BOKSLUT - vad ville vi och vad blev det?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOKSLUT - vad ville vi och vad blev det?"

Transkript

1 BOKSLUT - vad ville vi och vad blev det?

2 Tankeexperimentet - ingen studie- och yrkesvägledning finns Hur vill du/ni bygga upp en väl fungerande vägledning för såväl unga som vuxna? Vilka kompetenser behövs för att utföra ett vägledarjobb? Kan arbetet utföras i kombination med andra uppgifter? Hur kan vägledningen organiseras i skolor, förmedlingar, centra etc? Vilken utbildning bör finnas för dessa vägledare?

3 Det här ville de (Palme och Carlsson m fl) Spjutspets, förändra skolan Medvetandegöra om social bakgrund, kön Kompensera det sociala arvet Avslöja orättvisor i utbildning, arbetsliv Ge lika tillgång till vägledning Knyta samman arbete och utbildning Vägledarna skulle integrera världen utanför i

4 Det här blev det Skolornas och kommunernas arbete med studie- och yrkesorientering har framför allt uppvisat brister då det gäller styrning och ledning, resursfördelning och i samarbetet mellan skola och arbetsliv. Studie- och yrkesorientering har varit lågt prioriterad och inte engagerat alla de yrkeskategorier inom skolan som utpekas i läroplanerna i tillräcklig utsträckning. Alltför ofta har studie- och yrkesorientering blivit ett uppdrag enbart för enskilda studie- och yrkesvägledare. (Allmänna råd och kommentarer. Skolverket, 2009)

5 Dock många svagheter. Sökandes självkännedom får inte tillräcklig plats. Utvärdering och uppföljning sällsynt. Hur tolkar vi det? Vägledning i bred bemärkelse integration har misslyckats. Tanken att alla skulle ta ansvar gör att ingen tar ansvar. Vägledning fyller en viktig funktion för individerna uppskattad, leder framåt, ger redskap.

6 Historiens vingslag 70-talet Vägledning etableras som profession. Öronmärkta resurser, diffus målförankring. Entusiastiska förändringsagenter 80-talet Skola-arbetsliv i centrum. Syo angelägenhet för alla? Samtal viktigt 90-talet Decentralisering, kommunerna tar över. Jordbävning, ekonomisk kris. Valfrihet mångkulturellt. Internet Lapptäcke i Sverige. Ekonomikris igen. Professionen i centrum. Vägledning inte integrerad i

7 Föräldrarna mest hjälpt till att bestämma Yrkesvalsläraren nästan lika betydelsefull Cirka 30% valde bort gymnasieskolan 36% osäkra i sina planer Anders Lovén 50% tyckte valet var Då och nu 2011 Klicka för att redigera Föräldrarna dispositionstextens viktigaste samtalspartnern format Vägledaren samma Andra dispositionsnivån betydelse som kompisar Tredje dispositionsniv ån Cirka 25% vill inte vara i gymnasieskolan Fjärde dispositions

8 Missuppfattningar bland opinionsbildare! Val av utbildning och yrke är en rationell process Karriär/yrkesutveckling är en linjär process (stege) Det finns ett rätt yrke för alla Fler valalternativ ger större möjligheter till valfrihet Omval och byte tyder på dålig vägledning

9 Var följsam och ta rodret De paradoxala principerna (Redekopp, 2008) Var fokuserad och flexibel Var medveten och varsam Var objektiv och optimistisk Var praktisk och magisk Var oberoende och samarbetande Var generell och specifik

10 Allt vävs samman Vägledning om utbildning Vägledning om ekonomi Vägledning om hälsa Vägledning om relationer Lyxfällan ekonomer blir terapeuter Du är vad du äter om livsstil Den arge snickaren om projekt

11 Towards a holistic view Personal guidance Careers guidance Personal guidance Careers guidance (Krumboltz, 1991)

12 Modellerna i fokus I trenderna: Life designing eller narratability (Savickas) En sammansatt modell med utgångspunkt i livslång, holistisk, kontextuell och förebyggande vägledarintervention med syfte att öka sin förmåga till livskarriäranalys. Andra forskare talar om självkonstruerande, livskonstruktion, narrativ karriärvägledning etc

13 Planned happenstance positive uncertainty DÅ En vägledare är en person som av en slump/tillfällighet blivit det han/hon är och som skall lära andra att undvika slumpen Klicka för att NU redigera dispositionstextens En vägledare format är en person som av en slump/tillfällighet Andra blivit dispositionsnivån det han/hon är och som Tredje skall lära andra att dispositionsniv utnyttja slumpen ån Fjärde dispositions

14 Den nya människan? Omvärlden har förändrats, världen är närmare Digitala revolutionen öppnar gränserna Människans grundläggande behov detsamma. Behovet av att bli sedd snarare ökat dokusåpa, facebook Existentiella frågor berör många Behovet av trygghet stort, inte minst bland ungdomar

15 De fem spåren Informations-spåret Berättelse-spåret (Narrative) Coaching-spåret Integrations-spåret Medvetandegörande-spåret eller??

16 Brev till föräldrar 130 elever deltog. 113 föräldrar svarade. Omdöme av projektet: 84% mycket bra, 15% bra, 1% oväsentligt Citat från föräldrar: Vi kommer att ha nytta av detta vid valet. Enligt min mening har du lyckats fånga min dotters egenskaper bra.. Jag kan bara instämma i det positiva gensvar du fått från föräldrar och elever. Ett utmärkt sätt att få elev, förälder och skola engagerade i barnens framtida studie- och yrkesval. Därför blev jag mycket överraskad när utdraget från ert samtal kom. Ett hjärtligt tack för all hjälp. Första gången jag har känt att skolan verkligen bryr sig.

17 Hope som ett kraftfullt verktyg i vägledning Self-reflection. Encourage clients to recall moments of career success and accomplishment. To foster a sense of agency, ask how they contributed to that success. Self-clarity. Ask clients to share stories from other types of flow (e.g., if the story was one of optimal flow, ask for a white water experience or a time when the water was slow-moving or stagnant. Help your clients to identify patterns or themes: How did they navigate through troubling times? What resources (internal or external) did they use? Visioning. Help client envision their dreams. Prompt them for details to help clarify their visions. Goal-setting. SMART goals (i.e., those that are specific, measurable, achievable, relevant, and time-limited) can help foster hope. Strengthen your clients likelihood of achieving a dream by co-creating pathways that are within their capacity to navigate. Action-planning. When waters are exceedingly rough or when they ve been stuck in a toxic environment, your clients may be overwhelmed. To develop hope, help identify small steps to build career management capacity. Implementing. Create opportunities for success... and celebrate achievements! Hope motivates action. If your clients have an inspiring vision of the future, specific goals to aspire to, and a realistic action plan to move toward it, they will likely begin to believe in the possibility that they can achieve it.

18 18 Core Competences as agreed in Padua Counselling To support people... - deliberate upon their future, - find solutions to their problems* - in dealing with uncertainty - ideographic/reflective - online counselling Career Guidance -To make sure that people get relevant information on the current WOW* (job market) and about themselves (assessment) - Matching of individuals and positions/jobs/work/ education etc. Career Education - Support in developing relevant competencies/ skills for WOW* (for Empowerment, Development, Prevention) Nucleus of Core Competences Social Systems Interventions - Changing relevant contexts through interventions - Building communities and networks - Cooperation with employers, schools, politics etc. Service / Program Management - Quality management and scientific evaluation of the different activities - information management

19 Sphere of professional action Service/ Program Management Environment Organization Client Social Systems Interventions Career Counselling Career Guidance Career Education 19

20 Syfte med Clearinghouse- rapporten Finna ut vilka interventioner och metoder som bäst bidrar till att nå fastställda mål. Dvs vilken effekt har använda vägledningsmetoder Slutsats: Vilka vägledningsmetoder/redskap är bäst för vägledning i samband med övergångarna i skolsystemet eller vägledning av vuxna i arbete

21 Kartläggningen Sökningar utifrån vissa kriterier: 8355 referenser 71 relevanta undersökningar 39 tillräckligt hög kvalitet (hälften från USA, fem från Tyskland,

22 Slutsatser om uppläggning och innehåll Individuell vägledning har effekt - är personlig och kan anpassas till den enskilde. Förutsättning att vägledaren inte dominerar. Gruppvägledning har effekt, när den ingår i en helhet och när klassen delas upp i gruppdiskussioner Vägledningsredskap, t ex textmaterial, vägledningsprogram och hemsidor är bra supplement men ska kombineras med andra åtgärder för effekt Praktik och besöksdagar kan vara viktiga för beslutskompetens och ökad förståelse, men förutsätter grundlig planering och uppföljning för effekt Det viktigaste tycks dock vara att flera slag av insatser ingår i vägledningen i en sammanhängande helhet. Vägledning kan med fördel integreras i läroplanen. På detta sätt kan vägledning ingå i större helheter. Nätverk är nödvändiga för att skaffa besöks- och praktikplatser.

23 Slutsatser om aktörerna Den vägleddes erfarenhetsnivå och insikter samt sociala bakgrund har inflytande på vägledningen. Vägledning har störst betydelse för elever från hem med låg utbildningsnivå, men kan inte i sig leda till en brytning med det sociala arvet En del studier visar att vissa preferenser och fokuspunkter är könsrelaterade

24 Do we listen to the voices of adult users of guidance Aim and research questions 24 Contribute to the body of knowledge on the effectiveness and quality of adult guidance Cross-country comparison Which forms of educational and vocational guidance have adults met? What are the benefits of guidance for adult users? How satisfied are they with the guidance services?

25 Method 25 Participants in the study Adults using guidance in the Nordic countries Practitioners and managers Urban vs. rural Focus groups study Clients, practitioners and managers 6-8 groups in each country Questionnaire survey

26 26 Survey: Respondents

27 27 Types of guidance Educational and vocational guidance is defined as the assistance on educational, vocational and personal issues, provided by practitioners, teachers or web based self-help. What kind of vocational and educational guidance did you participate in? Face-to-face individual interview with a guidance counsellor* Telephone interview with a guidance counsellor* Group-session with a guidance counsellor* Web-based guidance (e.g. through websites, , chatrooms)* Guidance from a teacher* Guidance from a project- /program leader* 15% 22% 9% 19% 24% 9% 11% 23% 22% 25% 17% 14% 7% 16% 17% 15% 14% 3% 11% 13% 18% 6% 48% 39% 36% 62% 70% 76% 82% 88% Sweden Norway Iceland Finland Denmark Guidance integrated in lessons and teaching activities* 15% 12% 24% 14% 42% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

28 Outcome of guidance three main factors 28 Educational outcome* Vocational outcome* Personal outcome* Sweden Norway Iceland Finland Denmark

29 29 Outcome of guidance - Educational The following statements describe possible benefits of vocational and educational guidance. To what extent do you agree or disagree with these statements in terms of the outcomes of your guidance experience? Figure: Agree or strongly agree Guidance encouraged me to continue my studies* 68% 65% 68% 63% 57% Guidance helped me make choices concerning my education* 62% 51% 58% 46% 53% Sweden Norway Iceland Finland Denmark 0% 20% 40% 60% 80% 100%

30 30 Outcome of guidance - Career The following statements describe possible benefits of vocational and educational guidance. Guidance helped me make other life choices* Guidance resulted in new educational or job contacts* 29% 36% 45% 37% 41% 37% 21% 39% 48% 34% To what extent do you agree or disagree with these statements in terms of the outcomes of your guidance experience? Figure: Agree or strongly agree Guidance helped me with my job search* Guidance helped me make choices concerning jobs* 20% 32% 24% 20% 18% 25% 33% 18% 23% 49% Sweden Norway Iceland Finland Denmark 0% 20% 40% 60% 80% 100%

31 31 Outcome of guidance Personal development Guidance enhanced my self-confidence* I learned new ways of learning as a result of guidance* 46% 58% 62% 57% 46% 46% 36% 35% 42% 31% To what extent do you agree or disagree with these statements in terms of the outcomes of your guidance experience? Figure: Agree or strongly agree I learned to make career plans as a result of guidance* I learned something about my abilities as a result of guidance* I learned something about my interests as a result of guidance* I acquired skills in searching for job or educational opportunities as a result of guidance* I acquired skills to further develop my career* 47% 58% 48% 36% 30% 40% 55% 63% 62% 45% 42% 53% 60% 60% 40% 48% 50% 49% 36% 18% 39% 53% 42% 35% 28% Sweden Norway Iceland Finland Denmark I acquired decision making skills as a result of guidance* 47% 51% 51% 44% 36% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

32 Overall, how satisfied or dissatisfied were you with your guidance? Mean score on a scale of 1 to 7 where 1 means very dissatisfied and 7very satisfied. Sweden 4.8 Norway 5.4 Iceland 5.5 Finland 5.0 Denmark

33 33 Overall, how actively involved were you in the guidance process? Mean score on a scale of 1 to 7 where 1 means very passive and 7 very active. Sweden 5.4 Norway 5.6 Iceland 5.4 Finland 5.2 Denmark

34 34 To what extent do you agree or disagree with these statements about the guidance counsellor that worked with you? was supportive and understanding* encouraged me* 60% 77% 79% 68% 67% 53% 76% 82% 68% 61% If you worked with more than one counsellor, please choose the one that guided you most frequently. Figure: Agree or strongly agree The counsellor helped me set goals* gave me the opportunity to discuss my strengths and weaknesses* stressed my active participation in gathering information about workand/or educational opportunities* helped me work on enhancing my self-confidence* 46% 56% 60% 57% 58% 33% 60% 69% 62% 58% 45% 63% 67% 57% 46% 26% 44% 61% 56% 41% Sweden Norway Iceland Finland emphasized my active involvement in the different phases of the process* 42% 42% 61% 60% 60% Denmark 0% 20% 40% 60% 80% 100%

35 35 LEVEL 2 of user involvement Giving information Did you have a chance to evaluate or give feedback on the guidance you received by using any of the following? I did not have the chance to evaluate or give feedback on the guidance* Verbally or by to the counsellor* Paper/pencil questionnaire* Online survey* 28% 35% 25% 20% 27% 28% 12% 15% 23% 18% 25% 13% 32% 7% 28% 12% 55% 50% 49% 49% Verbally or by to the supervisor(s) of the service* 3% 7% 4% 4% 11% Sweden Norway Iceland Phone survey* 4% 11% 1% 2% 3% Finland Denmark 0% 20% 40% 60% 80% 100%

36 36 Do you think that your feedback on guidance is likely or unlikely to result in improvements in the guidance service? Mean score on a scale of 1 to 7 where 1 means very unlikely and 7 very likely. Sweden 5.2 Norway 4.7 Iceland 5.1 Finland 4.7 Denmark

37 81% 37 Do you think that it is important or unimportant that users of guidance have the opportunity to evaluate or give feedback on the following? The way guidance is delivered* Access to guidance* The organization of guidance work* 89% 66% 85% 66% 78% 86% 77% 82% 67% 69% 81% 61% 72% Sweden Norway Iceland Finland Denmark Figure: Rather or very important The guidance process* 66% 75% 91% 77% 85% 66% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

38 38 Do you think that it is important or unimportant for the improvement of guidance that users are consulted? Mean score on a scale of -3 to +3 where -3 means very unimportant and +3 very important. Sweden 5.6 Norway 5.1 Iceland 5.8 Finland 5.7 Denmark

39 39 Do you think that it is important or unimportant for the improvement of guidance that users participate in decision making and designing of guidance services? Mean score on a scale of 1 to 7 where 1 means very unimportant and 7 very important. Sweden 5.4 Norway 4.8 Iceland 5.1 Finland 5.3 Denmark

40 Directly to the counsellor* 73% 88% 78% 86% 66% 40 What would be an effective way for you as a user of guidance to have your voice heard on the delivery of guidance? Figure: Rather or very effective Talk with a teacher* Talk with a mentor* Through user surveys* In organised discussion groups of users, such as focus groups* In meetings with managers and policy makers* In student/client initated peer groups* 32% 70% 60% 62% 78% 59% 61% 63% 58% 76% 46% 67% 72% 62% 73% 44% 53% 69% 51% 47% 42% 57% 59% 50% 43% 58% 42% 41% 43% 44% Sweden Norway Iceland Finland Denmark Through associations of learners* 34% 42% 39% 41% 65% Through a trade union* 23% 37% 38% 36% 48% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

41 For discussion 41 How do we explain that users of guidance are not invited to influence the services? What are the implications from the findings of this study? For training of guidance practitioners For the service design For guidance policy development Further research

42 Framtiden är serverad! Vilken meny väljer du? Informationsmenyn - Behöver du information kring utbildningar eller yrken? Sök själv eller få hjälp av vägledare att finna svar på dina frågor. Vi har ett stort antal hemsidor att söka från. Testmenyn - Osäker på var du passar in eller funderar över var dina intressen finns i yrkesvärlden? Pröva våra test och få hjälp av vägledare att tolka och använda resultaten. Testen ger dig inte hela sanningen men du får hjälp att fundera och många gånger nya perspektiv på din situation. Coachingmenyn - Är du på väg att fastna och vill hitta ut igen? Med hjälp av lösningsfokuserade metoder och coaching får du styrka att gå framåt och se din situation med nya ögon. Berättelsemenyn - Du behöver tid för att fundera över din framtid. Vi ger dig tid och möjlighet att fördjupa dig kring vad du vill med ditt liv. Vi hjälper dig att reda ut de mönster och former som du kan ha fastnat i. Dagens eller kreativa menyn - Kanske skall du pröva våra bildtest eller några av våra olika kortlekar och alternativa metoder. Låt fantasin spela och med en vägledare till hjälp söker du nya vägar. Välj eller kombinera! Anders Lovén

43 Vägledning i centrum ett framtidsscenario Vägledarnas kunskaper om elevers drömmar och tankar möter näringslivets behov och utvecklingsidéer Val och väljande en del av läroplanen och en del i undervisningen. Jämför Norge och Finland! Vägledarna arbetar i centrumbildningar med ansvar för respektive skola

44 Några slutsatser Tänk om vad händer då? Vägledning som kunskapsområde Använd utvärderingar t ex Voice of users Starta referens/fokusgrupper för att diskutera vägledningens innehåll och utformning Tydliggör utbudet

45 Om du under det senaste åren inte har ändrat en uppfattning eller förvärvat en ny, bör du kolla din puls. Du kanske är död. (Burgess, författare )

46 Glöm inte vi är alla olika Frågvisa Frida Coola Carla Förvirrade Frank Ambitiösa Anders Tysta Tina Vilsna Vesna Osäkra Ola Klicka för att redigera dispositionstextens format Trygga Tamara Frustrerade Filip Allvarliga Anja Desillusionerade Danuta Jordnära Jimmy Självsäkre Samuel och alla andra Andra dispositionsnivån Tredje dispositionsniv ån Fjärde dispositions 46

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Johannes Åman Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:8 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Sebastian Persson Political Science and Sociology

Sebastian Persson Political Science and Sociology Sebastian Persson Political Science and Sociology 1. The right to represent your self - this is bound to the spoken langue at meetings, which today at the University is Swedish, which excludes a majority

Läs mer

Examination och det lärande samhället

Examination och det lärande samhället Examination och det lärande samhället Bertil Roos Institutionen för pedagogik Umeå Universitet 901 87 Umeå Kontakt: Bertil.Roos@pedag.umu.se Tel: +46 90 786 95 29 Abstract Artikeln analyserar delar av

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

PISA 2000. Svenska femtonåringars läsförmåga och kunnande i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv

PISA 2000. Svenska femtonåringars läsförmåga och kunnande i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv PISA 2000 Svenska femtonåringars läsförmåga och kunnande i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv 1 Förord Hur väl rustade är dagens unga att möta framtidens utmaningar? Klarar de

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Butterfly Förskola AB

Butterfly Förskola AB Butterfly Förskola AB Verksamhetsberättelse Gäller för tiden HT 2013-VT 2014 Preschool activity report Valid for the period FT 2013-ST 2014 Sammanställning av pedagogisk verksamhet på Butterfly Förskola,

Läs mer

Lokalt näringslivsarbete

Lokalt näringslivsarbete Rapport 2013:10 Lokalt näringslivsarbete förutsättningar och begränsningar Förutsättningarna för ett bra lokalt näringslivsklimat är beroende av en rad faktorer. På grund av resursbrist har mindre kommuner

Läs mer

Elevperspektiv på bedömning för lärande

Elevperspektiv på bedömning för lärande Elevperspektiv på bedömning för lärande Inger Ridderlind Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik Självständigt arbete på avancerad nivå 30 hp Matematikämnets didaktik Masterprogram

Läs mer

Sysselsättning för invandrare en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration

Sysselsättning för invandrare en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration Sysselsättning för invandrare en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration Åsa Olli Segendorf Tommi Teljosuo Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:5 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007 En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt RAPPORT 5906 DECEMBER 2008 Landskapsstrategier i En utvärdering av pilotprojektens organisation

Läs mer

SKOLANS SYN PÅ VETENSKAP

SKOLANS SYN PÅ VETENSKAP Jag gör detta utöver mina 100% som lärare. 25% studier tar tyvärr mycket tid från min familj! SKOLANS SYN PÅ VETENSKAP EN ENKÄTUNDERSÖKNING VARJE SKOLA BORDE KNYTAS TILL EN HÖGSKOLA ELLER UNIVERSITET.

Läs mer

KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT

KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT - EN FORMATIV STUDIE AV ERFARENHETSBASERAT LÄRANDE HOS DELTAGARNA I EN KRAFT-GRUPP A NNIKA G USTAFSSON Kunskap ett steg mot tillväxt - en formativ studie av erfarenhetsbaserat

Läs mer

Unga som varken arbetar eller studerar

Unga som varken arbetar eller studerar Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan Slutbetänkande av Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar Stockholm 2013 SOU 2013:74 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Integration var god dröj

Integration var god dröj Integration var god dröj Integration var god dröj Utvärdering av kommunernas introduktionsverksamhet för nyanlända invandrare mottagna 2001 Integrationsverkets rapportserie 2004:01 Integrationsverket,

Läs mer

Gör Sverige i framtiden digital kompetens

Gör Sverige i framtiden digital kompetens Gör Sverige i framtiden digital kompetens SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt

Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt Master of Science Thesis Diarienr: 2008:125 Stockholm, Sweden 2005 Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt Partnering from a management company s perspective

Läs mer

Utbildning av entreprenörer en viktig del vid kvalitetssäkring av små avlopp UPONOR ACADEMY

Utbildning av entreprenörer en viktig del vid kvalitetssäkring av små avlopp UPONOR ACADEMY Utbildning av entreprenörer en viktig del vid kvalitetssäkring av små avlopp UPONOR ACADEMY Av: Marika Hållander, Uponor Infrastruktur marika.hallander@uponor.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 5

Läs mer

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av lokala utvecklingsavtal Stockholm 2005 SOU 2005:29

Läs mer

Axel 3. utvärdering av åtgärder för att diversifiera landsbygdens ekonomi samt förbättra livskvaliteten på landsbygden

Axel 3. utvärdering av åtgärder för att diversifiera landsbygdens ekonomi samt förbättra livskvaliteten på landsbygden SLU Sveriges lantbruksuniversitet Axel 3 utvärdering av åtgärder för att diversifiera landsbygdens ekonomi samt förbättra livskvaliteten på landsbygden För mer information kontakta: Helena Hansson 018-67

Läs mer

Lärda för livet? En ESO-rapport om effektivitet i svensk högskoleutbildning

Lärda för livet? En ESO-rapport om effektivitet i svensk högskoleutbildning Lärda för livet? En ESO-rapport om effektivitet i svensk högskoleutbildning Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2012:7 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

"DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR?"

DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR? Magisteruppsats i utbildningsvetenskap vid Institutionen för pedagogik - 2010 "DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR?" Att förstå sig på formativ bedömning Kristin Häggkvist Arbetets art: Titel: Engelsk

Läs mer

En god start. en ESO-rapport om tidigt stöd i skolan. Camilo von Greiff Anna Sjögren Ing-Marie Wieselgren

En god start. en ESO-rapport om tidigt stöd i skolan. Camilo von Greiff Anna Sjögren Ing-Marie Wieselgren En god start en ESO-rapport om tidigt stöd i skolan Camilo von Greiff Anna Sjögren Ing-Marie Wieselgren Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2012:2 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

GUIDE FINANSIERINGSKÄLLOR FÖR INTERNATIONELL MOBILITET

GUIDE FINANSIERINGSKÄLLOR FÖR INTERNATIONELL MOBILITET Raising Quantity and Quality of Work Placements in Europe GUIDE FINANSIERINGSKÄLLOR FÖR INTERNATIONELL MOBILITET EN GUIDE MED PRAKTISKA INSTRUKTIONER OM HUR MAN IDENTIFIERAR OLIKA POTENTIELLA FINANSIERINGSKÄLLOR

Läs mer

UMEÅ 8-10 OKTOBER. Abstracts

UMEÅ 8-10 OKTOBER. Abstracts UMEÅ 8-10 OKTOBER Abstracts Innehållsförteckning Keynote: Desire Lines: Creativity and Conformity in Higher Education... 10 Keynote: Promoting 21st century learning skills for higher education success...

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

Distanskurs i multimedia

Distanskurs i multimedia Rapport Distanskurs i multimedia Uppsala universitet Växjö universitet Umeå universitet KTH With English translation {1} Innehåll 1. Bakgrund...3 Tidigare kurser...3 De aktuella kurserna...3 2. Distansutbildning...4

Läs mer