Det är mycket att tänka på när man ska starta företag. Här ger vi dig 11 viktiga steg att bocka av innan ni lyfter!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det är mycket att tänka på när man ska starta företag. Här ger vi dig 11 viktiga steg att bocka av innan ni lyfter!"

Transkript

1

2 INNEHÅLL 3 LEDARE Generalsekreterare Anna Carendi delar med sig av klokheter. 4 HISTORIA Häng med på en resa genom historien. Kooperativets resa närmare bestämt. Från begynnelsen för nästan 170 år sedan ända fram till idag. 5 OM KOOPERATIV Kooperativ är faktiskt ingen företagsform rent tekniskt. Bläddra hit så reder vi ut begreppen. 6 ATT STARTA FÖRETAG Det är mycket att tänka på när man ska starta företag. Här ger vi dig 11 viktiga steg att bocka av innan ni lyfter! 7 FÖRETAG BERÄTTAR Det finns många framgångsrika kooperativ. Vi har snackat med några och sammanställt allt på sidan 7! 8 REPORTAGE Låt oss presentera: Andra Lång kooperativet med många idéer och fokus en oslagbar kombination! 9 ATT DRIVA Okej, företaget har börjat snurra. Hur kommer vi vidare nu? Ett tips är att läsa sidan VERKSTYGSLÅDA Checklistor kan man aldrig få för många av! Här har vi samlat en kvartett ovärderliga varianter. 12 KOOPERATIVTESTEt Gör kooperativtestet! Här hittar du rätt företagsform för ditt företag Ansvarig utgivare: Ingrid Bexell Hultén, Coompanion Form & produktion: Frida Hagman Copy: Hothouse Studios Illustratör: Tove Larris Fotografer: Patrik Hagborg, Stina Olsson, Malin Robertson Harén Framtagen i februari Nytryck, juni Tryckt med rent samvete Vi är stolta över att den här trycksaken är Svanenmärkt. Det innebär att tryckeriet har bytt ut kemikalier som är farliga och sett över sin egen energianvändning och avfallshantering. Dessutom har vi valt ett papper med låg miljöbelastning, som inte är hämtad från skyddsvärda skogar. Vi hoppas att detta uppskattas av dig också! 2

3 COOMPANION blekinge Tel: blekinge.coompanion.se COOMPANION dalarna Tel: dalarna.coompanion.se COOMPANION fyrbodal Tel: fyrbodal.coompanion.se COOMPANION gotland Tel: gotland.coompanion.se COOMPANION gävleborg Tel: gavleborg.coompanion.se COOMPANION göteborg Tel: gbg.coompanion.se COOMPANION halland Tel: halland.coompanion.se COOMPANION jämtland Tel: jamtland.coompanion.se COOMPANION jönköping Tel: jonkoping.coompanion.se COOMPANION Kalmar län Tel: kalmar.coompanion.se COOMPANION kronoberg Tel: kronoberg.coompanion.se COOMPANION NORD Norrbotten: Västerbotten nord.coompanion.se COOMPANION Roslagen & Norrort Tel: roslagen.coompanion.se COOMPANION sjuhärad Tel: sjuharad.coompanion.se COOMPANION skaraborg Tel: skaraborg.coompanion.se COOMPANION skåne Tel: skane.coompanion.se COOMPANION stockholm Tel: stockholm.coompanion.se COOMPANION sörmland Tel: sormland.coompanion.se COOMPANION Uppsala Tel: uppsala.coompanion.se VÄRMLANDSKOOPERATIVEN Tel: varmland.coop COOMPANION VÄSTERNORRLAND Tel: vasternorrland. coompanion.se COOMPANION VÄSTMANLAND Tel: vastmanland.coompanion.se COOMPANION örebro Tel: orebro.coompanion.se COOMPANION ÖSTERGÖTLAND Tel: ostergotland.coompanion.se Coompanion gör företagare av fler Visst går du liksom jag och bär på idéer och drömmar om vad du skulle vilja arbeta med? Att starta eget och att göra det tillsammans med andra engagerade människor, som delar dina idéer, kan göra att du faktiskt tar steget. Vem vill inte förverkliga sina idéer tillsammans med andra? Är ni flera kan ni stöta och blöta era tankar med varandra, ni har tillsammans ett större nätverk och därmed fler kontakter. Ni är flera som delar på risker och arbete och kan fira tillsammans när det går bra. Det är både smartare och roligare att starta företag tillsammans. Det är i grunden en kooperativ värdering. Kooperation är ingen företagsform, välj den form som passar er bäst. Det är ert sätt att arbeta som kommer att göra skillnad på lång sikt. Utveckla arbetssättet mot delaktighet i beslutsfattandet och att ni alla får ta mycket ansvar för resultatet. Det är också ni som tillsammans bestämmer hur den vinst ni så småningom får ska användas. Att redan från början planera för att Att fler bryr sig om företaget och helheten har visat sig vara en framgångsfaktor. TIPS FRÅN COACHEN Rådgivning Våra rådgivare är erfarna och vet precis vad ni har framför er. Ta rådgivning tidigt i er process, så försäkrar ni er om att ni lägger energin på rätt saker. I rätt ordning. Dela upp arbetsuppgifterna Alla har vi olika saker vi är bäst på. Enas tidigt om er organisation, både vad gäller ledning och ansvarsområden. Målsättningar Att sätta gemensamma mål är oerhört viktigt. Men nästan lika viktigt är att få förståelse för vilka egna mål som alla har med att engagera sig i samarbetet. Någorlunda samsyn här är en av framgångsnycklarna i långa loppet. LEDARE göra vinst är viktigt. Då kan ni utveckla era idéer, överleva längre och växa om ni vill. Att flera i företaget bryr sig om företaget och helheten har visat sig vara en framgångsfaktor. Kooperativa företag världen över håller bättre än andra företag, även i lågkonjunkturer. Vi på Coompanion hjälper dig som entreprenör som vill starta företag tillsammans med andra. Med minst ett kontor i varje län i landet finns vi alltid inom räckhåll. Våra rådgivare ser fram emot att få coacha er i uppstart och utveckling av vad som kan bli ett framgångsrikt företag. Vid uppstart är vår rådgivning avgiftsfri. Alla era frågor är viktiga för oss. Vi ser fram emot att stödja er som tillsammansföretagare! Kristina Herngren generalsekreterare Coompanion Sverige Varför finns ni? Enas om vad som är anledningen till att ert företag behövs, er reason for being. Skriv ner det på ett papper och sammanfatta även i en affärsidé som alla kan ställa sig bakom. Kompanjonavtal Det är lätt att tänka att ni aldrig kommer att bli osams eller få svårt att komma överens. Men om det skulle gå snett, är ett kompanjonavtal mycket viktigt att ha. Se till att ha ett signerat kompanjonavtal redan från start. Se till att även visionerna och företagets huvudsyfte blir synliga i avtalet, då blir det en bra utgångspunkt när eventuella nya medarbetare behövs i företaget. 3

4 Bruksarbetare i rochdale, England, startar egen butik med tydliga samarbetsregler. 10 år senare fanns nära kooperativ i STOrbritannien! Första svenska KOOperATiva företaget STArTAS i Örsundsbro i Uppland, på initiativ AV Landshövding VON Kraeme. Den första lantmannaföreningen bildas. Den Internationella KooperATiva Alliansen (IKA) bildas. HSB bildas. Lantmännens Mjölkförsäljningsförening u p a grundas. (blev senare Arla) 41 kooperativa föreningar bildar KooperATiva Förbundet. Begreppet EKONOmisk förening skrivs in i SVENSK LAGSTiftning. Två försäkringsbolag slås ihop och bildar FOLKSAm. BiläGArnas inköpscentral, som senare blir OK, bildas. Riksbyggen formas av flera FACKFörbund, bland annat ByGGNADS, för att skapa jobb och billiga bra lägenheter. KF:s provkök introducerar Vår kokbok. KooperATiva värderingar och principer revideras. Rådgivning kring uppstart AV KOOperATiv, det som senare blir Coompanion, växer fram över hela landet. Många föräldra- KOOperATiva förskolor bildas under perioden. De första frysboxföreningarna STArTAS. STOCKHOLms Estetiska Gymnasium inrättas det ägs och styrs AV lärare och elever tillsammans. Offerdalsvind i Jämtland samlar ihop 17,7 miljoner på en månad och bygger vindkraftverket Offelia. Nuteks entreprenörskapsbarometer visar ATT 72% av de mellan år, som vill starta företag, vill göra det tillsammans med andra. InflyTTNing i BiG, höghuset som inte skulle gå att bygga. Synen på KOOperATiv hyresrätt och boende i gemenskap revolutioneras KooperATiv är HETASTE sättet att driva företag. Nya entreprenörer vill SAmarbeta, ta socialt ANSVAr, vara delaktiga och få lön för sin KOmpetens. FN deklarerar detta som Internationella KOOperATiva året. Elinor OSTrom får Nobelpriset! DELAKTighet i regelsättning, är bästa sättet att utveckla & ta hand om gemen- SAmma resurser. KooperATivet som gör magasinet Camino får STOra Trendpriset. 4

5 Kooperation I GRUNDEN Vad är kooperativ Ordet kooperation kommer från latin och betyder ungefär att samverka. Och det är just samverkan som är grundstenen i alla kooperativ. Kooperation i världen En miljard i världen är kooperatörer! 10% av Europas ekonomi är kooperativa företag. Spanska Mondragon-kooperativen där anställda fördelade på 256 kooperativa företag är Spaniens mest framgångsrika region. Intresseorganisationen Internationella Kooperativa Alliansen har en rolig webadress: OM KOOPERATIV Kooperation i Sverige Ekonomisk förening är den typiska företagsformen för kooperativ. Under 2013 var ekonomisk förening den enda företagsform där nystarterna ökade jämfört med året före. Idag finns det fler än företag som drivs med den företagsformen i Sverige. Kooperativ är på frammarsch! FÖR GEMENSAM NYTTA Internationella Kooperativa Alliansen beskriver kooperativ så här: En kooperativ förening är en fristående och frivillig sammanslutning av personer som samverkar för att tillgodose gemensamma ekonomiska, sociala och kulturella behov, genom ett samägt och demokratiskt styrt företag. Ett kooperativ kombinerar demokrati med affärsutveckling och socialt ansvarstagande. Att varje medlem har en röst oavsett hur mycket kapital den har gått in med, är unikt för kooperativa företag. KOOPERATIVA värderingarna Kooperativ bygger på värderingarna självhjälp, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Medlemmar i kooperativa föreningar tror på etiska värden som hederlighet, öppenhet, socialt ansvar och omsorg om andra. KOOPERATIVA principer Internationella Kooperativa Alliansen antog principer för det kooperativa företagandet De är: > Frivilligt och öppet medlemskap > Demokratisk medlemskontroll > Medlemmarnas ekonomiska deltagande > Självständighet och oberoende > Lärande organisationer > Samarbete mellan kooperativ > Samhällsansvar 2012 Internationella KOOPERATIVA året Genom det internationella kooperativa året ville FN uppmärksamma den kooperativa affärsmodellens bidrag till hållbar ekonomisk utveckling, förmåga att möta samhälleliga utmaningar och för dess motståndskraft vid ekonomiska nedgångar. Kooperativa företagsformer Det finns ingen företagsform i Sverige som heter kooperativ. Kooperativ bygger istället på möjligheterna till inflytande och kan uppnås i flera företagsformer. Vanligast är dock ekonomisk förening därför att den är konstruerad på ett sätt som passar när man vill driva verksamheten demokratiskt. Antal ägare Ansvar för företagets skulder Krav på revisor Krav på insats Beslut ENSKILD FIRMA HANDELS- BOLAG Bland annat är det lätt att både utöka och minska medlemsantalet. Aktiebolag förekommer också och även den nya formen aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning som man kan använda när man vill säkerställa att vinsten huvudsakligen återinvesteras i verksamheten. AKTIE- BOLAG EKONOMISK FÖRENING 1 Minst två En eller flera Minst tre Ja, personligen Nej Nej Ideell förening då? Ja, personligen. (Även ansvarig för varandras skulder.) Nej Nej Kan en ideell förening drivas som ett kooperativ? Svaret är ja. Men för att få bilda en ideell förening måste ändamålet med verksamheten vara just ideellt. Det vill säga att man arbetar för något som inte har något vinstsyfte (idrottsföreningar drivs nästan uteslutande som ideella föreningar). Även i dessa fall kan det vara så att man har anställda och att det bedrivs en ekonomisk verksamhet (till exempel på hjälporganisationer) men är ändå en ideell förening. Men om syftet är att man ska kunna ha sin anställning och försörjning i verksamheten, är ideell förening inte en lämplig form. Nej Ja, godkänd eller auktoriserad (vid omsättningen mer än 3 miljoner eller minst tre anställda) Minst kr Röstantal avgörs i proportion till aktieägandet Nej Ja, men behöver inte vara godkänd eller auktorisead. Ja, men beloppet bestäms av medlemmarna En medlem en röst 5

6 ATT STARTA FÖRETAG 1 AFFÄRSIDÉ Vilken är er reason for being? Sammanställ vad som gör er och er produkt eller tjänst behövda på marknaden. Koka ner det till en kort och lättförstådd affärsidé. Målgrupp Utifrån affärsidén vilka är då er målgrupp? Vilken ålder, intressen, inkomst, var bor de, hur bor de? Svara på så många frågor om målgruppen som möjligt och hitta på många fler än exemplen här. Startelvan 11 steg för er som ska starta företag Att starta företag är ett stort steg och ofta förenat med skräckblandad förtjusning. Men vi kan intyga, det är inspirerande, spännande och utmanande att våga satsa på eget! För att få med sig de allra viktigaste bitarna i uppstarten har vi här samlat ihop en startelva av saker som ni bör tänka på. Det handlar om allt från vad ni planerar att erbjuda era kunder, vilka som faktiskt ingår i er målgrupp, hur marknaden ser ut i den bransch ni beger er in i och hur ni formerar er egen laguppställning. Det handlar också om att budgetera, såväl intäkter som utgifter. Beroende på vad ni tänker er att göra affärer på så kan en företagsstart kosta mer eller mindre pengar. Att vara medveten om hur mycket pengar det handlar om skapar goda förutsättningar för att ta kloka beslut redan från dag ett. Vilken företagsform passar er tänkta verksamhet bäst? En fråga värd att fundera på. Likaså är företagsnamnet en nöt att knäcka. Både Bolagsverket och Patent- och registreringsverket är instanser som godkänner och skyddar ett varumärke. Sist men inte minst så är det oerhört viktigt att sätta upp gemensamma mål för företaget. När alla är överens om i vilken riktning ni strävar kommer arbetet att bli både enklare och effektivare. Och fantastiskt kul! 4 Omvärldsanalys Ta reda på hur marknaden ser ut. Vilka andra agerar på den? Hur ser konkurrenternas erbjudande ut? Hur hittar kunderna till er och era konkurrenter? Behövs det tillstånd eller rättigheter för att kunna börja sälja? Ta reda på så mycket som möjligt om den bransch ni ska verka i. Organisation Planera organisationen. Vilka uppgifter finns det i företaget och vem gör vad? Gör en plan för uppstarten. Vad måste bli gjort och när? Fördela arbete och ansvar. Budget Prissätt era tjänster/produkter. Uppskatta era intäkter och utgifter. Gör en budget för såväl starten som den vardagliga driften av företaget. Behövs det kanske finansiering för att komma igång? 6 FÖRETAGSFORM Välj företagsform! Den vanligaste företagsformen bland kooperativ är ekonomisk förening. Men aktiebolag, (finns också en form av aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning), handelsbolag eller ideell förening kan vara andra alternativ. Registrera Anta stadgar och registrera företaget hos Bolagsverket. Det kan göras på verksamt.se. Det kan också vara klokt att skydda företagsnamnet hos PRV så snart Bolagsverket godkänt registreringen. Det gör ni på prv.se. 9 Anmäl Idéutveckla När bolaget är registrerat Tydliggör hur er affärsidé måste ni även anmäla verksamheten för skatt och moms affärsplan. Hur avancerad ska fungera och gör en hos Skatteverket. Gå in på affärsplanen måste vara beror på hur ni ska skatteverket.se och fyll i en använda den. Söker ni ansökan, eller ladda hem en finansiering eller annat blankett och fyll i på gammalt externt engagemang, kan hederligt sätt och posta. detta vara avgörande. 11 Målsättning En gemensam målsättning är A och O. Om alla vet i vilken riktning ni är på väg och alla är Lansera överens om vilka mål som gäller Med allt på plats återstår bara att för verksamheten, då är förutsättningarna goda. Sätt mål både lägga i högsta växeln och köra! Låt på kort och lång sikt! alla få veta att ni finns, vad ni erbjuder och hur fantastiskt det är! 6

7 STARKARE TILLSAMMANS Not Quite är en företagssamverkan mellan konstnärer som skapat ett attraktivt besöksmål i ett nedlagt bruk.»tack vare Not Quite kunde jag ta steget att starta eget. Förutom arbetskamrater och gemensam marknadsföring slapp jag investera så mycket. Jag kunde starta med bara kamera och dator. Vi har en full studioutrustning som alla som har kunskap att hantera får använda. Jag skulle också, om jag lärde mig maskinparken i snickeriet eller smedjan, få använda dessa, men jag nöjer mig med att jobba med blixtar och kameror«, säger Malin Robertson Harén. FÖRETAGSSAMVERKAN Samarbeten kan sätta fart på affärerna Som nystartat företag, eller etablerat för den delen, är samarbeten med andra företagare många gånger en framgångsfaktor. Att dela lokaler, marknadsföra sig och ta hem affärer tillsammans eller agera under ett gemensamt namn allt är exempel på företagssamverkan. Det är ett smart sätt att utvecklas som litet företag. För att lyckas är jämbördighet och inflytande viktigt precis som i kooperativt företagande. Att bilda en organisation t ex en ekonomisk förening där de enskilda företagen blir medlemmar är en början. Att börja i det lilla och växla upp samarbetet allteftersom, är ett annat tips. Vilka företag skulle kunna bli era partners? ATT STARTA FÖRETAG Kom ihåg kompanjonavtalet! Oavsett om det går bra eller mindre bra så är ett kompanjonavtal mycket viktigt. Det är en trygghet för alla medlemmar. I kompanjonavtalet regleras exempelvis hur lön betalas ut, vilka förmåner och ersättningar som finns, hur beslut fattas och vad som händer om någon lämnar företaget. Ni kan även avtala om arbetsfördelning, arbetstider och hur nya delägare ska kunna ansluta sig. Det är viktigt att kompanjonavtalet är utformat utifrån era unika förutsättningar. Kopiera inte någon annans avtal, men använd gärna en förlaga att utgå ifrån. Coompanion har ett diskussionsunderlag som också fungerar utmärkt som utgångspunkt i skrivandet av ett kompanjonavtal. Det är ett bra underlag inför rådgivning hos oss, eller eventuellt av en jurist. På sidan elva i denna broschyr kan du se vilka punkter som kan ingå i ett kompanjonavtal. Varför inte börja prata utifrån dem redan idag! 70% av unga (18 30 år) som vill starta företag, vill helst göra det tillsammans med någon eller några andra. 40% är kvinnor i styrelserna i de 22 största svenska kooperativen. I börsnoterade bolag är 24 % av ledamöterna kvinnor. GEEKTOWN Priserna har haglat över Luleås mest kreativa kommunikationsbyrå, Geektown.»Kooperativa värderingar är viktiga för oss. Det handlar bland annat om lika värde, solidaritet, självhjälp och personligt ansvar. Det är värderingar som också stärker vår vision och förtydligar vad vi vill åstadkomma. Att alla har inflytande får individen att blomma ut och ger självförtroende inte minst när kreativitet är viktigt för affärerna.«/veronica Fröja gynekolog- och BARNMORSKEMOTTAGNING Fröja driver sju mottagningar i fyra kommuner i Västsverige.»Våra vinster går tillbaka till verksamheten. Vi har satsat på kompetensutveckling och därför har kan vi stoltsera med att vi har de högst utbildade barnmorskorna på ultraljudsdiagnostik. Vår personal trivs. De slutar bara när de blir pensionärer«, säger verksamhetschefen Christina Andersson. 7

8 ATT DRIVA FÖRETAG 2Lång/Improverket Frida vill inte bromsa. Hon vill springa fort när hon får en idé. Tillsammans med fyra andra kreativa människor driver hon 2Lång ny kvartersscen i Göteborg. Vi är bra på att göra. TEXT: Maria Wettergren FOTO: Stina Olsson I november 2013 berikades Göteborg med en ny mötesplats, en scen med fokus på bland annat improvisationsteater. Vägen har inte varit rak, men med starkt driv kommer man långt. Vi är en väldigt lyckosam kvintett, säger Frida enkelt när jag ber henne beskriva hur samarbetet fungerar. Fem personer tillräckligt många för att kunna dela ansvar på ett bra sätt, tillräckligt få för att få samarbetet att flyta. De trivs skarpt att jobba tillsammans. Så kände de också varann sedan innan, och hade flera års erfarenhet av att driva eget. På frågan vad deras samverkan i 2Lång består i svarar Frida: Allt. Vi har olika tempo allihop, men det får vara så. Vi försöker bejaka varandra, säger Frida. Alla beslut fattas gemensamt, de har möten en gång i veckan. Grundinställningen är att vara tillåtande och positiva till idéer som kommer upp. De gör egna produktioner, events, håller kurser och driver kafé. FAKTA om 2Lång kvartersscen med egna och inhyrda produktioner kurser i IMPROVISATIONSTEATER externa events och föredrag kafé/mötesplats Det hela började med att både Improverket och Pekkaris kök fann sig stå utan lokal. Skulle de lägga ner? Plötsligt dök det upp en ledig lokal på Andra Långgatan, och de bestämde sig för att sjösätta 2Lång tillsammans. Genom folkfinansiering, eller crowdfunding, har de fått in kronor och kunnat rusta upp lokalerna. Vad är roligast med att jobba i samverkan? Att det funkat så bra mellan oss. Och vi gjorde en vinst redan första året. Vilken hjälp har ni haft av COOMPANION? De hjälpte oss med bankgaranti, för att få kontraktet på lokalen. Jag tipsar alla om Coompanion! Kommer någon in här med en massa blanketter från Skatteverket säger jag»strunta i dom där pappren, ta hjälp!«hur ser ditt jobb ut? Jag är skådis, kursledare, har externa uppdrag på konferenser, kundmöten, fixar hemsidan, anställer folk, jag är konstnärlig ledare för Improverket, jobbar med administration, diskar och städar här. Vad är den största vinsten med att arbeta såhär? Vi får bestämma själva, man är fri. Det är kort mellan idé och»göra«, det har vi alla längtat efter. Det är knappt ett arbete, det är en livsstil. 8

9 Företaget är sjösatt vad händer nu? Ett företag är lite som en levande organism. Det rör sig alltid i någon riktning. Och är det inte framåt är risken stor att det är i motsatt riktning. För att skapa bra förutsättningar för framgång har vi lite tips som blir olja i maskineriet. Ordning och reda Se till att hitta rutiner för att betala skatt och fakturor i tid. Styrelsemedlemmar i såväl aktiebolag som ekonomiska föreningar kan bli personligt ansvariga om detta missas. Ha ett bra redovisningssystem och försäkringar för både verksamhet och anställda. Anslut gärna företaget till en arbetsgivarorganisation. Det ger trygghet i arbetsgivarrollen och innebär att ni har kollektivavtal. En bra organisation är KFO. FÖRSTA utmaningen runt hörnet Det är normalt att samarbetet någon gång i början går in i en mindre kris (som när förälskelse möter vardagen). Med förberedelse kommer ni stärkta ur denna fas. Försök alltid att lösa konflikter tidigt, innan de växer sig för stora. Samarbetssvårigheter börjar ofta i liten skala och som missuppfattningar. Var uppmärksam och agera direkt. FÖRSÄLjning är nummer ett Lägg tidigt fokus på att hitta de första kunderna. Be gärna om att få använda de första kunderna som referenser. Det skapar trovärdighet hos nya kunder. Sätt upp mål för försäljningen, se till att bli kända i grannskapet, i er bransch eller hos en relevant målgrupp. Skaffa en kompass Mejsla fram några värdeord för företaget.inte sällan går dessa att finna i era drivkrafter kring varför ni startade. Det kan handla om erbjudandet, problemlösning internt, miljöprofil, kundbemötande. En sådan kompass hjälper er i beslutsfattande och gör er också tydliga hos kunden. BYGG lagkänslan Bygg in trevligheter, till exempel födelsedagsfirande och gemensamma frukostar, i verksamheten. Odla en kultur där man vågar berätta om sina misstag för att alla ska lära av dem och fira när ni når uppsatta mål. Så skapar ni en arbetsplats där människor utvecklas och trivs. När ska man kontakta COOMPANION? När ni är minst två personer med en gemensam idé är ni både kvalificerade och varmt välkomna att få rådgivning hos Coompanion. Helst ska ni också ha tankar på att bli fler än två som äger företaget i framtiden. ATT DRIVA FÖRETAG Vad frågar man på en rådgivning? Coompanion kan vara ditt bollplank hela vägen! Vad är det för typ av företag ni vill skapa? Ska framtida anställda kunna bli delägare? Hur ska beslut tas och hur ska ni organisera det löpande arbetet? Tillsammans med en rådgivare hittar ni svaren. Rådgivarens frågor bidrar också till att ni vässar er affärsidé och ni får praktisk hjälp med avtal, registreringar och stadgar. Vi kan även ge råd kring finansiering och tips om aktörer som hjälper till med kapital. Råd om offentliga upphandlingar, hyresavtal, arbetsrätt och liknande, det får du också coachning i när det behövs. Det vi inte kan hjälpa er med kan vi säkert hitta svaret på i vårt omfattande nätverk. Kan vi få hjälp även om vi redan startat? Coompanion hjälper framförallt till i nystarten, men i vissa fall har vi möjlighet att ge rådgivning till befintliga verksamheter. Det handlar framförallt om ett befintligt kooperativ ska utveckla en ny ekonomisk verksamhet. Prata med ert närmaste Coompanionkontor eller testa vår onlinerådgivning. Ni kan också nå oss via såväl telefon som e-post. Online-rådgivning På såväl Facebook som Twitter och Coompanions egen hemsida kan du ställa frågor direkt till våra rådgivare. Välkommen närhelst du undrar något! facebook.com/startaegetihop 9

10 Generationen som älskar att dela FÖLJ # TION GENERA N TIO PERA KOO ER PÅ TWITT 10 Den kooperativa företagsformen ökar mest bland nystartade företag. Generation Kooperation är entreprenörer vill förverkliga goda idéer tillsammans med vänner, som bryr sig om andra och älskar att dela. Följ i olika sociala medier och dela gärna med dig av dina egna erfarenheter under #generationkooperation. Välkommen in! EN FÖR ALLA! Cashing! fri som fågeln! Bjud in era vänner och bestäm vilka regler som gäller! Mångfald berikar. Bra att ha strategier för att inte stänga ute på grund av till exempel kön, tro eller etnicitet. För att starta kooperativ ska ni vara minst tre. Varje medlems röst är värd lika mycket. Är du ensam? Lugn, andra letar också kompanjoner! Surfa in på kompanjoner.se Vad vill ni göra med vinsten? Dela ut mellan er, återinvestera, förkorta arbetsdagen, öka antalet semesterdagar ni bestämmer! Så vad väntar du på, ut och tjäna stålar! En delägare i ett kooperativ kallas medlem och företaget styrs av medlemmarna. Avtal med till exempel hyresvärd och bank är bra men avtala inte bort ert handlingsutrymme! AHA! TILLSAMMANS! HEJA HÅLLBARHET! Dela dela dela! Ett kooperativ kan liknas vid crowdfunding, där många går ihop och hjälps åt för att nå målet. Nyfikenhet är bra för affärerna! Kompetens växer ju mer den delas. Tre hjärnor tänker bättre än en. Samarbete är win-win. Det skapar billigare leveranser, fler kunder och nya vänner. Vilka andra kooperativ kan ni samarbeta med? Visst vill du vara med och göra världen lite bättre, för alla? Schysta samarbeten, samhällshänsyn och en hög affärsetik leder också till ekonomisk hållbarhet. R JAG Ä

11 VERKTYGSLÅDA FAQ! Sanningar & myter Får kooperativ GÅ med vinst? Ja! Vinst är en förutsättning för varje företags fortsatta utveckling. Alla måste ha lika lön! Lönesättningen kan likna den i andra företag, eller så kan man göra på ett helt annat sätt. Det är medlemmarna som bestämmer hur lönesättningen ska fungera. Det blir ineffektivt när alla ska bestämma ALLT hela tiden! Fördela ansvar, roller och bestäm vilka beslut som enskilda personer kan ta och vilka som ska vara föremål för hela organisationen. Inget hindrar att ni utser en arbetsledare. KOOPERATIV är inga RIKTIGA företag! Även om ekonomisk förening blivit allt mer populärt är det inte alla banker eller revisorer som känner till företagsformen. Men ekonomisk förening är i allra högsta grad en företagsform! Kräv att din kontakt läser på, eller överväg att byta kontakt. Blir det inte mycket KONFLIKTER? Konflikter finns där människor möts, även i kooperativ. Genom mycket kommunikation, bra kompanjonavtal och rådgivning i ett tidigt skede med någon som vågar ställa de viktiga frågorna är ni bra rustade. Det är ett bra tips oavsett företagsform. Ekonomiska föreningar, som kooperativ oftast är, har visat sig vara lika hållbara som till exempel aktiebolag. Får man neka någon ATT bli medlem i ett KOOPERATIV? I stadgarna anges vad som krävs för att man ska kunna bli medlem i en ekonomisk förening. I arbetskooperativ är det till exempel ett vanligt krav att man ska ha varit anställd minst två år, innan man kan ansöka om medlemskap. kan verkligen KOOPERATIV vara STORA företag? Kooperativ finns bland små företag om tre personer och hela vägen upp till företag med 1000-tals anställda. SÖKER DU NÅGON ATT STARTA FÖRETag MED? På sajten kompanjoner.se kan du hitta eller annonsera efter samarbetspartners. Checklista för start av ekonomisk förening Affärsidé Definiera företagets affärsidé. ÄNDAMÅL Bestäm föreningens syfte. SKRIV STADGAR KONSTITUERANDE STÄMMA Håll en konstituerande stämma där ni antar stadgarna, tar beslut om att bilda föreningen samt utser styrelse och revisor. STYRELSEMÖTE Styrelsen håller ett första protokollfört, konstituerande styrelsemöte där firmatecknare utses. REGISTRERA FÖRENINGEN Registrera föreningen inom sex månader, på verksamt.se eller via post. Bifoga föreningens stadgar och en bestyrkt kopia av protokollet från det konstituerande mötet. BETALA BOLAGSVERKET Betala in avgiften till Bolagsverket, kr om ni registrerar elektroniskt och kr om ni skickar per post. Ni bör få registreringsbevis och org.nr. inom två veckor. Anmäl er HOS SKATTEVERKET När ni har ett org.nr. gör ni en skatte- och avgiftsanmälan för att få F-skatt, en momsregistrering samt arbetsgivarregistrering. Samarbetets framgångsfaktorer Förtroende och tillit. Samsyn i behov eller problem. Nyttan är större än insatsen. Positiv inställning till samarbete. Engagemang. Öppen kommunikation. Jämbördiga parter. Vilja att dela med sig av erfarenheter och kunskap. Ärlighet och pålitlighet. Punkter ingående i ett kompanjonavtal Vilka parter berörs. Målet med samarbetet på kort och lång sikt. Tankar kring finansiering, som storlek på eget kapital samt delägares löneuttag vid start. Hur ska vinst och sparande i företaget hanteras? Hur ska medlemmarnas lån och externa lån hanteras? Vilka krav ställs på varandra vid eventuell kris? Hur in- och utträde ska ske, t.ex. vad det gäller del i tillgångar. Lönepolicy. Vilket ansvar det innebär att vara medlem. Hur ska olika beslut tas och på vilka grunder. Hur ledningen ska formeras. Hur utses exempelvis VD/ verksamhetsledare? Konkurrensklausul som begränsar möjlighet att driva verksamhet vid sidan av. Hantering av eventuella tvister. Checklista för samarbete Vad vill var och en med samarbetet? Vad är vårt gemensamma behov? Vilka bör vara med och varför? Vilka förväntningar har var och en? Hur kompletterar vi varandra? Vad kan vi bli oense om? Hur hanterar vi det? Hur skapar vi en anda där vi vågar vara tydliga och ärliga mot varandra? Hur ser våra olika ambitioner och tidshorisonter ut? Samsyn i dessa punkter är en bra grund för ett hållbart samarbete. 11

12 Oroa er inte COOMPANION hjälper er att hitta rätt företagsform. Kom till oss på rådgivning!

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva MANUAL företags samverkan Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva Denna manual ger en grundläggande introduktion till småföretagssamverkan och hur ni kan skapa

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

STARTA EGET VÅGA TA STEGET TILL EGET!

STARTA EGET VÅGA TA STEGET TILL EGET! ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 7 SEPTEMBER 2013 I SAMMARBETE MED: STARTA EGET VÅGA TA STEGET TILL EGET! Missa inte Det blir allt vanligare med kulturellt entreprenörpskap

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus?

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus? ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 STARTA EGET 4TIPS FOTO: OLIVER CRONA STENBERG Bambuser och CoolStuff:

Läs mer

COOMPANION INFORMERAR OM SOCIALA FÖRETAG SOM EN VÄG TILL ARBETE F R Å N B I D R A G T I L L L Ö N. VÄGEN TILL JOBB ÄR

COOMPANION INFORMERAR OM SOCIALA FÖRETAG SOM EN VÄG TILL ARBETE F R Å N B I D R A G T I L L L Ö N. VÄGEN TILL JOBB ÄR COOMPANION INFORMERAR OM SOCIALA FÖRETAG SOM EN VÄG TILL ARBETE F O R M A D I N F R A M T I D A A R B E T S P L AT S. F R Å N B I D R A G T I L L L Ö N. VÄGEN TILL JOBB ÄR E N V Ä G I N I S A M H Ä L L

Läs mer

Kooperation. en del av

Kooperation. en del av Kooperation en del av Januari 2015 innehåll 02 05 05 Svensk Kooperation har initierats och drivs av Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att skapa Kooperation inom välfärden. Varför inte? Vad är speciellt

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att göra en marknadsplan

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

Varför en bok om 167 handfasta tips som förbättrar lönsamheten?

Varför en bok om 167 handfasta tips som förbättrar lönsamheten? Innehåll Varför en bok med 167 handfasta tips som ökar din lönsamhet? Vi på Sinf 5 tips om lyckade kompanjonskap 5 tips om styrelsearbete 5 tips om verksamhetsplanering 5 tips om budget 5 tankar om externa

Läs mer

Att starta ett eget företag

Att starta ett eget företag Institutionen för mat, hälsa och miljö MHM Att starta ett eget företag Hur gör man? Atosa Majd Examensarbete 10 poäng Kostekonomiprogrammet Handledare: Solveig Björcke & Gunvor Fröberg Examinator: Marianne

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare www.verksamt.se Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström Entreprenörskap Starta eget med Drivhusets hjälp Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: Vt-2006 Lars Haglund

Läs mer