i30-spc Användarmanual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "i30-spc Användarmanual 2006-05-02"

Transkript

1 Ingen del av detta dokument får återges eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt., för något som helst ändamål utan uttryckligt medgivande från Honeywell AB

2 I Innehåll 1 Presentation av i30-spc 1 Konceptlösning 2 Inbyggda funktioner 2 Webbgränsnitt 1 Inloggning PC interface 5 PC interface - Huvudmeny 5 1 Navigations träd Punktdialog... 7 System... Dynamiska... flödesbilder Symbolstandard... Manövrering... Dynamiska fält... Trender... Funktionstext... Systemobjekt... Tidkanaler... Afton och helgdagar... Regulatorer... Mätare... Menyer... Manöverpanel... Larmlista... Händelser... Prognoser... Datainsamling... Användarmanual... Kontrollpanelen... Datum och... tid Handdator... interface Larmpaneler... Digitala ingångar... Digitala utgångar... Analoga ingångar... Analoga utgångar... Tidkanaler... Regulatorer... Mätare... Program... Konfigurering Lokal duc

3 II Användare... Lägg till/ändra användare... Larmhantering... Beskrivning... Skicka enligt tidkanal... Tjänster... GSM... SMTP... Resurser... Lägg till resurs... GSM... SMTP... Larmsökningar... Lägg till/ändra larmsökning... Historik... Nätverk... Portar... System... App. info... Ducar... Pekskärmskalibrering... Service... Versioner... PDA interface Navigering 2 Huvudmeny Datum och tid... Anläggning... Regulatorer... Tidkanaler... Mätare... MIL-panel... Larmindikering... Driftindikering/manöver... System... Larmlista... Händelser... Index II

4 1 Presentation av i30-spc 1.1 Konceptlösning 1 i30-spc är ett web-baserat styr- och reglersystem som ger användaren fler möjligheter att koppla upp och hantera sin anläggning. All presentation av information sker med web-teknik, vilket gör att man inte behöver installera något specifikt leverantörsprogram. Uppkoppling sker med något av följande alternativ: Inbyggd bildskärm i apparatskåpet Handdator (PDA) med trådlöst nätverk (WLAN), Bluetooth eller seriell kabel direkt i apparatskåpet Persondator (PC) med nätverkskoppling till styr- och reglersystemet GPRS, 3G mobiltelefon med internet Användargränsnittet är helt web-baserad och innehåller alla funktioner för styroch reglering samt övervakning, konfigurering av funktioner. Med en vanlig webbläsare sköts inloggning och hantering, dessa finns till de flesta handdatorer och PC-system idag. Denna manual går igenom hanteringen av webbgränssnittet och visar hur man går tillväga för att hantera larm, ändra börvärden, tidkanaler, visa trendkurvor och förflyttning i systemträdet över driftbilderna på anläggningen. 1.2 Inbyggda funktioner i30-spc, centralenheten består i grova drag av följande delar: - Webbinterface Larmhanterare Händelsekanal Datainsamling Reglersystemet tex regulatorer, tidkanaler, sekvensprogram, kompilator etc Webbinterface: Detta är systemets MMI, här presenteras data och användaren kan göra förändringar efter behörighet. Detta interface används för service samt för den dagliga driften. Interfacet kan skilja sig från enhet till enhet. Via webbinterface påföres systemändringar. Information finns för visning av indikeringspaneler, larmstatus och larmhistorik, regulatorstatus och regulatorinställningar, anläggningsspecifika flödesbilder och menyer. Larmhanterare: Larmhanteraren presenterar systemets larmer i olika paneler och listor samt skickar vidare till andra system. i30-spc kan även skicka larmer direkt till e-post

5 2 mottagare och som sms till mobiltelefon (GSM modem krävs). Alla larmpunkter är tilldelade en larmklass, dessa klasser är A, B och C. För dessa larmklasser finns summalarm. När något summalarm är till tänds en ikon i menyn på webbgränsnittet. Aktiva larmer kan kvitteras. Händelsekanal: Loggar olika händelser och presenterar dem i lista. Händelser genereras då saker i systemet ändras, det kan ex. vara en användare som ändrar ett börvärde, händelserna kan komma direkt från systemet ex. systemstart. Till/från-slag av larm sparas också som händelser. Datainsamling: i30-spc kan spara punktdata enligt specifikation i definitionsfilen. Datat kan sedan hämtas av andra system eller presenteras i webb-interface. Konfigureras inte punkterna i definitionsfilen så sparas punkterna var 5:e minut i 2 veckor. Detta gäller systemets samtliga punkter utom digitala punkter och sidovärden. Digitala punkter sparas endast i en vecka. Sidovärden sparas ej automatiskt. Vissa mätare har andra än ovan nämnda intervall. Reglersystemet: Dessa funktioner tex. regulatorer, tidkanaler, styrsystemets sekvensprogram och den inbyggda kompilatorn används av konstruktören till anläggningen för att generera de styrsystem som ingår i apparatskåpet. 2 Webbgränsnitt I i30-spc finns två anpassade webbgränsnitt beroende på hur man kopplar upp sig: Icke dynamiskt interface benämns PDA-interface. Detta interface är genererat ifrån sekvensprogrammets menyfil. Detta webgränssnitt får man vanligtvis när man använder någon form av handdator eller mobiltelfon. Dynamiskt interface benämns PC-interface. Detta interface kräver JAVA-stöd i webbläsaren. Innehåller det mest funktionella gränsnittet och standardvalet om man har bildskärm på apparatskåpet. Man får även denna variant om man har en nätverksuppkopplad PC-dator. i30-spc anpassar automatiskt webbgränssnittet efter hur man kopplar upp sig. Har man bildskärm i apparatskåpet får man upp inloggningsbilden på densamma direkt. För att etablera kontakt i övrigt behöver man veta web-adressen till apparatskåpet med i30-spc, denna kan vara ett faktiskt namn som eller den vanligaste formen som kallas IP-adress. Det första man får upp på bildskärmen är inloggningsbilden där man anger sina användaruppgifter.

6 3 Användarnamn och lösenord styrs av sekvensprogrammets definitionsfil och kan redigeras online. Användare läggas till direkt i webinterfacet. Förklaring: IP-adress är en global standard för att ge en nätverksuppkopplad enhet ett unikt nummer, kan liknas vid ett telefonnummer. Nätverkssystem hanterar dessa och en förfrågan från en webbläsare kopplas till rätt enhet. Standarden bygger på en nummerserie uppbygd av 4 separerade tal mellan tex Alla webbadresser på internet tex har egentligen en numerisk adress, men då det är besvärligt att komma ihåg så finns tjänster på internet (DNS) som automatiskt översätter till rätt adress. Tips: Nästan alla webbläsare har funktioner för att spara bokmärken, använd denna till att spara IP-adress till en i30-spc med ett mer beskrivande namn som "Apparatskåp 3 - Hus 4 - LB1" Webbläsare har ofta en mångfald med finesser för bläddring, utskrift, lokala inställningar osv. För att utnyttja dessa finesser hänvisar vi till dessa programs användarmanualer. 2.1 Inloggning Inloggningen är gemensam för både PDA och PC interfacet. Loginsidan är startsidan för i30-spc, förutom login visas här systemets summalarm och kontaktinfo. Man anger sitt användarnamn och lösenord sedan klickar man på den röda pilen till höger om lösenordsfältet. Upplägg av användare och behörighet finns beskrivet i SPC manualen för i30, användare och lösenord läggs normalt in av konstruktören av anläggningen. Har man inget tangentbord anslutet pekar/klickar man på "Gå till pekskärm" och får upp ett virtuellt tangentbord på skärmen. Notera: Handdatorer har ofta en automatisk funktion som känner av när man klickar på inmatningsfält och då öppnar en egen variant på tangentbord. Om systemet inte godkänner användare och/eller lösenord kan detta bero på att man använt stora eller små bokstäver, kontrollera vilket "shift"-läge du har när du matar in dina användaruppgifter. Startsida för i30-spc:

7 Skärmtangentbordet används vid inloggning från pekskärm: 4

8 3 5 PC interface Detta interface är dynamiskt, uppdateringstiden för värden är 10s. Interfacet används för den dagliga driften, injustering, samt service vid tillgång. Genom att klicka/peka på länkar i menyträdet på vänster sida tar man sig vidare i den trädliknande strukturen. Under ligger de specifika delarna för anläggningen. I huvudstammen visas generella systemfunktioner som Larm, Händelsehistorik, Klockinställningar m.m. Observera att behörighetsnivån på inloggad användare styr hur mycket man kommer åt att se och påverka, därför kan det skilja på antal ikoner som finns tillgängliga att välja på för just din inloggningsnivå. Utloggning sker genom att klicka på länken "Logga ut" längst upp till höger, här visas även namnet på inloggad användare. Notera: Autoutloggning sker efter 40 min. 4 PC interface - Huvudmeny Huvudmenyn består av ett navigationsträd till vänster och en visningsyta till höger. På huvudsidan presenteras även datum/tid och summalarm. Summalarm som är till markeras med röd färg. Navigationsträdets delar: System Denna del av trädet är anläggningsspecifik, här hittar man flödesbilder, regulatorbilder, menyer och manöver osv. Larm Visar larmlistan Händelser Visar händelselistan Datum & tid Hjälp Visar online hjälp Genom att klicka/peka på de olika delarna i navigationsträdet visas vald del i

9 6 visningsytan. Klicka på användare för att logga ut. Detta är bilden som visas efter inloggning I bilden är summalarm C till. 4.1 Navigations träd Utformningen på navigationsträdet är anläggningsspecifik och kan därmed variera från duc till duc. I toppnivån finns anläggningens ingående ducar samt externa länkar. Den lokala ducen kommer alltid först i trädet. Externa länkar kan ex. vara länk till lokal INUvison-WWW, webserver med ritningar, datablad osv. För att navigera i trädet och visningsytan används vänsterklick/pekning. Det finns inga funktioner på musens högerknapp. Genom att klicka på ett dynamisk värde får man upp en punkt specifik dialog. I denna menyn kan man visa trend, ändra värde osv. beroende på funktion.

10 7 DUC 211,1 är den lokala ducen och DUC 211,0 är en länk till annan duc i anläggningen Punktdialog Punktdialogen startas genom att klicka/peka på ett dynamiskt värde. Oftast finns länkar till undermenyer där börvärden osv kan ändras.

11 8 I menyn finns följande alternativ (beroende på punktens egenskaper) Ändra - Öppnar en ny dialog för att ändra värdet. Trend - Visar en graf med punktens sparade historik Snabbtrend - Visar en graf med punktens värde i realtid Välj fler - Används om man vill rita en graf med flera punkter Avbryt - stänger dialogen 4.2 Lokal duc System Först i trädet kommer ducens ingående system. Under varje system kan det finnas flödesbilder, funktionstexter samt länkar till objekt så som regulatorer, tidkanaler och mätare Dynamiska flödesbilder Flödesbilden är en av de centrala funktionerna för att visuellt beskriva anläggningen och de ingående systemen. Man strävar efter att schematiskt visa hur anläggningen är uppbyggd och visa status på motorer, ställdon och givare. Placering av objekten sker efter ritningsunderlagen och bildkonstruktören strävar efter att åskådliggöra den inbördes placeringen av objekten för att man enkelt skall se funktionsförloppet. Flödesbildens prioritet är att snabbt ge en överblick av objekten som påverkar funktionen i anläggningen och inte teknikaliteter som rörkrökars och ventilationstrummors fysiska utplacerande. Färger och symboler följer SIS-standard och normalt ritas flödesbilderna upp enligt den uppskattade standard som Honeywell AB tagit fram enligt kundönskemål. I de fall egna kundstandarder är överenskomna används dessa och därför kan de exempel som visas i detta kapitel avvika från den lokala anläggningen. Exempel på systemspecifik flödesbild.

12 9 Exempel på översiktsbild: Symbolstandard Färgstandard

13 10 Kulörer enl Bygghandlingar 90 del 2 "Redovisningsteknik" Källa :SIS Standardiseringskommissionen i Sverige, Almqvist & Wiksell tryckeri AB, Uppsala 1991 Rör Kallvatten Varmvatten Avlopp Värme, Primär Värme, Sekundär Gas Olja Grön Röd Svart Violett Orange Gul Brun Ventilation Tilluft, behandlad Tilluft, obehandlad Frånluft Återluft Röd Blå Gul Orange Kyla Köldbärare Köldmedium Kylmedel Blå Brun Gulgrön

14 11 Symbolstandard Givare Givare med yttre mätpunkt (ofta dykrör) Ventil motoriserad Kompressor Pump Fläkt med frekvensomformare Luftspjäll motoriserad, spänningslöst stängd Brandspjäll motoriserad, spänningslöst stängd Värmebatteri Luftfilter Expansionskärl, ofta med tillägg för tryckvakt Förbindelsepunkt och Luftflödesriktning Roterande värmeväxlare Manövrering Grundfunktionen är intuitiv, man flyttar pilmarkören/fingret till det man är intresserad av att få mer information om. När man placerar systemets pekarsymbol normalt en pil över ett objekt byter pekaren symbol till en hand för att visa att det det finns dynamisk funktion på objektet, genom att klicka (om man använder datormus eller peka om man använder pekskärm) får man upp dessa funktioner. Manövrerbara objekt är till exempel larmgränser i menyer, börvärdesknappar, förflyttningsknappar som byter flödesbild, fläktar och pumpar. Larmnivå och inställningsvärden öppnas med en sifferdisplay och ett numeriskt tangentbord där man matar in önskat värde. Fläktar och pumpar har en ruta med flerval, normalt val av Aut = automatikläge, 0 = Manuellt stopp, 1 = Manuell drift. Vanligtvis genererar detta ett larm för att påvisa att nu Manuellt styrt objekt inte längre kontrolleras av sekvensprogrammet.

15 12 Nedan ett exempel på en temperaturgivare med reglerande funktion. I detta fall har larmet löst för temperaruravvikelse och texten GT11 har fått röd bakgrund. Det blå fältet visar regulatorns uträknade börvärde och genom att klicka/peka på knappen "BV" kommer man till regulatorpanelen. Där kan man beroende på behörighet ändra i regulatorparametrarna. För att se trender på ett dynamiskt fält se Trender Dynamiska fält Dynamiska fält är alla objekt på flödesbild med någon form av styrd funktion. Vanligtvis alla temperaturgivare och pumpar fläktar. Siffervisande fält har ofta trendfunktion, men även visa dynamiska fält som bara indikerar till/från kan ha trend. Pumpar,fläktar och spjäll indikeras med grön färg vid drift/starttillstånd, på spjäll genom beteckningen och fläktar, pumpar på symbolen. En avstängd/stoppad symbol är vit. För information om hur man trendar en givare se Trender Trender Trendfunktionen används till att skapa grafer över givare och regulatorer från flödesbilderna. Två typer finns Snabbtrend och Trend. Snabbtrend skapar en kontinuerlig trendgraf allteftersom nya värden läses in, användbart vid intrimmning av regulatorer för att följa insvängningförlopp. Trend bygger på sparad loggning och begränsas endast av tillgängligt minne i systemet. Skapa trend Genom att markera det dynamiska fältet man vill skapa graf på öppnas en dialogruta för att bestämma typ, "Snabbtrend" eller "Trend". Efter detta val öppnas ytterligare en ruta upp där man väljer mellan "Välj flera", "Rita..." och "Avbryt". Väljer man Rita skapas graf direkt, väljer man flera stängs rutorna och man har möjlighet att välja in fler dynamiska fält, de som är valbara är nu markerade med en ny bakgrundfärg. När man väljer in det sista dynamiska fältet som skall visas väljer man "Rita..."

16 13 och en grafbild skapas. Kort förklaring av de olika delarna: Peka på dessa för att visa delar av grafen längre fram eller bakåt i tiden. Indikerar förloppet vid skapandet av graf. Denna knapp skapar en tidslinjal, genom att flytta denna kan man se exakt tid och värde för en specifik händelse i trendhistoriken. Genom att välja en av dessa visas grafen för en Månad, Vecka eller Dygn. Ger följande ruta Genom denna ruta kan man välja färg och klicka ur om vald trend skall visas i grafen. Valet genom knappen "Svartvit" underlättar ibland läsbarheten vid utskrift av grafen på skrivare. Förstora/Förminska del av graf

17 14 Peka och dra höger/neråt Peka och dra vänster/uppåt för att förstora området för att förminska området Genom att peka ut ett område av grafen och dra pekaren neråt/höger förstorar man den del som finns i ramen som skapas. För att förminska gör man tvärtemot, markerar nedre/högra hörnet av området och dra uppåt/vänster. När man släpper pekaren förminskas/förstoras det område man markerat. Verktygsknapparna nere till vänster används för att byta intervall och tidperiod Funktionstext Om funktionstext är upplagd i anläggningen finns denna länk som öppnar ett textdokument över systemets funktion, reglerpunkter och styrförlopp.

18 Systemobjekt Systemobjekt är regulatorer, tidkanaler och mätare. Länkar till dessa bilder finns från olika stället i systemet så som menyer, flödesbilder och kontrollpanelen. De kan även ligga direkt i trädet under de olika systemen Tidkanaler Funktion: Här kan två till- och frånslag ställas in för varje dagtyp. Tid anges för Till-Från som TTMM-TTMM. Ex. kl skrivs Tid 0 = ej aktivt. Datum för egna specialdagar (upp till 8 st) eller specialintervall (upp till 6 st) kan anges. Använd pil-tangent ned för att rulla fram de rader som inte syns. Datum anges för specialdag som MMDD. Ex. 23 Aug. skrivs Att tänka på vid inställning: Afton, helgdag och specialdatum/specialintervall används endast om startoch/eller stopptider för resp. dag är angivet. Om inte någon tid är satt (00.00) kommer styrningen att ske efter inställda tider på afton/helg. Om inte heller något klockslag programmerats kommer styrningen att ske efter inställda tider på aktuell veckodag. Detta innebär att omstyrning på specialdag exempelvis skall vara kontinuerligt från måste tiden sättas på Stopp-villkoret. Vid Specialintervall över årsskifte måste detta programmeras på följande sätt. Ex:

19 16 Tidkanaler nås via "Menyer" eller att klicka på status för resp. tidkanal i flödesbild. Ändra värden genom att klicka/peka Afton och helgdagar Följande dagar hanteras av systemet som afton (lördag) 13:dagsafton, 5/1 Påskafton, beräknas Pingstafton, beräknas Midsommarafton Julafton, 24/12 Nyårsafton, 31/12 Följande dagar hanteras av systemet som helgdag (söndag) Nyårsdagen, 1/1 13:dagen, 6/1 1:a maj Långfredagen, beräknas Påskdagen, beräknas Annandag påsk, beräknas Kristihimmelsfärd, beräknas Pingstdagen, beräknas Nationaldagen 6/6 Midsommardagen Alla helgons dag, (Lördag i vecka med 1/11) Juldagen, 25/12 Annandagjul, 26/12

20 17 De dagar som beräknas har inget fast datum, systemet beräknar dem därmed från år till år Regulatorer I regulatorpanelen visas en regulators inställningar och värden. En panel per regulator, dessa kan variera i utseende beroende på regulatortyp. Genom att klicka på ett värde kan det ändras via en dialog. Vissa regulatorer visar inställda värden i diagramform, kurva. Knappen självinställning ger dialog för att starta en självinställning av regulatorn. Denna funktion finns beskrivet i SPC-manualen. Regulatorer nås via "Menyer" eller att klicka på knappar för resp. regulator i flödesbild. Regulatorbilden varierar från typ till typ Mätare Mätarpanelen visar mätarparametrar för resp. mätare.

21 18 Mätare nås via "Menyer" eller att klicka på resp. mätare i flödesbild. Mätarbilden varierar från typ till typ Menyer Menyerna är anläggningsspecifika och är genererade från sekvensprogrammets mnu-fil. I menyerna presenteras systemens är, börvärden, tidkanaler m.m Vad som visas i menyerna och vad som går att ändra är styrt av användarens behörighet. Värdena är dynamiska och uppdateringsintervallet är 10s.

22 19 Exempel på systemets informationsmeny Manöverpanel Manöverpanelen finns alltid i trädet och genereras utifrån antal digitalkort. Manöverpanel indikerar digitalkortens in och utgångar. Man kan även manövrera utgångarna. Omkopplaren har 3 lägen, 1 = till, 0 = från och AUTO = automatikläge. När omkopplaren står i läge AUTO styr reglersystemet utgången, i läge 0 och 1 är utgången handställd. PWM visar värde från 0-100% om utgången används som pulsbreddsmodulerad utgång. Genom att klicka på knappen för en omkopplare kan man ändra dess värde.

23 20 Aktiva order från systemet indikeras med grön diod Larmlista Definition: Aktivt larm - larm där larmorsaken är uppfylld Kvitterat larm - larm som är kvitterat av användare och uppfylld larmorsak Larmlistan visar systemets aktiva larmpunkter samt kvitterade larmpunkter. Kvitterade larmer visas även med tidpunkt för kvittering samt vilken användare som kvitterade. Varje larmpunkt visas med status, klass osv. Larmer som är aktiva visas med symbolen och aktiva larmer som är kvitterade visas med symbolen. För att forcera uppdatering av listan väljer man "Uppdatera listan". Listan kan sorteras efter valfri kolumn genom att klicka på namnet för respektive kolumn. Ytterligare klick ändrar sorteringsordningen fallande/ökande. Förvald kolumn är Aktiveratkolumnen, kolumnen som visar tid då larmerna gick till. OBSERVERA! Listan uppdateras 1ggr per minut. Att kvittera larmer kan ske på olika sätt, antingen kvitteras alla lokala larmer genom att man använder "Kvittera alla lokala larmer" knappen. Man kan även välja vilka larmer som skall kviteras genom att markera dem i listan. Håller man nere "Ctrl- tangenten" kan man välja fler fritt i listan. Vill man markera flera

24 21 larmer i följd markerar man det första trycker ner "shift- tangenten" och markerar det sista. När man valt larmerna klickar man på "Kvittera valda". (I pekskärmen är funktionen "Kvittera valda" begränsad, det går att kvittera ett och ett) OBS! Tänk på att endast lokala larmer dvs larmpunkter som är definierade i aktuell duc kan kvitteras. Andra larmer kvitteras i resp. duc. Larmlistans beskrivningar och beteckningar styrs från def-filen Händelser Visar historik på händelser som skett i systemet. Dessa kan även sorteras enligt Tidsram eller Händelsetyp, efter eget val trycker man på knappen "Uppdatera" för att verkställa urvalet. Ikonen först på varje rad ger en snabb visuell markering av vad händelseloggen avser, förklaring enligt följande tabell. Symbol: Typ av händelse: Larm till Larm från Användare, ex: någon har ändrat ett börvärde System, ex: systemet har startat OBSERVERA! Sidan uppdateras inte automatisk, för att följa upp händelser under till exempel drift/larmtester måste man trycka på knappen "Uppdatera" för att hämta in de senaste händelserna.

25 Andra tidsramar och händelsetyper kan väljas, tryck sedan uppdatera Prognoser Här visas aktuell prognosinformation. Ekvivalent utetemperatur (EQ) är den prognostiserade utetemperaturen. 22

26 23 Vissa anläggningar kan sakna prognosfunktionen Datainsamling Från i30-spc kan man exportera datainsamling i csv format. Detta är ett textformat där värdena är åtskilda med semikolon (;). Detta format kan enkelt importeras i externa program för vidare behandling. Sidan visar en lista med de kanaler som har datainsamling. Varje värde presenteras med start, stoppdatum och antalet värden. Det finns även information om antal värden och storlek för kanalerna. I kryssrutan framför varje kanal väljer man de kanaler som skall exporteras. Längst ned på sidan visas hur stor exportfilen blir. Man kan även rensa alla val eller välja alla. När man gjort sina val trycker man "Exportera datainsamling" och spara filen på lämpligt ställe.

27 24 I exemplet är WXT1.WD_MAX och WXT1.WD_MIN valda för export Användarmanual Visar systemets online hjälp Kontrollpanelen Datum och tid Här ändras systemets datum och tid. När man matat in aktuellt datum och tid klickar man på knappen "Verkställ" för att påföra ändringarna. Matar man in max antal siffror i ett fält hoppar markören automatisk till nästa fält. VARNING! Om man matar in ett felaktigt värde ex MM=13 så kommer systemet att korrigera till ett giltigt datum. Vilket datum det blir är ospecifierat.

28 25 Knapparna används för pekinterface Handdator interface Detta är en länk till systemets statiska interface. Detta interface är anpassat för ex, PDA:er och GPRS telefoner. Interface genererar minsta möjliga datatrafik. PDA- interfacet är beskrivet i detalj i manualen under PDA-interface.

29 26 Exempel på startsida för handdator interfacet Larmpaneler I larmpanelen visas systemets larmpunkter med status och beskrivning. Även sidovärden visas, fyra per larmpunkt. Genom att klicka på sidovärden kan de ändras och ev. trend kan visas. Det finns en larmpanel per digitalkort. Aktiva larmer indikeras med röd "lysdiod".

30 27 Aktiva larmer indikeras med röd "lysdiod" i exemplet är LD302 (Larmpunkt 302) till Digitala ingångar I panelen "Digitala ingångar" visas systemets digitala ingångar med status och beteckning. Även sidovärden visas, fyra per ingång. Det finns en panel per digitalkort. Ingångar som är aktiverade visas med grön "lysdiod".

31 28 Ingångar som är aktiverade visas med grön "lysdiod" i exemplet är 114 och 115 till Digitala utgångar I panelen "Digitala utgångar" visas systemets digital utgångar med status och beteckning. Panelen visar även order, svar och omkopplarens status. Även sidovärden visas, fyra per utgång. Det finns en panel per digitalkort. Ingångar som är aktiverade visas med grön "lysdiod". Omkopplaren har 3 lägen, 1 = till, 0 = från och AUTO = automatikläge. När omkopplaren står i läge AUTO styr reglersystemet utgången, i läge 0 och 1 är utgången handställd. PWM visar värde från 0-100% om utgången används som pulsbreddsmodulerad utgång. Ändra dialogen:

32 29 Systemorder indikeras med grön diod Analoga ingångar I panelen "Analoga ingångar" visas systemets Analoga ingångar med värde och beteckning. Även sidovärden visas, fyra per ingång. Det finns en panel per analogkort.

33 30 I exemplet är värdet på ingång celsius Analoga utgångar I panelen "Analoga utgångar" visas systemets analoga utgångar med värde och beteckning. Även sidovärden visas, fyra per utgång. Det finns en panel per analogkort. Värdet är från 0-100% av utsignalen.

34 31 Här visas värden på analoga utgångar för respektive analogkort % Tidkanaler Här visas systemets samtliga tidkanaler. Panelen är den samma som visas under system och menyer Regulatorer Här visas systemets samtliga regulatorer. Panelen är den samma som visas under system och menyer Mätare Här visas systemets samtliga mätare. Panelen är den samma som visas under system och menyer Program Här visas sekvensprogrammets olika delar, Definitionsfil, Menyfil, Sekvensfil och Labelfil. Listfilen visar meddelande från kompilatorn. Här visas även andra anläggningsspecifika filer så som konfigurering av SQL funktioner och MODBUS.

35 32 Exempel på DEF-fil Konfigurering Här konfigureras systemets olika delar så som SPC portar och nätverk Användare Här visas anläggningens användare och behörighet. DUCar inom en anläggning kan byta användare och de användare som kommer från andra DUCar ligger sist och har grå bakgrund. Dessa kan alltså inte ändras/tas bort i andra ducar än den lokala. (den duc där dom är definierade) 3 val finns, "Ny" lägger till användare, "Redigera" och ta bort befintlig användare

36 Lägg till/ändra användare Användarnamn är användarens namn på systemet, detta namn används vid inloggning och kommer även att sparas i historik osv. Väljer man att redigera användare kan inte namnet ändras. (ta bort och lägg till) Varje användare måste ha ett lösenord. 3 behörighetsnivåer finns: Nivå 1 - "Titta nivå" användaren kan se men inte ändra. Nivå 2 - Användare kan ändra vissa mindre kritiska börvärden, dessa skiljer sig mellan anläggningar. Användaren kan kvittera larmer. Nivå 3 - Användaren får ändra allt även konfigurera systemet. Startsida väljes då användaren skall loggas in till en speciell startsida. Detta används ex. vid driftsättning/injustering då olika användare har behov av olika sidor. Väljer man helskärmsläge så försvinner navigationsträdet och användare är låst enbart till startsidan och ev. länkar som finns på startsidan. Förnamn/Efternamn/Telefon/E-post är valbart. (framtida användning) "Distribuerad" innebär att användaren får access till alla ducar på systemet. För att kasta inställningarna väljer man "Tillbaka" annars "Spara".

37 34 Välj "Skärmtangentbord" om inmatningar sker via pekskärm Larmhantering Larmhanteringen är implementerad from version i30-spc version Beskrivning Mha larmhanteringen kan man skicka larmer på olika format från anläggningens ducar. Larmhanteringen kan nyttja olika tjänster dvs olika sätt att skicka larmer. Detta kan tex vara som SMS via GSM modem eller epost (via SMTP server). (vissa GSM operatörer stödjer även SMS till minicall) I larmhanteringen definieras olika larmsökningar som använder olika resurser, dvs mottagare. En mottagare kan tex vara en person med ett epost konto eller en persons mobiltelefon. Flera larmhanteringar kan finnas och i dessa konfigureras vilka klasser, grupper och vid vilka tidpunkter larmer skall skickas till olika resurser. För att styra tidsvilkoren används tidkanaler. Varje larmhantering kan skicka till fyra resurser. Alla inställningar går att göra via web-interfacet, varje sida har möjlighet att visa "Skärmtangentbord" för inmatning via pekskärm. I dialogerna finns en "Spara" knapp för att använda inställningar och en "Tillbaka" knapp för att kasta inställningar.

38 35 Genom att klicka på knappen "Resurser" kan man lägga till/ändra resurser. Genom att klicka på knappen "Tjänster" kan man lägga till/ändra tjänster. Genom att klicka på "Tidkanal" kan man ändra tidkanal för resp. larmsökning. En tidkanal för larmutskick konfigureras på samma sätt som tidkanalerna för systemets tidsstyrningar Tjänster De olika sätten att skicka larm kallas för tjänster. Välj tjänst och klicka på "ändra" knappen för att konfigurera/ändra.

39 Exempel på konfigurerade tjänster: Här konfigureras/ändras GSM tjänsten (GSM modem). Port är den porten på systemet där modemet är anslutet. Baudrate är hastigheten för kommunikation mot modemet. (oftast 9600) I fältet "Servicecenter 36

40 37 Här konfigureras/ändras SMTP tjänsten (epost). Ange server, giltigt format är en IP adress eller ett namn på smtp server. (OBS! tänk på att namnserver måste vara angivet i nätverksinställningar) Port är TCP porten för smtp, default är 25 Avsändaradress är den adress som kommer att visas som avsändare för mailet.

41 Exempel konfigurering av mailtjänst Resurser Detta är administreringssidan för resurser. Genom att välja en resurs och "Skicka testmeddelande" kan man skicka ett testlarm. På detta sätt verifieras inställningar för mottagaren. Välj "Lägg till" för att påföra systemet en ny resurs. 38

42 39 Ange namn för resursen. Tips! Ange tjänst i namnet så blir det tydligare och enklare att hålla isär samma resurs men med olika tjänster. Välj tjänst. Ange destination, detta är ex telefonnummer till GSM-telefon eller mail adress. Exempel på GSM resurs:

43 40 Exempel på mailresurs: Larmsökningar Detta är administreringssidan för larmsökningar. Larmsökningarna avgör vilka larmklasser, grupper osv som skall skickas till vilka resurser och vid vilka tidpunkter.

44 41 Om man valt "Lägga till" måste man ange ett unikt namn för sökningen, har man valt ändra en sökning kan man inte ändra namnet för sökningen. (Ta bort, lägg till) Larmgrupp är de larmgrupper som skall ingå för sökningen 1-6 Larmklass anger vilka klasser som skall skickas vidare, A,B och C. Larmstatus anger vilka statusar som skall skickas, aktivering, frånslag och kvittering Tidsvilkor anger på vilka tidpunkter som larmet skall skickas, alltid, aldrig eller tidkanal (tidkanalen redigeras på startsida för larmsökningar) Resurser visar de resurser som ingår i sökningen, max 4 st. Här visas alla larm som skickats och till vilka mottagare Nätverk Här ändras ducens egenskaper på nätverket. Kontakta alltid nätverkets systemoperatör för att erhålla giltiga parametrar. Var alltid säker på de ändringar som påföres.

45 42 Felaktiga parametrar kan göra produkten obrukbar!! IP-inställning skall alltid vara statisk. Systemet kontrollerar inmatat data så att ip adresser osv är på rätt teknisk format. Publik IP adress används då i30 skall vara nåbar från internet och den publika ip adressen delas mellan fler i30. Publik HTTP-port är den publika porten som mappas till lokal http port på i30. Verifiera alltid parametrarna innan ändringarna verkställes. Genom att klicka på knapparna som är lokaliserade efter fälten visas en pekskärmsdialog Portar Här konfigurerar man vilka fysiska portar som används till resp. SPC-port. Välj en port i listan för varje port som skall användas. Tryck sedan "Spara inställningar" för att påföra ändringarna. 6st SPC-portar finns. IOport: På denna port ansluts IO-korten. På i30-agw är denna fast, medan den måste väljas på i30-pc PPP port: Uppkopplingsbar serie port

46 43 På denna port ansluts ex. handdatorer med serieinterface. Välj port i listan och spara inställningar System App. info utökad information om de olika applikationerna som systemet k Detta beskrivs inte närmare eftersom det inte ingår i den normala driften. Detta används enbart vid avancerad felsökning Ducar Här visas information för alla ducar som finns på subnätet/anläggningen.

47 Pekskärmskalibrering Denna funktion används för att justera markörens förhållande till aktuell pekposition. Tänk på att köra "autoadjustment" på skärmen innan kalibrering påbörjas. Tips! Kalibrera med finger i stället för penna. När man väljer funktionen blir skärmen vit och nere till vänster finns en grön punkt. Peka på denna så noggrant som möjligt och håll kvar 1-2s, sedan tänds en punkt uppe till höger, gör om pekproceduren på denna punkt. Om allt går bra får man ett meddelande: "Completed successfull" Annars visas meddelandet "error: invalid touch", detta kan bero på att man inte pekat på punkterna i tillräckligt snabb följd, man har inte pekat på en punkt tillräckligt länge. Eller att man flyttat position lite när man pekat. Efter att kalibreringen är avslutad visas "Pekskärmskalibrering slutförd" Service Dessa servicelägen används ej när anläggningen är i normal drift. SPC-DELAYS används vid test och förkortar tidsfunktioner och fördröjningar i SPC-programmet med en faktor 60, dvs 1 minut löper på 1 sekund.

48 45 Larmvidaresändning kan slås av då man inte vill skicka larm till externa mottagare Versioner Under "Systemversioner och uppdateringar" visas aktuell systemversion samt uppdaterings historik. Under "Programversioner" visas versioner för systemets ingående applikationer. Systemhistorik och aktuella versioner. 5 PDA interface PDA-interfacet används för den dagliga driften, samt service och injustering. De anläggningsspecifika menyerna genereras utifrån sekvensprogrammets menyfil. PDA interfacet har enklare grafik utan dynamik. 5.1 Navigering Navigering sker genom att klicka/peka på länkar. Användandet av webbgränsnittet i i30-spc skiljer sig inte från vanligt surfande på internet, med andra ord behöver man inte lära sig ett nytt system utan kan använda

49 46 erfarenheten från vanligt surfande direkt. OBSERVERA! I de webbsidor där det finns "tillbaka" knapp eller "Huvudmeny" knapp skall dessa användas i stället för "tillbaka" knappen i webbläsaren. Detta på grund av att värden annars kan ändras ofrivilligt! För ytterligare funktioner hänvisas till respektive webbläsares hjälpfil. 5.2 Huvudmeny Detta är huvudfönstret. Här visas huvudfunktionerna som rubriker. Från detta fönster utgår alla huvudfunktioner och hit måste du återvända för att välja en ny huvudfunktion. Datum/tid kan ändras genom att klicka på tiden, behörighet 3 eller högre krävs. Anläggning: Innehåller de anläggningsspecifika delarna, undermenyerna är genererade ifrån meny fil. Menybilderna skrivs specifikt för varje anläggning, därför kan de i utseende avvika något från de i driftmanualen avbildade menybilderna. Funktion och arbetssätt är dock det samma. MIL-panel: Länk till indikeringspaneler, en per digitalkort. System: Länkar till statiska flödesbilder samt funktionstexter. Larmlista: Presenterar en lista med systemets aktiva och kvittrade larmer. Händelser: Händelselogg För att kvittera larmer klickar man på den röda bocken efter summalarmsdioderna. Utloggning sker genom att klicka på länken "(logga ut)" sist på sidan, här visas även namnet på inloggad användare. Notera: Autoutloggning sker efter 40 min.

50 Datum och tid Datum & tid -menyn nås via huvudmenyn. Behörighet 3 eller högre krävs. Funktionen är gemensam med PC interfacet, för förklaringar hänvisas till "Datum och Tid" under PC-interfacet Anläggning Anläggnings menyn genereras från meny-fil och skiljer sig från system till system. Här hittar man systemets ingående delar så som regulatorer, tidkanaler etc...

51 Regulatorer Olika regulatortyper används beroende på systemet. För att ändra regulatorinställningar klickar man på resp. regulator tex. Konstant Tilluftstryck. När man gjort sina ändringar klickar man på knappen "Spara inställningar". "Avbryt" returnerar till föregående meny. Exempel på översiktsbild för regulatorer:

52 49 Exempel på bild för en regulators sidovärden Tidkanaler I en tidkanalmeny kan man ändra värdena i de grå fälten och sedan väljer man "Spara inställningar" för att aktivera förändringarna. Här kan två till- och frånslag ställas in för varje dagtyp. Tid anges för Till-Från som TTMM-TTMM. Ex. kl skrivs Tid 0 = ej aktivt. Datum för egna specialdagar (upp till 8 st) eller specialintervall (upp till 6 st) kan anges. Använd pil-tangent ned för att rulla fram de rader som inte syns. Datum anges för specialdag som MMDD. Ex. 23 Aug. skrivs Att tänka på vid inställning: Afton, helgdag och specialdatum/specialintervall används endast om startoch/eller stopptider för resp. dag är angivet. Om inte någon tid är satt (00.00) kommer styrningen att ske efter inställda tider på afton/helg. Om inte heller något klockslag programmerats kommer styrningen att ske efter inställda tider på aktuell veckodag. Detta innebär att omstyrning på specialdag exempelvis skall vara kontinuerligt från måste tiden sättas på Stopp-villkoret. Vid Specialintervall över årsskifte måste detta programmeras på följande sätt. Ex: Afton och helgdagar... OBSERVERA! Genom att välja avbryt hoppar man tillbaka till föregående meny, detta säkerställer att man inte råkar ändra värden av misstag.

53 Mätare I mätarmenyerna presenteras en mätares olika värden. Man kan även ändra värden beroende på behörighetsnivå. Värden som är ändrigsbara är blåmarkerade. 50

54 51 För att ändra ett värde matar man in det nya och trycker på knappen "Spara inställningar". För att komma till föregående meny trycker man "Avbryt" MIL-panel MIL-panelen används för att visa status för larmer och statusen på digitalkort. Det finns en panel för varje digitalkort. Resp. panel väljes i en undermeny. Innehåller systemet bara 1 panel visas denna direkt Larmindikering Här visas larmstatus för respektive larmpunkt, statusen "till" indikeras med en röd

55 52 "lysdiod". Varje panel visas statusen för 16 punkter. I exemplet är 104 till Driftindikering/manöver På manöverdelen kan upp till 8 utgångar styras individuellt med virtuella omkopplare för handmanöver. Det finns två färgindikeringar till varje omkopplare. Lysdioderna sitter i par om en grön och en gul vilka tillsammans indikerar funktionsläget för utgången. (dessa sitter till vänster i bild) Grön diod i indikeringsparet Den gröna dioden i indikeringsparet lyser då styr-programmet vill aktivera utgången. Gul diod i indikeringsparet Den gula dioden i indikeringsparet lyser när återkopplingen (svarssignal) är OK.

56 53 Manöver: Normalt skall omkopplarna stå i läge Auto, för att ställa en utgång manuellt väljer man värde och trycker "Spara inställning". Exempel på driftindikering: Exempel på manöver:

57 54 I exemplet är styrningen på 128 aktiverad, återkoppling finns. 127 är ej aktiverad System Under system finner man funktionstexter och eventuellt statiska flödesbilder. Statiska flödesbilder är en schematisk bild över anläggningen som saknar manövrerbarhet. Ofta kan dessa vara ritade komprimerat för att få plats på de ofta mindre displayer som handdatorer använder.

58 Larmlista I larmlistan presenteras systemets aktiva och kvitterade larmer med tid, klass och beskrivning. Kvitterade larmer visas med en liten grön bock på den röda ikonen under Klass. Larmer kan även kvitteras genom att man klickar på den röda bocken i huvudmenyn. Kvittering:

59 Händelser I händelselistan visas systemets händelser med tid, användare och beskrivning. Visar historik på händelser som skett i systemet. Dessa kan även sorteras enligt Tidsram eller Händelsetyp, efter eget val trycker man på knappen "Uppdatera" för att verkställa urvalet. Ikonen först på varje rad ger en snabb visuell markering av vad händelseloggen avser, förklaring enligt följande tabell. Symbol: Typ av händelse: Larm till Larm från Användare, ex: någon har ändrat ett börvärde System, ex: systemet har startat OBSERVERA! Ingen automatisk uppdatering, för att följa upp händelser under till exempel drift/larmtester måste man trycka på knappen "Uppdatera" för att hämta in de senaste händelserna. Exempel:

60 57

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Användarhandbok. version 1.15.8. sida 1 av 15

Användarhandbok. version 1.15.8. sida 1 av 15 Användarhandbok version 1.15.8 sida 1 av 15 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Gränssnitt... 4 Inloggning... 5 Användarnamn och lösenord... 5 Kod... 5 Startsida... 6 Menyer... 6 Systembild... 7 Sidobjekt...

Läs mer

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 DISPLAY Följande val finns i huvudmenyn och undermenyerna. HÄNDELSELISTA > ALLA. På händelselistan visas alla larm, indikeringar och manöver i tidsordning med tid och status.

Läs mer

Manual för Nordic-System APP

Manual för Nordic-System APP Manual för Nordic-System APP Tack för att du valt Nordic-System, systemet som erbjuder smarta hem för alla. Nordic-System Appen ger full tillgång till systemet via en Smartphone/surfplatta. Funktioner

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Manual för webb-sida, GOLDen GATE, Ethernet Från och med programversion 4.00.0

Manual för webb-sida, GOLDen GATE, Ethernet Från och med programversion 4.00.0 Manual för webb-sida, GOLDen GATE, Ethernet Från och med programversion 4.00.0 1. Inloggning GOLDen GATE har en inbyggg webbserver. För att få tillträde till denna krävs en webb-läsare med stöd för java.

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko Terminal Användarmanual Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko terminalen är en panel pc avsedd att monteras i kontrollpaneller eller skåp som display och gateway

Läs mer

Inloggning (om du är inloggad eller utloggad) Aktuell kontext (till vilket styrsystem du är uppkopplad, dess projektnamn och anläggningsnamn)

Inloggning (om du är inloggad eller utloggad) Aktuell kontext (till vilket styrsystem du är uppkopplad, dess projektnamn och anläggningsnamn) ANVÄNDA EXCEL WEB Beskrivning av startsidan och dess grundläggande funktioner Beskrivning av startsidan Startsidan erbjuder följande funktioner: Statusinformation Inloggning (om du är inloggad eller utloggad)

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 2.0. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 2.0. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 2.0 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Vad är VisitLog?... 4 3 Innan du börjar... 4 4 Administration... 5 4.1 Lokala inställningar... 5 4.1.1 Skrivarinställningar... 5 4.1.2

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

Kylmas lätta guider Till PlantWatch PRO3

Kylmas lätta guider Till PlantWatch PRO3 Kylmas lätta guider Till PlantWatch PRO3 Innehållsförteckning Ändra larmtext... 3 Skapa rapport... 5 Skriva ut rapport... 7 Skapa Epostrapport... 9 Kvittera larm... 12 Lägga till och ta bort värden ifrån

Läs mer

Styr och Regler Materiel

Styr och Regler Materiel Styr och Regler Materiel Yttre Regler Materiel Verktyg Utveckling Styr och Regler Materiel STYRSYSTEM I30-PC ( Lars Christoffersson ) Under vecka 45 kommer version i30-spc 3.1 att släppas. Nytt i version

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 2.5. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 2.5. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 2.5 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Vad är VisitLog?... 4 3 Innan du börjar... 4 4 Översiktssidan... 5 5 Administration... 6 5.1 Lokala inställningar... 6 5.1.1 Active Directory

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Användarmanual Legimus för. Android

Användarmanual Legimus för. Android Användarmanual Legimus för Android Innehåll Användarmanual Legimus för Android... 1 Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång... 4 Inloggning... 4 Bokhyllan... 4 Sök en talbok... 4 Ladda ner taltidningar...

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 2.5. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 2.5. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 2.5 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Vad är VisitLog?... 4 3 Innan du börjar... 4 4 Översiktssidan... 5 5 Administration... 6 5.1 Lokala inställningar... 6 5.1.1 Active Directory

Läs mer

Användarmanual. Fakturaspecifikation. Trafikverkets system för fakturaspecifikation. Version 1.4, 2010-12-20

Användarmanual. Fakturaspecifikation. Trafikverkets system för fakturaspecifikation. Version 1.4, 2010-12-20 Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Version 1.4, 2010-12-20 0 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr 090622 MANUAL FÖR MEMO COMAI WEBBKALENDER VERSION 2.0 ANVÄNDARE Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr Comai AB Follingbo Rosendal 305,

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Hur funkar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server och telefon sker

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik Tele2 Växel Användarmanual Statistik Innehåll 1. Tele2 Växel Statistik... 3 1.1 Få tillgång till Tele2 Växel Statistik... 4 1.2 Översikt Tele2 Växel Statistik... 5 2. Tele2 Växel Statistik Bas... 7 2.1

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

lokalnytt.se Manual kundadministration

lokalnytt.se Manual kundadministration lokalnytt.se Manual kundadministration version 2.0 2012-08-23 Innehåll Inledning... sidan 2 Rekommendationer... sidan 2 Gemensamma funktioner... sidan 3 Inloggning... sidan 4 Startsida... sidan 5 Objekt...

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Windows 8.1, hur gör jag?

Windows 8.1, hur gör jag? 2014 Windows 8.1, hur gör jag? Tor Stenberg Piteå Kommun 2014-03-28 1 av 13 Innehåll Hur jobbar jag med Windows 8.1... 2 Logga in... 2 Skrivbordet och programportal... 2 Logga ut och stänga datorn... 3

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Eltako FVS. 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient)

Eltako FVS. 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient) Eltako FVS 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient) Obegränsad flexibilitet och bekvämlighet i fastighetsautomation 1. Konfigurera åtkomst till din dator/nätverk

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media Manual Astrakan Verktyg för skolanalys Motion Chart på enkelt sätt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehåll Manual för Verktyg för skolanalys... 3 Skapa ett konto och logga in... 3 Arbeta med analysdata och

Läs mer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.0 Kundens snabbhandledning Svenska Innehåll Vad är InSite Prepress Portal?...1 Vad har ändrats i version 5.0...1 Logga in till Prepress Portal...1 Få hjälp...2 Kontrollera

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning WebbSMS från datorn Innehållsförteckning 2012-01-02 Nyheter i WebbSMS 120102... 2 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS... 2 Flera användare med samma information.... 2 Tips och trix... 2 Valfri

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Resurs Login

RemoteX Applications Manual för Resurs Login RemoteX Applications Manual för Resurs Login RemoteX Technologies Innehållsförteckning Introduktion... 3 Resurs Login... 4 Förberedelser i RemoteX Applications... 5 Registrera användare för Resurs Login...

Läs mer

Användarhandbok NIBE Uplink

Användarhandbok NIBE Uplink Användarhandbok UHB SE 1217-1 231151 Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 Tjänsteutbud 3 Krav 3 2 Registrera dig för NIBE Uplink 4 3 Hitta på hemsidan 5 Startsidan 5 Mjukvara 8 Kontoinställningar 8 Logga

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Tips och idéer för Windows 8

Tips och idéer för Windows 8 Tips och idéer för Windows 8 Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itochlarande Tips och idéer för Windows 8 Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Skriften kan hämtas

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Advoco NetPBX Advoco Mi

Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco Mi är en mobilapplikation som, installerad på en mobiltelefon med Windows eller Androids mobiloperativsystem, gör att du kan hantera samtal i Advoco NetPBX företagsväxel

Läs mer

Inloggning till Treserva via extern dator

Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Anslutning och konfiguration 2014-04-21 TaHoma, ta kontroll over ditt hem! 1. Hur upprättar jag anslutningarna? Koppla först boxen till bredbandsmodemet med hjälp av medföljande

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Komma igång med MLTs Mobildata app.

Komma igång med MLTs Mobildata app. Komma igång med MLTs Mobildata app. Övriga uppstartspunkter. Vi börjar med det mest nödvändiga och ökar på funktionaliteten löpande. Inloggade som samma användare på fler enheter, fungerar inte nu. Lediglista.

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Användarmanual del 2, KTC COM1012-0800. Användarmanual COM1012-0800. Användarmanual del 2, COM1012-0800, T-V 2014-08-20 KTC Tech

Användarmanual del 2, KTC COM1012-0800. Användarmanual COM1012-0800. Användarmanual del 2, COM1012-0800, T-V 2014-08-20 KTC Tech Användarmanual COM1012-0800 1 Innehåll Användarmanual COM1012-0800... 1 Introduktion... 2 Manualens upplägg... 2 Användarmanual del 1, KTC Objekt och Funktioner... 2 Användarmanual del 2... 3 Beskrivning

Läs mer

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

Användarguide. Bildslinga internet

Användarguide. Bildslinga internet Användarguide Bildslinga internet Capitex AB Bildslinga internet Inledning Bildslingan låter dig exponera dina objekt i helskärmsläge, exempelvis för skyltfönstret. Text och bild hämtas från de objekt

Läs mer

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS KLIENTMANUAL NETALERT CS Om NetAlert Allmänt NetAlert är ett säkerhetssystem med en Serverprogramvara och en klientprogramvara. Serverprogramvaran installeras på en eller flera servrar. Klientprogramvaran

Läs mer

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android Version 1.9.2a Tidrapportering med ctimesheet på Android Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller

Läs mer

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003. 2 3 1 Är samhällsviktiga tjänster på Internet tillgängliga för personer med funktionshinder? PTS-ER-2004:14, ISSN 1650-9862. www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.pdf

Läs mer

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios Dialect Unified Användarmanual mobilapplikation ios Med Dialect Unified Mobilapplikation når du växelns centrala funktioner direkt i din mobiltelefon. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper

Läs mer

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM.

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM. Vad är nytt i Easy Planning 7.25 Denna uppdatering innehåller ett flertal stora förbättringar. Den största förbättringen är att mängden data som skickas över nätverket kraftigt har minskats mha SQL frågor.

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Detta dokument utgör användarhandledningen till funktionen hemkomstkontroll i mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i

Läs mer

[ANVÄNDARMANUAL MYCLUB LAGSIDE-ADMINISTRATION]

[ANVÄNDARMANUAL MYCLUB LAGSIDE-ADMINISTRATION] 2015 HSK Fotboll Anna Nerlich [ANVÄNDARMANUAL MYCLUB LAGSIDE-ADMINISTRATION] Detta dokument hjälper hemsideansvarig att skapa innehåll till lagets lagsida på hskfotboll.se. Version 1.2 2015-02-15 Om hur

Läs mer

Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel

Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel SMS REMINDER Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel Idag har det blivit alltmer populärt att tillhandahålla tjänsten att påminna kunder och medlemmar om kommande möten eller besök via SMS eller

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Användarmanual Administratörer. www.rebok.se Resursbokning

Användarmanual Administratörer. www.rebok.se Resursbokning Användarmanual Administratörer www.rebok.se Resursbokning Table of Contents Inloggning...3 Startsida...3 Hantera personal...4 Personalgrupper...5 Station...6 Schema...7 Schemaläggning...8 Veckoschemat...8

Läs mer

Doxcentral. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.9 2012-02-20

Doxcentral. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.9 2012-02-20 Doxcentral Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v..9 0-0-0 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och filer.

Läs mer

Användarmanual Legimus för

Användarmanual Legimus för Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad Version 3 Innehåll Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad... 1 Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång... 4 Inloggning... 4 Bokhyllan... 4 Sök en

Läs mer

1 INLEDNING. Välkommen till det digitala utbildningskortet.

1 INLEDNING. Välkommen till det digitala utbildningskortet. INNEHÅLL 1 Inledning... 3 1.1 Typografiskt i manualen... 4 2 Systemkrav... 5 2.1 Webbläsare... 5 2.2 Internet... 5 3 Utbildningskortet... 6 3.1 Dagsschema... 6 4 Utbildningskort - Översikt... 10 5 De praktiska

Läs mer

Distansåtkomst via totalaccess

Distansåtkomst via totalaccess Distansåtkomst via totalaccess Innehåll Syftet med tjänsten distansåtkomst via totalaccess... 1 Förutsättningar för att använda tjänsten distansåtkomst via totalaccess... 1 Anslutning av IT-arbetsplats

Läs mer

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Guide för behörighetssystemet i Matilda Guide för behörighetssystemet i Matilda Guiden är uppdaterad t o m Matildaversion 4.7.0. Eftersom olika personer med olika arbetsuppgifter och funktioner inom kostverksamheten använder Matilda på olika

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

datamix MULTIFEEDER 5000 ANVENDELSE KAPITEL - 1 - ANVENDELSE AF MULTIFEEDER 5000 PRINCIPEN FÖR MULTIFEEDER 5000... 2

datamix MULTIFEEDER 5000 ANVENDELSE KAPITEL - 1 - ANVENDELSE AF MULTIFEEDER 5000 PRINCIPEN FÖR MULTIFEEDER 5000... 2 ANVENDELSE AF MULTIFEEDER 5000 PRINCIPEN FÖR MULTIFEEDER 5000... 2 TILLGÅNG TILL FÖNSTER/SYMBOLER/DATA.... 3 Automatisk tändning/släckning av skärm.... 3 Öppna och stänga fönster allmänt.... 3 Skärmens

Läs mer

Ekonomiportalen Sa kommer du iga ng

Ekonomiportalen Sa kommer du iga ng Ekonomiportalen Sa kommer du iga ng Innehållsförteckning Inloggningssidan... 2 Så här loggar du in... 3 Glömt ditt lösenord? Så här återställer du ditt lösenord... 4 Glömt lösenord till kundgemensamt rapportkonto?...

Läs mer

Triggningar och händelser

Triggningar och händelser Triggningar och händelser Viktigt För att funktionen Aktiveringar och åtgärder ska fungera korrekt måste -servern alltid vara igång. Aktiveringar och åtgärder är en kraftfull funktion. Funktionen kan användas

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Partner Login

RemoteX Applications Manual för Partner Login RemoteX Applications Manual för Partner Login RemoteX Technologies Innehållsförteckning Introduktion... 3 Partner Login... 4 Förberedelser i RemoteX Applications... 5 Registrera användare för Partner Login...

Läs mer

Insättningsuppgift via Internet Nya versionen av tjänsten Användarmanual

Insättningsuppgift via Internet Nya versionen av tjänsten Användarmanual 201403 Insättningsuppgift via Internet Nya versionen av tjänsten Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet...

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 3.5

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 3.5 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 3.5 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 3 2. STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 ANVÄNDARGRÄNSSNITT 4 2.2 APPLIKATIONSÖVERSIKT 5 3. HUVUDMENY 6 3.1 SÖK

Läs mer

MaxxECU MDash Android App

MaxxECU MDash Android App MaxxECU MDash Android App 2015-04-27 Viktig information! (bör läsas innan installation) Maxxtuning AB - info@maxxtuning.se 1 - Förord MaxxECU MDash är en Android app som kommunicerar trådlöst via blåtand

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Netwise Office Web. 2001-12-05, Rev 1.0, CJ 1(30)

Netwise Office Web. 2001-12-05, Rev 1.0, CJ 1(30) Netwise Office Web Netwise Office Web... 2 Allmänt... 2 Användargränssnitt... 2 Inloggning... 4 Felmeddelande vid personlig inloggning... 5 Katalogsökning... 6 Användarinformation... 8 Avancerad sökning...

Läs mer