BOKSLUT - vad ville vi och vad blev det?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOKSLUT - vad ville vi och vad blev det?"

Transkript

1 BOKSLUT - vad ville vi och vad blev det?

2 Tankeexperimentet - ingen studie- och yrkesvägledning finns Hur vill du/ni bygga upp en väl fungerande vägledning för såväl unga som vuxna? Vilka kompetenser behövs för att utföra ett vägledarjobb? Kan arbetet utföras i kombination med andra uppgifter? Hur kan vägledningen organiseras i skolor, förmedlingar, centra etc? Vilken utbildning bör finnas för dessa vägledare?

3 Det här ville de (Palme och Carlsson m fl) Spjutspets, förändra skolan Medvetandegöra om social bakgrund, kön Kompensera det sociala arvet Avslöja orättvisor i utbildning, arbetsliv Ge lika tillgång till vägledning Knyta samman arbete och utbildning Vägledarna skulle integrera världen utanför i

4 Det här blev det Skolornas och kommunernas arbete med studie- och yrkesorientering har framför allt uppvisat brister då det gäller styrning och ledning, resursfördelning och i samarbetet mellan skola och arbetsliv. Studie- och yrkesorientering har varit lågt prioriterad och inte engagerat alla de yrkeskategorier inom skolan som utpekas i läroplanerna i tillräcklig utsträckning. Alltför ofta har studie- och yrkesorientering blivit ett uppdrag enbart för enskilda studie- och yrkesvägledare. (Allmänna råd och kommentarer. Skolverket, 2009)

5 Dock många svagheter. Sökandes självkännedom får inte tillräcklig plats. Utvärdering och uppföljning sällsynt. Hur tolkar vi det? Vägledning i bred bemärkelse integration har misslyckats. Tanken att alla skulle ta ansvar gör att ingen tar ansvar. Vägledning fyller en viktig funktion för individerna uppskattad, leder framåt, ger redskap.

6 Historiens vingslag 70-talet Vägledning etableras som profession. Öronmärkta resurser, diffus målförankring. Entusiastiska förändringsagenter 80-talet Skola-arbetsliv i centrum. Syo angelägenhet för alla? Samtal viktigt 90-talet Decentralisering, kommunerna tar över. Jordbävning, ekonomisk kris. Valfrihet mångkulturellt. Internet Lapptäcke i Sverige. Ekonomikris igen. Professionen i centrum. Vägledning inte integrerad i

7 Föräldrarna mest hjälpt till att bestämma Yrkesvalsläraren nästan lika betydelsefull Cirka 30% valde bort gymnasieskolan 36% osäkra i sina planer Anders Lovén 50% tyckte valet var Då och nu 2011 Klicka för att redigera Föräldrarna dispositionstextens viktigaste samtalspartnern format Vägledaren samma Andra dispositionsnivån betydelse som kompisar Tredje dispositionsniv ån Cirka 25% vill inte vara i gymnasieskolan Fjärde dispositions

8 Missuppfattningar bland opinionsbildare! Val av utbildning och yrke är en rationell process Karriär/yrkesutveckling är en linjär process (stege) Det finns ett rätt yrke för alla Fler valalternativ ger större möjligheter till valfrihet Omval och byte tyder på dålig vägledning

9 Var följsam och ta rodret De paradoxala principerna (Redekopp, 2008) Var fokuserad och flexibel Var medveten och varsam Var objektiv och optimistisk Var praktisk och magisk Var oberoende och samarbetande Var generell och specifik

10 Allt vävs samman Vägledning om utbildning Vägledning om ekonomi Vägledning om hälsa Vägledning om relationer Lyxfällan ekonomer blir terapeuter Du är vad du äter om livsstil Den arge snickaren om projekt

11 Towards a holistic view Personal guidance Careers guidance Personal guidance Careers guidance (Krumboltz, 1991)

12 Modellerna i fokus I trenderna: Life designing eller narratability (Savickas) En sammansatt modell med utgångspunkt i livslång, holistisk, kontextuell och förebyggande vägledarintervention med syfte att öka sin förmåga till livskarriäranalys. Andra forskare talar om självkonstruerande, livskonstruktion, narrativ karriärvägledning etc

13 Planned happenstance positive uncertainty DÅ En vägledare är en person som av en slump/tillfällighet blivit det han/hon är och som skall lära andra att undvika slumpen Klicka för att NU redigera dispositionstextens En vägledare format är en person som av en slump/tillfällighet Andra blivit dispositionsnivån det han/hon är och som Tredje skall lära andra att dispositionsniv utnyttja slumpen ån Fjärde dispositions

14 Den nya människan? Omvärlden har förändrats, världen är närmare Digitala revolutionen öppnar gränserna Människans grundläggande behov detsamma. Behovet av att bli sedd snarare ökat dokusåpa, facebook Existentiella frågor berör många Behovet av trygghet stort, inte minst bland ungdomar

15 De fem spåren Informations-spåret Berättelse-spåret (Narrative) Coaching-spåret Integrations-spåret Medvetandegörande-spåret eller??

16 Brev till föräldrar 130 elever deltog. 113 föräldrar svarade. Omdöme av projektet: 84% mycket bra, 15% bra, 1% oväsentligt Citat från föräldrar: Vi kommer att ha nytta av detta vid valet. Enligt min mening har du lyckats fånga min dotters egenskaper bra.. Jag kan bara instämma i det positiva gensvar du fått från föräldrar och elever. Ett utmärkt sätt att få elev, förälder och skola engagerade i barnens framtida studie- och yrkesval. Därför blev jag mycket överraskad när utdraget från ert samtal kom. Ett hjärtligt tack för all hjälp. Första gången jag har känt att skolan verkligen bryr sig.

17 Hope som ett kraftfullt verktyg i vägledning Self-reflection. Encourage clients to recall moments of career success and accomplishment. To foster a sense of agency, ask how they contributed to that success. Self-clarity. Ask clients to share stories from other types of flow (e.g., if the story was one of optimal flow, ask for a white water experience or a time when the water was slow-moving or stagnant. Help your clients to identify patterns or themes: How did they navigate through troubling times? What resources (internal or external) did they use? Visioning. Help client envision their dreams. Prompt them for details to help clarify their visions. Goal-setting. SMART goals (i.e., those that are specific, measurable, achievable, relevant, and time-limited) can help foster hope. Strengthen your clients likelihood of achieving a dream by co-creating pathways that are within their capacity to navigate. Action-planning. When waters are exceedingly rough or when they ve been stuck in a toxic environment, your clients may be overwhelmed. To develop hope, help identify small steps to build career management capacity. Implementing. Create opportunities for success... and celebrate achievements! Hope motivates action. If your clients have an inspiring vision of the future, specific goals to aspire to, and a realistic action plan to move toward it, they will likely begin to believe in the possibility that they can achieve it.

18 18 Core Competences as agreed in Padua Counselling To support people... - deliberate upon their future, - find solutions to their problems* - in dealing with uncertainty - ideographic/reflective - online counselling Career Guidance -To make sure that people get relevant information on the current WOW* (job market) and about themselves (assessment) - Matching of individuals and positions/jobs/work/ education etc. Career Education - Support in developing relevant competencies/ skills for WOW* (for Empowerment, Development, Prevention) Nucleus of Core Competences Social Systems Interventions - Changing relevant contexts through interventions - Building communities and networks - Cooperation with employers, schools, politics etc. Service / Program Management - Quality management and scientific evaluation of the different activities - information management

19 Sphere of professional action Service/ Program Management Environment Organization Client Social Systems Interventions Career Counselling Career Guidance Career Education 19

20 Syfte med Clearinghouse- rapporten Finna ut vilka interventioner och metoder som bäst bidrar till att nå fastställda mål. Dvs vilken effekt har använda vägledningsmetoder Slutsats: Vilka vägledningsmetoder/redskap är bäst för vägledning i samband med övergångarna i skolsystemet eller vägledning av vuxna i arbete

21 Kartläggningen Sökningar utifrån vissa kriterier: 8355 referenser 71 relevanta undersökningar 39 tillräckligt hög kvalitet (hälften från USA, fem från Tyskland,

22 Slutsatser om uppläggning och innehåll Individuell vägledning har effekt - är personlig och kan anpassas till den enskilde. Förutsättning att vägledaren inte dominerar. Gruppvägledning har effekt, när den ingår i en helhet och när klassen delas upp i gruppdiskussioner Vägledningsredskap, t ex textmaterial, vägledningsprogram och hemsidor är bra supplement men ska kombineras med andra åtgärder för effekt Praktik och besöksdagar kan vara viktiga för beslutskompetens och ökad förståelse, men förutsätter grundlig planering och uppföljning för effekt Det viktigaste tycks dock vara att flera slag av insatser ingår i vägledningen i en sammanhängande helhet. Vägledning kan med fördel integreras i läroplanen. På detta sätt kan vägledning ingå i större helheter. Nätverk är nödvändiga för att skaffa besöks- och praktikplatser.

23 Slutsatser om aktörerna Den vägleddes erfarenhetsnivå och insikter samt sociala bakgrund har inflytande på vägledningen. Vägledning har störst betydelse för elever från hem med låg utbildningsnivå, men kan inte i sig leda till en brytning med det sociala arvet En del studier visar att vissa preferenser och fokuspunkter är könsrelaterade

24 Do we listen to the voices of adult users of guidance Aim and research questions 24 Contribute to the body of knowledge on the effectiveness and quality of adult guidance Cross-country comparison Which forms of educational and vocational guidance have adults met? What are the benefits of guidance for adult users? How satisfied are they with the guidance services?

25 Method 25 Participants in the study Adults using guidance in the Nordic countries Practitioners and managers Urban vs. rural Focus groups study Clients, practitioners and managers 6-8 groups in each country Questionnaire survey

26 26 Survey: Respondents

27 27 Types of guidance Educational and vocational guidance is defined as the assistance on educational, vocational and personal issues, provided by practitioners, teachers or web based self-help. What kind of vocational and educational guidance did you participate in? Face-to-face individual interview with a guidance counsellor* Telephone interview with a guidance counsellor* Group-session with a guidance counsellor* Web-based guidance (e.g. through websites, , chatrooms)* Guidance from a teacher* Guidance from a project- /program leader* 15% 22% 9% 19% 24% 9% 11% 23% 22% 25% 17% 14% 7% 16% 17% 15% 14% 3% 11% 13% 18% 6% 48% 39% 36% 62% 70% 76% 82% 88% Sweden Norway Iceland Finland Denmark Guidance integrated in lessons and teaching activities* 15% 12% 24% 14% 42% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

28 Outcome of guidance three main factors 28 Educational outcome* Vocational outcome* Personal outcome* Sweden Norway Iceland Finland Denmark

29 29 Outcome of guidance - Educational The following statements describe possible benefits of vocational and educational guidance. To what extent do you agree or disagree with these statements in terms of the outcomes of your guidance experience? Figure: Agree or strongly agree Guidance encouraged me to continue my studies* 68% 65% 68% 63% 57% Guidance helped me make choices concerning my education* 62% 51% 58% 46% 53% Sweden Norway Iceland Finland Denmark 0% 20% 40% 60% 80% 100%

30 30 Outcome of guidance - Career The following statements describe possible benefits of vocational and educational guidance. Guidance helped me make other life choices* Guidance resulted in new educational or job contacts* 29% 36% 45% 37% 41% 37% 21% 39% 48% 34% To what extent do you agree or disagree with these statements in terms of the outcomes of your guidance experience? Figure: Agree or strongly agree Guidance helped me with my job search* Guidance helped me make choices concerning jobs* 20% 32% 24% 20% 18% 25% 33% 18% 23% 49% Sweden Norway Iceland Finland Denmark 0% 20% 40% 60% 80% 100%

31 31 Outcome of guidance Personal development Guidance enhanced my self-confidence* I learned new ways of learning as a result of guidance* 46% 58% 62% 57% 46% 46% 36% 35% 42% 31% To what extent do you agree or disagree with these statements in terms of the outcomes of your guidance experience? Figure: Agree or strongly agree I learned to make career plans as a result of guidance* I learned something about my abilities as a result of guidance* I learned something about my interests as a result of guidance* I acquired skills in searching for job or educational opportunities as a result of guidance* I acquired skills to further develop my career* 47% 58% 48% 36% 30% 40% 55% 63% 62% 45% 42% 53% 60% 60% 40% 48% 50% 49% 36% 18% 39% 53% 42% 35% 28% Sweden Norway Iceland Finland Denmark I acquired decision making skills as a result of guidance* 47% 51% 51% 44% 36% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

32 Overall, how satisfied or dissatisfied were you with your guidance? Mean score on a scale of 1 to 7 where 1 means very dissatisfied and 7very satisfied. Sweden 4.8 Norway 5.4 Iceland 5.5 Finland 5.0 Denmark

33 33 Overall, how actively involved were you in the guidance process? Mean score on a scale of 1 to 7 where 1 means very passive and 7 very active. Sweden 5.4 Norway 5.6 Iceland 5.4 Finland 5.2 Denmark

34 34 To what extent do you agree or disagree with these statements about the guidance counsellor that worked with you? was supportive and understanding* encouraged me* 60% 77% 79% 68% 67% 53% 76% 82% 68% 61% If you worked with more than one counsellor, please choose the one that guided you most frequently. Figure: Agree or strongly agree The counsellor helped me set goals* gave me the opportunity to discuss my strengths and weaknesses* stressed my active participation in gathering information about workand/or educational opportunities* helped me work on enhancing my self-confidence* 46% 56% 60% 57% 58% 33% 60% 69% 62% 58% 45% 63% 67% 57% 46% 26% 44% 61% 56% 41% Sweden Norway Iceland Finland emphasized my active involvement in the different phases of the process* 42% 42% 61% 60% 60% Denmark 0% 20% 40% 60% 80% 100%

35 35 LEVEL 2 of user involvement Giving information Did you have a chance to evaluate or give feedback on the guidance you received by using any of the following? I did not have the chance to evaluate or give feedback on the guidance* Verbally or by to the counsellor* Paper/pencil questionnaire* Online survey* 28% 35% 25% 20% 27% 28% 12% 15% 23% 18% 25% 13% 32% 7% 28% 12% 55% 50% 49% 49% Verbally or by to the supervisor(s) of the service* 3% 7% 4% 4% 11% Sweden Norway Iceland Phone survey* 4% 11% 1% 2% 3% Finland Denmark 0% 20% 40% 60% 80% 100%

36 36 Do you think that your feedback on guidance is likely or unlikely to result in improvements in the guidance service? Mean score on a scale of 1 to 7 where 1 means very unlikely and 7 very likely. Sweden 5.2 Norway 4.7 Iceland 5.1 Finland 4.7 Denmark

37 81% 37 Do you think that it is important or unimportant that users of guidance have the opportunity to evaluate or give feedback on the following? The way guidance is delivered* Access to guidance* The organization of guidance work* 89% 66% 85% 66% 78% 86% 77% 82% 67% 69% 81% 61% 72% Sweden Norway Iceland Finland Denmark Figure: Rather or very important The guidance process* 66% 75% 91% 77% 85% 66% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

38 38 Do you think that it is important or unimportant for the improvement of guidance that users are consulted? Mean score on a scale of -3 to +3 where -3 means very unimportant and +3 very important. Sweden 5.6 Norway 5.1 Iceland 5.8 Finland 5.7 Denmark

39 39 Do you think that it is important or unimportant for the improvement of guidance that users participate in decision making and designing of guidance services? Mean score on a scale of 1 to 7 where 1 means very unimportant and 7 very important. Sweden 5.4 Norway 4.8 Iceland 5.1 Finland 5.3 Denmark

40 Directly to the counsellor* 73% 88% 78% 86% 66% 40 What would be an effective way for you as a user of guidance to have your voice heard on the delivery of guidance? Figure: Rather or very effective Talk with a teacher* Talk with a mentor* Through user surveys* In organised discussion groups of users, such as focus groups* In meetings with managers and policy makers* In student/client initated peer groups* 32% 70% 60% 62% 78% 59% 61% 63% 58% 76% 46% 67% 72% 62% 73% 44% 53% 69% 51% 47% 42% 57% 59% 50% 43% 58% 42% 41% 43% 44% Sweden Norway Iceland Finland Denmark Through associations of learners* 34% 42% 39% 41% 65% Through a trade union* 23% 37% 38% 36% 48% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

41 For discussion 41 How do we explain that users of guidance are not invited to influence the services? What are the implications from the findings of this study? For training of guidance practitioners For the service design For guidance policy development Further research

42 Framtiden är serverad! Vilken meny väljer du? Informationsmenyn - Behöver du information kring utbildningar eller yrken? Sök själv eller få hjälp av vägledare att finna svar på dina frågor. Vi har ett stort antal hemsidor att söka från. Testmenyn - Osäker på var du passar in eller funderar över var dina intressen finns i yrkesvärlden? Pröva våra test och få hjälp av vägledare att tolka och använda resultaten. Testen ger dig inte hela sanningen men du får hjälp att fundera och många gånger nya perspektiv på din situation. Coachingmenyn - Är du på väg att fastna och vill hitta ut igen? Med hjälp av lösningsfokuserade metoder och coaching får du styrka att gå framåt och se din situation med nya ögon. Berättelsemenyn - Du behöver tid för att fundera över din framtid. Vi ger dig tid och möjlighet att fördjupa dig kring vad du vill med ditt liv. Vi hjälper dig att reda ut de mönster och former som du kan ha fastnat i. Dagens eller kreativa menyn - Kanske skall du pröva våra bildtest eller några av våra olika kortlekar och alternativa metoder. Låt fantasin spela och med en vägledare till hjälp söker du nya vägar. Välj eller kombinera! Anders Lovén

43 Vägledning i centrum ett framtidsscenario Vägledarnas kunskaper om elevers drömmar och tankar möter näringslivets behov och utvecklingsidéer Val och väljande en del av läroplanen och en del i undervisningen. Jämför Norge och Finland! Vägledarna arbetar i centrumbildningar med ansvar för respektive skola

44 Några slutsatser Tänk om vad händer då? Vägledning som kunskapsområde Använd utvärderingar t ex Voice of users Starta referens/fokusgrupper för att diskutera vägledningens innehåll och utformning Tydliggör utbudet

45 Om du under det senaste åren inte har ändrat en uppfattning eller förvärvat en ny, bör du kolla din puls. Du kanske är död. (Burgess, författare )

46 Glöm inte vi är alla olika Frågvisa Frida Coola Carla Förvirrade Frank Ambitiösa Anders Tysta Tina Vilsna Vesna Osäkra Ola Klicka för att redigera dispositionstextens format Trygga Tamara Frustrerade Filip Allvarliga Anja Desillusionerade Danuta Jordnära Jimmy Självsäkre Samuel och alla andra Andra dispositionsnivån Tredje dispositionsniv ån Fjärde dispositions 46

Samhälle och karriärutveckling. Ett utbildarperspektiv Stockholm 29/9 Karin Hirasawa Anders Lovén

Samhälle och karriärutveckling. Ett utbildarperspektiv Stockholm 29/9 Karin Hirasawa Anders Lovén Samhälle och karriärutveckling Ett utbildarperspektiv Stockholm 29/9 Karin Hirasawa Anders Lovén Några inledande, utmanande frågor Behövs vägledning - räcker det inte med den vägledning föräldrar och kamrater

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Varför nu? det. nya landskapet

Varför nu? det. nya landskapet Anders Lovén Varför nu? det nya landskapet Längre tid i skolan delvis förvaring, ingen arbetsmarknad Osynligare arbetsliv Svårare att etablera sig på arbetsmarknaden Snabba förändringar i arbetsliv och

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

Vinnande Ledarskap. @segermattias

Vinnande Ledarskap. @segermattias Vinnande Ledarskap @segermattias Vad är att vinna? Vad är att vara en vinnare? Vad är att vara vinnande? Vad ser du i bilden? Hur stor del av världens arbetskraft är engagerade i sitt arbete? 13 % Hur

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION lennart.schon@tech.oru.se IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION A SWEDISH CASE STUDY May 2004 Ingela Bäckström Görgen Edenhagen Lennart Schön

Läs mer

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Hur beskriver man stadsutveckling? Inom Sustainable Business Hub har Sustainable Urban development (SUD)-gruppen haft som mission att tydliggöra sydsvensk

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande Fil.Dr Goran.Kentta@gih.se Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott 1 USOC SPORT

Läs mer

Alchemy magin i att leda tillsammans

Alchemy magin i att leda tillsammans Alchemy magin i att leda tillsammans I höst har vi den stora glädjen att stå värdar för en internationellt erkänd utbildning i delat ledarskap och upplevelsebaserat lärande. Är den här utbildningen för

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Tove Rinnan Oktober 2010 Barn har rätt att komma till tals Barn har rätt enligt art 12 i barnkonventionen att komma

Läs mer

Butterfly Förskola AB

Butterfly Förskola AB Butterfly Förskola AB Verksamhetsberättelse Gäller för tiden HT 2013-VT 2014 Preschool activity report Valid for the period FT 2013-ST 2014 Sammanställning av pedagogisk verksamhet på Butterfly Förskola,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Cai Strand, Silverhanden AB [Agenda] 1. Bakgrund och Ericssons krav 2. Lösning 3. Resultat 4. Framgångsfaktorer 5. Nästa steg 6. Betydelsen av

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

To inspire you to be change agents.

To inspire you to be change agents. Change LU Purpose To inspire you to be change agents. By offering a conceptual framework to structure your work around By presenting a number of guiding principles By offering best practise knowledge on

Läs mer

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén Sweden SharePoint User Group 26:e maj 2010 Vem är jag? Inte för rutinuppdrag. Wictor Wilén SharePoint Arkitekt Connecta AB SharePoint MVP Microsoft Certified Trainer,

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

CLAES HÖGSTRÖM ETABLERA SNOWPARKS

CLAES HÖGSTRÖM ETABLERA SNOWPARKS CLAES HÖGSTRÖM ETABLERA SNOWPARKS ALLT BÖRJAR MED. RÅVAROR UTVINNS SAMLAS IN FÖRVANDLAS TILL PRODUKTER OCH MARKNADSFÖRS MED FOKUS PÅ SPECIFIKATIONER PROBLEM? Allt som produceras men inte är materiell hårdvara

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Agenda. Om uppföljningen (10 min) Undersökningsresultat (25 min) Sammanfattning och slutsatser (10 min) Bakgrund Metod och genomförande

Agenda. Om uppföljningen (10 min) Undersökningsresultat (25 min) Sammanfattning och slutsatser (10 min) Bakgrund Metod och genomförande Agenda Om uppföljningen (10 min) Bakgrund Metod och genomförande Undersökningsresultat (25 min) Kännedom om och relation till programmet Programmets målbild Effekter och nytta Information och kommunikation

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000. itsmf Sweden

Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000. itsmf Sweden Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000 itsmf Sweden Ulf Myrberg ulf.myrberg@bita.eu, 08-410 320 03 Vad är itsmf? Den enda internationellt kända och oberoende organisation dedikerad till området IT

Läs mer

Storyline & Maths Courses

Storyline & Maths Courses Storyline & Maths Courses Utbildningsforvaltningens Matematiksatsning Medioteket, Stockholm City, Sweden May & September 2010 At the invitation of advisers led by Mait Adegard working with curriculum development

Läs mer

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Evert Vedung Professor emeritus, statsvetenskap ssk bostadspolitik, Uppsala Universitet Institutet

Läs mer

Tidningsannonser. E-mail. Sms. Events. Sociala medier. Diskussionsgrupper. Bannerannonsering med DM-princip. Undersökningar. Sök

Tidningsannonser. E-mail. Sms. Events. Sociala medier. Diskussionsgrupper. Bannerannonsering med DM-princip. Undersökningar. Sök Vilka kanaler pratas det mest om? E-mail Tidningsannonser Sms Events Sociala medier Diskussionsgrupper Bannerannonsering med DM-princip Sök LinkedIn, Twitter, Facebook mfl Undersökningar 1 Vad tycker jag?

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

- en bild på aktuell situation

- en bild på aktuell situation Hur uppfattar och kartlägger allmänläkare patienter med långvarig smärta? Disposition: - en bild på aktuell situation - långvarig smärta i ett patientperspektiv, specialist i allmänmedicin, rehabiliteringsmedicin

Läs mer

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES EUROPEAN COMMISSION Internal Market and Services DG FREE MOVEMENT OF CAPITAL, COMPANY LAW AND CORPORATE GOVERNANCE Financial reporting DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL MARKET AND SERVICES CONSULTATION

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Workshop 2: CM Forum 2015 - what, when and how?

Workshop 2: CM Forum 2015 - what, when and how? Workshop 2: CM Forum 2015 - what, when and how? The objective of the workshop is to set objectives for 2015 and produce a plan for 2015 that includes focus areas and workshop topics as well as practical

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Möjligheter -ll samarbete Examensarbeten

Läs mer

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Växhuset, Västerås den 10 feb 2014 Nicklas Kartengren 0708-636225 / nicklas.kartengren@mac.com Innehåll Förhållningssätt för vuxna Hur många barn

Läs mer

Kvinnofolkhögskolan fortsätter sin samverkan med Ukraina Två projekt har genomförts under hösten 2012

Kvinnofolkhögskolan fortsätter sin samverkan med Ukraina Två projekt har genomförts under hösten 2012 Kvinnofolkhögskolan fortsätter sin samverkan med Ukraina Två projekt har genomförts under hösten 2012 Seminarium i samverkan med WCU Under 2012 har ett tredje seminarium hållits i samverkan mellan Kvinnofolkhögskolan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Professional Services. Linux Support Group (LSG)

Professional Services. Linux Support Group (LSG) Professional Services Linux Support Group (LSG) Att införa Embedded Linux Har du problem att få igång Linux på din plattform? Du har kanske inte kommit så långt, men funderar på vad det innebär att bygga

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Redovisning. Sharing Resources

Redovisning. Sharing Resources Redovisning Sharing Resources time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth 21 deltagare från 15 länder och 10 prep team medlemmar från 3 länder deltog i Sharing resources, som gick av

Läs mer

05 November 2014. Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. ><((((º>

05 November 2014. Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. ><((((º> 05 November 2014 Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. > EMPLOYER BRANDING 1995 BIGFISH! ERIK BERGSTRÖM KOMMUNIKATIONSSTRATEG Vi gör det komplicerade! enkelt. Och det enkla intressant.! Bigfish

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Ny struktur för jordbrukspolitiken efter 2013 Europe 2020 Smart, sustainable and inclusive growth CAP general Objectives Possible CAP Impact Indicators

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Human Dynamics att förstå sig själv och andra

Human Dynamics att förstå sig själv och andra Human Dynamics att förstå sig själv och andra Vad ger Human Dynamics? Forskning har visat att det största hindret för att skapa framgångsrika företag inte ligger i bristen på affärsidéer utan i bristande

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre...

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Åke Walldius, docent i Människa-datorinteraktion, CSC, KTH, 2014-09-04

Läs mer