XE-A147. Bruksanvisning L73BRXEA147

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "XE-A147. Bruksanvisning L73BRXEA147"

Transkript

1 XE-A147 Bruksanvisning L73BRXEA147

2 Innehåll Allmänt...5 Uppfyllande av gällande föreskrifter...5 Kassaregister och kontrollenhet...5 För din säkerhet!...6 Sammanställning av funktioner...8 Tangenter Operatörsdisplay Tangentbord Arbetslägen Viktig information! Felindikeringar Felorsaker Hjälpfunktion Försäljning via varugrupper Försäljning via PLU Repetering Multiplikation Att betalslå och avsluta en transaktion Moms Rabatter Non-add Annan valuta Utbetalt No-sale, lådöppning Korrigering Felkvitto Kvittokopia Rapporter Flash mode Det elektroniska journalminnet Programmering Datum Tid Maskinnummer Organisationsnummer Momssatser Koppla ihop varugrupper och momsgrupper Varugrupper Fast pris på varugrupper Beloppsbegränsning för varugrupper Text för varugrupper Fast pris och varugruppstillhörighet för PLU PLU med fast eller öppet pris Text för PLU Funktionsstatus för %-funktionen Status för valutafunktionen EX

3 Fast kurs för valutafunktionen EX Procentbegränsning för %-funktionen Status för betalmedel och funktioner Text för allmänna funktioner Att programmera in text Programmering av funktionstexter Programmering a företagsnamn Programmering av valutasymbol för annan valuta Programmering av valutasymbol för den egna valutan Parametertabeller Jobb #6 Utskriftsformat Jobb #7 Kvittoformat Jobb #8 Eurofunktion Jobb #10 Strömsparinställningar Jobb #11 Format för logo (Företagsnamn) Jobb #15 SD-kortshantering Jobb #16 Kontrollenhet Jobb #50 Tryckintensitet Jobb #61 Diverse Jobb #62 Diverse Jobb #63 Diverse Jobb #66 Diverse Jobb #67 Diverse Jobb #68 Diverse Jobb #69 Diverse Avläsning av aktuella programinställningar SD-kortenhetens användning All SD-kortshantering görs i position Z/PGM Sparaeller läsa in data via SD-kortet Felmeddelanden med koppling till SD-kortsenheten Vid strömavbrott Installation/byte av backup-batterier Byte av papper Kassalådan Innan du kallar på service Specifikationer Driftsbatteri XE-A1BT Montering av driftsbatteri Laddning av driftsbatteriet

4 - 4 -

5 Allmänt SHARP XE-A147 Vi önskar dig lycka till med ditt nya SHARP kassaregister modell XE-A147B. Innan du börjar att använda ditt nya kassaregister bör du läsa igenom denna handledning. I denna finner du information om hur du utför olika försäljningsregistreringar och hur du bäst anpassar maskinen till din verksamhet. Uppfyllande av gällande föreskrifter Sharp modellserie XE-A147 är testad av Sharp i enlighet med föreskrifterna SKVFS 2009:1 samt SKV ställningstagande, Dnr/ målnr/löpnr: /111. Sharp XE-A147 har efter test funnits uppfylla kraven enligt SKVFS 2009:1 samt SKV ställningstagande, Dnr/målnr/löpnr: /111. Sharp XE-A147 uppfyller därför villkoren för att i Sverige få användas som ett certifierat kassaregister enligt föreskrifterna SKVFS 2009:1. Detta gäller då kassaregister och certifierad kontrollenhet är sammankopplade och i drift. Denna produkt är S-märkt Kassaregister och kontrollenhet Kassaregistret måste alltid vara anslutet till kontrollenheten. Om kontrollenheten är strömlös, felaktig eller om kabeln mellan kassaregister och kontrollenhet avlägsnas kan inte kassaregistret användas för att registrera försäljning. Kassaregistrets funktioner i positionerna REG (registrering) och Korr (korrigeringsläge) är då spärrade. Funktioner i X/Flash samt Z/PGM är inte spärrade. Innan kassaregistret med ansluten kontrollenhet tas i drift måste kassaidentitet (maskinnummer) och ditt företags organisationsnummer programmeras in i kassaregistret. I annat fall kommer inte kassaregistret att fungera. Detta har som regel din leverantör redan utfört innan du fått utrustningen levererad. Om du upptäcker att din utrustning inte fungerar enligt de krav som ställs i föreskrifterna SKVFS 2009:1 och SKVFS2009:2 måste du omedelbart anmäla detta till Skatteverket. Du skall också felanmäla produkten hos din leverantör. Du är skyldig att använda ditt kassaregister i enlighet med de föreskrifter för användning av kassaregister som är beskrivet i SKVFS 2009:3 Du är skyldig att senast inom en vecka efter att du tagit ditt kassaregister i drift anmäla ditt innehav hos Skatteverket. För att kontrollera kassaregistrets programversion - Vrid huvudlåset till Z/PGM position och slå 6-5 -

6 Tänk på följande då du installerar utrustningen Undvik att placera kassaregistret så att det utsätts för extrem värme, kyla, eller luftfuktighet. Undvik att dela vägguttaget med andra elektriska apparater. Sådana kan sakna tillfredsställande avstörningsutrustning. Torka av ditt kassaregister med en fuktad, väl urvriden rengöringsduk. Använd aldrig några vätskor som sprit, thinner, bensin eller liknande. Ditt kassaregister är försedd med backup-batterier. Batteriernas funktion är att, i händelse av strömavbrott, säkerställa rapportdata, program och annan information som finns lagrat i kassans minne. Det är av största vikt att du byter batterier när kassan i displayen indikerar att det är dags för batteribyte. Det är viktigt att du inte drar ut nätsladden då du skall byta batterier! I händelse av strömavbrott tappar kassaregistret all försäljnings- och programdata om inte fungerande batterier är insatta. I händelse av strömavbrott återgår kassaregistret till icke fiskalt arbetsläge om inte fungerande batterier är insatta. Detta innebär att ditt kassaregister i så fall inte längre fungerar i enlighet med föreskriften SKVFS 2009:1! Batteriplacering: Batterierna är en placerade under en lucka innanför kvittokåpan. Battertyp: AA (LR6) Antal: 3 st. För din säkerhet! Det matande vägguttaget skall placeras nära apparaten och vara lätt åtkomligt. För att helt koppla från strömmen, dra ut stickproppen för adaptern. Tillse att apparaten är säkert placerad på underlaget så att instabilitet inte inträffar då kassalådan är öppen. Detta är en klass A produkt. Det innebär att om produkten skulle orsaka radiofrekvent störning på annan utrustning är det användarens ansvar att själv åtgärda detta. Warning This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures

7 Kvittoexempel - 7 -

8 Sammanställning av funktioner <Utskrifter> Kvitto Kopia Utskrift i samband med transaktionsavslut. Kopia av sista transaktionskvittot. Endast en kopia kan utfärdas. <Artikelregistrering> Single item Repetition Multiplikation Direktavslutande transaktionstyp. Repeteringsregistrering av flera artiklar av samma sort. antal x pris, antal x PLU-nr etc. <Visning av subtotal> Subtotal Visar i displayen den uppkomna köpsumman. <Transaktionsavslut> Mottaget belopp Olika betalformer Betalformen Kredit (CR) Överskjutande belopp kan anges på Kontant- (Cash) och Check- (CH) definierade betalfunktioner. Växelpengar räknas ut och redovisas på kvitto och i display. Köpsumman kan fördelas mellan olika betalformer. För kreditdefinierade betalformer kan överskjutande belopp generellt inte registreras utan att funktionen först statusändras. <Moms> Automatisk moms Momsen räknas fram och redovisas på kvitto och på dag rapport. Artikelsortimentet kan fördelas på olika momsgrupper. Kassan kan ställas om från varav moms-läge till momspåslagsläge. <Funktioner> Procentrabatter Non add (#) Funktioner för att lämna procentuella rabatter. Rabatt kan ges på enskild vara (delpostrabatt) eller på hela köpsumman (subtotalrabatt). En valfri nummerserie kan skrivas ut på kvittot. Nummer serien som anges avser endast utskrift och sparas inte av systemet

9 <Hantering av kontanta medel> Valuta (EX) Inbetalt (RA) Utbetalt (PO) Lådöppning (No sale) SHARP XE-A147 Köpsumman kan omräknas till annan valuta. Funktion för att registrera pengar som läggs i kassalådan. Detta avser inte kontanta betalningar från säljtransaktioner. Funktion för att registrera pengar som tas bort från kassalådan. Funktion för att öppna kassalådan. <Korrigeringar> Direkt korrigering Indirekt korrigering Felkvitto Borttagning av den sist registrerade posten. Borttagning av en tidigare post i en pågående transaktion. Borttagning av en komplett och tidigare avslutad transaktion. Användes även för returtransaktioner. <Andra funktioner> Elektronisk journal Växelkassa Help Modeller utan kontrollremsa samlar uppgifter om alla transaktioner och andra aktiviteter i en elektronisk journalfil. Innehållet kan skrivas ut och tömmas. Innehållet kan också skrivas ned på SD kort. Funktioner för registrering av ingående- och utgående växelkassa. Inbyggda användarguider

10 Tangenter SHARP XE-A147 Varugrupper (1-8) Siffertangenter För manuell försäljningsregistrering. Numeriskt tangentbord [ ESC/HELP] Hjälpmeny med inbyggda användarguider. [ X/RCPT SW ] Multiplikation (för registrering av antal x pris). [ CL ] Clear - rensar bort felslagna siffror och återställer felmeddelanden. [ / ] Flerfunktionstangent. #: Nummerinslag TM: Visa tid i displayen : Visar uppkommen köpsumma i en transaktion. [ TL/AT/NS ] Flerfunktionstangent. TL: Betalmedelsfunktion för kontanta betalningar. AT: Inslag av mottaget belopp och automatisk uträkning av växelpengar. NS: No Sale=lådöppning [ Liggande åtta ] Korrigeringsfunktion. [ PLU] Försäljning av PLU-artiklar [ CR ] Betalmedelsfunktion för kredit, bankkort eller liknande. [ CH ] Betalmedelsfunktion för checkar eller liknande betaltyper. [ % ] Procentrabattfunktion. [ EX ] Valutafunktion för omvandling av köpsumman till annan valuta. [ RA ] Funktion för registering av inbetalningar. [ PO ] Funktioner för registrering av utbetalningar. [ RF ] Returfunktion för registrering av återtagna varor

11 Operatörsdisplay

12 Tangentbord Pappersmatning. X Multiplikation. CL Clear - tar bort felslagna sifferinslag och återställer felindikeringar. ESC/ HELP Hjälpmeny med användarguider. Korrigeringsfunktion. PO/ VAT Utbetalningsfunktion. % Procentrabatt. RCPT/ RA Kvittokopia / Inbetalningsfunktion Siffertangenter. 1-8 Varugrupper

13 SHIFT Shiftfunktion för varugrupp 5-8. PLU För registrering av PLU-artiklar. CR Betalningsfunktion för kredit, betalkort mm. EX Omvandling till annan valuta. Nummerinslag/Visa tid/subtotal. CH Betalningsfunktion för check eller motsvarande. Betalningsfunktion för kontant betalning/lådöppning Arbetslägen Registreringsläge (REG), är det normal försäljningsläget. : Felkvittoläge. av växelkassa. ÄNG AV: REG: X/Flash: Z/PGM: Sätter kassan i viloläge. Försäljningsläge Rapportläge avläsning. Rapportläge nollställning/programmera Viktig information! Innan försäljning måste du varje dag räkna den växelkassa som du startar dagen med. Detta belopp skall registreras in i kassan (SKVFS 2009:3). Gör på följande vis: Vrid huvudlåset till X/FLASH Registrera din växelkassa(+) och tryck [RCPT/RA] Växelkassa (-) anges på [PO/VAT] Beloppet påverkar rapportens totaler för förväntad kontantbehållning i kassalådan (PENGAR)

14 Felindikeringar SHARP XE-A147 Felslag indikeras med ett E-felmeddelande i displayen. Återställ genom att trycka på CL. Felorsaker Felkod Orsak Åtgärd E01 Felinslag Gör ett korrekt inslag. E02 Feloperation Utför operationen korrekt. E03 Odefinierat nummer Slå in rätt nummer. E07 Minnet är fullt E11 -tvång innan avslut Tryck och fortsätt. E12 Mottaget belopp måste anges Ange ett mottaget belopp. E34 För högt belopp Ange ett lägre belopp. E35 Spärr för öppet pris Använd det förprogrammerade priset. E36 Spärr för fast pris Slå ett öppet pris. E37 Belopp måste anges Ange resterande mottagna beloppet. E80 Fel orskat av defekt batteri Byt batteri EC01 Kontrollenhet svarar inte eller är inte ansluten. EC02 Organisationsnummer är inte inlagt - se jobb #612. EC03-07 Generella kommunikationsfel mellan kassaregister och kontrollenhet. EC08 Maskinnummer stämmer inte mellan kassaregister och kontrollenhet. EC09 Internt fel. EC10 Kontrollenheten är upptagen. EC11 Strömavbrott inträffade under kommunikation. EC12 Fel svar från kontrollenheten. HELP HELP Tryck på HELP och du får upp en meny över olika hjälpguider. För att skriva ut en hjälpguide, slå in siffran för guiden och HELP

15 Försäljning via varugrupper För att registrera in försäljning via varugruppstangenterna så slår du först in varans pris på siffertangenterna och därefter anger du vilken varugrupp artikeln tillhör genom att trycka ned dess varugruppstangent. Du kan i förväg programmera in fasta priser på varugrupperna om det är så att du ofta säljer artiklar med återkommande pris. Om priset är förprogrammerat Slå in pris på siffertangenterna Varugruppstangent SHIFT För att använda varugrupp 5-8, tryck SHIFT och varugruppstangent. Försäljning via PLU PLU utgör ditt artikelsortiment. Artiklarna måste i förväg vara programmerade för att du skall kunna registrera försäljning av dem. PLUnummer PLU Du kan programmera och använda 200 stycken PLU-artiklar. Repetering Du kan registrera flera artiklar av samma slag genom att repetera på varugruppstangenterna, eller på PLU-tangenten då det gäller en PLUartikel PLU PLU 1 1 Multiplikation Är antalet flera än två är multiplikation att föredra före repetering. antal X pris

16 antal X PLUnummer PLU Att betalslå och avsluta en transaktion För att summera transaktionen innan den avslutas, tryck. Välj sedan den betalmedelstangent som motsvarar betalsättet. för kontant. CH för checkar eller motsvarande. CH för bankkort, kreditkort eller motsvarande. Du kan låta kassan räkna ut växelpengar: Tryck först. för att summera transaktionen. Ange sedan mottaget belopp (exempelvis ) innan du avslutar kontant I displayen framgår hur mycket växel du skall lämna tillbaka. Du kan utföra motsvarande operation på CH (Check) CH Du kan dela upp köpsumman på olika betalmedel, exempelvis 75:- på check och resterande belopp som kontant: Om betalning delas upp mellan 75:- check och resten som kontant, men kunden lämnar hundra kronor som är ett större värde än den resterande köpsumman: CH

17 Moms SHARP XE-A147 Varje varugrupp kan länkas till valfri momsgrupp. Oftast är momsgrupp 1 inställd för 25%, momsgrupp 2 för 12 % och momsgrupp 3 för 6%. Detta kan dock variera beroende på kassans grundutförande. Din kassa räknar automatiskt ut ingående moms per momsgrupp och redovisar detta på varje kvitto. En momssammanställning finns även på dag- och periodrapport. Kassan kan ställas om från varav moms-läge till momspåslag, så kallad plusmoms. Rabatter Du kan lämna procentrabatt både på en eller flera enskilda varor (delpostrabatt) eller på slutsumman (subtotalrabatt). Du kan programmera in en fast rabattsats i förväg om du ofta lämnar samma rabatt. Då behöver du inte ange rabattsatsen i försäljningsögonblicket utan bara trycka ned % -tangenten för att rabatten skall registreras. Exempel på en manuellt inslagen rabatt för artikeln registrerad i varugrupp 3 belopp belopp 1 3 rabatt sats % belopp 2 Exempel på en rabattregistrering som räknas på hela köpsumman Rabatt sats % Betalning

18 Non-add SHARP XE-A147 Med Non-add menas ett nummer som skrivs ut på kvittot men som inte är relataterat till belopp eller antal. Non-add kan exempelvis utgöras av beställningsnummer, ett kundnummer eller något annat nummer som man vill få utskrivet på kvittot. Non-add inslag sparas inte av kassan Du kan ange en Non-add när som helst under en transaktion. Annan valuta Du kan få köpsumman omräknad till en annan valuta. För att kunna omräkna till annan valuta måste kursen vara inprogrammerad. (Se PGM-programmering) försäljning EX mottaget belopp i den andra valutan Inbetalt Inbetalningsfunktionen använder du då du utanför ordinarie försäljning, tar emot pengar som du placerar i kassalådan. belopp RCPT/ RA Utbetalt Utbetalningsfunktionen använder du om du tar bort pengar kassan. belopp PO/ VAT No-sale, lådöppning Vill du öppna kassalådan utanför en försäljningstransaktion, tryck bara på

19 Korrigering Felinslagna siffror och återställning av felmeddelande: tryck CL. Felslag på varugrupp, PLU, rabatt, retur kan korrigeras bort direkt genom att du trycker på. För att korrigera bort felslag gjorda tidigare i transaktionen, gör som exemplet visar belopp belopp 1 3 belopp 1 korrigering av inslaget belopp i varugrupp 1 Felkvitto Om transaktionen avslutats måste kvittot som innehåller felslag korrigeras bort i sin helhet genom att en FELKVITTO-transaktion utföres. Sätt låset i korrigeringsläge. Slå om den det felaktiga kvittot i sin helhet. Gör samma operation om du måste registrera ett returkvitto. Kvittokopia Du kan skriva ut en kopia av sista kvittot. Efter avslutat transaktion, tryck på RCPT/ RA för att få en kopia på sista kvittot

20 Rapporter Resultatet av dagens försäljning kan skrivas ut på dagliga rapporter. Förutom dagrapporten kan också en sammanställd rapport över en längre period skrivas ut - en periodrapport. Perioden löper mellan två Z-tömningar av periodrapporten. En rapport kan generellt avläsas (X) eller nollställas (Z). Rapporter som avläses påverkar inte totalerna utan dessa ligger kvar oförändrade. X-rapporter är därför av nyfiken på karaktär och kan skrivas ut hur många gånger som helst. Z-rapporter nollställer de totaler som omfattas av och som skrivits ut på rapporten. Z-rapporter tas därför ut efter en avslutad redovisningsperiod. Alla nollställande rapporter är försedda med ett Z-nummer som räknar upp med +1 då rapporten skrivs ut. Detta nummer är viktigt för redovisningen. Ha därför som vana att spara alla utskrivna Z-rapporter, även sådana som du själv kanske bedömer innehålla för dig mindre viktig information. Den viktigaste rapporten är Dagrapport. Denna innehåller en sammanställning av din varugruppsomsättning, dina momsintäkter, rabatter, felslag, kassabehållning mm. Denna rapport redovisar även Grand Total. Rapporten är viktig för såväl dig själv som för revisorer och myndigheter (SKVFS 2009:3). Grant Total redovisas på följande vis: GT2: Summan av alla försäljningsinslag. GT3: Summan av alla negativa inslag. GT1: GT2 minus GT3 (netto GT). Rapport X/Z Låsposition För att starta tryck Dagrapport X X/FLASH Dagrapport Z Z/PGM Periodisk rapport X X/FLASH SHIFT Periodisk rapport Z Z/PGM SHIFT PLU rapport X X/FLASH PLU PLU rapport Z Z/PGM PLU Försäljning/timme X X/FLASH Försäljning/timme Z Z/PGM

21 Flash mode SHARP XE-A147 Under dagen kan du under X/Flash kontrollera dagens omsättning. Flashinformation visas endast i displayen och påverkar inte uppkommen rapportdata. Du kan välja: VGR FÖRSÄLJN: Tryck ned önskad varugruppstangent. PENGAR I LÅDA: Tryck ned CR TOTAL OMSÄTTNING: Tryck ned CH Det elektroniska journalminnet. Alla uppgifter om transaktioner, programmeringar och andra aktiviteter sparas i det elektroniska journalminnet. Minnet rymmer tretusen rader med information. Om minnet blir fullt kan inga nya inslag göras utan en journalrapport som tömmer över informationen på en en rapportremsa måste utföras. Slå in denna sekvens i X/FLASH för att avläsa eller i Z/PGM för att nollställa journalminnet i samband med utskriften. 700 X Som ett alternativ till att skriva ut journalinformationen kan denna i stället överföras till ett SD-kort. Detta och andra användningsområden kan du läsa i sektionen för SD-minnet. * Om du av någon anledning måste avbryta utskriften, tryck ESC/ HELP. All information i journalminnet förblir då kvar, även den information som redan skrivits ut

22 SHARP XE-A147 Dagrapport

23 Programmering SHARP XE-A147 Då du behöver ändra något i programinställningarna så går du över till PGMläge. För att göra detta, vrid låset till Z\PGM. Datum Slå in datum med två siffror för vardera dag, månad och år. Datum (DDMMÅÅ) Tid Slå in klockslag med två siffror för timmar och två för minuter. Tid (TTMM) Maskinnummer Ange maskinnummer med sex siffror. Observera att maskinnumret används som kassaidentitet av kontrollenheten. Om maskinnumret ändras så riskerar du att kassa och kontrollenhet inte längre fungerar tillsammans. Ändra inte maskinnumret utan att först rådfråga din leverantör! 1 X maskinnummer (max 6 siffror) Organisationsnummer Ange ditt företags organisationsnummer med tio siffror i följd. Inga mellanslag eller bindestreck innan de sista fyra siffrorna. 612 X Orgnummer (10 siffror) Momssatser Lägg in de momssatser du använder för din verksamhet. Varje momssats läggs in i en momsgrupp. Momssatsen läggs in med sex siffror. Två för heltal och fyra för decimaler. En momssats på 25% läggs alltså in som nästa momsgrupp 9 X Momsgrupp (1-4) X Momsprocent (25% = ) nästa varugrupp

24 Koppla ihop varugrupper och momsgrupper I programsteg 20 kopplar du varugrupperna till respektive momsgrupp. nästa varugrupp 20 X Momsgrupp Varugruppstangent (1-4) Varugrupper Du kan ändra funktionsstatus på dina varugrupper. nästa varugrupp ABC X Varugruppstangent SHIFT Varugrupp 5-8 A = 0 > Normal varugrupp*. A = 1 > Direktavslutande varugrupp. B = 0 > Normal, positiv*. B = 1 > Negativ varugrupp. C = 0 > Spärrad för inslag. C = 1 > Öppna inslag, inget förprogrammerat pris*. C = 2 > Endastregistrering med förprogrammerat pris. C = 3 > Både förprogrammerat pris och öppet pris möjligt. * ABC = 001 > Fabriksinställning

25 Fast pris på varugrupper Du kan programmera in ett fast pris för varje varugrupp. nästa varugrupp Fast pris Varugruppstangent SHIFT Varugrupp 5-8 Beloppsbegränsning för varugrupper För att förhindra att oavsiktligt för höga belopp slås in på varugrupperna kan ett högsta belopp per inslag programmeras. nästa varugrupp 28 X HALO Varugruppstangent SHIFT HALO: Ange antal siffror som får utgöra högsta delpostinslag.om HALO anges till exempelvis 5 så blir högsta delinslagsbelopp :- För att HALO skall kunna programmeras krävs funktionen är aktiverad under Job 62, HALO Text för varugrupper Varje varugrupp kan programmeras med en text som beskriver varugruppens artikelkategori. nästa varugrupp 101 X Varugruppstangent Text (teckeninslag) SHIFT Hur du slår in text, bokstäver, siffror och tecken kan du läsa om i sektionen för textprogrammering

26 Fast pris och varugruppstillhörighet för PLU Varje PLU (1-200) kan programmeras med ett fast pris samt en koppling till den varugrupp som artikeln tillhör. nästa PLU PLU nummer PLU pris Varugruppstangent SHIFT PLU med fast eller öppet pris PLU-artiklar är generellt försedda med fasta förprogrammerade priser, men det finns möjlighet att ändra status på utvalda PLU så att man i stället kan ange valfria priser under försäljningen. nästa PLU PLU nummer PLU A A = 1 > PLU med fast pris (normal status). A = 0 > PLU för öppna prisinslag. Text för PLU Varje PLU kan programmeras med en text som beskriver artikeln. nästa PLU PLU nummer Text (teckeninslag) 102 X PLU Hur du slår in text, bokstäver, siffror och tecken kan du läsa om i sektionen för textprogrammering

27 Funktionsstatus för %-funktionen. %-tangenten används generellt för att lämna procentuella rabatter. ABC X % A = 0 > Procentpåslag. A = 1 > Rabatt*. B = 0 > Rabatt på enskild artikel möjlig*. B = 1 > Rabatt på enskild artikel spärrat. C = 0 > Rabatt på hela köpsumman möjlig*. C = 1 > Rabatt på hela köpsumman spärrat. * Standardinställning ABC = 100 Fast rabattsats En fast procentrabatt kan programmeras in. %-sats % Ange rabattsatsen med två decimaler. Om en fast rabatt på 10% skall läggas in anges %-satsen som Status för valutafunktionen EX AB X EX A = 0 > Valutaomvandling med fast inprogrammerad valutakurs. A = 1 > Endast öppna inslag av valutakurser möjligt B = Decimalplacering för valutan. Ange en siffra 0-3. Standardvärde AB = 02 Fast kurs för valutafunktionen EX Valutakurs EX Ange valutakurs med upp till 3 heltal och 6 decimaler. Om exempelvis kursen är så anges detta som

28 Procentbegränsning för %-funktionen 29 X XXXXX % XXXXX: =Högsta tillåtna rabatt Status för betalmedel och funktioner RCPT/ ABC X RA PO/ VAT CH CR A = 0 > Ej utskrift av fotmeddelande på kvitto (Då jobb 66H=1). A = 1 > Utskrift av fotmeddelande på kvitto (Då jobb 66H=1). B = 0 > Inget krav på registrering av mottaget belopp. B = 1 > Mottaget belopp måste anges. C = 0-8 > Beloppsbegränsning för betalmedel. C = 0-9 > Beloppsbegränsning för In- och Utbetaltfunktioner. anm: A och B är alltid = 0 för Inbetalt (RA) och Utbetalt (PO). Fabriksinställning = 008 för betalmedel och 009 för Inbetalt och Utbetalt

29 Att programmera in text SHARP XE-A147 Du skapar text genom att kombinera siffertangenter och bokstavstangenter. Dessa tangenter har du till din hjälp för att underlätta textinslag. På nästa sida ser du exempel på hur du finner bokstäver ur tabellen och bildar ord. 0 9 Sifferinslag 00 Parameterinslag & textkoder CL Rensa/Avbryt X Dataregistrering Pil vänster Avsluta programmering SHIFT Gemena tecken SPACE) Mellanslag (BS) Backspace (DC) Fet skrift A-J K-T U-Z 0-9 Ä ^D Ó Inslag av tecken/bokstäver

30 Exempel (använd tabellen på föregående sida): Texten MORÖTTER matar du in som: 2 K-T 4 K-T 7 K-T 3 Ó 9 K-T 9 K-T 4 A-J 7 K-T Du kan lägga text i fet stil genom att du innan texten trycker tangenten (DC) (Double Character). Tänk på att varje tecken i fet still upptar två teckenpositioner. Du kan givetvis också lägga in gemener i texten genom att trycka tangenten SHIFT framför bokstavstangenten. Bokstaven A matas ju in med 0 A-J medan bokstaven a matas in som 0 SHIFT A-J Det finns ett alternativt sätt att programmera text. I tabellen nedan ser du att varje bokstav, siffta eller tecken har en tresiffrig kod. Med hjälp av denna kod kan text matas in. Ordet bildar man genom att slå in de tresiffriga koderna och ett dubbelnolleinslag mellan varje kod. Med den här tekniken skulle samma MORÖTTER matas in enligt följande:

31 Programmering av funktionstexter nästa funktion funktions nummer Text (teckeninslag) 103 X X Alla funktionstexter är förprogrammerade på svenska. Behöver du ändra någon text för att anpassa den till just din verksamhet så kan du göra det i det här programsteget. Varje funktionstext har ett nummer (funktionsnummer). För att ta reda på vilket sådant funktionsnummer som varje text har, ta ut en programutskrift innan du börjar programmera. För att ta ut en programutskrift för funktioner, i Z/PGM, slå 1 Du finner funktionsnumret F-nummer för respektive text i utskriften. Antal tecken per text: 12 Programmering av företagsnamn nästa rad rad nummer Text (teckeninslag) 104 X X Företagsuppgifter kan läggas upp och fördelas på upp till sex rader. De tre första raderna skrivs automatiskt ut överst på varje kvitto, medan rad fyra till sex skrivs ut som kvittoslut. Företagsuppgifter bör läggas in enligt följande: Rad1: Företagets registrerade namn Rad2: Besöksadress Rad3: Postnummer Ort Rad4: Telefonnummer Rad5: Valfritt Rad6: Valfritt Varje rad kan innehålla trettio tecken (femton tecken med FET skrift) Programmering av valutasymbol för annan valuta Text (teckeninslag) 106 X Upp till fyra tecken kan läggas upp som valutasymbol då omvandling till annanvaluta används. Valutasymbolen skrivs ut framför beloppet, exemeplvis $

32 Programmering av valutasymbol för den egna valutan Text (teckeninslag) 85 X Den egna valutasymbolen är grundsatt till *. Upp till fyra tecken kan programmeras som valutasymbol, (Kr, SEK, eller liknande) Parametertabeller Jobbnummer X ABCDEFGH I parametertabellerna (Jobb) finner du en rad programval som du kan använda för att bäst anpassa din XE-A147 till din verksamhet. Varje parameter har ett värde, 0 eller 1 som slår av respektive på en viss funktionalitet. Andra värden än 0 och 1 kan ibland förekomma. Jobb #6 Utskriftsformat Funktion Val Värde Standardvärde A Används ej 0 B Används ej 0 C Används ej 0 D Används ej 0 E Används ej 0 F Separatorlinje på dagrapport Ja 1 1 Nej 0 G Zero skip PLU-rapport Skip 1 1 Ej skip 0 H Zero skip dagrapport Skip 1 1 Ej skip 0 Jobb #7 Kvittoformat Funktion Val Värde Standardvärde A Används ej 0 B Används ej 0 C Skriv summa vid -tryck Ja 1 Nej 0 0 D Används ej 0 E Används ej 0 F Används ej 0 G Utskrift av Netto Nej 1 1 Ja 0 H Används ej

33 Jobb #8 Eurofunktion SHARP XE-A147 Funktion Val Värde Standardvärde A Skriv automatiskt ut EX belopp för totalsumma och växelpengar på kvitto Ja 1 Nej 0 0 B Används ej 0 C Ska EX kunna avslutas på CH och CR? Ja 1 Nej 0 0 D Kalkylmetod för valutakurs Division 1 Multiplikation 0 0 Jobb #10 Strömsparinställningar A Funktion Val Värde Standardvärde Skall kassan gå ned i strömsparläge om kassan står i tidvisningsläge? Nej 1 Ja 0 0 BC Gå ned i standby efter antal minuter * * värde 00 anger 100 minuter Jobb #11 Format för logo (Företagsnamn) Funktion Värde Standardvärde A 3 rader huvud + 3 rader fotmeddelande 5 5 Grafisk logo + 3 rader huvud 4 6 rader huvud 3 Grafisk logo + 3 rader fotmeddelande 2 Endast grafisk logo 1 3 rader huvud 0 Jobb #15 A B C SD-kortshantering Funktion Val Värde Standardvärde Spara automatiskt en ALLRAM backup vid Z1 dagrapport på SD-kort Ja 1 Nej 0 0 Spara automatiskt försäljningsrapporter på SD-kort i samband med Z1 dagrapport Ja 1 Nej 0 0 Spara E-journal på SD-kort i samband med Z1 dagrapport Spara och töm 2 Spara,töm ej 1 Nej 0 0 D: Ersätt styrtecken mad Space Nej 0 0 Ja

34 Jobb #16 SHARP XE-A147 Kontrollenhet Funktion Val Värde Standardvärde A Typ av kontrollenhet Clean Cash 1 Cash Control Unit 0 0 B Hastighet bps bps bps 0 0 Jobb #50 Tryckintensitet Funktion Värde Standardvärde AB Grad av svärta Jobb #61 Diverse 1 Funktion Val Värde Standardvärde A Användes ej 0 B Användes ej 0 C Användes ej D Rundingsregler för udda decimaler Ingen avrundning 2 Uppåt 1 4/5 0 0 E Användes ej 0 F Tidsformat 24 tim tim 0 G Datumordning ÅÅMMDD 2 DDMMÅÅ 1 1 MMDDÅÅ 0 H: Användes ej 2 Jobb #62 Diverse 2 Funktion Val Värde Standardvärde A HALO aktivt Nej 0 0 Ja 1 B Felindikering Kort pip 0 0 Stopp+indikering 1 C Tangentpip Nej 0 0 Ja 1 D Tangentbuffer Nej 1 Ja 0 0 E Användes ej 0 F Felkvittoredovisning I X2/Z2 Nej 1 Ja 0 0 G Användes ej 0 H: Felkvitto påverkar Timrapporten? Ja 1 Nej

SAMSUNG. Bruksanvisning ER 290

SAMSUNG. Bruksanvisning ER 290 SAMSUNG Bruksanvisning ER 290 INNEHÅLL MONTERING OCH BYTE AV KVITTO/ JOURNALPAPPER... 4 MONTERING OCH BYTE AV FÄRGBAND... 6 FÖRKLARING AV TANGENTER OCH FUNKTIONER... 7 NYCKELLÄGEN... 8 FÖRKLARING AV FELMEDDELANDEN...

Läs mer

Euro-500TE Handy Snabbguide

Euro-500TE Handy Snabbguide Euro-500TE Handy Snabbguide Version 1.1. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE I REGISTRERINGSLÄGET...

Läs mer

TOWA AX-100. Kassaregister. Användarhandledning

TOWA AX-100. Kassaregister. Användarhandledning TOWA AX-100 Kassaregister Användarhandledning Innehåll Nyckellägen 3 Specifikation 3 Byte av kvittorulle 4 Byte av batterier 5 Displaysymboler 1 6 Displaysymboler 2 7 Displayen vid registrering 8 Displayen

Läs mer

XE-A2 Bruksanvisning L73BR-XEA2 Snabbguide Se även Komma igång med din XE-A2 på sidan 8 Steg. Sätt in en nyckel i huvudlåset och vrid till REG. Sätt in nätsladden i vägguttaget. Batterierna skall inte

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual NR-510B SE Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: IMPORTÖR/DISTRIBUTÖR Datorama AB www.datorama.se SEQint AB www.seqint.se Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni ska

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual NR-420B SE Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: IMPORTÖR/DISTRIBUTÖR Datorama AB www.datorama.se SEQint AB www.seqint.se Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni ska

Läs mer

Bruksanvisning ER-A220 C. Typgodkänt kassaregister. Kassaregister med kontrollenhet

Bruksanvisning ER-A220 C. Typgodkänt kassaregister. Kassaregister med kontrollenhet ER-A220 C Bruksanvisning Typgodkänt kassaregister Kassaregister med kontrollenhet Uppfyller Skatteverkets föreskrifter 2009:1 gällande kassaregister 2009:2 gällande kontrollenhet L73BR-ERA220C Kassaregister

Läs mer

Euro-200TE Snabbguide

Euro-200TE Snabbguide Euro-200TE Snabbguide Version 1. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE I REGISTRERINGSLÄGET... 4 Biträdeslogin...

Läs mer

XE-A3 Bruksanvisning För att snabbt komma igång, läs Uppstart från grunden sidorna 3-6 Programmering av texter sidorna 35-38 Hjälpfunktion sidan 39 L73BR-XEA3 SHARP XE-A3 Allmänt Vi önskar dig lycka till

Läs mer

Bruksanvisning ER-A220 C. Typgodkänt kassaregister. Kassaregister med kontrollenhet

Bruksanvisning ER-A220 C. Typgodkänt kassaregister. Kassaregister med kontrollenhet ER-A220 C Bruksanvisning Typgodkänt kassaregister Kassaregister med kontrollenhet Uppfyller Skatteverkets föreskrifter 2009:1 gällande kassaregister 2009:2 gällande kontrollenhet L73BR3-ERA220C för rom-version

Läs mer

Euro-500TE Handy Snabbguide

Euro-500TE Handy Snabbguide Euro-500TE Handy Snabbguide Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50 www.origum.se BYTE AV KVITTORULLE Euro-500TE använder sig av kvittorullar med en

Läs mer

Lasse Swedlund Pia Pettersson Mobil: 070-245 70 40 Mobil: 070-536 89 98 lasse@system1.se pia@system1.se

Lasse Swedlund Pia Pettersson Mobil: 070-245 70 40 Mobil: 070-536 89 98 lasse@system1.se pia@system1.se MANUAL VÄRDEHANDLING BRUKSANVISNING FÖR CASIO Se-S300 V6 IPL Version: 1.46 För beställning av tillbehör, hör av Er till: Lasse Swedlund Pia Pettersson Mobil: 070-245 70 40 Mobil: 070-536 89 98 lasse@system1.se

Läs mer

Euro-2100TE Snabbguide. origum@origum.se www.origum.se

Euro-2100TE Snabbguide. origum@origum.se www.origum.se Euro-2100TE Snabbguide 20 origum@origum.se www.origum.se Vid problem med kassaregistret kontakta den återförsäljare som du köpt kassan av. Är man inte nöjd med den support återförsäljaren ger, kan man

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-260 Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: GENERALAGENT/DISTRIBUTÖR Datorama AB Box 54 771 22 Ludvika www.datorama.se Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni har valt

Läs mer

Euro-2100TE Snabbguide

Euro-2100TE Snabbguide Euro-2100TE Snabbguide Version 1.2. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE I REGISTRERINGSLÄGET... 4 Biträdeslogin...

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-260 Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: GENERALAGENT/DISTRIBUTÖR Datorama Kassasystem AB Box 2030 174 02 Sundbyberg Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni har

Läs mer

origum@origum.se www.origum.se Euro-500TE Handy Snabbguide

origum@origum.se www.origum.se Euro-500TE Handy Snabbguide origum@origum.se www.origum.se Euro-500TE Handy Snabbguide Vid problem med kassaregistret kontakta den återförsäljare som du köpt kassan av. ANTECKNINGAR Är man inte nöjd med den support återförsäljaren

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide

Euro-50TE Mini. Snabbguide Euro-50TE Mini Snabbguide Version 1.2. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDHAVANDE I REGISTRERINGSLÄGET...

Läs mer

Quorion CR 30T. Användarmanual

Quorion CR 30T. Användarmanual Quorion CR 0T Användarmanual Det här QUORION kassaregistret överensstämmer med EU s EMV 004/08 direktiv. Kassaregistret uppfyller följande tekniska Europeiska krav: EN 550 - Norm values and measuring procedures

Läs mer

Euro-200TE Snabbguide

Euro-200TE Snabbguide Euro-200TE Snabbguide Vid problem med kassaregistret kontakta den återförsäljare som du köpt kassan av. Är man inte nöjd med den support återförsäljaren ger, kan man via dem köpa ett flertal olika servicetjänster

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide

Euro-50TE Mini. Snabbguide Euro-50TE Mini Snabbguide Version 1.1. Utgiven i december 2009. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDHAVANDE I REGISTRERINGSLÄGET...

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide. Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50. www.origum.

Euro-50TE Mini. Snabbguide. Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50. www.origum. Euro-50TE Mini Snabbguide Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50 www.origum.se Z-mode - Z Rapportering. Alla försäljningsrapporter som skrivs ut i Z-mode

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-230 Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: IMPORTÖR/DISTRIBUTÖR Datorama Kassasystem AB www.datorama.se SEQint AB www.seqint.se Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni har

Läs mer

Euro-2100TE Snabbguide

Euro-2100TE Snabbguide Euro-2100TE Snabbguide Vid problem med kassaregistret kontakta den återförsäljare som du köpt kassan av. Är man inte nöjd med den support återförsäljaren ger, kan man via dem köpa ett flertal olika servicetjänster

Läs mer

XE-A207B/217B. Snabbguide - iordningsställande. För leverantörer

XE-A207B/217B. Snabbguide - iordningsställande. För leverantörer XE-A207B/217B Snabbguide - iordningsställande För leverantörer Komma igång från grunden. Uppstart För att XE-A207/217 skall fungera tillfredsställande måste du första gången utföra några grundläggande

Läs mer

Din manual SHARP ER-A420 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874101

Din manual SHARP ER-A420 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874101 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP ER- A420. Du hittar svar på alla dina frågor i SHARP ER-A420 instruktionsbok

Läs mer

Quorion CR 1040/1240. Kassaregistermanual ANVÄNDARMANUAL CR 1240 CR Cashpoint AB

Quorion CR 1040/1240. Kassaregistermanual ANVÄNDARMANUAL CR 1240 CR Cashpoint AB Quorion CR 1040/1240 Kassaregistermanual Cashpoint AB 2009-10-08 CR 1240 CR 1040 ANVÄNDARMANUAL Det här QUORION kassaregistret överensstämmer med EU s EMV 2004/108 direktiv. Kassaregistret uppfyller följande

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-280/285 Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: GENERALAGENT/DISTRIBUTÖR Datorama Kassasystem AB www.datorama.se SEQint AB www.seqint.se Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister.

Läs mer

Innehåll i kartongen

Innehåll i kartongen Snabbguide 1 Innehåll i kartongen KASSATERMINAL HIOPOS STRÖMKABEL SERIELL KABEL FÖR ANSLUTNING TILL SKATTEKONTROLLENHETEN kopplas på COM 4 SKATTEKONTROLLENHET CleanCash med egen strömförsörjning (medföljer

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-280/285 Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: IMPORTÖR/DISTRIBUTÖR Datorama Kassasystem AB Box 2030 174 02 Sundbyberg Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister, ni har

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-260BEJ SE/265BEJ SE Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: IMPORTÖR/DISTRIBUTÖR Datorama AB www.datorama.se Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni ska ha erhållit

Läs mer

Din manual SHARP ER-A280F http://sv.yourpdfguides.com/dref/3830203

Din manual SHARP ER-A280F http://sv.yourpdfguides.com/dref/3830203 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP ER- A280F. Du hittar svar på alla dina frågor i SHARP ER-A280F instruktionsbok

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-390M, 420M, 430M Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: GENERALAGENT/DISTRIBUTÖR Datorama Kassasystem AB www.datorama.se Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni har

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-230BEJ SE Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: IMPORTÖR/DISTRIBUTÖR Datorama AB www.datorama.se Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni ska ha erhållit en CD-skiva

Läs mer

XE-A203 Bruksanvisning För att starta upp och komma igång med din XE-A203, läs igenom de viktiga avsnitten: Att komma igång sidan 3 Kort om textprogrammering sidan 6 Snabbguide sidan 7-9 Inställning för

Läs mer

Euro-2100TE Snabbguide

Euro-2100TE Snabbguide Euro-2100TE Snabbguide Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50 www.origum.se ANTECKNINGAR Version 1.1. Utgiven i december 2009. Får ej kopieras eller

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL CM 840/842 ECR 40T/42T

ANVÄNDARMANUAL CM 840/842 ECR 40T/42T ANVÄNDARMANUAL CM 840/842 ECR 40T/42T Version 42000 2010 (RevA) CM 840/842 ECR 40T/42T Sida 2 Innehåll: 1 Grundläggande egenskaper, Generell beskrivning 3 Sida 2 Varm start (halv återställning) 3 3 Tangentbord,

Läs mer

- EJ BORDSHANTERING/SCANNING

- EJ BORDSHANTERING/SCANNING Bruksanvisning till kassaregister: TE- 2200 TE- 2400 IPL version: 1.46 - EJ BORDSHANTERING/SCANNING - Serienummer kassaregister (s/n): Serienummer kontrollenhet (s/n): RIHTT Viktig information: LÄS denna

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide

Euro-50TE Mini. Snabbguide Euro-50TE Mini Snabbguide Version 1.3. Utgiven i december 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING KASSAREGISTRETS MENY... 6 KASSAREGISTRETS

Läs mer

origum@origum.se www.origum.se Euro-50TE Mini Snabbguide

origum@origum.se www.origum.se Euro-50TE Mini Snabbguide origum@origum.se www.origum.se Euro-50TE Mini Snabbguide ANTECKNINGAR Version 1.3. Utgiven i december 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. ANVÄNDNING

Läs mer

RIHTT. IPL version: 1.50. SE- S300s SE- S300m SE- S2000. Bruksanvisning till kassaregister i SE- serien. Serienummer kassaregister (s/n):

RIHTT. IPL version: 1.50. SE- S300s SE- S300m SE- S2000. Bruksanvisning till kassaregister i SE- serien. Serienummer kassaregister (s/n): Bruksanvisning till kassaregister i SE- serien SE- S300s SE- S300m SE- S2000 SE- C300 SE- C2000 Serienummer kassaregister (s/n): IPL version: 1.50 Serienummer kontrollenhet s/n): RIHTT Viktig information:

Läs mer

ELEKTRONISKT KASSAREGISTER

ELEKTRONISKT KASSAREGISTER ELEKTRONISKT KASSAREGISTER SNABBSTARTSHANDBOK Den här handboken innehåller kortfattade anvisningar för att komma igång med att använda kassaregistret BMC2010. Mer detaljerad information finns i CD HANDBOKEN.

Läs mer

Manual. Mobilkassan MobilePOS 1.1

Manual. Mobilkassan MobilePOS 1.1 Manual Mobilkassan MobilePOS 1.1 Innehållsförteckning Inledning...3 Användarhandledning...3 Startvy...3 Menyalternativ...3 Inställningar...4 Tangentbord...4 Tangentbord (individuella)...5 Ändra elementens

Läs mer

Bruksanvisning ER-A410 ER-A420 L73BR-ERA410

Bruksanvisning ER-A410 ER-A420 L73BR-ERA410 Bruksanvisning ER-A410 ER-A420 L73BR-ERA410 Innehåll SHARP ER-A410/420 Allmänt... 1 För din säkerhet... 1 Tangentbordet... 2 Huvudlås och nycklar... 2 Huvudlåsets nycklar... 3 Kassörfunktion... 3 Kassalåda...

Läs mer

Dokumentation. CashOnCash Box Kassa program Version: 1.1.1.864 Datum: 2009-10-15 Författare: John Richard Jacobsson

Dokumentation. CashOnCash Box Kassa program Version: 1.1.1.864 Datum: 2009-10-15 Författare: John Richard Jacobsson Dokumentation CashOnCash Box Kassa program Version: 1.1.1.864 Datum: 2009-10-15 Författare: John Richard Jacobsson Sid 1 / 11 Innehållsförteckning Sid. 1. Introduktion... 3 2. Funktioner i kassaregister...

Läs mer

Lasse Swedlund Pia Pettersson Mobil: 070-245 70 40 Mobil: 070-536 89 98 lasse@system1.se pia@system1.se

Lasse Swedlund Pia Pettersson Mobil: 070-245 70 40 Mobil: 070-536 89 98 lasse@system1.se pia@system1.se MANUAL VÄRDEHANDLING BRUKSANVISNING FÖR CASIO TE-2400 V6 Restaurangversion IPL Version: 1.46 För beställning av tillbehör, hör av Er till: Lasse Swedlund Pia Pettersson Mobil: 070-245 70 40 Mobil: 070-536

Läs mer

Handledning ER-A280 (C) För modellerna: ER-A280F (C) ER-A280N (C) Typgodkänt kassaregister. Kassaregister med kontrollenhet

Handledning ER-A280 (C) För modellerna: ER-A280F (C) ER-A280N (C) Typgodkänt kassaregister. Kassaregister med kontrollenhet ER-A280 (C) Handledning För modellerna: ER-A280F (C) ER-A280N (C) Typgodkänt kassaregister Kassaregister med kontrollenhet Rom-version 1.04 eller högre L73BR2-ERA280C Uppfyller Skatteverkets föreskrifter

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Användarmanual ismp 2013-09-04 ismp v1.5.7 OpenSolution Nordic AB 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Telefon: 0304-66 77 36 Fax: 0304-80 90 15 Web: www.opensolution.se E-post: info@opensolution.se

Läs mer

Manual. OpenSolution Mobile System Fristående kassa. OpenSolution Nordic AB. Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91

Manual. OpenSolution Mobile System Fristående kassa. OpenSolution Nordic AB. Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91 VERSION 1.1 Manual OpenSolution Mobile System Fristående kassa OpenSolution Nordic AB Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 1 info@opensolution.se www.opensolution.se Innehåll M4100 Fristående kassa...

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 Skatteverkets föreskrifter om användning av kassaregister; beslutade den xx månad xxxx. Kassaregister Utkom från trycket den Skatteverket föreskriver 1

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 * Förslag till... Skatteverkets föreskrifter om användning av kassaregister; beslutade den 12 januari 2009. (preliminärt beslutsdatum) Kassaregister Utkom

Läs mer

520DP. Bordsräknare med utskrift Bruksanvisning

520DP. Bordsräknare med utskrift Bruksanvisning 520DP Bordsräknare med utskrift Bruksanvisning U 1. Utskriftssystem: 12 siffrors kapacitet med noll-eliminering. Enkel blankrad när svaret har skrivits ut. etod för val av decimalkommats placering. 1)

Läs mer

PROGRAMERING OCH HAND HAVANDE. Scanning CASIO QT- 6100

PROGRAMERING OCH HAND HAVANDE. Scanning CASIO QT- 6100 PROGRAMERING OCH HAND HAVANDE Scanning CASIO QT- 6100 1 INNEHÅLL Kassans olika menyer sida 3 Försäljning sida 5 Hantering av felslag sida 10 Lägga upp nya artiklar sida 13 Övriga scanningfunktioner sida

Läs mer

520 DP. Bordsräknare med utskrift. Bruksanvisning

520 DP. Bordsräknare med utskrift. Bruksanvisning 520 DP Bordsräknare med utskrift Bruksanvisning OBSERVERA: 1) IRAM-säkerhetsmärkningen avser endast säkerhetsnormer enligt IEG 60950/A11 och inte användarfunktioner och/eller prestanda. 2) IRAM-säkerhetsmärkningen

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 Skatteverkets föreskrifter om krav på kassaregister; beslutade den xx månad xxxx. Kassaregister Utkom från trycket den Skatteverket föreskriver 1 med stöd

Läs mer

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 ISUPOS KASSA 3 Manual för användning av kassan Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 AffärsIT i Skandinavien AB, Ramgatan 11 653 41 Karlstad Innehållsförteckning S2 Logga in S3 Ställa

Läs mer

MoreFlo ios. Manual. MoreFlo AB.

MoreFlo ios. Manual. MoreFlo AB. MoreFlo ios Manual MoreFlo AB www.moreflo.com 1 Tack för att du valt MoreFlo ios I den här manualen finner du dokumentation över samtliga funktioner i applikationen MoreFlo ios. I tillägg till manualen

Läs mer

Bruksanvisning. till kassaregister i SE-serien: SE-S400s SE-S400m SE-S3000. IPL version: Swedish Fiscal EFT 1.0 extension

Bruksanvisning. till kassaregister i SE-serien: SE-S400s SE-S400m SE-S3000. IPL version: Swedish Fiscal EFT 1.0 extension Bruksanvisning till kassaregister i SE-serien: SE-S400s SE-S400m SE-S3000 SE-C450 SE-C3500 IPL version: Swedish Fiscal 1.00.10 EFT 1.0 extension Viktig information: LÄS denna bruksanvisning, då den innehåller

Läs mer

Användarmanual För skatteverket

Användarmanual För skatteverket Användarmanual För skatteverket BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. INTRODUKTION... 3 1.1. TYP C... 3 2. ANSLUTNINGAR... 3 2.1. STRÖMFÖRSÖRJNING...

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 * Skatteverkets föreskrifter om krav på kassaregister; beslutade den 12 januari 2009. Kassaregister Utkom från trycket den 16 januari 2009 Skatteverket

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

BRUKSANVISNING CAS POSCALE

BRUKSANVISNING CAS POSCALE BRUKSANVISNING CAS POSCALE ALLVÅG SYSTEMS AB HÄLSINGEGATAN 8 TEL 08: 545 499 60,FAX:08-545 499 65 www.allvag.se mail@allvag.se STYCKEPRIS Fast Pris: (tex Gurka) 1. Tryck in priset, tryck sedan på X välj

Läs mer

Rahaxi Thyron betalterminal bruksanvisning

Rahaxi Thyron betalterminal bruksanvisning bruksanvisning Rahaxi Processing Oy Kundbetjäning tel. 09-612 0730 Version 1.0, 12.10.2006 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 1 2 Startande av betalterminalen... 2 3 Allmänna funktioner...

Läs mer

Vx 510. Användarhandbok

Vx 510. Användarhandbok Vx 510 Användarhandbok 2 3 Innehållsförteckning Inledning............................................3 Presentation.........................................4 Installation..........................................5

Läs mer

Certifierat kassaregister

Certifierat kassaregister Certifierat kassaregister De flesta som säljer varor och tjänster mot kontant betalning måste fr.o.m. 2010 ha ett certifierat kassaregister. Betalning med betalkort räknas också som kontant betalning.

Läs mer

VÅGINSTRUMENT LD 5208

VÅGINSTRUMENT LD 5208 VÅGINSTRUMENT LD 5208 Viktdisplay 6-siffrig display för visning av vikt (brutto eller netto), funktioner eller felmeddelanden. Siffrornas höjd ca 20 mm. Överlast indikeras med på displayen. Underlast indikeras

Läs mer

Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier

Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier Ett axplock av funktioner, inställningar, rapporter m.m. som finns i kassasystemet Det första man möts av i EasyCashier är inloggningsrutan. Här väljs vilken

Läs mer

System dokumentation Optitec RS - Kassa

System dokumentation Optitec RS - Kassa System dokumentation Optitec RS - Kassa Sida 1 av 41 Innehållsförteckning Dokument historik... 3 Inledning... 4 Redovisning... 4 Flik: Översikt... 4 Flik: Kassatransaktioner... 5 Flik: Redovisning ny...

Läs mer

Hogia Small Office Kassa

Hogia Small Office Kassa Hogia Small Office Kassa Hogia Small Office Kassa är ett modernt kassaprogram för PC som passar små och medelstora företag oavsett bransch. Det är enkelt, lättanvänt och logiskt uppbyggt. Vi är mycket

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T BRUKSANVISNING SYR Safe-T 1 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde 1 Tillämpningsområde 2 SYR Safe-T är ett effektiv anti-läckage system som följer internationella och rekommenderade standarder. Den

Läs mer

Streckkod System AB Tel 08-650 05 15 infoo@streckkod.se www.streckkod.se

Streckkod System AB Tel 08-650 05 15 infoo@streckkod.se www.streckkod.se Manual CL-5000 Streckkod System AB Tel 08-650 05 15 infoo@streckkod.se www.streckkod.se Innehållsförteckning Beskrivning Sidnummer Handhavande av vågen Symboler 3 Funktionstangenter 3-6 Tangentbord 7 Vägning

Läs mer

installation Euro-50TE Mini Installationsguide Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.

installation Euro-50TE Mini Installationsguide Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum. Euro-50TE Mini Installationsguide installation Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50 www.origum.se Lock oppet Ottillåten operation Otillåtet filformat

Läs mer

RAHAXI Hypercom T4220. Bruksanvisning

RAHAXI Hypercom T4220. Bruksanvisning RAHAXI Hypercom T4220 Bruksanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. RAHAXI PROCESSING OY... 3 1.1. Rahaxi-tjänsten... 3 1.2. Kontaktuppgifter... 3 2. HYPERCOM T4220 BETALTERMINAL... 4 2.1. Uppackning...

Läs mer

P1 Datakassa. Lathund

P1 Datakassa. Lathund P1 Datakassa Lathund Innehåll 1 Beskrivning...5 2 Starta kassan...5 3 Stänga kassan...5 4 Tillverkningsnummer, versionsnummer mm...5 5 OBS!..6 6 Försäljning...6 6.1 Försäljning, en vara...7 6.2 Försäljning,

Läs mer

G220 Bruksanvisning. Räknevåg. 76102-998 Issue 1 17/04/00 SWEDISH *76102-998*

G220 Bruksanvisning. Räknevåg. 76102-998 Issue 1 17/04/00 SWEDISH *76102-998* G220 Bruksanvisning Räknevåg 7602-998 Issue 7/04/00 SWEDISH *7602-998* Innehållstörteckning Varningar Rengöring av vågen Installation Slå på vågen 2 Pipsignaler 3 Test av teckenfönstret/välja insomningsläge

Läs mer

Starta kassasystemet. Swedexport@hotmail.com Tel (+46) 70 751 41 16

Starta kassasystemet. Swedexport@hotmail.com Tel (+46) 70 751 41 16 MANUAL EnterSale Starta kassasystemet För att starta kassasystemet dubbelklickar ni på kassaikonen som ligger på skrivbordet. Systemet kommer nu att begära en inloggningskod. Fyll i kod för aktuell användare

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.1

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.1 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.1 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Manual för kortterminalen. Hypercom M4230

Manual för kortterminalen. Hypercom M4230 Manual för kortterminalen Hypercom M4230 Innehåll: Installation av kortterminalen Hypercom M4230...3 1. Kontrollera leveransen... 3 2. Detta krävs för en installation... 3 3. Sätt i kvittorullen... 3 4.

Läs mer

Manual Butiksvåg modell OAP Rev 5

Manual Butiksvåg modell OAP Rev 5 Manual Butiksvåg modell OAP Rev 5 Läs denna manual noggrant innan Ni använder vågen. Innehåll : Sidnr : Installation 2 Specifikation 2 Tryckknappar 3 Displayer 4 Indikatorer 4 Vägning 5 PLU 6 Bakgrundsbelysning

Läs mer

Handledning UP-800 (C) För modellerna: UP-800F (C) UP-810F (C) UP-820F (C) UP-820N (C) Typgodkänt kassaregister. Kassaregister med kontrollenhet

Handledning UP-800 (C) För modellerna: UP-800F (C) UP-810F (C) UP-820F (C) UP-820N (C) Typgodkänt kassaregister. Kassaregister med kontrollenhet UP-800 (C) Handledning För modellerna: UP-800F (C) UP-810F (C) UP-820F (C) UP-820N (C) Typgodkänt kassaregister Kassaregister med kontrollenhet Rom-version 1.98b eller högre L73BR3-UP800C Uppfyller Skatteverkets

Läs mer

Handledning Magenta Casablanca C

Handledning Magenta Casablanca C Tillägg Magenta Fakturering för Windows Handledning Magenta Casablanca C Kassahantering enligt lagen om certifierade kassaregister Läs detta om du vill spara tid! Magenta Casablanca C Tilläggsmodulen Casablanca

Läs mer

Besöksadress:Svetsarvägen 17, 10300 KARIS 0500-401 655 www.kassajapc.com

Besöksadress:Svetsarvägen 17, 10300 KARIS 0500-401 655 www.kassajapc.com HYPERCOM M4100-Bruksanvisning Innehållsförteckning: 1 RAHAXI PROCESSING OY... 2 1.1 Rahaxi-tjänster... 2 1.2 Kontaktuppgifter... 2 2 HYPERCOM M4100 BETALTERMINAL... 3 2.1 Öppnande av förpackning... 3 2.2

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

excellence PRO Butiksdatasystem

excellence PRO Butiksdatasystem excellence PRO Butiksdatasystem Handbok för kassahanteringen Flexicon, Enköping 2001-1 - Innehållsförteckning Punkt Innehåll Sida 1 Kassabildens utseende 3 2 Inloggning 3 3 Att sälja en artikel med streckkodsläsare

Läs mer

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan installation. 2. Installation skall göras av behörig elektirker. 3. Bryt strömmen innan installation.

Läs mer

Kassarutiner Mat&Kalas

Kassarutiner Mat&Kalas Kassarutiner Mat&Kalas Dessa rutiner uppdateras ständigt och det är serveringsansvarig som är skyldig att kolla upp så att rätt rutiner följs. Uppdaterade rutiner läggs upp här: http://www.chs.chalmers.se/sv/dokument-rutinerregler.

Läs mer

Beskrivning av TallyCard systemet. En liten beskrivning, senast ändrad den 14 juli 2007 av Kenneth Broberg

Beskrivning av TallyCard systemet. En liten beskrivning, senast ändrad den 14 juli 2007 av Kenneth Broberg Beskrivning av TallyCard systemet En liten beskrivning, senast ändrad den 14 juli 2007 av Kenneth Broberg Allmänt Systemet "TallyCard" är utvecklat för hamnar och campingar. Systemet gör debiteringen av

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1 Installations- och programmeringsanvisning Caresse GSM-box Version A1 Innehåll Följande finns i förpackningen... 2 Så här installerar du Caresse GSM-box... 3 Installation av SIM kort och batteri i Caresse

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Installations guide. STR Service AB. astra 2010 kassaregister och hårdvara. Version 1.0

Installations guide. STR Service AB. astra 2010 kassaregister och hårdvara. Version 1.0 STR Service AB Installations guide astra 2010 kassaregister och hårdvara Version 1.0 1 Förord Detta dokument beskriver hur man uppdaterar till astra 2010 och installation av kontrollenhet e-tax, Kvittoskrivare

Läs mer

Kassarutiner Chalmers Studentkårs kassor

Kassarutiner Chalmers Studentkårs kassor Kassarutiner Chalmers Studentkårs kassor Dessa rutiner uppdateras ständigt och det är kontaktpersonen för bokningen som är skyldig att kolla upp så att rätt rutiner följs. Uppdaterade rutiner finns på

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Kassarutiner Mat&Kalas

Kassarutiner Mat&Kalas Kassarutiner Mat&Kalas Dessa rutiner uppdateras ständigt och det är serveringsansvarig som är skyldig att kolla upp så att rätt rutiner följs. Uppdaterade rutiner läggs upp här: http://www.chs.chalmers.se/sv/dokument-rutinerregler.

Läs mer

Hogia Small Office Kassa

Hogia Small Office Kassa Hogia Small Office Kassa Innehållsförteckning Försäljning...................................2 Logga in........................................... 2 Registrera växelkassa............................5 Registrera

Läs mer