DOM Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts dom den 5 november 2009 i mål nr B , se bilaga A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2009-12-23 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts dom den 5 november 2009 i mål nr B 2384-09, se bilaga A"

Transkript

1 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND rotel Umeå Mål nr B ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts dom den 5 november 2009 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Kammaråklagaren Niklas Jeppsson Åklagarkammaren i Umeå Motpart (Målsägande) Sekretess, se bilaga B Ombud och målsägandebiträde: Advokaten Lena Isaksson Box Umeå Klagande (Tilltalad) LARS-GÖRAN Sven Olov Sörensson, Frihetsberövande: Häktad Skiftesvägen 51, 2 tr Umeå Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Fredrik Björk Box Umeå SAKEN Våldtäkt m.m. HOVRÄTTENS SLUT Se sid 2 Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 384 Storgatan måndag fredag Umeå E-post: 09:00-12:00 13:00-15:00

2 2 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND B HOVRÄTTENS SLUT 1. Hovrätten fastställer tingsrättens dom. 2. Lars-Göran Sörensson ska stanna kvar i häkte till dess fängelsestraffet får verkställas. 3. Hovrätten fastställer tingsrättens sekretessförordnande. 4. Hovrätten förordnar med stöd av 43 kap. 5 2 st och 8 2 st offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) att sekretessen enligt 35 kap. 12 samma lag ska bestå beträffande målsägandens identitet. Detta innefattar identitetsuppgifter och uppgifter som kan leda till att identiteten kan klarläggas i vid huvudförhandlingen inom stängda dörrar förebringade handlingar och i digitala bild- och ljudupptagningar samt identitetsuppgifterna i bilaga B till denna dom. 5. Fredrik Björk tillerkänns för försvaret av Lars-Göran Sörensson i hovrätten ersättning av allmänna medel med kr, varav kr avser arbete, kr tidsspillan, 883 kr utlägg och kr mervärdesskatt. 6. Lena Isaksson tillerkänns för sitt biträde åt målsäganden i hovrätten ersättning av allmänna medel med kr, varav kr avser arbete och kr mervärdesskatt. 7. Kostnaderna under p 5 och 6 ska stanna på staten.

3 3 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND B YRKANDEN I HOVRÄTTEN Lars-Göran Sörensson har yrkat att hovrätten ogillar all mot honom förd talan. Åklagaren och målsäganden har bestritt ändring. HOVRÄTTENS SKÄL Tingsrättens videoupptagningar av förhören med målsäganden, Lars-Göran Sörensson och vittnet Linda Forsgren har spelats upp i hovrätten. Hovrätten har vidare lyssnat på tingsrättens ljudupptagning av vittnesförhöret med överläkaren Christian Lycke Ellingsen. Hovrätten har även tagit del av samma skriftliga bevisning som tingsrätten. Därutöver har Lars-Göran Sörensson i hovrätten givit in och åberopat två handlingar benämnda Betalningsanmärkning och Skuldsaldo och Folkbokföringsinformation samt en skärmdump över målsägandens användarsida på Facebook.com. Utredningen i hovrätten ger inte anledning till annan bedömning än den tingsrätten gjort. Tingsrättens dom ska således fastställas i såväl ansvars- som skadeståndsdelen. För våldtäkt enligt 6 kap. 1 1st brottsbalken är inte stadgat lindrigare straff än fängelse i två år. Det är inte uppenbart att skäl till häktning saknas. Lars-Göran Sörensson ska därför stanna kvar i häkte till dess att fängelsestraffet får verkställas.

4 4 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND B HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga C Överklagande senast onsdagen den 20 januari 2009 I avgörandet har deltagit f d. hovrättsrådet Gunnar Sjöblom och hovrättsråden Kristina Johnssson och Ola Wärbo (referent) samt nämndemännen Jan-Eric Brännström och Birgitta Norberg. Enhälligt. AVRÄKNINGSUNDERLAG, se hovrättens aktbilaga 38

5 Bilaga A Mål nr meddelad i Umeå 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niklas Jeppsson Åklagarkammaren i Umeå Målsägande B Sekretess Se bilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Lena Isaksson Advokat Lena Isaksson AB Box Umeå Tilltalad LARS-GÖRAN Sven Olov Sörensson, Frihetsberövande: Häktad Skiftesvägen 51 2tr Umeå Offentlig försvarare: Advokat Fredrik Björk Advokatfirman Abersten HB Box Umeå SLUT Begångna brott Våldtäkt Lagrum 6 kap 1 1 st brottsbalken Påföljd m.m. Fängelse 2 år Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 138 Nygatan måndag - fredag Umeå E-post: 09:00-12:00 13:00-15:00

6 2 Skadestånd Lars-Göran Sörensson ska utge skadestånd till målsäganden med kr plus ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 4 oktober 2009 till dess betalning sker. Häktning m.m. Lars-Göran Sörensson ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Sekretess 1. Tingsrätten förordnar med stöd av 35 kap 12 och 43 kap 8 2 st och 3 st offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) att sekretessen ska bestå för uppgifterna om målsägandens identitet i bilaga 1 till tingsrättens dom. 2. Tingsrätten förordnar vidare enligt 35 kap 12 och 43 kap 5 2 st offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400) att sekretess ska gälla för ljud- och bildupptagningar i tingsrätten och för samtliga handlingar där målsägandens identitet framgår och handlingarna förebringats vid förhandling inom stängda dörrar i tingsrätten. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Fredrik Björk tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten. 2. Lena Isaksson tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. Av beloppet avser kr arbete, 508 kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten.

7 3 YRKANDEN M.M. Åklagaren har yrkat ansvar på Lars-Göran Sörensson för våldtäkt enligt följande gärningsbeskrivning: Lars-Göran Sörensson har den 4 oktober 2009 i sin bostad på Skiftesvägen 51 i Umeå med våld tvingat målsäganden till samlag eller att tåla en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheter i övrigt är jämförlig med samlag. Våldet och den sexuella handlingen har bestått i att Lars- Göran Sörensson hållit fast målsäganden genom att lägga sig ovanpå henne och hålla fast hennes armar samtidigt som han mot hennes vilja genomfört ett analt samlag med henne. Våldet och den sexuella handlingen har tillfogat målsäganden smärta, blånader och sårskador. Lagrum: 6 kap 1 brottsbalken. Målsäganden, vars identitet framgår av bilaga 1, har biträtt åtalet. Målsäganden har av Lars-Göran Sörensson yrkat att han till henne ska betala skadestånd med kr och ränta enligt 6 räntelagen på beloppet från den 4 oktober 2009 till dess full betalning sker. Beloppet fördelar sig med kr för kränkning och kr för sveda och värk. Lars-Göran Sörensson har förnekat gärningen. Han har bestritt målsägandens skadeståndstalan och inte vitsordat något belopp som skäligt i och för sig. SKÄL Åklagaren har som muntlig bevisning åberopat målsägandeförhör, vittnesförhör med Linda Forsgren och sakkunnigförhör med överläkaren Christian Lycke Ellingsen, Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska avdelning i Umeå. Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat två rättsintyg på målsäganden, kopia av som Lars-Göran Sörensson skickat till målsäganden den 5 oktober 2009 och utskrift av

8 4 konversation mellan Lars-Göran Sörensson och målsäganden på MSN den 2-5 oktober Åklagaren har hört målsäganden, Lars-Göran Sörensson och Linda Forsgren mot sms-meddelanden som målsäganden och Lars-Göran Sörensson skickat den 4 och den 5 oktober Lars-Göran Sörensson har som skriftlig bevisning åberopat fler MSN-kontakter mellan honom och målsäganden. Bakgrund Målsäganden och Lars-Göran Sörensson lärde känna varandra sommaren 2007 sedan han flyttat från Skellefteå till Umeå och blivit inneboende hos en bekant till målsäganden. Lars-Göran Sörensson och målsäganden hade båda barn och när han flyttade till en egen bostad på Skiftesvägen 51 i Umeå utvecklades deras vänskapsförhållande och det förekom att de hade sexuellt umgänge med varandra. Målsäganden hade under 2008 en relation med en annan man, Simon, ett förhållande som avslutades den 13 augusti Målsäganden och Lars-Göran Sörensson träffades den 14 augusti 2009 i hans bostad och hade sexuellt umgänge. Målsäganden och Simon träffades den 28 oktober 2009 och hade sexuellt umgänge. Målsäganden och Lars-Göran Sörensson träffades i hennes bostad lördagen den 3 oktober 2009 och de är av olika uppfattningar om de hade sexuellt umgänge vid det tillfället. Målsäganden och Lars-Göran Sörensson träffades i hans bostad vid 20-tiden söndagen den 4 oktober 2009 och det är vad som hände vid det tillfället som detta mål handlar om. Linda Forsgren, vilken var en bekant till målsäganden sedan sju till åtta månader, och hennes pojkvän Tobias Karlsson hämtade målsäganden i bil nära Lars-Göran Sörenssons bostad och skjutsade henne till Norrlands Universitetssjukhus (NUS) för undersökning på Kvinnokliniken. På NUS polisanmälde målsäganden att hon hade blivit våldtagen. Måndagen den 5 oktober tog Lars-Göran Sörensson kontakt med målsäganden via sms-meddelanden, telefonsamtal, och MSN. Den 7 oktober 2009 anhölls Lars-Göran Sörensson och dagen därefter häktades han av tingsrätten. Målsäganden har uppgett i huvudsak följande: Hon är 21 år. Den första gången hon och Lars-Göran Sörensson hade samlag med varandra var sommaren De hade

9 5 samma år ett analt samlag med varandra som gick lugnt tillväga. Det gjorde inte ont och hon fick inte några skador. De hade annars sin kontakt främst genom MSN och telefon men de kunde även träffas på stan för att ta en fika tillsammans. Hon var till en början intresserad av att ha ett förhållande med honom men deras relation utvecklades inte och de fick framför allt ett vänskapsförhållande. Det kan ha berott på ålderskillnaden mellan dem. Hon kände dessutom att hon älskade Simon. Trots att hon upplevde relationen med Lars-Göran Sörensson som mer vänskaplig än sexuell förekom det vid sammanlagt tre eller fyra tillfällen att de hade sexuellt umgänge med varandra. När de hade sexuellt umgänge med varandra den 14 augusti 2009 försökte han genomföra ett analt samlag med henne, men hon var dålig i magen och ville inte och sa ifrån. Inte förrän hon sa till honom rejält avbröt han sig. Hon blev lite arg på honom. De skildes som vänner men hade ingen kontakt på ett tiotal dagar. Lördagen den 3 oktober 2009 träffades de i hennes bostad. Hennes två barn stannade uppe länge på kvällen. Hon hade mens och hon och Lars-Göran Sörensson hade den kvällen inget sexuellt umgänge med varandra och detta var inte ens på tal. De hade visserligen haft en del MSN-kontakter med varandra dagen innan där han frågat henne om hon ville ha sexuellt umgänge men det hade hon tagit lite skämtsamt. Han fick inte sova över hos henne eftersom hon hade barnen hos sig och han lämnade hennes bostad vid 23-tiden. På söndagen den 4 oktober skulle hon inte ha barnen på kvällen och hon ville passa på att gå ut och göra någonting. Hon var i kontakt med Simon men han skulle arbeta medan hennes syster och Linda Forsberg var upptagna. Hon kontaktade Lars-Göran Sörensson som inte ville gå ut men han föreslog att hon skulle komma hem till honom. Hon valde att åka hem till honom framför att sitta ensam hemma. Hon kom till honom strax före kl. 20:00. Hon drack ingen alkohol och hon upplevde även honom som nykter. De satte sig i hans soffa och såg en film på tv som slutade vid 22-tiden. I slutet av filmen somnade hon på soffan. Hon sov djupt när han väckte henne. Han frågade om hon ville sova över. Hon svarade ja samtidigt som hon sa att det kommer inte att hända något. Med det avsåg hon att de inte skulle ha sexuellt umgänge med varandra. Även om de vare sig pratat om sex på kvällen eller haft någon sexuell beröring i soffan ville hon

10 6 klargöra för honom vad som gällde på grund av vad han hade skrivit på MSN om att ha sex med henne. Hon gick in i sovrummet. Han hade en dubbelsäng. Hon tog av sig alla sina kläder utom bh och stringtrosor. Det var stringtrosor med smalt tyg som gick in mellan skinkorna. Hon la sig på sängens vänstra sida. Hon tror att han klädde av sig naken. Han la sig på sängens högra sida. De bytte täcken, sa god natt och hon somnade. Hon vaknade av att han halvlåg över henne. Hon låg på mage, med sträckta något särade ben och med armarna utmed sidorna. Han höll fast hennes överarmar. Han höll upp sin överkropp. Han försökte föra in sin penis i hennes slida men eftersom hon hade en tampong där misslyckades han. Hon sa till honom att hon inte ville och att han skulle sluta. Han svarade inte. När han inte kom in i hennes slida förde han penisen mot hennes analöppning. Han hade inga problem med att komma in i hennes ändtarm men det gjorde ont för henne. Han verkade bli upphetsad av att ha analt samlag. Han gjorde samlagsrörelser. Hon fortsatte säga till honom att hon inte ville och att han skulle sluta. Hon sa även att det gjorde ont. Det fanns ingen möjlighet att han inte hörde eller förstod henne. Han svarade henne inte utan bara fortsatte. Hon försökte vrida på kroppen och komma loss från honom men då hårdnade hans grepp om hennes överarmar. Hon slutade med att göra fysiskt motstånd för att inte bli skadad. Vid något tillfälle hade han med sin ena hand dragit hennes stringtrosor åt sidan men annars höll han hela tiden fast henne i överarmarna. Det kändes som en evighet men det dröjde kanske tio minuter tills hon kände att han fick utlösning i henne. Han steg upp från sängen. Han sa att han skulle gå och se på tv. Han gick först på toaletten innan han fortsatte till soffan i vardagsrummet. Hon låg kvar i sängen. Hon mådde inte bra. Hon kände sig arg, äcklig och förstörd. Hon skickade ett sms-meddelande till Simon men fick inget svar. Hon skickade då ett sms-meddelande till Linda Forsgren där hon förklarade var hon var, att hon behövde hjälp med att ta sig hem och att det hänt något hemskt. Linda Forsgren och hennes sambo Tobias Karlsson, som bodde i Holmsund, skyndade sig till henne. Hon förklarade i ett andra sms-meddelande till Linda Forsgren att hon inte kunde prata och att hon var hos en kille som gett sig på henne. Hon stannade i sovrummet tills hon skulle lämna bostaden. Hon kan ha gått vid 23:30-tiden. Hon träffade Lin-

11 7 da Forsgren och Tobias Karlsson vid OK Q8 på Grubbe ungefär en halvtimme efter att hon skickat sina sms-meddelanden. En stund efter att de träffats och när hon satt i bilen berättade hon för dem vad som hänt. Hon lät dem skjutsa upp henne på NUS. Där fördes hon till gynekologrummet för en rape-kit-undersökning. Hon beslutade sig för att göra en polisanmälan, men hon valde i det första förhöret att endast kalla gärningsmannen vid förnamn och sa att hon inte kände honom så väl. Hon har svårt att förklara varför hon inte uppgav hans fullständiga namn men hon tänkte på hans dotter, hon kände sig rädd för vad som skulle hända och vad han skulle kunna göra. Hon fick blåmärken på överarmarna efter att han hållit fast henne. De blåmärken hon hade på vaderna och höger lår hade hon inte före våldtäkten. Hon fick en spricka i analöppningen av våldtäkten som gjorde ont, särskilt vid toalettbesök, i två veckor. Hon och Simon hade samlag med varandra på hans födelsedag den 28 september Vid det samlaget fick hon skador på den ena handleden och bröstvårtorna och kanske också på ryggen. Hon har inte haft sexuellt umgänge med någon annan som kunnat medföra skador på hennes kropp. Den 5 oktober 2009 kl. 12:24, dagen efter våldtäkten, tog Lars-Göran Sörensson kontakt med henne genom ett sms-meddelande. Han skickade ytterligare ett sms-meddelande, han ringde henne, han skickade ett och han tog kontakt med henne på MSN. Hon svarade honom inte först men frågade sedan vad han ville och förklarade för honom att hon ville bli lämnad i fred. Han sa att han var ledsen och hon upplevde det som om han ville be henne om ursäkt. Han har uppgett för henne att han dejtar en tjej men han har inte sagt att de haft något förhållande. Hon hade tidigare en kontakt med psykiatrin efter att hon i 14-årsåldern bott ett år tillsammans med sin pappa i Småland. Han misshandlade henne både fysiskt och psykiskt. Hon blev även utsatt för en våldtäkt i Småland. När hon återvände till Umeå behövde hon efter en tid hjälp av en terapeut på psykiatrin med att bearbeta sina problem. Hon har haft en fortsatt kontakt med terapeuten genom åren men de har på senare år inte träffats så ofta. Efter att Lars-Göran Sörensson våldtagit henne har hon förnyat kontakten med psykiatrin. Hon har svårt för att somna, hon lider av mardrömmar, hon får lugnande medicin, hon känner rädsla inför mörker och hon känner sig instängd i sig själv.

12 8 Lars-Göran Sörensson har uppgett i huvudsak följande: När han fick ett arbete flyttade han till Umeå. Han var till en början inneboende hos en kvinna han lärt känna via Internet. Genom att den kvinnan var bekant med målsäganden lärde han känna målsäganden. De började umgås bland annat därför att de alla tre hade barn. Han fattade tycke för målsäganden som kompis men redan under våren 2008 hade de sitt första intima umgänge med varandra. De hade sex sammanlagt sex till åtta gånger. Vid ett par tillfällen var det anala samlag. När han flyttade till Skiftesvägen 51 höll de kontakt via telefon, MSN och de träffades med eller utan barn. Under år 2009 var deras kontakt inte lika omfattande. Han tror att de hade sexuellt umgänge med varandra runt midsommar Han började dejta en annan kvinna som han kände starkt för. Han vill inte namnge kvinnan eftersom hon inte kan tillföra målet något av värde och hon vill inte delta. Han kände att det blev fel att han träffade målsäganden samtidigt som han dejtade den andra kvinnan. Någon gång i augusti 2009 ringde målsäganden och berättade att det var slut med Simon. Hon kom förbi honom och visade honom två stora blåmärken på höger arm och höger ben. De drack sig berusade och hade ett vaginalt samlag. Han vet inte om de även hade ett analt samlag. Det var som vanligt mellan dem efteråt men han hade samvetskval eftersom han dejtade en annan kvinna. Han tror att han nämnde för målsäganden att han dejtade en annan kvinna. Målsäganden och han träffades lördagen den 3 oktober Han hade känt sig nedstämd en tid och han drack fyra eller fem glas vin. Han ville hälsa på målsäganden i hennes bostad. När han kom dit var barnen upplivade men kom så småningom i säng och somnade. Målsäganden och han la sig i soffan och tittade på tv. Han smekte henne mellan benen. Hon rörde sig mot smekningarna och gav honom en spjuveraktig inbjudande blick. Smekningarna övergick till att de hade ett oralt samlag och de inledde också ett vaginalt samlag men han avbröt sig när han märkte att hon hade en tampong i slidan. Han åkte buss hem senare på kvällen. Han vet att han i de inledande förhören inte sagt att de hade samlag med varandra på lördagen men han hade ingen försvarare då, han var nervös och orolig och han visste inte om det skulle vara till hans för- eller nackdel. Han tänkte också att det var

13 9 betydelselöst. Söndagen den 4 oktober 2009 ringde målsäganden till honom vid 18- tiden. Hon ville gå ut och äta eller på bio. Han kände sig mentalt nere och ville vara hemma. Hon ringde en kort stund senare och frågade om han ville ha besök. Han var på väg att säga nej men tänkte att hennes sällskap kanske skulle pigga upp honom. Hon kom till honom vid 19:40-tiden. Hon la sig under ett täcke i soffan. Han var också i soffan. De tittade på en film. Vid 22-tiden hade hon nästan somnat. Han frågade henne om hon skulle åka hem eller sova över hos honom. Hon frågade om det gick bra att hon sov över. Han sa att det fick hon självklart göra. Han gick in i sovrummet. Han klädde av sig i boxerkalsonger. Hon låg kvar i soffan. Han frågade om hon skulle sova i soffan eller sovrummet. Efter en eller två minuter kom hon in i sovrummet. Hon klädde av sig i bh och stringtrosor. De bytte täcken så att hon fick det varma täcket och han det svalare. Hon låg på sin högra sida till vänster i sängen. Hon drog upp sitt vänstra ben något medan hennes högra ben var rakare. Han låg bakom henne i skedställning. Han strök med sin ena hand över hennes ena skinka, lår och mage. Han frågade om hon var sugen. Hon mumlade något ohörbart till svar. Han fortsatte att smeka henne. Han drog ner hennes stringtrosor något. Hon hjälpte till genom att lyfta på stjärten och dra ner stringtrosorna på höger sida. Stringtrosorna åkte ner 30 cm till 35 cm. Han låg nära henne. Han fick erektion. Han frågade igen om hon var sugen. Hon svarade att hon hade tampong inne. Det visste han sedan dagen innan. Han låg tätt emot henne. Hon frågade honom om han visste var han nu var. Jag tror det, svarade han. Några sekunder senare trängde han in i hennes ändtarm. Det var lite av en slump att han kom emot hennes analöppning. Han gled in ganska lätt i henne. Hon utstötte ett litet, kort stön. Hon drog upp benen så att hennes stjärt putade ut. Han trängde längre in i henne och började jucka. Hon fick tyngre andhämtning. Hon tog hans vänstra arm och la den på sin mage. Samlaget varade i mindre än fyra minuter. Hon sa aj i något skede under samlaget. Han stannade till något men fortsatte sedan sakta samlaget. Han fick utlösning i henne. Hon protesterade inte på något sätt under samlaget. Efteråt gick han på toaletten och tvättade sig. Han återvände till sängen men kände sig pigg. Han frågade om han kunde titta på tv och det hade hon ingenting emot. Han tog med sig kudden

14 10 och täcket. Han la sig i soffan och tittade på tv. Hon kom ut i vardagsrummet senare fullt påklädd. Hon satte sig i hörnet på soffan. De pratade och det var helt normalt mellan dem. De var inte osams och det fanns inga upprörda känslor. Hon lånade hans jacka och sommarskor och gick ut och rökte en sväng. Hon ville åka hem eftersom hon skulle plugga dagen därpå. Hon skickade ett sms-meddelande och berättade att en tjejkompis skulle hämta henne. Hon fick ett telefonsamtal och gick iväg vid 23:30-tiden för att bli hämtad vid bensinstationen OK Q8. Dagen efteråt, den 5 oktober 2009, grät han, var illamående och hade ångest eftersom han hade varit otrogen mot den kvinna som han dejtade. Han hade även mått illa efter lördagen. Han förstod att målsäganden och han inte kunde träffas som vänner och han ville ha en mer seriös relation med den kvinna som han dejtade. När han skickade ett smsmeddelande till målsäganden kl. 12:24 på måndagen var det för att förklara att deras förhållande måste upphöra. När hon inte hörde av sig till honom trodde han att hon kände sig dumpad av honom. Han ringde henne för att höra hur hon mådde men hon svarade att hon inte vill ha någon mer kontakt med honom. Han vet inte varför han frågade henne om hon ville bli hans tjej på MSN på fredagen. De skador som hon hade på överarmarna vet han ingenting om. Han orsakade henne inte några blåmärken under vare sig lördagen eller söndagen. På lördagen såg han att hon hade ett blåmärke vid ena handleden och hon klagade över att hon var öm på bröstvårtorna och överallt på kroppen. Han frågade ingenting närmare eftersom han kände till hennes och Simons vilda sexliv. På söndagen var det mörkt i bostaden och han såg inte några ytterligare blåmärken på henne. Av det ena rättsintyget har framgått bl.a. följande: Målsäganden inkom till NUS kl. 01:32 den 5 oktober Hon uppgav att hon blivit våldtagen och lämnade bakgrundsinformation. Efter undersökningen avgav läkaren följande utlåtande: Målsäganden företedde tecken på trubbigt våld mot överarmarnas insida, höger bröst, höger och vänster vads framsida, höger lårs baksida, höger och vänster vads baksida. Hon företedde tecken på trubbigt våld mot analöppningen. Skadan kunde ha uppkommit vid den tidpunkt som målsäganden angett. Fynden talade starkt för att ska-

15 11 dan uppkommit på angett händelseförlopp. Skadan hade varit lindrig. Skadan kunde inte förväntas ge bestående men. Skadan kunde förväntas ge psykiska men det var för tidigt att uttala sig om eventuella framtida psykiska men. Mot bakgrund av polisrapporten, patientjournalen och det återgivna utlåtandet uppdrogs åt överläkaren Christian Lycke Ellingsen den 20 oktober 2009 att uttala sig om skadorna kunde ha uppkommit på det sätt som målsäganden uppgett och om de skador som fanns kring ändtarmsöppningen var normalt förekommande vid analsex, såväl frivilligt som ofrivilligt, eller ett bevis på att den sexuella handlingen var smärtsam och ofrivillig. Angående skadornas uppkomstsätt uttalade han: Beskrivning av skadorna visade att underhudsblödningarna uppkommit genom inverkan av trubbigt våld. Beskrivningen av grupperade, cirka en cm stora underhudsblödningar på insidan av båda överarmarna och på höger lårs baksida, talade för att dessa uppkommit vid kläm/tryck av fingrar. Utseendet av de andra underhudsblödningarna var okarakteristiska och tillät ingen slutsats om uppkomstsättet. Skadorna vid ändtarmsöppningen och inne i ändtarmen, d.v.s. där fanns en en cm lång spricka i slemhinnan och punktformiga glödningar i ändtarmsslemhinnan, talade starkt för att dessa uppkommit vid införsel av ett föremål (penis eller annat) i ändtarmsöppningen. Denna typ av skador kan tillkomma både vid frivilliga och ofrivilliga handlingar. Angående skadornas ålder uttalade han: Utseendet på skadorna på den övre delen av ryggen var förenliga med att de uppkommit flera dagar före den angivna händelsen medan de övriga skadorna, inklusive ändtarmsskadorna, var färska, förenliga med att de uppkommit kort tid innan läkarundersökningen. Angående skadornas svårighetsgrad uttalade han: Skadorna var att betrakta som lindriga och skulle inte ge upphov till några bestående fysiska men. Tingsrätten gör följande bedömning För en fällande dom i ett mål om sexualbrott krävs liksom brottmål i övrigt att domstolen genom den utredning som förebringats i målet finner det ha blivit ställt utom

16 12 rimligt tvivel att den tilltalade har gjort sig skyldig till vad som lagts honom till last. Det är således inte tillräckligt att målsägandens berättelse är mer trovärdig än den tilltalades. Ett åtal är i mål om sexualbrott lika lite som i något annat sammanhang styrkt genom att målsägandens och den tilltalades utsagor vägs mot varandra och målsägandens bedöms väga tyngre. Vid påstådd brottslighet av detta slag saknas ofta direkta vittnesiakttagelser och teknisk bevisning till stöd för åtalet. Det hindrar inte att bevisningen ändå kan befinnas tillräcklig för en fällande dom. En huvuduppgift i sådana mål är att bedöma trovärdigheten av målsägandens utsaga. En alltigenom trovärdig utsaga från målsäganden kan i förening med vad som i övrigt förekommit i målet t.ex. om målsägandens beteende efter händelsen vara tillräcklig för en fällande dom. Det är dock ett rimligt krav att målsägandens berättelse till den del det är praktiskt möjligt blivit kontrollerad under förundersökningen, låt vara att brister i det avseendet inte utan vidare behöver leda till bedömningen att åtalet inte har blivit styrkt (jämför Högsta domstolens domar den 3 juli 2009 i B och B ). Målsäganden har lämnat en lång och detaljerad berättelse om vad som hänt vid hennes besök hos Lars-Göran Sörensson lördagen den 4 oktober Det har varit endast enstaka detaljer som hon varit osäker på, såsom när han fört undan hennes stringtrosor och hennes exakta benposition, men, som hon sagt, när hon vaknat upp i en våldtäkt har inte hennes benposition varit det första hon tänkt på. Hon har till alla delar och även vad gäller hennes relation till Simon berättat öppet och övertygande. Hennes uppgifter har inte framstått som inkonsekventa eller motsägelsefulla. Det finns inte heller skäl att tro att hon skulle ljuga på Lars-Göran Sörensson. Vad som förstärker hennes berättelse i hög grad är hur hon agerat direkt efter samlaget. Hon har skickat ett sms-meddelande till Linda Forsgren med följande innehåll: Är du i stan nu? Jag är på Grubbe och behöver hjälp att ta mig hem. Har hänt något hemskt. När Linda Forsgren mottagit meddelandet har hon försökt ringa målsäganden men det har varit upptaget. Målsäganden har istället tre minuter senare skickat ett andra sms-meddelande med följande innehåll: Jag kan inte prata är hos

17 13 en kille som gett sig på mig. Direkt därefter har målsäganden skickat ett tredje sms-meddelande till Linda Forsgren med följande innehåll: Jag vill bara hem härifrån så fort som möjligt. Linda Forsgren har uppgett att när de i bil närmat sig Grubbe har hon ringt målsäganden som svarat och viskat att hon försökt ta sig ut från lägenheten. Målsäganden har i bilen för Linda Forsgren och hennes pojkvän berättat att hon blivit våldtagen. Linda Forsgren har beskrivit målsäganden som nedstämd, chockad och virrig samtidigt som hon klagat över smärtor i rumpan vid väggupp och suttit framåtlutad i bilen. De har kört raka vägen till NUS för läkarundersökning och polisanmälan. Vid läkarundersökningen har färska skador iakttagits på målsäganden. Vid sakkunnigförhöret med Christian Lycke Ellingsen har han uppgett att fingerstora, grupperade blåmärken är karakteristiskt för kläm eller grepp efter fingrar eller händer. Han har uppgett att det är svårt att åldersbestämma blåmärken och att det har varit särskilt svårt för honom i detta fall eftersom han endast haft en beskrivning av blåmärkena. Han har förklarat att märken som är blå och/eller röda kan uppkomma väldigt snabbt och är normalt sett högst två dygn gamla medan de med gula inslag är äldre. De märken som målsäganden haft på överarmarna har varit rödblå. Hon har även haft rödblå blåmärken på benen. Detta ska ställas mot att målsäganden haft sexuellt umgänge med Simon sex dagar innan aktuell händelse som medfört skador på hennes kropp. Av den förebringade utredningen talar det mesta för att målsägandens skador på överarmarna har orsakats av Lars-Göran Sörensson under samma kväll. Beträffande målsägandens skador i ändtarmsöppningen och ändtarmen har dessa varit färska och kunnat uppkomma vid såväl frivilligt som ofrivilligt samlag, men Christian Lycke Ellingsen har bedömt att skadorna varit förenade med smärta. Utredningen blir än mer besvärande för Lars-Göran Sörensson vid beaktande av hur han har uttryckt sig till målsäganden den 5 oktober Han har kl. 12:24 skickat ett sms-meddelande med följande innehåll: Hej Sara. Jag ångrar det som skedde igår och det får aldrig mer ske. Vi bör inte ses överhuvudtaget mer. Förlåt allt men jag måste ta itu med mig själv nu. Jag måste ta tag i mitt liv en gång för alla. Hop-

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn HELSINGBORGS Avdelning 1 DOM Mål nr B 2855-10 2011-01-18 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Tom Svensson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Målsägande A

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

meddelad i Nacka Strand

meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1554-11 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Lif City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö Avdelning 4 DOM Mål nr B 7817-09 2010-06-24 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Johan Larsson Malmö åklagarkammare Tilltalad Omid Mosavi, 800908-6177 Amiralsgatan

Läs mer

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3456-11 2011-12-30 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Åsa Askenbäck Åklagarkammaren i Borås Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott DOM Mål nr B 16214-13 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Spec Göran Hansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad JOHAN Anders Åsman, 660612-5091

Läs mer

2009-07-03 meddelad i Alingsås

2009-07-03 meddelad i Alingsås ALINGSÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1065-09 meddelad i Alingsås 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Louise Eriksson Åklagarkammaren i Borås Målsägande Sekretess, se bilaga 1 Särskild företrädare:

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT meddelad i Gävle Mål nr: B 1857-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Henrik STEFAN Ljunggren, 19990216-2594 Sekretess, se Partsbilaga sekretess Offentlig försvarare: Advokat Lars

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna SOLNA TINGSRÄTT meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin

Läs mer

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarkammaren i Falun Målsägande Målsägande, se domsbilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Veronica Viklund

Läs mer

2011-05-18 meddelad i Södertälje. Begångna brott Mordbrand

2011-05-18 meddelad i Södertälje. Begångna brott Mordbrand SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 914-11 2011-05-18 meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Bengt Lund Södertörns åklagarkammare i Stockholm Tilltalad STEN Johan Lundin,

Läs mer

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele 1 meddelad i Lycksele Mål nr: B 530-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad JOHNNY Axel Andersson, 19940806-8675 c/o Sören Andersson Bångvägen 38 B 921 32 LYCKSELE Offentlig försvarare: Advokat Per Nyberg

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna 1 meddelad i Gällivare Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, 19970225-1258 Högalidsgatan 5 Lgh 1202 981 35 Kiruna Ombud och offentlig försvarare: Advokat Vera Gärdemalm

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2015-10-15 meddelad i Solna Mål nr: B 5246-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Don Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Slåttervallsgatan 4 Lgh 1304 115 44 Stockholm Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MAGNUS Lars Gösta Lundgren, 19840627-7858 Bergsgatan 54 Lgh 1002 852 36 Sundsvall Offentlig försvarare: Advokat Erik Hansson Hanssons

Läs mer

meddelad i Göteborg. Tilltalad ANNA Birgitta Rebecca Blomqvist, Träringen Göteborg

meddelad i Göteborg. Tilltalad ANNA Birgitta Rebecca Blomqvist, Träringen Göteborg GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4646-10 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Göteborgs åklagarkammare Tilltalad ANNA Birgitta Rebecca Blomqvist,

Läs mer

2012-07-24 meddelad i Visby

2012-07-24 meddelad i Visby Gotlands tingsrätt Rotel 4 Mål nr meddelad i Visby 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Mats Wihlborg Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Visby 1. Målsägande Hemlig Hemlig Målsägandebiträde:

Läs mer

meddelad i Östersund

meddelad i Östersund ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 504-10 2011-11-09 meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Eva Lena Rimér Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Särskild

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Uppsala

2013-01-17 meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM Mål nr B 7305-12 2013-01-17 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal motparter: 1) Sökande Kammaråklagare Ulrika Modin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Motpart Studenternas

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT DOM 2014-06-10 meddelad i Gävle Mål nr: B 811-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Paul Olov SEBASTIAN Hedenberg Hammarsten, 19830905-6938 Södra Slottsgatan 22 D Lgh 1202 802 53

Läs mer

meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt mot barn

meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt mot barn DOM Mål nr B 16324-12 2013-02-08 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Målsägande A, se

Läs mer

meddelad i Härnösand

meddelad i Härnösand ÅNGERMANLANDS DOM Mål nr B 1822-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Karin Everitt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Sekretess N Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Rotel 3. DOM meddelad i Östersund

1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Rotel 3. DOM meddelad i Östersund 1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM 2016-06-22 meddelad i Östersund Mål nr: B 160-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Ahmeddin Mahmoud Humed, 19520401-4715 Seegatan 13 D Lgh 1204 811 33 Sandviken Medborgare

Läs mer

2013-02-15 meddelad i Nacka Strand

2013-02-15 meddelad i Nacka Strand Mål nr meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jennie Söderberg Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM meddelad i KARLSKRONA. Tilltalad Joachim ROGER Magnus Lundqvist, Nyhemsvägen 2 A Lgh Karlskrona

DOM meddelad i KARLSKRONA. Tilltalad Joachim ROGER Magnus Lundqvist, Nyhemsvägen 2 A Lgh Karlskrona meddelad i KARLSKRONA Mål nr: 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Joachim ROGER Magnus Lundqvist, 19740312-3339 Nyhemsvägen 2 A Lgh 1001 371 43 Karlskrona Offentlig försvarare: Advokat Mats P Olsson

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 672-16 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Mityu Petrov, 19630587-7430 Ringvägen 7 714 92 Kopparberg Sverige Offentlig försvarare: Advokat Anders Karls Advokatfirman Anders

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

Begångna brott Sexuellt tvång

Begångna brott Sexuellt tvång ÖREBRO TINGSRÄTT DOM Mål nr B 906-09 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Stig Carlén Åklagarkammaren i Örebro Målsägande Sekretess A, se domsbilaga 1 Ombud och målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

meddelad i Uppsala

meddelad i Uppsala DOM Mål nr B 914-13 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Michael Ehrencrona Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Tilltalad Mohamed Intikaf Peer Mohamed, 761229-1059

Läs mer

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2016-06-14 meddelad i Karlstad Mål nr: B 4608-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Bo KOLBJÖRN Karlsson, 19470527-7236 Telegatan 1 A Lgh 1001 682 30 Filipstad

Läs mer

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 4787-11 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna-Karin von Schoultz Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Sekretess A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

meddelad i Kalmar

meddelad i Kalmar KALMAR TINGSRÄTT DOM Mål nr B 631-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Linda Caneus Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Mirza Memic Storgatan 18 B 579 30 Högsby Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juli 2009 B 1867-09 KLAGANDE YA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PL MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda

Läs mer

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott HELSINGBORGS DOM Mål nr B 5230-10 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Ronny Jonsson Åklagarkammaren i Helsingborg Tilltalad Sven MARTIN Österberg, 730504-3932

Läs mer

Begångna brott Sexuellt utnyttjande av barn

Begångna brott Sexuellt utnyttjande av barn DOM Mål nr B 11280-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2014-11-05 meddelad i Solna Mål nr: B 7352-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad DON Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Sundbyvägen 49 163 45 Spånga Åklagare Kammaråklagare Ann Lidén Åklagarmyndigheten

Läs mer

1 SKARABORGS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Skövde

1 SKARABORGS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Skövde 1 meddelad i Skövde Mål nr: B 985-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad EDINSON Elan Arteaga Viafara, 19931105-8870 Silverstigen 7 Lgh 1402 151 48 Södertälje Offentlig försvarare: Advokat Thomas Ört

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2 DOM 2016-03-03 meddelad i Gävle Mål nr: B 1065-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Karl TOMAS Segerlund, 19650211-1278 c/o Segerlund Örsvängen 5 Lgh 1204 174 51 Sundbyberg

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Mål nr B 1721-15 Rättelse/komplettering Dom, 2015-12-01 Rättelse och komplettering, 2015-12-01 Beslutat av: tingsfiskalen Kristian Leijon Vid domens avkunnande sades att påföljden bestäms till "villkorlig

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3. DOM meddelad i Uppsala

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3. DOM meddelad i Uppsala 1 meddelad i Uppsala Mål nr: B 2400-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad KEVIN Kristofer Honkanen, 19930808-5175 c/o Lindholm Restenäs 239 459 93 Ljungskile Åklagare Extra åklagare Mia Sjöstedt Åklagarmyndigheten

Läs mer

1 ÅNGERMANLANDS TINGSRÄTT Rotel 10. DOM meddelad i Härnösand

1 ÅNGERMANLANDS TINGSRÄTT Rotel 10. DOM meddelad i Härnösand 1 meddelad i Härnösand Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad ROBERT Hilding Ahnström, 19840518-7876 Orrvik 104 893 91 Bjästa Offentlig försvarare: Advokat Kristian Shumkov Norrlandsadvokaterna

Läs mer

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad 1 YSTADS TINGSRÄTT DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad Mål nr T 1402-13 PARTER KÄRANDE AB Grönsta:s konkursbo, 556624-5600 c/o Mario Komac Advokatfirman Komac AB Kalendergatan 18 211 35 Malmö Ställföreträdare:

Läs mer

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A Rotel 11 Göteborg Mål nr Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Vice chefsåklagaren Aleksander

Läs mer

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala DOM Mål nr B 5571-11 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Johan G Delin Åklagarkammaren i Uppsala Målsägande Tim Swedman Tiby 21 755 92 Uppsala Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

Skadestånd Olivia Rosengrens skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Olivia Rosengrens skadeståndsyrkande ogillas. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3213-11 2012-05-09 meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Viktoria Karlsson Åklagarkammaren i Uddevalla Målsägande Olivia Rosengren

Läs mer

1 LULEÅ TINGSRÄTT Brottmålsenheten. DOM meddelad i Luleå

1 LULEÅ TINGSRÄTT Brottmålsenheten. DOM meddelad i Luleå 1 meddelad i Luleå Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Glenn ROGER Mikael Larsson, 19650802-0051 Saxofongatan 17 B Lgh 1001 943 33 Öjebyn Offentlig försvarare: Advokat Lennart Wiklund Advokatfirman

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 08 Rotel 0801 DOM 2013-04-22 Stockholm Mål nr B 7118-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 2 juli 2012 i mål nr B 3012-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 8171-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Jonas Stille, 19701231-0095 Himmelsvägen 16 141 91 Huddinge Offentlig försvarare: Advokat Ingemar Mårtensson Advokatfirman

Läs mer

2012-03-16 meddelad i Borås

2012-03-16 meddelad i Borås BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4052-11 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Daniel Edsbagge Åklagarkammaren i Borås Tilltalad Hans CHRISTIAN Billeskans, 781011-5530

Läs mer

meddelad i Skövde

meddelad i Skövde DOM Mål nr B 3073-13 meddelad i Skövde 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Marianne Aldén Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Skövde Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2014-06-02 meddelad i Lycksele. Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan.

DOM 2014-06-02 meddelad i Lycksele. Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan. meddelad i Lycksele Mål nr: 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan Offentlig försvarare: Advokat Göran Landmark

Läs mer

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRATT DOM meddelad i Gävle Mål nr B 2402-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Agneta Klinga Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 1634-12 2012-03-14 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Hans Harding Malmö åklagarkammare Tilltalad Hassan Khalebi, 910120 Adress

Läs mer

2013-03-26 meddelad i Malmö

2013-03-26 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 2496-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad HANS Michael Teddy Ekman, 820805-4018 Sofiagatan

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad DOM Mål nr B 5563-12 2013-01-17 meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Haglund Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Kim Jansson Storgatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 december 2015 B 2351-15 KLAGANDE DKN Ombud och offentlig försvarare: Advokat BÅ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:3. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:3. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 657-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MOHAMED Abdirahman Mohamed, 19980725-3555 Uppfartsvägen 1 A Lgh 1101 771 32 Ludvika Medborgare i Somalia Offentlig försvarare:

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 31. DOM meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 31. DOM meddelad i Malmö 1 Avdelning 3 Enhet 31 DOM 2015-10-27 meddelad i Malmö Mål nr: B 3332-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Stanley Chuks, 19950572-1911 Adress saknas Ombud: Christer Rindmo c/o Serviceenheten / Pass

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn DOM Mål nr B 5450-10 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lisa Lindberg City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde: Advokat Anne-Charlotte

Läs mer

DOM Meddelad i Västerås

DOM Meddelad i Västerås 1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2017-06-22 Meddelad i Västerås Mål nr FT 1340-17 PARTER Kärande Diskrimineringsombudsmannen Box 4057 169 04 Solna Ombud: Processförarna Johanna Nilsson och Laine

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:10. DOM meddelad i Falun. Tilltalad Hans TIM Emanuel Skommar, Vallavägen Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:10. DOM meddelad i Falun. Tilltalad Hans TIM Emanuel Skommar, Vallavägen Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 1290-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Hans TIM Emanuel Skommar, 19910614-5452 Vallavägen 19 791 42 Falun Offentlig försvarare: Advokat Anders Ericson Advokatfirman

Läs mer

Brott som den tilltalade döms för Sexuellt ofredande, 6 kap 10 1 st brottsbalken (2 tillfällen)

Brott som den tilltalade döms för Sexuellt ofredande, 6 kap 10 1 st brottsbalken (2 tillfällen) MALMÖ TINGSRÄTT meddelad i Malmö Mål nr: B 2841-15 1 Postadress Box 265 201 22 Malmö PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Rashid Rai, 19860715 c/o Marie Rosenlund Solvändegatan 3 A 214 57 Malmö Offentlig

Läs mer

SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM Mål nr B meddelad i B Sundsvall. PARTER (Antal tilltalade: 2)

SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM Mål nr B meddelad i B Sundsvall. PARTER (Antal tilltalade: 2) Mål nr meddelad i Sundsvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Daniel Brodén Åklagarkammaren i Sundsvall Tilltalad ALEXANDER Göran Dahlin, 890416-0333 Boda 112 840 73 Bispgården Offentlig

Läs mer

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 1. DOM meddelad i Uppsala

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 1. DOM meddelad i Uppsala 1 meddelad i Uppsala Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Per ROGER Landén, 19561109-8293 c/o Per Johansson Norbyvägen 87 756 45 Uppsala Offentlig försvarare: Advokat Andreas Welin Advokatbolaget

Läs mer

Brott som den tilltalade döms för Våldtäkt mot barn, 6 kap 4 1 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli

Brott som den tilltalade döms för Våldtäkt mot barn, 6 kap 4 1 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli YSTADS TINGSRÄTT DOM 2015-12-11 meddelad i Ystad Mål nr: B 886-15 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Bengt EMIL Peter Persson, 19960108-2952 Nötesjö Bygata 6 233 91 Svedala Offentlig försvarare:

Läs mer

1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E 14. DOM meddelad i Västerås

1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E 14. DOM meddelad i Västerås 1 meddelad i Västerås Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Arne STEFAN Johansson, 19621021-7615 Vadarvägen 2 731 42 Köping Offentlig försvarare: Advokat Saman Paknejad Advokaterna Hurtig & Partners

Läs mer

Begångna brott Grov misshandel

Begångna brott Grov misshandel MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM Mål nr B 7218-12 2012-11-06 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Petersson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Målsägandebiträde:

Läs mer

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund Mål nr meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Stefan Karlsson Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde: Advokat Malin Dromberg Dromberg

Läs mer

2014-04-09 meddelad i Karlstad. Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Cramnert Högström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad

2014-04-09 meddelad i Karlstad. Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Cramnert Högström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad DOM Mål nr B 422-14 meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Cramnert Högström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad 1. Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

Begångna brott Grovt förtal

Begångna brott Grovt förtal DOM Mål nr B 571-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå LULEÅ TINGSRATT DOM meddelad i Luleå Mål nr B 2945-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulla-Karin Lindström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Luleå Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 93. DOM 2015-06-24 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 93. DOM 2015-06-24 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad GULED Haysow Mohamud, 19970330-3017 Kalmarvägen 9 Lgh 1101 857 30 Sundsvall Medborgare i Somalia Offentlig försvarare: Advokat Johan

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Mål nr T 9295-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-05-21 Komplettering, 2015-05-22 Beslutat av: beredningsjuristen Björn Olof Bräutigam I första stycket under rubriken "Yrkanden

Läs mer

meddelad i Gävle

meddelad i Gävle DOM Mål nr B 788-13 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Agneta Klinga Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

2012-03-05 meddelad i Gävle

2012-03-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 50-12 2012-03-05 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Elly-Anne Öholm Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Berit Jönsson c/o Regina Jönsson

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 22. DOM meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 22. DOM meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: B 9748-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad NIKOLAI Aleksander Zech, 19941206-6558 Annelundsgatan 7A 244 30 Kävlinge Offentlig försvarare: Advokat Susanne Bergmyr Advokatfirman

Läs mer

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna 1 Meddelad i Solna Mål nr PARTER Kärande Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Jonas Öjelid Box 11104 404 23 Göteborg Svarande ANNELI Christina Sliwon, muf Professional

Läs mer

Tilltalad RICKARD Mattiaz Widderstadh, 720318-3335 Sekretess - se bilaga 2

Tilltalad RICKARD Mattiaz Widderstadh, 720318-3335 Sekretess - se bilaga 2 Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ingrid Isgren Åklagarkammaren i Uppsala 1. Målsägande Målsägande A, Sekretess - se bilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Per

Läs mer

meddelad i Solna

meddelad i Solna DOM Mål nr B 3053-11 meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eva Wintzell Västerorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad CLAES Henry Dahlbeck, 570429-0179 Kevingeringen

Läs mer

1 KALMAR TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Kalmar

1 KALMAR TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Kalmar 1 KALMAR TINGSRÄTT DOM meddelad i Kalmar Mål nr: B 713-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad FRANK Gerhard Pålsson, 19370508-4519 Ingenjörsvägen 38 Lgh 1503 572 61 Oskarshamn Offentlig försvarare:

Läs mer

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr T 15998-11 T 16000-11 T 16002-11 T 18027-11 PARTER KÄRANDE 1. ALBIN Karl Willstrand, 860402-2593 c/o Håkansson Burserydsvägen 29 333 32 Smålandsstenar 2. Daniel Ståhl, 820317-4076

Läs mer

meddelad i Hudiksvall

meddelad i Hudiksvall DOM Mål nr B 2347-12 meddelad i Hudiksvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Peter Helsing Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess Målsägande A, se bilaga 1

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

meddelad i Falun

meddelad i Falun Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde: Advokat Lena

Läs mer

meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott 1. Grovt vapenbrott

meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott 1. Grovt vapenbrott VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3572-11 2011-12-07 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagarkammaren i Växjö Tilltalad Björn JÖRGEN Johansson, 650712-4417

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2006 B 154-06 KLAGANDE YF Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

2013-09-23 meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt

2013-09-23 meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM Mål nr B 1308-13 2013-09-23 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Frida Johansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 december 2014 B 1041-14 KLAGANDE M L Ombud och offentlig försvarare: Advokat P S MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Salah Soltanpanah, 19730586-0038 Frihetsberövande: Häktad Halmekatu 6B13 403 20 Jyväskylä Finland Offentlig försvarare: Advokat Fredrik

Läs mer