Årsredovisning i populärutgåva

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning i populärutgåva"

Transkript

1 Årsredovisning i populärutgåva Vi har gjort en sammanfattning av kommunens årsredovisning 2013

2 Året som gått Du håller nu i din hand ett blad som på ett enkelt sätt vill beskriva vad som hänt i Degerfors kommun senaste året, och vad som är på gång i den närmaste framtiden. Vi har valt att lyfta det vi tror att du som kommuninvånare är mest intresserad av, och har medvetet valt bort att presentera alla siffror som normalt sett ingår i ett bokslut. Denna skrift bygger dock på kommunens bokslut 2013 och på olika kvalitetsjämförelser som kommunen deltar i, här främst den som kallas Kommunens Kvalitet i Korthet. De diagram som kommer igen på flera ställen i detta blad kommer därifrån. Mer finns att läsa på kommunens hemsida Degerfors kommun har en stor utmaning i att bryta den negativa befolkningstrenden. Det bör ske genom ett aktivt arbete för ökad sysselsättning och ett växande näringsliv. De goda livsvillkoren är avgörande för dem som redan bor i kommunen och för att behålla dem vi har. Glädjande nog ökade befolkningen i kommunen under 2013 med 23 personer! För att få ytterligare fler människor att flytta till kommunen krävs bra kommunikationer, välutvecklad infrastruktur, en tilltalande exteriör miljö och god marknadsföring av kommunen. Vi bör aktivt arbeta med att framhålla alla positiva värden som finns i Degerfors och engagera kommunens invånare som ambassadörer för Degerfors. Mycket handlar om att göra kommunen attraktiv både för dem som redan bor här men också för kommande potentiella kommunmedborgare. Ett sätt att komma fram till vad vi bör försöka förbättra är genom att jämföra oss med andra, vilket vi gör på olika sätt. Detta för att använda skattepengarna på bästa möjliga sätt så att det kommer medborgarna till del genom bättre kvalitet och högre effektivitet på olika sätt. Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket Gustav Möller (s) Ett stort uppdrag för kommunen kommande år är att förbättra skolresultaten, både i grundskola och gymnasieskola. Vårt gemensamma ansvar för kommande generation är att ge dem bästa möjliga förut- 2

3 sättningar och i detta ligger bl.a. en bra utbildning. Kultur- och utbildningsnämnden leder arbetet med att höja resultatet i grundskolan och för gymnasiet är det den med Karlskoga kommun gemensamma gymnasienämnden som driver arbetet. Även här måste vi alla hjälpas åt att kratta manegen för skolan så att de kan få ägna sig åt det de är bäst på, d.v.s. att undervisa våra barn och tonåringar. Ha en trevlig läsning och hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar, eller tips på vad som kan ingå i nästa års upplaga av denna skrift! Max Tolf Ekonomichef Politiskt styre Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. I fullmäktige finns 41 ordinarie ledamöter och 25 ersättare. Sammansättningen bestäms genom allmänna val av medborgarna i Degerfors kommun och just nu är fördelningen så här: Mandatfördelning Vänsterpartiet 20 Socialdemokraterna 12 Moderata samlingspartiet 3 Centerpartiet 2 Folkpartiet 1 Kristdemokraterna 1 Miljöpartiet de gröna 1 Sverigedemokraterna* 1 Summa 41 *Mandatet är ej besatt 3

4 Kommunens mål Kommunfullmäktige har i politisk enighet beslutat om tre övergripande och prioriterade mål. 1. Degerfors måste bryta den negativa befolkningstrenden. Kommunen ökade sin befolkning med 23 personer under Kommunen har tidigare under ett följd av år minskat sin befolkning. Vid årsskiftet 2013/2014 uppgick invånarantalet till st. 2. Alla elever ska ha behörighet att kunna söka vidare till ett nationellt program på gymnasiet. Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet. Lägsta/medel/högsta värden i riket. Degerfors värde rödmarkerat. Målet har inte nåtts men utvecklingen är positiv. 3. Ovanstående två mål ska beaktas vid alla större beslut som kommunfullmäktige fattar under mandatperioden samtidigt som ekonomin ska vara i balans. Kommunens ekonomiska resultat för 2013 blev ett överskott på drygt 9,2 miljoner kronor. Av detta var ca 8,6 miljoner kronor en återbetalning av försäkringspremier. Även de kommunala bolagen (bl.a. Degerforsbyggen och Degerfors Energi) har gått med vinst de senaste åren och innebär ingen ekonomisk belastning för kommunen. Kommunen i korthet Nöjda äldre 89 % av brukarna är nöjda eller mycket nöjda med sitt äldreboende, att jämföra med 81 % för riket i snitt. 93 % är trygga i sitt äldreboende och 95% har stort förtroende för personalen. 4

5 I hemvården anser 98 % av brukarna att de får ett bra bemötande från personalen och 96 % av brukarna har stort förtroende för personalen. 92 % är sammantaget nöjda eller mycket nöjda. Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod? Lägsta/medel/högsta värden i riket. Degerfors värde rödmarkerat. Skolan i Degerfors Enligt Lärarförbundets årliga skolranking gick Degerfors från plats 217 år 2011 (av 290 kommuner) till plats 109 år Vad gäller lärartäthet har Degerfors avancerat från plats 106 till plats 16. Antalet godkända elever i årskurs 9 har enligt samma ranking gått från plats 284 till 167. Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven? Lägsta/medel/högsta värden i riket. Degerfors värde rödmarkerat. Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8. Lägsta/medel/högsta värden i riket. Degerfors värde rödmarkerat. Kostnad per betygspoäng. Lägsta/medel/högsta värden i riket. Degerfors värde rödmarkerat. 5

6 Tidigare har förskolan i Degerfors rubricerats som excellent av Skolinspektionen. En ny förskoleavdelning, Guldgruvan, öppnade i januari 2013 vid Stora Vallaskolan och ytterligare en avdelning kommer att öppnas i augusti i år på Bruket, Villervalla. Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? Lägsta/medel/högsta värden i riket. Degerfors värde rödmarkerat. Prognosen inför höstens skolstart för gymnasieskolan visar att fotbollsinriktningen fortfarande är populär i Degerfors och lockar elever från andra kommuner än Karlskoga och Degerfors. Samhällsvetenskaps- och ekonomiprogrammet fylls på bra i Degerfors och många elever från Karlskoga söker till gymnasieskolan i Degerfors. Möckelngymnasiet är gemensamt för de båda Möckelnkommunerna och finns både i Karlskoga (fd Bergslagsskolan) och i Degerfors (fd Letälvsskolan). Degerfors fick tillsammans med Karlskoga 2013 års pris som Årets folkhälsokommun och Årets förbyggande kommun inom alkoholoch narkotikaupplysning. Det är den gemensamma Folkhälsonämnden som drivit frågorna kring folkhälsa och förebyggandearbete. Degerfors kommun ingår från 2014 i finskt förvaltningsområde. Detta innebär en utökad trygghet för de många finsktalande personerna i kommunen att få hjälp och stöd på sitt modersmål. 6

7 Infrastruktur Under 2013 försågs hushållen i Högberg, genom Degerfors stadsnäts försorg, med bredband. Samtidigt grävdes samtliga elledningar i området ner för att minska sårbarheten för elavbrott i området. Delar av Karlshagen förbereddes för bredbandsinkoppling. Även i Svartå har hushåll och Folkets Hus försetts med fiber. Arbetet fortsätter under 2014 och när eleverna kommer tillbaka efter sommarlovet är Svartå skola inkopplad på fibernätet. Även Åtorp skola kommer att vara inkopplad på fibernätet när skolan börjar igen i augusti. Grävning för utbyggnad av vatten och avlopp, bredband, elledningar och reservvatten på västra Möckelnstranden inleddes i oktober 2013 och redan har de första fastigheterna kopplats på nätet. I juni 2013 ingicks avtal med Karlskoga kommun och Landstinget om reservvatten. Avtalet innebär att Degerfors levererar vatten till Karlskoga lasarett samtidigt som de båda kommunerna garanteras 7

8 reservvatten vid krissituation. Reservvatten till lasarettet var en förutsättning för att lasarettet skulle få fortsätta att fungera som akutsjukhus. Nästa område att få kommunalt avlopp är Ängebäck. Arbetet med en cykelväg mellan Degerfors och Karlskoga har påbörjats. Återvinningsstationen vid Raka vägen har byggts ut med ytterligare en bana som tas i bruk 1 juli. Vägunderhåll och planteringar Under sommarmånaderna sker asfaltering på våra vägar. Vägverket har asfalterat vägen mellan Svartå och Åtorp och vidare till Mokorset. I tätorterna håller Serviceförvaltningen på och asfalterar både gator och cykelbanor, bl.a. cykel-/gångbanan längs Letälven och densamma mellan Strömtorpsskolan och Karlshagen, Västanvägen i Svartå, Karlskogavägen, Backgatan, del av Herrgårdsgatan m.fl. Under 2013 började ettåriga växter att bytas ut mot perenna växter i de kommunala rabatterna. Detta fortsätter under 2014 och snart kommer också blomamplar att fästas i lampmasterna vid torget i Degerfors. 8

9 Lokaler Renoveringen av Strömtorpsskolan fortsätter. En ny brandstation ska byggas då den nuvarande har en arbetsmiljö som inte är bra. Efter många turer är det nu klart var den ska vara och byggandet har så smått kommit igång i Prästgårdsparken. Stora Valla idrottsplats har byggts om för att uppfylla Svenska fotbollförbundets krav för att DIF ska kunna spela elitfotboll. Bland annat har läktaren byggts om och till. Höglunda bygdegård i Åtorp har beviljats statsbidrag för handikappanpassning. Bygdegården får årliga bidrag från kommunen till att fungera som samlingslokal och föreningen driver bl.a. ungdomsgård i byggnaden. Även i Svartå drivs ungdomsgård i Svartå Folkets hus vissa kvällar i veckan med hjälp av bidrag från kommunen. 9

10 I maj 2014 öppnades ett nytt gruppboende på Odelbergsvägen. Där kan funktionsnedsatta som behöver hjälp och stöd i vardagen bo i egen lägenhet med personal i närheten dygnet runt. I november köpte kommunen Degerfors järnvägsstation. Samtidigt beviljades kommunen ett bidrag på 1,9 miljoner av de s.k. citybanepengarna för att rusta upp och öka tillgängligheten i närområdet kring stationen. Detta arbete har påbörjats. 10

11 Fritid Badplatserna vid Mölle, Degernäs Camping och Svartå har fått nya bryggor. Vid badplatsen i Svartå har även en flotte med hopptorn förnyats. Nedanför allén vid Degernäs Herrgård finns numera en större båtbrygga. Degernäs Herrgård har ett släpande underhåll och där har utvändig renovering påbörjats. Fasaden på herrgårdens huvudbyggnad har putsats och taken på flygelbyggnaderna håller på att bytas ut. Även campingstugorna kommer att få en uppfräschning med delvis nya fasader och fönster. Degernäs camping är glädjande nog populär och har redan varit fullbelagd vid ett flertal tillfällen i sommar. Tillsammans med VK Orion kommer kommunen att iordningsställa tre beachvolleyplaner vid Stora Valla. Som följd av ett medborgarförslag har ett kärlekshjärta i stål invigts i Syster Esters park, vid Smältarbyggningen. Där kan de som vill fästa ett hänglås tillsammans. Arbetslöshet Arbetslösheten har minskat i Degerfors, både totalt (9,7%) och vad gäller ungdomar i åldern år (24,6%). I siffrorna innefattas både öppet arbetslösa och arbetslösa i program. Degerfors kommun har tillsammans med arbetsförmedlingen startat upp ett projekt som 11

12 kallas Vägen vidare för att få in långtidsarbetslösa i aktivitet. Detta ska i förlängningen underlätta för den enskilde att få anställning alternativt fortsätta till högre utbildning. Vart går pengarna? Degerfors kommun har en nettobudget på knappt en halv miljard kronor. Hur fördelas då dessa pengar? AFFÄRS- OCH INDUSTRILOKALER ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER1% 1% INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 6% OMSORGEN OM FUNKTIONSHINDRADE 9% ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETER 4% POLITISK VERKSAMHET 1% INFRASTRUKTUR, SKYDD MM 7% FRITID OCH KULTUR 3% BARNOMSORG 11% ÄLDREOMSORG 25% GRUNDSKOLA 20% GYMNASIESKOLA 12% I Övergripande verksamheter ingår t.ex. ekonomi- och personalavdelning, IT-avdelning, växel och telefoni, kommunkansli, fackliga kostnader mm. Individ- och familjeomsorg är det som med dagligt tal ibland kallas socialtjänst, missbruksvård, försörjningsstöd (socialbidrag) mm. 12

Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2011

Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2011 Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2011 Partille växer Partille fortsätter att vara en av de kommuner i västra Sverige där antalet invånare ökar mest; med 1,2 procent under 2011. Tillväxten

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2012

Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2012 Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2012 Satsningar trots tufft konjunkturläge Konjunkturen sätter avtryck även i Partille. En fortsatt jämn kvalitet i verksamheterna kommer att kräva

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Partilles förskoleklasser tog första spadtaget för Partille Arena. Dina pengar

Partilles förskoleklasser tog första spadtaget för Partille Arena. Dina pengar Partilles förskoleklasser tog första spadtaget för Partille Arena. Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2013 Partille bygger för framtiden Att växa i en konjunktur som inte är på topp är

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2014 Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning en. 2014 I KORTA DRAG Västsveriges bästa företagsklimat igen! I Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2010

Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2010 Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2010 Positivt resultat på alla fronter Även år 2010 har Partille kommun gjort ett fint ekonomiskt resultat. Förklaringarna är goda resultat i nämnderna

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2011 2013. Kommunfullmäktige. Antagen 2010-06-23

STRATEGISK PLAN 2011 2013. Kommunfullmäktige. Antagen 2010-06-23 STRATEGISK PLAN Kommunfullmäktige Antagen 2010-06-23 3 (54) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen.

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-04-02 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Nr Ärendemening

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-04-02 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Nr Ärendemening KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-04-02 18.00 i Eventsalen, Koordinaten Mayvor Lundberg Ordförande Susanna Shaibu

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

2014 i bilder. Den gamla återvinningscentralen. Elham Ahmed och Abdiwahab. Konstnären Susanne Perry 2014 I KORTHET

2014 i bilder. Den gamla återvinningscentralen. Elham Ahmed och Abdiwahab. Konstnären Susanne Perry 2014 I KORTHET 2014 i korthet Varje år gör Krokoms kommun en årsredovisning som beskriver året som gått. Den här populärversionen är en sammanfattning av det viktigaste i årsredovisningen. 2014 i bilder Elham Ahmed och

Läs mer

www.hassleholm.se Årsredovisning

www.hassleholm.se Årsredovisning www.hassleholm.se Årsredovisning 2013 1 Inledning 02 Några händelser 4 Tema Pågatåg 6 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 8 Kommunchefen har ordet 9 Politisk organisation 10 Så används skattepengarna

Läs mer

WWW.HASSLEHOLM.SE. Årsredovisning 2014. 2014 Hässleholms kommun 01

WWW.HASSLEHOLM.SE. Årsredovisning 2014. 2014 Hässleholms kommun 01 WWW.HASSLEHOLM.SE Årsredovisning 2014 2014 Hässleholms kommun 01 02 2014 Hässleholms kommun Innehåll 02 Inledning 04 Några händelser 06 Hässleholm 100 år - Tidslinje 08 Hässleholm 100 år - Jubileumsåret

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 140731

Delårsrapport Orsa kommun 140731 Delårsrapport Orsa kommun 14731 1 2 Delårsrapport 214 3 4 Delårsrapport 214 De första sju månaderna 6 Kommunens bolag 7 Kommentar till delårsresultat och prognos 8 Kommentarer till balansräkningen och

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HÅLLBAR UTVECKLING EFFEKTIV ORGANISATION NULÄGE, STRATEGISKA MÅL 2012-2015. Förklaring indikatorer.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HÅLLBAR UTVECKLING EFFEKTIV ORGANISATION NULÄGE, STRATEGISKA MÅL 2012-2015. Förklaring indikatorer. ÅRSREDOVISNING 2014 2 Innehåll INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning och måluppfyllelse..................................... 3 Kommunstyrelsens ordförande................................... 4 Kommundirektören..............................................

Läs mer

Värt att veta om din kommun Populärbudget 2014

Värt att veta om din kommun Populärbudget 2014 Värt att veta om din kommun Populärbudget 2014 Piteå kommun Populärbudget 2014 1 Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun Kommunalråden Byggkranarna svävar åter över Piteå och det ger jobb och

Läs mer

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Stockholm 2014-08-12 FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Innehåll För ett Stockholm där alla kan växa 3 1. 140 000 nya jobb till 2020 6 2. Fler jobb åt unga 6 3. En skola i världsklass: fortsatt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Framsidan fr.v. 1. Socialchef Helena Ståhl gratulerar Rönnebackens personal för nybyggnationen. 2. Nyckeln till Nya Rönnebacken överlämnas från

Framsidan fr.v. 1. Socialchef Helena Ståhl gratulerar Rönnebackens personal för nybyggnationen. 2. Nyckeln till Nya Rönnebacken överlämnas från ÅRSREDOVISNING 2012 osby årsredovisning 2012 Framsidan fr.v. 1. Socialchef Helena Ståhl gratulerar Rönnebackens personal för nybyggnationen. 2. Nyckeln till Nya Rönnebacken överlämnas från byggherren Ulf

Läs mer

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning DINA PENGAR 2014 Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2014 blev vårt ekonomiska resultat bättre än någonsin: 123 miljoner kronor. Det beror framför allt på

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 1 Delaktighet och service med invånaren i fokus En hög kvalitet med en god ekonomi är kännetecknande för en framgångsrik kommun. De undersökningar och jämförelser vi deltar i visar

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

Kalmar kommuns årsredovisning 2014

Kalmar kommuns årsredovisning 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-03-04 KS 2015/0093 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Kalmar kommuns årsredovisning 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen

Läs mer

Onsdagen den 17 juni, kl. 14.00 (OBS tid) Gruppmöte majoriteten: kl. 13.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 13.

Onsdagen den 17 juni, kl. 14.00 (OBS tid) Gruppmöte majoriteten: kl. 13.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 13. Kallelse till sammanträde med kommunfullmäktige 2015-06-09 Tid: Onsdagen den 17 juni, kl. 14.00 (OBS tid) Plats: Folkets hus - Trosa Gruppmöte majoriteten: kl. 13.30 Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet

Läs mer