CSR. framtidens företagande! Att förena samhällsnytta med affärsnytta affärsutvecklingsmetodik och lärdomar från Företagsakademin 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CSR. framtidens företagande! Att förena samhällsnytta med affärsnytta affärsutvecklingsmetodik och lärdomar från Företagsakademin 3."

Transkript

1 CSR framtidens företagande! Att förena samhällsnytta med affärsnytta affärsutvecklingsmetodik och lärdomar från Företagsakademin 3.0

2 Innehållsförteckning CSR enligt Företagsakademin Välkommen till framtiden den började igår Företagsakademin så funkar vi Goda exempel Nätverk och omvärld Resurser och länkar Förord Corporate Social Responsibility har etablerat sig snabbt i Malmös näringsliv och det är glädjande. Malmö är känt för sitt arbete med hållbar utveckling och samhällsansvar och tillsammans med företagen förstärker vi den här profilen, samtidigt som näringslivet blir mer konkurrenskraftigt i förhållande till omvärlden. Vi vinner alla på Corporate Social Responsibility: socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Malmö stad har under två år drivit projektet Företagsakademin 3.0 tillsammans med Malmö högskola och Malmö Företagsgrupper för att hitta sätt för små och medelstora företag att förena samhällsnytta med affärsnytta, det som är grunden i Corporate Social Responsibility. Utifrån den idén skräddarsys utbildningar inom ledarskap, värderingar, affärsutveckling, innovation kommunikation och export. I dag har över tjugo företag med närmare 450 anställda deltagit i utvecklingsprogrammet. Utöver dessa har fler än 200 företag i regionen tagit del av omfattande nätverks- och seminarieinsatser. Företagsakademin 3.0 är dessutom en plattform där akademin och småföretag kan mötas, särskilt Malmö högskolas studenter och det lokala näringslivet. Partnerskapet mellan Malmö stad, Malmö högskola och Malmö Företagsgrupper är givande, och det är också anledningen till verksamhetens framgång, liksom personalens stora engagemang. För tjugo år sedan var det nog få som kunde föreställa sig Malmö som den stad den är i dag. Malmö var en industristad på nedgång och symbolen för den, Kockumskranen, delades så småningom upp i småbitar och skeppades till Sydkorea. I dag arbetar det fler personer i det gamla varvsområdet än vad det gjorde under Kockums storhetstid, och Malmö är ledande inom hållbarhet. Det framgångsrika arbetet har resulterat i flera internationella utmärkelser tilldelades Malmö stad priset Scroll of Honour som är världens mest prestigefyllda utmärkelse inom boendeförhållanden och hållbar utveckling av UN-HABITAT. Ekostaden Augustenborg har också tilldelats ett av FN:s priser, World Habitat Awards. Ekostadens satsningar på gröna tak och dagvattenhantering fick också nyligen ett särskilt omnämnande i samband med utdelningen av City to City Barcelona FAD Award. Två gånger har Malmö utsetts till miljöbästa kommun i Sverige och en gång till världens tredje grönaste stad. Listan kan göras mycket längre, men min poäng är att visa vad medvetna satsningar på hållbar utveckling inneburit för Malmö. Men det slutar inte här Corporate Social Responsibility är en möjlighet för företag och organisationer att förena affärsnytta med samhällsnytta även i framtiden. Det stärker inte bara företagens och Malmös konkurrenskraft utan också Sveriges. Katrin Stjernfeldt Jammeh Kommunstyrelsens ordförande 3

3 800 deltagare i utbildningar. CSR Framåtriktat CSR-arbete Framtidens företagande! med Företagsakademin. CSR står för Corporate Social Responsibility. Ett samlingsnamn Ett företags samhällsansvar kan delas upp i tre delar; Företagsakademin 3.0 är ett utvecklingsprogram som ser Under vår programperiod har: för ett ansvarsfullt företagande som både leder till bra affärer ekonomiskt ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande CSR (Corporate social responsibility) som en metodik för 21 små och medelstora företag deltagit i ett utvecklingsprogram och en hållbar utveckling för samhället. Vi på Företags- och socialt ansvarstagande. Ibland talar man även om etiskt företag som vill framtidssäkra sin verksamhet. En metodik där de genom vår CSR-metodik tillgodogjort sig skräddarsydda akademin 3.0 har utvecklat CSR till en affärsutvecklingsmetodik ansvarstagande, en fjärde dimension, som handlar om de för affärs- och företagsutveckling helt enkelt. Det handlar utbildningar inom ledarskap, värderingar, affärsutveckling, med vilken företag stärker sin konkurrenskraft genom att värderingar som styr företagets agerande samt de kontroll- om att i en starkt föränderlig tid stärka företagets resurser: innovation, kommunikation och export. förena sin affärsnytta med samhällsnyttan. Detta utifrån mekanismer som ska säkerställa att de efterlevs. ledare, medarbetare, företagskultur och innovationskraft - för parametrarna samhälle, miljö och ekonomi. Glädjande var att många av de 21 företagen på ett eller annat att omsätta detta till effektivare interna processer, värde- sätt arbetade med CSR redan när vi började stödja dem. Vår EU-kommissionen uppmanar företag att bättre integrera grundsarbete, tryggare ledarskap, mer kompetenta medarbetare uppgift var att få dem att systematisera arbetet för att vidare- Enligt EU:s nya definition från 2011 är CSR kort och gott: frågor som socialt ansvar, miljö och mänskliga rättigheter i som kan förädla företagets produkter och tjänster. Om detta utveckla sin affärsidé och därmed öka både affärsnyttan och Företagens ansvar för sin påverkan på samhället sin affärsstrategi och anser att det är vägen att gå för att görs systematiskt - alltid med fokus på företagets kärnaffär vara konkurrenskraftiga, bygga långsiktiga relationer med och de naturliga ansvarsfrågorna kan företag göra dagens medarbetare, kunder och konsumenter samt bidra till en utmaningar till möjligheter och vinster. CSR bättre samhällsutveckling. 21 små och medelstora företag har deltagit i ett utvecklingsprogram. samhällsnyttan. För en hållbar utveckling. Projektet har också omfattat nätverks- och seminarieinsatser för ytterligare 200 företag i regionen. Samt framtagande av en plattform för samverkan och kunskapsöverföring mellan akademi och småföretag och för att främja kontakterna mellan Malmö högskolas studenter och det lokala näringslivet. 700 deltagare i nätverksträffar. Företagens ansvar för sin påverkan på samhället 4 5

4 Vår övertygelse Vår filosofi Det finns inga standardlösningar som passar alla företag när Vi ser att syftet med CSR är att: Vi på Företagsakademin 3.0 ser på CSR som en affärsutvecklings- Vår övergripande målsättning i projektet har varit att de det gäller CSR-processen. Ett grundläggande krav är att dels maximera skapande et i stort. metodik med vilken företag stärker sin konkurrenskraft deltagande företagen ska integrera CSR i sin verksamhet på genom att förena affärsnytta med samhällsnytta. Detta ett systematiskt sätt för att på sikt nå ökad omsättning eller utifrån parametrarna samhälle, miljö och ekonomi. Vårt projekt ökat antal anställda, alternativt ha fler anställda som kan ta har fokuserat på långsiktig utveckling och affärsfördelar för sig an nya och bredare arbetsuppgifter. företag rättar sig efter gällande lagstiftning och de kollektiva överenskommelser som förhandlats fram mellan samhällets parter. Förutom detta ska företag verka för att få en process på plats som integrerar sociala, miljömässiga och etiska intressen samt konsumentintressen i affärsverksamheten och den grundläggande strategin. dels identifiera, förhindra och mildra förtagets eventuella skadliga inverkan på samhället. Idag är CSR-arbete: 1. En stark drivkraft till innovationer små- och medelstora företag och på att etablera en plattform för samverkan mellan stad, akademi och näringsliv. 2. Ett nytt sätt att göra affärer på 3. Att varsamt hantera resurser, både rörande människor och miljö 6 7

5 Välkommen till framtiden den började igår! Vår CSR-metodik lutar sig mot viktiga förutsättningar som alla pekar framåt. Den digitala revolutionen har lett till ett betydligt mer transparent samhälle. Människor löser nu problem i globala kluster och dessutom finns ny miljöteknik tillgänglig. Insikten om att vi alla måste bidra genom att förändra vårt synsätt och vårt handlande växer för var dag. Tidigare handlade CSR-frågor mest om storföretagens riskhantering, nu Långsiktigt och proaktivt börjar de allt mer bli en naturlig del av de små- och medelstora företagens affärsmodeller och produkt- och tjänsteutveckling. Konsumenterna vill ta mer ansvar och de kräver att företagen också gör det. CSR inom ramen för affärsutveckling har gått från att vara samtidsorienterat och agera reaktivt på händelser, till att vara framtidsorienterat och proaktivt påverka utvecklingen mot ett hållbart samhälle! Samtid Framtid För oss handlar CSR om att skapa långsiktig konkurrenskraft genom ett proaktivt ledarskap, tydliga värderingar och kompetenta medarbetare redo att ta vara på de nya möjligheter framtiden bjuder på. 8 9

6 Svenska företag är bland de bästa i världen på att arbeta med CSR - företagens sociala ansvar. Detta stärker bilden av Sverige, och det stärker vår konkurrenskraft. Regeringen uppmuntrar näringslivet att tillämpa OECD:s riktlinjer för multinationella företag, och att ställa sig bakom de tio principerna om respekt för de mänskliga rättigheterna, arbetsvillkor, miljöansvar och anti-korruption i FN:s Global Compact. Samtidigt är vi tydliga med att engagemanget i dessa viktiga frågor är och ska vara företagsägt och företagsdrivet. Integrated value companies are poised to be market leaders, to outperform their peers in the long term, and fundamentally change the role of business in society. Diana Propper General Partner, Expansion Capital Partners Ewa Björling, Handelspolitiska deklarationen 2010 Social and environmental issues are increasingly influencing long-term business performance. As investors we must focus on the impact generated by the businesses we back - not just to mitigate potential risks but, crucially, to identify opportunities that can create additional value and drive future growth. Michele Giddens, Co-Founder & Partner, Bridges Ventures 10 11

7 CSR skapar värde Företagsakademin har under drygt två år förmedlat och utbildat 21 företag genom vår CSR-metodik. Dessa har blivit mer attraktiva på marknaden, samtidigt som de arbetar för ett hållbart samhälle. Cecilia Fredholm projektledare, Företagsakademin 3.0 Företagsakademin 3.0 tar avstamp i EUs definition av CSR. Vi ser CSR som en systematisk metod för affärsutveckling och innovation som gynnar näringslivet såväl som samhället. Rent praktiskt omsätter vi tanken i verksamheten genom att: Ta avstamp i företagens ekonomiska hållbarhet. Utgå ifrån företagens naturliga ansvarsfrågor och koppla CSR-arbetet till kärnaffären. Verka för tydliga värderingar. Verka för modiga och proaktiva ledare och medarbetare. Ha ett ständigt kompetensutvecklingsarbete. Ett systematiskt CSR-arbete är värdeskapande Förutom att hantera omvärldens krav och förväntningar, så gör ett systematiskt CSR-arbete att företag håller sig mer alerta i relation till sin omvärld. Det ökar förmågan till att skapa kund- och medarbetarnytta, mer intressanta produkter och tjänster och mer kompetenta medarbetare. På sikt bidrar detta till en ökad lönsamhet eftersom det är ett sätt att minska onödig förbrukning av såväl mänskliga, fysiska och ekonomiska resurser. Samtidigt som det optimerar användningen av de resurser man förfogar över. Dessutom attraherar det kapital, ett stärkt varumärke och acceptans från samhället. Vi behöver ställa oss frågan: Vad säljer vi och hur produceras det? Det är början till att bygga ett hållbart företag. Björn Söderberg grundare Fair Enterprise Network 12 13

8 Företagsakademin 3.0 Så funkar vi! Företagsakademin 3.0 stärker företagets resurser NÄRING Genom att ändra sitt förhållningssätt och tillföra kunskap kan företaget växa och må bra. STARKT VARUMÄRKE NYA TJÄNSTER NYA PRODUKTER CSR INNOVATIV ARBETSPLATS A F FÄ R S U T VE C KL I N G i första hand och påverkar därmed resultatet och hur företagen förhåller sig till omvärlden. Mer alerta ledare, kompetenta medarbetare, en ökad förmåga till kommunikation, affärsutveckling och innovation ger bättre resultat och därmed en högre acceptans ifrån omvärlden. Kanske blir företaget en branschledare till och med! RAMAR Krukan representerar organisationens ramar möjligheter, hot och handlings- ÄNDRAT FÖRHÅLLNINGSSÄTT KUNSKAP PROAKTIVA LEDARE GOD KOMMUNIKATION NYA PROCESSER INNOVATION utrymme sätts av lagkrav, egna policies och omvärldens förväntningar. RESURSER Rötterna är organisationens resurser. Det är ledarskap, värderingar, kompetens, erfarenheter och kapital vilket är svårt att kopiera för omvärlden. De är avgörande för hur företagen förhåller sig till spelplanen dvs ramarna. LAGKRAV KAPITAL VÄRDERINGAR LEDARSKAP KOMPETENS ERFARENHETER EGNA POLICIES KOMMUNIKATION SAMARBETE RESULTAT Nu kan ditt företag blomstra. Resultatet visar hur bra organisationen lyckats förvalta sina resurser i relation till ramarna t ex i form av samarbete, innovationsförmåga, affärsutveckling. Resultatet kommer t ex i form av nya produkter, tjänster, processer och ett stärkt varumärke som ger effekter på omvärld och företag. OMVÄRLDENS FÖRVÄNTNINGAR 14 15

9 Utbildningsprogrammet utifrån vår metodik Kort om utbildningarna Företagsakademins metodik bygger på kompetensutveckling nyckelpersoner inom företagen inom områden som företagets 4. Innovation 7. Export av företagets resurser. ledning definierat som områden med mest potential. Varje 1. Att leda för hållbarhet/strategiskt ledarutvecklingsprogram En processinriktad utbildning för att ta fram nya processer, Utbildningar erbjuds i samarbete med Business Sweden företag väljer själv hur många nyckelpersonsutbildningar man Vi tog fram ett ledarutvecklingsprogram med fokus på produkter och tjänster tillsammans med intressenter. och Invest in Skåne. Så gjorde vi: vill delta i och vem som ska delta. Projektet försöker tillgodose förändring och personlig utveckling för företagsledare. Alla företag erbjöds ett skräddarsytt utbildningsprogram utifrån företagens behov så mycket det går. Programmet omfattade 12 månader. 5. Praktiskt ledarskap 8. Grundutbildning i CSR för alla medarbetare I många små- och medelstora organisationer växlar med- Utbildningen redde ut CSR-begreppen, gav länkar till de behov och mål företagen hade. Företagen valde själva vilka delar man ville ta del av och vilka medarbetare som skulle gå utbildningarna. Programmet bygger på tre nivåer strategisk ledarutveckling, kompetenshöjning för nyckelpersoner och generell kunskapshöjning för alla medarbetare. Utbildningarna fördelades under ett år. Utbildningarna bygger på att företagen arbetar med sina egna utmaningar, inga fiktiva case, ingen omfattande teori utan ny kunskap, nya beteenden och nya 2. Att leva som vi lär/värderingsworkshops Inledningsvis genomförs en bred utbildningsinsats inom CSR för att få en förankring av begrepp och förhållningssätt. Detta för att få ett stöd internt. Utöver det erbjuder projektet handling och satte företagets verksamhet i ett större av att stärka den kompetensen. Syftet med utbildningen var sammanhang. tydliggöra och utveckla företagens värderingar. Detta för att få deltagarna att växa i det personliga ledarskapet. att underlätta medarbetarnas möjlighet att fatta beslut i riktade utbildningar utifrån företagens önskemål och behov, kända och okända situationer. särskilda fördjupningsseminarier Masterclass samt forum och fokusgrupper där företagsledarna delar med sig av sina 3. Affärsutveckling för nyckelpersoner processer till övriga deltagare. Företagets förmåga till affärsutveckling är en framgångs- Kompetenshöjning för nyckelpersoner verktyg på plats direkt. arbetar- och ledarrollen, här finns många gånger ett behov Företagen erbjöds minst två värderingsworkshops för att 6. Kommunikation och marknadsföring Genom att öka förmågan att kommunicera ut CSR- arbetet internt och externt och på rätt sätt kan företaget hämta hem positiva effekter. faktor i hållbarhetsarbetet. Inte minst är det en etablering av hållbara relationer med kunder och intressenter. Genom att arbeta strategiskt med VD:ar och företagsledare Så utvecklar du dina resurser! i de riktade utbildningsinsatserna möjliggör vi för en förändringsprocess. För att förstärka arbetet ytterligare utbildas Generell kunskapshöjning för alla medarbetare. 16 Utbildningsprogrammet Strategisk ledarutveckling 1. Ledarskap 3. Kompetens Verka för modiga och proaktiva ledare företagsledare som jobbar med sin egen Kompetensutveckla kontinuerligt hållbarhetsarbete handlar om tusen myrsteg utveckling kan bättre leda sitt företag framåt. De förhåller sig alerta till omvärlden och inga quick-fixes. Genom att man ständigt strävar efter att förbättra sin och börjar göra saker på ett alternativt sätt. Framgångsrikt CSR-arbete bygger på verksamhet och parallellt är lyhörd gentemot sina intressenter så framtidssäkrar en vilja till förändring och för det behövs ett matchande ledarskap. man också sin lönsamhet och affärsnytta. 2. Värderingar 4. Erfarenheter Verka för tydliga värderingar dessa bygger kulturen och bidrar till effektiviseringar, Reflektera och dela dra lärdom av egna och andras erfarenheter och bygg vidare då vet alla hur de ska jobba och knyter utvecklingsarbetet till kärnaffären. genom en process bestående av ständig utveckling och utvärdering. 17

10 Företagsakademins metodik Inventera 1. Inventera omvärlden - titta på dina intressenter - vilka behov finns? 2. Fokusera på företagets naturliga ansvarsfrågor. 3. Utgå ifrån affären - vad säljer ni och hur produceras det? Inventera Innovera 4. Utveckla ledarskapet i organisationen - att leda för hållbarhet är att leda i förändring. 5. Renodla och arbeta med företagets värderingar - här finns vägledningen i vardagen och grunden till en stark och unik företagskultur. 6. Kompetensutveckla alla medarbetare för att öka den interna kapaciteten att ta hand om omvärldens möjligheter och utmaningar. Reflektera Vår metodik Innovera 7. Utveckla affären - titta på nya produkter, tjänster och processer som skapar mervärden, effektiviseringar samt långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft. Kommunicera 8. Skapa tydlighet kring det arbete som görs. 9. Kommunicera - först internt och sedan externt. Kommunicera Reflektera 10. Reflektera över processen och fortsätt utvecklingsarbetet. Inspireras av att aldrig bli klar, sätt nya standards och ge dig tillkänna som den nya branschledaren. Satsa på att bli den som leder utvecklingen! 19

11 CASE 1: Globalscandinavia, Lisa Åhlén Uppdrag: Under 2013, ställdes företaget inför sin tuffaste utmaning hittills. Vi förlorade avgörande volymer för en av våra viktigaste kunder och förstod att vi skulle tappa i omsättning, kanske till och med behöva säga upp personal. Eftersom det är vår duktiga personal som gör oss unika är det enormt viktigt för företagets framtida överlevnad och välmående att GLOBALscandinavia är en attraktiv arbetsplats där man väljer att stanna i många år. Men precis som det är viktigt för oss att våra kunder och medarbetare har det bra, lika viktigt är det att vi kan bidra till det samhälle vi verkar i. Vi strävar efter att hitta fruktsamma win-win-samarbeten, där vi kan ge tillbaka till samhället och samtidigt utvecklas som företag, säger Lisa Åhlén, Sverigechef för GLOBALscandinavia. företagets värderingar. Det är mycket viktigt att värderingarna inte bara blir några vackra ord på papper, utan i stället blir redskap i vardagen för att stärka företagets handlingskraft och profil. För att lösa utmaningen med de avgörande volymer som tappades från en kund samlade Lisa Åhlén all personal och förklarade läget. Jag gjorde en expansionsbudget och en sparbudget och hade en dialog med vår VD. Vi tog beslutet att satsa oss ur krisen. Genom de utbildningar vi har gått i Företagsakademin 3.0 har vi lärt oss nya arbetssätt och personalen har utvecklats. Tillsammans lyckades vi vända situationen under juni till augusti 2013 fick vi in 81 nya kunder. Nu jobbar vi med hållbarhet som ett sätt att expandera och nischa vårt företag, säger Lisa Åhlén, Sverigechef för GLOBALscandinavia. Översättningsbranschen är präglad av oerhört kraftig konkurrens från många aktörer, från i stort sett hela världen. De senaste decennierna har möjligheterna för utveckling och samarbete ökat dramatiskt. Även sätten att kommunicera förändras. Nya kommunikationsvägar och ny teknik gör att vi måste hitta nya sätt att vara relevanta och möta våra kunders behov. Det innebär att vi måste utmana oss själva för att utvecklas och vara den bästa leverantören till våra kunder och hitta ett arbetssätt som gör att våra kunder fortsätter att välja oss. Lika viktigt är det att våra anställda trivs och mår bra. Genomförande: Genom Företagsakademin 3.0 har GLOBALscandinavia gått följande utbildningar som har utvecklat ledarskapet, kompetensen och företagets värderingar: Att leda för hållbarhet Praktiskt ledarskap Att leva som vi lär Innovation Affärsutveckling, grund och fördjupning Export Kommunikation och marknadsföring CSR-utbildning för all personal Efter att kunskapen hade hämtats in krävdes sedan konkreta åtgärder och GLOBALscandinavia har arbetat intensivt med att implementera bland annat Resultat: 81 nya kunder och vi vände trenden. Värderingarna har nu kopplats till konkreta beteenden och frågor för att medarbetarna ska få direkt nytta av värderingarna. På GLOBALscandinavia hör till exempel värderingen Hållbarhet ihop med en fråga som ska ställas innan viktiga beslut fattas: Gör det här att medarbetarna finns kvar om fem år?. Den hör även ihop med ett beteende: Vi hänger med i branschutvecklingen. Resultat: 81 nya kunder. Lisa Åhlén, Sverigechef GLOBALscandinavia 21

12 Jonas Svennberg, VD Zenit Design Group CASE 2: Zenit Design Group, Jonas Svennberg Uppdrag: Utmaningen var att höja Zenits profil för att förflytta varumärket och kunna komma in högre upp i befintliga och potentiella kunders organisation. Det fanns även ett behov av att utveckla ledarskapet internt. Otydlighet i det interna ledarskapet sinkade affärsutvecklingen och affärsmöjligheterna externt. Resultat: Genomförande: Över tid har det pågått diskussioner om att ändra ledning för att föra in ny energi i organisationen. Genom utvecklingsprogrammen i Företagsakademin 3.0 kom insikterna och modet till förändring. En ny VD har utsetts och ägarna tagit andra uppgifter. Nytt ledarskap resulterar i fokus på affärsutveckling och en ökad kommunikation internt och externt. Ny VD Nytt uppdrag i Kina genom samarbete med partnerföretag, MVIC (Medicon Village Inhalation Consortium) CSR-utvecklingen har bidragit med en insikt om att det handlar om att göra rätt hela vägen. Vi har möjlighet att påverka våra kunder i deras hållbarhetsarbete eftersom vi är med i första stadiet av utvecklandet av en produkt. Ju mer kunskap vi har i ämnet desto mer kan vi vara med och påverka våra kunder till bättre val av t.ex. material. Det är också en av de största lärdomarna vi tar med oss från Företagsakademin 3.0, säger Jonas Svennberg, VD Zenit Design Group. Resultat: Ny VD. Resultat: Nytt uppdrag. Zenit Design Group har gått utbildningar i: Att leda för hållbarhet Att leva som vi lär Affärsutveckling, grund och fördjupning Praktiskt ledarskap Kommunikation och marknadsföring CSR-utbildning för all personal Export Innovation 22

13 CASE 3: APL Malmö, Apotek Produktion & Laboratorier AB, Josip Zeljko Tucak Uppdrag: Resultat: APL ville nå en mer innovativ arbetsmiljö och höjd kompetens vilket gene- Utbildningarna har gett APL verktyg för att vidareutveckla företagets rerar en verksamhet som ständigt utvecklas och förbättras. APL genomgick innovationsprocess från idégenerering till exekvering. Bland annat har ett en omorganisering av hela företaget under 2013 där samordningen av de experimentellt samarbete med Malmö högskola inletts för exempelvis utvecklandet fyra orterna som APL finns på blev viktigt. Centrala frågor var hur man får av nya tjänster inom APL. Utbildningarna som APL har gått genom Företags- personalen med på en sådan resa, vilka värderingar företaget egentligen akademin 3.0 har även skapat lokala nätverk mellan andra företag som har ökat står för och vart bolaget vill framöver? det kreativa tänkandet i utvecklingen av APL:s affärer. Genomförande: Ett stort fokus för 2014 ligger på att jobba i mer effektiva processer och ständigt bygga in ett mervärde i målen. Samarbetet med Malmö högskola kommer intensifieras Resultat: Medarbetarna deltog i skräddarsydda utbildningar om CSR. Ledare och nyckelpersoner i företaget har gått ett steg längre och fördjupat sig inom affärsutveckling, kriskommunikation och innovation. Utöver det har ett värderingsarbete genomförts med företagsledningen för APL nationellt, vilket ger en tydlig och gemensam grund för utveckling att stå på. under 2014 och APL ser fram emot en innovativ process med mycket lärdomar även efter att projektet är slut. Utöver detta tar man CSR-utbildningen vidare internt till en nationell nivå. Innan sommaren 2014 ska all personal vara utbildad i CSR. APL har gått utbildningar i: Att leva som vi lär Affärsutveckling, grund och fortsättning CSR-utbildning för alla anställda Innovation Resultat: Skapande av lokala nätverk. Samarbete med Malmö högskola. Josip Zeljko Tucak, Miljöchef APL, Apotek Produktion och Laboratorier AB Kriskommunikation 25

14 De här 21 företagen har deltagit i Företagsakademin 3.0.s program: 1. A Redovisning 2. Arbetskraft Öresund 3. APL 4. Axion Revisionsbyrå 5. Barnvaktis 6. BRC/Malmö 7. Cetec Electric 8. CeDe Group 9. Dalby Ekonomiservice 10. GLOBALscandinavia 11. Malmö Folkhögskola Vi funderar på hur man skulle kunna marknadsföra oss som CSR-skola. Vad jag vet är det ingen folkhögskola som har gjort det innan. Vi har många unga människor och de är intresserade av de frågorna så det är viktigt för oss att hänga med. Det är också moraliskt och etiskt riktigt med CSR-arbete. Tre medarbetare som gått Affärsutveckling och ska nu ska gå en innovationsutbildning. Det har ju resulterat i att vi har haft en del presentationer av lite olika affärskoncept. Vi har fått en möjlighet att tänka i nya banor och det är ju alltid intressant. Marcus Thorstensson, CeDe Group Jag tänker att det är alla delar, att det är kurserna om hållbarhet och hållbarhet om ekonomin, att ha ett etiskt tänkande i allt man gör i företagandet och att det också är så nära knutet till affärsnytta. CSR är, eller börjar bli, en förutsättning för affärsnytta. Alexandra Rosenqvist, Arbetskraft Öresund 12. Metop 13. Mobergs Mekaniska Gudrun Magnuson, rektor Malmö Folkhögskola 14. Mobergs Processkontroll 15. PoG Woody Bygghandel 16. Pramo Ekonomi & Data 17. Servicepoolen i Skåne 18. Stanly Plåt 19. Sydassistans 20. Xenofilia 21. Zenit Design Group Effekter på företagen* Ökad kunskap bland medarbetarna om CSR-perspektivet Stärkt konkurrenskraft Skapat affärsmöjligheter genom nya marknader, nya produkter/tjänster och bolagsombildningar Utveckling av befintlig verksamhet som organisationsförändringar, förbättrad kommunikation Tydliggörande av företagets värderingar Starkare nätverk *resultat från Företagsakademins slututvärdering, A.Moberg, Contextio Ethnographic CSR-begreppet har vidgats. Tidigare var det att minska gifter från fabriker. Man har fått ett annat perspektiv på CSR som ligger en nivå längre bak i processen. Det känns mer som ett mer långsiktigt mål. Håkan Nortén, Pramo Ekonomi&Data Synen på CSR-begreppet har förändrats, innan var det mer ett flummigt begrepp som man inte förstod affärsnyttan med. Fredrik Moberg, Mobergs mekaniska Tydligheten, enkelheten och att många av de här vardagliga besluten har blivit lättare. Just att kunna ta beslut där ute i verksamheten och att besluten stämmer överens med värdegrunden. Lever vi så här så kommer vardagen och siffrorna att vända, det är jag helt övertygad om. Karl Gustafsson, PoG Woody Bygghandel Vi har ju mellancheferna som gått Att leda utan att vara chef vilket ska förstärka vår långsiktiga konkurrenskraft och kvalitet. De får verktyg som gör det lättare att leda på ett bra sätt och ger medarbetare som mår bra och stannar kvar hos oss. Vi levererar en bättre tjänst och stärker vår kvalitetsstämpel. Anders Persson, Sydassistans 27

15 Företagsakademins resa Höst VÅR 2013 Höst 2011 Ansökningsprocess Företag uppmanas till ESF. att söka till Företagsakademin 3.0. Förstudie förarbete Juni företag står startklara för programmet November 2012 Att leda för hållbarhet VD-programmet kör igång för VD:ar och företagsledare. Denna utbildning ses som ryggraden i utbildningsstrukturen. Augusti 2012 Officiellt beslut Godkänt från ESF på förstudien. 1:a nätverksträffen Genomförandefas. Möten med företag, fokusgrupper och konkretisering av utbildningsprogram. Februari 2013 Första nätverksträffen genomförs med fokus på CSR i lokalsamhället. Företagsspecifika utbildningar erbjuds, t ex Medieträning. December 2012 Utbildning riktad till samtliga 18 företags medarbetare. CSR för alla 3:e Tredje nätverksträffen, denna gång med fokus på investeringspotential i utvecklingsområden. En viktig nätverksträff för implementering och att sätta företagsakademin i ett större sammanhang. Mars 2013 Andra nätverksträffen med fokus på samverkan mellan student och näringsliv. Utbildning i affärsutveckling, ledarskapsutbildningen Att leda utan att vara chef och värderingsworkshops, ute på företagen där företagens värderingar står i fokus, drar igång och fulltecknas snabbt. nätverksträffen 2:a nätverksträffen Januari 2013 Uppsamlingsheat nätverksträffen april 2013 Näringsliv, stad och akademi behöver arbeta tillsammans med de utmaningar vi står inför i Malmö. Många företag anmäler sig till värderingsworkshops med vår processledare. Augusti 2013 Kommunikationsutbildningar startar Nu handlar det om att kommunicera ut det arbete som görs på företagen kring CSR. Företaget Barnvaktis och två företag till kommer in i projektet, samverkan med Tillväxt Malmö inleds. maj :e Fjärde nätverksträffen med fokus på hållbart ledarskap. Avslutningar i utbildningar, värderingsworkshops på företagen. September 0707AM 2013 frukostseminarie Företagsakademin 3.0 arrangerar tillsammans med Näringslivskontoret Malmö, frukostseminarie 0707am med fokus på CSR. Över 450 deltagare är på plats där Företagsakademin lyfts upp och där två av de deltagande företagen får berätta om sin resa med FA3. GLOBALscandinavia och Zenit Design Group. 5:e nätverksträffen Oktober 2013 Uppnår målet med antal deltagare i utbildning: 430 st. 6:e nätverksträffen Sjätte och sista nätverksträffen med temat CSR och de nya affärsmodellerna med fokus på cirkulära affärsmodeller. November 2013 November 2013 Oktober 2013 Fler än 700 deltagare i nätverksträffar, målet var 200. FA3 LondonBesök Transnationellt samarbete Resa till London för utbyte med ledande aktörer inom hållbar stadsoch näringslivsutveckling. Vi hämtade hem ny kunskap till stad, näringsliv och akademi och knöt långsiktiga kontakter med parter som kan visa på goda exempel, innovativa resonemang och stärka den samverkan som pågår i Malmö mellan stad, näringsliv och akademi. Everything is possible, but not easy! DECember 2013 Michele Giddens Bridges Ventures Nu har vi haft 800 deltagare i utbildning. november 2013 Företagsakademin 3.0 är på plats på Malmö Företagsgruppers Höstmingel, här träffas medlemsföretag från Malmö Företagsgrupper en gång om året. Nytt för detta år är att 30 studenter även medverkar och kan mingla med företagen på plats

16 Hallå där... Hallå där Philip Diab, processledare hos Företagsakademin 3.0, hur gör jag för att utveckla företagets värderingar? Lena Friblick, grundare och vd Xenofilia, hur kommer det sig att du ser möjligheter där andra ser problem? Björn Söderberg, grundare av Fair Enterprise Network och som har en gedigen kunskap kring att starta hållbara företag, vilka är dina drivkrafter? Värderingar kommer inifrån, inte från en reklambyrå. Därför börjar man med att titta på företaget och var det står. Är det ett mindre företag utgår man från medarbetarnas personliga värderingar och ser vilka likheter som finns och vad man vill ta med sig in i företagets värderingar. Är man ett större företag kanske man redan har satt värderingar och då tittar man på hur man lever dem idag, är de fortfarande relevanta, förstår medarbetarna dem, upplever kunderna dem etc. Vi har kunnat plockat hem ekonomihanteringen. Istället för att ha den på konsultverksamhet så har jag idag kunnat anställa en person som vi lärt upp. Personen har varit arbetslös och tack vare extra puff och hjälp så har vi kunnat anställa hen det hade vi aldrig kunnat göra annars. Det finns saker framför oss hela tiden och det gäller att se möjligheterna, att ha förmågan att använda kända saker i nya sammanhang! Jag använder mat, odling och ett hus Botildenborg i Rosengård - på ett nytt sätt. Det blir till möten, kryddvandringar, mångfaldsutbildningar, kokböcker och helt nya möjligheter, både för företaget och människorna jag jobbar tillsammans med. Min framgång ligger i min förmåga att se värdet av en kunskap och sedan koppla ihop det värdet med en annan värld, ett annat sammanhang. Det är där de nya affärsmöjligheterna och innovationerna skapas. Hållbara innovationer för mig är ekonomiskt hållbara innovationer, finns det ingen efterfrågan blir det inte hållbart. Det ska finnas en marknad. Hur många projekt har det inte funnits om att få invandrarkvinnor att laga mat tillsammans men utan vidare resultat? Genom att koppla ihop deras kunskap med en annan värld där det finns reell efterfrågan skapas nya produkter. Våra kryddblandningar vi gjorde tillsammans med Kockens är ett exempel Det är flera saker som driver mig, en kombination av att vi alla skapar den värld vi lever i och vi påverkar den med våra handlingar oavsett om man gör det aktivt eller inte. Jag har bestämt mig för att jag vill påverka världen i den riktning jag vill att den ska gå. Jag tycker också att det är riktigt kul att ge mig på någonting jag inte har en aning om hur man ska göra, ibland går det och ibland inte. Framförallt vill jag känna att det jag gör på dagarna har betydelse. Första steget är att inte vänta tills i morgon! Man måste tänka: okej var börjar jag och sen gå hem och göra det. Jag tror att vi i Sverige är uppfostrade i ett system där vi lär oss att det är fel att misslyckas och att det finns rätt och fel. Det börjar redan i skolan att man får lära sig att inte skriva fel på provet. I grund och botten är det där man lär sig att man ska gå den raka vägen och göra som alla andra. Tyvärr bygger inte det speciellt många framgångsrika företag. Jag tyckte det var bra som en kille sa här på föreläsningen: Om man bryter sig loss från den raka vägen finns ingen konkurrens. Rent konkret så börjar man med att fundera över det önskade läget, vilka värderingar man vill ha och sedan väljer man ut tre-sex värderingar. Efter det definierar man beteenden. Hur är vi när vi lever dem? Man kan sätta 1-3 beteenden till varje värdering. Sedan skapar man ett åtagande genom att bestämma några rutiner, t ex att man sätter upp lappar överallt med värderingarna. Man följer upp dem som första punkt på exempelvis veckomötena, om man har sådana. Annars när man börjar andra möten. Då bestämmer man vilken värdering som ska få vara i fokus och utvärderar denna i samband vid slutet på mötet. Det är viktigt att man kontinuerligt följer upp och utvärderar, dels löpande på veckomöten, dels efter tre månader. Vilka värderingar vill vi behålla? Välj ut tre av dessa och börja kommunicera dem externt. Lägg gärna till ett löfte till vart och ett. på en sådan utveckling. Det gäller att ha fötterna i flera världar

17 Högt satta mål! Malmö är Sveriges hållbarhetsstad nummer ett. I Malmö är det action. Per Grankvist, CSR-expert Företagsakademin 3.0 en katalysator för stärkt konkurrenskraft* Utvärderingen av Företagsakademin visar att projektet har fungerat mycket bra och att upplägget ger stora effekter på de deltagande företagen. Genom att ge företagsledarna stöd i form av utbildning och coachning utifrån ett strategiskt CSR-perspektiv har flera företag strukturerat upp sin verksamhet. Kreativiteten och den entreprenöriella andan har ökat. Effekterna i projektet har gått från personliga effekter till affärsnytta. Utvärderingen visar också att en samverkan mellan Malmö Företagsgrupper, Malmö stad och Malmö högskola främjar företagens utveckling. Framgångsfaktorerna i projektet är att ha CSR som ett paraply för utbildnings- insatserna, utvecklingsarbete riktat mot företagsledningen, utbildningar i affärsutveckling och innovationer till medarbetare, samt tid för reflektion och diskussion med andra företag. marknader, produkter, tjänster och bolagsombildningar samt utveckling av befintlig verksamhet som organisationsförändringar, förbättrad kommunikation och tydliggörande av företagets värderingar. Företagen känner sig rustade inför framtiden och ser CSR som en konkurrensfördel för att skapa fler affärsmöjligheter och tillväxt i företaget. Majoriteten uppgav att företaget nu bedriver ett aktivt utvecklingsarbete där projektet är arbetets motor samt att arbetet med CSR-frågorna i företaget kommer att fortgå efter projektets slut, även om den stora utmaningen nu är den fortsatta implementeringen för att skapa långsiktiga hållbara resultat för företagen såväl som för samarbetspartners. Resultatet från nätverksinsatserna är övervägande positivt och har gett deltagarna insikter, kunskap, kontakter, inspiration/motivation, metoder och ökade förväntningar på ett CSR-arbete. Christer Larsson, Stadsbyggnadsdirektör Malmö stad Malmö stad deltar och initierar satsningar och investeringar som främjar en hållbar stadsutveckling med miljömässiga, ekonomiska och sociala inriktningar. Talande exempel är ekostaden Augustenborg, Segepark, Ingemar Holm, Ordförande Limhamns företagsgrupp Det är viktigt för våra företag att kunna se förutsättningarna och ta tillvara på de möjligheter Malmö som stad erbjuder. Därför är en bredare samverkan mellan stadens olika aktörer ett måste om vi skall kunna erbjuda ett företagsklimat som leder till Utvärderingen visar att Företagsakademin 3.0 ses som ett kvalitetsprojekt och en katalysator till förändring. Framgångsfaktorer är att projektet utgått från företagens behov, att CSR är en gemensam plattform, värderingsbaserade utbildningar, samt ett strategiskt utvecklingsarbete i företagsledningen. Effekterna är ökad kunskap bland medarbetarna och ledning om CSRperspektivet, stärkt konkurrenskraft, nya affärsmöjligheter genom nya *Ett led i arbetet med säkerställandet av målsättningarna i projektet var den löpande följeforskningen och slutrapporten. Fokusgrupper, enkätundersökningar och intervjuer ligger till grund för de externa utvärderingarna som Anette Moberg på Contextio Ethnographic genomfört. Västra Hamnen med Bo01-området. Även det nya området som byggs ökad konkurrenskraft för våra företag. Då måste vi fortsätta att skapa den attraktiva i Hyllie ska ha en hög miljömässig profil och i Rosengård pågår flera staden, se till att våra ungdomar får en bra grundkompetens och att högskolan kan omfattande klimatinvesteringar. Utöver detta har staden högt satta matcha de behov våra företag har på sikt. Samspelet mellan Malmö stad, akademin miljömål, fokus på att främja Cleantech-företag, en kommission för ett och näringslivet är en garant för en sådan utveckling. Men om vi skall ta detta till en socialt hållbart Malmö och en bred samverkan med ledande aktörer högre nivå så måste också samspelet med medborgarna hitta nya former så att deras lokalt, nationellt och internationellt. utvecklingskraft tillvaratas så att de känner sig delaktiga i en sådan utveckling.

18 Framtidens utveckling sker genom samarbete Företagsakademin har sedan starten 2007 fungerat som en gemensam kunskaps- och utvecklingsplattform för Malmös företagsgrupper i samarbete med Malmö stad. I Företagsakademin 3.0 har en fördjupad samverkan inletts mellan Malmö stad, Malmö högskola och Malmö Företagsgrupper för att fokusera på att hitta former för att stödja utveckling av ett framtidsinriktat och hållbart näringsliv i Malmö. Satsningen grundar sig på behovet av att i våra företag kunna kombinera innovationskraft och marknadsanpassning med ett hållbart företagande. Med fler företag som lyckas kombinera samhällsnytta med företagsnytta, som är mottot för vårt projekt, ökar attraktionskraften för hela Malmös näringsliv. Med ett starkt och attraktiv näringsliv kan vi också arbeta på helt nya sätt med kompetensförsörjning till våra företag, där både spets- och breddkompetens behövs. Centralt för projektet har varit att finna former för hur vi kan uppnå ökad konkurrenskraft i Malmös företag genom strategisk kompetensutvecklig. Malmö högskolas kompetens kring innovationsutveckling, ledarskap och organisation och utbildning av morgondagens medarbetare har här varit viktiga pusselbitar för formering av vår samverkan. Vi har också arbetat för att framför allt de mindre företagen i Malmö ska få en relation till högskolan och till högskolans studenter. I samarbete mellan företag och studenter sker både ett formellt och informellt lärande som är grunden i allt gott utvecklingsarbete. Att bygga nätverk där kunskap delas, relationer utvecklas och förståelse skapas, lokalt såväl som globalt är värdefullt, för våra egna organisationer och vår omvärld. Vi, Malmö Företagsgrupper, Malmö stad och Malmö högskola kommer att fortsätta använda varandras kompetenser för att uppnå ett mer hållbart näringsliv och ett mer hållbart Malmö. Återigen, det är genom kunskapsallianser och samarbete som näringslivet, högskolan och staden får nya möjligheter att utvecklas och växa i framtiden. Lars-Åke Ståhl, Malmö stad, Anna-Karin Alm, Malmö högskola, Carl-Gustaf Degerhammar och Ingemar Holm, Malmö Företagsgrupper. 35

19 Ett framgångsrikt nätverkande Företagsakademin 3.0 har utvecklat och arrangerat nätverks- finns på plats på nätverksträffarna, denna del av träffar öppna för företag i hela regionen. Fokus har legat på nätverksträffarna valde vi att kalla Resursen i CSR, innovation och mötet mellan akademin och näringsliv. Vi rummet. Inom ramen för Resursen i rummet vill sprida de erfarenheter, kunskap och goda exempel som finns ger vi deltagarna, andra gäster och experter inom området och lyfta fram företag som går utvecklings- möjlighet att lyfta de frågor som är viktiga för programmet och den utveckling de gör. dem under nätverksträffens tema och därigenom 21 maj 25 september 0707AM Att leda för hållbarhet CSR ett sätt att stärka Stina Billinger, SPP Lisa Åhlén, GLOBALscandinavia Christian Walén, Psykologifabriken konkurrenskraften Eva Engquist och Hanna Sigsjö, Mötesplats Social Innovation Lisa Åhlén, GLOBALscandinavia Jonas Svennberg, Zenit Design Group 6 november CSR och de nya affärsmodellerna Tobias Jansson, CirkularEconomy.se Michael Aastrup, Desso få nya infallsvinklar, idéer och knyta kontakter för På våra nätverksträffar har över 700 personer deltagit och framtiden. Vi tar helt enkelt tillvara på de bra resurser förutom fokus på inspiration från omvärlden har även vikt som redan finns i rummet och möjliggör för deltagarna att lagts vid att ta tillvara på den kompetens och erfarenhet som stötta varandra på olika sätt i deras hållbarhetsarbete. Cecilia Fredholm, Projektledare och Julia Magnusson, Projektsekreterare Nätverksträffarna 13 februari CSR 19 mars Akademi och näringsliv CSR på hemmaplan Utveckla ditt företag tillsammans med en student Helena Kurki, WinWinMalmö Klas Tjebbes, Wonderleap & Eight Christina Nylin, Länsförsäkringar Skåne Jeanette Persson, Malmö högskola Johan Wahlström, ABOB Charlotte Olsson, HR-specialist Region Skåne 11 april Innovation The future of capitalism Michele Giddens, Bridges Ventures Lena Friblick, Xenofilia Catja Appelros, E.ON Nordic 37

20 För dig som vill veta mer och vidareutveckla din verksamhet Företagsakademins samverkanspartners Malmö Företagsgrupper bildades 2007 som ett samlande organ åt 1200 företag från nio lokala företagsgrupper. Uppdraget är att försöka ge företag de bästa förutsättningarna för att driva verksamhet i Öresundsregionen. Kontakta Kajsa Lövgren, Limhamns Företagsgrupp, WinWinMalmö är en mötesplats öppen för företag och föreningar och ideella organisationer som har verksamhet i Malmö och som är intresserade av att hitta partners för samverkan i den andra sektorn (förening resp företag). Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola för att utveckla ny kunskap genom utbildning och forskning. I utbildningarna ingår ofta samarbete med näringslivet för att bidra till studenternas lärande och utveckling. På webbplatsen finns information och du kan göra en intresseanmälan utifrån företagets behov. Kontaktperson för studentsamarbeten är Jeanette Persson, Malmö högskola, För att koppla samman företag och studenter arbetar Malmö högskola arbetar med Future Finder, en webbaserad karriärportal där studenter kan söka praktikplatser, exjobb eller välja att följa olika företag och potentiella arbetsgivare. Företag lägger själv upp platsannonser och praktikplatser och kan informera om studiebesök och evenemang. Mötesplats Social Innovation är ett nationellt kunskapscentrum inom området social innovation och samhällsentreprenörskap som finns till för akademi, näringsliv, offentliga och ideella aktörer. och Malmö stads sidor för näringslivet. Här finns statistik, rapporter, länkar till nätverk och andra organisationer, samt stöd för dig som vill starta, driva och utveckla ditt företag. Dessutom kan du komma i kontakt med Malmö stads företagslots - förvaltningsgemensam servicefunktion för näringslivet, hitta aktuella upphandlingar, söka efter mark och lokaler med mera. Malmö Cleantech City har i uppdrag att stötta cleantechföretag med marknadsföringshjälp, nya mötesplatser och konkreta affärsmöjligheter samt att samordna det spännande samarbetet mellan kommun, näringsliv, högskola och andra aktörer. Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet som förvaltar Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden. Fonderna finansierar projekt inom kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser för att minska arbetslöshet och utanförskap, stärka Sveriges långsiktiga kompetensförsörjning och tillväxt och att öka sammanhållningen inom EU. CSR-nätverk och andra medlemsorganisationer CSR Sweden - ett företagsnätverk som fokuserar på företagens samhällsansvar och samhällsengagemang. CSR Forum Sverige - ett nätverk för personer som arbetar med CSR-frågor inom privat, offentlig och ideell sektor. CSR Västsverige - ett nätverk för företag och organisationer inom lokal och global CSR. Svenskt Näringsliv är en svensk arbetsgivarorganisation som företräder privata företag i Sverige och som ställer sig bakom den värdegrund som kommer till uttryck i FNs principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag och utgår ifrån att svenska företag respekterar mänskliga rättigheter och grundläggande miljöstandarder när de agerar på utländska marknader. Företagarna verkar för att skapa bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. The Heart of the City är en Londonbaserad samverkansorganisation som arbetar med att föra samman företag, skapa ett näringsliv som tar sig an sitt sociala ansvar och gör det arbetet tillgängligt för fler företag. Organisationen sprider den senast CSR-kunskapen och inspirerar företag att arbeta med CSR genom olika program. Business In the Community är Storbritanniens störst ideella affärsrörelse som verkar för att stötta och organisera företag som vill utveckla sitt CSR-arbete, skapa mångfald i arbetslivet och verka för en mer hållbar framtid. Här finns gratis verktyg, rapporter med mera att ladda ner. SWESIF är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Omvärldsbevakning CSR i Praktiken beskriver sig som ett nyhetsbrev som bevakar och analyserar hur hållbarhetsfrågor ändrar det sätt på vilket företag, ideella organisationer och den offentliga sektorn arbetar och samarbetar för att lösa utmaningar i samhället. Camino magasin är en tidning som belyser kreativa individer, grupper, produkter och tjänster som bidrar till en hållbar utveckling, och som främjar medvetenhet och reflektion kring våra livsstilsval. The Guardian Sustainable Business samlar hållbarhetsnyheter, kommentarer och analyser från hela webben. CSRtips.se är ursprungligen ett regionalt utvecklingsprojekt, i samarbete med Region Skåne, Företagarna och Malmö Högskola och erbjuder en enkel metod för småföretagare att arbeta med CSR. Impact investment och medel för hållbara investeringar Nesta är en organisation inom idéburen sektor med uppdrag att öka innovationskraften kopplad till den sociala ekonomin i Storbritannien men vars idéer och resultat är relevanta även för oss. Tillväxtverket bedriver en bred verksamhet för att skapa förnyelse i företag och regioner, bland annat genom riktade insatser och förvaltning av fondmedel från EU. Den Sociale Kapitalfond investerar i sociala verksamheter, de hjälper utsatta människor och löser sociala problem genom att göra affärer. De hjälper företag att växa så att de kan hjälpa fler människor och maximera de sociala effekterna. The Capital Institute är en New Yorkbaserad opartisk organisation som verkar för en omvandling av det ekonomiska systemet och finansmarknaden till en mer rättvis, regenerativ och långsiktigt hållbar. Big Society Capitals fokus är att integrera sociala värden beslutsprocessen för sociala investeringar i Storbritannien med mål att bygga upp en hållbar marknad för sociala investeringar. https://www.gov.uk/government/collections/social-investment Department Social Finance and Investment at Cabinet Office. Avdelningen för Sociala finansieringar och investeringar på Cabinet Office i London arbetar för att göra det lättare för sociala företag att växa och bli starkare genom att underlätta för dem att få tag på finansiering. Industrifonden är en av Sveriges största och investerare i tillväxtföretag och investeringarna ska bidra till ett mer hållbart samhälle. Investeringarna inriktas på IT, telekom, elektronik, industriteknik, cleantech samt life science, vilka rymmer affärsmöjligheter som kan kopplas till världens växande behov av energieffektivisering, resurshushållning, hälsovård och social välfärd. Tillväxt Malmö drivs som ett samarbete mellan Uppstart Malmö, Malmö stad och Malmö högskola. Kostnadsfritt erbjuder Tillväxt Malmö lösningar för företag som vill och kan växa genom att anställa fler. Målgruppen är företag som är i gång men som kan vara i behov av nya nätverk, finansiering och rådgivning i sin tillväxt. och Malmö stads sidor för näringslivet. Här finns statistik, rapporter, länkar till nätverk och andra organisationer, samt stöd för dig som vill starta, driva och utveckla ditt företag. Dessutom kan du komma i kontakt med Malmö stads företagslots - förvaltningsgemensamma servicefunktion för näringslivet, hitta aktuella upphandlingar, söka efter mark och lokaler med mera. Under finns Företagsakademins material samlat. Dessutom: Charity Rating: Rättvisemärkt: Global Compact: ILO: OECDs riktlinjer: Swedwatch: Transparancy International:

Ett projekt med. tydlig affärsnytta. - Delutvärdering. Foto: Johan Bävman

Ett projekt med. tydlig affärsnytta. - Delutvärdering. Foto: Johan Bävman Ett projekt med tydlig affärsnytta - Delutvärdering VAD VI VILL Ett övergripande mål för Företagsakademin 3.0 är att hitta sätt som gör CSR till en integrerad del av de deltagande småföretagens verksamhetsplanering

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer MUC 25 MiLprogrammet för nya chefer 2011 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

hållbar entreprenör För dig som vill ta tempen på ditt CSR- arbete eller få tips på hur du kan föra in CSR i ditt företagande av: Åsa Helg

hållbar entreprenör För dig som vill ta tempen på ditt CSR- arbete eller få tips på hur du kan föra in CSR i ditt företagande av: Åsa Helg t lbarhe l och hå a s i v t t ör rä f Elever hållbar entreprenör För dig som vill ta tempen på ditt CSR- arbete eller få tips på hur du kan föra in CSR i ditt företagande av: Åsa Helg hållbar entreprenör

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster PERSONAL FACKTIDNINGEN FÖR PERSONALANSVARIGA #5 2012 & L E D A R S K A P Kan, vill och vågar Jernhusen tror att människor med god självinsikt driver företag framåt. Ulrika Frisk och Angela Rossi hjälper

Läs mer

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013.

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. TILLÄGGSAVTAL SAMHÄLLSKONTRAKTET Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. 1 Parter 1. Mälardalens högskola, org.nr. 202100-2916 ( MDH ) 2. Västerås

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi vill att våra kunder inom offentlig sektor

Läs mer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer MUC 24 MiLprogrammet för nya chefer 2009-2010 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder

Läs mer

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet Bilaga 1 Promemoria Utrikesdepartementet 2007-05-11 Utkast Enheten för utvecklingspolitik (UP) Enheten för exportfrämjande inre marknaden (FIM-PES) Bakgrundspromemoria till: Handlingsplan för ökad samverkan

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Mångfald för ökad konkurrenskraft Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Vår framtid Skåne har väldigt bra förutsättningar att bli en av Europas mest konkurrenskraftiga

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB (VÄRDSKAPET SVERIGE AB är ett helägt dotterbolag till VÄRDSKAPET UTVECKLING AB.) VÅR VISION (vad vi ytterst vill bidra till) En värld där alla känner sig väntade

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Marja-Leena Lampinen Frågor i fokus idag Kompetensplattform - vad har det lett till? Strategi för tillväxt- och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 -

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Implementering av ISO 26000

Implementering av ISO 26000 Implementering av ISO 26000 En standard till? Vi har ju redan ISO 9001 & ISO 14001. Socialt ansvarstagande, varför ska vi hålla på med det? Det får väl samhället sköta" Det där med ISO 26000 kan väl din

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Hållbart värdeskapande 2011

Hållbart värdeskapande 2011 Hållbart värdeskapande 2011 Vi vill börja med att tacka för den fina responsen i samband med projektlanseringen 2009. Med en svarsfrekvens på hela 84 procent fick vi som investerare en bra bild av hur

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Välkommen till Det digitala Malmö

Välkommen till Det digitala Malmö Välkommen till Det digitala Malmö Världen blir mer och mer digital för varje dag. Samma sak händer i Malmö. I Malmö stad vill vi använda digitaliseringen på ett positiv sätt och därigenom förbättra servicen

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Hållbart ledarskap. Vad innebär det och hur uppnås det?

Hållbart ledarskap. Vad innebär det och hur uppnås det? Hållbart ledarskap Vad innebär det och hur uppnås det? CSR Västsverige Projekt hållbart ledarskap Om att leda för hållbarhet Vad är hållbart ledarskap för er? CSR Västsverige PUBLIC & PRIVATE RESPONSIBILITY

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer