i30-spc Användarmanual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "i30-spc Användarmanual 2006-05-02"

Transkript

1 Ingen del av detta dokument får återges eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt., för något som helst ändamål utan uttryckligt medgivande från Honeywell AB

2 I Innehåll 1 Presentation av i30-spc 1 Konceptlösning 2 Inbyggda funktioner 2 Webbgränsnitt 1 Inloggning PC interface 5 PC interface - Huvudmeny 5 1 Navigations träd Punktdialog... 7 System... Dynamiska... flödesbilder Symbolstandard... Manövrering... Dynamiska fält... Trender... Funktionstext... Systemobjekt... Tidkanaler... Afton och helgdagar... Regulatorer... Mätare... Menyer... Manöverpanel... Larmlista... Händelser... Prognoser... Datainsamling... Användarmanual... Kontrollpanelen... Datum och... tid Handdator... interface Larmpaneler... Digitala ingångar... Digitala utgångar... Analoga ingångar... Analoga utgångar... Tidkanaler... Regulatorer... Mätare... Program... Konfigurering Lokal duc

3 II Användare... Lägg till/ändra användare... Larmhantering... Beskrivning... Skicka enligt tidkanal... Tjänster... GSM... SMTP... Resurser... Lägg till resurs... GSM... SMTP... Larmsökningar... Lägg till/ändra larmsökning... Historik... Nätverk... Portar... System... App. info... Ducar... Pekskärmskalibrering... Service... Versioner... PDA interface Navigering 2 Huvudmeny Datum och tid... Anläggning... Regulatorer... Tidkanaler... Mätare... MIL-panel... Larmindikering... Driftindikering/manöver... System... Larmlista... Händelser... Index II

4 1 Presentation av i30-spc 1.1 Konceptlösning 1 i30-spc är ett web-baserat styr- och reglersystem som ger användaren fler möjligheter att koppla upp och hantera sin anläggning. All presentation av information sker med web-teknik, vilket gör att man inte behöver installera något specifikt leverantörsprogram. Uppkoppling sker med något av följande alternativ: Inbyggd bildskärm i apparatskåpet Handdator (PDA) med trådlöst nätverk (WLAN), Bluetooth eller seriell kabel direkt i apparatskåpet Persondator (PC) med nätverkskoppling till styr- och reglersystemet GPRS, 3G mobiltelefon med internet Användargränsnittet är helt web-baserad och innehåller alla funktioner för styroch reglering samt övervakning, konfigurering av funktioner. Med en vanlig webbläsare sköts inloggning och hantering, dessa finns till de flesta handdatorer och PC-system idag. Denna manual går igenom hanteringen av webbgränssnittet och visar hur man går tillväga för att hantera larm, ändra börvärden, tidkanaler, visa trendkurvor och förflyttning i systemträdet över driftbilderna på anläggningen. 1.2 Inbyggda funktioner i30-spc, centralenheten består i grova drag av följande delar: - Webbinterface Larmhanterare Händelsekanal Datainsamling Reglersystemet tex regulatorer, tidkanaler, sekvensprogram, kompilator etc Webbinterface: Detta är systemets MMI, här presenteras data och användaren kan göra förändringar efter behörighet. Detta interface används för service samt för den dagliga driften. Interfacet kan skilja sig från enhet till enhet. Via webbinterface påföres systemändringar. Information finns för visning av indikeringspaneler, larmstatus och larmhistorik, regulatorstatus och regulatorinställningar, anläggningsspecifika flödesbilder och menyer. Larmhanterare: Larmhanteraren presenterar systemets larmer i olika paneler och listor samt skickar vidare till andra system. i30-spc kan även skicka larmer direkt till e-post

5 2 mottagare och som sms till mobiltelefon (GSM modem krävs). Alla larmpunkter är tilldelade en larmklass, dessa klasser är A, B och C. För dessa larmklasser finns summalarm. När något summalarm är till tänds en ikon i menyn på webbgränsnittet. Aktiva larmer kan kvitteras. Händelsekanal: Loggar olika händelser och presenterar dem i lista. Händelser genereras då saker i systemet ändras, det kan ex. vara en användare som ändrar ett börvärde, händelserna kan komma direkt från systemet ex. systemstart. Till/från-slag av larm sparas också som händelser. Datainsamling: i30-spc kan spara punktdata enligt specifikation i definitionsfilen. Datat kan sedan hämtas av andra system eller presenteras i webb-interface. Konfigureras inte punkterna i definitionsfilen så sparas punkterna var 5:e minut i 2 veckor. Detta gäller systemets samtliga punkter utom digitala punkter och sidovärden. Digitala punkter sparas endast i en vecka. Sidovärden sparas ej automatiskt. Vissa mätare har andra än ovan nämnda intervall. Reglersystemet: Dessa funktioner tex. regulatorer, tidkanaler, styrsystemets sekvensprogram och den inbyggda kompilatorn används av konstruktören till anläggningen för att generera de styrsystem som ingår i apparatskåpet. 2 Webbgränsnitt I i30-spc finns två anpassade webbgränsnitt beroende på hur man kopplar upp sig: Icke dynamiskt interface benämns PDA-interface. Detta interface är genererat ifrån sekvensprogrammets menyfil. Detta webgränssnitt får man vanligtvis när man använder någon form av handdator eller mobiltelfon. Dynamiskt interface benämns PC-interface. Detta interface kräver JAVA-stöd i webbläsaren. Innehåller det mest funktionella gränsnittet och standardvalet om man har bildskärm på apparatskåpet. Man får även denna variant om man har en nätverksuppkopplad PC-dator. i30-spc anpassar automatiskt webbgränssnittet efter hur man kopplar upp sig. Har man bildskärm i apparatskåpet får man upp inloggningsbilden på densamma direkt. För att etablera kontakt i övrigt behöver man veta web-adressen till apparatskåpet med i30-spc, denna kan vara ett faktiskt namn som eller den vanligaste formen som kallas IP-adress. Det första man får upp på bildskärmen är inloggningsbilden där man anger sina användaruppgifter.

6 3 Användarnamn och lösenord styrs av sekvensprogrammets definitionsfil och kan redigeras online. Användare läggas till direkt i webinterfacet. Förklaring: IP-adress är en global standard för att ge en nätverksuppkopplad enhet ett unikt nummer, kan liknas vid ett telefonnummer. Nätverkssystem hanterar dessa och en förfrågan från en webbläsare kopplas till rätt enhet. Standarden bygger på en nummerserie uppbygd av 4 separerade tal mellan tex Alla webbadresser på internet tex har egentligen en numerisk adress, men då det är besvärligt att komma ihåg så finns tjänster på internet (DNS) som automatiskt översätter till rätt adress. Tips: Nästan alla webbläsare har funktioner för att spara bokmärken, använd denna till att spara IP-adress till en i30-spc med ett mer beskrivande namn som "Apparatskåp 3 - Hus 4 - LB1" Webbläsare har ofta en mångfald med finesser för bläddring, utskrift, lokala inställningar osv. För att utnyttja dessa finesser hänvisar vi till dessa programs användarmanualer. 2.1 Inloggning Inloggningen är gemensam för både PDA och PC interfacet. Loginsidan är startsidan för i30-spc, förutom login visas här systemets summalarm och kontaktinfo. Man anger sitt användarnamn och lösenord sedan klickar man på den röda pilen till höger om lösenordsfältet. Upplägg av användare och behörighet finns beskrivet i SPC manualen för i30, användare och lösenord läggs normalt in av konstruktören av anläggningen. Har man inget tangentbord anslutet pekar/klickar man på "Gå till pekskärm" och får upp ett virtuellt tangentbord på skärmen. Notera: Handdatorer har ofta en automatisk funktion som känner av när man klickar på inmatningsfält och då öppnar en egen variant på tangentbord. Om systemet inte godkänner användare och/eller lösenord kan detta bero på att man använt stora eller små bokstäver, kontrollera vilket "shift"-läge du har när du matar in dina användaruppgifter. Startsida för i30-spc:

7 Skärmtangentbordet används vid inloggning från pekskärm: 4

8 3 5 PC interface Detta interface är dynamiskt, uppdateringstiden för värden är 10s. Interfacet används för den dagliga driften, injustering, samt service vid tillgång. Genom att klicka/peka på länkar i menyträdet på vänster sida tar man sig vidare i den trädliknande strukturen. Under ligger de specifika delarna för anläggningen. I huvudstammen visas generella systemfunktioner som Larm, Händelsehistorik, Klockinställningar m.m. Observera att behörighetsnivån på inloggad användare styr hur mycket man kommer åt att se och påverka, därför kan det skilja på antal ikoner som finns tillgängliga att välja på för just din inloggningsnivå. Utloggning sker genom att klicka på länken "Logga ut" längst upp till höger, här visas även namnet på inloggad användare. Notera: Autoutloggning sker efter 40 min. 4 PC interface - Huvudmeny Huvudmenyn består av ett navigationsträd till vänster och en visningsyta till höger. På huvudsidan presenteras även datum/tid och summalarm. Summalarm som är till markeras med röd färg. Navigationsträdets delar: System Denna del av trädet är anläggningsspecifik, här hittar man flödesbilder, regulatorbilder, menyer och manöver osv. Larm Visar larmlistan Händelser Visar händelselistan Datum & tid Hjälp Visar online hjälp Genom att klicka/peka på de olika delarna i navigationsträdet visas vald del i

9 6 visningsytan. Klicka på användare för att logga ut. Detta är bilden som visas efter inloggning I bilden är summalarm C till. 4.1 Navigations träd Utformningen på navigationsträdet är anläggningsspecifik och kan därmed variera från duc till duc. I toppnivån finns anläggningens ingående ducar samt externa länkar. Den lokala ducen kommer alltid först i trädet. Externa länkar kan ex. vara länk till lokal INUvison-WWW, webserver med ritningar, datablad osv. För att navigera i trädet och visningsytan används vänsterklick/pekning. Det finns inga funktioner på musens högerknapp. Genom att klicka på ett dynamisk värde får man upp en punkt specifik dialog. I denna menyn kan man visa trend, ändra värde osv. beroende på funktion.

10 7 DUC 211,1 är den lokala ducen och DUC 211,0 är en länk till annan duc i anläggningen Punktdialog Punktdialogen startas genom att klicka/peka på ett dynamiskt värde. Oftast finns länkar till undermenyer där börvärden osv kan ändras.

11 8 I menyn finns följande alternativ (beroende på punktens egenskaper) Ändra - Öppnar en ny dialog för att ändra värdet. Trend - Visar en graf med punktens sparade historik Snabbtrend - Visar en graf med punktens värde i realtid Välj fler - Används om man vill rita en graf med flera punkter Avbryt - stänger dialogen 4.2 Lokal duc System Först i trädet kommer ducens ingående system. Under varje system kan det finnas flödesbilder, funktionstexter samt länkar till objekt så som regulatorer, tidkanaler och mätare Dynamiska flödesbilder Flödesbilden är en av de centrala funktionerna för att visuellt beskriva anläggningen och de ingående systemen. Man strävar efter att schematiskt visa hur anläggningen är uppbyggd och visa status på motorer, ställdon och givare. Placering av objekten sker efter ritningsunderlagen och bildkonstruktören strävar efter att åskådliggöra den inbördes placeringen av objekten för att man enkelt skall se funktionsförloppet. Flödesbildens prioritet är att snabbt ge en överblick av objekten som påverkar funktionen i anläggningen och inte teknikaliteter som rörkrökars och ventilationstrummors fysiska utplacerande. Färger och symboler följer SIS-standard och normalt ritas flödesbilderna upp enligt den uppskattade standard som Honeywell AB tagit fram enligt kundönskemål. I de fall egna kundstandarder är överenskomna används dessa och därför kan de exempel som visas i detta kapitel avvika från den lokala anläggningen. Exempel på systemspecifik flödesbild.

12 9 Exempel på översiktsbild: Symbolstandard Färgstandard

13 10 Kulörer enl Bygghandlingar 90 del 2 "Redovisningsteknik" Källa :SIS Standardiseringskommissionen i Sverige, Almqvist & Wiksell tryckeri AB, Uppsala 1991 Rör Kallvatten Varmvatten Avlopp Värme, Primär Värme, Sekundär Gas Olja Grön Röd Svart Violett Orange Gul Brun Ventilation Tilluft, behandlad Tilluft, obehandlad Frånluft Återluft Röd Blå Gul Orange Kyla Köldbärare Köldmedium Kylmedel Blå Brun Gulgrön

14 11 Symbolstandard Givare Givare med yttre mätpunkt (ofta dykrör) Ventil motoriserad Kompressor Pump Fläkt med frekvensomformare Luftspjäll motoriserad, spänningslöst stängd Brandspjäll motoriserad, spänningslöst stängd Värmebatteri Luftfilter Expansionskärl, ofta med tillägg för tryckvakt Förbindelsepunkt och Luftflödesriktning Roterande värmeväxlare Manövrering Grundfunktionen är intuitiv, man flyttar pilmarkören/fingret till det man är intresserad av att få mer information om. När man placerar systemets pekarsymbol normalt en pil över ett objekt byter pekaren symbol till en hand för att visa att det det finns dynamisk funktion på objektet, genom att klicka (om man använder datormus eller peka om man använder pekskärm) får man upp dessa funktioner. Manövrerbara objekt är till exempel larmgränser i menyer, börvärdesknappar, förflyttningsknappar som byter flödesbild, fläktar och pumpar. Larmnivå och inställningsvärden öppnas med en sifferdisplay och ett numeriskt tangentbord där man matar in önskat värde. Fläktar och pumpar har en ruta med flerval, normalt val av Aut = automatikläge, 0 = Manuellt stopp, 1 = Manuell drift. Vanligtvis genererar detta ett larm för att påvisa att nu Manuellt styrt objekt inte längre kontrolleras av sekvensprogrammet.

15 12 Nedan ett exempel på en temperaturgivare med reglerande funktion. I detta fall har larmet löst för temperaruravvikelse och texten GT11 har fått röd bakgrund. Det blå fältet visar regulatorns uträknade börvärde och genom att klicka/peka på knappen "BV" kommer man till regulatorpanelen. Där kan man beroende på behörighet ändra i regulatorparametrarna. För att se trender på ett dynamiskt fält se Trender Dynamiska fält Dynamiska fält är alla objekt på flödesbild med någon form av styrd funktion. Vanligtvis alla temperaturgivare och pumpar fläktar. Siffervisande fält har ofta trendfunktion, men även visa dynamiska fält som bara indikerar till/från kan ha trend. Pumpar,fläktar och spjäll indikeras med grön färg vid drift/starttillstånd, på spjäll genom beteckningen och fläktar, pumpar på symbolen. En avstängd/stoppad symbol är vit. För information om hur man trendar en givare se Trender Trender Trendfunktionen används till att skapa grafer över givare och regulatorer från flödesbilderna. Två typer finns Snabbtrend och Trend. Snabbtrend skapar en kontinuerlig trendgraf allteftersom nya värden läses in, användbart vid intrimmning av regulatorer för att följa insvängningförlopp. Trend bygger på sparad loggning och begränsas endast av tillgängligt minne i systemet. Skapa trend Genom att markera det dynamiska fältet man vill skapa graf på öppnas en dialogruta för att bestämma typ, "Snabbtrend" eller "Trend". Efter detta val öppnas ytterligare en ruta upp där man väljer mellan "Välj flera", "Rita..." och "Avbryt". Väljer man Rita skapas graf direkt, väljer man flera stängs rutorna och man har möjlighet att välja in fler dynamiska fält, de som är valbara är nu markerade med en ny bakgrundfärg. När man väljer in det sista dynamiska fältet som skall visas väljer man "Rita..."

16 13 och en grafbild skapas. Kort förklaring av de olika delarna: Peka på dessa för att visa delar av grafen längre fram eller bakåt i tiden. Indikerar förloppet vid skapandet av graf. Denna knapp skapar en tidslinjal, genom att flytta denna kan man se exakt tid och värde för en specifik händelse i trendhistoriken. Genom att välja en av dessa visas grafen för en Månad, Vecka eller Dygn. Ger följande ruta Genom denna ruta kan man välja färg och klicka ur om vald trend skall visas i grafen. Valet genom knappen "Svartvit" underlättar ibland läsbarheten vid utskrift av grafen på skrivare. Förstora/Förminska del av graf

17 14 Peka och dra höger/neråt Peka och dra vänster/uppåt för att förstora området för att förminska området Genom att peka ut ett område av grafen och dra pekaren neråt/höger förstorar man den del som finns i ramen som skapas. För att förminska gör man tvärtemot, markerar nedre/högra hörnet av området och dra uppåt/vänster. När man släpper pekaren förminskas/förstoras det område man markerat. Verktygsknapparna nere till vänster används för att byta intervall och tidperiod Funktionstext Om funktionstext är upplagd i anläggningen finns denna länk som öppnar ett textdokument över systemets funktion, reglerpunkter och styrförlopp.

18 Systemobjekt Systemobjekt är regulatorer, tidkanaler och mätare. Länkar till dessa bilder finns från olika stället i systemet så som menyer, flödesbilder och kontrollpanelen. De kan även ligga direkt i trädet under de olika systemen Tidkanaler Funktion: Här kan två till- och frånslag ställas in för varje dagtyp. Tid anges för Till-Från som TTMM-TTMM. Ex. kl skrivs Tid 0 = ej aktivt. Datum för egna specialdagar (upp till 8 st) eller specialintervall (upp till 6 st) kan anges. Använd pil-tangent ned för att rulla fram de rader som inte syns. Datum anges för specialdag som MMDD. Ex. 23 Aug. skrivs Att tänka på vid inställning: Afton, helgdag och specialdatum/specialintervall används endast om startoch/eller stopptider för resp. dag är angivet. Om inte någon tid är satt (00.00) kommer styrningen att ske efter inställda tider på afton/helg. Om inte heller något klockslag programmerats kommer styrningen att ske efter inställda tider på aktuell veckodag. Detta innebär att omstyrning på specialdag exempelvis skall vara kontinuerligt från måste tiden sättas på Stopp-villkoret. Vid Specialintervall över årsskifte måste detta programmeras på följande sätt. Ex:

19 16 Tidkanaler nås via "Menyer" eller att klicka på status för resp. tidkanal i flödesbild. Ändra värden genom att klicka/peka Afton och helgdagar Följande dagar hanteras av systemet som afton (lördag) 13:dagsafton, 5/1 Påskafton, beräknas Pingstafton, beräknas Midsommarafton Julafton, 24/12 Nyårsafton, 31/12 Följande dagar hanteras av systemet som helgdag (söndag) Nyårsdagen, 1/1 13:dagen, 6/1 1:a maj Långfredagen, beräknas Påskdagen, beräknas Annandag påsk, beräknas Kristihimmelsfärd, beräknas Pingstdagen, beräknas Nationaldagen 6/6 Midsommardagen Alla helgons dag, (Lördag i vecka med 1/11) Juldagen, 25/12 Annandagjul, 26/12

20 17 De dagar som beräknas har inget fast datum, systemet beräknar dem därmed från år till år Regulatorer I regulatorpanelen visas en regulators inställningar och värden. En panel per regulator, dessa kan variera i utseende beroende på regulatortyp. Genom att klicka på ett värde kan det ändras via en dialog. Vissa regulatorer visar inställda värden i diagramform, kurva. Knappen självinställning ger dialog för att starta en självinställning av regulatorn. Denna funktion finns beskrivet i SPC-manualen. Regulatorer nås via "Menyer" eller att klicka på knappar för resp. regulator i flödesbild. Regulatorbilden varierar från typ till typ Mätare Mätarpanelen visar mätarparametrar för resp. mätare.

21 18 Mätare nås via "Menyer" eller att klicka på resp. mätare i flödesbild. Mätarbilden varierar från typ till typ Menyer Menyerna är anläggningsspecifika och är genererade från sekvensprogrammets mnu-fil. I menyerna presenteras systemens är, börvärden, tidkanaler m.m Vad som visas i menyerna och vad som går att ändra är styrt av användarens behörighet. Värdena är dynamiska och uppdateringsintervallet är 10s.

22 19 Exempel på systemets informationsmeny Manöverpanel Manöverpanelen finns alltid i trädet och genereras utifrån antal digitalkort. Manöverpanel indikerar digitalkortens in och utgångar. Man kan även manövrera utgångarna. Omkopplaren har 3 lägen, 1 = till, 0 = från och AUTO = automatikläge. När omkopplaren står i läge AUTO styr reglersystemet utgången, i läge 0 och 1 är utgången handställd. PWM visar värde från 0-100% om utgången används som pulsbreddsmodulerad utgång. Genom att klicka på knappen för en omkopplare kan man ändra dess värde.

23 20 Aktiva order från systemet indikeras med grön diod Larmlista Definition: Aktivt larm - larm där larmorsaken är uppfylld Kvitterat larm - larm som är kvitterat av användare och uppfylld larmorsak Larmlistan visar systemets aktiva larmpunkter samt kvitterade larmpunkter. Kvitterade larmer visas även med tidpunkt för kvittering samt vilken användare som kvitterade. Varje larmpunkt visas med status, klass osv. Larmer som är aktiva visas med symbolen och aktiva larmer som är kvitterade visas med symbolen. För att forcera uppdatering av listan väljer man "Uppdatera listan". Listan kan sorteras efter valfri kolumn genom att klicka på namnet för respektive kolumn. Ytterligare klick ändrar sorteringsordningen fallande/ökande. Förvald kolumn är Aktiveratkolumnen, kolumnen som visar tid då larmerna gick till. OBSERVERA! Listan uppdateras 1ggr per minut. Att kvittera larmer kan ske på olika sätt, antingen kvitteras alla lokala larmer genom att man använder "Kvittera alla lokala larmer" knappen. Man kan även välja vilka larmer som skall kviteras genom att markera dem i listan. Håller man nere "Ctrl- tangenten" kan man välja fler fritt i listan. Vill man markera flera

24 21 larmer i följd markerar man det första trycker ner "shift- tangenten" och markerar det sista. När man valt larmerna klickar man på "Kvittera valda". (I pekskärmen är funktionen "Kvittera valda" begränsad, det går att kvittera ett och ett) OBS! Tänk på att endast lokala larmer dvs larmpunkter som är definierade i aktuell duc kan kvitteras. Andra larmer kvitteras i resp. duc. Larmlistans beskrivningar och beteckningar styrs från def-filen Händelser Visar historik på händelser som skett i systemet. Dessa kan även sorteras enligt Tidsram eller Händelsetyp, efter eget val trycker man på knappen "Uppdatera" för att verkställa urvalet. Ikonen först på varje rad ger en snabb visuell markering av vad händelseloggen avser, förklaring enligt följande tabell. Symbol: Typ av händelse: Larm till Larm från Användare, ex: någon har ändrat ett börvärde System, ex: systemet har startat OBSERVERA! Sidan uppdateras inte automatisk, för att följa upp händelser under till exempel drift/larmtester måste man trycka på knappen "Uppdatera" för att hämta in de senaste händelserna.

25 Andra tidsramar och händelsetyper kan väljas, tryck sedan uppdatera Prognoser Här visas aktuell prognosinformation. Ekvivalent utetemperatur (EQ) är den prognostiserade utetemperaturen. 22

26 23 Vissa anläggningar kan sakna prognosfunktionen Datainsamling Från i30-spc kan man exportera datainsamling i csv format. Detta är ett textformat där värdena är åtskilda med semikolon (;). Detta format kan enkelt importeras i externa program för vidare behandling. Sidan visar en lista med de kanaler som har datainsamling. Varje värde presenteras med start, stoppdatum och antalet värden. Det finns även information om antal värden och storlek för kanalerna. I kryssrutan framför varje kanal väljer man de kanaler som skall exporteras. Längst ned på sidan visas hur stor exportfilen blir. Man kan även rensa alla val eller välja alla. När man gjort sina val trycker man "Exportera datainsamling" och spara filen på lämpligt ställe.

27 24 I exemplet är WXT1.WD_MAX och WXT1.WD_MIN valda för export Användarmanual Visar systemets online hjälp Kontrollpanelen Datum och tid Här ändras systemets datum och tid. När man matat in aktuellt datum och tid klickar man på knappen "Verkställ" för att påföra ändringarna. Matar man in max antal siffror i ett fält hoppar markören automatisk till nästa fält. VARNING! Om man matar in ett felaktigt värde ex MM=13 så kommer systemet att korrigera till ett giltigt datum. Vilket datum det blir är ospecifierat.

28 25 Knapparna används för pekinterface Handdator interface Detta är en länk till systemets statiska interface. Detta interface är anpassat för ex, PDA:er och GPRS telefoner. Interface genererar minsta möjliga datatrafik. PDA- interfacet är beskrivet i detalj i manualen under PDA-interface.

29 26 Exempel på startsida för handdator interfacet Larmpaneler I larmpanelen visas systemets larmpunkter med status och beskrivning. Även sidovärden visas, fyra per larmpunkt. Genom att klicka på sidovärden kan de ändras och ev. trend kan visas. Det finns en larmpanel per digitalkort. Aktiva larmer indikeras med röd "lysdiod".

30 27 Aktiva larmer indikeras med röd "lysdiod" i exemplet är LD302 (Larmpunkt 302) till Digitala ingångar I panelen "Digitala ingångar" visas systemets digitala ingångar med status och beteckning. Även sidovärden visas, fyra per ingång. Det finns en panel per digitalkort. Ingångar som är aktiverade visas med grön "lysdiod".

31 28 Ingångar som är aktiverade visas med grön "lysdiod" i exemplet är 114 och 115 till Digitala utgångar I panelen "Digitala utgångar" visas systemets digital utgångar med status och beteckning. Panelen visar även order, svar och omkopplarens status. Även sidovärden visas, fyra per utgång. Det finns en panel per digitalkort. Ingångar som är aktiverade visas med grön "lysdiod". Omkopplaren har 3 lägen, 1 = till, 0 = från och AUTO = automatikläge. När omkopplaren står i läge AUTO styr reglersystemet utgången, i läge 0 och 1 är utgången handställd. PWM visar värde från 0-100% om utgången används som pulsbreddsmodulerad utgång. Ändra dialogen:

32 29 Systemorder indikeras med grön diod Analoga ingångar I panelen "Analoga ingångar" visas systemets Analoga ingångar med värde och beteckning. Även sidovärden visas, fyra per ingång. Det finns en panel per analogkort.

33 30 I exemplet är värdet på ingång celsius Analoga utgångar I panelen "Analoga utgångar" visas systemets analoga utgångar med värde och beteckning. Även sidovärden visas, fyra per utgång. Det finns en panel per analogkort. Värdet är från 0-100% av utsignalen.

34 31 Här visas värden på analoga utgångar för respektive analogkort % Tidkanaler Här visas systemets samtliga tidkanaler. Panelen är den samma som visas under system och menyer Regulatorer Här visas systemets samtliga regulatorer. Panelen är den samma som visas under system och menyer Mätare Här visas systemets samtliga mätare. Panelen är den samma som visas under system och menyer Program Här visas sekvensprogrammets olika delar, Definitionsfil, Menyfil, Sekvensfil och Labelfil. Listfilen visar meddelande från kompilatorn. Här visas även andra anläggningsspecifika filer så som konfigurering av SQL funktioner och MODBUS.

35 32 Exempel på DEF-fil Konfigurering Här konfigureras systemets olika delar så som SPC portar och nätverk Användare Här visas anläggningens användare och behörighet. DUCar inom en anläggning kan byta användare och de användare som kommer från andra DUCar ligger sist och har grå bakgrund. Dessa kan alltså inte ändras/tas bort i andra ducar än den lokala. (den duc där dom är definierade) 3 val finns, "Ny" lägger till användare, "Redigera" och ta bort befintlig användare

36 Lägg till/ändra användare Användarnamn är användarens namn på systemet, detta namn används vid inloggning och kommer även att sparas i historik osv. Väljer man att redigera användare kan inte namnet ändras. (ta bort och lägg till) Varje användare måste ha ett lösenord. 3 behörighetsnivåer finns: Nivå 1 - "Titta nivå" användaren kan se men inte ändra. Nivå 2 - Användare kan ändra vissa mindre kritiska börvärden, dessa skiljer sig mellan anläggningar. Användaren kan kvittera larmer. Nivå 3 - Användaren får ändra allt även konfigurera systemet. Startsida väljes då användaren skall loggas in till en speciell startsida. Detta används ex. vid driftsättning/injustering då olika användare har behov av olika sidor. Väljer man helskärmsläge så försvinner navigationsträdet och användare är låst enbart till startsidan och ev. länkar som finns på startsidan. Förnamn/Efternamn/Telefon/E-post är valbart. (framtida användning) "Distribuerad" innebär att användaren får access till alla ducar på systemet. För att kasta inställningarna väljer man "Tillbaka" annars "Spara".

37 34 Välj "Skärmtangentbord" om inmatningar sker via pekskärm Larmhantering Larmhanteringen är implementerad from version i30-spc version Beskrivning Mha larmhanteringen kan man skicka larmer på olika format från anläggningens ducar. Larmhanteringen kan nyttja olika tjänster dvs olika sätt att skicka larmer. Detta kan tex vara som SMS via GSM modem eller epost (via SMTP server). (vissa GSM operatörer stödjer även SMS till minicall) I larmhanteringen definieras olika larmsökningar som använder olika resurser, dvs mottagare. En mottagare kan tex vara en person med ett epost konto eller en persons mobiltelefon. Flera larmhanteringar kan finnas och i dessa konfigureras vilka klasser, grupper och vid vilka tidpunkter larmer skall skickas till olika resurser. För att styra tidsvilkoren används tidkanaler. Varje larmhantering kan skicka till fyra resurser. Alla inställningar går att göra via web-interfacet, varje sida har möjlighet att visa "Skärmtangentbord" för inmatning via pekskärm. I dialogerna finns en "Spara" knapp för att använda inställningar och en "Tillbaka" knapp för att kasta inställningar.

38 35 Genom att klicka på knappen "Resurser" kan man lägga till/ändra resurser. Genom att klicka på knappen "Tjänster" kan man lägga till/ändra tjänster. Genom att klicka på "Tidkanal" kan man ändra tidkanal för resp. larmsökning. En tidkanal för larmutskick konfigureras på samma sätt som tidkanalerna för systemets tidsstyrningar Tjänster De olika sätten att skicka larm kallas för tjänster. Välj tjänst och klicka på "ändra" knappen för att konfigurera/ändra.

39 Exempel på konfigurerade tjänster: Här konfigureras/ändras GSM tjänsten (GSM modem). Port är den porten på systemet där modemet är anslutet. Baudrate är hastigheten för kommunikation mot modemet. (oftast 9600) I fältet "Servicecenter 36

40 37 Här konfigureras/ändras SMTP tjänsten (epost). Ange server, giltigt format är en IP adress eller ett namn på smtp server. (OBS! tänk på att namnserver måste vara angivet i nätverksinställningar) Port är TCP porten för smtp, default är 25 Avsändaradress är den adress som kommer att visas som avsändare för mailet.

41 Exempel konfigurering av mailtjänst Resurser Detta är administreringssidan för resurser. Genom att välja en resurs och "Skicka testmeddelande" kan man skicka ett testlarm. På detta sätt verifieras inställningar för mottagaren. Välj "Lägg till" för att påföra systemet en ny resurs. 38

42 39 Ange namn för resursen. Tips! Ange tjänst i namnet så blir det tydligare och enklare att hålla isär samma resurs men med olika tjänster. Välj tjänst. Ange destination, detta är ex telefonnummer till GSM-telefon eller mail adress. Exempel på GSM resurs:

43 40 Exempel på mailresurs: Larmsökningar Detta är administreringssidan för larmsökningar. Larmsökningarna avgör vilka larmklasser, grupper osv som skall skickas till vilka resurser och vid vilka tidpunkter.

44 41 Om man valt "Lägga till" måste man ange ett unikt namn för sökningen, har man valt ändra en sökning kan man inte ändra namnet för sökningen. (Ta bort, lägg till) Larmgrupp är de larmgrupper som skall ingå för sökningen 1-6 Larmklass anger vilka klasser som skall skickas vidare, A,B och C. Larmstatus anger vilka statusar som skall skickas, aktivering, frånslag och kvittering Tidsvilkor anger på vilka tidpunkter som larmet skall skickas, alltid, aldrig eller tidkanal (tidkanalen redigeras på startsida för larmsökningar) Resurser visar de resurser som ingår i sökningen, max 4 st. Här visas alla larm som skickats och till vilka mottagare Nätverk Här ändras ducens egenskaper på nätverket. Kontakta alltid nätverkets systemoperatör för att erhålla giltiga parametrar. Var alltid säker på de ändringar som påföres.

45 42 Felaktiga parametrar kan göra produkten obrukbar!! IP-inställning skall alltid vara statisk. Systemet kontrollerar inmatat data så att ip adresser osv är på rätt teknisk format. Publik IP adress används då i30 skall vara nåbar från internet och den publika ip adressen delas mellan fler i30. Publik HTTP-port är den publika porten som mappas till lokal http port på i30. Verifiera alltid parametrarna innan ändringarna verkställes. Genom att klicka på knapparna som är lokaliserade efter fälten visas en pekskärmsdialog Portar Här konfigurerar man vilka fysiska portar som används till resp. SPC-port. Välj en port i listan för varje port som skall användas. Tryck sedan "Spara inställningar" för att påföra ändringarna. 6st SPC-portar finns. IOport: På denna port ansluts IO-korten. På i30-agw är denna fast, medan den måste väljas på i30-pc PPP port: Uppkopplingsbar serie port

46 43 På denna port ansluts ex. handdatorer med serieinterface. Välj port i listan och spara inställningar System App. info utökad information om de olika applikationerna som systemet k Detta beskrivs inte närmare eftersom det inte ingår i den normala driften. Detta används enbart vid avancerad felsökning Ducar Här visas information för alla ducar som finns på subnätet/anläggningen.

47 Pekskärmskalibrering Denna funktion används för att justera markörens förhållande till aktuell pekposition. Tänk på att köra "autoadjustment" på skärmen innan kalibrering påbörjas. Tips! Kalibrera med finger i stället för penna. När man väljer funktionen blir skärmen vit och nere till vänster finns en grön punkt. Peka på denna så noggrant som möjligt och håll kvar 1-2s, sedan tänds en punkt uppe till höger, gör om pekproceduren på denna punkt. Om allt går bra får man ett meddelande: "Completed successfull" Annars visas meddelandet "error: invalid touch", detta kan bero på att man inte pekat på punkterna i tillräckligt snabb följd, man har inte pekat på en punkt tillräckligt länge. Eller att man flyttat position lite när man pekat. Efter att kalibreringen är avslutad visas "Pekskärmskalibrering slutförd" Service Dessa servicelägen används ej när anläggningen är i normal drift. SPC-DELAYS används vid test och förkortar tidsfunktioner och fördröjningar i SPC-programmet med en faktor 60, dvs 1 minut löper på 1 sekund.

48 45 Larmvidaresändning kan slås av då man inte vill skicka larm till externa mottagare Versioner Under "Systemversioner och uppdateringar" visas aktuell systemversion samt uppdaterings historik. Under "Programversioner" visas versioner för systemets ingående applikationer. Systemhistorik och aktuella versioner. 5 PDA interface PDA-interfacet används för den dagliga driften, samt service och injustering. De anläggningsspecifika menyerna genereras utifrån sekvensprogrammets menyfil. PDA interfacet har enklare grafik utan dynamik. 5.1 Navigering Navigering sker genom att klicka/peka på länkar. Användandet av webbgränsnittet i i30-spc skiljer sig inte från vanligt surfande på internet, med andra ord behöver man inte lära sig ett nytt system utan kan använda

49 46 erfarenheten från vanligt surfande direkt. OBSERVERA! I de webbsidor där det finns "tillbaka" knapp eller "Huvudmeny" knapp skall dessa användas i stället för "tillbaka" knappen i webbläsaren. Detta på grund av att värden annars kan ändras ofrivilligt! För ytterligare funktioner hänvisas till respektive webbläsares hjälpfil. 5.2 Huvudmeny Detta är huvudfönstret. Här visas huvudfunktionerna som rubriker. Från detta fönster utgår alla huvudfunktioner och hit måste du återvända för att välja en ny huvudfunktion. Datum/tid kan ändras genom att klicka på tiden, behörighet 3 eller högre krävs. Anläggning: Innehåller de anläggningsspecifika delarna, undermenyerna är genererade ifrån meny fil. Menybilderna skrivs specifikt för varje anläggning, därför kan de i utseende avvika något från de i driftmanualen avbildade menybilderna. Funktion och arbetssätt är dock det samma. MIL-panel: Länk till indikeringspaneler, en per digitalkort. System: Länkar till statiska flödesbilder samt funktionstexter. Larmlista: Presenterar en lista med systemets aktiva och kvittrade larmer. Händelser: Händelselogg För att kvittera larmer klickar man på den röda bocken efter summalarmsdioderna. Utloggning sker genom att klicka på länken "(logga ut)" sist på sidan, här visas även namnet på inloggad användare. Notera: Autoutloggning sker efter 40 min.

50 Datum och tid Datum & tid -menyn nås via huvudmenyn. Behörighet 3 eller högre krävs. Funktionen är gemensam med PC interfacet, för förklaringar hänvisas till "Datum och Tid" under PC-interfacet Anläggning Anläggnings menyn genereras från meny-fil och skiljer sig från system till system. Här hittar man systemets ingående delar så som regulatorer, tidkanaler etc...

51 Regulatorer Olika regulatortyper används beroende på systemet. För att ändra regulatorinställningar klickar man på resp. regulator tex. Konstant Tilluftstryck. När man gjort sina ändringar klickar man på knappen "Spara inställningar". "Avbryt" returnerar till föregående meny. Exempel på översiktsbild för regulatorer:

52 49 Exempel på bild för en regulators sidovärden Tidkanaler I en tidkanalmeny kan man ändra värdena i de grå fälten och sedan väljer man "Spara inställningar" för att aktivera förändringarna. Här kan två till- och frånslag ställas in för varje dagtyp. Tid anges för Till-Från som TTMM-TTMM. Ex. kl skrivs Tid 0 = ej aktivt. Datum för egna specialdagar (upp till 8 st) eller specialintervall (upp till 6 st) kan anges. Använd pil-tangent ned för att rulla fram de rader som inte syns. Datum anges för specialdag som MMDD. Ex. 23 Aug. skrivs Att tänka på vid inställning: Afton, helgdag och specialdatum/specialintervall används endast om startoch/eller stopptider för resp. dag är angivet. Om inte någon tid är satt (00.00) kommer styrningen att ske efter inställda tider på afton/helg. Om inte heller något klockslag programmerats kommer styrningen att ske efter inställda tider på aktuell veckodag. Detta innebär att omstyrning på specialdag exempelvis skall vara kontinuerligt från måste tiden sättas på Stopp-villkoret. Vid Specialintervall över årsskifte måste detta programmeras på följande sätt. Ex: Afton och helgdagar... OBSERVERA! Genom att välja avbryt hoppar man tillbaka till föregående meny, detta säkerställer att man inte råkar ändra värden av misstag.

53 Mätare I mätarmenyerna presenteras en mätares olika värden. Man kan även ändra värden beroende på behörighetsnivå. Värden som är ändrigsbara är blåmarkerade. 50

54 51 För att ändra ett värde matar man in det nya och trycker på knappen "Spara inställningar". För att komma till föregående meny trycker man "Avbryt" MIL-panel MIL-panelen används för att visa status för larmer och statusen på digitalkort. Det finns en panel för varje digitalkort. Resp. panel väljes i en undermeny. Innehåller systemet bara 1 panel visas denna direkt Larmindikering Här visas larmstatus för respektive larmpunkt, statusen "till" indikeras med en röd

55 52 "lysdiod". Varje panel visas statusen för 16 punkter. I exemplet är 104 till Driftindikering/manöver På manöverdelen kan upp till 8 utgångar styras individuellt med virtuella omkopplare för handmanöver. Det finns två färgindikeringar till varje omkopplare. Lysdioderna sitter i par om en grön och en gul vilka tillsammans indikerar funktionsläget för utgången. (dessa sitter till vänster i bild) Grön diod i indikeringsparet Den gröna dioden i indikeringsparet lyser då styr-programmet vill aktivera utgången. Gul diod i indikeringsparet Den gula dioden i indikeringsparet lyser när återkopplingen (svarssignal) är OK.

56 53 Manöver: Normalt skall omkopplarna stå i läge Auto, för att ställa en utgång manuellt väljer man värde och trycker "Spara inställning". Exempel på driftindikering: Exempel på manöver:

57 54 I exemplet är styrningen på 128 aktiverad, återkoppling finns. 127 är ej aktiverad System Under system finner man funktionstexter och eventuellt statiska flödesbilder. Statiska flödesbilder är en schematisk bild över anläggningen som saknar manövrerbarhet. Ofta kan dessa vara ritade komprimerat för att få plats på de ofta mindre displayer som handdatorer använder.

58 Larmlista I larmlistan presenteras systemets aktiva och kvitterade larmer med tid, klass och beskrivning. Kvitterade larmer visas med en liten grön bock på den röda ikonen under Klass. Larmer kan även kvitteras genom att man klickar på den röda bocken i huvudmenyn. Kvittering:

59 Händelser I händelselistan visas systemets händelser med tid, användare och beskrivning. Visar historik på händelser som skett i systemet. Dessa kan även sorteras enligt Tidsram eller Händelsetyp, efter eget val trycker man på knappen "Uppdatera" för att verkställa urvalet. Ikonen först på varje rad ger en snabb visuell markering av vad händelseloggen avser, förklaring enligt följande tabell. Symbol: Typ av händelse: Larm till Larm från Användare, ex: någon har ändrat ett börvärde System, ex: systemet har startat OBSERVERA! Ingen automatisk uppdatering, för att följa upp händelser under till exempel drift/larmtester måste man trycka på knappen "Uppdatera" för att hämta in de senaste händelserna. Exempel:

60 57

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Användarmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 är ett system för byggnadsautomation, dvs. styrning, reglering, larmhantering och övervakning av tekniska installationer i byggnader.

Läs mer

Konfigureringsmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Konfigureringsmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Konfigureringsmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 styr är ett program som du använder för att styra och övervaka driften vid en anläggning. Programmet är kraftfullt och har mycket

Läs mer

Atlas. Handbok. 0 Förord Atlas

Atlas. Handbok. 0 Förord Atlas Atlas Handbok 0 Förord Atlas ANSVARSBEGRÄNSNING All information i denna handbok har kontrollerats noggrant och bedöms vara korrekt. Emellertid lämnar Larmia Control AB inga garantier vad gäller manualens

Läs mer

E tool och Corrigo Web Användarmanual

E tool och Corrigo Web Användarmanual E tool och Corrigo Web Användarmanual 1. Användarmanual E tool... 2 2. Om denna manual... 3 3. Installation... 3 4. Om E tool... 3 5. Startup... 4 6. Menyfält... 5 6.1 Arkiv... 5 6.2 Redigera... 5 6.3

Läs mer

Systembeskrivning Uni-View

Systembeskrivning Uni-View Systembeskrivning Uni-View 1 Introduktion Uni-View är ett svenskt SCADA-system utvecklat och underhållet av Cactus UniView AB. Systemet är mycket mångsidigt och kan enkelt konfigureras för att passa alla

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

1. Cetetherm IQHeat Basic, med avläsning och justering via Operatörspanel. Tillval med SMS larm via GSM-modem

1. Cetetherm IQHeat Basic, med avläsning och justering via Operatörspanel. Tillval med SMS larm via GSM-modem 2005-07-07 2005-07-07 Cetetherm IQHeat Användarmanual Användarmanual Cetetherm IQHeat Basic, Building och BMS Denna manual innehåller beskrivningar för handhavande, funktioner, felsökning och inställningar

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Manual för webbsida Super WISE

Manual för webbsida Super WISE Manual för webbsida Super WISE Super WISE programversion 1.25 Med reservation för ändringar. www.swegon.com 1 Innehåll Super WISE programversion 1.25... 1 Super WISE programversion 1.25... 3 1. Allmänt...

Läs mer

Manual för webbsida. GOLD RX, PX, CX, SD programversion 5.00 eller senare GOLD LP/COMPACT programversion 2.00 eller senare

Manual för webbsida. GOLD RX, PX, CX, SD programversion 5.00 eller senare GOLD LP/COMPACT programversion 2.00 eller senare Manual för webbsida GOLD RX, PX, CX, SD programversion 5.00 eller senare GOLD LP/COMPACT programversion.00 eller senare. ALLMÄNT Aggregatet har inbyggd webbserver för att kunna övervaka, göra inställningar

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Fakturaspecifikation, export av fil Export av detaljspecifikation för faktura Version 1.5, 2013-04-03 0 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

ARX Passersystem Användarmanual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298

ARX Passersystem Användarmanual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298 ARX Passersystem Användarmanual ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298 2 3 Innehåll ARX passersystem 14 Om ARX passersystem 14 ARX passersystem 14 ARX passersystem översikt

Läs mer

1 INLEDNING... 7. 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...7 1.2 Typografiskt i manualen...8 1.3 TeamViewer...8 2 SYSTEMKRAV...

1 INLEDNING... 7. 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...7 1.2 Typografiskt i manualen...8 1.3 TeamViewer...8 2 SYSTEMKRAV... INNEHÅLL 1 INLEDNING... 7 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...7 1.2 Typografiskt i manualen...8 1.3 TeamViewer...8 2 SYSTEMKRAV... 9 2.1 Webbläsare...9 2.2 Hårdvara... 10 2.3 Internet... 10 3

Läs mer

Användarhandbok 2013-01-01

Användarhandbok 2013-01-01 Användarhandbok 2013-01-01 Innehåll RMC i korthet... 3 Sätt i sladden - och det fungerar... 5 Lätt att återgå till fabriksinställning... 7 Anslutning till nätverket... 7 Så här kopplar du upp dig... 7

Läs mer

1 INLEDNING... 8. 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...8 1.2 Typografiskt i manualen...9 1.3 TeamViewer...9 2 SYSTEMKRAV...

1 INLEDNING... 8. 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...8 1.2 Typografiskt i manualen...9 1.3 TeamViewer...9 2 SYSTEMKRAV... INNEHÅLL 1 INLEDNING... 8 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...8 1.2 Typografiskt i manualen...9 1.3 TeamViewer...9 2 SYSTEMKRAV... 10 2.1 Webbläsare... 10 2.2 Hårdvara... 11 2.3 Internet... 11

Läs mer

SiteVision - manual för administratörer

SiteVision - manual för administratörer SiteVision - manual för administratörer Senselogic AB Version 2.2_02 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar...1 3 Egenskaper för webbplats...3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Information... 3 3.1.2

Läs mer

1 INLEDNING... 8. 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...8 1.2 Typografiskt i manualen...9 1.3 TeamViewer...9 2 SYSTEMKRAV...

1 INLEDNING... 8. 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...8 1.2 Typografiskt i manualen...9 1.3 TeamViewer...9 2 SYSTEMKRAV... INNEHÅLL 1 INLEDNING... 8 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...8 1.2 Typografiskt i manualen...9 1.3 TeamViewer...9 2 SYSTEMKRAV... 10 2.1 Webbläsare... 10 2.2 Hårdvara... 11 2.3 Internet... 11

Läs mer

Användarhandbok. för. smartone

Användarhandbok. för. smartone Användarhandbok för smartone version 2.0 Innehåll Date: 2008-05-22 Version: 2.0 Number of pages: 52 Doc number: Replace: Control: 2008 Tidomat AB. All rights reserved. Upphovsrätt... 5 Introduktion...

Läs mer

Dokument 5a Systemdokumentation Viejo Citect.doc. Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2014-04-01 Version 1.0 Kod Text

Dokument 5a Systemdokumentation Viejo Citect.doc. Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2014-04-01 Version 1.0 Kod Text 1(70) Sidantal 70 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(70) Sammanfattning Detta är en systemspecifik

Läs mer

Beijer Electronics Automation AB, MA00847, 20050308. Nimbus Alarm Server. Nimbus Explorer Nimbus Alarm Receiver. Version: 2.0.00

Beijer Electronics Automation AB, MA00847, 20050308. Nimbus Alarm Server. Nimbus Explorer Nimbus Alarm Receiver. Version: 2.0.00 1 Nimbus Alarm Server Nimbus Explorer Nimbus Alarm Receiver Version: 2.0.00 TroSoft AB www.automatisera.nu 2 Utvecklat av: TroSoft AB Box 2055 144 02 RÖNNINGE Besöksadress: Centralvägen 5 144 62 RÖNNINGE

Läs mer

R-CARD Användarhandbok

R-CARD Användarhandbok R-CARD Användarhandbok Avser R-CARD M5 fr.o.m. version 5.36 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 HUR MAN STARTAR PROGRAMMET... 4 Logga in...4 Byta operatör utan att starta om R-CARD M5...4 OM PROGRAMMET

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare.

MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare. MultiStyr programvara MultiStyr Välkommen till Abelko MultiStyr programvara. MultiStyr ingår i Abelko Enercom program. MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare. MultiStyr

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning Winspeak Symbolbaserat kommunikationsprogram Bruksanvisning BRUX\...\Winspeak\winspeak 144SV Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19

Läs mer

Användarguide. Solid AB

Användarguide. Solid AB Användarguide Solid AB Copyright 2003-2005, Solid AB Solid AB Sjöviksbacken 24 SE - 117 43 Stockholm SWEDEN Telefon: +46 8-685 10 00 Fax: +46 8-685 10 20 E-post: info@solid.se www.solid.se UG 559 050 920D

Läs mer