigare leveranser, fler kunder och nya vänner. Vilka andra kooperativ kan ni samarbeta med? Visst vill du vara med och göra världen lite bättre, för alla? Schysta samarbeten, samhällshänsyn och en hög affärsetik leder också till ekonomisk hållbarhet. R JAG Ä

11 VERKTYGSLÅDA FAQ! Sanningar & myter Får kooperativ GÅ med vinst? Ja! Vinst är en förutsättning för varje företags fortsatta utveckling. Alla måste ha lika lön! Lönesättningen kan likna den i andra företag, eller så kan man göra på ett helt annat sätt. Det är medlemmarna som bestämmer hur lönesättningen ska fungera. Det blir ineffektivt när alla ska bestämma ALLT hela tiden! Fördela ansvar, roller och bestäm vilka beslut som enskilda personer kan ta och vilka som ska vara föremål för hela organisationen. Inget hindrar att ni utser en arbetsledare. KOOPERATIV är inga RIKTIGA företag! Även om ekonomisk förening blivit allt mer populärt är det inte alla banker eller revisorer som känner till företagsformen. Men ekonomisk förening är i allra högsta grad en företagsform! Kräv att din kontakt läser på, eller överväg att byta kontakt. Blir det inte mycket KONFLIKTER? Konflikter finns där människor möts, även i kooperativ. Genom mycket kommunikation, bra kompanjonavtal och rådgivning i ett tidigt skede med någon som vågar ställa de viktiga frågorna är ni bra rustade. Det är ett bra tips oavsett företagsform. Ekonomiska föreningar, som kooperativ oftast är, har visat sig vara lika hållbara som till exempel aktiebolag. Får man neka någon ATT bli medlem i ett KOOPERATIV? I stadgarna anges vad som krävs för att man ska kunna bli medlem i en ekonomisk förening. I arbetskooperativ är det till exempel ett vanligt krav att man ska ha varit anställd minst två år, innan man kan ansöka om medlemskap. kan verkligen KOOPERATIV vara STORA företag? Kooperativ finns bland små företag om tre personer och hela vägen upp till företag med 1000-tals anställda. SÖKER DU NÅGON ATT STARTA FÖRETag MED? På sajten kompanjoner.se kan du hitta eller annonsera efter samarbetspartners. Checklista för start av ekonomisk förening Affärsidé Definiera företagets affärsidé. ÄNDAMÅL Bestäm föreningens syfte. SKRIV STADGAR KONSTITUERANDE STÄMMA Håll en konstituerande stämma där ni antar stadgarna, tar beslut om att bilda föreningen samt utser styrelse och revisor. STYRELSEMÖTE Styrelsen håller ett första protokollfört, konstituerande styrelsemöte där firmatecknare utses. REGISTRERA FÖRENINGEN Registrera föreningen inom sex månader, på verksamt.se eller via post. Bifoga föreningens stadgar och en bestyrkt kopia av protokollet från det konstituerande mötet. BETALA BOLAGSVERKET Betala in avgiften till Bolagsverket, kr om ni registrerar elektroniskt och kr om ni skickar per post. Ni bör få registreringsbevis och org.nr. inom två veckor. Anmäl er HOS SKATTEVERKET När ni har ett org.nr. gör ni en skatte- och avgiftsanmälan för att få F-skatt, en momsregistrering samt arbetsgivarregistrering. Samarbetets framgångsfaktorer Förtroende och tillit. Samsyn i behov eller problem. Nyttan är större än insatsen. Positiv inställning till samarbete. Engagemang. Öppen kommunikation. Jämbördiga parter. Vilja att dela med sig av erfarenheter och kunskap. Ärlighet och pålitlighet. Punkter ingående i ett kompanjonavtal Vilka parter berörs. Målet med samarbetet på kort och lång sikt. Tankar kring finansiering, som storlek på eget kapital samt delägares löneuttag vid start. Hur ska vinst och sparande i företaget hanteras? Hur ska medlemmarnas lån och externa lån hanteras? Vilka krav ställs på varandra vid eventuell kris? Hur in- och utträde ska ske, t.ex. vad det gäller del i tillgångar. Lönepolicy. Vilket ansvar det innebär att vara medlem. Hur ska olika beslut tas och på vilka grunder. Hur ledningen ska formeras. Hur utses exempelvis VD/ verksamhetsledare? Konkurrensklausul som begränsar möjlighet att driva verksamhet vid sidan av. Hantering av eventuella tvister. Checklista för samarbete Vad vill var och en med samarbetet? Vad är vårt gemensamma behov? Vilka bör vara med och varför? Vilka förväntningar har var och en? Hur kompletterar vi varandra? Vad kan vi bli oense om? Hur hanterar vi det? Hur skapar vi en anda där vi vågar vara tydliga och ärliga mot varandra? Hur ser våra olika ambitioner och tidshorisonter ut? Samsyn i dessa punkter är en bra grund för ett hållbart samarbete. 11

12 Oroa er inte COOMPANION hjälper er att hitta rätt företagsform. Kom till oss på rådgivning!

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Dalarna, Gävleborg och Värmland i samverkan ... Ekonomisk förening - en företagsform för er? En ekonomisk förening ägs och drivs av minst tre medlemmar. Medlemmar

Läs mer

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet.

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Socialt Företagande Info om Coompanion Definition sociala företag Inuti och utanför

Läs mer

KOMPANJONSAVTAL. Inledning

KOMPANJONSAVTAL. Inledning Inledning KOMPANJONSAVTAL Ofta ägs och drivs företag av två eller flera personer tillsammans och det är då viktigt att upprätta ett gemensamt kompanjonsavtal som reglerar samarbetet. Kompanjonsavtal är

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se. Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se. Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se

Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se. Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se. Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se Coompanion Skaraborg skaraborg@coompanion.se Coompanion Fyrbodal fyrbodal@coompanion.se

Läs mer

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande Arrangör: SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och Tillväxtverket i samarbete med företagsrådgivaren Coompanion och Allmänna Arvsfonden

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

tillsammans Starta företag i Västmanland!

tillsammans Starta företag i Västmanland! Starta företag tillsammans i Västmanland! Vårt skivbolag gav oss rådet att starta en ekonomisk förening. Då ringde vi Coompanion. - musikbandet 5th Avenue, Västerås Förverkliga din dröm om att starta företag,

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Sociala arbetskooperativ inte starta eget - men starta vårat Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Att vara behövd Allas rätt till arbete måste betyda att alla har rätt till arbete - och

Läs mer

KOMPANJONAVTAL Pär Olofsson & Lisa Hugon Coompanion

KOMPANJONAVTAL Pär Olofsson & Lisa Hugon Coompanion Studiehandledning KOMPANJONAVTAL Pär Olofsson & Lisa Hugon Coompanion VÅRT FÖRETAG VÅRT KOMPANJONAVTAL Företagsnamn: Organisationsnummer: Medlem: Adress: Postadress: Personnummer: Telefon: E-post: Medlem:

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Entrécoop Värmland, Dalarna och Gävleborg i samverkan

Entrécoop Värmland, Dalarna och Gävleborg i samverkan Entrécoop Värmland, Dalarna och Gävleborg i samverkan Vi startade kooperativ och lyckades! Vill ni starta företag... Vad skulle ni säga om ni kunde starta ett företag där ni blir delägare på lika villkor

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Välja association för att driva företag tillsammans. En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst

Välja association för att driva företag tillsammans. En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst Välja association för att driva företag tillsammans En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst Välja association för att driva företag tillsammans Hitta en form som passar Du som

Läs mer

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide Ung Företagsamhet Rådgivarguide Vår idé är ett lock på drinken med hål för sugrör. Ursprunget är att en av våra kompisar blev drogad på krogen, vilket är ett problem idag. Själva idén med locket och designen

Läs mer

Socialt företag en väg till egen försörjning

Socialt företag en väg till egen försörjning VÄSTERÅS STAD AMA arbetsm arknad Socialt företag en väg till egen försörjning Reidun Andersson & Sm ajo Murguz Socialt företagande En väg till arbetsmarknaden Tillväxtverkets definition av ett arbetsintegrerade

Läs mer

Rivstart - STARTA EGET

Rivstart - STARTA EGET Rivstart - STARTA EGET Rivstart är en av Sveriges absolut populäraste böcker om att starta eget med över 36 000 läsare (januari 2010). Det här är den enda ständigt aktuella och alltid uppdaterade Starta

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Coompanions affärsplan

Coompanions affärsplan Coompanions affärsplan Innehållsförteckning affärsplan: 1 Vår idé Affärsidé 2 Vi som företagare Kontaktinfo Medlemmar och kompetenser Medlemmarnas kontaktuppgifter Styrelse Värdegrund Rådgivare/Nätverk

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Vad innebär företagande?

Vad innebär företagande? Vad innebär företagande? Företagsamhet är ett sätt att tänka och agera En företagare får sin utkomst genom företagandet Inom många yrken är det vanligt att man är företagare Typisk för en företagare är

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 VAD ÄR ETT BOLAG? En (i) sammanslutning av fysiska personer med ett (ii) gemensamt syfte Det gemensamma syftet bestäms i avtal Bolaget kan vara juridisk person med

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Kostnadsfria seminarier under månaden

Kostnadsfria seminarier under månaden Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum November 2008 Vecka 48 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser: - Att utveckla en hemsida - Sökmotoroptimering - Tips på hur du får massor av nya

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

Juridik för vattenråd

Juridik för vattenråd Juridik för vattenråd Vattenråd lokal samverkan med olika förutsättningar Vattenråden i Västerhavets vattendistrikt har bildats genom olika initiativ, vilket till viss del påverkar hur de är organiserade.

Läs mer

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader.

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader. Rapport från Företagarna september 2011 Innehållsförteckning... 2 Nära hälften av nya bolag väljer bort revisorn... 3 Nya uppgiftskrav... 4 Så här gör man... 4 I andra länder... 5 Bakgrundsfakta... 6 Län

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser Tullverket informerar Björn Lundén Information: Soloföretag Nutek: Inspiration - hur

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform Att välja företagsform Ett kortseminarium för den som står i begrepp att starta eget Presenterat av Stockholms NyföretagarCentrum och Aktiebolagstjänst 1 Leif Malmborg leif@ab.se www.ab.se 2 Aktiebolagstjänsts

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2011 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får du veta det viktigaste. Texten är skriven på lättläst svenska

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 UTLYSNING Kooperativ utveckling Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 Sista ansökningsdag den 22 november 2011 Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens

Läs mer

Starta eget Några saker att tänka på. Anders Hallgren Handläggare egenföretagarfrågor

Starta eget Några saker att tänka på. Anders Hallgren Handläggare egenföretagarfrågor Starta eget Några saker att tänka på Anders Hallgren Handläggare egenföretagarfrågor Vem är Anders Hallgren? - Civilingenjör (industriell ekonomi) - Medlem i förbundet - 15 år i stora företag - Egenföretagare

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet Få så många som möjligt att Träna/motionera Ett friskare Haninge Vara Haninges bästa träningsanläggning Det finns i Friskis&Svettis att ständigt

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna

Starta företag Information från myndigheterna Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2013:2 Fundera Starta Driva Utveckla Avveckla Starta företag Lättläst 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Starthäfte för elever

Starthäfte för elever Starthäfte för elever Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är nyfiken på UF-företagande! Detta häfte riktar sig till dig som är nyfiken på hur det fungerar

Läs mer

FÖRETAGSAMMA MUSIKER STARTAR KOOPERATIVA FÖRETAG

FÖRETAGSAMMA MUSIKER STARTAR KOOPERATIVA FÖRETAG FÖRETAGSAMMA MUSIKER STARTAR KOOPERATIVA FÖRETAG Foto: Susanna Raitamaa Vad har band som Sparzanza, Eyes Wide Open, och Oh Mothership gemensamt mer än att banden är från Värmland? De och många fler, är

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Smakstart i företaget!

Smakstart i företaget! Medlemsavgift i 3 månader Ev a-kasseavgift tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare 50% Dessutom resten av första året om du nyligen har eller funderar på att starta eget. Smakstart i företaget!

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 5 Januari 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Ta chansen! Minikurs 1 Försäljning: Presentera dig och ditt företag så att alla vill

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Socialt Bokslut 2012. GF Chansen

Socialt Bokslut 2012. GF Chansen GF Chansen Socialt Bokslut 0 Sociala redovisning är en metod för att definiera GF Chansens mål samt i förhållande till målens indikatorer mäta och redovisa verksamhetens sociala/samhälleliga resultat.

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. UTKAST 2014-06-25 Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Spelregler för. hästföretagare - beskattning

Spelregler för. hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler frågor från hästföretagare

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Investera i Dig själv & våga förändra!

Investera i Dig själv & våga förändra! Investera i Dig själv & våga förändra! Bli en av oss på Milook 1 Är Du redo att prova på något nytt, få in flärd och glamour i Din vardag? Som återförsäljare/stylist väntar spännande utmaningar och personlig

Läs mer

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag ALMI INVEST Kompetens och kapital för tillväxt i bolag Pär Nordström Investerings ansvarig Såddkapital Almi-koncernen i siffor Kontor på 40 orter Över 500 medarbetare. Drygt 350 portföljbolag 3 331 lån

Läs mer

öreningar Ekonomiska föreningar av Christer Nilsson Publicerad 2010-03-15

öreningar Ekonomiska föreningar av Christer Nilsson Publicerad 2010-03-15 F öreningar av Christer Nilsson Publicerad 2010-03-15 I dagligt tal beskriver vi ofta föreningar som en enhetlig grupp men juridiskt så skiljer man mellan ekonomiska och ideella föreningar. Hur dessa föreningar

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2009 Kostnadsfria seminarier Lansering av vår nya hemsida! Kurser Öhrlings PricewaterhouseCoopers: - Visionsbyrån Online If: Prova-på-försäkring

Läs mer