sverigesradio.se VERKSAMHET OCH ÅRSREDOVISNING 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sverigesradio.se VERKSAMHET OCH ÅRSREDOVISNING 2010"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2014

2 VERKSAMHET OCH ÅRSREDOVISNING

3 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014

4 STIL Alla bär vi kläder, och alla gör vi varje dag ett val vad ska vi sätta på oss? Men vad ligger bakom valen av våra kläder och accessoarer? Om det handlar programmet STIL. sverigesradio.se/p1

5 INNEHÅLL Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Styrelseordförande och vd har ordet 6 Förvaltningsberättelse 9 Resultaträkning 19 Balansräkning 20 Kassaflödesanalys 22 Noter 23 Revisionsberättelse 41 Uppgifter om styrelseledamöter och revisorer 42 Uppgifter om Sveriges Radios direktion 48 Adresser 50 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Ansvarig utgivare: Helen Hellströmer, kommunikationsdirektör, Sveriges Radio Projektledare: Ulrica Bengtsdotter, Sveriges Radio Ansvarig för delen förvaltningsberättelse: Anders Hägerlöf, Ekonomiavdelningen, Sveriges Radio Form: ROI Division Omslag: Stefan Viterstedt, Sveriges Radio Copyright Sveriges Radio

6 STYRELSE ORDFÖRANDE OCH VD HAR ORDET 2014 har återigen varit ett framgångsrikt år för Sveriges Radio då företagets medarbetare har vunnit ett stort antal internationella priser. Detta trots att konkurrensen om den svenska publikens tid är alltmer global och digital. Stora internationella och ekonomiskt starka aktörer får en allt större roll på den svenska mediemarknaden och tiden folk lägger på att lyssna på radio minskar. För Sveriges Radios del märks det speciellt i P4 och därför har företaget fokus på att en förflyttning från analogt till digitalt sker successivt. Förtroendet från allmänheten är högt. Det visar sig inte enbart i att Sveriges Radio ännu en gång toppar Förtroendebarometern från Medieakademin. Publikundersökningar efter branden i Västmanland visar också att den lokala kanalen, P4 Västmanland, var den informationskälla befolkningen hade absolut störst förtroende för. Sveriges Radios roll som pålitlig och trovärdig förmedlare i turbulenta tider befästes också under den politiskt intressanta hösten då till exempel P1 stundtals ökade sin publik med cirka 50 procent är det första året med ett nytt sexårigt sändningstillstånd. Företaget arbetar utifrån visionen att vara Sveriges viktigaste medie företag och ledande kulturskapare och åtta nya strategiska mål styr arbetet för hela innevarande sändningstillståndsperiod. Det går dock inte att summera 2014 utan att inleda med den tragiska dagen då Sveriges Radios korrespondent Nils Horner mördades i Kabul, Afghanistan. En aktad, omtyckt och respekterad kollega och vän fick sätta livet till då han arbetade för att ge den svenska publiken en unik inblick i, och kunskap om, det förestående valet. Den 11 mars 2014 är en fruktansvärd dag i företagets historia och våra tankar går nu främst till Nils Horners familj. Nils var en unik radioreporter och hans röst i etern är djupt saknad av många var för Sveriges Radios del framförallt ett intensivt politiskt bevakningsår. I Sverige var det ett historiskt supervalår med val till såväl Europaparlamentet som till riksdagen, kommuner och landsting. Företagets medarbetare svarade för en mycket bra insats som uppskattades stort av vår publik. Mycket positiva till vår valbevakning var glädjande nog den yngre åldersgruppen år. Under året har Sveriges Radio ytterligare förbättrat det digitala utbudet med ljudet i fokus såväl på sajten som i våra appar. I sociala medier har utvecklade former av journalistik testats, till exempel med nyheter både via Instagram och Snapchat. Sveriges Radio ska vara en tydligt granskande och analyserande aktör speciellt i samband med val. Vår roll är också att vara opartisk, låta mängder av röster höras och åsikter brytas, utan att tala om för publiken vad den ska tycka. Genom att framgångsrikt arbeta på detta sätt svarar företaget för den så viktiga samhällsnyttan som krävs för en väl fungerande demokrati kommer även att bli ihågkommet för att vara ett av de bästa dokumentäråren i Sveriges Radios historia. I P1 har hyllade och prisbelönta dokumentärer avlöst varandra. P3-dokumentär fortsätter att vara publikens favorit, speciellt när det gäller efterhandslyssning, och i P4 har publiken fått ett antal agendasättande dokumentärer med lokal prägel är också det år då Sveriges Radio startat en speciell poddredaktion som både ger publiken ett ompaketerat utbud, historiskt mate- 6

7 Vd Cilla Benkö, Sveriges Radio och styrelseordförande John Brattmyhr, Sveriges Radio. Foto: Mikael Grönberg rial från arkivet men också nya specialpoddar där innehållet inte har publicerats i FM. Världshändelser och nationella händelser utspelades i direktsändning i Sveriges Radio. Viktiga skeenden likt konflikterna i Ukraina, IS roll i Syrien och konflikten i Gaza, har granskats och analyserats och under året har också ett speciellt fokus legat på att granska den svenska skolan. #Kaosklass är en av de mer tongivande publicistiska satsningar som gjorts i ett nära samarbete med publiken. Vid sidan av reportagen har reportrarna sammanställt en e-bok med många av de mest intressanta berättelserna. P4 med de lokala kanalerna är den stora familje kanalen. Lokalt har ett ännu större fokus än tidigare lagts på den granskande, agendasättande, journalistiken som till exempel P4 Dalarnas granskning av nazismen. Branden i Västmanland bevakades av den lokala kanalen med stöd av ett antal andra redaktioner och kanaler, extrainsatta politiska debatter har sänts direkt och återigen svarade Radiosporten för en högklassig bevakning av OS i Sotji, med anmärkningsvärt höga publik siffror både analogt och digitalt. Fokus breddades från det rent sportsliga till även ett historiskt politiskt perspektiv och rådande vardagsfrågor var också det år då Berwaldhallen fick en ny chef och under hösten lanserades en ny konsertserie, Interplay, där vetenskap och musik knyts samman på ett nytt sätt. Kultur och musik har även 2014 präglat hela året bland annat via ett framträdande av kören och orkestern i samband med kulturhuvudstadsåret i Umeå då även vårt samiska utbud fick ett speciellt fokus. Musikguiden i P3 har befäst sin roll som den ledande guiden till ny musik för den unga publiken och turnén P3 Älskar har lanserats med storpublik i Göteborg, Linköping, Örebro, Gävle och Lund. Tillsammans med SVT, UR och Radiohjälpen genomfördes också den sjunde upplagan av Musikhjälpen, ett evenemang som aldrig tidigare engagerat så många. Sveriges Radio är ett företag i ständig utveckling såväl publicistiskt som tekniskt. Under året har företaget framgångsrikt skapat nya tekniska lösningar för att förbättra och förenkla arbets - metoderna. Ett exempel på detta är de mobila lösningar som gjorde att bland annat SR Metropol kunde sända delar av sin valbevakning från en rullande buss på Stockholms gator. Ett omfattande arbete har också påbörjats med att modernisera och förbättra lokalerna i Radiohuset i Stockholm och tillsammans med den lokala kanalen i Uddevalla arbetas det nu fram ett helt nytt koncept för hur morgondagens lokalradio ska produceras. Sveriges Radio går in i 2015 med en ekonomi i balans och en stor uppskattning hos publiken. I ett medielandskap som är inne i en historisk förändring där den internationella konkurrensen om publikens tid i Sverige aldrig varit större har vi som ett opartiskt och trovärdigt public service-bolag en viktigare roll än någonsin att spela. Fokus kommer främst att ligga på att ge tonårs publiken ett bättre utbud, att förnya våra kanaler i Stockholm, att utveckla de lokala kanalerna och det finska utbudet samt att ge publiken ett ännu bättre och tydligare innehåll i den smarta mobil telefonen. Och vi ska ännu bättre spegla Sverige som det faktiskt ser ut. John Brattmyhr styrelseordförande Cilla Benkö verkställande direktör 7

8 8 LÖRDAGSMORGON I P2 Med Eric Schüldt. Lördagar kl 9.00 i P2 eller när du vill i vår app Sveriges Radio Play. sverigesradio.se/p2

9 FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE ÄGARFÖRHÅLLANDEN Sveriges Radio AB är ett helägt dotterbolag till Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB (Förvaltningsstiftelsen). Förvaltningsstiftelsen, organisationsnummer , med säte i Stockholm, är moderstiftelse i public service-koncernen som utöver Sveriges Radio AB även äger programföretagen Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR). Förvaltningsstiftelsens uppgift är att främja programföretagens självständighet. Koncernredovisning för public service-koncernen upprättas av Förvaltningsstiftelsen. Programföretagen äger tillsammans Radiotjänst i Kiruna AB (RIKAB) och Sveriges Radio Förvaltnings AB (SRF). Sveriges Radio äger 34 procent av aktierna i RIKAB och 34,4 procent av aktierna i SRF. SRF äger fastigheter som programföretagen utnyttjar i sin verksamhet samt handhar vissa gemensamma servicefunktioner, till exempel arkiv och bibliotek. Sveriges Radio äger till 100 procent tre vilande dotterbolag: Sveriges Lokalradio AB, Sveriges Riksradio AB och Sveriges Radio och TV Teknisk Utveckling AB. INFORMATION OM VERKSAMHETEN Sveriges Radio bedriver radioverksamhet i enlighet med det av regeringen givna sändningstillståndet. Verksamheten finansieras av radio- och tv-avgifter som samlas in av RIKAB. Årets verksamhet har byggt på det sändningstillstånd som regeringen gett för perioden , samt de anslagsvillkor som förelagts företaget inför året. Sveriges Radio sänder i fyra rikstäckande kanaler och i 28 lokala kanaler. Dessutom finns Sveriges Radios utlandsutbud för nedladdning via webben. Sveriges Radio erbjuder också ett utbud över det digitala marknätet och över internet. I den s k public service-redovisningen, vilken inlämnas till Kultur departementet, följer Sveriges Radio årligen upp sin verksamhet och redovisar hur uppdraget fullgjorts. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET OCH EFTER RÄKENSKAPS ÅRETS UTGÅNG Under året presenterades betänkandet Från analog till digitalsänd radio En plan från Digitalradiosam - ordningen, SOU 2014:77, ett förslag till plan för övergång från analog marksänd radio till digital marksänd ljudradio. 9

10 0,8 mkr 1,2 mkr RESULTAT 10

11 FEM ÅR I SAMMANDRAG Belopp i mkr Erhållna avgiftsmedel 2 735, , , , ,2 Överfört till RIKAB och SRF -143,9-171,8-138,8-160,5-170,3 Summa 2 592, , , , ,9 Övriga inkomster 57,1 61,2 57,0 52,3 60,4 Totalt 2 649, , , , ,3 Kostnader Övriga externa kostnader -990,6-944,0-967,3-968,3-904,3 Personalkostnader , , , , ,3 Sändningskostnader -247,4-246,0-251,4-278,2-280,4 Summa 2 537, , , , ,0 Avskrivningar -49,0-37,6-65,6-78,5-87,9 Räntenetto 6,6 7,0 9,0 11,2 3,4 Skatt -1,6-1,5-1,9-1,5-1,2 Årets totala underskott (-) / överskott (+) 67,4 99,0 15,8-50,0-1,3 Förändring av periodiserade avgiftsmedel -66,2-98,2-15,8 50,0 1,9 Resultat enligt årsredovisningens 1,2 0,8 0,0 0,0 0,6 resultaträkning Vid årets början periodiserade avgiftsmedel 431,9 333,7 317,9 367,9 369,8 Förändring av periodiserade avgiftsmedel 66,2 98,2 15,8-50,0-1,9 Vid årets slut periodiserade avgiftsmedel 498,1 431,9 333,7 317,9 367,9 Balansomslutning 939,2 902,3 840,5 807,1 867,2 Medelantal årsanställda 1) Personalomsättning i procent 5,1 4,4 5,1 4,6 4,2 Marknadsandel (= andel av det samlade radiolyssnandet) i procent Daglig räckvidd (= hört något, genomsnittligt dygn) i procent av hela befolkningen 2) 1) Vid beräkning av medelantalet anställda exkluderas samtliga tjänstlediga samt projekt- och programanställda (medverkandeanställda). 2) Uppgiften är hämtat från TNS-Sifo:s sista radiomätning

12 EKONOMI OCH FINANSIERING Sveriges Radio avviker från den kommersiella radio - marknaden genom att det övergripande målet, att ge avkastning på aktieägarnas kapital, inte ingår i de krav som ägaren ställer. I ekonomiska termer innebär detta att verksam - heten drivs utan vinstintresse och att avgiftsmedel som erhållits under räkenskaps året ska täcka kostnaderna för verksamheten. Sveriges Radio ska inom den tillgängliga ekonomiska ramen göra de prioriteringar som krävs för att uppfylla målen med verksamheten. Verksamheten ska bedrivas rationellt. Utvecklingen av verksamheten ska bland annat syfta till ökad effektivitet och förbättrad produktivitet. Hanteringen av de finansiella riskerna sköts enligt principer som fastställts av styrelsen. Enligt dessa principer minimeras de risker som identifierats inom likviditetsförvaltningen. Verksamheten finansieras huvudsakligen genom den särskilda avgift som uttas för innehav av tvmottagare. Storleken av denna radio- och tv-avgift bestäms av riksdagen. Radio- och tv-avgifterna inkasseras och förvaltas av RIKAB. Månatligen rekvireras en tolftedel av årsanslaget. Erhållna avgiftsmedel om 2 735,9 mkr, vilket motsvarar 37,5 procent av public service-koncernens totala intäkter, är avsedda att täcka såväl drift- som investeringsutgifter. Efter medelsavstående till RIKAB och SRF samt en återföring av tidigare års medelsavstående från SRF återstår mkr. Av dessa medel har bolaget periodiserat 66,2 mkr till kommande år. De vid årsskiftet periodiserade avgiftsmedel, uppgående till 498,1 mkr, är intecknade i publicistisk verksamhet under tillståndsperioden. Bolaget har även externa rörelseintäkter upp - gående till 57,1 mkr (se not 5). Bolagets totala intäkter uppgår till 2 582,8 mkr, vilket är en ökning med 108,2 mkr jämfört med Se även not 3. Rörelsens kostnader uppgick till 2 598,4 mkr, vilket är en ökning med 91,3 mkr jämfört med 2013, främst beroende på högre kostnader inom kostnads - slagen personalkostnader och externa kostnader ingående i rörelsens kostnader. Av balansräkningen framgår att balansomslutningen ökat med 36,9 mkr. möjligheterna för allmänheten att tillgodogöra sig denna. Utöver detta bedriver Sveriges Radio viss sido - verksamhet. Sveriges Radio har definierat sin sidoverksamhet till att omfatta uthyrning av studior, försäljning av program samt det konsult- och utbildningsarbete som bedrivs inom SR MDO (Swedish Radio Media Development Office). Sidoverksamheter till Sveriges Radios sändningsverksamhet skall bära sina kostnader och i övrigt bedrivas på ett konkurrensneutralt sätt i förhållande till andra företag som tillhandahåller motsvarande tjänster. Sidoverksamhet skall, enligt anslagsvillkoren, redovisas i en egen resultat- och balansräkning. Redovisning enligt den s.k. Transparenslagen upprättas också. Sidoverksamhetens resultat- och balansräkning framgår av not 4. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR AV ICKE-FINANSIELL KARAKTÄR HR-STRATEGI Under 2014 har Personalenheten utvecklat en sammanhållen HR-strategi som ska svara mot Sveriges Radios vision, värdegrund och strategiska mål. Den kommer att beslutas av vd under första delen av 2015 och ska vara vägledande för Sveriges Radios HR-arbete under hela sändningstillstånds perioden t o m HR- strategin består av fyra delar: chef- och medarbetarskap, bemanning, kompetensutveckling och prioriteringar för HR-arbetet. MÅNGFALD Under flera år har Sveriges Radios redaktioner arbetat med att rekrytera fler reportrar med en bakgrund som bär andra erfarenheter än den traditionella journalistens. Resultatet har ofta varit lyckat. Många duktiga personer, som utan den här ansträngningen troligen inte skulle ha kommit in i verksamheten, har idag utvecklats till några av företagets mest värdefulla medarbetare. Sveriges Radio har också genomfört flera lyckade satsningar, såsom #minflykt och #vågafinska, där satsningarna placerade berättelser och människor i centrum som inte brukar finnas där. SIDOVERKSAMHET Sveriges Radios medelstilldelning ska användas till företagets kärnverksamhet, det vill säga radio - verksamhet i allmänhetens tjänst. Medlen skall också i förekommande fall användas till kompletterande verksamhet, det vill säga verksamhet som syftar till att utveckla kärnverksamheten och förbättra ARBETSGIVARVARUMÄRKET För att uppnå målet att kunna spegla vår publik, måste vi kunna rekrytera rätt medarbetare. Sveriges Radio måste därför ha ett pålitligt och starkt varumärke som arbetsgivare. Att kunna erbjuda medarbetare en attraktiv arbetsplats är därmed också ett av Sveriges Radios viktigaste strategiska mål. Under 2014 påbörjades ett arbete för att 12

13 identifiera vilka mediekanaler vi ska verka i när vi rekryterar, men också för att garantera att vi vet hur vi effektivt når våra målgrupper under kommande år. Fokus ligger på sociala medier, att verka i de kanaler som vår publik finns i. BEMANNINGSFRÅGOR Parallellt med strävandena att förstärka vår identitet som attraktiv arbetsgivare, pågår också ett arbete att effektivisera användningen av våra ekonomiska resurser på bemanningsområdet. Under 2013 inleddes ett övergripande arbete som kommer att fortsätta under tillståndsperioden fram till Avsikten är att se över och anpassa Sveriges Radios bemanning till de krav som den snabbt förändrande mediemarknaden skapar. Arbetet har fortsatt under 2014 med att verkställa åtgärder på ett antal områden. Här ryms även frågor som exempelvis hur kollektivavtalen disponeras på ett kostnadseffektivt sätt och hur utomståendes medverkan i innehållsproduktionen ska bibehållas på en hög nivå. Samtidigt har förbättrade rutiner tagits fram för att säkerställa uppföljning och långsiktiga simuleringar av hur bemannings- och kostnadsbilder kommer att utvecklas i olika delar av företaget. VÄRDEGRUND Sveriges Radio har formulerat en värdegrund som ska genomsyra företagskulturen. Värdegrunden beskrivs i fyra ord: oberoende, trovärdig, öppen och nyskapande. Den ska vägleda verksamhet och medarbetare inte bara i hur man ska vara i möten med publiken utan även i andra kontakter, med samarbetspartners och inom företaget mot varandra. Den ska genomsyra rekryteringar, utbildningar, medarbetarsamtal, medarbetarunderökningar samt samarbetet och relationen mellan medarbetare och chefer. Under 2014 identifierades värdeorden utifrån sändningstillståndet och arbetet med implementering inleddes. En handledning till cheferna, som stöd för grupp dialogerna med medarbetarna, togs fram och testades tillsammans med verktyg och metoder. NÖJDA MEDARBETARE Sveriges Radio jobbar målmedvetet med att vara en attraktiv arbetsplats och genomför årliga medarbetar undersökningar. 80 procent av med arbetarna svarar på enkäten som mäter medarbetar skap, ledarskap, arbetsmiljö, hälsa, mål- och visionsstyrning samt företagets attraktionskraft. Sammantaget ger det ett NMI (Nöjd medarbetar index) som ligger på 68 procent. Framgångsfaktorer är: medarbetarnas goda hälsa och rätt kompetens, arbetsglädjen, förtroendet för närmaste chef, att chefer uppmuntrar samarbete, att Sveriges Radio är en attraktiv arbetsgivare som man rekommenderar samt att det råder ett öppet klimat. Arbetet med planerad återhämtning har gett resultat. Andelen som känner till och förstår ledningens strategiska mål och vision ökar och 83 procent av medarbetarna som svarat på enkäten är stolta över att jobba på Sveriges Radio. KOMPETENSUTVECKLING Sveriges Radio strävar efter att alla medarbetare alltid ska ha kompetens för sitt arbete i en arbets - situation som ständigt förändras. Fokus under året har varit utbildningar och seminarier med anledning av EU-valet och riksdagsvalet, vilket berörde 617 medarbetare. Andra exempel på satsningar under året har varit utbildningar kopplade till ny sändningsteknik samt specialutbildningar riktade mot reportrar, programledare och producenter. Under året har även satsningar fortsatt för att säkerställa att viktig kompetens hos medarbetare som går i pension överförs till andra medarbetare. Totalt deltog medarbetare i någon form av kompetenshöjande insatser under året. SAMHÄLLSNYTTA Sveriges Radios uppdrag är att vara en radio i allmänhetens tjänst. Det betyder att grunden för verksamheten är att bidra med nytta till samhället i stort. På frågan i Novus Group årliga attitydundersökning, som genomförs på uppdrag av Sveriges Radio, om vilket värde Sveriges Radio har för samhället i stort svarar 86 procent mycket eller ganska stort värde. Frågan är ny i 2014 års undersökning och utvecklingen kommer att följas under tillståndsperioden. I åldersgruppen år anger hela 92 procent att Sveriges Radios värde för samhället är mycket eller ganska stort. Ytterligare information om Sveriges Radios samhällsnytta framgår av Sveriges Radios public service-redovisning MILJÖPÅVERKAN Sveriges Radio genomförde en klimatmätning 2014 med hjälp av ett utomstående företag. Det som belystes var klimatpåverkan vid val av el, värme och kyla, vilka fordon som används och vad de drivs med, typ av avfallshantering och hur medarbetarna reser. Sveriges Radio strävar efter att minska antalet inrikes flygresor, bland annat genom att uppmuntra användning av alternativa mötesformer, som videokonferenser, och telefonmöten. Resepolicyn säger att det är tåg som gäller om man ska åka under 45 mil. Sveriges Radio har bytt ut delar av fordonsparken till mer bränsleeffektiva dieselbilar. 13

14 I samband med upphandlingar av fordon utgår Sveriges Radio i sin kravställning från de kriterier som gäller för miljöbilar enligt vägtrafikskattelagen. Sveriges Radio köper sedan 2012 grön el. Denna energi är alstrad ur naturens ständigt förnybara krafter: solkraft, vattenkraft och vindkraft. Grön el har dess utom låga koldioxidutsläpp (0,3 g/kwh). Sveriges Radio arbetar kontinuerligt med att minska bolagets energianvändning. I bolagets upphandlingar av byggentreprenader ställer bolaget krav på att leverantören ska ha ett miljöledningssystem som motsvarar kraven i SS-EN ISO 14001:2004 eller likvärdigt. När det gäller pappersförbrukningen 2014 syns en nedgång i både förbrukning och kostnader. Vi har inga enskilda skrivare och vi har som standard dubbel sidig utskrift. Sveriges Radio köper endast papper som är miljömärkt. Sveriges Radio har en uppförandekod för leverantörer som vi anger som tillkommande villkor i de avtal där det förekommer störst risk. Utöver det ställer vi alltid krav på kvalitetspolicy och miljöredovisning av våra leverantörer. Vi ställer också krav på mångfald när det är berättigat. På varuleverantörer ställer vi bl a krav på producentansvar samt relevanta miljökrav. SAMHÄLLSENGAGEMANG I FORM AV INSAMLINGAR STIFTELSEN RADIOHJÄLPEN har till uppgift att samordna Sveriges Radios, Sveriges Televisions och Sveriges Utbildningsradios insamlingsverksamhet för humanitära ändamål samt att upplysa om hjälpbehov. Radiohjälpen samlar in pengar men har också i uppgift att informera om varför, vilka behov som finns och hur pengarna sedan används. Genomgående för allt arbete som utförs för Radiohjälpens pengar är det lokala ägandet, den kunskap, erfarenhet och engagemang som finns på plats. Förutom appeller vid katastrofer gör Radiohjälpen uppmärksammade insamlingar via kampanjer som Världens Barn och Musikhjälpen. Under 2014 startade Radiohjälpen en insamling till förmån för de som drabbats av ebolautbrottet i Västafrika. Till och med den 31/ hade kronor samlats in och beviljats: Plan Sverige kr för arbete i Sierra Leone och Svenska kyrkan kr för arbete i Liberia. P4 engagerar sig varje år i VÄRLDENS BARN KAMPANJEN med en mängd insatser över hela landet slog P4 på nytt insamlingsrekord. Totalt samlades 7,8 miljoner kronor in. MUSIKHJÄLPEN är ett insamlingsevent som varje år uppmärksammar kriser och katastrofer som svält, människor på flykt, handel med barn, mänskligt lidande, som ofta hamnar i skymundan. Temat 2014 var att stoppa spridningen av det livshotande viruset hiv hölls eventet i Uppsala i december. Insamlingen bygger på publikens låtönskningar som också utgör all musik i programmet. Musikhjälpen är ett samarbete mellan P3 Sveriges Radio, SVT och Radiohjälpen års insamling gav drygt 30 miljoner kronor och engagemang startades. MDO SR Media Development Office bildades 1996 och är en fristående avdelning inom Sveriges Radio, som arbetar med mediaprojekt i utvecklingsländer. Verksamheten bygger på Sveriges Radios erfarenhet av public service och värnar om yttrandefrihet och demokratisk utveckling. SR MDO arbetar på uppdrag av internationella biståndsorganisationer såsom Sida, organisationer och institutioner inom FN-systemet och EU samt NGO:s (non governmental organisations). Verksamheten finansieras helt genom intäkterna från uppdragen. ANMÄLNINGAR TILL GRANSKNINGSNÄMNDEN FÖR RADIO OCH TV Sveriges Radio fick under 2014 yttra sig i 37 ärenden och fälldes vid åtta tillfällen. Antalet begärda yttranden 2014 var sju högre än Ytterligare information om anmälningar till Granskningsnämnden för radio och tv framgår av Sveriges Radios public service-redovisning RISKER I VERKSAMHETEN Sveriges Radio har en ägarform och en finansiering som är avsedd för att just stärka oberoendet och minimera riskerna för styrning av utbudet från ekonomiska, politiska, religiösa eller andra makt - sfärer. Det tidigare nämnda höga förtroendet som företaget åtnjuter från allmänheten går att koppla till ett kvalitativt innehåll men också till den höga graden av oberoende. Myndigheten för Radio och TV har regeringens uppdrag att genomföra en marknadsanalys, dvs en genomgång av vilken roll public service har, kontra de kommersiella medieföretagen. Sveriges Radio har inga invändningar mot att verksamheten analyseras. Däremot råder det osäkerhet kring hur analysen ska användas utan att resultatet påverkar företagets oberoende och förmåga att framöver hålla samma höga kvalitet. 14

15 Regeringen har samtidigt gett Myndigheten för Radio och TV i uppdrag att se över hur systemet med den så kallade förhandsprövningen fungerar. Förhandsprövningen innebär att programföretagens nya programtjänster eller andra tjänster av betydelse ska föranmälas för godkännande, ett system som Sveriges Radio principiellt är emot. Myndigheten inledde i slutet av året en dialog med marknadens aktörer. De båda uppdragen ska redovisas senast den 1 september 2015 och vara en del av den halvtidsöversyn som ska genomföras i mitten av tillståndsperioden. Översynen ska vara framåtsyftande och antalet frågor som behandlas ska begränsas. Den branschsamordning för en digitalradioövergång, som regeringen tillsatte 2013, redovisades i november Uppdraget innebar att ta fram en plan för övergång från FM-sändningar till marksänd digitalradio (DAB+). Utredaren föreslog att riks dagen fattar beslut 2015, att övergången inleds 2016, med en släckning av FM-nätet under 2022 alternativt 2024, att den parallellsändning som är nödvändig lånefinansieras och att Sveriges Radio får ett årligt tillskott om 50 miljoner kronor till ett utökat utbud. Utredaren konstaterade att det är av avgörande vikt att publiken erbjuds ett mervärde i form av utökat kvalificerat utbud för att övergången ska bli framgångsrik. En ny finansieringsutredning kommer, enligt regeringen, tillsättas under tillståndsperioden där det prövas vilken avgiftsmodell som ska föreslås gälla från För att minimera risken för att Sveriges Radios trovärdighet skadas arbetar företagsledningen medvetet med att regler och policys ska vara tydligt förankrade och ständigt uppdaterade. Under 2014 har Sveriges Radios säkerhets avdelning i nära samarbete med de redaktionella cheferna fortsatt utbilda, förbättra rutiner och arbetssätt för att bättre trygga medarbetarnas situation vid arbete i riskområden. Förtroendet för Sveriges Radio påverkas av vår förmåga att nå ut med materialet till publiken. Denna förmåga ska upprätthållas även när samhället i övrigt är i kris eller har störningar. Under 2014 har det därför genomförts ett antal kontinuitetsövningar och justeringar av planer för avbrottshantering. RADIOHJÄLPENS INSAMLING FÖR EBOLA- DRABBADE I VÄSTAFRIKA P4:S VÄRLDENS BARN- KAMPANJ SLOG NYTT REKORD 2014 MUSIKHJÄLPENS TEMA 2014: STOPPA SPRIDNINGEN AV DET LIVSHOTANDE HIV-VIRUSET INSAMLINGAR

16 STYRELSEARBETE Arbetsordningen för styrelsen jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören och för ekonomisk rapportering tillika arbetsinstruktion för verkställande direktören utgör grunden för styrelsens arbete och reglerar ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Enligt arbetsordningen fattar styrelsen bland annat beslut om direktiv för och fastställande av långsiktiga planer, ekonomisk planering på lång sikt (bland annat budgetunderlag), direktiv för samt fastställande av årliga verksamhetsplaner, årsredovisning, public service-redovisning, policyer, lednings- och huvudorganisation, tillsättande av verkställande direktör, tillsättande och entledigande av samtliga direktörer på förslag av verkställande direktören, arbetsordning och programregler, principiellt viktiga yttranden och remisser samt mål och riktlinjer för affärsverksamheter. Vidare analyserar styrelsen programutbudet och hur detta förhåller sig till uppdraget. Arbetsordningen fastställs årligen och skall revideras när så erfordras. Verkställande direktören har ansvar för företagets löpande förvaltning samt planering och genomförande av Sveriges Radios utveckling enligt styrelsens beslut. Styrelsen har under året haft sju sammanträden. Dessutom har styrelsen ägnat delar av mötena åt omvärldsanalys. Martin Jönsson, digital direktör, har talat kring marknadens förändringar, de nya bolagens roll i Sverige och hur Sveriges Radio står sig i den konkurrensen. Sveriges Radios roll i ett Europeiskt perspektiv var i fokus utifrån EBU:s rapport Vision 2020 och vid årets sista styrelsemöte ägnades en stund åt skiftet FM digitalt. Den årliga utbildningsresan gick 2014 till Norge och ett besök på NRK. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel, belopp i kr: Balanserad vinst Årets vinst Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs ,06 kronor. Under 2014 har flera frågor varit återkommande i styrelsen. Bemanningsstrategiarbetet med övergripande målsättningar, effektmål utifrån dessa och hur målen kan följas upp Omställningen av SRF och konsekvenser av denna för Sveriges Radio Digitalradiofrågan som en följd av den genomförandeutredning som gjorts av Nina Wormbs Sveriges Radios ekonomiska läge inklusive simuleringar på längre sikt Licensavgiftens framtid i skuggan av Högsta f örvaltningsdomstolens utslag angående licensplikt för datorer Metodutvecklingsorganisationen inom ramen för Red 3.0 De tretton utvecklingsprojekten som Sveriges Radios företagsledning driver inom SRPU (Sveriges Radios Publicistiska Utveckling) Förrådsbacken och upprustningen av Radiohuset i Stockholm 16

17 Morgonpasset i P3 Alla vardagar och varje helg eller när du vill i vår app Sveriges Radio Play. sverigesradio.se/p3 17

18 18 JUKEBOXEN I P4 Med Jerry Williams, Nanne Grönvall, Joacim Cans, Janne Schaffer, Robert Wells, Gladys del Pilar och Anne-Lie Rydé. Lördagar kl i P4 eller när du vill i vår app Sveriges Radio Play. sverigesradio.se/p4

19 RESULTATRÄKNING Tkr Not Rörelsens intäkter 4 Avgiftsmedel Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader 4 Övriga externa kostnader 6, Personalkostnader Sändningskostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat

20 BALANSRÄKNING Tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Bostadsrätter Materiella anläggningstillgångar Teknisk utrustning och övriga inventarier Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag/intresseföretag Långfristig fordran hos intresseföretag Uppskjutna skattefordringar Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag/intressebolag Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(10) Nordkroken Bredband Ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ÅRSREDOVISNING 2014 VERKSAMHET OCH ÅRSREDOVISNING 2010 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 OMSLAGSBILD Musikhjälpen lockade en stor publik i Linköping i december 2015. Temat var klimathotet. 268 000

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR Förvaltningsberättelse. The Boston Consulting Group Nordic AB Org.nr

ÅRSREDOVISNING FÖR Förvaltningsberättelse. The Boston Consulting Group Nordic AB Org.nr 1 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR 2015 Styrelsen och verkställande direktören för The Boston Consulting Group Nordic AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Medfield Diagnostics AB Org nr 556677-9871 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun dec 2016, organisationsnummer

ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun dec 2016, organisationsnummer ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun 2016 31 dec 2016, organisationsnummer 5590664636 ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL), ORG NR 5590664636 Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ekeforshus AB har under 2014 namnändrat till. bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Företagets huvudkontor

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Org nr: 556754-1338 Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6 - underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för. Originalbagarn AB Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING för. Originalbagarn AB Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2014-01-01-2014-12-31 för Originalbagarn AB Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 6 1 ÅRSREDOVISNING FÖR ORIGINALBAGARN

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse Föreningen s Servicebolag Aktiebolag Org nr 556507-5487 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Trav 1609 AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer