Granskning av TU:s specifikation för annonser i dagspress. Cecilia Björk och David Kästel Medieteknik, Linköpings universitet, TNM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av TU:s specifikation för annonser i dagspress. Cecilia Björk och David Kästel Medieteknik, Linköpings universitet, TNM015 2004-05-17"

Transkript

1 Granskning av TU:s specifikation för annonser i dagspress Cecilia Björk och David Kästel Medieteknik, Linköpings universitet, TNM

2 Innehåll 1. Introduktion 1.1 Vad är TU:s specifikation för annonsmaterial? 1.2 Vad håller du i handen? 1.3 Våra förkunskaper 1.4 Programversionsförklaringar 1.5 Filer och dokumentation 2. Tillvägagångssätt 2.1 Vad har vi gjort? 2.2 Flöde 2.3 Fel i annonsfilen 2.4 Fel i exportinställningar 2.5 Filnamn 3. Resultat 3.1 InDesign 3.2 Illustrator 3.3 PhotoShop 4. Diskussion 4.1 Tankar om AddMan 4.2 Tankar om PitStop 4.3 Tankar om Acrobat 4.4 Allmänt om preflightprogrammen 4.5 Upptäckta problem och frågeställningar relaterade till specifikationens angivelser 4.6 Tankar om specifikationens presentation 4.7 Hur skulle man kunna göra? 5. Mer information 2

3 1. Introduktion 1.1 Vad är TU:s specifikation för annonsmaterial? De tre orden förutsägbarhet, riktlinjer och metoder ska sammanfatta tidningsutgivarnas nya specifikation för annonsmaterial. Det handlar om att kunna skapa sitt material enligt en uppsatt standard, att kunna se redan på skärm hur det ska se ut i tryck, att kunna kontrollera materialets kvalitet och till sist leverera det på ett korrekt sätt. Förutom specifikationen i textform finns också en kort guide till färgåtergivning i dagspress, och en ICC-profil. TU har även inställningsfiler för Enfocus Pitstop och Adobe Acrobat. 1.2 Vad håller du i handen? En ny version av specifikationen ska precis släppas, och vi har tillsammans med en annan projektgrupp på Linköpings universitet, Dagens Nyheter, Aftonbladet, Göteborgsposten med flera utvärderat denna. Granskningen är gjord som ett projekt i kursen Grafisk produktion och tryckkvalitet, TNM015, för studenter vid Civilingenjörsprogrammet Medieteknik vid Linköpings Tekniska högskola, våren Våra förkunskaper Det kan vara relevant att veta vilken nivå vi som gjort granskningen ligger på. Man kan beskriva oss som två mycket datorvana studenter som sysslat en del med grafisk produktion, dock utan någon omfattande erfarenhet av just annonsskapande och -leverans. 1.4 Programversionsförklaringar Alla program har körts i Mac OS X Vi har inte alltid skrivit ut exakt hela versionsnamnen i texten. Vi klargör därför detta här: Illustrator 10 = Illustrator Illustrator CS = Illustrator InDesign 2 = InDesign InDesign CS = InDesign PhotoShop 7 = PhotoShop PhotoShop CS = PhotoShop Enfocus PitStop = Enfocus PitStop Professional 6.1 Acrobat Distiller = Acrobat Distiller Acrobat 6 Professional = Acrobat Professional AddMan = AddMan Filer och dokumentation Alla filer samt all dokumentation finns på 3

4 2. Tillvägagångssätt 2.1 Vad har vi gjort? För att se om specifikationen håller måttet har vi testat den på flera olika sätt. Dels har vi iklätt oss rollen som den medelmåttige annonsskaparen och läst specifikationen närmast med en nybörjares ögon. Den huvudsakliga delen av projektet har dock varit skapandet och testandet av en stor mängd annonser. Vi har använt oss av de flesta program som omnämns i texten, det vill säga InDesign 2 och CS, Illustrator 10 och CS, samt PhotoShop 7 respektive CS. Vi har skapat både korrekta versioner och versioner där vi medvetet stoppat in en hel massa fel. För varje sådan version har vi sedan skapat både hela och trasiga PDF:er och EPS:er. Allt detta har sedan testats i de preflightprogram som rekommenderas, nämligen AddMan, som tar både EPS:er och PDF:er, samt Acrobat 6 Professional och PitStop Server, som endast klarar PDF:er. 2.2 Flöde Vi valde testförfarande utifrån den programvara vi hade att tillgå. För att kunna kontrollera med fler programvaror än valde vi enligt specifikationen att testa PDF-exportmöjlighet från InDesignCS och Photshop7/CS. Vi skapade även PDF:er via Acrobat Distiller för EPS-filer gjorda I IllustratorCS. PDF utgör förvisso inte den minsta gemensamma nämnare (EPS), som specifikationen talar om, men används för validering med hjälp av Pitstop och Acrobats inbyggda preflight. Figur 1: Skiss över vårt testflöde Ett sätt att rensa bort vissa småfel och göra en snabb och automatiserad kontroll (med så kallade hotfolders) hade kanske varit att enligt skissen gå via det norskproducerade programmet PROscript. Den växande komplexiteten i antalet testfiler, redan utan denna utvikningen, samt att vi inte lyckades snabba upp flödet genom PROscript gjorde att vi hoppade över den delen. 4

5 2.3 Dummyannonser Fel i annonsfilen Dummyannonser Typsnitt: Typsnitt: Adobe Adobe Jenson Jenson True True (Open (Open type) type) Futura Futura (TrueType) Typsnitt: ITC Adobe ITC New New Jenson Baskerville True (Open (PostScript) type) Myriad Futura Myriad (TrueType) (Postscript) ITC New Baskerville (PostScript) Myriad (Postscript) Bilder: Bilder: "office" "office" En tiff En i tiff rgb i rgb och och 72 dpi 72 dpi "logga" "logga" en genomskinlig gif gif "writer" "writer" B/W-bitmaptiff dpi dpi Bilder: "office" "office" "office" En En tiff En tiff i tiff CMYK i rgb i CMYK och och 72 och 170 dpi 170 dpi dpi "logga" "logga" "logga" en en tiff en genomskinlig i tiff CMYK i CMYK och och gif dpi dpi "writer" "writer" "writer" B/W-bitmaptiff dpi dpi "office" En tiff i CMYK och 170 d "logga" en tiff i CMYK och 170 d "writer" B/W-bitmaptiff 1016 dpi Genomskinlighet 85% 85% i tonplatta i tonplatta Genomskinlighet ingen 85% ingen i tonplatta ingen Dekorfärg Pantoneton endast endast InDesign InDesign Dekorfärg ingen Pantoneton ingen endast InDesign ingen Mått Mått Fel Fel mått, mått, endast endast InDesign InDesign Mått Inte Fel Inte fel mått, fel endast InDesign Inte fel Tabell 1: Fel i annonsfilerna, g jorda i InDesign, Illustrator eller PhotoShop 2.4 FEL FEL Fel i EPS i exportinställningar i EPS (InDesign) PS PS level level 3 3 rgb rgb none none (typsnitt) ascii ascii bleed bleed 2 top 2 top all (bilder) all (bilder) opi opi (inget) (inget) simulate overprint FEL FEL i PDF i PDF (InDesign) acrobat acrobat PDF PDF dpi dpi bleed bleed 2 top 2 top 2.5 Filnamn FEL i EPS (InDesign) PS level 3 rgb none (typsnitt) ascii bleed 2 top all (bilder) opi (inget) simulate overprint FEL i PDF (InDesign) acrobat PDF dpi bleed 2 top FEL FEL i EPS i EPS (Illustrator) RGB RGB DocumentColor mode mode Preview Preview Transparent Include Include Linked Linked Files Files Include Include Document Thumbnails (NOT) (NOT) include include Fonts Fonts CMYK CMYK PostScript PS PS level level 3 3 FEL FEL i PDF i PDF (Photoshop) Kvalité Kvalité 4 (JPEG) 4 (JPEG) Save Save Transparacy Inte Inte inkluderade fonter fonter Namnet består av fyra delar. Annons heter alla, _bad eller _good för att beteckna om filen är korrekt skapad. Sedan följer program med version (t ex InD2) och slutligen epsratt eller epsfel (motsvarande för PDF) för att visa om exporteringen skett specifikationsenligt eller inte. FEL i EPS (Illustrator) RGB DocumentColor m Preview Transparent Include Linked Files Include Document Thum (NOT) include Fonts CMYK PostScript PS level 3 FEL i PDF (Photoshop Kvalité 4 (JPEG) Save Transparacy Inte inkluderade fonter Figur 2: Annonsen, som skapades av en projektmedlem som dummyannons med verklig text i kursen Informationsformgivning, Mitthögskolan. Här modifierad enligt ovan för att möjliggöra testerna. 5

6 3. Resultat Här redovisas annonsernas mottagande i de olika preflightprogrammen. Kommentarerna kommer direkt därifrån. 3.1 InDesign EPS/PDF-fel EPS/PDF-rätt EPS/PDF-fel EPS/PDF-rätt EPS-export, InDesign2 Nivå Färgrymd CMYK, LAB CMYK, LAB LAB LAB Dekorfärg Pantone Pantone - - OPI Ja Ja Ja Ja Typsnitt Saknade Inkluderade, Typ1 Inkluderade, Typ1 Inkluderade, Typ1 EPS-export, InDesignCS Nivå Färgrymd CMYK, LAB CMYK, LAB LAB LAB Dekorfärg Pantone Pantone - - OPI Ja Ja Ja Ja Typsnitt Saknade Inkluderade, Typ1 Saknade Inkluderade, Typ1 PDF-export, InDesignCS Nivå Färgrymd RGB CMYK, LAB LAB LAB Dekorfärg OPI Typsnitt Delmängdsinkluderade, med TrueType & CidTyp1 Se vänster DelmängdsinkluderadeCidTyp1 Se vänster InDesignCS : : PDF-export som konverterats till EPS AcrobatProfessional 6 Nivå Färgrymd - CMYK - - Dekorfärg Pantone Pantone - - OPI Typsnitt Pitstop Fel & Varningar PDF-export, InDesignCS Error: Found objects with transparency settings Error: PDF version is not equal to 1.3 Error: RGB color is used (747x) Caution: RGB or CMYK Gray is used (744x) Caution: RGB or CMYK Black is used (739x) Caution: Spot color is used (6x) Error: Effective resolution of single-bit black & white image is less than 1015 dpi Fixed: Changed PDF/X version key to PDF/X1-a. Fixed: Changed output intent to fargpressen_v3.icm Fixed: Changed page box layout in conformity with the press layout specifications Fixed: Changed image resolution (2x) Error: Effective resolution of single-bit black & white image is less than 1015 dpi Fixed: Changed image resolution (2x) Caution: Spot color is used (6x) Error: PDF version is not equal to 1.3 Error: RGB color is used (179x) Caution: RGB or CMYK Gray is used (171x) Caution: RGB or CMYK Black is used (166x) Fixed: Changed output intent to fargpressen_v3.icm Fixed: Changed page box layout in conformity with the press layout specifications Fixed: Changed PDF/X version key to PDF/X1-a. No Errors or Warnings AcrobatPreflight PDF-export, InDesignCS Problems PDF-version är inte 1.3 GTS_PDFXVersion-nyckel saknas GTS_PDFXVersion är inte PDF/X-1 GTS_PDFXConformance är inte PDF/X-1a Under Page1: 25xObjektet är varken fyrfärg eller dekorfärg Genomskinlighet används Alternativ färgmodell inte PDF/X-1a-kompatibel Bildupplösningsproblem x 3 (även bitmap) Bitmapsupplösnings problem Dekorfärg används x 3 Under Page1: 3x Objektet är varken fyrfärg eller dekorfärg (dekorfärgstext) Bildupplösningsproblem x 3 Bitmapsupplösnings problem Dekorfärg används x 3 PDF-version är inte 1.3 GTS_PDFXVersion-nyckel saknas GTS_PDFXVersion är inte PDF/X-1 GTS_PDFXConformance är inte PDF/X-1a Under Page1: 25xObjektet är varken fyrfärg eller dekorfärg Genomskinlighet används Alternativ färgmodell inte PDF/X-1a-kompatibel Bildupplösningsproblem x 3 (även bitmap) Bitmapsupplösnings problem Inga problem funna Tabell Notis1: 2: Adobe Resultat AcrobatProfessional av preflight av InDesignskapade 6.0 Preflight klagar annonser. på upplösning Färgkodningen när själva i tabellen pdf-exporten motsvarar har den genererat: resulterande färgen dpi istället i AddMan. för 170. Rött för enligt normerna icke godkänd annons. Gult för varning, vilket innebär kanske godkänd. Och slutligen grönt för helt godkänd annons. 6

7 3.2 Illustrator Illustrator EPS/PDF-fel EPS/PDF-rätt EPS/PDF-fel EPS-export, Illustrator10 Nivå Färgrymd CMYK CMYK CMYK LAB Dekorfärg OPI Typsnitt Saknade Saknade Saknade Saknade EPS-export, IllustratorCS Nivå Färgrymd CMYK, LAB CMYK, LAB CMYK, LAB CMYK, LAB Dekorfärg OPI Typsnitt Saknade Inkluderade, Typ1 Saknade Inkluderade, Typ1 EPS/PDF-rätt PDF skapad utifrån EPS-fil (IllustratorCS-exporterad), av AdobeAcrobat Distiller 6.0 (Professional) Nivå Gick ej igenom distiller Färgrymd CMYK CMYK Dekorfärg - - OPI - - Typsnitt Delmängdsinkluderade & Typ1 Delmängdsinkluderade & Typ1 Pitstop PDF skapad utifrån EPS-fil (IllustratorCS-exporterad), av AdobeAcrobat Distiller 6.0 (Professional) Fel & Varningar Gick ej igenom distiller Fixed Changed image resolution (1x) AcrobatPreflight PDF skapad utifrån EPS-fil (IllustratorCS-exporterad), av AdobeAcrobat Distiller 6.0 (Professional) Problems Gick ej igenom distiller Bildupplösningsbekymmer enligt notis 1 No Errors or Warnings Bildupplösningsbekymmer enligt notis 1 Obs! Inga EPS-skapade från Indesign kunde förhandsgranskas i Tabell 3: Resultat av preflight av Illustratorskapade annonser. Det verkar således som att pdf-exportfilen från TU inte ger rätt instruktion till PDF:aren angående Notis 1: Adobe Acrobat Professional 6.0 Preflight klagar på tiondels eller hundradels skillnad I bildupplösning, mot tillåtna värde, som uppkommit på grund av PDFgenerering. typsnitten. Dessutom är det i denna spec hög upplösning på transparens-rastrering medan det i EPS-fallet ska vara medium. 7

8 3.3 Photoshop PhotoShop EPS/PDF-fel EPS/PDF-rätt EPS/PDF-fel EPS/PDF-rätt PDF skapad i Photoshop 7/CS Nivå /1.3(endast för Photoshop7) /1.3(endast för Photoshop7) Färgrymd RGB,G RGB CMYK, G CMYK Dekorfärg OPI Typsnitt - Delmängdsinkluderade CidTyp1 MEN försvunna textfält i preview och MacOS Preview (inte i acrobat) - Delmängdsinkluderade CidTyp1 MEN försvunna textfält preview och MacOS Preview (inte i acrobat) EPS-fil konverterad av AcrobatProfessional 6 utifrån PDF skapad i Photoshop 7/CS Nivå 2.0 Samma för alla Färgrymd Bara en rastrerad bild, statisk Bara en rastrerad bild, MEN textfälten är tillbaka Dekorfärg - OPI - Bara en rastrerad bild, statisk Typsnitt - JA, se ovan Bara en rastrerad bild, MEN textfälten tillbaka till-lika de inbakade typsnitten även om de inte används Pitstop PDF-export, Photoshop7/CS Fel & Varningar Error: PDF version is not equal to 1.3 Error: ICCBased is used (3x) Error: Effective resolution of color or grayscale image is less than 169 dpi (3x) Fixed: Changed output intent to fargpressen_v3.icm Fixed: Changed page box layout in conformity with the press layout specifications Fixed: Changed trapped flag to False Fixed: Changed PDF/X version key to PDF/X1-a. Error: PDF version is not equal to 1.3 (Endast PhotoshopCS) Error: RGB color is used (6x) Error: Effective resolution of color or grayscale image is less than 169 dpi (6x) Fixed: Changed output intent to fargpressen_v3.icm Fixed: Changed page box layout in conformity with the press layout specifications Fixed: Changed trapped flag to False Fixed: Changed PDF/X version key to PDF/X1-a. Fixed: Document encoding changed to Binary Error: PDF version is not equal to 1.3 Fixed: Changed output intent to fargpressen_v3.icm Fixed: Changed trapped flag to False Fixed: Changed page box layout in conformity with the press layout specifications Fixed: Changed PDF/X version key to PDF/X1-a. Error: PDF version is not equal to 1.3 (Endast PhotoshopCS) Fixed: Changed output intent to fargpressen_v3.icm Fixed: Changed trapped flag to False Fixed: Changed page box layout in conformity with the press layout specifications Fixed: Changed PDF/X version key to PDF/X1-a. Acrobat Preflight PDF-export, Photoshop7/CS Problems Svällningsindikering PDF-version är inte 1.3 GTS_PDFXVersion-nyckel saknas GTS_PDFXVersion är inte PDF/X-1 GTS_PDFXConformance är inte PDF/X-1a Under Page1: 3xObjektet är varken fyrfärg eller dekorfärg 3x Alternativ färgmodell inte PDF/X- 1a-kompatibel 3xBildupplösningsproblem x 3 (även bitmap) Titel saknas Svällningsindikering PDF-version är inte 1.3 (Endast PhotoshopCS) GTS_PDFXVersion-nyckel saknas GTS_PDFXVersion är inte PDF/X-1 GTS_PDFXConformance är inte PDF/X-1a Under Page1: 6xObjektet är varken fyrfärg eller dekorfärg 6x Alternativ färgmodell inte PDF/X- 1a-kompatibel 3xBildupplösningsproblem Titel saknas Svällningsindikering PDF-version är inte 1.3 GTS_PDFXVersion-nyckel saknas GTS_PDFXVersion är inte PDF/X-1 GTS_PDFXConformance är inte PDF/X-1a Dokument-ID saknas Titel saknas Svällningsindikering PDF-version är inte 1.3 (Endast PhotoshopCS) GTS_PDFXVersion-nyckel saknas GTS_PDFXVersion är inte PDF/X-1 GTS_PDFXConformance är inte PDF/X-1a Dokument-ID saknas Under Page1: 6xBildupplösningsproblem Tabell 4: Resultat av preflight av PhotoShopskapade annonser. 8

9 4. Diskussion 4.1 Tankar om AddMan AddMan har fått en mycket stor plats i specifikationen. Det har definitivt en god tanke, här är enkelheten viktigast. Med trafikljusfärger ger den besked om annonsen i fråga är ok eller inte, och förfarandet (dra släpp) är ytterst okomplicerat. Våra erfarenheter visar däremot på ett inte fullt så okomplicerat användande. Punkt för punkt utifrån ovan redovisade resultat ger att programmet: - läser av EPS/PDF-nivån helt korrekt i alla fall. - ger till viss del korrekta angivelser för färgrymden. Däremot får man ingen indikation huruvida färgfelen gäller enskilda objekt eller hela dokumentets färgrymd. - dekorfärger upptäcks för EPS:er dock inte för PDF:er - klagade på OPI för alla InDesign-skapade EPS:er, vilket vi inte kunde härleda till fabrikationsfel i vårt annonsmakande. Detta, tillsammans med färgbekymmer, ger alltså gul flagg även för rätt skapad annons med rätt inställningar i EPS-export från InDesign. - inte kunde förhandsvisa EPS:er från InDesign. - inte ger indikation på om man använt rätt upplösning i bilder. - typsnittshanteraren ger även visst huvudbry. För vår del för att -dokumentationen är något luddig. Och skaparna bakom har TU:s löst hållna typsnittsrekommendation att dribbla med. Vi använde oss av de tre dominerande typsnittsgrupperna och alla föll igenom som godkända i alla kontrollprogram, när de hade inkluderats, vill säga. För Illustrator10 inkluderas typsnitten aldrig, även om vi begärde det, helt enligt TU-specifikationen. När typsnitt helt uteslutits har upptäckt det. Generellt är som sagt tanken god. Billig och smidig programvara. När man har gjort precis som man ska har man som sämst fått gul flagg, vilket ju faktiskt innebär att man efter godkännande från mottagare (för specifikt fel) kan skicka annonsen. Frågan är då om ger tillräckligt med information för att förbättra förståelsen för sändaren och göra kommunikationen mellan sändare och mottagare smidigare. Frågor som vi knyter an till i nedanstående diskussion angående specifikationens målgrupp. Något man kan konstatera efter genomförandet av detta test och allmänt vid produktion av tryckbara original är att mängden av parametrar är kollosal. För testets räkning med flera led i flödet och flera olika filer har det inneburit att fel som gjorts från början försvinner på vägen på 9

10 grund av att inställningarna går runt. Alla knappar, hierarkier, möjligheter, varningsrutor och popup-fönster gör användandet väldigt svåröverskådligt även för en mycket datorvan person. Viktigt alltså att dokumentationen vägleder så bra som möjligt. 4.2 Tankar om PitStop Denna för Acrobat tungrodda plugin kostar betydligt mer än men kan också betydligt mer. Pitstop ger en strukturerad rapport med klickbara länkar för vad som är fel, varningar och vad som eventuellt är tillrättalagt. Mycket och kanske överflödig information för en novis men betydligt mer rakt på sak vad som faktiskt är fel med annonsen. För den fil som var korrekt på alla sätt och vis indikerades inga fel i PitStop, vilket torde ge en fingervisning att vi gjort rätt och att programmet har löst sin valideringsuppgift. Mer information än i ovan angivna tabeller finns såklart i de automatgenererade logg-filerna. 4.3 Tankar om Acrobat På samma sätt som med PitStops preflight testade vi även Acrobats inbyggda dito. Först installerade vi TU:s inställningsfil och fick sedan rediga och klara signaler på hur det stod till med våra annonser. Det vill säga i klartext på svenska, vilket vi fann sympatiskt. Här kändes gränssnittet dock lite oöverskådligt. Man drunknade i de hierarkiska menyerna och rapport-pdf: en som skapades sparar undan en sida för varje fel. Detta istället för PitStops strategi med länkar och ringar kring fel i originalfilen. Lite rörigt. Men kollade man bara på Problems fick man all viktig information. Även Acrobats preflight gav grön flagg för vår helt korrekta fil. Ett frågetecken bara. Denna preflight klagade i onödan på upplösningen av bilder när det handlade om en hundradels fel. Mer information, återigen, i de genererade PDF-rapporterna. Med tanke på att Acrobatpaketet är lite av ett måste i sådana här sammanhang, inte minst som den är rekommenderad i specifikationen, så känns ju valet av Acrobats preflightmetod som lockande. Det innebär ju inga nya omkostnader. 4.4 Allmänt om preflightprogrammen Vidare tester och testfiler med andra typer av innehåll hade naturligtvis gett en rättvisare bild av dessa tre preflightprogram. AddMan är ju det enda som hanterar EPS som för TU fortfarande är grundformat. Så det måste ses som ett plus. I övrigt ger de andra två programmen mer information, men då endast för de fall där vi har PDF i flödet. I och med att det verkar som att Acrobat Professionals EPS-sparfunktion gör ett rimligt jobb så kan man ju använda PDF. När man sedan preflightar denna får man en rimlig indikation på EPS:ens kvalitet. 10

11 4.5 Upptäckta problem och frågeställningar relaterade till specifikationens angivelser När vi skapade annonserna använde vi specifikationen som grund för att uppfylla varje enskilt ställt krav. Först och främst skulle programvarors olika TU-resurser installeras: - Acrobat 6 Professional, gick bra. Inga problem. - Pitstop, även det smidigt Sedan kommer vi till själva skapandet av annonserna. Tyvärr saknade vi testmöjligheter för QuarkXpress 6.0. Med InDesign, däremot, skapade vi EPS:er. Lite beroende på var i specifikationen man läser ska hög respektive medelhög genomskinlighetsförenklig användas. Inget stort kvalitetshopp men något inkonsekvent, vilket förvirrade. Sedan när vi för InDesign skulle exportera PDF med TU:s förinställning hade vi ett fasligt sjå att hitta installation av den profilen. Specifikationen hjälpte oss inte, inte heller mycken användning av InDesign 2.0. Till slut hittade vi dessa inställningar. Beträffande annonsskapandet i Illustrator så undrar vi varför man överhuvudtaget vill eller ska överväga att skapa en PDF av en sparad Illustrator-EPS när minsta gemensamma nämnaren var EPS? Nog för att diskussionen huruvida det ska vara ett krav (EPS) eller om man framöver kommer kunna tillåta PDF:er är intressant i sig men här ställs det på sin spets. Dessutom avbryts en förklaring rakt av på sida 24 respektive 25. Vissa undringar får man även kring färghantering och färgprofilhantering. Det nämns inte mycket om handhavandet av detta. En enkel miss som vi fastnade vid var färgrymdsval i skapandet av EPS:er i Illustrator. Som i alla andra fall trodde vi detta valdes vid export. Men det handlade i själva verket om vilken färgrymd man jobbade med i Illustrator. Något som alltså kan förklaras som en miss från vår sida men som gott kunde noterats. Värt att notera är ju det faktum att Illustrator från och med version 10 använder sig av PDF som internt format, vilket man borde kunna dra nytta av. Sedan är vi lite fundersamma och osäkra på huruvida man ska kryssa för inkludera länkade bilder eller inte vid skapandet av EPS:er i Illustrator. Programmet klagar om man inte gör det och det känns ju mest naturligt att man inkluderade länkade filer i en EPS, då man inte skickar in originalbilderna till tryckeriet med EPS:en. Specifikationen säger motsatsen. En annan frågeställning berör syftet att överhuvudtaget handleda skapandet av PDF:er från Photoshop. Vi erfor, enligt ovan, att inga PDF:er klarade preflight eftersom de inte skapats gentemot TU:s normer, dvs. mot en specifierad inställningsfil. Photoshop CS kunde exempelvis bara skapa Acrobat Nivå 1.4-filer. Och att sedan skapa EPS utifrån dessa filer gav minst sagt udda resultat. Då kunde man lika gärna sparat det som en tiff från börjat och använt InDesign/ Illustrator eller liknande. 11

12 Vidare kunde vi konstatera att man alltid manuellt måste verifiera måtten. Vi kunde heller inte utläsa någon information om den totala färgmängden, som inte får överstiga 240 procent. För en ovan användare ställer nog detta krav mest till med huvudbry då man inte kan få någon konkret hjälp med att uppfylla det. 4.6 Tankar om specifikationens presentation Det finns en hel del allmänna saker att ta upp när det gäller specifikationen som sådan. För det första hur ser målgruppen ut? Nivån på texten varierar. Man får på ena sidan känslan av att den är skriven för någon som aldrig suttit vid en dator förut ( gå in i arkiv-menyn, välja spara som ) för att på nästa sida sticka iväg till en helt annan nivå där man pratar om delmängdsinkluderade typsnitt, OPI och annat som man som vanlig användare oftast inte har någon koll på. Även layouten skulle kunna lättas upp, för att hjälpa läsaren att ta vara på informationen i den. Ett stort problem nu är till exempel att varningar kan försvinna i löpande text. De skulle med fördel kunna vara betydligt tydligare utmärkta. En tydligare läsordning skulle också underlätta för läsaren, som kanske inte är intresserad av PDFformatets historia utan bara vill ha enklast möjliga punktlista att följa. Målgruppen måste även styra valet av rekommenderad programvara. Som vi förstått det är det största problemet inom dagspress de annonsskapare som gör endast ett fåtal annonser. För dem är kanske inte denna specifikation tänkt, men då har man ju å andra sidan inte löst det största problemet. Man kan ifrågasätta hur en nybörjare eller medelanvändare med ekonomiska begränsningar ska förutsättas införskaffa och förstå exempelvis programmen ur Adobe-familjen. För de som har råd, kan grejerna och producerar mycket annonser är en ny specifikation säkert bara detsamma som nya job-options-filer eller dylika inställningsfiler. Så vi antar att specifikationen är till för någon form av nybörjare-/medel-/halvproffsanvändare som ska kunna få så mycket information som behövs. Där tror vi att TU:s specifikation är bra och viktig. 4.7 Hur skulle man kunna göra? Det ideala vore förstås att ha en interaktiv specifikation. Där skulle man kunna gå in och klicka sig igenom annonsskapandet medan man håller på. I en sådan skulle det finnas mer utrymme för utförliga förklaringar för den som vill ha det (med hjälp av något hierarkiskt dölja-/visasystem), och genom att optimera mängden text användaren behöver läsa så ökar man chanserna att hon/ han orkar läsa den. Därigenom ökar chanserna att det blir rätt. 12

13 5. Mer information Tidningsutgivarna Medieteknik Kontakt Cecilia Björk 070 / David Kästel 070 / Handledare: Claes Buckwalter 011 /

Grafisk produktion och tryckkvalitet TNM015

Grafisk produktion och tryckkvalitet TNM015 Grafisk produktion och tryckkvalitet TNM015 Laboration: Processautomation och kvalitetssäkring vt 2005 Claes Buckwalter clabu@itn.liu.se 1 Introduktion Den här laborationen handlar om processautomation

Läs mer

Blickfång proffsen litar på

Blickfång proffsen litar på Blickfång proffsen litar på Undvik vanliga fallgropar 1) Se till att göra din bild i rätt format. På hemsidan vid varje tryckbar produkt nämner vi Designstorlek och Bildstorlek. Bildstorleken är den synliga

Läs mer

Guide till tryckfärdigt original

Guide till tryckfärdigt original Guide till tryckfärdigt original Pixelbilder, objektgrafik och text Ett grafiskt original kan bestå av pixelbilder, objektgrafik (vektorgrafik) eller en kombination av dessa. En pixelbild begränsas av

Läs mer

Guide för PDF/A Författare Avd Telefon Datum Version Sid Göran Lindqvist 0921-573 00 2006-08-16 1.1 1 (9)

Guide för PDF/A Författare Avd Telefon Datum Version Sid Göran Lindqvist 0921-573 00 2006-08-16 1.1 1 (9) Göran Lindqvist 0921-573 00 2006-08-16 1.1 1 (9) Inledning Detta dokument är framtaget för att ge generell hjälp med att skapa ett PDF/A-dokument av ett Microsoft Word-dokument. Även hur man ställer in

Läs mer

1. ACROBAT DISTILLER. A. Acrobat Distiller

1. ACROBAT DISTILLER. A. Acrobat Distiller 1. ACROBAT DISTILLER A. Acrobat Distiller Acrobat Distiller är ett fristående program som installeras tillsammans med övriga delar i Adobe Acrobat programpaket. Du kan starta programmet genom att använda

Läs mer

Teknisk specifikation Prepress

Teknisk specifikation Prepress Teknisk specifikation Prepress PDF-inställningar Icc-profiler Portal Webkorrektur V 1.3 1309 Färghantering med Sörmlands Grafiska För att nå bästa resultat vid fyrfärgstryck bör man använda en icc-profil

Läs mer

SUPPORT I PDF FORMAT. Navigera dig fram bland informationen med hjälp av bokmärkena på vänster sida

SUPPORT I PDF FORMAT. Navigera dig fram bland informationen med hjälp av bokmärkena på vänster sida SUPPORT I PDF FORMAT Navigera dig fram bland informationen med hjälp av bokmärkena på vänster sida 8 Lathund CSF Färginställningar i Adobe CS För att få rätt färginställningar i Adobe CS är det enklast

Läs mer

Harri Taskinen ACROBAT SOM PUBLICERINGSVERKTYG

Harri Taskinen ACROBAT SOM PUBLICERINGSVERKTYG Harri Taskinen ACROBAT SOM PUBLICERINGSVERKTYG Del 2 SKAPA PDF-DOKUMENT 8. Ändamålsenliga PDF-dokument... 28 9. Pdf från olika program... 38 0. Skanning... 48. Från webbsida till pdf... 49 2. Automatiska

Läs mer

Att lyckas med utskrifter

Att lyckas med utskrifter Att lyckas med utskrifter Utgiven av Universitetstryckeriet, Luleå, 1999 Gunnar Tuisku Foldern tar upp vanliga problem som kan uppstå vid utskrifter i PC- och Mac-miljö. Att lyckas med utskrifter! Denna

Läs mer

Välkommen till Flyerskola!

Välkommen till Flyerskola! Välkommen till Flyerskola! Flyerskola Var började det hela Tryckmetoder Teckensnitt Upplösning av bilder Vanligaste filformaten Program Underlätta arbetet för redaktören Att tänka på vid skapandet av en

Läs mer

innehåll kap 1. inledning kap 2. annonsformat kap 3. logotyp kap 4. annonsen kap 5. foto och illustration kap 6. leverans

innehåll kap 1. inledning kap 2. annonsformat kap 3. logotyp kap 4. annonsen kap 5. foto och illustration kap 6. leverans Manual för annonser version 1.0 innehåll kap 1. inledning kap 2. annonsformat kap 3. logotyp kap 4. annonsen kap 5. foto och illustration kap 6. leverans kap 1. Inledning sid 2 inledning Den här manualen

Läs mer

Inför tryck. Om tryckfärger

Inför tryck. Om tryckfärger Inför tryck Om tryckfärger Förutom att dela in i RGB-färgsystemet och CMYK-färgsystemet talar man också om 4-färgstryck och dekorfärgstryck. Vid 4-färg blandas de fyra färgerna (CMYK) till önskade färger

Läs mer

Du kan använda de avancerade utskrifts- och utskriftsförberedelsefunktionerna till att hantera dina skrivarinställningar oberoende av vilken

Du kan använda de avancerade utskrifts- och utskriftsförberedelsefunktionerna till att hantera dina skrivarinställningar oberoende av vilken Du kan använda de avancerade utskrifts- och utskriftsförberedelsefunktionerna till att hantera dina skrivarinställningar oberoende av vilken utdataenhet du har. Med Adobe InDesign CS3 är det lätt att skriva

Läs mer

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok Förbundet Vi Ungas Grafiska handbok Innehållsförteckning INLEDNING 2 KAPITEL ETT 3 LOGOTYPEN 4 Vad man inte får göra med Vi Ungas logotyp 5 FÄRGER 6 TYPSNITT 7 FLÄTAN 8 KAPITEL TVÅ 9 GRAFISKA ELEMENT 10

Läs mer

Del 2 FORMATERA DOKUMENT

Del 2 FORMATERA DOKUMENT Eva Ansell INDESIGN CS Del FORMATERA DOKUMENT. Redigera text... 7. Teckenutformning... 0 8. Styckeutformning... 9. Tabbar... 8 0. Tabeller... 70. Format... 78. Objektbibliotek... 8. Objektformat... 8.

Läs mer

Läs den här guiden och lär dig hur du kan förvandla din design till web-2-print mallar och tjäna pengar varje gång de säljer runt om i världen.

Läs den här guiden och lär dig hur du kan förvandla din design till web-2-print mallar och tjäna pengar varje gång de säljer runt om i världen. Läs den här guiden och lär dig hur du kan förvandla din design till web-2-print mallar och tjäna pengar varje gång de säljer runt om i världen. TM Att skapa Designmallar, Guide för nybörjare v2.0 STEG

Läs mer

ICC-profiler och färginställningar

ICC-profiler och färginställningar ICC-profiler och färginställningar FÖR DAGSPRESS Innehåll Introduktion... 3 Betraktningsmiljö... 4 Skärmkalibrering... 5 ICC-profiler... 6 Färginställningar... 7 Bildbehandling... 9 Tryckanpassning...

Läs mer

Compact Disc. Syfte: Riktlinjer: Att tänka på: Exempel på hur det skulle kunna se ut:

Compact Disc. Syfte: Riktlinjer: Att tänka på: Exempel på hur det skulle kunna se ut: CD Compact Disc CD uppgiften handlar om att skapa bilder som skulle passa i ett CD-fodral. Syftet med bilderna är för att marknadsföra eller uppmarksaa artisten. Ni står också för den grafiska delen, layout,

Läs mer

Digital färgstyrning. ett måste för att ha kontroll på färgerna

Digital färgstyrning. ett måste för att ha kontroll på färgerna FÄRGSTYRNING Digital färgstyrning ett måste för att ha kontroll på färgerna Lär dig styra färgerna så slipper du otrevliga överraskningar i den färdiga trycksaken. AV JONAS HEDMAN Jonas Hedman har en 120-poängsexamen

Läs mer

Utskrift och publicering

Utskrift och publicering 1 Utskrifter................................................ 1 1.1 Standardutskrift...................................... 1 1.2 Spara utskriftsinställningar.............................. 3 1.3 Skriva ut

Läs mer

Mediaplan. beslutsfattare inom dagligvaruhandeln. Går ut till hela Dagligvaruhandeln i Sverige

Mediaplan. beslutsfattare inom dagligvaruhandeln. Går ut till hela Dagligvaruhandeln i Sverige BUTIKS NÄ RA & O BER O END E Mediaplan 2012 Nå ut till ALLA beslutsfattare inom dagligvaruhandeln Går ut till hela Dagligvaruhandeln i Sverige UTGIVNINGSPLAN TIDNING nr tema utgivning materialdag 1 Återblick

Läs mer

Adobe Creative Suite 5 Design Standard

Adobe Creative Suite 5 Design Standard Adobe Creative Suite 5 Design Standard Channel Copy Adobe Creative Suite 5 Design Standard Följande texter kan användas i reklam, kataloger och annat marknadsföringsmaterial för Adobe Creative Suite CS5

Läs mer

Arbeta smart med fyrfärgsvarta bilder

Arbeta smart med fyrfärgsvarta bilder eställas från nb ww ka w. nt Detta do kum en t är.se xa di erat endast fö rs tim op kä ör ast f sd n E m skär bild ning vis. Ett tryckt d ing ok sn um vi e rm Arbeta smart med fyrfärgsvarta bilder C Gråskala

Läs mer

Huru skriva ut från PDF Bildband i Adobe Reader

Huru skriva ut från PDF Bildband i Adobe Reader Huru skriva ut från PDF Bildband i Adobe Reader I Adobe Photoshop eller Adobe Acrobat Pro kan man skapa bildband (flersidigt dokument) i PDFformat från exempelvis JPEG eller TIFF-filer. En sådan presentation

Läs mer

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 Office datautbildningar Innehåll Anmälan, avbokning och garanti... 3 IT-kurser våren 2015... 4 Microsoft Word grund... 5 Microsoft PowerPoint... 5 SharePoint 2013

Läs mer

Ta chansen att synas under Skandinaviens största designvecka!

Ta chansen att synas under Skandinaviens största designvecka! Ta chansen att synas under Skandinaviens största designvecka! Det har blivit dags för den åttonde upplagan av The Official Guide to Stockholm Design Week. Den uppskattade och oumbärliga nyckeln till allt

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

Bildredigering i EPiServer & Gimp

Bildredigering i EPiServer & Gimp Bildredigering i EPiServer & Gimp Maria Sognefors 7minds Agenda Teori om bilder Att tänka på när jag fotograferar Föra över bilder från kamera till dator Ladda upp bilder till EPiServer CMS 5 Enkel redigering

Läs mer

Vane-Log. Loggningsprogram för Geotechs El-vinginstrument. Ingenjörsfirman Geotech AB Datavägen 53 436 32 ASKIM (Göteborg)

Vane-Log. Loggningsprogram för Geotechs El-vinginstrument. Ingenjörsfirman Geotech AB Datavägen 53 436 32 ASKIM (Göteborg) Vane-Log Loggningsprogram för Geotechs El-vinginstrument Ingenjörsfirman Geotech AB Datavägen 53 436 32 ASKIM (Göteborg) Tel: 031-28 99 20 Fax: 031-68 16 39 E-post: support@geotech.se Hemsida: http://www.geotech.se

Läs mer

VAD ÄR STIL? MÅLGRUPP UNDER- SÖKNINGAR. Sveriges största modemagasin 110 000 i upplaga

VAD ÄR STIL? MÅLGRUPP UNDER- SÖKNINGAR. Sveriges största modemagasin 110 000 i upplaga MEDIA PACK 2015 Sveriges största modemagasin 110 000 i upplaga VAD ÄR STIL? STIL är NK:s uppmärksammade mode- och livsstilsmagasin där du enkelt och effektivt når Sveriges mest köpstarka och trendkänsliga

Läs mer

Hjälp och idéer för storbilder. - Version 092006 - Copyright TETRIX 2006 All rights reserved

Hjälp och idéer för storbilder. - Version 092006 - Copyright TETRIX 2006 All rights reserved Hjälp och idéer för storbilder - Version 092006 - I n n e h å l l Storbildsråd Storlek, bildområde och utfall 3 Produktspecifikt utfall 4 Resolution/Upplösning 5 Kulörerna är CMYK 6 Typsnitt (fonter) 6

Läs mer

En grund i bildbearbetning för webben i Photoshop Elements 11

En grund i bildbearbetning för webben i Photoshop Elements 11 En grund i bildbearbetning för webben i Photoshop Elements 11 Mappstrukturering... 2 Arbetsflöde bildbearbetning för webb Beskär... 3 Storleksförändra bild... 4 Skärpa... 5 Spara för webb... 6 Från logga

Läs mer

En trevlig form av utskrift från Disgen är en grafisk antavla med foton.

En trevlig form av utskrift från Disgen är en grafisk antavla med foton. Antavla med foton 10 En trevlig form av utskrift från Disgen är en grafisk antavla med foton. Bild 10 1. Min dotter Cecilias antavla. Designa sidan Det underlättar om man tänker igenom hur man vill att

Läs mer

Välkommen till Tech Pubs On-Line CD

Välkommen till Tech Pubs On-Line CD Välkommen till Tech Pubs On-Line CD Hur man använder CD:n Se manualer Er feedback Beställa manualer Hur man använder CD:n Se filer: Filerna på CD:n är i Adobes PDF-format (Portable Document Format). De

Läs mer

Utskrift till PDF och e-post

Utskrift till PDF och e-post Utskrift till PDF och e-post Pyramid Business Studio, version 3.39A (060426) Handbok för hantering av utskrift till PDF och e-post i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter IT-körkort för språklärare Modul 9: Rätta skrivuppgifter Innehåll I. Rätta uppgifter i Word... 3 Markera fel med färger snabbt och enkelt... 3 Använd Words rättningsverktyg skriv kommentarer... 4 Gör ändringar

Läs mer

Här finns de allra vanligaste frågorna. Klicka på frågan för att komma till svaret.

Här finns de allra vanligaste frågorna. Klicka på frågan för att komma till svaret. Innehållsförteckning Här finns de allra vanligaste frågorna. Klicka på frågan för att komma till svaret. Hur vill ni ha originalet? Vad är ett original? Vad är DPI? Vad är vektorgrafik? Vad är pixelgrafik?

Läs mer

ATT GÖRA WEBBSIDOR. Frivillig labb

ATT GÖRA WEBBSIDOR. Frivillig labb Numerisk analys och datalogi KTH 100 44 Stockholm Kerstin Frenckner, tel 790 7143, e-post kfrenck@nada.kth.se 2D1339 Programkonstruktion Hösten 2001 Datorintroduktion Frivillig labb ATT GÖRA WEBBSIDOR

Läs mer

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Karin Fahlquist 2015 Frågor att besvara Vad innebär prototyping? Vad är speciellt med hi-fi prototyping? Hur kan man använda dem? Hur väljer man nivå

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

Digital bildhantering

Digital bildhantering Digital bildhantering En analog bild blir digital när den scannas. Bilden delas upp i småbitar, fyrkanter, pixlar. En pixel = den digitala bildens minsta byggsten. Hur detaljrik bilden blir beror på upplösningen

Läs mer

Konfigurationsdokument M1

Konfigurationsdokument M1 Filename: Konfigurationsdokument M1 Page: 1(15) Konfigurationsdokument M1 Revision history Date Version Changes Changed by 2014-10-24 0.1 First draft AB 2015-01-21 0.2 Uppdaterad AB 2015-01-29 0.3 Uppdaterad

Läs mer

Att göra banor med OCAD.

Att göra banor med OCAD. Att göra banor med OCAD. 1 Inledning Detta är en kortfattad handling om vad man behöver och hur man gör för att rita banor i OCAD och få dem utskrivna och levererade. 2 Skaffa program 2.1 OCAD Det första

Läs mer

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM Varumärkesinformation SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Marknadsför er certifiering. Kundinstruktioner för Bureau Veritas Certification certifieringslogotyper

Marknadsför er certifiering. Kundinstruktioner för Bureau Veritas Certification certifieringslogotyper Marknadsför er certifiering Kundinstruktioner för Bureau Veritas certifieringslogotyper CERTIFICTION INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 1.1 GRATTIS s 2 1.2 CERTIFICATION POLICY s 3 2. INTRODUKTION AV CERTIFIERINGS

Läs mer

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager Manual för 2.4 KALAS Sitemanager 1. Introduktion Den här manualen skall hjälpa dig att komma igång så att du själv på ett enkelt sätt kan lägga till, redigera eller ta bort webbsidor på din webbplats.

Läs mer

Grafisk Ordlista. Innehåll Filformat 3 Layoutprogram 3 Format 3 Färger 4 Papper 4 Bilder 4

Grafisk Ordlista. Innehåll Filformat 3 Layoutprogram 3 Format 3 Färger 4 Papper 4 Bilder 4 Denna Grafiska Guide är framtagen för att underlätta för dig som arbetar med originalframställning av trycksaker eller annat grafiskt material. Målet är att minska de problem som kan uppstå och effektivisera

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Beställning till Diakrit

Beställning till Diakrit Februari 2010 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2 Paneler - VCPXX.2 Programmeringsmanual för VCP-paneler Revision 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Symbolfiler för kommunikation via IndraLogic... 3 2 Uppsättning i IndraWorks... 6 3 Programmering

Läs mer

Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 FÖRDJUPNING

Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 FÖRDJUPNING Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 FÖRDJUPNING Innehållsförteckning 1 Bildstorlek, perspektiv och histogram...5 Sammanfattning... 8 Storlek på arbetsyta... 9 Storlekskommandon...10 Stödraster och linjaler... 11

Läs mer

Regionala Cancercentrum Logotyp

Regionala Cancercentrum Logotyp Regionala Cancercentrum Logotyp Innehåll 1. LOGOTYPEN 3 1.1 Logotypen 4 1.2 Logotyp för fyrfärgstryck 5 1.3 Logotyp för Pantonetryck 6 1.4 Logotyp för webb 7 1.5 Logotyp för kontorsbruk 8 1.6 Logotypfärger

Läs mer

Fiery Color Server. Färgreferens för Fiery

Fiery Color Server. Färgreferens för Fiery Fiery Color Server Färgreferens för Fiery 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45059613 15 november 2006 INNEHÅLL 3

Läs mer

Publicera material i Blackboard

Publicera material i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-25 (Bb Learn 9.1.8) Publicera material i Blackboard Innehåll Att tänka på... 2 Mappar och Lärmoduler... 2 Skapa en mapp... 2 Skapa en lärmodul...

Läs mer

Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter. med hjälp av Open Office Writer

Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter. med hjälp av Open Office Writer Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter med hjälp av Open Office Writer Enkel guide till ordbehandling med Open Office www.openoffice.org Medieteknik Södertörns högskola 31 januari 2011 uppdaterad

Läs mer

Grafisk manual för Sveriges Viktigaste Jobb. ringen

Grafisk manual för Sveriges Viktigaste Jobb. ringen grafisk manual Grafisk manual för Sveriges Viktigaste Jobb ringen Vår symbol ringen med texten Sveriges Viktigaste Jobb ska finnas på alla enheter. Ringen är den minsta gemensamma nämnaren för satsningen

Läs mer

Priser & utgivning 2014

Priser & utgivning 2014 Priser & utgivning 0 UPPSLAG 0 x 80 mm plus mm utfall PRIS 0 880 kr PRIS 0 80: HELSIDA x 80 mm plus mm utfall PRIS 800: kr BAKSIDAN x 0 mm plus mm utfall PRIS 80 00: kr HELSIDA INOM SATSYTA 9 x mm PRIS

Läs mer

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual 1 INNEHÅLL Inledning 3 Logotyp Färg 4 Logotyp Svart/vit 5 Logotyp Inverterad 6 Färger 7 Typsnitt Trycksaker/utskrifter 8 2 En enhetlig grafisk profil gör Rekal tydligare En grafisk

Läs mer

IMS-manual för Netpub

IMS-manual för Netpub IMS-manual för Netpub * IMS = image management system = på klar och (nästan) redig svenska bildhanteringssystem för Svenska Yles webbpubliceringsverktyg Netpub Innehåll: Sidan: 1. För vem är manualen?

Läs mer

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5 GRAFISK MANUAL 2008 Den grafiska profilens grundpelare är logotypen som tillsammans med typografiska regler bildar en enhet som ger läsaren en tydlig signal om vem som är avsändaren Innehåll Förord - Grafiska

Läs mer

Adobe Fireworks CS6. Följande text kan användas på webbplatser, i kataloger, annonser och annat marknadsföringsmaterial för Adobe Fireworks CS6.

Adobe Fireworks CS6. Följande text kan användas på webbplatser, i kataloger, annonser och annat marknadsföringsmaterial för Adobe Fireworks CS6. Adobe Fireworks CS6 Marketing Copy för Channel Partners Adobe Fireworks CS6 Följande text kan användas på webbplatser, i kataloger, annonser och annat marknadsföringsmaterial för Adobe Fireworks CS6. HUR

Läs mer

Vi arbetar ständigt med att förbättra CSP plattformen och till denna release har vi lagt mycket tid på att förbättra prestandan i systemen.

Vi arbetar ständigt med att förbättra CSP plattformen och till denna release har vi lagt mycket tid på att förbättra prestandan i systemen. Release Notes 5.2 CSP Vi arbetar ständigt med att förbättra CSP plattformen och till denna release har vi lagt mycket tid på att förbättra prestandan i systemen. Alla system på CSP-plattformen CABAS och

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Hjälpreda för grafisk produktion

GRAFISK MANUAL. Hjälpreda för grafisk produktion GRAFISK MANUAL Hjälpreda för grafisk produktion Förord Under verksamhetsåret 2008/2009 togs en ny logotyp och grafisk profil fram av PR-Utskottets Jonas Karlsson och Janne Poikulainen. Bakgrunden till

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Nedan följer instruktioner för hur man går till väga vid uppdatering av ett Ethirissystem version 4 till version 5. När man uppdaterar Ethiris från

Läs mer

Så skapas färgbilder i datorn

Så skapas färgbilder i datorn Så skapas färgbilder i datorn 31 I datorn skapas såväl text som bilder på skärmen av små fyrkantiga punkter, pixlar, som bygger upp bilden. Varje punkt har sin unika färg som erhålls genom blandning med

Läs mer

Skärminspelningsprogram Screencast-o-matic (med stimulated recall)

Skärminspelningsprogram Screencast-o-matic (med stimulated recall) Skärminspelningsprogram Screencast-o-matic (med stimulated recall) Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@humlab.lu.se 1 Skärminspelningsprogram Det finns fler skärminspelningsprogram

Läs mer

Om Målsättningen. För den här sammanställningen har använts Adobe s programvaror Acrobat Professional 7, Photoshop 9 och Frame- Maker 7

Om Målsättningen. För den här sammanställningen har använts Adobe s programvaror Acrobat Professional 7, Photoshop 9 och Frame- Maker 7 Om Målsättningen Föreliggande Skrift ger endast en kortare information om hur man kan använda Adobe Photoshop för att skapa bildband i PDF-format. Dokumentet inleds med en orienterande beskrivning om bildformat

Läs mer

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck. Projektarbete Solveig Betnér

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck. Projektarbete Solveig Betnér Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck Projektarbete Solveig Betnér Sammanfattning och syfte Företaget Solveig skapar textila handarbetade produkter

Läs mer

en guide till version 8.0.2

en guide till version 8.0.2 Lotus Notes @ BTH en guide till version 8.0.2 2(18) Innehåll Inledning... 3 Vad är Lotus Notes... 3 Nyheter i version 8... 3 Att starta klienten... 3 E-post... 5 Webbmail... 11 Kalender... 12 Kontakter

Läs mer

MEDIEINFORMATION 2011

MEDIEINFORMATION 2011 MEDIEINFORMATION 2011 Version 1 Barn i stan AB. Sjöbjörnsvägen 66d. 117 67 Stockholm. Telefon: 08-558 01 250. Organisationsnr: 556679-2379. www.barnistan.se Barn i stan vår idé Göra det enkelt för familjer

Läs mer

DAGENS ANNONSER & PLATSANNONSER. Priser & format för annonsering & platsannonsering i Dagens Apotek & på dagensapotek.se

DAGENS ANNONSER & PLATSANNONSER. Priser & format för annonsering & platsannonsering i Dagens Apotek & på dagensapotek.se DAGENS 2015 ANNONSER & PLATSANNONSER Priser & format för annonsering & platsannonsering i Dagens Apotek & på dagensapotek.se ANNONSER & PLATSANNONSER Nå beslutsfattare inom den växande apoteksmarknaden.

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

Manual för. 2.5 KALAS Sitemanager

Manual för. 2.5 KALAS Sitemanager Manual för 2.5 KALAS Sitemanager 1. INTRODUKTION...1 1.1 SYSTEMKRAV...1 1.1.1 Visning av sidor...1 1.1.2 Produktion av sidor...1 1.1.3 Inloggning...1 2. KALAS SITEMANAGER...3 2.1 LÄGGA TILL EN WEBBSIDA...4

Läs mer

Photoshop: Smarta objekt Bildbehandla smartare

Photoshop: Smarta objekt Bildbehandla smartare Photoshop: Smarta objekt Bildbehandla smartare Med smarta objekt kan du förstora och förminska saker i Photoshop utan att förlora kvalitet. Du kan alltså jobba mindre destruktivt med dina objekt. Så här

Läs mer

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Logga in 1. Öppna en webbläsare och gå till inloggningssidan: https://www.sfog.se/umbraco/ 2. Skriv in följande användarnam & lösenord : 3. Klicka på Logga

Läs mer

Användning av pdf Vägledningen 24-timmarswebben

Användning av pdf Vägledningen 24-timmarswebben 1 (7) Användning av pdf Version 1.1 Uppdaterad: 2007-07-03 Användning av pdf I den här checklistan får du veta hur du skapar tillgängliga pdf-dokument. Checklistan är ett extramaterial till 1. Använd gärna

Läs mer

Version April 2015. TRYCKGUIDE för bästa digitala underlag

Version April 2015. TRYCKGUIDE för bästa digitala underlag Version April 2015 TRYCKGUIDE för bästa digitala underlag Tryckguide De riktlinjer och råd som vi listar i guiden kan hjälpa dig att spara både arbete och tid. Vi ger dig information om hur du bäst anpassar

Läs mer

Lathund - webbsidor och filer

Lathund - webbsidor och filer Lathund - webbsidor och filer 2005-09-07 Manualen nås via denna webbadress: http://www.med.lu.se/support Lathund - webbsidor och filer... 1 1. Inloggning... 2 Efter inloggningen... 2 2 Översikt över gränssnittet...

Läs mer

Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret

Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret Digitala leveranser Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret Innehåll: Allmänt Layout och uppbyggnad Hur man använder programmet Starta Fylla i metadata Skapa metadatafiler och leverera

Läs mer

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs Acrobat 9 Adobe Grundkurs Innehållsförteckning 1 Vad är Acrobat 9?...5 Kort om programmet... 5 Användningsområden... 6 Vad är PDF lite teori... 7 Starta och stänga Acrobat 9... 8 Starta programmet... 8

Läs mer

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information Zimplit CMS Manual Introduktion Detta dokument ger en överblick av Zimplit CMS (Content Management System) användargränssnitt och dess funktioner. (För mer information och hjälp-forum, se zimplit.org.)

Läs mer

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Använda Bildgalleriet För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Logga in För att skapa och administrera album för galleriet ska du logga in. Användarnamn är användarens

Läs mer

Teknisk information för digital annonsering

Teknisk information för digital annonsering Teknisk information för digital annonsering Allmänna regler Annonser måste vara grafiskt avgränsade, till exempel via en ram för att besökaren/läsaren ska kunna särskilja annonsmaterial från redaktionellt

Läs mer

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8).

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Beskrivning av nya Aquila 3 Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Aquila 3 är helt kompatibel

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

FRAM. Prepress Guide

FRAM. Prepress Guide 1 FRAM Prepress Guide 2 Syftet med den här guiden är att hjälpa till vid förverkligandet och leveransen av tryckbart material till oss. En del av instruktionerna baserar sig på att vi antar att de element

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Bilder i Writer. LibreOffice Writer

Bilder i Writer. LibreOffice Writer 1.8 LibreOffice Writer är ett mycket flexibelt kontorsprogram, men kräver med sin mångfald tekniker en hel del laborerande innan man kommer sig underfund med dess formatering. Här skall visas några sätt

Läs mer

Snabbmanual. för. Lärresurshanteringsverktyget

Snabbmanual. för. Lärresurshanteringsverktyget Snabbmanual för Lärresurshanteringsverktyget Beskrivning av olika vyer i Lärresurshanteringsverktyget Skapa I detta fönster skapar man nya sidor och/eller väljer struktur på sin lärresurs. Men man redigerar

Läs mer

Utbildningar vintern/våren 2011

Utbildningar vintern/våren 2011 Adobe Creative Suite Utbildningar vintern/våren 2011 Kurser InDesign grunder...2 InDesign fördjupning...3 InDesign nyheter i CS5... 4 Photoshop CS5 Grunder...5 Photoshop CS5 Effektivisering... 6 Photoshop

Läs mer

Grafisk manual Version 1.0

Grafisk manual Version 1.0 Grafisk manual 2 0 / Innehåll 1 / Introduktion 1.1 / Syfte 2 / Grafisk manual 2.1 / Logotyp 2.1.1 Logotypens sammansättning 2.1.2 Storlekar & friyta 2.1.3 Användning 2.1.4 Strapline 2.1.5 Operatörslogotyper

Läs mer

riks ANNONSPRISER gäller fr o m 2014-01-01

riks ANNONSPRISER gäller fr o m 2014-01-01 riks ANNONSPRISER gäller fr o m 14-01-01 Expressen chefredaktör och ansvarig utgivare: Thomas Mattson verkställande direktör: Bengt Ottosson annonsdirektör: Alexander Lydecker, 08-738 30 00 alexander.lydecker@expressen.se

Läs mer

HANTERA DOKUMENT I OFFICE FÖR LIVE@EDU (SKYDRIVE)

HANTERA DOKUMENT I OFFICE FÖR LIVE@EDU (SKYDRIVE) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (11) 2011-03-01 VERSION 0.1 Guide HANTERA DOKUMENT I OFFICE FÖR LIVE@EDU (SKYDRIVE) I Live@edu kan du i Internetläsaren med Microsoft Webb Apps skapa, redigera och dela dokument

Läs mer

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm Användarhandbok (testsite http://www.pahlm.com/dynapahlm/ Förord DynaPahlm är levererat tillsammans med din webbplats från KM-Företagsutveckling. DynaPahlm är ett Content Management System (CMS), fritt

Läs mer

PDF-flöde och PDF-hantering i grafisk produktion

PDF-flöde och PDF-hantering i grafisk produktion PDF-flöde och PDF-hantering i grafisk produktion EMMA BJÖRKENSTAM Examensarbete Stockholm, Sverige 2005 TRITA-NA-E05070 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science

Läs mer