Valkatalog. Individuella val Östersund åk 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valkatalog. Individuella val Östersund åk 2"

Transkript

1 Valkatalog Individuella val Östersund åk /2014

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TIDSSCHEMA... 2 ALLMÄN INFORMATION OM VALET... 3 INSTRUKTION FÖR VAL I DEXTER... 4 BEHÖRIGHETSKRAV TILL HÖGSKOLA... 5 INFORMATION OM MERITPOÄNG... 6 KURSFÖRTECKNING Individuella val årskurs KURSBESKRIVNINGAR... 8 ESTETIK / MEDIA... 8 IDROTT / FRILUFTSLIV / HÄLSA...11 NATUR / MATEMATIK / DATA PROGRAMSPECIFIKA KURSER SAMHÄLLE / EKONOMI / BETEENDEVETENSKAP SPRÅK / SVENSKA KURSFÖRTECKNING Preliminär för årskurs TIDSSCHEMA Tid Anmärkning Dec-Jan Valkatalogen delas ut till elever i år 1 och 2 Januari Information om valet via mentorer och SYV. Möjlighet att fråga kontaktpersoner om olika kurser. 28 januari Inriktningsvalen lämnas in*. Dessa ligger till grund för valutbudet i Dexter. 1 februari Valen öppnar i Dexter. Februari Mentorer kontrollerar att alla i klassen fyller i sin ansökan i tid. 13 februari Dextervalet stängs kl Mars Maj Augusti - September * Gäller vissa program. Kompletterande val för vissa. Besked om antagning. Kursgrupperna fastställs. Under den andra skolveckan (och endast då) ges en begränsad möjlighet att ansöka om byte av kurs. Byten sker i mån av plats. Det tar sedan en vecka att administrera dessa byten. Jämtlands Gymnasium! Valkatalog 2013/2014 2

3 ALLMÄN INFORMATION OM VALET Individuellt val Alla elever i gymnasieskolan skall läsa 200 poäng individuellt val (IND). På Jämtlands Gymnasium söker du normalt 100 poäng i år 2 och 100 poäng i år 3. Utifrån de val som görs kommer skolan att organisera resurserna för nästa läsår, t.ex. anställa rätt sorts lärare. Detta är orsaken till att valen måste lämnas in i så god tid. Katalogen I denna katalog presenteras ett urval av kurser som vi tror kommer att starta. Du hittar dessutom information om behörighetskraven för vidare studier. Kursutbud Kursutbudet inom det individuella valet är gemensamt för alla elever inom Jämtlands Gymnasium i Östersund (Fyrvalla, Palmcrantz och Wargentin). Varje kurs är preliminärt planerad att hållas på en viss skola, men det kan komma att ändras beroende på hur ansökningarna ser ut. Information om kurser Till hjälp för att välja rätt finns beskrivningar av några vanliga kurser inom det individuella valet. Om du vill veta mer om en kurs kan du kontakta den som står angiven som kontaktperson. Denne person är oftast en lärare som undervisar i kursen detta läsår. Kontakt tas via Zonline, telefon eller genom att du söker upp personen. Du kan naturligtvis också intervjua kamrater som läser kursen detta år. Om du har funderingar kring behörighetskraven och vidare studier kan du också kontakta studie- och yrkesvägledaren på ditt program. Valansökan i Dexter Valansökan görs genom att man loggar in i Dexter via internet. Där presenteras alla kurser man kan välja beroende på vilket program man läser. I princip är det möjligt att ansöka om alla nationella kurser, även om de inte finns med i katalogen. I så fall måste du kontakta din studie- och yrkesvägledare och komplettera din ansökan på en speciell blankett. Utökad kurs Du kommer vid den preliminära antagningen att tilldelas kurser så att du når upp till sammanlagt 2500 poäng i din studieplan. Kurser som är registrerade som utökad kurs berörs inte av denna gräns vilket innebär att du kan få mer än 2500 poäng om du läst en sådan kurs. Du som vill läsa utökad studiekurs kan ansöka om detta hos din rektor i samband med höstterminens start sedan schemat är fastställt. Endast kurser där det finns platser kvar är aktuella för utökad studiekurs. Du som går ett yrkesprogram och vill läsa Engelska 6 som utökad kurs måste anmäla detta till rektor senast i årskurs 1. Urvalskriterier Om antalet platser på en viss kurs är begränsat så kommer platserna att lottas (med hjälp av en slumpalgoritm i datasystemet för valhanteringen) mellan dem som sökt kursen. I denna lottning går förstahandsval före reservval. Att tänka på: 1. För att en kurs ska starta krävs att ett visst antal elever söker kursen. 2. Eftersom du inte kan vara säker på att få ditt förstahandsval är det viktigt att du tänker igenom dina reservval noga. 3. Du kan inte välja en kurs som redan ingår i din studieplan. Kolla din individuella studieplan i Dexter eller fråga din mentor om du är osäker. 4. I normalfallet bygger kurserna på varandra. T.ex. att kursen engelska 7 förutsätter att du läst engelska Du har rätt att läsa en kurs i idrott och en kurs i estetiska ämnen som individuellt val. Om du går ett yrkesprogram har du rätt att läsa de kurser som krävs för grundläggande behörighet. 6. Du kan använda det individuella valet till att komplettera och bredda din behörighet till högre studier. Läs igenom högskolans behörighetskrav i detta häfte innan du väljer. Har du ytterligare frågor om behörighet så vänd dig till din studie- och yrkesvägledare. Jämtlands Gymnasium! Valkatalog 2013/2014 3

4 INSTRUKTION FÖR VAL I DEXTER Valen fylls i på nätet i Dexter. Dina valalternativ är inte synliga förrän valet i Dexter öppnar (se tidsplan). Valen kan ändras fram till den dag då dextervalet stängs. Därefter kan man se sina val men inte göra några ändringar. Förfarande: Gå in på sidan https://dexter.ostersund.se/ Logga in med dina uppgifter Klicka på Mina val alternativt välj det i fliken Klassrummet. Välj typ av val. Det kan gälla: - Individuellt val (åk2+3) - Programfördjupning (åk3) - Övrigt (Tillval/utökad kurs) Börja med dina förstahandsval. Välj först Schemaposition - Tex Individuellt val Välj en kurs i kurslistan*. Fortsätt vid behov tills du uppnått rätt poängtal. Fortsätt med dina reservval. För varje val du gjort i första hand ska du normalt göra 3-4 reservval. (Det står angivet hur många poäng du ska välja.) Spara dina val om du är klar. Du får en varning om något är felaktigt ifyllt. Du kan senare gå in och ändra dina val till dess att Dextervalet stängs. * Vissa kurser erbjuds på flera skolenheter. PCS = Palmcrantz VTC = Fyrvalla WAR = Wargentin Jämtlands Gymnasium! Valkatalog 2013/2014 4

5 BEHÖRIGHETSKRAV TILL HÖGSKOLA För att få börja studera vid ett universitet eller en högskola måste du uppfylla vissa krav på förkunskaper. Dessa förkunskaper uttrycks oftast som krav på viss utbildning från gymnasieskolan, men kan i några enstaka fall även handla om krav på t.ex. arbetslivserfarenhet eller färdighetsprov. Förkunskapskraven är indelade i grundläggande behörighet, som är gemensam för all högskoleutbildning och särskild behörighet, om det finns ytterligare krav för en viss utbildning. Varför behövs behörighetskrav? Behörighetskraven ska dels garantera en viss startnivå, dels ge besked till sökande om vad som krävs för att de ska kunna genomföra en viss utbildning och dels ge besked till dig som skall gå utbildningen vad som krävs för att du skall kunna genomföra utbildningen på ett bra sätt. Men studieframgång beror naturligtvis inte bara på förkunskaper i vissa specifika ämnen. Den beror också på en rad personliga egenskaper och förutsättningar. Behörighetskraven har alltså främst en betydelse som allmän information till dig som blivande student om vilka förkunskaper som förutsätts inom en viss utbildning. Däremot kan inte uppfyllda behörighetskrav tolkas så att de ger dig som student någon absolut garanti för studieframgång. Följande gäller: Grundläggande behörighet Grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå har den som Avlagt en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan. Avlagt en yrkesexamen i gymnasieskolan samt har lägst betyget E i de kurser i svenska eller svenska som andraspråk och engelska som krävs för en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan I de godkända betygen måste det ingå en eller flera kurser i svenska eller svenska som andraspråk om sammanlagt 300 gymnasiepoäng (svenska 1-3, alternativt svenska som andraspråk 1-3), engelska om sammanlagt 200 gymnasiepoäng (engelska 5 och 6), matematik om sammanlagt 100 gymnasiepoäng (matematik 1a, 1b eller 1c), och gymnasiearbetet. Elever som gått ett yrkesprogram läser obligatoriskt bara 100 poäng i svenska/svenska som andraspråk och 100 poäng i engelska. Dessa elever ska erbjudas möjlighet att läsa ytterligare svenska/svenska som andraspråk och engelska så att de uppfyller kraven för grundläggande behörighet. Dessa elever kan komplettera inom vuxenutbildningen i ett senare skede för att få grundläggande behörighet och kommer då att prövas i grupp I (direktgrupp) när de söker till högskolan, trots denna komplettering. Kompletteringar utöver vad som krävs för grundläggande behörighet prövas däremot i grupp II. Särskild behörighet Den särskilda behörigheten är de förkunskaper som är nödvändiga för att man ska kunna följa en viss utbildning och som krävs utöver den grundläggande behörigheten. Den särskilda behörigheten är indelad i s.k. områdesbehörigheter. Idén med dessa är att det skall finnas ett mindre antal områdesbehörigheter, som var och en gäller för en relativt stor grupp utbildningar. Högskoleverket bestämmer vilken områdesbehörighet som gäller för högskoleutbildningar som leder fram till en yrkesexamen (t.ex. juristexamen, psykologexamen och sjuksköterskeexamen). Jämtlands Gymnasium! Valkatalog 2013/2014 5

6 För övriga utbildningar beslutar varje högskola själv i vilken områdesbehörighet dessa skall placeras. Med övriga utbildningar menas program och kurser som leder fram till en s.k. generell examen, t.ex. Filosofie kandidat- eller Magisterexamen. Information om detta hittar du i universitetens och högskolornas kataloger samt i anmälningsmaterialet från Verket för högskoleservice. Du kan söka mer information om behörighetskrav och kursutbud hos Verket för högskoleservice (VHS) och på Högskoleverkets webbplats INFORMATION OM MERITPOÄNG Sökande med gymnasieexamen kommer att kunna få meritpoäng för respektive kurs enligt följande (högst 2,5 meritpoäng) som läggs till ditt jämförelsetal. Moderna språk - högst 1,5 meritpoäng Moderna språk steg 3-0,5 meritpoäng Moderna språk steg 4-1,0 meritpoäng Moderna språk steg 5 eller Moderna språk steg 2 i nytt språk - 0,5 meritpoäng (endast aktuellt om steg 3 krävs för behörighet) Engelska - högst 1,0 meritpoäng Engelska steg 7-1,0 meritpoäng Matematik - högst 1,5 meritpoäng En kursnivå över behörighetskravet - 0,5 meritpoäng Två kursnivåer över behörighetskravet - 0,5 meritpoäng Tre kursnivåer över behörighetskravet - 0,5 meritpoäng Matematik steg 5-1,0 meritpoäng Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng Exempel: 1. Om Matematik steg 4 krävs för behörighet kan en sökande tillgodoräknas 1,0 meritpoäng för Matematik steg 5 och 0,5 meritpoäng för Matematik specialisering. 2. Om Matematik steg 3 krävs för behörighet kan en sökande tillgodoräknas 0,5 meritpoäng för Matematik steg 4 och 1,0 meritpoäng för Matematik steg Om Matematik steg 2 krävs för behörighet kan en sökande tillgodoräknas 0,5 meritpoäng för Matematik steg 3, 0,5 meritpoäng för steg 4 och 0,5 meritpoäng för steg 5. Om du är osäker på vilka kurser som ger meritpoäng kan du kontakta studie- och yrkesvägledaren på ditt program. Mer information om att söka till högskolan hittar du på Jämtlands Gymnasium! Valkatalog 2013/2014 6

7 KURSFÖRTECKNING Individuella val årskurs 2 Kursnamn Kod Kategori Anmärkning Bild och form 1b BILBIL01b Estetik/Media Biologi 1 BIOBIO01 Natur/Matematik/Data Dansorientering DASDAO0 Estetik/Media Design 1 DESDES01 Estetik/Media Digitalt skapande 1 DIGDIG01 Estetik/Media Digitalt skapande 1 3D DIGDIG01 Estetik/Media Dramapedagogik PEGDRA0 Estetik/Media Elinstallationer (200p) INSELI0 Programspecifika kurser Läses i åk 2+3 Engelska 6 ENGENG06 Språk/Svenska Ensemble 1 MUSINS01 Estetik/Media Etik och människans livsvillkor MÄNETI0 Samhälle/Ekonomi/Bet. Film- och tv-kunskap KOSFIL0 Estetik/Media Film- och tv-produktion 1 FILFIL01 Estetik/Media Fotografisk bild 1 FOTFOT01 Estetik/Media Franska 1-4. MODFREx Språk/Svenska Företagsekonomi 1 FÖRFÖR01 Samhälle/Ekonomi/Bet. Idrott och hälsa 1S Lagbollspel IDRIDR01S Idrott/Friluftsliv/Hälsa Idrott och hälsa 1S Racketspel IDRIDR01S Idrott/Friluftsliv/Hälsa Idrottsledarskap SPEIDT0 Idrott/Friluftsliv/Hälsa Information och kommunikation 1 INFINF01 Samhälle/Ekonomi/Bet. Internationella relationer SAMINR0 Samhälle/Ekonomi/Bet. Italienska, Steg 1-2 MODITAx Språk/Svenska Jakt och viltvård SKOJAK01 Natur/Matematik/Data Kinesiska, Steg 1-2 MODCHIx Språk/Svenska Komfort- och säkerhetssystem 1b (200p) PERKOM01B Programspecifika kurser Läses i åk 2+3 Komfortsystem MASOM0 Programspecifika kurser Körsång 1 MUSKÖS01 Estetik/Media Lastbilsmonterad kran GOSLAL0 Programspecifika kurser Massage 1 MAAMAA01 Idrott/Friluftsliv/Hälsa Matematik 2a MATMAT02a Natur/Matematik/Data Matematik 2b MATMAT02b Natur/Matematik/Data Mental träning HÄLMEN0 Idrott/Friluftsliv/Hälsa Musik MUSMUS0 Estetik/Media Musikproduktion 1 MUSMUS01 Estetik/Media Naturkunskap 2 NAKNAK02 Natur/Matematik/Data Paket Psykologi 1 + Psykologi 2a PSY1+PSY2 Samhälle/Ekonomi/Bet. 50p+50p Paket Svetsteknik SVETS Programspecifika kurser Pedagogiskt ledarskap PEDPEG0 Samhälle/Ekonomi/Bet. Programmering 1 C++ PRRPRR01 Natur/Matematik/Data Spanska 1-4 MODSPAx Språk/Svenska Specialkoster MALSPE0 Programspecifika kurser Svenska 2 SVESVE02 Språk/Svenska Tillval Svenska som andraspråk 2 SVASVA02 Språk/Svenska Tillval Träningslära 1 Styrka/Kond/Grupp TRNTRN01 Idrott/Friluftsliv/Hälsa Tyska 1-4 MODGERx Språk/Svenska Jämtlands Gymnasium! Valkatalog 2013/2014 7

8 KURSBESKRIVNINGAR ESTETIK / MEDIA Bild och form 1b BILBIL01b Ej för ESBIL. Det här är en kurs för dig som vill utveckla dig inom måleri och skulptur men som också vill prova gamla som nya material och metoder. Du får mycket tid att måla och skulptera i den här kursen. Du får också grundläggande kunskaper i bland annat färglära och komposition. Måla kan du göra i oljefärg på duk men du kan också skapa digitala bilder. Genom att titta på egna och andras arbeten och sätta ord på vad du ser förstår du snart mer av bildernas språk. Du får också lära dig metoder att ta till de gånger inspirationen fattas. Vi använder uteslutande vattenlöslig oljefärg och slipper starka lösningsmedel. Kontaktperson: Peter Ljungström, Helena Sebardt Dansorientering DASDAO0 Kursen ger kunskaper i olika dansstilar och dess specifika begrepp. Du stimulerar och förbättrar din allmänna kroppskontroll, smidighet och musikalitet i dansandet. Kursen ger även en inblick i dansens betydelse i olika kulturella sammanhang och dess bakgrund. Kontaktperson: Caroline Dahlqvist Design 1 DESDES01 Ej för TEDES I Design 1 får du utveckla egna designidéer utifrån olika uppdrag och problemställningar. Du får lära dig jobba från idé till färdig modell i en professionell designprocess. I arbetet ingår att skissa, teckna och måla. Dessutom bygger du modeller i en speciell designlera och plastmaterial som används i branschen. Du får kombinera konstnärligt sinne med praktiskt arbete. Kontaktperson: Anders Frank Digitalt skapande 1-3D DIGDIG01 Ej för ESBIL, ESEST. Max 20 platser Digitalt skapande 1 DIGDIG01 Ej för ESBIL,ESEST. Max 12 platser Planeras att läsas på Pc. I kursen Digitalt skapande-3d får du skapa animeringar i 3D. De kan vara humoristiska, dramatiska eller instruerande. Animeringarna riktas mot underhållning, filmeffekter eller industri och vetenskap. Huvudverktyget är ett 3D-program men du använder även program för ljud- musik- och bildredigering. Kontaktperson: Anders Frank I kursen Digitalt skapande får du under första halvan av kursen prova bildprogrammen Photoshop, Illustrator, InDesign, Garageband och imovie. Det blir lite foto, lite film, lite musik, lite design. Under den andra halvan kan du välja att fördjupa dig i något eller några av bildprogrammen och lära dig mer om t ex Photoshop, skriva musik med hjälp av Garageband, designa föremål i Illustrator eller skapa filmer i imovie, eller du kanske vill göra mer av allt, du bestämmer. Det är i första hand den skapande delen som betonas före den tekniska hanteringen, du behöver alltså inte vara tekniskt lagd för denna kurs. Kontaktperson: Staffan Eriksson Jämtlands Gymnasium! Valkatalog 2013/2014 8

9 Dramapedagogik PEGDRA0 I drama använder vi våra kroppar och röster som uttrycksmedel. Det gör vi i olika lekar, övningar, improvisationer och rollspel. Dessa syftar till att utveckla bl.a. kontakt- och samarbetsförmåga, fantasi, kreativitet och självförtroende. Den första tiden ägnas till stor del åt lekar och övningar för att lära känna varandra och lita på gruppen. Vi kommer successivt, genom att använda teaterns uttrycksmedel, tränas i att uppträda för varandra. Detta gör vi tillsammans i grupp. Vi lägger stor vikt i kursen på att förstå syftet med pedagogisk drama. Du kommer att få planera, genomföra och utvärdera såväl korta enskilda dramaövningar som längre dramapass. Dramats idé är baserat på alla människors lika värde och möjligheter att utvecklas. Kontaktperson: Marie Olsson Ensemble 1 MUSENS01 Max 16 platser En kurs där du spelar/sjunger tillsammans med andra, i både större och mindre grupper. Vi spelar mest pop/rock och singersongwriter, både akustiskt och förstärkt. Du får lära dig hur man repeterar på ett effektivt sätt och hur man kopplar ihop och hanterar stora delar av den tekniska utrustningen. Kursen innehåller även praktisk teori, konsertrutiner och moment i musikrelaterad arbetsmiljö. Kursen kräver instrumentvana eller sångvana. Kontaktperson: Roger Eriksson Film- och tv-kunskap KOSFIL0 Planeras att läsas på Pc. I denna kurs får du se och lära dig om film från olika epoker, genrer och kulturer. Du kommer få se både ny som äldre film. Scener ur filmer men också filmer i sin helhet. Du kommer få lära dig filmens och tv historia och dess utveckling från stumfilmen, spelfilm och dokumentärfilm, till digitalt filmberättande. Du får också en fördjupad inblick i filmgenrer och vad som är typiskt för en genrefilmen. En viktigt del som du också får lära dig är hur filmen är uppbyggd, dvs film- och tv-dramaturgi. Idag påverkar tv serier filmen mycket men så har det inte alltid varit. Hur har teven påverkat filmen och hur har tv serier och andra program utvecklats under åren. Kontaktperson: Lennart Samor Film- och tv-produktion 1 FILFIL01 En filmproduktion från idé till visningsbar film innehåller många steg. Här får du prova på att göra en film från idé via manusplanering-inspelning-redigering-ljudläggning-visning av filmen. Vi går igenom och producerar olika typer av film som t. ex. reklam, dokumentär och fiction. Kursen ger dig möjlighet att prova och utveckla ditt kreativa berättande och bildspråk. Kursen innehåller också analysmetoder och filmdramaturgi alltså hur man berättar en historia med film. Arbetet sker i grupp men det finns även utrymme för kortare enskilda produktioner. Kontaktperson: Lasse Pettersson Jämtlands Gymnasium! Valkatalog 2013/2014 9

10 Fotografisk bild 1 FOTFOT01 Planeras att läsas på Pc och Wa. Kursen behandlar grundläggande kunskaper i fotografering och bildframställning, bildanalys och bildberättande. Du får lära dig att redigera dina bilder i Photoshop. Under kursen får du lära dig hur en digital systemkamera fungerar och hur du använder den. Du får lära dig hur man komponerar bilder och hur bilder kommunicerar för att förmedla olika budskap. I Kursen får du också lära dig fotots historia och upphovsrättsliga regler som gäller fotografiska bilder. Kontaktperson: Peter Ljungström,Eva Adolfsson Körsång 1 MUSKÖS01 Ej för ESMUS. Planeras att läsas på Pc. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Körmusicerande i flerstämmig körmusik på en grundläggande nivå från olika repertoarområden. Musicerande i gehörsbaserad och noterad musik. Genrer i olika tider och kulturer. Stildrag och kännetecken. Samarbetsförmåga och metoder för instudering, enskilt och i grupp. Grundläggande röstvård och metoder för det. Grundläggande musikalisk gestaltning och kommunikation vid framträdande inför publik och i samarbete med andra. Kontaktperson: Maria-Sjöstedt.Björs Musik MUSMUS0 Ej för ESMUS. Max 16 platser Planeras att läsas på Pc. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Musicerande i gehörsbaserad och noterad musik med röst eller instrument. Musikalisk kommunikation med röst och rörelse i musik och danser från olika tider eller kulturer. Stildrag och kännetecken. Sånger, alternativt låtar och danser, från olika tider eller kulturer. Instudering i grupp. Instrument och deras grundläggande egenskaper, kvaliteter och inbördes relationer. Grundläggande röstvård och metoder för det. Grundläggande musikskapande och bearbetning av musikaliskt material, till exempel att göra en andrastämma, välja instrumentering, kompstil, musikalisk form och disposition. Grundläggande musikalisk gestaltning och kommunikation vid framträdande inför publik och i samarbete med andra. Programvaror för musikbearbetning och grundläggande hantering av musikteknisk utrustning och digital bearbetning av musikaliskt material. Grundläggande arbetsmiljö vid musikutövning, till exempel elsäkerhet, ergonomi och hörselvård. Kontaktperson: Håkan Wallin Jämtlands Gymnasium! Valkatalog 2013/

11 Musikproduktion 1 MUSMUS01 Ej för ESMUS. Max 16 platser Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Grundläggande bearbetning av ljud med analog och digital teknik. Uppkoppling av utrustning och mixning av ljudinspelningar och scenframföranden. Grundläggande ljuddesign och teknik vid livemusik. Rumsakustik och ljudlära. Planering och genomförande av ett musikaliskt produktionsprojekt i samarbete med andra. Lagar och regler som gäller konstnärliga produktioner, till exempel upphovsrätt. Kontaktperson: Johannes Adolfsson IDROTT / FRILUFTSLIV / HÄLSA Idrott och hälsa 1S Lagbollsspel IDRIDR01S-L Planeras att läsas på Fv, Pc och Wa Du får prova flera populära lagbollsspel. Under kursen väljer du att specialisera dig i fotboll, basket, innebandy, volleyboll eller handboll (du väljer ett av dessa alternativ i början av kursen). Kursen ger dig kunskap i den valda idrottens historia, organisation, regler och taktik Vidare får du lära dig att lägga upp träningsprogram, genomföra och analysera dessa. Kontaktperson: Kalle Lindahl, Axel Dettner Idrott och hälsa 1S Racketspel IDRIDR01S-R Max 24 platser Idrottsledarskap SPEIDT0 Du får prova flera populära racketsporter. Under kursen väljer du att specialisera dig i bordtennis, badminton, tennis eller golf (du väljer ett av dessa alternativ i början av kursen). Kursen ger dig kunskap i den valda idrottens historia, organisation, regler och taktik Vidare får du lära dig att lägga upp träningsprogram, genomföra och analysera dessa. Kontaktperson: Kalle Lindahl, Axel Dettner Vill du vara med och utveckla skolans idrottsförening? Om du väljer denna kurs blir du en del av skolans idrottsförening. Det innebär att du får lära dig hur en idrottsförening fungerar, ta beslut om föreningens aktiviteter och inriktning. Du kommer även att tillsammans med dina kurskamrater att vara aktivitetsledare där du exempelvis anordnar klassturneringar, motionslopp och träningar i olika aktiviteter. Observera att delar av kursen ligger utom ordinarie schemaposition. Kontaktperson: Kalle Lindahl Massage 1 MAAMAA01 Max 2 x 18 platser Planeras att läsas på Pc och Wa. I kursen får du kunskaper om svensk klassisk massage med ett skadeförebyggande och hälsofrämjande syfte. Du studerar fackterminologi, massagens effekter på ett fysiologiskt och psykologiskt plan samt kroppens anatomi vad gäller skelett och muskler. Du lär dig också att arbeta med massage på ett ergonomiskt, etiskt, hygieniskt och miljömässigt sätt. Slutmålet är att kunna utföra en helkroppsmassage med olja. Kontaktperson: Beret Bertilsdotter Jämtlands Gymnasium! Valkatalog 2013/

12 Mental träning HÄLMEN0 - Du är vad du tänker! Du känner dig stark, full av energi och helt närvarande med det du gör just nu. Du är i FLOW, ett tillstånd där du kan lägga all energi på rätt saker. Genom att läsa om, diskutera och pröva olika metoder inom mental träning får du verktygen att med tankens kraft bli ännu bättre på det du vill göra. Det kan vara inom skolarbetet, på fritiden eller ditt framtida jobb. Kontaktperson: Britta Brännström Träningslära 1 Styrka/Kond/Grupp TRNTRN01 Planeras att läsas på Fv och Wa. A) Styrketräning - för dig som vill bli starkare. Du får fördjupa dig i styrketräning med fokus på fria vikter B) Konditionsträning - för dig som gillar uthållighetsträning i olika former. Du får prova olika träningsformer under olika årstider och har möjlighet att träna mot ett eget mål såsom Vasaloppet eller Tjejmilen. C) Gruppträning - för dig som gillar att träna tillsammans med andra till musik. Du får fördjupa dig i olika gruppträningsformer såsom pump, step och pilates. Kursen innehåller teoretiska och praktiska moment samt egen träning. Du får lära dig om hur kroppen fungerar och vad som påverkar din prestation. Den praktiska träningen inriktas på A, B eller C och du får bl a jobba med träningsprogram för dig själv och andra. Kontaktperson: Ulrika Eklöv, Kristina Hallström NATUR / MATEMATIK / DATA Biologi 1 BIOBIO01 Ej för NA. Jakt och viltvård SKOJAK01 Planeras att läsas på Fv eller Pc. Undervisningen i kursen behandlar följande centrala innehåll: Ekologi Genetik Evolution Biologins karaktär och arbetsmetoder Kontaktperson: Lars Dahlborg Kursen innehåller praktiska och teoretiska moment inom områdena: jakt, viltvård och natur. Exempel på praktiska moment i kursen är: jakt, tillvaratagande av vilt, och skytte på skjutbana med instruktör. Dessutom finns möjlighet att avlägga Svenska Jägareförbundets jägarexamen. Kontaktperson: Kenneth Mella Jämtlands Gymnasium! Valkatalog 2013/

13 Matematik 2a MATMAT02a Endast för yrkesprogram. Planeras att läsas på Fv och Wa. Kursen innehåller bl. a: Lösning av exponentialekvationer, som används i bl. a ekonomiska sammanhang, genom prövning och grafiska metoder. Nya algebraiska verktyg. Fördjupning av geometriska begrepp valda utifrån karaktärsämnenas behov, till exempel sinus, cosinus, tangens, vektorer och symmetrier. Algebraiska och grafiska metoder för att lösa potens- och andragradsekvationer samt linjära ekvationssystem. Tillämpningar av och egenskaper hos linjära funktioner samt potens-, andragrads- och exponentialfunktioner. Kontaktperson: Ole Falgén, Olof Jonsson Matematik 2b MATMAT02b Endast för ES och HU. Planeras att läsas på Pc. Kursen innehåller bl. a: Begreppet logaritm i samband med lösning av exponentialekvationer som används i bl a ekonomiska sammanhang. Nya algebraiska verktyg kopplade till konkreta situationer och karaktärsämnena. Algebraiska och grafiska metoder för att lösa exponential- och andragradsekvationer samt linjära ekvationssystem. Användning av grundläggande klassiska satser i geometri om likformighet, kongruens och vinklar. Statistiska metoder och beräkning av standardavvikelse samt egenskaper hos normalfördelat material. Kontaktperson: Anders Eriksson Naturkunskap 2 NAKNAK02 Endast för EK, ES, HU, SA. I kursen läser vi om människokroppens uppbyggnad och funktion. Vi lär oss mer om evolutionens mekanismer och hur organismer utvecklats. Kursen behandlar även materians uppbyggnad och hur livsmedel, moderna material och andra produkter kan framställas genom industriella processer och med ett miljöperspektiv i fokus. Kursen ger behörighet för vidare studier inom områdena arkitektur/naturresurser och farmaci/medicin/naturresurser/ naturvetenskap/odontologi/omsorg/vård. Kontaktperson: Lars Dahlborg Programmering 1 C++ PRRPRR01 Ej för TEINF. I kursen ges möjlighet att arbeta i projekt och att enskilt eller i grupp utföra programmeringsuppgifter av varierande komplexitet och inom olika tillämpningsområden. Programmeringsuppgifterna ska omfatta såväl egen programmering som lösning på programmeringstekniska problem och programutveckling med en given källkod som grund. Kontaktperson: Martin Byström Jämtlands Gymnasium! Valkatalog 2013/

14 PROGRAMSPECIFIKA KURSER Elinstallationer INSELI0 Endast för EEDAT, EEENE, VF. Förtur för EE. Max 16 platser. Kursen är på 200p och läses år 2 plus år 3. Kursen innebär en fördjupning inom programmet. Mer information ges av kontaktpersonen eller mentor. Kontaktperson: Fredrik Eriksson Planeras att läsas på Fv. Komfort- och säkerhetssystem 1b PERKOM01B Endast för FTPER. Planeras att läsas på Fv. Komfortsystem MASKOM0 Endast för FTLAS. Planeras att läsas på Fv. Lastbilsmonterad kran GOSLAL0 Endast för FTTRA. Planeras att läsas på Fv. Kursen är på 200p och läses år 2 plus år 3. Kursen är förvald för elever på inriktning FTPER. Kursen innebär en fördjupning inom programmet. Mer information ges av kontaktpersonen eller mentor. Kontaktperson: Leif Nilsson Kursen ingår i ett paket tillsammans med Svets Grund i år 3. Paketet är förvalt för elever på inriktning FTLAS. Kursen innebär en fördjupning inom programmet. Mer information ges av kontaktpersonen eller mentor. Kontaktperson: Daniel Pettersson Kursen ingår i ett paket tillsammans med Godstransporter specialisering i år 3. Paketet är förvalt för elever på inriktning FTTRA. Kursen innebär en fördjupning inom programmet. Mer information ges av kontaktpersonen eller mentor. Kontaktperson: Örjan Halvarsson Paket Svetsteknik SVETS Endast för FTKAR, IN. Max 16 platser Planeras att läsas på Fv. Ingående kurser beror på elevens tidigare studier. För FTKAR ingår kursen i ett paket tillsammans med Färg och dekorationslackering i år 3. Paketet är förvalt för elever på inriktning FTKAR. Kursen innebär en fördjupning inom programmet. Mer information ges av kontaktpersonen eller mentor. Kontaktperson: Karl-Ove Romild Specialkoster MALSPE0 Endast för RLKOK. Kursen innebär en fördjupning inom programmet. Mer information ges av kontaktpersonen eller mentor. Kontaktperson: Inger Gardmo Planeras att läsas på Pc. Jämtlands Gymnasium! Valkatalog 2013/

15 SAMHÄLLE / EKONOMI / BETEENDEVETENSKAP Etik och människans livsvillkor MÄNETI0 Ej för VO. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster samt kulturens betydelse för människors värderingar. Religiösa och icke-religiösa livsåskådningars människosyn. Kulturers och livsåskådningars påverkan på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg samt liv och död. Normer, värderingar och ideal inom vård och omsorg. Etiska begrepp och riktlinjer som är centrala för vård- och omsorgsarbete samt värdekonflikter inom verksamhetsområdet, till exempel patienters och brukares rätt till självbestämmande i relation till personalens behov av en god arbetsmiljö och rätten till en värdig död. Hur sociala skillnader och generationsskillnader samt genusaspekter som rör till exempel rättvisa, sexualitet, normer och avvikelser, påverkar kommunikation med och bemötande av patienter och brukare. Kontaktperson: Karin Tronde Företagsekonomi 1 FÖRFÖR01 Ej för EK. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i företagsekonomiska teorier, modeller och metoder samt förståelse av sambanden mellan olika funktioner inom ett företag. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man förverkligar en affärsidé samt stimulera deras kreativitet och lust att omsätta idéer i praktisk verksamhet. Företagsekonomi handlar om ekonomiska strategier som på olika sätt påverkar våra liv. Undervisningen ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla intresse för ekonomiska frågor och förmåga att kritiskt granska, analysera och diskutera företagsekonomiska frågeställningar. Kontaktperson: Maja-Lisa Junkka Information och kommunikation 1 INFINF01 Ej för HA. Du får utveckla dina färdigheter i att använda programvaror för kommunikation, textbehandling, kalkylering, registerhantering, grafisk presentation och informationssökning, samt lära om hur olika sociala medier fungerar och används. De programvaror vi jobbar med är: Word 2010, Excel 2010 och PowerPoint 2010, samt Photoshop och Indesign och vanliga förekommande sociala medier på Internet. Du jobbar praktiskt med uppgifter kopplade till de olika programvarorna ex göra en broschyr eller tidning där du själv bestämmer innehållet, skriva enkla affärsbrev enligt svensk standard, göra grafiska presentationer i programmet Excel och skriva en enkel rapport. Du får också träna dig i muntlig framställning med hjälp av bildspel i PowerPoint. Du ges även möjlighet att jobba med innehåll från andra ämnen/kurser som du läser. Kontaktperson: Monika Jönsson-Holmberg Jämtlands Gymnasium! Valkatalog 2013/

16 Internationella relationer SAMINR0 Ej för SASAM Kursen internationella relationer ger dig fördjupande kunskaper om de historiska, ideologiska och ekonomiska faktorer som är bakgrunden till dagens olika konflikter och samarbeten. Globaliseringens utmaningar för mänskliga fri-och rättigheter och resursfördelning diskuteras. Du får möjlighet att debattera intressanta internationella frågor både muntligt och skriftligt. Kontaktperson: Kenneth Mella Psykologi 1 + Psykologi 2a PSY1+PSY2 Ej för EK, HUKUL, SA, VO. Paket med 50p + 50p. Kursen Psykologi 1 behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika perspektiv. Kursen tar upp hur människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv, samt hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i grupp. Vidare studeras psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och kriser. I kursen arbetar vi utifrån teorier, övningar, diskussioner och experiment. Kursen Psykologi 2a behandlar olika aktuella tillämpningsområden. Exempel på områden är personlighetspsykologin och utvecklingspsykologin som beskriver hur vi utvecklas och formas i samspelet mellan arv och miljö. Kursen tar även upp psykisk ohälsa och olika behandlingsalternativ. Vidare studeras hur medier, livsstilar och kulturer påverkar oss människor. I kursen tillämpas olika teorier och modeller samt experiment och observationer. Kontaktperson: Kristin Eriksson Pedagogiskt ledarskap PEDPEG0 Ej för BF. Pedagogiskt ledarskap är en kurs som bygger mycket på praktiska övningar där du bland annat får arbeta med yngre skolbarn. Kursen ska ge kunskap och erfarenhet av att leda människor inom olika pedagogiska aktiviteter. Detta görs genom att blanda teori med mycket praktiska övningar, både i klassrummet och utomhus, då eleverna får leda varandra eller andra grupper i olika aktiviteter. Exempel på kunskapsområden som kursen går igenom är: ledarskaps- och organisationsteorier, grupprocessen, kommunikation, etik och moral samt planera, leda och utvärdera olika aktiviteter. Kontaktperson: Marie Olsson Jämtlands Gymnasium! Valkatalog 2013/

17 SPRÅK / SVENSKA Engelska 6 ENGENG06 Endast för yrkesprogram, utom HT. Planeras att läsas på Fv, Pc och Wa. Engelska 6 krävs för grundläggande högskolebehörighet. Kursen bygger vidare på Engelska 5 och ska utveckla dina färdigheter i det engelska språket. Dessa färdigheter innefattar dels reception, som innebär att förstå talat språk och texter, dels produktion och interaktion, som innebär att formulera sig och samspela med andra i tal och skrift samt att anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. Kontaktperson: Johan Ekström, Sven Danielsson, Linda Sellén Franska 1-4 MODFREx Steg 1, 2, 3 eller 4 beroende på förkunskaper. I språkkurserna får du möjlighet att utveckla kunskaper i språket och kunskaper om omvärlden samt tilltro till din förmåga att använda språket i olika situationer och för olika syften. Du får möta talat och skrivet språk av olika slag och genom att använda språket i meningsfulla sammanhang får du möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Kontaktperson: Stephan Wininger Italienska 1-2 MODITAx Steg 1 eller 2 beroende på förkunskaper. I språkkurserna får du möjlighet att utveckla kunskaper i språket och kunskaper om omvärlden samt tilltro till din förmåga att använda språket i olika situationer och för olika syften. Du får möta talat och skrivet språk av olika slag och genom att använda språket i meningsfulla sammanhang får du möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Kontaktperson: Stephan Wininger Kinesiska 1-2 MODCHIx Steg 1 eller 2 beroende på förkunskaper. I språkkurserna får du möjlighet att utveckla kunskaper i språket och kunskaper om omvärlden samt tilltro till din förmåga att använda språket i olika situationer och för olika syften. Du får möta talat och skrivet språk av olika slag och genom att använda språket i meningsfulla sammanhang får du möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Kontaktperson: Stephan Wininger Spanska 1-4 MODSPAx Steg 1, 2, 3 eller 4 beroende på förkunskaper. I språkkurserna får du möjlighet att utveckla kunskaper i språket och kunskaper om omvärlden samt tilltro till din förmåga att använda språket i olika situationer och för olika syften. Du får möta talat och skrivet språk av olika slag och genom att använda språket i meningsfulla sammanhang får du möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Kontaktperson: Lena Sundström-Mattsson Jämtlands Gymnasium! Valkatalog 2013/

18 Svenska 2 SVESVE02 Endast för yrkesprogram, utom BF och VO. Planeras att läsas på Fv, Pc och Wa. Egen schemaposition Svenska 2 krävs för grundläggande högskolebehörighet. Kursen ligger på en egen schemaposition och kan antingen väljas som utökad kurs tillsammans med ett annat individuellt val eller istället för ett ordinarie individuellt val. Valet återfinns under Övrigt i Dexter. Kursen bygger vidare på Svenska 1 och ska utveckla dina färdigheter i att tala, skriva, läsa och lyssna. Undervisningen i muntlig och skriftlig framställning ger dig tillfälle att värdera andras muntliga framställningar och texter samt bearbeta sina egna muntliga framställningar och texter, efter egen värdering och andras råd. I undervisningen får du möta olika typer av skönlitteratur och andra typer av texter och du får sätta innehållet i relation till dina egna erfarenheter, intressen och din egna utbildning. Kontaktperson: Elisabeth Hansson, Emma Karlsson Svenska som andraspråk 2 SVASVA02 Endast för elever med annat modersmål än svenska. Planeras att läsas på Pc. Egen schemaposition Kursen ligger på en egen schemaposition och kan läsas istället för den ordinarie kurser SVESVE02 för dig som är berättigad att läsa svenska som andraspråk. Valet återfinns under Övrigt i Dexter. Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i och kunskaper om det svenska språket. Eleverna ska också ges möjlighet att reflektera över sin egen flerspråkighet och sina förutsättningar att erövra och utveckla ett funktionellt och rikt andraspråk i det svenska samhället. Kontaktperson: Anita Roos Tyska 1-4 MODGERx Steg 1, 2, 3 eller 4 beroende på förkunskaper. I språkkurserna får du möjlighet att utveckla kunskaper i språket och kunskaper om omvärlden samt tilltro till din förmåga att använda språket i olika situationer och för olika syften. Du får möta talat och skrivet språk av olika slag och genom att använda språket i meningsfulla sammanhang får du möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Kontaktperson: Britt-Mari Medin Jämtlands Gymnasium! Valkatalog 2013/

19 KURSFÖRTECKNING Preliminär för årskurs 3 För att underlätta planeringen av dina individuella val, presenteras nedan de kurser som preliminärt kommer att erbjudas då du går i årskurs 3. Observera att alla kurser inte erbjuds alla programinriktningar. Prata med din studievägledare om du är osäker. Valkatalogen för årskurs 3 nästa läsår finns på under Kurser och val. Kursnamn Kod Kategori Anmärkning Affärskommunikation Engelska AFFAFÄ00S Språk/Svenska Aktivitetsledarskap Likabehandling PEDAKI00S-L Idrott/Friluftsliv/Hälsa Aktivitetsledarskap Skidlärare PEDAKI00S Idrott/Friluftsliv/Hälsa Arrangemang SERARR0 Programspecifika kurser Bageri - specialisering BAGBAG00S Programspecifika kurser Bild och form 1b BILBIL01b Estetik/Media Dansteknik 1 DATDAS01S Estetik/Media Digitalt skapande 1 DIGDIG01 Estetik/Media Digitalt skapande 2 3D DIGDIG02 Estetik/Media Drycker - specialisering DRYDRY00S Programspecifika kurser Engelska 6 ENGENG06 Språk/Svenska Engelska 7 ENGENG07 Språk/Svenska Ensemble 1 MUSENS01 Estetik/Media Entreprenörskap och företagande FÖRENT0 Samhälle/Ekonomi/Bet. Fotografisk bild 1 FOTFOT01 Estetik/Media Franska, Steg 2-5 FRANSKA Språk/Svenska Färg och dekorationslackering LACFÄR0 Programspecifika kurser Gehörs- och musiklära 2 MUIGEH02 Estetik/Media Godstransporter - specialisering GOSGOD00S Programspecifika kurser Grundläggande vård och omsorg GRUGRD0 Idrott/Friluftsliv/Hälsa Historia 1a2 HISHIS1a2 Samhälle/Ekonomi/Bet. Tillval 50p Idrott och hälsa 1S Lagbollsspel IDRIDR01S-L Idrott/Friluftsliv/Hälsa Idrott och hälsa 1S Racketspel IDRIDR01S-R Idrott/Friluftsliv/Hälsa Idrott och hälsa 2 IDRIDR02 Idrott/Friluftsliv/Hälsa Idrottsledarskap SPEIDT0 Idrott/Friluftsliv/Hälsa Jakt och viltvård 1 SKOJAK01 Natur/Matematik/Data Kinesiska 1, 3 KINESISKA Språk/Svenska Komplementärmedicin HÄLKOM0 Idrott/Friluftsliv/Hälsa Konsthantverk 1 KOHHAN01 Estetik/Media Latin - språk och kultur 1 LATLAT01 Språk/Svenska Massage 1 MAAMAA01 Idrott/Friluftsliv/Hälsa Mat och butik - specialisering MAOMAT00S Programspecifika kurser Matematik 3b MATMAT03b Natur/Matematik/Data Matematik 4 MATMAT04 Natur/Matematik/Data Matlagning - specialisering MALMAL00S Programspecifika kurser Måleri - dekorationstekniker MARMAE0 Programspecifika kurser Naturkunskap 1a2 NAKNAK1a2 Natur/Matematik/Data Tillval 50p.. Jämtlands Gymnasium! Valkatalog 2013/

20 Kursnamn Kod Kategori Anmärkning Privatjuridik JURPRI0 Samhälle/Ekonomi/Bet. Produktionsutrustning 1 PRUPRD01 Programspecifika kurser Psykiatri 1 PSYPSY01 Samhälle/Ekonomi/Bet. Psykologi 1 PSKPSY01 Samhälle/Ekonomi/Bet. Tillval 50p Psykologi 2a PSKPSY02a Samhälle/Ekonomi/Bet. Tillval 50p Retorik SVERET0 Språk/Svenska Samhällskunskap 1a2 SAMSAM01a2 Samhälle/Ekonomi/Bet. Tillval 50p Skrivande SVESKR0 Språk/Svenska Spanska, Steg 2-4 SPANSKA Språk/Svenska Specialyrken 1 HUBSPC01S Programspecifika kurser Svenska 3 SVESVE03 Språk/Svenska Svets grund SAASVT00S Programspecifika kur ser Timring TRÄTIM0 Programspecifika kurser Tyska, Steg 2-5 TYSKA Språk/Svenska Webbserverprogrammering 1 WEBWEB01 Natur/Matematik/Data Webbutveckling 1 WEBWEU01 Natur/Matematik/Data Jämtlands Gymnasium! Valkatalog 2013/

Valkatalog. Individuella val. Östersund åk 2

Valkatalog. Individuella val. Östersund åk 2 Valkatalog Individuella val Östersund åk 2 2016/2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TIDSSCHEMA... 2 ALLMÄN INFORMATION OM VALET... 3 INSTRUKTION FÖR VAL I DEXTER... 4 BEHÖRIGHETSKRAV TILL HÖGSKOLA... 5 INFORMATION

Läs mer

Valkatalog. Individuella val Östersund åk 2

Valkatalog. Individuella val Östersund åk 2 Valkatalog Individuella val Östersund åk 2 2014/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TIDSSCHEMA... 2 ALLMÄN INFORMATION OM VALET...3 INSTRUKTION FÖR VAL I DEXTER...4 BEHÖRIGHETSKRAV TILL HÖGSKOLA...5 INFORMATION

Läs mer

Valkatalog. Individuella val. Östersund åk 2

Valkatalog. Individuella val. Östersund åk 2 Valkatalog Individuella val Östersund åk 2 2015/2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TIDSSCHEMA... 2 ALLMÄN INFORMATION OM VALET... 3 INSTRUKTION FÖR VAL I DEXTER... 4 BEHÖRIGHETSKRAV TILL HÖGSKOLA... 5 INFORMATION

Läs mer

Valkatalog. Individuella val Östersund åk 3

Valkatalog. Individuella val Östersund åk 3 Valkatalog Individuella val Östersund åk 3 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TIDSSCHEMA... 2 ALLMÄN INFORMATION OM VALET... 3 INSTRUKTION FÖR VAL I DEXTER... 4 BEHÖRIGHETSKRAV TILL HÖGSKOLA... 5 INFORMATION

Läs mer

Valkatalog. Individuella val. Östersund åk 3

Valkatalog. Individuella val. Östersund åk 3 Valkatalog Individuella val Östersund åk 3 2015/2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TIDSSCHEMA... 2 ALLMÄN INFORMATION OM VALET... 3 INSTRUKTION FÖR VAL I DEXTER... 4 BEHÖRIGHETSKRAV TILL HÖGSKOLA... 5 INFORMATION

Läs mer

Valkatalog. Individuella val. Östersund åk 3

Valkatalog. Individuella val. Östersund åk 3 Valkatalog Individuella val Östersund åk 3 2016/2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TIDSSCHEMA... 2 ALLMÄN INFORMATION OM VALET... 3 INSTRUKTION FÖR VAL I DEXTER... 4 BEHÖRIGHETSKRAV TILL HÖGSKOLA... 5 INFORMATION

Läs mer

Valkatalog. Kontrollera på din individuella studieplan att de kurser du tänker söka inte redan ingår i ditt program och inriktning.

Valkatalog. Kontrollera på din individuella studieplan att de kurser du tänker söka inte redan ingår i ditt program och inriktning. Valkatalog Nacka gymnasium Läsåret 2013/2014 Högskoleförberedande program Inför år 3 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska

Läs mer

Individuellt Val. Berzeliusskolan. Läsåret 2016/2017. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40

Individuellt Val. Berzeliusskolan. Läsåret 2016/2017. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Individuellt Val Berzeliusskolan Läsåret 2016/2017 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kursbeskrivningar

Läs mer

Högskoleförberedande VALKATALOG. program. Nacka gymnasium läsåret 15/16

Högskoleförberedande VALKATALOG. program. Nacka gymnasium läsåret 15/16 VALKATALOG Högskoleförberedande program Nacka gymnasium läsåret 15/16 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska eleverna också

Läs mer

VALKATALOG. Högskoleförberedande program. Nacka gymnasium 14/15

VALKATALOG. Högskoleförberedande program. Nacka gymnasium 14/15 VALKATALOG Högskoleförberedande program Nacka gymnasium 14/15 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska eleverna också göra val

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 14/15 och 15/16 Kursutbud Det individuella valet omfattar 200 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3 och innehåller behörighetsgivande kurser, intressekurser och

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2013/14 1 Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Etik och människans livsvillkor:

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

VALKATALOG. Nacka gymnasium läsåret 17/18. Högskoleförberedande. program

VALKATALOG. Nacka gymnasium läsåret 17/18. Högskoleförberedande. program VALKATALOG Högskoleförberedande program Nacka gymnasium läsåret 17/18 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska eleverna också

Läs mer

Valkatalog. inför år 2 läsåret 12/13 2012-02-09

Valkatalog. inför år 2 läsåret 12/13 2012-02-09 Valkatalog inför år 2 läsåret 12/13 2012-02-09 Nacka gymnasium Läsåret 2012/2013 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. År 2-elever skall till år

Läs mer

Individuellt Val. Katedralskolan. Läsåret 2015/2016. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40

Individuellt Val. Katedralskolan. Läsåret 2015/2016. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Individuellt Val skolan Läsåret 2015/2016 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kursbeskrivningar

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 13/14 och 14/15 Kursutbud Det individuella valet omfattar 200 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3 och innehåller behörighetsgivande kurser, intressekurser och

Läs mer

Individuellt Val. Folkungaskolan. Läsåret 2013/2014. Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig.

Individuellt Val. Folkungaskolan. Läsåret 2013/2014. Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Individuellt Val Folkungaskolan Läsåret 2013/2014 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kurser

Läs mer

Valkatalog. Nacka gymnasium Läsåret 2013/2014 Yrkesförberedande program. Allmän information. Framtid. Grundläggande behörighet

Valkatalog. Nacka gymnasium Läsåret 2013/2014 Yrkesförberedande program. Allmän information. Framtid. Grundläggande behörighet Valkatalog Nacka gymnasium Läsåret 2013/2014 Yrkesförberedande program Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska eleverna också

Läs mer

VALKATALOG. Yrkesförberedande program. Nacka gymnasium läsåret 1516

VALKATALOG. Yrkesförberedande program. Nacka gymnasium läsåret 1516 VALKATALOG Yrkesförberedande program Nacka gymnasium läsåret 1516 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska eleverna också göra

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

Valutbud inför läsåret 14-15

Valutbud inför läsåret 14-15 Valutbud inför läsåret 14-15 Valet kommer att ske på Internet den 27/1 9/2. Inloggning får du av din mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Endast kurser med tillräckligt antal sökande kommer att startas.

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2015/2016

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2015/2016 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Film- och tv-kunskap:

Läs mer

Vilka kurser startar vi? Programmens uppbyggnad. Programfördjupning. Individuella val

Vilka kurser startar vi? Programmens uppbyggnad. Programfördjupning. Individuella val Innehållsförteckning Bakgrund 2 Barn- & fritidsprogrammet 3 Ekonomiprogrammet 3 Industritekniska programmet 4 Naturvetenskapsprogrammet 5 Samhällsvetenskapsprogrammet 5 Teknikprogrammet 6 Vård- & omsorgsprogrammet

Läs mer

Valutbud inför läsåret 14-15

Valutbud inför läsåret 14-15 Valutbud inför läsåret 14-15 Valet kommer att ske på Internet den 27/1 9/2. Inloggning får du av din mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Endast kurser med tillräckligt antal sökande kommer att startas.

Läs mer

Valinformation för blivande årskurs 3 SA

Valinformation för blivande årskurs 3 SA Valinformation för blivande årskurs 3 SA Valet kommer att ske på Internet den 26/1 8/2. Inloggning får du av mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Vilka kurser startar? För att en kurs ska starta måste

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2016/2017

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2016/2017 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2016/2017 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Film- och tv-kunskap:

Läs mer

Individuellt Val. Folkungaskolan. Läsåret 2014/2015. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40

Individuellt Val. Folkungaskolan. Läsåret 2014/2015. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Individuellt Val skolan Läsåret 2014/2015 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kursbeskrivningar

Läs mer

Kurskatalog Lärling11. Individuellt val VT 2012

Kurskatalog Lärling11. Individuellt val VT 2012 Kurskatalog Lärling11 Individuellt val VT 2012 2012 03 06 Individuellt val Det individuella valet omfattar 200 poäng på samtliga program. Det är huvudmannen som beslutar vilka kurser som ska erbjudas som

Läs mer

Individuellt val till år 3 (åk 13) lå 2015/2016

Individuellt val till år 3 (åk 13) lå 2015/2016 2014-10-23 Individuellt val till år 3 (åk 13) lå 2015/2016 Nu är det dags att välja individuellt val till år 3. Valen görs på Dexter, och systemet är öppet mellan onsdag 26 november kl. 08.00 till fredag

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2014/2015 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Filosofi 1:

Läs mer

Valutbud inför läsåret 14-15

Valutbud inför läsåret 14-15 Valutbud inför läsåret 14-15 Valet kommer att ske på Internet den 27/1 9/2. Inloggning får du av din mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Endast kurser med tillräckligt antal sökande kommer att startas.

Läs mer

Val inför årskurs 2 & 3. Samhällsvetenskapsprogrammet 13 januari 2016

Val inför årskurs 2 & 3. Samhällsvetenskapsprogrammet 13 januari 2016 Val inför årskurs 2 & 3 Samhällsvetenskapsprogrammet 13 januari 2016 Din framtid Studera? Jobba? Resa? Praktik? Utomlandsstudier? Hur tänker du? Du har möjlighet att välja själv Individuell studieplan

Läs mer

INDIVIDUELLA VALET 2015-2016 2015-01-15

INDIVIDUELLA VALET 2015-2016 2015-01-15 INDIVIDUELLA VALET 2015-2016 2015-01-15 Kurs Kod poäng år 2 år 3 Kommentar Förkunskapskrav Bild 1a1 BILBIL1a1 50 x x Vi arbetar i två- och tredimensionella tekniker t ex måleri, lera eller photoshop både

Läs mer

Kurskatalog Lärling12. Individuellt val LÅ12-13

Kurskatalog Lärling12. Individuellt val LÅ12-13 Kurskatalog Lärling12 Individuellt val LÅ12-13 2013 01 08 Individuellt val Det individuella valet omfattar 200 poäng på samtliga program. Det är huvudmannen som beslutar vilka kurser som ska erbjudas som

Läs mer

Individuellt val till år 3 (åk 14) lå 2016/2017

Individuellt val till år 3 (åk 14) lå 2016/2017 2015-09-28 Individuellt val till år 3 (åk 14) lå 2016/2017 Nu är det dags att välja individuellt val till år 3. Valen görs på Dexter, och systemet är öppet mellan onsdag 25 november kl. 08.00 till fredag

Läs mer

Kurskatalog - individuellt val

Kurskatalog - individuellt val Leksands gymnasium Kurskatalog - individuellt val Inför läsåret 2013/2014 Innehåll Kursförteckning 3 Allmän information 4-5 Kursbeskrivning 6-9 2 Kursförteckning i alfabetisk ordning Kursnamn Poäng Kurslängd

Läs mer

Val inför årskurs 2 & 3. Estetiska programmen 13 januari 2016

Val inför årskurs 2 & 3. Estetiska programmen 13 januari 2016 Val inför årskurs 2 & 3 Estetiska programmen 13 januari 2016 Din framtid Studera? Jobba? Resa? Praktik? Utomlandsstudier? Hur tänker du? Du har möjlighet att välja själv Individuell studieplan Ansvaret

Läs mer

Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår.

Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår. Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår. Här följer en kort beskrivning av de kurser som erbjuds som individuellt val under läsåret 2014/2015. Läs mer om kursbeskrivningarna på skolverket.

Läs mer

VALKATALOG. Yrkesförberedande program. Nacka gymnasium läsåret 1617

VALKATALOG. Yrkesförberedande program. Nacka gymnasium läsåret 1617 VALKATALOG Yrkesförberedande program Nacka gymnasium läsåret 1617 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska eleverna också göra

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2017/2018

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2017/2018 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2017/2018 1 Innehåll Anvisningar... 2 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Digitalt skapande 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 5 Entrepenörskap:

Läs mer

Information om valet via mentorer och SYV. Möjlighet att fråga kontaktpersoner om olika kurser.

Information om valet via mentorer och SYV. Möjlighet att fråga kontaktpersoner om olika kurser. Valkatalog INNEHÅLLSFÖRTECKNING TIDSSCHEMA... 2 ALLMÄN INFORMATION OM VALET... 3 INSTRUKTION FÖR VAL I DEXTER... 4 BEHÖRIGHETSKRAV TILL HÖGSKOLA... 5 INFORMATION OM MERITPOÄNG... 6 KURSFÖRTECKNING Individuella

Läs mer

VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18

VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18 VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18 VAL TILL ÅR 2 OCH 3 Naturvetenskapsprogrammet Inför år 2 och år 3 har du möjlighet att forma din studieväg genom tre olika val. Du skall välja: Inriktning

Läs mer

Valinformation för blivande årskurs 3 SA

Valinformation för blivande årskurs 3 SA Valinformation för blivande årskurs 3 SA Valet kommer att ske på Internet den 1/2-14/2. Inloggning får du av mentor Vilka kurser startar? För att en kurs ska starta måste ett tillräckligt antal elever

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2014/15

INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2014/15 INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2014/15 I-valsinformation i Skolrestaurangen den 24 januari 2014 kl. 08.30-09.30 för åk 1. Kl. 09.30-10.00 för åk 2. för åk 1 Sundsgymnasiet Vellinge Viktigt att veta om Individuellt

Läs mer

KURSKATALOG Programfördjupning och individuella val inför år 2 och 3 läsåret 2013/2014

KURSKATALOG Programfördjupning och individuella val inför år 2 och 3 läsåret 2013/2014 KURSKATALOG Programfördjupning och individuella val inför år 2 och 3 läsåret 2013/2014 Tidsplan SYV-info: SYV besöker klassen, eller bjuder in till samling i aulan i januari Val- &kursinfo: 16 januari

Läs mer

Innehållsförteckning. Bakgrund. Vilka kurser startar vi? Programmens uppbyggnad. Programfördjupning. Individuella val

Innehållsförteckning. Bakgrund. Vilka kurser startar vi? Programmens uppbyggnad. Programfördjupning. Individuella val Innehållsförteckning Bakgrund 2 Barn- & fritidsprogrammet 3 Ekonomiprogrammet 3 Industritekniska programmet 4 Naturvetenskapsprogrammet 5 Samhällsvetenskapsprogrammet 5 Teknikprogrammet 6 Vård- & omsorgsprogrammet

Läs mer

Individuellt val till år 2 (åk 14) lå 2015/2016

Individuellt val till år 2 (åk 14) lå 2015/2016 2014-12-11 Individuellt val till år 2 (åk 14) lå 2015/2016 Nu är det dags att välja individuellt val till år 2. Valen görs på Dexter, och systemet är öppet mellan onsdag 4 februari kl. 08.00 och onsdag

Läs mer

Programmens uppbyggnad. Vilka kurser startar vi? Programfördjupning. Individuella val

Programmens uppbyggnad. Vilka kurser startar vi? Programfördjupning. Individuella val Kurskatalog läsåret 2015-2016 - inför år två Innehållsförteckning Bakgrund 2 Barn- & fritidsprogrammet 3 Ekonomiprogrammet 4 Industritekniska programmet 4 Samhällsvetenskapsprogrammet 6 Naturvetenskapsprogrammet

Läs mer

Information om valet via mentorer och SYV. Möjlighet att fråga kontaktpersoner om olika kurser.

Information om valet via mentorer och SYV. Möjlighet att fråga kontaktpersoner om olika kurser. Valkatalog INNEHÅLLSFÖRTECKNING TIDSSCHEMA... 2 ALLMÄN INFORMATION OM VALET... 3 INSTRUKTION FÖR VAL I DEXTER... 4 BEHÖRIGHETSKRAV TILL HÖGSKOLA... 5 INFORMATION OM MERITPOÄNG... 6 KURSFÖRTECKNING Individuella

Läs mer

Valinformation för blivande årskurs 2 SA

Valinformation för blivande årskurs 2 SA Valinformation för blivande årskurs 2 SA Valet kommer att ske på Internet den 1/2-14/2. Inloggning får du av mentor. Vilka kurser startar? För att en kurs ska starta måste ett tillräckligt antal elever

Läs mer

VALUTBUD 2014/2015. BLOCK AT:2014/2015 TEASCE01 - TEASCE03 Scenisk gestaltning 1-3 (Musikalen) 100

VALUTBUD 2014/2015. BLOCK AT:2014/2015 TEASCE01 - TEASCE03 Scenisk gestaltning 1-3 (Musikalen) 100 BF13 BLOCK 1:2014/2015 FIOFIO01 Filosofi 1 (HT) 50 FIOFIO02 Filosofi 2 (VT) 50 GEOGEO01 Geografi 1 100 SVELIT0 Litteratur 100 MATMAT02a Matematik 2a 100 MODXXX01 Franska, Italienska, Spanska, Tyska (steg

Läs mer

Valkatalog. Individuella val Östersund åk 3

Valkatalog. Individuella val Östersund åk 3 Valkatalog Individuella val Östersund åk 3 2014/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TIDSSCHEMA... 2 ALLMÄN INFORMATION OM VALET...3 INSTRUKTION FÖR VAL I DEXTER...4 BEHÖRIGHETSKRAV TILL HÖGSKOLA...5 INFORMATION

Läs mer

Valutbud inför läsåret 14-15

Valutbud inför läsåret 14-15 Valutbud inför läsåret 14-15 Valet kommer att ske på Internet den 27/1 9/2. Inloggning får du av din mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Endast kurser med tillräckligt antal sökande kommer att startas.

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016

INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016 INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016 Alla elever i gymnasieskolan ska välja individuellt val, totalt omfattar valet 200 poäng, fördelat på två år. Valen görs inför år 2 och år 3. På Finnvedens Gymnasium

Läs mer

modern teknik värdering av källor och påståenden

modern teknik värdering av källor och påståenden 1 2 kreativitet fältstudier kommunikation argumentation hållbar utveckling analytiskt tänkande modern teknik värdering av källor och påståenden experiment och laborationer idéhistoriskt perspektiv 3 4

Läs mer

Individuellt val till år 2 (åk 15) lå 2016/2017

Individuellt val till år 2 (åk 15) lå 2016/2017 2016-02-04 Individuellt val till år 2 (åk 15) lå 2016/2017 Nu är det dags att välja individuellt val till år 2. Valen görs på Dexter, och systemet är öppet mellan onsdag 10 februari kl. 08.00 och onsdag

Läs mer

Program på Aspero Idrottsgymnasium

Program på Aspero Idrottsgymnasium ASPERO Program på Aspero Idrottsgymnasium Idrotten Alla elever på Aspero har idrott som individuellt val. Idrotten genomför vi som grenspecifik teknisk/taktisk träning, fysträning och idrottsteori. Vi

Läs mer

SUNDSVALLS GYMNASIUM, Hedbergska/Västermalm SPRÅK Block A År 1 - Onsdag och Fredag läsåret 16/17

SUNDSVALLS GYMNASIUM, Hedbergska/Västermalm SPRÅK Block A År 1 - Onsdag och Fredag läsåret 16/17 SUNDSVALLS GYMNASIUM, Hedbergska/Västermalm SPRÅK Block A År 1 - Onsdag och Fredag läsåret 16/17 Kursnamn Kurskod Klass/Gr Lärare Poäng Enhet Period Sal Ons Sal Fre Hus År 1 EK, SA, NA Moderna språk 1

Läs mer

Välkomna till Nacka gymnasium

Välkomna till Nacka gymnasium Välkomna till Nacka gymnasium Kvällens agenda Vad händer år 2? Information för föräldrar IV-valet Vad händer år 3? Samhälle Helen Bejmar, rektor Oskar Ungerstedt, bitr rektor Carina Lord, studievägledare

Läs mer

Sista dag för individuellt val är onsdag den 5 mars!

Sista dag för individuellt val är onsdag den 5 mars! Sista dag för individuellt val är onsdag den 5 mars! Sida (10) Se sammanställningen för förkunskapskrav och kontaktpersoner Kurser i ekonomi och rättskunskap 3 åk 3 Förkunskapskrav kurs Kontaktperson JURAFF0

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarna Mona Karlsson (NA) och Lena Jakobsson (SA) svarar på dina frågor.

Studie- och yrkesvägledarna Mona Karlsson (NA) och Lena Jakobsson (SA) svarar på dina frågor. Så här gör du: 1. Ta reda på vilka val du ska göra inför högre årskurs Läs informationshäftet där det står vilka val du kan göra. Poängplanen hittar du på vår hemsida www.malmo.se/petri Om du vill se din

Läs mer

SUNDSVALLS GYMNASIUM, Hedbergska/Västermalm SPRÅK Block A År 1 - Onsdag och Fredag läsåret 17/18

SUNDSVALLS GYMNASIUM, Hedbergska/Västermalm SPRÅK Block A År 1 - Onsdag och Fredag läsåret 17/18 SUNDSVALLS GYMNASIUM, Hedbergska/Västermalm SPRÅK Block A År 1 - Onsdag och Fredag läsåret 17/18 Kursnamn Kurskod Klass/Grupp Lärare Poäng Enhet Period Sal Ons Sal Fre Hus År 1 EK, SA, NA Moderna språk

Läs mer

Högskoleförberedande. Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater

Högskoleförberedande. Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater Högskoleförberedande Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater På PB får du vara dig själv. Du får vara som du vill vara och ingen kommer döma dig för det.

Läs mer

Individuellt val Tullängsskolan läsåret 2014/2015

Individuellt val Tullängsskolan läsåret 2014/2015 Individuellt val Tullängsskolan läsåret 2014/2015 Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Teknikprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet Kan väljas

Läs mer

TIDSPLAN. Måndagen 30 januari söndagen 12 februari kl 24.00 www.studieval.spyken.lund.se Kvittenser in senast den 14/2 till mentorn.

TIDSPLAN. Måndagen 30 januari söndagen 12 februari kl 24.00 www.studieval.spyken.lund.se Kvittenser in senast den 14/2 till mentorn. VAL INFORMATION TIDSPLAN V 3-4 Klassinformation 26/1 Föräldramöte V 5 & 6 Webbval Måndagen 30 januari söndagen 12 februari kl 24.00 www.studieval.spyken.lund.se Kvittenser in senast den 14/2 till mentorn.

Läs mer

Så här gör du: Sidan för att registrera val är öppen 7/1 21/1,

Så här gör du: Sidan för att registrera val är öppen 7/1 21/1, Så här gör du: 1. Ta reda på vilka val du ska göra inför högre årskurs Läs informationshäftet där det står vilka val du kan göra. Poängplanen hittar du på vår hemsida www.malmo.se/petri Om du vill se din

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 1 Val av inriktning fö r dig söm ga r Hötell- öch turismprögrammet Efter examen från Hotell- och turismprogrammet ska du

Läs mer

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater PER BRAHEGYMNASIET Jag har kompisar som gått på skolan. Här är man i ett sammanhang, det finns en gemenskap som

Läs mer

KURSFÖRTECKNING inför läsåret 16/17

KURSFÖRTECKNING inför läsåret 16/17 2016-02-11 KURSFÖRTECKNING inför läsåret 16/17 Kort kurspresentation för kurser som erbjuds på valblock 4/individuellt val Kurs Kurskod Ämne Enhet Bild och form1a1 BILBIL01a1 Bild HB/VM Bild och form 1a2

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL ÅR 2 Läsåret 2015/2016

INDIVIDUELLT VAL ÅR 2 Läsåret 2015/2016 INDIVIDUELLT VAL ÅR 2 Läsåret 2015/2016 Alla elever i gymnasieskolan ska välja individuellt val, totalt omfattar valet 200 poäng, fördelat på två år. Valen görs inför år 2 och år 3. På Finnvedens Gymnasium

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL ÅR 1 Läsåret 2016/2017

INDIVIDUELLT VAL ÅR 1 Läsåret 2016/2017 INDIVIDUELLT VAL ÅR 1 Läsåret 2016/2017 Alla elever i gymnasieskolan ska välja individuellt val, totalt omfattar valet 200 poäng, fördelat på två år. Valen görs inför år 2 och år 3. På Finnvedens gymnasium

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2016/2017

INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2016/2017 INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2016/2017 Alla elever i gymnasieskolan ska välja individuellt val, totalt omfattar valet 200 poäng, fördelat på två år. Valen görs inför år 1, 2 och 3. Om du redan har läst

Läs mer

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet krävs för all högre utbildning. Utöver grundläggande behörighet kräver många

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i vård och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Efter

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet

HT Hotell- och turismprogrammet HT Hotell- och turismprogrammet INDIVIDUELLT VAL inför 2015/2016 1 Individuellt val a k 1 - infö r 2015/2016 Nu är det dags att välja dina individuella val inför årskurs 2 och 3! Hur mycket ska jag välja?

Läs mer

VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16

VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16 VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16 VAL TILL ÅR 2 OCH 3 Teknikprogrammet Inför år 2 och år 3 har du möjlighet att forma din studieväg genom olika val. Du skall välja: Inriktning med fördjupningspaket

Läs mer

Individuella val Årskurs 3. Läsåret 2016/2017

Individuella val Årskurs 3. Läsåret 2016/2017 Individuella val Årskurs 3 Läsåret 2016/2017 1 Innehållsförteckning Anvisningar... 2 Engelska 6: 100 poäng... 4 Engelska 7: 100 poäng... 4 Ensemble 2: 100 poäng... 4 Entrepenörskap: 100 poäng... 4 Fotografisk

Läs mer

SUNDSVALLS GYMNASIUM, Hedbergska/Västermalm Programfördjupning/Språk Block A läsåret 15/16

SUNDSVALLS GYMNASIUM, Hedbergska/Västermalm Programfördjupning/Språk Block A läsåret 15/16 Programfördjupning/Språk Block A läsåret 15/16 Kursnamn Kurskod Klass/Grupp Lärare Poäng Enhet Period Kurser för EK13, SA13, N13, ESE13 Engelska 7 100 GSGH Läsår Entreprenörskap 100 GSGH Läsår Entreprenörskap

Läs mer

Individuellt val Läsåret 2015-2016 ÅR 2

Individuellt val Läsåret 2015-2016 ÅR 2 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Individuellt val Läsåret 2015-2016 ÅR 2 1 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Du som nu går år 1 ska välja Individuellt val till år 2 uppdat 150114 Att tänka på om du vill plugga vidare..

Läs mer

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan 1 Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet krävs för all högre utbildning. Utöver grundläggande behörighet kräver många

Läs mer

Individuella val Årskurs 3. Läsåret 2017/2018

Individuella val Årskurs 3. Läsåret 2017/2018 Individuella val Årskurs 3 Läsåret 2017/2018 1 Innehållsförteckning Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Engelska 7: 100 poäng... 4 Fotografisk bild 1: 100 poäng...

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

Att läsa på gymnasiet Val Vidare studier ES & SA

Att läsa på gymnasiet Val Vidare studier ES & SA Att läsa på gymnasiet Val Vidare studier ES & SA Studie- ochyrkesvägledare SYV Estetiska programmet Naturvetenskaps programmet lena.sorensen@lund.se Humanistiska programmet Samhällsvetenskapsprogrammet

Läs mer

Kursutbud distans och distans med handledning

Kursutbud distans och distans med handledning Kursutbud distans och distans med handledning Kursstarter VT 2015 Sök senast 16 februari 5 februari 23 mars 12 mars Kurs Kurskod Poäng Administration 1 ADMADM01 100 Administration 2 ADMADM02 100 Affärsjuridik

Läs mer

Vilka kurser startar vi? Programmens uppbyggnad. Programfördjupning. Individuella val

Vilka kurser startar vi? Programmens uppbyggnad. Programfördjupning. Individuella val Innehållsförteckning Bakgrund 2 Barn- & fritidsprogrammet 3 Ekonomiprogrammet 3 Industritekniska programmet 4 Naturvetenskapsprogrammet 5 Samhällsvetenskapsprogrammet 5 Teknikprogrammet 6 Vård- & omsorgsprogrammet

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Den här informationen delas ut till alla elever i årskurs 1. Den finns också tillgänglig på skolans hemsida, www.marksgymnasieskola.se och på plattformen.

Läs mer

Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida.

Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. Kursbeskrivningar Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Individuella val för ÅR 3 inom NVU läsåret 2016/2017

Individuella val för ÅR 3 inom NVU läsåret 2016/2017 Individuella val för ÅR 3 inom NVU läsåret 2016/2017 KURSER - INDIVIDUELLA VALET ÅR 3 Betong 2 - väggar och pelare kan endast väljas av elever som går Bygg inriktning husbyggnad Kurskod. BETBET01 Kan inte

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Våra utgångspunkter. Skapa en helhet i utbildningen. Förbereda inför & ge förutsättningar för fortsatta studier & arbetsliv

Ekonomiprogrammet. Våra utgångspunkter. Skapa en helhet i utbildningen. Förbereda inför & ge förutsättningar för fortsatta studier & arbetsliv Val inför Åk 2 - EK Ekonomiprogrammet Våra utgångspunkter Skapa en helhet i utbildningen Förbereda inför & ge förutsättningar för fortsatta studier & arbetsliv Kunna kombinera studier & idrott Ekonomiprogrammet

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Nationellt och. Fyrisskolans gymnasiesärskola. Individuellt program Fyris E

Nationellt och. Fyrisskolans gymnasiesärskola. Individuellt program Fyris E Nationellt och Fyrisskolans gymnasiesärskola Individuellt program Fyris E Om gymnasiesärskolan I gymnasiesärskolan får eleverna en god grund för att studera vidare och för att kunna delta aktivt i samhällslivet.

Läs mer

Om du önskar ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se 2013-2016

Om du önskar ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se 2013-2016 Om du önskar ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se 2013-2016 Kursnamn Kurskod Poäng Beskrivning av kurs Bild och form 1a1 Kan inte ingå i elevens examen tillsammans med Bild och

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Den här informationen delas ut till alla elever i årskurs 1. Den finns också tillgänglig på skolans hemsida, www.marksgymnasieskola.se och på plattformen.

Läs mer

Individuellt val till läsåret 2015/2016

Individuellt val till läsåret 2015/2016 Individuellt val till läsåret 2015/2016 I studieplanen framgår att du ska läsa 200 poäng individuellt val under din gymnasietid. Till detta val väljer du 100 poäng som ditt förstahandsval samt 200 poäng

Läs mer