Vår visuella identitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vår visuella identitet"

Transkript

1 Vår visuella identitet

2

3 Bilden av Länsstyrelsen Skåne Vår kommunikation ska vara öppen, enkel och respektfull. Detta bör synas såväl i innehållet som i det visuella uttrycket. Den grafiska profilen ger vägledning för hur vi ska använda vår logotyp och typografi. Profilen erbjuder även ett antal grafiska möjligheter som vi hoppas ytterligare stärker bilden av Länsstyrelsen Skåne. När vi arbetat fram profilen har vi fokuserat på enkelhet och respekt även gentemot Länsstyrelsens personal, det ska enkelt utryckt vara lätt att göra rätt. Vi har därför tagit fram endast ett fåtal grundregler för hur vårt grafiska uttryck ska se ut. I övrigt är det fritt fram att vara kreativ, till exempel genom att använda bilder och grafik. Vi hoppas att den grafiska profilen blir ett stöd i ditt arbete, och att den inspirerar till kreativitet! Skåne, februari Margareta Pålsson, Landshövding Ann-Nina Finne, Kommunikationschef 3

4 Logotypen Färglogotyp med positiv text (svart) används i första hand och alltid mot ljusa bakgrunder. Logotypen är vårt viktigaste visuella kännetecken. Den ska alltid användas i allt material och i alla sammanhang där Länsstyrelsen Skåne ska kännas igen. Logotypen består av länsvapnet med griphuvudet, kronan som symbol för statlig myndighet och texten Länsstyrelsen Skåne. Texten står alltid till höger om vapnet/kronan för att förenkla tillämpningen. Logotypen är en enhet, vars ingående element och proportioner inte får förändras, byta plats eller förses med någon form av tillägg. Logotypen finns i två varianter: färg och svart. Normalt ska färglogotypen användas. Logotypen ska synas tydligt Logotypen ska placeras fritt från angränsande texter, bilder, symboler eller andra grafiska element för att synas tydligt och uppfattas som en enhet. Det är också viktigt att logotypen återges med så stor kontrast mot bakgrunden som möjligt. Därför är ljusa bakgrunder att föredra. 4

5 Färglogotyp med negativ text (vit) används endast mot mörka bakgrunder. Logotyp i svart används endast när färgtryck inte medges. F F F F F Frizon (F) anger luften runt logotypen och definieras som halva vapensköldens bredd. 5

6 Typsnitt Typografin är en viktig del av Länsstyrelsens visuella identitet. Den är inte bara bärare av själva budskapet i texterna, utan är också vår officiella handstil. Därför är det viktigt med enhetlighet och konsekvens i alla sammanhang. För att förenkla användandet har vi begränsat antalet typsnitt till två: Segoe och Perpetua. Båda finns i Officepaketet och i professionella designprogram som exempelvis InDesign. Dessutom finns färdiga layout- och typografimallar för bland annat rapporter, powerpoint, inbjudningar, platsannonser och visitkort. I de fall mallar saknas ska Segoe användas i rubriker och bildtexter, medan Perpetua används i brödtext. 1. Rubrik 1 (18/22 Segoe UI Light) Perpetua 13/16 pt Bostadsmarknadsanalysen ska utgöra en lägesbeskrivning av bostadsmarknaden idag, med utblickar ett par år framöver, för politiker och tjänstemän i kommuner, i och för privatpersoner. Rapporten utgör samtidigt återrapportering av länsstyrelsens arbete med bostadsfrågor till Boverket och Finansdepartementet. 1 Innehållet i den här rapporten bygger till stor del på resultat från den bostadsmarknadsenkät (förkortas BME) som landets kommuner årligen besvarar. Svaren sammanställs av Länsstyrelserna och Boverket. Svarsresultaten visar kommunernas uppfattning vid ett givet tillfälle under året. Övrigt material i rapporten bygger framför allt på statistik från Statistiska centralbyrån och regionala källor som Region Skåne Rubrik 2 (14/18 Segoe UI Regular) Analysen behandlar Skåne och emellanåt Öresundsregionen. Skånes 33 kommuner med varierat befolkningstryck, urbaniseringsgrad och tillgänglighet har olika förutsättningar på bostadsmarknaden Rubrik 3 (11/16 Segoe UI Semibold) Därför delas länet för vissa analyser in i fyra regiondelar som följer de administrativa gränser som de regionala samarbetsgrupperna utgör; Skåne Nordväst (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga), Skåne Nordost (Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge), Sydöstra Skåne (Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad) och Samverkan Skåne Sydväst (Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Svedala, Trelleborg och Vellinge). 3 Figur 1. Skånes regiondelar. 1 Testing fotnot nummer 1 2 Testing fotnot nummer 2 3 Testing fotnot nummer 3 Exempel på rapportsida med olika textformateringar. 5 6

7 Segoe Light ABCDEFGHILKLMNOPQRSTUVWXYZÄÅÖ abcdefghilklmnopqrstuvwxyzäåö Segoe Regular ABCDEFGHILKLMNOPQRSTUVWXYZÄÅÖ abcdefghilklmnopqrstuvwxyzäåö Segoe Italic ABCDEFGHILKLMNOPQRSTUVWXYZÄÅÖ abcdefghilklmnopqrstuvwxyzäåö Segoe Semibold ABCDEFGHILKLMNOPQRSTUVWXYZÄÅÖ abcdefghilklmnopqrstuvwxyzäåö Perpetua Regular ABCDEFGHILKLMNOPQRSTUVWXYZÄÅÖ abcdefghilklmnopqrstuvwxyzäåö Perpetua Italic ABCDEFGHILKLMNOPQRSTUVWXYZÄÅÖ abcdefghilklmnopqrstuvwxyzäåö Perpetua Bold ABCDEFGHILKLMNOPQRSTUVWXYZÄÅÖ abcdefghilklmnopqrstuvwxyzäåö

8 Färger Färgerna ska tillsammans med övriga grafiska element stödja avsändaren Läns styrelsen Skåne. Med en begränsad palett skapar vi tydlighet och förenklar den praktiska hanteringen. CMYK 0/100/100/0 CMYK 0/60/100/0 CMYK 0/10/100/0 CMYK 100/50/0/0 PAN 485 C PAN 144 C PAN 116 C PAN 2935 C RGB 226/0/26 RGB 228/127/0 RGB 255/221/0 RGB 0/106/179 Dekor Förutom logotyp, typsnitt och färger har vi tagit fram en dekor för att ytterligare öka igenkänningen av Länsstyrelsen Skåne. Dekoren är sparsmakad och innehåller våra fyra profilfärger. På de följande sidorna kan du se exempel på hur den används. 8

9 Grundmall för rapporter För att göra vår profil tydlig och samtidigt förenkla produktionen av rapporter finns särskilda layout- och typografimallar framtagna för omslag och inlaga. Mallarna är i A4-format och finns både för Word och InDesign. Grundmallen avser rapporter där Länsstyrelsen Skåne är ensamt ansvarig. Rubrik 18/22 Segoe Light Text 10/18 Segoe Light: Olupta nis ariatur aspite oditiusae dus aut od magnis dem harum aspera custiissit audiciis a sequod maio quia veliqui tem am con repro blabore voluptas et estis derum solor aut alique evenda soluptio. Ut volorrum faci debitio mo con platquam dolor re volor sim ruptatus dolor rem fuga. Demquo dipsam ist, conectae restiat. Evendandus et volorep udigend itiusti utem repratur arum, officia delic te dolore as none ommost, id etum dolo cum assint et que prem faci odit vellaut aut laboria videbit autaeritat qui volup tiatur as que quae earum audam dolupis non con rest. Epernat emporio saperem ut imincilitia qui inis sum et quam volor endam, qui optaqui velitasimi, quam estrum alitatese consequo tem exce arit laborer chiciisciis ent aut reptati istibus. Rubrik: Segoe 28/32 pt Light Magnissiminim bitatiat rectfyrt eosande Segoe 18/22 pt Light: Magnissiminim rectfyrt sit eosande Magnissiminim rectfyrt sit eosande Nobitatiatint Grundmall för rapporter, omslag (bak- och framsida). 9

10 EU-projekt Rapporter för projekt som delfinansieras av EU ska alltid förses med logotypen för respektive fond. Placering av logotyper framgår av skissen nedan. Mall finns för detta. Rubrik 18/22 Segoe Light Text 10/18 Segoe Light: Olupta nis ariatur aspite oditiusae dus aut od magnis dem harum aspera custiissit audiciis a sequod maio quia veliqui tem am con repro blabore voluptas et estis derum solor aut alique evenda soluptio. Ut volorrum faci debitio mo con platquam dolor re volor sim ruptatus dolor rem fuga. Demquo dipsam ist, conectae restiat. Evendandus et volorep udigend itiusti utem repratur arum, officia delic te dolore as none ommost, id etum dolo cum assint et que prem faci odit vellaut aut laboria videbit autaeritat qui volup tiatur as que quae earum audam dolupis non con rest. Epernat emporio saperem ut imincilitia qui inis sum et quam volor endam, qui optaqui velitasimi, quam estrum alitatese consequo tem exce arit laborer chiciisciis ent aut reptati istibus. Rubrik: Segoe 28/32 pt Light Segoe 18/22 pt Light: Magnissiminim rectfyrt sit eosande Magnissiminim rectfyrt sit eosande Nobitatiatint Rapportomslag EU-projekt. 10

11 Samproduktioner Länsstyrelsen samarbetar ofta med andra aktörer i olika projekt. I de fall Länsstyrelsen ansvarar för projektet är grundregeln att vår grafiska profil ska gälla. Medverkande samarbetspartners namn presenteras på omslagets baksida i underkant enligt skissen nedan. Rubrik 18/22 Segoe Light Text 10/18 Segoe Light: Olupta nis ariatur aspite oditiusae dus aut od magnis dem harum aspera custiissit audiciis a sequod maio quia veliqui tem am con repro blabore voluptas et estis derum solor aut alique evenda soluptio. Ut volorrum faci debitio mo con platquam dolor re volor sim ruptatus dolor rem fuga. Demquo dipsam ist, conectae restiat. Evendandus et volorep udigend itiusti utem repratur arum, officia delic te dolore as none ommost, id etum dolo cum assint et que prem faci odit vellaut aut laboria videbit autaeritat qui volup tiatur as que quae earum audam dolupis non con rest. Epernat emporio saperem ut imincilitia qui inis sum et quam volor endam, qui optaqui velitasimi, quam estrum alitatese consequo tem exce arit laborer chiciisciis ent aut reptati istibus. Rubrik: Segoe 28/32 pt Light Segoe 18/22 pt Light: Magnissiminim rectfyrt sit eosande Magnissiminim rectfyrt sit eosande Nobitatiatint I SAMARBETE MED: BAnvERkET BOvERkET EnERgIMynDIghETEn ExpORTRåDET InvEST In SwEDEn AgEncy kungliga hovstaterna RIkSföRSäkRIngSvERkET SkATTEBETAlARnA STATEnS konstråd TRAnSpORTSTyRElSEn vägverket Rapportomslag med flera samarbetspartners. Om samarbetet avser två eller fler andra länsstyrelser ska den gemensamma logotypen och det grafiska programmet för samtliga länsstyrelser användas. Kontakta alltid kommunikationsenheten för stöd i dessa frågor. 11

12 Inbjudan, powerpoint och roll-ups Det gäller att börja i tid! Tobaksfri förskola tobaksfri uppväxt 29 maj 2012 Eslöv Varje år börjar omkring ungdomar under 18 år att röka i Sverige. För att vi ska kunna ändra på det måste så många krafter som möjligt hjälpas åt. Barn möter ständigt på tobaksbruk i vårt samhälle; exempelvis genom vuxna som röker/snusar, reklam i närbutiken, fimpar på marken eller snuskylen bredvid godiset i affären. Barns inställning till tobak påverkar risken att de ska börja röka eller snusa när de blir större, så det är viktigt att tobaksfrihet uppfattas som det naturliga och normala. Förskolan har en viktig roll i det arbetet, såväl när det gäller barn, föräldrar som personal. Länsstyrelsen i Skåne län, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne inbjuder därför till ett seminarium om hur förskolan kan bidra till minskat tobaksbruk, en tobaksfri uppväxt samt en bättre och mer jämlik hälsa. Målgrupp: Seminariet riktar sig till rektorer/verksamhetsansvariga och personal på förskolor i Skåne län. Tid: Tisdagen den 29 maj 2012, kl 09:00 16:00 (fika serveras från kl 08:30) Plats: Medborgarhuset, Södergatan 29 i Eslöv (ett stenkast från järnvägsstationen) Anmälan och avgift: Anmälan görs via Länsstyrelsens hemsida se/skane under Kurser och seminarier senast den 16 maj Du hittar konferensen med hjälp av utbudskod Anmälan är bindande efter sista anmälningsdatum men kan därefter överlåtas till en kollega om du får förhinder. Bekräftelse skickas via e-post efter sista anmälningsdag. Konferensen är avgiftsfri och vi bjuder på fika och lunch. Uteblir anmäld deltagare debiteras 500 kr exklusive moms. Information: Närmare information lämnas av Annie Stråhlén Länsstyrelsen anordnar årligen en stor mängd möten, konferenser och utbildningar. För att säkerställa att vår grafiska profil blir tydlig för alla medverkanden, finns färdiga mallar för inbjudningar och powerpointpresentationer samt layoutexempel och riktlinjer för roll-ups. Program Mall för inbjudan och programblad i A4-format Kaffe och registrering Inledning Ingela Sjöberg, folkhälsostrateg, Kommunförbundet Skåne Hanna Mann, länssamordnare för drogförebyggande arbete på Länsstyrelsen Tobaksfri förskola en idé om att skapa en tobaksfri uppväxt Anna-Lena Persson, utredare, Statens folkhälsoinstitut Barnrättsperspektivet i tobaksfrågan Ingela Sjöberg, folkhälsostrateg, Kommunförbundet Skåne Bensträckare Barn och ungdomar tobaksindustrins främsta målgrupp Niklas Odén, projektledare, författare och föreläsare med fokus på skoloch preventionsfrågor Lunch Goda och lärande exempel: Stegvis process gjorde Hagens förskola tobaksfri Lisbeth Larsson, rektor på Hagens förskola i Dalby, Lunds kommun Resan mot en tobaksfri förskola Yvonne Flores, verksamhetsansvarig och Pernilla Rasmussen, förskollärare Englakronans förskola, Ängelholms kommun Framtidsverkstad Hur skapar vi en tobaksförebyggande förskola? Niklas Odén Fika forts Framtidsverkstad ca Avslutning av dagen välkommen med din anmälan! 12

13 Rubrik: Segoe 150/180 pt Light Magnissiminim bitar Nobitati rectfyrt The Moose is on the Loose Text Segoe 75/115 pt Light: Magnissiminim rectfyrt sit eosande parcid Magnissiminim rectfyrt sit eosande Nobitatiatint Solupta provid etum que lisdit qui volupta tiumquia parcid quae enitis rae iminver eritatius nus, siminihitexpelig entibus doluptat que voluptis. Niminit atisci rem essent, nonsequia doluptios et remporeicia corum nonsequis et ullam as est, sam, incium exceaquatum aut facepe quaepudae dolest que vollique ipit, tem sequatem arumet.idebit aut quam, aut quenem rehendi andit, cuptaque odignam fuga. Ita velenia arum que entio bea comnim et ut volupta Nobitatiatint Solupta qui rectfyrt cus. Layoutexempel för roll-ups och liknande utställningsmaterial. Mall för powerpointpresentationer. Rubrik Segoe UI 24/28 pt Regular Text Segoe UI 16/22 pt Regular. Lorem ipsum dolor sit amet. Praesent urna eros, pulvinar et congue in, pellentesque ut diam. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices. Text Segoe UI 24/28 pt Regular Rubrik Segoe UI 36/44 pt Regular Rubrik Segoe UI 24/28 pt Regular Nullam turpis tortor, adipiscing non feugiat at, condimentum a tellus 13

14 Välkommen att ansöka på Sista ansökningsdag den 31 december Platsannonser och visitkort Platsannonser och visitkort utgår utifrån layoutexemplen nedan. Länsarkitekt till Malmö Ferum tiaeri harum ptatu santo sumr N odici pellis excep empo Välko Sista Ferumet aut et et volut voluptatem es maio. Itam facepra harum eum doluptati consed quiae corepellis modita tur re reprem dolut et alibus. Num et pla consecta di aut dolorep erovitinis alicia vent odiciis nonsenis harum eum doluptati consed quiae core pellis modita accabo. Id qui ant es. Välkommen att ansöka på Sista ansökningsdag den 31 december Platsannons. ANN-NINA FINNE, kommunikationschef Kommunikationsenheten Direkt: 040/ Mobil: Visitkort. 14

15 Signatur för e-post Från: Bergsjö Per Skickat: den 31 december :55 Till: Alla på Länsstyrelsen Skåne Ämne: Vår grafiska profil Att arbeta utifrån vår grafiska profil ger ett professionellt intryck, ökar igenkänningen och stärker vår trovärdighet. Tack på förhand! Med vänliga hälsningar PER BERGSJÖ Kommunikatör / Kommunikationsenheten 040/ ,

16 Om det är något du undrar över eller behöver stöd för att genomföra, kontakta alltid kommunikationsenheten. Vårt jobb är att hjälpa dig kommunicera rätt och lätt.

Sundbybergs stad Grafisk profil. v 1.0 2014-12-17

Sundbybergs stad Grafisk profil. v 1.0 2014-12-17 Grafisk profil v 1.0 2014-12-17 2 Innehåll Grafisk profil 4 Byggstenar 5 Vision och kärnvärden 6 Visionen 7 Kärnvärden 8 Profilfärger 9 Palett 10 Toningar 12 Färgkoder 13 Typografi 14 Text ska läsas 15

Läs mer

En tydlig identitet för en nytänkande hamn

En tydlig identitet för en nytänkande hamn Grafisk identitet Göteborgs Hamn Grafisk identitet Förord 2 En tydlig identitet för en nytänkande hamn Den här manualen är ett viktigt redskap för att bygga och vårda varumärket Göteborgs Hamn. Genom en

Läs mer

Grafisk manual för Sveriges riksdag

Grafisk manual för Sveriges riksdag Grafisk manual för Sveriges riksdag 2 Grafisk manual för Sveriges riksdag Inledning Innehåll Inledning... 3 En tydlig avsändare...4 Tillgänglighet...5 Grundelement... 7 Riksdagens logotyp...8 Färg...14

Läs mer

Manual för Regionförbundet Sörmlands grafiska profil. Gäller från 1 november 2012

Manual för Regionförbundet Sörmlands grafiska profil. Gäller från 1 november 2012 Manual för Regionförbundet Sörmlands grafiska profil Gäller från 1 november 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Logotyp 5 Färger 6 Typsnitt Typsnitt för externt bruk 7 Typsnitt för internt bruk 8 Typsnitt

Läs mer

Täby kommun Grafisk profil 1.0

Täby kommun Grafisk profil 1.0 Täby kommun Grafisk profil 1.0 Täby kommun Grafisk profil 1.0 1 Innehåll Inledning................................................... 3 Om varumärket Täby......................................... 4 Historien

Läs mer

Logotyp...3. Typografi...4. Färgpalett...6. Bilder...7. Dekor...8. Utskick...10. Informationsblad...11. Exempel på trycksaker...12. Powerpoint...

Logotyp...3. Typografi...4. Färgpalett...6. Bilder...7. Dekor...8. Utskick...10. Informationsblad...11. Exempel på trycksaker...12. Powerpoint... Grafisk profil Innehåll Logotyp...3 Typografi...4 Färgpalett...6 Bilder...7 Dekor...8 Exempel Utskick...10 Informationsblad...11 Exempel på trycksaker...12 Powerpoint...13 Rollup...14 Dokumentmall...15

Läs mer

Grafisk manual. Centrum för lättläst LL-förlaget 8 SIDOR Lättläst-tjänsten. Version 2012:1

Grafisk manual. Centrum för lättläst LL-förlaget 8 SIDOR Lättläst-tjänsten. Version 2012:1 Grafisk manual Centrum för lättläst LLförlaget 8 SIDOR Lättlästtjänsten Version 2012:1 Sida 2 Innehållsförteckning Kapitel Sida 1.0 Inledning 3 1.1 Kort om oss 3 2.0 Logotyp 4 2.1 Primära varumärken 5

Läs mer

CHALMERS DESIGNMANUAL. Version 1.0 Januari 2014

CHALMERS DESIGNMANUAL. Version 1.0 Januari 2014 CHALMERS DESIGNMANUAL Version 1.0 Januari 2014 Sidhänvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 Introduktion Logotyp Avancez-märke Högerställd logotyp + Avancez-märke Centrerad logotyp + Avancez-märke

Läs mer

profilbas Bravidas grafiska identitet

profilbas Bravidas grafiska identitet profilbas Bravidas grafiska identitet 1. HANDBOK FÖR VARUMÄRKET BRAVIDA Bravida är Skandinaviens största installations- och serviceföretag med medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Det är ingen slump

Läs mer

Grafisk manual för Karlskoga kommun

Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt

Läs mer

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil Riktlinjer för FMV:s grafiska profil V e r s i o n 3.0 2 0 1 1 1 2 Innehåll Inledning 5 Pressmeddelande 26 Logotyp FMV:s logotyp 6 Logotypfärger 7 Logotyp med undertext eller devis 8 Logotyp svartvit 9

Läs mer

VARUMÄRKET VÅR UTGÅNGSPUNKT

VARUMÄRKET VÅR UTGÅNGSPUNKT VERSION 1.2 VARUMÄRKET VÅR UTGÅNGSPUNKT En gemensam grafisk profil för Mittuniversitetet är viktig för att ge ett enhetligt uttryck i vår kommunikation med omvärlden. Genom att konsekvent arbeta utifrån

Läs mer

RIKTLINJER FÖR NBVs VISUELLA IDENTITET

RIKTLINJER FÖR NBVs VISUELLA IDENTITET RIKTLINJER FÖR NBVs VISUELLA IDENTITET Version 1.0 2014-03-26 2 / 36 ORDLISTA 3 LOGOTYPEN 4 TAGLINE 13 FÄRGER 15 TYPOGRAFI 16 FOTOGRAFI 22 GRAFISKT ELEMENT 24 EXEMPEL 25 CHECKLISTA 34 LEVERANTÖRER 35 KONTAKT

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT GÖRA RÄTT 3 ARVSFONDEN

Läs mer

Värmdö. version 1.0. september 2011

Värmdö. version 1.0. september 2011 Värmdö GRAFISK MANUAL version 1.0. september 2011 Innehåll Introduktion 3 Logotyp symbolen & ordmärket 4 BAKGRUND 5 varianter 6 Placering 7 minsta Storlek och frizon 8 riktlinjer för samarbeten 9 Typsnitt

Läs mer

Grafisk profil RIKSORGANISATIONEN HELA SVERIGE SKA LEVA

Grafisk profil RIKSORGANISATIONEN HELA SVERIGE SKA LEVA Grafisk profil RIKSORGANISATIONEN HELA SVERIGE SKA LEVA 2009 Det bästa är att veta vad man letar efter innan man börjar leta efter det. Nalle Puh INNEHÅLL Inledning...5 Logotyp...6 Slogans...14 Profilfärger...16

Läs mer

Den grafiska profilen är ett av våra verktyg. för att stärka varumärket Visit Karlskrona. Innehåll. Inledning... 03. Vår logotyp...

Den grafiska profilen är ett av våra verktyg. för att stärka varumärket Visit Karlskrona. Innehåll. Inledning... 03. Vår logotyp... Grafisk profil Innehåll Inledning... 03 Vår logotyp... 04 Logotypens färg... 06 Basfärger... 07 Komplementsfärger... 08 Den grafiska profilen är ett av våra verktyg för att stärka varumärket Visit Karlskrona.

Läs mer

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Innehåll 2 Innehåll 3 Syfte Ansvar och kontakt 4 Kommunvapnet 5 Logotypen Grundlogotyp 6 Placering, frizon och storlek Logotyp

Läs mer

Grafisk manual. JAK MEDLEMSBANK 2.0 mars 2014

Grafisk manual. JAK MEDLEMSBANK 2.0 mars 2014 Grafisk manual JAK MEDLEMSBANK 2.0 mars 2014 1 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL VARFÖR BEHÖVER VI EN GRAFISK MANUAL? Varför behöver vi en grafisk manual? En organisations eller ett företags image är den

Läs mer

Nyköpings kommuns grafiska profil

Nyköpings kommuns grafiska profil Nyköpings kommuns grafiska profil Beslut i KS 2002-11-18 och KF 2002-12-10 Revision 1 i december 2007 Revision 2 i september 2010 Revison 3 i september 2013 Kommunikationspolicy, bilaga 1 Dnr KK13/167

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Foto: Magnus Dahlin, Åre kommun Innehåll Om vår grafiska profil Logotyp Färger Typografi Grafiska element Kartor Bildspråk Wordmall Powerpointmall Mass-e-meddelandemallar Visitkort

Läs mer

MANUAL FÖR KOMMUNIKATIONEN JUNI 2015

MANUAL FÖR KOMMUNIKATIONEN JUNI 2015 MANUAL FÖR KOMMUNIKATIONEN JUNI 2015 EFTER UMEÅ2014 KAPITEL 1 Umeå en kulturstad med framtiden för sig! 3 Umeå var europeisk kulturhuvudstad år 2014. Tillsammans med resten av Europa fick Umeå chansen

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIAKYRKAN 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIAKYRKAN 2013 2013 09 17 EQUMENIAKYRKAN 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Huvudlogotyp & alternativ Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s.

Läs mer

varumärkesplattform arjeplogs kommun árjepluove kommuvnna arjeplogs kommun árjepluove kommuvnna

varumärkesplattform arjeplogs kommun árjepluove kommuvnna arjeplogs kommun árjepluove kommuvnna varumärkesplattform FRAMTAGANDE AV VARUMÄRKESPLATTFORM & GRAFISK PROFIL MEDFINANSIERAS AV SPARBANKEN NORD VIA FRAMTIDSBANKEN OM VARUMÄRKET ARJEPLOG Det här är en varumärkesplattform för Arjeplog. Den ska

Läs mer

Grafiska riktlinjer och rutiner. Mars 2012

Grafiska riktlinjer och rutiner. Mars 2012 Grafiska riktlinjer och rutiner Mars 2012 Innehållsförteckning Inledning...4 DARE-projektet är huvudavsändare...5 Projektpart är avsändare - DARE finansierar...6 Projektpart är avsändare - DARE har tidigare

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

Grafisk profil Riktlinjer

Grafisk profil Riktlinjer Grafisk profil Riktlinjer 1 Introduktion Sekos grafiska profil ska upplevas trovärdig, modig och modern. På olika sätt har vi tänkt in dessa perspektiv i arbetet med vår grafiska profil. I den grafiska

Läs mer

botkyrka kommuns grafiska manual VERSION 2.1 2015

botkyrka kommuns grafiska manual VERSION 2.1 2015 botkyrka kommuns grafiska manual innehållsförteckning Några ord om vår grafiska manual...3 Regler i korthet...4 Botkyrkas logotyp...5 Botkyrkas platslogotyp...7 Botkyrkas rubrikbalk...9 Botkyrkas typsnitt...11

Läs mer

Version 8 4 sep 2012. Grafisk manual

Version 8 4 sep 2012. Grafisk manual Version 8 4 sep 2012 Grafisk manual 2 Innehåll Inledning 3 Vårt varumärke 4 Vår grafiska identitet 8 Vår logotyp 9 Användning av vår logotyp 10 Projekt och bolag med egen logotyp 13 Färger 14 Typsnitt

Läs mer