sverigesradio.se VERKSAMHET OCH ÅRSREDOVISNING 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sverigesradio.se VERKSAMHET OCH ÅRSREDOVISNING 2010"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2014

2 VERKSAMHET OCH ÅRSREDOVISNING

3 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014

4 STIL Alla bär vi kläder, och alla gör vi varje dag ett val vad ska vi sätta på oss? Men vad ligger bakom valen av våra kläder och accessoarer? Om det handlar programmet STIL. sverigesradio.se/p1

5 INNEHÅLL Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Styrelseordförande och vd har ordet 6 Förvaltningsberättelse 9 Resultaträkning 19 Balansräkning 20 Kassaflödesanalys 22 Noter 23 Revisionsberättelse 41 Uppgifter om styrelseledamöter och revisorer 42 Uppgifter om Sveriges Radios direktion 48 Adresser 50 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Ansvarig utgivare: Helen Hellströmer, kommunikationsdirektör, Sveriges Radio Projektledare: Ulrica Bengtsdotter, Sveriges Radio Ansvarig för delen förvaltningsberättelse: Anders Hägerlöf, Ekonomiavdelningen, Sveriges Radio Form: ROI Division Omslag: Stefan Viterstedt, Sveriges Radio Copyright Sveriges Radio

6 STYRELSE ORDFÖRANDE OCH VD HAR ORDET 2014 har återigen varit ett framgångsrikt år för Sveriges Radio då företagets medarbetare har vunnit ett stort antal internationella priser. Detta trots att konkurrensen om den svenska publikens tid är alltmer global och digital. Stora internationella och ekonomiskt starka aktörer får en allt större roll på den svenska mediemarknaden och tiden folk lägger på att lyssna på radio minskar. För Sveriges Radios del märks det speciellt i P4 och därför har företaget fokus på att en förflyttning från analogt till digitalt sker successivt. Förtroendet från allmänheten är högt. Det visar sig inte enbart i att Sveriges Radio ännu en gång toppar Förtroendebarometern från Medieakademin. Publikundersökningar efter branden i Västmanland visar också att den lokala kanalen, P4 Västmanland, var den informationskälla befolkningen hade absolut störst förtroende för. Sveriges Radios roll som pålitlig och trovärdig förmedlare i turbulenta tider befästes också under den politiskt intressanta hösten då till exempel P1 stundtals ökade sin publik med cirka 50 procent är det första året med ett nytt sexårigt sändningstillstånd. Företaget arbetar utifrån visionen att vara Sveriges viktigaste medie företag och ledande kulturskapare och åtta nya strategiska mål styr arbetet för hela innevarande sändningstillståndsperiod. Det går dock inte att summera 2014 utan att inleda med den tragiska dagen då Sveriges Radios korrespondent Nils Horner mördades i Kabul, Afghanistan. En aktad, omtyckt och respekterad kollega och vän fick sätta livet till då han arbetade för att ge den svenska publiken en unik inblick i, och kunskap om, det förestående valet. Den 11 mars 2014 är en fruktansvärd dag i företagets historia och våra tankar går nu främst till Nils Horners familj. Nils var en unik radioreporter och hans röst i etern är djupt saknad av många var för Sveriges Radios del framförallt ett intensivt politiskt bevakningsår. I Sverige var det ett historiskt supervalår med val till såväl Europaparlamentet som till riksdagen, kommuner och landsting. Företagets medarbetare svarade för en mycket bra insats som uppskattades stort av vår publik. Mycket positiva till vår valbevakning var glädjande nog den yngre åldersgruppen år. Under året har Sveriges Radio ytterligare förbättrat det digitala utbudet med ljudet i fokus såväl på sajten som i våra appar. I sociala medier har utvecklade former av journalistik testats, till exempel med nyheter både via Instagram och Snapchat. Sveriges Radio ska vara en tydligt granskande och analyserande aktör speciellt i samband med val. Vår roll är också att vara opartisk, låta mängder av röster höras och åsikter brytas, utan att tala om för publiken vad den ska tycka. Genom att framgångsrikt arbeta på detta sätt svarar företaget för den så viktiga samhällsnyttan som krävs för en väl fungerande demokrati kommer även att bli ihågkommet för att vara ett av de bästa dokumentäråren i Sveriges Radios historia. I P1 har hyllade och prisbelönta dokumentärer avlöst varandra. P3-dokumentär fortsätter att vara publikens favorit, speciellt när det gäller efterhandslyssning, och i P4 har publiken fått ett antal agendasättande dokumentärer med lokal prägel är också det år då Sveriges Radio startat en speciell poddredaktion som både ger publiken ett ompaketerat utbud, historiskt mate- 6

7 Vd Cilla Benkö, Sveriges Radio och styrelseordförande John Brattmyhr, Sveriges Radio. Foto: Mikael Grönberg rial från arkivet men också nya specialpoddar där innehållet inte har publicerats i FM. Världshändelser och nationella händelser utspelades i direktsändning i Sveriges Radio. Viktiga skeenden likt konflikterna i Ukraina, IS roll i Syrien och konflikten i Gaza, har granskats och analyserats och under året har också ett speciellt fokus legat på att granska den svenska skolan. #Kaosklass är en av de mer tongivande publicistiska satsningar som gjorts i ett nära samarbete med publiken. Vid sidan av reportagen har reportrarna sammanställt en e-bok med många av de mest intressanta berättelserna. P4 med de lokala kanalerna är den stora familje kanalen. Lokalt har ett ännu större fokus än tidigare lagts på den granskande, agendasättande, journalistiken som till exempel P4 Dalarnas granskning av nazismen. Branden i Västmanland bevakades av den lokala kanalen med stöd av ett antal andra redaktioner och kanaler, extrainsatta politiska debatter har sänts direkt och återigen svarade Radiosporten för en högklassig bevakning av OS i Sotji, med anmärkningsvärt höga publik siffror både analogt och digitalt. Fokus breddades från det rent sportsliga till även ett historiskt politiskt perspektiv och rådande vardagsfrågor var också det år då Berwaldhallen fick en ny chef och under hösten lanserades en ny konsertserie, Interplay, där vetenskap och musik knyts samman på ett nytt sätt. Kultur och musik har även 2014 präglat hela året bland annat via ett framträdande av kören och orkestern i samband med kulturhuvudstadsåret i Umeå då även vårt samiska utbud fick ett speciellt fokus. Musikguiden i P3 har befäst sin roll som den ledande guiden till ny musik för den unga publiken och turnén P3 Älskar har lanserats med storpublik i Göteborg, Linköping, Örebro, Gävle och Lund. Tillsammans med SVT, UR och Radiohjälpen genomfördes också den sjunde upplagan av Musikhjälpen, ett evenemang som aldrig tidigare engagerat så många. Sveriges Radio är ett företag i ständig utveckling såväl publicistiskt som tekniskt. Under året har företaget framgångsrikt skapat nya tekniska lösningar för att förbättra och förenkla arbets - metoderna. Ett exempel på detta är de mobila lösningar som gjorde att bland annat SR Metropol kunde sända delar av sin valbevakning från en rullande buss på Stockholms gator. Ett omfattande arbete har också påbörjats med att modernisera och förbättra lokalerna i Radiohuset i Stockholm och tillsammans med den lokala kanalen i Uddevalla arbetas det nu fram ett helt nytt koncept för hur morgondagens lokalradio ska produceras. Sveriges Radio går in i 2015 med en ekonomi i balans och en stor uppskattning hos publiken. I ett medielandskap som är inne i en historisk förändring där den internationella konkurrensen om publikens tid i Sverige aldrig varit större har vi som ett opartiskt och trovärdigt public service-bolag en viktigare roll än någonsin att spela. Fokus kommer främst att ligga på att ge tonårs publiken ett bättre utbud, att förnya våra kanaler i Stockholm, att utveckla de lokala kanalerna och det finska utbudet samt att ge publiken ett ännu bättre och tydligare innehåll i den smarta mobil telefonen. Och vi ska ännu bättre spegla Sverige som det faktiskt ser ut. John Brattmyhr styrelseordförande Cilla Benkö verkställande direktör 7

8 8 LÖRDAGSMORGON I P2 Med Eric Schüldt. Lördagar kl 9.00 i P2 eller när du vill i vår app Sveriges Radio Play. sverigesradio.se/p2

9 FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE ÄGARFÖRHÅLLANDEN Sveriges Radio AB är ett helägt dotterbolag till Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB (Förvaltningsstiftelsen). Förvaltningsstiftelsen, organisationsnummer , med säte i Stockholm, är moderstiftelse i public service-koncernen som utöver Sveriges Radio AB även äger programföretagen Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR). Förvaltningsstiftelsens uppgift är att främja programföretagens självständighet. Koncernredovisning för public service-koncernen upprättas av Förvaltningsstiftelsen. Programföretagen äger tillsammans Radiotjänst i Kiruna AB (RIKAB) och Sveriges Radio Förvaltnings AB (SRF). Sveriges Radio äger 34 procent av aktierna i RIKAB och 34,4 procent av aktierna i SRF. SRF äger fastigheter som programföretagen utnyttjar i sin verksamhet samt handhar vissa gemensamma servicefunktioner, till exempel arkiv och bibliotek. Sveriges Radio äger till 100 procent tre vilande dotterbolag: Sveriges Lokalradio AB, Sveriges Riksradio AB och Sveriges Radio och TV Teknisk Utveckling AB. INFORMATION OM VERKSAMHETEN Sveriges Radio bedriver radioverksamhet i enlighet med det av regeringen givna sändningstillståndet. Verksamheten finansieras av radio- och tv-avgifter som samlas in av RIKAB. Årets verksamhet har byggt på det sändningstillstånd som regeringen gett för perioden , samt de anslagsvillkor som förelagts företaget inför året. Sveriges Radio sänder i fyra rikstäckande kanaler och i 28 lokala kanaler. Dessutom finns Sveriges Radios utlandsutbud för nedladdning via webben. Sveriges Radio erbjuder också ett utbud över det digitala marknätet och över internet. I den s k public service-redovisningen, vilken inlämnas till Kultur departementet, följer Sveriges Radio årligen upp sin verksamhet och redovisar hur uppdraget fullgjorts. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET OCH EFTER RÄKENSKAPS ÅRETS UTGÅNG Under året presenterades betänkandet Från analog till digitalsänd radio En plan från Digitalradiosam - ordningen, SOU 2014:77, ett förslag till plan för övergång från analog marksänd radio till digital marksänd ljudradio. 9

10 0,8 mkr 1,2 mkr RESULTAT 10

11 FEM ÅR I SAMMANDRAG Belopp i mkr Erhållna avgiftsmedel 2 735, , , , ,2 Överfört till RIKAB och SRF -143,9-171,8-138,8-160,5-170,3 Summa 2 592, , , , ,9 Övriga inkomster 57,1 61,2 57,0 52,3 60,4 Totalt 2 649, , , , ,3 Kostnader Övriga externa kostnader -990,6-944,0-967,3-968,3-904,3 Personalkostnader , , , , ,3 Sändningskostnader -247,4-246,0-251,4-278,2-280,4 Summa 2 537, , , , ,0 Avskrivningar -49,0-37,6-65,6-78,5-87,9 Räntenetto 6,6 7,0 9,0 11,2 3,4 Skatt -1,6-1,5-1,9-1,5-1,2 Årets totala underskott (-) / överskott (+) 67,4 99,0 15,8-50,0-1,3 Förändring av periodiserade avgiftsmedel -66,2-98,2-15,8 50,0 1,9 Resultat enligt årsredovisningens 1,2 0,8 0,0 0,0 0,6 resultaträkning Vid årets början periodiserade avgiftsmedel 431,9 333,7 317,9 367,9 369,8 Förändring av periodiserade avgiftsmedel 66,2 98,2 15,8-50,0-1,9 Vid årets slut periodiserade avgiftsmedel 498,1 431,9 333,7 317,9 367,9 Balansomslutning 939,2 902,3 840,5 807,1 867,2 Medelantal årsanställda 1) Personalomsättning i procent 5,1 4,4 5,1 4,6 4,2 Marknadsandel (= andel av det samlade radiolyssnandet) i procent Daglig räckvidd (= hört något, genomsnittligt dygn) i procent av hela befolkningen 2) 1) Vid beräkning av medelantalet anställda exkluderas samtliga tjänstlediga samt projekt- och programanställda (medverkandeanställda). 2) Uppgiften är hämtat från TNS-Sifo:s sista radiomätning

12 EKONOMI OCH FINANSIERING Sveriges Radio avviker från den kommersiella radio - marknaden genom att det övergripande målet, att ge avkastning på aktieägarnas kapital, inte ingår i de krav som ägaren ställer. I ekonomiska termer innebär detta att verksam - heten drivs utan vinstintresse och att avgiftsmedel som erhållits under räkenskaps året ska täcka kostnaderna för verksamheten. Sveriges Radio ska inom den tillgängliga ekonomiska ramen göra de prioriteringar som krävs för att uppfylla målen med verksamheten. Verksamheten ska bedrivas rationellt. Utvecklingen av verksamheten ska bland annat syfta till ökad effektivitet och förbättrad produktivitet. Hanteringen av de finansiella riskerna sköts enligt principer som fastställts av styrelsen. Enligt dessa principer minimeras de risker som identifierats inom likviditetsförvaltningen. Verksamheten finansieras huvudsakligen genom den särskilda avgift som uttas för innehav av tvmottagare. Storleken av denna radio- och tv-avgift bestäms av riksdagen. Radio- och tv-avgifterna inkasseras och förvaltas av RIKAB. Månatligen rekvireras en tolftedel av årsanslaget. Erhållna avgiftsmedel om 2 735,9 mkr, vilket motsvarar 37,5 procent av public service-koncernens totala intäkter, är avsedda att täcka såväl drift- som investeringsutgifter. Efter medelsavstående till RIKAB och SRF samt en återföring av tidigare års medelsavstående från SRF återstår mkr. Av dessa medel har bolaget periodiserat 66,2 mkr till kommande år. De vid årsskiftet periodiserade avgiftsmedel, uppgående till 498,1 mkr, är intecknade i publicistisk verksamhet under tillståndsperioden. Bolaget har även externa rörelseintäkter upp - gående till 57,1 mkr (se not 5). Bolagets totala intäkter uppgår till 2 582,8 mkr, vilket är en ökning med 108,2 mkr jämfört med Se även not 3. Rörelsens kostnader uppgick till 2 598,4 mkr, vilket är en ökning med 91,3 mkr jämfört med 2013, främst beroende på högre kostnader inom kostnads - slagen personalkostnader och externa kostnader ingående i rörelsens kostnader. Av balansräkningen framgår att balansomslutningen ökat med 36,9 mkr. möjligheterna för allmänheten att tillgodogöra sig denna. Utöver detta bedriver Sveriges Radio viss sido - verksamhet. Sveriges Radio har definierat sin sidoverksamhet till att omfatta uthyrning av studior, försäljning av program samt det konsult- och utbildningsarbete som bedrivs inom SR MDO (Swedish Radio Media Development Office). Sidoverksamheter till Sveriges Radios sändningsverksamhet skall bära sina kostnader och i övrigt bedrivas på ett konkurrensneutralt sätt i förhållande till andra företag som tillhandahåller motsvarande tjänster. Sidoverksamhet skall, enligt anslagsvillkoren, redovisas i en egen resultat- och balansräkning. Redovisning enligt den s.k. Transparenslagen upprättas också. Sidoverksamhetens resultat- och balansräkning framgår av not 4. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR AV ICKE-FINANSIELL KARAKTÄR HR-STRATEGI Under 2014 har Personalenheten utvecklat en sammanhållen HR-strategi som ska svara mot Sveriges Radios vision, värdegrund och strategiska mål. Den kommer att beslutas av vd under första delen av 2015 och ska vara vägledande för Sveriges Radios HR-arbete under hela sändningstillstånds perioden t o m HR- strategin består av fyra delar: chef- och medarbetarskap, bemanning, kompetensutveckling och prioriteringar för HR-arbetet. MÅNGFALD Under flera år har Sveriges Radios redaktioner arbetat med att rekrytera fler reportrar med en bakgrund som bär andra erfarenheter än den traditionella journalistens. Resultatet har ofta varit lyckat. Många duktiga personer, som utan den här ansträngningen troligen inte skulle ha kommit in i verksamheten, har idag utvecklats till några av företagets mest värdefulla medarbetare. Sveriges Radio har också genomfört flera lyckade satsningar, såsom #minflykt och #vågafinska, där satsningarna placerade berättelser och människor i centrum som inte brukar finnas där. SIDOVERKSAMHET Sveriges Radios medelstilldelning ska användas till företagets kärnverksamhet, det vill säga radio - verksamhet i allmänhetens tjänst. Medlen skall också i förekommande fall användas till kompletterande verksamhet, det vill säga verksamhet som syftar till att utveckla kärnverksamheten och förbättra ARBETSGIVARVARUMÄRKET För att uppnå målet att kunna spegla vår publik, måste vi kunna rekrytera rätt medarbetare. Sveriges Radio måste därför ha ett pålitligt och starkt varumärke som arbetsgivare. Att kunna erbjuda medarbetare en attraktiv arbetsplats är därmed också ett av Sveriges Radios viktigaste strategiska mål. Under 2014 påbörjades ett arbete för att 12

13 identifiera vilka mediekanaler vi ska verka i när vi rekryterar, men också för att garantera att vi vet hur vi effektivt når våra målgrupper under kommande år. Fokus ligger på sociala medier, att verka i de kanaler som vår publik finns i. BEMANNINGSFRÅGOR Parallellt med strävandena att förstärka vår identitet som attraktiv arbetsgivare, pågår också ett arbete att effektivisera användningen av våra ekonomiska resurser på bemanningsområdet. Under 2013 inleddes ett övergripande arbete som kommer att fortsätta under tillståndsperioden fram till Avsikten är att se över och anpassa Sveriges Radios bemanning till de krav som den snabbt förändrande mediemarknaden skapar. Arbetet har fortsatt under 2014 med att verkställa åtgärder på ett antal områden. Här ryms även frågor som exempelvis hur kollektivavtalen disponeras på ett kostnadseffektivt sätt och hur utomståendes medverkan i innehållsproduktionen ska bibehållas på en hög nivå. Samtidigt har förbättrade rutiner tagits fram för att säkerställa uppföljning och långsiktiga simuleringar av hur bemannings- och kostnadsbilder kommer att utvecklas i olika delar av företaget. VÄRDEGRUND Sveriges Radio har formulerat en värdegrund som ska genomsyra företagskulturen. Värdegrunden beskrivs i fyra ord: oberoende, trovärdig, öppen och nyskapande. Den ska vägleda verksamhet och medarbetare inte bara i hur man ska vara i möten med publiken utan även i andra kontakter, med samarbetspartners och inom företaget mot varandra. Den ska genomsyra rekryteringar, utbildningar, medarbetarsamtal, medarbetarunderökningar samt samarbetet och relationen mellan medarbetare och chefer. Under 2014 identifierades värdeorden utifrån sändningstillståndet och arbetet med implementering inleddes. En handledning till cheferna, som stöd för grupp dialogerna med medarbetarna, togs fram och testades tillsammans med verktyg och metoder. NÖJDA MEDARBETARE Sveriges Radio jobbar målmedvetet med att vara en attraktiv arbetsplats och genomför årliga medarbetar undersökningar. 80 procent av med arbetarna svarar på enkäten som mäter medarbetar skap, ledarskap, arbetsmiljö, hälsa, mål- och visionsstyrning samt företagets attraktionskraft. Sammantaget ger det ett NMI (Nöjd medarbetar index) som ligger på 68 procent. Framgångsfaktorer är: medarbetarnas goda hälsa och rätt kompetens, arbetsglädjen, förtroendet för närmaste chef, att chefer uppmuntrar samarbete, att Sveriges Radio är en attraktiv arbetsgivare som man rekommenderar samt att det råder ett öppet klimat. Arbetet med planerad återhämtning har gett resultat. Andelen som känner till och förstår ledningens strategiska mål och vision ökar och 83 procent av medarbetarna som svarat på enkäten är stolta över att jobba på Sveriges Radio. KOMPETENSUTVECKLING Sveriges Radio strävar efter att alla medarbetare alltid ska ha kompetens för sitt arbete i en arbets - situation som ständigt förändras. Fokus under året har varit utbildningar och seminarier med anledning av EU-valet och riksdagsvalet, vilket berörde 617 medarbetare. Andra exempel på satsningar under året har varit utbildningar kopplade till ny sändningsteknik samt specialutbildningar riktade mot reportrar, programledare och producenter. Under året har även satsningar fortsatt för att säkerställa att viktig kompetens hos medarbetare som går i pension överförs till andra medarbetare. Totalt deltog medarbetare i någon form av kompetenshöjande insatser under året. SAMHÄLLSNYTTA Sveriges Radios uppdrag är att vara en radio i allmänhetens tjänst. Det betyder att grunden för verksamheten är att bidra med nytta till samhället i stort. På frågan i Novus Group årliga attitydundersökning, som genomförs på uppdrag av Sveriges Radio, om vilket värde Sveriges Radio har för samhället i stort svarar 86 procent mycket eller ganska stort värde. Frågan är ny i 2014 års undersökning och utvecklingen kommer att följas under tillståndsperioden. I åldersgruppen år anger hela 92 procent att Sveriges Radios värde för samhället är mycket eller ganska stort. Ytterligare information om Sveriges Radios samhällsnytta framgår av Sveriges Radios public service-redovisning MILJÖPÅVERKAN Sveriges Radio genomförde en klimatmätning 2014 med hjälp av ett utomstående företag. Det som belystes var klimatpåverkan vid val av el, värme och kyla, vilka fordon som används och vad de drivs med, typ av avfallshantering och hur medarbetarna reser. Sveriges Radio strävar efter att minska antalet inrikes flygresor, bland annat genom att uppmuntra användning av alternativa mötesformer, som videokonferenser, och telefonmöten. Resepolicyn säger att det är tåg som gäller om man ska åka under 45 mil. Sveriges Radio har bytt ut delar av fordonsparken till mer bränsleeffektiva dieselbilar. 13

14 I samband med upphandlingar av fordon utgår Sveriges Radio i sin kravställning från de kriterier som gäller för miljöbilar enligt vägtrafikskattelagen. Sveriges Radio köper sedan 2012 grön el. Denna energi är alstrad ur naturens ständigt förnybara krafter: solkraft, vattenkraft och vindkraft. Grön el har dess utom låga koldioxidutsläpp (0,3 g/kwh). Sveriges Radio arbetar kontinuerligt med att minska bolagets energianvändning. I bolagets upphandlingar av byggentreprenader ställer bolaget krav på att leverantören ska ha ett miljöledningssystem som motsvarar kraven i SS-EN ISO 14001:2004 eller likvärdigt. När det gäller pappersförbrukningen 2014 syns en nedgång i både förbrukning och kostnader. Vi har inga enskilda skrivare och vi har som standard dubbel sidig utskrift. Sveriges Radio köper endast papper som är miljömärkt. Sveriges Radio har en uppförandekod för leverantörer som vi anger som tillkommande villkor i de avtal där det förekommer störst risk. Utöver det ställer vi alltid krav på kvalitetspolicy och miljöredovisning av våra leverantörer. Vi ställer också krav på mångfald när det är berättigat. På varuleverantörer ställer vi bl a krav på producentansvar samt relevanta miljökrav. SAMHÄLLSENGAGEMANG I FORM AV INSAMLINGAR STIFTELSEN RADIOHJÄLPEN har till uppgift att samordna Sveriges Radios, Sveriges Televisions och Sveriges Utbildningsradios insamlingsverksamhet för humanitära ändamål samt att upplysa om hjälpbehov. Radiohjälpen samlar in pengar men har också i uppgift att informera om varför, vilka behov som finns och hur pengarna sedan används. Genomgående för allt arbete som utförs för Radiohjälpens pengar är det lokala ägandet, den kunskap, erfarenhet och engagemang som finns på plats. Förutom appeller vid katastrofer gör Radiohjälpen uppmärksammade insamlingar via kampanjer som Världens Barn och Musikhjälpen. Under 2014 startade Radiohjälpen en insamling till förmån för de som drabbats av ebolautbrottet i Västafrika. Till och med den 31/ hade kronor samlats in och beviljats: Plan Sverige kr för arbete i Sierra Leone och Svenska kyrkan kr för arbete i Liberia. P4 engagerar sig varje år i VÄRLDENS BARN KAMPANJEN med en mängd insatser över hela landet slog P4 på nytt insamlingsrekord. Totalt samlades 7,8 miljoner kronor in. MUSIKHJÄLPEN är ett insamlingsevent som varje år uppmärksammar kriser och katastrofer som svält, människor på flykt, handel med barn, mänskligt lidande, som ofta hamnar i skymundan. Temat 2014 var att stoppa spridningen av det livshotande viruset hiv hölls eventet i Uppsala i december. Insamlingen bygger på publikens låtönskningar som också utgör all musik i programmet. Musikhjälpen är ett samarbete mellan P3 Sveriges Radio, SVT och Radiohjälpen års insamling gav drygt 30 miljoner kronor och engagemang startades. MDO SR Media Development Office bildades 1996 och är en fristående avdelning inom Sveriges Radio, som arbetar med mediaprojekt i utvecklingsländer. Verksamheten bygger på Sveriges Radios erfarenhet av public service och värnar om yttrandefrihet och demokratisk utveckling. SR MDO arbetar på uppdrag av internationella biståndsorganisationer såsom Sida, organisationer och institutioner inom FN-systemet och EU samt NGO:s (non governmental organisations). Verksamheten finansieras helt genom intäkterna från uppdragen. ANMÄLNINGAR TILL GRANSKNINGSNÄMNDEN FÖR RADIO OCH TV Sveriges Radio fick under 2014 yttra sig i 37 ärenden och fälldes vid åtta tillfällen. Antalet begärda yttranden 2014 var sju högre än Ytterligare information om anmälningar till Granskningsnämnden för radio och tv framgår av Sveriges Radios public service-redovisning RISKER I VERKSAMHETEN Sveriges Radio har en ägarform och en finansiering som är avsedd för att just stärka oberoendet och minimera riskerna för styrning av utbudet från ekonomiska, politiska, religiösa eller andra makt - sfärer. Det tidigare nämnda höga förtroendet som företaget åtnjuter från allmänheten går att koppla till ett kvalitativt innehåll men också till den höga graden av oberoende. Myndigheten för Radio och TV har regeringens uppdrag att genomföra en marknadsanalys, dvs en genomgång av vilken roll public service har, kontra de kommersiella medieföretagen. Sveriges Radio har inga invändningar mot att verksamheten analyseras. Däremot råder det osäkerhet kring hur analysen ska användas utan att resultatet påverkar företagets oberoende och förmåga att framöver hålla samma höga kvalitet. 14

15 Regeringen har samtidigt gett Myndigheten för Radio och TV i uppdrag att se över hur systemet med den så kallade förhandsprövningen fungerar. Förhandsprövningen innebär att programföretagens nya programtjänster eller andra tjänster av betydelse ska föranmälas för godkännande, ett system som Sveriges Radio principiellt är emot. Myndigheten inledde i slutet av året en dialog med marknadens aktörer. De båda uppdragen ska redovisas senast den 1 september 2015 och vara en del av den halvtidsöversyn som ska genomföras i mitten av tillståndsperioden. Översynen ska vara framåtsyftande och antalet frågor som behandlas ska begränsas. Den branschsamordning för en digitalradioövergång, som regeringen tillsatte 2013, redovisades i november Uppdraget innebar att ta fram en plan för övergång från FM-sändningar till marksänd digitalradio (DAB+). Utredaren föreslog att riks dagen fattar beslut 2015, att övergången inleds 2016, med en släckning av FM-nätet under 2022 alternativt 2024, att den parallellsändning som är nödvändig lånefinansieras och att Sveriges Radio får ett årligt tillskott om 50 miljoner kronor till ett utökat utbud. Utredaren konstaterade att det är av avgörande vikt att publiken erbjuds ett mervärde i form av utökat kvalificerat utbud för att övergången ska bli framgångsrik. En ny finansieringsutredning kommer, enligt regeringen, tillsättas under tillståndsperioden där det prövas vilken avgiftsmodell som ska föreslås gälla från För att minimera risken för att Sveriges Radios trovärdighet skadas arbetar företagsledningen medvetet med att regler och policys ska vara tydligt förankrade och ständigt uppdaterade. Under 2014 har Sveriges Radios säkerhets avdelning i nära samarbete med de redaktionella cheferna fortsatt utbilda, förbättra rutiner och arbetssätt för att bättre trygga medarbetarnas situation vid arbete i riskområden. Förtroendet för Sveriges Radio påverkas av vår förmåga att nå ut med materialet till publiken. Denna förmåga ska upprätthållas även när samhället i övrigt är i kris eller har störningar. Under 2014 har det därför genomförts ett antal kontinuitetsövningar och justeringar av planer för avbrottshantering. RADIOHJÄLPENS INSAMLING FÖR EBOLA- DRABBADE I VÄSTAFRIKA P4:S VÄRLDENS BARN- KAMPANJ SLOG NYTT REKORD 2014 MUSIKHJÄLPENS TEMA 2014: STOPPA SPRIDNINGEN AV DET LIVSHOTANDE HIV-VIRUSET INSAMLINGAR

16 STYRELSEARBETE Arbetsordningen för styrelsen jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören och för ekonomisk rapportering tillika arbetsinstruktion för verkställande direktören utgör grunden för styrelsens arbete och reglerar ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Enligt arbetsordningen fattar styrelsen bland annat beslut om direktiv för och fastställande av långsiktiga planer, ekonomisk planering på lång sikt (bland annat budgetunderlag), direktiv för samt fastställande av årliga verksamhetsplaner, årsredovisning, public service-redovisning, policyer, lednings- och huvudorganisation, tillsättande av verkställande direktör, tillsättande och entledigande av samtliga direktörer på förslag av verkställande direktören, arbetsordning och programregler, principiellt viktiga yttranden och remisser samt mål och riktlinjer för affärsverksamheter. Vidare analyserar styrelsen programutbudet och hur detta förhåller sig till uppdraget. Arbetsordningen fastställs årligen och skall revideras när så erfordras. Verkställande direktören har ansvar för företagets löpande förvaltning samt planering och genomförande av Sveriges Radios utveckling enligt styrelsens beslut. Styrelsen har under året haft sju sammanträden. Dessutom har styrelsen ägnat delar av mötena åt omvärldsanalys. Martin Jönsson, digital direktör, har talat kring marknadens förändringar, de nya bolagens roll i Sverige och hur Sveriges Radio står sig i den konkurrensen. Sveriges Radios roll i ett Europeiskt perspektiv var i fokus utifrån EBU:s rapport Vision 2020 och vid årets sista styrelsemöte ägnades en stund åt skiftet FM digitalt. Den årliga utbildningsresan gick 2014 till Norge och ett besök på NRK. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel, belopp i kr: Balanserad vinst Årets vinst Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs ,06 kronor. Under 2014 har flera frågor varit återkommande i styrelsen. Bemanningsstrategiarbetet med övergripande målsättningar, effektmål utifrån dessa och hur målen kan följas upp Omställningen av SRF och konsekvenser av denna för Sveriges Radio Digitalradiofrågan som en följd av den genomförandeutredning som gjorts av Nina Wormbs Sveriges Radios ekonomiska läge inklusive simuleringar på längre sikt Licensavgiftens framtid i skuggan av Högsta f örvaltningsdomstolens utslag angående licensplikt för datorer Metodutvecklingsorganisationen inom ramen för Red 3.0 De tretton utvecklingsprojekten som Sveriges Radios företagsledning driver inom SRPU (Sveriges Radios Publicistiska Utveckling) Förrådsbacken och upprustningen av Radiohuset i Stockholm 16

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen för Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

Likviditetskris och företagsrekonstruktion

Likviditetskris och företagsrekonstruktion Årsredovisning 2013 Likviditetskris och företagsrekonstruktion Sammanfattning helåret 2013 Försäljningen blev starkt påverkad av de stora problemen med den nya e- handelsplattformen för www.hedbergsguld.se

Läs mer

Deloitte AB Org nr 556271-5309. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juni 2013 31 maj 2014

Deloitte AB Org nr 556271-5309. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juni 2013 31 maj 2014 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juni 2013 31 maj 2014 Innehåll Organisation och ägarförhållanden 3 Marknaden 3-4 Audit 3 Tax 4 Consulting 4 Financial Advisory 4 Medarbetare 4-5

Läs mer

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 Årsredovisning 2013 HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 1 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse med förslag till vinstdisposition...4 Rapport över totalresultat - koncernen... 12 Balansräkningar

Läs mer

Göteborg Energi Gothnet AB

Göteborg Energi Gothnet AB Göteborg Energi Gothnet AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 5 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Rapport över förändring i eget kapital 8 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Ystad Energi AB Org nr 556527-2936 Årsredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(58) Eskilstuna Energi och Miljö AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

KONCERNREDOVISNING 2014-2015

KONCERNREDOVISNING 2014-2015 KONCERNREDOVISNING 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONCERNREDOVISNING 2014/2015 Förord av Ordförande Tomas Byberg 3 Förord av Verkställande Direktör Charlotte Gustavsson 4 Förord av General Manager Per

Läs mer

CoolGuard. Årsredovisning 2006

CoolGuard. Årsredovisning 2006 CoolGuard Årsredovisning 2006 COOLGUARD ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLL Innehåll 1 2006 i korthet 2 VD har ordet 3 Produkter 5 Marknad 6 Försäljning 7 Aktien och ägarna 9 Förvaltningsberättelse 11 Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen

Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen Innehållsförteckning GoodCause 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Så här fungerar det 4 Drömmen om GoodCause 5 Välgörenhetsorganisationerna 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

En bra affär är något man gör tillsammans.

En bra affär är något man gör tillsammans. En bra affär är något man gör tillsammans. Årsredovisning Offentliga Hus i Norden AB 2014 Vår affärsidé är att förvärva och förädla miljöer och fastigheter, för att långsiktigt öka och stabilisera kommuners

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

Under året har ytterligare ST-utbildningar startats. En tandläkare går ST-utbildning i pedodonti. Utbildningen sker i samarbete med Örebro.

Under året har ytterligare ST-utbildningar startats. En tandläkare går ST-utbildning i pedodonti. Utbildningen sker i samarbete med Örebro. Året i korthet Lean som arbetssätt 2010 påbörjade vi införandet av lean och ständiga förbättringar. Ett smidigare arbetssätt som strävar till att den som står närmast problemet har mandat att lösa problemet

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Årsredovisning. Mälarenergi Elnät AB

Årsredovisning. Mälarenergi Elnät AB 2014 Årsredovisning Mälarenergi Elnät AB Vd har ordet Medarbetarnas engagemang skapar resultat. År 2014 blev ett rekordår för Mälarenergi Elnät. Resultatet visar på medarbetare och chefer som är engagerade,

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Tunabyggen Årsredovisning 2013

ÅRSREDOVISNING. Tunabyggen Årsredovisning 2013 20 3 ÅRSREDOVISNING Tunabyggen Årsredovisning 203 20 ÅRSREDOVISNING 3 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. INNEHÅLL VD har ordet... 4 TUNABYGGEN I KORTHET... 6 CSR... 7

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Årsberättelse 2012. SL i korthet SID 3 Årsredovisning SID 7 Hållbar utveckling SID 47

Årsberättelse 2012. SL i korthet SID 3 Årsredovisning SID 7 Hållbar utveckling SID 47 Årsberättelse 2012 SL i korthet SID 3 Årsredovisning SID 7 Hållbar utveckling SID 47 SL:s vision Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Innehåll

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning

Läs mer