Elektricitet. De första grunderna om elektricitet. LK6816_sv. Distributör.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elektricitet. De första grunderna om elektricitet. LK6816_sv. www.matrixmultimedia.com. Distributör. www.terco.se"

Transkript

1 Elektricitet De första grunderna om elektricitet LK6816_sv Copyright 2009 Matrix Multimedia Limited

2 FÖR LÄRAREN De första grunderna om elektricitet Locktronics Grunderna i elektricitet (Fundamentals of elekricity) har speciellt framtagits för eleverna i Storbritannien (UK Key stage one and two) men passar naturligtvis till alla elever som börjar lära sig om el. Detta dokument är gjort i programmet Adobe Indesign CS3. Om du vill ha originalet för att själv ändra i text eller bilder, alternativt vill ha texten i Word så kontakta TERCO terco.se). Obs! Skolan får inte distribuera förändrade dokument till andra skolor utan TERCO s medgivande. Att använda arbetsbladen i klassrummet Det här häftet levereras normalt som en pdf. Skolan kan kopiera så många exemplar de behöver för utbildningen. Ett alternativ är att skriva ut kopior som eleverna kan skriva svar i Eller så kan man laminera dem och be eleverna skriva svar på separata papper eller noteringshäften. Varje arbetsblad har ett tillhörande avsnitt med information om de kunskapsmål som eftersträvas. Elevernas förståelse för respektive avsnitt kan uppnås på olika sätt som att att läsa, skriva eller demonstrera för hela klassen. De flesta brukar tycka att det är roligt labba i grupper. Antal Art.nr Benämning 1 HP4039 Lock till lådan 1 HP5328 Batterieliminator. Förbereds och ställs in på 4,5V av läraren 1 HP5540 Förvaringslåda 1 HP7750 Skumgummi-insats med plats för komponenter 1 HP9554 Plastlåda till skumgummi-insats (Placeras i förvaringslådan) 1 LK0123 Magnet 3 LK2341 Glödlampa 1 LK2871 Garantidokument 1 LK3000 4x4 basplatta (plats för 31 komponenter) 1 LK4000 Användarhandledning för Locktronics 9 LK5250 Kopplingsbyglar 3 LK5291 Lamphållare 1 LK5404 Tungrelä 1 LK5570 Röd och svart labbsladd med krokodilklämmor 1 LK5597 Labbsladd, svart 4mm. 0,25m lång 1 LK5598 Labbsladd, röd 4mm. 0,25m lång 1 LK6207 Strömbrytare (morse-typ, fjädrande) 1 LK6209 Strömbrytare (slidmodell, slutande brytande) 1 LK6423 Summer 1 LK6492 Läromedelshäften på engelska (CD) 1 Svensk översättning av detta läromedelspaket finns på (Ladda ner, pdf och Indesign CS3) 1 LK6706 Motor 3/6V DC, 0,7A 1 LK8275 Batteri-komponent med symbol. Batterieliminatorn LK5328 kopplas till denna. Copyright 2009 Matrix Multimedia Limited 2

3 FÖR LÄRAREN ARBETSBLAD - KOMMENTARER OCH SVAR Övergipande innehåll 1. Hur man använder arbetsbladen, 2. Hur man använder utrustningen 3. Vad är elektricitet? 4. Själva arbetsbladen. INNEHÅLL I RESPEKTIVE ARBETSBLAD: 1. Vilka apparater använder elektricitet? - Eleverna utvecklar en förståelse för vilka saker som använder elektricitet och hur man exempelvis får värme, ljus och ljud etc. För att ytterligare ge verklighetsbakgrund kan man be eleverna ta någon apparat hemifrån eller kanhända något exempel finns på skolan. Uppmuntra eleverna att fråga och diskutera kring apparaterna. 2. Vilken typ av elektricitet? - Eleverna skall känna till vilken typ av elektricitet som förekommer naturligt och vilken skapas av människan. Här kan man ta hjälp av Internet eller faktaböcker. Eleverna ska också notera att elektricitet kan komma från batterier eller vägguttag (ex. PC). Visa på elapparater i klassrummet för exemplifiera. 3. Elektricitet kan vara farligt. - Förstå att elektricitet både kan vara användbar och farlig. Låt eleverna göra ett blad eller en plansch (rita, klistra in etc.) om vad de lärt sig. Låt dem fylla i de tomma linjerna med: 1. av 2. våta 3. kraft 4. drake 5. kemikalier Diskutera med klassen olika situationer där el kan vara farligt utan att skapa onödig rädsla. Notera att arbetsblad 16 även tar upp positiva saker med elektricitet. 4. Att bygga en strömkrets Eleverna skall förstå betydelsen av en strömkrets och batteriet som energikälla. Glödlampan, som är ett exempel på en komponent, kan också användas för att testa kretsen. 5. En komplett krets. Eleverna får förståelse för vad som gör att en krets fungerar. Det görs genom ett experimenterande arbetssätt. Låt dem koppla på olika sätt och be dem notera vad som händer. 6. Batterier - Att få en större förståelse för hur batterier verkar. Polaritetens betydelse. Kunskaperna inhämtas med experiment som ovan. 7. Summer - Vi byter ut glödlampan mot en summer (en liten komponent som låter när det går ström genom den. Vi återkommer till vikten av rätt polaritet. Summern fungerar bara om batterierna kopplas med rätt polaritet till den. Man kan även diskutera andra apparater som ger ljud ifrån sig när man ansluter elektricitet. Copyright 2009 Matrix Multimedia Limited 3

4 FÖR LÄRAREN 8. Motorer - Nu ska vi använda en elektrisk motor i kretsen. I extrauppgiften ber vi eleverna att hitta på och rita en egen uppfinning med motor. Du kan själv bestämma hur du vill utveckla den här extrauppgiften beroende på tid, resurser samt kunskapsmål. 9. Elektriska ledare - Du kan som lärare förse eleverna med olika material att testa eller låta dem finna dem själv. Det kan vara lite svårt för eleverna att förstå begreppet elektrisk ledare och isolator (..och material som är mitt emellan). Med att låta dem testa själva olika material så kommer de att förstå. 10. Ledare och isolatorer - I det här avsnittet diskuterar vi ledare och isolatorer med speciell tanke på den elektriska faran. Det finns också ett block med rutor i vilka det finns bokstäver. Eleverna ska finna och markera ord som förekommer i läromedelspaketet. Notera! I den engelska versionen av kursen finns motsvarande block med rutor. Här är orden på engelska. Det är ett utmärkt tillfälle att kombinera teknik och engelska. BATTERI BLIXT ELEKTRICITET ENERGI GLÖDLAMPA ISOLATOR KRETS LABBSLADD LEDARE LJUS MOTOR STRÖMBRYTARE SUMMER VÄRME Copyright 2009 Matrix Multimedia Limited 4

5 FÖR LÄRAREN 11. Strömbrytare - Eleverna använder en enkel strömbrytare av slidtyp och noterar vad som händer när kretsen bryts och sluts. I det här arbetsbladet studerar vi även annan typ av strömbrytare som på svenska benämns tungrelä (eng. reed switch). En detaljerad beskrivning av hur det fungerar finns men här kanske behövs lite extra hjälp av läraren. 12. Flera komponenter i en krets - TNu testar vi vad som händer när man har flera komponenter i en krets. Eleverna uppmanas att prova sina egna idéer och notera vad som händer. Även andra komponenter från Locktronics satserna kan användas om man önskar. 13. Schemasymboler Eleverna får lära sig vad schemasymboler är och varför de behövs. Det stöds också av symbolerna som finns på Locktronics komponenterna. Man gör en ritövning som visar skillnad på symbol och komponentens bild. a) visar tre batterier och en glödlampa, b) visar ett batteri med en summer och en strömbrytare. 14. Kretsschema Förklarar begreppet kretsschema. Här kan man utöka antalet övningar genom att låta eleverna hitta på olika kretslösningar och rita dessa. 15. Olika typer av kretsar Vi introducerar begreppet serie och parallell. Här kan det vara lämpligt att läraren tar upp begreppen före övningen, gärna hittar metaforer som gör det lättare för eleverna att förstå begreppen. 16. Elekricitet - En skrivövning som spänner över flera teknikområden och som uppmanar eleverna att finna fördelar och nackdelar med de elapparater och elanläggningar vi omges av. Det visar hur de uppfattat ämnesområdet och hur de kan uttrycka det skriftligt. 17. Avslutningstest Det här kan användas som ett individuellt prov eller ett grupparbete. Krets a) Krets b) Krets c) Krets d) Kretsschemat e) Kretsschemat f) Metallnyckeln leder elektricitet Behöver en bygel för att göra kretsen komplett. Lampan är borttagen från batterikretsen. Träsleven är en isolator. Batterierna är polvända mot varandra. Batteriet är kortslutet. Copyright 2009 Matrix Multimedia Limited 5

6 FÖR LÄRAREN 1. VAD ÄR ELEKTRICITET? Elektriciteten spelar en väldigt stor roll i våra liv. Den används för att lysa uppvåra hem, laga maten vi äter, får våra spel och vår TV att fungera och många andra viktiga saker som vi kanske inte tänker på. Elektriciteten beskrivs bäst som energi som rör sig i en elektrisk ledning. Ett bra sätt att illustrera detta är att göra en jämförelse med Newtons vagga... Energy in Energy out När den första bollen till vänster dras åt sidan för att sedan släppas för att krocka med de andra bollarna så kommer bollen längst till höger att svänga medan alla bollarna i mitten står stilla. Det visar att energi kan flyttas från bollen längst till vänster till bollen längst till höger. Tänk bollar i en elektrisk ledning fast igentligen så är det elektroner. Man kan säga att elektricitet är ett flöde av elektrisk kraft. 2. ELEKTRICITET ÄR VIKTIGT FÖR VÅRT SÄTT ATT LEVA För att ta till sig och få en bra kunskap och förståelse om elektricitet, vad det gör och hur det används så måste man första vissa grundprinciper: Många apparater som omger oss använder el för att fungera. Elektricitet är en viktig funktion i vårt dagliga liv. Den el som vi har i väggutaget kan vara mycket farlig och apparater som kopplas till vägguttaget ska hanteras försiktigt. Vissa apparater använder batterier. De kan avge kemikalier som är farliga för människa och miljö. En komplett krets med batteri behövs för att enkel apparat ska fungera. De flesta metaller är bra elektriska ledare, de flesta andra material är isolatorer. Elektricitet kan inte flyta i en krets som har ett avbrott och en strömbrytare kan användas för att bryta kretsen. Att förstå hur kretsen påverkas av hur batterierna kopplas och vänds. 3. DE FÖRSTA GRUNDERNA OM ELEKTRICITET Labbpaketet De första grunderna om elektricitet är gjort för att yngre elever ska kunna utforska och experimentera med ett antal vanliga elektriska komponenter. De bör uppmuntras att: Bygga och prova ett antal olika kretsar. Göra egna förutsägelser om vad som ska hända. Föreslå vilka observationer som ska göras och mäta dessa. Förklara vad som händer. Ge utryck för de farliga situationer som kan uppstå när man kommer i kontakt med vägguttag eller kraftledningar. Copyright 2009 Matrix Multimedia Limited 6

7 FÖR LÄRAREN 4. HUR MAN ANVÄNDER ARBETSBLADEN Arbetsbladen är utformade för att användas tillsammans med labbpaketet De första grunderna om elektricitet. De ger ideér och förslag för läraren hur man kan lägga upp undervisningen för eleverna. Det är inte nödvändigt att göra arbetsbladen i nummerordning men upplägget är sådant att man går från enklare uppgifter till mer komplicerade. Vi föreslår att läraren väljer de arbetsblad och aktiviteter som är bäst passande för elevernas erfarenhet, kunskapsnivå och förmåga samt låter eleverna planera sina egna lektioner. Arbetsblad 1 till 3 börjar med konstaterandet att elektricitet finns runt omkring oss. Elektriciteten kan användas till många olika ändamål, många helt nödvändiga för att vardagslivet skall fungera. Den kan också vara mycket farlig och man bör veta vad man inte ska göra. 4 till 8 behandlar begreppet krets och visar på att det finns olika komponenter. Det visar på vad olika komponenter i kretsen kan ge för resultat. Vidare att kretsen är sluten för att strömmen ska kunna flyta. 9 och 10 behandlar ledare och isolatorer. Vi avslutar också med att påminna eleverna om elfaran. 11 och 12 utökar antalet komponenter, undersöker vilka effekter de har på varandra. Vi inför begreppet motstånd eller resistans i strömkretsen. 13 och 14 använder begreppet kretsschema. Eleverna lär sig att läsa och bygga kretsar från schema. De ska också kunna rita diagram som ex. andra kan bygga från. 15 låter eleverna bygga och hitta på egna kretsschema som innehåller serieoch parallellkretsar samt noterar vilket resultat det får. 16 och 17 är förslag till test för att undersöka hur eleverna tagit till sig kunskap om elektricitet. Att kontrollera att eleverna kan följa kursen är ju något som bör ske kontinuerligt och inte bara i slutet av kursen. Labbpaketet tillsammans med arbetsbladen ger läraren bra verktyg för att genomföra utbildningen. Det kommer att ge eleverna en bra förståelse av vad elektricitet är för något, hur den fungerar och används samt vilka faror som den kan medföra. Den kanske viktigaste aspekten är nog att det ger eleverna mäjlighet att själva experimentera och lära sig av resultaten. Om ni använder De första grunderna om elektricitet som introduktionskurs och vill gå vidare så föreslår vi Locktronics labbkit Elektricitet, Magnetism och Material med de medföljande arbetsbladen Frågor om el I och II Copyright 2009 Matrix Multimedia Limited 7

8 FÖR LÄRAREN Använda batterieliminator och batterisymbolblock Du kommer att märka att det finns två sätt att spänningssätta kretsarna: Med batterier: Batterihållarna på basplattan gör det möjligt att använda vanliga batterier. Man kan sedan använda labbsladdar The battery retaining clips on the baseboard give you the option to use batteries to power your circuit. You can then use leads to extend from the batteries, to either: a) och koppla direkt från batterihållarnas komponentpelarna b) alternativt för att bibehålla bilden av kretsschemat koppla labbsladdarna till ena eller andra sidan av batterisymbolblocket. Du kommer att märka att arbetsbladen är gjorda för alternativ b). De uppbyggda komponeterna med schemasymboler överensstämmer bättre med ett ritat schema och det ser inte ut som om det vore ett avbrott i kretsen. Det kräver dock en förklaring för eleverna att batterisymbolblocket i sig självt inte är en spänningskälla utan endast en symbol till vilken man kopplar antingen batterier eller annan spänningskälla BATTERIELIMINATOR: Att använda den medföljande batterieliminator har en hel del fördelar både ekonomiskt och miljömassigt. Anslut rätt stickproppsadapter till batterielimnatorn och ställ in rätt utspänning (3 batterier motsvarar 4,5V). Se anvisning som medföljer. Stickproppen för utspänning ansluts till batterisymbolblockets ingång. Batterierna skall tas bort när man använder batterieliminator. Som ovan nämnts kanske detta kräver lite extra förklaring för eleverna. Copyright 2009 Matrix Multimedia Limited 8

9 ARBETSBLAD 1 1. Vilka apparter använder elektricitet? Många saker som omger oss hemma och i skolan behöver elektricitet för att fungera. En del kan man plugga in i vägguttaget med andra måste ha ett eller flera batterier för att fungera. För att den här kaffekokaren ska fungera måste man sätta stickkontakten i väggen.. men den här kanalväljaren för TV-n behöver två små batterier för att man ska kunna ställa in kanal och ändra ljudet. Elektricitet kan göra att man får värme, ljus, ljud eller att saker kan röra sig. Uppgift: 1. Titta på bilderna nedan och skriv ner vilka saker som behöver elektricitet och vilka som inte behöver det 2. Skriv ner vilka saker som behöver elektricitet för att ge värme från sig, lysa, ge ljud, röra på sig. Copyright 2009 Matrix Multimedia Limited 9

10 ARBETSBLAD 2 2. Olika typer av elektricitet? Det finns två typer av elektricitet. 1. Sådan elektricitet som finns i naturen. Exempelvis när det stormar och det uppstår blixtar. Ett annat exempel är statisk elektricitet som urladdas. Det kan man ibland se när man tar av sig vissa kläder. 2. Konstgjord elektricitet. Det kan vara sådan elektricitet som har lagrats med hjälp av kemikalier, exempelvis batterier. Det kan också vara vattenkraftverk eller kärnkraftverk. Det är stora anläggningar som gör sådan elektricitet som vi får i vägguttaget. Alla typer av elektricitet kan vara farliga! Activity: 1. Använd Internet eller skolans bibliotek för att ta reda på mer om blixtar. 2. Skriv ner 5 saker som du lärt dig har om elektricitet. 3. Hitta en bild i en tidning eller rita något som passar med det du skriver ner. Din dator behöver elektricitet för att fungera. Stora datorer har en stickpropp som man sätter i vägguttaget. Bärbara datorer dessutom har batterier. Då och då måste man ladda dessa. I det flesta fall finns en batterieladdare som följer med den bärbara datorn. Activity: 1. Gör en lista på 5 andra saker i klassrummet eller hemmet som behöver elektricitet 2. För varje sak som du hittar på skriv om den måste pluggas i vägguttaget eller om den går på batterier. 3. Skriv om hur elektriciteten verkar. Ger det ljus från sig, eller ljud? Rör den på sig eller ger den värme från sig? Copyright 2009 Matrix Multimedia Limited 10

11 ARBETSBLAD 3 3. Elektricitet kan vara farligt Blixtar är ett exempel på när man kan se elektriciteten och man kan förstå att det är väldigt farligt att komma för nära en blixt. Vanligtvis så ser man inte elektriciteten i hemmet, skolan eller andra platser men man kan se ledningar och vägguttag. Att leka i närheten av kraftledningar kan vara lika farligt som att komma i närheten av en blixt. Att peta i vägguttag kan också vara mycket farligt. Batterier är inte farliga på samma sätt men bör ändå hanteras försiktigt. De innehåller farliga och giftiga kemikalier. Den elektricitet som man får från ett batteri kan jämföras med att en kattunge klöser när den blir arg. Kraftledningar och vägguttag kan jämföras med ett lejon som kan skada en människa mycket svårt om man retar det. På vissa platser där farliga spänningar förekommer, som kraftledningar, transformatorkiosker brukar ha en sådan här symbol. Varje gång du ser ett sådant här märke så var försiktig och gå inte närmare! Märket är en varningsskylt och betyder: Fara högspänning! Activity: Fundera på vilka ställen du sett varningsskyltar för högspänning. Rita en egen varningsskylt för Fara högspänning. Fundera på varför det är just dessa färger och vad symbolen betyder. Här nedan finns några regler som man ska följa för att inte skadas av elektricitet. Fyll i de ord som saknas på rätt ställe. Slå strömbrytaren före man sticker in eller drar ur stickkontakten i väggen. Stickproppar och vägguttag ska man inte röra med händer Gå inte nära ledningar och transformatorkiosker Flyg aldrig med en nära en kraftledning. Öppna aldrig ett eller stoppa det i munnen. Batterier innehåller. farliga kemikalier våta drake av kraft batteri Copyright 2009 Matrix Multimedia Limited 11

12 ARBETSBLAD 4 4. Bygga en krets En krets behöver någonting som kan ge elektricitet för att fungera. Ett batteri kan ge elektricitet. Batteriet har 2 poler, en som kallas negativ och en som + positiv. Ena änden av kretsen kopplas till ena polen medan den änden kopplas till andra polen. Uppgift: Bygg en krets likadan som ovan genom att använda ett batteri och en glödlampa. Elektriciteten flyter runt i kretsen och gör att lampan lyser. Extrauppgift: Titta på batteriet i kretsen. Vad händer om man tar bort det? Varning: Öppna aldrig ett batteri eller ta det i munnen. Det innehåller giftiga kemikalier. Copyright 2009 Matrix Multimedia Limited 12

13 ARBETSBLAD 5 5. En sluten krets En krets behöver 2 saker för att fungera: 1. Något som kan ge elektricitet, exempelvis ett batteri. Utan batteri finns det ingen elektricitet som kan få lampan att lysa. 2. En sluten krets. Det får inte vara något avbrott för då kan inte elektriciteten flyta i kretsen. Uppgift: Bygg en krets med ett batteri och en glödlampa som fungerar. Ta bort batteriet från kretsen. Vad händer? Ta bort en ledare till batteriet. Vad händer? På hur många sätt kan du bygga kretsen för att lampan ska fungera? När lampan lyser visar det att kretsen fungerar. Copyright 2009 Matrix Multimedia Limited 13

14 ARBETSBLAD 5 fortsättning arbetsblad 5 Uppgift: Bygg en krets med batteri och en lampa. Peka med fingret vilken väg elektriciteten tar. Vad händer om du vänder batterierna? Lyser lampan annorlunda än den gjorde i övning 4? Vad kan man dra för slutsatser av det? Skriv ner dina svar. Extra uppgift: Titta under glaset i glödlampan. Hur tror du lampan ser ut inuti. Rita upp vad ser. När elektriciteten går genom glödtråden så lyser den och blir varm. Vad händer om glödtråden går av? Förklara varför det skulle vara svårare att kontrollera om kretsen fungerar om glödtråden är trasig? Copyright 2009 Matrix Multimedia Limited 14

15 ARBETSBLAD 6 6. Batterier Batterier finns i många olika storlekar och utföranden beroende på vilken apparat de skall sitta i. De måste monteras i apparaten så att de är vända på rätt sätt. Pluspol på första batteriet till plusklämman, minuspolen mot nästa batteris minuspol. Annars fungerar inte apparaten som den ska. När vi monterar batterierna efter varandra säger vi att de är seriekopplade. Ökar vi antalet batterier så ökar elektriciteten som flyter i ledningen. Uppgift: Bygg en krets med 2 batterier och en glödlampa. Skriv ner vad du ser. Lägg till ett batteri så att det blir 3. Ta bort 2 batterier så att det bara blir 1. Lägg till 2 batterier igen men vänd ett av batterier. Gör noteringar om vad du ser. Vad kan du dra för slutsatser? Varning: Om man har för många batterier så kan det göra att glödlampan går sönder. Copyright 2009 Matrix Multimedia Limited 15

16 ARBETSBLAD 7 7. Summer Under de försök vi gjort tills nu har vi använt en glödlampa. När lampan lyser så har kretsen fungerat. En annan komponent som kan användas i kretsen är en summer. När elektriciteten passerar genom summern så hör ett ljud. När man rör vid summern så känns det att den vibrerar. Vibrationen som man känner blir till ljud. Uppgift: Bygg en krets genom att använda ett batteri och en summer. Vänd summern i kretsen. Vad händer? Gör en teckning av din krets när den fungerar. Skriv och berätta hur en summer fungerar. Extra uppgift: Kan du göra så att summern låter lägre eller högre? Gör 5 förändringar på din krets och skriv ner hur de verkar. Tänk på alla elektriska apparater som ger ljud ifrån sig, exempelvis en dörrklocka. Skriv ner några andra apparater. Copyright 2009 Matrix Multimedia Limited 16

17 ARBETSBLAD 8 8. Motorer Motorer används för att göra en massa saker som finns i vardag. Motorer fungerar när det går en ström genom dem på samma sätt som det gör i glödlampor och sumrar. Motorns axel som snurrar runt i en riktning, kan ändra riktning om man vänder batteriets poler. Activity: Bygg en krets med 3 batterier och en motor. Lägg märke till om motorns axel roterar. Vänd batteriet och se vad som händer. Skriv ner vad du sett. Extra uppgift: Fundera på vilka apparater som du ser hemma eller i skolan och som använder en motor. Gör en lista. Hitta på en egen uppfinning som använder en motor. Rita och berätta. Copyright 2009 Matrix Multimedia Limited 17

18 ARBETSBLAD 9 9. Ledare En del material fungerar så att elektricitet kan flyta igenom. Sådana material kallas elektriskaa ledare därför att de leder elektricitet. Metaller brukar vara bra ledare. Vissa metaller är bättre ledare än andra. Material som inte leder elektricitet kallas isolatorer. Uppgift: Bygg en krets som visas nedan. Vi kommer att använda ledarna med krokodilklämmor för att testa olika material och se om de leder elektricitet. Börja med att lägga ihop de båda krokodilklämmorna. Notera att strömmen flyter bra i kretsen. Prova att testa några olika saker och se om de leder elektricitet eller isolerar. Använd krokodilklämmorna och fäst i var sin ände av saken. Fyll i tabellen nedan eller skriv resultatet i ditt häfte. Vad är det för sak? Lyser lampan? Är det en ledare? Är det en isolator? Copyright 2009 Matrix Multimedia Limited 18

19 ARBETSBLAD Ledare och isolatorer De flesta metaller leder elektricitet bra. Byglarna i din krets är av metall. Det märker du om du vänder på en bygel. Även ledarna med krokodilklämmor är av metall, men har ett plastlager ovanpå. Andra material som inte leder elektricitet kallas isolatorer. Isolatorer kan användas för att skydda oss mot elektricitet. En sladd till en bordslampa har till exempel minst 2 lager plast som isolering. Vatten är en ganska bra ledare av elektricitet. Elektriska apparater ska aldrig användas i närheten av vatten. Därför finns det aldrig ett vägguttag i närheten av badkar eller dusch. Det kan ju verka konstigt att luft isolerar. När du tittar på en kraftledning kan du se att det finns ett avstånd mellan ledningarna. Ju högre stolpe och ju större avstånd det är mellan ledningarna ju kraftigare elektricitet är det. Klättra därför aldrig i en elstolpe eller kom för nära en ledning. Om man kommer för nära ledningen finns det risk för att elektriciteten kan göra ett hopp i luften och du kan skadas alvarligt. Uppgift: Titta på bilderna. Förklara vad som händer när du ser bilderna och på vilket sätt är det farligt. Extra uppgift: I tabellen nedan finns de ord du ser här nedan. Kan du se dem? Märk orden eller skriv ner dem i ditt häfte. L A S T R K L M P Y G R E N E I C O N D U C T O R R S R Y L G I K G D Z O D E T E W J F E H F B W R C P S G L O I X D C T Q B U Z Z E R R U R R T H T N A S F N M G U F M N G J H R I D X Y R E T T A B V F D P I N Q W S V B N Y U B J B L G C G B R C E I N S U L A T O R I P U G H N M S F R Y B X C B T S L F G J A S E C T G H L P Y E B R Y S C V B Y I U N M A S J E Q H W I R E S S R D V N L V C S W I R U T Y I M C Y U U T Q E W T F G H L P Z A U V N A A X R C U V B R B N X B I B E M A M H T D T G M E J E S T H Y M B Q D L I G H T X K D R BATTERI BLIXT ELEKTRICITET ENERGI GLÖDLAMPA ISOLATOR KRETS LABBSLADD LEDARE LJUS MOTOR STRÖMBRYTARE SUMMER VÄRME När du funnit orden, skriv en kort förklaring vad varje ord betyder. Ta hjälp av bibliotek, Internet eller arbetsbladen om du behöver.. Copyright 2009 Matrix Multimedia Limited 19

20 ARBETSBLAD Strömbrytare En strömbrytare kan användas för att stoppa att elektriciteten flyter i ledningen. Bygg en krets med en strömbrytare av slidmodell eller tryckmodell. Som namnet säger så fungerar slidmodellen så att den bryter när man skjuter den åt sidan. Tryckmodellen sluter när man trycker på den. Uppgift: Bygg kretsen och låt strömbrytaren vara öppen. Lyser lampan? Slut strömbrytaren. Förklara vad som händer. Vad händer om du flyttar strömbrytaren på ett annat ställe? Tungreläer Bygg kretsen med ett tungrelä istället. Inuti ett tungrelä finns det små tunna magnetiska metallblad som kan leda elektricitet. Normalt så rör dessa inte vid varandra och tungreläet leder inte elektricitet. Sätt en liten magnet på sidan av tungreläet. Om magneten är tillräckligt stark så kommer metallbladen att dras till varandra och det blir möjligt för elektriciteten att flyta genom tungreläet. Copyright 2009 Matrix Multimedia Limited 20

21 ARBETSBLAD Komponenter i en krets Elektriciteten från ett batteri kan delas mellan olika komponenter när de ligger efter varandra Det innebär att varje komponent som glödlampa eller summer påverkas och fungerar lite annorlunda. Vad tror du händer med en summer när den får mindre elektricitet? Activity: Bygg en krets med 3 batterier och en glödlampa. Kontrollera att alla batterierna sitter åt samma håll. Skriv ner vad du tror kommer att hända om du sätter in en glödlampa till i kretsen. Gör det. Blev det som du trodde? Försök att förklara varför det blir så här. Rita och berätta. Fler undersökningar Byt ut en av glödlamporna till en motor. Vad händer? Byt motorn med en summer. Vad händer? Vilken effekt har glödlampan på de andra komponenterna? Vilken effekt har de andra komponenterna på glödlampan? Varning: Om man har för många batterier så kan det bli så mycket elektricitet genom komponenterna att de går sönder! Copyright 2009 Matrix Multimedia Limited 21

22 ARBETSBLAD Komponentsymboler Du kanske har lagt märke till symbolerna på de plastbrickor som komponenterna är monterade i. De kallas komponentsymboler och berättar vilken komponent det är och hur den fungerar. Komponentsymbolerna är bra när man vill rita ett schema över kretsen. Kretsschemat kan jämföra med en karta över ett område. Uppgift: Komponentsymboler används i scheman och visar hur komponenterna ska kopplas samman. Utseendet på schemat kan variera. Det viktiga är att komponenterna är sammankopplade på rätt sätt. Titta på komponentsymbolerna nedan och gör en enkel teckning hur de ser i verkligheten. Rita på det här bladet eller på annat papper. Namn: Symbol: Locktronics: Ett batteri Tre batterier Labbsladdar Glödlampa Strömbrytare Motor Summer Titta på diagrammen nedan och förklara hur de fungerar. a) b) Rita bilder på hur kretsarna ser ut i verkligheten. Vad är lättare? Att rita schemana eller att rita verkligheten? Copyright 2009 Matrix Multimedia Limited 22

23 ARBETSBLAD Kretsschema Vi kan alltså koppla ihop komponentsymboler så att det blir kretsscheman. Det innebär också att vi kan rita vårt schema och sedan bygga kretsen efter vårt schema. Uppgift: Rita kretsschema på de kretsar du ser nedan. Beskriv hur de fungerar.. Titta på schemana här nedan. Skriv vad som händer för varje schema. Bygg kretsar efter schemana och kontrollera att de fungerar som du tänkt a) b) c) Copyright 2009 Matrix Multimedia Limited 23

24 ARBETSBLAD Olika typer av kretsar Det finns två vanliga typer av kretsar: Parallellkoppling och Seriekoppling Uppgift: Bygg en krets med 3 batterier och 1 glödlampa. Lägg till en glödlampa och koppla den till samma batteri som på bilden. Lamporna lyser lika starkt. Man säger att komponenterna är parallellkopplade. Bygg nu en krets efter schemat nedan. I det här fallet är glödlamporna seriekopplade. Elektriciteten måste flyta igenom båda lamporna efter varandra för att kretsen skall vara komplett. Lyser lamporna lika starkt som när de är parallellkopplade? Rita scheman i din bok. Extra uppgifter Se bilden till nertill. Kan du lägga till en strömbrytare så att strömmen bryts till båda lamporna? Ersätt en glödlampa med en summer. Vad händer? Byt summern mot en motor. Vad händer med motorn och glödlampan? Rita schemana för kretsarna med summern, motorn och glödlampan. Förklara vad som händer när du slår av och på strömbrytaren. Copyright 2009 Matrix Multimedia Limited 24

25 ARBETSBLAD Elektricitet Vi har konstaterat att elektricitet finns på alla möjliga ställen i vår omgivning och den är nödvändig för nästan allt vi vill göra. Uppgift: Föreställ dig en värld utan elektricitet. Skriv en kort historia hur livet skulle vara utan elektricitet. Ta upp både sånt som är bra och sånt som är dåligt. Bilderna nedan ger lite ideér till vad du kan ta upp. Industrier Hälsovård Vapen Värme Elkraftledningar Telekommunikation Ljus Leksaker och spel Extention Activity: a) Skulle du hellre vilja leva i en värld utan elektricitet? Skriv eller förklara varför. b) Skulle en värld utan elektricitet vara mindre farlig att leva i? Tänk på hur farlig elektriciteten kan vara men också hur den skyddar och hjälper oss. (Till exempel brandalarm behöver elektricitet.) Copyright 2009 Matrix Multimedia Limited 25

Koll på NO kapitel 5 Energi, sidan NTA, Kretsar kring el

Koll på NO kapitel 5 Energi, sidan NTA, Kretsar kring el Energi Detta ska du kunna! Koll på NO kapitel 5 Energi, sidan 68-83 Ge exempel på vad du och samhället använder energi till. Sidan 70,72 Förstå vad energiprincipen är. Sidan 70-71 Beskriv de olika energiformerna.

Läs mer

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET ELEKTRICITET http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET Är något vi använder dagligen.! Med elektricitet kan man flytta energi från en plats till en annan. (Energi produceras

Läs mer

Think, pair, share. Vad tänker du på när du hör ordet elektricitet? Vad vill du veta om elektricitet?

Think, pair, share. Vad tänker du på när du hör ordet elektricitet? Vad vill du veta om elektricitet? Think, pair, share Vad tänker du på när du hör ordet elektricitet? Vad vill du veta om elektricitet? Elektricitet och magnetism Frågeställningar utifrån det centrala innehållet Vad är spänning (U), hur

Läs mer

Elektricitet och magnetism

Elektricitet och magnetism Elektricitet och magnetism Eldistribution Laddning Ett grundläggande begrepp inom elektricitetslära är laddning. Under 1700-talet fann forskarna två sorters laddning POSITIV laddning och NEGATIV laddning

Läs mer

Kretsar kring el årskurs 4-6

Kretsar kring el årskurs 4-6 Pedagogisk planering för tema Kretsar kring el årskurs 46 Syfte Kretsar kring el är ett tema som handlar om elektricitet. Både om hur den framställs och kommer till oss genom två hål i väggen, och om hur

Läs mer

Grundläggande ellära. Materiellåda art nr. 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa.

Grundläggande ellära. Materiellåda art nr. 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa. 1 Mtrl: Materiellåda art nr Grundläggande ellära 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa. Koppla så att lampan lyser. Rita hur du kopplade.

Läs mer

Lokal pedagogisk plan

Lokal pedagogisk plan Syfte med arbetsområdet: Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i fysik

Läs mer

Statisk elektricitet och elektrisk ström

Statisk elektricitet och elektrisk ström Statisk elektricitet och elektrisk ström 1 Elektricitet...2 Statisk elektricitet...2 Elektrisk ström...4 Seriekoppling...4 Parallellkoppling...5 Repetera kopplingar...6 Elektricitet Det finns två sorters

Läs mer

Facit till Testa dig själv 3.1

Facit till Testa dig själv 3.1 Facit till Testa dig själv 3.1 1. En atom består av en positivt laddad atomkärna och negativt laddade elektroner. 2. a) Negativ laddning b) Positiv laddning 3. a) De stöter bort, repellerar, varandra.

Läs mer

Q I t. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23. Eleonora Lorek. Ström. Ström är flöde av laddade partiklar.

Q I t. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23. Eleonora Lorek. Ström. Ström är flöde av laddade partiklar. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23 Eleonora Lorek Ström Ström är flöde av laddade partiklar. Om vi har en potentialskillnad, U, mellan två punkter och det finns en lämplig väg rör sig laddade partiklar i

Läs mer

4. Om dioden inte lyser: Vänd den så att den första tråden rör zinkspiken och den andra tråden rör kopparspiken.

4. Om dioden inte lyser: Vänd den så att den första tråden rör zinkspiken och den andra tråden rör kopparspiken. Elproduktion åk 5-6; station a) Potatisbatteri Koppla ihop åtminstone 6 potatisar så här: 1. En kopparspik i en potatis sitter ihop med en zinkspik i nästa potatis. 2. Spikarna får inte ta ihop inne i

Läs mer

PEDAGOGISK PLANERING för ELEKTRICITET och MAGNETISM

PEDAGOGISK PLANERING för ELEKTRICITET och MAGNETISM Namn: Klass: 2012-01-10 PEDAGOGISK PLANERING för ELEKTRICITET och MAGNETISM Ämne: Fysik Årskurs/termin: År7 /vt 2012 v 2-6 Ansvarig pedagog: Britt-Mari Karlsson, Ing-Mari Ängvide Inledning: Naturvetenskapen

Läs mer

Elektriska signaler finns i våra kroppar.

Elektriska signaler finns i våra kroppar. Ellärans grunder Elektriska signaler finns i våra kroppar. Från örat till hjärnan när vi hör Från ögonen till hjärnan när vi ser När vi tänker och gör saker sänds elektriska signaler från hjärnan till

Läs mer

Extrauppgifter Elektricitet

Extrauppgifter Elektricitet Extrauppgifter Elektricitet 701 a) Strömmen genom en ledning är 2,50 A Hur många elektroner passerar varje sekund genom ett tvärsnitt av ledningen? b) I en blixt kan strömmen vara 20 ka och pågå i 0,90

Läs mer

BBC micro:bit Programmera och bygg ett tjuvlarm 2.0

BBC micro:bit Programmera och bygg ett tjuvlarm 2.0 BBC micro:bit Programmera och bygg ett tjuvlarm 2.0 Syfte med uppgiften: Eleverna får på ett kreativt sätt lära sig hur en elkrets fungerar samt får en introduktion till BBC micro:bit. Eleverna får också

Läs mer

2. Vad menas med begreppen? Vad är det för olikheter mellan spänning och potentialskillnad?

2. Vad menas med begreppen? Vad är det för olikheter mellan spänning och potentialskillnad? Dessa laborationer syftar till att förstå grunderna i Ellära. Laborationerna utförs på byggsatts Modern Elmiljö för Elektromekanik / Mekatronik. När du börjar med dessa laborationer så bör du ha läst några

Läs mer

Batteri. Lampa. Strömbrytare. Tungelement. Motstånd. Potentiometer. Fotomotstånd. Kondensator. Lysdiod. Transistor. Motor. Mikrofon.

Batteri. Lampa. Strömbrytare. Tungelement. Motstånd. Potentiometer. Fotomotstånd. Kondensator. Lysdiod. Transistor. Motor. Mikrofon. Batteri Lampa Strömbrytare Tungelement Motstånd Potentiometer Fotomotstånd Kondensator Lysdiod Transistor Motor Mikrofon Högtalare Ampèremeter 1 1. Koppla upp kretsen. Se till att motorns plus och minuspol

Läs mer

Efter avsnittet ska du:

Efter avsnittet ska du: ELLÄRA Kapitel 3 Efter avsnittet ska du: veta vad som menas med att ett föremål är elektriskt laddat kunna förklara vad elektricitet är veta vad som menas med strömstyrka, spänning och resistans samt känna

Läs mer

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning 4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning Det samhälle vi lever i hade inte utvecklats till den höga standard som vi ser nu om inte vi hade lärt oss att utnyttja elektricitet. Därför är det viktigt

Läs mer

Koppla ihop åtminstone 6 potatisar så här: Potatisar, eller potatisbitar, kopparspikar, zinkspikar, lysdiod 1,5 V, ledningstråd.

Koppla ihop åtminstone 6 potatisar så här: Potatisar, eller potatisbitar, kopparspikar, zinkspikar, lysdiod 1,5 V, ledningstråd. Elproduktion åk 5-6; station a) Potatisbatteri Koppla ihop åtminstone 6 potatisar så här: Potatisar, eller potatisbitar, kopparspikar, zinkspikar, lysdiod 1,5 V, ledningstråd. 1. En kopparspik i en potatis

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Tuff-Cam 2 eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

En propp i proppskåpet har en ledande tråd inne i sladden som är gjord av koppar, men isoleringen utanför är plast. Porslin finner man i proppen.

En propp i proppskåpet har en ledande tråd inne i sladden som är gjord av koppar, men isoleringen utanför är plast. Porslin finner man i proppen. Vad är energi? På stenåldern fanns inga glödlampor och ingen elektricitet. Människorna använde elden för att få ljus och värme och för att laga mat. Maten ger energi så att vi får kraft och orkar röra

Läs mer

Mät elektrisk ström med en multimeter

Mät elektrisk ström med en multimeter elab001a Mät elektrisk ström med en multimeter Namn Datum Handledarens sign Elektrisk ström och hur den mäts Den elektriska strömmen består av laddningar som går inne i en ledare en ledare av koppar är

Läs mer

Om el och elsäkerhet Centralt innehåll Lgr 11, årskurs 1-6

Om el och elsäkerhet Centralt innehåll Lgr 11, årskurs 1-6 Om el och elsäkerhet Centralt innehåll Lgr 11, årskurs 1-6 Naturvetenskaps- och tekniksatsningen Tekniska lösningar Årskurs 1 3: Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. Årskurs

Läs mer

Spänning, ström och energi!

Spänning, ström och energi! Spänning, ström och energi! Vi lever i ett samhälle som inte hade haft den höga standard som vi har nu om inte vi hade lärt oss att utnyttja elektricitet. Därför är det viktigt att lära sig förstå några

Läs mer

Resistansen i en tråd

Resistansen i en tråd Resistansen i en tråd Inledning Varför finns det trådar av koppar inuti sladdar? Går det inte lika bra med någon annan tråd? Bakgrund Resistans är detsamma som motstånd och alla material har resistans,

Läs mer

FYSIK ELEKTRICITET. Årskurs 7-9

FYSIK ELEKTRICITET. Årskurs 7-9 FYSIK ELEKTRICITET Årskurs 7-9 UNDER DETTA AVSNITT FÅR DU LÄRA DIG: Hur utforskandet av elektriska laddningar lett till dagens kunskap om spänning, ström och resistans Hur man ritar och kopplar elektriska

Läs mer

Lärarhandledning: Ellära. Författad av Jenny Karlsson

Lärarhandledning: Ellära. Författad av Jenny Karlsson Lärarhandledning: Författad av Jenny Karlsson Målgrupp: Grundskola 4-6, Grundskola 7-9 Ämnen: Fysik Speltid: 6/5/5/6 minuter Produktionsår: 2017 INNEHÅLL: Elektricitet, spänning och ström Elsäkerhet och

Läs mer

Elekricitet. Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11

Elekricitet. Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11 Rev. 170308 Elektricitet Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11 Allt arbete med ENaTs teman har många kreativa inslag som styrker elevernas växande och stödjer därmed delar av läroplanens

Läs mer

ELLÄRA OCH MAGNETISM

ELLÄRA OCH MAGNETISM ELLÄRA OCH MAGNETISM Atomen För att förstå elektriska fenomen behöver vi veta vad en atom består av. En atom består av en kärna och runt den rör sig elektroner. Kraften som håller kvar elektronerna kallas

Läs mer

Spänning. Sluten krets, kopplingsschema, seriekoppling, parallellkoppling.

Spänning. Sluten krets, kopplingsschema, seriekoppling, parallellkoppling. Spänning Inledning I det här experimentet undersöker du vad skillnaden mellan serie- och parallellkoppling är genom att koppla lampor till varandra på olika sätt. Bakgrund För att det ska flyta ström i

Läs mer

Ladans bearbetning av juluppdraget Min lampa

Ladans bearbetning av juluppdraget Min lampa Ladans bearbetning av juluppdraget Min lampa Barnen fick en i taget visa sin teckning av sin lampa och berätta om den. Vi arbetade i mindre grupper med 4-5 barn. barn utvecklar sin förmåga att lyssna,

Läs mer

Kommentarer till målen inför fysikprovet. Magnetism & elektricitet

Kommentarer till målen inför fysikprovet. Magnetism & elektricitet Kommentarer till målen inför fysikprovet Magnetism & elektricitet Skillnaden mellan spänning, ström och resistans Spänningen är själva drivkraften av strömmen och mäts i enheten volt, V. Finns ingen spänning

Läs mer

Kartläggningsmaterial för nyanlända elever. Uppgifter Fysik. 1 2 Steg 3

Kartläggningsmaterial för nyanlända elever. Uppgifter Fysik. 1 2 Steg 3 Kartläggningsmaterial för nyanlända elever Uppgifter Fysik 1 2 Steg 3 Tema innehåll Tema 1. Energi...3 Uppgift 1 elektriska kretsar... 4 Uppgift 2 energianvändning... 6 Uppgift 3 energi och miljö... 8

Läs mer

Elektroteknik. Louisa May Alcott. Elektroteknik 69

Elektroteknik. Louisa May Alcott. Elektroteknik 69 Elektroteknik I m not afraid of storms, for I m learning how to sail my ship. Louisa May Alcott Elektroteknik 69 Sabeen Nawaz Elektroteknik är ett samlingsnamn för teknik som utnyttjar elektricitet. I

Läs mer

B) Du ska kunna förklara vad energiprincipen är. C) Du ska kunna vilka former av energi som elektricitet kan omvandlas till.

B) Du ska kunna förklara vad energiprincipen är. C) Du ska kunna vilka former av energi som elektricitet kan omvandlas till. Instuderingsfrågor inför provet om elektricitet ht-2018 Hej! vecka 46 är det dags för prov om elektricitet. I detta dokument hittar du instuderingsuppgifter. Du hittar svaren antingen i texterna nedan

Läs mer

LABORATION SPÄNNING, STRÖM OCH RESISTANS

LABORATION SPÄNNING, STRÖM OCH RESISTANS LABORATION SPÄNNING, STRÖM OCH RESISTANS Starta simuleringsprogrammet: https://phet.colorado.edu/sims/html/circuitconstruction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_sv.html Välj menyval Introduktion.

Läs mer

Instuderingsfrå gor el och energi å k5

Instuderingsfrå gor el och energi å k5 Instuderingsfrå gor el och energi å k5 1.Vad uppfann Thomas Alva Edison? Glödlampan, men han hade också över 1000 patent på andra uppfinningar. 2. Ungefär när visades glödlamporna upp för vanligt folk

Läs mer

ELEKTRICITET. Vad använder vi elektricitet till? Hur man använder elektricitet?

ELEKTRICITET. Vad använder vi elektricitet till? Hur man använder elektricitet? ELEKTRICITET Vad använder vi elektricitet till? Hur man använder elektricitet? ELEKTRICITET I EN KRETS En elektrisk krets 1. Slutenkrets 2. Öppenkrets KOPPLINGSSCHEMA Komponenter i en krets Batteri /strömkälla

Läs mer

en titt på lärarmaterial och elevtexter

en titt på lärarmaterial och elevtexter en titt på lärarmaterial och elevtexter Ord och begrepp som lärarna antog vara svåra, ellära, åk 7 elektrisk laddning, elektroner, protoner, neutroner, atomkärna, attrahera, repellera, underskott/överskott,

Läs mer

ELEKTRICITET & MAGNETISM

ELEKTRICITET & MAGNETISM ELEKTRICITET & MAGNETISM Södermalmsskolan vt16 1. Energi - Vad är det? Energi finns omkring oss i allt som rör sig, lever och lite till. Energi är något som får saker att hända. Energi är ett viktigt begrepp

Läs mer

Till och från en inblick i ledande kretsar

Till och från en inblick i ledande kretsar Till och från en inblick i ledande kretsar Du använder el varje dag, ofta utan att du tänker på det. Det är inte svårt att räkna upp tio saker hemma som går på el. Pröva! Den slutna kretsen Strömmen måste

Läs mer

Extralab fo r basterminen: Elektriska kretsar

Extralab fo r basterminen: Elektriska kretsar Extralab fo r basterminen: Elektriska kretsar I denna laboration får du träna att koppla upp kretsar baserat på kretsscheman, göra mätningar med multimetern samt beräkna strömmar och spänningar i en krets.

Läs mer

Amanda undrar över el inspirationslåda om enkel teknik. Förskola / F-klass

Amanda undrar över el inspirationslåda om enkel teknik. Förskola / F-klass Amanda undrar över el inspirationslåda om enkel teknik Förskola / F-klass Sverige har en starkt segregerad arbetsmarknad där tekniksektorn utmärker sig. Stat och kommun har därför initierat ett antal aktörer

Läs mer

ELLÄRA OCH MAGNETISM

ELLÄRA OCH MAGNETISM ELLÄRA OCH MAGNETISM Atomen För att förstå elektriska fenomen behöver vi veta vad en atom består av. En atom består av en kärna och runt den rör sig elektroner. Kraften som håller kvar elektronerna kallas

Läs mer

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker.

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. LARM Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. INNEHÅLL kretskort och larmpanel batterihållare brickor lysdioder, LED motstånd summer strömbrytare påsnitar skruvar kartong

Läs mer

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB FlyBot FlyBot är en flyplansmodell med fyra lysdioder, en tuta och en motor som driver propellern. Här lär du dig att programmera DC-motorns fart och riktning. 41 Robotfakta LED-kort På LED-kortet sitter

Läs mer

Pedagogisk planering. NO och Teknik i grundsärskolan. Åk 1-6, 7-9. Arbetsområde: NTA- kretsar kring el. Annika Lundin Tierps Kommun

Pedagogisk planering. NO och Teknik i grundsärskolan. Åk 1-6, 7-9. Arbetsområde: NTA- kretsar kring el. Annika Lundin Tierps Kommun Pedagogisk planering NO och Teknik i grundsärskolan Åk 1-6, 7-9 Arbetsområde: NTA- kretsar kring el Annika Lundin Tierps Kommun 2015-01-07 Arbetsområ de: NTA kretsår kring el Arbetsområdets syfte och förmågor

Läs mer

Laborationer i miljöfysik. Solcellen

Laborationer i miljöfysik. Solcellen Laborationer i miljöfysik Solcellen Du skall undersöka elektrisk ström, spänning och effekt från en solcellsmodul under olika förhållanden, och ta reda på dess verkningsgrad under olika förutsättningar.

Läs mer

facit och kommentarer

facit och kommentarer 2. Elektricitet facit och kommentarer Testa Dig Själv, Finalen och Perspektiv 139 2. E lekt r icite t Facit till Testa dig själv Testa dig själv 2.1 Förklara begreppen elektrisk laddning En egenskap hos

Läs mer

Think, pair, share. Vad är elektricitet och magnetism för dig? Vad vill du veta om elektricitet/magnetism?

Think, pair, share. Vad är elektricitet och magnetism för dig? Vad vill du veta om elektricitet/magnetism? Think, pair, share Vad är elektricitet och magnetism för dig? Vad vill du veta om elektricitet/magnetism? Elektricitet och magnetism Vad vill du veta om elektricitet/ magnetism? Frågeställningar utifrån

Läs mer

Elektricitet studieuppgifter med lösning.

Elektricitet studieuppgifter med lösning. Elektricitet studieuppgifter med lösning. 1. Vad behöver man minst för att tillverka ett batteri? Två olika metaller och en syra eller saltlösning. 2. Vad var det som gjorde batteriet till en så banbrytande

Läs mer

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN Att elförsörjningen fungerar är viktigt för att bilen ska fungera bra. Förra avsnittet handlade om batteriet, och nu ska vi fortsätta med generatorn. Precis som

Läs mer

Elsäkerhet. Lagstiftning och information

Elsäkerhet. Lagstiftning och information Elsäkerhet v2 Det bedrivs ett ganska omfattande arbete i Sverige för att få ner antalet olycksfall och dödsfall som beror på el. Från att ha varit ca 20 dödsfall per år för 10 år sedan, är det nere i hälften

Läs mer

VATTNET ÅKER RUNT. Vattnet åker runt, runt, runt. Text och musik: Richard Kristiansson

VATTNET ÅKER RUNT. Vattnet åker runt, runt, runt. Text och musik: Richard Kristiansson TEKNIK MED MUSIK VATTNET ÅKER RUNT Text och musik: Richard Kristiansson Vattnet åker runt, runt, runt, runt, runt på en upptäcktsfärd, genom luft och hav och mark och träd runt hela vår värld. När vattnet

Läs mer

Makeriet Lärarhandledning 6. Sensorer

Makeriet Lärarhandledning 6. Sensorer Makeriet Lärarhandledning 6. Sensorer Makeriet Om programserien Makeriet är en programserie med åtta program där respektive avsnitt är femton minuter långt. I serien besöker barn programledarna Arantxa

Läs mer

Hur gör man. Så fungerar det

Hur gör man. Så fungerar det 14. Bli ett batteri! Hur gör man Lägg din ena hand på kopparplattan och den andra handen på aluminiumplattan. Vad händer? Så fungerar det Inuti pelaren går en elektrisk ledning från kopparplattan, via

Läs mer

Lärarmaterial. Teknik med el sidan 1. Mål ur Lgr 11: Vad gjorde våra förfäder utan elektricitet? Leva utan el? Författare: Torsten Bengtsson

Lärarmaterial. Teknik med el sidan 1. Mål ur Lgr 11: Vad gjorde våra förfäder utan elektricitet? Leva utan el? Författare: Torsten Bengtsson Teknik med el sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Mål ur Lgr 11: Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta (Teknik åk 4-6) Olika sätt att hushålla med

Läs mer

TILLÄMPNINGAR INOM DATORTEKNIK

TILLÄMPNINGAR INOM DATORTEKNIK TILLÄMPNINGAR INOM DATORTEKNIK I detta kapitel skall vi titta lite närmare på några specifika tillämpningar inom datorteknik som har anknytning till El och Energiprogrammet. Om du som läser denna kurs

Läs mer

6. Likströmskretsar. 6.1 Elektrisk ström, I

6. Likströmskretsar. 6.1 Elektrisk ström, I 6. Likströmskretsar 6.1 Elektrisk ström, I Elektrisk ström har definierats som laddade partiklars rörelse mer specifikt som den laddningsmängd som rör sig genom en area på en viss tid. Elström kan bestå

Läs mer

Vad händer om du skruvar ur lampan i julgransbelysningen? Varför blir det så?

Vad händer om du skruvar ur lampan i julgransbelysningen? Varför blir det så? Varför slår blixtar ofta ner i höga byggnader? När skillnaden i laddning mellan marken och molnet blir tillräckligt stor ger sig en blixt av från molnet till marken. När en blixt slår ner tar den oftast

Läs mer

Häftiga hästskolampan Hanna

Häftiga hästskolampan Hanna Häftiga hästskolampan Hanna En återvunnen hästsko med lysdioder istället för sömmar. Lysande design som bringar tur! Se en film på produkten: http://youtu.be/twyg12aj3ci Vilket material behöver man? Naturträ

Läs mer

Magneter. En magnet har all-d en nord- och en sydände. Magneter används -ll exempelvis kompasser, magnetlås, fästmagneter.

Magneter. En magnet har all-d en nord- och en sydände. Magneter används -ll exempelvis kompasser, magnetlås, fästmagneter. Magneter En magnet har all-d en nord- och en sydände. Magneter används -ll exempelvis kompasser, magnetlås, fästmagneter. Om man lägger en magnetnål på en rörlig hållare ställer nålen in sig i nordsydlig

Läs mer

Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström

Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström Syftet med laborationen är att du ska få en viss praktisk erfarenhet av hur man hanterar enkla elektriska kopplingar. Laborationen ska också öka din

Läs mer

Mät spänning med en multimeter

Mät spänning med en multimeter elab002a Mät spänning med en multimeter Namn atum Handledarens sign Elektrisk spänning och hur den mäts Elektrisk spänning uppstår när elektriska laddningar separeras från varandra Ett exempel är statisk

Läs mer

Testa dig själv 3.1. Testa dig själv 3.2

Testa dig själv 3.1. Testa dig själv 3.2 Testa dig själv 3.1 1. En atom består av en positivt laddad atomkärna och negativt laddade elektroner. 2. a) Negativ laddning b) Positiv laddning 3. a) De stöter bort, repellerar, varandra. b) De dras

Läs mer

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet.

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. DET NATURLIGA VALET FÖR VARJE KONSUMENT Byte av proppsäkring Proppsäkringarna "propparna"

Läs mer

4:7 Dioden och likriktning.

4:7 Dioden och likriktning. 4:7 Dioden och likriktning. Inledning Nu skall vi se vad vi har för användning av våra kunskaper från det tidigare avsnittet om halvledare. Det är ju inget självändamål att tillverka halvledare, utan de

Läs mer

Makeriet Lärarhandledning 7. Elektricitet

Makeriet Lärarhandledning 7. Elektricitet Makeriet Lärarhandledning 7. Elektricitet Makeriet Om programserien Makeriet är en programserie med åtta program där respektive avsnitt är femton minuter långt. I serien besöker barn programledarna Arantxa

Läs mer

HÄLLEBERGSSKOLAN. Ur kursplanen för området elektronik i ämnet teknik:

HÄLLEBERGSSKOLAN. Ur kursplanen för området elektronik i ämnet teknik: Björne Torstenson Ur kursplanen för området elektronik i ämnet teknik: TEKNIK ELEKTRONIK Centralt innehåll Grundläggande elektronik och elektroniska komponenter, till exempel lysdioder och enkla förstärkare.

Läs mer

Vad är det här för prylar?

Vad är det här för prylar? 1. Vad är det här för prylar? 7 1.Vad är det här för prylar? Syfte Detta moment beskriver aktiviteter som syftar till att skapa intresse för att ta reda på hur olika tekniska komponenter fungerar. Här

Läs mer

Fysik. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov C. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Fysik. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov C. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Fysik Delprov C Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds t.o.m.

Läs mer

Kandidatprogrammet FK VT09 DEMONSTRATIONER INDUKTION I. Induktion med magnet Elektriska stolen Självinduktans Thomsons ring

Kandidatprogrammet FK VT09 DEMONSTRATIONER INDUKTION I. Induktion med magnet Elektriska stolen Självinduktans Thomsons ring DEMONSTRATIONER INDUKTION I Induktion med magnet Elektriska stolen Självinduktans Thomsons ring Introduktion I litteraturen och framför allt på webben kan du enkelt hitta ett stort antal experiment som

Läs mer

DEMONSTRATIONER ELEKTROSTATIK II. Bandgeneratorns princip Försök med bandgeneratorn Åskvarnare Ljuslåga i elektrostatiskt fält

DEMONSTRATIONER ELEKTROSTATIK II. Bandgeneratorns princip Försök med bandgeneratorn Åskvarnare Ljuslåga i elektrostatiskt fält DEMONSTRATIONER ELEKTROSTATIK II Bandgeneratorns princip Försök med bandgeneratorn Åskvarnare Ljuslåga i elektrostatiskt fält Introduktion I litteraturen och framför allt på webben kan du enkelt hitta

Läs mer

Härliga hörselskydden Hilma

Härliga hörselskydden Hilma Härliga hörselskydden Hilma Styla hörselskydden med lysande antenner! Se en film på produkten: http://youtu.be/o21ps-3j4qo Vilket material behöver man? Hörselskydd Både kraftig och tunn ståltråd Eltejp

Läs mer

Amanda undrar över el inspirationslåda om enkel teknik. Förskola / F-klass

Amanda undrar över el inspirationslåda om enkel teknik. Förskola / F-klass Amanda undrar över el inspirationslåda om enkel teknik Förskola / F-klass Sverige har en starkt segregerad arbetsmarknad där tekniksektorn utmärker sig. Stat och kommun har därför initierat ett antal aktörer

Läs mer

Läsförståelse 26. Magnetism. Jonas Storm, Kungsbroskolan, Tidaholm www.lektion.se. Bild från wikipedia. Pyramid av dankar och stavmagneter.

Läsförståelse 26. Magnetism. Jonas Storm, Kungsbroskolan, Tidaholm www.lektion.se. Bild från wikipedia. Pyramid av dankar och stavmagneter. Läsförståelse 26 Bild från wikipedia. Pyramid av dankar och stavmagneter. Magnetism Innehåll Permanentmagneter och naturliga magneter Kompassen och jordens magnetfält Elektromagneten Från magnetism till

Läs mer

Think, pair, share. Vad är elektricitet och magnetism för dig? Vad vill du veta om elektricitet/magnetism?

Think, pair, share. Vad är elektricitet och magnetism för dig? Vad vill du veta om elektricitet/magnetism? Think, pair, share Vad är elektricitet och magnetism för dig? Vad vill du veta om elektricitet/magnetism? Elektricitet och magnetism Frågeställningar utifrån det centrala innehållet Vad är spänning (U),

Läs mer

Kunskaper i teknik för skolår 7. El i vardagen.

Kunskaper i teknik för skolår 7. El i vardagen. Olaus Petriskolan Örebro BOD/JÖN Kunskaper i teknik för skolår 7. El i vardagen. Vattenkraftverk och kärnkraftverk producerar huvuddelen av den el vi använder. Kraftverk som eldas med biobränsle (ved och

Läs mer

Elektriska och elektroniska. fordonskomponenter ET035G. Föreläsning 1

Elektriska och elektroniska. fordonskomponenter ET035G. Föreläsning 1 2012-01-25 1 ET035G Föreläsning 1 Elektroniken krymper Elektronik byggs in nästan överallt Massor av funktionalitet på ett chip Priset är lågt (stora serier) Programmerbar logik, uppdatera i stället för

Läs mer

GÖR EL KUL. Jobba gärna ihop med en kompis. Då kan ni hjälpa varandra och diskutera era upptäckter.

GÖR EL KUL. Jobba gärna ihop med en kompis. Då kan ni hjälpa varandra och diskutera era upptäckter. Studiehäfte Elektricitet, hur fungerar det? Vad är det och är det farligt? Vad kan man använda det till? Du har säkert många fler frågor om elektricitet. Med hjälp av Görel kommer du att lära dig grunderna

Läs mer

PROV ELLÄRA 27 oktober 2011

PROV ELLÄRA 27 oktober 2011 PRO EÄR 27 oktober 2011 Tips för att det ska gå bra på provet. Skriv ÖSNINGR på uppgifterna, glöm inte ENHETER och skriv lämpligt antal ÄRDESIFFROR. ycka till! Max 27p G 15p 1. (addning - G) Två laddningar

Läs mer

ELSÄKERHET. Det händer många olyckor som har med el att göra. De vanligaste är: Brand i hus

ELSÄKERHET. Det händer många olyckor som har med el att göra. De vanligaste är: Brand i hus ELSÄKERHET Det händer många olyckor som har med el att göra. De vanligaste är: Brand i hus Personskada av kontakt med strömförande ledning. Barn är speciellt utsatta. Barn biter i sladdar och undersöker

Läs mer

OBSERVERA: Innan du monterar motorn på antennmasten ska du koppla motorn till kontrollenheten med kontrollkabeln och utföra funktionen i paragraf 7.

OBSERVERA: Innan du monterar motorn på antennmasten ska du koppla motorn till kontrollenheten med kontrollkabeln och utföra funktionen i paragraf 7. INSTRUKTIONSMANUAL ANTENNROTATIONSMOTOR OBSERVERA: Läs noga igenom alla SÄKERHETSFÖRESKRIFTER i denna manual samt all övrig information rörande säkerhet, installation och användning som medföljer både

Läs mer

Polhem 350. Lärarhandledning för årskurs 1-3

Polhem 350. Lärarhandledning för årskurs 1-3 Polhem 350 Lärarhandledning för årskurs 1-3 JÖNKÖPINGS KOMMUN Tfn 036-10 50 00 (vxl) Postadress (om inget annat anges) 551 89 Jönköping www.jonkoping.se UPPTECH Västra Holmgatan 34 A, 553 23 Jönköping

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

Varför läser vi? LPP Fysik ht notebook. September 17, 2016

Varför läser vi? LPP Fysik ht notebook. September 17, 2016 LPP i Fysik ht. 2016 Varför läser vi Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? Så här ser planen ut Hur skall vi visa att vi når målen? 1 Varför läser vi? Eleverna skall ges förutsättningar att utveckla

Läs mer

Blinky Lights 1.0. Inledning. Innehåll. Förberedelser

Blinky Lights 1.0. Inledning. Innehåll. Förberedelser Samarbetspartner Blinky Lights 1.0 Inledning Blinky Lights 1.0 låter eleverna utforska och experimentera med olika sätt att konstruera en lampa. Med hjälp av teknik och olika material utvecklar de egna

Läs mer

Potentialmätningar och Kirchhoffs lagar

Potentialmätningar och Kirchhoffs lagar elab006a Potentialmätningar och Kirchhoffs lagar Namn atum Handledarens sign. Laboration I den här laborationen kommer du omväxlande att mäta ström och spänning samt även använda metoden för indirekt spänningsmätning.

Läs mer

Elektricitet och magnetism

Elektricitet och magnetism Elektricitet och magnetism Eldistribution Laddning Ett grundläggande begrepp inom elektricitetslära är laddning. Under 1700-talet fann forskarna två sorters laddning POSITIV laddning och NEGATIV laddning

Läs mer

Föreläsnng 1 2005-11-02 Sal alfa. 08.15 12.00

Föreläsnng 1 2005-11-02 Sal alfa. 08.15 12.00 LE1460 Föreläsnng 1 2005-11-02 Sal alfa. 08.15 12.00 pprop. Föreslagen kurslitteratur Elkretsanalys av Gunnar Petersson KTH Det finns en många böcker inom detta område. Dorf, Svoboda ntr to Electric Circuits

Läs mer

Spännande Skuggfiguren Sofia

Spännande Skuggfiguren Sofia Spännande Skuggfiguren Sofia Istället för att måla väggen hemma så skapar vi en ny design med hjälp av skuggor i häftiga mönster. Se en film på produkten: http://youtu.be/1tt3fyo-2qo Vilket material behöver

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

TEKNISKA SYSTEM LÄRARHANDLEDNING ÅRSKURS 5

TEKNISKA SYSTEM LÄRARHANDLEDNING ÅRSKURS 5 TEKNISKA SYSTEM LÄRARHANDLEDNING ÅRSKURS 5 Välkommen till årets avtalsbesök för åk 5 på Visualiseringscenter C. Under ett besök hos oss bjuder vi in till att lära sig mer om tekniska system; vad de är,

Läs mer

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande!

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande! Solcellsanläggning Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande Det finns många anledningar att utnyttja energin från solen, men hur går man tillväga? Vad krävs för att skapa sin egen solcellsanläggning?

Läs mer

Magnetism och elektromagnetism

Magnetism och elektromagnetism Teknikområde Magnetism och elektromagnetism Magneter upptäcktes i staden Magnesia i Grekland. Magneter kan dra till sig föremål som innehåller mycket järn (eller kobolt eller nickel). Man kan tex. använda

Läs mer

SM Serien Strömförsörjning

SM Serien Strömförsörjning Resistorn Resistorn, ett motstånd mot elektrisk ström. Resistans är ett engelskt ord för motstånd. Det är inte enbart ett fackuttryck utan är ett allmänt ord för just motstånd. Resist = göra motstånd Resistance

Läs mer

Ö 1:1 U B U L. Ett motstånd med resistansen 6 kopplas via en strömbrytare till ett batteri som spänningskälla som figuren visar.

Ö 1:1 U B U L. Ett motstånd med resistansen 6 kopplas via en strömbrytare till ett batteri som spänningskälla som figuren visar. Ö : Ett motstånd med resistansen 6 kopplas via en strömbrytare till ett batteri som spänningskälla som figuren visar B L Spänningskällan ger spänningen V Brytaren är öppen som i figuren a) Beräkna strömmen

Läs mer

NATIONELLT ÄMNESPROV I FYSIK VÅREN 2009

NATIONELLT ÄMNESPROV I FYSIK VÅREN 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 4 kap. 3 sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t.o.m. 2009-06-30. Vid sekretessbedömning skall detta beaktas. NATIONELLT

Läs mer