Teknologier för tjänstesystem i trådlösa personliga nätverk. Markus Storm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknologier för tjänstesystem i trådlösa personliga nätverk. Markus Storm"

Transkript

1 Examensarbete utfört i datalogi vid Linköpings tekniska högskola Teknologier för tjänstesystem i trådlösa personliga nätverk av Markus Storm LiTH-IDA-Ex-ÅÅ/N ÅÅÅÅ-MM-DD Företag: GoldPen Computing AB Handledare på företaget: Fredrik Orinius Examinator: Juha Takkinen

2

3 SAMMANFATTNING Sammanfattning Inom den närmaste framtiden kommer många olika produkter att lanseras, vilka inriktar sig på trådlös kommunikation av olika varianter. Många av produkterna är avsedda att användas för att skapa ett personligt närverk vilket innefattar de enheter som finns inom ett par meters räckhåll från användaren. Ett problem med dessa olika nätverksteknologier är att de inte alltid kan samverka inom ett geografiskt område. Olika produkter tillhandahåller olika funktionalitet, somliga produkter inriktar sig på snabb överföring medan andra inriktar sig på att fungera bra i oroliga nätverk, där enheter ofta flyttas runt. Dessa olika fokuseringar gör att produkterna får svårt att existera inom samma område. System som inriktar sig på att tillhandahålla tjänster behöver inte bara en möjlighet att sända information mellan enheter i nätverket, de behöver även en standard för hur servrar ska presentera sina tjänster och för hur klienterna ska finna dessa tjänster. Det är också viktigt att informationen som utbyts mellan enheterna går att tolka på ett enhetligt sätt, och för detta ändamål krävs ytterligare protokoll. Denna rapport försöker utifrån många av de tillgängliga teknologierna välja ut ett system som är byggt på tjänster. Utifrån de teknologier som valts presenteras också ett testsystem som försöker testa delar av de valda teknologierna för att se hur de fungerar. iii

4

5 FÖRORD Förord Denna rapport är resultatet av ett examensarbete utfört vid Institutionen för Datavetenskap (IDA) på Linköpings Tekniska Högskola (LiTH), hösten Arbetet har utförts på uppdrag av GoldPen Computing AB i Linköping. Rapporten är intressant för personer som vill studera olika teknologier för trådlösa nätverk, samt vilka modeller som kan användas för att tillhandahålla tjänster och utbyta data inom sådana nätverk. Speciellt inriktar sig rapporten på Bluetooth och hur tjänster hanteras i nämnda teknologi. Rapporten lämpar sig därför även för personer som vill ha mer detaljkunskaper om Bluetooth. Rapporten är uppdelad i två huvudsakliga delar. Den första delen presenterar olika teknologier för trådlösa nätverk, modeller för tjänstesystem samt för utbyte av data. Den andra delen presenterar det testsystem som byggts för att testa en del av dessa teknologier. Vidare finns mycket information att inhämta från rapportens appendix. v

6 vi FÖRORD

7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 INTRODUKTION BAKGRUND OM DOKUMENTET PROBLEMSPECIFICERING EXAMENSARBETETS MÅL PROBLEMFORMULERING SAMMANFATTNING FÖRSTUDIE VAL AV KOMMUNIKATIONSMEDIUM VAL AV PROTOKOLL FÖR UPPTÄCKANDE AV TJÄNSTER VAL AV PROTOKOLL FÖR INFORMATIONSUTBYTE SAMMANFATTNING SLUTSATSER AV FÖRSTUDIE KOMMUNIKATIONSMEDIUM PROTOKOLL FÖR UPPTÄCKANDE AV TJÄNSTER PROTOKOLL FÖR INFORMATIONSUTBYTE SAMMANFATTNING LÖSNINGSGÅNG ÖVERSIKT UPDELNING I DELPROBLEM TEST AV BLUEETOOTH-KOMMUNIKATION IMPLEMENTATION AV EXEMPELSYSTEM TEST AV SDP UTÖKNING FÖR STÖD AV FLER TJÄNSTER AUTOMATISK NERLADDNING AV INSTICKSMODULER SAMMANFATTNING TESTSYSTEMET ÖVERSIKT SERVER/KLIENT-STRUKTUR KOMMUNIKATION...52 vii

8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6.4 INSTICKSMODULER (PLUGINS) TJÄNSTER I TESTSYSTEMET PLUGIN REKLAM PLUGIN INKÖPSLISTA PLUGIN POWERPOINT-STYRNING DISKUSSION SLUTSATSER SAMMANFATTNING PERSONLIGA ERFARENHETER FORTSATT ARBETE...68 BEGREPPSLISTA...71 REFERENSER...73 A. APPENDIX - BLUETOOTH...79 A.1 BAKGRUND...79 A.2 INTRODUKTION...80 A.3 PROTOKOLLÖVERSIKT...80 A.4 BASBANDSPROTOKOLLET...83 A.5 LÄNKHANTERINGSPROTOKOLLET...88 A.6 GRÄNSSNITT MOT VÄRDAPPARATEN (HCI)...89 A.7 L2CAP...90 A.8 SERIEPORTSPROTOKOLLET RFCOMM...92 A.9 PROTOKOLLET FÖR UPPTÄCKT AV TJÄNSTER (SDP)...92 A.10 APPLIKATIONSPROTOKOLLET...93 B. APPENDIX - SDP...95 B.1 KRAV...95 B.2 ÖVERSIKT...96 B.3 KLIENT SERVER INTERAKTION...96 B.4 TJÄNSTEBESKRIVNINGSTABELL...96 B.5 TJÄNSTEATTRIBUT...97 B.6 SERVICE CLASS...99 B.7 SÖKA EFTER TJÄNSTER B.8 BLÄDDRA BLAND TJÄNSTER B.9 UNIVERSELLA TJÄNSTEATTRIBUT viii

9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING C. APPENDIX - OBEX C.1 OBEX OBJEKT-MODELL C.2 SESSIONS-PROTOKOLL C.3 SÄKERHET C.4 OBEX APPLICATION FRAMEWORK D. APPENDIX - ANVÄNDARFALL D.1 ANVÄNDARFALL E. APPENDIX HÅRDVARA I TESTSYSTEMET E.1 SOCKET COMMUNICATIONS INC. BLUETOOTH-KORT E.2 COMPAQ IPAQ E.3 ERICSSON BLIP F. APPENDIX INSTALLATIONSANVISNINGAR F.1 INSTALLATION AV BLUETOOTH-STACKEN F.2 INSTALLATION AV HANDDATOR-SERVERN F.3 INSTALLATION AV KLIENTEN F.4 INSTALLATION AV TJÄNSTEN INKÖPSLISTA F.5 INSTALLATION AV TJÄNSTEN POWERPOINT G. APPENDIX ANVISNINGAR FÖR START AV TESTSYSTEMET G.1 MYSQL G.2 WEBBSERVER G.3 POWERPOINT-SERVER G.4 INKÖPSLISTANS SERVER G.5 HANDDATORSERVERN G.6 KLIENTEN H. APPENDIX - ANVISNINGAR FÖR VIDAREUTVECKLING H.1 VIDAREUTVECKLING AV TJÄNSTER H.2 PROGRAMVARA INDEX ix

10 x INNEHÅLLSFÖRTECKNING

11 PROBLEMSPECIFICERING 1 Introduktion Denna rapport är resultatet av ett examensarbete utfört vid Institutionen för datavetenskap (IDA) på Linköpings Tekniska Högskola (LiTH), hösten Arbetet har utförts på uppdrag av GoldPen Computing AB i Linköping. 1.1 Bakgrund Syfte Under de senaste åren har handburna enheter, t.ex. telefoner och handdatorer, som har tillgång någon typ av trådlös nätverksteknologi blivit alltmer vanliga. Då fler och fler personer skaffar sig dessa trådlösa enheter ökar intresset av att ha tillgång till information på olika ställen i det dagliga livet. När så många trådlösa enheter rör sig mellan olika nät är det inte längre möjligt att manuellt konfigurera enheterna för att använda olika tjänster. Många utvecklare försöker därför skapa rutiner för hur klienterna i nätverket lätt ska kunna upptäcka tillgängliga tjänster och inhämta tillräckligt mycket information för att kunna använda dem. För att maximera nyttan av de trådlösa nätverken och alla tjänster som finns att tillgå, behövs en standard för hur klienterna upptäcker tjänsterna, lär sig mer om dem samt utnyttjar desamma. Tanken med examensarbetet är att undersöka vilka olika teknologier som finns att tillgå som kommunikationsmedium, protokoll för upptäckande av tjänster samt protokoll för informationsutbyte. Den bästa sammansättningen av dessa olika teknologier för trådlösa nätverk i begränsade områden ska också presenteras. För att testa och utvärdera delar av de enligt ovan valda teknologierna ska ett testsystem skrivas för att undersöka hur väl teknologierna fungerar. Rapporten undersöker vilka olika teknologier som finns att välja mellan för att implementera ett trådlöst nätverk. Ett trådlöst nätverk består inte bara av kommunikationsmediet och därför har även protokoll för tjänsteupptäckning och informationsutbyte studerats. 11

12 PROBLEMSPECIFICERING Rapporten syftar till att ge övergripande kunskaper inom de tre ovan nämnda områdena. Med denna information kan läsaren själv göra ett grovt urval av passande teknologier som är intressanta nog att studera mer noggrant. 1.2 Om dokumentet Rapporten är uppdelad i följande delar: Förstudie Studerar de olika teknologier som finns att välja mellan för trådlösa nätverk, tjänster resp. informationsutbyte. Implementation Presenterar det testsystem som byggts för att testa idéer från förstudien. Appendix Innehåller bl.a. mer information om de teknologier från förstudien som ansågs mest intressanta. För en snabb förståelse av detta dokument bör förtexterna samt kapitel 1 4 och 7 0 läsas. Den som vill skaffa sig allmänna kunskaper om olika trådlösa nätverk och tjänstesystem samt informationsutbyte i sådana nätverk bör läsa kapitel 2 4. Personer som är ute efter mer detaljerade kunskaper om de teknologier som författaren tyckte var mest intressanta bör studera appendix A C Rapportens uppläggning Rapporten innehåller följande kapitel: 1. Introduktion Presenterar dokumentet och dess delar. 2. Problemspecificering Formulerar problemställningen och presenterar examensarbetets mål. 3. Förstudie Presenterar olika teknologier för trådlösa nätverk, tjänstesystem samt informationsutbyte. 4. Slutsatser av förstudie Sammanfattar slutsatserna från kapitel 3. 12

13 PROBLEMSPECIFICERING 5. Lösningsgång Presenterar i vilka delsteg testsystemet byggdes. 6. Testsystemet Redovisar implementationen av testsystemet. 7. Arbetet summeras och jag presenterar de resultat jag kommit fram till. 8. Begreppslista En kort lista över centrala begrepp från texten. 9. Referenser Referenslista över de dokument som legat till grund för rapporten. Appendix: A. Bluetooth Presenterar Bluetooth i detalj. B. SDP Presenterar SDP (Service Discovery Protocol) i detalj. C. OBEX Presenterar Object Exchange Protocol i detalj. D. Användarfall Innehåller ett antal användarfall som bland annat innehåller idéer till tjänster. E. Hårdvara i testsystemet Presenterar den hårdvara som använts i implementationen av testsystemet. F. Installationsanvisningar Beskriver hur testsystemet ska installeras i en ny miljö. G. Anvisningar för start av testsystemet Beskriver hur testsystemet startas. H. Anvisningar för vidareutveckling Ger tips och idéer för fortsatt utveckling av testsystemet. 13

14 14 PROBLEMSPECIFICERING

15 PROBLEMSPECIFICERING 2 Problemspecificering Detta kapitel formulerar problemställningen för och målet med examensarbetet. 2.1 Examensarbetets mål Målet med examensarbetet är att undersöka hur trådlösa enheter som befinner sig inom ett begränsat område, på ett enhetligt sätt kan upptäcka varandra och därefter utbyta information. figur 1: Finna och kommunicera med tjänster inom räckhåll. Enheter i nätverket presenterar sig för varandra och nätverket som tjänster. Denna struktur ligger till grund för hur arbetet har delats upp i delproblem nedan. 2.2 Problemformulering Problemet kan delas upp i ett par delproblem som till viss del kan lösas oberoende av varandra. Målet har delats upp i etapper, där den första är att undersöka vilka teknologier som finns tillgängliga och att dra slutsatser 15

16 PROBLEMSPECIFICERING av detta. Ett högre delmål är att implementera en demonstration av hur resultaten kan användas. Val av kommunikationsmedium Det första delmålet är att välja ett lämpligt kommunikationsmedium. Val av protokoll för upptäckande av tjänster Därefter ska ett protokoll för att finna tjänster väljas. Val av protokoll för informationsutbyte När klienten kan finna tjänster behöver den veta hur den ska kommunicera med dem. Val av lösningar för implementation av demo Vilka protokoll går att använda för att göra ett demoprogram? Implementation av demo Bilden nedan ger exempel på teknologier ur de olika delproblemen. En viktig fråga är vilka tre teknologier som passar bäst tillsammans för det trådlösa system som ska utredas i denna rapport. figur 2: Exempel på protokoll i de olika delproblemen. 16

17 PROBLEMSPECIFICERING Val av kommunikationsmedium För att kunna överföra information mellan en server och en bärbar klient behövs ett medel för att skapa en fast eller trådlös koppling mellan de båda enheterna. Det finns många medier att välja mellan, såsom t.ex. kabel eller radiokommunikation. Antal samtidiga användare, kommunikationshastighet och många andra aspekter måste vägas in i valet av kommunikationsmedium Val av protokoll för upptäckande av tjänster För att upptäcka att det finns en server i närheten som tillhandahåller en viss tjänst, måste ett tjänsteupptäckningsprotokoll användas. Det finns många sådana att välja mellan och några av dem är SDP (Service Discovery Protocol), Salutation och Jini. Det är också tänkbart att definiera ett nytt protokoll för användning i demo-systemet Val av protokoll för informationsutbyte När en koppling mellan klient och server finns tillgänglig behöver informationen representeras på ett enhetligt sätt för att kunna läsas av båda parter. Exempel på protokoll för detta ändamål är OBEX (IrOBEX) eller ett egenhändigt definierat protokoll för använding i demo-systemet Val av lösningar för demo Rapporten syftar i första hand till att utreda en bra lösning på problemet, men då ett demo ska byggas är det inte bara den bästa lösningen som behöver vägas in. Andra faktorer att ta hänsyn till är möjligheten att införskaffa hårdvara samt mängden tillgänglig arbetstid. Valet av lösningar vid implementationen behöver alltså inte nödvändigtvis vara desamma som rapporten kommit fram till Implementation av demo När valet i är gjort kan ett demo implementeras, med målet att använda de lösningar som valts. Beroende på tillgången till arbetstid kommer implementationen att bli allt från enkel till avancerad. 17

18 PROBLEMSPECIFICERING 2.3 Sammanfattning I detta kapitel har examensarbetets mål och problemställning presenterats och i nästa kapitel presenteras en studie av vilka olika produkter som går att välja som kommunikationsmedium, protokoll för upptäckande av tjänster samt protokoll för informationsutbyte. 18

19 FÖRSTUDIE 3 Förstudie Förstudien syftar till att presentera information om olika valmöjligheter för de olika delproblemen som presenterats i avsnitt 2.2 ovan. 3.1 Val av kommunikationsmedium I rapporten Publika informationssystem med spontana trådlösa närverk [1] finns information om många olika kommunikationsutrustningar för trådlösa nätverk. Mycket utgående från nämnda rapport har en del av de tänkbara lösningarna direkt sållats bort och vissa studerats närmare. De olika kommunikationsmedierna har bland annat studerats med hänsyn till följande punkter: Samtidiga användare Mediets protokoll måste klara av att hantera ett flertal användare inom samma sändarområde. Räckvidd Varje sändares räckvidd bör inte vara för lång, eftersom det då blir svårt att avgöra vilken information som är relevant samt att det totala möjliga antalet användare inom ett område då minskar. Överföringshastighet Överföringshastigheten för data bör vara så hög som möjligt, men detta måste avvägas mot teknikens räckvidd. Den eftersökta lösningen bör uppfylla ovanstående krav med så goda resultat som möjligt. I figur 3 nedan har de olika tänkbara kommunikationsmedierna ritats ut med avseende på räckvidd och möjligt antal samtidiga användare inom ett begränsat område. De teknologier som är mest intressanta för detta arbete är de som befinner sig högt upp i diagrammet. Mängden samtidiga användare beror också på räckvidden, varför de valda teknologierna bör befinna sig i den vänstra delen av diagrammet. 19

20 FÖRSTUDIE figur 3: Olika kommunikationsmedier utritade med avseende på räckvidd och antal samtidiga användare. De teknologier som anses ha för lång räckvidd eller för få samtidiga användare har redan i ett tidigt stadium valts bort och har bara studerats ytligt, andra teknologier studeras närmare i efterföljande avsnitt Bortvalda lösningar Följande lösningar har av olika anledningar inte ansetts klara de krav som ställts i avsnitt 3.1 ovan. En vanligt förekommande orsak till varför lösningarna har blivit bortvalda är att deras räckvidd är för lång för att passa som kommunikationsmedium i personliga nätverk, specifika anledningar för olika produkter presenteras nedan. 1. HiperLAN2 Är en teknik som mestadels är tänkt att användas för att ersätta nätverk över lite större avstånd än vad det personliga nätverket sträcker sig. Räckvidden är som mest runt 100 m. Hastigheter på upp till 54 Mbps ska nås genom att använda frekvenser runt 5 GHz [7] [10]. Detta borde göra HiperLAN2 till ett bra komplement till Bluetooth. 20

21 FÖRSTUDIE 2. IrDA (Infrared Data Association) Specificerar standarder för hårdvara och mjukvara som används för kommunikation med infraröda enheter [4]. Sådana enheter använder infrarött ljus (ljus med våglängder mellan nm [5], befintliga produkter använder vanligen nm våglängd). Nackdelarna med IrDA är att räckvidden är kort (c:a 1 till 2 m), samt att enheten måste riktas mot sändaren. 3. HiperAccess Avsedd för höga överföringshastigheter över längre avstånd. Överföringshastigheten förväntas bli c:a 25 Mbps. HiperAccess kommer att arbeta i frekvensområdet 40,5 43,5 GHz. En första specifikation ska vara klar under 2001 [6] [8]. 4. HiperLink Kommer att ha en hög överföringshastighet (c:a 115Mbit/s) och en medellång räckvidd (c:a 150 m) [8]. Frekvensområdet för HiperLink förväntas bli runt 17 GHz. Specifikationen har dock ej påbörjats [6]. 5. UWB (Ultra Wide Band) Denna teknik använder väldigt korta pulser för att sända data. Tester av tekniken har gjorts och överföringshastigheter på 5MBps har uppnåtts. Med minskad överföringshastighet kan tekniken även nå över långa avstånd (15 km och mer) [44]. Standarden är inte godkänd av FCC (Federal Communications Commission) i USA p.g.a. misstankar om att standarden kommer att störa bl.a. flygkommunikationen. 6. IEEE Är en standard för trådlösa lokala nätverk (WLAN) som i standardutförandet kommer upp i hastigheter på 1 eller 2 Mbps [12]. Jämfört med Bluetooth har IEEE längre räckvidd, något högre överföringshastighet, men använder framförallt mer effekt än Bluetooth vilket är en stor nackdel för bärbara enheter (se samt appendix A) [13]. Det finns även två andra liknande standarder IEEE a som arbetar i frekvensområdet 5 GHz och IEEE b med överföringshastigheterna 5,5 eller 11 Mbps [1] [12]. 21

22 FÖRSTUDIE HomeRF (Home Radio Frequency) HomeRF är en teknik som redan används av en del produkter. Den baseras på frekvensområdet 2,4 GHz och har en överföringshastighet på (idag) 1,6 Mbps, upp till 10 Mbps under 2001 och möjligen över 20 Mbps under 2002 [14]. Räckvidden inomhus är minst 50 m, vilket ger ännu längre räckvidd om omgivningen är öppet [15]. Det finns som sagt var redan produkter tillgängliga som använder HomeRF. Många av dessa produkter är stationära, d.v.s. de drivs från ett eluttag istället för batterier. Det verkar som om HomeRF använder mer effekt än Bluetooth för att sända, vilket ger kortare livstid för batteridrivna enheter. En stor del (c:a 95 %) av de trådlösa hemmanätverk som såldes under slutet av 2000 var baserade på HomeRF [15]. Om hastigheten kommer upp i hela 20 Mbps kan HomeRF även i framtiden tänkas behålla en stark position inom detta område. Att HomeRF bl.a. specificerats för att överföra tal från trådlösa telefoner märks på att det finns inbyggt stöd för DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications). Upp till 4 samtidiga kanaler för tal kan finnas i den första versionen och i version 2.0 ska det gå att använda 8 st kanaler. HomeRF liknar till stor del Ethernet och stödjer TCP/IP, UDP/IP, IPX och många fler vanligt förekommande protokoll, vilket gör att det är lätt att byta ut ett Ethernet-baserat nätverk mot HomeRF. Drivrutiner finns för många vitt skilda operativsystem och drivrutinskoden finns tillgänglig för snabbare implemenation på nya system. Storleks- och prismässigt är en HomeRF modul nästan likvärdig med Bluetooth. Både Bluetooth och HomeRF kan använda samma RF-krets. Det finns även planer på att tillverka kretsar som klarar av att kommunicera med både HomeRF och Bluetooth [16] Bluetooth Bluetooth är en relativt ny produkt som under år 2001 börjar komma ut i färdiga produkter. Stödet från industrin för Bluetooth-standarden är enormt trots det tidiga stadiet i utvecklingen, antalet medlemmar i intressegruppen för Bluetooth (SIG) är c:a 2500 st. (okt. 2001) [2]. Medlemmarna 22

23 FÖRSTUDIE i gruppen är företag som av en eller annan anledning är intresserade av utvecklingen av Bluetooth. Likt många andra teknologier, såsom HomeRF och IEEE , arbetar Bluetooth med frekvenser runt 2,4 GHz eftersom det finns ett fritt frekvensområde där. Dessa frekvenser kan användas över nästan hela världen utan licens. Som exempel på icke fria frekvenser kan nämnas de frekvenser inom vilka tv-sändningarna sker. För att få sända information inom dessa frekvensområden krävs en speciell licens, vilket alltså inte krävs för de frekvenser som Bluetooth använder. Hastigheten beror på hur många användare som befinner sig inom samma område och skickar data samtidigt samt vilket läge överföringen utförs i. När data skickas kan detta ske med 433,9 kbps i vardera riktningen eller asymmetriskt med 723,2 kbps i den ena riktningen och 57,6 kbps i den andra. Det finns även protokoll specificerade för hur ljud ska överföras. Jämfört med HomeRF ger Bluetooth stöd mycket längre upp i systemarkitekturen. HomeRF specificerar bara hur den fysiska kopplingen ska fungera och hur den ska utnyttjas, medan Bluetooth även tillhandahåller stöd för bl.a. sessionshantering. Storleksmässigt är en Bluetooth-modul mycket liten, se figur 4 nedan för exempel. HomeRF-moduler går att göra i samma storlekordning eftersom båda teknikerna kan använda samma RF-modul. figur 4: Bluetoothmodul från Ericsson, storlek 33 x 17 x 3,65 mm. 1 1 Bildens ursprung: 23

24 FÖRSTUDIE IEEE IEEE försöker utarbeta en standard för kommunikation inom s.k. personliga nätverk (PAN Personal Area Network). Arbetet sker för tillfället i fyra delgrupper (TG Task Group) med olika uppdrag [17]; TG1 arbetar med att standardisera WPAN (Wireless PAN) utgående från Bluetooth-specifikationen. TG2 arbetar för att få IEEE att fungera ihop med andra WPAN-produkter. TG3 försöker finna en specifikation för WPAN med höga hastigheter (20+ Mbps). Låg kostnad samt låg effektförbrukning ska också uppfyllas. Om möjligt ska standarden, m.h.a. TG1, göras kompatibel med Bluetooth. TG4 arbetar hastighetsmässigt med motsatsen till vad TG3 undersöker. Målet för TG4 är att finna en specifikation för låga överföringshastigheter så att strömförbrukningen blir så låg som möjligt. Målet är att en batteridriven enhet ska fungera i allt från ett par månader till ett par år. Målprodukter är sensorer, interaktiva leksaker, smarta id-kort, fjärrkontroller m.m. [20]. Standarden utarbetas i nära samarbete med Bluetooth SIG eftersom denna grupp av företag är stor. Att i första hand göra en specifikation för WPAN som bygger på Bluetoothstandarden verkar vara IEEE:s mål med standarden. Även HomeRF hjälper till med standarden SPIKE SPIKE är enligt Robert X. Cringely [18] en produkt som har många fördelar jämfört med andra teknologier, t.ex. Bluetooth, men även ett par nackdelar. Att priset för SPIKEenheter för tillfället är lägre än priset för Bluetooth-enheter är bara det ett bra argument för att använda SPIKE istället för Bluetooth. Dataöverföring skyddas även bättre mot störningar än i Bluetooth. SPIKE verkar i första hand vara skapat för att koppla trådlösa styrenheter till videospel och inriktar sig därför på att försöka överföra rätt information på första försöket. Bluetooth däremot använder sig av omsändingar om ett paket går 24

25 FÖRSTUDIE förlorat. Bluetooth är därför en i grunden säkrare teknik att använda om det är viktigt att all data når fram till mottagaren. Den version av SPIKE som för tillfället finns tillgänglig verkar använda frekvensen 900 MHz vilken redan används av mobiltelefoner över större delen av världen [19]. SPIKE håller även på att utvecklas i en version som använder 2,4 GHz vilket är fritt (samma frekvensområde som Bluetooth använder). Medan SPIKE är inriktat på att överföra data så snabbt som möjligt är Bluetooth gjort för att få över rätt data genom omsändingar. 3.2 Val av protokoll för upptäckande av tjänster Detta avsnitt presenterar de olika protokoll som finns för att upptäcka tjänster. Tanken med dessa protokoll är att programvara och enheter ska kunna söka efter den tjänst de behöver. Ett exempel är en portabel ordbehandlare som behöver skriva ut. Ordbehandlaren frågar nätverket om det finns någon skrivare och utifrån svaren, samt kännedom om grundläggande egenskaper hos skrivarfamiljen, kan programmet skriva ut sina dokument. Protokollen för tjänsteupptäckande används för att först hitta en enhet av en viss typ och sedan få mer information om den funna enheten (t.ex. utskriftskvalitet för en skrivare) OSGi (Open Services Gateway Initiative) Tanken är att en tjänsteportal (SG Service Gateway) ska förmedla kontakten mellan klienter och tjänster. Klienter ska kunna koppla upp sig mot tjänster via en SG utan att behöva konfigureras manuellt [26]. OSG bygger på Java och det kan användas där det finns en fungerande Java-miljö som t.ex. Jini. För nätverksmiljöer som inte bygger på Java, t.ex. UPnP, fokuserar OSG på att försöka överbrygga de olika standarderna på ett enhetligt sätt. OSG verkar mest vara riktat mot lokala nätverk i hem eller mindre kontor och passar kanske därför inte så bra för att skapa tillfälliga nätverkskopplingar mellan en server och förbipasserande kunder vid ett butiksfönster. Istället för att specificera ett väldigt generellt protokoll för alla 25

26 FÖRSTUDIE Jini tjänster, vilket t.ex. SDP gör, är OSG mer inriktat på att specificera ett protokoll för varje typ av tjänst, såsom t.ex. HTTP-servrar eller servrar för informationsloggande [27]. Jini är en teknologi för att skapa spontana nätverk mellan främst enheter som kör Java-program, ofta i en Java virtual machine (JVM), men även direkt på en Java-processor. Tanken med ett spontant nätverk är att det ska kunna konfigurera och koppla upp sig automatiskt, utan att någon administratör behöver hjälpa till [22]. Det är tänkbart att det skulle vara möjligt att använda Jini även på en enhet som inte använder Java, men det skulle innebära mycket extraarbete för att få ett sådant program att fungera, eftersom Java-kompatibel kommunikationskod först skulle behöva skrivas. Jini låter program använda tjänster på ett nätverk utan att veta något om det protokoll tjänsterna använder. Detta är möjligt eftersom tjänsten tillhandahåller ett API-objekt som är programmerat i Java som sedan kommunicerar med rätt protokoll mot tjänsten. Rätt protokoll kan vara RMI, CORBA, protokoll baserade på XML, eller andra godtyckliga protokoll [24]. Att Jini är så pass bundet till Java gör att det inte får samma spridning som andra system som är mindre bundna till vilket programmeringsspråk de är skrivna i, såsom t.ex. SDP. Eftersom det oftast går snabbt att utveckla programvara i Java (p.g.a. den stora mängden redan färdiga grundobjekt) kan många elektroniska enheter i framtiden komma att antingen helt eller delvis baseras på Java. Det gör att Jini kan tänkas få en större spridning om ett par år, men det beror på hur utvecklingen av bl.a. handdatorer och mobiltelefoner fortlöper Salutation Salutation skapades för att lösa problemen med att upptäcka och använda tjänster. Gruppen bakom Salutation består av mer än 20 företag och grundades Det argument som verkar vanligast för varför Salutation ska användas är att det finns tillgängligt nu och används, till skillnad från övriga teknologier som bara är under uppbyggnad. 26

27 FÖRSTUDIE Tjänster på ett Salutation-nätverk kan antingen hittas genom att användaren anger vilka servrar som tillhandahåller tjänster, eller genom att Salutation söker av nätverket efter tjänster. Identifikation med användarnamn och lösenord kan krävas av tjänsterna (Functional Units) för att det ska gå att använda dem [28]. Alla enheter som använder Salutation har en Salutation Manager (SLM). SLM har hand om att ta emot registreringar av tjänster, samt förfrågningar från klienter som söker efter tjänster. Salutation managers använder Salutation Manager Protocol för att kommunicera med varandra och detta protokoll använder sig av Remote Procedure Call (RPC) från Sun Microsystems Inc. [45]. Varje typ av tjänst har en egen protokolldefinition och för tillfället finns det protokoll specificerade för följande tjänster: Utskrift Fax-data och sändande av fax-data Dokumentlagring Adressbok Schema Röstmeddelande, sända och lagra SDP (Service Discovery Protocol) SDP är en del av Bluetooth-standarden och specificerar hur Bluetooth-moduler ska hitta tjänster som tillhandahålls av andra Bluetooth-enheter eller applikationer. Sökningen efter tjänster sker antingen genom att ange den typ av tjänst som eftersöks, eller att begära en lista över alla tjänster. När den eftersökta tjänsten är funnen och dess parametrar är identifierade slutar definitionen av SDP; från och med denna punkt är det upp till applikationerna att upprätta en egen koppling för vidare kommunikation. SDP har designats för att vara utbyggbart eftersom alla möjliga tjänster inte kan räknas upp i dagsläget. Tjänster som kan tillhandahållas beror helt på vilka applikationer som skrivs av företag som använder Bluetooth. Istället ställdes 14 krav på SDP som stöd för definitionen av version 1.0 av protokollet. Av dessa krav kan nämnas: SDP ska ge klienter möjligheten att baserat på specifika attribut söka efter 27

28 FÖRSTUDIE nödvändiga tjänster och SDP ska tillåta en klient på en enhet att upptäcka tjänster på en annan enhet utan att konsultera en tredje enhet. Varje Bluetooth-enhet kan ha maximalt en SDP-server, vilket inte är nödvändigt om enheten till exempel inte har någon tjänst att erbjuda. Om flera applikationer använder samma enhet och vill tillhandahålla tjänster kan samma SDP-server användas av alla applikationerna. En enhet kan alltid agera SDP-klient, även när den har en server. Eftersom SDP är en del av Bluetooth-standarden verkar det bra att använda vid kommunikation baserad på Bluetooth. Denna information och ytterligare finns att läsa om SDP i Bluetooth-specifikationen [21] UPnP (Universal Plug and Play) UPnP är en teknologi för att skapa nätverkskopplingar mellan elektroniska enheter av alla slag. Enheter som använder UPnP ska kunna programmeras i godtyckligt programmeringsspråk på valfritt operativsystem [25]. UPnP utvecklas av en grupp av en grupp företag som kallar sig The Universal Plug and Play Forum. Gruppen består av över 350 medlemmar med Microsoft i spetsen. Även om UPnP bygger på existerande Internet-protokoll så kräver det inte att alla enheter använder sig av IP (Internet Protocol) för kommunikation. Det ska vara möjligt att klara sig utan IP i enheter som av någon anledning, t.ex. kostnad eller teknologi, inte kan implementera IP. I samma anda arbetar UPnP för att inte ignorera existerande teknologier, som t.ex. IEEE 1394-nätverk (FireWire [46]). För sådana existerande tekniker tillåter UPnP att det finns proxy-servrar på UPnP-nätverket som kan förmedla information mellan de båda nätverken. UPnP Forum håller även på att utveckla standardprotokoll för styrning av enheter (DCP Device Control Protocol). Dessa protokoll ska definieras för XML med tanken att de ska utbytas via HTTP. Precis som med Jini (se ovan) stödjer UPnP att nätverk skapas utan någon manuell konfiguration. En enhet ska dynamiskt kunna ansluta sig till nätverket, erhålla en IP-adress och erbjuda sina tjänster. Enheter ska även kunna lämna nätverket på ett lugnt och fint sätt utan att störa resten av nätverket. Som 28

Bluetooth och Interoperabilitet

Bluetooth och Interoperabilitet Bluetooth och Interoperabilitet Sven Larsson Business Manager 2001-02-15 www.mecel.se Översikt Mecel Vad är Interoperabilitet resp. Interferens? Varför är Interoperabiliteten viktig? Hur uppnås Interoperabilitet

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

Olika slags datornätverk. Föreläsning 5 Internet ARPANET, 1971. Internet började med ARPANET

Olika slags datornätverk. Föreläsning 5 Internet ARPANET, 1971. Internet började med ARPANET Olika slags datornätverk Förberedelse inför laboration 4. Historik Protokoll, / Adressering, namnservrar WWW, HTML Föreläsning 5 Internet LAN Local Area Network student.lth.se (ganska stort LAN) MAN Metropolitan

Läs mer

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB Trådlös Kommunikation Terminologi Trådlös teknologi ; för- och nackdelar Teletekniska lösningar (telefoni) WiFi lösningar Radio, företagsspecifika

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Sida: 1(7) Installationsanvisningar VisiWeb Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar VisiWeb på en

Läs mer

Installationshandbok

Installationshandbok Installationshandbok för Observit RSS Version 5.1 Observera Manualen används vid nyinstallation. Medföljande Axis kamerapaket innehåller ett produktblad som skall användas. Vid frågor kontakta support,

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362. Projektpresentation

KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362. Projektpresentation KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362 Projektpresentation Fakturasystem Total Office Mobile Systems http://www.nada.kth.se/projects/prom04/fakturasystem/ Uppdragsgivare: Örjan Melin

Läs mer

Skärmbilden i Netscape Navigator

Skärmbilden i Netscape Navigator Extratexter till kapitel Internet Skärmbilden i Netscape Navigator Netscape är uppbyggt på liknande sätt som i de flesta program. Under menyraden, tillsammans med verktygsfältet finns ett adressfält. I

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2011.XX 3 Installation av IIS för Windows Server 2003 5 Installation av IIS för Windows Server 2008 8 Nyinstallation

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

PNSPO! CP1W-CIF41. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! CP1W-CIF41. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/16 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den som en hjälp att

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Christer Scheja TAC AB

Christer Scheja TAC AB Byggnadsautomation för ingenjörer Byggnadsautomation för ingenjörer VVS-tekniska föreningen, Nordbygg 2004 Christer Scheja TAC AB resentation, No 1 Internet/Intranet Ihopkopplade datornät ingen ägare Internet

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex trådlösa LAN cardbus-adapter 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor.

Läs mer

Litteratur. Nätverk, Internet och World Wide Web. Olika typer av nätverk. Varför nätverk? Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns högskola

Litteratur. Nätverk, Internet och World Wide Web. Olika typer av nätverk. Varför nätverk? Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns högskola Litteratur Nätverk, Internet och World Wide Web Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns högskola Beekman kap 9-11 Varierar i olika upplagor. Läs alla kapitel om nätverk och Internet och webb Olika typer

Läs mer

TDDD80. Mobila och sociala applikationer Introduktion HTTP,SaaS. Anders Fröberg Institutionen för Datavetenskap (IDA)

TDDD80. Mobila och sociala applikationer Introduktion HTTP,SaaS. Anders Fröberg Institutionen för Datavetenskap (IDA) TDDD80 Mobila och sociala applikationer Introduktion HTTP,SaaS Anders Fröberg Institutionen för Datavetenskap (IDA) Internet Internet är världens största datornätverk och ett system för enkel och effektiv

Läs mer

Godkännande av kundapplikationer

Godkännande av kundapplikationer samhällsskydd och beredskap 1 (9) Godkännande av kundapplikationer MSB-50.2 samhällsskydd och beredskap 2 (9) Innehållsförteckning 1 Alla applikationer måste godkännas... 3 1.1 Hur går ansökan om godkännande

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Webbteknik Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Internet Inter- = [prefix] mellan, sinsemellan, ömsesidig Interconnect = sammanlänka Net =

Läs mer

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0 50185 2015-05-26 EDS1130 IP-kamera Snabbguide Paketet innehåller...2 Minimikrav...2 Kamerans delar...2 Kontroll innan installation...3 Anslut till routern...4-5 EnViewer Finder installation...6-7 Anslut

Läs mer

Denna genomgång behandlar följande: Trådlösa tekniker WLAN Utrustning Säkerhet Konfiguration

Denna genomgång behandlar följande: Trådlösa tekniker WLAN Utrustning Säkerhet Konfiguration itlararen.se Denna genomgång behandlar följande: Trådlösa tekniker WLAN Utrustning Säkerhet Konfiguration Förutom trådbundna nätverk så finns det tekniker som möjliggör trådlös kommunikation Trådlös kommunikation

Läs mer

Kurskatalog 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kurskatalog 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SFÖRTECKNING 1. RFID-Kurser... 2 1.1. RFID Grundkurs... 2 1.2. RFID Fortsättningskurs... 3 1.3. RFID dator programmering... 4 1.4. RFID Systemadministration... 5 1.5. RFID Aktiv Systemadministration...

Läs mer

Grundläggande datavetenskap, 4p

Grundläggande datavetenskap, 4p Grundläggande datavetenskap, 4p Kapitel 4 Nätverk och Internet Utgående från boken Computer Science av: J. Glenn Brookshear 2004-11-23 IT och medier 1 Innehåll Nätverk Benämningar Topologier Sammankoppling

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

LC Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps

LC Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps LC500070 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps Inledning Tack för att du har valt Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Med det här PC-kortet kan du snabbt och enkelt skapa ett trådlöst nätverk. PCkortet uppfyller

Läs mer

Tjänstebeskrivning Extern Åtkomst COSMIC LINK. Version 1.0

Tjänstebeskrivning Extern Åtkomst COSMIC LINK. Version 1.0 Tjänstebeskrivning Extern Åtkomst COSMIC LINK Version 1.0 Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Datum Ändring Ansvarig Version 2017-01-27 Prel. version för initial test Anders Carlberg 0.2 2017-02-14

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

LC100040 Sweex Wireless LAN USB-kort

LC100040 Sweex Wireless LAN USB-kort LC100040 Sweex Wireless LAN USB-kort Inledning Tack för att du har valt ett Sweex Wireless LAN USB-kort. Med det här USB-kortet kan du snabbt och enkelt skapa ett trådlöst nätverk. Sweex Wireless LAN USB-kort

Läs mer

Sokigo AB OVK 2.0. Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande.

Sokigo AB OVK 2.0. Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande. OVK 2 Systemkrav Dokument Datum / Date Signatur Sida / Page Systemkrav 2016-06-22 2 (6) OVK 2.0 Systemkrav för OVK2 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de

Läs mer

Agenda. Annat trådlöst. WLAN ger. Användningsområden för WLAN Mer bandbredd. WLAN - dagsformen och framtidens formkurva. Förbättrad säkerhet

Agenda. Annat trådlöst. WLAN ger. Användningsområden för WLAN Mer bandbredd. WLAN - dagsformen och framtidens formkurva. Förbättrad säkerhet Agenda WLAN - dagsformen och framtidens formkurva Håkan Lindberg på Internetdagarna 00 hakan@twoviews.se Användningsområden för WLAN Mer bandbredd Nya tekniker: a och g Förbättrad säkerhet WPA, 80.x, Task

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2013.x 3 Installation av IIS för Windows Server 2008 5 Nyinstallation av Hogia Webbrapporter 8 Installation och inloggning

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem.

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. GIVETVIS SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. INTERNET EN SJÄLVKLARHET Internet är en standard i våra lägenheter, precis som vatten, el och värme.

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5)

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5) Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät Material Bengt Sahlin (2004) Föreläsning Ursula Holmström 01.11.2004 Bengt Sahlin 1 Mobila nätverk (1/5)

Läs mer

Installation av RIB Huvudprogram 1.3

Installation av RIB Huvudprogram 1.3 RIB Huvudprogram, version 1.3.0 Sidan 1 av 8 Installation av RIB Huvudprogram 1.3 Bakgrund RIB Huvudprogram är en informationskälla för alla som arbetar inom området samhällsskydd och beredskap, till exempel

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

Ändringar i samband med aktivering av. Microsoft Windows Vista

Ändringar i samband med aktivering av. Microsoft Windows Vista Ändringar i samband med aktivering av Microsoft Windows Vista Volume Activation 2.0 Rutinerna som rör hantering av licensnycklar och aktivering finns nu i en ny version. I den tidigare versionen behövde

Läs mer

Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell Latitude E4300

Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell Latitude E4300 Dell Latitude ON Flash återkommande frågor 1. Stödjer alla Dell datorer Latitude ON Flash? Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell

Läs mer

EBITS 2007-11-23 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2009-10-26 Informationssäkerhet

EBITS 2007-11-23 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2009-10-26 Informationssäkerhet 2007-11-23 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2009-10-26 Informationssäkerhet TRÅDLÖS KOMMUNIKATION Inledning En stor del av den IT-utrustning som finns på marknaden idag och som i allt större

Läs mer

Skriftlig tentamen i kursen TDTS04 Datornät och distribuerade system 2008-08-21 kl. 8 12

Skriftlig tentamen i kursen TDTS04 Datornät och distribuerade system 2008-08-21 kl. 8 12 LiTH, Tekniska högskolan vid Linköpings universitet (6) IDA, Institutionen för datavetenskap Juha Takkinen 2008-08-9 Skriftlig tentamen i kursen TDTS04 Datornät och distribuerade system 2008-08-2 kl. 8

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1 Innehåll Introduktion... 2 Före installation... 2 Beroenden... 2 Syftet med programmet... 2 Installation av IIS... 2 Windows Server 2008... 2 Windows Server 2012... 6 Installation av webbapplikationen

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Hjälp! Det fungerar inte.

Hjälp! Det fungerar inte. Hjälp! Det fungerar inte. Prova först att dra ur elsladden på telefonidosan och elsladden till ditt bredbandsmodem/bredbandsrouter (om du har en) och vänta ca 30 min. Koppla därefter först in strömsladden

Läs mer

Webbteknik II. Föreläsning 4. Watching the river flow. John Häggerud, 2011

Webbteknik II. Föreläsning 4. Watching the river flow. John Häggerud, 2011 Webbteknik II Föreläsning 4 Watching the river flow Web Service XML-RPC, SOAP, WSDL, UDDI HTTP Request, Response, Headers, Cache, Persistant Connection REST Hype or the golden way? Web Service / Webbtjänst

Läs mer

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav 7.1.0 Systemkrav Systemkrav 2015-09-17 MAAN 2 (2) Systemkrav 7.1.0 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Testtentamen i kursen TDTS04 Datornät och distribuerade system vt 2009

Testtentamen i kursen TDTS04 Datornät och distribuerade system vt 2009 LiTH, Tekniska högskolan vid Linköpings universitet (6) IDA, Institutionen för datavetenskap Juha Takkinen 009-03- Testtentamen i kursen TDTS04 Datornät och distribuerade system vt 009 Lokal Valfri. Tillåtna

Läs mer

Det här dokumentet är till för att ge en översikt över ASP.NET MVC samt hur WCF Services används från.net applikationer.

Det här dokumentet är till för att ge en översikt över ASP.NET MVC samt hur WCF Services används från.net applikationer. Informationsinfrastruktur 7.5 hp Mattias Nordlindh Inledning Det här dokumentet är till för att ge en översikt över ASP.NET MVC samt hur WCF Services används från.net applikationer. Dokumentet består av

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1 Quick start manual Smart-House 2015-04-20 Rev 1.1 Innehåll Förord... 3 Programvara... 4 Hämta programvara... 4 PC krav... 4 Dokumentation... 5 Manualer... 5 Projektdokumentation... 5 Smart-Dupline... 5

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar router med

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Webbservrar, severskript & webbproduktion

Webbservrar, severskript & webbproduktion Webbprogrammering Webbservrar, severskript & webbproduktion 1 Vad är en webbserver En webbserver är en tjänst som lyssnar på port 80. Den hanterar tillgång till filer och kataloger genom att kommunicera

Läs mer

Web Services. Cognitude 1

Web Services. Cognitude 1 Web Services 1 Web Services Hur ska tillämpningar integreras? Hur ska tillämpningar integreras (via nätet ) för att erbjuda tjänster åtkomliga på nätet? SVAR: Web Services (Enligt Microsoft, Sun, IBM etc.)

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-sv Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version B SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Preliminär specifikation av projekt

Preliminär specifikation av projekt Preliminär specifikation av projekt Projektets namn: Infraröd Minneslåda (numera omdöpt till FastSync) Uppdragsgivare: Alex Olwal aolwal@cs.columbia.edu Deltagare: Johan Ullberg Nils

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Platsbesök. Systemkrav

Platsbesök. Systemkrav Systemkrav Systemkrav 2016-15-19 2 (5) Systemkrav Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet. Nedan listade

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering Det här avsnittet omfattar: "Använda programvaran CentreWare" på sidan 3-10 "Använda funktioner för skrivarhantering" på sidan 3-12 Använda programvaran CentreWare CentreWare

Läs mer

Felsökningsguide för Asgari-kameror

Felsökningsguide för Asgari-kameror Felsökningsguide för Asgari-kameror Välkommen till vår felsökningsguide! Här finner du lösningar på de vanligaste problemen som kan uppstå på vissa datorer och enheter. Om du fortfarande behöver mer hjälp

Läs mer

Introduktion till MySQL

Introduktion till MySQL Introduktion till MySQL Vad är MySQL? MySQL är ett programmerings- och frågespråk för databaser. Med programmeringsspråk menas att du kan skapa och administrera databaser med hjälp av MySQL, och med frågespråk

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Distansåtkomst via totalaccess

Distansåtkomst via totalaccess Distansåtkomst via totalaccess Innehåll Syftet med tjänsten distansåtkomst via totalaccess... 1 Förutsättningar för att använda tjänsten distansåtkomst via totalaccess... 1 Anslutning av IT-arbetsplats

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

Lathund Blanketthotell Komma igång

Lathund Blanketthotell Komma igång Lathund Blanketthotell Komma igång Introduktion Denna lathund innehåller lite samlade råd och tips för de som ska använda tjänster från NT Smartwork. (För de som redan börjat använda Blanketthotellet finns

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Innehållsförteckning 1 Maskinkrav innan installation 2 Konfigurera IIS 3 Installationsanvisningar

Läs mer

Guide för att välja fibertjänst

Guide för att välja fibertjänst Guide för att välja fibertjänst Förord Många är vi som i dagarna skall välja nya leverantörer för Internet, TV och telefoni. Sundholmens fiberförening har valt Quadracom som komunikationsopperatör. De

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

Grundläggande nätverksteknik. F2: Kapitel 2 och 3

Grundläggande nätverksteknik. F2: Kapitel 2 och 3 Grundläggande nätverksteknik F2: Kapitel 2 och 3 Kapitel 2 COMMUNICATING OVER THE NETWORK Grundstenar i kommunka;on Tre grundläggande element Message source The channel Message des;na;on Media Segmentering

Läs mer

Sokigo AB Ecos Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande.

Sokigo AB Ecos Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande. Ecos Systemkrav Systemkrav 2016-11-25 2 (6) Systemkrav för Ecos Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Webbteknik. Innehåll. Historisk återblick Teknisk beskrivning Märkspråk Standardisering Trender. En kort introduktion

Webbteknik. Innehåll. Historisk återblick Teknisk beskrivning Märkspråk Standardisering Trender. En kort introduktion Webbteknik En kort introduktion Innehåll Historisk återblick Teknisk beskrivning Märkspråk Standardisering Trender 1 Historisk återblick 89 CERN Tim Berners Lee Ett plattformsoberoende sätt att sprida

Läs mer

router n. filer och en Inter net- uppkoppling över flera datorer.

router n. filer och en Inter net- uppkoppling över flera datorer. B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 1 3 1 F Ö R P A C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V Ä N D N I N G 4 M A S I N V A R U I N S TA L L AT I O

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

NSL Manager. Handbok för nätverksadministratörer

NSL Manager. Handbok för nätverksadministratörer apple NSL Manager Handbok för nätverksadministratörer Den här handboken innehåller information om NSL Manager (Network Services Location Manager) och om hur man konfigurerar ett nätverk för användning

Läs mer

AirPatrol WiFi Version 2 Fullständig Manual. for ios V4.2

AirPatrol WiFi Version 2 Fullständig Manual. for ios V4.2 AirPatrol WiFi Version 2 Fullständig Manual for ios V4.2 Index 3 - Vad gör AirPatrol WiFi? 4 - Lampor och knappar 5 - WiFi-nätverk. 6 - Installation av AirPatrol WiFi 7 - Steg för Snabb Inställning 8 -

Läs mer

Guide för AirPrint. Denna bruksanvisning gäller följande modeller:

Guide för AirPrint. Denna bruksanvisning gäller följande modeller: Guide för AirPrint Denna bruksanvisning gäller följande modeller: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Version A

Läs mer

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Ladda ner installationspaketet (32 eller 64 bitars) från nedanstående länk: http://www.norman.com/downloads/sm ent/68793/se Starta installationspaketet

Läs mer

Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient

Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient Baserad på OLA 5.0.0-6 Dokumentversion: 20110601 Författare: Gunnar Svanberg, Järfälla Redigering och layout: Niklas Wrane, SOFT Sid 1 (25) version

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server 1 Ändringsinformation... 2 2 Marvin Midi Server... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 2 2.3 Kort om installationen... 3

Läs mer

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer BT100. Extra specifikationer BT100 S W E E X. C O M. BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer BT100. Extra specifikationer BT100 S W E E X. C O M. BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB BT100 - Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Bluetooth Adapter. Med hjälp av denna adapter

Läs mer

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Datavetenskap Opponent(er): Markus Fors Christian Grahn Respondent(er): Christian Ekström Per Rydberg Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Oppositionsrapport, C/D-nivå

Läs mer

Guide för Innehållsleverantörer

Guide för Innehållsleverantörer Library of Labs Content Provider s Guide Guide för Innehållsleverantörer Inom LiLa ramverket är innehållsleverantörer ansvariga för att skapa experiment som "LiLa Learning Objects", att ladda upp dessa

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Föreläsning i webbdesign Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Klient Server Klient (Client kund) ED program för ad utnydja tjänster som begärs

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer