Aktiv utrustning Den ofta övervakningsbara och elförsörjda utrustning som kopplar samman de olika delarna av nätet. Jfr med passivt nät.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktiv utrustning Den ofta övervakningsbara och elförsörjda utrustning som kopplar samman de olika delarna av nätet. Jfr med passivt nät."

Transkript

1 Ordlista Vad betyder alla förkortningar och tekniska termer? Accessnät Den yttersta delen av ett tele- eller datakommunikationsnät, som når in i abonnentens fastighet och som denna utnyttjar för att få åtkomst till annat nät eller nätet som helhet. Accesswitch Den dataväxel som abonnenterna och dess datorer (PC, IPtelefonidosa och TVbox) ansluts till. Accesswitchen betjänar i regel en hel fastighet. ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), en teknik för hög överföringskapacitet med digital teknik på befintligt telenät med koppartråd. Tekniken bygger på assymetrisk dataöverföring där överföringshastigheten till abonnent (nedströms) är högre än från abonnent (uppströms). Aktiv utrustning Den ofta övervakningsbara och elförsörjda utrustning som kopplar samman de olika delarna av nätet. Jfr med passivt nät. Analog Metoder för att representera data (värden) steglöst och kontinuerligt, med mellanvärden. Exempel är vanlig fotografering och traditionell telefoni. Analoga data måste omvandlas till digital form för att man ska kunna bearbeta dem i en dator. Anslutningspunkt Plats där möjlighet finns att ansluta dator eller nät till Internet eller annat nät. I trådlösa nät syftar anslutningspunkt på basstation. Heter på engelska access point. Asymmetrisk Asymmetrisk kommunikation innebär att överföringskapaciteten är högre i riktningen in till abonnenten än ut från abonnenten. Bandbredd Vid datakommunikation anger bandbredd överföringskapaciteten. Den anges i antal överförda bit per sekund, vanligen kbit/s eller Mbit/s. Ordet bandbredd är hämtat från radioteknik, där det syftar på frekvensomfång; stort frekvensomfång (bredd) ger stor kapacitet för dataöverföring. Uttrycket bandbredd anger inte hastighet utan kapacitet i en överföring, ungefär som lastkapaciteten hos en långtradare eller personbil, vilka färdas med samma hastighet, anger respektive fordons överföringskapacitet. Heter på engelska bandwidth. Best effort Leverans efter bästa förmåga. Ett nät som erbjuder anslutna datorer/användare "best effort" lämnar inga garantier vad gäller fördröjningar etc utan levererar tjänsten efter bästa förmåga. Detta är en fundamental princip för många tjänster på Internet. Blogg Kortform för webblogg, logg eller dagbok på webben. Blogg är en webbsida med ett eller flera avgränsade ämnen, där presentation sker i kronologisk ordning med det mest aktuella överst. En del bloggar har formen av dagbok, andra är länklistor eller diskussionslistor.

2 Bloggar kan vara personliga och knutna till en person eller publika och knutna till ett bredare innehåll. Bloggar kan vara ideella eller kommersiella Brandvägg Hinder mot oönskad kommunikation mellan olika datornät eller datorer, främst mot intrång i dator eller lokalt datornät. En brandvägg kan vara antingen hårdvara i form av bredbandsrouter eller ett program som installeras på din dator. Heter på engelska firewall. Bredband Nät med hög överföringskapacitet. Vad som är hög varierar dels över tiden, dels med olika myndigheters, organisationers, företags och personers uppfattning. ITinfrastrukturutredningen (SOU 1999:85) och FN-organet Internationella teleunionen sätter gränsen vid minst två megabit per sekund i båda riktningarna. Heter på engelska broadband. Bredbandsrouter En produkt som kan installeras för att dela Internetanslutning mellan flera datorer. Innehåller ofta brandvägg för att öka säkerheten. Bredbandstelefoni Vanlig telefoni som använder bredbandsanslutningen istället för traditionell kopparanslutning. Bredbands-TV Digital-TV distribuerad över bredbandet istället för via kabel-tv eller via det marksända TVnätet. Browser Se webbläsare Cat5, Cat 5E, Cat 6 Standardiserad kopparkabel för datatrafik med hög överföringskapacitet i fastighetsnät. Chat, chatta Chat, eller att chatta, är en skriftlig dialog i realtid på Internet, det vill säga att man kommunicerar direkt med varandra över Internet genom att skriva på tangentbordet. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), En standard för att automatiskt konfigurera datorernas Internet adress. Innebär att du inte behöver konfigurera din dator eller bredbandsrouter för att nå Internet. Digital Metod för att representera data (värden) med siffror. Exempel är digital fotografering och datakommunikation. Det binära talsystemet med ettor och nollor, som används i datorer, är digitalt. En fördel med digital data är att informationen kan kopieras många gånger utan att informationen försämras. Digital-TV Ett sätt att överföra TV via digitala nätverk. Fördelen är att bilden blir bättre och att man kan sända fler kanaler samtidigt.

3 DNS (Domain Name Server) Det system som översätter domännamn till IP-adresser. Domän Ett sätt att namnge och gruppera datorer, som är anslutna till Internet. Namnen är hierarkiskt uppdelade i domäner, som går från mindre grupper till allt större. Exempel på en domän (ett domännamn) är zitius.com. , e-post Elektronisk post, meddelande som skickas mellan användare i datornät. Själva meddelandet kallas e-brev, e-meddelande eller mejl (även engelska eller mail används). I e-postadresser på webben delar (snabel-a) av adressen i en namnadress före snabel-a och en domänadress efter snabel-a. Exempel på e- postadress: Ethernet Standard för lokala nät (LAN), som kan användas med de flesta typer av datorer. Finns med olika överföringskapacitet. Ethernet är den vanligaste tekniken i lokala nät FAQ Frequently asked questions, ofta ställda frågor. Lista med ofta ställda frågor och svar för en webbplats, ett datorprogram och liknande, som ska hjälpa användare till rätta. Fastighetsnod Det utrymmet i fastigheten som användes för utrustning som sammanbinder alla lägenheter i fastighetsnätet. Fastighetsnät Det nät som sammanbinder alla lägenheter i fastigheten. Fastighetsswitch Se accesswitch. Fiber Se optofiber. FTP (File Transfer Protocol) En standard för att överföra datafiler över Internet. FTTH (Fiber To The Home) Fiber till hemmet, det vill säga optofiber in i bostaden. Gbit/s Gigabit per sekund. Måttenhet vid dataöverföring på bit per sekund. Förkortas Gb/s, Gbit/s och Gbps. Gigabit Ethernet Ethernet med överföringskapacitet om 1Gbit/s. Gruppanslutning Avtalsform som innebär att samtliga boende i en fastighet/område obligatoriskt kopplas

4 upp. Avtalsformen minskar kostnaden för de som nyttjar nätet, på bekostnad av övriga boende som får betala för uppkopplingen oavsett om de använder tjänsten eller inte. Helpdesk Engelska för kundtjänst. Internet Globalt datornät baserat på kommunikationsprotokollet TCP/IP. Namnet Internet lär komma från begreppet att koppla ihop nätverk med varandra, på engelska inter networking. Internetoperatör Företag eller institution som tillhandahåller anslutning (access) till Internet eller specifik Internetbaserad tjänst som e-post, tv eller telefoni. Intranät Vanlig benämning på ett företags interna nät som byggs och fungerar efter samma principer som Internet. IP (Internet Protocol) Kommunikationsprotokoll som handhar adressering och vägval för datapaket på Internet och i andra IP-baserade nät. Idag används version 4 av IP på Internet. Nästa version heter IPv6. IP-adress Unik adress som tilldelas alla datorer på Internet. Varje dator ansluten till Internet måste ha en unik adress. Publik IP-adress innebär att adressen är direkt adresserbar för alla datorer på Internet. Privat IP-adress används på lokala nätverk bakom bredbandsrouter eller brandvägg.. IP-adressen består av ett nummer med fyra siffergrupper åtskilda av punkter. Det är Internets motsvarighet till telenätets telefonnummer. IP-telefoni Telefoni eller telefontjänst över Internet via kommunikationsprotokollet IP, det vill säga telefoni via Internet istället för vanliga telefonnätet. ISP (Internet Service Provider) Engelsk benämning för Internetoperatör. Kabel-TV Teknik för att distribuera tv-signalen via ett kabelsystem i stället för radiosignaler i luften och antenner. Kabel-tv-kablar av traditionellt snitt (koaxialkabel) kan i begränsad omfattning även användas för att transportera datatrafik och ge Internetuppkoppling. Kanalisation Utrymme som används för att installera kablage. Vanligt är att utnyttja befintlig kanalisation vid installation av nytt koppar eller fibernät. Kbit/s Kilobit per sekund. Måttenhet vid dataöverföring på bit per sekund. Förkortas kbit/s och kbps. Koaxnät

5 Nät förlagt med koaxialkabel. Används för kabel-tv. Kollektiv anslutning Se gruppanslutning. Kommunikationsoperatör En Kommunikationsoperatör (KO) ansvarar för trafiken mellan tjänsteleverantörerna och slutkunderna. KO sluter avtal med tjänsteleverantören och hanterar den aktiva utrustningen i nätet. KO förser fastighetsägaren med uppgifter om antal uppkopplade noder samt med e-postadress, nätadress m.m. till fastighetsägarens kunder. I KO:s roll ingår att garantera att slutkunden kan byta tjänsteleverantör t ex via en s k påloggningsportal, där även fastighetsägaren kan lämna meddelanden till en eller flera slutkunder. KO bör inte konkurrera med tjänsteleverantörerna. Kopparkabel Kabel för överföring av elektrisk signal. Finns av många olika slag: Cat 5/6, koaxnät eller vanligt telefonnät. LAN (Local Area Network) Datanät med begränsad geografisk funktion. Utvecklades för att sammanbinda datorerna på företag och organisationer. Används idag generellt för att ansluta flera datorer. LAN har stor dataöverföringskapacitet, i allmänhet Mbit/s. Lägenhetsnät Det nät som sammanbinder rummen i en lägenhet eller ett hus. Mask Mask är en typ av skadlig kod. Masken kopierar sig vidare mellan datorer, oftast med hjälp av e-post, för att spridas och infektera så många datorer som möjligt. Mask förekommer ofta i kombination med s k trojaner, t ex Mellissa, Loveletter och Sobig.F Mbit/s Måttenhet på överföringskapacitet i datakommunikation, bit per sekund. Förkortas Mb/s, Mbit/s eller Mbps. Modemkapning Den som har uppringd Internet-anslutning riskerar att få modemet kapat (ett litet program laddas ner i datorn), med höga telefonräkningar som följd. De som främst drabbas är uppringda anslutningar och ISDN-anslutningar. Med en annan typ av anslutning är risken för modemkapning minimal. Multimodfiber En optisk fiber med tjockare kärna än singelmodfiber. Multimodfiber används för överföring på relativt korta avstånd, främst i fastigheter och fastighetsområden, sällan på avstånd över 1 2 kilometer, eftersom överföringskapaciteten snabbt minskar med avståndet. Kallas ofta bara multimod. Se även singelmodfiber. Nedströms När data överförs i riktning från operatören till abonnent. Nod Inkopplingspunkt i ett nätverk, exempelvis ett stadsnät.

6 ODF (Optical Distribution Field) Korskopplingsenhet för optofiberkablage i fastighet eller liknande. O/e omvandlare Elektrisk dosa som omvandlar ljussignalen på fiber till en elektrisk signal på kopparnät. Områdesnät Ett nät som sammanbinder flera fastigheter inom ett geografiskt område, vanligen knutet till en nod (områdesnod). Operatörsneutralitet Anslutna abonnenter hushåll och företag har möjlighet att välja mellan flera och sinsemellan konkurrerande tjänsteleverantörer, både för Internettjänster och för innehållstjänster. Konkurrenssituationen är en förutsättning för att prisdiskriminering av enskilda kunder skall kunna undvikas. Optofiber En tunn glasledning av kiseldioxid (glas), som överför information via ljus istället för via elektriska signaler. Optofiberns kärna består av dopat glas, ren kiseloxid med en liten tillsats av grundämnet germanium. Optofiberns mantel består av ren kiseloxid. Peer to Peer Datorkommunikation som går direkt mellan vanliga datorer utan att passera någon central server. Mycket populär teknik som utnyttjar Internets möjligheter till direkt kommunikation. Phishing Phishing är en sorts spam som syftar till att samla in känslig information från Internetanvändare. Det finns två typer: 1. E-postmeddelande som skickas från avsändare med falsk identitet. Tanken är att lura mottagaren att lämna ifrån sig personlig eller ekonomisk information. 2. E-postmeddelande med ett lockande erbjudande och en länk till en webbsida. På webbsidan laddas ett program ner till datorn utan att det märks. Programmet samlar automatiskt in känslig information och skickar den vidare. POD (Program On Demand) Beställprogram. PSTN (Public Switched Telephone Network) Engelsk benämningen på publika/allmänna telefonnätet PTS (Post- och Telestyrelsen) PTS är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Begreppet elektronisk kommunikation inkluderar telekommunikationer, IT och radio. Redundans Ett sätt att höja driftsäkerhet genom att dubblera utrustning eller kablage. RJ45 Elektriska kontakten som används i LAN för anslutning av datorer eller liknande.

7 Router Kommunikationsdator ( växel ) i ett datornät, vilken tolkar adresser i inkommande datapaket, väljer den bästa vägen för datapaketen i nätet och kopplar ihop olika nätverk. Router motsvarar i telefonivärlden televäxel och växeltelefonist. Server En dator, ett program eller en kombination av dessa som sköter vissa uppgifter på uppdrag av andra datorer eller för deras räkning. En serverdator bör kommunicera snabbt med nätet. Set top box Engelskt uttryck oftast använt för att beskriva den box som ansluter en traditionell TV till bredbandsnätet. Singlemodefiber Den optiska fibern med bäst överföringskapacitet. Den har en mycket smal kärna, vanligen 0,008 0,01 millimeter. Den används för överföring på både långa och korta avstånd. Se även multimodfiber. SLA (Service Level Agreement) Avtal som reglerar servicenivå. Spam Skräppost, s k spam är e-postmeddelanden (ofta reklam) som mottagaren inte bett om att få. Investeringsbedrägerier (ofta s k Nigeriabrev) och falska virusvarningar är den typ av skräppost det gäller att vara extra uppmärksam på. Svara aldrig på dessa e- postmeddelanden. Svartfiber Optisk fiber utan ändutrustning, råfiber. Namnet svartfiber syftar på att fiber, utan ändutrustning och därmed utan ljus, i ändarna blir svart. Switch Utrustning som kan förbinda en eller flera kommunikationslinjer med en eller flera andra kommunikationslinjer. Kallas även växel. En switch skickar rätt data till rätt mottagare. Symmetrisk kommunikation Kommunikation som innebär att överföringskapaciteten är lika hög till respektive från abonnent. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Protokollen som Internet bygger på, finns till de flesta datasystem. TCP/IP krävs för att kunna utnyttja Internets tjänster fullt ut. TCP delar upp meddelanden i lagom stora bitar, paket, som skickas över nätet och att de kommer fram. IP ser till att varje paket har en adresslapp. I praktiken tillkommer i de flesta fall ett antal andra protokoll som HTTP, FTP och PPP. Tjänsteleverantör Tjänsteleverantören levererar tjänster t.ex. Internet, IP-tv och IP-telefon till slutkunderna. Tjänsteleverantören ersätter Kommunikationsoperatören med en fast summa per uppkopplad kund eller med en procentsats av intäkterna från slutkunderna samt förser

8 KO med anslutningsuppgifter. Triple play Internet, telefoni och tv i samma nätanslutning. Trojan Trojan är en skadig kod och finns i ett program eller i en bit kod som verkar ofarlig. En trojan inväntar en förutbestämd tidpunkt, instruktioner utifrån eller ett lämpligt tekniskt tillfälle för att utföra sitt uppdrag. Trådlösa nät Förbindelser där informationen överförs i luften via radiovågor eller infrarött ljus. Uppströms När data överförs i riktning från användaren till operatören. VDSL (Very high-rate Digtal Subscriber Line) En teknik för hög överföringskapacitet på befintligt telenät med koppartråd. Tekniken liknar den för ADSL, men har inte samma räckvidd. Webbläsare Datorprogram för hämtning och visning av information på webben eller ett intranät. Heter på engelska browser. När man är uppkopplad mot ett nät med en webbläsare och söker information kallas det att surfa. Video on demand Beställd video distribuerad över bredbandsnät. Virus Virus är en typ av skadlig kod. Kännetecknas av att den kopierar sig själv från fil till fil på datorn och därmed infekterar den drabbade datorn. Koden kan göra allt från att lägga till några tecken till att radera innehållet på datorns hårddisk. W-LAN (Wireless Local Area Network) Trådlöst licensfritt lokalt nät, trådlös radioteknik med hög överföringskapacitet och begränsad räckvidd. Förbinder ett antal datorer, mobiltelefoner etc. Wlan kallas även radio-lan. Ett wlan är ofta begränsat till ett rum, ett hus men kan också omfatta större områden. WDM (Wavelength Division Multiplexing) Flerkanalsteknik speciellt utvecklad för dataöverföring i fiber. WDM skickar varje dataström in i fibern i olika delar av färgspektrumetd hjälp av IP-protokoll. VOIP (Voice Over Internet Protocol) Förmedling av tal (telefoni) via Internet, intranät och lokalnät med hjälp av IP-protokoll. VPN (Virtual Private Network) Virtuellt privat nät. Teknik för att avlyssningssäkert överföra data på publika nät, till exempel Internet, genom att skapa en krypterad förbindelse mellan två utrustningar, som kan användas som om de hade direkt kabelförbindelse.

9 Överlämningspunkt En precisering av den punkt där ansvaret övergår från en part till en annan. Ordlistan lånad av kommunikationsoperatören Zitius

Bredbandsstrategi. 1. Sammanfattning 1 (20)

Bredbandsstrategi. 1. Sammanfattning 1 (20) 1 (20) Version: 1.0 Typ: Strategi Fastställds: KF 2013-04-24, 46 Giltighetstid: Tills vidare Uppdateras: Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. för Sverige 3. för Jämtlands län 4. Principer för kommunala

Läs mer

Glas istället för koppar

Glas istället för koppar TOM SIDA Bredband Bredband betyder inte en väldigt bred kabel. Istället handlar det om hur mycket information som kan överföras via en förbindelse mellan t.ex. en dator och ett nätverk. Med bredband får

Läs mer

hemmanät Rekommendationer till fastighetsägare sveriges allmännyttiga bostadsföretag sabo

hemmanät Rekommendationer till fastighetsägare sveriges allmännyttiga bostadsföretag sabo hemmanät Rekommendationer till fastighetsägare sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag förord SABO tog hösten 2007 initiativ till ett branschgemensamt projekt kring hemmanät eller lägenhetsnät som vi

Läs mer

Operatörsneutrala nät - en studie av nät på lokal och kommunal nivå Rapport 41/2001

Operatörsneutrala nät - en studie av nät på lokal och kommunal nivå Rapport 41/2001 Operatörsneutrala nät - en studie av nät på lokal och kommunal nivå Rapport 41/2001 IT-kommissionen Adress: Observatoriet för IT-infrastruktur, IT-kommissionen, 103 33 Stockholm Besöksadress: Regeringsgatan

Läs mer

Nätverk CAFÉ VENTILEN 2015-05-07

Nätverk CAFÉ VENTILEN 2015-05-07 1 Nätverk CAFÉ VENTILEN 2015-05-07 Agenda 2 Inledning Varför (trådlöst) nätverk? Praktik Hur går det till att installera och konfigurera ett trådlöst nätverk? Teori Lokala hemnätverk hur sätta upp och

Läs mer

Nätverk, terminologi och beskrivningar 2005-10-17

Nätverk, terminologi och beskrivningar 2005-10-17 2005-10-17 Ingen del av detta dokument får återges eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt., för något som helst ändamål utan uttryckligt medgivande från Honeywell

Läs mer

Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning

Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning Rapportnummer PTS-ER-2011:16 Datum 15 juni 2011 Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning Rapportnummer

Läs mer

IP-telefoni -en teknisk undersökning

IP-telefoni -en teknisk undersökning Examensarbete Våren 2011 Sektionen för Hälsa och Samhälle Avdelning Computer Science IT-drifttekniker inriktning System Management IP-telefoni -en teknisk undersökning Författare Joakim Bergqvist Daniel

Läs mer

RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862. Trådlösa LAN. En teknisk marknadsbeskrivning

RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862. Trådlösa LAN. En teknisk marknadsbeskrivning DATUM RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862 Trådlösa LAN En teknisk marknadsbeskrivning Förord Förord PTS hanterar idag frågor inom ett stort antal teknikområden såsom telefoni, Internet

Läs mer

10 frågor och svar om. bredband

10 frågor och svar om. bredband 10 frågor och svar om bredband Bredband var för några år sedan ett i det närmaste okänt begrepp för de flesta av oss. I dag tävlar företagen om att erbjuda de snabbaste bredbandsuppkopplingarna till hushåll

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala 2011:15

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala 2011:15 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala 2011:15 Titel: Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband

Läs mer

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se STADSNÄT Frågor och svar stadsnat.dalaenergi.se Innehåll Vad är egentligen ett öppet nät?...3 Vad är ett fibernät?...3 Är nätet framtidssäkert?...3 Villaanslutning...4 Flerbostadshus...8 Företagsfastigheter...9

Läs mer

Tillsammans bygger vi framtiden. - med fiber för snabbt bredband!

Tillsammans bygger vi framtiden. - med fiber för snabbt bredband! Tillsammans bygger vi framtiden - med fiber för snabbt bredband! De digitala vägarna är lika viktiga som vägar och järnvägar Kalmar kommun satsar tillsammans med Telia på att bygga ut öppen fiber till

Läs mer

För idag och imorgon. Bredband till Loftahammar

För idag och imorgon. Bredband till Loftahammar Bredband till Loftahammar Bredband till Loftahammar Vi har länge haft nyttiga och bra kommunikationer sjövägen. 1983 öppnades Bjursundsbron (416 m), som sedan dess har glatt många i vårt området. Nu är

Läs mer

Varför installera bredband?

Varför installera bredband? Varför installera bredband? så här ser det ut i framtidens kommunikationsnät Släpp inte in vem som helst! Som fastighetsägare sitter du på en tillgång som är mycket åtråvärd för bredbandsoperatörer de

Läs mer

Är förändring nödvändigt?

Är förändring nödvändigt? Är förändring nödvändigt? Comhem levererar idag ett antal analoga tv kanaler till varje hushåll i föreningen. Alla som inte får en privat faktura av comhem idag har enbart det analoga utbudet. Det betalas

Läs mer

FiberFrånHemmet-nätet i Kristinestad (KrsNET) ger oändliga möjligheter

FiberFrånHemmet-nätet i Kristinestad (KrsNET) ger oändliga möjligheter FiberFrånHemmet-nätet i Kristinestad (KrsNET) ger oändliga möjligheter Bredband i samverkan i Kristinestad Ulf Grindgärds November 2006 1 2 Ett lokalt digitalt nätverk KrsNET blir ett kommunikationsnät

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

IP TELEFONI I STADSNÄT

IP TELEFONI I STADSNÄT Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 040615 IP TELEFONI I STADSNÄT Abstrakt Inom många städer har det de senaste åren skett en omfattande utbyggnad av stadsnäten. I takt

Läs mer

Bredbandshandboken. version 2005C

Bredbandshandboken. version 2005C Bredbandshandboken version 2005C Informationen gäller från 2005-06-18 med reservation för vissa ändringar. 1998-2005 Databokförlaget Grade i Sverige AB Mångfaldigandet av innehållet i denna bok, helt eller

Läs mer

Säkrare trådlös kommunikation

Säkrare trådlös kommunikation Rapportnummer PTS-ER-2009:16 Datum 2009-04-21 Säkrare trådlös kommunikation Råd till dig som användare Råd till dig som användare Rapportnummer PTS-ER-2009:16 Diarienummer 08-10588 ISSN 1650-9862 Författare

Läs mer

Bredband via fiber i byn. framtiden är här

Bredband via fiber i byn. framtiden är här Bredband via fiber i byn framtiden är här 1 När fibern kom till byn... Ett modernt landsbygdsboende, att ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

Bredbandsstrategi 2013-04-19

Bredbandsstrategi 2013-04-19 Bredbandsstrategi 2013-04-19 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Syfte... 3 1.2. Mål... 3 2. Bakgrundsfakta... 3 2.1. Bredbands kapacitet... 4 2.2. Nätägare... 5 3. Stöd för bredbandsutbyggnad...

Läs mer

Höghastighetskommunikation över TV nätet med inriktning på kabel-tv-näten

Höghastighetskommunikation över TV nätet med inriktning på kabel-tv-näten Höghastighetskommunikation över TV nätet med inriktning på kabel-tv-näten Ett arbete under våren 2002 i Kommunikationssystem SMS005 Framställt av: Fredrik Lindström frelin-9@student.luth.se Mikael Larsson

Läs mer

Söderort. www.familjebostader.com/bredband

Söderort. www.familjebostader.com/bredband Söderort www.familjebostader.com/bredband Felanmälan Behöver du göra en felanmälan är det alltid din bredbandsleverantör som du vänder dig till, oavsett om felet gäller nätet eller din tjänst. Kundtjänst

Läs mer

Fiber Trippel. Telefoni. Television. Internet. Gylleröds samfällighetsförening. Mölle den 11 januari 2010

Fiber Trippel. Telefoni. Television. Internet. Gylleröds samfällighetsförening. Mölle den 11 januari 2010 Fiber Trippel Internet Television Telefoni Mölle den 11 januari 2010 Gylleröds samfällighetsförening Information om fibernät inför mötet den 23 januari och Extrastämman den 6 februari INFORMATION OM FIBERNÄT

Läs mer

IT-infrastruktur. i Uppsala län 2009. Förstudie IT-chefsgruppen i Uppsala län. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

IT-infrastruktur. i Uppsala län 2009. Förstudie IT-chefsgruppen i Uppsala län. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden IT-infrastruktur i Uppsala län 2009 Förstudie IT-chefsgruppen i Uppsala län EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Förord Den sk IT -chefs gruppen i Uppsala län med representanter för

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

Internet. Frågor och svar. Internet 1 Frågor och svar 1

Internet. Frågor och svar. Internet 1 Frågor och svar 1 Internet Frågor och svar Innehållsförteckning: Internet 1 Frågor och svar 1 Internets bakgrund och utveckling. När startade allt? Var? Varför? 2 Kortfattad beskrivning av utvecklingen fram till idag 5

Läs mer