CIM 25X SMS commands. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CIM 25X SMS commands. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS"

Transkript

1 CIM 25X SMS commands Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS

2 2

3 CIM 25X SMS commands English (GB) Installation and operating instructions Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Deutsch (DE) Montage- und Betriebsanleitung Español (ES) Instrucciones de instalación y funcionamiento Français (FR) Notice d'installation et de fonctionnement Hrvatski (HR) Montažne i pogonske upute Latviešu (LV) Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija Lietuviškai (LT) Įrengimo ir naudojimo instrukcija Slovenčina (SK) Návod na montáž a prevádzku Slovensko (SI) Navodila za montažo in obratovanje Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Svenska (SE) Monterings- och driftsinstruktion Türkçe (TR) Montaj ve kullanım kılavuzu Table of contents 3

4 Svenska (SE) Svenska (SE) Monterings- och driftsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Allmänt Konfiguration av CIM 25X Grundläggande konfiguration Konfiguration för övervakning och styrning med SMS Konfiguration för uppringd GSM-anslutning Konfiguration för GPRS-anslutning Statuskommandon Styrkommandon CIM 25X Grundfosprodukt Meddelanden från CIM 25X No connection to product No mains supply, using battery Change GSM module battery GSM module battery low Översikt över kommandon Konfigurationskommandon för CIM 25X Statuskommandon för CIM 25X Styrkommandon för CIM 25X Statuskommandon för produkten Styrkommandon för produkten

5 1. Allmänt CIM 25X kan användas som SMS-gränssnitt för styrning och övervakning av Grundfosprodukter (till exempel E-pumpar och Hydro MPC tryckstegringssystem) ifrån mobiltelefon. Med korta SMS-meddelande kan t ex pump/pumpsystem startas och stoppas, börvärden ändras, status för viktiga pump/systemdata kontrolleras samt larm-och varningsmeddelande erhålls. De SMS-meddelanden som kan sändas av användaren och tolkas av CIM 25X kallas för SMS-kommandon. n består i allmänhet av: [åtkomstkod] <kommando> [parameter, parameter...] [ ] anger fält som används endast i speciella fall. < > anger obligatoriskt fält. Anm. All text som skickas till eller från CIM 25X är på engelska och kan inte ändras. Text visas i mobiltelefonens teckenfönster med teckensnittet Courier. Svenska (SE) [åtkomstkod] <kommando> [parameter, parameter...] * Antalet siffror beror på landet. Fyra siffror mellan 0 och 9. Åtkomstkoden måste aktiveras. Siffror framför <kommando> ignoreras vanligen om inte åtkomstkod är aktiverad. Mellanslag kan förekomma efter [åtkomstkod]. Ett godkänt kommando enligt beskrivning i följande avsnitt. Om en parameter anges efter kommandot måste det finnas ett eller flera mellanslag mellan kommandot och parametern. En eller flera giltiga paramerar för kommandot i fråga. Symboliska parametrar används enligt följande: <telefonnummer>: +XX YYY ZZZ ZZZZ (enligt ITU-T E164). Vid lokala samtal behöver + och landskod XX inte anges. * <åtkomstalternativ> LIST CODE BOTH NONE. Se avsnitt 2. Konfiguration av CIM 25X. <åtkomstkod>: Fyra siffror mellan 0 och 9 (fyrsiffrig kod). <alfanumerisk sträng>: Högst 50 tecken A-Z, a-z, 0-9. <APN-sträng>: Högst 64 tecken A-Z, a-z, 0-9, "-" och ".". Strängen får inte börja eller sluta med "-" eller ".". <veckodag>: ALL, MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN. <klockslag>: OFF, 0, 1, 2,, 24 (0=24). <installationsnamn>: Alla utskrivbara tecken utom och ":". <IP-adress>: xxx.xxx.xxx.xxx; xxx = [000; 255]. <portnummer>: <börvärde>: Standardinställning: Modbus = 502; GENIpro = Decimaltal med eller utan decimaltecken. Anm. Det görs ingen skillnad på versaler och gemener i kommandon. 255

6 Svenska (SE) 2. Konfiguration av CIM 25X Innan SMS-funktionerna i CIM 25X kan användas måste CIM 25X konfigureras med hjälp av kommandona i SMS-konfigurationen i det här avsnittet. na är indelade i fyra grupper: En grupp för grundläggande konfiguration och tre grupper för den typ av anslutning som ska upprättas. n för grundläggande konfiguration (obligatoriskt). Se avsnitt 2.1 Grundläggande konfiguration. n för konfiguration av CIM 25X för övervakning och styrning med SMS. Se avsnitt 2.2 Konfiguration för övervakning och styrning med SMS. n för konfiguration av CIM 25X för uppringd GSM-anslutning. Se avsnitt 2.3 Konfiguration för uppringd GSManslutning. n för konfiguration av CIM 25X för GPRS-anslutning. Se avsnitt 2.4 Konfiguration för GPRS-anslutning. Utför först grundläggande konfiguration, eftersom den är gemensam för samtliga tre anslutningstyper och krävs för alla installationer. Utför sedan konfigurationen för den typ av anslutning som ska upprättas. Standardinställningen fungerar i de flesta fall. Se även avsnitt 6. Översikt över kommandon. 2.1 Grundläggande konfiguration INIT <åtkomstkod> ROAMING <ON OFF> Detta kommando ska användas vid initiering av CIM 25X första gången den används. Numret till den mobiltelefon som används för att initiera CIM 25X kommer att läggas till i modulens interna telefonbok. Därefter kan kommandon ges från detta nummer eller efter angivande av åtkomstkoden, vilken måste bestå av fyra siffror från 0 till 9. Vänta tills CIM 25X har bekräftat ändringen med följande meddelande innan man fortsätter konfigurationen: INIT: <telefonnummer> added to the phone number list Access code: <åtkomstkod> Om CIM 25X redan initieras skickar den följande meddelande: INIT: Already initialised OBS: När kommandot INIT har angetts kan inställningarna endast ändras från det telefonnummer från vilket CIM 25X initierades eller med vald åtkomstkod före kommandot. Efter initieringen använder CIM 25X standardinställningar, och i de flesta fall behöver dessa inte ändras. Se avsnitt 6.1 Konfigurationskommandon för CIM 25X. Läs emellertid resten av tabellen och kontrollera att standardinställningarna motsvarar behoven. Om CIM 25X ska initieras på nytt senare (till exempel om åtkomstkoden glömts), hålls återställningsknappen på modulen nedtryckt minst 5 sekunder. Detta återställer standardinställningarna. t INIT måste sändas igen till CIM 25X. Mer information om maskinvaruåterställning finns i monterings- och driftsinstruktionen för GSM-modulen CIM 2XX. Med detta konfigurationskommando kan man ange om CIM 25X ska tilllåta roaming eller inte. CIM 25X bekräftar ändringen med följande meddelande: ROAMING: changed to <ON OFF>Om roaming är inställd på OFF gäller detta för GSM-, SMS- och GPRSkommunikation. Om roaming är inställd på ON gäller detta för GSM- och SMS-kommunikation, medan roaming för GPRS-kommunikation tillåts endast om också GPRSROAMING är satt till ON. Standardinställning: ON. 256

7 2.2 Konfiguration för övervakning och styrning med SMS ACCESS <åtkomstalternativ> CODE <åtkomstkod> ADDNUMBER [telefonnummer] Välj åtkomstalternativ med detta konfigurationskommando: LIST Konfigurations- och styrmeddelanden kan endast skickas från nummer som finns i telefonboken i CIM 25X. CODE Den fyrsiffriga åtkomstkoden måste anges före samtliga konfigurations- och styrkommandon. BOTH Både LIST (telefonbok) och CODE (åtkomstkod) kan användas för åtkomstkontroll. Det räcker att ange endera för att få åtkomst. NONE Ingen åtkomstkontroll. Samtliga kommandon kan sändas från mobiltelefon utan åtkomstkontroll. Vänta tills CIM 25X har bekräftat ändringen med följande meddelande innan man fortsätter konfigurationen: ACCESS: changed to <åtkomstalternativ> Standardinställning: BOTH. Med detta konfigurationskommando kan man ändra den fyrsiffriga åtkomstkoden. Vänta tills CIM 25X har bekräftat ändringen med följande meddelande innan man fortsätter konfigurationen: CODE: changed to <åtkomstkod> Med detta konfigurationskommando kan man lägga till nummer i telefonboken i CMI 25X. Numret måste ha internationellt format, med + följt av landskod och telefonnummer. Vid lokala samtal behöver + och landskod inte anges. Telefonboken kan innehålla upp till fyra nummer. När ett telefonnummer lagts till bekräftar CIM 25X detta med följande meddelande: ADDNUMBER: <telefonnummer> added to the phone number list Meddelandet skickas både till det nummer kommandot skickats från och till det nummer som lagts till. Om parametern utelämnas läggs det telefonnummer till vilketmeddelandet skickats från. När CIM 25X initierats finns bara numret till den mobiltelefon som användes för initieringen i modulens interna telefonbok. Telefonboken kan visas med kommandot LIST. OBS: Om alla telefonnummer raderas säkerställ att åtkomstalterntivet inte är LIST, eftersom det skulle göra CIM 25X oåtkomlig och kräva maskinvaruåterställning (genom att återställningsknappen hålls intryckt i 5 sekunder) och omkonfigurering. Mer information om maskinvaruåterställning finns i monterings- och driftsinstruktionen för GSM-modulen CIM 2XX. Svenska (SE) 257

8 Svenska (SE) DELNUMBER [telefonnummer ALL] NAME <installationsnamn> Med detta konfigurationskommando kan man radera ett nummer som finns i telefonboken i CIM 25X. Om numret finns kommer det att raderas. CIM 25X bekräftar detta med följande meddelande: DELNUMBER: <telefonnummer> deleted from the phone number list Meddelandet skickas både till det nummer kommandot skickats från och till det nummer som raderats. Om parametern utelämnas raderas det telefonnummer som kommandot skickats från. Om parameter ALL anges raderas alla telefonnummer och CIM 25X skickar följande meddelande: DELNUMBER: Phone number list empty Telefonboken kan visas med kommandot LIST. OBS: Om alla telefonnummer raderas säkerställ att åtkomstalterntivet inte är LIST, eftersom det skulle göra CIM 25X oåtkomlig och kräva maskinvaruåterställning (genom att återställningsknappen hålls intryckt i 5 sekunder) och omkonfigurering. Mer information om maskinvaruåterställning finns i monterings- och driftsinstruktionen för GSM-modulen CIM 2XX. Med detta konfigurationskommando kan man ge CIM 25X ett installationsnamn med upp till 30 tecken. Detta namn kommer därefter att visas framför alla SMS-meddelanden från CIM 25X. Namn med över 30 tecken kortas automatiskt. CIM 25X bekräftar ändringen med följande meddelande: <installationsnamn> NAME: New installation name stored Installationsnamnet kan raderas genom att ange ett installationsnamn utan tecken. CIM 25X skickar följande meddelande: NAME: Installation name cleared Standardinställning: Utan tecken. 258

9 När den här funktionen är aktiverad skickar CIM 25X regelbundet SMS med meddelande STATUS1 till alla nummer i telefonboken. Mer information om meddelandet STATUS1 finns i avsnitt 3. Statuskommandon. HEARTBEAT är ett konfigurationskommando för CIM 25X som kan användas för att ange klockslag och veckodag då meddelande ska skickas. Svenska (SE) <klockslag>: OFF, 0, 1, 2,..., anger 01:00, 12 anger 12:00, 0 eller 24 anger 00:00. OFF avaktiverar funktionen. <veckodag>: ALL, MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN. Om ALL anges skickas meddelandet varje dag. Om klockslaget sätts till OFF ignoreras parametern veckodag och kan utelämnas. OBS: Fler än en veckodag kan anges, separerade med kommatecken. HEARTBEAT <klockslag>, <veckodag>,..., <veckodag> CIM 25X bekräftar ändringen med följande meddelande: HEARTBEAT: Changed to <klockslag> o clock on <veckodag> eller HEARTBEAT: Changed to OFF Exempel på kommando: HEARTBEAT 12, MON, THU Detta kommando gör att synkroniseringsmeddelande skickas klockan 12:00 måndag och torsdag varje vecka. Synkroniseringsmeddelandet innehåller samma information som meddelandet STATUS1 och skickas till alla nummer i telefonboken. Exempel på synkroniseringsmeddelande: HEARTBEAT: Device OK Setpoint: 75 % Act. setpoint: 6,5 m Act. value: 6,2 m START from GSM CONTROL: Const press Forts. på nästa sida. 259

10 Svenska (SE) Device OK ersätts med larm-/varningstext om det föreligger ett fel i enheten. Se avsnitt 3. Statuskommandon. CIM 25X använder tillgänglig information om klockslag för funktionen. CIM 25X får normalt information om klockslag från GSM-nätet vid initiering och efter strömavbrott. Om denna tjänst inte finns i nätverket och funktionen för synkroniseringsmeddelande är aktiverad skickar CIM 25X följande meddelande: NOTICE: Your GSM network does not support time information. Please enter: "TIME yyyy, mm, dd, hh, mm" for the heartbeat function to work. OBS: Om meddelandet skickas för att funktionen för synkroniseringsmeddelande har aktiverats skickas det till det telefonnummer som använts för att aktivera funktionen. Om meddelandet skickas för att information om klockslag inte erhölls vid initiering skickas meddelandet till alla nummer i telefonboken. TIME <år>, <månad>, <dag>, <timme>, <minut> Om klockslag ställts in manuellt med kommandot TIME eller automatiskt från nätverket fungerar den interna realtidsklockan i CIM 25X korrekt så länge strömförsörjning finns. t GSMSETTINGS visar inställningarna. Standardinställning: OFF. Om GSM-nätet inte stöder klockslagsinformation för synkronisering av intern realtidsklocka i CIM 25X, kan detta kommando användas för att tillhandahålla informationen. Efter synkronisering går den interna realtidsklockan så länge CIM 25X har strömförsörjning eller är ansluten till resevbatteri. Parametrar: <år>: <månad>: 1-12 <dag>: 1-31 <timma>: 0-23 <minut>: 0-59 Om inställningen utförts korrekt skickar CIM 25X följande meddelande: TIME: Time has been set to <år> <månad> <dag> <timma>:<minut> <månad>: Månadsnamn med tre bokstäver. Exempel: t TIME 2010, 5, 6, 9, 30 ger följande meddelande: TIME: Time has been set to 2010 May 6 09:30 Om någon parameter saknas är utanför tillåtet område skickar CIM 25X följande meddelande: TIME: Illegal or missing command parameter Realtidsinställningen påverkar bara funktionen för synkronisering. t GSMSETTINGS visar inställningen för den interna realtidsklockan. 260

11 SMSALARM <ON OFF> SMSWARN <ON OFF> STATUSPROTECT <ON OFF> Med det här konfigurationskommandot kan man aktivera eller avaktivera sändning av varningsmeddelande från produkten i form av ett STATUS1-meddelande till alla nummer i telefonboken. Mer information om meddelandet STATUS1 finns i avsnitt 3. Statuskommandon. CIM 25X bekräftar ändringen med följande meddelande: SMSALARM: changed to <ON OFF> Exempel på larmmeddelande för ett Hydro MPC tryckstegringssystem: ALARM APPEARED Water shortage (214) Setpoint 78 % Act. setpoint: 4,2 bar Act. value: 4,0 bar Stopped due to alarm Om funktionen är aktiverad sänds ett meddelande även då larmorsaken har försvunnit och produkten har återgått till normalt tillstånd. Innehållet i meddelandet är detsamma, men det kommer att lyda: ALARM DISAPPEARED. t GSMSETTINGS visar inställningen. Standardinställning: ON. Med det här konfigurationskommanot kan man aktivera/avaktivera sändning av varningsmeddelande från produkten i form av ett meddelande STATUS1 till alla nummer i telefonboken. Mer information om meddelandet STATUS1 finns i avsnitt 3. Statuskommandon. CIM 25X bekräftar ändringen med följande meddelande: SMSWARN: changed to <ON OFF> Exempel på varningsmeddelande för ett Hydro MPC tryckstegringssystem: WARNING APPEARED Feedback sensor signal fault (171) Setpoint 78 % Act. setpoint: 4,2 bar Act. value: 4,0 bar START from GSM Om funktionen är aktiverad sänds även ett meddelande då orsaken till varningen har försvunnit och produkten har återgått till normalt tillstånd. Innehållet i meddelandet är detsamma, men meddelandet kommer att lyda: WARNING DISAPPEARED. t GSMSETTINGS visar inställningen. Standardinställning: ON. Som standard förhindrar åtkomstkontroll inte att statuskommandon verkställs. Endast obehöriga konfigurations- och styrkommandon blockeras. Om åtkomstkontroll ska tillämpas på alla kommandon (statusskydd) kan detta konfigurationskommando användas för att aktivera statusskydd. t GSMSETTINGS visar inställningen. Standardinställning: OFF. Svenska (SE) 261

12 Svenska (SE) SMSLIMIT <ON OFF> Samma händelsemeddelande kan inte skickas mer än 10 gånger i rad inom 24 timmar. Detta förhindrar att obegränsat antal identiska meddelanden skickas om Grundfosprodukten är i ett tillstånd där samma händelse inträffar upprepade gånger under en begränsad period. Dessutom kan högst 100 meddelanden skickas inom 24 timmar. t aktiverar/avaktiverar dessa två begränsningar. CIM 25X bekräftar ändringen med följande meddelande: SMSLIMIT: changed to <ON OFF> Om begränsningarna är aktiverade och någon av gränserna uppnås skickar CIM 25X följande meddelande: SMS alarm/warning limit of 10 identical messages per day has been reached eller SMS alarm/warning limit of a total of 100 messages per day has been reached t GSMSETTINGS visar inställningen. Standardinställning: ON. 262

13 2.3 Konfiguration för uppringd GSM-anslutning t SCADASETTINGS visar status. SETSCADACODE <åtkomstkod> SCADACODE <ON OFF> MODBUSADDR <1-247> Ställer in en fyrsiffrig SCADA-åtkomstkod. Om SCADA-åtkomstkodskydd är inställd på ON (se nedan) måste SCADA-åtkomstkoden anges i Modbus-registret "ScadaPinCode" (Reg ) innan data kan skrivas till CIM 25X. För användning av SCADA-åtkomstkodskydd, se funktionsprofilen och användarhandboken för den aktuella produkten. Sätter SCADA-åtkomstkodskydd till ON eller OFF. Standardinställning: OFF. Normalt har Modbus-adressen ingen roll i GSM- eller GPRS-nät, eftersom SIM-kortets telefonnummer eller den tilldelade IP-adressen ersätter adresseringsmekanismen. Standard-Modbus-adressen fungerar vanligen, men den kan vid behov ändras med hjälp av det här kommandot. Standardinställning: 231. Svenska (SE) 2.4 Konfiguration för GPRS-anslutning t GPRSSETTINGS visar status. APN <APN-sträng> USERNAME <alfanumerisk sträng> PASSWORD <alfanumerisk sträng> AUTHENTICATION <NORMAL SECURE> CONNECTION <SERVER CLIENT DISABLED> GPRSROAMING <ON OFF> MODBUSPORT <portnummer> GENIPROPORT <portnummer> Ange APN (Access Point Name) enligt informationen från GPRSleverantören. Standardinställning: Utan tecken. Ange användarnamn för APN enligt informationen från GPRS-leverantören. I många fall behövs inget användarnamn. Standardinställning: Utan tecken. Ange lösenord för APN enligt informationen från GPRS-leverantören. I många fall behövs inget lösenord. Standardinställning: Utan tecken. Välj detta alternativ för inloggning till APN enligt informationen från GPRS-leverantören. I många fall behöver inställningen inte ändras. Standardinställning: NORMAL. CIM 25X stöder bara anslutningslägena SERVER och DISABLED. DISABLED kan användas för att avaktivera GPRS-anslutningen utan att behöva ta bort inställningarna i APN-strängen. Standardinställning: SERVER. Med detta kommando kan man aktivera/avaktivera GPRS-roaming om roaming för GSM- och SMS-kommunikation är aktiverad med kommandot ROAMING. Standardinställning: OFF. Standardinställningen av Modbus-portnummer behöver sällan ändras. Standardinställning: 502. Används för GPRS-anslutning till Grundfos PC Tool. Standardinställningen av GENIpro-portnummer behöver sällan ändras. Standardinställning:

14 Svenska (SE) SETGPRS <parametrar> Det går att konfigurera GPRS-anslutningen med detta enda flerparameterkommando. Parametrar: <APN>: APN-sträng eller IP-adress <Modbus-port>: <GENIpro-port>: <användarnamn>: alfanumerisk sträng <lösenord>: alfanumerisk sträng <verifiering>: NORMAL SECURE <anslutning>: SERVER CLIENT DISABLED <GPRS-roaming>: ON OFF Exempel 1: SETGPRS Grundfos.dk2.tdc,502,49152,Grundfos,4321, NORMAL,SERVER,OFF Exempel 2: SETGPRS Grundfos.dk2.tdc,502,49152,,,NORMAL I det andra exemplet har vissa parametrar utelämnats i mitten och i slutet av parametersträngen. CIM 25X bekräftar ändringen med samma meddelande som för statuskommandot GPRSSETTINGS. 264

15 3. Statuskommandon Statuskommandona används för att hämta information om status för CIM 25X och Grundfosprodukten. Se tabellen nedan. Förutom kommandona LIST, GPRSSETTINGS och SCADA omfattas kommandona inte av åtkomstkontroll (om inte STATUSPRO- TECT = ON), eftersom de inte ändrar något i CIM 25X eller Grundfosprodukten. Svenska (SE) GSMSETTINGS LIST SIGNALLEVEL Det här statuskommandot visar konfigurationsstatus för CIM 25X. Exempel på svar: Configuration status: Access control: CODE Heartbeat: At 12:00 Wed Roaming: OFF SMS alarm: ON SMS warning: ON SMS limit: ON TIME: 2010 Mar 29 08:35 Status protection: OFF Det här statuskommandot visar numren i telefonboken i CIM 25X. CIM 25X skickar ett meddelande med samtliga telefonnummer. Varje nummer tar en rad i anspråk. Exempel på svar: LIST: Om det inte finns några nummer i telefonboken skickar CIM 25X följande meddelande: LIST: Phone number list empty OBS: LIST är underställt åtkomstkontroll om annat åtkomstalternativ än NONE har valts. Det här statuskommandot visar information från CIM 25X om registrerad signalstyrka i GSM-nätet: (Not detected, 0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %) Exempel på svar: GSM signal level: Actual 100 % Average 50 % Actual är ögonblicksvärdet från CIM 25X, Average är det genomnsittliga värdet under den senaste timmen. OBS: Alla nätoperatörer stöder inte denna tjänst. 265

16 Svenska (SE) STATUS1/STATUS2 Dessa statuskommandon visar information från CIM 25X om Grundfosprodukten. Uppmätta värden är de värden som rapporteras från Grundfosprodukten. Innehållet i meddelandet beror på produkttyp. Exempel på STATUS1-meddelande för pump: Setpoint: 65 % of (0-10 bar) Act. setpoint: 6,5 bar Act. value: 5,2 bar START from GSM Control: Const. press. VERSION BATTERY NETWORK SCADA Exempel på STATUS2-meddelande för pump: Head: 8,4 m Flow: 24 m3/h Power: 1830 W Performance 79 % Energy: 4570 kwh Hours: 2568 h Detta statuskommando visar information som programversion för CIM 25X samt typ av Grundfosprodukt. Exempel på svar: CIM 25X V Telit Hydro MPC booster IMEI: IMSI: IMEI är utrustningens ID-nummer och IMSI är abonnentens ID-nummer. Detta statuskommando visar information om batteristatus om CIM 25X har batteri (tillval). Exempel på svar: External voltage: Yes Battery voltage: 3,5 V Battery temp: 37 C Battery charging: Yes Charging suspended: No Batteriladdning blockeras vid för hög temperatur. Detta statuskommando visar information om GSM-nät och nätoperatör. Exempel på svar: Operator: <operatör> Band: 900 MHz GSM roaming: Yes GPRS roaming: No Power on: 1672:32 h Detta statuskommando visar information om SCADA-inställningar. Exempel på svar: SCADA code: <access code> SCADA code: ON Modbus address: 231 OBS: För SCADA tillämpas åtkomstkontroll om annat alternativ än NONE är valt för åtkomstkontroll. 266

17 GSMDATA GPRSSETTINGS GPRSDATA GPRSSTATUS Detta statuskommando visar information om GSM-dataräknare. Exempel på svar: SMS sent: 4502 SMS received: 37 Dial-in: 188:22 h Call-back: 44:09 h Counter time: 1435:43 h Counter time in [h:min] since last GSM counter reset. Räknarna kan återställas med kommandot RESETGSM. Detta statuskommando visar information om inställningarna för GPRS-anslutningen. Exempel på svar: APN: Grundfos.dk2.tdc MODBUSPORT: 502 GENIPROPORT: USERNAME: - PASSWORD: - AUTHENTICATION: NORMAL CONNECTION: SERVER GPRSROAMING: ON SERVER *): OBS: För SCADA tillämpas åtkomstkontroll om annat alternativ än NONE är valt för åtkomstkontroll. *) Om anslutningsläge är CLIENT. Detta statuskommando visar information om Modbus TCP-status. Exempel på svar: Packets: Received: kb Sent: kb Counter time: 419:51 h> Packets: Summan av Modbus TCP och GENIpro TCP. Counter time: Tid sedan senaste nollställning av GPRS-räknare. Räknarna kan återställas med kommandot RESETGPRS. Det här statuskommandot visar information om GPRS-status. Exempel på svar: GPRS: CONNECTED IP: Modbus Port: 502 GENIpro Port: Modbus addr: 231 Socket 1: OPEN Socket 2: CLOSED Socket 3: CLOSED Socket 4: CLOSED Silence timeout: 60 min. Socket 1-3: Modbus TCP-anslutning. Socket 4: GENIpro TCP-anslutning. Svenska (SE) 267

18 Svenska (SE) 4. Styrkommandon 4.1 CIM 25X RESETGSM RESETGPRS Återställer GSM-dataräknare. CIM 25X bekräftar ändringen med följande meddelande: RESETGSM: GSM data counters reset Återställer GPRS-dataräknare. CIM 25X bekräftar ändringen med följande meddelande: RESETGPRS: GPRS data counters reset 4.2 Grundfosprodukt Med de styrkommandon som finns i tabellen nedan kan man ange reglertyp och driftsform samt ändra börvärde för Grundfosprodukten. CIM 25X bekräftar kommandot med ett STATUS1-meddelande till den mobiltelefon som kommandot skickades från. Om reglertyp, driftsform eller börvärde för en pump ändras försätts pumpen automatiskt i fjärrstyrd drift. Dessa inställningar sparas i CIM 25X vid eventuellt strömavbrott. De kan också ändras via uppringd GSM-anslutning eller GPRS-anslutning. Den senaste ändingen av inställningen gäller. Ändringar som görs via uppringd GSM-anslutning eller GPRS-anslutning sparas dock inte i CIM 25X vid eventuellt strömavbrott. OBS: Kommadona beror på Grundfosprodukt. Om ett kommando inte stöds av produkten ignorerar produkten kommandot och CIM 25X skickar följande meddelande: <kommando> Command not supported by connected device type OBS: För kommandona tillämpas åtkomstkontroll om annat alternativ än NONE är valt för åtkomstkontroll. OBS: Styrning av Hydro MPC med CIM 25X kräver inställning från manöverpanelen på CU 351. Inställningar > Sekundära funktioner > Styrkälla. Välj Bus. Ytterligare information finns i monteringsoch driftsinstruktionen för Hydro MPC i WebCAPS. E-pumpar UPE, MAGNA Hydro MPC Hydro Multi-E MP 204 CIU 252 RESETALARM REMOTE - - Återställer larm eller varning i Grundfosprodukten om felet har upphört. Produkten kommer att försöka starta om. Ställer in Grundfosprodukten för fjärrstyrd drift. (Grundfosprodukten styrs via CIM 25X.) LOCAL - - Ställer in Grundfosprodukten för lokalmanövrerad drift. (Börvärde, driftsform och reglertyp kan ändras på produkten eller med hjälp av Grundfos fjärrkontroll R100.) START - Startar Grundfosprodukten. STOP - Stoppar Grundfosprodukten. MIN MAX - - Ändrar Grundfosproduktens driftsform till Min. Produkten arbetar på min.kurvan. Ändrar Grundfosproduktens driftsform till Max. Produkten arbetar på max.kurvan. 268

19 E-pumpar UPE, MAGNA Hydro MPC Hydro Multi-E MP 204 CIU 252 SETPOINT <värde> - - CONSTCURVE CONSTPRESS PROPPRESS * AUTOADAPT - ** ALARMSIM <kod> - ** - WARNSIM <kod> - - * Endast TPE ** Endast MAGNA. Exempel 1 CIM 25X är konfigurerad med åtkomstalternativ CODE och åtkomstkoden är satt till "8977". Ett larm kan återställas med följande kommando: 8977 RESETALARM Exempel 2 Numret till din mobiltelefon finns i telefonboken i CIM 25X och alternativet för åtkomst är satt till BOTH (standardinställning). Börvärdet kan ändras till 4,5 m med följande kommando: SETPOINT 4,5 Observera att enheten för börvärdet inte ska skrivas som en del av kommandoparametern, eftersom den underförstått anges av skalningsenheten för återkopplingsvärdet. Skickar ett nytt börvärde till produkten. Om börvärdet är utanför tillåtet område ändras det automatiskt till närmaste värde som är inom tillåtet område. Beroende på det begränsade skalningsområdet och upplösningen kan det resulterande börvärdet avvika från det som skickades till produkten. Reglerad drift Börvärdet anges som ett decimalvärde, angivet till samma enhet som återkopplingsgivarens. t STATUS1 visar information om givarskalningen. OBS: Pumparna UPE och MAGNA använder alltid (m). Enheter i displaybilder på MPC kan avvika från "unit" om andra enheter än standard-si-enheter har valts för givarna. Oreglerad drift Börvärdet anges som ett decimalt värde, angivet i %. Detta kommando försätter Grundfosprodukten i reglertypen drift efter konstantkurva. Detta kommando försätter Grundfosprodukten i reglertypen konstanttrycksreglering. Detta kommando försätter Grundfosprodukten i reglertypen proportionaltrycksreglering. Detta kommando försätter Grundfosprodukten i reglertypen AUTO ADAPT. Detta kommando gör att Grundfosprodukten simulerar ett larm med en händelsekod. Om produkten stöder det valda larmet och SMSALARM är satt till ON reagerar produkten genom att till exempel skicka ett larmmeddelande. Detta kommando gör att Grundfosprodukten simulerar en varning med en händelsekod. Om produkten stöder den valda varningen och SMSWARN är satt till ON reagerar produkten genom att till exempel skicka ett varningsmeddelande. Svenska (SE) 269

20 Svenska (SE) 5. Meddelanden från CIM 25X CIM 25X skickar meddelanden vid fel eller andra särskilda förhållanden i själva modulen. Dessa meddelanden är desamma oberoende av Grundfosprodukten. De aktiveras/avaktiveras med kommandot SMSALARM <ON OFF>. Om SMSALARM är satt till ON skickas meddelanden till alla telefonnummer i telefonboken. OBS: Inget meddelande skickas om telefonboken är tom (om modulen till exempel inte initierats). Meddelandet aktiveras av en händelse. Om CIM 25X slås av och på (batteriet tas ut) skickas meddelandet igen om orsaken till meddelandet kvarstår. 5.1 No connection to product Om kommunikationen mellan CIM 25X och Grundfosprodukten avbryts under mer än 1 minut skickar CIM 25X följande meddelande till alla telefonnummer i telefonboken: GSM module error: No connection to product OBS: Om orsaken till avbrottet är att strömförsörjningen till produkten brutits skickar CIM 25X i stället följande meddelande: No mains supply, using battery. Se nedan. 5.3 Change GSM module battery Om CIM 25X registrerar att batteriet är urladdat och behöver bytas skickas följande meddelande till alla telefonnummer i telefonboken: GSM module error: Change GSM module battery OBS: Batteri är tillval för GSM-modulen för CIM 25X. 5.4 GSM module battery low Om CIM 25X registrerar att batteriet är urladdat och behöver bytas skickas följande meddelande till alla telefonnummer i telefonboken: GSM module error: GSM module battery low OBS: Batteri är tillval för GSM-modulen för CIM 25X. 5.2 No mains supply, using battery Om CIM 25X registrerar strömförsörjning från batteri skickas följande meddelande till alla telefonnummer i telefonboken: GSM module error: No mains supply, using battery Feltypen kommer antagligen att försvinna av sig själv, eftersom meddelandet vanligtvis utlöses av kortvarigt strömavbrott. Vid detta speciella fel (men inte vid de andra) sänder CIM 25X ett meddelande i vilket det står att felet försvunnit: GSM module: Mains supply returned Om batteriet är urladdat eller CIM 25X inte har något batteri registrerat vet CIM 25X inte om strömförsörjningen till Grundfosprodukten har brutits, eftersom modulen själv förlorar strömförsörjningen. Därför kan den inte sända något meddelande. När strömförsörjningen återställts skickar CIM 25X ett meddelande till användaren och meddelar att strömavbrott har förelegat: GSM module: Power on occurred 270

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. UPS, UPSD Series 200. Protection Module. Monterings- och driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. UPS, UPSD Series 200. Protection Module. Monterings- och driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER UPS, UPSD Series 200 Protection Module Monterings- och driftsinstruktion Svenska (SE) Svenska (SE) Monterings- och driftsinstruktion Översättning av den engelska originalversionen.

Läs mer

GRUNDFOS INSTRUCTIONS

GRUNDFOS INSTRUCTIONS UPS Series 200 Basic Module Installation and operating instructions Montage- und Betriebsanleitung Notice d installation et d entretien Istruzioni di installazione e funzionamento Instrucciones de instalación

Läs mer

SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC

SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC GRUNDFOS INSTRUKTIONER SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC Monterings- och driftsinstruktion Svenska (SE) Svenska (SE) Monterings- och driftsinstruktion Översättning av den engelska originalversionen.

Läs mer

GRUNDFOS INSTRUKTIONER KMA. Monterings- och driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER KMA. Monterings- och driftsinstruktion GRUNDOS INSTRUKTIONER KM Monterings- och driftsinstruktion Svenska (SE) Svenska (SE) Monterings- och driftsinstruktion Översättning av den engelska originalversionen. INNEHÅLLSÖRTECKNING 1. nvändningsområden

Läs mer

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 GRUNDFOS INSTRUKTIONER, I, N 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20, N 32, 45, 64, 90, 120, 150 High temperature (air-cooled top) Monterings- och driftsinstruktion Svenska (SE) Svenska (SE) Monterings- och driftsinstruktion

Läs mer

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 GRUNDFOS INSTRUKTIONR, I, N 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20, N 32, 45, 64, 90, 120, 150 Double seal (tandem) Monterings- och driftsinstruktion 2 Svenska (S) Monterings- och driftsinstruktion Översättning av den

Läs mer

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 13 Notice

Läs mer

Grundfos Remote Management

Grundfos Remote Management GRUNDFOS INSTRUCTIONS Grundfos Remote Management Installation and operating instructions 2 Grundfos Remote Management English (GB) Installation and operating instructions.................................

Läs mer

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CR deep-well. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CR deep-well. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CR deep-well Installation and operating instructions 2 CR deep-well Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 7 Notice d'installation et d'entretien

Läs mer

GRUNDFOS INSTRUCTIONS

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA Series 2000 GENI Module Installation and operating instructions Montage- und Betriebsanleitung Notice d installation et d entretien Istruzioni di installazione e funzionamento Instrucciones

Läs mer

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 D-2. Monterings- och driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 D-2

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 D-2. Monterings- och driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 D-2 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 D-2 Monterings- och driftsinstruktion Other languages Sololift2 D-2 http://net.grundfos.com/qr/i/97781574 Svenska (SE) Svenska (SE) Monterings- och driftsinstruktion Översättning

Läs mer

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 C-3. Monterings- och driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 C-3

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 C-3. Monterings- och driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 C-3 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 C-3 Monterings- och driftsinstruktion Other languages Sololift2 C-3 http://net.grundfos.com/qr/i/97771617 Svenska (SE) Svenska (SE) Monterings- och driftsinstruktion Översättning

Läs mer

GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2 L. Monterings- och driftsinstruktion ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2. www.grundfos.com

GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2 L. Monterings- och driftsinstruktion ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2. www.grundfos.com GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2 L Monterings- och driftsinstruktion ALPHA2 L AL LPHA2 ALPHA2 L ALPHA2 www.grundfos.com EG-försäkran om överensstämmelse Vi, Grundfos, försäkrar under ansvar att produkten

Läs mer

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, GENI Module Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, GENI Module Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA, GENI Module Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS MAGNA, GENI Module Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 19 Notice

Läs mer

Allt som krävs för en ren, säker och effektiv fordonsverkstad

Allt som krävs för en ren, säker och effektiv fordonsverkstad Nyhet! Allt som krävs för en ren, säker och effektiv fordonsverkstad Rent, säkert och effektivt Avgaser, slipdamm, oljespill, löst liggande kablar och slangar är bara några av alla säkerhetsrisker som

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CRN MAGdrive. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CRN MAGdrive. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CRN MAGdrive Installation and operating instructions 2 CRN MAGdrive Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 6 Notice d'installation et de fonctionnement

Läs mer

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF FlexiSwitchRF GSM Remote Switch & Alarm Läs detta innan du använder FlexiSwitch /FlexiSwitchRF! Skaparna av FlexiSwitch ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm N S FIN DK GB NL Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning User Manual Gebruikershandleiding DEFA SilentAlarm INNEHÅLL Komma igång s. 11 SMS meddelanden s. 11 Kanaler s. 13 Beställa larmmeddelanden

Läs mer

L2616 Rev. B 08/06 Table 1, QRC : Quick Reference Chart (Snabbreferensdiagram) Steg Kontakt Textvisning Förväntad avläsning / symbol / status Enheter Kommentarer I M t s digitalt teckenfönster 1

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

Glidskenedörrstängare TS 92 DORMA. i Contur Design

Glidskenedörrstängare TS 92 DORMA. i Contur Design Glidskenedörrstängare DORMA TS 92 i Contur Design reddot design award winner 2005 DORMA TS 92 Glidskenedörrstängare Universell dörrstängare för innerdörrar DORMA TS 92 är en modern dörrstängare för standarddörrar

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Intab SMS-larm 1. Beskrivning Strömförsörjning 2 x CR123A 12 V 1500 ma DC-adapter Ingångar

Läs mer

Dörrstängare TS73V DORMA. x ideala dimensioner x optimerade egenskaper

Dörrstängare TS73V DORMA. x ideala dimensioner x optimerade egenskaper Dörrstängare DORMA TS73V x ideala dimensioner x optimerade egenskaper DORMA TS 73 V Dörrstängare Lättmonterad, ekonomisk och med steglöst inställbar stängningskraft. Fördelarna punkt för punkt...... för

Läs mer

3 mg/3 ml Injektionsvätska, lösning. Kytril 2 mg - Filmtabletten 2 mg. 1 mg Injektionsvätska, lösning. 3 mg Injektionsvätska, lösning

3 mg/3 ml Injektionsvätska, lösning. Kytril 2 mg - Filmtabletten 2 mg. 1 mg Injektionsvätska, lösning. 3 mg Injektionsvätska, lösning BILAGA I FÖRTECKNING ÖVER LÄKEMEDLETS NAMN, LÄKEMEDELSFORMER, STYRKOR, ADMINISTRERINGSSÄTT AV LÄKEMEDLEN, INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING I MEDLEMSSTATERNA 1 Österrike Österrike Belgien Belgien

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Komfortdörrstängare TS83 DORMA. x ideala dimensioner x optimerade egenskaper

Komfortdörrstängare TS83 DORMA. x ideala dimensioner x optimerade egenskaper Komfortdörrstängare DORMA TS83 x ideala dimensioner x optimerade egenskaper DORMA TS 83 Komfortdörrstängare Komfortdörrstängare med tänkande öppningsbroms snabbt montage och enklare justering. En dörrstängare

Läs mer

The Right Tool at the Right Time. Högpresterande, extrakorta borr. för rostfritt stål YOUR TRUSTED PARTNER SINCE 1913

The Right Tool at the Right Time. Högpresterande, extrakorta borr. för rostfritt stål YOUR TRUSTED PARTNER SINCE 1913 The Right Tool at the Right Time Högpresterande, extrakorta borr för rostfritt stål YOUR TRUSTED PARTNER SINCE 1913 2 Egenskaper & Fördelar Material Tillverkade av koboltlegerat HSS-E stål (M35), som är

Läs mer

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet BRUKSANVISNING www.flexidesign.se Ansvarsfriskrivning Läs detta innan du använder FlexiSwitch 4! Skaparna av FlexiSwitch 4 ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella

Läs mer

Använd dig av fördelarna i Norgrens unika On-line tjänster!

Använd dig av fördelarna i Norgrens unika On-line tjänster! Använd dig av fördelarna i Norgrens unika On-line tjänster! Gör ditt jobb lättare och spar tid - allt du behöver för att välja, konstruera och köpa Norgren pneumatikkomponeneter på ett bekvämt sätt - 24

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-52 2016-10-13 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

I/O 200C. Upp till åtta I/O-enheter kan kopplas ihop på en DIN-skena, men de kan även delas i två rader med hjälp av förlängningskablarna

I/O 200C. Upp till åtta I/O-enheter kan kopplas ihop på en DIN-skena, men de kan även delas i två rader med hjälp av förlängningskablarna I/O 200C I/O 200C är en samling kostnadseffektiva I/O-enheter som är busskompatibla med I/O-enheterna i Serie 200 och som kan blandas med dessa i valfri ordning på samma DINskena. I/O 200C-enheter kan

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

Tele Radio T50. Manual. Rev. IM-T50-001-A2

Tele Radio T50. Manual. Rev. IM-T50-001-A2 Tele Radio T50 Manual Rev. IM-T50-001-A2 Svenska Produktbeskrivning... 35 Förberedelser... 36 Mottagare... 38 Programmering av mottagare... 41 Styrning av reläutgångar... 48 Felsökningsschema... 50 Service

Läs mer

Lediga Jobb. Vikarie. Version: Time Care Pool 3.3 Uppdaterat: 2013-01-02

Lediga Jobb. Vikarie. Version: Time Care Pool 3.3 Uppdaterat: 2013-01-02 Lediga Jobb Vikarie Version: Time Care Pool 3.3 Sammanfattning Modulen Intresseanmälan gör det möjligt att utannonsera kommande vikariat eller enstaka pass. Med utannonsering menas att dessa vikariepass

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

Manuell spänning och förslutning Pneumatisk spänning och förslutning

Manuell spänning och förslutning Pneumatisk spänning och förslutning Handverktyg för stålband Manuell spänning och förslutning Pneumatisk spänning och förslutning Fördelen med Strapex Handverktyg, band och service i ett paket Det rätta verktyget Det fi nns många olika varianter

Läs mer

Gsm A22 Dolda kommando

Gsm A22 Dolda kommando Gsm A22 Dolda kommando 1 1 Programmering av funktioner Programmering av texter Fråga programmerad funktion: DATA??01 DATA**01,023101# Programmera ny funktion: DATA!*01,024102# Radering av alla funktioner

Läs mer

scales - översikt Mikael Exempel Testdatum: 01.09.2015 Rapport framtagen: 05.12.2015 Online Assessment Online Assessment

scales - översikt Mikael Exempel Testdatum: 01.09.2015 Rapport framtagen: 05.12.2015 Online Assessment Online Assessment scales - översikt Mikael Exempel Testdatum: 01.09.2015 Rapport framtagen: 05.12.2015 Online Assessment Online Assessment Introduktion Denna rapport innehåller resultat från ett eller flera begåvnings-/färdighetstest

Läs mer

OPERATING MANUAL. Part No.:R08019033605 OM-5RTBR-0709(0)-DENV. Operating Manual Wired Remote Controller. English

OPERATING MANUAL. Part No.:R08019033605 OM-5RTBR-0709(0)-DENV. Operating Manual Wired Remote Controller. English OPERATING MANUAL Operating Manual Wired Remote Controller Bedienungsanleitung Kabelfernbedienung Mode D emploi Télécommande reliée par fi l Bedieningsaanwijzing Niet-draadloze Afstandsbediening Manual

Läs mer

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4 162 101 86-1 2013-07-08 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning V4 Innehåll 1.1 Allmänt 7 1.2 Placering 7 1.3 Installation 8 1.4 Aktivering av SMS funktion

Läs mer

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter.

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Manual för SMS-952 F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Riktad IR-Sändare Behöver vara riktad mot mottagaren.

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

SIFO Radioundersökningar. Rapport II 2007

SIFO Radioundersökningar. Rapport II 2007 SIFO Radioundersökningar Rapport II 2007 RADIOLYSSNANDET I HELA RIKET SAMT STOCKHOLM, GÖTEBORG OCH MALMÖ Undersökningsperioder: Hela Riket 8/1-18/3 2007 Lokala områden 2/10-10/12 2006, 8/1-18/3 2007 SIFO

Läs mer

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska På grund av restriktioner hos Apple så är vår Iphone app begränsade i vissa ärenden. Bland annat så skickas SMS ej automatiskt när inställningar är gjorda

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 ARITERM SWEDEN AB Installation- och bruksanvisning - 2013.04.29 - Sida 2/12 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar

Läs mer

MP3 GTP 01-MP3. Bruksanvisning

MP3 GTP 01-MP3. Bruksanvisning MP3 GTP 01-MP3 Bruksanvisning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Vend siden ? ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO 8 NEDERLANDS

Läs mer

GPS-KOMMUNIKATION HUSQVARNA AUTOMOWER

GPS-KOMMUNIKATION HUSQVARNA AUTOMOWER GPS-KOMMUNIKATION HUSQVARNA AUTOMOWER SE INTRODUKTION Automower GPS-kommunikationsenhet innehåller två huvudfunktioner; SMS-funktion och GPS-stöldskydd. SMS-funktionen ger möjlighet att kommunicera med

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

BYGG-VAKT. v i d s t r ö m a v b r o t t. Manual Bygg-Vakt

BYGG-VAKT. v i d s t r ö m a v b r o t t. Manual Bygg-Vakt BYGG-VAKT L a r m a r v i d s t r ö m a v b r o t t Manual Bygg-Vakt 1. Produktinformation....... 2. Funktion......... 3. Användningsområden......... 4. Tekniska specifikationer......... 5. Komma igång

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Interkulturell kommunikation och ledarskap. Att leda framgångsrikt i en mångkulturell/internationell miljö

Interkulturell kommunikation och ledarskap. Att leda framgångsrikt i en mångkulturell/internationell miljö Interkulturell kommunikation och ledarskap Att leda framgångsrikt i en mångkulturell/internationell miljö Vad innebär det att vara internationell? Vi jobbar i en global kultur Jag har varit i många länder

Läs mer

SIFO Radioundersökningar Rapport II 2008

SIFO Radioundersökningar Rapport II 2008 SIFO Radioundersökningar Rapport II 2008 Denna rapport omfattar data om radiolyssnandet i Sverige insamlad under perioden: För riket: 7/1-16/3 2008 (10 veckor) För lokala områden 15/10-16/12 2007, 7/1-16/3

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Lagra utskriftsloggen i nätverket Version 0 SWE Beskrivning av anmärkningar Följande symboler används i den här bruksanvisningen: I anmärkningar med rubriken Obs får

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

Webbplatsen för ME Control

Webbplatsen för ME Control Webbplatsen för Fullständig och uppdaterad användardokumentation, en del användbara verktyg, till exempel ett verktyg för att generera användarscenarion till, hittar du på: www.mecontrol.eu 1. Så här fungerar

Läs mer

Snabbguide Lämplig för alla!

Snabbguide Lämplig för alla! Bruksanvisning 1 Snabbguide Lämplig för alla! Innehåll Snabbguide Lämplig för alla! Om AirPatrol 6 Indikationslampor 8 Knappar 10 Strömmatning 12 SIM-kort 12 Montering av AirPatrol 14 Testkörning av AirPatrol

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

ORVESTO Näringsliv 2008

ORVESTO Näringsliv 2008 Stockholm 2008-05-29 ORVESTO Näringsliv 2008 ORVESTO Näringsliv, den årligen genomförda räckviddsundersökningen för svensk yrkespress är nu färdig och även körbar för den som abonnerar på databasen i SESAME.

Läs mer

FULLSTÄNDIG MOBIL KONTROLL

FULLSTÄNDIG MOBIL KONTROLL GRUNDFOS GO GRUNDFOS GO FULLSTÄNDIG MOBIL KONTROLL GO MOBILE Med Grundfos GO får du marknadens mest omfattande mobila lösning för pumpstyrning, övervakning och driftassistans be think innovate GRUNDFOS

Läs mer

Komma igång. Komma igång

Komma igång. Komma igång Komma igång Komma igång Läs "Viktiga säkerhetsanvisningar" under Vanliga frågor innan du använder denna produkt. Förvara den här handboken så att du har den till hands om du vill slå upp något i den. Informationen

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2012

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2012

Läs mer

Luftservo. Innehåll Monteringsanvisning...1 Service - underhåll...5 Förarinstruktion...6 Reservdelslista...8. Montering vriddon

Luftservo. Innehåll Monteringsanvisning...1 Service - underhåll...5 Förarinstruktion...6 Reservdelslista...8. Montering vriddon Luftservo 005-04-9 38-5530b SWE-97 3995 33 Allmänt Ventillådesats, det. nr: 07-08000 Vriddonssats, det. nr: 07-07000 Vriddonssats VBG 575V/590V, det. nr: 07-08500 Konsol, det. nr: 07-06500 Konsol VBG 575V/590V,

Läs mer

Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand

Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand 1 Utvecklingen i några viktiga regioner - Ändring i BNP, % per år - 14 12 - - 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 OECD, Nov -12

Läs mer

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation IP/08/40 Bryssel den 19 mars 2008 Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation Danmark, Finland, Nederländerna och Sverige är världsledande vad gäller

Läs mer

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning Packa upp paketet Ditt larmpaket från Induo Home består av följande kompontenter. 1 st rörelsedetektor med inbyggd GSM-enhet, nätaggregat, väggfäste och USB-kabel. Förbered installationen Tänk igenom var

Läs mer

Argentina Denmark Italy Russia Slovakia Australia Netherlands Dormer Tools International Middle East, Far East Spain Brazil Austria Bolivia, Panama,

Argentina Denmark Italy Russia Slovakia Australia Netherlands Dormer Tools International Middle East, Far East Spain Brazil Austria Bolivia, Panama, Hårdmetallgängfräsar Introduktion Dormers omfattande program av solida HM-gängfräsar innehåller högpresterande verktyg med en imponerande livslängd och ökad process säkerhet. Hårdmetallen är av premiumtyp

Läs mer

Uppställningsanordning DORMA TS73EMR TS73EMF

Uppställningsanordning DORMA TS73EMR TS73EMF DOA TS73EMR TS73EMF DOA TS 73 EMF DOA TS 73 EMR Den beprövade lösningen för kontrollerad uppställning av brand- och rökavskiljande dörrar Universell användning, konstant uppställningspunkt och trggad kvalitet.

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

2 Lägg CD-skivan i CD-enheten.

2 Lägg CD-skivan i CD-enheten. Produktinformation A: Ström/länkindikator (lampa) (Länk: Lampan på/blinkar) B: USB.0-anslutning C: Skyddslock Installation Starta datorn. På Anvisningarna beskriver installation i Microsoft Windows XP.

Läs mer

SafeLine GL1. Installationsmanual. Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner.

SafeLine GL1. Installationsmanual. Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner. SafeLine GL1 Installationsmanual Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner. SVENSKA v3.02 11.2012 SafeLine GL1 Installationsmanual TEKNISKA DATA Effekt: Strömförbrukning: 12 VDC eller 20-30 VDC 12

Läs mer

ESIM364. Inkopplingsanvisning

ESIM364. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM364 kommunicerar via och behöver därför placeras där du har bästa möjliga -täckning. Enheten

Läs mer

Termoventiler 4H_SE.indd 88000001 150320 4H-SERIEN

Termoventiler 4H_SE.indd 88000001 150320 4H-SERIEN Termoventiler 4H_SE.indd 88000001 150320 4H-SERIEN 4H-SERIEN LADDOMATIC 125 (alternativ) Sida 6-7 LADDOMAT 11-30 125 Sida 4-5 2 THERMOMATIC 125 Sida 8-9 LADDOMAT Pumpenhet 125 Sida 10-11 Fördelningsbalk

Läs mer

Bring Frigoscandia Food Logistic Centers

Bring Frigoscandia Food Logistic Centers Food Logistic Centers AS Customer Service Tel: +47 04051 Fax: +47 815 00 381 kundesenter@bringfrigoscandia.com RUD /Head office Olav Ingstadsvei 12 NO-1309 Rud Contact name: Johnny Eidet Postboks 125 NO-1309

Läs mer

Tempco GSM Controller

Tempco GSM Controller Tempco GSM Controller INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARHANDBOK SE GSM CONTROLLER ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10 2 INSTALLATIONS- OCH DRIFTMANUAL GSM Controller

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

ESIM 110. GSM Axcess 2 Snabbstart. Se:

ESIM 110. GSM Axcess 2 Snabbstart. Se: ESIM 110 Denna guide skall betraktas som ett hjälpmedel och inte som en manual. För senaste manualer och program se nedan. Se: http://www.eldes.lt/downloads-and-support/manuals-and-video-tutorials/ axema

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

Slagdörrsautomatik DORMA CD 80

Slagdörrsautomatik DORMA CD 80 Slagdörrsautomatik DORMA CD 80 Slagdörrsautomatik DORMA CD 80 Enkelt montage, estetisk design och praktiska specialfunktioner! DORMAS CD 80 är en slagdörrsautomatik som har en modern, prisbelönt och diskret

Läs mer

ph-transmitter TH-404

ph-transmitter TH-404 ph-transmitter TH-404 Sid 1 ph-transmitter TH-404 Tack för att du valt en mjk produkt Mjk Automation AB Box 105 661 23 SÄFFLE Tel. 0533-177 50 Fax 0533-138 11 E-post kontoret@mjk.se www.mjk.se Sid 2 Sid

Läs mer

JA-82Y Användarmanual

JA-82Y Användarmanual JA-82Y Användarmanual Innehåll 1. GENERELLA REGLER FÖR FJÄRRSTYRNING VIA SMS KOMMANDON... 4 2. KOPPLA -TILL LARMET MED SMS XXXXTILL... 4 3. KOPPLA -FRÅN LARMET MED SMS XXXXFRAN... 5 4. STATUSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Danvent DV och TIME. Systemair styrenhet E28. Instruktionsbok. Kalender- och temperaturinställningar. Version 3.2 och 3.3

Danvent DV och TIME. Systemair styrenhet E28. Instruktionsbok. Kalender- och temperaturinställningar. Version 3.2 och 3.3 Fläktar Luftbehandlingsaggregat Brandsäkerhet Luftdistributionsprodukter Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Systemair styrenhet E28 Version 2 och 3 Instruktionsbok Danvent DV och TIME Kalender-

Läs mer

Trådlös musikadapter. Snabbstartguide. Installera. Ansluta. Spela

Trådlös musikadapter. Snabbstartguide. Installera. Ansluta. Spela SV Trådlös musikadapter SLA5520 Snabbstartguide 1 2 3 Installera Ansluta Spela Vad som följer med i lådan a.trådlös musikadapter SLA5520 b1. Fjärrkontroll, b2. 2 st. AAA-batterier c. Snabbstartguide Installation

Läs mer

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Innehåll Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Det här dokumentet kompletterar bruksanvisningen till Gigaset-VoIP-telefonen: Gigaset DE380 IP R Efter det att bruksanvisningen blev klar har den

Läs mer

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21 www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 SVENSK - Bruksanvisning Viktiga säkerhetsinformationer Innan du tar maskinen i drift ska du läsa igenom denna bruksanvisning, och därefter förvara

Läs mer

ITP R321 GSM telephone interface

ITP R321 GSM telephone interface ITP R321 GSM telephone interface Beskrivning av kommandon Här nedanför följer information om hur telefon-interfacets kommandon fungerar. Det visas hur SMS meddelanden kan se ut. För alla kommandon som

Läs mer

ESIM251. Inkopplingsanvisning

ESIM251. Inkopplingsanvisning Förbered installationen Tänk igenom var du bäst kan installera ESIM251, ett par tips: 1. Enheten kommunicerar via GSM och behöver därför placeras där du har bästa möjliga GSM-täckning. Enheten fungerar

Läs mer

Certifikat. Härmed intygas att ledningssystemet hos: Envac AB

Certifikat. Härmed intygas att ledningssystemet hos: Envac AB Certifikat Härmed intygas att ledningssystemet hos: Envac AB Fleminggatan 7, 3tr 112 26 Stockholm Sverige har utvärderats och godkänts av LRQA i enlighet med följande David Derrick Utfärdat av: LRQA Sverige

Läs mer

iphone app - Users Net2 AN1116-SE Allmänt Starta Appen

iphone app - Users Net2 AN1116-SE Allmänt Starta Appen iphone app - Users Allmänt Denna app finns tillgänglig hos Apple App Store. Appen fungerar på alla iphone eller ipad med ios 5.1 eller högre. Starta Appen När Appen laddats ner och installerats finns ikonen

Läs mer

Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern.

Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern. Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern. Om du ansluter till Internet via en router, behöver du oftast inte ändra några inställningar i din dator, utan det räcker med att

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

MER INFORMATION. BackBeat 903+ Bluetooth -hörlurar

MER INFORMATION. BackBeat 903+ Bluetooth -hörlurar MER INFORMATION BackBeat 903+ Bluetooth -hörlurar TA EN ORDENTLIG TITT SAMTALSKNAPP Besvara ett samtal eller avsluta det (1 tryckning) Återuppringning (2 tryckningar) Aktivera telefonens röstuppringningsfunktion

Läs mer

QUICK GUIDE. Besök för quick guiden på andra språk.

QUICK GUIDE. Besök  för quick guiden på andra språk. QUICK GUIDE Besök www.ctsmall.eu för quick guiden på andra språk. 1 Köp ett SIM-kort (normal storlek) och använd telefonen för att avaktivera användning av PIN-kod. Se till att det finns pengar på SIM-kortet.

Läs mer

Konfiguration E-Lins LTE450 för Net1

Konfiguration E-Lins LTE450 för Net1 Konfiguration E-Lins LTE450 för Net1 Inlogging Anslut en dator till valfri LAN-port och surfa in på routern på adress: http://192.168.8.1 Användarnamn: admin Lösenord: admin OBS: För ökad säkerhet rekommenderar

Läs mer