Sonim XP3 TM (bt) Användarhandbok. Version 4.2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sonim XP3 TM (bt) Användarhandbok. Version 4.2"

Transkript

1 Sonim XP3 TM (bt) Användarhandbok Version 4.2

2 Copyright 2007 Sonim Technologies, Inc. SONIM, Sonim Xperience, Sonim Xtend och logotypen för Sonim är varumärken som tillhör Sonim Technologies, Inc. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare som de är associerade med. Avyttrande av gammal elektrisk och elektronisk Symbolen med den överkryssade soptunnan indikerar att inom EU-länderna kan denna produkt, och eventuella tillägg som märkts med denna symbol, inte avyttras som osorterat avfall utan måste tas till en separat insamling i slutet av dess livslängd. utrustning Avyttrande av batteri Kontrollera lokala förordningar angående avyttring av batterier. Batteriet skall aldrig läggas i de kommunala soporna. Använd anläggning för avyttring av batterier där sådan finns tillgänglig. Försäkran om överensstämmelse Sonim Technologies Inc. intygar att mobiltelefonen Sonim XP3 är i överensstämmelse med de nödvändiga kraven och relevanta villkoren i Direktiv 1999/5/EC.

3 Innehåll Allmän information...1 Nätverkstjänster... 1 Supportinformation för Sonim... 1 Använd handboken på ett effektivt sätt... 1 Alternativ som ofta används bland menyalternativ 2 Riktlinjer för din säkerhet...3 Batterivård... 5 Batteriprestanda... 5 Batteribyte... 5 Undvik kortslutning... 5 Undvik höga temperaturer... 5 Avyttring av batteriet... 5 Mer säkerhetsinformation... 6 Personliga medicinska enheter... 6 Barnsäkerhet... 6 Samtal i nödsituationer... 6 SAR-certifiering... 6 Komma igång...8 Batteriinformation... 8 Batterianvändning... 8 Sätta i och ta ut batteriet... 8 Ladda batteriet... 9 Konfigurera batterivarning Ditt SIM-kort Sätt i SIM-kortet Ta ut SIM-kortet SOS-samtal utan SIM-kort XP3-telefonens olika delar XP3 knappsats Viloläge Åtgärder i viloläge Grundinställningar Knappsatsfunktioner Ringa samtal...19 Slå ett nummer Slå ett internationellt nummer Slå ett nummer med easy call-knappen Slå ett nummer via telefonbok Slå nummer via menyn med samtalslista Fast uppringning (FU) Snabbuppringning Ta emot ett samtal Svara med valfri knapp Vidarekoppla ett samtal Samtalsblockering Samtal väntar Auto återuppringning Autosvar Samtalsfilter Svartlistesamtal Vitlistesamtal Inställningar för samtalsfilter Andra samtalsinställningar Granska samtalsinformation XP3-telefonen...27 Huvudmenyn Indikatorer på startskärmen Inställningar i

4 Ringsignalsinställningar...29 Telefoninställningar...29 Nätverksinställningar...31 Hantera telefonboken...33 Lägga till ett nytt nummer...33 Skicka ett namnkort...34 Redigera eller ta bort kontakter...34 Kopiera eller flytta nummer till andra listor...35 Hantera personlig information...35 Telefonbokminne...36 Lagra IP-tjänstnumret...36 Meddelanden Meddelandeinställningar...37 Textinmatningsläge...38 Konventionell textinmatning...38 Kompletterande textinmatning...39 Skriva meddelanden...39 Skicka ett SMS via telefonbok...40 Ring eller spara nummer som är inbäddat i ett mottaget SMS...40 Hantera dina meddelanden...40 Inkorg...40 Ej sända meddelanden...41 Sända meddelanden...41 Fördefinierade SMS-meddelanden...41 Visa SMS-minne...41 Röstbrevlåda...41 Hårdkodade genvägar WAP Opera Mini Konfiguration av åtkomstpunktsnamn (APN eller Access Point Name) för Opera Mini...47 Välja språk för Opera Mini...47 Konfiguration av Opera Mini som genväg...47 Verktyg Planeraren...48 Skapa nya händelseposter...48 Redigera poster i Planeraren...49 Ta bort poster...49 Väckarklockan...49 Kalkylator...50 Ljudinspelare...51 Uppspelning av ljud...51 Bluetooth...51 Aktivera Bluetooth...52 Aktivera Bluetooth...52 Bluetooth-inställningar...52 para enheter...52 Ansluta ett Bluetooth-headset...53 Ändra namn på parad enhet...53 Ta bort parning...53 Skicka data...53 Ta emot data...54 Stoppur...54 Nedräkningstimer...54 Universell tid...55 Ficklampa...55 Handsfree-läget kan användas för samtal När du är ansluten till ett kabelanslutet headset...56 GSM-samtal...56 När du använder Bluetooth-headset...56 GSM samtal...56 ii

5 Anpassa telefonen...58 Teman Hantera dina filer SIM-kortsmeny Telefon Care Index...63 iii

6 Allmän information Allmän information Gratulerar till ditt inköp av mobiltelefonen Sonim XP3. Sonim XP3 uppfyller den nyligen godkända GSMstandardspecifikationen från OMA (Open Mobile Alliance). Den har ett intuitivt, funktionsrikt gränssnitt som ger dig största nytta av funktionerna i din XP3-telefon. Nätverkstjänster Dessa är ytterligare tjänster som du kan nå via din operatör. Innan du kan få ut det mesta av dessa tjänster måste du prenumerera på dem och erhålla instruktioner för deras användning från din operatör. Supportinformation för Sonim För ytterligare produkt- och supportinformation, gå till Använd handboken på ett effektivt sätt Bekanta dig med den terminologi och de symboler som används i handboken för att lättast förstå hur du använder telefonen på ett effektivt sätt Tryck på Välj/markera Innebär att trycka på och omedelbart släppa upp en knapp. Tryck på 2 betyder exempelvis att du trycker på den knapp på knappsatsen som är märkt med siffran 2 och bokstäverna "ABC". Innebär att du antingen trycker på vänster eller höger valknapp för att använda det kommando som visas längst ner på skärmen. Om instruktionen i handboken exempelvis är: Välj Meny > Meddelanden > SMS > Skriv meddelande måste du trycka på vänster valknapp för att välja Meny, markera Meddelanden och trycka på vänster valknapp, markera SMS och trycka på vänster valknapp, markera Skriv meddelande och trycka på vänster valknapp. Om du vill välja Avsluta trycker du på höger valknapp. 1

7 Tryck på och håll nere menyalternativ Välj Meny Innebär att du trycker på en knapp i 2-3 sekunder innan du släpper upp knappen. Den här åtgärden används vanligtvis när du försöker slå på/av telefonen eller när du använder genvägar för att nå specifika funktioner. Exempel: Tryck på och håll nere 1 för att komma till röstbrevlådan. Dessa alternativ visas längst ner på skärmen. Valknapparna används för att utföra det markerade alternativet. Innebär att du trycker på vänster valknapp för att välja alternativet Meny eller trycker på menyknappen (i mitten) för samma resultat. Alternativ som ofta används bland menyalternativ Det följande är vanliga åtgärder som används bland olika menyalternativ: Avsluta Rensa OK Visar den föregående skärmen. Använd höger valknapp för att utföra den här funktionen. Tar bort ett tecken åt gången. Använd höger valknapp för att utföra den här funktionen. Bekräftar en åtgärd. Använd vänster valknapp eller menyknappen för att utföra den här funktionen. Allmän information Ett menyalternativ med tillägget tre punkter ( ) Innebär att det finns flera tillgängliga alternativ, men bara ett har omnämnts i handboken. Betecknar Tips. 2

8 Riktlinjer för din säkerhet Innan du använder telefonen ska du läsa och förstå följande säkerhetsriktlinjer. Dessa riktlinjer innehåller information för hur du kan använda telefonen säkert och följa alla juridiska krav avseende användningen av mobiltelefoner. Använd inte telefonen där du fyller på bränsle. Iakttag restriktioner när du använder radioutrustning vid bränsledepåer, kemiska anläggningar eller där det pågår sprängning. Elektrisk störning kan förhindra användning av telefonen. Stäng av mobiltelefonen när du befinner dig på ett flygplan. Mobiltelefoner kan orsaka störningar och/eller fara för flygplan. Utsätt inte batteriet för höga temperaturer (över +60 C). Följ lagarna avseende säkerhet på vägarna. Du bör inte använda en mobiltelefon när du kör. Hitta ett säkert ställe att stanna på först eller använd portabel handsfree/headset när du kör. Iakttag användningsbegränsningar på sjukhus och i närheten av medicinsk utrustning. Undvik att använda telefonen i närheten av personliga medicinska enheter såsom pacemakrar och hörapparater. Använd endast laddare som godkänts för Sonim XP3 för att ladda telefonen och undvika skada på telefon eller batteri. Riktlinjer för din säkerhet 3

9 Symbolen med den överkryssade soptunnan indikerar att inom EU-länderna kan denna produkt, och eventuella tillägg som märkts med denna symbol, inte avyttras som osorterat avfall utan måste tas till en separat insamling i slutet av dess livslängd. Försäkra dig om att endast kvalificerad personal utför service och reparation av telefonen. Sonim XP3 är vattentät och kan vara nedsänkt upp till 1 meter under 30 minuter. Den är dock inte vattentät i djupare vatten, under laddning eller när systemkontakten på telefonens undersida är öppen eller komprometterad. Sonim XP3 är dammbeständig, robust och stötbeständig. Den är dock inte dammbeständig eller obrytbar om den utsätts för överväldigande stöt. För bästa resultat och långt produktliv ska man skydda XP3 från saltvatten, damm och stora stötar. Gör säkerhetskopior av viktig information som lagras i telefonen eller upprätthåll en skriftlig kopia. Riktlinjer för din säkerhet 4

10 Riktlinjer för din säkerhet Batterivård Batteriprestanda Enheten drivs med ett återladdningsbart batteri. Använd endast batteriet för dess avsedda ändamål. Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri. Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen och innan du kan ringa samtal. Det nya batteriets fullständiga prestanda uppnås endast efter två eller tre fullständiga laddnings- och urladdningscykler. Batteriet kan laddas och urladdas hundratals gånger men det kommer till slut att bli utslitet. Koppla ur laddaren från uttag och mobiltelefon när den inte används. Lämna inte det helt laddade batteriet anslutet till en laddare eftersom överladdning kan förkorta dess livslängd. Om det lämnas oanvänt förlorar ett fullt laddat batteri sin laddning med tiden. Batteribyte När tal- och vilolägestider blir anmärkningsvärt kortare än vanligt är det dags att byta ut batteriet mot ett originalbatteri från Sonim. Om ett nytt batteri används för första gången, eller om batteriet inte har använts under en längre period, kan det bli nödvändigt att ansluta laddaren och sedan frånkoppla och återansluta den för att påbörja laddningen av batteriet. Undvik kortslutning Du ska inte kortsluta batteriet. Oavsiktlig kortslutning kan ske när ett metallobjekt såsom ett mynt, ett gem eller en penna får direktanslutning med de positiva (+) och negativa (-) batteripolerna. (Dessa ser ut som metallremsor på batteriet.) Detta kan exempelvis ske när du bär ett reservbatteri i fickan eller väskan. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det anslutande föremålet. Undvik höga temperaturer Om du lämnar batteriet på mycket varma eller kalla platser, såsom en stängd bil under sommaren eller vintern, reducerar det batteriets kapacitet och livslängd. Försök alltid hålla batteriet mellan +15 C och +25 C. En enhet med ett varmt eller kallt batteri kanske inte fungerar tillfälligt, även när batteriet är helt laddat. Batteriprestanda är speciellt begränsade i temperaturer under fryspunkten. Avyttring av batteriet Exponera inte batterierna för eld eftersom de kan explodera. Skadade batterier kan också explodera. Avyttra batterier i enlighet med lokala förordningar och återvinn när så är möjligt. Avyttra inte som hushållsavfall. Du ska inte ta isär batterier. Om en batteriläcka skulle uppstå skall du inte låta vätskan komma i kontakt med huden eller ögonen. Sök omedelbart medicinsk hjälp om läcka eller fara uppstår. 5

11 Mer säkerhetsinformation Personliga medicinska enheter Mobiltelefoner kan påverka driften av pacemakrar och annan implanterad utrustning. Undvik att placera mobiltelefonen över pacemakern, exempelvis i bröstfickan. När du använder mobiltelefonen placerar du den mot örat på motsatta sidan av pacemakern. Om du upprätthåller ett minimalt avstånd på 15 cm mellan mobiltelefon och pacemaker begränsas risken för störning. Om du har orsak att misstänka att det förekommer störning ska du omedelbart stänga av mobiltelefonen. Kontakta din kardiolog för mer information. För andra medicinska enheter skall du tala med din läkare och tillverkaren av enheten. Följ anvisningar för att stänga av telefonen eller avaktivera radiosändarfunktionen när du ombeds att göra detta, särskilt vid anvisningar på sjukhus eller i flygplan. Utrustning som används på dessa platser kan vara känsliga för de radiovågor som avges av telefonen och påverka deras funktion negativt. Observera också restriktioner vid bensinstationer eller andra områden med brandrisk eller i närheten av elektriska tändenheter. Barnsäkerhet Låt inte barn leka med mobiltelefonen eller dess tillbehör. Förvara dem utom barnens räckhåll. Barnen eller andra kan komma till skada eller så kan de oavsiktligt skada mobiltelefonen eller tillbehören. Mobiltelefonen och dess tillbehör kan innehålla små delar som kan lossna och orsaka risk för skada. Samtal i nödsituationer Mobiltelefoner använder radiosignaler vilka inte kan garantera anslutning under alla förhållanden. Därför skall du aldrig endast sätta tillit till en mobiltelefon för nödvändig kommunikation (t.ex. medicinska nödsituationer). Samtal i nödsituationer kanske inte är möjliga i alla områden, på alla mobilnätverk, eller när vissa nätverkstjänster och/eller mobiltelefonfunktioner används. Tala med din operatör. SAR-certifiering Vid kommunikation över det trådlösa nätverket, avger mobiltelefonen radiovågor, även kallad radiofrekvensenergi eller RF. Specific Absorption Rate eller SAR, är enheten som används för att mäta mängden RF-energi som absorberas av kroppen när man använder telefonen och uttrycks i watt/kilogram. I överensstämmelse med produktstandarden i EN 50360:2001, är den tillåtna mängden SAR genomsnittligt 2,0 W/kg för 10 g vävnad. Riktlinjer för din säkerhet 6

12 Riktlinjer för din säkerhet Lokaliserad SAR för telefonen XP3 har uppmätts i alla de fall som krävs av de gällande internationella standarderna. Det maximala lokaliserade SAR-värdet för vilket telefonen har testats och certifierats vid olika nätverksfrekvenser visas nedan: Maximalt SAR GSM900 MHz band 1.02 W/kg huvud SAR 0.56 W/kg kropp SAR DCS1800 MHz band W/kg huvud SAR W/kg kropp SAR Du kan minska människokroppsexponeringen för radiofrekvensenergi genom att hålla telefonen på ett avstånd som är 1,5 cm från positionen för huvudet/ kroppen. Du kan exempelvis använda ett handsfree headset. 7

13 Komma igång Batteriinformation Batterianvändning Använd bara batterier, laddare och andra tillbehör som är XP3-certifierade och utformade för den här telefonmodellen. Användning av andra batterier, laddare och tillbehör kan ogiltigförklara garantivillkoren för telefonen och orsaka skada. Utsätt inte batteriet för miljöer med extrema temperaturer och skydda det från fukt. Håll batteriet utom räckhåll för barn. Sätta i och ta ut batteriet 1. Öppna batterilocket genom att vrida båda batterilocksskruvar i motursriktning (såsom visas på bilden). Ibland kan batterihöljet sitta hårt fast och det kan krävas en extraansträngning för att kunna öppna det. 2. Lyft upp batterilocket. Komma igång 8

14 Komma igång 3. Rikta in batteriet i batteriöppningen så att de tre metallkontakterna på batteriet hamnar mot metallkontakterna i batteriutrymmet. 5. Ta ut batteriet genom att öppna batterilocket och lyfta upp den nedre änden av batteriet ur öppningen. Du kan nu ta ut batteriet. Ladda batteriet Batteriet som levereras med mobiltelefonen är inte helt laddat. Vi rekommenderar att du laddar mobilen i tre timmar innan du använder mobiltelefonen för första gången. 1. Sätt i laddarkontakten i ett 230Vuttag. 2. Rikta in laddarens USB-kontakt mot USB-uttaget på telefonens Ladda batteri undersida och sätt i den. Den passar endast åt ett håll. 3. Om batteriet laddas när telefonen är avstängd, visas bara batteriikonen med meddelandet Laddar (se bilden intill). När batteriet har laddats helt och hållet visas meddelandet Slutförd. 4. Om batteriet laddas när telefonen är på kommer du att 4. Stäng batterilocket. Vrid batterilockets skruvar i medurs riktning. se att staplarna i batteriets laddningsikon (synlig på startskärmen) för sig, vilket indikerar att batteriet laddas. När telefonen laddats helt rör sig batteristaplarna på skärmen inte längre. Du kan då frånkoppla laddaren från telefonen. 9

15 5. När laddningsprocessen väl har börjat måste du koppla loss laddaren för att kunna avbryta laddningen. För bästa batterilivslängd fullständig laddning. I syfte att skydda USB-uttaget på telefonen från vibration under laddningsprocessen ska du inaktivera vibrationsfunktionen och använda ringsignalfunktionen istället om du vill ha telefonen på när batteriet laddas. Konfigurera batterivarning När du konfigurerar batterivarningar hör du ett larm varje gång batteriladdningen är låg. 1. Konfigurera batterivarningen genom att välja Meny > Snabbinställningar > Normal > Anpassa > Batterivarning > På eller tryck på menyknappen för att markera kryssrutan vid sidan om Batterivarning för att aktivera varningen. För mer information om varningar, se Anpassa telefonen på sidan 58. Ditt SIM-kort Komma igång Köp ett SIM-kort från mobiloperatören. Ditt SIM-kort lagrar ditt telefonnummer och användarregistreringsinformation. Du kan använda SIM-kortet i valfri GSM-telefon. Ditt telefonnummer och din användarregistreringsinformation förblir alltid desamma. Sätt i SIM-kortet 1. Se till att telefonen är avstängd. 2. Lyft batterilocket och ta ut batteriet. För anvisningar, se Sätta i och ta ut batteriet på sidan Sätt i SIM-kortet i det utrymme som finns i den nedre delen av batteriutrymmet. 10

16 Komma igång 4. Dra silverklämman över SIM-kortet för att hålla det ordentligt på plats (se bild B). XP3-telefonens olika delar Knappsatsen på XP3 har sju funktionsknappar och 12 alfanumeriska knappar. Vänster sida av telefonen har tre knappar och den högra sidan av telefonen har en knapp: 5. Sätt tillbaka batteriet och locket. Vrid batterilockets spärr medurs för att låsa batterilocket. Ta ut SIM-kortet 1. Se till att telefonen är avstängd. 2. Lyft batterilocket för att ta ut batteriet. Se anvisningarna i avsnittet Sätta i och ta ut batteriet på sidan Dra silverklämman åt höger och ta ut SIM-kortet. 4. Sätt tillbaka batteriet och locket. SOS-samtal utan SIM-kort 1. Tryck på menyknappen för att komma till huvudmenyn. 2. Välj SOS > Samtal för att kontakta nödtjänst. 1.Högtalare 2.Bildskärm 3.Easy call-knappar 4.Sidoknappar 5.Easy call-knapp 6.Funktionsknappar 7.Alfanumeriska knappar De olika delarna i XP3 8.Laddaruttag 9.Mikrofon 10.Headsetuttag 11.Högtalare 12.Batterilock 13.Batterilockets spärr 14.Ficklampa 11

17 XP3 knappsats De olika knapparna på knappsatsen och deras motsvarande funktioner beskrivs i följande bild. Knappsatsfunktioner Funktionsknappar 1.Navigeringsknappar (upp/ ner/vänster/höger) 2.Höger valknapp (RSK eller Right Selection Key) 3.Menyknapp 4.Telefon på/av/avsluta samtal 5.Ta emot samtal/sänd 6.Vänster valknapp (LSK eller Left Selection Key) Numeriska knappar 7.Tryck och håll ned för röstbrevlåda 8.Tryck och håll ner för att slå på/stänga av högtalaren under samtal. 9.Tryck på och håll nere för att låsa/låsa upp knappsatsen 10.Tryck och håll ner för att slå på/stänga av tyst läge. 11.Tryck på och håll nere för att visa + (före ett internationellt nummer) De alfanumeriska knapparna består av siffrorna ett till nio och nollan, det engelska alfabetet från A-Z och dessutom finns det knappar med asterisk [*] och fyrkant [#]. Genom att trycka på avsedd knapp kan du mata in siffror och/eller tecken. Välj lämpligt alternativ för textinmatning för att ge dig möjlighet att använda dessa knappar på ett effektivt sätt. För mer information om textinmatningslägen, se avsnittet Textinmatningsläge på sidan 38. Baserat Viloläge på anpassningsbegäran har vissa knappar mappats till andra genvägar än vad som visas ovan. Du kan också ändra många av genvägarna via Meny > Inställningar > Telefoninställningar > Genvägar. Det visas viss information när telefonen är in viloläge, t.ex. namnet på operatören, datum och tid, batteriladdningsstatus och GPRS-anslutning. Andra indikatorer kan visas (om funktionen är aktiverad), exempelvis larm, vidarekoppling osv. Komma igång 12

18 Komma igång Med fulladdat batteri kan telefonen befinna sig i viloläge i 200 timmar. 1.GPRS-anslutning 2.Indikator för signalstyrka 3.Bildskärmsikoner 4.Indikator för batteriladdning 5.Operatör 6.Lokal tid 7.Kommando för höger valknapp 8.Kommando för vänster valknapp Åtgärder i viloläge Följande kan nås från startskärmen när telefonen är i viloläge eller när telefonen inte används. Tryck på Pil upp Pil ner Pil höger Pil vänster Menyknapp Vänster valknapp (LSK) Skärmen i viloläge För att använda Opera Mini Telefonbok Skriva meddelande WAP-alternativ Huvudmenyn Huvudmenyn Tryck på Höger valknapp (RSK) Knappen Svara/Sänd Grundinställningar För att använda Telefonbok Lista med utgående samtal De fyra funktioner som utförs med pilknapparna är konfigurerade med standardvärden, men de går att ändra. Du kan också konfigurera nya genvägar. För mer information om genvägar, se sida 31. När du har satt på telefonen visas namnet på operatören. Säkerhetsinställningar 1. Du kan skapa en PIN-kod för att förhindra otillåten användning av telefonen. PIN-koden är operatörsberoende. När den här PIN-koden har aktiverats går det bara att ändra PIN-koden till användarens valda PIN-kod. 2. Du kan skapa en PIN-kod för att förhindra otillåten användning av telefonen. Välj Meny > Inställningar > Säkerhetsinställningar > PIN-kod > På > OK. Ange PIN-koden. Välj OK. Efter det att PIN-koden har konfigurerats måste du ange den varje gång du slår på telefonen. Om PIN-koden är fel kan du inte använda telefonen. 3. Ändra PIN-koden genom att välja Meny > Inställningar > Säkerhetsinställningar > Ändra 13

19 kod > OK. Du kan ändra koderna för PIN, PIN2 och Samtalsblockering. Datum och tid 1. Konfigurera Datum och tid genom att välja Meny > Inställningar > Datum och tid > OK. Autolåsning av knappsats 1. Lås knappsatsen genom att välja Meny > Inställningar > Telefoninställningar > Autolåsning av knappsats > OK. Du kan senare välja att inaktivera funktionen. 2. Du kan också trycka och hålla nere '*'-knappen för att låsa och låsa upp knappsatsen. Tyst läge I tyst läge fungerar inte varningarna för samtal, Planeraren, SMS och batteristatus. 1. Välj Meny > Snabbinställningar > Tyst > OK > Aktivera. Komma igång 14

20 Komma igång Knappsatsfunktioner Följande tabell visar de olika knapparna och motsvarande funktioner: Knapp Telefon på/av/avsluta samtal Acceptera/Sänd Åtgärd Tryck på och håll nere för att sätta på och stänga av mobiltelefonen. Tryck på och håll nere i mer än fem sekunder för att slå på och av mobiltelefonen. Tryck för att avsluta samtal. Tryck för att avvisa inkommande samtal. Tryck på för att besvara inkommande samtal. Efter att ha slagit ett telefonnummer, tryck på för att ringa ett samtal. När du har valt en kontakt och angett IP-numret trycker du och håller nere för att ringa ett IPsamtal. Tryck på i viloläge för att använda listan med utgående samtal. Dessa knappar finns omedelbart under displayen. vänster valknapp (LSK)/ höger valknapp (RSK) Tryck på vänster valknapp (LSK) eller höger valknapp (RSK) för att välja funktionen som indikeras längst ner på skärmen. Indikerade funktioner kan variera i enlighet med olika programdefinitioner. Tryck på vänster valknapp för att använda huvudmenyn i viloläge. Tryck på vänster valknapp för att använda telefonboken i viloläge. 15

21 Knapp Menyknapp (mitten) Åtgärd Menyknappen finns i mitten av navigeringsknapparna. Tryck på i viloläge för att gå till huvudmenyn. Tryck på när det behövs för att användas som växlingsknapp för att markera eller avmarkera en kryssruta. Tryck på för att utföra uppgifter som du även når med vänster valknapp. Tryck för att välja kommandot OK. Tryck och håll ner för att stänga av ringsignalen vid inkommande samtal. Vänster och höger valknappar, knapparna för telefon på/av och svara finns vid den här knappgruppen. Det finns pilar på knappen som betecknar riktningen för att rulla igenom den information som visas på skärmen. Upp/ner Komma igång Navigeringsknappar Tryck för att visa tecken enligt sidor i textredigeraren. Tryck för att bläddra i menyer/listor på samma nivå. Tryck för att visa föregående eller nästa bild när du förhandsgranskar bilder. Tryck för att öka eller minska volymen under ett samtal. Vänster/höger Tryck för att flytta markören åt vänster eller höger i textredigeraren. Tryck för att bläddra i huvudmenyn. Tryck för att gå till föregående eller efterföljande sidor när du bläddrar i kontakterna i adressboken. Tryck för att visa föregående eller nästa bild när du förhandsgranskar bilder. Tryck på vänster navigeringsknapp under ett samtal för att mellan ljud av/på. Tryck på vänster navigeringsknapp under ett samtal för att växla mellan handsfree på/av. 16

22 Komma igång Knapp Numeriska knappar Åtgärd Tryck på de knappar som behövs för att ange önskat telefonnummer och tryck på för att ringa ett samtal. Du kan också ange numret och välja Alternativ för att ringa numret. Tryck på och håll nere valfri numerisk knapp för att skapa genvägar från de tillgängliga alternativen. Tryck på och håll i viloläge för att gå till röstbrevlådan. När du skriver text, tryck för att mata in blanksteg. Tryck på och håll nere för att ställa in ringsignalerna för inkommande samtal. Tryck på och håll nere för att växla högtalare på och av under ett GSM-samtal. Tryck på och håll nere för att ställa in larmet. Tryck på och håll nere för att visa kalkylatorn. Tryck på och håll nere för att visa Bluetooth-menyn. Tryck på och håll nere för att visa språkskärmen. 17

23 Knapp Åtgärd Tryck på och håll nere för att visa + som används för att slå ett internationellt nummer. Tryck på för att växla mellan gemener och versaler eller autostilkast när du skriver text. Tryck på och håll nere för att låsa knappsatsen. Använd den som en växlingsknapp för att låsa och låsa upp knappsatsen. När du skriver text, tryck för att visa specialtecken såsom punkt och komma. Komma igång Tryck på och håll i viloläge för att växla mellan lägena tyst på och tyst av. När du skriver text, tryck för att växla till olika teckeninmatningslägen t.ex. T9, abc och

24 Ringa samtal Ringa samtal Innan du ringer ett samtal måste du försäkra dig om följande: Att knappsatsen inte är låst. Att det finns ett giltigt SIM-kort installerat. Att batteriet är laddat. Att telefonen är på och operatörens namn visas. Slå ett nummer 1. Använd de numeriska knapparna för att slå numret och tryck på knappen Sänd. 2. Du kan också slå önskat telefonnummer och välj Alternativ > Slå > Slå > OK. Slå ett internationellt nummer 1. Tryck på och håll nere den numeriska knappen 0 tills +-symbolen visas. Slå landskoden, riktnumret (utan 0) och telefonnumret och tryck på Alternativ > Slå> Slå > OK. eller välj Slå ett nummer med easy call-knappen När du håller XP3-telefonen, finns det tre knappar på vänster sida om enheten. Den stora knappen eller easy callknappen används för att göra snabbsamtal. Ytterligare information om enhetens delar, se XP3-telefonens olika delar på sidan Öppna telefonbokslistan genom att trycka på easy call-knappen. 2. Flytta upp och ner på lista med sidoknapparna (ovanför easy call-knappen). 3. Initiera ett samtal genom att välja en kontakt och tryck sedan på. Slå ett nummer via telefonbok Du kan slå ett nummer direkt från telefonboken, från alternativet Sök eller från Visa lista i telefonboken. Hitta ett telefonnummer: 1. På startskärmen väljer du Telefonbok > Sök > OK. Ange namnet eller numret (tryck på # för att växla mellan inmatningslägena numeriskt och text) och välj OK. ELLER Välj Telefonbok > Visa lista > OK. 19

25 2. När Sök-alternativet används, visas det angivna namnet. Tryck på och slå numret eller välj Alternativ > Slå > Slå > OK. Välj Avsluta för att avbryta. 3. Om alternativet Visa lista används, välj den kontakt du vill ringa från listan som visas och tryck på eller välj Alternativ > Slå > Slå > OK för att ringa ett samtal. Välj Avsluta för att avsluta samtalet. Slå nummer via menyn med samtalslista Den här samtalslistan består av separata listor för utgående, besvarade och missade samtal. På den här menyn kan du visa listan med samtal, radera en hel lista med samtal och granska samtalsinformation som avser kostnad, varaktighet, tidpunkten för samtalet osv. 1. Du når samtalslistan genom att välja Meny > Samtalslista. Alla tillgängliga samtalslistor visas. 2. Välj en lista och välj OK för att visa listan med samtal i en viss lista, exempelvis listan Utgående samtal. 3. Välj en kontakt och välj OK för att visa datum och tid för samtalet. Kontakter på samtalslistan har följande alternativ: Slå: visar uppringningsalternativen. IP-uppringning Slå IP Handsfree Handsfreeuppringning Slår ett nummer via IPnätet. Slår ett GSM-nummer. När du slår ett nummer via IP-nätet kan du tala genom att använda högtalaren. Du kan tala genom att använda högtalaren. Skicka SMS: skickar ett SMS-meddelande till den angivna kontakten. Välj Alternativ för att visa SMSalternativen. Sänd telefonnummer: vidarebefordrar namnet och telefonnumret för en kontakt till mottagaren. Radera: raderar kontaktnumret från samtalslistan. Kolla nummer: visar kontaktnumret för den som ringer upp. Spara: instruerar dig att spara och nummer till kontakten. Ange namnet och välj Spara. Det här alternativet är inte tillgängligt för de kontakter som redan sparats på listan. Fast uppringning (FU) Ringa samtal 20

26 Ringa samtal En fast uppsättning med nummer lagras som fast uppringning och det är enbart de numren som kan slås på telefonen. En eller flera användare kan inte ringa samtal från telefonlistan eller slå nummer manuellt. En eller flera användare kan dock ta emot samtal från valfritt nummer. Välj Meny > Inställningar > Samtalsinställningar > Fast uppringning > Läge > På. Ange PIN-koden för att aktivera fast nummeruppringning. Välj Lägg till nytt för att lägga till ett nytt nummer i listan eller välj listan Fasta nummer för att visa listan Snabbuppringning Med det här alternativet kan du snabbt slå ett nummer via en genväg. 1. På startskärmen väljer du Telefonbok > Visa lista > OK. 2. Gå till det nummer du ofta ringer och välj Alternativ > Snabbuppringning > OK. 3. Välj en snabbknapp och sedan OK för att konfigurera genvägen. 4. Slå numret genom att trycka på och hålla ner den utsedda snabbknappen. Ta emot ett samtal 1. När du vill ta emot ett samtal trycker du på knappen Acceptera (den här knappen används för att sända och acceptera ett samtal). 2. Avvisa ett samtal genom att trycka på knappen Telefon på/av. 3. Om du vill ta emot ett annat samtal när du redan talar skall du aktivera funktionen för samtal väntar för GSMsamtal via menyn Inställningar. För information om hur du aktiverar funktionen Samtal väntar, se Samtal väntar på sidan 23. Svara med valfri knapp När den här funktionen är aktiverad kan du trycka på valfri knapp förutom för att besvara ett samtal. 1. Aktivera den här funktionen genom att välja Meny > Inställningar > Samtalsinställningar > Svara med valfri knapp > På eller tryck på Meny-knappen för att välja kryssrutan och aktivera funktionen. Om du använder IP-uppringning och redan har angett ett IP-nummer i telefonboken, lägger telefonen automatiskt till tjänstnumret före det nummer du angav och ringer samtalet. Ett långt tryck på strömbrytaren under ett GSMsamtal avslutar bara samtalet, det stänger inte av telefonen. 21

27 Vidarekoppla ett samtal Om du inte finns tillgänglig eller väljer att inte besvara ett samtal kan du använda den här funktionen för att vidarekoppla dina inkommande samtal till ett nytt nummer eller till ett befintligt nummer i telefonboken, under förutsättning att din operatör har stöd för den här tjänsten. 1. Du kan nå inställningarna för Vidarekoppla samtal genom att välja Meny > Inställningar > Samtalsinställningar > Vidarekoppla samtal > OK. Alternativet Vidarekoppla samtal Status Funktion Kontrollera nuvarande status för Vidarekoppla samtal. När Vidarekoppla samtal är aktiverat visas ikonen längst upp på skärmen då telefonen är i viloläge. Ringa samtal Alternativen till Vidarekoppla samtal: Alternativet Vidarekoppla samtal Ovillkorlig Vid upptaget Vid ej svar Vid kan ej nås Avbryt Funktion Vidarekoppla alla inkommande samtal till ett nummer som definierats i förväg. Vidarekoppla samtal när telefonen är upptagen. Vidarekoppla samtal när du inte besvarar de inkommande samtalen. Vidarekoppla samtal när du har stängt av telefonen. Återkalla alternativet Vidarekoppla samtal. 22

28 Ringa samtal Samtalsblockering Du kan använda den här funktionen för att stoppa inkommande samtal. Du kan konfigurera funktionen för Samtalsblockering för utgående samtal, internationella samtal, lokala samtal och alla inkommande eller inkommande samtal med roaming. 1. Du kan nå inställningarna för Samtalsblockering genom att välja Meny > Inställningar Samtalsinställningar > OK > Samtalsblockering > OK. 2. Ange ett s.k. restriktionslösenord. (Din operatör ger dig detta innan du använder den här funktionen.) Detta lösenord skickas till mobilnätet för verifiering. Samtalsblockering: när du avbryter funktionen Samtalsblockering instrueras du att ange ett restriktionslösenord igen. Om lösenordet är rätt kontaktar din mobiltelefon nätet för att inaktivera denna funktion. Blockeringsstatus: När du kontrollerar status skickar telefonen en förfrågan till mobilnätet och status visas på displayen. Samtal väntar Den här funktionen kan användas för GSM-samtal. GSM-samtal När Samtal väntar är aktiverat och du talar i telefonen, visas meddelandet Samtal väntar från... när du tar emot ett inkommande samtal. 1. Du kan aktivera Samtal väntar genom att välja Meny > Inställningar > Samtalsinställningar > Samtal väntar >GSM-samtal > På >OK. 2. Avaktivera Samtal väntar genom att välja Meny > Inställningar > Samtalsinställningar > Samtal väntar >GSM-samtal > Av >OK. Du får inget meddelande när du tar emot ett inkommande samtal när din telefon är upptagen. Den som ringer upp hör en upptagetton. 3. Verifiera status för Samtal väntar genom att välja Meny > Inställningar > Samtalsinställningar > Samtal väntar > GSM-samtal >Status. GPRS-samtal Om funktionen Samtal väntar är aktiverad och du får ett GSM-samtal när du befinner dig i en GPRS-session (till exempel om du är på Internet med WAP-tjänsten), visas numret till den som ringer upp på telefonen. Du kan välja att ta emot eller avvisa samtalet. Om du tar emot samtalet, stängs WAP-sessionen. Avvisar du samtalet, fortsätter WAPsessionen. 1. Du kan konfigurera funktionen Samtal väntar genom att välja Meny > Inställningar > Samtalsinställningar > OK > Samtal väntar > OK. Auto återuppringning När denna funktion aktiverats ringer telefonen automatiskt upp numret igen inom ett bestämt intervall, om ett samtal inte kopplas. 23

29 1. Aktivera den här funktionen genom att välja Meny > Inställningar > Samtalsinställningar > Auto återuppringning > På. ELLER Använd knappen Meny som växlingsknapp för att markera och avmarkera kryssrutan bredvid alternativet Auto återuppringning för att aktivera och inaktivera funktionen. 2. När du slår ett nummer igen får du meddelandet Ring upp igen?. Välj OK för att ringa upp igen, välj Avsluta för att stoppa återuppringningen. Om du under tiden börjar ringa ett annat samtal avbryter telefonen automatiskt återuppringningen. Autosvar När den är aktiverad besvaras dina inkommande samtal automatiskt. 1. Välj Meny > Inställningar > Samtalsinställningar > Autosvar > På. ELLER Använd knappen Meny som växlingsknapp för att markera och avmarkera kryssrutan bredvid alternativet Auto återuppringning för att aktivera och inaktivera funktionen. Samtalsfilter Med den här funktionen kan du undvika att ta emot onödiga samtal. Telefonnumren för samtal som du inte vill svara på kan läggas till i en "svartlista" medan telefonnummer för samtal du vill besvara kan läggas till i en "vitlista". När ett kontaktnummer läggs till svart- eller vitlistan, ska det nya numret föregås av '+', följt av landskoden. 1. Aktivera den här funktionen genom att välja Meny > Inställningar > Samtalsfilter > OK. Svartlistesamtal På den här menyn kan du lägga till, söka efter, ändra och ta bort nummer som du inte vill besvara. Den här menyn har två underordnade menyer: Lägg till och sök. Lägg till i svartlista 1. Om du vill lägga till ett nummer till svartlistan går du till skärmen Samtalsfilter och väljer Svartlista > OK > Lägg till ny(tt)> OK. Två alternativ visas: Nytt nummer: Du kan ange ett nytt nummer som ska lagras i svartlistan. Ringa samtal 24

30 Ringa samtal Telefonbok: Du kan öppna telefonboken för att välja och överföra ett nummer till svartlistan. När ett kontaktnummer läggs till svart- eller vitlistan, ska det nya numret föregås av '+' och landskoden. Lägg till + och landskoden till ett nummer på svartlistan genom att välja Svartlista > Sök > OK >, välj numret > Alternativ > Ändra >, lägg till + och landskod före numret> OK. Sök efter svartlistade nummer 1. Hitta ett svartlistat nummer genom att på skärmen Samtalsfilter välja Svartlista > Sök > OK. 2. Gå till ett nummer och välj Alternativ > Ändra > OK för att ändra ett nummer eller välj Alternativ > Radera > OK om du vill ta bort ett nummer från svartlistan. Vitlistesamtal Den här listan innehåller telefonnummer för personer som du vill skall kunna nå dig. Alternativen påminner om dem som gäller svartlistesamtalen. Se Svartlistesamtal på sidan 24. Inställningar för samtalsfilter Du kan aktivera eller inaktivera inställningar för samtalsfilter. 1. På skärmen Samtalsfilter väljer du Inställningar för samtalsfilter > OK. Aktivera svartlista: avvisar alla inkommande samtal från nummer på svartlistan. Aktivera vitlista: tillåter inkommande samtal från nummer som visas på vitlistan, och avvisar inkommande samtal från nummer som inte finns tillgängliga på listan. Stäng filter: tillåter inte filtrering av inkommande samtal. Andra samtalsinställningar Minutpåminnelse: när detta alternativ är aktiverat får du ett meddelande var 50:e sekund av varje minut under samtalet. Välj Meny> Inställningar > Samtalsinställningar > Minutpåminnelse > På. Sänd ID: när det är aktiverat visas ditt ID för mottagaren när du ringer eller skickar ett meddelande. Den här tjänsten måste stödjas av ditt mobilnät. 1. Aktivera det här alternativet genom att välja Meny > Inställningar > Samtalsinställningar > Sänd ID > OK. 2. Välj Status > OK för att visa om alternativet är aktiverat eller inte. 25

31 Granska samtalsinformation 1. Välj Meny > Samtalslista > Samtalsmätare > OK. Följande alternativ finns tillgängliga: Senaste samtal: visar det senaste samtalets längd. Senaste GPRS-samtal: visar överförda byte för senaste GPRS-tjänst. Samtalstimer: visar total tid för alla inkommande eller utgående samtal. Välj Återställ timer > OK för att starta om räknaren. Visa kostnad: om det aktiveras visas längd och kostnad för samtalet. Inaktiverat läge är standardläget. Om du vill aktivera den här funktionen måste du ha en PIN2-kod från din operatör. Total avgift: den här tjänsten finns endast tillgänglig när ditt SIM-kort innehåller debiteringsinformation. Använd den här tjänsten för att konfigurera eller visa all debiteringsinformation som avser dina samtal. Du kan konfigurera följande: Visa saldo Visa gräns Annullera begränsning Ange gräns Visar tillgängligt saldo. Visar tillgänglig maximal gräns. Annullerar maximal gräns för kostnader (skyddas med PIN2-kod). Anger maximal gräns för kostnader (skyddas med PIN2-kod). Om kostnaderna överstiger den maximala gränsen kan du inte ringa upp eller ta emot samtal. Alla debiteringsbara samtal frånkopplas då automatiskt. Samtalstaxa: visar taxa per samtalsenhet. Denna information lagras i SIM-kortet. Du kan också nollställa och ange taxan. Ringa samtal Visa kostnad Återställ kostnadsräk nare Visar totala avgifter för alla utgående och inkommande samtal sedan senaste återställning. Nollställer räknaren (skyddas med PIN2-kod). 26

32 XP3-telefonen XP3-telefonen Den här modellen är en "bar type"-telefon med en LCDskärm. Grafikfältet för skärmen är 128 (b) x 160 (h) pixlar. Skärmen visar färger. Huvudmenyn Du når huvudmenyn genom att trycka på menyknappen eller genom att trycka på vänster valknapp för att visa huvudmenyn som består av följande nio alternativ: Indikatorer på startskärmen Indikatorerna på startskärmen visas när telefonen är i viloläge. Dessa ikoner indikerar status för olika komponenter i telefonen, exempelvis indikator för batteriladdning, indikator för nätverksstatus, datum och tid. En del ikoner visas endast om den specifika tjänsten är aktiverad. Följande tabell beskriver skärmindikatorerna i XP3- telefonen: Skärmindikatorer Namn Beskrivning 1.Samtalslista 2.Inställningar 3.Mina filer 4.Telefonbok 5.Verktyg för SIM 6.Verktyg 7.Meddelanden 8.Snabbinställningar 9.WAP Batteri Roaming Det finns fem genomskinliga staplar som indikerar batteriladdning. Fyllda staplar indikerar minskad batteriladdning. Den här ikonen visas bara när din telefon hos en annan operatör än din egen. Huvudmenyns ikoner 27

USER. XP1301 core. Svenska

USER. XP1301 core. Svenska USER Guide SONIM XP1301 core 1 Svenska Copyright 2011 Sonim Technologies, Inc. SONIM och Sonims logotyp är varumärken tillhörande Sonim Technologies, Inc. Andra företag och produktnamn kan vara varumärken

Läs mer

Bruksanvisning 1. XP3340 Sentinel. Svenska

Bruksanvisning 1. XP3340 Sentinel. Svenska Bruksanvisning 1 SONIM XP3340 Sentinel Svenska Copyright 2011 Sonim Technologies, Inc. SONIM och Sonims logotyp är varumärken tillhörande Sonim Technologies, Inc. Andra företag och produktnamn kan vara

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3 Användarhandbok 9355574 Utgåva 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NAM-2 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns

Läs mer

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000 Mobiltelefon Bruksanvisning PowerTel M6000 Hörapparatkompatibel M4/T4 Power Tel M6000 mobiltelefon har en inbyggd telespole och är kompatibel för hörapparatsbrukare. För att garantera optimal funktion

Läs mer

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9352007 Utgåva 2 Fäst

Läs mer

Bruksanvisning SL320

Bruksanvisning SL320 Bruksanvisning SL320 Allmän information Grattis till ditt val av köp av Bea-fon SL320! Läs den här informationen för bättre hantering av telefonen. Vi tar inget ansvar för några problem till följd av felaktig

Läs mer

PRIMO 305 Användarmanual

PRIMO 305 Användarmanual PRIMO 305 Användarmanual U2 1. Högtalare Ring med mobiltelefonen vid örat. 2. Navigeringsknappar För att navigera i menyer och textinmatning. Förutom standard snabbåtkomst ( se även sidan 58 ): Upp ( ):

Läs mer

Doro PhoneEasy 615. Svenska

Doro PhoneEasy 615. Svenska Doro PhoneEasy 615 Svenska 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Hörsnäcka 2. Funktionsknapp vänster 3. Samtalsknapp

Läs mer

Doro PhoneEasy 410gsm

Doro PhoneEasy 410gsm Doro PhoneEasy 410gsm Enkel mobiltelefon HAC Hearing Aid Compability (kompatibel med hörapparater) Göm oönskade funktioner Säkerhetsfunktioner Vår användarvänliga och vikbara mobiltelefon i snyggt utförande

Läs mer

KONFORMITETSDEKLARATION

KONFORMITETSDEKLARATION Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352271 Utgåva 3 Copyright

Läs mer

Nokia C2-01 Användarhandbok

Nokia C2-01 Användarhandbok Nokia C2-01 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Om enheten 5 Nättjänster 5 Komma i gång 7 Knappar och delar 7 Sätta i SIM-kortet och batteriet 7 Sätta i ett minneskort 9 Ta bort minneskortet

Läs mer

M500 ANVÄNDARHANDBOK

M500 ANVÄNDARHANDBOK M500 ANVÄNDARHANDBOK FÖR OPTIMAL ANVÄNDBARHET AV ER CELLWATCH M500, VAR GOD LÄS IGENOM FÖLJANDE INFORMATION.. Denna användarhandbok är till för att du skall kunna nyttja din telefon maximalt. Alla bilder

Läs mer

Doro PhoneEasy 516. Svenska

Doro PhoneEasy 516. Svenska Doro PhoneEasy 516 Svenska 2 1 18 19 3 4 5 6 7 8 9 10 16 15 14 13 12 11 17 20 1. Uttag för laddare 2. Uttag för headset 3. Hörlur 4. Display 5. Vänster valknapp 6. Uppringningsknapp 7. Snabbvalsuppringning

Läs mer

SL650 Bruksanvisning 1

SL650 Bruksanvisning 1 SL650 Bruksanvisning 1 Bästa kund Tack för ditt val av Bea-fon SL650 Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du använder telefonen. Tillverkaren förbehåller sig rätten till tolkningsföreträde

Läs mer

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Användarhandbok. 9362076 Upplaga 4 SV

Användarhandbok. 9362076 Upplaga 4 SV Användarhandbok 9362076 Upplaga 4 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NHL-10 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG. Det

Läs mer

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet.

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Innehåll Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Lära känna telefonen 6 Knappfunktioner, snabbknappar, skriva bokstäver. Anpassa telefonen 15 Välja ringsignal, tema och andra inställningar.

Läs mer

Nokia C2 05 Användarhandbok

Nokia C2 05 Användarhandbok Nokia C2 05 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Slå på eller stänga av

Läs mer

Nokia 2330 classic Användarhandbok

Nokia 2330 classic Användarhandbok Nokia 2330 classic Användarhandbok 9214227 Utgåva 2 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-512 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav

Läs mer

Nokia 2680 slide Användarhandbok

Nokia 2680 slide Användarhandbok Nokia 2680 slide Användarhandbok 9210048 Utgåva 3 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-392 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

Nokia C5 00 Användarhandbok

Nokia C5 00 Användarhandbok Nokia C5 00 Användarhandbok Utgåva 2.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om enheten 5 Office-program 6 Nättjänster 6 Komma i gång 7 Knappar och delar 7 Sätta i SIM-kortet och batteriet 7 Sätta i ett minneskort

Läs mer

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 2680 SLIDE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia C3 01 Användarhandbok

Nokia C3 01 Användarhandbok Nokia C3 01 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om den här användarhandboken 6 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 7 Sätta i eller ta ur ett minneskort

Läs mer

Nokia C5 00 Användarhandbok

Nokia C5 00 Användarhandbok Nokia C5 00 Användarhandbok Utgåva 3.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om enheten 5 Office-program 6 Nättjänster 6 Komma i gång 7 Knappar och delar 7 Sätta i SIM-kortet och batteriet 7 Sätta i ett minneskort

Läs mer

Nokia C3-01 Användarhandbok

Nokia C3-01 Användarhandbok Nokia C3-01 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i eller ta ur ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet

Läs mer

HUVUDFUNKTIONER. Här beskrivs några av de saker du kan göra med X700 mobiltelefon.

HUVUDFUNKTIONER. Här beskrivs några av de saker du kan göra med X700 mobiltelefon. INNEHÅLL Huvudfunktioner........................... 1 Komma igång............................. 2 Grundläggande telefonfunktioner och samtalshantering....................... 15 Skriva in text.............................

Läs mer

Nokia 300 Användarhandbok

Nokia 300 Användarhandbok Nokia 300 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma igång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 5 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet via USB 9

Läs mer

Sony Ericsson W800i Additional information

Sony Ericsson W800i Additional information Sony Ericsson W800i Additional information Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen, SIM-kortet, batteriet, Memory Stick Duo, startmenyn och ringa ett samtal. Lär dig telefonen... 10 Översikt över telefonen,

Läs mer

Nokia E5-00 Användarhandbok. Utgåva 2.0

Nokia E5-00 Användarhandbok. Utgåva 2.0 Nokia E5-00 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 6 Om enheten 6 Nättjänster 8 Om DRM (Digital Rights Management) 8 Borttagning av batteri 9 Komma i gång 10 Knappar och delar 10 Sätta

Läs mer