Vatten- och avloppsanslutningsavgifterna fastställs enligt matarledningens diameter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vatten- och avloppsanslutningsavgifterna fastställs enligt matarledningens diameter."

Transkript

1 INGÅ KOMMUN VATTENTJÄNSTVERKET INGÅ VATTEN TAXA Godkänd i direktionen för affärsverket Ingå Vatten Träder i kraft Ingå Vatten debiterar avgifter enligt denna taxa med beaktande av avtalsvillkor gällande användning samt allmänna leveransvillkor. Ingå Vatten har också en särskild servicetaxa. 1 Anslutningsavgift Anslutningsavgiften ger rätt till anslutning till Ingå Vattens ledningsnät. På anslutningsavgiften tilläggs mervärdesskatt. Faställande av anslutningsavgift Vatten- och avloppsanslutningsavgifterna fastställs enligt matarledningens diameter. Vatten- och avloppsvattenanslutning på Ingå Vattens verksamhetsområde: Vattenledningens diameter Ns < o 32 mm o 40 mm o 50 mm o 63 mm o 90 mm o 110 mm Anslutning förutsätter alltid både vatten- och avloppsvattenanslutning. Om en fastighet med avloppsanslutning önskar också vattenanslutning, debiteras 1/3 av den totala anslutningsavgiften. Om en fastighet med vattenanslutning önskar också avloppsanslutning, debiteras 2/3 av den totala anslutningsavgiften. Detta gäller fastigheter med enbart vatten- eller avloppsvattenanslutning. Regn- och dagvattenanslutning på Ingå Vattens verksamhetsområde: Diameter o 80 mm (gamla) 400 / röranslutning 496 o 100 mm 600 / röranslutning 744 o 130 mm / röranslutning 1 240

2 o 160 mm / röranslutning o 200 mm / röranslutning o 250 mm / röranslutning o 300 mm / röranslutning Tilläggsanslutningsavgift Om rördimensionen förstoras debiteras skillnaden enligt taxan. 2 Grundavgift Grundavgiften fastställs enligt vattenmätarens storlek enligt följande: /år /år Ns 25 (<5 m³) 130,00 161,20 Ns 32 (5 m³) 155,00 192,20 Ns 40 (7-10 m³) 180,00 223,20 Ns 50 (20-30m³) 258,00 319,92 Ns 65 (60 m³) 310,00 384,40 Ns 80 (>60 m³) 330,00 409,20 Ns 100 (>80 m³) 380,00 471,20 Grundavgiften faktureras i fyra rater. På grundavgiften tilläggs mervärdesskatt enligt mervärdeskattelagen. 3 Bruksavgift Bruksavgiften baserar sig på den mängd vatten som fastigheten använder. Vattenmängden mäts med en vattenmätare som levereras och installeras av vattentjänstverket. Bruksavgift debiteras skilt för vatten och avlopp. Bruksavgifterna för bostadsfastigheter och med dem i fråga om vattenförsörjning jämförbara fastigheter är följande: Vatten Avloppsvatten Regn- och dagvatten /m 3 /m 3 /m 3 /m 3 /m 3 1,45 /m 3 1,80 /m³ 2,90 /m 3 3,60 /m 3 ingen avgift Vattenavgift för egnahemshus under byggnadstid: < 500 m 2 100,00 /år 124,00 /år Övriga byggnadstyper: enligt vattenmätare och normal bruksavgift. Alternativt: byggnad > 500 m 2 250,00 /år 310,00 /år byggnad > 1000 m 2 400,00 /år 496,00 /år

3 Vattenposter utan mätare: Vattenpostavgift 250,00 310,00 + öppnings- och stängningsavgift/år Ingå Vatten kan i undantagsfall av speciella skäl debitera bruksavgiften enligt kalkylerad vattenförbrukning eller avloppsvattenmängd. Regn- och dagvatten får inte ledas till avloppsledningsnätet. Om kunden leder regn- och dagvatten till tomtavloppet, debiterar Ingå Vatten en förhöjd bruksavgift som är minst 50 % av avloppsvattenavgiften. 4 Avvikelser Ingå Vatten kan debitera en speciell avgift t.ex. om kvaliteten på fastighetens avloppsvatten avsevärt avviker från det normala. 5 Förseningsränta och indrivningskostnader Förseningsränta enligt räntelägen. Som indrivningskostnader debiteras 5,00 per påminnelse. För övriga indrivningskostnader debiteras enligt de verkliga kostnaderna.

4 SERVICEAVGIFTER VATTENTJÄNSTVERKET INGÅ VATTEN Godkänd i direktionen för affärsverket Ingå Vatten Träder i kraft Ingå Vatten debiterar avgifter enligt denna serviceprislista för att täcka vattenförsörjningskostnaderna. Ändringar i skatteunderlag överförs till avgifter utan att prislistan granskas. På alla avgifter tilläggs mervärdesskatt. 1 Avgift för kontroll av vattenmätarvisning Ingå Vatten debiterar en kontrollavgift för kontroll av vattenmätarvisning om kontrollen sker på anslutarens begäran och felet är mindre än vad som definieras i de allmänna leveransvillkoren. Extra mätaravläsning. 42,00 /gång 52,08 /gång 2 Öppnande och stängande av gatuventil Ingå Vatten debiterar en avgift för öppnande och stängande av ventil. Öppnande och stängande kan ske på kundens begäran eller på vattentjänstverkets initiativ t.ex. i situationer som regleras noggrannare i vattentjänstverkets allmänna leverensvillkor. Öppnande eller stängande av gatuventil. 42,00 /gång 52,08 /gång 3 Behandling av slam från dekompositionsbrunnar, slutna system och minireningsverk För det slam som mottags från dekompositionsbrunnar, slutna system och minireningsverk debiteras en behandlingsavgift. Debiteringen baserar sig på följande enhetspris: Mottagning av slam Dekompositionsbrunnar och slutna system 9,00 /m 3 11,16 /m 3 Minireningsverk 15,00 /m³ 18,60 /m³

5 4 Arbeten som kunden beställer För arbeten som utförs åt anslutaren eller kunden och som inte nämns i taxan eller denna prislista, debiteras enligt uppkomna kostnader. Ingå Vatten utför arbeten enligt fast pris, enhetsprissättning eller mot fakturering. Ingå Vatten har definierat fasta priser eller enhetspriser för följande arbeten: Byte av mätare eller förnyande av sigill p.g.a. skadegörelse eller frysning. 110,00 /gång 136,40 /gång Timdebitering (upptining, reparation osv.) 40,00 /h 49,60 /h moms 0 % + kilometerersättning 0,69 /km 5 Tomtledningarnas byggnadskostnader Ingå Vatten debiterar byggnadsavgifter för byggande, underhåll och ombyggnad av tomtledningar samt för jordbyggnadsarbeten i anslutning till dessa arbeten. Om ansvarsfrågorna mellan Ingå Vatten och anslutaren gällande byggande av tomtledningar överenskoms i anslutningsavtalet mellan vattentjänstverket och kunden. moms 0 % inkl. moms 24% Tillkopplingsavgifter: <Ns ,00 651,00 Ns ,00 729,12 Ns ,00 781,20 Ns , ,28 Ns , ,20 Ns , ,28 Förutom anslutningsavgift debiteras en tillkopplingsavgift. Avgiften faktureras efter tillkopplingen. Tillkopplingen utförs alltid av Ingå Vatten. 6 Förseningsränta och indrivningskostnader Förseningsränta enligt räntelagen. Som indrivningskostnader debiteras 5,00 per påminnelse. För övriga indrivningskostnader debiteras enligt de verkliga kostnaderna.

Anslutningsavgiften berättigar kunden att ansluta sig till vatten- och avloppsverkets nät. Anslutningsavgiften är överförbar och återbetalbar.

Anslutningsavgiften berättigar kunden att ansluta sig till vatten- och avloppsverkets nät. Anslutningsavgiften är överförbar och återbetalbar. VATTEN- OCH AVLOPPSVERKETS TAXA Bilaga 1 Nämnden för serviceproduktion 19.6.2018 Stadsfullmäktige 30.10.2002 91 I kraft från och med 1.1.2003 Ändring, stadsfullmäktige 24.3.2004 20: 1 I kraft från och

Läs mer

Småhus (planbeteckning AO, 1 2 bostäder) Vattenanslutningsavgift 7,90 /m² våningsyta Avloppsanslutningsavgift 10,07 /m² våningsyta

Småhus (planbeteckning AO, 1 2 bostäder) Vattenanslutningsavgift 7,90 /m² våningsyta Avloppsanslutningsavgift 10,07 /m² våningsyta LOJO VATTEN- OCH AVLOPPSVERKETS TAXA Stadsfullmäktige 30.10.2002 91 I kraft från 1.1.2003 Ändrad av stadsfullmäktige 24.3.2004 20: 1 I kraft från 1.4.2004 Tekniska nämnden 23.8.2011 110 I kraft från 1.1.2012

Läs mer

Grunden för avgiften för anslutning till regnvattenavlopp är tomtens areal. Priserna per enhet i anslutningsavgifterna är följande:

Grunden för avgiften för anslutning till regnvattenavlopp är tomtens areal. Priserna per enhet i anslutningsavgifterna är följande: LOJO VATTEN- OCH AVLOPPSVERKETS TAXA Stadsfullmäktige 30.10.2002 91 I kraft från 1.1.2003 Ändring, stadsfullmäktige 24.3.2004 20: 1 I kraft från 1.4.2004 Tekniska nämnden 23.8.2011 110 I kraft från 1.1.2012

Läs mer

Kimitoöns vattenaffärsverk

Kimitoöns vattenaffärsverk Kimitoöns vattenaffärsverk TAXA FÖR KIMITOÖNS VATTEN Godkänd på Kimitoöns Vattens direktionsmöte den 1.10.2012 Taxan träder i kraft den 1.1.2013. Nya anslutningar är överföringsbara men inte återbetalningsbara.

Läs mer

VATTENFÖRSÖRJNINGSVERKETS TAXA KYRKSLÄTTS KOMMUN / VATTENFÖRSÖRJNINGSVERKET. 1 Anslutningsavgift. Bilaga SeduN 2 /

VATTENFÖRSÖRJNINGSVERKETS TAXA KYRKSLÄTTS KOMMUN / VATTENFÖRSÖRJNINGSVERKET. 1 Anslutningsavgift. Bilaga SeduN 2 / Bilaga SeduN 2 / 31.8.2016 1 VATTENFÖRSÖRJNINGSVERKETS TAXA KYRKSLÄTTS KOMMUN / VATTENFÖRSÖRJNINGSVERKET Träder i kraft 1.1.2017 (Nämnden för serviceproduktion 31.8.2016 74) Vattenförsörjningsverket debiterar

Läs mer

BILAGA AVTALSVILLKOR. Allmänt

BILAGA AVTALSVILLKOR. Allmänt BILAGA AVTALSVILLKOR Allmänt 1 Med kund avses i detta avtal en fastighets ägare eller innehavare eller någon annan som ingår avtal med vattentjänstverket (nedan verket). Den som ansluter sig är en kund

Läs mer

Taxa. HRM:s vattenförsörjnings

Taxa. HRM:s vattenförsörjnings Taxa HRM:s vattenförsörjnings taxa fr.o.m. 1.1.2015 2 HRM:s vattenförsörjnings taxa 1.1.2015 HRM:s vattenförsörjnings taxa 1.1.2015 3 HRM:s vattenförsörjnings taxa I HRM:s vattenförsörjnings taxa ingår

Läs mer

Vattenförsörjningens prislista och tjänsteprislista 2019

Vattenförsörjningens prislista och tjänsteprislista 2019 Vattenförsörjningens prislista och tjänsteprislista 2019 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority

Läs mer

Taxa. HRM:s vattenförsörjnings

Taxa. HRM:s vattenförsörjnings Taxa HRM:s vattenförsörjnings taxa fr.o.m. 1.1.2017 2 HRM:s vattenförsörjnings taxa fr.o.m. 1.1.2017 HRM:s styrelse fastställde på sitt möte den 21 october 2016 HRM:s vattenförsörjnings taxa som träder

Läs mer

Vattenförsörjningsavgifter. HRM:s bruks-, grundoch

Vattenförsörjningsavgifter. HRM:s bruks-, grundoch Vattenförsörjningsavgifter HRM:s bruks-, grundoch anslutningsavgifter inom vattenförsörjning från och med 1.1.2018 2 HRM:s vattenförsörjningsprislista fr.o.m. 1.1.2018 HRM:s styrelse fattade vid sitt möte

Läs mer

Allmänna leveransvillkor för HSY:s vattenförsörjning

Allmänna leveransvillkor för HSY:s vattenförsörjning Allmänna leveransvillkor för HSY:s vattenförsörjning 1 2 Innehåll 1. ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR OCH DEFINITIONER 6 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR 6 1.1 Tillämpningsområde 6 1.2 Ikraftträdande 6 1.3 Ordningsföljd

Läs mer

VA-taxa Populärversion

VA-taxa Populärversion VA-taxa 2019 Populärversion Ordlista VA-taxa är hur man tar betalt för VA-tjänsterna, alltså taxekonstruktionen. Fastighet är ett mark- eller vattenområde som är fast egendom med tillhörande fastighetstillbehör

Läs mer

Vattentjänstverket. Allmänna leveransvillkor. KF 5.6.2003 66 kompletterad KF 22.4.2004 34 kompletterad KF 21.9.2006 48 kompletterad KF 23.9.

Vattentjänstverket. Allmänna leveransvillkor. KF 5.6.2003 66 kompletterad KF 22.4.2004 34 kompletterad KF 21.9.2006 48 kompletterad KF 23.9. 1 Vattentjänstverket Allmänna leveransvillkor KF 5.6.2003 66 kompletterad KF 22.4.2004 34 kompletterad KF 21.9.2006 48 kompletterad KF 23.9.2010 49 1 1. ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR OCH DEFINITIONER... 3 ALLMÄNNA

Läs mer

TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011

TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011 TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011 Antagen av styrelsen 2010-11-25 1 För att täcka nödvändiga kostnader för Karlskoga Miljö ABs allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

Avgifter år 2013 för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp till kommunens va-nät

Avgifter år 2013 för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp till kommunens va-nät Avgifter år 2013 för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp till kommunens va-nät Fastställd av kommunfullmäktige 2012-06-18 39/2012, lagakraftvunnet 2012-07-19

Läs mer

ELTJÄNSTERPRISLIST. ANSLUTNINGSPRISLISTA Fasta anslutningar

ELTJÄNSTERPRISLIST. ANSLUTNINGSPRISLISTA Fasta anslutningar ELTJÄNSTERPRISLIST ANSLUTNINGSPRISLISTA Fasta anslutningar Allmänt I anslutningsprislistan ingår avgifterna för anslutning och inkoppling. Den som betalar anslutningsavgiften får rätt att ansluta sig till

Läs mer

TAXA - TAXEBESTÄMMELSER

TAXA - TAXEBESTÄMMELSER 2018-03-01 1 TAXA - TAXEBESTÄMMELSER för Ragunda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 2012-06-27, 28 Förvaltningen av kommunens VA-anläggningar handhas under

Läs mer

HRM:s allmänna leveransvillkor för HRM:s vattenförsörjning till sprinklersystem från och med den 1.6.2013

HRM:s allmänna leveransvillkor för HRM:s vattenförsörjning till sprinklersystem från och med den 1.6.2013 HRM:s allmänna leveransvillkor för HRM:s vattenförsörjning till sprinklersystem från och med den 1.6.2013 1 Leveransvillkor för sprinklersystem 1.1. Allmänt Vattentjänstverket kan ingå ett avtal (sprinkleravtal)

Läs mer

TAXA - TAXEBESTÄMMELSER. Förvaltningen av kommunens VA-anläggningar handhas under kommunstyrelsen av Tekniska kontoret, nedan kallat VA-verket

TAXA - TAXEBESTÄMMELSER. Förvaltningen av kommunens VA-anläggningar handhas under kommunstyrelsen av Tekniska kontoret, nedan kallat VA-verket 2012-04-17 TAXA - TAXEBESTÄMMELSER För Ragunda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 2012-06-27, 28. Förvaltningen av kommunens VA-anläggningar handhas under kommunstyrelsen

Läs mer

Prislista. Serviceprislista för HRM:s vattenförsörjning

Prislista. Serviceprislista för HRM:s vattenförsörjning Prislista Serviceprislista för HRM:s vattenförsörjning fr.o.m. 1.1.2015 2 Serviceprislista för HRM:s vattenförsörjning 1.1.2015 Serviceprislista för HRM:s vattenförsörjning 1.1.2015 3 Serviceprislista

Läs mer

Prislista. HRM:s tjänsteprislista

Prislista. HRM:s tjänsteprislista Prislista HRM:s tjänsteprislista inom vattenförsörjning från och med 1.1.2018 2 HRM:s tjänsteprislista inom vattenförsörjning fr.o.m. 1.1.2018 HRM:s tjänsteprislista inom vattenförsörjning fr.o.m. 1.1.2018

Läs mer

Prislista. Serviceprislista för HRM:s vattenförsörjning

Prislista. Serviceprislista för HRM:s vattenförsörjning Prislista Serviceprislista för HRM:s vattenförsörjning fr.o.m. 1.1.2017 2 Serviceprislista för HRM:s vattenförsörjning fr.o.m. 1.1.2017 Serviceprislista för HRM:s vattenförsörjning fr.o.m. 1.1.2017 3 Serviceprislista

Läs mer

Brukningstaxa för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning

Brukningstaxa för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning Brukningstaxa för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning Begreppsförklaringar För fullständiga definitioner hänvisas till tekniska nomenklaturcentralens handbok Plan- och byggtermer 1994

Läs mer

Förslag till vatten- och avloppstaxa för Uppvidinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr. o. m. 2014-01-01

Förslag till vatten- och avloppstaxa för Uppvidinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr. o. m. 2014-01-01 Förslag till vatten- och avloppstaxa för Uppvidinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr. o. m. 2014-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-26, 92 Förvaltningen av den allmänna

Läs mer

VA-taxa utanför verksamhetsområde Populärversion

VA-taxa utanför verksamhetsområde Populärversion VA-taxa utanför verksamhetsområde 2019 Populärversion Vilkor och avgifter utanför verksamhetsområde Kommunen ska enligt vattentjänstlagen förse de invånare som bor inom det så kallade verksamhetsområdet

Läs mer

Taxebilaga för brukande av allmänna vattentjänster i Gävle kommun Att gälla from revidering from

Taxebilaga för brukande av allmänna vattentjänster i Gävle kommun Att gälla from revidering from Taxebilaga för brukande av allmänna vattentjänster i Gävle kommun Att gälla from 2016-01-01 revidering from 2018-06-01 Datum 2018-01-01 Taxebilaga för brukande av allmänna vattentjänster i Gävle kommun

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN. 1.1 Fastigheterna indelas i bostadsfastighet och annan fastighet.

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN. 1.1 Fastigheterna indelas i bostadsfastighet och annan fastighet. Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Avsnitt nr 18 Avsnitt 2.3 VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN 2015-01-01 Dnr 206/2014 Antagen av kommunfullmäktige 1994-12-15 95, att gälla fr o m 1995-01-01.

Läs mer

Vatten och avloppstaxa för Grästorps kommun

Vatten och avloppstaxa för Grästorps kommun Teknisk verksamhet Vatten- och avloppstaxa Dnr 279/2015 Vatten och avloppstaxa för Grästorps kommun Fastställd av Kommunfullmäktige1994-12-15, 95 Ändrad senast av Kommunfullmäktige 2015-10-27, 71 Uppdateras

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 12 10 25. D. nr 0381/12

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 12 10 25. D. nr 0381/12 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 12 10 25 D. nr 0381/12 R e n h å l l n i n g s t a x a f ö r Ö c k e r ö k o m m u n 2 0 1 3 Avgifter och giltighetsområde Enligt 27 kap

Läs mer

Eltjänster. ANSLUTNINGSPRISLISTA Fasta anslutningar. Åbo Hamns prislista för tjänster 2014 Eltjänster 1/5. Allmänt. Anslutningsvillkor

Eltjänster. ANSLUTNINGSPRISLISTA Fasta anslutningar. Åbo Hamns prislista för tjänster 2014 Eltjänster 1/5. Allmänt. Anslutningsvillkor Eltjänster 1/5 Eltjänster Gäller fr.o.m. 1.6.2014 ANSLUTNINGSPRISLISTA Fasta anslutningar Allmänt I anslutningsprislistan ingår avgifterna för anslutning och inkoppling. Den som betalar anslutningsavgiften

Läs mer

TAXA GÄLLANDE VASA VATTENS ANSLUTNINGSAVGIFT FR.O.M

TAXA GÄLLANDE VASA VATTENS ANSLUTNINGSAVGIFT FR.O.M Uppdaterad 29.4.2015 TAXA GÄLLANDE VASA VATTENS ANSLUTNINGSAVGIFT FR.O.M. 1.1.2013 1.1 GRUNDER FÖR BESTÄMNING AV VATTEN- OCH AVLOPPSNÄTENS ANSLUTNINGSAVGIFT Anslutningsavgiften för Vasa Vattens vattenlednings-

Läs mer

Prislista över anslutningsavgifter. Caruna Oy

Prislista över anslutningsavgifter. Caruna Oy Prislista över anslutningsavgifter Caruna Oy 1.4.2018 Prislista över anslutningsavgifter För anslutning till distributionsnätet faktureras en anslutningsavgift enligt denna prislista. en för en ny elanslutning

Läs mer

Prislista över anslutningsavgifter. Caruna Espoo Oy

Prislista över anslutningsavgifter. Caruna Espoo Oy Prislista över anslutningsavgifter Caruna Espoo Oy 1.4.2018 Prislista över anslutningsavgifter För att vi ska kunna ansluta dig till vårt distributionsnät fakturerar vi en anslutningsavgift i enlighet

Läs mer

Allmänna leveransvillkor för HRM:s vattenförsörjning

Allmänna leveransvillkor för HRM:s vattenförsörjning Allmänna leveransvillkor för HRM:s vattenförsörjning från och med den 1 maj 2015 Innehåll 1. Allmänna leveransvillkor och definitioner Allmänna leveransvillkor 5 1.1 Tillämpningsområde 5 1.2 Ikraftträdande

Läs mer

Prislista för nättjänster. Caruna Oy 1.1.2015

Prislista för nättjänster. Caruna Oy 1.1.2015 Prislista för nättjänster Caruna Oy 1.1.2015 Avgifter för elöverföring Nätbolaget sörjer för överföring av el från producenten till kunden och erbjuder nättjänster i samband med elöverföring enligt avgifterna

Läs mer

Elnätpriser. Gäller från och med 2016-01-01. Sida 1

Elnätpriser. Gäller från och med 2016-01-01. Sida 1 Elnätpriser Gäller från och med 2016-01-01 Sida 1 Elnätpriser Gäller fr o m 2015-07-01 Enkeltaxa Fast avgift Fast avgift Rörlig avgift (kr/år) (kr/år) (öre/kwh) Nättaxa bonnemang exkl moms inkl moms exkl

Läs mer

TAXA FÖR VATTENTJÄNSTER Brukningstaxa för dricksvatten, spillvatten och dagvatten, från 1 januari 2014

TAXA FÖR VATTENTJÄNSTER Brukningstaxa för dricksvatten, spillvatten och dagvatten, från 1 januari 2014 TAXA FÖR VATTENTJÄNSTER Brukningstaxa för dricksvatten, spillvatten och dagvatten, från 1 januari 2014 Fastigheter delas in i bostadsfastighet och annan fastighet. Bostadsfastighet är en fastighet som

Läs mer

Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige 2009-05-18, 72

Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige 2009-05-18, 72 Styrdokument Renhållningstaxa för hushållsavfall Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.03) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 244 Giltighetstid från och med 2016-01-01 och tillsvidare

Läs mer

VÄRMETARIFF 1.1.2015 PARAISTEN KAUKOLÄMPÖ OY

VÄRMETARIFF 1.1.2015 PARAISTEN KAUKOLÄMPÖ OY 21600 PARGAS 1(6) ALLMÄNT Pargas Fjärrvärme AB:s prissättning baseras på tre tariffenliga avgifter: Anslutningsavgift Engångsavgift, vilken kunden betalar då fastigheten kopplas till fjärrvärmen. Med avgiften

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommungården i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A TN 92 Kallelse och beslutförhet TN 93 Val av protokolljusterare,

Läs mer

NYKARLEBY KRAFTVERK UUDENKAARLEPYYN VOIMALAITOS

NYKARLEBY KRAFTVERK UUDENKAARLEPYYN VOIMALAITOS NYKARLEBY KRAFTVERK UUDENKAARLEPYYN VOIMALAITOS Allmänna leveransvillkor för vattentjänstverket ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VATTENTJÄNSTVERK 1. ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR OCH DEFINITIONER... 4 ALLMÄNNA

Läs mer

Jakobstads Vatten ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR

Jakobstads Vatten ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR Jakobstads Vatten ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VATTENTJÄNSTVERK 1. ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR OCH DEFINITIONER... 3 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR 1.1 Tillämpningsområde... 3 1.2 Ikraftträdande...

Läs mer

Renhållningstaxa för slam, Mölndals stad Antagen av Kommunfullmäktige , 109

Renhållningstaxa för slam, Mölndals stad Antagen av Kommunfullmäktige , 109 Renhållningstaxa för slam, Mölndals stad 2018 Antagen av Kommunfullmäktige 2018-06-20, 109 1 Innehållsförteckning 1 Renhållningstaxa för slam, Mölndals stad 1.1 Avfallsföreskrifter i Mölndals stad 3 1.2

Läs mer

KROKOMS KOMMUN. angående ÖVERSYN AV VA-TAXA. Rev

KROKOMS KOMMUN. angående ÖVERSYN AV VA-TAXA. Rev KROKOMS KOMMUN PM angående ÖVERSYN AV VA-TAXA Rev. 2008-12-05 1 Innehåll 1. Bakgrund och beslut 2. Allmänt om ny va-taxa 3. Anläggningstaxan ny konstruktion 4. Brukningstaxan ny konstruktion 5. Förslag

Läs mer

TAXEBILAGA. För Sundbyberg Avfall & Vatten AB

TAXEBILAGA. För Sundbyberg Avfall & Vatten AB TAXEBILAGA För Sundbyberg Avfall & Vatten AB Antagen av Kommunfullmäktige 27 november 2017 Gäller från och med 1 januari 2018 TAXA FÖR SUNDBYBERGS STADS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Detta är

Läs mer

VA-taxa 2018 Antagen Kommunfullmäktige

VA-taxa 2018 Antagen Kommunfullmäktige VA-taxa 2018 Antagen Kommunfullmäktige 2017-11-22 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Vårgårda kommun. Huvudmannaskapet utövas av Kommunstyrelsen. Avgifter enligt denna taxa skall

Läs mer

AVFALLSTAXA. Inom Oy Botniarosk Ab:s verksamhetsområde

AVFALLSTAXA. Inom Oy Botniarosk Ab:s verksamhetsområde BILAGA 1 / 15 Sydösterbottens avfallsnämnd 12.12.2017 AVFALLSNÄMNDEN AVFALLSTAXA Inom Oy Botniarosk Ab:s verksamhetsområde 01.02.2018 Gemensamma avfallsnämnden för Storå, Bötom, Kaskö, Kauhajoki, Kristinestad,

Läs mer

BJUVS KOMMUN VA-TAXA TAXEBILAGA 1 NSVA. ANLÄGGNINGSAVGIFTER Kronor Kronor Kronor 2015 2015 2013-2014 exkl moms inkl moms inkl moms

BJUVS KOMMUN VA-TAXA TAXEBILAGA 1 NSVA. ANLÄGGNINGSAVGIFTER Kronor Kronor Kronor 2015 2015 2013-2014 exkl moms inkl moms inkl moms BJUVS KOMMUN VA-TAXA TAXEBILAGA 1 NSVA Gäller from 2015-01-01 (indexreglerad) Bilaga till av kommunfullmäktige 2013-02-28 5 antagen taxa för Bjuvs kommuns allmänna vattenoch ANLÄGGNINGSAVGIFTER Kronor

Läs mer

Taxa för XX kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning. Att gälla from revidering from

Taxa för XX kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning. Att gälla from revidering from Taxa för XX kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning Att gälla from 2016-01-01 revidering from 2018-06-01 3.1 Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet.

Läs mer

VA-taxa 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-03 243

VA-taxa 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-03 243 VA-taxa 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-03 243 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Vårgårda kommun. Huvudmannaskapet utövas av Kommunstyrelsen. Avgifter enligt denna

Läs mer

Prislista. Serviceprislista för HRM:s vattenförsörjning

Prislista. Serviceprislista för HRM:s vattenförsörjning Prislista Serviceprislista för HRM:s vattenförsörjning fr.o.m. 1.1.2016 2 Serviceprislista för HRM:s vattenförsörjning fr.o.m. 1.1.2016 Serviceprislista för HRM:s vattenförsörjning fr.o.m. 1.1.2016 3 Serviceprislista

Läs mer

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN.

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN. 1 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Jan-Bertil Hansson VA-chef INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN. Du som är fastighetsägare

Läs mer

Vattentjänstverkets allmänna leveransvillkor

Vattentjänstverkets allmänna leveransvillkor Vattentjänstverkets allmänna leveransvillkor 2 1. ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR OCH DEFINITIONER... 5 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR... 5 1.1 Tillämpningsområde... 5 1.2 Ikraftträdande... 5 1.3 Tillämpningsordning...

Läs mer

PRISER FRÅN OCH MED Vatten

PRISER FRÅN OCH MED Vatten PRISER FRÅN OCH MED 180101 Vatten 2018 www.malarenergi.se 1 år 2018 VA-taxa 2018 För Västerås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. VA-taxans konstruktion antagen av kommunfullmäktige den 21

Läs mer

Taxa, förenklad version. fr o m för VA-avgifter inom Trollhättans kommun.

Taxa, förenklad version. fr o m för VA-avgifter inom Trollhättans kommun. Taxa, förenklad version fr o m 2016-01-01 för VA-avgifter inom Trollhättans kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2015, 178 och gäller från och med 1 januari 2016. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

BÅSTADS KOMMUN 1 (1) VA-TAXA TAXEBILAGA 1 Gäller fr o m

BÅSTADS KOMMUN 1 (1) VA-TAXA TAXEBILAGA 1 Gäller fr o m BÅSTADS KOMMUN 1 (1) VA-TAXA TAXEBILAGA 1 Bilaga till av kommunfullmäktige 2018-11-21 230 antagen taxa för Båstads kommun ANLÄGGNINGSAVGIFTER (kr) Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet c) avgift

Läs mer

Huvudman för Staffanstorps kommuns allmänna va-anläggningar är Staffanstorps kommun.

Huvudman för Staffanstorps kommuns allmänna va-anläggningar är Staffanstorps kommun. Författning 4.7.2 Antagen av kommunfullmäktige 200/12 Reviderad kommunfullmäktige 37/13 Reviderad av kommunfullmäktige 72/15 Taxa för Staffanstorps kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2015 Huvudman

Läs mer

BÅSTADS KOMMUN 1 (1) VA-TAXA TAXEBILAGA 1 Gäller fr o m

BÅSTADS KOMMUN 1 (1) VA-TAXA TAXEBILAGA 1 Gäller fr o m BÅSTADS KOMMUN 1 (1) VA-TAXA TAXEBILAGA 1 ANLÄGGNINGSAVGIFTER (kr) Exkl moms Inkl moms Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet c) avgift per m 2 tomtyta 39,20 49,00 d) avgift per boendeenhet/lägenhet

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 43 / 2014 TAXA FÖR DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN antagen av kommunfullmäktige den 24 november 2014 och gällande från den 1 januari 2015 1 (9) TAXA FÖR

Läs mer

SVALÖVS KOMMUN 1 (1) VA-TAXA TAXEBILAGA 1 Gäller fr o m

SVALÖVS KOMMUN 1 (1) VA-TAXA TAXEBILAGA 1 Gäller fr o m SVALÖVS KOMMUN 1 (1) VA-TAXA TAXEBILAGA 1 ANLÄGGNINGSAVGIFTER (kr) Exkl moms Inkl moms Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet c) avgift per m 2 tomtyta 41,20 51,50 d) avgift per boendeenhet/lägenhet

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN 1 (1) VA-TAXA TAXEBILAGA 1 Gäller fr o m

ÅSTORPS KOMMUN 1 (1) VA-TAXA TAXEBILAGA 1 Gäller fr o m ÅSTORPS KOMMUN 1 (1) VA-TAXA TAXEBILAGA 1 Gäller fr o m 2018-11-01 Bilaga till av kommunfullmäktige 2018-09-24 154 antagen taxa för Åstorps kommuns ANLÄGGNINGSAVGIFTER (kr) Bostadsfastighet och därmed

Läs mer

BJUVS KOMMUN 1 (1) VA-TAXA TAXEBILAGA 1 Gäller fr o m

BJUVS KOMMUN 1 (1) VA-TAXA TAXEBILAGA 1 Gäller fr o m BJUVS KOMMUN 1 (1) VA-TAXA TAXEBILAGA 1 Bilaga till av kommunfullmäktige 2017-11-30 121 antagen taxa för Bjuvs kommuns ANLÄGGNINGSAVGIFTER (kr) Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet c) avgift

Läs mer

SVALÖVS KOMMUN 1 (1) VA-TAXA TAXEBILAGA 1 Gäller fr o m

SVALÖVS KOMMUN 1 (1) VA-TAXA TAXEBILAGA 1 Gäller fr o m SVALÖVS KOMMUN 1 (1) VA-TAXA TAXEBILAGA 1 Bilaga till av kommunfullmäktige 2018-12-17 199 antagen taxa för Svalövs kommuns ANLÄGGNINGSAVGIFTER (kr) Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet c) avgift

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 43 / 2009 TAXA FÖR DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 43 / 2009 TAXA FÖR DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 43 / 2009 TAXA FÖR DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN antagen av kommunfullmäktige den 23-24 november 2009 och gällande från den 1 januari 2010 TAXA FÖR DEN

Läs mer

LANDSKRONA STAD 1 (1) VA-TAXA TAXEBILAGA 1

LANDSKRONA STAD 1 (1) VA-TAXA TAXEBILAGA 1 LANDSKRONA STAD 1 (1) VA-TAXA TAXEBILAGA 1 ANLÄGGNINGSAVGIFTER (kr) Exkl moms Inkl moms Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet a) avgift per servisledning 24 400 30 500 b) avgift per förbindelsepunkt

Läs mer

LANDSKRONA STAD 1 (1) VA-TAXA TAXEBILAGA 1 Gäller fr o m

LANDSKRONA STAD 1 (1) VA-TAXA TAXEBILAGA 1 Gäller fr o m LANDSKRONA STAD 1 (1) VA-TAXA TAXEBILAGA 1 Bilaga till av kommunfullmäktige 2017-11-27 172 antagen taxa för Landskrona stads ANLÄGGNINGSAVGIFTER (kr) Exkl moms Inkl moms Bostadsfastighet och därmed jämställd

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN 1 (1) VA-TAXA TAXEBILAGA 1 Gäller fr o m

ÅSTORPS KOMMUN 1 (1) VA-TAXA TAXEBILAGA 1 Gäller fr o m ÅSTORPS KOMMUN 1 (1) VA-TAXA TAXEBILAGA 1 Bilaga till av kommunfullmäktige 2017-09-25 127 antagen taxa för Åstorps kommuns ANLÄGGNINGSAVGIFTER (kr) Exkl moms Inkl moms Bostadsfastighet och därmed jämställd

Läs mer

VATTENTJÄNSTVERKETS ALLMÄNNÄ LEVERANSVILLKOR (MALL)

VATTENTJÄNSTVERKETS ALLMÄNNÄ LEVERANSVILLKOR (MALL) LUONNOS 23.3.2016 VATTENTJÄNSTVERKETS ALLMÄNNÄ LEVERANSVILLKOR (MALL) - Kontrollera att innehållsförteckningens sidnummer stämmer överens med innehållet. - Granska dessa villkor grundligt först 1. ALLMÄNNA

Läs mer

Affärsverket Borgå vatten ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR

Affärsverket Borgå vatten ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR Affärsverket Borgå vatten ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR Leveransvillkoren följer Vattenverksföreningens samt Kommunförbundets rekommendation. Datum för ikraftträdande 1.3.2017 INNEHÅLL 1. ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR

Läs mer

TAXA FÖR ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGG- NINGEN INOM SÖLVESBORGS KOMMUN

TAXA FÖR ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGG- NINGEN INOM SÖLVESBORGS KOMMUN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 7.4 Sid 1 (13) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2018/301 2019-01-01 Kf 2018-11-26 147 TAXA FÖR ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGG- NINGEN INOM SÖLVESBORGS KOMMUN

Läs mer

TAXA FÖR ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGG- NINGEN INOM SÖLVESBORGS KOMMUN

TAXA FÖR ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGG- NINGEN INOM SÖLVESBORGS KOMMUN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 7.4 Sid 1 (13) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2015/300 2016/340 2016-01-01 2017-01-01 Kf 2015-12-14 154 Kf 2016-12-19 172 TAXA FÖR ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGG-

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 Gäller från och med 1 januari 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26 Antagen av: KF 223 2015-10-26 KS 181 2015-08-31 SBU 57 2015-06-09 1. INLEDNING...

Läs mer

LANDSKRONA STAD 1 (1) VA-TAXA TAXEBILAGA 1 Gäller fr o m

LANDSKRONA STAD 1 (1) VA-TAXA TAXEBILAGA 1 Gäller fr o m LANDSKRONA STAD 1 (1) VA-TAXA TAXEBILAGA 1 Bilaga till av kommunfullmäktige 2018-11-05 128 antagen taxa för Landskrona stads ANLÄGGNINGSAVGIFTER (kr) Exkl moms Inkl moms Bostadsfastighet och därmed jämställd

Läs mer

Hushållsavfallstaxa. för Vellinge kommun. Gäller från 1 januari 2016. Beslutat av kommunfullmäktige den 23 april 2014. Vellinge.se

Hushållsavfallstaxa. för Vellinge kommun. Gäller från 1 januari 2016. Beslutat av kommunfullmäktige den 23 april 2014. Vellinge.se Hushållsavfallstaxa för Vellinge kommun. Gäller från 1 januari 2016 Beslutat av kommunfullmäktige den 23 april 2014. Vellinge.se Detta dokument utgör det som innan kallats Renhållningstaxa och Taxebilaga

Läs mer

Brukningsavgifter för Vatten och Avlopp från

Brukningsavgifter för Vatten och Avlopp från 1 (5) Bostadsfastigheter Abonnemang, per år Exkl moms Inkl moms Fast avgift/fastighet Vatten 662 kr 827 kr eller mätare Avlopp 989 kr 1 236 kr Summa 1 651 kr 2 063 kr Enhetsavgift, per år Exkl moms Inkl

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 24 januari Överföringsledningen (ÖFL) Ljungby Bollstad. Gång och cykelväg Hovdinge Mjälen Tannåker

INFORMATIONSMÖTE 24 januari Överföringsledningen (ÖFL) Ljungby Bollstad. Gång och cykelväg Hovdinge Mjälen Tannåker INFORMATIONSMÖTE 24 januari 2019 Överföringsledningen (ÖFL) Ljungby Bollstad samt Gång och cykelväg Hovdinge Mjälen Tannåker VA-taxa för Ljungby kommun 2019 Avgifter tas ut för: V : Vattenförsörjning (dricksvatten)

Läs mer

VA-taxa. för Krokoms kommun. Antagen 2008-10-22 av Kf 97 Prissatt

VA-taxa. för Krokoms kommun. Antagen 2008-10-22 av Kf 97 Prissatt VA-taxa för Krokoms kommun Antagen 2008-10-22 av Kf 97 Prissatt TAXA för Krokom kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 22 oktober 2008. Huvudman för den allmänna

Läs mer

Brukningsavgifter. År 2015. 2015-08-07 Alla avgifter är enligt 2015 års taxa och moms är inräknad.

Brukningsavgifter. År 2015. 2015-08-07 Alla avgifter är enligt 2015 års taxa och moms är inräknad. Brukningsavgifter År 2015 Brukningsavgifter Varje år betalar du som abonnent en fast avgift och en avgift per bostadsenhet. Dessutom betalar du för det vatten du använder. Storleken på avgifterna beror

Läs mer

Taxa för vattentjänster

Taxa för vattentjänster 2013 Taxa för vattentjänster Gäller från 2013 och tills vidare. 00760076 Utelämna inledande nollor och de tre sista siffrorna vid avläsning. Vattenmätare Mölnlycke Landvetter Härryda hindås Rävlanda Hällingsjö

Läs mer

Renhållningsavgifter 2015

Renhållningsavgifter 2015 Renhållningsavgifter 2015 Gällande fr.o.m. 1 januari 2015 Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Antagen av kommunfullmäktige, KF 2015-02-23 5 i Vara kommun 2015 Sidan 1 Innehållsförteckning Hushållsavfall... 1 Hämtning

Läs mer

VA-taxa. Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28

VA-taxa. Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28 VA-taxa Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28 Innehållsförteckning TAXA... 3 Anläggningsavgifter ( 5 13)... 5 Brukningsavgifter ( 14 22)... 10 2 TAXA för kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

HELSINGBORGS STAD VA-TAXA TAXEBILAGA 1 NSVA. ANLÄGGNINGSAVGIFTER Kronor Kronor Kronor 2015 2015 2013-2014 exkl moms inkl moms inkl moms

HELSINGBORGS STAD VA-TAXA TAXEBILAGA 1 NSVA. ANLÄGGNINGSAVGIFTER Kronor Kronor Kronor 2015 2015 2013-2014 exkl moms inkl moms inkl moms HELSINGBORGS STAD VA-TAXA TAXEBILAGA 1 Gäller from 2015-01-01 (indexreglerad) avloppsanläggning. ANLÄGGNINGSAVGIFTER Kronor Kronor Kronor 2015 2015 2013-2014 Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet

Läs mer

Vatten 2012 Priser fr o m 120101

Vatten 2012 Priser fr o m 120101 Vatten 2012 Priser fr o m 120101 Mälarenergi finns nära kunderna i Mälardalen. Vi levererar el, värme, vatten, kyla och snabba kommunikationslösningar. Vi har erfarenheten, viljan och förmågan att ge dig

Läs mer

Renhållningstaxa för hushållsavfall

Renhållningstaxa för hushållsavfall Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Renhållningstaxa för hushållsavfall Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.03) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 17 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Renhållningstaxa för Flens kommun

Renhållningstaxa för Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:04 450 Renhållningstaxa för Flens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-01-29 5 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-05-26 62 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-04-24

Läs mer

VA-utbyggnad Hägnen

VA-utbyggnad Hägnen VA-utbyggnad Hägnen 2018-10-25 Medverkande Skanska Anton Lundström, produktionschef Johannes Gustafsson, projektchef Marks kommun Karin Ahlgren, projektledare Per Mårtensson, byggledare Agenda Inledning

Läs mer

Nedanstående avgifter är antagna av kommunfullmäktige och gäller från och med

Nedanstående avgifter är antagna av kommunfullmäktige och gäller från och med TAXA för Eksjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-26 190. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Eksjö Energi AB. Avgifter enligt

Läs mer