UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU"

Transkript

1

2

3

4

5 Umeå studentkår Biblioteksgränd Umeå Tel: Beslutsuppföljning UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU Augusti Beslut: Avtal med NH om täckning av skuld i syfte att upprätthålla verksamhet under mottagning. Val: Elin Jonsson som ersättare i Juridiskt Forum. September Beslut: Ärende av brådskande karaktär. Prishöjning för baskort från 100:- till 130:-. Nominering: Linus Lundström, Cecilia Wagenius och Anders Berglund som ledamöter i Kårhuset Pålebacken AB:s styrelse. Stefan Brattlöf Sidan 1 av 1

6 Meddelande Linus Lundström Kårordförande Kåren som hyresvärd: Umeå studentkår har skrivit ett avtal med Instrumentteknik AB rörande en fastighet på Storgatan 7A. Denna har använts som kontorslandskap men lokalerna står nu tomma. Lokalen ska renoveras och utrustas med ytterligare toaletter, duschar och ett utbyggt kök och kommer sedan att fungera som tio studentrum med tillgång till gemensamhetsytor. Dessa kommer US hyra ut. Kårhuset: Lokalerna är delvis renoverade. Ljud och ljusutrustning är införskaffad och installerad. Konceptidén är utvecklad till att bli mer av ett eventställe där externa aktörer ofta kommer att stå för verksamheten, detta för att minska personalbehovet från Kårhusets sida. EPP och andra studentdrivna aktiviteter är dock tänkta att handhas av Kårhuset. Den sjätte september skedde de första eventen på Kårhuset i form av sittningar. Under närmaste tiden kommer en hel del dylika tillställningar att äga rum. Vår förhoppning är att den första öppna nattklubbskvällen kommer att ske den 27:e september. Det har varit strul med alkoholtillstånd som dragit ut på tiden. Nationernas Hus/Alkoholfritt nattöppet alternativ: NH kontaktade kåren med akuta problem av främst ekonomisk karaktär i början av hösten. Kåren har hjälpt dem att kunna genomföra mottagningskvällarna, men då NH:s skulder trots det kommer vara för stora kommer med största sannolikhet klubben att förklaras i konkurs eller på annat sätt avvecklas efter ett avslutningsevent den 20:e september. Kåren har dock tagit upp trådarna från tidigare års diskussioner om ett nattöppet alkoholfritt alternativ på campusområdet och undersöker möjligheten att förlägga det till de lokaler NH idag disponerar över. I skrivande stund har konceptidé med förfrågan om hjälp till finansiering gått ut till ett relativt stort antal presumtiva samarbetspartners där förhoppningen är att universitetet vill gå in som huvudsponsor. Klassrumsbesök: I ett led av kårens vilja att synas mer bland studenterna har presidiet tillsammans utbildningsbevakare haft som ambition att besöka alla nya programstudenter inom vårt verksamhetsområde. Varje delegation har åtminstone bestått av en presidial och den utbildningsbevakare som hör till den utbildning vi besökt. Försäljning av medlemskap: I samma anda har vi i presidiet också stått ute på campusområdet på kvällarna under mottagningen och sålt medlemskap och korv och pratat studentliv med personer som gått förbi. Totalt 7 (?) sådana kvällar har genomförts. Konsthögskolan: Vi har haft ett möte med WHB (kårens programförening på Konsthögskolan) rörande de problem som funnits där nere under våren och även haft en diskussion om hur kåren kan hjälpa dem tydligare i framtiden. SFcS: Ett besök på vår kårsektion i Skellefteå har genomförts där bland annat give-aways, medlemsvärvarkort och informationsmaterial från kåren överlämnades. Vi pratade även om möjligheter till besök från SFcS nere i Umeå eller från studenter i Umeå uppe i Skellefteå framöver under verksamhetsåret. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 1 av 4

7 Meddelande Linus Lundström Kårordförande Gutbev: Studentfallsskrivelsen; Skrivelsen har tagits emot positivt av universitetet. Fakulteterna ska lämna remissvar under veckan. Studentrepresentation; Arbete med att se över studentrepresentation inom US ska påbörjas på institutionsnivå. Tillökning; under detta verksamhetsår kommer även UMS sitta med i Gutbev något de ej hade tid med föregående verksamhetsår. Anders F: Möte har hållits med Anders Fällström och studentcentrum. USSR: Tentamensreglerna: Ett testprojekt gällande tentamensanmälningar kommer ske, förhoppningsvis under hösten. I detta kommer studenterna själva kunna anmäla sig till tentamensskrivning genom Ladok. Salstentamen; Vi har gått igenom de synpunkter som vi samlat in från studenter angående problem man stött på vid salstentamen. Vid nästa möte ska förhoppningsvis någon från skrivningsbevakningen finnas med under mötet för att ge oss bättre insyn i deras praktiska arbete. Förhoppningen är att vi ska kunna läsa ut var förbättringar kan ske. Regelsamlingen; Regelsamlingen togs bort under sommaren, detta pga att det upplevts som ett dubbelarbete för de som reviderar denna efter att regelverket har reviderats. Kårerna upplever att det nya systemet snarare försvårar än underlättar för studenter att hitta det de söker. Anders Fältström ska ta detta vidare och återkomma. UKÄ:s utvärderingar: Diskussion förs angående vilka möjligheter ett lärosäte har att klaga på UKÄ s utvärderingar. Handläggningen av bristande kvalitet: Anders Fällström informerar om den pågående processen med handläggningen av bristande kvalitet. Lärosätet har ett år på sig att åtgärda bristerna. Eftersom det ska vara ett rektorsbeslut på åtgärderna så krävs det mer tid än tidigare tänkt för att man på central nivå ska hinna godkänna skrivelserna. Efter UKÄs granskningar har vi fler utbildningar som erhållit bristande (11) än de som erhållit mycket hög (10) kvalitet. Det ska genomföras bland annat ett seminarium med några av de utbildningar som erhållit mycket hög kvalitet den 3 oktober för att se hur de arbetar med frågor som berör utbildningens kvalité. Internationella studenter: Vi har påbörjat att arbeta med att se över behovet för ett nätverk för de internationella studenterna, detta för att kunna stötta dem tydligare gällande deras rättigheter och även de specifika problemen just denna studentgrupp kan tänkas hamna inför. Relationer: Sektionerna & föreningarna: Arbete med att bygga upp och stärka relationen till sektionerna har initierats. Samtliga sektioner ska ha en kontaktperson i presidiet framöver. En lunch mellan presidiet och sektionsordförandena planeras in till onsdagen den 18e september. Diverse utbildningar genom oss och Folkuniversitetet kommer erbjudas under terminen för att stärka föreningarna och sektionerna (t.ex. kassörs- och ordförandeutbildningar). Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 2 av 4

8 Meddelande Linus Lundström Kårordförande Studenter med barn: Återuppstartandet av projektet Studenter med barn : Arbetat fram en broschyr med information om till exempel föräldraförsäkring, jämställdhetsbonus och studiemedel vid vård av sjukt barn. Tagit kontakt med studenter Besökt Ålidhems öppna förskola Könsneutrala toaletter: Startat en utredning för att könsneutralisera toaletter: helt enkelt att ta bort skyltarna för dam- och herrtoaletter. Det finns ingen anledning att ha könsseparata toaletter då det inte är någon skillnad på dam- och herrtoaletterna. Det är dessutom väldigt besvärande för de som inte är cispersoner. Mottagning Reviderat kårens mottagningsmaterial i syfte att ta bort nedlåtande språkbruk Uppföljning av incidenter Retentionsgruppen: Fokus på mottagningen, speciellt den mediala uppståndelsen. Kommer ha ett möte med Studenthälsan samt akutchefen för att reda ut situationen. Internationella studenter: Då International Housing Office har bristfälliga öppettider under mottagningen har jag hjälpt nyanlända studenter genom att hämta ut deras nyckel samt guida dem. Remissvar: Arbetat med remissen Rekryteringsmål för en jämnare könsfördelning bland professorer inom ramen för Rådet för lika villkor. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 3 av 4

9 Meddelande Linus Lundström Kårordförande Inventering av toalettpratare: I början av terminen skedde en inventering av hur många toalettpratare som finns tillgängliga. Just nu finns det ungefär 150 uppsatta men skulle det dras till sin spets går det att komma upp i ungefär 250 st. Välkomstmässsa: 5e september skedde höstens välkomstmässa. US huserade Länsförsäkringar, Wasaline, Synsam, Academic Work, Bussgods, Solidar och Folkuniversitetet på vår monterplats. Vi spred även information om kåren samt sålde kårleg. Mecenat hade en buss uppställd vid Vågspel, där spred vi information om Kårhuset samt sålde kårleg. Räkmacka HT13: Har varit med och tagit fram studentrepresentanter till terminens första Räkmacka, eventet riktar sig mot studenter inom miljö och hälsoskydd, bioteknik och life science. Konstrundvandring på campus: Vi har anordnat en konstrundvandring med hjälp av Ann Chatrine från Konstvetenskap för att sprida kunskap om de olika konstverken som finns på campus. Go-kart tävling: Vi har spikat det sista inför gokart tävlingen som äger rum 5e oktober där vi har tänkt att 9 lag om 5 personer kan delta för 200kr per person. Priser sponsras av Wasaline och Star Audio. Om vädret tillåter och det blir nog med lag tror vi att det kommer bli ett bra event. Sociala medier: Vi har försökt att vara mer aktiv inom socialamedier och synas mer på Facebook. Vi har även startat ett konto på Instagram, detta har vi även marknadsfört via affischer på campus. Externa relationer: Det har blivit klart att vi kan ta emot skicka bussgods via expeditionen på US, kårmedlemmar erhåller en rabatt på skickat gods. Företaget Fest i Umeå kommer att erbjuda US medlemmar rabatterat biljettpriset vid en kommande pubcrawl som sker i centrum. Czech beer house festival Umeå erbjuder US medlemmar rabatterat pris på kalla rätter. Wasaline erbjuder rabatterat pris till US medlemmar på en resa till Finland och tillbaka. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 4 av 4

10 FRÅN KÅRFINANISERING TILL UNIVERSITETSAVTAL: BALANS PÅ SLAK LINA SAMMANFATTNING KÅRMEDIA UMEÅ/VERTEX AVTALSPERIODEN 1 JULI JUNI 2013

11 Vertex är en manick som skriver om allt möjligt som rör studentliv och utbildningsfrågor i Umeå universitets närhet och periferi. VERTEX EN KORT BAKGRUND n Första numret utkom Webbtidning sedan n Fram till år 2000 var Vertex en verksamhetsgren inom Umeå studentkår bildades handelsbolaget Kårmedia Umeå av US och NTK. Kårmedia, med egen styrelse (vald av kårerna), övertog utgivningen av tidningen. n Handelsbolaget ombildades hösten 2010, som en följd av kårobligatorieavvecklandet, till aktiebolag. n Vertex ska enligt policyn kritiskt granska de verksamheter och aktörer som påverkar studenternas situation rörande såväl utbildning som fritid, belysa kårernas och studentföreningarnas verksamheter, informera, engagera och roa sina läsare samt vara en arena för debatt. n På redaktionen arbetar idag en chefredaktör och ansvarig utgivare (100%) och en reporter (50%). Ett 20-tal studenter medverkar också som frilansmedarbetare varje nummer (fotograferar, skriver, ritar serier, korrekturläser). n Vertex utkommer med 9 nummer per år. Vertex.nu uppdateras löpande.

12 AVTALSPERIODEN : SPALTMETRAR OCH PLANTSKOLA Samtidigt som ekonomin varit kärv se fortsättningen har Vertex/Kårmedia uträttat en del under avtalsperioden Om man begränsar sig till det mest konkreta kan följande nämnas: inser snabbt att Vertex nya webbtidning har premiär i samma n Vertex har utkommit med 27 nummer under avtalsperioden. Dessa har sammalagt innehållit 820 tidningssidor, varav 480 varit fyllda med redaktionellt material. Det innebär 589,4 spaltmeter med nyhetsartiklar, foton, notiser, debattinlägg, krönikor, serier Skit i det här nu! Får jag istället be dig att flytta blicken ett par och reportage som på olika decimeter åt sätt vänster? speglat Just det, till sidan eller 2. Kolla där granskat och du utbildningsfrågor och studentliv i Umeå veva som detta universitets nummer av papperstidningen närhet kommer ut. och periferi. Ingen jättesensation, kan tyckas, men den som tagit del av den förra versionen (när den inte ruttnat i offline-limbo) förstår nog att vi är rätt euforiska. Det känns kort sagt väldigt bra att nu ha en webbtidning som funkar och gör skäl för namnet. n Tekniska problem kombinerat med bristande bemanning gjorde att För att fira detta lassar vi ut en massa biobiljetter bland dem som kollar in underverket (och hittar tävlingen:-). webbtidningen gick på sparlåga och ibland låg nere nästan hela Sen hoppas vi förstås att du återkommer, läser, kommenterar, skickar in bilder och videosnuttar och har dig, så att verksamhetsåret 2011/12. webbtidningen Men blir våren det levande forum 2012 vi hoppas togs på. Där hittar en helt ny webb du material och artiklar som inte finns i papperstidningen fram, med nytt upplägg men och även texter baserad från tidningen på som du nytt gärna får publiceringsverktyg. tycka till om. För att markera nystarten denna höst har vi också stuvat om Nya vertex.nu hade premiär i papperstidningen, vid bland terminsstarten annat för att åstadkomma den hösten växelverkan mellan papper och webb som är målet. Får jag till exempel be dig att flytta blicken en decimeter åt vänster? Men vad är nu Vertex för konstig grej? undrar kanske du som är ny. Det är en manick som skriver om allt möjligt som n Vertex fungerar också en plantskola, vilket lokala medier rör studentliv och utbildningsfrågor i Umeå universitets närhet och periferi. Tipsa oss gärna! Använd webben! Tyck till! Tack! uppmärksammade när Vertex firade 50-årsjubileum i januari Både journaliststudenter och andra studenter kan här, under handledning, prova att jobba i skarpt läge, och flera som tagit sina första steg på Vertex har sedan fortsatt inom journalistiken. n Under avtalsperioden har 48 olika studenter frilansat som skribenter, fotografer, serietecknare och korrekturläsare. Några har skickat in bidrag någon enstaka gång, andra har varit fasta medarbetare. I redaktionsrutan på sidan 3 i tidningen presenteras i varje nummer en av frilansmedarbetarna med bild och kort text. Noteras kan att det varit ett nytt ansikte där i varje nummer under avtalsperiodens 27 utgåvor ingen har presenterats två gånger. FRAMTIDSVISIONER Många visioner finns, både vad gäller att utveckla pappers- och webbtidningen och integrationen däremellan och att stärka Vertex som studenternas naturliga kommunikationscentral vad gäller lokala universitetsnyheter och debatt. Ett problem vad gäller utvecklingsarbetet är dock de knappa resurserna. I tidernas begynnelse det vill säga i I slutet av 1990-talet bryter sig Umeå mitten av 1900-talet var Umeå en naturvetar- och teknologkår, ntk, och ganska udda studieort, en stad där Medicinska studentkåren ur Umeå studentkår, us. Som en följd av kårdel- vintrarna var långa och befolkningen gles. Högskoleutbildningarna i Umeå ningen bildas år 2000 Kårmedia Umeå, startade med tjugo tandläkarstudenter i slutet av 1950-talet, några år se- Vertex. Bolaget ägs i nuläget gemen- det handelsbolag som sedan dess ger ut nare tillkom den medicinska föreningen och kort därefter Umeå samt av us och ntk. studentkår. Ett år senare, 1960 startades Vertex, Ett friskt och livskraftigt leumsåret med en fest med mat och inleds jubi- språkrör för studentkåren, stod det i underhållning av bland annat umebandet Plan a Revolution. Bland gäs- första numret. Vertex är med sina 50 år faktiskt äldre än Umeå universitet, terna märks gamla och nuvarande som invigdes officiellt först Där finns också information från kåren, efterlysningar av personer, bortdentkårs- och universitetsfolk och så frilansmedarbetare, redaktion, stu- som betyder hjässa, tappade saker och till och med en klart ett rejält gäng studenter med krön eller virvel vann i en namnpristävling mot konkurrerande förslag 1968 är tidningen uppenbart större. re på baksidan av tidningen... dödsannons. gratis entré för den som tittar närma- som Utposten, Symbios och Amalgam Universitetet har nu 6000 studenter och gamla spetsar. Det första numret och Christer Ternrud blir Vertex först har vuxit recenseras i flera dagstidningar. Västerbottens Kuriren skriver att Vertex är skriver om grekiska studenters situastudenter som målgrupp till en av Sve- fast anställda journalist. Tidningen från liten kårtidning med tandläkar- tryckt på glättat papper och med en tion, skulpturen Norra Skenet, bostadsbristen och mycket mer. stående från kårinflytande och med en riges större studenttidningar, mer fri- imponerande annonsmängd. Dagens nyheter noterar roat att redaktören mer heterogen studentgrupp som läsare. På senare tid har webbtidningen har Skidspåret som adress. är Umeå studentkår mycket politisk. Engagemanget genomsyrar hela Umeå och läsas i ett par webbkiosker på campus. vertex.nu fått en nystart och kan nu håller till i kårhuset Scharinska Villan och tidningen innehåller artiklar som ska in- Det märks tydligt i Vertex. V ertex att ta flera steg för att fortsätta rör sig långt utanför landets gränser. Under jubileumsåret kommer tressera en tandläkarstudent tandläkarskämt och odontologiska texter. Karlssons penna tidningen en egen Under 80-talet ger redaktören Benny utvecklas, säger Bertil Janson. röst.

13 FRÅN KÅRFINANSIERING TILL UNIVERSITETSAVTAL Innan kårobligatoriet avvecklades 1 juli 2010 finansierade US och NTK Kårmedia/Vertex dels via ett prenumerationsbidrag, dels genom att i varje nummer betala för ett antal kårsidor. I samband med kårobligatoriets avvecklande övertog Umu den tidigare kårfinansieringen, formaliserat genom Avtal om ersättning för media. Kårmedia/Vertex exterma finansering krympte i och med detta ihop rejält. n Extern finansiering via studentkårer resp. Umu tkr / / / / / / Kårer, pren-bidrag Kårer, kårsidor Umu, enligt avtal Genomsnitt kårfinansiering: kr/ år. Genomsnitt Umu-avtal: kr/år.

14 EN NATIONELL JÄMFÖRELSE 2011 gjorde Kårmedia/Vertex en utredning om nivåerna på universitetens stöd till några större studenttidningar i landet. Anledningen var främst att nivån på Umu:s mediaavtal ang Vertex inte fullt ut motsvarade nivån på det stöd kårerna stod för åren innan obligatorieavvecklandet n Universitetens stöd till studenttidningar (2011): 2000 tkr STHLMS UNIV. TILL GAUDEAMEUS GÖTEBORGS UNIV. TILL SPIONEN UPPSALA UNIV. TILL ERGO LUNDS UNIV. TILL LUNDAGÅRD UMU TILL VERTEX Stockholms universitet till Gaudeamus: per utgåva (8 nr/år): Göteborgs univ till Götheborgske spionen: per utgåva (8 nr/år): Uppsala universitet till Ergo (*se fotnot nedan) per utgåva (12nr/år): Lunds universitet till Lundagård: per utgåva (9 nr/år): Umeå universitet till Vertex per utgåva (9 nr/år): kr/år kr/utgåva kr/år kr/utgåva kr/år kr/utgåva kr/år kr/utgåva kr/år kr/utgåva Vad gäller universitetsstöd per tryckt exemplar av studenttidningarna är det svårare att få fram exakta siffror (svårt att få tillgång till samtliga upplagesiffror för 2010/2011). Men klart är att Göteborgs universitet ligger högst med 6,43 kr/tryckt exemplar av Spionen, följt av Stockholms universitet, med 5,92 kr/tryckt exemplar av Gadden. Umeå universitet ger ca 3,70 kr/ tryckt exemplar av Vertex. * Uppsala universitet ger hela sin stödsumma till Uppsala studentkår, som i sin tur fördelar den vidare till bl.a. Ergo om t.ex. annonsintäkterna sviktar kan kåren alltså tilldela Ergo en större andel av universitetspengarna.

15 ANNONSINTÄKTER & RESULTAT Samtidigt som den externa finansieringen krympt i och med Umu-avtalet har annonsintäkterna, Vertex huvudsakliga intäktskälla, varierat under perioden, med en märkbar nedgång Annonsintäkterna stannande då på ca kr/verksamhetsår. I genomsnitt har annonsintäkterna legat på bra precis kronor/år under perioden En viss uppgång vad gäller annonsintäkter från 2011 har inte fått resultatet att stabiliseras, då den externa finansieringen samtidigt varit lägre än tidigare. Resultatet för 12/13 är av naturliga skäl ej klart. En prognos visar på ett minus runt kr. n Resultat Kårmedia Umeå/Vertex (prognos för 2012/2013) tkr Umu-avtal fr.o.m 1 juli 2010? 2007/ / / / / /13

16 SPARPAKET OCH KRISÅTGÄRDER De knappa ekonomiska villkoren under avtalsperioden har föranlett Kårmedia/Vertex att vidta en rad åtgärder för att undvika minusresultat av ohanterlig storlek. Av åtgärderna kan till exempel dessa nämnas: n 21 september 2010 ombildas Kårmedia Umeå HB till Aktiebolag. Detta för att minska ägarkårernas ekonomiska risk i händelse av större minusresultat för Kårmedia. US och NTK går in med ett aktiekapital på kronor vardera, totalt kronor. n För att få bukt med vikande annonsintäkter läggs all annonsförsäljning ut på ett lokalt mediebolag från och med 1 januari Vertex annonskonsulent slutar sin tjänst på tidningen och blir istället anställd av mediebolaget. n 22 november 2010 beslutar Kårmedias styrelse att bemanningen på Vertex redaktion ska halveras under perioden 1 februari 30 juni Chefredaktören arbetar under perioden 50%, reportern 25 %. Färre bidrag från frilansmedarbetare och färre sidor i tidningen ingår också i sparpaketet. Verksamhetsåret 2010/2011, det första under Umu-avtalet, slutar ändå med ett minusresultat på kronor. n Vertex redaktion flyttar till mindre lokaler 1 september n Likviditeten är ett orosmoment Kårmedias styrelse äskar därför om ett aktiägartillskott från US och NTK, som den 17 februari 2012 går in med kr vardera, totalt kronor. n Åtgärder och sparpaket under avtalsperioden, tidsaxel: Aktieägartillskott US-NTK kr Sparpaket, bl.a. halverad bemanning på redaktionen Annonsförsäljning läggs ut, annonskonsulent slutar HB blir AB Mindre lokaler 1 juli juli juli juli 2013

17 JUSTERAD NIVÅ I UMU-AVTALET Mot bakgrund av detta anser kårerna och Kårmedia att det finns skäl att justera ersättningsnivån i avtalet för perioden 1 juli juni 2016, så att Vertex kan ges ut med bibehållen kvalitet och få förnyad kraft i utvecklingsarbetet vilket är omöjligt med återkommande sparpaket enligt ovan. Med en miniminivå på kronor årligen blir bolaget Kårmedia och därmed studenttidningen Vertex mycket sårbar, inte minst när annonskonjunkturen sviktar, vilket den gör med jämna mellanrum. Ett första höstterminsnummer som genererar i annonsintäkter istället för kr innebär omedelbart ett problem för hela verksamhetsåret. Att den externa finansieringen minskat från i genomsnitt 670 tkr/år (via kårerna) till 500 tkr/år (via Umu) har sammanfattningsvis inneburit konkreta begränsningar för Kårmedia/Vertex verksamhet under treårsperioden. Sparpaket och neddragningar har hämmat utvecklingskraften, och nysatsningar på Vertex papperstidning och webb har varit svåra att genomföra, då fokus främst hamnat på att undvika stora minusresultat. Från kårernas och Kårmedias sida är det alltså av största vikt att ersättningsnivån i avtalet höjs. En justerad nivå kan förslagsvis åstadkommas på två sätt: n En omförhandling enligt punkt 6 i Avtal om ersättning för media. Ersättningsnivån justeras uppåt. Från kårernas sida skulle en önskvärd nivå ligga på kr årligen. Detta för att återgå till tidigare nivårer på den externa finansieringen och samtidigt ge ett visst ekonomiskt utrymme för utveckling av Vertex på papper och webb. eller n Ett kompletterande avtal med Umu om distribution av Vertex till umu-anställda/alumner/elever i gymnasieskolors avgångsklasser. Det sista som ett sätt att väcka intresse för och underlätta rekrytering till Umeå universitet. Kårmedia kan presentera förslag om intresse finns. Vi hoppas att diskussioner kring detta kan utmynna i en överenskommelse som innebär en mindre ekonomiskt instabil situation för Kårmedia/Vertex.

18 ÄGARKÅRERNA OCH KÅRMEDIA ETT FÖRSLAG FÖR FRAMTIDEN OM KÅRMEDIA UMEÅ/VERTEX, UNIVERSITETSAVTALET OCH US OCH NTK:S ROLL UNDER PERIODEN

19 n n Tanken att när som helst kunna dra iväg lugnar mig, det finns något renande i att börja om och lämna det gamla. Sedan 1 juli 2012 har Fanny Eriksson haft ordförandeposten i Umeå studentkår och Helena Dahlberg i Umeå naturvetar- och teknologkår (ntk). Båda kårerna har ansökt om och beviljats kårstatus, ntk firar 15 år i maj och Umeå studentkår har synts flitigt i medierna i frågor som rört allt från Scharinska och Kårhuset till den kritiserade valsäkerheten i samband med årets kårval. Snart ska ordförandena lämna över till sina efterträdare. Vertex bad Fanny Eriksson och Helena Dahlberg att sammanfatta kåråret. fanny: Det har varit överraskande mycket studiesocialt arbete under året, med Scharinska, Corona och Kårhuset som tagit mycket tid. Det har varit kul och utvecklande och vi har fått mycket gjort som syns utåt. helena: Det har varit lärorikt och spännande. Det har varit så mycket som hänt i år som inte hör till vanligheterna. Ansökan om kårstatus, avtal som ska förnyas och så fyller vi 15 i år. fanny: Ibland har man känt sig ute på djupt vatten när man förväntas vara insatt i frågor man tidigare inte kunde. Det blev tydligt när vi jobbade med Kårhuset. Helt plötsligt skulle man kunna svara på frågor om nattliv och klubbar, vilket var ganska jobbigt, men vi har hjälpt varandra på ett bra sätt i korridoren. helena: Att gå hem och att inse att man inte hinner göra allt på en dag. Det har blivit bättre, men ändå inte ovanligt med en till två timmars övertid. fanny: Kårhuset. Det blev ett tråkigt efterspel med Coronas konkurs, men jag är otroligt nöjd med att vi inrättade ett kårhus redan i år. helena: Vi har fått mycket och bra gensvar från studenter i våra undersökningar. Till exempel har vi undersökt vad studenterna kände till om sina rättigheter och vad de tycker om de nya tentamensreglerna. fanny: Inte riktigt. Jag önskar jag hade kunnat arbeta mer med den stora omorganisationen av kåren som vi talade om i början av höstterminen. Men det har hänt så mycket att omprioriteringar fick göras allt eftersom. helena: Alla viktiga saker har hunnits med, som att revidera en mängd dokument, förnya avtal och ansöka om kårstatus. Vi har fått mycket och bra gensvar från studenter STUDENTTIDNINGEN VERTEX n Första numret utkom Webbtidning sedan n Fram till år 2000 var Vertex en verksamhetsgren inom Umeå studentkår bildades handelsbolaget Kårmedia Umeå av US och NTK. Kårmedia, med egen styrelse (vald av kårerna), övertog utgivningen av tidningen. n Handelsbolaget ombildades hösten 2010, som en följd av kårobligatorieavvecklandet, till aktiebolag. n Vertex ska enligt policyn kritiskt granska de verksamheter och aktörer som påverkar studenternas situation rörande såväl utbildning som fritid, belysa kårernas och studentföreningarnas verksamheter, informera, engagera och roa sina läsare samt vara en arena för debatt. n På redaktionen arbetar idag en chefredaktör och ansvarig utgivare (100%) och en reporter (50%). Ett 20-tal studenter medverkar också som frilansmedarbetare varje nummer (fotograferar, skriver, ritar serier, korrekturläser). n Vertex utkommer med 9 nummer per år. Vertex.nu uppdateras löpande.

20 KORT OM KÅRERNAS AVTAL MED UMEÅ UNIVERSITET Umeå universitet ersätter sedan 1 juli 2010 Kårmedia/Vertex (KMU) med kr/år. Detta i enlighet med det Avtal om ersättning för media som i juni 2010 tecknades mellan Umu och US och NTK (i deras egenskap av KMU:s ägare). Avtalet kom till strax innan kårobligatiorieavvecklandet 2010, då US och NTK befarade en ekonomiskt mer osäker tillvaro och därför förhandlade fram avtalet med Umu. Tanken med detta var att trygga Vertex utgivning, men utan de prenumerationsbidrag som ägarkårerna tidigare betalt. I praktiken tog då Umu över den externa finansieringen av KMU. I och med Umu-avtalet upphörde all form av ersättning från kårerna till KMU. Inte bara prenumerationsbidragen upphörde, utan även den ersättning för kårsidor som kårerna tidigare betalt till KMU (motsvarande halva ordinarie annonspriset). Hur detta påverkade KMU:s externa finansiering framgår av diagrammet. n Extern finansiering via studentkårer resp. Umu tkr / / / / / / Kårer, pren-bidrag Kårer, kårsidor Umu, enligt avtal Genomsnitt kårfinansiering: kr/ år. Genomsnitt Umu-avtal: kr/år.

21 KÅRERNAS FINANSIERING Vad gäller kårfinansieringen innan obligatorieavecklandet kan man notera att US respektive NTK under treårsperioden innan Umu-avtalet tecknades (och tidigare) betalade i genomsnitt kr/år vardera för sina kårsidor i Vertex. Till detta kom prenumerationsbidragen, 3,75 kr/kårmedlem och exemplar, som innebar att US i genomsnitt betalade ca kr/år och NTK kr/år till KMU. (Denna ersättningsmodell gällde från det att Kårmedia Umeå bildades år 2000 fram till att 500 Umu-avtalet tog vid 2010) I genomsnitt betalade US ca kr/år till KMU och NTK ca kr/år. Totalt innebar detta för Kårmedia Vertex en extern finansiering (vid sidan av annonsintäkterna) på i genomsnitt ca kr/år. Att Umu-avtalets nivå på kr/år innebar en kännbar förändring behöver kanske inte sägas. Hur Kårmedia/Vertex hanterat de knappa ekonomiska villkoren efter obligatorieavvecklandet framgår av bilagan Från kårfinansiering till universitetsavtal: Balans på slak lina, sid 6-7. Det ska noteras att ägarkårerna hjälpt till när det kärvat under avtalsperioden. Förutom aktiekapitalet på kr/kår när aktiebolaget bildades 2010 har man också skjutit till kr/kår i aktieägartillskott i februari n Kårernas finansiering, , i genomsnitt/år 500 tkr US NTK [Aktiekapital till KMU AB] [Aktieägartillskottl 2007/ / / / / /13

... 12... 6... 7... 11

... 12... 6... 7... 11 Förkortningar som används i detta dokument: US: UmU: Umeå universitet SLU: Sveriges lantbruksuniversitet SFS: Sveriges förenade studentkårer... 1... 2... 2... 3... 4... 5... 5... 5... 6... 7... 10... 10...

Läs mer

Umeå studentkår Linus Lundström Ordförande 070-686 90 10. Föredragningslista Styrelsemöte nr.2 13/14

Umeå studentkår Linus Lundström Ordförande 070-686 90 10. Föredragningslista Styrelsemöte nr.2 13/14 Umeå studentkår Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.2 13/14 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: 2013-09-18 Tid: 15.15

Läs mer

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande Umeå studentkår Kårordförande 13/14 Föredragningslista Kårfullmäktige nr.2 13/14 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: 2013-09-20

Läs mer

Slutlig Verksamhetsplan 2009/2010

Slutlig Verksamhetsplan 2009/2010 Umeå studentkår Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2009-09-18 Slutlig Verksamhetsplan 2009/2010 Övergripande Det kommande verksamhetsåret är fyllt med utmaningar för Umeå studentkår. Under

Läs mer

INNEHÅLL ... 12 ... 6 ... 15 ... 18... 20... 21... 29 ... 34... 35... 37

INNEHÅLL ... 12 ... 6 ... 15 ... 18... 20... 21... 29 ... 34... 35... 37 Styrdokument Linus Lundström Kårordförande Handlingsplanen är kårstyrelsens arbetsdokument, där samtliga områden som berörs i verksamhetsplanen ska omsättas i projektform för att stärka transparensen av

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011/2012

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011/2012 VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011/2012 Verksamhetsledning Ett år efter kårobligatoriets avskaffande står fortfarande stark i det studentfackliga arbetet men många utmaningar finns ändå inför det nya verksamhetsåret.

Läs mer

Styrdokument 2009-09-18. Umeå studentkår Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00

Styrdokument 2009-09-18. Umeå studentkår Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Umeå studentkår Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2009-09-18 Handlingsplan Info Projekt 1 Sammanställning av studentrabatter För att tydliggöra det värde som ett medlemskap i kåren innebär

Läs mer

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Avsändare: Datum: Kårstyrelsen 2013-09-09 4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Kårstyrelsen föreslår fullmäktige: att anta den konkretiserade verksamhetsplanen för verksamhetsåret

Läs mer

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår UKÄ:s reg.nr: 32-205-14 Svaren nedan är från (härefter benämnt som US ) och avser Umeå universitet (härefter benämnt som UmU ) generellt, samt i vissa avseenden de organisatoriska delar av Umeå universitet

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015

Verksamhetsplan 2014/2015 Verksamhetsplan 2014/2015 1 Verksamhetsplanen är ett styrdokument för Linnéstudenternas arbete och lyfter ut fokusområden för kommande verksamhetsår. Det finns frågor som Linnéstudenterna prioriterar utöver

Läs mer

Fastställd av årsmötet Verksamhetsplan 2015/2016

Fastställd av årsmötet Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av årsmötet 0 Verksamhetsplan 0/0 Fastställd av årsmötet 0 0 0 0 Verksamhetsplanen är ett styrdokument för Linnéstudenternas arbete och lyfter upp fokusområden för kommande verksamhetsår. Det

Läs mer

Verksamhetsplan 2016/2017

Verksamhetsplan 2016/2017 Verksamhetsplan 2016/2017 Studentsektionen Sesam Verksamhetsplan 2016/2017 Verksamhetsplanen är utarbetad utifrån den verksamhetsplan som Örebro studentkår har gällande hela organisationen i upplägg och

Läs mer

Formalia Stefan Brattlöf Organisationssekreterare 2012-09-20 INKOMNA AVSÄGELSER Följande avsägelser har kommit in till Umeå studentkår: Per Olsson Jag avsäger mig här med min plats som ersättare i Kårhusstiftelsen

Läs mer

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande Umeå studentkår Kårordförande 13/14 Föredragningslista Kårfullmäktige nr.5 13/14 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: 2014-02-12

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 Studentkåren Malmös verksamhetsplan 2013-2014.doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 1. Inledning Under verksamhetsåret 13/14 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens

Läs mer

Umeå studentkår Wilmer Prentius Ordförande 070-686 90 10. Föredragningslista Styrelsemöte nr.2 14/15

Umeå studentkår Wilmer Prentius Ordförande 070-686 90 10. Föredragningslista Styrelsemöte nr.2 14/15 Ordförande Föredragningslista Styrelsemöte nr.2 14/15 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: 2014-09-16 Tid: 15.15 Plats: Ringius Punkt Ärende

Läs mer

Regler för kårföreningar Göta studentkårs fullmäktige,

Regler för kårföreningar Göta studentkårs fullmäktige, Sida 1/5 Typ av styrdokument: Antagen av: Senast reviderad: Regler för kårföreningar Göta studentkårs fullmäktige, 2015-03-25 2015-03-25 Typ av kårförening: Kårförening utan annan anknytning Kårförening

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

UMEÅ STUDENTKÅRS FRAMTIDA ARBETE

UMEÅ STUDENTKÅRS FRAMTIDA ARBETE UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Framtidsrapporten 2009-02-26 UMEÅ STUDENTKÅRS FRAMTIDA ARBETE Hösten 2008 inledde Umeå studentkårs framtidsgrupp sitt arbete med att diskutera kring

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 Antaget av LinTeks fullmäktige den 3 mars 2015 2 (9) Inledning Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek.

Läs mer

UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU

UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Beslutsuppföljning 2012-12-05 UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU Oktober Nominering: Ulrika Haake som inspektor för Umeå studentkår Val:

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-07 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas Norlund Sivermark Anna Neglén Daniel

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

Bilaga U2 Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090786 90 00 Beslutsuppföljning 20150601 Meddelande att US och NTK skickat en skrivelse till UmU med en förfrågan om kontorslokal vid Konstnärligt

Läs mer

Medlemsmöte 131009 Kalmar/Växjö. Åsiktsdokument

Medlemsmöte 131009 Kalmar/Växjö. Åsiktsdokument Medlemsmöte 0 Åsiktsdokument 0 Grundläggande värderingar Ett universitet för alla Medlemsmöte 0 Utbildning är en demokratisk rättighet som ska vara tillgänglig för alla. Varje individ måste ges en reell

Läs mer

1.2 Långsiktigt perspektiv i SFS påverkansarbete

1.2 Långsiktigt perspektiv i SFS påverkansarbete Verksamhetsplan Sveriges förenade studentkårer 2015 / 2016 1. Inledning SFS verksamhetsplan är det dokument som slår fast vilket arbete som SFS ska bedriva under verksamhetsåret med politisk påverkan och

Läs mer

Övergripande... 2. Deltagande och studentinflytande... 5. Information... 6. Arbetsmarknad... 8. Externa relationer... 9. Bostäder...

Övergripande... 2. Deltagande och studentinflytande... 5. Information... 6. Arbetsmarknad... 8. Externa relationer... 9. Bostäder... 2011/2012 en beskriver kårstyrelsens arbete med att leva upp till Verksamhetsplanen som tas varje år. Den är nödvändig för att öka transparensen i kårens verksamhet och vara ett tydligt verktyg för medlemmar

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

UMEÅ STUDENTKÅRS POLICY FÖR UTBILDNINGSPOLITISKA STÄLLNINGSTAGANDEN

UMEÅ STUDENTKÅRS POLICY FÖR UTBILDNINGSPOLITISKA STÄLLNINGSTAGANDEN UMEÅ STUDENTKÅRS POLICY FÖR UTBILDNINGSPOLITISKA STÄLLNINGSTAGANDEN Fastställd av kårfullmäktige den 16 februari 2016. Om denna policy Denna policy är fastställd för att ge förtroendevalda och anställda

Läs mer

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Umeå studentkår Ordförande 070-686 90 10 Protokoll Styrelsemöte nr.3 10/11 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, kårsektioner PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

Läs mer

Proposition 1 Antagande av nya stadgar

Proposition 1 Antagande av nya stadgar Proposition 1 Antagande av nya stadgar Föreningens nuvarande stadgar antogs av årsmötet vid föreningens grundande i maj 2014. Under det gånga verksamhetsåret har styrelsen sett över stadgarna och arbetat

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för sektionsstyrelserna inom Konstkåren. Sektionsstyrelsen har ett övergripande ansvar som i första

Läs mer

Kommunikationsplan 13/14

Kommunikationsplan 13/14 Kommunikationsplan 13/14 Chalmers Studentkår är dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet med utbildningsfrågor, sociala frågor och

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

UTBILDNINGSRÅD HT 2012. Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus

UTBILDNINGSRÅD HT 2012. Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus UTBILDNINGSRÅD HT 2012 Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus SCHEMA Lördag 07.30 Frukost 08.30 Mötet inleds, punkt 1-6 Kort bensträckare 10.00 Utvärdering med prorektor 11.00 Fika 11.15 Intern kommunikation-

Läs mer

Örebro studentkårs åsiktsdokument

Örebro studentkårs åsiktsdokument Dnr.1415.I.B.7.8 Örebro studentkårs åsiktsdokument 2015-2017 Förord Det här är Örebro studentkårs åsiktsdokument som redogör för Örebro studentkårs ståndpunkt i flertalet områden som rör både studier och

Läs mer

Styrdokument för KårsOrdet

Styrdokument för KårsOrdet Styrdokument för KårsOrdet Studentkårens tidning för studenter vid Högskolan i Jönköping Reviderat 120217 Reviderat 140319 0 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Förord... 2 1.3

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Umeå studentkår Föredragningslista Styrelsemöte nr.4 12/13 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum:

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Luleå studentkårs åsiktsdokument

Luleå studentkårs åsiktsdokument s åsiktsdokument Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: xx@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/8 Innehållsförteckning Grundsyn... 3 Mångfald... 3 Utbildning och dess kvalitet... 3 Personal

Läs mer

ANSÖKAN OM STÄLLNING SOM STUDENTKÅR. För perioden 20100701-20130630

ANSÖKAN OM STÄLLNING SOM STUDENTKÅR. För perioden 20100701-20130630 ANSÖKAN OM STÄLLNING SOM STUDENTKÅR För perioden 20100701-20130630 Ansökan om ställning som studentkår Härmed söker ställning som studentkår för perioden: 2010-07-01 till 2013-06-30 Studentföreningens

Läs mer

Resurser till högre utbildning

Resurser till högre utbildning Resurser till högre utbildning Det satsas idag mindre än hälften så mycket resurser på de samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningarna som det görs på naturvetenskapliga och tekniska utbildningar.

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av SiS Fullmäktige 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20 Reviderat

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Sektionen för Medicinsk Teknik

Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionen för Medicinsk Teknik Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2016/2017 1 Introduktion Sektionen för Medicinsk Tekniks verksamhetsplan klubbas av sektionsmöte för att ge organisationen styrning. Allmänt

Läs mer

Luleå Studentkår Vision

Luleå Studentkår Vision Luleå Studentkår Vision Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ks@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/7 Innehållsförteckning VISION...3 MÅLBILD...4 Vad vi gör... 4 Utbildningsbevakning... 4

Läs mer

Förändrade bestämmelser för examensarbeten vid juridiska institutionen, Stockholms universitet

Förändrade bestämmelser för examensarbeten vid juridiska institutionen, Stockholms universitet Stockholms universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Mikael Herjevik 08-5630 87 8727 mikael.herjevik@hsv.se

Läs mer

Det är inte ideologier som styr på kåren

Det är inte ideologier som styr på kåren Styrelsen. Mikaela Peltz, Zakarias Pante och Katarina Nilsson representerar Socialdemokraterna, Moderaterna och Pedagogerna. Det är inte ideologier som styr på kåren Medier och politiker på riksnivå har

Läs mer

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 17 september 2012 Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 Helsingborgs stad behöver fokusera arbetet kring högre utbildning, forskning och attraktiv studentstad för att stärka

Läs mer

Yrkande Punkt: B2 Parti: Studentpartiet Socialdemokraterna Yrkande: Studentpartiet Socialdemokraterna föreslår och yrkar bifall till Joakim Mäki som central utbildningsbevakare för Umeå studentkår. Punkt:

Läs mer

Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Beslutsuppföljning 2011-09-15 UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU Augusti - Skrivelse: tillgång till konferensrum - Beslut: revidering av logotyp - Val:

Läs mer

Consensus verksamhetsplan

Consensus verksamhetsplan Verksamhetsår Consensus verksamhetsplan 2013 2014 Consensus en kår nära dig Antagen av FUM 130320 Inledning Denna verksamhetsplan är något mindre betungande än tidigare års och samtidigt som vi har begränsat

Läs mer

Handlingsplan för Umeå studentkårs styrelse verksamhetsåret 08/09

Handlingsplan för Umeå studentkårs styrelse verksamhetsåret 08/09 Umeå Studentkår 2008-10-24 Handlingsplan 08/09 Handlingsplan för Umeå studentkårs styrelse verksamhetsåret 08/09 Tidsbestämda åtaganden under verksamhetsåret September Verksamhetsstipendie Hjälpa studenter

Läs mer

Verksamhetsplan - Diskussionsunderlag

Verksamhetsplan - Diskussionsunderlag Verksamhetsplan - Diskussionsunderlag Linköping 150225 Utifrån diskussioner med styrelsen och FUM så har styrelsen nu skrivit ett utkast till verksamhetsplan för verksamhetsåret 15/16. De strukturella

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/16 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF

Verksamhetsplan 2015/16 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF Sid 1(10) Verksamhetsplan 20 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF-05 6.4 Sid 2(10) INTRODUKTION Tekniska Högskolans studentkårs verksamhetsplan

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10/11 Föredragningslista Kårfullmäktige nr.6 11/12 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE

Läs mer

Välkommen till Lärarhögskolan!

Välkommen till Lärarhögskolan! Välkommen till! Till dig som är antagen till Yrkeslärarprogrammet 90 hp Varmt välkommen, vi hoppas att du ska få en mycket givande studietid! I det här brevet hittar du viktig information inför programstarten.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2016 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet

Läs mer

Disposition Verksamhetsplanen är uppdelad under tre rubriker: Fokusfrågor, Organisationsutveckling och Löpande verksamhet.

Disposition Verksamhetsplanen är uppdelad under tre rubriker: Fokusfrågor, Organisationsutveckling och Löpande verksamhet. Sida 1/9 Typ av styrdokument: Antagen av: Senast reviderad: Konkretiserad verksamhetsplan för Göta studentkår 2011/12 Göta studentkårs fullmäktige, 11-10-06 Inledning En verksamhetsplan lyfter fram de

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 13/14

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 13/14 .doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 13/14 1. Inledning Under verksamhetsåret 12/13 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens struktur men än är arbetet inte klart och Kåren

Läs mer

Halmstad Studentkår. Kårstyrelsen 12/13 yrkar att: Medlemsmötet godkänner och lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Halmstad Studentkår. Kårstyrelsen 12/13 yrkar att: Medlemsmötet godkänner och lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna. Bilaga 9. Kårstyrelsen 12/13 yrkar att: Medlemsmötet godkänner och lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna. Verksamhetsberättelse 2012/2013 Den 2012-05-15 fastslog medlemsmötet verksamhetsplanen

Läs mer

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 BAKGRUND Denna verksamhetsplan har skrivits av oss som har varit förtroendevalda i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala under 2015-2016.

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens ( JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Sid 1 (7) Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Föredragande Universitetsdirektör Lars Lustig, akademisekreterare Daniel Andersson Bakgrund Kårobligatoriet

Läs mer

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret Avtal mellan Consensus och X- sektionen Verksamhetsåret 13/14 Avtalet syftar till att reglera och tydliggöra ansvarsområden och skyldigheter för Consensus och X-sektionen gällande övergripande samverkan,

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Ett hållbart universitet

Ett hållbart universitet Åsiktsdokument 1 Ett hållbart universitet Medlemsmöte 141210 Sida 1 av 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Utbildning är en mänsklig rättighet

Läs mer

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare.

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. Medicine Studerandes Förbund är studentförbundet inom Sveriges läkarförbund Bli medlem och påverka din framtid nu Vi vet att det är tufft när det känns

Läs mer

Service och villkor för kårföreningar. För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår.

Service och villkor för kårföreningar. För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår. Service och villkor för kårföreningar För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår. Antaget av kårstyrelsen 17 december 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag

Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag

Läs mer

Preliminär Verksamhetsplan 15/16

Preliminär Verksamhetsplan 15/16 Preliminär Verksamhetsplan 15/16 Chalmers Studentkår är en organisation som formas efter dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2015-02-11 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

Strategi för Corax medlemsrekrytering

Strategi för Corax medlemsrekrytering Strategi för Corax medlemsrekrytering Verksamhetsåret 2014-2015 Fastställt av Corax styrelse den 19 november 2014. 1 Strategi för Corax medlemsrekrytering Bakgrund S edan dess att kårobligatoriet avskaffades

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Antaget av SiS 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20

Läs mer

Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla medlemmar av presidiet har att skyldighet att utföra.

Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla medlemmar av presidiet har att skyldighet att utföra. Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla medlemmar av presidiet har skyldighet utföra. Ursprungligen antagen under styrelsemöte S14-15/16. Uppdaterad följande

Läs mer

Consensus verksamhetsplan

Consensus verksamhetsplan Verksamhetsår Consensus verksamhetsplan 2015 2016 Consensus en kår nära dig Antagen av FUM 2015-03-31 Inledning Verksamhetsplanens innehåll är en kombination av de frågor som styrelsen 14/15 anser bör

Läs mer

Presidiet informerar. Information Åsa Zetterberg Kårordförande 2012-05-14

Presidiet informerar. Information Åsa Zetterberg Kårordförande 2012-05-14 Information 2012-05-14 Presidiet informerar Medlemsvärvning: Vi har idag (27 april) 5679 medlemmar, vilket är fler än i fjol vid samma tid. Det ser ut som att vi kommer snitta högre anslutningsgrad än

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015

Verksamhetsplan 2014/2015 Verksamhetsplan 2014/2015 Fastställd av fullmäktige 2014-05-14 Innehåll Bakgrund och Syfte... 3 Målgrupp... 3 Kvalitetshöjande utbildningsstruktur... 4... 4 Delmål 1: Likvärdig rättssäkerhet inom och mellan

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014

Verksamhetsplan 2013/2014 Verksamhetsplan 2013/2014 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ko@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/12 Innehållsförteckning Inledning...3 Allmänt...4 Organisationsutvärdering... 4 Kansliet...

Läs mer

Presidiet ARBETSBESKRIVNINGAR

Presidiet ARBETSBESKRIVNINGAR ARBETSBESKRIVNINGAR Kårhuset Lund, 12 december 2015 Presidiet Presidiet sköter den dagliga ledningen av Teknologkåren. Vidare ska Presidiet kontinuerligt utvärdera och planera Teknologkårens verksamhet

Läs mer

Syfte och övergripande långsiktiga mål

Syfte och övergripande långsiktiga mål Syfte och övergripande långsiktiga mål Sektionen för Industriell ekonomi Inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Antagna 2014-04-10 Senaste ändringar tagna 2014-04-10 SektionenförIndustriellekonomi

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2014-12-10

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2014-12-10 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2014-12-10 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

THS verksamhetsplan 2008/2009

THS verksamhetsplan 2008/2009 Verksamhetsplan 2008/2009 THS verksamhetsplan 2008/2009 Upplägg THS verksamhetsplan är uppdelad i två delar. Den första delen, värdegrunden, har ett mycket långsiktigt fokus och bör inte behöva revideras

Läs mer

Verksamhetsplan för 2015/2016

Verksamhetsplan för 2015/2016 2015-05-25 Fastställd på SSCO studentråd 2015-07-30 Reviderad enligt beslut av SSCO studentråd Verksamhetsplan för 2015/2016 SSCO:s vision Stockholm ska vara den ledande studentstaden i Sverige och en

Läs mer

!!!!!!!!!!! Beteendevetare i Lund! EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET

!!!!!!!!!!! Beteendevetare i Lund! EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET Beteendevetare i Lund EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET Vad är BiL? BiL (Beteendevetare i Lund) är programföreningen för alla oss som läser på Lunds Universitets beteendevetenskapliga kandidatprogram,

Läs mer

Kårstyrelsens arbetsbeskrivning

Kårstyrelsens arbetsbeskrivning Kårstyrelsens arbetsbeskrivning Kårstyrelsen Kårstyrelsen är s operativa organ och har ansvar främst för att verkställa verksamhetsplanen. Kårstyrelsen: har det operativa ansvaret för organisationen representerar

Läs mer

Göteborgs Förenade Studentkårers åsiktsdokument

Göteborgs Förenade Studentkårers åsiktsdokument Göteborgs Förenade Studentkårers åsiktsdokument Åsiktsdokumentet fastställs årligen av GFS styrelse och revideras på det sätt stadgan föreskriver. Inledning Göteborgs studenter är idag en heterogen grupp

Läs mer

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 BAKGRUND Agronomförbundet grundades 1921 med syfte att främja den lantbruksvetenskapliga forskningen och undervisningen samt hävda dess betydelse

Läs mer

Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument

Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument Visionen beskriver vad studentkåren vill uppnå. Värdegrunden beskriver vad studentkåren står för. Uppdragen beskriver de ständigt aktuella uppdrag kåren

Läs mer

Studerande föräldrars studiesociala situation

Studerande föräldrars studiesociala situation Studerande föräldrars studiesociala situation Emma Mattsson Umeå Studentkår Maj 2011 Bakgrund Projektet Studenter med barn finns med i verksamhetsplanen för 2010/11 och har legat på den studiesociala presidalens

Läs mer

Handlingsplan för pedagogiskt stöd till studenter med funktionshinder

Handlingsplan för pedagogiskt stöd till studenter med funktionshinder Handlingsplan för pedagogiskt stöd till studenter med funktionshinder Dnr MIUN 2009-436 2009-02-24 BAKGRUND PROBLEMBESKRIVNING... 3 SYFTE OCH MÅL... 4 VEM GÖR VAD?... 4 Studenten har som ansvar att:...

Läs mer

Uppsala studentkårs VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

Uppsala studentkårs VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Uppsala studentkårs VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Uppsala Studentkår jobbar för att alla studenter ska ha en bra studietid, både vid undervisning men också som studenter i Uppsala. Det handlar bland

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

Välkommen till Studentkåren Malmö

Välkommen till Studentkåren Malmö Välkommen till Studentkåren Malmö makt över alla beslut Studenterna på en högskola har rätt till inflytande över allt som kan påverka dem. Studenter är med och röstar i alla beslutsorgan. Studenter träffar

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETSPLANEN FÖR

UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETSPLANEN FÖR UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för medicinsk biovetenskap JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2008-2010 UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETSPLANEN FÖR 2006-07 Mål 1 Att lika lön och lika förmåner ges till anställda med likartad

Läs mer

VERKSAMHETSPROGRAM ArkitektStudenterna

VERKSAMHETSPROGRAM ArkitektStudenterna VERKSAMHETSPROGRAM ArkitektStudenterna 2015-2017 Vad är ArkitektStudenterna och varför finns vi? ArkitektStudenterna är Sveriges Arkitekters studentorganisation och det samlande organet för Sveriges Arkitekters

Läs mer