Sonim XP3 TM (bt) Användarhandbok. Version 4.2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sonim XP3 TM (bt) Användarhandbok. Version 4.2"

Transkript

1 Sonim XP3 TM (bt) Användarhandbok Version 4.2

2 Copyright 2007 Sonim Technologies, Inc. SONIM, Sonim Xperience, Sonim Xtend och logotypen för Sonim är varumärken som tillhör Sonim Technologies, Inc. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare som de är associerade med. Avyttrande av gammal elektrisk och elektronisk Symbolen med den överkryssade soptunnan indikerar att inom EU-länderna kan denna produkt, och eventuella tillägg som märkts med denna symbol, inte avyttras som osorterat avfall utan måste tas till en separat insamling i slutet av dess livslängd. utrustning Avyttrande av batteri Kontrollera lokala förordningar angående avyttring av batterier. Batteriet skall aldrig läggas i de kommunala soporna. Använd anläggning för avyttring av batterier där sådan finns tillgänglig. Försäkran om överensstämmelse Sonim Technologies Inc. intygar att mobiltelefonen Sonim XP3 är i överensstämmelse med de nödvändiga kraven och relevanta villkoren i Direktiv 1999/5/EC.

3 Innehåll Allmän information...1 Nätverkstjänster... 1 Supportinformation för Sonim... 1 Använd handboken på ett effektivt sätt... 1 Alternativ som ofta används bland menyalternativ 2 Riktlinjer för din säkerhet...3 Batterivård... 5 Batteriprestanda... 5 Batteribyte... 5 Undvik kortslutning... 5 Undvik höga temperaturer... 5 Avyttring av batteriet... 5 Mer säkerhetsinformation... 6 Personliga medicinska enheter... 6 Barnsäkerhet... 6 Samtal i nödsituationer... 6 SAR-certifiering... 6 Komma igång...8 Batteriinformation... 8 Batterianvändning... 8 Sätta i och ta ut batteriet... 8 Ladda batteriet... 9 Konfigurera batterivarning Ditt SIM-kort Sätt i SIM-kortet Ta ut SIM-kortet SOS-samtal utan SIM-kort XP3-telefonens olika delar XP3 knappsats Viloläge Åtgärder i viloläge Grundinställningar Knappsatsfunktioner Ringa samtal...19 Slå ett nummer Slå ett internationellt nummer Slå ett nummer med easy call-knappen Slå ett nummer via telefonbok Slå nummer via menyn med samtalslista Fast uppringning (FU) Snabbuppringning Ta emot ett samtal Svara med valfri knapp Vidarekoppla ett samtal Samtalsblockering Samtal väntar Auto återuppringning Autosvar Samtalsfilter Svartlistesamtal Vitlistesamtal Inställningar för samtalsfilter Andra samtalsinställningar Granska samtalsinformation XP3-telefonen...27 Huvudmenyn Indikatorer på startskärmen Inställningar i

4 Ringsignalsinställningar...29 Telefoninställningar...29 Nätverksinställningar...31 Hantera telefonboken...33 Lägga till ett nytt nummer...33 Skicka ett namnkort...34 Redigera eller ta bort kontakter...34 Kopiera eller flytta nummer till andra listor...35 Hantera personlig information...35 Telefonbokminne...36 Lagra IP-tjänstnumret...36 Meddelanden Meddelandeinställningar...37 Textinmatningsläge...38 Konventionell textinmatning...38 Kompletterande textinmatning...39 Skriva meddelanden...39 Skicka ett SMS via telefonbok...40 Ring eller spara nummer som är inbäddat i ett mottaget SMS...40 Hantera dina meddelanden...40 Inkorg...40 Ej sända meddelanden...41 Sända meddelanden...41 Fördefinierade SMS-meddelanden...41 Visa SMS-minne...41 Röstbrevlåda...41 Hårdkodade genvägar WAP Opera Mini Konfiguration av åtkomstpunktsnamn (APN eller Access Point Name) för Opera Mini...47 Välja språk för Opera Mini...47 Konfiguration av Opera Mini som genväg...47 Verktyg Planeraren...48 Skapa nya händelseposter...48 Redigera poster i Planeraren...49 Ta bort poster...49 Väckarklockan...49 Kalkylator...50 Ljudinspelare...51 Uppspelning av ljud...51 Bluetooth...51 Aktivera Bluetooth...52 Aktivera Bluetooth...52 Bluetooth-inställningar...52 para enheter...52 Ansluta ett Bluetooth-headset...53 Ändra namn på parad enhet...53 Ta bort parning...53 Skicka data...53 Ta emot data...54 Stoppur...54 Nedräkningstimer...54 Universell tid...55 Ficklampa...55 Handsfree-läget kan användas för samtal När du är ansluten till ett kabelanslutet headset...56 GSM-samtal...56 När du använder Bluetooth-headset...56 GSM samtal...56 ii

5 Anpassa telefonen...58 Teman Hantera dina filer SIM-kortsmeny Telefon Care Index...63 iii

6 Allmän information Allmän information Gratulerar till ditt inköp av mobiltelefonen Sonim XP3. Sonim XP3 uppfyller den nyligen godkända GSMstandardspecifikationen från OMA (Open Mobile Alliance). Den har ett intuitivt, funktionsrikt gränssnitt som ger dig största nytta av funktionerna i din XP3-telefon. Nätverkstjänster Dessa är ytterligare tjänster som du kan nå via din operatör. Innan du kan få ut det mesta av dessa tjänster måste du prenumerera på dem och erhålla instruktioner för deras användning från din operatör. Supportinformation för Sonim För ytterligare produkt- och supportinformation, gå till Använd handboken på ett effektivt sätt Bekanta dig med den terminologi och de symboler som används i handboken för att lättast förstå hur du använder telefonen på ett effektivt sätt Tryck på Välj/markera Innebär att trycka på och omedelbart släppa upp en knapp. Tryck på 2 betyder exempelvis att du trycker på den knapp på knappsatsen som är märkt med siffran 2 och bokstäverna "ABC". Innebär att du antingen trycker på vänster eller höger valknapp för att använda det kommando som visas längst ner på skärmen. Om instruktionen i handboken exempelvis är: Välj Meny > Meddelanden > SMS > Skriv meddelande måste du trycka på vänster valknapp för att välja Meny, markera Meddelanden och trycka på vänster valknapp, markera SMS och trycka på vänster valknapp, markera Skriv meddelande och trycka på vänster valknapp. Om du vill välja Avsluta trycker du på höger valknapp. 1

7 Tryck på och håll nere menyalternativ Välj Meny Innebär att du trycker på en knapp i 2-3 sekunder innan du släpper upp knappen. Den här åtgärden används vanligtvis när du försöker slå på/av telefonen eller när du använder genvägar för att nå specifika funktioner. Exempel: Tryck på och håll nere 1 för att komma till röstbrevlådan. Dessa alternativ visas längst ner på skärmen. Valknapparna används för att utföra det markerade alternativet. Innebär att du trycker på vänster valknapp för att välja alternativet Meny eller trycker på menyknappen (i mitten) för samma resultat. Alternativ som ofta används bland menyalternativ Det följande är vanliga åtgärder som används bland olika menyalternativ: Avsluta Rensa OK Visar den föregående skärmen. Använd höger valknapp för att utföra den här funktionen. Tar bort ett tecken åt gången. Använd höger valknapp för att utföra den här funktionen. Bekräftar en åtgärd. Använd vänster valknapp eller menyknappen för att utföra den här funktionen. Allmän information Ett menyalternativ med tillägget tre punkter ( ) Innebär att det finns flera tillgängliga alternativ, men bara ett har omnämnts i handboken. Betecknar Tips. 2

8 Riktlinjer för din säkerhet Innan du använder telefonen ska du läsa och förstå följande säkerhetsriktlinjer. Dessa riktlinjer innehåller information för hur du kan använda telefonen säkert och följa alla juridiska krav avseende användningen av mobiltelefoner. Använd inte telefonen där du fyller på bränsle. Iakttag restriktioner när du använder radioutrustning vid bränsledepåer, kemiska anläggningar eller där det pågår sprängning. Elektrisk störning kan förhindra användning av telefonen. Stäng av mobiltelefonen när du befinner dig på ett flygplan. Mobiltelefoner kan orsaka störningar och/eller fara för flygplan. Utsätt inte batteriet för höga temperaturer (över +60 C). Följ lagarna avseende säkerhet på vägarna. Du bör inte använda en mobiltelefon när du kör. Hitta ett säkert ställe att stanna på först eller använd portabel handsfree/headset när du kör. Iakttag användningsbegränsningar på sjukhus och i närheten av medicinsk utrustning. Undvik att använda telefonen i närheten av personliga medicinska enheter såsom pacemakrar och hörapparater. Använd endast laddare som godkänts för Sonim XP3 för att ladda telefonen och undvika skada på telefon eller batteri. Riktlinjer för din säkerhet 3

9 Symbolen med den överkryssade soptunnan indikerar att inom EU-länderna kan denna produkt, och eventuella tillägg som märkts med denna symbol, inte avyttras som osorterat avfall utan måste tas till en separat insamling i slutet av dess livslängd. Försäkra dig om att endast kvalificerad personal utför service och reparation av telefonen. Sonim XP3 är vattentät och kan vara nedsänkt upp till 1 meter under 30 minuter. Den är dock inte vattentät i djupare vatten, under laddning eller när systemkontakten på telefonens undersida är öppen eller komprometterad. Sonim XP3 är dammbeständig, robust och stötbeständig. Den är dock inte dammbeständig eller obrytbar om den utsätts för överväldigande stöt. För bästa resultat och långt produktliv ska man skydda XP3 från saltvatten, damm och stora stötar. Gör säkerhetskopior av viktig information som lagras i telefonen eller upprätthåll en skriftlig kopia. Riktlinjer för din säkerhet 4

10 Riktlinjer för din säkerhet Batterivård Batteriprestanda Enheten drivs med ett återladdningsbart batteri. Använd endast batteriet för dess avsedda ändamål. Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri. Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen och innan du kan ringa samtal. Det nya batteriets fullständiga prestanda uppnås endast efter två eller tre fullständiga laddnings- och urladdningscykler. Batteriet kan laddas och urladdas hundratals gånger men det kommer till slut att bli utslitet. Koppla ur laddaren från uttag och mobiltelefon när den inte används. Lämna inte det helt laddade batteriet anslutet till en laddare eftersom överladdning kan förkorta dess livslängd. Om det lämnas oanvänt förlorar ett fullt laddat batteri sin laddning med tiden. Batteribyte När tal- och vilolägestider blir anmärkningsvärt kortare än vanligt är det dags att byta ut batteriet mot ett originalbatteri från Sonim. Om ett nytt batteri används för första gången, eller om batteriet inte har använts under en längre period, kan det bli nödvändigt att ansluta laddaren och sedan frånkoppla och återansluta den för att påbörja laddningen av batteriet. Undvik kortslutning Du ska inte kortsluta batteriet. Oavsiktlig kortslutning kan ske när ett metallobjekt såsom ett mynt, ett gem eller en penna får direktanslutning med de positiva (+) och negativa (-) batteripolerna. (Dessa ser ut som metallremsor på batteriet.) Detta kan exempelvis ske när du bär ett reservbatteri i fickan eller väskan. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det anslutande föremålet. Undvik höga temperaturer Om du lämnar batteriet på mycket varma eller kalla platser, såsom en stängd bil under sommaren eller vintern, reducerar det batteriets kapacitet och livslängd. Försök alltid hålla batteriet mellan +15 C och +25 C. En enhet med ett varmt eller kallt batteri kanske inte fungerar tillfälligt, även när batteriet är helt laddat. Batteriprestanda är speciellt begränsade i temperaturer under fryspunkten. Avyttring av batteriet Exponera inte batterierna för eld eftersom de kan explodera. Skadade batterier kan också explodera. Avyttra batterier i enlighet med lokala förordningar och återvinn när så är möjligt. Avyttra inte som hushållsavfall. Du ska inte ta isär batterier. Om en batteriläcka skulle uppstå skall du inte låta vätskan komma i kontakt med huden eller ögonen. Sök omedelbart medicinsk hjälp om läcka eller fara uppstår. 5

11 Mer säkerhetsinformation Personliga medicinska enheter Mobiltelefoner kan påverka driften av pacemakrar och annan implanterad utrustning. Undvik att placera mobiltelefonen över pacemakern, exempelvis i bröstfickan. När du använder mobiltelefonen placerar du den mot örat på motsatta sidan av pacemakern. Om du upprätthåller ett minimalt avstånd på 15 cm mellan mobiltelefon och pacemaker begränsas risken för störning. Om du har orsak att misstänka att det förekommer störning ska du omedelbart stänga av mobiltelefonen. Kontakta din kardiolog för mer information. För andra medicinska enheter skall du tala med din läkare och tillverkaren av enheten. Följ anvisningar för att stänga av telefonen eller avaktivera radiosändarfunktionen när du ombeds att göra detta, särskilt vid anvisningar på sjukhus eller i flygplan. Utrustning som används på dessa platser kan vara känsliga för de radiovågor som avges av telefonen och påverka deras funktion negativt. Observera också restriktioner vid bensinstationer eller andra områden med brandrisk eller i närheten av elektriska tändenheter. Barnsäkerhet Låt inte barn leka med mobiltelefonen eller dess tillbehör. Förvara dem utom barnens räckhåll. Barnen eller andra kan komma till skada eller så kan de oavsiktligt skada mobiltelefonen eller tillbehören. Mobiltelefonen och dess tillbehör kan innehålla små delar som kan lossna och orsaka risk för skada. Samtal i nödsituationer Mobiltelefoner använder radiosignaler vilka inte kan garantera anslutning under alla förhållanden. Därför skall du aldrig endast sätta tillit till en mobiltelefon för nödvändig kommunikation (t.ex. medicinska nödsituationer). Samtal i nödsituationer kanske inte är möjliga i alla områden, på alla mobilnätverk, eller när vissa nätverkstjänster och/eller mobiltelefonfunktioner används. Tala med din operatör. SAR-certifiering Vid kommunikation över det trådlösa nätverket, avger mobiltelefonen radiovågor, även kallad radiofrekvensenergi eller RF. Specific Absorption Rate eller SAR, är enheten som används för att mäta mängden RF-energi som absorberas av kroppen när man använder telefonen och uttrycks i watt/kilogram. I överensstämmelse med produktstandarden i EN 50360:2001, är den tillåtna mängden SAR genomsnittligt 2,0 W/kg för 10 g vävnad. Riktlinjer för din säkerhet 6

12 Riktlinjer för din säkerhet Lokaliserad SAR för telefonen XP3 har uppmätts i alla de fall som krävs av de gällande internationella standarderna. Det maximala lokaliserade SAR-värdet för vilket telefonen har testats och certifierats vid olika nätverksfrekvenser visas nedan: Maximalt SAR GSM900 MHz band 1.02 W/kg huvud SAR 0.56 W/kg kropp SAR DCS1800 MHz band W/kg huvud SAR W/kg kropp SAR Du kan minska människokroppsexponeringen för radiofrekvensenergi genom att hålla telefonen på ett avstånd som är 1,5 cm från positionen för huvudet/ kroppen. Du kan exempelvis använda ett handsfree headset. 7

13 Komma igång Batteriinformation Batterianvändning Använd bara batterier, laddare och andra tillbehör som är XP3-certifierade och utformade för den här telefonmodellen. Användning av andra batterier, laddare och tillbehör kan ogiltigförklara garantivillkoren för telefonen och orsaka skada. Utsätt inte batteriet för miljöer med extrema temperaturer och skydda det från fukt. Håll batteriet utom räckhåll för barn. Sätta i och ta ut batteriet 1. Öppna batterilocket genom att vrida båda batterilocksskruvar i motursriktning (såsom visas på bilden). Ibland kan batterihöljet sitta hårt fast och det kan krävas en extraansträngning för att kunna öppna det. 2. Lyft upp batterilocket. Komma igång 8

14 Komma igång 3. Rikta in batteriet i batteriöppningen så att de tre metallkontakterna på batteriet hamnar mot metallkontakterna i batteriutrymmet. 5. Ta ut batteriet genom att öppna batterilocket och lyfta upp den nedre änden av batteriet ur öppningen. Du kan nu ta ut batteriet. Ladda batteriet Batteriet som levereras med mobiltelefonen är inte helt laddat. Vi rekommenderar att du laddar mobilen i tre timmar innan du använder mobiltelefonen för första gången. 1. Sätt i laddarkontakten i ett 230Vuttag. 2. Rikta in laddarens USB-kontakt mot USB-uttaget på telefonens Ladda batteri undersida och sätt i den. Den passar endast åt ett håll. 3. Om batteriet laddas när telefonen är avstängd, visas bara batteriikonen med meddelandet Laddar (se bilden intill). När batteriet har laddats helt och hållet visas meddelandet Slutförd. 4. Om batteriet laddas när telefonen är på kommer du att 4. Stäng batterilocket. Vrid batterilockets skruvar i medurs riktning. se att staplarna i batteriets laddningsikon (synlig på startskärmen) för sig, vilket indikerar att batteriet laddas. När telefonen laddats helt rör sig batteristaplarna på skärmen inte längre. Du kan då frånkoppla laddaren från telefonen. 9

15 5. När laddningsprocessen väl har börjat måste du koppla loss laddaren för att kunna avbryta laddningen. För bästa batterilivslängd fullständig laddning. I syfte att skydda USB-uttaget på telefonen från vibration under laddningsprocessen ska du inaktivera vibrationsfunktionen och använda ringsignalfunktionen istället om du vill ha telefonen på när batteriet laddas. Konfigurera batterivarning När du konfigurerar batterivarningar hör du ett larm varje gång batteriladdningen är låg. 1. Konfigurera batterivarningen genom att välja Meny > Snabbinställningar > Normal > Anpassa > Batterivarning > På eller tryck på menyknappen för att markera kryssrutan vid sidan om Batterivarning för att aktivera varningen. För mer information om varningar, se Anpassa telefonen på sidan 58. Ditt SIM-kort Komma igång Köp ett SIM-kort från mobiloperatören. Ditt SIM-kort lagrar ditt telefonnummer och användarregistreringsinformation. Du kan använda SIM-kortet i valfri GSM-telefon. Ditt telefonnummer och din användarregistreringsinformation förblir alltid desamma. Sätt i SIM-kortet 1. Se till att telefonen är avstängd. 2. Lyft batterilocket och ta ut batteriet. För anvisningar, se Sätta i och ta ut batteriet på sidan Sätt i SIM-kortet i det utrymme som finns i den nedre delen av batteriutrymmet. 10

16 Komma igång 4. Dra silverklämman över SIM-kortet för att hålla det ordentligt på plats (se bild B). XP3-telefonens olika delar Knappsatsen på XP3 har sju funktionsknappar och 12 alfanumeriska knappar. Vänster sida av telefonen har tre knappar och den högra sidan av telefonen har en knapp: 5. Sätt tillbaka batteriet och locket. Vrid batterilockets spärr medurs för att låsa batterilocket. Ta ut SIM-kortet 1. Se till att telefonen är avstängd. 2. Lyft batterilocket för att ta ut batteriet. Se anvisningarna i avsnittet Sätta i och ta ut batteriet på sidan Dra silverklämman åt höger och ta ut SIM-kortet. 4. Sätt tillbaka batteriet och locket. SOS-samtal utan SIM-kort 1. Tryck på menyknappen för att komma till huvudmenyn. 2. Välj SOS > Samtal för att kontakta nödtjänst. 1.Högtalare 2.Bildskärm 3.Easy call-knappar 4.Sidoknappar 5.Easy call-knapp 6.Funktionsknappar 7.Alfanumeriska knappar De olika delarna i XP3 8.Laddaruttag 9.Mikrofon 10.Headsetuttag 11.Högtalare 12.Batterilock 13.Batterilockets spärr 14.Ficklampa 11

17 XP3 knappsats De olika knapparna på knappsatsen och deras motsvarande funktioner beskrivs i följande bild. Knappsatsfunktioner Funktionsknappar 1.Navigeringsknappar (upp/ ner/vänster/höger) 2.Höger valknapp (RSK eller Right Selection Key) 3.Menyknapp 4.Telefon på/av/avsluta samtal 5.Ta emot samtal/sänd 6.Vänster valknapp (LSK eller Left Selection Key) Numeriska knappar 7.Tryck och håll ned för röstbrevlåda 8.Tryck och håll ner för att slå på/stänga av högtalaren under samtal. 9.Tryck på och håll nere för att låsa/låsa upp knappsatsen 10.Tryck och håll ner för att slå på/stänga av tyst läge. 11.Tryck på och håll nere för att visa + (före ett internationellt nummer) De alfanumeriska knapparna består av siffrorna ett till nio och nollan, det engelska alfabetet från A-Z och dessutom finns det knappar med asterisk [*] och fyrkant [#]. Genom att trycka på avsedd knapp kan du mata in siffror och/eller tecken. Välj lämpligt alternativ för textinmatning för att ge dig möjlighet att använda dessa knappar på ett effektivt sätt. För mer information om textinmatningslägen, se avsnittet Textinmatningsläge på sidan 38. Baserat Viloläge på anpassningsbegäran har vissa knappar mappats till andra genvägar än vad som visas ovan. Du kan också ändra många av genvägarna via Meny > Inställningar > Telefoninställningar > Genvägar. Det visas viss information när telefonen är in viloläge, t.ex. namnet på operatören, datum och tid, batteriladdningsstatus och GPRS-anslutning. Andra indikatorer kan visas (om funktionen är aktiverad), exempelvis larm, vidarekoppling osv. Komma igång 12

18 Komma igång Med fulladdat batteri kan telefonen befinna sig i viloläge i 200 timmar. 1.GPRS-anslutning 2.Indikator för signalstyrka 3.Bildskärmsikoner 4.Indikator för batteriladdning 5.Operatör 6.Lokal tid 7.Kommando för höger valknapp 8.Kommando för vänster valknapp Åtgärder i viloläge Följande kan nås från startskärmen när telefonen är i viloläge eller när telefonen inte används. Tryck på Pil upp Pil ner Pil höger Pil vänster Menyknapp Vänster valknapp (LSK) Skärmen i viloläge För att använda Opera Mini Telefonbok Skriva meddelande WAP-alternativ Huvudmenyn Huvudmenyn Tryck på Höger valknapp (RSK) Knappen Svara/Sänd Grundinställningar För att använda Telefonbok Lista med utgående samtal De fyra funktioner som utförs med pilknapparna är konfigurerade med standardvärden, men de går att ändra. Du kan också konfigurera nya genvägar. För mer information om genvägar, se sida 31. När du har satt på telefonen visas namnet på operatören. Säkerhetsinställningar 1. Du kan skapa en PIN-kod för att förhindra otillåten användning av telefonen. PIN-koden är operatörsberoende. När den här PIN-koden har aktiverats går det bara att ändra PIN-koden till användarens valda PIN-kod. 2. Du kan skapa en PIN-kod för att förhindra otillåten användning av telefonen. Välj Meny > Inställningar > Säkerhetsinställningar > PIN-kod > På > OK. Ange PIN-koden. Välj OK. Efter det att PIN-koden har konfigurerats måste du ange den varje gång du slår på telefonen. Om PIN-koden är fel kan du inte använda telefonen. 3. Ändra PIN-koden genom att välja Meny > Inställningar > Säkerhetsinställningar > Ändra 13

19 kod > OK. Du kan ändra koderna för PIN, PIN2 och Samtalsblockering. Datum och tid 1. Konfigurera Datum och tid genom att välja Meny > Inställningar > Datum och tid > OK. Autolåsning av knappsats 1. Lås knappsatsen genom att välja Meny > Inställningar > Telefoninställningar > Autolåsning av knappsats > OK. Du kan senare välja att inaktivera funktionen. 2. Du kan också trycka och hålla nere '*'-knappen för att låsa och låsa upp knappsatsen. Tyst läge I tyst läge fungerar inte varningarna för samtal, Planeraren, SMS och batteristatus. 1. Välj Meny > Snabbinställningar > Tyst > OK > Aktivera. Komma igång 14

20 Komma igång Knappsatsfunktioner Följande tabell visar de olika knapparna och motsvarande funktioner: Knapp Telefon på/av/avsluta samtal Acceptera/Sänd Åtgärd Tryck på och håll nere för att sätta på och stänga av mobiltelefonen. Tryck på och håll nere i mer än fem sekunder för att slå på och av mobiltelefonen. Tryck för att avsluta samtal. Tryck för att avvisa inkommande samtal. Tryck på för att besvara inkommande samtal. Efter att ha slagit ett telefonnummer, tryck på för att ringa ett samtal. När du har valt en kontakt och angett IP-numret trycker du och håller nere för att ringa ett IPsamtal. Tryck på i viloläge för att använda listan med utgående samtal. Dessa knappar finns omedelbart under displayen. vänster valknapp (LSK)/ höger valknapp (RSK) Tryck på vänster valknapp (LSK) eller höger valknapp (RSK) för att välja funktionen som indikeras längst ner på skärmen. Indikerade funktioner kan variera i enlighet med olika programdefinitioner. Tryck på vänster valknapp för att använda huvudmenyn i viloläge. Tryck på vänster valknapp för att använda telefonboken i viloläge. 15

21 Knapp Menyknapp (mitten) Åtgärd Menyknappen finns i mitten av navigeringsknapparna. Tryck på i viloläge för att gå till huvudmenyn. Tryck på när det behövs för att användas som växlingsknapp för att markera eller avmarkera en kryssruta. Tryck på för att utföra uppgifter som du även når med vänster valknapp. Tryck för att välja kommandot OK. Tryck och håll ner för att stänga av ringsignalen vid inkommande samtal. Vänster och höger valknappar, knapparna för telefon på/av och svara finns vid den här knappgruppen. Det finns pilar på knappen som betecknar riktningen för att rulla igenom den information som visas på skärmen. Upp/ner Komma igång Navigeringsknappar Tryck för att visa tecken enligt sidor i textredigeraren. Tryck för att bläddra i menyer/listor på samma nivå. Tryck för att visa föregående eller nästa bild när du förhandsgranskar bilder. Tryck för att öka eller minska volymen under ett samtal. Vänster/höger Tryck för att flytta markören åt vänster eller höger i textredigeraren. Tryck för att bläddra i huvudmenyn. Tryck för att gå till föregående eller efterföljande sidor när du bläddrar i kontakterna i adressboken. Tryck för att visa föregående eller nästa bild när du förhandsgranskar bilder. Tryck på vänster navigeringsknapp under ett samtal för att mellan ljud av/på. Tryck på vänster navigeringsknapp under ett samtal för att växla mellan handsfree på/av. 16

22 Komma igång Knapp Numeriska knappar Åtgärd Tryck på de knappar som behövs för att ange önskat telefonnummer och tryck på för att ringa ett samtal. Du kan också ange numret och välja Alternativ för att ringa numret. Tryck på och håll nere valfri numerisk knapp för att skapa genvägar från de tillgängliga alternativen. Tryck på och håll i viloläge för att gå till röstbrevlådan. När du skriver text, tryck för att mata in blanksteg. Tryck på och håll nere för att ställa in ringsignalerna för inkommande samtal. Tryck på och håll nere för att växla högtalare på och av under ett GSM-samtal. Tryck på och håll nere för att ställa in larmet. Tryck på och håll nere för att visa kalkylatorn. Tryck på och håll nere för att visa Bluetooth-menyn. Tryck på och håll nere för att visa språkskärmen. 17

23 Knapp Åtgärd Tryck på och håll nere för att visa + som används för att slå ett internationellt nummer. Tryck på för att växla mellan gemener och versaler eller autostilkast när du skriver text. Tryck på och håll nere för att låsa knappsatsen. Använd den som en växlingsknapp för att låsa och låsa upp knappsatsen. När du skriver text, tryck för att visa specialtecken såsom punkt och komma. Komma igång Tryck på och håll i viloläge för att växla mellan lägena tyst på och tyst av. När du skriver text, tryck för att växla till olika teckeninmatningslägen t.ex. T9, abc och

24 Ringa samtal Ringa samtal Innan du ringer ett samtal måste du försäkra dig om följande: Att knappsatsen inte är låst. Att det finns ett giltigt SIM-kort installerat. Att batteriet är laddat. Att telefonen är på och operatörens namn visas. Slå ett nummer 1. Använd de numeriska knapparna för att slå numret och tryck på knappen Sänd. 2. Du kan också slå önskat telefonnummer och välj Alternativ > Slå > Slå > OK. Slå ett internationellt nummer 1. Tryck på och håll nere den numeriska knappen 0 tills +-symbolen visas. Slå landskoden, riktnumret (utan 0) och telefonnumret och tryck på Alternativ > Slå> Slå > OK. eller välj Slå ett nummer med easy call-knappen När du håller XP3-telefonen, finns det tre knappar på vänster sida om enheten. Den stora knappen eller easy callknappen används för att göra snabbsamtal. Ytterligare information om enhetens delar, se XP3-telefonens olika delar på sidan Öppna telefonbokslistan genom att trycka på easy call-knappen. 2. Flytta upp och ner på lista med sidoknapparna (ovanför easy call-knappen). 3. Initiera ett samtal genom att välja en kontakt och tryck sedan på. Slå ett nummer via telefonbok Du kan slå ett nummer direkt från telefonboken, från alternativet Sök eller från Visa lista i telefonboken. Hitta ett telefonnummer: 1. På startskärmen väljer du Telefonbok > Sök > OK. Ange namnet eller numret (tryck på # för att växla mellan inmatningslägena numeriskt och text) och välj OK. ELLER Välj Telefonbok > Visa lista > OK. 19

25 2. När Sök-alternativet används, visas det angivna namnet. Tryck på och slå numret eller välj Alternativ > Slå > Slå > OK. Välj Avsluta för att avbryta. 3. Om alternativet Visa lista används, välj den kontakt du vill ringa från listan som visas och tryck på eller välj Alternativ > Slå > Slå > OK för att ringa ett samtal. Välj Avsluta för att avsluta samtalet. Slå nummer via menyn med samtalslista Den här samtalslistan består av separata listor för utgående, besvarade och missade samtal. På den här menyn kan du visa listan med samtal, radera en hel lista med samtal och granska samtalsinformation som avser kostnad, varaktighet, tidpunkten för samtalet osv. 1. Du når samtalslistan genom att välja Meny > Samtalslista. Alla tillgängliga samtalslistor visas. 2. Välj en lista och välj OK för att visa listan med samtal i en viss lista, exempelvis listan Utgående samtal. 3. Välj en kontakt och välj OK för att visa datum och tid för samtalet. Kontakter på samtalslistan har följande alternativ: Slå: visar uppringningsalternativen. IP-uppringning Slå IP Handsfree Handsfreeuppringning Slår ett nummer via IPnätet. Slår ett GSM-nummer. När du slår ett nummer via IP-nätet kan du tala genom att använda högtalaren. Du kan tala genom att använda högtalaren. Skicka SMS: skickar ett SMS-meddelande till den angivna kontakten. Välj Alternativ för att visa SMSalternativen. Sänd telefonnummer: vidarebefordrar namnet och telefonnumret för en kontakt till mottagaren. Radera: raderar kontaktnumret från samtalslistan. Kolla nummer: visar kontaktnumret för den som ringer upp. Spara: instruerar dig att spara och nummer till kontakten. Ange namnet och välj Spara. Det här alternativet är inte tillgängligt för de kontakter som redan sparats på listan. Fast uppringning (FU) Ringa samtal 20

26 Ringa samtal En fast uppsättning med nummer lagras som fast uppringning och det är enbart de numren som kan slås på telefonen. En eller flera användare kan inte ringa samtal från telefonlistan eller slå nummer manuellt. En eller flera användare kan dock ta emot samtal från valfritt nummer. Välj Meny > Inställningar > Samtalsinställningar > Fast uppringning > Läge > På. Ange PIN-koden för att aktivera fast nummeruppringning. Välj Lägg till nytt för att lägga till ett nytt nummer i listan eller välj listan Fasta nummer för att visa listan Snabbuppringning Med det här alternativet kan du snabbt slå ett nummer via en genväg. 1. På startskärmen väljer du Telefonbok > Visa lista > OK. 2. Gå till det nummer du ofta ringer och välj Alternativ > Snabbuppringning > OK. 3. Välj en snabbknapp och sedan OK för att konfigurera genvägen. 4. Slå numret genom att trycka på och hålla ner den utsedda snabbknappen. Ta emot ett samtal 1. När du vill ta emot ett samtal trycker du på knappen Acceptera (den här knappen används för att sända och acceptera ett samtal). 2. Avvisa ett samtal genom att trycka på knappen Telefon på/av. 3. Om du vill ta emot ett annat samtal när du redan talar skall du aktivera funktionen för samtal väntar för GSMsamtal via menyn Inställningar. För information om hur du aktiverar funktionen Samtal väntar, se Samtal väntar på sidan 23. Svara med valfri knapp När den här funktionen är aktiverad kan du trycka på valfri knapp förutom för att besvara ett samtal. 1. Aktivera den här funktionen genom att välja Meny > Inställningar > Samtalsinställningar > Svara med valfri knapp > På eller tryck på Meny-knappen för att välja kryssrutan och aktivera funktionen. Om du använder IP-uppringning och redan har angett ett IP-nummer i telefonboken, lägger telefonen automatiskt till tjänstnumret före det nummer du angav och ringer samtalet. Ett långt tryck på strömbrytaren under ett GSMsamtal avslutar bara samtalet, det stänger inte av telefonen. 21

27 Vidarekoppla ett samtal Om du inte finns tillgänglig eller väljer att inte besvara ett samtal kan du använda den här funktionen för att vidarekoppla dina inkommande samtal till ett nytt nummer eller till ett befintligt nummer i telefonboken, under förutsättning att din operatör har stöd för den här tjänsten. 1. Du kan nå inställningarna för Vidarekoppla samtal genom att välja Meny > Inställningar > Samtalsinställningar > Vidarekoppla samtal > OK. Alternativet Vidarekoppla samtal Status Funktion Kontrollera nuvarande status för Vidarekoppla samtal. När Vidarekoppla samtal är aktiverat visas ikonen längst upp på skärmen då telefonen är i viloläge. Ringa samtal Alternativen till Vidarekoppla samtal: Alternativet Vidarekoppla samtal Ovillkorlig Vid upptaget Vid ej svar Vid kan ej nås Avbryt Funktion Vidarekoppla alla inkommande samtal till ett nummer som definierats i förväg. Vidarekoppla samtal när telefonen är upptagen. Vidarekoppla samtal när du inte besvarar de inkommande samtalen. Vidarekoppla samtal när du har stängt av telefonen. Återkalla alternativet Vidarekoppla samtal. 22

28 Ringa samtal Samtalsblockering Du kan använda den här funktionen för att stoppa inkommande samtal. Du kan konfigurera funktionen för Samtalsblockering för utgående samtal, internationella samtal, lokala samtal och alla inkommande eller inkommande samtal med roaming. 1. Du kan nå inställningarna för Samtalsblockering genom att välja Meny > Inställningar Samtalsinställningar > OK > Samtalsblockering > OK. 2. Ange ett s.k. restriktionslösenord. (Din operatör ger dig detta innan du använder den här funktionen.) Detta lösenord skickas till mobilnätet för verifiering. Samtalsblockering: när du avbryter funktionen Samtalsblockering instrueras du att ange ett restriktionslösenord igen. Om lösenordet är rätt kontaktar din mobiltelefon nätet för att inaktivera denna funktion. Blockeringsstatus: När du kontrollerar status skickar telefonen en förfrågan till mobilnätet och status visas på displayen. Samtal väntar Den här funktionen kan användas för GSM-samtal. GSM-samtal När Samtal väntar är aktiverat och du talar i telefonen, visas meddelandet Samtal väntar från... när du tar emot ett inkommande samtal. 1. Du kan aktivera Samtal väntar genom att välja Meny > Inställningar > Samtalsinställningar > Samtal väntar >GSM-samtal > På >OK. 2. Avaktivera Samtal väntar genom att välja Meny > Inställningar > Samtalsinställningar > Samtal väntar >GSM-samtal > Av >OK. Du får inget meddelande när du tar emot ett inkommande samtal när din telefon är upptagen. Den som ringer upp hör en upptagetton. 3. Verifiera status för Samtal väntar genom att välja Meny > Inställningar > Samtalsinställningar > Samtal väntar > GSM-samtal >Status. GPRS-samtal Om funktionen Samtal väntar är aktiverad och du får ett GSM-samtal när du befinner dig i en GPRS-session (till exempel om du är på Internet med WAP-tjänsten), visas numret till den som ringer upp på telefonen. Du kan välja att ta emot eller avvisa samtalet. Om du tar emot samtalet, stängs WAP-sessionen. Avvisar du samtalet, fortsätter WAPsessionen. 1. Du kan konfigurera funktionen Samtal väntar genom att välja Meny > Inställningar > Samtalsinställningar > OK > Samtal väntar > OK. Auto återuppringning När denna funktion aktiverats ringer telefonen automatiskt upp numret igen inom ett bestämt intervall, om ett samtal inte kopplas. 23

29 1. Aktivera den här funktionen genom att välja Meny > Inställningar > Samtalsinställningar > Auto återuppringning > På. ELLER Använd knappen Meny som växlingsknapp för att markera och avmarkera kryssrutan bredvid alternativet Auto återuppringning för att aktivera och inaktivera funktionen. 2. När du slår ett nummer igen får du meddelandet Ring upp igen?. Välj OK för att ringa upp igen, välj Avsluta för att stoppa återuppringningen. Om du under tiden börjar ringa ett annat samtal avbryter telefonen automatiskt återuppringningen. Autosvar När den är aktiverad besvaras dina inkommande samtal automatiskt. 1. Välj Meny > Inställningar > Samtalsinställningar > Autosvar > På. ELLER Använd knappen Meny som växlingsknapp för att markera och avmarkera kryssrutan bredvid alternativet Auto återuppringning för att aktivera och inaktivera funktionen. Samtalsfilter Med den här funktionen kan du undvika att ta emot onödiga samtal. Telefonnumren för samtal som du inte vill svara på kan läggas till i en "svartlista" medan telefonnummer för samtal du vill besvara kan läggas till i en "vitlista". När ett kontaktnummer läggs till svart- eller vitlistan, ska det nya numret föregås av '+', följt av landskoden. 1. Aktivera den här funktionen genom att välja Meny > Inställningar > Samtalsfilter > OK. Svartlistesamtal På den här menyn kan du lägga till, söka efter, ändra och ta bort nummer som du inte vill besvara. Den här menyn har två underordnade menyer: Lägg till och sök. Lägg till i svartlista 1. Om du vill lägga till ett nummer till svartlistan går du till skärmen Samtalsfilter och väljer Svartlista > OK > Lägg till ny(tt)> OK. Två alternativ visas: Nytt nummer: Du kan ange ett nytt nummer som ska lagras i svartlistan. Ringa samtal 24

30 Ringa samtal Telefonbok: Du kan öppna telefonboken för att välja och överföra ett nummer till svartlistan. När ett kontaktnummer läggs till svart- eller vitlistan, ska det nya numret föregås av '+' och landskoden. Lägg till + och landskoden till ett nummer på svartlistan genom att välja Svartlista > Sök > OK >, välj numret > Alternativ > Ändra >, lägg till + och landskod före numret> OK. Sök efter svartlistade nummer 1. Hitta ett svartlistat nummer genom att på skärmen Samtalsfilter välja Svartlista > Sök > OK. 2. Gå till ett nummer och välj Alternativ > Ändra > OK för att ändra ett nummer eller välj Alternativ > Radera > OK om du vill ta bort ett nummer från svartlistan. Vitlistesamtal Den här listan innehåller telefonnummer för personer som du vill skall kunna nå dig. Alternativen påminner om dem som gäller svartlistesamtalen. Se Svartlistesamtal på sidan 24. Inställningar för samtalsfilter Du kan aktivera eller inaktivera inställningar för samtalsfilter. 1. På skärmen Samtalsfilter väljer du Inställningar för samtalsfilter > OK. Aktivera svartlista: avvisar alla inkommande samtal från nummer på svartlistan. Aktivera vitlista: tillåter inkommande samtal från nummer som visas på vitlistan, och avvisar inkommande samtal från nummer som inte finns tillgängliga på listan. Stäng filter: tillåter inte filtrering av inkommande samtal. Andra samtalsinställningar Minutpåminnelse: när detta alternativ är aktiverat får du ett meddelande var 50:e sekund av varje minut under samtalet. Välj Meny> Inställningar > Samtalsinställningar > Minutpåminnelse > På. Sänd ID: när det är aktiverat visas ditt ID för mottagaren när du ringer eller skickar ett meddelande. Den här tjänsten måste stödjas av ditt mobilnät. 1. Aktivera det här alternativet genom att välja Meny > Inställningar > Samtalsinställningar > Sänd ID > OK. 2. Välj Status > OK för att visa om alternativet är aktiverat eller inte. 25

31 Granska samtalsinformation 1. Välj Meny > Samtalslista > Samtalsmätare > OK. Följande alternativ finns tillgängliga: Senaste samtal: visar det senaste samtalets längd. Senaste GPRS-samtal: visar överförda byte för senaste GPRS-tjänst. Samtalstimer: visar total tid för alla inkommande eller utgående samtal. Välj Återställ timer > OK för att starta om räknaren. Visa kostnad: om det aktiveras visas längd och kostnad för samtalet. Inaktiverat läge är standardläget. Om du vill aktivera den här funktionen måste du ha en PIN2-kod från din operatör. Total avgift: den här tjänsten finns endast tillgänglig när ditt SIM-kort innehåller debiteringsinformation. Använd den här tjänsten för att konfigurera eller visa all debiteringsinformation som avser dina samtal. Du kan konfigurera följande: Visa saldo Visa gräns Annullera begränsning Ange gräns Visar tillgängligt saldo. Visar tillgänglig maximal gräns. Annullerar maximal gräns för kostnader (skyddas med PIN2-kod). Anger maximal gräns för kostnader (skyddas med PIN2-kod). Om kostnaderna överstiger den maximala gränsen kan du inte ringa upp eller ta emot samtal. Alla debiteringsbara samtal frånkopplas då automatiskt. Samtalstaxa: visar taxa per samtalsenhet. Denna information lagras i SIM-kortet. Du kan också nollställa och ange taxan. Ringa samtal Visa kostnad Återställ kostnadsräk nare Visar totala avgifter för alla utgående och inkommande samtal sedan senaste återställning. Nollställer räknaren (skyddas med PIN2-kod). 26

32 XP3-telefonen XP3-telefonen Den här modellen är en "bar type"-telefon med en LCDskärm. Grafikfältet för skärmen är 128 (b) x 160 (h) pixlar. Skärmen visar färger. Huvudmenyn Du når huvudmenyn genom att trycka på menyknappen eller genom att trycka på vänster valknapp för att visa huvudmenyn som består av följande nio alternativ: Indikatorer på startskärmen Indikatorerna på startskärmen visas när telefonen är i viloläge. Dessa ikoner indikerar status för olika komponenter i telefonen, exempelvis indikator för batteriladdning, indikator för nätverksstatus, datum och tid. En del ikoner visas endast om den specifika tjänsten är aktiverad. Följande tabell beskriver skärmindikatorerna i XP3- telefonen: Skärmindikatorer Namn Beskrivning 1.Samtalslista 2.Inställningar 3.Mina filer 4.Telefonbok 5.Verktyg för SIM 6.Verktyg 7.Meddelanden 8.Snabbinställningar 9.WAP Batteri Roaming Det finns fem genomskinliga staplar som indikerar batteriladdning. Fyllda staplar indikerar minskad batteriladdning. Den här ikonen visas bara när din telefon hos en annan operatör än din egen. Huvudmenyns ikoner 27

Sonim XP3 TM (bt) Användarhandbok. Version 4.2

Sonim XP3 TM (bt) Användarhandbok. Version 4.2 Sonim XP3 TM (bt) Användarhandbok Version 4.2 Copyright 2007 Sonim Technologies, Inc. SONIM, Sonim Xperience, Sonim Xtend och logotypen för Sonim är varumärken som tillhör Sonim Technologies, Inc. Andra

Läs mer

USER GUIDE SONIM XP1300 CORE. Svenska

USER GUIDE SONIM XP1300 CORE. Svenska USER GUIDE SONIM XP1300 CORE 1 Svenska Copyright 2009 Sonim Technologies, Inc. SONIM och Sonims logotyp är varumärken tillhörande Sonim Technologies, Inc. Andra företag och produktnamn kan vara varumärken

Läs mer

BRUKSANVISNING 1 SONIM XP5300 MARIA. Svenska

BRUKSANVISNING 1 SONIM XP5300 MARIA. Svenska BRUKSANVISNING 1 SONIM XP5300 MARIA Svenska Copyright 2011 Sonim Technologies, Inc. SONIM och Sonims logotyp är varumärken tillhörande Sonim Technologies, Inc. Andra företag och produktnamn kan vara varumärken

Läs mer

USER. XP1301 core. Svenska

USER. XP1301 core. Svenska USER Guide SONIM XP1301 core 1 Svenska Copyright 2011 Sonim Technologies, Inc. SONIM och Sonims logotyp är varumärken tillhörande Sonim Technologies, Inc. Andra företag och produktnamn kan vara varumärken

Läs mer

BRUKSANVISNING 1 SONIM XP3300 FORCE. Svenska

BRUKSANVISNING 1 SONIM XP3300 FORCE. Svenska BRUKSANVISNING 1 SONIM XP3300 FORCE Svenska Copyright 2010 Sonim Technologies, Inc. SONIM och Sonims logotyp är varumärken tillhörande Sonim Technologies, Inc. Andra företag och produktnamn kan vara varumärken

Läs mer

Bruksanvisning 1. XP3340 Sentinel. Svenska

Bruksanvisning 1. XP3340 Sentinel. Svenska Bruksanvisning 1 SONIM XP3340 Sentinel Svenska Copyright 2011 Sonim Technologies, Inc. SONIM och Sonims logotyp är varumärken tillhörande Sonim Technologies, Inc. Andra företag och produktnamn kan vara

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

Aastra 7434 - ip telefon

Aastra 7434 - ip telefon Aastra 7434 - ip telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 4 Samtalslista 5 Telefonboken 6 Logga in/ut användare 6 Telefoninställningar 6 Telefonens

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi Telefon För Handi med telefonfunktion Programversion 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46

Läs mer

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Upplaga 1 SV 9311294 Säkerhetsinformation VATTENTÄTHET Kameran är

Läs mer

myphone 1055 Retto Bruksanvisning

myphone 1055 Retto Bruksanvisning myphone 1055 Retto Bruksanvisning Tack för att du valt vår telefon. För att bättre förstå funktionerna i telefonen, läs igenom bruksanvisningen noga. Innehåll Första stegen... 6 SIM kort och batteri installation...

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Tillståndsikoner Din telefon Batteriets laddningsnivå Initiering av röstbrevlådan / Informationer som kan visas Programmerad mötespåminnelse

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

Innehållsförteckning. SMS - Meddelanden 23 Ytterligare funktioner 24 Alarm 24 Kalkylator 25. Allmänna Anvisningar 25

Innehållsförteckning. SMS - Meddelanden 23 Ytterligare funktioner 24 Alarm 24 Kalkylator 25. Allmänna Anvisningar 25 Innehållsförteckning Komma igång 5 SIM kort och Batteri 5 Ladda Batteri 6 Laddnings indikator 7 På och Avstängning av Mobiltelefonen 7 Telefonöversikt 9 Tangenter och Knappar 10 Ficklampa 11 Knapplås 11

Läs mer

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Version 1 1 1 ÖVERSIKT AV TJÄNSTEPAKETET INDIVID RÖRLIG...3 2 DE OLIKA TELEFONMODELLERNA FÖR TJÄNSTEN INDIVID RÖRLIG...3 3 ÖVERSIKT AV TELEFONEN SIEMENS

Läs mer

Användarmanual. Bluetooth Headset

Användarmanual. Bluetooth Headset Voicecom BT-60 Användarmanual Bluetooth Headset Första gången du laddar Tack för att du köpt BT-60 blåtandsheadset. Innan du använder ditt headset för första gången är det viktigt att du laddar det minst

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 Lathund för: SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 INNEHÅLL 1. TA EMOT SAMTAL... 3 2. RINGA SAMTAL... 4 3. SAMTALSHISTORIK... 4 4. KONTAKTLISTA & KONTAKTSÖKNING... 5

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HS-3W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HS-3W instruktionsbok (information,

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

Connection Manager Användarhandbok

Connection Manager Användarhandbok Connection Manager Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Innehåll Om anslutningshanteraren 3 Komma igång 3 Öppna anslutningshanteraren 3 Visa nuvarande anslutningsstatus 3 Internetanslutning 3 Ansluta till Internet

Läs mer

Användarhandbok 9353153 Utgåva 2

Användarhandbok 9353153 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9353153 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

MANUAL LYNC 365 TELEFONI

MANUAL LYNC 365 TELEFONI INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Användarmanual Cellips gränssnitt... 2 1. Lync 365- telefonnummer... 2 1.1. Vidarekoppling... 2 1.2. Telefoniinställningar... 3 1.3. Röstbrevlåda... 3 1.4.

Läs mer

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com Smart Phone Quick Start Guide www.htc.com 2 1. Vad innehåller kartongen? Bärväska AC Adapter Batteri Kom-i-gång CD USB Kabel Headset Telefon Användarmanual och snabbstart guide 2. Din telefon 3 1 2 3 4

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni Kom igång med Phonera Mobiltelefoni Välkommen som mobilkund hos Phonera! I detta häfte har vi sammanställt information som hjälper dig att komma igång och som ger dig svar på vanliga frågor om mobiltelefoni

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios Dialect Unified Användarmanual mobilapplikation ios Med Dialect Unified Mobilapplikation når du växelns centrala funktioner direkt i din mobiltelefon. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen... 2 Jabra SPEAK 510 ÖVERSIKT... 3 ANSLUTNING... 5 Hur du använder.... 8 Support.... 11 Tekniska specifikationer... 12 1 Välkommen Tack för att du valde.

Läs mer

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9352007 Utgåva 2 Fäst

Läs mer

Copyright myphone 2011. All rights reserved. myphone 5300 SWE. myphone 5300 Forte

Copyright myphone 2011. All rights reserved. myphone 5300 SWE. myphone 5300 Forte Bruksanvisning myphone 5300 Forte Tack för att du valt vår telefon. För att bättre förstå funktionerna i telefonen, läs bruksanvisningen noga. myphone 5300 Forte är avsedd att användas i 900/1800 MHz GSM-nätet.

Läs mer

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet.

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Grattis till ett smart val! Nu har du tillgång till riktigt smart och prisvärd telefoni, där du ringer precis som vanligt men till ett lägre pris. I övrigt

Läs mer

Användarhandbok. 9351839 Issue 2

Användarhandbok. 9351839 Issue 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9351839 Issue 2 Nokia

Läs mer

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Hur Fungerar Din Telefon? Svara På Inkommande Samtal Hur svarar jag? Om du inte är aktiv på ett annat samtal, svara genom att lyfta Luren,

Läs mer

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen Telia Touchpoint mobil växellösning Kom igång med appen Så här använder du appen Telia Touchpoint Installera appen Börja med att öppna App Store eller Google Play och sök på Touchpoint. Installera appen

Läs mer

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME 1 Installation av insticksprogrammet Cisco Telefonstyrning och Presence 2 Konfigurera insticksprogrammet

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BIG EASY 2 Innehållsförteckning 1 Snabbreferens...1 2 Mobiltelefonen och dess beståndsdelar...2 2.1. Yttre hölje...2 2.2. Elektroniskt knapplås...2 2.3. Skärmen...3 2.4. Batterilucka och SIM-kortsfack...4

Läs mer

Användarhandbok 9352754 Utgåva 5

Användarhandbok 9352754 Utgåva 5 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352754 Utgåva 5 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

Advoco NetPBX Advoco Mi

Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco Mi är en mobilapplikation som, installerad på en mobiltelefon med Windows eller Androids mobiloperativsystem, gör att du kan hantera samtal i Advoco NetPBX företagsväxel

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios7

Lättlästa instruktioner för ipad ios7 Lättlästa instruktioner för ipad ios7 I samarbete med: Hösten 2014 Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en ipad med operativsystemet ios7. Ett operativsystem är det viktigaste

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel Manual Snom 320 växel Inledning Denna snabbstartsguide avser Snom 320 telefonen i kombination med GCM Mobil- och Soft växellösning och är avsedd att hjälpa dig att snabbt komma i gång. Observera att de

Läs mer

1230 IP Bordstelefon Användarmanual

1230 IP Bordstelefon Användarmanual 1230 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1230 IP Bordstelefon Figur 1: 1230 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Line/Speed Dial keys

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Innehållsförteckning Mina sidor 3 Informera webb 7 Informera mobilwebb 16 Röstbrevlåda snabbguide 17 2 Telenor Mina sidor Mina sidor är din egen

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide

TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide Innehåll Översikt 3 Vad finns i kartongen? 4 Vad finns i kartongen?... 4 Komma igång 6 Montera TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starta TomTom Hands-Free Car

Läs mer

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet.

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Innehåll Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Lära känna telefonen 6 Knappfunktioner, snabbknappar, skriva bokstäver. Anpassa telefonen 15 Välja ringsignal, tema och andra inställningar.

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

Manual för WebbSMS 3.0

Manual för WebbSMS 3.0 1 2 Manual för WebbSMS 3.0 - Det har aldrig varit så enkelt som nu att skicka SMS! 3 Innehållsförteckning Nyheter i WebbSMS 3.0... 4 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS 3.0... 4 Skicka ett SMS...

Läs mer

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Bruksanvisning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här

Läs mer

Din manual NOKIA 616 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822236

Din manual NOKIA 616 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822236 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

PRIMO 305 Användarmanual

PRIMO 305 Användarmanual PRIMO 305 Användarmanual U2 1. Högtalare Ring med mobiltelefonen vid örat. 2. Navigeringsknappar För att navigera i menyer och textinmatning. Förutom standard snabbåtkomst ( se även sidan 58 ): Upp ( ):

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

Användarmanual Operator Console

Användarmanual Operator Console Användarmanual Operator Console Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering

Läs mer

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition Lunds universitet 2012-04-05 one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon Avaya one-x Deskphone Edition 9630 Användarguide IP Telefon Användarguide LDC vid Lunds universitet 08-06-23 Översikt USB port Meddelande

Läs mer

Jabra BT2046 BRUKSANVISNING JABRA BT2046. jabra

Jabra BT2046 BRUKSANVISNING JABRA BT2046. jabra Jabra BT2046 jabra BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL TACK!...2 OM...2 HEADSETETS FUNKTIONER...3 KOMMA IGÅNG...3 LADDA HEADSETET...4 SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV HEADSETET...4 PARA IHOP HEADSETET MED TELEFONEN...5 BÄR

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Distributör för Samsung OBE AB Tölöleden 8 434 39 Kungsbacka Tel: 0300-198 40 Fax: 0300-198 41 E-mail: info@obe.se 2014 OBE AB.

Distributör för Samsung OBE AB Tölöleden 8 434 39 Kungsbacka Tel: 0300-198 40 Fax: 0300-198 41 E-mail: info@obe.se 2014 OBE AB. Distributör för Samsung OBE AB Tölöleden 8 434 39 Kungsbacka Tel: 0300-198 40 Fax: 0300-198 41 E-mail: info@obe.se 2014 OBE AB. Användarmanual Vad är WE VoIP? Samsung WE (Wireless Enterprise) VoIP (Voice

Läs mer

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 760 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 760 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000 Mobiltelefon Bruksanvisning PowerTel M6000 Hörapparatkompatibel M4/T4 Power Tel M6000 mobiltelefon har en inbyggd telespole och är kompatibel för hörapparatsbrukare. För att garantera optimal funktion

Läs mer

Inställningar - förteckning över alla menyer och undermenyer i HTC Desire (Android 2.2)

Inställningar - förteckning över alla menyer och undermenyer i HTC Desire (Android 2.2) Skräddarsy Teman Startsidansbakgrund Standardringsignal Trådlöst och nätverk Flygplansläge, Ja/Nej Wi-Fi, Ja/Nej Wi-Fi-inställningar Wi-Fi Wi-Fi, Ja/nej Nätverksmeddelande, Ja/Nej Wi-Fi-nätverk [Lista

Läs mer

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Innehåll Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Det här dokumentet kompletterar bruksanvisningen till Gigaset-VoIP-telefonen: Gigaset DE380 IP R Efter det att bruksanvisningen blev klar har den

Läs mer

English. Svenska. Norsk . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0..

English. Svenska. Norsk . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.. PhoneEasy 345gsm English. 5. 6. 7. 8. 9. 0.. Side key (volume) Torch key Display Left soft key Call key Numeric keypad * / Key lock # / Change profile End call Arrow keys Right soft key 5. 6. 7. 8. 9.

Läs mer

Dialect Unified. Användarmanual PC-klient

Dialect Unified. Användarmanual PC-klient Dialect Unified Användarmanual PC-klient Med Dialect Unified PC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega -

Läs mer

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems)

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) Bruksanvisning för Systemtelefon DS-5038S DS-5014S DS-5007S Samsung Telecoms (UK) Ltd. AxCom AB 1 Förbehåll Samsung Telecoms förbehåller sig rätten

Läs mer

Välkommen till oss på Glocalnet!

Välkommen till oss på Glocalnet! Kom igångguide för Kontantkort Välkommen till oss på Glocalnet Grattis till ett smart och lågt val. Med Glocalnet Kontantkort har du full koll på dina mobilkostnader eftersom du betalar i förväg. Samtidigt

Läs mer

Användarhandbok. Installationsanvisning

Användarhandbok. Installationsanvisning Användarhandbok Installationsanvisning KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RV-1 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820456

Din manual SONY ERICSSON T230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820456 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T230. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone För iphone Smartphones Rev 2 1 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Skype för Samsung TV. Komma igång med Skype 2. Logga in med ett befintligt konto 3. Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4

Skype för Samsung TV. Komma igång med Skype 2. Logga in med ett befintligt konto 3. Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4 Komma igång med Skype Logga in med ett befintligt konto 3 Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4 Ansiktsidentifiering 5 Skype för Samsung TV Skapa nytt konto 6 Bildskärm 7 Lägga till kontakt 8

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.12 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 5 DESTINATIONSINFORMATION 6 NAVIGATION

Läs mer

Kom igång. Nokia N93i-1

Kom igång. Nokia N93i-1 Kom igång Nokia N93i-1 Knappar och delar telefonen stängd UTGÅVA 2 SV, 9253926 Modellnummer: Nokia N93i-1. Nedan kallad Nokia N93i. 1 Huvudkameraenhet och lins. Enheten har en huvudkamera på 3,2 megapixlar

Läs mer

Manual till GPS tracker CT2200

Manual till GPS tracker CT2200 Manual till GPS tracker CT2200 Version: 1.0 Copyright Bucken 1. Ladda upp trackern Användarmanual GPS tracker Efter ca: 6 timmar ska den röda laddningsindikatorn slockna. 2. Skaffa simkort Refillkort från

Läs mer

Nokia 810 biltelefon Användarhandbok Installationsanvisning

Nokia 810 biltelefon Användarhandbok Installationsanvisning Nokia 810 biltelefon Användarhandbok Installationsanvisning 9356669 Version 3 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna TFE-4R står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav

Läs mer