Granskning av TU:s specifikation för annonser i dagspress. Cecilia Björk och David Kästel Medieteknik, Linköpings universitet, TNM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av TU:s specifikation för annonser i dagspress. Cecilia Björk och David Kästel Medieteknik, Linköpings universitet, TNM015 2004-05-17"

Transkript

1 Granskning av TU:s specifikation för annonser i dagspress Cecilia Björk och David Kästel Medieteknik, Linköpings universitet, TNM

2 Innehåll 1. Introduktion 1.1 Vad är TU:s specifikation för annonsmaterial? 1.2 Vad håller du i handen? 1.3 Våra förkunskaper 1.4 Programversionsförklaringar 1.5 Filer och dokumentation 2. Tillvägagångssätt 2.1 Vad har vi gjort? 2.2 Flöde 2.3 Fel i annonsfilen 2.4 Fel i exportinställningar 2.5 Filnamn 3. Resultat 3.1 InDesign 3.2 Illustrator 3.3 PhotoShop 4. Diskussion 4.1 Tankar om AddMan 4.2 Tankar om PitStop 4.3 Tankar om Acrobat 4.4 Allmänt om preflightprogrammen 4.5 Upptäckta problem och frågeställningar relaterade till specifikationens angivelser 4.6 Tankar om specifikationens presentation 4.7 Hur skulle man kunna göra? 5. Mer information 2

3 1. Introduktion 1.1 Vad är TU:s specifikation för annonsmaterial? De tre orden förutsägbarhet, riktlinjer och metoder ska sammanfatta tidningsutgivarnas nya specifikation för annonsmaterial. Det handlar om att kunna skapa sitt material enligt en uppsatt standard, att kunna se redan på skärm hur det ska se ut i tryck, att kunna kontrollera materialets kvalitet och till sist leverera det på ett korrekt sätt. Förutom specifikationen i textform finns också en kort guide till färgåtergivning i dagspress, och en ICC-profil. TU har även inställningsfiler för Enfocus Pitstop och Adobe Acrobat. 1.2 Vad håller du i handen? En ny version av specifikationen ska precis släppas, och vi har tillsammans med en annan projektgrupp på Linköpings universitet, Dagens Nyheter, Aftonbladet, Göteborgsposten med flera utvärderat denna. Granskningen är gjord som ett projekt i kursen Grafisk produktion och tryckkvalitet, TNM015, för studenter vid Civilingenjörsprogrammet Medieteknik vid Linköpings Tekniska högskola, våren Våra förkunskaper Det kan vara relevant att veta vilken nivå vi som gjort granskningen ligger på. Man kan beskriva oss som två mycket datorvana studenter som sysslat en del med grafisk produktion, dock utan någon omfattande erfarenhet av just annonsskapande och -leverans. 1.4 Programversionsförklaringar Alla program har körts i Mac OS X Vi har inte alltid skrivit ut exakt hela versionsnamnen i texten. Vi klargör därför detta här: Illustrator 10 = Illustrator Illustrator CS = Illustrator InDesign 2 = InDesign InDesign CS = InDesign PhotoShop 7 = PhotoShop PhotoShop CS = PhotoShop Enfocus PitStop = Enfocus PitStop Professional 6.1 Acrobat Distiller = Acrobat Distiller Acrobat 6 Professional = Acrobat Professional AddMan = AddMan Filer och dokumentation Alla filer samt all dokumentation finns på 3

4 2. Tillvägagångssätt 2.1 Vad har vi gjort? För att se om specifikationen håller måttet har vi testat den på flera olika sätt. Dels har vi iklätt oss rollen som den medelmåttige annonsskaparen och läst specifikationen närmast med en nybörjares ögon. Den huvudsakliga delen av projektet har dock varit skapandet och testandet av en stor mängd annonser. Vi har använt oss av de flesta program som omnämns i texten, det vill säga InDesign 2 och CS, Illustrator 10 och CS, samt PhotoShop 7 respektive CS. Vi har skapat både korrekta versioner och versioner där vi medvetet stoppat in en hel massa fel. För varje sådan version har vi sedan skapat både hela och trasiga PDF:er och EPS:er. Allt detta har sedan testats i de preflightprogram som rekommenderas, nämligen AddMan, som tar både EPS:er och PDF:er, samt Acrobat 6 Professional och PitStop Server, som endast klarar PDF:er. 2.2 Flöde Vi valde testförfarande utifrån den programvara vi hade att tillgå. För att kunna kontrollera med fler programvaror än valde vi enligt specifikationen att testa PDF-exportmöjlighet från InDesignCS och Photshop7/CS. Vi skapade även PDF:er via Acrobat Distiller för EPS-filer gjorda I IllustratorCS. PDF utgör förvisso inte den minsta gemensamma nämnare (EPS), som specifikationen talar om, men används för validering med hjälp av Pitstop och Acrobats inbyggda preflight. Figur 1: Skiss över vårt testflöde Ett sätt att rensa bort vissa småfel och göra en snabb och automatiserad kontroll (med så kallade hotfolders) hade kanske varit att enligt skissen gå via det norskproducerade programmet PROscript. Den växande komplexiteten i antalet testfiler, redan utan denna utvikningen, samt att vi inte lyckades snabba upp flödet genom PROscript gjorde att vi hoppade över den delen. 4

5 2.3 Dummyannonser Fel i annonsfilen Dummyannonser Typsnitt: Typsnitt: Adobe Adobe Jenson Jenson True True (Open (Open type) type) Futura Futura (TrueType) Typsnitt: ITC Adobe ITC New New Jenson Baskerville True (Open (PostScript) type) Myriad Futura Myriad (TrueType) (Postscript) ITC New Baskerville (PostScript) Myriad (Postscript) Bilder: Bilder: "office" "office" En tiff En i tiff rgb i rgb och och 72 dpi 72 dpi "logga" "logga" en genomskinlig gif gif "writer" "writer" B/W-bitmaptiff dpi dpi Bilder: "office" "office" "office" En En tiff En tiff i tiff CMYK i rgb i CMYK och och 72 och 170 dpi 170 dpi dpi "logga" "logga" "logga" en en tiff en genomskinlig i tiff CMYK i CMYK och och gif dpi dpi "writer" "writer" "writer" B/W-bitmaptiff dpi dpi "office" En tiff i CMYK och 170 d "logga" en tiff i CMYK och 170 d "writer" B/W-bitmaptiff 1016 dpi Genomskinlighet 85% 85% i tonplatta i tonplatta Genomskinlighet ingen 85% ingen i tonplatta ingen Dekorfärg Pantoneton endast endast InDesign InDesign Dekorfärg ingen Pantoneton ingen endast InDesign ingen Mått Mått Fel Fel mått, mått, endast endast InDesign InDesign Mått Inte Fel Inte fel mått, fel endast InDesign Inte fel Tabell 1: Fel i annonsfilerna, g jorda i InDesign, Illustrator eller PhotoShop 2.4 FEL FEL Fel i EPS i exportinställningar i EPS (InDesign) PS PS level level 3 3 rgb rgb none none (typsnitt) ascii ascii bleed bleed 2 top 2 top all (bilder) all (bilder) opi opi (inget) (inget) simulate overprint FEL FEL i PDF i PDF (InDesign) acrobat acrobat PDF PDF dpi dpi bleed bleed 2 top 2 top 2.5 Filnamn FEL i EPS (InDesign) PS level 3 rgb none (typsnitt) ascii bleed 2 top all (bilder) opi (inget) simulate overprint FEL i PDF (InDesign) acrobat PDF dpi bleed 2 top FEL FEL i EPS i EPS (Illustrator) RGB RGB DocumentColor mode mode Preview Preview Transparent Include Include Linked Linked Files Files Include Include Document Thumbnails (NOT) (NOT) include include Fonts Fonts CMYK CMYK PostScript PS PS level level 3 3 FEL FEL i PDF i PDF (Photoshop) Kvalité Kvalité 4 (JPEG) 4 (JPEG) Save Save Transparacy Inte Inte inkluderade fonter fonter Namnet består av fyra delar. Annons heter alla, _bad eller _good för att beteckna om filen är korrekt skapad. Sedan följer program med version (t ex InD2) och slutligen epsratt eller epsfel (motsvarande för PDF) för att visa om exporteringen skett specifikationsenligt eller inte. FEL i EPS (Illustrator) RGB DocumentColor m Preview Transparent Include Linked Files Include Document Thum (NOT) include Fonts CMYK PostScript PS level 3 FEL i PDF (Photoshop Kvalité 4 (JPEG) Save Transparacy Inte inkluderade fonter Figur 2: Annonsen, som skapades av en projektmedlem som dummyannons med verklig text i kursen Informationsformgivning, Mitthögskolan. Här modifierad enligt ovan för att möjliggöra testerna. 5

6 3. Resultat Här redovisas annonsernas mottagande i de olika preflightprogrammen. Kommentarerna kommer direkt därifrån. 3.1 InDesign EPS/PDF-fel EPS/PDF-rätt EPS/PDF-fel EPS/PDF-rätt EPS-export, InDesign2 Nivå Färgrymd CMYK, LAB CMYK, LAB LAB LAB Dekorfärg Pantone Pantone - - OPI Ja Ja Ja Ja Typsnitt Saknade Inkluderade, Typ1 Inkluderade, Typ1 Inkluderade, Typ1 EPS-export, InDesignCS Nivå Färgrymd CMYK, LAB CMYK, LAB LAB LAB Dekorfärg Pantone Pantone - - OPI Ja Ja Ja Ja Typsnitt Saknade Inkluderade, Typ1 Saknade Inkluderade, Typ1 PDF-export, InDesignCS Nivå Färgrymd RGB CMYK, LAB LAB LAB Dekorfärg OPI Typsnitt Delmängdsinkluderade, med TrueType & CidTyp1 Se vänster DelmängdsinkluderadeCidTyp1 Se vänster InDesignCS : : PDF-export som konverterats till EPS AcrobatProfessional 6 Nivå Färgrymd - CMYK - - Dekorfärg Pantone Pantone - - OPI Typsnitt Pitstop Fel & Varningar PDF-export, InDesignCS Error: Found objects with transparency settings Error: PDF version is not equal to 1.3 Error: RGB color is used (747x) Caution: RGB or CMYK Gray is used (744x) Caution: RGB or CMYK Black is used (739x) Caution: Spot color is used (6x) Error: Effective resolution of single-bit black & white image is less than 1015 dpi Fixed: Changed PDF/X version key to PDF/X1-a. Fixed: Changed output intent to fargpressen_v3.icm Fixed: Changed page box layout in conformity with the press layout specifications Fixed: Changed image resolution (2x) Error: Effective resolution of single-bit black & white image is less than 1015 dpi Fixed: Changed image resolution (2x) Caution: Spot color is used (6x) Error: PDF version is not equal to 1.3 Error: RGB color is used (179x) Caution: RGB or CMYK Gray is used (171x) Caution: RGB or CMYK Black is used (166x) Fixed: Changed output intent to fargpressen_v3.icm Fixed: Changed page box layout in conformity with the press layout specifications Fixed: Changed PDF/X version key to PDF/X1-a. No Errors or Warnings AcrobatPreflight PDF-export, InDesignCS Problems PDF-version är inte 1.3 GTS_PDFXVersion-nyckel saknas GTS_PDFXVersion är inte PDF/X-1 GTS_PDFXConformance är inte PDF/X-1a Under Page1: 25xObjektet är varken fyrfärg eller dekorfärg Genomskinlighet används Alternativ färgmodell inte PDF/X-1a-kompatibel Bildupplösningsproblem x 3 (även bitmap) Bitmapsupplösnings problem Dekorfärg används x 3 Under Page1: 3x Objektet är varken fyrfärg eller dekorfärg (dekorfärgstext) Bildupplösningsproblem x 3 Bitmapsupplösnings problem Dekorfärg används x 3 PDF-version är inte 1.3 GTS_PDFXVersion-nyckel saknas GTS_PDFXVersion är inte PDF/X-1 GTS_PDFXConformance är inte PDF/X-1a Under Page1: 25xObjektet är varken fyrfärg eller dekorfärg Genomskinlighet används Alternativ färgmodell inte PDF/X-1a-kompatibel Bildupplösningsproblem x 3 (även bitmap) Bitmapsupplösnings problem Inga problem funna Tabell Notis1: 2: Adobe Resultat AcrobatProfessional av preflight av InDesignskapade 6.0 Preflight klagar annonser. på upplösning Färgkodningen när själva i tabellen pdf-exporten motsvarar har den genererat: resulterande färgen dpi istället i AddMan. för 170. Rött för enligt normerna icke godkänd annons. Gult för varning, vilket innebär kanske godkänd. Och slutligen grönt för helt godkänd annons. 6

7 3.2 Illustrator Illustrator EPS/PDF-fel EPS/PDF-rätt EPS/PDF-fel EPS-export, Illustrator10 Nivå Färgrymd CMYK CMYK CMYK LAB Dekorfärg OPI Typsnitt Saknade Saknade Saknade Saknade EPS-export, IllustratorCS Nivå Färgrymd CMYK, LAB CMYK, LAB CMYK, LAB CMYK, LAB Dekorfärg OPI Typsnitt Saknade Inkluderade, Typ1 Saknade Inkluderade, Typ1 EPS/PDF-rätt PDF skapad utifrån EPS-fil (IllustratorCS-exporterad), av AdobeAcrobat Distiller 6.0 (Professional) Nivå Gick ej igenom distiller Färgrymd CMYK CMYK Dekorfärg - - OPI - - Typsnitt Delmängdsinkluderade & Typ1 Delmängdsinkluderade & Typ1 Pitstop PDF skapad utifrån EPS-fil (IllustratorCS-exporterad), av AdobeAcrobat Distiller 6.0 (Professional) Fel & Varningar Gick ej igenom distiller Fixed Changed image resolution (1x) AcrobatPreflight PDF skapad utifrån EPS-fil (IllustratorCS-exporterad), av AdobeAcrobat Distiller 6.0 (Professional) Problems Gick ej igenom distiller Bildupplösningsbekymmer enligt notis 1 No Errors or Warnings Bildupplösningsbekymmer enligt notis 1 Obs! Inga EPS-skapade från Indesign kunde förhandsgranskas i Tabell 3: Resultat av preflight av Illustratorskapade annonser. Det verkar således som att pdf-exportfilen från TU inte ger rätt instruktion till PDF:aren angående Notis 1: Adobe Acrobat Professional 6.0 Preflight klagar på tiondels eller hundradels skillnad I bildupplösning, mot tillåtna värde, som uppkommit på grund av PDFgenerering. typsnitten. Dessutom är det i denna spec hög upplösning på transparens-rastrering medan det i EPS-fallet ska vara medium. 7

8 3.3 Photoshop PhotoShop EPS/PDF-fel EPS/PDF-rätt EPS/PDF-fel EPS/PDF-rätt PDF skapad i Photoshop 7/CS Nivå /1.3(endast för Photoshop7) /1.3(endast för Photoshop7) Färgrymd RGB,G RGB CMYK, G CMYK Dekorfärg OPI Typsnitt - Delmängdsinkluderade CidTyp1 MEN försvunna textfält i preview och MacOS Preview (inte i acrobat) - Delmängdsinkluderade CidTyp1 MEN försvunna textfält preview och MacOS Preview (inte i acrobat) EPS-fil konverterad av AcrobatProfessional 6 utifrån PDF skapad i Photoshop 7/CS Nivå 2.0 Samma för alla Färgrymd Bara en rastrerad bild, statisk Bara en rastrerad bild, MEN textfälten är tillbaka Dekorfärg - OPI - Bara en rastrerad bild, statisk Typsnitt - JA, se ovan Bara en rastrerad bild, MEN textfälten tillbaka till-lika de inbakade typsnitten även om de inte används Pitstop PDF-export, Photoshop7/CS Fel & Varningar Error: PDF version is not equal to 1.3 Error: ICCBased is used (3x) Error: Effective resolution of color or grayscale image is less than 169 dpi (3x) Fixed: Changed output intent to fargpressen_v3.icm Fixed: Changed page box layout in conformity with the press layout specifications Fixed: Changed trapped flag to False Fixed: Changed PDF/X version key to PDF/X1-a. Error: PDF version is not equal to 1.3 (Endast PhotoshopCS) Error: RGB color is used (6x) Error: Effective resolution of color or grayscale image is less than 169 dpi (6x) Fixed: Changed output intent to fargpressen_v3.icm Fixed: Changed page box layout in conformity with the press layout specifications Fixed: Changed trapped flag to False Fixed: Changed PDF/X version key to PDF/X1-a. Fixed: Document encoding changed to Binary Error: PDF version is not equal to 1.3 Fixed: Changed output intent to fargpressen_v3.icm Fixed: Changed trapped flag to False Fixed: Changed page box layout in conformity with the press layout specifications Fixed: Changed PDF/X version key to PDF/X1-a. Error: PDF version is not equal to 1.3 (Endast PhotoshopCS) Fixed: Changed output intent to fargpressen_v3.icm Fixed: Changed trapped flag to False Fixed: Changed page box layout in conformity with the press layout specifications Fixed: Changed PDF/X version key to PDF/X1-a. Acrobat Preflight PDF-export, Photoshop7/CS Problems Svällningsindikering PDF-version är inte 1.3 GTS_PDFXVersion-nyckel saknas GTS_PDFXVersion är inte PDF/X-1 GTS_PDFXConformance är inte PDF/X-1a Under Page1: 3xObjektet är varken fyrfärg eller dekorfärg 3x Alternativ färgmodell inte PDF/X- 1a-kompatibel 3xBildupplösningsproblem x 3 (även bitmap) Titel saknas Svällningsindikering PDF-version är inte 1.3 (Endast PhotoshopCS) GTS_PDFXVersion-nyckel saknas GTS_PDFXVersion är inte PDF/X-1 GTS_PDFXConformance är inte PDF/X-1a Under Page1: 6xObjektet är varken fyrfärg eller dekorfärg 6x Alternativ färgmodell inte PDF/X- 1a-kompatibel 3xBildupplösningsproblem Titel saknas Svällningsindikering PDF-version är inte 1.3 GTS_PDFXVersion-nyckel saknas GTS_PDFXVersion är inte PDF/X-1 GTS_PDFXConformance är inte PDF/X-1a Dokument-ID saknas Titel saknas Svällningsindikering PDF-version är inte 1.3 (Endast PhotoshopCS) GTS_PDFXVersion-nyckel saknas GTS_PDFXVersion är inte PDF/X-1 GTS_PDFXConformance är inte PDF/X-1a Dokument-ID saknas Under Page1: 6xBildupplösningsproblem Tabell 4: Resultat av preflight av PhotoShopskapade annonser. 8

9 4. Diskussion 4.1 Tankar om AddMan AddMan har fått en mycket stor plats i specifikationen. Det har definitivt en god tanke, här är enkelheten viktigast. Med trafikljusfärger ger den besked om annonsen i fråga är ok eller inte, och förfarandet (dra släpp) är ytterst okomplicerat. Våra erfarenheter visar däremot på ett inte fullt så okomplicerat användande. Punkt för punkt utifrån ovan redovisade resultat ger att programmet: - läser av EPS/PDF-nivån helt korrekt i alla fall. - ger till viss del korrekta angivelser för färgrymden. Däremot får man ingen indikation huruvida färgfelen gäller enskilda objekt eller hela dokumentets färgrymd. - dekorfärger upptäcks för EPS:er dock inte för PDF:er - klagade på OPI för alla InDesign-skapade EPS:er, vilket vi inte kunde härleda till fabrikationsfel i vårt annonsmakande. Detta, tillsammans med färgbekymmer, ger alltså gul flagg även för rätt skapad annons med rätt inställningar i EPS-export från InDesign. - inte kunde förhandsvisa EPS:er från InDesign. - inte ger indikation på om man använt rätt upplösning i bilder. - typsnittshanteraren ger även visst huvudbry. För vår del för att -dokumentationen är något luddig. Och skaparna bakom har TU:s löst hållna typsnittsrekommendation att dribbla med. Vi använde oss av de tre dominerande typsnittsgrupperna och alla föll igenom som godkända i alla kontrollprogram, när de hade inkluderats, vill säga. För Illustrator10 inkluderas typsnitten aldrig, även om vi begärde det, helt enligt TU-specifikationen. När typsnitt helt uteslutits har upptäckt det. Generellt är som sagt tanken god. Billig och smidig programvara. När man har gjort precis som man ska har man som sämst fått gul flagg, vilket ju faktiskt innebär att man efter godkännande från mottagare (för specifikt fel) kan skicka annonsen. Frågan är då om ger tillräckligt med information för att förbättra förståelsen för sändaren och göra kommunikationen mellan sändare och mottagare smidigare. Frågor som vi knyter an till i nedanstående diskussion angående specifikationens målgrupp. Något man kan konstatera efter genomförandet av detta test och allmänt vid produktion av tryckbara original är att mängden av parametrar är kollosal. För testets räkning med flera led i flödet och flera olika filer har det inneburit att fel som gjorts från början försvinner på vägen på 9

10 grund av att inställningarna går runt. Alla knappar, hierarkier, möjligheter, varningsrutor och popup-fönster gör användandet väldigt svåröverskådligt även för en mycket datorvan person. Viktigt alltså att dokumentationen vägleder så bra som möjligt. 4.2 Tankar om PitStop Denna för Acrobat tungrodda plugin kostar betydligt mer än men kan också betydligt mer. Pitstop ger en strukturerad rapport med klickbara länkar för vad som är fel, varningar och vad som eventuellt är tillrättalagt. Mycket och kanske överflödig information för en novis men betydligt mer rakt på sak vad som faktiskt är fel med annonsen. För den fil som var korrekt på alla sätt och vis indikerades inga fel i PitStop, vilket torde ge en fingervisning att vi gjort rätt och att programmet har löst sin valideringsuppgift. Mer information än i ovan angivna tabeller finns såklart i de automatgenererade logg-filerna. 4.3 Tankar om Acrobat På samma sätt som med PitStops preflight testade vi även Acrobats inbyggda dito. Först installerade vi TU:s inställningsfil och fick sedan rediga och klara signaler på hur det stod till med våra annonser. Det vill säga i klartext på svenska, vilket vi fann sympatiskt. Här kändes gränssnittet dock lite oöverskådligt. Man drunknade i de hierarkiska menyerna och rapport-pdf: en som skapades sparar undan en sida för varje fel. Detta istället för PitStops strategi med länkar och ringar kring fel i originalfilen. Lite rörigt. Men kollade man bara på Problems fick man all viktig information. Även Acrobats preflight gav grön flagg för vår helt korrekta fil. Ett frågetecken bara. Denna preflight klagade i onödan på upplösningen av bilder när det handlade om en hundradels fel. Mer information, återigen, i de genererade PDF-rapporterna. Med tanke på att Acrobatpaketet är lite av ett måste i sådana här sammanhang, inte minst som den är rekommenderad i specifikationen, så känns ju valet av Acrobats preflightmetod som lockande. Det innebär ju inga nya omkostnader. 4.4 Allmänt om preflightprogrammen Vidare tester och testfiler med andra typer av innehåll hade naturligtvis gett en rättvisare bild av dessa tre preflightprogram. AddMan är ju det enda som hanterar EPS som för TU fortfarande är grundformat. Så det måste ses som ett plus. I övrigt ger de andra två programmen mer information, men då endast för de fall där vi har PDF i flödet. I och med att det verkar som att Acrobat Professionals EPS-sparfunktion gör ett rimligt jobb så kan man ju använda PDF. När man sedan preflightar denna får man en rimlig indikation på EPS:ens kvalitet. 10

11 4.5 Upptäckta problem och frågeställningar relaterade till specifikationens angivelser När vi skapade annonserna använde vi specifikationen som grund för att uppfylla varje enskilt ställt krav. Först och främst skulle programvarors olika TU-resurser installeras: - Acrobat 6 Professional, gick bra. Inga problem. - Pitstop, även det smidigt Sedan kommer vi till själva skapandet av annonserna. Tyvärr saknade vi testmöjligheter för QuarkXpress 6.0. Med InDesign, däremot, skapade vi EPS:er. Lite beroende på var i specifikationen man läser ska hög respektive medelhög genomskinlighetsförenklig användas. Inget stort kvalitetshopp men något inkonsekvent, vilket förvirrade. Sedan när vi för InDesign skulle exportera PDF med TU:s förinställning hade vi ett fasligt sjå att hitta installation av den profilen. Specifikationen hjälpte oss inte, inte heller mycken användning av InDesign 2.0. Till slut hittade vi dessa inställningar. Beträffande annonsskapandet i Illustrator så undrar vi varför man överhuvudtaget vill eller ska överväga att skapa en PDF av en sparad Illustrator-EPS när minsta gemensamma nämnaren var EPS? Nog för att diskussionen huruvida det ska vara ett krav (EPS) eller om man framöver kommer kunna tillåta PDF:er är intressant i sig men här ställs det på sin spets. Dessutom avbryts en förklaring rakt av på sida 24 respektive 25. Vissa undringar får man även kring färghantering och färgprofilhantering. Det nämns inte mycket om handhavandet av detta. En enkel miss som vi fastnade vid var färgrymdsval i skapandet av EPS:er i Illustrator. Som i alla andra fall trodde vi detta valdes vid export. Men det handlade i själva verket om vilken färgrymd man jobbade med i Illustrator. Något som alltså kan förklaras som en miss från vår sida men som gott kunde noterats. Värt att notera är ju det faktum att Illustrator från och med version 10 använder sig av PDF som internt format, vilket man borde kunna dra nytta av. Sedan är vi lite fundersamma och osäkra på huruvida man ska kryssa för inkludera länkade bilder eller inte vid skapandet av EPS:er i Illustrator. Programmet klagar om man inte gör det och det känns ju mest naturligt att man inkluderade länkade filer i en EPS, då man inte skickar in originalbilderna till tryckeriet med EPS:en. Specifikationen säger motsatsen. En annan frågeställning berör syftet att överhuvudtaget handleda skapandet av PDF:er från Photoshop. Vi erfor, enligt ovan, att inga PDF:er klarade preflight eftersom de inte skapats gentemot TU:s normer, dvs. mot en specifierad inställningsfil. Photoshop CS kunde exempelvis bara skapa Acrobat Nivå 1.4-filer. Och att sedan skapa EPS utifrån dessa filer gav minst sagt udda resultat. Då kunde man lika gärna sparat det som en tiff från börjat och använt InDesign/ Illustrator eller liknande. 11

12 Vidare kunde vi konstatera att man alltid manuellt måste verifiera måtten. Vi kunde heller inte utläsa någon information om den totala färgmängden, som inte får överstiga 240 procent. För en ovan användare ställer nog detta krav mest till med huvudbry då man inte kan få någon konkret hjälp med att uppfylla det. 4.6 Tankar om specifikationens presentation Det finns en hel del allmänna saker att ta upp när det gäller specifikationen som sådan. För det första hur ser målgruppen ut? Nivån på texten varierar. Man får på ena sidan känslan av att den är skriven för någon som aldrig suttit vid en dator förut ( gå in i arkiv-menyn, välja spara som ) för att på nästa sida sticka iväg till en helt annan nivå där man pratar om delmängdsinkluderade typsnitt, OPI och annat som man som vanlig användare oftast inte har någon koll på. Även layouten skulle kunna lättas upp, för att hjälpa läsaren att ta vara på informationen i den. Ett stort problem nu är till exempel att varningar kan försvinna i löpande text. De skulle med fördel kunna vara betydligt tydligare utmärkta. En tydligare läsordning skulle också underlätta för läsaren, som kanske inte är intresserad av PDFformatets historia utan bara vill ha enklast möjliga punktlista att följa. Målgruppen måste även styra valet av rekommenderad programvara. Som vi förstått det är det största problemet inom dagspress de annonsskapare som gör endast ett fåtal annonser. För dem är kanske inte denna specifikation tänkt, men då har man ju å andra sidan inte löst det största problemet. Man kan ifrågasätta hur en nybörjare eller medelanvändare med ekonomiska begränsningar ska förutsättas införskaffa och förstå exempelvis programmen ur Adobe-familjen. För de som har råd, kan grejerna och producerar mycket annonser är en ny specifikation säkert bara detsamma som nya job-options-filer eller dylika inställningsfiler. Så vi antar att specifikationen är till för någon form av nybörjare-/medel-/halvproffsanvändare som ska kunna få så mycket information som behövs. Där tror vi att TU:s specifikation är bra och viktig. 4.7 Hur skulle man kunna göra? Det ideala vore förstås att ha en interaktiv specifikation. Där skulle man kunna gå in och klicka sig igenom annonsskapandet medan man håller på. I en sådan skulle det finnas mer utrymme för utförliga förklaringar för den som vill ha det (med hjälp av något hierarkiskt dölja-/visasystem), och genom att optimera mängden text användaren behöver läsa så ökar man chanserna att hon/ han orkar läsa den. Därigenom ökar chanserna att det blir rätt. 12

13 5. Mer information Tidningsutgivarna Medieteknik Kontakt Cecilia Björk 070 / David Kästel 070 / Handledare: Claes Buckwalter 011 /

Hjälpmedel. Förpress. Instruktioner Inställningsfi ler för program ICC-profi ler Manualer. 1 SG - v.090903

Hjälpmedel. Förpress. Instruktioner Inställningsfi ler för program ICC-profi ler Manualer. 1 SG - v.090903 Hjälpmedel Förpress Instruktioner Inställningsfi ler för program ICC-profi ler Manualer 1 SG - v.090903 Sörmlands Grafiska AB 641 82 Katrineholm Tel: 0150-750 00 Fax: 0150-134 15 Besöksadress: Högmossevägen

Läs mer

Du kan använda de avancerade utskrifts- och utskriftsförberedelsefunktionerna till att hantera dina skrivarinställningar oberoende av vilken

Du kan använda de avancerade utskrifts- och utskriftsförberedelsefunktionerna till att hantera dina skrivarinställningar oberoende av vilken Du kan använda de avancerade utskrifts- och utskriftsförberedelsefunktionerna till att hantera dina skrivarinställningar oberoende av vilken utdataenhet du har. Med Adobe InDesign CS3 är det lätt att skriva

Läs mer

Empirisk utvärdering av användarvänligheten hos UBs webbplats Pontus Engelbrektsson I.C. MariAnne Karlsson

Empirisk utvärdering av användarvänligheten hos UBs webbplats Pontus Engelbrektsson I.C. MariAnne Karlsson Empirisk utvärdering av användarvänligheten hos UBs webbplats Pontus Engelbrektsson I.C. MariAnne Karlsson Avdelningen Design Produkt- och produktionsutveckling Chalmers tekniska högskola Göteborg, 2008

Läs mer

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interaktionsdesign på webben - Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interactiondesign on the web - To influence attitudes towards crowdfunding

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Stora guiden om upplösning Av: Billy Ölvestad

Stora guiden om upplösning Av: Billy Ölvestad Stora guiden om upplösning Av: Billy Ölvestad Vad betyder begreppet upplösning, och hur fungerar det? Detta är nog en fråga som väldigt många känner sig osäkra på. I denna lathund försöker jag beskriva

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

MatteExperten, ett pedagogiskttekniskt

MatteExperten, ett pedagogiskttekniskt INTERNRAPPORT CERTEC, LTH NUMMER 1:2000 Charlotte Magnusson Elsa Foisack MatteExperten, ett pedagogiskttekniskt samarbetsprojekt Certec Institutionen för Designvetenskaper Lunds tekniska högskola Förord

Läs mer

Användbar webbdesign.

Användbar webbdesign. Examensarbete Användbar webbdesign. Vilka faktorer som är avgörande för att en användare ska uppleva användbarhet på en webbplats. Författare: Ellinor Grönfors Handledare: Peter Adiels Examinator: Patrik

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

PHP kontra ASP. - Hur står sig PHP gentemot ASP inom svensk webbproduktion? Markus Luiga Katarina Melin Anna-Karin Wåhlin

PHP kontra ASP. - Hur står sig PHP gentemot ASP inom svensk webbproduktion? Markus Luiga Katarina Melin Anna-Karin Wåhlin Institutionen för Medievetenskap och Journalistik PHP kontra ASP - Hur står sig PHP gentemot ASP inom svensk webbproduktion? Markus Luiga Katarina Melin Anna-Karin Wåhlin Handledare: Magnus Baurén Vårterminen

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

Bildgalleri Musicstage.se

Bildgalleri Musicstage.se Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Bildgalleri Musicstage.se Jeff Gaude Markus Hedström juni 2009 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Datavetenskap Examinator:

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35)

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35) MTM Rapport: Fokusgrupper med studenter December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (35) Uppdrag: Användarundersökning Beställare: MTM Kontaktperson MTM: Pia Hasselrot Projektledare

Läs mer

Begripliga, lättlästa och intressanta texter för Örebro kommun - en bred målgrupp

Begripliga, lättlästa och intressanta texter för Örebro kommun - en bred målgrupp Akademin för innovation, design och teknik Begripliga, lättlästa och intressanta texter för Örebro kommun - en bred målgrupp Emma Westergård i Informationsdesign KIT 158 Handledare: Johan Sundström Examinator:

Läs mer

Introduktion till Klient Version 9.0

Introduktion till Klient Version 9.0 Introduktion till Klient Version 9.0 Enkät Intervjuer Utvärdering Skapa en webb-baserad enkät... 3 Att komma igång... 3 Hur undersökningsenkäter är organiserade i TricTrac... 4 Hur man skapar en ny undersökningsenkät...

Läs mer

Johan Bjarne Salo EN WEBBSIDAS DESIGNPROCESS OCH ANVÄNDBARHET

Johan Bjarne Salo EN WEBBSIDAS DESIGNPROCESS OCH ANVÄNDBARHET Johan Bjarne Salo EN WEBBSIDAS DESIGNPROCESS OCH ANVÄNDBARHET Informationsbehandling 2010 2 FÖRORD Detta lärdomsprov har skrivits under hösten 2010 i syfte att erhålla tradenomexamen inom utbildningsprogrammet

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet It, medier och design Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering

Läs mer

Länkar är webbens syre

Länkar är webbens syre the better job you do at sending people away, the more they come back. Publish2 blog 1 7 Länkar är webbens syre Det som fundamentalt skiljer webben från alla andra ställen där du kan publicera är länkarna.

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Bloggarkivering - en jämförelse av insamlingstekniker för långtidsbevaring av bloggar. Emil Sandin

Bloggarkivering - en jämförelse av insamlingstekniker för långtidsbevaring av bloggar. Emil Sandin Bloggarkivering - en jämförelse av insamlingstekniker för långtidsbevaring av bloggar Emil Sandin Examensarbete Medieteknik 2011 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Informations- och medieteknik Identifikationsnummer:

Läs mer

Sammanställning av riktlinjer för utformning och användbarhetstest av interaktiva webbsidor

Sammanställning av riktlinjer för utformning och användbarhetstest av interaktiva webbsidor Sammanställning av riktlinjer för utformning och användbarhetstest av interaktiva webbsidor En studie av användbarheten på Folksams webbplats Ett examensarbete av: Emelie Ekwall Linköpings universitet,

Läs mer

Implementering av en webbshop

Implementering av en webbshop Datavetenskap Henrik Johansson Tobias Lindström Implementering av en webbshop Examensarbete, C-nivå 2005:09 Implementering av en webbshop Henrik Johansson Tobias Lindström 2005 Henrik Johansson, Tobias

Läs mer

C. Säkerhetskopiering

C. Säkerhetskopiering C. Säkerhetskopiering 1. Billig försäkring 50 2. Lämplig lagringsenhet 51 3. Säkerhetskopiera databasen 52 4. Säkerhetskopiera bilder och ljud 54 49 Det är dumt att inte säkerhetskopiera! Hårddisken är

Läs mer

Skapandet av en webbaserad informationsplattform

Skapandet av en webbaserad informationsplattform Södertörns högskola Examensarbete 15 hp Vårterminen 2012 Skapandet av en webbaserad informationsplattform Design process från koncept till slutprodukt The creation of a web based information platform Design

Läs mer

Bygg sajten i flash html - Del 1

Bygg sajten i flash html - Del 1 Bygg sajten i flash html - Del 1 Drömmer du om en egen sajt? Glöm kodknackande och krångliga html-editorer. Gör som proffsen och skapa en sajt med animeringsprogrammet Flash. Text Andreas Weidman, (artikeln

Läs mer

Att utforma en teknisk manual Med tillhörande riktlinjer

Att utforma en teknisk manual Med tillhörande riktlinjer Att utforma en teknisk manual Med tillhörande riktlinjer Linda Runvall Satu Parantainen Textdesign, 120p Institutionen för innovation, design och produktutveckling Examensarbete i informationsdesign, 10p

Läs mer