DOM Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts dom den 5 november 2009 i mål nr B , se bilaga A

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2009-12-23 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts dom den 5 november 2009 i mål nr B 2384-09, se bilaga A"

Transkript

1 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND rotel Umeå Mål nr B ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts dom den 5 november 2009 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Kammaråklagaren Niklas Jeppsson Åklagarkammaren i Umeå Motpart (Målsägande) Sekretess, se bilaga B Ombud och målsägandebiträde: Advokaten Lena Isaksson Box Umeå Klagande (Tilltalad) LARS-GÖRAN Sven Olov Sörensson, Frihetsberövande: Häktad Skiftesvägen 51, 2 tr Umeå Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Fredrik Björk Box Umeå SAKEN Våldtäkt m.m. HOVRÄTTENS SLUT Se sid 2 Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 384 Storgatan måndag fredag Umeå E-post: 09:00-12:00 13:00-15:00

2 2 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND B HOVRÄTTENS SLUT 1. Hovrätten fastställer tingsrättens dom. 2. Lars-Göran Sörensson ska stanna kvar i häkte till dess fängelsestraffet får verkställas. 3. Hovrätten fastställer tingsrättens sekretessförordnande. 4. Hovrätten förordnar med stöd av 43 kap. 5 2 st och 8 2 st offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) att sekretessen enligt 35 kap. 12 samma lag ska bestå beträffande målsägandens identitet. Detta innefattar identitetsuppgifter och uppgifter som kan leda till att identiteten kan klarläggas i vid huvudförhandlingen inom stängda dörrar förebringade handlingar och i digitala bild- och ljudupptagningar samt identitetsuppgifterna i bilaga B till denna dom. 5. Fredrik Björk tillerkänns för försvaret av Lars-Göran Sörensson i hovrätten ersättning av allmänna medel med kr, varav kr avser arbete, kr tidsspillan, 883 kr utlägg och kr mervärdesskatt. 6. Lena Isaksson tillerkänns för sitt biträde åt målsäganden i hovrätten ersättning av allmänna medel med kr, varav kr avser arbete och kr mervärdesskatt. 7. Kostnaderna under p 5 och 6 ska stanna på staten.

3 3 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND B YRKANDEN I HOVRÄTTEN Lars-Göran Sörensson har yrkat att hovrätten ogillar all mot honom förd talan. Åklagaren och målsäganden har bestritt ändring. HOVRÄTTENS SKÄL Tingsrättens videoupptagningar av förhören med målsäganden, Lars-Göran Sörensson och vittnet Linda Forsgren har spelats upp i hovrätten. Hovrätten har vidare lyssnat på tingsrättens ljudupptagning av vittnesförhöret med överläkaren Christian Lycke Ellingsen. Hovrätten har även tagit del av samma skriftliga bevisning som tingsrätten. Därutöver har Lars-Göran Sörensson i hovrätten givit in och åberopat två handlingar benämnda Betalningsanmärkning och Skuldsaldo och Folkbokföringsinformation samt en skärmdump över målsägandens användarsida på Facebook.com. Utredningen i hovrätten ger inte anledning till annan bedömning än den tingsrätten gjort. Tingsrättens dom ska således fastställas i såväl ansvars- som skadeståndsdelen. För våldtäkt enligt 6 kap. 1 1st brottsbalken är inte stadgat lindrigare straff än fängelse i två år. Det är inte uppenbart att skäl till häktning saknas. Lars-Göran Sörensson ska därför stanna kvar i häkte till dess att fängelsestraffet får verkställas.

4 4 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND B HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga C Överklagande senast onsdagen den 20 januari 2009 I avgörandet har deltagit f d. hovrättsrådet Gunnar Sjöblom och hovrättsråden Kristina Johnssson och Ola Wärbo (referent) samt nämndemännen Jan-Eric Brännström och Birgitta Norberg. Enhälligt. AVRÄKNINGSUNDERLAG, se hovrättens aktbilaga 38

5 Bilaga A Mål nr meddelad i Umeå 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niklas Jeppsson Åklagarkammaren i Umeå Målsägande B Sekretess Se bilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Lena Isaksson Advokat Lena Isaksson AB Box Umeå Tilltalad LARS-GÖRAN Sven Olov Sörensson, Frihetsberövande: Häktad Skiftesvägen 51 2tr Umeå Offentlig försvarare: Advokat Fredrik Björk Advokatfirman Abersten HB Box Umeå SLUT Begångna brott Våldtäkt Lagrum 6 kap 1 1 st brottsbalken Påföljd m.m. Fängelse 2 år Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 138 Nygatan måndag - fredag Umeå E-post: 09:00-12:00 13:00-15:00

6 2 Skadestånd Lars-Göran Sörensson ska utge skadestånd till målsäganden med kr plus ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 4 oktober 2009 till dess betalning sker. Häktning m.m. Lars-Göran Sörensson ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Sekretess 1. Tingsrätten förordnar med stöd av 35 kap 12 och 43 kap 8 2 st och 3 st offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) att sekretessen ska bestå för uppgifterna om målsägandens identitet i bilaga 1 till tingsrättens dom. 2. Tingsrätten förordnar vidare enligt 35 kap 12 och 43 kap 5 2 st offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400) att sekretess ska gälla för ljud- och bildupptagningar i tingsrätten och för samtliga handlingar där målsägandens identitet framgår och handlingarna förebringats vid förhandling inom stängda dörrar i tingsrätten. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Fredrik Björk tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten. 2. Lena Isaksson tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. Av beloppet avser kr arbete, 508 kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten.

7 3 YRKANDEN M.M. Åklagaren har yrkat ansvar på Lars-Göran Sörensson för våldtäkt enligt följande gärningsbeskrivning: Lars-Göran Sörensson har den 4 oktober 2009 i sin bostad på Skiftesvägen 51 i Umeå med våld tvingat målsäganden till samlag eller att tåla en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheter i övrigt är jämförlig med samlag. Våldet och den sexuella handlingen har bestått i att Lars- Göran Sörensson hållit fast målsäganden genom att lägga sig ovanpå henne och hålla fast hennes armar samtidigt som han mot hennes vilja genomfört ett analt samlag med henne. Våldet och den sexuella handlingen har tillfogat målsäganden smärta, blånader och sårskador. Lagrum: 6 kap 1 brottsbalken. Målsäganden, vars identitet framgår av bilaga 1, har biträtt åtalet. Målsäganden har av Lars-Göran Sörensson yrkat att han till henne ska betala skadestånd med kr och ränta enligt 6 räntelagen på beloppet från den 4 oktober 2009 till dess full betalning sker. Beloppet fördelar sig med kr för kränkning och kr för sveda och värk. Lars-Göran Sörensson har förnekat gärningen. Han har bestritt målsägandens skadeståndstalan och inte vitsordat något belopp som skäligt i och för sig. SKÄL Åklagaren har som muntlig bevisning åberopat målsägandeförhör, vittnesförhör med Linda Forsgren och sakkunnigförhör med överläkaren Christian Lycke Ellingsen, Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska avdelning i Umeå. Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat två rättsintyg på målsäganden, kopia av som Lars-Göran Sörensson skickat till målsäganden den 5 oktober 2009 och utskrift av

8 4 konversation mellan Lars-Göran Sörensson och målsäganden på MSN den 2-5 oktober Åklagaren har hört målsäganden, Lars-Göran Sörensson och Linda Forsgren mot sms-meddelanden som målsäganden och Lars-Göran Sörensson skickat den 4 och den 5 oktober Lars-Göran Sörensson har som skriftlig bevisning åberopat fler MSN-kontakter mellan honom och målsäganden. Bakgrund Målsäganden och Lars-Göran Sörensson lärde känna varandra sommaren 2007 sedan han flyttat från Skellefteå till Umeå och blivit inneboende hos en bekant till målsäganden. Lars-Göran Sörensson och målsäganden hade båda barn och när han flyttade till en egen bostad på Skiftesvägen 51 i Umeå utvecklades deras vänskapsförhållande och det förekom att de hade sexuellt umgänge med varandra. Målsäganden hade under 2008 en relation med en annan man, Simon, ett förhållande som avslutades den 13 augusti Målsäganden och Lars-Göran Sörensson träffades den 14 augusti 2009 i hans bostad och hade sexuellt umgänge. Målsäganden och Simon träffades den 28 oktober 2009 och hade sexuellt umgänge. Målsäganden och Lars-Göran Sörensson träffades i hennes bostad lördagen den 3 oktober 2009 och de är av olika uppfattningar om de hade sexuellt umgänge vid det tillfället. Målsäganden och Lars-Göran Sörensson träffades i hans bostad vid 20-tiden söndagen den 4 oktober 2009 och det är vad som hände vid det tillfället som detta mål handlar om. Linda Forsgren, vilken var en bekant till målsäganden sedan sju till åtta månader, och hennes pojkvän Tobias Karlsson hämtade målsäganden i bil nära Lars-Göran Sörenssons bostad och skjutsade henne till Norrlands Universitetssjukhus (NUS) för undersökning på Kvinnokliniken. På NUS polisanmälde målsäganden att hon hade blivit våldtagen. Måndagen den 5 oktober tog Lars-Göran Sörensson kontakt med målsäganden via sms-meddelanden, telefonsamtal, och MSN. Den 7 oktober 2009 anhölls Lars-Göran Sörensson och dagen därefter häktades han av tingsrätten. Målsäganden har uppgett i huvudsak följande: Hon är 21 år. Den första gången hon och Lars-Göran Sörensson hade samlag med varandra var sommaren De hade

9 5 samma år ett analt samlag med varandra som gick lugnt tillväga. Det gjorde inte ont och hon fick inte några skador. De hade annars sin kontakt främst genom MSN och telefon men de kunde även träffas på stan för att ta en fika tillsammans. Hon var till en början intresserad av att ha ett förhållande med honom men deras relation utvecklades inte och de fick framför allt ett vänskapsförhållande. Det kan ha berott på ålderskillnaden mellan dem. Hon kände dessutom att hon älskade Simon. Trots att hon upplevde relationen med Lars-Göran Sörensson som mer vänskaplig än sexuell förekom det vid sammanlagt tre eller fyra tillfällen att de hade sexuellt umgänge med varandra. När de hade sexuellt umgänge med varandra den 14 augusti 2009 försökte han genomföra ett analt samlag med henne, men hon var dålig i magen och ville inte och sa ifrån. Inte förrän hon sa till honom rejält avbröt han sig. Hon blev lite arg på honom. De skildes som vänner men hade ingen kontakt på ett tiotal dagar. Lördagen den 3 oktober 2009 träffades de i hennes bostad. Hennes två barn stannade uppe länge på kvällen. Hon hade mens och hon och Lars-Göran Sörensson hade den kvällen inget sexuellt umgänge med varandra och detta var inte ens på tal. De hade visserligen haft en del MSN-kontakter med varandra dagen innan där han frågat henne om hon ville ha sexuellt umgänge men det hade hon tagit lite skämtsamt. Han fick inte sova över hos henne eftersom hon hade barnen hos sig och han lämnade hennes bostad vid 23-tiden. På söndagen den 4 oktober skulle hon inte ha barnen på kvällen och hon ville passa på att gå ut och göra någonting. Hon var i kontakt med Simon men han skulle arbeta medan hennes syster och Linda Forsberg var upptagna. Hon kontaktade Lars-Göran Sörensson som inte ville gå ut men han föreslog att hon skulle komma hem till honom. Hon valde att åka hem till honom framför att sitta ensam hemma. Hon kom till honom strax före kl. 20:00. Hon drack ingen alkohol och hon upplevde även honom som nykter. De satte sig i hans soffa och såg en film på tv som slutade vid 22-tiden. I slutet av filmen somnade hon på soffan. Hon sov djupt när han väckte henne. Han frågade om hon ville sova över. Hon svarade ja samtidigt som hon sa att det kommer inte att hända något. Med det avsåg hon att de inte skulle ha sexuellt umgänge med varandra. Även om de vare sig pratat om sex på kvällen eller haft någon sexuell beröring i soffan ville hon

10 6 klargöra för honom vad som gällde på grund av vad han hade skrivit på MSN om att ha sex med henne. Hon gick in i sovrummet. Han hade en dubbelsäng. Hon tog av sig alla sina kläder utom bh och stringtrosor. Det var stringtrosor med smalt tyg som gick in mellan skinkorna. Hon la sig på sängens vänstra sida. Hon tror att han klädde av sig naken. Han la sig på sängens högra sida. De bytte täcken, sa god natt och hon somnade. Hon vaknade av att han halvlåg över henne. Hon låg på mage, med sträckta något särade ben och med armarna utmed sidorna. Han höll fast hennes överarmar. Han höll upp sin överkropp. Han försökte föra in sin penis i hennes slida men eftersom hon hade en tampong där misslyckades han. Hon sa till honom att hon inte ville och att han skulle sluta. Han svarade inte. När han inte kom in i hennes slida förde han penisen mot hennes analöppning. Han hade inga problem med att komma in i hennes ändtarm men det gjorde ont för henne. Han verkade bli upphetsad av att ha analt samlag. Han gjorde samlagsrörelser. Hon fortsatte säga till honom att hon inte ville och att han skulle sluta. Hon sa även att det gjorde ont. Det fanns ingen möjlighet att han inte hörde eller förstod henne. Han svarade henne inte utan bara fortsatte. Hon försökte vrida på kroppen och komma loss från honom men då hårdnade hans grepp om hennes överarmar. Hon slutade med att göra fysiskt motstånd för att inte bli skadad. Vid något tillfälle hade han med sin ena hand dragit hennes stringtrosor åt sidan men annars höll han hela tiden fast henne i överarmarna. Det kändes som en evighet men det dröjde kanske tio minuter tills hon kände att han fick utlösning i henne. Han steg upp från sängen. Han sa att han skulle gå och se på tv. Han gick först på toaletten innan han fortsatte till soffan i vardagsrummet. Hon låg kvar i sängen. Hon mådde inte bra. Hon kände sig arg, äcklig och förstörd. Hon skickade ett sms-meddelande till Simon men fick inget svar. Hon skickade då ett sms-meddelande till Linda Forsgren där hon förklarade var hon var, att hon behövde hjälp med att ta sig hem och att det hänt något hemskt. Linda Forsgren och hennes sambo Tobias Karlsson, som bodde i Holmsund, skyndade sig till henne. Hon förklarade i ett andra sms-meddelande till Linda Forsgren att hon inte kunde prata och att hon var hos en kille som gett sig på henne. Hon stannade i sovrummet tills hon skulle lämna bostaden. Hon kan ha gått vid 23:30-tiden. Hon träffade Lin-

11 7 da Forsgren och Tobias Karlsson vid OK Q8 på Grubbe ungefär en halvtimme efter att hon skickat sina sms-meddelanden. En stund efter att de träffats och när hon satt i bilen berättade hon för dem vad som hänt. Hon lät dem skjutsa upp henne på NUS. Där fördes hon till gynekologrummet för en rape-kit-undersökning. Hon beslutade sig för att göra en polisanmälan, men hon valde i det första förhöret att endast kalla gärningsmannen vid förnamn och sa att hon inte kände honom så väl. Hon har svårt att förklara varför hon inte uppgav hans fullständiga namn men hon tänkte på hans dotter, hon kände sig rädd för vad som skulle hända och vad han skulle kunna göra. Hon fick blåmärken på överarmarna efter att han hållit fast henne. De blåmärken hon hade på vaderna och höger lår hade hon inte före våldtäkten. Hon fick en spricka i analöppningen av våldtäkten som gjorde ont, särskilt vid toalettbesök, i två veckor. Hon och Simon hade samlag med varandra på hans födelsedag den 28 september Vid det samlaget fick hon skador på den ena handleden och bröstvårtorna och kanske också på ryggen. Hon har inte haft sexuellt umgänge med någon annan som kunnat medföra skador på hennes kropp. Den 5 oktober 2009 kl. 12:24, dagen efter våldtäkten, tog Lars-Göran Sörensson kontakt med henne genom ett sms-meddelande. Han skickade ytterligare ett sms-meddelande, han ringde henne, han skickade ett och han tog kontakt med henne på MSN. Hon svarade honom inte först men frågade sedan vad han ville och förklarade för honom att hon ville bli lämnad i fred. Han sa att han var ledsen och hon upplevde det som om han ville be henne om ursäkt. Han har uppgett för henne att han dejtar en tjej men han har inte sagt att de haft något förhållande. Hon hade tidigare en kontakt med psykiatrin efter att hon i 14-årsåldern bott ett år tillsammans med sin pappa i Småland. Han misshandlade henne både fysiskt och psykiskt. Hon blev även utsatt för en våldtäkt i Småland. När hon återvände till Umeå behövde hon efter en tid hjälp av en terapeut på psykiatrin med att bearbeta sina problem. Hon har haft en fortsatt kontakt med terapeuten genom åren men de har på senare år inte träffats så ofta. Efter att Lars-Göran Sörensson våldtagit henne har hon förnyat kontakten med psykiatrin. Hon har svårt för att somna, hon lider av mardrömmar, hon får lugnande medicin, hon känner rädsla inför mörker och hon känner sig instängd i sig själv.

12 8 Lars-Göran Sörensson har uppgett i huvudsak följande: När han fick ett arbete flyttade han till Umeå. Han var till en början inneboende hos en kvinna han lärt känna via Internet. Genom att den kvinnan var bekant med målsäganden lärde han känna målsäganden. De började umgås bland annat därför att de alla tre hade barn. Han fattade tycke för målsäganden som kompis men redan under våren 2008 hade de sitt första intima umgänge med varandra. De hade sex sammanlagt sex till åtta gånger. Vid ett par tillfällen var det anala samlag. När han flyttade till Skiftesvägen 51 höll de kontakt via telefon, MSN och de träffades med eller utan barn. Under år 2009 var deras kontakt inte lika omfattande. Han tror att de hade sexuellt umgänge med varandra runt midsommar Han började dejta en annan kvinna som han kände starkt för. Han vill inte namnge kvinnan eftersom hon inte kan tillföra målet något av värde och hon vill inte delta. Han kände att det blev fel att han träffade målsäganden samtidigt som han dejtade den andra kvinnan. Någon gång i augusti 2009 ringde målsäganden och berättade att det var slut med Simon. Hon kom förbi honom och visade honom två stora blåmärken på höger arm och höger ben. De drack sig berusade och hade ett vaginalt samlag. Han vet inte om de även hade ett analt samlag. Det var som vanligt mellan dem efteråt men han hade samvetskval eftersom han dejtade en annan kvinna. Han tror att han nämnde för målsäganden att han dejtade en annan kvinna. Målsäganden och han träffades lördagen den 3 oktober Han hade känt sig nedstämd en tid och han drack fyra eller fem glas vin. Han ville hälsa på målsäganden i hennes bostad. När han kom dit var barnen upplivade men kom så småningom i säng och somnade. Målsäganden och han la sig i soffan och tittade på tv. Han smekte henne mellan benen. Hon rörde sig mot smekningarna och gav honom en spjuveraktig inbjudande blick. Smekningarna övergick till att de hade ett oralt samlag och de inledde också ett vaginalt samlag men han avbröt sig när han märkte att hon hade en tampong i slidan. Han åkte buss hem senare på kvällen. Han vet att han i de inledande förhören inte sagt att de hade samlag med varandra på lördagen men han hade ingen försvarare då, han var nervös och orolig och han visste inte om det skulle vara till hans för- eller nackdel. Han tänkte också att det var

13 9 betydelselöst. Söndagen den 4 oktober 2009 ringde målsäganden till honom vid 18- tiden. Hon ville gå ut och äta eller på bio. Han kände sig mentalt nere och ville vara hemma. Hon ringde en kort stund senare och frågade om han ville ha besök. Han var på väg att säga nej men tänkte att hennes sällskap kanske skulle pigga upp honom. Hon kom till honom vid 19:40-tiden. Hon la sig under ett täcke i soffan. Han var också i soffan. De tittade på en film. Vid 22-tiden hade hon nästan somnat. Han frågade henne om hon skulle åka hem eller sova över hos honom. Hon frågade om det gick bra att hon sov över. Han sa att det fick hon självklart göra. Han gick in i sovrummet. Han klädde av sig i boxerkalsonger. Hon låg kvar i soffan. Han frågade om hon skulle sova i soffan eller sovrummet. Efter en eller två minuter kom hon in i sovrummet. Hon klädde av sig i bh och stringtrosor. De bytte täcken så att hon fick det varma täcket och han det svalare. Hon låg på sin högra sida till vänster i sängen. Hon drog upp sitt vänstra ben något medan hennes högra ben var rakare. Han låg bakom henne i skedställning. Han strök med sin ena hand över hennes ena skinka, lår och mage. Han frågade om hon var sugen. Hon mumlade något ohörbart till svar. Han fortsatte att smeka henne. Han drog ner hennes stringtrosor något. Hon hjälpte till genom att lyfta på stjärten och dra ner stringtrosorna på höger sida. Stringtrosorna åkte ner 30 cm till 35 cm. Han låg nära henne. Han fick erektion. Han frågade igen om hon var sugen. Hon svarade att hon hade tampong inne. Det visste han sedan dagen innan. Han låg tätt emot henne. Hon frågade honom om han visste var han nu var. Jag tror det, svarade han. Några sekunder senare trängde han in i hennes ändtarm. Det var lite av en slump att han kom emot hennes analöppning. Han gled in ganska lätt i henne. Hon utstötte ett litet, kort stön. Hon drog upp benen så att hennes stjärt putade ut. Han trängde längre in i henne och började jucka. Hon fick tyngre andhämtning. Hon tog hans vänstra arm och la den på sin mage. Samlaget varade i mindre än fyra minuter. Hon sa aj i något skede under samlaget. Han stannade till något men fortsatte sedan sakta samlaget. Han fick utlösning i henne. Hon protesterade inte på något sätt under samlaget. Efteråt gick han på toaletten och tvättade sig. Han återvände till sängen men kände sig pigg. Han frågade om han kunde titta på tv och det hade hon ingenting emot. Han tog med sig kudden

14 10 och täcket. Han la sig i soffan och tittade på tv. Hon kom ut i vardagsrummet senare fullt påklädd. Hon satte sig i hörnet på soffan. De pratade och det var helt normalt mellan dem. De var inte osams och det fanns inga upprörda känslor. Hon lånade hans jacka och sommarskor och gick ut och rökte en sväng. Hon ville åka hem eftersom hon skulle plugga dagen därpå. Hon skickade ett sms-meddelande och berättade att en tjejkompis skulle hämta henne. Hon fick ett telefonsamtal och gick iväg vid 23:30-tiden för att bli hämtad vid bensinstationen OK Q8. Dagen efteråt, den 5 oktober 2009, grät han, var illamående och hade ångest eftersom han hade varit otrogen mot den kvinna som han dejtade. Han hade även mått illa efter lördagen. Han förstod att målsäganden och han inte kunde träffas som vänner och han ville ha en mer seriös relation med den kvinna som han dejtade. När han skickade ett smsmeddelande till målsäganden kl. 12:24 på måndagen var det för att förklara att deras förhållande måste upphöra. När hon inte hörde av sig till honom trodde han att hon kände sig dumpad av honom. Han ringde henne för att höra hur hon mådde men hon svarade att hon inte vill ha någon mer kontakt med honom. Han vet inte varför han frågade henne om hon ville bli hans tjej på MSN på fredagen. De skador som hon hade på överarmarna vet han ingenting om. Han orsakade henne inte några blåmärken under vare sig lördagen eller söndagen. På lördagen såg han att hon hade ett blåmärke vid ena handleden och hon klagade över att hon var öm på bröstvårtorna och överallt på kroppen. Han frågade ingenting närmare eftersom han kände till hennes och Simons vilda sexliv. På söndagen var det mörkt i bostaden och han såg inte några ytterligare blåmärken på henne. Av det ena rättsintyget har framgått bl.a. följande: Målsäganden inkom till NUS kl. 01:32 den 5 oktober Hon uppgav att hon blivit våldtagen och lämnade bakgrundsinformation. Efter undersökningen avgav läkaren följande utlåtande: Målsäganden företedde tecken på trubbigt våld mot överarmarnas insida, höger bröst, höger och vänster vads framsida, höger lårs baksida, höger och vänster vads baksida. Hon företedde tecken på trubbigt våld mot analöppningen. Skadan kunde ha uppkommit vid den tidpunkt som målsäganden angett. Fynden talade starkt för att ska-

15 11 dan uppkommit på angett händelseförlopp. Skadan hade varit lindrig. Skadan kunde inte förväntas ge bestående men. Skadan kunde förväntas ge psykiska men det var för tidigt att uttala sig om eventuella framtida psykiska men. Mot bakgrund av polisrapporten, patientjournalen och det återgivna utlåtandet uppdrogs åt överläkaren Christian Lycke Ellingsen den 20 oktober 2009 att uttala sig om skadorna kunde ha uppkommit på det sätt som målsäganden uppgett och om de skador som fanns kring ändtarmsöppningen var normalt förekommande vid analsex, såväl frivilligt som ofrivilligt, eller ett bevis på att den sexuella handlingen var smärtsam och ofrivillig. Angående skadornas uppkomstsätt uttalade han: Beskrivning av skadorna visade att underhudsblödningarna uppkommit genom inverkan av trubbigt våld. Beskrivningen av grupperade, cirka en cm stora underhudsblödningar på insidan av båda överarmarna och på höger lårs baksida, talade för att dessa uppkommit vid kläm/tryck av fingrar. Utseendet av de andra underhudsblödningarna var okarakteristiska och tillät ingen slutsats om uppkomstsättet. Skadorna vid ändtarmsöppningen och inne i ändtarmen, d.v.s. där fanns en en cm lång spricka i slemhinnan och punktformiga glödningar i ändtarmsslemhinnan, talade starkt för att dessa uppkommit vid införsel av ett föremål (penis eller annat) i ändtarmsöppningen. Denna typ av skador kan tillkomma både vid frivilliga och ofrivilliga handlingar. Angående skadornas ålder uttalade han: Utseendet på skadorna på den övre delen av ryggen var förenliga med att de uppkommit flera dagar före den angivna händelsen medan de övriga skadorna, inklusive ändtarmsskadorna, var färska, förenliga med att de uppkommit kort tid innan läkarundersökningen. Angående skadornas svårighetsgrad uttalade han: Skadorna var att betrakta som lindriga och skulle inte ge upphov till några bestående fysiska men. Tingsrätten gör följande bedömning För en fällande dom i ett mål om sexualbrott krävs liksom brottmål i övrigt att domstolen genom den utredning som förebringats i målet finner det ha blivit ställt utom

16 12 rimligt tvivel att den tilltalade har gjort sig skyldig till vad som lagts honom till last. Det är således inte tillräckligt att målsägandens berättelse är mer trovärdig än den tilltalades. Ett åtal är i mål om sexualbrott lika lite som i något annat sammanhang styrkt genom att målsägandens och den tilltalades utsagor vägs mot varandra och målsägandens bedöms väga tyngre. Vid påstådd brottslighet av detta slag saknas ofta direkta vittnesiakttagelser och teknisk bevisning till stöd för åtalet. Det hindrar inte att bevisningen ändå kan befinnas tillräcklig för en fällande dom. En huvuduppgift i sådana mål är att bedöma trovärdigheten av målsägandens utsaga. En alltigenom trovärdig utsaga från målsäganden kan i förening med vad som i övrigt förekommit i målet t.ex. om målsägandens beteende efter händelsen vara tillräcklig för en fällande dom. Det är dock ett rimligt krav att målsägandens berättelse till den del det är praktiskt möjligt blivit kontrollerad under förundersökningen, låt vara att brister i det avseendet inte utan vidare behöver leda till bedömningen att åtalet inte har blivit styrkt (jämför Högsta domstolens domar den 3 juli 2009 i B och B ). Målsäganden har lämnat en lång och detaljerad berättelse om vad som hänt vid hennes besök hos Lars-Göran Sörensson lördagen den 4 oktober Det har varit endast enstaka detaljer som hon varit osäker på, såsom när han fört undan hennes stringtrosor och hennes exakta benposition, men, som hon sagt, när hon vaknat upp i en våldtäkt har inte hennes benposition varit det första hon tänkt på. Hon har till alla delar och även vad gäller hennes relation till Simon berättat öppet och övertygande. Hennes uppgifter har inte framstått som inkonsekventa eller motsägelsefulla. Det finns inte heller skäl att tro att hon skulle ljuga på Lars-Göran Sörensson. Vad som förstärker hennes berättelse i hög grad är hur hon agerat direkt efter samlaget. Hon har skickat ett sms-meddelande till Linda Forsgren med följande innehåll: Är du i stan nu? Jag är på Grubbe och behöver hjälp att ta mig hem. Har hänt något hemskt. När Linda Forsgren mottagit meddelandet har hon försökt ringa målsäganden men det har varit upptaget. Målsäganden har istället tre minuter senare skickat ett andra sms-meddelande med följande innehåll: Jag kan inte prata är hos

17 13 en kille som gett sig på mig. Direkt därefter har målsäganden skickat ett tredje sms-meddelande till Linda Forsgren med följande innehåll: Jag vill bara hem härifrån så fort som möjligt. Linda Forsgren har uppgett att när de i bil närmat sig Grubbe har hon ringt målsäganden som svarat och viskat att hon försökt ta sig ut från lägenheten. Målsäganden har i bilen för Linda Forsgren och hennes pojkvän berättat att hon blivit våldtagen. Linda Forsgren har beskrivit målsäganden som nedstämd, chockad och virrig samtidigt som hon klagat över smärtor i rumpan vid väggupp och suttit framåtlutad i bilen. De har kört raka vägen till NUS för läkarundersökning och polisanmälan. Vid läkarundersökningen har färska skador iakttagits på målsäganden. Vid sakkunnigförhöret med Christian Lycke Ellingsen har han uppgett att fingerstora, grupperade blåmärken är karakteristiskt för kläm eller grepp efter fingrar eller händer. Han har uppgett att det är svårt att åldersbestämma blåmärken och att det har varit särskilt svårt för honom i detta fall eftersom han endast haft en beskrivning av blåmärkena. Han har förklarat att märken som är blå och/eller röda kan uppkomma väldigt snabbt och är normalt sett högst två dygn gamla medan de med gula inslag är äldre. De märken som målsäganden haft på överarmarna har varit rödblå. Hon har även haft rödblå blåmärken på benen. Detta ska ställas mot att målsäganden haft sexuellt umgänge med Simon sex dagar innan aktuell händelse som medfört skador på hennes kropp. Av den förebringade utredningen talar det mesta för att målsägandens skador på överarmarna har orsakats av Lars-Göran Sörensson under samma kväll. Beträffande målsägandens skador i ändtarmsöppningen och ändtarmen har dessa varit färska och kunnat uppkomma vid såväl frivilligt som ofrivilligt samlag, men Christian Lycke Ellingsen har bedömt att skadorna varit förenade med smärta. Utredningen blir än mer besvärande för Lars-Göran Sörensson vid beaktande av hur han har uttryckt sig till målsäganden den 5 oktober Han har kl. 12:24 skickat ett sms-meddelande med följande innehåll: Hej Sara. Jag ångrar det som skedde igår och det får aldrig mer ske. Vi bör inte ses överhuvudtaget mer. Förlåt allt men jag måste ta itu med mig själv nu. Jag måste ta tag i mitt liv en gång för alla. Hop-

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott HELSINGBORGS DOM Mål nr B 5230-10 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Ronny Jonsson Åklagarkammaren i Helsingborg Tilltalad Sven MARTIN Österberg, 730504-3932

Läs mer

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 4787-11 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna-Karin von Schoultz Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Sekretess A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

DOM 2014-06-02 meddelad i Lycksele. Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan.

DOM 2014-06-02 meddelad i Lycksele. Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan. meddelad i Lycksele Mål nr: 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan Offentlig försvarare: Advokat Göran Landmark

Läs mer

2013-03-26 meddelad i Malmö

2013-03-26 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 2496-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad HANS Michael Teddy Ekman, 820805-4018 Sofiagatan

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

Begångna brott Grovt förtal

Begångna brott Grovt förtal DOM Mål nr B 571-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå LULEÅ TINGSRATT DOM meddelad i Luleå Mål nr B 2945-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulla-Karin Lindström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Luleå Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

2013-09-23 meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt

2013-09-23 meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM Mål nr B 1308-13 2013-09-23 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Frida Johansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg

Läs mer

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad 1 YSTADS TINGSRÄTT DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad Mål nr T 1402-13 PARTER KÄRANDE AB Grönsta:s konkursbo, 556624-5600 c/o Mario Komac Advokatfirman Komac AB Kalendergatan 18 211 35 Malmö Ställföreträdare:

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Salah Soltanpanah, 19730586-0038 Frihetsberövande: Häktad Halmekatu 6B13 403 20 Jyväskylä Finland Offentlig försvarare: Advokat Fredrik

Läs mer

2013-07-10 meddelad i Göteborg. Lagrum 1. Sexuellt övergrepp mot barn 6 kap 6 1 st brottsbalken

2013-07-10 meddelad i Göteborg. Lagrum 1. Sexuellt övergrepp mot barn 6 kap 6 1 st brottsbalken DOM Mål nr B 6316-12 2013-07-10 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lars Palm Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg 1. Målsägande Sekretess MA Sekretess

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

DOM 2014-06-16 Stockholm

DOM 2014-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0509 DOM 2014-06-16 Stockholm Mål nr B 6331-13 Dok.Id 1146525 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 31 maj 2013 i mål nr B 1080-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2012-05-29 Jönköping

DOM 2012-05-29 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 3 Rotel 31 DOM 2012-05-29 Jönköping Mål nr B 2100-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts dom den 22 juni 2011 i mål nr B 1964-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad Mål nr meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Cecilia Aronsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1)

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 2112-11 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenerfors Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Målsägande A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 maj 2008 B 1793-07 I KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN II KLAGANDE

Läs mer

2013-01-11 meddelad i Falun. Begångna brott Våldtäkt mot barn. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 102

2013-01-11 meddelad i Falun. Begångna brott Våldtäkt mot barn. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 102 Mål nr 2013-01-11 meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Kristina Modig Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Målsägande Sekretess A Sekretess Särskild företrädare:

Läs mer

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna 1 Meddelad i Solna Mål nr PARTER Kärande Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Jonas Öjelid Box 11104 404 23 Göteborg Svarande ANNELI Christina Sliwon, muf Professional

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Mål nr T 9295-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-05-21 Komplettering, 2015-05-22 Beslutat av: beredningsjuristen Björn Olof Bräutigam I första stycket under rubriken "Yrkanden

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

2011-03-23 meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott Grovt rattfylleri

2011-03-23 meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott Grovt rattfylleri Mål nr meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice överåklagare Eva Nilsson Riksenheten för polismål, Malmö Tilltalad Lars TOMMY Lövgren, 501208-2714 Paradvägen 43 352 62 Växjö Offentlig

Läs mer

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND rotel 4 K 4 2013-03-14 Umeå Mål nr B 852-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare)

Läs mer

Kriminellt.com. NACKA TINGSRÄTT Enhet 1. 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. NACKA TINGSRÄTT Enhet 1. 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 6705-09 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Silvia Ingolfsdottir Dalhov City åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Målsägande A Sekretess

Läs mer

DOM 2011-08-01 Malmö

DOM 2011-08-01 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2011-08-01 Malmö Mål nr B 1981-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lunds tingsrätts dom den 23 juni 2011 i mål nr B 2865-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr T 15998-11 T 16000-11 T 16002-11 T 18027-11 PARTER KÄRANDE 1. ALBIN Karl Willstrand, 860402-2593 c/o Håkansson Burserydsvägen 29 333 32 Smålandsstenar 2. Daniel Ståhl, 820317-4076

Läs mer

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2014-01-14 Göteborg Mål nr B 4949-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan VÄXJÖ TINGSRÄTT meddelad i VÄXJÖ PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagannyndigheten Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Jafari Habibe Västra Järnvägsgatan Il B,

Läs mer

DOM 2014-12-09 Stockholm

DOM 2014-12-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 01 Rotel 0111 DOM 2014-12-09 Stockholm Mål nr B 5675-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 14 maj 2014 i mål nr B 9617-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2009-07-13 meddelad i Härnösand

2009-07-13 meddelad i Härnösand Mål nr meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Christer Krantz Åklagarkammaren i Sundsvall Målsägande Sekretessbelagd uppgift Målsägandebiträde: Advokat Lars Sjödin Advokatfirman

Läs mer

DOM 2012-12-14 Göteborg

DOM 2012-12-14 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 Rotel 33 DOM 2012-12-14 Göteborg Mål nr B 2751-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 20 april 2012 i mål nr B 3060-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott Våld mot tjänsteman Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Wahlberg Åklagarmyndigheten Målsägande Christofer Företrädd av åklagaren Tilltalad HANAD Omar Ali, 871023 Torggatan

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna DOM Mål nr B 2324-12 meddelad i Eskilstuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Laila Bagge Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Eskilstuna Målsägande Målsägande A A Målsägandebiträde:

Läs mer

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 10692-11 2012-09-14 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 05 2012-04-26 B 10178-11 Rotel 0506 Stockholm Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn Mål nr meddelad i Luleå 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Karin Hansson Åklagarkammaren i Luleå Målsägande Målsägande A Se bilaga 1 (hemlig) Målsägandebiträde: Advokat Christina Lehto

Läs mer

DOM 2012-05-15 Malmö

DOM 2012-05-15 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 2 Rotel 23 DOM 2012-05-15 Malmö Mål nr B 658-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 9 februari 2011 i mål nr B 2249-09, se bilaga A PARTER

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Vi hänger ut pedofiler & våldtäktsmän Mål nr B 675-12 Rättelse/komplettering Dom, Rättelse, Beslutat av: rådmannen Anita Enocksson I domslutet beträffade Joel Rwabuhungu ska under skadestånd ska det totala

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 03 2012-05-07 B 1703-12 Rotel 030102 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

kriminellt.com DOM Rotel 3 Mål nr B 1598-06 2006-09-13 meddelad i Eksjö PARTER (Antal tilltalade: l)

kriminellt.com DOM Rotel 3 Mål nr B 1598-06 2006-09-13 meddelad i Eksjö PARTER (Antal tilltalade: l) ii EKSJÖ TINGSRÄTT meddelad i Eksjö Mål nr PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Anne-Charlotte Boo Åklagarkammaren i Jönköping Målsägande Målsägande A Sekretessbelagda personuppgifter Ställföreträdare:

Läs mer

Begångna brott 1. Olaga hot

Begångna brott 1. Olaga hot DOM Mål nr B 2-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Catharina Kjelsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Dunia Ali Garvaregatan 8 Lgh

Läs mer

V./. Riksåklagaren angående våldtäkt

V./. Riksåklagaren angående våldtäkt Svarsskrivelse Sida 1 (7) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 4699-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM V./. Riksåklagaren angående våldtäkt Högsta domstolen har förelagt mig

Läs mer

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA Mål nr meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenefors Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Housni El Habri c/o Esmeralda Riviera Gullabergsvägen

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping 1 Meddelad i Norrköping Mål nr PARTER KÄRANDE Andris Kraulis, 390523-5770 Färjestadsvägen 4 D Lgh 1302 168 51 Bromma SVARANDE Sveriges Schackförbund, 802002-9347 Kabelvägen 19 602 10 Norrköping Ombud:

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

2013-04-29 meddelad i Vänersborg

2013-04-29 meddelad i Vänersborg VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Mål nr meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Carina Gustafsson och vice chefsåklagare Sune Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla

Läs mer

2008-03-06 meddelad i Helsingborg

2008-03-06 meddelad i Helsingborg Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Markus Bergdahl Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Markus Israelsson Minörgatan 11 254 61 Helsingborg Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: B 2205-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Nikolche Blazkeski, 19691265-2879 Saknar fast postadress Medborgare i Makedonien Offentlig försvarare: Advokat Alina Andras

Läs mer

Begångna brott Misshandel

Begångna brott Misshandel Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Charlotte Österlund Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Ronak Kaoal Ismail Blekingegatan 22

Läs mer

DOM 2011-03-17 Meddelad i Kalmar

DOM 2011-03-17 Meddelad i Kalmar 1 Meddelad i Kalmar Mål nr KÄRANDE IL Trading HB, 916528-9456 Orkesterv 11 382 34Nybro Ombud: Cima Jan c/o Jan Laurentius Juridisk Byrå KB Storgatan 25 386 31 Färjestaden SVARANDE Yellow Register On Line

Läs mer

Kriminellt.com. UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1956-13 2013-08-20 meddelad i. Uddevalla. PARTER (Antal tilltalade: 2)

Kriminellt.com. UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1956-13 2013-08-20 meddelad i. Uddevalla. PARTER (Antal tilltalade: 2) DOM Mål nr B 1956-13 2013-08-20 meddelad i Uddevalla 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Carina Gustafsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM 1 Aktbilaga 42 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 september 2012 B 1607-11 KLAGANDE 1. JN Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN 2. EP Ombud och offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad IBRAHIM Ahmed Mohamud, 19950111-2719 Kvarngatan 14 D Lgh 1401 241 39 Eslöv Medborgare i Somalia Offentlig försvarare: Advokat Leif Persson

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m.

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2015-06-16 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Klagande Riksåklagaren

Läs mer

DOM 2012-11-19 Göteborg

DOM 2012-11-19 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 42 2012-11-19 Göteborg Mål nr B 4182-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Värmlands tingsrätts dom den 5 september 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2012-10-12 meddelad i Solna

2012-10-12 meddelad i Solna DOM Mål nr B 4298-12 meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Åke Olsson Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm Målsägande Nordea Nordea R 5422 105

Läs mer

DOM 2010-09-15 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom den 30 juni 2010 i mål nr B 6705-09, se bilaga A

DOM 2010-09-15 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom den 30 juni 2010 i mål nr B 6705-09, se bilaga A 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 08 Rotel 0802 DOM 2010-09-15 Stockholm Mål nr B 6266-10 Dok.Id 905270 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom den 30 juni 2010 i mål nr B 6705-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lena Körner Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Jur.kand. Karin Schånberg Advokat Per Schånberg

Läs mer

DOM 2012-12-14 Jönköping

DOM 2012-12-14 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 2 Rotel 21 2012-12-14 Jönköping Mål nr B 3054-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom den 19 oktober 2012 i mål nr, se bilaga A. PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare)

Läs mer

Sökande: Lars-Göran Tovsten, 7 11214-6936 Sandviksvägen 11 A LGH 1204 913 35 Holmsund

Sökande: Lars-Göran Tovsten, 7 11214-6936 Sandviksvägen 11 A LGH 1204 913 35 Holmsund Till Högsta domstolen A[thin ANSÖKAN OM RESNING Sökande: Lars-Göran Tovsten, 7 11214-6936 Sandviksvägen 11 A LGH 1204 913 35 Holmsund Ombud: Advokat Henrik Olsson Lilja Advokatfirman Althin Skeppsbron

Läs mer

Kriminellt.com. LINKÖPINGS TINGSRÄTT Målenhet 2. 2013-02-11 meddelad i Linköping. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. LINKÖPINGS TINGSRÄTT Målenhet 2. 2013-02-11 meddelad i Linköping. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eva Kokkonen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Målsägandebiträde: Jur.kand. Henrik Lindblom Kihlstedts

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

2013-09-11 meddelad i Malmö

2013-09-11 meddelad i Malmö Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Pia Björnsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Alan Rees Ginstgatan 7 218 36 Bunkeflostrand Målsägandebiträde:

Läs mer

2010-09-15 meddelad i Helsingborg. Åklagare kammaråklagarna Tom Svensson och Ulrika Ekvall Åklagarkammaren i Helsingborg

2010-09-15 meddelad i Helsingborg. Åklagare kammaråklagarna Tom Svensson och Ulrika Ekvall Åklagarkammaren i Helsingborg DOM Mål nr B 7625-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare kammaråklagarna Tom Svensson och Ulrika Ekvall Åklagarkammaren i Helsingborg 1. Målsägande Amanda Lesnik Gånge-Rolfs

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 oktober 2010 B 2377-09 KLAGANDE AA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 07 2011-11-15 B 4572-11 Rotel 0713 Stockholm Sid l (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida l (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 maj 2012 0967-12 KLAGANDE Erik Blom c/o Ung Webbradio Eriksbergsgatan 8 A 114 30 Stockholm MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1)

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Gällivare 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Nilsson Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Gällivare Målsägande Emil Lauk Tallplan 2 K Kiruna Särskild företrädare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2012 B 4468-11 KLAGANDE KP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

1 JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT Rotel 5. DOM 2014-08-08 meddelad i Jönköping

1 JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT Rotel 5. DOM 2014-08-08 meddelad i Jönköping 1 meddelad i Jönköping Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad ALHAKAM Khalifa Dhiydan, 19900802-3013 Frihetsberövande: Häktad Ekhagsringen 32 Lgh 1003 554 56 Jönköping Medborgare i Irak Offentlig

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-09-28 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-09-28 meddelad i Malmö 1 Avdelning 2 DOM meddelad i Malmö Mål nr: B 6545-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Rashad Krayem, 19890102-1298 Sofiagatan 14 C Lgh 1201 214 45 Malmö Offentlig försvarare: Advokat Maria Persson

Läs mer

2012-06-12 meddelad i

2012-06-12 meddelad i DOM Mål nr B 3908-11 2012-06-12 meddelad i B 18195-10 Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Liselotte Nilsson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg 1. Målsägande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

2010-06-30 meddelad i KARLSHAMN

2010-06-30 meddelad i KARLSHAMN Mål nr meddelad i KARLSHAMN 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Torgny Thagg Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde: Advokat Margareta Fritzdorf Advokatfirman

Läs mer

DOM 2010-03-15 Meddelad i Solna

DOM 2010-03-15 Meddelad i Solna 1 SOLNA TINGSRÄTT Meddelad i Solna Mål nr FT 2555-09 PARTER KÄRANDE Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Sofia Wockatz Law & Solution Sweden AB Box 111 04 404

Läs mer

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-10-08 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-04-16 Ö 1126-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RH./. riksåklagaren

Läs mer

DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm KAMMARRATTEN Avdelning 5 DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm Sida l (2) Mål nr 1586-13 KLAGANDE Abduqaadir Ahmed Jeelaani, 821201-54 Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Björn Eriksson Advokatfirman

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2015 B 5680-14 KLAGANDE OCH MOTPART (Åklagare) Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm KLAGANDE OCH MOTPART (Tilltalad) JE Ombud

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 21 januari 2013 i mål nr B 5973-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 21 januari 2013 i mål nr B 5973-12, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE 2013-03-18 Avdelning 3 Malmö Rotel 34 Mål nr B 426-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 21 januari 2013 i mål nr B 5973-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2012-11-29 meddelad i Helsingborg

2012-11-29 meddelad i Helsingborg DOM Mål nr B 6387-11 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Saad Abdulla Rapsvägen 85

Läs mer