Bokslut och verksamhetsberättelse 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslut och verksamhetsberättelse 2013"

Transkript

1 Bokslut och verksamhetsberättelse 2013

2 2 Bokslut och verksamhetsberättelse 2013 NNEHÅLL Verksamhetsberättelse sid Inledning 2. Kreativitet och kunnande 3. Företagande 4. Kultur 5. Övrig verksamhet 6. Administration 7. Medlemmar 8. Årets resultat Resultaträkning sid 7-8 Balansräkning sid 9-10 Noter sid 11 Datering och underskrifter sid 12 Förteckning över använda bokföringsböcker och verifikationsslag sid 13 Balansboken uppgjord av Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, Mariehamn, tel Som bas för verksamheten ligger en långsiktig arbetsplan för åren , denna kompletteras med en åtgärdsplan inför varje nytt verksamhetsår. Visionen för år 2016 är att Ålands Slöjd & Konsthantverk genom insatserna inom fortbildning och marknadsföring är en känd aktör inom det åländska kulturlivet. Föreningen är en aktiv förespråkare för kvalitativt hantverk och fungerar som ett stöd för hantverksföretagaren. VERKSAMHETSIDÈ Verksamheten skall sträva till att främja hantverkskulturen som kunnande och näring. VÄRDERINGAR KREATIVITET KUNNANDE FÖRETAGANDE - KULTUR - verksamheten bygger på kreativitet och förmedlande av kunskap om hantverk - hantverk utvecklar skickligheten, genererar välfärd och gör omgivningen mer estetisk - hantverksföretagande sysselsätter och producerar hållbara varor och tjänster 2. KREATIVITET OCH KUNNANDE Kurser: Pysseltorsdagar Föreningens pysseltorsdagar för barn i åldern år fortsatte under Kursen hölls i Bild & Formskolans lokal med 12 tillfällen under vårterminen och 11 tillfällen på hösten. Under kursen arbetar eleverna med flera olika hantverkstekniker och material. Kursledare är formgivare Saara Karrenpalo. Pilflätning Under 4 dagar i månadsskiftet augusti-september flätade 10 flitiga deltagare pil till korgar av olika sort och storlek. Danske Steen Madsen höll kursen även detta år och bland deltagarna fanns både nybörjare och såna som deltagit i kursen i många år; alla lika nöjda efter kursens slut. Kursen hölls på Ålands Folkhögskola. Grannlåtsbroderi En helg i oktober sydde 12 glada deltagare grannlåtsbroderi under ledning av Cia Wikman från Hälsingland. Det blev mindre saker som nålbrev och börsar med mycket grannlåt och många skratt! 1. INLEDNING Ålands Slöjd och Konsthantverk r.f. grundades Föreningen skall enligt stadgarna verka för främjande och förkovran av all slags slöjd och hantverk, såväl för husbehov som yrkesmässigt. Föreningsmedlemmarna i Ålands Slöjd och Konsthantverk r.f. är både utbildade och självlärda hantverkare eller personer som är intresserade av hantverk. Juldukning med åländskt hantverk på stadsbiblioteket i Mariehamn Broderi på gång

3 Bokslut och verksamhetsberättelse Tovning efter häst Den här kursen planerades redan förra året men fick då för få deltagare. I september kunde den till vår glädje genomföras. Kursledare var Hanna Arima från Finland och kursen hölls hos Inger Nygård på Ollas i Lumparland. Ullen läggs ut och rullas upp som en rulle. 7 personer deltog i kursen men hästen Pärla gjorde det tyngsta jobbet. Deltagarna var så intresserade att de funderar på att fortsätta med tekniken tillsammans. Wordpress kurs Föreningens verksamhetsledare Hanna Wiik-Rosenqvist höll en kurs för hantverksföretagarna där de lärde sig att bygga upp och själva uppdatera en hemsida på Wordpress.com. Det blev två kurser med två tillfällen per kurs och ett gemensamt tillfälle för genomgång. 9 hantverksföretagare deltog och har efter kursens slut egna hemsidor för sina verksamheter. Föreningen planerade även en täljkurs i maj med Surolle Jögge Sundqvist men den ställdes in pga för få deltagare. Kraftfullt i Hantverksmuseet i Jyväskylä 3. FÖRETAGANDE KRAFTFULLT en finlandssvensk hantverksmönstring I samarbete med de finlandssvenska hantverksföreningarna Nylands hantverk, Åbolands hantverk och Österbottens hantverk har föreningen drivit projektet Kraftfullt sedan våren Kraftfullt var en jurybedömd vandringsutställning. Utställningen visades i Eckerö, Åbo, Helsingfors och Vasa. Projektet avslutades 2013 med att utställningen visades på Finlands Hantverksmuseum i Jyväskylä från mars till juni som en del av hantverkets jubileumsår. Kraftfullt visades på 5 platser för totalt nästan besökare. SYNS & SÄLJ Syns & Sälj är ett fortbildningsprojekt för hantverksföretagare som föreningen startade hösten Fokus ligger på marknadsföring, ökad synlighet och därmed ökad lönsamhet lärde sig deltagarna i gruppen om prissättning och företagsbrand. Projektdeltagarna gjorde även en studieresa till Lubeck för att bekanta sig med julmarknaden där. Fortbildningen har även inneburit ökade nätverk för de deltagande hantverksföretagarna och de har inlett nya samarbeten. Under 2013 arrangerades inom projektet Syns & Sälj ett antal öppna föreläsningar där alla företagare inom kreativa branscher kunde delta. I januari föreläste Christoph Treier om att våga lyckas, om självförtroende och självkänsla. Föreläsningen var öppen för alla. I januari lärde sig gruppen att ta produktbilder under två kurskvällar med fotograf Kjell Söderlund. Vi hann även med en kort introduktion till bildhantering. Syns & säljarna lyssnar till Kajsa Kajsa Wikman från Borgå berättade i mars om Hantverkaren på nätet i en öppen kvällsföreläsning. Hon diskuterade också med projektgruppen om bloggande, att sälja sina produkter på Etsy och använda Facebook i hantverksföretagande. Under året lärde sig gruppen försäljning och produktutveckling under totalt 5 fortbildningsdagar med konsult Eliina Puijola från Hienosäätö i Vasa. I augusti åkte projektet till Helsingfors och besökte Formamässan, Finlands största mässan för återförsäljare av presentoch inredningsartiklar. Resan gick sen vidare till Jyväskylä och Finlands Hantverksmuseum där vi såg jubileumsutställningen Hantverk i livet med hantverksprodukter från hela Finland. I slutet av året, i november kom Linda Nordfors från Stockholm och höll två utbildningsdagar i The art of selling your heart och The art of living your brand. Dessa dagar var öppna för alla i kreativa branscher och ca 30

4 4 Lorem ipsum dolor sit amet your brand. Dessa dagar var öppna för alla i kreativa branscher och ca 30 personer deltog. Föreläsaren uppskattades mycket av hantverksföretagarna. Projektet leds av föreningens verksamhetsledare Hanna Wiik- Rosenqvist och stöds till största delen av Svenska Kulturfonden. Projektet beräknas fortsätta ännu vårterminen UTSTÄLLNINGAR Föreningen arrangerar utställningar för att hjälpa hantverksföretagarna att marknadsföra sig men även för att sporra dem att ta fram nya produkter. 4. HANTVERKSKULTUREN Föreningen arbetar kontinuerligt för att hantverket skall synas som en naturlig del i det åländska kulturutbudet i form av aktiviteter, utställningar, evenemang och projekt. FÖRLÄSNING Linda Worbin är lektor i textildesign och medlem i Smart Textiles Design Lab på Textilhögskolan i Borås. Hon jobbar både med konstnärliga och industrirelaterade forskningsprojekt. Sommaren 2013 var hon artist in residence i Eckerö Post- och tullhus och kunde därmed berätta för oss om smarta textilier. Hon föreläste för oss och gav sen en hands on workshop där vi fick testa de olika nya textilierna, som reagerar på t.ex. värme, kyla eller tryck. SOMMARUTSTÄLLNINGEN 2.8 KM FORM Sommaren 2013 ville föreningen visa hantverk på nya sätt och på nya ställen för att nå en större publik. 8 olika små utställningar byggdes upp i företagslokaler och institutioner runt om i centrala Mariehamn. Utställningarna byggdes kring olika teman som Dukat, Maritimt och Svartvitt. De olika platserna som var bl.a. Sjöfartsmuseet, Ålandsbanken och Stadsbiblioteket, bands ihop med hjälp av grafiskt material och en karta. I kartan/foldern fanns de olika utställningarna inprickade med information om utställningsplatserna och deltagande hantverkare samt deras försäljningsplatser. På kartan som delades ut via hantverksbutiker, medverkande företag och olika turistanläggningar fanns även lite rolig kuriosa om Mariehamn inprickat. Samarbetspartners var Mariehamns stad, Visitåland, Mariehamns företagare och förstås hantverksföretagarna. Syftet med utställningarna var att visa så mycket åländskt hantverk för så många som möjligt. Vi ville även uppdatera hantverkets status genom att kombinera välgjort hantverk med modern teknologi. I marknadsföringen och utförandet av utställningarna använde vi qr-koder, hemsidor och sociala medier. Utställningarna planerades och byggdes av föreningens medlemmar, ansvariga planerare fick ersättning för arbetet med utställningarna. Grafiska tjänster köptes in men verksamhetsledaren skötte nätmarknadsföringen och administrationen av utställningarna. 26 hantverkare och formgivare deltog i utställningen. ÄNGLAR - FINNS DE? Ålands Slöjd & Konsthantverks vinterutställning visade i år änglar i olika skepnader.

5 Bokslut och verksamhetsberättelse Vi bjöd även in Ålands Konstförening, Fotoklubben Obscura, Bild & Formskolan och Ålands Folkhögskola att medverka i utställningen. Därför var det änglar i keramik, glas, akvarell, foto och många andra material som smyckade Stadsbiblioteket i Mariehamn under december månad. Utställningen hade 25 deltagare + studerande vid Folkhögskolans hantverkslinje och barn och ungdomar från Bild & Formskolan. KONSTRUNDAN Detta år arrangerades Konstrundan för första gången i september. Under Konstrundan öppnar konstnärer och hantverkare i hela Svenskfinland upp sin verkstad eller ateljé för allmänheten. I år gav föreningen stafettpinnen vidare till Ålands Konstförening och Hannele Ögård ansvarade för administration av projektet på Åland. I Konstrundan 2013 deltog efter kuratorns granskning totalt 22 ålänningar varav 9 var föreningens medlemmar. 5. ÖVRIG VERKSAMHET SAMARBETE PÅ ÅLAND KULTURFABRIKEN I januari 2013 öppnade sig möjligheten att hyra kontors- och mötesutrymmen på Fabriksgatan 4 i Mariehamn. Bild & Formskolan, Ålands Konstförening samt Ålands Slöjd & Konsthantverk r.f. som redan verkade i fastigheten upplevde att det var läge att bjuda in andra kulturaktiva föreningar/enskilda idkare, för att främja ett naturligt samarbete dem emellan. Samarbetet utökades med fotoklubben Obscura och projektet KulturFabriken startade i mars I byggnaden finns kontorsrum som är ljusa och fräscha och gemensamma möteslokaler. Numera finns det också en gemensam verkstad på nedre våningen. Under 2013 arbetade alla föreningar mycket med att bygga upp KulturFabriken, så även Ålands slöjd & Konsthantverk, vilket ledde till att vissa planerade mindre aktiviteter inte blev genomförda. Från augusti till december användes lite mera än 23 % av verksamhetsledarens arbetstid till KulturFabrikens uppbyggnad, administrerande och aktiviteter. KONTAKTER UTANFÖR ÅLAND Föreningen samarbetade med de andra finlandssvenska föreningarna genom samprojektet hantverksmönstringen Kraftfullt. Nya samarbeten diskuterades även under hösten. Föreningen är medlem i Förbundet för Hemslöjd och Konsthantverk Taito r.f., som fungerar som takorganisation för de regionala hemslöjds- och konsthantverksföreningarna i Finland, och får därmed information om vad som händer inom hantverket i Finland. INFORMATION En viktig del av föreningens verksamhet är att vidareförmedla och sprida information om hantverksbranschen i Finland och Norden till medlemmarna. Föreningen skickade ut 5 medlemsbrev under året och per e- post har information gått ut till medlemmarna 2-3 gånger i månaden. Information finns också tillgänglig på föreningens hemsida och Facebooksida. KARL GUSTAFSSONS STIPENDIEFOND Ålands Slöjd och Konsthantverk r.f. förvaltar Karl Gustavssons Änglautställningen på biblioteket stipendiefond. Detta år utbetalades inga stipendier eftersom inga inbetalningar gjorts till fonden. 6. ADMINISTRATION STYRELSEN Föreningen håller två allmänna möten per år, vårmötet hölls på Kulturfabriken och 15 medlemmar deltog. Under höstmötet som hölls på restaurang Indigo valdes 2 nya ledamöter in i styrelsen för Styrelsen bestod av ordförande Saara Karrenpalo, vice ordförande Linda Karlsson, medlemmar Mia Englund, Petra Westerlund, Marlene Lindbäck, Helena Taivassalo och Lina Nyberg- Heiniö. Styrelsen höll åtta möten under året. PERSONAL Föreningens verksamhetsledare var anställd på deltid, 60%. Under 2013 utökades verksamhetsledarens arbetstid med ytterligare 20 % för administrationen av projektet Syns & Sälj. För hantverksmönstringen Kraftfullt hade föreningen en projektansvarig timanställd för att genomföra utställningen i Jyväskylä. Föreningen anlitade medlemmar eller utomstående som kursledare. Frivilliga insatser bidrog även detta år till förverkligande av föreningsverksamheten.

6 6 Bokslut och verksamhetsberättelse MEDLEMMAR Föreningen hade under året 85 betalande medlemmar vilket är en liten minskning från i fjol. Vi fick dock glädjande nog en hel del helt nya medlemmar under året. Föreningen börjar bli rätt mångkulturell. Medlemmarna består av både understödande och yrkesverksamma hantverkare på hel- eller deltid. 8. ÅRETS RESULTAT Föreningens verksamhet finansierades med bidrag från Ålands Kulturdelegation, Svenska kulturfonden och Mariehamns stad samt med medlems- och deltagaravgifter. Verksamhetens resultat är Eget kapital och reservering I föreningens egna kapital ingår Karl Gustafssons stipendiefond som föreningen förvaltar, motsvarande Föreningen beslöt på vårmötet 2013 att även delfinansiera sommarutställningen 2.8 KM FORM med det ackumulerade kapitalet. Det negativa resultatet 2013 beror alltså på en medveten satsning på fortbildningsprojektet Syns & Sälj och sommarutställningen 2,8 KM FORM. Fabriksgatan 4 AX Mariehamn +358 (0) Eftersom föreningen har fast anställd personal bör föreningen ha ett reservkapital, speciellt eftersom de tre första månaderna varje år löper utan besked om verksamhetsbidrag. Dessa månaders kostnader (lön+hyra) uppgår till ca I fall av nödvändig uppsägning p.g.a. minskade bidrag har den anställda två månaders uppsägningstid vilket innebär ytterligare kostnader på över Föreningen bör därmed ha ett reservkapital om Besluten om reservering godkändes på vårmötet är således placerade på ett separat konto för att hållas skilt från övrig verksamhet. Linda Worbin, lektor i textildesign, föreläste för oss om smarta textilier. Vi fick också testa dem i en workshop, mycket intressant. Linda var artist in residence i Eckerö post- och tullhus under sommaren. Invigning av KulturFabriken. På vårmötet 2012 beslöts även att använda av ackumulerat kapital till fortbildningsprojektet Syns & Sälj. Under 2012 användes av budgeterat eget kapital på till Syns & Sälj projektet.

En del av sommarutställningen 2,8 km form, temat PRYDA. Bokslut och verksamhetsberättelse

En del av sommarutställningen 2,8 km form, temat PRYDA. Bokslut och verksamhetsberättelse En del av sommarutställningen 2,8 km form, temat PRYDA Bokslut och verksamhetsberättelse 2014 2 Bokslut och verksamhetsberättelse 2014 NNEHÅLL Verksamhetsberättelse sid 2-6 1. Inledning 2. Kreativitet

Läs mer

1. INLEDNING... 1 2. VERKSAMHETENS UTGÅNGSPUNKT... 1 3. ORGANISATION... 3 4. RESULTATOMRÅDEN... 4

1. INLEDNING... 1 2. VERKSAMHETENS UTGÅNGSPUNKT... 1 3. ORGANISATION... 3 4. RESULTATOMRÅDEN... 4 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 1 2. VERKSAMHETENS UTGÅNGSPUNKT... 1 3. ORGANISATION... 3 4. RESULTATOMRÅDEN... 4 4.1 Hantverkskultur... 4 4.1.1 Evenemang... 5 4.1.2 Utställningar... 6 4.1.3 Hantverkskunnande...

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 1 Innehållsförteckning 1. Mål, Organisation, styrelsens arbete och verksamhetsbidrag 2. Verksamheten/ café, uthyrning/ arbetsträning/kulturprogram/program för små och stora/utställningsverksamheten

Läs mer

Visit Åland. Verksamhetsberättelse 2012

Visit Åland. Verksamhetsberättelse 2012 Visit Åland Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll 1 Styrelseordförandens översikt 2012 2 Visit Åland r.f. 3 Medlemsorganisationen Visit Åland 5 Nätbaserad marknadsföring 8 Mässor 9 Återförsäljare 10 Press

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 SKUNK

Verksamhetsberättelse 2012 SKUNK Verksamhetsberättelse 2012 SKUNK Förord av ordförande Det är alltid lika spännande när verksamhetsberättelsen ska sammanställas. Visst tycker jag själv att Skunk är en föredömlig förening som alltid har

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Do it! LK ochf FO O M R

Do it! LK ochf FO O M R Do it! FO LK och FO RM Plattform för gränsöverskridande och utforskande samarbeten inom formområdet i Västra Götaland. Sammanställning av förstudiearbete våren 2012 1 Bakom projektet står : Konsthantverkscentrum

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg. Näringslivsinriktad Landsbygdsutveckling i Norra Skaraborg

LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg. Näringslivsinriktad Landsbygdsutveckling i Norra Skaraborg LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg Näringslivsinriktad Landsbygdsutveckling i Norra Skaraborg Projektledaren har ordet För nästan sex år sedan gick startskottet för LINS-projektet (Landsbygdsutveckling

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

Förbundsordföranden har ordet

Förbundsordföranden har ordet Årsrapport 2011 Innehåll Förbundsordföranden har ordet 4 Förbundsdirektören har ordet 5 År 2011 i korthet 7 Rådgivnings- och kursverksamheten 8 Hushåll och näring 8 Operation skolmat 10 Miljöhänsyn i

Läs mer

Slutrapport. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Slutrapport. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Slutrapport Välkommen till utvärderingen av Leader Upplandsbygds ungdomsprojekt Sixten Denna text är framtagen

Läs mer

Årsredovisning. Skolor: Hagagymnasiet/Haraldsbogymnasiet. Årsredovisning Teatermakarna Dalarna UF. Handledare: Annelie Westergren

Årsredovisning. Skolor: Hagagymnasiet/Haraldsbogymnasiet. Årsredovisning Teatermakarna Dalarna UF. Handledare: Annelie Westergren Årsredovisning Årsredovisning Teatermakarna Dalarna UF Räkenskapsår 2012-09-01 2013-05-15 Registreringsnummer: W016508 Kommun: Borlänge/Falun UF-region: Dalarna Skolor: Hagagymnasiet/Haraldsbogymnasiet

Läs mer

MCV. Musikcentrum Väst. Verksamhetsberättelse för 2012. MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2012 1

MCV. Musikcentrum Väst. Verksamhetsberättelse för 2012. MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2012 1 MCV Musikcentrum Väst Verksamhetsberättelse för 2012 MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2012 1 Inledning Utifrån sett borde 2012 ha varit ett magert år med sämre ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning

Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2 2. Medlemmar 2 3. Styrelsen 2 3.1 Förtroendevalda 3 3.2 Styrelsens arbete 2-5 4 Verksamheter 5 4.1 Läxhjälp 5 4.2 Frukostklubben

Läs mer

MARIEHAMNS GYMNASTIKFÖRENING R.F. Verksamhetsberättelse 2014

MARIEHAMNS GYMNASTIKFÖRENING R.F. Verksamhetsberättelse 2014 MARIEHAMNS GYMNASTIKFÖRENING R.F Verksamhetsberättelse 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 STYRELSE Ordförande Vice Ordförande Rosina Lehto Per-Åke Henriksson Styrelsemedlemmar Sabina Mattsson John Sjöström

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 4 VERKSAMHETEN UNDER RÄKENSKAPSÅRET 4 PRODUKTER 5 PERSONAL 6

INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 4 VERKSAMHETEN UNDER RÄKENSKAPSÅRET 4 PRODUKTER 5 PERSONAL 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 4 VERKSAMHETEN UNDER RÄKENSKAPSÅRET 4 PRODUKTER 5 PERSONAL 6 HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 7 FÖRETAGETS EKONOMI 9 FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET

Läs mer

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg TEXTILT GALLERI En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm Sanna Gustavsson och Ellen Landberg 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Arbetstid och arvodering 3 Resultat 3 Nätverkande

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter SÄG JA LITE OFTARE Summerade projektrapporter Innehållsförteckning Bakgrund 2 Projektsammanfattning 3-13 Projektrapport period 1 14-18 Projektrapport period 2 19-27 Projektrapport period 3 28-31 Projektrapport

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

S k å n e N o r d v ä s t D i n T r ä d g å r d 2 0 1 2-2 0 1 4

S k å n e N o r d v ä s t D i n T r ä d g å r d 2 0 1 2-2 0 1 4 S k å n e N o r d v ä s t D i n T r ä d g å r d 2 0 1 2-2 0 1 4 Vårt mål, att bli en av Sveriges största trädgårdsdestinationer 2002 startades Trädgårdsrundan av turistchefer och trädgårdsaktörer i nordvästra

Läs mer

LajvVerkstadens Utvecklingsrapport 2012

LajvVerkstadens Utvecklingsrapport 2012 LajvVerkstadens Utvecklingsrapport 2012 sammanfattning LajvVerkstadens verksamhet har fortsatt att utvecklats under året som varit. Dels har vi gjort en interaktiv programstart på Mälardalens Högskolas

Läs mer

Föreningen kan också utan att sträva efter vinst bedriva biljettförmedling till evenemang som främjar föreningens syfte.

Föreningen kan också utan att sträva efter vinst bedriva biljettförmedling till evenemang som främjar föreningens syfte. Verksamhetsberättelse 2014 Föreningen Luckan r.f. Föreningsregistret: 181018 FO-nummer: 1637159-4 ALLMÄNT OM LUCKAN Föreningens syfte är att främja svenskspråkig samhällelig och kulturell verksamhet i

Läs mer

Idébok - för ett lyckat projekt

Idébok - för ett lyckat projekt Idébok - för ett lyckat projekt Förord Med Idéboken vill vi inspirera aktörer att ta steget och starta ett EU-projekt. Det finns alla möjligheter att testa nya idéer inom olika betydelsefulla områden och

Läs mer

Ett medskapande projekt för barn och alla andra

Ett medskapande projekt för barn och alla andra Ett medskapande projekt för barn och alla andra DOKUMENTATION OCH INSPIRATION FÖR NYA SATSNINGAR 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Konst för barn 3 Rivstart 4 Hammarkullen Folkets Hus 6 Hallunda Folkets Hus

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer