Hogia Bokslut. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia Bokslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hogia Bokslut. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia Bokslut"

Transkript

1 Kom igång snabbt med Hogia Bokslut Välkommen till Hogia Bokslut I denna introduktion beskrivs programmet och dess grunder översiktligt. Hogia Bokslut är ett komplett verktyg för att upprätta bokslut och årsredovisning. En fullständig beskrivning av programmet och dess rapporter finner du i programmets hjälpsystem. Du kan alltid nå hjälpsystemet genom att välja Hjälp Hjälp om... eller genom att trycka F1 för att söka efter information. Du kan även trycka Ctrl+F1 och komma direkt till aktuell sida i hjälpsystemet. Programmet är ett Windowsanpassat program. Har du tidigare arbetat i Windowsprogram kommer du att känna igen dig. Det finns sammanhangskänsliga menyer när du klickar med höger musknapp. Dessa menyer innehåller således kommandon som direkt relaterar till den del av programmet som du för tillfället arbetar med. Du kan även använda kortkommandon för att navigera snabbare i programmet, läs mer om detta i programmets hjälpsystem. Uppdateringar av programmet För att kontrollera vilken version som är installerad väljer du Hjälp Om... Vi rekommenderar att alltid ha den senaste versionen installerad. Observera att varje ny version av programmet är en fullständig version. Det krävs alltså inte att du har installerat alla tidigare versioner för att kunna installera den senaste. Om du via RSS i programmet prenumererar på supportnyheter om programmet får du t.ex. info om när vi släpper en ny version av programmet med info om hur du laddar ner och installerar versionen. Information om RSS-flöden finns under menyalternativet Hjälp Support online Nyheter (RSS). Support För att du ska känna dig helt trygg när du använder programmet ingår programsupporten som en viktig del i serviceabonnemanget. Du kan enkelt själv söka svar på de vanligaste frågorna direkt inifrån programmet under Hjälp Support online Sök bland frågor och svar (FAQ). Härifrån kan du också ställa supportfrågor. Ytterligare uppgifter om e-postadress och telefonnummer hittar du i programmet under Hjälp Support online Kontakta supporten. Du ser vilket kundnamn och licensnummer som programmet är licensierat till under Hjälp Om... Starta programmet För att starta programmet dubbelklickar du på programikonen på skrivbordet. Du kan också starta programmet via Start Program Hogia Hogia Bokslut. Programmet registrerar dig automatiskt som användare via Internet. Allt du behöver göra är att fylla i alla fält korrekt i dialogrutan som kommer upp första gången efter att du har startat programmet och klicka på Registrera. Utan registrering fungerar programmet som en demoversion i 30 dagar från installation. OBS! Du måste vara uppkopplad mot Internet under programregistreringen. Det är viktigt att du anger korrekt e-postadress eftersom du får viktig registreringsinformation skickad dit. Företagsnamn och licensnummer är också viktigt att du fyller i korrekt. 1

2 Lägg upp Kund Starta Hogia Bokslut Bilden ovan visar startläget i Hogia Bokslut. I det dagliga arbetet är det vanligast att arbeta med befintlig kund/företag. Du ser de senast öppnade kunderna och räkenskapsåren och vilka räkenskapsår som är låsta. Under Arkiv Inställningar kan du välja att låsa räkenskapsår automatiskt eller få en fråga om låsning av räkenskapsåret vid årsrullning. Välj Ny kund... Först får du möjlighet att läsa in en SIE-fil. Vi rekommenderar att alltid importera minst 3 år. Har du 5 år förses årsredovisningens flerårsjämförelse med 5 års värden och det finns också rapporter som kan visa 5 år. Det går också bra att gå vidare och skapa kunden utan SIE-fil och importera saldon senare. 2

3 I nästa steg ska du fylla i uppgifter om företaget. Om du har valt en SIE-fil har uppgifter hämtats från denna. Uppgifterna kan också registreras manuellt. Du kan även här gå förbi uppgifterna och fylla i dem senare. Du ska ange den malluppsättning som passar ditt nya företag beroende på vilken kontoplan företaget använder. Välj Aktiebolag - EU om företaget har kontoplan BAS 97 eller senare. Företaget behöver inte vara ett aktiebolag. Välj Aktiebolag - BAS om företaget har kontoplan BAS 96 eller tidigare. Välj Förenklat årsbokslut K1 när du vill göra ett förenklat årsbokslut. Du får också möjlighet att hämta in en kopia av kundens legitimation och spara den. Detta kan också göras senare. I sista steget i Ny kund-guiden får du också möjlighet att direkt hämta texter till Företagsbeskrivningen. Välj Slutför. Aktivera sedan Saldomatrisen genom att klicka på Saldomatris i navigeringslistan till vänster på arbetsytan. 3

4 Navigering i programmet Programmet har ett modernt användargränssnitt som du känner igen dig i om du har arbetat i Windows. Den centrala delen för att navigera mellan olika funktioner är: Navigeringslistan, som du hittar till vänster i programfönstret. Dokumentlistan, som är kolumnen mellan Navigeringslistan och Dokumentfönstret med olika val för en viss funktion i Navigeringslistan. Dokumentfönstret, som är längst till höger där det mesta av arbetsytan ligger. Navigeringslistan Dokumentlistan Dokumentfönstret Du använder Navigeringslistan för att navigera mellan olika delar i programmet Funktionerna som ligger under Grundfunktioner i Navigeringslistan, är centrala funktioner som påverkar både bokslut och årsredovisning. Med kortkommandot Ctrl + F1 får du hjälp där du befinner dig. När du upprättar bokslut skall du även använda bokslutsdelen i Navigeringslistan. Bokslutsdelen innehåller olika funktioner för hjälp med att upprätta bokslut i programmet. De olika delarna är till viss del integrerade men fungerar också oberoende av varandra. Du behöver alltså inte använda alla funktionerna. 4

5 Grundinformation I Navigeringslistan Grundfunktioner Grundinformation finns uppgifter som du också kan fylla i under Bokslutsinformation i Bokslut och Uppgifter för ÅR/BSP i Årsredovisning. Du behöver bara fylla i uppgifterna på ett ställe för att de skall visas på de andra ställena. En del uppgifter fylls i automatiskt när du importerar en SIE-fil. Kontrollera uppgifterna och komplettera där det saknas uppgifter. Importera saldon I Navigeringslistan Grundfunktioner Saldomatrisen visas saldon för samtliga konton för max tio år. Under alla konton i saldomatrisen visas också aktuellt resultat före ombokning av årets resultat och om det finns någon differens mellan debet och kredit. Om saldomatrisen är tom måste du importera saldon. Det finns olika sätt att importera saldon, det enklaste sättet är via en SIE fil, andra sätt är via Excel, textfil eller manuell inmatning. Under Saldomatrisen finns ett fönster för att upprätta bokföringsordrar. Fönstret är kopplat till Saldomatrisen och alla ändringar påverkar Saldomatrisen direkt. Det går att göra hela bokslutet från Saldomatrisen men du får betydligt mer hjälp om du gör specifikationer och upprättar bokföringsordrar från dessa. Läs mer under avsnittet om att upprätta Specifikationer nedan. Om du inte redan gjort det ska du nu importera saldon till saldomatrisen via SIE-filer. Du skall importera det äldsta året först. Vi rekommenderar att alltid importera minst 3 år. Har du 5 år förses årsredovisningens flerårsjämförelse med 5 års värden och vidare finns i Hogia Bokslut rapporter som kan visa 5 år. Du aktiverar importen genom att välja Arkiv Import SIE/Saldon. Det går också att använda verktygsknappen för import 5

6 Ett annat sätt är att klicka med höger musknapp på saldomatrisen och välja importera från popupmenyn. Nu har du fått upp en dialogbox där du skall välja vilken SIE-fil som skall importeras. Klicka på Välj mapp och därefter OK när du valt mapp. Markera filen du vill importera (för det första året). OBS! Detta är viktigt eftersom man inte i efterhand kan importera tidigare år. 6

7 Markera SIE-filen och klicka på knappen Nästa. Välj att uppdatera kundinfo. Därigenom hämtas adress mm om informationen finns i SIE- filen. Klicka även på kontrollerna för att få fram förklaring i rutan under. Du kan redan nu sätta en bock i rutan Radera nollkonton. Du raderar inte kontoplanen med detta kommando utan raderar bara konton med saldo 0 som inte skall visas i saldomatrisen. Du har även valmöjligheten efter importen under menyn Saldomatris. Klicka på Nästa. Du får nu upp en dialogruta som visar Avvikelser vid import. Dialogrutan visar resultatet av två kontroller. Den övre delen visas avvikelser mellan IB i SIE-filen mot vad som eventuellt finns i saldomatrisen. Eftersom det saknas värden i Saldomatrisen finns det också en differens i denna dialogruta när vi importerar första året. I det undre fönstret visas eventuella differenser mellan IB och UB i SIE-filen. Vid eventuell avvikelse kan du välja att skriva ut direkt eller spara till fil för att sedan kontrollera din avvikelse. 7

8 Klicka på Slutför för att genomföra importen. Du har nu fått in värden för två räkenskapsår. SIE-filer innehåller information om två räkenskapsår och första gången man läser in en SIE-fil kan programmet lägga upp bägge åren. Kontrollera samband Alla konton i Saldomatrisen sorteras i Sambandet in under en kontofångare. Sambandet hittar du i Navigeringslistan Grundfunktioner Samband. Varje rad i Sambandet är en kontofångare. Vilken rad som kontot fångas in under avgörs av kontonumret. Om de konton som används av företaget följer BAS planen så har de sorterats under rätt kontofångare och några justeringar behövs inte. Om företaget för något konto avvikit från BAS planen kan det hända att kontot ligger fel och behöver då flyttas till rätt kontofångare. Detta görs enkelt i Sambandet genom att klicka och dra kontot till rätt kontofångare. Det finns olika samband för olika syften t.ex. deklaration, sambandet för bokslut heter Årsredovisning EU. Sambandet är en central del i programmet som styr bl.a. rapporter och årsredovisning. Det är därför viktigt att alla konton ligger under rätt kontofångare. 8

9 Skriv ut en rapport För att kontrollera att alla konton ligger rätt i Sambandet kan du skriva ut en rapport. Rapporterna hittar du i Navigeringslistan Grundfunktioner. För att skriva ut en rapport klickar du på skrivarikonen i verktygsfältet. Arbetsgången Arbetsgången är ett verktyg där du får stöd vid upprättandet av ditt bokslut. När du klickar på arbetsgång i Navigeringslistan till vänster får du välja arbetsgång genom att markera den du vill använda. Arbetsgång Bokslut är Hogias grundmall. Arbetsgång Bokslut-företagare är tänkt för företagare. Arbetsgång Bokslut-Reko är tänkt för redovisningskonsulter som arbetar enligt Reko. Denna arbetsgång innehåller förutom bokslutsaktiviteterna även aktiviteter att beakta då du lägger upp en ny kund. I arbetsgången får du en överblick över de olika aktiviteterna i bokslutet. Du klarmarkerar varje avklarat arbetsmoment för respektive aktivitet och får på så sätt status Klar för hela aktiviteten. Om du vill kan du högerklicka på en punkt och välja att dölja punkten. Du kan skriva anteckningar i rutan längst ner och får då en liten penna som symbol till vänster om den aktuella punkten. Du kan klicka på länkarna till höger i bild för att komma direkt till t ex import av SIE-fil. Du kan skriva ut arbetsgången från snabbknappen uppe till vänster 9

10 Gå igenom Bokslutsprocessen (bokslutskontroller) I bokslutsprocessen får du hjälp med vilka kontroller, avstämningar och beräkningar du behöver göra för de olika posterna i redovisningen. Du kan också göra anteckningar i direkt anslutning till bokslutskontrollfrågorna och skriva ut färdiga rapporter. Bokslutsprocessen kan användas integrerat med Specifikationerna (se nedan) eller användas isolerat. Du kan också låta bli att använda Bokslutsprocessen och upprätta bokslutet helt från Specifikationerna. Ett tredje alternativ är att du upprättar bokslutet med bokslutsspecifikationer och i efterhand skriver anteckningar om vad som gjorts i Bokslutsprocessen. När du klickar på Bokslutsprocessen blir du uppmanad att välja vilket program för bokslutskontrollfrågor du vill använda. Bokslutsprocessen är en del i Hogia Bokslut där du kan få hjälp att kvalitetssäkra ditt bokslut genom att dokumentera svaren på ett antal frågor som finns med till balans- och resultatposterna. Bokslutskontrollfrågor.bdb har tagits fram av Hogia. Det finns också möjlighet att skapa ett eget program för bokslutskontrollfrågor. Upprätta Specifikationer (avstämning av konton) Målet med bokslutsarbetet är att alla tillgångar och skulder skall vara avstämda. Med det menas att saldot på alla tillgångs- och skuldkonton skall stämmas av mot något underlag som motsvarar verkligheten. Detta kan t.ex. vara ett kontoutdrag från en bank för posten checkräkningskredit, eller kundreskontra för posten kundfordringar. Till din hjälp för att stämma av kontona finns Bokslutspecifikationer. Med specifikationerna specificerar du vad som finns på olika konton och de är utformade olika beroende på vilket konto som skall specificeras. Många specifikationer ger mycket bra hjälp med aktuella procentsatser och det finns också omfattande stöd för beräkning av olika tillgångar och skulder. Specifikationerna Skatteskuld/ fordran och Obeskattade reserver är beroende av aktuellt resultat så dessa bör du vänta med till sist. Specifikationer för maskiner och inventarier skapas automatiskt från inventarieregistret. Men särskilda specifikationer för inventarier finns om man inte använder inventarieregistret i programmet. Se avsnittet nedan om hur du uppdaterar inventarieregistret. För att öppna och skapa specifikationer kan du antingen klicka på Översikt specifikationer i Navigeringslistan eller på Specifikationer. Öppna bokslutsspecifikationer Klicka på Översikt specifikationer i Navigeringslistan. Om du inte tidigare öppnat Bokslutsprocessen blir du nu uppmanad att välja vilket program för bokslutskontrollfrågor du vill använda. Se Gå igenom bokslutsprocessen (Bokslutskontroller) ovan. Första gången du skapar en specifikation skapas en fil där specifikationerna lagras. När du bytt år och skall börja skapa specifikationer för det nya året kan du välja att kopiera specifikationerna för det föregående året. Detta sparar mycket jobb eftersom det även är många belopp som överförs och flyttas till rätt kolumn på det nya året. Om det är första gången du öppnar specifikationer skall du normalt utgå från en ny fil. 10

11 Välj Ny fil och klicka sedan på OK. Översikt specifikationer I Översikt specifikationer ser du för varje specifikation vilket/vilka konton som är knutna till specifikationen och saldot på dessa. Du ser också vilket belopp som redovisats på specifikationen. Differensen på kontot/kontona och specificerat belopp visas i kolumnen ospecat belopp. En röd ruta före specifikationsnamnet indikerar då att kontot/kontona inte är avstämda. Om beloppet på specifikationen stämmer med beloppet på kontot/kontona är ospecat belopp noll, och rutan är då gul vilket indikerar att kontot är avstämt. Med en bock i rutan före den färglagda rutan kan man då klarmarkera specifikationen och rutan ändrar då färg från gul till grön. När alla rutorna är gröna är bokslutet klart och du kan påbörja upprättandet av årsredovisning. I Översikt specifikationer får du god överblick över vilka konton som inte är avstämda. Specifikationer Om du klickar på Specifikationer i Navigeringslistan, visas upplagda poster och specifikationer i en dokumentlista vilket underlättar navigering mellan specifikationer. Övergripande specifikation Till varje post finns en övergripande specifikation, där du ser vilka konton som finns till posten, vilket styrs av Sambandet. Du ser denna när du klickar på posten. 11

12 På fliken Kontokommentarer får du möjlighet att skriva kompletterande information om de olika kontona. När du sedan skapat nytt räkenskapsår i företaget kan du få med dig dessa texter från föregående år. Detta väljer du när du öppnar specifikationerna första gången efter att ett nytt år är skapat. Du ser i Dokumentlistan och Översikt specifikationer vilka poster du gjort kommentarer till genom en symbol i form av en penna. Fliken Bokslutskontrollfrågor speglar Bokslutsprocessens Utförandeflik. Här kan du svara på dina bokslutskontrollfrågor. Du ser dina svar även i Utförandefliken i Bokslutsprocessen. På fliken Val av bokslutskontrollfrågor har du möjlighet att redigera, lägga till och ta bort frågor, motsvarande flik finns i Bokslutsprocessen. Det är Bokslutsprocessen som utgör grunden, där du bl a tar ut olika rapporter och årsrullning av bokslutskontrollfrågorna görs i Bokslutsprocessen under fliken Underhåll. Lägga till specifikationer Om du högerklickar på en post kan du också välja Lägg till specifikation. I dialogrutan kan du välja någon av de specifikationer som finns valbara för posten. Efter att du valt specifikation skall du i den följande dialogrutan välja vilket konto specifikationen avser. Därefter klickar du på OK och specifikationen läggs upp i dokumentfönstret. 12

13 En del specifikationer lägger automatiskt upp andra specifikationer när dessa skapas. Det skapas ett träd av specifikationer som är länkade (Grafisk översikt). Du får möjlighet att ange konto för varje specifikation som läggs upp. I huvudet på varje specifikation visas bl. a. vilka konton som är knutna till specifikationen. För att ändra konto på en specifikation högerklickar du på fältet konto i specifikationen och väljer Lägg till/ta bort konton... Grafisk översikt I dokumentlistan (Specifikationer) som visas när du klickat på Specifikationer finns Grafisk översikt längst upp. Den grafiska översikten visar alla specifikationer grafiskt och även vilka länkar som finns mellan specifikationer. Du kan också se en grafisk översikt över specifikationerna under varje post. Genom att klicka och dra kan du länka av och på specifikationer som är kopplingsbara. I den grafiska översikten är de specifikationer, där det finns fält med värden som följer med över till Hogia Skatt vid övergång inifrån programmet, markerade med Hogia Skatts logga. I respektive specifikation är fälten markerade med ett rosa streck. 13

14 Öppna en specifikation För att öppna en specifikation som finns upplagd väljer du att högerklicka på denna och väljer Öppna i dialogrutan som visas. Det går också att dubbelklicka. Specifikationen visas i Dokumentfönstret och är färdig för ifyllnad. Om du behöver hjälp med hur du fyller i någon specifikation anger du bara Ctrl + F1 och hjälpsidan för aktuell specifikation visas. Lägg till post Om en post inte finns med p.g.a. att det t.ex. saknas saldo kan du vilja lägga till denna. Detta kan hända t.ex. om du tidigare inte har haft obeskattade reserver men i år vill göra en avsättning till Periodiseringsfond. För att lägga till post i specifikationer högerklickar du i Översikten och väljer Lägg till post. I dialogen markerar du den/de poster du vill lägga till. 14

15 Skapa bokföringsorder från Specifikationer För att skapa bokföringsorder från en specifikation klickar du på knappen i verktygsfältet. Du får då förslag på en bokföringsorder på hela beloppet i specifikationen. Om du sätter en bock i rutan ospecat belopp, får du istället ett förslag på bokföringsorder som utgår ifrån att det endast är det ospecade beloppet som inte är bokfört. Du kan också komprimera bokföringsordern om samma belopp visas på flera rader. Du kan också teckenvända beloppen i bokföringsordern. Uppdatera inventarieregistret Inventarieregistret är kopplat till specifikationer som kommer att läggas upp automatiskt om du skapar en inventariedatabas. Specifikationerna ligger i ett träd med tre olika specifikationer kopplade och visar planmässiga och skattemässiga avskrivningar. Det går också att lägga upp specifikationer för inventarier utan inventarieregister och då finns det även en specifikation för årets anskaffningar för varje år som inventarier anskaffats. Specifikationerna med årets anskaffningar kommer att raderas om du lägger upp ett inventarieregister. Det är därför viktigt att du är överens med din revisor/redovisningskonsult om ni skall ha specifikationer eller inventarieregister. Skapa inventariedatabas Inventarieregistret öppnas med valet Inventarieregister i Navigeringslistan. Om det är första gången som du öppnar inventarieregistret får du frågan om att du vill skapa inventariedatabas. Du svarar Ja på frågan. I nästa dialogruta kommer du att uppmanas att ange räkenskapsåret för när det första inventariet anskaffades. Det är en bra ide att ange detta eftersom du då slipper lägga upp alla åren efterhand. Nedan visas Översikten för upplagda inventarier innan några inventarier registrerats. 15

16 Lägga till inventarier För att lägga till en inventarie, väljer du Arkiv Lägg till. Du kan också välja kortkommandot Alt + N eller klicka på knappen i verktygsfältet. I fönstret som visas skall du ange uppgifterna för inventarierna. De uppgifter som är obligatoriska anges med en asterix (*). När du stänger och sparar inventarieregistret, efter att du har lagt upp dina inventarier har det skapats ett träd med specifikationer under posten där kontot ligger upplagt, vanligtvis inventarier. Detta visas i den grafiska översikten. Du når den grafiska översikten genom att först klicka på Specifikationer i Navigeringslistan och sedan på den grafiska översikten (markerad med tre gula prickar) som ligger under posten. 16

17 Upprätta årsredovisning När du upprättar årsredovisning skall du använda Årsredovisningsdelen i Navigeringslistan. Uppgifter för ÅR/BSP I Navigeringslistan Årsredovisning Uppgifter för ÅR/BSP finns inställningar för årsredovisningen. Du skall ange de inställningar som gäller för ditt företag. Tänk på att inställningarna kan påverka vilka noter som är förvalda automatiskt. Om du anger att företaget är mindre än 50/25/50, så kommer t.ex. inte noten för nettoomsättning med automatiskt eftersom den bara behöver användas för större företag. Det är också viktigt att ange rätt bolagsform eftersom samma årsredovisningsmall används för de olika bolagsformerna och denna anpassas efter vilken inställning som gjorts. I Uppgifter för ÅR/BSP anger du också vilket avsnitt och texter du vill ha med i förvaltningsberättelsen. 17

18 Här finns också möjlighet att välja att göra ett årsbokslut, för de mindre företag, t ex enskilda firmor och handelsbolag utan juridiska personer som delägare, som får avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut i stället för en årsredovisning. Antalet uppgifter i dokumentlistan som ska fyllas i blir då betydligt färre och i årsredovisningsmallen finns sedan ett utskriftsalternativ som heter Årsbokslut. I årsbokslutet ingår en 1:a-sida, resultaträkning, balansräkning samt tilläggsupplysningar. Förvaltningsberättelse och kassaflödesanalys ingår inte. Vidare finns möjlighet att välja att upprätta din årsredovisning enligt BFNAR 2008:1 (K2). Detta är aktuellt för mindre privata aktiebolag och första gången det kan väljas är vid årsredovisningen per Uppgifterna under Uppgifter för ÅR/BSP och Tilläggsupplysningar anpassas då till K2-reglerna. Det finns fastställda uppställningsformer för förvaltningsberättelsen samt för resultat- och balansräkningarna. Resultaträkningen är kostnadsslagsindelad och kassaflödesanalys blir inte aktuellt. Vidare krävs betydligt färre tilläggsupplysningar. Det finns sedan en ny årsredovisningsmall att använda under Årsredovisning mm, som benämns Årsredovisning K2. 18

19 Resultatdisposition Du skall också fylla i resultatdispositionen. Det är viktigt att du fyller i resultatdispositionen för föregående år eftersom detta påverkar både noten eget kapital och specifikationen för eget kapital. Vinstdisposition Under vinstdisposition anger du förslag till beslut om vinstutdelning. Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys Resultaträkning, Balansräkning och Kassaflödesanalys finns under Uppgifter för ÅR/BSP, där du kan se vilka siffror som länkas över till din årsredovisning i Excel. Du kan om du ställer dig i en grön cell med siffror och högerklickar välja att se kontofångare, där även kontofångare med 0-saldon. Om du då konstaterar att något konto ligger fel eller saknas är det till samband Årsredovisning EU som du går och flyttar kontot. 19

20 Övrigt Du skall också fylla i Ställda säkerheter och ansvarförbindelser som länkas till Balansräkningen inom linjen och beviljade krediter som länkas till noter. I Datum mm för årsdokument har vi samlat alla uppgifter om ort och datum på ett ställe. Tilläggsupplysningar I Tilläggsupplysningar anger du vilka texter du vill ha med i Allmänna upplysningar. Det finns ett förvalt antal texter som du kan ändra direkt i texten. Du kan ange texter både på svenska och engelska. 20

21 Tilläggsupplysningar innehåller alla uppgifter som behövs för ifyllnad av noter. Det finns ett förvalt antal noter som är beroende på de inställningar du gjort för årsredovisning. Om du vill ändra de noter som valts kan du ta bort/lägga till en bock i den not du vill ändra. De noter du ändrat är markerade med blått. För Årsbokslutet krävs färre redovisningsprinciper samt noter. Programmet har anpassats till detta, vilket syns under Tilläggsupplysningar när du valt Årsbokslut. K2 har särskilda krav för redovisnings- och värderingsprinciper samt noter. Även här krävs färre upplysningar och anpassningar till detta har gjorts i programmet. 21

22 Kontroller Innan du skriver ut årsredovisningen bör du klicka på Kontroller i Navigeringslistan under Bokslutsdelen och Årsredovisningsdelen. Det är bokslutskontroller som varnar dig för felaktigheter eller saker som kan ha missats. Utskrift av årsredovisningen Årsredovisningen är i en Excel mall som är länkad till programmet. Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att årsredovisningen skall vara klar att skrivas ut. Bokslutet skall vara klart, även årets resultat skall vara bokfört Alla konton skall ligga under rätt kontofångare i sambandet. Alla nödvändiga uppgifter och inställningar skall vara ifyllda i Uppgifter för ÅR/BSP och Tilläggsupplysningar. Resultatdisposition för föregående år skall vara ifyllt samt i de fall utdelning ska ske, förslag till vinstutdelning under vinstdisposition. För att öppna mappen med årsredovisningar klickar du på Årsredovisning mm under Årsredovisning i Navigeringslistan. I dokumentfönstret visas de mallar som du kan använda. Mallen för Årsredovisningen heter 06 Årsredovisning.xls, denna använder du även för att skriva ut Årsbokslut. Du har även en snabbknapp uppe till höger, se bild, där standardinställningen är till denna årsredovisning. För K2 finns en egen årsredovisningsmall som benämns 06 Årsredovisning K2.xls. Om årsredovisningen redan har öppnats markeras detta med att namnet på mallen är grön. I kolumnen senast åtkommen visas när den senast sparades. Det som händer när du öppnar en mall är att det skapas en kopia av mallen som läggs i kundens mapp. När du öppnar mallen arbetar du alltid i en kopia. Du behöver därför inte vara rädd för att förstöra mallen. Om du vill radera kopian och skapa en ny kopia från mallen, högerklickar du på dokumentet och väljer Radera. Du kan också byta namn på din kopia med valet Byt namn 22

23 Importera bokslut När du skall börja arbeta med Hogia Bokslut har du antagligen fått ett påbörjat bokslut via e-post från din revisor eller redovisningskonsult. Filen som bifogats brevet och som innehåller ditt bokslut har troligen namnet Minibok.zip men kan även ha ett annat namn. Filen som bifogats skall du spara någonstans på hårddisken t ex i SIE-mappen. När du skall importera företaget till kundkatalogen för Hogia Bokslut gör du detta inifrån programmet med menyvalet Arkiv Import Bokslut. I den dialog som visas skall du ange sökvägen till filen som du fick från din revisor/redovisningskonsult (Minibok.zip) eller företagsnamnet.zip om man valt att döpa om filen. Du kan enklast ange sökvägen genom att klicka på knappen med de tre prickarna. I nästa dialog anger du vad du vill importera. Om det är något du inte vill importera av det som visas tar du bara bort bocken i rutan för det valet. 23

24 I det tredje och sista steget väljer du Slutför, för att slutföra importen. Företaget läggs upp i Kundkatalogen för Hogia Bokslut och du står i menyn Grundinformation för företaget. Integrering med andra program I Hogia Bokslut finns det finns verktygsknappar för att starta: Hogia Transaktionsanalys Hogia Transaktionsanalys Proffs Hogia Kvalitetsanalys Hogia Analys Hogia Beslutsstöd Hogia Skatt Hogia Art Hogia Ekonomi Hogia Kund och Uppdragshanterare 24

Hogia TA Proffs. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia TA Proffs

Hogia TA Proffs. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia TA Proffs Kom igång snabbt med Hogia TA Proffs Välkommen till Hogia TA Proffs I den här introduktionen beskrivs programmet och dess grunder översiktligt. En fullständig beskrivning av programmet och dess rapporter

Läs mer

Visma Bokslut. Ekonomilösningar som du vill ha det

Visma Bokslut. Ekonomilösningar som du vill ha det Visma Bokslut Ekonomilösningar som du vill ha det Välkommen till Visma Bokslut För att ge dig en överblick av programmets funktioner presenterar vi på följande sidor hur det är uppbyggt och fungerar. Tips

Läs mer

Visma Koncern. Ekonomilösningar som du vill ha det

Visma Koncern. Ekonomilösningar som du vill ha det Visma Koncern Ekonomilösningar som du vill ha det Välkommen till Visma Koncern För att ge dig en överblick av programmets funktioner presenterar vi på följande sidor hur det är uppbyggt och fungerar. Tips

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

Visma Eget Aktiebolag

Visma Eget Aktiebolag Bokföring, deklaration och årsredovisning 1 De viktigaste funktionerna i programmet 2 Startguide 2 Ingångsvärden från tidigare år 2 Löpande rutiner 3 Årsrutiner samt Deklaration och Årsredovisning 4 Utskrifter

Läs mer

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5. HansaWorld FirstOffice Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.3 2007-10-09 Förord FirstOffice är ett kraftfullt affärssystem för Windows och

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön Special version 2009.0 Innehåll Visma Lön Special version 2009.0... 1 Vanliga frågor vid årsavslut... 2 Nyheter från myndigheter för år 2009... 3 Prisbasbeloppet

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

Innehåll. Innehåll - 1

Innehåll. Innehåll - 1 Innehåll Start 1-1 Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB 1-1 Några grunder 1-1 Öppna företag 1-2 Installera företag från säkerhetskopia 1-3 Min sida 1-5 Logga in för personligt anpassad information

Läs mer

Täppvägen 34 139 35 VÄRMDÖ 08 722 88 00

Täppvägen 34 139 35 VÄRMDÖ 08 722 88 00 Täppvägen 34 139 35 VÄRMDÖ 08 722 88 00 Bokföring Innehåll Programbeskrivning Att komma igång 1 Installation 2 Nytt företag 3 Knappar och menyer 4 Systeminställningar 5 Rapportinställningar 6 Lösenord

Läs mer

Handledning - Norstedts Revision

Handledning - Norstedts Revision Handledning - Norstedts Revision INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 Fars APTA-metodik med kommande ISA-anpassning 3 Revisionsprocessen med Norstedts Revision 4 Klientansvarigs signering av arbetsmoment/dokument

Läs mer

DPR Skatt ett enklare sätt att deklarera

DPR Skatt ett enklare sätt att deklarera DPR Skatt ett enklare sätt att deklarera DPR Skatt är ett skatte- och deklarationsprogram som främst är konstruerat för redovisningskonsulter. Men eftersom programmet är så enkelt använda går det bra att

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

Användarmanual Godman Redovisning 2015

Användarmanual Godman Redovisning 2015 Version 2015 rev1 Användarmanual Godman Redovisning 2015 Denna användarmanual kan ha reviderats. Du hittar alltid aktuell manual på hemsidan. Där finner du även instruktionsfilmer och andra nyttiga tips.

Läs mer

Starthandbok med installationsanvisningar till Hogia Fastighet

Starthandbok med installationsanvisningar till Hogia Fastighet Starthandbok med installationsanvisningar till Hogia Fastighet Hogia Fastighetssystem AB 444 28 Stenungsund 0303-688 20 E-post: fastighetssystem@hogia.se Webb: www.hogia.se/fastighetssystem Innehåll Inledning...3

Läs mer

Detta kom-igång-häfte ger en sammanfattning över programmets viktigaste delar och funktioner. Bokföring 2010-2011 och deklaration för 2010

Detta kom-igång-häfte ger en sammanfattning över programmets viktigaste delar och funktioner. Bokföring 2010-2011 och deklaration för 2010 Visma Enskild Firma Bokföring 2010-2011 och deklaration för 2010 1 Byte från annat bokföringsprogram till Visma Enskild Firma 1 Byte till momsredovisningen per kvartal från 2011 1 Byte till bokföring enligt

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Visma Skatt 2010/2011 1 Planera för dina och företagets skatter 1 De viktigaste funktionerna i programmet 1 Detaljerad information i hjälpsystemet 3 Hjälp direkt på bildskärmen 3 Elektronisk

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

Användarmanual Godman Redovisning 2012

Användarmanual Godman Redovisning 2012 Användarmanual Godman Redovisning 2012 Denna användarmanual kan ha reviderats. Du hittar alltid aktuell manual på hemsidan. Där finner du även instruktionsfilmer och andra nyttiga tips. Besök oss på http://godman.se

Läs mer

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18 MANUAL Venturi - Fakturan.0 Upplaga.0 Sidan av 8 CD Soft AB Storgatan 6 6 Växjö Tel: 070-7 http://www.cdsoft.se Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post: support@cdsoft.se

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Visma Enskild Firma. Välkommen till storfamiljen för småföretagare

Visma Enskild Firma. Välkommen till storfamiljen för småföretagare Visma Enskild Firma Välkommen till storfamiljen för småföretagare Välkommen till Visma Enskild Firma För att ge dig en överblick av programmets funktioner presenterar vi på följande sidor hur det är uppbyggt

Läs mer

1 FÖRENKLA ÅRSAVSLUTET...5 2 LAGAR OCH REGLER...6 3 CHECKLISTA ÅRSAVSLUT...7

1 FÖRENKLA ÅRSAVSLUTET...5 2 LAGAR OCH REGLER...6 3 CHECKLISTA ÅRSAVSLUT...7 INNEHÅLL INNEHÅLL Förenklade årsavslut med Norstedts Redovisning/Affärssystem 1 FÖRENKLA ÅRSAVSLUTET...5 2 LAGAR OCH REGLER...6 2.1 Lagar 6 2.2 Bokslutspärm... 6 2.3 Verifiera bokslutsposter... 6 3 CHECKLISTA

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014. Import av SIE 4,revE

Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014. Import av SIE 4,revE Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014 Import av SIE 4,revE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Import av SIE-filer... 3 Bakgrund... 3 Vad är SIE?... 3 Några argument för SIE... 4 Importera SIE-fil av typ 4 i 3L Pro... 4

Läs mer