i30-spc Användarmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "i30-spc Användarmanual 2006-05-02"

Transkript

1 Ingen del av detta dokument får återges eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt., för något som helst ändamål utan uttryckligt medgivande från Honeywell AB

2 I Innehåll 1 Presentation av i30-spc 1 Konceptlösning 2 Inbyggda funktioner 2 Webbgränsnitt 1 Inloggning PC interface 5 PC interface - Huvudmeny 5 1 Navigations träd Punktdialog... 7 System... Dynamiska... flödesbilder Symbolstandard... Manövrering... Dynamiska fält... Trender... Funktionstext... Systemobjekt... Tidkanaler... Afton och helgdagar... Regulatorer... Mätare... Menyer... Manöverpanel... Larmlista... Händelser... Prognoser... Datainsamling... Användarmanual... Kontrollpanelen... Datum och... tid Handdator... interface Larmpaneler... Digitala ingångar... Digitala utgångar... Analoga ingångar... Analoga utgångar... Tidkanaler... Regulatorer... Mätare... Program... Konfigurering Lokal duc

3 II Användare... Lägg till/ändra användare... Larmhantering... Beskrivning... Skicka enligt tidkanal... Tjänster... GSM... SMTP... Resurser... Lägg till resurs... GSM... SMTP... Larmsökningar... Lägg till/ändra larmsökning... Historik... Nätverk... Portar... System... App. info... Ducar... Pekskärmskalibrering... Service... Versioner... PDA interface Navigering 2 Huvudmeny Datum och tid... Anläggning... Regulatorer... Tidkanaler... Mätare... MIL-panel... Larmindikering... Driftindikering/manöver... System... Larmlista... Händelser... Index II

4 1 Presentation av i30-spc 1.1 Konceptlösning 1 i30-spc är ett web-baserat styr- och reglersystem som ger användaren fler möjligheter att koppla upp och hantera sin anläggning. All presentation av information sker med web-teknik, vilket gör att man inte behöver installera något specifikt leverantörsprogram. Uppkoppling sker med något av följande alternativ: Inbyggd bildskärm i apparatskåpet Handdator (PDA) med trådlöst nätverk (WLAN), Bluetooth eller seriell kabel direkt i apparatskåpet Persondator (PC) med nätverkskoppling till styr- och reglersystemet GPRS, 3G mobiltelefon med internet Användargränsnittet är helt web-baserad och innehåller alla funktioner för styroch reglering samt övervakning, konfigurering av funktioner. Med en vanlig webbläsare sköts inloggning och hantering, dessa finns till de flesta handdatorer och PC-system idag. Denna manual går igenom hanteringen av webbgränssnittet och visar hur man går tillväga för att hantera larm, ändra börvärden, tidkanaler, visa trendkurvor och förflyttning i systemträdet över driftbilderna på anläggningen. 1.2 Inbyggda funktioner i30-spc, centralenheten består i grova drag av följande delar: - Webbinterface Larmhanterare Händelsekanal Datainsamling Reglersystemet tex regulatorer, tidkanaler, sekvensprogram, kompilator etc Webbinterface: Detta är systemets MMI, här presenteras data och användaren kan göra förändringar efter behörighet. Detta interface används för service samt för den dagliga driften. Interfacet kan skilja sig från enhet till enhet. Via webbinterface påföres systemändringar. Information finns för visning av indikeringspaneler, larmstatus och larmhistorik, regulatorstatus och regulatorinställningar, anläggningsspecifika flödesbilder och menyer. Larmhanterare: Larmhanteraren presenterar systemets larmer i olika paneler och listor samt skickar vidare till andra system. i30-spc kan även skicka larmer direkt till e-post

5 2 mottagare och som sms till mobiltelefon (GSM modem krävs). Alla larmpunkter är tilldelade en larmklass, dessa klasser är A, B och C. För dessa larmklasser finns summalarm. När något summalarm är till tänds en ikon i menyn på webbgränsnittet. Aktiva larmer kan kvitteras. Händelsekanal: Loggar olika händelser och presenterar dem i lista. Händelser genereras då saker i systemet ändras, det kan ex. vara en användare som ändrar ett börvärde, händelserna kan komma direkt från systemet ex. systemstart. Till/från-slag av larm sparas också som händelser. Datainsamling: i30-spc kan spara punktdata enligt specifikation i definitionsfilen. Datat kan sedan hämtas av andra system eller presenteras i webb-interface. Konfigureras inte punkterna i definitionsfilen så sparas punkterna var 5:e minut i 2 veckor. Detta gäller systemets samtliga punkter utom digitala punkter och sidovärden. Digitala punkter sparas endast i en vecka. Sidovärden sparas ej automatiskt. Vissa mätare har andra än ovan nämnda intervall. Reglersystemet: Dessa funktioner tex. regulatorer, tidkanaler, styrsystemets sekvensprogram och den inbyggda kompilatorn används av konstruktören till anläggningen för att generera de styrsystem som ingår i apparatskåpet. 2 Webbgränsnitt I i30-spc finns två anpassade webbgränsnitt beroende på hur man kopplar upp sig: Icke dynamiskt interface benämns PDA-interface. Detta interface är genererat ifrån sekvensprogrammets menyfil. Detta webgränssnitt får man vanligtvis när man använder någon form av handdator eller mobiltelfon. Dynamiskt interface benämns PC-interface. Detta interface kräver JAVA-stöd i webbläsaren. Innehåller det mest funktionella gränsnittet och standardvalet om man har bildskärm på apparatskåpet. Man får även denna variant om man har en nätverksuppkopplad PC-dator. i30-spc anpassar automatiskt webbgränssnittet efter hur man kopplar upp sig. Har man bildskärm i apparatskåpet får man upp inloggningsbilden på densamma direkt. För att etablera kontakt i övrigt behöver man veta web-adressen till apparatskåpet med i30-spc, denna kan vara ett faktiskt namn som eller den vanligaste formen som kallas IP-adress. Det första man får upp på bildskärmen är inloggningsbilden där man anger sina användaruppgifter.

6 3 Användarnamn och lösenord styrs av sekvensprogrammets definitionsfil och kan redigeras online. Användare läggas till direkt i webinterfacet. Förklaring: IP-adress är en global standard för att ge en nätverksuppkopplad enhet ett unikt nummer, kan liknas vid ett telefonnummer. Nätverkssystem hanterar dessa och en förfrågan från en webbläsare kopplas till rätt enhet. Standarden bygger på en nummerserie uppbygd av 4 separerade tal mellan tex Alla webbadresser på internet tex har egentligen en numerisk adress, men då det är besvärligt att komma ihåg så finns tjänster på internet (DNS) som automatiskt översätter till rätt adress. Tips: Nästan alla webbläsare har funktioner för att spara bokmärken, använd denna till att spara IP-adress till en i30-spc med ett mer beskrivande namn som "Apparatskåp 3 - Hus 4 - LB1" Webbläsare har ofta en mångfald med finesser för bläddring, utskrift, lokala inställningar osv. För att utnyttja dessa finesser hänvisar vi till dessa programs användarmanualer. 2.1 Inloggning Inloggningen är gemensam för både PDA och PC interfacet. Loginsidan är startsidan för i30-spc, förutom login visas här systemets summalarm och kontaktinfo. Man anger sitt användarnamn och lösenord sedan klickar man på den röda pilen till höger om lösenordsfältet. Upplägg av användare och behörighet finns beskrivet i SPC manualen för i30, användare och lösenord läggs normalt in av konstruktören av anläggningen. Har man inget tangentbord anslutet pekar/klickar man på "Gå till pekskärm" och får upp ett virtuellt tangentbord på skärmen. Notera: Handdatorer har ofta en automatisk funktion som känner av när man klickar på inmatningsfält och då öppnar en egen variant på tangentbord. Om systemet inte godkänner användare och/eller lösenord kan detta bero på att man använt stora eller små bokstäver, kontrollera vilket "shift"-läge du har när du matar in dina användaruppgifter. Startsida för i30-spc:

7 Skärmtangentbordet används vid inloggning från pekskärm: 4

8 3 5 PC interface Detta interface är dynamiskt, uppdateringstiden för värden är 10s. Interfacet används för den dagliga driften, injustering, samt service vid tillgång. Genom att klicka/peka på länkar i menyträdet på vänster sida tar man sig vidare i den trädliknande strukturen. Under ligger de specifika delarna för anläggningen. I huvudstammen visas generella systemfunktioner som Larm, Händelsehistorik, Klockinställningar m.m. Observera att behörighetsnivån på inloggad användare styr hur mycket man kommer åt att se och påverka, därför kan det skilja på antal ikoner som finns tillgängliga att välja på för just din inloggningsnivå. Utloggning sker genom att klicka på länken "Logga ut" längst upp till höger, här visas även namnet på inloggad användare. Notera: Autoutloggning sker efter 40 min. 4 PC interface - Huvudmeny Huvudmenyn består av ett navigationsträd till vänster och en visningsyta till höger. På huvudsidan presenteras även datum/tid och summalarm. Summalarm som är till markeras med röd färg. Navigationsträdets delar: System Denna del av trädet är anläggningsspecifik, här hittar man flödesbilder, regulatorbilder, menyer och manöver osv. Larm Visar larmlistan Händelser Visar händelselistan Datum & tid Hjälp Visar online hjälp Genom att klicka/peka på de olika delarna i navigationsträdet visas vald del i

9 6 visningsytan. Klicka på användare för att logga ut. Detta är bilden som visas efter inloggning I bilden är summalarm C till. 4.1 Navigations träd Utformningen på navigationsträdet är anläggningsspecifik och kan därmed variera från duc till duc. I toppnivån finns anläggningens ingående ducar samt externa länkar. Den lokala ducen kommer alltid först i trädet. Externa länkar kan ex. vara länk till lokal INUvison-WWW, webserver med ritningar, datablad osv. För att navigera i trädet och visningsytan används vänsterklick/pekning. Det finns inga funktioner på musens högerknapp. Genom att klicka på ett dynamisk värde får man upp en punkt specifik dialog. I denna menyn kan man visa trend, ändra värde osv. beroende på funktion.

10 7 DUC 211,1 är den lokala ducen och DUC 211,0 är en länk till annan duc i anläggningen Punktdialog Punktdialogen startas genom att klicka/peka på ett dynamiskt värde. Oftast finns länkar till undermenyer där börvärden osv kan ändras.

11 8 I menyn finns följande alternativ (beroende på punktens egenskaper) Ändra - Öppnar en ny dialog för att ändra värdet. Trend - Visar en graf med punktens sparade historik Snabbtrend - Visar en graf med punktens värde i realtid Välj fler - Används om man vill rita en graf med flera punkter Avbryt - stänger dialogen 4.2 Lokal duc System Först i trädet kommer ducens ingående system. Under varje system kan det finnas flödesbilder, funktionstexter samt länkar till objekt så som regulatorer, tidkanaler och mätare Dynamiska flödesbilder Flödesbilden är en av de centrala funktionerna för att visuellt beskriva anläggningen och de ingående systemen. Man strävar efter att schematiskt visa hur anläggningen är uppbyggd och visa status på motorer, ställdon och givare. Placering av objekten sker efter ritningsunderlagen och bildkonstruktören strävar efter att åskådliggöra den inbördes placeringen av objekten för att man enkelt skall se funktionsförloppet. Flödesbildens prioritet är att snabbt ge en överblick av objekten som påverkar funktionen i anläggningen och inte teknikaliteter som rörkrökars och ventilationstrummors fysiska utplacerande. Färger och symboler följer SIS-standard och normalt ritas flödesbilderna upp enligt den uppskattade standard som Honeywell AB tagit fram enligt kundönskemål. I de fall egna kundstandarder är överenskomna används dessa och därför kan de exempel som visas i detta kapitel avvika från den lokala anläggningen. Exempel på systemspecifik flödesbild.

12 9 Exempel på översiktsbild: Symbolstandard Färgstandard

13 10 Kulörer enl Bygghandlingar 90 del 2 "Redovisningsteknik" Källa :SIS Standardiseringskommissionen i Sverige, Almqvist & Wiksell tryckeri AB, Uppsala 1991 Rör Kallvatten Varmvatten Avlopp Värme, Primär Värme, Sekundär Gas Olja Grön Röd Svart Violett Orange Gul Brun Ventilation Tilluft, behandlad Tilluft, obehandlad Frånluft Återluft Röd Blå Gul Orange Kyla Köldbärare Köldmedium Kylmedel Blå Brun Gulgrön

14 11 Symbolstandard Givare Givare med yttre mätpunkt (ofta dykrör) Ventil motoriserad Kompressor Pump Fläkt med frekvensomformare Luftspjäll motoriserad, spänningslöst stängd Brandspjäll motoriserad, spänningslöst stängd Värmebatteri Luftfilter Expansionskärl, ofta med tillägg för tryckvakt Förbindelsepunkt och Luftflödesriktning Roterande värmeväxlare Manövrering Grundfunktionen är intuitiv, man flyttar pilmarkören/fingret till det man är intresserad av att få mer information om. När man placerar systemets pekarsymbol normalt en pil över ett objekt byter pekaren symbol till en hand för att visa att det det finns dynamisk funktion på objektet, genom att klicka (om man använder datormus eller peka om man använder pekskärm) får man upp dessa funktioner. Manövrerbara objekt är till exempel larmgränser i menyer, börvärdesknappar, förflyttningsknappar som byter flödesbild, fläktar och pumpar. Larmnivå och inställningsvärden öppnas med en sifferdisplay och ett numeriskt tangentbord där man matar in önskat värde. Fläktar och pumpar har en ruta med flerval, normalt val av Aut = automatikläge, 0 = Manuellt stopp, 1 = Manuell drift. Vanligtvis genererar detta ett larm för att påvisa att nu Manuellt styrt objekt inte längre kontrolleras av sekvensprogrammet.

15 12 Nedan ett exempel på en temperaturgivare med reglerande funktion. I detta fall har larmet löst för temperaruravvikelse och texten GT11 har fått röd bakgrund. Det blå fältet visar regulatorns uträknade börvärde och genom att klicka/peka på knappen "BV" kommer man till regulatorpanelen. Där kan man beroende på behörighet ändra i regulatorparametrarna. För att se trender på ett dynamiskt fält se Trender Dynamiska fält Dynamiska fält är alla objekt på flödesbild med någon form av styrd funktion. Vanligtvis alla temperaturgivare och pumpar fläktar. Siffervisande fält har ofta trendfunktion, men även visa dynamiska fält som bara indikerar till/från kan ha trend. Pumpar,fläktar och spjäll indikeras med grön färg vid drift/starttillstånd, på spjäll genom beteckningen och fläktar, pumpar på symbolen. En avstängd/stoppad symbol är vit. För information om hur man trendar en givare se Trender Trender Trendfunktionen används till att skapa grafer över givare och regulatorer från flödesbilderna. Två typer finns Snabbtrend och Trend. Snabbtrend skapar en kontinuerlig trendgraf allteftersom nya värden läses in, användbart vid intrimmning av regulatorer för att följa insvängningförlopp. Trend bygger på sparad loggning och begränsas endast av tillgängligt minne i systemet. Skapa trend Genom att markera det dynamiska fältet man vill skapa graf på öppnas en dialogruta för att bestämma typ, "Snabbtrend" eller "Trend". Efter detta val öppnas ytterligare en ruta upp där man väljer mellan "Välj flera", "Rita..." och "Avbryt". Väljer man Rita skapas graf direkt, väljer man flera stängs rutorna och man har möjlighet att välja in fler dynamiska fält, de som är valbara är nu markerade med en ny bakgrundfärg. När man väljer in det sista dynamiska fältet som skall visas väljer man "Rita..."

16 13 och en grafbild skapas. Kort förklaring av de olika delarna: Peka på dessa för att visa delar av grafen längre fram eller bakåt i tiden. Indikerar förloppet vid skapandet av graf. Denna knapp skapar en tidslinjal, genom att flytta denna kan man se exakt tid och värde för en specifik händelse i trendhistoriken. Genom att välja en av dessa visas grafen för en Månad, Vecka eller Dygn. Ger följande ruta Genom denna ruta kan man välja färg och klicka ur om vald trend skall visas i grafen. Valet genom knappen "Svartvit" underlättar ibland läsbarheten vid utskrift av grafen på skrivare. Förstora/Förminska del av graf

17 14 Peka och dra höger/neråt Peka och dra vänster/uppåt för att förstora området för att förminska området Genom att peka ut ett område av grafen och dra pekaren neråt/höger förstorar man den del som finns i ramen som skapas. För att förminska gör man tvärtemot, markerar nedre/högra hörnet av området och dra uppåt/vänster. När man släpper pekaren förminskas/förstoras det område man markerat. Verktygsknapparna nere till vänster används för att byta intervall och tidperiod Funktionstext Om funktionstext är upplagd i anläggningen finns denna länk som öppnar ett textdokument över systemets funktion, reglerpunkter och styrförlopp.

18 Systemobjekt Systemobjekt är regulatorer, tidkanaler och mätare. Länkar till dessa bilder finns från olika stället i systemet så som menyer, flödesbilder och kontrollpanelen. De kan även ligga direkt i trädet under de olika systemen Tidkanaler Funktion: Här kan två till- och frånslag ställas in för varje dagtyp. Tid anges för Till-Från som TTMM-TTMM. Ex. kl skrivs Tid 0 = ej aktivt. Datum för egna specialdagar (upp till 8 st) eller specialintervall (upp till 6 st) kan anges. Använd pil-tangent ned för att rulla fram de rader som inte syns. Datum anges för specialdag som MMDD. Ex. 23 Aug. skrivs Att tänka på vid inställning: Afton, helgdag och specialdatum/specialintervall används endast om startoch/eller stopptider för resp. dag är angivet. Om inte någon tid är satt (00.00) kommer styrningen att ske efter inställda tider på afton/helg. Om inte heller något klockslag programmerats kommer styrningen att ske efter inställda tider på aktuell veckodag. Detta innebär att omstyrning på specialdag exempelvis skall vara kontinuerligt från måste tiden sättas på Stopp-villkoret. Vid Specialintervall över årsskifte måste detta programmeras på följande sätt. Ex:

19 16 Tidkanaler nås via "Menyer" eller att klicka på status för resp. tidkanal i flödesbild. Ändra värden genom att klicka/peka Afton och helgdagar Följande dagar hanteras av systemet som afton (lördag) 13:dagsafton, 5/1 Påskafton, beräknas Pingstafton, beräknas Midsommarafton Julafton, 24/12 Nyårsafton, 31/12 Följande dagar hanteras av systemet som helgdag (söndag) Nyårsdagen, 1/1 13:dagen, 6/1 1:a maj Långfredagen, beräknas Påskdagen, beräknas Annandag påsk, beräknas Kristihimmelsfärd, beräknas Pingstdagen, beräknas Nationaldagen 6/6 Midsommardagen Alla helgons dag, (Lördag i vecka med 1/11) Juldagen, 25/12 Annandagjul, 26/12

20 17 De dagar som beräknas har inget fast datum, systemet beräknar dem därmed från år till år Regulatorer I regulatorpanelen visas en regulators inställningar och värden. En panel per regulator, dessa kan variera i utseende beroende på regulatortyp. Genom att klicka på ett värde kan det ändras via en dialog. Vissa regulatorer visar inställda värden i diagramform, kurva. Knappen självinställning ger dialog för att starta en självinställning av regulatorn. Denna funktion finns beskrivet i SPC-manualen. Regulatorer nås via "Menyer" eller att klicka på knappar för resp. regulator i flödesbild. Regulatorbilden varierar från typ till typ Mätare Mätarpanelen visar mätarparametrar för resp. mätare.

21 18 Mätare nås via "Menyer" eller att klicka på resp. mätare i flödesbild. Mätarbilden varierar från typ till typ Menyer Menyerna är anläggningsspecifika och är genererade från sekvensprogrammets mnu-fil. I menyerna presenteras systemens är, börvärden, tidkanaler m.m Vad som visas i menyerna och vad som går att ändra är styrt av användarens behörighet. Värdena är dynamiska och uppdateringsintervallet är 10s.

22 19 Exempel på systemets informationsmeny Manöverpanel Manöverpanelen finns alltid i trädet och genereras utifrån antal digitalkort. Manöverpanel indikerar digitalkortens in och utgångar. Man kan även manövrera utgångarna. Omkopplaren har 3 lägen, 1 = till, 0 = från och AUTO = automatikläge. När omkopplaren står i läge AUTO styr reglersystemet utgången, i läge 0 och 1 är utgången handställd. PWM visar värde från 0-100% om utgången används som pulsbreddsmodulerad utgång. Genom att klicka på knappen för en omkopplare kan man ändra dess värde.

23 20 Aktiva order från systemet indikeras med grön diod Larmlista Definition: Aktivt larm - larm där larmorsaken är uppfylld Kvitterat larm - larm som är kvitterat av användare och uppfylld larmorsak Larmlistan visar systemets aktiva larmpunkter samt kvitterade larmpunkter. Kvitterade larmer visas även med tidpunkt för kvittering samt vilken användare som kvitterade. Varje larmpunkt visas med status, klass osv. Larmer som är aktiva visas med symbolen och aktiva larmer som är kvitterade visas med symbolen. För att forcera uppdatering av listan väljer man "Uppdatera listan". Listan kan sorteras efter valfri kolumn genom att klicka på namnet för respektive kolumn. Ytterligare klick ändrar sorteringsordningen fallande/ökande. Förvald kolumn är Aktiveratkolumnen, kolumnen som visar tid då larmerna gick till. OBSERVERA! Listan uppdateras 1ggr per minut. Att kvittera larmer kan ske på olika sätt, antingen kvitteras alla lokala larmer genom att man använder "Kvittera alla lokala larmer" knappen. Man kan även välja vilka larmer som skall kviteras genom att markera dem i listan. Håller man nere "Ctrl- tangenten" kan man välja fler fritt i listan. Vill man markera flera

24 21 larmer i följd markerar man det första trycker ner "shift- tangenten" och markerar det sista. När man valt larmerna klickar man på "Kvittera valda". (I pekskärmen är funktionen "Kvittera valda" begränsad, det går att kvittera ett och ett) OBS! Tänk på att endast lokala larmer dvs larmpunkter som är definierade i aktuell duc kan kvitteras. Andra larmer kvitteras i resp. duc. Larmlistans beskrivningar och beteckningar styrs från def-filen Händelser Visar historik på händelser som skett i systemet. Dessa kan även sorteras enligt Tidsram eller Händelsetyp, efter eget val trycker man på knappen "Uppdatera" för att verkställa urvalet. Ikonen först på varje rad ger en snabb visuell markering av vad händelseloggen avser, förklaring enligt följande tabell. Symbol: Typ av händelse: Larm till Larm från Användare, ex: någon har ändrat ett börvärde System, ex: systemet har startat OBSERVERA! Sidan uppdateras inte automatisk, för att följa upp händelser under till exempel drift/larmtester måste man trycka på knappen "Uppdatera" för att hämta in de senaste händelserna.

25 Andra tidsramar och händelsetyper kan väljas, tryck sedan uppdatera Prognoser Här visas aktuell prognosinformation. Ekvivalent utetemperatur (EQ) är den prognostiserade utetemperaturen. 22

26 23 Vissa anläggningar kan sakna prognosfunktionen Datainsamling Från i30-spc kan man exportera datainsamling i csv format. Detta är ett textformat där värdena är åtskilda med semikolon (;). Detta format kan enkelt importeras i externa program för vidare behandling. Sidan visar en lista med de kanaler som har datainsamling. Varje värde presenteras med start, stoppdatum och antalet värden. Det finns även information om antal värden och storlek för kanalerna. I kryssrutan framför varje kanal väljer man de kanaler som skall exporteras. Längst ned på sidan visas hur stor exportfilen blir. Man kan även rensa alla val eller välja alla. När man gjort sina val trycker man "Exportera datainsamling" och spara filen på lämpligt ställe.

27 24 I exemplet är WXT1.WD_MAX och WXT1.WD_MIN valda för export Användarmanual Visar systemets online hjälp Kontrollpanelen Datum och tid Här ändras systemets datum och tid. När man matat in aktuellt datum och tid klickar man på knappen "Verkställ" för att påföra ändringarna. Matar man in max antal siffror i ett fält hoppar markören automatisk till nästa fält. VARNING! Om man matar in ett felaktigt värde ex MM=13 så kommer systemet att korrigera till ett giltigt datum. Vilket datum det blir är ospecifierat.

28 25 Knapparna används för pekinterface Handdator interface Detta är en länk till systemets statiska interface. Detta interface är anpassat för ex, PDA:er och GPRS telefoner. Interface genererar minsta möjliga datatrafik. PDA- interfacet är beskrivet i detalj i manualen under PDA-interface.

29 26 Exempel på startsida för handdator interfacet Larmpaneler I larmpanelen visas systemets larmpunkter med status och beskrivning. Även sidovärden visas, fyra per larmpunkt. Genom att klicka på sidovärden kan de ändras och ev. trend kan visas. Det finns en larmpanel per digitalkort. Aktiva larmer indikeras med röd "lysdiod".

30 27 Aktiva larmer indikeras med röd "lysdiod" i exemplet är LD302 (Larmpunkt 302) till Digitala ingångar I panelen "Digitala ingångar" visas systemets digitala ingångar med status och beteckning. Även sidovärden visas, fyra per ingång. Det finns en panel per digitalkort. Ingångar som är aktiverade visas med grön "lysdiod".

31 28 Ingångar som är aktiverade visas med grön "lysdiod" i exemplet är 114 och 115 till Digitala utgångar I panelen "Digitala utgångar" visas systemets digital utgångar med status och beteckning. Panelen visar även order, svar och omkopplarens status. Även sidovärden visas, fyra per utgång. Det finns en panel per digitalkort. Ingångar som är aktiverade visas med grön "lysdiod". Omkopplaren har 3 lägen, 1 = till, 0 = från och AUTO = automatikläge. När omkopplaren står i läge AUTO styr reglersystemet utgången, i läge 0 och 1 är utgången handställd. PWM visar värde från 0-100% om utgången används som pulsbreddsmodulerad utgång. Ändra dialogen:

32 29 Systemorder indikeras med grön diod Analoga ingångar I panelen "Analoga ingångar" visas systemets Analoga ingångar med värde och beteckning. Även sidovärden visas, fyra per ingång. Det finns en panel per analogkort.

33 30 I exemplet är värdet på ingång celsius Analoga utgångar I panelen "Analoga utgångar" visas systemets analoga utgångar med värde och beteckning. Även sidovärden visas, fyra per utgång. Det finns en panel per analogkort. Värdet är från 0-100% av utsignalen.

34 31 Här visas värden på analoga utgångar för respektive analogkort % Tidkanaler Här visas systemets samtliga tidkanaler. Panelen är den samma som visas under system och menyer Regulatorer Här visas systemets samtliga regulatorer. Panelen är den samma som visas under system och menyer Mätare Här visas systemets samtliga mätare. Panelen är den samma som visas under system och menyer Program Här visas sekvensprogrammets olika delar, Definitionsfil, Menyfil, Sekvensfil och Labelfil. Listfilen visar meddelande från kompilatorn. Här visas även andra anläggningsspecifika filer så som konfigurering av SQL funktioner och MODBUS.

35 32 Exempel på DEF-fil Konfigurering Här konfigureras systemets olika delar så som SPC portar och nätverk Användare Här visas anläggningens användare och behörighet. DUCar inom en anläggning kan byta användare och de användare som kommer från andra DUCar ligger sist och har grå bakgrund. Dessa kan alltså inte ändras/tas bort i andra ducar än den lokala. (den duc där dom är definierade) 3 val finns, "Ny" lägger till användare, "Redigera" och ta bort befintlig användare

36 Lägg till/ändra användare Användarnamn är användarens namn på systemet, detta namn används vid inloggning och kommer även att sparas i historik osv. Väljer man att redigera användare kan inte namnet ändras. (ta bort och lägg till) Varje användare måste ha ett lösenord. 3 behörighetsnivåer finns: Nivå 1 - "Titta nivå" användaren kan se men inte ändra. Nivå 2 - Användare kan ändra vissa mindre kritiska börvärden, dessa skiljer sig mellan anläggningar. Användaren kan kvittera larmer. Nivå 3 - Användaren får ändra allt även konfigurera systemet. Startsida väljes då användaren skall loggas in till en speciell startsida. Detta används ex. vid driftsättning/injustering då olika användare har behov av olika sidor. Väljer man helskärmsläge så försvinner navigationsträdet och användare är låst enbart till startsidan och ev. länkar som finns på startsidan. Förnamn/Efternamn/Telefon/E-post är valbart. (framtida användning) "Distribuerad" innebär att användaren får access till alla ducar på systemet. För att kasta inställningarna väljer man "Tillbaka" annars "Spara".

37 34 Välj "Skärmtangentbord" om inmatningar sker via pekskärm Larmhantering Larmhanteringen är implementerad from version i30-spc version Beskrivning Mha larmhanteringen kan man skicka larmer på olika format från anläggningens ducar. Larmhanteringen kan nyttja olika tjänster dvs olika sätt att skicka larmer. Detta kan tex vara som SMS via GSM modem eller epost (via SMTP server). (vissa GSM operatörer stödjer även SMS till minicall) I larmhanteringen definieras olika larmsökningar som använder olika resurser, dvs mottagare. En mottagare kan tex vara en person med ett epost konto eller en persons mobiltelefon. Flera larmhanteringar kan finnas och i dessa konfigureras vilka klasser, grupper och vid vilka tidpunkter larmer skall skickas till olika resurser. För att styra tidsvilkoren används tidkanaler. Varje larmhantering kan skicka till fyra resurser. Alla inställningar går att göra via web-interfacet, varje sida har möjlighet att visa "Skärmtangentbord" för inmatning via pekskärm. I dialogerna finns en "Spara" knapp för att använda inställningar och en "Tillbaka" knapp för att kasta inställningar.

38 35 Genom att klicka på knappen "Resurser" kan man lägga till/ändra resurser. Genom att klicka på knappen "Tjänster" kan man lägga till/ändra tjänster. Genom att klicka på "Tidkanal" kan man ändra tidkanal för resp. larmsökning. En tidkanal för larmutskick konfigureras på samma sätt som tidkanalerna för systemets tidsstyrningar Tjänster De olika sätten att skicka larm kallas för tjänster. Välj tjänst och klicka på "ändra" knappen för att konfigurera/ändra.

39 Exempel på konfigurerade tjänster: Här konfigureras/ändras GSM tjänsten (GSM modem). Port är den porten på systemet där modemet är anslutet. Baudrate är hastigheten för kommunikation mot modemet. (oftast 9600) I fältet "Servicecenter 36

40 37 Här konfigureras/ändras SMTP tjänsten (epost). Ange server, giltigt format är en IP adress eller ett namn på smtp server. (OBS! tänk på att namnserver måste vara angivet i nätverksinställningar) Port är TCP porten för smtp, default är 25 Avsändaradress är den adress som kommer att visas som avsändare för mailet.

41 Exempel konfigurering av mailtjänst Resurser Detta är administreringssidan för resurser. Genom att välja en resurs och "Skicka testmeddelande" kan man skicka ett testlarm. På detta sätt verifieras inställningar för mottagaren. Välj "Lägg till" för att påföra systemet en ny resurs. 38

42 39 Ange namn för resursen. Tips! Ange tjänst i namnet så blir det tydligare och enklare att hålla isär samma resurs men med olika tjänster. Välj tjänst. Ange destination, detta är ex telefonnummer till GSM-telefon eller mail adress. Exempel på GSM resurs:

43 40 Exempel på mailresurs: Larmsökningar Detta är administreringssidan för larmsökningar. Larmsökningarna avgör vilka larmklasser, grupper osv som skall skickas till vilka resurser och vid vilka tidpunkter.

44 41 Om man valt "Lägga till" måste man ange ett unikt namn för sökningen, har man valt ändra en sökning kan man inte ändra namnet för sökningen. (Ta bort, lägg till) Larmgrupp är de larmgrupper som skall ingå för sökningen 1-6 Larmklass anger vilka klasser som skall skickas vidare, A,B och C. Larmstatus anger vilka statusar som skall skickas, aktivering, frånslag och kvittering Tidsvilkor anger på vilka tidpunkter som larmet skall skickas, alltid, aldrig eller tidkanal (tidkanalen redigeras på startsida för larmsökningar) Resurser visar de resurser som ingår i sökningen, max 4 st. Här visas alla larm som skickats och till vilka mottagare Nätverk Här ändras ducens egenskaper på nätverket. Kontakta alltid nätverkets systemoperatör för att erhålla giltiga parametrar. Var alltid säker på de ändringar som påföres.

45 42 Felaktiga parametrar kan göra produkten obrukbar!! IP-inställning skall alltid vara statisk. Systemet kontrollerar inmatat data så att ip adresser osv är på rätt teknisk format. Publik IP adress används då i30 skall vara nåbar från internet och den publika ip adressen delas mellan fler i30. Publik HTTP-port är den publika porten som mappas till lokal http port på i30. Verifiera alltid parametrarna innan ändringarna verkställes. Genom att klicka på knapparna som är lokaliserade efter fälten visas en pekskärmsdialog Portar Här konfigurerar man vilka fysiska portar som används till resp. SPC-port. Välj en port i listan för varje port som skall användas. Tryck sedan "Spara inställningar" för att påföra ändringarna. 6st SPC-portar finns. IOport: På denna port ansluts IO-korten. På i30-agw är denna fast, medan den måste väljas på i30-pc PPP port: Uppkopplingsbar serie port

46 43 På denna port ansluts ex. handdatorer med serieinterface. Välj port i listan och spara inställningar System App. info utökad information om de olika applikationerna som systemet k Detta beskrivs inte närmare eftersom det inte ingår i den normala driften. Detta används enbart vid avancerad felsökning Ducar Här visas information för alla ducar som finns på subnätet/anläggningen.

47 Pekskärmskalibrering Denna funktion används för att justera markörens förhållande till aktuell pekposition. Tänk på att köra "autoadjustment" på skärmen innan kalibrering påbörjas. Tips! Kalibrera med finger i stället för penna. När man väljer funktionen blir skärmen vit och nere till vänster finns en grön punkt. Peka på denna så noggrant som möjligt och håll kvar 1-2s, sedan tänds en punkt uppe till höger, gör om pekproceduren på denna punkt. Om allt går bra får man ett meddelande: "Completed successfull" Annars visas meddelandet "error: invalid touch", detta kan bero på att man inte pekat på punkterna i tillräckligt snabb följd, man har inte pekat på en punkt tillräckligt länge. Eller att man flyttat position lite när man pekat. Efter att kalibreringen är avslutad visas "Pekskärmskalibrering slutförd" Service Dessa servicelägen används ej när anläggningen är i normal drift. SPC-DELAYS används vid test och förkortar tidsfunktioner och fördröjningar i SPC-programmet med en faktor 60, dvs 1 minut löper på 1 sekund.

48 45 Larmvidaresändning kan slås av då man inte vill skicka larm till externa mottagare Versioner Under "Systemversioner och uppdateringar" visas aktuell systemversion samt uppdaterings historik. Under "Programversioner" visas versioner för systemets ingående applikationer. Systemhistorik och aktuella versioner. 5 PDA interface PDA-interfacet används för den dagliga driften, samt service och injustering. De anläggningsspecifika menyerna genereras utifrån sekvensprogrammets menyfil. PDA interfacet har enklare grafik utan dynamik. 5.1 Navigering Navigering sker genom att klicka/peka på länkar. Användandet av webbgränsnittet i i30-spc skiljer sig inte från vanligt surfande på internet, med andra ord behöver man inte lära sig ett nytt system utan kan använda

49 46 erfarenheten från vanligt surfande direkt. OBSERVERA! I de webbsidor där det finns "tillbaka" knapp eller "Huvudmeny" knapp skall dessa användas i stället för "tillbaka" knappen i webbläsaren. Detta på grund av att värden annars kan ändras ofrivilligt! För ytterligare funktioner hänvisas till respektive webbläsares hjälpfil. 5.2 Huvudmeny Detta är huvudfönstret. Här visas huvudfunktionerna som rubriker. Från detta fönster utgår alla huvudfunktioner och hit måste du återvända för att välja en ny huvudfunktion. Datum/tid kan ändras genom att klicka på tiden, behörighet 3 eller högre krävs. Anläggning: Innehåller de anläggningsspecifika delarna, undermenyerna är genererade ifrån meny fil. Menybilderna skrivs specifikt för varje anläggning, därför kan de i utseende avvika något från de i driftmanualen avbildade menybilderna. Funktion och arbetssätt är dock det samma. MIL-panel: Länk till indikeringspaneler, en per digitalkort. System: Länkar till statiska flödesbilder samt funktionstexter. Larmlista: Presenterar en lista med systemets aktiva och kvittrade larmer. Händelser: Händelselogg För att kvittera larmer klickar man på den röda bocken efter summalarmsdioderna. Utloggning sker genom att klicka på länken "(logga ut)" sist på sidan, här visas även namnet på inloggad användare. Notera: Autoutloggning sker efter 40 min.

50 Datum och tid Datum & tid -menyn nås via huvudmenyn. Behörighet 3 eller högre krävs. Funktionen är gemensam med PC interfacet, för förklaringar hänvisas till "Datum och Tid" under PC-interfacet Anläggning Anläggnings menyn genereras från meny-fil och skiljer sig från system till system. Här hittar man systemets ingående delar så som regulatorer, tidkanaler etc...

51 Regulatorer Olika regulatortyper används beroende på systemet. För att ändra regulatorinställningar klickar man på resp. regulator tex. Konstant Tilluftstryck. När man gjort sina ändringar klickar man på knappen "Spara inställningar". "Avbryt" returnerar till föregående meny. Exempel på översiktsbild för regulatorer:

52 49 Exempel på bild för en regulators sidovärden Tidkanaler I en tidkanalmeny kan man ändra värdena i de grå fälten och sedan väljer man "Spara inställningar" för att aktivera förändringarna. Här kan två till- och frånslag ställas in för varje dagtyp. Tid anges för Till-Från som TTMM-TTMM. Ex. kl skrivs Tid 0 = ej aktivt. Datum för egna specialdagar (upp till 8 st) eller specialintervall (upp till 6 st) kan anges. Använd pil-tangent ned för att rulla fram de rader som inte syns. Datum anges för specialdag som MMDD. Ex. 23 Aug. skrivs Att tänka på vid inställning: Afton, helgdag och specialdatum/specialintervall används endast om startoch/eller stopptider för resp. dag är angivet. Om inte någon tid är satt (00.00) kommer styrningen att ske efter inställda tider på afton/helg. Om inte heller något klockslag programmerats kommer styrningen att ske efter inställda tider på aktuell veckodag. Detta innebär att omstyrning på specialdag exempelvis skall vara kontinuerligt från måste tiden sättas på Stopp-villkoret. Vid Specialintervall över årsskifte måste detta programmeras på följande sätt. Ex: Afton och helgdagar... OBSERVERA! Genom att välja avbryt hoppar man tillbaka till föregående meny, detta säkerställer att man inte råkar ändra värden av misstag.

53 Mätare I mätarmenyerna presenteras en mätares olika värden. Man kan även ändra värden beroende på behörighetsnivå. Värden som är ändrigsbara är blåmarkerade. 50

54 51 För att ändra ett värde matar man in det nya och trycker på knappen "Spara inställningar". För att komma till föregående meny trycker man "Avbryt" MIL-panel MIL-panelen används för att visa status för larmer och statusen på digitalkort. Det finns en panel för varje digitalkort. Resp. panel väljes i en undermeny. Innehåller systemet bara 1 panel visas denna direkt Larmindikering Här visas larmstatus för respektive larmpunkt, statusen "till" indikeras med en röd

55 52 "lysdiod". Varje panel visas statusen för 16 punkter. I exemplet är 104 till Driftindikering/manöver På manöverdelen kan upp till 8 utgångar styras individuellt med virtuella omkopplare för handmanöver. Det finns två färgindikeringar till varje omkopplare. Lysdioderna sitter i par om en grön och en gul vilka tillsammans indikerar funktionsläget för utgången. (dessa sitter till vänster i bild) Grön diod i indikeringsparet Den gröna dioden i indikeringsparet lyser då styr-programmet vill aktivera utgången. Gul diod i indikeringsparet Den gula dioden i indikeringsparet lyser när återkopplingen (svarssignal) är OK.

56 53 Manöver: Normalt skall omkopplarna stå i läge Auto, för att ställa en utgång manuellt väljer man värde och trycker "Spara inställning". Exempel på driftindikering: Exempel på manöver:

57 54 I exemplet är styrningen på 128 aktiverad, återkoppling finns. 127 är ej aktiverad System Under system finner man funktionstexter och eventuellt statiska flödesbilder. Statiska flödesbilder är en schematisk bild över anläggningen som saknar manövrerbarhet. Ofta kan dessa vara ritade komprimerat för att få plats på de ofta mindre displayer som handdatorer använder.

58 Larmlista I larmlistan presenteras systemets aktiva och kvitterade larmer med tid, klass och beskrivning. Kvitterade larmer visas med en liten grön bock på den röda ikonen under Klass. Larmer kan även kvitteras genom att man klickar på den röda bocken i huvudmenyn. Kvittering:

59 Händelser I händelselistan visas systemets händelser med tid, användare och beskrivning. Visar historik på händelser som skett i systemet. Dessa kan även sorteras enligt Tidsram eller Händelsetyp, efter eget val trycker man på knappen "Uppdatera" för att verkställa urvalet. Ikonen först på varje rad ger en snabb visuell markering av vad händelseloggen avser, förklaring enligt följande tabell. Symbol: Typ av händelse: Larm till Larm från Användare, ex: någon har ändrat ett börvärde System, ex: systemet har startat OBSERVERA! Ingen automatisk uppdatering, för att följa upp händelser under till exempel drift/larmtester måste man trycka på knappen "Uppdatera" för att hämta in de senaste händelserna. Exempel:

60 57

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 DISPLAY Följande val finns i huvudmenyn och undermenyerna. HÄNDELSELISTA > ALLA. På händelselistan visas alla larm, indikeringar och manöver i tidsordning med tid och status.

Läs mer

Användarhandbok. version 1.15.8. sida 1 av 15

Användarhandbok. version 1.15.8. sida 1 av 15 Användarhandbok version 1.15.8 sida 1 av 15 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Gränssnitt... 4 Inloggning... 5 Användarnamn och lösenord... 5 Kod... 5 Startsida... 6 Menyer... 6 Systembild... 7 Sidobjekt...

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL NORDIC-SYSTEM WEBBSERVER, ios- OCH ANDROID-APP. Ver. 2.5

INSTALLATIONSMANUAL NORDIC-SYSTEM WEBBSERVER, ios- OCH ANDROID-APP. Ver. 2.5 INSTALLATIONSMANUAL NORDIC-SYSTEM WEBBSERVER, ios- OCH ANDROID-APP Ver. 2.5 KOM IGÅNG Kom igång NORDIC-SYSTEM WEBB-001/002 ger dig möjlighet att skapa en mängd olika funktioner, styra och programmera dina

Läs mer

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Abelko Innovation Box 808 971 25 LULEÅ Telefon 0920-22 03 60 Telefax 0920-22 00 68 E-post info@abelko.se www.abelko.se Opertörspanel Obs! Operatörspanelen kan bara anslutas

Läs mer

Manual för Nordic-System APP

Manual för Nordic-System APP Manual för Nordic-System APP Tack för att du valt Nordic-System, systemet som erbjuder smarta hem för alla. Nordic-System Appen ger full tillgång till systemet via en Smartphone/surfplatta. Funktioner

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

2.6 Bildhantering Bilaga 2

2.6 Bildhantering Bilaga 2 2.6 Bildhantering Bilaga 2 Samtliga bilder skall lagras på ny server för byggnaden. Systembilder skall upprättas för samtliga system beskrivna i entreprenadhandling. Även övriga indikeringar, styrningar

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Manual för webb-sida, GOLDen GATE, Ethernet Från och med programversion 4.00.0

Manual för webb-sida, GOLDen GATE, Ethernet Från och med programversion 4.00.0 Manual för webb-sida, GOLDen GATE, Ethernet Från och med programversion 4.00.0 1. Inloggning GOLDen GATE har en inbyggg webbserver. För att få tillträde till denna krävs en webb-läsare med stöd för java.

Läs mer

Inloggning (om du är inloggad eller utloggad) Aktuell kontext (till vilket styrsystem du är uppkopplad, dess projektnamn och anläggningsnamn)

Inloggning (om du är inloggad eller utloggad) Aktuell kontext (till vilket styrsystem du är uppkopplad, dess projektnamn och anläggningsnamn) ANVÄNDA EXCEL WEB Beskrivning av startsidan och dess grundläggande funktioner Beskrivning av startsidan Startsidan erbjuder följande funktioner: Statusinformation Inloggning (om du är inloggad eller utloggad)

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Instruktion för applikation Var sitter känslan?

Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 1 (17) Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 2 (17) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmänt...

Läs mer

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko Terminal Användarmanual Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko terminalen är en panel pc avsedd att monteras i kontrollpaneller eller skåp som display och gateway

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 2.0. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 2.0. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 2.0 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Vad är VisitLog?... 4 3 Innan du börjar... 4 4 Administration... 5 4.1 Lokala inställningar... 5 4.1.1 Skrivarinställningar... 5 4.1.2

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel För Banverket

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel För Banverket Bruksanvisning IMSE Operatörspanel För Banverket Abelko Innovation Box 808 971 25 LULEÅ Telefon 0920-22 03 60 Telefax 0920-22 00 68 E-post info@abelko.se www.abelko.se Opertörspanel Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Dokumentet förutsätter att användaren har grundläggande kunskaper om Windows.

Dokumentet förutsätter att användaren har grundläggande kunskaper om Windows. Dokument namn: WebVision - Dokumentation Utfärdare: Anders Engberg Projekt nr.: Dok ID: Version:.0 Datum: 00-0-9 Sidan av Inledning Detta dokument beskriver konfigurering samt grundläggande handhavande

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

Lärarhandledning. Felix börjar skolan

Lärarhandledning. Felix börjar skolan Lärarhandledning för Felix börjar skolan Felixonline är en digital anpassning av barnboksserien Felix börjar skolan utgiven av Bonnier utbildning. Syftet med läromedlet är i första hand att skapa läsupplevelse

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr 090622 MANUAL FÖR MEMO COMAI WEBBKALENDER VERSION 2.0 ANVÄNDARE Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr Comai AB Follingbo Rosendal 305,

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Användarmanual del 1, EC2

Användarmanual del 1, EC2 Användarmanual del 1, FAQ EC2 ECHEAT-R 1 Innehåll 1. Hur gör jag inställningar i EC2?... 3 2. Hur ändrar jag min behörighetsnivå till drift?... 3 3. Hur ser jag att jag har värde på mina givare?... 3 4.

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Användarmanual. Fakturaspecifikation. Trafikverkets system för fakturaspecifikation. Version 1.4, 2010-12-20

Användarmanual. Fakturaspecifikation. Trafikverkets system för fakturaspecifikation. Version 1.4, 2010-12-20 Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Version 1.4, 2010-12-20 0 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Styr och Regler Materiel

Styr och Regler Materiel Styr och Regler Materiel Yttre Regler Materiel Verktyg Utveckling Styr och Regler Materiel STYRSYSTEM I30-PC ( Lars Christoffersson ) Under vecka 45 kommer version i30-spc 3.1 att släppas. Nytt i version

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 1.3. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 1.3. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 1.3 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Vad är VisitLog?... 3 3 Innan du börjar... 3 4 Administration... 4 4.1 Lokala inställningar... 4 4.1.1 Skrivarinställningar... 4 4.1.2

Läs mer

MOBILT INKÖP MANUAL VERSION 3. Sida 1

MOBILT INKÖP MANUAL VERSION 3. Sida 1 MOBILT INKÖP MANUAL VERSION 3 Sida 1 Allmän beskrivning... 3 Orderprocess... 3 Ute i butiken... 3 På kontoret/vid datorn... 3 Mobilt inköp handdator... 5 Användande... 5 Order översikt... 5 1. Ny order...

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

Windows 8.1, hur gör jag?

Windows 8.1, hur gör jag? 2014 Windows 8.1, hur gör jag? Tor Stenberg Piteå Kommun 2014-03-28 1 av 13 Innehåll Hur jobbar jag med Windows 8.1... 2 Logga in... 2 Skrivbordet och programportal... 2 Logga ut och stänga datorn... 3

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Användarmanual Legimus för. Android

Användarmanual Legimus för. Android Användarmanual Legimus för Android Innehåll Användarmanual Legimus för Android... 1 Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång... 4 Inloggning... 4 Bokhyllan... 4 Sök en talbok... 4 Ladda ner taltidningar...

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17) Aktivitetsstöd Behörigheten Ledare Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (17) Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt

Läs mer

Kylmas lätta guider Till PlantWatch PRO3

Kylmas lätta guider Till PlantWatch PRO3 Kylmas lätta guider Till PlantWatch PRO3 Innehållsförteckning Ändra larmtext... 3 Skapa rapport... 5 Skriva ut rapport... 7 Skapa Epostrapport... 9 Kvittera larm... 12 Lägga till och ta bort värden ifrån

Läs mer

Manual C3 BMS för Android-telefoner

Manual C3 BMS för Android-telefoner - för dig som gillar ovanliga fåglar 2012-09-24 Manual C3 BMS för Android-telefoner Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken

Läs mer

Inloggning till Treserva via extern dator

Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003. 2 3 1 Är samhällsviktiga tjänster på Internet tillgängliga för personer med funktionshinder? PTS-ER-2004:14, ISSN 1650-9862. www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.pdf

Läs mer

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Anslutning och konfiguration 2014-04-21 TaHoma, ta kontroll over ditt hem! 1. Hur upprättar jag anslutningarna? Koppla först boxen till bredbandsmodemet med hjälp av medföljande

Läs mer

Användarguide. Bildslinga internet

Användarguide. Bildslinga internet Användarguide Bildslinga internet Capitex AB Bildslinga internet Inledning Bildslingan låter dig exponera dina objekt i helskärmsläge, exempelvis för skyltfönstret. Text och bild hämtas från de objekt

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Handledning Tidsvar Android Applikation Version 1.1. Kom igång. 1.1 Nedladdning av applikationen från Android Market/Google Play

Handledning Tidsvar Android Applikation Version 1.1. Kom igång. 1.1 Nedladdning av applikationen från Android Market/Google Play Handledning Tidsvar Android Applikation Version 1.1 Kom igång 1.1 Nedladdning av applikationen från Android Market/Google Play Gå in på Android market och sök på Tidsvar i ett ord. Appen identifieras genom

Läs mer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.0 Kundens snabbhandledning Svenska Innehåll Vad är InSite Prepress Portal?...1 Vad har ändrats i version 5.0...1 Logga in till Prepress Portal...1 Få hjälp...2 Kontrollera

Läs mer

Advoco NetPBX Advoco Mi

Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco Mi är en mobilapplikation som, installerad på en mobiltelefon med Windows eller Androids mobiloperativsystem, gör att du kan hantera samtal i Advoco NetPBX företagsväxel

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

Installatörswebben. Luleå Energi Elnät AB INSTRUKTION. Istallatörswebben Revision datum Jan Rosén Sign

Installatörswebben. Luleå Energi Elnät AB INSTRUKTION. Istallatörswebben Revision datum Jan Rosén Sign INSTRUKTION Namn Datum Istallatörswebben 2017-05-11 Författare Luleå Energi Elnät AB Godkänd av Revision datum Jan Rosén Sign 2017-05-11 1.0 Version Installatörswebben LULEÅ ENERGI AB, Energigränden 1,

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

Administration av porttelefon SO-3396-GSM. cloud.tidomat.com

Administration av porttelefon SO-3396-GSM. cloud.tidomat.com cloud.tidomat.com Innehåll Administration av porttelefon... 3 Konto... 3 Logga in första gången... 3 Språkval... 3 Navigering i cloud.tidomat.com... 3 Navigera till olika vyer... 4 Lägga till ny lägenhet...

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Innehåll 1 Konfigurera 2 Gateway Information 3 Drift/ Användning av Appen 4 Felsökning Beskrivning av sensorer. 1 Konfigurera. 1.

Innehåll 1 Konfigurera 2 Gateway Information 3 Drift/ Användning av Appen 4 Felsökning Beskrivning av sensorer. 1 Konfigurera. 1. Manual för Weatherhub start (från TFA) Denna manual skiljer sig något när det gäller bildernas design från motsvarande produkter från LaCross och TechnoLine. Funktionen är dock exakt samma. Innehåll 1

Läs mer

Weblink Unified 2.0 Den nya generationens molnväxel Smart, stabil och användarvänlig!

Weblink Unified 2.0 Den nya generationens molnväxel Smart, stabil och användarvänlig! Tillgänglig Weblink Unified 2.0 Användarmanual Version 15.003 MacBook Pro MacBook Pro Weblink Unified 2.0 Den nya generationens molnväxel Smart, stabil och användarvänlig! 1 Innehållsförteckning 3. Inledning

Läs mer

Komma igång med MLTs Mobildata app.

Komma igång med MLTs Mobildata app. Komma igång med MLTs Mobildata app. Övriga uppstartspunkter. Vi börjar med det mest nödvändiga och ökar på funktionaliteten löpande. Inloggade som samma användare på fler enheter, fungerar inte nu. Lediglista.

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

Konfigurationsdokument M1

Konfigurationsdokument M1 Filename: Konfigurationsdokument M1 Page: 1(15) Konfigurationsdokument M1 Revision history Date Version Changes Changed by 2014-10-24 0.1 First draft AB 2015-01-21 0.2 Uppdaterad AB 2015-01-29 0.3 Uppdaterad

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Detta dokument utgör användarhandledningen till funktionen hemkomstkontroll i mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB Innehållsförteckning: Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 Kalender, E-post & Kontakter... 3 GW-Sync konfiguration...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL BRUNSTKALENDERN

ANVÄNDARMANUAL BRUNSTKALENDERN ANVÄNDARMANUAL BRUNSTKALENDERN VER 1.0 ANVÄNDARMANUAL BRUNSTKALENDERN 2015-04-20 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND... 2 1.1 App-version... 2 2 2.1 ANVÄNDARE OCH BESÄTTNING... 2 Inloggning... 2 2.2

Läs mer

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media Manual Astrakan Verktyg för skolanalys Motion Chart på enkelt sätt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehåll Manual för Verktyg för skolanalys... 3 Skapa ett konto och logga in... 3 Arbeta med analysdata och

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Distansåtkomst via totalaccess

Distansåtkomst via totalaccess Distansåtkomst via totalaccess Innehåll Syftet med tjänsten distansåtkomst via totalaccess... 1 Förutsättningar för att använda tjänsten distansåtkomst via totalaccess... 1 Anslutning av IT-arbetsplats

Läs mer

Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern.

Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern. Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern. Om du ansluter till Internet via en router, behöver du oftast inte ändra några inställningar i din dator, utan det räcker med att

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Användarmanual Körjournal för iphone

Användarmanual Körjournal för iphone Användarmanual Körjournal för iphone Innehållsförteckning 1 Beskrivning... 3 2 Inmatning/val av uppgifter...4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 Resor...8 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 Navigering... 8 Startplats (Från)...

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS KLIENTMANUAL NETALERT CS Om NetAlert Allmänt NetAlert är ett säkerhetssystem med en Serverprogramvara och en klientprogramvara. Serverprogramvaran installeras på en eller flera servrar. Klientprogramvaran

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android Version 1.9.2a Tidrapportering med ctimesheet på Android Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

Användarmanual Administratörer. www.rebok.se Resursbokning

Användarmanual Administratörer. www.rebok.se Resursbokning Användarmanual Administratörer www.rebok.se Resursbokning Table of Contents Inloggning...3 Startsida...3 Hantera personal...4 Personalgrupper...5 Station...6 Schema...7 Schemaläggning...8 Veckoschemat...8

Läs mer

IQHeat snabbguide Climatix display

IQHeat snabbguide Climatix display IQHeat snabbguide Climatix display Inloggning *1 Normal=1000 *2 Expert=2000 *3 Admin=6000 Logga in Huvudmeny > Logga in Logga ut Displayen loggar ut automatiskt efter 30 minuter. Eller håll inne OK knappen

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut Sida 1 av 18 Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut Vi reserverar oss för eventuella ändringar utan förbehåll 1(18) Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1 IsoBox 16 menyer och optioner...

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 5 3. Samtal 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-samordnare Senast uppdaterad: 2013-01-14 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4. Lägg

Läs mer

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Guide för behörighetssystemet i Matilda Guide för behörighetssystemet i Matilda Guiden är uppdaterad t o m Matildaversion 4.7.0. Eftersom olika personer med olika arbetsuppgifter och funktioner inom kostverksamheten använder Matilda på olika

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-koordinator Senast uppdaterad: 2012-01-12 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4.

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik Tele2 Växel Användarmanual Statistik Innehåll 1. Tele2 Växel Statistik... 3 1.1 Få tillgång till Tele2 Växel Statistik... 4 1.2 Översikt Tele2 Växel Statistik... 5 2. Tele2 Växel Statistik Bas... 7 2.1

Läs mer