Valkatalog. Individuella val Östersund åk 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valkatalog. Individuella val Östersund åk 2"

Transkript

1 Valkatalog Individuella val Östersund åk /2014

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TIDSSCHEMA... 2 ALLMÄN INFORMATION OM VALET... 3 INSTRUKTION FÖR VAL I DEXTER... 4 BEHÖRIGHETSKRAV TILL HÖGSKOLA... 5 INFORMATION OM MERITPOÄNG... 6 KURSFÖRTECKNING Individuella val årskurs KURSBESKRIVNINGAR... 8 ESTETIK / MEDIA... 8 IDROTT / FRILUFTSLIV / HÄLSA...11 NATUR / MATEMATIK / DATA PROGRAMSPECIFIKA KURSER SAMHÄLLE / EKONOMI / BETEENDEVETENSKAP SPRÅK / SVENSKA KURSFÖRTECKNING Preliminär för årskurs TIDSSCHEMA Tid Anmärkning Dec-Jan Valkatalogen delas ut till elever i år 1 och 2 Januari Information om valet via mentorer och SYV. Möjlighet att fråga kontaktpersoner om olika kurser. 28 januari Inriktningsvalen lämnas in*. Dessa ligger till grund för valutbudet i Dexter. 1 februari Valen öppnar i Dexter. Februari Mentorer kontrollerar att alla i klassen fyller i sin ansökan i tid. 13 februari Dextervalet stängs kl Mars Maj Augusti - September * Gäller vissa program. Kompletterande val för vissa. Besked om antagning. Kursgrupperna fastställs. Under den andra skolveckan (och endast då) ges en begränsad möjlighet att ansöka om byte av kurs. Byten sker i mån av plats. Det tar sedan en vecka att administrera dessa byten. Jämtlands Gymnasium! Valkatalog 2013/2014 2

3 ALLMÄN INFORMATION OM VALET Individuellt val Alla elever i gymnasieskolan skall läsa 200 poäng individuellt val (IND). På Jämtlands Gymnasium söker du normalt 100 poäng i år 2 och 100 poäng i år 3. Utifrån de val som görs kommer skolan att organisera resurserna för nästa läsår, t.ex. anställa rätt sorts lärare. Detta är orsaken till att valen måste lämnas in i så god tid. Katalogen I denna katalog presenteras ett urval av kurser som vi tror kommer att starta. Du hittar dessutom information om behörighetskraven för vidare studier. Kursutbud Kursutbudet inom det individuella valet är gemensamt för alla elever inom Jämtlands Gymnasium i Östersund (Fyrvalla, Palmcrantz och Wargentin). Varje kurs är preliminärt planerad att hållas på en viss skola, men det kan komma att ändras beroende på hur ansökningarna ser ut. Information om kurser Till hjälp för att välja rätt finns beskrivningar av några vanliga kurser inom det individuella valet. Om du vill veta mer om en kurs kan du kontakta den som står angiven som kontaktperson. Denne person är oftast en lärare som undervisar i kursen detta läsår. Kontakt tas via Zonline, telefon eller genom att du söker upp personen. Du kan naturligtvis också intervjua kamrater som läser kursen detta år. Om du har funderingar kring behörighetskraven och vidare studier kan du också kontakta studie- och yrkesvägledaren på ditt program. Valansökan i Dexter Valansökan görs genom att man loggar in i Dexter via internet. Där presenteras alla kurser man kan välja beroende på vilket program man läser. I princip är det möjligt att ansöka om alla nationella kurser, även om de inte finns med i katalogen. I så fall måste du kontakta din studie- och yrkesvägledare och komplettera din ansökan på en speciell blankett. Utökad kurs Du kommer vid den preliminära antagningen att tilldelas kurser så att du når upp till sammanlagt 2500 poäng i din studieplan. Kurser som är registrerade som utökad kurs berörs inte av denna gräns vilket innebär att du kan få mer än 2500 poäng om du läst en sådan kurs. Du som vill läsa utökad studiekurs kan ansöka om detta hos din rektor i samband med höstterminens start sedan schemat är fastställt. Endast kurser där det finns platser kvar är aktuella för utökad studiekurs. Du som går ett yrkesprogram och vill läsa Engelska 6 som utökad kurs måste anmäla detta till rektor senast i årskurs 1. Urvalskriterier Om antalet platser på en viss kurs är begränsat så kommer platserna att lottas (med hjälp av en slumpalgoritm i datasystemet för valhanteringen) mellan dem som sökt kursen. I denna lottning går förstahandsval före reservval. Att tänka på: 1. För att en kurs ska starta krävs att ett visst antal elever söker kursen. 2. Eftersom du inte kan vara säker på att få ditt förstahandsval är det viktigt att du tänker igenom dina reservval noga. 3. Du kan inte välja en kurs som redan ingår i din studieplan. Kolla din individuella studieplan i Dexter eller fråga din mentor om du är osäker. 4. I normalfallet bygger kurserna på varandra. T.ex. att kursen engelska 7 förutsätter att du läst engelska Du har rätt att läsa en kurs i idrott och en kurs i estetiska ämnen som individuellt val. Om du går ett yrkesprogram har du rätt att läsa de kurser som krävs för grundläggande behörighet. 6. Du kan använda det individuella valet till att komplettera och bredda din behörighet till högre studier. Läs igenom högskolans behörighetskrav i detta häfte innan du väljer. Har du ytterligare frågor om behörighet så vänd dig till din studie- och yrkesvägledare. Jämtlands Gymnasium! Valkatalog 2013/2014 3

4 INSTRUKTION FÖR VAL I DEXTER Valen fylls i på nätet i Dexter. Dina valalternativ är inte synliga förrän valet i Dexter öppnar (se tidsplan). Valen kan ändras fram till den dag då dextervalet stängs. Därefter kan man se sina val men inte göra några ändringar. Förfarande: Gå in på sidan https://dexter.ostersund.se/ Logga in med dina uppgifter Klicka på Mina val alternativt välj det i fliken Klassrummet. Välj typ av val. Det kan gälla: - Individuellt val (åk2+3) - Programfördjupning (åk3) - Övrigt (Tillval/utökad kurs) Börja med dina förstahandsval. Välj först Schemaposition - Tex Individuellt val Välj en kurs i kurslistan*. Fortsätt vid behov tills du uppnått rätt poängtal. Fortsätt med dina reservval. För varje val du gjort i första hand ska du normalt göra 3-4 reservval. (Det står angivet hur många poäng du ska välja.) Spara dina val om du är klar. Du får en varning om något är felaktigt ifyllt. Du kan senare gå in och ändra dina val till dess att Dextervalet stängs. * Vissa kurser erbjuds på flera skolenheter. PCS = Palmcrantz VTC = Fyrvalla WAR = Wargentin Jämtlands Gymnasium! Valkatalog 2013/2014 4

5 BEHÖRIGHETSKRAV TILL HÖGSKOLA För att få börja studera vid ett universitet eller en högskola måste du uppfylla vissa krav på förkunskaper. Dessa förkunskaper uttrycks oftast som krav på viss utbildning från gymnasieskolan, men kan i några enstaka fall även handla om krav på t.ex. arbetslivserfarenhet eller färdighetsprov. Förkunskapskraven är indelade i grundläggande behörighet, som är gemensam för all högskoleutbildning och särskild behörighet, om det finns ytterligare krav för en viss utbildning. Varför behövs behörighetskrav? Behörighetskraven ska dels garantera en viss startnivå, dels ge besked till sökande om vad som krävs för att de ska kunna genomföra en viss utbildning och dels ge besked till dig som skall gå utbildningen vad som krävs för att du skall kunna genomföra utbildningen på ett bra sätt. Men studieframgång beror naturligtvis inte bara på förkunskaper i vissa specifika ämnen. Den beror också på en rad personliga egenskaper och förutsättningar. Behörighetskraven har alltså främst en betydelse som allmän information till dig som blivande student om vilka förkunskaper som förutsätts inom en viss utbildning. Däremot kan inte uppfyllda behörighetskrav tolkas så att de ger dig som student någon absolut garanti för studieframgång. Följande gäller: Grundläggande behörighet Grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå har den som Avlagt en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan. Avlagt en yrkesexamen i gymnasieskolan samt har lägst betyget E i de kurser i svenska eller svenska som andraspråk och engelska som krävs för en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan I de godkända betygen måste det ingå en eller flera kurser i svenska eller svenska som andraspråk om sammanlagt 300 gymnasiepoäng (svenska 1-3, alternativt svenska som andraspråk 1-3), engelska om sammanlagt 200 gymnasiepoäng (engelska 5 och 6), matematik om sammanlagt 100 gymnasiepoäng (matematik 1a, 1b eller 1c), och gymnasiearbetet. Elever som gått ett yrkesprogram läser obligatoriskt bara 100 poäng i svenska/svenska som andraspråk och 100 poäng i engelska. Dessa elever ska erbjudas möjlighet att läsa ytterligare svenska/svenska som andraspråk och engelska så att de uppfyller kraven för grundläggande behörighet. Dessa elever kan komplettera inom vuxenutbildningen i ett senare skede för att få grundläggande behörighet och kommer då att prövas i grupp I (direktgrupp) när de söker till högskolan, trots denna komplettering. Kompletteringar utöver vad som krävs för grundläggande behörighet prövas däremot i grupp II. Särskild behörighet Den särskilda behörigheten är de förkunskaper som är nödvändiga för att man ska kunna följa en viss utbildning och som krävs utöver den grundläggande behörigheten. Den särskilda behörigheten är indelad i s.k. områdesbehörigheter. Idén med dessa är att det skall finnas ett mindre antal områdesbehörigheter, som var och en gäller för en relativt stor grupp utbildningar. Högskoleverket bestämmer vilken områdesbehörighet som gäller för högskoleutbildningar som leder fram till en yrkesexamen (t.ex. juristexamen, psykologexamen och sjuksköterskeexamen). Jämtlands Gymnasium! Valkatalog 2013/2014 5

6 För övriga utbildningar beslutar varje högskola själv i vilken områdesbehörighet dessa skall placeras. Med övriga utbildningar menas program och kurser som leder fram till en s.k. generell examen, t.ex. Filosofie kandidat- eller Magisterexamen. Information om detta hittar du i universitetens och högskolornas kataloger samt i anmälningsmaterialet från Verket för högskoleservice. Du kan söka mer information om behörighetskrav och kursutbud hos Verket för högskoleservice (VHS) och på Högskoleverkets webbplats INFORMATION OM MERITPOÄNG Sökande med gymnasieexamen kommer att kunna få meritpoäng för respektive kurs enligt följande (högst 2,5 meritpoäng) som läggs till ditt jämförelsetal. Moderna språk - högst 1,5 meritpoäng Moderna språk steg 3-0,5 meritpoäng Moderna språk steg 4-1,0 meritpoäng Moderna språk steg 5 eller Moderna språk steg 2 i nytt språk - 0,5 meritpoäng (endast aktuellt om steg 3 krävs för behörighet) Engelska - högst 1,0 meritpoäng Engelska steg 7-1,0 meritpoäng Matematik - högst 1,5 meritpoäng En kursnivå över behörighetskravet - 0,5 meritpoäng Två kursnivåer över behörighetskravet - 0,5 meritpoäng Tre kursnivåer över behörighetskravet - 0,5 meritpoäng Matematik steg 5-1,0 meritpoäng Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng Exempel: 1. Om Matematik steg 4 krävs för behörighet kan en sökande tillgodoräknas 1,0 meritpoäng för Matematik steg 5 och 0,5 meritpoäng för Matematik specialisering. 2. Om Matematik steg 3 krävs för behörighet kan en sökande tillgodoräknas 0,5 meritpoäng för Matematik steg 4 och 1,0 meritpoäng för Matematik steg Om Matematik steg 2 krävs för behörighet kan en sökande tillgodoräknas 0,5 meritpoäng för Matematik steg 3, 0,5 meritpoäng för steg 4 och 0,5 meritpoäng för steg 5. Om du är osäker på vilka kurser som ger meritpoäng kan du kontakta studie- och yrkesvägledaren på ditt program. Mer information om att söka till högskolan hittar du på Jämtlands Gymnasium! Valkatalog 2013/2014 6

7 KURSFÖRTECKNING Individuella val årskurs 2 Kursnamn Kod Kategori Anmärkning Bild och form 1b BILBIL01b Estetik/Media Biologi 1 BIOBIO01 Natur/Matematik/Data Dansorientering DASDAO0 Estetik/Media Design 1 DESDES01 Estetik/Media Digitalt skapande 1 DIGDIG01 Estetik/Media Digitalt skapande 1 3D DIGDIG01 Estetik/Media Dramapedagogik PEGDRA0 Estetik/Media Elinstallationer (200p) INSELI0 Programspecifika kurser Läses i åk 2+3 Engelska 6 ENGENG06 Språk/Svenska Ensemble 1 MUSINS01 Estetik/Media Etik och människans livsvillkor MÄNETI0 Samhälle/Ekonomi/Bet. Film- och tv-kunskap KOSFIL0 Estetik/Media Film- och tv-produktion 1 FILFIL01 Estetik/Media Fotografisk bild 1 FOTFOT01 Estetik/Media Franska 1-4. MODFREx Språk/Svenska Företagsekonomi 1 FÖRFÖR01 Samhälle/Ekonomi/Bet. Idrott och hälsa 1S Lagbollspel IDRIDR01S Idrott/Friluftsliv/Hälsa Idrott och hälsa 1S Racketspel IDRIDR01S Idrott/Friluftsliv/Hälsa Idrottsledarskap SPEIDT0 Idrott/Friluftsliv/Hälsa Information och kommunikation 1 INFINF01 Samhälle/Ekonomi/Bet. Internationella relationer SAMINR0 Samhälle/Ekonomi/Bet. Italienska, Steg 1-2 MODITAx Språk/Svenska Jakt och viltvård SKOJAK01 Natur/Matematik/Data Kinesiska, Steg 1-2 MODCHIx Språk/Svenska Komfort- och säkerhetssystem 1b (200p) PERKOM01B Programspecifika kurser Läses i åk 2+3 Komfortsystem MASOM0 Programspecifika kurser Körsång 1 MUSKÖS01 Estetik/Media Lastbilsmonterad kran GOSLAL0 Programspecifika kurser Massage 1 MAAMAA01 Idrott/Friluftsliv/Hälsa Matematik 2a MATMAT02a Natur/Matematik/Data Matematik 2b MATMAT02b Natur/Matematik/Data Mental träning HÄLMEN0 Idrott/Friluftsliv/Hälsa Musik MUSMUS0 Estetik/Media Musikproduktion 1 MUSMUS01 Estetik/Media Naturkunskap 2 NAKNAK02 Natur/Matematik/Data Paket Psykologi 1 + Psykologi 2a PSY1+PSY2 Samhälle/Ekonomi/Bet. 50p+50p Paket Svetsteknik SVETS Programspecifika kurser Pedagogiskt ledarskap PEDPEG0 Samhälle/Ekonomi/Bet. Programmering 1 C++ PRRPRR01 Natur/Matematik/Data Spanska 1-4 MODSPAx Språk/Svenska Specialkoster MALSPE0 Programspecifika kurser Svenska 2 SVESVE02 Språk/Svenska Tillval Svenska som andraspråk 2 SVASVA02 Språk/Svenska Tillval Träningslära 1 Styrka/Kond/Grupp TRNTRN01 Idrott/Friluftsliv/Hälsa Tyska 1-4 MODGERx Språk/Svenska Jämtlands Gymnasium! Valkatalog 2013/2014 7

8 KURSBESKRIVNINGAR ESTETIK / MEDIA Bild och form 1b BILBIL01b Ej för ESBIL. Det här är en kurs för dig som vill utveckla dig inom måleri och skulptur men som också vill prova gamla som nya material och metoder. Du får mycket tid att måla och skulptera i den här kursen. Du får också grundläggande kunskaper i bland annat färglära och komposition. Måla kan du göra i oljefärg på duk men du kan också skapa digitala bilder. Genom att titta på egna och andras arbeten och sätta ord på vad du ser förstår du snart mer av bildernas språk. Du får också lära dig metoder att ta till de gånger inspirationen fattas. Vi använder uteslutande vattenlöslig oljefärg och slipper starka lösningsmedel. Kontaktperson: Peter Ljungström, Helena Sebardt Dansorientering DASDAO0 Kursen ger kunskaper i olika dansstilar och dess specifika begrepp. Du stimulerar och förbättrar din allmänna kroppskontroll, smidighet och musikalitet i dansandet. Kursen ger även en inblick i dansens betydelse i olika kulturella sammanhang och dess bakgrund. Kontaktperson: Caroline Dahlqvist Design 1 DESDES01 Ej för TEDES I Design 1 får du utveckla egna designidéer utifrån olika uppdrag och problemställningar. Du får lära dig jobba från idé till färdig modell i en professionell designprocess. I arbetet ingår att skissa, teckna och måla. Dessutom bygger du modeller i en speciell designlera och plastmaterial som används i branschen. Du får kombinera konstnärligt sinne med praktiskt arbete. Kontaktperson: Anders Frank Digitalt skapande 1-3D DIGDIG01 Ej för ESBIL, ESEST. Max 20 platser Digitalt skapande 1 DIGDIG01 Ej för ESBIL,ESEST. Max 12 platser Planeras att läsas på Pc. I kursen Digitalt skapande-3d får du skapa animeringar i 3D. De kan vara humoristiska, dramatiska eller instruerande. Animeringarna riktas mot underhållning, filmeffekter eller industri och vetenskap. Huvudverktyget är ett 3D-program men du använder även program för ljud- musik- och bildredigering. Kontaktperson: Anders Frank I kursen Digitalt skapande får du under första halvan av kursen prova bildprogrammen Photoshop, Illustrator, InDesign, Garageband och imovie. Det blir lite foto, lite film, lite musik, lite design. Under den andra halvan kan du välja att fördjupa dig i något eller några av bildprogrammen och lära dig mer om t ex Photoshop, skriva musik med hjälp av Garageband, designa föremål i Illustrator eller skapa filmer i imovie, eller du kanske vill göra mer av allt, du bestämmer. Det är i första hand den skapande delen som betonas före den tekniska hanteringen, du behöver alltså inte vara tekniskt lagd för denna kurs. Kontaktperson: Staffan Eriksson Jämtlands Gymnasium! Valkatalog 2013/2014 8

9 Dramapedagogik PEGDRA0 I drama använder vi våra kroppar och röster som uttrycksmedel. Det gör vi i olika lekar, övningar, improvisationer och rollspel. Dessa syftar till att utveckla bl.a. kontakt- och samarbetsförmåga, fantasi, kreativitet och självförtroende. Den första tiden ägnas till stor del åt lekar och övningar för att lära känna varandra och lita på gruppen. Vi kommer successivt, genom att använda teaterns uttrycksmedel, tränas i att uppträda för varandra. Detta gör vi tillsammans i grupp. Vi lägger stor vikt i kursen på att förstå syftet med pedagogisk drama. Du kommer att få planera, genomföra och utvärdera såväl korta enskilda dramaövningar som längre dramapass. Dramats idé är baserat på alla människors lika värde och möjligheter att utvecklas. Kontaktperson: Marie Olsson Ensemble 1 MUSENS01 Max 16 platser En kurs där du spelar/sjunger tillsammans med andra, i både större och mindre grupper. Vi spelar mest pop/rock och singersongwriter, både akustiskt och förstärkt. Du får lära dig hur man repeterar på ett effektivt sätt och hur man kopplar ihop och hanterar stora delar av den tekniska utrustningen. Kursen innehåller även praktisk teori, konsertrutiner och moment i musikrelaterad arbetsmiljö. Kursen kräver instrumentvana eller sångvana. Kontaktperson: Roger Eriksson Film- och tv-kunskap KOSFIL0 Planeras att läsas på Pc. I denna kurs får du se och lära dig om film från olika epoker, genrer och kulturer. Du kommer få se både ny som äldre film. Scener ur filmer men också filmer i sin helhet. Du kommer få lära dig filmens och tv historia och dess utveckling från stumfilmen, spelfilm och dokumentärfilm, till digitalt filmberättande. Du får också en fördjupad inblick i filmgenrer och vad som är typiskt för en genrefilmen. En viktigt del som du också får lära dig är hur filmen är uppbyggd, dvs film- och tv-dramaturgi. Idag påverkar tv serier filmen mycket men så har det inte alltid varit. Hur har teven påverkat filmen och hur har tv serier och andra program utvecklats under åren. Kontaktperson: Lennart Samor Film- och tv-produktion 1 FILFIL01 En filmproduktion från idé till visningsbar film innehåller många steg. Här får du prova på att göra en film från idé via manusplanering-inspelning-redigering-ljudläggning-visning av filmen. Vi går igenom och producerar olika typer av film som t. ex. reklam, dokumentär och fiction. Kursen ger dig möjlighet att prova och utveckla ditt kreativa berättande och bildspråk. Kursen innehåller också analysmetoder och filmdramaturgi alltså hur man berättar en historia med film. Arbetet sker i grupp men det finns även utrymme för kortare enskilda produktioner. Kontaktperson: Lasse Pettersson Jämtlands Gymnasium! Valkatalog 2013/2014 9

10 Fotografisk bild 1 FOTFOT01 Planeras att läsas på Pc och Wa. Kursen behandlar grundläggande kunskaper i fotografering och bildframställning, bildanalys och bildberättande. Du får lära dig att redigera dina bilder i Photoshop. Under kursen får du lära dig hur en digital systemkamera fungerar och hur du använder den. Du får lära dig hur man komponerar bilder och hur bilder kommunicerar för att förmedla olika budskap. I Kursen får du också lära dig fotots historia och upphovsrättsliga regler som gäller fotografiska bilder. Kontaktperson: Peter Ljungström,Eva Adolfsson Körsång 1 MUSKÖS01 Ej för ESMUS. Planeras att läsas på Pc. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Körmusicerande i flerstämmig körmusik på en grundläggande nivå från olika repertoarområden. Musicerande i gehörsbaserad och noterad musik. Genrer i olika tider och kulturer. Stildrag och kännetecken. Samarbetsförmåga och metoder för instudering, enskilt och i grupp. Grundläggande röstvård och metoder för det. Grundläggande musikalisk gestaltning och kommunikation vid framträdande inför publik och i samarbete med andra. Kontaktperson: Maria-Sjöstedt.Björs Musik MUSMUS0 Ej för ESMUS. Max 16 platser Planeras att läsas på Pc. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Musicerande i gehörsbaserad och noterad musik med röst eller instrument. Musikalisk kommunikation med röst och rörelse i musik och danser från olika tider eller kulturer. Stildrag och kännetecken. Sånger, alternativt låtar och danser, från olika tider eller kulturer. Instudering i grupp. Instrument och deras grundläggande egenskaper, kvaliteter och inbördes relationer. Grundläggande röstvård och metoder för det. Grundläggande musikskapande och bearbetning av musikaliskt material, till exempel att göra en andrastämma, välja instrumentering, kompstil, musikalisk form och disposition. Grundläggande musikalisk gestaltning och kommunikation vid framträdande inför publik och i samarbete med andra. Programvaror för musikbearbetning och grundläggande hantering av musikteknisk utrustning och digital bearbetning av musikaliskt material. Grundläggande arbetsmiljö vid musikutövning, till exempel elsäkerhet, ergonomi och hörselvård. Kontaktperson: Håkan Wallin Jämtlands Gymnasium! Valkatalog 2013/

11 Musikproduktion 1 MUSMUS01 Ej för ESMUS. Max 16 platser Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Grundläggande bearbetning av ljud med analog och digital teknik. Uppkoppling av utrustning och mixning av ljudinspelningar och scenframföranden. Grundläggande ljuddesign och teknik vid livemusik. Rumsakustik och ljudlära. Planering och genomförande av ett musikaliskt produktionsprojekt i samarbete med andra. Lagar och regler som gäller konstnärliga produktioner, till exempel upphovsrätt. Kontaktperson: Johannes Adolfsson IDROTT / FRILUFTSLIV / HÄLSA Idrott och hälsa 1S Lagbollsspel IDRIDR01S-L Planeras att läsas på Fv, Pc och Wa Du får prova flera populära lagbollsspel. Under kursen väljer du att specialisera dig i fotboll, basket, innebandy, volleyboll eller handboll (du väljer ett av dessa alternativ i början av kursen). Kursen ger dig kunskap i den valda idrottens historia, organisation, regler och taktik Vidare får du lära dig att lägga upp träningsprogram, genomföra och analysera dessa. Kontaktperson: Kalle Lindahl, Axel Dettner Idrott och hälsa 1S Racketspel IDRIDR01S-R Max 24 platser Idrottsledarskap SPEIDT0 Du får prova flera populära racketsporter. Under kursen väljer du att specialisera dig i bordtennis, badminton, tennis eller golf (du väljer ett av dessa alternativ i början av kursen). Kursen ger dig kunskap i den valda idrottens historia, organisation, regler och taktik Vidare får du lära dig att lägga upp träningsprogram, genomföra och analysera dessa. Kontaktperson: Kalle Lindahl, Axel Dettner Vill du vara med och utveckla skolans idrottsförening? Om du väljer denna kurs blir du en del av skolans idrottsförening. Det innebär att du får lära dig hur en idrottsförening fungerar, ta beslut om föreningens aktiviteter och inriktning. Du kommer även att tillsammans med dina kurskamrater att vara aktivitetsledare där du exempelvis anordnar klassturneringar, motionslopp och träningar i olika aktiviteter. Observera att delar av kursen ligger utom ordinarie schemaposition. Kontaktperson: Kalle Lindahl Massage 1 MAAMAA01 Max 2 x 18 platser Planeras att läsas på Pc och Wa. I kursen får du kunskaper om svensk klassisk massage med ett skadeförebyggande och hälsofrämjande syfte. Du studerar fackterminologi, massagens effekter på ett fysiologiskt och psykologiskt plan samt kroppens anatomi vad gäller skelett och muskler. Du lär dig också att arbeta med massage på ett ergonomiskt, etiskt, hygieniskt och miljömässigt sätt. Slutmålet är att kunna utföra en helkroppsmassage med olja. Kontaktperson: Beret Bertilsdotter Jämtlands Gymnasium! Valkatalog 2013/

12 Mental träning HÄLMEN0 - Du är vad du tänker! Du känner dig stark, full av energi och helt närvarande med det du gör just nu. Du är i FLOW, ett tillstånd där du kan lägga all energi på rätt saker. Genom att läsa om, diskutera och pröva olika metoder inom mental träning får du verktygen att med tankens kraft bli ännu bättre på det du vill göra. Det kan vara inom skolarbetet, på fritiden eller ditt framtida jobb. Kontaktperson: Britta Brännström Träningslära 1 Styrka/Kond/Grupp TRNTRN01 Planeras att läsas på Fv och Wa. A) Styrketräning - för dig som vill bli starkare. Du får fördjupa dig i styrketräning med fokus på fria vikter B) Konditionsträning - för dig som gillar uthållighetsträning i olika former. Du får prova olika träningsformer under olika årstider och har möjlighet att träna mot ett eget mål såsom Vasaloppet eller Tjejmilen. C) Gruppträning - för dig som gillar att träna tillsammans med andra till musik. Du får fördjupa dig i olika gruppträningsformer såsom pump, step och pilates. Kursen innehåller teoretiska och praktiska moment samt egen träning. Du får lära dig om hur kroppen fungerar och vad som påverkar din prestation. Den praktiska träningen inriktas på A, B eller C och du får bl a jobba med träningsprogram för dig själv och andra. Kontaktperson: Ulrika Eklöv, Kristina Hallström NATUR / MATEMATIK / DATA Biologi 1 BIOBIO01 Ej för NA. Jakt och viltvård SKOJAK01 Planeras att läsas på Fv eller Pc. Undervisningen i kursen behandlar följande centrala innehåll: Ekologi Genetik Evolution Biologins karaktär och arbetsmetoder Kontaktperson: Lars Dahlborg Kursen innehåller praktiska och teoretiska moment inom områdena: jakt, viltvård och natur. Exempel på praktiska moment i kursen är: jakt, tillvaratagande av vilt, och skytte på skjutbana med instruktör. Dessutom finns möjlighet att avlägga Svenska Jägareförbundets jägarexamen. Kontaktperson: Kenneth Mella Jämtlands Gymnasium! Valkatalog 2013/

13 Matematik 2a MATMAT02a Endast för yrkesprogram. Planeras att läsas på Fv och Wa. Kursen innehåller bl. a: Lösning av exponentialekvationer, som används i bl. a ekonomiska sammanhang, genom prövning och grafiska metoder. Nya algebraiska verktyg. Fördjupning av geometriska begrepp valda utifrån karaktärsämnenas behov, till exempel sinus, cosinus, tangens, vektorer och symmetrier. Algebraiska och grafiska metoder för att lösa potens- och andragradsekvationer samt linjära ekvationssystem. Tillämpningar av och egenskaper hos linjära funktioner samt potens-, andragrads- och exponentialfunktioner. Kontaktperson: Ole Falgén, Olof Jonsson Matematik 2b MATMAT02b Endast för ES och HU. Planeras att läsas på Pc. Kursen innehåller bl. a: Begreppet logaritm i samband med lösning av exponentialekvationer som används i bl a ekonomiska sammanhang. Nya algebraiska verktyg kopplade till konkreta situationer och karaktärsämnena. Algebraiska och grafiska metoder för att lösa exponential- och andragradsekvationer samt linjära ekvationssystem. Användning av grundläggande klassiska satser i geometri om likformighet, kongruens och vinklar. Statistiska metoder och beräkning av standardavvikelse samt egenskaper hos normalfördelat material. Kontaktperson: Anders Eriksson Naturkunskap 2 NAKNAK02 Endast för EK, ES, HU, SA. I kursen läser vi om människokroppens uppbyggnad och funktion. Vi lär oss mer om evolutionens mekanismer och hur organismer utvecklats. Kursen behandlar även materians uppbyggnad och hur livsmedel, moderna material och andra produkter kan framställas genom industriella processer och med ett miljöperspektiv i fokus. Kursen ger behörighet för vidare studier inom områdena arkitektur/naturresurser och farmaci/medicin/naturresurser/ naturvetenskap/odontologi/omsorg/vård. Kontaktperson: Lars Dahlborg Programmering 1 C++ PRRPRR01 Ej för TEINF. I kursen ges möjlighet att arbeta i projekt och att enskilt eller i grupp utföra programmeringsuppgifter av varierande komplexitet och inom olika tillämpningsområden. Programmeringsuppgifterna ska omfatta såväl egen programmering som lösning på programmeringstekniska problem och programutveckling med en given källkod som grund. Kontaktperson: Martin Byström Jämtlands Gymnasium! Valkatalog 2013/

14 PROGRAMSPECIFIKA KURSER Elinstallationer INSELI0 Endast för EEDAT, EEENE, VF. Förtur för EE. Max 16 platser. Kursen är på 200p och läses år 2 plus år 3. Kursen innebär en fördjupning inom programmet. Mer information ges av kontaktpersonen eller mentor. Kontaktperson: Fredrik Eriksson Planeras att läsas på Fv. Komfort- och säkerhetssystem 1b PERKOM01B Endast för FTPER. Planeras att läsas på Fv. Komfortsystem MASKOM0 Endast för FTLAS. Planeras att läsas på Fv. Lastbilsmonterad kran GOSLAL0 Endast för FTTRA. Planeras att läsas på Fv. Kursen är på 200p och läses år 2 plus år 3. Kursen är förvald för elever på inriktning FTPER. Kursen innebär en fördjupning inom programmet. Mer information ges av kontaktpersonen eller mentor. Kontaktperson: Leif Nilsson Kursen ingår i ett paket tillsammans med Svets Grund i år 3. Paketet är förvalt för elever på inriktning FTLAS. Kursen innebär en fördjupning inom programmet. Mer information ges av kontaktpersonen eller mentor. Kontaktperson: Daniel Pettersson Kursen ingår i ett paket tillsammans med Godstransporter specialisering i år 3. Paketet är förvalt för elever på inriktning FTTRA. Kursen innebär en fördjupning inom programmet. Mer information ges av kontaktpersonen eller mentor. Kontaktperson: Örjan Halvarsson Paket Svetsteknik SVETS Endast för FTKAR, IN. Max 16 platser Planeras att läsas på Fv. Ingående kurser beror på elevens tidigare studier. För FTKAR ingår kursen i ett paket tillsammans med Färg och dekorationslackering i år 3. Paketet är förvalt för elever på inriktning FTKAR. Kursen innebär en fördjupning inom programmet. Mer information ges av kontaktpersonen eller mentor. Kontaktperson: Karl-Ove Romild Specialkoster MALSPE0 Endast för RLKOK. Kursen innebär en fördjupning inom programmet. Mer information ges av kontaktpersonen eller mentor. Kontaktperson: Inger Gardmo Planeras att läsas på Pc. Jämtlands Gymnasium! Valkatalog 2013/

15 SAMHÄLLE / EKONOMI / BETEENDEVETENSKAP Etik och människans livsvillkor MÄNETI0 Ej för VO. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster samt kulturens betydelse för människors värderingar. Religiösa och icke-religiösa livsåskådningars människosyn. Kulturers och livsåskådningars påverkan på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg samt liv och död. Normer, värderingar och ideal inom vård och omsorg. Etiska begrepp och riktlinjer som är centrala för vård- och omsorgsarbete samt värdekonflikter inom verksamhetsområdet, till exempel patienters och brukares rätt till självbestämmande i relation till personalens behov av en god arbetsmiljö och rätten till en värdig död. Hur sociala skillnader och generationsskillnader samt genusaspekter som rör till exempel rättvisa, sexualitet, normer och avvikelser, påverkar kommunikation med och bemötande av patienter och brukare. Kontaktperson: Karin Tronde Företagsekonomi 1 FÖRFÖR01 Ej för EK. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i företagsekonomiska teorier, modeller och metoder samt förståelse av sambanden mellan olika funktioner inom ett företag. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man förverkligar en affärsidé samt stimulera deras kreativitet och lust att omsätta idéer i praktisk verksamhet. Företagsekonomi handlar om ekonomiska strategier som på olika sätt påverkar våra liv. Undervisningen ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla intresse för ekonomiska frågor och förmåga att kritiskt granska, analysera och diskutera företagsekonomiska frågeställningar. Kontaktperson: Maja-Lisa Junkka Information och kommunikation 1 INFINF01 Ej för HA. Du får utveckla dina färdigheter i att använda programvaror för kommunikation, textbehandling, kalkylering, registerhantering, grafisk presentation och informationssökning, samt lära om hur olika sociala medier fungerar och används. De programvaror vi jobbar med är: Word 2010, Excel 2010 och PowerPoint 2010, samt Photoshop och Indesign och vanliga förekommande sociala medier på Internet. Du jobbar praktiskt med uppgifter kopplade till de olika programvarorna ex göra en broschyr eller tidning där du själv bestämmer innehållet, skriva enkla affärsbrev enligt svensk standard, göra grafiska presentationer i programmet Excel och skriva en enkel rapport. Du får också träna dig i muntlig framställning med hjälp av bildspel i PowerPoint. Du ges även möjlighet att jobba med innehåll från andra ämnen/kurser som du läser. Kontaktperson: Monika Jönsson-Holmberg Jämtlands Gymnasium! Valkatalog 2013/

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2015/16

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2015/16 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Jenny Nyströmsskolan Stagneliusskolan Lars Kaggskolan Kurskatalog för individuella val till läsåret 2015/16 Stagneliusskolan Jenny Nyströmsskolan Lars Kaggskolan Rev. 2015-06-18

Läs mer

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Jenny Nyströmsskolan Stagneliusskolan Lars Kaggskolan Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14 Reviderad 2013-02-20/Ani Stagneliusskolan Stagneliusskolan Jenny

Läs mer

lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever

lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever - 2 - INNEHÅLL Innehåll...3 Vad är Individuellt val?...4 När och hur sker valet?...4 Utökat program...4 Att tänka på om

Läs mer

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/ gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL. YRKESPROGRAM ÅK 2 och 3

INDIVIDUELLA VAL. YRKESPROGRAM ÅK 2 och 3 INDIVIDUELLA VAL YRKESPROGRAM ÅK 2 och 3 2015/2016 Sida 2 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Omfattning/Innehåll Alla elever ska under sin studietid läsa 200 poäng individuellt val.

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Val inför 2015-2016. Du gör ditt/dina val på skara.dexter-ist.com.

Val inför 2015-2016. Du gör ditt/dina val på skara.dexter-ist.com. Val inför 2015-2016 Innehåll: Instruktioner för de olika valen Vem väljer vad? Individuellt val Inriktningsval/djupningsval Språkval (samhällsvetenskapsprogrammet åk1) Diverse information o Områdesbehörigheter,

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Alfabetisk register efter ämne:

Alfabetisk register efter ämne: Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/ gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den

Läs mer

kursutbud för INDIVIDUELLT VAL 13/14 för blivande årskurs 2-elever Lerums Gymnasium

kursutbud för INDIVIDUELLT VAL 13/14 för blivande årskurs 2-elever Lerums Gymnasium kursutbud för INDIVIDUELLT VAL 13/14 för blivande årskurs 2-elever Lerums Gymnasium - 2 - INNEHÅLL Vad är Individuellt val? 4 När och hur sker valet? 4 Max och min 4 Utökat program 4 Att tänka på om du

Läs mer

KURSFÖRTECKNING inför läsåret 15/16

KURSFÖRTECKNING inför läsåret 15/16 2015-01-30 KURSFÖRTECKNING inför läsåret 15/16 Kort kurspresentation för kurser som erbjuds på valblock 4/individuellt val Kurs Kurskod Ämne Enhet Aktiviteter och upplevelser TURAKT0 Turism VM Arkitektur

Läs mer

Kort om inriktningsval och individuella val på ED

Kort om inriktningsval och individuella val på ED KURSKATALOG 2011-2012 STUDIEVAL PÅ ED Kort om inriktningsval och individuella val på ED I ditt studieval ska du välja inriktning/profil (se sida 1-7) samt kurser till ditt individuella val (se sida 8-30)

Läs mer

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en Hösten 2014 Komvux på distans Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en personlig kurslärare som följer dig hela vägen. Alla lärare arbetar heltid med

Läs mer

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga Kurskatalog Individuellt val läsåret 2011/2012 Ny upplaga 1 Översikt Information om antal poäng 4 Information till dig som går ES 4 Information till dig som går SE 4 Information till dig som går SP 4 Viktig

Läs mer

Kursbeskrivningar 2014-15 Studieförberedande program

Kursbeskrivningar 2014-15 Studieförberedande program Kursbeskrivningar 2014-15 Studieförberedande program REGISTER Kurser för grundläggande behörighet Svenska som andraspråk 2 2 Svenska som andraspråk 3 3 Behörighetsgivande kurser Idrott och hälsa 2 5 Matematik

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2013/14 ÅK 3 1 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och fördjupningskurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska Gymnasiet

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida.

Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. Kursbeskrivningar Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL. 2014/15 och 2015/16. VID KAROLINSKA SKOLAN och RUDBECKSSKOLAN KURSKATALOG

INDIVIDUELLA VAL. 2014/15 och 2015/16. VID KAROLINSKA SKOLAN och RUDBECKSSKOLAN KURSKATALOG INDIVIDUELLA VAL 2014/15 och 2015/16 VID KAROLINSKA SKOLAN och RUDBECKSSKOLAN KURSKATALOG INDIVIDUELLA VAL LÄSÅRET 2014/2015, ÅK 2 OCH ÅK 3 Det är nu dags för dig att söka kurs/kurser motsvarande 200 poäng

Läs mer

Våren 2014. Information och kursutbud

Våren 2014. Information och kursutbud Våren 2014 Information och kursutbud Välkommen! I katalogen finner du kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Vilket är ditt mål med att studera? Behöver du hjälp inför ditt val, kontakta gärna en

Läs mer

Individuellt val Läsåret 2015-2016 ÅR 2

Individuellt val Läsåret 2015-2016 ÅR 2 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Individuellt val Läsåret 2015-2016 ÅR 2 1 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Du som nu går år 1 ska välja Individuellt val till år 2 uppdat 150114 Att tänka på om du vill plugga vidare..

Läs mer

KURSKATALOG för årskurs 2012

KURSKATALOG för årskurs 2012 KURSKATALOG för årskurs 2012 Kurserna är sorterade i bokstavsordning Samtliga kurser kan läsas som individuellt val Förklaringar: Ämne: Vilket ämne kursen tillhör Eventuell begränsning, t.ex. att kursen

Läs mer

I valet och kvalet 2012/2013. Att välja inför år två och tre ES1, HU1 & SA 1

I valet och kvalet 2012/2013. Att välja inför år två och tre ES1, HU1 & SA 1 I valet och kvalet 2012/2013 Att välja inför år två och tre ES1, HU1 & SA 1 Rektorsrådet I valet och kvalet Det kan vara svårt att välja, men det är inte livsavgörande. Vi tänkte försöka komma med lite

Läs mer

KURSER INDIVIDUELLT VAL läsåret 2013/14

KURSER INDIVIDUELLT VAL läsåret 2013/14 Bild Kurskod BILBIL0 I denna kurs arbetar vi med konstnärliga bilduttryck i olika material och tekniker (teckning, målning, tryck och tredimensionellt). Vi arbetar tematiskt och mycket praktiskt. Digitalt

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

Arrangering och komposition 1, MUIARA01, 100 poäng Du får verktyg för att skriva Din egen musik och arrangera för olika musikaliska sammanhang.

Arrangering och komposition 1, MUIARA01, 100 poäng Du får verktyg för att skriva Din egen musik och arrangera för olika musikaliska sammanhang. Arrangering och komposition 1, MUIARA01, 100 poäng Du får verktyg för att skriva Din egen musik och arrangera för olika musikaliska sammanhang. Bild och form 1b, BILBIL01b, 100 poäng Bland annat arbetar

Läs mer

Blivande År 2-elever Kurskatalog för individuella val Läsåret 2012/2013

Blivande År 2-elever Kurskatalog för individuella val Läsåret 2012/2013 1 Blivande År 2-elever Kurskatalog för individuella val Läsåret 2012/2013 INDIVIDUELLA VALET 2012/2013 ÅR 2 gäller elever i nya gymnasiet Det individuella valet ingår i poängplanen för alla utbildningar

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM ÅK 2 OCH 3 2015/2016

INDIVIDUELLA VAL HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM ÅK 2 OCH 3 2015/2016 INDIVIDUELLA VAL HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM ÅK 2 OCH 3 2015/2016 Version 1 SID 2 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Individuella val 2015/2016 Omfattning/Innehåll Alla elever ska under sin studietid läsa 200

Läs mer

Kurskatalog för INDIVIDUELLT VAL 12/13 FÖR BLIVANDE ÅRSKURS 3-ELEVER (12/13)

Kurskatalog för INDIVIDUELLT VAL 12/13 FÖR BLIVANDE ÅRSKURS 3-ELEVER (12/13) Kurskatalog för INDIVIDUELLT VAL 12/13 FÖR BLIVANDE ÅRSKURS 3-ELEVER (12/13) OBS! Valen är bindande - inga ändringar görs efter vecka 8. Läs mer på sida 5. - 2 - OBS! Valen är bindande - inga ändringar

Läs mer

VAL LOG 2013/14 TEK TISKA MUSIK SAM EST ETI SKA EL& ENE NIK

VAL LOG 2013/14 TEK TISKA MUSIK SAM EST ETI SKA EL& ENE NIK HUM ANIS TISKA VAL KATA NATUR NATUR MUSIK LOG SAM EKO NOMI EST ETI SKA EL& ENE RGI 2013/14 TEK NIK Innehåll Till elev och målsman om valet till årskurs 2 och 3 1 Ekonomiprogrammet 3 El- och energiprogrammet

Läs mer