Manual. Boksluts- och årsredovisningsprogram utvecklat av Björn Lundén Information AB och Programgruppen i Stockholm AB.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual. Boksluts- och årsredovisningsprogram utvecklat av Björn Lundén Information AB och Programgruppen i Stockholm AB."

Transkript

1 Manual Boksluts- och årsredovisningsprogram utvecklat av Björn Lundén Information AB och Programgruppen i Stockholm AB. 1

2 Innehållsförteckning Förord 5 Inledning 6 Installation 7 Systemkrav 7 Installation 7 Uppdatering av redan installerat Program 8 Avinstallera 8 Generella funktioner 9 Arkivmenyn 9 Menyer 9 Ribbonknappar 9 Aktivitetsknappar 10 Tooltips 10 Bilagehanteraren 10 Nothanteraren 10 Höger musknapp 11 Sidopaneler 11 Genvägar 12 Snabbkommandon 13 Utskriftshanteraren 14 -Balansrapport 14 -Resultatrapport 14 -Dagbok 14 -Huvudbok 14 -Bilagor 14 -Årsredovisning 14 -Anläggningsregister 14 -Övrigt 14 Zoom 15 Navigeringsknapp 15 Makro 15 Reko 15 Inställningar 15 Menyer 16 Arkivmenyn 16 Basuppgifter 16 Anläggningsregister 17 Bokslutsbilagor 17 Balans & Resultat 17 Noter m.m. 17 Årsredovisning m.m. 17 Ribbonknappar 18 Företagsuppgifter 18 Personuppgifter 18 Status 18 Aktiebok/Medlemsförteckning 18 Registrera 18 Redigera konton 18 Rapporter 18 Bilagehanterare 18 Skapa automatiskt 18 2

3 Anläggningstillgångar 18 Omsättningstillgångar 18 Eget kapital 18 Obeskattade reserver 18 Långfristiga skulder 18 Kortfristiga skulder 18 Övriga 18 Samlingsbilagor 18 Konton/saldon 19 Balans & Resultat 19 Verifikat 19 Redigera 19 Rapporter 19 Årsredovisning 19 Nothanterare 19 Redovisningsprinciper 19 Skapa automatiskt 19 Resultaträkning 19 Balansräkning 19 Förvaltningsberättelse 19 Säkerheter m.m. 20 Ort och datum 20 Revisionsberättelse 20 Fastställelseintyg 20 Årsstämmoprotokoll 20 Reko 20 Årsredovisning 20 Exportera e-format 20 Aktivitetsknappar 21 Ny 21 Ta bort 21 Skriv ut 21 Hämta 21 Rapporter 21 Inställningar 21 Återställ 21 Välj konton 21 Räkenskapsår 21 Skapa bilagor 21 Visa/dölj 21 Kontering 21 Till verifikat 21 Makulera 21 Bilagevy 22 Sortera 22 Reko 22 Lägg till konton och Ta bort konton 22 SRU 22 Lås upp 22 Koppla not 22 Utskriftsformat 22 Ej revisor 22 Lås uppdatering 22 3

4 Arbetsmoment (Hur gör jag?) 23 Import av data 23 Arbetsgång 24 Personuppgifter 24 Aktiebok/medlemsförteckning 24 Hantera anläggningstillgångar 24 Administrera bilagor 25 Bokslutsbilagor 25 Balans & Resultat 26 Bokslutsverifikat 26 Flytta saldon 26 Redigera saldon 26 Mallar 27,28 Noter m.m. 28,29 Årsredovisning m.m. 29,30 Verksamhet m.m. 29 Flerårsöversikt 29 Resultatdisposition 29,30 Redigera Årsredovisning 30,31 Avrundningsdifferens 31 4

5 Förord Vi hälsar dig välkommen som användare av Programgruppens och Björn Lundén Informations boksluts- och årsredovisningsprogram. Programmet kommer att hjälpa dig att skapa ett bokslut och en årsredovisning med bilagor och tillhörande dokument. Manualen inleds med en beskrivning av hur du installerar programmet. Därefter går vi igenom hur du kan använda programmet. Då vi ständigt utvecklar våra program kan det ibland hända att vissa finesser eller bilagor inte finns i manualen då programmet färdigställts. Nya versioner av programmet kommer flera gånger per år. En gång varje år kommer en ny årsversion som innehåller uppdaterade bilagor, årtal, bastal, procentsatser m.m. Versionsnytt beskriver nyheter som kommit till efter att manualen skrevs. Där anges också en del av de nyheter som just den aktuella versionen av programmet innehåller jämfört med tidigare versioner. Vår förhoppning är att programmet kommer att vara till stor hjälp i ditt boksluts- och årsredovisningsarbete. Ett stort tack riktas till de kunder som under utvecklingsarbetet har använt programmet och kommit med bra idéer och synpunkter. Vi vill också poängtera att du som användare är en viktig del i vårt utvecklingsarbete, därför ser vi gärna att du även fortsättningsvis hör av dig med tips, idéer och förbättringsförslag. Vi önskar dig en trevlig bokslutssäsong. Programgruppen och Björn Lundén Information AB 5

6 Inledning Manualens första del beskriver vilka systemkrav som gäller för användande av programmet och hur du installerar det etc. Därefter kommer kapitlet Generella funktioner som beskriver funktioner som finns i programmet och som inte påverkas av var i programmet du befinner dig. Kapitlen Menyer, Ribbonknappar och Aktivitetsknappar beskriver programmets layout och betydelsen av menyerna och de olika knapparna. Slutligen kommer kapitlet Arbetsmoment och om du redan är bekant med hur programmet är uppbyggt så kan du gå direkt till detta kapitel som mer inriktar sig på hur du faktiskt går tillväga. 6

7 Installation I detta kapitel beskriver vi hur installationen av programmet går till. Systemkrav För att använda programmet bör din dator uppfylla nedanstående minimikrav: Processor, Pentium 4 eller motsvarande, med 2 Ghz processorhastighet 512 MB RAM 30 MB ledigt utrymme på hårddisken Windows XP SP 3, Windows Vista eller Windows 7 Grafikkort med 256 MB minne Vi rekommenderar dock att du uppfyller nedanstående systemkrav: Processor, Pentium 4 eller motsvarande, med 3 Ghz processorhastighet 1,5 GB RAM 30 MB ledigt utrymme på hårddisken Windows XP SP 3, Windows Vista eller Windows 7 Grafikkort, DirectX-kompatibelt (ATI eller NVIDIA), 256 MB minne Du måste ha.net Framework 4.0 samt Hotfix för.net Framework 4.0. Observera att du måste vara uppkopplad mot Internet första gången du installerar programmet. Installation Du ska inte ha programmet öppet när du installerar en ny version. Sätt in cd-skivan i din dators cd-enhet, installationen ska då starta automatiskt och en guide leder dig igenom förfarandet. Om du har valt att ladda ned installationsfilen från vår hemsida så startar du installationen genom att dubbelklicka på den nedladdade filen. Om du väljer att köra filen direkt från vår hemsida så startar guiden direkt och leder dig vidare. Föreslagen mapp för programfilerna är C:\Program (eller Program Files)\Programgruppen \20XX\BL Bokslut 20XX. Föreslagen mapp för bokslutsfilerna blir en egen mapp under Mina dokument som heter Programgruppen\20XX\BL Bokslut 20XX Dokument. Mappen för SIE-filer är normalt C:\SIE. När allt är klart finns en ny ikon under Start-Program-Programgruppen-20XX-BL Bokslut som du klickar på för att starta programmet. Har du valt att skapa en genväg till programmet på exempelvis skrivbordet kan du i stället dubbelklicka på den. Du kan naturligtvis ha programmet installerat lokalt på din hårddisk och ha bokslutsfilerna i en mapp på servern. Om du inte angivit sökvägar under installationen så kan du i efterhand ändra sökvägarna genom att klicka på Inställningar (ikonen bestående av verktyg uppe till vänster på bildskärmen) och därefter välja Mappinställningar. 7

8 Uppdatering av redan installerat program Starta installationen på något av de ovan beskrivna sätten, installationen kommer då att ersätta din tidigare version av programmet och känner av hur dina sökvägar såg ut. Du behöver bara installera den senaste versionen av programmet, versionerna är alltid kompletta program. Avinstallera Programmet innehåller även ett avinstallationsprogram. Vill du ta bort programmet så väljer du i kontrollpanelen Lägg till/ta bort program (eller Program). Klicka på ikonen för programmet och välj att avinstallera. 8

9 Generella funktioner I detta kapitel kommer vi att presentera några av de viktigaste verktygen och finesserna som finns i programmet. Du kommer här att hitta en beskrivning av följande funktioner: Arkivmenyn Menyer Ribbonknappar Aktivitetsknappar Tooltips Bilagehanteraren Nothanteraren Höger musknapp Sidopaneler Genvägar Snabbkommandon Utskriftshanteraren Zoom Navigeringsknapp Makro Reko Inställningar Arkivmenyn Arkivmenyn kommer du åt genom att klicka på logotypen ( ) längst uppe i vänstra hörnet och under denna sorterar funktioner som: Öppna, Ta bort, Säkerhetskopiera, Skicka, Import/Export, Skriv ut m.m. Det som visas under denna knapp kan variera något, beroende på om du är inne i en fil eller inte. Menyer Menyerna utgörs av de flikar som heter Basuppgifter, Anläggningsregister, Bokslutsbilagor, Balans & Resultat, Noter samt Årsredovisning. Klickar du på en meny så öppnar sig olika Ribbonknappar (nedanför menyerna), beroende på vilken meny du valt att klicka på. Ribbonknappar Knapparna under respektive meny är kategoriserade (grupperade) utifrån sitt användningsområde. Namnet på knappen framgår på själva knappen medan gruppnamnet framgår i fältet längs ned på gruppen av knappar. Klickar du på en Ribbonknapp så får du oftast ett ytterligare val som leder dig till den arbetsyta eller blankett som du ska jobba med. Det är den bild som framträder i mitten på din bildskärm. 9

10 Aktivitetsknappar Längst upp till höger finns ett block som innehåller Aktivitetsknappar. Det är ofta dessa som styr vad som händer på arbetsytan eller blanketten. Vilka Aktivitetsknappar som visar sig varierar beroende på vilken arbetsyta eller blankett du valt att arbeta med. Tooltips Om du håller markören på ett fält eller en knapp så kan det ibland dyka upp en informationsruta (tooltip) ger dig viktig information om den/det aktuella knappen/fältet. Bilagehanteraren Du kommer till bilagehanteraren genom att välja menyn Bokslutsbilagor och sedan klicka på den Ribbonknapp som betecknar bilagehanteraren. Från bilagehanteraren kan du öppna, sortera, numrera samt skriva ut flera bilagor på samma gång m.m. För att gå in på en bilaga kan du i bilagehanteraren dubbelklicka på den ruta som representerar just den bilagan. Du kan enkelt sortera om ordningen på bilagorna genom att klicka på den bilaga du vill flytta, hålla musknappen nere, dra den till den plats där du vill placera bilagan och därefter släppa den. Förutsatt att du inte valt egen sortering (Aktivitetsknappen Sortera) eller sortera via namn så numreras bilagorna om. Om du har valt Egen sortering så kan du enkelt numrera om bilagorna genom att klicka på Aktivitetsknappen Numrera bilagor. Här kan du också koppla bilagor till varandra i en del fall, vilket gör att belopp hämtas från en bilaga till en annan. Du ser att en bilaga har andra bilagor kopplade till sig på den svarta pilen ute till vänster om bilagan. Dessutom ser du att de underordnade bilagorna hierarkiskt ligger kopplade till sin huvudbilaga om du valt att visa kopplingarna vilket du gör genom att klicka på pilen. Genom att högerklicka på en bilaga ges du ett antal funktioner såsom Skriv ut blankett, Ta bort blankett etc. 10

11 Nothanteraren Nothanteraren påminner i sin utformning om bilagehanteraren. Den vänstra delen av vyn representerar till en början (innan du kopplat några noter) enbart rubriker i din Resultat- och Balansräkning och den högra representerar noter. Ett enkelt sätt att koppla en not till en rubrik är att klicka och dra, dvs. klicka på en ruta som representerar en not, hålla musknappen nere, dra den till den ruta som representerar en rubrik och släppa den på rubriken. Du kan numrera om noter genom att klicka på den ruta som representerar den not du vill flytta/numrera om, hålla nere musknappen, dra den till sin plats i trädet och därefter släppa den. Den får då det nummer som representerar ordningsföljden och de andra noterna numreras om. Höger musknapp Denna funktion återkommer på flera ställen i programmet. Då markören står i ett fält kan det finnas funktioner som du kan välja genom att klicka med höger musknapp. Vilken funktion som ligger där beror på i vilket läge du klickar med höger musknapp. Fälten som anges med en annan färg på bilagorna indikerar t.ex. att där finns funktioner om du klickar med höger musknapp. Sidopaneler Sidopanelerna är de två lodräta fälten på vänster respektive höger sida om arbetsytan. Den vänstra representerar i ursprungsläget genvägar, dvs. genom att klicka på den får du fram genvägar till Ribbonknapparna som du kan använda som ett alternativ till att först klicka på Menyn och därefter på Ribbonknappen. Du kan också byta namn på denna sidopanel genom att klicka på någon av de nedre symbolerna. Den cirkelformade pilen t.ex. ger dig en sidopanel som heter Arbetsgång. Genom att klicka på den får du fram genvägar presenterade i en tänkt arbetsgång för att göra ett bokslut och en årsredovisning. Genom att klicka på den högra sidopanelen får du fram ett fönster som visar Balans & Resultat och vilka konton respektive saldon som är knutna till rubrikerna i Årsredovisningen. Den uppdateras dynamiskt då du t.ex. gör ett bokslutsverifikat. Genom att ha den framme ser du direkt hur verifikatet påverkar Balans & Resultat. 11

12 Genvägar Förutsatt att du skapat någon eller några bokslutsbilagor så uppträder en liten fyrkant med bilagans namn strax ovanför själva arbetsytan. Denna genväg blir färgmarkerad för att visa vilken bilaga du är inne på. Den kan även innehålla en klarmarkering i form av en liten fyrkant uppe i högra hörnet på genvägen. Har du skapat flera bilagor får du således en rad med genvägar. Du kan hålla markören på en genväg så visas en tooltip (textruta) innehållande användbar information avseende bilagan. Samma sak gäller för noterna. Förutsatt att du skapat en eller flera noter, visas en rad med genvägar till noterna. Varje genväg innehåller notens namn och samma sorts klarmarkering (se bilagorna) används här, dvs. en fyrkant i hörnet av genvägen. 12

13 Snabbkommandon Det finns en mängd olika tangentkombinationer som gör att du snabbt ska kunna förflytta dig eller utföra ett kommando. Här nedan följer en förteckning över dessa: PgDown Rullar sidan nedåt i förutbestämda steg PgUp Rullar sidan uppåt i förutbestämda steg Ctrl+PgUp Rullar sidan åt vänster till början Ctrl+PgDown Rullar sidan åt höger till slutet Ctrl+Home Till början av sidan Ctrl+End Till slutet av sidan Home Flyttar markören till början av fältet End Flyttar markören till slutet av fältet Pil vänster Flyttar markören till vänster inom fältet Pil höger Flyttar markören till höger inom fältet Alt+PgUp Sida bakåt Alt+PgDown Sida framåt Alt+Home Första sidan i bilagan Alt+End Sista sidan i bilagan Shift+PgUp Föregående exemplar av samma bilaga Shift+PgDown Nästa exemplar av samma bilaga Shift+Home Första exemplaret av samma bilaga Shift+End Sista exemplaret av samma bilaga Ctrl+Shift+PgUp Föregående bilagenummer Ctrl+Shift+PgDown Nästa bilagenummer Ctrl+Shift+Home Första bilagenummer Ctrl+Shift+End Sista bilagenummer Tab Flyttar markören till ett nytt bilageavsnitt Shift+Tab Flyttar markören tillbaka till föregående bilageavsnitt Shift+F10 Aktiverar höger musknapps funktion Ctrl+A Skapar årsredovisning Ctrl+B Gå till Bilagehanteraren Ctrl+C Kopierar markerat stycke Ctrl+G Gå till bilaga Ctrl+N Nytt dokument Ctrl+P Skriv ut dokument Ctrl+S Spara dokument Ctrl+V Klistra in Ctrl+X Klipp ut markerat stycke Ctrl+Z Ångra senast utförd handling Alt Gr+vänsterpil Nav. till föregående (fungerar inte om du har två skärmar) Alt+F4 Avslutar programmet 13

14 Utskriftshanteraren Utskriftshanteraren når du antingen genom att klicka på utskriftsikonen (en av de små ikonerna högst uppe till vänster) eller genom att använda Arkivmenyn och där välja Skriv ut. Utskriftshanteraren består av ett antal knappar som presenteras lodrätt längst till vänster. Var och en av dessa knappar representerar olika utskriftsalternativ. Om du klickar på en knapp har du möjlighet att specificera ditt utskriftsalternativ mer detaljerat. Den blå pilen (nere till höger) används för att lägga till ett utskriftsalternativ i utskriftslistan till höger (vald rapport). I de fall det inte visas en blå pil så läggs den valda utskriften till i listan direkt. Du kan också modifiera dina val av utskrifter (listan) genom att välja någon av knapparna Markera alla eller Ta bort. För att ta bort en vald rapport från listan markerar du denna och väljer Ta bort. Balansrapport: Välj utformning på denna genom att klicka på antingen Grupperad eller Specificerad. Resultatrapport: Välj utformning på denna genom att klicka på antingen Grupperad eller Specificerad. Dagbok: Här kan du ange ett datumintervall, verifikationsserie samt verifikationsnummer för att begränsa ditt urval. Huvudbok: Här kan du välja konto genom att klicka på knappen Välj konto och därefter välja från listan som uppenbarar sig till höger. Du har också möjlighet att skriva direkt i rutan för Eget urval. Antingen anger du ett intervall av konton ( ), eller konton uppradade ett och ett (1210,1220) eller en kombination av dessa. Bilagor: Använd bilagornas namn då du väljer vilka som ska skrivas ut. Namnet är i de flesta fall en sifferkombination, t.ex Ett fåtal bilagors namn kan innehålla bokstäver, t.ex. 1510B och BAR. Du kan endast ange ett intervall t.ex (vilket innebär att alla bilagor från 1200 t.o.m skrivs ut) då det gäller bilagor vars namn innehåller enbart siffror. De bilagor vars namn innehåller en bokstav måste anges var och en (t.ex. 1510B, BAR). Årsredovisning: Du kan välja att antingen skriva ut hela årsredovisningen eller välja vissa sidor ur denna. Om du inte kommer ihåg vad som finns på respektive sida kan du klicka på knappen Förhandsgranska. När du är inne i själva årsredovisningsdokumentet så kan du välja att skriva ut en enstaka sida genom att högerklicka på just den sidan och därefter välja Skriv ut. Anläggningsregister: Varje knapp representerar en rapport. Rapportens namn framgår av knappen och du specificerar denna genom att använda den dialog som visas till höger. Övrigt: Här ligger övriga rapporter som finns att skriva ut, t.ex. Bokslutsrapport (Reko). Beroende på vilken knapp du klickar på så visar sig ytterligare utskriftsalternativ till höger. Du gör ditt val och lägger till just den rapporten till fältet Vald rapport. Detta innebär att om du lagt till flera olika rapporter så kan du skriva ut dessa samtidigt. Du kan välja olika utskriftsformat med de knappar som finns längst ned i utskriftsdialogen, t.ex. Word, Excel, PDF etc. 14

15 Zoom Ett reglage som visas antingen längst ned till höger eller uppe till vänster. Funktionen gör att du kan förminska eller förstora arbetsytan. Navigeringsknapp Pilarna uppe i högra hörnet som pekar åt vänster eller höger är ett stöd för dig som vill komma till den arbetsyta du var på i steget innan du kom till den nuvarande arbetsytan. Om du i momentet innan jobbade med en bilaga så klickar du på vänsterpilen och du hamnar då på bilagan. Makro Aktivitetsknappen Makro visas när ett fält i årsredovisningen är markerat. Funktionen gör att du kan infoga ett valt makro till just det fältet. Av makrots namn framgår vad som kommer att stå i fältet. Ett makro gör att information hämtas till just den plats där makrot placerats, se exemplet nedan. Ort och datum (avseende årsstämmoprotokollet) kommer alltså att visas på just denna plats. Ett makro presenteras mellan två hakparenteser. Reko Stöd för Reko finns i form av checklista för respektive bokslutsbilaga, bokslutsrapporten som skapas under Årsredovisning/Reko, Uppdragsbrev samt att programmet kan kommunicera med programmet Klient (Basuppgifter/Status). Bokslutsrapporten som du hitta under Noter m.m./övriga kan du sedan infoga i årsredovisningen genom att använda Nothanteraren och klicka, dra och släppa den allra längst ned i notträdet, till Okopplade. Inställningar Representeras av verktygsikonen uppe i vänstra hörnet och hjälper dig att göra mappinställningar (sökvägar etc.), filnamnsinställningar, diverse utskriftsinställningar m.m. 15

16 Menyer I detta kapitel går vi igenom de olika menyer som finns, Arkivmenyn samt de programdelsspecifika menyer som finns i form av flikar när du kommit in i programmet och vad dessa innebär. När du klickat på en speciell Meny visas ett antal knappar. Knapparna är organiserade så att de ingår i olika grupper. Själva gruppen visas på det blå vågräta fältet under knapparna. Arkivmenyn Denna öppnar sig när du klickar på logotypen uppe vänstra hörnet och består av följande menyval: Ny: Startar den guide som vägleder dig i början då du vill skapa ett nytt bokslut. Nytt räkenskapsår: Hjälper dig att skapa ett nytt räkenskapsår för det bolag du jobbar med. Byt uppställningsform m.m: Om du exempelvis valt K2 men ångrar dig och vill ha en traditionell uppställningsform så använder du detta alternativ. Öppna: Här öppnar du antingen en befintlig bokslutsfil sparad på standardplatsen eller så kan du öppna en bokslutsfil sparad på annan plats. Öppna föregående år: Öppnar en befintlig bokslutsfil som skapades förra året, vilket gör att du får med dig värdefulla uppgifter från förra året in i den fil du nu ska jobba med. Stäng: Stänger den bokslutsfil du jobbar med men programmet är fortfarande öppet. Ta bort: Ger dig möjlighet att ta bort ett eller flera företag, dvs. bokslutsfiler. Spara: Sparar den öppnade bokslutsfilen. Spara som: Sparar den öppnade bokslutsfilen, men du kan välja att döpa om den och/eller spara den på annan plats. Säkerhetskopiera: Här kan du bl.a. ställa in hur ofta du vill att säkerhetskopior ska tas, både lokala och externa (exempelvis i nätverk). Dessutom kan du ställa in var de ska sparas samt läsa in tagen kopia etc. Import/Export: Ger dig möjlighet att importera SIE-filer, att exportera de saldon du skapat i och med att du gjort bokslutet samt att exportera de bokslutstransaktioner du gjort. Skicka: Bifogar den fil du jobbar med i ett mail. Skriv ut: Leder dig till Utskriftshanteraren. Hjälp: Leder dig till det hjälpavsnitt som handlar om den funktion du håller på med för tillfället. Om: Information om programvaruleverantören, adress, telefonnummer etc. samt vilken version av programmet du har. Avsluta: Avslutar hela programmet på samma sätt som om du klickar på krysset uppe i högra hörnet. Basuppgifter Om du klickar på denna så visar sig ett antal Ribbonknappar: Företagsuppgifter, Personuppgifter och Status som ligger i gruppen Basuppgifter samt Aktiebok och pärmregister. Aktieboken kan skapas utifrån de uppgifter du angett i Personuppgifterna. Det går också att skriva i personer etc. direkt i den dialog som finns under knappen Aktiebok. 16

17 Anläggningsregister Visar tre knappar, Registrera och Redigera konton, som ligger i gruppen Anläggningstillgångar samt Rapporter som hjälper dig att ta fram information avseende just anläggningsregistret. Knappen Registrera är verktyget för att ange en anläggningstillgång. Knappen Redigera konton hjälper dig att utforma vilka konton som standardmässigt ska användas då du arbetar med anläggningsregistret. Bokslutsbilagor Öppnar ett flertal knappar. Bilagehanteraren hjälper dig att administrera dina bokslutsbilagor på ett enkelt sätt och knappen Skapa automatiskt genererar ett förslag på bilagor som grundar sig på de konton och saldon du importerat. Under de knappar som ingår i gruppen Bokslutsbilagor sorterar de olika bilagorna under respektive knapp. Dessa knappar representerar olika tillgångsslag och skulder. Under knappen Övriga finns bilagor som inte är lika intimt sammankopplade med balansräkningen som de ovan nämnda bilagorna. Knappen Samlingsbilagor ger dig en rapport som talar om vilka konton och saldon som är knutna till respektive bilaga. Balans & Resultat Knappen Konton/saldon visar de saldon du importerat samt de SRU-koder som används. Balans & Resultat visar saldona på dina konton som uppstår efter import av SIE-fil (eller manuell registrering) och efter att du gjort eventuella bokslutstransaktioner. Knappen Verifikat leder dig till den dialog som krävs för att du ska kunna göra ett bokslutsverifikat. Rapporter och Årsredovisning skapar diverse rapporter samt årsredovisningsdokumentet. Noter m.m. Nothanteraren hjälper dig att administrera dina noter. I den kan du koppla dem till rubriker, numrera om dem m.m. Du har en knapp för Redovisningsprinciper där du utformar och infogar dessa. Knappen Skapa automatiskt ger dig ett förslag på noter baserat på de konton och saldon som du importerat. Knapparna Resultaträkning och Balansräkning ger dig möjlighet att komma in på de noter som tillhör respektive knapp. Under knappen Övriga finns en Bokslutsrapport i syfte att uppfylla den Reko-standard som finns. Årsredovisning m.m. Ger dig stöd för att på ett enkelt sätt skapa din Årsredovisning. Du utformar här din Förvaltningsberättelse, anger Säkerheter med mera (årsredovisningens balansräkning), infogar Ort och datum för underskrifter samt skapar Revisionsberättelse, Fastställelseintyg och Årsstämmoprotokoll. Rekoknappen ger dig hjälp att utforma en Bokslutsrapport. Du har också stöd för att skapa en elektronisk årsredovisning att skicka till Bolagsverket i de fall du valt detta. 17

18 Ribbonknappar I detta kapitel behandlas de knappar som visas under respektive meny, dessa kallas Ribbonknappar. De kan vara placerade i grupper där gruppnamnet (den blå texten under själva knapparna) indikerar tillhörigheten för de knappar som ingår i gruppen. Under menyn Basuppgifter finns följande knappar: Företagsuppgifter: Här fyller du i organisationsnummer, namn, adress m.m. Detta kan redan vara ifyllt om du t.ex. valt att lägga in ett nytt företag via guiden. Personuppgifter: Här lägger du till de personer som är sammanknippade med företaget, du talar också om vilken funktion de har samt var de ska skriva under på årsredovisningen. I takt med att du lägger till en person, så syns deras namn på listan ovanför arbetsytan. Genom att dubbelklicka på dem i listan så hamnar du på just den personens arbetsyta och kan där redigera uppgifterna. Status: Denna knapp har betydelse speciellt för kommunikationen med programmet Klient. Du kan här också ange hur långt du kommit i arbetet med just denna kundfil, vem som är handläggare samt göra övriga anteckningar. Aktiebok/Medlemsförteckning: Här utformar du din aktiebok/medlemsförteckning. Du kan antingen välja att hämta (aktivitetsknappen Hämta) information från personuppgifterna eller registrera personerna en och en. Varje person presenteras ovanför arbetsytan och det är också där du väljer person att redigera. Om du lagt upp en person (utan att hämta från personregistret) måste du tala om hur många aktier/andelar denne har och du använder då aktivitetsknappen Köp/Sälj. Således använder du den knappen även när du vill registrera en försäljning. Under menyn Anläggningsregister finns följande knappar: Registrera: Här registrerar du dina anläggningstillgångar. Listan som visas ovanför arbetsytan känner du igen från Personuppgifter och Aktiebok/ Medlemsförteckning. Du redigerar en redan registrerad tillgång genom att klicka på den i listan. Redigera konton: Möjliggör för dig att styra vilka konton som ska användas när det gäller anläggningsregistret. Rapporter: Här kan du på ett enkelt sätt skapa rapporter utifrån anläggningsregistret. Under menyn Bokslutsbilagor finns följande knappar. Bilagehanterare: Via denna får du stöd för att på ett enkelt och överskådligt sätt administrera dina bilagor. Du kan skriva ut dem. Genom att klicka och dra numrerar och sorterar du dem och du kan också välja vilken sorteringsmetod du vill tillämpa. Skapa automatiskt: Lägger upp bilagor åt dig, förslaget baseras på vilka konton du importerat. Anläggningstillgångar: Här kan du välja någon av de bilagor som hänförs till just anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar: Gör att du kan välja någon av de bilagor som gäller omsättningstillgångar. Eget kapital: Innehåller någon av de bilagor som avser Eget kapital. Obeskattade reserver: Gör att du kan välja någon av de bilagor hänförliga till just Obeskattade reserver. Långfristiga skulder: Visar de bilagor som avser långfristiga skulder. Kortfristiga skulder: Här ser du och kan välja någon av de bilagor som gäller Kortfristiga skulder. Övriga: Innehåller vissa hjälpbilagor. Samlingsbilagor: Skapar samlingsbilagor som visar saldo på respektive konto samt vilka bilagor som är kopplade till kontona. 18

19 Under menyn Balans & Resultat finns följande knappar: Konton/saldon: Här ser du de konton och tillhörande saldon som du importerat via en SIE-fil alternativt registrerat manuellt. Du kan också se vilka SRU-koder som används samt redigera eller komplettera dessa. Balans & Resultat: Denna är en central del för skapandet av din årsredovisning. Här ges du möjlighet att kunna flytta saldon eller delar av saldon till en annan rubrik i årsredovisningen. Här visas vilka noter som är kopplade till respektive rubrik och du kan lätt se huvudboken för respektive konto genom att klicka på det lilla H:et (till höger om saldot). Saldona som visas är resultat av det du importerat eller registrerat och de bokslutsverifikat som du skapat. Verifikat: Här skapar du dina bokslutsverifikat. Du har din kontoplan med saldon i rutan uppe till vänster och du har dina verifikat i rutan uppe till höger. Du väljer ett verifikat genom att klicka på det. Redigera: Du redigerar här din avsnittsindelningsmall för bokslut eller för årsredovisningen. Du kan anpassa din mall så att den passar just det företag du arbetar med. Därefter kan du använda just den mallen om du har fler företag som behöver en liknande uppställning. För att byta årsredovisningsmall så väljer du Balans & Resultat/Redigera/Avsnittsindelningsmall årsredovisning/byt mall /Välj det företag som innehåller den mall du vill byta till. Observera att du endast kan byta till en mall som avser samma juridiska person. Rapporter: Ger dig möjlighet att skapa Resultatrapport, Balansrapport och olika former av huvudböcker. Under menyn Noter m.m. finns följande knappar: Nothanterare: Presenterar dina årsredovisningsrubriker och dina noter grafiskt samt kopplingarna dem emellan. Du kan också koppla, flytta och numrera om dina noter här samt administrera dem i övrigt på ett enkelt sätt. Principen för att koppla en not bygger på att du klickar på noten (som presenteras i den högra kolumnen) samt drar den och släpper den på tillhörande rubrik (som presenteras i den vänstra kolumnen). Redovisningsprinciper: Här utformar och infogar du de redovisningsprinciper som du behöver ha i din årsredovisning, den lilla kryssrutan uppe till vänster om respektive textblock används för att infoga textblocken. För att lägga till ytterligare textblock använder du aktivitetsknappen Lägg till, det finns också aktivitetsknappar för att styra i vilken ordning de olika texterna kommer att presenteras i årsredovisningen. Skapa automatiskt: Lägger upp ett antal noter. Förslaget grundar sig på de konton du importerat via din SIE-fil. Resultaträkning: Listan som visas när du klickar på denna knapp innehåller de noter som tillhör resultaträkningen och du väljer not genom att klicka på den. Balansräkning: Listan som visas när du klickar på denna knapp innehåller de noter som tillhör balansräkningen och du väljer not genom att klicka på den. Under menyn Årsredovisning m.m. finns följande knappar: Förvaltningsberättelse: Här formulerar och infogar du din Förvaltningsberättelse. Under fliken Verksamhet väljer du den lilla kryssrutan för att aktivera och infoga ett fält. Via rullgardinspilen väljer du rubrik som även är redigeringsbar. Väljer du fliken Flerårsöversikt aktiverar du den genom att kryssmarkera Infoga. Här har du också möjlighet att infoga nyckeltalsdefinitionen i årsredovisningen. Under fliken Resultatdisposition utformar du din resultatdisposition. 19

20 Säkerheter m.m: Här anger du Ställda säkerheter samt Ansvarsförbindelser. Du aktiverar funktionen genom att kryssa i rutan Infoga. Textfälten är redigeringsbara. Ort och datum: Här hanteras ort och datum för underskrifter på årsredovisningen. Du kan även infoga eventuell anmärkning som revisorn kan tänkas ha. Revisionsberättelse: Du aktiverar denna genom att kryssa i rutan Infoga. Företagsnamn, organisationsnummer m.m. hämtas automatiskt. Fastställelseintyg: Här utformas ditt fastställelseintyg. Detta aktiveras genom att kryssa i rutan Infoga. Många av uppgifterna här hämtas med automatik. Årsstämmoprotokoll: Här utformas ditt årsstämmoprotokoll, aktiveras genom att kryssa i rutan Infoga. Många av uppgifterna hämtas automatiskt. Om du kryssar i aktivitetsknappen Ej revisor finns stöd för om bolaget valt att inte ha revisor. Reko: Ger dig stöd för att skapa en bokslutsrapport. Årsredovisning: Skapar din årsredovisning utifrån de data du angivit i programmet. Exportera e-format: Om du har valt elektronisk årsredovisning så skapas din XBRL-fil här. 20

21 Aktivitetsknappar I detta kapitel behandlar vi Aktivitetsknapparna. Om du valt en Meny och därefter en Ribbonknapp skapas oftast en arbetsyta mitt på skärmen, det kan vara exempelvis en blankett eller ett formulär för inmatning av vissa uppgifter. Beroende på vilken arbetsyta du har framme så visas ett antal olika Aktivitetsknappar i den panel som visas längst upp till höger på skärmen. Ny: Förekommer på de ställen där det kan finnas anledning att lägga till bilaga, person, verifikat, anläggningstillgång etc. Ta bort: Förekommer på de ställen där det kan finnas anledning att ta bort bilaga, person, verifikat, anläggningstillgång etc. Skriv ut: Skriver ut den aktuella sidan som visas på arbetsytan eller hela dokumentet som avses. Hämta: Vad som hämtas framgår då du klickar på knappen. Det kan vara personuppgifter som hämtas till Aktieboken t.ex. Rapporter: Vilka rapporter som kan genereras framgår då du klickar på knappen och beror på var du är i programmet. Inställningar: Ger dig möjlighet att göra vissa inställningar på arbetsytan/dokumentet som visas på skärmen. Olika val gäller beroende på var du är i programmet. Återställ: Förekommer bl.a. då du har årsredovisningen framme och återställer textmassan till sitt ursprungsskick, dvs. de ändringar du gjort direkt i årsredovisningsdokumentet försvinner. Välj konton: Visar din kontoplan med tillhörande saldon och gör att du kan placera ett konto i ett fält vilket i sin tur gör att saldot från just det kontot hämtas till fältet. Räkenskapsår: Ger dig möjlighet att skapa eller redigera ditt intervall av räkenskapsår. Tillämpas främst i anläggningsregistret där du behöver ett intervall av räkenskapsår som omfattar alla år där inventarier skall registreras. För ett av de räkenskapsår som ingår i intervallet av år, välj knappen Intervall. Markera sedan det räkenskapsår du vill ändra och efterföljande räkenskapsår kommer att justeras utifrån det ändrade. Skapa bilagor: Skapar per automatik de bokslutsbilagor som är relaterade till anläggningsregistret och hämtar beloppen utifrån vad du angivit. Visa/dölj: Visar eller döljer kolumnrubriker m.m. beroende var i programmet du befinner dig. Kontering: Förekommer i många fall på bokslutsbilagorna och leder dig till en guide som hjälper dig att utifrån bokslutsbilagan göra ett bokslutsverifikat. Till verifikat: Tar dig till arbetsytan för att skapa ett bokslutsverifikat (till skillnad från kontering som hjälper dig att skapa själva verifikatet utifrån den bilaga som var aktiv). Makulera: Förekommer när du har arbetsytan Bokslutsverifikation framme och gör att du makulerar ett verifikat, dvs. verifikatet ligger kvar med sitt löpnummer men har ingen effekt. 21

22 Bilagevy: Denna knapp gör att det på arbetsytan Balans & Resultat visas de bilagenummer (samt den eventuella differens) som är knutna till respektive konto. Sortera: Förekommer i samband med bilagehanteraren och ger dig möjlighet att välja sorteringsordning på bilagorna. Reko: Ger dig ett Reko-stöd i form av en blankett innehållande en checklista att använda i samband med att du jobbar med respektive bilaga. Lägg till konton och Ta bort konton: Funktionen framgår av namnet och används främst då du har arbetsytan Kontoplan/Saldoregistrering aktiv. SRU: Ger dig möjlighet att se de förslag som råder utifrån baskontoplanen avseende de SRU-koder som borde knytas till respektive konto. Om de koder som hämtats i samband med SIE-importen inte stämmer med dessa, har du här möjlighet att komplettera eller ändra. Du kan exempelvis ändra alla på en gång genom att klicka på Uppdatera alla. Lås upp: Förekommer i samband med Kontoplan/Saldoregistrering. Denna knapp måste du använda om du manuellt vill ändra ett saldo i Kontoplan/Saldoregistrering. Knappen ändrar namn till Lås kolumner då du valt att låsa upp dessa. Koppla not: Syns då en arbetsyta avseende en not visas och ger dig ett alternativ till bilagehanterarens sätt att koppla noter (klicka och dra). Du klickar på knappen och väljer den rubrik du vill koppla till. Utskriftsformat: Ger dig vissa möjligheter att anpassa det sätt som noten skrivs ut i Årsredovisningen. Ej revisor: Styr paragraf 10 i årsstämmoprotokollet som hanterar att bolaget ifråga väljer att inte ha revisor. Lås uppdatering: Låser din årsredovisning från oavsiktliga redigeringar. Detta kan lämpligen användas då du anser dig vara klar med årsredovisningen. 22

23 Arbetsmoment (Hur gör jag?) I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet vid flera olika arbetsmoment som kan tänkas förekomma då du skapar ditt bokslut och din årsredovisning. Import av data Om du klickar på Ny så kan du enkelt följa guiden som hjälper dig att importera data till programmet. Förutsatt att du gjort ett bokslut förra året i detta program kan du med fördel använda funktionen Öppna föregående år. Då får du in relevant data från förra året som underlättar ditt fortsatta arbete med just denna kundfil. Om du använder BL Administration för din bokföring så klickar du på knappen Export till bokslut. Därefter startas programmet och du har importerat data från bokföringsprogrammet till bokslutsprogrammet. Vill du importera saldon via en SIE-fil så väljer du Arkiv/Import Export/Import av redovisningens saldon. Observera att programmet ej stöder Bas96, om du ändå vill använda den kontoplanen bör du redigera din årsredovisningsmall (Balans & Resultat/Redigera/Årsredovisningsmall) samt tänka på att bilagornas namn är satt utifrån den nyare kontoplanen. Arbetsgång Om du arbetar dig fram från vänster till höger (på samma sätt som om du läser en text) så kan du få ett arbetsflöde som passar bra för att skapa ett bokslut och en årsredovisning. D.v.s. börja gärna med fliken Basuppgifter och arbeta dig igenom de Ribbonknappar (från vänster till höger) som visar sig då du klickat på fliken. Därefter kan du välja fliken Anläggningstillgångar för att sedan fortsätta med Bokslutsbilagor o.s.v. 23

24 Personuppgifter För att registrera en person med anknytning till företaget, väljer du menyn Basuppgifter och därefter knappen Personuppgifter. Du fyller i nödvändiga uppgifter i de olika fälten på arbetsytan samt talar om vilken funktion personen har. Det senare styr även var underskrifterna på årsredovisningsdokumentet hamnar. För att registrera en ny person klickar du på Aktivitetsknappen Ny (uppe till höger). För att redigera en redan registrerad person klickar du på denne i listan högst upp. Då ser du den personens registrerade uppgifter på själva arbetsytan och du kan enkelt redigera dessa. Aktiebok/Medlemsförteckning I likhet med personuppgifterna presenteras delägarna på en lista högst upp. För att redigera en redan registrerad ägare klickar du på denne i listan. För att registrera en ny ägare klickar du på Ny bland Aktivitetsknapparna. Du kan även välja att hämta ägare från personregistret (förutsatt att du registrerat deras innehav där). Då använder du Aktivitetsknappen Hämta. Om du ska registrera ett köp använder du Aktivitetsknappen Köp/Sälj. Om du ska registrera en försäljning använder du Aktivitetsknappen Köp/Sälj och markerar den post det handlar om i listan längst ned. Om det bara gäller delar av den posten så ändrar du antalet i den efterföljande dialogen. Observera att om du registrerar en försäljning så måste du registrera motsvarande köp för att få det totala antalet andelar att stämma. De olika rapporterna når du under Aktivitetsknappen Rapporter. Hantera anläggningstillgångar För att registrera, klicka på menyn Anläggningstillgångar, välj knappen Registrera. De fält som är obligatoriska är märkta med en asterisk och måste således fyllas i. I takt med att du registrerar dem så visar de sig i listan högst upp. För att redigera en av dem så dubbelklickar du på den i listan och redigerar sedan i fälten på arbetsytan. För att programmet ska kunna räkna ut avskrivningar per år måste du ha registrerat ett intervall av år, använd aktivitetsknappen Räkenskapsår. Knappen Intervall räkenskapsår under Ribbonknappen Företagsuppgifter har samma funktion. Ange företagets första räkenskapsår t.o.m. innevarande räkenskapsår. Under knappen Redigera konton har du möjlighet att välja vilka konton som programmet ska hantera i samband med att du jobbar med anläggningstillgångar. Rapporter finns under Aktivitetsknappen Rapporter. Du har möjlighet att skapa dina avskrivningsbilagor utifrån ditt anläggningsregister genom att välja aktivitetsknappen Skapa bilagor. 24

25 Bokslutsbilagor Klicka på menyn Bokslutsbilagor. Varje bilaga presenteras med sitt namn (vilket är ett nummer som påminner om de konton du använder, t.ex för maskiner o inventarier) under respektive Ribbonknapp. De bilagor som tillhör anläggningstillgångar finns under Ribbonknappen Anläggningstillgångar osv. Genom att klicka på Ribbonknappen Skapa automatiskt får du ett förslag på bilagor utifrån de konton som du importerat via din SIE-fil. Det skapas alltså bilagor med automatik. Observera att detta enbart är ett förslag, du avgör själv vilka bilagor du behöver. Ribbonknappen Bilagehanterare skapar en arbetsyta där bilagorna presenteras i ett hierarkiskt träd. Du ser vilka bilagor som är kopplade, dels genom att de i trädet presenteras i en undernivå, dels genom den lilla svarta (trekant) pil som indikerar koppling. Du kan välja hur du vill sortera dina bilagor genom att använda Aktivitetsknappen Sortera. Om du sorterat dem i nummerordning och vill numrera om dem gör du det genom att klicka på en bilaga, hålla musknappen nere, dra den till den plats (det nummer) där du vill placera den och därefter släppa den. Den erhåller då sitt nya nummer och de efterföljande bilagorna numreras om. Om du exempelvis valt att sortera via namn eller valt egen sortering och därefter vill numrera dem i den ordning de presenteras på skärmen väljer du Aktivitetsknappen Numrera bilagor. Om du väljer att skriva ut bilagorna inifrån Bilagehanteraren, dvs. använder Aktivitetsknappen Skriv ut så skrivs de ut i bilagenummerordning. Den knappen ger dig också möjlighet att välja utskrift till PDF. För att komma in på en bilaga dubbelklickar du på den antingen i Bilagehanteraren eller där den presenteras under respektive Ribbonknapp. Dessutom kan du klicka på den genväg, (i form av en liten ruta med bilagans namn) som presenteras under Ribbonknapparna. 25

26 Balans & Resultat (flytta saldon, redigera saldon, se kopplade bilagor, bokslutsverifikat, mallar m.m.) Välj menyn Balans & Resultat. För att se de saldon du importerat eller för att registrera saldon manuellt väljer du Ribbonknappen Konton/saldon. Här har du också möjlighet att redigera och komplettera de SRU-koder som tillhör dina konton genom att först välja Aktivitetsknappen SRU och därefter välja Visa SRU-förslag. För att ändra ett saldo måste du först klicka på Aktivitetsknappen Lås upp. För att kopiera in en kontoplan hämtad från ett av dina tidigare sparade företag väljer du Aktivitetsknappen Kopiera konton. Observera att detta endast är möjligt mellan filer som innehåller samma sorts juridiska person, dvs. från aktiebolag till aktiebolag etc. När du klickar på Ribbonknappen Balans & Resultat visas den arbetsyta som ligger till grund för exempelvis årsredovisningen. De saldon som här presenteras inkluderar både det du importerat och dina bokslutstransaktioner. Du ser enkelt under vilken rubrik de kommer att presenteras i årsredovisningen. Om du vill flytta ett saldo (eller delar av det) till en annan rubrik klickar du på kontot så att det presenteras i den lilla rutan längst ned till vänster. Du väljer sedan om du vill flytta båda åren eller bara ett av dem (för att flytta del av saldo väljer du fliken Dela kontosaldo). Därefter väljer du den rubrik som kontot ska flyttas till genom att klicka på rullgardinsmenyn till höger och markerar sedan den rubrik du vill flytta kontot till. På denna arbetsyta kan du också se vilka noter som eventuellt är kopplade till vilka rubriker och de anges med notens nummer till höger om rubriken. Du kan också komma till arbetsytan för just den noten genom att klicka på notnumret. Genom att välja Aktivitetsknappen Bilagevy kan du också se vilka bilagor som är kopplade till respektive konto och om det råder en differens på bilagan jämfört med kontot. Bilagevyn kan du sedan skriva ut med hjälp av Aktivitetsknappen Skriv ut. Ett bokslutsverifikat skapar du genom att klicka på Aktivitetsknappen Verifikat, denna leder dig till den arbetsyta som hjälper dig att skapa ett bokslutsverifikat. De verifikat som skapas visas i listan uppe till höger. Du når respektive verifikat genom att i den listan dubbelklicka på det. Om ett verifikat inte balanserar är verifikatet rödmarkerat i listan. Du kommer till nästa transaktionsrad genom att klicka på Enter. Till din hjälp visas också din kontoplan med tillhörande saldon. 26

27 Mallar De mallar som ligger till grund för ditt bokslut och din årsredovisning nås under Ribbonknappen Redigera. Om du exempelvis vill redigera din mall avseende din årsredovisning väljer du ovannämnda knapp och därefter Avsnittsindelningsmall årsredovisning. För att se vilka konton som är knutna till respektive rubrik måste du först klicka på Aktivitetsknappen Visa/Dölj och klicka i Kontointervall. Därefter kan du ändra ett intervall. Att ett kontointervall (eller ett konto) är knutet till en viss rubrik innebär att saldona (saldot) avseende dessa/detta konto kommer att summeras och presenteras vid just den rubriken i årsrdovsiningsdokumentet. Dessa intervall Kan se ut så här: Du som enbart använder 4-siffriga konton kan bortse från de två sista siffrorna, , läses alltså Detta indikerar att under rubriken Nettoomsättning summeras de belopp som finns på kontona ( för dig som använder sexsiffriga konton). Du kan redigera kontointervallen för att göra egen anpassning, genom att ange nya konton där. Du kan också ange enstaka konton (åtskilda med hjälp av ett kommatecken). Var dock noga med att se till så att du inte har samma konto på två rader, lägger du till ett konto på en rad så ska du ta bort det om det förekommer på en annan rad. Att infoga en ny rad gör du genom att ställa markören på den rad som ska föregås av den infogade raden och därefter klicka på Aktivitetsknappen Infoga rad. I det här fallet är det viktigt att du ger den infogade raden en nyckel som sorterar efter den rad som sorterar innan den infogade. Exempelvis, om du vill infoga en rad efter R05-09 så benämner du din efterföljande rad R Bokstaven R står för resultaträkning och bokstaven B för balansräkning. Du kan även redigera kontobenämningen genom att redigera fältet för kontobenämning. Du hanterar raderna som ska infogas i årsredovisningen genom att använda kolumnen med rubriken Skriv. Klicka i drop down menyn så ser du vilka alternativ som finns. Alternativen som du ser på bilden nedan syftar alltså på huruvida raderna ska synas i årsredovisningen eller ej. Du kan också byta till en annan mall, skapad i ett annat företag (förutsatt att den kommer från samma sorts juridiska person och är redigerad, dvs. skiljer sig från standardmallen), du använder då Aktivitetsknappen Byt mall. En mall blir redigerad så fort du gör en ändring i den. 27

28 Du kan enkelt byta tillbaks till standardmallen om du skulle behöva, genom att klicka på Aktivitetsknappen Byt mall och därefter klicka i Byt till basmallen. Noter m.m. Menyn Noter m.m. ger dig möjlighet att skapa samt redigera redovisningsprinciper och noter. Du måste tala om för programmet att redovisningsprinciperna ska infogas genom att klicka i rutan Infoga, därefter kan du redigera redovisningsprinciperna. Klicka på rullgardinspilen för att få fram ett antal förslag till rubriker, välj en av dessa (på bilden nedan har vi valt Ingress), därefter kan du klicka på rullgardinspilen som avser Infoga textförslag vilket gör att du kan välja ur ett antal förslag. Du kan skriva eller klistra in egen text i rutorna också om du hellre vill det. De noter som tillhör Resultaträkningen respektive Balansräkningen finns under avsedda Ribbonknappar. Du väljer not genom att klicka på den och då visas inmatningsfälten för just den noten. Du kan i detta läge koppla noten genom att klicka på Aktivitetsknappen Koppla not och där välja till vilken rubrik den ska kopplas. Ribbonknappen Skapa automatiskt ger dig ett förslag till noter baserat på de konton du importerat. Nothanteraren ger dig möjlighet att administrera dina noter på ett enkelt sätt. Till vänster ser du dina rubriker i årsredovisningen och till höger visas de noter du har skapat. För att koppla en not till respektive rubrik kan du klicka på noten, hålla musknappen nere samt dra den till den rubrik den ska kopplas till och där släppa den. Du kan också koppla en not till en rubrik inifrån själva arbetsytan för noten genom att klicka på Aktivitetsknappen Koppla not och därefter klicka på den rubrik som du vill koppla noten till. Att en not är kopplad indikeras av att du ser dess notnummer på det fält som representerar noten. Om du exempelvis vill ta bort en not kan du (i trädet) högerklicka på den och därefter välja Ta bort. Övriga noter som påverkas numreras då om. Du kan välja att låta ett beloppsfält i en not vara kopplat till ett konto. Detta gör du henom att ställa markören i det aktuella beloppsfältet och dörefter klicka på Aktivitetsknappen Välj konton. Därefter ser du din kontoplan med tillhörande saldon och kan antingen skriva in det konto du väljer eller klicka i kontoplanen på kontot. 28

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5. HansaWorld FirstOffice Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.3 2007-10-09 Förord FirstOffice är ett kraftfullt affärssystem för Windows och

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

Täppvägen 34 139 35 VÄRMDÖ 08 722 88 00

Täppvägen 34 139 35 VÄRMDÖ 08 722 88 00 Täppvägen 34 139 35 VÄRMDÖ 08 722 88 00 Bokföring Innehåll Programbeskrivning Att komma igång 1 Installation 2 Nytt företag 3 Knappar och menyer 4 Systeminställningar 5 Rapportinställningar 6 Lösenord

Läs mer

Innehåll. Innehåll - 1

Innehåll. Innehåll - 1 Innehåll Start 1-1 Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB 1-1 Några grunder 1-1 Öppna företag 1-2 Installera företag från säkerhetskopia 1-3 Min sida 1-5 Logga in för personligt anpassad information

Läs mer

Visma Koncern. Ekonomilösningar som du vill ha det

Visma Koncern. Ekonomilösningar som du vill ha det Visma Koncern Ekonomilösningar som du vill ha det Välkommen till Visma Koncern För att ge dig en överblick av programmets funktioner presenterar vi på följande sidor hur det är uppbyggt och fungerar. Tips

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Handledning - Norstedts Revision

Handledning - Norstedts Revision Handledning - Norstedts Revision INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 Fars APTA-metodik med kommande ISA-anpassning 3 Revisionsprocessen med Norstedts Revision 4 Klientansvarigs signering av arbetsmoment/dokument

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

FAIRWAY. Tidredovisning I HANDBOK

FAIRWAY. Tidredovisning I HANDBOK FAIRWAY Tidredovisning I HANDBOK COPYRIGHT 1990-99 Malus System AB. Alla rättigheter förbehålls. Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande och representerar inget åtagande från

Läs mer

Visma Bokslut. Ekonomilösningar som du vill ha det

Visma Bokslut. Ekonomilösningar som du vill ha det Visma Bokslut Ekonomilösningar som du vill ha det Välkommen till Visma Bokslut För att ge dig en överblick av programmets funktioner presenterar vi på följande sidor hur det är uppbyggt och fungerar. Tips

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Starthandbok med installationsanvisningar till Hogia Fastighet

Starthandbok med installationsanvisningar till Hogia Fastighet Starthandbok med installationsanvisningar till Hogia Fastighet Hogia Fastighetssystem AB 444 28 Stenungsund 0303-688 20 E-post: fastighetssystem@hogia.se Webb: www.hogia.se/fastighetssystem Innehåll Inledning...3

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

Manual för Equipe 4. <2007> Equipe AB (2007-04-02)

Manual för Equipe 4. <2007> Equipe AB (2007-04-02) Manual för Equipe 4 I Equipe 4 - datorprogram för administration av ryttartävlingar Innehållsförteckning 0 Del I INLEDNING OCH LICENSBESTÄMMELSER 2 1 Installation... 3 Produktnyckel... Starta programmet...

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Användarguide Pyramid Business Studio

Användarguide Pyramid Business Studio Användarguide till Pyramid Business Studio innehåller: Användarguide Pyramid Business Studio Version 3.39 Bekanta dig med Pyramids terminologi. Lär dig hur du manövrerar i Pyramid och att förstå dess struktur.

Läs mer

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning Winspeak Symbolbaserat kommunikationsprogram Bruksanvisning BRUX\...\Winspeak\winspeak 144SV Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER Version 3.4 Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 CHECKLISTA VID DRIFTSTART... 6 2 PRESENTATION AV MENYFÄLTEN... 7 3 PROFILER...11 3.1 SKAPA NY PROFIL...12 3.2 TA BORT BEFINTLIG PROFIL...13

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28 Doxcentral 6 Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v.. 0-0-8 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och

Läs mer

Användarguide. Solid AB

Användarguide. Solid AB Användarguide Solid AB Copyright 2003-2005, Solid AB Solid AB Sjöviksbacken 24 SE - 117 43 Stockholm SWEDEN Telefon: +46 8-685 10 00 Fax: +46 8-685 10 20 E-post: info@solid.se www.solid.se UG 559 050 920D

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 3 KLIENTUPPFÖLJNING, TIDSRAPPORTERING OCH AKTIVITETSSTYRNING...

1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 3 KLIENTUPPFÖLJNING, TIDSRAPPORTERING OCH AKTIVITETSSTYRNING... INLEDNING INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Byrå 1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 2.1 Effektiv redovisning/ verifikatsregistrering...4 2.1.1 Översikt över verifikatsregistreringsfönstret...4

Läs mer