CSR. framtidens företagande! Att förena samhällsnytta med affärsnytta affärsutvecklingsmetodik och lärdomar från Företagsakademin 3.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CSR. framtidens företagande! Att förena samhällsnytta med affärsnytta affärsutvecklingsmetodik och lärdomar från Företagsakademin 3."

Transkript

1 CSR framtidens företagande! Att förena samhällsnytta med affärsnytta affärsutvecklingsmetodik och lärdomar från Företagsakademin 3.0

2 Innehållsförteckning CSR enligt Företagsakademin Välkommen till framtiden den började igår Företagsakademin så funkar vi Goda exempel Nätverk och omvärld Resurser och länkar Förord Corporate Social Responsibility har etablerat sig snabbt i Malmös näringsliv och det är glädjande. Malmö är känt för sitt arbete med hållbar utveckling och samhällsansvar och tillsammans med företagen förstärker vi den här profilen, samtidigt som näringslivet blir mer konkurrenskraftigt i förhållande till omvärlden. Vi vinner alla på Corporate Social Responsibility: socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Malmö stad har under två år drivit projektet Företagsakademin 3.0 tillsammans med Malmö högskola och Malmö Företagsgrupper för att hitta sätt för små och medelstora företag att förena samhällsnytta med affärsnytta, det som är grunden i Corporate Social Responsibility. Utifrån den idén skräddarsys utbildningar inom ledarskap, värderingar, affärsutveckling, innovation kommunikation och export. I dag har över tjugo företag med närmare 450 anställda deltagit i utvecklingsprogrammet. Utöver dessa har fler än 200 företag i regionen tagit del av omfattande nätverks- och seminarieinsatser. Företagsakademin 3.0 är dessutom en plattform där akademin och småföretag kan mötas, särskilt Malmö högskolas studenter och det lokala näringslivet. Partnerskapet mellan Malmö stad, Malmö högskola och Malmö Företagsgrupper är givande, och det är också anledningen till verksamhetens framgång, liksom personalens stora engagemang. För tjugo år sedan var det nog få som kunde föreställa sig Malmö som den stad den är i dag. Malmö var en industristad på nedgång och symbolen för den, Kockumskranen, delades så småningom upp i småbitar och skeppades till Sydkorea. I dag arbetar det fler personer i det gamla varvsområdet än vad det gjorde under Kockums storhetstid, och Malmö är ledande inom hållbarhet. Det framgångsrika arbetet har resulterat i flera internationella utmärkelser tilldelades Malmö stad priset Scroll of Honour som är världens mest prestigefyllda utmärkelse inom boendeförhållanden och hållbar utveckling av UN-HABITAT. Ekostaden Augustenborg har också tilldelats ett av FN:s priser, World Habitat Awards. Ekostadens satsningar på gröna tak och dagvattenhantering fick också nyligen ett särskilt omnämnande i samband med utdelningen av City to City Barcelona FAD Award. Två gånger har Malmö utsetts till miljöbästa kommun i Sverige och en gång till världens tredje grönaste stad. Listan kan göras mycket längre, men min poäng är att visa vad medvetna satsningar på hållbar utveckling inneburit för Malmö. Men det slutar inte här Corporate Social Responsibility är en möjlighet för företag och organisationer att förena affärsnytta med samhällsnytta även i framtiden. Det stärker inte bara företagens och Malmös konkurrenskraft utan också Sveriges. Katrin Stjernfeldt Jammeh Kommunstyrelsens ordförande 3

3 800 deltagare i utbildningar. CSR Framåtriktat CSR-arbete Framtidens företagande! med Företagsakademin. CSR står för Corporate Social Responsibility. Ett samlingsnamn Ett företags samhällsansvar kan delas upp i tre delar; Företagsakademin 3.0 är ett utvecklingsprogram som ser Under vår programperiod har: för ett ansvarsfullt företagande som både leder till bra affärer ekonomiskt ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande CSR (Corporate social responsibility) som en metodik för 21 små och medelstora företag deltagit i ett utvecklingsprogram och en hållbar utveckling för samhället. Vi på Företags- och socialt ansvarstagande. Ibland talar man även om etiskt företag som vill framtidssäkra sin verksamhet. En metodik där de genom vår CSR-metodik tillgodogjort sig skräddarsydda akademin 3.0 har utvecklat CSR till en affärsutvecklingsmetodik ansvarstagande, en fjärde dimension, som handlar om de för affärs- och företagsutveckling helt enkelt. Det handlar utbildningar inom ledarskap, värderingar, affärsutveckling, med vilken företag stärker sin konkurrenskraft genom att värderingar som styr företagets agerande samt de kontroll- om att i en starkt föränderlig tid stärka företagets resurser: innovation, kommunikation och export. förena sin affärsnytta med samhällsnyttan. Detta utifrån mekanismer som ska säkerställa att de efterlevs. ledare, medarbetare, företagskultur och innovationskraft - för parametrarna samhälle, miljö och ekonomi. Glädjande var att många av de 21 företagen på ett eller annat att omsätta detta till effektivare interna processer, värde- sätt arbetade med CSR redan när vi började stödja dem. Vår EU-kommissionen uppmanar företag att bättre integrera grundsarbete, tryggare ledarskap, mer kompetenta medarbetare uppgift var att få dem att systematisera arbetet för att vidare- Enligt EU:s nya definition från 2011 är CSR kort och gott: frågor som socialt ansvar, miljö och mänskliga rättigheter i som kan förädla företagets produkter och tjänster. Om detta utveckla sin affärsidé och därmed öka både affärsnyttan och Företagens ansvar för sin påverkan på samhället sin affärsstrategi och anser att det är vägen att gå för att görs systematiskt - alltid med fokus på företagets kärnaffär vara konkurrenskraftiga, bygga långsiktiga relationer med och de naturliga ansvarsfrågorna kan företag göra dagens medarbetare, kunder och konsumenter samt bidra till en utmaningar till möjligheter och vinster. CSR bättre samhällsutveckling. 21 små och medelstora företag har deltagit i ett utvecklingsprogram. samhällsnyttan. För en hållbar utveckling. Projektet har också omfattat nätverks- och seminarieinsatser för ytterligare 200 företag i regionen. Samt framtagande av en plattform för samverkan och kunskapsöverföring mellan akademi och småföretag och för att främja kontakterna mellan Malmö högskolas studenter och det lokala näringslivet. 700 deltagare i nätverksträffar. Företagens ansvar för sin påverkan på samhället 4 5

4 Vår övertygelse Vår filosofi Det finns inga standardlösningar som passar alla företag när Vi ser att syftet med CSR är att: Vi på Företagsakademin 3.0 ser på CSR som en affärsutvecklings- Vår övergripande målsättning i projektet har varit att de det gäller CSR-processen. Ett grundläggande krav är att dels maximera skapande et i stort. metodik med vilken företag stärker sin konkurrenskraft deltagande företagen ska integrera CSR i sin verksamhet på genom att förena affärsnytta med samhällsnytta. Detta ett systematiskt sätt för att på sikt nå ökad omsättning eller utifrån parametrarna samhälle, miljö och ekonomi. Vårt projekt ökat antal anställda, alternativt ha fler anställda som kan ta har fokuserat på långsiktig utveckling och affärsfördelar för sig an nya och bredare arbetsuppgifter. företag rättar sig efter gällande lagstiftning och de kollektiva överenskommelser som förhandlats fram mellan samhällets parter. Förutom detta ska företag verka för att få en process på plats som integrerar sociala, miljömässiga och etiska intressen samt konsumentintressen i affärsverksamheten och den grundläggande strategin. dels identifiera, förhindra och mildra förtagets eventuella skadliga inverkan på samhället. Idag är CSR-arbete: 1. En stark drivkraft till innovationer små- och medelstora företag och på att etablera en plattform för samverkan mellan stad, akademi och näringsliv. 2. Ett nytt sätt att göra affärer på 3. Att varsamt hantera resurser, både rörande människor och miljö 6 7

5 Välkommen till framtiden den började igår! Vår CSR-metodik lutar sig mot viktiga förutsättningar som alla pekar framåt. Den digitala revolutionen har lett till ett betydligt mer transparent samhälle. Människor löser nu problem i globala kluster och dessutom finns ny miljöteknik tillgänglig. Insikten om att vi alla måste bidra genom att förändra vårt synsätt och vårt handlande växer för var dag. Tidigare handlade CSR-frågor mest om storföretagens riskhantering, nu Långsiktigt och proaktivt börjar de allt mer bli en naturlig del av de små- och medelstora företagens affärsmodeller och produkt- och tjänsteutveckling. Konsumenterna vill ta mer ansvar och de kräver att företagen också gör det. CSR inom ramen för affärsutveckling har gått från att vara samtidsorienterat och agera reaktivt på händelser, till att vara framtidsorienterat och proaktivt påverka utvecklingen mot ett hållbart samhälle! Samtid Framtid För oss handlar CSR om att skapa långsiktig konkurrenskraft genom ett proaktivt ledarskap, tydliga värderingar och kompetenta medarbetare redo att ta vara på de nya möjligheter framtiden bjuder på. 8 9

6 Svenska företag är bland de bästa i världen på att arbeta med CSR - företagens sociala ansvar. Detta stärker bilden av Sverige, och det stärker vår konkurrenskraft. Regeringen uppmuntrar näringslivet att tillämpa OECD:s riktlinjer för multinationella företag, och att ställa sig bakom de tio principerna om respekt för de mänskliga rättigheterna, arbetsvillkor, miljöansvar och anti-korruption i FN:s Global Compact. Samtidigt är vi tydliga med att engagemanget i dessa viktiga frågor är och ska vara företagsägt och företagsdrivet. Integrated value companies are poised to be market leaders, to outperform their peers in the long term, and fundamentally change the role of business in society. Diana Propper General Partner, Expansion Capital Partners Ewa Björling, Handelspolitiska deklarationen 2010 Social and environmental issues are increasingly influencing long-term business performance. As investors we must focus on the impact generated by the businesses we back - not just to mitigate potential risks but, crucially, to identify opportunities that can create additional value and drive future growth. Michele Giddens, Co-Founder & Partner, Bridges Ventures 10 11

7 CSR skapar värde Företagsakademin har under drygt två år förmedlat och utbildat 21 företag genom vår CSR-metodik. Dessa har blivit mer attraktiva på marknaden, samtidigt som de arbetar för ett hållbart samhälle. Cecilia Fredholm projektledare, Företagsakademin 3.0 Företagsakademin 3.0 tar avstamp i EUs definition av CSR. Vi ser CSR som en systematisk metod för affärsutveckling och innovation som gynnar näringslivet såväl som samhället. Rent praktiskt omsätter vi tanken i verksamheten genom att: Ta avstamp i företagens ekonomiska hållbarhet. Utgå ifrån företagens naturliga ansvarsfrågor och koppla CSR-arbetet till kärnaffären. Verka för tydliga värderingar. Verka för modiga och proaktiva ledare och medarbetare. Ha ett ständigt kompetensutvecklingsarbete. Ett systematiskt CSR-arbete är värdeskapande Förutom att hantera omvärldens krav och förväntningar, så gör ett systematiskt CSR-arbete att företag håller sig mer alerta i relation till sin omvärld. Det ökar förmågan till att skapa kund- och medarbetarnytta, mer intressanta produkter och tjänster och mer kompetenta medarbetare. På sikt bidrar detta till en ökad lönsamhet eftersom det är ett sätt att minska onödig förbrukning av såväl mänskliga, fysiska och ekonomiska resurser. Samtidigt som det optimerar användningen av de resurser man förfogar över. Dessutom attraherar det kapital, ett stärkt varumärke och acceptans från samhället. Vi behöver ställa oss frågan: Vad säljer vi och hur produceras det? Det är början till att bygga ett hållbart företag. Björn Söderberg grundare Fair Enterprise Network 12 13

8 Företagsakademin 3.0 Så funkar vi! Företagsakademin 3.0 stärker företagets resurser NÄRING Genom att ändra sitt förhållningssätt och tillföra kunskap kan företaget växa och må bra. STARKT VARUMÄRKE NYA TJÄNSTER NYA PRODUKTER CSR INNOVATIV ARBETSPLATS A F FÄ R S U T VE C KL I N G i första hand och påverkar därmed resultatet och hur företagen förhåller sig till omvärlden. Mer alerta ledare, kompetenta medarbetare, en ökad förmåga till kommunikation, affärsutveckling och innovation ger bättre resultat och därmed en högre acceptans ifrån omvärlden. Kanske blir företaget en branschledare till och med! RAMAR Krukan representerar organisationens ramar möjligheter, hot och handlings- ÄNDRAT FÖRHÅLLNINGSSÄTT KUNSKAP PROAKTIVA LEDARE GOD KOMMUNIKATION NYA PROCESSER INNOVATION utrymme sätts av lagkrav, egna policies och omvärldens förväntningar. RESURSER Rötterna är organisationens resurser. Det är ledarskap, värderingar, kompetens, erfarenheter och kapital vilket är svårt att kopiera för omvärlden. De är avgörande för hur företagen förhåller sig till spelplanen dvs ramarna. LAGKRAV KAPITAL VÄRDERINGAR LEDARSKAP KOMPETENS ERFARENHETER EGNA POLICIES KOMMUNIKATION SAMARBETE RESULTAT Nu kan ditt företag blomstra. Resultatet visar hur bra organisationen lyckats förvalta sina resurser i relation till ramarna t ex i form av samarbete, innovationsförmåga, affärsutveckling. Resultatet kommer t ex i form av nya produkter, tjänster, processer och ett stärkt varumärke som ger effekter på omvärld och företag. OMVÄRLDENS FÖRVÄNTNINGAR 14 15

9 Utbildningsprogrammet utifrån vår metodik Kort om utbildningarna Företagsakademins metodik bygger på kompetensutveckling nyckelpersoner inom företagen inom områden som företagets 4. Innovation 7. Export av företagets resurser. ledning definierat som områden med mest potential. Varje 1. Att leda för hållbarhet/strategiskt ledarutvecklingsprogram En processinriktad utbildning för att ta fram nya processer, Utbildningar erbjuds i samarbete med Business Sweden företag väljer själv hur många nyckelpersonsutbildningar man Vi tog fram ett ledarutvecklingsprogram med fokus på produkter och tjänster tillsammans med intressenter. och Invest in Skåne. Så gjorde vi: vill delta i och vem som ska delta. Projektet försöker tillgodose förändring och personlig utveckling för företagsledare. Alla företag erbjöds ett skräddarsytt utbildningsprogram utifrån företagens behov så mycket det går. Programmet omfattade 12 månader. 5. Praktiskt ledarskap 8. Grundutbildning i CSR för alla medarbetare I många små- och medelstora organisationer växlar med- Utbildningen redde ut CSR-begreppen, gav länkar till de behov och mål företagen hade. Företagen valde själva vilka delar man ville ta del av och vilka medarbetare som skulle gå utbildningarna. Programmet bygger på tre nivåer strategisk ledarutveckling, kompetenshöjning för nyckelpersoner och generell kunskapshöjning för alla medarbetare. Utbildningarna fördelades under ett år. Utbildningarna bygger på att företagen arbetar med sina egna utmaningar, inga fiktiva case, ingen omfattande teori utan ny kunskap, nya beteenden och nya 2. Att leva som vi lär/värderingsworkshops Inledningsvis genomförs en bred utbildningsinsats inom CSR för att få en förankring av begrepp och förhållningssätt. Detta för att få ett stöd internt. Utöver det erbjuder projektet handling och satte företagets verksamhet i ett större av att stärka den kompetensen. Syftet med utbildningen var sammanhang. tydliggöra och utveckla företagens värderingar. Detta för att få deltagarna att växa i det personliga ledarskapet. att underlätta medarbetarnas möjlighet att fatta beslut i riktade utbildningar utifrån företagens önskemål och behov, kända och okända situationer. särskilda fördjupningsseminarier Masterclass samt forum och fokusgrupper där företagsledarna delar med sig av sina 3. Affärsutveckling för nyckelpersoner processer till övriga deltagare. Företagets förmåga till affärsutveckling är en framgångs- Kompetenshöjning för nyckelpersoner verktyg på plats direkt. arbetar- och ledarrollen, här finns många gånger ett behov Företagen erbjöds minst två värderingsworkshops för att 6. Kommunikation och marknadsföring Genom att öka förmågan att kommunicera ut CSR- arbetet internt och externt och på rätt sätt kan företaget hämta hem positiva effekter. faktor i hållbarhetsarbetet. Inte minst är det en etablering av hållbara relationer med kunder och intressenter. Genom att arbeta strategiskt med VD:ar och företagsledare Så utvecklar du dina resurser! i de riktade utbildningsinsatserna möjliggör vi för en förändringsprocess. För att förstärka arbetet ytterligare utbildas Generell kunskapshöjning för alla medarbetare. 16 Utbildningsprogrammet Strategisk ledarutveckling 1. Ledarskap 3. Kompetens Verka för modiga och proaktiva ledare företagsledare som jobbar med sin egen Kompetensutveckla kontinuerligt hållbarhetsarbete handlar om tusen myrsteg utveckling kan bättre leda sitt företag framåt. De förhåller sig alerta till omvärlden och inga quick-fixes. Genom att man ständigt strävar efter att förbättra sin och börjar göra saker på ett alternativt sätt. Framgångsrikt CSR-arbete bygger på verksamhet och parallellt är lyhörd gentemot sina intressenter så framtidssäkrar en vilja till förändring och för det behövs ett matchande ledarskap. man också sin lönsamhet och affärsnytta. 2. Värderingar 4. Erfarenheter Verka för tydliga värderingar dessa bygger kulturen och bidrar till effektiviseringar, Reflektera och dela dra lärdom av egna och andras erfarenheter och bygg vidare då vet alla hur de ska jobba och knyter utvecklingsarbetet till kärnaffären. genom en process bestående av ständig utveckling och utvärdering. 17

10 Företagsakademins metodik Inventera 1. Inventera omvärlden - titta på dina intressenter - vilka behov finns? 2. Fokusera på företagets naturliga ansvarsfrågor. 3. Utgå ifrån affären - vad säljer ni och hur produceras det? Inventera Innovera 4. Utveckla ledarskapet i organisationen - att leda för hållbarhet är att leda i förändring. 5. Renodla och arbeta med företagets värderingar - här finns vägledningen i vardagen och grunden till en stark och unik företagskultur. 6. Kompetensutveckla alla medarbetare för att öka den interna kapaciteten att ta hand om omvärldens möjligheter och utmaningar. Reflektera Vår metodik Innovera 7. Utveckla affären - titta på nya produkter, tjänster och processer som skapar mervärden, effektiviseringar samt långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft. Kommunicera 8. Skapa tydlighet kring det arbete som görs. 9. Kommunicera - först internt och sedan externt. Kommunicera Reflektera 10. Reflektera över processen och fortsätt utvecklingsarbetet. Inspireras av att aldrig bli klar, sätt nya standards och ge dig tillkänna som den nya branschledaren. Satsa på att bli den som leder utvecklingen! 19

11 CASE 1: Globalscandinavia, Lisa Åhlén Uppdrag: Under 2013, ställdes företaget inför sin tuffaste utmaning hittills. Vi förlorade avgörande volymer för en av våra viktigaste kunder och förstod att vi skulle tappa i omsättning, kanske till och med behöva säga upp personal. Eftersom det är vår duktiga personal som gör oss unika är det enormt viktigt för företagets framtida överlevnad och välmående att GLOBALscandinavia är en attraktiv arbetsplats där man väljer att stanna i många år. Men precis som det är viktigt för oss att våra kunder och medarbetare har det bra, lika viktigt är det att vi kan bidra till det samhälle vi verkar i. Vi strävar efter att hitta fruktsamma win-win-samarbeten, där vi kan ge tillbaka till samhället och samtidigt utvecklas som företag, säger Lisa Åhlén, Sverigechef för GLOBALscandinavia. företagets värderingar. Det är mycket viktigt att värderingarna inte bara blir några vackra ord på papper, utan i stället blir redskap i vardagen för att stärka företagets handlingskraft och profil. För att lösa utmaningen med de avgörande volymer som tappades från en kund samlade Lisa Åhlén all personal och förklarade läget. Jag gjorde en expansionsbudget och en sparbudget och hade en dialog med vår VD. Vi tog beslutet att satsa oss ur krisen. Genom de utbildningar vi har gått i Företagsakademin 3.0 har vi lärt oss nya arbetssätt och personalen har utvecklats. Tillsammans lyckades vi vända situationen under juni till augusti 2013 fick vi in 81 nya kunder. Nu jobbar vi med hållbarhet som ett sätt att expandera och nischa vårt företag, säger Lisa Åhlén, Sverigechef för GLOBALscandinavia. Översättningsbranschen är präglad av oerhört kraftig konkurrens från många aktörer, från i stort sett hela världen. De senaste decennierna har möjligheterna för utveckling och samarbete ökat dramatiskt. Även sätten att kommunicera förändras. Nya kommunikationsvägar och ny teknik gör att vi måste hitta nya sätt att vara relevanta och möta våra kunders behov. Det innebär att vi måste utmana oss själva för att utvecklas och vara den bästa leverantören till våra kunder och hitta ett arbetssätt som gör att våra kunder fortsätter att välja oss. Lika viktigt är det att våra anställda trivs och mår bra. Genomförande: Genom Företagsakademin 3.0 har GLOBALscandinavia gått följande utbildningar som har utvecklat ledarskapet, kompetensen och företagets värderingar: Att leda för hållbarhet Praktiskt ledarskap Att leva som vi lär Innovation Affärsutveckling, grund och fördjupning Export Kommunikation och marknadsföring CSR-utbildning för all personal Efter att kunskapen hade hämtats in krävdes sedan konkreta åtgärder och GLOBALscandinavia har arbetat intensivt med att implementera bland annat Resultat: 81 nya kunder och vi vände trenden. Värderingarna har nu kopplats till konkreta beteenden och frågor för att medarbetarna ska få direkt nytta av värderingarna. På GLOBALscandinavia hör till exempel värderingen Hållbarhet ihop med en fråga som ska ställas innan viktiga beslut fattas: Gör det här att medarbetarna finns kvar om fem år?. Den hör även ihop med ett beteende: Vi hänger med i branschutvecklingen. Resultat: 81 nya kunder. Lisa Åhlén, Sverigechef GLOBALscandinavia 21

12 Jonas Svennberg, VD Zenit Design Group CASE 2: Zenit Design Group, Jonas Svennberg Uppdrag: Utmaningen var att höja Zenits profil för att förflytta varumärket och kunna komma in högre upp i befintliga och potentiella kunders organisation. Det fanns även ett behov av att utveckla ledarskapet internt. Otydlighet i det interna ledarskapet sinkade affärsutvecklingen och affärsmöjligheterna externt. Resultat: Genomförande: Över tid har det pågått diskussioner om att ändra ledning för att föra in ny energi i organisationen. Genom utvecklingsprogrammen i Företagsakademin 3.0 kom insikterna och modet till förändring. En ny VD har utsetts och ägarna tagit andra uppgifter. Nytt ledarskap resulterar i fokus på affärsutveckling och en ökad kommunikation internt och externt. Ny VD Nytt uppdrag i Kina genom samarbete med partnerföretag, MVIC (Medicon Village Inhalation Consortium) CSR-utvecklingen har bidragit med en insikt om att det handlar om att göra rätt hela vägen. Vi har möjlighet att påverka våra kunder i deras hållbarhetsarbete eftersom vi är med i första stadiet av utvecklandet av en produkt. Ju mer kunskap vi har i ämnet desto mer kan vi vara med och påverka våra kunder till bättre val av t.ex. material. Det är också en av de största lärdomarna vi tar med oss från Företagsakademin 3.0, säger Jonas Svennberg, VD Zenit Design Group. Resultat: Ny VD. Resultat: Nytt uppdrag. Zenit Design Group har gått utbildningar i: Att leda för hållbarhet Att leva som vi lär Affärsutveckling, grund och fördjupning Praktiskt ledarskap Kommunikation och marknadsföring CSR-utbildning för all personal Export Innovation 22

13 CASE 3: APL Malmö, Apotek Produktion & Laboratorier AB, Josip Zeljko Tucak Uppdrag: Resultat: APL ville nå en mer innovativ arbetsmiljö och höjd kompetens vilket gene- Utbildningarna har gett APL verktyg för att vidareutveckla företagets rerar en verksamhet som ständigt utvecklas och förbättras. APL genomgick innovationsprocess från idégenerering till exekvering. Bland annat har ett en omorganisering av hela företaget under 2013 där samordningen av de experimentellt samarbete med Malmö högskola inletts för exempelvis utvecklandet fyra orterna som APL finns på blev viktigt. Centrala frågor var hur man får av nya tjänster inom APL. Utbildningarna som APL har gått genom Företags- personalen med på en sådan resa, vilka värderingar företaget egentligen akademin 3.0 har även skapat lokala nätverk mellan andra företag som har ökat står för och vart bolaget vill framöver? det kreativa tänkandet i utvecklingen av APL:s affärer. Genomförande: Ett stort fokus för 2014 ligger på att jobba i mer effektiva processer och ständigt bygga in ett mervärde i målen. Samarbetet med Malmö högskola kommer intensifieras Resultat: Medarbetarna deltog i skräddarsydda utbildningar om CSR. Ledare och nyckelpersoner i företaget har gått ett steg längre och fördjupat sig inom affärsutveckling, kriskommunikation och innovation. Utöver det har ett värderingsarbete genomförts med företagsledningen för APL nationellt, vilket ger en tydlig och gemensam grund för utveckling att stå på. under 2014 och APL ser fram emot en innovativ process med mycket lärdomar även efter att projektet är slut. Utöver detta tar man CSR-utbildningen vidare internt till en nationell nivå. Innan sommaren 2014 ska all personal vara utbildad i CSR. APL har gått utbildningar i: Att leva som vi lär Affärsutveckling, grund och fortsättning CSR-utbildning för alla anställda Innovation Resultat: Skapande av lokala nätverk. Samarbete med Malmö högskola. Josip Zeljko Tucak, Miljöchef APL, Apotek Produktion och Laboratorier AB Kriskommunikation 25

14 De här 21 företagen har deltagit i Företagsakademin 3.0.s program: 1. A Redovisning 2. Arbetskraft Öresund 3. APL 4. Axion Revisionsbyrå 5. Barnvaktis 6. BRC/Malmö 7. Cetec Electric 8. CeDe Group 9. Dalby Ekonomiservice 10. GLOBALscandinavia 11. Malmö Folkhögskola Vi funderar på hur man skulle kunna marknadsföra oss som CSR-skola. Vad jag vet är det ingen folkhögskola som har gjort det innan. Vi har många unga människor och de är intresserade av de frågorna så det är viktigt för oss att hänga med. Det är också moraliskt och etiskt riktigt med CSR-arbete. Tre medarbetare som gått Affärsutveckling och ska nu ska gå en innovationsutbildning. Det har ju resulterat i att vi har haft en del presentationer av lite olika affärskoncept. Vi har fått en möjlighet att tänka i nya banor och det är ju alltid intressant. Marcus Thorstensson, CeDe Group Jag tänker att det är alla delar, att det är kurserna om hållbarhet och hållbarhet om ekonomin, att ha ett etiskt tänkande i allt man gör i företagandet och att det också är så nära knutet till affärsnytta. CSR är, eller börjar bli, en förutsättning för affärsnytta. Alexandra Rosenqvist, Arbetskraft Öresund 12. Metop 13. Mobergs Mekaniska Gudrun Magnuson, rektor Malmö Folkhögskola 14. Mobergs Processkontroll 15. PoG Woody Bygghandel 16. Pramo Ekonomi & Data 17. Servicepoolen i Skåne 18. Stanly Plåt 19. Sydassistans 20. Xenofilia 21. Zenit Design Group Effekter på företagen* Ökad kunskap bland medarbetarna om CSR-perspektivet Stärkt konkurrenskraft Skapat affärsmöjligheter genom nya marknader, nya produkter/tjänster och bolagsombildningar Utveckling av befintlig verksamhet som organisationsförändringar, förbättrad kommunikation Tydliggörande av företagets värderingar Starkare nätverk *resultat från Företagsakademins slututvärdering, A.Moberg, Contextio Ethnographic CSR-begreppet har vidgats. Tidigare var det att minska gifter från fabriker. Man har fått ett annat perspektiv på CSR som ligger en nivå längre bak i processen. Det känns mer som ett mer långsiktigt mål. Håkan Nortén, Pramo Ekonomi&Data Synen på CSR-begreppet har förändrats, innan var det mer ett flummigt begrepp som man inte förstod affärsnyttan med. Fredrik Moberg, Mobergs mekaniska Tydligheten, enkelheten och att många av de här vardagliga besluten har blivit lättare. Just att kunna ta beslut där ute i verksamheten och att besluten stämmer överens med värdegrunden. Lever vi så här så kommer vardagen och siffrorna att vända, det är jag helt övertygad om. Karl Gustafsson, PoG Woody Bygghandel Vi har ju mellancheferna som gått Att leda utan att vara chef vilket ska förstärka vår långsiktiga konkurrenskraft och kvalitet. De får verktyg som gör det lättare att leda på ett bra sätt och ger medarbetare som mår bra och stannar kvar hos oss. Vi levererar en bättre tjänst och stärker vår kvalitetsstämpel. Anders Persson, Sydassistans 27

15 Företagsakademins resa Höst VÅR 2013 Höst 2011 Ansökningsprocess Företag uppmanas till ESF. att söka till Företagsakademin 3.0. Förstudie förarbete Juni företag står startklara för programmet November 2012 Att leda för hållbarhet VD-programmet kör igång för VD:ar och företagsledare. Denna utbildning ses som ryggraden i utbildningsstrukturen. Augusti 2012 Officiellt beslut Godkänt från ESF på förstudien. 1:a nätverksträffen Genomförandefas. Möten med företag, fokusgrupper och konkretisering av utbildningsprogram. Februari 2013 Första nätverksträffen genomförs med fokus på CSR i lokalsamhället. Företagsspecifika utbildningar erbjuds, t ex Medieträning. December 2012 Utbildning riktad till samtliga 18 företags medarbetare. CSR för alla 3:e Tredje nätverksträffen, denna gång med fokus på investeringspotential i utvecklingsområden. En viktig nätverksträff för implementering och att sätta företagsakademin i ett större sammanhang. Mars 2013 Andra nätverksträffen med fokus på samverkan mellan student och näringsliv. Utbildning i affärsutveckling, ledarskapsutbildningen Att leda utan att vara chef och värderingsworkshops, ute på företagen där företagens värderingar står i fokus, drar igång och fulltecknas snabbt. nätverksträffen 2:a nätverksträffen Januari 2013 Uppsamlingsheat nätverksträffen april 2013 Näringsliv, stad och akademi behöver arbeta tillsammans med de utmaningar vi står inför i Malmö. Många företag anmäler sig till värderingsworkshops med vår processledare. Augusti 2013 Kommunikationsutbildningar startar Nu handlar det om att kommunicera ut det arbete som görs på företagen kring CSR. Företaget Barnvaktis och två företag till kommer in i projektet, samverkan med Tillväxt Malmö inleds. maj :e Fjärde nätverksträffen med fokus på hållbart ledarskap. Avslutningar i utbildningar, värderingsworkshops på företagen. September 0707AM 2013 frukostseminarie Företagsakademin 3.0 arrangerar tillsammans med Näringslivskontoret Malmö, frukostseminarie 0707am med fokus på CSR. Över 450 deltagare är på plats där Företagsakademin lyfts upp och där två av de deltagande företagen får berätta om sin resa med FA3. GLOBALscandinavia och Zenit Design Group. 5:e nätverksträffen Oktober 2013 Uppnår målet med antal deltagare i utbildning: 430 st. 6:e nätverksträffen Sjätte och sista nätverksträffen med temat CSR och de nya affärsmodellerna med fokus på cirkulära affärsmodeller. November 2013 November 2013 Oktober 2013 Fler än 700 deltagare i nätverksträffar, målet var 200. FA3 LondonBesök Transnationellt samarbete Resa till London för utbyte med ledande aktörer inom hållbar stadsoch näringslivsutveckling. Vi hämtade hem ny kunskap till stad, näringsliv och akademi och knöt långsiktiga kontakter med parter som kan visa på goda exempel, innovativa resonemang och stärka den samverkan som pågår i Malmö mellan stad, näringsliv och akademi. Everything is possible, but not easy! DECember 2013 Michele Giddens Bridges Ventures Nu har vi haft 800 deltagare i utbildning. november 2013 Företagsakademin 3.0 är på plats på Malmö Företagsgruppers Höstmingel, här träffas medlemsföretag från Malmö Företagsgrupper en gång om året. Nytt för detta år är att 30 studenter även medverkar och kan mingla med företagen på plats

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014 Slututvärdering av Företagsakademin 3.0 CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta Januari 2014 Anette Moberg Contextio Ethnographic AB Sammanfattning Projektet CSR 1 och företagande

Läs mer

Trender& tendenser. i personalutvecklingsarbetet. generaldirektör: Transnationella samarbeten ökar kunskapen om omvärlden. av erfarenheter från

Trender& tendenser. i personalutvecklingsarbetet. generaldirektör: Transnationella samarbeten ökar kunskapen om omvärlden. av erfarenheter från Trender& tendenser i personalutvecklingsarbetet En skattkista full av erfarenheter från Svenska esf-rådet Åsa Lindh, generaldirektör: Transnationella samarbeten ökar kunskapen om omvärlden Sidan 9 Kinesisk

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2010/2011

Hållbarhetsredovisning 2010/2011 Hållbarhetsredovisning 2010/2011 På väg till ett hållbart samhälle Ernst & Young är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, affärsrådgivning och redovisning. Vårt uppdrag och vårt

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk

Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk Hifabs uppdragsnummer: 330732 Datum: 2013-06-24 Uppdragsnamn Förstudie CSR Östergötland Beställare Regionförbundet

Läs mer

A C i social innovation och finansiering En publikation från MötEsplAts social innovation

A C i social innovation och finansiering En publikation från MötEsplAts social innovation ABC i social innovation och finansiering En publikation från Mötesplats Social Innovation 1 Inledning 4 Det här är social innovation 8 När SOCAP kom till Malmö 12 Danska pionjärer som vill göra skillnad

Läs mer

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden erfaren- & Insikter heter Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden Vi var med i projektet! LFC Malmö Försäkringskassan Målsättning

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar Hållbarhetsredovisning 2011/2012 2 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Om redovisningen 2013 fyller KPMG 90

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Anna-Karin Florén Gunhild Wallin HANDBOK I. arbetsplatslärande. vad, hur och varför det är viktigt

Anna-Karin Florén Gunhild Wallin HANDBOK I. arbetsplatslärande. vad, hur och varför det är viktigt Anna-Karin Florén Gunhild Wallin HANDBOK I arbetsplatslärande vad, hur och varför det är viktigt INNEH Å LL SFÖRT ECK NING 4 Förord 5 KAPITEL 1: INTRODUKTION Vad är arbetsplatslärande? 6 8 9 9 En kort

Läs mer

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 Projektet KUSE Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 INNEHÅLL 1. BAKGRUND PROJEKTET KUSE... 3 2. LÄRANDE OCH RESULTAT - EFFEKTER... 4 2.1 ANALYSMODELL... 4 3. URVAL OCH DATAINSAMLING... 5 4.

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2 Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL [Skriv text] 2 Förord Såväl den privata som den offentliga arbetsmarknaden ställer allt högre krav på medarbetarnas kompetens. Arbetslivet har utvecklats

Läs mer

Corporate Responsibility redovisning 2011

Corporate Responsibility redovisning 2011 ängre Corporate Responsibility redovisning 2011 150 år av ansvarstagande 1855 Behovet av ett nytt försäkringssystem engagerar samhällets toppkrafter. Den 12 januari får Skandia tillstånd att bedriva brand-

Läs mer

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Jag ser en ny gnista. Jag ser en personlig utveckling hos deltagarna och jag ser hur det sprids bland personalen. Utbildningen har gett oss energi och kunskap.

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Christina Franzén Sabina Sjölander Jack Borgström Jenny Lantz

Christina Franzén Sabina Sjölander Jack Borgström Jenny Lantz Christina Franzén Sabina Sjölander Jack Borgström Jenny Lantz Ledningsstyrt jämställdhetsarbete Förord Denna rapport är resultatet av ett förändrings- och utvecklingsprojekt, Jämvikt, med syfte att skapa

Läs mer

Slutrapport Förstudie Innovationsforum

Slutrapport Förstudie Innovationsforum Slutrapport Förstudie Innovationsforum Stadskontoret Se! Förstå! Koppla ihop! Pröva! Upprättad Datum: 2011-12-14 Version: 1.0 Ansvarig: Annette Larsson Förvaltning: Stadskontoret Enhet: Avdelningen för

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer

tillväxt halland modell för innovations- och företagsutveckling

tillväxt halland modell för innovations- och företagsutveckling tillväxt halland modell för innovations- och företagsutveckling Tillväxt Halland ett av tillväxtens guldägg Tillväxtverkets rapport 0083 Syftet med det treåriga projektet Tillväxt Halland har varit att

Läs mer

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EN TEMATIDNING OM FÖRETAGENS SAMHÄLLSANSVAR OCH ENGAGEMANG APRIL 2006 FRÅN PAPPERSPRODUKT TILL PRAKTISKT GENOMFÖRANDE För att komma igång

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga resultat. Vi

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

Corporate Responsibility redovisning 2012

Corporate Responsibility redovisning 2012 ängre Corporate Responsibility redovisning 2012 Kortsiktighetens fiende 1 Koncernchef och CR-chefen har ordet 2 Det här är Skandia 4 CR-strategi 6 Samhälle 8 Kunder 16 Medarbetare 26 Partners 32 Miljö

Läs mer

Investeringar. En publikation från Mötesplats Social Innovation

Investeringar. En publikation från Mötesplats Social Innovation ABC i Sociala Investeringar En publikation från Mötesplats Social Innovation 1 Förord ABC I SOCIALA INVESTERINGAR JUNI 2013 1. Inledning. Om social innovation och nya trender inom finansiering...4 2. Begreppet

Läs mer