Elektricitet. De första grunderna om elektricitet. LK6816_sv. Distributör.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elektricitet. De första grunderna om elektricitet. LK6816_sv. www.matrixmultimedia.com. Distributör. www.terco.se"

Transkript

1 Elektricitet De första grunderna om elektricitet LK6816_sv Copyright 2009 Matrix Multimedia Limited

2 FÖR LÄRAREN De första grunderna om elektricitet Locktronics Grunderna i elektricitet (Fundamentals of elekricity) har speciellt framtagits för eleverna i Storbritannien (UK Key stage one and two) men passar naturligtvis till alla elever som börjar lära sig om el. Detta dokument är gjort i programmet Adobe Indesign CS3. Om du vill ha originalet för att själv ändra i text eller bilder, alternativt vill ha texten i Word så kontakta TERCO terco.se). Obs! Skolan får inte distribuera förändrade dokument till andra skolor utan TERCO s medgivande. Att använda arbetsbladen i klassrummet Det här häftet levereras normalt som en pdf. Skolan kan kopiera så många exemplar de behöver för utbildningen. Ett alternativ är att skriva ut kopior som eleverna kan skriva svar i Eller så kan man laminera dem och be eleverna skriva svar på separata papper eller noteringshäften. Varje arbetsblad har ett tillhörande avsnitt med information om de kunskapsmål som eftersträvas. Elevernas förståelse för respektive avsnitt kan uppnås på olika sätt som att att läsa, skriva eller demonstrera för hela klassen. De flesta brukar tycka att det är roligt labba i grupper. Antal Art.nr Benämning 1 HP4039 Lock till lådan 1 HP5328 Batterieliminator. Förbereds och ställs in på 4,5V av läraren 1 HP5540 Förvaringslåda 1 HP7750 Skumgummi-insats med plats för komponenter 1 HP9554 Plastlåda till skumgummi-insats (Placeras i förvaringslådan) 1 LK0123 Magnet 3 LK2341 Glödlampa 1 LK2871 Garantidokument 1 LK3000 4x4 basplatta (plats för 31 komponenter) 1 LK4000 Användarhandledning för Locktronics 9 LK5250 Kopplingsbyglar 3 LK5291 Lamphållare 1 LK5404 Tungrelä 1 LK5570 Röd och svart labbsladd med krokodilklämmor 1 LK5597 Labbsladd, svart 4mm. 0,25m lång 1 LK5598 Labbsladd, röd 4mm. 0,25m lång 1 LK6207 Strömbrytare (morse-typ, fjädrande) 1 LK6209 Strömbrytare (slidmodell, slutande brytande) 1 LK6423 Summer 1 LK6492 Läromedelshäften på engelska (CD) 1 Svensk översättning av detta läromedelspaket finns på (Ladda ner, pdf och Indesign CS3) 1 LK6706 Motor 3/6V DC, 0,7A 1 LK8275 Batteri-komponent med symbol. Batterieliminatorn LK5328 kopplas till denna. Copyright 2009 Matrix Multimedia Limited 2

3 FÖR LÄRAREN ARBETSBLAD - KOMMENTARER OCH SVAR Övergipande innehåll 1. Hur man använder arbetsbladen, 2. Hur man använder utrustningen 3. Vad är elektricitet? 4. Själva arbetsbladen. INNEHÅLL I RESPEKTIVE ARBETSBLAD: 1. Vilka apparater använder elektricitet? - Eleverna utvecklar en förståelse för vilka saker som använder elektricitet och hur man exempelvis får värme, ljus och ljud etc. För att ytterligare ge verklighetsbakgrund kan man be eleverna ta någon apparat hemifrån eller kanhända något exempel finns på skolan. Uppmuntra eleverna att fråga och diskutera kring apparaterna. 2. Vilken typ av elektricitet? - Eleverna skall känna till vilken typ av elektricitet som förekommer naturligt och vilken skapas av människan. Här kan man ta hjälp av Internet eller faktaböcker. Eleverna ska också notera att elektricitet kan komma från batterier eller vägguttag (ex. PC). Visa på elapparater i klassrummet för exemplifiera. 3. Elektricitet kan vara farligt. - Förstå att elektricitet både kan vara användbar och farlig. Låt eleverna göra ett blad eller en plansch (rita, klistra in etc.) om vad de lärt sig. Låt dem fylla i de tomma linjerna med: 1. av 2. våta 3. kraft 4. drake 5. kemikalier Diskutera med klassen olika situationer där el kan vara farligt utan att skapa onödig rädsla. Notera att arbetsblad 16 även tar upp positiva saker med elektricitet. 4. Att bygga en strömkrets Eleverna skall förstå betydelsen av en strömkrets och batteriet som energikälla. Glödlampan, som är ett exempel på en komponent, kan också användas för att testa kretsen. 5. En komplett krets. Eleverna får förståelse för vad som gör att en krets fungerar. Det görs genom ett experimenterande arbetssätt. Låt dem koppla på olika sätt och be dem notera vad som händer. 6. Batterier - Att få en större förståelse för hur batterier verkar. Polaritetens betydelse. Kunskaperna inhämtas med experiment som ovan. 7. Summer - Vi byter ut glödlampan mot en summer (en liten komponent som låter när det går ström genom den. Vi återkommer till vikten av rätt polaritet. Summern fungerar bara om batterierna kopplas med rätt polaritet till den. Man kan även diskutera andra apparater som ger ljud ifrån sig när man ansluter elektricitet. Copyright 2009 Matrix Multimedia Limited 3

4 FÖR LÄRAREN 8. Motorer - Nu ska vi använda en elektrisk motor i kretsen. I extrauppgiften ber vi eleverna att hitta på och rita en egen uppfinning med motor. Du kan själv bestämma hur du vill utveckla den här extrauppgiften beroende på tid, resurser samt kunskapsmål. 9. Elektriska ledare - Du kan som lärare förse eleverna med olika material att testa eller låta dem finna dem själv. Det kan vara lite svårt för eleverna att förstå begreppet elektrisk ledare och isolator (..och material som är mitt emellan). Med att låta dem testa själva olika material så kommer de att förstå. 10. Ledare och isolatorer - I det här avsnittet diskuterar vi ledare och isolatorer med speciell tanke på den elektriska faran. Det finns också ett block med rutor i vilka det finns bokstäver. Eleverna ska finna och markera ord som förekommer i läromedelspaketet. Notera! I den engelska versionen av kursen finns motsvarande block med rutor. Här är orden på engelska. Det är ett utmärkt tillfälle att kombinera teknik och engelska. BATTERI BLIXT ELEKTRICITET ENERGI GLÖDLAMPA ISOLATOR KRETS LABBSLADD LEDARE LJUS MOTOR STRÖMBRYTARE SUMMER VÄRME Copyright 2009 Matrix Multimedia Limited 4

5 FÖR LÄRAREN 11. Strömbrytare - Eleverna använder en enkel strömbrytare av slidtyp och noterar vad som händer när kretsen bryts och sluts. I det här arbetsbladet studerar vi även annan typ av strömbrytare som på svenska benämns tungrelä (eng. reed switch). En detaljerad beskrivning av hur det fungerar finns men här kanske behövs lite extra hjälp av läraren. 12. Flera komponenter i en krets - TNu testar vi vad som händer när man har flera komponenter i en krets. Eleverna uppmanas att prova sina egna idéer och notera vad som händer. Även andra komponenter från Locktronics satserna kan användas om man önskar. 13. Schemasymboler Eleverna får lära sig vad schemasymboler är och varför de behövs. Det stöds också av symbolerna som finns på Locktronics komponenterna. Man gör en ritövning som visar skillnad på symbol och komponentens bild. a) visar tre batterier och en glödlampa, b) visar ett batteri med en summer och en strömbrytare. 14. Kretsschema Förklarar begreppet kretsschema. Här kan man utöka antalet övningar genom att låta eleverna hitta på olika kretslösningar och rita dessa. 15. Olika typer av kretsar Vi introducerar begreppet serie och parallell. Här kan det vara lämpligt att läraren tar upp begreppen före övningen, gärna hittar metaforer som gör det lättare för eleverna att förstå begreppen. 16. Elekricitet - En skrivövning som spänner över flera teknikområden och som uppmanar eleverna att finna fördelar och nackdelar med de elapparater och elanläggningar vi omges av. Det visar hur de uppfattat ämnesområdet och hur de kan uttrycka det skriftligt. 17. Avslutningstest Det här kan användas som ett individuellt prov eller ett grupparbete. Krets a) Krets b) Krets c) Krets d) Kretsschemat e) Kretsschemat f) Metallnyckeln leder elektricitet Behöver en bygel för att göra kretsen komplett. Lampan är borttagen från batterikretsen. Träsleven är en isolator. Batterierna är polvända mot varandra. Batteriet är kortslutet. Copyright 2009 Matrix Multimedia Limited 5

6 FÖR LÄRAREN 1. VAD ÄR ELEKTRICITET? Elektriciteten spelar en väldigt stor roll i våra liv. Den används för att lysa uppvåra hem, laga maten vi äter, får våra spel och vår TV att fungera och många andra viktiga saker som vi kanske inte tänker på. Elektriciteten beskrivs bäst som energi som rör sig i en elektrisk ledning. Ett bra sätt att illustrera detta är att göra en jämförelse med Newtons vagga... Energy in Energy out När den första bollen till vänster dras åt sidan för att sedan släppas för att krocka med de andra bollarna så kommer bollen längst till höger att svänga medan alla bollarna i mitten står stilla. Det visar att energi kan flyttas från bollen längst till vänster till bollen längst till höger. Tänk bollar i en elektrisk ledning fast igentligen så är det elektroner. Man kan säga att elektricitet är ett flöde av elektrisk kraft. 2. ELEKTRICITET ÄR VIKTIGT FÖR VÅRT SÄTT ATT LEVA För att ta till sig och få en bra kunskap och förståelse om elektricitet, vad det gör och hur det används så måste man första vissa grundprinciper: Många apparater som omger oss använder el för att fungera. Elektricitet är en viktig funktion i vårt dagliga liv. Den el som vi har i väggutaget kan vara mycket farlig och apparater som kopplas till vägguttaget ska hanteras försiktigt. Vissa apparater använder batterier. De kan avge kemikalier som är farliga för människa och miljö. En komplett krets med batteri behövs för att enkel apparat ska fungera. De flesta metaller är bra elektriska ledare, de flesta andra material är isolatorer. Elektricitet kan inte flyta i en krets som har ett avbrott och en strömbrytare kan användas för att bryta kretsen. Att förstå hur kretsen påverkas av hur batterierna kopplas och vänds. 3. DE FÖRSTA GRUNDERNA OM ELEKTRICITET Labbpaketet De första grunderna om elektricitet är gjort för att yngre elever ska kunna utforska och experimentera med ett antal vanliga elektriska komponenter. De bör uppmuntras att: Bygga och prova ett antal olika kretsar. Göra egna förutsägelser om vad som ska hända. Föreslå vilka observationer som ska göras och mäta dessa. Förklara vad som händer. Ge utryck för de farliga situationer som kan uppstå när man kommer i kontakt med vägguttag eller kraftledningar. Copyright 2009 Matrix Multimedia Limited 6

7 FÖR LÄRAREN 4. HUR MAN ANVÄNDER ARBETSBLADEN Arbetsbladen är utformade för att användas tillsammans med labbpaketet De första grunderna om elektricitet. De ger ideér och förslag för läraren hur man kan lägga upp undervisningen för eleverna. Det är inte nödvändigt att göra arbetsbladen i nummerordning men upplägget är sådant att man går från enklare uppgifter till mer komplicerade. Vi föreslår att läraren väljer de arbetsblad och aktiviteter som är bäst passande för elevernas erfarenhet, kunskapsnivå och förmåga samt låter eleverna planera sina egna lektioner. Arbetsblad 1 till 3 börjar med konstaterandet att elektricitet finns runt omkring oss. Elektriciteten kan användas till många olika ändamål, många helt nödvändiga för att vardagslivet skall fungera. Den kan också vara mycket farlig och man bör veta vad man inte ska göra. 4 till 8 behandlar begreppet krets och visar på att det finns olika komponenter. Det visar på vad olika komponenter i kretsen kan ge för resultat. Vidare att kretsen är sluten för att strömmen ska kunna flyta. 9 och 10 behandlar ledare och isolatorer. Vi avslutar också med att påminna eleverna om elfaran. 11 och 12 utökar antalet komponenter, undersöker vilka effekter de har på varandra. Vi inför begreppet motstånd eller resistans i strömkretsen. 13 och 14 använder begreppet kretsschema. Eleverna lär sig att läsa och bygga kretsar från schema. De ska också kunna rita diagram som ex. andra kan bygga från. 15 låter eleverna bygga och hitta på egna kretsschema som innehåller serieoch parallellkretsar samt noterar vilket resultat det får. 16 och 17 är förslag till test för att undersöka hur eleverna tagit till sig kunskap om elektricitet. Att kontrollera att eleverna kan följa kursen är ju något som bör ske kontinuerligt och inte bara i slutet av kursen. Labbpaketet tillsammans med arbetsbladen ger läraren bra verktyg för att genomföra utbildningen. Det kommer att ge eleverna en bra förståelse av vad elektricitet är för något, hur den fungerar och används samt vilka faror som den kan medföra. Den kanske viktigaste aspekten är nog att det ger eleverna mäjlighet att själva experimentera och lära sig av resultaten. Om ni använder De första grunderna om elektricitet som introduktionskurs och vill gå vidare så föreslår vi Locktronics labbkit Elektricitet, Magnetism och Material med de medföljande arbetsbladen Frågor om el I och II Copyright 2009 Matrix Multimedia Limited 7

8 FÖR LÄRAREN Använda batterieliminator och batterisymbolblock Du kommer att märka att det finns två sätt att spänningssätta kretsarna: Med batterier: Batterihållarna på basplattan gör det möjligt att använda vanliga batterier. Man kan sedan använda labbsladdar The battery retaining clips on the baseboard give you the option to use batteries to power your circuit. You can then use leads to extend from the batteries, to either: a) och koppla direkt från batterihållarnas komponentpelarna b) alternativt för att bibehålla bilden av kretsschemat koppla labbsladdarna till ena eller andra sidan av batterisymbolblocket. Du kommer att märka att arbetsbladen är gjorda för alternativ b). De uppbyggda komponeterna med schemasymboler överensstämmer bättre med ett ritat schema och det ser inte ut som om det vore ett avbrott i kretsen. Det kräver dock en förklaring för eleverna att batterisymbolblocket i sig självt inte är en spänningskälla utan endast en symbol till vilken man kopplar antingen batterier eller annan spänningskälla BATTERIELIMINATOR: Att använda den medföljande batterieliminator har en hel del fördelar både ekonomiskt och miljömassigt. Anslut rätt stickproppsadapter till batterielimnatorn och ställ in rätt utspänning (3 batterier motsvarar 4,5V). Se anvisning som medföljer. Stickproppen för utspänning ansluts till batterisymbolblockets ingång. Batterierna skall tas bort när man använder batterieliminator. Som ovan nämnts kanske detta kräver lite extra förklaring för eleverna. Copyright 2009 Matrix Multimedia Limited 8

9 ARBETSBLAD 1 1. Vilka apparter använder elektricitet? Många saker som omger oss hemma och i skolan behöver elektricitet för att fungera. En del kan man plugga in i vägguttaget med andra måste ha ett eller flera batterier för att fungera. För att den här kaffekokaren ska fungera måste man sätta stickkontakten i väggen.. men den här kanalväljaren för TV-n behöver två små batterier för att man ska kunna ställa in kanal och ändra ljudet. Elektricitet kan göra att man får värme, ljus, ljud eller att saker kan röra sig. Uppgift: 1. Titta på bilderna nedan och skriv ner vilka saker som behöver elektricitet och vilka som inte behöver det 2. Skriv ner vilka saker som behöver elektricitet för att ge värme från sig, lysa, ge ljud, röra på sig. Copyright 2009 Matrix Multimedia Limited 9

10 ARBETSBLAD 2 2. Olika typer av elektricitet? Det finns två typer av elektricitet. 1. Sådan elektricitet som finns i naturen. Exempelvis när det stormar och det uppstår blixtar. Ett annat exempel är statisk elektricitet som urladdas. Det kan man ibland se när man tar av sig vissa kläder. 2. Konstgjord elektricitet. Det kan vara sådan elektricitet som har lagrats med hjälp av kemikalier, exempelvis batterier. Det kan också vara vattenkraftverk eller kärnkraftverk. Det är stora anläggningar som gör sådan elektricitet som vi får i vägguttaget. Alla typer av elektricitet kan vara farliga! Activity: 1. Använd Internet eller skolans bibliotek för att ta reda på mer om blixtar. 2. Skriv ner 5 saker som du lärt dig har om elektricitet. 3. Hitta en bild i en tidning eller rita något som passar med det du skriver ner. Din dator behöver elektricitet för att fungera. Stora datorer har en stickpropp som man sätter i vägguttaget. Bärbara datorer dessutom har batterier. Då och då måste man ladda dessa. I det flesta fall finns en batterieladdare som följer med den bärbara datorn. Activity: 1. Gör en lista på 5 andra saker i klassrummet eller hemmet som behöver elektricitet 2. För varje sak som du hittar på skriv om den måste pluggas i vägguttaget eller om den går på batterier. 3. Skriv om hur elektriciteten verkar. Ger det ljus från sig, eller ljud? Rör den på sig eller ger den värme från sig? Copyright 2009 Matrix Multimedia Limited 10

11 ARBETSBLAD 3 3. Elektricitet kan vara farligt Blixtar är ett exempel på när man kan se elektriciteten och man kan förstå att det är väldigt farligt att komma för nära en blixt. Vanligtvis så ser man inte elektriciteten i hemmet, skolan eller andra platser men man kan se ledningar och vägguttag. Att leka i närheten av kraftledningar kan vara lika farligt som att komma i närheten av en blixt. Att peta i vägguttag kan också vara mycket farligt. Batterier är inte farliga på samma sätt men bör ändå hanteras försiktigt. De innehåller farliga och giftiga kemikalier. Den elektricitet som man får från ett batteri kan jämföras med att en kattunge klöser när den blir arg. Kraftledningar och vägguttag kan jämföras med ett lejon som kan skada en människa mycket svårt om man retar det. På vissa platser där farliga spänningar förekommer, som kraftledningar, transformatorkiosker brukar ha en sådan här symbol. Varje gång du ser ett sådant här märke så var försiktig och gå inte närmare! Märket är en varningsskylt och betyder: Fara högspänning! Activity: Fundera på vilka ställen du sett varningsskyltar för högspänning. Rita en egen varningsskylt för Fara högspänning. Fundera på varför det är just dessa färger och vad symbolen betyder. Här nedan finns några regler som man ska följa för att inte skadas av elektricitet. Fyll i de ord som saknas på rätt ställe. Slå strömbrytaren före man sticker in eller drar ur stickkontakten i väggen. Stickproppar och vägguttag ska man inte röra med händer Gå inte nära ledningar och transformatorkiosker Flyg aldrig med en nära en kraftledning. Öppna aldrig ett eller stoppa det i munnen. Batterier innehåller. farliga kemikalier våta drake av kraft batteri Copyright 2009 Matrix Multimedia Limited 11

12 ARBETSBLAD 4 4. Bygga en krets En krets behöver någonting som kan ge elektricitet för att fungera. Ett batteri kan ge elektricitet. Batteriet har 2 poler, en som kallas negativ och en som + positiv. Ena änden av kretsen kopplas till ena polen medan den änden kopplas till andra polen. Uppgift: Bygg en krets likadan som ovan genom att använda ett batteri och en glödlampa. Elektriciteten flyter runt i kretsen och gör att lampan lyser. Extrauppgift: Titta på batteriet i kretsen. Vad händer om man tar bort det? Varning: Öppna aldrig ett batteri eller ta det i munnen. Det innehåller giftiga kemikalier. Copyright 2009 Matrix Multimedia Limited 12

13 ARBETSBLAD 5 5. En sluten krets En krets behöver 2 saker för att fungera: 1. Något som kan ge elektricitet, exempelvis ett batteri. Utan batteri finns det ingen elektricitet som kan få lampan att lysa. 2. En sluten krets. Det får inte vara något avbrott för då kan inte elektriciteten flyta i kretsen. Uppgift: Bygg en krets med ett batteri och en glödlampa som fungerar. Ta bort batteriet från kretsen. Vad händer? Ta bort en ledare till batteriet. Vad händer? På hur många sätt kan du bygga kretsen för att lampan ska fungera? När lampan lyser visar det att kretsen fungerar. Copyright 2009 Matrix Multimedia Limited 13

14 ARBETSBLAD 5 fortsättning arbetsblad 5 Uppgift: Bygg en krets med batteri och en lampa. Peka med fingret vilken väg elektriciteten tar. Vad händer om du vänder batterierna? Lyser lampan annorlunda än den gjorde i övning 4? Vad kan man dra för slutsatser av det? Skriv ner dina svar. Extra uppgift: Titta under glaset i glödlampan. Hur tror du lampan ser ut inuti. Rita upp vad ser. När elektriciteten går genom glödtråden så lyser den och blir varm. Vad händer om glödtråden går av? Förklara varför det skulle vara svårare att kontrollera om kretsen fungerar om glödtråden är trasig? Copyright 2009 Matrix Multimedia Limited 14

15 ARBETSBLAD 6 6. Batterier Batterier finns i många olika storlekar och utföranden beroende på vilken apparat de skall sitta i. De måste monteras i apparaten så att de är vända på rätt sätt. Pluspol på första batteriet till plusklämman, minuspolen mot nästa batteris minuspol. Annars fungerar inte apparaten som den ska. När vi monterar batterierna efter varandra säger vi att de är seriekopplade. Ökar vi antalet batterier så ökar elektriciteten som flyter i ledningen. Uppgift: Bygg en krets med 2 batterier och en glödlampa. Skriv ner vad du ser. Lägg till ett batteri så att det blir 3. Ta bort 2 batterier så att det bara blir 1. Lägg till 2 batterier igen men vänd ett av batterier. Gör noteringar om vad du ser. Vad kan du dra för slutsatser? Varning: Om man har för många batterier så kan det göra att glödlampan går sönder. Copyright 2009 Matrix Multimedia Limited 15

16 ARBETSBLAD 7 7. Summer Under de försök vi gjort tills nu har vi använt en glödlampa. När lampan lyser så har kretsen fungerat. En annan komponent som kan användas i kretsen är en summer. När elektriciteten passerar genom summern så hör ett ljud. När man rör vid summern så känns det att den vibrerar. Vibrationen som man känner blir till ljud. Uppgift: Bygg en krets genom att använda ett batteri och en summer. Vänd summern i kretsen. Vad händer? Gör en teckning av din krets när den fungerar. Skriv och berätta hur en summer fungerar. Extra uppgift: Kan du göra så att summern låter lägre eller högre? Gör 5 förändringar på din krets och skriv ner hur de verkar. Tänk på alla elektriska apparater som ger ljud ifrån sig, exempelvis en dörrklocka. Skriv ner några andra apparater. Copyright 2009 Matrix Multimedia Limited 16

17 ARBETSBLAD 8 8. Motorer Motorer används för att göra en massa saker som finns i vardag. Motorer fungerar när det går en ström genom dem på samma sätt som det gör i glödlampor och sumrar. Motorns axel som snurrar runt i en riktning, kan ändra riktning om man vänder batteriets poler. Activity: Bygg en krets med 3 batterier och en motor. Lägg märke till om motorns axel roterar. Vänd batteriet och se vad som händer. Skriv ner vad du sett. Extra uppgift: Fundera på vilka apparater som du ser hemma eller i skolan och som använder en motor. Gör en lista. Hitta på en egen uppfinning som använder en motor. Rita och berätta. Copyright 2009 Matrix Multimedia Limited 17

18 ARBETSBLAD 9 9. Ledare En del material fungerar så att elektricitet kan flyta igenom. Sådana material kallas elektriskaa ledare därför att de leder elektricitet. Metaller brukar vara bra ledare. Vissa metaller är bättre ledare än andra. Material som inte leder elektricitet kallas isolatorer. Uppgift: Bygg en krets som visas nedan. Vi kommer att använda ledarna med krokodilklämmor för att testa olika material och se om de leder elektricitet. Börja med att lägga ihop de båda krokodilklämmorna. Notera att strömmen flyter bra i kretsen. Prova att testa några olika saker och se om de leder elektricitet eller isolerar. Använd krokodilklämmorna och fäst i var sin ände av saken. Fyll i tabellen nedan eller skriv resultatet i ditt häfte. Vad är det för sak? Lyser lampan? Är det en ledare? Är det en isolator? Copyright 2009 Matrix Multimedia Limited 18

19 ARBETSBLAD Ledare och isolatorer De flesta metaller leder elektricitet bra. Byglarna i din krets är av metall. Det märker du om du vänder på en bygel. Även ledarna med krokodilklämmor är av metall, men har ett plastlager ovanpå. Andra material som inte leder elektricitet kallas isolatorer. Isolatorer kan användas för att skydda oss mot elektricitet. En sladd till en bordslampa har till exempel minst 2 lager plast som isolering. Vatten är en ganska bra ledare av elektricitet. Elektriska apparater ska aldrig användas i närheten av vatten. Därför finns det aldrig ett vägguttag i närheten av badkar eller dusch. Det kan ju verka konstigt att luft isolerar. När du tittar på en kraftledning kan du se att det finns ett avstånd mellan ledningarna. Ju högre stolpe och ju större avstånd det är mellan ledningarna ju kraftigare elektricitet är det. Klättra därför aldrig i en elstolpe eller kom för nära en ledning. Om man kommer för nära ledningen finns det risk för att elektriciteten kan göra ett hopp i luften och du kan skadas alvarligt. Uppgift: Titta på bilderna. Förklara vad som händer när du ser bilderna och på vilket sätt är det farligt. Extra uppgift: I tabellen nedan finns de ord du ser här nedan. Kan du se dem? Märk orden eller skriv ner dem i ditt häfte. L A S T R K L M P Y G R E N E I C O N D U C T O R R S R Y L G I K G D Z O D E T E W J F E H F B W R C P S G L O I X D C T Q B U Z Z E R R U R R T H T N A S F N M G U F M N G J H R I D X Y R E T T A B V F D P I N Q W S V B N Y U B J B L G C G B R C E I N S U L A T O R I P U G H N M S F R Y B X C B T S L F G J A S E C T G H L P Y E B R Y S C V B Y I U N M A S J E Q H W I R E S S R D V N L V C S W I R U T Y I M C Y U U T Q E W T F G H L P Z A U V N A A X R C U V B R B N X B I B E M A M H T D T G M E J E S T H Y M B Q D L I G H T X K D R BATTERI BLIXT ELEKTRICITET ENERGI GLÖDLAMPA ISOLATOR KRETS LABBSLADD LEDARE LJUS MOTOR STRÖMBRYTARE SUMMER VÄRME När du funnit orden, skriv en kort förklaring vad varje ord betyder. Ta hjälp av bibliotek, Internet eller arbetsbladen om du behöver.. Copyright 2009 Matrix Multimedia Limited 19

20 ARBETSBLAD Strömbrytare En strömbrytare kan användas för att stoppa att elektriciteten flyter i ledningen. Bygg en krets med en strömbrytare av slidmodell eller tryckmodell. Som namnet säger så fungerar slidmodellen så att den bryter när man skjuter den åt sidan. Tryckmodellen sluter när man trycker på den. Uppgift: Bygg kretsen och låt strömbrytaren vara öppen. Lyser lampan? Slut strömbrytaren. Förklara vad som händer. Vad händer om du flyttar strömbrytaren på ett annat ställe? Tungreläer Bygg kretsen med ett tungrelä istället. Inuti ett tungrelä finns det små tunna magnetiska metallblad som kan leda elektricitet. Normalt så rör dessa inte vid varandra och tungreläet leder inte elektricitet. Sätt en liten magnet på sidan av tungreläet. Om magneten är tillräckligt stark så kommer metallbladen att dras till varandra och det blir möjligt för elektriciteten att flyta genom tungreläet. Copyright 2009 Matrix Multimedia Limited 20

21 ARBETSBLAD Komponenter i en krets Elektriciteten från ett batteri kan delas mellan olika komponenter när de ligger efter varandra Det innebär att varje komponent som glödlampa eller summer påverkas och fungerar lite annorlunda. Vad tror du händer med en summer när den får mindre elektricitet? Activity: Bygg en krets med 3 batterier och en glödlampa. Kontrollera att alla batterierna sitter åt samma håll. Skriv ner vad du tror kommer att hända om du sätter in en glödlampa till i kretsen. Gör det. Blev det som du trodde? Försök att förklara varför det blir så här. Rita och berätta. Fler undersökningar Byt ut en av glödlamporna till en motor. Vad händer? Byt motorn med en summer. Vad händer? Vilken effekt har glödlampan på de andra komponenterna? Vilken effekt har de andra komponenterna på glödlampan? Varning: Om man har för många batterier så kan det bli så mycket elektricitet genom komponenterna att de går sönder! Copyright 2009 Matrix Multimedia Limited 21

22 ARBETSBLAD Komponentsymboler Du kanske har lagt märke till symbolerna på de plastbrickor som komponenterna är monterade i. De kallas komponentsymboler och berättar vilken komponent det är och hur den fungerar. Komponentsymbolerna är bra när man vill rita ett schema över kretsen. Kretsschemat kan jämföra med en karta över ett område. Uppgift: Komponentsymboler används i scheman och visar hur komponenterna ska kopplas samman. Utseendet på schemat kan variera. Det viktiga är att komponenterna är sammankopplade på rätt sätt. Titta på komponentsymbolerna nedan och gör en enkel teckning hur de ser i verkligheten. Rita på det här bladet eller på annat papper. Namn: Symbol: Locktronics: Ett batteri Tre batterier Labbsladdar Glödlampa Strömbrytare Motor Summer Titta på diagrammen nedan och förklara hur de fungerar. a) b) Rita bilder på hur kretsarna ser ut i verkligheten. Vad är lättare? Att rita schemana eller att rita verkligheten? Copyright 2009 Matrix Multimedia Limited 22

23 ARBETSBLAD Kretsschema Vi kan alltså koppla ihop komponentsymboler så att det blir kretsscheman. Det innebär också att vi kan rita vårt schema och sedan bygga kretsen efter vårt schema. Uppgift: Rita kretsschema på de kretsar du ser nedan. Beskriv hur de fungerar.. Titta på schemana här nedan. Skriv vad som händer för varje schema. Bygg kretsar efter schemana och kontrollera att de fungerar som du tänkt a) b) c) Copyright 2009 Matrix Multimedia Limited 23

24 ARBETSBLAD Olika typer av kretsar Det finns två vanliga typer av kretsar: Parallellkoppling och Seriekoppling Uppgift: Bygg en krets med 3 batterier och 1 glödlampa. Lägg till en glödlampa och koppla den till samma batteri som på bilden. Lamporna lyser lika starkt. Man säger att komponenterna är parallellkopplade. Bygg nu en krets efter schemat nedan. I det här fallet är glödlamporna seriekopplade. Elektriciteten måste flyta igenom båda lamporna efter varandra för att kretsen skall vara komplett. Lyser lamporna lika starkt som när de är parallellkopplade? Rita scheman i din bok. Extra uppgifter Se bilden till nertill. Kan du lägga till en strömbrytare så att strömmen bryts till båda lamporna? Ersätt en glödlampa med en summer. Vad händer? Byt summern mot en motor. Vad händer med motorn och glödlampan? Rita schemana för kretsarna med summern, motorn och glödlampan. Förklara vad som händer när du slår av och på strömbrytaren. Copyright 2009 Matrix Multimedia Limited 24

25 ARBETSBLAD Elektricitet Vi har konstaterat att elektricitet finns på alla möjliga ställen i vår omgivning och den är nödvändig för nästan allt vi vill göra. Uppgift: Föreställ dig en värld utan elektricitet. Skriv en kort historia hur livet skulle vara utan elektricitet. Ta upp både sånt som är bra och sånt som är dåligt. Bilderna nedan ger lite ideér till vad du kan ta upp. Industrier Hälsovård Vapen Värme Elkraftledningar Telekommunikation Ljus Leksaker och spel Extention Activity: a) Skulle du hellre vilja leva i en värld utan elektricitet? Skriv eller förklara varför. b) Skulle en värld utan elektricitet vara mindre farlig att leva i? Tänk på hur farlig elektriciteten kan vara men också hur den skyddar och hjälper oss. (Till exempel brandalarm behöver elektricitet.) Copyright 2009 Matrix Multimedia Limited 25

Copyright 2008 Maria Svensson, Ann Zetterqvist och CETIS. Illustrationer Åsa Fredricson, Marulk Reklambyrå.

Copyright 2008 Maria Svensson, Ann Zetterqvist och CETIS. Illustrationer Åsa Fredricson, Marulk Reklambyrå. Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. För information om avtalet hänvisas till BONUS. Den som bryter

Läs mer

Till och från en inblick i ledande kretsar

Till och från en inblick i ledande kretsar Till och från en inblick i ledande kretsar Du använder el varje dag, ofta utan att du tänker på det. Det är inte svårt att räkna upp tio saker hemma som går på el. Pröva! Den slutna kretsen Strömmen måste

Läs mer

Energi och elektricitet

Energi och elektricitet Energi och elektricitet 1 Elektricitet...3 Repetera sluten strömkrets...3 Värme med elektricitet...3 Ljus med elektricitet...4 Elektromagnet...5 Rörelse med elektricitet...6 Skruvmotor...6 Magnetfält...7

Läs mer

Energi och elektricitet

Energi och elektricitet Energi och elektricitet 1 Elektricitet...3 Repetera sluten strömkrets...3 Värme med elektricitet...3 Ljus med elektricitet...4 Elektromagnet...5 Rörelse med elektricitet...5 Skruvmotor...6 Magnetfält...7

Läs mer

1, 2 OCH 3. Mål & syfte med övningen. Övningen passar för ålder. Gör så här. Förslag på frågor. Att tänka på. Följ upp. Kommentar.

1, 2 OCH 3. Mål & syfte med övningen. Övningen passar för ålder. Gör så här. Förslag på frågor. Att tänka på. Följ upp. Kommentar. 1, 2 OCH 3 Här tränas samarbete och koordination. En kompis De flesta tycker att detta är en kul övning. Parövning. Paret räknar till tre. Person A säger 1, person B säger 2, person A säger 3, person B

Läs mer

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP 2005 03 01 Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP OBS! Denna introduktion är tänkt för att du ska kunna komma igång i programmet, den fullständiga manualen hittar du i programgruppen Widgit samt

Läs mer

Äp9Fy 2013. Innehåll... Sid nr

Äp9Fy 2013. Innehåll... Sid nr Innehåll... Sid nr Inledning... 2 Bedömningsanvisning Delprov A... 4 Bedömningsanvisning Delprov B... 22 Kopieringsunderlag för resultatsammanställning... 27 Innehållsmatris... 28 Bedömningsmatris... 29

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Så ska det låta Designa och gör stränginstrument Akustik Ljud Läromedel för elever 9-12 år

Så ska det låta Designa och gör stränginstrument Akustik Ljud Läromedel för elever 9-12 år Så ska det låta Designa och gör stränginstrument Akustik Ljud Läromedel för elever 9-12 år Introduktion Detta är ett av tio undervisningsmaterial i ENGINEER projektet som är utvecklade för att stödja teknik

Läs mer

GESTTILLSTÅND PANIKÅNGEST MANODEPRESSIVITET DEPRESSIVITET ANO PSYKISKT SJUK. Berättelser ur verkligheten. Studiehandledning till

GESTTILLSTÅND PANIKÅNGEST MANODEPRESSIVITET DEPRESSIVITET ANO PSYKISKT SJUK. Berättelser ur verkligheten. Studiehandledning till Studiehandledning till Berättelser ur verkligheten PRESSIONPANIKÅNGEST PANIKÅNGEST MANODEPRESSIVITET SJUK TILLSTÅND PSYKOS ESSION TÖRNINGAR PANIKÅNGEST PSYKISKT MANODEPRESSIVITET GESTTILLSTÅND TILLSTÅND

Läs mer

Klara mera med begåvningsstöd

Klara mera med begåvningsstöd Klara mera med begåvningsstöd Text: Elisabet Lindström, Eva Oknemark & Birgitta Wennberg Foto: Evalena Habel, Eva Oknemark & BirgittaWennberg 2012 Stockholms läns landsting, Habilitering & Hälsa Detta

Läs mer

Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger

Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon: 019-16 16 16. Telefax 019-16 16 17

Läs mer

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind 2013-12-08 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Metod och genomförande... 3 1.1.1 Enkät... 3 1.1.2 Fokusgruppintervjuer... 4

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult. marcus@rejas.se

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult. marcus@rejas.se Datorkommunikation Marcus Rejås Rejås Datakonsult marcus@rejas.se Datorkommunikation av Marcus Rejås Publicerad $Date: 2005/11/15 12:54:07 $ Copyright 2003-2005 Marcus Rejås Denna bok är anpassad för gymnasieskolans

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult AB. marcus@rejas.se

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult AB. marcus@rejas.se Datorkommunikation Marcus Rejås Rejås Datakonsult AB marcus@rejas.se Datorkommunikation av Marcus Rejås Publicerad $Date: 2011-01-19 20:09:27 $ Copyright 2003,2004,2005,2007,2008,2009,2010 Marcus Rejås

Läs mer

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra En översättning, tolkning och bearbetning av Hillary Rettigs bok The Lifelong Activist Malte Lindstam Innehållsförteckning: Förord...1 Introduktion...1

Läs mer

ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE

ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE 2 Utbildning för ungdomar och unga vuxna med ADHD Inledning Denna bok har skapats för att ge fördjupad information till ungdomar

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

62 Kapitel 2. Område Elevsidor Övrigt. K 14 Mattelappar 2 B 30 32 Jämför antal = eller. K 16 Hemligt uppdrag, underlag 34 35 Symbolerna + och

62 Kapitel 2. Område Elevsidor Övrigt. K 14 Mattelappar 2 B 30 32 Jämför antal = eller. K 16 Hemligt uppdrag, underlag 34 35 Symbolerna + och Område Elevsidor Övrigt Symbolerna och 28 Introbild K 1 Mattelappar 2 A 29 Undersök och K 1 Mattelappar 2 B 30 32 Jämför antal eller Öva mer Bonus s 9, K 1 Träna och Räknesätten + och + Lägga till, ökning.

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel Presentationsteknik i utbildningssyfte Presentationsteknik i utbildningssyfte av Janne Arleklint Cygnel 1 Innehåll Inledning! 6 Förberedelser! 7 Mål och struktur! 7 Definiera målet med din presentation!

Läs mer

IMSE VIMSE. Ett lärarmaterial som hjälper dig att komma närmare barns dator och internetanvändande och som bidrar till tryggare digitala aktiviteter.

IMSE VIMSE. Ett lärarmaterial som hjälper dig att komma närmare barns dator och internetanvändande och som bidrar till tryggare digitala aktiviteter. IMSE VIMSE Ett lärarmaterial som hjälper dig att komma närmare barns dator och internetanvändande och som bidrar till tryggare digitala aktiviteter. Målgrupp: Låg och mellanstadieelever Innehåller totalt

Läs mer

DOLCETA Nätbaserat informationsoch utbildningsverktyg för konsumenter

DOLCETA Nätbaserat informationsoch utbildningsverktyg för konsumenter »» DOLCETA Nätbaserat informationsoch utbildningsverktyg för konsumenter Dolceta är ett nätbaserat informations- och utbildningsverktyg som riktar sig till lärare inom grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Vi lär oss om eld och brand Handledning och faktafördjupning

Vi lär oss om eld och brand Handledning och faktafördjupning Vi lär oss om eld och brand Handledning och faktafördjupning grupp 6-10 år 1 Innehåll Handledning till Vi lär oss om eld och brand... 4 Idén bakom materialet... 4 Innehåll och upplägg... 5 1. Eld och brand...

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

Ledarhandbok för Summer Camp. Information, tips och idéer

Ledarhandbok för Summer Camp. Information, tips och idéer Ledarhandbok för Summer Camp Information, tips och idéer 1 Innehåll Basfakta om Summer Camp... 4 1. Förberedelser... 4 Delegations träffar... 4 Precamp... 5 Biljetter och visum... 5 Fonder... 5 Praktiska

Läs mer

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN R A G N I N V Ö H C TIPS O Boken m o g i d för D H D A Den här boken tillhör: Lena Westholm Innehåll 1. TESTA DIG SJÄLV tips för att må bättre Hur är min ADHD? 2 Vanliga känslor när man har ADHD 3 Saker

Läs mer