Hogia Bokslut. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia Bokslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hogia Bokslut. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia Bokslut"

Transkript

1 Kom igång snabbt med Hogia Bokslut Välkommen till Hogia Bokslut I denna introduktion beskrivs programmet och dess grunder översiktligt. Hogia Bokslut är ett komplett verktyg för att upprätta bokslut och årsredovisning. En fullständig beskrivning av programmet och dess rapporter finner du i programmets hjälpsystem. Du kan alltid nå hjälpsystemet genom att välja Hjälp Hjälp om... eller genom att trycka F1 för att söka efter information. Du kan även trycka Ctrl+F1 och komma direkt till aktuell sida i hjälpsystemet. Programmet är ett Windowsanpassat program. Har du tidigare arbetat i Windowsprogram kommer du att känna igen dig. Det finns sammanhangskänsliga menyer när du klickar med höger musknapp. Dessa menyer innehåller således kommandon som direkt relaterar till den del av programmet som du för tillfället arbetar med. Du kan även använda kortkommandon för att navigera snabbare i programmet, läs mer om detta i programmets hjälpsystem. Uppdateringar av programmet För att kontrollera vilken version som är installerad väljer du Hjälp Om... Vi rekommenderar att alltid ha den senaste versionen installerad. Observera att varje ny version av programmet är en fullständig version. Det krävs alltså inte att du har installerat alla tidigare versioner för att kunna installera den senaste. Om du via RSS i programmet prenumererar på supportnyheter om programmet får du t.ex. info om när vi släpper en ny version av programmet med info om hur du laddar ner och installerar versionen. Information om RSS-flöden finns under menyalternativet Hjälp Support online Nyheter (RSS). Support För att du ska känna dig helt trygg när du använder programmet ingår programsupporten som en viktig del i serviceabonnemanget. Du kan enkelt själv söka svar på de vanligaste frågorna direkt inifrån programmet under Hjälp Support online Sök bland frågor och svar (FAQ). Härifrån kan du också ställa supportfrågor. Ytterligare uppgifter om e-postadress och telefonnummer hittar du i programmet under Hjälp Support online Kontakta supporten. Du ser vilket kundnamn och licensnummer som programmet är licensierat till under Hjälp Om... Starta programmet För att starta programmet dubbelklickar du på programikonen på skrivbordet. Du kan också starta programmet via Start Program Hogia Hogia Bokslut. Programmet registrerar dig automatiskt som användare via Internet. Allt du behöver göra är att fylla i alla fält korrekt i dialogrutan som kommer upp första gången efter att du har startat programmet och klicka på Registrera. Utan registrering fungerar programmet som en demoversion i 30 dagar från installation. OBS! Du måste vara uppkopplad mot Internet under programregistreringen. Det är viktigt att du anger korrekt e-postadress eftersom du får viktig registreringsinformation skickad dit. Företagsnamn och licensnummer är också viktigt att du fyller i korrekt. 1

2 Lägg upp Kund Starta Hogia Bokslut Bilden ovan visar startläget i Hogia Bokslut. I det dagliga arbetet är det vanligast att arbeta med befintlig kund/företag. Du ser de senast öppnade kunderna och räkenskapsåren och vilka räkenskapsår som är låsta. Under Arkiv Inställningar kan du välja att låsa räkenskapsår automatiskt eller få en fråga om låsning av räkenskapsåret vid årsrullning. Välj Ny kund... Först får du möjlighet att läsa in en SIE-fil. Vi rekommenderar att alltid importera minst 3 år. Har du 5 år förses årsredovisningens flerårsjämförelse med 5 års värden och det finns också rapporter som kan visa 5 år. Det går också bra att gå vidare och skapa kunden utan SIE-fil och importera saldon senare. 2

3 I nästa steg ska du fylla i uppgifter om företaget. Om du har valt en SIE-fil har uppgifter hämtats från denna. Uppgifterna kan också registreras manuellt. Du kan även här gå förbi uppgifterna och fylla i dem senare. Du ska ange den malluppsättning som passar ditt nya företag beroende på vilken kontoplan företaget använder. Välj Aktiebolag - EU om företaget har kontoplan BAS 97 eller senare. Företaget behöver inte vara ett aktiebolag. Välj Aktiebolag - BAS om företaget har kontoplan BAS 96 eller tidigare. Välj Förenklat årsbokslut K1 när du vill göra ett förenklat årsbokslut. Du får också möjlighet att hämta in en kopia av kundens legitimation och spara den. Detta kan också göras senare. I sista steget i Ny kund-guiden får du också möjlighet att direkt hämta texter till Företagsbeskrivningen. Välj Slutför. Aktivera sedan Saldomatrisen genom att klicka på Saldomatris i navigeringslistan till vänster på arbetsytan. 3

4 Navigering i programmet Programmet har ett modernt användargränssnitt som du känner igen dig i om du har arbetat i Windows. Den centrala delen för att navigera mellan olika funktioner är: Navigeringslistan, som du hittar till vänster i programfönstret. Dokumentlistan, som är kolumnen mellan Navigeringslistan och Dokumentfönstret med olika val för en viss funktion i Navigeringslistan. Dokumentfönstret, som är längst till höger där det mesta av arbetsytan ligger. Navigeringslistan Dokumentlistan Dokumentfönstret Du använder Navigeringslistan för att navigera mellan olika delar i programmet Funktionerna som ligger under Grundfunktioner i Navigeringslistan, är centrala funktioner som påverkar både bokslut och årsredovisning. Med kortkommandot Ctrl + F1 får du hjälp där du befinner dig. När du upprättar bokslut skall du även använda bokslutsdelen i Navigeringslistan. Bokslutsdelen innehåller olika funktioner för hjälp med att upprätta bokslut i programmet. De olika delarna är till viss del integrerade men fungerar också oberoende av varandra. Du behöver alltså inte använda alla funktionerna. 4

5 Grundinformation I Navigeringslistan Grundfunktioner Grundinformation finns uppgifter som du också kan fylla i under Bokslutsinformation i Bokslut och Uppgifter för ÅR/BSP i Årsredovisning. Du behöver bara fylla i uppgifterna på ett ställe för att de skall visas på de andra ställena. En del uppgifter fylls i automatiskt när du importerar en SIE-fil. Kontrollera uppgifterna och komplettera där det saknas uppgifter. Importera saldon I Navigeringslistan Grundfunktioner Saldomatrisen visas saldon för samtliga konton för max tio år. Under alla konton i saldomatrisen visas också aktuellt resultat före ombokning av årets resultat och om det finns någon differens mellan debet och kredit. Om saldomatrisen är tom måste du importera saldon. Det finns olika sätt att importera saldon, det enklaste sättet är via en SIE fil, andra sätt är via Excel, textfil eller manuell inmatning. Under Saldomatrisen finns ett fönster för att upprätta bokföringsordrar. Fönstret är kopplat till Saldomatrisen och alla ändringar påverkar Saldomatrisen direkt. Det går att göra hela bokslutet från Saldomatrisen men du får betydligt mer hjälp om du gör specifikationer och upprättar bokföringsordrar från dessa. Läs mer under avsnittet om att upprätta Specifikationer nedan. Om du inte redan gjort det ska du nu importera saldon till saldomatrisen via SIE-filer. Du skall importera det äldsta året först. Vi rekommenderar att alltid importera minst 3 år. Har du 5 år förses årsredovisningens flerårsjämförelse med 5 års värden och vidare finns i Hogia Bokslut rapporter som kan visa 5 år. Du aktiverar importen genom att välja Arkiv Import SIE/Saldon. Det går också att använda verktygsknappen för import 5

6 Ett annat sätt är att klicka med höger musknapp på saldomatrisen och välja importera från popupmenyn. Nu har du fått upp en dialogbox där du skall välja vilken SIE-fil som skall importeras. Klicka på Välj mapp och därefter OK när du valt mapp. Markera filen du vill importera (för det första året). OBS! Detta är viktigt eftersom man inte i efterhand kan importera tidigare år. 6

7 Markera SIE-filen och klicka på knappen Nästa. Välj att uppdatera kundinfo. Därigenom hämtas adress mm om informationen finns i SIE- filen. Klicka även på kontrollerna för att få fram förklaring i rutan under. Du kan redan nu sätta en bock i rutan Radera nollkonton. Du raderar inte kontoplanen med detta kommando utan raderar bara konton med saldo 0 som inte skall visas i saldomatrisen. Du har även valmöjligheten efter importen under menyn Saldomatris. Klicka på Nästa. Du får nu upp en dialogruta som visar Avvikelser vid import. Dialogrutan visar resultatet av två kontroller. Den övre delen visas avvikelser mellan IB i SIE-filen mot vad som eventuellt finns i saldomatrisen. Eftersom det saknas värden i Saldomatrisen finns det också en differens i denna dialogruta när vi importerar första året. I det undre fönstret visas eventuella differenser mellan IB och UB i SIE-filen. Vid eventuell avvikelse kan du välja att skriva ut direkt eller spara till fil för att sedan kontrollera din avvikelse. 7

8 Klicka på Slutför för att genomföra importen. Du har nu fått in värden för två räkenskapsår. SIE-filer innehåller information om två räkenskapsår och första gången man läser in en SIE-fil kan programmet lägga upp bägge åren. Kontrollera samband Alla konton i Saldomatrisen sorteras i Sambandet in under en kontofångare. Sambandet hittar du i Navigeringslistan Grundfunktioner Samband. Varje rad i Sambandet är en kontofångare. Vilken rad som kontot fångas in under avgörs av kontonumret. Om de konton som används av företaget följer BAS planen så har de sorterats under rätt kontofångare och några justeringar behövs inte. Om företaget för något konto avvikit från BAS planen kan det hända att kontot ligger fel och behöver då flyttas till rätt kontofångare. Detta görs enkelt i Sambandet genom att klicka och dra kontot till rätt kontofångare. Det finns olika samband för olika syften t.ex. deklaration, sambandet för bokslut heter Årsredovisning EU. Sambandet är en central del i programmet som styr bl.a. rapporter och årsredovisning. Det är därför viktigt att alla konton ligger under rätt kontofångare. 8

9 Skriv ut en rapport För att kontrollera att alla konton ligger rätt i Sambandet kan du skriva ut en rapport. Rapporterna hittar du i Navigeringslistan Grundfunktioner. För att skriva ut en rapport klickar du på skrivarikonen i verktygsfältet. Arbetsgången Arbetsgången är ett verktyg där du får stöd vid upprättandet av ditt bokslut. När du klickar på arbetsgång i Navigeringslistan till vänster får du välja arbetsgång genom att markera den du vill använda. Arbetsgång Bokslut är Hogias grundmall. Arbetsgång Bokslut-företagare är tänkt för företagare. Arbetsgång Bokslut-Reko är tänkt för redovisningskonsulter som arbetar enligt Reko. Denna arbetsgång innehåller förutom bokslutsaktiviteterna även aktiviteter att beakta då du lägger upp en ny kund. I arbetsgången får du en överblick över de olika aktiviteterna i bokslutet. Du klarmarkerar varje avklarat arbetsmoment för respektive aktivitet och får på så sätt status Klar för hela aktiviteten. Om du vill kan du högerklicka på en punkt och välja att dölja punkten. Du kan skriva anteckningar i rutan längst ner och får då en liten penna som symbol till vänster om den aktuella punkten. Du kan klicka på länkarna till höger i bild för att komma direkt till t ex import av SIE-fil. Du kan skriva ut arbetsgången från snabbknappen uppe till vänster 9

10 Gå igenom Bokslutsprocessen (bokslutskontroller) I bokslutsprocessen får du hjälp med vilka kontroller, avstämningar och beräkningar du behöver göra för de olika posterna i redovisningen. Du kan också göra anteckningar i direkt anslutning till bokslutskontrollfrågorna och skriva ut färdiga rapporter. Bokslutsprocessen kan användas integrerat med Specifikationerna (se nedan) eller användas isolerat. Du kan också låta bli att använda Bokslutsprocessen och upprätta bokslutet helt från Specifikationerna. Ett tredje alternativ är att du upprättar bokslutet med bokslutsspecifikationer och i efterhand skriver anteckningar om vad som gjorts i Bokslutsprocessen. När du klickar på Bokslutsprocessen blir du uppmanad att välja vilket program för bokslutskontrollfrågor du vill använda. Bokslutsprocessen är en del i Hogia Bokslut där du kan få hjälp att kvalitetssäkra ditt bokslut genom att dokumentera svaren på ett antal frågor som finns med till balans- och resultatposterna. Bokslutskontrollfrågor.bdb har tagits fram av Hogia. Det finns också möjlighet att skapa ett eget program för bokslutskontrollfrågor. Upprätta Specifikationer (avstämning av konton) Målet med bokslutsarbetet är att alla tillgångar och skulder skall vara avstämda. Med det menas att saldot på alla tillgångs- och skuldkonton skall stämmas av mot något underlag som motsvarar verkligheten. Detta kan t.ex. vara ett kontoutdrag från en bank för posten checkräkningskredit, eller kundreskontra för posten kundfordringar. Till din hjälp för att stämma av kontona finns Bokslutspecifikationer. Med specifikationerna specificerar du vad som finns på olika konton och de är utformade olika beroende på vilket konto som skall specificeras. Många specifikationer ger mycket bra hjälp med aktuella procentsatser och det finns också omfattande stöd för beräkning av olika tillgångar och skulder. Specifikationerna Skatteskuld/ fordran och Obeskattade reserver är beroende av aktuellt resultat så dessa bör du vänta med till sist. Specifikationer för maskiner och inventarier skapas automatiskt från inventarieregistret. Men särskilda specifikationer för inventarier finns om man inte använder inventarieregistret i programmet. Se avsnittet nedan om hur du uppdaterar inventarieregistret. För att öppna och skapa specifikationer kan du antingen klicka på Översikt specifikationer i Navigeringslistan eller på Specifikationer. Öppna bokslutsspecifikationer Klicka på Översikt specifikationer i Navigeringslistan. Om du inte tidigare öppnat Bokslutsprocessen blir du nu uppmanad att välja vilket program för bokslutskontrollfrågor du vill använda. Se Gå igenom bokslutsprocessen (Bokslutskontroller) ovan. Första gången du skapar en specifikation skapas en fil där specifikationerna lagras. När du bytt år och skall börja skapa specifikationer för det nya året kan du välja att kopiera specifikationerna för det föregående året. Detta sparar mycket jobb eftersom det även är många belopp som överförs och flyttas till rätt kolumn på det nya året. Om det är första gången du öppnar specifikationer skall du normalt utgå från en ny fil. 10

11 Välj Ny fil och klicka sedan på OK. Översikt specifikationer I Översikt specifikationer ser du för varje specifikation vilket/vilka konton som är knutna till specifikationen och saldot på dessa. Du ser också vilket belopp som redovisats på specifikationen. Differensen på kontot/kontona och specificerat belopp visas i kolumnen ospecat belopp. En röd ruta före specifikationsnamnet indikerar då att kontot/kontona inte är avstämda. Om beloppet på specifikationen stämmer med beloppet på kontot/kontona är ospecat belopp noll, och rutan är då gul vilket indikerar att kontot är avstämt. Med en bock i rutan före den färglagda rutan kan man då klarmarkera specifikationen och rutan ändrar då färg från gul till grön. När alla rutorna är gröna är bokslutet klart och du kan påbörja upprättandet av årsredovisning. I Översikt specifikationer får du god överblick över vilka konton som inte är avstämda. Specifikationer Om du klickar på Specifikationer i Navigeringslistan, visas upplagda poster och specifikationer i en dokumentlista vilket underlättar navigering mellan specifikationer. Övergripande specifikation Till varje post finns en övergripande specifikation, där du ser vilka konton som finns till posten, vilket styrs av Sambandet. Du ser denna när du klickar på posten. 11

12 På fliken Kontokommentarer får du möjlighet att skriva kompletterande information om de olika kontona. När du sedan skapat nytt räkenskapsår i företaget kan du få med dig dessa texter från föregående år. Detta väljer du när du öppnar specifikationerna första gången efter att ett nytt år är skapat. Du ser i Dokumentlistan och Översikt specifikationer vilka poster du gjort kommentarer till genom en symbol i form av en penna. Fliken Bokslutskontrollfrågor speglar Bokslutsprocessens Utförandeflik. Här kan du svara på dina bokslutskontrollfrågor. Du ser dina svar även i Utförandefliken i Bokslutsprocessen. På fliken Val av bokslutskontrollfrågor har du möjlighet att redigera, lägga till och ta bort frågor, motsvarande flik finns i Bokslutsprocessen. Det är Bokslutsprocessen som utgör grunden, där du bl a tar ut olika rapporter och årsrullning av bokslutskontrollfrågorna görs i Bokslutsprocessen under fliken Underhåll. Lägga till specifikationer Om du högerklickar på en post kan du också välja Lägg till specifikation. I dialogrutan kan du välja någon av de specifikationer som finns valbara för posten. Efter att du valt specifikation skall du i den följande dialogrutan välja vilket konto specifikationen avser. Därefter klickar du på OK och specifikationen läggs upp i dokumentfönstret. 12

13 En del specifikationer lägger automatiskt upp andra specifikationer när dessa skapas. Det skapas ett träd av specifikationer som är länkade (Grafisk översikt). Du får möjlighet att ange konto för varje specifikation som läggs upp. I huvudet på varje specifikation visas bl. a. vilka konton som är knutna till specifikationen. För att ändra konto på en specifikation högerklickar du på fältet konto i specifikationen och väljer Lägg till/ta bort konton... Grafisk översikt I dokumentlistan (Specifikationer) som visas när du klickat på Specifikationer finns Grafisk översikt längst upp. Den grafiska översikten visar alla specifikationer grafiskt och även vilka länkar som finns mellan specifikationer. Du kan också se en grafisk översikt över specifikationerna under varje post. Genom att klicka och dra kan du länka av och på specifikationer som är kopplingsbara. I den grafiska översikten är de specifikationer, där det finns fält med värden som följer med över till Hogia Skatt vid övergång inifrån programmet, markerade med Hogia Skatts logga. I respektive specifikation är fälten markerade med ett rosa streck. 13

14 Öppna en specifikation För att öppna en specifikation som finns upplagd väljer du att högerklicka på denna och väljer Öppna i dialogrutan som visas. Det går också att dubbelklicka. Specifikationen visas i Dokumentfönstret och är färdig för ifyllnad. Om du behöver hjälp med hur du fyller i någon specifikation anger du bara Ctrl + F1 och hjälpsidan för aktuell specifikation visas. Lägg till post Om en post inte finns med p.g.a. att det t.ex. saknas saldo kan du vilja lägga till denna. Detta kan hända t.ex. om du tidigare inte har haft obeskattade reserver men i år vill göra en avsättning till Periodiseringsfond. För att lägga till post i specifikationer högerklickar du i Översikten och väljer Lägg till post. I dialogen markerar du den/de poster du vill lägga till. 14

15 Skapa bokföringsorder från Specifikationer För att skapa bokföringsorder från en specifikation klickar du på knappen i verktygsfältet. Du får då förslag på en bokföringsorder på hela beloppet i specifikationen. Om du sätter en bock i rutan ospecat belopp, får du istället ett förslag på bokföringsorder som utgår ifrån att det endast är det ospecade beloppet som inte är bokfört. Du kan också komprimera bokföringsordern om samma belopp visas på flera rader. Du kan också teckenvända beloppen i bokföringsordern. Uppdatera inventarieregistret Inventarieregistret är kopplat till specifikationer som kommer att läggas upp automatiskt om du skapar en inventariedatabas. Specifikationerna ligger i ett träd med tre olika specifikationer kopplade och visar planmässiga och skattemässiga avskrivningar. Det går också att lägga upp specifikationer för inventarier utan inventarieregister och då finns det även en specifikation för årets anskaffningar för varje år som inventarier anskaffats. Specifikationerna med årets anskaffningar kommer att raderas om du lägger upp ett inventarieregister. Det är därför viktigt att du är överens med din revisor/redovisningskonsult om ni skall ha specifikationer eller inventarieregister. Skapa inventariedatabas Inventarieregistret öppnas med valet Inventarieregister i Navigeringslistan. Om det är första gången som du öppnar inventarieregistret får du frågan om att du vill skapa inventariedatabas. Du svarar Ja på frågan. I nästa dialogruta kommer du att uppmanas att ange räkenskapsåret för när det första inventariet anskaffades. Det är en bra ide att ange detta eftersom du då slipper lägga upp alla åren efterhand. Nedan visas Översikten för upplagda inventarier innan några inventarier registrerats. 15

16 Lägga till inventarier För att lägga till en inventarie, väljer du Arkiv Lägg till. Du kan också välja kortkommandot Alt + N eller klicka på knappen i verktygsfältet. I fönstret som visas skall du ange uppgifterna för inventarierna. De uppgifter som är obligatoriska anges med en asterix (*). När du stänger och sparar inventarieregistret, efter att du har lagt upp dina inventarier har det skapats ett träd med specifikationer under posten där kontot ligger upplagt, vanligtvis inventarier. Detta visas i den grafiska översikten. Du når den grafiska översikten genom att först klicka på Specifikationer i Navigeringslistan och sedan på den grafiska översikten (markerad med tre gula prickar) som ligger under posten. 16

17 Upprätta årsredovisning När du upprättar årsredovisning skall du använda Årsredovisningsdelen i Navigeringslistan. Uppgifter för ÅR/BSP I Navigeringslistan Årsredovisning Uppgifter för ÅR/BSP finns inställningar för årsredovisningen. Du skall ange de inställningar som gäller för ditt företag. Tänk på att inställningarna kan påverka vilka noter som är förvalda automatiskt. Om du anger att företaget är mindre än 50/25/50, så kommer t.ex. inte noten för nettoomsättning med automatiskt eftersom den bara behöver användas för större företag. Det är också viktigt att ange rätt bolagsform eftersom samma årsredovisningsmall används för de olika bolagsformerna och denna anpassas efter vilken inställning som gjorts. I Uppgifter för ÅR/BSP anger du också vilket avsnitt och texter du vill ha med i förvaltningsberättelsen. 17

18 Här finns också möjlighet att välja att göra ett årsbokslut, för de mindre företag, t ex enskilda firmor och handelsbolag utan juridiska personer som delägare, som får avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut i stället för en årsredovisning. Antalet uppgifter i dokumentlistan som ska fyllas i blir då betydligt färre och i årsredovisningsmallen finns sedan ett utskriftsalternativ som heter Årsbokslut. I årsbokslutet ingår en 1:a-sida, resultaträkning, balansräkning samt tilläggsupplysningar. Förvaltningsberättelse och kassaflödesanalys ingår inte. Vidare finns möjlighet att välja att upprätta din årsredovisning enligt BFNAR 2008:1 (K2). Detta är aktuellt för mindre privata aktiebolag och första gången det kan väljas är vid årsredovisningen per Uppgifterna under Uppgifter för ÅR/BSP och Tilläggsupplysningar anpassas då till K2-reglerna. Det finns fastställda uppställningsformer för förvaltningsberättelsen samt för resultat- och balansräkningarna. Resultaträkningen är kostnadsslagsindelad och kassaflödesanalys blir inte aktuellt. Vidare krävs betydligt färre tilläggsupplysningar. Det finns sedan en ny årsredovisningsmall att använda under Årsredovisning mm, som benämns Årsredovisning K2. 18

19 Resultatdisposition Du skall också fylla i resultatdispositionen. Det är viktigt att du fyller i resultatdispositionen för föregående år eftersom detta påverkar både noten eget kapital och specifikationen för eget kapital. Vinstdisposition Under vinstdisposition anger du förslag till beslut om vinstutdelning. Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys Resultaträkning, Balansräkning och Kassaflödesanalys finns under Uppgifter för ÅR/BSP, där du kan se vilka siffror som länkas över till din årsredovisning i Excel. Du kan om du ställer dig i en grön cell med siffror och högerklickar välja att se kontofångare, där även kontofångare med 0-saldon. Om du då konstaterar att något konto ligger fel eller saknas är det till samband Årsredovisning EU som du går och flyttar kontot. 19

20 Övrigt Du skall också fylla i Ställda säkerheter och ansvarförbindelser som länkas till Balansräkningen inom linjen och beviljade krediter som länkas till noter. I Datum mm för årsdokument har vi samlat alla uppgifter om ort och datum på ett ställe. Tilläggsupplysningar I Tilläggsupplysningar anger du vilka texter du vill ha med i Allmänna upplysningar. Det finns ett förvalt antal texter som du kan ändra direkt i texten. Du kan ange texter både på svenska och engelska. 20

21 Tilläggsupplysningar innehåller alla uppgifter som behövs för ifyllnad av noter. Det finns ett förvalt antal noter som är beroende på de inställningar du gjort för årsredovisning. Om du vill ändra de noter som valts kan du ta bort/lägga till en bock i den not du vill ändra. De noter du ändrat är markerade med blått. För Årsbokslutet krävs färre redovisningsprinciper samt noter. Programmet har anpassats till detta, vilket syns under Tilläggsupplysningar när du valt Årsbokslut. K2 har särskilda krav för redovisnings- och värderingsprinciper samt noter. Även här krävs färre upplysningar och anpassningar till detta har gjorts i programmet. 21

22 Kontroller Innan du skriver ut årsredovisningen bör du klicka på Kontroller i Navigeringslistan under Bokslutsdelen och Årsredovisningsdelen. Det är bokslutskontroller som varnar dig för felaktigheter eller saker som kan ha missats. Utskrift av årsredovisningen Årsredovisningen är i en Excel mall som är länkad till programmet. Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att årsredovisningen skall vara klar att skrivas ut. Bokslutet skall vara klart, även årets resultat skall vara bokfört Alla konton skall ligga under rätt kontofångare i sambandet. Alla nödvändiga uppgifter och inställningar skall vara ifyllda i Uppgifter för ÅR/BSP och Tilläggsupplysningar. Resultatdisposition för föregående år skall vara ifyllt samt i de fall utdelning ska ske, förslag till vinstutdelning under vinstdisposition. För att öppna mappen med årsredovisningar klickar du på Årsredovisning mm under Årsredovisning i Navigeringslistan. I dokumentfönstret visas de mallar som du kan använda. Mallen för Årsredovisningen heter 06 Årsredovisning.xls, denna använder du även för att skriva ut Årsbokslut. Du har även en snabbknapp uppe till höger, se bild, där standardinställningen är till denna årsredovisning. För K2 finns en egen årsredovisningsmall som benämns 06 Årsredovisning K2.xls. Om årsredovisningen redan har öppnats markeras detta med att namnet på mallen är grön. I kolumnen senast åtkommen visas när den senast sparades. Det som händer när du öppnar en mall är att det skapas en kopia av mallen som läggs i kundens mapp. När du öppnar mallen arbetar du alltid i en kopia. Du behöver därför inte vara rädd för att förstöra mallen. Om du vill radera kopian och skapa en ny kopia från mallen, högerklickar du på dokumentet och väljer Radera. Du kan också byta namn på din kopia med valet Byt namn 22

23 Importera bokslut När du skall börja arbeta med Hogia Bokslut har du antagligen fått ett påbörjat bokslut via e-post från din revisor eller redovisningskonsult. Filen som bifogats brevet och som innehåller ditt bokslut har troligen namnet Minibok.zip men kan även ha ett annat namn. Filen som bifogats skall du spara någonstans på hårddisken t ex i SIE-mappen. När du skall importera företaget till kundkatalogen för Hogia Bokslut gör du detta inifrån programmet med menyvalet Arkiv Import Bokslut. I den dialog som visas skall du ange sökvägen till filen som du fick från din revisor/redovisningskonsult (Minibok.zip) eller företagsnamnet.zip om man valt att döpa om filen. Du kan enklast ange sökvägen genom att klicka på knappen med de tre prickarna. I nästa dialog anger du vad du vill importera. Om det är något du inte vill importera av det som visas tar du bara bort bocken i rutan för det valet. 23

24 I det tredje och sista steget väljer du Slutför, för att slutföra importen. Företaget läggs upp i Kundkatalogen för Hogia Bokslut och du står i menyn Grundinformation för företaget. Integrering med andra program I Hogia Bokslut finns det finns verktygsknappar för att starta: Hogia Transaktionsanalys Hogia Transaktionsanalys Proffs Hogia Kvalitetsanalys Hogia Analys Hogia Beslutsstöd Hogia Skatt Hogia Art Hogia Ekonomi Hogia Kund och Uppdragshanterare 24

Hogia Bokslut. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia Bokslut

Hogia Bokslut. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia Bokslut Kom igång snabbt med Hogia Bokslut Välkommen till Hogia Bokslut I denna introduktion beskrivs programmet och dess grunder översiktligt. Hogia Bokslut är ett komplett verktyg för att upprätta bokslut och

Läs mer

Hogia Bokslut. Kom igång snabbt med. Välkommen till Hogia Bokslut. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet

Hogia Bokslut. Kom igång snabbt med. Välkommen till Hogia Bokslut. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet Kom igång snabbt med Hogia Bokslut 3 Välkommen till Hogia Bokslut I den här introduktionen beskrivs programmet och dess grunder översiktligt. Hogia Bokslut är ett komplett verktyg för att upprätta bokslut2och

Läs mer

Hogia Koncern. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia Koncern en modul till Hogia Bokslut

Hogia Koncern. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia Koncern en modul till Hogia Bokslut Kom igång snabbt med Hogia Koncern Välkommen till Hogia Koncern en modul till Hogia Bokslut I denna introduktion beskrivs Hogia Koncern och dess grunder översiktligt. En fullständig beskrivning av programmet

Läs mer

Välkommen till Hogia Koncern en modul till Hogia Bokslut. I den här introduktionen beskrivs Hogia Koncern och dess grunder översiktligt.

Välkommen till Hogia Koncern en modul till Hogia Bokslut. I den här introduktionen beskrivs Hogia Koncern och dess grunder översiktligt. Kom igång snabbt med Hogia Koncern 3 Välkommen till Hogia Koncern en modul till Hogia Bokslut I den här introduktionen beskrivs Hogia Koncern och dess grunder översiktligt. En fullständig beskrivning av

Läs mer

Visma Bokslut. Ekonomilösningar som du vill ha det

Visma Bokslut. Ekonomilösningar som du vill ha det Visma Bokslut Ekonomilösningar som du vill ha det Välkommen till Visma Bokslut För att ge dig en överblick av programmets funktioner presenterar vi på följande sidor hur det är uppbyggt och fungerar. Tips

Läs mer

Visma Koncern. Ekonomilösningar som du vill ha det

Visma Koncern. Ekonomilösningar som du vill ha det Visma Koncern Ekonomilösningar som du vill ha det Välkommen till Visma Koncern För att ge dig en överblick av programmets funktioner presenterar vi på följande sidor hur det är uppbyggt och fungerar. Tips

Läs mer

Hjälpdokument för övergång till K3 i Hogia Audit/Bokslut

Hjälpdokument för övergång till K3 i Hogia Audit/Bokslut Hjälpdokument för övergång till K3 i Hogia Audit/Bokslut I samband med övergången till K3 ska du, i stort sett, redovisa hela årsredovisningen som om du alltid hade tillämpat K3. Det finns många olika

Läs mer

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret Årsskiftesrutiner Flertalet byter räkenskapsår i samband med nytt kalenderår. Men checklistan gäller även för dig som bryter räkenskapsåret vid annan tidpunkt på året. Man följer samma rutiner. Det är

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad

Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad 2012 Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad Adra Match 2012-03-30 CONTENTS Om detta dokumen... 4 Förberedelser... 5 Skapa kontoutdrag från ERP... 5 Exportera / Hämta kontoutdrag från din bank....

Läs mer

Visma Analys. Ekonomilösningar som du vill ha det

Visma Analys. Ekonomilösningar som du vill ha det Visma Analys Analysera ditt företags ekonomi och ta bättre beslut med hjälp av Visma Analys ett effektivt verktyg för nyckeltalsanalyser, spårning av felaktigheter i bokföringen, samt för planering och

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - Access... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 10 Vanliga frågor...

Läs mer

Att upprätta koncernårsredovisning en handledning

Att upprätta koncernårsredovisning en handledning Att upprätta koncernårsredovisning en handledning Inledning Denna handledning beskriver hur du upprättar en koncernårsredovisning med den moderna tekniken i Norstedts Bokslut med hjälp av Norstedts Koncern.

Läs mer

Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor

Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT... 3 2. BR-BILAGOR... 4 2.1 STARTFLIKEN BALANSKONTON... 4 2.2 SPECIFIKATIONER TILL BILAGA...

Läs mer

Hogia Analys. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia Analys med simulering och budget

Hogia Analys. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia Analys med simulering och budget Kom igång snabbt med Hogia Analys Välkommen till Hogia Analys med simulering och budget I denna introduktion beskrivs programmet och dess grunder översiktligt. Först beskrivs analysdelen, därefter simuleringsdelen

Läs mer

Import från Visma Administration eller annat bokföringsprogram

Import från Visma Administration eller annat bokföringsprogram Import från Visma Administration eller annat bokföringsprogram Detta dokument beskriver hur du exporterar en SIE-fil från bokföringen och sedan importerar till Visma Skatteprogram. För enskild firma är

Läs mer

Demohandledning från Scandinavian PC Systems

Demohandledning från Scandinavian PC Systems från Scandinavian PC Systems ingår i den produktserie för professionella användare, där även SPCS Administration, SPCS Anläggningsregister, SPCS Bokslut, SPCS Lön, SPCS Koncern, SPCS Skatt Proffs, SPCS

Läs mer

Att arbeta med Nya Norstedts Bokslut

Att arbeta med Nya Norstedts Bokslut Att arbeta med Nya Norstedts Bokslut Inledning I november 2008 släpptes den första versionen - version 2008.2.5 - av Norstedts Bokslut som grundas på den nya teknik vi kommer att arbeta med framöver. Med

Läs mer

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om aktuella komponenter saknas på datorn.

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om aktuella komponenter saknas på datorn. installationsanvisning Hogia Bokslut Du laddar ner programmet från vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se under Nedladdningar Aktuell version. Här finns olika möjligheter att installera. Välj det alternativ

Läs mer

Manual Godman Redovisning

Manual Godman Redovisning Installation Sid 2 Avinstallera Sid 4 Installation från CD Sid 6 Uppdateringar Sid 7 Manual Godman Redovisning Sid 8 Skapa huvudman, God man Sid 8 Skapa ditt första räkenskapsår Sid 8 Bankkonton Sid 9

Läs mer

Hogia Kvalitetssäkrad Redovisning HUR?

Hogia Kvalitetssäkrad Redovisning HUR? Hogia Kvalitetssäkrad Redovisning HUR? Presentationen är en förenklad manual för några av de viktigaste funktionerna i Hogia Kvalitetssäkrad Redovisning. Tanken är att presentationen skall ge en första

Läs mer

Kom igång med Smart Bokföring

Kom igång med Smart Bokföring Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...

Läs mer

Nyheter i Norstedts Bokslut 2011.3

Nyheter i Norstedts Bokslut 2011.3 Nyheter i Norstedts Bokslut 2011.3 Kristina Dahlberg Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Bokslut. Denna version består framför allt av förbättringar för att enklare kunna justera för

Läs mer

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om de saknas på datorn.

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om de saknas på datorn. INSTALLATIONSANVISNING HOGIA BOKSLUT Du laddar ner programmet från vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se under Nedladdningar Aktuell version. Här finns olika möjligheter att installera. Välj det alternativ

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Nyheter i Norstedts Bokslut 2011.1

Nyheter i Norstedts Bokslut 2011.1 Nyheter i Norstedts Bokslut 2011.1 Kristina Dahlberg Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Bokslut. Denna version består framför allt av uppdateringar inför 2010 års bokslut. Norstedts

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

Manual program DPR SRU tax10

Manual program DPR SRU tax10 Manual program DPR SRU tax10 Ett program som skapar korrekta SRU-koder till 2010 års taxering Bakgrund I 2008 års taxering har Skatteverket gjort en omfattande blankettöversyn. I tax 2010 är blanketterna

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

Innehåll. 9. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 25

Innehåll. 9. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 25 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - SQL... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 8 Steg för steg;

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

Byt/Konvertera kontoplan

Byt/Konvertera kontoplan Byt/Konvertera kontoplan I Hogia Audit/Bokslut kan man byta/konvertera kontoplan. Normalt vill man konvertera från Aktiebolag BAS (gamla kontoplanen) till Aktiebolag EU (nya kontoplanen). För att konverteringen

Läs mer

Nyheter i Norstedts Bokslut Företag 2011.A

Nyheter i Norstedts Bokslut Företag 2011.A Nyheter i Norstedts Bokslut Företag 2011.A Kristina Dahlberg Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Bokslut Företag. Denna version består framför allt av uppdateringar inför 2010 års bokslut.

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Nyheter i Norstedts Bokslut 2010.3

Nyheter i Norstedts Bokslut 2010.3 Nyheter i Norstedts Bokslut 2010.3 Kristina Dahlberg Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Bokslut. Förutom en mängd nyheter och förbättringar lanserar vi även två nya tilläggsmoduler till

Läs mer

Manual för Diabas, version 1.2

Manual för Diabas, version 1.2 Manual för Diabas, version 1.2 Innehållsförteckning Kortversion sid 1 Kontoplan sid 3 Redovisning sid 4 Special sid 7 Begreppet Företag sid 7 Rapporter sid 8 Utskrift sid 9 Installation: Kortversion Diabas

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Nyheter i Norstedts Bokslut Företag 2010.D

Nyheter i Norstedts Bokslut Företag 2010.D Nyheter i Norstedts Bokslut Företag 2010.D Kristina Dahlberg Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Bokslut Företag. Förutom en mängd nyheter och förbättringar lanserar vi även två nya tilläggsmoduler

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Arbetsgången är logisk och bygger på att du går igenom formulären på följande sätt

Arbetsgången är logisk och bygger på att du går igenom formulären på följande sätt Allmänt DPR Årsredovisning är ett avancerat men lättarbetat program som skapar kompletta årsredovisningar. Alla bokföringssystem kan användas till programmet genom att import av bokföringens saldon sker

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Nyheter i Norstedts Bokslut Företag 2011.D/2011.D.1

Nyheter i Norstedts Bokslut Företag 2011.D/2011.D.1 Nyheter i Norstedts Bokslut Företag 2011.D/2011.D.1 Kristina Dahlberg Produktchef Version 2011.D.1 är en uppdatering av version 2011.D och innehåller följande rättningar; Notnumret skrivs nu återigen ut

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Kom igång med Visma Byråpaket

Kom igång med Visma Byråpaket Kom igång med Visma Byråpaket Nedan följer en arbetsgång över hur du kommer igång med ditt Visma Byråpaket. När du har genomfört de instruktioner som är aktuella för dig och din byråpaketslösning, kan

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång (Pyramid Business Studio från version 3.41A) (2013-11-27) I detta dokument beskrivs arbetsgången i Pyramid rutin 962 Kontoersättning. Dialogen ger möjlighet att utföra

Läs mer

Kom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet

Kom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet Kom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet Företagsinställningar Du börjar med att ställa in hur du övergripande vill arbeta med programmet i menyn Arkiv - Företagsinställningar

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 OneDrive 1 Innehåll ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2 Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 HANTERA DOKUMENT OCH FILER PÅ ONEDRIVE... 4 Skapa mapp... 4

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

ShowYourPics. Kom igång guide Alpha 0.8.3. True Fiction P roduction AB Sveavägen 98, 113 50 Stockholm info@truefiction.se www.truefiction.

ShowYourPics. Kom igång guide Alpha 0.8.3. True Fiction P roduction AB Sveavägen 98, 113 50 Stockholm info@truefiction.se www.truefiction. ShowYourPics Kom igång guide Alpha 0.8.3 Under menyn längst upp till höger som är samma som ditt namn finner du: Mina konton: En lista med alla konton du har behörighet till. Egna inställningar: Ä ndra

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Anståndsguide Norstedts Klient

Anståndsguide Norstedts Klient Anståndsguide Norstedts Klient Finns i Norstedts Klient under menyn Åtgärder Anståndsguide eller klicka på ikonen i verktygsraden Du måste börja med att markera för vilka klienter du vill göra anstånd.

Läs mer

Kom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet

Kom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet Kom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet Företagsinställningar Du börjar med att ställa in hur du övergripande vill arbeta med programmet under Arkiv - Företagsinställningar -

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Datum Ert datum Vår beteckning 2004-04-06 Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2

Datum Ert datum Vår beteckning 2004-04-06 Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2 Ert datum Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2 Telefon 0243-445000 Telefax 0243-445497 www.banverket.se Instruktion Användarhandledning för Besiktningsplan

Läs mer

Visma Bokslut. Anpassat för mindre bolag enkelt och överskådligt. med årsredovisning. Lättarbetat och överskådligt. Boksluts- och beräkningsbilagor

Visma Bokslut. Anpassat för mindre bolag enkelt och överskådligt. med årsredovisning. Lättarbetat och överskådligt. Boksluts- och beräkningsbilagor Visma Bokslut. Pris från 4.400:- (frakt och moms tillkommer). Anpassat för mindre bolag enkelt och överskådligt Visma Bokslut med årsredovisning Visma Bokslut är det självklara valet för dig som på professionell

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Visma Analys. Värdefull hjälp som gör det enkelt och överskådligt. analysera, presentera och följ upp. Huvudboksanalys. Unik SIE-analys förenklar

Visma Analys. Värdefull hjälp som gör det enkelt och överskådligt. analysera, presentera och följ upp. Huvudboksanalys. Unik SIE-analys förenklar Visma Analys. Pris från 4.400:- (frakt och moms tillkommer). Värdefull hjälp som gör det enkelt och överskådligt Visma Analys analysera, presentera och följ upp Visma Analys är ett modernt och användarvänligt

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Rapportkontoplan hantering

Rapportkontoplan hantering Rapportkontoplan hantering Sida 1 av 11 Innehåll Att kopiera kontoplan till rapportkontoplan... 3 Namn på rapportkontoplan... 5 Rapportkontoplan... 6 Kopiering av rapportkontoplan... 9 Klienthantering...

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice Installation Hogia Small Office Bokföring 1 Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring Från och med version 2012.2 har vi gått över till licensnummer och du måste därför efter installationen är

Läs mer

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo!

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo! Pappersfri post Användarhandbok Välkommen till din Brevo! I Brevo kan du ta emot och hantera post som du brukar få hem i din vanliga brevlåda. Du kan sortera och spara alla dina dokument och du kommer

Läs mer

Demohandledning från Scandinavian PC Systems

Demohandledning från Scandinavian PC Systems från Scandinavian PC Systems November 2004 I registrerar du alla dina inventarier och anläggningar. Programmet räknar ut planenliga avskrivningar och ger dig ett färdigt bokföringsunderlag. Du kan lätt

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Nyheter i PowerPoint 2010

Nyheter i PowerPoint 2010 Nyheter i PowerPoint 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Som i Office 2007 finns det flikar och grupper i det övre verktygsfältet.

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor

Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor Innan bokföring Redovisningsansvariga kommer att få ett mail med en mall utskickad från EA. Spara mallen lokalt på er dator eller på ert lokala nätverk. Öppna

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office Installation av Vitec Mäklarsystem Office 2016-02-18 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 A. Förberedelser... 3 B. Läs noga igenom manualen... 3 C. Systemkrav - minimum... 3 D. Programsupport/Teknisk

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Nya funktioner i Communicate: In Print Version 2.8

Nya funktioner i Communicate: In Print Version 2.8 COMPRIN9 Nya funktioner i Communicate: In Print Version 2.8 1. Kostnadsfria uppdateringar av symbolsystemet Den som har något av programmen i Communicate-serien kan kostnadsfritt uppdatera symbolinnehållet

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

Nyheter i Norstedts Bokslut

Nyheter i Norstedts Bokslut Nyheter i Norstedts Bokslut 2010.4 Kristina Dahlberg Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Bokslut. Förutom en mängd nyheter och förbättringar lanserar vi nu Norstedts Processtöd. Ett hjälpmedel

Läs mer

Lämna deklarationer elektroniskt (filöverföring) beskattningsår 2015

Lämna deklarationer elektroniskt (filöverföring) beskattningsår 2015 Lämna deklarationer elektroniskt (filöverföring) beskattningsår 2015 Använder du HKU (Hogia Kund- och Uppdragshanterare) ska SRU-genereringen göras från HKU. Ett separat instruktionsdokument finns på Kundtorget.

Läs mer

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel Programsnickaren Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet När programmet är installerat, hittar du programikonen

Läs mer

Företagets bokslut Daniel Nordström

Företagets bokslut Daniel Nordström Företagets bokslut Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Bokslut Tre typer av bokslut Vem skall göra ett bokslut? Förenklat bokslut Manuell bokföring och bokslut Justeringar vid företagets

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 Må nådsskifte Innehåll Bokför klart allt i månaden... 2 Avstämning... 3 Kundfodringar... 3 ROT-fordran kund... 3 ROT-fordran Skatteverket... 4 Leverantörsskulder... 5 Avstämning reskontror...

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Körschema för årsuppdatering 2010-2011. Version 2,18. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen!

Körschema för årsuppdatering 2010-2011. Version 2,18. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Hantverksdata Bilanco Körschema för årsuppdatering 2010-2011 Version 2,18 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innehåll AVSTÄMNINGSLISTA... - 3 - Kontrolluppgifter - test... - 4 -

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Visma Revision. Med den nya revisionsstandarden. stöd genom hela revisionsarbetet. Så följer du nya revisionsstandarden. Ny unik SIE-analys förenklar

Visma Revision. Med den nya revisionsstandarden. stöd genom hela revisionsarbetet. Så följer du nya revisionsstandarden. Ny unik SIE-analys förenklar Visma Revision. Pris 5.900:- (frakt och moms tillkommer). Med den nya revisionsstandarden Visma Revision stöd genom hela revisionsarbetet Visma Revision ger dig stöd genom hela revisionsarbetet från revisionsplanering

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning

GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning www.gekab.se INNEHÅLL LOGGA IN SYSTEMET SKAPA SKYLTAR 5 - SKAPA NY SKYLT 6 - IMPORTERA FRÅN EXCEL 7 - LISTAN 8 SKAPA MÄRKE 9 - IMPORTERA

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem

Installation av. Vitec Mäklarsystem Installation av Vitec Mäklarsystem Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Installera Vitec Mäklarsystem... 3 3. Inställningar av rättigheter i Windows Vista och Windows 7... 7 4. Första gången du startar...

Läs mer

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30 Mikromarc 3 Fjärrlån Version 6.30 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, januari 2015 Innehåll INLEDNING... 3 KOM IGÅNG MED FJÄRRLÅN... 4 KOPPLING MOT LIBRIS FJÄRRLÅN... 4 E-POSTINSTÄLLNINGAR... 4 FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR...

Läs mer

Kom igång med Hogia Bankgiro Link

Kom igång med Hogia Bankgiro Link Kom igång med Hogia Bankgiro Link Hogia Bankgiro Link är Bankgirots senaste kommunikationssätt; smidigt, flexibelt och utbyggbart för att kunna klara framtida teknikskiften. Det är ett mycket säkert kommunikationssätt

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

ICAP Karl Johansgatan 42 www.icap.nu. Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1

ICAP Karl Johansgatan 42 www.icap.nu. Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1 Snabbguide Duxbury Braille Translator Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1 Innehåll Installation... 3 Installera SWIFT mall för Word... 7 Anpassa DBT... 8 Registrera

Läs mer