BOKSLUT - vad ville vi och vad blev det?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOKSLUT - vad ville vi och vad blev det?"

Transkript

1 BOKSLUT - vad ville vi och vad blev det?

2 Tankeexperimentet - ingen studie- och yrkesvägledning finns Hur vill du/ni bygga upp en väl fungerande vägledning för såväl unga som vuxna? Vilka kompetenser behövs för att utföra ett vägledarjobb? Kan arbetet utföras i kombination med andra uppgifter? Hur kan vägledningen organiseras i skolor, förmedlingar, centra etc? Vilken utbildning bör finnas för dessa vägledare?

3 Det här ville de (Palme och Carlsson m fl) Spjutspets, förändra skolan Medvetandegöra om social bakgrund, kön Kompensera det sociala arvet Avslöja orättvisor i utbildning, arbetsliv Ge lika tillgång till vägledning Knyta samman arbete och utbildning Vägledarna skulle integrera världen utanför i

4 Det här blev det Skolornas och kommunernas arbete med studie- och yrkesorientering har framför allt uppvisat brister då det gäller styrning och ledning, resursfördelning och i samarbetet mellan skola och arbetsliv. Studie- och yrkesorientering har varit lågt prioriterad och inte engagerat alla de yrkeskategorier inom skolan som utpekas i läroplanerna i tillräcklig utsträckning. Alltför ofta har studie- och yrkesorientering blivit ett uppdrag enbart för enskilda studie- och yrkesvägledare. (Allmänna råd och kommentarer. Skolverket, 2009)

5 Dock många svagheter. Sökandes självkännedom får inte tillräcklig plats. Utvärdering och uppföljning sällsynt. Hur tolkar vi det? Vägledning i bred bemärkelse integration har misslyckats. Tanken att alla skulle ta ansvar gör att ingen tar ansvar. Vägledning fyller en viktig funktion för individerna uppskattad, leder framåt, ger redskap.

6 Historiens vingslag 70-talet Vägledning etableras som profession. Öronmärkta resurser, diffus målförankring. Entusiastiska förändringsagenter 80-talet Skola-arbetsliv i centrum. Syo angelägenhet för alla? Samtal viktigt 90-talet Decentralisering, kommunerna tar över. Jordbävning, ekonomisk kris. Valfrihet mångkulturellt. Internet Lapptäcke i Sverige. Ekonomikris igen. Professionen i centrum. Vägledning inte integrerad i

7 Föräldrarna mest hjälpt till att bestämma Yrkesvalsläraren nästan lika betydelsefull Cirka 30% valde bort gymnasieskolan 36% osäkra i sina planer Anders Lovén 50% tyckte valet var Då och nu 2011 Klicka för att redigera Föräldrarna dispositionstextens viktigaste samtalspartnern format Vägledaren samma Andra dispositionsnivån betydelse som kompisar Tredje dispositionsniv ån Cirka 25% vill inte vara i gymnasieskolan Fjärde dispositions

8 Missuppfattningar bland opinionsbildare! Val av utbildning och yrke är en rationell process Karriär/yrkesutveckling är en linjär process (stege) Det finns ett rätt yrke för alla Fler valalternativ ger större möjligheter till valfrihet Omval och byte tyder på dålig vägledning

9 Var följsam och ta rodret De paradoxala principerna (Redekopp, 2008) Var fokuserad och flexibel Var medveten och varsam Var objektiv och optimistisk Var praktisk och magisk Var oberoende och samarbetande Var generell och specifik

10 Allt vävs samman Vägledning om utbildning Vägledning om ekonomi Vägledning om hälsa Vägledning om relationer Lyxfällan ekonomer blir terapeuter Du är vad du äter om livsstil Den arge snickaren om projekt

11 Towards a holistic view Personal guidance Careers guidance Personal guidance Careers guidance (Krumboltz, 1991)

12 Modellerna i fokus I trenderna: Life designing eller narratability (Savickas) En sammansatt modell med utgångspunkt i livslång, holistisk, kontextuell och förebyggande vägledarintervention med syfte att öka sin förmåga till livskarriäranalys. Andra forskare talar om självkonstruerande, livskonstruktion, narrativ karriärvägledning etc

13 Planned happenstance positive uncertainty DÅ En vägledare är en person som av en slump/tillfällighet blivit det han/hon är och som skall lära andra att undvika slumpen Klicka för att NU redigera dispositionstextens En vägledare format är en person som av en slump/tillfällighet Andra blivit dispositionsnivån det han/hon är och som Tredje skall lära andra att dispositionsniv utnyttja slumpen ån Fjärde dispositions

14 Den nya människan? Omvärlden har förändrats, världen är närmare Digitala revolutionen öppnar gränserna Människans grundläggande behov detsamma. Behovet av att bli sedd snarare ökat dokusåpa, facebook Existentiella frågor berör många Behovet av trygghet stort, inte minst bland ungdomar

15 De fem spåren Informations-spåret Berättelse-spåret (Narrative) Coaching-spåret Integrations-spåret Medvetandegörande-spåret eller??

16 Brev till föräldrar 130 elever deltog. 113 föräldrar svarade. Omdöme av projektet: 84% mycket bra, 15% bra, 1% oväsentligt Citat från föräldrar: Vi kommer att ha nytta av detta vid valet. Enligt min mening har du lyckats fånga min dotters egenskaper bra.. Jag kan bara instämma i det positiva gensvar du fått från föräldrar och elever. Ett utmärkt sätt att få elev, förälder och skola engagerade i barnens framtida studie- och yrkesval. Därför blev jag mycket överraskad när utdraget från ert samtal kom. Ett hjärtligt tack för all hjälp. Första gången jag har känt att skolan verkligen bryr sig.

17 Hope som ett kraftfullt verktyg i vägledning Self-reflection. Encourage clients to recall moments of career success and accomplishment. To foster a sense of agency, ask how they contributed to that success. Self-clarity. Ask clients to share stories from other types of flow (e.g., if the story was one of optimal flow, ask for a white water experience or a time when the water was slow-moving or stagnant. Help your clients to identify patterns or themes: How did they navigate through troubling times? What resources (internal or external) did they use? Visioning. Help client envision their dreams. Prompt them for details to help clarify their visions. Goal-setting. SMART goals (i.e., those that are specific, measurable, achievable, relevant, and time-limited) can help foster hope. Strengthen your clients likelihood of achieving a dream by co-creating pathways that are within their capacity to navigate. Action-planning. When waters are exceedingly rough or when they ve been stuck in a toxic environment, your clients may be overwhelmed. To develop hope, help identify small steps to build career management capacity. Implementing. Create opportunities for success... and celebrate achievements! Hope motivates action. If your clients have an inspiring vision of the future, specific goals to aspire to, and a realistic action plan to move toward it, they will likely begin to believe in the possibility that they can achieve it.

18 18 Core Competences as agreed in Padua Counselling To support people... - deliberate upon their future, - find solutions to their problems* - in dealing with uncertainty - ideographic/reflective - online counselling Career Guidance -To make sure that people get relevant information on the current WOW* (job market) and about themselves (assessment) - Matching of individuals and positions/jobs/work/ education etc. Career Education - Support in developing relevant competencies/ skills for WOW* (for Empowerment, Development, Prevention) Nucleus of Core Competences Social Systems Interventions - Changing relevant contexts through interventions - Building communities and networks - Cooperation with employers, schools, politics etc. Service / Program Management - Quality management and scientific evaluation of the different activities - information management

19 Sphere of professional action Service/ Program Management Environment Organization Client Social Systems Interventions Career Counselling Career Guidance Career Education 19

20 Syfte med Clearinghouse- rapporten Finna ut vilka interventioner och metoder som bäst bidrar till att nå fastställda mål. Dvs vilken effekt har använda vägledningsmetoder Slutsats: Vilka vägledningsmetoder/redskap är bäst för vägledning i samband med övergångarna i skolsystemet eller vägledning av vuxna i arbete

21 Kartläggningen Sökningar utifrån vissa kriterier: 8355 referenser 71 relevanta undersökningar 39 tillräckligt hög kvalitet (hälften från USA, fem från Tyskland,

22 Slutsatser om uppläggning och innehåll Individuell vägledning har effekt - är personlig och kan anpassas till den enskilde. Förutsättning att vägledaren inte dominerar. Gruppvägledning har effekt, när den ingår i en helhet och när klassen delas upp i gruppdiskussioner Vägledningsredskap, t ex textmaterial, vägledningsprogram och hemsidor är bra supplement men ska kombineras med andra åtgärder för effekt Praktik och besöksdagar kan vara viktiga för beslutskompetens och ökad förståelse, men förutsätter grundlig planering och uppföljning för effekt Det viktigaste tycks dock vara att flera slag av insatser ingår i vägledningen i en sammanhängande helhet. Vägledning kan med fördel integreras i läroplanen. På detta sätt kan vägledning ingå i större helheter. Nätverk är nödvändiga för att skaffa besöks- och praktikplatser.

23 Slutsatser om aktörerna Den vägleddes erfarenhetsnivå och insikter samt sociala bakgrund har inflytande på vägledningen. Vägledning har störst betydelse för elever från hem med låg utbildningsnivå, men kan inte i sig leda till en brytning med det sociala arvet En del studier visar att vissa preferenser och fokuspunkter är könsrelaterade

24 Do we listen to the voices of adult users of guidance Aim and research questions 24 Contribute to the body of knowledge on the effectiveness and quality of adult guidance Cross-country comparison Which forms of educational and vocational guidance have adults met? What are the benefits of guidance for adult users? How satisfied are they with the guidance services?

25 Method 25 Participants in the study Adults using guidance in the Nordic countries Practitioners and managers Urban vs. rural Focus groups study Clients, practitioners and managers 6-8 groups in each country Questionnaire survey

26 26 Survey: Respondents

27 27 Types of guidance Educational and vocational guidance is defined as the assistance on educational, vocational and personal issues, provided by practitioners, teachers or web based self-help. What kind of vocational and educational guidance did you participate in? Face-to-face individual interview with a guidance counsellor* Telephone interview with a guidance counsellor* Group-session with a guidance counsellor* Web-based guidance (e.g. through websites, , chatrooms)* Guidance from a teacher* Guidance from a project- /program leader* 15% 22% 9% 19% 24% 9% 11% 23% 22% 25% 17% 14% 7% 16% 17% 15% 14% 3% 11% 13% 18% 6% 48% 39% 36% 62% 70% 76% 82% 88% Sweden Norway Iceland Finland Denmark Guidance integrated in lessons and teaching activities* 15% 12% 24% 14% 42% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

28 Outcome of guidance three main factors 28 Educational outcome* Vocational outcome* Personal outcome* Sweden Norway Iceland Finland Denmark

29 29 Outcome of guidance - Educational The following statements describe possible benefits of vocational and educational guidance. To what extent do you agree or disagree with these statements in terms of the outcomes of your guidance experience? Figure: Agree or strongly agree Guidance encouraged me to continue my studies* 68% 65% 68% 63% 57% Guidance helped me make choices concerning my education* 62% 51% 58% 46% 53% Sweden Norway Iceland Finland Denmark 0% 20% 40% 60% 80% 100%

30 30 Outcome of guidance - Career The following statements describe possible benefits of vocational and educational guidance. Guidance helped me make other life choices* Guidance resulted in new educational or job contacts* 29% 36% 45% 37% 41% 37% 21% 39% 48% 34% To what extent do you agree or disagree with these statements in terms of the outcomes of your guidance experience? Figure: Agree or strongly agree Guidance helped me with my job search* Guidance helped me make choices concerning jobs* 20% 32% 24% 20% 18% 25% 33% 18% 23% 49% Sweden Norway Iceland Finland Denmark 0% 20% 40% 60% 80% 100%

31 31 Outcome of guidance Personal development Guidance enhanced my self-confidence* I learned new ways of learning as a result of guidance* 46% 58% 62% 57% 46% 46% 36% 35% 42% 31% To what extent do you agree or disagree with these statements in terms of the outcomes of your guidance experience? Figure: Agree or strongly agree I learned to make career plans as a result of guidance* I learned something about my abilities as a result of guidance* I learned something about my interests as a result of guidance* I acquired skills in searching for job or educational opportunities as a result of guidance* I acquired skills to further develop my career* 47% 58% 48% 36% 30% 40% 55% 63% 62% 45% 42% 53% 60% 60% 40% 48% 50% 49% 36% 18% 39% 53% 42% 35% 28% Sweden Norway Iceland Finland Denmark I acquired decision making skills as a result of guidance* 47% 51% 51% 44% 36% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

32 Overall, how satisfied or dissatisfied were you with your guidance? Mean score on a scale of 1 to 7 where 1 means very dissatisfied and 7very satisfied. Sweden 4.8 Norway 5.4 Iceland 5.5 Finland 5.0 Denmark

33 33 Overall, how actively involved were you in the guidance process? Mean score on a scale of 1 to 7 where 1 means very passive and 7 very active. Sweden 5.4 Norway 5.6 Iceland 5.4 Finland 5.2 Denmark

34 34 To what extent do you agree or disagree with these statements about the guidance counsellor that worked with you? was supportive and understanding* encouraged me* 60% 77% 79% 68% 67% 53% 76% 82% 68% 61% If you worked with more than one counsellor, please choose the one that guided you most frequently. Figure: Agree or strongly agree The counsellor helped me set goals* gave me the opportunity to discuss my strengths and weaknesses* stressed my active participation in gathering information about workand/or educational opportunities* helped me work on enhancing my self-confidence* 46% 56% 60% 57% 58% 33% 60% 69% 62% 58% 45% 63% 67% 57% 46% 26% 44% 61% 56% 41% Sweden Norway Iceland Finland emphasized my active involvement in the different phases of the process* 42% 42% 61% 60% 60% Denmark 0% 20% 40% 60% 80% 100%

35 35 LEVEL 2 of user involvement Giving information Did you have a chance to evaluate or give feedback on the guidance you received by using any of the following? I did not have the chance to evaluate or give feedback on the guidance* Verbally or by to the counsellor* Paper/pencil questionnaire* Online survey* 28% 35% 25% 20% 27% 28% 12% 15% 23% 18% 25% 13% 32% 7% 28% 12% 55% 50% 49% 49% Verbally or by to the supervisor(s) of the service* 3% 7% 4% 4% 11% Sweden Norway Iceland Phone survey* 4% 11% 1% 2% 3% Finland Denmark 0% 20% 40% 60% 80% 100%

36 36 Do you think that your feedback on guidance is likely or unlikely to result in improvements in the guidance service? Mean score on a scale of 1 to 7 where 1 means very unlikely and 7 very likely. Sweden 5.2 Norway 4.7 Iceland 5.1 Finland 4.7 Denmark

37 81% 37 Do you think that it is important or unimportant that users of guidance have the opportunity to evaluate or give feedback on the following? The way guidance is delivered* Access to guidance* The organization of guidance work* 89% 66% 85% 66% 78% 86% 77% 82% 67% 69% 81% 61% 72% Sweden Norway Iceland Finland Denmark Figure: Rather or very important The guidance process* 66% 75% 91% 77% 85% 66% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

38 38 Do you think that it is important or unimportant for the improvement of guidance that users are consulted? Mean score on a scale of -3 to +3 where -3 means very unimportant and +3 very important. Sweden 5.6 Norway 5.1 Iceland 5.8 Finland 5.7 Denmark

39 39 Do you think that it is important or unimportant for the improvement of guidance that users participate in decision making and designing of guidance services? Mean score on a scale of 1 to 7 where 1 means very unimportant and 7 very important. Sweden 5.4 Norway 4.8 Iceland 5.1 Finland 5.3 Denmark

40 Directly to the counsellor* 73% 88% 78% 86% 66% 40 What would be an effective way for you as a user of guidance to have your voice heard on the delivery of guidance? Figure: Rather or very effective Talk with a teacher* Talk with a mentor* Through user surveys* In organised discussion groups of users, such as focus groups* In meetings with managers and policy makers* In student/client initated peer groups* 32% 70% 60% 62% 78% 59% 61% 63% 58% 76% 46% 67% 72% 62% 73% 44% 53% 69% 51% 47% 42% 57% 59% 50% 43% 58% 42% 41% 43% 44% Sweden Norway Iceland Finland Denmark Through associations of learners* 34% 42% 39% 41% 65% Through a trade union* 23% 37% 38% 36% 48% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

41 For discussion 41 How do we explain that users of guidance are not invited to influence the services? What are the implications from the findings of this study? For training of guidance practitioners For the service design For guidance policy development Further research

42 Framtiden är serverad! Vilken meny väljer du? Informationsmenyn - Behöver du information kring utbildningar eller yrken? Sök själv eller få hjälp av vägledare att finna svar på dina frågor. Vi har ett stort antal hemsidor att söka från. Testmenyn - Osäker på var du passar in eller funderar över var dina intressen finns i yrkesvärlden? Pröva våra test och få hjälp av vägledare att tolka och använda resultaten. Testen ger dig inte hela sanningen men du får hjälp att fundera och många gånger nya perspektiv på din situation. Coachingmenyn - Är du på väg att fastna och vill hitta ut igen? Med hjälp av lösningsfokuserade metoder och coaching får du styrka att gå framåt och se din situation med nya ögon. Berättelsemenyn - Du behöver tid för att fundera över din framtid. Vi ger dig tid och möjlighet att fördjupa dig kring vad du vill med ditt liv. Vi hjälper dig att reda ut de mönster och former som du kan ha fastnat i. Dagens eller kreativa menyn - Kanske skall du pröva våra bildtest eller några av våra olika kortlekar och alternativa metoder. Låt fantasin spela och med en vägledare till hjälp söker du nya vägar. Välj eller kombinera! Anders Lovén

43 Vägledning i centrum ett framtidsscenario Vägledarnas kunskaper om elevers drömmar och tankar möter näringslivets behov och utvecklingsidéer Val och väljande en del av läroplanen och en del i undervisningen. Jämför Norge och Finland! Vägledarna arbetar i centrumbildningar med ansvar för respektive skola

44 Några slutsatser Tänk om vad händer då? Vägledning som kunskapsområde Använd utvärderingar t ex Voice of users Starta referens/fokusgrupper för att diskutera vägledningens innehåll och utformning Tydliggör utbudet

45 Om du under det senaste åren inte har ändrat en uppfattning eller förvärvat en ny, bör du kolla din puls. Du kanske är död. (Burgess, författare )

46 Glöm inte vi är alla olika Frågvisa Frida Coola Carla Förvirrade Frank Ambitiösa Anders Tysta Tina Vilsna Vesna Osäkra Ola Klicka för att redigera dispositionstextens format Trygga Tamara Frustrerade Filip Allvarliga Anja Desillusionerade Danuta Jordnära Jimmy Självsäkre Samuel och alla andra Andra dispositionsnivån Tredje dispositionsniv ån Fjärde dispositions 46

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Har vägledning någon effekt? - Voice of Users Jag tänker Jag tycker Jag tycker Jag tänker Voice of users - bakgrund Nordiskt forskningsprojekt

Läs mer

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011 Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users Kort presentation Tomas Mjörnheden Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg Planeringsledare för - Studerandeuppföljning

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Samhälle och karriärutveckling. Ett utbildarperspektiv Stockholm 29/9 Karin Hirasawa Anders Lovén

Samhälle och karriärutveckling. Ett utbildarperspektiv Stockholm 29/9 Karin Hirasawa Anders Lovén Samhälle och karriärutveckling Ett utbildarperspektiv Stockholm 29/9 Karin Hirasawa Anders Lovén Några inledande, utmanande frågor Behövs vägledning - räcker det inte med den vägledning föräldrar och kamrater

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Välkommen Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Vår presentation European Agency? Vad är VET? VET i Karlstad Final Conference, VET

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Varför nu? det. nya landskapet

Varför nu? det. nya landskapet Anders Lovén Varför nu? det nya landskapet Längre tid i skolan delvis förvaring, ingen arbetsmarknad Osynligare arbetsliv Svårare att etablera sig på arbetsmarknaden Snabba förändringar i arbetsliv och

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Vägledarkonferensen 2015. Varifrån och varthän

Vägledarkonferensen 2015. Varifrån och varthän Vägledarkonferensen 2015 Varifrån och varthän Har vi hört det förut? Bristande syv-funktion när jag valde och bristande idag Syv-funktionen idag fungerar inte Syven kan bli bättre, mer proaktiv och mindre

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

IAK115 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 1&2, 4 hp (H15)

IAK115 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 1&2, 4 hp (H15) IAK5 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design &2, 4 hp (H5) Antal respondenter: 6 : Svarsfrekvens: 6,25 %. Information och inflytande / Information and influence Fick du tillräcklig information

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16)

IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16) IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16) Antal respondenter: 14 : 3 Svarsfrekvens: 21,43 % 1. Information och inflytande / Information and influence Fick du tillräcklig information om kursens innehåll

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

PhD What s next?! Pernilla Carlsson Careers Centre at Faculty of Medicine www.med.lu.se/careerscentre

PhD What s next?! Pernilla Carlsson Careers Centre at Faculty of Medicine www.med.lu.se/careerscentre PhD What s next?! Pernilla Carlsson Careers Centre at Faculty of Medicine www.med.lu.se/careerscentre Expectations» What has motivated you to spend your precious time here today?» When leaving this workshop,

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

D3.4 Documentation of Training no 1 including input for D3.5 Evaluation Report. Sweden

D3.4 Documentation of Training no 1 including input for D3.5 Evaluation Report. Sweden D3.4 Documentation of Training no 1 including input for D3.5 Evaluation Report Sweden Transparense project This document has been conducted within the framework of project Transparense Increasing Transparency

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053)

DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053) DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053) Respondents: 28 Answer Count: 9 Answer Frequency: 32,14 % Teaching methods The teaching methods in the course, that is their practical implementation and

Läs mer

Statistik ICM

Statistik ICM Statistik ICM 2015-2017 2016-09-23 Rebecka Herdevall Uppgifter från interimsrapporteringen i MT+ 1 juni 2016 Totalt antal rapporterade mobiliteter för svenska lärosäten 70 60 61 50 40 30 20 21 Antal rapporterade

Läs mer

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora!

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Björn Hammarfelt,! Högskolan i Borås!! Peter Tillberg, 1972 (Gläns över sjö och strand, 1970)!!

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Nordens förenta stater

Nordens förenta stater Malmö 25/4 2012 Nordens förenta stater Hur vill du/ni bygga upp en väl fungerande vägledning för såväl internt som externt? Vilka kompetenser behövs för att utföra ett vägledarjobb? Kan arbetet utföras

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången 2014 05 19 Jari Rusanen Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången Programdagarna 2014 Hasseludden Aktiviteterna måste vara länkade till målen för programmet samt

Läs mer

What will teachers do with SF?

What will teachers do with SF? What will teachers do with SF? Mikael Thunblom Martin Larsson Martin Larsson Mikael Thunblom Martin Larsson Mikael Thunblom Mikael Thunblom The Principle The Teachers Mikael Thunblom The Swedish

Läs mer

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014 Björn Ställberg Gagnef vårdcentral Nationella programrådet Astma och KOL Identifierade insatsområden Nationella programrådet Astma och KOLinsatsområden för KOL Diagnostik,

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld.

Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld. Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld. Pernilla Malmgren Ma/NO/Teknik/ Eng Anna Werner SO/ SV/ SvA/ Eng Paradisskolan Trollhättan Ca 450 elever F-9 Undervisning på engelska: English

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev.

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev. Anders Persson Philosophy of Science (FOR00F) Response rate = 0 % Survey Results Legend Relative Frequencies of answers Std. Dev. Mean Question text Left pole % % Right pole n=no. of responses av.=mean

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

1 (4) Toward a 21 st Century Mathematics Curriculum Resource ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 (4) Toward a 21 st Century Mathematics Curriculum Resource ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Toward a 21 st Century Mathematics Curriculum Resource ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 (4) Curriculum resources 1 are widely used in Sweden as well as in many other countries in the world. Research

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

The Swedish Family Care Competence Centre

The Swedish Family Care Competence Centre The Swedish Family Care Competence Centre ELIZABETH HANSON & LENNART MAGNUSSON Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Our mandate Create a national overview of the area family care of older people

Läs mer

Varför nu? det. nya landskapet

Varför nu? det. nya landskapet Halmstad 26/3 Varför nu? det nya landskapet Längre tid i skolan delvis förvaring, ingen arbetsmarknad Osynligare arbetsliv Svårare att etablera sig på arbetsmarknaden Snabba förändringar i arbetsliv och

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

Dag 2- Utbildningspaketet

Dag 2- Utbildningspaketet Dag 2- Utbildningspaketet Varför nu? det nya landskapet Längre tid i skolan delvis förvaring, ingen arbetsmarknad Osynligare arbetsliv Svårare att etablera sig på arbetsmarknaden inte minst för utrikes

Läs mer

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Kvalitativ design Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ design Kvalitativ metod Ord, texter

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner.

Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner. Get ready for the rest of your life. Source Swedish Social Insurance Agency introduced new rules in 2010. Sick leave became time-limited to three months. Target group Individuals in social isolation with

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Learning study elevers lärande i fokus

Learning study elevers lärande i fokus Learning study elevers lärande i fokus En teoretiskt förankrad modell för systematisk utveckling av undervisning Innehåll Vad har betydelse för elevernas lärande? Vad är en Learning study? Variationsteori

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor Denna enkät syftar till att ge en bild av lärares arbete med hållbar utveckling i Högskolan Dalarnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Den vänder sig till dig som varit eller kommer att vara

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London Klara Jonsson Stadsutveckling, Göteborg Maj 2014 Olympic Delivery Authority som beställarorganisation Ansvar för utformning, projektering

Läs mer

1 och 1 eller 1+1 1 and 1 or 1+1. Odense 26 maj 2014 Jorryt van Bommel Karlstads Universitet

1 och 1 eller 1+1 1 and 1 or 1+1. Odense 26 maj 2014 Jorryt van Bommel Karlstads Universitet 1 och 1 eller 1+1 1 and 1 or 1+1 Odense 26 maj 2014 Jorryt van Bommel Karlstads Universitet Prata med grannen Talk to your neighbour 2 minuter 2 minutes Upplägg - Content Mötesplatser och samtal Meeting

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

KAPITEL12 LEDARSKAP. Jacobsen & Thorsvik

KAPITEL12 LEDARSKAP. Jacobsen & Thorsvik KAPITEL12 LEDARSKAP 1 VAD ÄR LEDARSKAP? 1. Ledarskap är en rad handlingar som utövas av en eller flera personer. 2. Ledarskap har till avsikt få andra att göra något 3. Ledarskap ska bidra till att organisationer

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

KAMPANJ- VERKTYGSLÅDAN 2.0 PIMP MY CAMPAIGN

KAMPANJ- VERKTYGSLÅDAN 2.0 PIMP MY CAMPAIGN KAMPANJ- VERKTYGSLÅDAN 2.0 PIMP MY CAMPAIGN ART & SCIENCE DIGITALT TAR ÖVER LEDARTRÖJAN Din nya huvudvärk som beställare: Deltagarperspektiv Gemenskap/VI Medskapande Moment friendly Kan de som står er

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Matematiklärarfortbildningens forskningsgrund och teori. Ola Helenius LUMA 2015 Göteborg

Matematiklärarfortbildningens forskningsgrund och teori. Ola Helenius LUMA 2015 Göteborg Matematiklärarfortbildningens forskningsgrund och teori Ola Helenius LUMA 2015 Göteborg Effektiv fortbildning? Förändring (förbättring?) av: Lärares attityder, föreställningar, kunskaper Lärares beteende

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates.

Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates. Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates. Delstudie inom EU-projektet Workable 2010-2013 Gunilla Bergström Casinowsky Institutionen för

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Enkätundersökning Askar Camp 2011

Enkätundersökning Askar Camp 2011 Underlaget till denna sammanställning är en enkätundersökning med frågor formulerade av PGS utförd av Taha Sirhan och sedan sammanfattad på engelska av Dona Khoury i juli 2011. Sammanställningen är PGS

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training

Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training Dr. Andreas Fejes Senior Lecturer/Postdoctoral Fellow Linköping University, Sweden Step for skills -

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Generic Learning Outcomes att göra skillnad genom kulturarv. Anna Hansen, NCK

Generic Learning Outcomes att göra skillnad genom kulturarv. Anna Hansen, NCK Generic Learning Outcomes att göra skillnad genom kulturarv Anna Hansen, NCK NCK The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity AB Ett forsknings- och utvecklingscentrum i skärningspunkten mellan

Läs mer

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people -

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - The story Världen förändras allt snabbare och vi behöver göra saker på ett annorlunda sätt Tänk dig en arbetsplats som

Läs mer

The English Nursery, Stockholm Creating Passion for Learning and Enjoyment since 1983

The English Nursery, Stockholm Creating Passion for Learning and Enjoyment since 1983 Activities The English Nursery, Stockholm Creating Passion for Learning and Enjoyment since 1983 Activities Organisation: At the English Nursery, we make sure that children are able to develop through

Läs mer

Teenage Brain Development

Teenage Brain Development Teenage Brain Development In adults, various parts of the brain work together to evaluate choices, make decisions and act accordingly in each situation. The teenage brain doesn't appear to work like this.

Läs mer