XE-A147. Bruksanvisning L73BRXEA147

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "XE-A147. Bruksanvisning L73BRXEA147"

Transkript

1 XE-A147 Bruksanvisning L73BRXEA147

2 Innehåll Allmänt...5 Uppfyllande av gällande föreskrifter...5 Kassaregister och kontrollenhet...5 För din säkerhet!...6 Sammanställning av funktioner...8 Tangenter Operatörsdisplay Tangentbord Arbetslägen Viktig information! Felindikeringar Felorsaker Hjälpfunktion Försäljning via varugrupper Försäljning via PLU Repetering Multiplikation Att betalslå och avsluta en transaktion Moms Rabatter Non-add Annan valuta Utbetalt No-sale, lådöppning Korrigering Felkvitto Kvittokopia Rapporter Flash mode Det elektroniska journalminnet Programmering Datum Tid Maskinnummer Organisationsnummer Momssatser Koppla ihop varugrupper och momsgrupper Varugrupper Fast pris på varugrupper Beloppsbegränsning för varugrupper Text för varugrupper Fast pris och varugruppstillhörighet för PLU PLU med fast eller öppet pris Text för PLU Funktionsstatus för %-funktionen Status för valutafunktionen EX

3 Fast kurs för valutafunktionen EX Procentbegränsning för %-funktionen Status för betalmedel och funktioner Text för allmänna funktioner Att programmera in text Programmering av funktionstexter Programmering a företagsnamn Programmering av valutasymbol för annan valuta Programmering av valutasymbol för den egna valutan Parametertabeller Jobb #6 Utskriftsformat Jobb #7 Kvittoformat Jobb #8 Eurofunktion Jobb #10 Strömsparinställningar Jobb #11 Format för logo (Företagsnamn) Jobb #15 SD-kortshantering Jobb #16 Kontrollenhet Jobb #50 Tryckintensitet Jobb #61 Diverse Jobb #62 Diverse Jobb #63 Diverse Jobb #66 Diverse Jobb #67 Diverse Jobb #68 Diverse Jobb #69 Diverse Avläsning av aktuella programinställningar SD-kortenhetens användning All SD-kortshantering görs i position Z/PGM Sparaeller läsa in data via SD-kortet Felmeddelanden med koppling till SD-kortsenheten Vid strömavbrott Installation/byte av backup-batterier Byte av papper Kassalådan Innan du kallar på service Specifikationer Driftsbatteri XE-A1BT Montering av driftsbatteri Laddning av driftsbatteriet

4 - 4 -

5 Allmänt SHARP XE-A147 Vi önskar dig lycka till med ditt nya SHARP kassaregister modell XE-A147B. Innan du börjar att använda ditt nya kassaregister bör du läsa igenom denna handledning. I denna finner du information om hur du utför olika försäljningsregistreringar och hur du bäst anpassar maskinen till din verksamhet. Uppfyllande av gällande föreskrifter Sharp modellserie XE-A147 är testad av Sharp i enlighet med föreskrifterna SKVFS 2009:1 samt SKV ställningstagande, Dnr/ målnr/löpnr: /111. Sharp XE-A147 har efter test funnits uppfylla kraven enligt SKVFS 2009:1 samt SKV ställningstagande, Dnr/målnr/löpnr: /111. Sharp XE-A147 uppfyller därför villkoren för att i Sverige få användas som ett certifierat kassaregister enligt föreskrifterna SKVFS 2009:1. Detta gäller då kassaregister och certifierad kontrollenhet är sammankopplade och i drift. Denna produkt är S-märkt Kassaregister och kontrollenhet Kassaregistret måste alltid vara anslutet till kontrollenheten. Om kontrollenheten är strömlös, felaktig eller om kabeln mellan kassaregister och kontrollenhet avlägsnas kan inte kassaregistret användas för att registrera försäljning. Kassaregistrets funktioner i positionerna REG (registrering) och Korr (korrigeringsläge) är då spärrade. Funktioner i X/Flash samt Z/PGM är inte spärrade. Innan kassaregistret med ansluten kontrollenhet tas i drift måste kassaidentitet (maskinnummer) och ditt företags organisationsnummer programmeras in i kassaregistret. I annat fall kommer inte kassaregistret att fungera. Detta har som regel din leverantör redan utfört innan du fått utrustningen levererad. Om du upptäcker att din utrustning inte fungerar enligt de krav som ställs i föreskrifterna SKVFS 2009:1 och SKVFS2009:2 måste du omedelbart anmäla detta till Skatteverket. Du skall också felanmäla produkten hos din leverantör. Du är skyldig att använda ditt kassaregister i enlighet med de föreskrifter för användning av kassaregister som är beskrivet i SKVFS 2009:3 Du är skyldig att senast inom en vecka efter att du tagit ditt kassaregister i drift anmäla ditt innehav hos Skatteverket. För att kontrollera kassaregistrets programversion - Vrid huvudlåset till Z/PGM position och slå 6-5 -

6 Tänk på följande då du installerar utrustningen Undvik att placera kassaregistret så att det utsätts för extrem värme, kyla, eller luftfuktighet. Undvik att dela vägguttaget med andra elektriska apparater. Sådana kan sakna tillfredsställande avstörningsutrustning. Torka av ditt kassaregister med en fuktad, väl urvriden rengöringsduk. Använd aldrig några vätskor som sprit, thinner, bensin eller liknande. Ditt kassaregister är försedd med backup-batterier. Batteriernas funktion är att, i händelse av strömavbrott, säkerställa rapportdata, program och annan information som finns lagrat i kassans minne. Det är av största vikt att du byter batterier när kassan i displayen indikerar att det är dags för batteribyte. Det är viktigt att du inte drar ut nätsladden då du skall byta batterier! I händelse av strömavbrott tappar kassaregistret all försäljnings- och programdata om inte fungerande batterier är insatta. I händelse av strömavbrott återgår kassaregistret till icke fiskalt arbetsläge om inte fungerande batterier är insatta. Detta innebär att ditt kassaregister i så fall inte längre fungerar i enlighet med föreskriften SKVFS 2009:1! Batteriplacering: Batterierna är en placerade under en lucka innanför kvittokåpan. Battertyp: AA (LR6) Antal: 3 st. För din säkerhet! Det matande vägguttaget skall placeras nära apparaten och vara lätt åtkomligt. För att helt koppla från strömmen, dra ut stickproppen för adaptern. Tillse att apparaten är säkert placerad på underlaget så att instabilitet inte inträffar då kassalådan är öppen. Detta är en klass A produkt. Det innebär att om produkten skulle orsaka radiofrekvent störning på annan utrustning är det användarens ansvar att själv åtgärda detta. Warning This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures

7 Kvittoexempel - 7 -

8 Sammanställning av funktioner <Utskrifter> Kvitto Kopia Utskrift i samband med transaktionsavslut. Kopia av sista transaktionskvittot. Endast en kopia kan utfärdas. <Artikelregistrering> Single item Repetition Multiplikation Direktavslutande transaktionstyp. Repeteringsregistrering av flera artiklar av samma sort. antal x pris, antal x PLU-nr etc. <Visning av subtotal> Subtotal Visar i displayen den uppkomna köpsumman. <Transaktionsavslut> Mottaget belopp Olika betalformer Betalformen Kredit (CR) Överskjutande belopp kan anges på Kontant- (Cash) och Check- (CH) definierade betalfunktioner. Växelpengar räknas ut och redovisas på kvitto och i display. Köpsumman kan fördelas mellan olika betalformer. För kreditdefinierade betalformer kan överskjutande belopp generellt inte registreras utan att funktionen först statusändras. <Moms> Automatisk moms Momsen räknas fram och redovisas på kvitto och på dag rapport. Artikelsortimentet kan fördelas på olika momsgrupper. Kassan kan ställas om från varav moms-läge till momspåslagsläge. <Funktioner> Procentrabatter Non add (#) Funktioner för att lämna procentuella rabatter. Rabatt kan ges på enskild vara (delpostrabatt) eller på hela köpsumman (subtotalrabatt). En valfri nummerserie kan skrivas ut på kvittot. Nummer serien som anges avser endast utskrift och sparas inte av systemet

9 <Hantering av kontanta medel> Valuta (EX) Inbetalt (RA) Utbetalt (PO) Lådöppning (No sale) SHARP XE-A147 Köpsumman kan omräknas till annan valuta. Funktion för att registrera pengar som läggs i kassalådan. Detta avser inte kontanta betalningar från säljtransaktioner. Funktion för att registrera pengar som tas bort från kassalådan. Funktion för att öppna kassalådan. <Korrigeringar> Direkt korrigering Indirekt korrigering Felkvitto Borttagning av den sist registrerade posten. Borttagning av en tidigare post i en pågående transaktion. Borttagning av en komplett och tidigare avslutad transaktion. Användes även för returtransaktioner. <Andra funktioner> Elektronisk journal Växelkassa Help Modeller utan kontrollremsa samlar uppgifter om alla transaktioner och andra aktiviteter i en elektronisk journalfil. Innehållet kan skrivas ut och tömmas. Innehållet kan också skrivas ned på SD kort. Funktioner för registrering av ingående- och utgående växelkassa. Inbyggda användarguider

10 Tangenter SHARP XE-A147 Varugrupper (1-8) Siffertangenter För manuell försäljningsregistrering. Numeriskt tangentbord [ ESC/HELP] Hjälpmeny med inbyggda användarguider. [ X/RCPT SW ] Multiplikation (för registrering av antal x pris). [ CL ] Clear - rensar bort felslagna siffror och återställer felmeddelanden. [ / ] Flerfunktionstangent. #: Nummerinslag TM: Visa tid i displayen : Visar uppkommen köpsumma i en transaktion. [ TL/AT/NS ] Flerfunktionstangent. TL: Betalmedelsfunktion för kontanta betalningar. AT: Inslag av mottaget belopp och automatisk uträkning av växelpengar. NS: No Sale=lådöppning [ Liggande åtta ] Korrigeringsfunktion. [ PLU] Försäljning av PLU-artiklar [ CR ] Betalmedelsfunktion för kredit, bankkort eller liknande. [ CH ] Betalmedelsfunktion för checkar eller liknande betaltyper. [ % ] Procentrabattfunktion. [ EX ] Valutafunktion för omvandling av köpsumman till annan valuta. [ RA ] Funktion för registering av inbetalningar. [ PO ] Funktioner för registrering av utbetalningar. [ RF ] Returfunktion för registrering av återtagna varor

11 Operatörsdisplay

12 Tangentbord Pappersmatning. X Multiplikation. CL Clear - tar bort felslagna sifferinslag och återställer felindikeringar. ESC/ HELP Hjälpmeny med användarguider. Korrigeringsfunktion. PO/ VAT Utbetalningsfunktion. % Procentrabatt. RCPT/ RA Kvittokopia / Inbetalningsfunktion Siffertangenter. 1-8 Varugrupper

13 SHIFT Shiftfunktion för varugrupp 5-8. PLU För registrering av PLU-artiklar. CR Betalningsfunktion för kredit, betalkort mm. EX Omvandling till annan valuta. Nummerinslag/Visa tid/subtotal. CH Betalningsfunktion för check eller motsvarande. Betalningsfunktion för kontant betalning/lådöppning Arbetslägen Registreringsläge (REG), är det normal försäljningsläget. : Felkvittoläge. av växelkassa. ÄNG AV: REG: X/Flash: Z/PGM: Sätter kassan i viloläge. Försäljningsläge Rapportläge avläsning. Rapportläge nollställning/programmera Viktig information! Innan försäljning måste du varje dag räkna den växelkassa som du startar dagen med. Detta belopp skall registreras in i kassan (SKVFS 2009:3). Gör på följande vis: Vrid huvudlåset till X/FLASH Registrera din växelkassa(+) och tryck [RCPT/RA] Växelkassa (-) anges på [PO/VAT] Beloppet påverkar rapportens totaler för förväntad kontantbehållning i kassalådan (PENGAR)

14 Felindikeringar SHARP XE-A147 Felslag indikeras med ett E-felmeddelande i displayen. Återställ genom att trycka på CL. Felorsaker Felkod Orsak Åtgärd E01 Felinslag Gör ett korrekt inslag. E02 Feloperation Utför operationen korrekt. E03 Odefinierat nummer Slå in rätt nummer. E07 Minnet är fullt E11 -tvång innan avslut Tryck och fortsätt. E12 Mottaget belopp måste anges Ange ett mottaget belopp. E34 För högt belopp Ange ett lägre belopp. E35 Spärr för öppet pris Använd det förprogrammerade priset. E36 Spärr för fast pris Slå ett öppet pris. E37 Belopp måste anges Ange resterande mottagna beloppet. E80 Fel orskat av defekt batteri Byt batteri EC01 Kontrollenhet svarar inte eller är inte ansluten. EC02 Organisationsnummer är inte inlagt - se jobb #612. EC03-07 Generella kommunikationsfel mellan kassaregister och kontrollenhet. EC08 Maskinnummer stämmer inte mellan kassaregister och kontrollenhet. EC09 Internt fel. EC10 Kontrollenheten är upptagen. EC11 Strömavbrott inträffade under kommunikation. EC12 Fel svar från kontrollenheten. HELP HELP Tryck på HELP och du får upp en meny över olika hjälpguider. För att skriva ut en hjälpguide, slå in siffran för guiden och HELP

15 Försäljning via varugrupper För att registrera in försäljning via varugruppstangenterna så slår du först in varans pris på siffertangenterna och därefter anger du vilken varugrupp artikeln tillhör genom att trycka ned dess varugruppstangent. Du kan i förväg programmera in fasta priser på varugrupperna om det är så att du ofta säljer artiklar med återkommande pris. Om priset är förprogrammerat Slå in pris på siffertangenterna Varugruppstangent SHIFT För att använda varugrupp 5-8, tryck SHIFT och varugruppstangent. Försäljning via PLU PLU utgör ditt artikelsortiment. Artiklarna måste i förväg vara programmerade för att du skall kunna registrera försäljning av dem. PLUnummer PLU Du kan programmera och använda 200 stycken PLU-artiklar. Repetering Du kan registrera flera artiklar av samma slag genom att repetera på varugruppstangenterna, eller på PLU-tangenten då det gäller en PLUartikel PLU PLU 1 1 Multiplikation Är antalet flera än två är multiplikation att föredra före repetering. antal X pris

16 antal X PLUnummer PLU Att betalslå och avsluta en transaktion För att summera transaktionen innan den avslutas, tryck. Välj sedan den betalmedelstangent som motsvarar betalsättet. för kontant. CH för checkar eller motsvarande. CH för bankkort, kreditkort eller motsvarande. Du kan låta kassan räkna ut växelpengar: Tryck först. för att summera transaktionen. Ange sedan mottaget belopp (exempelvis ) innan du avslutar kontant I displayen framgår hur mycket växel du skall lämna tillbaka. Du kan utföra motsvarande operation på CH (Check) CH Du kan dela upp köpsumman på olika betalmedel, exempelvis 75:- på check och resterande belopp som kontant: Om betalning delas upp mellan 75:- check och resten som kontant, men kunden lämnar hundra kronor som är ett större värde än den resterande köpsumman: CH

17 Moms SHARP XE-A147 Varje varugrupp kan länkas till valfri momsgrupp. Oftast är momsgrupp 1 inställd för 25%, momsgrupp 2 för 12 % och momsgrupp 3 för 6%. Detta kan dock variera beroende på kassans grundutförande. Din kassa räknar automatiskt ut ingående moms per momsgrupp och redovisar detta på varje kvitto. En momssammanställning finns även på dag- och periodrapport. Kassan kan ställas om från varav moms-läge till momspåslag, så kallad plusmoms. Rabatter Du kan lämna procentrabatt både på en eller flera enskilda varor (delpostrabatt) eller på slutsumman (subtotalrabatt). Du kan programmera in en fast rabattsats i förväg om du ofta lämnar samma rabatt. Då behöver du inte ange rabattsatsen i försäljningsögonblicket utan bara trycka ned % -tangenten för att rabatten skall registreras. Exempel på en manuellt inslagen rabatt för artikeln registrerad i varugrupp 3 belopp belopp 1 3 rabatt sats % belopp 2 Exempel på en rabattregistrering som räknas på hela köpsumman Rabatt sats % Betalning

18 Non-add SHARP XE-A147 Med Non-add menas ett nummer som skrivs ut på kvittot men som inte är relataterat till belopp eller antal. Non-add kan exempelvis utgöras av beställningsnummer, ett kundnummer eller något annat nummer som man vill få utskrivet på kvittot. Non-add inslag sparas inte av kassan Du kan ange en Non-add när som helst under en transaktion. Annan valuta Du kan få köpsumman omräknad till en annan valuta. För att kunna omräkna till annan valuta måste kursen vara inprogrammerad. (Se PGM-programmering) försäljning EX mottaget belopp i den andra valutan Inbetalt Inbetalningsfunktionen använder du då du utanför ordinarie försäljning, tar emot pengar som du placerar i kassalådan. belopp RCPT/ RA Utbetalt Utbetalningsfunktionen använder du om du tar bort pengar kassan. belopp PO/ VAT No-sale, lådöppning Vill du öppna kassalådan utanför en försäljningstransaktion, tryck bara på

19 Korrigering Felinslagna siffror och återställning av felmeddelande: tryck CL. Felslag på varugrupp, PLU, rabatt, retur kan korrigeras bort direkt genom att du trycker på. För att korrigera bort felslag gjorda tidigare i transaktionen, gör som exemplet visar belopp belopp 1 3 belopp 1 korrigering av inslaget belopp i varugrupp 1 Felkvitto Om transaktionen avslutats måste kvittot som innehåller felslag korrigeras bort i sin helhet genom att en FELKVITTO-transaktion utföres. Sätt låset i korrigeringsläge. Slå om den det felaktiga kvittot i sin helhet. Gör samma operation om du måste registrera ett returkvitto. Kvittokopia Du kan skriva ut en kopia av sista kvittot. Efter avslutat transaktion, tryck på RCPT/ RA för att få en kopia på sista kvittot

20 Rapporter Resultatet av dagens försäljning kan skrivas ut på dagliga rapporter. Förutom dagrapporten kan också en sammanställd rapport över en längre period skrivas ut - en periodrapport. Perioden löper mellan två Z-tömningar av periodrapporten. En rapport kan generellt avläsas (X) eller nollställas (Z). Rapporter som avläses påverkar inte totalerna utan dessa ligger kvar oförändrade. X-rapporter är därför av nyfiken på karaktär och kan skrivas ut hur många gånger som helst. Z-rapporter nollställer de totaler som omfattas av och som skrivits ut på rapporten. Z-rapporter tas därför ut efter en avslutad redovisningsperiod. Alla nollställande rapporter är försedda med ett Z-nummer som räknar upp med +1 då rapporten skrivs ut. Detta nummer är viktigt för redovisningen. Ha därför som vana att spara alla utskrivna Z-rapporter, även sådana som du själv kanske bedömer innehålla för dig mindre viktig information. Den viktigaste rapporten är Dagrapport. Denna innehåller en sammanställning av din varugruppsomsättning, dina momsintäkter, rabatter, felslag, kassabehållning mm. Denna rapport redovisar även Grand Total. Rapporten är viktig för såväl dig själv som för revisorer och myndigheter (SKVFS 2009:3). Grant Total redovisas på följande vis: GT2: Summan av alla försäljningsinslag. GT3: Summan av alla negativa inslag. GT1: GT2 minus GT3 (netto GT). Rapport X/Z Låsposition För att starta tryck Dagrapport X X/FLASH Dagrapport Z Z/PGM Periodisk rapport X X/FLASH SHIFT Periodisk rapport Z Z/PGM SHIFT PLU rapport X X/FLASH PLU PLU rapport Z Z/PGM PLU Försäljning/timme X X/FLASH Försäljning/timme Z Z/PGM

21 Flash mode SHARP XE-A147 Under dagen kan du under X/Flash kontrollera dagens omsättning. Flashinformation visas endast i displayen och påverkar inte uppkommen rapportdata. Du kan välja: VGR FÖRSÄLJN: Tryck ned önskad varugruppstangent. PENGAR I LÅDA: Tryck ned CR TOTAL OMSÄTTNING: Tryck ned CH Det elektroniska journalminnet. Alla uppgifter om transaktioner, programmeringar och andra aktiviteter sparas i det elektroniska journalminnet. Minnet rymmer tretusen rader med information. Om minnet blir fullt kan inga nya inslag göras utan en journalrapport som tömmer över informationen på en en rapportremsa måste utföras. Slå in denna sekvens i X/FLASH för att avläsa eller i Z/PGM för att nollställa journalminnet i samband med utskriften. 700 X Som ett alternativ till att skriva ut journalinformationen kan denna i stället överföras till ett SD-kort. Detta och andra användningsområden kan du läsa i sektionen för SD-minnet. * Om du av någon anledning måste avbryta utskriften, tryck ESC/ HELP. All information i journalminnet förblir då kvar, även den information som redan skrivits ut

22 SHARP XE-A147 Dagrapport

23 Programmering SHARP XE-A147 Då du behöver ändra något i programinställningarna så går du över till PGMläge. För att göra detta, vrid låset till Z\PGM. Datum Slå in datum med två siffror för vardera dag, månad och år. Datum (DDMMÅÅ) Tid Slå in klockslag med två siffror för timmar och två för minuter. Tid (TTMM) Maskinnummer Ange maskinnummer med sex siffror. Observera att maskinnumret används som kassaidentitet av kontrollenheten. Om maskinnumret ändras så riskerar du att kassa och kontrollenhet inte längre fungerar tillsammans. Ändra inte maskinnumret utan att först rådfråga din leverantör! 1 X maskinnummer (max 6 siffror) Organisationsnummer Ange ditt företags organisationsnummer med tio siffror i följd. Inga mellanslag eller bindestreck innan de sista fyra siffrorna. 612 X Orgnummer (10 siffror) Momssatser Lägg in de momssatser du använder för din verksamhet. Varje momssats läggs in i en momsgrupp. Momssatsen läggs in med sex siffror. Två för heltal och fyra för decimaler. En momssats på 25% läggs alltså in som nästa momsgrupp 9 X Momsgrupp (1-4) X Momsprocent (25% = ) nästa varugrupp

24 Koppla ihop varugrupper och momsgrupper I programsteg 20 kopplar du varugrupperna till respektive momsgrupp. nästa varugrupp 20 X Momsgrupp Varugruppstangent (1-4) Varugrupper Du kan ändra funktionsstatus på dina varugrupper. nästa varugrupp ABC X Varugruppstangent SHIFT Varugrupp 5-8 A = 0 > Normal varugrupp*. A = 1 > Direktavslutande varugrupp. B = 0 > Normal, positiv*. B = 1 > Negativ varugrupp. C = 0 > Spärrad för inslag. C = 1 > Öppna inslag, inget förprogrammerat pris*. C = 2 > Endastregistrering med förprogrammerat pris. C = 3 > Både förprogrammerat pris och öppet pris möjligt. * ABC = 001 > Fabriksinställning

25 Fast pris på varugrupper Du kan programmera in ett fast pris för varje varugrupp. nästa varugrupp Fast pris Varugruppstangent SHIFT Varugrupp 5-8 Beloppsbegränsning för varugrupper För att förhindra att oavsiktligt för höga belopp slås in på varugrupperna kan ett högsta belopp per inslag programmeras. nästa varugrupp 28 X HALO Varugruppstangent SHIFT HALO: Ange antal siffror som får utgöra högsta delpostinslag.om HALO anges till exempelvis 5 så blir högsta delinslagsbelopp :- För att HALO skall kunna programmeras krävs funktionen är aktiverad under Job 62, HALO Text för varugrupper Varje varugrupp kan programmeras med en text som beskriver varugruppens artikelkategori. nästa varugrupp 101 X Varugruppstangent Text (teckeninslag) SHIFT Hur du slår in text, bokstäver, siffror och tecken kan du läsa om i sektionen för textprogrammering

26 Fast pris och varugruppstillhörighet för PLU Varje PLU (1-200) kan programmeras med ett fast pris samt en koppling till den varugrupp som artikeln tillhör. nästa PLU PLU nummer PLU pris Varugruppstangent SHIFT PLU med fast eller öppet pris PLU-artiklar är generellt försedda med fasta förprogrammerade priser, men det finns möjlighet att ändra status på utvalda PLU så att man i stället kan ange valfria priser under försäljningen. nästa PLU PLU nummer PLU A A = 1 > PLU med fast pris (normal status). A = 0 > PLU för öppna prisinslag. Text för PLU Varje PLU kan programmeras med en text som beskriver artikeln. nästa PLU PLU nummer Text (teckeninslag) 102 X PLU Hur du slår in text, bokstäver, siffror och tecken kan du läsa om i sektionen för textprogrammering

27 Funktionsstatus för %-funktionen. %-tangenten används generellt för att lämna procentuella rabatter. ABC X % A = 0 > Procentpåslag. A = 1 > Rabatt*. B = 0 > Rabatt på enskild artikel möjlig*. B = 1 > Rabatt på enskild artikel spärrat. C = 0 > Rabatt på hela köpsumman möjlig*. C = 1 > Rabatt på hela köpsumman spärrat. * Standardinställning ABC = 100 Fast rabattsats En fast procentrabatt kan programmeras in. %-sats % Ange rabattsatsen med två decimaler. Om en fast rabatt på 10% skall läggas in anges %-satsen som Status för valutafunktionen EX AB X EX A = 0 > Valutaomvandling med fast inprogrammerad valutakurs. A = 1 > Endast öppna inslag av valutakurser möjligt B = Decimalplacering för valutan. Ange en siffra 0-3. Standardvärde AB = 02 Fast kurs för valutafunktionen EX Valutakurs EX Ange valutakurs med upp till 3 heltal och 6 decimaler. Om exempelvis kursen är så anges detta som

28 Procentbegränsning för %-funktionen 29 X XXXXX % XXXXX: =Högsta tillåtna rabatt Status för betalmedel och funktioner RCPT/ ABC X RA PO/ VAT CH CR A = 0 > Ej utskrift av fotmeddelande på kvitto (Då jobb 66H=1). A = 1 > Utskrift av fotmeddelande på kvitto (Då jobb 66H=1). B = 0 > Inget krav på registrering av mottaget belopp. B = 1 > Mottaget belopp måste anges. C = 0-8 > Beloppsbegränsning för betalmedel. C = 0-9 > Beloppsbegränsning för In- och Utbetaltfunktioner. anm: A och B är alltid = 0 för Inbetalt (RA) och Utbetalt (PO). Fabriksinställning = 008 för betalmedel och 009 för Inbetalt och Utbetalt

29 Att programmera in text SHARP XE-A147 Du skapar text genom att kombinera siffertangenter och bokstavstangenter. Dessa tangenter har du till din hjälp för att underlätta textinslag. På nästa sida ser du exempel på hur du finner bokstäver ur tabellen och bildar ord. 0 9 Sifferinslag 00 Parameterinslag & textkoder CL Rensa/Avbryt X Dataregistrering Pil vänster Avsluta programmering SHIFT Gemena tecken SPACE) Mellanslag (BS) Backspace (DC) Fet skrift A-J K-T U-Z 0-9 Ä ^D Ó Inslag av tecken/bokstäver

30 Exempel (använd tabellen på föregående sida): Texten MORÖTTER matar du in som: 2 K-T 4 K-T 7 K-T 3 Ó 9 K-T 9 K-T 4 A-J 7 K-T Du kan lägga text i fet stil genom att du innan texten trycker tangenten (DC) (Double Character). Tänk på att varje tecken i fet still upptar två teckenpositioner. Du kan givetvis också lägga in gemener i texten genom att trycka tangenten SHIFT framför bokstavstangenten. Bokstaven A matas ju in med 0 A-J medan bokstaven a matas in som 0 SHIFT A-J Det finns ett alternativt sätt att programmera text. I tabellen nedan ser du att varje bokstav, siffta eller tecken har en tresiffrig kod. Med hjälp av denna kod kan text matas in. Ordet bildar man genom att slå in de tresiffriga koderna och ett dubbelnolleinslag mellan varje kod. Med den här tekniken skulle samma MORÖTTER matas in enligt följande:

31 Programmering av funktionstexter nästa funktion funktions nummer Text (teckeninslag) 103 X X Alla funktionstexter är förprogrammerade på svenska. Behöver du ändra någon text för att anpassa den till just din verksamhet så kan du göra det i det här programsteget. Varje funktionstext har ett nummer (funktionsnummer). För att ta reda på vilket sådant funktionsnummer som varje text har, ta ut en programutskrift innan du börjar programmera. För att ta ut en programutskrift för funktioner, i Z/PGM, slå 1 Du finner funktionsnumret F-nummer för respektive text i utskriften. Antal tecken per text: 12 Programmering av företagsnamn nästa rad rad nummer Text (teckeninslag) 104 X X Företagsuppgifter kan läggas upp och fördelas på upp till sex rader. De tre första raderna skrivs automatiskt ut överst på varje kvitto, medan rad fyra till sex skrivs ut som kvittoslut. Företagsuppgifter bör läggas in enligt följande: Rad1: Företagets registrerade namn Rad2: Besöksadress Rad3: Postnummer Ort Rad4: Telefonnummer Rad5: Valfritt Rad6: Valfritt Varje rad kan innehålla trettio tecken (femton tecken med FET skrift) Programmering av valutasymbol för annan valuta Text (teckeninslag) 106 X Upp till fyra tecken kan läggas upp som valutasymbol då omvandling till annanvaluta används. Valutasymbolen skrivs ut framför beloppet, exemeplvis $

32 Programmering av valutasymbol för den egna valutan Text (teckeninslag) 85 X Den egna valutasymbolen är grundsatt till *. Upp till fyra tecken kan programmeras som valutasymbol, (Kr, SEK, eller liknande) Parametertabeller Jobbnummer X ABCDEFGH I parametertabellerna (Jobb) finner du en rad programval som du kan använda för att bäst anpassa din XE-A147 till din verksamhet. Varje parameter har ett värde, 0 eller 1 som slår av respektive på en viss funktionalitet. Andra värden än 0 och 1 kan ibland förekomma. Jobb #6 Utskriftsformat Funktion Val Värde Standardvärde A Används ej 0 B Används ej 0 C Används ej 0 D Används ej 0 E Används ej 0 F Separatorlinje på dagrapport Ja 1 1 Nej 0 G Zero skip PLU-rapport Skip 1 1 Ej skip 0 H Zero skip dagrapport Skip 1 1 Ej skip 0 Jobb #7 Kvittoformat Funktion Val Värde Standardvärde A Används ej 0 B Används ej 0 C Skriv summa vid -tryck Ja 1 Nej 0 0 D Används ej 0 E Används ej 0 F Används ej 0 G Utskrift av Netto Nej 1 1 Ja 0 H Används ej

33 Jobb #8 Eurofunktion SHARP XE-A147 Funktion Val Värde Standardvärde A Skriv automatiskt ut EX belopp för totalsumma och växelpengar på kvitto Ja 1 Nej 0 0 B Används ej 0 C Ska EX kunna avslutas på CH och CR? Ja 1 Nej 0 0 D Kalkylmetod för valutakurs Division 1 Multiplikation 0 0 Jobb #10 Strömsparinställningar A Funktion Val Värde Standardvärde Skall kassan gå ned i strömsparläge om kassan står i tidvisningsläge? Nej 1 Ja 0 0 BC Gå ned i standby efter antal minuter * * värde 00 anger 100 minuter Jobb #11 Format för logo (Företagsnamn) Funktion Värde Standardvärde A 3 rader huvud + 3 rader fotmeddelande 5 5 Grafisk logo + 3 rader huvud 4 6 rader huvud 3 Grafisk logo + 3 rader fotmeddelande 2 Endast grafisk logo 1 3 rader huvud 0 Jobb #15 A B C SD-kortshantering Funktion Val Värde Standardvärde Spara automatiskt en ALLRAM backup vid Z1 dagrapport på SD-kort Ja 1 Nej 0 0 Spara automatiskt försäljningsrapporter på SD-kort i samband med Z1 dagrapport Ja 1 Nej 0 0 Spara E-journal på SD-kort i samband med Z1 dagrapport Spara och töm 2 Spara,töm ej 1 Nej 0 0 D: Ersätt styrtecken mad Space Nej 0 0 Ja

34 Jobb #16 SHARP XE-A147 Kontrollenhet Funktion Val Värde Standardvärde A Typ av kontrollenhet Clean Cash 1 Cash Control Unit 0 0 B Hastighet bps bps bps 0 0 Jobb #50 Tryckintensitet Funktion Värde Standardvärde AB Grad av svärta Jobb #61 Diverse 1 Funktion Val Värde Standardvärde A Användes ej 0 B Användes ej 0 C Användes ej D Rundingsregler för udda decimaler Ingen avrundning 2 Uppåt 1 4/5 0 0 E Användes ej 0 F Tidsformat 24 tim tim 0 G Datumordning ÅÅMMDD 2 DDMMÅÅ 1 1 MMDDÅÅ 0 H: Användes ej 2 Jobb #62 Diverse 2 Funktion Val Värde Standardvärde A HALO aktivt Nej 0 0 Ja 1 B Felindikering Kort pip 0 0 Stopp+indikering 1 C Tangentpip Nej 0 0 Ja 1 D Tangentbuffer Nej 1 Ja 0 0 E Användes ej 0 F Felkvittoredovisning I X2/Z2 Nej 1 Ja 0 0 G Användes ej 0 H: Felkvitto påverkar Timrapporten? Ja 1 Nej

Handledning ER-A280 (C) För modellerna: ER-A280F (C) ER-A280N (C) Typgodkänt kassaregister. Kassaregister med kontrollenhet

Handledning ER-A280 (C) För modellerna: ER-A280F (C) ER-A280N (C) Typgodkänt kassaregister. Kassaregister med kontrollenhet ER-A280 (C) Handledning För modellerna: ER-A280F (C) ER-A280N (C) Typgodkänt kassaregister Kassaregister med kontrollenhet Rom-version 1.04 eller högre L73BR2-ERA280C Uppfyller Skatteverkets föreskrifter

Läs mer

Bruksanvisning ER-A410 ER-A420 L73BR-ERA410

Bruksanvisning ER-A410 ER-A420 L73BR-ERA410 Bruksanvisning ER-A410 ER-A420 L73BR-ERA410 Innehåll SHARP ER-A410/420 Allmänt... 1 För din säkerhet... 1 Tangentbordet... 2 Huvudlås och nycklar... 2 Huvudlåsets nycklar... 3 Kassörfunktion... 3 Kassalåda...

Läs mer

Bruksanvisning. Kassasystem UP-600 UP-700. SHARP ELECTRONICS (Nordic) AB

Bruksanvisning. Kassasystem UP-600 UP-700. SHARP ELECTRONICS (Nordic) AB Bruksanvisning Kassasystem UP-600 UP-700 SHARP ELECTRONICS (Nordic) AB UP-600/UP-700 Innehåll Viktigt........................................... 1 För din säkerhet.....................................

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-260 Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: GENERALAGENT/DISTRIBUTÖR Datorama Kassasystem AB Box 2030 174 02 Sundbyberg Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni har

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-230 Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: IMPORTÖR/DISTRIBUTÖR Datorama Kassasystem AB www.datorama.se SEQint AB www.seqint.se Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni har

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-280/285 Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: IMPORTÖR/DISTRIBUTÖR Datorama Kassasystem AB Box 2030 174 02 Sundbyberg Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister, ni har

Läs mer

- EJ BORDSHANTERING/SCANNING

- EJ BORDSHANTERING/SCANNING Bruksanvisning till kassaregister: TE- 2200 TE- 2400 IPL version: 1.46 - EJ BORDSHANTERING/SCANNING - Serienummer kassaregister (s/n): Serienummer kontrollenhet (s/n): RIHTT Viktig information: LÄS denna

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide

Euro-50TE Mini. Snabbguide Euro-50TE Mini Snabbguide Version 1.3. Utgiven i december 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING KASSAREGISTRETS MENY... 6 KASSAREGISTRETS

Läs mer

Lasse Swedlund Pia Pettersson Mobil: 070-245 70 40 Mobil: 070-536 89 98 lasse@system1.se pia@system1.se

Lasse Swedlund Pia Pettersson Mobil: 070-245 70 40 Mobil: 070-536 89 98 lasse@system1.se pia@system1.se MANUAL VÄRDEHANDLING BRUKSANVISNING FÖR CASIO Se-S300 V6 IPL Version: 1.46 För beställning av tillbehör, hör av Er till: Lasse Swedlund Pia Pettersson Mobil: 070-245 70 40 Mobil: 070-536 89 98 lasse@system1.se

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

Dokumentversion: 1.0. Kobra II Butik

Dokumentversion: 1.0. Kobra II Butik Dokumentversion: 1.0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Modulbeskrivning... 5 4 Butiksförsäljning... 6 4.1 Inloggning... 6 4.2 Butiksbild... 7 4.2.1 Att ange kund... 8 4.2.2 Att

Läs mer

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS...

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 1 Version 1.7 2 Version 1.7 Innehåll 1. INLEDNING... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 7 3.1 Säkerhetstips... 7 4. LÄR KÄNNA DIN TERMINAL... 8 4.1 Hur terminalen fungerar... 9 4.2

Läs mer

Kassaguide Onslip360

Kassaguide Onslip360 Kassaguide Onslip360 Tablet S80 ETH Protech Välkommen till Onslip! Tack för att du valt kassasystemet Onslip360! Vår målsättning är att Onslip360 ska vara tryggt, lätt att använda och erbjuda alla funktioner

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

Pyramid & Kassalagen Frågor och svar

Pyramid & Kassalagen Frågor och svar Pyramid & Kassalagen Frågor och svar Senast uppdaterad: torsdag den 24 maj 2012 Generellt (2010-09-21) Hur får jag ut en x-dagrapport snabbt och enkelt utan att lämna kassarutinen? Svar (MN): Lägg in start

Läs mer

Manual för Sverigekassans hemsida

Manual för Sverigekassans hemsida Manual för Sverigekassans hemsida Manualen visar hur du bygger ditt eget kassaregister. Du får provbygga och testa hur mycket du vill. Om du blir nöjd med ditt kassaregister kan du beställa och få det

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 FAKTURERING 1 INSTALLATION MENYERNA REGISTER INNEHÅLL Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Order 8 Fakturering 8 Kundreskontra 9 Rapporter

Läs mer

Dokumentation av kassaregister XCPOS

Dokumentation av kassaregister XCPOS Version.0.00 00 Med reservation för tryckfel samt tidigare / kommande ändringar. Vi förbehåller oss rätten att ändra utförande eller specifikation utan föregående meddelande. Vissa av funktionerna som

Läs mer

Svar på dina frågor om Pluto Admin

Svar på dina frågor om Pluto Admin 1/ Svar på dina frågor om Pluto Admin 2/ Inledning Detta dokument består utav 3 delar. 1. Övergripande information 2. En beskrivning hur systemet administreras. 3. En beskrivning hur driften av systemet

Läs mer

Version 4.0 MANUAL. Relese 620. OpenSolution Retail System. Utgåva: September 2012

Version 4.0 MANUAL. Relese 620. OpenSolution Retail System. Utgåva: September 2012 Version 4.0 Relese 620 MANUAL OpenSolution Retail System Utgåva: September 2012 OpenSolution Nordic AB Web: www.opensolution.se Telefon: 0304-667736 Svanvik 240 Web: www.opensolution.no Fax: 0304-809015

Läs mer

Mamut Business Software KASSA. Introduktion till Mamut Kassa Återförsäljare

Mamut Business Software KASSA. Introduktion till Mamut Kassa Återförsäljare Mamut Business Software KASSA Introduktion till Mamut Kassa Återförsäljare Introduktion till Mamut Kassa Återförsäljare Kom i gång med Mamut Kassa Version 1.3 POS.MAN.GST.130.DIS.SE 1 INTRODUKTION TILL

Läs mer

Vanliga frågor om EasyCashier

Vanliga frågor om EasyCashier Vanliga frågor om EasyCashier Streckkoder Kan jag använda EAN-koder? Svar: Ja EasyCashier stödjer alla vanliga typer av streckkoder. När du lägger upp en artikel kan du välja en valfri streckkod till artikeln.

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR KASSAPERSONAL

Version 3.4. Entry Event FÖR KASSAPERSONAL Version 3.4 Entry Event FÖR KASSAPERSONAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 2 INLOGGNING... 5 3 PROGRAMFÖNSTRET... 6 3.1 FÖRKLARING AV MENYER, IKONER OCH PROGRAMDELAR... 7 3.1.1 A - Menyfälten... 7

Läs mer

1. Visning av försäljningsläge/returläge samt ruta för manuell inmatning av streckkod.

1. Visning av försäljningsläge/returläge samt ruta för manuell inmatning av streckkod. Översikt Huvudbild 1. Visning av försäljningsläge/returläge samt ruta för manuell inmatning av streckkod. 2. Kvittoruta med försäljningsrader. Vid markering av kvantitetsantalet kan man ändra antal artiklar

Läs mer

BRUKSANVISNING. VeriFone VX680

BRUKSANVISNING. VeriFone VX680 BRUKSANVISNING VeriFone VX680 BRUKSANVISNING VeriFone VX680 INNEHÅLL: 1. FÖRE ANVÄNDNING 1.1 Viktigt... 4 1.2 Terminalens konstruktion... 5 1.3 Anslutning av terminal... 6 1.4 Batteri... 7 1.5 SIM-kortet...

Läs mer

Handledning Magenta Casablanca C

Handledning Magenta Casablanca C Tillägg Magenta Fakturering för Windows Handledning Magenta Casablanca C Kassahantering enligt lagen om certifierade kassaregister Läs detta om du vill spara tid! Magenta Casablanca C Tilläggsmodulen Casablanca

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER Version 3.4 Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 CHECKLISTA VID DRIFTSTART... 6 2 PRESENTATION AV MENYFÄLTEN... 7 3 PROFILER...11 3.1 SKAPA NY PROFIL...12 3.2 TA BORT BEFINTLIG PROFIL...13

Läs mer